Obchodní podmínky. Všeobecná ustanovení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obchodní podmínky. Všeobecná ustanovení"

Transkript

1 Obchodní podmínky Všeobecná ustanovení Tyto Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě provozovaném obchodní společností Gold Way Czech a.s., zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 4385, se sídlem Meziříčská 2868, Rožnov pod Radhoštěm , IČ: (dále jen prodávající ). Obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatele) a kupujícího. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které nejsou těmito Obchodními podmínkami upraveny, občanským zákoníkem (zákon č. 40/1964 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a zákonem o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené Obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (zákon č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Další informace o prodávajícím naleznete v sekci Kontakty. Vymezení pojmů Spotřebitelem je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami. Kupující, který není spotřebitelem, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Kupní smlouva je-li kupujícím spotřebitel, umístěním nabídky prodeje zboží na internetových stránkách vyjadřuje svoji vůli uzavřít kupní smlouvu na zboží, popř. služby za uvedených podmínek. Kupní smlouva vzniká okamžikem doručení závazné objednávky kupujícího prodávajícímu - uskutečněné prostřednictvím e-shopu Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a Obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto Obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit na V případě, že společnost bude činit úkony nad rámec těchto Obchodních podmínek a Podmínek spolupráce, je oprávněna si účtovat administrativní poplatek. Informace o uzavřené smlouvě Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích, vedoucích k uzavření smlouvy, jsou patrné z těchto Obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. Tyto Obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

2 Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které objednatel používá. Cena zboží, jeho dodání, převzetí a způsob platby Na internetových stránkách našeho obchodu jsou uváděny celkové konečné ceny pro spotřebitele (včetně platné DPH). K uváděné ceně se přičítají pouze náklady na dopravu zboží popř. doběrečné viz níže. Spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti. Platební možnosti Zboží lze uhradit následujícími způsoby: Bankovním převodem 1) Po odeslání objednávky Vám bude přiděleno identifikační číslo, které uvedete při platbě bankovním převodem jako variabilní symbol. 2) Ihned po připsání částky ve výši kupní ceny na náš bankovní účet se Vám objednávka zpracuje a do 24 hodin bude odeslána. Platební kartou Pokud máte aktivovánu službu PLATBA PŘES INTERNET prostřednictvím linku, který Vám byl přidělen v potvrzovacím u, můžete platbu uskutečnit. Dobírkou Vybrané zboží Vám zašleme na dobírku. Příslušnou částku zaplatíte přímo při převzetí zboží. Hotovostně nebo prostřednictvím platebního terminálu při osobním převzetí zboží na pobočce V případě osobního převzetí zboží na prodejně v Rožnově pod Radhoštěm je poštovné ZDARMA. Termín převzetí si sjednejte na tel Nevyzvednutí dobírky Každá objednávka je závazná (Občanský zákoník , zákon č. 40/1964 Sb) dle našich obchodních podmínek. Zákazníci, kteří si objednají zboží a nezaplatí objednávku, případně si následně nevyzvednou expedovanou zásilku na dobírku, budou zveřejněni v registru dlužníků a bude požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a manipulační poplatek (tzv. smluvní pokuta) ve výši 300,- Kč dle výše objednávky. Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami a smluvní pokutou v této výši. Upozorňujeme, že veškeré nesplacené pohledávky (neuhrazené smluvní pokuty), budou podstoupeny předány k vymáhání pohledávek včetně všech nákladů s tím spojených. Při Vaší příští objednávce může být dodání zboží na dobírku odmítnuto a bude nutné zaplatit objednávku předem.

3 Objednávku zboží na dobírku můžete stornovat písemně mailem do max. 12 hod. od objednání. Poštovné, doprava a dodání zboží Česká republika Při objednávce nižší než 1000 Kč Platba převodem: poštovné včetně balného 69,- Kč Jako variabilní symbol použijte číslo objednávky, které je uvedeno v zaslaném potvrzení e- mailem. Balíček, popř. cenné psaní, Vám budou zaslány doporučeně Českou poštou po připsání požadované částky na náš bankovní účet. V den odeslání zboží Vám přepravce zašle ovou, popř. sms zprávu, ve které bude informace o doručování zásilky. Obvyklá dodací lhůta je 1 3 dny. Platba dobírkou: poštovné včetně balného 99,- Kč V pracovní dny expedujeme objednávku do 24 hodin Českou poštou. V den odeslání zboží Vám přepravce zašle ovou, popř. sms zprávu, ve které bude informace o doručování zásilky. Obvyklá dodací lhůta je 1 3 dny. Při objednávce nad 1000 Kč je dopravné ZDARMA při platbě předem na náš bankovní účet. V případě dobírky je účtován dobírkový poplatek 30 Kč. Slovensko Při objednávce nižší než 60 EUR Platba převodem: poštovné včetně balného 4 EUR Jako variabilní symbol použijte číslo objednávky, které je uvedeno v zaslaném potvrzení e- mailem. Balíček, popř. cenné psaní, Vám bude zasláno doporučeně Slovenskou poštou nebo přepravní společností UPC ihned po připsání požadované částky na účet / 8330 u Fio banky. V den odeslání zboží Vám přepravce zašle ovou zprávu (popř. se s Vámi spojí telefonicky) a poskytne informaci k doručení zásilky. Obvyklá dodací lhůta je 2 4 dny. Platba dobírkou: poštovné včetně balného 5,50 EUR V pracovní dny expedujeme objednávku do 24 hodin přepravní společností UPC. V den odeslání zboží Vám přepravce zašle ovou zprávu (popř. se s Vámi spojí telefonicky) a poskytne informaci k doručení zásilky. Obvyklá dodací lhůta je 2 4 dny. Při objednávce nad 60 EUR je dopravné ZDARMA při platbě předem na náš bankovní účet. V případě dobírky je účtován dobírkový poplatek 2 EUR. Veškeré ceny jsou uvedeny včetně platné DPH.

4 Osobní převzetí a úhrada na prodejně v Rožnově pod Radhoštěm Zboží si můžete vyzvednout na prodejně v Rožnově pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí po předchozí telefonické dohodě na tel Úhradu můžete uskutečnit při převzetí zboží v hotovosti nebo prostřednictvím platebního terminálu. Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy Zákazník (spotřebitel) má právo dle ust. 53, odstavce 8 Občanského zákoníku odstoupit od kupní smlouvy uzavřené na dálku bez udání důvodu a jakékoliv sankce do 14 dnů ode dne převzetí zásilky (toto právo se netýká nákupů zboží ve vzorkovně a prodejně společnosti). V této lhůtě musí spotřebitel doručit prodávajícímu úkon, se kterým současná platná právní úprava spojuje jeho projev vůle, směřující k odstoupení od smlouvy. Vrácené zboží nesmí být poškozeno či nést známky opotřebení a mělo by být vráceno pokud možno v původním obalu. Prodávající vrátí (nebo připíše zpět na účet) spotřebiteli částku odpovídající kupní ceně nejpozději do 30 dnů ode dne odstoupení od smlouvy. Pokud byl nákup zboží podmíněn např. výplatou provize, je prodávající oprávněn tuto vyplacenou částku požadovat zpět. Je-li vrácené zboží poškozeno či opotřebeno, má prodávající právo požadovat po kupujícím náhradu škody odpovídající snížení hodnoty zboží před opotřebením či poškozením, nebo je prodávající oprávněn úkon odstoupení od kupní smlouvy neakceptovat. Kupující nemůže odstoupit podle 53 odstavce 8 Občanského zákoníku od kupní smlouvy: a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění, b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele (investiční zlato), c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, popř. zboží, jehož povaha vrácení neumožňuje. Shoda s kupní smlouvou V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. Shodou s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle užívá. Ochrana osobních údajů Osobní údaje zákazníků jsou shromažďovány a zpracovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném

5 znění. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob. Objednávkou kupující souhlasí (až do odvolání tohoto souhlasu) s tím, že jeho osobní údaje, tedy jméno, příjmení, telefonní číslo, a adresa a také fakturační údaje poskytnuté prodejci, budou použity pro účely vyřízení objednávky a nebudou poskytnuty třetím stranám (vyjma externích dopravců, kterým budou poskytnuty za účelem doručení objednaného zboží zákazníkovi). Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Zároveň má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat. Reklamační řád a uplatnění záruky Pokud zboží při dodání nebo v záruční lhůtě vykazuje vady, má zákazník právo uplatnit reklamaci. Doporučujeme zákazníkům, aby z důvodu lepší prokazatelnosti reklamaci uplatnili písemně. Je-li zboží zasíláno poštou, doporučujeme ho opatřit vhodným obalem, aby nedošlo k jeho poškození. Doporučujeme zaslat doporučeně a pojištěné. Spolu s vrácením zboží je třeba také prokázat, že zboží bylo zakoupeno u prodávajícího, např. přiložením kopie prodejního dokladu, záručního listu (hodinky), certifikátem pravosti (diamantové šperky). Bez tohoto dokladu není možné reklamaci vyřídit. Před odesláním zboží doporučujeme sdělit případný záměr zboží reklamovat em na nebo telefonicky, neboť mnohdy se setkáváme s reklamacemi, kdy zboží netrpí vadou, nýbrž běžným opotřebením ztrácí funkčnost (např. uvolněné zapínání na náušnicích, které lze velmi snadno svépomocí opravit). Nebo se jedná o mechanické poškození, kdy není možné reklamaci uznat. Reklamaci zboží, které jste prodali třetí osobě, Váš zákazník uplatňuje u Vás. Tyto reklamace se řídí Občanským a Obchodním zákoníkem v platném znění. Místo uplatnění reklamace: Gold Way Czech a. s., Masarykovo náměstí 2195, Rožnov pod Radhoštěm Prodávající nebo jím pověřený pracovník reklamaci posoudí, zda je oprávněná. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem