ABECEDNÍ SEZNAM PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ABECEDNÍ SEZNAM PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍ"

Transkript

1 Strana: 1/103 LABORATORNÍ PŘÍRUČKY ABECEDNÍ SEZNAM PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍ Acidobazická rovnováha (ABR) Alaninaminotransferáza v séru (ALT) Albumin v séru Albumin v moči (mikroalbuminurie) Alfa-1-fetoprotein v plodové vodě Alkalická fosfatáza v séru (ALP) Amyláza v séru AMS) Amyláza v moči (AMS/U) Aktivovaný parciální tromboplastinový test (APTT) Antitrombin v plazmě Apolipoprotein AI v séru (ApoAI) Apolipoprotein B v séru (ApoB) Aspartátaminotransferáza v séru (AST) Bilirubin v séru Bilirubin přímý (konjugovaný) v séru Bílkovina celková v séru (CB) Bílkovina celková v moči (CB/dU) C-peptid v séru C-reaktivní protein v séru (CRP) D-Dimery v plazmě Digoxin v séru Draslík v séru (kalium, K) Draslík v moči (K/dU) Elektroforéza sérových bílkovin Eosinofilní kationický protein (ECP) Estradiol v séru (E2) Feritin v séru Fibrinogen v plazmě Folát v séru (kyselina listová) Folitropin v séru (folikuly stimulující hormon, FSH) Fosfor v séru (P) Fosfor v moči (P/dU) Gamaglutamyltransferáza v séru (GGT) Glukóza v séru (Glukóza/S) Glukóza v plazmě (Glukóza/P) Glukóza v moči (Glukóza/dU) Glykovaný hemoglobin v krvi (HbA1c) HCG v séru (lidský choriogonadotropní hormon) HDL-cholesterol v séru Homocystein v séru Hořčík v séru (Mg) Chloridy v séru (Cl) Chloridy v moči (Cl/dU) Cholesterol celkový v séru Imunoglobulin E celkový v séru (IgE)

2 Strana: 2/103 Kreatinin v séru Kreatinin v moči (Kreatinin/dU) Kreatininová clearance, MDRD Kreatinkináza v séru (CK) Krevní obraz základní Krevní obraz s diferenciálním rozpočtem leukocytů (analyzátor) Krevní nátěr pro diferenciální rozpočet leukocytů (mikroskopicky) Krevní skupina AB0 a Rh-faktor Krvácivost Kyselina močová v séru (KM) Kyselina močová v moči (KM/dU) Laktát v plazmě LDL-cholesterol v séru Lutropin v séru (luteinizační hormon, LH) Moč chemické vyšetření Moč morfologické vyšetření Močový sediment dle Hamburgera (Hamburgerův sediment) Močovina v séru (Urea) Močovina v moči (Urea/dU) Nádorové markery alfa-1-fetoprotein (AFP) Nádorové markery CA-125 Nádorové markery CA 19-9 Nádorové markery karcinoembryonální antigen (CEA) Nádorové markery prostatický antigen celkový (PSA) Okultní krvácení ve stolici Prolaktin v séru Protein C v plazmě Retikulocyty Sedimentace erytrocytů (FW) Sodík v séru (natrium, Na/S) Sodík v moči (Na/dU) Testosteron v séru Thyreoidální markery thyreotropin v séru (TSH) Thyreoidální markery celkový trijodtyronin v séru (T3) Thyreoidální markery celkový thyroxin v séru (T4) Thyreoidální markery volný thyroxin v séru (ft4) Thyreoidální markery protilátky proti peroxidáze štítné žlázy (anti-tpo) Thyreoidální markery protilátka proti thyreoglobulinu (anti-tg) Toxikologický screening drog v moči Triacylglyceroly v séru Tromboplastinový test Trombinový čas Troponin T v séru (TnT) Vápník v séru (kalcium, Ca) Vápník v moči (Ca/dU) Vitamín B12 Železo v séru (Fe) Zátěžové a speciální testy Stabilita analytů a pokyny k odběrům

3 Strana: 3/103 Acidobazická rovnováha ní plyny (ABR) (nesrážlivá ) Materiál arteriální (nesrážlivá) Odběr Roche Microsampler - heparinizovaná skleněná kapilára Dostupnost statim ( pondělí-pátek ) Odezva statim ( do 15 min. od doručení materiálu ) Kód výkonu Parametr Věkové rozmezí Referenční meze Jednotky ph (ph krve) 7,35 7,45 pco2 (parciální tlak CO 2 arteriální krve) 4,67 6,00 kpa po2 (parciální tlak O 2 arteriální krve) 10,67 13,33 kpa SO2(c) (funkční saturace kyslíkem) 75,0 99,0 % Rozsah vyšetření: parametr jednotky popis ph jedn. ph pco2 kpa po2 kpa SO2 (c) % BE mmol/l BE ecf BB mmol/l mmol/l chco3- mnmol/l chco3- st mmol/l PAO2 kpa AaDO2 kpa a/ao2 % měřené parametry počítané parametry Hodnota ph vzorku krve ekvilibrovaného při 37 o C se směsí plynů s pco2=40 mmhg. Hodnota ph je indikátorem rovnováhy mezi pufrovacím (), renálním (ledviny) a dýchacím (plíce) systémem. Hodnota pco 2 (37 o C) arteriální krve pomáhá posoudit, jak dobře organismus vylučuje CO 2 v poměru k rychlosti metabolické produkce CO 2. Hodnota po 2 (37 o C) arteriální krve je hlavním parametrem při výpočtu oxygenace arteriální krve. Funkční saturace kyslíkem (podíl oxyhemoglobinu z celkového hemoglobinu). Používá se k posouzení oxygenace, obvykle s jinými parametry, např. po 2, pco 2 a hemoglobinem. Base excess (přebytek) je výsledkem výpočtu určujícího titrovatelnou kapacitu krve, která se v principu měří titrací krve silnou kyselinou nebo zásadou na ph=7,4, při pco 2=40 mmhg a při teplotě 37 o C. Base excess extracelulární tekutiny je hodnota, která odráží pouze nerespirační komponenty ABR. Pufrové báze představují koncentraci pufrujících aniontů, které jsou v plné krvi k dispozici k pufrování silných kyselin, a jsou tvořeny především proteinovými anionty a bikarbonáty. Nejdůležitějším proteinovým aniontem je hemoglobin. Koncentrace bikarbonátů v plazmě. Standardní bikarbonát v krvi je definován jako koncentrace bikarbonátů v plazmě získané z krve ekvilibrované při 37 o C se směsí plynů s pco 2 = 40 mmhg. Alveolární tenze kyslíku se používá pro výpočet mnoha parametrů důležitých pro vyhodnocení ventilace a oxygenace organismu. Alveolo-arteriální gradient tenze kyslíku (PAO 2 - PaO 2) je rozdíl mezi parciálním tlakem kyslíku v alveolech a naměřeným parciálním tlakem kyslíku v arteriální krvi. Poměr arteriálního a alveolárního parciálního tlaku kyslíku. Poznámky: Vždy se provádí ve statimovém režimu.

4 Strana: 4/103 Alaninaminotransferáza v séru (ALT) () Materiál Odběr srážlivá žilní do zkumavky Sarstedt (bílý uzávěr) statim ( pondělí-pátek ) statim ( do 1 hodiny od doručení materiálu ) Kód výkonu (rutinní) (statim) 0-0,80 µkat/l Poznámky: Kolísání hodnot ALT v referenčním rozmezí nemá klinický význam a za jednu až dvě třetiny rozsahu tohoto kolísání jsou zodpovědné genetické faktory. Odběru krve na stanovení ALT nesmí předcházet žádná výraznější námaha. Sérum nesmí být hemolytické.

5 Albumin v séru () Strana: 5/103 Materiál Odběr srážlivá žilní do zkumavky Sarstedt (bílý uzávěr) statim ( pondělí-pátek ) statim ( do 1 hodiny od doručení materiálu ) Kód výkonu (rutinní) (statim) 0-2 roky 27,0-52,0 g/l 2-15 let 30,0-52,0 g/l 15 let - dospělí 35,0-53,0 g/l Poznámky: Při odběru krve kromě minimálního použití škrtidla (hrozí falešně vyšší koncentrace albuminu) je nutno standardizovat polohu (vsedě resp. vleže). Vestoje jsou hodnoty 10-13% vyšší.

6 Strana: 6/103 Albumin v moči (Mikroalbuminurie) (moč) Materiál moč (ranní, nebo i náhodný vzorek) Odběr plastová zkumavka na moč (žlutý uzávěr) Kód výkonu Vzorek Hodnocení Referenční meze Jednotky Ranní vzorek normální exkrece < 2,5 (index UACR - mikroalbuminurie 2,5-22,8 mg/mmol kreatininu albumin/kreatinin) proteinurie > 22,8 Poznámky: Pro vyšetření albuminu v moči (mikroalbuminurie) se používá stanovení ve vzorku moče (ranním nebo i náhodném) spolu se stanovením kreatininu a přepočet na koncentraci kreatininu index albumin/kreatinin (UACR). Je preferováno, protože odstraňuje hlavní nevýhody sběru moče chyby zanesené nedodržením doby sběru, neúplným sběrem moče a nesprávným změřením objemu vyloučené moče. Podle doporučení ČSKB a ČDS není jediné vyšetření směrodatné, musí se opakovat. Mikroalbuminurie je časnou známkou diabetické nefropatie a současně orgánovým projevem generalizované endoteliální dysfunkce. Nález mikroalbuminurie signalizuje reverzibilní postižení ledvin a větší riziko pro vznik kardiovaskulárních komplikací. Normalizace pak znamená normalizaci poškození funkce cévní stěny a předpoklad pro zastavení procesu vaskulárního postižení a rozvoje cévních komplikací.

7 Alfa-1-fetoprotein v plodové vodě (plodová voda) Strana: 7/103 Materiál plodová voda Odběr plastová zkumavka (žlutý uzávěr) Dostupnost rutinní ( 1x týdně pátek ) Kód výkonu Pohlaví Referenční meze Jednotky Ž (gravidní) dle týdne gravidity v době amniocentézy IU/ml Poznámky: Vzorky jsou 1 x týdně svozem dopraveny z genetické laboratoře (cytologie, lékařská genetika).

8 Alkalická fosfatáza v séru (ALP) () Strana: 8/103 Materiál Odběr srážlivá žilní do zkumavky Sarstedt (bílý uzávěr) statim ( pondělí-pátek ) statim ( do 1 hodiny od doručení materiálu ) Kód výkonu (rutinní) (statim) 0-2 roky 0-5,90 µkat/l 2-15 let 0-4,65 µkat/l M 15 let - dospělí 0-2,10 µkat/l Ž 15 let - dospělí 0-1,70 µkat/l

9 Amyláza v séru (AMS) () Strana: 9/103 Materiál Odběr srážlivá žilní do zkumavky Sarstedt (bílý uzávěr) statim ( pondělí-pátek ) statim ( do 1 hodiny od doručení materiálu ) Kód výkonu (rutinní) (statim) 0-1,50 µkat/l Poznámky: Materiál nesmí být kontaminován slinami.

10 Amyláza v moči (AMS/U) (moč) Strana: 10/103 Materiál moč Odběr plastová zkumavka na moč (žlutý uzávěr) Kód výkonu ,17 µkat/l

11 Strana: 11/103 Aktivovaný parciální tromboplastinový test (APTT) (plazma) Materiál (plazma) Odběr žilní do zkumavky Sarstedt s natrium citratem (zelený uzávěr) statim ( pondělí-pátek ) statim ( do 1 hodiny od doručení materiálu ) Kód výkonu Věkové rozmezí Referenční meze Jednotky APTT - čas 0 16 let 23,1 33,5 sec let 20,5 30,9 sec. 18 let - dospělí 26,4 37,5 sec. APTT - poměr 0 6 měsíců 0,80 1,40-6 měsíců 1 rok 0,80 1, let 0,80 1, let 0,80 1,20-18 let - dospělí 0,80 1,20 - Výsledky se vydávají v sekundách a poměru (poměr časů). APTT-poměr = čas testované plazmy/čas normálu APTT. Poznámky: Při odběru je nutné zachovat správný poměr krve a antikoagulační přísady: citrát: 1:10.

12 Antitrombin v plazmě (plazma) Strana: 12/103 Materiál (plazma) Odběr žilní do zkumavky Sarstedt s natrium citratem (zelený uzávěr) Dostupnost rutinní ( min. 1x týdně ) Odezva rutinní ( v den provedení ) Kód výkonu % Poznámky: Při odběru je nutné zachovat správný poměr krve a antikoagulační přísady : citrát: 1:10.

13 Strana: 13/103 Apolipoprotein AI v séru (ApoAI) () Materiál Odběr srážlivá žilní do zkumavky Sarstedt (bílý uzávěr) Kód výkonu let 0,32-2,27 g/l M 18 let - dospělí 1,04-2,02 g/l Ž 18 let - dospělí 1,08-2,25 g/l Poznámky: Apolipoprotein A1 je hlavním proteinem částic lipoproteinů o vysoké denzitě (HDL). Zvýšené hladiny apolipoproteinu A1 : v průběhu těhotenství, onemocnění jater a účinkem estrogenů (např. orální kontraceptiva). Snížené hladiny apolipoproteinu A1 : jsou při dědičné hypo-α-lipoproteinémii (Tangierova choroba), cholestáze, sepsi, ateroskleróze. Kombinované stanovení apolipoproteinů A1, B a výpočet poměru APO B / APO A1 může reflektovat poruchu lipidového metabolismu a riziko vývoje aterosklerózy a koronárních komplikací, což představuje užitečný doplněk ke klasickým stanovením HDL, LDLcholesterolu. Vysoká hladina apolipoproteinu A1 (HDL) a nízká hladina apolipoproteinu B (LDL) dobře koreluje s nízkým rizikem těchto onemocnění.

14 Apolipoprotein B v séru (ApoB) () Strana: 14/103 Materiál Odběr srážlivá žilní do zkumavky Sarstedt (bílý uzávěr) Kód výkonu let 0,28-1,14 g/l M 18 let - dospělí 0,66-1,33 g/l Ž 18 let - dospělí 0,60-1,17 g/l Poznámky: Apolipoprotein B je hlavní bílkovinou složkou LDL. Zvýšené hladiny apolipoproteinu B : v těhotenství, při hypercholesterolemii, defektu LDL receptorů, obstrukci žlučníku, hyperlipidemii typu II a nefrotickém syndromu. Snížené hladiny apolipoproteinu B : při onemocnění jater, α-β lipoproteinemii, sepsi a účinkem estrogenů. Kombinované stanovení apolipoproteinů A1, B a výpočet poměru APO B / APO A1 může reflektovat poruchu lipidového metabolismu a riziko vývoje aterosklerózy a koronárních komplikací, což představuje užitečný doplněk ke klasickým stanovením HDL, LDL-cholesterolu. Vysoká hladina apolipoproteinu A1 (HDL) a nízká hladina apolipoproteinu B (LDL) dobře koreluje s nízkým rizikem těchto onemocnění.

15 Strana: 15/103 Aspartátaminotransferáza v séru (AST) () Materiál Odběr srážlivá žilní do zkumavky Sarstedt (bílý uzávěr) statim ( pondělí-pátek ) statim ( do 1 hodiny od doručení materiálu ) Kód výkonu (rutinní) (statim) 0-0,80 µkat/l Poznámky: Kolísání v rozsahu referenčního rozmezí nemá klinický význam a jedna až dvě třetiny kolísání v tomto rozmezí je podmíněna geneticky. Před odběrem nutno vyloučit výraznější fyzickou námahu. Hemolýza séra znemožňuje spolehlivé stanovení AST.

16 Bilirubin v séru () Strana: 16/103 Materiál Odběr srážlivá žilní do zkumavky Sarstedt (bílý uzávěr) statim ( pondělí-pátek ) statim ( do 1 hodiny od doručení materiálu ) Kód výkonu (rutinní) (statim) 0-1 rok 0-170,0 µmol/l 1-18 let 0-17,0 µmol/l 18 let - dospělí 0-21,0 µmol/l Poznámky : Lačnění před odběrem nemá trvat déle než přes noc. Krev po odběru nesmí stát ve zkumavce na přímém slunci. Spolehlivé vyšetření bilirubinu v séru znemožňuje hemolýza séra.

17 Strana: 17/103 Bilirubin přímý ( konjugovaný ) v séru () Materiál Odběr srážlivá žilní do zkumavky Sarstedt (bílý uzávěr) statim ( pondělí-pátek ) statim ( do 1 hodiny od doručení materiálu ) Kód výkonu (rutinní) (statim) 0-5,0 µmol/l Poznámky : Sérum nesmí být hemolytické. Zkumavka s krví nesmí být po odběru vystavena slunečnímu světlu.

18 Bílkovina celková v séru (CB) () Strana: 18/103 Materiál Odběr srážlivá žilní do zkumavky Sarstedt (bílý uzávěr) statim ( pondělí-pátek ) statim ( do 1 hodiny od doručení materiálu ) Kód výkonu (rutinní) (statim) 0-2 roky 46,0-69,0 g/l 2-15 let 52,0-78,0 g/l 15 let - dospělí 62,0-85,0 g/l Poznámka : Odběr krve se má provádět vsedě, po 5 minutovém klidu, nutno zabránit venostáze v důsledku použití škrtidla (dochází k falešně vyšším hodnotám celkové bílkoviny v séru).

19 Bílkovina v moči (CB/dU) (moč) Strana: 19/103 Materiál moč (24 hod.) Odběr plastová zkumavka na moč (žlutý uzávěr) Kód výkonu ,15 g/24 hod.

20 C-peptid v séru ( ) Strana: 20/103 Materiál Odběr srážlivá žilní do zkumavky Sarstedt (bílý uzávěr) Kód výkonu ,0-1655,0 pmol/l Poznámka : Pacient k odběru musí být na lačno a nevyžaduje zvláštní přípravu k odběru.

21 Kreatinkináza v séru (CK) () Strana: 21/103 Materiál Odběr srážlivá žilní do zkumavky Sarstedt (bílý uzávěr) statim ( pondělí-pátek ) statim ( do 1 hodiny od doručení materiálu ) Kód výkonu (rutinní) (statim) 0-2 roky 0-5,50 µkat/l 2-15 let 0-4,00 µkat/l Poznámky: M 15 let - dospělí 0,40-3,17 µkat/l Ž 15 let - dospělí 0,40-2,83 µkat/l Sérum nesmí být hemolytické. Hodnoty CK v séru zvyšuje fyzická námaha, křeče. Hodnoty CK v séru zvyšují operativní zákroky i intramuskulární injekce.

22 C-reaktivní protein v séru (CRP) () Strana: 22/103 Materiál Odběr srážlivá žilní do zkumavky Sarstedt (bílý uzávěr) statim ( pondělí-pátek ) statim ( do 1 hodiny od doručení materiálu ) Kód výkonu ,00 mg/l Poznámky: Sérová hodnota CRP je užitečný a v klinice nejvíce používaný protein akutní fáze. Referenční hodnota 5 mg/l neodpovídá horní fyziologické hranici, ale představuje mez detekce u stávajících analytických postupů (nefelometrie, turbidimetrie, apod.). Stávající stanovení CRP v séru je třeba odlišovat od stanovení tzv. hypersenzitivního CRP (hs- CRP), jehož citlivost a mez detekce je řádově vyšší. Hypersenzitivní CRP se začíná uplatňovat jako velmi spolehlivý marker budoucí kardiovaskulární příhody.

23 D-Dimery v plazmě (plazma) Strana: 23/103 Materiál (plazma) Odběr žilní do zkumavky Sarstedt s natrium citratem (zelený uzávěr) statim ( pondělí-pátek ) statim ( do 1 hodiny od doručení materiálu ) Kód výkonu ,0 ng/ml FEU Poznámky: Při odběru je nutné zachovat správný poměr krve a antikoagulační přísady : citrát: 1:10.

24 Digoxin v séru () Strana: 24/103 Materiál Odběr srážlivá žilní do zkumavky Sarstedt (bílý uzávěr) Dostupnost rutinní ( pondělí-pátek ); v případě podezření na intoxikaci digoxinem po domluvě s laboratoří (tel ) ve statimovém režimu Kód výkonu Pohlaví Věkové rozmezí Terapeutická hladina Jednotky 0,80-2,40 ng/ml Poznámky: Odběr se provádí nejméně 6, lépe 24 hodin po podání digoxinu pacientovi (prakticky krátce před podáním nové dávky). Steady state (= vyrovnaný stav) sérové koncentrace digoxinu je dosažen nejdříve po 5 dnech od zahájení aplikace. V literatuře se uvádějí koncentrace digoxinu v séru buď v nmol/l nebo v ng/ml : přepočet : a) nmol/l x 0,78 = ng/ml b) ng/ml x 1,28 = nmol/l.

25 Draslík v séru (kalium, K) () Strana: 25/103 Materiál Odběr srážlivá žilní do zkumavky Sarstedt (bílý uzávěr) statim ( pondělí-pátek ) statim ( do 1 hodiny od doručení materiálu ) Kód výkonu (rutinní) (statim) 0-2 roky 4,00-6,20 mmol/l 2-15 let 3,60-5,90 mmol/l 15 let - dospělí 3,90-5,60 mmol/l Poznámky: Separace krvinek od séra musí být uskutečněna do hodiny!!! Necentrifugovanou nelze skladovat, zvláště ne pak v chladničce! V plasmě je koncentrace draslíku lehce nižší než v séru, proto při vyšetřování kalemie nelze střídat materiály (/plasma). Při odběru nutno dbát lege artis podmínek odběru žilní krve : žádné stažení paže škrtidlem, žádné cvičení paží či pěstí!

26 Draslík v moči (K/dU) (moč) Strana: 26/103 Materiál moč (24 hod.) Odběr plastová zkumavka na moč (žlutý uzávěr) Kód výkonu ,0-90,0 mmol/24 hod.

27 Elektroforéza sérových bílkovin () Strana: 27/103 Materiál Odběr srážlivá žilní do zkumavky Sarstedt (bílý uzávěr) Dostupnost rutinní ( 1-2x týdně ) Odezva rutinní ( do 2-4 dnů ) Kód výkonu Parametr Věkové rozmezí Referenční meze Jednotky Albumin 15 let - dospělí 60,0-71,0 % α1 - globuliny 15 let - dospělí 1,4 2,9 % α2 - globuliny 15 let - dospělí 7,0-11,0 % β - globuliny 15 let - dospělí 8,0 13,0 % γ - globuliny 15 let - dospělí 9,0-16,0 % Laboratoř denzitometricky vyhodnotí jednotlivé bílkovinné frakce, ale patologický výsledek elektroforézy vydává ve formě popisu a slovního komentáře výsledku i s doporučením dalšího laboratorního diagnostického postupu. Poznámky: Kromě antikoagulačních prostředků v séru vadí při elektroforéze hemolýza séra! Elektroforéza sérových bílkovin zůstává stále vynikajícím screeningovým postupem hlavně pro zachycení paraproteinů (M-gradient) v séru.

28 Strana: 28/103 Eosinofilní kationický protein v séru (ECP) ( ) Materiál Odběr srážlivá žilní do zkumavky Sarstedt (bílý uzávěr) Kód výkonu ,0 ng/ml

29 Estradiol v séru (E2) () Strana: 29/103 Materiál Odběr srážlivá žilní do zkumavky Sarstedt (bílý uzávěr) Kód výkonu M 27,1 52,2 pg/ml ženy v době fertilního období: - folikulární fáze 27,0 156,0 pg/ml Ž - ovulační fáze 48,0 314,0 pg/ml - luteální fáze 33,0 298,0 pg/ml menopauza 0 50,0 pg/ml

30 Feritin v séru () Strana: 30/103 Materiál Odběr srážlivá žilní do zkumavky Sarstedt (bílý uzávěr) Kód výkonu M 28,0-397,0 ng/ml Ž 6,0-159,0 ng/ml Poznámky: Feritin v séru není jen indikátorem tělesných zásob železa, ale také citlivý tumorózní marker.

31 Fibrinogen v plazmě (plazma) Strana: 31/103 Materiál (plazma) Odběr žilní do zkumavky Sarstedt s natrium citratem (zelený uzávěr) statim ( pondělí-pátek ) statim ( do 1 hodiny od doručení materiálu ) Kód výkonu rok 1,50 3,40 g/l 1 6 let 1,70 4,05 g/l 6 11 let 1,55 4,00 g/l let 1,55 4,50 g/l let 1,60 4,20 g/l 18 let - dospělí 1,80 4,20 g/l Poznámky: Při odběru je nutné zachovat správný poměr krve a antikoagulační přísady : citrát: 1:10.

32 Folát v séru (kyselina listová) () Strana: 32/103 Materiál Odběr srážlivá žilní do zkumavky Sarstedt (bílý uzávěr) Kód výkonu ,2-15,4 ng/ml

33 Strana: 33/103 FSH v séru (folitropin, folikuly stimulující hormon) () Materiál Odběr srážlivá žilní do zkumavky Sarstedt (bílý uzávěr) Kód výkonu M 0,7-11,1 IU/l ženy v době fertilního období: - folikulární fáze 3,0-14,4 IU/l Ž - ovulační fáze 5,8-21,0 IU/l - luteální fáze 1,2-9,0 IU/l - antikoncepce 0-4,9 IU/l ženy v postmenopauze 21,7-153,0 IU/l

34 Fosfor (P) () Strana: 34/103 Materiál Odběr srážlivá žilní do zkumavky Sarstedt (bílý uzávěr) statim ( pondělí-pátek ) statim ( do 1 hodiny od doručení materiálu ) Kód výkonu (rutinní) (statim) 0-2 roky 1,10-2,80 mmol/l 2-15 let 1,40-2,20 mmol/l 15 let - dospělí 0,80-1,50 mmol/l

35 Fosfor v moči (P/dU) (moč) Strana: 35/103 Materiál moč (24 hod.) Odběr plastová zkumavka na moč (žlutý uzávěr) Kód výkonu ,0-32,0 mmol/24 hod.

36 Strana: 36/103 Gamaglutamyltransferáza v séru (GGT) () Materiál Odběr srážlivá žilní do zkumavky Sarstedt (bílý uzávěr) statim ( pondělí-pátek ) statim ( do 1 hodiny od doručení materiálu ) Kód výkonu (rutinní) (statim) 0-2 roky 0-3,70 µkat/l 2-15 let 0-0,60 µkat/l M 15 let - dospělí 0-0,92 µkat/l Ž 15 let - dospělí 0-0,63 µkat/l

37 Strana: 37/103 Glukóza v séru (Glukóza/S) Glukóza v plazmě (Glukóza/P) (, plazma) Materiál (, plazma) srážlivá žilní do zkumavky Sarstedt s bílým uzávěrem () Odběr nebo žilní do zkumavky Sarstedt s NaF+heparinem, žluté víčko (plazma) statim ( pondělí-pátek ) statim ( do 1 hodiny od doručení materiálu ) Kód výkonu (rutinní) (statim) 0-15 let 3,30-5,30 mmol/l 15 let - dospělí 4,20-6,10 mmol/l Poznámky: Odběr musí být nalačno. Laboratoř OKBH vyšetřuje glykémii v žilním séru nebo plasmě. Nevyšetřujeme glykemii v plné krvi (ani žilní, ani kapilární). Stanovení koncentrace glukózy v plazmě žilní krve je indikováno při diagnostice DM (vyšetření nalačno, nebo ogtt). Uvedené referenční hodnoty se týkají glykémie nalačno. U hodnot nalačno není rozdílu mezi hodnotou glykémie stanovenou v žilním séru či plazmě nebo hodnotou glykémie v kapilární plazmě. Odlišné hodnoty glykémie v těchto různých materiálech jsou až po jídle neboli postprandiálně. Pozor - fluorid sodný je jedovatý!

38 Glukóza v moči (Glukóza/dU) (moč) Strana: 38/103 Materiál moč (24 hod., 2x12 hod., 3x8 hod.) Odběr plastová zkumavka na moč (žlutý uzávěr) Kód výkonu mmol/24 hod.

39 Glykovaný hemoglobin (nesrážlivá ) Strana: 39/103 Materiál (nesrážlivá ) Odběr nesrážlivá žilní do zkumavky Sarstedt s K3EDTA (červený uzávěr) Kód výkonu ,0-42,0 mmol/mol Poznámky: Krev po odběru dobře promíchat! Krev nesmí být odebrána do heparinu! Pacient před odběrem nemusí lačnit, poněvadž glykovaný hemoglobin je dlouhodobý ukazatel kompenzace diabetu (údaje se značně liší od 6 týdnů až po 3 měsíce, tj. životností erytrocytu). Kritéria kompenzace diabetu: - kompenzovaný diabetes : 43,0 53,0 mmol/mol.

40 Strana: 40/103 HCG v séru (lidský choriogonadotropní hormon) () Materiál Odběr srážlivá žilní do zkumavky Sarstedt (bílý uzávěr) statim ( pondělí-pátek ) statim ( do 1 hodiny od doručení materiálu ) Kód výkonu Ž netěhotné nad 10 let 0-5,0 IU/l těhotné 1. týden 10,0-30,0 IU/l 2. týden 10,0-100,0 IU/l 3. týden 10, ,0 IU/l 4. týden 10, ,0 IU/l měsíc IU/l 2. trimestr IU/l 3. trimestr IU/l Poznámka : Vzhledem k velkým individuálním rozdílům koncentrací je nutno sledovat prosperitu těhotenství s využitím více odběrů HCG. Stanovení HCG v séru je i součástí screeningu vrozených vývojových vad. Podmínkou je sdělení délky těhotenství s co největší přesností. Optimální interval pro screening vrozených vývojových vad plodu je týden těhotenství. Koncentrace 5,0 100,0 IU/l jsou z hlediska potvrzení nebo vyloučení těhotenství nesměrodatné a stanovení HCG v séru je nutno opakovat.

41 HDL cholesterol v séru () Strana: 41/103 Materiál Odběr srážlivá žilní do zkumavky Sarstedt (bílý uzávěr) Kód výkonu roky 0,80-2,15 mmol/l 2-15 let 0,90-2,25 mmol/l M 15 let - dospělí 0,80-1,80 mmol/l Ž 15 let - dospělí 0,80-2,20 mmol/l Poznámky: Odběr krve musí být proveden bez použití škrtidla. Odběr bez lačnění zavádí do vyšetření cca 10% chybu. Hodnoty HDL-cholesterolu pod 1,00 mmol/l se považují za rizikový faktor aterogenezy, naopak hodnoty HDL-cholesterolu nad 1,60 mmol/l jsou považovány za faktor ochranný.

42 Homocystein v séru ( ) Strana: 42/103 Materiál Odběr srážlivá žilní do zkumavky Sarstedt (bílý uzávěr) Kód výkonu ,0-15,0 µmol/l

43 Hořčík v séru (Mg) () Strana: 43/103 Materiál Odběr srážlivá žilní do zkumavky Sarstedt (bílý uzávěr) statim ( pondělí-pátek ) statim ( do 1 hodiny od doručení materiálu ) Kód výkonu let 0,70-0,95 mmol/l 6-12 let 0,70-0, let 0,70-0, let 0,66-1,07 mmol/l > 60 let 0,66-0,99 mmol/l Poznámky: Odběr krve musí být proveden bez použití škrtidla.

44 Chloridy v séru (Cl/S) () Strana: 44/103 Materiál () Odběr srážlivá žilní do zkumavky Sarstedt (bílý uzávěr) statim ( pondělí-pátek ) statim ( do 1 hodiny od doručení materiálu ) Kód výkonu (rutinní) (statim) 0-2 roky 95,0 115,0 mmol/l 2-15 let 97,0-110,0 mmol/l 15 let - dospělí 95,0-110,0 mmol/l

45 Chloridy v moči (Cl/dU) (moč) Strana: 45/103 Materiál moč (24 hod.) Odběr plastová zkumavka na moč (žlutý uzávěr) Kód výkonu ,0-260,0 mmol/24 hod.

46 Cholesterol celkový v séru () Strana: 46/103 Materiál Odběr srážlivá žilní do zkumavky Sarstedt (bílý uzávěr) Kód výkonu roky 2,50-4,30 mmol/l 2-15 let 2,30-4,80 mmol/l 15 let - dospělí 3,50-5,20 mmol/l Poznámky: Odběr krve musí být proveden bez použití škrtidla. Komprese paže škrtidlem před odběrem krve, zvláště je-li delší a cvičí-li pacient na vybídnutí ošetřujícího personálu pěstí nebo předloktím, vede to k vzestupu cholesterolemie o 10 až 15 %. Pacient nemusí před odběrem lačnit, ale měl by dodržet 20-minutový interval vsedě, v praxi aspoň 5-minutový. Až 20 minutový klid vsedě před odběrem je postačující ke snížení hladiny cholesterolemie, která je o % vyšší u pacientů vstoje. Poněvadž v praxi nelze dodržovat tento extrémní požadavek, spokojujeme se s 5 minutami klidu vsedě před odběrem krve. Hodnoty celkové cholesterolemie v plasmě (ať heparinové nebo EDTA) jsou o 3-4 % nižší než v séru. Nelze proto při vyšetřování střídat materiály tj.jednou vyšetřit cholesterol ze séra, podruhé z plasmy. Koncentrace cholesterolemie s věkem od puberty do dospělosti stoupá zhruba do 60 let, pak klesá. V praxi se držíme cílové hodnoty cholesterolemie (5,0 mmol/l) po celý život, u obou pohlaví a dosažení této hodnoty znamená docílení standardního rizika aterogeneze.

47 Strana: 47/103 Imunoglobulin E celkový v séru (IgE) () Materiál Odběr srážlivá žilní do zkumavky Sarstedt (bílý uzávěr) Kód výkonu rok 0-12,0 IU/ml 1-5 let 0-50,0 IU/ml 5-9 let 0-75,0 IU/ml 9-15 let 0-160,0 IU/ml 15 let - dospělí 0-100,0 IU/ml

48 Kreatinin v séru () Strana: 48/103 Materiál () Odběr srážlivá žilní do zkumavky Sarstedt (bílý uzávěr) statim ( pondělí-pátek ) statim ( do 1 hodiny od doručení materiálu ) Kód výkonu (rutinní) (statim) 0-2 roky 20,0 36,0 µmol/l 2-10 let 27,0 53,0 µmol/l let 34,0 77,0 µmol/l M 15 let - dospělí 60,0 106,0 µmol/l Poznámky: Ž 15 let - dospělí 44,0-90,0 µmol/l Hodnoty kreatininu v séru nepříznivě ovlivňuje vyšší sérová koncentrace bilirubínu. Stanovení kreatininu znemožňuje silnější hemolýza séra.

49 Kreatinin v moči (Kreatinin/dU) (moč) Strana: 49/103 Materiál moč (24 hod.) Odběr plastová zkumavka na moč (žlutý uzávěr) Kód výkonu M 8,8-17,6 mmol/24 hod. Ž 7,0-15,8 mmol/24 hod.

50 Kreatininová clearance (, moč) Strana: 50/103 Materiál, moč (24 hod.) Odběr srážlivá žilní do zkumavky Sarstedt s bílým uzávěrem (), plastová zkumavka na moč (žlutý uzávěr) Kód výkonu Materiál Referenční meze Jednotky Glomerulární filtrace (clearance kreatininu) moč 1,33 2,60 ml/sec Tubulární resorpce (resorbční frakce vody) moč 0,988 0,997 1/1 Poznámky: Glomerulární filtrace (clearance endogenního kreatininu korigovaná na povrch těla) se vypočítává na základě znalosti diurézy (za 24 hod.), výšky a váhy pacienta, sérové a močové koncentrace kreatininu. Odhad clearance kreatininu (egf ) pomocí rovnice MDRD Materiál Odběr srážlivá žilní do zkumavky Sarstedt s bílým uzávěrem () Kód výkonu Stupně chronického poškození ledvin (CHRI) (podle doporučení National Kidney Foundation (K/DOQI, 2002) : Stupeň Klinický popis GF [ml/s.1,73 m -2 ] I. normální GF, ale známky poškození ledvin 1,5 II. mírné CHRI 1,00 1,49 III. střední CHRI 0,50 0,99 IV. těžké CHRI 0,25 0,49 V. konečné stadium CHRI, léčba selhání funkce ledvin < 0,25 Odhad clearance kreatininu podle Cockcrofta a Gaulta se nahrazuje spolehlivějším výpočtem pomocí tzv. rovnice MDRD. Jde o empirickou rovnici podloženou daty multicentrické studie zabývající se vlivem diety na ledvinná onemocnění (Modification of Diet in Renal Disease MDRD). Na základě současných poznatků Česká nefrol. společnost a Česká společnost klin. biochemie doporučují pro výpočet odhadu glomerulární filtrace výpočet dle rovnice MDRD. Je doporučena nejjednodušší varianta s použitím čtyř proměnných: sérového kreatininu, věku, pohlaví, etnicity. Výsledky odhadu velmi dobře odpovídají naměřeným hodnotám zejména u nemocných se sníženou glomerulární filtrací. Hodnocení : U vypočtených hodnot > 1,5 ml/s. 1,73 m -2 se doporučuje uvádět hodnotu 1,5 ml/s. 1,73 m -2 vzhledem k nepřesnosti rovnice v této oblasti. Hodnoty 1,0 1,5 ml/s. 1,73 m -2 je nutno individuálně hodnotit ve vztahu ke klinickému obrazu. Hodnota egf podle MDRD < 1,0 ml/s. 1,73 m -2 je považována za hodnotu patologickou. Od 40 let věku života hodnota egf klesá přibližně o 0,17 ml/s. 1,73 m -2 na dekádu. Odhad GF pomocí vzorců MDRD se nedoporučuje používat u dětí a těhotných, není vhodný pro pacienty s normální nebo jen lehce sníženou funkcí ledvin.

51 Krevní obraz základní (nesrážlivá ) Strana: 51/103 Materiál (nesrážlivá ) Odběr nesrážlivá žilní do zkumavky Sarstedt s K3EDTA (červený uzávěr) statim ( pondělí-pátek ) statim ( do 60 minut od doručení materiálu ) Kód výkonu Erytrocyty Hemoglobin Hematokrit MCV (střední objem erytrocytů) MCH (množství Hb v erytrocytu) MCHC (koncentrace Hb v erytroc.) Leukocyty Trombocyty 0-2 roky 3,6 5, let 3,9 5,3 M 15 let - dospělí 4,2 5, /l Ž 15 let - dospělí 3,8 5,2 0-2 roky let M 15 let - dospělí g/l Ž 15 let - dospělí roky 0,31 0, let 0,34 0,49 M 15 let - dospělí 0,40 0,50 1/1 Ž 15 let - dospělí 0,35 0, roky let f1 15 let - dospělí roky let pg 15 let - dospělí roky let g/l 15 let - dospělí roky 8,0 11, let 4,0 10, /l 15 let - dospělí 4,0 10,0 0-2 roky > 2 roky /l Poznámky: Při odběru je nutné zachovat správný poměr krve a antikoagulační přísady.

52 Strana: 52/103 Krevní obraz diferenciální rozpočet leukocytů (analyzátor) (nesrážlivá ) Materiál (nesrážlivá ) Odběr nesrážlivá žilní do zkumavky Sarstedt s K3EDTA (červený uzávěr) statim ( pondělí-pátek ) statim ( do 60 minut od doručení materiálu ) Kód výkonu Neutrofily Eosinofily Bazofily Monocyty Lymfocyty 0-2 roky 0,25 0,65 segmenty 2-15 let 0,35 0,70 15 let - dospělí 0,45 0,70 1/1 tyčky 0 0, roky 0 0, let 0 0,05 1/1 15 let - dospělí 0 0, roky 0 0, let 0 0,01 1/1 15 let - dospělí 0 0, roky 0,02 0, let 0,02 0,08 1/1 15 let - dospělí 0,02 0, roky 0,20 0, let 0,20 0,60 1/1 15 let - dospělí 0,20 0,45 Poznámky: Při odběru je nutné zachovat správný poměr krve a antikoagulační přísady. Stanovení může být prováděno na analyzátoru spolu se základním ním obrazem.

53 Strana: 53/103 Krevní nátěr diferenciální rozpočet leukocytů (mikroskopicky) (nesrážlivá ) Materiál (nesrážlivá ) Odběr nesrážlivá žilní do zkumavky Sarstedt s K3EDTA (červený uzávěr) Kód výkonu 96711, 96713, Neutrofily Eosinofily Bazofily Monocyty Lymfocyty 0-2 roky 0,25 0,65 segmenty 2-15 let 0,35 0,70 15 let - dospělí 0,45 0,70 1/1 tyčky 0 0, roky 0 0, let 0 0,05 1/1 15 let - dospělí 0 0, roky 0 0, let 0 0,01 1/1 15 let - dospělí 0 0, roky 0,02 0, let 0,02 0,08 1/1 15 let - dospělí 0,02 0, roky 0,20 0, let 0,20 0,60 1/1 15 let - dospělí 0,20 0,45 Poznámky: Při odběru je nutné zachovat správný poměr krve a antikoagulační přísady. Mikroskopické stanovení je přednostně prováděno u pacientů z hematologické ambulance a u dětí, dále také pro upřesnění u pacientů s patologickými nálezy při stanovení na analyzátoru.

54 Strana: 54/103 Krevní skupina AB0 a Rh(D) antigen (, erytrocyty) Materiál (, erytrocytární náplav) Odběr srážlivá žilní do zkumavky Sarstedt (bílý uzávěr) statim ( pondělí-pátek ) statim ( do 1 hodiny od doručení materiálu ) Kód výkonu (rutinní) (statim) Referenční rozmezí - SKUPINOVÝ SYSTÉM AB0 : REAKCE ERYTROCYTŮ S DIAGNOSTICKÝMI ANTISÉRY Krevní skupina Anti-A Anti-B Anti-AB A B AB REAKCE SÉRA S DIAGNOSTICKÝMI ERYTROCYTY Krevní skupina 0 A 1 A 2 B A B AB

55 Krvácivost (Duke) ( z ušního lalůčku) Strana: 55/103 Materiál (kapilární z ušního lalůčku) Odběr nelze provést ze vzorku nutná přítomnost pacienta Kód výkonu sec. Poznámky: Zjišťuje se doba, za kterou dojde na kůži při vpichu za standardních podmínek k zástavě krvácení. Jedná se pouze o orientační metodu. Krvácivost se měří nejdéle 3O minut. U delších časů se zapíše déle než 30 minut. Dobu krvácivosti ovlivňují některé antiagregační léky (např. kyselina acetylsalicylová). Doporučeje se tyto léky vysadit nejméně týden před vyšetřením.

56 Kyselina močová v séru (KM) () Strana: 56/103 Materiál Odběr srážlivá žilní do zkumavky Sarstedt (bílý uzávěr) statim ( pondělí-pátek ) statim ( do 1 hodiny od doručení materiálu ) Kód výkonu roky 100,0-350,0 µmol/l 2-15 let 130,0-390,0 µmol/l Poznámky: M 15 let - dospělí 202,0-416,0 µmol/l Ž 15 let - dospělí 142,0-339,0 µmol/l Statimové vyšetření jen výjimečně.

57 Kyselina močová v moči (KM/dU) (moč) Strana: 57/103 Materiál moč (24 hod.) Odběr plastová zkumavka na moč (žlutý uzávěr) Kód výkonu ,60-6,0 mmol/24 hod. Poznámky: Výsledky stanovení kys.močové v moči se vydávají v mmol/l, na rozdíl od stanovení v séru, kde se měří v µmol/l.

58 Laktát v plazmě (plazma) Strana: 58/103 Materiál (plazma) Odběr žilní do zkumavky Sarstedt s NaF + K3EDTA (žlutý uzávěr) statim ( pondělí-pátek ) statim ( do 1 hodiny od doručení materiálu ) Kód výkonu (rutinní) (statim) 0,60-2,44 mmol/l Poznámky: Odběr žilní krve bezpodmínečně bez komprese paže škrtidlem a bez cvičení paží či pěstí!

59 LDL-cholesterol v séru () Strana: 59/103 Materiál Odběr srážlivá žilní do zkumavky Sarstedt (bílý uzávěr) Kód výkonu ,00 mmol/l Poznámky: Odběr krve musí být proveden bez použití škrtidla. Odběr se provádí po hodinovém lačnění pacienta, před odběrem pacient dodržuje optimálně 20-minutovou, v rutinní praxi aspoň 5-minutovou polohu vsedě! Krev nesmí být lipemická ( chylózní ), koncentrace triacylglycerolů nesmí být vyšší jak 4,0 mmol/l. Cílová hodnota LDL cholesterolu z pohledu aterogeneze v primární prevenci při malém riziku činí 4,50 mmol/l a méně, při vysokém riziku 3,50 mmol/l a méně. V sekundární prevenci je cílovou hodnotou 2,60 mmol/l a méně. LDL-cholesterol lze rovněž vypočítat ze tří vyšetřených parametrů (celkový cholesterol, HDLcholesterol a triacylglyceroly) dle Friedewaldova vzorce.

60 Strana: 60/103 LH v séru (lutropin, luteinizační hormon) () Materiál Odběr srážlivá žilní do zkumavky Sarstedt (bílý uzávěr) Kód výkonu M 0,8-7,6 IU/l ženy v době fertilního období: - folikulární fáze 1,1-11,6 IU/l Ž - ovulační fáze 17,0-77,0 IU/l - luteální fáze 0-14,7 IU/l - antikoncepce 0-8,0 IU/l ženy v postmenopauze 11,3-40,0 IU/l

61 Moč chemické vyšetření (moč) Strana: 61/103 Materiál moč Odběr plastová zkumavka na moč (žlutý uzávěr) statim ( pondělí-pátek ) statim ( do 1 hodiny od doručení materiálu ) Kód výkonu analyt 0 (negat.) 1 arb. jedn. 2 arb. jedn. 3 arb. jedn. 4 arb. jedn. Bilirubin (µmol/l) negativní 17,0 50,0 100,0 Urobilinogen (µmol/l) normální 34,0 70,0 140,0 200,0 Ketolátky (mmol/l) negativní 1,0 5,0 10,0 25,0 Bílkovina (g/l) negativní 0,3 1,0 3,0 10,0 Glukósa (mmol/l) normální 5,5 14,0 28,0 55,0 Erytrocyty (ery/µl) negativní Leukocyty (leu/µl) negativní Nitrity negativní pozitivní Referenční meze ph 5,0 6,5 Jednotky Specific. hmotnost moče 1,010 1,025 (g/cm 3 )

62 Moč morfologické vyšetření (moč) Strana: 62/103 Materiál moč Odběr plastová zkumavka na moč (žlutý uzávěr) statim ( pondělí-pátek ) statim ( do 1 hodiny od doručení materiálu ) Kód výkonu Erytrocyty (počet elementů/1 µl) Leukocyty (počet elementů/1 µl) Válce hyalinní (počet elementů/1 µl) Válce granulované (počet elementů/1 µl) Epitelie ploché (počet elementů/1 µl) Epitelie kulovité (počet elementů/1 µl) analyt 0 (negat.) 1 arb. jedn. 2 arb. jedn. 3 arb. jedn. 4 arb. jedn > > > > > > 200 Bakterie > 400 Krystaly oxalátu 0 přítomny četné velmi četné záplava Krystaly kyseliny močové 0 přítomny četné velmi četné záplava Tripelfosfáty 0 přítomny četné velmi četné záplava Drť urátová 0 přítomny četné velmi četné záplava Drť krystalická 0 přítomny četné velmi četné záplava Drť amorfní 0 přítomny četné velmi četné záplava Trichomonády 0 přítomny četné velmi četné záplava Kvasinky 0 přítomny četné velmi četné záplava Spermie 0 přítomny četné velmi četné záplava Hlen 0 přítomny četné velmi četné záplava

63 Strana: 63/103 Močový sediment dle Hamburgera (Hamburgerův sediment) (moč) Materiál moč (3 hod.) Odběr plastová zkumavka na moč (žlutý uzávěr) Kód výkonu Materiál Referenční meze Jednotky Erytrocyty moč /sec Leukocyty moč /sec Válce (hyalinní) moč 0 1 1/sec Válce (ostatní) moč nepřítomny Poznámky: Moč se sbírá přesně 3 hodiny (180 minut) v 7 hodin ráno se pacient vymočí do záchodu (tato porce moče se nesbírá). Pacient pak močí do připravené, vymyté a vysušené plastové nádoby přesně 3 hodiny, (případně močí vícekrát), ale naposledy v 10 hodin. Pokud se nemůže pacient z jakéhokoliv důvodu vymočit přesně za 3 hodiny, toleruje se v krajních případech úchylka doby sběru moče ± 30 minut, pacient pak může močit do nádoby mezi 2,5 a 3,5 hodinou, ale skutečná délka sběrového období musí být s minutovou přesností uvedena na žádance. Příjem tekutin má být během sběru moče do 300 ml.

64 Močovina v séru (Urea) () Strana: 64/103 Materiál () Odběr srážlivá žilní do zkumavky Sarstedt (bílý uzávěr) statim ( pondělí-pátek ) statim ( do 1 hodiny od doručení materiálu ) Kód výkonu (rutinní) (statim) 0-2 roky 1,70-5,30 mmol/l 2-15 let 1,80-6,50 mmol/l 15 let - dospělí 1,70-8,30 mmol/l

65 Močovina v moči (Urea/dU) (moč) Strana: 65/103 Materiál moč (24 hod.) Odběr plastová zkumavka na moč (žlutý uzávěr) Kód výkonu ,0-540,0 mmol/24 hod.

66 Strana: 66/103 Nádorové markery alfa-1-fetoprotein v séru (AFP) () Materiál Odběr srážlivá žilní do zkumavky Sarstedt (bílý uzávěr) Kód výkonu ,00 IU/ml Poznámky: AFP je primárním nádorovým markerem hepatomu, metastáz karcinomů do jater, ovariálních germinativních karcinomů a nádorů varlat ( non seminomů ).

67 Strana: 67/103 Nádorové markery CA-125 v séru (karbohydrátový antigen 125) () Materiál Odběr srážlivá žilní do zkumavky Sarstedt (bílý uzávěr) Kód výkonu ,0 IU/ml Poznámky: 1) CA-125 je primárním nádorovým markerem ovariálních serosních karcinomů, karcinomu děložního těla a mezotheliomu. 2) CA-125 je doplňkovým nádorovým markerem karcinomu pankreatu, karcinomu prsu.

68 Strana: 68/103 Nádorové markery CA 19-9 v séru (karbohydrátový antigen 19-9) () Materiál Odběr srážlivá žilní do zkumavky Sarstedt (bílý uzávěr) Kód výkonu Poznámky: 0-33,0 IU/ml 1) CA 19 9 je primárním nádorovým markerem u karcinomu pankreatu a u karcinomu žlučníku a žlučových cest. 2) CA 19 9 je sekundárním nádorovým markerem u metastáz karcinomů do jater, u kolorektálního karcinomu a u mucinózního karcinomu ovarií. 3) CA 19 9 je doplňkovým nádorovým markerem u karcinomu žaludku.

69 Strana: 69/103 Nádorové markery karcinoembryonální antigen v séru (CEA) () Materiál Odběr srážlivá žilní do zkumavky Sarstedt (bílý uzávěr) Kód výkonu ,00 ng/ml Poznámky: 1) CEA je primárním nádorovým markerem adenokarcinomu jícnu, nemalobuněčného adenokarcinomu plic, kolorektálního karcinomu, karcinomu endocervixu. 2) CEA je sekundárním nádorovým markerem medulárního karcinomu štítné žlázy, epidermoidního karcinomu plic, karcinomu žaludku, karcinomu žlučníku a žlučových cest, metastáz karcinomů do jater, karcinomu děložního těla a karcinomu močového měchýře, malobuněčného adenokarcinomu plic. 3) CEA je doplňkovým nádorovým markerem adenokarcinomu CNS, velkobuněčného karcinomu plic, mucinosního ovariálního karcinomu, karcinomu děložního čípku, karcinomu ledvin a karcinomu prostaty.

70 Strana: 70/103 Nádorové markery prostatický antigen celkový v séru (PSA) () Materiál Odběr srážlivá žilní do zkumavky Sarstedt (bílý uzávěr) Kód výkonu M 0-40 let 0-1,40 ng/ml let 0-2,50 ng/ml let 0-3,50 ng/ml let 0-4,50 ng/ml nad 70 let 0-6,50 ng/ml Poznámky: Sérum nesmí být hemolytické a smí býti před vyšetřením skladováno maximálně 24 hodin při teplotě +2 až + 8 st.c. Při delším intervalu je nutné zmražení séra a jeho skladování při -20 st. C. Hladina PSA v séru sama o sobě nestačí ke stanovení definitivní diagnósy! Hladinu PSA v séru ovlivňuje námaha, masáž prostaty, jízda na kole, na koni, vyšetření per rectum, biopsie prostaty, cystoskopie a katetrizace močového měchýře (vesměs zvýšení sérové koncentrace PSA). Při zvýšených hladinách PSA v séru (4,0-20,0 ng/ml) je nutno stanovovat poměr (index) free PSA/PSA, vyjadřovaný v procentech. Je-li index free PSA/PSA nad 25 %, běží pravděpodobně o benigní hyperplasii prostaty, je-li pod 25% vzniká podezření na maligní onemocnění prostaty, nutné je další vyšetření! Je-li pacient na androgenní farmakologické blokádě, nebo je-li žádáno o vyšetření sérové hladiny PSA u pacientů po oboustranné orchidectomii, mělo by to být uvedeno na žádance spolu s diagnózou! PSA není orgánově specifickým markerem, PSA je přítomno např. v séru těhotných žen.

71 Prolaktin v séru () Strana: 71/103 Materiál Odběr srážlivá žilní do zkumavky Sarstedt (bílý uzávěr) Kód výkonu M 2,5-17,0 ng/ml Ž 1,9-25,0 ng/ml Ž gravidní 3,0 320,0 ng/ml

72 Okultní krvácení ve stolici (stolice) Strana: 72/103 Materiál stolice Odběr speciální odběrová zkumavka zelený uzávěr (SureScreen FOB) Kód výkonu Hodnocení: Interpretace Fyziologický výsledek Pozitivní test Testovací zóna bez zabarvení testovací zóny jakékoliv zbarvení v testovací zóně (intenzita zabarvení čáry v testovací oblasti závisí na koncentraci okultního krvácení ve vzorku stolice) Poznámky: Tento test ke stanovení okultního krvácení ve stolici pouze indikuje přítomnost okultního krvácení ve stolici, přítomnost krve ve stolici neznamená nevyhnutelně kolorektální krvácení. Před vyšetřením není potřeba dodržovat dietní režim ani jiná omezení. Alkohol a některé léky užívané v nadbytečném množství mohou způsobit gastrointestinální krvácení. Tyto léky by měl lékař pacientovi vysadit nejméně 48 hodin před testováním. Odběr je nutno provádět mimo menstruační období a s vyloučením hemeroidů a průjmových onemocnění. Každý pozitivní nález se doporučuje následně vyšetřit (vyšetření per rektum, rektoskopie, kolonoskopie).

73 Protein C v plazmě (plazma) Strana: 73/103 Materiál (plazma) Odběr žilní do zkumavky Sarstedt s natrium citratem (zelený uzávěr) Dostupnost rutinní ( min. 1x týdně ) Odezva rutinní ( v den provedení ) Kód výkonu % Poznámky: Při odběru je nutné zachovat správný poměr krve a antikoagulační přísady: citrát: 1:10. Snížené hladiny proteinu C se nachází u DIC a u některých trombofilních stavů, dále u jaterních lézí (hepatitida, cirhóza). Nedostatek proteinu C může vést k trombózám.

74 Retikulocyty (nesrážlivá ) Strana: 74/103 Materiál (nesrážlivá ) Odběr nesrážlivá žilní do zkumavky Sarstedt s K3EDTA (červený uzávěr) Kód výkonu ,025 0, /l

75 Sedimentace erytrocytů (FW) () Strana: 75/103 Materiál Odběr žilní do zkumavky Sarstedt s natrium citratem (fialový uzávěr) Kód výkonu M 0 10 mm/1 hod. Ž 0 21 mm/1 hod. Poznámky: M 4 27 mm/2 hod. Ž 7 48 mm/2 hod. Při odběru je nutné zachovat správný poměr krve a antikoagulační přísady (citrát+ 1+4).

76 Sodík v séru (Natrium, Na) () Strana: 76/103 Materiál () Odběr srážlivá žilní do zkumavky Sarstedt (bílý uzávěr) statim ( pondělí-pátek ) statim ( do 1 hodiny od doručení materiálu ) Kód výkonu (rutinní) (statim) 135,0-148,0 mmol/l

77 Sodík v moči (Na/dU) (moč) Strana: 77/103 Materiál moč (24 hod.) Odběr plastová zkumavka na moč (žlutý uzávěr) Kód výkonu ,0-260,0 mmol/24 hod.

78 Testosteron v séru () Strana: 78/103 Materiál Odběr srážlivá žilní do zkumavky Sarstedt (bílý uzávěr) Kód výkonu M 0-1 rok 0,42 0,72 nmol/l 1-6 let 0,10 1,12 nmol/l 6-12 let 0,10 2,37 nmol/l let 0,98 38,50 nmol/l 17 let - dospělí 9,90 27,80 nmol/l Ž 0,22-2,90 nmol/l

79 Strana: 79/103 Thyreoidální markery Thyreotropin v séru (TSH) () Materiál Odběr srážlivá žilní do zkumavky Sarstedt (bílý uzávěr) Kód výkonu rok 1,36-8,80 miu/l 1-6 let 0,85-6,50 miu/l 6-12 let 0,28-4,30 miu/l > 12 let 0,27-4,20 miu/l

80 Strana: 80/103 Thyreoidální markery Trijodtyronin celkový v séru (TT3) () Materiál Odběr srážlivá žilní do zkumavky Sarstedt (bílý uzávěr) Kód výkonu ,30-3,10 nmol/l

81 Strana: 81/103 Thyreoidální markery Thyroxin celkový v séru (TT4) () Materiál Odběr srážlivá žilní do zkumavky Sarstedt (bílý uzávěr) Kód výkonu ,0-181,0 nmol/l

82 Strana: 82/103 Thyreoidální markery Thyroxin volný v séru (ft4) () Materiál Krev Odběr srážlivá žilní do zkumavky Sarstedt (bílý uzávěr) Kód výkonu rok 13,9-26,1 pmol/l 1-6 let 12,1-22,0 pmol/l 6-12 let 13,9-22,1 pmol/l let 13,6-23,2 pmol/l > 17 let 12,0-22,0 pmol/l

83 Strana: 83/103 Thyreoidální markery Protilátky proti peroxidáze štítné žlázy v séru (anti-tpo) () Materiál Krev Odběr srážlivá žilní do zkumavky Sarstedt (bílý uzávěr) Kód výkonu ,0 IU/ml Poznámky: Se zvýšeným titrem protilátek proti TPO se setkáváme při závažných formách thyreoitidy autoimunního původu - vysoký titr anti-tpo se vyskytuje až u 90 % pacientů s chronickou Hashimotovou thyreoitidou, u Gravesovy choroby má zvýšený titr až 70% pacientů. Autoimunní onemocnění není možné zcela vyloučit ani při negativním výsledku. Hladina titru protilátek nekoreluje s klinickou aktivitou onemocnění. Původně zvýšený titr se může dostat do negativní hladiny po delší době ochoření nebo při remisi. Jestliže se při remisi znovu objeví protilátky, je pravděpodobná recidiva.

84 Strana: 84/103 Thyreoidální markery Protilátka proti thyreoglobulinu v séru (anti-tg) () Materiál Krev Odběr srážlivá žilní do zkumavky Sarstedt (bílý uzávěr) Kód výkonu ,0 IU/ml Poznámky: Se zvýšenou koncentrací protilátek proti thyreoglobulinu se setkáváme u osob s autoimunitní thyreoitidou. Vysoké koncentrace anti-tg spolu s anti-tpo jsou známkou chronické lymfocytární infiltrativní thyreoitidy (Hashimotova choroba). Četnost výskytu protilátek proti thyreoglobulinu u osob s autoimunitní thyreoitidou je přibl %, včetně Hashimotovy choroby a přibl. 30 % u jedinců s Gravesovou chorobou. Stanovení anti-tg je důležité pro sledování vývoje Hashimotovy thyreoitidy a pro diferenciální diagnostiku (např. případy suspektní autoimunitní thyreoitidy neznámého původu s negativním výsledkem anti-tpo).

85 Strana: 85/103 Toxikologický screening drog v moči (moč) Materiál moč Odběr plastová zkumavka na moč (žlutý uzávěr) Kód výkonu Rozsah vyšetření: Droga Materiál Cutt-off * Jednotky Opiáty (morfin) moč 300 ng/ml Kokain moč 300 ng/ml Metamfetamin (pervitin) moč ng/ml Kanabinoidy THC (marihuana) moč 50 ng/ml * Koncentrace, doporučené U.S.Substance Abuse and Mental Health Services Administration (dříve National Institut on Drug Abuse) Poznámky: V naléhavých případech lze provést jako statimové vyšetření. Stanovení se provádí z čerstvého vzorku moče. Koncentrace drog vyšší než cut-off hodnota (tj. diskriminační hodnota) jsou určeny jako pozitivní a určují přítomnost drogy/metabolitů ve vzorku (nikoliv její množství).

86 Triacylglyceroly v séru () Strana: 86/103 Materiál Odběr srážlivá žilní do zkumavky Sarstedt (bílý uzávěr) Kód výkonu roky 0,30-1,10 mmol/l 2-15 let 0,20-1,40 mmol/l 15 let - dospělí 0,50-2,30 mmol/l Poznámky: Odběr krve bez venostázy škrtidlem až po optimálně 20 minutách strávených vsedě (v praxi aspoň po 5 minutách). Konzum alkoholu 3 dny před odběrem nemá býti jiný než obvyklý (žádné oslavy s tučným jídlem a alkoholem)! Poněvadž se triacylglyceroly podílejí podle nových poznatků také na aterogeneze, stanovily evropské společnosti pro aterosklerózu za cílovou hodnotu pro Tg(s) 2,0 mmol/l. Tato hodnota platí pro muže i ženy všech věkových kategorií.

87 Trombinový čas (plazma) Strana: 87/103 Materiál (plazma) Odběr žilní do zkumavky Sarstedt s natrium citratem (zelený uzávěr) Kód výkonu sec. Poznámky: Při odběru je nutné zachovat správný poměr krve a antikoagulační přísady: citrát: 1:10.

88 Tromboplastinový test (plazma) Strana: 88/103 Materiál (plazma) Odběr žilní do zkumavky Sarstedt s natrium citratem (zelený uzávěr) statim ( pondělí-pátek ) statim ( do 1 hodiny od doručení materiálu ) Kód výkonu Věkové rozmezí Referenční meze Jednotky PT - INR 0,80 1,20 1/1 PT - čas 10,2 12,4 sec. PT - aktivita 1 11 let 60,0 120,0 % let 70,0 130,0 % 18 let - dospělí 80,0 120,0 % PT - ratio 0 6 měsíců 0,80 1,40-6 měsíců 11 let 0,80 1, let 0,80 1,20-18 let - dospělí 0,80 1,20 - Výsledky se vydávají v procentech, v INR jednotkách, sekundách a poměru. INR = poměr času plazmy vzorku k času normální plazmy vztažený k mezinárodnímu standardu účinnosti vyšetřovací reagencie. Tromboplastinový test-ratio = čas testované plazmy/čas kontrolní plazmy. Léčebná rozmezí ve stupnici INR pro jednotlivé typy onemocnění: Referenční meze Jednotky normální pacienti 0,80 1,20 1/1 Léčebná rozmezí prevence embolizace při srdečních arytmiích, prevence hluboké žilní trombózy 2,00 2,50 1/1 léčba hluboké žilní trombózy, plicní embolizace, ischemické příhody CNS 2,00 3,00 1/1 recidivující žilní trombózy s embolizacemi, cévní a chlopenní náhrady, tepenné uzávěry 3,00 4,50 1/1 Poznámky: Při odběru je nutné zachovat správný poměr krve a antikoagulační přísady: citrát: 1:10. Obvyklé doporučené cílové terapeutické rozmezí u pacientů léčených warfarinem se pohybuje v rozmezí 2,0-3,0 INR.

89 Troponin T v séru (TnT) () Strana: 89/103 Materiál Odběr srážlivá žilní do zkumavky Sarstedt (bílý uzávěr) statim ( pondělí-pátek ) statim ( do 1 hodiny od doručení materiálu ) Kód výkonu Pohlaví Klinické hodnocení Referenční meze Jednotky Akutní koronární syndrom > 0,014 * ng/ml * Tato hodnota odpovídá tzv. 99 percentilu zdravé populace tedy jen 1% zcela zdravých lidí může mít hodnotu vyšší. Hodnocení: zvýšení troponinů bez klinického kontextu ischemie nesmí být považováno za AIM, ale za důvod podrobné kardiologické diferenciální diagnostiky. hodnota těsně nad cut-off limitem je důvodem k zamyšlení nad stavem pacienta, protože takové hodnoty mohou být přítomny u řady non-kardiologických pacientů (např. respirační insuficience, sepse, metabolicky rozvrat, uremie,... ). stanovení diagnózy AIM nebo jiné patologie vedoucí k nekróze myokardiálních buněk se nemůže opírat o izolované stanovení hs-tnt. Rozhodující jsou klinické příznaky a zhodnocení dalších vyšetření (EKG, zobrazovací metody, jiné biochemické markery). Poznámka : 1) Indikace k vyšetření Diferenciální diagnostika AKS pro zjištění nekrózy, např. akutního infarktu myokardu (AIM), stratifikace rizika pacientů s AKS, odhad srdečního rizika u pacientů s chronickým selháním ledvin. 2) Vyšší analytická citlivost high sensitive - metody umožní průkaz menších ireverzibilních poškození myokardu, prokáže vzestup TnT v časnějších fázích akutních onemocnění (především u akutního koronárního syndromu), často při jejich méně vyjádřené klinické symptomatologii, čímž se podstatně rozšiřuje její informační účinnost.

ABECEDNÍ SEZNAM PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍ

ABECEDNÍ SEZNAM PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍ ABECEDNÍ SEZNAM PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍ Acidobazická rovnováha (ABR) Alaninaminotransferáza v séru (ALT) Albumin v séru Albumin v moči (mikroalbuminurie) Alfa-1-fetoprotein v plodové vodě Alkalická fosfatáza

Více

Seznam vyšetření prováděných na Oddělení klinických laboratoří nemocnice v Semilech

Seznam vyšetření prováděných na Oddělení klinických laboratoří nemocnice v Semilech Nemocnice s poliklinikou v Semilech Příloha PK-02 (LP) Seznam vyšetření prováděných na Oddělení klinických laboratoří nemocnice v Semilech Analyt/vyšetření Odběrový materiál Stabilita (čas) Odezva Referenční

Více

ABECEDNÍ SEZNAM PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍ

ABECEDNÍ SEZNAM PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍ ABECEDNÍ SEZNAM PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍ Alaninaminotransferáza v séru (ALT) Albumin v séru Albumin v moči (mikroalbuminurie) Alfa-1-fetoprotein v plodové vodě Alkalická fosfatáza v séru (ALP) Amyláza v séru

Více

Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení

Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Albumin v séru... 2 Index MAU/KREA... 2 Alkalická fosfatáza v séru... 3 Alaninaminotransferáza v séru... 3 Amyláza v moči... 3 Amyláza v

Více

Ceník laboratorních vyšetření

Ceník laboratorních vyšetření Ceník laboratorních vyšetření Základní úkony spojené s odběrem a zpracováním krve před jakýmkoliv rozborem Výkon Význam Cena v Kč ODBĚR KRVE ZE ŽÍLY Odběr krve do zkumavky odběrovou jehlou 28,00 SEPARACE

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika Důležitým cílem léčby cukrovky je u každého diabetika především normalizovat glykémii, nebo ji maximálně přiblížit k normálním hodnotám. Ukazateli

Více

Biochemická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Biochemická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Biochemická vyšetření krve Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Bc. Hrušková Jindřiška duben 2009 Biochemická vyšetření krve 1. část Biochemická

Více

ph (-), pco2 (kpa), po2 (kpa), SO2(jedn.), ostatní parametry (mmol/l)

ph (-), pco2 (kpa), po2 (kpa), SO2(jedn.), ostatní parametry (mmol/l) LJ Laboratoře Jabloňová, Jabloňová 8, 106 00 Praha 10 NER Pracoviště Nemocnice Neratovice, Alšova 462, 277 11 Neratovice RKM Pracoviště Rehabilitační klinika Malvazinky, U Malvazinky 5, 150 00 Praha 5

Více

VYBRANÉ BIOCHEMICKÉ A FYZIOLOGICKÉ HODNOTY JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ ZVÍŘAT MVDr. Vladimír Kopřiva,Ph.D DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL KÓD AKTIVITY 2110/4-4 up.

VYBRANÉ BIOCHEMICKÉ A FYZIOLOGICKÉ HODNOTY JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ ZVÍŘAT MVDr. Vladimír Kopřiva,Ph.D DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL KÓD AKTIVITY 2110/4-4 up. VYBRANÉ BIOCHEMICKÉ A FYZIOLOGICKÉ HODNOTY JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ ZVÍŘAT MVDr. Vladimír Kopřiva,Ph.D DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL KÓD AKTIVITY 2110/4-4 up. BIOCHEMICKÉ HODNOTY U VYBRANÝCH DRUHŮ ZVÍŘAT (SKOT,PRASE,

Více

VISLAB s.r.o. Zdravotnická laboratoř akreditovaná ČIA

VISLAB s.r.o. Zdravotnická laboratoř akreditovaná ČIA Vážení zadavatelé laboratorních vyšetření, s účinností od 8.6.2011 jsme zavedli nové referenční meze pro hematologická stanovení. Tato jsou uvedena níže. VISLAB s.r.o. Následující položky jsou vyňaty z

Více

SPC NH_OKL 02 Metody hematologie

SPC NH_OKL 02 Metody hematologie Strana č./celkem stran: 1/9 Obsah Anti-Xa aktivita LMWH ( anti-xa aktivita nízkomolekulárního heparinu)... 1 AT Antitrombin... 2 APTT (aktivovaný parciální tromboplastinový test) poměr... 2 D - dimery...

Více

Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce

Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce Klinická biochemie 81419 ACP 28 93215 AFP 185 81329 Albumin 15 81723 Alkohol v moči / v séru 229 81421 ALP 18 81423 ALP - izoenzymy 310 81337 ALT 18 99151 Amphetamin (moč) 446 81345 Amyláza 37 81481 Amyláza

Více

ph (-), pco2 (kpa), po2 (kpa), SO2(jedn.), ostatní parametry (mmol/l)

ph (-), pco2 (kpa), po2 (kpa), SO2(jedn.), ostatní parametry (mmol/l) LJ Laboratoře Jabloňová, Jabloňová 8, 106 00 Praha 10 NER Pracoviště Nemocnice Neratovice, Alšova 462, 277 11 Neratovice RKM Pracoviště Rehabilitační klinika Malvazinky, U Malvazinky 5, 150 00 Praha 5

Více

Laboratorní diagnostika Močových onemocnění

Laboratorní diagnostika Močových onemocnění Laboratorní diagnostika Močových onemocnění Onemocnění močového aparátu Chronická močová onemocnění jsou jedny z nejčastějších onemocnění psů a koček Častou příčinou jsou chronické infekce močových cest

Více

Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce

Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce Klinická biochemie 81419 ACP 28 93215 AFP 183 81329 Albumin 15 81723 Alkohol 229 81421 ALP 18 81423 ALP - izoenzymy 310 81337 ALT 18 99151 Amphetamin (moč) 445 81345 Amyláza 37 81481 Amyláza pankreatická

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Strana 1/1 Laboratorní příručka Nemocnice Tišnov Zpracoval: MUDr. Eva Králová, vedoucí Datum tisku: 1.5.2015 Schválil: MUDr. Bořek Semrád, ředitel nemocnice Výtisk č. 1 Strana 2/65 Předmluva Laboratorní

Více

Hematologická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Hematologická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Hematologická vyšetření krve Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Bc. Hrušková Jindřiška duben 2009 Hematologická vyšetření Provádí je hematologicko-transfúzní

Více

Název materiálu: ODBĚRY ŽILNÍ KRVE Autor materiálu: Bc. Irena Sklenářová Datum vytvoření: 6. 10. 2012

Název materiálu: ODBĚRY ŽILNÍ KRVE Autor materiálu: Bc. Irena Sklenářová Datum vytvoření: 6. 10. 2012 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Metody nově vyšetřované v OKB Trutnov - převzaté z ONM

Metody nově vyšetřované v OKB Trutnov - převzaté z ONM Metody nově vyšetřované v OKB Trutnov - převzaté z ONM CA 15-3 v séru Carbohydrate antigen 15 3, Cancer antigen 15-3 Marker pro monitorování pacientek s karcinomem prsu. - monoklonální protilátky 115D8

Více

Ceník poskytovaných služeb nehrazených zdrav.pojišťovnami

Ceník poskytovaných služeb nehrazených zdrav.pojišťovnami Mikrobiologické oddělení Bakteriologie - kultivační vyšetření kultivační vyšetření respiračního traktu 130 Kč kultivační vyšetření stolice komplexní 2 kvantitativní kultivační vyšetření moče 170 Kč semikvantitativní

Více

KREV. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012

KREV. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012 KREV Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012 KREV Vzdělávací oblast: Somatologie Tematický okruh: Krev Mezioborové přesahy a vazby: Ošetřovatelství, Klinická propedeutika, První pomoc, Biologie, Vybrané

Více

Laboratorní vyšetřovací metody Hematologie, biochemie

Laboratorní vyšetřovací metody Hematologie, biochemie Laboratorní vyšetřovací metody Hematologie, biochemie Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Březen 2010 Mgr. Helena Kollátorová Biologický

Více

Identifikační údaje. Oddělení klinické biochemie Karviná, Nové Město, Zakladatelská 975/22. Jiřina Varnušková. pro všechny zdravotnické pracovníky

Identifikační údaje. Oddělení klinické biochemie Karviná, Nové Město, Zakladatelská 975/22. Jiřina Varnušková. pro všechny zdravotnické pracovníky Identifikační údaje Adresa pracoviště: Autor příručky: Oddělení klinické biochemie Karviná, Nové Město, Zakladatelská 975/22 Jiřina Varnušková Oblast působnosti příručky: pro všechny zdravotnické pracovníky

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Poliklinika Města Bystřice n.p. s.r.o. OKBH Zahradní 580, 59301 Bystřice nad Pernštejnem LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Platnost od: květen 2015 Verze: 03 Platnost do: aktualizace Počet stran: 34 Kód dokumentu:

Více

oddělení klinické biochemie

oddělení klinické biochemie oddělení klinické biochemie Zpracovala Mgr. Jana Moozová vedoucí OKB Schválila Ing. Lenka Smékalová ředitelka schváleno dne 03.02.2014 platnost od 03.02.2014 Obsah ÚVOD... 3 1.1. PŘEDMLUVA... 3 2. INFORMACE

Více

EPOSS výsledky interim analýzy. Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS

EPOSS výsledky interim analýzy. Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS EPOSS výsledky interim analýzy Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS K čemu slouží interim analýza Jde o testování primární hypotézy v průběhu projektu Testování souboru stran interní validity

Více

GYN. REPRODUKCE. - kryptorchizmus a anorchie u chlapců - některé případy předčasné puberty - testikulární disgeneze - předčasná menopauza

GYN. REPRODUKCE. - kryptorchizmus a anorchie u chlapců - některé případy předčasné puberty - testikulární disgeneze - předčasná menopauza GYN. REPRODUKCE NÁZEV : AMH = Anti-Müllerian hormon POUŽITÍ : Anti-Müllerian hormon (AMH) je dimerní glykoprotein, složený ze dvou monomerů o molekulové hmotnosti 72 kda. AMH patří do rodiny transformujícího

Více

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Metabolický syndrom 3 z 5 a více rizikových faktorů: - obvod pasu u

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. MUDr. Karel Dvořák Číslo dokumentu: LP Laboratoře transfuzní stanice Platnost od: 11.11.2013 Verze č.:3

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. MUDr. Karel Dvořák Číslo dokumentu: LP Laboratoře transfuzní stanice Platnost od: 11.11.2013 Verze č.:3 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Vypracoval: ing. Janoušková Schválil: MUDr. Karel Dvořák Strana 1 (celkem 65) Změna č.1 A. Úvod A-1 Předmluva Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení pacienti, dovolujeme si Vám předložit

Více

Stanovisko odborných společností k průkazu kvality práce v laboratoři pro stanovení výše úhrady zdravotní péče zdravotními pojišťovnami

Stanovisko odborných společností k průkazu kvality práce v laboratoři pro stanovení výše úhrady zdravotní péče zdravotními pojišťovnami Příloha č. 1 Stanovisko odborných společností k průkazu kvality práce v laboratoři pro stanovení výše úhrady zdravotní péče zdravotními pojišťovnami Způsoby ověření průkazu kvality práce v laboratoři Jednotlivé

Více

Perioperační péče o nemocné s diabetem

Perioperační péče o nemocné s diabetem Perioperační péče o nemocné s diabetem Michal Anděl, Antonín Kratochvíl, Elena Šilhová Centrum výzkumu diabetu, metabolismu a výživy a 2. interní klinika 3. lékařská fakulta UK Praha, 16. listopadu 2013

Více

Klinická biochemie a hematologie

Klinická biochemie a hematologie Klinická biochemie a hematologie Poznámky: 1) : S = Sérum P = Plasma PK = plná (nesrážlivá) krev = moč S = sbíraná moč 2) : Údaje o stabilitě analytu jsou převzaty z Encyklopedie laboratorní medicíny pro

Více

informace pro těhotné péče

informace pro těhotné péče informace pro těhotné prenatální péče V průběhu těhotenství je nezbytné podstoupit řadu vyšetření pro kontrolu správného vývoje plodu. Klinická a laboratorní vyšetření při poskytování prenatální péče rozdělujeme

Více

Identifikační údaje Akreditační standard č. 51

Identifikační údaje Akreditační standard č. 51 Identifikační údaje Akreditační standard č. 51 Adresa pracoviště: Autor příručky: Oddělení klinické biochemie Karviná, Nové Město, Zakladatelská 975/22 Jiřina Varnušková Oblast působnosti příručky: pro

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Strana: 1/94 Počet příloh: 1 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Oddělení klinické biochemie a hematologie ALMEDA, a.s. - Městská nemocnice Neratovice Zpracoval(a): Ing. Zuzana Hrubcová (vedoucí OKBH) Václava Drahoňovská

Více

CDT a další. laboratorní markery. objektivizaci abusu a efektivity léčby. MUDr. Pavla Vodáková, RNDr. Milan Malý

CDT a další. laboratorní markery. objektivizaci abusu a efektivity léčby. MUDr. Pavla Vodáková, RNDr. Milan Malý CDT a další laboratorní markery používan vané v našem zařízen zení při objektivizaci abusu a efektivity léčby MUDr. Pavla Vodáková, RNDr. Milan Malý Nejčastější užívané markery CDT GGT AST/ALT MCV Méně

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA dle ČSN EN ISO 15189: 2013

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA dle ČSN EN ISO 15189: 2013 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA dle ČSN EN ISO 15189: 2013 BIOCHEMICKÁ A HEMATOLOGICKÁ LABORATOŘ AXIS-CZ Hradec Králové, s.r.o. Zpracoval: Petra Šrůtková, DiS. Prof. RNDr. Miloš Tichý, CSc. Schválil: Ing. Mgr. Simona

Více

CENÍK SLUŢEB NEHRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO VEŘEJNOST POSKYTOVANÝCH V CHRUDIMSKÉ NEMOCNICI

CENÍK SLUŢEB NEHRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO VEŘEJNOST POSKYTOVANÝCH V CHRUDIMSKÉ NEMOCNICI CENÍK SLUŢEB NEHRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO VEŘEJNOST POSKYTOVANÝCH V CHRUDIMSKÉ NEMOCNICI Ceník služeb, které poskytuje a nejsou uvedené v Ceníku sluţeb nehrazených ze zdravotního pojištění

Více

GYN. REPRODUKCE. - kryptorchizmus a anorchie u chlapců - některé případy předčasné puberty - testikulární disgeneze - předčasná menopauza

GYN. REPRODUKCE. - kryptorchizmus a anorchie u chlapců - některé případy předčasné puberty - testikulární disgeneze - předčasná menopauza GYN. REPRODUKCE NÁZEV : AMH = Anti-Müllerian hormon POUŽITÍ : Anti-Müllerian hormon (AMH) je dimerní glykoprotein, složený ze dvou monomerů o molekulové hmotnosti 72 kda. AMH patří do rodiny transformujícího

Více

POCT. RNDr.Bohuslava Trnková ÚKBLD 1.LF UK. ls 1

POCT. RNDr.Bohuslava Trnková ÚKBLD 1.LF UK. ls 1 POCT RNDr.Bohuslava Trnková ÚKBLD 1.LF UK ls 1 POINT OF CARE TESTING POCT, PCT, HC, HT Laboratoř u lůžka pacienta ls 2 Výhody POCT stanovení rychlé omezení lidské chyby (trénink, simulace chyb, certifikace

Více

Laboratorní příručka. Oddělení klinické biochemie a hematologie. Rehabilitační nemocnice Beroun

Laboratorní příručka. Oddělení klinické biochemie a hematologie. Rehabilitační nemocnice Beroun Laboratorní příručka Oddělení klinické biochemie a hematologie Rehabilitační nemocnice Beroun Červen 2014 LP A-01 Předmluva Vážené kolegyně, vážení kolegové, tato laboratorní příručka je určena všem, kteří

Více

LP OKB 001. (verze 02 )

LP OKB 001. (verze 02 ) NEMOCNICE MILOSRDNÝCH SESTER SV. KARLA BOROMEJSKÉHO V PRAZE ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE LP 001 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA (verze 02 ) Vypracoval: Kolektiv Platnost od: 1.9.2013 Schválil Ing.Juraj Lovecký Počet

Více

Vystavení žádanek. Biologický materiál je možno vyšetřit

Vystavení žádanek. Biologický materiál je možno vyšetřit Vystavení žádanek Biologický materiál je možno vyšetřit biochemicky: obsah látek v séru, moči, stolici, likvoru apod. (cholesterol, močovina, bílkovina, enzymy) hematologicky: vlastnosti krve a její složení

Více

Prometheus v léčbě jaterního selhání u dětí

Prometheus v léčbě jaterního selhání u dětí Prometheus v léčbě jaterního selhání u dětí M. Hladík, T. Zaoral, M. Nowaková Klinika dětského lékařství Příčiny akutního selhání jater u dětí Příčiny Infekce Léky jako toxiny Kardiovaskulární u novorozenců

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka () Strana 1 / 70 Nemocnice Valtice, s.r.o. Laboratorní příručka platná od: 1.11. 2013, verze č.6 nahrazuje verzi č.5 Zpracoval Ověřil Schválil Funkce Vedoucí laborantka Vedoucí OKBH Vedoucí OKBH Jméno

Více

Laboratorní příručka oddělení klinické biochemie a hematologie (OKB) Důvěrnost: interní Číslo verze: 04 Číslo výtisku: 01

Laboratorní příručka oddělení klinické biochemie a hematologie (OKB) Důvěrnost: interní Číslo verze: 04 Číslo výtisku: 01 Příručka OD 04 Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n. L., s.r.o. Alej 17. listopadu 1101, 413 01 Roudnice nad Labem Laboratorní příručka oddělení klinické biochemie a hematologie (OKB) Důvěrnost:

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Laboratorní příručka Zpracoval: Ing. Petra Hoskovcová Dne: 1.9. 2013 Schválil: RNDr. Olga Pokorná Dne: 1.9. 2013 Platnost od: 1.9.2013 Vydání: poř. č./vydání č. 8/1 Počet stran: 68 Strana 2 (celkem 68)

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. OKBH Nemocnice následné péče Svitavská 25 Moravská Třebová

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. OKBH Nemocnice následné péče Svitavská 25 Moravská Třebová OKBH Nemocnice následné péče Svitavská 25 Moravská Třebová LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Přehled laboratorních vyšetření 2008 Určeno pro uživatele laboratorních služeb 0/61 A. ÚVOD A-1. PŘEDMLUVA Předkládám širší

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Medicentrum Beroun s.r.o. Klinická laboratoř

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Medicentrum Beroun s.r.o. Klinická laboratoř LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Medicentrum Beroun s.r.o. Klinická laboratoř Platnost od 01.06.2015 Verze 06 A. ÚVOD Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Městská nemocnice Oddělení klinické biochemie a hematologie Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice Počet stran: 125 Rozdělovník Výtisk č. Umístění Odpovědná osoba 1 Spisovna Ing. Paukertová 2 Držák na chodbě

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Laboratorní příručka Laboratoře Budějovická Poznaňská 461, 180 00 Praha 8 Vypracoval: Ing. Hoskovcová Petra Dne: 1.1.2015 Schválil: Ing. Hoskovcová Petra, vedoucí laboratoře Dne: 1.1.2015 Vydání/výtisk:

Více

Laboratoř rutinního provozu

Laboratoř rutinního provozu Informátor Hemato-onkologické kliniky FNOL 2/2011 é Změna referenčních mezí krevního obrazu pro dospělé a děti Laboratoř rutinního provozu Laboratoř rutinního provozu HOK FNOL sděluje všem žadatelům o

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PK02 Zpracoval: RNDr. Jiřina Vránová, vedoucí laboratoře, podpis Dne: Schválil: Mgr. Magdaléna Čajková, manažer kvality, podpis Dne: Číslo verze: 04 Číslo výtisku: 02 Platnost od:

Více

Diagnostika štítné žlázy. Tereza Tietze

Diagnostika štítné žlázy. Tereza Tietze Diagnostika štítné žlázy Tereza Tietze Štítná žláza Hormony štítné žlázy regulují biochemické procesy důležité pro růst a vývoj včetně: Tvorby energie z cukrů Kardiovaskulární funkce Nervového systému

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Zpracoval: Ing. Pobudová Jana Dne: 01. 12. 2014 Schválil: RNDr. Pokorná Olga Dne: Platnost od: 0101. 2015 Vydání: 2 Řízený výtisk č.: 2 - elektronický Počet stran: 65 Nahrazuje vydání:

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649. Základ pro poskytování ošetřovatelské péče

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649. Základ pro poskytování ošetřovatelské péče Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Laboratorní příručka Hematologické a transfuzní oddělení Obsah 1. Identifikace laboratoře a důležité údaje... 2 2. Základní informace o laboratoři... 2 3. Úsek hematologie... 2 Úsek laboratorní...2 Hematologická

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATORNÍ PŘÍRUČKA OKBD - Pracoviště klinické biochemie a diagnostiky Opočno Vypracovala: Mgr. Marie Vejvodová Kontrolovala: Mgr. Lenka Dítětová Schválil: prim. MUDr. Josef Hornych Verze 05 Platnost

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Nemocnice Šumperk a.s. Nerudova 640/41, 787 52 Šumperk LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Jméno Funkce Podpis Datum Vypracoval Ing. Luděk Šprongl vedoucí LK 27. 4. 2015 Schválil MUDr. Radan předseda 29. 4. 2015 Volnohradský

Více

Souhrnný přehled NÁDOROVÝCH MARKERŮ vyšetřovaných oddělením klinické biochemie FNO

Souhrnný přehled NÁDOROVÝCH MARKERŮ vyšetřovaných oddělením klinické biochemie FNO Oddělení klinické biochemie Fakultní nemocnice Olomouc INFORMÁTOR OKB č.5/2004 Souhrnný přehled NÁDOROVÝCH MARKERŮ vyšetřovaných oddělením klinické biochemie FNO CEA karcinoembryonální antigen cut-off

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Jitka Hůsková (Autor) Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Jitka Hůsková (Autor) Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Práce s pracovním listem navazuje na prezentaci Odběry biologického materiálu. Prostřednictvím kazuistiky a doplňkově řízených otázek by měl být žák schopen samostatně reprodukovat znalosti a dovednosti

Více

Předmluva. Kolektiv autorů: RNDr. Vladimír Komárek RNDr. Irena Kučerová Mgr. Ctirada Fialová, Ph.D. Mgr. Roman Jelínek

Předmluva. Kolektiv autorů: RNDr. Vladimír Komárek RNDr. Irena Kučerová Mgr. Ctirada Fialová, Ph.D. Mgr. Roman Jelínek A Úvod A-1. Předmluva Předkládám širší odborné veřejnosti se zájmem o laboratorní medicínu příručku, která by jí měla napomoci v lepší orientaci při požadování a interpretaci laboratorních výsledků. V

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Česko-německá horská nemocnice Krkonoše s.r.o. Fügnerova 50, Vrchlabí Pracoviště OKBH Skupina: Směrnice Označení: LP 2015 Verze: 01/2015 Exemplář 1 Počet stran: 57 Platí od: 1. 1. 2015 Revize: 1x ročně

Více

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice. Mgr. Veronika Lindovská Schacherlová

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice. Mgr. Veronika Lindovská Schacherlová verze B Účinnost dokumentu od: 23.9.2013 ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice NCB_LHEM_SME_13_001 Verze dokumentu: B Zpracoval (i) Laboratorní příručka LHEM Typ dokumentu: Systémový Mgr. Veronika Lindovská Schacherlová

Více

Indikační soubor laboratorních vyšetření v diabetologii

Indikační soubor laboratorních vyšetření v diabetologii Indikační soubor laboratorních vyšetření v diabetologii Diabetes mellitus (DM) představuje heterogenní skupinu metabolických onemocnění se společným fenotypem, tím je hyperglykémie. Rozlišujeme několik

Více

Několik poznámek k laboratorní hematologii s ohledem na odběr materiálu a stabilitu vzorku

Několik poznámek k laboratorní hematologii s ohledem na odběr materiálu a stabilitu vzorku Několik poznámek k laboratorní hematologii s ohledem na odběr materiálu a stabilitu vzorku Krevní obraz: měřené a vypočítané ukazatele Moderní automatické analyzátory (v našem případě DANAM Excell 22)

Více

VZTAHY AMBULANTNÍCH LÉKAŘŮ A LABORATORNÍ MEDICÍNY

VZTAHY AMBULANTNÍCH LÉKAŘŮ A LABORATORNÍ MEDICÍNY VZTAHY AMBULANTNÍCH LÉKAŘŮ A LABORATORNÍ MEDICÍNY Bohumil Seifert Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK v Praze Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP 22. září 2014 FONS 2014 Osnova Ambulantní / praktický

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA-Biovrana s.r.o PK 02 Zpracoval/podpis: RNDr. Jiřina Vránová, vedoucí laboratoře Dne: 24.8.2009 Schválil/podpis Mgr. Sylvia Plánková, manažer kvality Dne: 24.8.2009

Více

EPOSS. Vstupní údaje 21.01.2011

EPOSS. Vstupní údaje 21.01.2011 EPOSS 21.01.2011 Vstupní údaje Příjem - demografická data (15149) Datum přijetí do nemocnice (dd.mm.rrrr) (37060) (datum) Splnění kritérií těžké sepse (dd.mm.rrrr hh:mm) (37061) (datum) Datum a čas přijetí

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Laboratoř oddělení nukleární medicíny Oblastní nemocnice Trutnov

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Laboratoř oddělení nukleární medicíny Oblastní nemocnice Trutnov LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Laboratoř oddělení nukleární medicíny Oblastní nemocnice Trutnov 2014 O b s a h A Předmluva...5 B Informace o laboratoři...6 B-1 Identifikace laboratoře...6 B-2 Kontakty...6 B-3 Úroveň

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA strana : 1 z 119 OKBH - Městská nemocnice a.s., Vrchlického 1504, 544 01 Dvůr Králové n. L. Název dokumentu LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Abstrakt Rozdělovník Funkce Jméno Počet Exemplář Datum převzetí Podpis vedoucí

Více

Quantum Institute, a.s. v současné době nabízí tři přístroje: - neinvazivní analyzátor krve AMP - elektroimpedanční mamograf MEIK - EKG kardiovizor

Quantum Institute, a.s. v současné době nabízí tři přístroje: - neinvazivní analyzátor krve AMP - elektroimpedanční mamograf MEIK - EKG kardiovizor BUDOUCNOST? NE, DNEŠEK. DIAGNOSTIKA BEZ KAPKY KRVE! Kvalitní, neobtěžující a komplexní diagnostiku zdravotního stavu zajistí přístroje založené na nových vědeckých poznatcích. Rychlost vyšetření, neinvazivní

Více

Dotazník k vyšetření MODY diabetu vyplněný odešlete na adresu: MUDr. Š.Průhová, Klinika dětí a dorostu FNKV, Vinohradská 159, Praha 10, 100 81

Dotazník k vyšetření MODY diabetu vyplněný odešlete na adresu: MUDr. Š.Průhová, Klinika dětí a dorostu FNKV, Vinohradská 159, Praha 10, 100 81 Dotazník k vyšetření MODY diabetu vyplněný odešlete na adresu: MUDr. Š.Průhová, Klinika dětí a dorostu FNKV, Vinohradská 159, Praha 10, 100 81 JMÉNO, PŘÍJMENÍ Rodné číslo Pojišťovna Adresa Telefon Doporučující

Více

Diagnostika a léčba dyslipidémií. J. Piťha 2014

Diagnostika a léčba dyslipidémií. J. Piťha 2014 Diagnostika a léčba dyslipidémií J. Piťha 2014 Obsah: Rizikové faktory kardiovaskulárních onemocnění Lipidové rizikové faktory Terapie Zaměřeno na ICHDK Shrnutí NEOVLIVNITELNÉ Hlavní rizikové faktory KVO

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Verze: 6 Počet stran: 105 Datum platnosti: od 1.10.2014 Zpracoval: Mgr. Zuzana Rožnovská Zdeňka Martincová Schválil: RNDr. Blanka Zemanová MUDr. Július Špaňár MUDr. Elena Hamzová A

Více

Laboratorní příručka OKB, Mulačova nemocnice s.r.o., Plzeň

Laboratorní příručka OKB, Mulačova nemocnice s.r.o., Plzeň Laboratorní příručka OKB, Mulačova nemocnice s.r.o., Plzeň Strana 1 z 67 Obsah 1. Úvod... 3 2. Informace o laboratoři... 4 3. Manuál pro odběry primárních vzorků... 4 3.1 Základní informace... 4 3.2 Požadavkové

Více

KREV. Krev, krevní elementy Zhotovení, barvení a hodnocení krevního nátěru Leukogram, jeho diagnostický význam. Ústav histologie a embryologie

KREV. Krev, krevní elementy Zhotovení, barvení a hodnocení krevního nátěru Leukogram, jeho diagnostický význam. Ústav histologie a embryologie KREV Krev, krevní elementy Zhotovení, barvení a hodnocení krevního nátěru Leukogram, jeho diagnostický význam Ústav histologie a embryologie MUDr. Filip Wagner Předmět: Obecná histologie a obecná embryologie

Více

Chyby a omyly v péči o diabetika 2.typu Terezie Pelikánová Centrum diabetologie IKEM Praha

Chyby a omyly v péči o diabetika 2.typu Terezie Pelikánová Centrum diabetologie IKEM Praha Chyby a omyly v péči o diabetika 2.typu Terezie Pelikánová Centrum diabetologie IKEM Praha Things we knew, things we did Things we have learnt, things we should do PL neprovádí důsledně skríning diabetu

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATORNÍ PŘÍRUČKA HEMACENTRUM spol. s r.o. Hematologická laboratoř Poliklinika Slovany, Francouzská 4, 326 00 Plzeň Autoři: MUDr. Ivana Martínková Ing. Radek Perlík Schválil: MUDr. Ivana Martínková

Více

Pankreatitida a subikterus (kazuistika)

Pankreatitida a subikterus (kazuistika) Pankreatitida a subikterus (kazuistika) MUDr. Ľubica Cibičková, Ph.D. Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na LF UP a FZV UP Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0313

Více

LP LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LP LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Strana/celkem 1/24 Schválil: Rozprimová AGILAB group s.r.o. Velehradská 1652/23 Praha 3, 130 00 Zpracoval: Mgr.Alena Šibravová, manažer kvality Schválil: RNDr. Ladislava Rozprimová, CSc., vedoucí laboratoře

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka MUDr. Dana Šináglová s.r.o. Laboratorní příručka Zpracoval: Mgr. Martina Vasilevová Dne: 7. 6. 2010 Schválil: MUDr. Dana Šináglová Dne: 7. 6. 2010 Platnost od: 7. 6. 2010 Vydání: poř. č./vydání č. Počet

Více

Interpretace hematologického vyšetření u koní Barbora Bezděková

Interpretace hematologického vyšetření u koní Barbora Bezděková Interpretace hematologického vyšetření u koní Barbora Bezděková Hematologické vyšetření je jedním ze základních kamenů stanovení diagnózy nejen ve veterinární, ale i v humánní medicíně. Odběr krve a následná

Více

Laboratorní příručka VISLAB s.r.o.

Laboratorní příručka VISLAB s.r.o. 1/68 Verze: 6.00 Platné od: 2.1.2013 Platné do: vydání vyšší verze Zpracoval: Schválil: Mgr. Martin Bureš MUDr. B. Višňovská 2/68 Vážení klienti!, dovolte nám předložit Vám tento dokument v němž, jak doufáme,

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Oddělení klinické biochemie. Psychiatrická nemocnice v Dobřanech

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Oddělení klinické biochemie. Psychiatrická nemocnice v Dobřanech LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Psychiatrická nemocnice Číslo dokumentu LP Verze 3 Exemplář 3 Platnost od 2.3.2015 Zpracoval Mgr. M. Korotvička, MUDr. V. Šoupová Kontroloval Mgr. M. Korotvička, vedoucí OKB Schválil

Více

1. Poruchy glomerulární filtrace

1. Poruchy glomerulární filtrace LEDVINY 1. Poruchy glomerulární filtrace 2. Nefrotický syndrom 3. Poruchy činnosti tubulů 4. Oligurie, polyurie 5. Nefrolithiasis 6. Průtok krve ledvinou a jeho poruchy 7. Akutní selhání ledvin 8. Chronické

Více

Variace Soustava krevního oběhu

Variace Soustava krevního oběhu Variace 1 Soustava krevního oběhu 21.7.2014 16:08:47 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA SOUSTAVA KREVNÍHO OBĚHU KREV A KREVNÍ OBĚH Charakteristika krve Krev - složení fyzikální, chemické, biologické.

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Psychiatrická nemocnice LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Psychiatrické nemocnice Schválil: MUDr. Vladislav Žižka, ředitel strana 1 z 36 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení

Více

Laboratorní příručka Hematologické a transfúzní oddělení Obsah 1. Identifikace laboratoře a důležité údaje... 2 2. Základní informace o laboratoři... 2 3. Úsek hematologie... 2 Úsek laboratorní...2 Hematologická

Více

MUDr.M.Doleželová 23/10/2010 1

MUDr.M.Doleželová 23/10/2010 1 23/10/2010 1 Historie a představení společnosti Orion Diagnostica Oy je společností náležící k Orion Group, jedné z předních finských společností zabývajících se péčí o zdraví. Orion Diagnostica Oy byla

Více

ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic

ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic FONS Symposium klinické biochemie Pardubice, 23.9. 25.9.202 M. Tomíšková, J. Skřičková, I. Klabenešová, M. Dastych 2 Klinika

Více

Příprava před odběrem žilní krve poučení pro pacienta

Příprava před odběrem žilní krve poučení pro pacienta Pokyny pro pacienty (dle Příručky kvality OKBH MNMK) Seznam pokynů pro pacienty Pokyny: příprava před odběrem žilní krve (pacient) Pokyny: odběr vzorku moče na vyšetření močového sedimentu (pacient) Pokyny:

Více

ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE A HEMATOLOGIE Nemocnice Český Krumlov, Horní Brána 429, Český Krumlov LABORATORNÍ PŘÍRUČKA SOP / ST

ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE A HEMATOLOGIE Nemocnice Český Krumlov, Horní Brána 429, Český Krumlov LABORATORNÍ PŘÍRUČKA SOP / ST 1. 10. 2012 1. 10. 2012 1. 10. 2012 ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE A HEMATOLOGIE Nemocnice Český Krumlov, MOCNICE ČESKÝ a.s. KRUMLOV, a. s. SOP / ST 3 Horní Brána 429, Český Krumlov STRANA 1 ze 68 A. ÚVOD

Více

David Rumpík1, Stanislav Los Chovanec1, Taťána Rumpíková1 Jaroslav Loucký2, Radek Kučera3

David Rumpík1, Stanislav Los Chovanec1, Taťána Rumpíková1 Jaroslav Loucký2, Radek Kučera3 David Rumpík1, Stanislav Los Chovanec1, Taťána Rumpíková1 Jaroslav Loucký2, Radek Kučera3 Klinika reprodukční medicíny a gynekologie Zlín 1 Imalab s.r.o. Zlín 2 Beckman Coulter ČR, a Imunoanalytická laboratoř,

Více

Anémie a horní dyspeptický syndrom (kazuistika)

Anémie a horní dyspeptický syndrom (kazuistika) Anémie a horní dyspeptický syndrom (kazuistika) MUDr. Ľubica Cibičková, Ph.D. Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na LF UP a FZV UP Reg. č.:

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

L A B O R A T O R N Í P Ř Í R U Č K A

L A B O R A T O R N Í P Ř Í R U Č K A L A B O R A T O R N Í P Ř Í R U Č K A w w w. m e d i e k o s l a b o r. c z LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Na tvorbě příručky se podíleli: RNDr. Pavla Vaculíková, MUDr. Hana Štroblová, Vanda Stloukalová, DiS. Platnost

Více

Biologie krve, krevní elementy a krevní srážení

Biologie krve, krevní elementy a krevní srážení Biologie krve, krevní elementy a krevní srážení 1 Složení krve 2 Krevní buňky savců v řádkovacím elektronovém mikroskopu 3 Normální nátěr periferní krve Trombocyt Lymfocyt Granulocyt (neutrofilní) 4 Normální

Více