VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT"

Transkript

1 Identifikační údaje školy VÝUKOVÝ MATERIÁL Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf,příspěvková organizace Bratislavská 2166, Varnsdorf, IČO: Číslo projektu ocz 1.07/1.5.00/ Název projektu Pro vzdělanější Šluknovsko Číslo a název šablony 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor Tématická oblast 0312 Mgr. Monika Slámová Literární historie směry, osobnosti Číslo a název materiálu VY_ 32_ INOVACE_ 0312_ 320 Osobnost literatury světových směrů 2.pol.20.století Anotace Osvojování a procvičování pojmů literární historie Vytvořeno Určeno pro Literatura a umění 4.ročník maturitní obory Přílohy

2 20. Osobnost literatury světových směrů

3 Alberto Moravia Narodil se roku 1907, vlastní jménem Alberto Pincherle, pocházel ze zámožné italské židovské rodiny, jeho otec byl architekt. Jako dítě onemocněl kostní tuberkolózou a nemohl chodit. Devět let se léčil doma a po sanatoriích. Po vyléčení procestoval řadu zemí i Československo a psal z těchto cest reportáže. Během druhé světové války se kvůli židovskému původu potýkal s cenzurou a bylo mu znemožněno publikovat. Po válce pracoval jako novinář, scénarista a filmový kritik. V letech byl předsedou mazinárodního PEN klubu, roku 1984 byl zvolen do Evropského parlamentu. Zemřel roku 1990 v Římě

4 Dílo: Moraviovy realistické prózy jsou introspektivní hrdinové a hrdinky v nich charakterizují sami sebe, analyzují svou životní situaci a často dospívají k pocitu bezmoci nebo osudovosti. Ve svých románech navazuje na verismus a neorealismus. Lhostejní jeho prvotina zabývající se problematikou sexuality, honby za penězi a dekadencí jej okamžitě proslavila ( fašistická cenzura dílo zakázala). Lenochovy sny povídka zaměřena proti fašistické vládě. Agostino jedno z mnoha děl zaměřených na problémy adolescentů, dílo vzniklo pod vlivem díla S. Freuda.

5 Nejvýznamnější neorealistické romány: Římanka román je obrazem italské společnosti 30. let 20. století. Všechny postavy jsou lidé nešťastní, plní strachu, jejich zoufalství je izoluje, odcizuje okolnímu světu, jejich představy o vlastním životě stojí v ostrém kontrastu k realitě. Hlavní hrdinkou je mladá, chudá prostitutka Adriana, která děj vypráví a komentuje, pokusí se dostat z uzavřeného kruhu tím, že se navzdory absurdní realitě mít a vychovávat dítě, jehož otcem je vrah.

6 Horalka vypravěčkou příběhu je energická obchodnice Cesira. Román popisuje úpadek mezilidských vztahů v době války. Cesira líčí útěk s dcerou Rosettou z Říma do hor. Popisuje venkovany i uprchlíky z města, s nimiž se setkává. Všechny spojuje snaha přežít válku s co nejmenší újmou.nejdojemnějšími obětmi války z Cesirina okolí se stávají mladý intelektuál Michel zabitý nacisty a dcera Rosetta znásilněná vojáky. Autor v románu zprostředkoval vlastní zkušenost uprchlíka a názor, že obyčejný člověk před historickými událostmi není nikde v bezpečí.

7 Poválečná tvorba: Římské povídky a Nové římské povídky soubory obsahující povídky ostře zaměřené na jednotlivce, na jeho izolovaný osud, opět se jedná o lidi žijící na pokraji společnosti a o jejich každodenní život. Nuda introspektivní román o tvůrčí krizi a nesnesitelné nudě intelektuála 40letého malíře Dina. Autor poukazuje na problém odcizení, narušené sociální vazby, pocit nesmyslnosti a prázdnoty života, dehumanizace společnosti. Sex jako pokus o překonání odcizení.

8 Od konce 50. let 20. století : Romány: Dramata: Konformista Beatrice Centi Já a on Život je hra Leopardí žena Život je to, co je Povídky a novely: Publicistické knihy: Epidemie Člověk jako díl Automat Představa Indie Měsíc v Sovětském svazu

9 Moraviův odkaz: Italský prozaik, dramatik, esejista, představitel neorealismu. Ve svých dílech zobrazoval italskou společnost v období světové války i poválečné doby. Hlavními postavami jeho děl jsou intelektuálové, pro něž život postrádá smysl. Protikladem jsou jim ženy a muži z venkova a nižší městské třídy, kteří o životě jen neuvažují, ale plně ho prožívají. Řada jeho děl byla zfilmována a patří mezi velmi cenná díla světové literatury i filmového umění.

10 Otázky a úkoly: Který z následujících směrů se neobjevil v díle A. Moravia. A/ expresionismus B/ verismus C/ existencialismus A. Moravia žil v letech. A/ B/ C/ A. Moravia psal. A/ povídky a reportáže B/ básně C/ prózu, dramata, eseje

11 V které díle vycházel z díla S. Freuda: A/ Lhostejní B/ Římanka C/ Agostino Které dílo náleží k neorealismu. A/ Nuda B/ Lenochovy sny C/ Horalka Zařaďte dílo Svět je to, co je. A/ drama B/ román C/ esej

12 Úlohy s výchozím textem: U Středozomního moře jsi nyní na pobřeží Pod citroníky jež celý rok kvetou svěží S přáteli svými se projíždíš ve člunu jeden je z Nizzy dva z Tirbia jeden z Mentonu Sepií hlubinných se děsí oči naše A v chaluhách plují ryby obrazy Mesiáše Jsi v zahradě hospůdky v okolí Prahy Cítíš se zcela šťasten na stůl růži ti dali A místo abys psal svou povídku lenošíš pohříchu Hledě na mandelinku spící v růžovém kalichu (G.Apollinaire - Pásmo)

13 Úlohy s výchozím textem: Když už jsem měla to zaměstnání dělat, myslila jsem si, že bude lepší, když je budu dělat upřímně, když budu milence stále střídat a nebudu se klamat a namlouvat si, že je nedělám, dám li se vydržovat jedním mužem, bylo by mi dále hrozilo nebezpečí, že se do něho zamiluju nebo že v něm vzbudím lásku a tím ztratím nejenom volnost tělesnou, ale také svobodu citovou. Nevzdávala jsem se pořád svých plánů na obyčejný manželský život, a když bych se měla vdát, nemínila jsem si vzít milence, který mě vydržoval...chtěla bych si vzít mladíka, který by miloval mě a já jeho a byl ze stejného prostředí, měl stejné záliby a názory.

14 Ukázka je z díla. A/ Horalka B/ Římanka C/ Nuda V ukázce se uplatňuje. A/ er - forma B/ ich - forma C/ apostrofa Dílo patří pod literární druh. A/ próza B/ poezie C/ drama

15 Vysvětlete jak hlavní hrdinka pojímá prostituci jako řemeslo, kterým se živí. Proč odmítala hlavní hrdinka nechat se vydržovat jedním mužem. Jaké měla hlavní hrdinka představy o svém budoucím manželovi.

16 Zdroje informací: Věra Martinková: Teorie literatury netradičně, Trizonia, Praha 1995 Marie Sochrová: Literatura v kostce pro SŠ, Fragment,Praha 1996 Josef Soukup: Čítanka, SPN, Praha 2001 Věra Martinková: Čítanka 1 s literárními výklady, Tripolia, Praha 2003 Věra Martinková: Čítanka 2 s literárními výklady, Tripolia, Praha 2005 PhDr. Otakar Mališ: Čítanka pro učně, Fortuna, Praha 1994 PhDr. Ivana Dorovská a kolektiv: Maturita z Českého jazyka, Didaktis, Brno 2011 Mgr.Lukáš Andree a kolektiv: Literatura pro 3. ročník, Didaktis, Brno 2009

17 Viktor Kudělka: Malý labyrint literatury, Albatros, Praha 1983 Věra Martinková: Připravujeme se k maturitě z českého jazyka,tripolia, Praha 2001 Mgr. Lukáš Andree a kolektiv: Literatura pro 4. ročník, Didaktis, Brno 2010 Mgr. Eva Hánová a kolektiv: Odmaturuj z literatury 1, Didaktis, Brno 2004 Mgr. Lukáš Andree a kolektiv: Literatura pro 4. ročník pracovní sešit, Didaktis, Brno 2010

18 Metodický list: První část je zaměřena na výklad pojmů, definice, vysvětlení základní terminologie. Orientace v tématu, pochopení a aplikace pojmů. Druhá část je zaměřena na ověřování znalostí, pochopení a aplikace termínů formou otázek a úkolů.