zpravodaj Vratislavický V tomto čísle naleznete Pozvánka na jednání zastupitelstva dne od 16 hodin v zasedací místnosti MO.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "zpravodaj Vratislavický V tomto čísle naleznete Pozvánka na jednání zastupitelstva dne 21. 1. 2009 od 16 hodin v zasedací místnosti MO."

Transkript

1 Vratislavický zpravodaj V tomto čísle naleznete Nový ZPRAVODAJ 2 Rozpočet obvodu 2 Hřiště Na Rozcestí 3 Vratislavický slídil 4 Kulturní památky 5 Beseda o domácím násilí 6 Přednáška o Indii 7 Leoš Škoda 8 Zápis do 1. tříd 10 Kalendárium 12 Ilustrovaná příloha: Příběhy krajiny a lidí v ní Socha sv. Václava - 5 Osobnosti Vratislavic - 8 TJ Jiskra Vratislavice - 11 Putování po Indii - 7 Pozvánka na jednání zastupitelstva dne od 16 hodin v zasedací místnosti MO.

2 Vratislavický zpravodaj Rozpočet městského obvodu Vratislavice n. N. na rok 2009 v číslech Jako jeden z nejdůležitějších bodů 10. jednání zastu pitelstva dne bylo schválení rozpočtu na rok Níže Vám v souhrnných tabulkách uvádíme Příjmy Druh kapitálové daňové nedaňové dotace Celkem Výdaje Druh kapitálové běžné Celkem Suma (v Kč) 93,878 mil. 72,454 mil. 2,453 mil. 1,300 mil. 170,085 mil. Suma (v Kč) 77,900 mil. 58,217 mil. 136,117 mil. nejdůležitější čísla a investiční akce. redakce Nejdůležitější investiční akce Akce Náklady (v Kč) Rekonstrukce chodníku při ulici Tanvaldská, TT Lbc Vratislavice výhybna 5,00 mil. Parkovací plochy v ul. Náhorní III 3,00 mil. Parkovací plochy Zámecký vrch 2,00 mil. Plocha mezi ul. Nad školou a Zámeckým parkem 5,00 mil. Kanalizace Nová Ruda 10,00 mil. Hřiště Na Rozcestí 20,00 mil. VO Zámecký park 1,05 mil. Kostel Nejsvětější Trojice 3,00 mil. Rekonstrukce ploch a dosadba zeleně v ulici Krajní 0,60 mil Zámecký park přemístění parovodu 2,00 mil. Budova úřadu MO výměna oken a oprava fasády 3,00 mil. Rekonstrukce sociálních zařízení 0,80 mil. Dopravní hřiště školička 0,50 mil. Vratislavický ZPRAVODAJ v novém kabátě Jak jste jistě na první pohled zaznamenali, prodělal Vratislavický ZPRAVODAJ s novým rokem 2009 radikální změnu. V prvé řadě se jedná o změnu celkové grafické podoby, která je doprovázena i změnou obsahovou. Jak jsme již avizovali v prosincovém čísle, nebude od nového roku ZPRAVODAJ obsahovat žádnou komerční inzerci či reklamu. Tento krok učinila redakční rada v souladu se stanoviskem vedení MO. Tímto krokem se nám uvolní 2 tiskové strany, a tak bude možné do každého čísla zařadit více článků a fotografií. Zároveň navyšujeme náklad o sto kusů, aby bylo na úřadu vždy k dispo zici aktuální číslo v dostatečném počtu výtisků. V neposlední řadě mění Vratislavický zpravodaj i statut, kdy vydavatelem již není městský obvod Vratislavice nad Nisou, ale úřad městského obvodu. Ač se to zdá jako kosmetická změna, důsledek je zásadní. Je to další krok k nezávislosti ZPRAVODAJE na politice a jeho definitivní přeměna na čistě informační časopis pro občany Vratislavic. Vzhledem k tomu, že naším prvořadým úkolem je, aby se Vratislavický ZPRAVODAJ líbil hlavně Vám, občanům, přivítáme Vaše připomínky či návrhy ke grafické i obsahové části ZPRAVODAJE. K dispozici je Vám i nadále ová adresa Mgr. Vladimíra Hoření předsedkyně redakční rady Pozvánka na besedu o zabezpečování nemovitostí Všechny čtenáře Vratislavického ZPRAVODAJE zve MO ve spolupráci s komisí komunitního plánování na besedu s velmi aktuálním tématem. Přednášet a na Vaše dotazy bude odpovídat strážník Zdena Brodská z Městské policie Liberec. Beseda se koná v pondělí 26. ledna 2009 ve vratislavické knihovně od 16 hodin. Dozvíte se, proč a jak zabezpečovat své byty, bude vám vyložena platná legislativa a podáno mnoho dalších důležitých informací. Tematický program: 1) Fyzické zabezpečení majetku 2) Technické zabezpečení 3) Jak zabezpečit konkrétní majetek 4) Jak zacházet s finanční hotovostí 5) Co je a co obnáší pro veřejnost pult centralizované ochrany (PCO) 6) Spolehlivý hlídač pes 7) Zabezpečení soukromé korespondence 8) Využití rodinných telefonů nebo videotelefonů 9) Předvedení technického materiálu k ochraně majetku (materiál s certifikací) 10) Volná beseda dotazy redakce Odměny za poctivou práci Rada městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou na svém prosincovém zasedání uvolnila částku Kč na odměny cvičitelům a trenérům z TJ Jiskra Vratislavice, kteří se po celý rok starali o trénování jak fotbalové mládeže, tak i o vedení gymnastického oddílu a oddílu aerobiku. Vedení MO Vratislavice tímto děkuje všem trenérům a cvičitelům z TJ Jiskra za jejich poctivou a obětavou práci s mládeží. Rada MO 2 Přání Ohlížím-li se zpět a v mysli si promítám chvíle mé práce ve SPOZu, nemohu jinak nežli konstatovat, že společně prožívaná radost ze vzájemného porozumění nás všechny naplňuje hřejivým uspokojením. Dovolte mi, prosím, předat touto cestou krásné pozdravy všem, které jsem navštívila, a nám ostatním popřát mír v duši. Marie Jégrová Setkávání maminek Vratislavický SPOZ připravil další setkání pro maminky s malými dětmi. Toto setkání se uskuteční ve čtvrtek 29. ledna 2009 od hodin na sídlišti v nekuřácké restauraci Vinkolo (bývalý Šantán) a odborná pracovnice paní Kateřina Naarová si připravila téma míčkování. Tentokrát se bude pracovat ve dvojicích a pro tuto akci si přineste nějakou podložku (karimatku apod.). SPOZ Vratislavice

3 1/2009 Větší bezpečnost pro řidiče Na základě vyhodnocení dopravní situace a z důvodu zvýšení bezpečnosti motoristů byla na dvou místech ve Vratislavicích instalována zrcadla. První lokalitou je křižovatka ulic Nad Školou a Tanvaldská naproti kostelu a druhou lokalitou je železniční viadukt v ulici Na Rozcestí. Věříme, že přijatá opatření přispějí k bezpečnějšímu provozu na kritických místech. redakce Šance pro výtvarníky Rádi kreslíte nebo malujete? Nebo si jen tak doma hrajete s grafickým programem na vašem počítači? Chcete si vyzkoušet své výtvarné schopnosti, a zatím jen marně čekáte na vhodnou příležitost? Tak ta právě přichází! Vratislavická knihovna totiž hledá nové logo. Podoba loga: Barevný nebo černobílý návrh ve formátu A4. Termín soutěže: Odevzdávání návrhů: Návrhy lze odevzdat přímo paní knihovnici Fizkové nebo je zasílat v ele ktronické podobě na její ovou adresu žáci ZŠ Vratislavice mohou své návrhy odevzdávat i učitelce výtvarné výchovy paní Kordové. Hodnocení návrhů: Provede porota složená ze zástupců úřadu, knihovny a ZŠ Vratislavice. Vyhlášení výsledků: Soutěž není omezena věkem ani bydlištěm. Návrhy, které se dostanou do užšího výběru, budou odměněny hodnotnými cenami. Výsledky soutěže budou zveřejněny v dubnovém čísle Vratislavického ZPRAVODAJE. Nejlepší návrhy budou vystaveny v knihovně. Eva Hudcová Komise komunitního plánování se představuje Další komisi působící při úřadu MO Vratislavice nad Nisou, kterou chceme čtenářům Vratislavického ZPRAVODAJE představit, je komise komunitního plánování. Má na starosti oblast sociální, problematiku menšin, péči o seniory, postižené spoluobčany, zkrátka vše, co se týká lidí a jejich života ve společnosti. Na to, proč pracují v této důležité komisi a čeho chtějí docílit, jsme se zeptali členek. Mgr. V. Hoření Ráda pracuji s lidmi a pro lidi, zvláště pro ty vratislavické. E. Tučaniová Již přes dvacet let pracuji v organizaci, která poskytuje péči o děti, důchodce i mentálně postižené v rámci okresu. Získané poznatky a zkušenosti chci nabídnout komisi. Budu zajišťovat odborné pracovníky, kteří seznámí občany s problematikou sociálních služeb. M. Vanišová Jsem ráda, že mohu pro Vratislavice něco dělat. Na této práci mě baví, že poznávám stále nové lidi, zejména seniory, se kterými ráda pracuji. G. Tichá Před dvěma lety jsem začala pracovat jako dobrovolník ve zdejší nemocnici. Tato činnost mi přinesla další životní zkušenosti. Uvědomila jsem si, že i v nejbližším okolí jsou lidé, kteří občas potřebují pomoc. Často úplná maličkost, drobná pomoc či úsluha může trochu zjednodušit život lidem nemocným či hůře pohyblivým. Dívejme se kolem sebe a pamatujme, že úsměv a dobré slovo nestojí nic, ale udělá mnoho. M. Černá Členství v komisi mi umožňuje vyjadřovat se k problémům, které mají postižení lidé nebo i ti, kteří se o ně starají. Doufám, že moje životní zkušenosti pomohou lidem, kteří to budou potřebovat. Komisi přejeme mnoho úspěchu v její práci. redakce Rekonstrukce hřiště Na Rozcestí Městský obvod Liberec Vratislavice nad Nisou připravuje v rozpočtu investičních akcí 2009 rekonstrukci sportovního hřiště Na Rozcestí. V současné době jsou dokončovány práce na projektové dokumentaci. V únoru roku 2009 bude vypsáno výběrové řízení na dodavatele stavby s tím, že je předpoklad zahájení stavby s termínem dokončení do Rekonstrukce sportovního areálu spočívá v provedení obnovy povrchů stávajícího škvárového fotbalového hřiště, kde bude umělá tráva 3. generace, na víceúčelovém hřišti na volejbal, tenis, basketbal a házenou bude umělý povrch. Úplnou novinkou je zabudování umělého kluziště do celkového areálu. Povrch kluziště umožní celoroční bruslení. Dále bude vybudována nová budova se šatnami a sociálním zařízením, zrekonstruovány povrchy na chodnících, drahách pro in-line bruslení, plochy zeleně a instalovány hrací prvky pro děti různých věkových kategorii. Bude se jednat o nevšední areál, který budou moci využívat občané všech věkových kategorií. Věříme, že takto rekonstruovaný areál vzbudí Vaši pozornost díky své kvalitě a příjemnému prostředí. Pavel Podlipný, vedoucí technického odboru 3

4 Vratislavický zpravodaj 4 Program turistických akcí vratislavických seniorů Prastaré doporučení zní pořádně se hýbat od kolébky až do hrobu. A protože chůze představuje přirozený pohyb zejména k procvičování kloubů, máme ve svém programu každou středu vycházku, která je přizpůsobena náročnějšímu zimnímu období. Program akcí umožňuje vybrat si vycházkovou trasu dle svých aktuálních fyzických možností. Ideální dávka fyzické aktivity denně posiluje mimo jiné svaly, zpomaluje stárnutí a připravené vycházky tak mají přispět i ke splnění doporučovaných 10 tisíc kroků denně. Nabídka akcí na měsíc leden: Středa 7. ledna Trasa: Jablonecké Paseky Jindřichov sportovní areál Břízky. Odjezd vlakem je ve z Liberce. Vedoucí je Luboš Třešňák. Středa 14. ledna Trasa: Krásná Studánka Stráž nad Nisou. Odjezd vlakem je ve z Liberce, odjez MHD ve Sraz účastníků v Krásné Studánce je ve Vedoucí je Robert Jokl. Středa 21. ledna Trasa: Ostašov Karlinky Horní Hanychov. Odjezd vlakem je ve z Liberce, odjez MHD ve Sraz účastníků na zastávce ČD v Ostašově ve Vedoucí je František Rygál. Středa 28. ledna Trasa: Jablonecké Paseky Mšenská přehrada dolní nádraží ČD v Jablonci n. N. Odjezd vlakem je ve z Liberce. Sraz v Jabloneckých Pasekách. Vedoucí je Miloš Hladík. Středa 4. února Trasa: Fügnerova ulice Lidové Sady Ruprechtice. Sraz účastníků je u terminálu MHD Fügnerova ve 13 hodin. Vedoucí je Robert Jokl. Místní organizace přivítá jakékoli seniory z okolí, kteří by se chtěli našich akcí zúčastnit nebo se na jejich organizaci podílet. Zkrátka chceme, aby žádný důchodce nemusel být sám. Miloslav Špidlen (redakčně upraveno) Vratislavický slídil Hra začíná. Podrobná pravidla byla zveřejněna v prosincovém čísle Vratislavického ZPRAVO- DAJE. Princip hry spočívá v nalezení určitého místa pomocí indicií, které budou mít podobu foto - grafie a mapky upřesňující dané místo. O indiciích se dozvíte každý měsíc ve Vratislavickém ZPRA- VODAJI, ale také je naleznete na internetových stránkách obce Vaším úkolem je: najít místo napsat, kde se nachází, do daného formuláře formulář s odpovědí odeslat do daného termínu. Eva Tomášková Na leden pro Vás máme tyto indicie: Pravidla: Zúčastnit se může každý vratislavický občan, bez ohledu na věk. Každý měsíc budou ve Vratislavickém ZPRA- VODAJI vycházet výsledky, jak jste uspěli, zdali postupujete do dalšího kola, nebo dostáváte pouze věcnou cenu. Odpovědi zasílejte do dvacátého dne následujícího měsíce. Kdo nestihne v termínu odpovědět, vyřadí se a nebude zapojen do hry o GPS. Své odpovědi posílejte poštou na adresu Městský obvod Vratislavice n. N, Tanvaldská 50, , Liberec 30., em na adresu nebo je přineste osobně na sekretariát městského úřadu. Neza pomeňte heslo Vratislavický slídil. Příjmení Jméno Přezdívka * Telefon Adresa Odpověď * přezdívka je vaše soutěžní jméno Podzimní setkání důchodců Stalo se už tradicí, že začátkem prosince se scházejí senioři v restauraci Centrum na Králově Háji. Tato setkání vždy probíhají v příjemném a přátelském duchu. Nasvědčuje tomu i počet zúčastněných 108 členů, z toho 7 je nově přihlášených. Smutky se nevyhýbají nikomu z nás, a proto jsme minutou ticha uctili památku těch, kteří už mezi nás nikdy nepřijdou. Pan Špidlen pohovořil o bohatém programu tohoto roku a vyzdvihl, že jediným sponzorem je Úřad městského obvodu Vratislavice n. N. Nastínil také akce, které jsou plánované pro rok Navrhuje, abychom mezi sebe přivedli i ty seniory, kteří dosud našimi členy nejsou a kteří se z nejrůznějších, např. i zdravotních důvodů nemohou zúčastňovat našich společných turistických výletů. Tito naši spoluobčané by se mohli scházet v různých zájmových kroužcích apod. Důležité je, aby nikdo nezůstával sám se svými starostmi a mohl se podělit i o své radosti. Pan Špidlen dále upozornil na klub seniorů Kontakt se sídlem v Palachově ulici (býv. Liduška), kde se konají nejrůznější akce, které jsou pravidelně zveřejňovány. Toto zařízení slouží všem seniorům bez rozdílu. Paní Vanišová nás seznámila s možností zúčastnit se rekreačních rekondičních pobytů v roce 2009, které budou probíhat v hotelu MAS v Sezimově Ústí. Jsou cenově přijatelné a termínů je nepřeberné množství. Upozornila ale, že podmínkou vypravení autobusu přímo z Liberce je skupina nejméně 20 lidí v jednom termínu. Jinak jsou hromadné odjezdy autobusem z Hradce Králové, nebo lze použít individuální dopravu. Později bylo podáno vynikající občerstvení a úplně nakonec si někteří při živé hudbě i zatančili. Přijďte i Vy mezi nás budete vítáni. Gisa Tichá

5 1/2009 Kulturní památky Vratislavic socha sv. Václava na Tyršově vrchu V minulém čísle Vratislavického ZPRAVODAJE jsme si mohli přečíst mnohé o kulturních památkách ve Vratislavicích a okolí, o jejich počtu, Socha sv. Václava v roce 1969 ochraně apod. Závěrem byl pronesen i slib, že se v dalších číslech budeme podrobněji jednotlivým památkám věnovat. Tak tedy splňme slib a vydejme se na Tyršův vrch do Vratislavic za sochou sv. Václava. Socha se nachází u domu č. p. 839 ve stínu vzrostlého kaštanu. Socha byla prohlášena kulturní památkou Školskou komisí Okresn í h o národního výboru v Liberci dne 26. listopadu 1964 a od té doby nese v Ústředním seznamu kulturních památek ČR číslo 38030/ Pískovcová socha zpodobňující zemského patrona se nachází na mohutném čtyřbokém žulovém podstavci tvořeném třemi stupni, soklem a dříkem s volutami. Hlavice podstavce s výraznou profilovanou římsou je již z pískovce. Na podstavci není patrný žádný nápis a starší vlastivědná literatura jej také neuvádí. V horní části podstavce se dochoval zkorodovaný fragment kovaného ramene lucerny. Vlastní postava sv. Václava je zpodobněna v podživotní velikosti s knížecí korunou s kovovou svatozáří a v brnění. V levé ruce drží korouhev a při levé noze je opřen štít s orlicí. V pravé ruce kníže drží patrně žezlo. Tělo světce, hledícího k nebesům, je zakryto až po paty bohatě zřaseným rouchem. Ač je socha zašedlá a místy i porostlá lišejníkem, nebylo tomu tak vždy. Na některých místech je ještě v náznacích patrná polychromie, tedy původní barevnost. Původní vzhled sv. Václava si lze představit jako pestrobarevnou postavu se zvýrazněným rouchem, korouhví, brněním, štítem a dalšími částmi. Socha tedy měla jistě velmi osobitý charakter. Současný stav sochy je vcelku dobrý, za odborné odstranění by stál zelený lišejník pokrývající světcovu postavu. Spáry mezi částmi podstavce by bylo také vhodné doplnit. Ovšem takovéto práce může provádět pouze zkušený restaurátor po povolení orgánu státní památkové péče. A co víme o vzniku sochy a důvodu vybudování? Karl Kühn ve své Topografii libereckého okresu z roku 1934 uvádí, že socha byla zbudována na místě jménem Schlenzberge v roce Více toho nevíme. Nevíme nic o tvůrci ani důvodu zbudování. Sochy zemského patrona byly vztyčovány z mnoha důvodů, např. jako dík za uzdravení, za záchranu, jako prosba o něco, jako místo určené k rozjímání pocestných apod. Avšak z jakého konkrétního důvodu byla socha na Tyršově vrchu u staré cesty zbudována, nevíme. Snad se nějaká zpráva z dávné minulosti skrývá na stránkách starých kronik či zaprášených listinách ovšem ta teprve čeká na svého Socha sv. Václava, podzim 2008 JUBILANTI V měsících říjnu a listopadu 2008 oslavili svá jubilea: 70 let Jan Pintíř, Jaromír Pospíchal Helena Ferenčíková Zdeňka Žitná 75 let Josef Čmugr, Alice Jeníčková Rudolf Lang, Milada Fantová Vladislav Štembera 80 let Jarmila Kadlasová, Božena Lacinová Zdeňka Jiřimská 90 let Vlasta Marešová 93 let Marie Vaicová 95 let František Bělina Všem jmenovaným gratulujeme a přejeme mnoho zdraví a spokojenosti. Těšte se do knihovny Na únor 2009 pro vás vratislavická knihovna předběžně připravuje: Keňa země kontrastů ve fotografiích a vyprávění Východoafrický stát s nádhernou přírodou a hrdými masaji vám představí cestovatelka Monika Schierová. Místo činu lednička když se z jídla stane problém Nadělily vám Vánoce kromě dárečků i nějaká ta kila navíc? Trápíte se, že se nevejdete do svých oblíbených kalhot? Nezoufejte a přijďte na besedu o hubnutí, dietách a ženském sebevědomí s překladatelkou knížky Místo činu lednička. Závislosti Přednáška MUDr. Davida Adamečka. Eva Hudcová 5

6 Vratislavický zpravodaj Beseda o domácím násilí s autorkou knihy Řekla jsem NE tyranovi Vratislavická knihovna vás zve ve středu 14. ledna od 17 hodin na besedu s paní E. Hurychovou. Paní Eva Hurychová je známá jako zpěvačka, skladatelka a textařka. Dříve vystupovala se skupinou Bacily a zpívala duety s bratrem Václava Neckáře, Janem. V době svých největších úspěchů měla v repertoáru hity zvučných autorů. Mezi nejznámější patřily tituly Já přijdu, Souhvězdí lásky, Konkurz na lásku, Chybička se vloudí, Svítá, už nám svítá a další. Po narození dvojčat se v roce 1993 stáhla do ústraní a věnovala se rodině. Na podzim roku 2006 se vrátila k hudební autorské tvorbě a natočila nové písničky. Napsala knihu Řekla jsem NE tyra novi a jako první u nás medi álně otevřela domácí násilí. Bojuje za lidská práva a nový zákon o rodině. Pro oběti domácího násilí založila Evinu schránku kam se mohou anonymně obracet při hledání pomoci ze své svízelné rodinné situace. Ve své knize popisujete autobiograficky domácí násilí, jehož jste byla obětí. Jak dlouho tato kapitola vašeho života trvala? Trvalo to bohužel mnoho let a násilí, které jsem zažívala, se stále stupňovalo. Nejhorší období pro mě bylo od roku 1999 až do listopadu 2007, kdy sice proběhl rozvod, nicméně tahanice u soudů o vypořádání společného majetku doposud trvají a zatím je v nedohlednu, kdy skončí. Období, kdy jste zažívala týrání ze strany vašeho manžela, bylo pro vás určitě nesmírně traumatizující. Proč jste se rozhodla o své zážitky a zkušenosti podělit s veřejností? Bylo těžké k tomuto kroku najít odvahu? Jak vnímalo toto odhalení vaše nejbližší okolí? Musela jsem k tomuto kroku sebrat odvahu právě proto, že je to traumatizující zážitek pro všechny oběti. Většina žen se ale cítí příliš stigmatizovaná na to, aby o takové zkušenosti mluvila na veřejnosti. Já jsem se ale rozhodla o tomto současném a bohužel celospolečenském jevu hovořit. Chci, aby ostatní ženy věděly, že se takové věci nestávají jen jim, že v tom nejsou samy, a nenechaly si proto žádné týrání od svých partnerů líbit. Naše společnost před mnoha krutými a palčivými pravdami zavírá oči a slepě věří tomu, že O ČEM SE NEMLUVÍ, TO NEEXISUJE. Proto jsem musela napsat svůj příběh a moji přátelé i ostatní lidé v mém okolí mou odvahu ocenili. Říká se, že člověk roste těžkými zkouškami osudu. Jak vás tato zkušenost změnila? Velmi. Vyzkoušela jsem si na vlastní kůži pravdivost přísloví Co nezabije, to posílí. My všichni se musíme přestat bát. Když nás někdo zažene do role oběti, jsme paralyzovaní strachem a v takové pozici nejsme schopní bojovat za svá práva. Kolik měst jste již se svou besedou navštívila? Jak vypadají besedy? V současné době teprve projekt besed o domácím násilí začínám. V minulých měsících jsem kandidovala do senátu s cílem změnit padesát let starý zákon o rodině. I když jsem ve volbách neuspěla, dle možností budu ve své snaze pokračovat. A jak vypadají besedy? Vyprávím svůj vlastní příběh, který doplňuji předčítáním ze své knihy. Dále vysvětluji, jak na toto téma nahlíží náš současný právní systém. Konkrétně uvádím, jaké jsou možnosti pomoci obětem a koho mohou kontaktovat ženy, které samy domácí násilí zažívají. To, že vyprávím svůj vlastní příběh, většinou prolomí bariéry, není to něco abstraktního, co se stalo někomu neznámému, ale je to skutečný příběh, na kterém mohu ukázat i svou nejistotu a chyby, kterých jsem se dopustila. Jak pohlížíte na ženy, které zakoušejí týrání v rodině? Chápu všechny, kterým se o výše zmíněných problémech nechce mluvit. I mně bránil stud, strach a obavy. Trvalo několik let, než jsem se k tomu odhodlala. Chtěla jsem zachovat rodinu a věřila v nepřicházející zlepšení. Svým otálením jsem udělala největší chybu, ale to vím až teď. Bohužel. Mohla jsem předejít mnoha smutným událostem, vážnému onemocnění a dalším peripetiím. Nedokázala jsem si ale uvědomit, že nene - chat si líbit příkoří je mé právo. Přesto jsem měla velké štěstí, nejvíce mi pomohlo pár kamarádek a plno dobrých lidí, známých i úplně cizích, které jsem v nejtěžších chvílích potkávala. Vím, že každý takové štěstí mít nemusí, proto jsem se rozhodla pomáhat. Ze své dnešní pozice již dokážu jasně říci, co jsem měla udělat daleko dříve, a právě tím chci pomoci ostatním ženám. Chci jim říci, jak se mají zachovat, co si nenechat líbit a které příznaky chování partnera jsou již varující a zlomové. Domácí násilí nejsou obyčejné partnerské či jiné neshody, jež si lidé dokáží kultivovaně a lidsky vyřešit. Násilí je násilí! Nemůžeme ho tolerovat! Jaké jsou reakce vašeho publika? Nejoblíbenější část besedy je patrně diskuse na konci, kdy návštěvníci ztratí počáteční ostych. V této části také zodpovídám dotazy buď anonymní, které posluchači mohou napsat na kousek papíru, nebo konkrétní otázky přímo z publika. Diskuse se většinou protáhne a rozvine téma do všech detailů. Zmíním další přísloví, že zkušenost je nepřenosná. Vzhledem k osobně prožitému se umím vcítit do pocitů obětí, které za nic nekritizuji. Snažím se je naopak motivovat, což považuji za nejdůležitější. Máte nějaké životní moudro, kterým se řídíte a které vás zvedá na nohy, když přijdou těžké chvíle? Mé motto zní stejně jako název nové autorské písně KDO TO VZDÁVÁ, NEVYHRÁVÁ ať už se musíte v životě postavit čemukoli. 6 Děkuji za rozhovor. Vstup na besedu je bezplatný. Zájemcům paní Hurychová rozdá autogramy. Eva Hudcová

7 1/2009 Přednáška Putování po Indii Ve středu 21. ledna začne s úderem páté hodiny odpolední ve vratislavické knihovně cestopisná přednáška, která nás zavede do tajemné jihoasijské země ležící v podhůří Himalájí. Co všechno se vám vybaví, když se řekne Indie? Rozlohou sedmá největší země světa, počtem obyvatel druhá nejlidnatější země, prudce rostoucí ekonomika, kolébka starodávné civilizace, posvátná a silně znečistěná řeka Ganga, čarokrásný Tádž Mahal, orientální tanec, ladné krásky zahalené v sárí nebo pandžábí, kamasutra, sanskrt, jóga, mystická gesta rukou tzv. mudry, světoznámé odrůdy čajů Assam a Darjeeling, neúprosný kastovní systém, chudinské čtvrti Kalkaty a Matka Tereza, Mahátma Gándhí, hinduismus, buddhismus, exil 14. dalajlámy Tändzina Gjamccha v Dharamsale, tygr bengálský a jeho bílá forma, kterou si můžeme prohlédnout i u nás v liberecké ZOO. Indie perla Středního východu přitahuje stále více evropských cestovatelů a turistů. Myslíte si, že je těžké a finančně náročné se tam dostat? O indické kultuře a náboženství, ale i o praktických záležitostech spojených s cestováním vám budou 21. ledna vyprávět dva mladí cestovatelé Lucie Poláková a Luboš Zapletal. Svou přednášku doplní promítáním fotografií ze své již druhé cesty po Indii. Dokážou vám, že existuje i alternativa nákladných zájezdů s cestovními kancelářemi, a vybaví vás praktickými informacemi, jak si takovou cestu naplánovat, která očkování jsou nezbytná, jaká víza si máte opatřit a na co si dát pozor, aby se vaše vysněná dovolená nezměnila v noční můru. Ale teď nechejme promluvit už samotné cestovatele, kterým Vratislavický ZPRAVODAJ položil několik zvědavých dotazů. i buddhistické chrámy, momentky z divadelních výstupů, ale i úchvatné snímky hor a sáhodlouhých čajových plantáží. Indie je rozsáhlá a různorodá země. Není možné, abychom během jedné besedy podali zevrubný výklad o všech aspektech života v této nádherné zemi, proto je naším cílem vám přiblížit obě tváře současné Indie krásnou a obdi vuhodnou civilizaci, která zažívá hospodářský růst, i nouzi prostých obyvatel a ostrá pravidla života v kastovní společnosti. Chceme ukázat Indii takovou, jakou jsme ji zažili na vlastní kůži my, a chceme vám dokázat, že k cestování není možná zapotřebí tolik věcí a peněz, jak si možná ještě v této chvíli myslíte. Budete vyprávět pouze o Indii? Jako malý bonbónek po návštěvníky jsme připravili i fotografie z Pákistánu, abychom dokázali, že to není jenom země teroristů, jak je u nás tak často prezentováno. Jak jste se dostali do Indie a co jste během svého pobytu viděli? Do Indie jsme jeli autobusy a vlaky přes Turecko, Irán a Pákistán. Celé naše objevování Asie trvalo 7 měsíců, z čehož jsme strávili plných 5 měsíců právě v Indii. Celou cestu jsme si organizovali a hradili sami. Na naší výpravě jsme procestovali jih a sever Indie, což jsou dosti rozdílné oblasti a žijí v nich tedy i velmi rozdílní lidé. Navštívili jsme například buddhistický Sikkim, svaté město Varanásí, viděli jsme spalování mrtvol na břehu Gangy, prohlédli jsme si ale i komunistickou Keralu plnou křesťanů a kanálů s nádhernými bambusovými loděmi. Zde jsme byli svědky nábo - ženských obřadů s předhinduistickými kořeny (theyam). Na co se mohou návštěvníci přednášky těšit? Budeme vám promítat fotografie běžného pouličního života. Uvidíte honosné hinduistické Jaké suvenýry jste si z Indie dovezli? Donesete něco z toho i s sebou na přednášku? Nechceme vše prozrazovat předem, ale samozřejmě s sebou doneseme i nějaké předměty, které jsme si z našich cest dovezli. Co vám osobně putování po Asii dalo? Čím vás obohatilo? Naučili jsme se žít s nadhledem a tento postoj se snažíme uplatnit i v běžném životě tady v Čechách. Indie je země plná paradoxů. Všude vidíte tolik nouze a ubožáků, a přesto se na vás na ulici usmívají lidé daleko častěji než u nás. Mnoho věcí tam je daleko jednodušších, a jiné, pro nás běžné věci, jsou naopak velmi složité. Cestování po Asii je často náročné a vysilující, ale člověk je odměňován spoustou nevšedních zážitků a setkání. Děkuji za rozhovor a zvu všechny občany Vratislavic na přednášku. Vstup je bezplatný. Eva Hudcová 7

8 Další osobností, kterou bychom čtenářům Vratislavického ZPRAVODAJE rádi představili, je Leoš Škoda, dlouholetý slavný skokan na lyžích, sportovní funkcionář a zastupitel městského obvodu Vratislavice nad Nisou. Pan Škoda mě srdečně přivítal ve svém domě ve Vratislavicích a nad voňavým čajem dal ochotně prostor mým všetečným otázkám. Představte se, prosím, našim čtenářům. Jaká je Vaše profese? Většina místních mě zná jako skokana na lyžích. Aktivně jsem se sportu věnoval do roku 1989 a po revoluci jsem začal podnikat v oboru těžké mechanizace a opravy strojů. Podnikal jsem 15 let. V současné době jsem předsedou úseku skoku Svazu lyžařů ČR, což obnáší kromě jiného i zodpovědnost za skokanskou reprezentaci. Zároveň zastávám post ředitele závodu skoků na lyžích v rámci mistrovství světa v klasickém lyžování, které se v Liberci uskuteční ve dnech 18. února až 1. března Je to nesmírná zodpovědnost a zároveň to obnáší i mimořádné pracovní vytížení. I přes náročnou pracovní náplň stíhám i pravidelnou práci zastupitele ve Vratislavicích a vidím ji jako velmi smysluplnou. Jste znám nejen ve Vratislavicích jako skokan na lyžích a velký sportovec. Jak a proč jste začal skákat? Důvod byl jednoduchý. Ve Vratislavicích za hřbitovem byl postaven jeden z prvních skokanských můstků s umělým povrchem v širokém okolí. Často jsem chodil kolem a v 8 letech jsem se rozhodl, že to také zkusím. Začal jsem závodit, bavilo mě to a přišly i první úspěchy. Zůstaňme u Vašich úspěchů. Byla jich celá řada, zmiňte ty, kterých si nejvíce ceníte. Mým prvním velkým úspěchem bylo v 9. třídě v mých 15 letech 3. místo na mistrovství světa juniorů ve švédském Bolne. Zde jsem se poprvé 8 Vratislavický zpravodaj Významné osobnosti Vratislavic dostal do širšího povědomí tehdejších špičkových závodníků i sportovních funkcionářů. To mě přivedlo i k vynikajícímu trenérovi Z. Remsovi. V 18 letech jsem nastoupil na vojnu a závodil za Duklu Liberec. Prvním velkým vrcholem mé kariéry byla olympiáda v japonském Sapporu v roce Zde jsem se umístil na 8. místě na velkém můstku a na 15. místě na můstku malém. Byl to pro mě nesmírný zážitek vidět absolutní světovou špičku a moci se s ní směle srovnat. V roce 1980 jsme odjeli do Spojených států na zimní olympijské hry v Lake Placid, kde jsme se opět nenechali zahanbit. Když to tak počítám, tak jsem se zúčastnil dokonce celkem dvanáctkrát za sebou závodu Turné čtyř můstků. Aktivní kariéru jsem ukončil s titulem MISTR SPORTU v roce Jste vratislavický zastupitel. Proč jste se rozhodl vstoupit do komunální politiky a jaké jsou Vaše cíle a priority? Předem musím říci, že jsem si práci na komunální úrovni představoval jinak. V roce 2006 jsem kandidoval jako nezávislý na kandidátce Strany pro otevřenou společnost a díky velkému množství preferenčních hlasů jsem se dostal z druhého místa do Zastupitelstva městského obvodu Vratislavice n. N. Byla to pro mě velká výzva a s tím související odpovědnost. Mým záměrem bylo zejména uplatnění svých zkušeností z dlouholetého podnikání i působení v zahraničí. Mou prioritou je podpora sportu a vybudování důstojného sportoviště pro Vratislavické občany. Podařila se mi prosadit i koupě sněžného skútru na přípravu lyžařských stop, aby vratislavičáci nemuseli jezdit do hor, když dobré podmínky na běžecké lyžování máme hned na svazích za městem. Dalším důležitým bodem mých priorit je vybudování kulturního a společenského centra na místě tzv. vratislavického náměstí za budovou úřadu městského obvodu. To je stavba, která nám v obci citelně chybí. Snažím se prosazovat názor, že k obecnímu majetku bychom se měli chovat a nakládat s ním, jako kdyby byl náš vlastní. Jinými slovy bychom neměli zbytečně mrhat finančními prostředky a měli bychom je vynakládat účelně. V čem vidíte nejsilnější stránky a naopak slabiny Vratislavic? Jak již jsem řekl, jednou z největších slabin je neexistence kulturního centra, kde by se odehrával společenský život obce. Věřím, že tento nedostatek brzy odstraníme. Další vadou na kráse Vratislavic je absence důstojného veřejného sportoviště. Do třetice mě mrzí, že byl před časem zamítnut návrh výstavby parkovacího domu, který by výrazně odlehčil místním komuni kacím a vyře - šil by problémy s parkováním v okolí panelového