zpravodaj Vratislavický V tomto čísle naleznete Pozvánka na jednání zastupitelstva dne od 16 hodin v zasedací místnosti MO.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "zpravodaj Vratislavický V tomto čísle naleznete Pozvánka na jednání zastupitelstva dne 21. 1. 2009 od 16 hodin v zasedací místnosti MO."

Transkript

1 Vratislavický zpravodaj V tomto čísle naleznete Nový ZPRAVODAJ 2 Rozpočet obvodu 2 Hřiště Na Rozcestí 3 Vratislavický slídil 4 Kulturní památky 5 Beseda o domácím násilí 6 Přednáška o Indii 7 Leoš Škoda 8 Zápis do 1. tříd 10 Kalendárium 12 Ilustrovaná příloha: Příběhy krajiny a lidí v ní Socha sv. Václava - 5 Osobnosti Vratislavic - 8 TJ Jiskra Vratislavice - 11 Putování po Indii - 7 Pozvánka na jednání zastupitelstva dne od 16 hodin v zasedací místnosti MO.

2 Vratislavický zpravodaj Rozpočet městského obvodu Vratislavice n. N. na rok 2009 v číslech Jako jeden z nejdůležitějších bodů 10. jednání zastu pitelstva dne bylo schválení rozpočtu na rok Níže Vám v souhrnných tabulkách uvádíme Příjmy Druh kapitálové daňové nedaňové dotace Celkem Výdaje Druh kapitálové běžné Celkem Suma (v Kč) 93,878 mil. 72,454 mil. 2,453 mil. 1,300 mil. 170,085 mil. Suma (v Kč) 77,900 mil. 58,217 mil. 136,117 mil. nejdůležitější čísla a investiční akce. redakce Nejdůležitější investiční akce Akce Náklady (v Kč) Rekonstrukce chodníku při ulici Tanvaldská, TT Lbc Vratislavice výhybna 5,00 mil. Parkovací plochy v ul. Náhorní III 3,00 mil. Parkovací plochy Zámecký vrch 2,00 mil. Plocha mezi ul. Nad školou a Zámeckým parkem 5,00 mil. Kanalizace Nová Ruda 10,00 mil. Hřiště Na Rozcestí 20,00 mil. VO Zámecký park 1,05 mil. Kostel Nejsvětější Trojice 3,00 mil. Rekonstrukce ploch a dosadba zeleně v ulici Krajní 0,60 mil Zámecký park přemístění parovodu 2,00 mil. Budova úřadu MO výměna oken a oprava fasády 3,00 mil. Rekonstrukce sociálních zařízení 0,80 mil. Dopravní hřiště školička 0,50 mil. Vratislavický ZPRAVODAJ v novém kabátě Jak jste jistě na první pohled zaznamenali, prodělal Vratislavický ZPRAVODAJ s novým rokem 2009 radikální změnu. V prvé řadě se jedná o změnu celkové grafické podoby, která je doprovázena i změnou obsahovou. Jak jsme již avizovali v prosincovém čísle, nebude od nového roku ZPRAVODAJ obsahovat žádnou komerční inzerci či reklamu. Tento krok učinila redakční rada v souladu se stanoviskem vedení MO. Tímto krokem se nám uvolní 2 tiskové strany, a tak bude možné do každého čísla zařadit více článků a fotografií. Zároveň navyšujeme náklad o sto kusů, aby bylo na úřadu vždy k dispo zici aktuální číslo v dostatečném počtu výtisků. V neposlední řadě mění Vratislavický zpravodaj i statut, kdy vydavatelem již není městský obvod Vratislavice nad Nisou, ale úřad městského obvodu. Ač se to zdá jako kosmetická změna, důsledek je zásadní. Je to další krok k nezávislosti ZPRAVODAJE na politice a jeho definitivní přeměna na čistě informační časopis pro občany Vratislavic. Vzhledem k tomu, že naším prvořadým úkolem je, aby se Vratislavický ZPRAVODAJ líbil hlavně Vám, občanům, přivítáme Vaše připomínky či návrhy ke grafické i obsahové části ZPRAVODAJE. K dispozici je Vám i nadále ová adresa Mgr. Vladimíra Hoření předsedkyně redakční rady Pozvánka na besedu o zabezpečování nemovitostí Všechny čtenáře Vratislavického ZPRAVODAJE zve MO ve spolupráci s komisí komunitního plánování na besedu s velmi aktuálním tématem. Přednášet a na Vaše dotazy bude odpovídat strážník Zdena Brodská z Městské policie Liberec. Beseda se koná v pondělí 26. ledna 2009 ve vratislavické knihovně od 16 hodin. Dozvíte se, proč a jak zabezpečovat své byty, bude vám vyložena platná legislativa a podáno mnoho dalších důležitých informací. Tematický program: 1) Fyzické zabezpečení majetku 2) Technické zabezpečení 3) Jak zabezpečit konkrétní majetek 4) Jak zacházet s finanční hotovostí 5) Co je a co obnáší pro veřejnost pult centralizované ochrany (PCO) 6) Spolehlivý hlídač pes 7) Zabezpečení soukromé korespondence 8) Využití rodinných telefonů nebo videotelefonů 9) Předvedení technického materiálu k ochraně majetku (materiál s certifikací) 10) Volná beseda dotazy redakce Odměny za poctivou práci Rada městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou na svém prosincovém zasedání uvolnila částku Kč na odměny cvičitelům a trenérům z TJ Jiskra Vratislavice, kteří se po celý rok starali o trénování jak fotbalové mládeže, tak i o vedení gymnastického oddílu a oddílu aerobiku. Vedení MO Vratislavice tímto děkuje všem trenérům a cvičitelům z TJ Jiskra za jejich poctivou a obětavou práci s mládeží. Rada MO 2 Přání Ohlížím-li se zpět a v mysli si promítám chvíle mé práce ve SPOZu, nemohu jinak nežli konstatovat, že společně prožívaná radost ze vzájemného porozumění nás všechny naplňuje hřejivým uspokojením. Dovolte mi, prosím, předat touto cestou krásné pozdravy všem, které jsem navštívila, a nám ostatním popřát mír v duši. Marie Jégrová Setkávání maminek Vratislavický SPOZ připravil další setkání pro maminky s malými dětmi. Toto setkání se uskuteční ve čtvrtek 29. ledna 2009 od hodin na sídlišti v nekuřácké restauraci Vinkolo (bývalý Šantán) a odborná pracovnice paní Kateřina Naarová si připravila téma míčkování. Tentokrát se bude pracovat ve dvojicích a pro tuto akci si přineste nějakou podložku (karimatku apod.). SPOZ Vratislavice

3 1/2009 Větší bezpečnost pro řidiče Na základě vyhodnocení dopravní situace a z důvodu zvýšení bezpečnosti motoristů byla na dvou místech ve Vratislavicích instalována zrcadla. První lokalitou je křižovatka ulic Nad Školou a Tanvaldská naproti kostelu a druhou lokalitou je železniční viadukt v ulici Na Rozcestí. Věříme, že přijatá opatření přispějí k bezpečnějšímu provozu na kritických místech. redakce Šance pro výtvarníky Rádi kreslíte nebo malujete? Nebo si jen tak doma hrajete s grafickým programem na vašem počítači? Chcete si vyzkoušet své výtvarné schopnosti, a zatím jen marně čekáte na vhodnou příležitost? Tak ta právě přichází! Vratislavická knihovna totiž hledá nové logo. Podoba loga: Barevný nebo černobílý návrh ve formátu A4. Termín soutěže: Odevzdávání návrhů: Návrhy lze odevzdat přímo paní knihovnici Fizkové nebo je zasílat v ele ktronické podobě na její ovou adresu žáci ZŠ Vratislavice mohou své návrhy odevzdávat i učitelce výtvarné výchovy paní Kordové. Hodnocení návrhů: Provede porota složená ze zástupců úřadu, knihovny a ZŠ Vratislavice. Vyhlášení výsledků: Soutěž není omezena věkem ani bydlištěm. Návrhy, které se dostanou do užšího výběru, budou odměněny hodnotnými cenami. Výsledky soutěže budou zveřejněny v dubnovém čísle Vratislavického ZPRAVODAJE. Nejlepší návrhy budou vystaveny v knihovně. Eva Hudcová Komise komunitního plánování se představuje Další komisi působící při úřadu MO Vratislavice nad Nisou, kterou chceme čtenářům Vratislavického ZPRAVODAJE představit, je komise komunitního plánování. Má na starosti oblast sociální, problematiku menšin, péči o seniory, postižené spoluobčany, zkrátka vše, co se týká lidí a jejich života ve společnosti. Na to, proč pracují v této důležité komisi a čeho chtějí docílit, jsme se zeptali členek. Mgr. V. Hoření Ráda pracuji s lidmi a pro lidi, zvláště pro ty vratislavické. E. Tučaniová Již přes dvacet let pracuji v organizaci, která poskytuje péči o děti, důchodce i mentálně postižené v rámci okresu. Získané poznatky a zkušenosti chci nabídnout komisi. Budu zajišťovat odborné pracovníky, kteří seznámí občany s problematikou sociálních služeb. M. Vanišová Jsem ráda, že mohu pro Vratislavice něco dělat. Na této práci mě baví, že poznávám stále nové lidi, zejména seniory, se kterými ráda pracuji. G. Tichá Před dvěma lety jsem začala pracovat jako dobrovolník ve zdejší nemocnici. Tato činnost mi přinesla další životní zkušenosti. Uvědomila jsem si, že i v nejbližším okolí jsou lidé, kteří občas potřebují pomoc. Často úplná maličkost, drobná pomoc či úsluha může trochu zjednodušit život lidem nemocným či hůře pohyblivým. Dívejme se kolem sebe a pamatujme, že úsměv a dobré slovo nestojí nic, ale udělá mnoho. M. Černá Členství v komisi mi umožňuje vyjadřovat se k problémům, které mají postižení lidé nebo i ti, kteří se o ně starají. Doufám, že moje životní zkušenosti pomohou lidem, kteří to budou potřebovat. Komisi přejeme mnoho úspěchu v její práci. redakce Rekonstrukce hřiště Na Rozcestí Městský obvod Liberec Vratislavice nad Nisou připravuje v rozpočtu investičních akcí 2009 rekonstrukci sportovního hřiště Na Rozcestí. V současné době jsou dokončovány práce na projektové dokumentaci. V únoru roku 2009 bude vypsáno výběrové řízení na dodavatele stavby s tím, že je předpoklad zahájení stavby s termínem dokončení do Rekonstrukce sportovního areálu spočívá v provedení obnovy povrchů stávajícího škvárového fotbalového hřiště, kde bude umělá tráva 3. generace, na víceúčelovém hřišti na volejbal, tenis, basketbal a házenou bude umělý povrch. Úplnou novinkou je zabudování umělého kluziště do celkového areálu. Povrch kluziště umožní celoroční bruslení. Dále bude vybudována nová budova se šatnami a sociálním zařízením, zrekonstruovány povrchy na chodnících, drahách pro in-line bruslení, plochy zeleně a instalovány hrací prvky pro děti různých věkových kategorii. Bude se jednat o nevšední areál, který budou moci využívat občané všech věkových kategorií. Věříme, že takto rekonstruovaný areál vzbudí Vaši pozornost díky své kvalitě a příjemnému prostředí. Pavel Podlipný, vedoucí technického odboru 3

4 Vratislavický zpravodaj 4 Program turistických akcí vratislavických seniorů Prastaré doporučení zní pořádně se hýbat od kolébky až do hrobu. A protože chůze představuje přirozený pohyb zejména k procvičování kloubů, máme ve svém programu každou středu vycházku, která je přizpůsobena náročnějšímu zimnímu období. Program akcí umožňuje vybrat si vycházkovou trasu dle svých aktuálních fyzických možností. Ideální dávka fyzické aktivity denně posiluje mimo jiné svaly, zpomaluje stárnutí a připravené vycházky tak mají přispět i ke splnění doporučovaných 10 tisíc kroků denně. Nabídka akcí na měsíc leden: Středa 7. ledna Trasa: Jablonecké Paseky Jindřichov sportovní areál Břízky. Odjezd vlakem je ve z Liberce. Vedoucí je Luboš Třešňák. Středa 14. ledna Trasa: Krásná Studánka Stráž nad Nisou. Odjezd vlakem je ve z Liberce, odjez MHD ve Sraz účastníků v Krásné Studánce je ve Vedoucí je Robert Jokl. Středa 21. ledna Trasa: Ostašov Karlinky Horní Hanychov. Odjezd vlakem je ve z Liberce, odjez MHD ve Sraz účastníků na zastávce ČD v Ostašově ve Vedoucí je František Rygál. Středa 28. ledna Trasa: Jablonecké Paseky Mšenská přehrada dolní nádraží ČD v Jablonci n. N. Odjezd vlakem je ve z Liberce. Sraz v Jabloneckých Pasekách. Vedoucí je Miloš Hladík. Středa 4. února Trasa: Fügnerova ulice Lidové Sady Ruprechtice. Sraz účastníků je u terminálu MHD Fügnerova ve 13 hodin. Vedoucí je Robert Jokl. Místní organizace přivítá jakékoli seniory z okolí, kteří by se chtěli našich akcí zúčastnit nebo se na jejich organizaci podílet. Zkrátka chceme, aby žádný důchodce nemusel být sám. Miloslav Špidlen (redakčně upraveno) Vratislavický slídil Hra začíná. Podrobná pravidla byla zveřejněna v prosincovém čísle Vratislavického ZPRAVO- DAJE. Princip hry spočívá v nalezení určitého místa pomocí indicií, které budou mít podobu foto - grafie a mapky upřesňující dané místo. O indiciích se dozvíte každý měsíc ve Vratislavickém ZPRA- VODAJI, ale také je naleznete na internetových stránkách obce Vaším úkolem je: najít místo napsat, kde se nachází, do daného formuláře formulář s odpovědí odeslat do daného termínu. Eva Tomášková Na leden pro Vás máme tyto indicie: Pravidla: Zúčastnit se může každý vratislavický občan, bez ohledu na věk. Každý měsíc budou ve Vratislavickém ZPRA- VODAJI vycházet výsledky, jak jste uspěli, zdali postupujete do dalšího kola, nebo dostáváte pouze věcnou cenu. Odpovědi zasílejte do dvacátého dne následujícího měsíce. Kdo nestihne v termínu odpovědět, vyřadí se a nebude zapojen do hry o GPS. Své odpovědi posílejte poštou na adresu Městský obvod Vratislavice n. N, Tanvaldská 50, , Liberec 30., em na adresu nebo je přineste osobně na sekretariát městského úřadu. Neza pomeňte heslo Vratislavický slídil. Příjmení Jméno Přezdívka * Telefon Adresa Odpověď * přezdívka je vaše soutěžní jméno Podzimní setkání důchodců Stalo se už tradicí, že začátkem prosince se scházejí senioři v restauraci Centrum na Králově Háji. Tato setkání vždy probíhají v příjemném a přátelském duchu. Nasvědčuje tomu i počet zúčastněných 108 členů, z toho 7 je nově přihlášených. Smutky se nevyhýbají nikomu z nás, a proto jsme minutou ticha uctili památku těch, kteří už mezi nás nikdy nepřijdou. Pan Špidlen pohovořil o bohatém programu tohoto roku a vyzdvihl, že jediným sponzorem je Úřad městského obvodu Vratislavice n. N. Nastínil také akce, které jsou plánované pro rok Navrhuje, abychom mezi sebe přivedli i ty seniory, kteří dosud našimi členy nejsou a kteří se z nejrůznějších, např. i zdravotních důvodů nemohou zúčastňovat našich společných turistických výletů. Tito naši spoluobčané by se mohli scházet v různých zájmových kroužcích apod. Důležité je, aby nikdo nezůstával sám se svými starostmi a mohl se podělit i o své radosti. Pan Špidlen dále upozornil na klub seniorů Kontakt se sídlem v Palachově ulici (býv. Liduška), kde se konají nejrůznější akce, které jsou pravidelně zveřejňovány. Toto zařízení slouží všem seniorům bez rozdílu. Paní Vanišová nás seznámila s možností zúčastnit se rekreačních rekondičních pobytů v roce 2009, které budou probíhat v hotelu MAS v Sezimově Ústí. Jsou cenově přijatelné a termínů je nepřeberné množství. Upozornila ale, že podmínkou vypravení autobusu přímo z Liberce je skupina nejméně 20 lidí v jednom termínu. Jinak jsou hromadné odjezdy autobusem z Hradce Králové, nebo lze použít individuální dopravu. Později bylo podáno vynikající občerstvení a úplně nakonec si někteří při živé hudbě i zatančili. Přijďte i Vy mezi nás budete vítáni. Gisa Tichá

5 1/2009 Kulturní památky Vratislavic socha sv. Václava na Tyršově vrchu V minulém čísle Vratislavického ZPRAVODAJE jsme si mohli přečíst mnohé o kulturních památkách ve Vratislavicích a okolí, o jejich počtu, Socha sv. Václava v roce 1969 ochraně apod. Závěrem byl pronesen i slib, že se v dalších číslech budeme podrobněji jednotlivým památkám věnovat. Tak tedy splňme slib a vydejme se na Tyršův vrch do Vratislavic za sochou sv. Václava. Socha se nachází u domu č. p. 839 ve stínu vzrostlého kaštanu. Socha byla prohlášena kulturní památkou Školskou komisí Okresn í h o národního výboru v Liberci dne 26. listopadu 1964 a od té doby nese v Ústředním seznamu kulturních památek ČR číslo 38030/ Pískovcová socha zpodobňující zemského patrona se nachází na mohutném čtyřbokém žulovém podstavci tvořeném třemi stupni, soklem a dříkem s volutami. Hlavice podstavce s výraznou profilovanou římsou je již z pískovce. Na podstavci není patrný žádný nápis a starší vlastivědná literatura jej také neuvádí. V horní části podstavce se dochoval zkorodovaný fragment kovaného ramene lucerny. Vlastní postava sv. Václava je zpodobněna v podživotní velikosti s knížecí korunou s kovovou svatozáří a v brnění. V levé ruce drží korouhev a při levé noze je opřen štít s orlicí. V pravé ruce kníže drží patrně žezlo. Tělo světce, hledícího k nebesům, je zakryto až po paty bohatě zřaseným rouchem. Ač je socha zašedlá a místy i porostlá lišejníkem, nebylo tomu tak vždy. Na některých místech je ještě v náznacích patrná polychromie, tedy původní barevnost. Původní vzhled sv. Václava si lze představit jako pestrobarevnou postavu se zvýrazněným rouchem, korouhví, brněním, štítem a dalšími částmi. Socha tedy měla jistě velmi osobitý charakter. Současný stav sochy je vcelku dobrý, za odborné odstranění by stál zelený lišejník pokrývající světcovu postavu. Spáry mezi částmi podstavce by bylo také vhodné doplnit. Ovšem takovéto práce může provádět pouze zkušený restaurátor po povolení orgánu státní památkové péče. A co víme o vzniku sochy a důvodu vybudování? Karl Kühn ve své Topografii libereckého okresu z roku 1934 uvádí, že socha byla zbudována na místě jménem Schlenzberge v roce Více toho nevíme. Nevíme nic o tvůrci ani důvodu zbudování. Sochy zemského patrona byly vztyčovány z mnoha důvodů, např. jako dík za uzdravení, za záchranu, jako prosba o něco, jako místo určené k rozjímání pocestných apod. Avšak z jakého konkrétního důvodu byla socha na Tyršově vrchu u staré cesty zbudována, nevíme. Snad se nějaká zpráva z dávné minulosti skrývá na stránkách starých kronik či zaprášených listinách ovšem ta teprve čeká na svého Socha sv. Václava, podzim 2008 JUBILANTI V měsících říjnu a listopadu 2008 oslavili svá jubilea: 70 let Jan Pintíř, Jaromír Pospíchal Helena Ferenčíková Zdeňka Žitná 75 let Josef Čmugr, Alice Jeníčková Rudolf Lang, Milada Fantová Vladislav Štembera 80 let Jarmila Kadlasová, Božena Lacinová Zdeňka Jiřimská 90 let Vlasta Marešová 93 let Marie Vaicová 95 let František Bělina Všem jmenovaným gratulujeme a přejeme mnoho zdraví a spokojenosti. Těšte se do knihovny Na únor 2009 pro vás vratislavická knihovna předběžně připravuje: Keňa země kontrastů ve fotografiích a vyprávění Východoafrický stát s nádhernou přírodou a hrdými masaji vám představí cestovatelka Monika Schierová. Místo činu lednička když se z jídla stane problém Nadělily vám Vánoce kromě dárečků i nějaká ta kila navíc? Trápíte se, že se nevejdete do svých oblíbených kalhot? Nezoufejte a přijďte na besedu o hubnutí, dietách a ženském sebevědomí s překladatelkou knížky Místo činu lednička. Závislosti Přednáška MUDr. Davida Adamečka. Eva Hudcová 5

6 Vratislavický zpravodaj Beseda o domácím násilí s autorkou knihy Řekla jsem NE tyranovi Vratislavická knihovna vás zve ve středu 14. ledna od 17 hodin na besedu s paní E. Hurychovou. Paní Eva Hurychová je známá jako zpěvačka, skladatelka a textařka. Dříve vystupovala se skupinou Bacily a zpívala duety s bratrem Václava Neckáře, Janem. V době svých největších úspěchů měla v repertoáru hity zvučných autorů. Mezi nejznámější patřily tituly Já přijdu, Souhvězdí lásky, Konkurz na lásku, Chybička se vloudí, Svítá, už nám svítá a další. Po narození dvojčat se v roce 1993 stáhla do ústraní a věnovala se rodině. Na podzim roku 2006 se vrátila k hudební autorské tvorbě a natočila nové písničky. Napsala knihu Řekla jsem NE tyra novi a jako první u nás medi álně otevřela domácí násilí. Bojuje za lidská práva a nový zákon o rodině. Pro oběti domácího násilí založila Evinu schránku kam se mohou anonymně obracet při hledání pomoci ze své svízelné rodinné situace. Ve své knize popisujete autobiograficky domácí násilí, jehož jste byla obětí. Jak dlouho tato kapitola vašeho života trvala? Trvalo to bohužel mnoho let a násilí, které jsem zažívala, se stále stupňovalo. Nejhorší období pro mě bylo od roku 1999 až do listopadu 2007, kdy sice proběhl rozvod, nicméně tahanice u soudů o vypořádání společného majetku doposud trvají a zatím je v nedohlednu, kdy skončí. Období, kdy jste zažívala týrání ze strany vašeho manžela, bylo pro vás určitě nesmírně traumatizující. Proč jste se rozhodla o své zážitky a zkušenosti podělit s veřejností? Bylo těžké k tomuto kroku najít odvahu? Jak vnímalo toto odhalení vaše nejbližší okolí? Musela jsem k tomuto kroku sebrat odvahu právě proto, že je to traumatizující zážitek pro všechny oběti. Většina žen se ale cítí příliš stigmatizovaná na to, aby o takové zkušenosti mluvila na veřejnosti. Já jsem se ale rozhodla o tomto současném a bohužel celospolečenském jevu hovořit. Chci, aby ostatní ženy věděly, že se takové věci nestávají jen jim, že v tom nejsou samy, a nenechaly si proto žádné týrání od svých partnerů líbit. Naše společnost před mnoha krutými a palčivými pravdami zavírá oči a slepě věří tomu, že O ČEM SE NEMLUVÍ, TO NEEXISUJE. Proto jsem musela napsat svůj příběh a moji přátelé i ostatní lidé v mém okolí mou odvahu ocenili. Říká se, že člověk roste těžkými zkouškami osudu. Jak vás tato zkušenost změnila? Velmi. Vyzkoušela jsem si na vlastní kůži pravdivost přísloví Co nezabije, to posílí. My všichni se musíme přestat bát. Když nás někdo zažene do role oběti, jsme paralyzovaní strachem a v takové pozici nejsme schopní bojovat za svá práva. Kolik měst jste již se svou besedou navštívila? Jak vypadají besedy? V současné době teprve projekt besed o domácím násilí začínám. V minulých měsících jsem kandidovala do senátu s cílem změnit padesát let starý zákon o rodině. I když jsem ve volbách neuspěla, dle možností budu ve své snaze pokračovat. A jak vypadají besedy? Vyprávím svůj vlastní příběh, který doplňuji předčítáním ze své knihy. Dále vysvětluji, jak na toto téma nahlíží náš současný právní systém. Konkrétně uvádím, jaké jsou možnosti pomoci obětem a koho mohou kontaktovat ženy, které samy domácí násilí zažívají. To, že vyprávím svůj vlastní příběh, většinou prolomí bariéry, není to něco abstraktního, co se stalo někomu neznámému, ale je to skutečný příběh, na kterém mohu ukázat i svou nejistotu a chyby, kterých jsem se dopustila. Jak pohlížíte na ženy, které zakoušejí týrání v rodině? Chápu všechny, kterým se o výše zmíněných problémech nechce mluvit. I mně bránil stud, strach a obavy. Trvalo několik let, než jsem se k tomu odhodlala. Chtěla jsem zachovat rodinu a věřila v nepřicházející zlepšení. Svým otálením jsem udělala největší chybu, ale to vím až teď. Bohužel. Mohla jsem předejít mnoha smutným událostem, vážnému onemocnění a dalším peripetiím. Nedokázala jsem si ale uvědomit, že nene - chat si líbit příkoří je mé právo. Přesto jsem měla velké štěstí, nejvíce mi pomohlo pár kamarádek a plno dobrých lidí, známých i úplně cizích, které jsem v nejtěžších chvílích potkávala. Vím, že každý takové štěstí mít nemusí, proto jsem se rozhodla pomáhat. Ze své dnešní pozice již dokážu jasně říci, co jsem měla udělat daleko dříve, a právě tím chci pomoci ostatním ženám. Chci jim říci, jak se mají zachovat, co si nenechat líbit a které příznaky chování partnera jsou již varující a zlomové. Domácí násilí nejsou obyčejné partnerské či jiné neshody, jež si lidé dokáží kultivovaně a lidsky vyřešit. Násilí je násilí! Nemůžeme ho tolerovat! Jaké jsou reakce vašeho publika? Nejoblíbenější část besedy je patrně diskuse na konci, kdy návštěvníci ztratí počáteční ostych. V této části také zodpovídám dotazy buď anonymní, které posluchači mohou napsat na kousek papíru, nebo konkrétní otázky přímo z publika. Diskuse se většinou protáhne a rozvine téma do všech detailů. Zmíním další přísloví, že zkušenost je nepřenosná. Vzhledem k osobně prožitému se umím vcítit do pocitů obětí, které za nic nekritizuji. Snažím se je naopak motivovat, což považuji za nejdůležitější. Máte nějaké životní moudro, kterým se řídíte a které vás zvedá na nohy, když přijdou těžké chvíle? Mé motto zní stejně jako název nové autorské písně KDO TO VZDÁVÁ, NEVYHRÁVÁ ať už se musíte v životě postavit čemukoli. 6 Děkuji za rozhovor. Vstup na besedu je bezplatný. Zájemcům paní Hurychová rozdá autogramy. Eva Hudcová

7 1/2009 Přednáška Putování po Indii Ve středu 21. ledna začne s úderem páté hodiny odpolední ve vratislavické knihovně cestopisná přednáška, která nás zavede do tajemné jihoasijské země ležící v podhůří Himalájí. Co všechno se vám vybaví, když se řekne Indie? Rozlohou sedmá největší země světa, počtem obyvatel druhá nejlidnatější země, prudce rostoucí ekonomika, kolébka starodávné civilizace, posvátná a silně znečistěná řeka Ganga, čarokrásný Tádž Mahal, orientální tanec, ladné krásky zahalené v sárí nebo pandžábí, kamasutra, sanskrt, jóga, mystická gesta rukou tzv. mudry, světoznámé odrůdy čajů Assam a Darjeeling, neúprosný kastovní systém, chudinské čtvrti Kalkaty a Matka Tereza, Mahátma Gándhí, hinduismus, buddhismus, exil 14. dalajlámy Tändzina Gjamccha v Dharamsale, tygr bengálský a jeho bílá forma, kterou si můžeme prohlédnout i u nás v liberecké ZOO. Indie perla Středního východu přitahuje stále více evropských cestovatelů a turistů. Myslíte si, že je těžké a finančně náročné se tam dostat? O indické kultuře a náboženství, ale i o praktických záležitostech spojených s cestováním vám budou 21. ledna vyprávět dva mladí cestovatelé Lucie Poláková a Luboš Zapletal. Svou přednášku doplní promítáním fotografií ze své již druhé cesty po Indii. Dokážou vám, že existuje i alternativa nákladných zájezdů s cestovními kancelářemi, a vybaví vás praktickými informacemi, jak si takovou cestu naplánovat, která očkování jsou nezbytná, jaká víza si máte opatřit a na co si dát pozor, aby se vaše vysněná dovolená nezměnila v noční můru. Ale teď nechejme promluvit už samotné cestovatele, kterým Vratislavický ZPRAVODAJ položil několik zvědavých dotazů. i buddhistické chrámy, momentky z divadelních výstupů, ale i úchvatné snímky hor a sáhodlouhých čajových plantáží. Indie je rozsáhlá a různorodá země. Není možné, abychom během jedné besedy podali zevrubný výklad o všech aspektech života v této nádherné zemi, proto je naším cílem vám přiblížit obě tváře současné Indie krásnou a obdi vuhodnou civilizaci, která zažívá hospodářský růst, i nouzi prostých obyvatel a ostrá pravidla života v kastovní společnosti. Chceme ukázat Indii takovou, jakou jsme ji zažili na vlastní kůži my, a chceme vám dokázat, že k cestování není možná zapotřebí tolik věcí a peněz, jak si možná ještě v této chvíli myslíte. Budete vyprávět pouze o Indii? Jako malý bonbónek po návštěvníky jsme připravili i fotografie z Pákistánu, abychom dokázali, že to není jenom země teroristů, jak je u nás tak často prezentováno. Jak jste se dostali do Indie a co jste během svého pobytu viděli? Do Indie jsme jeli autobusy a vlaky přes Turecko, Irán a Pákistán. Celé naše objevování Asie trvalo 7 měsíců, z čehož jsme strávili plných 5 měsíců právě v Indii. Celou cestu jsme si organizovali a hradili sami. Na naší výpravě jsme procestovali jih a sever Indie, což jsou dosti rozdílné oblasti a žijí v nich tedy i velmi rozdílní lidé. Navštívili jsme například buddhistický Sikkim, svaté město Varanásí, viděli jsme spalování mrtvol na břehu Gangy, prohlédli jsme si ale i komunistickou Keralu plnou křesťanů a kanálů s nádhernými bambusovými loděmi. Zde jsme byli svědky nábo - ženských obřadů s předhinduistickými kořeny (theyam). Na co se mohou návštěvníci přednášky těšit? Budeme vám promítat fotografie běžného pouličního života. Uvidíte honosné hinduistické Jaké suvenýry jste si z Indie dovezli? Donesete něco z toho i s sebou na přednášku? Nechceme vše prozrazovat předem, ale samozřejmě s sebou doneseme i nějaké předměty, které jsme si z našich cest dovezli. Co vám osobně putování po Asii dalo? Čím vás obohatilo? Naučili jsme se žít s nadhledem a tento postoj se snažíme uplatnit i v běžném životě tady v Čechách. Indie je země plná paradoxů. Všude vidíte tolik nouze a ubožáků, a přesto se na vás na ulici usmívají lidé daleko častěji než u nás. Mnoho věcí tam je daleko jednodušších, a jiné, pro nás běžné věci, jsou naopak velmi složité. Cestování po Asii je často náročné a vysilující, ale člověk je odměňován spoustou nevšedních zážitků a setkání. Děkuji za rozhovor a zvu všechny občany Vratislavic na přednášku. Vstup je bezplatný. Eva Hudcová 7

8 Další osobností, kterou bychom čtenářům Vratislavického ZPRAVODAJE rádi představili, je Leoš Škoda, dlouholetý slavný skokan na lyžích, sportovní funkcionář a zastupitel městského obvodu Vratislavice nad Nisou. Pan Škoda mě srdečně přivítal ve svém domě ve Vratislavicích a nad voňavým čajem dal ochotně prostor mým všetečným otázkám. Představte se, prosím, našim čtenářům. Jaká je Vaše profese? Většina místních mě zná jako skokana na lyžích. Aktivně jsem se sportu věnoval do roku 1989 a po revoluci jsem začal podnikat v oboru těžké mechanizace a opravy strojů. Podnikal jsem 15 let. V současné době jsem předsedou úseku skoku Svazu lyžařů ČR, což obnáší kromě jiného i zodpovědnost za skokanskou reprezentaci. Zároveň zastávám post ředitele závodu skoků na lyžích v rámci mistrovství světa v klasickém lyžování, které se v Liberci uskuteční ve dnech 18. února až 1. března Je to nesmírná zodpovědnost a zároveň to obnáší i mimořádné pracovní vytížení. I přes náročnou pracovní náplň stíhám i pravidelnou práci zastupitele ve Vratislavicích a vidím ji jako velmi smysluplnou. Jste znám nejen ve Vratislavicích jako skokan na lyžích a velký sportovec. Jak a proč jste začal skákat? Důvod byl jednoduchý. Ve Vratislavicích za hřbitovem byl postaven jeden z prvních skokanských můstků s umělým povrchem v širokém okolí. Často jsem chodil kolem a v 8 letech jsem se rozhodl, že to také zkusím. Začal jsem závodit, bavilo mě to a přišly i první úspěchy. Zůstaňme u Vašich úspěchů. Byla jich celá řada, zmiňte ty, kterých si nejvíce ceníte. Mým prvním velkým úspěchem bylo v 9. třídě v mých 15 letech 3. místo na mistrovství světa juniorů ve švédském Bolne. Zde jsem se poprvé 8 Vratislavický zpravodaj Významné osobnosti Vratislavic dostal do širšího povědomí tehdejších špičkových závodníků i sportovních funkcionářů. To mě přivedlo i k vynikajícímu trenérovi Z. Remsovi. V 18 letech jsem nastoupil na vojnu a závodil za Duklu Liberec. Prvním velkým vrcholem mé kariéry byla olympiáda v japonském Sapporu v roce Zde jsem se umístil na 8. místě na velkém můstku a na 15. místě na můstku malém. Byl to pro mě nesmírný zážitek vidět absolutní světovou špičku a moci se s ní směle srovnat. V roce 1980 jsme odjeli do Spojených států na zimní olympijské hry v Lake Placid, kde jsme se opět nenechali zahanbit. Když to tak počítám, tak jsem se zúčastnil dokonce celkem dvanáctkrát za sebou závodu Turné čtyř můstků. Aktivní kariéru jsem ukončil s titulem MISTR SPORTU v roce Jste vratislavický zastupitel. Proč jste se rozhodl vstoupit do komunální politiky a jaké jsou Vaše cíle a priority? Předem musím říci, že jsem si práci na komunální úrovni představoval jinak. V roce 2006 jsem kandidoval jako nezávislý na kandidátce Strany pro otevřenou společnost a díky velkému množství preferenčních hlasů jsem se dostal z druhého místa do Zastupitelstva městského obvodu Vratislavice n. N. Byla to pro mě velká výzva a s tím související odpovědnost. Mým záměrem bylo zejména uplatnění svých zkušeností z dlouholetého podnikání i působení v zahraničí. Mou prioritou je podpora sportu a vybudování důstojného sportoviště pro Vratislavické občany. Podařila se mi prosadit i koupě sněžného skútru na přípravu lyžařských stop, aby vratislavičáci nemuseli jezdit do hor, když dobré podmínky na běžecké lyžování máme hned na svazích za městem. Dalším důležitým bodem mých priorit je vybudování kulturního a společenského centra na místě tzv. vratislavického náměstí za budovou úřadu městského obvodu. To je stavba, která nám v obci citelně chybí. Snažím se prosazovat názor, že k obecnímu majetku bychom se měli chovat a nakládat s ním, jako kdyby byl náš vlastní. Jinými slovy bychom neměli zbytečně mrhat finančními prostředky a měli bychom je vynakládat účelně. V čem vidíte nejsilnější stránky a naopak slabiny Vratislavic? Jak již jsem řekl, jednou z největších slabin je neexistence kulturního centra, kde by se odehrával společenský život obce. Věřím, že tento nedostatek brzy odstraníme. Další vadou na kráse Vratislavic je absence důstojného veřejného sportoviště. Do třetice mě mrzí, že byl před časem zamítnut návrh výstavby parkovacího domu, který by výrazně odlehčil místním komuni kacím a vyře - šil by problémy s parkováním v okolí panelového

9 1/2009 sídliště. Na druhou stranu jako velké pozitivum vidím angažovanost místních obyvatel při společenských akcích. Koná-li se nějaká zajímavá akce, sejdou se Vratislavičáci v hojném počtu a je vidět, že umí držet při sobě. Další velkou devizou Vratislavic je krásná příroda v blízkém okolí a strategická pozice mezi Libercem a Jabloncem n. N. Tato lukrativní poloha samozřejmě klade zvýšené nároky na vedení městského obvodu, zejména v oblasti strategie výstavby a využití okolí Vratislavic. Jinými slovy bych byl rád, abychom se nestali dalším libereckým panelákovým sídlištěm, ale příjemným a klidným místem pro život. Máte nějaké další koníčky kromě sportu? Mou velkou vášní jsou automobily a automobilové závody všeho druhu. Dříve jsem i aktivně závodil, nyní už preferuji jen příjemné projížďky vlastním vozem. Vzhledem k tomu, že jsem stále na cestách, oceňuji i chvilky klidu s rodinou. V neposlední řadě se musím přiznat i ke své lásce k Brazílii, která mi opravdu přirostla k srdci a pravidelně se tam vracím. Jaké máte plány do budoucna? Po libereckém lyžařském mistrovství světa se chystám na zaslouženou dovolenou. Na tu se opravdu těším. Co se týká dlouhodobějších plánů, rád bych pokračoval i v dalším čtyřletém funkčním období jako předseda úseku skoku Svazu lyžařů ČR. To však záleží na volbě delegátů. Mým tajným snem je zařídit si to v důchodu tak, že půl roku bych trávil doma v ČR a druhou půlku roku ve své zamilované Brazílii. Tak uvidím, jestli se mi to splní. Děkujeme Vám za rozhovor a přejeme mnoho úspěchů v práci i v plnění svých snů. Martin Nechvíle Týden otevřených dveří Kde? V ZŠ Vratislavice nad Nisou. Kdy? ledna Proč? Chceme především rodičům našich žáků a budoucím prvňákům přiblížit prostředí naší školy. V tomto týdnu nabízí ZŠ Vratislavice nad Nisou tyto možnosti: Po celý týden: Rodiče se mohou zúčastnit vyučovacích hodin, které si zvolí. Je nutno se předem domluvit s vyučujícím dané hodiny, aby pro rodiče zajistil dostatek místa ve třídě. Rodiče se mohou aktivně zúčastnit práce v kroužcích. Je nutno předem svou účast ohlásit a konzultovat, aby vedoucí kroužků zajistili dostatek místa, popř. materiálu. Rodiče mohou s dětmi pobýt ve školní družině, popř. se zúčastnit aktivit školní družiny. Je nutno předem se domluvit s vychovatelkami jednotlivých oddělení, aby byl pro všechny zajištěn dostatek prostoru. V tomto týdnu navštíví své kamarády v prvních třídách děti ze všech tří vratislavických mateřských školek. Rodiče budoucích prvňáčků mohou po dohodě s vyučujícími 1. tříd individuálně navštívit vyučování v 1. třídě, sami nebo společně s předškolákem. 13. ledna 2009, hodin Sportovně společenské odpoledne Turnaj družstev rodičů, žáků školy, pedagogů, pracovníků MŠ a MO ve hře RINGO. Rodiče se mohou přihlásit prostřednictvím svých dětí. Jejich děti je zapíší v ředitelně školy. 14. ledna 2009, hodin Konzultační odpoledne Vyučující ve svých třídách nebo v kabinetech bude podle rozpisu poskytovat individuální konzultace o prospěchu a chování žáků. Výchovná poradkyně Mgr. V. Reinišová místnost č. 23 informace o volbě povolání, výchovných problémech, poruchách učení a chování, zápisu do 1. třídy, možnostech odkladu začátku povinné školní docházky. Ředitelka školy a zástupce ředitelky ředitelna budou podávat informace o školním vzdělávacím programu, dosavadní práci a plánech školy do budoucna. Vedoucí vychovatelka školní družiny A. Krčmářová sborovna školy (č. 24) bude poskytovat informace o školním vzdělávacím programu školní družiny, dosavadní práci a plánech školní družiny, přijímání dětí do ŠD. 16. ledna 2009, hodin Zápis dětí do 1. třídy Nutno přinést s sebou občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte. Na milá a příjemná setkání s dětmi a rodiči se těší pedagogický sbor a žáci. Mgr. Jana Neubauerová, ředitelka ZŠ Vratislavice n. N. 9

10 Vratislavický zpravodaj Vítání Slabikáře V pátek 21. listopadu přišli prvňáčci do školy stejně jako jiné dny. Tento den byl však odlišný. Byl slavnostní. Druhou vyučovací hodinu se sešli žáci 1.A s třídní učitelkou J. Šlaichovou a 1.B s třídní učitelkou M. Fortelkovou, aby po Živé abecedě dostali svou druhou učebnici českého jazyka, Slabikář. Nejprve si obě třídy společně zazpívaly a předvedly, jaká se naučily rytmická a artikulační cvičení. Žáci zarecitovali zdramati zovanou báseň Perníková chaloupka a básně o podzimu. Vzájemně si ukázali, jaké za necelé tři měsíce udělali pokroky ve čtení. Pak nastal okamžik, na který děti čekaly s napětím. Dostaly Slabikář s pamětním listem a přáním paní učitelek, aby se čtení pro ně v budoucnu stalo nejen zdrojem vědomostí a poznání, ale aby je knihy vtáhly do děje a byly pro ně kamarády i ve chvílích, kdy jiní kamarádi na ně nemají čas. Většina prvňáčků si prolistovala novou učebnici hned ve třídě. Jejich rozzářené oči byly důkazem radosti. Mgr. Jarmila Šlaichová, třídní učitelka 1.A Zápis dětí do 1. tříd základní školy V pátek se koná na naší základní škole zápis do 1. tříd. Zápis proběhne od 15 do 18 hod v prostorách školní družiny. Vchod je prosklenými dveřmi pod jídelnou (zelená budova). K zápisu se dostaví děti, které v tomto roce dovrší k věku šesti let. Vezměte s sebou rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce. Co nabízíme žákům a jejich rodičům: Samozřejmostí je kvalifikovaně vedené vzdělávání, které se řídí naší vizí vychovávat občany schopné tvořivě pracovat, adaptovat se na nové podmínky a vzájemně komunikovat. Vyučujeme podle školního vzdělávacího programu Naše škola k nahlédnutí na webových stránkách školy. V odpoledních hodinách nabízíme žákům širokou škálu zájmových činností. Plánované kroužky pro 1. třídy: výtvarné činnosti, sportovní hry, angličtinka, míčové hry, dramatický kroužek. Kroužky pro starší děti: k výše uvedeným dále florbal, vaření, fotografie, kresba a malba, rybářský kroužek, roztleskávačky. Odborné učebny: fyzika, chemie, cizí jazyky, zeměpis, výtvarná výchova, cvičná kuchyňka, čítárna, dvě tělocvičny, dílny pro pracovní vyučování, hudební sál, počítačová učebna s připojením na internet a výukovými programy, učebna s interaktivní tabulí. Výchovné poradenství při vzdělávacích a výchovných problémech, kariérové poradenství. Výuku cizích jazyků probíhající od 3. třídy tři hodiny týdně anglický jazyk, jako volitelný druhý cizí jazyk od 7. ročníku německý jazyk. Zájezdy, exkurze, účast na soutěžích nejrůznějšího zaměření, akce Mládež a kultura divadelní představení, koncerty, besedy, přednášky. Na škole pracuje školská rada, sdružení rodičů, přátel a dětí školy (občanské sdružení). Péči o děti se specifickými poruchami učení. Preventivní a harmonizační programy pro třídy. Sběr recyklovatelných materiálů. Vánoce ve škole Ve středu 17. prosince byla v naší třídě 3.B vánoční besídka. Besídku zahájila paní učitelka Hana Zahradníková. Děti samy si připravily program. Hosté viděli aerobik a kouzelníka, slyšely básničky, hru na klavír a na violoncello a písničku nacvičenou na Vratislavického slavíka. Za klavírního doprovodu paní učitelky jsme si zazpívali koledy. Děti připravily slané a sladké občerstvení. Společně jsme pouštěli ořechové lodičky a prskali prskavky. Naší besídky se zúčastnilo 47 rodičů a sourozenců. Přišla se na nás podívat i paní ředitelka. Všem se vystoupení líbilo, hodně jsme se nasmáli a příjemně pobavili. Lenka Bartáková žákyně 3.B 10 Informace o škole školní rok 2008/2009 Počet žáků: 370 Počet tříd: 17 Průměrný počet žáků na třídu: 21,8 Počet pedagogů: 24 učitelů a 4 vychovatelky školní družiny Školní družina: ve 4 odděleních zajišťuje provoz od 6 do hod Školní jídelna: pronajata soukromé firmě (spol. s r. o.) Název a adresa školy: Základní škola, Liberec Vratislavice nad Nisou, p. o. Nad Školou 278, Liberec 30 Statut školy: právní subjekt, IČO: Tel., zázn., fax: Webové stránky: Ředitelka: Mgr. Jana Neubauerová ( ) Zahájení školního roku 2009/2010: úterý 1. září 2009 Mgr. Jana Neubauerová, ředitelka ZŠ Vratislavice n. N.

11 1/2009 Básně tvorba žákyň III.B Čertí básnička Lenka Bartáková Čert huňatý kožich má, všechny děti strašívá. Rohatý, rohatý, ocas má až na paty. Vánoční vystoupení gymnastek z TJ Jiskra Ve čtvrtek 11. prosince se v tělocvičně TJ Jiskra konalo tradiční předvánoční vystoupení děvčat z gymnastického oddílu. Dívky si připravily krátké ukázky cvičení na nářadí a předvedly rodičům i prarodičům, kterých se v tělocvičně sešlo velmi mnoho, co se naučily. Akce byla vydařená a malé i velké gymnastky se s velikým nasazením a chutí soustředily na své výkony. Všechny holčičky si z posledního tréninku odnesly kromě sladkostí a malých dárečků i rozesmáté tváře. Děkujeme všem, kdo nám pomohli akci připravit, a rodičům za jejich návštěvu, podporu a spolupráci. V novém roce se těšíme na další společné cvičení a zážitky. Všem přejeme pevné zdraví a hodně štěstí. Lenka Počerová Zima Valerie Molčíková Zima klepe na dveře. Kdo jí letos otevře? Zima přišla zase k nám, když je bílá, radost mám. Když je venku sněhu kupa, je nás dětí venku tlupa. Stavíme si sněhuláky, sáňkujeme z kopce taky. Zima je tu po roce a s ní přijdou Vánoce. Angína Kamila Pěgřímová Když je zimní plískanice, bacilů je mnohem více. Zalezu si do postýlky, dám si čajík od maminky. Budu ležet pod peřinou, tak zvítězím nad angínou. Oddíl gymnastiky TJ Jiskra krajský turnaj ve vybíjené V sobotu 1. listopadu 2008 se v Turnově konal již 7. ročník krajského kola ve vybíjené pro smíšená družstva. Náš oddíl se v rámci všeobecné přípravy této soutěže každoročně zúčastňuje, a tak i letos vyra zila skupina dětí z Vratislavic vlakem do Turnova. Tentokrát byla naše účast skutečně symbolická, neboť věkové zařazení děvčat našeho oddílu neodpovídalo vypsaným kategoriím. Ale protože i přesto se chtěly dívky závodu zúčastnit, vytvořili jsme pouze jedno družstvo z mladších dívek a doplnili je tři chlapci z vratislavické ZŠ. Naše družstvo bylo tedy věkově nejmladší ve své kategorii, ale i tak předvedlo ve všech zápasech bojovný výkon a nenechali se v žádném případě zahanbit, a zaslouží si proto velikou pochvalu. Turnaje se celkově zúčastnilo 13 družstev z Turnova, Liberce, Hrádku n. N., Stráže pod Ralskem a Doks a naše smíšené družstvo, které hrálo v obsazení: Míša Jůzová, Kája Brnová, Johanka Bocheňská, Violka Hořínková, Michal Pekárek, Jirka Hraba a Martin Procházka, si přivezlo kromě sladké odměny i diplom za velmi pěkné 6. místo. Gratulujeme. Lenka Počerová Vánoční dílnička pro děti a rodiče Každoročně v předvánočním čase si žáci vratislavické základní školy zdobí třídy pestrými dekoracemi a vyrábějí i adventní věnce. Ve dnech 29. a 30. listopadu předváděli svůj um i v liberecké Oblastní galerii. Tvořili malé vánoční dárky a přihlížející rodiče zvali na týden otevřených dveří ve své škole a na blížící se zápis prvňáčků. Mgr. Pavlína Kordová 11

12 Kalendárium Leden pondělí od 17 hodin Kaple Vzkříšení Tříkrálový koncert 7., 14., 21. a středy Výlety pořádané místní organizací Svazu důchodců středa od 17 hodin Knihovna beseda s E. Hurychovou na téma domácí násilí pátek od 15 do 18 hodin Zápis dětí do 1. tříd ZŠ Týden otevřených dveří v ZŠ neděle od 18 hodin Farní sál pod Kaplí Vzkříšení koncert The Swings, vokální kvarteto středa od 17 hodin Knihovna přednáška L. Polákové a L. Zapletala o putování Indií pondělí od 16 hodin Knihovna beseda o zabezpečování nemovitostí Podrobnosti k uvedeným akcím uvnitř ZPRAVODAJE. Vratislavický zpravodaj Vyšlo Vydává: Úřad městského obvodu Vratislavice nad Nisou, Tanvaldská 50, Liberec 30. Povoleno MK ČR E tel.: Odpovědný red.: Mgr. Martin Nechvíle. Redakční rada: Mgr. Vladimíra Hoření předsedkyně, Mgr. Eva Hudcová, Mgr. Ivana Pokorná, Eva Tomášková, Mgr. Hana Zahradníková. Sazba: P. Polda. Tisk: Geoprint Liberec. Náklad výtisků. Uzávěrka příštího ZPRAVODAJE je 25. ledna 2009.

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Základní škola Železný Brod, Pelechovská

Základní škola Železný Brod, Pelechovská Základní škola Železný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 205 žáků v 11 třídách 17 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců vybavení tříd (lavice, židle, dataprojektory,

Více

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Adresa: Nový Oldřichov 86, 471 13 Telefon: 487 767 515, 736

Více

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4.

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4. Školská rada Předseda Zřizovatelská sekce: Rodičovská sekce: Pedagogická sekce: Hana Zahradníčková Jana Vaňková Alena Sobíšková Hana Zahradníčková Hana Beranová Dana Dostálová Pravidelně zvaní hosté Věra

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

Informace, zajímavosti, kultura

Informace, zajímavosti, kultura Dubečský zpravodaj 9/2006 (96) Informace, zajímavosti, kultura Vážení občané, Po prázdninách a dovolených se opět setkáváme na stránkách místního časopisu, ve kterém přinášíme další zajímavosti i postřehy

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

budova školy Martinovského ulice 153 6. 2. 2014 od 14 do 18 hodin 7. 2. 2014 od 14 do 17 hodin

budova školy Martinovského ulice 153 6. 2. 2014 od 14 do 18 hodin 7. 2. 2014 od 14 do 17 hodin ZVEME VÁS NA ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 budova školy Martinovského ulice 153 6. 2. 2014 od 14 do 18 hodin 7. 2. 2014 od 14 do 17 hodin Více informací na www.1zsrako.cz a v brožuře Informace

Více

Osobnosti, které podporují ODS PRAHA 11. Josef Masopust Božena Jirků Horst Siegel. MUDr. Martin Pruner Patrik Gedeon Ladislav Vízek

Osobnosti, které podporují ODS PRAHA 11.  Josef Masopust Božena Jirků Horst Siegel. MUDr. Martin Pruner Patrik Gedeon Ladislav Vízek Osobnosti, které podporují ODS PRAHA 11 Josef Masopust Božena Jirků Horst Siegel MUDr. Martin Pruner Patrik Gedeon Ladislav Vízek Lenka Kohoutová Luděk Zelenka Květa Vypiorová www.odspraha11.cz Josef Masopust

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009 Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz leden 2009 výuka podle Školního vzdělávacího programu, který umožňuje všestranný rozvoj žákovy osobnosti a respektuje jeho individualitu vytváření

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, KUNOVICE, U PÁLENICE 1620, INFORMACE O ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, KUNOVICE, U PÁLENICE 1620, INFORMACE O ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 INFORMACE O ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 Personální obsazení školy, kontakty Jméno aprobace funkce třídnictví telefon email BALOUNOVÁ Kristýna 1. stupeň Učitelka 4.A 778 406 921 balounova@zskunup.cz

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

40. výročí školy. Pěvecká soutěž

40. výročí školy. Pěvecká soutěž 40. výročí školy 4. 10. 2014 se u příležitosti 40. výročí založení školy uskutečnilo setkání současných i bývalých zaměstnanců s vedením školy a města. V rámci oslav proběhl den otevřených dveří, kdy mohli

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

Základní údaje o škole

Základní údaje o škole Výroční zpráva o činnosti školy 2006 2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC - VRATISLAVICE NAD NISOU, příspěvková organizace Nad Školou 278, 463 11 Liberec 30 Předkládá: Mgr. Jana Neubauerová ředitelka školy Obsah

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne 17.3.2013 SOKOL / 2013 / Valná hromada OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO... 2 1.1 Zahájení, přivítání hostů... 2 1.2 Volba předsednictva, návrhové,

Více

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015 LIST č. 5 / 2015 Ročník 10 Vážení spoluobčané, podzim, který byl letos opravdu příjemně teplý a krásně barevný, nás pomalu a jistě opouští. Doufáme, že jste stihli zazimovat své zahrádky a připravili se

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, MŠ Mlýnská

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA LISTOPAD 2016 ŽÁCI ZŠ V měsíci říjnu jsme často chodili do přírody a užívali si podzimního počasí. Zúčastnili jsme se slavnostního

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Procházku historií Kasejovic nám připravil Mgr. Vladimír Červenka z Muzea Josefa

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9.

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9. NAŠI REDAKTOŘI Aktuální dění a šéfredaktorka o pí uč. Polášková Cool school Listopad / 2 Bezva škola Studijní okénko Sport o Tereza Hrošová (9.A) o Martin Zikl (6.C) o Roman Prax (6.C) Rok se s rokem sešel

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

Základní škola, Rýmařov, Školní náměstí 1. Školáček 2. číslo. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické.

Základní škola, Rýmařov, Školní náměstí 1. Školáček 2. číslo. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Základní škola, Rýmařov, Školní náměstí 1 Školáček 2. číslo Motto školy Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Je třeba si je zasloužit. Například slušným chováním. Školní rok 2015/2016

Více

Základní škola a Mateřská škola ve Vrchlabí je příspěvkovou organizací a naším zřizovatelem je Královehradecký kraj.

Základní škola a Mateřská škola ve Vrchlabí je příspěvkovou organizací a naším zřizovatelem je Královehradecký kraj. Základní škola a Mateřská škola ve Vrchlabí je příspěvkovou organizací a naším zřizovatelem je Královehradecký kraj. Součásti školy jsou: Mateřská škola při nemocnici Základní škola při nemocnici Třídy

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

2010/11 cena 5 Kč. Obsah. www.4zskolin.cz. Úvodník

2010/11 cena 5 Kč. Obsah. www.4zskolin.cz. Úvodník 2 2010/11 cena 5 Kč Úvodník V mimořádném čísle školního časopisu jsme připravili několik zajímavostí, fotografií a informací o tom, co jsme během školního roku ve vyučování Super Nature s našimi žáky prožili.

Více

Nadcházející události

Nadcházející události Červenec - Srpen 2016 Školní zpravodaj Úvodní slovo Vážení rodiče, učitelé a přátele Waldorfu, poslední víkend před zahájením školního roku se konal adaptační pobyt rodin budoucích prvňáčků. Jeho vyvrcholením

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko Přihláška

Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko Přihláška Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko 2013 Přihláška Identifikační údaje soutěžícího (realizátora produktu): Název společnosti, organizace: Muzeum Beskyd Frýdek Místek, příspěvková

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Adélka Kavková 3.třída

Adélka Kavková 3.třída Adélka Kavková 3.třída Obsah Obsah...1 Slavíme společně - leden.. 2 Výlet do mýdlárny. 3 Hrátky s čerty.....4 Hurá do kina 5 Prvňáčci v Betlémské kapli 6-7 Adventní dílny ve fotografii.8 Úspěch na IT olympiádě

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Leden únor 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna pro děti Středa: 9:30 11:30

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 čtyřleté studium oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU), třída B 79-41-K/81

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček leden 2015 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Výsledky zpětné vazby rodičů (červen 2016) aneb Jak jsme dopadli v očích rodičů našich stávajících žáků?

Výsledky zpětné vazby rodičů (červen 2016) aneb Jak jsme dopadli v očích rodičů našich stávajících žáků? Výsledky zpětné vazby rodičů (červen 2016) aneb Jak jsme dopadli v očích rodičů našich stávajících žáků? Výstupy z odpovědí na jednotlivé otázky Co nejvíce rodiče na ZŠNČP oceňují Podněty od rodičů Jak

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC občasník s informacemi o Beřovickém golfu Říjen 2015 Všechny čtenáře chceme hned v úvodu ujistit, že našim cílem je pouze a jen poskytnout z času na čas několik informací a novinek,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

Tematický plán pro školní družinu 2017/2018

Tematický plán pro školní družinu 2017/2018 Tematický plán pro školní družinu 2017/2018 Září měsíc přátelství a seznamování seznamujeme se - hrajeme seznamovací hry ve třídě i na školním hřišti (prvňáčci), povídáme si, jak jsme prožili prázdniny

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

VÝUKA JAZYKŮ ZÁJMOVÁ ČINNOST ORGANIZACE 1. ROČNÍKU DESATERO PRO PRVŇÁČKY

VÝUKA JAZYKŮ ZÁJMOVÁ ČINNOST ORGANIZACE 1. ROČNÍKU DESATERO PRO PRVŇÁČKY VÝUKA JAZYKŮ Od třetí třídy začíná výuka cizího jazyka. Angličtinu mohou děti navštěvovat i v kroužku, který na naší škole probíhá v odpoledních hodinách. Od 7. ročníku vyučujeme 2. cizí jazyk ( Nj, Fj,

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 8 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Ze života školy V listopadu tohoto roku vzniklo v Dolní Branné nové občanské sdružení. Nese jméno ŠKOLÁK a jeho hlavním cílem je podporovat činnost školy, pořádat

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

PROSLOV ŠÉFREDAKTORA

PROSLOV ŠÉFREDAKTORA PROSLOV ŠÉFREDAKTORA Jmenuji se Vitaliy Sas a byl jsem zvolen za šéfredaktora tohoto časopisu. V tomto časopise Vám přineseme spoustu zajímavých článků o událostech za posledních pět měsíců, od kulturních

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 9 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Zpravodaj se mračí Co s ním? O čem chci psát? O potřebě, kterou vykonávají naši nejlepší přátelé - pejsci. Minulý týden přišel pan. Radoň ml. s ústní stížností

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2015/2016 www.zs-mzizkov.cz

Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2015/2016 www.zs-mzizkov.cz Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2015/2016 www.zs-mzizkov.cz Profilace školy Naše škola se chce profilovat svým individuálním přístupem k žákům, zákonným zástupcům, vytvářet prostor

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

ŠKOLÁČEK LEDEN 3.ČÍSLO 2015/16 OBHÁJILI JSME TITUL EKOŠKOLA

ŠKOLÁČEK LEDEN 3.ČÍSLO 2015/16 OBHÁJILI JSME TITUL EKOŠKOLA ŠKOLÁČEK LEDEN 3.ČÍSLO 2015/16 OBHÁJILI JSME TITUL EKOŠKOLA Nejdůležitější body: Nechtěl bych tam žít V pubertě České obyčeje Nechceme války ani terorismus Anketa : Moje nejoblíbenější kniha 11. prosince

Více

PŘIJĎTE SI VYROBIT A VÁNOČNĚ SE NALADIT.

PŘIJĎTE SI VYROBIT A VÁNOČNĚ SE NALADIT. PŘIJĎTE SI VYROBIT A VÁNOČNĚ SE NALADIT. Srdečně Vás zveme na vánoční setkání do školy. Kdy? 21. 12. 2015 Kde? v ZŠ Lochovice V kolik? 15.00-17.30 hod. Program: 15.00 - slavnostní zahájení výstavy u starého

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

Zpráva o činnosti v roce Ruku v ruce, o. s. IČ: , tel./fax: , čís.

Zpráva o činnosti v roce Ruku v ruce, o. s. IČ: , tel./fax: , čís. Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./fax: +420 325643312, čís. Zpráva o činnosti v roce 2014 Vypracovala: Mgr. Monika Nováková Finanční část

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

Leden u nás ve školce. Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme

Leden u nás ve školce. Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme Leden u nás ve školce Integrovaný blok: Čas splněných přání - zima Tematické celky: Sněží, sněží, mráz kolem běží Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme V lednu k nám do školky zavítala Paní Zima a s

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 26.3.2011 12/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 26.března 2011 9.30 12.00 Bohoslužba Večeře Páně uvádí br. Bohumil Špinar ml.

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2006

V Ř E S K O V Á K listopad 2006 V Ř E S K O V Á K listopad 2006 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v minulém čísle jsem se s vámi loučil výzvou, aby jste šli k volbám a zvolili si své zástupce. Jsem rád, že jste tak učinili a volební účastí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

RC CHVALETTICE, U Stadionu 240 (naproti poště)

RC CHVALETTICE, U Stadionu 240 (naproti poště) RC CHVALETTICE, U Stadionu 240 (naproti poště) 533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 HNÍZDEČKOVÝ ZPRAVODAJ 3/2011 web: rc-chvaletice.wz.cz tel.: 608 240 368 e-mail: rc-chvaletice@seznam.cz RODINNÉ CENTRUM OSLAVILO

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

Strašecí proběhl dne 15.11. turnaj ve vybíjené. Naše družstvo. (4 dívky a 7 chlapců). Do turnaje se. Rakovník a ZŠ Čistá. Hrálo se 2 x 7 minut.

Strašecí proběhl dne 15.11. turnaj ve vybíjené. Naše družstvo. (4 dívky a 7 chlapců). Do turnaje se. Rakovník a ZŠ Čistá. Hrálo se 2 x 7 minut. Dne 14. listopadu proběhly v naší škole třídní schůzky rodičů. Rodiče vyslechli informace týkající se prospěchu a chování žáků. Dozvěděli se o nejdůležitějších akcích školy. Nejlepšími žáky v I. čtvrtletí

Více