Specifické míry úmrtnosti podle pohlaví, věku, úrovně vzdělání a rodinného stavu v ČR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Specifické míry úmrtnosti podle pohlaví, věku, úrovně vzdělání a rodinného stavu v ČR"

Transkript

1 University of Economics Prague Faculty of Informatics and Statistics Specifické míry úmrtnosti podle pohlaví, věku, úrovně vzdělání a rodinného stavu v ČR Tomáš Fiala, Jitka Langhamrová, Martina Miskolczi katedra demografie Fakulta informatiky a statistiky VŠE Praha Příspěvek vznikl za podpory GA ČR 5-33S Projekce populace České republiky podle úrovně vzdělání a rodinného stavu.

2 Úvod Analýza úmrtnosti většinou pouze na dvě základní charakteristiky: pohlaví a věk. Další velmi důležité charakteristiky ovlivňující úmrtnost: rodinný stav a úroveň dosaženého vzdělání. Významné charakteristiky socioekonomického či sociodemografického statusu Zejména vzdělání je v současné době považováno za relevantní kvalitativní indikátor demografického prognózování

3 Úvod Existuje řada analýz závislosti úmrtnosti na pohlaví, věku a rodinném stavu a závislosti úmrtnosti na pohlaví, věku a vzdělání: Mnohem méně analýz sleduje závislost úmrtnosti na pohlaví, věku, rodinném stavu a vzdělání současně. Problém dostupnosti dat malé zastoupení některých kategorií 3

4 Dostupnost dat Potřebné třídění podle pohlaví, věku, rodinného stavu a vzdělání Údaje o žijících a zemřelých podle rodinného stavu publikuje ČSÚ každoročně. Kompletní údaje o žijících podle vzdělání pouze ze sčítání lidu. Údaje o zemřelých podle vzdělání, pohlaví a jednotek věku běžně nedostupné. Ještě hůře dostupné údaje o žijících a zemřelých podle rodinného stavu a vzdělání současně

5 Přehled vývoje diferenčních měr úmrtnosti Pro jednotlivé roky období specifické míry úmrtnosti podle: pohlaví, jednotek věku, rodinného stavu základní kategorie, (svobodní, ženatí/vdané, rozvedení, ovdovělí) vzdělání základní kategorie, (základní, střední bez maturity, střední s maturitou, vyšší) Celkem 6 kombinací rodinného stavu a vzdělání 5

6 6 Datové zdroje Počty zemřelých: speciální data poskytnutá ČSÚ zemřelí s neuvedeným vzděláním či rodinným stavem byli rozděleni do jednotlivých kategorií odhadem bylo částečně využito též propojení s výsledky sčítání lidu Doba expozice (střední stavy obyvatelstva): koncové stavy obyvatelstva podle pohlaví, věku a rodinného stavu publikované každoročně ČSÚ počty obyvatel podle pohlaví, věku, rodinného stavu a vzdělání ze sčítání lidu. v letech mezi sčítáním lidu složení obyvatelstva podle vzdělání odhadnuto lineární interpolací

7 Přehled vybraných výsledků V některých ze 6 uvedených kategorií velmi malý počet žijících a zemřelých (např. rozvedení a především ovdovělí v mladém věku) Byly proto vypočteny diferenční míry úmrtnosti za širší věkové i časové intervaly : Podle pětiletých věkových skupin: (poslední věková skupina 90letí a starší) Za pětiletá období: (poslední období sedmileté: 00-06). I pak byly v některých kategoriích počty osob pouze v řádu stovek 7

8 Přehled vybraných výsledků Pro každé pohlaví v každé věkové skupině a v každém období byl pro každou ze 6 sledovaných kategorií vypočten index dané diferenční míry vzhledem k míře úmrtnosti pro dané pohlaví a věk (bez rozlišení vzdělání a rodinného stavu).

9 9 Grafy hodnot indexů Věkové skupiny od 5 let ( dostatečné počty rozvedených, ovdovělých i zemřelých) Rodinný stav označen barvou čáry: svobodní, ženatí/vdané, rozvedení, ovdovělí Vzdělání označeno typem čáry: základní tečkovaná střední bez maturity čárkovaná krátké čáry střední s maturitou čárkovaná dlouhé čáry vyšší plná čára Logaritmická stupnice

10 muži 5-9letí ženy / / / / / /

11 muži 50-5letí ženy / / / / / /

12 muži 55-59letí ženy / / / / / /

13 muži 60-6letí ženy / / / / / /

14 muži 65-69letí ženy / / / / / /

15 muži 70-7letí ženy / / / / / /

16 muži 75-79letí ženy / / / / / /

17 muži 0-letí ženy / / / / / /

18 muži 5-9letí ženy / / / / / /

19 muži 90letí a starší ženy / / / / / /

20 Závěry: Lidé s vysokoškolským vzděláním mají podprůměrnou úmrtnost bez ohledu na rodinný stav Z ostatních kategorií vzdělání mají podprůměrnou úmrtnost většinou pouze ženatí/vdané (někdy i se základním vzděláním) Velký rozdíl mezi úmrtností ženatých/vdaných a neženatých/nevdaných menší rozdíl mezi svobodnými, rozvedenými a ovdovělými, zvláště u mužů Vysokou úmrtnost mají často: neženatí muži se základním vzděláním svobodné ženy bez maturity

21 University of Economics Prague Faculty of Informatics and Statistics Děkujeme za pozornost