Zvláštňák versus obyčejný žák? V tomto čísle najdete: Krátce května TÝDENÍK KVĚTNA 2010 XVIII. ROČNÍK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zvláštňák versus obyčejný žák? V tomto čísle najdete: Krátce... 9. května TÝDENÍK 19 12. KVĚTNA 2010 XVIII. ROČNÍK"

Transkript

1 TÝDENÍK V tomto čísle najdete: KVĚTNA 2010 XVIII. ROČNÍK Speciální školy: Místo uznání nařčení?... 3 Vesnická malotřídka, nebo raději městská škola s dojížděním?... 5 Bubnováním ke stmelování třídních kolektivů... 7 Zvláštňák versus obyčejný žák? Inkluze (z latinského inclusio) znamená zahrnutí nebo přijetí do nějakého celku. Odtud inclusive (zkráceně incl.) včetně, zahrnujíc v to, počítajíc v to. Inkluzivní zahrnující. Tolik encyklopedie. FOTO: Alena TUČÍMOVÁ O inkluzi ve vzdělávání se začalo hovořit nejen v souvislosti se vzděláváním handicapovaných, ale i romských dětí. Inkluzivní vzdělávání by mělo zajistit právo na stejné vzdělávání všech dětí, ať mají jakékoliv individuální potřeby. Tím argumentují romské iniciativy, ale v poslední době i ministerstvo školství a školní inspekce, kterým se nelíbí, že malí Romové chodí do škol pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Všichni víme, že inkluze není totéž co integrace. Ale současné začleňování romských žáků do běžných základních škol má zatím spíše charakter integrace než inkluze. Není se co divit. Ke skutečné inkluzi, tedy k poskytnutí co nejlepší úrovně vzdělání všem dětem nezávisle na podobě jejich specifických potřeb, totiž v našich školách chybějí podmínky. Chybí kvalitní školní pomůcky, individuální pedagogická a psychologická péče, případně i pomoc osobního asistenta či asistenta učitele. Problém je také ve vysokých počtech žáků ve třídách. A tak se není co divit, že školy se těmto snahám brání. Bylo by velkou chybou, kdyby docházelo k bezmyšlenkovitému přemisťování žáků do běžných základních škol s tím, že bude záležet jen na dětech samotných, zda se adaptují na nové školní prostředí, či nikoliv, což je charakteristické pro prostou integraci. Nelze spoléhat na vstřícnost spolužáků, na houževnatost dítěte a nasazení rodiny, ani na erudici, vynalézavost i trpělivost učitelů a vedení školy. Může se totiž stát, že i snaživý žák bude objektivně běžnou školní docházkou trpět, že se nebude dále rozvíjet a že po určité době se bude muset do speciální školy vrátit. Se všemi negativy, která z toho pro něj vyplynou. Co je pro děti horší? Vědomí, že jsem neuspěl v běžných podmínkách, nebo to, že chodím do zvláštní školy? Jestliže chce ministerstvo Lepší je nechat bez trestu provinění viníka, než odsoudit nevinného. Ulpianus Krátce května Zastoupení Evropské komise uspořádalo na Den Evropy v Praze a v Brně multižánrový festival. 10. května Začaly první maturitní zkoušky na středních školách. Poslední by měly proběhnout v pátek 18. června. 11. května Potěšit se poslechem kvalitní hudby a přitom přispět dobré věci mohli lidé, kteří přišli do Betlémské kaple na Benefiční koncert pro Sluneční školu. 12. května VI. české finále soutěže Mezinárodní debaty mládeže / Jugend debattiert international proběhlo v Praze. Tentokrát se diskutovalo na téma: Má být v České republice definitivně zastaveno zavádění státních maturit? hovořit o inkluzivním vzdělávání, musí nejprve vytvořit takové vzdělávací, materiální a personální podmínky v běžných základních školách, které budou odpovídat potřebám všech žáků. Do té doby to fungovat nebude. Inkluzi nelze nařídit. Inkluzi je třeba pečlivě připravit a především zaplatit. Karla TONDLOVÁ

2 2 Zápisník Velký zájem Téměř tři tisíce studentů technických škol se zapojily do znalostního kvizu o Skupině ČEZ. Soutěž probíhala na internetových stránkách www. kdejinde.cz. Studenti díky němu mohli zábavnou formou poznat, čím se Skupina ČEZ zabývá a jaké jsou u ní možnosti pracovního uplatnění. hm Matematika po 25 letech Asi polských maturantů poprvé po 25 letech čekala povinná písemná zkouška z matematiky. Zkušební verzi si valná většina z nich vyzkoušela loni v listopadu, čtyřiadvacet procent z nich ji tehdy nesplnilo. čtk Poslední zvonění Rozloučení maturitních ročníků se školou se musí jaksepatří oslavit. Písničkou. Básničkou. Kytarou. V kostýmech. Za odměnu padne do kasičky nějaká ta korunka na maturitní večírek jako třeba v Šumpersku. sj Maturity od Scia Společnost Scio připravuje vlastní model maturit. Zkoušky by měly být podobné maturitám v dánských školách, při kterých mohou studenti používat internet. Státem připravované maturity byly už několikrát odloženy. Zákon s nimi však počítá, studenti by je měli poprvé skládat v příštím školním roce. čtk Sorry, ale na tu písemku na téma,tolerance ke stáří jsem se přes víkend nestihl připravit. Byl jsem na venkově přemlouvat bábu! KRESBA: Milan KOCMÁNEK Závěrečné učňovské zkoušky podle jednotného zadání Letos poprvé se mohou všechny školy s učebními obory připojit k projektu nové závěrečné zkoušky. Podle předběžných výsledků z konce dubna 2010 se dosud 88 procent škol rozhodlo, že jednotné zadání využije alespoň v jednom z učebních oborů, které vyučují. Zavedení standardizované zkoušky má pomoci ke zvýšení prestiže učebních oborů. V tomto roce byla vytvořena jednotná zadání pro 116 oborů. Bylo to možné jen díky tomu, že se do jejich tvorby zapojilo téměř Školy omezily kvůli krizi výlety Téměř v polovině krajů omezily školy kvůli ekonomické krizi pořádání škol v přírodě a školních výletů, protože rodiče dětí na ně nemají dost peněz. Udělaly to například některé základní školy na východě a západě Čech či na jihu Moravy. Naopak na severu a jihu Čech nebo na severní Moravě zájem o tyto aktivity neklesl, případně se tam školy snaží hledat způsoby, jak nedostatek prostředků nahradit. Některé pražské městské části akce dotují, aby si výlet mimo metropoli mohly dovolit i děti z chudších rodin. Pobyty v přírodě a školní výlety omezily některé základní školy v Pardubickém kraji. Na Zlínsku skončily týdenní 500 učitelů a ředitelů odborných škol, říká Dana Kočková z Národního ústavu odborného vzdělávání, který má reformu závěrečných zkoušek na starosti v rámci projektu ministerstva školství Nová závěrečná zkouška. Jednotná zadání se už v minulých letech začala prakticky využívat při závěrečných zkouškách ve vybraných školách. Přitom to nebylo nanečisto, ale absolventi opravdu dostávali své výuční listy na základě takto složené zkoušky. Díky novému informačnímu systému se v tomto roce mohli ředitelé všech škol seznámit s tím, jak vypadá jednotné zadání pro učební obory, které se ve škole vyučují. To jim dalo možnost rozhodnout, zda převezmou jednotnou zkoušku či její část, nebo zda bude škola pokračovat v dosavadní praxi a připraví si zkoušku vlastní. Nová závěrečná zkouška by nakonec měla být zavedena celoplošně. K tomu je ale potřeba nové pojetí vyzkoušet v praxi a také přijmout zákon, který by to školám ukládal. núov výlety, častěji dávají v regionu přednost levnějším lokalitám, jednodenním zážitkovým výjezdům a omezují i pobyty v zahraničí. V některých jihomoravských školách začal ale zájem studentů o výlety, sportovní kurzy a poznávací pobyty, na kterých se musí rodiny finančně podílet, klesat ještě před nástupem hospodářských potíží. Když si studenti mohou vybrat, na jaký školní výlet pojedou, s oblibou volí vodácké akce, výlety na kolech nebo poznávací pobyty. V Plzeňském kraji oproti minulým rokům výrazně vzrostl tlak rodičů i škol na to, aby pobyty byly co nejlevnější, avšak komfortnější. Kratší pobyty v přírodě připravují školská zařízení ve středních Čechách. Na Olomoucku spoléhají školy na příspěvky sponzorů. Školy v Ústeckém kraji mají stále častěji zájem o pořádání výletů, případně i vícedenních pobytů žáků, které jsou zaměřeny na nějakou činnost a nějakým způsobem doplňují výuku. Stále vysoký je zájem o školy v přírodě i školní výlety v základních školách v Karlovarském kraji a na Liberecku, i tam ale některé školy jezdí na kratší pobyty. Zájem o pobyty ve školách v přírodě, kempech a dalších ubytovacích zařízeních neklesl ani na jihu Čech, které jsou oblíbenou destinací pro výlety. čtk

3 Místo uznání se praktické školy dočkaly nařčení 3 Asociace věří, že při projednávání koncepčních a legislativních textů nebude opomíjena a zařadí se mezi standardní subjekty, které se na tvorbě konkrétních materiálů mohou podílet. Jiří PILAŘ FOTO: Alena TUČÍMOVÁ Tak jsem si nedávno přečetla v denním tisku, že jsem kriminálník. Učím totiž ve zvláštní škole. A třebaže svou práci dělám poctivě a jak nejlépe umím již více než dvacet let, zařadili mě novináři opravdu mezi nejtvrdší zločince, s trochou nadsázky okomentovala denní tisk moje známá, která učí ve zvláštní škole. dajně totiž učitelé býva- zvláštních škol, nyní školství. Letos v dubnu vznik- odborového svazu pracovníků Úlých základních praktických, diskriminují své žáky, protože gogů České republiky, která la Asociace speciálních peda- k nim do zvláštních škol nepatří a oni nic nedělají pro to, zabývající se školskou, zdra- sdružuje speciální pedagogy aby je vrátili zpět do běžné votnickou a sociální základní školy, a umožnili jim problematikou. tak pokračovat ve studiu na Podle předsedy Jiřího Pilaře středních školách. Takováto tvrzení ji rozhodně nenadchla. je asociace znepokojena sta- Jak řekla, více než dvacetiletá praxe ji přesvědčila o tom, že vem zpracování novel vyhlá- naopak jejich žáci jsou schopní, pokud sami chtějí, pokračovat ve studiu v učilištích. ní poradenských šek o poskytová- A naopak ti, kteří k nim přijdou později, například až ní dětí, žáků a studentů se služeb a o vzdělává- v šesté či dokonce v osmé třídě, jsou téměř nepoznamenatřebami. Úroveň zpracování speciálními vzdělávacími poní vzděláním. Mají problémy těchto materiálů, vytvářených se čtením, psaním i počítáním úzkou skupinou spolupracovníků z některých vysokých a zájem o učení u nich opravdu není. Jak pak mají pokračovat v dalším studiu? organizací bez potřebné od- škol a nestátních neziskových Podobné stížnosti na znevažování práce pedagogů ností, podle něj přímo ohrobornosti a praktických zkuše- zvláštních škol dostáváme do žuje systém vzdělávání a vytváří prostor ke zhoršování redakce často. Podporu svým kolegům ve všech speciálních jeho současné úrovně. školách vyjádřila i profesní A Jiří Pilař dodává: K tomuto tvrzení asociaci sekce základního vzdělávání vedou poznatky, kdy v posledních měsících útočily různé nestátní neziskové organizace a některá média vůči základním školám praktickým a školským poradenským zařízením. Je škoda, že se k těmto subjektům připojila i Česká školní inspekce a ministerstvo školství, které mají zajišťovat odbornost a koncepční rozvoj. Namísto toho jsme svědky vyjádření některých vedoucích pracovníků ministerstva a školní inspekce, která závěry plošných inspekčních aktivit zveřejňuje ještě před jejich ukončením a vyhodnocením. Do svých inspekčních týmů pak deleguje osoby, jejichž kvalifikací je především příslušnost k některé z nestátních neziskových organizací, bez ohledu na to, zda jejich vzdělání je na potřebné úrovni. Tvrzení a vyhrožování této nezávislé instituce základním školám praktickým vysokými pokutami až jejich vymazáváním ze školského rejstříku za to, že vzdělávají žáky bez diagnózy lehké mentální postižení, ale zároveň žáky neschopné vzdělávání v běžné škole, je vskutku alarmující. Neodbornost inspekčních závěrů je podtržena tím, že se nikdo z nich zároveň nezabýval důvody, proč tyto děti běžnou školu opustily, a především, co tato běžná základní škola učinila pro to, aby je ve svých lavicích udržela. Asociace chce umožňovat svým členům aktivně se zapojovat do ovlivňování politiky státu a regionů na poli vzdělávání a další související péče o osoby se speciálními vzdělávacími potřebami. Zároveň klade důraz na zkvalitňování práce speciálních pedagogů, včetně jejich odborného růstu, vyjadřování se k jejich odbornosti a etice, ale i na ochranu jejich profesního působení před neodbornými zásahy, které ohrožují kvalitu jejich práce. Nově vzniklá asociace chce konstruktivně, bez zbytečných emocí a s potřebným nadhledem pomáhat státu řešit otázky týkající se vzdělávání a další související péče, a proto nabízí odpovědným orgánům, především ministerstvům, spolupráci při úpravách koncepcí a legislativních norem. Stranu připravila Olga ŠEDIVÁ

4 4 Poznámka Film o hochštaplerovi, který dokázal prodat Karlštejn, byl natočen již před lety. O přípravách filmového zpracování okolností okolo tzv. heparinového vraha či o osudech známého vězně Kájinka již proběhla řada zpráv. S určitým napětím proto teď čekám, kdy se do pozornosti filmových scénáristů dostane další horký námět. Historie příprav nové, tzv. státní maturity. Asi by to nebyl trhák ve stylu Harryho Pottera, ale nepochybuji o tom, že by si své diváky našel. Určitý problém bych viděl ale v tom, v jakém žánru by film o přípravě státních maturit měl být natočen. Zda by to mělo Horor, nebo kriminálka? být dnes značně módní retro, komedie, kriminálka, drama, nebo dokonce horor. Z historie české kinematografie přitom víme, že divácky nejvděčnější a nejoblíbenější filmy ze školního prostředí byly komedie. Ty byly ovšem napsány středoškolským profesorem Jaroslavem Žákem a dnes nám obdobná osobnost bohužel chybí. Komedie by to tedy asi nebyla. Také nejsem přesvědčen o tom, zda film o přípravách státních maturit by měl své těžiště a základ svého syžetu právě ve školním prostředí. Asi by to nebylo ani drama. Šlo by přece pouze o řešení jakéhosi vzdělávacího problému. Ten je již tradičně zcela na okraji obecného zájmu, takže na něm vlastně nic dramatického není. Pro příliš nepatrný časový odstup by to jistě nebylo ani retro. Reálně by tak zbyly pouze dvě možnosti. Případný film by mohl být laděn buď jako kriminálka, nebo jako horor. Petr KABEŠ Ministrem školství byl Milan ADAM, od června Petr VOPĚNKA 18. února 1990 ustavující sjezd Českomoravského odborového svazu pracovníků školství. Jeho výsledkem bylo ustavení svazu s působností v odvětví školství v ČSR, přijetí základních dokumentů (stanov a struktury, zásad programu a zásad hospodaření odborového svazu) a volba nového republikového orgánu a revizní komise. S úvodním slovem na sjezdovém jednání vystoupil ing. Jaroslav Rössler, který se po celou dobu příprav sjezdu podílel na činnosti přípravného výboru. Hlavní referát měl na sjezdu RNDr. Karel Lyčka ze SPŠS ve Valašském Meziříčí. Nově zvolený orgán měl ILUSTRAČNÍ FOTO: Petr MERTA V tomto důstojném prostředí se odboráři ze středních škol setkali s představiteli odboru školství krajského úřadu. Svůj čas věnovala předsedům ZO i náměstkyně hejtmana kraje pro školství Věra Pálková. Účastníci semináře byli informováni o demografické situaci ve středním školství, která v současnosti, vzhledem k úbytku žáků v kraji, není příliš optimistická. Tento fakt ovlivnil, někde významně, rozpočty škol pro tento rok. Na programu jednání byly také informace o řešení některých pracovněprávních problémů. Představitelé kraje se podělili s přítomnými zástupci o své představy, jak zlepšit situaci ve školství. Informovali o svém záměru zavést přijímací zkoušky nejen na gymnázia, lycea a obchodní akademie, ale i na další střední školy. Žádoucí by byly také srovnávací zkoušky pro žáky 5. a 9. tříd, které by poskytly relevantní informace o úrovni vědomostí žáků základních škol. Informace doplnili hosté semináře předseda ČMKOS J. Zavadil a místopředsedkyně ČMOS pracovníků školství M. Vondráčková. Ta řekla: Význam této akce velice oceňuji zejména proto, že se předsedové ZO měli možnost setkat s představiteli kraje, kteří rozhodují 150 členů. Jeho předsedou se po abdikaci Karla Lyčky stal Jaroslav Rössler a místopředsedy předsedové jednotlivých profesních sekcí. Těch bylo 18 a právě v sekcích mělo být těžiště práce nového odborového svazu. Z Odborového svazu školství a vědy postupně vznikly čtyři samostatné odborové svazy v Čechách a dva na Slovensku. 21. září výbor nového odborového svazu schválil vstup do IFFTU (Mezinárodní federace svobodných učitelských odborů). Českomoravský odborový svaz pracovníků školství se tak stal součástí rodiny demokratických odborů. 5. října výstražná stávka učitelé středních odborných Rozpočty i další problémy školství se řešily na semináři, který pro své členy uspořádal KROS Moravskoslezského kraje. Spolupráce s krajským úřadem je pro školy přínosem Přibližně 80 předsedů základních organizací odborového svazu ze středních škol zasedlo 26. dubna v prostorách krajského zastupitelstva Moravskoslezského kraje na semináři, který uspořádal místní KROS pracovníků školství. Školské odbory slaví 20 let R o k o školství. Náměstkyně hejtmana Věra Pálková připustila, že by takováto setkání bylo dobré organizovat jednou za půl roku, aby se přímo od zástupců škol dozvěděla, co jednotlivé školy trápí. Je vidět, že detailně zná situaci každé krajské školy a že spolupráce KROS a krajského úřadu v problematice školství je úzká. Dále M. Vondráčková vyjádřila přání, aby takových setkání profesních sekcí bylo v rámci republiky co nejvíce, protože na nich je možnost prodiskutovat odborné problémy. Předsedkyně pořádajícího KROS pracovníků školství D. Regelová ocenila, že první cesta nového předsedy ČMKOS J. Zavadila vedla právě k nim na seminář, kde se probíralo vzdělávání ve středních školách. sta učilišť přerušili na jednu hodinu vyučování. Zůstali však se svými žáky ve třídách. Protestovali proti nebezpečí privatizace učňovských zařízení a školních hospodářství. Petice začala diskuze o znění návrhu zákona ČNR o státní správě a samosprávě ve školství. Uskutečnila se první petiční akce na podporu tohoto zákona. Na adresu ČNR přišlo přes šest tisíc podpisů. 13. prosince poslanci České národní rady schválili zákon o státní správě a samosprávě ve školství, který položil základ k odvětvovému řízení školství. Umožnil zřízení sítě okresních školských úřadů a vznik právní subjektivity škol (zatím jen středních). kt

5 Vesnická malotřídka, nebo raději městská škola s dojížděním? S osidlováním okrajů větších měst, kde v okolních vesničkách rostou rychlým tempem nové domy, vyvstává u rodičů dítek, jež čeká školní docházka, problém. Nechat zapsat dítě do malé místní školy, kde jsou třeba jen tři třídy, anebo bude lepší velká škola, kterou navštěvuje několik set dětí? Před tímto výběrem nestojí samozřejmě každá rodina. V malých obcích, vzdálených od velkoměst, je preference jasná všichni se znají, sousedovy děti tam také chodí, navíc paní učitelku máme přes plot a tykáme si žádné obavy, natož velké přemýšlení. Se vzrůstajícím počtem satelitních městeček však takovéto dilema vzniká, a to u nových obyvatel, kteří ve svém dětském věku vychodili klasickou školu s dlouhými chodbami a několika patry, a tudíž si výuku ve venkovském, téměř rodinném prostředí neumějí představit. Posílat tedy děti autobusem či je vozit autem do městských škol? Všude podobné drátěné šatny, zvonění, děti stejného věku ve třídě, fronty Největší výhodou malotřídních škol je to, že se děti učí samostatnosti. Nemůžou se zdržovat tím, co se učí starší spolužáci, protože by nestihly vypracovat svůj úkol. na oběd, družina. Zaběhaný koloběh. Velké městské školy však mají i své kladné stránky, jako například lepší vybavenost učeben, moderní pomůcky, pestrou nabídku kroužků a mimoškolní činnosti, kvalifikovaný pedagogický sbor. Nebude ale lepší a pro docházení dítěte mnohem jednodušší přihlásit ho do netradičně fungující školičky, kde jsou smíchaní třeba druháci se čtvrťáky? Rodičům, kteří problematiku malotřídek neznají, naskakuje v hlavách pochybnost: Jak probíhá výuka? Vždyť se musí jednotlivé skupiny mezi sebou rušit, jak to vzdělání bude vypadat, až přijdou na druhý stupeň? Postup práce v hodinách ve spojených třídách si mohou zvídaví rodiče najít na různých webových stránkách a pak už sami zváží, jestli je to pro jejich děti to pravé. Nehodlám teoreticky rozebírat klady a zápory malých a velkých škol, ale rovnou jdu k prameni. Stačí se zastavit před jednou miniškolou, ležící ve vesnici na okraji Prahy, a zeptat se maminek přicházejících si pro své potomky. Paní Šedivá se s rodinou přestěhovala do zeleně za hranici metropole, ale jinak je s manželem pracovně vázána na město. Poměry v malé obecní škole, kde je pouze první stupeň, je nadšena. Všude čisto, paní uklízečka má prý třídy vypulírované jako doma, všichni se znají, rodiče s učitelkami spolupracují, někteří pěstují i přátelské vztahy. Každý problém se snadno vyřeší, protože se kantoři s rodiči lépe domluví. Někdo má obavy, že výuka není kvalitní, ale každý se může přijít podívat v den otevřených dveří. Já jsem se samozřejmě před zápisem dcery přišla podívat. Paní učitelka zaměstná nějakým úkolem například mladší děti, které třeba vyhledávají slovíčka v textu. V té době vykládá starším novou látku. Malé děti se brzy naučí, že se nemůžou zdržovat tím, co se učí starší spolužáci, protože by nestihly vypracovat zadaný úkol. Zvyknou si, že při psaní úlohy nemusí být vždy úplně ticho, což je myslím velká deviza pro budoucnost. Ale něco v nich přesto z výkladu látky pro starší zůstane, protože mi dcera říkala, že slyšela, co se druhá půlka učila. Starší si zase naopak zopakují bývalé znalosti, když jedním uchem poslouchají výklad pro menší děti. Názor matky potvrzuje ředitelka J. Straková, která učí na tomto typu školy přes dvacet let. To právě považuji za největší výhodu malých škol, že se děti učí samostatnosti. Když od nás žáci vyjdou, tak je na druhém stupni nebo ve středních školách chválí, jak jsou šikovní. Tu samostatnost s sebou přináší rozdělení pozornosti učitelky. Základním FOTO: Alena TUČÍMOVÁ 5 principem je zadat úkol jedné skupině, věnovat se druhé a pak vše prohodit. To je nejlepší cesta, jak se dítě naučí zapojit pozornost na úkol, který musí zvládnout v nějakém časovém termínu, a nerozptylovat se něčím jiným. Když učitelka zavelí, že končí doba úkolu, že si jej společně zkontrolují a pak budou poslouchat její výklad, zatímco druhá parta se pouští do právě zadané práce, není čas k nějakým zbytečným prostojům. Samozřejmě, že nejsou všechny děti pohotové a někdo potřebuje delší čas ten si může úkol dopracovat doma nebo v družině. Ale konkrétně v naší škole a jsem přesvědčena, že je to tak všude se děti postupně naučí, jak rychle pracovat, a jejich výsledky se pak zlepšují. Brzy pochopí, že na lelkování není dost času, a pokud mu podlehnou, budou si muset zbytek dopracovat později. Naučit se splnit úkol bez zbytečných průtahů a v ne úplně tiché třídě je pro praxi opravdu prospěšná zkušenost. V malých školách se získá rychleji. Děti vědí, že nemají paní učitelku jen pro sebe, že se musí o ni dělit, což žáci velkých škol neznají. Přináší však škola se spojenými třídami kromě větší samostatnosti ještě něco navíc? Většina rodičů se shoduje: výborným vkladem do budoucna je chápání party spolužáků jako jednoho celku bez ohledu na věk. Čím jsme byli s manželem opravdu příjemně překvapeni, doplňuje chválu na malotřídku paní Vybíralová, bylo, když dcera vyprávěla, jak si v družině hrály děti z různých tříd a věk vůbec neřešily. Máme dospělého syna, který chodil do velké školy na sídlišti, a vím, že neexistovalo, aby spolu komunikovaly stejně staré děti z různých tříd. Třeba 6. A a 6. B dělaly, že se neznají. Natož aby se bavil šesťák s páťákem! To neby- lo možné, ledaže by byli kama- rádi i mimo školu. Na takovéto kastování si pamatuji také ze své základní školy ještě v době socialismu. Hledala jsem na malé škole i nějaký nedostatek. A nakonec našla i když těžko říct, jestli je to něco negativního. Jedna maminka podotkla, že se ještě ten den vždy dozví o každém sprostém slově svého prostořekého syna. Zkrátka co se v davu ztratí, to je ve školní skupině o pár desítkách dětí velmi viditelné, a pak už jen běží tamtamy. Malý počet dětí je neustále pod kontrolou, o čemž vypovídají také výsledky zkoumání výskytu šikany. Drobnohled a větší přísnost však nemusí každému vyhovovat. Hana SKÁLOVÁ

6 6 Letošní statistika FOTO: Petr MERTA Které výkazy budou v roce 2010 školy a školská zařízení zpracovávat a odevzdávat? Ve Věstníku MŠMT sešit 4, s rozšířenou působností, školám a školským zařízením zří- vydaném v dubnu 2010, je v oznamovací části publikována informace o rezortních sta- církvemi a náboženskými spozeným krajem, registrovanými tistických zjišťováních v roce lečnostmi nebo jinou právnickou nebo fyzickou osobou pří V informaci je uvedeno: V souladu s vyhláškou slušný odbor školství krajského úřadu, v Praze odbor škol- č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předá- Prahy, školám a školským zaříství Magistrátu hlavního města vání údajů z dokumentace škol zením zřízeným MŠMT nebo jiným ústředním orgánem státní a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), mace ve vzdělávání. Bližší infor- správy přímo Ústav pro infor- ve znění pozdějších předpisů, mace včetně Pokynů a vysvětlivek k vyplnění výkazu a aktuální zveřejňuje Ústav pro informace ve vzdělávání vzory formulářů výkazů. ním lze získat na internetové zprávy ke statistickým zjišťová- Agregované údaje předává právnická osoba vykonáva- Součástí publikované infor- adrese jící činnost škol a školských zařízení podle uvedené vyhlášky. jichž sběr proběhne podle 28 mace je dále přehled výkazů, je- V případě potřeby poskytne metodickou pomoc školám školský zákon, ve znění pozděj- odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., a školským zařízením zřízeným ších předpisů. Celkem je v přehledu uvedeno 21 výkazů. obcí nebo svazkem obcí příslušný odbor školství úřadu obce Vít BERKA Ochranná doba ano, či ne? Zaměstnanec pracuje s pracovní smlouvou na dobu určitou do konce května V současné době je na nemocenské a pracovní neschopnost bude pokračovat i po tomto termínu. Kdy skončí jeho pracovní poměr? Bude to koncem května, nebo až skončením pracovní neschopnosti? Pracovní poměr sjednaný na kujme tedy stanovisko, publikované již dříve: Zaměstna- dobu určitou končí uplynutím sjednané doby. Zaměstnanec není před skončením takocovního poměru na dobu určinec není před skončením pravého pracovního poměru chráněn takzvanou ochrannou do- dobou. Ta se týká pouze skontou chráněn žádnou ochrannou bou. Tato doba je stanovena v čení pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnavatele, 53 zákoníku práce, ale vztahuje se na jiný způsob skončení případně okamžitého zrušení pracovního poměru (stejně tak pracovního poměru. viz 57 zákoníku práce). Opa- Vít BERKA Dohody a lékařské prohlídky Se zaměstnancem bude uzavřena dohoda o provedení práce. Je povinností zaměstnavatele v takovém případě poslat zaměstnance na vstupní lékařskou prohlídku? Měl by takovou povinnost i v případě uzavření dohody o pracovní činnosti? Při odpovědi na otázku, zda nenty, podle jejichž názoru se i pro výkon práce konané zákoník práce v části upravující práva a povinnosti k zajiště- na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr ní bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nevztahuje na prá- ( 74 a následující zákoníku práce) se vztahuje povinnost ce konané na základě dohod požadovat vstupní prohlídku o pracích konaných mimo pracovní poměr. nebo se jí podrobit, je nutno vycházet z platného znění zákoníku práce. V něm se v 77 ního názoru lze hledat ved- Důvody rozdílnosti práv- odst. 1 stanoví: le právních vazeb v zákoníku Není-li v tomto zákoně práce zejména v ekonomické náročnosti vstupních pro- dále stanoveno jinak, vztahuje se na práci konanou na základě dohod o pracích konaných musí být vždy zanedbatelná. hlídek, neboť jejich cena ne- mimo pracovní poměr úprava V návaznosti na to se pak nabízí otázka, zda například v pří- pro výkon práce v pracovním poměru; to však neplatí, pokud jde o ce zařazené do kategorie prvé, padě výkonu krátkodobé prá- a) odstupné podle 67 a 68, která nemá bezpečnostní rizika, je vstupní prohlídka oprav- b) pracovní dobu a dobu odpočinku, du povinná. c) překážky v práci na straně I v případě právního názoru, podle kterého nejsou vstup- zaměstnance, d) skončení pracovního poměru a ných na základě dohod o praní prohlídky u prací vykonáva- e) odměnu z dohody o práci konané mimo pracovní poměr povinné, je s ohlecích konaných mimo pracovní poměr (dále jen odměna dem na bezpečnost a ochranu z dohody). zdraví při práci účelné vstupní Z uvedeného ustanovení prohlídky provést vždy, pokud nevyplývá, že práce konaná na v souvislosti s výkonem práce lze předpokládat ohrožení základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr je zdraví zaměstnance nebo dalších osob, které nelze s ohle- vyloučena z části páté zákoníku práce, která upravuje práva a povinnosti v oblasti bezvu zaměstnance vyloučit. Jedná dem na kvalitu zdravotního stapečnosti a ochrany zdraví při se zejména o výkon prací zařazených do kategorie druhé, vý- práci, nebo z ustanovení 224 odst. 1, podle kterého jsou zaměstnavatelé povinni vytvářet torových vozidel, práce ve výškon rizikových prací, řízení mo- zaměstnancům pracovní podmínky, které umožňují bezpečzače nebo pravidelná práce na kách, práce jeřábníka nebo vaný výkon práce, a za tím účelem zajišťují i závodní preven- Pokud je však osoba přijí- počítači apod. tivní péči. mána k výkonu práce zařazené do kategorie prvé, bez vý- Při respektování toho, že úkolem vstupní prohlídky je konu jakékoliv rizikové činnosti (například práce úřed- nepřipustit, aby na práci byla zařazena osoba, jejíž zdravotní stav nedovoluje bezpečný výkou dobu a její zdravotní stav níka nebo biletářky), na krátkon práce nebo nedává k takovému výkonu předpoklad (a to cí stabilizovaný, lze připustit, je podle dostupných informa- jak pro osobu samotnou, tak že provedení vstupní prohlídky není z odborného hlediska pro osoby ostatní), je provedení vstupní prohlídky jedním ze zcela nezbytné. základních požadavků při zajištění opatření a plnění povinna s využitím právního stano- Odpověď byla zpracováností v bezpečnosti a ochraně viska publikovaného v časopise Průvodce pracovněpráv- zdraví při práci. Pravdou však je, že uvedený právní názor má i své opo- Vít ní předpisy č. 4/2010. BERKA

7 zkušenosti nápady inspirace projekty záměry lekce příklady Ke stmelování třídních kolektivů je ideálním prostředkem společné bubnování Skupinovým bubnováním tzv. Drum Circles se Petr Šušor zabývá více než pět let. Podstatnou část jeho práce tvoří bubnování s dětmi ve školách. Jde o dobře metodicky propracovaný program, který má ve světě dlouhou tradici. Mezi efekty patří kromě zábavy, která vede k lepší koncentraci po zbytek vyučování, i práce s kolektivem, kdy dostávají prostor pro vyjádření ti méně průbojní. Každý má rytmus v sobě, Pravidelné bubnování ve školách má dlouhodobě pozitiv- jen má někdy problém ho sladit s rytmem ostatních. ní vliv na soustředěnost žáků Skupinové bubnování proto pomáhá najít společnou umírněnost během přestávek. v průběhu hodin a na jejich řeč. Má také velmi pozitivní Díky své schopnosti stmelovat vliv na zdraví člověka, protože uvolňuje stres a napětí, snicle ve školách potlačovat ne- kolektiv pomáhá Drum Ciržuje krevní tlak, navozuje pocit pohody, propojuje pravou žáky. Žáci tak mají k sobě nagativní důsledky rozdílů mezi a levou hemisféru. Bubnování je ideální prostředek ke torům, kteří jsou do bubnovávzájem, ale také ke svým kan- stmelování kolektivů, ať už ní rovněž zapojeni, o trochu jde o jednu třídu, dvě spojené blíže. Jde mimo jiné i o fyzickou aktivitu, při které dochá- třídy, jeden celý stupeň, kombinaci tříd z prvního a druhého stupně, zapojování rodičů, dukci stresu a která má prozí k propojování hemisfér, re- pedagogů. kazatelně kladný vliv na jemnou a hrubou motoriku. Uvolnění stresu Jedna lekce trvá obvykle jednu školní hodinu, což je dostatečný čas pro to, aby se žáci uvolnili a odreagovali. Pod citlivým vedením zaniká zavedené rozdělení rolí, ostýchaví žáci dostanou prostor pro svobodné vyjádření, naopak ti průbojnější musí držet rytmus s ostatními. Drum Circle je rovněž živou pohybovou aktivitou, takže se žáci vrací do svých lavic uvolnění a jsou schopni se na několik dalších hodin plně soustředit. Předškoláci i zpívají Bubnování s dětmi ve školce má svá specifika. Předškoláci potřebují střídat činnosti častěji, proto se nejen bubnuje, ale i zpívá, tancuje, vymýšlí vlastní píseň nebo zpívá jako Indiáni, Eskymáci, Filipínci, Aboriginové, Afričané apod. Bubnovat se dá venku, v tělocvičně, ve třídě, s rodiči, s učitelkami. Děti společné bubnování baví a získávají si vztah k hudbě, rytmice a hraní na hudební nástroje. Každý nemusí být virtuos, ale může si společně s ostatními zahrát. 7 Co je Drum Circle? Metoda k nám přišla ze Spojených států, kde je velmi oblíbená již od 70. let. Navazuje na prapůvodní potřebu lidí po celém světě, a to je komunikace pomocí hudby. Tato technika, příbuzná muzikoterapii, se ve světě využívá jako volnočasová aktivita, prostředek relaxace a redukce stresu i forma skupinové terapie, mezi jejíž efekty patří například posílení imunitního systému. Jak to tedy vypadá? Účastníci hrají na různé druhy perkusních nástrojů (bubny, zvonce, chřestítka) pod vedením koordinátora facilitátora. To je zkušený hudebník, který udává rytmus, mění ho, podněcuje a usměrňuje aktivitu účastníků. Facilitátor je prostředníkem, ne učitelem. Jeho hlavním úkolem je postarat se o vybudování dobré atmosféry, kde si lidé budou připadat bezpečně a budou se tu schopni svobodně hudebně vyjádřit. Hudba tu funguje jako komunikační prostředek mezi účastníky a facilitátorem. Ten dokáže pomocí různých technik vytvořit z účastníků úžasně znějící a navzájem ladící hudební těleso. A to i přesto, že se lidé neznají a nehrají na žádný hudební nástroj. Osloví každého Je pro všechny bez rozdílu věku a zkušenosti. Pro skupiny od 6 do 150 lidí. Drum Circle osloví každého, všichni jsou od první chvíle součástí tvořivého celku, nikdo není publikum. Není to aktivita náročná na prostor. Nevyžaduje pódium, ani speciální povrch. Může se provozovat jak v tělocvičně, tak pod širým nebem. Účastníci mohou sedět ve školních lavicích nebo třeba na schodech. Používané metody jsou velmi univerzální, používají se pro zábavu, uvolnění, relaxaci i oživení. Jsou zpestřením pro mateřská centra, školky, školy i preventivní programy. Kontakt : Petr Šušor Tel.: mobil: Připravila Zlata ŠŤÁSTKOVÁ

Závěrečná zpráva z celostátního semináře ŠD a ŠK 20. 21. června 2008

Závěrečná zpráva z celostátního semináře ŠD a ŠK 20. 21. června 2008 Závěrečná zpráva z celostátního semináře ŠD a ŠK 20. 21. června 2008 Seminář se uskutečnil 20. 21. června 2008 v prostorách Středního odborného učiliště obchodu a služeb, Za Černým mostem 3/362, Praha

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga v resortu MŠMT Uplatňované principy integrace a inkluze při vzdělávání, vzdělávání dětí/žáků/studentů se stále těžšími

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26 POROVNÁNÍ KRAJSKÝCH NORMATIVŮ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ STANOVENÝCH JEDNOTLIVÝMI KRAJSKÝMI ÚŘADY PRO KRAJSKÉ A OBECNÍ ŠKOLSTVÍ V ROCE 2010 MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

Více

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Částka: 4/2005 Sb. Datum účinnosti: 11. ledna 2005 Včetně novely č. 225/2009 Sb. s

Více

Regionální konzultační centra. rok pomoci odborným školám k moderní výuce

Regionální konzultační centra. rok pomoci odborným školám k moderní výuce Regionální konzultační centra rok pomoci odborným školám k moderní výuce 8 Po celou dobu existence konzultačních center se jejich zástupci pravidelně scházejí na poradách s řídicím týmem projektu Kurikulum

Více

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ A ODLOŽENÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ A ODLOŽENÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY . Z LEGISLATIVY ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ A ODLOŽENÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Čl. 1 Základní vymezení, cíle a podmínky programu

Čl. 1 Základní vymezení, cíle a podmínky programu Vyhlášení rozvojového programu ve vzdělávání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 1. kolo rozvojového programu na podporu odborného vzdělávání v roce 2015 č. j.: MSMT-40617/2014-1 ze dne 3. března

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Identifikátor: 600 017

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Zvyšov ování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných dných předmp edmětů Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Modul 3 Školská legislativa RNDr.

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola automobilní Prostějov, s.r.o. Vápenice 2977/9, 796 01 Prostějov. Identifikátor: 600 015 319

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola automobilní Prostějov, s.r.o. Vápenice 2977/9, 796 01 Prostějov. Identifikátor: 600 015 319 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola automobilní Prostějov, s.r.o. Vápenice 2977/9, 796 01 Prostějov Identifikátor: 600 015 319 Termín konání inspekce: 6. a 7. únor

Více

Školský zákon k financování školských zařízení (v kompetenci krajů, nikoli MŠMT ČR):

Školský zákon k financování školských zařízení (v kompetenci krajů, nikoli MŠMT ČR): Analýza koncepčních dokumentů - Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávání a vzdělávací soustavy krajských úřadů ve 14 krajích České republiky ve vztahu k pozici školských výchovných a ubytovacích zařízení domovů

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Závišice Závišice 110, 742 21 Kopřivnice Identifikátor školy: 600 138 020 Termín konání inspekce: 13.

Více

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola ŠKOLSKÁ SOUSTAVA Školy - 7 mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Školská zařízení 7 poskytuje

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. října 2001 č. 1033 o zřízení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů V l á d a I. z ř i z u j e Radu vlády pro rovné příležitosti žen

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Modul A ZÁKLADY PRÁVA Národní institut pro další vzdělávání, 2013 IV. Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí:

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí: Střediska volného času v ČR aktuálně Společně se školními družinami a školními kluby je řadíme mezi školská zařízení pro zájmové vzdělávání. Střediska volného času jsou tohoto typu: domy dětí a mládeže

Více

Česká školní inspekce Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5. České školní inspekce z průběhu a výsledků konkurzů na ředitele ve školním roce 2011/2012

Česká školní inspekce Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5. České školní inspekce z průběhu a výsledků konkurzů na ředitele ve školním roce 2011/2012 Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5 Souhrnné poznatky České školní inspekce z průběhu a výsledků konkurzů na ředitele ve školním roce 2011/2012 Praha, srpen 2012 1/5 1. Úvod Česká školní inspekce (dále ČŠI

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Tematická zpráva. Kontrola průběhu maturitní zkoušky v jarním a podzimním zkušebním období 2015

Tematická zpráva. Kontrola průběhu maturitní zkoušky v jarním a podzimním zkušebním období 2015 Tematická zpráva Kontrola průběhu maturitní zkoušky v jarním a podzimním zkušebním období 2015 Praha, říjen 2015 1 Úvod V minulých letech po zavedení nové maturitní zkoušky prováděla Česká školní inspekce

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Současná situace v inkluzivním vzdělávání v ČR (koncepce, trendy, školy, vzdělávací a sociální služby) Jan Michalík

Současná situace v inkluzivním vzdělávání v ČR (koncepce, trendy, školy, vzdělávací a sociální služby) Jan Michalík Současná situace v inkluzivním vzdělávání v ČR (koncepce, trendy, školy, vzdělávací a sociální služby) Jan Michalík Ústav speciálně pedagogických studií, Univerzita Palackého Olomouc, LEDEN, 2012. Situace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Novela č. 82/2015, kterou se mění školský zákon č. 561/2004 Sb.

Novela č. 82/2015, kterou se mění školský zákon č. 561/2004 Sb. Novela č. 82/2015, kterou se mění školský zákon č. 561/2004 Sb. Novela školského zákona zejména upravuje: Vzdělávání osob se speciálními vzdělávacími potřebami Přijímání do přípravných tříd základní školy

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. 4557/2010-80 SEZNAM

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. 4557/2010-80 SEZNAM Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. 4557/2010-80 SEZNAM PLATNÝCH PŘEDPISŮ V RESORTU ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY podle stavu k 1. 6. 2010 Seznam platných předpisů v resortu školství,

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách pro školní rok 2015/2016

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách pro školní rok 2015/2016 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách pro školní rok 2015/2016 Přijímání uchazečů ke vzdělávání ve středních školách je správním řízením, které se řídí ustanovením

Více

Čl. 1 Základní vymezení a cíle

Čl. 1 Základní vymezení a cíle III. Vyhlášení Rozvojového programu MŠMT Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na rok 2015 Ministerstvo

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 Signatura: ba4os201 Obvodní pracoviště: Praha INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Střední odborná škola pro sluchově postižené,

Více

Pedagogická dokumentace ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (platné ke dni 15. 2. 2009)

Pedagogická dokumentace ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (platné ke dni 15. 2. 2009) Pedagogická dokumentace ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (platné ke dni 15. 2. 2009) Školskými zařízeními pro zájmové vzdělávání jsou střediska volného času, školní kluby a školní družiny.

Více

P O S K Y T O V Á N Í I N F O R M A C Í podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění

P O S K Y T O V Á N Í I N F O R M A C Í podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění P O S K Y T O V Á N Í I N F O R M A C Í podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění 1. P R A V O M O C I A PŮSOBNOST ŘEDITELE ŠKOLY Mgr. Jan Pavelka byl jmenován do funkce ředitele školy Radou Moravskoslezského

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov Nádražní 7, 664 08 Blažovice Identifikátor: 600 110 567 Termín konání inspekce:

Více

Dlouhodobý záměr ČR vychází z dokumentů vztahujících se:

Dlouhodobý záměr ČR vychází z dokumentů vztahujících se: Vyhláška č. 225/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. Nabývá účinnosti od 1. srpna 2009. Vyhláška

Více

Předběžná zpráva o průběhu druhé celoplošné generální zkoušky ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol

Předběžná zpráva o průběhu druhé celoplošné generální zkoušky ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol Předběžná zpráva o průběhu druhé celoplošné generální zkoušky ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol ZÁKLADNÍ OBECNÉ INFORMACE v rámci 4. klíčové aktivity projektu Národní systém

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč Identifikátor školy: 600 096 521 Termín konání

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ /pro školní rok 2016/2017/

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ /pro školní rok 2016/2017/ INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ /pro školní rok 2016/2017/ Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení I. Všeobecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Dvořákův okruh 2, 794 01 Krnov Identifikátor: 600 131 882

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Směrnice č. 2/2012 nahrazuje směrnici č. 2/2003 Organizační řád Základní školy a Mateřské školy, Vojkovice, okres Brno-venkov, příspěvková

Více

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Oddíl A Přehled úkolů podle 174 odst. 2 písm. b) až e) a odst. 5 školského zákona A 1 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jihlava, Demlova 32. Demlova 32/4178 586 06 Jihlava. Identifikátor školy: 600 117 286

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jihlava, Demlova 32. Demlova 32/4178 586 06 Jihlava. Identifikátor školy: 600 117 286 Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Jihlava, Demlova 32 Demlova 32/4178 586 06 Jihlava Identifikátor školy: 600 117 286 Termín konání inspekce: 13., 16. a

Více

Metodický pokyn. k organizaci a financování soutěží a přehlídek v Královéhradeckém kraji

Metodický pokyn. k organizaci a financování soutěží a přehlídek v Královéhradeckém kraji Metodický pokyn k organizaci a financování soutěží a přehlídek v Královéhradeckém kraji Určuje pravidla poskytování finančních prostředků na soutěže a přehlídky (dále jen soutěže) organizované v Královéhradeckém

Více

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Současné možnosti ICT ve vzdělávání

Více

Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění

Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění 1. Pravomoci a působnost ředitele školy Ředitel školy: Ing. Jiří Zajíček, jmenován dne 25.7.2000 dekretem Ministerstva školství, mládeže

Více

Základní škola Bruntál, Okružní 38,

Základní škola Bruntál, Okružní 38, Základní škola Bruntál, Okružní 38, příspěvková organizace Sídlo organizace: Okružní 38, 792 01 Bruntál tel.: 554 231 199, IČ: 75026961, ID dat. schránky: zvzmj4z e-mail: reditel@zsbrok.cz, oficiální web:

Více

Vyhlášení rozvojového programu MŠMT Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na rok 2013

Vyhlášení rozvojového programu MŠMT Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na rok 2013 Vyhlášení rozvojového programu MŠMT Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na rok 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT ) vyhlašuje

Více

Vzdělávání žáků s těžší mentální retardací

Vzdělávání žáků s těžší mentální retardací Vzdělávání žáků s těžší mentální retardací Historické kořeny vzdělávání dětí s mentální retardací Vzdělávání lidí s mentální retardací má v naších zemích poměrně dlouhou tradici. První ústav pro slabomyslné

Více

STANOVY RADY RODIČŮ PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE, PRAHA 5 BARRANDOV, KURANDOVÉ 669, z. s. Kurandové 669/8, 152 00 Praha 5 Hlubočepy

STANOVY RADY RODIČŮ PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE, PRAHA 5 BARRANDOV, KURANDOVÉ 669, z. s. Kurandové 669/8, 152 00 Praha 5 Hlubočepy STANOVY RADY RODIČŮ PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE, PRAHA 5 BARRANDOV, KURANDOVÉ 669, z. s. Kurandové 669/8, 152 00 Praha 5 Hlubočepy I. Základní ustanovení 1. Rada rodičů při Mateřské škole, Praha 5 Barrandov, Kurandové

Více

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Příloha č.1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MŠ POBĚŽOVICE č.j.: MŠ/130/12 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Obsah: 1. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami /dále SVP/

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary 362 34 Merklín 31 Identifikátor školy: 600 067 548 Termín konání inspekce: 13. a 14. prosince 2006

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště č. 15 - Zlín Inspekční zpráva Základní škola Salvátor Králova 380, 757 57 Valašské Meziříčí Identifikátor školy: 600 001 784 Zřizovatel: Arcibiskupství olomoucké,

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

ŠKOLENÍ BOZP. Aktuální stav v oblasti BOZP

ŠKOLENÍ BOZP. Aktuální stav v oblasti BOZP ŠKOLENÍ BOZP Aktuální stav v oblasti BOZP Ing. Jan Romaněnko Svazový inspektor bezpečnosti práce ČMOS PŠ pro Českou republiku OZO v prevenci rizik č. ROVS/2548/PRE/2013 Člen skupiny expertů BOZP při ČMKOS

Více

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Dvůr Králové nad Labem 5.8.2014 1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu

Více

Pracovní cesty ve školství v labyrintu paragrafů

Pracovní cesty ve školství v labyrintu paragrafů Pracovní cesty ve školství v labyrintu paragrafů Martina Thumsová Pracovní cesty ve školství v labyrintu paragrafů Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Pracovní cesty ve školství v

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram Suchodol 39, 261 01 Příbram Identifikátor: 600 054 772 Termín konání inspekce: 26.

Více

Metodický pokyn. k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě. ve školách a školských zařízeních

Metodický pokyn. k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě. ve školách a školských zařízeních Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Č.j.: 32 338/2000-22 V Praze dne 14. prosince 2001 Metodický pokyn k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve školách a školských zařízeních 1.

Více

Počet nepřímých beneficientů projektu:

Počet nepřímých beneficientů projektu: Číslo rozhodnutí MŠMT 8551/2014 Název projektu Chceme dojít dále Název příjemce ZŠ Praha 3, Cimburkova 18/600 Adresa příjemce Cimburkova 18/600, 130 00 Praha 3 Osoba oprávněná jednat jménem příjemce Počet

Více

Z Á S A D Y. pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance. ČMKOS a ASO

Z Á S A D Y. pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance. ČMKOS a ASO Z Á S A D Y pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance ČMKOS a ASO V Praze dne 1. 3. 2010 Z Á S A D Y pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance Kapitola I Úvodní ustanovení

Více

Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy

Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy Následující informativní přehled uvádí právní předpisy v resortu školství, mládeže a tělovýchovy ve znění účinném k 1. 6. 2014. Členění

Více

Vyhlášení. Rozvojového programu pro rok 2013. "Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium. sportovní přípravou"

Vyhlášení. Rozvojového programu pro rok 2013. Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium. sportovní přípravou Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy čj. MSMT-45133/2012-501_SG Vyhlášení Rozvojového programu pro rok 2013 "Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium se sportovní

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 Signatura: al3bs101 Okresní pracoviště Brno-venkov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Základní škola-1. stupeň Holasice,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

Právo pro øeditele škol v kostce. Monika Puškinová

Právo pro øeditele škol v kostce. Monika Puškinová Právo pro øeditele škol v kostce Monika Puškinová Právo pro ředitele škol v kostce Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vzor citace: PUŠKINOVÁ, M. Právo pro ředitele škol v kostce. Praha:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Pomůcka k použití systému

Pomůcka k použití systému Pomůcka k použití systému KEVIS (Krajský EVidenční Informační Systém) evidence Školské organizace Výroční zpráva 2014/2015 (sběr dat a podkladů pro zpracování Výroční zprávy o stavu a rozvoji vzdělávací

Více

ZHODNOCENÍ KONFERENCE

ZHODNOCENÍ KONFERENCE 40. Den malých obcí ZHODNOCENÍ KONFERENCE GENERÁLNÍ PARTNER HLAVNÍ PARTNEŘI ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název konference: Termíny a místa konání: Generální partner: 40. Den malých obcí 31. října 2013, Společenský dům,

Více

2. Specifické úkoly České školní inspekce v souvislosti s hodnocením a kontrolou vzdělávání ve školách a školských zařízeních

2. Specifické úkoly České školní inspekce v souvislosti s hodnocením a kontrolou vzdělávání ve školách a školských zařízeních Česká školní inspekce Plán hlavních úkolů ČŠI Čj.: ČŠIG-2499/14-G2 na školní rok 2014/2015 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2014/2015 1. Inspekční činnost ve školách a školských

Více

Stanovy občanského sdružení ProWaldorf Karviná, o. s.

Stanovy občanského sdružení ProWaldorf Karviná, o. s. Stanovy občanského sdružení ProWaldorf Karviná, o. s. Čl. I Základní ustanovení Název sdružení: ProWaldorf Karviná, o. s. Sídlo: Na Kopci 2108/48, Karviná Mizerov, 734 01 Čl. II Právní postavení sdružení

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT I. Základní ustanovení Tento organizační řád mateřské školy (dále jen školka ), upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školky, práva a povinnosti

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1091/07-09. Předmět inspekční činnosti:

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1091/07-09. Předmět inspekční činnosti: Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1091/07-09 Základní škola a mateřská škola, Voděrady, okres Rychnov nad Kněžnou Adresa: 517 34 Voděrady 2 Identifikátor:

Více

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů III. schválený usnesením vlády ze dne 10. října 2001 č. 1033 a změněný usnesením vlády ze dne 12. prosince 2007 č. 1386 a usnesením vlády ze dne 3. listopadu

Více

TIP Mnoho dalších informací najdete ve studii L. Drotárová. Asistent pedagoga stav v ČR 2006. Praha 2006.

TIP Mnoho dalších informací najdete ve studii L. Drotárová. Asistent pedagoga stav v ČR 2006. Praha 2006. 26. Asistent pedagoga Téma: systémová podpora Anotace Asistent pedagoga se v posledních letech ukazuje jako jedno z nejlépe fungujících vyrovnávacích a podpůrných opatření, které se velice dobře osvědčuje

Více

listopad prosinec 2013

listopad prosinec 2013 listopad prosinec 2013 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Co se děje v projektu Jak jsme slibovali na konci 6. čísla, přinášíme drobnou obrazovou

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště České Budějovice Inspekční zpráva II. soukromá mateřská škola Sluníčko, s. r. o. Na Zlaté stoce 12, 370 05 České Budějovice Identifikátor zařízení: 600 000 478

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve školním roce 26/7 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: PPP Opava 1. Úvod

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Základní škola, Praha 5, Pod Radnicí 5. Informace podle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Základní škola, Praha 5, Pod Radnicí 5. Informace podle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Základní škola, Praha 5, Pod Radnicí 5 č.j. 81/05/2015 Informace podle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vypracovala: Mgr. Bušková Věra Schválila: Mgr. Bušková Věra Vydáno dne:

Více

1. NORMATIV MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ A OSTATNÍCH NEINVESTIČNÍCH VÝDAJŮ

1. NORMATIV MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ A OSTATNÍCH NEINVESTIČNÍCH VÝDAJŮ Základní informace k materiálu: Porovnání krajských normativů mzdových prostředků a ostatních neinvestičních výdajů stanovených jednotlivými krajskými úřady pro krajské a obecní školství v roce 2013 Materiál

Více