Zvláštňák versus obyčejný žák? V tomto čísle najdete: Krátce května TÝDENÍK KVĚTNA 2010 XVIII. ROČNÍK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zvláštňák versus obyčejný žák? V tomto čísle najdete: Krátce... 9. května TÝDENÍK 19 12. KVĚTNA 2010 XVIII. ROČNÍK"

Transkript

1 TÝDENÍK V tomto čísle najdete: KVĚTNA 2010 XVIII. ROČNÍK Speciální školy: Místo uznání nařčení?... 3 Vesnická malotřídka, nebo raději městská škola s dojížděním?... 5 Bubnováním ke stmelování třídních kolektivů... 7 Zvláštňák versus obyčejný žák? Inkluze (z latinského inclusio) znamená zahrnutí nebo přijetí do nějakého celku. Odtud inclusive (zkráceně incl.) včetně, zahrnujíc v to, počítajíc v to. Inkluzivní zahrnující. Tolik encyklopedie. FOTO: Alena TUČÍMOVÁ O inkluzi ve vzdělávání se začalo hovořit nejen v souvislosti se vzděláváním handicapovaných, ale i romských dětí. Inkluzivní vzdělávání by mělo zajistit právo na stejné vzdělávání všech dětí, ať mají jakékoliv individuální potřeby. Tím argumentují romské iniciativy, ale v poslední době i ministerstvo školství a školní inspekce, kterým se nelíbí, že malí Romové chodí do škol pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Všichni víme, že inkluze není totéž co integrace. Ale současné začleňování romských žáků do běžných základních škol má zatím spíše charakter integrace než inkluze. Není se co divit. Ke skutečné inkluzi, tedy k poskytnutí co nejlepší úrovně vzdělání všem dětem nezávisle na podobě jejich specifických potřeb, totiž v našich školách chybějí podmínky. Chybí kvalitní školní pomůcky, individuální pedagogická a psychologická péče, případně i pomoc osobního asistenta či asistenta učitele. Problém je také ve vysokých počtech žáků ve třídách. A tak se není co divit, že školy se těmto snahám brání. Bylo by velkou chybou, kdyby docházelo k bezmyšlenkovitému přemisťování žáků do běžných základních škol s tím, že bude záležet jen na dětech samotných, zda se adaptují na nové školní prostředí, či nikoliv, což je charakteristické pro prostou integraci. Nelze spoléhat na vstřícnost spolužáků, na houževnatost dítěte a nasazení rodiny, ani na erudici, vynalézavost i trpělivost učitelů a vedení školy. Může se totiž stát, že i snaživý žák bude objektivně běžnou školní docházkou trpět, že se nebude dále rozvíjet a že po určité době se bude muset do speciální školy vrátit. Se všemi negativy, která z toho pro něj vyplynou. Co je pro děti horší? Vědomí, že jsem neuspěl v běžných podmínkách, nebo to, že chodím do zvláštní školy? Jestliže chce ministerstvo Lepší je nechat bez trestu provinění viníka, než odsoudit nevinného. Ulpianus Krátce května Zastoupení Evropské komise uspořádalo na Den Evropy v Praze a v Brně multižánrový festival. 10. května Začaly první maturitní zkoušky na středních školách. Poslední by měly proběhnout v pátek 18. června. 11. května Potěšit se poslechem kvalitní hudby a přitom přispět dobré věci mohli lidé, kteří přišli do Betlémské kaple na Benefiční koncert pro Sluneční školu. 12. května VI. české finále soutěže Mezinárodní debaty mládeže / Jugend debattiert international proběhlo v Praze. Tentokrát se diskutovalo na téma: Má být v České republice definitivně zastaveno zavádění státních maturit? hovořit o inkluzivním vzdělávání, musí nejprve vytvořit takové vzdělávací, materiální a personální podmínky v běžných základních školách, které budou odpovídat potřebám všech žáků. Do té doby to fungovat nebude. Inkluzi nelze nařídit. Inkluzi je třeba pečlivě připravit a především zaplatit. Karla TONDLOVÁ

2 2 Zápisník Velký zájem Téměř tři tisíce studentů technických škol se zapojily do znalostního kvizu o Skupině ČEZ. Soutěž probíhala na internetových stránkách www. kdejinde.cz. Studenti díky němu mohli zábavnou formou poznat, čím se Skupina ČEZ zabývá a jaké jsou u ní možnosti pracovního uplatnění. hm Matematika po 25 letech Asi polských maturantů poprvé po 25 letech čekala povinná písemná zkouška z matematiky. Zkušební verzi si valná většina z nich vyzkoušela loni v listopadu, čtyřiadvacet procent z nich ji tehdy nesplnilo. čtk Poslední zvonění Rozloučení maturitních ročníků se školou se musí jaksepatří oslavit. Písničkou. Básničkou. Kytarou. V kostýmech. Za odměnu padne do kasičky nějaká ta korunka na maturitní večírek jako třeba v Šumpersku. sj Maturity od Scia Společnost Scio připravuje vlastní model maturit. Zkoušky by měly být podobné maturitám v dánských školách, při kterých mohou studenti používat internet. Státem připravované maturity byly už několikrát odloženy. Zákon s nimi však počítá, studenti by je měli poprvé skládat v příštím školním roce. čtk Sorry, ale na tu písemku na téma,tolerance ke stáří jsem se přes víkend nestihl připravit. Byl jsem na venkově přemlouvat bábu! KRESBA: Milan KOCMÁNEK Závěrečné učňovské zkoušky podle jednotného zadání Letos poprvé se mohou všechny školy s učebními obory připojit k projektu nové závěrečné zkoušky. Podle předběžných výsledků z konce dubna 2010 se dosud 88 procent škol rozhodlo, že jednotné zadání využije alespoň v jednom z učebních oborů, které vyučují. Zavedení standardizované zkoušky má pomoci ke zvýšení prestiže učebních oborů. V tomto roce byla vytvořena jednotná zadání pro 116 oborů. Bylo to možné jen díky tomu, že se do jejich tvorby zapojilo téměř Školy omezily kvůli krizi výlety Téměř v polovině krajů omezily školy kvůli ekonomické krizi pořádání škol v přírodě a školních výletů, protože rodiče dětí na ně nemají dost peněz. Udělaly to například některé základní školy na východě a západě Čech či na jihu Moravy. Naopak na severu a jihu Čech nebo na severní Moravě zájem o tyto aktivity neklesl, případně se tam školy snaží hledat způsoby, jak nedostatek prostředků nahradit. Některé pražské městské části akce dotují, aby si výlet mimo metropoli mohly dovolit i děti z chudších rodin. Pobyty v přírodě a školní výlety omezily některé základní školy v Pardubickém kraji. Na Zlínsku skončily týdenní 500 učitelů a ředitelů odborných škol, říká Dana Kočková z Národního ústavu odborného vzdělávání, který má reformu závěrečných zkoušek na starosti v rámci projektu ministerstva školství Nová závěrečná zkouška. Jednotná zadání se už v minulých letech začala prakticky využívat při závěrečných zkouškách ve vybraných školách. Přitom to nebylo nanečisto, ale absolventi opravdu dostávali své výuční listy na základě takto složené zkoušky. Díky novému informačnímu systému se v tomto roce mohli ředitelé všech škol seznámit s tím, jak vypadá jednotné zadání pro učební obory, které se ve škole vyučují. To jim dalo možnost rozhodnout, zda převezmou jednotnou zkoušku či její část, nebo zda bude škola pokračovat v dosavadní praxi a připraví si zkoušku vlastní. Nová závěrečná zkouška by nakonec měla být zavedena celoplošně. K tomu je ale potřeba nové pojetí vyzkoušet v praxi a také přijmout zákon, který by to školám ukládal. núov výlety, častěji dávají v regionu přednost levnějším lokalitám, jednodenním zážitkovým výjezdům a omezují i pobyty v zahraničí. V některých jihomoravských školách začal ale zájem studentů o výlety, sportovní kurzy a poznávací pobyty, na kterých se musí rodiny finančně podílet, klesat ještě před nástupem hospodářských potíží. Když si studenti mohou vybrat, na jaký školní výlet pojedou, s oblibou volí vodácké akce, výlety na kolech nebo poznávací pobyty. V Plzeňském kraji oproti minulým rokům výrazně vzrostl tlak rodičů i škol na to, aby pobyty byly co nejlevnější, avšak komfortnější. Kratší pobyty v přírodě připravují školská zařízení ve středních Čechách. Na Olomoucku spoléhají školy na příspěvky sponzorů. Školy v Ústeckém kraji mají stále častěji zájem o pořádání výletů, případně i vícedenních pobytů žáků, které jsou zaměřeny na nějakou činnost a nějakým způsobem doplňují výuku. Stále vysoký je zájem o školy v přírodě i školní výlety v základních školách v Karlovarském kraji a na Liberecku, i tam ale některé školy jezdí na kratší pobyty. Zájem o pobyty ve školách v přírodě, kempech a dalších ubytovacích zařízeních neklesl ani na jihu Čech, které jsou oblíbenou destinací pro výlety. čtk

3 Místo uznání se praktické školy dočkaly nařčení 3 Asociace věří, že při projednávání koncepčních a legislativních textů nebude opomíjena a zařadí se mezi standardní subjekty, které se na tvorbě konkrétních materiálů mohou podílet. Jiří PILAŘ FOTO: Alena TUČÍMOVÁ Tak jsem si nedávno přečetla v denním tisku, že jsem kriminálník. Učím totiž ve zvláštní škole. A třebaže svou práci dělám poctivě a jak nejlépe umím již více než dvacet let, zařadili mě novináři opravdu mezi nejtvrdší zločince, s trochou nadsázky okomentovala denní tisk moje známá, která učí ve zvláštní škole. dajně totiž učitelé býva- zvláštních škol, nyní školství. Letos v dubnu vznik- odborového svazu pracovníků Úlých základních praktických, diskriminují své žáky, protože gogů České republiky, která la Asociace speciálních peda- k nim do zvláštních škol nepatří a oni nic nedělají pro to, zabývající se školskou, zdra- sdružuje speciální pedagogy aby je vrátili zpět do běžné votnickou a sociální základní školy, a umožnili jim problematikou. tak pokračovat ve studiu na Podle předsedy Jiřího Pilaře středních školách. Takováto tvrzení ji rozhodně nenadchla. je asociace znepokojena sta- Jak řekla, více než dvacetiletá praxe ji přesvědčila o tom, že vem zpracování novel vyhlá- naopak jejich žáci jsou schopní, pokud sami chtějí, pokračovat ve studiu v učilištích. ní poradenských šek o poskytová- A naopak ti, kteří k nim přijdou později, například až ní dětí, žáků a studentů se služeb a o vzdělává- v šesté či dokonce v osmé třídě, jsou téměř nepoznamenatřebami. Úroveň zpracování speciálními vzdělávacími poní vzděláním. Mají problémy těchto materiálů, vytvářených se čtením, psaním i počítáním úzkou skupinou spolupracovníků z některých vysokých a zájem o učení u nich opravdu není. Jak pak mají pokračovat v dalším studiu? organizací bez potřebné od- škol a nestátních neziskových Podobné stížnosti na znevažování práce pedagogů ností, podle něj přímo ohrobornosti a praktických zkuše- zvláštních škol dostáváme do žuje systém vzdělávání a vytváří prostor ke zhoršování redakce často. Podporu svým kolegům ve všech speciálních jeho současné úrovně. školách vyjádřila i profesní A Jiří Pilař dodává: K tomuto tvrzení asociaci sekce základního vzdělávání vedou poznatky, kdy v posledních měsících útočily různé nestátní neziskové organizace a některá média vůči základním školám praktickým a školským poradenským zařízením. Je škoda, že se k těmto subjektům připojila i Česká školní inspekce a ministerstvo školství, které mají zajišťovat odbornost a koncepční rozvoj. Namísto toho jsme svědky vyjádření některých vedoucích pracovníků ministerstva a školní inspekce, která závěry plošných inspekčních aktivit zveřejňuje ještě před jejich ukončením a vyhodnocením. Do svých inspekčních týmů pak deleguje osoby, jejichž kvalifikací je především příslušnost k některé z nestátních neziskových organizací, bez ohledu na to, zda jejich vzdělání je na potřebné úrovni. Tvrzení a vyhrožování této nezávislé instituce základním školám praktickým vysokými pokutami až jejich vymazáváním ze školského rejstříku za to, že vzdělávají žáky bez diagnózy lehké mentální postižení, ale zároveň žáky neschopné vzdělávání v běžné škole, je vskutku alarmující. Neodbornost inspekčních závěrů je podtržena tím, že se nikdo z nich zároveň nezabýval důvody, proč tyto děti běžnou školu opustily, a především, co tato běžná základní škola učinila pro to, aby je ve svých lavicích udržela. Asociace chce umožňovat svým členům aktivně se zapojovat do ovlivňování politiky státu a regionů na poli vzdělávání a další související péče o osoby se speciálními vzdělávacími potřebami. Zároveň klade důraz na zkvalitňování práce speciálních pedagogů, včetně jejich odborného růstu, vyjadřování se k jejich odbornosti a etice, ale i na ochranu jejich profesního působení před neodbornými zásahy, které ohrožují kvalitu jejich práce. Nově vzniklá asociace chce konstruktivně, bez zbytečných emocí a s potřebným nadhledem pomáhat státu řešit otázky týkající se vzdělávání a další související péče, a proto nabízí odpovědným orgánům, především ministerstvům, spolupráci při úpravách koncepcí a legislativních norem. Stranu připravila Olga ŠEDIVÁ

4 4 Poznámka Film o hochštaplerovi, který dokázal prodat Karlštejn, byl natočen již před lety. O přípravách filmového zpracování okolností okolo tzv. heparinového vraha či o osudech známého vězně Kájinka již proběhla řada zpráv. S určitým napětím proto teď čekám, kdy se do pozornosti filmových scénáristů dostane další horký námět. Historie příprav nové, tzv. státní maturity. Asi by to nebyl trhák ve stylu Harryho Pottera, ale nepochybuji o tom, že by si své diváky našel. Určitý problém bych viděl ale v tom, v jakém žánru by film o přípravě státních maturit měl být natočen. Zda by to mělo Horor, nebo kriminálka? být dnes značně módní retro, komedie, kriminálka, drama, nebo dokonce horor. Z historie české kinematografie přitom víme, že divácky nejvděčnější a nejoblíbenější filmy ze školního prostředí byly komedie. Ty byly ovšem napsány středoškolským profesorem Jaroslavem Žákem a dnes nám obdobná osobnost bohužel chybí. Komedie by to tedy asi nebyla. Také nejsem přesvědčen o tom, zda film o přípravách státních maturit by měl své těžiště a základ svého syžetu právě ve školním prostředí. Asi by to nebylo ani drama. Šlo by přece pouze o řešení jakéhosi vzdělávacího problému. Ten je již tradičně zcela na okraji obecného zájmu, takže na něm vlastně nic dramatického není. Pro příliš nepatrný časový odstup by to jistě nebylo ani retro. Reálně by tak zbyly pouze dvě možnosti. Případný film by mohl být laděn buď jako kriminálka, nebo jako horor. Petr KABEŠ Ministrem školství byl Milan ADAM, od června Petr VOPĚNKA 18. února 1990 ustavující sjezd Českomoravského odborového svazu pracovníků školství. Jeho výsledkem bylo ustavení svazu s působností v odvětví školství v ČSR, přijetí základních dokumentů (stanov a struktury, zásad programu a zásad hospodaření odborového svazu) a volba nového republikového orgánu a revizní komise. S úvodním slovem na sjezdovém jednání vystoupil ing. Jaroslav Rössler, který se po celou dobu příprav sjezdu podílel na činnosti přípravného výboru. Hlavní referát měl na sjezdu RNDr. Karel Lyčka ze SPŠS ve Valašském Meziříčí. Nově zvolený orgán měl ILUSTRAČNÍ FOTO: Petr MERTA V tomto důstojném prostředí se odboráři ze středních škol setkali s představiteli odboru školství krajského úřadu. Svůj čas věnovala předsedům ZO i náměstkyně hejtmana kraje pro školství Věra Pálková. Účastníci semináře byli informováni o demografické situaci ve středním školství, která v současnosti, vzhledem k úbytku žáků v kraji, není příliš optimistická. Tento fakt ovlivnil, někde významně, rozpočty škol pro tento rok. Na programu jednání byly také informace o řešení některých pracovněprávních problémů. Představitelé kraje se podělili s přítomnými zástupci o své představy, jak zlepšit situaci ve školství. Informovali o svém záměru zavést přijímací zkoušky nejen na gymnázia, lycea a obchodní akademie, ale i na další střední školy. Žádoucí by byly také srovnávací zkoušky pro žáky 5. a 9. tříd, které by poskytly relevantní informace o úrovni vědomostí žáků základních škol. Informace doplnili hosté semináře předseda ČMKOS J. Zavadil a místopředsedkyně ČMOS pracovníků školství M. Vondráčková. Ta řekla: Význam této akce velice oceňuji zejména proto, že se předsedové ZO měli možnost setkat s představiteli kraje, kteří rozhodují 150 členů. Jeho předsedou se po abdikaci Karla Lyčky stal Jaroslav Rössler a místopředsedy předsedové jednotlivých profesních sekcí. Těch bylo 18 a právě v sekcích mělo být těžiště práce nového odborového svazu. Z Odborového svazu školství a vědy postupně vznikly čtyři samostatné odborové svazy v Čechách a dva na Slovensku. 21. září výbor nového odborového svazu schválil vstup do IFFTU (Mezinárodní federace svobodných učitelských odborů). Českomoravský odborový svaz pracovníků školství se tak stal součástí rodiny demokratických odborů. 5. října výstražná stávka učitelé středních odborných Rozpočty i další problémy školství se řešily na semináři, který pro své členy uspořádal KROS Moravskoslezského kraje. Spolupráce s krajským úřadem je pro školy přínosem Přibližně 80 předsedů základních organizací odborového svazu ze středních škol zasedlo 26. dubna v prostorách krajského zastupitelstva Moravskoslezského kraje na semináři, který uspořádal místní KROS pracovníků školství. Školské odbory slaví 20 let R o k o školství. Náměstkyně hejtmana Věra Pálková připustila, že by takováto setkání bylo dobré organizovat jednou za půl roku, aby se přímo od zástupců škol dozvěděla, co jednotlivé školy trápí. Je vidět, že detailně zná situaci každé krajské školy a že spolupráce KROS a krajského úřadu v problematice školství je úzká. Dále M. Vondráčková vyjádřila přání, aby takových setkání profesních sekcí bylo v rámci republiky co nejvíce, protože na nich je možnost prodiskutovat odborné problémy. Předsedkyně pořádajícího KROS pracovníků školství D. Regelová ocenila, že první cesta nového předsedy ČMKOS J. Zavadila vedla právě k nim na seminář, kde se probíralo vzdělávání ve středních školách. sta učilišť přerušili na jednu hodinu vyučování. Zůstali však se svými žáky ve třídách. Protestovali proti nebezpečí privatizace učňovských zařízení a školních hospodářství. Petice začala diskuze o znění návrhu zákona ČNR o státní správě a samosprávě ve školství. Uskutečnila se první petiční akce na podporu tohoto zákona. Na adresu ČNR přišlo přes šest tisíc podpisů. 13. prosince poslanci České národní rady schválili zákon o státní správě a samosprávě ve školství, který položil základ k odvětvovému řízení školství. Umožnil zřízení sítě okresních školských úřadů a vznik právní subjektivity škol (zatím jen středních). kt

5 Vesnická malotřídka, nebo raději městská škola s dojížděním? S osidlováním okrajů větších měst, kde v okolních vesničkách rostou rychlým tempem nové domy, vyvstává u rodičů dítek, jež čeká školní docházka, problém. Nechat zapsat dítě do malé místní školy, kde jsou třeba jen tři třídy, anebo bude lepší velká škola, kterou navštěvuje několik set dětí? Před tímto výběrem nestojí samozřejmě každá rodina. V malých obcích, vzdálených od velkoměst, je preference jasná všichni se znají, sousedovy děti tam také chodí, navíc paní učitelku máme přes plot a tykáme si žádné obavy, natož velké přemýšlení. Se vzrůstajícím počtem satelitních městeček však takovéto dilema vzniká, a to u nových obyvatel, kteří ve svém dětském věku vychodili klasickou školu s dlouhými chodbami a několika patry, a tudíž si výuku ve venkovském, téměř rodinném prostředí neumějí představit. Posílat tedy děti autobusem či je vozit autem do městských škol? Všude podobné drátěné šatny, zvonění, děti stejného věku ve třídě, fronty Největší výhodou malotřídních škol je to, že se děti učí samostatnosti. Nemůžou se zdržovat tím, co se učí starší spolužáci, protože by nestihly vypracovat svůj úkol. na oběd, družina. Zaběhaný koloběh. Velké městské školy však mají i své kladné stránky, jako například lepší vybavenost učeben, moderní pomůcky, pestrou nabídku kroužků a mimoškolní činnosti, kvalifikovaný pedagogický sbor. Nebude ale lepší a pro docházení dítěte mnohem jednodušší přihlásit ho do netradičně fungující školičky, kde jsou smíchaní třeba druháci se čtvrťáky? Rodičům, kteří problematiku malotřídek neznají, naskakuje v hlavách pochybnost: Jak probíhá výuka? Vždyť se musí jednotlivé skupiny mezi sebou rušit, jak to vzdělání bude vypadat, až přijdou na druhý stupeň? Postup práce v hodinách ve spojených třídách si mohou zvídaví rodiče najít na různých webových stránkách a pak už sami zváží, jestli je to pro jejich děti to pravé. Nehodlám teoreticky rozebírat klady a zápory malých a velkých škol, ale rovnou jdu k prameni. Stačí se zastavit před jednou miniškolou, ležící ve vesnici na okraji Prahy, a zeptat se maminek přicházejících si pro své potomky. Paní Šedivá se s rodinou přestěhovala do zeleně za hranici metropole, ale jinak je s manželem pracovně vázána na město. Poměry v malé obecní škole, kde je pouze první stupeň, je nadšena. Všude čisto, paní uklízečka má prý třídy vypulírované jako doma, všichni se znají, rodiče s učitelkami spolupracují, někteří pěstují i přátelské vztahy. Každý problém se snadno vyřeší, protože se kantoři s rodiči lépe domluví. Někdo má obavy, že výuka není kvalitní, ale každý se může přijít podívat v den otevřených dveří. Já jsem se samozřejmě před zápisem dcery přišla podívat. Paní učitelka zaměstná nějakým úkolem například mladší děti, které třeba vyhledávají slovíčka v textu. V té době vykládá starším novou látku. Malé děti se brzy naučí, že se nemůžou zdržovat tím, co se učí starší spolužáci, protože by nestihly vypracovat zadaný úkol. Zvyknou si, že při psaní úlohy nemusí být vždy úplně ticho, což je myslím velká deviza pro budoucnost. Ale něco v nich přesto z výkladu látky pro starší zůstane, protože mi dcera říkala, že slyšela, co se druhá půlka učila. Starší si zase naopak zopakují bývalé znalosti, když jedním uchem poslouchají výklad pro menší děti. Názor matky potvrzuje ředitelka J. Straková, která učí na tomto typu školy přes dvacet let. To právě považuji za největší výhodu malých škol, že se děti učí samostatnosti. Když od nás žáci vyjdou, tak je na druhém stupni nebo ve středních školách chválí, jak jsou šikovní. Tu samostatnost s sebou přináší rozdělení pozornosti učitelky. Základním FOTO: Alena TUČÍMOVÁ 5 principem je zadat úkol jedné skupině, věnovat se druhé a pak vše prohodit. To je nejlepší cesta, jak se dítě naučí zapojit pozornost na úkol, který musí zvládnout v nějakém časovém termínu, a nerozptylovat se něčím jiným. Když učitelka zavelí, že končí doba úkolu, že si jej společně zkontrolují a pak budou poslouchat její výklad, zatímco druhá parta se pouští do právě zadané práce, není čas k nějakým zbytečným prostojům. Samozřejmě, že nejsou všechny děti pohotové a někdo potřebuje delší čas ten si může úkol dopracovat doma nebo v družině. Ale konkrétně v naší škole a jsem přesvědčena, že je to tak všude se děti postupně naučí, jak rychle pracovat, a jejich výsledky se pak zlepšují. Brzy pochopí, že na lelkování není dost času, a pokud mu podlehnou, budou si muset zbytek dopracovat později. Naučit se splnit úkol bez zbytečných průtahů a v ne úplně tiché třídě je pro praxi opravdu prospěšná zkušenost. V malých školách se získá rychleji. Děti vědí, že nemají paní učitelku jen pro sebe, že se musí o ni dělit, což žáci velkých škol neznají. Přináší však škola se spojenými třídami kromě větší samostatnosti ještě něco navíc? Většina rodičů se shoduje: výborným vkladem do budoucna je chápání party spolužáků jako jednoho celku bez ohledu na věk. Čím jsme byli s manželem opravdu příjemně překvapeni, doplňuje chválu na malotřídku paní Vybíralová, bylo, když dcera vyprávěla, jak si v družině hrály děti z různých tříd a věk vůbec neřešily. Máme dospělého syna, který chodil do velké školy na sídlišti, a vím, že neexistovalo, aby spolu komunikovaly stejně staré děti z různých tříd. Třeba 6. A a 6. B dělaly, že se neznají. Natož aby se bavil šesťák s páťákem! To neby- lo možné, ledaže by byli kama- rádi i mimo školu. Na takovéto kastování si pamatuji také ze své základní školy ještě v době socialismu. Hledala jsem na malé škole i nějaký nedostatek. A nakonec našla i když těžko říct, jestli je to něco negativního. Jedna maminka podotkla, že se ještě ten den vždy dozví o každém sprostém slově svého prostořekého syna. Zkrátka co se v davu ztratí, to je ve školní skupině o pár desítkách dětí velmi viditelné, a pak už jen běží tamtamy. Malý počet dětí je neustále pod kontrolou, o čemž vypovídají také výsledky zkoumání výskytu šikany. Drobnohled a větší přísnost však nemusí každému vyhovovat. Hana SKÁLOVÁ

6 6 Letošní statistika FOTO: Petr MERTA Které výkazy budou v roce 2010 školy a školská zařízení zpracovávat a odevzdávat? Ve Věstníku MŠMT sešit 4, s rozšířenou působností, školám a školským zařízením zří- vydaném v dubnu 2010, je v oznamovací části publikována informace o rezortních sta- církvemi a náboženskými spozeným krajem, registrovanými tistických zjišťováních v roce lečnostmi nebo jinou právnickou nebo fyzickou osobou pří V informaci je uvedeno: V souladu s vyhláškou slušný odbor školství krajského úřadu, v Praze odbor škol- č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předá- Prahy, školám a školským zaříství Magistrátu hlavního města vání údajů z dokumentace škol zením zřízeným MŠMT nebo jiným ústředním orgánem státní a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), mace ve vzdělávání. Bližší infor- správy přímo Ústav pro infor- ve znění pozdějších předpisů, mace včetně Pokynů a vysvětlivek k vyplnění výkazu a aktuální zveřejňuje Ústav pro informace ve vzdělávání vzory formulářů výkazů. ním lze získat na internetové zprávy ke statistickým zjišťová- Agregované údaje předává právnická osoba vykonáva- Součástí publikované infor- adrese jící činnost škol a školských zařízení podle uvedené vyhlášky. jichž sběr proběhne podle 28 mace je dále přehled výkazů, je- V případě potřeby poskytne metodickou pomoc školám školský zákon, ve znění pozděj- odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., a školským zařízením zřízeným ších předpisů. Celkem je v přehledu uvedeno 21 výkazů. obcí nebo svazkem obcí příslušný odbor školství úřadu obce Vít BERKA Ochranná doba ano, či ne? Zaměstnanec pracuje s pracovní smlouvou na dobu určitou do konce května V současné době je na nemocenské a pracovní neschopnost bude pokračovat i po tomto termínu. Kdy skončí jeho pracovní poměr? Bude to koncem května, nebo až skončením pracovní neschopnosti? Pracovní poměr sjednaný na kujme tedy stanovisko, publikované již dříve: Zaměstna- dobu určitou končí uplynutím sjednané doby. Zaměstnanec není před skončením takocovního poměru na dobu určinec není před skončením pravého pracovního poměru chráněn takzvanou ochrannou do- dobou. Ta se týká pouze skontou chráněn žádnou ochrannou bou. Tato doba je stanovena v čení pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnavatele, 53 zákoníku práce, ale vztahuje se na jiný způsob skončení případně okamžitého zrušení pracovního poměru (stejně tak pracovního poměru. viz 57 zákoníku práce). Opa- Vít BERKA Dohody a lékařské prohlídky Se zaměstnancem bude uzavřena dohoda o provedení práce. Je povinností zaměstnavatele v takovém případě poslat zaměstnance na vstupní lékařskou prohlídku? Měl by takovou povinnost i v případě uzavření dohody o pracovní činnosti? Při odpovědi na otázku, zda nenty, podle jejichž názoru se i pro výkon práce konané zákoník práce v části upravující práva a povinnosti k zajiště- na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr ní bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nevztahuje na prá- ( 74 a následující zákoníku práce) se vztahuje povinnost ce konané na základě dohod požadovat vstupní prohlídku o pracích konaných mimo pracovní poměr. nebo se jí podrobit, je nutno vycházet z platného znění zákoníku práce. V něm se v 77 ního názoru lze hledat ved- Důvody rozdílnosti práv- odst. 1 stanoví: le právních vazeb v zákoníku Není-li v tomto zákoně práce zejména v ekonomické náročnosti vstupních pro- dále stanoveno jinak, vztahuje se na práci konanou na základě dohod o pracích konaných musí být vždy zanedbatelná. hlídek, neboť jejich cena ne- mimo pracovní poměr úprava V návaznosti na to se pak nabízí otázka, zda například v pří- pro výkon práce v pracovním poměru; to však neplatí, pokud jde o ce zařazené do kategorie prvé, padě výkonu krátkodobé prá- a) odstupné podle 67 a 68, která nemá bezpečnostní rizika, je vstupní prohlídka oprav- b) pracovní dobu a dobu odpočinku, du povinná. c) překážky v práci na straně I v případě právního názoru, podle kterého nejsou vstup- zaměstnance, d) skončení pracovního poměru a ných na základě dohod o praní prohlídky u prací vykonáva- e) odměnu z dohody o práci konané mimo pracovní poměr povinné, je s ohlecích konaných mimo pracovní poměr (dále jen odměna dem na bezpečnost a ochranu z dohody). zdraví při práci účelné vstupní Z uvedeného ustanovení prohlídky provést vždy, pokud nevyplývá, že práce konaná na v souvislosti s výkonem práce lze předpokládat ohrožení základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr je zdraví zaměstnance nebo dalších osob, které nelze s ohle- vyloučena z části páté zákoníku práce, která upravuje práva a povinnosti v oblasti bezvu zaměstnance vyloučit. Jedná dem na kvalitu zdravotního stapečnosti a ochrany zdraví při se zejména o výkon prací zařazených do kategorie druhé, vý- práci, nebo z ustanovení 224 odst. 1, podle kterého jsou zaměstnavatelé povinni vytvářet torových vozidel, práce ve výškon rizikových prací, řízení mo- zaměstnancům pracovní podmínky, které umožňují bezpečzače nebo pravidelná práce na kách, práce jeřábníka nebo vaný výkon práce, a za tím účelem zajišťují i závodní preven- Pokud je však osoba přijí- počítači apod. tivní péči. mána k výkonu práce zařazené do kategorie prvé, bez vý- Při respektování toho, že úkolem vstupní prohlídky je konu jakékoliv rizikové činnosti (například práce úřed- nepřipustit, aby na práci byla zařazena osoba, jejíž zdravotní stav nedovoluje bezpečný výkou dobu a její zdravotní stav níka nebo biletářky), na krátkon práce nebo nedává k takovému výkonu předpoklad (a to cí stabilizovaný, lze připustit, je podle dostupných informa- jak pro osobu samotnou, tak že provedení vstupní prohlídky není z odborného hlediska pro osoby ostatní), je provedení vstupní prohlídky jedním ze zcela nezbytné. základních požadavků při zajištění opatření a plnění povinna s využitím právního stano- Odpověď byla zpracováností v bezpečnosti a ochraně viska publikovaného v časopise Průvodce pracovněpráv- zdraví při práci. Pravdou však je, že uvedený právní názor má i své opo- Vít ní předpisy č. 4/2010. BERKA

7 zkušenosti nápady inspirace projekty záměry lekce příklady Ke stmelování třídních kolektivů je ideálním prostředkem společné bubnování Skupinovým bubnováním tzv. Drum Circles se Petr Šušor zabývá více než pět let. Podstatnou část jeho práce tvoří bubnování s dětmi ve školách. Jde o dobře metodicky propracovaný program, který má ve světě dlouhou tradici. Mezi efekty patří kromě zábavy, která vede k lepší koncentraci po zbytek vyučování, i práce s kolektivem, kdy dostávají prostor pro vyjádření ti méně průbojní. Každý má rytmus v sobě, Pravidelné bubnování ve školách má dlouhodobě pozitiv- jen má někdy problém ho sladit s rytmem ostatních. ní vliv na soustředěnost žáků Skupinové bubnování proto pomáhá najít společnou umírněnost během přestávek. v průběhu hodin a na jejich řeč. Má také velmi pozitivní Díky své schopnosti stmelovat vliv na zdraví člověka, protože uvolňuje stres a napětí, snicle ve školách potlačovat ne- kolektiv pomáhá Drum Ciržuje krevní tlak, navozuje pocit pohody, propojuje pravou žáky. Žáci tak mají k sobě nagativní důsledky rozdílů mezi a levou hemisféru. Bubnování je ideální prostředek ke torům, kteří jsou do bubnovávzájem, ale také ke svým kan- stmelování kolektivů, ať už ní rovněž zapojeni, o trochu jde o jednu třídu, dvě spojené blíže. Jde mimo jiné i o fyzickou aktivitu, při které dochá- třídy, jeden celý stupeň, kombinaci tříd z prvního a druhého stupně, zapojování rodičů, dukci stresu a která má prozí k propojování hemisfér, re- pedagogů. kazatelně kladný vliv na jemnou a hrubou motoriku. Uvolnění stresu Jedna lekce trvá obvykle jednu školní hodinu, což je dostatečný čas pro to, aby se žáci uvolnili a odreagovali. Pod citlivým vedením zaniká zavedené rozdělení rolí, ostýchaví žáci dostanou prostor pro svobodné vyjádření, naopak ti průbojnější musí držet rytmus s ostatními. Drum Circle je rovněž živou pohybovou aktivitou, takže se žáci vrací do svých lavic uvolnění a jsou schopni se na několik dalších hodin plně soustředit. Předškoláci i zpívají Bubnování s dětmi ve školce má svá specifika. Předškoláci potřebují střídat činnosti častěji, proto se nejen bubnuje, ale i zpívá, tancuje, vymýšlí vlastní píseň nebo zpívá jako Indiáni, Eskymáci, Filipínci, Aboriginové, Afričané apod. Bubnovat se dá venku, v tělocvičně, ve třídě, s rodiči, s učitelkami. Děti společné bubnování baví a získávají si vztah k hudbě, rytmice a hraní na hudební nástroje. Každý nemusí být virtuos, ale může si společně s ostatními zahrát. 7 Co je Drum Circle? Metoda k nám přišla ze Spojených států, kde je velmi oblíbená již od 70. let. Navazuje na prapůvodní potřebu lidí po celém světě, a to je komunikace pomocí hudby. Tato technika, příbuzná muzikoterapii, se ve světě využívá jako volnočasová aktivita, prostředek relaxace a redukce stresu i forma skupinové terapie, mezi jejíž efekty patří například posílení imunitního systému. Jak to tedy vypadá? Účastníci hrají na různé druhy perkusních nástrojů (bubny, zvonce, chřestítka) pod vedením koordinátora facilitátora. To je zkušený hudebník, který udává rytmus, mění ho, podněcuje a usměrňuje aktivitu účastníků. Facilitátor je prostředníkem, ne učitelem. Jeho hlavním úkolem je postarat se o vybudování dobré atmosféry, kde si lidé budou připadat bezpečně a budou se tu schopni svobodně hudebně vyjádřit. Hudba tu funguje jako komunikační prostředek mezi účastníky a facilitátorem. Ten dokáže pomocí různých technik vytvořit z účastníků úžasně znějící a navzájem ladící hudební těleso. A to i přesto, že se lidé neznají a nehrají na žádný hudební nástroj. Osloví každého Je pro všechny bez rozdílu věku a zkušenosti. Pro skupiny od 6 do 150 lidí. Drum Circle osloví každého, všichni jsou od první chvíle součástí tvořivého celku, nikdo není publikum. Není to aktivita náročná na prostor. Nevyžaduje pódium, ani speciální povrch. Může se provozovat jak v tělocvičně, tak pod širým nebem. Účastníci mohou sedět ve školních lavicích nebo třeba na schodech. Používané metody jsou velmi univerzální, používají se pro zábavu, uvolnění, relaxaci i oživení. Jsou zpestřením pro mateřská centra, školky, školy i preventivní programy. Kontakt : Petr Šušor Tel.: mobil: Připravila Zlata ŠŤÁSTKOVÁ

8 8 Lze potrestat výpovědí? Má zaměstnavatel možnost postihnout zaměstnance například výpovědí v případě, že porušuje režim dočasně práce neschopného pojištěnce? K přijetí návrhu dohody o výkonu jiné práce zákoník práce ani jiný předpis nestanoví žádnou lhůtu. Proto je tuto lhůtu oprávněn určit zaměstnavatel, a to tak, aby K problematice uvedené v dotazu se vztahuje 57 zákoníku práce, kde se stanoví: Zaměstnavatel nemůže dát zaměstnanci výpověď ani s ním okamžitě zrušit pracovní poměr pro porušení povinností stanovených 56 odst. 2 písm. b) zákona o nemocenském pojištění, pokud jde o režim dočasně práce neschopného pojištěnce. Z tohoto ustanovení jednoznačně vyplývá, že porušení povinností stanovených zákonem o nemocenském pojištění není pro účely rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele považováno za porušení povinností vyplývajících pro zaměstnance z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci. Jestliže zaměstnanec poruší režim dočasně práce neschopného pojištěnce, zaměstnavatel může postupovat výhradně podle ustanovení 192 odst. 5 zákoníku práce a podle závažnosti porušení může náhradu mzdy nebo platu snížit nebo neposkytnout. To je však jediná sankce, kterou může vůči zaměstnanci použít. Z důvodu porušení režimu dočasně práce neschopného pojištěnce totiž nelze rozvázat zat pracov- ní poměr. Lhůta pro nové zařazení Podle zákoníku práce při odvolání vedoucího zaměstnance z funkce má zaměstnavatel povinnost podat tomuto zaměstnanci návrh na změnu jeho dalšího pracovního zařazení. Jestliže ji zaměstnanec odmítne, jde o překážku v práci na straně zaměstnavatele a současně je dán výpovědní důvod podle 52 písm. c) zákoníku práce, to je nadbytečnost zaměstnance. Je stanovena lhůta, v níž odvolaný zaměstnanec musí návrh na zařazení na jinou práci přijmout nebo odmítnout? tato lhůta odpovídala smyslu a účelu ustanovení 73 odst. 6 zákoníku práce. Tím je vytvoření podmínek pro Dopřejte si misku přebraného tisku Pro Kláru Zelenkovou, respondentku ankety Píseckého deníku, byla prý maturita v pohodě. Řidičské zkoušky hodnotí jednoznačně jako náročnější. Že by se CERMAT poučil v autoškole? Učitel brněnského gymnázia neoprávněně zveřejnil výsledky tzv. studentských voleb ve své škole. Tamní studenti by do parlamentu poslali mimo jiné Českou pirátskou stranu a Dělnickou stranu sociální spravedlnosti. Gaudeamus igitur! Právník Tomáš Sokol, přezdívaný ďáblův advokát, podpořil na svém blogu protest českých biskupů proti příručce sexuální výchovy pro žáky základních škol. Co nedokázal spojit Bůh, dokázalo MŠMT. Od 12. května do konce června se mohou všechny školní jídelny přihlásit do soutěže o nejlepší oběd uvařený za 27,50. Na akci budou dohlížet známí Kluci v akci. Je myslím dobře, že to nevzal Pohlreich. Student Obchodní akademie v Praze 10 Lukáš Beránek je se svými 14 úhozy za vteřinu mistrem republiky v psaní na klávesnici. Škoda, že se nedal na box. Děti z mateřských škol v Jihlavě si za dozoru personálu jihlavské nemoc- MEDIÁLNÍ VÝVAR to, aby v případech, kdy zaměstnavatel má vhodnou práci, a při ochotě zaměstnance tuto práci konat, došlo k dohodě o dalším pracovním zařazení zaměstnance na tuto práci. Přiměřenou je taková lhůta, která s ohledem na všechny okolnosti případu umožňuje zaměstnanci, aby se s náležitou znalostí věci rozhodl o tom, zda návrh dohody přijme. Vzhledem k tomu, že pro takové rozhodnutí zaměstnance je zapotřebí jeho znalost o podmínkách, za nichž by měl nabízenou práci vykonávat, je pro posouzení přiměřenosti lhůty zejména významné, jaké informace o podmínkách výkonu nabízené jiné práce měl zaměstnanec v době, kdy mu došel návrh zaměstnavatele na uzavření dohody o jeho dalším pracovním zařazení na tuto práci, a jaké další potřebné poznatky v tomto směru získal nebo měl možnost získat během lhůty určené mu zaměstnavatelem k přijetí návrhu. nice hrají na doktora. Zvláštní: my si na něj hráli obvykle v křoví u trati a vždycky sami. Pokrok nezastavíš. V mnoha městech naší země proběhly studentské majálesy. Od počátků své historie bývaly mimo jiné výsměchem vrchnosti, které také právem pily krev. Dnes se primátoři předhánějí, kdo se s králem majálesu víckrát vyfotí. Volby jsou za dveřmi. Koncem dubna proběhl ve Školském zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje další ze seminářů vedených odbornými lektorkami Nepřiměřeně krátkou by byla lhůta, která by zaměstnanci objektivně neumožňovala opatřit si takové poznatky. Stanovení nepřiměřeně krátké lhůty motivované nezájmem zaměstnavatele o uzavření takové dohody by bylo nutno kvalifikovat jako zneužívání práva zaměstnavatele na újmu zaměstnance ve smyslu ustanovení 14 odst. 1 zákoníku práce. Neurčí-li zaměstnavatel zaměstnanci lhůtu k přijetí návrhu dohody a není-li tento postup zaměstnavatele podle okolností případu zneužitím jeho práv na újmu zaměstnance, musí zaměstnanec návrh přijmout ihned, jednají-li zaměstnavatel a zaměstnanec přímo; jednají-li jinak, je třeba, aby zaměstnanec návrh dohody přijal bez zbytečného odkladu. Jestliže zaměstnanec návrh dohody učiněný zaměstnavatelem nepřijme včas, je třeba mít za to, že návrh dohody odmítl, a to bez ohledu na to, zda svůj nesouhlas s návrhem dohody vůči zaměstnavateli též výslovně projevil. Na vaše otázky odpovídá Mgr. Ing. Vít BERKA Výzkumného ústavu pedagogického v Praze. Obsahem půldenní akce zpoplatněné pěti sty korunami bylo, jak vypadá třídní kniha a jak do ní zapisovat. Řada škol a školních družin zorganizovala 30. dubna vlastní pálení čarodějnic. Autorky genderové příručky vydané před časem MŠMT mlčí. Státní maturitu podobnou té české mají v celé Evropské unii jen tři země 20. dubna to uvedla ČTK s odvoláním na Zpravodaj Národního ústavu odborného vzdělávání. Nevěřím: Takovou maturitu jako my nemůže mít nikdo jiný na světe! Petr KUKAL

9 Koulí se vám dobře? O tom, že jsou učitelé a ostatní zaměstnanci škol sportovně zdatní a současně mají smysl pro humor Politici nestíhají a nadsázku, jsme se mohli opět přesvědčit na 12. ročníku turnaje v kuželkách, který se konal počátkem dubna. Již každoročně ho pořádá kolektiv pracovníků OROS Rychnov nad Kněžnou. Odměnou mu je nadšení, snaha o co nejlepší sportovní výkony a v neposlední řadě přátelská a družná atmosféra všech soutěžících zástupců regionálních mateřských, základních i středních škol. Letos (po dlouhé nadvládě VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou) převzala vítěznou štafetu ZŠ Javornická Rychnov nad Kněžnou. Uvidíme příště, zda vítězové obhájí svoji neporazitelnost, abychom se nejen jich mohli zeptat: Koulí se vám dobře? B. KAŠPAROVÁ Nepřejeme si sázení dětí a mladistvých Naše roztleskávačky jsou skvělé Do jihomoravských škol vstoupil nový preventivní projekt Rubikon, zaměřený na téma dodržování zákonů a problematiku sázení mladistvých žáků a pedagogů ze 42 základních škol a víceletých gymnázií se od ledna do června 2010 účastní nového preventivního projektu Rubikon. Projekt probíhá ve školách v Brně a v oblastech Ivančice, Pohořelice, Vyškov, Veselí nad Moravou, Hustopeče a Blansko. Slavnostně pak bude zakončen v Senátu Parlamentu České republiky. Středisko volného času Pohořelice se spolu s dalšími šesti DDM a SVČ Jihomoravského kraje do celé akce zapojilo. Rubikon je totiž především preventivní program, který ukazuje, jak se dá prožitkově a zábavně čelit negativním jevům, se kterými se dnešní dospívající setkávají. Jedním z nich je právě riziko sázení mladistvých. Monika JANIČATOVÁ Tohle musíte vidět! Tohle prostě stojí za to! A co že to vlastně stojí za to? Naše vystoupení na festivalu mateřských škol Mateřinka. Předvedly jsme choreografii Fotbal, kterou vytvořila a secvičila s dětmi paní učitelka Zuzana Mikešová z MŠ Papírenská z Českých Budějovic. Fotbalisté z Horní Dolní i z Dolní Horní se rozcvičili, švarné roztleskávačky pořádně zafandily, diváci se pomalu dostávali do varu. Jenomže na samotný zápas nedošlo. Nevadí. Vstupenky jsou platné na další utkání. Děti ukázaly, že jsou dobří sportovci i herci. Diváci se dobře bavili a jejich potlesk nám zněl v uších ještě dlouho. V oblastním kole jsme jednoznačně zaujaly. A tak jsme se jely předvést ještě jednou, a to do Nymburka na celostátní kolo festivalu Mateřinka. Z. KLIEROVÁ Znáte je? Hovory a hrátky se zvyky a svátky PETR KUKAL JAN VINDUŠKA Nakladatelství Portál vydalo půvabnou publikaci padesáti námětů na využití tradičních i novodobých svátků a zvyků. Celý soubor je zaměřen na rozumový, etický a sociální rozvoj dětí. Každá dvoustrana je uvedena čtyřverším, které buď didakticky přiměřenou formou zprostředkovává dětem přímo popis nebo smysl zvyku či svátku, nebo rozvíjí jeden z motivů. Po popisu zvyku nebo svátku následují náměty na rozhovory s dětmi, či různé činnosti a nakonec jsou uvedeny zajímavosti a doprovodné informace, které rozšiřují dětem celkový kontext svátku či zvyku. Kniha je vhodná zvláště pro pěti až osmileté děti. Do několikaletých diskuzí a příprav státní maturity vstoupil nový argument. Ze sněmovny i z dalších míst zaznělo, že by mělo dojít opět k jejímu odložení, protože se nestihne projednat příslušný zákon. Nebylo by to poprvé, kdy by se něco neuskutečnilo jen proto, že by to poslanci nestihli projednat. Ministryně školství ovšem okamžitě kontrovala, že i přesto maturita bude, protože ministerstvo připraví včas příslušné vyhlášky. I při všech výhradách, které k minimálně problematickému projektu státní maturity je možno mít, je postoj ministryně v podstatě správný. Vyjadřuje totiž skutečnost, že rozhodování o maturitě by nemělo příslušet poslancům a že bylo již před lety vážnou chybou začleňovat maturitu takto do školského zákona. Konstatování zákonodárců, že příslušný zákon nestihnou projednat a že se zdaleka nejedná o první takový případ, ovšem vyvolává otázku, jak vlastně pracují. Možná, že způsobem, který již popsal v jednom ze svých románů ze studentského prostředí Jaroslav Žák. Představte si třídu, všichni pečlivě rýsují, učitel chodí po třídě a nahlíží studentům přes rameno. U jednoho se zastaví, chvíli sleduje a pak říká. Studente, vy rýsujete pomalu, ale zato blbě. Buďme ale k zákonodárcům tolerantní. Stejná slova by mohla zaznít i při nahlížení na dlouholetou práci Cermatu. Ale ani ten bychom v tom neměli nechat osamocený. Při pohledu na koncepční proměny našeho školství po listopadu 1989 by se obdobná slova dala zcela opodstatněně adresovat i do pražské Karmelitské ulice. František MORKES 9

10 10 Tentokrát se budeme věnovat problematice vzdělávání zdravotně postižených dětí, žáků a studentů v českých školách. Zaměříme se postupně na tři hlavní segmenty našeho školství, které poskytují vzdělávání handicapovaným a znevýhodněným žákům. Mateřské školy Ve školním roce 2009/2010 navštěvovalo mateřské školy celkem 314,0 tisíc dětí, z nichž bylo 8970, tzn. 2,9 procenta, zdravotně postižených a znevýhodněných. Je vidět, že se zdaleka nejedná o zanedbatelný podíl dětí. Sledujeme-li časový horizont posledních 5 let, procento handicapovaných dětí je takřka konstantní. Ze zmíněných necelých 9 tisíc postižených dětí v mateřských školách docházela v roce 2009/2010 většina (7,2 tisíce, tzn. 80,2 %) do speciálních tříd mateřských škol, zbývající část (1,8 tisíce, tzn. cca pětina) pak byla individuálně integrována do běžných tříd mateřských škol. Důležitým signálem, který vyplývá z porovnání časového vývoje zmíněných údajů, je sílící tendence k individuální integraci handicapovaných dětí, tzn. jejich začleňování do běžných tříd. Tato tendence je patrná v posledních přibližně 5 letech, a i když se v datech zatím projevuje pouze mírně, nelze ji opominout. Z celkového počtu postižených dětí bylo v roce 2005/2006 integrováno do běžných tříd mateřských škol 18,8 procenta z nich, v roce 2009/2010 pak již 19,8 procenta těchto dětí. Naopak podíl dětí ve speciálních třídách mateřských škol z celkového počtu dětí s handicapem se v posledních letech stále snižuje, i když jen velmi mírně (v roce 2005/2006 to bylo 81,2 %, v roce 2009/2010 pak 80,1 %). Co se týče poměrových ukazatelů na celkové populaci dětí v mateřských školách, celkový podíl individuálně integrovaných představuje přibližně 0,6 procenta z celkového počtu dětí v mateřských školách, přičemž tento podíl stále roste. Do speciálních tříd mateřských škol pak dochází okolo 2,5 procenta z celkového počtu dětí (2,4 %, v roce 2005/2006, v roce 2009/2010 pak 2,5 %). Co se týče struktury handicapovaných dětí v mateřských školách podle druhu postižení, jednoznačně převládají děti s vadami řeči (40,2 % všech dětí individuálně integrovaných a 61,6 % dětí ve speciálních třídách mateřských škol). Z celkového počtu individuálně integrovaných dětí v mateřských školách pak 13,2 procenta tvoří děti s kombinovanými poruchami; dalších vždy zhruba 10 procent pak představují děti mentálně postižené, s vývojovými nými a znevýhodněnými dětmi, které docházejí do mateřských škol, převládají chlapci (tvoří cca 67 % všech dětí ve speciálních třídách mateřských škol a 65 % individuálně integrovaných do běžných tříd). Základní školy V základních školách tvoří oblast speciálního vzdělávání tvoří velmi podstatnou část českého vzdělávacího systému, neboť téměř každý desátý žák základní školy je určitým způsobem zdravotně postižený či znevýhodněný. Podíl handicapovaných na celkovém počtu žáků základních škol v roce 2009/2010 činil 9,0 procent, i když v posledních 5 letech se mírně snížil (v roce 2005/2006 činil 9,8 %). V roce 2009/2010 se v základních školách vzdělávalo celkem zdravotně postižených a znevýhodněných žáků. Z toho těsná většina, tzn. 37,0 tisíc (51,6 %), docházela do speciálních tříd základních škol, dalších 34,8 tisíce žáků (48,4 %) pak bylo individuálně integrováno do běžných tříd základních které docházejí do běžných tříd, jsou zhruba srovnatelné. Co se týče časového vývoje posledních let, podíl individuálně integrovaných na celkovém počtu žáků základních škol mírně klesá (v roce 2005/2006 činil tento podíl 5,0 %, v roce 2009/2010 to bylo 4,4 %). V oblasti speciálních tříd v základních školách je situace stabilizovaná: podíl žáků navštěvujících speciální třídy základních škol se v posledních letech pohybuje okolo 4,7 procenta až 4,8 procenta (4,7 % v roce 2009/2010). Zcela odlišná situace ve srovnání s mateřskými školami je v základních školách, co se týče struktury handicapovaných dětí podle druhu postižení. Mezi individuálně integrovanými žáky převládají ti s vývojovými poruchami (85,6 % z celkového počtu Zdravotně postižení a znevýhodnění žáci v českém školství individuálně integrovaných), zatímco ve speciálních třídách základních škol tvoří většinu mentálně postižení (63,6 % z celkového počtu dětí ve speciálních třídách). Stejně jako u mateřských škol, i mezi handicapovanými žáky základních škol pře- poruchami, tělesně postižené či škol. Nedá se tak jednoznačně važují chlapci nad dívkami. s autismem. Děti zrakově či sluchově postižené tvoří relativ- převažovala individuální či sku- říci, že by v základních školách Střední školy ně nejmenší podíl z celkového pinová integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřeba- Znevýhodnění žáci tvořili v roce 2009/2010 celkem počtu dětí s individuální integrací (cca 3,5 %). Za zmínku dále mi počty dětí ve speciálních 3,8 procenta z celkového počtu stojí, že mezi zdravotně postiže- třídách základních škol i těch, žáků středních škol; daný podíl je v posledních 5 letech takřka Zdravotně postižení a znevýhodnění žáci mateřských, základních a středních škol konstantní. V případě vzdělávání handicapovaných ve středních školách je patrný následující trend: zatímco podíl žáků ve speciálních třídách středních škol poměrně výrazně klesá (nejvíce v posledních 4 letech), procento individuálně integrovaných do běžných tříd naopak rok od roku narůstá. V roce 2005/2006 se ve speciálních třídách středních škol vzdělávalo celkem žáků (tzn. 2,9 % ze všech žáků SŠ), v roce 2009/2010 to bylo přibližně již o 3 tisíce méně ( žáků, tzn. 2,3 %). Naproti tomu počet individuálně integrovaných žáků stoupl ze 4436 v roce 2005/2006 na 6284 v roce 2009/2010 (z 0,8 % na 1,1 % ze všech žáků SŠ). Je tak vidět, že v posledních letech ve středních školách výrazně sílí trend individuální integrace handicapovaných žáků na úkor integrace skupinové (která však stále převažuje co do podílu vzdělávajících se žáků). Simona PIKÁLKOVÁ

11 inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce 11 Nakladatelství PARIS Žižkova 2379, Karviná Mizerov tel , fax nabízí státním i soukromým školám, školským zařízením, jejich zřizovatelům, dalším pedagogickým zařízením, orgánům veřejné správy a dalším institucím odbornou publikaci Cestovní náhrady ve školství a příspěvkových organizacích 2010 Autor: Ing. Karel Janoušek Publikace Cestovní náhrady ve školství a příspěvkových organizacích 2010 přináší nejucelenější výklad, přehled pravidel a postupů při poskytování cestovních náhrad zaměstnancům, účtování o těchto náhradách a vedení valutové pokladny, odpovědi na nejčastější dotazy a řešené příklady včetně jejich zaúčtování týkající se cestovních náhrad zaměstnanců ve školství (od mateřských škol až po vysoké školy, soukromé školy) a ostatních příspěvkových organizacích zřízených územně správními celky, dalších neziskových a státních organizací, sdružení apod., a to v právním stavu platném k , tj. včetně změn v zákoně o daních z příjmů, účetních předpisech apod. V publikaci je nejen výklad části sedmé zákoníku práce, ale i jeho ustanovení, která mají přímou či nepřímou souvislost s pracovními cestami zaměstnanců a ustanovení dalších předpisů, týkajících se situací, které vznikají při pracovních cestách jako např. příslušných ustanovení zákona o daních z příjmů, zákona o dani silniční, zákonných předpisů týkajících se používání vozidel a bezpečnosti práce řidiče. Zvláštní zřetel je kladen na obsah pracovní smlouvy, vnitřního předpisu zaměstnavatele, způsoby nařízení a podmínek konání pracovní cesty, používání tiskopisů, prokazování výdajů vzniklých při pracovní cestě, poskytování záloh na cestovní náhrady, vyúčtování prováděného zaměstnancem a zaměstnavatelem, výpočtu výše jednotlivých druhů cestovních náhrad při tuzemských i zahraničních pracovních cestách včetně používání kurzů k přepočtům měn, zaokrouhlování cestovních náhrad, vypořádání nároku zaměstnance a účtování o cestovních náhradách. V publikaci autor také doporučuje kdy je a kdy není vhodné zaměstnanci zajistit a uhradit stravu na pracovní cestě, zda je nutno krátit stravné, zda může zaměstnanec v den, kdy byl na pracovní cestě, obdržet také stravu za sníženou úhradu, příspěvek na závodní stravování či menu stravenku a co z toho vyplývá z hlediska daní z příjmů. Uvádí také způsoby hrazení cestovních náhrad z dotací, grantů a evropských sociálních fondů. Text je vhodně doplněn 220 praktickými příklady, grafy a tabulkami. Publikaci můžete objednat na výše uvedené adrese a kontaktech nakladatelství PARIS. PARIS 3/2010, cena 290 Kč (plus manipulační náklady), brož., 290 stran. Závazná objednávka Objednáváme.. ks publikace Cestovní náhrady ve školství a příspěvkových organizacích 2010 Přesná adresa pro fakturu Ulice PSČ, město Místo dodání (je-li odlišné od fakturační adresy) Č. účtu IČO telefon Datum objednávky podpis (u organizací razítko) Nakladatelství PARIS Žižkova 2379, Karviná Mizerov tel , fax nabízí školám, školským zařízením, dalším pedagogickým institucím a státním orgánům ve školství odbornou publikaci Právní rámec řízení škol a školských zařízení Autor: Jiří Valenta Předkládaná publikace si klade za cíl pomoci ředitelům a dalším vedoucím pracovníkům škol a školských zařízení, ale také odborným pracovníkům orgánů veřejné správy orientovat se ve spleti právních norem. Publikace nabízí poměrně obsáhlý a přitom přehledně strukturovaný výčet nejdůležitějších oblastí práva, které je nutno brát v úvahu při řízení školy a školského zařízení. Nechybí ani příklady z praxe, odvolávky na nejdůležitější judikaturu a užitečné vzory. Všechny pasáže jsou zpracovány s ohledem na potřeby školské praxe, a to jak při výběru jednotlivých oblastí práva, tak i při zpracování jejich obsahu. Autor čerpal z mnohaletých zkušeností garanta a lektora studia pro ředitele škol (tzv. funkčního studia), z bohaté konzultační praxe v oblasti řízení škol a samozřejmě z ohlasů a požadavků účastníků nesčetných seminářů a přednášek v rámci jeho lektorské činnosti. Z tohoto důvodu může být tato publikace vhodným materiálem pro ucelenou přípravu ředitele školy a školského zařízení k výkonu jeho funkce na všech úrovních a formách této přípravy. Z obsahu: základní pojmy z teorie práva; uplatnění ústavního, občanského, pracovního, správního, rodinného a finančního práva při řízení školy; správná aplikace školské legislativy; vzory, schémata a pracovní pomůcky; vložené CD-R. Publikaci lze objednat na výše uvedené adrese a kontaktech nakladatelství Paris. PARIS 5/2010, cena 460 Kč (+ manipulační náklady), brož., 350 stran, CD-R s přílohami. Závazná objednávka Objednáváme.. ks publikace Právní rámec řízení škol a školských zařízení Přesná adresa pro fakturu Ulice PSČ, město Místo dodání (je-li odlišné od fakturační adresy) Č. účtu IČO telefon Datum objednávky podpis (u organizací razítko)

12 inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce EXOD EXOD EXOD Neobsazená základna Základna č. 41 b) Babí léto ve Velkém Mederu Program: V bývalém Čalovu nabízíme nejen koupání v termální vodě až 38 stupňů teplé, ale také dopolední výjezdy do okolí Kolárovo plovoucí vodní mlýn, nebo do Ostřihomi, Györu v Maďarsku, k vodnímu dílu Gabčíkovo apod. Nabízíme společnou dopravu na trase Krnov Bruntál Olomouc Brno V. Meder za příplatek 200 Kč. Akce vhodná pro seniory nebo správní zaměstnance. Termín: ř íjna Cena: Kč pro člena ČMOS PŠ Kč pro ostatní Cena zahrnuje ubytování s polopenzí, dopravu, městský poplatek Organizátor: ČMOS PŠ při ZŠ Dvořákův okruh 2, Krnov Přihlášky: Jarmila Němcová, Chářovská 117/D, Krnov, tel.: , mobil: STABILO EASYoriginal NEW NOUVEAU EASY ergonomic s e x pert s Předplatné Týdeníku Školství Vyplněný objednací lístek zašlete přímo na adresu redakce Týdeníku Školství. Předplatné lze objednat i na Účast v databázi předplatitelů není omezena kalendářním ani školním rokem a každá adresa předplatitele automaticky přechází z ročníku do ročníku. OBJEDNACÍ LÍSTEK* Objednávám... předplatné Týdeníku Školství. Jméno název odběratele: Adresa:......PSČ dodací pošty: Plátcem bude (jméno, název, IČO, DIČ): Podpis (u organizace razítko):... * Určeno jen pro zcela nové předplatitele!!! Datum:... Nabídka pro všechny školy, které chtějí prezentovat projekty ESF Redakce Týdeníku ŠKOLSTVÍ připravila pro řešitele projektů, které jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem, placený prostor s výraznou, 80procentní slevou oproti ceně běžné inzerce. Neváhejte a kontaktujte nás na tel.: , mobil: , TÝDENÍK Číslo května 2010 Vydává Dictum, s. r. o., Senovážné nám. 23, Praha 1. Šéfredaktorka Mgr. Karla Tondlová, tel , fax Za rok vychází 40 čísel. Celoroční předplatné 1020 Kč. Vyrábí SOFIPRIN Praha. Rozšiřuje Česká pošta, s. p., POSTSERVIS. Podávání novinových zásilek povoleno Ředitelstvím pošt v Praze č.j. NP 3160/1994 ze dne Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí. ISSN MK ČR E 4861.

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

Závěrečná zpráva z celostátního semináře ŠD a ŠK 20. 21. června 2008

Závěrečná zpráva z celostátního semináře ŠD a ŠK 20. 21. června 2008 Závěrečná zpráva z celostátního semináře ŠD a ŠK 20. 21. června 2008 Seminář se uskutečnil 20. 21. června 2008 v prostorách Středního odborného učiliště obchodu a služeb, Za Černým mostem 3/362, Praha

Více

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga v resortu MŠMT Uplatňované principy integrace a inkluze při vzdělávání, vzdělávání dětí/žáků/studentů se stále těžšími

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

30. Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIK-435/11-K. Sídlo: Náměstí Karla IV. 423, Nejdek,

30. Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIK-435/11-K. Sídlo: Náměstí Karla IV. 423, Nejdek, 30. Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIK-435/11-K Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Nejdek, náměstí Karla IV., příspěvková organizace Sídlo:

Více

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j /

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j / POROVNÁNÍ KRAJSKÝCH NORMATIVŮ ONIV STANOVENÝCH JEDNOTLIVÝMI KRAJSKÝMI ÚŘADY PRO KRAJSKÉ A OBECNÍ ŠKOLSTVÍ V ROCE 2010 MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 462/2010-26 ČERVEN 2010

Více

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26 POROVNÁNÍ KRAJSKÝCH NORMATIVŮ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ STANOVENÝCH JEDNOTLIVÝMI KRAJSKÝMI ÚŘADY PRO KRAJSKÉ A OBECNÍ ŠKOLSTVÍ V ROCE 2010 MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

Více

STRUČNÉ SHRNUTÍ. Učitelé škol regionálního školství bez vedoucích zaměstnanců

STRUČNÉ SHRNUTÍ. Učitelé škol regionálního školství bez vedoucích zaměstnanců Genderové otázky pracovníků ve školství STRUČNÉ SHRNUTÍ Svodka Genderové otázky pracovníků ve školství se zabývá genderovou strukturou pracovníků v regionálním školství a na jejím základě pak také strukturou

Více

Věc: návrh na novelizaci ustanovení vyhlášky MŠMT č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Věc: návrh na novelizaci ustanovení vyhlášky MŠMT č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami Doc. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, Ph.D. Katedra speciální pedagogiky, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc, tel.: 777809040, fax: 585 231 400, mail:janmichalik@email.cz

Více

Tabulka č.1: Počet škol podle krajů

Tabulka č.1: Počet škol podle krajů 2. Základní školy Síť základních škol v České republice je dostatečně hustá, přestože v posledních letech počet základních škol klesá. Ve školním roce 2007/08 bylo v ČR celkem 3 704 základních škol, což

Více

Regionální konzultační centra. rok pomoci odborným školám k moderní výuce

Regionální konzultační centra. rok pomoci odborným školám k moderní výuce Regionální konzultační centra rok pomoci odborným školám k moderní výuce 8 Po celou dobu existence konzultačních center se jejich zástupci pravidelně scházejí na poradách s řídicím týmem projektu Kurikulum

Více

Úvod obecný popis škol

Úvod obecný popis škol OBECNÁ PROBLEMATIKA MŠ Úvod obecný popis škol Předškolní výchova, která je v České republice zajišťována především mateřskými školami, má dlouholetou tradici spojenou s vývojem zaměstnanosti žen. Pro předškolní

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Zvyšov ování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných dných předmp edmětů Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Modul 3 Školská legislativa RNDr.

Více

Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy norma : 15/2005 typ : Vyhláška oblasti : Školy VYHLÁŠKA ze dne 27. prosince 2004 č. 15/2005 Sb.,

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Částka: 4/2005 Sb. Datum účinnosti: 11. ledna 2005 Včetně novely č. 225/2009 Sb. s

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce. Mateřská škola Kralovice

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce. Mateřská škola Kralovice ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Mateřská škola Kralovice Mírová 607, 331 41 Kralovice Identifikátor školy: 600 071

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Identifikátor: 600 017

Více

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ A ODLOŽENÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ A ODLOŽENÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY . Z LEGISLATIVY ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ A ODLOŽENÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Bradlo, okres Chrudim. Dolní Bradlo 21, Horní Bradlo. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Bradlo, okres Chrudim. Dolní Bradlo 21, Horní Bradlo. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Bradlo, okres Chrudim Dolní Bradlo 21, 539 53 Horní Bradlo Identifikátor školy: 600 090 264 Termín konání

Více

Vyhlášení rozvojového programu Podpora odborného vzdělávání ve školním roce 2017/2018

Vyhlášení rozvojového programu Podpora odborného vzdělávání ve školním roce 2017/2018 Vyhlášení rozvojového programu Podpora odborného vzdělávání ve školním roce 2017/2018 Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor školství, mládeže a tělovýchovy, zveřejňuje v souladu vyhlášeným rozvojovým programem

Více

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. 1. ročníku SŠ. 1

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. 1. ročníku SŠ. 1 Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia na středních a vyšších odborných školách ve školním roce 2013/2014 činil 116 842, z toho do studia

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči

Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči při ZŠ pro žáky se specifickými poruchami učení Karlovy Vary, příspěvková organizace Zahájení činnosti: 1.9.2011 Ředitelka: Mgr. Klára Píšová Kontakty: 351 161

Více

Správní úřad Škola podle 16 odst. 9

Správní úřad Škola podle 16 odst. 9 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Povinnost předávat údaje stanoví 28 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Právnická osoba předá individuální údaje elektronicky do 15.

Více

SMĚRNICE KE STANOVENÍ ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

SMĚRNICE KE STANOVENÍ ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SMĚRNICE KE STANOVENÍ ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: IZ 168/2013 Spisový znak: Účinnost od: 23. října 2013 Skartační znak: Změny: výše úplaty 1. 9. 2014, úprava příloh 1. 9. 2015 Tento pokyn vychází

Více

Dlouhodobý záměr ČR vychází z dokumentů vztahujících se:

Dlouhodobý záměr ČR vychází z dokumentů vztahujících se: Vyhláška č. 225/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. Nabývá účinnosti od 1. srpna 2009. Vyhláška

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 841/2

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 841/2 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 841/2 Usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu č. 192 ze dne 3. listopadu k vládnímu návrhu zákona, kterým se

Více

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Informační semináře a pracovní jednání Další vzdělávání pedagogických pracovníků a dalších pracovníků Jednání se zástupci

Více

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL čj. ČŠI-72/08-09 o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Správní úřad Škola pro SVP

Správní úřad Škola pro SVP MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Povinnost předávat údaje stanoví 28 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Právnická osoba předá individuální údaje elektronicky do 15.

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Pardubický inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Pardubický inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Pardubický inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Masarykova základní škola Polička Nábřeží svobody 447, okres Svitavy 572 42 Polička

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Mateřská škola Ostrov, Palackého 1045, okres Karlovy Vary Palackého 1045, 363 01

Více

Materiál MŠMT č.j.: 123 / Stanovení výše normativů NIV RgŠ na rok 2010 pro účely poskytování dotací soukromému školství

Materiál MŠMT č.j.: 123 / Stanovení výše normativů NIV RgŠ na rok 2010 pro účely poskytování dotací soukromému školství Předkládací zpráva Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) stanovilo Normativy neinvestičních výdajů regionálního školství na rok 2010 pro účely poskytování dotací soukromému školství ve smyslu

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce. Základní škola Kunštát, okres Blansko

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce. Základní škola Kunštát, okres Blansko ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát - oblastní pracoviště Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Základní škola Kunštát, okres Blansko Adresa: Brněnská 32, 679 72 Kunštát

Více

střední s výuč. listem vzdělávání střední s maturitou

střední s výuč. listem vzdělávání střední s maturitou MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Povinnost předávat údaje stanoví 28 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Právnická osoba předá individuální údaje elektronicky do 15.

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1091/07-09. Předmět inspekční činnosti:

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1091/07-09. Předmět inspekční činnosti: Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1091/07-09 Základní škola a mateřská škola, Voděrady, okres Rychnov nad Kněžnou Adresa: 517 34 Voděrady 2 Identifikátor:

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Ředitel Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává v souladu

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č.01 Signatura: aa1ns301 Obvodní pracoviště: Praha 4 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č.01 Signatura: aa1ns301 Obvodní pracoviště: Praha 4 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 013 20/99-4008 Oblastní pracoviště č.01 Signatura: aa1ns301 Obvodní pracoviště: Praha 4 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Speciální odborné učiliště pro mládež s kombinovanými

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. října 2001 č. 1033 o zřízení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů V l á d a I. z ř i z u j e Radu vlády pro rovné příležitosti žen

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Mateřská škola Ostrov, Halasova 765, okres Karlovy Vary Halasova 765, 363 01 Ostrov

Více

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola ŠKOLSKÁ SOUSTAVA Školy - 7 mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Školská zařízení 7 poskytuje

Více

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. 1. ročníku SŠ. 1

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. 1. ročníku SŠ. 1 Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia na středních a vyšších odborných školách ve školním roce 2011/2012 činil 124 719, z toho do studia

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Čl. 1 Základní vymezení, cíle a podmínky programu

Čl. 1 Základní vymezení, cíle a podmínky programu Vyhlášení rozvojového programu ve vzdělávání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 1. kolo rozvojového programu na podporu odborného vzdělávání v roce 2015 č. j.: MSMT-40617/2014-1 ze dne 3. března

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Závišice Závišice 110, 742 21 Kopřivnice Identifikátor školy: 600 138 020 Termín konání inspekce: 13.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč Identifikátor školy: 600 096 521 Termín konání

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

Školský zákon k financování školských zařízení (v kompetenci krajů, nikoli MŠMT ČR):

Školský zákon k financování školských zařízení (v kompetenci krajů, nikoli MŠMT ČR): Analýza koncepčních dokumentů - Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávání a vzdělávací soustavy krajských úřadů ve 14 krajích České republiky ve vztahu k pozici školských výchovných a ubytovacích zařízení domovů

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Mgr. Martina Habrová

SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Mgr. Martina Habrová SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Mgr. Martina Habrová SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Segregace, integrace, inkluze, heterogenita, mnohočetná identita Důvody pro implementaci inkluzivního vzdělávání, základní principy, právní

Více

ZHODNOCENÍ KONFERENCE

ZHODNOCENÍ KONFERENCE 40. Den malých obcí ZHODNOCENÍ KONFERENCE GENERÁLNÍ PARTNER HLAVNÍ PARTNEŘI ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název konference: Termíny a místa konání: Generální partner: 40. Den malých obcí 31. října 2013, Společenský dům,

Více

KONCEPČNÍ ZÁMĚR REFORMY SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY 5. 12. 2011

KONCEPČNÍ ZÁMĚR REFORMY SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY 5. 12. 2011 KONCEPČNÍ ZÁMĚR REFORMY SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY 5. 12. 2011 Schéma vzdělávacího systému České republiky Schéma stávajícího systému financování

Více

Společenství přátel Cyrilometodějské školy Brno, z.s.

Společenství přátel Cyrilometodějské školy Brno, z.s. Společenství přátel Cyrilometodějské školy Brno, z.s. STANOVY SPOLKU I. Úvodní ustanovení 1. Klub přátel Cyrilometodějské školy v Brně, ve smyslu zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností

Více

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů ÚKOL č. 1 Školní rok 2010/2011 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení souladu ŠVP s právními předpisy a RVP PV 1.2 Získávání a analyzování informací

Více

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Modul A ZÁKLADY PRÁVA Národní institut pro další vzdělávání, 2013 IV. Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Metodologie... 4 2.1 Základní nástroje sběr dat:... 4 2.2 Základní nástroje analýza a syntéza:...

Více

Čl.1. Základní vymezení a cíle programu

Čl.1. Základní vymezení a cíle programu Vyhlášení rozvojového programu ve vzdělávání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Další vzdělávání pedagogických pracovníků v souvislosti se zavedením nové maturitní zkoušky Č.j.: 850/2007-2/CZVV

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Seznam příloh: Příloha číslo 1 : Dotazník pro výchovné poradce. Příloha číslo 2: Vyhodnocení dotazníkového šetření.

Seznam příloh: Příloha číslo 1 : Dotazník pro výchovné poradce. Příloha číslo 2: Vyhodnocení dotazníkového šetření. Seznam příloh: Příloha číslo 1 : Dotazník pro výchovné poradce. Příloha číslo 2: Vyhodnocení dotazníkového šetření. 1 Příloha číslo 1: DOTAZNÍK K INKLUZIVNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ pro výchovné poradce Dobrý den,

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2015 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2015 Za organizaci : Marie Horáková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323

Více

Analýza dalšího vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Analýza dalšího vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Analýza dalšího vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení pro výzvu č. 02 globálního grantu Olomouckého kraje Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Olomouckém kraji v rámci oblasti

Více

Výsledky zpětné vazby rodičů (červen 2016) aneb Jak jsme dopadli v očích rodičů našich stávajících žáků?

Výsledky zpětné vazby rodičů (červen 2016) aneb Jak jsme dopadli v očích rodičů našich stávajících žáků? Výsledky zpětné vazby rodičů (červen 2016) aneb Jak jsme dopadli v očích rodičů našich stávajících žáků? Výstupy z odpovědí na jednotlivé otázky Co nejvíce rodiče na ZŠNČP oceňují Podněty od rodičů Jak

Více

Právo pro øeditele škol v kostce. Monika Puškinová

Právo pro øeditele škol v kostce. Monika Puškinová Právo pro øeditele škol v kostce Monika Puškinová Právo pro ředitele škol v kostce Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vzor citace: PUŠKINOVÁ, M. Právo pro ředitele škol v kostce. Praha:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Žádat mohou: Postup: Dotace je určena:

Žádat mohou: Postup: Dotace je určena: Vyhlášení rozvojového programu MŠMT Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením v soukromých a církevních školách na rok 2007 č.j. 249/2007-24 Ministerstvo školství,

Více

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí:

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí: Střediska volného času v ČR aktuálně Společně se školními družinami a školními kluby je řadíme mezi školská zařízení pro zájmové vzdělávání. Střediska volného času jsou tohoto typu: domy dětí a mládeže

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. ročníku SŠ. 1

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. ročníku SŠ. 1 Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia ve školním roce 2009/2010 činil 147 957, z toho do studia po základní škole jich bylo přijato 127 806

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Počet nepřímých beneficientů projektu:

Počet nepřímých beneficientů projektu: Číslo rozhodnutí MŠMT 8551/2014 Název projektu Chceme dojít dále Název příjemce ZŠ Praha 3, Cimburkova 18/600 Adresa příjemce Cimburkova 18/600, 130 00 Praha 3 Osoba oprávněná jednat jménem příjemce Počet

Více

(Pozor, celkový součet je uveden v poloviční velikosti, skutečný počet je kolem ).

(Pozor, celkový součet je uveden v poloviční velikosti, skutečný počet je kolem ). Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia ve školním roce 2007/2008 činil 154 182, z toho do studia po základní škole jich bylo přijato 133 990

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Oddíl A Přehled úkolů podle 174 odst. 2 písm. b) až e) a odst. 5 školského zákona A 1 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení

Více

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. ročníku SŠ. 1

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. ročníku SŠ. 1 Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia na středních a vyšších odborných školách ve školním roce 2010/2011 činil 133 140, z toho do studia

Více

Kvalifikovanost učitelů hlavní výsledky dotazníkového šetření

Kvalifikovanost učitelů hlavní výsledky dotazníkového šetření Kvalifikovanost učitelů hlavní výsledky dotazníkového šetření Použitá metodika Výzkumné šetření bylo provedeno ve spolupráci s Ústavem pro informace ve vzdělávání (ÚIV) ve dnech 7. 14. září 2009. Sběr

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 Signatura: ba4os201 Obvodní pracoviště: Praha INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Střední odborná škola pro sluchově postižené,

Více

2. Specifické úkoly České školní inspekce v souvislosti s hodnocením a kontrolou vzdělávání ve školách a školských zařízeních

2. Specifické úkoly České školní inspekce v souvislosti s hodnocením a kontrolou vzdělávání ve školách a školských zařízeních Česká školní inspekce Plán hlavních úkolů ČŠI Čj.: ČŠIG-2499/14-G2 na školní rok 2014/2015 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2014/2015 1. Inspekční činnost ve školách a školských

Více

Výsledky šetření o vybavenosti evidenčním SW na školách. Úvod. Východiska a cíle

Výsledky šetření o vybavenosti evidenčním SW na školách. Úvod. Východiska a cíle Výsledky šetření o vybavenosti evidenčním SW na školách Úvod Zpráva je jedním z výstupů projektu Příprava matriky žáků a předkládá výsledky šetření o vybavenosti evidenčním SW na školách. Šetření probíhalo

Více

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Současné možnosti ICT ve vzdělávání

Více

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Škola: Heřmánek Praha, základní škola Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne: 29.

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Podkladová data pro zpracování ANALÝZY POTŘEB V ÚZEMÍ. E) Podpora inkluze a další specifická témata Ústeckého kraje

Podkladová data pro zpracování ANALÝZY POTŘEB V ÚZEMÍ. E) Podpora inkluze a další specifická témata Ústeckého kraje Podkladová data pro zpracování ANALÝZY POTŘEB V ÚZEMÍ E) Podpora inkluze a další specifická témata Ústeckého kraje 1. Charakteristika podpory inkluze Inkluzivní vzdělávání je přístup ke vzdělávání, kde

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čelechovice na Hané

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čelechovice na Hané Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 133 48/99-11036 Oblastní pracoviště č. 13 Signatura: bm3cs108 Okresní pracoviště Prostějov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Čelechovice na Hané Identifikátor

Více

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 257 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 6.

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 257 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 6. 349 9. funkční období 349 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Současná situace v inkluzivním vzdělávání v ČR (koncepce, trendy, školy, vzdělávací a sociální služby) Jan Michalík

Současná situace v inkluzivním vzdělávání v ČR (koncepce, trendy, školy, vzdělávací a sociální služby) Jan Michalík Současná situace v inkluzivním vzdělávání v ČR (koncepce, trendy, školy, vzdělávací a sociální služby) Jan Michalík Ústav speciálně pedagogických studií, Univerzita Palackého Olomouc, LEDEN, 2012. Situace

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Záškoláctví legislativní rámec Mgr. Jan Fiala podle právního stavu k

Záškoláctví legislativní rámec Mgr. Jan Fiala podle právního stavu k Záškoláctví legislativní rámec Mgr. Jan Fiala podle právního stavu k 1. 7. 2017 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 posta@msmt.cz www.msmt.cz

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více