Můj život s Pánem. hra na životní příběhy plné zlodušství, sebenenávisti a neopětované lásky. napsal Paul Czege

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Můj život s Pánem. hra na životní příběhy plné zlodušství, sebenenávisti a neopětované lásky. napsal Paul Czege"

Transkript

1 Můj život s Pánem hra na životní příběhy plné zlodušství, sebenenávisti a neopětované lásky napsal Paul Czege

2 Můj život s pánem je 2003 Paul Czege. z anglického originálu My Life with Master Vydává nakladatelství Half Meme Press Ilustrace 2003 Colin Theriot. Obálku nakreslil William Terell, Lucid Comics; Hráčovu kartu navrhnul Ben Morgan, společnost A.D Design Studio, Inc.; Český překlad 2006 Jiří Markus Petrů Všechna práva vyhrazena. Žádná část této knihy nesmí být bez předchozího písemného souhlasu autora přetištěna, uložena do databáze či vyhledávacích systémů ani kopírována mechanickými, elektronickými, fotokopírovacími či jinými způsoby.

3 Nalézám tedy zákon, když chci činiti dobré, že se mě přidrží zlé. Římanům 7:21 (Bible kralická) Obsah Čestné varování Kap. 1.: Tonoucí ve strachu Strach a rozum Kap. 2.: stvoření Pána Rozvaha nebo Zvíře Potřeby a Touhy Cizinci Požírač Chovatel Sběratel Učitel Panství Strach a Rozum Kap. 3.: ve stínu velikána Sebenenávist a Únava Více a méně než člověk Známosti a Láska

4 Kap. 4.: spoutáni hmotnými silami Záporné hromádky Remízy Áno, bháne Získání vytoužené lásky Násilí a Zlotřilost Intimita/Zoufalství/Upřímnost Vzájemná výpomoc Pád do zajetí Nevinné duše Projevy hrůzy Finále Epilog Kap. 5.: Mozek v láku Scény a sezení Opanování Pána Zvládání tvorby služebníků Porozumění více a méně než Jednorázová hra Služebníci jako nehráčské postavy Sebastián a Carlotta Poslední slova Formulky Poděkování Doslov k českému překladu Karta postavy

5 Čestné varování Drazí čtenáři, buďte varováni: přistupujte k těmto stránkám s obezřetností, neboť popisují hru týkající se děsivých a narušených vztahů, jež pojí obludného Pána s jeho služebníky. Jde o hru poněkud netradičního ražení, která někdy dovede nahnat husí kůži a to i takovému hráči, jehož ostatní hry nechávají chladným. Věřím, že s mým varováním na mysli po přečtení těchto pravidel shledáte, že ty nejděsivější herní situace nevyvolává v myslích hráčů Vypravěč, nýbrž vytváří je hráči sami k ještě větší hrůze ostatních. Budete se nakonec smát? 5

6 Služebníci páchají zrůdné činy

7 Kap. 1.: Tonoucí ve strachu Zoufalá snaha udržet si lidskost tváří v tvář zrůdným nutkáním a nepřízni osudu je nadčasovým námětem pro hororové příběhy v každé zeměpisné šířce a v kterékoliv době. Můj život s Pánem nicméně zasazuje tento boj do prostředí blíže neurčené středoevropské země někdy kolem roku 1805, do nejmenovaného venkovského městečka a jeho okolí. Jde o kraj tonoucí ve strachu. Strach a Rozum Onen Pán, k němuž jsou hráčské postavy služebníků vázány, nemá sám o sobě žádné herní vlastnosti či rysy. Strach symbolizuje Pánovu hrůzostrašnou přítomnost a zároveň jeho děsivý vliv na okolí. Služebníci jsou v určitých ohledech motivováni Strachem, a zároveň jsou jím svazováni. Rozum symbolizuje vliv vesničanů na své okolí. 7

8 Carlotta se nechává obléci a vyšnořit svými služebníky

9 Moc se vždy domnívá, že má vznešenou duši a široký rozhled zcela přesahující chápání slabých a že prokazuje Bohu službu tím, jak porušuje všechna Jeho přikázání. John Adams v dopise Thomasu Jeffersonovi Kap. 2.: Stvoření Pána Horor v Mém životě s Pánem začíná již na přípravném sezení, při němž hráči i Vypravěč společně navrhnou Pána, rozhodnou o jeho aspektu a typu, Touhách i Potřebách, povaze cizinců a nakonec určí hodnoty Strachu a Rozumu. Tato kapitola rozebírá kroky, jež je třeba podniknout při společném načrtnutí Pána. Avšak kvůli tomu si nemyslete, že tato procedura by se měla řídit přísnými šablonami. Naopak, ideální tvorba Pána probíhá jako neformální diskuze, během níž se nováčkům vysvětlí pojmy typ a aspekt a kdy celá skupina zvažuje různé kombinace možností, přidává nové nápady a odvolává staré, aby nakonec vzniknul Pán, který budí zájem ve všech zúčastněných. Přesto však jsou dvě charakteristiky, které by se měly vztahovat na všechny Pány bez výjimky a jež by skupina neměla záměrně rušit: 9

10 1. Pán je vždy svobodný. Možná ovdovělý. Možná i zasnoubený. Ne však v současné době ženatý. 2. Dobře navržený Pán v sobě kombinuje pocit nejistoty, touhu tento pocit překonat a notnou dávku sebestřednosti a egománie. Př.: Aloysius Dees, Pán vyrábějící živé homunkuly z kostí malých dětí, je postarší, nikdy neoženěný syn britského státního úředníka a kašmírské pradleny. Ve věku 23 let byl vyloučen z university v Ingolstadtu pro nedostatek akademického zápalu a od té doby jej sžírá nenávist proti vlastnímu šlechtickému vychování a neprávem ukončené akademické kariéře. Rozvaha nebo Zvíře Jedno z rozhodnutí očekávajících herní skupinu je volba Pánova aspektu: buď Rozvaha, nebo Zvíře. Aspekt určuje, jestli Pán vede život zasvěcený myšlenkám a slovům, nebo naopak požitkům, a jak toto ovlivňuje Pánův náhled na chování ostatních. Pána s aspektem Rozvahy lze ovlivnit rozhovorem, a on sám manipuluje ostatními pomocí řeči. Své manýry a potěšení 10

11 možná skrývá pod slupkou šlechetnosti, a především sám sebe přesvědčuje, že v jeho hrůzných činech se skrývá jakési konečné dobro. Pán s aspektem Zvířete se nechává více strhnout tělesnými a primitivními pudy, sexuální touhou, zvídavými bohémskými choutkami či sadistickými a masochistickými hrátkami. Své okolí ovlivňuje fyzickými a nelidskými metodami, možná i způsobováním bolesti. Potřeby a Touhy Dále na skupinu čeká rozhodnutí o povaze Pánových Potřeb a Tuh. Nejsnáze se o nich přemýšlí ve spojitosti s typem a aspektem. Stručně řečeno, Potřeby se chápou jako to, co Pán potřebuje získávat od vesničanů. A Potřeby zároveň nějakým způsobem přímo ohrožují vesničany byť by šlo jen o nové myšlenky. Úkolem služebníků je právě obstarávat Potřeby svého pána, což je role, která obrazně i fyzicky staví služebníky přímo mezi vesničany a Pána. Potřeby také určují roli, kterou budou služebníci hrát v Pánově domácnosti. Pán, který potřebuje vzorky lidské tkáně pro svou práci na tvorbě nového života, může mít 11

12 za služebníka například oddaného homunkula. Možná má i vozku a osobního strážce, kteří mu pomáhají při práci v terénu. Nebo třeba laboratorního pomocníka. A zatímco Potřeby přímo způsobují konflikty se společenstvem vesničanů, Touhy značí to, co si Pán přeje získat od cizinců. Cizinci Skutečnou hnací silou Pána jsou názory jisté skupiny cizích lidí. Hráči musí společně rozhodnout, co jsou tito cizinci zač. Pán usilující o stvoření umělého života možná ve skutečnosti touží po uznání a přijetí do společenstva zvrácených alchymistů a nebo se naopak snaží vyvrátit negativní tvrzení svých světáckých kolegů. Stárnoucí Pán, jenž se pomocí obludných metod snaží udržet si svůj herecký talent z mládí, se pravděpodobně snaží zavděčit sofistikované elitě divadelních návštěvníků. Jistý Pán může ke svému životu potřebovat krev živých lidí, a přitom toužit po intimním sblížení s vybranou obětí. Požírač Páni se podle svých hrůzných činů dělí do čtyř jednoduchých kategorií. Jsou jimi Požírač, Chovatel, Sběratel a Učitel. 12

13 Přestože u všech typů jsou uvedeny nějaké příklady z historie, filmu i literatury, měli bychom si uvědomit, že je nevhodné a někdy dokonce svazující snažit se Pána napevno zaškatulkovat do jedné z kategorií. Literární postavy, historické osobnosti a někdy i sestavení Pánové se mnohdy při zpětném pohledu vymykají z kategorií. Vaše skupina si kupříkladu může uvědomit, že Pán, jehož jste po určení Potřeb a Tužeb zařadili jako Sběratele, v sobě má i obrovský kus Požírače. Nenechejte se podobnými příhodami vyvést z míry. Přípravu zahajte společnou diskuzí o typu a aspektu a uvidíte, že Potřeby i Tužby herně mnohem důležitější mechaniky najednou začnou vyplývat skoro samy od sebe. A nyní se konečně dostáváme k Požírači, kterýžto typ se orientuje na nakrmení sebe sama na úkor vesničanů. Požírač, kupříkladu takový upír, může potřebovat živit se z ostatních lidí, aby si udržel vlastní vitalitu. Může však též trpět obludnou závislostí, byť zrozenou z marnivosti, jako taková hraběnka Alžběta Báthoryová, jež se ve snaze uchovat si vlastní mládí koupala v lidské krvi. Hraběnka by bezpochyby byla Požíračem s aspektem Zvířete. Za klasické zástupce Požíračů lze považovat upíry. Když však začnete uvažovat o aspektech jednotlivých filmových i literárních upírů, zjistíte, proč není možné vytvářet nějaké 13

14 šablony s pevnými kombinacemi typů a aspektů. Aspekty upírů se totiž mění film od filmu. Hrabě Drákula v podání Bély Lugosiho je rozhodně Požíračem s aspektem Rozvahy. Dokážeme si jej snadno představit, jak natírá Minin krk alkoholem, a teprve poté se do ní zakousne. Avšak mezi Požírači nalezneme i Zvířata, zastoupená například Armandem z Interview s upírem v podání Antonia Banderase nebo brutálním Jaredem Nomakem z Blade II. A když si uvědomíme, že Drákula nejenže pije krev, ale rovněž vytváří své zrůdné děti, není už těžké představit si upíry, kteří jsou spíše Chovateli než Požírači. Chovatel Aloysius Dees, jenž se objevil jako příklad zezačátku této kapitoly, je Chovatel. Vytváří nový život v podobě homunkulů sestrojených z dětských kostí. Doktor Viktor Frankenstein je taktéž Chovatelem. A oba tito Pánové mají aspekt Rozvahy. Ve svých intelektuálních bádáních se noří do skrytých zákoutí přírodního světa, poháněného instinkty. I doktor Moreau je bezpochyby Chovatelem, avšak jeho aspekt se určuje jen ztuha. V podání Charlese Laughtona v Ostrově ztracených duší se chová šetrně a své počínání si ospravedlňuje vírou ve vědecký pokrok, což by naznačovalo aspekt Rozvahy. Na druhou stranu jeho chování je primitivní, brutální a velmi osobní. Přesto Touží po tomtéž, co Dees 14

15 a Frankenstein, tedy po uznání svých kolegů a to by u Zvířete bylo velmi netypické. Sběratel Zdaleka nejideálnějším příkladem Sběratele je P. T. Barnum a jeho obludárium. Rozdíl mezi aspekty Rozvahy a Zvířete u Sběratelů závisí na tom, proč sbírají to, co sbírají. Barnum zastupuje aspekt Rozvahy, jelikož jeho pohnutky motivovala sice zvrhlá, leč rozumová touha být znám jako majitel nejúžasnější sbírky lidských zrůd. Oproti tomu Sběratele s aspektem Zvířete obvykle žene snaha o nějakou obrodu sama sebe. Bufallo Bill z Mlčení jehňátek se jen o vlásek kvalifikuje mezi Sběratele, poněvadž má velmi přísné požadavky na každou součást své sbírky, a dokonce určil i kritéria, podle nichž se pozná, že jeho sbírka je kompletní. Právě toto odlišuje Sběratele od Požíračů. Skutečnost, že hraběnka Báthoryová nijak nerozlišuje, z koho dostane krev, a nesnaží se dosáhnout žádné esteticky uspokojivé a kompletní sbírky, je fakt, který z ní dělá právě Požírače, nikoliv Sběratele. Učitel Učitel s aspektem Rozvahy usiluje o ospravedlňování a misionářské šíření svého nestvůrného, zkresleného náhledu na svět. Učitel s aspektem Zvířete se zaměřuje na vnucování 15

16 svých myšlenek ostatním tak, aby si i oni vyvinuli zálibu ve stejné ohavnosti a zvrhlosti jako jejich Pán. Slečna Havishamová z Dickensových Nadějných vyhlídek je příkladem Rozvahy, kvůli svému přísnému vychovávání Tutelly. Oproti tomu Hannibal Lecter z Mlčení jehňátek v podání Anthonyho Hopkinse je dobrou ukázkou Zvířecího Učitele. Markýze de Sade z filmu Quills v podání Geoffreyho Rushe můžeme snadno označit za Učitele, ovšem o jeho aspektu už by se dalo pochybovat. Všechny tyto příklady svádí k tvrzení, že i Pánové, jež sami vytvoříte a zničíte, se budou vymykat přesnému dělení. Přestože tento text přibližuje jednotlivé typy a aspekty pomocí příkladů z literatury, filmu i historie, chápejte tyto mechaniky nikoliv jako třídící systém, nýbrž pouze jako sadu pomůcek a vodítek pro kreativní tvorbu Pána. Panství Standardním herním prostředím Mého života s Pánem je blíže neurčené místo v Evropě na počátku 19. století, sotva městečko obklopené kopci a divočinou. Toto prostředí je charakteristické svým konfliktem mezi rozumem a romantismem, kde právě pán je tím hlavním romantickým prvkem, který ohrožuje okolí. Pán je úděsná entita plná 16

17 emocí a představivosti, jeho touhy zcela odporují selskému rozumu a jeho svět doslova hýří silami přírody, smrti i života, který ne vždy končí spolu se zánikem tělesné schránky. Tuto hrozivou povahu by mělo budit i Pánovo sídlo, ležící v divočině nedaleko městečka. Při volbě vhodného panství by skupina měla zvážit takové věci jako polorozpadlé staré hrady a kostely, temné podzemní krypty, zpustlé venkovské vily, přírodní jeskyně, trouchnivějící divadla či rozlehlé kobky. Strach a Rozum Nakonec se musí skupina dohodnout na počátečních číselných hodnotách Strachu a Rozumu. Obzvláště úděsní a zrůdní Pánové budí Strach 5 nebo více, zatímco slabší Pán vyvolává Strach 3 nebo méně. Vysoké hodnoty Rozumu v porovnání se Strachem vedou ke kratším hrám, a Rozum převyšující Strach zvyšuje šanci, že služebníkovy Známosti budou reagovat kladně na jeho pokusy o sblížení. 17

18 Služebníci touží po lásce

19 Kap. 3.: Ve stínu velikána Život služebníka není zrovna lehký. Služebníci jsou opovrhováni pro své děsivé vzezření a pokroucená těla, pro jizvy na těle i na duši, pro svá hrůzná znetvoření i bizarní, nespolečenské chování. Jsou to vlastně, v divadelním slova smyslu, přívrženci temnot. Přesto přese všechno, a na to by čtenář neměl zapomínat, jsou to lidé. Mají stejné pocity jako my. Zoufale touží po štěstí. A příšerně trpí pod jhem svého Pána. Navzdory svému zjevu to nejsou obludné nelidské zrůdy, nýbrž svým způsobem tragické figurky. Př.: Takovým ukázkovým služebníkem je hrbatý zvoník od Matky Boží. Ač znetvořen, stále zůstává člověkem a nesmírně trpí pod pevnou rukou Doma Frolla. Sebenenávist a Únava Sebenenávist a Únava jsou dvě ze tří číselných statistik, které popisují služebníky v Mém životě s Pánem. Tou třetí je Láska, popsaná dále v této kapitole. Všechny tři hodnoty se budou během hry měnit, takže úkolem při tvorbě postav je pouze určit jejich počáteční hodnoty. A podobně jako Strach a Rozum, i Sebenenávist s Únavou v určitých situacích postavy posilují, a v jiných jim ubližují. 19

20 Sebenenávist měří, do jaké míry považuje služebník sebe sama za zrůdu. Vyšší Sebenenávist znesnadňuje pokusy o neuposlechnutí Pánova rozkazu, avšak zároveň pomáhá při páchání násilných činů vůči vesničanům či cizincům a při konání jiných skutků, jež vnášejí hrůzu mezi prostý lid. Sebenenenávist často vede k bolestivým a tragickým výsledkům, když se služebník pokusí o sblížení se svou Známostí. Únava má poněkud jemnější vliv. Na jednu stranu ztěžuje vzdorování Pánovi a zvyšuje pravděpodobnost, že služebník selže při páchání násilných činů a utrpí zranění. Na stranu druhou nemá žádný negativní vliv na sbližování, což je značná výhoda, jelikož Pán ve finále zemře rukou toho služebníka, jenž pomocí sbližování nasbírá nejvíce Lásky. Každý hráč rozdělí tři body mezi Sebenenávist a Únavu svého služebníka. Pokud po tom touží, může všechny tři vložit do jedné statistiky a nechat tím hodnotu druhé statistiky na 0. Více a méně než člověk Rozhodující charakteristikou služebníků je, že díky své povaze jsou na jednu stranu více než jen obyčejnými lidmi, a na stranu druhou zas mnohem méně. Tato specifická rozpolcenost každého služebníka je popsána dvěma větami 20

21 zvanými Více než člověk a Méně než člověk, které se sepíší během tvorby postavy. Méně než člověk by mělo popisovat závažné, až zmrzačující omezení, které však neplatí za jistých úzce specifikovaných podmínek. Př.: Př.: Př.: Je němý vyjma chvil, kdy se v kostele pějí chorály. Za chůze výrazně kulhá, pohybuje se pomalu a neohrabaně to však neplatí, když se houpá po provazech a trámech ve zvonici. Každý večer se přemění na kámen ne však pokud jej během dne nakrmilo malé dítě. Hráči by měli očekávat, že záporné účinky mechaniky Méně než člověk se během hry budou projevovat poměrně často. Nenechejte se strhnout úvahami nad tím, jak by podobná omezení ovlivnila běžného člověka, a dejte přednost dramatičnosti před realističností. Například těžkopádně kulhající služebník by neměl utéct ani člověku s otevřenou ránou na lýtku, zatímco pro němého služebníka bude téměř nemožné komunikovat s ostatními lidmi. Méně než člověk může zcela rozhodnout některé situace, a v takových případech není třeba házet na úspěch. Výsledkem je zkrátka 21

22 automatický neúspěch, který s trochou divadelní nadsázky popíše Vypravěč. To samozřejmě platí pouze v situacích, na něž se nevztahuje druhá, upřesňující část věty. Za těchto podmínek není služebník nijak postižen a jeho schopnosti odpovídají zhruba lidskému standardu. Služebník má rovněž jedno podobně formulované Více než člověk, které popisuje jednu mocnou, až nadpřirozenou schopnost. Je vskutku impozantní a vede k automatickému úspěchu, ledaže by došlo k podmínkám uvedeným v druhé části věty. Za těchto podmínek má služebník schopnosti jako každý jiný člověk. Př.: Působí velmi důvěryhodně a má silnou přesvědčovací schopnost vyjma doby mezi půlnocí a druhou hodinou ranní. Př.: Dokáže pouhou silou vůle léčit nemoci nepůsobí na zvířata. Známosti a Láska A na úplný závěr si při tvorbě postavy hráč vymyslí dvě Známosti, což jsou nehráčské postavy z řad vesničanů, které 22

23 tímto vstoupí do hry. Hráč musí popsat, jakým způsobem jsou Známosti spřízněny se služebníkem. Služebník tyto vztahy prožívá jako lásku, opatrovnickou snahu, nebo klidně i zvědavost není nutné tento cit blíže specifikovat. Na začátku hry jsou služebníkovy city buď neopětovány, nebo o nich nehráčské postavy zkrátka nevědí. Například Frankensteinovo monstrum by mohlo mít známost: Mám ruce, které patřily zesnulému tesaři, jehož vdova žije ve městě, která by služebníka citově poutala ke vdově. Jiný služebník by mohl mít Známost: Zbožňuji to malé děvčátko, které hrává kuličky na hřbitově. V průběhu hry získávají služebníci body Lásky ze svých známostí, kdykoliv se pokusí o sblížení. Body Lásky se zapisují pro každou známost zvlášť, přestože jediná hodnota používaná herními mechanikami je součet bodů Lásky ve všech Známostech dohromady. Může se totiž stát, že Známost zemře, a služebník tak přijde o všechny body Lásky spojené s touto postavou. Poněvadž Známosti jsou zpočátku jen jednostranné a neopětované, služebníci začínají hru bez jediného bodu Lásky. 23

24 Carlotta používá Intimitu

25 V každém zdravém a přirozeném člověku klíčí síla, podobně jako v obilném zrnku. Život je jedno velké klíčení. A zatímco ze semínka klíčí obilí, ze člověka klíčí láska. Kap. 4.: -Vincent van Gogh v dopise své sestře Wil, během léta nebo podzimu roku 1887 spoutáni hmotnými silami Hlavní mechanikou v Mém životě s Pánem jsou hody hromádkami 4stěnných kostek, jež vždy provádí dvě soupeřící strany. Hozené čtyřky se nepočítají. Zbylé hody se sečtou a strana s vyšším součtem vyhrává. Tato základní mechanika je dále zpestřována používáním různých hromádek v různých typech konfliktů, a dále mechanikou, která jedné straně umožňuje hrát na emoce svého soupeře a pokusit se tím vylepšit hod. Záporné hromádky Při určování velikosti některých hromádek je zapotřebí odečítat (např. Láska mínus Únava ). Odečítáním není možné snížit hromádku na 0 či méně kostek v takových případech se hází jedinou kostkou. 25

26 Remízy Padne-li oběma stranám stejná hodnota, znamená to, že konflikt byl něčím přerušen. Přesná povaha tohoto vyrušení závisí čistě na libovůli Vypravěče, nicméně ten se samozřejmě může poradit i s ostatními hráči. Možná, že ze salónku se ozval výkřik a v poslední chvíli tím oddálil nevyhnutelný konflikt. Třeba se znenadání dostavil Pán v nebezpečném rozpoložení mysli. A nebo se zhroutil strop a oddělil od sebe obě zápasící postavy. Áno, bháne Pán ovládá své služebníky zneužíváním jejich slabin a pomocí strachu. V řeči mechanik to znamená, že Pán si při svých příkazech hází na Strach plus služebníkovu Sebenenávist, zatímco služebník vzdoruje hodem tolika kostkami, kolik činí součet jeho bodů Lásky ve všech známostech, mínus Únava: Pán (strach plus sebenenávist) proti služebníkovi (láska mínus únava) Zvítězí-li Pán, služebník musí uposlechnout jeho příkazu. Služebník nemusí vždy aktivně vzdorovat, ale když už se 26

27 rozhodne příkaz bez okolků přijmout, je povinen jej vykonat stejně jako kdyby příkazu vzdoroval a prohrál v hodu. Př.: Carlotta von Gali u snídaně nakáže Prue, jedné ze svých služebnic, ať zajde do města a přesvědčí nějaké mladé dámy, aby přišly na návštěvu. Hráč se rozhodne, že Prue bude vzdorovat. A tak si Prue, s Láskou 0 mínus Únavou 1, hodí na své vzorování jedinou k4. Vypravěč hází za Carlottu na Strach 5 plus Pruinu Sebenenávist 2, celkem tedy 7k4. Padnou mu tři čtyřky, které se nepočítají, jedna trojka, dvě dvojky a jednička, celkem 8. Hráč Prue hodí 4, což se nepočítá, a jeho výsledek je 0. Prue se vydává do města... Podstatné je, že služebníkova povinnost uposlechnout rozkaz končí v té chvíli, kdy při jeho vykonávání poprvé hodí kostkami. To ještě neznamená, že Pán bude mít radost, až se doslechne o služebníkově nezdaru a nedostatku nasazení, a že svého služebníka nepotrestá. Znamená to jen to, že hráč není povinen pracovat se svým služebníkem na jednom příkazu déle než po jeden hod. Když se služebníkovi, jehož Láska je vyšší než Strach plus Únava, podaří úspěšně vzdorovat příkazu, nastává Finále, napínavý řetězec scén, jež vyústí v Pánovu smrt. Finále je podrobněji popsáno později v této kapitole. 27

28 Získání vytouženené lásky Bez Lásky je život služebníka těžký. Takový nešťastník nemá dostatek elánu, aby vzdoroval Pánovi, ani sílu pomáhat ostatním služebníkům s jejich problémy. A je téměř jisté, že jej nečeká šťastný konec. Služebník si ke své Známosti připisuje jeden bod Lásky, kdykoliv se pokusí o sblížení. V praxi hráč oznámí Vypravěči, že jeho služebník si přeje zapracovat na určité Známosti, a Vypravěč zarámuje scénu, zasadí postavy do nějakého místa a podle své úvahy popíše okolnosti. V tu chvíli se scény chopí hráč, zahraje služebníkovu snahu a citové vypětí, načež se hodí kostkami. Služebník hází na Rozum mínus Sebenenávist a Známost hází na Strach mínus Rozum: služebník (rozum mínus sebenenávist) proti známosti (strach mínus rozum) Jestliže služebník v hodu neuspěje, přičte si bod Sebenenávisti a zbytek scény je společně odehrán tak, aby reakce nehráčské postavy ublížila služebníkovým citům. Avšak i při neúspěšném hodu získá služebník jeden bod Lásky. Prokázal totiž svou lidskost, ať už byl následek jakýkoliv. No a pokud byl služebníkův hod úspěšný, scéna se samozřejmě odehraje tak, aby odrážela posílení vzájemného citového pouta o další krůček. 28

29 Př.: Hráč hrbáče Gregora sdělí Vypravěči, že si přeje scénu s jednou ze svých Známostí, ženou jménem Catharine, kterou Gregor rád poslouchá při zpěvu. Vypravěč popíše, jak Gregor přichází ke Catharině, která stojí u studny na náměstí, vytahuje vědro s vodou a prozpěvuje si. Hráč na okamžik přemýšlí o situaci a poté zahraje Gregora, kterak přichází ke Catharině a nabízí jí staženého králíka. Zachřestí kostky a Vypravěč hodí víc. Maso? V postní pátek? improvizuje Vypravěč. Hráč zvýší Gregorovu Sebenenávist o jedna a přidá bod Lásky ke Známosti s Catharinou. Uvařte si ho v sobotu, zablekotá Gregor chvějícími se rty, načež uteče za nejbližší roh. Hráči si mohou kdykoliv vymyslet nové Známosti nebo označit kteroukoliv ze stávajících nehráčských postav za svou Známost. To zahrnuje i postavy, které již jsou Známostmi jiných služebníků. Nové Známosti však zůstávají bez bodů Lásky, dokud se služebník nepokusí o sblížení. Násilí a Zlotřilost Kdykoliv se služebník pokusí o nepřátelské či násilné jednání vůči komukoliv kromě Pána, hází si na Strach plus 29

30 Sebenenávist. Cizinci či vesničané vzdorují hodem na Rozum plus služebníkovu Únavu: služebník (strach plus sebenenávist) proti soupeři (rozum plus únava) Služebník jiného hráče se brání hodem na Strach plus svou vlastní Sebenenávist: služebník (strach plus sebenenávist) proti služebníkovi (strach plus sebenenávist) Uspěje-li útočící služebník, jeho Sebenenávist se zvýší. Pokud neuspěje, bude zraněn a o jeden bod se mu zvýší Únava. Př.: Prue se přesně podle příkazu vplíží do ložnice mladého armádního poručíka, který minulého večera odbyl Carlottiny romantické návrhy, připraví si dýku a pokusí se o jeho vraždu. Hráč Prue hází na Strach 5 plus Sebenenávist 2, celkem 7k4, proti Vypravěčově hodu na Rozum 2 plus Pruinu Únavu 3, celkem 5k4. Vypravěč se součtem 9 zvítězí nad hráčovou 7 a popíše, jak se poručík znenadání a překvapivě probudí ze spánku a rozevřenou dlaní udeří Prue do 30

31 obličeje. Dýka prosviští napříč místností a Prue se zlomeným nosem kousek poodletí a narazí si záda o umyvadlo. Hráč Prue si zvýší Únavu o jeden bod a scéna končí. Pokud si tak hráč přeje, Prue se může pokusit zavraždit poručíka ve své příští scéně, ovšem to není nutné, jelikož vliv příkazu vypršel hned po prvním hodu. Kdykoliv služebník provádí nenásilný, ale přesto zlotřilý čin vůči komukoliv kromě Pána, hází si na Strach plus Sebenenávist, stejně jako výše. Vypravěč však v tomto případě hází pouze na Rozum. služebník (strach plus sebenenávist) proti soupeři (rozum) Př.: Hrbáč Gregor se pokouší ukrást pro svého pána mrtvolu, jež doposud nebyla řádně pohřbena. To je zlotřilý čin vůči vesničanům, kterým na mrtvole záleží, takže Gregorův hráč si musí hodit na Strach plus Sebenenávist, a Vypravěč pouze na Rozum. I v tomto případě vede úspěch ke zvýšení služebníkovy Sebenenávisti. Ovšem narozdíl od násilných činů se při neúspěchu služebníkovi nezvyšuje Únava. 31

32 Všimněte si, že služebník koná násilné a zlé skutky tím snadněji, čím neúspěšnější je ve sbližování se s jinými lidmi a čím děsivější je jeho Pán. Pán tvaruje svět kolem sebe svou zlověstnou přítomností a pomocí svých stoupenců. Intimita/Zoufalství/Upřímnost Mechaniky Intimita, Zoufalství a Upřímnost v Mém životě s Pánem slouží jako prostředek, pomocí něhož mohou postavy ovlivňovat emoce svých soupeřů a zvýšit tak své šance na úspěch. Vypravěč má připraveny tři kostky karmínovou k4 představující Intimitu, oranžovou k6 představující Zoufalství a bílou k8 představující upřímnost. Byla-li scéna zahrána za použití některé z těchto emocí, Vypravěč se může rozhodnout, že k hodu příslušné strany přidá i danou kostku. Na jeden hod může být použita jen jediná z těchto kostek, hráči tedy mohou vystupňovat své zahrané emoce a shrábnout vyšší kostku, čímž zároveň zruší všechny doposud udělené nižší kostky. Navíc je třeba vědět, že Pán nikdy nedokáže být upřímný, nemá tudíž jak získat k8. Díky tomu mají hráči vždy možnost přebít kteroukoliv z emocí, které Vypravěč vypracoval na straně Pána. 32

33 Jenom pro ujasnění: výsledný hod je součtem všech hodnot padlých na k4, kromě čtyřek, a celého čísla padlého na kostce Intimity, Zoufalství či Upřímnosti. Nyní podrobněji rozebereme jednotlivé mechaniky. Intimita, zastupovaná karmínovou k4, je snaha, která sama o sobě nemusí zahrnovat emoce. Místo toho se pokouší vyvolat v jiné osobě příznivé emoce prostřednictvím tělesné blízkosti, doteků, společného pohodlí, vzájemné pozornosti, sdílení jídla či pití, darů a lichotek. Některé zahrané situace odpovídající těmto podmínkám zahrnují: vzájemné kartáčování vlasů, pití ze společné sklenky vína, rozhovor pod jednou peřinou či uchopení toho druhého za rameno a prohlášení: jsi vážně třída. Zoufalství, představované oranžovou k6, je emotivní snaha dosáhnout příznivějších výsledků pomocí citového vypětí. Postava se snaží vyjádřit své vypětí druhé straně, převážně pomocí řeči: Můj Pane, ne! Nenuťte mě! Již dvakrát jsem se dnes večer vypravil do močálu. Další setkání s těmi psisky už nepřežiji! Narozdíl od Intimity účinkuje Zoufalství i na zvířata a neživé předměty. Upřímnost, zastoupená bílou k8, je horká karta. Spočívá v nepřikrášleném přiznání svých opravdových citů a pohnutek druhé osobě. Někdy, ne však vždy, má podobu činů, které rozvrátí služebníkovy křehké vztahy s vesničany 33

34 nebo s Pánem, jindy jde o sebeobětování. Je to snaha mít vliv na výsledek, nikoliv jej vyprovokovat. Snad si rozumíme. Nedokážu říct nic víc, že Upřímnost poznáte, až ji uvidíte. A že Pán jí není schopen. Na závěr doporučuji Vypravěči, aby byl k hráčům štědrý a nebál se být při udělování dodatečných kostek shovívavý. Můj život s Pánem je hra náročná na kreativitu a bylo by bláznovství očekávat od hráčů, že budou neustále předvádět brilantní herectví při ztvárnění Intimity, Zoufalství a Upřímnosti. Zkrátka a prostě, nechovejte se s těmi kostkami jako odrazující držgrešle. Předvede-li hráč poctivou snahu, přimhuřte oči a nechejte jej přebít protivníka. Rozdíl mezi upřímnými a polovičatými pokusy rozeznáte snadno. Vzájemná výpomoc Služebníci si také mohou navzájem vypomáhat tím, že k hodu jiného hráče přičtou kostky za svou Lásku mínus Únavu. přispět svými kostkami (láska mínus únava) V případě neúspěchu však pomáhající služebník utrpí stejné následky jako jeho kolega. Musí si tedy rovněž zvýšit Sebenenávist či Únavu, případně uposlechnout tentýž Pánův rozkaz. 34

35 Př.: Hráč Prue se rozhodne sblížit se s jednou ze svých Známostí, slepým ševcem, jenž občas rozradostňuje Prue svými historkami. Hráčovi se nelíbí malá šance na úspěch, požádá tedy o pomoc hráče Sebastiana. K výrobě těch bot potřebuje kočičí střeva. A Carlotta má takových koček, které nepotřebuje Sebastianova Láska je 4 a jeho Únava 3. Bude-li souhlasit a zabijeli jednu z Carlottiných koček, Prue při hodu na sblížení se ševcem použije o jednu kostku více. Pokud by neuspěla, získala by bod Lásky jako obvykle, nicméně jak ona, tak i Sebastian by si museli navýšit Sebenenávist. Pád do zajetí Kdykoliv výsledek nějakého hodu vyústí v to, že služebníkova Únava naroste do hodnoty vyšší než Rozum, bude služebník zajat vesničany nebo cizinci: únava > rozum Zajetí je nicméně pouze dočasné. Funguje především jako úvod do další scény, v níž se postava se zajetí vymaní. 35

36 Nevinné duše Vypravěč čas od času a nepovinně zasadí ho hry jednu či více nevinných duší. Jde o nehráčské postavy ztělesňující čistotu lidského srdce, nedotčeného a neposkvrněného hříchem. Kdykoliv je ve scéně přítomna alespoň jedna nevinná duše, Rozum se dočasně zvyšuje o jeden bod za každou z nich. Samotná přítomnost nevinných podepírá a vyzdvihuje morální sílu, jež pramení z počestnosti a dobromyslnosti vesničanů. V blízkosti nevinných duší je mnohem snazší dodržovat lidskou slušnost a mnohem těžší páchat zlovolné činy. Pokud někdo zabije nevinnou duši nebo na ní spáchá podlý skutek, Strach vzroste o jeden bod. Projevy hrůzy Kdyby snad měl nějaký hod dopadnout tak, že Sebenenávist převýší součet Lásky a Rozumu, nestane se tak. Místo toho se ve vesnici projeví hrůza a její následky. sebenenávist > láska plus rozum Stávající scéna se dohraje, jako kdyby služebník získal bod Sebenenávisti. Ve skutečnosti si ale Sebenenávist nezvýší a přijde o svou příští scénu. V příštím kole nebude hráč ovládat svého služebníka, ale místo toho odvypráví hrůzostrašnou 36

37 scénu mezi nehráčskými postavami. Jako by snad hrůzné myšlenky, jež sžírají mysl služebníka, začaly prosakovat i do okolí a ovlivňovaly jiné lidi. Jsou dvě omezení: zaprvé, ve scéně nesmí vystupovat ani Pán, ani kterýkoliv ze služebníků. Zadruhé, ve scéně nesmí umřít žádná postava, se kterou má některý služebník spojen body Lásky. Po odvyprávění projevů hrůzy pokračuje hráč v příštím kole opět ve hře se svou postavou. Finále Finále je gradující série scén, které nakonec vyústí ve smrt Pána rukou jednoho ze služebníků. Finále se spustí, když se služebníkovi podaří vzdorovat Pánovi a zároveň počet jeho bodů Lásky převyšuje součet Strachu a Únavy. láska > strach plus únava Od tohoto okamžiku je osud Pána zpečetěn; služebník, jenž Finále vyvolal, se s Pánem dostává do násilného konfliktu, trvajícího nejspíš několik scén, mezi nimiž se prostřihává na příběhy ostatních služebníků a všechno skončí smrtí Pána. Toto je jediná situace v celé hře, kdy má násilí způsobené Pánovi nějaký efekt. Když se tedy spustí Finále, Vypravěč začne dramaticky prodlužovat konflikt s Pánem, prostřihávat popořadě i na 37

38 ostatní hráče a agresivně je uvádět do jejich vlastních scén, které musí vyřešit bez výhod poskytovaných Strachem. Dostanou-li se služebníci například do boje s vesničany, v průběhu Finále páchají násilí pouze s použitím Sebenenávisti, Strach už nijak nepřispívá. Tímto stylem se vystřídají všichni hráči, až se záběr přenese zpět na postavu soupeřící s Pánem. Její hráč hodem ověří, zda se Pána podařilo zabít hráč hází na Lásku mínus Únavu, Pán hází na Strach plus Sebenenávist služebníka. služebník (láska mínus únava) proti Pánovi (strach plus sebenenávist) Pokud služebník zvítězí, Pán je zabit a hra pokračuje Epilogem. Jestliže se však služebníkovi nepodaří v hodu zvítězit, opět se dostává řada na další hráče a jejich postavy s tím rozdílem, že tentokrát si sami hráči říkají o scény. Objede celé kolo a opět se ověřuje smrt Pána. Pokaždé, kdy Pán zvítězí v hodu, služebník získává jeden bod Únavy a hráč spolu s Vypravěčem odvypráví, co se ve scéně přihodilo. Po každém nezdařeném hodu dává Vypravěč slovo ostatním služebníkům a střídá přístup v jenom kole zahajuje scény bez přispění hráče, ve druhém kole nechává hráče samotné, ať si uvádí scény. Před smrtí Pána pravděpodobně proběhne tímto stylem několik kol, v nichž hráči na poslední chvíli upravují statistiky svých postav a směřují je ke konci příběhu často se hráči snaží na poslední chvíli ovlivnit, jaký Epilog jejich postavy budou mít. 38

39 Služebník zapříčiní skon Pána

40 Všimněte si, že hráči nezapojení do souboje si mohou žádat o scény nic jim nebrání zažádat si o scénu, v nichž se služebník připojí do souboje s Pánem, ať už na té či oné straně. Hráč se tím vlastně vzdává svých vlastních scén a jen čeká, jak se věci vyvrbí v souboji s Pánem. Může se to zdát jako hloupá volba, ale ve skutečnosti má velké opodstatnění v nebezpečných scénách, které by rámoval Vypravěč, by služebníkovi mohla rychle narůstat Sebenenávist. Bývá tedy rozumné pomoci bojujícímu služebníkovi skončit záležitost s Pánem co možná nejdříve. Tato možnost často vyústí v dramatické, Othellovské Finále, kdy se do svržení Pána postupně zapojují další služebníci, jejich Známosti a davy vesničanů. Epilog Závěrečným počinem všech hráčů, včetně toho, jenž právě ukončil Pánův život, je odvyprávět Epilog své postavy. Pro všechny Epilogy platí jedno omezení nesmí nijak manipulovat služebníky jiných hráčů. Jinými slovy, hráč nesmí svůj Epilog vyprávět tak, aby tím zboural snahu a emoce, jež ostatní hráči vložili do svých postav. Typickým porušením tohoto pravidla by bylo, kdyby hráč ve svém Epilogu popisoval smrt jiného služebníka, smrt jeho milovaných a zmaření jeho snah. 40

41 Samotný Epilog je do velké míry určen tím, jaké měla postava statistiky při konci hry: 1. Únava je vyšší než Rozum plus Sebenenávist: služebník vzdá svůj vnitřní boj a uprchne/ schová se/odejde pryč. Dlouhá práce pro Pána jej natolik poznamenala, že už přišel o všechnu naději. 2. Sebenenávist plus Únava jsou vyšší než Láska plus Rozum: služebník bude zabit. 3. Sebenenávist je vyšší než Únava plus Rozum: služebník zničí sám sebe. 4. Láska plus Rozum jsou vyšší než Sebenenávist plus Únava: služebník se začlení do společenstva vesničanů. 5. Láska je rovna nule: služebník povstane z popela Finále a stane se sám zdrojem Strachu. 6. Senebenávist plus Únava se rovnají Lásce plus Rozumu: služebník si najde nového Pána. 41

42 Volya je roztrhán davem

43 Kdyby snad služebník vyhovoval dvěma či více podmínkám, volba jednoho z těchto Epilogů je čistě na rozhodnutí hráče. Není také špatným nápadem nejprve zjistit, kterému z bodů vyhovuje služebník, jenž zabil Pána, a teprve poté popsat Pánovu smrt. Dostanete tím možnost začlenit náznaky služebníkova Epilogu i do Pánovy závěrečné scény. A nezapomeňte, že kromě obou omezení má hráč naprosto volnou ruku s Epilogem své postavy. Aha, takže služebník se zabije? Ale jak to udělá? Kdo objeví jeho tělo? Nezanechá služebník svým Známostem nějaké dopisy na rozloučenou? Hráč si může vymyslet, cokoliv si zamane, jen musí splnit obě podmínky. 43

44 Kap. 5: Mozek v láku Největším strašákem RPG her jsou hry, které vám neprozradí, jak je máte hrát. Mít po ruce mozek jejich autorů by bylo požehnáním. A tak se nebojte Scény a sezení Můj život s Pánem je hra, v níž hráčské postavy služebníků představují individuální protagonisty nikoliv spolupracující skupinu, nýbrž jednotlivce, jejichž osobní příběhy se čas od času protnou. Mechaniky hry jsou tedy postaveny tak, aby Vypravěči umožňovaly agresivně uvádět scény a stupňovat napětí a drama napříč několika herními sezeními. Jako Vypravěč budete muset agresivně rámovat scény, jako kdyby šlo o film. Zasazujte postavy přímo doprostřed závažných konfliktů. Neexistenci statistik nehráčských postav přetvořte ve svou výhodu a vymýšlejte si je dle potřeby. A pamatujte na to, že byste měli střihnout na nového hráče a novou scénu hned poté, co byly kostky vrženy a výsledek odvyprávěn. Každá scéna se rozhoduje jediným hodem a vy ji ukončete nedlouho poté, dokud je výsledek ještě teplý. Tímto stylem přeskakujte z hráče na hráče a nikdy nepodléhejte touze dopřát hráči druhou scénu ještě předtím, než dáte slovo ostatním. 44

45 Na této dynamice samostatných scén závisí i některé herní mechaniky, jako třeba Projevy hrůzy, a hráčova možnost zažádat si o sblížení se Známostí. Opanování Pána Celá situace je až k uzoufání konfliktní. Pán je sám o sobě osobou s prachbídně mizivou mocí bez svých služebníků nic nezmůže. To oni jej chrání. To oni mu nosí věci. To oni umožňují plnění jeho intelektuálních, zvrhlých, marnivých, životních i bohémských potřeb. Pán sedí na nejistém trůně mezi svou vlastní tuhou a totální nesamostatností, a právě z tohoto konfliktu pramení do hry strach a hrůza. Možná by Vypravěč mohl začít hru tím, že Pán obviní jednoho ze svých služebníků z neschopnosti a poté mu nakáže, aby ten problém nějakým obludným způsobem vyřešil. A nebo Pán oznámí svůj bizarní plán jak uchvátit Cizince. Plán, který zároveň ohrožuje některé ze Známostí služebníků. Ať už uděláte cokoliv, mělo by se to týkat Pánovy nechutné sebestřednosti, jež u služebníků vyvolává konflikty. Je nezbytné, aby zahájení hry neodvrátilo pozornost od Pána coby hlavního záporáka. Nezačínejte hru tím, že se místní strážník pokusí urovnat svůj spor s jedním ze služebníků, tím, že skupina banditů přepadne Pánovo sídlo, ani tím, že jistá záhadná osoba otráví městskou studnu. 45

46 A nikdy nezapomínejte, že tím hlavním měřítkem, podle nějž Pán vše hodnotí, jsou jeho vztahy s Cizinci. Když doktor Victor Frankenstein pozve vědce na večeři, snaží se v Cizincích vzbudit co nejlepší dojem. Chce jim za každou cenu imponovat, získat si jejich respekt. Použijte tedy příjezd Cizinců ke vzbuzení další hrůzy. Jakoukoli neposlušnost služebníků bude Pán ve chvíli, kdy podlézá Cizincům, brát jako zostuzující a trestuhodnou záležitost. A ve hrách, kde i Cizinci jsou zlovolnými postavami, může jakékoliv pochybení donutit Pána k nemilosrdné soutěživosti. Uvědomte si také, že spolu s tím, jak poroste jeho zoufalost, se Pán může rozhodnout poštvat své služebníky proti sobě a ublížit jim tím, že nechá odstranit Známosti, k nimž služebníci cítí Lásku a tím služebníky ochromit a zlomit jejich vzdorovitost. Není třeba nijak ospravedlňovat ani vysvětlovat, jak se pán o tajné Známosti dozvěděl. Prostě to ví. Pán se svých služebníků často vyptává na jejich počiny, nicméně nikdy nepotřebuje přímo odhalovat, co přesně služebník v jeho nepřítomnosti dělal. Spíše si jenom potvrzuje to, co už dávno sám zjistil. Ve scénách směřujících k hodům používejte Intimitu, Zoufalost a Upřímnost k umocňování napětí. Jelikož všichni dobře znají podmínky těchto hodů, stačí jen, aby Pán pozval služebníka do svých komnat, usadil ho na gauč a třeba mu i 46

47 nabídnul sklenku vína, a hráč se automaticky začne obávat, že Pán se pokouší o Intimitu. Možná se i nechá strhnout a pokusí se ho trumfnout Zoufalostí či Upřímností. Snažte se vytvořit napětí a nejasnosti kolem toho, jak se Pánovi nedaří uspokojit jeho Touhy. Je totiž součástí žánru, že Pánovy Touhy musí zůstat nesplněny, že Pán nikdy nemůže dosáhnout svého a být spokojen. Ovšem nepřetržitý řetězec zmařených pokusů, frustrace a krutých trestů na nebohých služebnících není zdaleka tak dramatický, jako když se Pán těsně přiblíží ke svému cíli dokonce se mu i podaří uvařit ten dlouho kýžený lektvar dlouhověkosti a pak? Pak si jako celá skupina trochu pohrajte s načasováním a detaily toho neúspěchu, na který už všichni netrpělivě čekají. Zvládání tvorby služebníků Kýženým výsledkem tvorby postav v Mém životě s Pánem je, aby už na začátku hry budila každá postava značný zájem i v ostatních hráčích. Je to právě zájem publika, využívaný a stupňovaný v každé ze scén, co propůjčuje hře její emocionální intenzitu. Proto doporučuji, aby se stejně jako u tvorby Pána na tvorbě postav podíleli všichni hráči společně. Každý hráč tak má okamžitou zpětnou vazbu, slyší hlasy ostatních, vidí jejich gesta a skrze vzájemnou konverzaci, návrhy a připomínky snadno vytvoří takového 47

48 služebníka, jehož problémy budou všem dobře známy a jehož konflikty udrží všechny posluchače napjaté a doslova přibité k židlím. Porozumění více a méně než Největší výzvou při tvorbě postav bývá takřka vždy vymyslet Více a Méně než člověk. Hráči sice chápou, že mechanika Více/Méně než by měla umocnit dramatičnost jejich postav, ovšem s vlastní implementací už mívají problémy. Klíčem k úspěchu je, aby se Více a Méně než mohly do příběhu zapojit nějakým smysluplným způsobem. Vezměte si třeba následující Více než, napsané pro služebníky obludného divadelníka Pána, jenž věří, že požíráním masa zkušených dramatiků dokáže vytříbit své divadelnické schopnosti: Umí psát dramatické, citově silné hry ne však, pokud ho pochválí ti herci, pro něž hru píše. Dokáže kohokoliv namaskovat tak, aby vypadal jako někdo jiný ale trvá to jen půl hodiny. Vypadá jako žena, postavou i hlasem ne však za chůze. 48

49 Všimněte si, jak tyto vlastnosti pevně pojí postavy s Pánovými Touhami a Potřebami a dokonce naznačují, jakými způsoby bude Pán své Touhy a Potřeby plnit. U prvního služebníka se sám nabízí zákaz stýkat se s herci, které by Pán rád najal pro své hry což může vést k zajímavým konfliktům. Druhý bude hrát klíčovou roli v Pánových snahách inscenovat pro vesničany nezvyklé zážitky, které z nich udělají vhodné adepty ke snězení. Třetí služebník bude v divadelnické společnosti hrát ženské role a v každodenním životě pak bude čelit odcizení a problémům kvůli záměně identity. Teď se podívejte na tato Méně než člověk: Cítí se nejlépe ve společnosti mrtvých, kteří nikoho nesoudí a nic po nikom nechtějí. V davu lidí nedokáže nic udělat leda že by mu společnost dělala mrtvá osoba. Trpí šedým zákalem, a tak nedokáže nikoho rozeznat leda po hlase. Při rozhovoru vytrvale uráží toho druhého ne však ve chvíli, kdy odbíjí kostelní zvony. Každá z těchto vlastností služebníkovi nějak komplikuje komunikaci s normálními lidmi. 49

50 Ve Více a Méně než člověk některých zkušených hráčů lze vysledovat zajímavé tendence. Na jednu stranu se dobrovolně vzdávají automatických úspěchů ve zlodějně, boji, plížení které můžeme považovat za tradiční činnosti RPG her a výměnou za ně si berou jedinečné, netradiční dovednosti významné pro plnění Pánových potřeb. Na stranu druhou svým postavám sami ztěžují mezilidskou komunikaci. V Mém životě s Pánem je to celkem snadné. Nechápejte to však tak, že musíte nutně zakázat Více než, která jsou orientována na tradičnější úkony: Má desetinásobnou sílu ne však, když jsou poblíž jiní lidé. Je kradmý a nepostřehnutelný ne však, pokud ho rozptyluje jídlo. Spíše si uvědomte, že vytvořením takovýchto vlastností žádá hráč Vypravěče, aby mu pomohl vyvářet scény, v nichž se projeví služebníkova důležitost. A když se podíváte na Méně než a přijde vám, že jakékoliv aktivování této vlastnosti bude k hráči nefér, pochopte, že hráč stojí o dramatické výzvy: 50

51 Je příšerně šeredný ne však v odrazu zrcadla. Živí se pouze zvířecí krví normální stravou jen tehdy, když jej krmí dítě. Všimněte si, o kolik méně problematickou se šerednost stává ve chvíli, kdy se postava dvoří dceři místního výrobce zrcadel, jehož dům je jimi doslova ověšený. A podívejte se, jak se komplikuje život krvežíznivého služebníka v prostředí, kde zvířata nebo děti jsou vzácné a úzce souvisí s Pánovými činnostmi. Jednorázová hra Můj život s Pánem je navržen pro hry, jejichž dokončení zabere několik herních sezení, takže pro hru, která by měla trvat jediný večer, je tak třeba provést několik úprav. V první řadě nepodléhejte mylné představě, že nízké hodnoty Strachu a Rozumu samy o sobě povedou ke krátké hře. Hru totiž budete muset začít i s pár body Lásky. A rovnou zapomeňte, že byste mohli začít hru scénami určenými k vybarvení postav. Naopak, musíte začít už ve chvíli, kdy došlo k naprostému zhroucení společenského řádu. Začněte tím, že každé postavě uvedete scénu, v níž ji Pán přikazuje, aby něco provedla Známosti jednoho z ostatních služebníků. Jen ať si Pán přeje její vraždu nebo něco takového. Není času nazbyt. 51

52 Služebníci jako nehráčské postavy Nehráčské postavy služebníků by se neměly zapisovat pomocí obvyklých vlastností. Mechanicky se s těmito postavami zachází stejně jako s vesničany nebo cizinci, takže v konfliktech s postavami jsou reprezentovány pouze Rozumem a bonusovými kostkami. Kdybyste nehráčským služebníkům přidělili hodnoty vlastností, riskovali byste, že jeden z nich se vzepře Pánovi a zahubí jej. A také byste hráčským postavám ubrali z jejich příběhové významnosti, protože nyní by Pán disponoval mocí, která neplyne z postav. A abychom věci ještě více ujasnili to také znamená, že Známosti nemohou zemřít jinak než přímou akcí jedné z hráčských postav. Sebastián a Carlotta Následuje krátká ukázka hry, která ilustruje provázanost jednotlivých scén v příběhu jednoho služebníka. Když jednou hraběnka Carlotta von Gali z okna pozorovala potulného soudce, kterak se ohání hlasem zákona a vynáší na náměstí své rozsudky, zatímco hlavu si nechává zdobit 52

53 skvostným a exotickým symbolem své funkce, bílou kadeřavou parukou, zahořela v ní touha tuto paruku vlastnit. Přikázala tedy svému služebníkovi Sebastiánovi, aby ji pro ni ukradl. Ne, hraběnko, pláče Sebastian. Copak jste neviděla tu jeho hůlku z dubového dřeva? Vždyť mě zbije! Strach je 3 a Rozum je 4. Sebastián nemá ani jeden bod Lásky, má Sebenenávist 4 a Únavu 3. Vypravěč si tedy kostí čtyřmi 4stěnnými kostkami za Carlottu a hráč hodí jen jednou. Hod vyhraje Carlotta, a Sebastián je tak povinen pokusit se o krádež. Vypravěč se věnuje scénám s ostatními hráči, až se nakonec vrátí zpět k hráči Sebastiána. Zeptá se ho, jestli se chce rovnou věnovat krádeži, nebo zda má na srdci jinou scénu, třeba Sblížení nebo tak něco. Hráče ale zrovna nic nenapadá, a tak Vypravěč uvede Sebastiána do scény, kdy přes lokál místního hostince pozoruje zmíněného soudce, kterak si v soukromé kóji pochutnává na umaštěné kachně. 53

54 Hráč se pokusí získat kostku za Intimitu tím, že popíše, jak Sebastián padne k soudcovým nohám a začne líbat lem jeho hábitu. Pane, vaše znalost práva mě dnes naprosto uchvátila. Vaše moudrost vám byla zajisté propůjčena samotným Duchem svatým. Prosím dovolte pokornému služebníčkovi, aby pro vás něco udělal. Dovolte tomuto ubožákovi, aby aby aby vám odvšivil vaši skvostnou paruku." Na straně Sebastiánova zlotřilého pokusu ukrást soudcovu paruku hází hráč sedmi kostkami, plus jednou kostkou za Intimitu. Proti němu stojí Vypravěč se čtyřmi kostkami. Všimněte si, že jelikož jde o Zlotřilost, nikoliv Násilí, tak ve skutečnosti není žádná šance, že by soudce svou dubovou holí vtloukl do Sebastiána bod Únavy. Sebastián vyhraje v hodu. Vypravěč hráči připomene, aby si zvýšil Sebenenávist, a poté zahraje, jak soudce zatáhne závěs kóje. Popíše, jak Sebastiánovi podává svou paruku. Dobrá, ale rychle. Následuje střih na další scénu. Vypravěč si opět odbude scény s ostatními hráči, než střihne zpět na Sebastiánova hráče. Chceš ještě něco? zeptá se. Paruku už máš. 54

55 Možná, že jsi při útěku ještě zaslechl, jak za tebou soudce křičí. Ale můžeme se přesunout k další scéně. Tak fajn, dobrá, poví hráč. Pamatujete na ty prostitutky, o nichž jsme mluvili? Chci, aby mezi nimi byla i Jacqueline, Sebastiánova Známost. Bude jí tak asi 40 let. Chtěl bych scénu, kde se s ní můžu sblížit. Dobře, odpoví Vypravěč. Přemýšlím. Hmm Co kdyby Sebastián nenápadně vstoupil do salónu toho nevěstince, kde pracuje, a zastihl ji tam? Hráč souhlasí a pak odehraje, jak se Sebastián pochlubí Jacquelině ukradenou parukou a pobídne ji, aby si ji vyzkoušela. Jacqueline mu připadá krásná, vysvětluje hráč. Připomíná mu jeho matku. Kostky jsou vrženy a Sebastiánův hod je lepší než ten Vypravěčův. Dostaneš bod Lásky a žádnou Sebenenávist, poví Vypravěč. Jacqueline se na chvíli zadívá do svého zrcátka a poté tě políbí na čelo. Střih. 55

56 Zbylí služebníci odehrají své scény a Vypravěč se opět dostane k Sebastiánovi. Pořád ještě jsi v nevěstinci. Nevadilo by, kdybys usnul v Jacquelinině pokoji? Nevadilo. Pustila mě nahoru, abych si zdřímnul. To zní dobře. Přesně tak se to stalo. A jenom abys věděl, o svou paruku jsi vůbec nepřišel. Pokud nedojde k žádnému konfliktu, kde by tě hod kostkou připravil o paruku, můžeš kdykoliv říct, že sis ji prostě vyzvedl od Jacqueliny. Takže ta paruka není u ní v pokoji? Klidně tam být může. Zatím jsme se na tom nedomluvili a já jsem nechtěl, aby ses kvůli tomu cítil nějak ukřivděně. Fajn to rád slyším. Dobrá. Takže ses probudil v Jacquelinině posteli, možná ani nevíš, kde jsi a kolem krku tě svírají pevné soudcovy prsty. Kde je moje paruka, ty proradný malý ničemo? 56

57 Hráč se na chvíli zamyslí a nakonec se rozhodne pro násilnou scénu. Poté popíše, jak Sebastián s hrůzou v očích popadne soudce v rozkroku, stiskne a zakroutí rukou. Jau, prohlásí jeden ze zbylých hráčů. Vypravěč podá Sebastiánově hráči kostku za Zoufalost. Hráč si tedy hází na Strach 3 plus Sebenenávist 5, což je osm 4stěnných kostek, plus jedna 6stěnná za Zoufalství. Vypravěč má sedm kostek. Hráč zvítězí, což by normálně znamenalo zvýšení Senenenávisti. Protože se však v situacích, kdy by Sebenenávist měla přerůst Rozum plus Lásku, spouští mechanika Projevy hrůzy, Sebastiánova Sebenenávist se nezvýší. Scéna se nicméně odehraje stejně, jako kdyby se Sebenenávist zvýšila. Sebastián uteče z pokoje a za sebou na posteli nechá vykrvácet soudce, Jacquelininy stříbrné nůžky zabodnuté do žaludku. Až opět dojde řada na Sebastiánova hráče, ten místo své scény odvypráví hrůzu mezi vesničany: 57

58 Pamatujete, jak soudce rozsoudil ty dva rozhádané bratry? Pozemky přidělil tomu mladšímu, protože ten má ženu a děti, které by po něm mohly půdu zdědit. Odůvodnil to tím, že kdyby je přidělil staršímu bratrovi, který nemá žádnou rodinu, během několika let by opět došlo ke sporu. Ten starší bratr se jmenuje Lewis. No a Lewis, který se po soudově rozhodnutí cítí značně ukřivděně, se vydal k bratrovu domu. Žena zrovna zametala na zápraží, když ho viděla přicházet po cestě. A něco v tom stylu, jakým kráčel, ji vyděsilo. Rychle se otočila zpět k domu, ale Lewis byl příliš rychlý. Dostal se do dveří dřív, než stihla zasunout závoru. Její obličej je rudý a zborcený slzami, ale nevydá ze sebe ani hlásku, když ji Lewis strhne na podlahu nechce probudit dítě. Když James touží po potomcích, tak ať je teda má, myslí si Lewis. 58

59 Poslední slova No, ne tak docela. Diskuze pokračují na The Forge (http://www.indie-rpgs.com), internetové komunitě zasvěcené hrám vlastněným autory, uspokojivému designu a vnitřní soudržnosti. Přidejte se k nám. Napište nám o vašich zážitcích z hraní Mého života s Pánem. Zeptejte se na nejasnosti v pravidlech. Nebo pište maily přímo mně: Těším se na vaše zprávy. Poznámka překladatele české diskuze k Mému životu s Pánem najdete na RPG fóru (www.rpgforum.cz) 59

60 Sebastián zažívá šťastný konec

61 Formulky Když Pán zadává příkaz Pán (strach plus sebenenávist) vs. služebník (láska mínus únava) Sbližování se Známostmi služebník (rozum mínus sebenenávist) vs. Známost (strach mínus rozum) Násilí vůči cizím postavám služebník (strach plus sebenenávist) vs. soupeř (rozum plus únava) Zlotřilost vůči cizím postavám služebník (strach plus sebenenávist) vs. soupeř (rozum) Násilí nebo zlotřilost vůči jinému služebníkovi služebník (strach plus sebenenávist) vs. služebník (strach plus sebenenávist) Poskytování pomoci přispěje tolika kostkami, kolik je láska mínus únava Pád do zajetí únava > rozum Projevy hrůzy sebenenávist > láska plus únava Spuštění Finále služebník úspěšně vzdoruje příkazu a láska > strach plus únava Ověření Pánovy smrti ve Finále služebník (láska mínus únava)vs. Pán (strach plus únava) 61

62 Poděkování Můj život s Pánem by nikdy nevznikl, nebýt nadšení a podpory mých přátel a milovaných, stejně jako vlivu jiných herních designérů. Myslím, že těmto nemohu dostatečně poděkovat: Puppetland, RPG hra, jejíž autorem je John Tynes. Mechaniky, které určují, co loutka dokáže a co nesvede, přímo ovlivnily Více než člověk a Méně než člověk v Mém životě s Pánem. The Pool, autorem kteréžto hry je James V. West. Přiřazování bonusových kostek za Intimitu, Zoufalství a Upřímnost v Mém životě s Pánem je přímým potomkem mechaniky bonusových kostek v The Pool. Trollblade, RPG hra od Rona Edwardse, má mechaniky pro určování vztahů s nehráčskými postavami, které vychází z podobných představ o naraci jako Známosti v Mém životě s Pánem. Hungry, Desperate and Alone, tři experimentální hry na upíry nesoucí stejný název, od Vincenta Bakera. První z nich má Intimitu jako vlastnost cizích postav. Druhá má zároveň Intimitu i Sebenenávist. Christine Battin, Scott Benker, Kirt Loki Dankmyer, Shawn Eastley, Ron Edwards, Thomas Fitch, Terry Gant, Matt Gwinn, Danielle Hall, Mike Holmes, Blake Hutchins, 62

63 Scott Knipe, Gordon C. Landis, Jon Levitt, William Masek, Joshua M. Neff, Matt Reynolds, Shawn Rhodes, Emily Shoop, Michael Smith a James Spahn. Mnohé z těch nejlepších příkladů uvedených v této knize pochází z jejich zkušebních her. Bez jejich dotazů by text byl mnohem nejasnější. A Projevy hrůzy by neexistovaly vůbec. Ilustrátoři Colin Theriot, Will Terrell a Ben Morgan. Skvěle se s nimi spolupracovalo. Jsou to nadaní, precizní profesionálové, kteří vzali mé pokyny a přivedli je k životu tak, jak jsem si nepředstavoval ani v těch nejdivočejších představách. Ron Edwards, který mi ukázal, co mě ještě brzdí. Můj život s Pánem vděčí za svůj vznik mimo jiné rozhovorům s Ronem, které značně obnovily mé nadšení pro tento koníček. Mike Holmes, který přišel s postřehem, že pro účely sledování vlastností se 4stěnné kostky hodí více, než jsem si původně myslel. Scott Knipe, jehož oči hororového labužníka zhltly první draft této knihy a který mě povzbudil zdviženými palci. A ze všeho nejvíc Danielle Hall, jejíž láska a podpora mě stále drží na nohou. Její úctyhodná kreativita a moudrost tvarovaly Můj život s Pánem od prvních zkušebních her na GenConu 2002 až po příklad Sebastián a Carlotta. 63

64 Doslov k českému překladu Cesta Mého života s Pánem na světlo světa byla podivuhodně trnitá. Zezačátku probíhala velmi hladce, překlad byl během několika dní hotov, kontaktoval jsem Paula Czegeho a ten z něj byl nadšen. Domluvili jsme se, že jej uveřejníme na jeho stránkách jako bonus pro zákazníky, kteří si koupili originální verzi. To bylo více než před rokem. Krátce poté se cesta překladu zanořila do neproniknutelného houští internetové komunikace. Můj kontakt s Paulem slábl, až nakonec přestal úplně. Přestože jsme byli domluveni, že český překlad vystavíme na jeho stránkách, už drahnou dobu jsem se marně snažil doručit mu finální verzi. Octnul jsem se mezi dvěma mlýnskými koly buď jsem si mohl dál nechat překlad jen pro sebe, nebo jsem jej mohl vydat "neoficiálně". Po půl roce marné snahy o obnovení kontaktu nakonec zvítězilo to druhé, jelikož se domnívám, že Můj život s Pánem je hra, kterou je dobré mít v češtině za každou cenu. Přesto přese všechno vás prosím: jestliže se vám hra zalíbí, zamiřte na stránky a kupte si originál. PDF stojí v přepočtu pouhých 200 korun a koupí učiníte vstřícné gesto autorovi a podpoříte jeho další tvorbu. Podporu v českém jazyce beru na svá bedra. Zavítejte prosím na RPG fórum, kde vám v následující diskuzi s radostí zodpovím vše ohledně Mého života s Pánem: V září 2007, Jiří "Markus" Petrů 64

65 Můj život s Pánem karta postavy Sebenenávist Únava Více než člověk Méně než člověk Strach Rozum Když Únava převyšuje Rozum Pád do zajetí Známost Láska Projevy hrůzy Když by Sebenenávist měla převýšit Lásku plus Rozum Až Láska převýší Finále se spouští Strach plus Únavu Možné epilogy 1. Únava je vyšší než Rozum plus Sebenenávist: Služebník vzdá svůj vnitřní boj a odejde či prchne do neznáma. 2. Sebenenávist plus Únava jsou vyšší než Láska plus Rozum: Služebník je zabit. 3. Sebenenávist je vyšší než Únava plus Rozum: Služebník zničí sám sebe. 4. Láska plus Rozum jsou vyšší než Sebenenávist plus Únava: Služebník se začlení mezi vesničany. 5. Láska je nulová: Služebník povstane z popela Finále a stane se stám zdrojem strachu. 6. Senebenávist plus Únava se rovnají Lásce plus Rozumu: služebník si najde nového Pána Paul Czege. Všechna práva vyhrazena. Tuto stránku je povoleno kopírovat pro osobní potřebu.

66 Z l o t ř i l o s t a sebenenávist Život služebníka je těžký, Provádíte tak hrůzné skutky, že je zhola nemožné smýšlet o sobě v dobrém. Carlotta Kéž by vás tak někdo měl rád... Prue Sebastián a Volya Můj život s Pánem Hra na životní příběhy 10 $

67

Medvídek Teddy barvy a tvary

Medvídek Teddy barvy a tvary CZ Habermaaß-hra 5878 Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary První umísťovací hra pro 1 až 4 malé medvídky od 2 let. Autor: Christiane Hüpper Ilustrace:

Více

Habermaaß-hra 4280. Nešikovná čarodějnice

Habermaaß-hra 4280. Nešikovná čarodějnice CZ Habermaaß-hra 4280 Nešikovná čarodějnice Nešikovná čarodějnice Okouzlující sledovací hra podporující rychlé rozhodování, pro 2 až 4 hráče ve věku od 5 do 99 let. Hra má FEX efekt pro zvýšení stupně

Více

Habermaaß-hra 4511. Divocí Vikingové

Habermaaß-hra 4511. Divocí Vikingové CZ Habermaaß-hra 4511 Divocí Vikingové Hra Habermaaß č. 4511 Divocí Vikingové Riskantní sázková hra pro 2 5 odvážných Vikingů ve věku 6 99 let. Autor: Ilustrace: Délka hry: Wolfgang Dirscherl Michael Menzel

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 2014 Michal Garšic Tato publikace, ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani poskytována třetím osobám. Také nesmí být šířena

Více

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Emoce a škola Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Člověk není rozumná bytost, která má emoce, ale emocionální bytost, která občas myslí. (F.Koukolík) Základní charakteristika Emočně inteligentní

Více

Vzdělávací kurz pro přípravu vůdčích osobností

Vzdělávací kurz pro přípravu vůdčích osobností Vzdělávací kurz pro přípravu vůdčích osobností Plánování zaměřené na člověka 3. část 10. listopadu 2013 Obsah kurzu Co jsme se naučili u domácích úkolů? Nástroje plánování zaměřeného na člověka: Příběh,

Více

Habermaaß-hra 3123A /4448N. Tanec s vejci

Habermaaß-hra 3123A /4448N. Tanec s vejci CZ Habermaaß-hra 3123A /4448N Tanec s vejci Tanec s vejci Živá hra plná poskakování s vejci pro 2-4 hráče ve věku od 5 do 99let. Autor: Ilustrace: Roberto Fraga Martina Leykamm Obsah: 1 dřevěné vejce 9

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

Patologické hráčství. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Patologické hráčství. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Patologické hráčství Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ Patologické hráčství aneb není

Více

MONSTRA & MÝTY. (Monster & Mythen)

MONSTRA & MÝTY. (Monster & Mythen) MONSTRA & MÝTY (Monster & Mythen) Alan R. Moor Richard Borg 1.0 Úvod V jednom fantastickém světě spolu bojují mocní čarodějové, trpaslíci, trollové, skřeti a nemrtví. Hráči velí jejich armádám (pěchotě,

Více

Možnost spolupráce knihovny a školy v 21. století. Mediální výchova

Možnost spolupráce knihovny a školy v 21. století. Mediální výchova Možnost spolupráce knihovny a školy v 21. století Mediální výchova Mediální výchova seznamuje žáky s principy fungování médií. Mediální gramotnost lze chápat jako schopnost zkoumat a analyzovat informace,

Více

strategická desková hra pro dva hráče

strategická desková hra pro dva hráče strategická desková hra pro dva hráče Hrací potřeby: Sada 10 hracích kamenů pro každého hráče: 2 Pěšáci, 2 Rytíři, 1 Věž, 1 Zvěd, 1 Generál, 1 Katapult, 1 Lučištník, 1 Král 1 kámen se symbolem vlajky 4

Více

5 RAD A TIPŮ, JAK VYDĚLÁVAT PENÍZE NA BURZE. burzaprokazdeho.cz Petr Novák pecan.novak@gmail.com

5 RAD A TIPŮ, JAK VYDĚLÁVAT PENÍZE NA BURZE. burzaprokazdeho.cz Petr Novák pecan.novak@gmail.com 5 RAD A TIPŮ, JAK VYDĚLÁVAT PENÍZE NA BURZE Chcete vědět: Co dělat, abychom vydělávali na burze peníze? Co nedělat, abychom vydělávali na burze peníze? Tak v tom případě Vás mohu ujistit o tom, že máte

Více

KAMIONEM PO EVROPĚ "Kdo si hraje, nezlobí!" Vyrobeno výrobním družstvem Eva ve spolupráci s FaF VFU BRNO Nápad: Výrobní družstvo disk Říčany

KAMIONEM PO EVROPĚ Kdo si hraje, nezlobí! Vyrobeno výrobním družstvem Eva ve spolupráci s FaF VFU BRNO Nápad: Výrobní družstvo disk Říčany KAMIONEM PO EVROPĚ "Kdo si hraje, nezlobí!" Vyrobeno výrobním družstvem Eva ve spolupráci s FaF VFU BRNO Nápad: Výrobní družstvo disk Říčany OBSAH HRY: 1. Herní plán 2. Kamiony z moduritu - 6 ks. 3. Karty

Více

Príprava hry. 1. Umístěte nový herní plán na původní, jak je zobrazeno níže. jídla na loviště

Príprava hry. 1. Umístěte nový herní plán na původní, jak je zobrazeno níže. jídla na loviště Príprava hry Herní materiál: 1 herní plán 1 deska hráče (pro 5. hráče) 10 dřevěných figurek černé barvy (pro 5. hráče) 3 černé dřevěné kostičky (2 velké, 1 malá) 4 malé kostičky ve 4 barvách 10 dřevěných

Více

5 RAD A TIPŮ. Jak vydělávat peníze na burze. #Burza pro každého - 5 rad a tipů. >> zpět na Obsah. elektronická publikace 2015

5 RAD A TIPŮ. Jak vydělávat peníze na burze. #Burza pro každého - 5 rad a tipů. >> zpět na Obsah. elektronická publikace 2015 Název kapitoly 5 RAD A TIPŮ Jak vydělávat peníze na burze elektronická publikace 2015 1 Pár slov úvodem Pár slov úvodem Investování a obchodování na kapitálových trzích se věnuje již od roku 2006. Je absolventem

Více

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014 Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 214 Rozdaných dotazníků: 76 Odevzdaných dotazníků: 7 Z toho: Počet odevzdaných dotazníků

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu

Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu Co jsme si připravili Hranice maximálního výkonu Výsledky, úspěch a životní

Více

Chytrý medvěd učí počítat

Chytrý medvěd učí počítat CZ Habermaaß-hra 3151A /4547N Chytrý medvěd učí počítat Medvědí kolekce vzdělávacích her pro 2 až 5 hráčů ve věku od 4 do 8 let. S navlékacím počítadlem Chytrého medvěda a třemi extra velkými kostkami.

Více

TEST LOGIKY. Využitelný pro měření kompetence: řešení problémů, orientace v informacích

TEST LOGIKY. Využitelný pro měření kompetence: řešení problémů, orientace v informacích TEST LOGIKY Využitelný pro měření kompetence: řešení problémů, orientace v informacích Forma: papír - tužka Čas na administraci: max. 25 min. Časový limit: ano Vyhodnocení: ručně cca 10 minut jeden testovaný

Více

Rozšířený obchod. Náhrada za slabý list (karty v ruce)

Rozšířený obchod. Náhrada za slabý list (karty v ruce) Tato alternativní pravidla jsou určena hráčům, kteří již mají s hrou World of Tanks: Rush určité zkušenosti a chtěli by svůj zážitek ze hry prohloubit, a také obecně zkušeným hráčům moderních společenských

Více

(Dotazník, jehož cílem je zjistit, jakým způsobem se stavíme ke konfliktu.)

(Dotazník, jehož cílem je zjistit, jakým způsobem se stavíme ke konfliktu.) PŘÍLOHA (Dotazník, jehož cílem je zjistit, jakým způsobem se stavíme ke konfliktu.) Thomas-Kilmannův test konfliktů Zamyslete se nad následujícími situacemi, je zřejmě, že Vaše přání se budou lišit od

Více

Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8

Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8 Obsah OBSAH Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8 Proděláváte syndrom mrzutého muže? 10 Zažíváte mužskou depresi? 10 Jak používat tuto knihu 11 Část 1: Problém 12 Kapitola 1: Syndrom

Více

Překonejte své strachy, aneb jak bude vypadat naše spolupráce.

Překonejte své strachy, aneb jak bude vypadat naše spolupráce. www.terezavlckova.cz 2015 Tereza Vlčková CHCI PODNIKAT!!! Kniha o tom, jaké strachy je třeba překonat, než začnete podnikat, kdy je ideální doba a jak to vše společně zvládneme. Spokojená, seberealizovaná

Více

Symbol Učení ducha: Člověk. Člověk a lidství

Symbol Učení ducha: Člověk. Člověk a lidství Symbol Učení ducha: Člověk Člověk a lidství FIGU 1998 německy, 2011 česky Některá práva vyhrazena. Pokud není uvedeno jinak, je toto dílo licencováno dle: www.figu.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ch/ Nekomerční

Více

MOTIVACE Workshop: Přínos ŠVP a motivace pedagogického sboru

MOTIVACE Workshop: Přínos ŠVP a motivace pedagogického sboru MOTIVACE Workshop: Přínos ŠVP a motivace pedagogického sboru Lektoři: Ing. Drahomíra Rancová, Gymnázium Rokycany Petra Váchová, PedF Plzeň Z lat. movere = hýbati se: souhrn hybných činitelů, které vedou

Více

Princes of Florence - Pro Ludo

Princes of Florence - Pro Ludo Princes of Florence - Pro Ludo Die Fürsten von Florenz Pravidla pro rozšíření (Pro Ludo) Pravidla pro 2 hráče Při hře 2 hráčů použijte následující pravidla: Peníze do začátku: 2500 Florinů Základní cena

Více

Ahoj, jmenuji se Draculaura. V téhle knížce si o mně přečteš úplně všechno.

Ahoj, jmenuji se Draculaura. V téhle knížce si o mně přečteš úplně všechno. Ahoj, jmenuji se Draculaura. V téhle knížce si o mně přečteš úplně všechno. Draculaura Dcera Drákuly Beznadějná romantička VĚK 1599 let. Nemůžu se dočkat, až mi bude sladkých 1600. ZABIJÁCKÝ STYL Ráda

Více

Pravidla hry Cashflow 101

Pravidla hry Cashflow 101 Pravidla hry Cashflow 101 Příprava před hraním: 1) zvolte si Bankéře 2) zamíchejte kartičky Příležitost, Trh a Nicotnosti a umístěte je na herní desku 3) Bankéř rozdá hráčům Cashflow listy, figurky Krys

Více

Pomocné nástroje pro vyhodnocování potřeb dítěte a komunikaci s dítětem

Pomocné nástroje pro vyhodnocování potřeb dítěte a komunikaci s dítětem Pomocné nástroje pro vyhodnocování potřeb dítěte a komunikaci s dítětem Pomocné nástroje pro vyhodnocování potřeb dítěte a komunikaci s dítětem Pracovní listy upravil a navrhl Jindřich Racek a kol. Obrázky

Více

Cíl hry. Obsah. Příprava

Cíl hry. Obsah. Příprava PRAVIDLA HRY Cíl hry Ocitli jste se v kůži malého prasátka. Vaším největším přáním je postavit pevný a krásný dům, kde budete moci trávit dlouhé zimní večery. Abyste toho docílili, nebudete potřebovat

Více

Zdravé klima v komunitních školách

Zdravé klima v komunitních školách Zdravé klima v komunitních školách Zajímavý název vzdělávacího programu Zdravé klima v komunitních školách v rámci průřezového tématu Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání a také jeho zaměření

Více

Habermaaß-hra 5589. Klasické kostky Kravička Karla

Habermaaß-hra 5589. Klasické kostky Kravička Karla CZ Habermaaß-hra 5589 Klasické kostky Kravička Karla Vážení rodiče, gratulujeme k zakoupení hry z cyklu "Moje první hra - Farma". Učinili jste správné rozhodnutí a umožnili svému dítěti učit se prostřednictvím

Více

Dotazník pro (sebe)posouzení

Dotazník pro (sebe)posouzení 1 Dotazník pro (sebe)posouzení Kontaktní informace Jméno (stačí křestní) E-mail Tel. Věk Aktuálně využívaná podpora Aktuálně mi poskytuje podporu: Neplacená péče rodiny, přátel nebo sousedů Placená (z

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug

Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug Ve webovém prohlížeči by měla být načtení nějaká neutrální stránka, například Google. Dobrý den. Jmenuji se a budu

Více

k a p i t O l a 1 Záhada existence

k a p i t O l a 1 Záhada existence Kapitola 1 Záhada existence Všichni existujeme jen krátkou chvíli a během ní prozkoumáme jen malou část celého vesmíru. Ale lidé jsou zvídavý druh. Žasneme a hledáme odpovědi. Žijíce v tomto obrovském

Více

ATP Otrokovice 2013 single

ATP Otrokovice 2013 single ATP Otrokovice 2013 single Opět tu máme atraktivní sezónní tenisovou soutěž, kde má každý jedinečnou možnost zahrát si větší počet zápasů a hlavně s různými soupeři s cílem neustále se zdokonalovat ve

Více

2013 "Jdi za světlem" All Rights Reserved

2013 Jdi za světlem All Rights Reserved Obsah Slovo úvodem Kartářská etika 4 Zavírací karta 5 Stínová karta 5 Kvintesence 5 Nesrozumitelná karta. 5 Určení času. 6 Výklad bez otázky Andělské výklady Výklad na otázku ANO/NE.. Triangl (tři karty)

Více

Česká asociace squashe občanské sdružení IČ : 481 32 217 Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 Strahov Tel./fax.:+420 2 2051 1098, 777/ 638 360

Česká asociace squashe občanské sdružení IČ : 481 32 217 Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 Strahov Tel./fax.:+420 2 2051 1098, 777/ 638 360 Zkrácená Pravidla squashe Tato zkrácená verze Pravidel squashe byla vytvořena, aby pomohla hráčům pochopit základy. Všichni hráči by si měli přečíst kompletní verzi Pravidel squashe. Čísla v závorkách

Více

Asertivní komunikace

Asertivní komunikace Asertivní komunikace assere = tvrdit, stát na svém, prosazovat Personální kompetence 4. přednáška 1/14 Asertivita znamená stát za svými zákonnými právy, aniž by se poškodila práva druhých. Asertivita je

Více

Příručka aplikace Granatier. Mathias Kraus

Příručka aplikace Granatier. Mathias Kraus Mathias Kraus Překlad: Lukáš Vlček 2 Obsah 1 Úvod 5 2 Jak hrát 6 3 Herní pravidla, strategie a tipy 7 3.1 Předměty........................................... 7 3.1.1 Aréna.........................................

Více

TVARY V LOŽNICI. Místnost do L

TVARY V LOŽNICI. Místnost do L Místnost do L TVARY Mnoho lidí se podvědomě vyhýbá místnostem do L, ale jen kvůli tomu, že jim připomínají nůž. Taková místnost by se jim podle nich mohla zařezávat do života. Skutečnost je však jiná.

Více

Herní řád soutěžního pořadu,,míň JE VÍC!

Herní řád soutěžního pořadu,,míň JE VÍC! Herní řád soutěžního pořadu,,míň JE VÍC! I. Soutěž a pořadatel soutěže 1. Pořad Míň je víc! je všeobecná znalostní televizní soutěž, v níž vždy tří soutěžní páry soutěží o to, který z nich uvede takovou

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU. Eva Peršinová 2015 www.vitarianstyle.com

Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU. Eva Peršinová 2015 www.vitarianstyle.com Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU 1 Krásný den Jmenuji se Eva Peršinová a vítám vás na webových stránkách www.vitarianstyle.com. Pojďme se nyní podívat na třetí video s názvem: Jak na to, v podstatě

Více

aneb Snadné psaní bez pravidel Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013

aneb Snadné psaní bez pravidel Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 aneb Snadné psaní bez pravidel Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Finanční trh je přesycen finančními poradci a zprostředkovali pojištění. Určitě využíváte všechny dostupné aplikace

Více

STRÁNKA BY NEMĚLA BÝT POUZE VIZITKOU, ALE MĚLA BY BÝT PRODEJCEM

STRÁNKA BY NEMĚLA BÝT POUZE VIZITKOU, ALE MĚLA BY BÝT PRODEJCEM Dnes se prakticky podíváme na to, co všechno musí letos vaše stránky umět, aby fungovaly a vydělávaly. STRÁNKA BY NEMĚLA BÝT POUZE VIZITKOU, ALE MĚLA BY BÝT PRODEJCEM Toto je první věc, která je velmi

Více

Pitný režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Pitný režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku Pitný režim Vítejte na našem dialyzačním středisku Proč musím omezovat příjem tekutin? Jednou z hlavních funkcí ledvin je udržet v těle rovnováhu tekutin. Pokud ledviny selžou, tělo se těžko zbavuje jejich

Více

Myši vzhůru nohama. podle Roalda Dahla

Myši vzhůru nohama. podle Roalda Dahla podle Roalda Dahla B yl jednou jeden starý pán, kterému bylo 87 let a jmenoval se Labon. Celý svůj život to byl klidný a mírumilovný člověk. Byl velmi chudý, ale velmi šťastný. Když Labon zjistil, že má

Více

BEZPEČNOST MOBILNÍCH TELEFONŮ

BEZPEČNOST MOBILNÍCH TELEFONŮ BEZPEČNOST MOBILNÍCH TELEFONŮ Jsou mobilní telefony nebezpečné? Protikladné zprávy o škodlivém vlivu mobilních telefonů na zdraví se začaly objevovat na konci 90. let. Do vědeckého výzkumu škodlivosti

Více

8. Od posledního okamžiku, kdy míček leží nehybně před vyhozením do výšky, až do okamžiku, kdy je udeřen

8. Od posledního okamžiku, kdy míček leží nehybně před vyhozením do výšky, až do okamžiku, kdy je udeřen 1. K hrací ploše patří 2. "Síťka" se skládá 3. Strana pálky, používaná k udeření míčku 4. Strana pálky, která se nepoužívá ke hře 5. Hráč je povinen poskytnout pálku, s níž chce hrát k přezkoumání 6. Pálku

Více

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné.

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné. Každá myšlenka, kterou si naše mysl vytvoří, většinou vytvoří i tu činnost, o které jsme přemýšleli. Všechno, co vyprodukuje naše mysl, chce produkovat i naše tělo. Je to automatický proces, který má většina

Více

FRAGMASTER ORIGINS. Vítejte u základní návrhové verze hry Fragmaster Origins, která dodává jednoduchá pravidla pro Deathmatch sci-fi arény.

FRAGMASTER ORIGINS. Vítejte u základní návrhové verze hry Fragmaster Origins, která dodává jednoduchá pravidla pro Deathmatch sci-fi arény. FRAGMASTER ORIGINS Vítejte u základní návrhové verze hry Fragmaster Origins, která dodává jednoduchá pravidla pro Deathmatch sci-fi arény. Hra je volně inspirovaná Fraghammerem, českým fan-módem pro Warhammer

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

Soustředění. 2015 Kateřina Sodomková, katerinasodomkova.cz. všechna práva vyhrazena

Soustředění. 2015 Kateřina Sodomková, katerinasodomkova.cz. všechna práva vyhrazena Soustředění 2015 Kateřina Sodomková, katerinasodomkova.cz všechna práva vyhrazena Umění soustředit se Ano, někdy to je skutečně umění, dokázat se plně soustředit na to, co děláme. Jsou situace, kdy nám

Více

Kurz práce s informacemi

Kurz práce s informacemi Kurz práce s informacemi Hra - vyučovací metoda Vypracoval: Jakub Doležal (362999) Obsah Hra - vyučovací metoda...4 Didaktická hra...4 Druhy didaktických her...4 Výběr her...6 Rozhodovací hra...7 Paměťová

Více

6 tipů. pro Strategii k radosti. Michal Kolář www.kolami.cz

6 tipů. pro Strategii k radosti. Michal Kolář www.kolami.cz 6 tipů pro Strategii k radosti Michal Kolář www.kolami.cz Do rukou se Vám dostává ebook 6 tipů pro Strategii k radosti s tipy, které dokáží posunout affiliate spolupráci v kombinaci s PPC reklamou na jiný

Více

Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení školy

Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení školy Název projektu: Reg. č. projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Modul : Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení

Více

Prava a povinnosti cizinců na českém. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.

Prava a povinnosti cizinců na českém. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1. Prava a povinnosti cizinců na českém Time pracovním management trhu NÁCVIKOVÁ WORKSHOP LEKCE pracovní listy Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.00/34351)

Více

Habermaaß-hra 4638. Moje první hra Můj den

Habermaaß-hra 4638. Moje první hra Můj den CZ Habermaaß-hra 4638 Moje první hra Můj den Moje první hra Můj den Dvě barevné umísťovací hry pro 1-2 hráče ve věku od 2 let, nebo jedno dítě a dospělého. Autor: Hanna Bachmann Design: Jutta Neundorfer

Více

V tomto prostředí jsou postupně zaváděny různé typy úloh.

V tomto prostředí jsou postupně zaváděny různé typy úloh. Matematické prostředí Děda Lesoň umožňuje dětem pracovat s veličinou zapsanou ikonicky (nikoliv číslem). Uvedeno je příběhem o dědovi Lesoňovi, ochránci zvířátek. Nejprve jsou u Lesoně pouze tři druhy

Více

Habermaaß-hra 4935. Magie stínů

Habermaaß-hra 4935. Magie stínů CZ Habermaaß-hra 4935 Magie stínů Magie stínů Magická stínová hra pro 2 až 4 hráče ve věku od 4 do 99 let. Autor: Kai Haferkamp Ilustrace: Marc Robitzky Délka hry: cca. 15 až 20 minut Obsah: 4 malé kouzelné

Více

Rady a tipy jak být ve vyhledavačích na první místě. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013

Rady a tipy jak být ve vyhledavačích na první místě. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 Rady a tipy jak být ve vyhledavačích na první místě. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Rád bych vám nyní představil způsoby a tipy, jak umístit váš web na první pozice ve vyhledavačích.

Více

ALKOHOL, pracovní list

ALKOHOL, pracovní list ALKOHOL, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ALKOHOL V naší kultuře se alkohol pojímá jako tzv. sociální pití. Je

Více

TÝDEN PRVNÍ. a proto si je pojďme nyní představit

TÝDEN PRVNÍ. a proto si je pojďme nyní představit TÝDEN PRVNÍ Tímto vás vítáme v e-learningovém kurzu knihoven VUT, který je zaměřený na zvyšování vaší informační gramotnosti. Dříve než se pustíme do samotného obsahu kurzu, dovolte nám krátké úvodní slovo

Více

Písek by Night. Šedá eminence. Lidský Setting

Písek by Night. Šedá eminence. Lidský Setting Písek by Night Šedá eminence Lidský Setting 12. - 16. srpna 2009 Obsah Obsah...2 Lidský setting...3 Zastupitelstvo...3 LARPolicie...3 Mafie...4 Měna ve světě Písek by Night Fufníky...4 Banka...5 2 Lidský

Více

Asertivní komunikace

Asertivní komunikace Asertivní komunikace Kde se vzalo, tu se vzalo Autorem metody tréninku asertivity je Američan Andrew Salter. Své žáky učil spontánním reakcím, přiměřenému projevu emocí a umění stát si za svým. dovednost

Více

Abraham Hicks Jak přichází Donald Trump na své myšlenky?

Abraham Hicks Jak přichází Donald Trump na své myšlenky? Abraham Hicks Jak přichází Donald Trump na své myšlenky? Host: Mnoho z těchto věcí je pro mě nových, hodně je starých. Takto jdu svým životem a je to úžasné. A teď jsem ve svém životě na místě, kde se

Více

Projekt pro školu. Naše planeta potřebuje pomoc

Projekt pro školu. Naše planeta potřebuje pomoc Projekt pro školu Naše planeta potřebuje pomoc Nezáleží na tom, ve které části světa žijete, stačí poslouchat zprávy nebo číst noviny, abyste si uvědomili, že naše planeta je v nebezpečí. Znečištěná voda,

Více

HERNÍ PLÁN IVT SYNOT

HERNÍ PLÁN IVT SYNOT HERNÍ PLÁN IVT SYNOT 1 Celtic Magick Celtic Magick je hra se čtyřmi válci a 81 výherními liniemi. Hra obsahuje 10 různých symbolů. Ve hře Celtic Magick může hráč nastavit sázky v následujících krocích:

Více

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Metodika poradenství Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Úvod V následujícím textu je popsán způsob vedení rozhovoru s klientem, jehož cílem je pomoci klientovi prozkoumat jeho situaci, která ho přivedla

Více

MŮJ ZAČÁTEČNÍ BOJ S NÁVŠTĚVNOSTÍ

MŮJ ZAČÁTEČNÍ BOJ S NÁVŠTĚVNOSTÍ TŘETÍ STRATEGIE: NÁVŠTĚVNOST V minulých videích jsem vám ukázal, jak správně vytvořit produktovou sekvenci a opravdu znásobit hodnotu i zisk z každého zákazníka. Dále, jak zvýšit konverzi, aby každou z

Více

Alícia Hamm. 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012

Alícia Hamm. 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012 Alícia Hamm 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012 ČAS ROVNOVÁHY (1) Možná bychom měli najít nové slovo pro "čas". Je tolik významů tohoto slova, že je vždy třeba vysvětlovat, co jsme měli na mysli, když

Více

Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy)

Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy) Přednáška Soňi Smolkové-Syřinkové Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy) Komunikační dovednosti jsou nedílnou součástí tzv. soft skills (v českém překladu měkké dovednosti). Individuální

Více

371 118 Pohybová hra mé tělo

371 118 Pohybová hra mé tělo 371 118 Pohybová hra mé tělo Pomocí tohoto materiálu je možné provádět různé aktivity pro procvičování pohybu, které směřují k poznání a ovládání vlastního těla. Zvláštnost této hry spočívá v rozmanitosti

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Kresba pastelkami. O námětech obrazů (M.Brožová)

Kresba pastelkami. O námětech obrazů (M.Brožová) Kresba pastelkami O námětech obrazů (M.Brožová) http://www.pastelky.cz/obrazy-kreslene-pastelkami Kam chodíte na nápady? Nápad na obraz ke mně přichází jako celek, buď se mi zdá ve snu, nebo mě navštíví,

Více

Označte, který stupeň Vaše dítě/ děti navštěvuje/ navštěvují:

Označte, který stupeň Vaše dítě/ děti navštěvuje/ navštěvují: Počet odpovědí: 296 v.voltr@zs-jestedska.cz Upravit formulář Zobrazit všechny odpovědi Publikovat analýzu Souhrn Označte, který stupeň Vaše dítě/ děti navštěvuje/ navštěvují: I. 172 58 % II. 84 28 % I.

Více

A05 Stanovení způsobů ověření Praktické předvedení praktická neznamená jen manuální nebo ruční

A05 Stanovení způsobů ověření Praktické předvedení praktická neznamená jen manuální nebo ruční A05 Stanovení způsobů ověření Způsob ověření se stanovuje pro každé jednotlivé kritérium. Určuje, jakým postupem je kritérium ověřováno. Základní způsoby ověření jsou: - praktické předvedení - písemné

Více

Asertivita. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Asertivita. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Asertivita MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 1 Název materiálu: Asertivita Ročník:

Více

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země?

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? SPEECH/10/446 Štefan Füle Evropský komisař pro rozšíření a politiku sousedství Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? Veřejné slyšení, Evropský parlament

Více

FLL VÝZKUMNÁ PREZENTACE 2013

FLL VÝZKUMNÁ PREZENTACE 2013 FLL VÝZKUMNÁ PREZENTACE 2013 Připravit se, Zůstat v bezpečí, Napravit škody V projektu přírodních živlů váš tým: Identifikuje komunitu, která by mohla být postižena přírodním živlem Popíše problém, který

Více

Příprava k učební jednotce hodině prvouky v 2. ročníku ZŠ "Rozhodování o domácím mazlíčkovi"

Příprava k učební jednotce hodině prvouky v 2. ročníku ZŠ Rozhodování o domácím mazlíčkovi Příprava k učební jednotce hodině prvouky v 2. ročníku ZŠ "Rozhodování o domácím mazlíčkovi" Anotace Lekce představuje jednu z možností, jak integrovat zvolené téma do hodiny čtení a propojit práci s textem

Více

ODVAHU! Knížka o přežití. Okamžitá pomoc při strachu, úzkosti a panice

ODVAHU! Knížka o přežití. Okamžitá pomoc při strachu, úzkosti a panice Dr. med. Claudia Croos-Müller ODVAHU! Knížka o přežití Okamžitá pomoc při strachu, úzkosti a panice 12 a ½ cvičení pro okamžitou pomoc pro získání klidu a odvahy V této knize najdeš následující cvičení:

Více

KDYŽ NEJDE VYHRÁT. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: ZV a GV: OSV, MKV, VDO (ZV) OV: OVDS

KDYŽ NEJDE VYHRÁT. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: ZV a GV: OSV, MKV, VDO (ZV) OV: OVDS aktivita KDYŽ NEJDE VYHRÁT ANOTACE: Aktivita vede žáky k zamyšlení nad tím, že neúspěch má mnohdy objektivní příčiny, které nelze ovlivnit. Žáci pracují s emocemi, které neúspěch doprovází, a pokusí se

Více

SOUHRA BOUŘLIVÁKŮ. Určeno dětem ZŠ a SŠ ve věku 11-18 let

SOUHRA BOUŘLIVÁKŮ. Určeno dětem ZŠ a SŠ ve věku 11-18 let SOUHRA BOUŘLIVÁKŮ Určeno dětem ZŠ a SŠ ve věku 11-18 let Motto: "Život je Hra, hraj ji život je Píseň, zpívej ji život je Boj, přijmi jej život je Sen, uskutečni ho život je Oběť, nabídni ji život je Láska,

Více

gamifikace pro verejnost hravý event marketing

gamifikace pro verejnost hravý event marketing ˇ pro verejnost hravý event marketing Chtěli byste dát vědět více lidem o své instituci, značce či produktu a oslovit nové cílové skupiny? více motivovat již stávající klienty k určité činnosti a vzbuzovat

Více

Obrázkové Bingo. trojúhelník. zebra. králík ovce. boty. motorka. židle Příroda a počasí

Obrázkové Bingo. trojúhelník. zebra. králík ovce. boty. motorka. židle Příroda a počasí Obrázkové Bingo Obsah Toto balení obsahuje 100 obrázkových karet. Karty mají na jedné straně obrázek a na druhé význam obrázku jiné karty. Dále balení obsahuje 36 hracích karet. Na těchto hracích kartách

Více

Během několika minulých let jsem objevil kouzlo jednoduchých rutinních

Během několika minulých let jsem objevil kouzlo jednoduchých rutinních 14. ZJEDNODUŠENÍ DENNÍHO REŽIMU Během několika minulých let jsem objevil kouzlo jednoduchých rutinních návyků zvláště ráno a večer. Takové pravidelné návyky vás mohou nabít energií pro celý den a zároveň

Více

Reagujete ukvapeně, nebo promyšleně?

Reagujete ukvapeně, nebo promyšleně? Reagujete Co byste v podobných situacích řekli a udělali vy? Když nebudete svoje reakce procvičovat, nikdy se nezměníte. Váš kolega prezentuje projekt, který jste spolu zrovna dokončili. Čekáte, až se

Více

Miliónový rok. David Kirš a Bohdana Kabátová www.milionovyrok.cz

Miliónový rok. David Kirš a Bohdana Kabátová www.milionovyrok.cz Miliónový rok David Kirš a Bohdana Kabátová www.milionovyrok.cz ÚSPĚCH NENÍ ŽÁDNÉ TAJEMSTVÍ ZPŮSOB MYŠLENÍ + VĚCI DĚLAT MÁTE JEDEN CÍL OVLÁDAT ENERGII (život sám i hmotné věci v něm jsou energie) (otevřete

Více

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM Radka Josková 1. LEKCE JAN 7,38 CÍL: vzbudit žížeň po Duchu svatém, touhu, otevřít srdce TÉMA: voda v přírodě a jak je to bez ní, voda v Bibli, Boží zaslíbení VĚK: předškolní

Více

Na pravidelné investice je (stále) spolehnutí

Na pravidelné investice je (stále) spolehnutí Na pravidelné investice je (stále) spolehnutí Pravidelné investice jsou stále nejspolehlivější cestou, jak se dostat k většímu objemu peněz. A přitom relativně bezpečnou. Jak vybudovat majetek? Ve finančních

Více