ROK MILOSRDENSTVÍ 2016 Oficiální logo Dobrý pastýř Kristus nese na ramenou ztraceného člověka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROK MILOSRDENSTVÍ 2016 Oficiální logo Dobrý pastýř Kristus nese na ramenou ztraceného člověka"

Transkript

1 ROK MILOSRDENSTVÍ 2016 Oficiální logo Dobrý pastýř Kristus nese na ramenou ztraceného člověka Co naleznete v tomto čísle: Str. 2 Podstatné vysvětlení Roku milosrdenství Str. 3 Pozdrav a novoroční úvaha otce Wieslawa Str. 4 Informace o svátostech tentokrát o křtu a biřmování; pozvánka na MDO do Vlašimi Str. 5 Matrika roku 2015 křty, sňatky a pohřby Str. 6 Představí se Farní Charita Vlašim Str. 7 Informace o průběhu a využití výtěžku Tříkrálové sbírky Str. 8 a 9 Historické ohlédnutí za P. Karlem Mendlem, který pocházel z našeho regionu Str. 10 Papež František encyklika a vtip Str. 11 Dopis od naší adoptivní dcery Saarah Naamiro; zpráva o scholce a spolču KUBA Str. 12 Nástěnka farnosti 01 / 2016 Ročník XIV. Leden 2016, číslo 1. Pro vnitřní potřebu vydává Římskokatolická farnost Čechtice. Články vítány. Pro kostely Borovnice, Čechtice, Křivsoudov, Zhoř. Náklady na tisk 5 Kč. Dobrovolné příspěvky dávejte do sbírky. Vychází zpravidla poslední neděli předchozího měsíce. Nám. Dr. Tyrše 64, Čechtice. Tel.:

2 Rok milosrdenství Svatý otec vyhlásil Rok milosrdenství. Začal otevřením Svaté brány v Římě 8. prosince 2015 a bude trvat do 20. listopadu Kromě Říma se poprvé v dějinách otevřou Svaté brány také v naší diecézi! Svatý otec takto zdůrazňuje velké téma svého pontifikátu: Boží milosrdenství. Jde o 29. Svatý rok, první byl roku 1300 za papeže Bonifáce VIII. vlastně spontánní reakcí poutníků. Nakonec papež vyhlásil, že každých padesát let bude svatý rok s odvoláním na starozákonní předpis milostivého léta (Lv 25,10), kdy se měla vyhlásit svoboda všem zajatcům a otrokům a vrátit vše půjčené. Poslední Svatý rok proběhl v roce 2000 a další řádný by měl být v roce Duchovní význam této události leží v pojmu pouť, tedy cesta za Bohem. Ať již jde o symbol celého našeho života či o putování za konkrétním cílem. Proto se po staletí vydávali poutníci nejprve do Svaté země a následně do Říma k hrobům apoštolů, aby si na těchto posvátných místech vyprosili zvláštní požehnání od Boha. Proto i tentokrát budeme putovat na posvátná místa, abychom si zde vyprosili odpuštění svých hříchů, získali odpuštění trestů za hříchy (odpustky) a modlili se za Boží pomoc pro naše blízké. Podmínky pro přijetí jsou: vykonat alespoň krátkou pouť do jednoho z jubilejních kostelů; slavit zde svátost smíření a účastnit se mše svaté. Papež ale také žádá, abychom rozjímali nad milosrdenstvím, vyznali víru a připojili modlitbu na úmysly papeže, které nosí ve svém srdci pro dobro církve a celého světa. Místa Arcidiecéze pražské, kde bude možné získat tyto zvláštní milosti: katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha (otevření Svaté brány bylo ), kostel Nejsvětějšího Srdce Páně v Praze na Vinohradech, kostel Panny Marie Vítězné (Pražské Jezulátko), Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi, kostel sv. Matouše v Hrádku u Vlašimi a klášterní kostel Nejsvětější Trojice ve Slaném. Tam se otevřou Svaté brány Posledním místem bude bazilika Nanebevzetí Panny Marie na Svaté Hoře, kde se otevře při slavnosti korunovace. Jako zvláštní jubilejní chrám byl vyhlášen kostel Panny Marie a sv. Benigny (Svatá Dobrotivá) v Zaječově na období , kde nebude Svatá brána. Duchovním středem bude kostel Nejsvětějšího Srdce Páně v Praze, kde bude poutní program vždy 1. pátek v měsíci od Ráno v 8.00 zde bude mše svatá, dále také večer v 18.00, po ní krátká katecheze a následná adorace s možností svátosti smíření. Významnou událostí bude také vyslání misionářů milosrdenství papežem či zpovědní čas 24 hodin pro Pána (4. 5. března 2016 v kostele Panny Marie Sněžné, Praha 1). (P. Michal Němeček, podle stránek

3 Novoroční zamyšlení otce Wieslawa V říjnu 2015 navštívil naši farnost otec Wieslaw Matusik, který zde před léty působil a na kterého rádi vzpomínáme. Setkal se s mnoha svými bývalými farníky. Přikládáme jeho vánoční a novoroční úvahu. Je soumrak uprostřed šedých prosincových dní, kdy v noci hvězda na nebi zazáří. Čas štědrovečerní, kdy společně ke stolu zasedneme. A když nám ta první hvězda vysvitne zpoza mraků, nastane zázrak, který dokáže zbourat zdi v každém z nás. (polská koleda) S upřímným pozdravem o. Wieslaw Matusik Ubíhají chvíle, ubíhají dny a čas nás vede stále do budoucnosti. Přítomná doba to jsme my a budoucnost je to, jací budeme. Na své cestě potkáváme lidi, kteří nás mění. A takto proměněni putujeme na setkáním s našim posláním. S tím, který se narodil v Dítěti Betlémské noci. Vděčný každému, kdo mě na této cestě doprovází, děkuji za vzpomínky a za veškerou prokázanou pomoc. U mě čas utíká, i když změny v životě přicházejí jen pomalu. Z pohledu 14 let pobytu lze pozorovat trendy vyskytující se ve společnosti a ve farnosti. Ekonomickou krizí v roce 2008 začalo postupné vylidňování odchod za prací do velkých měst. Ve farnostech zůstávají ti starší (prarodiče) - od této doby převládají pohřby. Společenské změny: zanikající osobní kontakty ve prospěch elektronických se odráží také v církevní praxi. Zdá se, že na mnoha místech se pěstují obřady pouze jako kulturní zvyk a mizí zkušenost víry jako setkání s osobním Bohem. Počasí v celé Evropě je jako na jaře a v tomto extrémně suchém roce máme déšť jako lék. Pokud by tomu tak nebylo, se zásobováním vodou by to bylo hrozné. Zato slunce máme dostatek. Dalším tématem, probíraným v nedávné době v církevních kruzích je přijímání přistěhovalců. V uplynulých třech letech přišlo do Itálie 300 tisíc osob, 100 tisíc jich zůstalo (z toho 15 tisíc dětí bez domova). Navrhuje se přijmout jednu rodinu do každé farnosti. Uvidíme, jak to bude. Protože život na horách je mnohem obtížnější než v městských oblastech (nedostatek pracovních míst, méně příznivé klima).

4 Život ze svátostí Příprava na křest dětí Čeho je ke křtu dále třeba: Rodiče, kteří nejsou církevně sezdáni, resp. nechodí pravidelně do kostela, absolvují přípravu na křest dítěte trvající cca 2 měsíce (5 setkání). Rodiče, kteří hodlají pokřtít dítě v jiné farnosti, musí obdržet souhlas vlastního faráře. Oba rodiče společně přijdou včas dohodnout křest dítěte, aby se mohlo stanovit vhodné datum křtu a vše potřebné zařídit. Je třeba rodný list dítěte a oddací list, resp. potvrzení o církevním sňatku, křestní list, resp. potvrzení o křtu rodičů i kmotra, křestní svíčka a rouška. Dítě má mít kmotra nebo kmotru, který ho bude provázet a uvádět do života víry. Ke křtu se musí dostavit s dítětem rodiče a příslušný kmotr znalý pravd víry, žijící s Kristem a pro Krista (tj. pokřtěn, biřmován, přistupující k ostatním svátostem a je-li žijící v manželství, pak také církevně sezdán). P. Tomáš Kábele Svátost biřmování Svátost biřmování byla v našich farnostech udělována v letech 2007, 2010 a Potom následovala delší pauza. Pokud bude zájem ze strany mládeže i dospělých, kteří se rozhodnou tuto svátost křesťanské dospělosti přijmout, rozběhne se na jaře 2016 příprava, která by byla v roce 2017 završena přijetím svátosti. Manželská duchovní obnova Proběhne jako každý rok ve Spolkovém domě ve Vlašimi. Tentokrát to bude 4. lednový víkend, to znamená v sobotu 23. ledna po celý den a v neděli 24. ledna dopoledne. Obnova je, jak říká název, určena pro manželské páry, ale není omezena jen na vlašimskou farnost. Přihlásit se mohou manželé odkudkoli. Co je na programu? Osnovou celého víkendu jsou tři přednášky v sobotu dopoledne bude přednášet P. Petr Havlík, kaplan vlašimský, v sobotu odpoledne PhLic. Kateřina Lachmanová ThD., šéfredaktorka Karmelitánského nakladatelství a autorka několika knih. V neděli povede přednášku pozvaný manželský pár. Na každou z přednášek navazuje práce ve skupinkách. Sjednocujícím tématem bude ROK MILOSRDENSTVÍ. Přihlášky na duchovní obnovu lze obdržet v kostele sv. Jiljí ve Vlašimi nebo na adrese manželé Eva a Karel Karmazínovi, Kladruby 67, Kladruby u Vlašimi, PSČ , telefon: , , Vyplněnou přihlášku, prosíme, doručte poštou, případně em na uvedenou adresu.

5 KRONIKA ROKU 2015 Křty 1. Kristián Hvězda , K 2. Lucie Veselá 31.5., Č 3. Matyáš Vlček 6.6., K 4. Jan Červený 6.6., K 5. Jan Josef Zelenka 6.6., K 6. Sebastian Nedbal 13.6, Č 7. Daniel Patrik Fulín 20.6., Zhoř 8. Klára Anna Hozmanová 27.6., Č. 9. Alžběta Kletečková 28.6., K. 10.Vít Šimon Šindelář 19.7., Č 11.Jiří Smutný , Č 12.Matyáš Klema , Z 13.Dorota Kasperová 6.12., Č Svatby: Dana Macešková a Petr Vacík Borovnice, Miloslava Dorážková a Jaroslav Týča Křivsoudov, Anna Slabá a František Klika Borovnice, Pohřby: 1. Antonie Hořejšová , K 2. Milada Navrátilová , M 3. Věra Moudrá , Zhoř 4. František Zelenka , K 5. Miroslav Macháček , K 6. Marie Marešová , Č 7. Marie Holmandová , J 8. František Junek 28.3., Č 9. Anežka Burianová 31.3., Č 10.Bohumila Hrbková 1.4., M 11.Marie Říhová 14.4., Č 12.František Vrbický , K 13.Anna Kaňáková , Z 14.Božena Hájková , Č 15.Jana Kubíková 28.5., Č 16.Ludmila Musilová 29.5., Z 17.Antonín Maleček 14.6., Č 18.Marie Vošická 30.6., K 19.Jaroslav Toula 15.7., K 20.Marie Staňková 16.7., B 21.Miroslav Bílek 31.7., Č 22.Božena Hloušková 22.7., Č 23.Marta Tomanová 27.7., K. 24.Věra Křížková 14.8., Č 25.Bohuslav Parys 5.9., Č 26.Jiří Kubát , M. 27.Marie Kuchařová , B 28.Božena Zíková , K 29.Stanislava Škarydová , Z 30.František Novák , K 31.Božena Holečková 9.12., K 32.Marie Kecová , B 33.Růžena Blažejovská , K 34.Marie Babáková , K. 35.Ludmila Kamarýtová , K. Datum je vždy datem obřadu

6 Kdo je a co dělá Farní charita Vlašim? Farní charita Vlašim (FCH Vlašim) je nestátní nezisková organizace, církevní právnická osoba, která se snaží pomáhat potřebným bez rozdílů. Patří mezi organizace, jež sdružuje Charita Česká republika, má ovšem vlastní právní subjektivitu. Působí na okrese Benešov, své služby však poskytuje nejen ve Vlašimi a Benešově, ale i v dalších obcích - převážně v domácím prostředí. Kromě platných zákonů ČR se řídí také Kodexem Charity Česká republika. Vznikla v roce 1992 jako nástupce Křesťanského klubu žen. Z počátku pouze organizovala pomoc seniorům a pořádala pravidelné sbírky šatstva pro potřebné. V současnosti poskytuje: sociální služby (Odborné sociální poradenství - Občanská a psychologická poradna Vlašim, Osobní asistenci, Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, Pečovatelskou službu), domácí zdravotní péči, akutní materiální a věcnou pomoc (Charitní obchůdek - místo vzájemné materiální pomoci) Půjčuje: rehabilitační, kompenzační a dětské pomůcky. Organizuje: vzdělávací a humanitární akce. Kromě zaměstnanců se na činnostech FCH Vlašim dodnes podílí řada dobrovolníků. Financování všech činností probíhá z více zdrojů: prostřednictvím úhrad od zdravotních pojišťoven, státních dotací (kraje, jednotlivých obcí, úřadu práce), Tříkrálové sbírky, nadací, úhrad klientů a darů. Získávání prostředků na provoz, zajištění stability a zkvalitňování služeb je velmi obtížné, proto děkujeme všem, kteří nás jakkoli podporují. Podrobnosti o činnosti FCH Vlašim, jednotlivých službách, projektech a akcích včetně kontaktů naleznete na našich webových stránkách nebo můžete přijít na nějakou naši akci. Pokud si nedovedete představit, co se za našimi službami skrývá, komu pomáhají a jak se dají domluvit, nezoufejte, rádi Vám jednotlivé služby podrobněji představíme v dalších číslech tohoto časopisu. Ing. Dana Kucharčíková, DiS., sociální pracovník, PR koordinátor

7 Tříkrálová sbírka 2016 Přípravy na Tříkrálovou sbírku 2016 na Podblanicku vrcholí. Co chystáme? Největší práce spočívá v zorganizování a vybavení skupinek koledníků: informacemi, průkazy, zapečetěnými kasičkami a dalším materiálem. Tříkráloví koledníci budou navštěvovat domácnosti a šířit poselství radosti, štěstí, zdraví a Božího požehnání ve dnech Děkujeme koordinátorům, kteří se v jednotlivých farnostech této práci intenzivně věnují. Kromě koledování bude probíhat také doprovodný program: Zatím můžete tipovat, jak Tříkrálová sbírka dopadne ve Vlašimi a okolí, farnosti Čechtice a farnosti Keblov. Otvírat zapečetěné kasičky a sčítat výsledky sbírky budeme Do můžete kreslit a posílat svá výtvarná díla do soutěže Tříkrálové pomáhání II - letos na téma Jak Vy pomáháte. Od do si budete moci všechny došlé práce prohlídnout na Výtvarné výstavě Tříkrálové pomáhání II. A jako poděkování všem koledníkům a příležitost se setkat a předat výhercům tipovací i výtvarné soutěže odměny připravujeme na Benefiční koncert Děkujeme Vám. Předem děkujeme za Vaši podporu. Věříme, že společně se vše podaří. Farní charita Vlašim. Tříkrálová sbírka v naší farnosti Proběhne znovu ve všech vesnicích farnosti, a to o dvou lednových víkendech, to je 2. a 3. ledna a také ledna. Ve většině obcí budou stejné trojice koledníků, někde dojde k obměnám. Výtěžek pak bude v souladu se stanovami České katolické charity rozdělen mezi projekty celé arcidiecéze a projekty místní. Částka určená pro místní aktivity bude pro zařízení Petrklíč Ledeč a stacionář Lukavec (která pracují s postiženými) a pro Farní charitu Vlašim (domácí péče o potřebné v našem regionu).

8 VZPOMÍNKA NA P. KARLA MENDLA V našem časopise nechceme zapomínat na kněze, kteří nás předešli na věčnost. Jednak na ty, kteří v našich farnostech sloužili, ale i na ty, kteří z našeho regionu pocházeli. V tomto čísle se ohlédneme za působením P. Karla Mendla, v několika příštích číslech časopisu bychom si připomněli kněze pocházející ze Chmelné. Jiří Foller Narodil se v Bukové v katolické rodině jako třetí ze 12 dětí. Do obecné školy chodil do Načeradce do svých 14 let. Pak 2 roky pomáhal doma v hospodářství, které měl do budoucna převzít jako samostatný hospodář. Doma neměli ani tušení o jeho tajných snech. Jen v okruhu svých spolužáků mluvil o tom, že bude farářem. Když se to otec, jak už to bývá, jako skoro poslední dozvěděl, řekl, že mu nebude bránit. Po návštěvě kněze v Pravoníně jak pokračovat ho otec přihlásil na arcibiskupské gymnázium do Prahy. Po ukončení studoval na teologické= fakultě také v Praze. Na kněze byl vysvěcen v katedrále sv. Víta na Pražském Hradě. Primice - 1. mše svatá se konala 9. července 1944 v kostele sv. Jana Křtitele v Pravoníně. Byla to velká slavnost pro široké okolí. Za účasti kněží, družiček (těch bylo ke stovce), hasičů v uniformách, se konal průvod z rodiště v Bukové po silnici až do Pravonína. Novokněz šel uprostřed velkého věnce, který byl zhotoven ze živých a vonících bílých květů jasmínu. Věnec měl tzv. ucha a 8 družiček (dospělých žen) v dlouhých bílých šatech jej neslo. Na mši sv. byl přítomen i tehdejší hejtman z Ledče n. Sáz. s manželkou. Byla to opravdu velká událost můžeme mluvit bez nadsázky o Boží milosti pro tento kraj. První místo působení byl Kostelec nad Labem. Po roce služby jako kaplan nastoupil na Plzeňsko jako samostatný farář v Malesicích, Křimicích a Chotíkově. Ve 40 letech byl povolán do služby nedobře proslavených PTP. Po návratu sloužil nějaký čas v Plzni v kostele dominikánů, než ho arcibiskup Frant. Tomášek přidělil na děkanství do Mnichovic u Prahy. Zde působil delší čas jako děkan.

9 Byl jmenován nesídelním kanovníkem Karlštejnské kapituly. Posledních asi 6 let působil v Mukařově a stále vykonával duchovní službu fara i kostel byly blízko vedle sebe. Ve svém životě dostal od Pána mnoho milostí. Jednou z nich je i to, že mu bylo dopřáno ukončit kněžskou službu a to tak, že dokončil a uzavřel století a tisíciletí. Zemřel na konci Svatého roku ve věku 87 let a je pohřben v Mukařově v kněžském hrobě. Zdroj: ze vzpomínek jeho sestry Ludmily Mendlové zapsala paní Marta Vršťalová KAREL MENDL heslo na stránkách * Buková u Vlašimi; Ord Praha LDN Vojkov, Mukařov / Mukařov Průběh ustanovení: kaplan Kostelec nad Labem ; 1945 kaplan Svojšín kaplan Kladruby u Stříbra; administrátor Malesice adm. exc. Chotíkov; po mimo duchovní službu kaplan Tachov administrátor Plzeň, Panny Marie Růžencové adm. interkal. Mnichovice adm. exc. Velké Popovice; adm. exc. Hrusice adm. exc. Popovičky; děkan Mnichovice; admin. Mukařov; farář Mukařov Další záznamy: 1971 osobní děkan; 1984 osobní arciděkan 1998 nesídelní kanovník Kolegiátní kapitula Karlštejn

10 Evangelii gaudium XII Nemůžeme už důvěřovat ve slepé síly a v neviditelnou ruku trhu. Růst spravedlnosti vyžaduje něco víc než ekonomický růst, třebaže jej předpokládá, vyžaduje rozhodnutí, programy, mechanismy a specifické procesy zaměřené na lepší distribuci příjmů, na vytváření pracovních příležitostí, integrální podporu chudých, která bude přesahovat pouhé sociální zabezpečení. (EG 204) Je nezbytné věnovat pozornost a být nablízku novým formám chudoby a slabosti, ve kterých jsme povoláni rozpoznávat trpícího Krista, i když nám to zdánlivě nepřináší hmatatelné a bezprostřední výhody: bezdomovcům, narkomanům, utečencům, domorodým národům, starým a stále více opuštěným lidem, apod. Migranti mně kladou zvláštní výzvu, protože jsem pastýřem církve bez hranic, která se cítí matkou všech. Vybízím proto země k velkorysé otevřenosti, která namísto strachu ze zničení místní identity bude schopna tvorby nových kulturních syntéz. Jak krásná jsou města, která přemohou nezdravou nedůvěru, integrují odlišnosti a činí z takovéto integrace nový faktor rozvoje! Jak krásná jsou města, která i ve svém architektonickém plánu mají prostory, které spojují, umožňují navazovat vztahy a usnadňovat uznání druhých! (EG 210) Mír se totiž nedá obnovit jen tím, že se zřekneme války, stejně jako není pouhou výslednicí stále nejisté rovnováhy sil. Mír se buduje den ze dne, a to tím, že usilujeme o řád, jejž chtěl Bůh a který naléhavě vyžaduje dokonalejší spravedlnost mezi lidmi. (EG 219) JOK Kdo z vás je bez hříchu, ať po ní hodí kamenem první! (Jan 8,7) z knihy Člověk František, vydalo Karmelitánské nakladatelství 2015

11 Adopce na dálku Dopis od Saarah Namiiro Ve všech kostelech stále probíhá sbírka na Adopci na dálku. Právě před Vánocemi, , nám od Saarah Namiiro přišel dopis. Drazí přátelé, jak se máte v těchto dnech? Já doufám, že se máte dobře. A co Vaši rodinní příslušníci? U mě je všechno v pořádku. Píšu Vám tenhle dopis, abych Vás informovala o našem výletě. Navštívili jsme mezinárodní letiště a ZOO v Entebbe. Odjeli jsme od školy v 8 hodin a na letišti jsme byli v 10. Hned jak jsme dorazili, uviděla jsem veliká letadla katarských a etiopských aerolinek. Úředníci OSN a pilot se připravovali k letu. Pak jsme měli krátkou přestávku a pokračovali jsme do ZOO. Tam jsem uviděla velkou opici, Feareliona. Byl tam i obrovský slon, antilopa, velmi dlouhý had a krásná zebra s černými a bílými pruhy. Pták s dlouhýma nohama, to byl pštros. Také tam byli sova a papoušek. Jsem tak šťastná, protože se chystám dělat zkoušky PLE. Ty jsou v úterý a ve středu 4. a 5. listopadu. Pilně pracuji, abych měla lepší výsledky. Tento dopis píšu, abych Vám popřála šťastné Vánoce a šťastný nový rok. Vánoce se chystám slavit se svojí rodinou doma. Chceme to opravdu dobře prožít. Protože maminka nám slíbila velkou tučnou slepici. A myslím si, že i Vy to moc hezky prožijete. Dejte si kuře, rýži a irské brambory. Sbohem a mějte se hezky! Vaše Sarah Namiiro. Saarah na snímcích z let 2009 sa 2011, nahoře aktuální foto

12 Dětská scholka Dětská scholka je od září bohatší o osm členů. Noví zpěváčci jsou pro scholku posilou a hlavně dodali scholce novou energii a nadšení. Od začátku školního roku jsme doprovázeli dětské mše v Křivsoudově. A v adventní době jsme měli pěkně napilno. Scholka zazpívala na rozsvěcování stromečku v Křivsoudově, na adventním koncertě v Čechticích, na jarmarku v Domašíně a na jarmarku v čechtické škole. Vystoupení v Křivsoudově bylo pro většinu z nás úplně novým zážitkem. Zpívali jsme poprvé večer venku při sněžení. Druhou adventní neděli jsme měli tu čest, doprovázet mši v Čechticích, při které byla pokřtěna malá Dorotka. Celé scholce patří velký dík za vytrvalost a hlavně za radost, kterou svým zpěvem rozdávají. Děkuji i rodičům za ochotu a trpělivost, se kterou děti ve zpívání podporují. Lucie Kletečková Ilustrační foto vytoupení scholky na Jarmarku v ZŠ Čechtice čtvrtek Spolčo Kuba a adventní výlet... Advent je sice už za námi a my se společně radujeme z narozeného Ježíše, ale přesto bych ráda připomněla adventní dny. Děti ze spolča Kuba i jejich rodiče vyrazili na výlet. Namířili jsme si to autobusem do Přerova nad Labem. Navštívili jsme zde krásný skanzen, který byl plný adventních a předvánočních aktivit. Kromě klasické návštěvy starých chaloupek a seznamování se s životem našich předků si mohly děti vyrobit všelijaké výrobky v tvořivých dílnách, koupit si drobné dárečky a něco dobrého na zub. A protože bylo přesně 5. prosince, potkali jsme také sv. Mikuláše. Výlet se dětem i rodičům líbil a už teď se těšíme na další společnou akci. Velký dík také patří městysi Čechtice za to, že nám jako sponzorský a takový předvánoční dárek poskytl autobus. A také nesmíme zapomenout poděkovat panu Petrovi Šandovi za to, že nás bezpečně dopravil, kam jsme si přáli:-). Veronika Šindelářová

13 Více fotek na: Nástěnka farnosti APOŠTOLÁT MODLITBY LEDEN 1. Aby upřímný dialog žen a mužů odlišných náboženství přinášel ovoce míru a spravedlnosti. 2. Aby se prostřednictvím dialogu a bratrské lásky s přispěním Ducha Svatého překonala rozdělení mezi křesťany. 3. Ať se ve Svatém roce milosrdenství umíme společně modlit s nekatolickými křesťany a naslouchat slovu Božímu s vědomím vlastních chyb a hříchů a s lítostí nad nimi. Sbírky za měsíc listopad 2015 Datum Čechtice Křivsoudov Borovnice Zhoř CELKEM CELKEM listopad Odvod na účet ,- PLÁN SBÍREK další sbírka pro arcidiecézi bude v únoru 2016, a to Haléř sv. Petra

14 MC Jakoubek Jako už tradičně i letos maminky z mateřského centra společně s dětmi pekly perníčky, které se prodávají v čechtickém kostele. Výtěžek se opět věnuje na misie. Fotografie z pečení a zdobení perníčků najdete na farním webu. Další společné setkávání na faře maminek s dětmi bude v novém roce zahájen od února. Program jednotlivých setkáních bude v příštím čísle našeho farního časopisu. (Veronika Šindelářová) Více fotek na: N O V I N K Y N A W E B U V uplynulých dnech byly doplněny FOTOGALERIE na stránky Zatím poslední fotogalerie je z Adventního koncertu v Borovnici. SILVESTROVSKÉ PUTOVÁNÍ - Vedle tradičních poutí, které probíhají zjara i na podzim už se stalo tradicí i Silvestrovské putování z Křivsoudova do Lhoty Bubeneč. Sraz bude jako obvykle ve 13 hodin před radnicí. Na zakončení bude v kapli ve Lhotě Bubeneč mše svatá. Srdečně zveme. ERA ples pátek :00 sokolovna v Křivsoudově, hraje kapela Proměny Farní PLES Farnosti Keblov pátek

15 Ilustrační foto koncert souboru Pikolino v Čechticích Ilustrační foto koncert Podblanického sboru a orchestru ve Chmelné

16 Koncert Mgr.MgA. P. Jaroslava Konečného, vikáře vlašimského, v kostele sv. Petra a Pavla v Borovnici Více fotek na:

17

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz Slovo kněze V červnu budeme v liturgii slavit Nejsvětější Srdce Ježíšova. Slovo Boži mluv o Božském Srdci v podobenství o ztracené ovci. Člověk má u Boha velikou hodnotu. Má také radost, když se člověk

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

zárí Zastavení Slovo kněze www.farnostcechtice.cz v Římskokatolické farnosti Vršovice Legenda Aurea na Narození Panny Marie

zárí Zastavení Slovo kněze www.farnostcechtice.cz v Římskokatolické farnosti Vršovice Legenda Aurea na Narození Panny Marie Slovo kněze Legenda Aurea na Narození Panny Marie Na jedné faře žil ve vší počestnosti kněz, který neznal žádnou jinou mši než cti Panny Marie, a tu horlivě sloužil. Udali ho u biskupa a ten si ho spěšně

Více

Slovo kněze 02/2014. Výsledky Tříkrálové sbírky 2014 v naší farnosti. Otec Zdzislaw

Slovo kněze 02/2014. Výsledky Tříkrálové sbírky 2014 v naší farnosti. Otec Zdzislaw Slovo kněze Z obsahu: Hromnice to je také očištění Panny Marie čtyřicet dní po Narození Páně. Pán přikázal, aby chlapec byl čtyřicátého dne obětován v chrámu. Jeden důvod je ten, aby se podle toho pochopilo,

Více

Slovo kněze 1/2015. P. Zdzislaw. Slavnost Zjevení Páně

Slovo kněze 1/2015. P. Zdzislaw. Slavnost Zjevení Páně Slovo kněze Slavnost Zjevení Páně Návštěva mudrců a králů v Betlémě narozeného Mesiáše patří k vánočním zázrakům. Našli správné místo i čas narození Ježíše. Přinesli dary: zlato, kadidlo a myrhu. Píše

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

nemluví trvat. Bůh Boží, spolu přechodu do věčného 11/2014 R N

nemluví trvat. Bůh Boží, spolu přechodu do věčného 11/2014 R N Slovo kněze Písmo svaté Několik Koncilů potvrdilo, že Písmo svaté, je sepsané pod vnuknutím Ducha svatého a Bůh je jeho autorem. Pán Ježíš mluvil, že písmo se musí naplnit i trvat. Bůh nemluví do větru

Více

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE PLZEŇ 10. 11.11.2011 DLOUHODOBÁ PÉČE V POJETÍ CHARITY ANEB PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE FARNÍ CHARITA -20 LET NAŠÍ ORGANIZACE VE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍCH SLUŢBÁCH Ředitelka Miloslava

Více

ČASOPIS ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI ČECHTICE

ČASOPIS ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI ČECHTICE ČASOPIS ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI ČECHTICE S l o v o k n ě z e Prázdniny, to je čas odpočinku, odměny za práci celého roku. Je to čas, ve kterém se můžeme přiblížit k Bohu. On je neustále Pánem našeho života

Více

Boží děti. protože je. pro něho. farnosti: sbírky.

Boží děti. protože je. pro něho. farnosti: sbírky. Slovo kněze Boží děti to potvrzuje sám Duch svatý, že jsme Boží děti Řím 8,16 Boha nejlepšího Otce ukazuje nám Pán Ježíš v podobenství o marnotratném sy- nu, který se vždy se stará o svého syna, i když

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 1 číslo 6 září 2008 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU NA HALENKOVĚ Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov bude dne 26. 9. 2008 ve 13.00 hod. slavnostně

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 PŘEMYSLOVSKÝ STÁT Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace s počátky vzniku českého státu, vláda přemyslovských knížat Prezentace slouží k názornému výkladu

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE?

Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE? ROČNÍK: IV Vánoční číslo 2010 č. 12 Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE? Když se ráno probudíš s přáním milovat Boha a s ním milovat

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

Grunovi. Historie rodu sborník. Informace o předcích rodu ve Skalické větvi zjištěné v digitalizovaných matrikách a sepsané v roce 2013.

Grunovi. Historie rodu sborník. Informace o předcích rodu ve Skalické větvi zjištěné v digitalizovaných matrikách a sepsané v roce 2013. 2013 Grunovi Historie rodu sborník Informace o předcích rodu ve Skalické větvi zjištěné v digitalizovaných matrikách a sepsané v roce 2013. Jan Gruna Verze dokumentu 1.0 1.1.2013 1 Obsah 1 Obsah... 1 2

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

Slovo kněze 03/2014. P. Zdzislaw. Nám. Dr. Tyrše 64, 257 65 Čechtice. tel.: 317 853 317 e-mail: rkfcechtice@centrum.cz

Slovo kněze 03/2014. P. Zdzislaw. Nám. Dr. Tyrše 64, 257 65 Čechtice. tel.: 317 853 317 e-mail: rkfcechtice@centrum.cz Slovo kněze 19. března oslavujeme v liturgii slavnost sv. Josefa. Je to příležitost, abychom rozněcovali svou úctu k němu a utíkali se pod jeho ochranu. Pokorný tesař z Nazareta převyšuje milostí a blažeností

Více

ZPRAVODAJ KYJOVSKÁ FARNOST

ZPRAVODAJ KYJOVSKÁ FARNOST ZPRAVODAJ KYJOVSKÁ FARNOST III/2010 PRÁZDNINY ÚVODEM Drazí kyjovští farníci, pěkně Vás zdravím a děkuji za již skoro prožitý rok u Vás ve farnosti Kyjov. Jsem velmi rád, že mne zde Pán Bůh poslal jako

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Koncepce školy pro období 2014-2017. Obecná charakteristika školy:

Koncepce školy pro období 2014-2017. Obecná charakteristika školy: Koncepce školy pro období 2014-2017 Obecná charakteristika školy: KZŠ v Uherském Brodě vznikla z iniciativy věřících rodičů města a děkana P. Františka Krále jako alternativa pro výchovu dětí v městských

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií Putování po archivech (nejen) za rodovou historií Pokud se rozhodnete popátrat v minulosti své rodiny a sestavit si i vlastní rodokmen, čekají vás návštěvy archivů. Zde se dá dohledat historie několika

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

M Ě S Í Č N Í K Č E R V E N 2 0 1 2

M Ě S Í Č N Í K Č E R V E N 2 0 1 2 M Ě S Í Č N Í K ZPRAVODAJ FARNOSTI ŘÍČANY Č E R V E N 2 0 1 2 Milovaní farníci, vstoupili jsme do dalšího měsíce, který je pro nás korunován velkými oslavami. Od slavnosti sv. Norberta, jehož ostatky jsme

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12.

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12. Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 28.12. 10:45 Za Jaroslava Melichara a syna 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Jakešovu a duše v očistci

Více

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý projekt dotek (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) AKCE Pro VEŘEJnoST Horní Maršov, Krkonoše rokyt cypřišovitý ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Cíl projektu Smyslem projektu DOTEK je vybudování společenského,

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař ZAHRANIČNÍ POLITIKA Sňatková Vydání Karel politika zlaté buly pro říši jako Římský král a císař SŇATKOVÁ POLITIKA Sňatková politika začíná již u Karlova dědečka hraběte Jindřicha Lucemburského. Oženil

Více

Pastorační plán farnosti Panny Marie Královny míru v Praze 4 Lhotce na léta 2008-2011

Pastorační plán farnosti Panny Marie Královny míru v Praze 4 Lhotce na léta 2008-2011 c) účastí na národní pouti ve Staré Boleslavi (O: Hanka Stehlíková), d) rozvíjením partnerství s farností Kralovice v plzeňské diecézi spojeným s duchovní a materiální podporou bratří a sester jako projevem

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Již v roce 1881 dala královna Saská Karola postavit na počest své matky Louisy, princezny z Vasů, chudobinec pro 12 chudých panství moraveckého.

Již v roce 1881 dala královna Saská Karola postavit na počest své matky Louisy, princezny z Vasů, chudobinec pro 12 chudých panství moraveckého. Již v roce 1881 dala královna Saská Karola postavit na počest své matky Louisy, princezny z Vasů, chudobinec pro 12 chudých panství moraveckého. K ošetřování chudých a nemocných a k vedení chudobince povolala

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Rodokmen Hazmuků. 1. Ondřej PRIMUS * cca 1643 11.8.1713 Moraveč oo? Alžběta Na. *? +? 2. Bartoloměj 8.8.1674 Moraveč +? 3. Marie * 1.3.1676 Moraveč +?

Rodokmen Hazmuků. 1. Ondřej PRIMUS * cca 1643 11.8.1713 Moraveč oo? Alžběta Na. *? +? 2. Bartoloměj 8.8.1674 Moraveč +? 3. Marie * 1.3.1676 Moraveč +? Rodokmen Hazmuků 1. Ondřej PRIMUS * cca 1643 11.8.1713 Moraveč Alžběta Na. 2. Bartoloměj 8.8.1674 Moraveč 3. Marie * 1.3.1676 Moraveč 4. Jiří 24.4.1678 Moraveč 19.4.1682 Moraveč 5. JAN 21.6.1679 Moraveč

Více

Pak je tady pro Tebe. V životì jde o víc!

Pak je tady pro Tebe. V životì jde o víc! Hledáš odpovědi na otázky ohledně Boha, víry a smyslu života? Občas se cítíš jak rozkymácená lodička na vlnách tohoto světa? Jsi smutný a potřebuješ povzbuzení? Nenašel jsi ještě živou víru? Toužíš zažít

Více

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni:

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni: Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014 Přítomni: O. Jacek, Vladimír Prečan, Martin Lovecký, Gabriela Winklerová, Lenka Příborská Program: 1. Cyrilometodějská pouť 5. 7. 2014 - příprava podia, příprava mše

Více

M Ě S Í Č N Í K D U B E N 2 0 1 4. Drazí farníci,

M Ě S Í Č N Í K D U B E N 2 0 1 4. Drazí farníci, M Ě S Í Č N Í K ZPRAVODAJ FARNOSTI ŘÍČANY D U B E N 2 0 1 4 Drazí farníci, v druhé polovině měsíce dubna nás čekají velké slavnosti. Vrchol liturgického slavení, tedy posvátné Triduum, slavnost Zmrtvýchvstání

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014 FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Doba postní 01/2014 Úvodní slovo Na druhý poslech Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Milí farníci, počátek doby postní je čas, jak novým způsobem uchopit svůj život.

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V L A Š I M odbor dopravy a silničního hospodářství Jana Masaryka 302, 258 14 Vlašim

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V L A Š I M odbor dopravy a silničního hospodářství Jana Masaryka 302, 258 14 Vlašim M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V L A Š I M odbor dopravy a silničního hospodářství Jana Masaryka 302, 258 14 Vlašim Číslo jednací : ODSH 10759/15 LuE Číslo spisu: 1762/2015 Číslo evidenční: 2015/019 Oprávněná úřední

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2012

V Ř E S K O V Á K květen 2012 V Ř E S K O V Á K květen 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v současné době je připravováno veřejné jednání na téma kanalizace a ČOV. Na tomto jednání bude přítomen i projektant, na kterého si můžete

Více

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V TŘEBÍČI B r á f o v a 3 3, 6 7 4 0 1 T ř e b í č Tel.: 568 841 068 trebic@evangnet.cz www.trebic.evangnet.cz SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 Milí bratři

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 7 číslo 1 leden 2014

CHARITNÍ LISTY. ročník 7 číslo 1 leden 2014 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 7 číslo 1 leden 2014 Pokoj, radost a Boží požehnání ať Vás provází v celém roce!!! 2 0 1 4!!! ADVENTNÍ KONCERT CHARITY NOVÝ HROZENKOV V sobotu 7. prosince se

Více

Vítáme Vaše dítě v kurzu vedeném

Vítáme Vaše dítě v kurzu vedeném Welcome Letter [Czech] Vítáme Vaše dítě v kurzu vedeném [stupeň nebo druh studia] [jméno učitele] Účelem tohoto dopisu je přivítat Vašeho syna nebo dceru do naší třídy. Chtěli bychom, abyste Vy i Vaše

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Slovo kněze 01/2014. Otec Zdzislaw. Nám. Dr. Tyrše 64, 257 65 Čechtice. tel.: 317 853 317 e-mail: rkfcechtice@centrum.cz

Slovo kněze 01/2014. Otec Zdzislaw. Nám. Dr. Tyrše 64, 257 65 Čechtice. tel.: 317 853 317 e-mail: rkfcechtice@centrum.cz Slovo kněze Zjevení Páně Když bylo Kristovi třináct dní, přišli za ním tři králové, vedeni hvězdou, proto se tento den nazývá Epifanie od epi, což je navrchu, a fanos - zjevení, protože se tenkrát objevila

Více

koncert Jan Rokyta & Solamente Naturali (CZ/ SK): Musical Globus

koncert Jan Rokyta & Solamente Naturali (CZ/ SK): Musical Globus PROGRAM FESTIVALU: Oblast NEPOMUK / SPÁLENÉ POŘÍČÍ 3.7.- 6.7. 2014 3.7. ČTVRTEK: zámek NEBÍLOVY Komponovaný večer barokních zábav: Západočeský symfonický orchestr, barokní vůně s originálními parfémy,

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730

Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Cíl sdružení Cílem činnosti je vytvoření podmínek pro rozvoj talentu dětí a mládeže, ochrana dětí

Více

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady září 2012 červen 2013 Naše farnost je typickou pražskou farností, tzn. že kromě katolíků, majících trvalý nebo přechodný pobyt na území

Více

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ.

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ. F A R N Í C H A R I T A J I N D Ř I C H Ů V H R A D E C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 Posláním Charity je služba milosrdné lásky a pomoci bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad, a to

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová.

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová. VY_32_INOVACE_PRV_ 485 Vánoční svátky Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování: 16.12. 2012 Datum pilotáže: 20.12. 2012 Metodika: Žáci si s učitelem prohlíží fotografie, zachycující

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: !!POSTNÍ SPECIÁL!! soutěž CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: strana 1 osmisměrka strana 2 životopis o svaté Marii Magdalské strana 3 mše svatá část 1. pokračování strana 4, 5 připravme se na následující mše svaté

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Slovo kněze 3/2015. P. Zdzislaw

Slovo kněze 3/2015. P. Zdzislaw Slovo kněze Svatý Josef Svátek sv. Josefa 19. března se slaví v celé církve od roku 1714 za papeže Klementa XI. V misálu se čte jeho jméno od roku 1962 za papeže Jana XXIII. Od roku 2014 dodává se jeho

Více

KNIHY HŘBITOVA V ŽÍŠOVĚ. 1. vydání září 2008

KNIHY HŘBITOVA V ŽÍŠOVĚ. 1. vydání září 2008 KNIHY HŘBITOVA V ŽÍŠOVĚ 1. vydání září 2008 Poznámky na úvod: Hřbitovní knihy se sestávají z: Ze starší knihy, v kterém byly sepsány relativně starší hroby a starší plátci hrobů Z novější knihy (sešitu),

Více

2 ZPRAVODAJ FRYŠTÁCKÉ FARNOSTI - LEDEN 2003

2 ZPRAVODAJ FRYŠTÁCKÉ FARNOSTI - LEDEN 2003 2 ZPRAVODAJ FRYŠTÁCKÉ FARNOSTI - LEDEN 2003 Prožíváme hezkou vánoční dobu. Během tohoto liturgického údobí se setkáváme s různými postavami Starého i Nového Zákona. Adventní dobu zahajuje Jan Křtitel,

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel Antonín Dvořák 1841-1904 světoznámý hudební skladatel Kořeny slavného hudebníka Dvořákova rodina žila od roku 1818 v Nelahozevsi (střední Čechy). Všichni Antonínovi předci z otcovy strany byly řezníci

Více

srpen Slovo kněze www.farnostcechtice.cz s P. Jiřím Ptáčkem MIC

srpen Slovo kněze www.farnostcechtice.cz s P. Jiřím Ptáčkem MIC Slovo kněze V polovině srpna máme Slavnost Nanebevzetí Panny Marie. Její přiklad víry ukazuje nový ideál života, že se dává přednost Pánu Bohu a spáse duše. Setkání Marie s Alžbětou nám mluví o tom, že

Více

1. Ano, byl. 2. Ano, jsou. 3. Ano, budou. 4. Ano, byla. 5. Ano, jsou. 6. Ano, byly. 7. Ano, je. 8. Ano, bude.

1. Ano, byl. 2. Ano, jsou. 3. Ano, budou. 4. Ano, byla. 5. Ano, jsou. 6. Ano, byly. 7. Ano, je. 8. Ano, bude. Leksjon 5 5.1.1. Gjør om til negative konstateringer. To je škola. To není škola. 1. To je kostel. 2. Tohle jsou továrny. 3. To byla nemocnice. 4. Tohleto bude silnice. 5. Tohle jsou čtverce. 6. To byl

Více

14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF PLZEŇ 2010

14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF PLZEŇ 2010 14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF 2010 9. 13. 6. 2010 proběhne pod patronací hejtmanky Plzeňského kraje Milady Emmerové, náměstkyně primátora města Plzně Marcely Krejsové a starosty MO Plzeň 3 Jiřího

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014

Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014 Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014 Datum konání: 12. 5. 2014, 15:00 hodin Místo konání: ÚMČ Praha 10, budova B, 5. patro Radniční salonek Přítomni: Kateřina

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Slovo kněze 4/2015. Neděle Božího Milosrdenství

Slovo kněze 4/2015. Neděle Božího Milosrdenství Slovo kněze Neděle Božího Milosrdenství Jak malé množství duší tě opravdu zná. Jak vroucně toužím, aby duše znaly svátek Milosrdenství. Milosrdenství je korunou tvých děl, vše uspořádáš s citem nejněžnější

Více

Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice

Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice Fiat Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice ADVENT Bděle jednat znamená porozumět, uctivě se k někomu či něčemu chovat. Bdělost souvisí s probuzením. Kdo bděle pozoruje svůj dech, kdo

Více

VÁNOCE. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763. Autor: Mgr. Alena Ticháčková Datum: 9. 12. 2014 Cílový ročník: 2.

VÁNOCE. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763. Autor: Mgr. Alena Ticháčková Datum: 9. 12. 2014 Cílový ročník: 2. VÁNOCE Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Autor: Mgr. Alena Ticháčková Datum: 9. 12. 2014 Cílový ročník: 2. ročník Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor:

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

F A I N. prosinec 2014. Farní informace. Jak plyne vánoční čas aneb o vánočních svátcích

F A I N. prosinec 2014. Farní informace. Jak plyne vánoční čas aneb o vánočních svátcích Farní informace F A I N prosinec 2014 Pro farnosti: Brankovice, Hvězdlice a Chvalkovice u Bučovic Možná bylo nebe plné hvězd, když se tři mudrci z Východu rozhodli vyjít za tou, která byla znamením Krále

Více

(Vánoce) Vánoce ve Francii. Vánoce v Austrálii Vánoce v Číně v Rusku. v Německu ve Španělsku. v Grónsku. v USA

(Vánoce) Vánoce ve Francii. Vánoce v Austrálii Vánoce v Číně v Rusku. v Německu ve Španělsku. v Grónsku. v USA (Vánoce) Zjisti jak a kdy se slaví Vánoce nebo konec roku u vás, v Brazílii. Vyrob pozvánku k vám pro děti z Česka. Napiš na ni, co je pro vaši zemi zajímavé a typické. Vánoce ve Francii Vánoce v Austrálii

Více

Z D I V A VELIKONOCE 2013

Z D I V A VELIKONOCE 2013 1 Z D I V A VELIKONOCE 2013 Slavnost Božího milosrdenství Na první neděli po Velikonocích připadá svátek Božího milosrdenství. Neděli Božího milosrdenství stanovil papež Jan Pavel II. dne 30. dubna 2000,

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Dobrý den pane Czyč, dovolte nám navázat na předchozí komunikaci.

Dobrý den pane Czyč, dovolte nám navázat na předchozí komunikaci. 1 z 5 23.6.2015 0:43 Infoschránka Raiffeisenbank (info@rb.cz) RE: Transparentní účet FC Baník Ostrava 21. 9. 2014, 5:15:32 Dobrý den pane Czyč, dovolte nám navázat na předchozí komunikaci. Je nám líto,

Více

www.farnostcechtice.cz

www.farnostcechtice.cz Kdybychom chtěli žit životem Krista v postní době, musíme překonat hlavního nepřítele Pána Ježíše a to jsme my sami. Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Bud jednoho bude zanedbávat, a druhého milovat, nebo

Více

ČASOPIS ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI ČECHTICE

ČASOPIS ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI ČECHTICE ČASOPIS ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI ČECHTICE S l o v o k n ě z e Nové prázdniny můžeme prožívat s Bohem, na každém místě odpočinku, na cestě apod. Křesťan je zodpovědný za věrnost Božímu Slovu. Protože Slovo

Více

2. třída - Poznáváme Boží lásku

2. třída - Poznáváme Boží lásku 2. třída - Poznáváme Boží lásku Vazba učiva 2. ročníku na klíčové kompetence: Kompetence k učení V tematickém celku věnovaném stvoření a počátkům dějin spásy žáci získávají základy lidského a křesťanského

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 1 č.j. 5/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 22.4.2015 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 22.4.2015 20:45

Více

Koledové karaoke zpěvníček

Koledové karaoke zpěvníček Koledové karaoke zpěvníček 1. Narodil se Kristus Pán 2. Pásli ovce Valaši 3. Byla cesta ušlapaná 4. Slyšte, slyšte 5. Nesem vám noviny 6. Jak jsi krásné, neviňátko 7. Dej Bůh štěstí tomu domu 8. Zelená

Více