Informace o studiu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informace o studiu 2014-2015"

Transkript

1 Informace o studiu

2 Informace o studiu Organizace školního roku 2014/2015 Stravování Domov mládeže Rodičovský příspěvek Rodičovský příspěvek a jeho využití Odborná praxe Významné projekty Akce školy Centrum ekologické výchovy VIANA, sokolnictví Bakalářské studium Školská rada Internetová služba Bakaláři Mgr. Pavel Chrenka Dáša Sedláková Jaroslava Zinková Ing. Lucie Pazourková Mgr. Pavel Chrenka Mgr. Vladimír Pacina Mgr. Ladislav Turbák Mgr. Vladimír Pacina Ing. Michal Tarant Mgr. Ladislav Turbák Mgr. Vladimír Pacina Mgr. Pavel Chrenka

3 Organizace školního roku Zahájení: pondělí 1. září 2014 v 8:15, aula školy Tělesná výchova - plavání Učebnice zdarma zapůjčeny, učebnice na jazyky AJ, NJ si musí žáci koupit důvod v učebnici je pracovní sešit, tyto učebnice žákovi zůstávají Pomůcky: bílý plášť, kalkulačka Poučení žáků o bezpečnosti (praxe, laboratoře, prázdniny) Učebna výpočetní techniky a Informační centrum (IC), připojení na internet ve škole i na domově mládeže

4 Organizace školního roku Školní řád a klasifikační řád: žáci jsou seznámeni s plným zněním povinnosti i práva žáků Rodiče : Omlouvání absence Žádosti o uvolnění žáka Individuální vzdělávací program

5 Organizace školního roku Omluvenky - nezletilí žáci: Omlouvají zákonní zástupci do 3 dnů. Studijní průkaz nebo lékařské osvědčení. Uvolnění z vyučování : - 1 den omlouvá třídní učitel (rodinné důvody) - více dní omlouvá ředitel nutná žádost - sledovat plány školy

6 Organizace školního roku Žádosti o uvolnění žáka: Uvolnění z tělesné výchovy, ze sportovního kurzu, z vyučování nebo z odborné praxe Žádost nejdříve třídnímu učiteli Vyjádření lékaře nebo sportovního oddílu Alespoň 1 týden před zahájením akce (stornovací poplatek, pojištění apod.) Náhradní práce v případě uvolnění

7 Organizace školního roku Společný cíl - rodiče a škola vzdělávání a výchova Komunikace s třídním učitelem Kontrola žáků - průběžné hodnocení - absence elektronická třídní kniha Vzájemná informovanost - změna adresy a telefonních čísel - změna zdravotního stavu žáka - změna zákonného zástupce Výchovný poradce Mgr. Ilona Doležalová

8 Stravování DRUHU STRAVY - normální (masová) - vegetariánská DIETNÍ STRAVOVÁNÍ - dle potřeb žáků a dle dohody s rodiči (jaterní, bezlepková, diabetická, atd.) VOLBA STRAVY - odhlašování, přihlašování a výběr stravy vždy do 12 hodin předešlého pracovního dne: čipem v objednávacím boxu před jídelnou přes internet (po registraci) v kanceláři vedoucí školní jídelny

9 Stravování Ceny stravy pro žáky naší školy: ubytovaní neubytovaní Snídaně + svačina.. 23 Kč 39 Kč Obědy.. 29 Kč 29 Kč Večeře + svačina.. 31 Kč 56 Kč Celodenní (celkem) Kč 124 Kč Cena čipu 135 Kč 135 Kč Rodiče mají možnost ověřit si, zda a kdy se jejich dítě stravuje. Objednávání stravy přes internet (nutná registrace u vedoucí jídelny)

10 Stravování Úhrada stravného: V hotovosti - každé úterý a čtvrtek od 12 do 14 hodin - poslední dva pracovní dny v měsíci 8,30 11,00 hod. 12,00 14,30 hod. Převodem z účtu dle pokynů ekonomky. Vrácení stravného: Při platbách v hotovosti na konci školního roku nebo při ukončení studia. Při částce nad 500 Kč nutná žádost rodičů. Při platbách přes účet vždy písemná žádost rodičů o vrácení částky na účet.

11 Domov mládeže Ubytování na internátu: 2-lůžkové a 3-lůžkové pokoje ve 3. a 4. podlaží budovy školy cena: 1000 Kč měsíčně platí se každý započatý měsíc kapacita 84 lůžek

12 Domov mládeže Vybavení: kuchyňka s mikrovlnnou troubou a rychlovarnou konvicí společenská místnost - televize, DVD, věž, video sportovní klubovna - kulečník, šipky, fotbálek, stolní tenis možnost internetového připojení na pokojích

13 Domov mládeže Zájmové kroužky: keramický výtvarný volejbal florbal aerobic

14 Domov mládeže Další možnosti trávení volného času: permanentky do bazénu, na hokej, na badminton využití hřiště a posilovny v areálu školy návštěvy divadelních představení v Mostě a Litvínově bowling, squash, kolečkové brusle, aquapark Most Taneční kurz: jednou za 2 roky, pro všechny ročníky (leden 2016)

15 Domov mládeže Podmínky ubytování studenta: Řádně vyplněná přihláška viz (formuláře a dokumenty). Znalost a písemný souhlas s vnitřním řádem DM. Důvody ukončení ubytování: Alkohol, drogy, šikana, krádeže. Časté porušování vnitřního řádu DM. Na vlastní žádost (odhláška z ubytování).

16 Rodičovský příspěvek Smlouva o studiu a smlouva o ubytování: Při přijetí žáka ke studiu je uzavřena smlouva na celé období studia. Ubytování probíhá na základě závazné přihlášky a uzavřené smlouvy o ubytování na celé období studia. Platby rodičovského příspěvku se hradí pololetně: 5000,- Kč rodičovský příspěvek (září, únor) Platby ubytování se hradí měsíčně: 1000,- Kč ubytování (do 20-ho v měsíci) Způsob platby rodičovského příspěvku a ubytování: Hotově na sekretariátu školy Převodem na účet: Dle pokynů, které jste dnes obdrželi písemně Pokud nebudou správně uvedeny všechny potřebné symboly nelze platbu identifikovat a správně přiřadit. Taková platba bude vrácena. Na základě písemné žádosti po schválení ředitelem školy je možno platit rodičovský příspěvek měsíčně.

17 Rodičovský příspěvek Sekretariát školy (1. patro ve vile): Úřední hodiny pro žáky školy každý den o velké přestávce (tj hod) vyřizuje potvrzení o studiu + ostatní potvrzení (OSSZ, České dráhy, MHD) platby rodičovského příspěvku, ubytování, ostatní platby

18 Rodičovský příspěvek Rodičovský příspěvek se využívá např.: Učebnice, učební texty, skripta zdarma Doprava a vstupy v rámci odborné praxe Internet zdarma ve škole i na Domově mládeže Zájmové kroužky zdarma Zdarma posilovna, bazén, permanentky na hokej Zdarma půjčování sportovního vybavení (lyžařská výzbroj) Studijní pobyty v zahraničí za režijní ceny Autoškola a taneční kurz za režijní ceny

19 Odborná praxe Praktické vyučování jednodenní exkurze týdenní stáže a kurzy odborné přednášky zahraniční studijní cesty sportovní kurzy: únor 2015 Bedřichov - lyžařský (1.roč) - cyklistický (2.roč) - vodácký (3.roč) - vysokohorské turistiky (4.roč) Odborná praxe je klasifikovaný předmět: účast na praktickém vyučování protokoly z praxí

20 Praxe 1. ročník (2014/15) Tesařova cesta, Šumný důl NPR Bořen NPR Číčov a Kamenná slunce Salesiova výšina, Krušnohorský zlom Lyžařský kurz Bedřichov (1 týden) Meteorologie, PřF UK Praha MVE a ÚV Meziboří České středohoří (Raná, Oblík) Podkrušnohorský zoopark Botanika terénní praktikum Národní park České Švýcarsko (1 týden)

21 Významné projekty Program Comenius - tříletý projekt ( ) TRAVELOGUES. multinárodní projekt (Estonsko, Turecko a Česko) Program Leonardo měsíční stáže žáků školy v Berlíně a v Londýně studium jazyka a práce v podnicích a organizacích dle zájmu žáků (srpen, září žáků) Program ve spolupráci s Ministerstvem školství Dánského království půlroční a roční studijní pobyt v Dánsku

22 Významné projekty Program Ziel 3 Cíl 3 Nové cesty pro ekologickou výchovu v Sasku a v Čechách spolupráce se Saskou zemskou nadací Bunt Pestrý spolupráce s centrem ochrany přírody v Annabergu Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost - Projekt Přijedeme za Vámi aneb Postupujme odpovědně - Cílem projektu je zprostředkovat individuální vzdělávání zejména občanům Ústeckého kraje týkající se odpovědného přístupu k životnímu prostředí, udržitelném rozvoji, zejména pak ekologické využívání zdrojů a ekologie v domácnosti a dále odpovědného spotřebitelského chování - zejména pak odpovědné spotřeby, produkce odpadů a třídění, recyklace.

23 VIANA Centrum ekologické výchovy Možnosti zapojení žáků Scholy Humanitas: 1. Program GLOBE (dlouhodobý celosvětový projekt zaměřený na sledování životního prostředí na místní i globální úrovni). Každodenní meteorologická měření Hydrologická měření prováděná dvakrát týdně Biometrická měření se provádí jedenkrát ročně Nejnovější část projektu zaměřená na pozorování lesních porostů borovice lesní v ČR, Norsku a Chorvatsku 2. Výukové programy pro základní školy Samostatná příprava témat Lektorská činnost 3. Organizace soutěží

24 VIANA Centrum ekologické výchovy Naši dravci: Sokol stěhovavý Raroh jižní Káně harrisova Káně lesní Sova pálená Nabízíme: Tradiční sokolnictví. Práce s dravcem praktická výuka. Zoologii a biologii dravců. Způsoby výcviku a lovu s dravci. Možnost vlastnit svého vlastního dravce!! Příprava na sokolnické zkoušky Možnost letních brigád s dravci!!

25 Další akce školy 2014/15 Akce školy v září se uskuteční již 21. výměna žáků Scholy Humanitas a Kongsberg Videregaende Skole v Norsku oblast Telemarku škola pořádá fotografickou soutěž ke Světovému dni vody (16.ročník) každoročně probíhají ve škole soutěže žáků ZŠ Litvínovský choroš (16.r), Vlaštovkiáda a Natura Magica každoročně škola pořádá akce ke Dni Země a také ke Světovému dni ŽP v listopadu 2014 se uskuteční tradiční sraz absolventů účast v projektech, soutěžích, olympiádách SOČ - Středoškolská odborná činnost (umístění v rámci kraje a ČR) každý měsíc v aule školy vernisáž výstavy

26 Vysokoškolské studium UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ N. LABEM Přírodovědecká fakulta (www.sci.ujep.cz) Studijní obor: Informační systémy Forma studia: prezenční Typ studia: Bc. Délka studia: 3 roky Počet přijímaných: 40 uchazečů Studijní obor: Toxikologie a analýza škodlivin Forma studia:prezenční Typ studia: Bc. Délka studia: 3 roky Počet přijímaných: 40 uchazečů

27 Vysokoškolské studium ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA PRAHA Fakulta životního prostředí (www.fzp.czu.cz ) Studijní obor: Územní technická a správní služba Forma studia: kombinovaná Typ studia: Bc. Délka studia: 3 roky Počet přijímaných: 40 uchazečů Studijní obor: Forma studia: Typ studia: Délka studia: 3 roky Počet přijímaných: Regionální environmentální správa kombinovaná Mgr. (získaný titul Ing.) 40 uchazečů

28 Školská rada Školská rada se schází minimálně 2 x ročně a je šestičlenná: 1. PhDr. Libuše Pokorná (zástupce zřizovatele) 2. pan Ladislav Varga (zástupce zřizovatele) 3. Mgr. Petr Adamec (zástupce školy) 4. Mgr. Vladimír Pacina (zástupce školy, předseda ŠR) 5. Petr Baraňák (zástupce rodičů a nezletilých žáků) 6. Ladislav Süss (zástupce zletilých žáků, nyní žák 2. ročníku) Funkce školské rady: poradní sbor ředitele školy kontrolní orgán činnosti školy schvaluje Výroční zprávy a další důležité dokumenty jednání školské rady proběhne ve středu 11. června 2014

29 Informace o dění na škole Schola Humanitas oficiální Schola Humanitas > 300 aktualit za letošní rok > fotek ( ) > 40 videí za letošní rok

30 Internet služba Bakaláři 1 - zadej odkaz na adresu školy a dále dle pořadí šipek 3 2 4

31 Dotazy