Naučné stezky okresu Znojmo: (stav poznání k )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Naučné stezky okresu Znojmo: (stav poznání k 7. 9. 2014)"

Transkript

1 Naučné stezky okresu Znojmo: (stav poznání k ) 1. Lovecká stezka bítovských pánů 2. NS Krumlovsko-rokytenské slepence 3. NS moravského včelařství v Mikulovicích 4. NS Miroslavské kopce a IP u Miroslavského rybníka 5. NS Údolím lásky 6. Svatoklementská turisticko-naučná stezka 7. NS Po památkách Napoleonova působení na Znojemsku 8. Vinařská stezka Po stopách Napoleona 9. NS za historií, vínem a opevněním Šatova 10. Poznávací stezky městem Znojmo 11. NS Kraví hora 12. Terénní informační systém NP Podyjí 13. NS národního parku Podyjí a obcemi 14. NS zámeckého parku Kravsko 15. SIP Po památkách mikroregionu Jevišovicko 16. NS Karla Claryho 17. NS po československém lehkém opevnění 18. NS údolím řeky Jevišovky 19. NS Znojmo Hradiště 20. NS Antonína Práška (otevřeno 2012) 21. NS Přírodní památkou U Kapličky 22. Archeostezka Po stopách prapředků Vedrovice 23. Archeostezka Po stopách prapředků Boskovštejn Střelice Jevišovice 24. Archeostezka Po stopách prapředků Hluboké Mašůvky 25. Školní NS Lesonice zeleně: navštívené (celá trasa) 11 modře: navštívené (část trasy) 10 červeně: doposud nenavštívené 3 černě: zaniklé 1 fialově: připravované 0

2 Název: Lovecká stezka bítovských pánů (NS Jindřicha Dauna) Otevřeno: 2007, rozšířena bude v roce 2012 Zřizovatel: LČR LS Znojmo Trasa: Chvalatice Bítov ( Jezírko lásky nebo až Suchá hora) Dělka: 5,6 + 1,5 nebo 4 km Značení: tabulky s bílými šipkami na zeleném podkladě + nápis stezka LČR Počet zastavení: 6 +? GPS: 6 Zaměření: místní zajímavosti + přírodovědné Navštíveno: Stav: mírně poškozená 1. Rybník 48 56, , Rotunda 48 56, , Památný buk 48 56, , Stará pila 48 56, , Na Vyhlídce 48 56, , Lesopark 48 56, ,272 Obsah zastavení: 1. Obec Chvalatice, jelen lesní, borovice lesní, tesařík obrovský 2. Kamenný altán na lesní lokalitě Obora, srnec obecný, modřín opadavý, sasanka hajní 3. Památný buk lesní, buk lesní, dudek chocholatý, svižník lesní 4. Stará pila, liška obecná, medovník medůňkolistý, tesařík piluna 5. Vyhlídka na Cornštejn a rekreační areál Horka, (savci, rostliny, ptáci) 6. Zahradní úpravy s bývalým klasicistním altánem U Rotundy s vyhlídkou na hrady Cornštejn a Bítov (savci, stromy, rostliny) Poznámka k rozšíření: Při náávštěvě , byly již připraveny informační panely u hradu Bítov, Slaměného mostu a Jezírka Lásky, ale prozatím bez textů. Název: NS Krumlovsko rokytenské slepence Otevřeno: Zřizovatel: Město Moravský Krumlov Trasa: okolí Moravského Krumlova a Rokytné Délka: 15 km Značení: značení NS Počet zastavení: 12 GPS: 12 Zaměření: místní zajímavosti Navštíveno: (1-10), (1-12) Webové stránky: (1,2,3,4,6,8,9,12) (3,5,7) (10,11) (poškozen jen panel č. 5)

3 1. Zámecký park 49 02, , Národní přírodní rezervace 49 03, , Geologie okolí Moravského Krumlova 49 02, , Historie Moravského Krumlova 49 02, , Stepní společenstva 49 02, , Mariánská kaplička 49 03, , Geomorfologie, vegetace 49 03, , Přemyslovské hradiště Rokyten 49 03, , Řeka Rokytná 49 03, , Lesní společenstva 49 03, , Lesní hospodářství 49 03, , Mokřad pod městskou lesovnou 49 03, ,261 Poznámka k trase: Trasa NS je navržena jako okružní. Od 12. zastavení je možné po 4,5 km dojít zpět k zámku. Z celé trasy jen přibližně 3 km vedou po modré turistické značce. Název: NS Moravského včelařství v Mikulovicích Otevřeno: Zřizovatel:stys Mikulovice Trasa: okolí Mikulovic Délka: 5 km Značení: žlutý šestiúhelník s červenou šipkou Počet zastavení: 7 GPS: 7 Zaměření: včelařství a místní zajímavosti Navštíveno: Literatura: Naučná stezka moravského včelařství v Mikulovicích, 2008 Stav: místy poškozeno 1. U školy (s plánkem trasy NS) 48 57, , U lípy (na IP označeno Pod lípou) 48 57, , U kapličky (včelařský kroužek) 48 57, , U jezera (život mladušky) 48 57, ,249 (IP zničen, vyhlídková věž bez schodiště) 5. Ve Štěpnici (život létavky) 48 57, , U fary (Václav Ambrož Hončík) 48 57, , U fary (Obec Mikulovice) 48 57, ,475 Název: Miroslavské kopce a informační panely u Miroslavského rybníka Otevřeno: 2007 Zřizovatel: Město Miroslav Trasa: Miroslavské kopce a Miroslavský rybník Délka: 2,5 km + 0,5 km

4 Počet zastavení: GPS: 8 Zaměření: přírodovědné Navštíveno: Úvodem, skalní step 48 56, , Stepní trávníky, péče o chráněné území 48 56, , Křoviny, ptáci 48 55, , Agrocenózy, hmyz 48 56, , Společenstva nepůvodních druhů Z historie Miroslavských kopců 48 56, ,594 Informační panely u Miroslavského rybníka: Obojživelníci a plazi Miroslavského rybníka 48 56, ,044 Miroslavský rybník 48 56, ,136 Ptactvo Miroslavského rybníka 48 56, ,252 Název: NS Údolím lásky Otevřeno: 2007 Zřizovatel: Hrušovansko Trasa: Božice, okruh v údolí Příčního potoka Délka: 5,4 km Počet zastavení: 1 (2) GPS: 1 (2) Zaměření: přírodovědné Navštíveno: Literatura + webové stránky: kladacka_ _i.pdf Stav: část trasy vede polem Pouze jedna informační tabule (48 49, ,978 ), druhá poblíž nádraží již bez textu (48 49, ,130 ), trasa není značena, její nejzápadnější část vede okrajem pole a lesem mimo cesty. Vysvělení příčin současného stavu je na (stav k ) Název: Svatoklementská turisticko-naučná stezka Otevřeno: Zřizovatel: Trasa: Tasovice - Znojmo Délka: 15 km Počet zastavení: 11 GPS: 1 Zaměření: osobnost Navštíveno: (5, 9, 10), (2) Literatura + webové stránky:

5 t.pdf 1. Pekařský učedník ze Znojma (Znojmo-nádraží) 2. Poznáte sv. Klementa Marie Hofbauera? (Znojmo-Karolínina brána) 48 51, , Apoštol Varšavy (Znojmo-Dyjská ul.) 4. Pekař, student, řeholník a kněz (Znojmo-Louka) 5. Kdo byl sv. Klement Marie Hofbauer? (Znojmo-Oleksovický most) 6. Lidové misie, Dobyvatel nebeského království (Dobšice-lávka) 7. Poutník a poustevník (Dyje-lávka) 8. Apoštol Vídně (Tasovice nad řekou) 9. Kostel sv. Klementa Marie Hofbauera a klášter redemptoristů (Tasovice čp. 34) 10. Dětství sv. Klementa Marie Hofbauera (Tasovice-farní kostel) 11. Význam sv. Klementa Marie Hofbauera (Hodonice-nádraží) Název: Po památkách Napoleonova působení na Znojemsku Otevřeno: 2004 Zřizovatel: Délka: cca 25 km (+ 15 km) Trasa: Suchohrdly Dobšice Znojmo Kuchařovice (Únanov Jevišovice) Počet zastavení: 19 GPS: 2 Zaměření: vojenská historie Navštíveno: , Literatura:Po památkách Napoleonova působení na Znojemsku 1. Suchohrdly Červený dvůr 2. Suchohrdly místo dislokace francouzské polní ambulance a hromadného hrobu 3. Napoleonův dub 4. Křižovatka nad Dobšicemi 5. Bitva u Dobšic první den bitvy u Znojma 6. Dobšice údolí potoka Leska 7. Brod přes Dyji u Lahoferovy ulice 8. Bohumilice bývalý mlýn 9. Oblekovice návrší nad obcí stanoviště maršála Massény v bitvě u Znojma 10. Oblekovice most přes řeku Dyji a Bažantí ostrov 11. Sedlešovice Kalvárie palebné postavení francouzského dělostřelectva

6 12. Loucký klášter bývalá továrna na tabák 13. Znojmo Starý Šaldorf křižovatka na Dobšice 14. Salisovo náměstí náměstí Republiky 48 51, , Daunův palác Masarykovo náměstí 48 51, ,934 (IP umístěn v domovním průjezdu) 16. Přímětice budova statku bývalé letní sídlo šlechtického rodu Ugartů 17. Kuchařovice kříž u spojnice do Znojma 18. Únanov hromadný hrob 19. Armáda císaře Napoleona v Jevišovicích Název: Vinařská stezka Po stopách Napoleona Otevřeno: Zřizovatel: Sdružení Dobšických vinařů, Vinařství Hort, Vinařství Lahofer Délka: 2,5 km Trasa: Vstup do viniční tratě U Hájku Dobšice Značení: Počet zastavení: 3 GPS: Zaměření: vojenská historie Navštíveno: Webové stránky: Všechny tři informační panely Vinařská stezky Po stopách Napoleona jsou velmi podobné. Název: NS Za historií, vínem a opevněním Šatova Otevřeno: 2006 Zřizovatel: Délka: 4,5 km Trasa: okolí Šatova Počet zastavení: 18 GPS: 6 Zaměření: místní zajímavosti Navštíveno: , (1,2,3,9,10,11,12,16,17,18) Literatura: Areál československého opevnění Šatov, pěchotní srub Zahrada 48 47, , řopík zaniklá sklepní ulice 6. řopík pěchotní srub Úvoz 8. řopík kostel 48 47, , zastávka autobusu 48 47, ,353

7 13. řopíky 2114 a Malovaný sklep 15. naučná vinice starých odrůd 16. u Vinařské stodoly 48 47, , obecní úřad 48 47, , restaurace U Fandy 48 47, , Československé opevnění z let Československý pevnostní systém typologie 3. Pěchotní srub MJ-83 "Zahrada" 4.? 5.? 6.? 7.? 8.? 9. Šatov stavební a kulturní památky obce 10. Úvodní panel 11. Vinařství v Šatově 12. Šatov historie obce 13.? 14.? 15.? 16. prázdný panel 17. Šatov historie obce 18. Úvodní panel Název: Poznávací stezky městem Znojmo Otevřeno: 2010 Zřizovatel: Délka: celkem 24,2 km Trasa: 6 tras Značení: směrovky Počet zastavení: GPS: 1 Zaměření: památky Navštíveno: Literatura: Objevte Znojmo 6 tras vyznačených směrovkami s názvem naučná stezka. Bez informačních panelů, začátek všech tras u TIC Obrokova 10, na šesti vyhlídkových místech byly instalovány audio průvodce U Rajské zahrady, ulice Přemyslovců (1 Znojemský hrad, 2 Lesopark Gránice, 3 Chrám sv. Hippolyta, 4. Kostel sv.

8 Antonína), Jižní přístupová trasa, Vlkova věž, Na Vyhlídce, Hradiště u kaple sv. Antonína (48 51, ,292 ;1 Radniční věž, 2 Chrám sv. Mikuláše, 3 Znojemský hrad, 4 Loucký klášter) Zaměření tras: Pohádková stezka (1,4 km, 6 míst) Znojmo a osobnosti (2,6 km, 13 míst) Pod povrchem města (3,5 km, 7 míst) Znojmo neznámé - moderní architektura (4,4 km, 14 míst) Cesta staletími (8,5 km, 28 míst) Věže města (3,8 km, 16 míst) Název: Kraví hora Otevřeno: 1987 Zřizovatel: ZŠ Loucká, Znojmo Trasa: Kraví hora Počet zastavení: 12 Navštíveno: Délka: 6,5 km Značení: Zaměření: místní zajímavosti Stav: zaniklá 1. Historie PS Václava Pražáka při ZŠ Loucká 2. Loucký klášter 3. Vodní ptactvo na Dyji 4. CHKO Podyjí 5. Panorama města Znojma 6. Navržená státní přírodní rezervace 7. Živočišstvo Kraví hory 8. Pohled na městskou památkovou rezervaci 9. Dřeviny Kraví hory 10. Ryby řeky Dyje 11. Znojemské podhradí 12. Železniční most Název: Terénní informační systém NP Podyjí Otevřeno: 1995, obnoveno 2010 Zřizovatel: Správa NP Podyjí Trasa: Délka: Značení:

9 Počet zastavení: 27 GPS: 17 Zaměření: Navštíveno: , , , (1-6), (7-12) Železná opona (Čížov) 48 52, ,304 Hardegg (Hardeggská vyhlídka) 48 51, ,703 Údolí Dyje (most u Hardeggu) 48 51, ,833 Ledové sluje 48 53, ,760 Opuštěný meandr 48 53, ,403 Hamerské vrásy 48 53, ,266 Hradišťské terasy (Nad Lomem) 48 51, ,547 Králův stolec 48 50, ,206 Mašovická střelnice (Nivky) 48 50, ,477 Přítoky řeky Dyje (Žlebový potok) 48 50, ,737 Hrady v krajině (Nový Hrádek) 48 50, ,406 Lesy (Příčky) 48 50, ,080 Havranícké vřesoviště 48 48, ,648 Devět mlýnů 48 49, ,950 Řeka Dyje 48 48, ,704 Kamenná moře 48 49, ,836 Vřesoviště Kraví hora 48 50, ,288 Vranovský lesopark Šobes Studánka hraběnky Heleny Felicitina studánka Louky Fladnitzké vřesoviště Horecký kopec Příroda Nového hrádku nenalezen Terénní informační systém NP Podyjí vznikl v roce 1995 (14 panelů Č- N-A), v roce 1999 byl rozšířen o 4 panely ve Vranově nad Dyjí. Nově vybudován byl v roce Nyní má 27 informačních panelů (9 zcela nově: Řeka Dyje, Louky, Hradišťské terasy, Les, Údolí Dyje, Fladnitzké vřesoviště, Horecký kopec, Mašovická střelnice, Příroda Nového hrádku.) Z tohoto původního IS NP Podyjí jsem ve dnech navštívil nejméně 6 zastavení:

10 Hamerské vrásy, Opuštěný meandr pod Ledovými slujemi, Vranovský lesopark, Studánka hrabenky Heleny, Felicitina studánka, Devět mlýnů. Název: NS národního parku Podyjí a obcemi... (Informační systém obcí v ochranném pásmu NP Podyjí) Otevřeno: 2009 Zřizovatel: Trasa: okraj NP Podyjí Délka: Počet zastavení: 8 (oboustranné IP) GPS: 4 Zaměření:příroda, informace o obcích Navštíveno: , , (1-3. 5), (1,2) Havraníky 48 48, ,565 Znojmo-Popice 48 49, ,808 Znojmo-Konice 48 50, ,491 Nový Šaldorf-Sedlešovice Znojmo-Hradiště 48 51, ,330 Mašovice Podmolí Hnanice Název: NS zámeckého parku Kravsko Otevřeno: Zřizovatel: Regen o.s. Délka: Trasa: zámecký park v Kravsku Počet zastavení: 9 GPS: 9 Zaměření: stromy Navštíveno: trnovník akát 48 55, ,069 sekvojovec obrovský 48 55, ,102 jasan ztepilý 48 55, ,107 douglaska tisolistá 48 55, ,126 jilm horský 48 55, ,144 jinan dvojlaločný 48 55, ,141 dub letní 48 55, ,143 javor mléč 48 55, ,137 borovice vejmutovka 48 55, ,131

11 Název: Po památkách mikroregionu Jevišovicko (soubor IP) Otevřeno: Zřizovatel: mikroregion Jevišovicko Délka: Trasa: Počet zastavení: min. 10 GPS: 4 Zaměření: kulturní historie Navštíveno: (HM) , (JEV) Hluboké Mašůvky (velký IP) 48 55, ,530 Hluboké Mašůvky kostel (malý IP) 48 55, ,590 Vevčice Černín Jevišovice kostel sv. Josefa (malý IP) 48 59, ,435 Jevišovice Starý zámek (malý IP) 48 59, ,242 Střelice Boskovštejn Jiřice u Mor. Budějovic Rozkoš Název: NS Karla Claryho Otevřeno: červen 2005 Zřizovatel: Správa NP Podyjí + NPÚ + o. s. Clary Trasa: Vranov nad Dyjí Onšov Vranovská přehrada (Granátová zátoka) Délka: 4,5 km Značení: modré místní Počet zastavení: 6 GPS: 5 Zaměření: místní zajímavosti Navštíveno: (1-3), (1-6) Webové stránky: Stav: v roce 2006 dobrý, v roce 2012 viz poznámka. 1. Farní kostel 48 53, , Mniszkův kříž 48 53, , Kaple Nejsvětější Trojice 48 53, , Kumpova poklona 48 54, , Claryho kříž 6. Granátová zátoka 48 54, ,388 Poznámky: Při návštěvě : byl IP č. 1 vyvrácen a opřen o stěnu kostela, IP č. 5 nebyl nikde v okolí Claryho kříže nalezen byla otevřena vycházková stezka Šibeniční vrch o délce 630 m, která se na NS Karla Claryho napojuje v její střední části a má 1

12 informační panel. Název: NS po československém lehkém opevnění Otevřeno: Zřizovatel: Trasa: okolí Vranov nad Dyjí Počet zastavení: Navštíveno: Délka: Značení: oranžovo-bílé místní značení Zaměření: vojenská historie Stav: v roce 2006 dobrý Název: NS údolím řeky Jevišovky Otevřeno: obnovena Zřizovatel: ZŠ Jevišovice Nadace Partnerství Délka: 2 km Trasa: údolí řeky Jevišovky pod Jevišovicemi Značení: dřevěné šípky Počet zastavení: GPS: 7 Zaměření:přírodovědné Navštíveno: Stav: místy poškozená 1. Co všechno můžete navštívit v Jevišovicích 48 59, , Rostliny a živočichové (poškozeno) 48 59, , Rostliny a živočichov 48 59, , Rostliny a živočichové (poškozeno) 48 59, , Rostliny a živočichové 48 59, , Rostliny a živočichové (poškozeno) 48 59, , Co všechno můžete navštívit v Jevišovicích 48 59, ,501 Název: NS Znojmo Hradiště, IT Znojem Velká Morava Otevřeno: postupně od 2009 Zřizovatel: Nadační fond sv. Hipolita Trasa: Znojmo Hradiště Délka: Počet zastavení: GPS: Zaměření: historie Navštíveno: , Velkomoravské hradiště (2009 ) 48 51, ,975 Velkomoravské pohřebiště (2012) 48 51, ,666 Kostel I 48 51, ,014

13 Chýše (včetně repliky chýše) 48 51, ,021 Nadační fond sv. Hypolita (u muzea) 48 51, ,999 V roce 2011 existovala vitrína pojednávající o Velkomoravském kostele (2014 již nenalezena),v roce 2013 byly odhalena socha knížete Rostislava a 2014 otevřeno muzeum Velké Moravy. Název: NS Antonína Práška Otevřeno: údajně v listopadu 2011 (první informace o NS je tisková zpráva z ledna. 2012, místní lidé říkali, že IP se objevily až v dubnu při otevření expozice křížové cesty) Zřizovatel: Obec Bohutice ROP Jihovýchod Délka: 1 km Trasa: Bohutice (zámek Lurdská jeskyně socha sv. Václava) Značení: směrovky Počet zastavení: 6 GPS: 6 Zaměření: historie Navštíveno: Umístění jednotlivých zastavení: 1. Křížová cesta Bohutice 48 59, , Zámek Bohutice 48 59, , Kostel Nanebevzetí Panny Marie, naučná stezka Antonína Práška 48 59, , Lurdská jeskyně, památník Antonína Práška 48 59, , Hřbitovní kaple sv. Michala, hřbitov 48 59, , Sv. Václav 48 59, ,104 Název: NS přírodní památkou U kapličky Otevřeno: 2013 Zřizovatel: o.s. Hosterlitz Trasa: PP U Kapličky Dělka: Počet zastavení: 4 GPS: 3 Zaměření: Navštíveno: , v terénu neobjeveny žádné stopy přípravných prací IP poškozené barvou, 1. na náměstí nehledán a závěrečný zničen 1. Památky Značení: směrovka min. 2 ks Stav: značně poškozeno

14 2. Geologie, podzemí 49 57, , Rostlinstvo a živočišstvo 49 57, , Mapa 49 57, ,765 Název: Archeostezka Po stopách prapředků - Vedrovice Otevřeno: 2013 Zřizovatel: MAS Živé Pomezí Krumlovsko-Jevišovicko Trasa: okolí Vedrovic Dělka: 5 km Značení: směrovky Počet zastavení: 6 GPS: 6 Zaměření: prehistorie Navštíveno: Vedrovice a archeologie 49 01, , Pravěké hradisko na Leskounu 49 01, , Neolit 49 00, , Paleolit 49 01, , Krumlovský les 49 01, , Čertova díra 49 01, ,177 Poznámka: IP 2 a 3 jsou v terénu pravděpodobě prohozeny. Cesta mezi IP 4 a IP 5 byla zaorána a oseta kukuřicí, od IP 4 se muselo vrátit zpět a jít nejprve k IP 6.

Naučné stezky okresu Znojmo: (stav poznání k )

Naučné stezky okresu Znojmo: (stav poznání k ) Naučné stezky okresu Znojmo: (stav poznání k 1. 5. 2017) 1. Lovecká stezka bítovských pánů (NS Jindřicha Dauna) 2. NS Krumlovsko-rokytenské slepence 3. NS moravského včelařství v Mikulovicích 4. NS Miroslavské

Více

List1. Stránka 1. Příloha č. 25 Turistické atraktivity. Atraktivita. Rozhledna Čebínka výška 30 m

List1. Stránka 1. Příloha č. 25 Turistické atraktivity. Atraktivita. Rozhledna Čebínka výška 30 m Příloha č. 25 Turistické atraktivity Obec Čebín Drásov Hradčany Malhostovice Sentice Rozhledna Čebínka výška 30 m Atraktivita Přírodní amfiteátr v bývalém lomu Na kamínce - hraje se zde divadlo VKP Lesní

Více

Naučné stezky okresu Břeclav: (stav poznání k 5. 4. 2014)

Naučné stezky okresu Břeclav: (stav poznání k 5. 4. 2014) Naučné stezky okresu Břeclav: (stav poznání k 5. 4. 2014) 1. Archeostezka Dolní Věstonice Pavlov 2. NS Paseky Hrad 3. NS Boleradice 4. Vycházkový okruh obcí Němčičky 5. Turistická stezka vinařskou obcí

Více

Zveme Vás na ochutnávku toho nejlepšího od vrboveckých vinařů výhradně z místních vinohradů nebo vinných sklepů.

Zveme Vás na ochutnávku toho nejlepšího od vrboveckých vinařů výhradně z místních vinohradů nebo vinných sklepů. Vrbovecký košt, Vrbovec, 16.4.2016, 13:00 Cech vinařů Vrbovec pořádá Vrbovecký košt vín s cimbálovou muzikou. Ochutnávka toho nejlepšího od vrboveckých vinařů výhradně z místních vinohradů nebo vinných

Více

Výroční zpráva MAS Znojemské vinařství, o.s. za rok 2010

Výroční zpráva MAS Znojemské vinařství, o.s. za rok 2010 Impulsy pro novou kvalitu života na venkově SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ - EVROPSKÝM FONDEM PRO ROZVOJ VENKOVA: EVROPA INVESTUJE DO VENKOVSKÝCH OBLASTÍ 1 Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje... 4

Více

T i p y n a c y k l i s t i c k é v ý l e t y I. Z ČESKÉHO KRUMLOVA DO HOLAŠOVIC II. Z ČESKÉHO KRUMLOVA NA DÍVČÍ KÁMEN

T i p y n a c y k l i s t i c k é v ý l e t y I. Z ČESKÉHO KRUMLOVA DO HOLAŠOVIC II. Z ČESKÉHO KRUMLOVA NA DÍVČÍ KÁMEN Č e s k ý K r u m l o v s l á v a, n a z d a r v ý l e t u! a n e b A H O J N A K O L E K O N C E P T C Y K L I S T I C K Ý C H V Ý L E T Ů v o k o l í Č e s k é h o K r u m l o v a r o k 2 0 1 1 T i p

Více

Seznam zajímavých lokalit v katastru města Strakonic stav k 10/2015.

Seznam zajímavých lokalit v katastru města Strakonic stav k 10/2015. Seznam zajímavých lokalit v katastru města Strakonic stav k 10/2015. Tento dokument obsahuje seznam zajímavých přírodních lokalit, které je možno lokalizovat v katastru města Strakonice v souvislosti s

Více

Průvodce "Horní Planá"

Průvodce Horní Planá Perník Kopec 48 48'58.57"N 13 54'3.46"E Zalesněný vrch Perník (1. 049 m) leží asi 10 km jižně od Volar nad pravým břehem Vltavy v Trojmezenské hornatině. Na jeho úbočích jsou četné skalní útvary, které

Více

CYKLOJÍZDA po Stezce železné opony / EuroVelo 13. Mapa trasy

CYKLOJÍZDA po Stezce železné opony / EuroVelo 13. Mapa trasy CYKLOJÍZDA po Stezce železné opony / EuroVelo 13 k 25.výročí pádu Železné opony v Evropě SCHLOSSHOF VALTICE - MIKULOV - LAA - ZNOJMO - SLAVONICE 21. 23. září 2014 www.greenways.cz Mapa trasy http://www.eurovelo.cz

Více

KRÁLICKÝ SNĚŽNÍK. Na kole

KRÁLICKÝ SNĚŽNÍK. Na kole KRÁLICKÝ SNĚŽNÍK Na kole Obsah Východní Čechy... 4 Králický Sněžník...6 Z kláštera na Hoře Matky Boží na Severomoravskou chatu... 8 Králické aleje...10 Vyhlídkový okruh Králickým Sněžníkem...12 Po hřebeni

Více

OBSAH: žlutá stezka. modrá stezka. zelená stezka. Info o projektu. strana 5. strana 11. strana 19

OBSAH: žlutá stezka. modrá stezka. zelená stezka. Info o projektu. strana 5. strana 11. strana 19 OBSAH: Info o projektu Projekt Cesta poznání je projektem třech místních akčních skupin usilujících o rozvoj venkova v Kraji Vysočina. Mezi tyto místní akční skupiny patří - Královská stezka o.p.s., Podhůří

Více

NADACE PRO OBNOVU CÍRKEVNÍCH PAMÁTEK DĚKANSTVÍ ZNOJEMSKÉHO

NADACE PRO OBNOVU CÍRKEVNÍCH PAMÁTEK DĚKANSTVÍ ZNOJEMSKÉHO STROM ROKU STROM ŽIVOTA NAVRHOVATELÉ: OBČANSKÉ SDRUŽENÍ POPICE CHARLESE SEALSFIELDA SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU PODYJÍ NADACE PRO OBNOVU CÍRKEVNÍCH PAMÁTEK DĚKANSTVÍ ZNOJEMSKÉHO Popické lípy Druh stromů: Lípa

Více

Nové mlýny a okolní krajina

Nové mlýny a okolní krajina Nové mlýny a okolní krajina Nádrže Nové Mlýny V letech 1975 1988 byly na řece Dyji postaveny nádrže Nové Mlýny. Tvoří ji tři nádrže, ve kterých se rozlévá voda na více než 3000 hektarech. Vznikly jako

Více

k bodu č. 21. schůze Rady Jihomoravského kraje Informativní zpráva o situaci v okrese Znojmo

k bodu č. 21. schůze Rady Jihomoravského kraje Informativní zpráva o situaci v okrese Znojmo Příloha č. 1: k bodu č. 21. schůze Rady Jihomoravského kraje Informativní zpráva o situaci v okrese Znojmo Okres Znojmo se nachází v jihozápadní části Jihomoravského kraje. Jeho sousedy jsou okresy Brno-venkov,

Více

Dodatek znaleckého posudku

Dodatek znaleckého posudku Dodatek znaleckého posudku č. 660-105/10 O ceně rodinného domu č.p. 91 s přísl., postaveného na parc.č.st. 39/1, včetně pozemků parc.č.st. 39/1 ( zastavěná plocha a nádvoří ), parc.č.st. 39/2 ( zastavěná

Více

1.VÝZVU pro rok 2010 k předkládání žádostí o dotace z Programu rozvoje venkova

1.VÝZVU pro rok 2010 k předkládání žádostí o dotace z Programu rozvoje venkova Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Místní akční skupina Znojemské vinařství, o.s. vyhlašuje od 13. 1. 2010 3. 2. 2010 14:00 hod 1.VÝZVU pro rok 2010 k

Více

ČESKY. Výlety okolo Kraslic KRAJEM HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ

ČESKY. Výlety okolo Kraslic KRAJEM HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ ČESKY 20 Výlety okolo Kraslic KRAJEM HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ 1 Na říčce Svatavě se mezi kopci u česko-německé hranice Letní rozkládá bobová město dráha: Kraslice délka a 800 obce m, Stříbrná, přev. 25 m Bublava

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1991. Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1991. Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1991 Vyhlásené: 10.05.1991 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 164 N A Ř Í Z E N Í V L Á

Více

1. Palkovické hůrky se zvedají z údolí Ostravice hned za městem.

1. Palkovické hůrky se zvedají z údolí Ostravice hned za městem. 17. Krajinou Palkovických hůrek Palkovické hůrky jsou při pohledu z Ostravské pánve směrem k jihu k Moravskoslezským Beskydám prvním vyšším horským pásmem prudce se zvedajícím nad mírně zvlněnou plošinou.

Více

Památky a ohrožené památky na území MAS Naděje o.p.s. Obec Č. p Památka Umístění - ulice/náměstí

Památky a ohrožené památky na území MAS Naděje o.p.s. Obec Č. p Památka Umístění - ulice/náměstí Tabulka č. 21: Památky a ohrožené památky na území MAS Naděje o.p.s. Obec Č. p Památka Umístění - ulice/náměstí Bečov kostel sv. Jiljí návrší v severovýchodní části obce Bečov socha sv. Floriána u kostela

Více

Cílem je realizace inventarizačních průzkumů vybraných skupin organismů na níže uvedených lokalitách.

Cílem je realizace inventarizačních průzkumů vybraných skupin organismů na níže uvedených lokalitách. Cílem je realizace inventarizačních průzkumů vybraných skupin organismů na níže uvedených lokalitách. motýli Průzkum bude zaměřen na denní i noční motýly. Výstupem bude zpráva se seznamem nalezených druhů

Více

Kalendář turistických akcí pro rok 2016

Kalendář turistických akcí pro rok 2016 Kalendář turistických akcí pro rok 2016 1. 2. 1. - Nový Šaldorf Konice - Sedlešovice - 6 Km Zn ČD 0855 hod. - Nový Šaldorf ZTZ Konice Sedlešovice - Louka - 2. 9. 1. Šatov Popice 7 Km Zn ČD 0855 hod. -

Více

Mapa 1: Celkové zobrazení okolních atraktivních měst kolem Chýnova

Mapa 1: Celkové zobrazení okolních atraktivních měst kolem Chýnova Obsah 1. Chýnov..2 1.Směr Pelhřimov... 2 2.Směr Kamenice nad Lipou... 4 3.Směr Milevsko... 7 4.Směr České Budějovice... 9 5. Atraktivní města tentokrát od Tábora... 13 5.1 Z Tábora na Týn... 13 5.2 Z Tábora

Více

Církevní památky Regionu Slezská brána

Církevní památky Regionu Slezská brána Církevní památky Regionu Slezská brána Řepiště Šenov Sedliště Paskov Vratimov Václavovice Kaňovice Žabeň Region Slezská brána Úvodní slovo Řepiště Velikost území,01 Počet obyvatel 1 705 Mírová 17 739 31

Více

Datum Místo Čas Popis akce poznámky. Večer zážitkové gastronomie na téma Pokrmy a nápoje Opavského Slezska v Gastrocentru SLU, ul.

Datum Místo Čas Popis akce poznámky. Večer zážitkové gastronomie na téma Pokrmy a nápoje Opavského Slezska v Gastrocentru SLU, ul. Otevírání turistické sezóny v Opavském Slezsku 2013 PROGRAM Datum Místo Čas Popis akce poznámky Pátek 5.4. Opava 19 22 h. SLU Večer zážitkové gastronomie na téma Pokrmy a nápoje Opavského Slezska v Gastrocentru

Více

06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44

06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44 06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44 Město Fryštát, t.j. historické jádro Karviné, bylo založeno v 1. polovině 14. století na mírném návrší nad potokem Mlýnkou. V jižní části jeho oválné půdorysné dispozice je

Více

Tipy na výlety z hotelu Savannah****deluxe

Tipy na výlety z hotelu Savannah****deluxe Tipy na výlety z hotelu Savannah****deluxe Vážené dámy a pánové, děkujeme, že jste si pro svou dovolenou vybrali Znojemsko a hotel Savannah****deluxe. Níže si Vám dovolujeme nabídnout několik tipů na výlety

Více

Památky Unesco v ČR. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Památky Unesco v ČR. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Památky Unesco v ČR Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_14_17 Tématický celek: ZEMĚ, KRAJE, MĚSTA Autor: Mgr. J. Hyklová

Více

Průvodce "Liptovská, Ružinov, Bratislava - Ružinov"

Průvodce Liptovská, Ružinov, Bratislava - Ružinov Děvín 48 10'36.59"N 16 59'5.75"E se nachází jihozápadním cípu Malých Karpat. Dominantním vrcholem je Děvínská Kobyla. Pod Děvínským hradem začíná červená turistická značka vedoucí až na Duklianský průsmyk.

Více

Zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území (Zpracováno v souladu s požadavky 4, odst. 1, části. 1. bodu b) vyhlášky č. 500/2006 Sb.

Zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území (Zpracováno v souladu s požadavky 4, odst. 1, části. 1. bodu b) vyhlášky č. 500/2006 Sb. Střížov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Požární

Více

Usnesení č. 4/138/1 - Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 10

Usnesení č. 4/138/1 - Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 10 Usnesení č. 4/138/1 - Příloha č. 2 Strana 1 Seznam náhradních projektů doporučených k případnému poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci "Programu obnovy kulturních památek

Více

Foto katalog alergologicky rizikových lokalit v zájmových oblastech území města Olomouce

Foto katalog alergologicky rizikových lokalit v zájmových oblastech území města Olomouce Foto katalog alergologicky rizikových lokalit v zájmových oblastech území města Olomouce Jonáš Gazdík 2014 0 Oblast 5, Envelopa Obr. 1 výsadba lip srdčitých na tř. Kosmonautů (22. 6. 2014) Obr. 2 vrby

Více

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 4 AKCE číslo památky RN v mil.kč 2011 2012 2013 2014 2015

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 4 AKCE číslo památky RN v mil.kč 2011 2012 2013 2014 2015 PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 4 AKCE číslo památky RN v mil.kč roky výstavby 2011 2012 2013 2014 2015 příspěvek NEODKLADNÉ ZÁCHRANY OHROŽENÝCH OBJEKTŮ KRITICKY OHROŽENÉ OBJEKTY Piaristická

Více

Projektový den. Vzájemná výuka

Projektový den. Vzájemná výuka Projektový den PD 05 Vzájemná výuka Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Člověk a společnost / Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Přírodopis / Zeměpis / Dějepis / Cizí jazyk Tematický okruh:

Více

Průvodce "Karlova Studánka"

Průvodce Karlova Studánka Hora Praděd 50 4'59.08"N 17 13'57.58"E Nejvyšší a nejnavštěvovanější vrchol Moravy určitě upoutá svou výškou (1492 m) a možnostmi vyžití, hlavně sportovními. Poskytuje podmínky pro pěší turistiku, sjezdové

Více

SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU PODYJÍ. Kalendář vycházek a exkurzí pro veřejnost na rok 2009. Duben

SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU PODYJÍ. Kalendář vycházek a exkurzí pro veřejnost na rok 2009. Duben SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU PODYJÍ Kalendář vycházek a exkurzí pro veřejnost na rok 2009 Duben 25.4. sobota Odpolední vycházka za geologickými zajímavosti Podyjí (pořádáno ve spolupráci s Jihomoravským muzeem

Více

Pozor, rozšíření otevírací doby na dopolední hodiny o víkendech a svátcích od května do října!!!

Pozor, rozšíření otevírací doby na dopolední hodiny o víkendech a svátcích od května do října!!! PŘEHLED AKCÍ MUZEA BESKYD FRÝDEK MÍSTEK V ČERVENCI A SRPNU 2013 ----------------------------------------------------------------------------------------------- FRÝDECKÝ ZÁMEK TEL. 558 630 051-3 558 628

Více

A.14 - Přehled všech maloplošných ZCHÚ ve vazbě na vody

A.14 - Přehled všech maloplošných ZCHÚ ve vazbě na vody A.14 - Přehled všech maloplošných ZCHÚ ve vazbě na vody Číslo Název 118 NPR Hrabanovská černava Zbytek polabské černavy s typickými společenstvy 1933 Horní a střední Labe 132 PR Chropotínský háj Zbytek

Více

IC U TETY - HŘEBEČ N 49 44 52 E 16 34 44

IC U TETY - HŘEBEČ N 49 44 52 E 16 34 44 IC U TETY - HŘEBEČ N 49 44 52 E 16 34 44 Stavby v majetku Lesy ČR - altán, stojany pro naučné a informační tabule Majetek Města Moravská Třebová: R1 - rozcestník Důlní vozík věnovaný HDS firmou PD Refractories

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE. rozloha: 6 795 km². počet obyvatel: 515 411. průměrná hustota: 76 obyv. /km². nejvyšší bod: Javořice ( 837 m) krajské město: Jihlava

ZÁKLADNÍ ÚDAJE. rozloha: 6 795 km². počet obyvatel: 515 411. průměrná hustota: 76 obyv. /km². nejvyšší bod: Javořice ( 837 m) krajské město: Jihlava ZÁKLADNÍ ÚDAJE rozloha: 6 795 km² počet obyvatel: 515 411 průměrná hustota: 76 obyv. /km² nejvyšší bod: Javořice ( 837 m) krajské město: Jihlava poloha: na jihozápadě Čech a jihozápadě Moravy okresy: Havlíčkobrodský,

Více

CHKO Litovelské Pomoraví

CHKO Litovelské Pomoraví CHKO Litovelské Pomoraví AOPK ČR Správa chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví Správa CHKO Litovelské Pomoraví, Husova ul. 906/5, Litovel Společenský význam ZCHÚ a Správa CHKO Litovelské Pomoraví

Více

1. Celkový pohled na lesní část, olšina s porostem ostřice třeslicovité.

1. Celkový pohled na lesní část, olšina s porostem ostřice třeslicovité. 7. Přírodní rezervace Novodvorský močál Na jihovýchodním okraji Panských Nových Dvorů tam, kde začíná lesní komplex bývalého vojenského lesa a kde byl kdysi rybník, vzniklo samovolnou sukcesí (vývojem)

Více

B. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT

B. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT A. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 1) Řešeným územím Územního plánu Budišovice je správní území obce Budišovice, které je tvořeno katastrálním územím Budišovice. Celková rozloha řešeného území je 702 ha. 2)

Více

1. Hrad a zámek Český Krumlov 2. Hradní muzeum Český Krumlov

1. Hrad a zámek Český Krumlov 2. Hradní muzeum Český Krumlov Českokrumlovsko Český Krumlov vám pro poznávací a tematicky zaměřené výlety nabízí nepřeberné množství cílů. Největším lákadlem města je jeho bohatá historie a s ní spojené architektonické památky zdejší

Více

Společná příprava a koordinace projektu...

Společná příprava a koordinace projektu... Společná příprava a koordinace projektu... Po stopách prapředků (2012 2013) Projekt spolupráce místních akčních skupin Dolní Morava (Podluží a Hodonínsko) a Živé pomezí Krumlovsko - Jevišovicko nazvaný

Více

49 35'36.19"N 18 7'31.81"E. GPS poloha:

49 35'36.19N 18 7'31.81E. GPS poloha: Rozhledna Bílá hora Rozhledna 49 35'36.19"N 18 7'31.81"E Rozhledna Bílá hora stojí u vrcholku stejnojmenného kopce Bílá hora ( 556 m.n.m.), který se zvedá mezi městy Štramberk a Kopřivnice. Již počátkem

Více

ČESKY. Poohřím do Chebu CYKLOTRASA Č. 2 SOKOLOV KYNŠPERK CHEB

ČESKY. Poohřím do Chebu CYKLOTRASA Č. 2 SOKOLOV KYNŠPERK CHEB ČESKY 2 Poohřím do Chebu CYKLOTRASA Č. 2 SOKOLOV KYNŠPERK CHEB 2 1 Odpočinková trasa s kopcem mezi Citicemi a Dasnicemi Kynšperk vede podél nad Ohře Ohří po - Katolický asfaltové kostel cyklostezce Nanebevzetí

Více

Popis. Délka trasy. 46 km. Průběh trasy

Popis. Délka trasy. 46 km. Průběh trasy Trasa č. 5 Popis Délka trasy Průběh trasy Náročnost Putování za vínem Vydejte se poznat krásy zdejšího půvabného kraje po vinařských stezkách. Trasa je dobře sjízdná, přehledná a rovinatá a po krátkých

Více

Čelákovice. Územní plán Čelákovic ideový návrh. město na řece, město kontrastů, život mezi Labem a polem. textová část

Čelákovice. Územní plán Čelákovic ideový návrh. město na řece, město kontrastů, život mezi Labem a polem. textová část Územní plán Čelákovic ideový návrh textová část Čelákovice město na řece, město kontrastů, život mezi Labem a polem Propojování, prolínání, sjednocování... Seznam příloh: A.1 - Hlavní výkres, měř. 1 :

Více

Využívání ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech

Využívání ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech Využívání ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech Regionální dějepisně zeměpisný katalog Třeboňska Zpracováno v rámci projektu " Vzdělávání pro konkurenceschopnost - konkurenceschopnost pro

Více

Průvodce "Průvodce Praha"

Průvodce Průvodce Praha Milíčovský les a rybníky Přírodní park 50 1'16.26"N 14 32'18.72"E byla vyhlášena r. 1988 jako ochrana významných společenstev rostlin a živočichů. má rozlohu 93 ha. Autor článku: Michal Šruta Další informace

Více

NABÍDKA SPORTOVNÍHO ZÁJEZDU,,Prachaticko a Blans ký les VE DNECH 28.-31.8.2008

NABÍDKA SPORTOVNÍHO ZÁJEZDU,,Prachaticko a Blans ký les VE DNECH 28.-31.8.2008 NABÍDKA SPORTOVNÍHO ZÁJEZDU,,Prachaticko a Blans ký les VE DNECH 28.-31.8.2008 Určeno pro pěší turistiku, cykloturistiku (silnice, trek, MTB) Ubytování: 3 noci s polopenzí v penzionu Ingrid ve Lhenicích

Více

Přírodní zajímavosti. a kulturní unikáty

Přírodní zajímavosti. a kulturní unikáty Přírodní zajímavosti a kulturní unikáty Přírodní zajímavosti a kulturní unikáty Vysočina nabízí zvídavým návštěvníkům množství kulturních a přírodních krás, ale také několik výjimečných zážitků, které

Více

Cyklostezky PRÒKAZ ÚâASTNÍKA www.politavi.cz www.facebook.com/politavi

Cyklostezky PRÒKAZ ÚâASTNÍKA www.politavi.cz www.facebook.com/politavi Cyklostezky PRÒKAZ ÚâASTNÍKA Bošovice, Bučovice, Dambořice, Heršpice, Hodějice, Holubice, Hostěrádky-Rešov, Hrušky, Kojátky, Kobeřice u Brna, Křenovice, Křižanovice, Letonice, Lovčičky, Milešovice, Mouřínov,

Více

NÁVRH ZADÁNÍ TVRDONICE. okr. Břeclav KVĚTEN 2008

NÁVRH ZADÁNÍ TVRDONICE. okr. Břeclav KVĚTEN 2008 NÁVRH ZADÁNÍ pro vypracování změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru TVRDONICE okr. Břeclav KVĚTEN 2008 Pořizovatel: Městský úřad Břeclav, odbor stavebního řádu a územního plánování Objednatel: Obec

Více

Strategický rozvojový plán Obce Ústí

Strategický rozvojový plán Obce Ústí Strategický rozvojový plán Obce Ústí Schváleno zastupitelstvem obce dne: Zpracovatel: PL realizace s. r. o, v XI/2015 Obsah 1 Základní údaje o obci 2 1.1 Základní údaje 2 1.2 Identifikační a kontaktní

Více

Opatření obecné povahy č. 3/2011

Opatření obecné povahy č. 3/2011 Opatření obecné povahy č. 3/2011 ÚZEMNÍ PLÁN VIMPERK Správní orgán Město Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk o vydání rozhodlo zastupitelstvo obce dne 27.06.2011 usnesení č. 186 nabytí účinnosti dne

Více

Region Světelsko a Ledečsko

Region Světelsko a Ledečsko Region Světelsko a Ledečsko Region Světelsko a Ledečsko Církevní památky Zámek Zřícenina Židovské památky Kouty Tvrz Melechov První doložená zmínka o objektu stojícím při severozápadním okraji přírodní

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2712/57/2012 6 NEMOVITOST: Rodinný dům č. p. 111 Adresa nemovitosti: Damnice 111 Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský, okres Znojmo, obec Damnice, k.ú. Damnice, kód

Více

Památné stromy pověřeného úřadu Sokolov

Památné stromy pověřeného úřadu Sokolov Památné stromy pověřeného úřadu Sokolov Zpracovala: Bc. Linda Tomeszová, referent odboru životního prostředí V Sokolově, 2012 (poslední aktualizace: 23.2.2015) Bernovský klen Druh dřeviny: javor klen (Acer

Více

PRŮVODCE. vycházkové okruhy po městě Beroun DĚTI BEROUN

PRŮVODCE. vycházkové okruhy po městě Beroun DĚTI BEROUN PRŮVODCE vycházkové okruhy po městě Beroun DĚTI BEROUN mě bere 0 100 200 300 400 500 600 m Map Design &, 2015 www.mapdesign.eu DETI DĚTI CHILDREN Trasa D pro nejmenší Route Trail D D for for the youngest

Více

Příloha č. 7 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - Rozsah zimní údržby

Příloha č. 7 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - Rozsah zimní údržby Příloha č. 7 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - Rozsah zimní údržby 1. ČÁST A Okruh I. 1. Část Dolení ulice, ulička (p.cerman, p.jezdínský), Husova, Masarykovo náměstí, pěší zóna - Harrachova ulice, odbočka z ul.komenského

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. okr. Brno - venkov KVĚTEN 2008

NÁVRH ZADÁNÍ. okr. Brno - venkov KVĚTEN 2008 NÁVRH ZADÁNÍ pro vypracování změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru MĚSTA POHOŘELICE okr. Brno - venkov KVĚTEN 2008 Pořizovatel: Městský úřad Pohořelice, Odbor územního plánování a stavební úřad Objednatel:

Více

www.praguecityline.cz Série - Bezbariérové trasy Českou republikou Plzeň město piva

www.praguecityline.cz Série - Bezbariérové trasy Českou republikou Plzeň město piva Série - Bezbariérové trasy Českou republikou Plzeň město piva Tato trasa je publikována jako součást série bezbariérových tras Českou republikou, které jsou vhodné pro bezbariérové cestování Všechny publikované

Více

ÚZEMNÍ PLÁN CITONICE

ÚZEMNÍ PLÁN CITONICE 1 ÚZEMNÍ PLÁN CITONICE ODŮVODNĚNÍ září 2011 červen 2012 2 Projektant: Razítko a podpis: Ing. Arch. Josef Kolman, Znojemská 321, 67182 Dobšice firma A-PROJEKT s.r.o., Dvořákova 21, 669 02 Znojmo autorizovaný

Více

www.praguecityline.cz Série - Bezbariérové trasy Českou republikou Buchlovice

www.praguecityline.cz Série - Bezbariérové trasy Českou republikou Buchlovice Série - Bezbariérové trasy Českou republikou Buchlovice Tato trasa je publikována jako součást série bezbariérových tras Českou republikou, které jsou vhodné pro bezbariérové cestování Všechny publikované

Více

Průvodce "Praha" Průhonický park. GPS poloha:

Průvodce Praha Průhonický park. GPS poloha: Průhonický park Přírodní park 50 0'6.37"N 14 33'37.22"E Přírodně krajinářský park na rozloze 250 ha. v členitém údolí potoka Botiče a jeho přítoků. Byl založen v roce 1885 hrabětem Arnoštem Emanuelem Silva-Tarouc.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ číslo 37-4913/2014 NEMOVITOST: Pozemek p.č. 233/3 jehož součástí je rodinný dům ů č.p. 201, pozemek p.č. 233/1, příslušenství Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský, okres

Více

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY OV

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY OV tab. č. 1 PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY OV - stavby a zařízení areálu farního kostela Navštívení Panny Marie ve Vésce - stavby pro kulturu a církve - stavby

Více

7. CESTOVNÍ RUCH. Cykloturistika

7. CESTOVNÍ RUCH. Cykloturistika 7. CESTOVNÍ RUCH Okolí Kuřimi je díky rozmanitým lesním komplexům chráněným jako přírodní parky, blízkosti Babího lomu, Zlobice, Brněnské přehrady součástí nejbližšího a nejvýznamnějšího rekreačního zázemí

Více

Omezení vjezdu nákladních vozidel s celkovou hmotností nad 12 t do města Rudná

Omezení vjezdu nákladních vozidel s celkovou hmotností nad 12 t do města Rudná Omezení vjezdu nákladních vozidel s celkovou hmotností nad 12 t do města Rudná Zpracovatel: NDCon s.r.o. Datum zpracování: Duben 2016 Obsah 1 Identifikační údaje projektu...3 2 Úvod...3 3 Řešené území...4

Více

Tabulka č.1 : Seznam kulturně historických památek v obcích MAS Poličsko

Tabulka č.1 : Seznam kulturně historických památek v obcích MAS Poličsko PŘÍLOHY CESTOVNÍ RUCH Tabulka č.1 : Seznam kulturně historických památek v obcích MAS Poličsko OBEC Borová Březiny Bystré Hartmanice Jedlová Kamenec Korouhev Květná Nedvězí Oldříš Polička Pomezí Pustá

Více

příloha č.1 - Seznam památkově chráněných objektů Bartošovice v Orlických horách k.ú. Bartošovice v O.h. k.ú. Neratov v O.h. k.ú.

příloha č.1 - Seznam památkově chráněných objektů Bartošovice v Orlických horách k.ú. Bartošovice v O.h. k.ú. Neratov v O.h. k.ú. ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP RYCHNOV NAD KNĚŽNOU aktualizace 2014 1 příloha č.1 - Seznam památkově chráněných objektů Bartošovice v Orlických horách k.ú. Bartošovice v O.h. 21099/6-2214 kostel sv. Maří

Více

PROHLÍDKY VRCHLABSKÝCH PAMÁTEK S PRŮVODCEM

PROHLÍDKY VRCHLABSKÝCH PAMÁTEK S PRŮVODCEM PROHLÍDKY VRCHLABSKÝCH PAMÁTEK S PRŮVODCEM Navštivte nejzajímavější a běžně uzavřené památky města Vrchlabí. Vystupte na věž kostela sv. Vavřince, prohlédněte si interiér klášterního kostela, zámku a Morzinské

Více

JIHOČESKÝ KRAJ ÚVOD ZÁKLADNÍ ÚDAJE. rozloha: 10 056 km². počet obyvatel: 631 387. průměrná hustota: 63 obyv. / km². nejvyšší bod: Plechý (1378 m)

JIHOČESKÝ KRAJ ÚVOD ZÁKLADNÍ ÚDAJE. rozloha: 10 056 km². počet obyvatel: 631 387. průměrná hustota: 63 obyv. / km². nejvyšší bod: Plechý (1378 m) JIHOČESKÝ KRAJ ÚVOD ZÁKLADNÍ ÚDAJE rozloha: 10 056 km² počet obyvatel: 631 387 průměrná hustota: 63 obyv. / km² nejvyšší bod: Plechý (1378 m) krajské město: České Budějovice poloha: leží v jižních Čechách

Více

PŘEHLED AKCÍ MUZEA BESKYD FRÝDEK MÍSTEK V ZÁŘÍ 2013 -----------------------------------------------------------------------------------------------

PŘEHLED AKCÍ MUZEA BESKYD FRÝDEK MÍSTEK V ZÁŘÍ 2013 ----------------------------------------------------------------------------------------------- PŘEHLED AKCÍ MUZEA BESKYD FRÝDEK MÍSTEK V ZÁŘÍ 2013 ----------------------------------------------------------------------------------------------- FRÝDECKÝ ZÁMEK TEL. 558 630 051-3 558 628 001, 628 003,

Více

Operační program Životní prostředí - podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) a Fondu soudržnosti (FS)

Operační program Životní prostředí - podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) a Fondu soudržnosti (FS) 1 / 6 Prioritní osa / oblast podpory : 4 Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží (podpororáno z FS) 4.1 Zkvalitnění nakládání s odpady 4.2 Ostraňování starých ekologických

Více

Libín. Vybavenost obce Požární zbrojnice Hostinec Hřiště Knihovna Hřbitov Ubytování

Libín. Vybavenost obce Požární zbrojnice Hostinec Hřiště Knihovna Hřbitov Ubytování Libín Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Požární

Více

Tipy na výlety POZNEJTE MĚSTO DOBŘÍŠ

Tipy na výlety POZNEJTE MĚSTO DOBŘÍŠ POZNEJTE MĚSTO DOBŘÍŠ Při návštěvě téměř devítitisícové Dobříše, rozkládající se v úpatí brdského pohoří a vzdálené zhruba 40 km od Prahy, se jistě nebudete nudit. Díky krásným lesům je okolí města lákavou

Více

České dráhy, a. s. Krajské centrum osobní dopravy Brno Kounicova 26, 611 35 Brno

České dráhy, a. s. Krajské centrum osobní dopravy Brno Kounicova 26, 611 35 Brno České dráhy, a. s. Krajské centrum osobní dopravy Brno Kounicova 26, 611 35 Brno Číslo jednací: 9/09-KCODBo-Oš Datum: 2009-01-27 Odpověď na č. j.: Ze dne: viz. rozdělovník (rozesláno elektronickou cestou)

Více

Trasa č. 2. Popis trasy: Délka: 31,22 km Převýšení: 845 m

Trasa č. 2. Popis trasy: Délka: 31,22 km Převýšení: 845 m Trasa č. 2 Janov nad Nisou - Maliník (Bedřichov) - Česká chalupa (Rudolfov) Lidové Sady (Liberec) Ruprechtice (Liberec) Rudolfov - Vodní nádrž Bedřichov Bedřichov Janov nad Nisou Popis trasy: Délka: 31,22

Více

Pracovní název: Okružní trasa venkovského rázu pro cyklisty a pěší

Pracovní název: Okružní trasa venkovského rázu pro cyklisty a pěší Společný projekt 6-ti obcí (Hradiště, Chanovice, Kadov, Nezdřev, Oselce, Slatina) na území 3 okresů (Klatovy, Plzeň-Jih, Strakonice) a 2 krajů (Plzeňský, Jihočeský) Pracovní název: Okružní trasa venkovského

Více

Základní škola Kaznějov, příspěvková organizace, okres Plzeň-sever

Základní škola Kaznějov, příspěvková organizace, okres Plzeň-sever Základní škola Kaznějov, příspěvková organizace, okres Plzeň-sever DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Název projektu Registrační číslo projektu UČENÍ JE SKRYTÉ BOHATSTVÍ INOVACE VÝUKY ZŠ KAZNĚJOV CZ.1.07/1.1.12/02.0029

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PODMOLÍ. listopad 2015. Návrh Zadání ÚP Podmolí Stránka 1

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PODMOLÍ. listopad 2015. Návrh Zadání ÚP Podmolí Stránka 1 NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PODMOLÍ listopad 2015 Návrh Zadání ÚP Podmolí Stránka 1 Městský úřad ve Znojmě, odbor územního plánování a strategického rozvoje, oddělení územního plánování (dále jen úřad

Více

TÝDEN NA KOLE 2010 KLIMA JÍZDA podél Zelených stezek Greenways Praha-Vídeň, Evropského Zeleného pásu a Stezky Železné opony/eurovelo 13

TÝDEN NA KOLE 2010 KLIMA JÍZDA podél Zelených stezek Greenways Praha-Vídeň, Evropského Zeleného pásu a Stezky Železné opony/eurovelo 13 Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj TÝDEN NA KOLE 2010 KLIMA JÍZDA podél Zelených stezek Greenways Praha-Vídeň, Evropského Zeleného pásu a Stezky Železné opony/eurovelo 13 v rámci projektu

Více

Zápis z jednání komise životního prostředí ze dne 12.8.2012

Zápis z jednání komise životního prostředí ze dne 12.8.2012 Zápis z jednání komise životního prostředí ze dne 12.8.2012 Komise je ve složení: Ota Dračka, Ing. Josef Kruml, Mgr. Jiří Špička, Mgr. Martina Rejmanová, Kateřina Štěpánková Projednáno bylo: Poškozování

Více

Loštice. Muzeum tvarůžků Loštice

Loštice. Muzeum tvarůžků Loštice Program zájezdu 8:00 Sraz u klubí na Dubí 10:00 Plánovaná prohlídka Muzea tvarůžků Loštice 12:00 Příjezd do Olomouce, rozchod xx:xx Odjezd z Olomouce dle domluvy v autobuse Loštice Zdejší dominantou je

Více

České dráhy, a. s. Krajské centrum osobní dopravy Brno

České dráhy, a. s. Krajské centrum osobní dopravy Brno České dráhy, a. s. Krajské centrum osobní dopravy Brno Kounicova 26, 611 35 Brno Číslo jednací: 72/08-KCODBo-Oš Datum: 2008-06-04 Odpověď na č.j.: Ze dne: Vyřizuje: Bc. Lubomír Oškrdal Telefon: (+420)

Více

AKCE MĚSTA TELČE V ROCE 2014

AKCE MĚSTA TELČE V ROCE 2014 AKCE MĚSTA TELČE V ROCE 2014 Obsah: INVESTIČNÍ AKCE Revitalizace veřejného prostranství u MŠ Komenského Rekonstrukce chodníku podél II/406 II. etapa chodníky Hradecká Rekonstrukce chodníku podél II/406

Více

VODNÍ STRÁŽCI. Časopis Klubu vodních strážců Podzim 2015

VODNÍ STRÁŽCI. Časopis Klubu vodních strážců Podzim 2015 VODNÍ STRÁŽCI Časopis Klubu vodních strážců Podzim 2015 pro děti zaměstnanců a členy Klubu vodních strážců Kdy: sobota 21. listopadu 2015 od 14 hodin. Kde: hala čerpací stanice vodárny v Podolí, Podolská

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Funkce: Podpis: Razítko: A - TEXTOVÁ ČÁST. Institut regionálních informací, s.r.o.

ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Funkce: Podpis: Razítko: A - TEXTOVÁ ČÁST. Institut regionálních informací, s.r.o. ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Vnorovy Číslo jednací: 09/Z05/11 Datum vydání: 3. 10. 2011 Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba

Více

SKUPINOVÝ PROGRAM NA OBJEDNÁVKU

SKUPINOVÝ PROGRAM NA OBJEDNÁVKU SKUPINOVÝ PROGRAM NA OBJEDNÁVKU /Pro skupiny více jak 10osob, nebo dle individuální domluvy/ LANOVÉ AKTIVITY /ADRENALIN A ZÁBAVA/ Připravíme pro vás slaňování z mostu, lezení po skále, superadrenalinové

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Památky na Plzeňsku ohlašují pestrou sezónu 2016

TISKOVÁ ZPRÁVA Památky na Plzeňsku ohlašují pestrou sezónu 2016 TISKOVÁ ZPRÁVA Památky na Plzeňsku ohlašují pestrou sezónu 2016 České Budějovice, 17. března 2016 Památky, které v Plzeňském kraji spravuje Národní památkový ústav, plánují otevřít poprvé své brány již

Více

PUTOVÁNÍ S LOKOMOTIVOU BEZ KOLEJÍ

PUTOVÁNÍ S LOKOMOTIVOU BEZ KOLEJÍ PUTOVÁNÍ S LOKOMOTIVOU BEZ KOLEJÍ 28. 5.2016 Pojďte si protáhnout údolím řeky CELKOVÁ TRASA: 14,4 KM START 1 - ŠERPOVÉ (14,4 KM) Filipova Huť (rozcestí) Modrava (po zelené značce) Hradlový most Rechle

Více

2. etapa: (středa): Kalek Přísečnice Königsmühle Klínovec Boží Dar (52 km) Trasa na Mapy.cz http://mapy.cz/s/it1x Trasa na Wandermap.

2. etapa: (středa): Kalek Přísečnice Königsmühle Klínovec Boží Dar (52 km) Trasa na Mapy.cz http://mapy.cz/s/it1x Trasa na Wandermap. 2. etapa: (středa): Kalek Přísečnice Königsmühle Klínovec Boží Dar (52 km) Trasa na Mapy.cz http://mapy.cz/s/it1x Trasa na Wandermap.net http://www.wandermap.net/cs/route/3067379-pum-2015-2-streda Stoupání:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MILÍKOV. Upravený návrh územního plánu. První svazek: I. Textová část územního plánu

ÚZEMNÍ PLÁN MILÍKOV. Upravený návrh územního plánu. První svazek: I. Textová část územního plánu ÚZEMNÍ PLÁN MILÍKOV Upravený návrh územního plánu První svazek: I. Textová část územního plánu Srpen 2011 ÚZEMNÍ PLÁN MILÍKOV Upravený návrh územního plánu První svazek ZPRACOVATEL: Firma Kadlec K. K.

Více

Opatření III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova

Opatření III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova Opatření III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova Popis opatření Dotace je určena na vypracování studií nebo programů a na investice spojené s udržováním, obnovou a zhodnocováním nebo využitím

Více

Ekosystémy. Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055. (interaktivní tabule)

Ekosystémy. Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055. (interaktivní tabule) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Ekosystémy (interaktivní tabule) Označení: EU-Inovace-Prv-2-05 Předmět: Prvouka Cílová skupina: 2. třída Autor: Zuzana

Více

Z Á Z N A M N Í K. Léto v Podyjí. Seznam povinných a výběrových míst TURISTICKÉ AKCE. Moravský odbor Klubu českých turistů. FÉNIX Brno - Medlánky

Z Á Z N A M N Í K. Léto v Podyjí. Seznam povinných a výběrových míst TURISTICKÉ AKCE. Moravský odbor Klubu českých turistů. FÉNIX Brno - Medlánky Seznam povinných a výběrových míst VÝLET č. 1 Za vínem a historií do okolí rakouského Retzu Retz, Hardegg, Čížov Zřícenina Kaja, Kalvarienberg, Retzbach, Hnanice, Šatov VÝLET č. 2 Romantickým okolím Moravského

Více

Zaměření naučných stezek Jihomoravského kraje

Zaměření naučných stezek Jihomoravského kraje Zaměření naučných stezek Jihomoravského kraje Stav 2. února 2012 1. NS Josefovské údolí (III.) - Stezka Rudolfa Burkhardta 2. NS Rudické propadání + Pěší trasa Okolo Rudice 3. NS Rudické propadání Jedovnické

Více