NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: Obsah Strana

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 37 04 83. Obsah Strana"

Transkript

1 Úvod NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: Vážení zákazníci! Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho autorádia s MP3-/CD-přehrávačem s mnoha užitečnými funkcemi a přejeme Vám mnoho pěkných zážitků při poslechu rádia a hudby nebo jiných pořadů z kompaktních disků. Toto stereofonní autorádio Renkforce CD-3308, které bylo vyrobeno podle nejpřísnějších předpisů řízení kvality a které odpovídá současnému stavu techniky, má vynikající vybavení za poměrně nízkou cenu s pamětí pro uložení až 18 oblíbených stanic a s funkcemi RDS (Radio Data System = systém pro práci s daty = systém umožňující přenášet společně s rozhlasovým programem v pásmu VKV další textové informace), EON (Enhanced Other Networks = systém pro zprostředkování informací o dopravě s automatickým přepínáním stanic), s funkcí PTY (Program Type = druh neboli typ vysílaného programu). Toto rádio, které je dále vybaveno zesilovačem 4 x 40 W, CD-přehrávačem (včetně reprodukce zvuku ve formátu MP3 a WMA) a odnímatelným předním ovládacím panelem, Vás jistě překvapí nejen svými možnostmi, ale i sytým a čistým zvukem. Kromě toho můžete do příslušného slotu vložit paměťovou kartu SD nebo MMC a poslouchat hudbu nebo jiné nahrávky ve formátu MP3 nebo WMA z této karty (toto platí i pro USB-port na předním ovládacím panelu autorádia). Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení rádia do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze. Ponechte si tento návod k obsluze, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst! Obsah Strana Úvod... 1 Účel použití rádia a jeho funkce (doplňující informace)... 4 Bezpečnostní předpisy a důležité informace... 5 Manipulace s kompaktními disky (základní informace)... 5 Disky, které nesmíte v žádném případě používat... 6 Doporučené kompaktní disky... 6 Přední ovládací panel (ovládací tlačítka atd.)... 7 Krátký popis ovládacích tlačítek a ostatních součástí na ovládacím panelu... 8 Manipulace s předním ovládacím panelem autorádia... 9 Vyndání a opětovné nasazení předního ovládacího panelu... 9 Montáž autorádia Demontáž autorádia Připojení autorádia k napájení a k ostatním zařízením Připojení autorádia k napájení a připojení reproduktorů Připojení antény Připojení přídavného zesilovače k autorádiu a externího zdroje zvuku Uvedení autorádia do provozu (jeho základní obsluha) Zapnutí a vypnutí autorádia Funkce tlačítka MU [14] (tlačítko vypnutí zvuku) Funkce tlačítka RESET [25] (tlačítko zpětného nastavení) Nastavení autorádia (volba různých menu) Použití tlačítka SELECT [2] a otočného regulátoru nastavení hlasitosti VOLUME [3] Základní funkce RDS Funkce digitálního ekvalizéru DSP Funkce fyziologického regulátoru hlasitosti LOUD (= funkce LOUDNESS) Elektronická ochrana proti otřesům ESP Funkce reprodukce kompaktních disků s více sekcemi MULT Zapnutí nebo vypnutí akustického signálu po stisknutí ovládacích tlačítek BEEP Způsob ladění rozhlasových stanic SEEK Stereofonní nebo monofonní příjem stanic STEREO / MONO Příjem místních stanic nebo všech stanic (i se slabým signálem) LOCAL / DX Funkce RDS Režim příjmu rozhlasových stanic (TUNER) Funkce tlačítka MD (AUX TUNER S-CDP USB MMC/SD) Volba frekvenčních pásem FM1, FM2 a FM3 (VKV), tlačítko BAND Ruční naladění stanic (vit též funkce tlačítka A/PS a SCN) Automatické ladění stanic (vit též funkce tlačítka A/PS a SCN) Uložení naladěných stanic do paměti autorádia (vit též funkce tlačítka A/PS a SCN) Prohledání stanic uložených do paměti - funkce PS tlačítka A/PS Automatické uložení stanic do paměti rádia - funkce A tlačítka A/PS Automatické spuštění ladění rozhlasových stanic - funkce tlačítka SCN Přepínání zobrazení na displeji funkce tlačítka DSP

2 Podrobný popis funkcí RDS Funkce PI (Program Indicator, identifikace programu) Funkce PS (Program Service, zobrazení názvu stanice) Funkce AF (Alternative Frequencies, alternativní frekvence) použití tlačítka AF Regionální vysílače (rozšíření funkce AF) použití tlačítka AF Funkce TP (Traffic Program, dopravní hlášení, dopravní program) Funkce TA (Traffic Announcements, dopravní hlášení, zprávy) použití tlačítka TA Synchronizace času CT (Clock Time, nastavení přesného času hodin rádia) Funkce EON (Enhanced Other Networks) Funkce PTY (Program Type, druh vysílaného programu) použití tlačítka PTY Režim reprodukce nahrávek z CD a MP3 (S-CDP) Výměna CD (jeho vysunutí z mechaniky a vložení do mechaniky) Přepínání zobrazení na displeji funkce tlačítka DSP Volba titulů (stop, nahrávek) na CD (MP3) Vyhledání určité pasáže na stopě (nahrávce) na CD (MP3) Přerušení reprodukce nahrávky (pauza) z CD (MP3) Prohledání všech stop (titulů) na CD (MP3) s 10-sekundovou reprodukcí (INTRO) Opakování přehrávání jednoho titulu (jedné nahrávky) z Cdnebo MP3 (REPEAT) Náhodné přehrávání titulů (nahrávek) z CD nebo MP3 (RANDOM) Reprodukce z CD s nahrávkami ve formátu MP3 (zvláštní funkce) Poznámka k vypalování CD Použití tlačítek Track-10 [23] a Track+10 [24] Přímá volba titulů MP3 (nahrávky, stopy) Ruční volba titulů MP3 (podle adresářů) Volba titulů MP3 podle jejich názvů Režim reprodukce nahrávek z paměťových karet (MMC/SD) Režim reprodukce nahrávek z paměťových médií USB (USB) Případné závady a jejich odstranění Výměna pojistky (automobilová pojistka 10 A) Technické údaje Účel použití rádia a jeho funkce (doplňující informace) Tento přístroj je vybaven odnímatelným předním ovládacím panelem, stereofonním rádiem FM (VKV) a CD-přehrávačem s funkcí reprodukce záznamů ve formátu MP3 a WMA (přístroj přehrává následující typy kompaktních disků: CD, CD-R a CD-RW). Důležité upozornění! Tento návod v českém jazyce má poněkud jiné uspořádání než originální návod k obsluze. Některé nepodstatné pasáže byly vynechány (zkráceny), některé důležité informace jsou naopak popsány podrobněji. Používejte toto autorádio pouze k účelům, pro které je určeno, tedy k montáži do automobilu. Jiné použití znamená zánik jakýchkoliv nároků, které by vyplývaly ze záruky přístroje. Dříve než provedete instalaci autorádia do svého automobilu, přečtěte si pozorně všechny informace a pokyny, které se nacházejí v tomto návodu k obsluze. Montáž tohoto autorádia můžete provést do každého automobilu, který je vybaven normovaným otvorem (zásuvkou) pro instalaci autorádií a jiných přístrojů (na palubní desce nebo ve věži pod palubní deskou) a napájením z autobaterie s jmenovitým napětím 12 V (s minus pólem na karoserii). K reprodukci hudby a jiných nahrávek jakož i k poslechu rozhlasových stanic stačí provést připojení rádia k již do vozidla zabudovaným reproduktorům (v případě potřeby můžete použít i vhodný koncový zesilovač). Kromě výše uvedených funkcí (viz úvodní strana tohoto návodu k obsluze) je toto autorádio vybaveno další užitečnými a moderními funkcemi, které zajišťují optimální příjem rozhlasových stanic a kvalitní reprodukci zvukových nahrávek viz následující přehled: Výstup k připojení výkonného externího koncového zesilovače. Vstup k připojení externích zvukových zdrojů (např. přenosného kazetového magnetofonu). Elektronické nastavení hlasitosti poslechu, hloubek a výšek. Prolínač kanálů (fader) a regulátor vyvážení stereofonních kanálů (balance). Digitální procesor k přizpůsobení zvuku různých hudebních žánrů (ekvalizér). Fyziologický regulátor hlasitosti (loudness). Tuner PLL (Phase Locked Loop): Jedná se o zpětnovazební smyčku fázového závěsu neboli synchronizaci fázovým závěsem, která zajišťuje přesné a stabilní naladění frekvencí vysílačů. Ruční nebo automatické ladění rozhlasových stanic v obou směrech (nahoru a dolů). Automatické ukládání naladěných rozhlasových stanic do paměti rádia. Elektronická ochrana proti otřesům při reprodukci CD (ESP = ELECTRONIC SHOCK PROTECTION neboli ANTI-SHOCK). Alfanumerický displej. Zobrazení informací ID3-Tag při reprodukci formátů MP3. Nastavení správného času pomocí funkce RDS. Normovaný montážní materiál. Zabudovaný normovaný konektor (ISO) k připojení reproduktorů a napájení. Symbol vykřičníku v trojúhelníku upozorňuje na důležité pokyny, které je třeba dodržovat, abyste zabránili případnému poškození autorádia nebo vozidla. Tento symbol upozorňuje na zvláštní odkazy (tipy, informace), které se vztahují k instalaci a k obsluze autorádia a jeho příslušenství. 3 4

3 Bezpečnostní předpisy a důležité informace Vzniknou-li škody nedodržením tohoto návodu k obsluze, zanikne nárok na záruku! Neručíme za následné škody, které by z toho vyplynuly Dodržujte předepsané bezpečnostní předpisy výrobce vozidla. Dodržujte platné zákonné předpisy, které se týkají bezpečnosti silničního provozu. Z důvodů ochrany před nebezpečím úrazu elektrickým proudem nikdy neotvírejte přístroj. Uvnitř přístroje se nenacházejí žádné díly nebo součásti, které byste mohli sami opravovat. Opravy přístroje smí provádět pouze personál autorizovaných servisů. Zajistěte, aby byla v okolí autorádia dostatečná cirkulace okolního vzduchu. Nevystavujte tento přístroj příliš vysokým teplotám, přímému působení slunečních paprsků a jiných zdrojů tepla. Nevystavujte tento přístroj přílišné vlhkosti (dešti atd.). Silniční provoz: Nejvyšší prioritu má bezpečnost silničního provozu. Seznamte se prosím proto, dříve než vyjedete se svým vozidlem, se všemi funkcemi ovládání tohoto autorádia. S rádiem manipulujte při jízdě pouze tehdy, pokud to dovolí dopravní situace. Nastavte vhodnou hlasitost poslechu takovým způsobem, abyste spolehlivě slyšeli výstražné signály jiných účastníků provozu (houkačky, sirény). Kromě toho může přílišná hlasitost způsobit poškození Vašeho sluchu. Instalace přístroje: Dříve než začnete provádět montáž přístroje, proveďte odpojení autobaterie. Vypněte zapalování a odpojte černý (nebo modrý) kabel od minus (-) kontaktu autobaterie. Počkejte minimálně 20 minut, aby nedošlo ke spuštění airbagů. Laserové záření: Tento přístroj je vybaven jednotkou s laserovým zářením. Pozor: Hrozí nebezpečí poškození očí. Neotvírejte nikdy kryt přístroje. Při manipulaci s přístrojem v tomto stavu byste byli vystaveni nebezpečnému laserovému záření. Uvnitř přístroje se nenacházejí žádné díly nebo součásti, které byste mohli sami opravovat. Opravy přístroje smí provádět pouze personál autorizovaných servisů. Pokud si nebudete vědět rady, jak toto autorádio používat a v tomto návodu k obsluze nenaleznete příslušné informace, požádejte o radu zkušeného odborníka naší technické poradny (nebo případně jiného odborníka např. v autoservisu). Manipulace s kompaktními disky (základní informace) I když malé částečky prachu a případné otisky prstů nemají žádný vliv na kvalitu reprodukce, měli byste povrch CD udržovat v čistotě. Otřete disky čistým, měkkým a suchým čistícím hadříkem bez žmolků (chloupků) rovnoměrnými pohyby od středu disků k jejich okrajům. Nepoužívejte přitom nikdy kruhové pohyby. Nikdy nepoužívejte k čištění povrchů disků čistící prostředky na gramofonové desky, spreje, antistatické spreje, chemické čistící prostředky či rozpouštědla (benzín, terpentýn atd.). Mohli byste tímto poškodit vrstvu z umělé hmoty na povrchu disků. Disky, které nesmíte v žádném případě používat Nepoužívejte v žádném případě disky polepené přídavnými etiketami nebo nálepkami, disky s odloupnutými etiketami nebo disky se zbytky lepidla. Nepoužívejte v žádném případě disky se speciálními tvary (například ve tvaru srdíčka) nebo malé disky o průměru 8 cm. Doporučené kompaktní disky Používejte pouze disky, které jsou opatřeny následujícími popisy: V deštivých dnech nebo při vysoké vlhkosti okolního vzduchu může dojít k orosení čočky laserové diody v CD-přehrávači. Pokud toto nastane, nemusí CD-přehrávač správně fungovat. Vysuňte v tomto případě kompaktní disk z přístroje a nechte přístroj vypnutý minimálně 1 hodinu, dokud se z něho neodpaří zkondenzovaná voda. Poškrábané nebo znečištěné disky nemusí tento přístroj spolehlivě přehrávat (může docházet k přeskakování při reprodukci). Otevřete obal s kompaktním diskem, stiskněte uprostřed jeho držák (příchytku) a vyndejte CD z obalu. Přidržujte opatrně disk prsty za jeho okraje. Nedotýkejte se prsty povrchu disku. Do přístroje vkládejte CD pouze popsanou stranou nahoru. Po použití ukládejte disky do jejich ochranných obalů. Nevystavujte disky přímému slunečnímu záření, extrémně vysokým teplotám nebo vlhkosti. Nepopisujte nikdy disky propisovací tužkou (ani na etiketu), mohli byste je poškrábat. Nelepte na disky žádné další etikety nebo nálepky s poznámkami. 5 6

4 Přední ovládací panel (ovládací tlačítka atd.) Krátký popis ovládacích tlačítek a ostatních součástí na ovládacím panelu 1 Tlačítko PWR zapnutí a vypnutí rádia. 2 Tlačítko SELECT volba různých funkcí (menu). 3 Otočný regulátor VOLUME nastavení hlasitosti poslechu. 4 Tlačítka 1 až 6 tlačítka předvoleb rozhlasových stanic (frekvencí) uložených do paměti rádia. 5 Tlačítko AF alternativní frekvence (automatické přepínání vysílačů při slabém signálu, přepínání vysílání stanic se stejným identifikačním kódem PI). 6 Tlačítko TA dopravní informace, hlášení, zprávy. 7 Tlačítko PTY druh programu rozhlasové stanice (hudba, mluvené slovo atd.). 8 Tlačítko DISP krátkodobé přepínání různých zobrazení na displeji. 9 Tlačítko MD (MODE) přepínání mezi různými režimy reprodukce. Funkce tlačítka MD: AUX (reprodukce z externího přístroje) TUNER (zapnutí rádia, tuneru) S-CDP (reprodukce z CD nebo z MP3) USB (reprodukce z USB-sticku) MMC/SD (reprodukce z paměťové karty). 10 Tlačítko BAND volba jednoho ze 3 frekvenčních pásem tuneru (FM1 FM2 FM3). 11 Tlačítka TRACK/TUNE ( / ) ladění rozhlasových stanic (dolů a nahoru), vyhledání stop (titulů) zpět (reprodukce předchozího titulu) na CD a vyhledání stop (titulů) vpřed (reprodukce následujícího titulu) na CD. 12 Tlačítko A/PS (AUTO SEEK / PROGRAM SEEK) 1) aktivace funkce, která naladí automaticky nejsilnější vysílače a uloží je do paměti, 2) aktivace funkce, která provede 5-sekundové zapnutí každého do paměti uloženého vysílače, 3) vyvolání menu MP3 (vyhledání nahrávek). 13 Tlačítko SCN (SCAN) naladění rozhlasových stanic, které právě vysílají. 14 Tlačítko MU (MUTE) vypnutí zvuku. 15 Displej z tekutých krystalů (LCD) se zobrazením veškerými potřebných informací. 16 Tlačítko REL otevření (vyklopení) ovládacího panelu autorádia. 17 Otvor pro vkládání kompaktních disků (CD). 18 Tlačítko EJ (EJECT) vysunutí CD z mechaniky (z rádia). 19 Tlačítko PAU (PAUSE) přerušení (zastavení, pauza) reprodukce z CD (MP3) a pokračování reprodukce. 20 Tlačítko INT (INTRO) prohledání všech stop (titulů) na CD (MP3) s 10-sekundovou reprodukcí začátku každého titulu. 21 Tlačítko RPT (REPEAT) opakované přehrávání jednoho titulu na CD (MP3). 22 Tlačítko RDM (RANDOM) funkce náhodného výběru titulů na CD (MP3) s jejich reprodukcí. 23 Tlačítko Track-10 při přehrávání MP3 posun o 10 titulů zpět. 24 Tlačítko Track+10 při přehrávání MP3 posun o 10 titulů vpřed. 25 Tlačítko RESET zpětné nastavení rádia na dílenské parametry. 26 USB-port. Připojení zařízení USB (např. USB-sticku) s nahrávkami MP3 (WMA). 27 Slot paměťových karet SD/MMC. 7 8

5 Manipulace s předním ovládacím panelem autorádia K ochraně proti krádežím můžete před opuštěním svého vozidla vyndat ovládací panel z autorádia a uložit jej do přiloženého pouzdra na jeho uschování. Po nasazení ovládacího panelu do rádia vždy zkontrolujte, zde je tento panel pevně nasazen, aby se nemohl otřesy vozidla uvolnit a spadnout na podlahu. Na toto dávejte pozor i při jeho vyndávání a přenášení. Dejte pozor na to, abyste nepoškrábali displej a kontakty ovládacího panelu nehty, šroubováky nebo jinými předměty s ostrými hranami. Nevystavujte ovládací panel přímému slunečnímu záření a vysokým teplotám (neskladujte jej v blízkosti topných těles). Nečistěte tento panel a jeho displej chemickými čistícími prostředky nebo rozpouštědly (benzín, benzol, aceton, terpentýn atd.). Do vnitřku ovládacího panelu se nesmí dostat voda nebo jiné kapaliny. Ovládací panel nerozebírejte a nepokoušejte se jej sami opravit. Nezapínejte rádio nikdy okamžité poté, co jste přenesli ovládací panel z chladného prostředí do prostředí teplého (do vyhřátého automobilu). Zkondenzovaná voda, která se přitom objeví, by mohla tento panel nebo rádio za určitých okolností zničit. Nechte rádio vypnuté tak dlouho, dokud se teplota ovládacího panelu nevyrovná s teplotou okolí (vnitřku automobilu). Vyndání a opětovné nasazení předního ovládacího panelu Před vyndáním předního ovládacího panelu vypněte autorádio delším stisknutím tlačítka PWR [1] (asi 1 sekunda) na tomto ovládacím panelu. Počkejte chvíli, dokud nezmizí z displeje ovládacího panelu zobrazení. Poté stiskněte uvolňovací tlačítko REL [16] předního ovládacího panelu na jeho pravé straně (v jeho pravém horním rohu) a tento panel opatrně vyndejte z rádia. Po vyndání ovládacího panelu jej uložte do ochranného pouzdra a uschovejte jej na bezpečném místě. Zpětné nasazení předního ovládacího panelu provedete následujícím způsobem: Uchopte do ruky ovládací panel a vložte tento panel do otvoru v autorádiu způsobem znázorněným na následujícím vyobrazení. Nedotýkejte se přitom displeje ani ovládacích tlačítek. Nejprve zahákněte panel na levé straně rádia a poté přitlačte tento panel k rádiu na jeho pravé straně (panel musí do předního otvoru rádia zaskočit). Dejte přitom pozor na kontakty (konektory) ovládacího panelu a autorádia. Montáž autorádia Instalaci tohoto autorádia můžete provést v normálním případě do každého osobního automobilu (případně do nákladního), který je vybaven normovanou zásuvku (otvorem) pro montáž autorádií a jiných přístrojů (182 x 53 mm) a dále autobaterií (akumulátorem) s jmenovitým napětím 12 V. U nákladních automobilů s autobaterií s jmenovitým napětím 24 V budete muset použít vhodný měnič napětí 24 V 12 V. Alternativně můžete k montáži tohoto rádia použít i konzolu (věž). Pokud si nebudete vědět rady, jakým způsobem provést montáž tohoto přístroje do svého automobilu, požádejte o jeho instalaci příslušný servis (autoopravnu). Zvolte pro montáž tohoto autorádia ve svém vozidle takové místo, které v žádném případě neovlivní negativně bezpečnost a provozuschopnost automobilu a odkud jej budete moci snadno ovládat. Nevystavujte tento přístroj příliš vysokým teplotám (přímému slunečnímu záření nebo horkému vzduchu topení), působení prachu, nečistotám a silným otřesům nebo vibracím. K instalaci přístroje použijte přiložený montážní materiál. Dříve než přistoupíte k montáži autorádia, sundejte z něho jeho přední (odnímatelný) ovládací panel. Poloha přístroje nesmí překročit za účelem optimálního výkonu úhel 20. Vyšší sklon rádia by mohl způsobit přeskakování při reprodukci nahrávek z CD. Toto autorádio se svým zesilovačem je dimenzováno k připojení reproduktorů s impedancí 4 Ω. Použití reproduktorů s jinou impedancí může způsobit zkreslení zvuku nebo za určitých okolností i poškození koncového zesilovače autorádia. Dříve než začnete vyvrtávat potřebné otvory nebo provádět výřezy v plechu karoserie vozu, zkontrolujte, zda se v příslušném prostoru nenacházejí žádné elektrické kabely nebo jiná vedení, jejichž poškození by mohlo způsobit zkrat nebo jiné škody na vozidle. Sundejte z rádia jeho přední ovládací panel. Sundejte z přední strany rádia opatrně rámeček z umělé hmoty jeho mírným ohnutím směrem ven. Vyšroubujete oba zajišťovací šroubky CD-mechaniky viz obr. 1, označení 1. Zasuňte oba přiložené nástroje (klíče) na vysunutí rádia do příslušných otvorů (štěrbin) na obou stranách montážního rámu viz obr. 1, označení 2. Stáhněte opatrně tento montážní rám směrem dozadu z rádia viz obr. 1, označení 3. Zasuňte montážní rám autorádia do normovaného otvoru (zásuvky) pro montáž autorádií a jiných přístrojů (182 x 53 mm) viz obr. 2. Ohněte (přihněte) poté pomocí vhodného plochého šroubováku kovové příchytky v montážním rámu takovým způsobem, aby byl montážní rám pevně zajištěn v normované zásuvce palubní desky (nebo ve věži pod palubní deskou) viz obr. 3. Po provedení připojení kabelů zasuňte do montážního rámu autorádio, toto rádio musí do tohoto rámu pevně zaskočit. Dejte přitom pozor na to, abyste nezmáčkli (neohnuli) žádné kabely nebo je jinak nepoškodili viz obr. 4. Nasaďte na autorádio (na montážní rám) přední krycí rámeček. 9 10

6 Aby bylo autorádio pevně přichyceno (aby nemohlo vibrovat a viklat se) zajistěte jej pomocí šroubku na jeho zadní straně. Mnohé modely vozů jsou tímto zajištěním již vybaveny. Pokud ne, pak připevněte přiloženou lištu s otvory na zadní stranu autorádia pomocí šroubku, pérové podložky a matice. Tuto lištu můžete poté ohnout (rukou) a přišroubovat ji pomocí samořezného šroubku s podložkou ke karosérii vozu (viz následující vyobrazení). Toto opatření slouží současně jako uzemnění autorádia. K připojení reproduktorů použijte vhodné stíněné kabely. Tyto kabely bývají většinou speciálně označeny. Někteří výrobci reproduktorů označují kabel, který má být připojen k plus (+) kontaktu reproduktoru, barevným proužkem. U jiných výrobců bývá tento kabel vroubkovaný a kabel, který se připojuje k minus ( ) kontaktu reproduktoru, bývá naopak hladký. Zesilovač tohoto rádia je dimenzován na použití reproduktorů s minimální impedancí 4 Ω. Nepřipojujte k tomuto autorádiu v žádném případě reproduktory s nižší impedancí. Připojení autorádia k napájení a připojení reproduktorů Odpojte černý (nebo modrý) kabel od minus (-) kontaktu autobaterie. Počkejte minimálně 20 minut, aby nedošlo k náhodnému spuštění airbagů. Demontáž autorádia Sundejte z rádia jeho přední ovládací panel. Sundejte z přední strany rádia opatrně rámeček z umělé hmoty jeho mírným ohnutím směrem ven. Zasuňte oba přiložené nástroje (klíče) na vysunutí rádia do příslušných otvorů (štěrbin) na obou stranách montážního rámu. Vyšroubujte zajišťovací šroubek na zadní straně rádia Vytáhněte rádio opatrně z montážního ránu a odpojte od něj normovaný konektor, anténu a ostatní kabely (připojený externí přístroj nebo zesilovač). Připojení autorádia k napájení a k ostatním zařízením Z bezpečnostních důvodů svěřte tyto práce raději odborníkům. Dodržujte předepsané bezpečnostní předpisy výrobce vozidla. Dodržujte platné zákonné předpisy, které se týkají bezpečnosti silničního provozu. Z důvodů ochrany proti zkratu odpojte před montáží tohoto přístroje minus kontakt autobaterie. Po odpojení minus svorky baterie může dojít ke ztrátě údajů, které jsou uloženy v paměti některých elektronických zařízení v automobilu (hodiny, palubní počítač atd.). V tomto případě proveďte zpětná nastavení těchto zařízení podle příslušných návodů k obsluze. Nesprávně provedená propojení mohou způsobit zkrat a tím i vznik požáru kabelů, dále může dojít k aktivaci airbagů, k poškození elektronických zařízení vozu nebo může toto způsobit nesprávnou funkci či výpadek bezpečnostních a ovládacích zařízení vozu (ukazatelů směru jízdy, brzdových světel, houkačky, zapalování, osvětlení vozu a jiných elektrických nebo elektronických zařízení automobilu). Ke kontrole napětí nepoužívejte žádné žárovkové zkoušečky (zkušební svítilny), nýbrž pouze diodové zkoušečky nebo vhodný voltmetr. Žárovkové zkoušečky odebírají poměrně vysoký proud a mohly by ovlivnit nebo poškodit elektronická zařízení automobilu. Kabely procházející plechem (karoserií) opatřete vhodnými pryžovými kabelovými průchodkami, aby nemohlo dojít k jejich prodření. Dejte rovněž pozor na to, abyste tyto kabely neumáčkli nebo nepoškodili o ostré hrany. Obsazení kontaktů (pinů) normovaného konektoru ISO Porovnejte toto obsazení s obsazením konektoru ve svém vozidle (tato obsazení mohou být u některých typů vozů odlišná). Toto se týká hlavně kabelu napájení ze skříňky zapalování (A7, červený) a plus pólu autobaterie (A4, žlutý), které jsou u některých značek vozů zapojeny obráceně. Pokud nebude Váš vůz vybaven normovaným kabelem (zástrčkou, zásuvkou, konektorem) ISO a bude vybaven speciální zástrčkou k připojení autorádia, pak použijte k propojení vhodný kabel s adaptérem (například univerzální adaptér ISO s kabelem), který obdržíte ve specializovaném obchodě s elektrickými potřebami (s autopotřebami) nebo případně ve specializované autodílně (firma Conrad dodává vhodný adaptér se 2 konektory pod obj. č.: nebo se 2 spojkami pod obj. č.: ). Tento univerzální kabelový adaptér ISO je vybaven koncovkou ISO, ke které můžete toto autorádio připojit. Druhý konec tohoto kabelu má odizolované svazky vodičů. PIN Funkce Barva vodiče (kabelu) A V (baterie) Žlutá A 5 Výstup pro ovládání antény autorádia / zesilovače Modrá A V (napájení, například ze skříňky zapalování) Červená A 8-12 V (uzemnění, kostra) Černá B 1 Pravý zadní reproduktor (+) Fialová B 2 Pravý zadní reproduktor (-) Fialová / černá B 3 Pravý přední reproduktor (+) Šedá B 4 Pravý přední reproduktor (-) Šedá / černá B 5 Levý přední reproduktor (+) Bílá B 6 Levý přední reproduktor (-) Bílá / černá B 7 Levý zadní reproduktor (+) Zelená B 8 Levý zadní reproduktor (-) Zelená / černá 11 12

7 Červený vodič (kontakt A7 konektoru ISO) propojte s napájením (+ 12 V) ze zapalování (svorka č. 15). Žlutý vodič (kontakt A4 konektoru ISO) propojte s napájením (+ 12 V) z autobaterie (svorka č. 30). Toto připojení slouží k zachování uložených nastavení v paměti autorádia. Při práci s kabely a při připojování ke svorkám dejte pozor na standardní elektrické zapojení automobilů: Svorka č. 30: Přímé spojení s (+) kontaktem autobaterie Svorka č. 15: Svorka spínací skříňky zapalovaní (+ 12 V) Svorka č. 31: Kostra, uzemnění = (-) kontakt autobaterie Modrý vodič (kontakt A5 konektoru ISO) má na svém výstupu při zapnutém autorádiu stejnosměrné napětí + 12 V. Tento kontakt slouží k napájení elektricky ovládané antény a k zapínání k autorádiu připojeného externího zesilovače. Černý vodič (kontakt A8 konektoru ISO - 12 V) propojte například se svorkou č. 31 skříňky zapalování nebo opatřete tento černý kabel vhodným kabelovým očkem a přišroubujte toto očko vhodným šroubkem s podložkou přímo ke karoserii vozidla. Upozornění: Pokud připojíte napájení autorádia přímo k plus (+) kontaktu autobaterie a rádio zapomenete vypnout, může dojít po určitém čase k vybití autobaterie (z bezpečnostních důvodů opatřete takto provedené připojení raději zvláštním vypínačem). Z tohoto důvodu (pokud to bude možné) připojte napájení autorádia ke spínací skříňce zapalování v automobilu. Napájení autorádia bude v tomto případě zapnuto až po otočení klíčkem ve skříňce zapalování. Připojení antény Do příslušné zdířky na zadní straně autorádia (vedle konektorů LINE) zapojte konektor kabelu antény. Pokud bude Vaše vozidlo vybaveno jiným anténním konektorem, pak použijte k tomuto účelu vhodný adaptér (např. obj. č.: ). Připojení přídavného zesilovače k autorádiu a externího zdroje zvuku Konektory RCA (cinch): Výstup LINE OUT stereofonního signálu s nízkou úrovní. K tomuto výstupu můžete připojit přídavný výkonný koncový zesilovač pomocí kabelů opatřených koncovkami (konektory) cinch. Vstup LINE IN stereofonního signálu s nízkou úrovní. K tomuto vstupu můžete připojit například přenosný kazetový magnetofon (walkman) pomocí kabelů opatřených koncovkami (konektory) cinch. Červený konektor = pravý stereofonní kanál Bílý konektor = levý stereofonní kanál Důležité upozornění: Aby nedocházelo ke zkreslování zvuku, použijte k připojení reproduktorů a externích přístrojů (zesilovače atd.) pouze kvalitní stíněné kabely s vhodnou délkou. Po provedení všech propojení zkontrolujte ještě jednou správnost těchto propojení a poté připojte opět svorku černého (nebo modrého) kabelu k minus (-) kontaktu autobaterie Uvedení autorádia do provozu (jeho základní obsluha) Zapnutí a vypnutí autorádia Po zapnutí zapalování automobilu (po zapnutí napájení autorádia) zapnete autorádio stisknutím libovolného ovládacího tlačítka na ovládacím panelu. Vypnutí rádia provedete stisknutím tlačítka PWR na ovládacím panelu. V žádném případě neprovádějte uvolnění ovládacího panelu (jeho vyndání) při zapnutém autorádiu. Vypnete-li autorádio nebo jeho napájení (vypnutím zapalování), pak po jeho opětovném zapnutí se rádio automaticky přepne do předtím zvoleného režimu provozu (pokud to bude možné viz dále) s předtím nastavenou hlasitostí poslechu. Funkce tlačítka MU [14] (tlačítko vypnutí zvuku) Stisknutím tohoto tlačítka vypnete zvuk. Dalším stisknutím tohoto tlačítka zvuk opět zapnete. Funkce tlačítka RESET [25] (tlačítko zpětného nastavení) Toto zapuštěné tlačítko zpětného nastavení na základní dílenské parametry, stiskněte v následujících případech: Po provedení montáže autorádia (po připojení všech kabelů). V případě, že přestane fungovat některé z ovládacích tlačítek (nebo všechna). V případě nesmyslného zobrazení na displeji autorádia. Nastavení autorádia (volba různých menu) Důležité upozornění: Většina těchto nastavení platí i pro použití CD, USD, paměťových karet a pro reprodukci z externích přístrojů (např. z kazetového magnetofonu). Použití tlačítka SELECT [2] a otočného regulátoru nastavení hlasitosti VOLUME [3] V normálním případě slouží otočný regulátor VOLUME [3] k nastavení vyhovující hlasitosti poslechu. Postupným krátkým tisknutím tlačítka SELECT [2] zvolíte podle zobrazení na displeji rádia následující parametry: BAS (zvýraznění hlubokých tónů) TRE (zvýraznění vysokých tónů) BAL (vyvážení stereofonních kanálů neboli balance) FAD (prolínání stereofonních kanálů neboli fader) Po zvolení požadovaného parametru provedete příslušná nastavení otáčením knoflíku VOLUME [3] doprava nebo doleva. Další funkce (parametry) zvolíte tím, že stisknete nejprve dlouze tlačítko SELECT [2] (po dobu delší než 2 sekundy) a poté postupným krátkým tisknutím tohoto tlačítka zvolíte podle zobrazení na displeji rádia následující funkce: 13 14

8 Základní funkce RDS TA SEEK Pokud přestane naladěná rozhlasová stanice vysílat dopravní informace (respektive pokud se u této stanice přestane na displeji rádia zobrazovat symbol TA), pak rádio naladí jinou rozhlasovou stanici s vysíláním dopravních informací viz kapitola Funkce RDS. TA ALARM Pokud přestane naladěná rozhlasová stanice vysílat dopravní informace (respektive pokud se u této stanice přestane na displeji rádia zobrazovat symbol TA), pak budete na tuto skutečnost upozornění varovným akustickým signálem viz kapitola Funkce RDS. MASK DPI Pokud bude mít seznam alternativních frekvencí (AF) různý programový indikátor (PI), provede rádio jejich maskování. Jedná se o automatické přepnutí na frekvenci rozhlasové stanice (se stejným názvem) s nejlepším možným příjmem, pokud bude tato stanice vysílat signál RDS viz kapitola Funkce RDS. MASK ALL Maskování seznamu alternativních frekvencí (AF) s různými programovými indikátory (PI) a vysílačů s nemožnosti příjmu signálu RDS (které tento signál nevysílají). Jedná se o automatické přepnutí na frekvenci rozhlasové stanice (se stejným názvem) s nejlepším možným příjmem, i když tato stanice nevysílá signál RDS viz kapitola Funkce RDS. RETUNE S Funkce TA: Nastavení času 30 sekund jako času iniciace spouštění funkce automatického hledání (naladění) stanic, které vysílají dopravní zprávy (po ztrátě signálu z dříve naladěné stanice) viz kapitola Funkce RDS. RETUNE L Funkce TA: Nastavení času 90 sekund jako času iniciace spouštění funkce automatického hledání (naladění) stanic, které vysílají dopravní zprávy (po ztrátě signálu z dříve naladěné stanice) viz kapitola Funkce RDS. Funkce digitálního ekvalizéru DSP DSP OFF Vypnutí funkce ekvalizéru. POP M Populární hudba. ROCK M Rocková hudba. CLASS M Klasická hudba. FLAT M Zapnutý ekvalizér bez žádného přizpůsobení zvuku. Funkce fyziologického regulátoru hlasitosti LOUD (= funkce LOUDNESS) LOUD ON Zapnutí této funkce. Jedná se o přídavnou funkci ekvalizéru. Po zapnutí této funkce dojde k zesílení (k zvýraznění, zdůraznění) hloubek (basů) a výšek. LOUD OFF Vypnutí této funkce. Funkce reprodukce kompaktních disků s více sekcemi MULT Doma vypálené kompaktní disky mohou obsahovat více sekcí. Zvolíte vypnutí této funkce, pak bude z kompaktního disku přehrána pouze jeho první sekce. MULT ON Zapnutí této funkce (kompletní reprodukce celého CD). MULT OFF Vypnutí této funkce (reprodukce pouze první sekce z CD). Zapnutí nebo vypnutí akustického signálu po stisknutí ovládacích tlačítek BEEP Po zapnutí této funkce uslyšíte při každém stisknutí některého z ovládacích tlačítek na ovládacím panelu rádia akustický signál (pípnutí). BEEP ON Zapnutí této funkce. BEEP OFF Vypnutí této funkce. Způsob ladění rozhlasových stanic SEEK SEEK 1 Po zvolení tohoto způsobu ladění dojde k přerušení funkce automatického vyhledávání (ladění) stanic, jakmile rádio naladí nějakou (první) stanici, na které je vysíláno (po stisknutí tlačítka nebo [11], i když toto tlačítko podržíte dále stisknuté). SEEK 2 Po zvolení tohoto způsobu ladění nedojde k přerušení funkce automatického vyhledávání (ladění) stanic. Rádio v tomto případě naladí nějakou (první) stanici, na které je vysíláno, a přeruší další ladění (po stisknutí a uvolnění stisknutí tlačítka nebo [11]). Stereofonní nebo monofonní příjem stanic STEREO / MONO Pokud bude příjem stereofonních rozhlasových stanic slabý nebo bude-li rušen, můžete přepnutím na monofonní zvuk (MONO) zlepšit poslech těchto stanic. STEREO Stereofonní příjem. MONO Monofonní příjem. Příjem místních stanic nebo všech stanic (i se slabým signálem) LOCAL / DX LOCAL Toto nastavení zvolte v oblastech se silným signálem místních rozhlasových stanic (stanice se slabým příjmem by Vás mohly rušit). Rádio naladí v tomto případě během provádění automatického ladění pouze místní (lokální) vysílače se silným signálem. DX Po provedení tohoto nastavení naladí rádio i stanice se slabým signálem. DX (distance reception) = dálkový příjem (mezinárodní zkratka pro dálkový příjem). Lidské ucho vnímá (slyší) při nízké nastavené úrovni hlasitosti poslechu velmi špatně nebo hůře hluboké a vysoké tóny. Zvýšením těchto frekvencí při nízké hlasitosti dochází k částečnému potlačení tohoto efektu a reprodukovaná hudba bude znít přirozeněji. Elektronická ochrana proti otřesům ESP Tato funkce zajišťuje plynulé přehrávání nahrávek z CD bez jejich přeskakování, přerušování a vynechávání následkem otřesů vozidla. Autorádio si uloží dopředu do své mezipaměti několik sekund záznamu (12 nebo 45 sekund). ESP 12 ESP 45 Toto nastavení (12 sekund) je vhodné pro normální podmínky na silnicích. Doporučujeme Vám provést toto nastavení, protože je v případě chyb při načítání záznamu zaručena lepší reprodukce zvuku. Toto nastavení (45 sekund) je vhodné pro silnice s nerovným povrchem. ESP = ELECTRONIC SHOCK PROTECTION (ANTI-SHOCK) = elektronická ochrana proti otřesům

9 Funkce RDS (Radio Data System = systém pro práci s daty = systém umožňující přenášet společně s rozhlasovým programem v pásmu VKV další informace a zobrazovat je na displeji): PI (Program Indicator = programový indikátor, 4-místné identifikační číslo). TP (Traffic Program = dopravní program, dopravní hlášení). TA (Traffic Announcements = dopravní hlášení, zprávy, informace), které jsou právě vysílány. PS (Program Service = název programové služby, název stanice zobrazovaný na displeji autorádia). AF (Alternative Frequencies = alternativní frekvence PI). PTY (Program Type = druh programu), například POP. EON (Enhanced Other Networks = informační systém silniční dopravy s automatickým přepínáním rozhlasových stanic, které vysílají dopravní informace), příjem zpráv TA, TP, AF z jiných rozhlasových stanic, než ze stanice naladěné. CT (Clock Time = synchronizace času), zobrazení času a jeho nastavení, pokud jej stanice vysílá. Systém RDS (systém informování pomocí rádia viz výše) byl vyvinut a uveden na trh v roce 1988 institucí EBU (European Broadcasting Union = Evropská rozhlasová a televizní unie nebo též Evropský rozhlasový svaz). Tato unie má své sídlo v Paříži. Tyto informace jsou šířeny stereofonními vysílači v pásmu VKV (FM) a zobrazují na displejích rádií například názvy rozhlasových stanic, druh vysílaného programu, textové dopravní zprávy a další důležité informace (viz výše). Podrobnější informace o sytému RDS (Radio Data Systém) a o jeho funkcích, které jsou podporovány tímto autorádiem, naleznete v kapitole Režim příjmu rozhlasových stanic (TUNER) a v kapitole Podrobný popis funkcí RDS. Režim příjmu rozhlasových stanic (TUNER) V tomto režimu (poslech rozhlasových stanic) je na displeji autorádia (na jeho ovládacím panelu) zobrazována frekvence naladěného vysílače a případně se na displeji rádia dále zobrazují informace RDS (například název stanice), pokud je naladěná stanice vysílá. Funkce tlačítka MD (AUX TUNER S-CDP USB MMC/SD) Pokud budete mít rádio přepnuto do jiného režimu provozu, například do režimu reprodukce z CD nebo z paměťové karty atd., a nebudete chtít CD z autorádia vyndávat a dále jej poslouchat, zvolíte režim příjmu rozhlasových stanic opakovaným tisknutím tlačítka MD [9] na ovládacím panelu, dokud se na displeji rádia nezobrazí symbol TUNER. Volba frekvenčních pásem FM1, FM2 a FM3 (VKV), tlačítko BAND Postupným tisknutím tlačítka BAND [10] na ovládacím panelu podle zobrazení FM1, FM2 nebo FM3 na displeji rádia zvolíte jedno z výše uvedených subpásem pásma velmi krátkých vln (VKV, FM). Ruční naladění stanic (vit též funkce tlačítka A/PS a SCN) Postupným tisknutím tlačítka nebo [11] na ovládacím panelu naladíte požadovanou frekvenci dolů nebo nahoru v krocích (s odstupem) po 0,05 MHz (50 khz). Automatické ladění stanic (vit též funkce tlačítka A/PS a SCN) Podržíte-li tlačítka nebo [11] déle stisknutá (po dobu 2 sekundy), zapnete režim automatického ladění stanic, na kterých je vysíláno. Rádio naladí předchozí nebo následující nejbližší stanici a spustí její vysílání. Uložení naladěných stanic do paměti autorádia (vit též funkce tlačítka A/PS a SCN) Toto rádio dokáže do své paměti uložit v každém frekvenčním pásmu, respektive v subpásmu (FM1, FM2 a FM3) až 6 stanic, které potom vyvoláte stisknutím příslušného tlačítka předvoleb popsanými číslicemi 1 až 6 [4]. Celkem můžete do paměti rádia uložit až 18 rozhlasových stanic. Postupným tisknutím tlačítka BAND [10] na ovládacím panelu podle zobrazení FM1, FM2 nebo FM3 na displeji rádia zvolte požadované subpásmo velmi krátkých vln. Podle odstavce Ruční naladění stanic nebo Automatické ladění stanic nalaďte požadovanou stanici, kterou budete chtít uložit do paměti autorádia. Stiskněte a podržte stisknuté po dobu asi 2 sekundy některé z tlačítek s číslicemi 1 až 6, pod které chcete uložit naladěnou stanici do paměti rádia. Z rádia se ozve jako potvrzení akustický signál a naladěná stanice (její frekvence) bude uložena do paměti rádia jako číslo paměti (předvolby), které odpovídá tlačítku s číslicí, které jste stiskli. Tímto způsobem můžete uložit do paměti rádia až 18 různých stanic ve všech třech subpásmech velmi krátkých vln. Budete-li nyní chtít poslouchat některou ze stanic uložených do paměti rádia, stiskněte ve zvoleném subpásmu příslušné tlačítko s číslicí (předvolby). Prohledání stanic uložených do paměti - funkce PS tlačítka A/PS Po krátkém stisknutí tlačítka A/PS [12] prohledá rádio celou paměť uložených stanic ve všech 3 subpásmech a spustí reprodukci z každé do paměti rádia uložené stanice po dobu 5 sekund. Další krátké stisknutí tlačítka A/PS [12] tuto funkci zruší a rádio začne reprodukovat pořad z dříve naladěné stanice. Automatické uložení stanic do paměti rádia - funkce A tlačítka A/PS Po stisknutí tlačítka A/PS [12], které podržíte stisknuté po dobu si 2 sekundy, naladí rádio v příslušném zvoleném subpásmu stanice s nejsilnějším signálem (tedy až 6 stanic na jedno subpásmo) a uloží je do své paměti (tedy pod čísla předvoleb 1 až 6). Po ukončení tohoto ladění a uložení stanic do paměti spustí rádio reprodukci z každé do paměti rádia tímto způsobem uložené stanice v příslušném subpásmu po dobu 5 sekund. Poté začne rádio přehrávat pořad první tímto způsobem naladěné a do paměti rádia uložené stanice. Další krátké stisknutí tlačítka A/PS [12] tuto funkci zruší. Již do paměti rádia uložené stanice v ní zůstanou zachovány. Automatické spuštění ladění rozhlasových stanic - funkce tlačítka SCN Stisknutím tlačítka SCN [13] na ovládacím panelu spustíte funkci naladění rozhlasových stanic, které právě vysílají. Jakmile rádio naladí nějakou stanici, přeruší další ladění na dobu 5 sekund a Vy uslyšíte z reproduktoru po tuto dobu její vysílání. Poté se rádio pokusí naladit další stanici. Budete-li chtít některou tímto způsobem naladěnou stanici poslouchat, pak stiskněte znovu krátce tlačítko SCN [13]. Přepínání zobrazení na displeji funkce tlačítka DISP Postupným tisknutím tlačítka DISP [8] na ovládacím panelu zobrazíte na displeji rádia postupně následující informace: Informace RDS, například název stanice IMPULS (PS) Zvolené frekvenční pásmo a frekvenci naladěné stanice (FREQ) Čas (CT), například (pokud naladěná stanice tento signál vysílá) Aktuální druh vysílaného programu (PTY) Pokud naladěná stanice nebude vysílat žádné informace (signály) RDS, pak na displeji autorádia nezobrazíte název stanice (PS) a druh vysílaného programu (NO PTY)

10 Podrobný popis funkcí RDS Funkce PI (Program Indicator, identifikace programu) Jedná se čtyřmístné identifikační číslo vysílače, které umožňuje jeho jednoznačnou identifikaci. Tato informace (toto identifikační číslo) umožňuje rozlišení oblastí, ve kterých je vysílán stejný program. Rádio se v tomto případě při ztrátě příjmu nebo při velmi slabém příjmu přeladí na silnější vysílač, který vysílá stejné identifikační číslo PI. Podrobnější informace naleznete v odstavci Funkce AF (Alternative Frequencies, alternativní frekvence) použití tlačítka AF. Funkce PS (Program Service, zobrazení názvu stanice) Tato funkce zobrazuje na displeji autorádia název naladěné rozhlasové stanice (například IMPULS), pokud příslušná stanice tuto informaci vysílá (viz použití tlačítka DISP). Funkce AF (Alternative Frequencies, alternativní frekvence) použití tlačítka AF Příslušná rozhlasová stanice vysílá seznam alternativních frekvencí, které vysílají stejný program. Provedete-li aktivaci této funkce, pokusí se rádio naladit automaticky jiný vysílač se stejným programovým indikátorem (4-místné identifikační číslo PI), pokud bude signál naladěného (zvoleného) vysílače příliš slabý. Tyto vysílače musejí tuto funkci podporovat (jinak nedojde k žádnému přepnutí). Tuto funkci zapnete krátkým stisknutím tlačítka AF [5]. Na displeji rádia se zobrazí symbol AF. Rádio nyní začne stále kontrolovat alternativní frekvence Pokud bude příjem příliš slabý začne symbol na displeji rádia AF blikat.. Další krátké stisknutí tlačítka AF tuto funkci ladění alternativních frekvencí zruší a z displeje rádia zmizí symbol AF. Poznámka: Tato funkce funguje přibližně následujícím způsobem. Pojedete-li vozem a budete poslouchat například stanici IMPULS, která vysílá v Praze na frekvenci 96,6 MHz a pojedete-li vozem mimo Prahu a autorádio nebude dále moci přijímat tuto stanici na frekvenci 96,6 MHz, pak zachytí-li rádio vysílání stanice IMPULS na jiné (alternativní) frekvenci (mimo Prahu), tuto frekvenci automaticky naladí a stanici IMPULS budete moci dále poslouchat. Regionální vysílače (rozšíření funkce AF) použití tlačítka AF Stiskněte tlačítko AF [5] a podržte toto tlačítko stisknuté asi 2 sekundy. Na displeji rádia se zobrazí symbol REG ON nebo REG OFF. Dalším krátkým stisknutím tohoto tlačítka přepnete zobrazení na displeji rádia mezi REG ON a REG OFF nebo naopak. Po uplynutí několika sekund se na displeji rádia objeví opět normální zobrazení. Zvolíte-li REG ON (výběr regionálních, místních vysílačů), pak rádio v případě slabého příjmu naladěné stanice naladí pouze takovou stanici (alternativní frekvenci), která vysílá absolutně stejný program. Zvolíte-li REG OFF (výběr všech vysílačů), pak se rádio v případě slabého příjmu naladěné stanice na vysílač, který má stejné regionální označení. Funkce TP (Traffic Program, dopravní hlášení, dopravní program) Jestliže autorádio zachytí vysílání signálu TA s nejvyšší prioritou (viz následující odstavec), pak naladí rádio stanici, která vysílá tento signál TA a informace o dopravě (dopravní hlášení, zprávy). Bude-li rádio přepnuto do režimu reprodukce z CD, z paměťové karty nebo z paměťového média USB či budete-li poslouchat jinou stanici, která nevysílá dopravní hlášení, pak rádio naladí po dobu vysílání dopravního hlášení stanici, která toto hlášení vysílá (s nejvyšší prioritou signálu TA). Po ukončení tohoto vysílání se rádio opět přepne automaticky do předchozího zvoleného režimu provozu (AUX, CD, paměťová karta, USB nebo poslech původně naladěné stanice). Funkce TA (Traffic Announcements, dopravní hlášení, zprávy) použití tlačítka TA Bude-li rádio přijímat rozhlasovou stanici, která vysílá dopravní informace, zobrazí se na displeji rádia symbol TP. Tuto funkci příjmu dopravních hlášení zapnete krátkým stisknutím tlačítka TA [6]. Na displeji rádia se zobrazí symbol TA - viz též předchozí odstavec Funkce TP (Traffic Program, dopravní hlášení, dopravní program). Zachytí-li rádio signál TA, pak naladí po dobu vysílání dopravního hlášení stanici, která vysílá signál TA a dopravní hlášení. Zvolíte-li tuto funkci a bude-li nějaká stanice vysílat informace o dopravě, pak a) v případě, že bude rádio právě přehrávat CD (MP3, paměťovou kartu, USB), vypne po dobu tohoto vysílání reprodukci z CD (MP3), z paměťové karty nebo z paměťového média USB (dojde k přepnutí na poslech rádia) a znovu tuto reprodukci z tohoto média zapne, jakmile dojde k ukončení tohoto vysílání, b) v případě, že byla původně nastavená hlasitost poslechu příliš tichá, zvýší rádio hlasitost poslechu na srozumitelnou úroveň. Po ukončení tohoto vysílání dojde k opětovnému nastavení původní úrovně hlasitosti poslechu. Podle nastavení TA SEEK nebo TA ALARM viz kapitola Nastavení autorádia (volba různých menu) a její odstavec Základní funkce RDS naladí rádio jinou rozhlasovou stanici nebo se ozve z reproduktorů varovný akustický signál. Bude-li rádio právě reprodukovat vysílání dopravního hlášení, které nechcete poslouchat (a došlo-li k přerušení poslechu stanice, kterou jste měli naladěnou, nebo k přerušení reprodukce z CD, z paměťové karty či z USB), můžete poslech tohoto dopravního hlášení přerušit krátkým stisknutím tlačítka TA [6]. Po této akci se rádio přepne opět do původně zvoleného režimu (reprodukce z CD, z paměťové karty, z USB nebo na poslech původně naladěné stanice). Vypnutí funkce TA: Dalším stisknutím tlačítka TA [6] tuto funkci deaktivujete. Z displeje autorádia zmizí symbol TA. Synchronizace času CT (Clock Time, nastavení přesného času hodin rádia) Bude-li příslušná rozhlasová stanice s funkcí RDS vysílat informaci o přesném čase, pak se hodiny rádia automaticky podle tohoto času seřídí. Funkce EON (Enhanced Other Networks) Jedná se informační systém silniční dopravy s automatickým přepínáním stanic, které vysílají dopravní informace = příjem zpráv TA, TP, AF z jiných stanic, než ze stanice naladěné. Jakmile začne některá stanice vysílat dopravní informace, přepne se autorádio automaticky na tuto stanici po dobu vysílání dopravního hlášení. Po ukončení vysílání této zprávy se rádio opět přepne na předtím naladěnou stanici, i když tato nepodporuje funkci TA (dopravní hlášení). Tato funkce platí i pro funkci PTY. Začne-li některá stanice vysílat žánr, který jste nastavili tlačítkem PTY (viz dále odstavec Funkce PTY (Program Type, druh vysílaného programu) použití tlačítka PTY), a zvolená stanice přestane tento žánr vysílat, přepne se autorádio automaticky na tuto stanici po dobu vysílání tohoto žánru. Příklad: Budete-li například poslouchat stanici IMPULS (která nevysílá dopravní informace), pak po stisknutí tlačítka TA (viz odstavec Funkce TA (Traffic Announcements, dopravní hlášení, zprávy) použití tlačítka TA), naladí rádio po dobu vysílání dopravních informací například stanici CR 3 (která dopravní informace vysílá). Po ukončení vysílání dopravních informací se rádio opět automaticky přeladí na vysílání stanice IMPULS. Totéž platí podobně i pro funkci PTY

11 Funkce PTY (Program Type, druh vysílaného programu) použití tlačítka PTY Pomocí této funkce můžete vyhledat (naladit) stanice, které vysílají určitý žánr. Postupným tisknutím tlačítka PTY [7] zvolíte následující režimy této funkce: PTY MUSIC (hudba) PTY SPEECH (mluvené slovo) vypnutí funkce PTY. Režim PTY MUSIC (hudba) = jedno (1 x) stisknutí tlačítka PTY 1 POP (populární hudba), ROCK (rocková hudba) 2 EASY, LIGHT (zábavná, lehká hudba) 3 CLASSICS, OTHER (klasická hudba, jiné žánry) 4 JAZZ, COUNTRY 5 NATION, OLDIES (folklór neboli lidová hudba, již klasické nahrávky) 6 FOLK (lidová hudba) Po zvolení tohoto režimu můžete stisknutím příslušného tlačítka s číslicí 1 až 6 [4] zvolit požadovaný hudební žánr, který chcete poslouchat podle zobrazení na displeji rádia viz předcházející seznam. Lze zvolit pouze jeden žánr. Rádio poté naladí pouze stanice, které vysílají zvolený žánr. Režim PTY SPEECH (mluvené slovo) = dvě (2 x) stisknutí tlačítka PTY 1 NEWS (zprávy), AFFAIRS (hospodářství, události), INFOS (informace) 2 SPORT, EDUCATE (výchova, školství), DRAMA (dramatické pořady) 3 CULTURE (kultura), SCIENCE (věda), VARIED nebo MISCELLANEOUS (různé) 4 WEATHER FORECAST (předpověď počasí), FINANCE, CHILDREN (programy pro děti) 5 SOCIAL nebo SOCIETY (sociální pořady), RELIGION (náboženství, mše, duchovní pořady), PHONE IN nebo TELEFON (telefonování, nabídky) 6 TRAVEL (cestování), LEISURE nebo ENTERTAINMENT (zábava, rekreace, volný čas atd.), DOCUMENT nebo DOCUMENTATIONS (dokumentární pořady) Po zvolení tohoto režimu můžete stisknutím příslušného tlačítka s číslicí 1 až 6 [4] zvolit požadovaný hudební žánr, který chcete poslouchat podle zobrazení na displeji rádia viz předcházející seznam. Lze zvolit pouze jeden žánr. Rádio poté naladí pouze stanice, které vysílají zvolený žánr. Vypnutí funkce PTY = tři (3 x) stisknutí tlačítka PTY Dalším stisknutím tlačítka PTY [7] toto funkci vypnete. Na displeji stanice se poté zobrazí frekvence nebo název naladěné stanice. Režim reprodukce nahrávek z CD a MP3 (S-CDP) Výměna CD (jeho vysunutí z mechaniky a vložení do mechaniky) Stiskněte na ovládacím panelu tlačítko EJ [18]. Tím vysunete (vyhodíte) kompaktní disk z jeho mechaniky. Vložte (zasuňte) do CD-mechaniky kompaktní disk (CD nebo MP3) popsanou stranou tak dalece, dokud jej přístroj sám automaticky nezasune do CD-jednotky. Zapnete-li nyní zapalování automobilu (bude-li k dispozici napájecí napětí autorádia), zapne se autorádio automaticky samo a přepne se do režimu přehrávání CD nebo MP3. Autorádio samo pozná, zda se jedná o normální CD nebo o CD s nahrávkami (se soubory) ve formátu MP3. Důležité upozornění! Nikdy neotvírejte (nevyndávejte) ovládací panel při vysunování (vyhazování) nebo při zasunování CD! Mohli byste tímto poškodit CD-mechaniku nebo přímo kompaktní disk. Pokud budete mít autorádio přepnuto do jiného režimu provozu, například do režimu poslechu rádia, zvolíte režim reprodukce nahrávek z CD (MP3) opakovaným tisknutím tlačítka MD [9], dokud se na displeji rádia nezobrazí symbol S-CDP. Pokud nevložíte do rádia kompaktní disk, nelze tento režim reprodukce zvolit stisknutím tlačítka MD. Přepínání zobrazení na displeji funkce tlačítka DISP Postupným tisknutím tlačítka DISP [8] na ovládacím panelu zobrazíte na displeji rádia postupně následující informace: Zobrazení stopy (čísla), zvoleného titulu na CD (CDP) Informace RDS, například název stanice IMPULS (PS), pokud jste předtím naladili stanici s funkcí RDS. Zvolené frekvenční pásmo a frekvenci naladěné stanice (FREQ) Čas (CT), například Aktuální druh vysílaného programu (PTY), pokud jste předtím naladili stanici s funkcí RDS. Nebo NO PTY, pokud jste předtím naladili stanici, která nevysílá informace RDS. Volba titulů (stop, nahrávek) na CD (MP3) Postupným krátkým tisknutím tlačítka nebo [11] vyhledáte na CD postupně předchozí nebo následující nebo stopy (tituly, nahrávky). Vyhledání určité pasáže na stopě (nahrávce) na CD (MP3) Dlouhým stisknutím tlačítka nebo [11] asi na 2 sekundy během reprodukce nějaké stopy vyhledáte na této nahrávce určitou pasáž (posunete záznam zpět nebo vpřed). Po uvolnění stisknutí tlačítka začne rádio přehrávat stopu (nahrávku) od zvoleného místa. Přerušení reprodukce nahrávky (pauza) z CD (MP3) Stisknutím tlačítka PAU [19] přerušíte reprodukci přehrávané stopy (titulu). Dalším krátkým stisknutím tlačítka PAU [19] bude reprodukce nahrávky pokračovat od místa, na kterém jste provedli přerušení přehrávání. Prohledání všech stop (titulů) na CD (MP3) s 10-sekundovou reprodukcí (INTRO) Stisknutím tlačítka INT [20] přehrajete začátky každého titulu (každé nahrávky, stopy) po dobu 10 sekund. Po stisknutí tohoto tlačítka se na displeji autorádia zobrazí symbol zapnutí této funkce INT. Další stisknutí tlačítka INT [20] tuto funkci vypne, autorádio se opět přepne do režimu normální reprodukce a z jeho displeje zmizí symbol INT

12 Opakování přehrávání jednoho titulu (jedné nahrávky) z Cdnebo MP3 (REPEAT) Stisknutím tlačítka RPT [21] zapnete funkci stálého opakování přehrávání jedné stopy (nahrávky), která je právě reprodukována. Po stisknutí tohoto tlačítka se na displeji autorádia zobrazí symbol zapnutí této funkce RPT. Další stisknutí tlačítka RPT [21] tuto funkci vypne, autorádio se opět přepne do režimu normální reprodukce a z jeho displeje zmizí symbol RPT. Náhodné přehrávání titulů (nahrávek) z CD nebo MP3 (RANDOM) Stisknutím tlačítka RDM [21] zapnete funkci náhodného výběru přehrávání všech titulů (stop) z vloženého CD. Po stisknutí tohoto tlačítka se na displeji autorádia zobrazí symbol RDM. Další stisknutí tlačítka RDM [21] tuto funkci náhodného přehrávání jednoho záznamu vypne, autorádio se opět přepne do režimu normální reprodukce a z jeho displeje zmizí symbol RDM. Reprodukce z CD s nahrávkami ve formátu MP3 (zvláštní funkce) Vložte do autorádia kompaktní disk s nahrávkami ve formátu MP3 výše popsaným způsobem. Důležité upozornění! Nevkládejte do autorádia žádné kompaktní disky s datovými soubory! Z reproduktorů se může po vložení takovýchto CD ozvat velmi silný pískavý zvuk, který může způsobit poškození sluchu nebo reproduktorů. MP3-soubory jsou komprimované zvukové soubory, které umožňují umístit (vypálit) na kompaktní disk (CD) velké množství zvukových nahrávek. Toto autorádio dokáže tyto soubory z vloženého CD automaticky přehrávat. Poznámka k vypalování CD Při vypalování CD nezakládejte na kompaktních discích žádné adresáře, které by obsahovaly jiné soubory (jiná data) než zvukové soubory. Použití tlačítek Track-10 [23] a Track+10 [24] Tato tlačítka fungují podobně jako tlačítka a [11] při přehrávání normálních CD. Stisknete-li tlačítko Track-10 [23], provedete posunutí nahrávek MP3 o 10 titulů zpět. Stisknete-li tlačítko Track+10 [24], provedete posunutí nahrávek MP3 o 10 titulů vpřed. Přímá volba titulů MP3 (nahrávky, stopy) Budete-li znát číslo titulu (nahrávky, stopy), můžete tento titul zvolit zadáním jeho čísla. Stiskněte jednou (1 x) na ovládacím panelu autorádia tlačítko A/PS [12]. Poté stiskněte tlačítko SELECT [2]. Na displeji rádia začne blikat poslední číslice stopy (titulu). Pomocí otočného regulátoru VOLUME [3] zvolte správnou poslední číslici stopy. Stiskněte znovu tlačítko SELECT [2]. Na displeji rádia začne blikat poslední předposlední číslice stopy (titulu). Pomocí otočného regulátoru VOLUME [3] zvolte správnou předposlední číslici stopy. Stejným způsobem zvolte i ostatní číslice stopy (titulu). Nakonec jako potvrzení stiskněte znovu tlačítko SELECT [2]. Autorádio začne poté automaticky přehrávat zvolený titul. Ruční volba titulů MP3 (podle adresářů) Následujícím způsobem prohledáte ručně adresáře s MP3-nahrávkami na CD. Při tomto vyhledávání se budou na displeji rádia zobrazovat názvy adresářů. Poté můžete vybraný adresář prolistovat, vyhledat požadovaný titul a nechat jej rádiem přehrát. Stiskněte při reprodukci MP3-nahrávky dvakrát po sobě (2 x) tlačítko A/PS [12]. Poté stiskněte tlačítko SELECT [2]. Na displeji rádia se zobrazí první struktura adresáře. Pomocí otočného regulátoru VOLUME [3] zvolte požadovaný adresář. Stiskněte znovu tlačítko SELECT [2]. Tím potvrdíte zvolení požadovaného adresáře a na displeji rádia se zobrazí název prvního titulu (stopy) nebo název následujícího podadresáře. Pomocí otočného regulátoru VOLUME [3] zvolte požadovaný titul (jeho název) nebo další podadresář (v tomto případě postupujte dále výše uvedeným způsobem tak dlouho, dokud nezvolíte požadovaný titul, který chcete přehrát). Nakonec jako potvrzení stiskněte znovu tlačítko SELECT [2]. Autorádio začne poté automaticky přehrávat zvolený titul. Volba titulů MP3 podle jejich názvů Znáte-li název titulu, můžete jej vyhledat zadáním počátečního písmena. Stiskněte při reprodukci MP3-nahrávky třikrát po sobě (3 x) tlačítko A/PS [12]. Poté stiskněte tlačítko SELECT [2]. Na displeji rádia autorádia začne blikat písmeno A. Pomocí otočného regulátoru VOLUME [3] zvolte požadované první písmeno názvu titulu. Stiskněte tlačítko SELECT [2] a podržte toto tlačítko stisknuté déle než 2 sekundy. Na displeji rádia se zobrazí všechny názvy titulů se zvoleným počátečním písmenem. Pomocí otočného regulátoru VOLUME [3] zvolte požadovaný titul (jeho název), který chcete přehrát. Nakonec jako potvrzení stiskněte znovu tlačítko SELECT [2]. Autorádio začne poté automaticky přehrávat zvolený titul. Režim reprodukce nahrávek z paměťových karet (MMC/SD) Zastrčte do příslušného slotu na autorádiu vhodnou paměťovou kartu s nahrávkami ve formátu MP3 nebo WMA (SD nebo MMC). Pokud budete mít autorádio přepnuto do jiného režimu provozu, například do režimu poslechu rádia, zvolíte režim reprodukce nahrávek z paměťových karet SD nebo MMC opakovaným tisknutím tlačítka MD [9], dokud se na displeji rádia nezobrazí symbol MMC/SD. Pokud nevložíte do rádia paměťovou kartu, nelze tento režim reprodukce zvolit stisknutím tlačítka MD. Po vložení paměťové karty se autorádio automaticky přepne do režimu přehrávání souborů (nahrávek) ve formátu MP3 (WMA) z paměťové karty. Pro tento režim reprodukce platí stejné podmínky jako pro režim přehrávání kompaktních disků s nahrávkami ve formátu MP3. Režim reprodukce nahrávek z paměťových médií USB (USB) Zastrčte do příslušného USB-portu vhodné paměťové médium s nahrávkami ve formátu MP3 nebo WMA (např. USB-stick). Pokud budete mít autorádio přepnuto do jiného režimu provozu, například do režimu poslechu rádia, zvolíte režim reprodukce nahrávek z USB opakovaným tisknutím tlačítka MD [9], dokud se na displeji rádia nezobrazí symbol USB. Nevložíte-li paměťové médium USB (USB-stick) do rádia, pak tento režim pomocí tlačítka MD nezvolíte. Po vložení paměťového média USB se autorádio automaticky přepne do režimu přehrávání souborů (nahrávek) ve formátu MP3 (WMA) z tohoto média. Pro tento režim reprodukce platí stejné podmínky jako pro režim přehrávání kompaktních disků s nahrávkami ve formátu MP

13 Případné závady a jejich odstranění Rádio nejde zapnout: Nezapomněli jste zapnout zapalování nebo externí vypínač napájení rádia? Provedli jste správné připojení kabelů napájení rádia? Nedošlo k přepálení pojistky v rádiu? Jedná se o automobilovou pojistku 10 A (v případě jejího přepálení ji vyměňte). Není přepálená pojistka v pojistkové skříňce automobilu? Do rádia nelze vložit CD: Do rádia je již vložen jiný kompaktní disk. CD nelze načíst: Nesprávným způsobem (obráceně) vložený disk. Vysuňte disk a vložte jej do rádia popsanou stranou nahoru. Znečištěný nebo vadný (poškrábaný) disk. Vyčistěte tento disk. Pro účely otestování vložte do rádia jiný disk. Příliš vysoká teplota uvnitř vozidla. Vyvětrejte vozidlo. Zkondenzovaná voda uvnitř rádia (orosená čočka laserové diody). Vypněte rádio alespoň na jednu hodinu a počkejte na odpaření zkondenzované vody z vnitřku rádia. Z reproduktorů není slyšet žádný zvuk: Nastavili jste příliš nízkou hlasitost poslechu. Nesprávně zapojené kabely. Zkontrolujte všechna propojení (reproduktory, zesilovač atd.). Nefungují ovládací tlačítka na ovládacím panelu: Chyba mikroprocesoru. Stiskněte tlačítko zpětného nastavení RESET. Nesprávně vložený ovládací panel nebo znečištěné kontakty. Vyndejte ovládací panel z rádia a vyčistěte případně kontakty na ovládacím panelu a v rádiu. Při reprodukci z CD vynechává zvuk: Rádio je umístěno v nesprávném úhlu. Maximální sklon rádia může být 20. Znečištěný nebo vadný (poškrábaný) disk. Vyčistěte tento disk. Pro účely otestování vložte do rádia jiný disk. Technické údaje Napájení: 10,8 15,6 V DC (minus na karoserii vozidla) Odběr proudu: Max. 7 A Jištění: Automobilová pojistka 10 A Impedance reproduktorů: 4 Ω Rozměry (š x h x v): 187 x 58 x 174 mm Hmotnost: 1,4 kg CD/MP3-přehrávač (zesilovač) Frekvenční rozsah: Hz Druhy CD: CD, CD-R, CD-RW, WMA (Audio-CD, MP3-CD) Odstup stereofonních kanálů: > 50 db (1 khz) Odstup signál/šum: > 60 db (1 khz) Tuner Frekvenční rozsah: VKV: 87,5 108 MHz (3 subpásma) Frekvenční odstup: 50 khz (0,05 MHz) Mezifrekvence: 10,7 MHz Citlivost: 2,8 μv Odstup stereo: 30 db při 1 khz Odstup signál/šum: 50 db Přejeme Vám příjemnou zábavu a mnoho hezkých zážitků s tímto přístrojem! Rádio nedokáže naladit žádné stanice: Připojili jste správným způsobem konektor anténního kabelu do rádia? Výměna pojistky (automobilová pojistka 10 A) Při výměně pojistky dodržujte bezpodmínečně bezpečnostní předpisy! Zajistěte, aby vyměňovaná pojistka byla stejného typu a měla stejnou jmenovitou proudovou hodnotou. Použití drátem opravených pojistek nebo přemostění kontaktů pojistky není dovoleno. Dojde-li k přepálení pojistky (tato se nachází na zadní straně autorádia), zkontrolujte všechna připojení a propojení. Dojde-li po výměně pojistky opět k jejímu přepálení, spojte se prosím se svým prodejcem, který Vám zajistí opravu autorádia v autorizovaném servisu

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

NÁVOD K MONTÁŽ A K OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽ A K OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽ A K OBSLUZE Obj. č.: 37 04 92 Poznámka: Tento návod k montáži a k obsluze popisuje i modely rádia DEH-3900MP, DEH-2920MP a DEH-2900MPB. Toto kvalitní stereofonní autorádio se všemi běžnými

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37 NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/02 Obj. č.: 85 42 37 Kompaktní vnitřní (pokojový) a venkovní teploměr s funkcí ukládání maximálních a minimálních naměřených hodnoty teploty do paměti. Tento návod k obsluze je

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

Rádio s CD přehrávačem a enkodérem MP3 HRA 5000. Obj. č.: 34 64 02

Rádio s CD přehrávačem a enkodérem MP3 HRA 5000. Obj. č.: 34 64 02 Rádio s CD přehrávačem a enkodérem MP3 HRA 5000 Obj. č.: 34 64 02 1. Úvod, účel použití rádia a jeho základní funkce Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za Váš nákup tohoto revolučního stereofonního

Více

KSC-101 Pracuje s: CD SD/MMC kartami USB disky

KSC-101 Pracuje s: CD SD/MMC kartami USB disky Autorádio CD/MP3 přehrávač KSC-101 Pracuje s: CD SD/MMC kartami USB disky UPOZORNĚNÍ Pečlivě si přečtěte návod k použití a dodržujte pokyny v něm uvedené. Používejte přístroj jen tak, jak je zde popsáno.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 62 20 14 Pomocí této sady bezdrátově (rádiově) ovládaných síťových zásuvek zapnete a vypnete pohodlně osvětlení, ventilátory a ostatní elektrické spotřebiče z křesla, ze židle

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B)

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B) NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B) Toto zabezpečení automobilu z umělé hmoty ABS (akrylnitril-butadienstyren), vyztužené vnitřním kovovým rámem, s alarmem, se zámkem z kalené

Více

Návod k použití FMT200BT

Návod k použití FMT200BT Návod k použití FMT200BT FMT200BT je Bluetooth hands free sada pro mobilní telefony a PDA a bezdrátový MP3- přehrávač pro audio systémy. Před použitím si důkladně přečťete návod. Obsah balení: FMT200BT,

Více

CD7326U-OR RDS / CD / MP3-USB TUNER S CD PŘEHRÁVAČEM (24 Volt)

CD7326U-OR RDS / CD / MP3-USB TUNER S CD PŘEHRÁVAČEM (24 Volt) CD7326U-OR RDS / CD / MP3-USB TUNER S CD PŘEHRÁVAČEM (24 Volt) www.vdo.com www.mechanikadc.cz Bezpečnostní informace Bezpečnostní opatření Užívejte pouze 24-voltové DC elektrické systémy se záporným uzemněním.

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM UPOZORNĚNÍ K PROVOZU ZAŘÍZENÍ PŘEČTĚTE SI POZORNĚ VŠECHNA UPOZORNĚNÍ A INSTRUKCE, KTERÉ JSOU UVEDENY V TÉTO PŘÍRUČCE. PŘÍRUČKU SI TAKÉ USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU. Z DŮVODU

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

Digitální adaptér - měnič zdrojů audio signálu. Adaptér umožňuje přehrávání z USB disku a SD karty prostřednictvím vstupu pro CD měnič na autorádiu

Digitální adaptér - měnič zdrojů audio signálu. Adaptér umožňuje přehrávání z USB disku a SD karty prostřednictvím vstupu pro CD měnič na autorádiu Digitální adaptér - měnič zdrojů audio signálu Adaptér umožňuje přehrávání z USB disku a SD karty prostřednictvím vstupu pro CD měnič na autorádiu Uživatelská příručka Obsah Informace o výrobku... 1 Obsah

Více

Měřič rychlosti proudění vzduchu a objemu (průtoku) vzduchu s teploměrem, model AN100

Měřič rychlosti proudění vzduchu a objemu (průtoku) vzduchu s teploměrem, model AN100 Součásti měřícího přístroje (ovládací tlačítka) Měřič rychlosti proudění vzduchu a objemu (průtoku) vzduchu s teploměrem, model AN100 Obj. č.: 12 23 13 Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

AU231 Digitální audio přehrávač*1 USB propojovací kabel*1 (mini USB na standard USB) Stereo sluchátka*1 Uživatelská příručka *1 Baterie AAA *1

AU231 Digitální audio přehrávač*1 USB propojovací kabel*1 (mini USB na standard USB) Stereo sluchátka*1 Uživatelská příručka *1 Baterie AAA *1 www.apacer.com Důležité upozornění Pokud kupujete přehrávač s interním flash diskem, tak i když jsou jeho funkce téměř stejné jako u těch bez disku, měli byste vědět toto: 1. V případě, že karta SD/MMC

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

v.link Video adaptér mi1261

v.link Video adaptér mi1261 v.link Video adaptér mi1261 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + zdroje RGB signálu + kamery při couvání Do vozidel Audi, Škoda a VW vybavených navigačním systémem MIB High / Standard s displejem

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 93 04 58

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 93 04 58 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 93 04 58 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

Aplikace GoGEN Smart Center

Aplikace GoGEN Smart Center Aplikace GoGEN Smart Center Návod na použití aplikace Úvod Aplikace GoGEN Smart Center pro maximální využití Smart TV GoGEN, spojuje vyspělou technologii a zábavu v pohodlí domova. SMART ovládání ovládání

Více

Výrobce nemůže být zodpovědný za škodu, která byla způsobena používáním Crescendo 50 v rozporu s níže uvedenými bezpečnostními pokyny.

Výrobce nemůže být zodpovědný za škodu, která byla způsobena používáním Crescendo 50 v rozporu s níže uvedenými bezpečnostními pokyny. Poskytovatel služeb pro sluchově postižené Palackého tř.114, vchod z ulice Kollárova 9, 612 00 Brno Telefon: 541245321, sms 775576120 nebo 725605216 Email: polacek@pomuckyproneslysici.cz, unb@cmjn.cz Návod

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka SE560 Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu Uživatelská příručka Obsah Funkce a možnosti zabezpečovacího systému... 3 Nastavitelné parametry zabezpečovacího systému... 4 Funkce tlačítek dálkového

Více

PARROT CK3100. Návod k použití. www.parrot.com

PARROT CK3100. Návod k použití. www.parrot.com PARROT CK3100 Návod k použití www.parrot.com Obsah balení LCD displej Napájecí kabel Elektronická řídící jednotka Mikrofon Kabel funkce Mute Návod k použití MONTÁŽ CK3100 Instalace elektronické jednotky

Více

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka SE528 Zabezpečovací systém do automobilu Instalační a uživatelská příručka Funkce systému: Dálkové ovládání s plovoucím kódem Nastavitelná délka impulsu pro odemknutí a zamknutí dveří Nastavitelné automatické

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 Děkujeme za zakoupení přístroje NAITECH. Jeho vývoji jsme věnovali nemálo prostředků, a proto Vám můžeme zaručit jeho prvotřídní kvalitu a 100% funkčnost. Abyste

Více

Úvodní informace. Zapojení a montáž

Úvodní informace. Zapojení a montáž IPLUGRDS Univerzální rozhraní pro připojení MP3 přehrávače, Apple ipod, itouch, iphone, nebo externího zdroje k audio systému vozidla s možností ovládání prostřednictvím tlačítek na volantu Obsah Úvodní

Více

BALENÍ OBSAHUJE hlavní jednotku dětského hudebního centra přenosný přehrávač dětského hudebního centra osobní manuál sluchátka.

BALENÍ OBSAHUJE hlavní jednotku dětského hudebního centra přenosný přehrávač dětského hudebního centra osobní manuál sluchátka. ÚVOD Děkujeme za zakoupení Vtech dětské hudební centrum. Jedná se o jedinečné klávesy navržené speciálně pro mladší děti. Můžete nahrávat vlastní písničky a melodie. Jestli se chcete podělit o své vlastní

Více

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV6222/12 CS Příručka pro uživatele Obsah 1 Důležité informace 4 Bezpečnost 4 Recyklace 4 2 Vaše zařízení SDV6222 5 Přehled 5 3 Začínáme

Více

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A 1. Úvod Tento programovatelný DC zdroj má široký rozsah nastavení napětí a proudu, vyšší přesnost, konstantní tlak a proudění. Má vnější nebo vnitřní spínač a 16 skupin

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

Elektronický systém klimatizace osobních automobilů. Obj. č.: 85 41 33

Elektronický systém klimatizace osobních automobilů. Obj. č.: 85 41 33 NÁVOD K MONTÁŽI Electronic Climate Sytem E. C. S. Elektronický systém klimatizace osobních automobilů Obj. č.: 85 41 33 VW LUPO VW GOLF4 VW BORA VW PASSAT ŠKODA OCTAVIA SEAT TOLEDO 99 AUDI A3 AUDI A4 1

Více

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka CECH-ZHD1 7020228 Kompatibilní hardware Systém PlayStation 3 (řada CECH-400x) Bezpečnostní opatření Abyste zajistili bezpečné používání tohoto

Více

Prosím přečtěte si tyto informace pozorně před prvním použitím. Správným užíváním dosáhnete požadovaných výsledků a dlouhé životnosti výrobku.

Prosím přečtěte si tyto informace pozorně před prvním použitím. Správným užíváním dosáhnete požadovaných výsledků a dlouhé životnosti výrobku. Příslušenství Rychlý návod Funkce Tento návod k obsluze odkazuje na nejaktuálnější informace, které byly dostupné v době jeho vzniku. Zobrazení a ilustrace v návodu slouží k detailnějšímu a přesnějšímu

Více

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH,

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH, NAI DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA Děkujeme za zakoupení výrobku NAI, a přejeme Vám s jeho užíváním prožití mnoha příjemných okamžiků. Vývoji výrobku jsme věnovali maximální úsilí a nemálo prostředků. Můžeme

Více

GL200 Uživatelský návod

GL200 Uživatelský návod GL200 Uživatelský návod GL200 rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál

Dotykový 10,4 LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT 10''/10,4'' multifunkční monitor Uživatelský manuál Drazí zákazníci, abyste zajistili, že vámi zakoupený výrobek bude správně fungovat, přečtěte si nejprve tento

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 67 16 37 (FW-1350, stříbrná barva) Obj. č.: 67 16 38 (FW-1351, modrá barva Obj. č.: 67 16 35 (FW-1352, šedá barva)

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 67 16 37 (FW-1350, stříbrná barva) Obj. č.: 67 16 38 (FW-1351, modrá barva Obj. č.: 67 16 35 (FW-1352, šedá barva) NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 67 16 37 (FW-1350, stříbrná barva) Obj. č.: 67 16 38 (FW-1351, modrá barva Obj. č.: 67 16 35 (FW-1352, šedá barva) 2. Základní funkce budíku Hodiny řízené rádiovým časovým signálem

Více

WS 380, 600 autozesilovače

WS 380, 600 autozesilovače WS 380, 600 autozesilovače Stránka č. 1 Úvodem: Vážený zákazníku, dostává se Vám do rukou autozesilovač TONSIL WS 380, který je prostředním modelem z řady WS. Model WS 600 je nejvyšším čtyřkanálovým modelem.

Více

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu F-WV812YB Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu! Výstraha:! Přístroj je řízen mikroprocesorem; nevhodné použití může mít za následek přerušení činnosti. V takovém případě vypněte a restartujte

Více

Microcom LC 4600 dětská chůvička s barevným displejem. Návod k použití

Microcom LC 4600 dětská chůvička s barevným displejem. Návod k použití Microcom LC 4600 dětská chůvička s barevným displejem Návod k použití Popis výrobku Monitor 1. Regulace citlivosti na zvuk 2. Regulace výkonu/hlasitosti 3. Automatický provoz (zvuková aktivace) 4. Tlačítko

Více

Instalační příručka pro kartu PCTV 310i

Instalační příručka pro kartu PCTV 310i Instalační příručka pro kartu PCTV 310i Společnost Pinnacle Systems GmbH vydala tento návod s použitím všech dostupných informací, ale nemůže zaručit, že jsou uvedeny vyčerpávající informace o produktu

Více

Výklopný displej 11 / 12,1 s DVD přehrávačem

Výklopný displej 11 / 12,1 s DVD přehrávačem DS-X11d Výklopný displej 11 / 12,1 s DVD přehrávačem Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Upozornění a použité

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

Bezdrátový 1-kanálový spínač HM-LC-Sw1-SM (EQ-767-95) Obj. č.: 64 63 90

Bezdrátový 1-kanálový spínač HM-LC-Sw1-SM (EQ-767-95) Obj. č.: 64 63 90 Bezdrátový 1-kanálový spínač HM-LC-Sw1-SM (EQ-767-95) Obj. č.: 64 63 90 Obsah Strana 1. Úvod... 1 2. Účel použití spínacího modulu... 3 3. Poznámky k použití domácí řídící centrály CCU1 HM-Cen-3-1... 3

Více

Elektronická čtečka Volcano 7

Elektronická čtečka Volcano 7 1. Před prvním použitím 2. Úvodní obrazovka Volcano 3. Historie prohlížeče 4. Elektronická kniha 5. Čtení elektronických knih 6. Přiblížení / oddálení 7. Otočení obrazovky 8. Umístění záložky na stránku

Více

DVB-C20. Pro vozidla Mercedes Benz s navigačním systémem Comand 2.0 Comand APS CD Comand APS 220

DVB-C20. Pro vozidla Mercedes Benz s navigačním systémem Comand 2.0 Comand APS CD Comand APS 220 dvblogic DVB-T Tuner DVB-C20 Pro vozidla Mercedes Benz s navigačním systémem Comand 2.0 Comand APS CD Comand APS 220 Funkce Duální DVB-T tuner přesně navržený pro daný typ vozidla Dvě aktivní DVB-T antény

Více

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Prosím, přečtěte si tento návod k obsluze. Návod si uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. CZ Technické údaje Vysílač Frekvence

Více

Automobilový zabezpečovací systém SPY13

Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Uživatelská příručka Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Funkce zabezpečovacího systému... 2 Aktivace a deaktivace zabezpečení, spuštění poplachu...2 Dočasné

Více

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 26 00 38. 2. Bezpečnostní předpisy, účel použití zařízení a další důležité informace

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 26 00 38. 2. Bezpečnostní předpisy, účel použití zařízení a další důležité informace NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 26 00 38 2. Bezpečnostní předpisy, účel použití zařízení a další důležité informace Než začnete přístroje používat, přečtěte si prosím pozorně celý tento návod k obsluze. Předáte-li

Více

Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka

Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Dálkové ovládání...

Více

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné!

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné! 310365 01 Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním BZT26440 L N 230-240V~ 3 µ 50-60Hz R10a -25T 2 1 16(4)A 250V~ CZ Návod k montáži a pužití MENU OK D GB CZ PL HR 3 BTZ26440 2 1 N L L Připojení

Více

Než začnete přístroj používat

Než začnete přístroj používat VIGYÁZAT Při manipulaci s ovladači zvuku během jízdy buďte velmi opatrní a věnujte veškerou pozornost bezpečnosti. V opačném případě byste mohli způsobit nehodu. Nastavte hlasitost tak, abyste vždy slyšeli

Více

Vstupní jednotka E10 Návod na použití

Vstupní jednotka E10 Návod na použití Návod na použití Přístupový systém Vstupní jednotka E 10 Strana 1 Obsah 1 Úvod:... 3 2 Specifikace:... 3 3 Vnitřní obvod:... 3 4 Montáž:... 3 5 Zapojení:... 4 6 Programovací menu... 5 6.1 Vstup do programovacího

Více

UVEDENÍ PŘÍSTROJE DO PROVOZU...

UVEDENÍ PŘÍSTROJE DO PROVOZU... DIGIsort DIGIOHMpro Obsah 1. ÚVOD... 2 1.1. Bezpečnostní upozornění... 2 1.2. Všeobecný popis přístroje... 3 1.3. Ekologie... 4 2. POPIS PŘÍSTROJE... 5 2.1. Pouzdro přístroje... 5 2.3. Rozsah dodávky...

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

1 Stiskněte. Používání rádia. Používání rádia. Naladění požadované stanice. Poslech rádia. Ruční ladění VIGYÁZAT FONTOS

1 Stiskněte. Používání rádia. Používání rádia. Naladění požadované stanice. Poslech rádia. Ruční ladění VIGYÁZAT FONTOS Používání rádia Používání rádia Naladění požadované stanice VIGYÁZAT Při odpojení baterie vozidla (např. z důvodu opravy vozidla nebo vyjmutí hlavní jednotky) dojde k vymazání veškerých stanic uložených

Více

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 G F E A B C D 1 2 3 2 BEZPEŚNOST Při používání přístroje dodržujte následující pokyny: 7 Tento přístroj je určen výhradě k domácímu použití. 7 Přístroj nikdy nepoužívejte ve

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 11 28

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 11 28 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 11 28 Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup naší profesionální soupravy na stříhání vlasů se stříhacím strojkem v moderním ergonomickém provedení, jehož keramické

Více

Obsah. Upozornění...2. Obsah balení...3. Návod k instalaci...3. Montáž monitoru...3. Opětovné zabalení monitoru...4. Nastavení úhlu pohledu...

Obsah. Upozornění...2. Obsah balení...3. Návod k instalaci...3. Montáž monitoru...3. Opětovné zabalení monitoru...4. Nastavení úhlu pohledu... Obsah Upozornění...2 Obsah balení...3 Návod k instalaci...3 Montáž monitoru...3 Opětovné zabalení monitoru...4 Nastavení úhlu pohledu...4 Připojení zařízení...5 Zapnutí přívodu elektrické energie...5 Úprava

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Multifunkční zkoušečka MS-18/2

NÁVOD K OBSLUZE. Multifunkční zkoušečka MS-18/2 NÁVOD K OBSLUZE Verze 07/02 Multifunkční zkoušečka MS-18/2 Obj. č.: 12 05 99 Zkoušečka MS-18/2 je vhodná pro různá měření a testování v domácnosti, v průmyslu na stavbách atd. Pomocí této zkoušečky můžete

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ typ 1 verze návodu 1.1 Vážení uživatelé, děkujeme, že využíváte službu Sledovanitv.cz. Věříme, že s naší službou budete spokojeni a Vaši důvěru nezklameme.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Digitální diktafon VOICE MAGIC. Obj. č.: 67 05 33

NÁVOD K OBSLUZE. Digitální diktafon VOICE MAGIC. Obj. č.: 67 05 33 NÁVOD K OBSLUZE Digitální diktafon VOICE MAGIC Obj. č.: 67 05 33 Klasický přístroj s možností záznamu až 290 minut Pěkné provedení s dobrou kvalitou záznamu a reprodukce řeči 5 pořadačů (adresářů, souborů)

Více

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD SSD-NAVI (verze 3.00)

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD SSD-NAVI (verze 3.00) 1 - OBSAH Stížnost zákazníka Diagnostika Přehled a popis kolíků Kap 2 Obecný funkční problém Kap 3 Nefunguje nebo bez napájení (černý displej): Kap 3-1 Nefunkční tlačítko Kap 3-2 Dotykový displej nefunguje

Více

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH SD NAVIGACE SE SYSTÉMEM ANC (verze 1.00) Přehled a určení kolíků vývodů Kapitola 2 ZCELA VŮBEC NEFUNGUJE, NELZE

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH SD NAVIGACE SE SYSTÉMEM ANC (verze 1.00) Přehled a určení kolíků vývodů Kapitola 2 ZCELA VŮBEC NEFUNGUJE, NELZE 1 - OBSAH Stížnost zákazníka Diagnostika Přehled a určení kolíků vývodů Kapitola 2 ZCELA VŮBEC NEFUNGUJE, NELZE Kapitola 3-1 VYPNOUT/ZAPNOUT(žádný zvuk a žádné zobrazení) ŽÁDNÝ ZVUK (zobrazení OK) Kapitola

Více

LANTESTLCD - SONDA. Uživatelský návod

LANTESTLCD - SONDA. Uživatelský návod LANTESTLCD - SONDA Uživatelský návod Obsah 1. Specifikace... 3 2. Ovládání... 5 2.1. Napájení, zapnutí přístroje... 5 2.2. Configure nastavení měřícího portu, kalibrace... 5 2.2.1. Výběr měřícího portu...

Více

Hyundai Corporation MIKROSYSTÉM MS 796 D UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Hyundai Corporation MIKROSYSTÉM MS 796 D UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Hyundai Corporation MIKROSYSTÉM MS 796 D UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 2 3 4 5 1 19 18 16 17 15 13 6 7 8 9 10 11 12 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31 33 32 30 3 Před prvním použitím přístroje si prosím pozorně

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Luxmetr MS-1300

NÁVOD K OBSLUZE. Luxmetr MS-1300 NÁVOD K OBSLUZE Verze 02/02 Luxmetr MS-1300 Obj. č.: 12 88 00 Tento měřící přístroj slouží k preciznímu měření intenzity světelného záření v obytných a pracovních místnostech, v nemocnících školách atd.

Více

Černá skříňka DVR13. Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií. Uživatelská příručka

Černá skříňka DVR13. Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií. Uživatelská příručka Černá skříňka DVR13 Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií Uživatelská příručka Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Před prvním zapnutím přístroje si pečlivě přečtěte

Více

Obj. č.: 4811127 NÁVOD K OBSLUZE

Obj. č.: 4811127 NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 4811127 Děkujeme, že jste si vybrali HQPOWER, 7-mi kanálový světelný efekt s otočnou hlavou a jog kolečkem pro snadné ovládání menu. Prosím přečtěte si návod před uvedení zařízení

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II cs Návod na montáž a obsluhu 5 -ti kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má

Více

Návod na použití Bluetooth reproduktoru

Návod na použití Bluetooth reproduktoru Návod na použití Bluetooth reproduktoru Úvod Blahopřejeme Vám k zakoupení nového Bluetooth reproduktoru. Před jeho použitím si pečlivě přečtěte návod k jeho použití a uschovejte jej k pozdějšímu použití.

Více

SPY 10. Automobilový zabezpečovací systém

SPY 10. Automobilový zabezpečovací systém SPY 10 Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Tlačítka

Více

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 U Topolů 1778 258 01 Vlašim Česká republika NÁVOD K POUŽITÍ Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a řiďte se uvedenými pokyny. Děkujeme, že jste si zakoupili

Více

Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE

Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE Kapitola 1 Bezpečnostní standardy Tento multimetr byl navržen a vyroben podle bezpečnostních požadavků definovaných v normě IEC 61010-1

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel SE545 Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel Montážní příručka 1. Shéma zapojení 1.2 Popis vodičů Pin Barva vodiče Popis 1 Červený Napájení +24 V (pojistka 15 A) 2 Černý Zem 3 Černý

Více

Manuál Jazz Light 13 /20.º 1 n tilização e U ual d an M

Manuál Jazz Light 13 /20.º 1 n tilização e U ual d an M Manual de Utilização n.º 1/2013 Manuál Jazz Light Popis Zdroje Tyto zdroje jsou napájeny 230V~ a napájejí celý zvukový systém 15V. Modulové centrální jednotky (Volitelné) Po dokončení nastavení, získávají

Více

Zvukový procesor IMPRINT PXA-H100

Zvukový procesor IMPRINT PXA-H100 JEN PRO POUŽITÍ V AUTOMOBILU Zvukový procesor IMPRINT NÁVOD K OBSLUZE Prosím, přečtěte pečlivě tento návod než začnete přístroj používat, abyste maximalizovali svůj zážitek z mimořádné výkonnosti a rozsáhlých

Více

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Verze: v1.04 Ing. Stanislav Saska - 1 - Obsah: Úvod... 3 Bezpečnostní instrukce... 3 Bezpečnost práce a záruky výrobce... 3 Popis systému

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP KAMERA DO AUTOMOBILU F210

UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP KAMERA DO AUTOMOBILU F210 UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP KAMERA DO AUTOMOBILU F210 1. ÚVOD 1.1 Vlastnosti Full HD kamera (1920*1080 @ 30fps) Barevný 2,4 palcový LCD displej Širokoúhlá čočka Detekce pohybu Automatické nahrávání v případě

Více

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém SPY 11 Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Tlačítka

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

ZKUŠEBNÍ MIKROTELEFON

ZKUŠEBNÍ MIKROTELEFON http://www.tesla.sk ZKUŠEBNÍ MIKROTELEFON 4 FP 122 69 / C NÁVOD NA OBSLUHU 4 VNF B 273 / C OBR.1 HLAVNÍ ROZMĚRY, OVLÁDACÍ PRVKY 2 NÁZEV ZKUŠEBNÍ MIKROTELEFON TYPOVÉ OZNAČENÍ TEST PHONE VÝKRESOVÉ ČÍSLO

Více

Přímý dovozce LED osvětlení

Přímý dovozce LED osvětlení Panel: TOR228 Příkon: 28W Prac. napětí: 230V AC Barev. teplota: 6000K - Studená bílá Tvar: Kulatý Vážení zákazníci! Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našich LED panelů. Jejich koupí jste získali kvalitní

Více

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Obsah 1 Ovládání a režimy systému 3 11 Aktivace zabezpečení3 12 Deaktivace zabezpečení

Více

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM VÍCE INFORMACÍ O PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, MEDIA Před instalací a použitím si prostudujte tento návod. Úvod Vážený uživateli, děkujeme

Více

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena.

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. SP300E Příruční tiskárna s portem Ethernet Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. Obsah Obsah balení...1 Přehled...1 Tisk zkušební stránky...2 Zakládání role s

Více