Gramofon s USB a s kodérem MP3 TT-RECORD. Obj. č.:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Gramofon s USB a s kodérem MP3 TT-RECORD. Obj. č.: 30 45 20"

Transkript

1 Gramofon s USB a s kodérem MP3 TT-RECORD Obj. č.: Úvod Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho speciálního gramofonu. Uložte si sbírku svých starých gramofonových vinylových desek ve zvukovém formátu MP3 na USB-stick (paměť flash) nebo na paměťovou kartu SD / MMC a poté z těchto paměťových médií do zvukového formátu MP3 zkomprimované nahrávky uložte do svého počítače nebo do notebooku. Obsah Strana Úvod... 1 Obsah... 2 Rozsah dodávky... 3 Bezpečnostní předpisy... 4 Součásti a ovládací prvky gramofonu (připojení gramofonu)... 5 Zadní strana gramofonu... 5 Ovládací panel gramofonu (horní strana gramofonu)... 6 Součásti raménka přenosky... 7 Umístění gramofonu... 8 Montáž gramofonu (jeho sestavení)... 8 Montáž talíře gramofonu... 8 Montáž přenosky... 8 Vyvážení raménka přenosky... 9 Nastavení antiskatingu (protiskluzu)... 9 Vyrovnání gramofonu do vodorovné polohy... 9 Příklad připojení gramofonu k zesilovači Reprodukce gramofonových desek (bez nahrávání) Příprava gramofonu k nahrávání ve zvukovém formátu MP Reprodukce gramofonových desek (s nahráváním) Údržba a čištění gramofonu Technické údaje Tento gramofon je dále vybaven stereofonním výstupem zvukového signálu LINE / PHONO (RCA), pomocí kterého můžete gramofon připojit i bez předzesilovače ke každému vstupu s konektory cinch, například ke svému HiFi-zařízení (k zesilovači, k mixážnímu pultu atd). Kromě toho můžete do tohoto výstupu OUTPUT zapojit přiložený adaptér na sluchátka a poslouchat poté hudbu nebo jiné zvukové nahrávky z gramofonových desek přímo ze sluchátek. Abyste tento gramofon uchovali v dobrém stavu a zajistili jeho bezpečný provoz, je třeba abyste tento návod k obsluze bezpodmínečně dodržovali! Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení gramofonu do provozu a k jeho obsluze. Ponechte si proto tento návod k obsluze, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst! Jestliže tento gramofon předáte nebo prodáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze. 2

2 Rozsah dodávky Bezpečnostní předpisy Talíř gramofonu Protiskluzová podložka Vyvažovací závaží raménka přenosky Předmontovaná přenoska s jehlou Kolečko k přehrávání singlů (45 ot./mim) Gumové nožičky Neodpovídáme za věcné škody, úrazy osob, které byly způsobeny neodborným zacházením s tímto gramofonem nebo nedodržováním bezpečnostních předpisů. V těchto případech zaniká jakýkoliv nárok na záruku. Při uvádění gramofonu do provozu dodržujte všechny pokyny, které jsou uvedeny v tomto návodu k obsluze. Z bezpečnostních důvodů a důvodů registrace (CE) nesmí být výrobek přestavován a nesmějí být prováděny žádné změny v jeho vnitřním zapojení. Nepožívejte gramofon v místnostech s vysokými teplotami, vibracemi a s vysokou vlhkostí vzduchu. Gramofon nevystavujte silnému mechanickému namáhání. Tento gramofon je určen pouze pro používání v uzavřených místnostech. Jako zdroj napětí (napájení gramofonu) lze použít pouze řádně síťovou zásuvku se střídavým napětím 230 V / 50 Hz (s jištěním 10/16 A) veřejné rozvodné sítě. Jiný zdroj napájení není dovolen. Nedotýkejte se nikdy síťového kabelu gramofonu mokrýma rukama. Dejte pozor na to, abyste nezmáčkli nebo jinak nepoškodili síťový kabel o ostré hrany. Při odpojování napájení gramofonu nikdy netahejte za kabel, ze síťové zásuvky vytáhněte vždy zástrčku síťového kabelu. Síťový kabel vytáhněte ze síťové zásuvky vždy před čištěním gramofonu, před bouřkou a při bouřce a pokud nebudete gramofon delší dobu používat. Zkontrolujte, zda jsou všechna elektrická propojení provedena v pořádku a podle pokynů, které jsou uvedeny v tomto návodu k obsluze. Elektrická zařízení nejsou žádná dětská hračka a nepatří rukou malých dětí rukou. Za přítomnosti děti buďte zvláště opatrní. Děti mohou strkat do gramofonu a do přístrojů připojených k tomuto gramofonu různé předměty. Existuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Na gramofon nedávejte žádné nádoby, například květináče nebo květinové vázy. Do přístroje nelijte vodu nebo jiné kapaliny, nepokládejte na gramofon žádné malé předměty, například mince, kancelářské sponky atd. V těchto případech hrozí nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Pokud by se do vnitřku gramofonu dostala voda nebo jiná kapalina, odpojte gramofon okamžitě od síťového napájení a obraťte se na odborný servis. Pokud si nebudete vědět rady, jak gramofon zapojit a v tomto návodu k obsluze nenajdete potřebné informace, spojte se prosím s naší technickou poradnou (se svým prodejcem) nebo požádejte o radu jiného kvalifikovaného odborníka. Adaptér k připojení sluchátek Propojovací kabel s konektory cinch Adaptér USB pro paměťovou kartu SD / MMC 3 4

3 Součásti a ovládací prvky gramofonu (připojení gramofonu) Ovládací panel gramofonu (horní strana gramofonu) Zadní strana gramofonu Výstup OUTPUT : Zdířky (červený a bílý konektor) cinch (RCA) k připojení gramofonu například k HiFi-zařízení, k mixážnímu pultu, k počítači, k zesilovači atd. pomocí přiloženého stereofonního propojovacího kabelu s konektory cinch. K tomuto výstupu můžete zapojit přiložený adaptér na sluchátka a poslouchat poté hudbu nebo jiné zvukové nahrávky z gramofonových desek přímo ze sluchátek Bílý konektor znamená levý stereofonní kanál, červený konektor znamená pravý stereofonní kanál. Důležité upozornění: Jedná se o dva výstupy zvukového signálu s vysokou úrovní PHONO a nízkoúrovňový výstup LINE, pomocí kterého můžete gramofon připojit i bez předzesilovače ke každému vstupu s konektory cinch (jedná o vstupy označené AUX CD LINE, TAPE ), například ke svému HiFi-zařízení (zesilovači). Výstup PHONO je vhodný například k připojení k domácímu kinu. Přístroj, který ke gramofonu připojíte na tento výstup, musí být vybaven odpovídajícím vstupem pro pravý a levý audio kanál pro magnetodynamické systémy (tyto vstupy bývají označeny PHONO a provedeny jako konektory cinch ). V příslušném návodu k obsluze zjistěte, kde se na těchto přístrojích tento vstup nachází a zde je tento vstup vhodný pro propojení s gramofonem. Přepnutí mezi těmito dvěma výstupy (úrovněmi výstupního signálu) provedete pomocí přepínače s polohami PHONO / LINE. Pozor! Připojíte-li k vstupu PHONO na přístroji (zesilovači) signál LINE, může dojít k poškození ke gramofonu připojeného zesilovače. Jiné vstupy, jako je například mikrofonní vstup nebo u některých přístrojů i vstupy AUX nejsou vhodné pro připojení k tomuto výstupu gramofonu. Nedodržíte-li tyto pokyny, můžete způsobit poškození ke gramofonu připojeného přístroje. 6 Tlačítko zapnutí a vypnutí gramofonu. 1 Talíř gramofonu. Tento talíř musí být pevně nasazen na hřídel gramofonu [8]. Hnací řemen od motorku gramofonu se nachází pod tímto talířem. 2 Raménko s přenoskou. 3 Pomocí tohoto posuvného regulátoru (regulace rychlosti otáček ± 10 %) můžete docílit různých efektů (zrychlení nebo zpomalení reprodukce gramofonové desky). Posunete-li tímto regulátorem nahoru, zpomalíte otáčení gramofonové desky. Posunete-li tímto regulátorem dolů, zrychlíte otáčení gramofonoví desky. Ve střední poloze tohoto regulátoru bude gramofon přehrávat gramofonové desky opět normální rychlostí. 4 Tlačítko RECORD / STOP. Spuštění a ukončení provádění záznamu (nahrávání) na paměťové médium (na paměť flash nebo na paměťovou kartu). 5 Přepínač (tlačítko) rychlosti otáčení talíře gramofonu 45 ot./min. Zvolíte-li tuto rychlost otáčení talíře gramofonu, pak se nad tímto tlačítkem rozsvítí kontrolka. 6 Přepínač rychlosti otáčení talíře gramofonu 33 1/3 ot./min. Zvolíte-li tuto rychlost otáčení talíře gramofonu, pak se nad tímto tlačítkem rozsvítí kontrolka. 7 Tlačítko (START / STOP). Toto tlačítko zapíná nebo vypíná otáčení motorku gramofonu. 8 Hřídel talíře gramofonu. 9 Konektor k připojení USB-sticku (paměti flash) nebo adaptéru pro paměťovou kartu. 5 6

4 Součásti raménka přenosky Umístění gramofonu Při volbě umístění gramofonu dejte pozor na okolní podmínky, například na blízkost síťové zásuvky. Gramofon nesmí být vystaven přímému slunečnímu záření, silným vibracím, působení prachu, dále nesmí být vystaven extrémním teplotám (přílišnému teplu nebo chladu) a přílišné vlhkosti. V blízkosti gramofonu by se neměly nacházet žádné přístroje, které vyzařují silná elektromagnetická pole, jako jsou například transformátory nebo motory. Gramofon musí být rovněž umístěn v dostatečné vzdálenosti od reproduktorů, aby mezi přenoskou a těmito reproduktory nedocházelo k akustické zpětné vazbě (pískání v reproduktorech) nebo k přeskakování jehly na gramofonové desce následkem oscilací reproduktorů. Položte gramofon na rovnou, pevnou a dostatečně velkou plochu. Nepokládejte přístroj na nábytek s cennou povrchovou úpravou. Chemické látky, které se mohou uvolnit z gumových nožiček přístroje, by mohly způsobit změnu zabarvení povrchu nábytku nebo by mohly tyto nožičky po sobě zanechat stopy. V takovýchto případech podložte přístroj vhodnou dečkou nebo jinou podložkou. Nevyvrtávejte do gramofonu žádné otvory pro zašroubování šroubů k jeho případnému připevnění, tímto byste gramofon poškodili. 10 K raménku připojená přenoska. Snímací systém i jehlu této přenosky lze vyměnit. Před použitím gramofonu odstraňte kryt jehly z umělé hmoty. 11 Zajišťovací hliníková matice přenosky, kterou zajistíte přenosku po jejím připojení k raménku. 12 Raménko přenosky. 13 Odkládací opěrka pro raménko přenosky se zajišťovací úchytkou, na kterou odložíte raménko přenosky při vypnutém gramofonu nebo v přestávkách mezi přehráváním gramofonových desek. Důležité upozornění: Budete-li tento gramofon přenášet (převážet), doporučujeme Vám, abyste od raménka odpojili přenosku a zajistili raménko zajišťovací úchytkou. Tím zabráníte poškození raménka, přenosky a gramofonu. 14 Zvedáček raménka přenosky. 15 Otočný regulátor nastavení antiskatingu (protiskluzu) se stupnicí, který slouží k vyrovnání dovnitř směřujících sil raménka přenosky, aby jehla přenosky neklouzala po gramofonové desce (aby tato hodnota odpovídala přítlačné síle jehly použité přenosky). Nastavíte-li otočné vyvažovací závaží [16] přítlačné síly jehly na hodnotu 2,6 g, pak nastavte na stupnici antiskatingu hodnotu 2,5. 16 Otočné vyvažovací závaží raménka přenosky se stupnicí, které slouží k nastavení správného přítlaku (přítlačné síly) jehly. Montáž gramofonu (jeho sestavení) Upozornění: Nesprávně provedené sestavení gramofonu může způsobit snížení jeho výkonu, nestabilitu jeho talíře nebo neodvratné poškození gramofonu. Montáž talíře gramofonu Nejprve proveďte nasazení hnacího řemínku na vnitřní prstenec talíře a poté na hřídel motorku. Tento gumový řemínek může již být nasazen. V tomto případě zkontrolujte, zda není tento hnací řemínek zkroucený nebo poškozený. Dejte přitom pozor na to, abyste tento řemínek při nasazování na hřídel motorku nezkroutili. Poté zkontrolujte, zda se talíř rovnoměrně otáčí. Správně nasazený hnací řemínek poznáte podle toho, že bude mírně napnutý. Nasaďte talíř na hřídel (osičku) a přitlačte jej směrem dolů tak, aby správně na hřídel zapadl. Zkontrolujte, zda se tento talíř otáčí v kruhu a nevybočuje. Tento talíř se v žádném případě nesmí otáčet jako vajíčko nebo ovál a nesmí se kývat (viklat). Poté nasaďte na talíř protiskluzovou podložku. Montáž přenosky Nejprve připojte k raménku přenosku a zajistěte ji zajišťovací maticí. Dejte pozor na správné připojení kabelů (kontaktů) k přenosce. Při provádění této manipulace ponechte na jehle přenosky nasazený ochranný kryt z umělé hmoty. Bílý kabel (kontakt) = levý stereofonní kanál (L+) Modrý kabel (kontakt) = levý stereofonní kanál (L ) Červený kabel (kontakt) = pravý stereofonní kanál (R+) Zelený kabel (kontakt) = pravý stereofonní kanál (R ) 7 8

5 Vyvážení raménka přenosky Příklad připojení gramofonu k zesilovači Našroubujte na raménko přenosky vyvažovací závaží jeho otáčením doprava tak dalece, aby se toto závaží nacházelo v přední poloze. Tato poloha vyvažovacího závaží představuje maximální tlak přenosky (jehly) na gramofonovou desku. Nyní, nazvednete-li toto raménko rukou, byste měli pocítit jeho váhu a odpor, který toto raménko klade při jeho zvedání. Otáčejte nyní vyvažovacím závažím doleva tak dalece, dokud raménko nevyvážíte do vodorovné polohy (pokud nepocítíte téměř žádnou jeho váhu a odpor, které toto raménko klade při jeho zvedání). Provedete-li toto vyrovnání (vyvážení) přesně, bude se raménko (dotknete-li se jej) vychylovat rovnoměrně na obě strany. Toto vyvážení raménka znamená nulovou přítlačnou sílu jehly na gramofonovou desku, tedy hodnotu 0 gramů. Nechte vyvažovací závaží v této nové poloze a otočte prstencem se stupnicí na tomto závaží do svislé polohy, která bude na této stupnici vyrovnána přesně na nulovou hodnotu 0. Nyní nastavte přítlačnou sílu raménka přenosky podle doporučené hodnoty přítlačné síly jehly výrobce použité přenosky. Otáčejte stupnicí protizávaží směrem doleva (z pohledu zepředu proti chodu hodinových ručiček), dokud nenastavíte na stupnici potřebnou hodnotu této přítlačné síly. Jako označení Vám v tomto případě poslouží černá linka (čára) na raménku přenosky. Doporučené nastavení přítlačné síly pro přenosku, která je součástí tohoto gramofonu, je hodnota 2,6 g. Nastavení antiskatingu (protiskluzu) V mnoha případech postačí nastavit protiskluz raménka na stupnici tohoto regulátoru na minimální hodnotu. Antiskating představuje sílu raménka směřující ke středu talíře gramofonu, která vzniká u mnoha přenosek, jakmile se její jehla přibližuje ke středu gramofonové desky. Jelikož se může u tohoto gramofonu vyskytovat silné přeskakování jehly ke středu desky, pokuste se v tomto případě tento antiskating zvýšit pootočením tohoto regulátoru směrem k maximu. Zvyšujte toto odstupňování na stupnici regulátoru po jedné čárce (po jednom dílku stupnice), vyzkoušejte chování jehly na desce a proveďte případně stejným způsobem další opravy antiskatingu. Doporučené nastavení: Nastavíte-li otočné vyvažovací závaží přítlačné síly jehly na hodnotu 2,6 g, pak nastavte na stupnici antiskatingu hodnotu 2,5. Vyrovnání gramofonu do vodorovné polohy Našroubujte do příslušných otvorů gumové nožičky a vyrovnejte jejich otáčením absolutně vodorovnou polohu gramofonu. Tyto gumové nožičky slouží k tlumení silných vibrací. Bílý konektor znamená levý stereofonní kanál (L) Červený konektor znamená pravý stereofonní kanál (R). Viz podrobný popis uvedený v kapitole Součásti a ovládací prvky gramofonu (připojení gramofonu) a v jejím odstavci Zadní strana gramofonu. Reprodukce gramofonových desek (bez nahrávání) Dříve než se pustíte do přehrávání gramofonových desek, přečtěte si prosím znovu celý tento návod k obsluze včetně bezpečnostních předpisů, které jsou v tomto návodu k obsluze uvedeny. Zkontrolujte ještě jednou všechna propojení a provedená nastavení (seřízení) gramofonu. Položte na talíř gramofonu protiskluzovou podložku. Na protiskluzovou podložku (talíř gramofonu) položte gramofonovou desku a pokud to bude nutné, použijte adaptér pro malé desky (singly). Připojte gramofon k síťovému napájení. Zvolte stisknutím příslušného tlačítka [6] nebo [5] rychlost otáčení 33 1/3 ot./min nebo 45 ot./min. Zvolenou rychlost otáčení talíře gramofonu poznáte podle rozsvícení příslušné červené kontrolky. Sundejte z jehly přenosky ochranný kryt. Uvolněte zajištění raménka přenosky na jeho opěrce [13]. Zvedněte raménko přenosky a nastavte jehlu přenosky (natočením raménka) nad první drážku na gramofonové desce (nebo nad jinou polohu na gramofonové desce). Proveďte snížení raménka přenosky přepnutím páčky zvedáčku směrem dolů [14]. Stiskněte tlačítko (START/STOP) [7]. Talíř gramofonu se začne otáčet. Dalším stisknutím tohoto tlačítka zastavíte otáčení talíře gramofonu a gramofon vypnete. Po ukončení reprodukce gramofonové desky zvedněte raménko přenosky přepnutím páčky zvedáčku směrem nahoru. Položte raménko přenosky na jeho opěrku a raménko na opěrce zajistěte. Zakryjte jehlu přenosky plastikovým krytem a odpojte gramofon od síťového napájení (vytáhněte zástrčku síťového kabelu ze síťové zásuvky). 9 10

6 Příprava gramofonu k nahrávání ve zvukovém formátu MP3 Zapněte svůj počítač (notebook) a na internetu otevřete webovou stránku Po otevření této webové stránky zvolte český jazyk [Your Language (Czech)]. Poté zvolte kliknutím myší nabídku Zvuková technika a dále nabídku Gramofony. Vyhledejte model TT Record, klikněte na tuto nabídku myší a po otevření příslušného okna klikněte dále na nabídku Ke stažení. Sáhněte si poté do počítače soubor 192kbps Upgrade (rychlost nahrávání 192 kb/s) nebo soubor 256kbps Upgrade (rychlost nahrávání 265 kb/s). Tento soubor poté zkopírujte z počítače na prázdné paměťové médium (na prázdný USB-stick neboli na prázdnou paměť flash nebo na paměťovou kartu). Zapněte gramofon stisknutím tlačítka (START/STOP) [7]. Zasuňte paměť flash (adaptér s paměťovou kartou) s nahraným souborem 192kbps Upgrade (TTRECORD-192.MCS) nebo se souborem 256kbps Upgrade (TTRECORD-256.MCS) do USB konektoru [9] na gramofonu. Vedle tohoto konektoru se musí rozsvítit červená kontrolka. Nyní stiskněte na gramofonu tlačítko nahrávání RECORD / STOP [4]. Nad tímto tlačítkem musí začít blikat červená kontrolka. Jakmile začne tato kontrola trvale svítit, došlo k uložení výše uvedeného souboru z paměťového média do vnitřní paměti gramofonu. Nyní vyndejte paměťové médium z gramofonu a gramofon vypněte. Důležité upozornění: Budete-li chtít toto paměťové médium používat k záznamu zvukových nahrávek z gramofonových desek, pak z něho musíte vymazat soubor TTRECORD-192.MCS nebo soubor TTRECORD-256.MCS. Toto proveďte známým způsobem na svém počítači nebo notebooku. Reprodukce gramofonových desek (s nahráváním) Zasuňte do počítače paměťové médium do USB konektoru [9] na gramofonu. Připojte gramofon k síťovému napájení. Zvolte stisknutím příslušného tlačítka [6] nebo [5] rychlost otáčení 33 1/3 ot./min nebo 45 ot./min. Zvolenou rychlost otáčení talíře gramofonu poznáte podle rozsvícení příslušné červené kontrolky. Sundejte z jehly přenosky ochranný kryt. Uvolněte zajištění raménka přenosky na jeho opěrce [13]. Zvedněte raménko přenosky a nastavte jehlu přenosky (natočením raménka) nad první drážku na gramofonové desce (nebo nad jinou polohu na gramofonové desce). Proveďte snížení raménka přenosky přepnutím páčky zvedáčku směrem dolů [14]. Stiskněte tlačítko (START/STOP) [7]. Talíř gramofonu se začne otáčet. Nyní stiskněte tlačítko nahrávání RECORD / STOP [4]. Budete-li chtít nahrávání ukončit, stiskněte znovu tlačítko nahrávání RECORD / STOP [4]. Po ukončení provádění záznamu (nahrávání) zvukových nahrávek z gramofonové desky vypněte gramofon stisknutím tlačítka (START/STOP) [7]. Zvedněte raménko přenosky přepnutím páčky zvedáčku směrem nahoru. Položte raménko přenosky na jeho opěrku a raménko na opěrce zajistěte. Zakryjte jehlu přenosky plastikovým krytem a odpojte gramofon od síťového napájení (vytáhněte zástrčku síťového kabelu ze síťové zásuvky). Údržba a čištění gramofonu Kontrolujte pravidelně technickou bezpečnost přístroje a k němu připojených zařízení (síťové kabely, propojovací kabely atd.). Před čištěním, údržbou nebo opravami gramofonu jej odpojte jej od síťového napájení. K čištění gramofonu nepoužívejte žádné uhličitanové čistící prostředky (sodu), benzín, chemická rozpouštědla nebo podobné látky (ředidla barev a laků). Mohli byste tak porušit povrch gramofonu. Kromě jiného jsou výpary těchto čistících prostředků zdraví škodlivé a výbušné. K čištění gramofonu nepoužívejte v žádném případě nástroje s ostrými hranami, šroubováky nebo drátěné kartáče a pod. K čištění povrchu gramofonu postačí suchý, měkký hadřík bez žmolků (chloupků) nebo štěteček na odstraňování prachu. Při silnějším znečištěním můžete hadřík mírně navlhčit teplou vodou s přídavkem malého množství neagresivního prostředku na mytí nádobí. Prach z jehly přenosky odstraňte měkkým štětečkem nebo vysavačem prachu. Technické údaje Napájení gramofonu: Pohon gramofonu: Příkon: Před čištěním gramofonu vždy zakryjte jehlu přenosky plastikovým krytem (mohli byste ji při čištění poškodit). 230 V AC / 50 Hz Motorek s řemenovým převodem 9 W Provozní / skladovací teplota: + 5 C až + 35 C / - 10 C až + 60 C Relativní vlhkost vzduchu: Rozměry gramofonu (d x š x h): Hmotnost gramofonu: 45 % až 85 % (nekondenzující) 449 x 370 x 145 mm 3,8 kg Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! Změny vyhrazeny! Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. KU/12/

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 30 16 42

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 30 16 42 NÁVOD K OBSLUZE Verze 03/05 Obj. č.: 30 16 42 Profesionální gramofon nejen pro diskžokeje s originálním talířem Mc Crypt v robustním provedení (11 kg) včetně speciální přenosky a protiprachového krytu.

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

Měřič rychlosti proudění vzduchu a objemu (průtoku) vzduchu s teploměrem, model AN100

Měřič rychlosti proudění vzduchu a objemu (průtoku) vzduchu s teploměrem, model AN100 Součásti měřícího přístroje (ovládací tlačítka) Měřič rychlosti proudění vzduchu a objemu (průtoku) vzduchu s teploměrem, model AN100 Obj. č.: 12 23 13 Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za

Více

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH SD NAVIGACE SE SYSTÉMEM ANC (verze 1.00) Přehled a určení kolíků vývodů Kapitola 2 ZCELA VŮBEC NEFUNGUJE, NELZE

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH SD NAVIGACE SE SYSTÉMEM ANC (verze 1.00) Přehled a určení kolíků vývodů Kapitola 2 ZCELA VŮBEC NEFUNGUJE, NELZE 1 - OBSAH Stížnost zákazníka Diagnostika Přehled a určení kolíků vývodů Kapitola 2 ZCELA VŮBEC NEFUNGUJE, NELZE Kapitola 3-1 VYPNOUT/ZAPNOUT(žádný zvuk a žádné zobrazení) ŽÁDNÝ ZVUK (zobrazení OK) Kapitola

Více

Stereo gramofon. Návod k obsluze PS-LX250H ZÁZNAM MAJITELE 3-866-873-14(1)

Stereo gramofon. Návod k obsluze PS-LX250H ZÁZNAM MAJITELE 3-866-873-14(1) 3-866-873-14(1) Stereo gramofon Návod k obsluze ZÁZNAM MAJITELE Číslo modelu a výrobní číslo jsou uvedeny na zadní straně přístroje. Výrobní číslo si poznamenejte do níže uvedeného rámečku. Tato čísla

Více

Přímý dovozce LED osvětlení

Přímý dovozce LED osvětlení Panel: TOR228 Příkon: 28W Prac. napětí: 230V AC Barev. teplota: 6000K - Studená bílá Tvar: Kulatý Vážení zákazníci! Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našich LED panelů. Jejich koupí jste získali kvalitní

Více

Návod k použití FMT200BT

Návod k použití FMT200BT Návod k použití FMT200BT FMT200BT je Bluetooth hands free sada pro mobilní telefony a PDA a bezdrátový MP3- přehrávač pro audio systémy. Před použitím si důkladně přečťete návod. Obsah balení: FMT200BT,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37 NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/02 Obj. č.: 85 42 37 Kompaktní vnitřní (pokojový) a venkovní teploměr s funkcí ukládání maximálních a minimálních naměřených hodnoty teploty do paměti. Tento návod k obsluze je

Více

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka CECH-ZHD1 7020228 Kompatibilní hardware Systém PlayStation 3 (řada CECH-400x) Bezpečnostní opatření Abyste zajistili bezpečné používání tohoto

Více

DULEŽITÉ INFORMACE BEZPECNOSTNÍ UPOZORNENÍ

DULEŽITÉ INFORMACE BEZPECNOSTNÍ UPOZORNENÍ DULEŽITÉ INFORMACE Trenažér sestavte podle pokynu uvedených v manuálu a používejte pouze originální dodané díly. Pred zahájením sestavování zkontrolujte, zda byly dodány všechny díly uvedené v seznamu

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 04 70

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 04 70 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 04 70 Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup naší profesionální soupravy na stříhání vlasů se stříhacím strojkem v moderní antracitové (titanové) barvě a v

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 62 20 14 Pomocí této sady bezdrátově (rádiově) ovládaných síťových zásuvek zapnete a vypnete pohodlně osvětlení, ventilátory a ostatní elektrické spotřebiče z křesla, ze židle

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 11 28

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 11 28 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 11 28 Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup naší profesionální soupravy na stříhání vlasů se stříhacím strojkem v moderním ergonomickém provedení, jehož keramické

Více

Programovatelná termostatická hlavice HS-20 Style. Obj. č.: 61 59 50. Uvedení do provozu. Rozsah dodávky. Vložení/výměna baterií

Programovatelná termostatická hlavice HS-20 Style. Obj. č.: 61 59 50. Uvedení do provozu. Rozsah dodávky. Vložení/výměna baterií Uvedení do provozu 1. Vložit baterie 2. Nastavit čas 3. Nainstalovat hotovo! Programovatelná termostatická hlavice HS-20 Style Rozsah dodávky Programovatelný modul bez baterií (1) Nástavec na ventil (2)

Více

HQ6849 ENGLISH 4 POLSKI 13 ROMÂNĂ 23 РУССКИЙ 33 ČESKY 44 MAGYAR 53 SLOVENSKY 63 УКРАЇНСЬКІЙ 72 HRVATSKI 83 EESTI 92 LATVISKI 101 LIETUVIŠKAI 111

HQ6849 ENGLISH 4 POLSKI 13 ROMÂNĂ 23 РУССКИЙ 33 ČESKY 44 MAGYAR 53 SLOVENSKY 63 УКРАЇНСЬКІЙ 72 HRVATSKI 83 EESTI 92 LATVISKI 101 LIETUVIŠKAI 111 3 ENGLISH 4 POLSKI 3 ROMÂNĂ 3 РУССКИЙ 33 ČESKY 44 MAGYAR 53 SLOVENSKY 63 УКРАЇНСЬКІЙ 7 HRVATSKI 83 EESTI 9 LATVISKI 0 LIETUVIŠKAI SLOVENŠČINA 0 HQ6849 44 ČESKY Důležité Před použitím přístroje přečtěte

Více

Bezdrátový 1-kanálový spínač HM-LC-Sw1-SM (EQ-767-95) Obj. č.: 64 63 90

Bezdrátový 1-kanálový spínač HM-LC-Sw1-SM (EQ-767-95) Obj. č.: 64 63 90 Bezdrátový 1-kanálový spínač HM-LC-Sw1-SM (EQ-767-95) Obj. č.: 64 63 90 Obsah Strana 1. Úvod... 1 2. Účel použití spínacího modulu... 3 3. Poznámky k použití domácí řídící centrály CCU1 HM-Cen-3-1... 3

Více

NBG-419N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití

NBG-419N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Výchozí nastavení: LAN Port: LAN1 LAN4 IP adresa: http://192.168.1.1 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Duben 2009 Vydání 1 Copyright 2009. Všechna

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody.

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody. Oster Bionaire toaleta odstraňující pachy Obsah balení: A. Základna B. Spodní kryt s poklopem C. Vrchní kryt D. Držák na lopatku E. Lopatka F. Předfiltr G. Pachový filtr H. Kryt ventilátoru I. Síťový kabel

Více

Průvodce nastavením hardwaru

Průvodce nastavením hardwaru Rozbalení Odstraňte veškeré ochranné materiály. Ilustrace použité v tomto návodu se vztahují k podobnému modelu. Třebaže se od vašeho konkrétního modelu mohou lišit, způsob používání je stejný. Odstraňte

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 95 46 26

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 95 46 26 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 95 46 26 Model Hyper Pen 8000 firmy Aiptek představuje grafický (kreslící) tablet za velice výhodnou cenu pro použití v domácích kancelářích, který znamená kompletní řešení zpracování

Více

Elektronický slovník. Návod k použití

Elektronický slovník. Návod k použití Návod k použití Tento elektronický "mluvící" slovník zastupuje novou generaci kapesních elektronických zařízení vyznačujících se širokou využitelností, kompaktní velikostí, nízkou hmotností, a přesto poskytujících

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B)

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B) NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B) Toto zabezpečení automobilu z umělé hmoty ABS (akrylnitril-butadienstyren), vyztužené vnitřním kovovým rámem, s alarmem, se zámkem z kalené

Více

Návod pro aktualizaci software. telefonu ALIGATOR A311

Návod pro aktualizaci software. telefonu ALIGATOR A311 Návod pro aktualizaci software telefonu ALIGATOR A311 Obsah Návod pro aktualizaci SW telefonu ALIGATOR A311... 1 Než začnete... 2 Stažení a příprava programu pro aktualizaci... 2 Instalace USB ovladačů...

Více

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1 NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE Jaws S1 1 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1.1. Při skartování vždy dbejte na to, aby nedošlo ke vtažení kravat, řetízků, vlasů a jiných visících předmětů do vstupního otvoru

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Návod k použití MS 75001

Návod k použití MS 75001 Návod k použití MS 75001 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE Obalový materiál ekologicky zlikvidujte. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o elektrických a elektronických vysloužilých

Více

O varováních. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích. Věž Pohled zepředu a zezadu

O varováních. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích. Věž Pohled zepředu a zezadu O varováních VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích Věž Pohled zepředu a zezadu 1 2 3 4 5 11 10

Více

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline Uživatelská příručka Linksys PLEK500 Síťový adaptér Powerline Obsah Přehled............... 2 Funkce...................... 2 Jak funguje síť Powerline............... 3 Příklad instalace 3 Instalace sítě

Více

č.1 Montáž zavlažovacího systému Tropf Blumat (TB) Zpět na www.synsy.cz s napojením na vodovodní kohoutek přes regulátor tlaku

č.1 Montáž zavlažovacího systému Tropf Blumat (TB) Zpět na www.synsy.cz s napojením na vodovodní kohoutek přes regulátor tlaku č.1 Montáž zavlažovacího systému Tropf Blumat (TB) Zpět na www.synsy.cz s napojením na vodovodní kohoutek přes regulátor tlaku 1. Odšroubujte zelený uzávěr a keramický senzor naplňte po okraj vodou. Poté

Více

HM-843 Mixér Návod k obsluze

HM-843 Mixér Návod k obsluze HM-843 Mixér Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě

Více

Zařízení pro bezdrátový přenos obrazu a zvuku devolo Vianect AIR TV. Obj. č.: 87 30 59 NÁVOD K OBSLUZE. Obsah Strana

Zařízení pro bezdrátový přenos obrazu a zvuku devolo Vianect AIR TV. Obj. č.: 87 30 59 NÁVOD K OBSLUZE. Obsah Strana NÁVOD K OBSLUZE Zařízení pro bezdrátový přenos obrazu a zvuku devolo Vianect AIR TV Obj. č.: 87 30 59 1. Úvod a účel použití zařízení Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho moderní

Více

Návod k použití euroset 2005

Návod k použití euroset 2005 Návod k použití euroset 005 M 1 3 4 5 6 7 8 9 10 euroset 005 Funkční prvky / tlačítka M M (Memory) tlačítko (rozšířené opakování volby) / Redial opakování volby Tlačítko zkrácené volby #+ J a tlačítková

Více

Elektronický systém klimatizace osobních automobilů. Obj. č.: 85 41 33

Elektronický systém klimatizace osobních automobilů. Obj. č.: 85 41 33 NÁVOD K MONTÁŽI Electronic Climate Sytem E. C. S. Elektronický systém klimatizace osobních automobilů Obj. č.: 85 41 33 VW LUPO VW GOLF4 VW BORA VW PASSAT ŠKODA OCTAVIA SEAT TOLEDO 99 AUDI A3 AUDI A4 1

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu F-WV812YB Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu! Výstraha:! Přístroj je řízen mikroprocesorem; nevhodné použití může mít za následek přerušení činnosti. V takovém případě vypněte a restartujte

Více

VAROVÁNÍ: Vždy vypněte zařízení před vložením nebo vyjmutím paměťové. V opačném případě může dojít k poškození zařízení a paměťové

VAROVÁNÍ: Vždy vypněte zařízení před vložením nebo vyjmutím paměťové. V opačném případě může dojít k poškození zařízení a paměťové Upozornění Bezpečnostní opatření a údržba Výrobek je určen pouze pro vnitřní použití Nevystavuje výrobek vlhkosti nebo kondenzaci, hrozí úraz elektrickým proudem a poškození výrobku Nezakrývejte ventilační

Více

Návod k obsluze Eagle Jumbo

Návod k obsluze Eagle Jumbo I N F O R M A Č N í K I O S K Y Návod k obsluze Eagle Jumbo W W W. P O W E R. C Z 1. Hlavní části informačního kiosku 1) Panel s reproduktory 2) Zobrazovací monitor s dotekovým senzorem 3) Výpad papíru

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

SCICAN DATA LOGGER Návod k obsluze

SCICAN DATA LOGGER Návod k obsluze SCICAN DATA LOGGER Návod k obsluze 95-109762 Rev 2.0. Copyright 2010 SciCan. V echna práva vyhrazena. www.scican.com SciCan Data Logger Instalace SciCan Data Logger na vašem zařízení Statim......2 Odstraňování

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00. Příručka pro uživatele

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00. Příručka pro uživatele Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00 Příručka pro uživatele 1 Důležité informace Bezpečnost Důležité bezpečnostní pokyny Respektujte všechna upozornění. Dodržujte

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

ES-118 Napařovací žehlička

ES-118 Napařovací žehlička ES-118 Napařovací žehlička Návod k obsluze 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě přečtěte a uschovejte jej jako informační příručku. Nesprávné manipulace s

Více

Záznamník naměřených hodnot teploty EBI 310. Obj. č.: 10 60 18. Obsah Strana

Záznamník naměřených hodnot teploty EBI 310. Obj. č.: 10 60 18. Obsah Strana Záznamník naměřených hodnot teploty EBI 310 Obj. č.: 10 60 18 Obsah Strana 1. Úvod a účel použití měřícího přístroje EBI 310... 3 2. Doplňkové vybavení měřícího přístroje (na zvláštní objednávku)... 4

Více

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 G F E A B C D 1 2 3 2 BEZPEŚNOST Při používání přístroje dodržujte následující pokyny: 7 Tento přístroj je určen výhradě k domácímu použití. 7 Přístroj nikdy nepoužívejte ve

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

BALENÍ OBSAHUJE hlavní jednotku dětského hudebního centra přenosný přehrávač dětského hudebního centra osobní manuál sluchátka.

BALENÍ OBSAHUJE hlavní jednotku dětského hudebního centra přenosný přehrávač dětského hudebního centra osobní manuál sluchátka. ÚVOD Děkujeme za zakoupení Vtech dětské hudební centrum. Jedná se o jedinečné klávesy navržené speciálně pro mladší děti. Můžete nahrávat vlastní písničky a melodie. Jestli se chcete podělit o své vlastní

Více

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Návod k obsluze Jehličková mozaiková tiskárna Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com KERN

Více

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 I. POPIS Návod k obsluze Nastavitelné napájecí zdroje DC řady EP-600 jsou polovodičová, kompaktní zařízení, která jsou vybavena přesnou regulací a stabilním napětím.

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý S chytrými zařízeními je svět jednoduchý Děkujeme, že jste si vybrali produkt HUAWEI Mobile WiFi Podporované funkce a skutečný vzhled závisí na konkrétním zakoupeném modelu. Obrázky mají pouze informativní

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE ČESKY NÁVOD K POUŽITÍ VÝROBNÍK SODOVÉ VODY PYGMY, ELEGANCE LINDR.CZ s.r.o. Chladicí a výčepní technika Sadová 13, CZ 503 15 Nechanice, Czech Republic Tel.: 495 447 39 l Fax: 495 45 085 l E-mail: info@lindr.cz

Více

Úvodní informace. Zapojení a montáž

Úvodní informace. Zapojení a montáž IPLUGRDS Univerzální rozhraní pro připojení MP3 přehrávače, Apple ipod, itouch, iphone, nebo externího zdroje k audio systému vozidla s možností ovládání prostřednictvím tlačítek na volantu Obsah Úvodní

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

Obj. č.: 4811127 NÁVOD K OBSLUZE

Obj. č.: 4811127 NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 4811127 Děkujeme, že jste si vybrali HQPOWER, 7-mi kanálový světelný efekt s otočnou hlavou a jog kolečkem pro snadné ovládání menu. Prosím přečtěte si návod před uvedení zařízení

Více

P-660HN-TxA. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty

P-660HN-TxA. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty Firmware v3.0 Vydání 1, 6/2010 Výchozí nastavení: IP adresa: http://10.0.0.138 Heslo: admin Instalační příručka Copyright 2010. Všechna práva vyhrazena. Obsah

Více

česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď

česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď 90 Minimálně 60 1 3 Před montáží: Najděte nejvýhodnější umístění, co nejvíce na jih.dejte pozor na: stín ze stromů,

Více

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 U Topolů 1778 258 01 Vlašim Česká republika NÁVOD K POUŽITÍ Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a řiďte se uvedenými pokyny. Děkujeme, že jste si zakoupili

Více

NÁVOD K OBSLUZE. LEISTER Drive

NÁVOD K OBSLUZE. LEISTER Drive CZ NÁVOD K OBSLUZE LEISTER Drive NÁVOD K OBSLUZE Triac NÁVOD K OBSLUZE Drive LEISTER TriacDrive: Návod k obsluze pœístroje Triac PID nebo Triac S a Drive si peªliv pœeªt te pœed uvedením pœístroje do provozu

Více

ČESKÁ VERZE. CITO CounterControl. Návod pro uživatele. CITO ProcessLine

ČESKÁ VERZE. CITO CounterControl. Návod pro uživatele. CITO ProcessLine ČESKÁ VERZE CITO CounterControl Návod pro uživatele CITO ProcessLine 1 Obsah Obsah Úvod 3 Varování 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy 3 Přístroj CITO CounterControl 4 Instalace softwaru a ovladače 4 Instalace

Více

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL CZ Návod pro přestavbu na zkapalněný plyn P (G31) Plynový kondenzační kotel MGK Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 495 pro MGK-170 a MGK-250 Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 496 pro MGK-210 Sada pro

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

Zapojení do provozu Přijímač: Vysílačová základna:

Zapojení do provozu Přijímač: Vysílačová základna: Zapojení do provozu Přijímač: 1. Tlačítko mikrofonu pro poslech zvuku v místnosti 2. 3,5 mm audio výstup typ jack 3. Mikrofon 4. Ovládání hlasitosti 5. Indikace napájení 6. Posuvník vypnutí/zapnutí 7.

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

NWA1100. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový přístupový bod Business 802.11g. Výchozí přihlašovací údaje IP adresa: http://192.168.1.

NWA1100. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový přístupový bod Business 802.11g. Výchozí přihlašovací údaje IP adresa: http://192.168.1. Bezdrátový přístupový bod Business 802.11g Výchozí přihlašovací údaje IP adresa: http://192.168.1.2 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Firmware v1.00 Červenec 2008 Vydání 1 Copyright ZyXEL Communications

Více

Zvukový procesor IMPRINT PXA-H100

Zvukový procesor IMPRINT PXA-H100 JEN PRO POUŽITÍ V AUTOMOBILU Zvukový procesor IMPRINT NÁVOD K OBSLUZE Prosím, přečtěte pečlivě tento návod než začnete přístroj používat, abyste maximalizovali svůj zážitek z mimořádné výkonnosti a rozsáhlých

Více

Kapesní akumulátorová svítilna. Obj.č.: 84 00 54

Kapesní akumulátorová svítilna. Obj.č.: 84 00 54 Kapesní akumulátorová svítilna Obj.č.: 84 00 54 Tento návod k obsluze náleží k tomuto výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a údržbě. Budete jej také potřebovat, budete-li tento výrobek

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

Střešní nosič jízdních kol Evolution (max. pro 2 kola) 1 1

Střešní nosič jízdních kol Evolution (max. pro 2 kola) 1 1 Seznam dílů Č. dílu Tvar dílu kusů Střešní nosič jízdních kol Evolution (max. pro 2 kola) 1 1 Obj. č.: 85 72 40 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup střešního nosiče jízdních kol Evolution.

Více

WS 380, 600 autozesilovače

WS 380, 600 autozesilovače WS 380, 600 autozesilovače Stránka č. 1 Úvodem: Vážený zákazníku, dostává se Vám do rukou autozesilovač TONSIL WS 380, který je prostředním modelem z řady WS. Model WS 600 je nejvyšším čtyřkanálovým modelem.

Více

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU / NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU 1 Horní kryt (Nerezová ocel) 2 Stínítko 3 Kryt nástěnného úchytu 4 Senzor fotobuňky ÚVOD OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU je chytré/inteligentní osvětlení, které se automaticky

Více

v.link Video adaptér mi1261

v.link Video adaptér mi1261 v.link Video adaptér mi1261 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + zdroje RGB signálu + kamery při couvání Do vozidel Audi, Škoda a VW vybavených navigačním systémem MIB High / Standard s displejem

Více

Možnost skla pro předlohy

Možnost skla pro předlohy Xerox WorkCentre 8/8/8/8/890 Vytvoření kopie Domovská stránka služeb Stav úloh Doteková obrazovka Start Vymazat vše Stop. Vložte předlohy do vstupní přihrádky podavače předloh lícem nahoru. Nastavte vodítka

Více

AC SOFTWARE SP. Z O.O. 48-370 Paczków, ul. Armii Krajowej 33, POLSKO www.acsoftware.pl www.domophone.eu 1

AC SOFTWARE SP. Z O.O. 48-370 Paczków, ul. Armii Krajowej 33, POLSKO www.acsoftware.pl www.domophone.eu 1 verze dokumentu 1.2 AC SOFTWARE SP. Z O.O. AC SOFTWARE SP. Z O.O. 48-370 Paczków, ul. Armii Krajowej 33, POLSKO www.acsoftware.pl www.domophone.eu 1 Obsah 1. Úvod 3 2. Provozní podmínky 3 3. Obsah balení:

Více

5210n / 5310n Stručná příručka

5210n / 5310n Stručná příručka 5210n / 5310n Stručná příručka 1 2 3 4 VÝSTRAHA: Před instalací a spuštěním tiskárny Dell je třeba se seznámit s bezpečnostními pokyny v Příručce majitele a řídit se jimi. 5 6 7 8 1 Volitelný výstupní

Více

TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE

TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE VISIT OUR WEBSITE WWW.GOCLEVER.COM TO SEE MORE PRODUCTS TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Před prvním použitím přístroje si prosím pečlivě prostudujte návod k obsluze. Úvod Děkujeme za Vaši

Více

www.mrakyhracek.cz Uživatelská příručka Sportrex (Model Q2010-2013)

www.mrakyhracek.cz Uživatelská příručka Sportrex (Model Q2010-2013) Uživatelská příručka Uživatelská příručka Sportrex (Model Q2010-2013) Uživatelskou příručku uschovejte! Tato uživatelská příručka byla zpracována pro Blahopřejeme Vám k zakoupení vozíku Qeridoo Sportrex!

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A 1. Úvod Tento programovatelný DC zdroj má široký rozsah nastavení napětí a proudu, vyšší přesnost, konstantní tlak a proudění. Má vnější nebo vnitřní spínač a 16 skupin

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě ZÁRUČNÍ LIST Záruční a pozáruční servis zajišťuje: ATV Moravia s. r. o. Kšírova 45, 619 00 Brno, Česká republika tel/fax.: 541 249 327 email: opravy@atv-servis.cz www.atv-servis.cz Záruku lze uplatnit

Více

1 Informace o kameře Česky

1 Informace o kameře Česky WC NX Ultra Cz.fm Page 72 Friday, September 5, 2003 8:42 AM 1 Informace o kameře Česky Pohled zepředu Pohled zboku 1 2 3 4 1. Spoušt Stisknutím tohoto tlačítka spustíte aplikaci PC-CAM Center nebo pořídíte

Více

Přenosný zdroj energie M3 - návod k použití

Přenosný zdroj energie M3 - návod k použití Seznam položek Přenosný zdroj energie M3 - návod k použití Vstup Input (Micro USB) Indikátor LED indicator LED / vypínač Output Výstup Power button (USB A type) A) Obecné a informace o bezpečnosti Před

Více

izákladna 15 izákladna 20 izákladna 30 NÁVOD K POUŽITÍ

izákladna 15 izákladna 20 izákladna 30 NÁVOD K POUŽITÍ izákladna 15 izákladna 20 izákladna 30 NÁVOD K POUŽITÍ 2 Úvod Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek Boxed. Před užíváním izákladny, si prosím, pozorně přečtěte tento návod k použití a postupujte podle

Více

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití.

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití. Nahřívací bunda Návod na použití OBSAH BALENÍ Část Popis Počet A Bunda 1 B Baterie 1 C Nabíječka 1 Bezpečnostní informace Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod

Více

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty POHLED DOVNITŘ Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Termostat Zelenina, vařená a hotová jídla Sýry, máslo, medikamenty Výškově nastavitelná

Více

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Product Code (Kód produktu): 884-T07 0 Doplňkové funkce modelu PR650e Následující funkce byly přidány do verze 2 a. Před použitím stroje si pečlivě přečtěte

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka TerraMaster F2-NAS 2 Uživatelská příručka Pohled zepředu a zezadu 1 2 Rámeček disků Lze vyjmout po uvolnění pojistky 3 - HDD LED diody 1. Při detekci disku svítí červeně, po 15 sec. Růžově, po 110 sec.

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

7 Přímý tisk (PictBridge)

7 Přímý tisk (PictBridge) 7 Použití funkce Přímý tisk Po připojení fotoaparátu k tiskárně slučitelné s normou PictBridge pomocí USB kabelu můžete přímo bez počítače tisknout pořízené snímky. Po připojení tiskárny k fotoaparátu

Více

LB 4 Zvlhčovač vzduchu

LB 4 Zvlhčovač vzduchu LB 4 Zvlhčovač vzduchu CZ Návod k použití Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Odložte si tento návod na bezpečném místě. Bezpečnostní informace Připojte spotřebič

Více