FITNESS APLIKACE SILVERCREST

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FITNESS APLIKACE SILVERCREST"

Transkript

1 FITNESS APLIKACE SILVERCREST

2 Obsah 1. O tomto návodu Instalace z obchodu Google Play Store nebo Apple App Store Nastavení a připojení Založení uživatelského účtu Přihlášení pomocí uživatelského účtu Vyhledání a připojení Home Hlavní nabídka Nastavení Zahájení aktivity Detailní náhled Uživatelský profil Cíle a úspěchy Přátelé Řešení problémů Distributor: Čeština

3 1. O tomto návodu Tento návod slouží jako pomůcka pro správnou obsluhu Fitness aplikace SilverCrest. Tištěné bezpečnostní pokyny jsou součástí tohoto výrobku. Obsahují důležité pokyny týkající se bezpečnosti, používání a likvidace. Před používáním výrobku si všechny bezpečnostní pokyny pozorně přečtěte. Ani chytrý telefon nebo tablet, ani Activity Tracker neobsluhujte při jízdě na kole, obsluze strojů nebo při řízení jiných vozidel. Při provádění nastavení a při obsluze aplikace můžete pomocí digitálního přepínače aktivovat nebo deaktivovat různá nastavení. Příslušné nastavení je aktivní, pokud je přepínač barevně zvýrazněný. ZAP VYP Čeština 3

4 2. Instalace z obchodu Google Play Store nebo Apple App Store Abyste mohli Activity Tracker využívat naplno, nainstalujte si fitness aplikaci SilverCrest. Otevřete Google Play Store nebo Apple App Store a vyhledejte SilverCrest Fitness App. Nainstalujte fitness aplikaci SilverCrest. Postupujte podle pokynů k instalaci na displeji. OZNÁMENÍ! Abyste mohli aplikaci nainstalovat, musíte být připojeni k internetu a musí být splněny požadavky na systém (Android 5.0 a novější a ios 7.1 a novější). Průběh instalace se může v různých systémech lišit. 4 Čeština

5 3. Nastavení a připojení 3.1. Založení uživatelského účtu OZNÁMENÍ! Uživatelský účet slouží k zabezpečení vašich údajů. Abyste mohli využívat všechny funkce aplikace, musíte si založit účet. Za tímto účelem postupujte následovně: Spusťte fitness aplikaci SilverCrest. Vyberte požadovaný jazyk. OZNÁMENÍ! Jazyk se v Activity Trackeru automaticky změní. V aplikaci se zobrazí přihlašovací okno, kde můžete aplikaci spustit jak s uživatelským účtem, tak bez něj. Čeština 5

6 Klepněte na tlačítko Přihlásit se v aplikac Silvercrest Fitness. OZNÁMENÍ! Pokud už uživatelský účet máte, tento bod přeskočte: Pro založení uživatelského účtu klepněte na Registrace. Nejprve zadejte své jméno a poté platnou ovou adresu. Přečtěte si všeobecné obchodní podmínky a zásady ochrany údajů a potvrďte, že s nimi souhlasíte. Obdržíte potvrzovací s přístupovými údaji. 6 Čeština

7 3.2. Přihlášení pomocí uživatelského účtu Pro přihlášení pomocí existujícího uživatelského účtu klepněte na Přihlášení. Zadejte svoji ovou adresu a zaslané heslo. Potvrďte zadané údaje klepnutím na Přihlášení. V aplikaci se otevře stránka s vaším profilem, do kterého můžete vyplnit své osobní údaje. Zadané údaje potvrďte klepnutím na OK. Čeština 7

8 3.3. Vyhledání a připojení OZNÁMENÍ! Připojení přístroje je nutné provést pouze při prvním uvedení do provozu. Dbejte na to, aby se během párování Bluetooth nacházel v dosahu pouze jeden Activity Tracker. Dlouhým dotekem dotykového pole aktivujte Activity Tracker. Jakmile se displej rozsvítí, je Activity Tracker aktivní. Vyhledání zařízení zahájíte klepnutím na tlačítko Připojit na svém chytrém telefonu. Aplikace zobrazí seznam veškerých zařízení Activity Tracker v dosahu. Ze seznamu vyberte svůj Activity Tracker. 8 Čeština

9 Potvrďte upozornění aplikace SilverCrest. Na displeji Activity Trackeru se nyní na 10 sekund zobrazí symbol načítání. Do 10 sekund stiskněte dotykové pole Activity Trackeru alespoň na 2 sekundy, aby se zařízení propojila. Po úspěšném propojení se na displeji Activity Trackeru a na mobilním zařízení zobrazí zpráva Zařízení je připojeno a připraveno k použití.. Dokončete propojení klepnutím na tlačítko Dokončit. OZNÁMENÍ! Pokud by se při propojení Activity Trackeru a vašeho mobilního zařízení vyskytly problémy, řiďte se kapitolou Řešení problémů. Čeština 9

10 4. Home Zde naleznete přehled svých aktuálních hodnot a můžete zahájit aktivitu. Do sekce Home přejdete klepnutím na symbol a poté na Domů. Pokud v sekci Home přejedete po displeji prstem shora dolů, údaje se synchronizují. K dispozici máte tyto ovládací prvky: 10 Čeština

11 Čeština 11

12 1) Nabídka zařízení Klepnutím na tuto položku otevřete nabídku zařízení (viz Nabídka zařízení ). 2) Rok Souhrn Klepnutím na tuto položku přejdete do detailního přehledu za daný rok (viz 4.4. Detailní náhled ). 3) Dny v týdnu /měsíc Klepnutím na tuto položku přejdete do detailního přehledu za jeden týden nebo jeden měsíc (viz 4.4. Detailní náhled ). 4) Energie Klepnutím na tuto položku přejdete na detailní náhled kalorií, které byly za vybrané období spáleny (viz 4.4. Detailní náhled ). 5) Starting activity... Klepnutím na tuto položku zahájíte aktivitu (viz 4.3. Starting activity... ). 12 Čeština

13 6) Spánek Dny v týdnu / Týden / Měsíčně / rok Zde se zobrazuje délka spánku ve vybraném období. Klepnutím přejdete na detailní náhled (viz 4.4. Detailní náhled ). 7) Uživatelský profil Klepnutím na tuto položku otevřete svůj uživatelský profil (viz 4.5. Uživatelský profil ). 8) Cíle a úspěchy Klepnutím na tuto položku si můžete nastavit cíle a prohlížet si své úspěchy (viz 4.6. Cíle a úspěchy ). 9) žebříčku Klepnutím na tuto položku otevřete svůj uživatelský profil (viz 4.5. Uživatelský profil ). 10) Domů Klepnutím na tuto položku se vrátíte na úvodní obrazovku. Čeština 13

14 11) Průměrný tep a klidový tep za den/týden/měsíc/rok Klepnutím přejdete na detailní náhled (viz 4.4. Detailní náhled ). OZNÁMENÍ! Klidový tep se měří ráno po probuzení. Aby mohl Activity Tracker provést přesné měření klidového tepu, musíte mít Activity Tracker na sobě přes noc. 12) Počet kroků kroků za den/týden/měsíc/rok Klepnutím přejdete na detailní náhled (viz 4.4. Detailní náhled ). 13) detailní náhled Klepnutím na tuto položku přejdete na detailní náhled za jeden den. 14 Čeština

15 14) Hlavní nabídka Klepnutím na tuto položku otevřete hlavní nabídku (viz 4.1. Hlavní nabídka ). OZNÁMENÍ! V několika položkách nabídky můžete klepnutím na tlačítko? otevřít návod k aplikaci Hlavní nabídka Klepnutím na položku otevřete hlavní nabídku. V hlavní nabídce můžete mimo jiné provádět nastavení ( Nastavení ), použít kameru ( Použít ovládací prvky fotoaparátu ) nebo se vrátit na úvodní obrazovku ( Domů ). Čeština 15

16 Čeština

17 1) Domů Na úvodní obrazovku se vrátíte klepnutím na tlačítko Domů ( 4. Domů ). 2) Nastavení Nastavení otevřete klepnutím na tlačítko Nastavení ( 4.2. Nastavení ). 3) Aktualizovat biologický profil Pokud chcete změnit nastavení profilu, klepněte na tlačítko Aktualizovat biologický profil (viz 4.5. Uživatelský profil ). 4) Použít ovládací prvky fotoaparátu Klepnutím na tlačítko Použít ovládací prvky fotoaparátu se Activity Tracker přepne do režimu dálkové spouště fotoaparátu ve vašem chytrém telefonu. Čeština 17

18 5) Feedback Pokud chcete vývojářům poslat zpětnou vazbu o uživatelském prostředí nebo chybách v aplikaci, klepněte na tlačítko Feedback. 6) manuál Digitální příručku otevřete klepnutím na tlačítko manuál. 18 Čeština

19 4.2. Nastavení V této nabídce můžete měnit nastavení, např. Vzhled (formát), Sledování aktivity (nastavení aktivit), Cloud nebo chytrý náramek resetovat pomocí Reset Čeština 19

20 1) Vyberte svůj jazyk Výběr jazyka aplikace a Trackeru Klepněte na tlačítko Vyberte svůj jazyk pro nastavení požadovaného jazyka. 2) Soustava jednotek Nastavení používaných měrných jednotek Klepnutím na tlačítko Soustava jednotek nastavte požadované měrné jednotky. 3) Aktivovat audio průvodce Aktivace hlasových upozornění pro aktivity Klepněte na přepínač u tlačítka Aktivovat audio průvodce (Zapnout hlasová upozornění). Nastavení intervalu přehrávání Interval přehrávání a mluvčího nastavíte klepnutím na příslušné tlačítko. Nabídku opustíte klepnutím na. 4) Sledovací zařízení Klepnutím na tuto položku otevřete nabídku zařízení ( Nabídka zařízení ). 20 Čeština

21 5) interval synchronizace Po klepnutí na tuto položku můžete nastavit interval synchronizace. Klepnutím na Zrušit nastavení přerušíte a zavřete nabídku. 6) Moje aktivity jsou viditelné pro Klepnutím na tuto položku můžete nastavit, kdo uvidí vaše splněné cíle a aktivity. 7) Metriky Leaderboard Klepnutím na tuto položku můžete nastavit, zda se budou ušlé kroky nebo ujetá vzdálenost zobrazovat na panelu Leaderboard. OZNÁMENÍ! Nastavení Metriky Leaderboard a Moje aktivity jsou viditelné pro je možné provést pouze tehdy, pokud máte nastavený seznam přátel. Pokud seznam přátel není k dispozici, tato nastavení se nezobrazují. Čeština 21

22 8) Synchronizovat s úložištěm Silvercrest Fitness Cloud Pokud máte účet SilverCrest, můžete data synchronizovat se SilverCrest Fitness Cloud. Data pak můžete například načíst do nového mobilního telefonu. Uložená data synchronizujete se Silvercrest Fitness Cloud klepnutím na toto tlačítko. 9) Povolit synchronizaci cloudů pouze přes Wi-Fi Při přenosu dat prostřednictvím mobilní sítě vám mohou být účtovány další poplatky. Pokud chcete synchronizaci povolit pouze při připojení k WIFI síti, klepněte na toto tlačítko. 22 Čeština

23 10) Synchronizovat s Google Fit / Apple Health Klepnutím na tuto položku můžete nastavit, zda se mají data (kroky, kalorie atd.) synchronizovat s vaším účtem Google Fit, resp. Apple Health. 11) Smazat všechna data a resetovat Klepnutím na toto tlačítko vrátíte aplikaci do továrního nastavení. Čeština 23

24 Nabídka zařízení Nejprve otevřete nabídku zařízení klepnutím na. V nabídce zařízení můžete provádět nastavení právě připojeného Activity Trackeru, např. funkce oznámení, nebo se svým mobilním koncovým zařízením propojit nový Activity Tracker Čeština

25 1) Activity Tracker Klepnutím na tuto položku otevřete nabídku nastavení zobrazeného Activity Trackeru. 2) Připojit nové zařízení Po klepnutí na tuto položku můžete do svého mobilního koncového zařízení přidat nový Activity Tracker. Postupujte podle popisu v oddílu 3.3. Najít a připojit. Čeština 25

26 Activity Tracker V nabídce Activity Trackeru si můžete zobrazit podrobné informace o připojeném Activity Trackeru nebo provádět následující nastavení Čeština

27 1) Informace: Doba připojení Stav nabití baterie Verze firmwaru Čas poslední synchronizace 2) Buzení a připomínky Budík Klepnutím na tlačítko Budík můžete nastavit budík nebo zvolit již nastavený budík. Klepněte na nastavený čas budíku. Pokud není nastavený žádný čas, klepněte na +. Nastavte požadovaný čas budíku a požadovaný den v týdnu. Vibrační budík vypnete klepnutím na displej Activity Trackeru. Čeština 27

28 Připomínka pohybu Klepnutím na tlačítko Připomínka pohybu si můžete nastavit nebo naprogramovat připomínání pohybu. Zde můžete nastavit parametry připomenutí pohybu, např.: Interval Zde nastavte interval připomenutí 15 min, 30 min, 60 min, 90 min, 2 h, 3 h nebo 4 h. Čas zahájení Zde nastavte požadovaný čas, kdy má připomenutí pohybu začít. Čas ukončení Zde nastavte požadovaný čas, kdy má připomenutí pohybu skončit. Dny v týdnu Zde nastavte dny v týdnu, ve kterých má být připomenutí pohybu aktivní. 28 Čeština

29 Připomenutí zapnete klepnutím na digitální přepínač políčka Alarm pohybu. Aplikace vám nyní v nastavený čas připomene pohyb. 3) Upozornění Klepnutím na tlačítko Upozornění nastavíte, jaké notifikace se mají zobrazovat na displeji Activity Trackeru. Aktivovat můžete následující notifikace: Upozornit na příchozí hovory Zobrazují se příchozí hovory. Upozornit na textové zprávy Oznámení o přijetí nové, nepřečtené SMS zprávy. WhatsApp Oznámení o přijetí nové, nepřečtené zprávy na Whatsapp. Čeština 29

30 Twitter Oznámení o přijetí nové, nepřečtené zprávy na Twitteru. Facebook Messenger Oznámení o přijetí nové, nepřečtené zprávy ve Facebook Messengeru. Upozorňujeme, že programy třetích stran (např. WhatsApp, Facebook) mohou vyžadovat povolení dalších možností ve vašem mobilním telefonu. 4) Nastavení Následující nastavení zapnete nebo vypnete klepnutím na tlačítko Nastavení. Povolit gesto Hand up Activity Tracker se aktivuje, jakmile čidlo zaznamená pohyb zápěstí. Nerušit Na Activity Trackeru se nezobrazují žádné notifikace. 30 Čeština

31 Povolit snímač tepové frekvence Aktivuje se čidlo srdečního rytmu. Povolit ochranu proti ztrátě Activity Tracker začne vibrovat, jakmile dojde k přerušení spojení Bluetooth s koncovým zařízením. OZNÁMENÍ! Pokud má Activity Tracker hlásit přerušení spojení Bluetooth, musí být tato funkce aktivní. Použít ovládací prvky hudby Zapnutí nebo vypnutí hudby při tréninku. Synchronizujte počasí Aktualizace oznámení Activity Trackeru o počasí. Klepnutím na tlačítko design si můžete vybrat ze tří možných způsobů zobrazení. Posuňte ovladač na liště jasu displeje (jas displeje) na požadovaný jas (Jas a vibrace). Čeština 31

32 5) Odpojte zařízení Aktuální připojení Activity Trackeru k chytrému telefonu přerušíte klepnutím na tlačítko Odpojte zařízení. 6) Restartovat Klepnutím na tlačítko Restartovat Activity Tracker restartujete. 7) Znovu připojit zařízení Klepnutím na tlačítko Znovu připojit zařízení Activity Tracker znovu připojíte k dříve připojenému koncovému zařízení Zahájení aktivity Po zahájení aktivity v nabídce Home můžete nyní začít s tréninkem. Zde zvolte druh tréninku a zda má být např. přehrávána hudba. 32 Čeština

33 Čeština 33

34 1) Používejte telefon / tablet Pokud chcete k nahrávání a ukládání dat použít koncové zařízení místo Activity Trackeru, klepněte sem: Chytrý telefon/tablet Použít Activity Tracker 2) Vyberte typ aktivity Klepnutím vyberte požadovanou aktivitu. Na výběr jsou tyto aktivity: Chůze Fitness Běh Jóga Jízda na kole Basketbal Pěší turistika Fotbal Horolezectví Tenis 34 Čeština

35 3) GPS Klepnutím aktivujte nebo deaktivujte GPS. OZNÁMENÍ! Tímto tlačítkem zapnete GPS čidlo připojeného koncového zařízení. Toto koncové zařízení musíte mít během aktivity při sobě, aby se mohla zaznamenávat správná GPS data. 4) Muzika Klepněte na tuto položku, pokud chcete přehrávat hudbu. Otevře se knihovna hudby a vy si nyní můžete zobrazit skladby uložené na vašem koncovém zařízení ve složce Music podle umělce (Umělci), názvu alba (Alba) nebo podle seznamů skladeb (Seznam skladeb). Zobrazí se všechny skladby uložené ve složce Music. Čeština 35

36 OZNÁMENÍ! Hudba musí být uložená v obvyklé složce ve vašem chytrém telefonu. Složka může být v různých operačních systémech nazvána různě. Přečtěte si návod k obsluze svého koncového zařízení. 5) Cíl tréninku Klepnutím na tuto položku vyberete cíl tréninku. Jako cíl tréninku si můžete zvolit požadovanou vzdálenost (Vzdálenost), dobu trvání tréninku (Trvání) nebo počet kroků (Kroky). Klepněte nejprve na položku Typ cíle, pomocí které zvolíte druh cíle tréninku, a poté na položku Hodnota cíle, v níž zadejte požadovanou hodnotu. Klepnutím na možnost Nastavit cíl přijmete a klepnutím na možnost odstranit cíl smažete. 36 Čeština

37 6) START! Až budete chtít trénink zahájit, klepněte sem. Během tréninku aplikace zobrazuje tyto údaje: Čeština 37

38 1) Stopky Zde se zobrazuje aktuální trvání tréninku. 2) Vital údaje Zde se zobrazují následující aktuální údaje o životních funkcích přenášená z Activity Trackeru: Srdeční frekvence Kalorie Vzdálenost Minuty/kilometry Kroky 3) Opakovaným klepnutím na tuto možnost můžete údaji o životních funkcích listovat. 4) Mezičas Klepnutím na tuto položku nastavíte časový interval aktualizace dat z Activity Trackeru. 38 Čeština

39 OZNÁMENÍ! Toto nastavení je možné pouze v případě, že jste si před zahájením aktivity nastavili cíl tréninku. 5) Pozastavení (Pauzovat) nebo ukončení (Přestat) tréninku Pokud chcete probíhající trénink nejprve pozastavit, klepněte na. Když je trénink pozastaven, zobrazuje se na displeji symbol. Klepnutím na trénink ukončíte. Aktivita se ukončí a v aplikaci se zobrazí úvodní obrazovka. 6) Zahájení aktivity Klepnutím na tuto položku zahájíte aktivitu. 7) Muzika Klepnutím na tuto položku přejdete k ovládání přehrávání hudby ( 4.3. Zahájení aktivity ). Čeština 39

40 OZNÁMENÍ! Hudba musí být uložena v obvyklé složce Muzika ve vašem chytrém telefonu Detailní náhled V nabídce Domů klepněte na některou ze zobrazených položek, tím se dostanete na detailní náhled: Kalorie Spánek Srdeční tep Kroky Zde se zobrazují následující informace za vybrané období: 40 Čeština

41 Čeština 41

42 1) Kalendář Klepnutím na tuto položku si zobrazíte kalendářní přehled aktuálního měsíce. V kalendáři se vám zobrazí jednotlivé dny včetně data a pod ním počet ušlých kroků. Kromě toho si také můžete zobrazit jiné měsíce, a to klepnutím na symbol nebo vedle názvu měsíce. 2) Kroků Počet kroků, který jste ušli za zvolené období. 3) Vzdálenost Vzdálenost, kterou jste urazili za zvolené období. 4) Převýšení Doba trvání tréninku za zvolené období. 5) Energie Množství kalorií, které jste za zvolené období spálili. 42 Čeština

43 6) Tepová frekvence Průměrný puls ve zvoleném období. Klepnutím na položku Tepová frekvence si zobrazíte detailní přehled. Pokud je uložen dostatek dat, zobrazí se následující graf: Klepnutím na přejdete zpět na detailní náhled. 7) Spánek Průměrná doba spánku ve zvoleném období. Čeština 43

44 8) Aktivity Stručné informace o všech zobrazených aktivitách ve zvoleném období. Klepnutím v seznamu na požadovanou aktivitu přejdete na detailní přehled dané aktivitěy Kromě pokroku při plnění tréninkového cíle se vám zobrazí tyto podrobné informace: Pokud chcete informace o tréninku sdílet na Facebooku nebo prostřednictvím aplikace na zasílání zpráv, např. Whatsapp, klepněte na nebo na. Klepnutím na přejdete zpět na detailní náhled. 44 Čeština

45 9) Následující/předchozí časové období Klepnutím na přejdete na náhled následujícího dne/týdne/měsíce/roku. Klepnutím na přejdete na náhled předchozího dne/týdne/měsíce/roku. Čeština 45

46 4.5. Uživatelský profil OZNÁMENÍ! Nastavení můžete měnit pouze tehdy, pokud jste v SilverCrest Fitness zaregistrováni a jste přihlášeni do svého účtu. Zde si můžete zobrazit údaje ze svého profilu a svůj profil aktualizovat. Do svého uživatelského profilu přejdete klepnutím na symbol. 46 Čeština

47 1 2 3 Čeština 47

48 1) Sledování aktivity Klepnutím na můžete měnit tato nastavení: Pohlaví Narozeniny Hmotnost Výška Délka kroku Změna profilu Změnit heslo Změnit profilový obrázek Odhlásit Smazat profil? 2) Přehled Zde si můžete zobrazit všechny uložené aktivity: celkový počet ušlých kroků celková spotřeba kalorií ušlá vzdálenost celkový spánek 3) Aktivity Klepnutím na položku Aktivity si zobrazíte všechny zaregistrované aktivity. 48 Čeština

49 Klepnutím na požadovanou aktivitu přejdete do detailního přehledu této aktivity (viz 4.4. Detailní náhled ). Klepnutím na přejdete zpět na náhled profilu Cíle a úspěchy OZNÁMENÍ! Nastavení můžete měnit pouze tehdy, pokud jste v SilverCrest Fitness zaregistrováni a jste přihlášeni do svého účtu. Zde si můžete nastavovat cíle nebo prohlížet splněné cíle a úspěchy. Do oddílu Cíle a úspěchy přejdete klepnutím na symbol. Čeština 49

50 Čeština

51 1) Cíle Klepnutím na položku Cíle si zobrazíte již nastavené cíle. 2) Úkoly Klepnutím na tuto položku si zobrazíte dosažené úspěchy. 3) Nastavte své cíle Po klepnutí na možnost Nastavte své cíle si můžete nastavit cíle. Klepněte na požadované časové období (den den, Týden týden, Měsíčně měsíc), během kterého má probíhat měření požadovaných cílů (Vzdálenost vzdálenost, Kroky kroky, Energie kalorie). Nyní zvolte požadovanou vzdálenost, počet kroků nebo spotřebu kalorií. OZNÁMENÍ! Cíl spánek (Spánek) je aktivní pro každý den a nelze jej nastavit pro jednotlivé týdny nebo měsíce. Čeština 51

52 4.7. Přátelé Zde si můžete prohlížet týdenní pořadí sebe a svých přátel. Do oddílu Přátelé přejdete klepnutím na symbol Čeština

53 1) Seznam přátel Klepnutím na položku Přítel zobrazíte seznam svých přátel, kteří jsou přihlášení k síti SilverCrest. Pokud ve svém seznamu nemáte žádné přátele, můžete je najít a přidat do seznamu přátel klepnutím na Vyhledat na Silvercrestu 2) Hledat Klepnutím na položku Hledat můžete pomocí svého přihlašovacího jména Silvercrest hledat přátele a přidat si je do seznamu přátel. 3) žebříčku Pořadí vašich příslušných výsledků a výsledků vašich přátel. Klepnutím na > přejdete na příslušný uživatelský profil (viz 4.5. Uživatelský profil ). OZNÁMENÍ! Tyto funkce můžete používat pouze tehdy, pokud jste v SilverCrest Fitness zaregistrováni a jste přihlášeni do svého účtu. Čeština 53

54 5. Řešení problémů Problém Poruchy připojení Bluetooth Řešení Ze seznamu zařízení připojených k Bluetooth vašeho koncového zařízení všechna zařízení smažte. Proveďte nový pokus o spárování podle popisu v kapitole 3.3. Najít a připojit. Ujistěte se, že jste ve svém koncovém zařízení pro aplikaci povolili určování polohy. Aplikaci nainstalujte znovu od začátku a své zařízení znovu připojte podle postupu v kapitole 3.3.Najít a připojit. 54 Čeština

55 Synchronizace nefunguje správně Na Trackeru se nezobrazují oznámení Ujistěte se, že máte účet Silvercrest Fitness Cloud a že jste do něj přihlášeni. Ujistěte se, že jste připojeni k internetu. Ujistěte se, že jste pro aplikaci povolili určování polohy. Restartujte aplikaci. Ujistěte se, že jste tuto funkci v aplikaci aktivovali. Ujistěte se, že jste aplikaci povolili přístup k oznámením. Proveďte novou instalaci aplikace. Čeština 55

56 Přizpůsobení času Synchronizujte aplikaci podle postupu popsaného v kapitole 4. Home. Přerušte spojení Bluetooth a proveďte nové spárování podle popisu v kapitole 4.2. Nastavení. 56 Čeština

57 6. Distributor: MLAP GmbH Meitnerstr. 9 DE Stuttgart NĚMECKO Čeština 57

58 58 Čeština

FITNESS APLIKACE SIL- VERCREST

FITNESS APLIKACE SIL- VERCREST FITNESS APLIKACE SIL- VERCREST Obsah 1. Instalace z obchodu Google Play Store nebo Apple App Store...3 2. Nastavení a připojení...4 1.1. Založení uživatelského účtu..4 1.2. Přihlášení pomocí uživatelského

Více

KW10 chytré hodinky. Poznámky:

KW10 chytré hodinky. Poznámky: KW10 chytré hodinky Poznámky: 1. Společnost si vyhrazuje právo změnit obsah této příručky bez dalšího upozornění. Je normální, že některé funkce se mohou u některých verzí softwaru lišit. 2. Před použitím

Více

Rollei Historyline 98. Používání funkce Wi-FI

Rollei Historyline 98. Používání funkce Wi-FI Rollei Historyline 98 Používání funkce Wi-FI Používání funkce Wi-Fi Pomocí funkce Wi-Fi můžete ihned přenést fotografie a videa z fotoaparátu do jiných chytrých zařízení (Telefony, tablety s Android či

Více

U-BAND 107 Plus HR. Možnost připojení GPS Mobilní aplikace nabízí možnost sledovat sportovní aktivitu / 2 /

U-BAND 107 Plus HR. Možnost připojení GPS Mobilní aplikace nabízí možnost sledovat sportovní aktivitu / 2 / U-BAND Děkujeme Vám za zakoupení chytrého náramku. U-Band 107 Plus HR je náramek se skvělým designem a snadným ovládáním, který nejen motivuje k pohybu, ale v přehledné aplikaci ukazuje kromě aktivit také

Více

Xiaomi Amazfit Bip. Uživatelský manuál

Xiaomi Amazfit Bip. Uživatelský manuál Xiaomi Amazfit Bip Uživatelský manuál Bezpečnostní pokyny Neponechávejte zařízení ve vysokých nebo naopak velmi nízkých teplotách, protože může dojít k jeho nevratnému poškození. Zabraňte pádům zařízení,

Více

Smar-Band 107HR. Uživatelská příručka

Smar-Band 107HR. Uživatelská příručka Smar-Band 107HR Uživatelská příručka Děkujeme Vám za zakoupení chytrého náramku. Smart 107HR je náramek zcela nové generace, který nabízí kromě měření denních aktivit také nepřetržité měření tepové frekvence

Více

Xiaomi Mi Band 2. Uživatelský manuál

Xiaomi Mi Band 2. Uživatelský manuál Xiaomi Mi Band 2 Uživatelský manuál Začínáme s chytrým náramkem Sestavení náramku Náramek Xiaomi Mi Band 2 se skládá ze 2 hlavních částí - řídící jednotky a náramku. Postup pro sestavení náramku je následující:

Více

Manuál pro uživatele ios *pro aplikaci CONNECTED WATCH

Manuál pro uživatele ios *pro aplikaci CONNECTED WATCH Manuál pro uživatele ios *pro aplikaci CONNECTED WATCH Obsah 1. Jak používat hodinky 2. Párování hodinek s telefonem 1. KROK 1: příprava hodinek pro spárování 2. KROK 2: stáhnutí aplikace Connected Watch

Více

Nastavení e-mailu. Co je potřeba: Platné pro připojení k serveru Exchange. Microsoft Outlook. Apple Mail. Windows Phone. iphone.

Nastavení e-mailu. Co je potřeba: Platné pro připojení k serveru Exchange. Microsoft Outlook. Apple Mail. Windows Phone. iphone. Nastavení e-mailu Platné pro připojení k serveru Exchange iphone Windows Phone Android Apple Mail Microsoft Outlook Co je potřeba: Mít v telefonu nastaven přístup k Internetu Znát svou e-mailovou adresu

Více

Připojte svůj spotřebič - k budoucnosti. Rychlý průvodce

Připojte svůj spotřebič - k budoucnosti. Rychlý průvodce Připojte svůj spotřebič - k budoucnosti Rychlý průvodce Budoucnost u vás doma začíná právě teď! Jsme rádi, že jste si vybrali aplikaci Home Connect * Gratulujeme k vašemu novému spotřebiči budoucnosti,

Více

Noste náramek na zápěstí podobně jako hodinky. Při prvním použití se ujistěte, zda je baterie nabitá. Slabá baterie způsobí vypnutí a

Noste náramek na zápěstí podobně jako hodinky. Při prvním použití se ujistěte, zda je baterie nabitá. Slabá baterie způsobí vypnutí a Chytrý náramek Uživatelský manuál Jak náramek nosit Noste náramek na zápěstí podobně jako hodinky. Nabíjení náramku Při prvním použití se ujistěte, zda je baterie nabitá. Slabá baterie způsobí vypnutí

Více

Manuál pro uživatele OS Android. *pro aplikaci CONNECTED WATCH

Manuál pro uživatele OS Android. *pro aplikaci CONNECTED WATCH Manuál pro uživatele OS Android *pro aplikaci CONNECTED WATCH Obsah 1. Jak používat hodinky 2. Párování hodinek s telefonem 1. KROK 1: příprava hodinek pro spárování 2. KROK 2: stáhnutí aplikace Connected

Více

Manuál pro uživatele OS Android *pro aplikaci CONNECTED WATCH

Manuál pro uživatele OS Android *pro aplikaci CONNECTED WATCH Manuál pro uživatele OS Android *pro aplikaci CONNECTED WATCH Obsah 1. Jak používat hodinky 2. Párování hodinek s telefonem 1. KROK 1: příprava hodinek pro spárování 2. KROK 2: stáhnutí aplikace Connected

Více

Obsah. Facebook Messenger 27 Instalace v systému Android 28 Instalace v systému ios 29

Obsah. Facebook Messenger 27 Instalace v systému Android 28 Instalace v systému ios 29 Mobilní aplikace Instrukce pro uživatele Tento návod vysvětluje, jak si stáhnout tři samostatné aplikace do Vašeho zařízení. Myslete prosím na to, že je nezbytné se do všech aplikací a výzkumu přihlásit

Více

1.1 Aplikace a jejich instalace (ios/android)

1.1 Aplikace a jejich instalace (ios/android) 1.1 Aplikace a jejich instalace (ios/android) Zařízení s operačním systémem ios (ipad): 1. Stažení aplikačního softwaru Přes ipad se připojte k itunes Store a spusťte Pafers. Přečtěte si instrukce a stáhněte

Více

Chytrý HRM náramek ID107 Uživatelská příručka Inteligentní hledání - nekonečné objevování

Chytrý HRM náramek ID107 Uživatelská příručka Inteligentní hledání - nekonečné objevování Chytrý HRM náramek ID107 Uživatelská příručka Inteligentní hledání - nekonečné objevování Podporované operační systémy: 10S 7.1 a vyšší Android 4.4 a vyšší Podpora Bluetooth 4.0 Rychlý návod: 1. Stáhněte

Více

Cardio 60 ( / ) V nabídce stisknutím procházíte směrem nahoru. Stisknutím a podržením rychle procházíte nabídku směrem nahoru.

Cardio 60 ( / ) V nabídce stisknutím procházíte směrem nahoru. Stisknutím a podržením rychle procházíte nabídku směrem nahoru. 60 Návod na použití Cardio 60 1 2 3 1 Světlo / napájení ( / ) Stisknutím a podržením zapněte přístroj. Chcete-li přístroj vypnout, stisknutím a podržením přejděte do dílčí nabídky a pomocí tlačítka nahoru

Více

Měření fyzické aktivity přes mobilní aplikaci DIANI PA

Měření fyzické aktivity přes mobilní aplikaci DIANI PA Měření fyzické aktivity přes mobilní aplikaci DIANI PA Pro automatizovaný přenos dat z Xiaomi MiBand 2 krokoměru do mobilní aplikace Diani PA je třeba nejprve nainstalovat tuto aplikaci na Váš chytrý telefon

Více

Manuál pro uživatele ios. *pro aplikaci CONNECTED WATCH

Manuál pro uživatele ios. *pro aplikaci CONNECTED WATCH Manuál pro uživatele ios *pro aplikaci CONNECTED WATCH Obsah 1. Jak používat hodinky 2. Párování hodinek s telefonem 1. KROK 1: příprava hodinek pro spárování 2. KROK 2: spuštění funkce Bluetooth na mobilním

Více

Chytré hodinky Actera

Chytré hodinky Actera Chytré hodinky Actera Popis: 1 Bluetooth 2 Den v týdnu 3 Slabá baterie 4 Počet kroků 5 Spálené kalorie 6 Ušlá vzdálenost 7 Stopky 8 Budík 9 Notifikace (SMS, Skype, ) 10 Vzdálenost 11 Příchozí hovor 12

Více

40 Návod na použití AM

40 Návod na použití AM 40 Návod na použití AM Cardio 40 1 2 3 1 Světlo / napájení ( / ) 2 Stisknutím a podržením zapnete nebo vypnete přístroj. Stisknutím zapněte podsvícení. 2 Zpět ( ) Stisknutím se vrátíte na předchozí stránku

Více

Cubot R8 podrobný návod k použití

Cubot R8 podrobný návod k použití Cubot R8 podrobný návod k použití Děkujeme za nákup našeho zařízení. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Poznámka: funkce se mohou oproti popisu odlišovat v závislosti na aktuální verzi firmware

Více

CZ Návod Fitness náramek xtop 2019

CZ Návod Fitness náramek xtop 2019 CZ Návod Fitness náramek xtop 2019 1. Nabíjení Nabíjejte po dobu 1-2 hodin, pro nabíjení je třeba sejmout jednu část gumového náramku kde je na zadní straně uvedeno USB a zastrčte do libovolného USB portu

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Zap./Vyp.

Více

easystore.cz Uživatelská příručka

easystore.cz Uživatelská příručka Uživatelská příručka 1 Začínáme: Zařízení ihealth Edge nejdříve nabijte pomocí USB kabelu. Ujistěte se, že máte staženou aplikaci ihealth. Seznam podporovaných telefonů naleznete na www.ihealthlabs.com.

Více

2 PÁROVÁNÍ. Při prvním použití ZeCircle, Vás nastavovací zpráva vyzve k nastavení ZeCircle pomocí mobilního zařízení nebo počítače.

2 PÁROVÁNÍ. Při prvním použití ZeCircle, Vás nastavovací zpráva vyzve k nastavení ZeCircle pomocí mobilního zařízení nebo počítače. Přehled Chcete-li komunikovat s ZeCircle dotykovým displejem, klepněte na dotykovou plochu následující části displeje. ZeCircle dotykový displej pouze reaguje na gesto klepnutí v této konkrétní dotykové

Více

CJB1JM0LCASA. Stručná příručka

CJB1JM0LCASA. Stručná příručka CJB1JM0LCASA Stručná příručka Seznámení s vašimi hodinkami Reproduktor Nabíjecí port Tlačítko zapnutí/vypnutí Dlouhým stisknutím na dobu 3 s hodinky zapnete/vypnete. Dlouhým stisknutím na dobu 10 s hodinky

Více

Fitness náramek FT64. Hütermann. Návod k použití. Vážení zákazníci, děkujeme za koupi tohoto přístroje. Před použitím si prosím přečtěte návod.

Fitness náramek FT64. Hütermann. Návod k použití. Vážení zákazníci, děkujeme za koupi tohoto přístroje. Před použitím si prosím přečtěte návod. Návod k použití Fitness náramek FT64 Vážení zákazníci, děkujeme za koupi tohoto přístroje. Před použitím si prosím přečtěte návod. Úvod Zakoupili jste fitness náramek s displejem pro měření aktivity. Monitoruje

Více

INSTALACE. MANUÁL PRO MOBILNÍ APLIKACI iconsole+

INSTALACE. MANUÁL PRO MOBILNÍ APLIKACI iconsole+ MANUÁL PRO MOBILNÍ APLIKACI iconsole+ PODPOROVANÁ ZAŘÍZENÍ Operační systém ios: ipod touch (5. generace) ipod touch (4. generace) ipod touch (3. generace) iphone 5 iphone 4S iphone 4 iphone 3GS iphone

Více

Průvodce připojením (pro digitální jednooké zrcadlovky)

Průvodce připojením (pro digitální jednooké zrcadlovky) SB7J01(1L)/ 6MB4121L-01 Průvodce připojením (pro digitální jednooké zrcadlovky) Cz Obsah Úvod...2 Rozhraní...2 Máte problémy s připojením?...2 Více informací k aplikaci SnapBridge...2 Potřebné vybavení...3

Více

RUN PROFILER CYCLING UŽIVATELSKÝ MANUÁL

RUN PROFILER CYCLING UŽIVATELSKÝ MANUÁL RUN PROFILER CYCLING UŽIVATELSKÝ MANUÁL 1 Obsah ZAČÍNÁME...... 3 VAŠE CYKLISTICKÁ KRABIČKA...3 K ČEMU JE TENTO NÁVOD... 3 NASTAVENÍ... 3 NASTAVTE SI SVÉ VLOŽKY...3 NASTAVTE SI VLOŽKY NA SVÉM CHYTRÉM TELEFONU...

Více

Chytré hodinky S9. Uživatelský manuál. Přečtěte si prosím tento manuál pozorně dříve, než začnete hodinky používat

Chytré hodinky S9. Uživatelský manuál. Přečtěte si prosím tento manuál pozorně dříve, než začnete hodinky používat Chytré hodinky S9 Uživatelský manuál Přečtěte si prosím tento manuál pozorně dříve, než začnete hodinky používat Upozornění: Není povoleno rozebírat hodinky či jakkoli zasahovat do jejich konstrukce. Vystavovat

Více

Spojte svůj domácí spotřebič s budoucností.

Spojte svůj domácí spotřebič s budoucností. Spojte svůj domácí spotřebič s budoucností. Stručný návod OT-Beileger_EU-DE_Siemens_V002_STAR_cs-CZ.indd 1 12.04.17 13:11 Ve vaší domácnosti právě začíná budoucnost! Jsme rádi, že používáte Home Connect

Více

Používateľská príručka

Používateľská príručka Používateľská príručka www.fitnessnaramky.sk 1 www.fitnessnaramky.sk 2 Displej ihealth Edge Zařízení ihealth Edge umí zobrazovat následující informace (na další obrazovku se posuváte poklepáním na displej):

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 35 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně

Více

Smart Watch Garett GV-08 návod

Smart Watch Garett GV-08 návod Smart Watch Garett GV-08 návod 1 1. Bezpečnost 1.1 Informace obsažené v této příručce mohou být změněny nebo aktualizovány bez oznámení 1.2 Nabíjejte hodinky po dobu nejméně 2 hodiny před použitím 1.3

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu

Více

SONOFF TH10 / TH Stáhněte aplikaci "ewelink". Vyhledejte "ewelink" v aplikaci APP Store pro verzi ios nebo verzi Google Play pro Android.

SONOFF TH10 / TH Stáhněte aplikaci ewelink. Vyhledejte ewelink v aplikaci APP Store pro verzi ios nebo verzi Google Play pro Android. SONOFF TH10 / TH16 Ahoj, vítám používání TH10 / TH16! Sono TH10 / TH16 dokáže sledovat teplotu a vlhkost v reálném čase pomocí ewelink. Existují dva parametry napájení: 10A nebo 16A. Podporuje přednastavení

Více

Aplikace insportline incondi

Aplikace insportline incondi Aplikace insportline incondi návod k obsluze Minimální požadavky aplikace Apple ios: verze OS 9.3+, kompatibilní se zařízeními iphone a ipad Android: verze OS 5.0+ (Lollipop), rozlišení minimálně 1280x720

Více

1. Stažení aplikace irunning do tabletu Aplikaci naleznete pod názvem [irunning+] na stránkách Google Play/iTune Store.

1. Stažení aplikace irunning do tabletu Aplikaci naleznete pod názvem [irunning+] na stránkách Google Play/iTune Store. APLIKACE IRUNNING+ 1. Stažení aplikace irunning do tabletu Aplikaci naleznete pod názvem [irunning+] na stránkách Google Play/iTune Store. 2. Propojení ovládacího panelu s tabletem 2.1 Operační systém

Více

gdmss Lite Android DVR Mobile Client Návod k obsluze aplikace

gdmss Lite Android DVR Mobile Client Návod k obsluze aplikace gdmss Lite Android DVR Mobile Client Návod k obsluze aplikace Pouze pro telefony se systémem Android Obsah 1. VŠEOBECNÉ INFORMACE... 3 1.1 Úvod... 3 1.2 Funkce... 3 1.3 Technické požadavky na provoz aplikace...

Více

O-SYNCE MOBILNÍ MANUAL S COACHSMARTEM V.1.3

O-SYNCE MOBILNÍ MANUAL S COACHSMARTEM V.1.3 O-SYNCE MOBILNÍ MANUAL S COACHSMARTEM V.1.3 1 35 OBSAH 1 COACHSMART 2 O-SYNCE MOBIL 3 DALŠÍ UŽIVATELSKÉ MOŽNOSTI 1.1 ÚVOD 2.1 INSTALACE APLIKACE 3.1 POUŽITÍ COACHSMARTU S JINÝMI ZAŘÍZENÍMI 1.2 ZOBRAZENÍ

Více

SP-1101W Skrátený inštalačný manuál

SP-1101W Skrátený inštalačný manuál SP-1101W Skrátený inštalačný manuál 06-2014 / v1.2 1 I. Informace o výrobku... 3 I-1. Obsah balení... 3 I-2. Přední panel... 3 I-3. Stav LED indikátoru... 4 I-4. Tlačítko stavu přepínače... 4 I-5. Typový

Více

JAK AKTUALIZOVAT APLIKACI E-PAY BY EDENRED

JAK AKTUALIZOVAT APLIKACI E-PAY BY EDENRED JAK AKTUALIZOVAT APLIKACI E-PAY BY EDENRED Postup aktualizace E-Pay by Edenred závisí na tom, zda máte zařízení, na kterém již byla aplikace předinstalována (pokračujete v návodu na kapitolu 2) nebo zda

Více

Úvod. Děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku Rollei! Před použitím zařízení, přečtěte si prosím pozorně tento návod.

Úvod. Děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku Rollei! Před použitím zařízení, přečtěte si prosím pozorně tento návod. Úvod Děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku Rollei! Před použitím zařízení, přečtěte si prosím pozorně tento návod. Pozor! 1.Tento výrobek je citlivé zařízení, zacházejte s ním opatrně. Chcete-li ochránit

Více

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové 1 5. 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

Full HD Wi-Fi kamerový modul AI-M002

Full HD Wi-Fi kamerový modul AI-M002 Full HD Wi-Fi kamerový modul AI-M002 Návod k obsluze Kontakt na dodavatele SHX Trading s.r.o. V Háji 15, Praha 7, 170 00 Tel: 244 472 125, e-mail: info@spyobchod.cz www.spyobchod.cz 1 Rychlý průvodce 1)

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM a paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM a paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 38 Základní nastavení telefonu Vložení SIM a paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky 3. Volání Nastavení

Více

1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID. 2. Internet. 3. Zabezpečení

1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID. 2. Internet. 3. Zabezpečení 1 z 23 Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu Zap./Vyp.

Více

Stručná příručka CJB1J10LCASA

Stručná příručka CJB1J10LCASA CJB1J10LCASA Stručná příručka Zařízení MOVEBAND Displej LED Poznámka: Náramek udržujte v čistotě. Při kontaktu se znečišťujícími látkami, například prachem či barvivem, můžou vzniknout na náramku skvrny,

Více

Nej.cz. Uživatelská příručka k interaktivní televizi

Nej.cz. Uživatelská příručka k interaktivní televizi Nej.cz Uživatelská příručka k interaktivní televizi 1 Obsah Označení interaktivních funkcí... 4 Zobrazení TV nabídky... 5 Nabídka EPG... 6 Hledání v TV archivu změna dne... 7 TV archiv / přetáčení / pozastavení...

Více

Aplikace NAM tracker pro ios. Příručka platí pro verzi NAM trackeru 1.1.0

Aplikace NAM tracker pro ios. Příručka platí pro verzi NAM trackeru 1.1.0 Příručka platí pro verzi NAM trackeru 1.1.0 Obsah: 1. K čemu je aplikace určena?....................................3 2. Přihlášení.............................................3 2.1. Seznam Objektů.........................................

Více

TouchGuard Online pochůzkový systém

TouchGuard Online pochůzkový systém TouchGuard Příprava telefonu a instalace aplikace Administrátorský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz

Více

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové 1 5. 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (Android)

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (Android) IRISPen Air 7 Stručná uživatelská příručka (Android) Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen Air TM 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením práce s tímto skenerem

Více

1. Základní nastavení tabletu Vložení SIM Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení tabletu Vložení SIM Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 37 Základní nastavení tabletu Vložení SIM Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do tabletu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky 3. Volání

Více

Smart Watch Garett GT 08. návod. Nezapomeňte si přečíst návod výrobku před použitím.

Smart Watch Garett GT 08. návod. Nezapomeňte si přečíst návod výrobku před použitím. Smart Watch Garett GT 08 návod Nezapomeňte si přečíst návod výrobku před použitím. 1 Upozornění před použitím: Standardy udržování náramku: ukazováček může být standardně vložen pod náramek hodinek; První

Více

NAS 232 Aplikace AiFoto pro mobilní zařízení. Správa fotografií na vašem NAS z mobilního zařízení

NAS 232 Aplikace AiFoto pro mobilní zařízení. Správa fotografií na vašem NAS z mobilního zařízení NAS 232 Aplikace AiFoto pro mobilní zařízení Správa fotografií na vašem NAS z mobilního zařízení A S U S T O R C O L L E G E CÍLE KURZU V tomto kurzu se naučíte: 1. Používat AiFoto pro správu fotografií

Více

Nastavení SMS a MMS imessage Nastavení tónů Nastavení MMS Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. Kontakty Kopírování

Nastavení SMS a MMS imessage Nastavení tónů Nastavení MMS Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. Kontakty Kopírování 1 5. 6. 7. 8. 9. Nastavení SMS a MMS imessage Nastavení tónů Nastavení MMS Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového

Více

Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA

Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA V Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA Obsah 1 Začínáme... 1 1.1 Vzhled... 1 1.2 Nabíjení tabletu a klávesnice... 3 1.3 Vložení karet microsd a SIM... 4 1.4 Připojení k přístupovému

Více

TABLET GOCLEVER TERRA 9o NÁVOD K OBSLUZE

TABLET GOCLEVER TERRA 9o NÁVOD K OBSLUZE TABLET GOCLEVER TERRA 9o NÁVOD K OBSLUZE NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM VÍCE INFORMACÍ O PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Před prvním použitím si prosím přečtěte pozorně tento návod k obsluze.

Více

Základní nastavení telefonu Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení SIM karty SMS a MMS Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS

Základní nastavení telefonu Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení SIM karty SMS a MMS Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS 1 5. 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení SIM karty SMS a MMS Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS Volání

Více

Použití Office 365 na telefonu s Androidem

Použití Office 365 na telefonu s Androidem Použití Office 365 na telefonu s Androidem Úvodní příručka Kontrola e-mailů Telefon s Androidem si můžete nastavit tak, aby odesílal a přijímal poštu z vašeho účtu Office 365. Kontrola kalendáře z libovolného

Více

Uživatelská příručka MotionX-365

Uživatelská příručka MotionX-365 Uživatelská příručka MotionX-365 MotionX-365 Široce využívaná a patentovaná senzorová technologie MotionX uvnitř vašich švýcarských chytrých hodinek sleduje vaši aktivitu a spánkové návyky. Informace o

Více

Dětská chůvička AI-IP020 se skrytou Full HD Wi-Fi kamerou

Dětská chůvička AI-IP020 se skrytou Full HD Wi-Fi kamerou Dětská chůvička AI-IP020 se skrytou Full HD Wi-Fi kamerou Návod k obsluze Kontakt na dodavatele SHX Trading s.r.o. V Háji 15, Praha 7, 170 00 Tel: 244 472 125, e-mail: info@spyobchod.cz www.spyobchod.cz

Více

Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod

Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod Únor 2016 Podporovaná mobilní zařízení Aplikace Novell Filr je podporována v následujících mobilních zařízeních: Telefony a tablety se systémem ios 8 novějším

Více

Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení

Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení 1 5. 6. 7. 8. Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení telefonu Zapnutí telefonu a PIN Vložení

Více

Propojte vaši pečicí troubu s budoucností. Návod k instalaci

Propojte vaši pečicí troubu s budoucností. Návod k instalaci Propojte vaši pečicí troubu s budoucností. Návod k instalaci Vítejte v chytré domácnosti! Blahopřejeme ke koupi nového chytrého spotřebiče, který změní váš všední den pomocí Home Connect.* Pomocí Home

Více

Skrytá Wi-Fi kamera v síťovém adaptéru HD 1080P Pro Wi-Fi AC

Skrytá Wi-Fi kamera v síťovém adaptéru HD 1080P Pro Wi-Fi AC Skrytá Wi-Fi kamera v síťovém adaptéru HD 1080P Pro Wi-Fi AC Návod k obsluze Kontakt na dodavatele SHX Trading s.r.o. V Háji 15, Praha 7, 170 00 Tel: 244 472 125, e-mail: info@spyobchod.cz www.spyobchod.cz

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL pro aplikaci ihc-mirf

INSTALAČNÍ MANUÁL pro aplikaci ihc-mirf INSTALAČNÍ MANUÁL pro aplikaci ihc-mirf /apps Obsah Úvod 3 Instalace aplikace do mobilního telefonu s IOS 3 Nastavení 4 Ovládání 12 Úvod Aplikace ihc-mirf (pro mobilní telefony s IOS) jsou určeny k pohodlnému

Více

XENGO. nová definice mobility UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PLUG&PLAY

XENGO. nová definice mobility UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PLUG&PLAY XENGO nová definice mobility UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PLUG&PLAY Obsah 1. Co si mám připravit pro rychlou instalaci terminálu XENGO? 3 2. Jak zapnout/vypnout terminál XENGO? 4 3. Jak nabíjet terminál XENGO?

Více

Základní nastavení telefonu Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení SIM karty SMS a MMS Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS

Základní nastavení telefonu Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení SIM karty SMS a MMS Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS 1 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení SIM karty SMS a MMS Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS Volání

Více

P ř e d s t a v e n í

P ř e d s t a v e n í P ř e d s t a v e n í Co je Huawei Color Band A1? Barevný a módní chytrý náramek, který má mnoho funkcí, včetně Monitoring aktivit Monitoring spánku UV monitoring Poskytuje přesné údaje o vašich aktivitách

Více

2. Internet. 1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 3. Zabezpečení

2. Internet. 1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 3. Zabezpečení Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu Zap./Vyp.

Více

Buďte motivováni. Buďte v pohybu. S přehledem.

Buďte motivováni. Buďte v pohybu. S přehledem. Buďte motivováni. Buďte v pohybu. S přehledem. DOBIJTE WAVE Je váš chytrý telefon kompatibilní? Podívejte se na www.ihealthlabs.com/support! APLIKACE Vyhledejte a stáhněte ihealth MyVitals z Apple App

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 42 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky 3.

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM a paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM a paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM a paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky 3. Volání Nastavení

Více

Registrace do systému AirKey

Registrace do systému AirKey AirKey První kroky Registrace do systému AirKey Na adrese https://airkey.evva.com klikněte na tlačítko Registrace do systému AirKey. Vyplňte pole formuláře. Pole označená symbolem * jsou povinná. Nezapomeňte

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO U6

Uživatelský manuál - základ PiPO U6 Uživatelský manuál - základ PiPO U6 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.2 a má čtyřjádobrý 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM a paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM a paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM a paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky 3. Volání Nastavení

Více

NIBE Uplink Uživatelská příručka

NIBE Uplink Uživatelská příručka NIBE Uplink Uživatelská příručka Obsah 1 Všeobecné Úrovně služby Požadavky 2 Registrace služby NIBE Uplink 3 Navigace na stránkách Moje systémy Software Nastavení účtu Odhlášení 1. Všeobecné Aplikace NIBE

Více

SP-1101W/SP-2101W Zkrácený Instalační Manuál

SP-1101W/SP-2101W Zkrácený Instalační Manuál SP-1101W/SP-2101W Zkrácený Instalační Manuál 05-2014 / v1.0 1 I. Informace o produktu I-1. Obsah balení Smart Plug Switch Zkrácený instalační manuál CD s rychlým instalačním průvodcem I-2. Přední panel

Více

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4.

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4. 1 z 34 Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení střediska

Více

Popis obrázku. Specifikace. Provoz

Popis obrázku. Specifikace. Provoz MANUAL 4. 2. 3. 6. 1. 5. 2 3 Popis obrázku 1. LED dioda dokovací stanice 2. Dokovací stanice 3. Nabíjecí konektor microusb 4. microusb kabel 5. Náramek 6. Dotykové tlačítko Vypnutí hodinek 1. Aktivujte

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 38 Základní nastavení telefonu Vložení SIM Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky 3. Volání

Více

ihealth AM3 snímač denní aktivity a kvality spánku - uživatelská příručka $

ihealth AM3 snímač denní aktivity a kvality spánku - uživatelská příručka $ ihealth AM3 snímač denní aktivity a kvality spánku Uživatelská příručka 1/7 Obsah manuálu Úvod! 3 Obsah balení a popis! 3 Začínáme! 3 Jak nosit snímač! 3 Nabíjení baterie! 4 Stáhněte aplikaci! 4 Vytvořte

Více

RYCHLÝ PRŮVODCE SYSTÉMEM NISSANCONNECT EV

RYCHLÝ PRŮVODCE SYSTÉMEM NISSANCONNECT EV RYCHLÝ PRŮVODCE SYSTÉMEM NISSANCONNECT EV Získejte ze svého elektromobilu Nissan co nejvíc se systémem NissanConnect EV. Podle následujících pokynů můžete ovládat svůj vůz přes počítač nebo chytrý telefon.

Více

3. Vložíte baterku. 4.

3. Vložíte baterku. 4. 1 z 34 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4.

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení střediska

Více

BonusDrive. Obrazový návod mobilní aplikace

BonusDrive. Obrazový návod mobilní aplikace BonusDrive Obrazový návod mobilní aplikace verze 1.1 5/2018 Úvod Mobilní aplikace BonusDrive je zdarma ke stažení v Google Play nebo App Store. Přihlášení Vítáme Vás v mobilní aplikaci pro klienty BonusDrive.

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN. 3. Volání Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do tabletu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Nastavení

Více

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (ios)

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (ios) IRISPen Air 7 Stručná uživatelská příručka (ios) Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen TM Air 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením práce s tímto skenerem a

Více

Návod na instalaci ERIE CONNECT TM APP erie water treatment Add-OM/TM-IQ-CS-Rev

Návod na instalaci ERIE CONNECT TM APP erie water treatment Add-OM/TM-IQ-CS-Rev CZ Návod na instalaci ERIE CONNECT TM APP Models: IQ-CS- 2018 erie water treatment Add-OM/TM-IQ-CS-Rev2018.08 OBSAH Obsah...Strana 2 Provozní podmínky & požadavky...strana 3 Elektronický ovládací panel...strana

Více

Provozní pokyny Průvodce Mopria

Provozní pokyny Průvodce Mopria Provozní pokyny Průvodce Mopria Pro bezpečné a správné použití si před použitím tohoto zařízení přečtěte "Bezpečnostní informace". OBSAH Úvod... 2 Význam symbolů... 2 Vyloučení odpovědnosti... 2 Přípravy...

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM a paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM a paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM a paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN 2. Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky 3. Volání Zap./Vyp.

Více

Průvodce pro přenos dat

Průvodce pro přenos dat Průvodce pro přenos dat (pro tonometr OMRON M6 Comfort IT a OMRON M3 IT) 1)Před prvním použití se musíte nejdříve zaregistrovat. 2)Přejděte na webovou stránku: http://bi-link.omron.com/home/landing 3)Zde

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3.

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. 1 z 35 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka WATCH ME Uživatelská příručka DIGITÁLNÍ PŘEHRÁVAČ MÉDIÍ Přehled funkcí Watch me je hodinkový Bluetooth přehrávač formátu MP3 s kapacitním dotykovým displejem, uživatel se může prsty dotknout ikony na obrazovce

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 36 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM a paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM a paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 41 Základní nastavení telefonu Vložení SIM a paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky 3. Volání Zap./Vyp.

Více