Ústav sociální péče Rokytnice, příspěvková organizace. V Ý R O Č N Í za rok 2007 Z P R Á V A

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ústav sociální péče Rokytnice, příspěvková organizace. V Ý R O Č N Í za rok 2007 Z P R Á V A"

Transkript

1 Ústav sociální péče Rokytnice, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í za rok 2007 Z P R Á V A

2 2 O b s a h 1. Úvod, kontaktní údaje Přehled o činnosti, organizační struktura Personální údaje Ekonomické ukazatele za rok Kontrolní činnost, sponzorské dary

3 3 1. Úvod, kontaktní údaje Název organizace: Ústav sociální péče Rokytnice, příspěvková organizace Sídlo organizace: Rokytnice, U rybníčka 1, PSČ Statutární zástupce: JUDr. Eva Fabová, ředitelka IČ: Zřizovatel: Olomoucký kraj, ul. Jeremenkova 40 a, Olomouci, PSČ Telefon: Fax: Ústav se nachází v budově renesančního zámku z roku 1591 obklopeném zámeckým parkem a zahradou v obci Rokytnice, vzdálené 7 km od okresního města Přerov. Areál zámku se svými částmi je kulturní památkou, zapsanou do seznamu kulturních památek v roce Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Základním předmětem činnosti organizace je poskytování sociálních služeb vymezených v 35, 48 a 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Jeho posláním je poskytovat celoročně domov těm spoluobčanům, jejichž schopnosti v oblasti osobní péče a péče o domácnost jsou sníženy, a o které jejich rodinní příslušníci nemohou z nejrůznějších důvodů pečovat sami. Cílem personálu je vytvoření dobrých podmínek pro život uživatelů při respektování lidské důstojnosti, jejich svobod a individualit. 2. Přehled o činnosti, organizační struktura Pro rok 2007 se stala symbolickou zásadní změna v systému poskytování sociálních služeb, v účinnost vstoupil zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Hlavním cílem našeho ústavu se stalo zkvalitňování sociálních služeb poskytovaných našim uživatelům v souladu s novou legislativou. Velký důraz byl kladen na snahu o začleňování obyvatel ústavu do přirozeného prostředí. Do praxe byla uvedena koncepce cvičných bytů v areálu zařízení byly vytvořeny 3 cvičné minibyty se společnou kuchyňkou a sociálním zařízením, které užívají partnerské dvojice s cílem postupné přípravy těchto uživatelů na samostatný život. V roce 2007 jsme se zaměřili na další rozšíření aktivizačních činností. Byla vybudována nová keramická dílna, dále tkalcovský ateliér, cvičná kuchyňka, kde se značná část uživatelů pravidelně zapojuje do přípravy různě složitých jídel atd. Prioritou se stalo zvyšování kvalifikace a kompetentnosti zaměstnanců. Naší snahou je zapojit obyvatele i do rozhodovacích procesů. V průběhu roku byl navýšen stav personálu o jednoho středního pracovníka, jednoho sociálního pracovníka, jednoho pracovníka sociálních služeb pro přímoobslužnou péči, čtyři uklízečky a jednu pradlenu.

4 4 Údaje o poskytovaných sociálních službách 1. Kapacita zařízení k počet uživatelů: 200 domovy pro osoby se zdravotním postižením 178 domovy pro seniory Přehled o pohybu uživatelů ve sledovaném roce domovy domovy uživatelé pro osoby se ZP pro seniory celkem stav k přijatí propuštění 1-1 zemřelí stav k Věková struktura uživatelů domovy domovy uživatelé pro osoby se ZP pro seniory celkem ve věku let 1 1 ve věku let 6 6 ve věku let ve věku let ve věku nad 80 let průměrný věk uživatelů 50,6 let Významné akce roku 2007: 9. ledna vystoupení divadelní skupiny z Přerova s pohádkou Jabloňová princezna 7. února kulturní vystoupení našich uživatelek pro Klub důchodců Rokytnice 14. února vystoupení iluzionistické skupiny Kouzlící klaun 2. března hudebně zábavné vystoupení členů skupiny Kondor 29. března velikonoční besídka 24. duben vystoupení skupiny Divadlo neslyšícího diváka 15. května výlet do ZOO Lešná 22. května účast na XV. Regionální speciální olympiádě v atletice Olomouc 24. května Májová veselice v ústavu spojená s tancem 26. května účast na Atletických přeborech Olomouckého kraje pro MP 8. června účast na VIII. ročníku Mosty července výlet na hrad Buchlov, zámek Buchlovice

5 5 31. července celoústavní Hry radosti a sportu spojené s opékáním kabanosu, hry 10. srpna účast na IX. Zámeckých zahradních slavnostech v ÚSP Nové Zámky 2. října účast na IX. Ročníku divadelního festivalu Divadelní Přerov října podzimní výlet do ZOO na Svatém Kopečku 16. října účast na 5. ročníku Národních her handicapovaných Brno října podzimní relaxační pobyt uživatelů ve Vizovicích 30. října účast na Sportovních hrách pro těžce mentálně postižené OK 5. listopadu - vystoupení zájezdové loutkové scény 9. listopadu vystoupení iluzionistické skupiny DUO LONGMARK 14. listopadu podzimní Kateřinská zábava v rokytnické sokolovně

6 6 28. listopadu Mikulášská besídka 1. prosince výstava prací našich uživatelů v Majetíně 5. prosince tradiční mikulášská nadílka 7. prosince návštěva galakoncertu nadace Genoservis 12. prosince účast na 0. ročníku Šipkování v ÚSP Dřevohostice 19. prosince vánoční besídka a nadílka Organizační struktura zařízení: Ředitelka správcová vrchní sestra vedoucí výchovy ekonomka, statutární zástupce mzdová účetní sociální pracovnice vedoucí kuchařka dělnice v staniční vychovatelky prádelně sestry krejčí sestry pracovnice soc. služeb údržbáři ošetřovatelky řidič pracovnice soc. služeb zahradníci uklízečky skladní potravin personalistka vyučené kuchařky pomocné kuchařky

7 7 3. Personální údaje Počty zaměstnanců v roce 2007 Struktura zaměstnanců Skutečnost fyzické osoby k Průměrný přepočtený evidenční stav 1-12/2007 Pracovníci v soc. službách 25 23,9 přímoobslužná činnost Pracovníci v soc. službách 3 3,0 zákl. vých. nepedag. činnost Vychovatelky 4 4,0 Sociální pracovnice 4 2,3 Všeobecné sestry 18 18,1 Ošetřovatelky 5 5,0 Administrativa 6 5,2 Dělnické profese 29 28,8 CELKEM 94 90,3 Celkový údaj o platech k Prostředky na platy zaměstnanců za 1 12/2007 Průměrný měsíční plat ,- Kč ,- Kč Vzdělávání zaměstnanců v roce 2007 Sociální pracovnice Vzdělávací agentura EDUPOL Olomouc, seminář Standardy kvality sociálních služeb a nová právní úprava v zákoně o sociálních službách prováděcích předpisech, lektor Bc. Sembdner Jan KÚ Olomouc VII. Setkání sekce sociálních pracovníků APSS, novela zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, nový zákon o životním a existenčním minimu, úhrady za základní činnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, Zlín, seminář Zákon o sociálních službách, lektor JUDr. Rážová. Aktuální informace o připrav. změnách, komentář k právní úpravě příspěvku na péči, komentář k podmínkám poskytování soc. služeb, prováděcí předpisy k z. o soc. sl Vzdělávací agentura EDUPOL Olomouc, seminář Zákon o soc. službách, lektor JUDr. Rážová, podmínky poskytování soc. služeb, uzavírání smluv úhrady za poskytované služby KÚ Olomouc VIII. Setkání sekce sociálních pracovníků APSS Pracovníci sociální péče

8 kurz Základy speciální pedagogiky na Pedagogické fakultě UP v Olomouci v rámci celoživotního vzdělávání rozšiřující kvalifikaci v oblasti speciální pedagogiky organizovaném jako součást ESF. Kurz byl realizován formou šesti lekcí a zaměřen na základy speciální pedagogiky, na oblast komunikace a na sféru poradenských služeb pro osoby se specifickými potřebami, rozšíření povědomí o tendencích rovnoprávného postavení a rovných příležitostí jedinců se zdravotním postižením. Kurz absolvovaly s osvědčením 4 vychovatelky Asociace pedagogických pracovníků v ÚSP Šternberk (4 vychovatelky, 1 pracovník soc. péče nepedagogická činnost) školení pracovní terapie v dílně na výrobu svíček ve Šternberku (2 vych.) kvalifikační kurz Pracovník v sociálních službách v Domově Větrný mlýn Skalička, CC Systém, a.s., Krajský vzdělávací institut Zlín (1 pracovník soc. péče přímá obslužná činnost) Administrativní pracovníci seminář ANAGU Olomouc Nový zákoník práce a doprovodné zákony (personální), lektor JUDr. Bořivoj Šubrt seminář Olomouc Aktuální problematika účetnictví v PO (ekonomka) Vzdělávací agentura VIA HUMANA Brno Seminář účetních a ekonomů domovů pro seniory, domovů pro osoby se ZP a městských správ sociálních služeb (ekonomka) setkání účetních-ekonomů APSS Olomouckého kraje v DPS sv. Anny Velká Bystřice (ekonomka) - Problematika vyúčtování státních dotací, audity, termíny podání nových žádostí o dotace na rok seminář ANAGU Olomouc Personální agenda a personální administrativa (personální) Vzdělávací agentura VIA HUMANA Brno Seminář účetních a ekonomů domovů pro seniory, domovů pro osoby se ZP a městských správ sociálních služeb (ekonomka) Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, pobočka Zlín - seminář Organizace a řízení ústavní sociální péče (ředitelka), lektor Ing. Vojnar setkání účetních-ekonomů APSS Olomouckého kraje v DPS sv. Anny Velká Bystřice (ekonomka) problematika rozpočtu a financování sociálních služeb, problematika vyúčtování státních dotací za rok 2007 Zdravotničtí pracovníci Péče o pacienty s onemocněním srdce, Zdrav. škola Hranice (3 pracovnice) Duševní hygiena potřeba nás všech, Zdrav. škola Hranice (2 pracovnice) Lékařská fakulta UP Olomouc - Konference o Huntingtonově chorobě (6 pracovníků) Ortopedie stále žádanější obor (2 pracovnice) DD Tovačov seminář Specifika úrazů v geriatrii (6 pracovníků) DD Radkova Lhota Péče o uživatele s demencí (2 pracovnice) ÚSP Rokytnice seminář Lymfodrenáž (20 pracovníků) Žena s gynekol. chorobami (1 pracovnice)

9 9 4. Ekonomické ukazatele za rok 2007 ROZVAHA BILANCE

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

15 15

16 16 Plnění závazných ukazatelů v Kč Závazný ukazatel Schválený Upravený Skutečnost Limit mzdových prostředků. Neinvestiční příspěvek (odpisy) Odvody příspěvkové organizace Hospodářský výsledek vyrovnaný nebo zlepšený Finanční a peněžní fondy Fond Stav k Stav k Fond odměn , ,00 FKSP , ,82 Fond rezervní , ,71 Fond investiční , ,44 Investiční akce V roce 2007 byl investiční fond čerpán na: - nákup zažehlovacího lisu na značení prádla - nákup myčky podložních mís - stavební úpravy pro vybudování místnosti bezpečného pobytu při výskytu problémového chování u uživatelů s mentální retardací - dofinancování pořízení osobního automobilu - nákup elektrické pánve do stravovacího provozu - nákup kuchyňského robotu do stravovacího provozu - nákup chladícího boxu pro infekční materiál - nákup docházkového a přístupového systému - vybudování keramické dílny úpravou stávajících nevyužitých prostor objektu 5. Kontrolní činnost, sponzorské dary Ve dnech byla v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, provedena Krajským úřadem Olomouckého kraje kontrola hospodaření s veřejnými prostředky. Kontrola byla zaměřena na dodržování obecně závazných právních předpisů upravujících hospodaření příspěvkových organizací, hospodaření s přidělenými finančními prostředky a zavedení vnitřního kontrolního systému, jeho funkčnost z pohledu vytvořených podmínek pro hospodárné, efektivní a účelné vynakládání veřejných prostředků.

17 17 Dne byla v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, provedena kontrola Krajskou hygienickou stanicí, územním pracovištěm Přerov. Kontrola byla zaměřena na provozní hygienu, stavebně technický stav, datum použitelnosti potravin, doklady o původu potravin, technologický postup přípravy a rozvozu pokrmů, doklady o sanitaci, školení personálu. V roce 2007 obdržel ústav dary od následujících sponzorů: Hartmann-Rico, a. s., Veverská Bitýška Linet spol. s. r. o., Želevčice Lékárna U Nádraží, Brodek u Přerova PROMA REHA s. r. o., Česká Skalice Medik Styl, a. s., Brno Gastro instant, spol s r. o., Kouřim p. Irena Bendová, Rokytnice YARO Ing. Šašinka, Uherský Ostroh Miroslav Vrtěl, Kroměříž V Rokytnici JUDr. Eva Fabová