Návod k použití. Násadce bez osvětlení HE-43 / HE-43 T. Kolénkové násadce bez osvětlení WE-56, WE-57, WE-66 WE-56 T, WE-57 T, WE-66 T

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k použití. Násadce bez osvětlení HE-43 / HE-43 T. Kolénkové násadce bez osvětlení WE-56, WE-57, WE-66 WE-56 T, WE-57 T, WE-66 T"

Transkript

1 Návod k použití Násadce bez osvětlení HE-43 / HE-43 T Kolénkové násadce bez osvětlení WE-56, WE-57, WE-66 WE-56 T, WE-57 T, WE-66 T

2 Obsah Symboly V návodu k použití (4), na násadci/kolénkovém násadci / na obalu (5) 1. Úvod Bezpečnostní pokyny Všeobecné informace (10 11), externí zásobování chladicím médiem (12) 3. Popis výrobku Násadec (13), kolénkový násadec (14) 4. Uvedení do provozu připojení/odpojení Násadec/kolénkový násadec (15), sprejová úchytka / hadice chladicího média (16) 5. Uvedení do provozu výměna rotačního nástroje Rotační nástroje (17), násadec (18 21), kolénkový násadec (22 23), zkušební chod (24) 2

3 6. Hygienická údržba a péče Všeobecné informace (25 27), prvotní dezinfekce (28), ruční čištění (29 31), ruční dezinfekce (32), strojové čištění/dezinfekce/promazání (33 34), promazání (35 38), Sterilizace a skladování (39 40) 7. Údržba Výměna hlavy kolénkového násadce (41 42) 8. Příslušenství a náhradní díly společnosti W&H Technické údaje Všeobecné informace (45), násadec (46), kolénkový násadec (47) 10. Recyklace a likvidace...48 Záruční list...49 Autorizovaní servisní partneři společnosti W&H

4 Symboly v návodu k použití VAROVÁNÍ! (činnosti, při nichž může dojít ke zranění) POZOR! (při nedodržení těchto pokynů může dojít k poškození zařízení) Všeobecná vysvětlení, bez rizika pro člověka a bez rizika materiálních škod Nelikvidujte společně s komunálním odpadem 4

5 Symboly na násadci/kolénkovém násadci / na obalu CE 0297 od výrobce Lze termodezinfikovat REF SN Objednací číslo Výrobní číslo Data Matrix Code, slouží k identifikaci výrobku, např. při provádění hygieny a péče Sterilizovatelné do uvedené teploty Datum výroby Kontrolní značka UL schválení komponent pro Kanadu a USA 5

6 1. Úvod Ve strategii jakosti společnosti W&H je na prvním místě spokojenost zákazníka. Tento výrobek společnosti W&H byl vyvinut, vyroben a testován v souladu s platnými ustanoveními zákona a norem. Pro Vaši bezpečnost a bezpečnost Vašich pacientů Před prvním použitím si přečtěte návod k použití. Je zde vysvětlena manipulace s Vaším výrobkem a také jsou zde pokyny pro bezporuchové, hospodárné a bezpečné ošetření. Předpokládané použití Dentální násadec/kolénkový násadec je určen pro následující účely: odstraňování kariézního materiálu, preparace kavit a korunek, odstraňování výplní, finalizace a leštění povrchu zubů a náhrad. 6

7 Nesprávné použití může násadec / kolénkový násadec poškodit a v důsledku toho může představovat riziko i nebezpečí pro pacienta, uživatele a třetí osoby. Kvalifikace uživatele Při projektování a vývoji dentálního násadce/kolénkového násadce jsme vycházeli z cílové skupiny zubních lékařů/ lékařek, dentálních hygienistů/hygienistek, odborníků v zubních ordinacích (profylaxe) a zubních sester. Výroba podle směrnice EU Násadec/kolénkový násadec je zdravotnickým prostředkem podle směrnice EU 93/42/EHS. 7

8 Odpovědnost výrobce Výrobce lze činit odpovědným za vlivy na bezpečnost, spolehlivost a výkon násadce/kolénkového násadce pouze při dodržování následujících pokynů: > Násadec/kolénkový násadec je třeba používat v souladu s tímto návodem k použití. > Měnit se smí pouze komponenty schválené výrobcem (hlava kolénkového násadce). > Změny nebo opravy smí provádět pouze autorizovaný servisní partner společnosti W&H (viz strana 51). 8

9 Odborné použití Tento násadec/kolénkový násadec je určen výhradně k odbornému použití ve stomatologii v souladu s platnými předpisy o bezpečnosti práce, předpisy o prevenci nehodovosti a při dodržení tohoto návodu k použití. Přípravu a údržbu násadce/kolénkového násadce smí provádět pouze osoby poučené o ochraně proti infekci, o vlastní ochraně a o ochraně pacienta. Nesprávné použití (např. nedostatečná hygiena a péče), nedodržení našich pokynů nebo použití příslušenství a náhradních dílů neschválených společností W&H, povede ke ztrátě záruky a ostatních nároků. Servis V případě provozních závad se ihned obraťte na autorizovaného servisního partnera společnosti W&H (viz strana 51). Opravy smí provádět pouze autorizovaný servisní partner společnosti W&H. 9

10 2. Bezpečnostní pokyny všeobecně 10 > Provoz násadce/kolénkového násadce je přípustný pouze na zubních soupravách splňujících normy IEC (EN ) a IEC (EN ). > Před každým použitím násadec/kolénkový násadec zkontrolujte, zda není poškozený nebo zda na něm nejsou uvolněné součásti. > V případě poškození násadec/kolénkový násadec nepoužívejte. > Nikdy netiskněte tlačítko kolénkového násadce během používání nebo při doběhu. > Připojení násadce/kolénkového násadce provádějte pouze při zastaveném motoru. > Před každým použitím proveďte zkušební chod. > Zamezte přehřátí ošetřovaného místa. > Nepoužívejte násadec/kolénkový násadec při poranění měkkých tkání v ústní dutině. Tlakem vzduchu se mohou do tkáně dostat septické látky, které mohou způsobit embólii. > Nedotýkejte se vrcholem násadce měkkých tkání (nebezpečí popálení)! > Nedotýkejte se hlavou kolénkového násadce měkkých tkání (nebezpečí popálení zahřátým tlačítkem).

11 Hygiena a péče před prvním použitím Násadec/kolénkový násadec je dodáván vyčištěný a zatavený do polyetylenové fólie. > Promažte násadec/kolénkový násadec. > Sterilizujte násadec/kolénkový násadec, doraz vrtáčku, závitový kolík a příslušenství (sprejová úchytka, čistič trysek, hadice chladicího média). > Promazání strana 35 > Sterilizace strana 39 11

12 2. Bezpečnostní pokyny externí zásobování chladicím médiem Sprejová úchytka / hadice chladicího média (příslušenství) > Jednou denně spouštějte proplachovací funkci zubní soupravy. > Vždy zajistěte správné provozní podmínky a funkci chladicího média. > Vždy zajistěte dostatek vhodného chladicího média a přiměřené odsávání. > Při výpadku zásobování chladicím médiem násadec/kolénkový násadec okamžitě vypněte. 12

13 3. Popis výrobku násadec Vrchol násadce Upínací kroužek Plášť k uchopení Doraz vrtáčku Závitový kolík Příslušenství Externí zásobování chladicím médiem Sprejová úchytka Hadice chladícího média i Čistič trysek 13

14 3. Popis výrobku kolénkový násadec Hlava kolénkového násadce Tlačítko Plášť k uchopení Příslušenství Externí zásobování chladicím médiem Sprejová úchytka Hadice chladícího média Čistič trysek 14

15 4. Uvedení do provozu připojení/odpojení Násadec/kolénkový násadec Připojení a odpojení násadce/ kolénkového násadce neprovádějte během provozu! Připojte násadec/kolénkový násadec na motor. Zkontrolujte pevné usazení na motoru. nebo Odpojte násadec/kolénkový násadec axiálním tahem nebo stisknutím pojistky. 15

16 4. Uvedení do provozu připojení/odpojení externího zásobování chladicím médiem Sprejová úchytka / hadice chladicího média (příslušenství) Připojte sprejovou úchytku. Nasaďte hadici chladicího média na trubku chladicího média sprejové úchytky. nebo Sejměte sprejovou úchytku. Sejměte hadici chladicího média. 16

17 5. Uvedení do provozu výměna rotačního nástroje Rotační nástroje > Používejte pouze bezchybné rotační nástroje, jejichž hřídele splňují požadavky normy ISO Dodržujte pokyny výrobce. > Nasazujte rotační nástroj pouze, když je násadec/kolénkový násadec vypnutý. > Nikdy nesahejte na rotační nástroj, pokud je v chodu nebo pokud ještě dobíhá. > Nikdy netiskněte tlačítko kolénkového násadce během používání nebo při doběhu. To by vedlo k uvolnění rotačního nástroje resp. k zahřívání tlačítka (nebezpečí úrazu). 17

18 Násadec > Vrtáček na násadci > Průměr držadla nástroje 2,35 mm Otevření upínacího systému: Upínacím kroužkem otočte doleva Zavření upínacího systému: Upínacím kroužkem otočte doprava Otevřete upínací systém. Zasuňte rotační nástroj až na doraz. Zavřete upínací systém. 18

19 Axiálním tahem se ujistěte, zda nástroj pevně drží. nebo Otevřete upínací systém. Vyjměte rotační nástroj. 19

20 Násadec > Vrtáček na kolénkovém násadci > Průměr držadla nástroje 2,35 mm Otevření upínacího systému: Upínacím kroužkem otočte doleva Zavření upínacího systému: Upínacím kroužkem otočte doprava Otevřete upínací systém. Nasaďte doraz vrtáčku. Zasuňte rotační nástroj až na doraz. Zavřete upínací systém. 20

21 Axiálním tahem se ujistěte, zda nástroj pevně drží. nebo Otevřete upínací systém. Vyjměte rotační nástroj. Našroubujte závitový kolík do dorazu vrtáčku. Vytáhněte doraz vrtáčku. 21

22 Kolénkový násadec WE-57 / WE-57 T > Průměr držadla nástroje 1,6 mm Nasaďte rotační nástroj. Stiskněte tlačítko a zároveň nasuňte rotační nástroj až na doraz (a). Tahem ve směru osy se ujistěte, zda nástroj pevně drží. nebo Stiskněte tlačítko a sejměte rotační nástroj. 22

23 Kolénkový násadec WE-56 / WE-56 T / WE-66 / WE-66 T > Průměr držadla nástroje 2,35 mm Zasuňte rotační nástroj až na doraz (a). Stiskněte tlačítko a otáčejte rotačním nástrojem dokud nezaklapne (b). Tahem ve směru osy se ujistěte, zda nástroj pevně drží. nebo Stiskněte tlačítko a sejměte rotační nástroj. 23

24 Zkušební chod Nedržte násadec/kolénkový násadec ve výšce očí! > Nasaďte rotační nástroj. > Zapněte násadec/kolénkový násadec. V případě provozních závad (např. vibrace, neobvyklé zvuky, zahřívání / při používání externího zásobování chladicím médiem: výpadek chladiva, netěsnost) ihned násadec/kolénkový násadec vypněte a obraťte se na autorizovaného servisního partnera společnosti W&H (viz strana 51). 24

25 6. Hygiena a péče všeobecné informace Dodržujte směrnice, normy a postupy pro čištění, dezinfekci a sterilizaci, které jsou platné v zemi použití. > Násadec/kolénkový násadec lze připravit ručně nebo strojově. > Používejte ochranný oděv. > Odpojte násadec/kolénkový násadec od motoru. > Vyjměte rotační nástroj. Při použití externího zásobování chladicím médiem > Sejměte sprejovou úchytku. > Sejměte hadici chladicího média. 25

26 Násadec/kolénkový násadec > Čistěte a dezinfikujte násadec/kolénkový násadec okamžitě po každém ošetření za účelem odstranění případných zbytků tekutin (např. krve, slin atd.), které by mohly proniknout dovnitř a usazovat se ve vnitřních částech. > Po ručním čištění, dezinfekci a promazání je třeba provést konečnou tepelnou dezinfekci (nebalené) nebo sterilizaci (ve stavu zabalení) v parním sterilizátoru třídy B nebo S (v souladu s normou EN 13060). > Po ručním nebo strojovém čištění, dezinfekci a promazání násadec/kolénkový násadec vysterilizujte. Doraz vrtáčku / závitový kolík > Po ručním nebo strojovém čištění a dezinfekci doraz vrtáčku a závitový kolík vysterilizujte. 26

27 Externí zásobování chladicím médiem Čistič trysek (příslušenství) > Čistěte a dezinfikujte čistič trysek v ultrazvukové nebo dezinfekční lázni. > Po ručním čištění a dezinfekci čistič trysek vysterilizujte. Sprejová úchytka / hadice chladicího média (příslušenství) > Sprejovou úchytku lze čistit v ultrazvukové lázni. > Po ručním nebo strojovém čištění a dezinfekci sprejovou úchytku vysterilizujte. > Po ručním čištění hadici chladicího média vysterilizujte. 27

28 Prvotní dezinfekce > Při silném znečištění předčistěte pomocí dezinfekčních kapesníčků. Používejte pouze dezinfekční prostředky, které na sebe neváží bílkoviny. 28

29 Ruční, vnější/vnitřní čištění Násadec / kolénkový násadec / doraz vrtáčku / závitový kolík / sprejová úchytka (příslušenství) Opláchněte a okartáčujte demineralizovanou vodou (< 38 C). Odstraňte případné zbytky tekutin (otřete savým hadříkem, osušte proudem stlačeného vzduchu). Nevkládejte násadec/kolénkový násadec do dezinfekčního roztoku, ani do ultrazvukové lázně! 29

30 Ruční, vnější/vnitřní čištění Hadice chladicího média (příslušenství) Propláchněte demineralizovanou vodou (< 38 C). Odstraňte případné zbytky tekutin stlačeným vzduchem. 30

31 Vyčištění externích trubek chladicího média Sprejová úchytka (příslušenství) Čističem trysek opatrně vyčistěte výstupní otvory a odstraňte z nich nečistoty a usazeniny. Vzduchovou pistolí profoukněte výstupní otvory. Při ucpání výstupních otvorů se obraťte na autorizovaného servisního partnera společnosti W&H (viz strana 51). 31

32 Ruční dezinfekce Společnost W&H doporučuje dezinfekci otřením. > Používejte pouze takové dezinfekční prostředky, které neobsahují chlór a jsou certifikované oficiálně uznávanými institucemi. > Při použití dezinfekčního prostředku dodržujte pokyny výrobce. 32

33 Násadec/kolénkový násadec Strojové čištění uvnitř a vně, promazání Společnost W&H doporučuje strojové čištění a promazání pomocí přístroje W&H Assistina 3x3. > Dodržujte pokyny v návodu k použití přístroje Assistina. Násadec HE-43 / kolénkový násadec WE-56 / WE-57 / WE-66 / sprejová úchytka (příslušenství) Strojové, vnější/vnitřní čištění a dezinfekce Násadec/kolénkový násadec/sprejovou úchytku lze čistit a dezinfikovat v termodezinfektoru. > Pro přípravu sprejových úchytek použijte sadu adaptérů W&H pro termodezinfektor. > Dodržujte pokyny výrobců přístrojů, čisticích a oplachovacích prostředků. > Dbejte na to, aby byly násadec/kolénkový násadec/sprejová úchytka po termodezinfekci zcela vysušené uvnitř i zvnějšku. Odstraňte případné zbytky tekutin stlačeným vzduchem. > Ihned po termodezinfekci suchý násadec/kolénkový násadec promažte. 33

34 Strojové čištění a dezinfekce sprejové úchytky (příslušenství) Použijte sadu adaptérů W&H REF pro termodezinfektor. Našroubujte adaptér společnosti W&H do adaptéru lišty injektoru. Našroubujte meziadaptér W&H na adaptér W&H. Ohrňte silikonovou hadici W&H přes meziadaptér W&H. Připojte sprejovou úchytku do silikonové hadice W&H. 34

35 Denní promazání Pomocí servisního oleje W&H Service Oil F1, MD-400 > Dodržujte pokyny na spreji s olejem a obalu. nebo Pomocí přístroje W&H Assistina > Viz návod k použití přístroje W&H Assistina. Doporučené cykly péče > Bezpodmínečně po každém vnitřním čištění > Před každou sterilizací nebo > Po 30 minutách provozu resp. alespoň 1x denně 35

36 Kolénkový násadec WE-57 / WE-57 T Každotýdenní promazání upínacího systému Pomocí servisního oleje W&H Service Oil F1, MD-400 > Nasaďte rozprašovací hlavu, REF , na nádobku spreje. > Kolénkový násadec pevně přidržte. > Pevně zatlačte špičku rozprašovací hlavy do upínacího systému. > Stříkejte cca 1 sekundu. nebo 36

37 Přístrojem W&H Assistina 301 > Připojte adaptér REF na připojovací držák. Výstupní otvor směřuje dolů. > Kolénkový násadec s upínacím systémem zatlačte směrem nahoru do adaptéru. > Zapněte přístroj Assistina. > Přitlačte upínací systém zhruba na cca 10 sekund na adaptér. > Sejměte kolénkový násadec z adaptéru. > Zavřete kryt přístroje Assistina a nechte proběhnout zbytek cyklu péče (cca 25 sekund). 37

38 Zkušební chod po promazání Nasměrujte násadec vrcholem násadce, kolénkový násadec hlavou dolů. Zapněte násadec/kolénkový násadec na 30 sekund za účelem odstranění přebytečného oleje. Zapněte pokud možno s co nejnižším počtem otáček pohonu a během 5 až 10 sekund je zvyšte na maximální počet otáček. Pokud z nástroje stále vycházejí nečistoty, celý postup hygieny a péče zopakujte. Otřete násadec / kolénkový násadec celulózou nebo měkkým hadříkem. 38

39 Sterilizace a skladování Při použití externího zásobování chladicím médiem > Před sterilizací stáhněte sprejovou úchytku a hadici chladicího média z násadce/kolénkového násadce. > Před sterilizací vyčistěte a vydezinfikujte sprejovou úchytku a hadici chladicího média. > Vysterilizujte sprejovou úchytku a hadici chladicího média. Společnost W&H doporučuje sterilizaci v souladu s normou EN 13060, třídy B. > Dodržujte pokyny výrobce přístroje. > Před sterilizací vyčistěte, vydezinfikujte a promažte násadec/kolénkový násadec. > Násadec/kolénkový násadec a příslušenství zatavte do obalu na sterilní nástroje v souladu s normou EN > Dbejte na to, abyste vyjímali pouze suché sterilní nástroje. > Po sterilizaci uchovávejte na bezprašném a suchém místě. 39

40 Norma ISO /ISO předepisuje trvanlivost minimálně 250 sterilizačních cyklů. U násadce/kolénkového násadce od společnosti W&H doporučujeme provádět pravidelný servis po sterilizacích nebo po jednom roce. Schválený postup sterilizace Dodržujte směrnice, normy a postupy platné v zemi použití. > Sterilizace vodní párou třídy B ve sterilizátorech, v souladu s normou EN Doba sterilizace minimálně 3 minuty při teplotě 134 C nebo > Sterilizace vodní párou třídy S ve sterilizátorech, v souladu s normou EN Sterilizace násadců/kolénkových násadců musí být výslovně povolena výrobcem sterilizátoru. Doba sterilizace minimálně 3 minuty při teplotě 134 C 40

41 7. Údržba výměna hlavy kolénkového násadce > V případě poškození kolénkový násadec nepoužívejte. > Poškozenou hlavu kolénkového násadce okamžitě vyměňte. > Použijte sadu nástrojů REF (příslušenství). > Použijte stranu klíče s potiskem «W&H ISO». Hlavu kolénkového násadce zatlačte do držáku. Zastrčte klíč do otvoru krytu rukojeti. 41

42 Odšroubujte kryt rukojeti z hlavy kolénkového násadce. Do držáku vložte novou hlavu kolénkového násadce. Na novou hlavu kolénkového násadce našroubujte kryt rukojeti. Zastrčte klíč do otvoru krytu rukojeti. Utáhněte hlavu kolénkového násadce klíčem. > Proveďte zkušební chod. > Zopakujte celý postup hygieny a péče. 42

43 8. Příslušenství a náhradní díly od společnosti W&H Používejte výhradně originální příslušenství a náhradní díly od společnosti W&H nebo příslušenství schválené společností W&H. Dodavatelé: partneři W&H 301 Přístroj Assistina Adaptér Assistina pro upínací systém Přístroj Assistina 3x2 (MB-200) Přístroj Assistina 3x3 (MB-300) Servisní olej Service Oil F1, MD-400 (6 pcs) Rozpraš. hlava s rozpraš. adaptérem Rozprašovací hlava se sprejovým adaptérem pro upínací systém Sada adaptérů pro termodezinfektor 43

44 Doraz vrtáčku Závitový kolík Hlava kolénkového násadce pro WE Hlava kolénkového násadce pro WE Hlava kolénkového násadce pro WE Sada nástrojů na výměnu hlav kolénkových násadců: Klíč, držák Sprejová úchytka se 3 hadicemi pro chladicí médium a čističem trysek pro násadce Sprejová úchytka se 3 hadicemi pro chladicí médium a čističem trysek pro kolénkové násadce 44

45 9. Technické údaje všeobecné informace min-1 (otáček za minutu) Teplotní údaje Teplota násadce/kolénkového násadce na straně obsluhy: maximálně 55 C Teplota násadce/kolénkového násadce na straně pacienta: maximálně 50 C Teplota pracovní části (rotačního nástroje): max. 41 C Fyzikální vlastnosti Teplota při skladování a přepravě: -40 C až +70 C Vlhkost vzduchu při skladování a přepravě: 8 % až 80 % (relativní), bez kondenzace Teplota při provozu: +10 C až +35 C Vlhkost vzduchu při provozu: 15 % až 80 % (relativní), bez kondenzace 45

46 46 Násadec HE-43 / HE-43 T Převodový poměr 1:1 Vnější průměr krytu rukojeti (mm) 20 / 18 Přípojka motoru dle normy ISO 3964 Maximální otáčky pohonu (min -1 ) Rotační nástroje Průměr držadla nástroje ISO (mm) 2,35 Maximální přípustná délka pro vrtáček na násadci Minimální délka upnutí vrtáčku na násadci Maximální přípustná délka vrtáčku na kolénkovém násadci Minimální délka upnutí vrtáčku na kolénkovém násadci s dorazem vrtáčku (mm) (mm) 50* na doraz 34* na doraz * Při použití delších rotačních nástrojů je třeba, aby uživatel správnou volbou provozních podmínek zajistil, aby nedošlo k ohrožení uživatele, pacientů nebo dalších osob.

47 Kolénkový násadec WE-56 / WE-56 T WE-57 / WE-57 T WE-66 / WE-66 T Převodový poměr 1:1 1:1 4:1 Vnější průměr krytu rukojeti (mm) 20 / / / 18 Přípojka motoru dle normy ISO 3964 Maximální otáčky pohonu (min-1) Rotační nástroje Průměr držadla nástroje ISO (mm) 2,35 1,6 2,35 Maximální přípustná délka vrtáčku (mm) 34* 25* 34* Minimální délka upnutí se zaklapnutím na doraz se zaklapnutím * Při použití delších rotačních nástrojů je třeba, aby uživatel správnou volbou provozních podmínek zajistil, aby nedošlo k ohrožení uživatele, pacientů nebo dalších osob. 47

48 10. Recyklace a likvidace Recyklace Společnost W&H cítí mimořádnou odpovědnost za životní prostředí. Násadec/kolénkový násadec, stejně jako obal, je koncipován tak, aby byl co nejšetrnější k životnímu prostředí. Likvidace násadce/kolénkového násadce > Dodržujte příslušné zákony, směrnice, normy a předpisy, které jsou platné ve Vaší zemi a týkají se likvidace. > Přesvědčte se, že díly nejsou při likvidaci kontaminovány. Likvidace obalového materiálu Obalové materiály jsou vybírány s ohledem na šetrnost k životnímu prostředí a technická hlediska likvidace a proto jsou recyklovatelné. Nepotřebné obalové materiály odevzdejte do sběru. Přispějete tím k opětovnému využití surovin a k omezení množství odpadu. 48

49 Záruční list Tento výrobek společnosti W&H byl vyroben s nejvyšší péčí špičkovými odborníky. Bezchybný provoz zaručuje široký rozsah testů a kontrol. Záruka může být uznána, pouze pokud byly dodrženy všechny provozní podmínky a pokyny uvedené v návodu k použití. Společnost W&H jako výrobce odpovídá za vady materiálu a výrobní závady vzniklé po dobu trvání záruky 12 měsíců od data zakoupení. Nepřebíráme zodpovědnost za poškození způsobené nesprávným užíváním nebo opravou třetí osobou, která nebyla autorizována společností W&H! Záruční nároky uplatňujte, při předložení dokladu o zakoupení, u svého dodavatele nebo u autorizovaného servisního partnera společnosti W&H. Provedení záručního výkonu neprodlužuje záruku ani záruční lhůtu. Záruka 12 měsíců

50

51 Autorizovaní servisní partneři společnosti W&H Navštivte společnost W&H na internetu na V sekci»service«(servis) naleznete nejbližšího autorizovaného servisního partnera společnosti W&H. Pokud nemáte přístup na internet, kontaktujte prosím: W&H Austria GmbH, Ignaz-Glaser-Straße 53, 5111 Bürmoos, Austria t , f , 51

52 Výrobce W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH Ignaz-Glaser-Straße 53, 5111 Bürmoos, Austria t , f wh.com Form-Nr ACZ Rev. 002 / Změny vyhrazeny

HM-843 Mixér Návod k obsluze

HM-843 Mixér Návod k obsluze HM-843 Mixér Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě

Více

NÁVOD K OBSLUZE PARNÍ ČISTIČ ALF FORCE SPEEDY. Obecně - Opatření

NÁVOD K OBSLUZE PARNÍ ČISTIČ ALF FORCE SPEEDY. Obecně - Opatření NÁVOD K OBSLUZE PARNÍ ČISTIČ ALF FORCE SPEEDY Obecně - Opatření Než zapnete přístroj poprvé, přečtěte si tyto pokyny a uschovejte je pro budoucí použití Tento spotřebič je určena výhradně pro použití v

Více

Vaše bezpečnost a bezpečnost dalších osob je velmi důležitá.

Vaše bezpečnost a bezpečnost dalších osob je velmi důležitá. rychlovarná konvice - NÁVOD NA POUŽITÍ Obsah BEZPEČNOST rychlovarné konvice Důležité bezpečnostní pokyny... 5 Elektrotechnické požadavky... 7 Likvidace elektrického odpadu... 7 POPIS SOUČÁSTÍ A FUNKCÍ

Více

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a Leica IP S, V 1.9 RevD, česky 05/2013 2013-01

Více

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny - Pro zamezení poruch si tento

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz

Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz Obsah: Bezpečnostní pokyny... 2 Předpisy... 2 Způsob používání zařízení... 2 Popis symbolů... 2 1 Všeobecné pokyny... 4 2

Více

HQ6849 ENGLISH 4 POLSKI 13 ROMÂNĂ 23 РУССКИЙ 33 ČESKY 44 MAGYAR 53 SLOVENSKY 63 УКРАЇНСЬКІЙ 72 HRVATSKI 83 EESTI 92 LATVISKI 101 LIETUVIŠKAI 111

HQ6849 ENGLISH 4 POLSKI 13 ROMÂNĂ 23 РУССКИЙ 33 ČESKY 44 MAGYAR 53 SLOVENSKY 63 УКРАЇНСЬКІЙ 72 HRVATSKI 83 EESTI 92 LATVISKI 101 LIETUVIŠKAI 111 3 ENGLISH 4 POLSKI 3 ROMÂNĂ 3 РУССКИЙ 33 ČESKY 44 MAGYAR 53 SLOVENSKY 63 УКРАЇНСЬКІЙ 7 HRVATSKI 83 EESTI 9 LATVISKI 0 LIETUVIŠKAI SLOVENŠČINA 0 HQ6849 44 ČESKY Důležité Před použitím přístroje přečtěte

Více

Návod k použití MS 75001

Návod k použití MS 75001 Návod k použití MS 75001 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE Obalový materiál ekologicky zlikvidujte. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o elektrických a elektronických vysloužilých

Více

POW63875 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ZÁDOVÝ POSTŘIKOVAČ...

POW63875 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ZÁDOVÝ POSTŘIKOVAČ... 1 10 2 11 4 3 5 1 12 2 11 4 3 POW63875 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ZÁDOVÝ POSTŘIKOVAČ... 2 4.1 Čitění... 2 4.2 Provoz...

Více

LB 4 Zvlhčovač vzduchu

LB 4 Zvlhčovač vzduchu LB 4 Zvlhčovač vzduchu CZ Návod k použití Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Odložte si tento návod na bezpečném místě. Bezpečnostní informace Připojte spotřebič

Více

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody.

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody. Oster Bionaire toaleta odstraňující pachy Obsah balení: A. Základna B. Spodní kryt s poklopem C. Vrchní kryt D. Držák na lopatku E. Lopatka F. Předfiltr G. Pachový filtr H. Kryt ventilátoru I. Síťový kabel

Více

Návod k použití Z 01379+02549_CZ_V3

Návod k použití Z 01379+02549_CZ_V3 Návod k použití CZ Z 01379+02549_CZ_V3 01379+02549_CZ.indd 1 15.10.2013 15:24:44 01379+02549_CZ.indd 2 15.10.2013 15:26:16 Obsah Bezpečnostní pokyny 4 Používání v souladu s určením 4 Nebezpečí zranění

Více

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR 2003/06 2 Obsah Důležité informace 1. Pokyny...4 1.1 Hodnocení shody...4 1.2 Všeobecné pokyny...4 1.3 Všeobecné bezpečnostní pokyny...4 1.4 Výstražné pokyny a symboly...5

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

ES-118 Napařovací žehlička

ES-118 Napařovací žehlička ES-118 Napařovací žehlička Návod k obsluze 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě přečtěte a uschovejte jej jako informační příručku. Nesprávné manipulace s

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE ČESKY NÁVOD K POUŽITÍ VÝROBNÍK SODOVÉ VODY PYGMY, ELEGANCE LINDR.CZ s.r.o. Chladicí a výčepní technika Sadová 13, CZ 503 15 Nechanice, Czech Republic Tel.: 495 447 39 l Fax: 495 45 085 l E-mail: info@lindr.cz

Více

Ultrazvukový zvlhčovač vzduchu BU1300. Návod kpoužití a údržbě

Ultrazvukový zvlhčovač vzduchu BU1300. Návod kpoužití a údržbě Ultrazvukový zvlhčovač vzduchu BU1300 Návod kpoužití a údržbě Výběrem zvlhčovače vzduchu BIONAIRE se Vám do rukou dostal jeden znejlepších zvlhčovačů na trhu. Je určen k provozu ve vnitřním prostředí.

Více

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 G F E A B C D 1 2 3 2 BEZPEŚNOST Při používání přístroje dodržujte následující pokyny: 7 Tento přístroj je určen výhradě k domácímu použití. 7 Přístroj nikdy nepoužívejte ve

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

Hlavní výhody a funkce systému. Co je nutné dodržet. 1. Montáž a nastavení MSR motoru

Hlavní výhody a funkce systému. Co je nutné dodržet. 1. Montáž a nastavení MSR motoru Hlavní výhody a funkce systému Žádné seřizování koncových dorazů. Automatické vyrovnávání výkonu při změně hmotnosti pancíře ( pokud vyměněný pancíř vyžaduje poněkud větší zdvihací sílu, MSR se automaticky

Více

Kapesní akumulátorová svítilna. Obj.č.: 84 00 54

Kapesní akumulátorová svítilna. Obj.č.: 84 00 54 Kapesní akumulátorová svítilna Obj.č.: 84 00 54 Tento návod k obsluze náleží k tomuto výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a údržbě. Budete jej také potřebovat, budete-li tento výrobek

Více

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu ELEKTRICKÉ FRITÉZY MODELY FA-5 FE-4 TF-5 FA-7 FE-6 TF-7 FC-6-E FA-9 FE-8 TF-9 FC-8-E 1 3 4 2 Obr. 1 5 6 7 8 1. Hlavní přepínač 2. Pracovní termostat

Více

SCICAN DATA LOGGER Návod k obsluze

SCICAN DATA LOGGER Návod k obsluze SCICAN DATA LOGGER Návod k obsluze 95-109762 Rev 2.0. Copyright 2010 SciCan. V echna práva vyhrazena. www.scican.com SciCan Data Logger Instalace SciCan Data Logger na vašem zařízení Statim......2 Odstraňování

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1 NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE Jaws S1 1 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1.1. Při skartování vždy dbejte na to, aby nedošlo ke vtažení kravat, řetízků, vlasů a jiných visících předmětů do vstupního otvoru

Více

Návod k obsluze. Skartovací stroj EBA 2326 S/C/CC/CCC

Návod k obsluze. Skartovací stroj EBA 2326 S/C/CC/CCC Návod k obsluze Skartovací stroj 1 Bezpečnostní upozornění Prosím přečtěte si instrukce k obsluze a dodržujte bezpečnostní upozornění. Návod k obsluze musí být vždy dostupný. Stroj nesmí být obsluhován

Více

RENZ Combi Comfort. Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje

RENZ Combi Comfort. Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje RENZ Combi Comfort Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje 1. Doporučení před prvním použitím Vyndejte opatrně stroj z krabice. Uchopte vazač na stranách. Nezvedejte jej za děrovací

Více

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU / NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU 1 Horní kryt (Nerezová ocel) 2 Stínítko 3 Kryt nástěnného úchytu 4 Senzor fotobuňky ÚVOD OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU je chytré/inteligentní osvětlení, které se automaticky

Více

3)NEPOUŽÍVEJTE tento stroj připojený do zásuvky s větší pojistkou než je uvedeno na štítku

3)NEPOUŽÍVEJTE tento stroj připojený do zásuvky s větší pojistkou než je uvedeno na štítku Uživatelský manuál BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: 1)Nepoužívejte tento stroj před prostudováním tohoto manuálu.nedodržení uvedených instrukcí může mít za následek poškození stroje, ztrátu záruky, nebezpečí pro

Více

Návod k obsluze SEPREMIUM 10. Separátor kondenzátu 06/14

Návod k obsluze SEPREMIUM 10. Separátor kondenzátu 06/14 Návod k obsluze SEPREMIUM 10 Separátor kondenzátu 06/14 OBECNÁ FUNKCE Zařízení SEPREMIUM 10 slouží k odlučování oleje z kondenzátu, který je extrahován ze systémů na stlačený vzduch. Polypropylen má na

Více

česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď

česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď 90 Minimálně 60 1 3 Před montáží: Najděte nejvýhodnější umístění, co nejvíce na jih.dejte pozor na: stín ze stromů,

Více

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití Automatický šlehač na mléko Návod k použití Obsah Váš šlehač na mléko DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 2 Správné používání...3 Ovládací prvky 4 1 Umístění a zapojení 6 2 Provoz 6 Mléčná pěna...6 Horké mléko...6

Více

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o.

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. NÁVOD K POUŽITÍ Tabulka A Tabulka C Tabulka B Tabulka D Zařízení a příslušenství 2 NÁVOD K OBSLUZE Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod. Obsah: Důležité bezpečnostní pokyny... 3 Úvod... 3 Opatření

Více

č.1 Montáž zavlažovacího systému Tropf Blumat (TB) Zpět na www.synsy.cz s napojením na vodovodní kohoutek přes regulátor tlaku

č.1 Montáž zavlažovacího systému Tropf Blumat (TB) Zpět na www.synsy.cz s napojením na vodovodní kohoutek přes regulátor tlaku č.1 Montáž zavlažovacího systému Tropf Blumat (TB) Zpět na www.synsy.cz s napojením na vodovodní kohoutek přes regulátor tlaku 1. Odšroubujte zelený uzávěr a keramický senzor naplňte po okraj vodou. Poté

Více

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA NÁVOD AC 5404Q 20.7.2010 ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA Vlastnosti produktu: elektronický detektor úniku chladiva TechnoTools D-440 (žhavený senzor) (splňuje normy SAE J2791, EN 14624) AC 5404Q obsahuje

Více

Always here to help you. Register your product and get support at www.philips.com/welcome BG2038 BG2036 BG2028 BG2026 BG2025 BG2024.

Always here to help you. Register your product and get support at www.philips.com/welcome BG2038 BG2036 BG2028 BG2026 BG2025 BG2024. Always here to help you Register your product and get support at www.philips.com/welcome BG2038 BG2036 BG2028 BG2026 BG2025 BG2024 User manual 1 26 Čeština Úvod Gratulujeme vám k zakoupení výrobku a vítáme

Více

Odsavač par. Návod k obsluze a instalaci HHG 994

Odsavač par. Návod k obsluze a instalaci HHG 994 Odsavač par Návod k obsluze a instalaci HHG 994 1 2 3 Pokyny k instalaci a použití Viz obrázky na prvních stránkách s ohledem na znaky uvedené v textu. Dodržujte pokyny tohto návodu. Výrobce nenese žádnou

Více

Ovládací prvky telefonu

Ovládací prvky telefonu A370 Začínáme Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 5 Zapnutí a vypnutí telefonu.. 8 Nabíjení telefonu... 9 Nouzové volání... 11 Telefonování... 12 Svítilna... 14 Zámek klávesnice...

Více

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Návod k obsluze Jehličková mozaiková tiskárna Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com KERN

Více

Parní mop JETT-H2O. - Návod k obsluze. Obsah návodu. Popis přístroje

Parní mop JETT-H2O. - Návod k obsluze. Obsah návodu. Popis přístroje Parní mop JETT-H2O Obsah návodu POPIS PŘÍSTROJE 2 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 3 POPIS JEDNOTLIVÝCH SOUČÁSTÍ 5 INSTRUKCE K POUŽÍVÁNÍ MOPU 5 SESTAVENÍ PŘÍSTROJE 6 ČIŠTĚNÍ PŘÍSTROJE A JEHO ÚDRŽBA 9 ŘEŠENÍ

Více

DIGITÁLNÍ KUCHYŇSKÁ VÁHA

DIGITÁLNÍ KUCHYŇSKÁ VÁHA DIGITÁLNÍ KUCHYŇSKÁ VÁHA OBSAH 2 Gratulujeme 3 Vaše bezpečnost na prvním místě 4 Popis kuchyňské váhy 5 Použití kuchyňské váhy 8 Péče a údržba OBSAH 1 Gratulujeme vám k zakoupení vaší nové kuchyňské váhy.

Více

Příručka uživatele. Série PBK9 Vysoce přesné váhové plošiny

Příručka uživatele. Série PBK9 Vysoce přesné váhové plošiny Příručka uživatele Série PBK9 Vysoce přesné váhové plošiny Blahopřejeme k výběru kvality a přesnosti METTLER TOLEDO. Správné používání nového zařízení v souladu s touto Příručkou uživatele a pravidelná

Více

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o.

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. NÁVOD K POUŽITÍ Obr. 1 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 2 3 NÁVOD K POUŽITÍ Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod. Obsah: Důležité bezpečnostní pokyny... 4 Úvod... 4 Vyvarujte se... 5 Uvedení do provozu...

Více

Návod k instalaci vylepšené tiskárny Kodak určené pro skenery řady Kodak i5000

Návod k instalaci vylepšené tiskárny Kodak určené pro skenery řady Kodak i5000 A-61682_cs Part No. 5K3752 Návod k instalaci vylepšené tiskárny Kodak určené pro skenery řady Kodak i5000 Následující text uvádí pokyny pro instalaci příslušenství Vylepšená tiskárna Kodak pro skenery

Více

Digitální kapesní váha

Digitální kapesní váha Digitální kapesní váha max. 500g CZ Model: EHA 251 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosím, přečtěte si tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Charakteristika

Více

Odstraňování zubního kamene nebylo nikdy tak pohodlné a jednoduché

Odstraňování zubního kamene nebylo nikdy tak pohodlné a jednoduché Odstraňování zubního kamene nebylo nikdy tak pohodlné a jednoduché Ultimativní technologie Piezo scaleru Nový Tigon+ S Tigon+/Tigon vyvinula W&H nesrovnatelný piezo scaler. Jeho unikátní vlastnosti významně

Více

ZÁRUČNÍ LIST. Made in Germany

ZÁRUČNÍ LIST. Made in Germany Made in Germany ZÁRUČNÍ LIST VANY A SPRCHOVÉ VANIČKY ze smaltované oceli Kaldewei 3,5 mm a ze smaltované oceli Kaldewei 3,5 mm se samočisticím Perl-Effektem. 30LETÁ ZÁRUKA DÍKY SMALTOVANÉ OCELI KALDEWEI

Více

EST GA 31, 32 zařízení pro nanášení disperzních dvousložkových lepidel

EST GA 31, 32 zařízení pro nanášení disperzních dvousložkových lepidel NÁVOD PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU EST GA 31, 32 zařízení pro nanášení disperzních dvousložkových lepidel Zařízení je určeno pro profesionální použití. Před uvedením do provozu si nejdříve prostudujte tento návod.

Více

Návod k použití. Venkovní plynový gril BBQ011

Návod k použití. Venkovní plynový gril BBQ011 Návod k použití Venkovní plynový gril BBQ0 POUŽÍVJT POUZ HI HIOVÉ SPOJKY ONÉ VÝROBM Pokud je nutná výměna, kontaktujte odborný servis plynových výrobků. Použití nevhodných dílů může způsobit vážné nebezpečí!

Více

Zdraví a bezpečnost a průvodce instalací

Zdraví a bezpečnost a průvodce instalací Zdraví a bezpečnost a průvodce instalací www.whirlpool.eu/register ČESKY... str. 2 2 ČESKY ZDRAVÍ A BEZPEČNOST a průvodce INSTALACÍ CS DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK ZNAČKY WHIRLPOOL. Abychom

Více

3-269-334-01(1) SAL2470Z. Objektiv pro digitální jednookou zrcadlovku Vario-Sonnar T 24-70mm F2.8 ZA SSM. 2008 Sony Corporation

3-269-334-01(1) SAL2470Z. Objektiv pro digitální jednookou zrcadlovku Vario-Sonnar T 24-70mm F2.8 ZA SSM. 2008 Sony Corporation 3-269-334-01(1) SAL2470Z Objektiv pro digitální jednookou zrcadlovku Vario-Sonnar T 24-70mm F2.8 ZA SSM 2008 Sony Corporation 1 2 3 7 4 6 5 8 1 (1) (2) 2 2 CZ 3 CZ Objektiv je vhodný pro fotoaparáty Sony

Více

Microcom LC 4600 dětská chůvička s barevným displejem. Návod k použití

Microcom LC 4600 dětská chůvička s barevným displejem. Návod k použití Microcom LC 4600 dětská chůvička s barevným displejem Návod k použití Popis výrobku Monitor 1. Regulace citlivosti na zvuk 2. Regulace výkonu/hlasitosti 3. Automatický provoz (zvuková aktivace) 4. Tlačítko

Více

Návod na instalaci - Linoleum xf role

Návod na instalaci - Linoleum xf role LINOLEUM LINOLEUM XF Návod na instalaci - Linoleum xf role Antistatické Linoleum SD Říjen 2012 Popis řady Tarkett Linoleum SD: Linoleum je vyrobeno z přírodních surovin jako je lněný olej, pryskyřice,

Více

TOPIDLO NA TUHÁ PALIVA

TOPIDLO NA TUHÁ PALIVA TOPIDLO NA TUHÁ PALIVA NÁVOD K POUŽITÍ MASTER CT-50 TECHNICKÉ PARAMETRY TYP MASTER CT-50 Jmenovitý tepelný výkon kw 50 Ohřátý vzduch Průtok vzduchu při 20 C m 3 /h 1400 Užitečný statický tlak mmh 2 O 1

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Symboly W&H. Obsah

NÁVOD K POUŽITÍ. Symboly W&H. Obsah NÁVOD K POUŽITÍ Obsah Symboly W&H... 1 1. Vymezení pojmů... 2 2. Obecné informace... 2 3. Návod k obsluze a bezpečnostní pokyny... 3 4. Instalace... 5 5. Výměna filtrační patrony... 6 6. Kapacitní tabulka...

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

Průvodce nastavením hardwaru

Průvodce nastavením hardwaru Rozbalení Odstraňte veškeré ochranné materiály. Ilustrace použité v tomto návodu se vztahují k podobnému modelu. Třebaže se od vašeho konkrétního modelu mohou lišit, způsob používání je stejný. Odstraňte

Více

3-076-954-12(1) Stativ. Návod k obsluze VCT-R640. 2002 Sony Corporation

3-076-954-12(1) Stativ. Návod k obsluze VCT-R640. 2002 Sony Corporation -076-954-() Stativ Návod k obsluze VCT-R640 00 Sony Corporation A 4 5 6 7 8 4 9 5 0 6 B 5 4 C a D 4 E 6 4 5 F Funkce VCT-R640 je stativ pro videokamery/digitální fotoaparáty. Upozornění Nikdy nepřenášejte

Více

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL CZ Návod pro přestavbu na zkapalněný plyn P (G31) Plynový kondenzační kotel MGK Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 495 pro MGK-170 a MGK-250 Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 496 pro MGK-210 Sada pro

Více

CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM. Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12

CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM. Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12 CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12 Společnost OPTEX Vám děkuje za zakoupení tohoto barevného audio/video dveřního systému pro 4 kabely, který

Více

Čeština Úvod www.philips.com/welcome Všeobecný popis (Obr. 1) Důležité nebezpečí varování

Čeština Úvod www.philips.com/welcome Všeobecný popis (Obr. 1) Důležité nebezpečí varování User manual QG3371 1 Čeština 31 Úvod Gratulujeme vám k zakoupení výrobku a vítáme vás ve společnosti Philips. Abyste mohli plně využít podpory, kterou Philips poskytuje, zaregistrujte svůj výrobek na adrese

Více

UVEDENÍ PŘÍSTROJE DO PROVOZU...

UVEDENÍ PŘÍSTROJE DO PROVOZU... DIGIsort DIGIOHMpro Obsah 1. ÚVOD... 2 1.1. Bezpečnostní upozornění... 2 1.2. Všeobecný popis přístroje... 3 1.3. Ekologie... 4 2. POPIS PŘÍSTROJE... 5 2.1. Pouzdro přístroje... 5 2.3. Rozsah dodávky...

Více

Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek. Revised on 7-07-98

Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek. Revised on 7-07-98 Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek Revised on 7-07-98 Obsah: 1. Úvod...3 2. Technické údaje...4 3. Bezpečnost...5 3.1. Úvod...5 3.2. Popis bezpečnostních opatření...5 3.3. Bezpečnostní předpisy...5

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě ZÁRUČNÍ LIST Záruční a pozáruční servis zajišťuje: ATV Moravia s. r. o. Kšírova 45, 619 00 Brno, Česká republika tel/fax.: 541 249 327 email: opravy@atv-servis.cz www.atv-servis.cz Záruku lze uplatnit

Více

ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene

ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene Podrobný návod pro Ford Focus C-Max 1,6 l Ti s kódem motoru HXDA, SIDA Při výměně ozubeného řemene se často dělají fatální chyby. Pro zajištění

Více

FVC 2001-EK FVC 2003-EK

FVC 2001-EK FVC 2003-EK FVC 2001-EK FVC 2003-EK FVC 2001-EK FVC 2003-EK 1 English... 1 9 Čeština... 10 17 Slovenčina... 18 25 Magyarul... 26 33 Polski... 34 41 Русский... 42 49 Lietuvių... 50 57 1 2 7 3 4 1 3 6 5 FVC 2001-EC

Více

Obj. č.: 4811127 NÁVOD K OBSLUZE

Obj. č.: 4811127 NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 4811127 Děkujeme, že jste si vybrali HQPOWER, 7-mi kanálový světelný efekt s otočnou hlavou a jog kolečkem pro snadné ovládání menu. Prosím přečtěte si návod před uvedení zařízení

Více

DF 120. Fritéza. Návod k použití

DF 120. Fritéza. Návod k použití DF 120 Fritéza CZ Návod k použití Víko Termostat Madlo Vnitřní nádoba s nepřilnavým povrchem Otvírání víka Bezpečnostní informace Připojte spotřebič k elektrické síti podle parametrů na výrobním štítku.

Více

OCS-L. Elektronická závěsná váha. Uživatelský návod

OCS-L. Elektronická závěsná váha. Uživatelský návod OCS-L Elektronická závěsná váha Uživatelský návod Obsah Úvod 3 1 Technické údaje 3 2 Rozměry váhy 4 3 Čelní panel 5 3.1 Funkce tlačítek 5 3.2 Význam symbolů 5 4 Obsluha 6 4.1 Provoz z baterií 6 4.2 Zapnutí

Více

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka CECH-ZHD1 7020228 Kompatibilní hardware Systém PlayStation 3 (řada CECH-400x) Bezpečnostní opatření Abyste zajistili bezpečné používání tohoto

Více

Dětská jídelní židlička

Dětská jídelní židlička Dětská jídelní židlička Návod k obsluze www.babypoint.eu DŮLEŽITÉ, USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU: ČTĚTE POZORNĚ! VAROVÁNÍ! Odstraňte plastový obal, v němž byla židlička zabalena, z dosahu dětí, hrozí

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

Návod pro aktualizaci software. telefonu ALIGATOR A311

Návod pro aktualizaci software. telefonu ALIGATOR A311 Návod pro aktualizaci software telefonu ALIGATOR A311 Obsah Návod pro aktualizaci SW telefonu ALIGATOR A311... 1 Než začnete... 2 Stažení a příprava programu pro aktualizaci... 2 Instalace USB ovladačů...

Více

Nejedná se o kůlnu, nýbrž o komplexní řešení vašich problémů se skladováním

Nejedná se o kůlnu, nýbrž o komplexní řešení vašich problémů se skladováním Uživatelská příručka APEX 6x3 Nejedná se o kůlnu, nýbrž o komplexní řešení vašich problémů se skladováním Před zahájením montáže si pečlivě prostudujte tuto uživatelskou příručku - česky A-1070-2 519115

Více

NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU

NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU HARMONY Model: KH-HARM-52-15085-G Prodejce: WellMall s.r.o. Brněnec 53, 569 04 BRNĚNEC www.wellmall.cz, www-levna-koupelna-cz Pro více informací se obracejte

Více

Vysoušeč vlasů Návod k obsluze

Vysoušeč vlasů Návod k obsluze Vysoušeč vlasů Návod k obsluze CZ Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič

Více

Návod k použití. Sterilizační kontejner CleanLoop TM. Obsah

Návod k použití. Sterilizační kontejner CleanLoop TM. Obsah Návod k použití Sterilizační kontejner CleanLoop TM Obsah 1. Popis výrobku CleanLoop TM (viz obrázky) 2 2. Všeobecné informace 3 3. Záruka 3 4. Určené použití 3 5. Příprava / první použití 3 6. Pokyny

Více

HLE 30. z Dámský holicí strojek. Návod na používanie

HLE 30. z Dámský holicí strojek. Návod na používanie HLE 30 CZ z Dámský holicí strojek Návod na používanie Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel. +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de Česky

Více

Pozor! (Důležité z hlediska vaší bezpečnosti) Před použitím vašeho ponorného čerpadla, nechte prosím odborníkem zkontrolovat následující položky:

Pozor! (Důležité z hlediska vaší bezpečnosti) Před použitím vašeho ponorného čerpadla, nechte prosím odborníkem zkontrolovat následující položky: Provozní pokyny Kalové čerpadlo s plovákovým spínačem SMP 450/1-S NIRO Obj.-č. : 41.703.30 I.-č.: 01024 Než začnete čerpat, věnujte pozornost následující informaci! Toto čerpadle lze zapojit do jakékoliv

Více

Programovatelná termostatická hlavice HS-20 Style. Obj. č.: 61 59 50. Uvedení do provozu. Rozsah dodávky. Vložení/výměna baterií

Programovatelná termostatická hlavice HS-20 Style. Obj. č.: 61 59 50. Uvedení do provozu. Rozsah dodávky. Vložení/výměna baterií Uvedení do provozu 1. Vložit baterie 2. Nastavit čas 3. Nainstalovat hotovo! Programovatelná termostatická hlavice HS-20 Style Rozsah dodávky Programovatelný modul bez baterií (1) Nástavec na ventil (2)

Více

ČEŠTINA...9. Návod k použití digestoŕe

ČEŠTINA...9. Návod k použití digestoŕe CZ ČEŠTINA...9 Návod k použití digestoŕe 4x 4x 4.8x38mm 1x 2x ø 15cm 1x!! L = 65 cm min. 2 1A Ø150mm Ø150mm 1B 2 3 3 4 6 5 7 8 4 9 12 (4.8 x 38 mm) 10 13 100 mm 100 mm Ø 8 mm 194 mm 790 mm 11 5 14A 15

Více

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00. Příručka pro uživatele

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00. Příručka pro uživatele Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00 Příručka pro uživatele 1 Důležité informace Bezpečnost Důležité bezpečnostní pokyny Respektujte všechna upozornění. Dodržujte

Více

1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny

1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny. Použité symboly Výstražné pokyny Definována jsou následující signální slova, která v tomto dokumentu mohou být použita:

Více

PHH-7011. Uživatelská příručka. ph/mv/teplota - vodotěsný tester. tel: 596 311 899 fax: 596 311 114 web: www.jakar.cz e-mail: kontakt@jakar.

PHH-7011. Uživatelská příručka. ph/mv/teplota - vodotěsný tester. tel: 596 311 899 fax: 596 311 114 web: www.jakar.cz e-mail: kontakt@jakar. PHH-7011 Uživatelská příručka ph/mv/teplota - vodotěsný tester Obsah Úvod 3 Vlastnosti 3 Specifikace. 3 Popis přístroje... 4 Popis displeje 5 Funkce klávesnice 5 Pokyny k obsluze. 6 Kalibrace. 6 Měření.

Více

Ultrazvukový zvlhčovač vzduchu Avair MIST

Ultrazvukový zvlhčovač vzduchu Avair MIST Ultrazvukový zvlhčovač vzduchu Avair MIST Návod k použití (verze 1.0) Stránka 1 z 8 1 Před prvním použitím 1.1 Proč zvlhčovat vzduch? Pobyt ve vytápěných místnostech může být nejen nepříjemný, ale i zdravotně

Více

Návod k použití FMT200BT

Návod k použití FMT200BT Návod k použití FMT200BT FMT200BT je Bluetooth hands free sada pro mobilní telefony a PDA a bezdrátový MP3- přehrávač pro audio systémy. Před použitím si důkladně přečťete návod. Obsah balení: FMT200BT,

Více

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty POHLED DOVNITŘ Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Termostat Zelenina, vařená a hotová jídla Sýry, máslo, medikamenty Výškově nastavitelná

Více

Kombinovaná souprava stahováku TMMK 10-35

Kombinovaná souprava stahováku TMMK 10-35 Použití Kombinovaná souprava stahováku SKF TMMK 10 35 je určena k rychlé, přesné a bezpečné montáži ložiska s dírou o průměru od 10 do 35 mm. Souprava je vhodná rovněž k montáži pouzder, těsnění, řemenic

Více

Stereo gramofon. Návod k obsluze PS-LX250H ZÁZNAM MAJITELE 3-866-873-14(1)

Stereo gramofon. Návod k obsluze PS-LX250H ZÁZNAM MAJITELE 3-866-873-14(1) 3-866-873-14(1) Stereo gramofon Návod k obsluze ZÁZNAM MAJITELE Číslo modelu a výrobní číslo jsou uvedeny na zadní straně přístroje. Výrobní číslo si poznamenejte do níže uvedeného rámečku. Tato čísla

Více

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-.

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Uživatelská příručka Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání, užití, údržba a servis, demontáž,

Více

Fingertip - pulsní oxymetr. Návod k obsluze

Fingertip - pulsní oxymetr. Návod k obsluze 1. Bezpečnostní informace Fingertip - pulsní oxymetr Návod k obsluze VAROVÁNÍ: Zařízení SpO 2 má být obsluhováno pouze proškolenými osobami. VAROVÁNÍ: Nepoužívejte zařízení SpO 2 v přítomnosti hořlavých

Více

MFZ. Návod k obsluze zásuvné karty ZM-SKS B

MFZ. Návod k obsluze zásuvné karty ZM-SKS B Návod k obsluze zásuvné karty ZMSKS B CZ 1. Obsah 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 1. Obsah 2 2. Vysvětlení symbolů 2 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 2 4. Přehled výrobků 3 5. Uvedení do provozu 4 6.

Více

Inteligentní nočník UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Inteligentní nočník UŽIVATELSKÝ MANUÁL Inteligentní nočník UŽIVATELSKÝ MANUÁL Testováno samotnými dětmi Při používání nočníku, mějte svoje dítě stále pod dohledem Proč zrovna inteligentní nočník? Inteligentní nočník, je inteligentní dětská

Více

Bezdrátová termostatická hlavice

Bezdrátová termostatická hlavice Bezdrátová termostatická hlavice Model: TRV10RF INSTALAČNÍ MANUÁL Obsah krabice Obsah balení Ikony použité v tomto návodě: Bezpečnostní pokyny Důležitá informace Tip Obsah : Obsah balení Úvod Shoda výrobku

Více

SS20. Návod na instalaci a obsluhu výparníku do sauny

SS20. Návod na instalaci a obsluhu výparníku do sauny SS20 CS Návod na instalaci a obsluhu výparníku do sauny OBSAH 1. TECHNICKÁ DATA 2. NÁVOD K OBSLUZE 2.1. Provoz výparníku 2.2. Použití 2.2.1. Plnění vodní nádržky, studený výparník 2.2.2. Plnění vodní nádržky,

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRAČKA BWF1DT82

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRAČKA BWF1DT82 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRAČKA BWF1DT82 I II III IV V Návod k obsluze pračky BWF1DT82 Tento přístroj je určen výhradně k použití v domácnosti a byl vyvinut k praní textilií. Důležité: před použitím pračky

Více

Návod k montáži. Kombinace chladnička-mraznička, integrovatelná, spřažené dveře ICBS/ ICUS/ ICUNS/ ICS... LC/LP 300614 7085468-01

Návod k montáži. Kombinace chladnička-mraznička, integrovatelná, spřažené dveře ICBS/ ICUS/ ICUNS/ ICS... LC/LP 300614 7085468-01 Návod k montáži Kombinace chladnička-mraznička, integrovatelná, spřažené dveře 300614 7085468-01 ICBS/ ICUS/ ICUNS/ ICS... LC/LP všeobecné bezpečnostní pokyny Obsah 2 Přeprava přístroje 1 všeobecné bezpečnostní

Více

Bluetooth Software Update Manual for Windows 7

Bluetooth Software Update Manual for Windows 7 Bluetooth Software Update Manual for Windows 7 Applicable from 2012 products CDE-13xBT & CDE-W235BT & CDA-137BTi Tento manuál popisuje kroky potřebné pro update hlavní jednotky Bluetooth firmware. Přečtěte

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ AUTOMATICKÉHO VYSAVAČE MIRAGE

NÁVOD NA POUŽITÍ AUTOMATICKÉHO VYSAVAČE MIRAGE NÁVOD NA POUŽITÍ AUTOMATICKÉHO VYSAVAČE MIRAGE Děkujeme za koupi našeho produktu. Doufáme, že Vám bude tento špičkový výrobek sloužit dlouhá léta k Vaší plné spokojenosti. Před použitím si pečlivě si prostudujte

Více

Návod k použití. Obsah balení:

Návod k použití. Obsah balení: Návod k použití Obsah Obsah balení..............................................1 Sestavení vaničky............................................1 Použití nástroje Point N Paint s mini základnou........................1

Více