Návod k použití. Násadce bez osvětlení HE-43 / HE-43 T. Kolénkové násadce bez osvětlení WE-56, WE-57, WE-66 WE-56 T, WE-57 T, WE-66 T

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k použití. Násadce bez osvětlení HE-43 / HE-43 T. Kolénkové násadce bez osvětlení WE-56, WE-57, WE-66 WE-56 T, WE-57 T, WE-66 T"

Transkript

1 Návod k použití Násadce bez osvětlení HE-43 / HE-43 T Kolénkové násadce bez osvětlení WE-56, WE-57, WE-66 WE-56 T, WE-57 T, WE-66 T

2 Obsah Symboly V návodu k použití (4), na násadci/kolénkovém násadci / na obalu (5) 1. Úvod Bezpečnostní pokyny Všeobecné informace (10 11), externí zásobování chladicím médiem (12) 3. Popis výrobku Násadec (13), kolénkový násadec (14) 4. Uvedení do provozu připojení/odpojení Násadec/kolénkový násadec (15), sprejová úchytka / hadice chladicího média (16) 5. Uvedení do provozu výměna rotačního nástroje Rotační nástroje (17), násadec (18 21), kolénkový násadec (22 23), zkušební chod (24) 2

3 6. Hygienická údržba a péče Všeobecné informace (25 27), prvotní dezinfekce (28), ruční čištění (29 31), ruční dezinfekce (32), strojové čištění/dezinfekce/promazání (33 34), promazání (35 38), Sterilizace a skladování (39 40) 7. Údržba Výměna hlavy kolénkového násadce (41 42) 8. Příslušenství a náhradní díly společnosti W&H Technické údaje Všeobecné informace (45), násadec (46), kolénkový násadec (47) 10. Recyklace a likvidace...48 Záruční list...49 Autorizovaní servisní partneři společnosti W&H

4 Symboly v návodu k použití VAROVÁNÍ! (činnosti, při nichž může dojít ke zranění) POZOR! (při nedodržení těchto pokynů může dojít k poškození zařízení) Všeobecná vysvětlení, bez rizika pro člověka a bez rizika materiálních škod Nelikvidujte společně s komunálním odpadem 4

5 Symboly na násadci/kolénkovém násadci / na obalu CE 0297 od výrobce Lze termodezinfikovat REF SN Objednací číslo Výrobní číslo Data Matrix Code, slouží k identifikaci výrobku, např. při provádění hygieny a péče Sterilizovatelné do uvedené teploty Datum výroby Kontrolní značka UL schválení komponent pro Kanadu a USA 5

6 1. Úvod Ve strategii jakosti společnosti W&H je na prvním místě spokojenost zákazníka. Tento výrobek společnosti W&H byl vyvinut, vyroben a testován v souladu s platnými ustanoveními zákona a norem. Pro Vaši bezpečnost a bezpečnost Vašich pacientů Před prvním použitím si přečtěte návod k použití. Je zde vysvětlena manipulace s Vaším výrobkem a také jsou zde pokyny pro bezporuchové, hospodárné a bezpečné ošetření. Předpokládané použití Dentální násadec/kolénkový násadec je určen pro následující účely: odstraňování kariézního materiálu, preparace kavit a korunek, odstraňování výplní, finalizace a leštění povrchu zubů a náhrad. 6

7 Nesprávné použití může násadec / kolénkový násadec poškodit a v důsledku toho může představovat riziko i nebezpečí pro pacienta, uživatele a třetí osoby. Kvalifikace uživatele Při projektování a vývoji dentálního násadce/kolénkového násadce jsme vycházeli z cílové skupiny zubních lékařů/ lékařek, dentálních hygienistů/hygienistek, odborníků v zubních ordinacích (profylaxe) a zubních sester. Výroba podle směrnice EU Násadec/kolénkový násadec je zdravotnickým prostředkem podle směrnice EU 93/42/EHS. 7

8 Odpovědnost výrobce Výrobce lze činit odpovědným za vlivy na bezpečnost, spolehlivost a výkon násadce/kolénkového násadce pouze při dodržování následujících pokynů: > Násadec/kolénkový násadec je třeba používat v souladu s tímto návodem k použití. > Měnit se smí pouze komponenty schválené výrobcem (hlava kolénkového násadce). > Změny nebo opravy smí provádět pouze autorizovaný servisní partner společnosti W&H (viz strana 51). 8

9 Odborné použití Tento násadec/kolénkový násadec je určen výhradně k odbornému použití ve stomatologii v souladu s platnými předpisy o bezpečnosti práce, předpisy o prevenci nehodovosti a při dodržení tohoto návodu k použití. Přípravu a údržbu násadce/kolénkového násadce smí provádět pouze osoby poučené o ochraně proti infekci, o vlastní ochraně a o ochraně pacienta. Nesprávné použití (např. nedostatečná hygiena a péče), nedodržení našich pokynů nebo použití příslušenství a náhradních dílů neschválených společností W&H, povede ke ztrátě záruky a ostatních nároků. Servis V případě provozních závad se ihned obraťte na autorizovaného servisního partnera společnosti W&H (viz strana 51). Opravy smí provádět pouze autorizovaný servisní partner společnosti W&H. 9

10 2. Bezpečnostní pokyny všeobecně 10 > Provoz násadce/kolénkového násadce je přípustný pouze na zubních soupravách splňujících normy IEC (EN ) a IEC (EN ). > Před každým použitím násadec/kolénkový násadec zkontrolujte, zda není poškozený nebo zda na něm nejsou uvolněné součásti. > V případě poškození násadec/kolénkový násadec nepoužívejte. > Nikdy netiskněte tlačítko kolénkového násadce během používání nebo při doběhu. > Připojení násadce/kolénkového násadce provádějte pouze při zastaveném motoru. > Před každým použitím proveďte zkušební chod. > Zamezte přehřátí ošetřovaného místa. > Nepoužívejte násadec/kolénkový násadec při poranění měkkých tkání v ústní dutině. Tlakem vzduchu se mohou do tkáně dostat septické látky, které mohou způsobit embólii. > Nedotýkejte se vrcholem násadce měkkých tkání (nebezpečí popálení)! > Nedotýkejte se hlavou kolénkového násadce měkkých tkání (nebezpečí popálení zahřátým tlačítkem).

11 Hygiena a péče před prvním použitím Násadec/kolénkový násadec je dodáván vyčištěný a zatavený do polyetylenové fólie. > Promažte násadec/kolénkový násadec. > Sterilizujte násadec/kolénkový násadec, doraz vrtáčku, závitový kolík a příslušenství (sprejová úchytka, čistič trysek, hadice chladicího média). > Promazání strana 35 > Sterilizace strana 39 11

12 2. Bezpečnostní pokyny externí zásobování chladicím médiem Sprejová úchytka / hadice chladicího média (příslušenství) > Jednou denně spouštějte proplachovací funkci zubní soupravy. > Vždy zajistěte správné provozní podmínky a funkci chladicího média. > Vždy zajistěte dostatek vhodného chladicího média a přiměřené odsávání. > Při výpadku zásobování chladicím médiem násadec/kolénkový násadec okamžitě vypněte. 12

13 3. Popis výrobku násadec Vrchol násadce Upínací kroužek Plášť k uchopení Doraz vrtáčku Závitový kolík Příslušenství Externí zásobování chladicím médiem Sprejová úchytka Hadice chladícího média i Čistič trysek 13

14 3. Popis výrobku kolénkový násadec Hlava kolénkového násadce Tlačítko Plášť k uchopení Příslušenství Externí zásobování chladicím médiem Sprejová úchytka Hadice chladícího média Čistič trysek 14

15 4. Uvedení do provozu připojení/odpojení Násadec/kolénkový násadec Připojení a odpojení násadce/ kolénkového násadce neprovádějte během provozu! Připojte násadec/kolénkový násadec na motor. Zkontrolujte pevné usazení na motoru. nebo Odpojte násadec/kolénkový násadec axiálním tahem nebo stisknutím pojistky. 15

16 4. Uvedení do provozu připojení/odpojení externího zásobování chladicím médiem Sprejová úchytka / hadice chladicího média (příslušenství) Připojte sprejovou úchytku. Nasaďte hadici chladicího média na trubku chladicího média sprejové úchytky. nebo Sejměte sprejovou úchytku. Sejměte hadici chladicího média. 16

17 5. Uvedení do provozu výměna rotačního nástroje Rotační nástroje > Používejte pouze bezchybné rotační nástroje, jejichž hřídele splňují požadavky normy ISO Dodržujte pokyny výrobce. > Nasazujte rotační nástroj pouze, když je násadec/kolénkový násadec vypnutý. > Nikdy nesahejte na rotační nástroj, pokud je v chodu nebo pokud ještě dobíhá. > Nikdy netiskněte tlačítko kolénkového násadce během používání nebo při doběhu. To by vedlo k uvolnění rotačního nástroje resp. k zahřívání tlačítka (nebezpečí úrazu). 17

18 Násadec > Vrtáček na násadci > Průměr držadla nástroje 2,35 mm Otevření upínacího systému: Upínacím kroužkem otočte doleva Zavření upínacího systému: Upínacím kroužkem otočte doprava Otevřete upínací systém. Zasuňte rotační nástroj až na doraz. Zavřete upínací systém. 18

19 Axiálním tahem se ujistěte, zda nástroj pevně drží. nebo Otevřete upínací systém. Vyjměte rotační nástroj. 19

20 Násadec > Vrtáček na kolénkovém násadci > Průměr držadla nástroje 2,35 mm Otevření upínacího systému: Upínacím kroužkem otočte doleva Zavření upínacího systému: Upínacím kroužkem otočte doprava Otevřete upínací systém. Nasaďte doraz vrtáčku. Zasuňte rotační nástroj až na doraz. Zavřete upínací systém. 20

21 Axiálním tahem se ujistěte, zda nástroj pevně drží. nebo Otevřete upínací systém. Vyjměte rotační nástroj. Našroubujte závitový kolík do dorazu vrtáčku. Vytáhněte doraz vrtáčku. 21

22 Kolénkový násadec WE-57 / WE-57 T > Průměr držadla nástroje 1,6 mm Nasaďte rotační nástroj. Stiskněte tlačítko a zároveň nasuňte rotační nástroj až na doraz (a). Tahem ve směru osy se ujistěte, zda nástroj pevně drží. nebo Stiskněte tlačítko a sejměte rotační nástroj. 22

23 Kolénkový násadec WE-56 / WE-56 T / WE-66 / WE-66 T > Průměr držadla nástroje 2,35 mm Zasuňte rotační nástroj až na doraz (a). Stiskněte tlačítko a otáčejte rotačním nástrojem dokud nezaklapne (b). Tahem ve směru osy se ujistěte, zda nástroj pevně drží. nebo Stiskněte tlačítko a sejměte rotační nástroj. 23

24 Zkušební chod Nedržte násadec/kolénkový násadec ve výšce očí! > Nasaďte rotační nástroj. > Zapněte násadec/kolénkový násadec. V případě provozních závad (např. vibrace, neobvyklé zvuky, zahřívání / při používání externího zásobování chladicím médiem: výpadek chladiva, netěsnost) ihned násadec/kolénkový násadec vypněte a obraťte se na autorizovaného servisního partnera společnosti W&H (viz strana 51). 24

25 6. Hygiena a péče všeobecné informace Dodržujte směrnice, normy a postupy pro čištění, dezinfekci a sterilizaci, které jsou platné v zemi použití. > Násadec/kolénkový násadec lze připravit ručně nebo strojově. > Používejte ochranný oděv. > Odpojte násadec/kolénkový násadec od motoru. > Vyjměte rotační nástroj. Při použití externího zásobování chladicím médiem > Sejměte sprejovou úchytku. > Sejměte hadici chladicího média. 25

26 Násadec/kolénkový násadec > Čistěte a dezinfikujte násadec/kolénkový násadec okamžitě po každém ošetření za účelem odstranění případných zbytků tekutin (např. krve, slin atd.), které by mohly proniknout dovnitř a usazovat se ve vnitřních částech. > Po ručním čištění, dezinfekci a promazání je třeba provést konečnou tepelnou dezinfekci (nebalené) nebo sterilizaci (ve stavu zabalení) v parním sterilizátoru třídy B nebo S (v souladu s normou EN 13060). > Po ručním nebo strojovém čištění, dezinfekci a promazání násadec/kolénkový násadec vysterilizujte. Doraz vrtáčku / závitový kolík > Po ručním nebo strojovém čištění a dezinfekci doraz vrtáčku a závitový kolík vysterilizujte. 26

27 Externí zásobování chladicím médiem Čistič trysek (příslušenství) > Čistěte a dezinfikujte čistič trysek v ultrazvukové nebo dezinfekční lázni. > Po ručním čištění a dezinfekci čistič trysek vysterilizujte. Sprejová úchytka / hadice chladicího média (příslušenství) > Sprejovou úchytku lze čistit v ultrazvukové lázni. > Po ručním nebo strojovém čištění a dezinfekci sprejovou úchytku vysterilizujte. > Po ručním čištění hadici chladicího média vysterilizujte. 27

28 Prvotní dezinfekce > Při silném znečištění předčistěte pomocí dezinfekčních kapesníčků. Používejte pouze dezinfekční prostředky, které na sebe neváží bílkoviny. 28

29 Ruční, vnější/vnitřní čištění Násadec / kolénkový násadec / doraz vrtáčku / závitový kolík / sprejová úchytka (příslušenství) Opláchněte a okartáčujte demineralizovanou vodou (< 38 C). Odstraňte případné zbytky tekutin (otřete savým hadříkem, osušte proudem stlačeného vzduchu). Nevkládejte násadec/kolénkový násadec do dezinfekčního roztoku, ani do ultrazvukové lázně! 29

30 Ruční, vnější/vnitřní čištění Hadice chladicího média (příslušenství) Propláchněte demineralizovanou vodou (< 38 C). Odstraňte případné zbytky tekutin stlačeným vzduchem. 30

31 Vyčištění externích trubek chladicího média Sprejová úchytka (příslušenství) Čističem trysek opatrně vyčistěte výstupní otvory a odstraňte z nich nečistoty a usazeniny. Vzduchovou pistolí profoukněte výstupní otvory. Při ucpání výstupních otvorů se obraťte na autorizovaného servisního partnera společnosti W&H (viz strana 51). 31

32 Ruční dezinfekce Společnost W&H doporučuje dezinfekci otřením. > Používejte pouze takové dezinfekční prostředky, které neobsahují chlór a jsou certifikované oficiálně uznávanými institucemi. > Při použití dezinfekčního prostředku dodržujte pokyny výrobce. 32

33 Násadec/kolénkový násadec Strojové čištění uvnitř a vně, promazání Společnost W&H doporučuje strojové čištění a promazání pomocí přístroje W&H Assistina 3x3. > Dodržujte pokyny v návodu k použití přístroje Assistina. Násadec HE-43 / kolénkový násadec WE-56 / WE-57 / WE-66 / sprejová úchytka (příslušenství) Strojové, vnější/vnitřní čištění a dezinfekce Násadec/kolénkový násadec/sprejovou úchytku lze čistit a dezinfikovat v termodezinfektoru. > Pro přípravu sprejových úchytek použijte sadu adaptérů W&H pro termodezinfektor. > Dodržujte pokyny výrobců přístrojů, čisticích a oplachovacích prostředků. > Dbejte na to, aby byly násadec/kolénkový násadec/sprejová úchytka po termodezinfekci zcela vysušené uvnitř i zvnějšku. Odstraňte případné zbytky tekutin stlačeným vzduchem. > Ihned po termodezinfekci suchý násadec/kolénkový násadec promažte. 33

34 Strojové čištění a dezinfekce sprejové úchytky (příslušenství) Použijte sadu adaptérů W&H REF pro termodezinfektor. Našroubujte adaptér společnosti W&H do adaptéru lišty injektoru. Našroubujte meziadaptér W&H na adaptér W&H. Ohrňte silikonovou hadici W&H přes meziadaptér W&H. Připojte sprejovou úchytku do silikonové hadice W&H. 34

35 Denní promazání Pomocí servisního oleje W&H Service Oil F1, MD-400 > Dodržujte pokyny na spreji s olejem a obalu. nebo Pomocí přístroje W&H Assistina > Viz návod k použití přístroje W&H Assistina. Doporučené cykly péče > Bezpodmínečně po každém vnitřním čištění > Před každou sterilizací nebo > Po 30 minutách provozu resp. alespoň 1x denně 35

36 Kolénkový násadec WE-57 / WE-57 T Každotýdenní promazání upínacího systému Pomocí servisního oleje W&H Service Oil F1, MD-400 > Nasaďte rozprašovací hlavu, REF , na nádobku spreje. > Kolénkový násadec pevně přidržte. > Pevně zatlačte špičku rozprašovací hlavy do upínacího systému. > Stříkejte cca 1 sekundu. nebo 36

37 Přístrojem W&H Assistina 301 > Připojte adaptér REF na připojovací držák. Výstupní otvor směřuje dolů. > Kolénkový násadec s upínacím systémem zatlačte směrem nahoru do adaptéru. > Zapněte přístroj Assistina. > Přitlačte upínací systém zhruba na cca 10 sekund na adaptér. > Sejměte kolénkový násadec z adaptéru. > Zavřete kryt přístroje Assistina a nechte proběhnout zbytek cyklu péče (cca 25 sekund). 37

38 Zkušební chod po promazání Nasměrujte násadec vrcholem násadce, kolénkový násadec hlavou dolů. Zapněte násadec/kolénkový násadec na 30 sekund za účelem odstranění přebytečného oleje. Zapněte pokud možno s co nejnižším počtem otáček pohonu a během 5 až 10 sekund je zvyšte na maximální počet otáček. Pokud z nástroje stále vycházejí nečistoty, celý postup hygieny a péče zopakujte. Otřete násadec / kolénkový násadec celulózou nebo měkkým hadříkem. 38

39 Sterilizace a skladování Při použití externího zásobování chladicím médiem > Před sterilizací stáhněte sprejovou úchytku a hadici chladicího média z násadce/kolénkového násadce. > Před sterilizací vyčistěte a vydezinfikujte sprejovou úchytku a hadici chladicího média. > Vysterilizujte sprejovou úchytku a hadici chladicího média. Společnost W&H doporučuje sterilizaci v souladu s normou EN 13060, třídy B. > Dodržujte pokyny výrobce přístroje. > Před sterilizací vyčistěte, vydezinfikujte a promažte násadec/kolénkový násadec. > Násadec/kolénkový násadec a příslušenství zatavte do obalu na sterilní nástroje v souladu s normou EN > Dbejte na to, abyste vyjímali pouze suché sterilní nástroje. > Po sterilizaci uchovávejte na bezprašném a suchém místě. 39

40 Norma ISO /ISO předepisuje trvanlivost minimálně 250 sterilizačních cyklů. U násadce/kolénkového násadce od společnosti W&H doporučujeme provádět pravidelný servis po sterilizacích nebo po jednom roce. Schválený postup sterilizace Dodržujte směrnice, normy a postupy platné v zemi použití. > Sterilizace vodní párou třídy B ve sterilizátorech, v souladu s normou EN Doba sterilizace minimálně 3 minuty při teplotě 134 C nebo > Sterilizace vodní párou třídy S ve sterilizátorech, v souladu s normou EN Sterilizace násadců/kolénkových násadců musí být výslovně povolena výrobcem sterilizátoru. Doba sterilizace minimálně 3 minuty při teplotě 134 C 40

41 7. Údržba výměna hlavy kolénkového násadce > V případě poškození kolénkový násadec nepoužívejte. > Poškozenou hlavu kolénkového násadce okamžitě vyměňte. > Použijte sadu nástrojů REF (příslušenství). > Použijte stranu klíče s potiskem «W&H ISO». Hlavu kolénkového násadce zatlačte do držáku. Zastrčte klíč do otvoru krytu rukojeti. 41

42 Odšroubujte kryt rukojeti z hlavy kolénkového násadce. Do držáku vložte novou hlavu kolénkového násadce. Na novou hlavu kolénkového násadce našroubujte kryt rukojeti. Zastrčte klíč do otvoru krytu rukojeti. Utáhněte hlavu kolénkového násadce klíčem. > Proveďte zkušební chod. > Zopakujte celý postup hygieny a péče. 42

43 8. Příslušenství a náhradní díly od společnosti W&H Používejte výhradně originální příslušenství a náhradní díly od společnosti W&H nebo příslušenství schválené společností W&H. Dodavatelé: partneři W&H 301 Přístroj Assistina Adaptér Assistina pro upínací systém Přístroj Assistina 3x2 (MB-200) Přístroj Assistina 3x3 (MB-300) Servisní olej Service Oil F1, MD-400 (6 pcs) Rozpraš. hlava s rozpraš. adaptérem Rozprašovací hlava se sprejovým adaptérem pro upínací systém Sada adaptérů pro termodezinfektor 43

44 Doraz vrtáčku Závitový kolík Hlava kolénkového násadce pro WE Hlava kolénkového násadce pro WE Hlava kolénkového násadce pro WE Sada nástrojů na výměnu hlav kolénkových násadců: Klíč, držák Sprejová úchytka se 3 hadicemi pro chladicí médium a čističem trysek pro násadce Sprejová úchytka se 3 hadicemi pro chladicí médium a čističem trysek pro kolénkové násadce 44

45 9. Technické údaje všeobecné informace min-1 (otáček za minutu) Teplotní údaje Teplota násadce/kolénkového násadce na straně obsluhy: maximálně 55 C Teplota násadce/kolénkového násadce na straně pacienta: maximálně 50 C Teplota pracovní části (rotačního nástroje): max. 41 C Fyzikální vlastnosti Teplota při skladování a přepravě: -40 C až +70 C Vlhkost vzduchu při skladování a přepravě: 8 % až 80 % (relativní), bez kondenzace Teplota při provozu: +10 C až +35 C Vlhkost vzduchu při provozu: 15 % až 80 % (relativní), bez kondenzace 45

46 46 Násadec HE-43 / HE-43 T Převodový poměr 1:1 Vnější průměr krytu rukojeti (mm) 20 / 18 Přípojka motoru dle normy ISO 3964 Maximální otáčky pohonu (min -1 ) Rotační nástroje Průměr držadla nástroje ISO (mm) 2,35 Maximální přípustná délka pro vrtáček na násadci Minimální délka upnutí vrtáčku na násadci Maximální přípustná délka vrtáčku na kolénkovém násadci Minimální délka upnutí vrtáčku na kolénkovém násadci s dorazem vrtáčku (mm) (mm) 50* na doraz 34* na doraz * Při použití delších rotačních nástrojů je třeba, aby uživatel správnou volbou provozních podmínek zajistil, aby nedošlo k ohrožení uživatele, pacientů nebo dalších osob.

47 Kolénkový násadec WE-56 / WE-56 T WE-57 / WE-57 T WE-66 / WE-66 T Převodový poměr 1:1 1:1 4:1 Vnější průměr krytu rukojeti (mm) 20 / / / 18 Přípojka motoru dle normy ISO 3964 Maximální otáčky pohonu (min-1) Rotační nástroje Průměr držadla nástroje ISO (mm) 2,35 1,6 2,35 Maximální přípustná délka vrtáčku (mm) 34* 25* 34* Minimální délka upnutí se zaklapnutím na doraz se zaklapnutím * Při použití delších rotačních nástrojů je třeba, aby uživatel správnou volbou provozních podmínek zajistil, aby nedošlo k ohrožení uživatele, pacientů nebo dalších osob. 47

48 10. Recyklace a likvidace Recyklace Společnost W&H cítí mimořádnou odpovědnost za životní prostředí. Násadec/kolénkový násadec, stejně jako obal, je koncipován tak, aby byl co nejšetrnější k životnímu prostředí. Likvidace násadce/kolénkového násadce > Dodržujte příslušné zákony, směrnice, normy a předpisy, které jsou platné ve Vaší zemi a týkají se likvidace. > Přesvědčte se, že díly nejsou při likvidaci kontaminovány. Likvidace obalového materiálu Obalové materiály jsou vybírány s ohledem na šetrnost k životnímu prostředí a technická hlediska likvidace a proto jsou recyklovatelné. Nepotřebné obalové materiály odevzdejte do sběru. Přispějete tím k opětovnému využití surovin a k omezení množství odpadu. 48

49 Záruční list Tento výrobek společnosti W&H byl vyroben s nejvyšší péčí špičkovými odborníky. Bezchybný provoz zaručuje široký rozsah testů a kontrol. Záruka může být uznána, pouze pokud byly dodrženy všechny provozní podmínky a pokyny uvedené v návodu k použití. Společnost W&H jako výrobce odpovídá za vady materiálu a výrobní závady vzniklé po dobu trvání záruky 12 měsíců od data zakoupení. Nepřebíráme zodpovědnost za poškození způsobené nesprávným užíváním nebo opravou třetí osobou, která nebyla autorizována společností W&H! Záruční nároky uplatňujte, při předložení dokladu o zakoupení, u svého dodavatele nebo u autorizovaného servisního partnera společnosti W&H. Provedení záručního výkonu neprodlužuje záruku ani záruční lhůtu. Záruka 12 měsíců

50

51 Autorizovaní servisní partneři společnosti W&H Navštivte společnost W&H na internetu na V sekci»service«(servis) naleznete nejbližšího autorizovaného servisního partnera společnosti W&H. Pokud nemáte přístup na internet, kontaktujte prosím: W&H Austria GmbH, Ignaz-Glaser-Straße 53, 5111 Bürmoos, Austria t , f , 51

52 Výrobce W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH Ignaz-Glaser-Straße 53, 5111 Bürmoos, Austria t , f wh.com Form-Nr ACZ Rev. 002 / Změny vyhrazeny

Návod k použití Chirurgie

Návod k použití Chirurgie Návod k použití Chirurgie Násadce S-9, S-10, S-11, SL-11, S-12 Kolénkové násadce WS-56 E, WS-75 E/KM, WS-92 E/3 Obsah W&H symboly..............................................................................................

Více

Návod k použití Přímý násadec Kolénkové násadce s osvětlením Kolénkové násadce bez osvětlení

Návod k použití Přímý násadec Kolénkové násadce s osvětlením Kolénkové násadce bez osvětlení Návod k použití Přímý násadec HA-43 LT/A Kolénkové násadce s osvětlením WA-99 LT, WA-66 LT, WA-56 LT, WA-86 LT Kolénkové násadce bez osvětlení WA-99 A, WA-66 A, WA-56 A, WA-86 A W&H symboly VAROVÁNÍ! (činnosti,

Více

Návod k použití Světelné turbínky Nesvětelné turbínky

Návod k použití Světelné turbínky Nesvětelné turbínky Návod k použití Světelné turbínky TA-98 LED / TA-97 LED / TA-98 C LED / TA-97 C LED TA-98 CLM / TA-97 CLM / TA-98 LM / TA-97 LM Nesvětelné turbínky TA-98 / TA-97 / TA-98 C / TA-97 C TA-98 CM / TA-97 CM

Více

Návod k použití. Turbínky s osvětlením Turbínky bez osvětlení

Návod k použití. Turbínky s osvětlením Turbínky bez osvětlení Návod k použití Turbínky s osvětlením Turbínky bez osvětlení Turbínky s osvětlením TE-98 LED G, TE-98 LED G BC, TE-98 LED G RM, TE-98 LED G M, TE-98 LED G N, TE-98 LED G B, TE-98 LED G NQ, TE-98 LED G

Více

Návod k použití. Turbínky s osvětlením Turbínky bez osvětlení

Návod k použití. Turbínky s osvětlením Turbínky bez osvětlení Návod k použití Turbínky s osvětlením Turbínky bez osvětlení Turbínky s osvětlením TE-98 LED G, TE-98 LED G BC, TE-98 LED G RM, TE-98 LED G M, TE-98 LED G N, TE-98 LED G B, TE-98 LED G NQ, TE-98 LED G

Více

Profin zdvihový kolénkový násadec světelný WA-67/1,1 LT Profin zdvihový kolénkový násadec nesvětelný WA-67/1,1 A

Profin zdvihový kolénkový násadec světelný WA-67/1,1 LT Profin zdvihový kolénkový násadec nesvětelný WA-67/1,1 A str. 1 Návod k použití Profin zdvihový kolénkový násadec světelný WA-67/1,1 LT Profin zdvihový kolénkový násadec nesvětelný WA-67/1,1 A str. 2 Symboly W&H Varování! (Činnosti při nichž může dojít ke zranění)

Více

Návod k použití. Chirurgické odsávání SI-1500

Návod k použití. Chirurgické odsávání SI-1500 Návod k použití Chirurgické odsávání SI-1500 Obsah Symboly W&H...3 1. Úvod... 4 5 2. Vybalení...6 3. Obsah balení...7 4. Bezpečnostní pokyny...8 5. Popis...9 6. Uvedení do provozu všeobecně...10 7. Výměna

Více

Návod k použití. Zahnuté násadce WP-64 M / WP-64 MU / WP-68 MU / WP-68 M. Násadec HP-44 M

Návod k použití. Zahnuté násadce WP-64 M / WP-64 MU / WP-68 MU / WP-68 M. Násadec HP-44 M Návod k použití Zahnuté násadce WP-64 M / WP-64 MU / WP-68 MU / WP-68 M Násadec HP-44 M Symboly W&H 2 VAROVÁNÍ! (Činnosti, při nichž může dojít ke zranění.) POZOR! Důležité pokyny! (Při nedodržení těchto

Více

Návod k použití. Rychlospojky RQ-03, RQ-04, RQ-14, RQ-24, RQ-34

Návod k použití. Rychlospojky RQ-03, RQ-04, RQ-14, RQ-24, RQ-34 Návod k použití Rychlospojky RQ-03, RQ-04, RQ-14, RQ-24, RQ-34 Symboly W&H VAROVÁNÍ! (pokud může dojít ke zranění osob) POZOR! Důležitá upozornění! (pokud může dojít k materiálním škodám) Všeobecná vysvětlení,

Více

Návod k použití 300 / 600

Návod k použití 300 / 600 Návod k použití 300 / 600 Symboly W&H VAROVÁNÍ! (při nedodržení těchto pokynů může dojít ke zranění) POZOR! (při nedodržení těchto pokynů může dojít k poškození zařízení) Všeobecná vysvětlení, není zde

Více

Návod k použití Implantologie

Návod k použití Implantologie Návod k použití Implantologie Kolénkový násadec WI-75 E/KM Obsah Symboly... 4 5 v návodu k použití (4), na kolénkovém násadci / na obalu (5) 1. Úvod... 6 8 2. Bezpečnostní pokyny... 9 12 3. Popis výrobku...13

Více

Návod k použití. Násadce HP-44 M / HP-44 T Kolénkové násadce WP-64 M / WP-64 MU / WP-64 TU / WP-66 M

Návod k použití. Násadce HP-44 M / HP-44 T Kolénkové násadce WP-64 M / WP-64 MU / WP-64 TU / WP-66 M Návod k použití Násadce HP-44 M / HP-44 T Kolénkové násadce WP-64 M / WP-64 MU / WP-64 TU / WP-66 M Obsah Symboly... 4 5 V návodu k použití, na násadci/kolénkovém násadci / na obalu 1. Úvod... 6 8 2. Bezpečnostní

Více

Návod k použití. Profin zdvihový kolénkový násadec s osvětlením WG-67 LT Profin zdvihový kolénkový násadec bez osvětlení WG-67 A

Návod k použití. Profin zdvihový kolénkový násadec s osvětlením WG-67 LT Profin zdvihový kolénkový násadec bez osvětlení WG-67 A Návod k použití Profin zdvihový kolénkový násadec s osvětlením WG-67 LT Profin zdvihový kolénkový násadec bez osvětlení WG-67 A Obsah Symboly W&H... 3 4 1. Úvod... 5 7 2. Bezpečnostní pokyny... 8 9 3.

Více

Návod k použití. Násadec HG-43 A Kolénkové násadce s osvětlením WG-99 LT, WG-56 LT, WG-66 LT Kolénkové násadce bez osvětlení WG-99 A, WG-56 A, WG-66 A

Návod k použití. Násadec HG-43 A Kolénkové násadce s osvětlením WG-99 LT, WG-56 LT, WG-66 LT Kolénkové násadce bez osvětlení WG-99 A, WG-56 A, WG-66 A Návod k použití Násadec HG-43 A Kolénkové násadce s osvětlením WG-99 LT, WG-56 LT, WG-66 LT Kolénkové násadce bez osvětlení WG-99 A, WG-56 A, WG-66 A Obsah Symboly W&H.... 3 4 1. Úvod... 5 7 2. Bezpečnostní

Více

Návod k použití EXPERTmatic LUX contra-angle E25 L - REF 1.007.5550 EXPERTmatic contra-angle E25 C - REF 1.007.5551

Návod k použití EXPERTmatic LUX contra-angle E25 L - REF 1.007.5550 EXPERTmatic contra-angle E25 C - REF 1.007.5551 Návod k použití EXPERTmatic LUX contra-angle E25 L - REF 1.007.5550 EXPERTmatic contra-angle E25 C - REF 1.007.5551 Prodej: KaVo Dental GmbH Bismarckring 39 D-88400 Biberach Tel. +49 7351 56-0 Fax +49

Více

Návod k použití B-345-01

Návod k použití B-345-01 Návod k použití BMS 1300 B-345-01 Popis spotřebiče 1 držadlo vysavače 2 přívodní kabel s automatickým navíjením 3 výfuková mřížka 4 přípojka na přívod kapaliny 5 přívod kapaliny 6 plnicí otvor na čisticí

Více

Návod k použití. Turbínky s LED osvětlením TE-97 LQ / TE-98 LQ Spojky Roto Quick s generátorem RQ-53 / RQ-54

Návod k použití. Turbínky s LED osvětlením TE-97 LQ / TE-98 LQ Spojky Roto Quick s generátorem RQ-53 / RQ-54 Návod k použití Turbínky s LED osvětlením TE-97 LQ / TE-98 LQ Spojky Roto Quick s generátorem RQ-53 / RQ-54 Turbínky bez osvětlení TE-95 BC / TE-95 RM TE-97 / TE-97 BC / TE-97 RM TE-98 / TE-98 BC / TE-98

Více

Návod k použití Chirurgie

Návod k použití Chirurgie Návod k použití Chirurgie Kolénkové násadce WS-56 L, WS-75 L, WS-91 L, WS-92 L s osvětlením mini LED+ Obsah Symboly... 4 5 v návodu k použití (4), na zdravotnickém prostředku / na obalu (5) 1. Úvod...

Více

Návod k použití Chirurgie

Návod k použití Chirurgie Návod k použití Chirurgie Násadec S-11 L s osvětlením mini LED+ Obsah Symboly... 4 5 v návodu k použití (4), na zdravotnickém prostředku / na obalu (5) 1. Úvod... 6 8 2. Bezpečnostní pokyny... 9 13 3.

Více

Návod k použití. Chirurgie. Kolénkové násadce s osvětlením mini LED+ a generátorem WS-56 L G, WS-75 L G, WS-91 L G, WS-92 L G

Návod k použití. Chirurgie. Kolénkové násadce s osvětlením mini LED+ a generátorem WS-56 L G, WS-75 L G, WS-91 L G, WS-92 L G Návod k použití Chirurgie Kolénkové násadce s osvětlením mini LED+ a generátorem WS-56 L G, WS-75 L G, WS-91 L G, WS-92 L G Kolénkové násadce bez osvětlení WS-56, WS-75, WS-91, WS-92 Obsah Symboly... 4

Více

Uživatelské pokyny pro implantační system isy Instruction manual for the Isy implant system

Uživatelské pokyny pro implantační system isy Instruction manual for the Isy implant system Uživatelské pokyny pro implantační system isy Instruction manual for the Isy implant system Následující text obsahuje podrobné pokyny pro čištění, dezinfekci a sterilizaci nástrojů a protetických komponentů

Více

'867 0$1$*(5 Návod k použití

'867 0$1$*(5 Návod k použití Návod k použití DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Děkujeme Vám za zakoupení nového vysavače Hoover Dust Manager. Návod k obsluze - Tento přístroj má být používán pouze k účelu popsaném v návodu k použití. Seznamte

Více

Vždy na bezpečné straně.

Vždy na bezpečné straně. Návod k použití For SONICflex tips prep crown round, prep crown round A - REF 1.008.6383, 1.008.6384, prep crown plain, prep crown plain A - REF 1.008.6385, 1.008.6386 Vždy na bezpečné straně. Prodej:

Více

Návod k použití INTRA Endo head L53 - REF 1.008.1826

Návod k použití INTRA Endo head L53 - REF 1.008.1826 Návod k použití INTRA Endo head L53 - REF 1.008.1826 Prodej: KaVo Dental GmbH Bismarckring 39 D-88400 Biberach Tel. +49 7351 56-0 Fax +49 7351 56-1488 Výrobce: Kaltenbach & Voigt GmbH Bismarckring 39 D-88400

Více

Návod k použití. Chirurgie. Násadce s osvětlením mini LED+ a generátorem S-9 L G, S-11 L G. Násadce bez osvětlení S-9, S-10, S-11, S-12, S-15

Návod k použití. Chirurgie. Násadce s osvětlením mini LED+ a generátorem S-9 L G, S-11 L G. Násadce bez osvětlení S-9, S-10, S-11, S-12, S-15 Návod k použití Chirurgie Násadce s osvětlením mini LED+ a generátorem S-9 L G, S-11 L G Násadce bez osvětlení S-9, S-10, S-11, S-12, S-15 Obsah Symboly... 4 5 v návodu k použití (4), na násadci / na obalu

Více

Návod k použití Chirurgie

Návod k použití Chirurgie Návod k použití Chirurgie Násadec SI-11 LED G Kolénkový násadec WI-75 LED G W&H symboly VAROVÁNÍ! (činnosti, při nichž může dojít ke zranění) POZOR! (při nedodržení těchto pokynů může dojít k poškození

Více

Návod k použití. Chirurgické odsávání SI-1500

Návod k použití. Chirurgické odsávání SI-1500 Návod k použití Chirurgické odsávání SI-1500 Symboly W&H VAROVÁNÍ! (pokud může dojít ke zranění člověka) POZOR! (pokud může dojít k materiálním škodám) Všeobecná vysvětlení, bez rizika pro člověka a materiálních

Více

Návod k použití MF-TECTORQUE. 9918 Stolní typ 9908 Kolenní typ

Návod k použití MF-TECTORQUE. 9918 Stolní typ 9908 Kolenní typ Návod k použití MF-TECTORQUE 9918 Stolní typ 9908 Kolenní typ Symboly společnosti W&H VAROVÁNÍ (Činnosti, při nichž může dojít ke zranění.) UPOZORNĚNÍ Důležité pokyny! (Při nedodržení těchto pokynů může

Více

Návod k použití Turbínky s osvětlením Turbínky bez osvětlení

Návod k použití Turbínky s osvětlením Turbínky bez osvětlení Návod k použití Turbínky s osvětlením TG-98 L / TG-97 L / TG-98 LM / TG-97 LM TG-98 L N / TG-97 L N / TG-98 L RM / TG-98 L RM Turbínky bez osvětlení TG-98 / TG-97 Obsah Symboly W&H...3 4 1. Úvod...5 7

Více

Návod k použití Světelné turbínky Nesvětelné turbínky

Návod k použití Světelné turbínky Nesvětelné turbínky Návod k použití Světelné turbínky TA-98 LED / TA-97 LED / TA-98 C LED / TA-97 C LED TA-98 CLM / TA-97 CLM / TA-98 LM / TA-97 LM Nesvětelné turbínky TA-98 / TA-97 / TA-98 C / TA-97 C TA-98 CM / TA-97 CM

Více

Obr. 2 Obr. 3. Obr. 4 Obr. 5. Obr. 6 Obr. 7. Obr. 8 Obr. 9

Obr. 2 Obr. 3. Obr. 4 Obr. 5. Obr. 6 Obr. 7. Obr. 8 Obr. 9 Mod. 2481 CZ Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6 Obr. 7 Obr. 8 Obr. 9 Obr. 10 Obr. 11 Obr. 12 Obr. 13 VYSOKÉ NAPĚTÍ Nesundávejte kryty! Uvnitř je vysoké napětí! Obr. 14 Důležité varování TENTO SPOTŘEBIČ

Více

Návod k použití. Vzduchové motory AM-25 L RM AM-25 A BC/RM AM-25 E BC/RM AM-25 BC/RM AM-20 E BC/RM AM-20 BC/RM

Návod k použití. Vzduchové motory AM-25 L RM AM-25 A BC/RM AM-25 E BC/RM AM-25 BC/RM AM-20 E BC/RM AM-20 BC/RM Návod k použití Vzduchové motory AM-25 L RM AM-25 A BC/RM AM-25 E BC/RM AM-25 BC/RM AM-20 E BC/RM AM-20 BC/RM Obsah Symboly W&H Návod k použití / Vzduchový motor / Obal...3 4 1. Úvod....5 7 2. Bezpečnostní

Více

Návod k použití INTRA-L-MOTOR 181 H - 0.535.5200. Vždy na bezpečné straně.

Návod k použití INTRA-L-MOTOR 181 H - 0.535.5200. Vždy na bezpečné straně. Návod k použití INTRA-L-MOTOR 181 H - 0.535.5200 Vždy na bezpečné straně. Prodej: KaVo Dental GmbH Bismarckring 39 D-88400 Biberach Tel. +49 7351 56-0 Fax +49 7351 56-1488 Výrobce: Kaltenbach & Voigt GmbH

Více

Návod k použití A-25 LT A-25 A, A-25 BC, A-25 RM

Návod k použití A-25 LT A-25 A, A-25 BC, A-25 RM Návod k použití A-25 LT A-25 A, A-25 BC, A-25 RM W&H symboly VAROVÁNÍ! (činnosti, při nichž může dojít ke zranění) POZOR! (při nedodržení těchto pokynů může dojít k poškození zařízení) Všeobecná vysvětlení,

Více

Návod k použití, ošetřování a montáži. Úhlový násadec INTRAmatic 20 E Objednací číslo 1003.1107

Návod k použití, ošetřování a montáži. Úhlový násadec INTRAmatic 20 E Objednací číslo 1003.1107 Návod k použití, ošetřování a montáži Úhlový násadec INTRAmatic 20 E Objednací číslo 1003.1107 Vážený pane doktore, Vážená paní doktorko, KaVo Vám přeje mnoho úspěchů s Vaším novým kvalitním výrobkem -

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Chcete-li troubu co nejlépe používat, přečtěte si pozorně tento návod a uschovejte si ho pro další potřebu.

NÁVOD K POUŽITÍ. Chcete-li troubu co nejlépe používat, přečtěte si pozorně tento návod a uschovejte si ho pro další potřebu. 31055026aCZ.fm Page 16 Tuesday, June 27, 2006 6:13 PM NÁVOD K POUŽITÍ INSTALACE...17 RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ... 20 UPOZORNĚNÍ... 20 PŘED POUŽITÍM TROUBY... 21 PŘÍSLUŠENSTVÍ TROUBY... 22 ÚDRŽBA

Více

112704 220 NÁVOD K OBSLUZE

112704 220 NÁVOD K OBSLUZE 112704 220 NÁVOD K OBSLUZE 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pokud používáte elektrické přístroje, dodržujte základní bezpečnostní pravidla, včetně následujících: Před použitím šicího stroje si přečtěte následující

Více

GKS 108 # 94077. Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen. Güde Scandinavia A/S Engelsholmvej 33 DK-8900 Randers

GKS 108 # 94077. Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen. Güde Scandinavia A/S Engelsholmvej 33 DK-8900 Randers GKS 108 # 94077 Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen Güde Scandinavia A/S Engelsholmvej 33 DK-8900 Randers GÜDE CZECH, s.r.o. Počernická 120 36017 Karlovy Vary GÜDE Slovakia s.r.o

Více

Elektromotor s kontrolkou LED

Elektromotor s kontrolkou LED NÁVOD K POUŽITÍ Elektromotor s kontrolkou LED VYROBENO V JAPONSKU Tento návod k použití si před použitím produktu pečlivě prostudujte a uložte jej pro případné použití v budoucnu. Bezpečnostní opatření

Více

Návod k použití EXCO-Vzduchové motory

Návod k použití EXCO-Vzduchové motory Návod k použití EXCO-Vzduchové motory AC-25 E, AC-25 E BC, AC-25 E RM Symboly W&H VAROVÁNÍ! (Nebezpečí úrazu) UPOZORNĚNÍ! Důležité pokyny! (Při nedodržení těhto pokynů může dojít k poškození zařízení)

Více

Návod k použití. MULTIflex LED coupling 465 LED - 1.007.3197. Vždy na bezpečné straně.

Návod k použití. MULTIflex LED coupling 465 LED - 1.007.3197. Vždy na bezpečné straně. Návod k použití MULTIflex LED coupling 465 LED - 1.007.3197 Vždy na bezpečné straně. Prodej: KaVo Dental GmbH Bismarckring 39 D-88400 Biberach Tel. +49 7351 56-0 Fax +49 7351 56-1488 Výrobce: Kaltenbach

Více

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-134

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-134 Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-134 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Návod k použití. Cooler. Servírovací chladič Typová řada 9192. Podstavný chladič / podpultový chladič Typová řada 9469

Návod k použití. Cooler. Servírovací chladič Typová řada 9192. Podstavný chladič / podpultový chladič Typová řada 9469 coffee wakes up the world Návod k použití Servírovací chladič Typová řada 9192 Podstavný chladič / podpultový chladič Typová řada 9469 Podstavný chladič Typová řada 9468 Servírovací chladič Typová řada

Více

Návod na obsluhu pro turbínové násadce CHIRANA

Návod na obsluhu pro turbínové násadce CHIRANA List : 1 Návod na obsluhu pro turbínové násadce Turbínové násadce jsou vyrobené v souladu se směrnicí MDD 93/42/EEC v systému kvality podle ISO 13485:2012. 0434 Tento návod je platný TG 637 ČJK 397 262

Více

TM-L90. Příručka operátora

TM-L90. Příručka operátora TM-L90 Příručka operátora 401352101 Části tiskárny 3 síťový vypínač 2 kryt řezací jednotky 4 1 páčka pro otevření krytu kryt cívky papíru 5 ovládací panel Tabulky spínačů DIP Sériové rozhraní Spínač Funkce

Více

Ruční kotoučová pila MKS 185 Ec

Ruční kotoučová pila MKS 185 Ec Ruční kotoučová pila MKS 185 Ec Návod k obsluze 924801 UPOZORNĚNÍ! Tento návod k použití obsahuje pokyny k bezpečné práci s tímto strojem. Proto si jej pečlivě přečtěte! ES Prohlášení o shodě Tímto prohlašujeme,

Více

Řetězová pila NÁVOD K OBSLUZE

Řetězová pila NÁVOD K OBSLUZE FZP 4516 B EN Obsah 27 CZ Řetězová pila Děkujeme vám, že jste si zakoupili tuto řetězovou pilu. Než ji začnete používat, přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a uschovejte jej pro případ dalšího

Více

OBSAH NÁVOD VE ZKRATCE NÁVOD K POUŽITÍ

OBSAH NÁVOD VE ZKRATCE NÁVOD K POUŽITÍ OBSAH NÁVOD VE ZKRATE TABULKA PROGRAMŮ PŘÍPRAVA PRÁDLA VOLBA PROGRAMU A FUNKÍ ZAPNUTÍ A PROVEDENÍ PROGRAMU ZMĚNA PROGRAMU PŘERUŠENÍ PROGRAMU DENNÍ ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ NÁVOD K POUŽITÍ SUŠIČKY URČENÉ POUŽITÍ

Více

NÁVOD K OBSLUZE. DENT UNIT s.r.o., Obvodní 23, 503 32 Hradec Králové Tel. 495 454 394, E-mail: dentunit@dentunit.cz www.dentunit.

NÁVOD K OBSLUZE. DENT UNIT s.r.o., Obvodní 23, 503 32 Hradec Králové Tel. 495 454 394, E-mail: dentunit@dentunit.cz www.dentunit. NÁVOD K OBSLUZE www.dentunit.cz E - 2 VÁŽENÍ ZÁKAZNÍCI, Děkujeme Vám za zakoupení nového výrobku společnosti EMS. Výrobek odpovídá nejvyšším požadavkům na kvalitu a bezpečnost. Váš AIR-FLOW S2 je kombinací

Více

Odsavač par. Návod k obsluze HHT 682

Odsavač par. Návod k obsluze HHT 682 Odsavač par Návod k obsluze HHT 682 1 1 2 3 9.5 mm 4 5 6 A 2 7 8 S 260 80 48 80 36 9 B C 10 D 11 12 13 VYSOKÉ NAPĚTÍ Nesnímejte kryty! Uvnitř je vysoké napětí 3 Varování Vzdálenost mezi varnou deskou a

Více

Návod k použití. Scaler s osvětlením ZA-55 L / ZA-55 LM / ZA-55 LS Scaler bez osvětlení ZA-55 / ZA-55 M

Návod k použití. Scaler s osvětlením ZA-55 L / ZA-55 LM / ZA-55 LS Scaler bez osvětlení ZA-55 / ZA-55 M Návod k použití Scaler s osvětlením ZA-55 L / ZA-55 LM / ZA-55 LS Scaler bez osvětlení ZA-55 / ZA-55 M Obsah Symboly W&H... 4 5 1. Úvod... 6 8 2. Bezpečnostní pokyny... 9 13 3. Popis výrobku...14 18 Scaler,

Více

Návod k použití. Kolénkové násadce Endea Endo Cursor EB-62 Endea EB-75 / EB-79. Kolénkové násadce Endo NiTi WD-73 M / WD-74 M

Návod k použití. Kolénkové násadce Endea Endo Cursor EB-62 Endea EB-75 / EB-79. Kolénkové násadce Endo NiTi WD-73 M / WD-74 M Návod k použití Kolénkové násadce Endea Endo Cursor EB-62 Endea EB-75 / EB-79 Kolénkové násadce Endo NiTi WD-73 M / WD-74 M Obsah Symboly...4 v návodu k použití... 4 na zdravotnickém prostředku / na obalu...

Více

5. Demontáž 6. Údržba 7. Likvidace 8. Opravy a servis

5. Demontáž 6. Údržba 7. Likvidace 8. Opravy a servis Návod k obsluze HORNET Provedení W 40 W 40 G 40/12 G 40/12 G 40/24 G 40/24 Obsah 1. Bezpečnostní pokyny 1.1 Pracovně-bezpečnostní pokyny 1.2 Požadavky na místo instalace 2. Obecné informace 2.1 Výrobce

Více

Návod k použití. Odsávačka Miniaspir T. CH-03-03-071116-Odsávačka Miniaspir T

Návod k použití. Odsávačka Miniaspir T. CH-03-03-071116-Odsávačka Miniaspir T Návod k použití Odsávačka Miniaspir T Blahopřejeme Vám k nákupu tohoto odsávacího přístroje a děkujeme Vám za Vaši důvěru. Připomínáme Vám, že na www.flaemnuova.it naleznete informace o kompletní produktové

Více

Invertorová svářečka BWIG180

Invertorová svářečka BWIG180 berlan Verze 1.1 Invertorová svářečka BWIG180 Návod k obsluze CE Číslo výrobku: 101 69 Označení výrobku: BWIG180 OBSAH Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní

Více

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU 3cz94603.fm Page 12 Tuesday, April 15, 2003 10:40 AM NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT

Více

MV 4 MV 4 Premium. www.kaercher.com/register-and-win 59653160 03/14

MV 4 MV 4 Premium. www.kaercher.com/register-and-win 59653160 03/14 MV 4 MV 4 Premium Deutsch 5 English 11 Français 17 Italiano 24 Nederlands 30 Español 36 Português 42 Dansk 48 Norsk 54 Svenska 60 Suomi 66 Ελληνικά 72 Türkçe 79 Русский 85 Magyar 93 Čeština 99 Slovenščina

Více

PÍSKOVÁ FILTRACE INTEX

PÍSKOVÁ FILTRACE INTEX Aktualizováno 22.1.2013 PÍSKOVÁ FILTRACE INTEX NÁVOD K POUŽITÍ 1 Důležité bezpečnostní zásady Před instalací a použitím tohoto výrobku je nutné si pozorně přečíst, porozumět a řídit se veškerými pokyny.

Více

Návod k obsluze SD 18 GVD 10 DV 10. Company information: www.vipercleaning.eu info-eu@vipercleaning.com. Původní návod k obsluze

Návod k obsluze SD 18 GVD 10 DV 10. Company information: www.vipercleaning.eu info-eu@vipercleaning.com. Původní návod k obsluze Návod k obsluze Původní návod k obsluze SD 18 GVD 10 DV 10 Company information: www.vipercleaning.eu info-eu@vipercleaning.com VA61415 (1) 2010-09-01 Návod k obsluze ČESKÝ OBSAH ÚVOD... 4 ÚČEL TOHOTO

Více

Tento návod je platný pro elektrické mikromotory (dále jen mikromotory ) : Nosit ochranné rukavice

Tento návod je platný pro elektrické mikromotory (dále jen mikromotory ) : Nosit ochranné rukavice List č.: 1 0434 Tento návod je platný pro elektrické mikromotory (dále jen mikromotory ) : Ch 660 Model 460 39 021 2854.3 Ch 660 39 021 2939.1 Ch 660 Light 39 021 2938.1 Ch 660 LED 39 021 2938.2 Ch 660

Více

A-dec EA-52LED. Systém elektromotoru

A-dec EA-52LED. Systém elektromotoru Návod k použití A-dec EA-52LED Systém elektromotoru Copyright 2012 A-dec Inc. Všechna práva vyhrazena. A-dec Inc. neposkytuje žádnou záruku na obsah této příručky, včetně nikoli však výhradně implicitních

Více

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-115

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-115 Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-115 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze, tak jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

60202006CZ.fm Page 149 Thursday, September 21, 2006 3:39 PM NÁVOD K POUŽITÍ

60202006CZ.fm Page 149 Thursday, September 21, 2006 3:39 PM NÁVOD K POUŽITÍ 60202006CZ.fm Page 149 Thursday, September 21, 2006 3:39 PM NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL JAK POUŽÍVAT

Více

ST-EK 8015. Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz

ST-EK 8015. Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz ST-EK 8015 Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme

Více

FC9179-FC9160. Edited by Foxit PDF Editor Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004 For Evaluation Only.

FC9179-FC9160. Edited by Foxit PDF Editor Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004 For Evaluation Only. FC9179FC9160 1 1 2 3 4 5 6 8 9 10 7 11 12 13 18 14 17 15 19 24 22 16 21 23 25 20 30 26 27 28 31 32 33 29 0 všeobecný popis (obr. 1) 1 Tlačítko navíjení kabelu 2 Knoflík pro ovládání sacího výkonu (v případě

Více

Návod k použití Přímý násadec Kolénkové násadce s osvětlením Kolénkové násadce bez osvětlení

Návod k použití Přímý násadec Kolénkové násadce s osvětlením Kolénkové násadce bez osvětlení Návod k použití Přímý násadec HE-43, HE-43 A/E Kolénkové násadce s osvětlením WE-56 LED G, WE-66 LED G, WE-99 LED G Kolénkové násadce bez osvětlení WE-56, WE-56 A/E, WE-57 E, WE-66, WE-66 A/E, WE-99 A

Více

LR 7140. Domácí výčep na pivo Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz

LR 7140. Domácí výčep na pivo Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz LR 7140 Domácí výčep na pivo Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Laretti. Jsme

Více

Uživatelské pokyny pro implantační systém CAMLOG/CONELOG Preparation manual for Camlog /Conelog implant systém

Uživatelské pokyny pro implantační systém CAMLOG/CONELOG Preparation manual for Camlog /Conelog implant systém Uživatelské pokyny pro implantační systém CAMLOG/CONELOG Preparation manual for Camlog /Conelog implant systém Následující text obsahuje podrobné pokyny pro čištění, dezinfekci a sterilizaci nástrojů a

Více

CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10]

CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10] CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10] Návod k použití a údržbě POZOR: Pečlivě si přečtěte tento návod k použití před prvním použitím tohoto přístroje. Chybná obsluha může způsobit zranění a/nebo poškození.

Více

Odsávač kalu 30 litrů. Obj. č.: 55 10 13. Před uvedením výrobku do provozu věnujte pozornost následujícím bodům. Popis výrobku. Použití.

Odsávač kalu 30 litrů. Obj. č.: 55 10 13. Před uvedením výrobku do provozu věnujte pozornost následujícím bodům. Popis výrobku. Použití. Před uvedením výrobku do provozu věnujte pozornost následujícím bodům Odsávač kalu 30 litrů Obj. č.: 55 10 13 Odhalíte-li při vybalování, že výrobek byl během přepravy poškozen, okamžitě informujte Vašeho

Více

Návod k použití. Rychlospojky RQ-03, RQ-04, RQ-14, RQ-24, RQ-34

Návod k použití. Rychlospojky RQ-03, RQ-04, RQ-14, RQ-24, RQ-34 Návod k použití Rychlospojky RQ-03, RQ-04, RQ-14, RQ-24, RQ-34 Obsah W&H symboly... 4 1. Úvod...5 7 2. První použití Bezpečnostní pokyny...8 9 3. Popis výrobku... 10 11 Rychlospojky Roto Quick (10), Vedení

Více

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

M U Návod M 8 k 1 použití 00 mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o.

M U Návod M 8 k 1 použití 00 mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. Návod k použití MUM 8100 Bezpečnostní pokyny Nebezpečí zasažení elektrickým proudem! Spotřebič připojujte a uvádějte do provozu jen podle údajů uvedených na typovém štítku. Používejte jej pouze v uzavřených

Více

GS 501. Návod k obsluze

GS 501. Návod k obsluze GS 501 Návod k obsluze Winterhalter Gastronom GmbH Winterhalter Gastronom CS Postfach 1152 Modletice 103 D-88070 Meckenbeuren 251 01 Říčany u Prahy Telefon +49(0)7542/402-0 Telefon: 323 604 536-7 Telefax

Více

Obsah. Certifikát o školení...27, 29 Záruční list...31 Autorizovaní servisní partneři společnosti W&H... 33

Obsah. Certifikát o školení...27, 29 Záruční list...31 Autorizovaní servisní partneři společnosti W&H... 33 Návod k použití Obsah Symboly W&H... 3-4 1. Úvod... 5 6 2. Rozsah dodávky...7 3. Bezpečnostní pokyny... 8 9 4. Popis výrobku... 10 5. Použití intraoseální jehly / válcové ampule...11 6. Nasazení násadce...

Více

ict INJECTION aplikátor anestezie Návod k použití

ict INJECTION aplikátor anestezie Návod k použití ict INJECTION aplikátor anestezie Návod k použití ÚVOD Genoss ict Injection je aplikátor anestezie vytvořený pro bezpečnou a přesnou aplikaci anestezie do dané oblasti během dentální procedury. Před použitím

Více

Uvádí zakázaný úkon či postup. Uvnitř nebo u kruhu je znázorněna konkrétní situace z praxe, které je nutno zamezit.

Uvádí zakázaný úkon či postup. Uvnitř nebo u kruhu je znázorněna konkrétní situace z praxe, které je nutno zamezit. Děkujeme Vám za výběr měchového čerpadla typu KBR. Tento návod slouží k zajištění správné a bezpečné obsluhy a údržby čerpadla. K maximálnímu využití čerpadla a zajištění jeho bezpečného, dlouhodobého

Více

NÁVOD K ÚDRŽBĚ A INSTALACI

NÁVOD K ÚDRŽBĚ A INSTALACI ilustrační foto NÁVOD K ÚDRŽBĚ A INSTALACI Písková filtrace ProfiStar 112013 1 OBSAH 1. Důležité bezpečnostní zásady... str. 2 2. Všeobecné informace... str. 3 3. Obsah balení... str. 3 4. Technické údaje...

Více

Návod k použití. kolénkové násadce ENDO Cursor světelný WA-62 LT ENDO Cursor nesvětelný WA-62 A ENDO NiTi WD-73 M / WD-74 M / WD-75 M / WD-79 M

Návod k použití. kolénkové násadce ENDO Cursor světelný WA-62 LT ENDO Cursor nesvětelný WA-62 A ENDO NiTi WD-73 M / WD-74 M / WD-75 M / WD-79 M Návod k použití kolénkové násadce ENDO Cursor světelný WA-62 LT ENDO Cursor nesvětelný WA-62 A ENDO NiTi WD-73 M / WD-74 M / WD-75 M / WD-79 M Symboly společnosti W&H VAROVÁNÍ! (Činnosti, při nichž může

Více

63602029CZ.fm Page 136 Wednesday, October 24, 2007 5:20 PM NÁVOD K POUŽITÍ

63602029CZ.fm Page 136 Wednesday, October 24, 2007 5:20 PM NÁVOD K POUŽITÍ 63602029CZ.fm Page 136 Wednesday, October 24, 2007 5:20 PM NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL JAK POUŽÍVAT

Více

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-189

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-189 Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-189 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze, tak jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

HTE 50. Multifunkční kulma Návod k použití... 2-13

HTE 50. Multifunkční kulma Návod k použití... 2-13 HTE 50 z Multifunkční kulma Návod k použití... 2-13 z Česky Obsah Obsah balení 1 Pro seznámení... 2 Multifunkční kulma 2 Vysvětlení symbolů... 2 Žehlička na vlasy 3 Použití v souladu s určením... 3 Krepovačka

Více

LW 110. Pračka vzduchu Návod k použití

LW 110. Pračka vzduchu Návod k použití LW 110 CZ z Pračka vzduchu Návod k použití Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Germany Tel.: +49 (0)731 / 39 89-144 Fax: +49 (0)731 / 39 89-255 www.beurer.com E-mail: kd@beurer.de Česky Vážená zákaznice,

Více

T 15/1. Register and win! www.kaercher.com

T 15/1. Register and win! www.kaercher.com T 15/1 Deutsch 5 English 10 Français 15 Italiano 0 Nederlands 5 Español 30 Português 35 Dansk 40 Norsk 45 Svenska 50 Suomi 55 Ελληνικά 60 Türkçe 66 Русский 71 Magyar 77 Čeština 8 Slovenščina 87 Polski

Více

NÁVOD K OBSLUZE B 1898 01.2003

NÁVOD K OBSLUZE B 1898 01.2003 NÁVOD K OBSLUZE B 898 0.2003 Obsah OBSAH Úvod... 2 Bezpečnostní pokyny... 2 Technické údaje... 4 Jednotlivé Části zařízení... 5 Ovládání... 6 Popis ovládacích prvků... 6 Uvedení do provozu... 7 Výdej

Více

Vinotéka. Přečtěte si pozorně tento návod před použitím spotřebiče. Návod k použití

Vinotéka. Přečtěte si pozorně tento návod před použitím spotřebiče. Návod k použití Vinotéka Přečtěte si pozorně tento návod před použitím spotřebiče. Návod k použití 1 ČÁSTI A FUNKCE 1. Ovládací panel a displej 2. Skříňka 3. Nožička k vyvážení 4. Přihrádka na víno 5. Skleněná dvířka

Více

LW 220. Pračka vzduchu Návod k použití. Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Germany www.beurer.com

LW 220. Pračka vzduchu Návod k použití. Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Germany www.beurer.com LW 220 CZ z Pračka vzduchu Návod k použití Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Germany www.beurer.com ČESKY Obsah 1. K seznámení... 3 2. Použití v souladu s určením... 4 3. Bezpečnostní pokyny...

Více

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

Návod k obsluze: Quadro / Cara / Libertad

Návod k obsluze: Quadro / Cara / Libertad Návod k obsluze Návod k obsluze: Quadro / Cara / Libertad Vážení zákazníci, děkujeme, že jste si vybrali odsavač par GUTMANN. Váš nový odsavač par odpovídá nejvyšším požadavkům a jeho ovládání je velmi

Více

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-112

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-112 Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-112 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze, tak jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

TLAKOVÁ MYČKA 2200W NÁVOD K POUŽITÍ

TLAKOVÁ MYČKA 2200W NÁVOD K POUŽITÍ TLAKOVÁ MYČKA 2200W NÁVOD K POUŽITÍ TLAKOVÁ MYČKA 2200W POW XG9002 Upozornění : Před použitím čtěte návod a poté jej uschovejte pro pozdější použití. Obsahuje : - Auto start/stop system - Slednocená čistící

Více

Příručka pro Obsluhu. 1024829 Rev. 00 (02-2006) *1024829*

Příručka pro Obsluhu. 1024829 Rev. 00 (02-2006) *1024829* 2370 Příručka pro Obsluhu Č. modelu: M23702004-230V/50HZ M23702094-230V/50HZ U.K. 1010330-230V/240V/50HZ 1010331-220V/60HZ www.tennantco.com 1024829 Rev. 00 (02-2006) *1024829* OBSLUHA Tato příručka je

Více

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

GS 502 GS 515. Návod k obsluze

GS 502 GS 515. Návod k obsluze win ter h lte r GS 502 GS 515 Návod k obsluze Winterhalter Gastronom GmbH Winterhalter Gastronom spol. s r.o. Postfach 1152 Modletice 103 D-88070 Meckenbeuren 251 01 Říčany u Prahy Telefon 07542/402-0

Více

PÍSKOVÁ FILTRACE STANDARD

PÍSKOVÁ FILTRACE STANDARD PÍSKOVÁ FILTRACE STANDARD Návod k použití model: 58271 CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme, že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží

Více

Vysavač Návod k obsluze

Vysavač Návod k obsluze Vysavač Návod k obsluze CZ Před zapnutím přístroje se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním přístrojů podobného typu. Používejte přístroj pouze

Více

2 Návod k obsluze. Česky. 38 Bedieningsinstructies

2 Návod k obsluze. Česky. 38 Bedieningsinstructies Česky 2 Návod k obsluze 8 14 20 26 32 38 Bedieningsinstructies BK 0012500 / REV PC Robotický čistič bazénů Nettoyeur de Piscine Automatischer Schwimmbeckenreiniger Limplafondos de Piscina Aspirador Automático

Více

St ol ní kot oučová pila

St ol ní kot oučová pila 1.1 St ol ní kot oučová pila Pr ovozní návod Čísl o artiklu: 276 02 OBSAH PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 3 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny 3 Popis stroje

Více

Návod k obsluze GV25 GV35 GV702. Company information: www.vipercleaning.eu info-eu@vipercleaning.com. Původní návod k obsluze GV12066 (1) 2012-04-10

Návod k obsluze GV25 GV35 GV702. Company information: www.vipercleaning.eu info-eu@vipercleaning.com. Původní návod k obsluze GV12066 (1) 2012-04-10 Návod k obsluze Původní návod k obsluze GV25 GV35 GV702 Company information: www.vipercleaning.eu info-eu@vipercleaning.com GV12066 (1) 2012-04-10 Návod k obsluze ČESKÝ OBSAH ÚVOD... 4 ÚČEL TOHOTO NÁVODU

Více

Hygienická údržba a péče. čisté uvnitř, čisté NOVÝ. zvenku

Hygienická údržba a péče. čisté uvnitř, čisté NOVÝ. zvenku Hygienická údržba a péče čisté uvnitř, čisté NOVÝ zvenku Assistina 3x3: dokonalé čištění z vnitřní a vnější strany Přehled výhod > Automatické vnitřní čištění > Automatické vnější čištění > Dokonalé mazání

Více