Konference Aliance výživových poradců ČR. Praha

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Konference Aliance výživových poradců ČR. Praha 16. 11. 2013"

Transkript

1 Konference Aliance výživových poradců ČR Praha

2 členové Aliance výživových poradců ČR 193 členů s uhrazených členským příspěvkem na rok 2013 v roce 2013 se nově přihlásilo 81 členů

3 povinnosti členů Aliance výživových poradců ČR v rámci registrace prokázat své odborné vzdělání hlavním posláním je řídit se Kodexem pokračovat v dalším vzdělávání

4 Benefity pro členy AVP zvýhodněné ceny na semináře a kurzy pořádané Aliancí výživových poradců ČR (až o 20 %) sleva 50 % na specializovaný počítačový program Nutris pro sestavování jídelníčků garance bezplatného upgrade programu Nutris po dobu 5 let od jeho zakoupení každý člen Aliance má možnost bezplatně se prezentovat na oficiálních internetových stránkách Aliance (www.aliance-vyziva.cz) přístup k odborným informacím zasílaným výhradně členům AVP členskou kartu jako doklad o členství poradce v Alianci, potvrzení jeho odborných kvalit a znalost Kodexu výživového poradce zvýhodněné nabídky partnerů AVP určené výhradně pro členy AVP (USN a další)* 4

5 21 partnerů Aliance výživových poradců ČR

6 Aktivity AVP v roce realizace členských karet AVP a propagačních materiálů tvorba komunikačních nástrojů AVP (tiskoviny, leták, web) zajištění odborných diskusí a informovanosti členů na FCB vydání dvou čísel Zpravodaje AVP ustanovení vyšší ho stupně vzdělávání Wellnessia odborná záštita kurzů a seminářů (Nutris, Wellnesia, Fitness Institut) tvorba odborných článků a přednášek cyklus veřejných přednášek v MK Praha (podzim 2013) 6

7 Vzdělávání pro veřejnost: MK Praha 7

8 Aktivity AVP v roce pilotní projekt 4 přednášek o výživě pro veřejnost v Liberci: podzimzima 2012 vytvoření kritérií pro akreditaci dalších kurzů AVP prezentace na tiskových konferencích (zdravapotravina.cz, Agrární komora ČR, ČASP aj.) zviditelnění AVP v rámci komunikačních aktivit partnerů první nezávislý test speciální výživy pro vytrvalostní sportovce a jednání s VUPP o testování doplňků stravy odborné a partnerské schůzky (VZP, Česká obchodní komora, Společnost pro výživu, Antidopingový výbor) Aliance výživových poradců ČR se v listopadu 2013 stala čestným členem České asociace pro speciální potraviny (doplňky stravy a funkční potraviny) intenzivní jednání o partnerství s Agrární komorou ČR (senátor Ing. Veleba) korektní odmítnutí spolupráce některými odbornými společnostmi (SV, OS) a nekorektní jednání ze strany Antidopingového výboru 8

9 Podmínky a standardy AVP k udělení odborné akreditace kurzům o výživě Doba trvání základního a specializovaného kurzu Jedná-li se o základní kurz k získání odborných a praktických znalostí umožňujících absolventovi působit jako výživový poradce nezdravotnického zaměření, měl by trvat alespoň 45 hodin čistého času (přednášky, praktické semináře, test nebo zkouška) což vychází z požadavků MŠMT, platných do r Do této časové dotace se počítá pouze přímá práce s účastníky, tedy přednášky, naplánované semináře, kulatý stůl s lektorem/lektory, zkouška či praktická cvičení. Do tohoto rozsahu však nelze započítat samostudium. Specializovaný kurz o výživě, který navazuje na tento základní kurz, např. ke zvýšení kvalifikace nebo osvojení speciálních znalostí a dovedností, by měl trvat minimálně 14 hodin. Lektorský tým V rámci jednoho základního kurzu by mělo vystoupit nejméně pět různých lektorů s různým odborným zaměřením a především s několikaletými praktickými zkušenostmi z vlastního výživového poradenství a poskytování praktických rad klientům. U specializovaného kurzu o výživě postačují tři lektoři, vyhovující výše uvedeným požadavkům. Komplexnost poskytovaného vzdělání Subjekt, který žádá AVP ČR o akreditaci svého kurzu, současně předkládá systém komplexního vzdělávání ve výživě s navazujícími, vzájemně propojenými kurzy a semináři. 9

10 Podmínky a standardy AVP k udělení odborné akreditace kurzům o výživě Tradice Organizace, která žádá o akreditaci svých kurzů, má v pořádání výživových kurzů již alespoň dvouletou praxi a za tu dobu uspořádala nejméně 7 různých kurzů či seminářů o výživě. Přínos kurzů pro praxi výživového poradenství je důležitým kritériem pro akreditaci. Z kurzů pořádaných žádající organizací by se měli rekrutovat výživoví poradci, kteří nacházejí uplatnění v praktickém životě. Rozsah takového uplatnění absolventů kurzu je třeba v žádosti doložit. Kodex AVP Podmínkou k akreditaci je, že žádající organizace je členem AVP ČR a tedy prokazatelně klade v systému základního, specializovaného a komplexního vzdělávání důraz na dodržování zásad uvedených v Kodexu AVP ČR, s těmito zásadami prokazatelně seznamuje účastníky kurzu, v rámci možností vyžaduje po účastnících kurzu dodržování těchto zásad v jejich budoucí poradenské praxi a doporučuje jim členství v AVP ČR. Spolupráce s akreditujícím orgánem Žádající organizace se zavazuje k úzké spolupráci se zástupcem akreditující AVP ČR, v rámci níž bude třeba doložit splnění výše uvedených podmínek, kritérií a závazků. Současně se zaváže k tomu, že kdykoliv umožní tomuto zástupci volný, předem ohlášený přístup na pořádané kurzy, a to na jakoukoliv jejich část podle vyhlášeného harmonogramu. Současně se zasláním požadavku na akreditaci je třeba na účet AVP ČR poukázat poplatek 4000 Kč. Trvání akreditace Akreditace má časově neomezenou platnost. Důvodem k jejímu odnětí či pozastavení však může být zásadní nedodržení či porušení podmínek a kritérií, ke kterým se žádající organizace zavázala, avšak při kontrole zástupcem akreditující AVP ČR nebyly prokazatelně dodrženy. 10

11 Konference AVP ČR Tisková zpráva Jednání konference výživových poradců ČR, která se sešla v Praze, se usneslo na následujících bodech, o které by se měla v nadcházejícím období opírat jejich poradenská a odborně-edukační činnost: 1. Výživoví poradci sdružení v AVP zásadně provádějí a budou nadále provádět tzv. individualizované poradenství, kterému jsou velmi vzdálena oficiální, tzv. obecná výživová doporučení popř. doporučení či diety tzv. pro všechny, které zveřejňují lifestylové magazíny apod. Tato doporučení formulovaná v obecné rovině vytvářejí ve veřejnosti zmatek, deziluzi z jejich nefunkčnosti, opakované jo-jo efekty a mnohdy jsou dokonce zneužívána výrobci tzv. zdravých potravin k dosahování jejich obchodních cílů. Jejich důsledkem je nepřímo stále rostoucí výskyt obezity, cukrovky a dalších civilizačních chorob, jejichž původ je svázán s výživovými návyky, a fakt, že medicína v těchto oblastech rezignuje na prevenci a zaměřuje se pouze na léčbu důsledků chybného životního stylu. 2. Výživoví poradci nesouhlasí s direktivním omezováním tvrzení o přírodních potravinách a látkách s prokázanými zdravotními účinky ve výživově-poradenské praxi. Je výsměchem zdravému rozumu, že mnohé farmaceutické firmy, jakmile zjistí, že na nějakém původně potravním doplňku jako např. na vitaminu C lze vydělat, registrují ho náhle jako lék a dokonce mu se souhlasem schvalovacích orgánů přisuzují léčivé účinky, když je zákonem zakázáno cokoliv tvrdit o preventivních účincích tohoto vitaminu (např. aktuálně propagovaný infuzně podávaný syntetický vitamin C). 11

12 Konference AVP ČR Tisková zpráva 3. Výživoví poradci jsou vážně znepokojeni stále rostoucím každodenním porušováním legislativy ve výrobě a prodeji potravin zejména proto, že s rostoucím počtem kontrol a postihů, které jsou na denním pořádku ve stovkách zjištění, zatím nedošlo k poklesu počtu těchto nálezů, které znamenají zvýšené riziko nebo poškozují zdraví nemluvě o podvrzích (u potravin i doplňků stravy) či klamání spotřebitelů. 4. Výživoví poradci jsou ve své práci pevně rozhodnuti věnovat významnou část své poradenské praxe edukaci klientů a vysvětlování způsobů, podle čeho si mají vybírat pro ně vhodné a kvalitní potraviny s minimálním zdravotním rizikem, aby z nich vytvořili skutečně individuálně zacílený, vyvážený a pestrý jídelníček. K těmto účelům používají databázi potravin 12