SW pro odpadové a obalové hospodářství

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SW pro odpadové a obalové hospodářství"

Transkript

1 SW pro odpadové a obalové hospodářství Liberecká společnost INISOFT s.r.o. koncem srpna 2007 uvedla na trh nové verze programů pro evidenci obalů OBAL 8 ( verze ), pro evidenci odpadů EVI 8 ( v ) a SKLAD ODPADŮ 8 ( v ). Společnost se vývojem tohoto vysoce specializovaného software zabývá již 14 let. Jejich programy jsou využívány ve stovkách firem, obecních úřadech s rozšířenou působností i krajských úřadech i na Ministerstvu životního prostředí ČR. Software společnosti INISOFT s.r.o. ulehčuje uživatelům splnit všechny povinnosti vyplývající ze zákona o odpadech ( 185/2001 Sb.) i obalech ( 477/2002 Sb.) a navazujících vyhlášek a novelizací. Nové upgrady jsou přizpůsobeny všem dostupným legislativním změnám. Filosofie produktů Programy jsou sestavovány modulově, klient tedy není nucen k zakoupení celého kompletu, ale má možnost si vybrat a zakoupit pouze ty moduly, které vzhledem ke svému zaměření skutečně potřebuje (Evidence odpadů, Identifikační listy, Fakturace atd.). Toto modulové členění se týká jak evidenčních produktů ( EVI 8, OBAL 8 ), tak i provozního software (SKLAD ODPADŮ 8).Pokud klient disponuje s více programy, výhodou je jejich napojení na společnou databázi. Tedy jednotlivé záznamy je možné využít při tvorbě dalších výkazů s nimi souvisejícími. Údaje lze zpracovávat lokálně i síťově. Vedle snadného ovládání při práci se software, uživatel určitě kladně ocení i poměrně nízkou cenu vzhledem ke kvalitě produktu. Podpora SW Programy jsou určeny pro OS Windows, min. konfigurace Win98 (výrobce však doporučuje Windows 2000 či XP). V nových verzích je myšleno i na uživatele, kteří se letos rozhodli přejít k nejmodernějšímu OS Windows Vista. I pod tímto operačním systémem lze programy provozovat, je však předtím doporučována instalace FireBird Odkaz na download FireBird je k dispozici opět přímo na stránkách společnosti. Použitá databáze FireBird je produkt společnosti Borland. O kvalitě tohoto databázového systému svědčí jeho používání i takovými giganty jako je např. Nokia, Motorola či Boxing Copany. Přitom je volně ztažitelná, její použití i šíření je povoleno bez jakýchkoli licenčních poplatků. Jen na okraj, vedle OS Windows ji lze využít i v prostředí Linux či UNIX. Zdarma při zakoupení programů Autor: Ing. Jana Žižková 1

2 je i podpora vlastního SW po dobu 1 roku. Tato podpora je zaručena smluvně formou servisní smlouvy, klient získává nárok na HOT LINE podpory, slevy na školení, ale především na veškeré aktualizace. Zaměřeno na uživatele Vedle legislativních aktualizací je snahou v nových verzích maximálně zjednodušit nabídková menu jednotlivých programů a usnadnit tak práci s nimi. Cílem je aby cena investovaná do nákupu těchto SW se několikanásobně uživateli vrátila. K tomu právě přispívá již uvedený fakt modulového uspořádání jednotlivých produktů a jejich ušití na míru klientovi. Jaký je tedy obsah jednotlivých produktů a pro jakou cílovou skupinu jsou jednotlivé SW určeny? EVI 8 - Evidence odpadů Je určen pro všechny firmy i podnikatelské subjekty, které jsou povinni vést průběžnou evidenci odpadů. Vedle vedení průběžné evidence, lze v tomto programu tvořit výkazy pro Český statistický úřad či autorizovanou společnost EKO KOM či vytvářet identifikační listy nebezpečných odpadů apod. V programu zároveň uživatel najde i plná znění příslušných zákonů a vyhlášek ( 185/2001 Sb, vyhlášky 381/2001 Sb, 383/2001Sb a přílohy č ), nechybí ani metodické pokyny MŽP. Program lze sestavit z volitelných modulů. 10 modulů pro EVI 8 Modul EPNO slouží k evidenci přepravy nebezpečných odpadů, vč. tisku evidenčních listů ( vyhláška 383/2001 Sb v rozsahu přílohy 26 ). Modul obsahuje i kompletní seznam UN čísel, vč. popisu ( kód, třída, obalová skupina, bezpečnostní značka a limitní množství produktu ). Pomocí modulu SQL lze sestavit libovolné dotazy do SW a jako s dokumenty.doc či.xls s nimi dále pracovat. ILNO slouží k identifikaci nebezpečných odpadů. Nechybí ani Fakturace či modul, který umožňuje automatické vytvoření čtvrtletního výkazu o odpadech pro společnost EKO KOM (Výkazy EKO KOM ). Modul POH slouží k vytváření Plánu odpadového hospodářství, kteří musí vytvářet všichni původci, kteří produkují ročně více než t nebezpečných odpadů nebo více než t ostatních odpadů. Týká se nejen firem, ale i obcí.. Moduly AUTOVRAKY, ZPĚTNÝ ODBĚR POUŽITÝCH VÝROBKŮ, ELEKTROODPADY A ZPĚTNÝ ODBĚR ELEKTROZAŘÍZENÍ slouží k vytváření a vedení průběžné evidence, vč. možnosti tisku Ročních zpráv a hlášení o plnění příslušných povinností. Autor: Ing. Jana Žižková 2

3 SKLAD ODPADŮ 8 Tento produkt je určen pro všechny uživatele, kteří pracují s odpady a druhotnými surovinami (skládky, spalovny, sběrné dvory, výkupny, kovošroty apod. ). Tvorba tohoto SW vychází ze Zákona o odpadech č. 185/2001Sb a vyhlášek 381/2001Sb a 383/2001 Sb. Program sleduje i vyhodnocuje tok odpadu, dokáže sledovat některé typy finančních bilancí, exportovat smlouvy do.doc formátů( MS WORD ) či vypočítávat zákonem stanovené poplatky. Vytvořené a vydané faktury lze exportovat do běžných účetních programů. Další výhodou je, že SKLAD ODPADŮ 8 a EVI 8 mají společnou databázi.tedy pokud jsou data zadána v jednom produktu, lze je použít pro prácí i v druhém programu. Podobně jako EVI 8 i SKLAD ODPADŮ 8 lze sestavit na míru klientovi pomocí volitelných modulů. Moduly SKLAD ODPADŮ 8 V ZÁKLADNÍM MODULU uživatel může evidovat pohyb odpadů v kombinaci s cenami. Jedná se o tvorbu a práci s různými typy příjemek a výdejek, smluv, smluvních cen i slev. Lze vytvářet hotovostní doklady, podklady k fakturaci či fakturovat služby související s činností. Obsahuje databázové vedení adresáře zákazníků či rozlišuje zakázky podle zákazníků. Pro zařízení typu kovošrot či sběrné suroviny je určen MODUL OBCHOD, který rozšiřuje Základní modul o možnost sledování ziskovosti, dále sleduje materiál a jeho ceny na skladě. Je rozšířen i o výkupky a prodejky. Pro skládky je také vytvořen příslušný modul SKLÁDKY, kde je možné vést provozní deník skládek či lze automaticky vypočítávat zákonem stanovených poplatků a finanční rezervy. I další moduly tvoří užitečnou nadstavbu k Základnímu modulu. Jedná se o moduly SVOZ, POKLADNA, VÁHA, VaLi ( určen jako externí modul pro obsluhu vážného systému ), HROMADNÉ OPERACE, ÚČTO, VÁŽNÍ SYSTÉM. I v tomto SW je možné sestavovat i vlastní přehledy a data přímo převádět do.xls formátu ( MS Excel) pomocí modulu SQL PŘEHLEDY. OBAL 8 aneb SW určený k evidenci obalů Autor: Ing. Jana Žižková 3

4 Tento program vychází ze Zákona o obalech č. 477/2001 Sb a příslušných vyhlášek ( např. vyhláška č. 641/2004 Sb, 115/2002 Sb, 116/2002Sb). Uživateli velmi usnadňuje vedení a tvorbu evidence. Lze na něm vytvářet roční výkaz pro MŽP ČR či předvyplňovat čtvrtletní výkaz pro autorizovanou obalovou společnost EKO KOM a.s. S evidencí či výkazy lze vedle formátu.doc či.xls dále pracovat v.txt,.rtf nebo.html. Podporu SW klient získává servisní smlouvou Při zakoupení jakéhokoli produktu klient získává podporu zdarma na 1 rok od zakoupení programu. Nejedná se pouze o systém školení s bonusem nejrůznějších slev, ale především o veškeré příslušné aktualizace ( upgrady ) během této doby, i ty jsou pro zákazníka bezplatné. V případě zájmu si zákazník může přiobjednat i rozšířenou podporu formou servisní smlouvy PROFESIONAL, která navíc obsahuje kromě jiného i osobní návštěvu 1x ročně. Produkty lze nezávazně vyzkoušet Na závěr doporučení pro ty, kteří neradi kupují zajíce v pytli. Na stránkách společnosti lze uvedené produkty ve formě dema stáhnout a zjistit, zda skutečně jsou vhodné právě pro danou firmu či jiný subjekt. Na těchto stránkách lze získat i download i již zmiňované databáze FireBird. Technické parametry produktu: Min. konfigurace Doporučená konfigurace: Pentium 500 MHz Pentium 1,5 GHz a vyšší 128 MB RAM 512 MB RAM a více 1 GB volné kapacity na disku 4 GB volné kapacity na disku Windows98 SE Windows 2000, Windows XP Grafické rozlišení 800x600 Grafické rozlišení 1024x768 a více 256 barev 256 barev Autor: Ing. Jana Žižková 4

5 Autor: Ing. Jana Žižková 5