Posudky a obhajoba bakalářsk

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Posudky a obhajoba bakalářsk"

Transkript

1 Posudky a obhajoba bakalářsk ské práce 1) Posudek školitele, posudek oponenta 2) Průběh obhajoby BP 3) Příprava obhajovací přednášky Posudek školitele (.pdf na ISu) 1

2 Posudek oponenta (.pdf na ISu) Posudek školitele i oponenta jsou k dispozici 3 dny před obhajobou na ISu Obhajoba: 5 minut prezentace bakalářské práce 5 minut diskuse (otázky oponenta, komise, případně hostů a publika) Známka: oponenta školitele kvalita obhajoby a diskuze 2

3 Příprava obhajovací přednášky 1) Struktura obhajovací přednášky 2) Harmonogram přípravy přednášky 3) Jak vylepšit dojem z přednášky? 4) Jak se pokusit zvládnout trému 5) Diskuse Mluvená prezentace Vnitřní technika (umění, herectví) Jak? Vnější technika (řemeslo) Co?, Komu? a Proč? Technika prezentace Struktura přednášky Emoce Bezvadná prezentace - elán a upřímná radost z přednášení, povinností řečníka je vzbudit zájem - jen nezkušený řečník si myslí, že zaujme obsahem a svými argumenty, důležitý je i styl 3

4 1) Struktura obhajovací přednášky Úvod - pozdravit -představit se, název bakalářské práce, školitel a pracoviště Stať jádro přednášky -1. část může např. odpovídat kapitole Úvod -2. část pojedná přehledně o nejzajímavějších poznatcích, nejlépe doprovodit konkrétními příklady Pravidlo: Nesnažte se říci všechno, co víte, ale jen to podstatné. Závěr -stručný, výstižný a úderný měl by odpovídat kapitole Závěr, ale neopakovat již řečené - nejlépe nastínit, co nás čeká do budoucna Začni strhující větou, ukonči mohutným souhrnem, mezi tím mluv jednoduše, jasně a vždy k věci; a zejména buď stručný. (W.J.Mayo) 1) Hlavní cíl, myšlenka, osnova 2) Harmonogram přípravy přednášky: - hlavní cíl o čem chci mluvit, co si má posluchač z přednášky odnést, cílem může být i samotné téma BP DNA je velmi stabilní molekula. = ústřední myšlenka přednášky, o čem to bude - dle cíle vytvořit osnovu přednášky, později dle něj vyloučit zbytečné detaily, hlídá téma a čas - teprve pak začít tvořit text okolo, další věty na otázky tvoří kostru jednotlivých ústředních témat přednášky, pokud nevím o čem mám psát, lze použít pomocných otázek: Něco chci popsat = Co? Vysvětlit = Jak?, Proč?, Komu? Specifikovat = jaké jsou nové podrobnosti? (+příklady) Zhodnotit a doporučit = co si myslím? Přesvědčit = Pro co chci nadchnout posluchače? Vyprovokovat myšlení (směr diskuse) = Které hypotézy mám porovnat? 4

5 2) Harmonogram přípravy přednášky 2) 1. verze textu přednášky max. 2 strany A4 = asi 5 min. -jižpři přípravě prvního textu berte v úvahu: - časový limit jedna strana A4 vezme hodně času (2-3 minuty) - co chci sdělit neodchylujte se mimo téma 3) 1. korektura textu hlasité čtení - text si nahlas a pomalu přečtěte pasáže s obtížným čtením, nesrozumitelným obsahem, dlouhými větami - přepracujte 4) přepracování textu - průklest 5) 2. korektura textu hlasitý přednes -text čtěte tak, jakoby jste ho přednášeli a současně stopujte čas - lze použít magnetofon, diktafon, videokameru pokud překračujete časový limit - přepracovat 2) Harmonogram přípravy přednášky Pravidlo: Přednášku si vždy prozkoušej, uprav části, kde chybuješ a zkrať délku, pokud překračuješ časový limit. Pamatuj, že budeš nervózní samotná přednáška pak totiž může být v reále i delší než při samotném nácviku. 6) Uležení textu 7) Poslední korekce 8) Nácvik přichystané prezentace, časový limit - neučte se nazpaměť slovo od slova slovo lehko vypadne cvičte tak dlouho, až nebudete potřebovat číst, přednes bude přirozený Pravidlo: Přednášku si dokonale nacvič, ale neuč se ji nazpaměť. 5

6 2) Harmonogram přípravy přednášky Pravidlo tříanglických R Reflect uvaž všechna hlediska Rehearse zlepši zkouškami, nejlépe před kamarády Rewrite změň podle připomínek kolegů = základem dobré přednášky jsou: příprava, průklest a zkouška Harmonogram přípravy přednášky (shrnutí) Hlavní cíl, myšlenka, osnova 1. verze textu přednášky 1. korektura textu hlasité čtení přepracování textu průklest 2. korektura textu hlasitý přednes Uležení textu Poslední korekce Nácvik přichystané prezentace, časový limit 3) Jak vylepšit dojem z přednášky? První dojem - příchod jistý a pevný, následně se dívat již jen do publika - úvod viz. předchozí kapitola - oblečení neverbální komunikace, také je to řeč těla Pravidlo: Vlastní oblečení volte přiměřeně akci, ale vždy buďte oblečeni lépe než publikum. - dámy správná míra výstřihu a délky sukně - pánové stav obleku, čistota bot, vhodná a čistá košile (ne tričko) a správnou kravatu - i oblečení je neverbální komunikace stav oblečení říká, jak si vážíte publika, ale pozor, publikum má sledovat obsah vaší přednášky a nikoliv módu nebo krásy vašeho těla to vše odvádí pozornost = nepřehánějte to - čistý a upravený vzhled obličej, vlasy, knír a vousy, kolínská, antiperspirant, parfém, manikúra 6

7 3) Jak vylepšit dojem z přednášky? Technika sdělení - obsah přednášky má pro celkový dojem menší význam než forma důležitá je kromě prvního dojmu také posturika a gestika - postoj otevřený, koordinovaný - pouze k cíli, nepobíhat - pevné postavení na přední polovině chodidel lepší dýchání - neopírejte se o zeď, ukazovátko, stůl apod. - min. ze 2/3 tělem k publiku 4) Jak se pokusit zvládnout trému 1) Zlaté pravidlo - projev si bezpečně nazkoušejte, úvod a závěr řeči se naučte nazpaměť 2) Soustředění pozornosti - nelze myslet na dvě věci najednou = trémující myšlenky vytěsňujte soustředěním pozornosti k něčemu jinému prohlížejte si detaily přednáškové místnosti a přemýšlejte, co by jste vylepšili, nebo si opakujte první větu nebo úvod svého vystoupení. 3) Asociace - vzpomínková metoda vzpomeňte si na prostředí, kde vám bylo dobře uklidnění. 4) Dechová cvičení -soustřeďte se na výdech v klidu má být o 1/3 delší než nádech, při stresu je naopak hlubší nádech = co nejdéle vydechujte (uklidnění), nádech přijde sám -stůjte na přední části chodidel hlasivky, plíce a bránice v této poloze lépe spolupracují 5) Taháková metoda - na bílou kartičku A5 si napsat osnovu v podobě slov nebo velmi krátkých vět, dále si poznamenat termíny, které zapomínám (zjistím při nácviku) -kartičku pak můžete držet (ne však za zády) po celou přednášku a v případě potřeby do ní nahlédnout 7

8 5) Diskuse Jak odpovídat: - na jednotlivé dotazy postupně - ne zbrkle Nejvzácnější částí projevu jsou pauzy. (Ralph Richardson) - nevím např. v literatuře, kterou jsem získal o této problematice nebyla zmínka - nehádat se - nenechat se vyvést dotazem na vlastní názor 8