Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 leden - únor 2014 listopad-prosinec 2012 Klienti BIC Plzeň získali téměř 265 milionů korun z Operačního programu Podnikání a inovace V období byl největší objem prostředků na podporu podnikání v ČR vyčleněn v Operačním programu Podnikání a inovace (OPPI). Ministerstvo průmyslu a obchodu spolu s agenturou CzechInvest rozdělovalo zhruba 90 miliard korun, pocházejících z Evropského regionálního rozvojového fondu (ERDF). Konzultanti BIC Plzeň díky svým zkušenostem a detailní znalosti dílčích programů OPPI poskytli mnoho desítek konzultací. Podnikům, jejichž rozvojové projekty odpovídaly podmínkám poskytnutí dotace, pak pomohli zpracovat žádosti o podporu, včetně finančních plánů, podnikatelských záměrů, studií proveditelnosti a dalších důležitých příloh. Celkem do konce roku 2013 podali s klienty 45 žádostí. Z nich 40 bylo hodnoceno tak vysoko, že uspěly ve velké konkurenci žadatelů a podpora byla ministerstvem schválena. Podařilo se tedy dosáhnout zhruba 90% úspěšnosti, což výrazně převyšuje celkovou průměrnou úspěšnost žadatelů o dotace v OPPI. Schválené dotace dosáhly téměř 265 mil. Kč. Projekty klientů BIC měly nejčastěji charakter investic do modernizace strojů a zařízení, do uvedení výsledků výzkumu a vývoje do výroby, do informačních technologií a do vybavení podnikových vývojových center. Pomoc konzultantů však neskončila zpracováním žádostí, pokračuje i nadále ve fázi realizaci projektů, zejména při výběrových řízeních na dodavatele, zpracování monitorovacích zpráv a závěrečných žádostí o platbu. Jak vyplývá z dále uvedených příkladů, hrají dotace velkou roli pro rozvoj podpořených podniků, jejich vývojových aktivit a zavádění technologických i produktových inovací. Společnost MATEX PM, která zahajovala svoji činnost v roce 2005 v podnikatelském inkubátoru a využívá služeb konzultantů BIC Plzeň i při podávání žádostí o dotace, má schválenou podporu na projekt vybudování robotizovaného laserového pracoviště a na rozšíření vývojového centra LASER ARC, zaměřeného na nové technologie laserového zpracování materiálů. Dlouholetým klientem BIC Plzeň je také výrobce kompresorů ATMOS Chrást s.r.o. Ten v OPPI získal dotaci nejen na nový informační systém, ale zejména na špičkové technologické vybavení, které mu umožňuje s vysokou přesností a efektivitou vyrábět šroubové bloky A 150. Tyto bloky vyvinuté odborníky společnosti využívají asymetrický profil zubů rotoru, tzv. N-profil, navržený profesorem Stosicem z londýnské City Univerzity. ATMOS se tak stal jedinou českou firmou, která při výrobě kompresorů disponuje vlastním, nikoliv licenčním blokem. Největší objem prostředků, více než 90 mil. Kč určených vesměs na investice do vysoce moderního výrobního zařízení, získala v 6 úspěšných projektech společnost IZOS, významný český výrobce izolačních a bezpečnostních skel. Strojírna Tyc mohla díky podpoře 4 projektů v OPPI vybavit centrum zaměřené na vývoj velkých obráběcích strojů a investovat do technologií pro výrobu nového obráběcího portálu a speciálních komponent pro obráběcí stroje, vyvinutých ve spolupráci s ČVUT. Podporu získala i na prezentaci svých produktů na veletrzích na území Ruské federace. Obsahem 5 úspěšných projektů společnosti GTW Bearings je zavedení nového podnikového informačního systému, vybavení vývojového centra a technologického zázemí pro výrobu speciálních kluzných ložisek. OPPI podané schválené zamítnuté schválená dotace Rozvoj Kč Marketing Kč Inovace - inovační projekt Kč Inovace - patent Kč Nemovitosti Kč ICT v podnicích Kč Potenciál Kč Poradenství Kč Celkem Kč 1

2 Na nové programovací období pro roky připravuje Ministerstvo průmyslu a obchodu Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Podle zveřejněných informací bude podpora soustředěna do 4 prioritních os: Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií Kromě dílčích programů vycházejících z ověřených vzorů v OPPI (Inovace, Potenciál ) se chystají i nové formy podpory. Pro začínající podnikatele by měly být vytvořeny nové finanční nástroje (mikroúvěry, kapitálové vstupy ). Lze očekávat, že podporován bude rovněž transfer znalostí z vysokých škol do podniků podle britského modelu Knowledge Transfer Partnership, pilotovaného v letech také Západočeskou univerzitou v Plzni a průmyslovými podniky z regionu se zapojením konzultantů BIC Plzeň. Oproti minulému období by měla být v OP PIK podnikům poskytována podpora také přímo na realizaci projektů průmyslového výzkumu a vývoje, implementaci této části programu by měla zajišťovat Technologická agentura ČR. Aktuální informace o připravovaných programech podpory podnikání a výzkumu a vývoje a poskytují konzultanti BIC Plzeň, využít lze i bezplatné úvodní konzultace poskytované v rámci služeb sítě Enterprise Europe Network. Podpora pro začínající firmy Robotizované laserové pracoviště společnosti MATEX PM -zd- Začínající podnikatelé mohou opět žádat o podporu v projektu CzechEkoSystem. Mohou tak získat dotaci na služby, které jim pomohou nejen úspěšně zahájit či rozšířit podnikatelskou činnost, ale také dopracovat a rozvinout podnikatelský plán, připravit se na jeho prezentaci potenciálním investorům a případně si tak zajistit i financování formou kapitálového vstupu. V plné výši jsou v projektu hrazeny služby tzv. koučů. Jedná se zejména o předávání vlastních podnikatelských zkušeností, o pomoc s komercializací produktů a zprostředkování kontaktů s potenciálními zákazníky, vyhodnocení tržních rizik a příležitostí, konzultace a oponenturu k finančnímu plánu, přípravu na jednání s investory. Od konce roku 2013 vytváří databázi těchto koučů přímo agentura CzechInvest, která celý projekt CzechEkoSystem realizuje. Výběr koučů provádí podle poměrně přísných kritérií. Musí se jednat o zkušeného podnikatele či manažera, který úspěšně řídil firmu po dobu nejméně 3 let, popř. o konzultanta, který má prokazatelné zkušenosti s vedením začínajících podnikatelů. Na internetových stránkách jsou u každého z nich uvedeny kromě fotografie i reference a detailní informace o jeho profesních zkušenostech, dovednostech a specializaci. Dnes tu lze najít 30 koučů, databáze se ale bude dále doplňovat. Maximální podpora na koučování činí 500 tis. Kč, což odpovídá 285 hodinám individuálních služeb vybraného kouče. Z 80 % jsou pak v projektu dotovány poradenské služby společnosti Deloitte Advisory s.r.o., členské společnosti mezinárodní skupiny Deloitte (DTTL), která patří do tzv. velké čtyřky světových poradenských společností. Jedná se například o zpracování, implementaci a Novým produktem společnosti LC Tools je LC Slicer, nástroj na řezání tenkých plátků polymerové hmoty s kresbou na řezu. měření úspěšnosti marketingových strategií, zhodnocení potenciálu zahraničních trhů, analýzy zákaznických dat, pomoc při zřízení zahraniční pobočky, nastavení systému fungování firmy v oblasti daní a účetnictví v souladu s právními předpisy, strategické poradenství v oblasti řízení financí či lidských zdrojů. Maximální podpora zde činí 2,5 mil. Kč, což odpovídá hodinám poradenských služeb. V rámci aktuální III. výzvy lze podávat žádosti od 3. března do konce dubna Jedná se o kontinuální výzvu s alokací ve výši 86,8 milionu Kč. V předchozích dvou výzvách v letech 2012 a 2013 činila alokace 60, resp. 128 milionů Kč a nebyla v plné výši vyčerpána. Podáno bylo 34, resp. 35 žádostí, schváleno bylo v I. výzvě 20 a ve II. výzvě zatím 21 žádostí. Nejčastěji je podpora poskytována start-up firmám zaměřeným na informační a komunikační technologie, vývoj softwaru, tvorbu mobilních aplikací apod. BIC Plzeň pomohl zpracovat žádost společnosti LC Tools, která vznikla v červenci minulého roku a od října 2013 působí v prostorách podnikatelského inkubátoru. Tato perspektivní inovační firma vyvíjí a vyrábí originální nástroje a pomůcky pro speciální výtvarné techniky - modelování z barevných polymerových hmot. Předložený projekt byl hodnotitelskou komisí doporučen, v současné době se připravuje podpis smlouvy a výběr kouče. Aktuální informace lze získat na stránkách projektu Pro konzultace a pomoc se zpracováním žádosti je možno se obrátit na konzultanty BIC Plzeň, který na základě smlouvy s agenturou CzechInvest plní v Plzeňském kraji úlohu skauta projektu. -zd- 2 2

3 Plzeňský kraj připravuje dotační titul Podnikatelské vouchery Cílem dotačního titulu Podnikatelské vouchery Plzeňského kraje 2014, jehož vyhlášení bude schvalovat Rada Plzeňského kraje na svém březnovém jednání, je posílení konkurenceschopnosti a rozvoje malých a středních podniků, kterého bude dosaženo podporou jejich spolupráce s výzkumnými organizacemi. Z navržených pravidel dotačního titulu vyplývá, že dotace ve výši až 100 tis. Kč se budou podnikům poskytovat na nákup specializovaných služeb, jako je například měření a diagnostika, návrhy systémů, konstrukčních řešení či zařízení, vývoj softwaru, návrhy optimalizace procesů, modelování/simulace procesů, návrhy aplikace nových materiálů, design výrobků. Dotace může činit až 75 % z ceny, kterou podnik za služby zaplatí pracovišti výzkumné organizace působící na území kraje, tedy zejména Západočeské univerzity v Plzni, Lékařské fakulty UK v Plzni, společnosti COMTES FHT a Výzkumného a zkušebního ústavu Plzeň. Cena nakupovaných služeb nesmí být nižší než 50 tis. Kč. Pokud bude dotační titul schválen v navrhované podobě, budou se žádosti o dotaci přijímat od 19. března do 16. dubna Dotované služby pak budou moci být poskytovány od data vyhlášení dotačního titulu nejpozději do 30. října Plzeňský kraj zamýšlí poskytnout firmám celkem 2 mil. Kč. Výběrová kritéria jsou navržena tak, aby v případě vyššího zájmu dostaly přednost podniky, které dosud nemají zkušenosti ze spolupráce s výzkumnými organizacemi, dále začínající podniky a žadatelé, kteří na nákup specializovaných služeb vynaloží více než 200 tis. Kč, nebo budou požadovat nižší míru dotace. Předběžná informace o dotačním titulu již byla zveřejněna na internetových stránkách Plzeňského kraje Detailní informace budou k dispozici po jeho schválení Radou PK na stránkách systému pro dotační řízení PK edotace na Na přípravě dotačního titulu se podíleli i pracovníci BIC Plzeň. Při tom využili zkušenosti z programu Plzeňské podnikatelské vouchery, který připravovali v roce 2013 pro město Plzeň a jehož realizace v současné době probíhá. Některé projekty již byly úspěšně dokončeny. Například plzeňská společnost Workpress Aviation, která se zabývá výrobou komponent pro letecký průmysl, zahájila v souvislosti s programem spolupráci s Katedrou technologií obrábění Strojní fakulty ZČU a centrem RTI. Zde podle jejího zadání vypracovali návrhy specifických procesů obrábění tvarově složitých dílů z hliníkových slitin a navrženou technologii také prakticky otestovali na zkušebních vzorcích. Na základě vynikajících výsledků byly dojednány další společné aktivity. Dalším příkladem může být společnost Beauty Systems, která sídlí ve vědeckotechnickém parku Plzeň a zabývá se vývojem, výrobou a distribucí zařízení pro wellness a fitness centra, sportovní kluby a zdravotnická zařízení. Za pomoci konzultantů BIC Plzeň se obrátila na Ústav umění a designu (dnes fakulta) ZČU s požadavkem na vytvoření nového designu jejího produktu masážního stroje. Z asi 20 návrhů, které vytvořili studenti designu, si vedení firmy zvolilo jeden pro dopracování až do podoby 3D modelu. Ten je dnes hotov a je příslibem značného zvýšení atraktivity stroje pro zákazníky a uživatele. Také v případě Podnikatelských voucherů Plzeňského kraje jsou konzultanti BIC Plzeň připravení pomoci firmám s vyhledáním vhodného odborného pracoviště i s přípravou žádosti. Obrábění dílů z letecké hliníkové slitiny ve společnosti Workpress Aviation -zd- Podpora MSP v programu Horizont 2020 Program Horizont 2020 rámcový program pro výzkum a inovace (zkráceně program H2020) navazuje od letošního roku na rámcové programy EU pro výzkum, zejména na poslední z nich - 7. rámcový program pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (7. RP). Program H2020 klade velký důraz na podporu inovací, což se prakticky projeví například v zavedení nových úvěrových nástrojů a v podpoře malých a středních podniků (MSP) s vysokým inovačním potenciálem a s cílem rozvíjet se, růst a působit mezinárodně. Inovační aktivity MSP jsou v programu cíleně podporovány prostřednictvím tzv. SME Instrument (Nástroj pro malé a střední firmy), kterým je firmám poskytována systematická podpora při vývoji inovativních výrobků a služeb. Cílem je umožnit MSP dovést jejich inovativní nápady od prvotní myšlenky až do fáze, kdy je možné jejich uvedení na trh. Vzhledem k rizikovosti těchto projektů je podpora rozdělena do tří fází. Pro vstup do každé z těchto fází je nutné uspět v tvrdém konkurenčním boji. Do poslední fáze (na trh) se tak dostanou pouze vysoce konkurenceschopné výrobky a služby. Fáze 1: Vstupem pro tuto fázi je stručně popsaný podnikatelský záměr založený na inovativní myšlence. Úspěšní žadatelé obdrží financování formou pevně stanovené částky (tzv. lump sum) ve výši Tato fáze trvá cca 6 měsíců a jejím cílem je zpracování 3

4 studie, která prověří technologickou, praktickou a ekonomickou udržitelnost předloženého záměru. Aktivitami v této fázi mohou být např. hodnocení rizik, vypracování studie trhu, vytvoření plánu pro řízení duševního vlastnictví nebo inovační strategie, hledání vhodných partnerů, apod. Výsledky studie jsou použity pro rozpracovaný podnikatelský záměr, který může být použit jako vstup do fáze 2. Fáze 2: V této fázi dochází k realizaci aktivit, jejichž cílem je proměnit inovativní myšlenku v konkrétní produkt nebo službu a posunout ji tak blíže komerčnímu využití. Vstupem pro fázi 2 je rozpracovaný podnikatelský záměr a popis inovačních (a případně také výzkumných) aktivit plánovaných pro tuto fázi. Vstup do fáze 2 není podmíněn absolvováním fáze 1, podnik se tedy může přihlásit rovnou do druhé fáze. Typickými aktivitami v této fázi jsou např. demonstrace, testování, výroba prototypů, pilotní ověřování, tvorba designu, vytváření tržních replikací, apod. Doba trvání je měsíců a příspěvek EU se zpravidla pohybuje mezi 0,5-2,5 mil.. Úspěšní žadatelé mohou ve fázích 1 a 2 využít také nepřímé podpory ve formě služeb koučů a mentorů, které budou dostupné přes síť Enterprise Europe Network. Fáze 3: Fáze 1 a 2 by měly inovativní myšlenku přetavit ve vysoce konkurenceschopný výstup, který je možné uvést na trh. Ve fázi 3 se tedy předpokládá komercializace inovativních výrobků a služeb. V této fázi není poskytováno přímé financování, MSP mohou nicméně využít finančních nástrojů, které H2020 nabízí v rámci oblasti Přístup k rizikovému financování. Nástroj pro MSP je koncipován tak, aby zvýšil atraktivitu programu Horizont 2020 pro podnikatelskou sféru. Kromě poměrně širokého vymezení podporovaných témat je pro MSP lákavá také možnost účastnit se projektů individuálně, bez nutnosti vytvářet mezinárodní výzkumná konsorcia (což je u jiných typů projektů zpravidla nutností). Podrobné informace k programu, včetně aktuálně vyhlašovaných výzev, návodu k podávání projektů, atd. jsou zveřejněny na portále Zájemci se také mohou obrátit na konzultanty BIC Plzeň. -eb- Program EUROSTARS podporuje výzkum a vývoj MSP EUROSTARS je evropský program aplikovaného a průmyslového výzkumu a vývoje, který poskytuje možnost spolufinancování projektů z rozpočtu Evropského společenství. Jedná se o podporu založenou na pravidlech programu EUREKA a Horizont Cílem programu EUROSTARS je podpořit malé a střední podniky (MSP), které mimo svoji výrobní nebo servisní činnost provádějí také vlastní výzkum a vývoj. Financování programu EUROSTARS je prováděno prostřednictvím národních finančních prostředků a z rozpočtu programu Horizont 2020 na základě mechanismu programu EUREKA. V současné době je do programu zapojeno 33 členských zemí, které hodlají v letech podpořit projekty ročními příspěvky ve výši 861 miliónů. Projekty EUROSTARS budou také podpořeny ze strany EU příspěvkem 287 miliónů. Členskými zeměmi programu jsou v současné době kromě všech členských zemí EU také Island, Izrael, Norsko, Švýcarsko a Turecko. Výzvy k podávání projektů jsou vyhlašovány 2x ročně prostřednictvím Národního programového koordinátora projektu EUREKA, kterým je v ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Příspěvky z národních zdrojů a EU mohou pokrýt až 75% nákladů výzkumné části řešení projektů v závislosti na dané zemi. V rámci České republiky lze získat dotaci, která může pokrýt až 50% nákladů. Průměrná velikost projektů programu EUROSTARS: 3 4 řešitelé zapojení 2 3 členských zemí délka projektu 29 měsíců rozpočet projektu 1,4 mil. Základní kritéria programu: Náklady firmy na výzkum a vývoj musí tvořit nejméně 10% ročního obratu nebo se musí 10% zaměstnanců zabývat výzkumem a vývojem (počítá se jako tzv. FTE = full time equivalent, tj. přepočtené pracovní úvazky). Celková doba řešení projektu nesmí přesáhnout 3 roky. Je nutné tržní uplatnění výsledků projektu do dvou let od jeho ukončení. Musí se jednat o zapojení nejméně 2 členských zemí, avšak lze přizvat i třetí nečlenskou zemi. Do roku 2013 bylo financování EUROSTARS projektů realizováno společně z národních finančních prostředků a z rozpočtu 7. rámcového programu EU pro výzkum a vývoj. Poslední výzva byla uzavřena 4. dubna 2013 a bylo do ní podáno téměř 600 přihlášek. To svědčí o značném zájmu o tento typ programu. V současné době je vyhlášena nová výzva k podávání přihlášek projektů, která končí 13. března Více informací je k dispozici na https://www.eurostars-eureka.eu/. Konzultace k programu EUROSTARS poskytují Ing. Jaroslav Sobotka a Ing. Martin Holubec tel eb- 4 4

5 Příležitosti pro firmy k navázání mezinárodní spolupráce Také pro následující období připravuje síť Enterprise Europe Network řadu mezinárodních akcí, jejichž cílem je zprostředkovat firmám možnost jednání s potenciálními zahraničními partnery. Jedná se především o tzv. brokerage events - kooperační setkání, která jsou většinou organizována při významných veletrzích nebo konferencích, ale i o podnikatelské mise, kdy v navštívené zemi setkání zpravidla probíhají přímo ve firmách. Díky dlouhodobým zkušenostem pracovníků sítě jsou akce vždy dobře připraveny a pro firmy představují možnost rychlého a efektivního navázání kontaktů s partnery pro obchodní, výrobní či vývojovou spolupráci. Přehled nejzajímavějších připravovaných akcí je v následující tabulce. Kontakt pro podrobnější informace: Bc. M. Skrziszowská tel Datum Název akce Místo Oborové zaměření Kontakt-Kontrakt (při veletrhu AMPER 2014) Brno, ČR Elektrotechnický průmysl Nanoisrael 2014 Tel Aviv, Izrael Nanotechnologie Buyers Lounge at Light & Building 2014 Frankfurt, Německo Osvětlení, inteligentní stavební technologie 4.4. Baltic Fashion & Textile Riga 2014 Riga, Lotyšsko Textilní průmysl, design 8.4. HANNOVER MESSE 2014: Technology Cooperation Days Industrial Measurement Technology Hannover, Německo Kovoobrábění CrossTour 2014 Ruse, Bulharsko Cestovní ruch Brokerage Event for the Construction Industry RESTA 2014 Vilnius, Litva Stavebnictví Jazz ahead 2014 Brémy, Německo Hudba, jazz Mise firem do Španělska (II Inverse Trade Mission in the Wine and Food Sector to La Rioja) Španělsko Potravinářství, vinařství Europa Markt 2013 Magdeburg, Německo International Brokerage event - Engineering 2014 Nitra, Slovensko Strojírenství Síť Enterprise Europe Network v České republice i v obou cílových zemích je také zapojena do organizace kooperačních setkání firem, která proběhnou v rámci účasti v podnikatelské misi organizované Svazem průmyslu a dopravy ČR jako doprovod prezidenta České republiky Miloše Zemana při jeho oficiální návštěvě Srbska a Slovinska. Tato cesta se uskuteční ve dnech ve dnech dubna 2014, příjem přihlášek bude uzavřen počátkem března. Případní zájemci najdou více informací na mise-do-srbska-a-slovinska-jako-doprovod-prezidenta-milose, nebo se mohou obrátit na konzultanta BIC Plzeň Ing. J. Sobotku, tel , Typické regionální výrobky, B2C (forma stánkového prodeje) + B2B (obchodní zprostředkovatelé) -eb- Na semináři se bude hovořit o inovacích a designu Úkolem podnikatelského inovačního centra BIC Plzeň je iniciovat a podporovat inovace ve firmách. Jednu z oblastí umožňujících realizaci inovací představuje pro firmy design výrobků, který může být důležitou přidanou hodnotou a významně pomoci s odlišením od konkurence. V rámci aktivit podporovaných sítí Enterprise Europe Network proto BIC Plzeň zahájil spolupráci s Fakultou umění a designu (FUD) Západočeské univerzity v Plzni a společně se zaměřují na podporu intenzivnější spolupráce designérů s podniky. V inspirativních prostorách nové budovy FUD se 25. března 2014 uskuteční seminář na toto téma. Velká část prezentací bude určena pro firmy bez ohledu na obor podnikání, které se chtějí dozvědět, jak pomocí designu zvýšit svoji konkurenceschopnost. MgA. Hanek z občanského sdružení PROTEBE live ve své přednášce seznámí účastníky s tím, jak designéři přemýšlejí a jak může být tento způsob myšlení využit při řízení podniku. Na případové studii také ukáže, jak design management prakticky uplatňuje společnost Plastia, vyrábějící široký sortiment plastových výroků pro domov a zahradu. Ing. Kodýtek, tajemník FUD, seznámí účastníky s podmínkami spolupráce s fakultou, s časovou náročností a způsobem stanovení ceny designérských služeb, smluvním zajištěním, problematikou autorských práv apod. Ing. Doležal z BIC Plzeň pak představí možnosti dotací pro podniky na nákup služeb designérů. Další část semináře byla připravena speciálně pro firmy, které se zabývají výrobou nábytku a bytových doplňků a realizací interiérů. MgA. Mahdal, který na FUD vede právě takto zaměřené kurzy, pohovoří o aktuálních trendech v designu nábytku a interiérů. MgA. Veverka pak vybere a představí příklady tvorby studentů designu pro podniky v uvedeném oboru, včetně návrhů, které získaly významná ocenění. Program semináře a pozvánku s pokyny k přihlášení najdou zájemci na v sekci Novinky, případně se mohou obrátit na Ing. Lucii Pučelíkovou, tel zd- 5

6 Představujeme inovační firmy v regionu SmartMotion s.r.o. SmartMotion s.r.o. je mladá dynamická společnost, která svoji činnost zahájila na jaře roku 2011 v prostorách Podnikatelského inkubátoru BIC Plzeň, odkud se po fázi počátečního rozvoje přesunula do komplexu Vědeckotechnického parku Plzeň. Působí v oblasti strojírenství, dopravy a mobility. O podrobnější představení jsme požádali jejího jednatele a jednoho ze společníků Ing. Jiřího Bartáka. Název Vaší společnosti se dá přeložit jako inteligentní pohyb co si pod tím můžeme představit? Naše společnost působí v oblasti pohybu a je to přesně tak - nesoustředíme se jen na úzkou oblast dopravy, ale skutečně na vývoj a výzkum v oblasti pohybu jako takového. To zahrnuje široký rozsah od automobilů přes robotiku, mechatroniku atd., až po pomůcky pro postižené. Jaké jsou tedy Vaše obory podnikání? Hlavní je jednoznačně vývoj a výzkum v již zmíněných oblastech mobility, mechatroniky, robotiky. Naším velkým zájmem je oblast tzv. udržitelné mobility, dále zakázková konstrukce, průmyslový design a jako doplňkovou činnost máme i vydavatelství technické literatury. Kromě moderního zázemí vývojového pracoviště disponujeme prototypovou dílnou, 3D tiskem, technologií odlévání plastů ve vakuu atd. Proto většina našich zakázek končí prototypem. Byl to od začátku náš záměr, nikdy jsme nechtěli být pouze čistou konstrukční kanceláří, naopak jsme chtěli vidět výsledky našich návrhů tzv. v železe a jako funkční. Ale samozřejmě nabízíme i konstrukční a výpočtové práce v oblasti zakázkové konstrukce podle přání našich zákazníků. Můžete uvést nějaké konkrétní příklady Vašich projektů? Jedním z našich větších projektů z poslední doby je vývoj a kompletní dodávka bezpilotního létajícího prostředku pro monitoring ze vzduchu. Je to komplexní projekt, kdy pro velmi významného zákazníka řešíme nejen vývoj a stavbu létajících prostředků, vlastních zařízení pro monitoring a přenos záznamu, ale i legislativu s tím spojenou, školení pracovníků atd. Další významnou oblastí naší činnosti jsou pomůcky, resp. vozíky pro postižené. V současnosti vyvíjíme ve spolupráci se zástupci České asociace paraplegiků nový vozík pro sportovní aktivity vozíčkářů, a zároveň připravujeme další vozíky a pomůcky, včetně výroby prototypů, testování a následné výroby. Dále jsme se podíleli na úpravách návrhu, stavbě prototypu a optimalizaci tříkolky pro starší Kvadrokoptéra SMdrone s podvěšeným dálkově řízeným tříosým a imobilní občany, jejíž řešení bude patentováno. stabilizačním systémem pro HD kameru Jedním z interních projektů je stavba elektromobilu na konceptu Smart Roadster. Tento projekt je realizován za účelem otestování námi vyvinutého pohonu a řízení a také k testování baterií. Samozřejmě tento projekt chceme využít i k propagaci naší činnosti. Hlavním partnerem je společnost Alkal Invest s.r.o., dalšími partnery jsou Západočeská univerzita a Střední průmyslová škola z Klatov, která se podílela na demontáži vozu. Jako partner jsme se částečně podíleli také na projektech Formule SAE a Eco Shell-marathon, kde nositelem je Západočeská univerzita. Z uvedených příkladů vyplývá, že úzce spolupracujete se Západočeskou univerzitou v Plzni, kde Vy osobně také přednášíte. Co tato spolupráce Vaší společnosti přináší? Ano, vlastně většina lidí z naší společnosti jsou absolventi Západočeské univerzity, já zde dokonce na Fakultě strojní stále částečně působím jako pedagog. A jsem za to rád, pořád totiž věřím, že univerzita, i přes určité problémy dnešní doby, má svůj potenciál, zejména v mladých lidech. Těší mě spolupráce s kvalitními studenty, i proto jsem se před lety ujal vedení obou již zmíněných studentských projektů formule a eco vozidla. Výborná spolupráce je také se studenty Fakulty umění a designu, jejichž práce je úžasně kreativní, a ve spojení s technickými řešeními je možné udělat skutečně pěkné a fungující věci. Bohužel velkým problémem, který vidím na Fakultě strojní (a nejen tam), je počet absolventů, zejména těch kvalitních. Požadavky firem v regionu na nové absolventy jsou daleko vyšší, než může fakulta nabídnout. Proto o studenty začíná boj již za jejich studia. Na jednu stranu je to dobře, na druhou stranu je neštěstí, že studenti denního studia pracují přes den na částečné úvazky ve firmách a studium se stává jen takovým nuceným zlem, podle toho to pak také vypadá. Samozřejmě brigády, kde studenti ke studiu získají praxi, jsou výborná věc a je jen škoda, že nejsou povinnou součástí studijních plánů. Pak se stává, že je absolventem strojař plný teorie, ale stroj a praktický provoz nikdy neviděl. 6 6

7 Já osobně mám radost z toho, že nám se do firmy již podařilo sehnat kvalitní absolventy a jen doufám, že těch možností bude do budoucna více. Vaše společnost začínala v Podnikatelském inkubátoru, dnes máte přístup ke službám BIC Plzeň a sítě Enterprise Europe Network jako klient Vědeckotechnického parku. V čem vidíte přínos těchto služeb? Prostředí BIC Plzeň a poté i VTP znám delší dobu, již za studia na ZČU jsem zamýšlel založit firmu a zajímal jsem se o nabídku těchto služeb. Ve chvíli, kdy jsme pak potřebovali sídlo pro naši novou společnost, jsem se obrátil na vedení BIC a naše firma se usídlila v jejich prostorách. Postupem času se naskytla možnost přestěhování do nově vybudovaných prostor VTPII vybavených poloprovozy, které jsme potřebovali pro prototypovou dílnu, od roku 2012 tedy sídlíme v nových moderních prostorách. Jsem rád, že tato infrastruktura vznikla, za posledních několik let jsme v prostorách BIC Plzeň a VTP umístili vice společnosti - dvě s.r.o. a dvě neziskové společnosti podporující národní a regionální strojírenství. V neposlední řadě BIC Plzeň také poskytl za výhodných podmínek prostory pro studentský projekt Formule SAE. Využíváme i služby BIC Plzeň jako partnera mezinárodní sítě Enterprise Europe Network, které nám mohou pomoci k získávání důležitých kontaktů, potenciálních partnerů a zákazníků. V rámci těchto služeb nás již navštívili zahraniční partneři a v nejbližší době je naplánována další návštěva partnerů z Polska. Naše firma je také prezentována v nové publikaci Inovační potenciál plzeňského regionu. Děkujeme za rozhovor. Více o společnosti na -eb- Budoucí podnikatelé se dozvěděli, jak se buduje tvář firmy V prvním únorovém týdnu se konal již 3. ročník oblíbené zimní školy, kterou pořádá BIC Plzeň ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni v rámci projektu UNIPRANET podpořeného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Cílem tohoto intenzivního pětidenního kurzu je podpořit začínající mladé podnikatele z řad vysokoškolských studentů. Zúčastnit se mohou studenti všech mimopražských univerzit z různých studijních oborů a jejich zájem letos značně přesáhl kapacitní možnosti, takže dostupných 30 míst obsadili skutečně vážní zájemci o start vlastního podnikání. Téma letošního kurzu znělo Tvář firmy jako konkurenční výhoda a zahrnovalo pojmy jako branding, corporate identity, marketing a reklama, komunikace firmy s okolím, či design jako přidaná hodnota výrobku. Přednášející odborníci předali studentům rady a tipy na to, jak pozitivně ovlivnit způsob vnímání firmy jejím okolím. Účastníci se dozvěděli, jak se buduje značka, která vytváří jedinečnost a obraz každé firmy, a jak mohou prostřednictvím jednotlivých složek korporátní identity zajistit integritu firemní image. Během přednášek a diskuzí řečníci účastníky upozornili na aktuální trendy v českém marketingu i na chyby, kterých je třeba se vyvarovat při tvorbě webových stránek. Novinkou byl pro mnohé studenty pojem remarketing nová metoda cílení internetové reklamy spočívající v zacílení na uživatele, kteří někdy v minulosti navštívili web zadavatele. Jako vůbec nejpřínosnější studenti v závěrečných dotaznících vyhodnotili interaktivní workshopy. Jeden z nich byl například zaměřen na zásady úspěšné prezentace: Na několika tříminutových prezentacích zasazených do modelových situací (různé nálady publika, nefunkční audiovizuální technika apod.) mentor demonstroval nejčastější nástrahy a vysvětlil, jak je zvládnout. Celé páteční dopoledne pak bylo věnováno design managementu, s jehož pomocí dochází k cílenému a řízenému zapojení designu do fungování podniku. Kromě toho, že firma přichází za designérem připravená s přesným zadáním, design management přináší do firmy tvůrčí metody designového myšlení a ovlivňuje tím její atmosféru. Stejně jako v předchozích letech poskytla zimní škola účastníkům jedinečnou možnost osobního setkání s úspěšnými podnikateli a manažery. Přednáška Stanislava Bernarda, předsedy představenstva Tentokrát měli možnost diskutovat s předsedou představenstva a tváří společnosti Rodinný pivovar Bernard humpoleckého Rodinného pivovaru Bernard Stanislavem Bernardem, se zakladatelem nadačního fondu Dobrý anděl Petrem Sýkorou, či s marketingovým ředitelem společnosti Vitana Antonínem Šubrtem. Jimi prezentované životní příběhy a profesní zkušenosti účastníky utvrdily v tom, že člověk musí v úspěch svého podnikání pevně věřit a jít za svým cílem. Z komentářů účastníků kurzu: Poprvé jsem se dozvěděla o něčem, co se používá opravdu v dnešní praxi, a budu to moci někdy využít. Zimní škola splnila všechny své cíle a účely. Velmi rád se zúčastním i dalšího ročníku! Kurz předčil všechna má očekávání! Tato i další kladná hodnocení zimní školy jsou velkou motivací pro příští ročníky kurzu, které již budou organizovány bez podpory projektu UNIPRANET. -th- 7

8 Upozorňujeme Publikace Inovační potenciál plzeňského regionu, na jejíž přípravě se podílel BIC Plzeň, je již ke stažení na publikace-inovacni-potencial-plzenskeho-regionu.htm. Tato publikace formou katalogových listů v českém a anglickém jazyce představuje téměř třicítku firem z plzeňského regionu, u nichž jsou uvedeny nejen základní informace o jejich činnosti a kontaktní údaje, ale také zahraniční reference a konkrétní oblasti pro potenciální mezinárodní spolupráci ve výzkumu a vývoji. Na čtvrtek 20. března 2014 je připravován seminář věnovaný problematice odpočtu výdajů vynaložených při realizaci projektů výzkumu a vývoje. Seminář pořádá Projektová kancelář FST ZČU ve spolupráci s BIC Plzeň v rámci projektu POSPOL. Součástí agendy semináře bude rovněž představení dotačního titulu Podnikatelské vouchery Plzeňského kraje Bližší informace budou začátkem března uveřejněny v sekci Novinky na Do konce dubna 2014 mohou ještě firmy využít možnost odborných praxí a stáží studentů Fakulty ekonomické ZČU v rámci projektu UNIPRANET. BIC Plzeň z pozice partnera tohoto projektu pomáhá se zprostředkováním praxí a poskytuje potřebné informace. Kontakt: Ing. Tereza Halgašová, tel , V pátek v pražské Národní technické knihovně proběhne 3. ročník Festivalu Česká inovace, jehož hlavním hostem bude Tony Ulwick, jedna z nejvýraznějších světových osobností v oblasti inovací. Součástí programu festivalu bude i vyhlášeni vítězů jednotlivých kategorií soutěže Česká inovace, do níž se letos přihlásilo rekordních 127 inovačních projektů z nejrůznějších sfér průmyslu, obchodu, vědy nebo státní správy. Odborná porota již vybrala v každé z pěti kategorií tři finalisty, mezi nimiž jsou i dva projekty z Plzně - v kategorii korporací Openmatics (otevřená flexibilní telematická platforma) a v kategorii veřejná správa projekt Nabíjení Plzeňské karty prostřednictvím bankomatu. Vyhlášen bude i celkový vítěz napříč všemi kategoriemi, kterého zvolí sami účastníci festivalu. Podrobnější informace a vstupenky jsou k dispozici na V období od do přijímá Ministerstvo zemědělství žádosti o dotace z Programu rozvoje venkova, opatření III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje. Žádat o dotaci mohou podniky do 10 zaměstnanců (tzv. mikropodniky), které působí v sektoru zpracovatelského průmyslu a sídlí v obcích do obyvatel. Podrobnější informace jsou na internetové adrese Ministerstva zemědělství a rovněž na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu 8 Evropská komise ani žádná osoba jednající jejím jménem nenese odpovědnost za jakékoliv důsledky plynoucí z využití informací, které jsou obsahem tohoto zpravodaje. Uvedené informace reprezentují výhradně sdělení autorů a nemusí odrážet oficiální postoj Evropské komise. Síť Enterprise Europe Network je podporována Evropskou komisí. Aktivity sítě v ČR jsou realizovány projektem BISONet (Business and Innovation Support Network for the CR), který je spolufinancován Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. e-zpravodaj Enterprise Europe Network Plzeň Vydává BIC Plzeň - Podnikatelské a inovační centrum Adresa: Riegrova 1, Plzeň Tel.: Fax: Datum vydání

Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál)

Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Ing. Jan Zeman Regionální koordinátor Obsah 1. Náplň projektu 2. Kouč v projektu CzechEkoSystem 3. Poradenské služby 4. Aktuální stav 5. CzechEkoSystem

Více

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 Regionální kancelář pro JMK 1. část Regionální kanceláře agentury CzechInvest

Více

Title. Sub-title. Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV. Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager

Title. Sub-title. Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV. Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV Title Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager Sub-title PLACE PARTNER S LOGO HERE European Commission Enterprise and Industry 2 Základní

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

Transfer technologií v praxi. Regionální kancelář pro Jihočeský kraj Ing. Iva Smudková, 3.11.2015

Transfer technologií v praxi. Regionální kancelář pro Jihočeský kraj Ing. Iva Smudková, 3.11.2015 Transfer technologií v praxi Regionální kancelář pro Jihočeský kraj Ing. Iva Smudková, 3.11.2015 Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest je státní příspěvková organizace podřízená Ministerstvu

Více

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. www.oppik.cz www.czechinvest.org

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. www.oppik.cz www.czechinvest.org OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost www.oppik.cz www.czechinvest.org Cíle OP PIK OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory Alokace: 260 852 142 EUR OPPI 2007-2013

Více

Operační program Podnikání a inovace - nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů

Operační program Podnikání a inovace - nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů Operační program Podnikání a inovace - nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, MPO 3. prosince 2013, Praha Strategická orientace OPPI Klíčový

Více

Regionální inovační strategie RIS3

Regionální inovační strategie RIS3 Jihočeský kraj Rozloha: 10 056 m2 (12 % rozlohy ČR) Počet obyvatel: 637 tisíc (nejnižší hustota zasídlení) Důležitá centra: Č. Budějovice, Tábor, Písek, Strakonice, Jindřichův Hradec Výhodná geografická

Více

Možnosti financování MSP

Možnosti financování MSP Možnosti financování MSP Ing. Marian Piecha, Ph.D., L.LM ředitel sekce strategie mezinárodní konkurenceschopnosti, investic a inovací 4. listopadu 2014 ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA

Více

Podpora výzkumu a vývoje v OP PIK 1. část. Ing. Veronika Štruncová 10. března 2017

Podpora výzkumu a vývoje v OP PIK 1. část. Ing. Veronika Štruncová 10. března 2017 Podpora výzkumu a vývoje v OP PIK 1. část Ing. Veronika Štruncová 10. března 2017 Obsah semináře 11:30 11:45 Registrace účastníků 11:45 12:35 Programy: Aplikace Partnerství znalostního transferu Inovační

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací 26. dubna 2012 Role MPO: oblast podpory podnikání a inovací Operační program Podnikání a inovace (OPPI) CzechAccelerator - CI Rizikový kapitál - seed fond CIP + Enterprise

Více

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Současná situace Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Nízká úroveň vzdělanosti Neexistence veřejné vysoké školy a výzkumných center

Více

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Současná situace Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Nízká úroveň vzdělanosti Neexistence veřejné vysoké školy a výzkumných center

Více

Připravena další verze programového dokumentu OP PIK. Termín odeslání na EK: konec února 2014 Probíhá ex-ante a SEA hodnocení programu.

Připravena další verze programového dokumentu OP PIK. Termín odeslání na EK: konec února 2014 Probíhá ex-ante a SEA hodnocení programu. Připravena další verze programového dokumentu OP PIK. Termín odeslání na EK: konec února 2014 Probíhá ex-ante a SEA hodnocení programu. Dohoda o partnerství: koncem března začátkem dubna by měla být předána

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací Ing. Martin Štícha Ministerstvo průmyslu a obchodu Zkušenosti MPO s operačními programy OPPP 2004-2006 Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI 2007-2013

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

Podpora inovací v elektronické výrobě

Podpora inovací v elektronické výrobě Podpora inovací v elektronické výrobě Ing. Petr Očko, Ph.D. Ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje 13. března 2012 Český elektrotechnický průmysl: Jak jsme na tom? Agenda 1. Operační program Podnikání

Více

Aktuální možnosti podpory podnikání

Aktuální možnosti podpory podnikání Aktuální možnosti podpory podnikání 28.11. 2013 Regionální kancelář pro Středočeský kraj a Prahu - Reprezentuje CzechInvest v regionu - Poskytuje informace o možnostech podpory podnikání ze strukturálních

Více

PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST

PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST Ing. Petr Porák, Ministerstvo průmyslu a obchodu PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 MPO je Řídícím orgánem

Více

Komplementarita služeb MPO a TC AV ČR

Komplementarita služeb MPO a TC AV ČR Komplementarita služeb MPO a TC AV ČR 26. 11. 2014 Spolupráce při podpoře priorit MPO: ZVYŠOVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČR PODPORA A ROZVOJ PODNIKÁNÍ INTERNACIONALIZACE MSP PODPORA VÝZKUMU A INOVACÍ TRANSFER

Více

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Programy podpory podnikáníaktuální výzvy OPPI Agentura CzechInvest 1. 11. 2011 Ing. Lenka Menzelová Regionální projektový manažer pro Královéhradecký kraj Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Více

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994 Oddělení TC AV

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací Ing. Martin Štícha Ministerstvo průmyslu a obchodu Zkušenosti MPO s operačními programy OPPP 2004-2006 Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI 2007-2013

Více

Operační program Podnikání a inovace

Operační program Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-20200 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra pro oblast fondů EU, výzkumu a vývoje, MPO 10. září 2014 Kohezní politika 2014+

Více

Evropská síť - komunitární programy pro podporu rozvoje MSP

Evropská síť - komunitární programy pro podporu rozvoje MSP Evropská síť - komunitární programy pro podporu rozvoje MSP 27. 4. 2014 Osnova prezentace 1. Enterprise Europe Network 2. COSME 3. HORIZONT 2020 O nás - Enterprise Europe Network Mezinárodní síť financována

Více

Podpora podnikání v oblasti exportu

Podpora podnikání v oblasti exportu Podpora podnikání v oblasti exportu DITTRICHOVA 21 128 01 PRAHA 2 INFO@CZECHTRADE.CZ WWW.CZECHTRADE.CZ Ing. Dana Slavíková projektová manažerka Obsah: 1.CzechTrade 2.Služby pro podporu obchodu 3.Projekty

Více

Obsah. Představení JAIP. RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa.

Obsah. Představení JAIP. RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa. Obsah Představení JAIP RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa Inovační vouchery Portál Gate2Biotech OP Výzkum, vývoj a vzdělávání Inovační

Více

Úloha agentury CzechInvest při implementaci Operačního programu Podnikání a inovace a její pomoc podnikatelům. V Praze dne

Úloha agentury CzechInvest při implementaci Operačního programu Podnikání a inovace a její pomoc podnikatelům. V Praze dne Úloha agentury CzechInvest při implementaci Operačního programu Podnikání a inovace a její pomoc podnikatelům V Praze dne 5. 12. 2011 Cíle agentury CzechInvest Zvyšovat konkurenceschopnost firem prostřednictvím

Více

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Title of the presentation Date 1 Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum Akademie věd ČR European Commission Enterprise and Industry Title

Více

MSP a transfer technologií

MSP a transfer technologií MSP a transfer technologií Jiří JANOŠEC, Ph.D. Technologické centrum Akademie Věd ČR Skupina transferu technologií - CIRC/CeTT 7. června 2007 Projekty TC AV ČR na transfer technologií TC je koordinátorem

Více

DOTAČNÍ ZPRAVODAJ BRAIN LOGISTICS průvodce podnikatele světem dotací v rámci operačního programu OP PIK

DOTAČNÍ ZPRAVODAJ BRAIN LOGISTICS průvodce podnikatele světem dotací v rámci operačního programu OP PIK Str. 1 z 5 DOTAČNÍ ZPRAVODAJ BRAIN LOGISTICS průvodce podnikatele světem dotací v rámci operačního programu OP PIK Vážení, v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK)

Více

Olga Ondráčková MAS Hlinecko

Olga Ondráčková MAS Hlinecko Olga Ondráčková MAS Hlinecko PO 01 Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace PO 02 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků PO 03 Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury

Více

Zaměření OP PIK 4 Prioritní osy (PO)

Zaměření OP PIK 4 Prioritní osy (PO) Zaměření OP PIK 4 Prioritní osy (PO) PO 1 Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace PO 2 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a stř. podniků PO 3 Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury

Více

Podpora podnikání a exportních aktivit ze strany CzechInvestu

Podpora podnikání a exportních aktivit ze strany CzechInvestu Podpora podnikání a exportních aktivit ze strany CzechInvestu Ing. Veronika Friedlová Exportní fórum Jak úspěšně exportovat do Německa 3. března 2016, Ostrava Obsah prezentace Agentura CzechInvest Hlavní

Více

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994 Oddělení TC AV

Více

Inovační strategie a podpora malých a střední podnikatelů v Libereckém kraji

Inovační strategie a podpora malých a střední podnikatelů v Libereckém kraji Inovační strategie a podpora malých a střední podnikatelů v Libereckém kraji Konference Průmyslová inovace a transfer technologií v praxi Membránové inovační centrum MemBrain 19. března 2014, Stráž pod

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Požadavky kladené na programy ze strany EK a evropské legislativy Proces přípravy programů

Více

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků Možnosti podpory podnikání se zaměřením na dotace Ing. Hana Matějková Ředitelka regionální kanceláře pro Pardubický kraj agentura CzechInvest 24. září 2009 -- Představení agentury CzechInvest a výsledků

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele 19. května 2014, Ostrava ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Program švýcarsko české spolupráce Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel odboru podpory finančních nástrojů a řízení projektů Praha 2. 6. 2015 1 Jak může stát

Více

PŘEDSTAVENÍ OP PIK DOTACE NA NÁKUP STROJŮ

PŘEDSTAVENÍ OP PIK DOTACE NA NÁKUP STROJŮ PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI 201 CONSULTING s.r.o. Zajištění komplexních poradenských služeb v oblasti získání dotací z EU: - předběžné posouzení projektu - optimalizace projektového záměru - žádost o dotaci

Více

CzechInvest Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHACCELERATOR 2011-2014

CzechInvest Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHACCELERATOR 2011-2014 CzechInvest Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHACCELERATOR 2011-2014 O projektu CzechAccelerator 2011-2014 zaměřen na rozvoj českých technologických malých a středních podniků na zahraničních

Více

Aktivity a projekty Fakulty ekonomické ZČU

Aktivity a projekty Fakulty ekonomické ZČU Aktivity a projekty Fakulty ekonomické ZČU Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Ing. Jan Tlučhoř, Ph.D. 2. října 2014, Cheb Zaměstnanost 2014 Struktura prezentace Fakulta ekonomická ZČU Studijní obory a jejich

Více

Spolupráce ZČU s BIC Plzeň při mezinárodním transferu technologií

Spolupráce ZČU s BIC Plzeň při mezinárodním transferu technologií Spolupráce ZČU s BIC Plzeň při mezinárodním transferu technologií Informace o podpoře a možnostech získávání projektů z mezinárodních zdrojů na ZČU role projektového centra Plzeň, 30. ledna 2012 European

Více

Partnerství znalostního transferu

Partnerství znalostního transferu Partnerství znalostního transferu podpora nového typu partnerství podnikatelské a akademické sféry založená na úspěšném britském programu Knowledge Transfer Partnership přímá aplikace výzkumných poznatků

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

Dotační možnosti pro podnikatele. Ing. Dagmar Ruferová projektové poradenství

Dotační možnosti pro podnikatele. Ing. Dagmar Ruferová projektové poradenství Dotační možnosti pro podnikatele Ing. Dagmar Ruferová projektové poradenství Úvod Základní přehled státních dotací Programy podpor a strukturální fondy EU Operačního program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Více

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Title of the presentation Date 1 Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum Akademie věd ČR European Commission Enterprise and Industry Title

Více

Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava (PI VŠB-TUO)

Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava (PI VŠB-TUO) M. Neulinger, M. Robenková 7. června 2012 Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava (PI VŠB-TUO) Kdo jsme? Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava byl vybudován za přispění strukturálních fondů EU, statutárního

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Rozkopalová regionální projektová manažerka Brno, 18. února 2015 Regionální

Více

Podpora internacionalizace českých startupů

Podpora internacionalizace českých startupů Podpora internacionalizace českých startupů 9. listopad 2016 www.czechinvest.org Podpora Start-upů Představení projektu 3 Interní projekt Cíl Rozvoj začínajících inovativních MSP (start-upů) prostřednictvím

Více

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Seminář Financování firemních inovací s výhledem

Více

Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST

Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST Seminář Financování vědy a výzkumu z prostředků EU Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST Financování vědy a výzkumu ze strany CzechInvestu Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST

Více

Seminář OD SLOV K ČINU ANEB DEJTE ŠANCI SVÉ INOVACI

Seminář OD SLOV K ČINU ANEB DEJTE ŠANCI SVÉ INOVACI Seminář OD SLOV K ČINU ANEB DEJTE ŠANCI SVÉ INOVACI Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Nízká úroveň vzdělanosti Neexistence veřejné

Více

Vědeckotechnický park Plzeň

Vědeckotechnický park Plzeň Prezentace na 9. setkání k problematice rozvoje lidských zdrojů 4. 11. 2005 RNDr. Emil Chochole,CSc. - VTP Plzeň, a.s. předseda představenstva, výkonný ředitel Cíle projektu Zvýšení potenciálu města i

Více

Ing. Marian Piecha Ph.D. LLM

Ing. Marian Piecha Ph.D. LLM Ing. Marian Piecha Ph.D. LLM Ředitel odboru podpory MSP 5. května 2016, Praha Zkušenosti MPO s podporou z Evropských strukturálních a investičních fondů již od roku 2004 OP PIK OPPP 2004-2006 Důraz na

Více

Večer s českou chemií 2013

Večer s českou chemií 2013 Večer s českou chemií 2013 Možnosti využití podpory české chemie v oblasti energetické účinnosti ze Strukturálních fondů EU Ing. Petr Očko, Ph.D. Ředitel Sekce fondů EU, MPO ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE

Více

Horizont 2020: specializované nástroje SME Instrument a Fast Track to Innovation. Zlín, 27/05/2015 Michaela Vlková, TC AV ČR

Horizont 2020: specializované nástroje SME Instrument a Fast Track to Innovation. Zlín, 27/05/2015 Michaela Vlková, TC AV ČR Horizont 2020: specializované nástroje SME Instrument a Fast Track to Innovation Zlín, 27/05/2015 Michaela Vlková, TC AV ČR SME Instrument (SMEI) Nástroj pro malé a střední podniky 2 SME Instrument nástroj

Více

CZECHINVEST A STRUKTURÁLNÍ FONDY. Služby CzechInvestu v oblasti strukturálních fondů. Naši klienti

CZECHINVEST A STRUKTURÁLNÍ FONDY. Služby CzechInvestu v oblasti strukturálních fondů. Naši klienti CZECHINVEST A STRUKTURÁLNÍ FONDY Pavel Vinohradník Ředitel Divize Strukturální fondy CzechInvest Služby CzechInvestu v oblasti strukturálních fondů Zájemcům poskytujeme následující služby: administrace

Více

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network v České republice Ing. Daniela Váchová Financování pro malé a střední podniky 20.května 2008 Praha Základní informace Výzva EK v Rámcovém programu pro konkurenceschopnost a inovace

Více

2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016

2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016 2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra průmyslu a obchodu Sekce fondů EU, VaVaI a investičních pobídek 13. 14. června 2016, Ústí nad Labem Stav MSP

Více

Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ing. Ondřej Ptáček odbor inovačního podnikání a investic 22. května 2014, Praha Konference Financování

Více

AKTUÁLNÍ STAV ČERPÁNÍ OPPI Novinky připravované pro rok 2012

AKTUÁLNÍ STAV ČERPÁNÍ OPPI Novinky připravované pro rok 2012 AKTUÁLNÍ STAV ČERPÁNÍ OPPI Novinky připravované pro rok 2012 Ing. Zuzana Matějíčková ředitelka odboru implementace SF 5. prosince 2011, Praha OPPI Operační program Podnikání a inovace Základní programový

Více

STRATEGIE INTELIGENTNÍ KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Pavel Šubrt

STRATEGIE INTELIGENTNÍ KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Pavel Šubrt STRATEGIE INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI Pavel Šubrt Smart Specialization Strategy S3 Strategický přístup k ekonomickému rozvoji státu/regionu (hospodářská strategie) prostřednictvím

Více

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic Podpora inovačního potenciálu MSP na regionální úrovni 19. září 2011 Ing. Miroslav Křížek, Ph.D. Generální ředitel Inovace a CzechInvest CO JSOU INOVACE?

Více

Elektronika, mikroelektronika a inovace 2013

Elektronika, mikroelektronika a inovace 2013 Elektronika, mikroelektronika a inovace 2013 Ing. Petr Očko, Ph.D. Ředitel Sekce fondů EU, MPO 20. března 2013 Veletrh AMPER 2013 Agenda 1. Podpora podnikání v kontextu EU 2. Podpora VaV a inovací v ČR

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) RIS3 strategie 19. května 2014, Ostrava 9. září 2014, Brno Kritéria MMR-NOK pro zahájení implementace operačních programů schválení

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost primárně zaměřen na podporu podnikání (zejména MSP) Navazuje na Operační program

Více

Agentura CzechInvest. Regionální kancelář pro Kraj Vysočina Adam Joura květen 2016

Agentura CzechInvest. Regionální kancelář pro Kraj Vysočina Adam Joura květen 2016 Agentura CzechInvest Regionální kancelář pro Kraj Vysočina Adam Joura květen 2016 Obsah Představení Oznámení Služby agentury CzechInvest Upozornění: Prezentace vznikla pro účely Exportního fóra konaného

Více

Seminář pro žadatele OPPS ČR-PR 2007 2013 Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji

Seminář pro žadatele OPPS ČR-PR 2007 2013 Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji Martin Radvan červen 2012 Kompetence MSK v oblasti podpory podnikání -Tvorba strategických dokumentů pro území kraje -Vyjednávání optimálních podmínek s ČR (EU)

Více

Jak na úřad a partnery města?

Jak na úřad a partnery města? PODZIMNÍ ŠKOLA NSZM ČR 5. 7. listopadu 2008, Hodonín ŠKOLA ZDRAVÝCH MĚST INSPIRACE PRO VÁS finance, osvědčená praxe, novinky 5. 11. 2008 diskusní workshop Jak na úřad a partnery města? Podnikatelé ukázky

Více

OPPIK 2016 malé podniky 45 % podpory střední podniky 35 % podpory velké podniky 25 % podpory Aktuální informace :

OPPIK 2016 malé podniky 45 % podpory střední podniky 35 % podpory velké podniky 25 % podpory Aktuální informace : OPPIK 2016 malé podniky 45 % podpory střední podniky 35 % podpory velké podniky 25 % podpory Aktuální informace : http://www.czechinvest.org/oppik-cz Zaměření OP PIK Prioritní osy (PO) PO 1 Rozvoj výzkumu

Více

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network mezinárodní spolupráce v klastrových iniciativách 6. února 2013 Mezinárodní infrastruktura služeb pro podniky Působení sítě od r. 2008 Enterprise Europe Network Podpora: z Rámcového

Více

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015 Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015 Monitoring gg dotačních příležitostí Obsah 1. Hamonogram výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost... 3 2. Program Inovace... 4 3. Program

Více

Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe. 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň

Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe. 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Jeden z 8 tematických operačních programů Zdroj financování:

Více

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček 29.02.2008 Brno Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace Mgr. et Mgr. Martin Potůček Priority, programy, alokace Operační program Podnikání a inovace Prioritní osa

Více

Podpora podniků ze strany CzechInvestu Ing. Iva Ševčíková. Britský den v Českých Budějovicích 19. 11. 2014

Podpora podniků ze strany CzechInvestu Ing. Iva Ševčíková. Britský den v Českých Budějovicích 19. 11. 2014 Podpora podniků ze strany CzechInvestu Ing. Iva Ševčíková Britský den v Českých Budějovicích 19. 11. 2014 Poslání agentury CzechInvest přispívá:! k přílivu zahraničních investic! k rozvoji domácích společností!

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 9/2014 Datum vydání: 5. 5. 2014

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 9/2014 Datum vydání: 5. 5. 2014 Číslo: 9/2014 Datum vydání: 5. 5. 2014 Monitoring gg dotačních příležitostí Obsah 1. Operační program Životní prostředí Výzva LXII... 3 2. Novinky k programovacímu období 2014 2020: Operační program Podnikání

Více

Podpora START-UPŮ MENTORING AKCELERACE MATCHMAKING PREZENTACE.

Podpora START-UPŮ MENTORING AKCELERACE MATCHMAKING PREZENTACE. Podpora START-UPŮ MENTORING AKCELERACE MATCHMAKING PREZENTACE www.podporastartupu.cz CzechStarter Nastartujte svůj business! CzechStarter podporuje české start-upy při rozjezdu jejich podnikání. Vytěžte

Více

INOVAČNÍ VOUCHERY V PRAZE

INOVAČNÍ VOUCHERY V PRAZE INOVAČNÍ VOUCHERY V PRAZE Ing. Pavel Holman Koordinátor inovačních voucherů Rozvojové projekty Praha, a.s. Projekt Akcelerace na území HMP realizuje společnost Rozvojové projekty Praha, a.s. Kontext projektu

Více

Čerpání OPPI a příprava OP PIK

Čerpání OPPI a příprava OP PIK Čerpání OPPI a příprava OP PIK Ing. Zuzana Matějíčková ředitelka odboru implementace SF, MPO OPPI stručné shrnutí Alokace 3,67 mld. = 101,3 mld. Kč Vyhlášeny výzvy o celkové alokaci převyšující 104,8 mld.

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

Dotace pro firmy na nové obnovitelné zdroje energie a baterie v rámci OP PIK

Dotace pro firmy na nové obnovitelné zdroje energie a baterie v rámci OP PIK Dotace pro firmy na nové obnovitelné zdroje energie a baterie v rámci OP PIK Představení lektora Bc. Daniel Žáček Senior projektový manažer Email: daniel.zacek@enovation.cz www.enovation.cz O společnosti

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Ing. Barbora Krejčová Základní charakteristika CI - státní agentura, která poskytuje své služby bezplatně - řídicí orgán - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Podnikatelské a inovační centrum

Podnikatelské a inovační centrum seminář Vědeckotechnické parky v ČR BIC Plzeň Podnikatelské a inovační centrum Obsah prezentace prostředí, vývoj, souvislosti role BIC Plzeň etapy rozvoje vědeckotechnického parku Plzeň technická tradice

Více

Aktivity ESA BIC, ESA TT-Broker a spolupráce s ESO. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Aktivity ESA BIC, ESA TT-Broker a spolupráce s ESO. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Aktivity ESA BIC, ESA TT-Broker a spolupráce s ESO Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994; www.tc.cz Oddělení TC AV ČR: ORP

Více

Vyhledávání partnerů pro mezinárodní spolupráci v rámci Enterprise Europe Network. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Vyhledávání partnerů pro mezinárodní spolupráci v rámci Enterprise Europe Network. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Vyhledávání partnerů pro mezinárodní spolupráci v rámci Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Enterprise Europe Network Mezinárodní síť financovaná z Rámcového programu pro

Více

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Aktuální výzvy programů podpory Operační program Podnikání a inovace Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Regionální kanceláře Karlovy Vary Ústí nad Labem Liberec Hradec Králové Pardubice

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

Michaela Novotná S3 manažer pro Jihočeský kraj novotna@jaip.cz. RIS3 Smart specialization strategy pro Jihočeský kraj

Michaela Novotná S3 manažer pro Jihočeský kraj novotna@jaip.cz. RIS3 Smart specialization strategy pro Jihočeský kraj Michaela Novotná S3 manažer pro Jihočeský kraj novotna@jaip.cz RIS3 Smart specialization strategy pro Jihočeský kraj Strategie Evropské unie Evropská unie připravuje strategii podpory regionů v novém programovacím

Více

Možnosti zapojení do Regionální inovační strategie Olomouckého kraje a RIS3 (S3) strategie Kamil Krč, MBA

Možnosti zapojení do Regionální inovační strategie Olomouckého kraje a RIS3 (S3) strategie Kamil Krč, MBA Možnosti zapojení do Regionální inovační strategie Olomouckého kraje a RIS3 (S3) strategie Kamil Krč, MBA ředitel sdružení Problémy Olomouckého kraje Třetí nejnižší produktivita na obyvatele v ČR Nejnižší

Více

vědeckotechnického parku v Královéhradeckém regionu 16. mezinárodní sympozium INOVACE 2009 2.12.2009, TIC ČKD Praha

vědeckotechnického parku v Královéhradeckém regionu 16. mezinárodní sympozium INOVACE 2009 2.12.2009, TIC ČKD Praha Role veřejného vědeckotechnického parku v Královéhradeckém regionu Ing. Martin Dittrich 16. mezinárodní sympozium INOVACE 2009 2.12.2009, TIC ČKD Praha Obecně prospěšná společnost zapsána do rejstříku

Více

V Karlovarském kraji. Karlovarská agentura rozvoje podnikání, příspěvková organizace

V Karlovarském kraji. Karlovarská agentura rozvoje podnikání, příspěvková organizace V Karlovarském kraji Karlovarská agentura rozvoje podnikání, příspěvková organizace Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR Zastaralá ekonomická struktura kraje Odchod kvalifikovaných

Více

Podpora inovací v Moravskoslezském kraji

Podpora inovací v Moravskoslezském kraji Podpora inovací v Moravskoslezském kraji současné aktivity Moravskoslezského kraje na podporu inovací Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji Podpora podnikání Podpora start ups v Moravskoslezském

Více

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe Projekt TECH-NET Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe ing. Blanka Tomková Ph.D. Fakulta textilní TUL Hlavní manažer projektu Hlavní cíl projektu: OP VK - oblast podpory

Více

Plenární sekce Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR a Systém inovačního podnikání v ČR

Plenární sekce Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR a Systém inovačního podnikání v ČR INOVACE 201 Plenární sekce Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR a Systém inovačního podnikání v ČR Zasedací místnost č. 418, 4. patro, ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1 Úterý. 12. 201 Jednání

Více

Programy pro malé a střední podnikatele připravované výzvy a hodnocení přijatých programů

Programy pro malé a střední podnikatele připravované výzvy a hodnocení přijatých programů Programy pro malé a střední podnikatele připravované výzvy a hodnocení přijatých Konference OPPI podpora českým podnikům v průběhu sedmi let nového programovacího období 4. prosince 2007, Praha RNDr. Lenka

Více