15 Kč 9 / Zpravodaj města Třeboně. Co se bude dít v Třeboni?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "15 Kč 9 / 2011. Zpravodaj města Třeboně. Co se bude dít v Třeboni?"

Transkript

1 T Ř E B O Ň S K Ý 9 / 2011 Zpravodaj města Třeboně 15 Kč Co se bude dít v Třeboni? Farmářské trhy 3. září u Světa Václavové třeboňští, sleťte se! Fotosoutěž Vyblejskni Třeboň

2 Úvodník Jsme jako olivy. Teprve když jsme drceni, vydáváme to nejlepší. (Talmud) Co se nám líbí? Co se nám nelíbí?... A tak se drtíme navzájem. Původně jsme si myslela, že nás snad občas motivuje nespokojenost s námi samými, hořkost v nás, touha po moci, po penězích, touhy s příměsí špetky msty a odplaty. Ó, jak jsem byla krátkozraká a malicherná. Vždyť za vší tou nevraživostí je vlastně v duchu myšlenky Talmudu touha po dokonalosti.... A tak se drtíme v Třeboni navzájem. Alespoň takový dojem mají návštěvníci našeho města, nezávislí čtenáři Třeboňského světa a Třeboňských novin. A až k nám do redakce opět dorazí dopisy a příspěvky s přáním: Prosím, nechejte už těch nevraživostí, neútočte na sebe navzájem, odepíšu jim radostně: Ale vždyť to je pro dobro celé Třeboně. My všichni se staneme lepšími, lepšími se stanou i naše myšlenky a činy a naše milá Třeboňka, jak o ní s láskou hovoří moje kamarádka, se možná stane malým rájem na Zemi. Září k nám přivane vůni a barvy podzimu, nechte se jimi inspirovat. Ať se i vaše dny stanou barevnějšími a voňavějšími. Jana Jandová Zastupitelstvo v on-line přenosu Jednání mimořádného zastupitelstva dne se poprvé vysílalo online. Šlo o zkušební provoz, který byl oznámen na stránkách města. Zvukový i obrazový záznam z jednání ZM najdete na html. Další jednání ZM se budou takto přenášet a záznam bude možné zpětné zhlédnout na webových stránkách Města Třeboně. Ve městě se postupně opravují jednotlivé ulice, v srpnu se rekonstruovala ulice Chelčického. jj Škoda, že v sousedství nově upravených chodníků straší fasáda Domu s pečovatelskou službou. SvoZové dny velkoobjemového odpadu podzim 2011 oblast č. datum svozu seznam ulic Masarykovo náměstí, Břežanova ul., Husova ul., Tylova ul., Masné krámy, ul. Petra Voka, Krčínova ul., Rožmberská ul., Valy, Trocnovské náměstí, Žižkovo náměstí, Hradební ul., Zámek, Dukelská ul., Chelčického ul., Havlíčkova ul., Přemyslova ul. 1. část (od výpusti až k Budovcově ul.), Budovcova ul., Palackého náměstí, Sokolská ul. Mlýnská ul., Vodárenská ul., Lesní ul., Kyralova ul., Zahradní ul., ul. Pod Kopečkem, ul. Na Kopečku, U Petra a Pavla, Holičky Přemyslova ul. 2. část (od Budovcovy ul.k sídlišti Hliník), sídliště Hliník, Táboritská ul., Nádražní ul., ul. Za Nádražím, Sídliště (Čína), Rybářská ul., Lázeňská ul., ul. U Světa, Sportovní ulice, Světská hráz, Sádecká ul., Novohradská ul. Daskabát, Hybešova ul., Heřmánkova ul., Ořechová ul., Líbalova ul., U Francouzů, Souběžná ul., Budějovická ul., Šustova ul., Komenského ul., Polní ul., ul. B. Němcové, Třebízského ul., ul. Svobody, ul. Na Rybníčku, ul. Čs. armády, ul. Šmeralova Jablonského ul., Seifertova ul., Jiráskova ul., ul. Sv. Čecha, Riegrova ul., ul. U Cihelny, Jeronýmova ul., Klofáčova ul., ul. Na Sadech, ul. Na Chmelnici, Lidická ul., Vrchlického ul., ul. U Barborky, Libušina ul., Jateční ul., Krokova ul., Tyršova ul Břilice, Přeseka, Nová Hlína, Stará Hlína, Branná S podzimem přichází čas úklidu, a proto bychom Vás rádi seznámili s termíny svozu velkoobjemového odpadu. Jako v minulých letech bude svoz v Třeboni rozdělen do pěti svozových oblastí. Důležité upozornění Odpad k odvozu můžete připravit na ulici maximálně jeden den před stanoveným termínem svozu. V případě, že by lhůta k vystavení odpadu byla překročena, lze tento odpad připravený k odvozu kvalifikovat jako založení černé skládky se všemi následujícími sankcemi. Nestihnete-li využít této služby, máte možnost přivézt odpad do sběrového dvora v areálu Technických služeb, s.r.o. v Novohradské ulici 225. Do velkoobjemového odpadu patří: starý nábytek, nepotřebné a nefunkční zařízení domácnosti, železný šrot, matrace, koberce, dřevní odpad a větve, pneumatiky, televize, chladničky, mrazáky a ostatní odpad podobného druhu, který v domácnosti nepotřebujete. Nepatří sem: nashromážděný domovní odpad v nejrůznějších pytlích, krabicích a sudech, tráva, květiny ze zahrádek, stavební materiály (sutě, betony, kámen, eternit apod.), zemina, popel, piliny atd. Tento odpad můžete v průběhu roku přivézt do sběrového dvora v areálu TS Třeboň. Na závěr bych Vás chtěl požádat, abyste odpady vytřídili pokud možno podle druhů, neházejte vše na jednu hromadu. Usnadníte tím naši práci. Děkuji za pochopení a spolupráci. Za Technické služby Třeboň, s.r.o. Petr Tětek, vedoucí provozovny jj 2 l TŘEBOŇSKÝ SVĚT l 9/2011

3 město Zprávy z radnice Z jednání zastupitelstva Třeboň, 16. srpna 2011 v odpoledních hodinách se sešli třeboňští zastupitelé na svém 9. mimořádném jednání. Projekty městských lázní v Třeboni Zastupitelstvo města Třeboně na svém jednání neschválilo projekt týkající se rozšíření ubytovacích kapacit a wellness služeb v třeboňských lázních, ale podpořilo realizaci projektu Rekonstrukce Lázní Aurora, a to ubytovacího objektu A, ubytovacího objektu B, stravovacího provozu a elektroléčby. Jedním z důvodů odmítnutí projektu týkajícího se rozšíření ubytovacích kapacit a wellness služeb v třeboňských lázních bylo snížení původně předpokládané výše dotace na tento projekt. Rekonstrukce Lázní Aurora přinese navýšení ubytovací kapacity, odstranění havarijního stavu lodžií, energetické úspory, úpravu požárně zabezpečovacích systémů a rozdělení budov na požární úseky dle v současné době platných předpisů. Předpokládané zahájení realizace akce je plánováno v období letošní zimní přestávky. Bližší informace: tel , Bc. Lenka Hajnová Proč zastupitelstvo města odmítlo dotaci Na mimořádném jednání zastupitelstva města, které se konalo , byla odmítnuta dotace ve výši ,70 Kč a současně došlo k přehodnocení investic do městských lázní. Protože jistě budou zaznívat různé reakce, tak bych rád uvedl některá fakta či důležité Lázně Nájem hrazený městu lázněmi v období (z nemovitostí) Přímé investice do lázní kryté z nájmu lázní okolnosti a souvislosti. 1.) V současné době se vážně diskutuje nad omezením klientely, jejíž pobyt hradí částečně nebo kompletně zdravotní pojišťovny. Tudíž je nutné lázně připravit na nové podmínky financování lázeňské péče, za kterých musí dojít k výrazné změně orientace v obchodní politice lázní. Tj. větší orientace na zákazníka (=samoplátce), místo na pacienta, který má ze zdravotního pojištění lázeňskou péči hrazenou (zde lze očekávat pokles jak v samotných pacientech, tak i pokles v tzv. lůžkodnech). Samoplátci obecně vyžadují vyšší komfort tj. nechtějí, aby byli ubytováni v objektu lázní, kde jim táhne pod okny, všechny služby chtějí mít pod jednou střechou apod. Vše v požadované kvalitě. Proto je třeba se v tuto chvíli orientovat na důležité investice v Lázních Aurora a výrazně zde snížit investiční deficit, který nebyl v minulém volebním období zásadně řešen. Pro informaci lze uvést, že z nájemného, které v období hradily lázně městu, se do lázní formou přímých investic nevrátila částka ,75 Kč (viz. tabulka). O poměru vracení lze pochopitelně diskutovat. Nicméně tato částka tak zůstala městu pro jiné potřeby. Přímé závazky vč. úroků hrazených z nájmu lázní (z investic před rokem 2007) Zbylo městu pro jiné potřeby Aurora , ,54 Berta , ,21 Celkem ,25 *) ,75 *) U Bertiných lázní pak byla ještě dokončena dotovaná investice ve výši Kč tzn., že tato investice nebyla financována z nájmu, ale z dotace. Celkové investice vč. dotace na Bertu činily: ,79 šlo o poslední etapu projektu Třeboň rozvoj lázeňské infrastruktury, kdy projekt byl rozvržen do 5-ti etap, zahájení v roce 2005, a ukončen v roce ) U dotované investice č. 1 nyní došlo ke snížení dotace (EU + státní rozpočet) z 36 % tzv. způsobilých výdajů ( Kč) na 30 % ( ,70 Kč). Započítáme-li náklady, které ještě k projektu musí přidat lázně, tj. vybavení nábytkem, zařízení interiérů apod., dosahuje poté celková investice částky ,80 Kč. Čili dotace činí nikoliv 30 %, ale 20,62 %. 3.) Investice č. 1 je spíše extenzivní (=kvantitativní) variantou dochází k rozšíření budov. Na druhé straně schválená investice č. 2 je spíše variantou intenzivní (=kvalitativní), tj. zejména klade důraz na vylepšení stávajícího stavu a zvýšení tak komfortu, vč. energetických úspor daných objektů, zlepšení obchodních podmínek pro lázně, kdy jednolůžkové pokoje se přemění na dvoulůžkové (Z tohoto pohledu dojde i k rozšíření ubytovací kapacity. Navíc dvoulůžkové pokoje jsou lépe prodejné než pokoje jednolůžkové). 4.) Realizováním obou finančně náročných investičních akcí (č. 1 a současně i č. 2) je v tuto chvíli nad finanční možnosti města (zvláště když v uplynulých letech se některé investice do Lázní Aurora odsouvaly a placené nájemné lázněmi bylo městem využíváno pro jiné potřeby) a současně by v takovém případě nebyl takový krok zodpovědný ve vztahu k rizikům a závazkům, která by z takového kroku pro město a lázně vyplývala. 5.) Schválená varianta č. 2 je tak lépe zacílena na jasný cíl: Lázně Aurora nesmí zaostávat z hlediska konkurenceschopnosti za ostatními lázeňskými subjekty v ČR, musí nabízet vyšší komfort a nesmí výrazně ohrozit zaměstnanost v tomto sektoru v našem městě. Tomu všemu je třeba vytvořit podmínky. Schválená varianta č. 2 se tak jeví více efektivní a i více účelná, protože Lázně Aurora se tím lépe připraví na zmíněné nové podmínky financování lázeňské péče. O jaké investice ve svých detailech tedy jde? INvesTICe č. 1 Bývalé vedení města předložilo tehdejšímu zastupitelstvu investici na realizaci projektu Rozšíření ubytovacích kapacit a wellness služeb v třeboňských lázních. Tehdy bohužel ani k této záležitosti nebyl tehdejším předsedou svolán finanční výbor, aby uvedenou l 3

4 investici posoudil jak z pohledu efektu, účelu, tak i finančního krytí. Nicméně tehdejší zastupitelstvo odsouhlasilo zajištění financování tohoto projektu do výše 155 mil. Kč, kdy tato částka zahrnovala stavební náklady, ostatní náklady (projektová dokumentace, autorský dozor, technický dozor investora, koordinátor BOZP, náklady na zpracování žádosti o dotaci, náklady na audit atd.) a náklady na vybavení, tj. nábytek, vybavení balneoprovozů a vybavení jídelen výdejními zařízeními. Celkový rozpočet tak činil celkem ,81 Kč, z toho dotace (EU + státní rozpočet) Kč. To jsou základní čísla, která vycházejí z podmínek platných pro rok 2010 (srpen). Podle nynějších podmínek Regionálního operačního programu z letošního roku došlo ke snížení výše dotace z částky Kč (36 % z tzv. způsobilých výdajů) na ,70 Kč (30 % z tzv. způsobilých výdajů). Po započtení stavebních nákladů dle kontrolních rozpočtů projektu pro výběr zhotovitele, nezpůsobilých výdajů projektu a nákladů nutných na vybavení provozů po jejich dokončení činí celkové náklady ,80 Kč vč. DPH a z této částky činí zmíněná dotace ,70 Kč (tj. 20,62 %). Na lázních Berta mělo uvedenou investicí dojít k vybudování 23 pokojů, 43 nově vybudovaných stálých lůžek, dále investice měly směřovat do stravovacího úseku (rozšíření kuchyně), kde bylo rovněž záměrem vybudovat novou rozšířenou jídelnu, dále wellness služby a na střeše objektu vybudovat rozlehlou terasu pro lázeňské hosty. V případě Lázní Aurora se mělo jednat o wellness služby. Realizací této investice by se lázně zavázaly, že vznikne nových 31 pracovních míst. Což se jeví pozitivně, ale v případě snížení počtu tzv. pojištěneckých klientů bohužel nelze zřejmě o rozšiřování počtu pracovních míst zatím uvažovat. Primárně jde o maximální udržení stávajících pracovních míst. Nicméně ale v rámci tzv. udržitelnosti realizovaného projektu, která je nastavena na 5 let, by musely lázně počet nově vytvořených 31 pracovních míst držet (a to i uměle či neekonomicky). Pokud by v následujících 5-ti letech musely lázně snížit osobní náklady snížením pracovních míst, tak pak by to mohlo vést až k vracení dotace (ev. její části). I z tohoto pohledu (rizika) je rovněž nutné na výši odmítnuté dotace pohlížet. Tolik k původní dotované investici. INvesTICe č. 2 Současné vedení města a lázní přišlo s investicí na Rekonstrukci Lázní Aurora ubytovací objekt A, ubytovací objekt B, stravovací provoz a elektroléčba. Tato investiční akce ve výši do cca 125 mil. Kč bez DPH, s DPH do cca 150 mil. Kč (vč. projektových prací) předpokládá realizaci (dle detailních investičních propočtů a kalkulací bude ještě upřesňován rozsah tak, aby nebyla překročena max. celková cena cca 125 mil. Kč bez DPH): kompletní rekonstrukce ubytovacího objektu A vč. nového výtahu u jižní fasády objektu, zateplení objektu včetně výplní otvorů, rozšíření pokojů u východní fasády o stávající lodžie a vybudování nových lodžií, zateplení ubytovacího objektu B vč. výplní otvorů, rozšíření pokojů u jižní fasády o stávající lodžie a vybudování nových lodžií před rozšířenými pokoji, výměnu oken a nutné stavební úpravy ve stravovacím provozu, rekonstrukci elektroléčby vč. zateplení a výměny výplní otvorů jižní fasády elektroléčby a zimní zahrady. I touto investicí dojde k navýšení ubytovací kapacity, a to z důvodu vytvoření lepších obchodních podmínek Lázní Aurora vč. zvýšení komfortu v ubytování, dále dojde k odstranění havarijního stavu na lodžiích ubytovacího objektu A a k energetickým úsporám, k úpravě požárních zabezpečovacích systémů a rozdělení budov na požární úseky dle současně platných právních předpisů. Tato investiční akce bude částečně kryta překlenovacím úvěrem na období , když forma splácení bude zajištěna z nájemného placeného lázněmi. Úvěr, který je splácen z ekonomické činnosti, nelze považovat za nezdravý a v této situaci a kontextu jej nelze považovat ani za nerozumný. Splátky a úroky z tohoto dočasného úvěru budou tak kryty z nedaňových příjmů a tato investice nebude vytlačovat jiné investiční akce města. Jinými slovy: tento dočasný úvěr bude do konce tohoto volebního období řádně splacen z nedaňových příjmů. K celkové částce cca 150 mil. Kč budou dále investovat Lázně Aurora cca 17,11 mil. Kč vč. DPH (bez DPH 14,5 mil. Kč) do vybavení. Jedná se o dvě vzájemně rozdílné investiční akce a do posouzení musí vstupovat (vedle očekávaných investičních nákladů a získání dotace) i cíl, efekt a účelnost. Což nyní, vzhledem k měnícím se podmínkám v lázeňství, hovoří ve prospěch investice č. 2, na kterou vypracovalo vedení lázní i ekonomickou analýzu. Nicméně obě varianty mají svůj význam a logiku. Pokud jde o celkové investiční náklady, tak ty lze nyní vnímat jako orientační, protože konečné ceny ukáže až kvalifikovaně provedené výběrové řízení a dle výsledku se rozsah investice může mírně změnit. O uvedených investicích jednal finanční výbor, který byl po komunálních volbách nově ustanoven, a po vzájemné diskusi a argumentaci dospěl k závěru, že je nyní vhodné upřednostnit odmítnutí dotace a realizovat nyní investici č. 2, která preferuje zvýšení komfortu, snížení investičního deficitu, který na Lázních Aurora přetrvává, a společně tak vytvořit lepší obchodní podmínky. Tuto variantu rovněž demokratickou většinou upřednostnilo samotné zastupitelstvo města na svém mimořádném jednání. Přítomní zastupitelé za ODS v diskusi nebyli proti investici na Lázních Aurora. Bohužel ale před hlasováním schválení této investice (č. 2) všichni přítomní zastupitelé za ODS opustili jednání a tuto investici tak nepodpořili. Obdobně se ODS zachovala k Lázním Aurora v roce 2004 (výstavby wellnesscenter, lázeňských tenisových kurtů apod., když tato investice byla realizována z dotace ve výši 85 %!) viz. zápis č. 20/2004: odkaz Samospráva města, Zastupitelstvo města, Zápisy zastupitelstva města, Volební období , Zápis č. 20/2004 bod 2 (str. 1 až 4). Závěrem bych rád dodal, že investici č. 1 nové vedení města ani lázní nezatracuje. Připravený projekt tak může být v budoucnu pochopitelně využit. Nicméně Bertiny lázně si jistě investice do stravovacího úseku vč. nové rozšířené jídelny zaslouží. Bude-li dostatečný zájem hostů a jejich počet zůstane v budoucnu zachován, tak z tohoto pohledu budou hledány další možnosti i pro tuto realizaci. Je třeba vzít v úvahu i skutečnost, že investice č. 1 se plánovala v období vrcholu konjunktury lázeňství v ČR, kdy s plánovanými změnami ve financování lázeňství byl očekáván pouze mírný útlum. Nyní je situace zcela jiná změny se očekávají zcela zásadní. Proto v rámci reakce na aktuální situaci v lázeňství došlo nyní k přehodnocení priorit, a to ve prospěch Lázní Aurora. Čísel, souvislostí a různých pohledů je možné uvádět nespočet. V takovém případě se ale obávám, že by to mohlo být na úkor samotné srozumitelnosti. Už i takto se to jeví jako složité. Nicméně čtenář jistě alespoň z výše uvedených čísel a souvislostí může pochopit, že věc má svou složitost a že nejde o žádný trucpodnik a politikum ze strany současného vedení města a lázní. Jde o konkurenceschopnost (a to jak v investiční akci č. 1, tak i č. 2), snížení investičního deficitu na Lázních Aurora a tvorbu podmínek pro maximální stabilizaci současných pracovních míst v lázních a tudíž i v našem městě. To jsou priority, které dostaly zelenou. Na různě zkreslená, líbivě přibarvená a spíše politická sdělení bez hlubších věcných argumentů nemá žádný smysl a význam reagovat, protože tím by se vytrácela věcná stránka celého problému. Ing. Jiří Vopátek, Ph.D. člen dozorčí rady třeboňských lázní, člen rady města a předseda finančního výboru 4 l TŘEBOŇSKÝ SVĚT l 9/2011

5 Není sleva jako sleva! Každý z nás je zavalen reklamami, jak výhodné je nakupovat právě teď! Slevy mají různou výši a podobu. Sleva může být 20 %, 50 %, ale i 90 %. Určitě nekupujeme vše, co má slevu, abychom pak nemohli pořídit to, co ke svému životu nutně potřebujeme. Zboží s 20 %ní slevou koupíme jen tehdy, když ho opravdu potřebujeme. Slevu 50 % využijeme u nákupů, když zboží budeme určitě potřebovat v nejbližší době a zboží s 90 %ní slevou možná někdy i koupíme, i kdybychom se bez něj na čas i obešli. Vždy záleží na tom, zda doplatek, který na zboží dáme, nám nevezme možnost koupit jiné zboží, třeba i bez slevy, které potřebujeme okamžitě a velmi nutně. Na takové zboží si vezmeme i úvěr nebo půjčku. Takto se určitě chováme doma ve svém vlastním rodinném rozpočtu. Stejně tak se musí chovat zodpovědné zastupitelstvo města v rozpočtu městském. Ba musí se chovat ještě odpovědněji, protože zodpovídá za finance a majetek, který mu byl ke správě svěřen. Proto zastupitelstvo města na svém mimořádném zasedání dne 16. srpna 2011 rozhodlo v počtu 14 z 25, že nepřijme dotaci (slevu) necelých 21 % v částce 36 mil. Kč s vlastním doplatkem 138 mil. Kč na rozšíření wellness, stravovacích a ubytovacích kapacit v našich městských slatinných lázních. Tato akce se z dnešního pohledu změn ve financování lázeňství jednoznačně jeví jako odkladná a zbytná. A následně pak zastupitelstvo města přijalo 16 hlasy z 25 (již bez přítomnosti všech zastupitelů ODS, kteří demonstrativně odešli) realizaci jiné nutné investiční akce na rekonstrukci ubytování v pavilonu A a B v Lázních Aurora ve výši cca 125 mil. Kč a financování z překlenovacího úvěru vyplaceného do konce volebního období, tj. do Tato investice lázním a městu zajistí udržení výnosů z lázní i ve změněných podmínkách. Tak se chová hospodář a já děkuji všem zastupitelům, kteří tento zodpovědný přístup měli. Ing. Jiří Houdek, starosta města Třeboně Farmářské trhy se 6. srpna opět přestěhovaly na hráz rybníka Svět. Masarykovo náměstí totiž patřilo tradiční akci Lázeňská Třeboň. Přesto si stovky zákazníků našly cestu za farmáři, kteří sem přivezli brambory, med, ovoce, zeleninu, pekařské, uzenářské a rybí výrobky. Bohužel tentokráte opět v městě rybníků a kaprů chyběly živé ryby. Staropražské a lidové písničky zahrála a zazpívala venkovská kapela Třehusk od Berounky. První sobotu v září se budou farmářské trhy opět konat u Světa. Ale 17. září už zůstanou na Masarykově náměstí, stejně jako l. října. Ty budou v pořadí už desáté a pro letošní rok také poslední, které Informační a kulturní středisko a město Třeboň společně uspořádaly. L. Švejcar Rekonstrukce mostu ve vodárenské ulici v Třeboni V měsíci srpnu probíhaly práce na krajních opěrách a pilířích bednění, armování a betonáž. Dále zhotovitel prováděl montáž podpěrné konstrukce pro bednění nové mostovky. Radim Filípek, odbor rozvoje a investic V minulém čísle TS na str. 8 jsme omylem k článku o rekonstrukci mostu ve Vodárenské ulici připojili jiný banner. Realizace stavby je podpořena z Evropského fondu pro regionální rozvoj Směr budoucnost cíl prosperita. Omlouváme se. jj ČOV Třeboň srpen srpen 2011 byl historickým okamžikem v čištění odpadních vod v Třeboni. Tento den bylo po téměř 40 letech ukončeno čištění splaškových vod z Třeboně a Břilic na staré čistírně odpadních vod společnosti R.A.B. s.r.o. a bylo zahájeno čištění na nové, městské ČOV Třeboň. Provoz nové ČOV zajišťuje pro tento účel zřízená společnost města Městská Vodohospodářská s.r.o. ČOV je nyní v procesu předběžného užívání stavby a probíhá přejímací řízení. Do ukončení přejímacího řízení musejí proběhnout ještě komplexní zkoušky kalového hospodářství, jejichž spuštění je podmíněno vytvořením dostatku kalu na nové ČOV. Proto je počítáno se zahájením těchto zkoušek v polovině září. Po dokončení zkoušek přejde provoz čistírny do ročního zkušebního provozu. Ing. J. Fliegel, odbor rozvoje a investic l 5

6 Rekonstrukce části ubytovacího zařízení lázní aurora na pravidelnou každoroční provozní přestávku je letos naplánována rekonstrukce části ubytovacího zařízení. Z důvodu velkého rozsahu prací bude tato přestávka delší než obvykle. Bude se jednat o práce na ubytovacích objektech A a B. Ubytovací objekt F nebude pracemi dotčen a bude bez omezení provozován. Spolu s ním budou v provozu i veškerá stravovací, léčebná, rehabilitační a wellness zařízení. Osmipodlažní ubytovací objekt A bude kompletně rekonstruován. Uvnitř budovy dojde k rekonstrukci všech pokojů a jejich sociálního zařízení. Budou vyměněny veškeré instalace a zařizovací předměty, provedou se nové obklady, dlažby, položí se nové koberce a nainstaluje nový nábytek. Pracoviště lékařů a vyšetřovny se soustředí do druhého a třetího podlaží. Pokoje orientované k východní fasádě se rozšíří o plochu stávajících lodžií, čímž se z jednolůžkových pokojů získají dvoulůžkové. Před tyto pokoje budou představeny nové lodžie. Obvodový plášť budovy bude zateplen kontaktním zateplovacím systémem a budou vyměněna stávající kovová okna za nová z hliníkových profilů. Nejvýraznější změnou na objektu bude přístavba požárního únikového schodiště s evakuačním výtahem. Tato přístavba, kromě svého požárně bezpečnostního účelu, umožní klientům lázní pozorovat z patrových podest i z výtahu široké okolí lázní a rybník Svět. Zmiňované požární schodiště a výtah zlepší budově požární zabezpečení, které uvnitř budovy doplňuje elektrická požární signalizace a chráněná úniková cesta v rámci stávajícího vnitřního schodiště. Na čtyřpodlažním ubytovacím objektu B bude zejména rekonstruován obvodový plášť budovy shodně jako na objektu A. Na jih orientované pokoje s lodžiemi budou upraveny na dvoulůžkové. Uvnitř budovy nebudou stavební zásahy tak výrazné jako na budově A, protože sociální zařízení pokojů včetně instalací bylo kompletně rekonstruováno v provozní přestávce 2004/2005. Stavební úpravy proběhnou zejména na lékařských pracovištích. Objekt bude nově vybaven elektrickou požární signalizací. Veškeré vnitřní práce budou realizovány tak, aby objekty A a B mohli nejpozději k užívat klienti. Práce na fasádách a přístavbě budou z klimatických důvodů dokončeny později. V současné době je v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek na základě zpracované dokumentace zahájeno výběrové řízení na zhotovitele stavby. Ing. Pavel Hajna, vedoucí odboru rozvoje a investic, Město Třeboň výměna starého vodovodu a kanalizace opravu chodníků a ulic využili představitelé města i k výměně starých úseků vodovodů a kanalizací. Konkrétně se jedná o ulice Krokova, Chelčického, Havlíčkova a Přemyslova. V ulici Krokova bude nahrazeno vodovodní potrubí ze šedé litiny potrubím z tvárné litiny o průměru 80 mm a vysloužilá kanalizace nahrazena potrubím z PVC v případě Krokovy ulice. V případě ulic Chelčického, Havlíčkova a Přemyslova se mění 442 metrů kanalizace novým potrubím z kameniny, říká vedoucí provozního střediska Třeboňsko Petr Kohout. První opravou od doby výstavby prochází také most ve Vodárenské ulici v Třeboni. Ten křižuje hlavní silnici mezi Jinřichovým Hradcem a Českými Budějovicemi. Tímto mostem vede vodovodní potrubí o průměru 100 milimetrů, zásobující místní části Třeboně, tedy Starou a Novou Hlínu. Vodovodním řadem teče pitná voda i do Mláky, Novosedel nad Nežárkou, Kolenec, Klece a Frahelže. Zároveň je také zatrubněná Mlýnská stoka. Během rekonstrukce mostu jsme museli přeložit vodovodní potrubí na provizorní lávku, která je hned vedle. Proto také odběratelé nezaznamenali žádnou změnu, říká vedoucí provozní oblasti Východ z vodohospodářské společnosti ČEVAK a. s. Olga Štíchová. Po opravě mostu budou opět vodovod i Mlýnská stoka umístěny na opravený most do nových trubních vedení. Ing. Jitka Kramářová, vedoucí útvaru marketingu a komunikace ČEVAK a. s. výměna kanalizačních poklopů V Třeboni mění pracovníci společnosti ČEVAK a. s. poklopy kanalizačních šachet umístěné v silnicích. Ty se totiž pod tíhou automobilů musejí pravidelně obměňovat. V Třeboni se poprvé používají nové samonivelační poklopy. Technologie a způsob práce se velmi liší. Vrchní část je totiž posuvná, takže se při konečné úpravě asfaltového povrchu poklop srovná ideálně do roviny se silnicí, říká vedoucí provozního střediska Petr Kohout. Zatím bylo nahrazeno 5 poklopů, 3 v ulici Třebízského, 1 v ulici Jiráskova a 1 v ulici Jablonského. Cena jednoho poklopu je korun. Další velkou výhodou je delší životnost. Váha a rázy od automobilů nepůsobí pouze na kanalizační šachtu, ale tyto síly jsou rozloženy do terénu v okolí šachty, doplňuje Petr Kohout. 6 l TŘEBOŇSKÝ SVĚT l 9/2011

7 Linka 156 K personálu Lázní Aurora se v sobotu 16. července večer hrubým způsobem choval 55letý pacient z Kladna poté, kdy byla zjištěna tajně ubytovaná manželka na jeho pokoji. Muž, zjevně pod vlivem alkoholu, počastoval zaměstnance lázní nejhrubšími nadávkami a jeho chování bylo celkově agresivní. Přivolaní strážníci šetřením zjistili, že žena je na pokoji již týden. Ta slíbila doplatit náklady na ubytování a věc byla předána správnímu orgánu pro podezření ze spáchání přestupku. V neděli 17. července nad ránem při návratu z restaurace nezvládla 64letá žena z Třeboně množství vypitého alkoholu, na Masarykově náměstí upadla, při pádu si o květináč vyrazila zuby, způsobila si další zranění na hlavě a zůstala ležet na vozovce. Strážníci ženě, která nadýchala 2,3 promile, poskytli první ošeření a přivolali lékaře. V úterý 19. července večer oznámila 18letá dívka na tísňovou linku Městské policie 156, že uživatel jednoho z bytů v ulici Daskabát nereaguje na zvonění a klepání. Strážníci ihned vyjeli na místo a oknem zjistili, že muž ležící na pohovce nejeví známky života. Po otevření bytu bylo potvrzeno, že majitel bytu zemřel. Případ si převzali kolegové z PČR, cizí zavinění na úmrtí muže nebylo zjištěno. Po problémech s padákem spadl ve středu 20. července odpoledne 26letý paraglidista z Lišova do rybníka Svět v prostoru Na Odměnách. Jeho pád zaregistrovala náhodná žena a věc oznámila na linku 156 s tím, že muž mává o pomoc. Strážníci ihned vyjeli k rybníku a muže našli u koupaliště Ostende. Byl v pořádku a bez zranění, ke břehu se dostal vlastními silami. O den později ve čtvrtek 21. července dopoledne poskytla hlídka strážníků první pomoc 65leté turistce z Prahy, kterou postihl záchvat v prostoru dopravního hřiště v Jiráskově ulici. Strážníci postupovali podle pokynů operátorky z linky 112 a o ženu se postarali až do příjezdu sanitky. V pátek 22. července odpoledne se na linku 156 obrátila na strážníky provozovatelka parkoviště v Dukelské ulici s tím, že má problém s jedním z řidičů, který nechce uhradit parkovné. Hlídka na místě zjistila 49letého řidiče z Libořez, který nejenže nechtěl zaplatit, ale do ženy i úmyslně najížděl autem, přičemž ji zranil na noze. Strážníci muže zadrželi a předali s podezřením ze spáchání trestného činu kolegům z PČR, žena byla převezena do nemocnice na ošeření. S magnetem na provázku lovil mince v pátek 22. července večer z kašny na Masarykově náměstí 48letý muž z Hradce Králové. Svérázného rybáře zaznamenala na kamerách operátorka Městské policie. Strážníci muži vysvětlili nevhodnost jeho chování a dohlédli na vrácení mincí zpět do kašny. Pokutu za rušení nočního klidu obdržel v sobotu 23. července 19letý mladík z Nových Hradů, který na Masarykově náměstí dvě hodiny po půlnoci rušil ostatní hlasitým zpěvem a hrou na kytaru. Podobně dopadl jen o půl hodiny později 16letý Švéd ze Stokholmu, kterého strážníci přistihli močícího v Dukelské ulici za Jidřichohradeckou bránou. I on musel zaplatit pokutu za přestupek proti veřejnému pořádku. V posledních týdnech výrazně přibylo krádeží měděných věcí, například okapů, parapetů, truhlíků na květiny a podobně. Ke krádežím dochází především v noci. Chceme touto cestou požádat veřejnost o spolupráci při odhalení pachatele. V případě zjištění pohybu podezřelých osob volejte prosím strážníky na linku 156. U rvačky dvou mužů zasahovali strážníci v sobotu 30. července večer v restauraci v centru města. Pro zklidnění 36letého muže z Dobré Vody museli použít donucovací prostředky včetně nasazení pout, neboť se pustil i do zasahujícího strážníka. Muž byl převezen na PČR s podezřením ze spáchání trestného činu. K druhému muži z Třeboně ve věku 26 let musel přijet lékař k ošetření, neboť byl během incidentu pokousán na předloktí. Na strážníky provádějící ve středu 3. srpna kontrolu Masarykova náměstí se obrátil 8letý chlapec z Tábora s tím, že je na výletě v Třeboni s dědou a babičkou a ztratil se. Strážníci vzali ztraceného chlapce na služebnu a společně s ním za využití kamerového systému prarodiče našli v centru města. V. Školka, MěPo Třeboň Proměny domu na rohu ulice Sokolské a Svatopluka Čecha, kde někteří z nás ještě pamatují provozovnu hodinářství, od 30. let minulého století. (z archivu pana Jana Fanty a muzea) Na obou koncích hráze Opatovického rybníka se objevily nové zábrany proti vjezdu aut. Jsou pěkné s motivem ryby, jsou bytelné a jistě i účelné. Ale jsou i bezpečné? Zábrany stojí přímo uprostřed frekventované cyklostezky a přitom nejsou nikterak osvětleny ani označeny výstražnými pruhy. Navíc, aby tudy auta opravdu nemohla projíždět, přibyly vedle nich na krajích cesty i další překážky na konci hráze u hrobky je to pěkný padlý strom, na konci u Opatovického mlýna, těsně vedle nově opravené kapličky je to ale kus betonu, připomínající spíš protitankový zátaras. Nezasloužilo by si toto místo něco vkusnějšího? text a foto op l 7

8 aktuálně I přes nepříznivé počasí se v neděli 31. července dvacítka autoveteránů v rámci akce Trofeo Niké Bohemia 2011 setkala s velkým zájmem návštěvníků, kteří zaplnili velké nádvoří zámku. M. Král Těleso rybniční hráze ukrývá další poklad Krčínův vinný sklípek. jj Během měsíce srpna jste mohli potkat u kašny vodníka Čochtana v doprovodu Dorky při Tajemných třeboňských pověstech. ak Klientům Domova seniorů slouží nová odpočinková zóna s altánem, lavičkami a vysázenými stromy. jj Na Vyhlídkové věži Staré radnice je instalován nový zvoneček. Je kouzelný. Každého, kdo si na něj zazvoní, přitáhne po čase magicky zpátky do Třeboně. jj Nová Vinotéka Radka láká pod hrází rybníka Svět kolemjdoucí na skleničku kvalitních znojemských vín. jj Proměnlivé počasí si pochvalují nejen provozovatelé restaurací. Ty praskají ve švech, jak ukazuje foto, kdy před pivovarskou restaurací nebylo kam postavit kola. Š. Husák Zdeněk Voráč (bubeník Babouků) a Jan Kubík (harmonikář) potěšili návštěvníky farmářských trhů v sobotu 23. července. jj Náměstí tradičně zaplnily stánky řemeslných trhů. jj Přechod pro chodce pod hrází rybníka je na silnici vyznačen, přesto ale především cyklisté a často i s dětmi křižují frekventovanou silnici, kde je napadne. Nebo spíš ani nenapadne. jj, foto J. Dvořák Rozmarné lázeňské zátiší za Bertou pro vás vyfotil Jan Papáček. jj 8 l TŘEBOŇSKÝ SVĚT l 9/2011

9 Nová kavárnička Bon-tre café s venkovní terasou otevřela dveře prvním kávomilcům začátkem srpna. jj Věž Staré radnice si nemůže na nezájem netradičně vyhlížejících návštěvníků stěžovat. jj Jednu z nejhezčích květinových výzdob v centru Třeboně měl o prázdninách modrobílý dům v Rožmberské ulici. jj Ubytovací kapacity v Třeboni rostou jako houby po dešti. jj Vstup do Vyhlídkové věže Staré radnice hlídal začátkem srpna netopýr a nerušilo ho ani časté fotografování z řad návštěvníků. jj Zátiší s kašnou v zámeckém parku se stalo v letních dnech příjemným místem k odpočinku. jj, foto M. Ševela Domy v Třeboni rostou, ale některé se rozpadají před očima. jj Vyhlídkové plavby motorovou lodí po hladině rybníka Svět patří také k zajímavým atrakcím našeho města. M. Král Mezi hosty Bertiných lázní zavítají občas i opeření návštěvníci. jj Začátkem srpna si vybral hráz Světa ke svým akrobatickým kouskům pilot malého letadla. jj, foto L. Švejcar Slunce svítí, seč mu síly stačí, ale na Třeboň je to asi málo. Odpoledne 27. července svítily lampy po městě. jj Možná jste si všimli, že otvor s kladkou v Novohradské bráně obývá každoročně vrabčí rodinka. jj l 9

10 Informační a kulturní středisko města Třeboně pořádá: SVATOVÁCLAVSKÉ SLAVNOSTI TŘEBOŇ MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 24. ZÁŘÍ 2011 Podzimní oslava patrona Země české, pivovarníků a vinařů. 10 hodin zahájení Svatováclavských slavností hodin Pytel Blech, třeboňská dívčí rocková kapela představení řemeslníků a gastronomické nabídky uvedení nové mince 1 Třeboňský Kapřík do oběhu hodin harmonikářské heligonkářské duo hodin Valdaufinka Ády Školky, jihočeská dechovka hodin mažoretky představení řemeslníků a gastronomické nabídky vyhlášení výsledků fotosoutěže Vyblejskni Třeboň hodin cimbálová muzika Josefa Marečka, Uherské Hradiště 16 hodin společné fotografování Václavů a Václavek 8 16 hodin VÁCLAVOVÉ TŘEBOŇŠTÍ, SLEŤTE SE! Registrace Václavů a Václavek před Informačním a kulturním střediskem. Pokus o překonání rekordu z 28. září 2002, kdy se na jednom místě během 8 hodin zaregistrovalo 179 Václavů hodin řemeslné trhy hodin ukázky mnohdy zapomenutých řemesel, prezentace Vinotéky Radka znovínský burčák a prodej vín, ochutnávka novinky z třeboňského pivovaru Regent žitné pivo z biosladu, rybí speciality na grilu, pečené sele na rožni, uzeniny přímo z udírny, piva z pivovaru Regent, medovina z Dolní Pěny, ražba mince 1 Třeboňský Kapřík 10 a 15 hodin mimořádné prohlídky kostela Panny Marie Královny a sv. Jiljí hodin VINOBRANÍ S DECHOVKOU A CIMBÁLOVKOU divadelní kavárna a sál Besedy Valdaufinka Ády Školky a cimbálová muzika Josefa Marečka z Uherského Hradiště Svatováclavské menu v třeboňských restauracích a hotelích. Mediální partneři: Jindřichohradecký deník, Český rozhlas České Budějovice, Lázeňská Pohoda 10 l TŘEBOŇSKÝ SVĚT l 9/2011

11 ANKETA Proč jste si vybrali k prožití vaší dovolené právě Třeboň? Jezdíme sem už osmý rok. Trávíme tady dovolenou společně s manželovými rodiči, kteří si užívají pobyt v třeboňských lázních. Všem se nám tu líbí, proto se pravidelně vracíme. Milada Boháčková, Úvaly Líbí se nám vaše historické centrum, věž, zajímají nás památky. Chceme navštívit i Schwarzenberskou hrobku. Je tu skvělé koupání. Martin Koza a Ondřej Suchánek, Březka Byla jsem tu před třemi lety se Švédkami a moc se nám tu líbilo. Proto jsem letos přivezla i manžela a společně si užíváme jak pobyt v Lázních Aurora, tak pohodu Vašeho města. Jirina Drab, Stockholm Rádi s manželkou Třeboň navštěvujeme, v zimě sem jezdíme do lázní, pobyt v Bertiných lázních jsme si užili už třikrát. Líbí se nám tu vše, příjemně nás překvapila zrekonstruovaná Beseda. Manželé Nehybovi, Pelhřimov Rádi cestujeme po naší zemi, pobýváme na různých místech a letos naše volba padla na Třeboň. Líbí se nám tu. Právě jsme si užili pohled z vyhlídkové věže. Ubytováni jsme v kempu Třeboňský ráj. Richard Ludvík, Luže Už jsme Třeboň několikrát navštívili a líbí se nám tu, stejně jako rodičům, kteří jsou Třeboni věrní už patnáct let. Je to tu super na kola, samé rovinky. Štěpánka Jansová, Horní Jiřetín Je mi deset, ale do Třeboně jezdím s rodiči a babičkou už od dvou let. Rád jezdím na kole a na to je tu krásná krajina s rybníky. Jan Jankovič, Litvínov Jsme ve vašem městě poprvé a Třeboň a její okolí jsme si vybrali pro terén vhodný pro kola. S dětmi a přáteli se chystáme na cyklovýlety. Petr Perutka, Letovice V sobotu 6. srpna se proměnilo naše město v jedny velké lázně akce Lázeňské Třeboně jste si mohli užívat na Masarykově náměstí, v Bertiných lázních i v Lázních Aurora. Prezentace jednotlivých lázeňských domů, divadla, koncerty, pohádky pro děti, řemeslné trhy, ochutnávky a prodeje lázeňských likérů a oplatků, průvodcované prohlídky lázeňských komplexů, volné vstupy do bazénů a na bowling to vše Lázeňská Třeboň nabídla návštěvníkům. jj, foto L. Švejcar l 11

12 Program kina Světozor na měsíc září Den Datum čas Titul Žánr Délka Přístupnost cena (Kč) čt Transformers 3 3D Dobrodružný D Viditelný svět 2D Thriller CZ pá Zrození planety opic 2D Dobrodružný T Jana Eyrová 2D Romantický T Auta 2 3D Pohádka D /140 so Barbar Conan 3D Dobrodružný T Muži v naději 2D Komedie CZ Šmoulové 3D Komedie D /145 ne Harry Potter a Relikvie smrti-část 2 3D Dobrodružný D Lidice 2D Drama CZ po Králova řeč 2D Drama T Zkažená úča 2D Komedie T út Captain America: první avanger 3D Sci-fi D Muži v naději 2D Komedie CZ st Generace Singles 2D Dokument CZ Ženy sobě 2D Komedie T čt V peřině 3D Hudební CZ Intimní past 35mm Drama T pá Muži v naději 2D Komedie CZ Intimní past 35mm Drama T Lví král 3D Pohádka D /160 so Lidice 2D Drama CZ Zkažená úča 2D Komedie T Auta 2 2D Pohádka D /95 ne Harry Potter a Relikvie smrti-část 2 3D Dobrodružný D Muži v naději 2D Komedie CZ po Super 8 2D Sci-fi D Lidice 2D Drama CZ út Ošetřovatel 2D Komedie D Jana Eyrová 2D Romantický T st Muži v naději 2D Komedie CZ Nezvratný osud 3D Horor T čt Harry Potter a Relikvie smrti-část 2 2D Dobrodružný T Saxána a Lexikon kouzel 2D Komedie CZ /110 pá Super 8 2D Sci-fi D Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna 3D Dobrodružný D Auta 2 3D Pohádka D /135 so Saxána a Lexikon kouzel 2D Komedie CZ / Muži v naději 2D Komedie CZ Lví král 3D Pohádka D /160 ne V peřině 3D Hudební CZ Zrození planety opic 2D Dobrodružný T po Ošetřovatel 2D Komedie D Kůže, kterou nosím 2D Drama T út Pina 3D Taneční T Lidice 2D Drama CZ st Generace Singles 2D Dokument CZ Muži v naději 2D Komedie CZ Šmoulové 2D Komedie D BudE PROMíTáN film POdLE HLASOVáNí NA čt Avatar 3D Fantasy D Román pro muže 2D Komedie CZ Habermannův mlýn 2D Drama CZ pá Harry Potter a Relikvie smrti-část 2 3D Dobrodružný D Noc žraloka 3d 3D Horor T Auta 2 2D Pohádka D /90 so Saxána a Lexikon kouzel 2D Komedie CZ / Jana Eyrová 2D Romantický T Šmoulové 3D Komedie D /135 ne Strom života 2D Drama T Muži v naději 2D Komedie CZ po Super 8 2D Sci-fi D Kůže, kterou nosím 2D Drama T út Králova řeč 2D Drama T Viditelný svět 2D Thriller CZ st Saxána a Lexikon kouzel 2D Komedie CZ / Pina 3D Taneční T čt Harry Potter a Relikvie smrti-část 2 3D Dobrodružný D Alois Nebel 2D Drama CZ pá Alois Nebel 2D Drama CZ Lidice 2D Drama CZ Speciální akce na měsíc září: hlasujte a vyberte si Váš oblíbený film: 12 l Hlasování bude zahájeno a ukončeno TŘEBOŇSKÝ SVĚT l 9/2011 l 12Rezervace vstupenek na

13 akce kultura Divadlo Divadlo J. K. Tyla 17. září v hodin, 200 až 300 kč Rob Becker CAVEmAN NA OBRANu PRAČlOVěKA máte chuť se rozesmát až k slzám? Přijďte se podívat na slavnou one man show o tom, co dělá muže mužem a ženu ženou, o rozdílech mezi námi, o lásce, partnerství a vtipně utajených kvalitách obou pohlaví. Obhajoba jeskynního muže, kterou napsal a na jevišti sám uvádí Rob Becker, představuje humorné přemýšlení o rozdílech mezi muži a ženami a o tom, jak tyto rozdíly vyvolávají často nedorozumění. Představení pro jednoho herce zaplňuje do posledního místa hlediště mnoha divadel v USA i v Kanadě. Režisér: Patrik Hartl, hrají: Honza Holík, Jakub Slach skladatel, textař: David Kraus divadlo v předplatném Faust a markétka, které se mělo konat 24. října, je přesunuto na 25. října. omlouváme se za změnu. Koncerty Divadlo J. K. Tyla 24. září v hodin 30 let COuNTRY SKuPINY HRÁZ Večer plný starších i nových písniček a vzpomínání, také video projekce. Za celou dobu se v kapele vystřídalo přes 20 muzikantů. Většinu z nich můžete během večera vidět. Srdečně Vás zveme. Třeboňská skupina Hráz slaví třicetiny každý, kdo byl někdy členem nějaké hudební skupiny, ví, že vydržet spolu déle než pár měsíců není úplně jednoduché. Třeboňská country skupina Hráz ale pevně drží pohromadě už třicet let. Od kamarádského hraní u ohňů se propracovala až k pravidelnému koncertování nejen v Třeboni. Její složení se v průběhu let samozřejmě měnilo, do složení skupiny zasahovaly odchody na vysoké školy, změny bydliště, pracovní a rodinné povinnosti i rozdílné hudební cítění, ale kapelník je pořád stejný Karel Petržala. Co pro něj Hráz znamená? Hráz pro mě představuje více než půl života plného prima hudby a kamarádů, nádherných zážitků, ale občas i nervíků a dusna. Toho lepšího a krásnějšího ale bylo mnohem mnohem víc Vlastní tvorbu do skupiny poprvé přinesli bratři Pavel a Petr Žampachové. Některé písničky z jejich autorské dílny hraje Hráz dodnes. Postupně začali skládat i další členové, dnes pro Hráz skládají Karel Petržala a Vít Zavadil. Jedním z členů skupiny byl v jejích počátcích i Pavel Barnáš, dramaturg a hlavní organizátor třeboňských letních festivalů. Na své působení v kapele vzpomíná takto. Hráz, původně Country Schramell a později Šťovík, byla pro mne jedním z úplně prvních výletů mimo klasickou hudbu. I když pak část z nás odešla založit více folkový Veget, zůstali jsme přáteli. Bez Karla by ale skupina už dávno neexistovala, on je jejím tahounem a dobrou duší. A právě Karla Petržalu napadlo oslavit tři desetiletí existence skupiny jak jinak než hraním. Proto se v sobotu 24. září 2011 uskuteční v třeboňském divadle J. K. Tyla koncert, kterého se zúčastní i řada bývalých členů skupiny a hostů. Přijďte oslavit narozeniny třeboňské Hráze i vy. Magdalena Boukhemisová (bývalá členka Hráze) SOuTěŽ Okolo Třeboně letos slaví své 20. narozeniny. V našich soutěžích můžete získat vstupenky, CD, trička a další hodnotné ceny. Každý měsíc na Jak se jmenuje výborný kytarista, který doprovází Tomáše Kluse na koncertech? l 13

14 Výstavy Artist 4 children v Palestině a Gaze objektivem Vladislava Skaly vpátek 19. srpna v 19 hodin proběhla v Divadle J. K. Tyla vernisáž výstavy občanského sdružení Artist 4 children kulturní neziskové organizace, kterou založila v roce 2006 filmová produkční Renáta Králová. Organizace přiváží herce do míst, kde se obvykle divadlo nehraje a kde pomáhá zapomenout na prožitá trápení a bolesti. Nejčastěji hraje divadlo v českých nemocnicích, v uprchlických táborech, v zemích zasažených přírodní katastrofou nebo válečným konfliktem, v sociálně vyloučených romských komunitách v Česku, na Slovensku a v zemích jižního Balkánu. Potulná maringotka je projekt činný v romských vesnicích v Bosně nebo v sociálně vyloučených lokalitách hlavního města Makedonie Skopje, kde se konají žonglérské, loutkářské, výtvarné a fotografické workshopy s cikánskými dětmi. Od roku 2008 pravidelně navštěvuje jižní Indii, okolí Madrasu, kde hraje pro děti ve slumech, děti ulice a děti mentálně a fyzicky postižené. (www.artist4children.cz) Výstava je otevřena při každém divadelním i hudebním vystoupení v divadle do konce listopadu. Těšíme se na Vás! Eva Potužáková, foto Jana Jandová Výstava o třeboňských rybnících je prodloužena výstava minulost a současnost třeboňských rybníků ve Výstavním sále Pod Věží se stala v měsíci srpnu cílem mnohých návštěvníků. Všichni obdivovali krásu zdejších rybníků a třeboňské krajiny na velkoplošných fotografiích od RNDr. Jana Ševčíka, který již řadu let důvěrně zná všechny její krásy a zvláštnosti ve všech denních dobách a ročních obdobích. Výstava jedoplněna dvojicemi starých rybničních map s leteckým snímkem stejných rybničních soustav. Návštěvníci tak mohou uvidět, že v třeboňské krajině rybníky ve stejné podobě přetrvávají několik století. Na panelech věnovaných historii třeboňského rybníkářství od středověku do současnosti s životopisy věhlasných rybníkářů Štěpánka Netolického, Mikuláše Rutarda z Malešova, Jakuba Krčína a Josefa Šusty se návštěvníci na dobových dokumentech s přepisy starých rukopisů mohou seznámit s celou minulostí rybníkářského řemesla, které natrvalo změnilo zdejší krajinu. Expozici doplňují staré rybníkářské nástroje. Původní termín ukončení výstavy byl o měsíc prodloužen tak, aby se s rybníkářským dědictvím mohli v září seznámit také žáci třeboňských škol. Proto bude prodloužena až do 25. září. Zájemce a obdivovatele třeboňské krajiny jistě potěší zpráva, že z výstavních exponátů je sestaven prodejný katalog, který je možno zakoupit nejen na výstavě, ale v běžném prodeji. J. Psíková Autor vystavených fotografií RNDr. Jan Ševčík v pátek 16. září se bude od 18 hodin konat ve výstavním sále beseda s Ing. Janem Hůdou, Ph.D. a RNDr. Janem Ševčíkem o třeboňských rybnících a rybníkářství. výjimečnost třeboňské krajiny po staletí kultivované věhlasnými rybníkáři a jejich pokračovateli chce připomenout výstava Minulost a současnost třeboňských rybníků. 5. srpna ji ve Výstavním sále Pod Věží zahájil starosta města Ing. Jiří Houdek, předseda Senátu Milan Štěch a poslanec Vítězslav Jandák. Mezi hosty se objevil i spisovatel Ivan Klíma, který v roce 1946 napsal jednu ze svých prvních povídek právě o Třeboni. Návštěvníci se tu mohou seznámit s historií rybníkářství na Třeboňsku od středověku až po současnost na základě historických dokumentů, starých map a plánů z třeboňského archivu, starých fotografií a dobových vyobrazení. Druhou část výstavy tvoří velkoplošné fotografie rybníků nejen z pohledu pozemského, jejichž autorem je fotograf a přírodovědec Jan Ševčík. text a fota Luděk Švejcar václavové třeboňští, sleťte se! vtřeboni si připomeneme Svatého Václava nejen jako patrona Země české, ale i jako patrona pivovarníků a vinařů. Proto pro všechny, kteří v sobotu 24. září přijdou na Masarykovo náměstí, budou při tradičních slavnostech připraveny bohaté gastronomické zážitky a kulturní program s dechovkovou přehlídkou. K vidění tu budou i ukázky tradičních jihočeských řemesel, mnohdy už zapomenutých. Připravena je také ražba pamětní mince. Nejhlasitěji ale organizátoři z Informačního a kulturního střediska města zvou do Třeboně nositele jména Václav. V sobotu 24. září se tu společně ve spolupráci s pelhřimovskou Agenturou Dobrý den pokusí překonat rekord v počtu zaregistrovaných Václavů. Svatováclavské slavnosti večer pokračují v Besedě, kde zahraje k tanci a poslechu jihočeská Valdaufinka Ády Školky a Cimbálová muzika Josefa Marečka z Uherského Hradiště. Dechovkovo-cimbálový večer připravuje Informační a kulturní středisko společně s Lázněmi Aurora a Bertinými lázněmi. L. Švejcar 14 l TŘEBOŇSKÝ SVĚT l 9/2011

15 Dny evropského dědictví dny evropského dědictví (European Heritage Days EHD) každoročně v měsíci září otevírají nejširší veřejnosti brány nejzajímavějších památek, budov, objektů a prostor, včetně těch, které jsou jinak zčásti nebo zcela nepřístupné. Jejich cílem je hledání cest ke kořenům naší, evropské i světové civilizace. Proto jednotlivé země nebo i města vyhlašují svá národní témata, jejichž prostřednictvím obracejí pozornost organizátorů i návštěvníků na různorodé fenomény přírodního a kulturního dědictví. Hledání identity jedince žijícího v 21. století, ve stále více se globalizujícím světě to je to, čemu EHD přispívají, a proto se těší stále vzrůstající oblibě a většímu zájmu. Dny evropského dědictví jsou významnou celoevropskou kulturně poznávací, společenskou a výchovnou akcí. Dny evropského dědictví / ehd 2011 proběhnou v české republice 10. až 18. září Národní zahájení ehd proběhne dne 10. září 2011 v Žatci, národním tématem jsou Památky tvůrci panoramatu našich měst a městeček. V Třeboni jsme v duchu letošního tématu přihlásili do národního registru památek EHD dva objekty Rodinný pivovar Bohemia Regent a Vodárenskou věž na Kopečku. Rodinný pivovar Bohemia Regent Jeden z nejstarších pivovarů ve světě byl založen roku Stávající umístění pivovaru vzniklo přestavbou a přístavbou dřívější rožmberské zbrojnice v místech mezi Svinenskou a Novohradskou branou. Svou dnešní podobu dostává pivovar až v druhé polovině 19. století, kdy byl zcela přestavěn. Památka je běžně přístupná veřejnosti od 10 do18 hodin po předchozím objednání na tel ve dnech ehd nabídne pivovar mimořádnou prohlídku pivovarských humen, která nejsou běžně návštěvníkům přístupná. Přízemí humen sloužilo k výrobě sladu, horní patra byla využívána jako sklad sladu a ječmene. vodárenská věž Zajímavá technická a kulturní památka postavená roku 1909 podle návrhu architekta Jana Kotěry je autorskou replikou věže pražské Michelské vodárny. Po 2. světové válce byla vyřazena z provozu.. Ve vodárenské věži vzniká Galerie buddhistického umění, v přízemí budovy expozice historie vodárenství. Památka není běžně přístupná veřejnosti, ale ve dnech ehd od 10 do 17 hodin si za doprovodu nájemce vodárenské věže, RNDr. Klečky můžete interiér památky prohlédnou a vyslechnout zajímavý výklad. text a foto Jana Jandová Jabkobraní v Třeboni jablková vůně se ponese Třeboní v sobotu 8. října po Masarykově náměstí, kde Informační a kulturní středisko pořádá první ročník Jabkobraní neboli Slavností jablka. Celý den bude kulturní program, při kterém uslyšíte a uvidíte výbornou kapelu Swing band Agria z Kaplice a třeboňskou dívčí rockovou skupinu Pytel Blech. Místní loutkáři představí úplně novou pohádku Jablková víla, kterou nastudovali speciálně pro tuto příležitost. Kdo zavítá na Jabkobraní, uvidí na vlastní oči lisování moštu, ochutná nejen tento čerstvý jablečný nápoj, ale i rekordně dlouhý štrúdl. Organizátoři z Informačního a kulturního střediska se pokusí o nový zápis do České knihy rekordů. Ve spolupráci s pekaři by rádi představili nejdelší v celku upečený český štrúdl. Můžete se přihlásit do soutěže o nejkrásnější nebo největší jablko z vaší zahrádky, děti mohou soutěžit o některou z cen, pokud namalují obrázek s motivem jablka. Kontakt: Linda Svobodová, vyblejskni Třeboň je název fotografické soutěže, kterou vyhlásilo IKS města Třeboně ve spolupráci s Jindřichohradeckým deníkem, Hotelem Zlatá hvězda a Syndikátem jihočeských novinářů. Do 11. září zašlete maximálně pět fotografií z dovolené na Třeboňsku na nebo poštou na adresu Informačního a kulturního střediska a můžete vyhrát víkendový pobyt v Hotelu Zlatá hvězda, soudek piva a další ceny. Pravidla soutěže na Informační a kulturní středisko města Třeboně pořádá: Podzimní blešák I to, co se vám může zdát nepotřebné, může být pro jiného poklad. Přijďte na Masarykovo náměstí v Třeboni. Prodejní místa jsou zdarma, Masarykovo náměstí v Třeboni 10. září od 9.00 do hodin ale je nutná předchozí registraci na IKS. I to, co se vám může zdát nepotřebné, může být pro jiného poklad. Prodejní místa jsou zdarma, ale je nutná l 15

16 Koncert lenky Filipové kaple Schwarzenberské hrobky dýchá vždy jedinečnou a vždy tak trochu slavnostní náladou, která, když k tomu připočteme specifickou akustiku, se nádherně pojí akusticky s provozovanou hudbou různých žánrů. I proto si ji v minulostí oblíbil kouzelník s flétnami Jiří Stivín a o posledním červencovém pátečním večeru s respektem poprvé poznala skvělá česká kytaristka a písničkářka Lenka Filipová. Nikdy jsem tu nehrála, ale je to skutečně nádhera. Člověk tady cítí zvláštní pokoru, řekla Filipová. V rámci Léta v Třeboni, další pozoruhodné hudební akce organizované agenturou Bárny, ve zcela zaplněných prostorách Schwarzenberské hrobky předvedla spokojenému publiku reprezentativním průřezem svůj klasický, ale i písničkářský repertoár. Byl to svátek svého druhu. Jiří Kasal, foto Jana Škrabánková Hudební léto v Třeboni pokračovalo v úterý 16. srpna koncertem zvaným Klasika na jihu, při němž ve Schwarzenberské hrobce vystoupil Václav Hudeček s Komorním orchestrem Jiřího Pelanta. Zazněla česká barokní hudba a také slavné světové skladby, například Bachův Air či Vivaldiho Jaro a Léto. Do Třeboně jsem se těšil především na poučené publikum, které hudbě rozumí. Dlouho tam totiž fungoval Kruh přátel hudby a v posledních osmi letech se můj spolužák Jiří Hlaváč stará o dramaturgii festivalu Třeboňská nocturna. Díky tomu jsem mohl vybrat pestřejší repertoár pro fajnšmekry, řekl houslový virtuóz Václav Hudeček. Koncert zvaný Klasika na jihu se letos konal už potřetí a záštitu nad ním opět převzal místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg. Dramaturg koncertů a ředitel festivalu Okolo Třeboně Pavel Barnáš, který již řadu let působí jako violoncellista Symfonickém orchestru Českého rozhlasu, ho pojímá jako šanci poslechnout si vážnou hudbu v méně vážném pojetí tak, aby přilákala i posluchače jiných žánrů. Václava Hudečka jsem s orchestrem několikrát doprovázel při koncertech i při nahrávání. Vážím si ho jako profesionála, který má navíc v sobě velkou pokoru, vysvětlil Pavel Barnáš, který by jednou rád tohoto slavného houslistu pozval do Třeboně i na koncert s velkým tělesem. jj piha na tváři krásného koncertu václava hudečka je to velmi prospěšné a dobré, že Agentura Barny Pavla Barnáše zajišťuje kulturní dění, a to hlavně v období prázdnin, což je kladně hodnoceno nejen Třeboňáky, ale především lázeňskými hosty a dovolenkáři. V rámci akce Léto v Třeboni se 16. srpna ve Schwarzenberské hrobce uskutečnil koncert houslového virtuosa Václava Hudečka za doprovodu Komorního orchestru Jiřího Pelanta. Domnívám se, a jistě i ti, kteří se koncertu účastnili, budou se mnou souhlasit, že repertoár a samotný koncert podložený prostředím neměl chybu, byl perfektní a jednotlivé skladby byly odměňovány dlouhými potlesky. Jednalo se prostě o profesionály. Neprofesionální však bylo zajištění koncertu pořadatelskou službou. Když pominu možné hodinové čekání na schodišti hrobky (tato hudba má svoje starší posluchače), nemůžu opomenout boj o místa při otevření ve hrobce. Nechci podezírat agenturu, ale pravděpodobně bylo prodáno daleko více vstupenek na koncert, než byla možná kapacita na sezení ve hrobce. Nelze se pak divit nespokojenosti těch, kteří museli celou dobu koncertu stát cena vstupenek se pohybovala Kč. Za ty peníze si to určitě nezasloužili. Zahájení koncertu by bylo jistě důstojnější, kdyby toto provedl sám pan Barnáš. Koncert natáčela televize a byl trochu rušen pohyblivou kamerou. Ozvučení pravděpodobně měli svoje, ale nebyl k dispozici jeden mikrofon, kterým by byly uváděny jednotlivé skladby, takže posluchači v zadních řadách byli bez informací, co bude za skladbu, což je škoda. Největší problémy však nastaly po skončení koncertu při odchodu posluchačů a to bylo neosvětlené schodiště. Je velkým štěstím, že zde nedošlo k nějakému úrazu možná to zachránilo pár baterek, které někteří posluchači měli s sebou a použili je. Závěrem mohu říci, a jistě posluchači se mnou budou souhlasit, že samotný koncert byl pro všechny velkým hudebním zážitkem. Ne tolik však již zmíněné nedostatečné zajištění koncertu ze strany pořadatelů a agentury. Věřím, že si z nedostatků vezmou ponaučení pro další koncerty, které budou pořádány v tak krásném prostředí, jako je Schwarzenberská hrobka. Milan Ševela koncert václava hudečka v hrobce byl skvělý, ale pár vad na kráse se našlo d ovolte mi reagovat na některé ohlasy na koncert Václava Hudečka a Komorního orchestru Jiřího Pelanta, který jsem pořádal 16. srpna ve Schwarzenberské hrobce. Mnoho ohlasů na koncert bylo kladných, ale, bohužel, došlo k určitým problémům, které zapříčinily i některé negativní reakce návštěvníků, což mne velice mrzí. Co se vlastně stalo: Někteří posluchači se vstupenkami k sezení nenašli svá místa. Samozřejmě jsem již během koncertu udělal všechny kroky, které by mohly v danou chvíli situaci napravit. Jsem přesvědčen, že jsme neprodali vyšší počet vstupenek, než byla kapacita kaple. Zásadní problém je v tom, že jednotlivá místa v kapli nebyla číslována, 16 l TŘEBOŇSKÝ SVĚT l 9/2011

17 takže dost dobře nebylo možné kontrolovat, zda je ještě někde místo, nebo si jen někdo udělal větší pohodlí. Kapacita na místě tak neodpovídala tomu, co nám bylo nahlášeno jako plánovaná kapacita kaple. Na místě byly prodány také vstupenky k stání a jako pořadatel jsem předpokládal, že v rámci pravidel slušnosti je jejich držitelé nezneužijí a neobsadí místa k sezení. Byl jsem celou první polovinu koncertu osobně u vchodu a každý, kdo přišel a stěžoval si, že nemá místo k sezení, dostal nabídku vrácení vstupného. Tu využilo celkem 6 návštěvníků, někteří z nich s tím, že ale stejně na koncertě zůstanou. Bohužel, v danou chvíli, kdy koncert již běžel, jsem usoudil, že zasahovat verbálně a kontrolovat, kdo má či nemá vstupenku k sezení, není reálné. Jsem velmi rád, že vznikla nabídka na pořízení záznamu koncertu na DVD, který byl jinak velice vydařený a pan Hudeček si jeho průběh velmi chválil. Nahrávací technika ale přináší i své mínusy. Koncert samotný nebyl ozvučený, jednalo se pouze o nahrávací techniku, která měla režii v přenosovém voze za kaplí. Pro opravdu krásný zážitek jsme připravili také kvalitní osvětlovací techniku. Ta ale bohužel z technických důvodů selhala a začala fungovat až cca 5 minut po ukončení koncertu. To samozřejmě vyřeším se zodpovědnou firmou. Neberte, prosím, má slova jako výmluvu, za dvacet let, kdy koncerty ve Schwarzenberské hrobce pořádám, taková situace nenastala. Všechny problémy chci vyřešit ke spokojenosti návštěvníků, pro které tyto akce pořádáme. Vzhledem k tomu, jak se koncert publiku líbil, jsem již nyní v jednání s panem Hudečkem o dalších koncertech, kde z Vivaldiho Čtvera ročních období uslyšíme další části. Jakmile budeme znát termín koncertu, určitě vše včas zveřejníme. Aktuální informace a možnost objednat si vstupenky za nejvýhodnějších podmínek naleznete vždy na Ještě jednou se všem omlouvám za způsobené komplikace. Hezký zbytek léta. Pavel Barnáš P.S.: Schovejte si své vstupenky a získáte tak slevu při nákupu DVD se záznamem koncertu. Zájemci o DVD nám mohou napsat na nebo na adresu Okolo Třeboně o. s., Komenského 875, Třeboň II., PSČ prodej levných knih Městská knihovna Třeboň nabízí prodej knih dne 21. září 2011 od 9 do hodin. Přednáška CO TO JE KRESLENÍ PRAVOU MOZKOVOU HEMISFEROU? Čas: úterý 27. září 2011 od 16 hodin Místo: TŘEBOŇ Městská knihovna, Chelčického 1-2/II Povídání s lektorkou kurzů kreslení pravou hemisferou Mgr. Lenkou Kalovou o tom, jak je možné, že na kurzech kreslení pravou mozkovou hemisferou zvládne i začátečník již za 2 dny nakreslit velmi dobře lidskou tvář. Přednáška bude doplněna obrazovou prezentací a výstavou. Výstava v září 2011 v Městské knihovně v Třeboni UKÁZKY KRESEB ÚČASTNÍKŮ KURZŮ KRESLENÍ PRAVOU MOZKOVOU HEMISFEROU Výstava hub a houboporadna dary zahrad zahrádkářská výstava Bylinková a pomologická poradna Houbování v muzeu houbové kreslení pro děti Medování profi včelař. včelí úl, oblek, medomed a dodá sladký med Veteran Car Club Třeboň výstava historických vozidel Rozhovory o Pro ostatní ceník jízdného na houbaření, sadařství, moštování, bylinkách, včelaření, krajových obyčejích a rybářství Projížď ky na houbokoni Květiny pro Petra Voka výstava květinových aranžmá v Třeboni Zábavné soutěže pro celou rodinu Houbařské dobroty u gastronomických partnerů Fish & Steak restaurant Vratislavský dům, Šupina a Šupinka, hotel Zlatá hvězda, hotel Bílý Koníček, hotel Galerie, kavárna Pohádka Řemeslné a farmářské trhy Houbařský facepainting Výroba houbových klobouků a soutěž o nejhoubovatější lidskou houbu Loutkové houbodivadlo Strašidelné třeboňské pověsti pořádá Agentura Třeboňsko o.p.s. pod záštitou města Třeboň l 17

18 Září v Třeboni 1. čt Tarot. karty a barvy jednotlivých čaker, p. Faltusová BL Face taneční večer, vstupné 30 Kč LA-S pá Disco Párty Dj PeterVanOlej R so Farmářský trh hráz rybníka Svět Houbařské slavnosti MN Řemeslný trh MN Loučení s prázdninami po stezce zdraví Stezka zdraví Lampiónový průvod v Břilicích Břilice Kostýmovaná prohlídka města MN-kašna Falko Melodi tan. večer, vstup zdarma LA-H Hradozámecká noc prohlídka zámku s květ. aranžmá Z Hradozámecká noc prohlídka zámku s květ. aranžmá Z Tajemné hrané pověsti MN-kašna Disco Párty Dj PeterVanOlej R Hradozámecká noc prohlídka zámku s květ. aranžmá Z po Program osteoporóza vznik, prevence a léčba KH Oldies disco pro dospělé DJ Zvánovec, vstupné 30 Kč BA Detoxikace organis. a cílená výživa kloubů Ing. Cuřín LA-PM Tři muži na špatné adrese, divadlo TDF D út JF kolektiv tan. večer, vstup zdarma LA-H Campanello hist. tance a noční prohlídky zámku Z st Seminář výživy aneb Co jíte? p. Lakomá BL Vodopád tónů a slov manželé Faltusovi LA-S Sono taneční večer, vstupné 30 Kč BA čt Krystal taneční večer, vstupné 30 Kč LA-S Historie rybníkářství Ing.Hule přednáška LA-PM pá Campanello hist. tance a noční prohlídky zámku Z Madam Mici a Pedro posezení s kytarou BL Oldies Dj Fany R so Podzimní blešák div. nádvoří Dny evrop. dědictví prohlídky pivovarských humen P Dny evrop. dědictví prohlídky vodárenské věže VV Bylinkami pro zdravý podzim s bylinkářem P. Váňou KH Rondo taneční večer, vstup zdarma LA-H Berentzen Párty Dj Štepán Kahoun R ne Dny evrop. dědictví prohlídky pivovar. humen P Dny evrop. dědictví prohlídky vodárenské věže VV Kopaná KP muži, Třeboň Spartak Kaplice ul. Jiráskova 12. po Výstava skleněných šperků z dílny p. Brodské BL JF Kolektiv taneční večer, vstupné 30 Kč BA PhytoChi nejlepší z čínské medicíny E. Jizbová LA-PM Zdraví podle Feng-shui Ing. Petr Cuřín LA-PM Po Třeboni s baterkou prohlídky města za úplňku MN-IKS út Allegro Band taneční večer, vstup zdarma LA-H st Léčivá síla raš. a slatiny, MUDr.Doc.P.Petr před. LA-PM Pěvecký koncert posluchačů JAMU LA-S Eugen Oněgin Čajkovského opera, Puškinovy verše, 70 Kč LA-S vstupenky.itrebon.cz Face taneční večer, vstupné 30 Kč BA čt Zářící kůže zjištění stavu vaší kůže KH Zářící kůže zjištění stavu vaší kůže KH Trendy v líčení, permanentní make-up BL Live Music Tropicana vstupné 30 Kč LA-S pá Minulost a souč. třeb. rybníků, ing.j.hůda Ph.D., RNDr.J.Ševčík VS Disco Párty Dj Petr Macho R so Farmářský trh MN Dny evropského dědictví prohlídky zámku Z Duo J+K písničky všedního dne BL Třeboňský swingový výběr tan. večer, zdarma LA-H Caveman divadlo v předplatném D Oldies Dj Roman Máj R ne Dny evropského dědictví prohlídky zámku Z Kopaná KP muži, Třeboň Vodňany ul. Jiráskova 19. po Kvintet swingového orchestru ČB, vstupné 30 Kč BA Co nevíte o lázeňských procedurách přednáška LA-S út Co nevíte o lázeňských procedurách přednáška BL Krystal taneční večer, vstup zdarma LA-H st Prodej levných knih K Sono taneční večer, vstupné 30 Kč BA Swingový orchestr koncert 70 Kč LA-H čt Trendy v líčení, typologie, vizážistika BL Třeboňský swing. výběr taneční večer, 30 Kč LA-H pá Madam Mici a Pedro posezení s kytarou BL Základní umělecká škola koncert, vstup zdarma LA-S Disco Párty Dj Jordák R so Svatováclavské slavnosti MN Řemeslná trh MN Florbal 3. liga muži, FK Santos Třeboň Snipers Třebíč B hala Florbal 3. liga muži, SK JeMoBu FBC Č. Krumlov hala Florbal 3. liga muži, SK JeMoBu Snipers Třebíč B hala Florbal 3. liga muži, Santos Třeboň FBC Č. Krumlov hala Vinobraní s dechovkou a cimbálovkou B Country skupina Hráz 30 let Hráze koncert D Václavská taneční zábava Face R ne D. Morávková + P. Malásek zábavný večer, 150 Kč LA-S po Výstava skleněných šperků z dílny p. Brodské BL JF Kolektiv taneční večer, vstupné 30 Kč BA Julie Meixnerová večer muzikálových písní, 70 Kč LA-H út Co to je kreslení pravou mozkovou hemisférou? přednáška K Třeboň. lázeňský symf. orchestr koncert, 70 Kč LA-H Historie rybníkářství Ing. Hule přednáška LA-PM st Svatováclavská zábava s Face, vstupné 30 Kč BA čt Rondo taneční večer, vstupné 30 Kč LA-S pá Koncert 3 kapel 5 Minutes Under Water (ČB), Guano Apes revival (JH), Satisfucktion (ČB) R l TŘEBOŇSKÝ SVĚT l 9/2011

19 Prohlídky a exkurze po ne Kostel Panny Marie Královny a sv. Jiljí po ne Radniční věž po ne Muzeum a Galerie Třeboň út ne Třeboňský zámek út ne Schwarzenberská hrobka út ne Dům přírody út ne Akvárium Krčínův dům po pá Český nadační fond pro vydru pá Třeboňský pivovar Výstavy a vícedenní akce Ukázky kreseb účast. kurzů kreslení pravou moz. hemisférou K Květiny pro Petra Voka výstava květinových aranžmá na prohlídkových trasách v zámku i v hrobce Výprava po stopách Járy Cimrmana P Minulost a současnost třeboň. rybníků výstava VS Schwarzenberkové osobnosti, události a zaměstnanci MaG Taneční večery živá hudba po ne Rondo st, pá, so Rybářská bašta Připravujeme na říjen Podzimní blešák Farmářský trh Jabkobraní slavnosti jablka Abonentní koncert Eben trio Eva Pilarová koncert Faust a Markétka divadlo v předplatném Vysvětlivky: B Beseda sál, BA Bertiny lázně, restaurace Adéla, BAL Altán u Bertiných lázní, BL Bertiny lázně, Denní bar, ČNFV Český nadační fond pro vydru, D Divadlo J. K. Tyla, hala Sportovní hala, hrobka Schwarzenberská hrobka, K Městská knihovna, KD Krčínův dům, KH Kouzelná harmonie, kostel kostel Panny Marie Královny a sv. Jiljí, LA Lázně Aurora, LA-H restaurace Harmonie v Lázních Aurora, LA-PM přednášková místnost Lázní Aurora, LA-S společenský sál Lázní Aurora, MaG Muzeum a Galerie, MN Masarykovo náměstí, MN-IKS Masarykovo náměstí, Informační a kulturní středisko města Třeboně, Mn-Z Malé nádvoří zámku, P Pivovar Bohemia Regent, R Kongresové a kulturní centrum Roháč, STLD Spolek třeboňského loutkového divadla, TDF Třeboňský divadelní festival, Vn-Z velké nádvoří zámku, VS Výstavní sál Pod Věží, VV Vodárenská věž na Kopečku, Z Zámek, ZP zámecký park, ZG zámecká galerie Změna programu vyhrazena. Akce k uveřejnění na další měsíc posílejte do na IKS města Třeboně Masarykovo nám Třeboň Tel.: , Státní zámek Třeboň Zámek Třeboň Tel.: : Infocentrum Lázní Aurora Lázně Aurora, s.r.o. Lázeňská 1001, Třeboň Tel.: Kulturní oddělení Bertiny lázně Třeboň, s.r.o. Tylova 171, Třeboň Tel.: Kongresové a kulturní centrum Roháč Na Sadech 349, Třeboň Tel.: / Beseda Bertiny lázně Třeboň, s.r.o. Masarykovo nám. 2, Třeboň Tel.: l 19

20 Římskokatolická farnost Třeboň Děkanství tel/fax: , MŠe svaté Třeboň děkanský kostel : pondělí až pátek hod. sobota 7.30 hod., ne 8.45 hod. a hod. úterý sv. Václav 8.45 hod.e Majdalena: neděle hod. Kostel sv. alžběty: sobota hod. Kaple Břilice: sobota hod. Kaple Lužnice: sobota hod. Kaple Přeseka: sobota hod. Kaple Domanín: úterý sv. václav hod. pouť Kaple Branná: úterý sv. václav hod. Zprávy z farnosti pozvánka do Říma Po Plzni a Domažlicích je Třeboň třetím českým městem, které bude představeno v Římě Svatému otci. Pod záštitou diecézního biskupa, ministra kultury České republiky, velvyslance České republiky u Svatého stolce, hejtmana Jihočeského kraje a starosty města Třeboně se bude konat v úterý 18. října večer prezentace města ve Vatikánu. Třeboňští pištci vystoupí v bazilice sv. Praxedy. Ve středu 19. října se účastníci prezentace setkají při audienci se Svatým otcem. Poté bude prohlídka baziliky sv. Petra a návštěva papežské hrobky, kde je podle zvláštní výsady udělené tehdejším papežem Pavlem VI. pohřben mezi papeži jediný Čech, arcibiskup pražský a primas český Prof. ThDr. Josef kardinál Beran. Naše farnost vypravuje do Říma poutní zájezd. Poslední farní pouť z Třeboně se uskutečnila v roce Poutní zájezd organizuje cestovní kancelář CK Bolero Tours a díky panu Janu Lebedovi je cena velmi výhodná, pouze Kč za dopravu, čtyři snídaně, dva noclehy, průvodce a pojištění. Předběžný program poutního zájezdu: pondělí 17. října večer vyjedeme z Třeboně, v úterý 18. října ráno budeme v Římě, prohlídka města s průvodcem, večer koncert Pištců v bazilice sv. Praxedy. Nocleh v chatkách u Středozemního moře 25 km od Říma. Ve středu 19. října autobusem zpět do Říma, dopoledne účast na veřejné audienci na Svatopetrském náměstí se Svatým otcem. Kancelář velvyslanectví zajistí patřičný počet vstupenek. Poté prohlídka baziliky svatého Petra, pokloníme se Svatému otci Janu Pavlu II. Prohlídka Říma a odjezd směr Pisa a Florencie, kde je zamluvený druhý nocleh. Ve čtvrtek 20. října prohlídka města, kolébky renesančního umění, večer odjezd směr Čechy, v pátek 21. října budeme zpět v Třeboni. I když po sametové revoluci četné zájezdy a jednotlivci Řím navštívili, nyní se jedná o pouť farní, první po 80 letech, a proto je třeba se přihlásit co nejrychleji a závazně na děkanství. návštěva novokněze Ve čtvrtek 1. září bude sloužit mši svatou v třeboňském farním kostele nově vysvěcený kněz Tomas Van Zavrel. Jeho rodiče emigrovali do Holandska, kde od svého prvního roku vyrůstal a vystudoval. Vrátil se do Čech, uposlechl stále silnějšího vnitřního volání po smyslu života a vystudoval teologii. Byl vysvěcen na kněze a nyní při návštěvě Třeboně bude po eucharistickém průvodu a modlitbách za kněze udělovat novokněžské požehnání. Dříve se mezi lidmi tradovalo přísloví, že musí prošlapat alespoň jedny podrážky, aby viděli nového kněze, působícího třeba ve velmi vzdálené farnosti, taková byla úcta a radost nad mladým člověkem, povolaným ke kněžství. Svátost biřmování V neděli 4. září při mši svaté v 8.45 hod. bude diecezní biskup Msgr. Jiří Paďour v naší farnosti udělovat připraveným kandidátům svátost posílení víry, svaté biřmování. nový školní rok Vyzýváme rodiče, aby naplnili slib, který dali při křtu svého novorozeňátka, a svému dítěti zajistili řádnou křesťanskou výchovu. K té patří náboženská výchova při vyučování náboženství ve školách. Přihlášky na náboženství budou dětem ve škole rozdány, nezapomeňte své dítě včas řádně přihlásit. Přejeme, aby zážitky a osvěžení z prázdnin a dovolených všem dlouho vydrželo a dětem a rodičům přejeme dobrý vstup do nového školního roku. Evangelická církev metodistická HuSOVA KAPlE, Seifertova 449, Třeboň, tel.: , , č. ú / 0800 Srdečně zveme na shromáždění v září NeDĚLe hodin Hospodinovo tajemství patří těm, kdo se ho bojí, ve známost jim uvádí svou smlouvu. Bohoslužba s vysluhováním sv. Večeře Páně /farář Novák R./ ÚTeRÝ hodin Biblická hodina /CB/ NeDĚLe hodin zasnoubím si tě věrností a poznáš Hospodina. Bohoslužba s poselstvím ÚTeRÝ hodin Biblická hodina NeDĚLe hodin Někdy se člověku zdá cesta přímá, ale nakonec přivede k smrti. Bohoslužba s kázáním /farář Novák R./ ÚTeRÝ hodin Biblická hodina /ECM/ KONFeReNCe OHNĚ BRNO Zájemci se nahlásí u br. kazatele. NeDĚLe hodin Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo ji nalézá. Bohoslužba s kázáním ÚTeRÝ hodin Biblická hodina /ECM/ Příprava na křest Příprava na manželství U nás možné půjčit či zakoupit Bibli a jinou duchovní literaturu. Diakonie ECM, poskytuje pomoc všem potřebným, obětem šikany, závislým a maminkám v nouzi. Konzultace nutno domluvit předem s pastorem. Křesťanské poradenství: tel HeLPLINe: Svatby křty církevní pohřby Děkujeme za peněžní dary. Pozvání A stane se v posledních dnech, praví Bůh, že vyleji ze svého Ducha na veškeré tělo a vaši synové i vaše dcery budou prorokovat; vaši mladíci budou vídat vidění a vaši starci budou mívat sny. A stane se, že každý kdo bude vzývat jméno Pána, bude spasen. Skutky 2,17.21 Drahý příteli, zakusil jsi nadpřirozený Boží dotek? Pocítil jsi Ježíšovu moc? Zahořel jsi nebeským plamenem? Miliony lidí po celém světě povstávají, vedeny mocí Ducha svatého, aby šly vpřed a získaly svoji generaci pro Ježíše Krista. Toto je tvůj čas. Přijeď na Konferenci ohně 2011 do Brna. Bude to milník pro střední Evropu! Přijď a nech se motivovat a vyzbrojit! Přijmi modlitbu, požehnání a novou vizi! Bůh udělá úžasné věci skrze každého, kdo je ochoten upřímně věřit jeho Slovu. Jsi připraven? Reinhard Bonnke a Daniel Kolenda, evangelisté /z pozvánky misijní organizace CfaN/ Konference ohně 24. září / Místo konání Starobrno RONDO ARENA foto jj 20 l TŘEBOŇSKÝ SVĚT l 9/2011

Dobrovolný svazek obcí VODOVOD HAMR Palackého nám. 46/II., 379 01 Třeboň, IČO: 60818361, DIČ: CZ60818361 Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2 0 0 9 Třeboň, dne 31.1.2010

Více

ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Josef Neužil, Ing. Bohuslav Jirák,

Více

ZÁPIS Z 15. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 15. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 15. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Josef Neužil,

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

A FINANCE. Libuše Chrástová starostka města

A FINANCE. Libuše Chrástová starostka města VELKÉ LÁZNĚ,, MALÉ MĚSTO A FINANCE Libuše Chrástová starostka města Úvod Finance města Příjmy a Výdaje Potřeba investic Obnova technické infrastruktury Programy a dotace Závěr Za posledních 10 let zaznamenalo

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

OSTROVSKÉ PŘÍBĚHY V NOVÉM SVĚTLE

OSTROVSKÉ PŘÍBĚHY V NOVÉM SVĚTLE Tisková zpráva, dne 16. září 2013 OSTROVSKÉ PŘÍBĚHY V NOVÉM SVĚTLE Klášterní areál Ostrov, kostel Zvěstování Panny Marie Večerní prohlídka bude probíhat v sobotu 14. září 2013 od 17:00 a od 19:30 hodin

Více

Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně

Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně www.skanska.cz Základní informace Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária 23/8/2010 14/7/2011 Zastavěná plocha : 1725 m2 Obestavěný prostor celkem: 17322 m3 Kubatura -

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Certifikace služeb vinařské turistiky - přehled kategorií a kritérií

Certifikace služeb vinařské turistiky - přehled kategorií a kritérií Certifikace služeb vinařské turistiky - přehled kategorií a kritérií Nadace Partnerství, Národní vinařské centrum, o.p.s., 2008 Kategorie pro I. etapu (srpen září 2008) certifikace služeb vinařské turistiky

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko.

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko. 1 Obsah programu Obsahem programu je pokračovat v práci našich předchůdců, prohlubovat a zefektivňovat výkon samosprávy ve všech oblastech kulturního, společenského a hospodářsko-ekonomického života v

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2008 Rozpočet města Městec Králové na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2007. Z roku 2007 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Sídlo: Mlýnská 152, 666 01 Tišnov IČO: 49457543 Telefon: 549 410 082 E-mail: sekretariat@kulturatisnov.cz Internetové stránky: http://www.mekstisnov.cz/

Více

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY - PŘEHLED AKCÍ

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY - PŘEHLED AKCÍ R - - běžná hradební zeď radnice MPR - KP 22622/3-2278 Obnova obv.pláště radnice 1995 R Rest. soklu radnice 2000 Rest. ochozu věže radnice 2000 1 - radnice Masarykovo nám. 2262 A/11 2278 MT Obnova radnice

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

ZÁPIS ZE 105. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 05.03.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS ZE 105. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 05.03.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS ZE 105. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 05.03.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Zdeněk Mráz, Josef Neužil, MUDr. Antonín Doležal, Vladimír Janíček,

Více

TEMPLÁŘSKÉ SLAVNOSTI JSOU ZA DVEŘMI

TEMPLÁŘSKÉ SLAVNOSTI JSOU ZA DVEŘMI Tisková zpráva Dne: 9. srpna 2012 Místo: Vsetín Organizace: Město Vsetín a Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace Zlínského kraje, Dům Kultury Vsetín, Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska,

Více

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Číslo projektu SRP- Obec / město Název projektu Oblast zásahu BOROTICE BOR-001 Borotice Kanalizace a ĆOV infrastruktura

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

Magická síla přírody a lidského umu

Magická síla přírody a lidského umu Luhačovice Město Luhačovice, cestovní agentura Luha Info Městské informační středisko Masarykova 950, 763 26 Luhačovice tel./fax: 577 133 980, tel.: 577 132 341 e-mail: luhainfo@mesto.luhacovice.cz Magická

Více

15. 19. 9. 2015. představení veletrhu. www.forarch.cz 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV

15. 19. 9. 2015. představení veletrhu. www.forarch.cz 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH Hlavní téma veletrhu: ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV představení veletrhu Souběžně probíhající veletrhy: FOR THERM FOR WOOD BAZÉNY, SAUNY & SPA FOR WASTE & WATER www.forarch.cz

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní sítě Zdravých

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Výstaviště Černá louka Slezskoostravský hrad Pohádkový sklep strašidel MINIUNI svět miniatur

Výstaviště Černá louka Slezskoostravský hrad Pohádkový sklep strašidel MINIUNI svět miniatur Výstaviště Černá louka Slezskoostravský hrad Pohádkový sklep strašidel MINIUNI svět miniatur B C. D A N T Y L E Č E K, O B C H O D N Í N Á M Ě S T E K Představení společnosti Ostravské výstavy, a.s. Právní

Více

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s.

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s. 30. 9. 2007 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Regionální informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným internetem byl předložen ve 3. výzvě Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 Regionu

Více

Rozvoj lázeňské infrastruktury v Třeboni. - zkušenosti z přípravy projektu pro podání žádosti do Společného regionálního operačního programu

Rozvoj lázeňské infrastruktury v Třeboni. - zkušenosti z přípravy projektu pro podání žádosti do Společného regionálního operačního programu Rozvoj lázeňské infrastruktury v Třeboni - zkušenosti z přípravy projektu pro podání žádosti do Společného regionálního operačního programu Třeboň město s velkým potenciálem cestovního ruchu a lázeňství

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Celkové příjmy Celkové výdaje Financování rozpočtu - splátky úvěrů, převod finančních prostředků, revolvingový úvěr Vyrovnanost rozpočtu

Více

Kulturní informační turistická a cestovní agentura - www.kita.cz. OTROKOVICE Výrobce a provozovatel OLOMOUC HODONÍN LUHAČOVICE

Kulturní informační turistická a cestovní agentura - www.kita.cz. OTROKOVICE Výrobce a provozovatel OLOMOUC HODONÍN LUHAČOVICE Kulturní informační turistická a cestovní agentura - www.kita.cz OTROKOVICE Výrobce a provozovatel OLOMOUC HODONÍN LUHAČOVICE OLOMOUC - město s nejvíce památek na Moravě - Vláček v provozu květen-srpen

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

MĚSTO TŘEBOŇ. Zápis č. 14/2012. z jednání finančního výboru

MĚSTO TŘEBOŇ. Zápis č. 14/2012. z jednání finančního výboru MĚSTO TŘEBOŇ Zápis č. 14/2012 z jednání finančního výboru konaného dne: 10. 5. 2012 místo: MěÚ Třeboň, zasedací místnost 1. poschodí čas zahájení jednání: 17:00 h Seznam členů FV: Hosté: Ing. Jiří Vopátek,

Více

Letní kino je fenomén, který jde napříč generacemi.

Letní kino je fenomén, který jde napříč generacemi. MOBILNÍ LETNÍ KINO Letní kino je fenomén, který jde napříč generacemi. Letní kino je fenomén, který jde napříč generacemi. Téměř každý v nějakém byl nebo o něm alespoň slyšel od svých blízkých. Zážitek

Více

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj ZÁKLADNÍ INFORMAČNÍ MEMORANDUM Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj Management Contract Smlouva o řízení Česká republika Zpracoval Labartt Hospitality s.r.o. (Pouze pro určené

Více

Pol Daňové příjmy - Poplatky 1361 správní poplatky 70 000 Kč výherní hrací přístroje matriční (ověřování)

Pol Daňové příjmy - Poplatky 1361 správní poplatky 70 000 Kč výherní hrací přístroje matriční (ověřování) Obec Kunžak - Návrh rozpočtu na rok 2012 Příjmy Celkem z toho Pol Daňové příjmy - Daně 1111 daň z příjmů fyzických osob ze záv. činnosti 2 559 254 Kč ze závislé činnosti 2 420 334 Kč dle zaměstnanců 138

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

MĚSTO TŘEBOŇ. Zápis č. 30/2014. z jednání finančního výboru

MĚSTO TŘEBOŇ. Zápis č. 30/2014. z jednání finančního výboru 1 MĚSTO TŘEBOŇ Zápis č. 30/2014 z jednání finančního výboru konaného dne: místo: čas zahájení jednání: 7. 5. 2014 (středa) MěÚ Třeboň, zasedací místnost 1. poschodí 17:00 h Seznam členů FV: Ing. Jiří Vopátek,

Více

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 4. 4. 2005

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 4. 4. 2005 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Č. 65/2005 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 4. 4. 2005 Usnesení číslo: 164/2005 a) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č.

Více

ICM Bruntál, Dr. E. Beneše 47, 79201 Bruntál. Zpravodaj Informačního centra pro mládež Bruntál při NZDM OPEN HOUSE Bruntál Bruntálsko 17.

ICM Bruntál, Dr. E. Beneše 47, 79201 Bruntál. Zpravodaj Informačního centra pro mládež Bruntál při NZDM OPEN HOUSE Bruntál Bruntálsko 17. Občan a stát: Pavilon v parku dostane nové zázemí Volný čas: ZMĚNA V DIVADLE: Drahé tety a já - detektivní komedie místo hry Play Strindberg. Prostor u hudebního pavilonu v bruntálském městském parku získá

Více

ZÁPIS Z 12. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 11.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 12. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 11.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 12. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 11.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Josef Neužil,

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD. výtah

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD. výtah REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD výtah Aktualizováno červen 2015 Stručný výčet zpracovaných projektů do ROP NUTS II JZ: Zakázka Zadavatel Název programu Rekonstrukce ulice Pod Zámkem v Rudolfově

Více

CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY

CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY Celkové náklady stavby Rozdělení celkových nákladů výstavby I. Umělecká díla Celkové náklady stavby Stavba SO1 ZRN 1 SO2 ZRN 2 SOn ZRN n PROPOČET POLOŽKOVÝ ROZPOČET I. Umělecká díla

Více

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích.

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích. Panství Bechyně Panství Bechyně Společnost Panství Bechyně s.r.o. Vám nabízí široké spektrum služeb, a to nejen pronájem konferenčních a školicích prostor, ale také zajištění programu, koordinace akcí,

Více

NADACE MARIASTAR HUMANITY

NADACE MARIASTAR HUMANITY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 NADACE MARIASTAR HUMANITY O b s a h Průřez 10-ti letou činností nadace Identifikační údaje Činnost nadace 2002: Průběh činnosti v Samopších Rozdělování fin.příspěvků z NIF Kontakty

Více

14. 6024000000 750 3745 6121 180 180-180 0 9750000000 750 3745 5169 150 150 +180 330 II. ukládá odboru rozvoje a investic plnění tohoto usnesení.

14. 6024000000 750 3745 6121 180 180-180 0 9750000000 750 3745 5169 150 150 +180 330 II. ukládá odboru rozvoje a investic plnění tohoto usnesení. 0 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Z 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 14.04.2010 Usnesení RM č. 240/2010 rozpočtové opatření č. 14 spočívající v převedení částky 180 000,- Kč z položky Sadové úpravy a ozelenění

Více

ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Josef Neužil,

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice Městská policie nám. Svobody 90 664 42 Modřice Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice Přehled činnosti Městské policie za měsíc leden Celkem bylo řešeno 7 případů

Více

LÁZNĚ A UBYTOVÁNÍ U HASTRMANA

LÁZNĚ A UBYTOVÁNÍ U HASTRMANA LÁZNĚ A UBYTOVÁNÍ U HASTRMANA představení společnosti Jsme silnou, dynamickou společností a spolehlivým partnerem na trhu gastronomie. Svým zákazníkům i obchodním partnerům nabízíme široké portfolio produktů,

Více

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008 MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008 vypracovaný v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, ve znění

Více

Rodinný WELLNESS HOTEL CENTRÁL***

Rodinný WELLNESS HOTEL CENTRÁL*** Rodinný WELLNESS HOTEL CENTRÁL*** dokončil v roce 2013 další krok ke zkvalitnění služeb Vám, našim hostům. V letech 2009-2013 dokončil výstavbu WELLNESS CENTRA II na ploše dalších 400m 2 ve venkovních

Více

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17:15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 6 členů zastupitelstva

Více

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Dne 16.8.2004 se v 19.30 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,p.vašulín, p. Koudelný,

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

Splašková kanalizace a ČOV Mirošov

Splašková kanalizace a ČOV Mirošov Projektová dokumentace pro provádění stavby Splašková kanalizace a ČOV Zpracoval: Ing. Jakub Raček, Ing. Martin Baše Společnost: VH atelier spol. s r.o. květen 2013 1.Projektová dokumentace: Předmětem

Více

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři w w w.h usto p e ce - cit y. cz rodina sport senioři víno PRO SENIORY Seniorský věk už dnes nemusí být obdobím stráveným v ústraní aktivního společenského života. Stále více institucí myslí na lidi seniorského

Více

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro Karlovy Vary 12.11.2009 Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro další odpovídající investice

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

V LESNÍM KINĚ SPOJÍME TROCHU Z TRADICE LESNÍ MOUDROSTI A ÚCTY K LESU JAKO MÍSTU POTŘEBNÉHO NEJEN PRO ODPOČINEK, ALE ŽIVOT VŮBEC.

V LESNÍM KINĚ SPOJÍME TROCHU Z TRADICE LESNÍ MOUDROSTI A ÚCTY K LESU JAKO MÍSTU POTŘEBNÉHO NEJEN PRO ODPOČINEK, ALE ŽIVOT VŮBEC. MOBILNÍ LESNÍ KINO V NĚKTERÝCH ČESKÝCH LESÍCH, HÁJÍCH NEBO PARCÍCH SE BĚHEM LETNÍCH PRÁZDNIN OBJEVÍ ZVLÁŠTNÍ ÚKAZ. NEPŮJDE O ŽÁDNÝ VÍCE ČI MÉNĚ ZNÁMÝ DRUH FAUNY ČI FLÓRY, ALE O NĚCO ZCELA MILÉHO A PŘÁTELSKÉHO,

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU NA ČESKÉ STRANĚ NOVÝ PLAVEBNÍ KANÁL Z HORNÍHO TOKU FLÁJSKÉHO POTOKA DO FREIBERSKÉ MULDY - KULTURNĚ NAUČNÁ STEZKA

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU NA ČESKÉ STRANĚ NOVÝ PLAVEBNÍ KANÁL Z HORNÍHO TOKU FLÁJSKÉHO POTOKA DO FREIBERSKÉ MULDY - KULTURNĚ NAUČNÁ STEZKA PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU NA ČESKÉ STRANĚ NOVÝ PLAVEBNÍ KANÁL Z HORNÍHO TOKU FLÁJSKÉHO POTOKA DO FREIBERSKÉ MULDY - KULTURNĚ NAUČNÁ STEZKA 11. DUBNA 2013, KLÍNY (HOTEL EMERAN) Projektoví partneři Základní informace

Více

Rozpočet města Bechyně na rok 2000

Rozpočet města Bechyně na rok 2000 Rozpočet města Bechyně na rok 2000 schváleno na zasedání ZM 5.4.2000 PŘÍJMY: položka 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 8 610 000 položka 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Závěrečný účet Obce Hrušky za rok 2006

Závěrečný účet Obce Hrušky za rok 2006 Závěrečný účet Obce Hrušky za rok 2006 OBSAH: 1. Identifikační údaje 2. Zřizovací listiny 3. Inventarizace 2006 4. Plnění rozpočtu 2006 5. Přijaté dotace 6. Rekapitulace zadluženosti obce 7. Analýza kapitálových

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 USNESENÍ č. 22/02-15 Z 1. Rozpočtové opatření č. 9/2015 pol. 4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů - Jihočeský kraj

Více

Pondělí 7.9.2015. Kde: Gymnázium Dr. Josefa Pekaře, Palackého 211/3, Mladá Boleslav (hudební sál)

Pondělí 7.9.2015. Kde: Gymnázium Dr. Josefa Pekaře, Palackého 211/3, Mladá Boleslav (hudební sál) Pondělí 7.9.2015 Kde: Gymnázium Dr. Josefa Pekaře, Palackého 211/3, Mladá Boleslav (hudební sál) 17,00 19,00 Josef Formánek - spisovatel, zakladatel geografického magazínu Koktejl Zveme Vás na autorské

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

USNESENÍ Z 6. MIMOŘÁDNÉ SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 17. 7. 2012

USNESENÍ Z 6. MIMOŘÁDNÉ SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 17. 7. 2012 USNESENÍ Z 6. MIMOŘÁDNÉ SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 17. 7. 2012 USNESENÍ Č. 598/2012 Havárie střechy tělocvičny ZŠ Sokolovská výběr dodavatele stavebních prací na akci ZŠ Sokolovská - oprava

Více

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2011 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Rozpočet 2010 Návrh rozpočtu 2011 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1600 1600 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 1200 500 dle předpokladu

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis č. 08/2014 ze schůze obecního zastupitelstva ze dne 28.08.2014 Přítomni: Nepřítomni-omluveni: Přizváni hosté: Určení ověřovatelé zápisu : Veřejnost: p.paták, p.fousek, ing.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za r. 2008

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za r. 2008 Obec Ostopovice, U Kaple 5, Ostopovice 664 49 IČO 00282294 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za r. 2008 Rozpočet a jeho plnění v Kč PŘÍJMY Schválený Rozpočet Skutečnost rozpočet po úpravách Daňové příjmy 11 111 000

Více

Zápis ze zasedání ZO č. 9 ze dne 13.7.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin

Zápis ze zasedání ZO č. 9 ze dne 13.7.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Čj 00534/12/OÚ Zápis ze zasedání ZO č. 9 ze dne 13.7.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Přítomni: Vlastimil F, Jaroslav B, Jan B, Pavel S, Petr B, Mgr. Věra S, Petra H K Nepřítomni omluveni: Pavel Ch

Více

R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP. O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí

R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP. O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí VOŠ, SŠ, COP Budějovická 421 Sezimovo Ústí R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí V návaznosti na platné zákonné normy,

Více

Seznam akcí v záruční lhůtě a uplatňování záručních oprav

Seznam akcí v záruční lhůtě a uplatňování záručních oprav Seznam akcí v záruční lhůtě a uplatňování záručních oprav Na základě dotazu občanů před jednáním Zastupitelstva města Vimperk dne 04.03.2013 Vás informujeme o procesu uplatňování záručních oprav. Odbor

Více

V letošním roce uplynulo 40 let od premiéry slavné pohádky. Přijďte proto prožít den s Popelkou do Švihova. Připravili jsme pro vás hned dvě trasy.

V letošním roce uplynulo 40 let od premiéry slavné pohádky. Přijďte proto prožít den s Popelkou do Švihova. Připravili jsme pro vás hned dvě trasy. V ydejte se s námi barevnou podzimní přírodou po místech, kde se na Švihovsku natáčela před čtyřiceti lety oblíbená pohádka Tři oříšky pro Popelku. Poznáte místa, kde Popelka se svojí sestrou Dorou a zlou

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

Panství Bechyně s.r.o.

Panství Bechyně s.r.o. Panství Bechyně Panství Bechyně s.r.o. Firma Panství Bechyně Vám nabízí k pronájmu reprezentativní prostory zámku Bechyně, elegantní prostředí Černického zámečku nebo sportovní a rodinné prostředí Penzionu

Více

OPLOCENÍ SOCHY KRAKONOŠE VE SMETANOVÝCH SADECH

OPLOCENÍ SOCHY KRAKONOŠE VE SMETANOVÝCH SADECH INVESTIČNÍ AKCE MĚSTA HOŘICE V ROCE 2014 SEZNAM AKCÍ 2014 Oplocení sochy Krakonoše ve Smetanových sadech Oprava chodníku Pod Lipou Dětská hřiště Nasvícení Masarykovy věže samostatnosti Oprava chodníku

Více

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší.

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší. Dne 17. 5. 2008 ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy zahájilo svoji činnost oficiální schůzkou zakládajících členů občanské sdružení Salon Zdenky Braunerové. Sdružení bylo zaregistrováno dne 28. 11.

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

vyvěšeno: 21.11.2009 sejmuto: 8.12.2009 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2009 / sejmuto 8.12.2009 Návrh rozpočtu 2010

vyvěšeno: 21.11.2009 sejmuto: 8.12.2009 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2009 / sejmuto 8.12.2009 Návrh rozpočtu 2010 vyvěšeno: 21.11.2009 sejmuto: 8.12.2009 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2009 / sejmuto 8.12.2009 Návrh rozpočtu 2010 k projednání na schůzi 8.12.2009 P Ř Í J M Y Rozpočtový paragraf Rozpočtová

Více

Prezentace OREA HOTELS s.r.o. 18. 3. 2015 Praha

Prezentace OREA HOTELS s.r.o. 18. 3. 2015 Praha Prezentace OREA HOTELS s.r.o. 18. 3. 2015 Praha OREA HOTELS s.r.o. Společnost OREA HOTELS s.r.o. provozuje největší český hotelový řetězec OREA HOTELS & RESORTS. V současné době jej tvoří 16 hotelů po

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010 Obec Sviny Čj. 3 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010 Přítomni: František David, Ing.František David, Milan Brož, Věra Hrušková, Anna Kašparová Omluveni: Ing. Martin

Více

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace.

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace. OBSAH 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci - zastavěná část - nezastavěná část obce b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci c) údaje o souladu záměru s územně

Více

Výroční zpráva. Muzeum Stará Čistírna, o.p.s.

Výroční zpráva. Muzeum Stará Čistírna, o.p.s. Výroční zpráva 2 0 1 2 Muzeum Stará Čistírna, o.p.s. Obsah: 1. Základní informace 2. Přehled událostí v Muzeu Stará Čistírna, o.p.s. a staré čistírně v roce 2012 Finanční zpráva 2012 2 1. Základní informace

Více

Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně

Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně Hudební skupina Strašlivá Podívaná vznikla na jaře 1988 a v roce 2013 tedy dosáhla věku 25 let. Písničky Strašlivky vycházejí z inspirací historickými a fantazijními

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více