NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA PÍSEK NA ROK 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA PÍSEK NA ROK 2015"

Transkript

1 příloha č. 1 ROZPOČTU MĚSTA PÍSEK NA ROK 2015 P Ř Í J M Y R O Z P O Č T U D A Ň O V É P Ř Í J M Y Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů celkem Daně ze zboží a služeb v tuzemsku celkem Daně a poplatky z vybraných činností a služeb celkem Majetkové daně celkem DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM N E D A Ň O V É P Ř Í J M Y Příjmy z vlastní činnosti celkem Odvody přebytků organizací s přímým vztahem Příjmy z pronájmu majetku celkem Příjmy z úroků a realizace finančního majetku celkem Přijaté sankční platby a vratky transferů celkem Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ost. nedaň příjmy Přijaté splátky půjčených prostředků 200 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM K A P I T Á L O V É P Ř Í J M Y Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku 150 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM P Ř I J A T É T R A N S F E R Y (D O T A C E) Účelově přijaté finanční prostředky celkem Ostatní transfery celkem 25 PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM PŘÍJMY ROZPOČTU CELKEM bez financování VÝDAJE ROZPOČTU CELKEM bez financování REKAPITULACE: SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (výsledek hospodaření) 0 FINANCOVÁNÍ 0 změna stavu na bankovních účtech zapojení vlastních prostředků splátky půjčených prostředků (úvěry) příjmy rozpočtu - stránka 1 z 5

2 Kapitola životní prostředí INVESTIČNÍ VÝDAJE Výstavba kontejnerových stání pro nádoby na odpad 400 Investiční projekty 200 Rekonstrukce parku na Husově náměstí NEINVESTIČNÍ VÝDAJE Kapitola doprava INVESTIČNÍ VÝDAJE Bezbariérové přechody a opatření na zvýšení BESIP Kruhový objezd - Obchodní ul NEINVESTIČNÍ VÝDAJE Kapitola školství, mládež a tělovýchova INVESTIČNÍ VÝDAJE (bez investičních příspěvků na sport) z toho transfery zřízeným příspěvkovým organizacím: Základní škola Jana Husa a MŠ Písek Základní škola T.G.Masaryka a MŠ Písek Základní škola Edvarda Beneše a MŠ Písek Základní škola Josefa Kajetána Tyla a MŠ Písek Základní škola Svobodná a MŠ Písek Základní škola Tomáše Šobra a MŠ Písek NEINVESTIČNÍ VÝDAJE (bez příspěvků na sport, záštity, systém.podporu a volnočasové aktivity) z toho transfery zřízeným příspěvkovým organizacím: Základní škola Jana Husa a MŠ Písek Základní škola T.G.Masaryka a MŠ Písek Základní škola Edvarda Beneše a MŠ Písek Základní škola Josefa Kajetána Tyla a MŠ Písek Základní škola Svobodná a MŠ Písek Základní škola Tomáše Šobra a MŠ Písek PŘÍSPĚVKY na sport, záštity, systém. podporu sportu a volnočasové aktivity Kapitola kultura a cestovní ruch INVESTIČNÍ VÝDAJE 342 Navigační systém na parkoviště - II. etapa 342 NEINVESTIČNÍ VÝDAJE Městská knihovna výdaje rozpočtu - stránka 2 z 5

3 Kapitola oddělení starosty INVESTIČNÍ VÝDAJE Požární vozidlo pro přepravu osob a technické zásahy NEINVESTIČNÍ VÝDAJE Kapitola vnitřní věci INVESTIČNÍ VÝDAJE Programové vybavení (nad 60 tis. Kč) 250 Dopravní prostředky 900 Výpočetní technika 400 Zabezpečovací zařízení 350 NEINVESTIČNÍ VÝDAJE Kapitola městská policie INVESTIČNÍ VÝDAJE 400 Záznamové zařízení kamerového systému 400 NEINVESTIČNÍ VÝDAJE Kapitola sociální věci NEINVESTIČNÍ VÝDAJE, z toho příspěvky zřízené příspěvkové organizaci Pečovatelská služba a jesle města Písku Kapitola odbor správy majetku INVESTIČNÍ VÝDAJE Domovní a bytová správa města Písku 61 Akce Věcná břemena 75 Věcná břemena 75 Výkup inženýrských sítí Výkup inženýrských sítí Sv. Václav - přípojná komunikace k III. etapě, Lesostavby Výkupy pozemků NEINVESTIČNÍ VÝDAJE Domovní a bytová správa města Písku výdaje rozpočtu - stránka 3 z 5

4 Kapitola odbor investic a majetku INVESTIČNÍ VÝDAJE Teplárna Písek a.s Měření tepla 363 Teplovodní přípojka Amerika II - objekty F a G 97 Kompaktní stanice Amerika II - objekty F a G 363 Kompaktní stanice Lesnická Teplovodní stanice ul. 17. listopadu 242 Kompaktní stanice Nádražní ul. čp Kompaktní stanice Budovcova 847 Kompaktní stanice VS EGC I V a K Projektové dokumentace investičních akcí Dobrovského a Šafaříkova ulice - rekonstrukce vodovodu Dobrovského a Šafaříkova ulice - rekonstrukce kanalizace Dobrovského a Šafaříkova ulice - rekonstrukce vodovodu II. etapa Dobrovského a Šafaříkova ulice - rekonstrukce kanalizace II. etapa Rekonstrukce na čistírně odpadních vod - stavba Jímací objekt - úpravna vody Městské služby Písek s.r.o Městský areál - rekonstrukce PD - rekonstrukce komunikací 500 Rekonstrukce komunikace - Dobrovského a Šafaříkova (bez sítí ČEVAK) Rekonstrukce komunikace - Dobrovského a Šafaříkova II. etapa (bez sítí ČEVAK) Výstavba Kolumbária na Lesním hřbitově - rozšíření kapacity 900 Zimní stadion - nákup techniky na úpravu ledu (rolba) Vánoční výzdoba - obnova stávající a doplnění 150 Výměna řadičů světelné signalizace křižovatek Akce Projektová dokumentace na investiční akce Rekonstrukce Divadla Fráni Šrámka - uvolnění pozastávky 16 IPRM - Sídliště Portyč - III. etapa (prostředky z prodeje bytů) Plavecký bazén - projektová dokumentace Chodník a cyklostezka Jih Písek - Hřebčinec Městská knihovna, přemístění do čp Alšovo náměstí Sladovna 6. etapa, expozice sladovnictví Sladovna 6. etapa, expozice sladovnictví 300 Sladovna 7. etapa Plovárna svatý Václav - rekonstrukce Cyklostezka Písek Hřebčinec - Semice - Smrkovice 350 Příspěvek Jihočeskému kraji na rekonstrukci mostů Zátaví Podchod pro pěší Výstaviště 700 Rekonstrukce lyžařského svahu 350 Architektonická soutěž - parkovací dům proti poště 500 Vybudování bikeparku u skiareálu 200 Cyklostezka Písek - Putim 300 Přechod pro pěší na Hradiště NEINVESTIČNÍ VÝDAJE výdaje rozpočtu - stránka 4 z 5

5 Kapitola všeobecná pokladní správa NEINVESTIČNÍ VÝDAJE Kapitola výstavba a územní plánování INVESTIČNÍ VÝDAJE 490 Nový územní plán 490 NEINVESTIČNÍ VÝDAJE VÝDAJE CELKEM bez financování z toho: investiční neinvestiční výdaje rozpočtu - stránka 5 z 5

ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA PÍSEK NA ROKY

ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA PÍSEK NA ROKY Příloha č. 1 ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA PÍSEK NA ROKY 2016-2018 PŘÍJMY Schválený rozpočet roku V ý h l e d jednotlivých roků v tis. Kč 2015 2016 2017 2018 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů celkem

Více

příloha č. 1 - tabulka A Hospodářský výsledek za rok 2010 Návrh na rozdělení - doporučení pro RM Stav finančních prostředů k

příloha č. 1 - tabulka A Hospodářský výsledek za rok 2010 Návrh na rozdělení - doporučení pro RM Stav finančních prostředů k příloha č. 1 - tabulka A Název příspěvkové organizace Základní škola Edvarda Beneše a 65 893,24 Kč 65 893,24 Kč 13 100,00 Kč 52 793,24 Kč 2 448 345,06 Kč 2 366 241,21 Kč 82 103,85 Kč 403 354,19 Kč 54 558,91

Více

Rozpis rozpočtu města Písek na rok 2015

Rozpis rozpočtu města Písek na rok 2015 ÚZNZ Rozpis rozpočtu města Písek na rok 2015 Org Odd. Příjmy RP Kap 11.. Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů celkem 191 875 00000 1 0000 0000 1111 Daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

Více

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ Věcný obsah Příjmy 279 335,6 280 318,9 15 464,8 295 783,7 Daňové příjmy 222 460,0 222 460,0 0,0 222 460,0 Nedaňové příjmy 5 325,0 5 335,7 76,8 5 412,5 Kapitálové příjmy 24 000,0

Více

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ Věcný obsah Příjmy 279 335,6 279 335,6 972,6 280 308,2 Daňové příjmy 222 460,0 222 460,0 0,0 222 460,0 Nedaňové příjmy 5 325,0 5 325,0 0,0 5 325,0 Kapitálové příjmy 24 000,0 24

Více

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ Věcný obsah Příjmy 279 335,6 280 308,2 10,7 280 318,9 Daňové příjmy 222 460,0 222 460,0 0,0 222 460,0 Nedaňové příjmy 5 325,0 5 325,0 10,7 5 335,7 Kapitálové příjmy 24 000,0 24

Více

MĚSTO NÝŘANY. Benešova třída 295, Nýřany IČ: R O Z P O Č E T. na rok 2018

MĚSTO NÝŘANY. Benešova třída 295, Nýřany IČ: R O Z P O Č E T. na rok 2018 MĚSTO NÝŘANY Benešova třída 295, 330 23 Nýřany IČ: 00258199 R O Z P O Č E T na rok 2018 Rozpočet schválen zastupitelstvem města Nýřany dne 20. 12. 2017 Město Nýřany, Benešova třída 295, 330 23 Nýřany Celková

Více

Závěrečný účet města Poličky za rok 2017

Závěrečný účet města Poličky za rok 2017 Závěrečný účet města Poličky za rok 2017 Jaroslav Martinů, v.r. starosta města Bc. Antonín Kadlec, v. r. místostarosta města Vyvěšeno: 1. 6. 2018 Schváleno: Polička 14. března 2018 K o m e n t á ř k rozborům

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor finanční V Písku dne: 20.11.2018 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 06.12.2018 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Střednědobý výhled rozpočtu 2019 2022 NÁVRH USNESENÍ Zastupitelstvo města střednědobý

Více

Kapitola 2 - Životní prostředí Upravený Skutečné

Kapitola 2 - Životní prostředí Upravený Skutečné Plnění rozpočtu výdajů na rok 2006 Příloha č. 1 v tis. Kč Kapitola 1 - Investice a velké opravy Upravený Skutečné Rekonstrukce krytého plaveckého bazénu - investiční dotace 30 000,00 30 000,00 Opravy komunikací

Více

Rozpočet města Třešť na rok 2017

Rozpočet města Třešť na rok 2017 Rozpočet města Třešť na rok 2017 schválen na 16. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 188/S,OS/2016-12/12-Z ze dne 12. 12. 2016 Město Třešť Souhrnné údaje Souhrnné údaje Daňové příjmy (třída

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor finanční V Písku dne: 09.04.2018 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 26.04.2018 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na rozpočtová opatření NÁVRH USNESENÍ Zastupitelstvo města rozpočtová opatření

Více

Kapitola 2 - Životní prostředí Upravený Skutečné

Kapitola 2 - Životní prostředí Upravený Skutečné Plnění rozpočtu výdajů na rok 2007 Příloha č. 1 v tis. Kč Kapitola 1 - Investice a velké opravy Upravený Skutečné Uvolnění pozastávky PROFISTAV s.r.o. - 64 b.j. Štěpnice 222,00 0,00 Uvolnění pozastávky

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA HRONOVA NA ROK 2010

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA HRONOVA NA ROK 2010 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA HRONOVA NA ROK 2010 (zpracováno dne 09.02.2010) Příjmy (v tisících Kč) 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 10 000,00 1112 Daň z příjmů

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA PÍSEK NA ROK 2018

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA PÍSEK NA ROK 2018 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA PÍSEK NA ROK 2018 Položka OdPa Kapitola Schválený rozpočet DAŇOVÉ PŘÍJMY: Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 1111 0000 00 101 180 000 Daně z příjmů fyzických osob placená

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor finanční V Písku dne: 21.11.2018 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 06.12.2018 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na rozpočtová opatření NÁVRH USNESENÍ Zastupitelstvo města rozpočtová opatření

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA JIŘÍKOVA NA ROK 2019

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA JIŘÍKOVA NA ROK 2019 M ě s t o J i ř í k o v NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA JIŘÍKOVA NA ROK 2019 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Financování 4. Výdaje rozpočtu 5. Rozpočet sociálního fondu 6.

Více

Rozpočet města Jemnice na rok příjmy

Rozpočet města Jemnice na rok příjmy Rozpočet města Jemnice na rok 2019 - příjmy OdPa Položka Ukazatel 2019 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 15 500 000 1112 Daň z příjmů fyz. osob z přiznání 350 000 1113 Daň z příjmů fyz. osob

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor finanční V Písku dne: 3.6.213 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 2.6.213 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na rozpočtová opatření rozpočtové změny NÁVRH USNESENÍ Zastupitelstvo města s

Více

PŘÍJMY návrh rozpočtu na rok VÝDAJE návrh rozpočtu na rok 2016

PŘÍJMY návrh rozpočtu na rok VÝDAJE návrh rozpočtu na rok 2016 MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA DAČIC PŘÍJMY návrh rozpočtu Daňové příjmy 109.270,00 tis. Kč Nedaňové příjmy 13.004,50 tis. Kč Kapitálové příjmy 14.098,90 tis. Kč Přijaté

Více

Plnění rozpočtu výdajů na rok 2005 Příloha č. 1

Plnění rozpočtu výdajů na rok 2005 Příloha č. 1 Plnění rozpočtu výdajů na rok 2005 Příloha č. 1 v tis. Kč Kapitola 1 - Investice a velké opravy Upravený Skutečné Podíl na infrastruktuře 12 RD Sdružení ŠTĚPNICE, jih (z FBV) 400,00 300,00 Projektová příprava

Více

PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU ROKU 2018

PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU ROKU 2018 Příloha č. 1 závěřečného účtu roku 2018 M ě s t o J i ř í k o v PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU ROKU 2018 Obsah: 1. Příjmy rozpočtu 2. Financování 3. Výdaje rozpočtu Zpracovala: Ing. Jitka Schovancová,

Více

Rozpočet na rok Příjmová část

Rozpočet na rok Příjmová část Rozpočet na rok 2011 Příjmová část Daně rozpočet v tis. Kč Daň z příjmů fyz. osob ZČ 3 300 Daň z příjmů fyz. osob SVČ 400 Daň z příjmů fyz. osob zvl. sazba 250 Daň z příjmů práv. osob 3 600 Daň z příjmů

Více

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ Věcný obsah rozp. Index 16/15 Příjmy 40 23 189 75 194 790,2 70 836,3 1,76 Daňové příjmy 35 353,2 177 74 180 146,2 41 169,6 1,16 Nedaňové příjmy 1 491,4 3 51 3 579,2 1 426,2 0,96

Více

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA M ě s t o J i ř í k o v Zastupitelstvo města Jiříkova schvaluje ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA NA ROK 2013 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Financování 4. Výdaje rozpočtu

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA PÍSEK NA ROK 2017

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA PÍSEK NA ROK 2017 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA PÍSEK NA ROK 2017 oddíl Příjmy rozpočtu RS DAŇOVÉ PŘÍJMY : 11.. Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů celkem 218 294 0000 1111 Daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

Více

ROZPIS ROZPOČTU MĚSTA PÍSEK NA ROK 2017

ROZPIS ROZPOČTU MĚSTA PÍSEK NA ROK 2017 Příloha č. 1 ÚZNZ ROZPIS ROZPOČTU MĚSTA PÍSEK NA ROK 2017 Org Příjmy rozpočtu Kap DAŇOVÉ PŘÍJMY : 11.. Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů celkem 218 294 00000 1 0000 0000 1111 Daně z příjmů fyzických

Více

Bilance - Návrh rozpočtu MO Neštěmice na rok 2018 ( v tis. Kč ) SR UR Návrh

Bilance - Návrh rozpočtu MO Neštěmice na rok 2018 ( v tis. Kč ) SR UR Návrh Tabulka č.1 Bilance - Návrh rozpočtu MO Neštěmice na rok 2018 ( v tis. Kč ) SR UR Návrh 2017 2017 2018 I. P Ř Í J M Y C E L K E M 52 685,00 61 796,74 63 667,00 1. daňové příjmy 1 570,00 1 570,00 1 280,00

Více

Rozpočet města Třešť na rok 2014

Rozpočet města Třešť na rok 2014 Rozpočet města Třešť na rok 2014 schválen na 23. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 267/S,OS/2013-9/12-Z ze dne 9. 12. 2013 Souhrnné údaje Souhrnné údaje Daňové příjmy (třída 1) Nedaňové

Více

Rozpočet města Chropyně na rok 2018

Rozpočet města Chropyně na rok 2018 Rozpočet města Chropyně na rok 2018 P Ř Í J M Y Par. Pol. Upr.rozp.2017 Návrh rozp.2018 1111 Daň z příjmu fyz.osob placená plátci 12 400,00 14 100,00 1112 Daň z příjmu fyz.osob placená poplatníky 280,00

Více

INFORMACE O SCHVÁLENÉM ROZPOČTU NA ROK 2018

INFORMACE O SCHVÁLENÉM ROZPOČTU NA ROK 2018 Příloha č. 3 k návrhu rozpočtu Města Jiříkova na rok 2019 M ě s t o J i ř í k o v INFORMACE O SCHVÁLENÉM ROZPOČTU NA ROK 2018 dle zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti Obsah: 1. Příjmy

Více

ROZPOČET MĚSTA VSETÍN NA ROK 2014 v Kč

ROZPOČET MĚSTA VSETÍN NA ROK 2014 v Kč ROZPOČET MĚSTA VSETÍN NA ROK 2014 v Kč ROZPOČET ROKU 2013 2014 PŘÍJMY Daňové příjmy 311 150 000 304 574 000 Nedaňové příjmy 51 134 000 63 843 000 Kapitálové příjmy 4 440 000 5 000 000 Přijaté dotace 54

Více

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ Věcný obsah Příjmy 239 990,4 271 248,4 2 717,7 273 966,1 Daňové příjmy 216 135,0 218 277,2 0,0 218 277,2 Nedaňové příjmy 4 765,0 5 523,8 0,0 5 523,8 Kapitálové příjmy 500,0 500,0

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

SCHVÁLENÝ ROZPOČET BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2017 - BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ Věcný obsah 2017 Výhled 2018 Výhled 2019 Výhled 2020 Příjmy 243 959,8 206 165,7 191 32 193 25 194 25 Daňové příjmy 180 146,2 187 22 179 67 181 60 182 60

Více

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ Věcný obsah Příjmy 239 990,4 274 533,6 1 877,0 276 410,6 Daňové příjmy 216 135,0 218 277,2 0,0 218 277,2 Nedaňové příjmy 4 765,0 5 563,3 0,0 5 563,3 Kapitálové příjmy 500,0 500,0

Více

ROZPOČET MĚSTA VSETÍN NA ROK 2013 v Kč

ROZPOČET MĚSTA VSETÍN NA ROK 2013 v Kč ROZPOČET MĚSTA VSETÍN NA ROK 2013 v Kč ROZPOČET V ROCE 2012 2013 PŘÍJMY Daňové příjmy 284 328 000 311 150 000 Nedaňové příjmy 53 666 000 51 134 000 Kapitálové příjmy 1 100 000 4 440 000 Dotace 127 819

Více

Schválený rozpočet města Planá na rok 2018

Schválený rozpočet města Planá na rok 2018 Schválený rozpočet města Planá na rok 2018 schváleno usnesením ZMP č. U 87/16 z 6.12.2017 Třída P ř í j m y rok 2018 I. v tis Kč 1 Daňové 86 100,00 2 Nedaňové 13 485,00 3 Kapitálové 6 900,00 4 Přijaté

Více

Návrh rozpočtu města Písek na rok 2014

Návrh rozpočtu města Písek na rok 2014 ÚZNZ Návrh města Písek na rok 2014 Rozpočet 2014 - příloha č. 2 Org Odd. Příjmy RP Kap 11.. Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů celkem 186 723 179 549 00000 1 0000 0000 1111 Daně z příjmů fyzických

Více

Rozpočet města Nového Města na Moravě na rok 2006

Rozpočet města Nového Města na Moravě na rok 2006 Rozpočet města Nového Města na Moravě na rok Rozpočet příjmů na rok Text Daňové příjmy celkem 102 860,0 Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 17 500,0 Daň z příjmů FO ze SVČ 16 500,0 Daň z příjmů

Více

MĚSTO NÝŘANY. Benešova třída 295, Nýřany IČ: R O Z P O Č E T. rok 2017

MĚSTO NÝŘANY. Benešova třída 295, Nýřany IČ: R O Z P O Č E T. rok 2017 MĚSTO NÝŘANY Benešova třída 295, 330 23 Nýřany IČ: 00258199 R O Z P O Č E T rok 2017 Rozpočet na rok 2017 byl schválen zastupitelstvem města Nýřany dne 20. 3. 2017 I. P Ř Í J M Y - rozpočet 2017 Kč Tř.

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA PÍSEK NA ROK 2016

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA PÍSEK NA ROK 2016 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA PÍSEK NA ROK 2016 Odd. Příjmy rozpočtu návrh pol. DAŇOVÉ PŘÍJMY : 11.. Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů celkem 202 050 0000 1111 Daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

Více

MĚSTO STARÉ MĚSTO. Hospodaření města k 31.12.2011. nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město, IČO 567884. (v tis. Kč)

MĚSTO STARÉ MĚSTO. Hospodaření města k 31.12.2011. nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město, IČO 567884. (v tis. Kč) MĚSTO STARÉ MĚSTO nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město, IČO 567884 Hospodaření města k 31.12.2011 (v tis. Kč) Popis Rozp.schv. Rozp.upr. Skutečnost % plnění 1111 DPFO ze závislé činnosti 10 100 10 100 11

Více

Závěrečný účet města Nepomuk za rok 2017

Závěrečný účet města Nepomuk za rok 2017 Závěrečný účet města Nepomuk za rok 2017 sestavený dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Název: Město Nepomuk Adresa: Náměstí Augustina

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2007

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2007 Obec Jíloviště hospodařila od 1. 1. 2007 do 21. 3.2007 podle rozpočtového provizoria schváleného zastupitelstvem obce dne 21. 12. 2006 a následně podle rozpočtu schváleného zastupitelstvem

Více

Schválený rozpočet města Staré Město na rok 2018 (v tis. Kč)

Schválený rozpočet města Staré Město na rok 2018 (v tis. Kč) Schválený rozpočet města Staré Město na rok 2018 (v tis. Kč) Rozpočtové příjmy RS Odd Par Pol ORJ Název položky 2018 podseskupení 111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé čin. a funkč. požitků 25 380,00

Více

ROZPOČET NA ROK 2018 A STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED DO ROKU 2021 BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

ROZPOČET NA ROK 2018 A STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED DO ROKU 2021 BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČET NA ROK 2018 A STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED DO ROKU 2021 BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ Věcný obsah Rozpočet 2018 Výhled 2019 Výhled 2020 Výhled 2021 Příjmy 233 567,1 239 990,4 229 70 227 70 229 70 Daňové příjmy

Více

Celková bilance navrženého rozpočtu města Hustopeče na rok 2016

Celková bilance navrženého rozpočtu města Hustopeče na rok 2016 Celková bilance navrženého rozpočtu města Hustopeče na rok 2016 Položka Název položky v tis. Kč Poznámka 1111 Daň z příjmu FO ze závislé čin.a 16 280 1112 Daň z příjmů FO ze samostatné 210 1113 Daň z příjmů

Více

Rozpočet města Kynšperka nad Ohří na rok 2009 schválený dne 18. prosince 2008 usnesením č. 54

Rozpočet města Kynšperka nad Ohří na rok 2009 schválený dne 18. prosince 2008 usnesením č. 54 Rozpočet města Kynšperka nad Ohří na rok 2009 schválený dne 18. prosince 2008 usnesením č. 54 Příloha č.1 PŘÍJMY řádku kapitola druh příjmů rozpočet rozpočet 1 702 Životní prostředí 4,00 4,00 2 709 Zemědělsví

Více

Rozpočet města Kynšperka nad Ohří na rok 2009 schválený dne 18. prosince 2008 usnesením č. 54

Rozpočet města Kynšperka nad Ohří na rok 2009 schválený dne 18. prosince 2008 usnesením č. 54 Rozpočet města Kynšperka nad Ohří na rok 2009 schválený dne 18. prosince 2008 usnesením č. 54 Příloha č.1 PŘÍJMY řádku kapitola druh příjmů RO č.1, 1 702 Životní prostředí 4,00 4,00 2 709 Zemědělsví (lesy)

Více

Hospodaření města Smržovky Příjmy sesk.pol. druh příjmů

Hospodaření města Smržovky Příjmy sesk.pol. druh příjmů Hospodaření města Smržovky 2006-2016 Příjmy sesk.pol. druh příjmů 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 11-15 daňové příjmy 29 032 33 949 55 421 28 026 29 636 29 013 29 919 37 793 40 225

Více

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 v tis. Kč Kapitola 1 - Investice a velké opravy Upravený Výdaje Skládka inertního materiálu v Dolním Houžovci 180,00 174,37 Rekonstrukce dopravní signalizace

Více

ROZPOČET MĚSTA PÍSEK NA ROK 2018

ROZPOČET MĚSTA PÍSEK NA ROK 2018 Položka Kapitola k ROZPOČET MĚSTA PÍSEK NA ROK 2018 k Příjmy rozpočtu v Kč DAŇOVÉ PŘÍJMY: Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 1111 0000 00 101 180 000 101 180 000 4 600 000 105 780 000 Daně z příjmů

Více

Město Plzeň. Střednědobý výhled rozpočtu MMP v letech STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ

Město Plzeň. Střednědobý výhled rozpočtu MMP v letech STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ Město Plzeň Střednědobý výhled rozpočtu v letech 2020-2022 STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ Střednědobý výhled rozpočtu 2020-2022 SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu Příjmy v daném roce 6 296 043 5 953 467 5 994 993 Výdaje

Více

Schválený rozpočet města na rok 2019 (údaje v tis. Kč)

Schválený rozpočet města na rok 2019 (údaje v tis. Kč) Příjmy celkem 218 925,20 Odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví 1 381,70 Příspěvky od obcí na pohotovost stomatologů 101,40 Příjmy na lékařskou pohotovost 1 280,30 Odbor Kancelář tajemníka 11

Více

Rozpočet města Planá na rok schválený a po II. RO. P ř í j m y. v tis Kč

Rozpočet města Planá na rok schválený a po II. RO. P ř í j m y. v tis Kč Rozpočet města Planá na rok 2017 - schválený a po II. RO P ř í j m y v tis Kč Rozpočtové opatření Rozpočet Rozpočet č. I po I. RO RO č. II po II. RO Tř. 1 Daň z příjmu fyz.osob ze závislé činosti 15 000,00

Více

ROZPOČTOVÉHO PROVIZORIA MĚSTA JIŘÍKOVA NA ROK 2019

ROZPOČTOVÉHO PROVIZORIA MĚSTA JIŘÍKOVA NA ROK 2019 M ě s t o J i ř í k o v NÁVRH ROZPOČTOVÉHO PROVIZORIA MĚSTA JIŘÍKOVA NA ROK 2019 Stanovení pravidel rozpočtového provizoria k zajištění plynulosti hospodaření na úrovni vlastní a na úrovni zřízených příspěvkových

Více

Rozpočet města Toužim na rok příjmy Název 1

Rozpočet města Toužim na rok příjmy Název 1 Paragraf Položka Rozpočet města Toužim na rok 2016 - příjmy Název 1 1111 Daňové příjmy Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 8 100 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné

Více

Město Plzeň. Střednědobý výhled rozpočtu MMP v letech (schválený usnesením ZMP č. 374 ze dne ) STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ

Město Plzeň. Střednědobý výhled rozpočtu MMP v letech (schválený usnesením ZMP č. 374 ze dne ) STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ Město Plzeň Střednědobý výhled rozpočtu MMP v letech 2018-2020 (schválený usnesením ZMP č. 374 ze dne 7. 9. 2017) STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ Střednědobý výhled rozpočtu MMP v letech 2018-2020 SOUHRNNÁ BILANCE

Více

Rozpočet na rok Výlučné daňové příjmy: 2 500,00 daň z nemovitostí 2 500,00 daň z příjmů PO placená obcí

Rozpočet na rok Výlučné daňové příjmy: 2 500,00 daň z nemovitostí 2 500,00 daň z příjmů PO placená obcí Rozpočet na rok 2005 (v tis. Kč) Příjmy Daňové příjmy: 41 055,00 Sdílené daňové příjmy (předpoklad): 33 000,00 daň z příjmů FO ze závislé činnosti 8 000,00 daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti

Více

Hospodaření města za rok 2012

Hospodaření města za rok 2012 MĚSTO STARÉ MĚSTO nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město, IČO 567884 Hospodaření města za rok 2012 (v tis. Kč) 1111 DPFO ze závislé činnosti 10 100 10 100 10 891 108% 1112 DPFO ze sam. výděl. činnosti 1 300

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

SCHVÁLENÝ ROZPOČET BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2016 - BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ Věcný obsah 2016 Výhled 2017 Výhled 2018 Výhled 2019 Příjmy 215 989,5 189 75 189 52 191 32 193 25 Daňové příjmy 172 622,4 177 74 177 62 179 67 181 60 Nedaňové

Více

Městský obvod - Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI

Městský obvod - Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Rozpočet - příjmy Příjmy běžné - daňové: - Daň z přidané hodnoty 23 604,6 0,0 23 604,6 0,0 23 604,6-58,1 23 546,5 0,0 23 546,5 - Podíl na daních 19 581,7 19 581,7 19 581,7 19 518,7 19 518,7 - Transfer

Více

Příjmy města 2009 v tis. Kč

Příjmy města 2009 v tis. Kč P Ř Í J M Y CELKEM 106 865,7 DAŇOVÉ PŘÍJMY 66 583,0 Daňové výnosy 52 053,0 1111 Daň z příjmu ze závislé činnosti 10 582,3 1112 Daň z příjmu fyzických osob 2 228,0 1121 Daň z příjmu právnických osob 15

Více

Návrh rozpočtu města Planá na rok 2019

Návrh rozpočtu města Planá na rok 2019 str. 1 Návrh rozpočtu města Planá na rok 2019 P ř í j m y r o z p o č t u Rozpočet roku 2018 v tis Kč Třída města Planá na rok 2019 v tis Kč Schválený Oček.plnění Daň z příjmu fyz.osob ze záv.čin. 19 200,00

Více

Rozpočet obce Nýdek na rok 2019

Rozpočet obce Nýdek na rok 2019 O b e c N ý d e k - 739 96 Nýdek Rozpočet obce Nýdek na rok 2019 Mgr. Jan Konečný starosta obce Předkládá: p. Bielanová Jolana, účetní obce položka Příjmy v tis. Kč Schválený rozpočet na Očekávané plnění

Více

Městský obvod - Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI

Městský obvod - Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Rozpočet - příjmy 2016 Příjmy běžné - daňové: - Daň z přidané hodnoty 19 678,9 0,0 19 678,9-6,3 19 672,6 0,0 19 672,6 0,0 19 672,6 - Podíl na daních 15 706,1 15 706,1 15 706,1 15 706,1 15 706,1 - Transfer

Více

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ Věcný obsah rozp. Index 18/17 Příjmy 273 495,3 239 990,4 293 046,3 329 060,9 1,20 Daňové příjmy 232 537,2 216 135,0 218 277,2 242 287,5 1,04 Nedaňové příjmy 9 794,4 4 765,0 5 563,3

Více

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti Strana 1 B. PŘÍJMY ROZPOČTU PŘÍJMY ROZPOČTU Moravskoslezského kraje na rok 2015 1111 1112 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1123 Daň z příjmů právnických

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2006

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2006 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2006 Obec Jíloviště hospodařila od 1. 1. 2006 do 30. 3. 2006 podle rozpočtového provizoria schváleného zastupitelstvem obce dne 14. 12. 2005 a následně podle rozpočtu schváleného

Více

Fond na financování sociálních potřeb ve výši 4 % odvodu z objemu hrubých mezd zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva.

Fond na financování sociálních potřeb ve výši 4 % odvodu z objemu hrubých mezd zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva. R O Z P O Č E T M Ě S T A H O S T I N N É N A R O K 2016 (v Kč) RO 3 2015 Rozpočet 2016 Třída třída 1 Daňové příjmy 43 776 809,0 55 316 200,0 52 765 000,0 třída 2 Nedaňové příjmy 1 463 336,0 1 734 340,0

Více

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA M ě s t o J i ř í k o v Zastupitelstvo města Jiříkova schvaluje ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA NA ROK 2012 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Financování 4. Výdaje rozpočtu

Více

I. Rozpočtové příjmy VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU. Městys Čachrov (IČ: ) Období: Od 1 do 12 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa)

I. Rozpočtové příjmy VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU. Městys Čachrov (IČ: ) Období: Od 1 do 12 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO a regionálních rad Období: Od 1 do 12 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Podmínka: -- není -- ; -- není -- ; -- není -- I. Rozpočtové

Více

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2010

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2010 Plnění rozpočtu výdajů za rok 2010 Kapitola 1 - Investice, velké opravy a regionální rozvoj Upravený Skutečné Technická infrastruktura pro bytovou výstavbu "U Letiště" (FRB) 15 300,00 10 509,14 Kanalizační

Více

N á v r h r o z p o č t u n a r o k 2018 P ř í j m y SR UR Návrh

N á v r h r o z p o č t u n a r o k 2018 P ř í j m y SR UR Návrh 1 N á v r h r o z p o č t u n a r o k 2018 P ř í j m y Paragraf Položka Text Třída 1 Daňové příjmy 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 8 000 000,00 8 000 000,00 9 000 000,00 1112 Daň z

Více

Příjmy celkem bez financování , , ,68 29% Třída 1 - daňové příjmy - celkem ,000 0, ,17 31%

Příjmy celkem bez financování , , ,68 29% Třída 1 - daňové příjmy - celkem ,000 0, ,17 31% Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2013 rozpočet RO č. 1 plnění v tis. Kč v tis. Kč v Kč % k R PŘÍJMY CELKEM 56 254,860 1 622,095 23 530 339,48 42% Příjmy celkem bez financování 46

Více

Návrh Rozpočtu na rok 201 obec Dešná Rekapitulace

Návrh Rozpočtu na rok 201 obec Dešná Rekapitulace Návrh Rozpočtu na rok 21 obec Dešná Rekapitulace Třída Položka Částka PŘÍJMY CELKEM 1+2+3+4 X 13 938 3 Kč z toho Daňové příjmy celkem 1 X 9 961 Kč Nedaňové příjmy celkem 2 X 2 916 3 Kč Kapitálové příjmy

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 Obec Jíloviště hospodařila od 1. ledna 2010 podle rozpočtu schváleného zastupitelstvem obce dne 16. prosince 2009. Rozpočet byl schválen jako schodkový, tj. příjmy ve výši 12.512,10

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor finanční V Písku dne: 09.06.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 30.06.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na rozpočtová opatření rozpočtové změny NÁVRH USNESENÍ Zastupitelstvo města

Více

Hospodaření obce ke dni

Hospodaření obce ke dni Hospodaření obce ke dni 31.12.2016 PŘÍJMY Schválený Skutečnost Plnění Tř. 1 - Daňové příjmy: popř. upravený čerpání v % rozpočet Daň z příjmů fyz.osob ze závislé čin. 1 700 000,00 Kč 1 852 917,84 Kč 109

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

Město Plzeň. Střednědobý výhled rozpočtu MMP v letech (schválený usnesením ZMP č. 293 ze dne ) STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ

Město Plzeň. Střednědobý výhled rozpočtu MMP v letech (schválený usnesením ZMP č. 293 ze dne ) STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ Město Plzeň Střednědobý výhled rozpočtu v letech 2019-2021 (schválený usnesením ZMP č. 293 ze dne 21. 6. 2018) STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ Střednědobý výhled rozpočtu 2019-2021 SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu Příjmy

Více

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Příjmy v Kč: OD PA POL: Návrh rozpočtu 2016: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkč.požitků 1111 2 650 000 Daň z příjmů fyzických

Více

Závěrečný účet za rok 2016

Závěrečný účet za rok 2016 Obec Smilovice Závěrečný účet za rok 2016 Obec Smilovice Závěrečný účet za rok 2016 sestavený ke dni 31.12.2016 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Smilovice Smilovice 29442 Smilovice IČ 00238635 Právní

Více

N á v r h r o z p o č t u na rok 2003

N á v r h r o z p o č t u na rok 2003 N á v r h r o z p o č t u na rok 2003 Položka Druhové třídění: p ř í j m y V ý d a j e Daně: 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 7 380,00 1112 Daň z příjmů FO z podnikání 1 206,00 1113 Daň z příjmů

Více

VII. rozpočtová opatření města Jablonec nad Nisou v roce 2017

VII. rozpočtová opatření města Jablonec nad Nisou v roce 2017 VII. rozpočtová opatření města Jablonec nad Nisou v roce 2017 Příjmy ORJ Popis rozpočet úpravy rozpočtu upravený 0000000999 Městská policie 1 570 0 0 1 570 0000001000 Kancelář tajemníka 20 604 4 063 3

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok :36:13

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok :36:13 Elektronicky podepsáno Návrh Ústeckého kraje na rok 2018 20.11.2017 10:36:13 Návrh Ústeckého kraje na rok 2018 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu se střednědobým výhledem Ústeckého

Více

R o z p o č e t města Nová Bystřice na rok 2018 P ř í j m y

R o z p o č e t města Nová Bystřice na rok 2018 P ř í j m y R o z p o č e t města Nová Bystřice na rok 2018 P ř í j m y Paragraf Položka Text Třída 1 Daňové příjmy 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob

Více

Rozpočtové opatření č. 1/2019

Rozpočtové opatření č. 1/2019 Č.j.: MěÚ/2770/2019/FO MĚSTO ČÁSLAV NÁMĚSTÍ JANA ŽIŽKY Z TROCNOVA 1 286 01 ČÁSLAV Rozpočtové opatření č. 1/2019 1. Úprava rozpočtu v návaznosti na schválený státní a v návaznosti na změny ve finančních

Více

starosta obce Svatá Maří

starosta obce Svatá Maří Rozpočet obce Svatá Maří na rok 215 dle níže uvedeného členění Příjmy: 5 8 Kč Výdaje: 5 8 Kč starosta obce Svatá Maří František Linha Vyvěšeno: 16.1.215 Sejmuto: 6.2.215 Na úřední desce a v elektronické

Více

Celková bilance schváleného rozpočtu města Hustopeče na rok ZM dne

Celková bilance schváleného rozpočtu města Hustopeče na rok ZM dne Celková bilance schváleného rozpočtu města Hustopeče na rok v tis.kč Položka Název položky 2017 schváleno 1111 Daň z příjmu FO ze závislé čin.a funkčních požitků 17 900 17 900 1112 Daň z příjmů FO ze samostatné

Více

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost Položka Paragraf Rozpočtové příjmy příjmy 1341 Poplatek ze psů 100,00 100,00 131 187,00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 220,00 220,00 120

Více

L i b e r e c k ý k r a j

L i b e r e c k ý k r a j L i b e r e c k ý k r a j Z á v ě r e č n ý ú č e t z a r o k 2 0 1 3 tabulková a grafická část 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Schválený rozpočet příjmů

Více

Třída 1 - daňové příjmy - celkem , , , ,50 14% 554,000

Třída 1 - daňové příjmy - celkem , , , ,50 14% 554,000 Rozpočtové opatření č. 2/2018 včetně rozboru hospodaření za období 1-2/2018 R 2018 R po RO č. 1 R po RO č. 2 plnění plnění úpravy v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v Kč k RO č. 11 v RO č. 2 PŘÍJMY CELKEM 98

Více

Městys Klenčí pod Čerchovem Rozpočet městyse na rok 2019

Městys Klenčí pod Čerchovem Rozpočet městyse na rok 2019 Městys Klenčí pod Čerchovem Rozpočet městyse na rok Rozpočet pro rok Příjmy ODPA POL ZP UZ ORJ ORG v tis. Kč Daňové příjmy Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti 1111 4 100,00 Daň z příjmů fyz. osob ze

Více

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2004 Příloha č. 1

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2004 Příloha č. 1 Plnění rozpočtu výdajů za rok 2004 Příloha č. 1 v tis. Kč Kapitola 1 - Investice a velké opravy Upravený Výdaje Opravy komunikací a chodníků - dle potřeby 1 100,00 791,92 Oprava chodníku ulice Královehradecká

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Schválený rozpočet města Planá na rok 2019

Schválený rozpočet města Planá na rok 2019 Schválený rozpočet města Planá na rok 2019 P ř í j m y Třída v tis Kč Daň z příjmu fyz.osob ze záv.čin. 19 200,00 Daň fyz.osob ze samost.výděl.čin. 300,00 Daň fyz.osob z kapital. výnosů 1 500,00 Daň z

Více

Rozpočet. statutárního města Jihlavy. na rok 2017

Rozpočet. statutárního města Jihlavy. na rok 2017 statutárního města Jihlavy na rok 2017 schváleno Zastupitelstvem města Jihlavy dne 12. prosince 2016 usnesením č. 367/16-ZM příloha č. j. MMJ/EO/4566/2016 Zkratky: RS = rozpočet schválený RU = rozpočet

Více

Rozpočtové opatření č. 1/2016

Rozpočtové opatření č. 1/2016 Rozpočtové opatření č. 1/2016 1. Úprava rozpočtu v návaznosti na schválený státní a v návaznosti na změny ve finančních vztazích k jiným rozpočtům povinná rozpočtová opatření: - příspěvek ze státního rozpočtu

Více

Rozpočet města Třešť na rok 2013 Rozpočet 2013

Rozpočet města Třešť na rok 2013 Rozpočet 2013 Rozpočet města Třešť na rok 2013 Schválen na 17. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 193/S,OS/2012-10/12-Z dne 10. 12. 2012. Obsah: Souhrnné údaje.. 1 A) Příjmy rozpočtu.... 1 1) daňové příjmy

Více