VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za ŠKOLNÍ ROK 2011/2012"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE Čtvrť 1. máje 715, Bojkovice zřizovatel: Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně

2 Základní údaje o organizaci, charakteristika školy. název školy: Základní umělecká škola Bojkovice sídlo školy: Čtvrť 1. máje 715, Bojkovice telefon: , web: právní forma: odloučené pracoviště (1): založení a zřízení školy: příspěvková organizace Starý Hrozenkov od roku 1946 pobočka Městské hudební školy v Uherském Brodě od roku 1978 samostatná Lidová škola umění při MNV v Bojkovicích od roku 1993 příspěvková organizace ZUŠ Bojkovice zřizovaná Školským úřadem Uherské Hradiště od roku 2001 Základní umělecká škola Bojkovice zřizovaná Zlínským krajem, tř. T. Bati 21, Zlín statutární orgán, ředitelka: Bc. Eva Regináčová /od / zástupce stat. orgánu: Mgr. Petra Skočovská zařazení do sítě škol: zápis do školského rejstříku: poslední aktualizace: doplňková činnost: oprávnění vydané ŽÚ v Uherském Brodě celková kapacita školy: zřizované obory: 355 žáků hudební - učební plány pro ZUŠ schválené MŠMT ČR pod č.j /95 s účinností od výtvarný - č.j /2001 s platností od taneční - č.j / platné od literárně dramatický - od č.j / od rady a sdružení při škole: ZUŠ ze zákona nezřizuje školskou radu od r však funguje občanské sdružení rodičů a přátel školy - SRPŠ při ZUŠ Bojkovice, o.s., které vzniklo z iniciace ředitelky školy a rodičů žáků školy. Podporuje školní akce, ale také samostatně organizuje mimoškolní aktivity pro žáky školy; pod hlavičkou sdružení tak může být realizována řada projektů, a to mj. ve spolupráci s Nadací Dětikultura-sport v Uherském Hradišti, Městem Bojkovice nebo Základní školou T. G. Masaryka v Bojkovicích. Pravidelně se tak konají mimoškolní vícedenní soustředění pro žáky jednotlivých oborů, zájezdy na představení v Národním divadle Brno, nebo poznávací zájezdy do historických měst a na výstavy, ve dvouletém cyklu pořádá sdružení při ZUŠ se sdružením při ZŠ Školní ples. Se zprovozněním multifunkčního sálu, který je přístavbou budovy ZUŠ, se rozšířily možnosti školy nejen v rámci její vlastní prezentace, ale také jako pronajímateli nových kulturních prostor v

3 obci. Klub Maják, jak jsou tyto prostory nazývány, organizačně obhospodařuje občanské sdružení Maják Bojkovice. Škole z této spolupráce plynou dva užitečné efekty: příjmy z nájmu a aktivní kulturní život přímo pod její střechou. Vzdělávaná mládež tak má možnost vedle školních povinností sledovat rovnou také profesionální umění všech žánrů divadlo, tanec, koncerty klasické, jazzové i populární hudby, díky spolupráci s a. s. Filmfest Zlín také nahlédnout do filmařských dílen a zákulisí filmu. Různorodost žánrů i kvalita těchto produkcí nesporně přispívají k atraktivnosti školy a její nabídky. Díky spolupráci se sdružením mohla být otevřena také příležitost vzdělávání pro další uchazeče - na jedné straně kurzy umělecké tvořivosti pro dospělé, kde je možnost jakýmkoli způsobem rozvíjet muzikantské nebo jiné schopnosti a kurz uměleckých činností pro nejmenší děti, kde se ve skupině pod názvem Múzička děti seznamují s nejjednoduššími principy vnímání a projevu v hudbě i výtvarnu, rozvíjejí pohybové a mluvní dovednosti, a to vše formou tvořivých her a naslouchání. Touto činností sdružení připravuje škole základnu přípravné studium ve všech oborech pro přijímací řízení dalšího školního roku. Dalším novým přínosem souvisejícím s rekonstruovanou budovou je využití doplňkové činnosti v oblasti pronájmu nahrávacího studia, které však je využíváno i pro potřeby školy (záznamy vystoupení a úspěšných výkonů žáků i učitelů).

4 Základní údaje za školní rok 2011/12. počet žáků /dle výkazu S-24, tedy k datu /: Žáků celkem 355 Z toho dospělých žáků 2 Dospělých absolventů 0 výše vybírané úplaty za vzdělávání (dle vyhlášky č. 75/2005 Sb.) ve školním roce 2010/11: Školné v jednotlivých oborech (Kč) měsíčně pololetně Hudební individuální výuka Hudební - PHV Hudební sborový zpěv Výtvarný obor Taneční obor Literárně dramatický obor přehled oborů vyučovaných ve školním roce 2011/2012: Obor hudební taneční výtvarný literárně dramatický Počet žáků /dle výkazu S-24/ Počet tříd/přep. pracovníků 9 0,6 1,4 0,1 Počet žáků s rozšíř.vyuč V hudebním oboru se ve školním roce 2011/12 vyučovalo hře na tyto nástroje: klavír, housle, violoncello, zobcové flétny, příčnou flétnu, trubku, tenor, klarinet, saxofon, akordeon, kytaru, elektrickou kytaru a baskytaru, na bicí nástroje, pěvecké hlasové výchově a sborovému zpěvu. Tento rok přál spíše individuálním oborům, což dokazuje také mimořádná úspěšnost v Národní soutěži ZUŠ 2011/2012 (viz tabulka níže). Skupinová výuka však zaznamenala také dílčí úspěchy na školní úrovni, kdy vedle školní muziky, pěveckého sboru nebo flétnových a žesťových souborů začala fungují dvě kapely se smíšenou instrumentalitou. Vedení školy citlivě reaguje na potřeby a zájem klientely, přizpůsobuje tomu své zaměření a profilaci. Do budoucna vidí velký úkol v maximální propojenosti individuální, skupinové a kolektivní výuky. To vše opřeno o kvalitní výuku hudební teorie vytvoří systém kontinuálního růstu mladých hudebníků schopných působit v dalších a dalších tělesech zastřešených nejen školou. Region bojkovicka potřebuje nástupce v oblasti folklorní hudby, sborového zpěvu a dalších odvětví společného muzicírování a udržování tradic vůbec...

5 Výtvarný obor ZUŠ Bojkovice pracuje s vynikajícími výsledky v oblasti samostatné činnosti, ale také ve spolupráci s ostatními obory v tzv. mezioborových programech. Ve školním roce 2011/12 probíhala již třetím rokem výuka také na pobočce ve Starém Hrozenkově, kde jsou výsledky prezentovány pravidelnými výstavami v prostorách obecního domu. Na bojkovickém pracovišti proběhla soutěž s podtitulem HUDBA, v níž byly nejzajímavější práce oceněny v rámci tří věkových kategoriích žáků. V závěru školního roku jsou pak představeni všichni žáci při závěrečné výstavě v prostorách vestibulu a sálu školy. V originálních malbách, kresbách, grafikách či keramických výrobcích vyjadřují žáci I. a II. stupně své jedinečné pojetí daného tématu, rozvíjející se vztah k výtvarnu a zrající suverénnost v sebevyjádření výtvarnými prostředky. Taneční obor byl v tomto roce personálně zajištěn mladou pedagožkou, která si hledala cestu k žákyním, ke způsobu práce i prezentaci pro veřejnost. Již v průběhu školního roku se na vystoupeních projevila jistá představa o směru vedení - žákyně zvládaly náročné techniky klasické i moderní taneční choreografie. Uskutečnilo se dvojí vystoupení v roce, kdy byla možnost srovnání a pozorování pokroku dívek, závěrečné vystoupení navíc zdobily první absolventky tohoto oboru. Literárně dramatický obor byl v tomto roce vyučován v rámci jedné pracovní skupiny, která však opět vykazovala výbornou úroveň v souborovém i sólovém projevu společně předvedli publiku Pohádku do dlaně a v soutěži Dětská scéna uspěli dva sólisté, z nich 1 s postupem do krajského kola. Hlavním cílem výchovně vzdělávací činnosti ZUŠ Bojkovice i nadále je co nejúčinněji předávat žákům teoretické znalosti i praktické dovednosti a učit je získané poznatky uplatňovat v dalším životě, případné adepty připravovat pro studium navazujících středních a vysokých škol uměleckého nebo pedagogického směru. Vedle zkvalitňování výuky škola rozvíjí jednotlivé činnosti i prostřednictvím mimoškolních aktivit, které žákům zprostředkovávají další zkušenosti s uměním, kulturními a estetickými hodnotami a jejich přijetím pro každodenní život. Škola i nadále hodlá udržovat pestrost své vzdělávací nabídky, aby co nejlépe uspokojila potřeby společnosti v daném regionu a nabídla mladým lidem širší možnosti rozvoje jejich umělecké a lidské osobnosti vůbec.

6 Údaje o pracovnících školy. Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2011/12: k datu počet fyzických osob přepočtené úvazky Interní pracovníci 17 10,184 Externí pracovníci 4 1,502 Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2011/12 - k datu : Ped. pracovníci - poř. číslo Pracovní zařazení, funkce Odborná kvalifikace podle zákona č. 563/2004 Sb. 1 učitel abs. konzervatoře, kytara 0 2 učitel PdgF ČJ, VV, výtvarný obor 3 učitelka PdgF ČJ, VV, výtvarný obor 3 4 učitelka abs. konzervatoře, klavír 5 5 učitel abs. konzervatoře, kytara 8 6 učitel abs. konzervatoře, housle 31 7 učitel abs. konzervatoře, dechové nástroje 0 8 učitelka abs. taneční konzervatoře, taneční obor 0 9 učitelka abs. konzervatoře, akordeon a klavír učitelka stud. konzervatoře, zpěv 3 11 učitelka abs. konzervatoře, dechové nástroje 3 12 učitelka mat. konzervatoře+pdg.min. housle 7 13 učitel abs. konzervatoře, klavír 4 14 učitelka abs. konzervatoře, violoncello a dech. n učitel SOŠ (uznána kvalifikace), bicí učitelka abs. konzervatoře, klavír učitelka PdgF - VV, výtvarný obor učitel abs. konzervatoře, dechové nástroje 3 19 učitelka PdgF HV, klavír učitel Bc. FF divadelní věda, LDO učitel mat. konzervatoře (uznána kval.), dechové 28 Roků ped. praxe Průměrný věk pedagogických pracovníků ve školním roce 2011/12 činil 35, 2 roku. K skončil pracovní poměr dvěma pracovníkům bez obnovení v dalším školním roce. Odbornou kvalifikovanost mají téměř všichni pracovníci, zbývající si ji doplňují studiem na konzervatoři, dvěma byla uznána kvalifikace na základě 10 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb. ODBORNÁ KVALIFIKACE A STUPEŇ VZDĚLÁNÍ UČITELŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/12 (K ): v % Požadovaný stupeň vzdělání 100 Plnění odborné kvalifikace podle zákona č. 563/2004 Sb. 95

7 Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2011/12 (v hlavní činnosti) k datu počet fyzických osob přepočtené úvazky Interní pracovníci 2 1,25 Externí pracovníci 1 0,06 Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2011/2012: Ostatní pracovníci Pracovní zařazení, funkce Stupeň vzdělání, obor - poř. číslo 1 účetní - hospodářka SEŠ obchodu a služeb 2 školnice - domovnice 1. SOU, 2. gymnázium 3 topič SOU Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy: Pracovníci školy se zúčastnili v průběhu školního roku 2011/12 těchto akreditovaných školení: Pedagogická a řídící školení: management (1 prac.): Změny v právních předpisech 1 den (2 prac.): Studium k ŠVP (ZUŠ Uh. Hradiště) 10 dnů hrazeno EU pedagogové: (5 prac.) Školení 1. pomoci 1 den (1 prac.) Tvorba ŠVP (výtvarný obor) 1 den (10 prac.) Dvoudenní semináře k ŠVP (ZUŠ Uh. Hradiště) 2 dny hrazeno EU (? prac.) Dopracování ŠVP v ZUŠ Bojkovice seminář 2 dny (2 prac.) Zákonná školení řidičů + BOZP on-line Školení provozních zaměstnanců účetnictví: nepedagog. (1 prac.) Aktuální problémy v účetnictví 1 den Finanční náklady na DVPP pedagogů a managementu 9 210,- Kč Finanční náklady na nepedagogy 770,- Kč V dalším školním roce bude škola využívat finanční prostředky na DVPP v souladu s potřebami školy a především finančními možnostmi školy. Prioritami školy zůstává do konce roku 2012 pokrytí základních provozních výdajů a poté hned dovybaven í učeben či nákup potřebných učebních pomůcek ke zkvalitnění výuky.

8 Údaje o zařazování dětí a žáků. Ve školním roce 2011/12 se dařilo naplnit stávající obory žáky v souladu s kapacitou školy a povoleným limitem přepočtených pracovníků /úvazků/. Mírný pokles pocítily literárně dramatický a hudební obor, nárůst naopak znovuotevřený taneční obor a výtvarný obor. Zájem o studium byl uspokojen u všech přihlášených uchazečů. Ke studiu bylo na začátku školního roku 2011/12 přijato 124 nových žáků, z toho 68 v hudebním, 1 v literárně dramatickém a 42 ve výtvarném oboru a 13 v tanečním oboru. Výsledky výchovy a vzdělávání. Absolventi školy ve školním roce 2011/2012 v jednotlivých oborech: Pro absolventy hudebního oboru /celkem 10/ byl uspořádán na konci školního roku slavnostní koncert v koncertním sále ZUŠ, kde svým výkonem ukončili studium I. nebo II. stupně, převzali věcné dary od SRPŠ a od zástupců Města Bojkovice. Absolventi výtvarného oboru /celkem 11/ byli vyznamenáni při absolventské vernisáži a výstavě na konci šk. roku. Škola v tomto roce měla také první absolventky tanečního oboru /celkem 5/, které studium I. stupně ukončily sólovým tanečním vystoupením na závěrečné školní akademii Prázdniny jsou za dveřmi. Žáci přijatí ke studiu do středních nebo vysokých škol (přijímací řízení 2012): V daném školním roce byli přijati 2 žáci na střední odborné školy se zaměřením na umělecká řemesla. Hodnocení žáků na konci školního roku 2011/12: Stupeň hodnocení V P N NEKLAS Výsledky soutěží ve školním roce 2011/12: Obor, zaměření Název soutěže Stupeň soutěže Ocenění hra na zobc. flétnu Národní soutěž ZUŠ okresní kolo 3. místo hra na klarinet Národní soutěž ZUŠ okresní kolo 2. místo zpěv Národní soutěž ZUŠ okresní kolo 2. místo zpěv Národní soutěž ZUŠ okresní kolo 2. místo v krajském kole sólový přednes Dětská scéna 2012 okresní kolo sólový přednes Dětská scéna 2012 krajské kolo Významné výchovně vzdělávací aktivity školy, mimoškolní aktivity. Škola nad rámec povinného školního vyučování organizovala pro žáky různé akce, které zajišťují motivaci žáků k dalšímu a hlubšímu studiu. Z těch nejvýznamnějších jsou to: ADVENTNÍ KONCERTY 2011 dva koncerty žáků a učitelů ZUŠ s přizváním hostujících hudebníků cca 400 účastníků VÁNOČNÍ POHLAZENÍ přehlídka vystoupení tanečního a literárně dramatického oboru, hudebních souborů a skupin cca 200 účastníků MUSICUS 2012 interní soutěž hudebního oboru + přehlídka vítězů cca 80 účastníků ZPÍVÁNÍ S TULIPÁNY přehlídka pěveckého umění (sóla, sbory) cca 100 účastníků Absolventská vystoupení a Absolventská výstava cca 300 účastníků AKADEMIE ZUŠ vystoupení pro školy, mozaika oborů cca 500 účastníků Zahradní slavnost koncert hudebních souborů na školní zahradě cca 150 účastníků

9 Školní muzika se prezentuje na akcích mimo organizaci školy, jako např. Folklorní vánoce se Světlovánkem, Mezinárodní folklorní festival Světlovský bál v Bojkovicích a dalších zájezdových vystoupení souboru v ČR i zahraničí. Učitelé nad rámec svých běžných povinností připravují pro žáky ve spolupráci s občanským sdružením SRPŠ při ZUŠ Bojkovice studijní soustředění nebo pořádají jiné výchovné akce, kde se vedle přípravy na významná vystoupení či soutěže upevňuje vztah učitel žáci, prohlubuje se komunikace mezi učitelem a žáky, rozvíjí se smysl pro kolektiv a kolektivní práci, s pravidelností jednou ročně se tak koná: - třídenní výjezdní soustředění dětského pěveckého sboru (20 žáků) - třídenní mimoškolní soustředění žáků výtvarného oboru (25 žáků) - jednodenní soustředění souborů kapela, muzika, LDO (6 10 žáků) - zájezd na představení v Národním divadle Brno (Pohádka o Popelce) (40 žáků) Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI. Ve školním roce 2011/12 nebyla na ZUŠ Bojkovice provedena inspekce ČŠI. Údaje o poskytování povinně zveřejňovaných informací podle zákona č. 106/1999 Sb. Ve školním roce 2011/12 byly dané informace zveřejňovány na Individuální žádost o poskytnutí informace nebyla vznesena ústní ani písemnou formou. Základní údaje o hospodaření školy v roce Hlavní činnost: V roce 2011 činily výnosy v hlavní činnosti ZUŠ Bojkovice ,51 Kč, z toho příspěvek na přímé výdaje ve školství (platy, OPPP a ONIV) Kč, výnosy z vlastních výkonů Kč a finanční výnosy 8 547,46 Kč, prostředky ÚSC na odpisy činily Kč. Dále organizace zapojila do svého rozpočtu fondy ve výši ,05 Kč (z toho RF ,05 peněžní dary). Celkové náklady na provoz činily ,51 Kč a hospodářským výsledkem za rok 2011 je nula. Doplňková činnost: V doplňkové činnosti vykázala organizace zisk , 59 Kč (náklady ,41; výnosy Kč) Závěr výroční zprávy. Základní umělecká škola Bojkovice i dva roky po rekonstrukci budovy využívala všech možností ke zkvalitnění vzdělávání spolu s prohlubováním znalostí a dovedností v jednotlivých oborech, vedla třídy a jednotlivé žáky k úspěšné účasti na řadě různých vystoupení, přehlídek a soutěží. Prostřednictvím těchto i mimoškolních aktivit škola pokračovala na rozvoji spolupráce s rodiči a dalšími partnery při vedení a výchově dětí. V tomto roce také škola absolvovala kolektivní tvorbu vlastního vzdělávacího programu v souladu s celostátním rámcem, ale také s ohledem na potřeby regionu a jeho společenského a kulturního života. Výsledek této práce je zveřejněn na webových stránkách školy a 1. ročníky na všech stupních se spolu s přípravným studiem podle ŠVP již od vzdělávají.

10 Datum zpracování zprávy: 24. října 2012 Datum projednání s pracovníky školy: 24. října 2012 Eva Regináčová, ředitelka školy

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-74/10-Z. Základní umělecká škola Uherský Brod. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-74/10-Z. Základní umělecká škola Uherský Brod. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIZ-74/10-Z Základní umělecká škola Uherský Brod Adresa: Mariánské nám. 61, 688 01 Uherský Brod Identifikátor:

Více

Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace

Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována

Více

VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI OSTI ŠKOLY ZA ŠKOL Í ROK 2009/2010

VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI OSTI ŠKOLY ZA ŠKOL Í ROK 2009/2010 VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI OSTI ŠKOLY ZA ŠKOL Í ROK 2009/2010 ZÁKLAD Í UMĚLECKÁ ŠKOLA, KLAD O 5. KVĚT A 1870, 272 01 KLAD O PŘÍSPĚVKOVÁ ORGA IZACE Č. 10301 IČ: 67673627 Strana 1 (celkem 12) VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V ODRÁCH

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V ODRÁCH VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V ODRÁCH školní rok 2013 2014 Obsah : 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy a přehled oborů vzdělání 3. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-240/09-14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-240/09-14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-240/09-14 Základní umělecká škola J. R. Míši, Orlová-Poruba, Slezská 1100, příspěvková organizace

Více

ZLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013. Základní umělecká škola Zlín

ZLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013. Základní umělecká škola Zlín ZLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013 Základní umělecká škola Zlín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní umělecké školy Zlín školní rok 2012/2013 Charakteristika školy 1. Název školy: Základní umělecká škola Zlín

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-127/09-14. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-127/09-14. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-127/09-14 Základní umělecká škola Bohuslava Martinů, Havířov-Město, Na Schodech 1, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014. Základní umělecká škola Zlín

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014. Základní umělecká škola Zlín ZLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 Základní umělecká škola Zlín ČTYŘBAREVNÁ ŠKOLA. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní umělecké školy Zlín školní rok 2013/2014 Charakteristika školy 1. Název školy: Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní umělecká škola Klimkovice, Lidická 5, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Umění se vskutku stalo prvním učitelem národů. Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Více

Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Karviná Mizerov, Čajkovského 2217, příspěvkové organizace. za školní rok 2006/2007

Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Karviná Mizerov, Čajkovského 2217, příspěvkové organizace. za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Karviná Mizerov, Čajkovského 2217, příspěvkové organizace za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání

Více

Obsah výroční zprávy o činnosti Základní umělecké školy v Bruntále za školní rok 2013-2014. Základní údaje o organizaci 1. 1. Charakteristika školy.

Obsah výroční zprávy o činnosti Základní umělecké školy v Bruntále za školní rok 2013-2014. Základní údaje o organizaci 1. 1. Charakteristika školy. Obsah výroční zprávy o činnosti Základní umělecké školy v Bruntále za školní rok 2013-2014 Základní údaje o organizaci 1 1. Charakteristika školy. 2 2. Přehled oborů vzdělání 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice Vašátkova 343, 250 88 Čelákovice Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 www.zus.celakovice.cz Obsah 1. Hlavní údaje o škole... 3 2. Organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní umělecká škola Votice Malé náměstí 362, 259 01 Votice 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Základní umělecká škola, Malé náměstí

Více

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Rámcový popis

Více

Základní umělecká škola Kutná Hora. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Základní umělecká škola Kutná Hora. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní umělecká škola Kutná Hora VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy 2013/2014 ZUŠ Kutná Hora Chceme být školou, na kterou si každý rád po letech vzpomene a přivede k nám své děti. 1 Obsah Část I. Základní

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS 257/10 S. Základní umělecká škola, Poděbrady, Školní 556

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS 257/10 S. Základní umělecká škola, Poděbrady, Školní 556 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS 257/10 S Základní umělecká škola, Poděbrady, Školní 556 Adresa: Školní 556, 290 01 Poděbrady Identifikátor: 600 002 284

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin. Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát. INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-590/13-Z. Miroslavem Naučem, ředitelem školy Zřizovatel:

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát. INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-590/13-Z. Miroslavem Naučem, ředitelem školy Zřizovatel: Česká školní inspekce Zlínský inspektorát. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-590/13-Z Název právnické osoby Základní umělecká škola Zdounky vykonávající činnost školy: Sídlo: Náměstí 23, 768 02 Zdounky IČO: 63

Více

Základní umělecká škola Dolní Újezd, okres Svitavy. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní umělecká škola Dolní Újezd, okres Svitavy. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní umělecká škola Dolní Újezd, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Dle Školského zákona č.561/2004 Sb. 10 není ředitel základní umělecké školy povinen zpracovávat výroční zprávu

Více

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2010/11

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2010/11 Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Zlín, srpen 2011 Obsah 1. Základní údaje o škole, charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecká škola Františka Antonína Šporka Školní náměstí 906, 289 22 Lysá nad Labem Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Podmínky pro výuku... 4 2. Kapacita školy a prostorové

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Charakteristika školy

Charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti ZUŠ MORAVA, spol. s r.o. 2013/2014 Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola MORAVA, spol. s r.o. Sídlo: Kotěrova 4395, Zlín Odloučené pracoviště: Provodov, Fryšták,

Více

Alena Frýdlová. Dana Skopalová. hudební výtvarný literárně dramatický taneční

Alena Frýdlová. Dana Skopalová. hudební výtvarný literárně dramatický taneční CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy: Sídlo školy: Základní umělecká škola HARMONIE Zlín B. Němcové 258, 760 01 Zlín IČO: 25 33 64 10 IZO: 600 003 523 Číslo účtu: 379781453/0300 Právní forma: společnost s

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Předkládající škola: Střední zdravotnická škola Kroměříž Albertova 4261 Kroměříž e-mail: reditel@szskm.cz www: www.szskm.cz říjen 2010 Mgr. Dagmar

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva o činnosti základní školy Osnova vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a je v souladu s 7 vyhlášky

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 *** Předkládající škola: Střední zdravotnická škola Kroměříž Albertova 4261 Kroměříž e-mail: reditel@szskm.cz www: www.szskm.cz září 2008 Mgr. Dagmar

Více