KDO JSME RADA 9.VÝROČNÍ SHROMÁŽDĚNÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KDO JSME RADA 9.VÝROČNÍ SHROMÁŽDĚNÍ"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008

2 KDO JSME I MY" Společnost pro podporu lidí s postižením o.s. vzniklo v Soběslavi v březnu Posláním sdružení je pomáhat vytvářet podmínky pro samostatný a důstojný život lidí s postižením. Pomáháme prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a jejich rodin, zejména podporovat všechny formy integrace, zasazovat se o vytváření podmínek pro samostatný a důstojný život lidí s postižením, podporovat činnost Diakonie ČCE - středisko Rolnička, pomáhat při zajišťování osobní asistence, pořádat setkání, besedy, kulturní a sportovní akce. Hlavní činností je poskytování služeb rané péče rodinám dětí s postižením. Občanské sdružení I MY je otevřené rodičům, odborníkům i všem dalším zájemcům o jeho činnost. Členem sdružení se může stát každý, kdo se chce na jeho činnosti podílet nebo ji podpořit. Členský příspěvek činí minimálně 120 Kč ročně. K mělo sdružení 30 členů. RADA Rada se v roce 2008 scházela pravidelně jednou za měsíc, jednání se účastnili její zvolení členové a ostatní zájemci z řad členů I MY. Na těchto setkáních se projednávaly organizační záležitosti sdružení. 9.VÝROČNÍ SHROMÁŽDĚNÍ 9. výroční shromáždění členů se konalo v budově Rolničky v Bezděkově ulici. Zúčastnilo se ho 16 členů sdružení. Všichni přítomní se seznámili s výroční zprávou a finanční uzávěrkou za rok Dále byli seznámeni s programem shromáždění, plánem činnosti na rok 2008 a navrhovaným rozpočtem na rok Vše bylo řádným hlasování m schváleno. V tomto roce opět proběhly volby rady sdružení. Tajným hlasováním byly řádně zvoleny členky rady ve složení: Mgr. P. Šenová, K. Růžičková, R. Gargulová, R. Thótová, Mgr. D. Zvoníčková Másílková, Mgr. B. Žáková, L. Dvořáková. Z tohoto složení byla tajnou volbou zvolena předsedkyně sdružení Mgr. Pavla Šenová, místopředsedkyně Kateřina Růžičková. Revizorem byla zvolena Jitka Knotková.

3 RANÁ PÉČE Středisko rané péče pro jihočeský region Poslání: Středisko rané péče poskytuje pomoc a podporu rodinám dětí s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením nebo s opožděným vývojem od narození do sedmi let v celém jihočeském regionu. Základem poskytovaných služeb jsou konzultace v rodinách klientů. Během roku 2008 se nám dařilo zajišťovat služby rané péče, přestože jsme se potýkali s velkými finančními problémy. Ty se nám podařilo s přispěním sponzorů, nadací a díky úspěšné intervenci na Krajském úřadě překonat a mohli jsme pokračovat již třetím rokem v poskytování služby. Cílovou skupinou jsou rodiny dětí s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením nebo dětí s opožděným vývojem od narození do sedmi let. Ve středisku pracují dvě poradkyně rané péče, koordinátor střediska a pracovník PR. V roce 2008 využilo služeb rané péče 21 klientských rodin. Poradkyně uskutečnily 102 konzultací v rodinách a 4 konzultace v mateřské nebo speciální škole. V tomto roce byla raná péče zahájena u 7 rodin, ukončena u 5 rodin.

4 RANÁ PÉČE Během roku proběhly akce pro rodiny : 3. dubna Sociálně právní problematika seminář pořádaný střediskem SPRP v Českých Budějovicích. 26. dubna přednáška Postavení dítěte s handicapem v rodině a mezi sourozenci října Víkendový pobyt rodin v Lutové u Třeboně přednášky Alternativní komunikace a Možnosti relaxace pro rodiče. 29. listopadu Předvánoční odpoledne s výtvarným programem a přednáškou Dítě s postižením a jeho rodina. V roce 2008 jsme pokračovali v plnění projektu Chceme vědět víc!, který finančně podpořila Nadace O2. Projekt byl zaměřen na vzdělávání rodičů, pediatrů a poradců rané péče. Během roku jsme uspořádali: Přednášky pro pediatry z okresů Písek, Strakonice a Prachatice; přednášky a setkání pro rodiny a podzimní víkendový pobyt. Nechali jsme vytisknout letáky a plakát. Společně se střediskem Tamtam a střediskem SPRP v Českých Budějovicích jsme vytvořili leták poskytovatelů rané péče v Jihočeském kraji. Poradkyně rané péče absolvovaly kurzy a odborné semináře: Krizová intervence, Diagnostika dětí s PAS, Intuitivní rodičovství a jeho poruchy, Hra dítěte a interakce rodič dítě. V rámci dalšího vzdělávání se poradkyně zúčastnily cyklu přednášek o.s. APLA o problematice autismu. Podíleli jsme se na výstavě pořádané k Týdnu informací o rané péči na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské Univerzity.

5 RANÁ PÉČE V září jsme s dalšími poskytovateli rané péče (Tamtam Praha a SPRP České Budějovice) vyvolali jednání se zástupci odboru zdravotnictví a sociálních věcí Jihočeského kraje, abychom pracovníkům Krajského úřadu přiblížili obor rané péče. V říjnu získalo naše středisko garanci kvality poskytovaných služeb, kterou uděluje Asociace pracovníků v rané péči. Spolupracující organizace a odborníci : Středisko SPRP v Č. Budějovicích, Středisko Tamtam Praha, Středisko rané péče Diakonie ČCE v Praze Stodůlkách, Diakonie ČCE středisko Rolnička, APLA Jižní Čechy o.s., Mgr. Jana Kliková, Mgr.Veronika Kopecká, PhDr. Iva Jungwirthová. Pracovní tým : Kateřina Růžičková, DiS. vedoucí střediska a poradce rané péče Mgr.Barbora Žáková poradce rané péče Mgr. Pavla Šenová koordinátorka střediska Ludmila Dvořáková pracovník PR Od dubna sídlí středisko v kanceláři v budově pošty v Soběslavi. Dárci a projekty : Během roku jsme obdrželi finanční dary od pana Evžena Wratislava, manželů Kašových, manželů Martínkových a firem - České houby a.s., FERT a.s., Zotepo s r. o., Strojírna Soběslav s r.o., Jihostav Soběslav s r.o., E.ON IS Czech Republic s r.o., CER s r.o.. Od pana Jakuba Šilara jsme získali osobní automobil Škoda Forman, který používáme jako služební. Nadace O2 - projekt Chceme vědět víc! Výbor dobré vůle - Nadace O. Havlové - cestovné poradců do rodin. Nadace OKD - projekt Jarní a podzimní pobyt rodin v roce Děkujeme všem sponzorům, jednotlivcům i firmám za finanční podporu našeho střediska. V těžké finanční situaci jsme se ocitli v polovině roku a finanční příspěvky sponzorů byly pro nás i povzbuzením k další práci. Podrobný seznam všech dárců je uveden ve finanční zprávě na posledních stránkách.

6 RANÁ PÉČE Středisko rané péče pro jihočeský region nabízí tyto služby : - informace - aktivní naslouchání, provázení a podpora rodin po narození a v prvních letech života dítěte s postižením - psychologické, pedagogické a sociální poradenství - pomoc při prosazování práv a zájmů rodičů a jejich dětí s postižením - poradenství v oblasti výchovy dítěte, komunikace a interakce s ním - půjčování speciálních pomůcek a hraček, literatury - pomoc při výběru předškolního nebo školního zařízení Forma poskytovaných služeb: - konzultace v domácím prostředí 75% služeb - skupinová setkání rodičů, semináře, přednášky - víkendová setkání pro celé rodiny - doprovod klientů na vyšetření, k jednání Dle Zákona 108/2006 Sb. jsou služby rané péče poskytovány rodinám bezplatně.

7 DOBROVOLNICTVÍ Dobrovolnictví Dobrovolníkem je každý, kdo ze své dobré vůle ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu vykonává činnost ve prospěch jiných lidí. Co nám o dobrovolnictví řekla koordinátorka Renata Gargulová: Snažím se přesvědčovat lidi o tom, že normální je být dobrovolník! Projekty s dobrovolníky v roce 2008: Kamarád pro volný čas Kamarád v chráněném bydlení Asistent při integrovaných kroužcích Pomoc při jednorázových akcích Dobrovolnictví se v našem sdružení věnujeme od roku Od začátku spolupracujeme s Diakonií ČCE středisko Rolnička ze Soběslavi. Během let se spolupráce se střediskem Rolnička rozšířila natolik, že jsme se po oboustranné dohodě rozhodli přesunout dobrovolnický projekt od prosince 2008 přímo pod Diakonii ČCE - středisko Rolnička. Metodika práce s dobrovolníky vytvořená v průběhu několikaleté práce sdružení IMY zůstává nezměněna. Koordinátorkou dobrovolníků je i nadále Renata Gargulová. Výlet do ZOO v Praze

8 DOBROVOLNICTVÍ Kamarád pro volný čas Jedná se o projekt, ve kterém chceme podpořit děti a dospělé s postižením a jejich rodiny. Vyhledáváme dobrovolníky, studenty středních škol, kterým poskytujeme potřebné informace a kteří se stanou kamarády dětem či dospělým s postižením. S těmi pak tráví volný čas podle jejich přání, zpravidla dvě hodiny týdně. V roce 2008 se nám podařilo podpořit deset dětí a deset dospělých lidí s mentálním postižením z Tábora a okolí. Vyhledali jsme 30 studentů - dobrovolníků, které jsme v rámci projektu proškolili a připravili pro práci. Během projektu jsme uspořádali řadu společných setkání. Společný výlet do hudebního divadla Karlín v Praze na muzikál Limonádový Joe Kamarád v chráněném bydlení Dobrovolníci docházejí do chráněného bydlení střediska Rolničky v Soběslavi, kde pravidelně dospělé klienty navštěvují. Při setkání si povídají, učí se různé výtvarné techniky, nakupují, chodí na procházky, hrají společenské hry. V roce 2008 se takto zapojili tři dobrovolníci.

9 DOBROVOLNICTVÍ Jednorázové akce Jde o akce pro veřejnost, které pořádá naše sdružení a středisko Rolnička. Dobrovolníci zde většinou pomáhají s výtvarným programem pro děti nebo se samotnou realizací akce. V roce 2008 pomáhali dobrovolníci zajistit Vánoční a Jarní jarmark, akci Zkusme to spolu při Jarním jarmarku, oslavu Dne dětí Rolničkování, Podzimní tancovačku pro děti, sbírku Rolničkové dny, oslavy 15 let Rolničky, ČCErolniČCE. Asistent při integrovaných kroužcích Dobrovolníci pomáhají jedenkrát za týden při integrovaných kroužcích ve středisku Rolnička a o.s. Kaňka z Tábora. Kroužky jsou určené pro děti a dospělé s postižením a veřejnost. Konají se jedenkrát do týdne většinou dvě hodiny. Jde například o kroužky výtvarné, sportovní, hudební a kroužky praktických dovedností. Během roku 2008 se nám podařilo na tyto kroužky zajistit 13 dobrovolníků. Novinkou tohoto roku se stal sportovní kroužek bocci při ZŠ speciální a praktické v Rolničce, což je sport pro děti a dospělé s těžkým tělesným postižením. Zajišťování dobrovolníků Začátkem každého školního roku vyhledáváme nové studenty dobrovolníky. Navštěvujeme střední školy na Táborsku a prezentujeme dobrovolnictví v jednotlivých třídách. Školy, které s námi již několik let pravidelně spolupracují a podporují nás, jsou: soběslavské Gymnázium, Střední zdravotnická škola v Táboře a Střední odborná škola pro ochranu a tvorbu životního prostředí z Veselí nad Lužnicí. Studenti z těchto škol pracují ve všech našich dobrovolnických projektech.

10 DOBROVOLNICTVÍ Vzdělávání dobrovolníků Každý student, který se chce zapojit do projektů Kamarád pro volný čas a Kamarád v chráněném bydlení, musí projít výcvikem dobrovolníků. Náplní výcviku jsou přednášky, psychologické testy, modelové situace, motivační hry. Součástí dvoudenního výcviku je také rozhovor s psychologem. Dobrovolníci, kteří se nezapojují do přímé práce s klienty, absolvují pouze motivační rozhovor s koordinátorkou. V roce 2008 jsme při výcviku připravili 13 dobrovolníků. Během roku jsme pro studenty uspořádali besedy o typech postižení, první pomoci, seznámení s videotréninkem a kurz prožitkových technik. Poděkování Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří pracují v našich projektech. V letošním roce jich bylo téměř 70! Děkujeme učitelům a ředitelům ze spolupracujících středních škol. Děkujeme panu MUDr. Janu Chabrovi, který již několik let pracuje jako dobrovolník. Děkujeme Radimovi Jindrovi, Bohdance Břízové, Janě Klikové, Draze Blažkové za spolupráci. Podporují nás: Nadace ADRA, ČT/NROS Pomozte dětem! a Nadace Dětský mozek.

11 KLUBOVÁ DOPOLEDNE V tomto roce jsme se pětkrát sešly na klubovém dopoledni, kde jsme vytvářely výrobky do tomboly a k prodeji na jarmark. Musíme přiznat, že je nás stále více, které mají pracovní povinnosti, a tak o tuto aktivitu je menší zájem. Do budoucna bychom chtěly oslovit další maminky, které rády vyplní jednou za čas dopoledne společným setkáním. JARNÍ JARMARK Jarní rolničkovský jarmark se konal 15. března, tradičně byl spojen s akcí našeho sdružení nazvanou Zkusme to spolu. Návštěvníci si mohli nakoupit rozmanité výrobky u mnoha zajímavých stánků, ochutnat různé velikonoční pochoutky. Děti si za pomoci dobrovolníků upletly pomlázku, ozdobily vajíčko a mnoho dalšího. Počasí nám přálo, a tak každý odcházel z jarmarku s příjemnou jarní a velikonoční náladou.

12 ZKUSME TO SPOLU II. ročník akce Zkusme to spolu probíhal na soběslavském náměstí při Jarním jarmarku Rolničky. Hlavním cílem bylo přiblížit veřejnosti život lidí s postižením a ukázat možnosti k jeho zkvalitnění. Akce probíhala ve třech liniích. Hlavní prožitková, kdy si lidé na vlastní kůži vyzkoušeli záludnosti, které vznikají při každodenním pohybu s invalidním vozíkem po ulicích. Tyfloservis z Č.B. ve svém denním programu učil zájemce se zavázanýma očima uvařit si čaj, najít bavlněné tričko mezi ostatním prádlem na věšáku a obrátit ho na líc, vyhodit odpadky do koše a další obyčejné denní úkony. Další částí akce Zkusme to spolu bylo představení různých sportů a aktivit uzpůsobených pro lidi s postižením. Ze sportů se tu objevila boccia, florbal, jízda na speciálně upraveném kole, monolyžování. Canistarapeutické sdružení Hafík představilo alternativní terapii se cvičenými psy. A v neposlední řadě se zájemci na informačních panelech dozvěděli o činnosti sportovních klubů pro handicapované. Hlavním garantem akce byli pan senátor Mgr. P. Eybert a starosta Soběslavi Ing. J. Bláha, kterým za jejich účast a podporu děkujeme. Oba pánové nejprve sehráli zápas ve florbalu na vozících s reprezentantkou paralympijského týmu Janou Fesslovou a s jejím prvoligovým spoluhráčem Františkem Šindelářem a poté se aktivně zajímali o další stanoviště. Toto vše by se nemohlo uskutečnit bez pomoci dobrovolníků z místního gymnázia. Velmi také děkujeme za podporu ze strany Města Soběslav, Spartaku, Technických služeb, Diakonie ČCE - střediska Rolnička a všech zúčastněných hostů.

13 PODZIMNÍ TANCOVAČKA Již sedmým rokem se v sobotu zaplnil sál řípecké hospody. Tancovačku zahájili naši známí, neúnavní a všehoschopní moderátoři MUDr. Libor Macák a Mgr. Martin Čech. Na programu byly hry a soutěže pro děti i dospělé, tombola, dražba a samozřejmě tanec. Hlavní téma bylo v duchu podmořského světa, a tak se dražila mořská panna, vodník, ryby a další mořští živočichové. V letošním roce měla velký úspěch dětská dražba a to hlavně zásluhou paní Gregorovičové, která našila krásné výrobky. Moc za ně děkujeme. Celkově bylo vybráno 5681 Kč. Tato částka byla věnována Ondrovi Kubíčkovi jako příspěvek na speciální notebook. V pozdějších hodinách nás díky našim moderátorům navštívila laň, která se přišla napít ke Sládkově Křišťálové studánce. Děti si ji mohly pohladit a ve tmě jsme si celou báseň vyslechli a prožili krásu a tajemnost lesní studánky. Velký úspěch měla tombola, letos zpestřená o krásné dřevěné hračky a výrobky, věnované firmou Dřevovýroba Vaněk. Dalšími partnery letošní tancovačky byly firma Fert a.s. Soběslav a Řeznictví a uzenářství Jiří Čáp. Po tombole se proměnilo složení návštěvníků. Menší děti odcházely a parket patřil těm starším, kteří vydrželi tančit až do jedenácté hodiny večerní. Moderátorům, organizátorům a sponzorům patří náš velký dík!

14 VÁNOČNÍ JARMARK Každoroční vánoční rolničkovský jarmark proběhl v sobotu 13. prosince Na přípravě se od 7 hodin velkou měrou podíleli dobrovolníci z řad studentů i členové sdružení. Návštěvníci mohli celé dopoledne vychutnávat vánoční atmosféru, nakupovat dobrůtky a vybírat dárky pro své blízké. Možností bylo mnoho - od Rolničky, Fokusu, Kaňky až po ty nejmenší děti, které již poněkolikáté prodávaly své výrobky v tzv. dětské tržnici. IMY jsme prodali značnou část výrobků připravovaných na klubových dopoledních. Atmosféru jarmarku zpříjemnily dva koncerty soběslavských souborů. Pod vedením dobrovolníků si děti krátily čas výrobou vánočních ozdob a dárečků. Jarmark nás příjemně vánočně naladil a nikdo neodcházel domů s prázdnou. KALENDÁRIUM 2008 Leden: rada, klubové dopoledne, společné setkání s dobrovolníky (OAVČ). Únor: rada, klubové dopoledne (příprava na jarní jarmark a akci Zkusme to spolu), společná schůzka koordinátora s dobrovolníky, příprava výtvarného programu na trhu (OAVČ). Březen: rada, klubové dopoledne, Jarní rolničkovský jarmark spojený s akcí Zkusme to spolu, schůzka koordinátora s dobrovolníky s odborným programem (OAVČ). Duben: rada, klubové dopoledne, 9. výroční shromáždění členů I MY, seminář pro rodiče střediska rané péče Sociálně právní problematika ve středisku SPRP Č.Budějovice, přednášky pro poradce rané péče Terapie zdravých sourozenců dětí s autismem a MŠ pro děti s autismem APLA Jižní Čechy, přednáška pro rodiče střediska rané péče Mgr. Jany Klikové: Postavení dítěte v rodině a mezi sourozenci, pomoc při sbírce Rolničkový den (OAVČ).

15 KALENDÁRIUM 2008 Květen: rada, klubové dopoledne, přednášky o rané péči pro pediatry okresů Písek, Strakonice a Prachatice, kurzy pro poradce rané péče Krizová intervence Remedium Praha a Diagnostika dětí s PAS APLA Praha, společný výlet do divadla Karlín na představení Limonádový Joe (OAVČ), prožitková exkurze studentů ze soběslavského gymnázia v Rolničce (OAVČ). Červen: rada, klubové dopoledne, Rolničkování (OAVČ), společný předprázdninový výlet na plovárnu (OAVČ). Červenec: společný výlet koupání (OAVČ). Srpen: příprava projektů (OAVČ). Září: rada, klubové dopoledne, schůzka zástupců poskytovatelů rané péče se zástupci odboru sociálních věcí a zdravotnictví na KÚ Jihočeského kraje v Českých Budějovicích, nábory nových dobrovolníků (OAVČ), pomoc při oslavách 15let Rolničky (OAVČ). Říjen: rada, klubové dopoledne (příprava výrobků do tomboly na tancovačku), udělení garance APRP středisku rané péče v Soběslavi, víkendové setkání rodin střediska rané péče v Lutové u Třeboně, nábory nových dobrovolníků (OAVČ). Listopad: rada, klubové dopoledne (příprava výrobků do tomboly na tancovačku), Podzimní tancovačka v Řípci, předvánoční setkání rodin střediska rané péče s výtvarným programem a přednáškou Mgr. Veroniky Kopecké Dítě s postižením a jeho rodina, výcvik nových dobrovolníků (OAVČ), přesun všech projektů s dobrovolníky pod Diakonii ČCE - středisko Rolnička (OAVČ). Prosinec: rada, klubové dopoledne (příprava výrobků na Vánoční jarmark), odborné semináře pro poradce rané péče Intuitivní rodičovství a jeho poruchy a Hra-rodičdítě a komunikace SPIN Praha, společná schůzka koordinátora s dobrovolníky, příprava výtvarného programu na trh (OAVČ), koordinace dobrovolníků přechází pod Diakonii ČCE - středisko Rolnička, Vánoční rolničkovský jarmark.

16 FINANČNÍ UZÁVĚRKA Příjmy ČT/NROS Pomozte Dětem! Nadace Dětský mozek Nadace Adra Nadace o Město Soběslav VDV Úřad práce Tábor MPSV Tržby jarmarky Tancovačka Členské příspěvky Převod z fondu OAVČ Dary Příjmy celkem Výdaje Materiál - kanc. pot ř., pomůcky, notebook Služby - cestovné, telefony, kursy, poštovné Osobní náklady Výdaje celkem Hospodářský výsledek... 0 Fond rezerv Fond darů k DĚKUJEME V roce 2008 podpořili středisko rané péče: Jihostav Soběslav s.r.o 2000Kč, Strojírna Soběslav s.r.o. 5000Kč, Zotepo s.r.o. 3000Kč, pan Evžen Vratislav Kč, Manželé Kašovi 7000 Kč, České houby a.s Kč, EON Kč, pan Jakub Šilar (auto), CER. a.s, (2000 Kč), manželé Martínkovi (500 Kč), VDV (11448 Kč), Úřad práce tábor ( Kč), MPSV ( Kč). Činnost sdružení: Město Soběslav ( Kč), FERT a.s. (2000 Kč), Dřevovýroba Václav Vaněk (věcný dar), Jiří Čáp Řeznictví a uzenářství (věcný dar). Děkujeme!!!

17 KONTAKTY IMY Společnost pro podporu lidí s postižením o.s. Bechyňská 50/III, Soběslav tel: Středisko rané péče pro jihočeský region Kontaktní adresa: Dr. E. Beneše 286, Soběslav (v budově České pošty) tel: Číslo účtu: /0300

18

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Středisko rané péče SPRP Plzeň Organizační jednotka SPRP, o.s., s právní subjektivitou Od 1.1.2011 Středisko pro ranou péči Plzeň, o.p.s. OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY ZA ROK 2010 Slovo

Více

05/2012 Účastníci programu Pět P

05/2012 Účastníci programu Pět P Bulletin Dobrovolnického centra České Budějovice 05/2012 Účastníci programu Pět P 2 Bulletin Dobrovolnického centra ADRA České Budějovice OBSAH Podpořili nás..........3 Pět P - nový program DC ADRA.....4

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 www.daneta.cz

DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 www.daneta.cz DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 www.daneta.cz DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ NERUDOVA 1180 500

Více

Výroční zpráva 2011. Občanské sdružení Borůvka

Výroční zpráva 2011. Občanské sdružení Borůvka Výroční zpráva 2011 Občanské sdružení Borůvka Úvodní slovo Vážení přátelé a příznivci, již tradičně touto dobou jarního sluníčka hodnotíme předešlý rok činnosti Občanského sdružení Borůvka. Rozsah naší

Více

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Poslání: Podpora pečující rodiny tak, aby dítě nebo osoba s postižením i nadále žila v rodině a zároveň byl umožněn důstojný život pečující osobě i celé rodině. Obsahem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN o.s. ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, Středisko rané péče EDUCO Zlín o.s. uzavřelo třetí rok své činnosti. Ve výroční zprávě máte možnost nahlédnout do aktivit,

Více

Poskytovatel: Diakonie ČCE středisko v Praze 5 Stodůlkách, Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 Druh sociální služby: raná péče

Poskytovatel: Diakonie ČCE středisko v Praze 5 Stodůlkách, Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 Druh sociální služby: raná péče Poskytovatel: Diakonie ČCE středisko v Praze 5 Stodůlkách, Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 Druh sociální služby: raná péče Poslání Rané péče Diakonie Stodůlky Pomáháme rodině zorientovat se v náročné situaci

Více

VALNÁ HROMADA. Zápis z Valné hromady, konané dne 20.2. 2013 ve 14.00 hodin v centru sdružení v Táboře. Průběh

VALNÁ HROMADA. Zápis z Valné hromady, konané dne 20.2. 2013 ve 14.00 hodin v centru sdružení v Táboře. Průběh VALNÁ HROMADA Zápis z Valné hromady, konané dne 20.2. 2013 ve 14.00 hodin v centru sdružení v Táboře. Průběh 1. Na začátku představila místopředsedkyně Petra Marešová účastníkům Valné hromady činnost občanského

Více

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz Výroční zpráva 2014 Občanské sdružení Cesta slunce Občanské sdružení Cesta slunce založili rodiče těžce postižených dětí 12. dubna 2005 jako neziskovou organizaci,

Více

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013 Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013 Dobrovolnické centrum Pardubice, o. s. je nezisková organizace založená a registrovaná 9. 11. 2010 Ministerstvem vnitra ČR.

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Milí čtenáři,

ÚVODNÍ SLOVO. Milí čtenáři, 2012 ÚVODNÍ SLOVO Milí čtenáři, pokud se chystáte poctivě přečíst naši výroční zprávu, máte můj obdiv. Přijde mi totiž, že informacemi všeho druhu se náš současný svět jen hemží. Člověk neví, co číst dřív,

Více

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner Výroční zpráva 2012 Dobrovolnictví není oběť, ale přirozený projev občanské zralosti. Přináší konkrétní pomoc tomu, kdo ji potřebuje, zároveň poskytuje dobrovolníkovi pocit smysluplnosti, je zdrojem nových

Více

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 O NÁS Naše cíle a poslání poskytovat rodinám podporu a informace o dvojčatech a vícerčatech, např. o jejich vývoji a

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH: Základní údaje str. 3 Vznik a vývoj sdružení str. 3 Popis služeb a činností str. 4 Klienti str. 6 Projekty str. 7 Finanční zpráva str. 9 Vzdělávání pracovníků,

Více

Občanská poradna poskytovala sociálně právní poradenství pro občany, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci.

Občanská poradna poskytovala sociálně právní poradenství pro občany, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci. Vážení přátelé, opět po roce se Vám dostává do rukou výroční zpráva našeho sdružení, ve které máte možnost seznámit se s činností v roce 2005. INKANO Písek se svými aktivitami snaží o všestranný rozvoj

Více

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení č Úvodní slovo Další rok práce máme za sebou, je to už 13 let, co Déčko v Liberci pracuje. V roce 2011 se mírně změnilo složení Rady sdružení, na konci roku jsme

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INKANO PÍSEK o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INKANO PÍSEK o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 INKANO PÍSEK o. s. Úvodní slovo předsedkyně sdružení Váţení přátelé, do rukou se Vám dostává Výroční zpráva občanského sdruţení INKANO Písek za rok 2007. Je v ní shrnuta činnost ze

Více

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK 2010 1. Základní údaje o sdružení Název: Sdružení rodičů a přátel

Více

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s.

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s. Zpráva o společenské odpovědnosti 2013 Sberbank CZ, a.s. Ucelenou dlouhodobou strategii společenské odpovědnosti představila Sberbank CZ v roce 2012. V rámci ní byly zahájeny dva hlavní projekty charitativní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Pomáháme zrakově handicapovaným Obsah OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 POSLÁNÍ A CÍLE 5 KALENDÁRIUM 2009 6 NAŠI LIDÉ 7 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 8 SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

Středisko pomoci ohroženým dětem ROSA

Středisko pomoci ohroženým dětem ROSA Středisko pomoci ohroženým dětem ROSA Výroční zpráva 2008 Úvodní slovo Vážení přátelé, otevíráte zprávu o činnosti Střediska ROSA, ve které bych Vás ráda informovala o naší činnosti a výsledcích hospodaření

Více

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Výroční zpráva 2008 Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Občanské sdružení Willík bylo založeno z iniciativy rodičů dětí s Williamsovým syndromem v roce 2006. Cílem

Více

Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční. DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas?

Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční. DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas? DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas? Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční podpory Operačního programu Praha Adaptabilita, který je spolufinancován

Více

Rodinné centrum Křelovský Kaštánek, o.s.

Rodinné centrum Křelovský Kaštánek, o.s. Rodinné centrum Křelovský Kaštánek, o.s. Výroční zpráva za rok 2012 1 Úvod Vážení přátelé, dovolte mi Vás prostřednictvím této výroční zprávy seznámit s tím, co se rodinnému centru Křelovský Kaštánek,o.s.

Více

Dětský diagnostický ústav, dětský domov, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Homole 90. Výroční zpráva

Dětský diagnostický ústav, dětský domov, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Homole 90. Výroční zpráva Výroční zpráva Dětský diagnostický ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola a školní Pracoviště : Středisko výchovné péče Spirála Český Krumlov, Špičák 114 Školní rok 2013/2014

Více

OBSAH: Výroční zpráva 2011

OBSAH: Výroční zpráva 2011 THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH: Základní údaje str. 3 Milníky str. 4 Popis služeb a činností str. 5 Klienti str. 8 Projekty str. 9 Finanční zpráva str. 12 Vzdělávání pracovníků, individuální

Více

OBSAH: Výroční zpráva 2012

OBSAH: Výroční zpráva 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBSAH: Základní údaje str. 3 Milníky str. 4 Popis služeb a činností str. 5 Klienti str. 8 Projekty str. 9 Finanční zpráva str. 11 Vzdělávání pracovníků, individuální praxe str. 13 Poděkování

Více

DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 http://daneta.cz/svepomocnesdruzeni/

DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 http://daneta.cz/svepomocnesdruzeni/ DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 http://daneta.cz/svepomocnesdruzeni/ DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH

Více

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 Výroční zpráva - rok 2010 denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA TyfloCentrum Liberec o. p. s. poskytuje

Více

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit.

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. Výroční zpráva 2014 Ano, ano Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. 1 Základní údaje o Ano, ano Název: Ano, ano Adresa sídla: Hostivická 89/45,

Více

Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření občanského sdružení společnosti za rok 2010 Myšlenka pomoci nevidomým a zrakově postiženým vychází

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, Když se ohlédnu za minulým rokem, mohu říci, že byl bohatý. Jak na práci, tak na zážitky, spokojené rodiny, velké množství

Více

MELA o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

MELA o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Statutární orgány společnosti Mela je řízena: Ředitelem, ditelem, statutárním zástupcem obecně prospěšné společnosti, Správní radou, Dozorčí radou. Členové dozorčí rady společnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA INKANO PÍSEK. Úvodní slovo předsedkyně sdružení. Váţení přátelé,

VÝROČNÍ ZPRÁVA INKANO PÍSEK. Úvodní slovo předsedkyně sdružení. Váţení přátelé, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 INKANO PÍSEK Úvodní slovo předsedkyně sdružení Váţení přátelé, do rukou se Vám dostává Výroční zpráva občanského sdruţení INKANO Písek za rok 2006. Je v ní shrnuta činnost ze všech

Více

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s.

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Naše činnost Medializace a propagace dobrovolnictví Vyhledávání dobrovolníků a jejich výcvik Koordinace dobrovolnictví Spolupráce s přijímajícími organizacemi Realizace

Více

úvodní slovo Chtěli bychom k vyspělosti naší společnosti také přispět a doufám, že naše činnost v uplynulém roce určitým příspěvkem byla.

úvodní slovo Chtěli bychom k vyspělosti naší společnosti také přispět a doufám, že naše činnost v uplynulém roce určitým příspěvkem byla. v í n č ýro a v á zpr 2 1 20 úvodní slovo Máme za sebou první rok existence a mně připadá čestný úkol napsat úvodní slovo k naší výroční zprávě. Pokusím se tedy o krátké shrnutí uplynulého období. V naší

Více

Společnost pro augmentativní a alternativní komunikaci, o.p.s. Society for Augmentative and Alternative Communication VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Společnost pro augmentativní a alternativní komunikaci, o.p.s. Society for Augmentative and Alternative Communication VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Společnost pro augmentativní a alternativní komunikaci, o.p.s. Society for Augmentative and Alternative Communication VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 SAAK - společnost pro augmentativní a alternativní komunikaci,

Více

Zpráva o činnosti občanského sdružení. Doma v lese

Zpráva o činnosti občanského sdružení. Doma v lese Zpráva o činnosti občanského sdružení Doma v lese 2013 AKTIVITY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Od ledna 2013 byla zahájena nová kampaň na podporu lesní školky, která měla za cíl přivést další zájemce o tento typ

Více

Občanská poradna Pardubice

Občanská poradna Pardubice Občanská poradna Pardubice Vydalo: občanské sdružení Občanská poradna Pardubice, IČO: 265 97 764 Havlíčkova 1036, 530 02 Pardubice tel.: 466 989 574 e-mail: op.pce@seznam.cz www.obcanskaporadna.unas.cz!!

Více

Výroční zpráva 2007 Domov na půl cesty MAJÁK

Výroční zpráva 2007 Domov na půl cesty MAJÁK Výroční zpráva 2007 Domov na půl cesty MAJÁK Obsah: Aktivity v roce 2007 /dokončení stavby, příprava na zahájení provozu, registrace poskytovatelů soc. služeb a další významné události v roce 2007/ Projekt

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila

Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila Základní údaje: Název organizace a státu: Villa Vallila, občanské sdružení Číslo a datum registrace na MV ČR : II/S (1.3087/96R, 16.10.D1996)

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnost 3. Činnost v průběhu roku 4. Výhled na

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Obsah výroční zprávy: 1. Charakteristika společnosti 2. Aktivity v roce 2009 3. Poděkování sponzorům 4. Hospodaření Helias Ústí nad Labem o.p.s 5. Přílohy Úvod: Organizace: Helias

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 o.s. Sdružení pro alternativní školní a volnočasové aktivity ( SASVA ) se sídlem Praha 12, Rozvodova 39, IČ 27027422, registrovaného 24.3.2006 u MV Praha 4, Nám.hrdinů 3 pod

Více

Duben Rytířská robinsonáda v Hostinném Na naši pravidelnou jarní výpravu jsme se tentokrát vydali do Hostinného. Během této výpravy jsme navštívili i naše letní tábořište nedaleko Svaté Kateřiny a samozřejmě

Více

Zastupitelstvem kraje schválené granty v rámci GP Sociální služby - Opatření Podpora terénních sociálních služeb

Zastupitelstvem kraje schválené granty v rámci GP Sociální služby - Opatření Podpora terénních sociálních služeb Příloha č. 3 zápisu - usnesení č. 96/2014/ZK-10 Zastupitelstvem kraje schválené granty v rámci GP Sociální služby - Opatření Podpora terénních sociálních služeb Poř. č. Příjemce dotace/ žadatel 1 Městský

Více

SPOLEČNOST E Czech Epilepsy Association, o. s. Výroční zpráva Společnosti E za rok 2010

SPOLEČNOST E Czech Epilepsy Association, o. s. Výroční zpráva Společnosti E za rok 2010 SPOLEČNOST E Czech Epilepsy Association, o. s. Výroční zpráva Společnosti E za rok 2010 Společnost E je jediná sociálně zaměřená profesionální organizace v ČR s celorepublikovou působností podporující

Více

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013 Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013 V roce 2013 jsme se věnovali těmto činnostem: - Poskytování sociálních služeb Chráněné bydlení Ledovec, Sociální rehabilitace Ledovec, Odborné sociální poradenství

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Výroční zpráva Sdružení Daneta za rok 2009

Výroční zpráva Sdružení Daneta za rok 2009 Výroční zpráva Sdružení Daneta za rok 2009 www.daneta.cz Dovolte, abychom se představili K naplnění cílů našeho sdružení napomáhá přátelství, vzájemné porozumění, tolerance, pochopení a vzájemná pomoc,

Více

Výroční zpráva 2007. Spolek přátel Bezdružic, o.s.

Výroční zpráva 2007. Spolek přátel Bezdružic, o.s. Výroční zpráva 2007 Spolek přátel Bezdružic, o.s. Obsah: SLOVO ÚVODEM 3 PŘEDSTAVENÍ OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 4 ČINNOST OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 5 PROJEKTY SDRUŽENÍ 6 PROPAGACE A PUBLIC RELATIONS 7 PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM

Více

OBSAH. Výroční zpráva 2013

OBSAH. Výroční zpráva 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 OBSAH Základní údaje... 3 Milníky... 4 Popis služeb a činností... 5 Klienti (sociální služby)... 8 Projekty... 9 Finanční zpráva...11 Vzdělávání pracovníků, individuální praxe...12

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

03. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) 04. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

03. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) 04. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace RANÁ PÉČE 01. Pojmenování (název) životní situace Raná péče 02. Základní informace k životní situaci Raná péče je terénní sociální služba, případně doplněná ambulantní formou služby. Mohou ji využít rodiny,

Více

Program Pět P. Marie Forgáčová. koordinátorka programu

Program Pět P. Marie Forgáčová. koordinátorka programu Program Pět P Marie Forgáčová koordinátorka programu Co je to dobrovolnictví? Dobrovolnictví je svobodně zvolená činnost, konaná ve prospěch druhých bez nároku na odměnu. Přirozený projev občanské zralosti.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN o.s. ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, přemýšlím, kde začít. Jak napsat úvodní slovo k výroční zprávě. Letos to zkusím vzít z tohoto konce. Výroční zpráva

Více

OBLASTNÍ SPOLEK ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE PRAHA 1

OBLASTNÍ SPOLEK ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE PRAHA 1 OBLASTNÍ SPOLEK ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE PRAHA 1 Výroční zpráva za rok 2007 2 Český červený kříž Český červený kříž je humanitární občanské sdružení působící na celém území České republiky. Působí zejména

Více

HEWER, z.s. Tisková zpráva 01/15

HEWER, z.s. Tisková zpráva 01/15 Základní informace o HEWER, z.s. Úvodní slovo předsedy sdružení Osobní asistence, jak ji vnímáme v organizaci HEWER, z.s. je službou, která významně zasahuje do života klienta. Osobní asistent je přítomen

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH V ČR ÚZEMNÍ SDRUŽENÍ STRAKONICE

SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH V ČR ÚZEMNÍ SDRUŽENÍ STRAKONICE SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH V ČR ÚZEMNÍ SDRUŽENÍ STRAKONICE VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ ROK 2010 Výsledky hospodaření Územního sdružení v roce 2010 Příjmy: Výdaje: 634 567,- Kč 613 590,- Kč Výsledek hospodaření:

Více

Výroční zpráva. za rok 2009. Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 1

Výroční zpráva. za rok 2009. Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 1 Výroční zpráva za rok 2009 Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 1 Název: Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 1 (dále jen OS ČČK Praha 1) Právní forma: Občanské sdružení Adresa: Hellichova

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu DĚTI A RODINA za rok 2012

Výroční zpráva Nadačního fondu DĚTI A RODINA za rok 2012 Výroční zpráva Nadačního fondu DĚTI A RODINA za rok 2012 Preambule My, kteří můžeme dát něco z našich přebytků, buďme sounáležití a pomůžeme lidem okolo nás, kteří jsou potřební Zřizovatelé nadačního fondu

Více

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE Školní psycholog - poskytuje poradenství žákům (cílové skupině) - poskytuje a

Více

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011. Kdo byl u založení dobrovolnického centra? Byli to kmenoví zaměstnanci i výkonný výbor:

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011. Kdo byl u založení dobrovolnického centra? Byli to kmenoví zaměstnanci i výkonný výbor: Výroční zpráva 2011 Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011 Dobrovolnické centrum Pardubice, o. s. je nezisková organizace založená a registrovaná 9. 11. 2010 Ministerstvem vnitra ČR.

Více

Výroční zpráva za rok 2008

Výroční zpráva za rok 2008 Výroční zpráva za rok 2008 Základní údaje: Název organizace: Právní forma: Sídlo: Bankovní účet: ZÁBLESK - sdružení rodičů a přátel hluchoslepých dětí občanské sdružení Lubina 338, 742 21 Kopřivnice 1771452309

Více

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok 2014... 8 Statistika uživatelů sociálních služeb 2014...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Charita Zliv

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Charita Zliv VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Charita Zliv Údaje o organizaci Název organizace: Charita Zliv IČ: 73634841 Sídlo organizace: Náměstí Míru 10, 373 44 Zliv Statutární zástupce: Mgr. Daniela Werbynská Laschová Právní

Více

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Název střediska: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Druh služby: Odborné sociální poradenství, id.č. 3721364 Kapacita služby: Okamžitá

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Na závěr bych chtěla vyjádřit uznání rodičům dětí s postižením, kteří využívají našich služeb.

ÚVODNÍ SLOVO. Na závěr bych chtěla vyjádřit uznání rodičům dětí s postižením, kteří využívají našich služeb. ÚVODNÍ SLOVO Milí přátelé, výroční zpráva za rok 2013 začíná příjemným konstatováním, že se nám dařilo poskytovat potřebné služby v neomezené míře, což u sociálních služeb není vůbec samozřejmé. Mohli

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 občanské sdružení SPOLEČNÁ POHODA se sídlem 262 11 Rosovice 267 IČO 265 44 610 tel.: 605 732 422, č. účtu: 158 836 676/0600 http://pohoda.rosovice.info, e-mail: pohoda@rosovice.info

Více

Občanská poradna Pardubice, o.s.

Občanská poradna Pardubice, o.s. Občanská poradna Pardubice, o.s. Obsah Obsah... 2 PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání a principy organizace... 3 Orgány sdružení a organizační schéma... 5 Zaměstnanci poradny v roce 2008...

Více

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská, Třebíč, 2. patro

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2010/2011

Minimální preventivní program na šk. rok 2010/2011 Minimální preventivní program na šk. rok 2010/2011 ZŠ a MŠ Ukrajinská 19 příspěvková organizace Ostrava - Poruba 1. Spolupráce s pedagogickým sborem 1.1. Seznámení s obsahem MPP na šk.r. 2010/2011 - rozdělení

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

Nárůst počtu vyšetření klientů s mentálním postižením v SPC

Nárůst počtu vyšetření klientů s mentálním postižením v SPC Speciálně pedagogické centrum Školské poradenské zařízení fungující jako součást školy je svou činností zaměřeno na dva druhy postižení. Věnuje se dětem, žákům a studentům s vadami řeči a dětem, žákům

Více

Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012

Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Úvod Vznik a cíle Spolek pro založení Waldorfské školy Wlaštovka o.s. (dále jen Wlaštovka)

Více

Zpráva o činnosti za rok 2010

Zpráva o činnosti za rok 2010 Sdružení zastánců dětských práv česká sekce Defence for Children International 116 47 Praha 1, Senovážné nám. 24 Tel: 603 438 822, e-mail: dci.praha@seznam.cz Zpráva o činnosti za rok 2010 Česká sekce

Více

Výroční zpráva 2014. Denní stacionář. CCS Tloskov

Výroční zpráva 2014. Denní stacionář. CCS Tloskov Výroční zpráva 2014 Denní stacionář CCS Tloskov Vážení, dovolte, abychom Vám předložili výroční zprávu Denního stacionáře za rok 2014, ve které Vás chceme seznámit s naší činností. Touto cestou děkujeme

Více

CRM pro neziskovky, o. s.

CRM pro neziskovky, o. s. CRM pro neziskovky, o. s. OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 Struktura organizace... 5 Řídící orgány... 5 Zaměstnanci:... 5 Konzultanti - Dobrovolníci... 5 Kontaktní Údaje...... 6 Sídlo a zasílací adresa:... 6 Kancelář:...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý.

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Alfa Human Service už od roku 2000 poskytuje podporu a vzdělávání: pečujícím rodičům

Více

Dobrovolnické centrum, o. s.

Dobrovolnické centrum, o. s. Dobrovolnické centrum, o. s. 2015 Spolek Dobrovolnické centrum vytváří a poskytuje profesionální zázemí dobrovolníkům a propaguje dobrovolnictví jako přirozenou součást života. Rok vzniku: 1999 Jsme nestátní

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

V roce 2010 pracoval výbor RO Roska v tomto složení: Nekvindová Helena - předsedkyně. Schuster Walter místopředseda

V roce 2010 pracoval výbor RO Roska v tomto složení: Nekvindová Helena - předsedkyně. Schuster Walter místopředseda V roce 2010 pracoval výbor RO Roska v tomto složení: Nekvindová Helena - předsedkyně Schuster Walter místopředseda Bc. Švábová Věra místopředsedkyně,ekonomka Koklar Pavel člen výboru Erhartová Xénie členka

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Asociace vysokoškolských poradců, o.s.

Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Výroční zpráva o činnosti 2014 Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Asociace vysokoškolských poradců, o.s. 1. Základní údaje Název: Asociace vysokoškolských poradců,

Více

Výroční zpráva 2008 Domov na půl cesty MAJÁK

Výroční zpráva 2008 Domov na půl cesty MAJÁK Výroční zpráva 2008 Domov na půl cesty MAJÁK Obsah: 1. Základní údaje 2. Důležité události v roce 2008 3. Činnost Domova na půl cesty MAJÁK 4. Pracovní tým 5. Finanční zpráva 2008 6. Poděkování 1. Základní

Více

RDMP Výroční zpráva 2011

RDMP Výroční zpráva 2011 RDMP Výroční zpráva 2011 Kdo jsme? Rada dětí a mládeže hlavního města Prahy zastřešuje organizace, které naplňují ve smyslu Úmluvy o právech dítěte volný čas dětí a mládeže a sídlí na území Prahy. Naším

Více

PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU DĚTI, MLÁDEŽ, RODINA

PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU DĚTI, MLÁDEŽ, RODINA PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU DĚTI, MLÁDEŽ, RODINA Priorita 1 Opatření 1.1. Rozvoj nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Rozšíření sociální služby nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ve Znojmě o

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Popis realizace sociální služby Druh poskytované služby: Osobní asistence Název zařízení: Osobní asistence Novojičínsko Poslání osobní asistence Posláním Osobní asistence je individuálně pomáhat osobám

Více

Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy.

Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Doplňující informace o činnosti DD 2.Charakteristika DD Vymezení hlavní činnosti: Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Do našeho

Více

apla-vyrocni-zprava-2008-vysledovka 2.qxd 27.5.2009 21:55 Page 1

apla-vyrocni-zprava-2008-vysledovka 2.qxd 27.5.2009 21:55 Page 1 apla-vyrocni-zprava-2008-vysledovka 2.qxd 27.5.2009 21:55 Page 1 apla-vyrocni-zprava-2008-vysledovka 2.qxd 27.5.2009 21:55 Page 2 Obsah ÚVODNÍ SLOVO 3 VÝROČNÍ ZPRÁVA 4 POSLÁNÍ A CÍLE APLA JIžNÍ ČECHY 5

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Posláním komunitního plánování je zajistit, aby sociální služby fungovaly a rozvíjely se podle potřeb těch, kdo je využívají

Více