VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN o.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN o.s."

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN o.s.

2 ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, Středisko rané péče EDUCO Zlín o.s. uzavřelo třetí rok své činnosti. Ve výroční zprávě máte možnost nahlédnout do aktivit, kterým jsme se v uplynulém roce věnovali, co jsme pro naše klienty připravili a jaký byl zájem o naše služby. Přípravu této zprávy provázela interní diskuze, jak lze vyjádřit úspěšnost našich služeb. Příčinou je vnitřní spor, pramenící ze srovnání smyslu naší činnosti, našich vlastních prožitků a pocitů s nutnou potřebou zobecňovat, formálně popisovat a neosobně hodnotit v rámci ukazatelů, údajů a čísel. Jeden příklad za všechny. Významným měřítkem hodnocení služby je celkový počet klientů. Důležitý aspekt při poskytování finančních prostředků z veřejných rozpočtů a jedno z hlavních kritérií určující jejich konečnou výši. Již samotný ukazatel a ani jeho nárůst však nelze uvádět s vnitřním uspokojením a to nejen ve smyslu dosažení vyšší mety. Příchodem každého nového klienta se odhaluje životní příběh postiženého jedince, prožité i budoucí těžkosti, obavy a bolest jeho blízkých, otázky na které nebude nalezena odpověď i mnohá nevyřčená přání, která pravděpodobně nikdy nebudou naplněna. Jsme přesvědčeni, že formální a statistické hodnocení naší práce není jejím měřítkem. Její smysl je v individuální pomoci a hloubce, kterou lze nabídnout. Jsme tu proto, abychom těm, které postihne nepřízeň osudu, byli nápomocni v nelehkém období, abychom zmírňovali bolest, abychom provázeli při hledání nové cesty směřující k vnitřnímu vyrovnání, klidu, orientaci a přiblížení se plnohodnotnému životu v co největší míře. Tak nám prosím držte palec! Jana Hunáková místopředsedkyně sdružení

3 CÍLE A POSLÁNÍ ORGANIZACE Posláním střediska rané péče EDUCO Zlín je poskytovat pomoc a podporu rodinám s dětmi s postižením mentálním, pohybovým, kombinovaným a s dětmi s ohroženým vývojem od narození do 4 let až 7 let ve Zlínském kraji s cílem dosáhnout běžného způsobu života rodiny. Cíle : provázení rodiny v období nepříznivé situace a pomoci při vyrovnání se s postižením svého dítěte pomoc rodinám orientovat se v problematice sociálních, právních a školských systémů pomáhat rodinám uplatňovat vlastní vůli při řešení problémů a umožnit jim žít stejně jako ostatní podporovat zvýšení vývojové úrovně dítěte v oblastech, které jsou postiženy nebo ohroženy, v přirozeném rodinném prostředí HISTORIE ORGANIZACE Občanské sdružení - středisko rané péče EDUCO Zlín bylo založeno Vzniklo na základě potřeby rodin s postiženými dětmi ve Zlínském kraji a pracuje dle standard MPSV. První rok byl zkouškou, ve které jsme obstáli, a to díky práci mnoha dobrovolníků a finanční pomoci několika dárců a sponzorů. Ve druhém roce jsme získali projekty, které nám pomohly rozšířit naše služby, zkvalitnit je a přijmout dva nové zaměstnance.tím se také zdvojnásobilo množství klientských rodin, kterým můžeme poskytovat své služby. NAŠE AKTIVITY pomoc a podpora rodiny v období krize návrh stimulačního programu podle metody PORTAGE,vypracování individuálního plánu rozvoje dovedností (návštěvy v rodinách 1x za 4 týdny, ambulantní návštěvy 1x za 2 4 týdny), metoda Bazální stimulace, program VOKS, strukturované učení

4 praktické a odborné rady pro práci, hru a komunikaci s dítětem, pomoc při výchově, vzdělávání a rozvoji dítěte pomoc při výběru vhodných rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, stimulačních hraček, odborné literatury a jejich půjčování sociální a právní poradenství, pomoc při prosazování práv a zájmů rodiny např. při jednání s institucemi zprostředkování kontaktů na další odborníky, logopedickou péči, rehabilitaci, psychology pomoc při hledání vhodných školních a předškolních zařízení, integraci, osobní asistenci zprostředkování kontaktů mezi rodinami navzájem, jejich setkávání a společné pobyty, společná setkání a pobyty s rodinami se zdravými dětmi, organizace pobytů pro postižené besedy, přednášky pro klientské rodiny, ale i pro širokou veřejnost (přednášky odborníků, výstava fotografií pro veřejnost, prezentace v tisku, TV, rozhlase) vzdělávací kurzy pro maminky Tento rok byl velmi důležitý pro naši organizaci byli jsme zaregistrováni, jako sociální služba u Krajského úřadu ve Zlíně. Byl to rok tvorby a úpravy standardů sociální služby. V roce 2007 jsme připravili sedm víkendových setkání pro rodiny, kterých se účastní 69 rodin. Pro rodiče jsme připravili 9 odborných přednášek. O prázdninách proběhl týdenní ozdravný pobyt pro 8 dětí. Proběhly vzdělávací kurzy pro rodiče: základy práce na PC a internet, základy účetnictví, angličtina pro začátečníky. Pro veřejnost jsme uspořádali Den otevřených dveří, tiskovou konferenci, relaci v Českém rozhlase Rádio Brno. Naši celoroční činnost jsme prezentovali v listopadu na výstavě fotografií, která proběhla v prostorách Zlínského kraje. Součástí této výstavy byla i přednáška pro veřejnost na téma Raná péče, prezentace firmy Benjamín a představení materiálu pro veřejnost s názvem : Informační materiál pro rodiče dětí se zdravotními problémy ve Zlínském kraji Pro odbornou veřejnost a rodiče zdravotně postižených dětí jsme připravili společně s Institutem Bazální stimulace základní seminář Bazální stimulace, který proběhl ve Zlíně. Dále to byl seminář na téma Problémy s příjmem potravy u dětí se zdravotními problémy, který lektorovala Mgr. Anna Kejíková z Prostějova. I v tomto roce spolupracujeme se studenty Střední soukromé školy sociální a pedagogické, Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy ve Zlíně, Univerzity T.Bati oboru sociální pedagogika, Vyšší odbornou školou pedagogickou a sociální a Střední pedagogickou školou v Kroměříži, v rámci dobrovolnictví. Našich akcí se zúčastnilo 16 dobrovolníků, se kterými byla podepsána smlouva o dobrovolnictví. Naše pracovnice absolvovaly následující vzdělávací kurzy: Kurz Bazální stimulace, základní kurz krizové intervence, vývojová diagnostika

5 u dětí s kombinovaným postižením, zvládání náročného chování u dětí a žáků s PAS, jak psát standardy kvality v sociálních službách, vzdělávací program pro poskytovatele sociálních služeb v oblasti terénní služby pro osoby s autismem. POSKYTNUTÉ SLUŽBY : Počet komplexních vyšetření: 25 Počet nově přijatých klientů: 23 Počet předaných klientů do další péče : 12 Počet konzultací v rodinách: 454 Počet konzultací ambulantních: 52 Počet klientských rodin: 63 Jednorázová konzultace : 10 SPOLUPRÁCE S ORGANIZACEMI A ODBORNÍKY: Střední soukromé školy sociální a pedagogické ve Zlíně Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy ve Zlíně Univerzity T.Bati oboru sociální pedagogika ve Zlíně Vyšší odbornou školou pedagogickou a sociální a Střední pedagogickou školou v Kroměříži Institut Bazální stimulace Frýdek-Místek Dětské centrum Zlín - Burešov SPC Duha Zlín - Lazy SPC Zlín - Středová Rehabilitační stacionář Zlín Nivy Auxilium Vsetín Kenny club Zlín (od Nekky Zlín) Hippocentrum Koryčany Novorozenecké oddělení Baťovy krajské nemocnice ve Zlíně MUDr. Anna Švehláková privátní dětský neurolog PaedDr. Pechová,Mgr. Petra Janečková privátní dětský psycholog PaedDr. Jitka Vařáková klinický logoped MUDr. Alena Březíková pediatr a pedopsychiatr ORGÁNY SDRUŽENÍ Výbor: ing. Dagmar Machová předsedkyně sdružení Mgr. Jana Hunáková místopředsedkyně sdružení Jana Čelůstková člen výboru Dozorčí rada: ing. Petr Šauer Monika Machová

6 FINANČNÍ ZPRÁVA Náklady Kč 1 Mzdové Zákonné sociál. pojištění Zákonné zdravotní pojištění Nájem Služby ostatní Materiálové Energie Vzdělávání a cestovné Celkem Příjmy Kč 1 Nadace Obce Fyzické a právnické osoby Zlínský kraj Norské fondy Ostatní výnosy Město Zlín Dotace MPSV Dotace EU Celkem Náklady Příjmy

7 PODĚKOVÁNÍ Chtěli bychom ze srdce poděkovat všem, kteří nám pomáhali uskutečnit naše poslání a cíle. Individuálním a firemním dárcům, nadacím a zástupcům kraje, měst a obcí za finanční pomoc, příznivcům za jejich podporu. Poděkování patří také dobrovolníků bez jejichž pomoci bychom se neobešli. Dotace Zlínský kraj Statutární město Zlín Město Otrokovice Město Uherský Brod Město Hulín Město Bystřice p. Hostýnem Obce Mrlínek Branky Hrobice Nedachlebice Jasenná Kostelany n.moravou Nadace Děti-kultura-sport Nadace O2 Pomozte dětem NROS Fyzické a právnické osoby Koupelnové studio Danaček M servis Zlín s.r.o. Lázně Luhačovice Yoplait czech a.s. Intima móda czi s.r.o. EU programy SROP, OPRLZ Blokový grant - Státy Norsko, Island, Lichnštejnsko

8 Středisko rané péče EDUCO Zlín o.s. Tř. T. Bati Zlín tel: , fax: IČ: Číslo účtu: ČSOB /0300 Občanské sdružení zapsáno u Ministerstva vnitra dne pod č.j. VS/1-1/59612/05-R

Ratolest VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. Středisko Ratolest v Praze 10

Ratolest VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. Středisko Ratolest v Praze 10 Ratolest VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Středisko Ratolest v Praze 10 Milí přátelé, dostáváte opět do rukou výroční zprávu o činnosti našeho střediska i speciální školy za uplynulý rok 2007. Hlavní náplní naší činnosti

Více

Slovo úvodem. vybrali jsme z našeho kalendáře 2001: Vážení rodiče, přátelé, příznivci,

Slovo úvodem. vybrali jsme z našeho kalendáře 2001: Vážení rodiče, přátelé, příznivci, Slovo úvodem Vážení rodiče, přátelé, příznivci, uplynul další rok naší činnosti a je opět čas na rekapitulaci všeho, co se ve Společnosti pro ranou péči a v jejích regionálních Střediscích událo. Chceme

Více

SPOLEČNOST PRO RANOU PÉČI

SPOLEČNOST PRO RANOU PÉČI 2005 SPOLEČNOST PRO RANOU PÉČI výroční zpráva 15 let profesionální rané péče pro rodiny dětí se zrakovým postižením v ČR Annual Report www.ranapece.cz Služby rané péče Alternativní komunikace Canisterapie

Více

I. slovo úvodem...1. II. nahlédněte do našeho kalendáře 2007...2. III. poslání a cíle SPRP...3. IV. organizační struktura...3

I. slovo úvodem...1. II. nahlédněte do našeho kalendáře 2007...2. III. poslání a cíle SPRP...3. IV. organizační struktura...3 Obsah I. slovo úvodem..................................................................1 II. nahlédněte do našeho kalendáře 2007.............................................2 III. poslání a cíle SPRP..............................................................3

Více

Středisko pomoci ohroženým dětem ROSA

Středisko pomoci ohroženým dětem ROSA Středisko pomoci ohroženým dětem ROSA Výroční zpráva 2013 Úvodní slovo Vážení přátelé, velmi si vážím toho, že rok 2013 mohu pro Středisko ROSA označit jako další úspěšný rok. Jsem ráda, že jsme i v tomto

Více

Výroční zpráva. Občanského sdružení Anabell

Výroční zpráva. Občanského sdružení Anabell Výroční zpráva Občanského sdružení Anabell 2013 1 O b s a h 1. Kontaktní údaje 2. Slovo ředitelky 3. Proč podporuji práci Občanského sdružení Anabell 4. Poslání organizace 5. Členové sdružení 6. Hodnocení

Více

Slepota odděluje člověka od věcí, hluchota od lidí.

Slepota odděluje člověka od věcí, hluchota od lidí. Slepota odděluje člověka od věcí, hluchota od lidí. Helena Kellerová hluchoslepá spisovatelka a publicistka Vážení přátelé, ráda bych poděkovala všem našim donátorům, dobrovolníkům, členům i klientům,

Více

Výroční zpráva 2006. Ratolest. Středisko Ratolest v Praze 10

Výroční zpráva 2006. Ratolest. Středisko Ratolest v Praze 10 Výroční zpráva 2006 Ratolest Středisko Ratolest v Praze 10 Vážení přátelé, dostáváte opět do rukou výroční zprávu o činnosti našeho střediska i speciální školy za uplynulý rok 2006. Hlavní náplní naší

Více

I. slovo úvodem...1. II. nahlédněte do našeho kalendáře 2006...2. III. poslání a cíle SPRP...3. IV. organizační struktura...3

I. slovo úvodem...1. II. nahlédněte do našeho kalendáře 2006...2. III. poslání a cíle SPRP...3. IV. organizační struktura...3 Obsah I. slovo úvodem..................................................................1 II. nahlédněte do našeho kalendáře 2006.............................................2 III. poslání a cíle SPRP..............................................................3

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Kontakt: Persefona o.s. Jiráskova 8 Brno 602 00

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Kontakt: Persefona o.s. Jiráskova 8 Brno 602 00 Kontakt: Persefona o.s. Jiráskova 8 Brno 602 00 Telefon: 737 834 345, 545 245 996 Fax: 545 245 996 e-mail: domacinasili@persefona.cz www.persefona.cz Provozní hodiny poradny: pondělí pátek 9.00 17.00 hod.

Více

Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříž. F. Vančury 3695, 767 01 Kroměříž. Výroční zpráva. o činnosti za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříž. F. Vančury 3695, 767 01 Kroměříž. Výroční zpráva. o činnosti za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříž F. Vančury 3695, 767 01 Kroměříž Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013 20 let v životě školy - poděkování Mít rád to, co je krásné, co vás

Více

Obsah SLOVO ÚVODEM ZÁKLADNÍ ÚDAJE VÝSLEDKY ČINNOSTÍ PODLE PROGRAMŮ FINANČNÍ ZPRÁVA ZPRÁVA AUDITORA PODĚKOVÁNÍ KONTAKTY

Obsah SLOVO ÚVODEM ZÁKLADNÍ ÚDAJE VÝSLEDKY ČINNOSTÍ PODLE PROGRAMŮ FINANČNÍ ZPRÁVA ZPRÁVA AUDITORA PODĚKOVÁNÍ KONTAKTY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah SLOVO ÚVODEM ZÁKLADNÍ ÚDAJE VÝSLEDKY ČINNOSTÍ PODLE PROGRAMŮ FINANČNÍ ZPRÁVA ZPRÁVA AUDITORA 05 06 09 16 19 PODĚKOVÁNÍ KONTAKTY 20 21 Cílem střediska je, aby rodinná péče o opuštěné

Více

Vybrali jsme z našeho kalendáře 2002:

Vybrali jsme z našeho kalendáře 2002: Slovo úvodem Rok 2002 byl pro organizaci a klienty významný zejména tím, že se po sedmi letech podařilo rozšířit síť našich pracovišť. Otevřeli jsme Středisko rané péče v Plzni. Nepříznivá situace v oblasti

Více

Středisko pomoci ohroženým dětem ROSA

Středisko pomoci ohroženým dětem ROSA Středisko pomoci ohroženým dětem ROSA Výroční zpráva 2008 Úvodní slovo Vážení přátelé, otevíráte zprávu o činnosti Střediska ROSA, ve které bych Vás ráda informovala o naší činnosti a výsledcích hospodaření

Více

neměla proti jiným lidem, napsala mladá žena s autismem ve své autobiografické knize Nikdo nikde (Williams, 2009).

neměla proti jiným lidem, napsala mladá žena s autismem ve své autobiografické knize Nikdo nikde (Williams, 2009). Výroční zpráva 2011 Čím víc jsem si uvědomovala svět kolem sebe, tím víc jsem se bála. Ostatní lidé byli moji nepřátelé a snaha o kontakt se mnou byla jejich zbraní. Existovalo jen několik výjimek dědeček

Více

Poradenství pro osoby s mentálním a jiným duševním postižením

Poradenství pro osoby s mentálním a jiným duševním postižením Poradenství pro osoby s mentálním a jiným duševním postižením Mgr. Lucia Pastieriková, Ph.D. Cíle Cílem kapitoly je seznámit studenty s poradenským systémem určeným jak osobám s mentálním či jiným duševním

Více

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Centrum pro dětský sluch Tamtam, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Obsah Kdo jsme... 1 Slovo ředitele... 2 Organizační struktura... 3 Lidé... 4 Nejdůležitější události roku 2014... 5 Sociální služby... 6 Další

Více

ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ

ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ K základním bodům dění v r. 2008 se tentokrát vyjádří oba členové řídícího tandemu Amalthey, Martina Pojmonová (výkonná ředitelka) a David Svoboda (odborný ředitel). Co považuješ za významné události minulého

Více

KŘIŽOVATKA handicap centrum o.s. Pomáháme vyjet správným směrem. Výroční zpráva

KŘIŽOVATKA handicap centrum o.s. Pomáháme vyjet správným směrem. Výroční zpráva KŘIŽOVATKA handicap centrum o.s. Pomáháme vyjet správným směrem Výroční zpráva 2010 Obsah: Úvodní slovo Poslání, cíle a principy sociálních služeb O našem sdružení Činnost organizace Základní sociální

Více

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Výroční zpráva 2014

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Výroční zpráva 2014 Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Výroční zpráva 2014 Obsah INFORMACE O ORGANIZACI 4 ODDĚLENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 5 Azylový dům pro ženy a matky s dětmi 5 Terénní asistenční služba Vsetín, Zlín,

Více

KDO JSME RADA 9.VÝROČNÍ SHROMÁŽDĚNÍ

KDO JSME RADA 9.VÝROČNÍ SHROMÁŽDĚNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 KDO JSME I MY" Společnost pro podporu lidí s postižením o.s. vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Posláním sdružení je pomáhat vytvářet podmínky pro samostatný a důstojný život lidí s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. KAFIRA o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. KAFIRA o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 KAFIRA o.s. OBSAH Úvodní slovo ředitele 3 Základní údaje o organizaci 4 Poslání organizace 5 Cíle organizace 5 Komu jsou služby určeny 5 Poskytované služby 6 Další činnosti a aktivity

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 občanské sdružení Péče o duševní zdraví region Pardubice Výroční zpráva za rok 2005 1 Obsah : 1. Úvod popis organizace Základní charakteristika Poslání činnosti Historie Struktura občanského sdružení Struktura

Více

Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříž. F. Vančury 3695, 767 01 Kroměříž. Výroční zpráva. o činnosti za školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříž. F. Vančury 3695, 767 01 Kroměříž. Výroční zpráva. o činnosti za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříž F. Vančury 3695, 767 01 Kroměříž Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 2 Obsah I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 II. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ,VZDĚLÁVACÍ

Více

I. Slovo úvodem... 4. II. Nahlédněte do našeho kalendáře 2011... 4. III. Poslání a cíle SPRP... 5. IV. Organizační struktura... 6

I. Slovo úvodem... 4. II. Nahlédněte do našeho kalendáře 2011... 4. III. Poslání a cíle SPRP... 5. IV. Organizační struktura... 6 Obsah I. Slovo úvodem......................................................................... 4 II. Nahlédněte do našeho kalendáře 2011.................................................... 4 III. Poslání

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ÚVODNÍ SLOVO Vážení spoluobčané, ne každé dítě má to štěstí žít v milující rodině ne každý člověk má to štěstí žít v láskyplném svazku ne každý senior

Více

SLOVO ÚVODEM OBSAH. Vážím si toho, že se můžu stát patronkou APLA Jižní Čechy a doufám, že pro ni budu přínosem. Určitě se o to budu snažit

SLOVO ÚVODEM OBSAH. Vážím si toho, že se můžu stát patronkou APLA Jižní Čechy a doufám, že pro ni budu přínosem. Určitě se o to budu snažit VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Naše patronka OBSAH Mgr. Kristina Vrkočová, reportérka ČT Vážím si toho, že se můžu stát patronkou APLA Jižní Čechy a doufám, že pro ni budu přínosem. Určitě se o to budu snažit Za

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 ČERVEN 2013 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Ratolest Výroční zpráva 2011

Ratolest Výroční zpráva 2011 Ratolest Výroční zpráva 211 Vážení přátelé, v roce 211 jsme vstoupili do dvacátého prvního roku existence střediska Ratolest. Byl pro nás rokem náročným, protože jsme se museli vyrovnat s finančními problémy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA FEDERACE RODIČŮ A PŘÁTEL SLUCHOVĚ POSTIŽENÝCH, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA FEDERACE RODIČŮ A PŘÁTEL SLUCHOVĚ POSTIŽENÝCH, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA FEDERACE RODIČŮ A PŘÁTEL SLUCHOVĚ POSTIŽENÝCH, o.s. ZA ROK 2010 " Slepota odděluje člověka od věcí, hluchota od lidí." Helena Kellerová hluchoslepá spisovatelka a publicistka Vážení přátelé,

Více