BESKYDSKÉHO REHABILITAČNÍHO CENTRA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BESKYDSKÉHO REHABILITAČNÍHO CENTRA"

Transkript

1 Zpravodaj BESKYDSKÉHO REHABILITAČNÍHO CENTRA ROZŠÍŘENÉ PRÁZDNINOVÉ VYDÁNÍ Časopis ČELADENSKÁ FONTÁNA je vydáván pro zaměstnance, klienty a partnery Beskydského rehabilitačního centra v Čeladné. Cílem Fontány je přinášet informace všem, kteří se chtějí dozvědět více o tom, jak zde, na úpatí Ondřejníku, pomáháme těm, kteří potřebují upevnit zdraví. Je to jednoduché: díky zdejším mimořádně příznivým klimatickým podmínkám a vysoké úrovni rehabilitační péče je BRC vyhledávaným zdravotnickým zařízením s výbornou pověstí. Za neopakovatelnou a dnes velmi vzácnou atmosférou rodinných lázní k nám jezdí pacienti z celé republiky. Tímto zveme i vás. Všechna vydání Čeladenské fontány najdete také na NAŠE RODINNÉ STŘÍBRO INDIVIDUÁLNÍ FYZIOTERAPIE Co vše umí fyzioterapeuti BRC? Čtěte na straně 2. Beskydské rehabilitační centrum je odborný léčebný ústav (OLÚ), na tom se nic nezměnilo, ani nezmění. Od 1. dubna 2012 se pouze změnily podmínky, za jakých je možné o léčbu v BRC požádat: 1) žádost musí být vypsána ošetřujícím lékařem na speciálním formuláři Žádost o léčebně rehabilitační péči a tuto žádost musí následně 2) schválit revizní lékař příslušné zdravotní pojišťovny pacienta. Platnost schválené žádosti je 6 měsíců od data jejího vypsání. Název Lázně Čeladná používáme zejména z historických důvodů (rok založení je 1902), a to pro celý areál lesoparku s jednotlivými léčebnými domy, budovou Lázní, tělocvičnou BETA a s Apartmánovým domem Lara s wellness centrem. BARVY LETOŠNÍHO LÉTA Fotografii vpravo s názvem Barvy letošního léta nám poslala paní Anna Beránková z Radějova k tématu Humor léčí do prvního kola fotosoutěže LÁZEŇSKÁ STOPA 2012 pro návštěvníky, pacienty a zaměstnance BRC. V těchto dnech rozhoduje porota o vítězích tohoto kola, s jejich fotografiemi vás seznámíme v příštím čísle. Druhé kolo s tématy Příroda a Humor léčí potrvá až do konce roku Bližší Informace pro zájemce o účast v soutěži uvádíme na str / 2012, ročník IV. 1

2 PŘEDSTAVUJEME NOVÁ RUBRIKA Vážení čtenáři, od tohoto vydání Fontány rozšiřujeme obsah časopisu o novou rubriku PŘEDSTAVUJEME, ve které vás budeme postupně seznamovat s jednotlivými procedurami a s léčebnými postupy, které se v BRC používají. Věříme, že tyto informace zaujmou nejen naše pacienty, ale i zaměstnance. Všichni totiž nemůžeme znát všechno, každý z nás má jiné zaměření a specializaci. Takto se může kdokoliv a docela snadno seznámit s tím, co by ho zajímalo, a doplnit si třeba orientačně své znalosti ze zdravotnického oboru, který nás živí všechny. Nakonec, i my sami také občas býváme pacienty, a nejednou našeho rehabilitačního centra. Nejde nám tedy o nějaká odborná pojednání, ale o to, abychom srozumitelným způsobem a pokud možno jednoduše vysvětlili, O CO JDE. Budeme při tom samozřejmě spolupracovat s těmi zaměstnanci, kteří jsou v dané oblasti doma. A čím začneme? Přece tím, co umíme a děláme nejlépe. INDIVIDUÁLNÍ FYZIOTERAPIE Čas od času některý z pacientů pošle do redakce Fontány svoje poděkování, adresované přímo někomu z fyzioterapeutů. A nešetří při tom chválou, protože také po návratu domů z léčby cítí podstatnou úlevu od svých potíží. Tyto pozitivní reakce jsou ale jenom zlomkem, ne každý pacient si hned po návratu do svého domácího prostředí sedne a napíše. O to nám ani nejde. Podstatnější je, jak se cítí, a zda mu léčba pomohla. O tom, jak pacientům pomáhá léčebný pobyt v BRC, se přesvědčujeme denně, když je vidíme lépe se hýbat, chodit, odkládat postupně francouzské hole a také - víc se usmívat. Takovou zkušenost není třeba dále vysvětlovat. Jen je na místě říct, že právě tohle zjištění je pro každého, kdo s pacienty nějakým způsobem pracuje, tím největším důkazem, že jeho práce je užitečná a že má smysl. Jednou z činností, která pacientům nejvíce pomáhá, je individuální fyzioterapie. (Foto nahoře a vpravo: Svatava Syptáková při individuální fyzioterapii) NAŠE RODINNÉ STŘÍBRO Mgr. Anna Biolková, fyzioterapeutka BRC Individuální fyzioterapii pacientovi navrhuje, spolu se všemi dalšími procedurami, lékař BRC na základě vstupního vyšetření při nástupu. Na časování je pak z těchto procedur sestaven léčebný plán na celou předpokládanou délku pobytu (většinou tři týdny). Individuální fyzioterapii absolvuje přes 90% pacientů, což zhruba znamená, že z celkem 220 pacientů (za předpokladu plné obsazenosti lůžek v jednotlivých léčebných domech) je jich v individuální péči našich specialistů najednou téměř 200! V Beskydském rehabilitačním centru pracuje v jednotlivých léčebných domech a v budově Lázní celkem 24 fyzioterapeutů. Měli bychom ale spíše napsat fyzioterapeutek a ergoterapeutek, protože pokud jde o počet, převažují mezi nimi zdaleka ženy, je jich totiž 21. V pracovní náplni ale nemají pouze individuální fyzioterapii, se kterou vás seznámíme dnes, střídají se také například při instruktáži pacientů v posilovně, vedou různě zaměřená cvičení se skupinami pacientů v tělocvičně a v bazénu, ergoterapeutky vedou školu zad, cvičí aqua-aerobic a chodí na vycházky s nácvikem severské chůze. Jak pacient pozná z rozpisu procedur, že bude mít svou individuální fyzioterapeutku nebo fyzioterapeuta? Docela snadno - u některého času v rozpisu najde název Fyzioterapie a pod ním konkrétní jméno - většinou hned první nebo druhý 2

3 den léčebného pobytu. Tento pracovník jeho individuální terapii povede po celou dobu léčby. Před tím, než se fyzioterapeut setká poprvé s pacientem, dostane výsledky jeho vyšetření od lékaře, které mu slouží k základní orientaci. Směrodatná je hlavní diagnóza, výsledky specializovaných vyšetření (CT, MR, RTG), u pacientů po operaci také datum operace a povolená zátěž. U pacienta při prvním setkání pak provede kineziologický rozbor, jehož součástí je i zjištění pracovně sociální a předchozí pohybové anamnézy. Jinými slovy to znamená, že terapeut vyšetří (a změří) pohyblivost pacienta, zhodnotí funkčnost jeho pohybové soustavy, nervosvalového a kloubního systému a měkkých tkání. A také se ho zeptá na jeho rodinné a pracovní prostředí, provozované sporty či cvičení. Na základě těchto zjištění stanoví krátkodobý rehabilitační plán, který v průběhu léčby neustále upravuje, a to podle aktuálního zdravotního stavu. Před velkou vizitou má fyzioterapeut krátkou schůzku s ošetřujícím lékařem a s primářem (vedoucím lékařem BRC), na níž lékaře informuje, jak pacient subjektivně hodnotí průběh terapie a jaké je jeho objektivní hodnocení. Informuje lékaře o dosažených výsledcích, hodnotí aktivitu či pasivitu spolupráce pacienta, případně navrhuje zařazení dalších procedur do léčebného plánu, pokud je to vhodné nebo potřebné. Další fyzioterapie jsou cíleně zaměřeny na konkrétní zdravotní problémy pacienta. Tady je na místě zdůraznit, že žádný fyzioterapeut na pacienta nepohlíží jako na zdravotní problém, ale přistupuje k němu komplexně - bere ho jako somato-psychologický celek. Jednoduše - pacient je pro něj člověk z masa a kostí, ale taky osobností s určitými psychickými 3 vlastnostmi, zkušenostmi a s konkrétní minulostí. Jednou z podmínek takového přístupu je týmová práce, spolupráce mezi lékaři, fyzioterapeuty, případně s ergoterapeutkami, s psychologem. Ta se týká jak případných úprav předepsaných procedur, tak například konzultace u výsledků vyšetření magnetickou rezonancí, CT nebo RTG snímků. Díl práce každého z nich je nezastupitelný, ale teprve v součinnosti může každý z nich docílit maximálního účinku a pomoci pro pacienta. Tímto způsobem tedy pak probíhá fyzioterapie po celou dobu léčebného pobytu. Před odjezdem domů dostane pacient propouštěcí zprávu, kterou zpracovává ošetřující lékař. Fyzioterapeut provádí na závěr pobytu výstupní kineziologický rozbor, který opět obsahuje jak subjektivní hodnocení pacienta, tak objektivní výsledky naměřených hodnot a jejich porovnání. Součástí rozboru je také hodnocení míry aktivní spolupráce pacienta, návrh dlouhodobého rehabilitačního plánu, pohybových aktivit a cíleného cvičení, sportovních aktivit, případně doporučení ortopedických či kompenzačních pomůcek, které dává ergoterapeutka. Zcela zásadně ovlivňuje celkové výsledky léčby osobní a hlavně aktivní přístup pacienta. Tím není myšleno jen to, že pacient aktivně spolupracuje při fyzioterapii a v dalších cvičeních během léčebného pobytu, ale hlavně, že bude v doporučeném cvičení a v aktivitách pokračovat i doma a dlouhodobě! Chcete udělat svým terapeutům opravdu radost? Dejte si závazek, že budete v cestě nastoupené v BRC pokračovat doma. A toto předsevzetí dodržujte v praxi - CVIČTE! Přispějete tak k jejich jistotě, že práce, kterou vykonávají, má smysl. METODY A TECHNIKY používané fyzioterapeuty BRC: měkké techniky míčkování mobilizační techniky senzomotorická stimulace (cvičení na úsečích, posturomed) PNF (proprioceptivní neuromuskulární facilitace) S-E-T koncept (therapimaster, viz foto vlevo, fyzioterapeutka Jitka Slivková) cvičení v bazénu s použitím pomůcek (vodní nudle, rukavice) cvičení s overbalem, cvičení na velkých míčích, s therabandy škola zad SM systém (funkční stabilizace a mobilizace páteře) Vojtova metoda Brügger koncept cvičení dle Mojžíšové cvičení dle Čápové cvičení dle Feldenkraise McKenzie metoda kineziotaping V PŘÍŠTÍM ČÍSLE: JÓDO-BROMOVÁ KOUPEL DARKOVSKÉHO TYPU Nově v BRC! Koupel v jódo-bromové vodě se doporučuje jako preventivní a podpůrný prostředek, který příznivě ovlivňuje látkovou přeměnu, a to především působením na štítnou žlázu a žlázy s vnitřní sekrecí.

4 Slunce, hvězdy, Země, to vše jsou mandaly OBRÁZKY, KTERÉ TANČÍ Andrea Adamová Paní Marta Havranová absolvovala druhý léčebný pobyt v BRC letos v květnu, ale zdejší prostředí zná mnohem déle. V sedmdesátých letech totiž pracovala tři a půl roku ve zdejší nemocnici v kuchyni, kterou tehdy vedl jako šéfkuchař pan Kuřec. Od té doby jí například pojí společný zájem o makrobiotiku s paní Ivou Kaňákovou, dnešní vedoucí kuchyně. Dalších 33 let strávila ve školství, naposledy, před odchodem do předčasného důchodu, jako vyučující oboru kuchař-číšník. Zásadní změna životního tempa, ke které ji tehdy přiměly hlavně psychicky neúnosné pracovní podmínky, jí umožnila věnovat se jiným zájmům, ale hlavně sama sobě. Začala se zajímat o esoteriku. K té ji zpočátku přivedla dcera. Nic nemůže být pro rodiče horší, než když mu zemře dítě. Dceři utichlo srdce po těžké nemoci před jedenácti lety. Jako u mnoha jiných lidí, i v případě paní Marty platilo, že vše zlé může přispět k něčemu dobrému, i když často jinak, než bychom čekali. Trvalo dlouho, než se vyrovnala s touto ztrátou. Jezdila na semináře a kurzy, zabývající se psychikou a duchovnem, absolvovala u Míly Lukášové regresní terapii. Kamarád, který si všiml jejího estetického cítění, jí doporučil kurz automatické kresby. Když jí vedoucí kurzu poradil, aby začala kreslit mandaly, nevěděla ani, co to je*. Informace, které si našla, ji zaujaly. Nejen, že začala, * Mandala (původní význam v sanskrtu je kolo, oblouk) znamená kruh, nebo dokonce magický kruh, a ačkoli toto slovo pochází z východu, samotná mandala je symbolem jednoty, vyskytujícím se ve všech dobách, kulturách i náboženstvích. Kruh je symbolem nebe, transcedence, vnějších sil a nekonečna, kdežto čtverec představuje vnitřní síly, to, co je spojené s člověkem a zemí. V nejširším smyslu jsou mandaly diagramy, které ukazují, jak se chaos stává harmonickou formou. Nejstarší obrazce tohoto druhu se vyskytují už v paleolitu. Mandaly se dají najít také v půdorysu staveb ze starého Egypta, Babylónu a Jávy. Mandala se používá jako prostředek pro komunikaci s bohem, ale zejména v dnešní době je to také nástroj pro relaxaci a sebepoznání, a je využívána také v arteterapii. To umožnil zejména C. G. Jung, který ve druhé polovině minulého století slovo mandala i práci s ní přinesl do západní psychoterapie. Jung používal mandaly nejprve pro své vlastní léčení a později i pro práci se svými pacienty. Kombinoval mandalu, alchymistické symboly, ale také práci s archetypy (pratypy). V mandalách se potkává barva (ženská energie) a tvar (mužská energie). To vše dohromady utváří harmonický celek, nesoucí určitou energii, která během práce s obrazcem působí na duši malíře nebo pozorovatele. Pokud tvoříme, nebo sledujeme pravidelné obrazce, mysl se zklidňuje, vnitřní svět se uspořádává a dochází k léčení a k řadě dalších harmonizačních pochodů na všech úrovních. Zlepšuje se spolupráce levé a pravé mozkové hemisféry a sjednocují se naše mužské a ženské části. (http://cs.wikipedia.org/wiki/mandala) 4 ale pokračuje v tom dodnes - už sedm let. Teprve nedávno si založila vlastní webové stránky (www.hmarta.estranky.cz) a podívala se, jak mandaly kreslí jiní. Vymyslela si totiž v průběhu doby vlastní techniku - používá systém dvou vrstev a pastelky. Nejdřív tužkou vytvoří skicu a navrhne si rozložení, pak dokresluje pastelkami barvy. Pastelek i papíru vyzkoušela několik druhů, než našla tu pravou kombinaci. Po celou dobu používá automatickou, intuitivní kresbu, nemusí tedy člověka osobně znát, aby mu mohla mandalu nakreslit, stačí jméno a datum narození. Osobní, partnerské i léčebné mandaly kreslí hlavně pro radost, ale i na objednávku. Používá různé formáty, až po velikost jeden metr. Kresba na běžný formát kancelářského papíru trvá 5 až 6 hodin, v té největší mandale se skrývá až 25 hodin práce. Někdy navrhuje mandalu zevnitř ven, jindy od obvodu kruhu dovnitř, podle osobnosti. Na zadní stranu pokaždé napíše ještě individuální mantru - krátký výrok jako poselství, vztahující se k

5 osobě klienta. Na výsledek je pokaždé nejvíce zvědavá sama, právě proto, že ho předem nezná. A k čemu že taková mandala vlastně je? Především slouží k celkové harmonizaci osoby, které je určena. K tomu je třeba ji mít na viditelném místě, v klidu ji pozorovat a vnímat její působení. Vnímání mandaly se většinou v průběhu času mění. Záleží také na citlivosti a otevřenosti každého jednotlivce, na tom, jak dalece je ochoten se svou mandalou rozmlouvat. Je zajímavé, že v každou denní dobu také barvy mandaly působí jinak, při rozostření pohledu jsou obrazce dokonce trojrozměrné. Pro ty, které vyprávění o mandalách zaujalo, máme dobrou zprávu - s paní Martou (na stránce vlevo je vidět, že barvy jsou její radostí) jsme se domluvili na uspořádání výstavy v Galerii LARA letos o Vánocích. Mandala z její dílny bude také časem zdobit naši nově zrekonstruovanou tělocvičnu BETA, kde probíhají skupinová cvičení, škola zad a nově relaxační bubnování. A protože během svého léčebného pobytu nakreslila osobní mandalu také například Marušce Jenčkové, Lucii Lokajíčkové, Jirkovi Matýskovi a Evě Šigutové, můžete zkusit hádat, komu která patří, případně se podívat na originály na jejich pracovištích. VÝHODY SEVERSKÉ CHŮZE PLATÍ I PRO STŘEDNÍ EVROPU Bc. Romana Aujeská, ergoterapeutka BRC Kondiční NORDIC WALKING (severská chůze) je komplexní kondiční chůze se speciálními holemi, při které dochází k posilování a protahování svalů celého těla. Velkou výhodou severské chůze je přirozený pohyb, při kterém se aktivují svaly dolních končetin, zad a horních končetin, což vede ke správnému držení těla. Severskou chůzi mohou absolvovat pacienti všech věkových kategorií, kteří byli instruováni svým fyzioterapeutem a zvládají správný stereotyp chůze s holemi. Od jara 2012 organizujeme pro pacienty BRC kondiční vycházky severské chůze, které vede vždy ergoterapeutka. Vycházky se konají každé pondělí a středu od hodin, sraz pacientů je u rybníčku poblíž tělocvičny Beta. Pacientům, kteří nepřijdou s vlastními holemi, je půjčíme na místě zdarma. (Pokračování na str. 6) KONDIČNÍ NORDIC WALKING POMÁHÁ: uvolňovat krční, hrudní a bederní páteř zapojovat pažní svaly o 15 až 20 % více než při běžné chůzi zlepšovat pružnost svalů odlehčovat klouby zamezovat zlomeninám a úrazům zvyšovat tepovou frekvenci o 40 až 50 % než při běžné chůzi snižovat nadváhu optimalizovat krevní tlak snižovat riziko kardiovaskulárních onemocnění (o 50 % při 40 min. chůzi každý den, o 25 % při 30 min. chůzi 5x týdně) ulehčovat pohyb pacientům při artróze snižovat riziko osteoporózy zmírňovat stres a navozovat dobrou náladu 5

6 Jak kondiční vycházka severské chůze probíhá? Pár prvních minut se věnujeme teorii správné chůze a vysvětlení, jaké hole jsou k tomuto účelu nejvhodnější. Velice důležité je také správné nastavení holí, to si hned všichni pacienti vyzkoušejí v praxi. Následují posilovací a protahovací cvičení, a pak už můžeme opravdu vyrazit. Kondiční vycházka trvá asi hodinu až hodinu a půl, délku trasy vždy přizpůsobujeme možnostem pacientů, kteří se na vycházku přihlásili. Po návratu do areálu provedeme ještě společně pár protahovacích cvičení. Ke kondiční severské chůzi nemusíte mít žádné speciální vybavení, stačí si vzít prodyšné oblečení, pružnou sportovní obuv a případně pláštěnku. Nezapomeňte určitě na vodu k pití a také na dobrou náladu. DOPORUČENÍ: Chcete-li dosáhnout maximálních účinků kondiční severské chůze, věnujte náležitou pozornost dechu a tepu. Podle toho, jaký cíl svým tréninkem sledujete, je vhodné vypočítat si individuální tréninkovou tepovou frekvenci: 1) Pro zdravotní trénink se doporučuje tréninková frekvence 60 až 70 % maximální tepové frekvence. 2) Při tréninku pro redukci tělesné hmotnosti a při problémech s klouby se doporučuje začít s 50 % maximální tepové frekvence. 3) Optimální hodnota pro vytrvalostní trénink je 70 až 85 % maximální tepové frekvence. Svou individuální maximální tepovou frekvenci můžete přibližně stanovit podle běžně používaného přepočtu a svého věku. MUŽI: věk v letech, ŽENY věk v letech. Příklad výpočtu: maximální tepová frekvence muže ve věku 60 let je přibližně 160 (220-60), maximální tepová frekvence ženy ve věku 56 let je přibližně 170 (226-56). Individuální tréninkovou tepovou frekvenci pak následně vypočítáme podle vzorce Výpočet individuální tréninkové tepové frekvence: MUŽI: (220 - věk - klidový pulz) x % maximální tepové frekvence + klidový pulz ŽENY: (226 - věk - klidový pulz) x % maximální tepové frekvence + klidový pulz uvedeného v rámečku. Příklad výpočtu: pro ženu ve věku 56 let jsme nejprve stanovili (viz výše) maximální tepovou frekvenci 170. Měřením její klidové frekvence jsme třeba zjistili, že má tep 75/min. Pro zdravotní trénink je doporučená tréninková frekvence 60 až 70% maximální tepové frekvence. Výpočet: (170-75) x 0, = 132. Při optimálním zdravotním tréninku by tedy žena ve věku 56 let měla dosáhnout přibližně tepové frekvence 132 tepů (maximálně 140) za minutu. Jaké jsou správné hole? Vhodný materiál hole je z karbonu, grafitu, ze skelných vláken nebo kombinací těchto materiálů. Nevhodný materiál hole je z hliníku - při chůzi se objevují vibrace, které se přenášejí na klouby a mohou způsobit bolest. Vhodnější hole jsou pevné - opět z důvodu rizika vibrací a bolestí v kloubech. Více se využívají hole teleskopické - jsou skladnější při cestování. Rukojeť je vhodná korková. U pacientů s onemocněním karpálních tunelů se doporučuje širší rukojeť. Botička (chránič bodce hole) je správně otočená špičkou vzad. Jak správně nastavit délku holí? Délka holí se nastavuje dvěma způsoby: 1. Ve stoji, kdy loketní kloub je v ohybu 90 vzhledem k tělu, hůl směřuje ke střední části chodidla. 2. Ve stoji, kdy loketní kloub je v ohybu 90 vzhledem k tělu, hůl směřuje kolmo k zemi. Můžeme hůl ještě zkrátit o 5 cm. Co dodat na závěr? Sraz máme za každého počasí, pokud bude opravdu nepříznivé, skupinu dle dohody s terapeutkou rozpustíme. Pokud se skupiny nemůžete zúčastnit, oznamte to na časování. Prosím, berte na vědomí, že po celou dobu terapie nemůžete opustit terapeutku a musíte se vrátit s celou skupinou zpět do areálu BRC. Ale to určitě uděláte rádi. Těším se na všechny severské chodce. Ergoterapeutka Romča 6

7 JAK SE CO DĚLÁ - TERASA A GABIONY Po rekonstrukci interiérů budovy Lázní se pracovníci ostravské stavební firmy ARP GROUP se stejnou vervou vrhli na opravu tělocvičny BETA. Tentokrát nezůstalo jen u rekonstrukce vnitřních prostor, ale venku před tělocvičnou vyrostla úplně nová terasa. A protože šly stavebníkům práce doslova jako na drátku, podařilo se nám během několika dní zachytit skoro celý jejich postup. Od nynějška už tedy víme, jak se staví gabiony. A doufejme, že možnost zacvičit si za příznivého počasí venku potěší mnoho našich pacientů, zejména v nadcházejícím létě. 7

8 ZÁZRAČNÝ PRAMEN Petr Andrle 5. července 1891 se konala v tehdejších Velkých Kunčicích velice neobvyklá slavnost. Byla veřejně vysvěcena nová národní škola pod Stolovou. Ačkoli ten den trochu poprchávalo, dostavila se řada významných hostů, občanů a školních dětí. Vše začalo o deváté hodině ranní v místním kostele. Po skončených bohoslužbách se odebral slavnostní průvod k nově postavené školní budově. Tu vysvětil místní farář P. Josef Brázdil a při té příležitosti popřál jejím žákům radost z učení. Slavnostní projev pronesl c. k. okresní dozorce školství pan František Tutovič. Požádal přítomné občany, aby škole potřebnou přízeň věnovali a učitele tak v nesnadném jejich postavení podporovali. Slavnost byla ukončena zpěvem národní hymny a přítomné dítky byly obdarovány pečivem a obrázky, by tento den dlouho v paměti chovaly. Po skončení slavnosti obklopili někteří občané svého faráře P. Josefa Brázdila. Paní Anežka Janilová z Tiché, která nedávno věnovala kunčickému kostelu zlatem protkanou bursu, se pana faráře jménem všech ostatní zeptala, jestli je pravda to, co se povídá o zjevení Panny Marie nedaleko usedlosti Brázdových. Všichni věděli, o čem je řeč. Již od jara se v Čeladné i ve Velkých Kunčicích nemluvilo o ničem jiném, než že se zjevila Panna Marie v místě, kde vytryskl ze země léčebný pramen. Pan farář Brázdil o tom již slyšel také. Ujistil přítomné věřící, že právě v tento den vykoná návštěvu na místě samém, aby se přesvědčil, o co jde. A že se o tom zmíní v nejbližším kázání. Čímž vlastně potvrdil, že se asi tak stalo. Na tom místě pod Ondřejníkem, kde se dnes rozkládá park s komplexem budov Beskydského rehabilitačního centra v Čeladné, stávala v polovině 19. století původně zemědělská usedlost Lhotskovice, později nesla také název Wernerovice. V roce 1879 se dokonce stala majetkem rakouské pojišťovny, jejímiž klienty byli především úředníci a důstojníci generálního štábu rakouské armády (Společnost Erste Allgemeine Beamtenverein der Öster). Později koupil statek obchodník Parma z Frenštátu pod Radhoštěm a ten ho v roce 1889 prodal manželům Klaudii a Ferdinandu Brázdovým. Ti zde mimo jiné zřídili i restauraci Pod lipkami (Restauration unter Linden) a koloniál. A tehdy začíná náš příběh o zázračném prameni. Brázda si na podzim roku 1890 stěžoval na časté bolesti v oblasti žaludku. Jeho lékař však nic zvláštního nezjistil. Doporučil mu tedy upravit životosprávu. To řešil Brázda po svém. Slivovicí. Vysvětloval, že musí utopit červa. V počátcích to pomáhalo, ale bolesti přicházely stále častěji. V jednom vlahém jarním večeru roku 1891 vyšel Ferdinand Brázda na stráň nad statkem. Chodil sem často, zejména když měl bolesti a nechtěl, aby to jeho žena Klaudie viděla. Usedl do trávy, když tu náhle si všiml malého pramínku vody, který se tak nějak sám od sebe vynořil ze země. A najednou ji uviděl. Jakoby se vznášela nad pramínkem. Foto: nahoře - současná podoba Ferdinandova pramene s původní kamennou deskou z počátku 20. století. Vpravo, vlevo a nahoře na další straně - odpočívadlo u pramene v parku kryje stylová dřevěná stříška. 8

9 Panenka Marie. Poznal ji bezpečně, protože její obrázek měli v kuchyni nad dveřmi. Brázda vstal, chtěl udělat krok a obraz zmizel. Jen pramínek vody zesílil. Několik večerů chodil Brázda na ono místo, nabíral vodu z pramínku do dlaní a cítil, jak voda prostupuje celým jeho tělem, které bylo v tu chvíli zbaveno bolesti. Poté se svěřil ženě. Místo upravili tak, aby pramínek volně stékal trubkou do jamky, kterou zde vyhloubili. Když přišel kněz Josef Brázdil, všechno mu vyprávěli. Uvěřil. Stavitel Emil Christoph, který byl u Brázdů letním hostem, uvěřil také a nechal na místě postavit kapli. Páter Brázdil ji vysvětil. Ferdinand Brázda žil ještě dalších pět let. Po nemoci ani vidu, ani slechu. Když v roce 1896 zemřel, prodala vdova usedlost Anně a Wincenzi Dočkalovým z Ostravy. Museli ale slíbit, že budou o kapli a o pramen pečovat. Pověst o zázračném prameni se roznesla a velice často přicházeli poutníci, aby osvěžili svá těla i duše. Dočkalovi postavili v blízkosti hotel Skalku (dnešní léčebný dům Kněhyně) a budovu koupelí (dnešní Lázně). Když v roce 1902 zakoupil statek a hotel doktor Jan May, aby zde vybudoval opravdové lázně, nechal mimo jiné pramen upravit a pojmenoval ho pramenem Ferdinandovým. Na počest sedláka Ferdinanda Brázdy, který se zázračně vyléčil a s pokorou přijal tento dar. Kaple postavená v roce 1891 je od té doby zasvěcena Blahoslavené Panně Marii. V následujících letech, zejména pak v dobách válečných, se na událost tak trochu zapomnělo. Jen pramen léčivé vody zůstal. V loňském roce tomu bylo přesně 130 let od doby, kdy vytryskl ze země, aby sloužil lidem. A to je historie zázraku spojeného s tímto místem. Vlevo: kaple Blahoslavené Panny Marie (foto Stanislava Slováková) 9

10 VĚK NEROZHODUJE Na dětský den jsme zaměstnancům - rodičům - a jejich dětem nabídli možnost přijít si vyzkoušet, jak se hraje na africký bubínek djembe našim pacientům ve skupinkách relaxačního bubnování. Akcí pro děti je v ten den v našem okolí na výběr, snad proto nepřišlo zájemců více. Ale ti, co přišli, se bavili dobře, jak je vidět z fotografie. Kdybyste se chtěli připojit příští rok, zapište si datum 1. června A přijďte to zkusit, uvěříte. Není důležité slyšet bubnování, ale bubnovat. Na věku přitom nezáleží. (aa) RESTART - NASTARTUJTE ZNOVU! REHABILITAČNÍ POBYT Od jara 2012 jsme rozšířili nabídku pobytů v BRC pro samoplátce o zcela nový týdenní pobyt RESTART (viz obrázek vlevo), protože zájem o kratší pobyty s léčebným programem se stále zvyšuje. Pobyt RESTART může být ale také kratší, cenově dostupnou a srovnatelnou alternativou léčebného pobytu pro ty pacienty, jimž žádost o plně hrazenou léčebně rehabilitační péči neschválí v novém systému revizní lékař. Pobyt Restart obsahuje z našich služeb to nejlepší: v ceně týdenního pobytu jsou již zahrnuty tři individuální fyzioterapie, v jejichž průběhu fyzioterapeut klienta nejprve podrobně vyšetří a dále se bude soustřeďovat na jeho případné specifické zdravotní problémy a pomoc při jejich řešení. Půjde tedy o obdobný přístup, jaký jsme dosud uplatňovali u pacientů, jejichž léčbu hradily zdravotní pojišťovny. Dále je v ceně pobytu s třemi procedurami denně ubytování v apartmánu 1+kk v Apartmánovém domě Lara, polopenze a volný vstup do wellness centra. Při ubytování dvou osob v apartmánu vyjde týdenní pobyt na Kč / osobu (po slevě Kč), jeden klient v apartmánu zaplatí za týden Kč. KTERÝ VONÍ NEJLÉPE? Nový teplý zábal s parafinovými pláty s léčivými přísadami si můžete vyzkoušet v našich Lázních wellness. 10

11 11 Nemusíte zrovna cestovat do kosmu! Nedávno se v odborném tisku objevila zpráva začínající slovy: za mlhou z gama záření se v centru naší galaxie skrývají dvě gigantické bubliny. Mohou být pozůstatkem po explozi obří černé díry. My lidé, kteří toho moc o současných astronomických výzkumech nevíme (kdo by si měl ty všechny mlhoviny a jiné objekty také pamatovat), si mnohé z nejnovějších zpráv o výzkumu vesmíru neumíme ani představit. Avšak výše uvedenou zprávu si k něčemu přirovnat můžeme. Stačí se ponořit do bublinové vířivky v našich Lázních. Je úžasná a plná velikých bublin. Ty působí na naše tělo, ale i na naši mysl tak, že nám po několika minutách začne být jasné, jak se cítí naše nejbližší hvězdná galaxie Mléčná dráha, když je omílána oněmi gigantickými bublinami (na snímku vpravo). Mléčná dráha se cítí přibližně asi tak beztížně, jako naše těla ve zmíněné vířivce. Tedy co z toho plyne? Nemusíte do kosmu. Stačí si dát vířivou perličkovou koupel v našich Lázních. (le) Z DOPISŮ VEDENÍ PODNIKU Odjíždím z Vašeho BRC velmi spokojena na těle i na duši Vážený pane řediteli! Dovolte mně, abych touto cestou pochválila a hlavně poděkovala za starostlivost a péči Vašim zaměstnancům LD GOLF. Zejména bych ráda poděkovala paní doktorce Jurové, sestřičkám, fyzioterapeutům a ostatnímu personálu, kteří se o mně starali a pomáhali mně likvidovat následky zranění, která jsem si způsobila na obličeji pádem na silnici. Odjíždím z Vašeho BRC velmi spokojena na těle i na duši. Přeji Vám, aby Vaši zaměstnanci pokračovali ve vzorné péči o pacienty tak jako dosud, aby se k Vám všichni rádi vraceli. Ještě jednou díky a brzy nashledanou Vaše pacientka Irena Fialová Vládne tady pořádek a řád, ale také velmi příjemní lidé Vážený pane řediteli, velké poděkování především Vám - podařilo se dostat BRC Čeladná na vysokou léčebnou úroveň - vládne tady pořádek a řád, ale také velmi příjemní lidé, a to jak z vedení, tak z řad personálu. Proto na prvním místě - vážený pan ředitel MUDr. Milan Bajgar. Vysoce hodnotím zkušený, vnímavý a usměvavý přístup mého lékaře MUDr. Vladimíra Lokajíčka. Dále všechny z apartmánového domu Lara a především pak paní Irenu Vernerovou. Dále pak všechny ostatní, například ty, které znám z každodenního styku, paní Boženu Chýlkovou, paní Irenu Grygarovou, a také jednu z těch, které pečovaly, aby v Laře bylo čisťoučko a miloučko - tedy paní Kateřinu Kašparovou a také paní Ivetu Matwikowovou. Ještě jednou poděkování hlavně Vám, pane řediteli, který, přestože máte velké zásluhy za zvelebování BRC, máte také vliv na velmi příjemné prostředí s milým a usměvavým celým personálem, což velmi pomáhá během celé léčby všem pacientům. Ing. Vladimír Kapica,

12 CELOU HODINU JSEM SI NEVZPOMNĚLA NA NIC... svěřila se nám s nadšením paní Marie Mentlíková poté, co si spolu se synem Tomášem (vlevo) a s dalšími pacienty zahrála na africký bubínek djembe ve skupince relaxačního bubnování. Skutečně, soustředění se na zvládnutí hry jednoduchých rytmů a zároveň snaha sladit se přitom s dalšími účastníky skupinky, už vám do hlavy žádnou další myšlenku nepustí. A právě proto působí bubnování tak relaxačně - na hodinu vás totiž zavede do úplně jiného světa, kde se navíc vaše radost ze zvládnutí něčeho nového násobí s radostí těch druhých. Tato a další podobné spontánní reakce účastníků skupinek jsou potvrzením, že i tak jednoduché prvky muzikoterapie opravdu fungují. Můžete si to nakonec sami ověřit: skupinky bubnování se konají každé úterý od čtyř hodin odpoledne v tělocvičně Beta. ASPOŇ TROCHU MRAZU Z POLARIA si vyzkoušeli zvídaví studenti (vpravo) oboru sportovní a rekondiční masér Střední odborné školy podnikání v Ostravě. Před koncem školního roku absolvovali v BRC exkurzi, v jejímž průběhu se seznámili s našimi službami a prohlédli si některá pracoviště. A protože Polarium je až pro klienty nad 18 let, vyzkoušeli si chlad aspoň zčásti - při zemi, při čekání na staršího spolužáka. PŘEDSTAVUJEME NOVOU KNIHU Andrew Alois Urbiš: TERAPIE TMOU Vila Mátma v horní části lázeňského parku, poblíž léčebného domu Ondřejka, je od roku 2010 prvním profesionálním pracovištěm pro terapii tmou v České republice. Autor knihy Terapie tmou je jejím odborným garantem a mimo jiné vedoucím pracoviště celostní medicíny BRC. V čem spočívá terapie tmou, odkud pochází, jak probíhá, proč má tak blahodárné účinky na psychiku i fyzický stav člověka a jaké je například vybavení vily Mátma? To vše se dočtete v prvních kapitolách. Pro čtenáře je bezesporu nejpřitažlivější druhá část knihy, která zachycuje zkušenosti z průběhu terapie, vyprávění o osobních prožitcích ve tmě a popisy dalších účinků po jejím ukončení. Nejprve od autora, který absolvoval ve tmě několik různě dlouhých pobytů, z nichž nejdelší trval 50 dnů. Následují vyjádření mužů a žen, kteří ve tmě strávili nejčastěji 7 dnů. Za dva roky jich bylo celkem 98. Proč zájemců o tuto unikátní metodu sebepoznání stále přibývá? Nejen tuto odpověď určitě najdete v knize, která je v prodeji v recepci Apartmánového domu Lara. (aa) DRUHÉ KOLO FOTOSOUTĚŽE LÁZEŇSKÁ STOPA POTRVÁ AŽ DO TÉMATA: 1) PŘÍRODA; 2) HUMOR LÉČÍ Druhý ročník soutěže je vyhlášen pro amatérské fotografy, klienty a zaměstnance BRC. Příspěvky do soutěže můžete zasílat na adresu nebo Lze je doručit také osobně - na paměťové kartě, USB, nebo CD na ředitelství BRC 12 ve vile Běla, do kanceláře oddělení rozvoje a marketingu. Další informace na tel ; Pro vítěze máme i letos připravené zajímavé ceny. Nejzajímavější fotografie z prvního ročníku zdobí nyní ve velkých formátech například interiéry několika léčebných domů a budovy Lázní. Čeladenská FONTÁNA. Nepravidelný zpravodaj Beskydského rehabilitačního centra v Čeladné. Redakce: Mgr. Andrea Adamová. Redakční rada: Dobroslava Havránková, Alena Jančurová, Věra Machálková. Adresa redakce: Beskydské rehabilitační centrum, s.r.o., Čeladná 42. Grafická úprava: A. Adamová. Tisk ME a René Daubner - APRO Bruntál. Distribuce dle rozdělovníku, v PDF ke stažení na adrese Zájemcům zašleme každé vydání na . Toto číslo vyšlo v červnu 2012 v nákladu 600 výtisků.

AŢ NA VRCHOL LYSÉ HORY

AŢ NA VRCHOL LYSÉ HORY Zpravodaj BESKYDSKÉHO REHABILITAČNÍHO CENTRA ROZŠÍŘENÉ PRÁZDNINOVÉ VYDÁNÍ Časopis ČELADENSKÁ FONTÁNA je vydáván pro zaměstnance, klienty a partnery Beskydského rehabilitačního centra v Čeladné. Cílem Fontány

Více

Zpravodaj BESKYDSKÉHO REHABILITAČNÍHO CENTRA 4 / 2010, ročník II.

Zpravodaj BESKYDSKÉHO REHABILITAČNÍHO CENTRA 4 / 2010, ročník II. Zpravodaj BESKYDSKÉHO REHABILITAČNÍHO CENTRA 4 / 2010, ročník II. Mám obrovské štěstí v životě Marie Jasioková Jdu po cestě, přidá se ke mně nějaký člověk, ujdu s ním kousek, něčemu se naučím a pak zase

Více

DVĚ LEDNOVÉ OTÁZKY. Beskydské rehabilitační centrum navazuje na tradici lázní Skalka

DVĚ LEDNOVÉ OTÁZKY. Beskydské rehabilitační centrum navazuje na tradici lázní Skalka Zpravodaj BESKYDSKÉHO REHABILITAČNÍHO CENTRA 1 / 2011, ročník III. Časopis ČELADENSKÁ FONTÁNA je vydáván pro zaměstnance, klienty a partnery Beskydského rehabilitačního centra v Čeladné. Cílem Fontány

Více

Zpravodaj BESKYDSKÉHO REHABILITAČNÍHO CENTRA

Zpravodaj BESKYDSKÉHO REHABILITAČNÍHO CENTRA Zpravodaj BESKYDSKÉHO REHABILITAČNÍHO CENTRA 1 / 2014, ročník VI. Časopis ČELADENSKÁ FONTÁNA je vydáván pro zaměstnance, klienty a partnery Beskydského rehabilitačního centra v Čeladné. Cílem Fontány je

Více

ČERVENEC 2014. Běh pro Paraple 2014 Asistence jako cesta k nezávislosti Výcvik dobrovolníků Ohlasy na kurzy

ČERVENEC 2014. Běh pro Paraple 2014 Asistence jako cesta k nezávislosti Výcvik dobrovolníků Ohlasy na kurzy ČERVENEC 2014 Běh pro Paraple 2014 Asistence jako cesta k nezávislosti Výcvik dobrovolníků Ohlasy na kurzy Č A S O P I S P R O K L I E N T Y A P Ř Á T E L E C E N T R A P A R A P L E Inzerce nebojím se

Více

Golfová ponížení Marka Ebena

Golfová ponížení Marka Ebena www.muzes.cz Koupí tohoto časopisu podpoříte Časopis pro ty, kteří se nevzdávají 6/2014 Jednotlivý výtisk 30 Kč / Předplatitelé 20 Kč Golfová ponížení Marka Ebena strana 22 EDITORIAL O plátcích daní Vychovám

Více

Otmar Oliva. Pacientů s nádorovým onemocněním krve je víc, ale výsledky léčby jsou dnes optimističtější. Časopis Fakultní nemocnice Olomouc

Otmar Oliva. Pacientů s nádorovým onemocněním krve je víc, ale výsledky léčby jsou dnes optimističtější. Časopis Fakultní nemocnice Olomouc Podzim 2014 Časopis Fakultní nemocnice Olomouc NemMAGAZÍN Pacientů s nádorovým onemocněním krve je víc, ale výsledky léčby jsou dnes optimističtější Otmar Oliva o sochařské tvorbě, pádu ze žebříku a vztahu

Více

PARK NSON. Časopis Společnosti Parkinson, o. s. www.spolecnost-parkinson.cz

PARK NSON. Časopis Společnosti Parkinson, o. s. www.spolecnost-parkinson.cz 40 2013 PARK NSON Časopis Společnosti Parkinson, o. s. www.spolecnost-parkinson.cz Časopis PARKINSON slaví své 40. vydání Čtyřicet čísel časopisu PARKINSON, to je obdivuhodná řada hodin a hodin věnovaných

Více

U NÁS V ČAKOVICÍCH. Dobrovolní hasiči z Miškovic pořádájí nábor a lákají nováčky, str. 6 a 7 ZPRAVODAJ PRO OBČANY ČAKOVIC, MIŠKOVIC A TŘEBORADIC

U NÁS V ČAKOVICÍCH. Dobrovolní hasiči z Miškovic pořádájí nábor a lákají nováčky, str. 6 a 7 ZPRAVODAJ PRO OBČANY ČAKOVIC, MIŠKOVIC A TŘEBORADIC U NÁS V ČAKOVICÍCH ZPRAVODAJ PRO OBČANY ČAKOVIC, MIŠKOVIC A TŘEBORADIC únor 2015 Dobrovolní hasiči z Miškovic pořádájí nábor a lákají nováčky, str. 6 a 7 strana 4 MČ Praha Čakovice bude z dotací rekonstruovat

Více

BŘEZEN 2012. Nenechte si ujít Běh pro Paraple Stolní tenis vozíčkářů Pozvání do Českého Švýcarska Ohlédnutí za lyžařskými kurzy

BŘEZEN 2012. Nenechte si ujít Běh pro Paraple Stolní tenis vozíčkářů Pozvání do Českého Švýcarska Ohlédnutí za lyžařskými kurzy BŘEZEN 2012 Nenechte si ujít Běh pro Paraple Stolní tenis vozíčkářů Pozvání do Českého Švýcarska Ohlédnutí za lyžařskými kurzy Č A S O P I S P R O K L I E N T Y A P Ř Á T E L E C E N T R A P A R A P L

Více

Kolečko pravidelně pomáhá dětem s úrazy. Hokejový tým našich zdravotníků letos znovu uspěl. Rakovina prsu je pro ženy citlivé téma

Kolečko pravidelně pomáhá dětem s úrazy. Hokejový tým našich zdravotníků letos znovu uspěl. Rakovina prsu je pro ženy citlivé téma 1 / 2012 / ročník VII Časopis Fakultní nemocnice Plzeň Hokejový tým našich zdravotníků letos znovu uspěl čtěte na straně 2 Rakovina prsu je pro ženy citlivé téma čtěte na straně 4 a 5 Duchovní služba našim

Více

Asociace od podzimu nabízí zdravotně postiženým lidem volnočasové aktivity

Asociace od podzimu nabízí zdravotně postiženým lidem volnočasové aktivity Vybíráme z obsahu TICHÉ VZDĚLÁVÁNÍ seznamuje neslyšící osoby s počítači a jejich využitím... str. 2 Užitečný a také poutavý časopis (nejen) pro lidi se selháním ledvin... str. 3 Vlaštovky přinášejí změnu

Více

Motto: ŽIVOT JE POHYB. Slyšíte Petru Janů?... j ó ó, t o j e m l á d e ž!!!... j ó ó, t o j e m l á d e ž!!! 26 / 08

Motto: ŽIVOT JE POHYB. Slyšíte Petru Janů?... j ó ó, t o j e m l á d e ž!!!... j ó ó, t o j e m l á d e ž!!! 26 / 08 Motto: ŽIVOT JE POHYB Slyšíte Petru Janů?... j ó ó, t o j e m l á d e ž!!!... j ó ó, t o j e m l á d e ž!!! 26 / 08 Horní Bečva, Štikov, Baťův kanál Pohybem ke slunci života. Štikovská rokle Hotel DUO

Více

Dobrovolníci mění svět

Dobrovolníci mění svět Dobrovolníci mění svět sborník příkladů dobré praxe Vážené čtenářky, vážení čtenáři, právě otevíráte publikaci, která vznikla v rámci Evropského roku dobrovolnictví vyhlášeného Evropskou komisí pro rok

Více

KRAJEM svatého ANTONÍNKA

KRAJEM svatého ANTONÍNKA KRAJEM svatého ANTONÍNKA ČASOPIS OSTROŽSKA A HORŇÁCKA Cena 20 Kč KVĚTEN - ČERVEN 2010 VELKÁ NAD VELIČKOU UHERSKÝ OSTROH BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM HLUK BLATNIČKA BORŠICE U BLATNICE OSTROŽSKÁ LHOTA

Více

REVMATIK. REVMA LIGA v âr. INFORMAâNÍ BULLETIN

REVMATIK. REVMA LIGA v âr. INFORMAâNÍ BULLETIN REVMATIK REVMA LIGA v âr INFORMAâNÍ BULLETIN obãasník ãíslo 54 kvûten 2012 Děkujeme za sponzorování bulletinu REVMATIK firmě UCB s. r. o. Thámova 11-13 186 00 Praha 8 Česká republika www.ucb.cz ADRESY

Více

obsah kamínky 1+2/2006 editorial rozhovor s Markem Ebenem Na růžích ustláno

obsah kamínky 1+2/2006 editorial rozhovor s Markem Ebenem Na růžích ustláno obsah 2 4 5 10 11-13 14 15 16 17 18 19 20 24 25 26 27 28 rozhovor s Markem Ebenem Na růžích ustláno téma závažná nemoc v rodině žijeme a jsme spolu šance pro postižené a jejich rodiny neklidné stránky

Více

Bechtěrevova. Moderní podiatrie. Ostruha. Sárou Saudkovou. choroba. 8. Relaxační víkend v Náchodě. Interview s fotografkou. patní kosti 2/2010

Bechtěrevova. Moderní podiatrie. Ostruha. Sárou Saudkovou. choroba. 8. Relaxační víkend v Náchodě. Interview s fotografkou. patní kosti 2/2010 2/2010 Bechtěrevova choroba Interview s fotografkou Sárou Saudkovou 8. Relaxační víkend v Náchodě a mnoho dalšího... Moderní podiatrie Ostruha patní kosti CENA: 69 Kč PRO ČLENY ČPS ZDARMA www.podiatrie.cz

Více

XXIII. ROÈNÍK. Vzpomínka na Janu Hrdou Jak se žije Američanovi na vozíku v ČR? Divadlo BARKA slaví 20 let. www.vozickar.com

XXIII. ROÈNÍK. Vzpomínka na Janu Hrdou Jak se žije Američanovi na vozíku v ČR? Divadlo BARKA slaví 20 let. www.vozickar.com 4 2014 XXIII. ROÈNÍK Vzpomínka na Janu Hrdou Jak se žije Američanovi na vozíku v ČR? Divadlo BARKA slaví 20 let www.vozickar.com tel.: 582 360 558, fax: 582 301 244 zdarma 800 304 304 STROPNÍ ZVEDACÍ A

Více

CHARITNÍ NOVINY TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2014 ZDARMA. Vydává Oblastní charita Pardubice 3. ročník 2014/2015. Vážení přátelé,

CHARITNÍ NOVINY TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2014 ZDARMA. Vydává Oblastní charita Pardubice 3. ročník 2014/2015. Vážení přátelé, CHARITNÍ NOVINY Vydává Oblastní charita Pardubice 3. ročník 2014/2015 Vážení přátelé, těší mě, že pokračujeme v tradici a vydáváme třetí číslo našich Charitních novin. Na prvním místě chci jménem všech

Více

22/07. Všem stavitelům chrámů: Život prý je úkol, a tak stavíme chrámy... Někdo jen ten svůj druhý zase pro všechny...

22/07. Všem stavitelům chrámů: Život prý je úkol, a tak stavíme chrámy... Někdo jen ten svůj druhý zase pro všechny... Všem stavitelům chrámů: Život prý je úkol, a tak stavíme chrámy... Někdo jen ten svůj druhý zase pro všechny... zvolen nový výbor Společnosti Parkinson ze života klubů Autor plastiky u nemocnice v Havlíčkově

Více

Hipo. rehabilitace. jaro 2014. Zahraniční kurzy hipoterapie Parawestern nová soutěž, nová motivace. Když potřebuje rehabilitovat kůň Rok s Terinkou

Hipo. rehabilitace. jaro 2014. Zahraniční kurzy hipoterapie Parawestern nová soutěž, nová motivace. Když potřebuje rehabilitovat kůň Rok s Terinkou Hipo jaro 2014 rehabilitace Oficiální internetová publikace České hiporehabilitační společnosti Zahraniční kurzy hipoterapie Parawestern nová soutěž, nová motivace Když potřebuje rehabilitovat kůň Rok

Více

12. Světový den Parkinsonovy nemoci 11. 4. 2009

12. Světový den Parkinsonovy nemoci 11. 4. 2009 : êz : êw IDEÁLNÍ PACIENT očima odborníků 27 / 09 vnímána pacienty versus... na slepé koleji 33 PRO PARKINSONOVU NEMOC 12. Světový den Parkinsonovy nemoci 11. 4. 2009 q Konference a 11. výročí založení

Více

Podvojné účetnictví Dotace již jen v podvojném účetnictví.

Podvojné účetnictví Dotace již jen v podvojném účetnictví. ZPRAVODAJ ÚNOR 2011 a k t u a l i t y PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Podvojné účetnictví Dotace již jen v podvojném účetnictví. Je to již 10 měsíců, co vláda České republiky schválila nové Zásady vlády pro poskytování

Více

Lucie Benešová BONUSY. žena mnoha tváří VĚRNOST ZP 211. Recept na pohodu: JÓGA. Člověk musí věřit. těšte se na odměnu VÁCLAV NECKÁŘ PRO VÁS!

Lucie Benešová BONUSY. žena mnoha tváří VĚRNOST ZP 211. Recept na pohodu: JÓGA. Člověk musí věřit. těšte se na odměnu VÁCLAV NECKÁŘ PRO VÁS! Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR 2015 Lucie Benešová žena mnoha tváří VÁCLAV NECKÁŘ Člověk musí věřit Recept na pohodu: JÓGA VĚRNOST ZP 211 těšte se na odměnu BONUSY PRO VÁS! Podpora zdraví,

Více

Milí čtenáři, Irena Rektorová Redaktorka 1. neurologická klinika LF MU, FN u sv. Anny Pekařská 53, 656 91, Brno e-mail: irena.rektorova@fnusa.

Milí čtenáři, Irena Rektorová Redaktorka 1. neurologická klinika LF MU, FN u sv. Anny Pekařská 53, 656 91, Brno e-mail: irena.rektorova@fnusa. Milí čtenáři, v novém čísle našeho časopisu se dočtete nejen o projevech, diagnostice a léčbě některých příznaků, které se často objevují nebo mohou vyskytovat u lidí s Parkinsonovou nemocí (poruchy chůze,

Více

Petra NovákovÁ Věděla jsem naprosto přesně co chci dál. Dál stát ve stopě. Světová úroveň Oční laserové centrum MPC v Ostrově.

Petra NovákovÁ Věděla jsem naprosto přesně co chci dál. Dál stát ve stopě. Světová úroveň Oční laserové centrum MPC v Ostrově. ZIMA 2014 revue Časopis skupiny NEMOS GROUP NEJSOU KOSTI JAKO KOSTI 20 let soudního lékařství v Sokolově Světová úroveň Oční laserové centrum MPC v Ostrově Běžkyně na lyžích Petra NovákovÁ Věděla jsem

Více

časopis lorm z.s. ZIMa VERŠE SLOVO ŠÉFREDAKTORA ZPRÁVY Z LORMU

časopis lorm z.s. ZIMa VERŠE SLOVO ŠÉFREDAKTORA ZPRÁVY Z LORMU 81 2014 časopis lorm z.s. ZIMa VERŠE SLOVO ŠÉFREDAKTORA ZPRÁVY Z LORMU Nad dopisy čtenářů Místo mého srdce příběh PRÁVNÍ PORADNA ZDRAVÍ haf INFORMACE HLUCHOSLEPé OSOBNOSTI ZE SVĚTA SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Více

Slovo úvodem 2015/1. Úvod a aktivity APR. Autor: Miroslav Veselý

Slovo úvodem 2015/1. Úvod a aktivity APR. Autor: Miroslav Veselý Slovo úvodem Úvod a aktivity APR Autor: Miroslav Veselý Vážení čtenáři, dostává se vám do rukou první číslo Zpravodaje APR v roce 2015. Věřím, že se i v letošním roce podaří zajistit jeho vydávání tak,

Více

Co dokáže překonat láska

Co dokáže překonat láska www.muzes.cz Č a s o p i s p r o t y, k t e ř í s e n e v z d á v a j í 6 / 2 0 1 2 Koupí tohoto časopisu podpoříte Konto Bariéry J e d n o t l i v ý v ý t i s k 3 0 K č / P ř e d p l a t i t e l é 2 0

Více