BESKYDSKÉHO REHABILITAČNÍHO CENTRA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BESKYDSKÉHO REHABILITAČNÍHO CENTRA"

Transkript

1 Zpravodaj BESKYDSKÉHO REHABILITAČNÍHO CENTRA ROZŠÍŘENÉ PRÁZDNINOVÉ VYDÁNÍ Časopis ČELADENSKÁ FONTÁNA je vydáván pro zaměstnance, klienty a partnery Beskydského rehabilitačního centra v Čeladné. Cílem Fontány je přinášet informace všem, kteří se chtějí dozvědět více o tom, jak zde, na úpatí Ondřejníku, pomáháme těm, kteří potřebují upevnit zdraví. Je to jednoduché: díky zdejším mimořádně příznivým klimatickým podmínkám a vysoké úrovni rehabilitační péče je BRC vyhledávaným zdravotnickým zařízením s výbornou pověstí. Za neopakovatelnou a dnes velmi vzácnou atmosférou rodinných lázní k nám jezdí pacienti z celé republiky. Tímto zveme i vás. Všechna vydání Čeladenské fontány najdete také na NAŠE RODINNÉ STŘÍBRO INDIVIDUÁLNÍ FYZIOTERAPIE Co vše umí fyzioterapeuti BRC? Čtěte na straně 2. Beskydské rehabilitační centrum je odborný léčebný ústav (OLÚ), na tom se nic nezměnilo, ani nezmění. Od 1. dubna 2012 se pouze změnily podmínky, za jakých je možné o léčbu v BRC požádat: 1) žádost musí být vypsána ošetřujícím lékařem na speciálním formuláři Žádost o léčebně rehabilitační péči a tuto žádost musí následně 2) schválit revizní lékař příslušné zdravotní pojišťovny pacienta. Platnost schválené žádosti je 6 měsíců od data jejího vypsání. Název Lázně Čeladná používáme zejména z historických důvodů (rok založení je 1902), a to pro celý areál lesoparku s jednotlivými léčebnými domy, budovou Lázní, tělocvičnou BETA a s Apartmánovým domem Lara s wellness centrem. BARVY LETOŠNÍHO LÉTA Fotografii vpravo s názvem Barvy letošního léta nám poslala paní Anna Beránková z Radějova k tématu Humor léčí do prvního kola fotosoutěže LÁZEŇSKÁ STOPA 2012 pro návštěvníky, pacienty a zaměstnance BRC. V těchto dnech rozhoduje porota o vítězích tohoto kola, s jejich fotografiemi vás seznámíme v příštím čísle. Druhé kolo s tématy Příroda a Humor léčí potrvá až do konce roku Bližší Informace pro zájemce o účast v soutěži uvádíme na str / 2012, ročník IV. 1

2 PŘEDSTAVUJEME NOVÁ RUBRIKA Vážení čtenáři, od tohoto vydání Fontány rozšiřujeme obsah časopisu o novou rubriku PŘEDSTAVUJEME, ve které vás budeme postupně seznamovat s jednotlivými procedurami a s léčebnými postupy, které se v BRC používají. Věříme, že tyto informace zaujmou nejen naše pacienty, ale i zaměstnance. Všichni totiž nemůžeme znát všechno, každý z nás má jiné zaměření a specializaci. Takto se může kdokoliv a docela snadno seznámit s tím, co by ho zajímalo, a doplnit si třeba orientačně své znalosti ze zdravotnického oboru, který nás živí všechny. Nakonec, i my sami také občas býváme pacienty, a nejednou našeho rehabilitačního centra. Nejde nám tedy o nějaká odborná pojednání, ale o to, abychom srozumitelným způsobem a pokud možno jednoduše vysvětlili, O CO JDE. Budeme při tom samozřejmě spolupracovat s těmi zaměstnanci, kteří jsou v dané oblasti doma. A čím začneme? Přece tím, co umíme a děláme nejlépe. INDIVIDUÁLNÍ FYZIOTERAPIE Čas od času některý z pacientů pošle do redakce Fontány svoje poděkování, adresované přímo někomu z fyzioterapeutů. A nešetří při tom chválou, protože také po návratu domů z léčby cítí podstatnou úlevu od svých potíží. Tyto pozitivní reakce jsou ale jenom zlomkem, ne každý pacient si hned po návratu do svého domácího prostředí sedne a napíše. O to nám ani nejde. Podstatnější je, jak se cítí, a zda mu léčba pomohla. O tom, jak pacientům pomáhá léčebný pobyt v BRC, se přesvědčujeme denně, když je vidíme lépe se hýbat, chodit, odkládat postupně francouzské hole a také - víc se usmívat. Takovou zkušenost není třeba dále vysvětlovat. Jen je na místě říct, že právě tohle zjištění je pro každého, kdo s pacienty nějakým způsobem pracuje, tím největším důkazem, že jeho práce je užitečná a že má smysl. Jednou z činností, která pacientům nejvíce pomáhá, je individuální fyzioterapie. (Foto nahoře a vpravo: Svatava Syptáková při individuální fyzioterapii) NAŠE RODINNÉ STŘÍBRO Mgr. Anna Biolková, fyzioterapeutka BRC Individuální fyzioterapii pacientovi navrhuje, spolu se všemi dalšími procedurami, lékař BRC na základě vstupního vyšetření při nástupu. Na časování je pak z těchto procedur sestaven léčebný plán na celou předpokládanou délku pobytu (většinou tři týdny). Individuální fyzioterapii absolvuje přes 90% pacientů, což zhruba znamená, že z celkem 220 pacientů (za předpokladu plné obsazenosti lůžek v jednotlivých léčebných domech) je jich v individuální péči našich specialistů najednou téměř 200! V Beskydském rehabilitačním centru pracuje v jednotlivých léčebných domech a v budově Lázní celkem 24 fyzioterapeutů. Měli bychom ale spíše napsat fyzioterapeutek a ergoterapeutek, protože pokud jde o počet, převažují mezi nimi zdaleka ženy, je jich totiž 21. V pracovní náplni ale nemají pouze individuální fyzioterapii, se kterou vás seznámíme dnes, střídají se také například při instruktáži pacientů v posilovně, vedou různě zaměřená cvičení se skupinami pacientů v tělocvičně a v bazénu, ergoterapeutky vedou školu zad, cvičí aqua-aerobic a chodí na vycházky s nácvikem severské chůze. Jak pacient pozná z rozpisu procedur, že bude mít svou individuální fyzioterapeutku nebo fyzioterapeuta? Docela snadno - u některého času v rozpisu najde název Fyzioterapie a pod ním konkrétní jméno - většinou hned první nebo druhý 2

3 den léčebného pobytu. Tento pracovník jeho individuální terapii povede po celou dobu léčby. Před tím, než se fyzioterapeut setká poprvé s pacientem, dostane výsledky jeho vyšetření od lékaře, které mu slouží k základní orientaci. Směrodatná je hlavní diagnóza, výsledky specializovaných vyšetření (CT, MR, RTG), u pacientů po operaci také datum operace a povolená zátěž. U pacienta při prvním setkání pak provede kineziologický rozbor, jehož součástí je i zjištění pracovně sociální a předchozí pohybové anamnézy. Jinými slovy to znamená, že terapeut vyšetří (a změří) pohyblivost pacienta, zhodnotí funkčnost jeho pohybové soustavy, nervosvalového a kloubního systému a měkkých tkání. A také se ho zeptá na jeho rodinné a pracovní prostředí, provozované sporty či cvičení. Na základě těchto zjištění stanoví krátkodobý rehabilitační plán, který v průběhu léčby neustále upravuje, a to podle aktuálního zdravotního stavu. Před velkou vizitou má fyzioterapeut krátkou schůzku s ošetřujícím lékařem a s primářem (vedoucím lékařem BRC), na níž lékaře informuje, jak pacient subjektivně hodnotí průběh terapie a jaké je jeho objektivní hodnocení. Informuje lékaře o dosažených výsledcích, hodnotí aktivitu či pasivitu spolupráce pacienta, případně navrhuje zařazení dalších procedur do léčebného plánu, pokud je to vhodné nebo potřebné. Další fyzioterapie jsou cíleně zaměřeny na konkrétní zdravotní problémy pacienta. Tady je na místě zdůraznit, že žádný fyzioterapeut na pacienta nepohlíží jako na zdravotní problém, ale přistupuje k němu komplexně - bere ho jako somato-psychologický celek. Jednoduše - pacient je pro něj člověk z masa a kostí, ale taky osobností s určitými psychickými 3 vlastnostmi, zkušenostmi a s konkrétní minulostí. Jednou z podmínek takového přístupu je týmová práce, spolupráce mezi lékaři, fyzioterapeuty, případně s ergoterapeutkami, s psychologem. Ta se týká jak případných úprav předepsaných procedur, tak například konzultace u výsledků vyšetření magnetickou rezonancí, CT nebo RTG snímků. Díl práce každého z nich je nezastupitelný, ale teprve v součinnosti může každý z nich docílit maximálního účinku a pomoci pro pacienta. Tímto způsobem tedy pak probíhá fyzioterapie po celou dobu léčebného pobytu. Před odjezdem domů dostane pacient propouštěcí zprávu, kterou zpracovává ošetřující lékař. Fyzioterapeut provádí na závěr pobytu výstupní kineziologický rozbor, který opět obsahuje jak subjektivní hodnocení pacienta, tak objektivní výsledky naměřených hodnot a jejich porovnání. Součástí rozboru je také hodnocení míry aktivní spolupráce pacienta, návrh dlouhodobého rehabilitačního plánu, pohybových aktivit a cíleného cvičení, sportovních aktivit, případně doporučení ortopedických či kompenzačních pomůcek, které dává ergoterapeutka. Zcela zásadně ovlivňuje celkové výsledky léčby osobní a hlavně aktivní přístup pacienta. Tím není myšleno jen to, že pacient aktivně spolupracuje při fyzioterapii a v dalších cvičeních během léčebného pobytu, ale hlavně, že bude v doporučeném cvičení a v aktivitách pokračovat i doma a dlouhodobě! Chcete udělat svým terapeutům opravdu radost? Dejte si závazek, že budete v cestě nastoupené v BRC pokračovat doma. A toto předsevzetí dodržujte v praxi - CVIČTE! Přispějete tak k jejich jistotě, že práce, kterou vykonávají, má smysl. METODY A TECHNIKY používané fyzioterapeuty BRC: měkké techniky míčkování mobilizační techniky senzomotorická stimulace (cvičení na úsečích, posturomed) PNF (proprioceptivní neuromuskulární facilitace) S-E-T koncept (therapimaster, viz foto vlevo, fyzioterapeutka Jitka Slivková) cvičení v bazénu s použitím pomůcek (vodní nudle, rukavice) cvičení s overbalem, cvičení na velkých míčích, s therabandy škola zad SM systém (funkční stabilizace a mobilizace páteře) Vojtova metoda Brügger koncept cvičení dle Mojžíšové cvičení dle Čápové cvičení dle Feldenkraise McKenzie metoda kineziotaping V PŘÍŠTÍM ČÍSLE: JÓDO-BROMOVÁ KOUPEL DARKOVSKÉHO TYPU Nově v BRC! Koupel v jódo-bromové vodě se doporučuje jako preventivní a podpůrný prostředek, který příznivě ovlivňuje látkovou přeměnu, a to především působením na štítnou žlázu a žlázy s vnitřní sekrecí.

4 Slunce, hvězdy, Země, to vše jsou mandaly OBRÁZKY, KTERÉ TANČÍ Andrea Adamová Paní Marta Havranová absolvovala druhý léčebný pobyt v BRC letos v květnu, ale zdejší prostředí zná mnohem déle. V sedmdesátých letech totiž pracovala tři a půl roku ve zdejší nemocnici v kuchyni, kterou tehdy vedl jako šéfkuchař pan Kuřec. Od té doby jí například pojí společný zájem o makrobiotiku s paní Ivou Kaňákovou, dnešní vedoucí kuchyně. Dalších 33 let strávila ve školství, naposledy, před odchodem do předčasného důchodu, jako vyučující oboru kuchař-číšník. Zásadní změna životního tempa, ke které ji tehdy přiměly hlavně psychicky neúnosné pracovní podmínky, jí umožnila věnovat se jiným zájmům, ale hlavně sama sobě. Začala se zajímat o esoteriku. K té ji zpočátku přivedla dcera. Nic nemůže být pro rodiče horší, než když mu zemře dítě. Dceři utichlo srdce po těžké nemoci před jedenácti lety. Jako u mnoha jiných lidí, i v případě paní Marty platilo, že vše zlé může přispět k něčemu dobrému, i když často jinak, než bychom čekali. Trvalo dlouho, než se vyrovnala s touto ztrátou. Jezdila na semináře a kurzy, zabývající se psychikou a duchovnem, absolvovala u Míly Lukášové regresní terapii. Kamarád, který si všiml jejího estetického cítění, jí doporučil kurz automatické kresby. Když jí vedoucí kurzu poradil, aby začala kreslit mandaly, nevěděla ani, co to je*. Informace, které si našla, ji zaujaly. Nejen, že začala, * Mandala (původní význam v sanskrtu je kolo, oblouk) znamená kruh, nebo dokonce magický kruh, a ačkoli toto slovo pochází z východu, samotná mandala je symbolem jednoty, vyskytujícím se ve všech dobách, kulturách i náboženstvích. Kruh je symbolem nebe, transcedence, vnějších sil a nekonečna, kdežto čtverec představuje vnitřní síly, to, co je spojené s člověkem a zemí. V nejširším smyslu jsou mandaly diagramy, které ukazují, jak se chaos stává harmonickou formou. Nejstarší obrazce tohoto druhu se vyskytují už v paleolitu. Mandaly se dají najít také v půdorysu staveb ze starého Egypta, Babylónu a Jávy. Mandala se používá jako prostředek pro komunikaci s bohem, ale zejména v dnešní době je to také nástroj pro relaxaci a sebepoznání, a je využívána také v arteterapii. To umožnil zejména C. G. Jung, který ve druhé polovině minulého století slovo mandala i práci s ní přinesl do západní psychoterapie. Jung používal mandaly nejprve pro své vlastní léčení a později i pro práci se svými pacienty. Kombinoval mandalu, alchymistické symboly, ale také práci s archetypy (pratypy). V mandalách se potkává barva (ženská energie) a tvar (mužská energie). To vše dohromady utváří harmonický celek, nesoucí určitou energii, která během práce s obrazcem působí na duši malíře nebo pozorovatele. Pokud tvoříme, nebo sledujeme pravidelné obrazce, mysl se zklidňuje, vnitřní svět se uspořádává a dochází k léčení a k řadě dalších harmonizačních pochodů na všech úrovních. Zlepšuje se spolupráce levé a pravé mozkové hemisféry a sjednocují se naše mužské a ženské části. (http://cs.wikipedia.org/wiki/mandala) 4 ale pokračuje v tom dodnes - už sedm let. Teprve nedávno si založila vlastní webové stránky (www.hmarta.estranky.cz) a podívala se, jak mandaly kreslí jiní. Vymyslela si totiž v průběhu doby vlastní techniku - používá systém dvou vrstev a pastelky. Nejdřív tužkou vytvoří skicu a navrhne si rozložení, pak dokresluje pastelkami barvy. Pastelek i papíru vyzkoušela několik druhů, než našla tu pravou kombinaci. Po celou dobu používá automatickou, intuitivní kresbu, nemusí tedy člověka osobně znát, aby mu mohla mandalu nakreslit, stačí jméno a datum narození. Osobní, partnerské i léčebné mandaly kreslí hlavně pro radost, ale i na objednávku. Používá různé formáty, až po velikost jeden metr. Kresba na běžný formát kancelářského papíru trvá 5 až 6 hodin, v té největší mandale se skrývá až 25 hodin práce. Někdy navrhuje mandalu zevnitř ven, jindy od obvodu kruhu dovnitř, podle osobnosti. Na zadní stranu pokaždé napíše ještě individuální mantru - krátký výrok jako poselství, vztahující se k

5 osobě klienta. Na výsledek je pokaždé nejvíce zvědavá sama, právě proto, že ho předem nezná. A k čemu že taková mandala vlastně je? Především slouží k celkové harmonizaci osoby, které je určena. K tomu je třeba ji mít na viditelném místě, v klidu ji pozorovat a vnímat její působení. Vnímání mandaly se většinou v průběhu času mění. Záleží také na citlivosti a otevřenosti každého jednotlivce, na tom, jak dalece je ochoten se svou mandalou rozmlouvat. Je zajímavé, že v každou denní dobu také barvy mandaly působí jinak, při rozostření pohledu jsou obrazce dokonce trojrozměrné. Pro ty, které vyprávění o mandalách zaujalo, máme dobrou zprávu - s paní Martou (na stránce vlevo je vidět, že barvy jsou její radostí) jsme se domluvili na uspořádání výstavy v Galerii LARA letos o Vánocích. Mandala z její dílny bude také časem zdobit naši nově zrekonstruovanou tělocvičnu BETA, kde probíhají skupinová cvičení, škola zad a nově relaxační bubnování. A protože během svého léčebného pobytu nakreslila osobní mandalu také například Marušce Jenčkové, Lucii Lokajíčkové, Jirkovi Matýskovi a Evě Šigutové, můžete zkusit hádat, komu která patří, případně se podívat na originály na jejich pracovištích. VÝHODY SEVERSKÉ CHŮZE PLATÍ I PRO STŘEDNÍ EVROPU Bc. Romana Aujeská, ergoterapeutka BRC Kondiční NORDIC WALKING (severská chůze) je komplexní kondiční chůze se speciálními holemi, při které dochází k posilování a protahování svalů celého těla. Velkou výhodou severské chůze je přirozený pohyb, při kterém se aktivují svaly dolních končetin, zad a horních končetin, což vede ke správnému držení těla. Severskou chůzi mohou absolvovat pacienti všech věkových kategorií, kteří byli instruováni svým fyzioterapeutem a zvládají správný stereotyp chůze s holemi. Od jara 2012 organizujeme pro pacienty BRC kondiční vycházky severské chůze, které vede vždy ergoterapeutka. Vycházky se konají každé pondělí a středu od hodin, sraz pacientů je u rybníčku poblíž tělocvičny Beta. Pacientům, kteří nepřijdou s vlastními holemi, je půjčíme na místě zdarma. (Pokračování na str. 6) KONDIČNÍ NORDIC WALKING POMÁHÁ: uvolňovat krční, hrudní a bederní páteř zapojovat pažní svaly o 15 až 20 % více než při běžné chůzi zlepšovat pružnost svalů odlehčovat klouby zamezovat zlomeninám a úrazům zvyšovat tepovou frekvenci o 40 až 50 % než při běžné chůzi snižovat nadváhu optimalizovat krevní tlak snižovat riziko kardiovaskulárních onemocnění (o 50 % při 40 min. chůzi každý den, o 25 % při 30 min. chůzi 5x týdně) ulehčovat pohyb pacientům při artróze snižovat riziko osteoporózy zmírňovat stres a navozovat dobrou náladu 5

6 Jak kondiční vycházka severské chůze probíhá? Pár prvních minut se věnujeme teorii správné chůze a vysvětlení, jaké hole jsou k tomuto účelu nejvhodnější. Velice důležité je také správné nastavení holí, to si hned všichni pacienti vyzkoušejí v praxi. Následují posilovací a protahovací cvičení, a pak už můžeme opravdu vyrazit. Kondiční vycházka trvá asi hodinu až hodinu a půl, délku trasy vždy přizpůsobujeme možnostem pacientů, kteří se na vycházku přihlásili. Po návratu do areálu provedeme ještě společně pár protahovacích cvičení. Ke kondiční severské chůzi nemusíte mít žádné speciální vybavení, stačí si vzít prodyšné oblečení, pružnou sportovní obuv a případně pláštěnku. Nezapomeňte určitě na vodu k pití a také na dobrou náladu. DOPORUČENÍ: Chcete-li dosáhnout maximálních účinků kondiční severské chůze, věnujte náležitou pozornost dechu a tepu. Podle toho, jaký cíl svým tréninkem sledujete, je vhodné vypočítat si individuální tréninkovou tepovou frekvenci: 1) Pro zdravotní trénink se doporučuje tréninková frekvence 60 až 70 % maximální tepové frekvence. 2) Při tréninku pro redukci tělesné hmotnosti a při problémech s klouby se doporučuje začít s 50 % maximální tepové frekvence. 3) Optimální hodnota pro vytrvalostní trénink je 70 až 85 % maximální tepové frekvence. Svou individuální maximální tepovou frekvenci můžete přibližně stanovit podle běžně používaného přepočtu a svého věku. MUŽI: věk v letech, ŽENY věk v letech. Příklad výpočtu: maximální tepová frekvence muže ve věku 60 let je přibližně 160 (220-60), maximální tepová frekvence ženy ve věku 56 let je přibližně 170 (226-56). Individuální tréninkovou tepovou frekvenci pak následně vypočítáme podle vzorce Výpočet individuální tréninkové tepové frekvence: MUŽI: (220 - věk - klidový pulz) x % maximální tepové frekvence + klidový pulz ŽENY: (226 - věk - klidový pulz) x % maximální tepové frekvence + klidový pulz uvedeného v rámečku. Příklad výpočtu: pro ženu ve věku 56 let jsme nejprve stanovili (viz výše) maximální tepovou frekvenci 170. Měřením její klidové frekvence jsme třeba zjistili, že má tep 75/min. Pro zdravotní trénink je doporučená tréninková frekvence 60 až 70% maximální tepové frekvence. Výpočet: (170-75) x 0, = 132. Při optimálním zdravotním tréninku by tedy žena ve věku 56 let měla dosáhnout přibližně tepové frekvence 132 tepů (maximálně 140) za minutu. Jaké jsou správné hole? Vhodný materiál hole je z karbonu, grafitu, ze skelných vláken nebo kombinací těchto materiálů. Nevhodný materiál hole je z hliníku - při chůzi se objevují vibrace, které se přenášejí na klouby a mohou způsobit bolest. Vhodnější hole jsou pevné - opět z důvodu rizika vibrací a bolestí v kloubech. Více se využívají hole teleskopické - jsou skladnější při cestování. Rukojeť je vhodná korková. U pacientů s onemocněním karpálních tunelů se doporučuje širší rukojeť. Botička (chránič bodce hole) je správně otočená špičkou vzad. Jak správně nastavit délku holí? Délka holí se nastavuje dvěma způsoby: 1. Ve stoji, kdy loketní kloub je v ohybu 90 vzhledem k tělu, hůl směřuje ke střední části chodidla. 2. Ve stoji, kdy loketní kloub je v ohybu 90 vzhledem k tělu, hůl směřuje kolmo k zemi. Můžeme hůl ještě zkrátit o 5 cm. Co dodat na závěr? Sraz máme za každého počasí, pokud bude opravdu nepříznivé, skupinu dle dohody s terapeutkou rozpustíme. Pokud se skupiny nemůžete zúčastnit, oznamte to na časování. Prosím, berte na vědomí, že po celou dobu terapie nemůžete opustit terapeutku a musíte se vrátit s celou skupinou zpět do areálu BRC. Ale to určitě uděláte rádi. Těším se na všechny severské chodce. Ergoterapeutka Romča 6

7 JAK SE CO DĚLÁ - TERASA A GABIONY Po rekonstrukci interiérů budovy Lázní se pracovníci ostravské stavební firmy ARP GROUP se stejnou vervou vrhli na opravu tělocvičny BETA. Tentokrát nezůstalo jen u rekonstrukce vnitřních prostor, ale venku před tělocvičnou vyrostla úplně nová terasa. A protože šly stavebníkům práce doslova jako na drátku, podařilo se nám během několika dní zachytit skoro celý jejich postup. Od nynějška už tedy víme, jak se staví gabiony. A doufejme, že možnost zacvičit si za příznivého počasí venku potěší mnoho našich pacientů, zejména v nadcházejícím létě. 7

8 ZÁZRAČNÝ PRAMEN Petr Andrle 5. července 1891 se konala v tehdejších Velkých Kunčicích velice neobvyklá slavnost. Byla veřejně vysvěcena nová národní škola pod Stolovou. Ačkoli ten den trochu poprchávalo, dostavila se řada významných hostů, občanů a školních dětí. Vše začalo o deváté hodině ranní v místním kostele. Po skončených bohoslužbách se odebral slavnostní průvod k nově postavené školní budově. Tu vysvětil místní farář P. Josef Brázdil a při té příležitosti popřál jejím žákům radost z učení. Slavnostní projev pronesl c. k. okresní dozorce školství pan František Tutovič. Požádal přítomné občany, aby škole potřebnou přízeň věnovali a učitele tak v nesnadném jejich postavení podporovali. Slavnost byla ukončena zpěvem národní hymny a přítomné dítky byly obdarovány pečivem a obrázky, by tento den dlouho v paměti chovaly. Po skončení slavnosti obklopili někteří občané svého faráře P. Josefa Brázdila. Paní Anežka Janilová z Tiché, která nedávno věnovala kunčickému kostelu zlatem protkanou bursu, se pana faráře jménem všech ostatní zeptala, jestli je pravda to, co se povídá o zjevení Panny Marie nedaleko usedlosti Brázdových. Všichni věděli, o čem je řeč. Již od jara se v Čeladné i ve Velkých Kunčicích nemluvilo o ničem jiném, než že se zjevila Panna Marie v místě, kde vytryskl ze země léčebný pramen. Pan farář Brázdil o tom již slyšel také. Ujistil přítomné věřící, že právě v tento den vykoná návštěvu na místě samém, aby se přesvědčil, o co jde. A že se o tom zmíní v nejbližším kázání. Čímž vlastně potvrdil, že se asi tak stalo. Na tom místě pod Ondřejníkem, kde se dnes rozkládá park s komplexem budov Beskydského rehabilitačního centra v Čeladné, stávala v polovině 19. století původně zemědělská usedlost Lhotskovice, později nesla také název Wernerovice. V roce 1879 se dokonce stala majetkem rakouské pojišťovny, jejímiž klienty byli především úředníci a důstojníci generálního štábu rakouské armády (Společnost Erste Allgemeine Beamtenverein der Öster). Později koupil statek obchodník Parma z Frenštátu pod Radhoštěm a ten ho v roce 1889 prodal manželům Klaudii a Ferdinandu Brázdovým. Ti zde mimo jiné zřídili i restauraci Pod lipkami (Restauration unter Linden) a koloniál. A tehdy začíná náš příběh o zázračném prameni. Brázda si na podzim roku 1890 stěžoval na časté bolesti v oblasti žaludku. Jeho lékař však nic zvláštního nezjistil. Doporučil mu tedy upravit životosprávu. To řešil Brázda po svém. Slivovicí. Vysvětloval, že musí utopit červa. V počátcích to pomáhalo, ale bolesti přicházely stále častěji. V jednom vlahém jarním večeru roku 1891 vyšel Ferdinand Brázda na stráň nad statkem. Chodil sem často, zejména když měl bolesti a nechtěl, aby to jeho žena Klaudie viděla. Usedl do trávy, když tu náhle si všiml malého pramínku vody, který se tak nějak sám od sebe vynořil ze země. A najednou ji uviděl. Jakoby se vznášela nad pramínkem. Foto: nahoře - současná podoba Ferdinandova pramene s původní kamennou deskou z počátku 20. století. Vpravo, vlevo a nahoře na další straně - odpočívadlo u pramene v parku kryje stylová dřevěná stříška. 8

9 Panenka Marie. Poznal ji bezpečně, protože její obrázek měli v kuchyni nad dveřmi. Brázda vstal, chtěl udělat krok a obraz zmizel. Jen pramínek vody zesílil. Několik večerů chodil Brázda na ono místo, nabíral vodu z pramínku do dlaní a cítil, jak voda prostupuje celým jeho tělem, které bylo v tu chvíli zbaveno bolesti. Poté se svěřil ženě. Místo upravili tak, aby pramínek volně stékal trubkou do jamky, kterou zde vyhloubili. Když přišel kněz Josef Brázdil, všechno mu vyprávěli. Uvěřil. Stavitel Emil Christoph, který byl u Brázdů letním hostem, uvěřil také a nechal na místě postavit kapli. Páter Brázdil ji vysvětil. Ferdinand Brázda žil ještě dalších pět let. Po nemoci ani vidu, ani slechu. Když v roce 1896 zemřel, prodala vdova usedlost Anně a Wincenzi Dočkalovým z Ostravy. Museli ale slíbit, že budou o kapli a o pramen pečovat. Pověst o zázračném prameni se roznesla a velice často přicházeli poutníci, aby osvěžili svá těla i duše. Dočkalovi postavili v blízkosti hotel Skalku (dnešní léčebný dům Kněhyně) a budovu koupelí (dnešní Lázně). Když v roce 1902 zakoupil statek a hotel doktor Jan May, aby zde vybudoval opravdové lázně, nechal mimo jiné pramen upravit a pojmenoval ho pramenem Ferdinandovým. Na počest sedláka Ferdinanda Brázdy, který se zázračně vyléčil a s pokorou přijal tento dar. Kaple postavená v roce 1891 je od té doby zasvěcena Blahoslavené Panně Marii. V následujících letech, zejména pak v dobách válečných, se na událost tak trochu zapomnělo. Jen pramen léčivé vody zůstal. V loňském roce tomu bylo přesně 130 let od doby, kdy vytryskl ze země, aby sloužil lidem. A to je historie zázraku spojeného s tímto místem. Vlevo: kaple Blahoslavené Panny Marie (foto Stanislava Slováková) 9

10 VĚK NEROZHODUJE Na dětský den jsme zaměstnancům - rodičům - a jejich dětem nabídli možnost přijít si vyzkoušet, jak se hraje na africký bubínek djembe našim pacientům ve skupinkách relaxačního bubnování. Akcí pro děti je v ten den v našem okolí na výběr, snad proto nepřišlo zájemců více. Ale ti, co přišli, se bavili dobře, jak je vidět z fotografie. Kdybyste se chtěli připojit příští rok, zapište si datum 1. června A přijďte to zkusit, uvěříte. Není důležité slyšet bubnování, ale bubnovat. Na věku přitom nezáleží. (aa) RESTART - NASTARTUJTE ZNOVU! REHABILITAČNÍ POBYT Od jara 2012 jsme rozšířili nabídku pobytů v BRC pro samoplátce o zcela nový týdenní pobyt RESTART (viz obrázek vlevo), protože zájem o kratší pobyty s léčebným programem se stále zvyšuje. Pobyt RESTART může být ale také kratší, cenově dostupnou a srovnatelnou alternativou léčebného pobytu pro ty pacienty, jimž žádost o plně hrazenou léčebně rehabilitační péči neschválí v novém systému revizní lékař. Pobyt Restart obsahuje z našich služeb to nejlepší: v ceně týdenního pobytu jsou již zahrnuty tři individuální fyzioterapie, v jejichž průběhu fyzioterapeut klienta nejprve podrobně vyšetří a dále se bude soustřeďovat na jeho případné specifické zdravotní problémy a pomoc při jejich řešení. Půjde tedy o obdobný přístup, jaký jsme dosud uplatňovali u pacientů, jejichž léčbu hradily zdravotní pojišťovny. Dále je v ceně pobytu s třemi procedurami denně ubytování v apartmánu 1+kk v Apartmánovém domě Lara, polopenze a volný vstup do wellness centra. Při ubytování dvou osob v apartmánu vyjde týdenní pobyt na Kč / osobu (po slevě Kč), jeden klient v apartmánu zaplatí za týden Kč. KTERÝ VONÍ NEJLÉPE? Nový teplý zábal s parafinovými pláty s léčivými přísadami si můžete vyzkoušet v našich Lázních wellness. 10

11 11 Nemusíte zrovna cestovat do kosmu! Nedávno se v odborném tisku objevila zpráva začínající slovy: za mlhou z gama záření se v centru naší galaxie skrývají dvě gigantické bubliny. Mohou být pozůstatkem po explozi obří černé díry. My lidé, kteří toho moc o současných astronomických výzkumech nevíme (kdo by si měl ty všechny mlhoviny a jiné objekty také pamatovat), si mnohé z nejnovějších zpráv o výzkumu vesmíru neumíme ani představit. Avšak výše uvedenou zprávu si k něčemu přirovnat můžeme. Stačí se ponořit do bublinové vířivky v našich Lázních. Je úžasná a plná velikých bublin. Ty působí na naše tělo, ale i na naši mysl tak, že nám po několika minutách začne být jasné, jak se cítí naše nejbližší hvězdná galaxie Mléčná dráha, když je omílána oněmi gigantickými bublinami (na snímku vpravo). Mléčná dráha se cítí přibližně asi tak beztížně, jako naše těla ve zmíněné vířivce. Tedy co z toho plyne? Nemusíte do kosmu. Stačí si dát vířivou perličkovou koupel v našich Lázních. (le) Z DOPISŮ VEDENÍ PODNIKU Odjíždím z Vašeho BRC velmi spokojena na těle i na duši Vážený pane řediteli! Dovolte mně, abych touto cestou pochválila a hlavně poděkovala za starostlivost a péči Vašim zaměstnancům LD GOLF. Zejména bych ráda poděkovala paní doktorce Jurové, sestřičkám, fyzioterapeutům a ostatnímu personálu, kteří se o mně starali a pomáhali mně likvidovat následky zranění, která jsem si způsobila na obličeji pádem na silnici. Odjíždím z Vašeho BRC velmi spokojena na těle i na duši. Přeji Vám, aby Vaši zaměstnanci pokračovali ve vzorné péči o pacienty tak jako dosud, aby se k Vám všichni rádi vraceli. Ještě jednou díky a brzy nashledanou Vaše pacientka Irena Fialová Vládne tady pořádek a řád, ale také velmi příjemní lidé Vážený pane řediteli, velké poděkování především Vám - podařilo se dostat BRC Čeladná na vysokou léčebnou úroveň - vládne tady pořádek a řád, ale také velmi příjemní lidé, a to jak z vedení, tak z řad personálu. Proto na prvním místě - vážený pan ředitel MUDr. Milan Bajgar. Vysoce hodnotím zkušený, vnímavý a usměvavý přístup mého lékaře MUDr. Vladimíra Lokajíčka. Dále všechny z apartmánového domu Lara a především pak paní Irenu Vernerovou. Dále pak všechny ostatní, například ty, které znám z každodenního styku, paní Boženu Chýlkovou, paní Irenu Grygarovou, a také jednu z těch, které pečovaly, aby v Laře bylo čisťoučko a miloučko - tedy paní Kateřinu Kašparovou a také paní Ivetu Matwikowovou. Ještě jednou poděkování hlavně Vám, pane řediteli, který, přestože máte velké zásluhy za zvelebování BRC, máte také vliv na velmi příjemné prostředí s milým a usměvavým celým personálem, což velmi pomáhá během celé léčby všem pacientům. Ing. Vladimír Kapica,

12 CELOU HODINU JSEM SI NEVZPOMNĚLA NA NIC... svěřila se nám s nadšením paní Marie Mentlíková poté, co si spolu se synem Tomášem (vlevo) a s dalšími pacienty zahrála na africký bubínek djembe ve skupince relaxačního bubnování. Skutečně, soustředění se na zvládnutí hry jednoduchých rytmů a zároveň snaha sladit se přitom s dalšími účastníky skupinky, už vám do hlavy žádnou další myšlenku nepustí. A právě proto působí bubnování tak relaxačně - na hodinu vás totiž zavede do úplně jiného světa, kde se navíc vaše radost ze zvládnutí něčeho nového násobí s radostí těch druhých. Tato a další podobné spontánní reakce účastníků skupinek jsou potvrzením, že i tak jednoduché prvky muzikoterapie opravdu fungují. Můžete si to nakonec sami ověřit: skupinky bubnování se konají každé úterý od čtyř hodin odpoledne v tělocvičně Beta. ASPOŇ TROCHU MRAZU Z POLARIA si vyzkoušeli zvídaví studenti (vpravo) oboru sportovní a rekondiční masér Střední odborné školy podnikání v Ostravě. Před koncem školního roku absolvovali v BRC exkurzi, v jejímž průběhu se seznámili s našimi službami a prohlédli si některá pracoviště. A protože Polarium je až pro klienty nad 18 let, vyzkoušeli si chlad aspoň zčásti - při zemi, při čekání na staršího spolužáka. PŘEDSTAVUJEME NOVOU KNIHU Andrew Alois Urbiš: TERAPIE TMOU Vila Mátma v horní části lázeňského parku, poblíž léčebného domu Ondřejka, je od roku 2010 prvním profesionálním pracovištěm pro terapii tmou v České republice. Autor knihy Terapie tmou je jejím odborným garantem a mimo jiné vedoucím pracoviště celostní medicíny BRC. V čem spočívá terapie tmou, odkud pochází, jak probíhá, proč má tak blahodárné účinky na psychiku i fyzický stav člověka a jaké je například vybavení vily Mátma? To vše se dočtete v prvních kapitolách. Pro čtenáře je bezesporu nejpřitažlivější druhá část knihy, která zachycuje zkušenosti z průběhu terapie, vyprávění o osobních prožitcích ve tmě a popisy dalších účinků po jejím ukončení. Nejprve od autora, který absolvoval ve tmě několik různě dlouhých pobytů, z nichž nejdelší trval 50 dnů. Následují vyjádření mužů a žen, kteří ve tmě strávili nejčastěji 7 dnů. Za dva roky jich bylo celkem 98. Proč zájemců o tuto unikátní metodu sebepoznání stále přibývá? Nejen tuto odpověď určitě najdete v knize, která je v prodeji v recepci Apartmánového domu Lara. (aa) DRUHÉ KOLO FOTOSOUTĚŽE LÁZEŇSKÁ STOPA POTRVÁ AŽ DO TÉMATA: 1) PŘÍRODA; 2) HUMOR LÉČÍ Druhý ročník soutěže je vyhlášen pro amatérské fotografy, klienty a zaměstnance BRC. Příspěvky do soutěže můžete zasílat na adresu nebo Lze je doručit také osobně - na paměťové kartě, USB, nebo CD na ředitelství BRC 12 ve vile Běla, do kanceláře oddělení rozvoje a marketingu. Další informace na tel ; Pro vítěze máme i letos připravené zajímavé ceny. Nejzajímavější fotografie z prvního ročníku zdobí nyní ve velkých formátech například interiéry několika léčebných domů a budovy Lázní. Čeladenská FONTÁNA. Nepravidelný zpravodaj Beskydského rehabilitačního centra v Čeladné. Redakce: Mgr. Andrea Adamová. Redakční rada: Dobroslava Havránková, Alena Jančurová, Věra Machálková. Adresa redakce: Beskydské rehabilitační centrum, s.r.o., Čeladná 42. Grafická úprava: A. Adamová. Tisk ME a René Daubner - APRO Bruntál. Distribuce dle rozdělovníku, v PDF ke stažení na adrese Zájemcům zašleme každé vydání na . Toto číslo vyšlo v červnu 2012 v nákladu 600 výtisků.

CENÍK POBYTŮ REHABILITAČNÍ LÉČEBNĚ REKREAČNÍ WELLNESS REKREAČNÍ HOTELOVÉ Platnost od 1. 1. 2015

CENÍK POBYTŮ REHABILITAČNÍ LÉČEBNĚ REKREAČNÍ WELLNESS REKREAČNÍ HOTELOVÉ Platnost od 1. 1. 2015 BESKYDSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM 739 12 Čeladná 42; info@brc.cz; www.brc.cz CENÍK POBYTŮ REHABILITAČNÍ LÉČEBNĚ REKREAČNÍ WELLNESS REKREAČNÍ HOTELOVÉ Platnost od 1. 1. 2015 ČTYŘDENNÍ REHABILITAČNÍ POBYT

Více

CENÍK POBYTŮ REHABILITAČNÍ LÉČEBNĚ REKREAČNÍ WELLNESS REKREAČNÍ HOTELOVÉ MIMOSEZÓNA: OD 1. ŘÍJNA DO 31. KVĚTNA HLAVNÍ SEZÓNA: OD 1. ČERVNA DO 30.

CENÍK POBYTŮ REHABILITAČNÍ LÉČEBNĚ REKREAČNÍ WELLNESS REKREAČNÍ HOTELOVÉ MIMOSEZÓNA: OD 1. ŘÍJNA DO 31. KVĚTNA HLAVNÍ SEZÓNA: OD 1. ČERVNA DO 30. BESKYDSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM 739 12 Čeladná 42; info@brc.cz; www.brc.cz CENÍK POBYTŮ REHABILITAČNÍ LÉČEBNĚ REKREAČNÍ WELLNESS REKREAČNÍ HOTELOVÉ MIMOSEZÓNA: OD 1. ŘÍJNA DO 31. KVĚTNA HLAVNÍ SEZÓNA:

Více

CENÍK POBYTŮ REHABILITAČNÍ LÉČEBNĚ REKREAČNÍ WELLNESS REKREAČNÍ HOTELOVÉ MIMOSEZÓNA: OD 1. ŘÍJNA DO 31. KVĚTNA HLAVNÍ SEZÓNA: OD 1. ČERVNA DO 30.

CENÍK POBYTŮ REHABILITAČNÍ LÉČEBNĚ REKREAČNÍ WELLNESS REKREAČNÍ HOTELOVÉ MIMOSEZÓNA: OD 1. ŘÍJNA DO 31. KVĚTNA HLAVNÍ SEZÓNA: OD 1. ČERVNA DO 30. BESKYDSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM 739 12 Čeladná 42; info@brc.cz; www.brc.cz CENÍK POBYTŮ REHABILITAČNÍ LÉČEBNĚ REKREAČNÍ WELLNESS REKREAČNÍ HOTELOVÉ MIMOSEZÓNA: OD 1. ŘÍJNA DO 31. KVĚTNA HLAVNÍ SEZÓNA:

Více

CENÍK POBYTŮ REHABILITAČNÍ LÉČEBNĚ REKREAČNÍ WELLNESS REKREAČNÍ HOTELOVÉ MIMOSEZÓNA: OD 1. ŘÍJNA DO 31. KVĚTNA HLAVNÍ SEZÓNA: OD 1. ČERVNA DO 30.

CENÍK POBYTŮ REHABILITAČNÍ LÉČEBNĚ REKREAČNÍ WELLNESS REKREAČNÍ HOTELOVÉ MIMOSEZÓNA: OD 1. ŘÍJNA DO 31. KVĚTNA HLAVNÍ SEZÓNA: OD 1. ČERVNA DO 30. BESKYDSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM 739 12 Čeladná 42; info@brc.cz; www.brc.cz CENÍK POBYTŮ REHABILITAČNÍ LÉČEBNĚ REKREAČNÍ WELLNESS REKREAČNÍ HOTELOVÉ MIMOSEZÓNA: OD 1. ŘÍJNA DO 31. KVĚTNA HLAVNÍ SEZÓNA:

Více

Lázeňská rehabilitační klinika

Lázeňská rehabilitační klinika ANENSKÉ SLATINNÉ LÁZNĚ A. S. LÁZNĚ BĚ LOHRAD MEDICAL SPA Lázeňská rehabilitační klinika L ÁZEŇSKÁ REHABILITAČNÍ KLINIKA Hotel Anna Marie kompletní spektrum léčebných procedur velký rehabilitační bazén

Více

Vážení, vím, že jste si vědomi významu vaší práce pro pacienty a pro společnost. Přesto vám musím opravdově poděkovat...

Vážení, vím, že jste si vědomi významu vaší práce pro pacienty a pro společnost. Přesto vám musím opravdově poděkovat... Pavel Dubina Vážení, vím, že jste si vědomi významu vaší práce pro pacienty a pro společnost. Přesto vám musím opravdově poděkovat... Jitka Říhová Vážený pane řediteli, byla jsem hospitalizována na oddělení

Více

SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ

SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ 1. PROČ SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ Každý sportovec by měl už od mládežnických kategorií absolvovat jednou ročně sportovní prohlídku. Sportovní činnosti

Více

Oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny Oddělení chronické bolesti a rehabilitace

Oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny Oddělení chronické bolesti a rehabilitace Informace o službách a péči Oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny Oddělení chronické bolesti a rehabilitace Pomůžeme Vám vrátit se do aktivního života MUDr. Arnold Pavlík primář oddělení rehabilitační

Více

Objednání pacientů 461 352 360. Prim. MUDr. Radmila Binarová, PhDr. Vít Kolář 461 352 371. Vedoucí fyzioterapeut Bc. Dagmar Netolická 461 352 218

Objednání pacientů 461 352 360. Prim. MUDr. Radmila Binarová, PhDr. Vít Kolář 461 352 371. Vedoucí fyzioterapeut Bc. Dagmar Netolická 461 352 218 REHABILITACE Adresa: Nemocnice následné péče Mor. Třebová Svitavská 25, 57101 Mor. Třebová 3. budova v přízemí, výtah pro imobilní pacienty se nachází v pravé části budovy. KONTAKT Objednání pacientů 461

Více

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Karlovy Vary 1 30. 3. 2007 Lázeňská péče v Karlovarském kraji v roce 2006 Balneologic Care in

Více

CENÍK POBYTŮ REHABILITAČNÍ LÉČEBNĚ REKREAČNÍ WELLNESS REKREAČNÍ HOTELOVÉ MIMOSEZÓNA: OD 1. ŘÍJNA DO 31. KVĚTNA HLAVNÍ SEZÓNA: OD 1. ČERVNA DO 30.

CENÍK POBYTŮ REHABILITAČNÍ LÉČEBNĚ REKREAČNÍ WELLNESS REKREAČNÍ HOTELOVÉ MIMOSEZÓNA: OD 1. ŘÍJNA DO 31. KVĚTNA HLAVNÍ SEZÓNA: OD 1. ČERVNA DO 30. BESKYDSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM 739 12 Čeladná 42; info@brc.cz; www.brc.cz CENÍK POBYTŮ REHABILITAČNÍ LÉČEBNĚ REKREAČNÍ WELLNESS REKREAČNÍ HOTELOVÉ MIMOSEZÓNA: OD 1. ŘÍJNA DO 31. KVĚTNA HLAVNÍ SEZÓNA:

Více

PRVNÍ LIDUMIL V ZEMI ČESKÉ

PRVNÍ LIDUMIL V ZEMI ČESKÉ PRVNÍ LIDUMIL V ZEMI ČESKÉ (Skutečnost a vizualizace) Na počátku úplně všechno byla snaha konat dobro. Lidumilství, chcete li. Nu a tak vznikl projekt o vysazení STROMU LIDUMIL. Každý veřejně známý strom

Více

Tarotová galerie. Jak jste na tom se svou intuicí?

Tarotová galerie. Jak jste na tom se svou intuicí? 1 Tarotová galerie Jak jste na tom se svou intuicí? Necháváte se v běžném životě vést svými pocity, svým vnitřním vedením, anebo pro svá rozhodnutí vždy potřebujete logické zdůvodnění? Nebo to máte půl

Více

Jistota účinnosti léčby osteoporózy. Potvrzení kostními markery již po 90 dnech

Jistota účinnosti léčby osteoporózy. Potvrzení kostními markery již po 90 dnech Jistota účinnosti léčby osteoporózy Potvrzení kostními markery již po 90 dnech Kosti jsou živé tkáně Věděli jste, že vaše kosti samy přeměňují různé živiny? Kostní tkáň se po celý váš život neustále odbourává

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Informovaný souhlas. Pro výzkumný projekt: Diplomová práce Nejčastější úrazy v judu, jejich prevence a následná rehabilitace

Informovaný souhlas. Pro výzkumný projekt: Diplomová práce Nejčastější úrazy v judu, jejich prevence a následná rehabilitace Informovaný souhlas Pro výzkumný projekt: Diplomová práce Nejčastější úrazy v judu, jejich prevence a následná rehabilitace Období realizace: 2012-2013 Řešitelé projektu: Bc. Lenka Krejčová Vážená paní,

Více

6. Přílohy. Příloha č. 1: Vyjádření etické komise. Příloha č. 2: Vzor informovaného souhlasu pacienta

6. Přílohy. Příloha č. 1: Vyjádření etické komise. Příloha č. 2: Vzor informovaného souhlasu pacienta 6. Přílohy Příloha č. 1: Vyjádření etické komise Příloha č. 2: Vzor informovaného souhlasu pacienta Příloha č. 3: Fotodokumentace terapie cvičení na Redcordu cvik č. 1 Příloha č. 4: Fotodokumentace terapie

Více

Recenze klientů Lůžkového oddělení následné péče

Recenze klientů Lůžkového oddělení následné péče Recenze klientů Lůžkového oddělení následné péče r. 2015 - Zdravotnický personál dělá vše pro to, aby pacient opět dostal chuť do života podle stávajících možností. - Dodržování doby návštěv. Ve 14 hod.

Více

Sportovní výkon aneb jak se připravují nejlepší

Sportovní výkon aneb jak se připravují nejlepší Zveme Vás na seminář pro trenéry, rodiče a stolně tenisové nadšence na téma Sportovní výkon aneb jak se připravují nejlepší Prezentuje: Pavel Bugaj osobní trenér a výživový poradce Kondiční trenér reprezentace

Více

CENÍK TĚLOVÝCHOVNÝCH SLUŽEB pro období 1.7.2012 31.12.2012

CENÍK TĚLOVÝCHOVNÝCH SLUŽEB pro období 1.7.2012 31.12.2012 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Centrum sportovních aktivit CENÍK TĚLOVÝCHOVNÝCH SLUŽEB pro období 1.7.2012 31.12.2012 Důležité upozornění: Sportovní zařízení VUT v Brně slouží studentům a zaměstnancům školy,

Více

ZÁKLADNÍ CENÍK. Rehabilitační kliniky Malvazinky

ZÁKLADNÍ CENÍK. Rehabilitační kliniky Malvazinky ZÁKLADNÍ CENÍK Rehabilitační kliniky Malvazinky KLASICKÉ B1-3-lůžkový 370 Kč B2-2-lůžkový 590 Kč B1-2-lůžkový 520 Kč A2-2-lůžkový 520 Kč B2-3-lůžkový 390 Kč NADSTANDARDNÍ UBYTOVACÍ SLUŽBY Bezbariérový

Více

Možnosti ovlivnění poruch chůze u RS. Klára Novotná MS centrum, Neurologická klinika 1.LF UK a VFN v Praze

Možnosti ovlivnění poruch chůze u RS. Klára Novotná MS centrum, Neurologická klinika 1.LF UK a VFN v Praze Možnosti ovlivnění poruch chůze u RS Klára Novotná MS centrum, Neurologická klinika 1.LF UK a VFN v Praze Chůze - charakteristika Lidská bipedální lokomoce -vliv ontogeneze Cyklické střídání opěrné-stojné

Více

Ceník - léčebné pobyty 2014. Název pobytu Ubytování Strava Procedury Cena celkem

Ceník - léčebné pobyty 2014. Název pobytu Ubytování Strava Procedury Cena celkem Mám nemocné Celodenní standardní srdce, vysoký krevní tlak a 2 x cvičení skupinové cévní problémy 1 x masáž klasická 1 x rašelinový zábal malý 9 nocí 1/1 4.500,- Kč 3.330,- Kč 9 x Nordic Walking (1 x instruktáž)

Více

Cítit se skvěle na duši i těle

Cítit se skvěle na duši i těle Obšťastník červenec 2014 Cítit se skvěle na duši i těle Náchodská 442/149, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice NOVINKA Velmi příjemná a úžasná Masáž nohou (plosky) + peeling. Jedná se o nanesení peelingové

Více

ZÁKLADNÍ CENÍK. Rehabilitační kliniky Malvazinky

ZÁKLADNÍ CENÍK. Rehabilitační kliniky Malvazinky ZÁKLADNÍ CENÍK Rehabilitační kliniky Malvazinky KLASICKÉ Bezbariérový pokoj s vlastním sociálním zařízením TV na pokoji NADSTANDARDNÍ UBYTOVACÍ SLUŽBY Zajištění služeb kadeřníka, manikérky a pedikérky

Více

Lázeňské a rekondiční pobyty pro samoplátce 2016

Lázeňské a rekondiční pobyty pro samoplátce 2016 Lázeňské a rekondiční pobyty pro samoplátce 2016 Ceník platný 03. 01. 2016 18. 12. 2016 obsah Pobyty pro dospělé Léčebný lázeňský pobyt Léčebný lázeňský pobyt SPECIÁL Program proti bolesti zad Lázeňská

Více

PODHÁJSKA - BUNGALOVY ENERGY I., TERMÁLNÍ BAZÉN ZDARMA, PRODEJ 2016

PODHÁJSKA - BUNGALOVY ENERGY I., TERMÁLNÍ BAZÉN ZDARMA, PRODEJ 2016 PODHÁJSKA - BUNGALOVY ENERGY I., TERMÁLNÍ BAZÉN ZDARMA, PRODEJ 2016 7 - denní zájezd Bungalovy v areálu Energy I. Jen pár kroků od krytého termálního bazénu a venkovního bazénu Energy I. - volný vstup

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH Během března až května 2013 jsme postupně navštívili všechny zapojené školy. Jedním z účelů návštěvy byly rozhovory ke školním vzdělávacím programům s

Více

Příloha č. 1- Kazuistika č. 1

Příloha č. 1- Kazuistika č. 1 Příloha č. 1- Kazuistika č. 1 Průběh terapie Pacientka celkem absolvovala 10 fyzioterapií, kdy při první návštěvě bylo provedeno vstupní kineziologické vyšetření na jehož základě byla stanovena terapie.

Více

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé,

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé, Může se však stát, že takové štěstí mít nebudete a lékař vám oznámí, že narazil na zdravotní potíže onkologického charakteru a je třeba je řešit. Sám si dost těžko dokážu představit, co v této chvíli může

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

JAK PŮSOBÍ AKTIVNÍ SED NA ŽIDLI THERAPIA?

JAK PŮSOBÍ AKTIVNÍ SED NA ŽIDLI THERAPIA? JAK PŮSOBÍ AKTIVNÍ SED NA ŽIDLI THERAPIA? Zpracovala Zuzana Beranová fyzioterapeutka rehabilitace Zdravíčko Krnov 2009-03-04 a M1 dodává: spoluautorka židle THERAPIA (paní Beranová je příliš skromná) CÍL

Více

POHLEDEM MENTORKY. Autor: Hlinecká Miloslava Neurologické oddělení Orlickoústecká nemocnice, a.s.

POHLEDEM MENTORKY. Autor: Hlinecká Miloslava Neurologické oddělení Orlickoústecká nemocnice, a.s. POHLEDEM MENTORKY Autor: Hlinecká Miloslava Neurologické oddělení Orlickoústecká nemocnice, a.s. Projekt: PosílenÍ absorpční kapacity v oblasti Zdravotnictví a sociálních služeb v okrese Ústí nad Orlicí,

Více

Naděžda Neherová VY_32_INOVACE_151. Masérská a lázeňská péče AUTOR:

Naděžda Neherová VY_32_INOVACE_151. Masérská a lázeňská péče AUTOR: Masérská a lázeňská péče VY_32_INOVACE_151 AUTOR: Naděžda Neherová ANOTACE: Prezentace slouží k seznámení s historií lázeňství a wellness Klíčová slova: Lázně Skalka u Prostějova J e to lázeňské místo

Více

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC občasník s informacemi o Beřovickém golfu Říjen 2015 Všechny čtenáře chceme hned v úvodu ujistit, že našim cílem je pouze a jen poskytnout z času na čas několik informací a novinek,

Více

Největším bohatstvím je zdraví (Virgil. 70 př. n. l.) CENÍK 2013

Největším bohatstvím je zdraví (Virgil. 70 př. n. l.) CENÍK 2013 Největším bohatstvím je zdraví (Virgil. 70 př. n. l.) CENÍK 2013 Hotel SwissHouse Apartments & Spa Zeyerova 87, 353 01 Mariánské Lázně, Česká republika Tel +420 354 602 200 GSM +420 777 602 213 www.swisshouse.cz

Více

Výsledky projektu Zdraví do firem

Výsledky projektu Zdraví do firem Výsledky projektu Zdraví do firem Naměřené hodnoty Posluchačky měly možnost se během přednášky změřit na bioimpedančním přístroji In Body, který měří tělesné hodnoty. Vybrali jsme 4 z nejdůležitějších

Více

Lázeňská péče s dialýzou

Lázeňská péče s dialýzou Lázeňská péče s dialýzou Přijeďte si odpočinout do překrásného prostředí Termálních lázní Velké Losiny a Dialýza Šumperk se postará o odborné zajištění Vaší dialyzační léčby. TErmálNí lázně Velké losiny

Více

Přílohy. Příloha. 1. 1: Horský masív Ondřejník. Příloha. 1. 2: Umístění BRC pod beskydským vrcholem Skalka.

Přílohy. Příloha. 1. 1: Horský masív Ondřejník. Příloha. 1. 2: Umístění BRC pod beskydským vrcholem Skalka. 12 Přílohy Příloha. 1. 1: Horský masív Ondřejník. Příloha. 1. 2: Umístění BRC pod beskydským vrcholem Skalka. Příloha. 1. 3: MUDr. Jan May, zakladatel Lázní Skalka. Příloha 1. 4: Apartmánový dům Lara Wellness.

Více

Hospitality & Tourism S U M M I T Hotel Aquapalace Praha

Hospitality & Tourism S U M M I T Hotel Aquapalace Praha 17. 18. 4. 2013 Hospitality & Tourism S U M M I T Hotel Aquapalace Praha Hotel jako zážitek Jaroslav Fischer ParkHotel Tosch Hotely a cílová skupina hostů není definována každý host je dobrý prázdná postel,

Více

Definice a historie : léčba chladem, mrazem; vliv na široké spektrum onemocnění a poruch; dlouholetá medicínská léčebná metoda; technický rozvoj extré

Definice a historie : léčba chladem, mrazem; vliv na široké spektrum onemocnění a poruch; dlouholetá medicínská léčebná metoda; technický rozvoj extré KRYOTERAPIE (celková kryoterapie) 11.12.2008, Brno Bc. Dagmar Králová Definice a historie : léčba chladem, mrazem; vliv na široké spektrum onemocnění a poruch; dlouholetá medicínská léčebná metoda; technický

Více

Až dvěma pětinám lidí s depresí nezabírají antidepresiva, u dalších sice léky pomohou některé příznaky nemoci zmírnit, ale například potíže se

Až dvěma pětinám lidí s depresí nezabírají antidepresiva, u dalších sice léky pomohou některé příznaky nemoci zmírnit, ale například potíže se Duben 1 Až dvěma pětinám lidí s depresí nezabírají antidepresiva, u dalších sice léky pomohou některé příznaky nemoci zmírnit, ale například potíže se spánkem přetrvávají. Čeští lékaři a sestry se proto

Více

Trénink kognitivních funkcí v domácím prostředí

Trénink kognitivních funkcí v domácím prostředí Trénink kognitivních funkcí v domácím prostředí Mgr. Kateřina Svěcená ergoterapeut Klinika rehabilitačního lékařství 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice Co jsou kognitivní

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

POZNÁMKY. OSVsebepoznávání,seberegulace

POZNÁMKY. OSVsebepoznávání,seberegulace 1 VÝSTUP UČIVO PRŮŘEZOVÉ TÉMA MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 1. ROČNÍK žák - spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti -význam pohybu pro zdraví a vývoj organismu

Více

PROHLOUBENÍ ODBORNÉ SPOLUPRÁCE A PROPOJENÍ ÚSTAVŮ LÉKAŘSKÉ BIOFYZIKY NA LÉKAŘSKÝCH FAKULTÁCH V ČESKÉ REPUBLICE CZ.1.07/2.4.00/17.

PROHLOUBENÍ ODBORNÉ SPOLUPRÁCE A PROPOJENÍ ÚSTAVŮ LÉKAŘSKÉ BIOFYZIKY NA LÉKAŘSKÝCH FAKULTÁCH V ČESKÉ REPUBLICE CZ.1.07/2.4.00/17. PROHLOUBENÍ ODBORNÉ SPOLUPRÁCE A PROPOJENÍ ÚSTAVŮ LÉKAŘSKÉ BIOFYZIKY NA LÉKAŘSKÝCH FAKULTÁCH V ČESKÉ REPUBLICE CZ.1.07/2.4.00/17.0058 Zpráva z odborné stáže na pracovišti Protonového centra v Praze na

Více

Setkání poradců nejen z Poradců

Setkání poradců nejen z Poradců Setkání poradců nejen z Poradců Praha 18.1.2014 Jak jsme to dělali v minulém století? Doba přinesla nové možnosti Jezdíme podle navigací Používáme mobilní telefony Místo dopisů posíláme e-maily Místo tabulek

Více

GOLF HOTEL WELLNESS KONGRESOVÉ CENTRUM RESTAURACE

GOLF HOTEL WELLNESS KONGRESOVÉ CENTRUM RESTAURACE GOLF HOTEL WELLNESS KONGRESOVÉ CENTRUM RESTAURACE GOLFOVÉ HŘIŠTĚ V kouzelném údolí mezi městem Kuřim a obcí Jinačovice se rozkládá 27 jamkové mistrovské hřiště s 6 jamkovou akademií, osvětleným driving

Více

Soustředění (nejen) seniorských golfistů 24.-29.3.2014 golfové hřiště Beroun

Soustředění (nejen) seniorských golfistů 24.-29.3.2014 golfové hřiště Beroun Soustředění (nejen) seniorských golfistů 24.-29.3.2014 golfové hřiště Beroun Datum: 24.-29.3.2014 Místo: golfové hřiště Beroun Pondělí 24.3.2014 8.30-11.30: rozcvičení, driving, hra na hřišti 9 jamek z

Více

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ KOMPLEXNÍ A PŘÍSPĚVKOVÁ LÁZEŇSKÁ PÉČE. v Mariánských Lázních. CENÍK 2018 v Kč

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ KOMPLEXNÍ A PŘÍSPĚVKOVÁ LÁZEŇSKÁ PÉČE. v Mariánských Lázních. CENÍK 2018 v Kč MARIÁNSKÉ LÁZNĚ KOMPLEXNÍ A PŘÍSPĚVKOVÁ LÁZEŇSKÁ PÉČE v Mariánských Lázních CENÍK 2018 v Kč LÁZEŇSKÁ PÉČE Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s. navazují na více jak 200letou léčebnou tradici. Využívání jedinečných

Více

Pobyt je určen pro diabetiky 1.- 2. typu s čerstvě zjištěným diabetem nebo klienty, kteří se již s diabetem léčí. Popis týdenního programu:

Pobyt je určen pro diabetiky 1.- 2. typu s čerstvě zjištěným diabetem nebo klienty, kteří se již s diabetem léčí. Popis týdenního programu: Žít naplno s cukrovkou Léčebný pobyt zahrnuje: plná penze vstupní lékařské vyšetření a závěrečná konzultace nutná laboratorní vyšetření konzultační hodiny s odborným lékařem, diabetologickou edukační sestrou

Více

Spa Boutique Hotel LÖWENSTEIN **** +

Spa Boutique Hotel LÖWENSTEIN **** + Spa Boutique Hotel LÖWENSTEIN **** + Nabízíme celkem 16 komfortně vybavených apartmánů ve 4 kategoriích. V designu interiéru hotelu upřednostňujeme čisté linie, u vybavení apartmánů kombinujeme moderní

Více

TRÉNINK KOGNITIVNÍCH FUNKCÍ V CEREBRU. Bc. Štěpánka Prokopová ergoterapeutka

TRÉNINK KOGNITIVNÍCH FUNKCÍ V CEREBRU. Bc. Štěpánka Prokopová ergoterapeutka TRÉNINK KOGNITIVNÍCH FUNKCÍ V CEREBRU Bc. Štěpánka Prokopová ergoterapeutka Obsah příspěvku Cerebrum kdo jsme, co děláme Jak vnímáme trénink kognitivních funkcí Čeho chceme tréninkem dosáhnout Komponenty

Více

Jste diabetik? Určeno nejen pro muže.

Jste diabetik? Určeno nejen pro muže. Jste diabetik? Určeno nejen pro muže. Určeno nejen pro muže. Cukrovka může mít negativní vliv na Váš sexuální život. Tato brožurka je určena jen pro Vaši informaci. V žádném případě nemůže nahradit lékařské

Více

ROyAL SPA - Váš partner v oblasti lázeňství

ROyAL SPA - Váš partner v oblasti lázeňství komplexní LÁZEŇSkÁ LÉČBA PŘÍSPĚVkOVÁ LÁZEŇSkÁ LÉČBA ROyAL SPA - Váš partner v oblasti lázeňství Lázeňské hotely MIRAMARE Luhačovice Lázeňský hotel ROYAL Mariánské Lázně SIRNATÉ LÁZNĚ Ostrožská Nová Ves

Více

Léčení těla fyzioterapie

Léčení těla fyzioterapie Léčení těla fyzioterapie Obsah Léčení těla fyzioterapie... 3 Speciální ošetření... 3 Masáže... 3 Speciální masáže... 4 Léčení duše... 6 Rozvoj osobnosti semináře... 6 Denní lázně balneoterapie... 7 Detoxikace

Více

Klinické hodnocení u bolestí spojených s endometriózou. Bolest, kterou cítíte, je skutečná... i když to ostatní nevidí. A822523

Klinické hodnocení u bolestí spojených s endometriózou. Bolest, kterou cítíte, je skutečná... i když to ostatní nevidí. A822523 Klinické hodnocení u bolestí spojených s endometriózou Bolest, kterou cítíte, je skutečná... i když to ostatní nevidí. A822523 Studie SOLSTICE se provádí v přibližně 200 výzkumných centrech na celém světě.

Více

DOVOLENÁ NA DEJMONU 22. 8. 29.8. 2009 ESOTERICKÝ SEMINÁŘ O ČAKRÁCH, BIOPOLI A MIMOSMYSLOVÝCH SCHOPNOSTECH

DOVOLENÁ NA DEJMONU 22. 8. 29.8. 2009 ESOTERICKÝ SEMINÁŘ O ČAKRÁCH, BIOPOLI A MIMOSMYSLOVÝCH SCHOPNOSTECH DOVOLENÁ NA DEJMONU v maleb ném prostředí Beskyd - Čeladné 22. 8. 29.8. 2009 ESOTERICKÝ SEMINÁŘ O ČAKRÁCH, BIOPOLI A MIMOSMYSLOVÝCH SCHOPNOSTECH Pro všechny, jež chtějí načerpat psychické i fyzické síly

Více

10. - 14. 8. 2015 CENA: 1.000,-Kč, VS 117

10. - 14. 8. 2015 CENA: 1.000,-Kč, VS 117 Příměstský tábor v DDM Třinec 10. - 14. 8. 2015 CENA: 1.000,-Kč, VS 117 Informace pro rodiče Příměstský tábor je určen pro všechny kluky a holky, kteří by se chtěli o prázdninách trochu více hýbat, poznat

Více

Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. DOBROVOLNÍCI SOS CENTRA Dopisování s vězni. Tento materiál vznikl za finanční

Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. DOBROVOLNÍCI SOS CENTRA Dopisování s vězni. Tento materiál vznikl za finanční DOBROVOLNÍCI SOS CENTRA Dopisování s vězni Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. Tento materiál vznikl za finanční podpory Operačního programu Praha Adaptabilita, který je spolufinancován

Více

Na sportovištích se na vás těší kolektiv zaměstnanců CESA VUT v Brně.

Na sportovištích se na vás těší kolektiv zaměstnanců CESA VUT v Brně. SPORT PRO ZAMĚSTNANCE VUT v Brně SPORTing 2009 2010 Vážení zaměstnanci, VUT v Brně jako moderní technická univerzita s dlouholetou tradicí vytváří pro svoje zaměstnance v rozsahu svých možností podmínky

Více

Standardy péče o osoby s revmatickou artritídou

Standardy péče o osoby s revmatickou artritídou Standardy péče o osoby s revmatickou artritídou Translation into: Completed by: Email: SOC 1 Lidé s projevy RA by měli mít včasný přístup ke klinickým/zdravotnickým odborníkům kompetentním pro stanovení

Více

Cesta za Vaším pokladem tedy ebookem ;)

Cesta za Vaším pokladem tedy ebookem ;) Cesta za Vaším pokladem tedy ebookem ;) Krásný den, V momentě, kdy jste se rozhodli napsat svůj ebook, ocitli jste se najednou na cestě. Tato cesta může být jednoduchá, bezproblémová a úžasná a možná dokonce

Více

Asistenční služba sv. Rafaela Diecézní charita Brno

Asistenční služba sv. Rafaela Diecézní charita Brno Co to je osobní asistence? Diecézní charita Brno Příručka pro zájemce o službu osobní asistence OSOBNÍ ASISTENCE je služba, která pomáhá, když někdo potřebuje pomoc. Pomáhá každý den, pomáhá u člověka

Více

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Metodika poradenství Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Úvod V následujícím textu je popsán způsob vedení rozhovoru s klientem, jehož cílem je pomoci klientovi prozkoumat jeho situaci, která ho přivedla

Více

TAPOLCA, PELION H123-6 DENNÍ SPECIÁL AKCE 5 ZA 4

TAPOLCA, PELION H123-6 DENNÍ SPECIÁL AKCE 5 ZA 4 TAPOLCA, PELION H123-6 DENNÍ SPECIÁL AKCE 5 ZA 4 6 - denní zájezd Hotel nabízí hostům především neomezený vstup do termálních bazénů, zážitkových bazénů včetně plaveckého jakož i do celého Wellness. Samozřejmostí

Více

Malá knížka o Amálce

Malá knížka o Amálce Malá knížka o Amálce Ahoj, jmenuji se Amalthea, ale říkají mi Amálka. Jsem bájná koza, první pěstounka, která se starala o malého Dia, když se o něj nemohla postarat jeho vlastní maminka. Proto podle mne

Více

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v National Health Service Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v UK. Národní zdravotní služba poskytuje zdravotní péči ve Velké Británii a je financován zdanění.

Více

únor 201 6 34 / měsíčník

únor 201 6 34 / měsíčník únor 201 6 34 / měsíčník Upozornění: Neberte všechna má sdělení úplně vážně :-) Milí čtenáři, zdravím vás z ještě stále zasněžené Staré Zagory. Je to k nevíře, ale sníh napadl dokonce dvakrát, jako dvaceti

Více

POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ČR

POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ČR POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ČR Mezinárodní konference,,sociální služby jako výzva 21.století Sociální dialog v sociálních službách 13. a 14. května 2010 Hustopeče Praktické zkušenosti

Více

O PROJEKTU SVĚTOVÝ DEN DIABETU ROČNÍK 2015 CO JIŽ ZNÁTE Z PŘEDCHOZÍCH ROČNÍKŮ NOVINKY

O PROJEKTU SVĚTOVÝ DEN DIABETU ROČNÍK 2015 CO JIŽ ZNÁTE Z PŘEDCHOZÍCH ROČNÍKŮ NOVINKY 2 O PROJEKTU SVĚTOVÝ DEN DIABETU Světový den diabetu se každoročně slaví 14. 11. v den výročí narození objevitele inzulinu kanadského lékaře Fredericka Bantinga. IFMSA CZ při organizaci Světového dne diabetu

Více

Možnosti a úskalí léčby bolesti ve stáří Několik poznámek. O. Sláma, MOU Brno

Možnosti a úskalí léčby bolesti ve stáří Několik poznámek. O. Sláma, MOU Brno Možnosti a úskalí léčby bolesti ve stáří Několik poznámek O. Sláma, MOU Brno Osnova Co bolí naše seniory Proč je důležité rozpoznat a léčit bolest Několik poznámek k léčbě bolesti u seniorů Bolest u seniorů

Více

Bojuji pro radost, ne o život Karel Musil

Bojuji pro radost, ne o život Karel Musil Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze ( https://www.lf2.cuni.cz) Bojuji pro radost, ne o život Karel Musil seriál rozhovorů s našimi úspěšnými sportovci Vracíme se s dalším pokračováním

Více

Odborová organizace nabízí svým členům rehabilitační pobyty i v roce 2010

Odborová organizace nabízí svým členům rehabilitační pobyty i v roce 2010 Odborová organizace nabízí svým členům rehabilitační pobyty i v roce 2010 Vzhledem ke kladným ohlasům členů ČMOSA na rehabilitační pobyty v letošním roce jsou zabezpečeny tyto pobyty i na rok 2010. Týdenní

Více

Domácí hospic SPOLEČNOU CESTOU prezentace společného projektu. Konference SPOLEČNOU CESTOU

Domácí hospic SPOLEČNOU CESTOU prezentace společného projektu. Konference SPOLEČNOU CESTOU Domácí hospic SPOLEČNOU CESTOU prezentace společného projektu Konference SPOLEČNOU CESTOU 13. 9. 2016 Ideálem je, aby člověk umíral usmířen, bez bolesti fyzické, psychické, sociální a duchovní a s vděčností

Více

Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1

Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1 1 Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1 Úvodní slovo Vážení a milí čtenáři našeho farního zpravodaje Zdiva s troškou heřmánku. Rád bych o těchto Vánocích a na závěr roku 2011 poděkoval všem, kteří přispívají

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

LETNÍ / OKURKOVÝ CAFETERIA SYSTEMS

LETNÍ / OKURKOVÝ CAFETERIA SYSTEMS LETNÍ / OKURKOVÝ NEWSLETTER 2012 MADE BY CAFETERIA SYSTEMS ÚVODEM Vážené klientky, vážení klienti, Ještě než se rozjedete na dovolené, expedice, chalupy a chaty, rodinné oslavy a svatby svých přátel, dovolte

Více

Vítáme Vaše dítě v kurzu vedeném

Vítáme Vaše dítě v kurzu vedeném Welcome Letter [Czech] Vítáme Vaše dítě v kurzu vedeném [stupeň nebo druh studia] [jméno učitele] Účelem tohoto dopisu je přivítat Vašeho syna nebo dceru do naší třídy. Chtěli bychom, abyste Vy i Vaše

Více

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein Obecně prospěšná společnost byla založena 7.dubna 2000 a 28. července 2000 byla zapsána

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 6 7 5 2 0 5 1 IČZ smluvního ZZ 2 1 0 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 S 2 1 N 1 0 3 Název IČO JESSENIA a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

Datum vydání: 23.08.2005 ISBN: 80-247-0948-1

Datum vydání: 23.08.2005 ISBN: 80-247-0948-1 Název: Autor: Kompenzační cvičení Marta Bursová Formát: 17x24 cm, 196 stran Datum vydání: 23.08.2005 ISBN: 80-247-0948-1 Anotace Jedinečná publikace předkládá všem kondičním, výkonnostním i vrcholovým

Více

Nabídka vyšetření a zdravotního zabezpečení pro mládežnické oddíly HC Rytíři Kladno

Nabídka vyšetření a zdravotního zabezpečení pro mládežnické oddíly HC Rytíři Kladno Nabídka vyšetření a zdravotního zabezpečení pro mládežnické oddíly HC Rytíři Kladno Kdo jsme Jsme specializovaným zdravotnickým zařízením zaměřeným na sportovce a fyzicky aktivní osoby. Našim cílem je

Více

Jezte to, co máte rádi a přitom trvale a zdravě zhubněte. Revoluce v hubnutí podle genu. aneb. LADISLAV TUROŇ /

Jezte to, co máte rádi a přitom trvale a zdravě zhubněte. Revoluce v hubnutí podle genu. aneb. LADISLAV TUROŇ / Jezte to, co máte rádi a přitom trvale a zdravě zhubněte aneb Revoluce v hubnutí podle genu LADISLAV TUROŇ / WWW.HUBNUTI-PODLE-GENU.CZ Stránka 1 ÚVOD: Rozhodujete se taky jako já před půl rokem, jakým

Více

LÁZNĚ LUHAČOVICE, a.s.

LÁZNĚ LUHAČOVICE, a.s. 17. - 18. 4. 2013 Hospitality & Tourism Summit - Hotel Aquapalace Praha TVORBA PRODUKTOVÉ NABÍDKY NA ROK 2013 Ing. Jiří Dědek, MBA obchodní ředitel Lázně Luhačovice, a.s. Spa & Wellness Nature Resorts

Více

Funkční hýžďové svaly

Funkční hýžďové svaly Funkční hýžďové svaly uleví od bolesti a zvýší výkon TEXT: DAGMAR MOSTECKÁ, WWW.BEBALANCED.CZ CHCETE ZVÝŠIT VÝKONNOST, PŘI BĚHU LÉPE VYPADAT A JEŠTĚ ULEVIT KYČLÍM A ZÁDŮM? PAK SE NAUČTE SPRÁVNĚ ZAPOJOVAT

Více

Dopravné - 50,- Kč cesta na penzion POD LESEM. Masáže každý pátek od 16.00 hod. V jiné dny dle dohody,mimo čtvrtek. OBJEDNÁVKY NA PENZIONU!!!!!

Dopravné - 50,- Kč cesta na penzion POD LESEM. Masáže každý pátek od 16.00 hod. V jiné dny dle dohody,mimo čtvrtek. OBJEDNÁVKY NA PENZIONU!!!!! Masáž Cena Doba trvání Masáž šíje 100 Kč 20 min Masáž zad 200 Kč 40 min Masáž zad a šíje 250 Kč 60 min Masáž horních končetin 200 Kč 20 min Masáž dolních končetin 250 Kč 40 min Masáž hrudníku a břicha

Více

Učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby. Žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu.

Učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby. Žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu. Ročník: 3. Časová dotace: 2 hodiny týdně Činnosti ovlivňující zdraví Význam pohybu pro zdraví pohybový režim žáků délka a intenzita pohybu Žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu. Spojuje

Více

koordinátor (řídí práci ve skupině, prezentuje práci skupiny) člen týmu (spolupracuje s koordinátorem a pomáhá jeho činnosti)

koordinátor (řídí práci ve skupině, prezentuje práci skupiny) člen týmu (spolupracuje s koordinátorem a pomáhá jeho činnosti) Užitečné weby Co se naučíte Získáte přehled o užitečných webových stránkách různého druhu a o tom, jak je můžete v životě využít. Vytvoříte si myšlenkovou mapu o různých druzích užitečných webů na internetu.

Více

Ceník lázeňských a wellness pobytů

Ceník lázeňských a wellness pobytů WELLNESS SPA Ceník lázeňských a wellness pobytů 2015 1. 4. - 31. 10. 29. 12. - 1. 1. Ceník lázeňských a wellness pobytů 2015 2. 1. - 31. 3. 1. 11. - 28. 12. PODĚBRADY Platnost ceníku od 2. 1. 2015 LÁZEŇSKÉ

Více

Co je to ergoterapie?

Co je to ergoterapie? Co je to ergoterapie? Ergoterapie je profese, která prostřednictvím smysluplného zaměstnávání usiluje o zachování a využívání schopností jedince potřebných pro zvládání běžných denních, pracovních, zájmových

Více

O pracovní rehabilitaci

O pracovní rehabilitaci ÚŘAD PRÁCE O pracovní rehabilitaci Těžké slovo: pracovní rehabilitace Když je člověk osobou se zdravotním postižením, mám právo na pracovní rehabilitaci. Pracovní rehabilitace je služba úřadu práce. Pomůže

Více

Jezte to, co máte rádi a přitom trvale a zdravě zhubněte. Revoluce v hubnutí podle genu

Jezte to, co máte rádi a přitom trvale a zdravě zhubněte. Revoluce v hubnutí podle genu Jezte to, co máte rádi a přitom trvale a zdravě zhubněte aneb Revoluce v hubnutí podle genu Ladislav Turoň www.hubnuti-podle-genu.cz WWW.HUBNUTI-PODLE-GENU.CZ Rozhodujete se taky jako já před půl rokem,

Více

Ceník lázeňských a wellness pobytů

Ceník lázeňských a wellness pobytů Ceník lázeňských a wellness pobytů 2014 1. 5. - 31. 10. 29. 12. - 1. 1. 2. 1. - 30. 4. 1. 11. - 28. 12. Platnost ceníku od 2. 1. 2014 LÁZEŇSKÉ POBYTY Lázeňský pobyt KLASIK Dvoulůžkový pokoj SU* 2 380,-

Více

Výchovně-vzdělávací terapie pro děti se speciálními potřebami v Rumunsku

Výchovně-vzdělávací terapie pro děti se speciálními potřebami v Rumunsku Výchovně-vzdělávací terapie pro děti se speciálními potřebami v Rumunsku Jeden ze základních principů speciálního vzdělávání je princip zajištění jednoty výuky, výchovy, kompenzace, zotavení a (nebo) převýchovy.

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM KORÝTKO

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM KORÝTKO Domov pro seniory Korýtko, Ostrava Zábřeh, příspěvková organizace Petruškova 6, 700 30 Ostrava Tel: 596 748 336 E-mail: infokorytko@atlas.cz ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

Více

budova školy Martinovského ulice 153 6. 2. 2014 od 14 do 18 hodin 7. 2. 2014 od 14 do 17 hodin

budova školy Martinovského ulice 153 6. 2. 2014 od 14 do 18 hodin 7. 2. 2014 od 14 do 17 hodin ZVEME VÁS NA ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 budova školy Martinovského ulice 153 6. 2. 2014 od 14 do 18 hodin 7. 2. 2014 od 14 do 17 hodin Více informací na www.1zsrako.cz a v brožuře Informace

Více

Wellness aktuality Březen 2015

Wellness aktuality Březen 2015 Wellness aktuality Březen 2015 Vážení návštěvníci Rezidence a Wellness Blatov, všichni se těšíme na přicházející první jarní měsíc. Letos jsme spoustu jarních kytiček na zahrádkách i v lese zahlédli již

Více

První radonové lázně světa

První radonové lázně světa První radonové lázně světa BRÁNA DO KRUŠNÝCH HOR Lázeňské město Jáchymov leží v západní části České republiky na úpatí Krušných hor v malebném údolí panenské přírody, která příznivě působí na vaše zdraví

Více