Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Vánoce za dveřmi Rady a tipy, jak prožít advent a připravit se na svátky. strana 4 + 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Vánoce za dveřmi Rady a tipy, jak prožít advent a připravit se na svátky. strana 4 + 5"

Transkript

1 12 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad PROSINEC 2010, ročník 12 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Amos Tour odstartovala Oblíbená soutěž o nejvšestrannější školu je v plném proudu. strana 3 Vánoce za dveřmi Rady a tipy, jak prožít advent a připravit se na svátky. strana Před zápisem Správnou volbu usnadní rodičům budoucích prvňáčků přehled základních škol. strana Vážení čtenáři, dostala jsem příležitost oslovit vás článkem o smyslu Vánoc. Je to pro mne čest i výzva, ale zároveň i věc těžká, protože nevím, s kolika z vás jsem takříkajíc na stejné vlně, kolik z vás mi porozumí a kolik z vás svými řádky třeba neuspokojím. Slovo úvodem Začnu trochu zeširoka. V Novém zákoně je spis s názvem Skutky apoštolské. Hlavními postavami v něm jsou apoštol Petr a apoštol Pavel. Nás zajímá Pavel. Byl velkým misionářem v pohanském prostředí a vykonal tři misijní cesty v oblasti východní Asie a jižní Evropy. Na druhé cestě se dostal do Athén. Lidé ve starověkých Athénách žili především filosofickými a teologickými diskusemi a nelitovali času, aby naslouchali různým názorům a novým učením. Na Areopágu starověkém Hyde Parku to denně názorově jiskřilo. Athéňané takový styl života milovali. Pavla v tom městě zaujala ještě jedna věc. Když procházel athénskými posvátnými místy, všiml si velkého počtu oltářů zasvěcených řeckým bohům a zastavil se u jednoho, který nesl nápis Neznámému bohu. Athéňané se pojistili. Co kdyby existoval bůh, kterého ještě nepoznali? Ať jej tedy neuraz! Apoštol Pavel poukázal na tento oltář a dal tomu neznámému bohu jméno Ježíš z Nazareta, Kristus. A snažil se ho shromážděnému davu vykreslit a přiblížit. Ve čtvrtém století se začala slavit připomínka Kristova narození. Ježíš byl vnímán jako světlo pro tento svět. Narodil se v Betlémě v čase, kdy pohanské národy slavily zimní slunovrat a klaněly se slunci. Pro pokřesťanšťující se svět se živý člověk v podobě dítěte stal světlem. Ježíš neosvětloval jen povrch věcí, jako slunce, ale osvětloval lidská srdce. Tři či čtyři staletí života podle Ježíše a s Ježíšem udělaly velkou změnu všude, kde se s ním lidé setkali. Tam, kde dovolili, aby ovládl jejich srdce, vcházela do světa lidskost, laskavost a projevy odpuštění a smíření. Možná namítnete: a copak ty krvavé dějiny, o kterých jsme se učili O smyslu Vánoc v dějepise a dodnes čteme u historiků? Kde byly a jsou ty kladné hodnoty, kterými se zaštiťuje křesťanská církev? A co rozkoly v samotném křesťanství? Nezavírám oči před fakty. Důsledkem přece jsou i naše české dějiny. Dramatická období pokatoličťování obyvatelstva, protestantismu, následně rekatolizace, humanismu a pak technický pokrok, průmyslová etapa dějin s důrazem na kapitál, poté éra socialismu a znovu kapitalismus. Ve všech obdobích byli jednotlivci i církve, kteří byli věrni svému poslání, a jiní se mu zpronevěřovali. Připravujeme se na Vánoce. Nejsme filosofy jako Athéňané, a tak neztrácíme čas hlubokým přemýšlením. Naše příprava na tyto svátky spočívá u části národa v zakoupení pobytu na horách nebo u moře, u jiných v obíhání obchodů s usilovným přemítáním, co komu z blízkých dát pod stromeček. A aby toho bylo dost! Jen menšina se těší na čas příprav Advent, k němuž patří návštěva adventních koncertů, které vybízejí člověka k usebrání a přemýšlení. Dalším dobrým krokem je potěšování těch, kdo o těchto svátcích budou trpět pro ztrátu blízkého člověka, pro ztrátu svých jistot: zdraví, zaměstnání, partnerského vztahu Poselstvím Vánoc je zpráva, že do světa přišel Bůh v takové podobě, aby ho lidé mohli přijmout. Jako člověk, nejprve však jako dítě. Jako člověk pro nás udělal maximum a o tom je poselství Velikonoc. Jako dítě nás vybízí, abychom se sklonili a přijali vše, co patří k dítěti, a reagovali na to. Bezbrannost, potřebnost, slabost. Všemocný Bůh se vydal člověku. I člověk by se měl po jeho vzoru dávat člověku. Athéňané postavili oltář neznámému bohu. Ježíš Kristus je pro většinu lidí dnes také neznámý. A přece si zaslouží oltář v našem srdci. Pro naši záchranu. Mám velmi ráda báseň Aloise Volkmana Slepý obdiv... Před Betlémem celým z perníku se zvědavě tísní nekonečný dav v touze také spatřit ten čerstvě upečený zázrak dovednosti. U živého vzkříšeného Ježíše u Ježíše ne z marcipánu je stále volno. U něj se nedá obdivně postávat. S Ježíšem se musí chodit. Štastný Advent a Vánoce 2010 přeje Emanuela Blažková, farářka CČSH SEJDEME SE U LUDMILY: Už jsme si dávno zvykli, že v čase adventu můžeme po hektickém pracovním dni alespoň chvilku vydechnout uprostřed rekvizit neomylně evokujících blížící se svátky... Vánoční trhy u Ludmily jsou ale jedinečné tím, že sem lidé spíš než za zbožím chodí nasát nejrůznější vůně, potěšit se pohledem na originální a nápadité výrobky všemožných řemeslníků, popovídat si s přáteli u sklenky svařeného vína nebo jen tak pozorovat hemžení. Letos to bylo možné už od 20. listopadu, což byla pražská premiéra. Text a foto: len Představujeme nové vedení městské části Praha 2 V pondělí se v zasedacím sále ÚMČ Praha 2 konalo ustavující zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2, vzešlého z říjnových komunálních voleb. Nově zvolení zastupitelé složili slavnostní slib, zvolili starostu a vedení městské části a také předsedy výborů zastupitelstva. Starostou Prahy 2 se stal dosavadní místostarosta Ing. Jiří Paluska (ODS). Na radnici bude v příštích čtyřech letech vládnout trojkoalice ODS, ČSSD a Strany zelených (SZ). V radě městské části, která má devět členů, obsadila pět křesel ODS, tři ČSSD a jedno SZ. Ustavující Zastupitelstvo MČ Praha 2 v pondělí schválilo radu v tomto složení: starosta Ing. Jiří Paluska (ODS); zástupci starosty Ing. arch. Václav Vondrášek (ODS), Ing. Jan Vaněk (ODS), Mgr. Michaela Marksová (ČSSD), Jan Pech (ČSSD); uvolněná radní Mgr. Kateřina Jechová (SZ); neuvolnění radní Jana Černochová (ODS), Ing. Michal Bočan (ODS) a Ing. Marie Vlková (ČSSD). Zastupitelé za ČSSD a Stranu zelených tak opustili opoziční lavice s Občanskou demokratickou stranou mají nyní v pětatřicetičlenném zastupitelstvu většinu devatenácti mandátů. Opozici v začínajícím funkčním období představují strana TOP 09 a sdružení Občané za spokojené bydlení (po osmi mandátech). Se starostou nejen o perspektivách rozvoje Prahy 2 Ing. Jiří Paluska se narodil se v roce 1952 na pražských Vinohradech. Po absolvování povinné školní docházky se stal posluchačem Provozně ekonomické fakulty VŠZ Praha, kterou úspěšně ukončil v roce V roce 1977 se oženil a postupně se stal otcem tří dětí. Po absolvování vysoké školy musel nastoupit do zaměstnání na Státním statku ve Vysokém nad Jizerou, nejprve jako pomocný dělník, posléze jako plánovač a nakonec jako expert přes výpočetní techniku. Po šesti letech se mohl vrátit zpět do Prahy, kde nastoupil jako matematik do podniku Agrodat. V této firmě ho v roce 1989 zastihla revoluce. Od roku 1990 působil v Zastupitelstvu městské části Praha a 2 a v letech 1994 až 1998 i v Zastupitelstvu hl. m. Prahy. Kromě politických aktivit je živnostníkem se zaměřením m na tvorbu a prodej softwaru. Pokud mu to čas a fyzická kondice dovolí, rád sportuje. Máte své životní krédo, pane starosto? na straně jedné až po obavy z toho, Základním problémem Prahy 2 je dopravní Nemám žádné úderné krédo, ale nějakou zdali na to člověk stačí na straně druhé. situace. V této oblasti je třeba dobu jsem pracoval jako matema- Rozhodně bych nerad zklamal ty, kteří dospět konečně k řešení magistrály tak, tik-analytik a také jsem programoval. mi důvěřují. To, co před námi je, není aby tato městská tepna neznamenala Z té doby jsem si zapamatoval velmi malý úkol a je třeba k němu přistupovat nepřekonatelnou komunikační bariéru důležitou větu, kterou se snažím řídit. jak s odhodláním, tak s náležitou a aby se v její blízkosti dalo žít. Dalším Ta věta hovoří o tom, že stabilita jakéhokoliv pokorou. důležitým bodem je humanizace veřejmice, systému spočívá v jeho dyna- V minulém volebním období bylo ných prostor. Jde především o parky, nikoliv v jeho statice. vykonáno mnoho pro rozvoj městské ale nejen o ně. Třetím velmi důležitým S jakou vizí a s jakými pocity se ujímáte části ve smyslu péče o veřejné tématem je otázka dalšího osudu obec- pozice starosty? prostory, završeny, případně nastartovány ního majetku. O něm vlastně byly tyto Základním úkolem je udržet a pokud byly významné rekon- komunální volby a nelze nadále tento možno ještě zvýšit dynamický rozvoj strukce, hodně peněz se investovalo fakt zastírat. Rozhodně velmi brzy přijdeme Prahy 2, nastartovaný v minulém volebním s konceptem, který se bude za- do obnovy nemovitostí ve správě období. Pocity se těžko popisu- městské části. Kam se nyní bude upíbývat prodejem majetku svěřeného jí. Je to jistá směsice chuti do práce rat nejvíce pozornosti? městské části Praha 2. Pokr. na str. 2

2 2 ČÍSLO 12 - PROSINEC 2010 Co se děje na radnici Noviny Prahy 2 Michaela Marksová zástupkyně starosty pro oblast informatiky, kultury a volnočasových aktivit Krédo: Žádné konkrétní nemám. Často si ale připomínám například to, že zlu a lži se nesmí ustupovat tím spíš, že v naší zemi při tom dnes nikomu nejde o život. Mgr. Michaela Marksová pracovala jak v neziskovém sektoru, tak ve veřejné správě. Řadu let se věnuje problematice rovného postavení žen a mužů, dětským právům, otázkám sociálního vyloučení a rovných příležitostí ve společnosti a lidským právům obecně. Na tato témata publikuje články a vystupuje v médiích, je autorkou knihy Jan Pech Rodina a práce: jak je sladit a nezbláznit se. S jakou vizí vstupujete do tohoto funkčního období? Aby na konci volebního období byla Praha 2 ještě lepším místem k životu, než je dosud. Které okruhy témat z oblasti vašeho působení na radnici považujete za stěžejní? Chci, aby si naprostá většina našich občanů a občanek všeho věku našla v Praze 2 kulturní a volnočasové vyžití a abychom sem přilákali turisty, kteří většinou zůstávají pouze v samém centru v Praze 1. Jakých konkrétních cílů chcete během příštích čtyř let dosáhnout, případně se k nim přiblížit? Kromě toho, co jsem již zmínila, je mým snem vybudovat v Praze 2 klubové kino moc se mi stýská po Illusionu či Květnu, kinech mého dětství. Je-li ale takový projekt životaschopný, to musíme nejprve zjistit. Také bych chtěla prostřednictvím nejrůznějších kulturních akcí posílit v našich obyvatelích hrdost na místo, kde žijí. Kde vidíte ve vaší oblasti bílá místa nebo zatím neřešené problémy? Na akcích, jako je Vinobraní a vánoční či farmářské trhy, je vidět obrovský zájem lidí o takové akce. Chtěla bych, aby veřejné prostory Prahy 2 ještě více ožily, aby takových akcí bylo mnohem více. Jaká je podle vás současná Praha 2 a co byste určitě změnila? Žiji zde téměř od narození. Podle mě je to úžasné místo k životu s nádhernými stavbami, fascinuje mě, jak dlouhou má historii. Přeji si, aby veřejná prostranství ještě lépe sloužila všem lidem a aby naše městská část byla bezpečná a čistá. To vše je ovšem běh na dlouhou trať a na změnách se nemůže podílet jen radnice, ale všichni obyvatelé. zástupce starosty pro oblast školství a mládeže Krédo: Na správě obce by se měly podílet všechny generace a já, jako zástupce té mladší, jsem otevřen novým nápadům a vizím, protože tak můžu lépe sloužit svým spoluobčanům a přispívat k tomu, aby všichni mohli prožít důstojný život. Nyní dokončuje bakalářské studium sociální práce na Karlově Univerzitě. O sociální problematiku se intenzivně zajímá a má již řadu relevantních profesních zkušeností. Působil jako pedagog v Jedličkově ústavu, což mu poskytlo nedocenitelné zkušenosti v oblasti sociální péče a vzdělávání. V posledních čtyřech letech byl zastupitelem MČ Praha 2 a zajímal se především o otázky školství a bezpečnosti. S jakou vizí vstupujete do tohoto funkčního období? V obecné rovině je to především celkové zlepšení životní úrovně v Praze 2. Jednou z priorit proto bude zajištění vysokého standardu veřejných služeb. Místní samosprávy do jisté míry budou totiž muset kompenzovat škrty na celostátní úrovni, které budou mít bezesporu dopad na státem poskytované služby. Naše městská část v tomto směru může udělat relativně dost. V oblasti kompetencí, jež mi byly svěřeny a mezi které patří oblast školství a mládeže, se chci zasadit o zvyšování kvality základního vzdělávání, o lepší platové ohodnocení pedagogů i nepedagogických pracovníků v Praze 2 a o rozšíření nabídky volnočasových aktivit pro mládež. Které okruhy témat z vaší oblasti považujete za stěžejní? Mojí rolí bude především vytvoření podmínek, které umožní dlouhodobý rozvoj všech institucí zřizovaných městskou částí. Budu klást velký důraz na kvalitu vedení škol, což je podle mého názoru předpokladem k tomu, aby žáci získali základ pro své následující studium či profesní uplatnění. Chci, aby se v našich školách společně vzdělávaly děti zdravé i handicapované a děti z různého sociálního a kulturního prostředí. Aby toto školy bez problému zvládly, potřebují naši aktivní podporu. Jakých konkrétních cílů chcete dosáhnout, případně se k nim přiblížit? V rámci možností daných zákonem chci nastavit nový motivační systém, jenž by zejména ocenil dílčí iniciativy jednotlivých škol a zohlednil celkovou úroveň výuky, včetně spokojenosti žáků a rodičů. Jsem toho názoru, že základní školy by se neměly omezit pouze na klasické vyučování, i když je to samozřejmě jejich hlavní prvořadý úkol. Měly by se však stát i místem, které přispívá k celkovému vyváženému rozvoji osobnosti mladých lidí. V tomto směru je určitě důležité rozvíjet také neformální část vzdělání. Ve spolupráci s vedením jednotlivých škol budu usilovat o koncepčnější řešení nabídky doplňkových aktivit a rozšiřování zahraniční spolupráce v rámci EU. Také budu podporovat rozmanitost jednotlivých škol ve smyslu jejich zaměření například na sport, jazyky, matematiku atd. Kde vidíte ve vaší oblasti bílá místa nebo zatím neřešené problémy? Nejsem si vědom nějakých zásadních neřešených problémů. Fungování všech našich školských zařízení je po formální stránce v pořádku. To ale neznamená, že se nebudu aktivně zajímat o situaci v mateřských a základních školách. Chtěl bych, aby školy více vzájemně spolupracovaly a sdílely pozitivní zkušenosti. Do konce roku také plánuji všechny školy osobně navštívit. Jaká je podle vás současná Praha 2 a co byste určitě změnil? Myslím, že naše městská část je již nyní velmi příjemným místem pro život a na tom musíme stavět i v následujících čtyřech letech. Jsou zde však palčivé otázky, například bydlení, doprava či bezpečnost, jejichž urychlené řešení budu prosazovat. Věřím, že prací na radnici Prahy 2 se mi podaří přispět k tomu, že na nejdůležitější z těchto přetrvávajících problémů nalezneme v co nejbližší době odpověď ke spokojenosti spoluobčanů. Se starostou nejen o perspektivách rozvoje Prahy 2 Pokr. ze str. 1 Do oblasti vaší působnosti přibude nyní bezpečnost. Co v této sféře považujete za největší oříšek? Jsem dlouholetým členem ODS v Praze 2. Důvodem je skutečnost, že pouze tato strana dlouhodobě prosazovala vizi o svobodě a odpovědnosti každého jednotlivce. Tato politická nebo spíše filozofická teze hodně odpovídá mému pohledu na svět. Svoboda je to, co má pro mne tu nejvyšší hodnotu. Platí ale vztah mezi svobodou a pocitem bezpečí. Ten, kdo se necítí bezpečný, není svobodný. Pro větší pocit bezpečí občanů Prahy 2 a tím i pro jejich vyšší míru svobody je potřeba udělat ještě mnoho. Velké rezervy vidím v osvětě zejména ve školách. Ani systémy preventivní ochrany osob a majetku nejsou zatím na takové úrovni, jakou bychom si představovali. No a v neposlední řadě ani působení obou policejních sborů není optimální. Je tedy rozhodně co zlepšovat. Vidíte v některé z oblastí života městské části bílá místa nebo zatím neřešené problémy? Jak jsem řekl, hlavním neřešeným problémem je doprava. Ale abych nebyl nespravedlivý, snahy o řešení zde byly, Jan Vaněk S jakou vizí vstupujete do tohoto funkčního období a jaké budou vaše priority? Myslím, že jsme v minulém volebním období dokázali mnohé. Chceme v tom pokračovat. Uvědomuji si ale, že se nikdy nezalíbíme úplně všem. Jeden chce to např. odpočinout si na lavičce a jiný zas ono např. mu vadí, že ji v noci využívají hlučnější občané. Všichni chceme mít čisté parky a ulice. To však stojí velké množství peněz, které pak chybí jinde, zvláště v době krize. Priorit bude celá řada. Budou popsány v programovém prohlášení Rady MČ. Z mé oblasti půjde především o postupnou revitalizaci více než 50 ha parků městské části. Která témata z vašeho dosavadního jenže bohužel ne dostatečné. Praha 2 v tomto směru hlavně naráží na nepochopení u kompetentních lidí na Magistrátu hl. m. Prahy. Bohužel, Praha 2 není v pozici, v níž by mohla sama rozhodovat o zásadních dopravních opatřeních, která by situaci u nás zlepšila. Jakékoliv zásadnější opatření musí být schváleno Magistrátem hl. m. Prahy zejména proto, aby nebyly poškozeny tzv. celoměstské zájmy. To je velmi svérázný termín z kategorie zaříkadel, u kterých nikdo přesně neví, oč jde, ale zato perfektně fungují. Týká se to nejen dopravy v pohybu, magistrály a dalších ulic, tvořících páteřní komunikační systém Prahy, ale týká se to i otázek spojených s fungováním zón placeného stání a dopravy v klidu obecně. Jaká je vlastně z vašeho pohledu dnešní Praha 2 a jaký směr dalšího vývoje považujete za žádoucí? Praha 2 si zatím, přes nesmírný tlak investorů, uchovala svůj rezidenční charakter. Pochopitelně došlo k výraznému úbytku počtu obyvatel a v řadě případů i k zásadní změně ve skladbě a struktuře obyvatelstva. Věřím, že nejhorší tlak na vybydlení Prahy 2 máme již za sebou. Je však i nadále třeba čelit pomalému, plíživému úbytku počtu S jakou vizí vstupujete do tohoto funkčního období? S vizí svědomitě a pokorně pracovat na rozvoji a prosperitě Prahy 2 a všech jejích obyvatel. Vždy jsem zastával názor, že by se lidé měli hodnotit především podle chování a výsledků své práce. Které okruhy témat z oblasti vašeho působení na radnici považujete za stěžejní? Za klíčovou a nejvíce diskutovanou oblast považuji prodej privatizaci bytových domů oprávněným nájemcům. Neméně důležitá je ovšem i efektivní a kvalitní správa obecního majetku, kde jsme v minulosti zpřísnili podmínky pro výkon činnosti správcovských firem. Samozřejmě zde je neustále co zlepšovat a kontrolovat. Jakých konkrétních cílů chcete během příštích čtyř let dosáhnout, případně se k nim přiblížit? Vymezit bytové domy, které jsou pro fungování obce nadbytečné, a ty následně nabídnout oprávněným nájemcům k odkupu. Jde primárně o to dát nájemníkům v obecních domech jistotu, zda jejich dům bude v budoucnu zařazen do prodeje privatizace či nikoliv. Výběr bytových domů musí být zcela transparentní a podmínky následného prodeje musí být pokud možno přijatelné pro všechny obyvatele Prahy 2, nezávisle na typu nájemního bydlení. Zde je třeba si uvědomit, že prodaný bytový fond ztrácí obec navždy, což je v případě Prahy 2 obzvlášť citlivé téma, neboť na rozdíl od svých sousedů, s výjimkou Prahy 1, nemá žádná rozvojová území pro budoucí bytovou výstavbu. Kde vidíte ve vaší oblasti bílá místa nebo zatím neřešené problémy? obyvatel ve prospěch komerčních prostor jakéhokoliv způsobu využití. Nyní je zapotřebí podmínky pro život všech věkových kategorií obyvatel Prahy 2 zlepšovat. V roce 1960, když dnešní Praha 2 vznikla, měla cca 160 tisíc obyvatel. Dnes má něco málo přes 50 tisíc obyvatel. Nemyslím si, že je třeba se vracet do roku 1960, ale alespoň udržet současný stav. Lidé u nás budou chtít bydlet, pokud zde najdou to, co hledají. Především práci, a také kvalitní možnosti využití volného času. V tomto směru chceme daleko více spolupracovat např. se Sokolem a dalšími organizacemi působícími na našem území. Váš pracovní vztah k Praze 2 je veřejnosti dobře znám, ale co osobní vazby? Narodil jsem se tu a se dvěma přestávkami zde žiji celý život. První přestávka byla střední škola, kterou jsem absolvoval v Čáslavi, a druhou přestávkou bylo mé nucené působení v pohraničí po absolvování vysoké školy. Prahu 2 mám rád. A tím nemám na mysli jenom polohu, urbanismus, stavby, atmosféru, ale také lidi. Mám za to, že se na čtyřech kilometrech čtverečních Prahy 2 sešla výjimečná společnost, a jsem rád, že mohu být její součástí. Ptala se: Lenka Prokopová zástupce starosty pro oblast správy majetku a podpory podnikatelských aktivit Krédo: Základ je věřit, pak je všechno na světě možné. Ing. Jan Vaněk je ve svých 33 letech šťastně zadaný. Až doposud byla jeho profesní kariéra úzce spjata s informačními technologiemi, kde zastával řadu pozic od konzultanta pro oblast IT bezpečnosti přes pozice zodpovědné za přípravu obchodní strategie a rozvoj obchodních vztahů v ryze českých, ale i mezinárodních korporacích. V minulém volebním období zastával post neuvolněného člena rady a předsedal komisi pro informatiku. Václav Vondrášek působení na radnici budou mít návaznost i v dalším období? A vyvstává nyní nějaké nové téma? Půjde prakticky o všechna témata, tj. o územní rozvoj, životní prostředí a dopravu. V rámci té dopravy mi přibude problematika zóny placeného stání, kterou měl v uplynulém volebním období na starosti jiný radní. Podobně jako pan starosta v představenstvu, budu i já za městskou část nadále působit v dozorčí radě Komwagu. Mám za to, že jen těžko budete v Praze hledat komunální politiky, kteří by takovou funkci, stejně jako my, vykonávali zdarma a přitom za to ručili celým svým majetkem. Kde vidíte ve vaší oblasti bílá místa nebo zatím neřešené problémy? Jedním z největších nedořešených Je třeba zaměřit se více na podporu podnikatelských aktivit v Praze 2, kde bych rád opětovně přilákal do naší centrální městské části tradiční řemesla a služby, které během posledních 20 let téměř vymizely. Jaká je podle vás současná Praha 2 a co byste určitě změnil? Jedna tvář Prahy 2 je uspěchaná a hektická, což je bezpochyby daň dnešní moderní době. Nicméně i zde bych rád docílil zlepšení, a proto budu usilovat o zklidnění dopravy v Praze 2, což samozřejmé není možné bez spolupráce s Magistrátem hlavního města Prahy a okolními městskými částmi. Druhou, lepší tvář Prahy 2 reprezentují naše parky a zeleň, které vytvářejí oázu klidu v centru města. Ale i o tuto tvář je třeba neustále pečovat a udržovat ji. Zde bych rád navázal na vše dobré, co se za poslední čtyři roky podařilo. zástupce starosty pro obl. dopravy, životního prostředí a veřejné zeleně, výstavby a územního rozvoje Krédo: Není rozhodující krédo, ale činy. Ing. arch. Václav Vondrášek není ve vedení radnice novou tváří, v minulém funkčním období již jako zástup- ce starostky působil. Připomeňme, že je mu 60 let, je ženatý, má dceru a syna. Vystudoval architekturu na stavební fakultě ČVUT. Nejprve pracoval jako projektant, posléze zajišťoval investiční výstavbu v dopravní organizaci. Od r pracoval na Magistrátu hl. m. Prahy, z toho řadu let jako ředitel odboru. Před příchodem na radnici Prahy 2 vykonával čtyři roky funkci odborného ředitele v developerské organizaci, zabývající se výstavbou bytů. Angažoval se v metodické činnosti v oblasti stavebního práva a souvisejících oblastí s publikační činností v odborném tisku. Od narození s kratší přestávkou bydlí v Praze 2. problémů je Karlovo náměstí. Ono dost dobře provozně nefunguje a přitom zlepšení jeho funkce závisí na domluvě s památkovou péčí, která se jiných než kosmetických změn obává. Dále je to problematika magistrály. Změny ve výše uvedených oblastech ale nejsou v přímé působnosti městské části ani v jejích finančních možnostech. Proto bude potřeba přesvědčit vedení města, aby vedle městské části vzalo tyto problémy za své. Jaká je z vašeho pohledu současná Praha 2? Přes všechny problémy, které zde máme, je Praha 2 dobrým místem pro život. K tomu, aby byla místem ještě lepším, může přispět nejen radnice, ale všichni její obyvatelé.

3 Noviny Prahy 2 Co se děje na radnici ČÍSLO 12 - PROSINEC Kateřina Jechová radní pro oblast sociální, zdravotnictví a bytové politiky Krédo: Chci umožnit důstojný život lidem tam, kde jsou doma. Mgr. Kateřina Jechová vystudovala nástavbové studium oboru porodní asistentka, ošetřovatelství na 3. LF UK a pedagogickou fakultu UP v Olomouci. Dvacet let pracovala ve zdravotnictví, jako porodní asistentka v Broumově a ve FN Motol, kde se později zabývala metodickým řízením a kvalitou péče a komunikací zdravotníků s pacienty. Vyučovala na 2. LF UK a mj. vedla i projekt Zdravá nemocnice. Před nástupem do funkce radní pracovala v Agentuře pro sociální začleňování v romských lokalitách (odbor Úřadu vlády ČR) jako vedoucí Oddělení koordinace a řízení a také vedla pracovní skupinu pro téma Zdraví v rámci připravované Strategie boje proti sociálnímu vyloučení. S jakou vizí vstupujete do tohoto a bude nutné připravit tzv. ústupové Řadu sociálních služeb poskytují nestátní funkčního období? bydlení pro občany, kteří si nebudou neziskové organizace a dělají Mým cílem je zabránit dalšímu vylidňování moci dovolit hradit tržní nájem ve vel- to dobře a efektivně. Problémem, centra Prahy. Proto velmi podkých bytech v lukrativních lokalitách. který tyto organizace tíží, je víceleté poruji sociální a chráněné bydlení. Proto bude nutné investovat do bytového financování. Pro osvědčené organi- Chci, aby se lidé v Praze 2 cítili bezpečně, fondu městské části a optimazace chci podpořit koncept dlouho- podpořím proto navýšení počtu lizovat strukturu bytů, které obec dobých grantů na jedné straně městských strážníků a jejich od- vlastní. a kontrolu kvality služeb na straně povídající ohodnocení. Budu spolupracovat Jakých konkrétních cílů chcete bě- druhé. se všemi subjekty, zejména hem příštích čtyř let dosáhnout, Jaká je podle vás současná Praha 2 s nevládními neziskovými organizacemi. případně se k nim přiblížit? a co byste určitě změnila? Nutně je potřeba zřídit hospicová lůž- Prahu 2 mám upřímně ráda a jinde Které okruhy témat z oblasti vašeho ka, tedy rozšířit nabídku Centra soci- bych žít nechtěla, nicméně si musíme působení na radnici považujete álních služeb. Nezbytná je také rekon- přiznat, že je dlouhodobě zatížena za stěžejní? strukce bytů v domech s pečovatelskou nadměrným hlukem a vysokou praš- Sociální a zdravotní služby v Praze 2 službou. Zároveň považuji ností. Proto chceme prosadit vypra- se musí vyrovnat s faktem, že populace za nutné udržet a rozšířit nabídku slucování a schválení časově a finančně stárne. Tomu musí odpovídat i šižeb v domácnostech seniorů včetně reálné dopravní politiky. Praha 2 je, roká nabídka a trvalá udržitelnost dopravní služby a půjčovny kompenzačních bohužel, mnohde nevlídná k chod- kvalitní zdravotní, ošetřovatelské, pečovatelské, pomůcek. Podpořím také rozcům. Je tu spousta překážek pro chů- rehabilitační, hospicové šíření chráněných dílen a zařízení typu zi s kočárkem, chybí např. bezbariéro- péče, síť dostupných služeb a nabídka na půl cesty. Pro mladé rodiny vé vstupy do metra na I. P. Pavlova programů pro seniory. Budu podporovat bude velkou pomocí nabídka starto- a na nám. Míru nebo vstupy do řady všechny programy zaměřené vacích bytů a rozšíření kapacity jeslí obchodů a bezbariérové veřejné toa- na pomoc znevýhodněným skupinám a školek. lety. Velmi rozhodně budu postupo- obyvatel. Od počátku roku 2013 Kde vidíte ve vaší oblasti bílá místa vat v omezování heren a kasin v naší skončí v Praze regulované nájemné nebo zatím neřešené problémy? městské části. uvolněný člen ZMČ, předseda redakční rady Novin Prahy 2 Krédo: Hledejme rovnováhu mezi člověkem, společností, městem a přírodou. Pozitivní vztah k politice a zájem o veřejné dění získával Michal Uhl již od dětství v rodinném prostředí. Kladný vztah k Evropské unii a ochotu hledat zkušenosti v zahraničí nabyl v pražské francouzské škole, kde se pohyboval v multikulturním třídním kolektivu. Hodnoty a postoje se mu formovaly také ve skautském oddílu a posléze na brněnské Fakultě sociálních studií, kde studoval genderová studia a sociální antropologii. Magisterský titul získal na Fakultě sociálních věd UK (FSV UK) v oboru sociologie. V současné době na FSV UK vyučuje dva kurzy a je zapsán v doktorském programu sociologie. Společenskovědní vzdělání využil nejen jako analytik v sociologické agentuře, ale především mu vždy poskytovalo oporu v kritickém myšlení a v hledání odborných argumentů pro jeho politické postoje. Působil jako poradce dvou ministrů vlády ČR, je členem Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů a místopředsedou Výboru pro institucionální zabezpečení rovných příležitostí žen a mužů. Zkušenosti s komunální politikou získal jako opoziční zastupitel v minulém volebním období a věří, že je zúročí i ve své nové roli. S jakou vizí vstupujete do tohoto funkčního období? S vizí hospodárné, sociální a ekologické Prahy 2. Pokud se podaří skloubit tyto tři pohledy na svět, zařadí se Praha 2 definitivně po bok vyspělých západoevropských měst. Které okruhy témat z oblasti vašeho působení na radnici považujete za stěžejní? Vyvážené vedení Novin Prahy 2 není jednoduché. Noviny se nesmí stát kořistí politiků a političek, kteří jsou v současné době ve vedení, ani se nesmí stát výhradně diskuzním kolbištěm během příštích čtyř let dosáhnout, případně se k nim přiblížit? V souvislosti s Novinami Prahy 2 nejsem příznivcem velkých změn. Přesto si myslím, že nové rubriky a důkladnější a přehlednější zpracování některých témat, například rozpočtu naší městské části, by novinám velmi pomohly. Naše dvojkové noviny patří v Praze k těm lepším, přesto je mým cílem, aby Noviny Prahy 2 byly ještě lepší, a to ne za čtyři roky, ale klíčové změny chci prosadit již během příštího roku. Z pozice předsedy komise životního prostředí bych chtěl mininím mezi koalicí a opozicí. Mým hlavmálně prosadit dosázení stromů cílem jsou obsahově kvalitní Noviny Prahy 2, které především informují o kulturním, společenském a politickém dění na dvojce. na všechna k tomu určená místa v našich ulicích. Kde vidíte ve vaší oblasti bílá místa nebo zatím neřešené problémy? Jakých konkrétních cílů chcete Noviny Prahy 2 ani oblast životního Z jednání rady Michal Uhl Rada a Zastupitelstvo MČ Praha 2 Rada městské části Praha 2 jednala v listopadu dvakrát, a to a Projednala celkem 54 bodů včetně informací. Z jednání vybíráme: Rada schválila Jednací řád RMČ Praha 2 a působnosti členů RMČ Praha 2 s účinností od Dále zrušila komise RMČ, jejich kompetence a odvolala jejich členy včetně předsedů a tajemníků. V souladu s 101 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, zřídila rada nové komise jako své iniciativní a poradní orgány, stanovila jejich složení a jmenovala předsedy a členy komisí RMČ Praha 2. V souladu s ust. 4, odst. 1, zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, v platném znění, pověřila vyjmenované členy Zastupitelstva městské části Praha 2 přijímáním prohlášení snoubenců o uzavření manželství. Radní souhlasili s vedením účetnictví příspěvkových organizací zřízených městskou částí ve zjednodušeném rozsahu prostředí vyložené slabiny nemají. Změny, které budu prosazovat, budou proto spíše z kategorie evolučních než revolučních. Důraz však chci klást na kvalitní komunikaci s veřejností a maximální transparentnost v oblasti nutného kácení (obnovy) stromů a plánů radnice s rekonstrukcí Karlova náměstí. Jaká je podle vás současná Praha 2 a co byste určitě změnil? Praha 2 je pěkné a příjemné místo k bydlení, které kazí jedna velká jizva: magistrála v centru. Budu prosazovat, aby Praha 2 vyjednávala s hlavním městem tak, aby se obyvatelům Prahy 2 maximálně ulehčilo, co se týče hluku i kvality ovzduší. Věřím, že během tohoto volebního období se posuneme k tomu, aby se z magistrály stal městský bulvár. s účinností od a vzali na vědomí Souhrnnou zprávu o plnění rozpočtu a o hospodaření s prostředky zdaňované činnosti MČ Praha 2 za I. - III. čtvrtletí RMČ rovněž vyhlásila konkurzní řízení na funkci ředitele/ředitelky Mateřské školy s internátní péčí, Španělská 16. Z materiálů k informaci Foto: len vybíráme: k nařízení, jímž se mění nařízení č. 16/2005 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů a k záměru další novely tohoto nařízení, k získání titulu Přátelské místo. Ing. Barbora Pletková, odbor Kancelář tajemníka Vzpomínka na Evu Paulovou V pondělí zemřela po dlouhém boji s těžkou chorobou PhDr. Eva Paulová. V minulém volebním období zodpovídala jako zástupkyně starostky za oblast sociální, bytové politiky, školství a mládeže. Poslední rozloučení s Evou Paulovou se konalo v Nové obřadní síni na Olšanských hřbitovech Jak v soukromí, tak v profesním životě Eva myslela především na druhé. Většinu života obětovala svým dětem, dala jim lásku a zázemí, když nejen v poslední době bojovala s nepřízní osudu. V komunální politice to nebylo jiné. Její práce a myšlenky se ubíraly především k postiženým, slabým a opuštěným občanům. Byla nápomocna lidem v nesnázích, lidem, kteří ztratili zdraví, domov, práci. Dávala přednost systémovým řešením před jednotlivostmi. Zajímala se o vzhled a historii městské části. Společně jsme procházeli Prahu 2 a diskutovali o tom, jak co kde vylepšit. Byla velmi zvídavá, provokovala k přemýšlení a dodnes některým z nás zní v uších otázka a proč, když jsme nedokázali věc dostatečně vysvětlit. Odmítala klientelismus a protekci. Své okolí nabádala k čestným a transparentním postupům. Dokázala pochválit a ocenit nápad například slovy no to je úžasné. Byla spravedlivým a skromným člověkem, uměla pohladit, naslouchat i vyvolat dobrou náladu. Sportovně-dovednostní soutěž základních škol AMOS TOUR se rozjela naplno. Podle plánu začal její druhý ročník u vítěze loňského ročníku, v Základní škole Kladská. Nyní už se tým sporťáků přesouvá na další školy. V plném běhu je měření sil v Základní škole Sázavská. Atmosféra je fantastická, děti jsou po loňském ročníku plny nadšení Tak to jsou první sdělení z hospitací, které provádí odbor školství, mládeže a tělovýchovy ÚMČ Praha 2. Takové ohlasy Po dlouhé dva roky sváděla boj se zákeřnou chorobou. Přehlížela své zdravotní potíže. Na úkor odpočinku pokračovala v započatých projektech. Kdo z nás by za značných bolestí se sešroubovanými obratli každé dva týdny podstupoval zatěžující chemoterapie a přitom chodil do práce? A když to jinak nešlo, řídil věci na dálku? Kdo z nás by v tak zdravotně kritické situaci dokázal přijít na nedávné poslední zasedání minulého zastupitelstva, aby prosadil věci, které pokládá za důležité? Najdou se jistě i tací, kteří takový postup zkritizují či odsoudí. Tomu, kdo neprožil podobné pocity, jako je bolest, strach, smutek a logicky i pocit samoty v boji se zákeřnou chorobou, to však takto kritizovat a hodnotit nepřísluší. Nikdy si nestěžovala, nenaříkala. Za spravedlivou věc bojovala a argumentovala s maximálním nasazením a vypětím všech sil, které jí zbývaly. Právě z tohoto důvodu jí patří obrovský dík. Opustila nás zcela symbolicky právě v okamžiku skládání slibů nových zastupitelů. Právě v okamžiku, kdy také skončil její služební mandát. Někomu se tato slova mohou zdát nadnesená. Ale taková prostě byla, zkrátka byla velkým a výjimečným člověkem, který pro nás zůstane vzorem. Těžká jsou pro nás slova útěchy, když duši blízké dáváme sbohem... Za kolegy z MČ Praha 2 Václav Vondrášek a Zdena Szabová Praha 2 získala titul Přátelské místo Ve středu 17. listopadu 2010 předal Český červený kříž titul Přátelské místo prvním šesti veřejným institucím, hotelům a úřadům veřejné správy. Certifikát s právem používat logo Přátelské místo získala také městská část Praha 2. Základní myšlenkou projektu je zpřístupnění poskytovaných služeb lidem se specifickými potřebami např. se sníženou pohyblivostí, s tělesným handicapem, seniorům a dalším. Městská část Praha 2 těmto klientům vychází vstříc ve všech ohledech. Při nedávné rekonstrukci úřadu byl kladen maximální důraz na bezbariérový přístup jeho úroveň byla v létě roku 2007 otestována v praxi a ohodnocena velmi pozitivně samotnými vozíčkáři. Letošní novinkou je zavedení systému Dinasys, umožňujícího zrakově postiženým a nevidomým snadnou orientaci v prostorách úřadu. Úřad městské části Praha 2 byl první institucí veřejné správy, kde byl podobný systém instalován, říká tajemník úřadu Ing. Michal Kopecký. Lidem se specifickými potřebami chce projekt Přátelské místo především poskytnout větší svobodu při využívání různých služeb. Právě proto se dnem předání symbolicky stal 17. listopad. red AMOS TOUR aneb Soutěží všichni jsou pro nás povzbuzením a závazkem současně. Chceme projekt dále rozvíjet, a to minimálně ve stejné kvalitě jako vloni, připomíná tajemník úřadu Ing. Michal Kopecký. První, školní fáze soutěže končí v polovině února Konec února a první březnová dekáda jsou rezervním termínem dohrávek první fáze. Druhá, meziškolní fáze projektu je plánována na březen a duben. MUDr. Vít Mařík, MKC Group, s.r.o. Foto: len

4 4 ČÍSLO 12 - PROSINEC 2010 Téma měsíce Noviny Prahy 2 Vánoce za dveřmi V době, kdy dostáváte do rukou toto číslo Novin Prahy 2, zbývá do vánočních svátků už jen krátký čas... Advent by měl být klidnou a pokojnou přípravou na nejkrásnější období v roce, časem usebrání. Dnes však pro valnou většinu lidí první prosincové dny znamenají spíš hektický předvánoční shon. A přitom stačí docela málo... Nechte se inspirovat na těchto stránkách. Adventní zastavení na Novoměstské V pondělí 13. prosince budou historické prostory Novoměstské radnice na Karlově náměstí opět po roce patřit Adventnímu zastavení. Vánoční jarmark neziskových organizací, doprovázený kulturním programem a workshopy pro děti i dospělé, tu městská část Praha 2 pořádá již čtvrtým rokem. PROGRAM 10:00 17:00 vánoční jarmark neziskových organizací prezentace chráněných dílen, ukázky činností, prodej výrobků, zdobení perníčků nejen pro dětské návštěvníky 11:00 slavnostní zahájení v mázhausu za přítomnosti čelných představitelů městské části Praha 2 a členů zastupitelstva MČ 9:00 15:30 pořady a workshopy pro žáky mateřských a základních škol: Středověké vánoce (soutěžně zábavné pásmo o vánočních zvycích nejen našich předků), zdobení větviček, drátkování, vánoční korálkování a mnoho dalšího 14:30 a 15:30 komentovaná prohlídka Novoměstské radnice přednostně pro členy klubu Dvojka pro seniory kapacita omezena 15:00 vystoupení pěveckého souboru Štěpánka mázhaus Novoměstské radnice Vstup na všechny části programu zdarma. Změna programu vyhrazena. Potřebujete pěkný stromeček a kapra? Nevíte, kde byste je letos mohli koupit? Nemějte obavy, příležitostí bude opět víc než dost. Přinášíme seznam stanovišť v naší městské části, která prodávají toto nejdůležitější vánoční zboží. (Stav k ). VÁNOČNÍ STROMKY náměstí Míru, u kostela náměstí Míru, u parku Svatoplukova Vinohradská RYBY Bělehradská Karlovo náměstí 5, náměstí Míru, u bistra Svobodova Štěpánská Tylovo náměstí 2x Vinohradská JMELÍ, VĚNCE APOD. Karlovo náměstí náměstí Míru, u metra KAM S NIMI Vysloužilé vánoční stromečky se letos budou odvážet od do , a to při pravidelných svozech směsného komunálního odpadu. Odvoz zajišťují Pražské služby, a. s. Aby se nesnižovala kapacita objemu popelnic pro ostatní odpad, je třeba, aby občané stromečky odkládali vedle popelnic. Smrčky, borovičky nebo jedličky rovněž nepatří na stanoviště separovaného odpadu a ani na stanoviště nádob směsného komunálního odpadu v domech nebo ve vnitroblocích, odkud se popelnice musí vynášet na ulici. V takových případech se má odložit stromeček před dům (na místo přistavení nádob k výsypu). ZPÍVÁNÍ SE ZASTUPITELI: Také letos si o poslední adventní neděli můžete přijít zazpívat nebo jen poslechnout koledy na náměstí Míru. Před kostelem sv. Ludmily se 19. prosince v 15:00 sejdou ke společnému předvánočnímu notování nově zvolení zastupitelé, aby navázali na tuto letitou tradici. Přijďte si zazpívat spolu s nimi! Text len, foto: van Kam za tou správnou atmosférou Předvánoční Praha bez vánočních trhů... taková představa se zdá být poněkud smutná, ale naštěstí i nereálná. Trhy načasované do období adventu jsou neodmyslitelnou součástí tohoto období a představují vítanou příležitost jak pro drobné výrobce a řemeslníky, tak pro návštěvníky... Tradice předvánočních trhů v hlavním městě sahá až do 19. století. V naší městské části máme v adventním čase příjemné prvenství vánoční trhy na náměstí Míru se totiž tradičně otevírají jako vůbec první v Praze. Letos se tak stalo už 20. listopadu. Tradiční dominantou trhu je vánoční strom s ručně malovaným betlémem. Stovky LED žárovek, které ho obalují, září do fialovo-purpurova. V téměř šesti desítkách stánků mají návštěvníci možnost koupit si až do Štědrého dne typické vánoční produkty, a to denně od 10:00 do 19:00. Tradičně je zde Růžová čajovna a další prodejny s poetickými názvy jako např. Levandulová, Bylinná mýdlárna nebo Malované hodiny. V dalších stáncích nabízejí prodejci krom jiného solné lampy, dřevěné skládačky, cínové figurky, medové perníčky, staročeský trdelník, vánoční ozdoby, keramické betlémy, dřevěné hračky a hlavolamy nebo umělecké šperky z drahých minerálů. Lidé mohou také přispět na dobrou věc, když si koupí výrobky klientů chráněných dílen ve stánku č. 28. Provozovatel této akce ho poskytl bezplatně občanským sdružením Simp, Prosaz a Shamanka. Za námahu spojenou s výběrem toho nejhezčího dárku se návštěvníci trhů mohou odměnit koupí vánočního punče nebo svařáku. A zakousnout k tomu lze teplé palačinky, speciality na grilu a mnohé další pochoutky. Kouzelný duch Vánoc se letos vrátil i na Palackého náměstí. Trhy s vánočním stromem v barvě šampaň zde byly otevřeny o týden později než na náměstí Míru, 27. listopadu. Ve dvaceti prodejních stáncích je pro návštěvníky připravena pestrá nabídka nejen tradičních vánočních produktů např. cukrovinky, staročeský trdelník a další občerstvení ale i výrobky z ovčího si myslíte. Horečné nákupy dárků, předvánoční výzdoba bytu, ještě sehnat stromeček, kapra... Ve všem tom shonu není těžké podlehnout a utratit víc peněz, než si ve skutečnosti můžeme dovolit. Získat spotřebitelský úvěr může být snadné, stačí dva doklady totožnosti, jeden podpis... Spousta lidí se před Vánocemi zapřísahá, že by si na dárky nikdy nepůjčila, ale nakonec se nechají přesvědčit výjimečnými nabídkami a podepisují úvěrové smlouvy na zboží, které původně ani nechtěli kupovat. Výjimkou nejsou ani ti, kteří si sice nepůjčí přímo na dárky, ale svátky natolik pošramotí jejich rozpočet, že se po nich zadluží, aby měli na úhradu běžných výdajů. Vyhledávají nás klienti, kteří podepsali smlouvu s RPSN v řádu několika set procent, či výhodnou bezúročnou půjčku, kdy dostali na ruku deset tisíc. Podle smlouvy ale nyní musí splácet půjčku dvacet či třicet tisíc korun, uvádí JUDr. Ondřej Načeradský, vedoucí Občanské poradny o. s. Společnou cestou. Samostatnou kapitolu rouna, různé bylinné čaje, smaltované šperky nebo moravská vína. V jednom ze stánků, bezplatně poskytnutém organizátorem trhu, jsou nabízeny v Krámku hospicového občanského sdružení Cesta domů mj. vánoční dárečky a adventní věnce. Zastavit se tu pro něco pěkného můžete až do 24. prosince, a to denně od 10:00 do 19:00. Těsně za hranicí naší městské části, na náměstí Jiřího z Poděbrad, se konají další vánoční trhy, a sice od 23. listopadu až do Štědrého dne. FARMÁŘSKÉ TRHY Pro velký zájem veřejnosti o zajímavou nabídku od farmářů bude pokračovat sobotní prodej na oblíbeném tržišti na Náplavce i v prosinci. Lidé si zde budou moci nakoupit kvalitní a čerstvé potraviny ryby, mléčné výrobky, uzeniny, zeleninu, pečivo, ovoce, šťávy a med. Farmáři budou nabízet rovněž husy, kachny, kuřátka a vajíčka z farem s volným výběhem a zvěřinu. A na Kubánském náměstí v Praze 10, což je skoro za rohem, bude od úterý 7. prosince pořádán každodenní vánoční trh. U příležitosti otevření vánočních farmářských tržišť se od začátku prosince konaly na Náplavce, na nám. Jiřího z Poděbrad a na Kubánském nám. tradiční zabíjačky: koupit žemlové jitrničky, jelítka, tlačenku, sulc, opravdový zabíjačkový guláš nebo ovarové kolínko a kroupovou černou polévku si tady můžete ještě v úterý 7. prosince. UPROSTŘED METROPOLE Vánoční oslavy v centru Prahy se nesou v duchu typických lidových Vánoc. Ve stáncích je možné zakoupit vánoční dekorace, ozdoby ze slámy, nazdobené perníčky, vonné svíčky nebo teplé šály a čepice. K občerstvení se nabízí horký punč, medovina, pečené kaštany a kukuřice, trdelníky nebo grilovaná klobása. Vánoční trh na Staroměstském náměstí je otevřen od 27. listopadu do 1. ledna Na Václavském náměstí přivítali obchodníci první návštěvníky 27. listopadu a rozloučí se s nimi až 13. ledna Na obou trzích se prodává ve všední dny od 9:00 do 19:00 a o víkendech od 9:00 do 20:00. Stánky s občerstvením mohou zůstat otevřené až do půlnoci. Text: red, foto: nov Nezkažte si nejkrásnější svátky roku Většina z nás si Vánoce spojuje se stromečkem a vůní cukroví. Pro některé lidi však mají letošní svátky podstatně trpčí příchuť. Při exekuci neřeší, jak dětem sehnat hezké dárky, ale jak s nimi neskončit na ulici. Skončit stejně je lehčí, než pak tvoří více či méně podvodné praktiky, kdy klient zaplatí poplatek za zprostředkování půjčky, kterou nikdy nedostane, smlouva je od počátku stavěna tak, aby klient některou ze svých povinností nedodržel a věřitel mohl účtovat smluvní pokuty, či je požadován podpis směnky, kvůli které musí dlužník nakonec uhradit několikanásobek vypůjčené částky, shrnuje své poznatky z praxe O. Načeradský. Přinášíme našim čtenářům několik osvědčených rad odborníků, jak se připravit na Vánoce a nemít při tom závažné finanční problémy. red JAK PŘEŽÍT VÁNOCE BEZ ZBYTEČNÉ ÚJMY 1. Nenakupujte bez rozmyslu: Dárky si je třeba v klidu promyslet doma a na nákupy vyrazit až s připraveným nákupním seznamem. 2. Sestavte si rozpočet: Nejlepší je si hlídat rozpočet celoročně, ale vzít si bez jeho sestavení úvěr, to už je vyslovený hazard. 3. Srovnejte nabídky úvěrových produktů: Na trhu je pestrá škála úvěrových produktů. Ušetříte tisíce, když si nevezmete první úvěr, na který narazíte. 4. Co je psáno, to je dáno: Nikdy bychom neměli nic podepisovat bez rozmyslu. Smlouvu si prostudujte v klidu doma nebo vyhledejte odborníka. 5. Magické RPSN: Věřitel nabídne nízký úrok, aby jeho úvěr vypadal levně. Následně si ale účtuje vedle úroků další poplatky. Podle roční procentní sazby nákladů (RPSN) zjistíte, kolik vás úvěr bude stát doopravdy. 6. Řešte problémy včas: Dostanete-li se do potíží, není žádná hanba požádat o pomoc odborníky v některé z poraden. Pozn. red.: V Praze 2 nabízejí občanům bezplatnou pomoc Poradna při finanční tísni, Americká 22 (www.financnitisen.cz, tel.: a ) a Občanská poradna, Spytihněvova 4 (www.spolcest.cz, tel.: ).

5 Noviny Prahy 2 Téma měsíce ČÍSLO 12 - PROSINEC Adventní a vánoční bohoslužby a koncerty v městské části Praha 2 BAZILIKA SV. APOŠTOLŮ PETRA A PAVLA NA VYŠEHRADĚ Bohoslužby: , 24:00 půlnoční mše svatá , 9:00 mše svatá, Slavnost narození Páně , 9:00 mše svatá, Svátek sv. Rodiny, Ježíše, Marie a Josefa , 16:30 mše svatá a poděkování za uplynulý rok s adorací 1. 1., 9:00 mše svatá, Slavnost Matky Boží Panny Marie 2. 1., 9:00 mše svatá 6. 1., 16:30 Slavnost Zjevení Páně, mše svatá Vyšehradské jesličky budou přístupny každý den v bazilice sv. apoštolů Petra a Pavla od do od 10:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:15. EMAUZY Bohoslužby: Klášterní kostel Panny Marie a slovanských patronů mše svatá o vánočních svátcích denně v 10:00, , 22:00 půlnoční mše. Koncerty v adventu: , 19:00, refektář Hommage a Bohuslav Martinů. Koncert ke 120. výročí narození Bohuslava Martinů. Účinkují studenti HAMU a konzervatoří , 19:00, refektář Musica Quinta Essentia. Vánoční koncert. Skladby G. F. Händla, W. A. Mozarta a E. Elgara. Dirigent Ivan Kadlec, klavírní sólo Petr Kužel , 18:00, refektář Pocta Mozartovi. Klavírní koncert Pavla Voráčka. Na programu tři klavírní sonáty W. A. Mozarta a tři etudy F. Chopina ,16:00 (místo bude upřesněno) Emauzský sbor a orchestr. Rybova mše vánoční. Betlémské světlo 2010 ve tmě svítí a tma je nepohltila. (Jan 1, 5) Novodobý vánoční zvyk předávání plamínku, přeneseného z věčného světla, jež hoří na místě údajného narození Ježíše Krista, vznikl v sousedním Rakousku v roce O rok později byli ke spolupráci při roznášení a rozdávání přizváni rakouští skauti. Akce se rozrostla a z Rakouska se betlémské světlo začalo šířit do celé Evropy. K nám zavítalo poprvé o Vánocích roku 1989, kdy ho z Vídně přivezli brněnští skauti. Samotné zažehnutí plamínku v Betlémě bývá odměnou vybranému školákovi za činnost ve prospěch druhých, například za pomoc postiženým spolužákům. V polovině prosince se ve Vídni sejdou skautské delegace z různých evropských států, aby si při slavnostní ekumenické bohoslužbě světlo převzaly. Jak už se stalo tradicí, i letos opět přivezou skauti všem lidem dobré vůle plamínek pokoje a míru Betlémské světlo. V sobotu jej budou Tradiční vánoční koncert Emauzského sboru a orchestru. Dirigent Tomáš Čechal , 18:00, refektář Dětský pěvecký sbor Rolnička, Praha 12 a sólisté. Den přeslavný jest k nám přišel. Vánoční koncert spojený s vyzvoněním nového CD. Vedoucí Dan Martin Gerych. FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ (KORUNNÍ 60) Adventní shromáždění a bohoslužby: , 9:30 dětské bohoslužby s vánoční hrou 17:00 koncert: Jakub Lokaj Moteto pastorale in D a J. J. Ryba Česká mše vánoční , 9:30 bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně , 9:30 bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně , 17:00 bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně , 9:30 bohoslužby HUSŮV SBOR NA VINOHRADECH (DYKOVA 1) Koncerty: , 19:00 koncert komorního sboru Ad libitum a dívčího komorního sboru Subito , 19:30 adventní koncert smíšeného pěveckého sboru Sonaglio , 20:00 koncert smíšeného pěveckého sboru Kratochvíle , 19:00 adventní koncert smíšeného pěveckého sboru Orfej Bohoslužby ve vánočním čase: , 9:00 4. neděle adventní , 23:00 Půlnoční , 10:00 Boží hod vánoční Spojit lidi různých národností, lidi neznámé a cizí, alespoň na chvíli probudit to dobré, co je v nás ukryto snad to není zbytečné ani podivné, neboť To světlo za spolupráce s ostatními skauty rozvážet po celé naší vlasti. Obyvatelé Prahy 2 si budou moci mimo jiné připálit plamínek od skautských kurýrů v historické tramvaji, která bude projíždět Prahou, či ve vestibulu domu v Korunní 60, kde máme klubovnu, nebo si mohou na webové stránce 61. střediska Vítkov domluvit přinesení světla přímo domů. Mít doma betlémský plamínek a nenechat ho zhasnout po dlouhé cestě pro nás znamená stát se součástí nekonečného řetězu domovů propojených symbolem naděje a duchovního poselství vánočních svátků. Stát se poslem pokoje a přinést toto světlo jako dar lidem ve svém okolí a zapojit se do velké rodiny lidí dobré vůle, to je pro nás letos velkým vánočním přáním a radostí. Skauti a skautky z 61. střediska Vítkov, , 10:00 sv. Štěpán , 16:00 bohoslužby na závěr roku , 10:00 novoroční bohoslužba KATEDRÁLNÍ CHRÁM SV. CYRILA A METODĚJE (RESSLOVA) Pravoslavné vánoční bohoslužby: , 15:45 Vánoční vystoupení dětí 16:00 Vánoční jitřní bohoslužba , 9:30 sv. liturgie Jana Zlatoústého, narození Pána Ježíše Krista , 9:30 sv. liturgie Jana Zlatoústého, sbor přesvaté Bohorodice , 8:00 sv. liturgie Jana Zlatoústého , 9:30 obřezání Páně Nový rok, sv. liturgie Basila Velikého s díkuvzdáním , 9:30 sv. liturgie Jana Zlatoústého Kostel je přístupný vždy jednu hodinu před začátky liturgií a jednu hodinu po liturgii (liturgie trvá cca hodinu a půl). KOSTEL SV. LUDMILY NA VINOHRADECH Adventní doba: Od do každé úterý a čtvrtek v 6:10 mše sv. se zpívanými Roráty , 19:00 Benefiční koncert na opravu varhan u sv. Ludmily Vánoční doba: , Štědrý den 16:30 mše z vigilie Narození Páně pro rodiny s dětmi 24:00 půlnoční mše svatá , Slavnost Narození Páně 9:00 slavnostní mše svatá 11:00 slavnostní mše svatá 16:30 slavnostní mše svatá 19:00 Vánoční mše J. J. Ryby, koncert sboru Napsali nám Laetitia a hostů , Svátek Svaté Rodiny, sv. Štěpána 9:00 mše sv. s obnovou manželských slibů 11:00 mše sv. s obnovou manželských slibů 16:30 mše sv. s obnovou manželských slibů , Svátek sv. Jana Apoštola 16:30 mše sv. s žehnáním vína , Svátek sv. Silvestra I. papeže 8:00 mše svatá 16:30 mše svatá na zakončení roku , Slavnost Matky Boží Panny Marie, Nový rok 9:00 slavnostní mše svatá 11:00 slavnostní mše svatá 16:30 slavnostní mše sv., při které zazní vánoční mše A. V. Michny z Otradovic Již slunce z hvězdy vyšlo, vystoupí Michael Pospíšil a Ritornello Jesličky budou v kostele sv. Ludmily vystaveny od vigilie Narození Páně od pátku od 17:30 do středy K vidění budou většinou jen v době bohoslužeb 15:45 17:30. Výjimkou budou dny a , a , kdy kostel bude otevřen kvůli jesličkám od 12:00 do 16:00. KOSTEL SV. VÁCLAVA NA ZDERAZE (RESSLOVA 6) Adventní a vánoční bohoslužby: , 9:30 III. adventní neděle, bohoslužba , 9:30 IV. adventní neděle, bohoslužba , 23:00 Štědrý den, pobožnost , 10:00 hod Boží vánoční, bohoslužba , 10:00 Štěpán, bohoslužba , 16:00 Silvestr, bohoslužba , 9:30 bohoslužby v novém roce 11:00 houslové matiné DUO ECO Vzpomínky na předvánoční atmosféru Celý život přes 60 let bydlím na Vinohradech. Vánoce a hlavně předvánoční přípravy jsem jako dítě vnímal velmi intenzivně. První neklamnou známkou blížících se svátků byly balíky vánočních stromků, které se objevily ve venkovních výklencích kostela sv. Ludmily proti Národnímu domu. Zde se stromky každoročně prodávaly. Šířila se odtud nádherná lesní vůně do okolí. Cestou do školy i zpátky domů jsem se na rohu nám. Míru a Korunní u stromků zastavoval, inhaloval vůni a sledoval měření, vázání a prodej. Jako většina lidí jsme měli kapra pár dní předem ve vaně a každý den jsme mu vyměňovali vodu. Jako kluk jsem vymyslel zlepšovák na urychlení natočení čerstvé vody do vany kromě vanového kohoutku jsem do ní pouštěl vodu hadicí z vedlejšího umyvadla. Hadici jsem nejdřív hlídal, pak jsem již od ní odcházel a včas odpojil. Samozřejmě, že přímo na Štědrý den jsem byl maminkou pro něco poslán a na mé zrychlené napouštění vany zapomněl. Po návratu jsem našel rodinu na všech čtyřech, každý měl hadr a kýbl a vytírali koupelnu s předsíní. Nad nimi Říká se, že nejkrásnější svátky v roce jsou právě ty vánoční. V tom se asi s většinou čtenářů Novin Prahy 2 shodnu. Někdy to ale nemusí být tak docela pravda... Ostatně, posuďte sami moje malé zamyšlení, jak se dají slavit Vánoce daleko od domova, třeba v takové Africe. Jsou to už čtyři desítky let, co jsem prožil asi nejsmutnější Vánoce. Bylo to na stavbě asfaltové silnice v saharské poušti, v tehdejším Libyjském království. Česká poetická duše si vykouzluje své Vánoce, stromeček, shromážděnou rodinu, dárky, sníh. Hlavně ten sníh! Ale tady, na stavbě v dřevěném baráku, kolem jen a jen písek. Snad pohled do chladničky na trochu roztlučeného ledu. A tak bez slavnostní nálady probíhalo zdobení malé palmičky datlové, která měla suplovat vánoční smrček. Rozsvítili jsme na ní SAHARSKÉ VÁNOCE i svíčky, pojedli smaženou rybu i pár kousků cukroví. Zatáhli okenice, spustili aircondition na plné obrátky, nechyběly ani známé koledy, linoucí se z magnetofonu. Přesto jsme Vánoce nevykouzlili. Dvacet pět stupňů Celsia a nepřítomnost našich nejbližších nešlo překonat. Byla to fraška. I malá slza se některým z nás zaleskla v oku... Je to divné, paradoxní. Vždyť jsme vlastně Vánoce prožívali téměř ve stejných zeměpisných šířkách, jako v místech, která dala Vánocům vzniknout. Počasí v Betlémě nemohlo být příliš rozdílné od zdejšího klimatu. V Bibli se však o povětrnostní situaci v době narození Ježíška mnoho neříká. Přece jen by tam mělo být chladněji, když bylo potřeba, aby novorozeňátko zahříval dech oslíka. Této zprávě však není možné přikládat velký význam, protože evangelisté stála sousedka bydlící pod námi, která nás na potopu upozornila, když jí teklo ze stropu. Je jasné, že tato událost nám na sváteční náladě nepřidala byl jsem i se svým zlepšovákem slušně řečeno odmítnut a znectěn. Nevím, jestli si ještě někdo vzpomene, že asi po dva roky v padesátých letech vyšlo celopražské nařízení, že v rámci šetření vodou v domácnostech se budou kapři prodávat až 23. a 24. prosince. A tak jsem jedno mrazivé štědrodenní dopoledne trávil v dlouhé frontě na Tylově náměstí před káděmi. Ke kladům minulých let počítám pořádání předvánočních varhanních koncertů. Za lidové vstupné 20 korun se hrálo např. u sv. Jakuba, u sv. Jiljí na Starém Městě apod. Byly obyčejně čtyři v průběhu listopadu a prosince. V kostelích jsem jako dítě rád obcházel vystavené betlémy už jsem je znal a věděl, kde jsou jaké. Jedničkou samozřejmě zůstávají velké jesle U Kapucínů na Loretánském nám. Půlnoční mše v minulém režimu byly zpravidla povoleny v minimální míře obyčejně cca ve dvou až třech kostelích, nejlépe o malé kapacitě někde na okraji Prahy. Kostely to řešily náhradními mšemi na Štědrý den dopoledne. Tak se na vratech kostelů objevovala paradoxní oznámení typu: Půlnoční mše v hod. I dříve se konaly různé vánoční trhy zpravidla u obchodních domů, pamatuji u OD Perla a na zahradě Slovanského domu. Sortiment odpovídal době. Vánoční trhy i výzdobu v Praze 2 a na nám. Míru vítám, je to milé a patří to k adventu, vč. vůně svařáku a grogu. Pěkné bývá i zpívání koled s radnicí Prahy 2. Musím přiznat, že je mi ale každý rok velmi líto krásného mnohaletého smrku na Staroměstském náměstí, který každý rok padne kvůli několika dnům slávy a pak je rozřezán na palivo. Myslím, že v lese by mu bylo lépe. Ing. Zbyněk Hubáček, Vinohradská 22 Matouš ani Lukáš o oslíkovi nic nepíšou. Marek a Jan zase o narození Ježíška nepíšou vůbec nic. Jistě však kolem Betléma rostou palmy a ne smrčky, je tam také písek a sníh jen málokdy. Ale naše tradice si žádá k Vánocům mráz a sníh. I ten Betlém naši předkové zasypali sněhem a pastýřům oblékli huňaté kožíšky. Místní Arabové, které jsme také pozvali na oslavu, se divili, že nikdo z našich pracovníků se nejmenuje Ježíš, Mojžíš nebo Gabriel. Měli radost aspoň z toho, že já se jmenuji Herodes. Ukázalo se však, že ani mé jméno kouzlu Vánoc na Sahaře nepřidalo vlastně vůbec nic. Alois Herodes Pozn. red.: Saharské Vánoce jsme v redakčním archivu objevili jako zapomenutý klenot. Rádi bychom touto cestou požádali autora, aby se redakci ozval.

6 6 ČÍSLO 12 - PROSINEC 2010 Vzdělání Noviny Prahy 2 PŘEDSTAVUJEME ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZŘIZOVANÉ MČ PRAHA 2 Základní škola, Praha 2, Botičská 8 Kontakty: Botičská 8/130, Praha 2, tel.: , ředitel: Mgr. Jaroslav Procházka, zástupkyně: Mgr. Lenka Bourová, Mgr. Gabriela Adamová Vybavenost školy: sportovní areál se sociálním zázemím víceúčelové hřiště s umělou trávou, víceúčelové hřiště tartanové, malé tenisové hřiště tartanové, pingpongové stoly, počítačová učebna, interaktivní tabule, žákovská knihovna, pěší zóna Školní družina, školní jídelna, školní klub, kurz pro získání základního vzdělání CVČ Botič kroužky: literárně-vlastivědný, keramický, počítače, šachy, kopaná, míčové hry, škola tenisu, stolní tenis, relaxační cvičení, bojové umění, škola bruslení in-line, rytmika, cvičení pro matky s dětmi, tanec, hudební škola YAMAHA, kytara, další akce pro žáky, rodiče i předškolní děti Aktivity: péče o děti se specifickými poruchami učení speciální pedagog a školní psycholožka školy v přírodě, adaptační pobyty, protidrogová prevence, poznávací vycházky a výlety enviromentální výchova, projektové vyučování Den otevřených dveří: , , 8 15 hod Zápis do prvních tříd: 18. a , hod Základní škola, Praha 2, Jana Masaryka 21 Škola podporující zdraví Kontakty: Mgr. Iva Vlášková, ředitelka školy Tel.: , Dny otevřených dveří 8. prosince 2010 a 12. ledna 2011 od 8:00 do 17:00 (nebo kdykoliv jindy po dohodě) Zápis do 1. tříd v pondělí a v úterý od 14:00 do 18:00 Srdečně Vás zveme na Vánoční trhy 15. prosince dlouhodobý program Škola podporující zdraví důraz na zdravý životní styl, zdravá strava ve školní jídelně, pobyty v přírodě (lyže, kola, brusle, plavání, turistika), zdravé mezilidské vztahy příjemná rodinná škola, klidné přátelské prostředí školní vzdělávací program Studánka (studium a noví kamarádi) kvalitní výuka, moderní vyučovací metody (projekty, skupinová a interaktivní výuka) výuka anglického jazyka od 1. třídy, německého jazyka od 6. třídy nově zrekonstruované pracovny (počítačová učebna, keramická dílna, cvičná kuchyňka, knihovna) individuální přístup k dětem s vývojovými poruchami individuální vzdělávací programy, možnost asistentů pedagoga, školní psycholog školní družina pro třídu (6:30 17:30) pěkné nově vybavené herny, pestrý program školní klub pro třídu (12:00 17:00) školní hřiště ve vnitrobloku využití při výuce, během relaxačních přestávek, při pobytu školní družiny, od dubna do konce října otevřeno pro veřejnost široká nabídka zájmových kroužků Základní škola, Praha 2, Legerova 5 tel.: mobil: Zápis žáků do 1. ročníku pro šk. rok 2011/2012: pondělí od 14:00 do 18:00 a úterý od 14:00 do 18:00. Škola pro všechny je místem s rodinnou atmosférou. Klademe důraz na individuální potřeby každého žáka. Od 1. třídy výuka dramatické výchovy, anglický jazyk jako kroužek. Celoškolní projekty a oborové dny, týmová spolupráce napříč ročníky; velký výběr volitelných předmětů: Konverzace v anglickém jazyce, Zeměpisný seminář, Přírodovědný seminář, Chemicko-fyzikální seminář, Speciálně pedagogická péče, Informační a komunikační technologie. Vyučujeme volitelný předmět Základy finančního vzdělávání jako jedna z mála škol v republice. Široká nabídka volnočasových aktivit sportovní, dramatické, výtvarné. Školní družina otevřena od 6:45 17:00, školní klub vybavený knihovnou, počítači, množstvím her, kulečníkem a stolním fotbálkem.

7 Noviny Prahy 2 Vzdělání ČÍSLO 12 - PROSINEC 2010 PŘEDSTAVUJEME ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZŘIZOVANÉ MČ PRAHA 2 Základní škola, Praha 2, Na Smetance 1 Na Smetance 1/505, Praha 2 Kontaktní osoba: PaedDr. Hana Vítová, ředitelka školy Tel.: , , fax: , Speciální třídy: škola s povinnou výukou angličtiny od 1. tř., třídy s rozšířenou výukou přírodovědných předmětů, spolupráce s AC Sparta Praha, a. s. fotbal dívky. Vybavenost školy: odborné učebny, dvě počítačové učebny, sportovní areál, školní pozemek se zahradou a skleníkem, knihovna, herna, dvě tělocvičny, interaktivní tabule, připojení na internet v rámci školní budovy, čipový systém, keramická dílna, audiovizuální technika, školní družina 6:30 17:00, družinové kroužky, pravidelné výlety a návštěvy dětských akcí. Školní jídelna: výběr ze dvou jídel, pitný režim, zdravá výživa, svačinky. Školní hřiště sportovní areál s umělým povrchem ve vnitrobloku školy, antukový sportovní areál. Kroužky a zájmové aktivity: internet, keramika, volejbal, fotbal, aerobik, házená, vaření, flétna, jazyky. Školní projekty: ekologické, zeměpisné, dějepisné, všeobecné. Výměnné pobyty s Dánskem, školní časopis Smetánek, školy v přírodě, lyžařské a plavecké kurzy. Školní vzdělávací program: Všeobecně vzdělávací škola zaměřen na vzdělávací potřeby žáka v současné společnosti s cílem podpořit všeobecné základní vzdělání, jazykovou výuku a sportovní zdatnost. Přírodovědné třídy zaměřené na rozvoj studijních schopností s cílem úspěšného vstupu na gymnázia a další střední školy. Přípravná třída: zaměřena na bezproblémový přechod předškolních dětí a dětí se školním odkladem. Rozvoj koncentrace a schopnosti plnit úkoly, zdokonalování se ve slovní zásobě, adaptace na kolektiv a školní prostředí. Individuální vzdělávací program pro talentované žáky, vrcholové sportovce a zdravotně postižené žáky. Povinná výuka AJ od první třídy. Zápis do prvních tříd se koná 17. a od 14:00 do 18:00. Den otevřených dveří pořádáme od 15:30 do 17:30. 7 ZŠ SÁZAVSKÁ Škola šancí Název školy: Základní škola, Praha 2, Sázavská 5, kontaktní osoba M. Voldřich, telefon: , internet: Den otevřených dveří: od 8:00 do 16:00, zápis do 1. tříd: 17. a 18. ledna 2011 od 14:00 do 18:00 Co nabízíme našim žákům: Výuku podle školního vzdělávacího programu Škola šancí *kvalitní výuku anglického jazyka kroužky již od 1. třídy *každou středu od 15:30 do 16:15 volně přístupnou nepovinnou adaptační školní přípravu *dětem, rodičům a třídním kolektivům služby školní psycholožky *keramickou dílnu s výtvarnými kroužky *otevřeme jakýkoli kroužek podle zájmu žáků, multimediální studovnu *kvalitní vzdělání *dlouhodobě garantujeme vysokou úspěšnost přijetí na gymnázia a střední odborné školy *možnost zařazení do sportovních tříd se zaměřením na plavání a gymnastiku spolupráce se sportovními oddíly *žákům nezařazeným do sportovních tříd možnost kvalitního vzdělání v běžných třídách *dětem se specifickými poruchami učení zajišťují podmínky pro zvládnutí učiva speciální pedagožky *neustále modernizovanou počítačovou pracovnu *sedm multimediálních pracoven s interaktivními tabulemi *celkově moderní vybavení školy *možnost svobodného vyjádření žáků nejen na půdě žákovského parlamentu *kromě tradičních výukových metod i alternativní proudy rozšiřující možnosti vzdělávání *školy v přírodě, lyžařské kurzy, výlety, exkurze, besedy *stravování ve školní jídelně v budově školy *školní družinu s bohatým programem s provozem od 6:30 do 17:30 *kvalitní systém výchovného poradenství *účinný systém prevence šikana, drogy, dopravní výchova, právní vědomí, výchova ke zdraví *druhý cizí jazyk od 7. ročníku (v současné době výběr mezi německým a ruským jazykem). Základní škola, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Slovenská 27 Kdo si vybere tuto školu, setká se s velmi přátelským prostředím, individuálním přístupem a neobyčejným pochopením. Pod názvem školního vzdělávacího programu ÚSPĚCH PRO KAŽDÉHO je skryta snaha všech učitelů umožnit každému jedinci vyniknout podle jeho možností a schopností. Naším hlavním úkolem je připravit žáky co nejlépe pro výběr dalšího studia po odchodu ze základní školy, dále pro přechod na výběrové školy a především nabídnout žákům možnost seberealizace. Ke splnění těchto cílů je nám prostředkem: 1. výuka jazyků povinná od 1. ročníku (AJ), od 6. ročníku druhý jazyk (francouzština, španělština, němčina) dle zájmu 2. široká nabídka volitelných předmětů 3. osm interaktivních učeben 4. speciální péče o žáky nadané a žáky se specifickými poruchami učení pod vedením speciálního pedagoga a školního psychologa 5. široká nabídka volnočasových aktivit (35 zájmových kroužků) 6. snaha o co nejširší spolupráci s rodičovskou veřejností (netradiční schůzky, Dny otevřených dveří, Školská rada, možnost účasti rodičů ve vyučování, veřejná vystoupení žáků, výtvarné vernisáže, netradiční sportovní turnaje pro rodiče a žáky atd.) 7. výjezdy do zahraničí, školy v přírodě, lyžařské kurzy Součástí školy je venkovní hřiště, školní zahrada s pískovištěm, tělocvična. Žákům je k dispozici školní družina (7:30 18:00), školní klub (11:50 17:00), školní jídelna, která nabízí každodenně dva druhy jídel. Zveme Vás na Dny otevřených dveří a (8:00 17:00) a Vánoční trhy (od 16:00). Zápis do prvních tříd se koná 21. a od 14:00 do 18:00. Základní škola U svatého Štěpána, Praha 2, Štěpánská 8 tel.: mobil: Základní škola U svatého Štěpána patří podle výsledků testů společnosti SCIO mezi 10 % nejlépe hodnocených základních škol a víceletých gymnázií. Výchovné působení zaměřujeme proti projevům neurvalosti v mezilidských vztazích a proti vandalismu. Zdůrazňujeme důležitost tolerance a porozumění si s druhými lidmi. Školní vzdělávací program Vzdělání, sebevědomí, slušnost klade důraz na co nejdůkladnější zvládnutí učební látky základní školy. Laskavý, ohleduplný, zároveň však přiměřeně přísný přístup k dítěti považujeme za samozřejmost. Součástí pedagogického sboru je školní psycholog a speciální pedagog. Zajišťujeme žákům rozsáhlé volnočasové aktivity formou kroužků, nepovinných předmětů, školního sboru Štěpánka apod.; nadstandardní sportovní výuka (3 5 hod./týdně). Vyučujeme 3 světové jazyky: anglický jazyk, španělský jazyk, německý jazyk. Při škole pracuje: školní družina (I. st.); školní klub keramická dílna, PC pracovna; školní jídelna možnost bezlepkové diety. Organizujeme pravidelné jazykově-poznávací pobyty, lyžařské kurzy nejen u nás, ale i v zahraničí, pobyty u moře, ozdravné pobyty v přírodě, exkurze a školní výlety. Samozřejmostí je projektové vyučování, připomínání lidových zvyklostí a školní oslavy. Žáci školy se účastní vědomostních a sportovních soutěží s těmi nejlepšími výsledky. Přijďte se podívat na naše žáky v Den otevřených dveří od do hod. Dále vás srdečně zveme na vánoční vystoupení žáků v kostele svatého Štěpána, ulice Štěpánská, které se koná od hod. Termín zápisu žáků do 1. r. pro šk. rok 2011/2012: pondělí od do hod. a úterý od do hod.

8 8 ČÍSLO 12 - PROSINEC 2010 Město a lidé Noviny Prahy 2 Výstavy Ve Viničním altánu v Havlíčkových sadech bude do otevřena výstava Agónie Extáze malíře Františka Srny. V Tranzitdisplay, Dittrichova 9, prezentuje do Babi Badalov ve Zprávě ze života v Paříži koláže, kresby a satirické politické komentáře. V předsálí Geografické knihovny PřF UK na Albertově 6 je k vidění výstava Atlas krajiny České republiky. Obří atlas, který vznikal sedm let, má úctyhodné rozměry jeden metr x šedesát centimetrů a váží okolo deseti kilogramů. Expozice je přístupná do (pondělí až pátek 9:00 17:00), vstup volný. Koncert V modlitebně Českobratrské církve evangelické, Korunní 60 se v 19:30 koná koncert Vinohradského symfonického orchestru, který tvoří převážně mladí hudebníci amatéři i absolventi a studenti konzervatoří. Uvedou Rossiniho, Dvořáka a Beethovena. Akce V pobočce Městské knihovny Praha na Ostrčilově náměstí pokračuje v prosinci výstava obrazů Jaroslava Paslera Vzpomínky na léto a nově bude otevřena expozice Ludmily Dalíkové Zimní a vánoční motivy v malbě na dřevo a kámen. Budou se zde konat i předvánoční besedy (v 17:00): s Ivou Hüttnerovou a s Tomášem Daňkem, který představí své perokresby na téma Adventní čas ve staré Praze. Na všechny akce je vstup volný. Pobočka v Dittrichově 2 zve na výstavu Irisy utajený poklad z díla malíře Antonína Pospíšila, prodlouženou do prosince. Vstup volný. Divadla Divadlo U Hasičů uvede hru Manželské iluze od E. Assouse a na připravilo francouzskou komedii Dva na kanapi od M. Camolettiho. V neděli bude koncertovat Laďa Kerndl. Veřejné nahrávky pořadu Tobogan se konají 11. a Prosincové večery si můžete zpříjemnit návštěvou Malého vinohradského divadla v Záhřebské 21. Pro děti od tří do 99 let tu budou např hrát pohádku Kubula a Kuba Kubikula. Premiéra hry Prokletá rodina aneb O zuřivém Kalmanovi a statečné Marce na motivy knihy Eriky Oláhové se bude konat www. male-vinohradske.com Kino Kino Mat bude v prosinci promítat např. tragikomedii ČR Občanský průkaz. Přímý přenos opery G. Verdiho Don Carlos z Metropolitní opery New York se bude konat v 18:15. Pro děti jsou připravena pásma pohádek Vánoční sen, Dva mrazíci a Pan Tau naděluje nebo klasická pohádka Tři oříšky pro Popelku. Kluby Balbínova poetická hospůdka připravila na prosinec řadu koncertů: zahraje Mrakoplaš blues, vystoupí Mirek Paleček & Michal Janík, Luboš Pospíšil & Bohouš Zatloukal, 29. a Jan Budař & hosté. V Salmovské literární kavárně se bude konat šansonový recitál Luď ka Kandy a Sdružení Dobrovolných Šansoniérů provede Šansonovou smršť. Vynikající muzika a uvolněný večer plný přátel a úsměvů návštěvníky čeká na koncertu formace Baťa & Kalábůf něžný beat. Soutěž pro vás, kteří rádi fotíte Milí čtenáři, že zvířata patří mezi objekty z nejfotogeničtějších, o tom nemusíme žádného fotografa přesvědčovat. V této kategorii pak ještě vedou před ostatními tvorové člověkem domestikovaní, o psu nemluvě. I proto bylo dost těžké vybrat ze soutěžních snímků na téma Pes v parku pouhé tři obrázky. Děkujeme za všechny snímky a odměnu posíláme těmto třem fotografům: 1. místo Josef Snopek za snímek Nero (viz foto) 2. místo Blanka Málková za snímek Podzimní pes 3. místo Otakar Krištoufek za snímek Sportovec Na prosinec pro vás máme téma ADVENT. Soutěžní snímky můžete posílat až do 15. prosince na nebo na poštovní adresu: ÚMČ Praha 2, redakce, nám. Míru 20, Praha 2. Nezapomeňte vždy uvést svoji poštovní adresu, na kterou bychom vám mohli poslat případnou výhru. Výtvarná soutěž pro děti má vítěze Při příležitosti 80. výročí narození Adolfa Borna, ilustrátora Macha a Šebestové a jejich kouzelného sluchátka, vyhlásil odbor školství, mládeže a tělovýchovy výtvarnou soutěž pro děti Kouzelné sluchátko, přeji si... Účastníci měli za úkol si představit, že mají podobné sluchátko, říci mu své přání Ondřej Nývlt 1. místo v kategorii 2. stupeň základních škol a svoji představu výtvarně ztvárnit. Soutěže se zúčastnilo téměř 600 dětí ve třech věkových kategoriích. Odborná porota vybrala z každé kategorie tři nejlepší díla a udělila zvláštní ocenění v předškolní kategorii a v kategorii 1. stupně základních škol. Výstava prací se koná v budově ÚMČ Praha 2 do Seznam vítězů a jejich díla naleznete na Ing. Zuzana Folprechtová, vedoucí OŠMT Zájemci o bydlení v Praze 2 se mohou utkat v další veřejné soutěži o nájem obecních bytů ve velkém sále budovy ÚMČ Praha 2; aktuální termíny naleznete na úřední desce MČ Praha 2 a na Upozornění: V pátek se ruší návštěvní hodiny Úřadu MČ Praha 2; úřad bude uzavřen. Česká pošta, s. p. oznamuje, že v sobotu a budou fungovat všechny pražské pošty od 9:00 do 14:00; výjimku tvoří pošty, které mají standardní otevírací dobu delší. Klub REMEDIUM, Táboritská 22, Jednou větou pořádá od 15:00 do 20:00 Vánoční bazar věcí nevšedních. www. remedium.cz Pražský spolek ochránců zvířat pořádá od 10:00 do 17:00 Umísťovací výstavu opuštěných koček v TJ Sokol Hostivař. Divadelní kroužek Dětský talent, Babyboom a Le Glamour organizují na od 17:00 do 19:00 Dětský vánoční bazárek s prodejní dětskou módní přehlídkou, divadlem, tancem a zpěvem v Husově sboru, Moskevská 34/967; van Čtvrtek s Veselým seniorem Nadační fond Veselý senior vás zve na pravidelná setkání pro seniory každý poslední čtvrtek v měsíci. 16. prosince 2010 v 10:00 v Casa Gelmi, Korunní 30/926 ADVENTNÍ ČTVRTEK S VESELÝM SENIOREM Přijďte společně strávit chvilku vánoční pohody, zaposlouchat se do zvuků citer, nechat se pobavit vystoupením dětí ze ZŠ na Chodovci a Dětského domu Klokánek. Adventní pohodou nás bude provázet moderátorka Míša Dolinová. Bližší informace na nebo na tel.: Veselý senior pořádá besedu s právníkem Nadační fond Veselý senior pořádá ve spolupráci s Občanským sdružením Medián besedu s právníkem na téma Jak nepřijít o střechu nad hlavou. S právničkou JUDr. Oldřiškou Luňáčkovou budete moci besedovat na téma Jak se vyvarovat nebezpečí ztráty bydlení. Slibuje vám někdo, že vás nechá v bytě dožít, pokud byt převedete na nového majitele? Nabízí vám někdo půjčku nebo za vás chce platit veškeré náklady na vaše bydlení? Odpovědi na tyto problémy se dozvíte dne v 11:00 v prostorách Burzy vzájemné pomoci, Trojická 1, Praha 2. Dvojka pro seniory Milí členové klubu, měsíc listopad byl měsícem změn, které se udály po ustavujícím zastupitelstvu. Přes všechny tyto změny bych vás ráda informovala o tom, že klub Dvojka pro seniory bude i nadále nabízet řadu aktivit, které pro vás plánujeme i pro příští rok a o kterých vás budeme pravidelně informovat v Novinách Prahy 2, na webových stránkách a na nástěnkách v infokoutku seniorů. Přeji vám všem krásné vánoční svátky plné pohody a štěstí a do roku 2011 hlavně pevné zdravíčko. Aleksandra Udženija (ODS), zakladatelka klubu, zastupitelka MČ Praha 2 DVOJKA PRO SENIORY NOVÍ PARTNEŘI KLUBU Pokud máte ve svém okolí v Praze 2 oblíbenou cukrárnu, prodejnu nebo služby, můžete nám tuto informaci předat a my podnikatele oslovíme a partnerství jim nabídneme. Členské karty předkládejte již při objednávání. Kontaktní údaje na nové Partnery jsou vyvěšovány na nástěnku v přízemí úřadu a také zveřejňovány na internetových stránkách v sekci klubu Dvojka pro seniory. OK-TOURS, a. s. Cestování pro seniory, Jana Masaryka 39, tel.: , Sleva 10 % ze základní ceny zájezdů po ČR z portfolia vlastní produkce OK-Tours určeného pro seniory 60+. Zdarma poskytují na bezplatné telefonní lince informace o výhodách a slevách poskytovaných při cestách po ČR s využitím programu Restaurant Doba kamenná, Sokolská 60, tel.: Restaurant Pravěk, Nezamyslova 10, tel.: Sleva 20 % na konzumaci ze stálé nabídky každý den, sleva 30 % na konzumaci ze stálé nabídky v neděli a v pondělí. A sleva 10 % na polední menu. Centrum rodinných aktivit MODRÝ TYGŘÍK s. r. o., Chodská 12, tel.: Sleva 10 % na pohybové aktivity. Nabídka cvičení pro seniory ve vodě a léčebné a preventivní cvičení SM systémem (stabilizace a mobilizace páteře). Bližší informace na v nabídce Další služby a Kalendář akcí. tat OBČANSKÉ SDRUŽENÍ BUENA VISTA VINOHRAD Občanské sdružení Buena Vista Vinohrad rozšířilo pravidelnou nabídku hodin zdravotního cvičení pro dámy (i pány) v nejlepších letech. Můžete se přijít protáhnout a načerpat dávku dobré nálady nejen každý čtvrtek od 15:00 do 16:00, ale také každé úterý ve stejnou dobu, a to do studia Bodyisland, U Zvonařky 7. Zkušená a milá fyzioterapeutka Eliška má pro vás připraveno vlídné cvičení a individuální rady každému na míru k jeho pohybovým problémům. Hodina stojí 40 Kč. Ve spolupráci s Centrem sociálních služeb Praha 2 nabízíme a zveme na tyto pravidelné klubové programy: Zdravotní cvičení na židlích pro mladé duchem, každé úterý od 13:30. Až do konce letošního roku se koná v jídelně Centra sociálních služeb Praha 2, Máchova 14. V novém roce se bude přesouvat do zrekonstruovaných prostor v Záhřebské 15. Lekce vede, stejně jako cvičení pro mladší seniory, sympatická fyzioterapeutka Eliška. Pod vedením Jiřího Vondrovice se potěšeně rozrůstá pěvecká skupina, schází se vždy v úterý od 11:00 do 13:00, do konce roku ještě v Máchově 5, od ledna v Záhřebské 15. Důležitá je radost ze zpívání. Paměť můžete přijít tvořivě a s humorem trénovat každou středu od 14:00 do 15:00, do konce roku opět do Máchovy 5, od ledna do Záhřebské 15. Poslední výtvarná dílna roku 2010 pod vedením arteterapeutky Jany se koná v úterý od 15:00 v jídelně Centra sociálních služeb Praha 2, Máchova 14. Jana vám pomůže otevřít dvířka vaší vlastní tvořivosti a fantazie. Další dílny se budou konat vždy druhé úterý v měsíci od 15:00, v novém roce v Záhřebské 15. Rádi bychom vás upozornili na rekondiční pobyty spojené se zdravotním cvičením a autobusovými výlety do okolí, které připravujeme na léto Můžete inspirovat Ježíška, že byste rádi za hranice všedních dní. Nejprve se vypravíme na Lipno, a to od 18. do Potom zavítáme do okolí Telče, a sice od do A nakonec zajedeme na dva týdny až k moři, do Chorvatska, od do Bližší informace ke všem programům Buena Vista Vinohrad na tel.: Prosíme nové zájemce, aby v lednu vzhledem k výše zmíněnému stěhování raději volali předem, abychom jim mohli sdělit aktuální místo konání programů. Děkujeme za pochopení. Buena Vista Vinohrad děkuje všem seniorům za přízeň, za chuť a odvahu zkusit něco nového, za radost, kterou dáváte nám, kteří programy připravujeme. Děkujeme za váš smysl pro humor, nadhled, inspiraci pro život. Děkujeme všem, díky jejichž podpoře můžeme programy pro seniory realizovat: městské části Praha 2, Magistrátu hl. m. Prahy, Nadaci Taťány Kuchařové, Nadačnímu fondu Romana Šebrleho, Nadaci Charty 77, Nadaci Umění pro zdraví. Děkujeme za spolupráci Centru sociálních služeb Praha 2 a Svazu tělesně postižených v České republice, o. s. Přejeme všem hezké vánoční svátky a zdraví, radost, lásku a odvahu v roce ehr Konkurs na ředitelku MŠ Španělská MČ Praha 2 vyhlašuje konkursní řízení na funkci ředitele/ředitelky Mateřské školy s internátní péčí, Praha 2, Španělská 16. Požadavky vzdělání podle 6 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění praxe dle 5, odst. 1, písm. a) výše uvedeného zákona řídící a organizační schopnosti znalost práce na PC znalost školské problematiky a předpisů občanská a morální bezúhonnost dobrý zdravotní stav Do konkursního řízení budou zařazeny pouze vlastnoručně podepsané přihlášky uchazečů se všemi úplnými požadovanými doklady, doručené poštou nebo podané v podatelně úřadu nejpozději do do 15:00. Další podrobnosti o konkursním řízení na

9 Noviny Prahy 2 Výlety do historie ČÍSLO 12 - PROSINEC Psalo se před sto lety Dnes o vinohradských Krkonoších a stávce domovníků Úměrně s poklesem venkovní teploty rostla v novinách četnost reklamy na zimní zboží. Teplé oblečení bylo vždy základ: V nynějším nestálém počasí jest nevyhnutelné pro každého, kdo nastydnouti nechce, aby se dobře proti zimě opatřil. Nejlépe se nastuzení vyhne, bude-li nositi trikotové prádlo, které tělo přiměřeně zahřívá a nastydnouti mu nedá. V tom ohledu nejlépe poslouží známá firma Karel Klimeš, Palackého třída 38, Král. Vinohrady, kdež dostati možno všechny druhy zboží trikotového, pleteného, jakož i prádlo všeho druhu. Zimním sportům se dalo před sto lety holdovat přímo ve středu města, a nemusela nastat ani sněhová kalamita jako na začátku letošního roku. Sportovní vyžití nabízel nezastavěný svažitý pozemek mezi dnešními ulicemi Slezskou a Vinohradskou. Mohla to být vskutku zajímavá podívaná: Byl sníh a mráz a ze všech stran se vyrojili páni kluci se sáňkami i bez nich a hajdy na Seidlovo pole. A to se to lítalo nahoru dolů, zas nazpátek, div si vaz nepolámali. Na tyto krkolomné produkce se zálibou hledělo naše obecenstvo, ano, i našim policajtům se tato zimní podívaná velice zamlouvala. Redaktoři si ovšem neodpustili následující poznámku: Máme tedy hotové Krkonoše v samém středu města. Nepodivíme se tomu pranic, až při novém zasněžení objeví se na kopečkách u městské tržnice družina běháčů na ski a sportsmanni s velikými sáněmi. Pak budou míti Vinohrady něco a la Venedig ve Vídni anebo Vogelweisen v Drážďanech. Rozhodně menší radost než školní mládež měli ze sněhu majitelé domů a už vůbec žádnou domovníci. Není to tak dávno, co se u nás na všech úrovních probíral tzv. chodníkový zákon, tedy spor o to, zda obecní chodníky mají od sněhu uklízet majitelé domů nebo sama obec. Současné majitele nemovitostí můžeme uklidnit sdělením, že podobný spor se vedl i před sto lety. Ovšem v roce 1910 z něj díky rozhodnutí správního soudu vítězně vyšly obce. Soud připomněl nařízení z roku 1888, podle něhož majetníci domů neb jejich zástupci kdykoliv sníh napadne jsou povinni chodníky a stezky a tam kde chodníku není, prostoru uličního na 1,5 metru šíře podél své usedlosti, tudíž i při zahradách atd. co nejdříve od sněhu dáti očistiti. Proti tomuto rozhodnutí se nejen na Královských Vinohradech začali bouřit domovníci, kteří v poslední době svolávají schůze a v nich dokazují, že náklad na metení chodníků musí nésti obec. Za jejich námahu s odklizením sněhu má se jim prý dostat od obce, jako majitelky chodníků, zvláštní odměny. V průběhu prosince pak dokonce několik dní probíhala stávka pražských a předměstských domovníků, kterou ovšem sami protestující záhy ukončili a rozhodli se domáhat svých požadavků právní cestou. Noviny tento krok ocenily, ovšem nejen domovníkům připomněly následující: Čištění chodníků přeci jest zahrnuto mezi domovnickými pracemi, jež každý domovník již tím okamžikem, kdy domovnictví obdrží, na sebe přijímá. A zadarmo nekonají domovníci nic. Vždyť za tu svou práci dostávají zdarma byt a ten přece nějakou cenu má. Zdá se, že majitelé domů na této domovnické rebélii přeci jenom trochu vydělali: Obec Vinohradská pojistiti dala všechny majitele domů proti úrazům, které by se v domě nebo na chodníku před domem státi mohly. Tímto pojištěním poskytuje se majiteli domu ochrana proti všem nárokům na náhradu škody, které by na něho mohly býti vzneseny, kdyby v obvodu jeho domu někdo utrpěl poškození na svém zdraví. Krásné Vánoce všem! Michal Frankl Proč vinohradská tržnice není tržnicí Bydlím v Praze 2 od roku 1940 a jsem tudíž pamětníkem. Chodívali jsme do tržnice s matkou, a to pochopitelně nakupovat. Později jsem tam chodíval i sám. Pamatuji si docela slušně na interiér i zboží, které se tam prodávalo. Bohužel již v padesátých letech docházelo pomalu ale jistě k ústupu od původního poslání budovy. V šedesátých letech přišel komunista dokonce s myšlenkou využít budovu jako autosalon. Myšlenka však nedošla realizace podle mého skromného názoru, nebylo by moc co vystavovat a prodávat. K využití budovy v období posledních dvaceti let se jistě nemusím vyjadřovat, tč. prostě je, jaká je. Budí až údiv až podezření. Jsem osobně toho názoru, že budova by měla být prostě využívána k účelům, pro které ji naši předkové postavili. Ing. Josef Pícha, Mánesova 44 Veřejnost s velikým zájmem sledovala otevření hrobky slavného dánského astronoma Tychona Braha v Týnském chrámu. Vše se odehrávalo mimo městskou část Praha 2. Je zde však určitá překvapivá souvislost o hrobku se dlouhá léta staral člen spolku Vltavan v Praze sídlícího na Výtoni. Bratr Karel Davídek ( ), týnský kostelník, již od roku 1922 hrobku krášlil květinami, drobně upravoval a zvídavým návštěvníkům zajímavě vyprávěl o tomto světově známém velikánovi, který za dob císaře Rudolfa II. bádal, bydlel, zemřel a byl pochován u nás v Praze. Vltavan Davídek byl za tuto svoji činnost doslova královsky odměněn. Na jaře roku 1973 převzal z rukou dánského velvyslance řád, který mu z vděčnosti udělila samotná královna Margareta II. Řád nosil s hrdostí až do konce života. J. Mejstřík, J. Osbornová Tycho Brahe a Vltavan Karel Davídek s řádem Dronning Margarete II. v roce 1973 před Týnským chrámem Slovo historika Ihned po svém příchodu do protektorátu, 27. září 1941, nechal nově jmenovaný zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich zatknout a vzápětí k smrti odsoudit předsedu protektorátní vlády gen. Aloise Eliáše. O den později stanuli před hlavněmi popravčí čety v Ruzyni první generálové československé armády Josef Bílý a Hugo Vojta. V rozmezí několika málo dnů je následovali gen. František Horáček, gen. Václav Šára, gen. Oleg Svátek a gen. Mikuláš Doležal. K tak bezprecedentnímu kroku se nacistická okupační správa odhodlala vůbec poprvé. Reakce představitelů londýnského československého exilu na sebe nenechala dlouho čekat. Hybným motorem spravedlivé odvety se stala jedna z nejvýznamnějších osobností našeho zahraničního odboje přednosta čs. zpravodajské ústředny, plk. František Moravec. Plk. Moravec velmi živě reagoval na popravu gen. Bílého, jemuž byl podřízen v době, kdy zastával funkci zemského vojenského velitele v Čechách. Ačkoliv obecně byl František Moravec líčen jako suchopárný technokrat, který nedával najevo emoce, násilná smrt gen. Bílého a dalších generálů toto tvrzení popírá. František V Karlachových sadech, poblíž východní zdi hřbitova, mohou návštěvníci starobylého Vyšehradu spatřit pravděpodobně nejstarší památník času seskupení tří o sebe vzájemně opřených kamenných válcovitých sloupů. Seskupení váží celkem 2,5 tuny a jednotlivé díly měří 2,4 m, 1,7 m a 1,6 m. Nezvyklost útvaru umocněná názvem zavánějícím čertovským dílem vždy ZAČÁTEK A KONEC REINHARDA HEYDRICHA Moravec jednal přesně v duchu starozákonního oko za oko, zub za zub a přiměl nejvyšší československé londýnské reprezentanty, aby iniciovali akci, jež by tyto mrtvé vojáky pomstila. Plk. František Moravec (VHÚ Praha) Jako první termín atentátu na Heydricha byl symbolicky vybrán 28. říjen 1941, den 23. výročí vzniku Československa. Ačkoliv se toto datum vzápětí ukázalo jako nereálné, přípravy na vysazení paraskupiny ANTHROPOID neustaly. První dva pokusy o vysazení 7. a 30. listopadu však selhaly pro Vyšehradská zastavení podněcovala lidskou zvědavost. V průběhu staletí se o jeho původu a účelu vytvořilo několik verzí. Snad nejrozumnější je, že sloup kdysi ve své celistvosti býval astronomickou pomůckou našich předků. Mohl sloužit jako časoměrný kámen, který určoval čas letního a zimního slunovratu. S trochou fantazie si lze i představit, že stával poblíž bývalého rozsáhlého keltského opida Závist u Zbraslavi. Mohl též plnit funkci milníku. Podle jiné legendy se sloup na Vyšehrad dostal za husitských válek, v roce 1420, při jeho obléhání. U novoměstského kostela Zvěstování Panny Marie na Trávníčku postavili husité obrovský prak, ze kterého tento sloup vystřelili do obléhané pevnosti, a ten se při dopadu přerazil na tři části. Obsluze praku velel muž jménem Čert a pojmenování sloupu bylo na světě. Při vší úctě k tehdejší vojenské technice a s vědomím, že vyšehradské hradby měly gotickou podobu a byly tedy podstatně nižší než dnešní barokní, se nicméně vše jeví jako nepříliš pravděpodobné. V okolí uvedeného kostela prý bývalo v minulosti takových sloupů více. V pohanských dobách zdobily svatoháj a na jejich vrcholech stály sošky pohanských bohů. Modlu z tohoto sloupu údajně křesťanští kněží shodili do Botiče a sloup použili jako podpěru kostelní kruchty. Ta byla husity pobořena a kamenné prvky použity jako střelivo. Další verze pověstí vypráví, jak vyšehradský kněz uzavřel sázku s čertem o duši jedné hříšné ženy, že nepřinese na stavbu kostela tento kamenný sloup z Říma dříve, než odslouží mši. Pekelník by asi sázku vyhrál, ale na pomoc přišel jeden z patronů kostela, sv. Petr. Třikrát shodil čertovi sloup do moře a ten ztratil drahocenný čas jeho hledáním. Když se dostal se sloupem v náručí nad kostel, slyšel čert již pouze knězovo závěrečné Amen. Vzteky mrštil sloupem o střechu kostela a ten se přerazil na tři kusy. Přeražený sloup původně ležel u býva- nepříznivé povětrnostní podmínky. Úkolem ANTHROPOIDU bylo provést sabotážní nebo teroristickou akci tak účinnou, aby měla patřičný ohlas jak doma, tak za hranicemi Československé republiky. Nepsaným úkolem byla fyzická likvidace Reinharda Heydricha, nebo alespoň Karla H. Franka, státního tajemníka v Úřadu říšského protektora. ANTHROPOID, který tvořili rtm. Josef Gabčík a rtm. Jan Kubiš, měl být shozen v prostoru Plzně. Kvůli drobné navigační chybě však byl v prvních ranních hodinách vysazen v pondělí východně od Prahy, v katastru obce Nehvizdy. Tuto skutečnost bylo možné označit za šťastnou, neboť obou mužů se prakticky ihned ujali místní členové rozpuštěného Sokola, kteří je napojili na sokolský odboj v Praze. Dnes je evidentní, že bez pomoci domácího odboje by naděje na úspěšný atentát byla téměř nulová. Tím se však na konci prosince 1941 začala psát závěrečná kapitola života architekta holocaustu, šéfa Hlavního úřadu říšské bezpečnosti a kata českého národa, zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha, do jehož smrti zbývalo pouhých 157 dnů. Jan B. Uhlíř ČERTŮV SLOUP lého vyšehradského kostela sv. Jana Stětí. Při stavbě barokní fortifikace byly kusy sloupu umístěny v hlavním vyšehradském chrámu sv. Petra a Pavla. Z nařízení císaře Josefa II. byly z chrámu jako jeden ze symbolů tmářství vyneseny na hřbitov a uloženy ke kostelní zdi. Při úpravách hřbitova v roce 1888 se dostaly na dnešní místo. Milovníci pražských legend a pověstí s nadsázkou tvrdí, že ještě dnes při přičichnutí k sloupům jsou tyto cítit čertovinou. S legendou o čertovi koresponduje i strašidelný obraz umístěný v kostele sv. Petra a Pavla. Při úpravě kostela v roce 1932 bylo zpozorováno, že v čele jedné z chrámových lodí se pod opadávající omítkou rýsuje neznámá malba. Ta byla pečlivě odkryta a bylo zjištěno, že podle staré rytiny je na ní znázorněna podoba Vyšehradu, tak jak vypadal před pobořením husity v roce V pozadí malba, znázorňující vlevo obrys kostela sv. Petra a Pavla a vpravo kopuli chrámu sv. Petra v Římě. V oblacích se vznáší ďábel, jenž nese velký kamenný sloup a je při tom bičován sv. Petrem. Tehdy kapitulní děkan A. Wünsch, který patřil k velkým znalcům dějin Vyšehradu, zjistil, že malba pochází z roku 1720 a je dílem neznámého malíře. Omítnut byl za vlády císařovny Marie Terezie s odůvodněním, že působí strašidelně a do kostela nepatří. Prý se stalo, že se několik lidí při pohledu na obraz pomátlo na rozumu a dokonce zde zešílel i jistý voják. Díky zmíněnému osvícenému církevnímu hodnostáři však byla barokní malba restaurována a zachována jako zajímavý doplněk nádherné výzdoby kostela sv. Petra a Pavla. Původ Čertova sloupu, pravděpodobně nejstarší kamenické práce v tomto rozsahu na území Prahy, nebyl beze zbytku vysvětlen dodnes. Text a foto: Eva Hrubešová

10 10 ČÍSLO 12 - PROSINEC 2010 Inzerce a oznámení Noviny Prahy 2 Svoz velkoobjemového odpadu Prosinec 2010 PO Trojanova 7 ST Lublaňská 31 ÚT Sázavská 13 ČT Slavojova (park) ST Sarajevská/Rejskova SO Na Bojišti ČT Záhřebská 32 PO Římská/Italská SO Na Zderaze 7 PO Ostrčilovo nám. PO Slezská/Blanická ÚT Chodská 25 PO Pod Slovany (zeď) PO Vocelova 1 ÚT Londýnská/Rumunská ÚT Na Hrobci 2 ÚT Chopinova/Krkonošská ST Štěpánská/Na Rybníčku ST Polská 36 ČT A. Letenské 13 Kontejnery budou přistavovány na čtyři hodiny; nebudou ponechány na stanovišti přes noc! Ve všední den od 15:00 do 19:00, v sobotu od 10:00 do 14:00. Budou pod stálým dozorem pracovníků společnosti Komwag, a. s. Nejsou určeny k odkládání živnostenského odpadu! Upozorňujeme občany, že v měsíci lednu se VOK z provozních důvodů nebudou přistavovat. K odložení odpadu lze využít Sběrný dvůr hl. m. Prahy v Perucké ul. č. 10, tel.: KONTAKT je informačním a poradenským střediskem, které napomáhá v orientaci a hledání řešení v složitých situacích. SOCIÁLNÍ PORADNA a JOB KLUB pro nezaměstnané jsou otevřeny po celou provozní dobu, do JOB KLUBU je třeba se objednat. Právní poradna: úterý 9:00 12:00 Právní poradna rodinné a občanské právo: středa dopoledne Poradna pro osoby ve finanční tísni: úterý a středa dopoledne Poradna pro ohrožené domácím násilím: čtvrtek (pro objednané) Poradna pro osoby se zdravotním postižením: pondělí, pátek PORADENSTVÍ JE POSKYTOVÁNO BEZPLATNĚ PROVOZNÍ DOBA: Po a St 8:00 12:00 13:00 17:00 Út 8:00 12:00 13:00 16:00 Čt a Pá 8:00 12:00 JEČNÁ 3, PRAHA 2 Telefony PORADNA: , , Telefony JOB KLUB: , ZÁBAVNĚ O STÁŘÍ 16. prosince, 19:00 Zábavný pořad s Alešem Cibulkou a Vladimírem Hronem, který dokazuje, že stáří nemusí být pouze pasivní, neveselou etapou životního cyklu. Společně s místními odborníky budeme diváky informovat o tom, co vše lze v konkrétním městě, tedy v Praze, využívat za služby při péči o seniora. Kterak se o seniora starat, zmíníme nejčastější nemoci vyskytující se v seniorském věku. Konkrétní dotazy mohou klást sami diváci. Speciální hosté: Vilma Cibulková a Miroslav Etzler, vstupné 30 Kč, vstupenky jsou v prodeji v pokladně Palace Illusion každé pondělí od 14:00 do 17:00 a také v den představení od 12:00, Vinohradská 48. V pořadu zazní písně od Vladimíra Hrona a na konec představení vylosujeme jednoho z přítomných diváků, který získá hodnotný dar od hlavního partnera pořadu. Aby to ostatním nebylo líto, každý divák obdrží drobné dary taktéž od hlavního partnera Hartmann-Rico. DENNÍ STACIONÁŘ NEJEN PRO SENIORY Centrum sociálních služeb Praha 2 nabízí od února 2011 v Záhřebské č.15 každý všední den od 7:00 do 17:00 péči seniorům a zdravotně postiženým v příjemném prostředí domácího charakteru, se stravou, programem i možností odpočinku. Služba umožňuje rodinným příslušníkům, aby vedle péče o své blízké mohli chodit do zaměstnání. Stacionář je vhodný také pro osamělé seniory a lidi se zdravotním handicapem, kteří potřebují péči a společnost a současně chtějí bydlet ve své domácnosti. Bližší informace na tel.: CHCETE PRACOVAT V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH A NEMÁTE KVALIFIKACI? O. S. AKORD nabízí vzdělávací program PRACOVNÍK SOCIÁLNÍ PÉČE SE ZAMĚŘENÍM NA SENIORY A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM. Projekt je určen zájemcům z hl. m. Prahy, evidence na pobočkách Úřadu práce není podmínkou. Bezplatný kurz trvá 21 dnů. Po ukončení obdržíte Osvědčení o kvalifikaci s celostátní platností. Termín: 14. února března 2011 Kontakt: Tel.: a O. s. Máme otevřeno? nabízí lidem s mentálním, kombinovaným postižením nebo autismem starším 16ti let možnost zapojení do programu Dobrovolnické centrum - Akce Pontony. Každý týden se na 2 3 hodiny schází klient s dobrovolníkem a aktivně spolu tráví volný čas. Během těchto schůzek pomáhá dobrovolník klientovi s rozvojem potřebných schopností a dovedností např. orientace v čase, samostatné cestování, vyhledávání informací na internetu, hospodaření s penězi a nakupování atd. Kontakt: U Zvonařky 14, Praha 2, tel.: a , e.mail: O. S. PROSAZ Zabýváme se sociální rehabilitací občanů se zdravotním postižením a poskytováním služeb osobní asistence domácí péče sociální poradenství krizová telefonická intervence. Zaměstnáváme zdravotně postižené. Pomáháme 18 let. Nyní, prosím, pomozte Vy nám. Děkujeme! číslo účtu: /5500 Hledáme dobrovolníky Centrum sociálních služeb Praha 2 hledá dobrovolníky. Staří lidé žijící v domovech pro seniory velmi uvítají doprovod na vycházky, rádi si popovídají, potěší je předčítání knih nebo jiná vhodná aktivita (malování, zpívání). Navázání vztahu mezi dobrovolníkem a seniorem chce svůj čas, proto preferujeme dlouhodobou spolupráci, ale nebráníme se ani příležitostné pomoci. Kontakt: Andrea Kratochvílová Tel.: , VÍKENDOVÉ KURZY ČESKÉHO ZNAKOVÉHO JAZYKA Kurz je určen pro studenty, kteří se český znakový jazyk neučili vůbec nebo mají jen velmi malou znalost tohoto jazyka. Výuka probíhá v celkem devíti víkendech (70 vyučovacích hodin) od 10:00 do 11:30 a od 12:00 do 13:30 v těchto termínech: Místo konání: Pevnost České centrum znakového jazyka, o. s. Krátkého 4/250, Praha 9, 1. patro Přihlásit se můžete prostřednictvím u: NIKDY VÁS NENAPADLO, ŽE V 70, 80, 90 LETECH MŮŽETE ZAŽÍT NOVÉ VĚCI? S NÁMI ANO. BUENA VISTA VINOHRAD o. s. pro aktivní stáří nabízí: Zdravotní cvičení pro ženy (i muže) v nejlepších letech 60+ úterý a čtvrtek 15:00 16:00, studio Bodyisland, U Zvonařky 7. Zdravotní cvičení na židlích pro mladé duchem úterý 13:30 14:30, jídelna CSS Praha 2, Máchova 14. Nenechat mysl rezavět trénink paměti s humorem středa 14:00 15:00, Máchova 5. Radost pro duši pěvecká dílna pro všechny, kdo rádi zpívají úterý 11:00 13:00, Máchova 5. Dejte prostor fantazii výtvarná dílna každé druhé úterý v měsíci, 15:00 16:00, Máchova 5. Od ledna 2011 se bude adresa některých programů měnit. Informace k programům Mgr. Eva Hrabětová, tel.: DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Tenisová škola Tallent Vás zve na Dny otevřených dveří, které pořádá v ZŠ Na Smetance ve středu v 18:00 a v ZŠ Botičská ve čtvrtek v 18:00. Seznámíte se se základy tenisu, ukážeme Vám, jak probíhá tréninková hodina. Tenis učí děti vytrvalosti, soustředěnosti a umění fair-play a podporuje zdravý rozvoj dítěte. Zimní trimestr začíná , při zápisu do 15. prosince poskytujeme 20% slevu. Více na nebo na tel.: , Asociace pomáhající lidem s autismem APLA PRAHA, STŘEDNÍ ČECHY, O. S., nabízí zdarma lidem s Aspergerovým syndromem a vysokofunkčním autismem, kterým je nad 17 let, v rámci projektu DO PRÁCE BEZ BARIÉR podporu při hledání zaměstnání, asistenci a podporu přímo na pracovišti, konzultace a pomoc při řešení problémů, využívání tréninkového pracoviště, počítačové kurzy a další služby. Podrobnější informace: sekce projekty nebo na tel.: Tento projekt vznikl v rámci OPPA, který je spolufi nancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI NP2/65/2010 PORSENNA o.p.s., poradenské středisko sítě Centra pasivního domu, Vám nyní nabízí bezplatné poradenství nejen v oblasti návrhu, výstavby či rekonstrukce a provozu rodinných a bytových domů ve standardu pasivního domu, ale i komplexní poradenství vedoucí k úsporám energie. Doporučíme optimální variantu energeticky úsporných opatření či opatření pro získání dotace z programu Zelená úsporám. Více na Tel.: , NJU-Maturus_vestnikMC-P2_ _100x70-02.indd :15:31

11 Prahy 2 Inzerce a oznámení ČÍSLO 12 - PROSINEC NP2/37/2010 INFOLINKA ULICE PRAHY 2 bezplatně na tel.: NP2/45/2010 NP2/60/2010 NP2/40/2010 Noviny MUDr. Jana Sternová Medastra s.r.o. Vinohradská 48, Praha 2 Tel.: , Více na Registruji nové pacienty, možnost objednání, závodně preventivní péče. NP2/28/2008 MALOVÁNÍ Novotný , pí. Malchrová NP2/51/2010 Provádím: mytí oken, čištění žaluzií, čištění koberců, sedacích souprav,čalounění. Tel.: NP2/64/2010 NP2/46/2010 NP2/38/2006 NP2/52/2010 PRAKTICKÝ LÉKAŘ PRO DOSPĚLÉ NP2/20/2007 OPRAVY Tel.: KOMUNITNÍ CENTRUM MOTÝLEK NABÍZÍ AKTIVITY I ve špatném stavu, na velikosti ani vlastnictví nezáleží, může být i za odstupné nájemní, družstevní, LBD, i nečlena družstva, služební, podnikový apod. Nechám čas na vystěhování, uhradím za Vás případné dluhy na nájmu, exekuce, privatizace atd., vyřídím i právně velmi komplikované případy, podílová spoluvlastnictví, stáhnu soudní výpověď, žalobu atd. Koupím i nemovitost neoprávněně obsazenou, s nežádoucím nájemníkem, příp. dám náhradní byt či domeček mimo Prahu a doplatek apod. Platím v hotovosti, záloha možná ihned. TEL.: n NP2/7/2010 KOUPÍM BYT NEBO RODINNÝ DŮM KDEKOLIV V PRAZE NP2/59/2010 Umožňuje dětem se zdravotním postižením, vyrůstajícím v domácím prostředí, trávit čas s ostatními dětmi. Nabízí tyto aktivity: muzikoterapie, canisterapie, logopedie, plavání, dramaterapie, keramika, klub pro náctileté, klub rodičů pečujících o děti s handicapem. Adresa: Vlčkova 1067, Praha 14 Černý Most (v blízkosti stanice metra Rajská zahrada). Tel.: NP2/26/2007 PRO DĚTI SE ZDRAVOTNÍM HANDICAPEM OD 2 DO 18 LET , 10:00 18:00: Vánoční trhy , 19:00 23:00: Předvánoční setkání tanečníků hobby dance 12. a , 16:00 21:00: Nedělní čaje ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ Tel.: NP2/66/2010 NP2/73/2003 O. S. REMEDIUM nabízí pro seniory jazykové kurzy, kurzy cvičení paměti, masáže, rehabilitační cvičení, kurzy práce na počítači a práce s internetem. NP2/62/2010 Vekra_Palmovka_Spaletova okna_103x60mm.indd 1 Nezisková organizace AMICIA, Vinohradská 40, pořádá: NP2/63/2010 Diakonie ČCE, Středisko křesťanské pomoci v Praze DOBRODUŠ služba následné péče, jejíž významnou součástí je pravidelné setkávání DOBROvolníka a člověka s DUŠevním onemocněním, hledá nové DOBROVOLNÍKY starší 20 let Kontakt: , , :06:07 NP2/27/2010 HLEDÁME DOBROVOLNÍKY!

12 12 ČÍSLO 12 - PROSINEC 2010 Kaleidoskop Noviny Prahy 2 Vážení čtenáři, v minulém čísle jsme se ptali, do které ulice je orientováno hlavní průčelí paláce na bývalém vinohradském Seidlově poli a jaká instituce v něm je. V současné době tady sídlí Městský soud v Praze, který má vchod ze Fotosoutěž Slezské ulice. Dárek za správnou odpověď zasíláme M. Kovačevové z Jaromírovy ul., H. Švehlové z Korunní ul. a P. Andrlíkovi z Americké ul. V jedné z rušných ulic Prahy 2 stojí pětipatrový činžovní dům, jehož vchod s nápisem Stavěn léta 1903 má štukovou výzdobu, stejně jako první tři patra. Průčelí zdobí busta (viz soutěžní fotografie), po stranách dekorovaná dvěma palmovými ratolestmi. V dobách, kdy se na Vinohradech stavěly honosné činžovní domy, bývalo zvykem, že se stavebníci prezentovali bohatou štukovou a mnohdy i sochařskou výzdobou exteriérů i interiérů. Vlastenecky smýšlející majitel tohoto domu se rozhodl průčelí ozdobit bustou spolutvůrce českého národního programu, překladatele a autora monumentálního česko-německého slovníku Josefa Jungmanna ( ). Spisovatele zastihla smrt v Praze, byl pohřben na Olšanských hřbitovech. Spolek Svatobor mu postavil na náměstí, jež dnes nese jeho jméno, skvostný pomník. Rodný domek v Hudlicích poblíž Berouna, který slouží jako Jungmannův památník, zakoupila v roce 1896 Vinohradská záložna. Soutěžní otázka zní: Ve které ulici Prahy 2 stojí dům s bustou Josefa Jungmanna? Odpověď zasílejte poštou na adresu ÚMČ Praha 2, redakce novin, nám. Míru 20, Praha 2 nebo na a to nejpozději do U odpovědí posílaných em uvádějte kromě jména také svoji poštovní adresu, na kterou bychom vám mohli zaslat případnou výhru. Text: Eva Hrubešová/van, foto: archiv hru Hlavní průčelí Městského soudu je orientováno do Slezské ulice Spirituály završily sezonu v Grébovce Letošní sérii hudebních dostaveníček v Gröbeho vile uzavřelo 1. prosince Vokální kvarteto Q VOX se svým programem Spirituals and gospels. Této důstojné tečce za podzimní koncertní sezonou v Grébovce předcházel v listopadu neméně působivý hudební zážitek: vystoupení Dua TERES, tvořeného slovenskou houslistkou Lucií Kopsovou a českým kytaristou Tomášem Hoňkem (viz foto). Na první koncert nové sezony v Gröbeho vile se můžeme těšit zase v únoru. Budeme vás včas informovat. Text: len, foto: vin dovednost rakovinová buňka drahý kámen chemická značka hliníku jižní plod Západočech vysloužilci desková hlavice sloupu příbuzná cizokrajný pepř 2. část tajenky stavební dílce větná spojka bodavý hmyz 1. část tajenky část chodidla výměšek těla číslovka splašený člověk značka nitonu iniciály herce Vetchého chem. zn. zvuková ruthenia navigace přísl. Hitler. komanda ledovcový kotel mořská rybka předložka přebíjející karty Evropan Dne se narodil významný architekt (viz tajenka). Několik jeho domů nalezneme i v Praze 2. Patřil ke stoupencům architektonického kubismu, později purismu a funkcionalismu. Studoval architekturu na ČVUT a na Akademii výtvarných umění ve Vídni. Je známý také úpravou Brožíkovy síně Staroměstské radnice. Tajenku posílejte na poštovní adresu ÚMČ Praha 2, redakce novin, nám. Míru 20, Praha 2 nebo em na nejpozději do Správné znění tajenky z minulého čísla: Vyšehrad. Vylosovanému výherci, N. Háječkové z Francouzské ul., zasíláme dárek. Premiéra v Malém vinohradském Poslední premiéra Malého Vinohradského divadla v roce 2010 je pohádkou, hororem i náhledem do jiných kultur a lehkým pootevřením otázky jiné rasy a způsobu života. Na prosinec připravilo Malé Vinohradské divadlo (MVd) pro své diváky poslední premiéru sezony a tou je zpracování příběhu z knihy Eriky Oláhové Nechci se vrátit mezi mrtvé. Název inscenace Prokletá rodina aneb O zuřivém Kalmanovi a statečné Marce zní hodně pohádkově, trochu jako z knížek K. J. Erbena či B. Němcové, a opravdu mají cosi společného tím je krutost a zloba, kterou lidé umí ubližovat svým nejbližším, ale i touha bojovat za zlomení prokletí rodu a magické odpuštění. To vše se v tomto příběhu objevuje, ovšem s příměsí neomezených emocí, Romům tak vlastních. Při představení MVd se budete smát a bavit a neodnesete si jenom skvělý zážitek, ale možná také i nějaké to další poznání. Tento pohádkový příběh je vhodný pro děti od 9 let. Co dalšího nabízí MVd Toto drobné divadlo sídlící ve vnitrobloku Záhřebské ulice č. p. 21 je jednoduché na ulici minout, ovšem je prakticky nemožné, aby vás nezaujalo svým repertoárem, který osloví jak diváka nejmladšího, tak toho nejnáročnějšího. Téměř denně sem proudí skupinky školáků všech ročníků na dopolední představení. O víkendech (obvykle prostřední neděli v měsíci) hraje pohádku pro nejmenší děti již od dvou let. Dospělým divákům nabízí 4 5 večerních představení měsíčně. Aktuální novinkou je Sofoklova Élektrá (na snímku). Více na Text: Michaela Lacigová, foto: Jakub Troníček Benefiční koncert pro varhany Občanské sdružení pro opravu varhan v kostele sv. Ludmily v Praze 2 již dva roky usiluje o získání prostředků na kompletní pietní restaurování této vzácné kulturní památky ve středu Prahy. Celkem bude třeba získat částku zhruba 9 milionů korun a za tímto účelem sdružení pořádá veřejnou sbírku. V současné době je na účtu téměř půl milionu korun získaných od drobných dárců. Sdružení také usiluje o velkou státní grantovou podporu. Příznivci tohoto náročného projektu mohou přispět na sbírkový účet /5500. Další z benefičních akcí, pořádaných v rámci sbírky na opravu vzácných varhan, se koná v kostele sv. Ludmily v pondělí od 19:00. Na Adventním benefičním koncertu pro varhany vystoupí Atlantis collegium pod vedením uměleckého vedoucího Vítězslava Podrazila, sólistkou bude mezzosopranistka Pavla Švestková. Zazní skladby A. Vivaldiho, H. I. Bibera a G. F. Händla. Koncert se pořádá pod záštitou starosty městské části Praha 2 Ing. Jiřího Palusky. red V rouše Evině v Institutu Cervantes Frida Kahlo Deník: Mexická umělkyně psala v průběhu let do svého Deníku své nejintimnější myšlenky stejně jako obavy, frustrace a sny. Autoportréty v něm obsažené jsou zrcadlem její duše, obrazem ženy viděné vlastníma očima a ztvárněné svými vlastními štětci. Rebeca Menéndez Bez názvu (2008) V úterý 9. listopadu 2010 byla v pražském Institutu Cervantes (Na Rybníčku 6) zahájena výstava V rouše Evině, představující výběr z tvorby nejvýznamnějších španělských umělkyň 20. století. Výběr děl a jejich autorek vytvořený kurátorkou výstavy Marisou Oropesovou přináší pohled na ženskou tvorbu prostřednictvím tak rozdílných jazyků, jako je malířství, sochařství, fotografie, video či instalace. Prezentováno je zde dvacet umělkyň mezi nimi např. Amalia Avia, Esther Ferrer, Darya Von Verner, Concha Jerez, Paloma Navares, Victoria Diehl a jako návdavek i Frida Kahlo. Kurátorka Marisa Oropesová o výstavě a volbě umělkyň říká: Prostřednictvím různých vyjadřovacích prostředků se dostaneme do jiného světa. Je to složitý svět plný ženské kreativity, svět zastoupený jedním pohlavím, které se reprezentuje vždy globálním a otevřeným způsobem myšlení, z pohledu svobody a jedinečného stavu lidské osobnosti a vždy se snaží vyhnout sektářství a diskriminaci. Díla vytvořená všemi možnými technikami jsou zrcadlem ženskosti, v němž se subjektivní formou odrážejí různá hlediska a osobní pohledy každé z vystavujících umělkyň. Umělkyně zde zobrazují realitu, kterou mnohdy nechceme vidět, a působí jako narušitelky, jež nám ukazují obě tváře naší společnosti. Výstava je veřejnosti přístupná až do 14. ledna 2011 od pondělí do pátku od 10:00 do 18:00, v sobotu pak od 10:00 do 14:00. Vstup volný. cer Kam za kulturou Novoměstská radnice VÝSTAVY: (vstup z Vodičkovy ul. 1/3, Galerie Showroom): Tři ženy v Africe, pohled Lenky Klicperové, Líby Taylor a Jarmily Kovaříkové na africká témata; za tyto fotografie byly oceněny v Czech Press Photo ( ). AKCE: Pražská kudla, prodejní výstava nožů vyráběných na zakázku. K vidění budou nožíři z Čech i ze zahraničí ( , 10:00 17:00). Adventní zastavení, jarmark neziskových organizací, pořady a workshopy pro žáky mateřských a základních škol ( , 10:00 17:00). KONCERTY: ZUŠ I. Hurníka: vystoupí Komorní orchestr Fénix, Smyčcový soubor, Feverband, pěvecký sbor a komorní soubory dechového oddělení. ( , 18:30). Ve Velkém sále zahrají Ensemble 18+ a Vojtěch Spurný skladby J. V. Stamice, J. J. Ryby a F. X. Brixiho na Vánočním dni Euroradia 2010 ( , 17:00). NKP Vyšehrad GALERIE VYŠEHRAD: Barvy a pigmenty (na snímku), obrazy Evy Skarolkové-Stuchlíkové ( ). Upozornění: V lednu a v únoru je galerie uzavřena. KOMORNÍ SÁL STA- RÉHO PURKRABSTVÍ: Hudebně-dramatická a kreativní dílna Muzikodrom (6., 13., 20. a ve 14:30). VyšeHrátky aneb Tatínci v adventu ( od 14:00, v 17:00 posezení u adventního stolu s vyprávějícími tatínky). Pro děti (od 15:00): Představení pro celou rodinu Vánoční příběh aneb Cesta do Betléma ( ). Vyšehradský hřbitov se Slavínem, kde je pochováno více než 600 osobností české kultury a vzdělanosti, je otevřen denně od 8:00 do 17:00. Muzeum Policie ČR STŘEDEČNÍ ODPOLEDNE PRO DĚTI (od 14:00): Autoškolka (8. 12.). Co je a není správné ( ). VÝSTAVY: Policie v zahraničních mírových operacích (do ). Den dvacátý sedmý, výstava obrazů a grafik Jiřího Sozanského k 60. výročí zinscenovaných procesů s dr. Miladou Horákovou a dalšími obviněnými (do ). Dávají za nás ruce do ohně, 2. ročník výtvarné soutěže GŘ Hasičského záchranného sboru ČR (do ). Papírová fantazie, z tvorby Centra papírových modelů (do ). AKCE: Vánoční koncert Hudby Hradní stráže a Policie ČR v kostele Panny Marie a sv. Karla Velikého ( v 18:00, vstup volný). UPOZORNĚNÍ: Muzeum Policie ČR je od do uzavřeno. Měsíčník občanů městské části Praha 2. Vydává Úřad MČ Praha 2 pod reg. č. MK ČR E Ročník 12, číslo 12. Vychází 12 x ročně. Redakční rada: předseda Mgr. Michal Uhl místopředsedové Mgr. Michaela Marksová, Tomáš Jubánek MUDr. Otto Schwarz Ing. Otto Hoffmann vedoucí redaktorka Mgr. Lenka Prokopová redakce Mgr. Naděžda Vandurková Adresa redakce: ÚMČ Praha 2, Praha 2, nám. Míru 20 (tel.: , , internet: Za věcnou správnost příspěvků odpovídají autoři. Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí. Přetisk je povolen s vědomím redakce. Uzávěrka příštího čísla: , expedice Měsíčník slouží k informování občanů Prahy 2, není periodikem žádného politického subjektu. Grafické zpracování zajišťuje AMOS Typografické studio s. r. o. Tisk: Ringier Axel Springer Print CZ a. s. Distribuce: Česká pošta, s. p. Náklad: výtisků.

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Výroční zpráva 2011. Občanské sdružení Borůvka

Výroční zpráva 2011. Občanské sdružení Borůvka Výroční zpráva 2011 Občanské sdružení Borůvka Úvodní slovo Vážení přátelé a příznivci, již tradičně touto dobou jarního sluníčka hodnotíme předešlý rok činnosti Občanského sdružení Borůvka. Rozsah naší

Více

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová.

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová. VY_32_INOVACE_PRV_ 485 Vánoční svátky Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování: 16.12. 2012 Datum pilotáže: 20.12. 2012 Metodika: Žáci si s učitelem prohlíží fotografie, zachycující

Více

Výroční zpráva 2014. Šuple, z. ú.

Výroční zpráva 2014. Šuple, z. ú. Výroční zpráva 2014 Šuple, z. ú. Vážení přátelé, příznivci, všichni naši milí, dostává se Vám do rukou první výroční zpráva o naší činnosti za rok 2014. První polovinu loňského roku jsme převážně věnovali

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

Sociální bytová politika v Praze 2 zatím bez zákona o sociálním bydlení. Kateřina Jechová MČ Praha 2

Sociální bytová politika v Praze 2 zatím bez zákona o sociálním bydlení. Kateřina Jechová MČ Praha 2 Sociální bytová politika v Praze 2 zatím bez zákona o sociálním bydlení Kateřina Jechová MČ Praha 2 Praha 2 charakteristika obce Rozloha 418 ha Počet obyvatel cca 50 tis. 4 katastrální území Nové Město

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

VÁNOCE. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763. Autor: Mgr. Alena Ticháčková Datum: 9. 12. 2014 Cílový ročník: 2.

VÁNOCE. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763. Autor: Mgr. Alena Ticháčková Datum: 9. 12. 2014 Cílový ročník: 2. VÁNOCE Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Autor: Mgr. Alena Ticháčková Datum: 9. 12. 2014 Cílový ročník: 2. ročník Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor:

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 VOLTE ČÍSLO 6 Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 Záleží nám na spokojených občanech MČ Praha 10, a proto budeme usilovat o rozvoj naší desáté městské části. Proč nás volit? Představujeme

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země?

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? SPEECH/10/446 Štefan Füle Evropský komisař pro rozšíření a politiku sousedství Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? Veřejné slyšení, Evropský parlament

Více

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky Projekt Těšíme se na Vánoce III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2013/ 2014 Projekt: Těšíme se na Vánoce Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Svátky, tradice a lidové

Více

Příprava na Vánoce. Mikuláš

Příprava na Vánoce. Mikuláš Příprava na Vánoce Advent Advent je začátek liturgického roku, období čtyř neděl před vánočními svátky. Je to doba radostného očekávání příchodu Spasitele, duchovní přípravy na Vánoce, doba rozjímání a

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

Myšlenka hospice vychází z úcty k životu a z úcty k člověku jako jedinečné, neopakovatelné bytosti až do přirozeného konce.

Myšlenka hospice vychází z úcty k životu a z úcty k člověku jako jedinečné, neopakovatelné bytosti až do přirozeného konce. HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 ----------------------------------------- DOPROVÁZENÍ V NEJTĚŽŠÍCH CHVÍLÍCH ŽIVOTA Myšlenka hospice vychází z úcty k životu a z úcty k člověku jako jedinečné,

Více

- prezentace lokální jedinečnosti ve formě PR kampaně v mediích v rámci Evropy

- prezentace lokální jedinečnosti ve formě PR kampaně v mediích v rámci Evropy Mise: Dlouhodobě zachovat a podpořit atmosféru tradičních Vánoc s naším Ježíškem. Proměnit roztříštěnou podobu veřejné vánoční atmosféry, skrze jednoznačný symbol Našeho Ježíška a znovu vytvořit kouzlo

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 3. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 11.03.2013 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Mgr. Jana Černochová, starostka, Jana

Více

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Zaměřte pozornost dítěte na Ježíše a rodinu Vyrobte dětem adventní kalendář s biblickými verši (ze Starého i Nového zákona vztahující se k narození Pána Ježíše)

Více

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 Příloha č. 2 Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 mezi sdružením Heřmani, spolkem Živé město a spolkem Herout (dále v textu nazývány jen jako

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Počátky křesťanství, Betlém

Počátky křesťanství, Betlém Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kot19 Vypracoval(a),

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. patře Přítomni: Návrhový výbor: Mandátový výbor: Ověřovatelé

Více

Dej bůh štěstí tomu domu

Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu, my zpíváme, víme komu. Malému děťátku, Kristu Jezulátku, dnes v Betlémě narozenému. On rozdává štědrovničky, jabka, hrušky i trojníčky. Za naše zpívání,

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Koalicní smlouva. Pavlem Hurdou, predsedou ODS pro Prahu 3, a Pavlem Sladkovským, predsedou klubu zastupitelu ODS pro

Koalicní smlouva. Pavlem Hurdou, predsedou ODS pro Prahu 3, a Pavlem Sladkovským, predsedou klubu zastupitelu ODS pro uzavrená mezi politickými stranami: TOP 09 v Praze 3 Sídlo: Zastoupená: Prahu 3 dále jen "TOP 09", na strane jedné a Koalicní smlouva Újezd 40/450, Praha 1, 11800 Martinem Dlouhým, predsedou TOP 09 pro

Více

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Razítko školy V Bošovicích dne: 1. 11. 2013 Základní škola a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov, PO Školní 106, Bošovice 683 55 Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1. charakteristika

Více

Zpracovala Milena Nová

Zpracovala Milena Nová Zpracovala Milena Nová Osobnost Mistra Jana Husa je pro Dětské centrum Srdíčko a i pro NO CČSH v Žebráku každoročně pramenem inspirací, jak se dotknout nejen životního osudu Mistra Jana, ale především

Více

Pan Ing. Pavel Horálek Podací razítko starosta Úřad Městské části Praha 4 Městská část Praha 4 Došlo dne 23-07-2010 Č.j. 081705

Pan Ing. Pavel Horálek Podací razítko starosta Úřad Městské části Praha 4 Městská část Praha 4 Došlo dne 23-07-2010 Č.j. 081705 OPIS Pan Ing. Pavel Horálek Podací razítko starosta Úřad Městské části Praha 4 Městská část Praha 4 Došlo dne 23-07-2010 Č.j. 081705 Vážený pane starosto, 26. července 2010 pro mne a mojí manželku končí

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Nový rezidenční projekt v srdci Švýcarska

Nový rezidenční projekt v srdci Švýcarska Nový rezidenční projekt v srdci Švýcarska Umístění Nový rezidenční projekt v srdci Švýcarska se nachází v jednom z nejkrásnějších regionů v Alpách Bernese Oberland v blízkosti Interlakenu, Brienz. Bernese

Více

K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018

K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018 K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018 Volební strany: Politické hnutí ANO Semily (ANO) Volba pro město hnutí SPOLU Česká strana sociálně demokratická Semily (ČSSD) SEMILÁCI + KDU-ČSL (dále jen účastníci

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

Už brzy budou! DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Český jazyk. ročník 2.

Už brzy budou! DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Český jazyk. ročník 2. Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Už brzy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Občanského sdružení MEDUŇKA 2000. za rok 2014. Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Občanského sdružení MEDUŇKA 2000. za rok 2014. Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat. VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanského sdružení MEDUŇKA 2000 za rok 2014 Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat. Slovo úvodem Rok 2014 byl druhým rokem naší samostatné práce a lze říci, že to byl

Více

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav Vánoční Betlémská světýlka nesou se tmou, na stromech září s oblohou, šedý mráz přírodě korunu strojí, na oknech ledové obrazce zdobí. V červeném jablíčku uvidíš hvězdičku, po vodě pustíš z oříšku lodičku,

Více

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 správný cíl Vaší cesty Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 Hradecké lyžaře odveze do Deštného v Orlických horách přímou linkou skibus. Provoz skibusu, který vznikl v roce 2011 jako společný projekt dopravního

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Jiří Paroubek: Vybrané aktivity v Ústeckém kraji od roku 2005

Jiří Paroubek: Vybrané aktivity v Ústeckém kraji od roku 2005 Jiří Paroubek: Vybrané aktivity v Ústeckém kraji od roku 2005 V letech 2005 2006, tedy v době, kdy byl Jiří Paroubek předsedou české vlády, získal díky jeho aktivitám Ústecký kraj cca 11 mld. Kč Peníze

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

I. Úvod. Při diskusi pak měly lidem u stolů pomoci i následující otázky:

I. Úvod. Při diskusi pak měly lidem u stolů pomoci i následující otázky: Komunitní plánování sociálních služeb v Mladé Boleslavi Shrnutí 2. části veřejného setkání 17.4. 2007 v Mladé Boleslavi Budoucnost sociálních služeb v Mladé Boleslavi I. Úvod Více než 80 občanů Mladé Boleslavi

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Jednání řídily: Linda Zákorová, koordinátorka komunitního plánování sociálních a návazných služeb Martina Macurová, metodická podpora KPSS

Jednání řídily: Linda Zákorová, koordinátorka komunitního plánování sociálních a návazných služeb Martina Macurová, metodická podpora KPSS Zápis z jednání KPSS pracovní skupina Senioři Datum konání: 2. 4. 2015, 13:00 Místo konání: ÚMČ Praha 10, 5. patro, Radniční salonek Přítomni: dle prezenční listiny Jednání řídily: Linda Zákorová, koordinátorka

Více

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv.

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. PROSINEC Z pohádky do pohádky seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. Štěpán) výroba vánočních předmětů přivítání zimy Prosinec je za vrátky, čekají

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 2014 Milé spolužačky a milí spolužáci, v měsíci lednu 2014 jste všichni ve svých ročnících zahájili letní semestr. O průběhu zimního semestru jste mohli

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE. Z á z n a m

RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE. Z á z n a m RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE Z á z n a m z 3. zasedání Rady pro seniory a stárnutí populace konaného dne 27. června 2007 od 10,00 do 13,00 hod. v budově Ministerstva práce a sociálních věcí,

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Hlízov konaného dne 2. 3. 2015 od 19.00 hodin

Zápis č. 4/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Hlízov konaného dne 2. 3. 2015 od 19.00 hodin Obec Hlízov Zastupitelstvo obce Hlízov Zápis č. 4/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Hlízov konaného dne 2. 3. 2015 od 19.00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Hlízov

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 1 číslo 6 září 2008 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU NA HALENKOVĚ Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov bude dne 26. 9. 2008 ve 13.00 hod. slavnostně

Více

Interaktivní programy. ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2013

Interaktivní programy. ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro a nižší stupeň víceletých gymnázií září prosinec 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové

Více

SLOVANOVINY. žákovské práce. ze Slovanu 2013/2014

SLOVANOVINY. žákovské práce. ze Slovanu 2013/2014 SLOVANOVINY žákovské práce ze Slovanu 2013/2014 VÁNOCE OČIMA ŽÁKŮ Matyáš Třasoň, IX. B ŠTĚDRÝ VEČER U NÁS DOMA Letos stejně jako loni začínáme na hřbitově. Dáme věnce, svíčky na hrob, modlíme se jenom

Více

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013 Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013 O veřejném pořádku, ve znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 3/2009, účinné od 1. ledna 2014 Zastupitelstvo

Více

(Vánoce) Vánoce ve Francii. Vánoce v Austrálii Vánoce v Číně v Rusku. v Německu ve Španělsku. v Grónsku. v USA

(Vánoce) Vánoce ve Francii. Vánoce v Austrálii Vánoce v Číně v Rusku. v Německu ve Španělsku. v Grónsku. v USA (Vánoce) Zjisti jak a kdy se slaví Vánoce nebo konec roku u vás, v Brazílii. Vyrob pozvánku k vám pro děti z Česka. Napiš na ni, co je pro vaši zemi zajímavé a typické. Vánoce ve Francii Vánoce v Austrálii

Více

Zpráva s výstupy z veřejného setkání v rámci KPSS v MČ Praha 10 dne 2. června 2008 s cílem připravit SWOT analýzu pro oblast sociálních služeb

Zpráva s výstupy z veřejného setkání v rámci KPSS v MČ Praha 10 dne 2. června 2008 s cílem připravit SWOT analýzu pro oblast sociálních služeb TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM, STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A ROZPOČTEM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Zpráva s výstupy z veřejného setkání v rámci KPSS v MČ Praha 10 dne 2. června

Více

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V TŘEBÍČI B r á f o v a 3 3, 6 7 4 0 1 T ř e b í č Tel.: 568 841 068 trebic@evangnet.cz www.trebic.evangnet.cz SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 Milí bratři

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Název: Občanské sdružení ProHandicap Právní forma: občanské sdružení Adresa: U Dubu 1562, 431 11 Jirkov Tel. 474684 432 Fax: 474684 308 Email: o.s.prohandicap@gmail.com

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

Veřejné zasedání č. 3/ 2011

Veřejné zasedání č. 3/ 2011 Veřejné zasedání č. 3/ 2011 Dne 4.3.2011 se v 19.00 hod konalo v zasedací místnosti obecního úřadu veřejné zasedání zastupitelstva obce Hlína. Přítomni zastupitelé : -p.dostalý Miloš, ing.pacholík Miroslav,

Více

zňrzov ACÍ LISTINA Článek III. Zřizovatel příspěvkové organizace Názeva ídlo příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Běchovice

zňrzov ACÍ LISTINA Článek III. Zřizovatel příspěvkové organizace Názeva ídlo příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Běchovice ~. ~.,.~ $~ -e A I '; ~ J: ~II'~ asmpitelstvo městské části Praha - Běchovice svým usnesením č. 069/11/12 ze dne ~ ( :9.2012 v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 131/2000 b., o hlavním městě

Více

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics Věk v letech Statistics Věk v letech N Mean Median 12 18 43,15 38,5 6 5 4 3 Věk v letech 2 1 16 21 25 28 31 34 38 42 45 5 55 59 62 65 68 74 78 Věk v letech Pohlaví muž žena pohlaví Frequency 62 51,7 51,7

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

STANOVY Sdružení evangelické mládeže v České republice. Hlava I Vymezení sdružení

STANOVY Sdružení evangelické mládeže v České republice. Hlava I Vymezení sdružení STANOVY Sdružení evangelické mládeže v České republice 1 Název a sídlo sdružení Hlava I Vymezení sdružení 1. Název sdružení:sem v České republice Sdružení evangelické mládeže (dále jen SEM ). 2. Sídlo

Více

Mapa stránek Praha 3

Mapa stránek Praha 3 ŘAD Úřední deska Aktuálně Volba prezidenta republiky Volná pracovní místa Potřebuji vyřídit X Tiskopisy Organizační struktura ÚMČ Praha 3 Tajemník Odbor kancelář úřadu Oddělení personální práce a mezd

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 2 duben 2008. Putování

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 2 duben 2008. Putování CHARITNÍLISTY ročník1číslo2duben 2008 Putování Rodíme se jako malá bezbranná holátka. Na čas jsme ukryti v maminčině náručí, pak nás tatínek vede za ruku do světa, chvíli v něm běžíme sami, pakpokudmožnosněkým,akdyžsetovydaří,také

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Posláním komunitního plánování je zajistit, aby sociální služby fungovaly a rozvíjely se podle potřeb těch, kdo je využívají

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Test obecné finanční gramotnosti

Test obecné finanční gramotnosti Test obecné finanční gramotnosti Finanční inteligence je něco, co se ve škole nenaučíte. A přitom je to obor stejně důležitý ne-li důležitější než algebra v matematice nebo historie literatury v češtině.

Více

z 29. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 26. června 2014

z 29. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 26. června 2014 z 29. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 26. června 2014 1) Volba ověřovatelů zápisu, volební a návrhové komise Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a zvolilo: a) ověřovatele zápisu

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

Koncepce rozvoje školství v regionu Dolnobřežansko

Koncepce rozvoje školství v regionu Dolnobřežansko Koncepce rozvoje školství v regionu Dolnobřežansko březen 2008 Úvod Vzdělání České republice poskytují školská zařízení státu, obcí, krajů a právnických osob a to v souladu s příslušnými právními předpisy.

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

ODBORNÁ PRAXE OBOR: SOCIÁLNÍ ČINNOST

ODBORNÁ PRAXE OBOR: SOCIÁLNÍ ČINNOST ODBORNÁ PRAXE OBOR: SOCIÁLNÍ ČINNOST Zařízení pro děti a mládež SEZNAM NAVŠTÍVENÝCH SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ: 09. 10. 2012 Jesle Londýnská, Londýnská 16, Praha 2 30. 10. 2012 Mateřské centrum

Více

1. ideová konference TOP tým z. s. Tyršův dům Praha, 19. dubna 2015

1. ideová konference TOP tým z. s. Tyršův dům Praha, 19. dubna 2015 1. ideová konference TOP tým z. s. Tyršův dům Praha, 19. dubna 2015 Vnitropolitický blok (Situace TOP 09 v kontextu české politické scény) 1) Krize české politiky garant: Jan Kavalírek My, členové TOP

Více

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

Důvod předložení: 94 odst. 3 zák. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze Usnesení ZMČ č. 5/2/2011 ze dne 29.6.2011. Obsah:

Důvod předložení: 94 odst. 3 zák. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze Usnesení ZMČ č. 5/2/2011 ze dne 29.6.2011. Obsah: Návrh formy výběrového řízení na prodej jednotlivých domů se šesti a méně byty a změny Zásad pro prodej domů se šesti a méně byty a pro pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

LISTY. Lukavecké. listopad - prosinec 2008 ZDARMA

LISTY. Lukavecké. listopad - prosinec 2008 ZDARMA Lukavecké LISTY listopad - prosinec 2008 ZDARMA Listárna aneb ptejte se starostky na cokoliv co vás zajímá: Prostor pro Vaše dotazy, náměty a vzkazy! Veškeré články (i politické názory), fotografie, náměty

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Polská základní škola, Dr. Oszaka 156 Určeno pro 6. 9. r. Sekce Předmět

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kunžak dne 06. 11. 2014 v 17.oo hodin

Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kunžak dne 06. 11. 2014 v 17.oo hodin 1 Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kunžak dne 06. 11. 2014 v 17.oo hodin Přítomni: Brunnerová Alena, Čapek Jaroslav, Mgr. Jan Dobeš, Mgr. Eva Krafková, Král Petr, Kudrna Josef, Ing.

Více

Názory občanů sídla DOBŘEJICE

Názory občanů sídla DOBŘEJICE Názory občanů sídla DOBŘEJICE II. díi Zpracovali : Spojené ateliéry KA, M. A. A. T. Odborný garant: Ing. arch. Jirovský Martin, Ph. D. Počet dotazovaných osob pro sídlo Dobřejice: osob z celkového počtu

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Č.j. : 214/09 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A. 1. 3. Účinnost od: 15. 8. 2009 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Tyflo Vysočina Jihlava o.p.s., Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava

Tyflo Vysočina Jihlava o.p.s., Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava Tyflo Vysočina Jihlava o.p.s., Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava IČO: 263 04 856 Telefon: 567 155 083, mobil: 608 805 838 e-mail: tyflo@tiscali.cz www.tyflovysocina.com VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 o činnosti a hospodaření

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292 www.obcanepromedlanky.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Obsah: Stránka 2 Slovo úvodem Činnost

Více

ČSOB INVESTIČNÍ DOTAZNÍK

ČSOB INVESTIČNÍ DOTAZNÍK ČSOB INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Pomůžeme vám stanovit investiční profil Vážená paní, vážený pane, před samotným investováním se Vám dostává do rukou investiční dotazník ČSOB, který nám pomůže nalézt pro Vás vhodné

Více