Virus, spam a ti druzí... VIRTUÁLNÍ SVĚT Czech POINT - konec pilotní fáze. w w w. e g ov e r n m e n t. c z

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Virus, spam a ti druzí... VIRTUÁLNÍ SVĚT Czech POINT - konec pilotní fáze. w w w. e g ov e r n m e n t. c z"

Transkript

1 Ještě tomu rozumíte? Virus, spam a ti druzí... VIRTUÁLNÍ SVĚT Czech POINT - konec pilotní fáze w w w. e g ov e r n m e n t. c z č. 3 /

2 r e d a k c e To je bomba Určitě to máte ještě v živé paměti, vždyť je to zcela nedávno. Byla to bomba, když se objevil nový mobilní telefon od společnosti Apple tzv. iphone. V USA se na něj stály fronty skoro tak dlouhé jako na nová vydání Harryho Pottera. Byla to bomba, protože přinášel, tak jak bývá u Apple zvykem, nový pohled na věc specifický design, velký displej s dotykovým ovládáním, snadným prohlížením internetu, možností překlápění poloh prohlížení, multimediální spojení v jedné krabičce atp. Prostě to byla bomba a zdálo se, že Apple je opět věrozvěstem, který přináší nový rozměr komunikací. Pamatuji si na živé obrázky šťastného majitele prvních dvou zakoupených iphonů, jak pobíhal před televizními kamerami s hysterickými výkřiky mám je, mám je. To je bomba, může si nyní říkat závistivý čekatel z české kotliny, který zde musel sedět a čekat, až se nasytí předvánoční americký trh. Trochu tomu prvnímu sláva a radost zhořkla, protože kdo si počká, ten se dočká třeba i slevy. Razantní zlevnění hned po dvou měsících ale čekal málokdo. To, že takový hi-tech produkt byl najednou levnější o třetinu, to byla tedy opravdu bomba. Nechceme slevu zadarmo, křičeli rozhněvaní američané, a tak jim Steve Jobs, šéf firmy Apple, poslal finanční náplast. Někomu kompenzoval celý finanční rozdíl, někomu jen polovinu, a to ještě nikoli penězi, ale poukázkou na další nákup. Prostě ani on nedá slevu zadarmo. A to teprve byla bomba, protože rozhněvaní američané se rozhněvali ještě více. A nejvíce se rozhněvala Dongmei Li, bytem v New Yorku, která se rozhodla podat na Apple žalobu, ale ne o 200 dolarů, ale rovnou o milion dolarů. Má totiž neodbytný pocit, že zákazníci, kteří si koupili iphone jako první, nemohou prodat tento přístroj dále a dosáhnout stejného zisku jako ti, kteří ho koupili po slevě. Tak to je opravdu bomba, protože v době, kdy cena veškerého počítačového železa je téměř bezcenná, si zřejmě Dongmei Li pořídila iphone nikoli pro vlastní potřebu, ale ze spekulativních důvodů za účelem dalšího prodeje směrem k vyšším ziskům. Plán, který i bez applovské slevy neměl naději na úspěch. Ale protože Amerika je zemí netušených možností, může se klidně stát, že se jí nyní podaří získat onen milion. To je bomba podnikatelský plán v oblasti IT s jistotou pětitisíci násobku Viktor Kožený by se divil. Národní konference o strategickém řízení ICT ve státní správě a samosprávě egovernment Informační systémy DMS Elektronický podpis Financování IT do měst a obcí Mýtné na státní a městské úrovni Městská doprava Čipové karty pro MHD Systémy pro výběr parkovného Informační systémy ve státní a veřejné správě IT a bezpečnost Komunikace v rámci úřadu a vně úřadu Tisková řešení Datové služby Systémy varování a vyrozumění BRNO VÝSTAVIŠTĚ, PAVILON G2 Michal Jirkovský 17. mezinárodní veletrh informačních a komunikačních technologií 3. mezinárodní veletrh spotřební elektroniky a digitální zábavy

3 r e d a k c e Obsah redakce rekapitulace úvod obsah, tiráž ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA pilotního provozu projektu Czech POINT bezpečnost Virus, spam a ti druzí Lidé a počítače správa Úkol nebo projekt? VIRTUOS? Plnou parou vpřed! VIRTUÁLNÍ SVĚT popis vlastností WEB e-kraje 23 úvod Hosting IS spisových služeb na Krajském úřadě Olomouckého kraje pro obce Olomouckého kraje pilotní projekt obec Štíty Projekt elektronické inteligentní formuláře ve veřejné správě Publikační systém Olomouckého kraje Zpráva o průběhu projektu BRISE ČESKÝ LIVING LAB WIRELESSINFO Podpora rozhodovacích procesů ve veřejné správě Geografický informační systém na Krajském úřadě Olomouckého kraje 42 Internetizace knihoven v Olomouckém kraji 43 OKAP (Olomoucký Kraj Access Point) 44 Turistický informační portál Olomouckého kraje rakouský model PRACOVNÍ CESTA ZA RAKOUSKÝM MODELEM E-GOVERNMENTU V rámci České a Slovenské republiky vydává: info com s.r.o, Krokova 2, Praha 2 IČO: zapsána u Městského soudu v Praze pod č. C tel.: fax: http: ISSN Šéfredaktor: Ing. Michal Jirkovský Redakční rada: Alexandr Karásek (předseda), Ing. Miroslav Majoroš, Ing. Jiří Polák, CSc., Ing. Jiří Devát, Ing. Pavel Rosendorf, CSc., PhDr. Pavel Dvořák, CSc., Ing. Bohuslav Cempírek, Mgr. Petr Vaněk, Ing. Tomáš Holenda, Ing. Michal Jirkovský Korektorka: PhDr. Helena Veverková Asistentka: Monika Petráková Grafika: Propaganda, Kafkova 10, Praha 6 Tiskárna: Tisk Horák, Drážďanská 83A, Ústí nad Labem Registrační číslo: MK ČR E Reprodukce celku ani jeho částí v jakémkoliv provedení není povolena bez výslovného souhlasu Egovernment info com. Registrace: Magazín Egovernment je distribuován, na základě registrace, pracovníkům veřejné správy v České republice a na Slovensku ZDARMA. Ostatní čtenáři, kteří nejsou pracovníky veřejné správy zaplatí cenu 80 Kč (100 Sk)/výtisk, tj. 320 Kč (400 Sk) ročně. S registrací získáte, kromě pravidelného zasílání magazínu, i informace o dalších projektech, které realizuje společnost info com s.r.o. w w w. e g ov e r n m e n t. c z Více informací na r o č e n k a

4 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA pilotního provozu projektu Czech POINT 4) Statistiky vydaných výpisů Počet vydaných výpisů v jednotlivých měsících Katastr nemovitostí Obchodní rejstřík Živnostenský rejstřík Celkový součet III ) Cíle pilotního provozu Hlavním cílem pilotního provozu bylo zejména potvrzení předpokládaného technického řešení tak, aby bylo možné identifikovat všechny bezpečnostní problémy pro vícekriteriální optimalizaci konečného technického řešení, které bude aplikovatelné na celém území České republiky. Požadovaným řešením je technicky a formálně identifikovaná služba poskytovaná v rámci celé ČR, která je poskytována skrze centrálu zajišťující co největší množství zátěže z celého systému. Dalším cílem pilotního provozu bylo ověření možností implementace na jednotlivých obcích a získání podkladů k vytvoření realistického harmonogramu rozšiřování projektu na další obce. 2) Popis realizace projektu Na přelomu roku 2006 a 2007 došlo k podrobné analýze požadovaného technického řešení. Již po 2 měsících byl postaven prototyp centrály Czech POINTu s napojením na centrální registry obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí. V polovině prosince 2006 se uskutečnilo setkání s obcemi, které byly vybrány a osloveny pro spolupráci v pilotním provozu projektu Czech POINT. Na tomto jednání byl obcím projekt Czech POINT představen a vysvětleno, co by spolupráce v pilotním provozu znamenala. Obce měly poté možnost stát se obcemi pilotními, tedy úřady, na kterých bude nainstalován systém Czech POINT před uvedením do běžného provozu. Nakonec byla domluvena spolupráce se 37 obcemi. V březnu 2007 proběhlo pracovní setkání pilotních obcí (seznam pilotních obcí je uveden v příloze č. 1) a byla zahájena příprava otevření prvního pracoviště Czech POINT na městské části Praha 13. Na základě zkušeností z první instalace proběhla podrobná školení ostatních obcí v Praze a v Brně ve dnech a a bylo zahájeno přihlašování obcí na postupnou implementaci přímo na jejich úřadech. Ve dnech až proběhla hlavní vlna implementace pracovišť Czech POINT na obcích, během které byly pilotní obce ještě jednou osobně proškoleny, a byl jim nainstalován uživatelský software. Celkový harmonogram pilotního provozu je uveden v příloze č. 2. V červnu proběhla na základě prvních zkušeností dotazníková akce, jejíž výsledky byly na společné schůzce prezentovány, a byla učiněna rozhodnutí pro zlepšení pilotního provozu viz příloha č. 3. Během měsíce července a srpna byl analyzován provoz centrály Czech POINT a byla přijata opatření na zvýšení provozní bezpečnosti a spolehlivosti. Současně probíhaly podle požadavků pilotních obcí úpravy formulářového rozhraní tak, aby bylo možné napojit procesy pracoviště Czech POINT na jejich interní informační systémy. V tom samém období probíhalo i připojení pracovišť dalších subjektů České pošty, s.p. a Hospodářské komory ČR. Česká pošta Dne proběhlo školení pracovníků České pošty. Školení bylo rozděleno na dvě části: školení pro instalaci software vybavení Czech POINT a školení pro vydávání ověřených výpisů. Instalace byly zahájeny již následující den Ze strany České pošty byly vzneseny požadavky na úpravu rozhraní, které bylo do konce července vytvořeno a otestováno. Dne bylo zapojeno do zkušebního provozu projektu Czech POINT 74 pracovišť České pošty. Hospodářská komora Dne proběhlo školení na Hospodářské komoře s cílem do zprovoznit 10 pracovišť Czech POINT. V současné době probíhají finální práce na propojení softwarového vybavení Czech POINT s evidenčními systémy Hospodářské komory. Pracoviště Hospodářské komory se připojí k projektu Czech POINT nejpozději v týdnu od ) Naplnění cílů pilotního provozu Pilotní provoz zcela jasně odpověděl na požadované otázky. a) Centrála projektu Czech POINT Na základě vyhodnocení provozu byla potvrzena původní navržená koncepce, která představuje centrální místo pro komunikaci se všemi pracovišti Czech POINT a zároveň s centrálními registry. Tento princip byl ve velké míře potvrzen i pilotními obcemi viz příloha č. 3. Od byla zahájena i závěrečná etapa - posílení hardware se současným zajištěním vyšší dostupnosti a bezpečnosti centrály. Práce na centrále budou ukončeny nejpozději b) Implementace projektu na obcích Pilotním provozem byla potvrzena uživatelská přívětivost navrženého řešení vit příloha č. 3. Zvolené řešení umožňuje napojení na vnitřní informační systémy obecních úřadů zejména nejrozšířenějších spisových služeb. Kromě toho byly na základě požadavků pilotních obcí vytvořeny předpoklady pro customizaci řešení například v oblasti tisku ověřovacích doložek a vydávání příjmových dokladů IV V VI VII VIII Celkový součet Celkový počet vydaných výpisů III IV V VI VII VIII Katastr nemovitostí Obchodní rejstřík živnostenský rejstřík 1000 Z výše uvedeného grafu a tabulky vyplývá, že největší zájem je o výpisy z katastru nemovitostí a z obchodního rejstříku. Nárůst celkového počtu vydaných výpisů v měsíci srpnu je způsoben zapojením 74 pracovišť České pošty. Počet vydaných výpisů podle regionů České republiky: Počet vydaných výpisů podle pracovních dnů Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Katastr nemovitostí Obchodní rejstřík Živnostenský rejstřík Celkový součet Čechy Morava Praha Česká pošta Celkový součet Žebříček prvních 10 obcí s největším počtem vydaných výpisů: Katastr nemovitostí Obchodní rejstřík Živnostenský rejstřík Celkový součet Úřad městské části Praha Úřad městské části Praha Statutární město Olomouc Úřad městské části Praha Úřad městské části Praha Magistrát města Teplice Magistrát města Brna Magistrát města Pardubic Úřad městské části Praha s t r. 0 6 / 07

5 r e k a p i t u l a c e 5) Závěr Na základě výše uvedených výsledků lze přikročit k rozšíření stávajícího provozu projektu Czech POINT se spuštěním ostrého provozu projektu Czech POINT je počítáno Od tohoto data plánujeme rozšiřování na další úřady dle možností současné legislativy. Připravují se úpravy systému Czech POINT tak, aby bylo možné rozšíření provozu Czech POINT na cca 1300 matrič- Seznam pilotních obcí Magistrát města Brna Magistrát města Děčín Městský úřad Domažlice Městský úřad Hodonín Magistrát města Jihlavy Statutární město Kladno Městský úřad Kutná Hora Magistrát města Liberec Městský úřad Mnichovo Hradiště Městský úřad Mšeno Městský úřad Nový Bor Městský úřad Nové Strašecí Městský úřad Odry Magistrát města Olomouce Magistrát města Ostravy Magistrát města Pardubic Městský úřad Písek Magistrát města Plzně ních úřadů a na zastupitelské úřady a rozšíření dalších agend Czech POINTu zejména výpis z rejstříku trestů. Tyto změny souvisí s novelou zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy. S ohledem na termín předpokládané účinnosti zmíněné novely musí být tyto kroky podniknuty ještě během 4. čtvrtletí roku 2007 tak, aby projekt Czech POINT byl v souladu s novelou zákona 365/2000 Sb. připraven k provozu od Úřad městské části Praha 1 Úřad městské části Praha 2 Úřad městské části Praha 6 Úřad městské části Praha 9 Úřad městské části Praha 11 Úřad městské části Praha 13 Městský úřad Příbram Městský úřad Rokytnice nad Jizerou Městský úřad Říčany Městský úřad Tábor Magistrát města Teplice Městský úřad Třinec Městský úřad Týnec nad Sázavou Magistrát města Ústí nad Labem Městský úřad Velké Meziříčí Městský úřad Vodňany Obecní úřad Vranovice Magistrát města Zlína Městský úřad Žďár nad Sázavou Hlavní vlna implementace na pilotních obcích Anketa spokojenosti Pracovní setkání pilotních obcí Úprava centrály Vyhodnocení pilotního provozu Czech POINT Pracovní setkání pilotních obcí Testování Spuštění ostrého provozu Spokojenost pilotních obcí výsledky ankety červen 2007 Harmonogram pilotního provozu Týden od do Pracovní tým Czech POINT Pilotní obce Analýza Příprava centrály Czech POINT Pracovní setkání pilotních obcí První pracoviště Czech POINT Školení pilotních obcí Na dotazník odpovědělo 71 pracovníků z celkem 30 úřadů. Celkově jsou velice spokojeni s technickým řešením projektu Czech POINT celkem 77 % z nich uvedlo výslovnou spokojenost bez výhrad a dalších 17 % byly spokojeni s drobnými výhradami. Podobná situace je v hodnocení celého dosavadního průběhu pilotního provozu. Celkem 46 % je spokojeno bez výhrad a dalších 44 % spokojeni s výhradou občasných výpadků centrály Czech POINT. Z nejžádanějších požadavků na doladění stávajících agend je požadavek na částečný výpis z katastru nemovitostí celkem 80 % respondentů jej označilo za důležitý. Dále pak možnost výpisu z obchodního rejstříku ve stavu ke konkrétnímu dni celkem 48 % respondentů jej označilo jako důležitý. Z požadovaných nových agend je jednoznačně nejvíce požadován výpis z trestního rejstříku. Celkem 2/3 respondentů jej spontánně uvedlo jako potřebný k realizaci co nejdříve a z toho 87 % jako důležitý požadavek. Zpráva MV ČR s t r. 0 8 / 0 9

6 b e z p e č n o s t Virus, spam a ti druzí... Celkem velké výročí a přitom žádné oslavy. Žádné šampaňské, kaviár ani ohňostroje. Co se mělo slavit? Je tomu dvacet pět let, kdy byl zaznamenán první počítačový virus. Vzhledem k tomu, že jeho autor je dnes čtyřicátníkem, ten možná slavil. Ano, opravdu první vir, nebo alespoň ten, který byl jako první zaznamenán, sestrojil, napsal, zprovoznil, dal mu život, jak chcete, tehdy teprve patnáctiletý student. To je tak jediné, co mají tehdejší a dnešní viry společného - na jejich vývoji se podílí řada mladých lidí. Samotné viry však prošly obrovským vývojem a z pohledu dnešních je původní ELK CRONER poněkud úsměvný. OD RECESE K BYZNYSU? Juknete se občas na lechtivé stránky? Nedělejte, že ne. Je to Tenkrát šlo o recesi, legraci, touhu po sebeprezentaci. Je lidské. Jen se pak nesmíte divit, že se Vám do ové schránky nahrnou nabídky od laciné Viagry přes speciální operace pravdou, že i dnes je řada těch, kteří nějaký vir tvoří, vedena podobnými pohnutkami, ale vedle nich se zde objevila armáda těch, kteří jejich výtvory používají, aby škodili, nebo dokon- fungující erotickoaromatické esence. Nejde o to, že byste si je směřující k vyšším výšinám Vašich prožitků, až po zaručeně ce vytvářeli zisk. Již se v této souvislosti hovoří o počítačové kriminalitě, mafiích, organizovaných skupinách atp. Tady končí padě za nic, v horším za zkušenost s rychlým vyčištěním Vaše- měli koupit, ale že byste je měli zaplatit. Zaplatit v lepším pří- legrace, už jde do tuhého. ho konta, to když netrpělivě sdělíte své údaje o kreditní kartě. ŠKODÍ I VYDĚLÁVÁ? Ten, kdo sedí u počítače, je tím, kdo Váš počítač ohrožuje nejvíce. A nemusíte se věnovat erotickým stránkám, mohou to být Nebudeme zde nyní rozebírat jednotlivé kategorie škodlivých programů, souborů a postupů (phishing, malware, spam, Vaše koníčky od rybaření, přes opravu aut, až po chov exotického ptactva. Právě Vaše slabosti jsou tím, na co slyšíte. Jak je spyware, adware, botlety, červy, trojské koně atp.). Na to by v podstatě nestačil ani rozsah našeho magazínu, tak obsáhlé milé, když dostanete nabídku, která přesně sedí na Vaše potřeby a přání, že? Tomu se těžko odolává. A kdo by se snažil téma s takovým množstvím kategorií to již dnes je. Podstatné je, že cokoli z výše jmenovaného Vám může ve Vašem počítači způsobit problém. Někdy se jedná pouze o zahlcení velkovaný zdroj se jedná? zjišťovat, o jak zavedený, spolehlivý, nedej bože snad certifikého prostoru ať už na přenosové trase (a tím zpomalení, až zneprůchodnění Vašeho připojení), nebo na Vašem disku. STARÝ, ALE POŘÁD DOBRÝ Samozřejmě s tím souvisí nekončící vymazávání zpráv, které Jedním z nejstarších triků, které patrně fungovaly i před érou jste nechtěli. To všem ubírá čas a energii, nic víc. Pak jsou tu informačních technologií, je dotaz na aktualizaci Vašich bankovních údajů. Vše vypadá jako zpráva z Vaší banky. Tedy ale metody, které útočí, napadají Váš počítač a destruují jej, nebo jeho prostřednictvím rozesílají destrukční programy do na první pohled. Kdybychom byli uvážlivějšími a pečlivěji jiných počítačů. bychom se na zprávu podívali, asi bychom drobné rozdíly, například v názvu banky atp., našli. Ale nejsme uvážlivými, To vše nám vadí (nepsat to do této publikace, dalo by se to žijeme v dynamické době, a tak nejsme zvyklí v pracovat v klidu, zamýšlet se nad detaily a zvažovat souvislosti. Prostě cosi vyjádřit pregnantněji), způsobuje nám to i finanční škody ale autory a rozesilatele to nijak neobohacuje. Ale musíme počítat do u naklepeme, ať to máme z krku. Odškrtneme si další i špehovací programy, které dokáží skanovat naše chování na úkol, který jsme dnes udělali. A někdo nám s radostí odškrtne síti, případně kopírovat čísla účtů či přístupová hesla, a ty už něco z konta. Samozřejmě nejsme všichni takoví, ale protože k možnosti obohatit se na náš účet cíli míří. Jejich tvorba ovšem y tohoto typu jsou rozesílány poštovními roboty, je jich není jednoduchou záležitostí. obrovské množství. A vždy se někdo chytí. A promile z mnoha, to už je hodně. SLABÝ ČLÁNEK? TEN MEZI MONITOREM A ŽIDLÍ! A protože i kriminální živly jsou často bytosti lenivé, nechtějí CENOVÁ VLNA NA BURZE se zatěžovat prací na vývoji a neustálou aktualizací. (Jak jinak Jste burzovním hráčem? Nebo jen tak občas něco koupíte by mohli být o krok před různými bezpečnostními programy?) v RM systému? Ať tak nebo tak, je dobré zvažovat souvislosti Jednodušší je tzv. sociální inženýring - využití našich slabostí. a informace o jednotlivých titulech. To ví každý. Každý už ale asi neví, že je rovněž dobré zvažovat, odkud které informace přicházejí. Je to prosté. Koupím si konkrétní akcie, vytvořím dostatečně důvěryhodnou zprávu o očekávaném vývoji daného produktu, daného odvětví, či v souvisejících oblastech a to by bylo, že byste se nechytli, když to vypadá, že tyhle akcie porostou a skoro nikdo o tom neví. A ony opravdu rostou, protože stejně jako Vy i řada dalších horečnatě nakupuje ty zaručeně kvalitní cenné papíry. A jediný, kdo prodává (a vydělává), je autor takové zprávy. A Vy jste za pár dní, či týdnů smutní, že vývoj se najednou obrátil a cena se ustálila většinou níže, než za kolik jste nakupovali. Nevadí, zahojíte se, až zase příště dostanete nějaké zaručené echo. VÁM SE TO NESTALO? Váš počítač není ohrožen? Vy nemáte žádný problém? Tak se jukněte do pošty. Kolik je tam obrazových ů (tedy e- maily, které ve svém těle nesou JPG obrázek, nebo PDF soubor). Nabízejí a lákají Vás na cokoli. To je spam. Jak se tam dostal, když máte antivir i antispam? To ten obrázek, potvůrka. Dá se udělat tak, že jej bezpečnostní programy, na rozdíl od textové zprávy, nemohou číst, a tak nemohou na základě obsahu či klíčových slov detekovat jeho závadnost. Hezké, elegantní řešení. A protože obrázek je tlustší než text, zas mu to trvá o chvilku déle, než proleze Vaší linkou a zaplní Vám zase více prostoru. ANTI ANTI ANTI Ani totální nasazení antivirů, antispamů, firewallů a kde čeho dalšího, nesnímá z uživatele nároky na obezřetnost. Jednak nemohou zachytnout vše. Z logiky věci musí jejich výrobci čekat, s čím novým přijde druhá strana a reagovat na to produkcí nové obrany. Tedy ti první zasažení jsou proti takové novince nechránění. Na druhou stranu, pokud se spolehnete na to, že něco či někdo bdí nad Vaším počítačem, patrně přijdete i o důležité zprávy. Některé z nich budou identifikovány jako spam a odstraněny. Prostě to chce přemýšlet. CO DĚLAT? Chovat se normálně. Kromě toho, že budete mít nastaveny vhodné bezpečnostní prvky, budete navštěvovat například jen stránky, které jsou bezpečné. V reálném světě přece nepůjdete po desáté večer do zapadlých, temných uliček ve čtvrtích nevalné pověsti. Proč to tedy dělat ve virtuálním světě? Mluvíme-li o Vašem vlastním počítači, je to zcela na Vás. Pokud hovoříme o organizaci, instituci či firmě, je to na její strategii a uvážení. Internet se dá dosti dobře obklíčit s ohledem na vhodné a nevhodné stránky. Vaše ová schránka, jako zaměstnance takové instituce, může být softwarově monitorována a tak se opravdu může stát, že nebudete i při největší snaze vpuštěn na stránky určitého typu, nebude Vám povoleno odeslat na určitou adresu nebo s určitými údaji. Bude Vám to připadat (a promiňte mi to slovo) jako buzerace, ale je to ochrana úřadu, organizace či firmy před Vámi samotnými. Teprve pak si možná uvědomíte, jak lehkomyslně se v kyberprostoru pohybujete. Musíme si zvyknout na to, že počítače sice zmůžou hodně, ale myslet musíme přece jen pořád my. Michal Jirkovský s t r. 10 / 11

7 Lidé a počítače b e z p e č n o s t Význam IT bezpečnosti roste, přesto ale zůstává ve vztahu k předmětu činnosti organizací chápána jako nezbytné zlo, nikoli tedy jako vlastní významná součást, strategický nástroj, respektive konkurenční výhoda či lepší správa zdrojů. Informační bezpečnost jako taková přitom není problém technologický, je to především problém lidského faktoru. Při využívání technologií se musíme spolehnout na lidi, na jejich znalosti, etiku a chování. Lidský faktor špiclování Wi-Fi a přenášených paketů (sniffery); V posledních letech se hodně pozornosti věnuje ekonomické falešné kamarádství online; stránce informační bezpečnosti. Přináší to i nové pohledy na problematiku. Nejsou to již jen otázky virů, spamu, ochrany soukro- informací a přístupových kódů); najímání interních zaměstnanců společností (ke krádežím mí, otázky phishingu atd. Ale jsou to i celkové náhledy na volbu různé varianty útoků typu sociálního inženýrství (například spolu informačního systému, jeho správu a také na otázky stanovení se spořičem obrazu, který je věnován nějaké aktuální události - politiky v systému (konkrétně třeba otázky oprávnění uživatelů). třeba mistrovství světa ve fotbale - obdržíte i hromadu malware); Ross Anderson a Tyler Moore na právě proběhlé konferenci využití nevhodně ochraňovaných paměťových médií (nechráněně uložených či dokonce ztracených); Crypto 2007 (USA, Santa Barbara, srpen 2007) přednesli zajímavou analýzu problémů informační bezpečnosti a souvislostí tohoto oboru s dalšími (ekonomie, sociologie, psychocí uživatel nechtěně spustí JavaScript. Stačí, když se kursor neviditelné odkazy (jeden z nejnovějších triků), jejichž pomologie). Ukázali zde směry rozpracovávaného výzkumného pohybuje nad odkazem, kód pak hledá díry v bezpečnosti programu na pomezí bezpečnosti a sociologie, resp. majícího prohlížeče, stáhne trojana (keylogger) a podobně; styčné body i s psychologií (phishing). spam; Sociální inženýrství je dnes tou nejlákavější cestou pro útok, pro a přichází trojané ve videu a v multimediích. Je velmi pravděpodobné, že někdo najde cestu, jak šířit malware pro- narušení ochranných prostředků IT organizací. Potřebná protiopatření v tomto směru nejsou zdaleka jednoduchá, můžeme střednictvím třeba takové služby, jakou je YouTube. zde uvést např. dobře dokumentovanou a proškolenou bezpečnostní politiku, pravidelné analýzy rizik, informovanost a výchovu pracovníků i prováděné audity. Nelze opomenout ani vlastní Může nám tedy někdo a něco zaručit bezpečnost naší práce Záruky ve světě bezpečnosti správu informací (správa ID, normalizované postupy operací, s informačními systémy? A jakých reálných záruk se můžeme správa bezpečnostních incidentů). A koneckonců je třeba zvážit dožadovata co naopak asi očekávat nemůžeme? V téhle souvislosti je vhodné citovat Briana Snowa (dlouholetý pracovník i pojištění organizace vzhledem ke vzniklým škodám. V posledním roce je také hodně diskutována účinnost takzvaných EV certifikátů (extended validation certificates). Výsledvity směřující k vystavění důvěry. A to tím, že s jejich pomocí NSA National Security Agency, USA). Záruky, to jsou aktiky jsou pesimistické. EV certifikáty nepomáhají, a to zejména je demonstrováno: u neškolených uživatelů. Ale i pro znalé uživatele bude existovat nebezpečný útok kopírující obrázky ochranných prvků požadavky organizace; bezpečnostní politika systému je vnitřně konzistentní a odráží (autoři ho označují jako picture-in-picture). Poukazuje se také existuje dostatečné množství bezpečnostních funkcí, které na nebezpečnost takzvaných homografických útoků. podporují bezpečnostní politiku; Banky zjišťují, že dvoufaktorová autentizace nechrání proti systémové funkce splňují zvažovanou množinu vlastností phishingu. Upozornění odborníků jsme mohli slyšet již dříve, a jen tyto vlastnosti; zdá se, že teprve teď někomu dochází jejich pravdivost. funkce jsou implementovány správně. Druhá strana Záruky platí od dodání z výroby a během celého životního Není na škodu podívat se, s čím vlastně bojujeme. Roční odhad cyklu systému. ztrát způsobených prostřednictvím internetu či jinými počítačovými podvody se dnes třeba jen ve Velké Británii pohybuje ve zřejmě přizpůsobenu k našim aktuálním potřebám, mít ji roz- Tuto, dalo by se říci, obecnou filozofii záruk je třeba mít samo- výši přes 4 miliardy dolarů. Nejčastější typy podvodů (Owen pracovánu v podobě politiky pro informační systémy, povinností pracovníků atd. Ale nestačí jen rozpracování, reálné Linderholm): podvody s kreditními kartami a fakturacemi telefonních účtů; podmínky se mění a tak je třeba (napřiklad na základě závěrů nigerijské podvody (a také východoevropské, indonéské auditu) mít tyto podmínky v aktualizované podobě. a další); Doporučení phishing; Na internetu si můžete přečíst množství článků, které přinášejí zombie počítače; celé sady různých doporučení, užitečných v těch či oněch situacích (viz odkaz na konci článku). Některá z nich zde vyděračství (například útoky DoS); vybíráme. Doporučení pro bezpečnost podnikové sítě Nastavte bezpečnostní politiku společnosti. Dbejte na dostatečné bezpečnostní povědomí uživatelů, školte je. Provádějte pravidelná interní bezpečnostní hodnocení. Provádějte pravidelné audity (externí, ve smyslu existujících regulačních ustanovení). Využívejte šifrování v rámci celé společnosti. Aktiva společnosti vyhodnocujte, chraňte, sledujte a spravujte. Testujte plány obnovy a plány vztahující se ke kontinuitě podnikání. Identifikujte a zabezpečte aplikace a zařízení, která jsou nejvíce zranitelná vůči útokům. Sledujte přístupová práva (a přístupové aktivity) smluvních stran (kontraktorů) stejně tak, jak to provádíte u svých zaměstnanců. Neukládejte data, pokud to nepotřebujete, pokud je již musíte uložit, pak je zašifrujte. Vychovávejte své zaměstnance a připomínejte jim nezbytnost ochrany dat. Doporučení pro uživatele v organizacích Monitorujte hlášení bank, účty kreditních karet a úvěrové zprávy, hledejte možné známky podvodů s ID. Používejte aktualizované firewally a antivirový/antispywareový software na všech počítačích. Vyvarujte se provádění transakcí (nebo vůbec trávení času) na neznámých webových stránkách. Sledujte pečlivě, zda nenastaly změny v podobě vzhledu či formulací v ech přicházejících z bank či jiných institucí, může to být signálem phisherského útoku. Domácí uživatelé Dále uvedeme přehled základních kroků, které by uživatel měl učinit pro zabezpečení svého domácího systému (a to se dnes již týká velké množiny uživatelů). Instalujte si HW firewall/router. Změňte defaultní heslo. Zakažte vzdálený přístup. Omezte používání DHCP a zakažte ho, pokud používáte bezdrátové připojení. Zabezpečte své bezdrátové připojení. Šifrujte (nejlépe WPA2), změňte své SSID a nevysílejte ho. Používejte pro autentizaci adresu MAC. Vypínejte bezdrátové připojení, pokud ho nepoužíváte. Instalujte si webový filtr/proxy. V článku je uvedeno několik odkazů na vhodný freeware. Instalujte si spamový filtr (obdobně také zde najdete odkazy na freeware, totéž v dalších bodech). Instalujte si a provozujte antivirový SW. Instalujte si SW firewall k Vašemu desktopu, a to takový, který Vás bude umět varovat před odchozími zprávami, které používají botneti pro komunikaci s kontrolním programem. Instalujte si SW, který hlídá spyware. Instalujte si SW, který umožní zašifrovat Vaše soubory, resp. soubory bezpečně skartuje (shredder). Instalujte si SW, který spravuje Vaše hesla. Nesdílejte svůj počítač (na kterém platíte účty) se svými ratolestmi (které si stahují hry). Nepoužívejte totéž heslo na více finančních stránkách. Nepovolujte svému prohlížeči ukládat hesla pro takové stránky. Nekupujte nic z toho, co Vám nabízí spameři. Neklikejte na nabídky slibující něco pro Vás příliš lákavého, než aby to byla pravda. Nebude to pravda. A konečně - instalujte si a provozujte systém pro zálohování. Bezdrátové připojení Jestliže máte bezdrátovou síť, je důležité se chránit před řadou hrozeb. Ať jsou to ti, kteří se chtějí přes Vás bezplatně připojit k internetu, nebo ti, kteří vyhledali Vaši síť s jinými záměry (drive-by hackers). Zašifrujte svou síť (a to nikoli pomocí normy WEP, ale pomocí normy WPA2). Držte se i dalších doporučení - skryjte SSID Vaší sítě, odfiltrujte adresy MAC a podobně. Nepoužívejte bezdrátové připojení souseda, i ono může být hackerskou návnadou. Totéž se týká i zdánlivě chráněných připojení v místech častého pobytu (obytné komplexy, letiště). Hacker může monitoringem Vašich dat získat důvěrné informace. Pokud již musíte použít veřejné bezdrátové připojení, šifrujte a chraňte veškerá odesílaná data (včetně IM). Nikdy se zde nepřihlašujte k finančním účtům. Lze-li to, připojte se raději prostřednictvím svého mobilního telefonu či PDA. Závěrem Hotová a jednou pro vždy platná řešení problémů IT bezpečnosti neexistují. Dodavatelé technologií, organizace, firmy a i jednotliví uživatelé však mohou vznikající problémy minimalizovat v rámci své odpovědnosti. Složitost dnešních informačních technologií klade nemalé nároky na odpovídající stupeň poznání. Odpovědnost by proto měla samozřejmě být největší u těch stran, kde vysokou odbornost lze předpokládat, resp. dokonce vyžadovat. Aktuální informace z oblasti bezpečnosti informačních technologií najde čtenář v seriálu Ze světa bezpečnosti IT - Vychází pravidelně 1x týdně. Ing. Jaroslav Pinkava, CSc. GeaCert s.r.o. s t r. 12 / 13

Datové schránky. Základní registry. www.egovernment.cz ZIFO AIFO ROB ROS RPP RUIAN

Datové schránky. Základní registry. www.egovernment.cz ZIFO AIFO ROB ROS RPP RUIAN Datové schránky Základní registry ZIFO AIFO ROB ROS RPP RUIAN www.egovernment.cz č. 3 /2008 redakce BUDE TO VELKÝ DEN Pamatujete na Neila Armstronga? Stál na posledním stupínku Apolla 11 a těsně před tím,

Více

OBCHODOVÁNÍ NA INTERNETU, BANKOVNÍ SLUŽBY, ELEKTRONICKÁ CERTIFIKACE, DIGITÁLNÍ PODPISY A DALŠÍ NOVÉ TRENDY ICT

OBCHODOVÁNÍ NA INTERNETU, BANKOVNÍ SLUŽBY, ELEKTRONICKÁ CERTIFIKACE, DIGITÁLNÍ PODPISY A DALŠÍ NOVÉ TRENDY ICT OBCHODOVÁNÍNA INTERNETU,BANKOVNÍSLUŽBY, ELEKTRONICKÁ CERTIFIKACE,DIGITÁLNÍPODPISY A DALŠÍNOVÉTRENDYICT OBCHODOVÁNÍ NA INTERNETU, BANKOVNÍ SLUŽBY, ELEKTRONICKÁ CERTIFIKACE, DIGITÁLNÍ PODPISY A DALŠÍ NOVÉ

Více

Širokopásmové město Orientační plán pro veřejnou správu

Širokopásmové město Orientační plán pro veřejnou správu 2010 Širokopásmové město Orientační plán pro veřejnou správu 01 02 03 04 ČÁST PRVNÍ Vysvětluje důležitost broadbandu pro samosprávu a objasňuje, proč je v této oblasti vhodná její aktivní účast... 6 ČÁST

Více

Mravnost nadevše? Ne, bezpečnost!

Mravnost nadevše? Ne, bezpečnost! ZÁŘÍ 2010 / ročník XI, č. 3 Sociální sítě úhlem bezpečnostních rizik Sociální sítě, jejichž synonymem se stal Facebook nebo Twitter, jsou už naplno v hledáčku firem, které zde objevily zajímavý marketingový

Více

Firma, která vymyslela fi rewall Snadná Barracuda Networks Přidaná hodnota Šifrování

Firma, která vymyslela fi rewall Snadná Barracuda Networks Přidaná hodnota Šifrování ČERVEN 2011 / ročník XII, č. 3 BEZPEČNOST V ICT Firma, která vymyslela firewall Rozhovor se šéfem české pobočky Check Pointu Miloslavem Lujkou Snadná a efektivní obrana Barracuda Networks nedostižná hodnota

Více

OFICIÁLNÍ WWW PREZENTACE OBCE JÍLOVICE BEZPEČNOSTNÍ ASPEKTY INTERNETU JIHOČESKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA RADEK FILIP KATEDRA INFORMATIKY

OFICIÁLNÍ WWW PREZENTACE OBCE JÍLOVICE BEZPEČNOSTNÍ ASPEKTY INTERNETU JIHOČESKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA RADEK FILIP KATEDRA INFORMATIKY JIHOČESKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA INFORMATIKY OFICIÁLNÍ WWW PREZENTACE OBCE JÍLOVICE BEZPEČNOSTNÍ ASPEKTY INTERNETU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE RADEK FILIP ČESKÉ BUDĚJOVICE 2003 Anotace: Tato práce

Více

KOMeRČnÍ PřÍLOHA SPOLeČnOSTI MeDIAPLAneT DIVIZE DATAGUARD IT SECURITY. nebuďte na Bezpečnost sami

KOMeRČnÍ PřÍLOHA SPOLeČnOSTI MeDIAPLAneT DIVIZE DATAGUARD IT SECURITY. nebuďte na Bezpečnost sami KOMeRČnÍ PřÍLOHA SPOLeČnOSTI MeDIAPLAneT DIVIZE DATAGUARD Čtěte také online na www.itzabezpeceni.cz www.managementrizika.cz březen 2014 IT SECURITY & RISK MANAGEMENT Uvnitř 100% Bezpečná síť Dříve mýtus

Více

Bezdrátová komunikační technologie WiMax umožňuje i provoz garantovaných služeb. TÉMA Strana 10

Bezdrátová komunikační technologie WiMax umožňuje i provoz garantovaných služeb. TÉMA Strana 10 WiMax proniká do Česka STRANA 38 Bezdrátová komunikační technologie WiMax umožňuje i provoz garantovaných služeb. Přehled trhu: Elektronické formuláře STRANA 18 Moderní software nabízí flexibilní řízení

Více

Úřední kocourkov se zásadně změní. Ing. Pavel Kryštof, náměstek ministra vnitra

Úřední kocourkov se zásadně změní. Ing. Pavel Kryštof, náměstek ministra vnitra Mimořádná příloha čísla dvacet časopisu veřejná správa - 2011 (samostatně neprodejná) Úřední kocourkov se zásadně změní. Ing. Pavel Kryštof, náměstek ministra vnitra základní registry Vážení čtenáři, do

Více

Sborník výstupů projektu Tvorba elektronických učebnic

Sborník výstupů projektu Tvorba elektronických učebnic Sborník výstupů projektu Tvorba elektronických učebnic Publikaci pro vás připravila Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace; Husova 1302/11,

Více

S&A ARIGA S.R.O. Studie a analýzy. Internetové redakční a publikační systémy

S&A ARIGA S.R.O. Studie a analýzy. Internetové redakční a publikační systémy S&A ARIGA S.R.O. Studie a analýzy Internetové redakční a publikační systémy STUDIE A ANALÝZY Internetové redakční a publikační systémy Ariga s.r.o. Bellušova 1861/38, Praha 5, 155 00 Telefon 603.428.961

Více

Úvodní studie podnikového IS

Úvodní studie podnikového IS Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Obor Informatika Úvodní studie podnikového IS Systémová integrace Zdeněk Styblík Ahliddin Ibragimov Igor Efimov Pavel Ivon Leden 2015 Obsah

Více

INTERNÍ AUDITOR ROČNÍK 14, ČÍSLO 3 2010 (57) ČTVRTLETNÍK ČESKÉHO INSTITUTU INTERNÍCH AUDITORŮ

INTERNÍ AUDITOR ROČNÍK 14, ČÍSLO 3 2010 (57) ČTVRTLETNÍK ČESKÉHO INSTITUTU INTERNÍCH AUDITORŮ 3 2010 INTERNÍ AUDITOR ROČNÍK 14, ČÍSLO 3 2010 (57) ČTVRTLETNÍK ČESKÉHO INSTITUTU INTERNÍCH AUDITORŮ SW PODPORA INTERNÍHO AUDITU ROZHOVOR SE STAROSTOU KUTNÉ HORY, IVO ŠALÁTKEM POZVÁNKA NA MEZINÁRODNÍ KONFERENCI

Více

COMPUTING POUHÉ VIRTUÁLNÍ BEZPEČÍ RIZIKA VIRTUALIZACE STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ KRITICKÉ HODNOCENÍ TRHU

COMPUTING POUHÉ VIRTUÁLNÍ BEZPEČÍ RIZIKA VIRTUALIZACE STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ KRITICKÉ HODNOCENÍ TRHU Vychází 19. března 2009, ročník XV, cena ČR: 79 Kč, SR: 4,32 3 2010 CLOUD VEŘEJNÝ, PRIVÁTNÍ, NEBO HYBRIDNÍ CLOUD? COMPUTING KERIO CONNECT POVEDENÝ MAIL SERVER POUHÉ VIRTUÁLNÍ BEZPEČÍ RIZIKA VIRTUALIZACE

Více

ICTKOORDINÁTOR. Roman Hubník ZDARMA PODZIM 2012. Bez moderních technologií už si fakt život nedokážu představit. rozhovor na str.

ICTKOORDINÁTOR. Roman Hubník ZDARMA PODZIM 2012. Bez moderních technologií už si fakt život nedokážu představit. rozhovor na str. ICTKOORDINÁTOR časopis pro ICT koordinátory a ředitele všech typů škol v ČR PODZIM 2012 ZDARMA Roman Hubník obránce fotbalové reprezentace ČR Bez moderních technologií už si fakt život nedokážu představit.

Více

SO FTWA RE NA ÚŘAD EC H a jeho otevřené alternativy

SO FTWA RE NA ÚŘAD EC H a jeho otevřené alternativy SO FTWA RE NA ÚŘAD EC H a jeho otevřené alternativy Software na úřadech a jeho otevřené alternativy Kolektiv autorů Editoři Odborná korektura Jazyková korektura Sazba Vojtěch Trefný, Irena Šafářová Lukáš

Více

S počítačem nejen k maturitě

S počítačem nejen k maturitě S počítačem nejen k maturitě 2. díl Pavel Navrátil Michal Jiříček Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Tematické rozdělení dílů knihy S počítačem nejen k maturitě Obsah prvního dílu

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

komix noviny 2010/2011

komix noviny 2010/2011 Nepřehlédněte: komix noviny 2010/2011 Vážení čtenáři, minulý rok jsem si na tomto místě postěžoval, že není jednoduché psát úvodník k časopisu, který vyjde až za řadu týdnů, v situaci, která se mění každý

Více

Adobe noviny. podzim 2009 číslo 31. z obsahu Adobe Acrobat a PDF PDF a datové schránky Aplikace pro datové schránky Flash Catalyst Tablet Intuos4

Adobe noviny. podzim 2009 číslo 31. z obsahu Adobe Acrobat a PDF PDF a datové schránky Aplikace pro datové schránky Flash Catalyst Tablet Intuos4 Adobe noviny podzim 2009 číslo 31 z obsahu Adobe Acrobat a PDF PDF a datové schránky Aplikace pro datové schránky Flash Catalyst Tablet Intuos4 ADOBE AIR ADOBE ACROBAT Dat JAKO VYTESANÉ DO KAMENE ZŮSTANOU

Více

Příručka pro efektivní využívání ICT

Příručka pro efektivní využívání ICT Projekt EFEKTIVNÍ ŠKOLA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.52/02.0004 Příručka pro efektivní využívání ICT Autorský tým: pracovníci SOŠ Liberec a SŠPT Jablonec nad Nisou jaro 2014 OBSAH Charakteristika

Více

professional working mothers: Jak zvládnout mateřství i kariéru a nezešílet?! On-line etiketa: Moderní mezilidská komunikace Mozek vaší domácnosti

professional working mothers: Jak zvládnout mateřství i kariéru a nezešílet?! On-line etiketa: Moderní mezilidská komunikace Mozek vaší domácnosti On-line etiketa: Moderní mezilidská komunikace HomeBrain: Mozek vaší domácnosti Hot Spot: Kam na pracovní snídani New York: Big Apple working mothers: Jak zvládnout mateřství i kariéru a nezešílet?! 1

Více

Účinný přístup k produktivitě a úsporám ve 21. století. Práce na dálku: Jak chytře zvýšit konkurenceschopnost organizace.

Účinný přístup k produktivitě a úsporám ve 21. století. Práce na dálku: Jak chytře zvýšit konkurenceschopnost organizace. Účinný přístup k produktivitě a úsporám ve 21. století Práce na dálku: Jak chytře zvýšit konkurenceschopnost organizace Michal Martoch V Novém Jičíně 10. 5. 2012 Předmluva Žijeme v zajímavé době. Na jednu

Více

Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace

Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Jiří Sláma Brno, 2014 Prohlášení Prohlašuji, že tato práce je

Více

Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu. ERP Systems and Possible Cloud Implementations

Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu. ERP Systems and Possible Cloud Implementations ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu ERP Systems and Possible Cloud

Více

Barevné laserové tiskárny rychlejší a úspornější

Barevné laserové tiskárny rychlejší a úspornější Seriál: Bezpečně s datovými schránkami STRANA 40 V desátém díle seriálu se zaměřujeme na archivaci elektronických dokumentů CRM systémy pro malé firmy STRANA 36 Řešení realizovaná v cloudu mohou poskytnout

Více

Informační strategie města Sokolov

Informační strategie města Sokolov Informační strategie města Sokolov na období 2014-2018 Zpracovali: Ing. Jiří Krotil, MěÚ Sokolov Kateřina Klepáčková, DiS, MěÚ Sokolov Mgr. Miroslav Kurcová, MěÚ Sokolov Ing. Tomáš Marek, CORTIS Consulting

Více

STUDIJNÍ OPORA MODULU PODNIKÁNÍ NA INTERNETU

STUDIJNÍ OPORA MODULU PODNIKÁNÍ NA INTERNETU P STUDIJNÍ OPOR RA MODULU PODNIKÁNÍ NA INTERNETU Ing. Zdeněk Matúš Ostrava 2011 Název: Autoři: Vydání: Počet stran: Tisk: Vydala: Podnikání na internetu Ing. Zdeněk Matúš první, 2011 68 Vysoká škola podnikání,

Více

Bakalářská práce Lucie Nosková

Bakalářská práce Lucie Nosková UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra technické a informační výchovy Bakalářská práce Lucie Nosková Školní informační systémy Olomouc 2012 PhDr. PaedDr. Jiří Dostál, Ph.D. Anotace

Více

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Zabezpečení účetních dat ve firmě WaveNet.cz, s.r.o. Autor BP: Tomáš Kasper Vedoucí BP: Ing. David Procházka, Ph.D. 0 Praha ZADÁNÍ ZADÁNÍ

Více