Virus, spam a ti druzí... VIRTUÁLNÍ SVĚT Czech POINT - konec pilotní fáze. w w w. e g ov e r n m e n t. c z

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Virus, spam a ti druzí... VIRTUÁLNÍ SVĚT Czech POINT - konec pilotní fáze. w w w. e g ov e r n m e n t. c z"

Transkript

1 Ještě tomu rozumíte? Virus, spam a ti druzí... VIRTUÁLNÍ SVĚT Czech POINT - konec pilotní fáze w w w. e g ov e r n m e n t. c z č. 3 /

2 r e d a k c e To je bomba Určitě to máte ještě v živé paměti, vždyť je to zcela nedávno. Byla to bomba, když se objevil nový mobilní telefon od společnosti Apple tzv. iphone. V USA se na něj stály fronty skoro tak dlouhé jako na nová vydání Harryho Pottera. Byla to bomba, protože přinášel, tak jak bývá u Apple zvykem, nový pohled na věc specifický design, velký displej s dotykovým ovládáním, snadným prohlížením internetu, možností překlápění poloh prohlížení, multimediální spojení v jedné krabičce atp. Prostě to byla bomba a zdálo se, že Apple je opět věrozvěstem, který přináší nový rozměr komunikací. Pamatuji si na živé obrázky šťastného majitele prvních dvou zakoupených iphonů, jak pobíhal před televizními kamerami s hysterickými výkřiky mám je, mám je. To je bomba, může si nyní říkat závistivý čekatel z české kotliny, který zde musel sedět a čekat, až se nasytí předvánoční americký trh. Trochu tomu prvnímu sláva a radost zhořkla, protože kdo si počká, ten se dočká třeba i slevy. Razantní zlevnění hned po dvou měsících ale čekal málokdo. To, že takový hi-tech produkt byl najednou levnější o třetinu, to byla tedy opravdu bomba. Nechceme slevu zadarmo, křičeli rozhněvaní američané, a tak jim Steve Jobs, šéf firmy Apple, poslal finanční náplast. Někomu kompenzoval celý finanční rozdíl, někomu jen polovinu, a to ještě nikoli penězi, ale poukázkou na další nákup. Prostě ani on nedá slevu zadarmo. A to teprve byla bomba, protože rozhněvaní američané se rozhněvali ještě více. A nejvíce se rozhněvala Dongmei Li, bytem v New Yorku, která se rozhodla podat na Apple žalobu, ale ne o 200 dolarů, ale rovnou o milion dolarů. Má totiž neodbytný pocit, že zákazníci, kteří si koupili iphone jako první, nemohou prodat tento přístroj dále a dosáhnout stejného zisku jako ti, kteří ho koupili po slevě. Tak to je opravdu bomba, protože v době, kdy cena veškerého počítačového železa je téměř bezcenná, si zřejmě Dongmei Li pořídila iphone nikoli pro vlastní potřebu, ale ze spekulativních důvodů za účelem dalšího prodeje směrem k vyšším ziskům. Plán, který i bez applovské slevy neměl naději na úspěch. Ale protože Amerika je zemí netušených možností, může se klidně stát, že se jí nyní podaří získat onen milion. To je bomba podnikatelský plán v oblasti IT s jistotou pětitisíci násobku Viktor Kožený by se divil. Národní konference o strategickém řízení ICT ve státní správě a samosprávě egovernment Informační systémy DMS Elektronický podpis Financování IT do měst a obcí Mýtné na státní a městské úrovni Městská doprava Čipové karty pro MHD Systémy pro výběr parkovného Informační systémy ve státní a veřejné správě IT a bezpečnost Komunikace v rámci úřadu a vně úřadu Tisková řešení Datové služby Systémy varování a vyrozumění BRNO VÝSTAVIŠTĚ, PAVILON G2 Michal Jirkovský 17. mezinárodní veletrh informačních a komunikačních technologií 3. mezinárodní veletrh spotřební elektroniky a digitální zábavy

3 r e d a k c e Obsah redakce rekapitulace úvod obsah, tiráž ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA pilotního provozu projektu Czech POINT bezpečnost Virus, spam a ti druzí Lidé a počítače správa Úkol nebo projekt? VIRTUOS? Plnou parou vpřed! VIRTUÁLNÍ SVĚT popis vlastností WEB e-kraje 23 úvod Hosting IS spisových služeb na Krajském úřadě Olomouckého kraje pro obce Olomouckého kraje pilotní projekt obec Štíty Projekt elektronické inteligentní formuláře ve veřejné správě Publikační systém Olomouckého kraje Zpráva o průběhu projektu BRISE ČESKÝ LIVING LAB WIRELESSINFO Podpora rozhodovacích procesů ve veřejné správě Geografický informační systém na Krajském úřadě Olomouckého kraje 42 Internetizace knihoven v Olomouckém kraji 43 OKAP (Olomoucký Kraj Access Point) 44 Turistický informační portál Olomouckého kraje rakouský model PRACOVNÍ CESTA ZA RAKOUSKÝM MODELEM E-GOVERNMENTU V rámci České a Slovenské republiky vydává: info com s.r.o, Krokova 2, Praha 2 IČO: zapsána u Městského soudu v Praze pod č. C tel.: fax: http: ISSN Šéfredaktor: Ing. Michal Jirkovský Redakční rada: Alexandr Karásek (předseda), Ing. Miroslav Majoroš, Ing. Jiří Polák, CSc., Ing. Jiří Devát, Ing. Pavel Rosendorf, CSc., PhDr. Pavel Dvořák, CSc., Ing. Bohuslav Cempírek, Mgr. Petr Vaněk, Ing. Tomáš Holenda, Ing. Michal Jirkovský Korektorka: PhDr. Helena Veverková Asistentka: Monika Petráková Grafika: Propaganda, Kafkova 10, Praha 6 Tiskárna: Tisk Horák, Drážďanská 83A, Ústí nad Labem Registrační číslo: MK ČR E Reprodukce celku ani jeho částí v jakémkoliv provedení není povolena bez výslovného souhlasu Egovernment info com. Registrace: Magazín Egovernment je distribuován, na základě registrace, pracovníkům veřejné správy v České republice a na Slovensku ZDARMA. Ostatní čtenáři, kteří nejsou pracovníky veřejné správy zaplatí cenu 80 Kč (100 Sk)/výtisk, tj. 320 Kč (400 Sk) ročně. S registrací získáte, kromě pravidelného zasílání magazínu, i informace o dalších projektech, které realizuje společnost info com s.r.o. w w w. e g ov e r n m e n t. c z Více informací na r o č e n k a

4 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA pilotního provozu projektu Czech POINT 4) Statistiky vydaných výpisů Počet vydaných výpisů v jednotlivých měsících Katastr nemovitostí Obchodní rejstřík Živnostenský rejstřík Celkový součet III ) Cíle pilotního provozu Hlavním cílem pilotního provozu bylo zejména potvrzení předpokládaného technického řešení tak, aby bylo možné identifikovat všechny bezpečnostní problémy pro vícekriteriální optimalizaci konečného technického řešení, které bude aplikovatelné na celém území České republiky. Požadovaným řešením je technicky a formálně identifikovaná služba poskytovaná v rámci celé ČR, která je poskytována skrze centrálu zajišťující co největší množství zátěže z celého systému. Dalším cílem pilotního provozu bylo ověření možností implementace na jednotlivých obcích a získání podkladů k vytvoření realistického harmonogramu rozšiřování projektu na další obce. 2) Popis realizace projektu Na přelomu roku 2006 a 2007 došlo k podrobné analýze požadovaného technického řešení. Již po 2 měsících byl postaven prototyp centrály Czech POINTu s napojením na centrální registry obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí. V polovině prosince 2006 se uskutečnilo setkání s obcemi, které byly vybrány a osloveny pro spolupráci v pilotním provozu projektu Czech POINT. Na tomto jednání byl obcím projekt Czech POINT představen a vysvětleno, co by spolupráce v pilotním provozu znamenala. Obce měly poté možnost stát se obcemi pilotními, tedy úřady, na kterých bude nainstalován systém Czech POINT před uvedením do běžného provozu. Nakonec byla domluvena spolupráce se 37 obcemi. V březnu 2007 proběhlo pracovní setkání pilotních obcí (seznam pilotních obcí je uveden v příloze č. 1) a byla zahájena příprava otevření prvního pracoviště Czech POINT na městské části Praha 13. Na základě zkušeností z první instalace proběhla podrobná školení ostatních obcí v Praze a v Brně ve dnech a a bylo zahájeno přihlašování obcí na postupnou implementaci přímo na jejich úřadech. Ve dnech až proběhla hlavní vlna implementace pracovišť Czech POINT na obcích, během které byly pilotní obce ještě jednou osobně proškoleny, a byl jim nainstalován uživatelský software. Celkový harmonogram pilotního provozu je uveden v příloze č. 2. V červnu proběhla na základě prvních zkušeností dotazníková akce, jejíž výsledky byly na společné schůzce prezentovány, a byla učiněna rozhodnutí pro zlepšení pilotního provozu viz příloha č. 3. Během měsíce července a srpna byl analyzován provoz centrály Czech POINT a byla přijata opatření na zvýšení provozní bezpečnosti a spolehlivosti. Současně probíhaly podle požadavků pilotních obcí úpravy formulářového rozhraní tak, aby bylo možné napojit procesy pracoviště Czech POINT na jejich interní informační systémy. V tom samém období probíhalo i připojení pracovišť dalších subjektů České pošty, s.p. a Hospodářské komory ČR. Česká pošta Dne proběhlo školení pracovníků České pošty. Školení bylo rozděleno na dvě části: školení pro instalaci software vybavení Czech POINT a školení pro vydávání ověřených výpisů. Instalace byly zahájeny již následující den Ze strany České pošty byly vzneseny požadavky na úpravu rozhraní, které bylo do konce července vytvořeno a otestováno. Dne bylo zapojeno do zkušebního provozu projektu Czech POINT 74 pracovišť České pošty. Hospodářská komora Dne proběhlo školení na Hospodářské komoře s cílem do zprovoznit 10 pracovišť Czech POINT. V současné době probíhají finální práce na propojení softwarového vybavení Czech POINT s evidenčními systémy Hospodářské komory. Pracoviště Hospodářské komory se připojí k projektu Czech POINT nejpozději v týdnu od ) Naplnění cílů pilotního provozu Pilotní provoz zcela jasně odpověděl na požadované otázky. a) Centrála projektu Czech POINT Na základě vyhodnocení provozu byla potvrzena původní navržená koncepce, která představuje centrální místo pro komunikaci se všemi pracovišti Czech POINT a zároveň s centrálními registry. Tento princip byl ve velké míře potvrzen i pilotními obcemi viz příloha č. 3. Od byla zahájena i závěrečná etapa - posílení hardware se současným zajištěním vyšší dostupnosti a bezpečnosti centrály. Práce na centrále budou ukončeny nejpozději b) Implementace projektu na obcích Pilotním provozem byla potvrzena uživatelská přívětivost navrženého řešení vit příloha č. 3. Zvolené řešení umožňuje napojení na vnitřní informační systémy obecních úřadů zejména nejrozšířenějších spisových služeb. Kromě toho byly na základě požadavků pilotních obcí vytvořeny předpoklady pro customizaci řešení například v oblasti tisku ověřovacích doložek a vydávání příjmových dokladů IV V VI VII VIII Celkový součet Celkový počet vydaných výpisů III IV V VI VII VIII Katastr nemovitostí Obchodní rejstřík živnostenský rejstřík 1000 Z výše uvedeného grafu a tabulky vyplývá, že největší zájem je o výpisy z katastru nemovitostí a z obchodního rejstříku. Nárůst celkového počtu vydaných výpisů v měsíci srpnu je způsoben zapojením 74 pracovišť České pošty. Počet vydaných výpisů podle regionů České republiky: Počet vydaných výpisů podle pracovních dnů Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Katastr nemovitostí Obchodní rejstřík Živnostenský rejstřík Celkový součet Čechy Morava Praha Česká pošta Celkový součet Žebříček prvních 10 obcí s největším počtem vydaných výpisů: Katastr nemovitostí Obchodní rejstřík Živnostenský rejstřík Celkový součet Úřad městské části Praha Úřad městské části Praha Statutární město Olomouc Úřad městské části Praha Úřad městské části Praha Magistrát města Teplice Magistrát města Brna Magistrát města Pardubic Úřad městské části Praha s t r. 0 6 / 07

5 r e k a p i t u l a c e 5) Závěr Na základě výše uvedených výsledků lze přikročit k rozšíření stávajícího provozu projektu Czech POINT se spuštěním ostrého provozu projektu Czech POINT je počítáno Od tohoto data plánujeme rozšiřování na další úřady dle možností současné legislativy. Připravují se úpravy systému Czech POINT tak, aby bylo možné rozšíření provozu Czech POINT na cca 1300 matrič- Seznam pilotních obcí Magistrát města Brna Magistrát města Děčín Městský úřad Domažlice Městský úřad Hodonín Magistrát města Jihlavy Statutární město Kladno Městský úřad Kutná Hora Magistrát města Liberec Městský úřad Mnichovo Hradiště Městský úřad Mšeno Městský úřad Nový Bor Městský úřad Nové Strašecí Městský úřad Odry Magistrát města Olomouce Magistrát města Ostravy Magistrát města Pardubic Městský úřad Písek Magistrát města Plzně ních úřadů a na zastupitelské úřady a rozšíření dalších agend Czech POINTu zejména výpis z rejstříku trestů. Tyto změny souvisí s novelou zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy. S ohledem na termín předpokládané účinnosti zmíněné novely musí být tyto kroky podniknuty ještě během 4. čtvrtletí roku 2007 tak, aby projekt Czech POINT byl v souladu s novelou zákona 365/2000 Sb. připraven k provozu od Úřad městské části Praha 1 Úřad městské části Praha 2 Úřad městské části Praha 6 Úřad městské části Praha 9 Úřad městské části Praha 11 Úřad městské části Praha 13 Městský úřad Příbram Městský úřad Rokytnice nad Jizerou Městský úřad Říčany Městský úřad Tábor Magistrát města Teplice Městský úřad Třinec Městský úřad Týnec nad Sázavou Magistrát města Ústí nad Labem Městský úřad Velké Meziříčí Městský úřad Vodňany Obecní úřad Vranovice Magistrát města Zlína Městský úřad Žďár nad Sázavou Hlavní vlna implementace na pilotních obcích Anketa spokojenosti Pracovní setkání pilotních obcí Úprava centrály Vyhodnocení pilotního provozu Czech POINT Pracovní setkání pilotních obcí Testování Spuštění ostrého provozu Spokojenost pilotních obcí výsledky ankety červen 2007 Harmonogram pilotního provozu Týden od do Pracovní tým Czech POINT Pilotní obce Analýza Příprava centrály Czech POINT Pracovní setkání pilotních obcí První pracoviště Czech POINT Školení pilotních obcí Na dotazník odpovědělo 71 pracovníků z celkem 30 úřadů. Celkově jsou velice spokojeni s technickým řešením projektu Czech POINT celkem 77 % z nich uvedlo výslovnou spokojenost bez výhrad a dalších 17 % byly spokojeni s drobnými výhradami. Podobná situace je v hodnocení celého dosavadního průběhu pilotního provozu. Celkem 46 % je spokojeno bez výhrad a dalších 44 % spokojeni s výhradou občasných výpadků centrály Czech POINT. Z nejžádanějších požadavků na doladění stávajících agend je požadavek na částečný výpis z katastru nemovitostí celkem 80 % respondentů jej označilo za důležitý. Dále pak možnost výpisu z obchodního rejstříku ve stavu ke konkrétnímu dni celkem 48 % respondentů jej označilo jako důležitý. Z požadovaných nových agend je jednoznačně nejvíce požadován výpis z trestního rejstříku. Celkem 2/3 respondentů jej spontánně uvedlo jako potřebný k realizaci co nejdříve a z toho 87 % jako důležitý požadavek. Zpráva MV ČR s t r. 0 8 / 0 9

6 b e z p e č n o s t Virus, spam a ti druzí... Celkem velké výročí a přitom žádné oslavy. Žádné šampaňské, kaviár ani ohňostroje. Co se mělo slavit? Je tomu dvacet pět let, kdy byl zaznamenán první počítačový virus. Vzhledem k tomu, že jeho autor je dnes čtyřicátníkem, ten možná slavil. Ano, opravdu první vir, nebo alespoň ten, který byl jako první zaznamenán, sestrojil, napsal, zprovoznil, dal mu život, jak chcete, tehdy teprve patnáctiletý student. To je tak jediné, co mají tehdejší a dnešní viry společného - na jejich vývoji se podílí řada mladých lidí. Samotné viry však prošly obrovským vývojem a z pohledu dnešních je původní ELK CRONER poněkud úsměvný. OD RECESE K BYZNYSU? Juknete se občas na lechtivé stránky? Nedělejte, že ne. Je to Tenkrát šlo o recesi, legraci, touhu po sebeprezentaci. Je lidské. Jen se pak nesmíte divit, že se Vám do ové schránky nahrnou nabídky od laciné Viagry přes speciální operace pravdou, že i dnes je řada těch, kteří nějaký vir tvoří, vedena podobnými pohnutkami, ale vedle nich se zde objevila armáda těch, kteří jejich výtvory používají, aby škodili, nebo dokon- fungující erotickoaromatické esence. Nejde o to, že byste si je směřující k vyšším výšinám Vašich prožitků, až po zaručeně ce vytvářeli zisk. Již se v této souvislosti hovoří o počítačové kriminalitě, mafiích, organizovaných skupinách atp. Tady končí padě za nic, v horším za zkušenost s rychlým vyčištěním Vaše- měli koupit, ale že byste je měli zaplatit. Zaplatit v lepším pří- legrace, už jde do tuhého. ho konta, to když netrpělivě sdělíte své údaje o kreditní kartě. ŠKODÍ I VYDĚLÁVÁ? Ten, kdo sedí u počítače, je tím, kdo Váš počítač ohrožuje nejvíce. A nemusíte se věnovat erotickým stránkám, mohou to být Nebudeme zde nyní rozebírat jednotlivé kategorie škodlivých programů, souborů a postupů (phishing, malware, spam, Vaše koníčky od rybaření, přes opravu aut, až po chov exotického ptactva. Právě Vaše slabosti jsou tím, na co slyšíte. Jak je spyware, adware, botlety, červy, trojské koně atp.). Na to by v podstatě nestačil ani rozsah našeho magazínu, tak obsáhlé milé, když dostanete nabídku, která přesně sedí na Vaše potřeby a přání, že? Tomu se těžko odolává. A kdo by se snažil téma s takovým množstvím kategorií to již dnes je. Podstatné je, že cokoli z výše jmenovaného Vám může ve Vašem počítači způsobit problém. Někdy se jedná pouze o zahlcení velkovaný zdroj se jedná? zjišťovat, o jak zavedený, spolehlivý, nedej bože snad certifikého prostoru ať už na přenosové trase (a tím zpomalení, až zneprůchodnění Vašeho připojení), nebo na Vašem disku. STARÝ, ALE POŘÁD DOBRÝ Samozřejmě s tím souvisí nekončící vymazávání zpráv, které Jedním z nejstarších triků, které patrně fungovaly i před érou jste nechtěli. To všem ubírá čas a energii, nic víc. Pak jsou tu informačních technologií, je dotaz na aktualizaci Vašich bankovních údajů. Vše vypadá jako zpráva z Vaší banky. Tedy ale metody, které útočí, napadají Váš počítač a destruují jej, nebo jeho prostřednictvím rozesílají destrukční programy do na první pohled. Kdybychom byli uvážlivějšími a pečlivěji jiných počítačů. bychom se na zprávu podívali, asi bychom drobné rozdíly, například v názvu banky atp., našli. Ale nejsme uvážlivými, To vše nám vadí (nepsat to do této publikace, dalo by se to žijeme v dynamické době, a tak nejsme zvyklí v pracovat v klidu, zamýšlet se nad detaily a zvažovat souvislosti. Prostě cosi vyjádřit pregnantněji), způsobuje nám to i finanční škody ale autory a rozesilatele to nijak neobohacuje. Ale musíme počítat do u naklepeme, ať to máme z krku. Odškrtneme si další i špehovací programy, které dokáží skanovat naše chování na úkol, který jsme dnes udělali. A někdo nám s radostí odškrtne síti, případně kopírovat čísla účtů či přístupová hesla, a ty už něco z konta. Samozřejmě nejsme všichni takoví, ale protože k možnosti obohatit se na náš účet cíli míří. Jejich tvorba ovšem y tohoto typu jsou rozesílány poštovními roboty, je jich není jednoduchou záležitostí. obrovské množství. A vždy se někdo chytí. A promile z mnoha, to už je hodně. SLABÝ ČLÁNEK? TEN MEZI MONITOREM A ŽIDLÍ! A protože i kriminální živly jsou často bytosti lenivé, nechtějí CENOVÁ VLNA NA BURZE se zatěžovat prací na vývoji a neustálou aktualizací. (Jak jinak Jste burzovním hráčem? Nebo jen tak občas něco koupíte by mohli být o krok před různými bezpečnostními programy?) v RM systému? Ať tak nebo tak, je dobré zvažovat souvislosti Jednodušší je tzv. sociální inženýring - využití našich slabostí. a informace o jednotlivých titulech. To ví každý. Každý už ale asi neví, že je rovněž dobré zvažovat, odkud které informace přicházejí. Je to prosté. Koupím si konkrétní akcie, vytvořím dostatečně důvěryhodnou zprávu o očekávaném vývoji daného produktu, daného odvětví, či v souvisejících oblastech a to by bylo, že byste se nechytli, když to vypadá, že tyhle akcie porostou a skoro nikdo o tom neví. A ony opravdu rostou, protože stejně jako Vy i řada dalších horečnatě nakupuje ty zaručeně kvalitní cenné papíry. A jediný, kdo prodává (a vydělává), je autor takové zprávy. A Vy jste za pár dní, či týdnů smutní, že vývoj se najednou obrátil a cena se ustálila většinou níže, než za kolik jste nakupovali. Nevadí, zahojíte se, až zase příště dostanete nějaké zaručené echo. VÁM SE TO NESTALO? Váš počítač není ohrožen? Vy nemáte žádný problém? Tak se jukněte do pošty. Kolik je tam obrazových ů (tedy e- maily, které ve svém těle nesou JPG obrázek, nebo PDF soubor). Nabízejí a lákají Vás na cokoli. To je spam. Jak se tam dostal, když máte antivir i antispam? To ten obrázek, potvůrka. Dá se udělat tak, že jej bezpečnostní programy, na rozdíl od textové zprávy, nemohou číst, a tak nemohou na základě obsahu či klíčových slov detekovat jeho závadnost. Hezké, elegantní řešení. A protože obrázek je tlustší než text, zas mu to trvá o chvilku déle, než proleze Vaší linkou a zaplní Vám zase více prostoru. ANTI ANTI ANTI Ani totální nasazení antivirů, antispamů, firewallů a kde čeho dalšího, nesnímá z uživatele nároky na obezřetnost. Jednak nemohou zachytnout vše. Z logiky věci musí jejich výrobci čekat, s čím novým přijde druhá strana a reagovat na to produkcí nové obrany. Tedy ti první zasažení jsou proti takové novince nechránění. Na druhou stranu, pokud se spolehnete na to, že něco či někdo bdí nad Vaším počítačem, patrně přijdete i o důležité zprávy. Některé z nich budou identifikovány jako spam a odstraněny. Prostě to chce přemýšlet. CO DĚLAT? Chovat se normálně. Kromě toho, že budete mít nastaveny vhodné bezpečnostní prvky, budete navštěvovat například jen stránky, které jsou bezpečné. V reálném světě přece nepůjdete po desáté večer do zapadlých, temných uliček ve čtvrtích nevalné pověsti. Proč to tedy dělat ve virtuálním světě? Mluvíme-li o Vašem vlastním počítači, je to zcela na Vás. Pokud hovoříme o organizaci, instituci či firmě, je to na její strategii a uvážení. Internet se dá dosti dobře obklíčit s ohledem na vhodné a nevhodné stránky. Vaše ová schránka, jako zaměstnance takové instituce, může být softwarově monitorována a tak se opravdu může stát, že nebudete i při největší snaze vpuštěn na stránky určitého typu, nebude Vám povoleno odeslat na určitou adresu nebo s určitými údaji. Bude Vám to připadat (a promiňte mi to slovo) jako buzerace, ale je to ochrana úřadu, organizace či firmy před Vámi samotnými. Teprve pak si možná uvědomíte, jak lehkomyslně se v kyberprostoru pohybujete. Musíme si zvyknout na to, že počítače sice zmůžou hodně, ale myslet musíme přece jen pořád my. Michal Jirkovský s t r. 10 / 11

7 Lidé a počítače b e z p e č n o s t Význam IT bezpečnosti roste, přesto ale zůstává ve vztahu k předmětu činnosti organizací chápána jako nezbytné zlo, nikoli tedy jako vlastní významná součást, strategický nástroj, respektive konkurenční výhoda či lepší správa zdrojů. Informační bezpečnost jako taková přitom není problém technologický, je to především problém lidského faktoru. Při využívání technologií se musíme spolehnout na lidi, na jejich znalosti, etiku a chování. Lidský faktor špiclování Wi-Fi a přenášených paketů (sniffery); V posledních letech se hodně pozornosti věnuje ekonomické falešné kamarádství online; stránce informační bezpečnosti. Přináší to i nové pohledy na problematiku. Nejsou to již jen otázky virů, spamu, ochrany soukro- informací a přístupových kódů); najímání interních zaměstnanců společností (ke krádežím mí, otázky phishingu atd. Ale jsou to i celkové náhledy na volbu různé varianty útoků typu sociálního inženýrství (například spolu informačního systému, jeho správu a také na otázky stanovení se spořičem obrazu, který je věnován nějaké aktuální události - politiky v systému (konkrétně třeba otázky oprávnění uživatelů). třeba mistrovství světa ve fotbale - obdržíte i hromadu malware); Ross Anderson a Tyler Moore na právě proběhlé konferenci využití nevhodně ochraňovaných paměťových médií (nechráněně uložených či dokonce ztracených); Crypto 2007 (USA, Santa Barbara, srpen 2007) přednesli zajímavou analýzu problémů informační bezpečnosti a souvislostí tohoto oboru s dalšími (ekonomie, sociologie, psychocí uživatel nechtěně spustí JavaScript. Stačí, když se kursor neviditelné odkazy (jeden z nejnovějších triků), jejichž pomologie). Ukázali zde směry rozpracovávaného výzkumného pohybuje nad odkazem, kód pak hledá díry v bezpečnosti programu na pomezí bezpečnosti a sociologie, resp. majícího prohlížeče, stáhne trojana (keylogger) a podobně; styčné body i s psychologií (phishing). spam; Sociální inženýrství je dnes tou nejlákavější cestou pro útok, pro a přichází trojané ve videu a v multimediích. Je velmi pravděpodobné, že někdo najde cestu, jak šířit malware pro- narušení ochranných prostředků IT organizací. Potřebná protiopatření v tomto směru nejsou zdaleka jednoduchá, můžeme střednictvím třeba takové služby, jakou je YouTube. zde uvést např. dobře dokumentovanou a proškolenou bezpečnostní politiku, pravidelné analýzy rizik, informovanost a výchovu pracovníků i prováděné audity. Nelze opomenout ani vlastní Může nám tedy někdo a něco zaručit bezpečnost naší práce Záruky ve světě bezpečnosti správu informací (správa ID, normalizované postupy operací, s informačními systémy? A jakých reálných záruk se můžeme správa bezpečnostních incidentů). A koneckonců je třeba zvážit dožadovata co naopak asi očekávat nemůžeme? V téhle souvislosti je vhodné citovat Briana Snowa (dlouholetý pracovník i pojištění organizace vzhledem ke vzniklým škodám. V posledním roce je také hodně diskutována účinnost takzvaných EV certifikátů (extended validation certificates). Výsledvity směřující k vystavění důvěry. A to tím, že s jejich pomocí NSA National Security Agency, USA). Záruky, to jsou aktiky jsou pesimistické. EV certifikáty nepomáhají, a to zejména je demonstrováno: u neškolených uživatelů. Ale i pro znalé uživatele bude existovat nebezpečný útok kopírující obrázky ochranných prvků požadavky organizace; bezpečnostní politika systému je vnitřně konzistentní a odráží (autoři ho označují jako picture-in-picture). Poukazuje se také existuje dostatečné množství bezpečnostních funkcí, které na nebezpečnost takzvaných homografických útoků. podporují bezpečnostní politiku; Banky zjišťují, že dvoufaktorová autentizace nechrání proti systémové funkce splňují zvažovanou množinu vlastností phishingu. Upozornění odborníků jsme mohli slyšet již dříve, a jen tyto vlastnosti; zdá se, že teprve teď někomu dochází jejich pravdivost. funkce jsou implementovány správně. Druhá strana Záruky platí od dodání z výroby a během celého životního Není na škodu podívat se, s čím vlastně bojujeme. Roční odhad cyklu systému. ztrát způsobených prostřednictvím internetu či jinými počítačovými podvody se dnes třeba jen ve Velké Británii pohybuje ve zřejmě přizpůsobenu k našim aktuálním potřebám, mít ji roz- Tuto, dalo by se říci, obecnou filozofii záruk je třeba mít samo- výši přes 4 miliardy dolarů. Nejčastější typy podvodů (Owen pracovánu v podobě politiky pro informační systémy, povinností pracovníků atd. Ale nestačí jen rozpracování, reálné Linderholm): podvody s kreditními kartami a fakturacemi telefonních účtů; podmínky se mění a tak je třeba (napřiklad na základě závěrů nigerijské podvody (a také východoevropské, indonéské auditu) mít tyto podmínky v aktualizované podobě. a další); Doporučení phishing; Na internetu si můžete přečíst množství článků, které přinášejí zombie počítače; celé sady různých doporučení, užitečných v těch či oněch situacích (viz odkaz na konci článku). Některá z nich zde vyděračství (například útoky DoS); vybíráme. Doporučení pro bezpečnost podnikové sítě Nastavte bezpečnostní politiku společnosti. Dbejte na dostatečné bezpečnostní povědomí uživatelů, školte je. Provádějte pravidelná interní bezpečnostní hodnocení. Provádějte pravidelné audity (externí, ve smyslu existujících regulačních ustanovení). Využívejte šifrování v rámci celé společnosti. Aktiva společnosti vyhodnocujte, chraňte, sledujte a spravujte. Testujte plány obnovy a plány vztahující se ke kontinuitě podnikání. Identifikujte a zabezpečte aplikace a zařízení, která jsou nejvíce zranitelná vůči útokům. Sledujte přístupová práva (a přístupové aktivity) smluvních stran (kontraktorů) stejně tak, jak to provádíte u svých zaměstnanců. Neukládejte data, pokud to nepotřebujete, pokud je již musíte uložit, pak je zašifrujte. Vychovávejte své zaměstnance a připomínejte jim nezbytnost ochrany dat. Doporučení pro uživatele v organizacích Monitorujte hlášení bank, účty kreditních karet a úvěrové zprávy, hledejte možné známky podvodů s ID. Používejte aktualizované firewally a antivirový/antispywareový software na všech počítačích. Vyvarujte se provádění transakcí (nebo vůbec trávení času) na neznámých webových stránkách. Sledujte pečlivě, zda nenastaly změny v podobě vzhledu či formulací v ech přicházejících z bank či jiných institucí, může to být signálem phisherského útoku. Domácí uživatelé Dále uvedeme přehled základních kroků, které by uživatel měl učinit pro zabezpečení svého domácího systému (a to se dnes již týká velké množiny uživatelů). Instalujte si HW firewall/router. Změňte defaultní heslo. Zakažte vzdálený přístup. Omezte používání DHCP a zakažte ho, pokud používáte bezdrátové připojení. Zabezpečte své bezdrátové připojení. Šifrujte (nejlépe WPA2), změňte své SSID a nevysílejte ho. Používejte pro autentizaci adresu MAC. Vypínejte bezdrátové připojení, pokud ho nepoužíváte. Instalujte si webový filtr/proxy. V článku je uvedeno několik odkazů na vhodný freeware. Instalujte si spamový filtr (obdobně také zde najdete odkazy na freeware, totéž v dalších bodech). Instalujte si a provozujte antivirový SW. Instalujte si SW firewall k Vašemu desktopu, a to takový, který Vás bude umět varovat před odchozími zprávami, které používají botneti pro komunikaci s kontrolním programem. Instalujte si SW, který hlídá spyware. Instalujte si SW, který umožní zašifrovat Vaše soubory, resp. soubory bezpečně skartuje (shredder). Instalujte si SW, který spravuje Vaše hesla. Nesdílejte svůj počítač (na kterém platíte účty) se svými ratolestmi (které si stahují hry). Nepoužívejte totéž heslo na více finančních stránkách. Nepovolujte svému prohlížeči ukládat hesla pro takové stránky. Nekupujte nic z toho, co Vám nabízí spameři. Neklikejte na nabídky slibující něco pro Vás příliš lákavého, než aby to byla pravda. Nebude to pravda. A konečně - instalujte si a provozujte systém pro zálohování. Bezdrátové připojení Jestliže máte bezdrátovou síť, je důležité se chránit před řadou hrozeb. Ať jsou to ti, kteří se chtějí přes Vás bezplatně připojit k internetu, nebo ti, kteří vyhledali Vaši síť s jinými záměry (drive-by hackers). Zašifrujte svou síť (a to nikoli pomocí normy WEP, ale pomocí normy WPA2). Držte se i dalších doporučení - skryjte SSID Vaší sítě, odfiltrujte adresy MAC a podobně. Nepoužívejte bezdrátové připojení souseda, i ono může být hackerskou návnadou. Totéž se týká i zdánlivě chráněných připojení v místech častého pobytu (obytné komplexy, letiště). Hacker může monitoringem Vašich dat získat důvěrné informace. Pokud již musíte použít veřejné bezdrátové připojení, šifrujte a chraňte veškerá odesílaná data (včetně IM). Nikdy se zde nepřihlašujte k finančním účtům. Lze-li to, připojte se raději prostřednictvím svého mobilního telefonu či PDA. Závěrem Hotová a jednou pro vždy platná řešení problémů IT bezpečnosti neexistují. Dodavatelé technologií, organizace, firmy a i jednotliví uživatelé však mohou vznikající problémy minimalizovat v rámci své odpovědnosti. Složitost dnešních informačních technologií klade nemalé nároky na odpovídající stupeň poznání. Odpovědnost by proto měla samozřejmě být největší u těch stran, kde vysokou odbornost lze předpokládat, resp. dokonce vyžadovat. Aktuální informace z oblasti bezpečnosti informačních technologií najde čtenář v seriálu Ze světa bezpečnosti IT - Vychází pravidelně 1x týdně. Ing. Jaroslav Pinkava, CSc. GeaCert s.r.o. s t r. 12 / 13

8 s p r á v a Úkol nebo projekt? Řízení pomocí projektu: posun úřednického paradigmatu Úřady a organizace státní správy a samosprávy jsou již tradičně organizovány přísně hierarchicky a mají dobrou tradici v řízení formou úkolů. Strukturovaná hierarchie, specializace a jasné funkční vymezení jednotlivých míst v této hierarchii je pro úlohy s jasně vymezeným, dobře strukturovaným zadáním ideální. Úřady byly vždy doménou rutinních činností. Doba se ale mění a s ní i nároky na výkon státní správy. U úkolů, které nejsou opřeny o standardní zaběhnutý proces, je současně velmi obtížné jak plánování, tak sledování Zadání, která dnes přicházejí, jsou stále častěji málo strukturovaná, unikátní a zejména politická. Požadavky na flexibilitu na jedné a na zachování kvality a organizovanosti na Organizační struktura zaměřená na plnění úkolů celko- využitých kapacit lidských zdrojů a souvisejících nákladů. druhé straně rozbíjejí poklidné tempo systematické práce vě není vhodná (a povětšině ani schopná) fungovat mimo úředníka a my si dnes na úrovni vedoucího pracovníka paradigma pásové výroby, charakterizované rutinními úřadu představujeme spíše než precizního a solidního pána postupy a významnou standardizací. s klotovými rukávy, který soustředěně zajišťuje chod ustáleného soukolí úřední mašinérie, dynamického manažera, Naproti tomu projektové prostředí je pro řešení nestandardních, jednorázových, komplexních úloh přímo určeno. schopného pružně a ochotně reagovat na měnící se potřeby jeho zákazníků občanů. V rámci zadávání projektu má jeho manažer v tomto případě tedy například v úřední hierarchii vedoucí pracovník Měnící se svět prostě přináší nové požadavky i tam, kde odpovídající nástroje k tomu, aby dostatečně důkladně bychom to ještě před pár lety nečekali, a v souladu s novými požadavky se objevují i nové (alespoň pro oblast výkonu formoval ji do konkrétních cílů a stanovil potřebné metriky analyzoval podstatu řešeného úkolu (vizi projektu), trans- státní správy) postupy a nástroje. Jedním z těchto nově nalezených nástrojů, v komerční sféře již dávno dobře zakoře- a způsoby ověření. něným, je projekt. Projekt jako prostředek dosažení a naplňování cílů úřadu a politického zadání. ně naplánovat jednotlivé kroky, sledovat a řídit jejich plně- Současně je v rámci projektu významně jednodušší detailní, personální kapacity i náklady a další aspekty realizace Využití tohoto nástroje s sebou ale vedle zjevných výhod projektu. Díky tomu mají vedoucí pracovníci možnost sledovat průběh plnění zadané úlohy na významně detailnější přináší i mnohá úskalí. V podstatě se jedná o paradigma, pro úřednický svět zcela nové, které je často v přímém rozporu s tím stávajícím, pilovaným po celá staletí k naprosté pravděpodobnosti úspěšného naplnění cílů úlohy a vize je úrovni a operativně řešit vznikající rizika a problémy. Míra dokonalosti. tak u komplexnějších problémů značně vyšší než v případě, že je jejich řešení realizováno formou úkolu. Zažitý úřední svět totiž umí pracovat s úkolem. Tedy se zadáním, které je pokud možno velmi strukturované a pro jeho realizaci je dobře znám postup, jenž je zakotven přímo v organi- s rostoucími možnostmi detailního sledování a řízení úloh Jak je zřejmé z uvedené letmé charakteristiky projektů, začních pravidlech daného úřadu. Zároveň je respektovaným řešených formou projektu rostou významným způsobem pravidlem, že úkol má v podstatě pouze dva možné stavy i nároky na odborné (metodické i technické) zázemí vedoucích, stejně jako řadových pracovníků. Přichází proto v úva- nesplněno a splněno. Z jednoho do druhého stavu přechází úkol de-facto skokově, bez možnosti věrohodného sledování hu také využívání komplexních aplikačních systémů zaměřených na podporu realizace projektů, případně na řízení průběhu plnění v postupných krocích. v multiprojektovém prostředí. Samotný nástroj ale v žádném případě není řešením. Důležitá je právě změna přístupu manažerů v organizacích státní správy, jejich schopnost identifikovat úlohy vhodné pro řešení formou projektu, zajistit organizační i technické podmínky odpovídající potřebám řízení projektů a v neposlední řadě také vytvořit vhodné organizační klima pro realizaci projektů. Podstatný je zejména dobře zvládnutý proces rozpadu neměřitelné vize na jednotlivé dobře měřitelné a sledovatelné cíle, jejichž naplnění skutečně povede k realizaci vize. Tato zdánlivě drobná změna vyžaduje významné úsilí k překonání zažitých přístupů a myšlenkových stereotypů úředníků státní správy. Je tak v současné době jednou z největších výzev, která před manažery moderních úřadů stojí. Štěpán Kubíček ICZ Tomáš Bezouška ITEG s t r. 14 / 15

9 s p r á v a VIRTUOS? Plnou parou vpřed! Léto se nám chýlí ke konci, a tak je na čase podívat se, jak pokračuje plzeňský projekt Virtuos. Nejprve si zkontrolujeme, jak se daří plnit milníky projektu. zcela otevřený. Pro vlastní elektronická podání bude podporován standardizovaný protokol GOVTALK a navržený Momentálně se dokončuje milník číslo dvě analýza a návrh systému. Konec září je termínem předání výsledků tohoto milníku. V rámci analýzy bylo zjištěno, že bude nutné trochu upra- veřejné zprávy (dále PVS). Součástí dodávky bude vytvoření systém tak bude plně kompatibilní s transakční částí Portálu vit výběr agend pro realizaci v souvislosti s chystaným zákonem E-Government Act, který by měl začít platit od bude respektovat požadavek na zamezení vytváření duplicit- systému pro tvorbu, synchronizaci a údržbu číselníků, který Kromě toho běží vše podle plánu. Probíhá dodávka PC do ních informací a informačních systémů. ústavů sociální péče a domovů důchodců a serverů do testovacího centra. Některé části řešení, jako například doručení Při realizaci registračního procesu bude zajištěna spolupráce s CA České pošty, a to s možností využití registračních podání a distribuce podání, formulářový systém či elektronické podatelny a spisové služby, jsou před dokončením (viz obrázek se screenshotem light, verze spisové služby GalateiA). Vše lizovat systém správy identit s využitím adresářových služeb autorit. V technologické rovině bude systém identifikace rea- tedy směřuje k tomu, aby byl systém předán to testovacího provozu a po zapracování připomínek byl v březnu ského jména a hesla, tak s pomocí digitálního certifikátu. a podporou jak jednoduché autentizace pomocí uživatel- příštího roku spuštěn. Pro zajištění digitálního certifikátu bude využito služeb CA České pošty (PostSignum). Nyní máme prostor představit si další podrobnější informace o systému. Zaměřím se na popis jednotlivých součástí řešení. Krajský komunikační subsystém V technologické rovině nebude vytvářen žádný nestandardní izolovaný komunikační subsystém. Komunikační subsystém bude realizován ve veřejných sítích poskytovatelů internetového připojení a pomocí sítě internet. Zabezpečená komunikace bude realizována pomocí SSL protokolu. Součástí logické vrstvy komunikačního subsystému je implementace webových služeb a zajištění logického směrování zpráv a dokumentů. Součástí komunikačního subsystému bude zapouzdření stávajících spisových služeb, podatelen, systému interních agend a jejich integrace do celkového řešení. Základní datový fond Obslužné nástroje pro komunikační subsystém Při tvorbě informačního fondu budou využity v maximální Uživatelské prostředí bude realizováno jako aplikace v prostředí tenkého klienta. Samotná aplikace pak bude realizovy, zejména PVS. Tyto zdroje budou integrovány do uživatel- možné míře existující informační zdroje systémů veřejné správána ve vícevrstvé architektuře s využitím technologií Microsoft.net. Součástí dodávky bude i formulářový systém, který těno vytvoření požadovaných elektronických formulářů pro ského prostředí systému Virtuos. V rámci dodávky bude zajiš- bude zahrnovat prostředky na tvorbu a správu formulářů implementovaný formulářový systém. Tvorba formulářů zahrnuje definici standardní datové věty, která bude veřejná. Sou- a implementaci klientského formulářového a komunikačního software. Jedná se o systém PortLink. Bezplatné poskytnutí licenčně neomezeného množství klientského software je lářů a formulářové logiky ve formulářovém a komunikačním částí dodávky bude dále implementace reprezentace formu- součástí dodávky. Formulářový systém je navíc navržen jako systému Portlink. Pokud budou produkty třetích stran podporovat standardní protokol PVS (Govtalk), bude je možné použít pro komunikaci se systémem Virtuos bez dalších omezení a využít tak vytvořený formulářový fond. Vytvoření prostředí úřadu Úřady budou vybaveny potřebnou technologií a bude zajištěna jejich komunikační infrastruktura. Bude zajištěn přístup prostřednictvím webového prohlížeče k uživatelskému rozhraní systému s uživatelským profilem výkonného pracovníka (úředníka). Prostředí úředníka poskytne integrovaný přístup k systému podatelny a spisové služby. Úřadům, které nemají vlastní spisovou službu a systém agend, bude poskytnuta light verze spisové služby. Veřejná kontaktní místa + terminály Vybavení všech kontaktních míst terminály (PC a kiosky pro vybraná místa) je součástí dodávky, včetně fyzické instalace, instalace a konfigurace systému a zařízení a síťového připojení. Vytvoření podmínek pro elektronickou identifikaci Součástí dodávky je implementace systému správy identit a dodávka zahrnuje poskytnutí kvalifikovaných certifikátů pro elektronický podpis a komerčních certifikátů k autentizaci uživatelů s dobou platnosti 1 rok. Jedná se o balíček kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis a komerčního certifikátu pro autentizaci uživatele. Certifikáty budou vydány certifikační autoritou Post- Signum České pošty. Systém samozřejmě podporuje i použití kvalifikovaných certifikátů pro účely elektronického podpisu vydaných ostatními certifikačními autoritami tak, jak to požaduje platná legislativa. Pro identifikaci uživatelů, kteří nedisponují elektronickým podpisem, bude podporována jednoduchá autentizece pomocí jména a hesla. Díky spolupráci s CA Post- Signum je zajištěna i výhledová podpora čipových karet jako nosičů klíčového materiálu a zajištění časových razítek. BBS. Andrea Barešová, DiS. Enterprise Account Manager Hewlett-Packard s.r.o. s t r. 16 / 17

10 s p r á v a VIRTUÁLNÍ SVĚT popis vlastností O e-learningu toho bylo již hodně napsáno, ale o jednom z jeho silných nástrojů se stále mnoho neví. Tento nástroj se jmenuje virtuální třída, virtuální místnost apod. Liší se podle dodavatele jen minimálně, většina vlastností je společná všem profesionálním virtuálním třídám. Je to interaktivní nástroj, který umožňuje lidem setkávat se, komunikovat a spolupracovat, aniž by museli být osobně přítomni, a to s využitím současných technologií. K používání jim stačí minimální znalosti výpočetní techniky. Virtuální třída je vhodná pro školení a vzdělávání, prezentace, porady a práci na dálku s dokumenty, webovými stránkami a programy. Podíváme se na to, co všechno nám práce ve virtuální třídě umožňuje. Virtuální třída Prostřednictvím internetového prohlížeče vstoupí studující do virtuální třídy tak, že v prohlížeči na konkrétní webové stránce (interní nebo externí) zadá jméno a kód pro vstup, vybe- Virtual Room - virtuální třída (VT) neboli webinář - je přesně to, co název napovídá místnost ve virtuálním prostoru, re jazyk a vstoupí. Ve virtuální třídě vidí jednoduché ovládací na internetu nebo intranetu. Je to webový interaktivní nástroj, nástroje, seznam účastníků a hlavně plochu tabule s prezentací. Obsah látky je k němu přenášen obrazem na tabuli, pís- který umožňuje lidem komunikovat písemně, obrazem a hlasem zároveň. Lze ji využít pro vzdělávání, prezentace, porady a práci s dokumenty, webovými stránkami a programy na tora prostřednictvím telekonference nebo přenosu hlasu po mem v přidružených komunikačních nástrojích a hlasem lek- dálku. Virtuální třídu lze používat samostatně nebo ji propojit s LMS nebo portálem organizace. Virtuální třída má pod- připravenou látku nebo obsah porady, jednoduše s využitím internetu (VoIP Voice over IP). Lektor na tabuli prezentuje statně nižší nároky na datový přenos a hardware, na znalosti obsluhy než videokonference, je tedy mnohem dostupnější s běžnými dokumenty (MS Office, pdf a další), v prostředí VT nástrojů VT vytváří na tabuli novou látku a obsah, pracuje a levnější. pracuje s libovolným SW (formou sdílení), jehož funkce ukazuje studujícím, nebo se jako průvodce pohybuje na internetu a ukazuje například, kde co najít. Využívá k tomu virtuální ukazovátko, zvýrazňovač, podtrhávání, připisování poznámek, malování, vkládání objektů nebo obrázků a podobně. Přednášku přednáší hlasem jako při prezenční formě výuky. Může vyvolávat hlásící se studenty, kteří kladou dotazy nebo odpovídají, může ovládat a zaznamenávat zvuk i celou prezentaci. Může odpovídat na písemné dotazy studentů v dotazníku a dále s ním pracovat, může v rámci VT chatovat se skupinou nebo jednotlivcem apod. Obrázek 1 Možnost zobrazení videopřenosu lektora ve virtuální třídě VT lze upravovat za chodu, připojit další prezentaci, otevřít dodatečný soubor, takže lektor může i za běhu dolaďovat prezentaci tak, jak se upřesňuje charakter obecenstva a jeho potřeby. V moderních VT je řada dalších funkcí, například bezpečnostní šifrování, integrovaný přenos videokonference a hlasu, přímý import souborů, nebo i možnost zaznamenávat celé události s obrazem i zvukem pro pozdější přehrání, což spolu s možností snímkování sdílené aplikace umožňuje využití VT i jako efektivního autorského nástroje pro tvorbu elektronických samostudijních kurzů. Popisu funkcí VT obecně i u konkrétních příkladů z nabídky trhu by bylo možné se ještě dlouze věnovat, ale podíváme se teď na to, jak lze pomocí virtuální třídy řešit slabiny klasického samostudia v elektronických kurzech. Tvorba kvalitního vzdělávacího obsahu Podstatnou vlastností VT je možnost tvorby rychlého, jednoduchého a levného interaktivního kurzu nebo prezentace. Školicí nebo prezentační materiál pro VT se snadno nahrává a hlavně snadno a levně připravuje. Interaktivita je z větší části zajištěna přednesem a osobností přednášejícího a není tak nutné připravovat a programovat všechny odbočky a způsoby průchodu kurzem. Přednášející může snadno reagovat na podněty účastníků, připojit dodatečně další prezentaci, přímo vyhledat informaci v některém dalším souboru nebo na internetu. Přednášející nepotřebuje k přípravě kurzu programátory, počítačové grafiky a podobně, protože přednáší s použitím materiálů, které si tvoří sám nejčastěji je to prezentace v Power- Pointu, případně dokumenty Word, pdf a další. Přednášející si svůj obsah aktualizuje průběžně, i na základě zpětné vazby od posluchačů, a protože nahrání a otevření kurzu do VT je možné pouhopouhým přetažením ikony souboru na plochu VT, má přednáška stále aktuální obsah. Narozdíl od problematických aktualizací programovaných e-kurzů. Efektivní kurz pro používání jakéhokoliv SW (ideální pro nějaký méně rozšířený SW v dané organizaci, pro který neexistuje e- kurz) lze udělat rovněž prostřednictvím VT. Lektor otevře VT a nasdílí posluchačům svoji plochu nebo konkrétní okno. Popisuje jednotlivé funkce SW, ukazuje jednotlivá menu a spouští konkrétní příkazy. Přitom nemusí kurz předem vytvářet, stačí, když si pro svůj výklad připraví osnovu a hlavní body. Celý postup i s hlasem lze zaznamenat jako video a lze tak využít VT jako autorský nástroj pro tvorbu e-kurzu. Potřeba stimulace a motivace ke studiu Samostudium (nejen elektronické) vyžaduje pevnou vůli a schopnost motivace sebe sama, ať už vzhledem k pohodlnosti nebo přetížení většiny lidí. Ale protože řada lidí pevnou vůli nebo dostatečně jasnou a silnou motivaci k samostudiu nemá, jsou nutné celé propracované motivační nástroje a procesy, ať už stimulují získáním odměny nebo příkazem a hrozbou postihu. Vzdělávání ve virtuální třídě je ve výhodě, má možnost využít určitého přiměřeného tlaku, který většina lidí potřebuje jako negativní formu stimulace. Požadavek na účast ve virtuální třídě i na osobní schůzku lze poslat např. pomocí MS Outlook. Lze tedy využít i možnost kontroly přečtení, připomenutí, připojení poznámek, souborů a odkazů ke schůzce apod. Už pouhý fakt pevného určení času vytváří určitý tlak, stejně jako seznam účastníků, viditelný nadřízeným a lektorem přímo ve virtuální třídě. Lektor má navíc možnost testovat pozornost účastníků jak testy přímo v prezentaci/školení, tak samozřejmě přímým kladením otázek hlasem. Samozřejmě motivační složkou je osobnější kontakt s dalšími studenty a lektorem/vyučujícím/prezentujícím, možnost se zeptat na nejasnosti, celkově tedy větší podobnost prezenčním školením. Použití virtuální třídy Důležitější než proklamované KDYKOLIV je něco jiného: VE VHODNÉM ČASE (což zdaleka není totéž jako příliš neurčité KDYKOLIV), častěji, s možností opakování, s možností rozdělení učební látky na malé části, s možností studia v okamžiku potřeby určité konkrétní znalosti. Stanovení pevného času zahájení studia se ukazuje jako vhodná stimulace. Virtuální třída zachovává možnost volby vhodného času, protože peněžní i časové náklady na dodání kurzu ze strany poskytovatele i náklady na účast uživatele/ studenta jsou nízké a je s t r. 18 / 19

11 tedy možné kurz spouštět častěji, např. v okrajových hodinách dne. Je možné ho víckrát opakovat i proto, že virtuální třídě zůstává výhoda e-learningu s možností účasti mnohem více studentů, a to i z míst stovky kilometrů vzdálených. Nezanedbatelnou výhodou virtuální třídy je rychlejší dokončení kurzu, protože pevné plánování nedovolí uživatelům odkládání, obvyklé u samostudia. Při nasazení e-learningu je nutné pečlivě zvážit, kdy se uplatní výhody levné, rychlé a snadné tvorby kurzu a silnější motivace u virtuální třídy a kdy se uplatní nízká cena e-kurzů prodávaných po tisících a nepotřebujících lektora. Virtuální třída není samozřejmě vhodná a výhodná ve všech případech. E-learning kurzy pro samostudium jsou vhodnější pro velmi rozšířené kurzy (MS Office, pracovní bezpečnost, základy telefonování a komunikace, základy prezentačních dovedností), základní kurzy (sjednocení pojmů, základy učební látky), nepříliš se měnící kurzy (historie, jazyk, přírodověda, matematika, fyzika apod.), testování znalostí. Zde je možné využít i kurzy na CD, které díky své kapacitě mohou ještě lépe než kurzy na internetu nést bohatý multimediální obsah. Virtuální třída se výborně hodí ke školení pro menší okruh posluchačů (desítky a stovky místo stovek a tisíců), školení s často měněným obsahem, pro produktová školení, školení seznamující s chodem nějaké organizace, školení SW, průvodce webovými stránkami nebo intranetem, porady se vzdálenými kolegy nad nějakými dokumenty apod. Virtuální třída v několika důležitých bodech: Funkce komunikace hlasem přes internet (VoIP); prezentace na dálku v MS PowerPoint, Word, Excel, v pdf...; dálková prezentace webu, software; vkládání a tvorba nových stránek prezentace, obrázků, psaní a kreslení; chatování, dotazníky s ukládáním dat; průzkumy, testy a hodnocení; sdílení souborů a aplikací; výřez obrazovky; správa obsahu prezentací a využití přednastavených funkcí; hlášení se; tisk prezentace a poznámek; nahrávání celé události, včetně zvuku; šifrování přenosu dat. Výhody úspora času a nákladů na organizaci, cestování a ubytování; omezení stresu a nebezpečí cestování; školení ve vhodném čase a kdekoli; opakovatelnost, automatizace; šíře použití (školení, porady, semináře); levná, rychlá, snadná příprava podkladů; výrazná stimulační a motivační složka; pro velké i malé firmy; k dispozici i v české verzi. Veškeré uvedené výhody lze získat i bez investic do infrastruktury i v našich zemích, virtuální třídy je možné si pronajmout od několika dodavatelů pouze na určitou událost, nebo dlouhodobě, s vlastním plánováním a organizací jednotlivých akcí ve VT. To snižuje potřebu investic do zaměstnanců a technologií, které jsou jinak nezbytné, a zvyšuje rychlost nasazení VT. Oproti LMS a LCMS, kdy se platí licence za každého uživatele, u virtuální třídy se platí většinou pouze licence za sedadlo, na kterém se může vystřídat při vhodném plánování i několik desítek zaměstnanců organizace, studujících. Použití pronajímané VT znamená nulové finanční riziko plynoucí z potenciálně špatného výběru a nevhodné investice, znamená i nízké provozní náklady, což je opět výhoda proti implementaci LMS a udržení jeho chodu. Václav Pravda Pavel Bačkovský

12 WEB 2.0 Naprosto nový přístup k nakládání s obsahem na webu. Každý sám sobě autorem, snadno rychle a pohodlně. Takové slogany provázejí občas zásadní informace o termínu, který se v poslední době skloňuje dosti často WEB 2.0. E-government v krajích CO JE WEB 2.0? JE TO BEZPEČNÉ? Těžkým zadáním je otázka, co je web 2.0. První odpověď je jednouchá, ale nic neříkající, protože napadne každého. Ta 2.0 znamená další vývojovou generaci webu, tedy webových stránek. Ale jakou? Bohužel, protože web je poněkud demokraticky volné prostředí (i přes všechny svázanosti, které v něm již panují), neexistuje doposud jasná definice, natož pak standard, který by popisoval web 2.0. Existují pouze názory a ty říkají, že web 2.0 znamená fázi, kdy stránky již nejsou statické, ale stávají se jakýmisi aplikacemi, které umožňují uživateli měnit jejich obsah vkládat, pozměňovat atp. Pokusíme-li se o techničtější vyjádření, je možné říci, že hypertextové stránky (webové stránky) už nenesou navzájem izolovaná data, ale jejich propojením, díky různým funkcionalitám, se stávají aplikací, která je k dispozici uživateli. Znamená to, že možnost tvořit a distribuovat webové stránky má nyní opravdu kdokoliv. I to je důležitá otázka. Dynamiku stránkám udílejí JavaScripty. Přemíra JavaScriptů může bezpečnost snižovat, protože pak už lze hůře uhlídat, které z nich přinášejí nové možnosti pro naše spoluautorství webu a které přinášejí nové možnosti tomu, kdo se zaměřil na náš počítač, neboli šíření tzv. nežádoucích programů. JE TO SMYSLUPLNÉ? Je otázkou, jak velký smysl mají takové možnosti obecně pro komunitu uživatelů webu, která se navzájem nezná a vesměs se tím pouze baví. Ale například v rámci firmy nebo instituce už možnost vzájemné komunikace, úpravy obsahu a doplňování informací dává nový rozměr vnitřní spolupráci a řízení. JE TO TRENDY? Ano, je to trendy, protože to odpovídá současným trendům být nespoutaný, mít možnost cokoliv ovlivňovat a zveřejňovat kdykoli svůj názor. A tak můžete číst blogy, sledovat domácí videa, prohlížet si virtuální fotoalba, seznamovat se, a to vše naprosto moderním způsobem. Nejedná se vždy pouze o zábavu, jak je tomu převážně v případě videosekvencí na serveru YouToube. Tato provázanost uživatelů má i hodnotnější charakter, jako například encyklopedie Wikkipedia. Otázkou je, zda a jak například taková encyklopedie je důvěryhodným zdrojem informací, když za ni nesou odpovědnost všichni a nikdo (vždyť my víme z historie, jak může dopadnout takové kolektivní vlastnictví, kdy je vše všech a nikoho). JAK DÁL? Co bude dál, nikdo neví. Patrně dojde k dalšímu technologickému posunu, který bude označen web 3.0, ale co to bude znamenat, těžko předvídat. Rozhodně ovšem nedojde k zániku klasických HTML stránek, neboť z nich vše vychází, navazuje na ně a navíc pro řadu prezentací je taková forma vhodnější. A pak, někteří z nás jsou prostě konzervativní. MJ Olomoucký

13 e - k r a j e Vážení čtenáři, Vážení čtenáři, fenoménem dneška se, ať se nám to líbí nebo ne, stal počítač vybavený přístupem k internetu. Stalo se pravidlem, že jej máme na stole pracovním, školním nebo v domácnosti. Stále více je využíván v každodenní práci, při vzdělávání, a především pro získávání informací všeho druhu. Olomoucký kraj a jeho více než dvě stovky příspěvkových organizací jeho prostřednictvím komunikuje s veřejností, obcemi, podnikatelskou sférou i zahraničními partnery či turisty. Je proto nasnadě, že krajská samospráva i krajský úřad věnují jeho rozvoji adekvátní pozornost. V případě webových stránek Olomouckého kraje jsme při jejich tvorbě měli na zřeteli především jejich obsahovou pestrost, uživatelské pohodlí a samozřejmě také přístupnost zrakově handikapovaným občanům. Stránky neobsahují jen důležité informace o jednáních zastupitelstva, rady kraje a jednotlivých odborů, ale jsou zároveň jakýmsi rozcestníkem pro jejich návštěvníky. Jedněmi z odkazů, kterými chceme například přispět k rozvoji cestovního ruchu, jsou virtuální procházka pamětihodnostmi Olomouckého kraje nebo nedávno spuštěný turistický portál. Jsme si vědomi, že informace samotné by neměly svůj efekt bez maximální možné přístupnosti k internetu jako takovému. Na území kraje jsme proto již v minulosti realizovali projekt internetizace knihoven. Hlavním záměrem projektu byla cílená přeměna více než dvou stovek veřejných knihoven Olomouckého kraje na veřejná informační centra obcí, která dnes zajišťují rovný přístup občanů k elektronickým informačním zdrojům. Stali jsme se rovněž partnerem projektu Vysokorychlostní internet pro všechny, který zajistil kvalitní připojení v několika desítkách obcí na území kraje. Vím, že vývoj nových produktů v oblasti informačních technologií probíhá závratným tempem, a je proto také úkolem veřejné správy tyto trendy v rámci možností sledovat a využít jich v maximální možné míře pro komfort příjemců informací. Vítám proto konání konference Krajský rok informatiky jako fóra pro vzájemné předání nových zkušeností v této oblasti. RNDr. Ivan Kosatík hejtman Olomouckého kraje aplikace stále nových a nových informačních a komunikačních technologií nám pomáhá, nebo nahání strach? Tuto otázku si čas od času pokládám, když sleduji, jak se někteří z uživatelů těchto produktů dnešní doby (včetně mě samotného) snaží zdolávat nové funkce osobních počítačů, programových aplikací, ale i mobilních telefonů, přístrojů GPS, mp3 přehrávačů, digitálních fotoaparátů apod. Všichni známe situace, kdy se kolega v textovém či tabulkovém editoru marně snaží o nějakou operaci a někdo jiný ji provede tak rychle, že onen kolega nestačí sledovat ani změny na monitoru, natož pohyby prstů na klávesnici. Určitě jsme byli svědky, jak na jednání někomu opakovaně nahlas zazvoní telefon a dotyčný pak s rukou před ústy a v předklonu opouští jednací místnost. Anebo po kolegovi požadujeme souhrn nějakých dat, on je po mnohahodinové dřině otráveně přinese v jím vytvořené tabulce, abychom posléze zjistili, že tato data lze poměrně jednoduše získat z již existující aplikace po drobné, časově nenáročné operaci. Co mají tyto příklady společného? Je to nevzdělaný, popř. málo inteligentní uživatel? Mohl by být, ale ti se většinou do takových situací nedostanou, neboť se nenajde šéf, který by jim k tomu dal příležitost. Těmi uživateli jsou lidé, kteří takové pracovní nástroje dennodenně používají. Jsou to lidé vzdělaní, inteligentní, zkušení ve svém oboru, kteří při výkonu svých pracovních činností dosahují minimálně standardní úrovně kvality. V čem je tedy zakopaný pes? Proč si takoví lidé neztlumí zvonění telefonu a nevyřídí zmeškané telefony po schůzce, proč neznají možnosti všech aplikací tak, aby je maximálně využili, proč běžně nevyužívají klávesových zkratek při práci na svém notebooku? Proč mají pocit, že jim technika přerůstá přes hlavu? Je to tím, že už je na nás všech těch život usnadňujících, mnohdy rádoby za nás myslících přístrojů mnoho a zdaleka ne všichni je dokážou plně a ke svému užitku využívat. Vždyť kolik z nás bez mrknutí oka vytvoří prezentaci s použitím hypertextových odkazů, využívá svůj mobil pro plánování schůzek a úkolů, orientuje se bez problémů současně v několika firemních aplikacích a ještě si vede svůj blog na webových stránkách? Kolik z nás plynule a zcela využívá všechny možnosti DVD rekordéru, který máme doma již řadu měsíců v provozu? Někdy můžeme mít pocit, že se stáváme otroky nových zařízení či technologií, že namísto aby nám sloužily a my plně využívali všech jejich předností, dobíháme je s oroseným čelem a otevřenými manuály v ruce. Můžeme to změnit? Určitě! Nepodléhejme za každou cenu nové nabídce, pracujme s tím, o čem jsme přesvědčeni, že je pro nás výhodné, ne s tím, o jehož výhodách pro nás jsme přesvědčováni výrobcem či prodejcem. Ať už je to sofistikovaný mobilní telefon či informační systém společnosti. Snažme se zvládat životní i pracovní procesy již tím, že si dobře zvolíme nástroje pro jejich řízení a budeme je uplatňovat. Využívejme to, co máme, stále neočekávejme zítra lepší. Bc. Ing. Libor Kolář ředitel Krajského úřadu Olomouckého kraje s t r. 2 4 / 2 5

14 e - k r a j e Hosting IS spisových služeb na Krajském úřadě Olomouckého kraje pro obce Olomouckého kraje pilotní projekt obec Štíty Úvod k následně řešené problematice Olomoucký kraj se sídlem v Olomouci je vymezen územím okresů Jeseník, Olomouc, Prostějov, Přerov a Šumperk. Obr. č. 1: Mapa Olomouckého kraje Obce v rámci působnosti krajského úřadu byly v důsledku změn legislativy v posledních letech postaveny před povinnost řešit problematiku spisové služby, e-podatelny, správního řízení a navazujících oblastí. Krajský úřad se snaží zajistit výhodnější podmínky pro veřejnoprávní organizace měst, obcí a příspěvkových organizací v Olomouckém kraji formou hostingu elektronické podatelny a aplikace spisové služby pomocí technologie.net. Mezi organizace, které projevily zájem o zapojení do projektu, patří i město Štíty. Štíty leží v západní části šumperského okresu, trvale zde žije obyvatel. Město bylo vybráno do pilotního projektu zavedení IS spisových služeb SSL GINIS zejména díky velkému zájmu o tento způsob řešení ze strany MěÚ Štíty, konkrétně pak starosty města Bc. Jiřího Vogela. Popis stavu před zavedením projektu, definování potřeb a stanovení cílů Stanovování cílů projektu bylo ovlivněno stávající situací v obcích, kdy každá obec přistupovala k řešení problematiky samostatně na různé úrovni jak technologické, tak metodické. Cílem projektu bylo vybudování jednotného systému řešení e-podatelen, spisové služby, popř. navazujících agend v jednotlivých obcích a nabídnout zapojení do projektu obcím za výhodných podmínek tak, aby došlo k co největší úspoře práce a financí, potřebných k zajištění celého řešení, při zachování odpovídající kvality a využití moderních technologií. Tento problém byl velice dobře definovatelný také na MěÚ Štíty, kde existovaly nejednotné postupy oběhu dokumentu i v rámci úřadu a kvůli tomu se rozhodl nový starosta města zapojit do projektu e-podatelny a spisové služby. Projekt má dvě etapy: V etapě I. jde o vybudování systému centralizovaných ových schránek, zřízených na serveru a doméně krajského úřadu, kde budou centrálně spravovány, nebo využití stávajících ových schránek obcí na jejich doménách; a zároveň o zprostředkování internetové aplikace, která usnadní zadat občanovi elektronické podání formou průvodce, tzv. www e-podatelna, na webových stránkách krajského úřadu. V etapě II. se jedná o vybudování komplexního systému hostingu řešení spisové služby tak, aby umožňoval rozvíjet řešení etapy I. V rámci této etapy je nutno vybudovat pilotní projekt, který by ověřil řešení a převedl ho do ostrého provozu. Jedním z hlavních hodnotících kriterií řešení je optimalizace nákladů a možnost vynaložené prostředky opakovaně využít. Týká se to např. tvorby jednotné metodiky, sdílení zdrojů apod. Požadavky na řešení Navrhované řešení vycházelo z požadavků níže uvedené legislativy: Vyhláška Ministerstva informatiky ČR č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách; Nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon o e-podatelnách; Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě; Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád. Požadavky na řešení z pohledu obcí: možnost využití technologie, kterou by obce jinak nemohly realizovat; urychlení komunikace, elektronizace komunikace; nárůst efektivity, dohledatelnost, průkaznost dokumentů; vyšší transparentnost úřadu; zlepšení důvěryhodnosti úřadu; úspora nákladů a času. Požadavky z pohledu krajského úřadu: jednotné prostředí a možnost budování jednotného informačního systému kraje; zahájení budování elektronické komunikace v kraji jako příklad ostatním; pomoc obcím a organizacím kraje. Etapa I. Na serveru krajského úřadu a jeho doméně byly vybudovány centrálně spravované elektronické adresy e-podatelen pro některé obce Olomouckého kraje. U některých obcí byly využity jejich stávající funkční elektronické adresy na jejich doménách a ty byly použity pro adresy e-podatelen nebo si obce pro e-podatelnu vytvořily adresu novou. Obce, které mají adresu na krajském úřadě, se připojují standardním způsobem přes POP3 protokol ke schránkám a následně vyřizují došlá elektronická podání. Ty obce, které mají svoje adresy, zpracovávají podání stejným připojením jako v minulosti. Elektronické podání externího subjektu může být vytvořeno jedním z následujících postupů: - zaslat jednoduchý podepsaný , vytvořený ve svém ovém klientu, na adresu e-podatelny obce; - vytvořit elektronické podání přes webovou podatelnu umístěnou na webových stránkách kraje, kde si občan, resp.uživatel, vybere patřičnou obec - úřad, popřípadě i její odbor a pomocí jednotlivých kroků ve formuláři vyplní patřičné údaje, včetně textu a příloh, poté podepíše a odešle, pak dojde na příslušnou adresu e-podatelny obce. Subjekt, který chce poslat takovéto podání, musí disponovat elektronickým podpisem, čili certifikátem s privátním klíčem. V současnosti se tolerují y i bez e-podpisu. Řešení podání ze strany krajského úřadu: - podání zajišťuje aplikace www e-podatelna GINIS instalovaná na serverech krajského úřadu a umístěná na www stránkách Olomouckého kraje zde zajištěna možnost rozšíření o menu obcí a příp. jejich odborů, což občanům umožní po spuštění systému poslat elektronicky podepsaný z této www e-podatelny nejen na KrÚ, ale i na obce, popř. další organizace Olomouckého kraje. Jednotlivé obce si mohou umístit na své stránky odkaz na www e-podatelnu kraje. Řešení zpracování podání na straně obce: Zpracování lze řešit samostatnou aplikací e-podatelny GOR- DIC malá e-podatelna. Malá e-podatelna zajišťuje: příjem a odesílání datových zpráv dálkovým přístupem i na technickém nosiči dat; kontrolu, zda jsou zprávy čitelné a schopné dalšího zpracování; ověření platnosti certifikátu náležejícího k elektronickému podpisu; antivirovou kontrolu; předání ověřeného podání k dalšímu vyřizování. Obsluha je řešena tak, aby byla co nejjednodušší a nevyžadovala žádné speciální znalosti pro pracovníky úřadů. ové zprávy jsou přijímány nezávislou aplikací, která se připojuje k POP3/SMTP serveru, vybírá příchozí y a připravené odchozí y podatelny zase odesílá. Při přijmutí u se vytvoří záznam v DB o novém podání. Zpracování lze také řešit formou hostingu e-podatelny na krajském úřadě, což zahrnuje řešení v etapě II. Etapa II. Ve druhé etapě je zásadním přínosem a posunem technologie změna řešení e-podatelen jednotlivých obcí vlastní aplikací na hosting komplexního IS spisových služeb, včetně e-podatelny a e-výpravny. V této etapě je počítáno s použitím vyspělé technologie IS GINIS a s poskytnutím všech jeho možností obcím, které by jeho samostatné provozování nemohly realizovat z důvodu náročnosti technologické nebo cenové. Nezanedbatelnou výhodou tohoto řešení je i možnost aplikace Zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v úzké provázanosti na spisovou službu organizace a řešení elektronické úřední desky. Řešení podání na straně krajského úřadu: aplikace www e-podatelna GINIS zůstává pro zabezpečení podání shodná jako v etapě I. Řešení komplexního IS spisových služeb na krajském úřadě: je zajišťováno aplikací SSL GINIS. Systém spisové služby umožňuje evidenci veškerých údajů o písemnostech i spisech, včetně sledování pohybu dokumentů v organizaci a je určen pro kompletní správu písemností v organizaci. Systém činnosti spisové služby firmy GORDIC plně vyhovuje uvedené legislativě o archivnictví a spisové službě. Dokumentem vstupujícím do spisové služby se rozumí písemnost ve smyslu uvedeného zákona, tzn. písemné, obrazové, zvukové a jiné záznamy vzešlé z činnosti organizace nebo do organizace došlé. Údaje o jednotlivých dokumentech se do systému pořizují ručním zadáváním, nebo lze načíst data s t r. 2 6 / 27

15 Ověřovací pilotní projekt KrÚ a město Štíty z jiných programů nebo IS. Oběh jednotlivých dokumentů mezi moduly spisové služby je závislý na vykonávaném procesu (předání k vyřízení, stornování, vrácení k doplnění, předání do předarchivní péče ), který je řízen metodikou spisové služby a interními normami organizace (zejména spisovým a skartačním řádem). Pro řešení této varianty je pro obce zřízena samostatná databáze pro celý IS GINIS a je zpřístupněna část IS spisových služeb SSL GINIS, včetně e-podatelny, e-výpravny, správního řízení, úřední desky a dalších aplikací IS spisových služeb na serveru KrÚ. Toto řešení umožňuje přizpůsobení modulů spisových služeb potřebám jednotlivých organizací. Pro všechny napojené organizace je sdílena shodná metodika a archivace je prováděna centrálně. Řešení na straně obce: Pro řešení druhé etapy je využit modul SSL GINIS spisová služba ve variantě tzv. lehkého klienta, který umožňuje práci s aplikací pomocí MS Internet Exploreru 6 a vyšší. To je umožněno díky technologii.net, pracující na straně KrÚ. Vlastní aplikace běží na aplikačním serveru umístěném na KrÚ. Na straně obce není nutno instalovat a konfigurovat žádný sw. Jedinou podmínkou řešení je přístup k internetu. Doporučovaná rychlost připojení je 128 kb/s. Celé řešení je zobrazeno na následujícím jednoduchém schématu. INTERNETOVÝ PROHLÍŽEČ - STRÁNKY Odkaz na aplikace e-podatelna, úřed. deska, správní řízení, spisová služba Obec 1 nebo PO1 KrÚ INTERNETOVÝ PROHLÍŽEČ - STRÁNKY Odkaz na aplikace e-podatelna, úřed. deska, správní řízení, spisová služba Obec n nebo POn Krajský úřad Olomouckého kraje www e - podatelna GINIS SSL (e - podatelna,+s PR, UD) KÚOK - na serveru KÚOK je instalována databáze IS GINIS SSL (spisové služby) [e-podatelna, e-úřední deska, (UD), správní řízení (+SPR)]; - archivace; - administrace; - jednotná metodika spisové služby; - řešení správního řízení - Legislativní update. Schéma internet Pilotní projekt pro obec Štíty město Štíty INTERNET - došlá a odeslaná e-pošta obce příjem em přes e-podatelnu obce nebo formulářem přes www e-podatelnu. internet Explor er OBEC - výběr e-podání uložených v ové schránce; - příjem přes podatelnu obce papírovou formou; - evidence podání do systému spisová služba; - evidence e-podání do systému spisové služby; - vlastní provoz spisové služby obce dle potřeb organizace; - řešení správního řízení; - řešení elektronické úřední desky. Řešení bylo realizováno také v pilotním projektu pro město Štíty. Město denně eviduje kolem 20 písemností do systému a na zadávání dat do systému se podílejí všichni zaměstnanci. Ze strany města bylo vzneseno několik konkrétních požadavků týkajících se rychlosti, kvality implementace a zaškolení pracovníků na úřadě. Jeden měsíc byl v rámci implementace vyhrazen pro zkušební provoz, kontrolu všech funkčností programu a na vznesení dalších požadavků na program. Starosta Vogel zejména ocenil minimální hw nároky na provoz a prakticky nulové náklady na zaškolení, implementaci a vytvoření metodiky. Se spisovou službou na úřadě pracují všichni zaměstnanci, včetně starosty, místostarosty i pracovnice turistického informační centra. Ostrý provoz byl spuštěn a nebyl zaznamenán vážnější problém s funkčností. Dle vyjádření pracovníků úřadu si všichni velice rychle zvykli na způsob práce s aplikací spisové služby a na upravenou metodiku oběhu dokumentu v rámci SSL. A co na to pan starosta? SSL bych ostatním obcím rozhodně doporučil. Modul skutečně umožňuje přesné sledování písemností, je velmi přehledný, snadno se v něm dokumenty dohledají a lehce se zjistí stav a koloběh vyřizovaných dokumentů a spisů. e - k r a j e Možnosti rozšíření řešení, rozvoj, návaznost na nickým podpisem (tento rozsah při další legislativní podpoře bude narůstat); další systémy, integrace Projekt je koncipován tak, aby umožňoval další rozvoj, a to jak realizace platné legislativy a standardů na KÚOK, metodická i technická podpora jejich realizace v obcích a příspěv- celkového řešení v rámci kraje, tak i dle potřeb jednotlivých zúčastněných obcí, popř. příspěvkových organizací kraje. kových organizacích, úspora nákladů při společné tvorbě Dílčí rozvoj je umožněn především modulárním uspořádáním metodiky. zvoleného sw vybavení, které je možno doplnit o další oblasti navazující na již realizované oblasti (např. registrové a správní agendy, ekonomika ).Systém rovněž disponuje integrova- urychlení komunikace mezi krajem obcemi nebo příspěv- c) Uživatelský přínos pro pracovníky úřadu ným obecným rozhraním, které umožňuje jeho napojení na kovými organizacemi a občany a zvýšení bezpečnosti této další systémy. Jedním z aktuálních řešení je např. provázanost komunikace; na CzechPoint. umožnění využití komfortu nejmodernějších technologií; možnost řešení evidence elektronických dokumentů; Hodnocení projektu a hodnocení splnění definovaných cílů dle následujících bodů řešení centrální správy serveru, databáze a zajištění bez- podpora kontroly dodržování legislativních postupů; a) Inovativní přínos (nápad, ojedinělost) pečné a pravidelné archivace dat. vytvoření komplexního systému ověřené e-komunikace v kraji, který propojí systém na KrÚ a obce nebo příspěvkové d) Využití prostředků Evropské unie či využití neobvyklých organizace v jeden funkční celek, včetně integrování tohoto metod financování projektu systému do již používaných spisových služeb SSL GINIS ; na základě pilotního projektu je připravován projekt EU pro realizace bezpečné komunikace na bázi certifikovaného podporu urychlení realizace a dalšího rozvoje tohoto projektu v plošném měřítku. elektronického podpisu, příp. systému interních elektronických podpisů v kraji; pomoc při plnění povinností obcí vyplývajících z nové legislativy o spisové službě a správním řádu. odbor informačních technologií Petr Turovský Krajský úřad Olomouckého kraje b) Přínos v oblasti zlepšování služeb veřejnosti či v oblasti úspor prostředků Přínos pro veřejnost možnost lepší komunikace s úřady pomocí webového rozhraní průvodce elektronickým podáním; umožnění veřejnosti sledovat průběh vyřizování dokumentu na úřadě; umožnění elektronického podání z jednotného prostředí pro celý kraj; sjednocení metodiky a řešení pro obce nebo příspěvkové organizace Olomouckého kraje. Úspory prostředků úspory při registrování domén jednotlivých obcí; úspory za sw licence pořizované jednotlivými obcemi; možnost využití technologií, které jsou pro menší úřady nedostupné; snížení poštovních nákladů a úspora času pracovníků úřadů tím, že velké množství pošty může být doručeno v rámci nově vybudovaného systému, umožňujícího práci s elektro- s t r. 2 8 / 2 9

16 e - k r a j e Důvody vzniku projektu Projekt elektronické inteligentní formuláře ve veřejné správě Na krajském úřadě Olomouckého kraje, jakožto ve většině státních institucí, se ve velké míře ještě i dnes používají formuláře v papírové formě. Nejedná se pouze o formuláře, které používají občané při komunikaci s úřadem, ale především o značná kvanta formulářů, které slouží pro vnitřní potřeby a pro chod samotného úřadu (např. žádosti o dovolenky, cestovní příkazy apod.). Tyto formuláře jsou často velice nepřehledné a obvykle není snadné je správně vyplnit. Využití elektronických formulářů naším úřadem umožňuje, aby občan či úředník nemuseli obíhat s papírovými formuláři po kancelářích a místo toho řešili své problémy pohodlně a jednoduše skrze výpočetní techniku Dali jsme si tedy za cíl nahradit co nejvíce formulářů v papírové podobě jejich elektronickou formou a zjednodušit tak komunikaci uvnitř i vně úřadu. Využití elektronických podpisů, automatického předávání formulářů, možnosti exportů dat z formulářů do informačních systémů a archivování nám dává velké možnosti, při tvorbě výstupů nad daty nebo snadného a rychlého dohledání záznamu v budoucnosti. Jak již bylo zmíněno mají elektronické formuláře pomoci uživateli i při samotném jejich vyplňování. To je umožněno díky automatickým výpočtům, výběrům vyplňovaných dat ze seznamů, či samotné automatické změny celých částí formuláře dle již vyplněných dat (typický případ rozdílných formulářů pro fyzickou a právnickou osobu). Použité nástroje pro tvorbu, správu a použití inteligentních formulářů Na tvorbu samotných formulářů se používá vývojový nástroj 602XML Designer, a na prohlížení a vyplňování formulářů nástroj 602XML Filler. Data ukládáme do informačního systému KEVIS za pomoci vlastního asp skriptu, u jednodušších případů za pomoci php skriptu, který je možné v systému KEVIS vygenerovat. V tuto chvíli zavádíme 602XML Form server. Ten nám má umožnit vytváření workflow nad formuláři a ukládání dat na 602sql server. Současný stav a zavedená řešení pomocí inteligentních formulářů na krajském úřadě Byly zavedeny formuláře: žádost o zahraniční pracovní cestu; vyúčtování zahraniční pracovní cesty; žádost o dovolenku; sběr dat z NNO pro odbor kanceláře ředitele (dotazník); formuláře vidimace a legalizace pro odbor správní a legislativní; dotazník na příspěvkové organizace, obce a města ohledně projektu Rodinné pasy; formulář pro přesun majetku (elektronický přesunovník) pro odbor informačních technologií a odbor kancelář ředitele hospodářskou správu; formulář pro dílčí inventarizaci majetku formulář evidence telefonických požadavků na odbor informačních technologií. V současné době jsou v celém úřadě v plnohodnotném provozu formuláře pro žádost a vyúčtování pracovní cesty. Intenzivně se pracuje na dokončení žádosti a vyúčtování tuzemské zahraniční cesty a žádost o služební vůz. V pilotním projektu na odboru kanceláře ředitele probíhá testování žádostí o dovolenku, kde se paralelně pracuje na doladění workflow tohoto procesu za použití nástrojů 602XML Form serveru. Další formuláře jsou používány buďto v rutinním každodenním provozu v rámci jednotlivých zmíněných odborů, nebo byly a jsou použity k jednorázovým sběrům informací od obcí, měst či příspěvkových organizací v regionu. Obr.1 Ukázka formuláře v prostředí 602 XML Filler vyúčtování zahraniční pracovní cesty. Odezva uživatelů Pracovníci úřadu hodnotí projekt pozitivně. Poté, kdy si zkusili zahraniční pracovní cestu vyúčtovat elektronicky, se dožadují i tuzemského cestovního příkazu. V odboru správně legislativním, oddělení správním, byla na formuláře vidimace a legalizace také velice pozitivní odezva. Při sběru dat se u externích uživatelů objevilo několik problémů s instalací programu 602XML Filler k prohlížení a vyplňování formulářů, ale vše bylo zdárně vyřešeno. Většina uživatelů se s tímto programem na vyplňování formulářů již setkala. Používají ho totiž nejen ministerstva pro sběry dat, ale začíná se hodně rozšiřovat i na obecních a městských úřadech v Olomouckém kraji. Klady Formuláře mohou obsahovat povinná pole, pole s definovaným vstupem (tedy nelze vložit nic jiného, než je požadováno např. rodná čísla, PSČ atd.), je možné ke každému vyplňovanému poli zobrazit nápovědu a je možné formulář či jeho část elektronicky podepsat. Díky dynamičnosti a inteligenci formulářů není uživatel obtěžován okénky pro vyplnění dat, která nejsou zrovna potřeba. Formulář je totiž možné dynamicky měnit podle již vyplněných dat (například rozdílnost formuláře pro fyzickou právnickou osobu). Některé položky se samy dopočítávají, či je připraven již předvolený výběrový seznam. Data z formulářů mohou být importovány do různých databázových systémů a lze tak k samotnému jejich zpracování využít různorodé informační systémy. Zápory Negativa spočívají v náročnosti tvorby formulářů či jejich napojení na informační systémy. Některé úkony, které jsou možné v papírové formě formulářů, není také snadné (nebo nelze vůbec) převést do elektronické podoby. Jedná se zejména o různé dodatečné a podpisem potvrzené opravy, doplňování poznámek apod. Další nevýhodou, tentokrát pro uživatele, je nutnost mít instalovaný program 602XML Filler na vyplňování formulářů. Využití elektronických formulářů v projektu dotazníkového šetření Na odboru kanceláře ředitele proběhlo dotazníkové šetření spokojenosti příspěvkových organizací, zřizovaných Olomouckým krajem, se službami krajského úřadu. K tomuto bylo využito elektronických formulářů 602XML a systému Kevis, do něhož se data z formulářů načítaly a sumarizovaly. s t r. 3 0 / 31

17 e - k r a j e Toto dotazníkové šetření bylo součástí projektu Zlepšování kvality práce veřejné správy - 3. etapa modelu CAF na Krajském úřadě Olomouckého kraje. Jedním z bodů akčního plánu CAF, resp. návrhu na zlepšení, bylo zmapovat a dále vyhodnotit úroveň spolupráce s partnerskými organizacemi krajského úřadu, a to formou dotazníkového šetření. Primárním cílem pro realizaci projektu byla snaha vedení úřadu nadále zlepšovat činnost krajského úřadu a pokračovat v již nastaveném trendu zkvalitňování služeb s využitím efektivních metod a nástrojů, vyhovujících partnerským organizacím. Důraz byl kladen zejména na minimalizaci časové náročnosti a finančních nákladů (poštovné, balné, spotřeba papíru atd.) spojených s vyplňováním dotazníků a sběrem dat. Proto bylo v rámci Olomouckého kraje využito elektronických inteligentních formulářů, s cílem zjednodušit a urychlit sběr a zpracování dat. Použité nástroje a metody: 602XML designer a 602XML Filler (na tvorbu a vyplňování formulářů); evidenční systém KEVIS; ASP skript (pro vstup dat do databáze); MS IIS (webový server). Obr.2 Ukázka formuláře v prostředí XML Filler dotazníkové šetření Podpora projektu Projekt byl podporován vedením krajského úřadu. S veškerými aktivitami v rámci projektu byla seznámena Rada Olomouckého kraje, která informace vzala na vědomí. Získání podpory Podpora zaměstnanců a zejména příspěvkových organizací zřizovaných Olomouckým krajem byla získána detailní prezentací projektu a důslednou informovaností o smyslu a cílech projektu. Výsledky projektu byly prezentovány v měsíčníku Olomoucký kraj a na webových stránkách Olomouckého kraje. Překážky při realizaci projektu a jejich odstranění Občasné problémy s instalací prohlížeče 602 XML Filler na straně příspěvkových organizací, které byly řešeny individuálními telefonickými konzultacemi. Hlavní výsledky: elektronická forma komunikace sběru dat; eliminace chyb při vyplňování formuláře; automatické ukládání dat do systému; automatizované vyhodnocení dat; časová úspora na straně příspěvkových organizací a kraje; finanční úspora na straně příspěvkových organizací a kraje. Výhody při zjišťování výsledků: časové úspory při vyhodnocení ve vztahu k časové investici spojené se standardním sběrem dat (zpracování dotazníku vzhledem k ručnímu zadávání jednoho dotazníku do systému přineslo úsporu 10 min/ 1 dotazník) a z toho plynoucí snížení počtu zaměstnanců participujících na projektu; rychlejší reakce ze strany příspěvkových organizací; vyšší návratnost dotazníků. Nástroje pro měření a hodnověrnost důkazů K vyhodnocení dotazníků byly použity standardní statistické nástroje (četnost, průměr, modus, grafické znázornění, včetně porovnání dat). Pozitivní účinky Realizace projektu posílila všeobecné povědomí o snaze, deklarované vedením, být otevřeným, vysoce profesionálním orgánem veřejné správy, který hledá a dále rozvíjí nové příležitosti v informační společnosti Evropské unie. Hlavní výsledky: elektronická forma komunikace sběru dat; eliminace chyb při vyplňování formuláře; automatické ukládání dat do systému; automatizované vyhodnocení dat; časová úspora na straně příspěvkových organizací a kraje; finanční úspora na straně příspěvkových organizací a kraje. Inovativnost řešení projektu: forma sběru dat; univerzální formát dat; snadné a rychlé získávání dat. Aplikace v jiné organizaci / sektoru Projekt je snadno aplikovatelným nástrojem pro všechny organizace veřejné správy. Důležité poznatky a zkušenosti z realizace projektu: důsledná informovanost o připravovaných krocích vedení úřadu; bezproblémové přijetí tohoto typu sběru informací ze strany příspěvkových organizací zřizovaných Olomouckým krajem; využití této platformy v obdobných projektech v budoucnu. Doporučení pro úřady, které se zajímají o implementaci projektu: podpora projektu vedením úřadu; dostatečná informovanost o významu projektu a jeho propagace; důraz na motivaci odpovědných pracovníků při realizaci projektu; vymezení časového prostoru pro osoby participující na projektu, akceptovat časovou náročnost. Další rozvoj a plánovaná řešení na Krajském úřadě Olomouckého kraje Dalším krokem v rozvoji inteligentních formulářů na Krajském úřadě Olomouckého kraje je nasazení 602 Form serveru, který umožňuje definování workflow nad formuláři v rámci krajského úřadu. Všem zaměstnancům úřadu budou také vystaveny vnitřní certifikáty pro elektronický podpis. Postupně budeme vytvářet dalších formuláře v elektronické podobě, při čemž budou upřednostněny formuláře pro vnitřní využití, zajišťující chod úřadu. Vzhledem k náročnosti tvorby a k celkovému počtu papírových formulářů se ovšem jedná spíše o dlouhodobý projekt. Jedním z velkých projektů, který se nyní připravuje je sběr dat formuláři z příspěvkových organizacích Olomouckého kraje, především ze školských organizací. Zde budou formuláře použity pro sběr doplňkových informací k ekonomickým datům a budou spolu ukládány do datových skladů, z nichž bude možné generovat ekonomické statistiky a ukazatele, jenž jsou důležité k řízení těchto příspěvkových organizací krajem. Vladimír Klein odbor informačních technologií Krajský úřad Olomouckého kraje s t r. 3 2 / 3 3

18 e - k r a j e Publikační systém Olomouckého kraje V minulosti neexistoval standardní produkt pro správu dokumentové základny krajského úřadu. Dokumentace byla uchovávána nejednotně na různých místech podle zavedení jednotlivými odbory a odděleními, částečně ve Veřejných složkách poštovního serveru MS Exchange. Roztříštěnost a nekomplexnost tohoto modelu výrazně zvyšovala náročnost údržby aktuální dokumentové základny a v některých případech hrozila ztráta informací. Tento způsob evidence dokumentů měl za následek nadbytečnou časovou náročnost hledání informací a jejich správy. Logickým požadavkem tedy bylo najít optimální systém pro správu obsahu webových stránek v návaznosti na systém správy dokumentů v konkrétních podmínkách Olomouckého kraje. Hlavní požadavky byly definovány na základě analýzy stávajícího stavu a očekávaných přínosů: přijetí jednotné metodiky pro vedení dokumentace; zjednodušení procesů tvorby, připomínkování, schvalování a vydávání dokumentace a z toho vyplývající zvýšení produktivity práce; zjednodušená správa verzí jednotlivých dokumentů; odstranění problémů s dostupností aktuálních verzí dokumentů; kompatibilita pořizovaných dat a informací v celém úřadu; on-line správa obsahu a designu webových stránek; urychlení schvalovacího procesu publikování informací a dokumentů na webu; Uživatelé KÚ Aplikační server: - Content Management Server (editace obsahu) Share Point Portal Server: - indexace aplikačního a webového serveru - vyhledávací služby Architektura Internetového portálu Olomouckého kraje jasné role a zabezpečení obsahu v úložišti dokumentů; vyhledávání dokumentů pomocí atributů a fulltextem; indexace zdrojů ležících mimo obsah úložiště portálu; integrace s prostředím kancelářských aplikací. Z mnoha systémů různých firem bylo vybráno řešení firmy Microsoft, jejíž produkty jsou na úřadě nejvíc zastoupeny. Konkrétně se jedná o: SharePoint Portal Server pro správu dokumentů; Content Management Server pro správu obsahu webu. Publikační systém Olomouckého kraje tvoří v současnosti dva systémy: Microsoft SharePoint Portal Server 2003, který je využíván jako intranet a jednotné úložiště dokumentů, a Microsoft Content Management Server 2002, sloužící k tvorbě a editaci webových stránek. Firewall Webový server: - Content Management Server - Replikační skript import dat - Generování RSS kanálu Internet Návštěvníci webu Při zavádění nového systému (publikování a správy dokumentů či jakéhokoliv jiného) nastává jeden zásadní problém uživatel. Bez spolupráce a ochoty přejít na nový systém je jakékoliv řešení předem ztraceno. V průběhu zavádění systému proběhla celá řada školení a prezentací, kterými se podařilo přesvědčit uživatele o kladech tohoto řešení. Po téměř tříleté zkušenosti s provozováním tohoto systému lze činit závěry. Systém se osvědčil a dále se rozvíjí. Podstatnou změnou je jiný způsob publikování informací na webových stránkách. Uživatelé jsou přímo zapojeni do publikačního workflow. Každý odbor úřadu spravuje část webu podle svého zaměření. Obsah webu tedy nekontroluje jeden webmaster, ale několik správců a editorů. Samotné publikování je uživatelsky velice příjemné a jednoduché, běžný uživatel nepotřebuje žádné speciální znalosti, stačí krátké zaškolení. Následkem toho se stala webová prezentace kraje daleko pružnější a aktuálnější. Volná ruka při publikování motivovala uživatele k samostatné tvorbě obsahu i struktury částí webu. Aktuálnost informací je upravována přímo uživateli, kteří s těmito informacemi pracují. V procesu publikace se nejvíce projevuje propojení systémů. Intranetový portál je rozdělen podle skupin oprávnění k jednotlivým typům dokumentů. Každý odbor úřadu zde má své pracovní místo k ukládání a sdílení svých dokumentů. Dokumenty určené ke zveřejnění jsou ukládány do speciálních knihoven (dokumenty pro web), propojených s publikačním systémem (Resource gallery). Odtud jsou převáděny na web. Editace dokumentu uvnitř intranetu se tedy projeví i na webech, není potřeba znovu publikovat editovaný dokument, změny se přenášejí automaticky. Intranet jako celek se stává centrálním zdrojem informací pro zaměstnance úřadu. Postupně se přidávají další aplikace a funkčnosti, např. systém rezervací, registrace na školení a další akce. Po technické stránce je systém stabilní a kromě běžných provozních problémů nevykazuje žádné podstatné chyby. Do budoucna předpokládáme další rozvoj obou systémů. Petr Kaňák odbor informačních technologií Krajský úřad Olomouckého kraje CMS DB SPPS DB SCHÉMA PUBLIKACE DOKUMENTŮ PROPOJENÍ SPPS - CMS INTERNET (CMS) (Content Management Server) INTERNET (CMS) (Content Management Server) INTRANET (SPPS) (Share Point Portal Server) Uživatelé SPPS DB CMS DB Resource gallery Dokumenty pro web Uživatelé s t r. 3 4 / 3 5

19 Zpráva o průběhu projektu BRISE Olomoucký kraj se účastnil projektu BRISE v rámci programu INTERREG IIIC. Práce na přípravě projektu se uskutečnily v průběhu roku ších partnerů a jeho cílem bylo poskytnout přehled existujících 2003 a částečně V listopadu roku 2004 byl projekt možností a sdílení informací o úspěšných realizacích. Projekt schválen komisí programu INTERREG IIIC West pod číslem byl podán v rámci výzvy programu econtent+, ale nebyl přijat. Původní záměr realizovat projekt e-learning v tak širokém 3W0085N a názvem Boosting Regional Information Society Expertise/BRISE. Typ projektu je Network a vedoucím partnerem je ERNACT (European Regions Network for the Appli- nereálný. Olomoucký kraj paralelně s probíhajícím projektem společenství regionů se i po pozitivních diskuzích jevil jako cation of Communications Technology) EEIG (European Economic Interest Grouping). verzi nákupu služby a hotového projektu, konkrétně vzdělá- realizoval činnosti, na kterých si ověřil možnosti e-learningu ve vání zaměstnanců krajského úřadu v tématech Komunikační Struktura partnerů zapojených do projektu byla následující: dovednosti, Hezky česky II., Rovná příležitost žen a mužů ERNACT EEIG (European Economic Interest Grouping), Lifford, Co. Dometal, Irsko; voznil verzi open source aplikace Moodle, která je rozšířená a Diskriminace a antidiskriminační politika. Současně zpro- Derry City Council, Derry, Velká Británie a Severní Irsko; na akademické půdě (viz zkušenost z univerzity v Benátkách) Donegal County Council, Lifford, Co. Donegal, Irsko; a testuje možnosti jejího využití ve vzdělávání ve spolupráci Wirral Borough Council, Wirral, Merseyside, Velká Británie s Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje. a Severní Irsko; V oblasti e-governmentu došlo v projektu k zúžení záběru původně extrémně širokého tématu, což přispělo ke komunikaci vedou- Fomento de San Sebastián, S.A., Donostia-San Sebastián, Španělsko; cí ke shodě v návrzích na obsah připravovaných projektů. Už SODERCAN, S.A., Santander, Španělsko; tuto skutečnost považuji za splnění cílů a přispění k obecné diskuzi o e-governmentu, která pokud bude vedena s označením e- Olomoucký kraj, Česká republika; Kainuun liitto, Kajmani, Finsko; government bez další specifikace, může být věčným tématem. Provincia Di Treviso, Fontane di Villorba, Treviso, Itálie; Výše uvedená shoda se projevila v orientaci na služby veřejné Comune Di Bologna, Bologna, Itálie. správy poskytované občanům s významným podílem podpory geografických informačních systémů, které vzhledem k jejich názornosti představují v současné době velmi dobrý směr rozvoje služeb veřejné správy. Takto koncipovaný projekt je připraven a bude podán v rámci nadcházejí vhodné výzvy. Tato problematika je ve středu zájmu Olomouckého kraje a podílí se na rozvoji služeb s využitím geografických informačních systémů, například i zapojením do existujícího projektu LivingLab. V oblasti broadbandu, u které se původně předpokládala velká shoda mezi názory partnerů, se ukázaly rozdíly a velká závislost na technologiích, na způsobu realizace a na Deset partnerů ze šesti zemí, deset regionů s rozdílnou úrovní rozvoje informačních a komunikačních technologií umožnilo pestrou diskuzi a výměnu informací založených na zkušenostech jedněch a představách druhých. Výsledkem aktivit vyvíjených v rámci tématu Výměna zkušeností bylo zpracování a předložení projektu v programu econtet+ zaměřeného na oblast e-learningu. Tento projekt byl zaměřen na publikování získaných informací a zapojení dal- geografických, sociálních a ekonomických podmínkách. Jako příklad uvádím technologii WiMax, která se dočkala na rovinách některých regionů Finska plošného nasazení, ale v horských oblastech Olomouckého kraje je její využití diskutabilní. Podobné konfrontace, které se týkaly jak technologií, tak způsobu realizace projektů v oblasti šíření broadbandu, přispěly k odstranění falešných a vytvoření jasných představ o tomto tématu. Přispívají rovněž k tvorbě projektů založených na reálném základě, což považuji za přínos pro Olomoucký kraj. Výsledkem aktivit vyvíjených v rámci komponenty Práce ve skupinách a konference byla konference na téma i2010 pro evropské regiony a města, která proběhla , jejímž výstupem je množství materiálů a podkladových dat, vhodných ke klasifikaci navrhovaných projektů v jednotlivých skupinách. Představené prezentace, informace i zkušenosti z vedení interaktivních činností posloužily k dalšímu posunutí informatiky v Olomouckém kraji i informatiky přímo v obcích s rozšířenou působností a věřím, že poskytly zdroje pro formulaci námětů do příštích programů. Dvoudenní konference konaná v Olomouci, respektive v Olomouckém kraji, byla rozsahem a významem ojedinělou akcí v oblasti informačních technologií v krajích České republiky. Zúčastnilo se jí přes 100 zahraničních delegátů z 16 zemí, zástupci Evropské komise i zástupci mezinárodních firem. Kromě přínosu týkajícího se vlastního obsahu konference můžeme kladně hodnotit i přínos společenský, dokumentovaný například sdělením zástupkyně Evropské komise paní Luisy Sanches z DG Regio, která prohlásila, že je to pro ni objevení nové části světa, doposud vnímala Českou republiku pouze jako Prahu a nevěděla o existenci tak krásného města. Podobně se vyjadřoval i zástupce společnosti Sony pro východní Evropu a Blízký východ Paul Wallis, který také uvítal změnu konání konference. Druhým setkáním v rámci projektu byla konference v italském Trevisu, která poskytla účastníkům aktuální informace přímo od zdroje. Jednotlivá vystoupení byla zaměřena na aktuální stav jednotlivých programů, náměty z různých oblastí a prezentace úspěšných projektů z různých zemí. Součástí konference byla velmi dobře připravená aktivizující část, která zapojila do děje většinu účastníků a umožnila prezentovat, hodnotit a vyjádřit podporu jednotlivým projektům. Závěrem této aktivity byla identifikace oblastí, které svým obsahem zajímaly největší počet účastníků. Výsledkem aktivit v komponentě Výměna zaměstnanců a studijní návštěvy je přenos technologicky aktuálních informací od firem, které se danými oblastmi obchodně zabývají, s tím, že tyto informace budou využity při přípravě projektů v rámci regionu. Zde došlo ke konkrétnímu přenosu informací jak na Regionální agenturu pro rozvoj střední Moravy (jednalo se nabídku spolupráce rozvojové agentury z finského Kainuu zabývající se evropskými projekty déle než deset let), tak na krajskou hospodářkou komoru. Zároveň byly získané informace poskytnuty i HZS Olomouckého kraje s možností využití nabídek partnerů při právě probíhajícím vybavování vozidel lokalizační technologií. V rámci této komponenty byl rovněž zaměstnanec krajského úřadu z oddělení projektového řízení na studijním pobytu, zaměřeném na administraci a finanční řízení projektů v rámci programu INTERREG IIIC. Pobyt byl ve stručnosti hodnocen následovně: Pracovní cesta mi umožnila srovnat finanční řízení projektu u různých partnerů a srovnat činnost a úlohu samosprávných úřadů v Irsku a Severním Irsku. Jiří Šafránek odbor informačních technologií Krajský úřad Olomouckého kraje s t r. 3 6 / 37

20 ČESKÝ LIVING LAB WIRELESSINFO Podpora rozhodovacích procesů ve veřejné správě. e - k r a j e Růst informačních technologií pracujících s prostorovými daty se dynamicky rozvíjí, zejména v poslední době. Tento jev je způsoben digitalizací původních dat, lepší dostupností územních prostorových informací (např. satelitní snímky) a také moderní technickou infrastrukturou, která umožňuje přenos stále se zvětšujícího objemu dat. Přestože vývoj jde kupředu, tyto metody jsou i nadále na relativně nízké úrovni. Tato skutečnost je způsobena roztříštěností dostupných datových zdrojů. Je obtížné využívat společně data z různých zdrojů a vytvářet z nich nové informace. Kvůli nekompatibilním zdrojovým datům a složité aktualizaci dat (přenos dat musí být vykonán opět po každé aktualizaci) jsou data komplikovaně přenášena. Prostorová data jsou velmi důležitá pro rozhodovací procesy v občanských i veřejných službách. Mapy a ortofota jsou nezbytnou součástí územního rozhodování. Pro běžnou práci na úřadech jsou stále upřednostňována analogová data, přestože většina prostorových dat je poskytována nebo aktualizována v digitální podobě. Příčiny jsou dvě. První je nedostatek zkušeností s geodaty (složité GIS sw), druhá je nesourodost forem zdrojů geodat, která mohla být vytvářena v rozdílných systémech, v různých tvarech, rozdíly by mohly být v technologii, přesnosti a kvalitě. Následná práce s různými druhy geodat je pro úředníky vyčerpávající, proto ve své práci upřednostňují jednodušší řešení papírovou mapu. 2. ČESKÝ LIVING LAB -WIRELESSINFO Český Living Lab (CLL) vznikl na základě zkušeností neziskové společnosti Wirelessinfo se sídlem v Litovli (Olomoucký kraj), která na principech LL funguje od svého založení v roce Wirelessinfo se podílí na řešení výzkumných projektů v rámci EU (AMI4FOR, MIL-Q-QC- TOOL), především na výzkumu, vývoji, testování a zavádění nových technologických řešení spojených s použitím prostorových dat v internetových/intranetových sítích. Hlavní náplní práce společnosti Wirelessinfo je implementace vyspělé bezdrátové komunikace prostřednictvím multimediálních systémů a servisu pro venkovské aplikace a také zpřístupnění elektronických informací z různých zdrojů, především v oblasti geografických dat a územního plánování. Se společností Wirelessinfo spolupracuje celá řada veřejných, vědeckých, ale i soukromých i státních institucí a společně tak vytvářejí síť českého Living Labu. Zástupci z těchto organizací pracují na nezávislých projektech se společným cílem vytvořit nové nástroje v rozhodovacích procesech pro usnadnění práce koncovým uživatelům. Mezi partnery CLL jsou např. společnosti Help Service Remote Senzing s.r.o., Help forest s.r.o., Ageris s.r.o., kraj Vysočina, město Chotěboř, Forest Management Instituce (UHÚL), Cenia, Masarykova univerzita, město Šumperk a Olomoucký kraj (obr.1). Český Living Lab je proto zaměřen na výzkum a vývoj nových technologií pro získávání a sdílení prvotních geografických dat. Tyto technologie jsou založeny na využívání otevřených komunikačních standardů OGC, které umožňují propojování vzdálených dat na externích serverech (kde jsou data vytvářena nebo aktualizována) a respektují směrnice INSPIRE. Tato skutečnost přináší možnost získávání a výměny dat mezi systémy, které mají implementovány stejnou funkčnost a normy. Hlavní důraz je soustředěn na možnost sdílení informací využitím webových služeb a připojením do míst vzniku dat. Cílem navrhovaných řešení je podpora distribuovaných datových zdrojů a zpřístupnění dat pro ostatní uživatele. 1. ÚVOD Jak se zrychluje tempo doby, tak také narůstají individuální požadavky obyvatel k řešení problémů každodenního života. Největší nárůst zaznamenávají informační technologie. Po celé Evropě začala vznikat centra, která měla schopnost se rychleji a efektivněji přizpůsobovat novým technologiím a požadavkům a stala se základem jednotek, které nazýváme Living Lab (LL). LL je otevřené pružné prostředí, které je zaměřeno na rozvoj mobilních technologií a založeno na principu vzájemné spolupráce mezi jednotlivými výzkumnými a vzdělávacími institucemi, informovanými pracovníky z různých oblastí a koncovými uživateli. Zástupci koncových uživatelů definují své požadavky a po celou dobu testování, výzkumu a vývoje nových technologií se mohou na inovačním postupu aktivně podílet, přispívat k jeho rozvoji a ovlivňovat jeho konečnou podobu. Tato aktivní tvořivá spolupráce je základem pro moderní partnerství mezi výzkumným a testovacím centrem LL a koncovými uživateli nových technologií. LL Evropy je síť evropských center, podniků a obyvatel, která směřuje k ekonomickému růstu jednotlivých regionů a zapojuje do své činnosti další evropská města a oblasti. Hlavním cílem je rozvoj mobilních technologií. Od července do října 2006 bylo Evropskou komisí uznáno v první vlně 19 evropských LL. s t r. 3 8 / 3 9

Bezpečnostní aspekty informačních a komunikačních systémů PS2-1

Bezpečnostní aspekty informačních a komunikačních systémů PS2-1 Bezpečnost informací BI Ing. Jindřich Kodl, CSc. Bezpečnostní aspekty informačních a komunikačních systémů PS2-1 1 Literatura Doseděl T.: Počítačová bezpečnost a ochrana dat, Computer Press, 2004 Časopis

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Informatika a výpočetní technika

Informatika a výpočetní technika Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Informatika a výpočetní technika Charakteristika

Více

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 2 Obsah F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 Obsah Kapitola 1: Začínáme...3 1.1 Správa registrace...4 1.2 Jak se lze ujistit, že je počítač chráněn...4 1.2.1 Ikony stavu ochrany...4

Více

Vrstvy programového vybavení Klasifikace Systémové prostředky, ostatní SW Pořizování Využití

Vrstvy programového vybavení Klasifikace Systémové prostředky, ostatní SW Pořizování Využití Programové prostředky PC - 5 Informatika 2 Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN Přednášky: středa 14 20 15 55 Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz 16 10 17 45 tel.: 48 535 2442 Obsah: Vrstvy programového

Více

O bezpečnost se postaráme my. Vy se soustřeďte jen na svoji práci.

O bezpečnost se postaráme my. Vy se soustřeďte jen na svoji práci. O bezpečnost se postaráme my. Vy se soustřeďte jen na svoji práci. Opravdu je možné, aby byla ochrana podniku takto snadná? Taková dnes jednoduše je. Zapotřebí jsou jen věci: Jedna webová platforma, prostřednictvím

Více

Bezepečnost IS v organizaci

Bezepečnost IS v organizaci Bezepečnost IS v organizaci analýza rizik Zabezpečení informačního systému je nutné provést tímto postupem: Zjistit zranitelná místa, hlavně to, jak se dají využít a kdo toho může zneužít a pravděpodobnost

Více

Služby egovernmentu. Certifikační autorita PostSignum Poštovní datová zpráva. Pavel Plachý Andrea Barešová

Služby egovernmentu. Certifikační autorita PostSignum Poštovní datová zpráva. Pavel Plachý Andrea Barešová Služby egovernmentu Certifikační autorita PostSignum Poštovní datová zpráva Pavel Plachý Andrea Barešová Certifikační autorita PostSignum Služby certifikační autority Komerční certifikáty - bezpečný způsob

Více

Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar

Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar Obsah Co znamená být online ve škole? Rizika online přístupu Skryté náklady na straně školy Jak snížit rizika a náklady? Koncepce SaaS (Software as a Service)

Více

Zabezpečení kolejní sítě

Zabezpečení kolejní sítě Zabezpečení kolejní sítě Informační a administrační systém P@wouk Bezpečnostní hrozby, základní zabezpečení a prevence Ing. Tomáš Petránek tomas@petranek.eu Seminář o bezpečnosti a anonymitě na Internetu

Více

Úvod - Podniková informační bezpečnost PS1-2

Úvod - Podniková informační bezpečnost PS1-2 VŠFS; Aplikovaná informatika - 2006/2007 1 Bezpečnost informací BI Ing. Jindřich Kodl, CSc. Úvod - Podniková informační bezpečnost PS1-2 VŠFS; Aplikovaná informatika - 2006/2007 2 Literatura Kovacich G.L.:

Více

Postup nastavení bezpečné E-mailové schránky pro zákazníky Logicentra

Postup nastavení bezpečné E-mailové schránky pro zákazníky Logicentra Postup nastavení bezpečné E-mailové schránky pro zákazníky Logicentra Důvod přidělování speciálních schránek. Podle posledních statistik kolem 90 % všech E-mailů na Internetu tvoří nevyžádaná pošta. Patří

Více

Použití čipových karet v IT úřadu

Použití čipových karet v IT úřadu Použití čipových karet v IT úřadu Software pro personalizaci, správu a použití čipových karet Ing. Ivo Rosol, CSc. Ing. Pavel Rous 9. 10. 6. 2011 1 Použití bezkontaktních čipových karet Přístupové systémy

Více

ICT plán. Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení. Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014. 1. řízení a plánování

ICT plán. Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení. Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014. 1. řízení a plánování ICT plán Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina učitelů.

Více

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK Řešitel: ÚVODNÍ ZPRÁVA ZADÁNÍ PROJEKTU Zefektivnění komunikace ve firmě Eklektik, a to především v oblasti informací o klientech a o tištěných materiálech

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 3 k č.j. MV-159754-3/VZ-2013 Počet listů: 7 TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Nové funkcionality Czech POINT 2012 Popis rozhraní egon Service Bus Centrální Místo Služeb 2.0 (dále jen CMS

Více

srpen 2008 Ing. Jan Káda

srpen 2008 Ing. Jan Káda nauka o srpen 2008 Ing. Jan Káda ČSN ISO/IEC 27001:2006 (1) aktivum cokoliv, co má pro organizaci hodnotu důvěrnost zajištění, že informace jsou přístupné pouze těm, kteří jsou k přístupu oprávněni integrita

Více

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Podrobná analýza k aktivitě

Více

PROBLEMATIKA INFORMATIKY V OBCÍCH LIBERECKÉHO KRAJE

PROBLEMATIKA INFORMATIKY V OBCÍCH LIBERECKÉHO KRAJE PROBLEMATIKA INFORMATIKY V OBCÍCH LIBERECKÉHO KRAJE ROLE INFORMATIKA NA ÚŘADĚ 23. 5. 2013 Tipsport Arena VIP sál Liberec Ing. Zbyněk Vavřina vavrina.zbynek@magistrat.liberec.cz Motto Informatik na úřadě

Více

Symantec Protection Suite Small Business Edition Jednoduché, účinné a cenově dostupné řešení navržené pro malé firmy

Symantec Protection Suite Small Business Edition Jednoduché, účinné a cenově dostupné řešení navržené pro malé firmy Jednoduché, účinné a cenově dostupné řešení navržené pro malé firmy Přehled Sada Symantec Protection Suite Small Business Edition představuje jednoduché a cenově dostupné řešení zabezpečení a zálohování.

Více

POVINNÉ NÁLEŽITOSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

POVINNÉ NÁLEŽITOSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POVINNÉ NÁLEŽITOSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název zakázky Zadavatel o Obchodní firma / název Vzdělávací centrum pro veřejnou správu o. p. s. o Právní forma Obecně prospěšná společnost o Osoba oprávněná jednat

Více

Návrh vyhlášky k zákonu o kybernetické bezpečnosti. Přemysl Pazderka NCKB

Návrh vyhlášky k zákonu o kybernetické bezpečnosti. Přemysl Pazderka NCKB Návrh vyhlášky k zákonu o kybernetické bezpečnosti Přemysl Pazderka NCKB Východiska ISO/IEC 27001:2005 Systémy řízení bezpečnosti informací Požadavky ISO/IEC 27002:2005 Soubor postupů pro management bezpečnosti

Více

Bezpečnostní aspekty informačních a komunikačních systémů KS2

Bezpečnostní aspekty informačních a komunikačních systémů KS2 VŠFS; Aplikovaná informatika; SW systémy 2005/2006 1 Bezpečnost informací BI Ing. Jindřich Kodl, CSc. Bezpečnostní aspekty informačních a komunikačních systémů KS2 VŠFS; Aplikovaná informatika; SW systémy

Více

Kaspersky ONE. univerzální zabezpečení. Ochrana různých zařízení

Kaspersky ONE. univerzální zabezpečení. Ochrana různých zařízení Kaspersky ONE univerzální zabezpečení Ochrana různých zařízení Ochrana notebooku Rizikem pro notebooky jsou nezabezpečená připojení Wi-Fi. Komplexní ochranné technologie neustále monitorují veškerý příchozí

Více

Příloha č. 3: Technické zadání zakázky Instalace a služby pro technologické centrum MÚ Pohořelice

Příloha č. 3: Technické zadání zakázky Instalace a služby pro technologické centrum MÚ Pohořelice Příloha č. 3: Technické zadání zakázky Instalace a služby pro technologické centrum MÚ Pohořelice Účelem veřejné zakázky je vybudování, provoz a údržba infrastruktury pro provozování aplikací a služeb

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: 27 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

POZVÁNKA NA KURZY. Literatura Ke všem kurzům jsou poskytovány metodické příručky pro školství v elektronické podobě.

POZVÁNKA NA KURZY. Literatura Ke všem kurzům jsou poskytovány metodické příručky pro školství v elektronické podobě. POZVÁNKA NA KURZY Dovolujeme si zaměstnance Vaší školy pozvat na bezplatná školení sponzorovaná firmou Microsoft, která se konají na naší škole. Tato nabídka se týká všech zaměstnanců školství pedagogů

Více

Česká pošta, s.p. Aktuální projekty a výzvy. (elektronické služby a egovernment) Ing. Miroslav Krejčík, Česká pošta, s.p.

Česká pošta, s.p. Aktuální projekty a výzvy. (elektronické služby a egovernment) Ing. Miroslav Krejčík, Česká pošta, s.p. Česká pošta, s.p. Aktuální projekty a výzvy (elektronické služby a egovernment) Ing. Miroslav Krejčík, Česká pošta, s.p. Hradec Králové, 7. dubna 2014 1 2 3 4 5 Česká pošta, s.p. Inovační projekty Vybrané

Více

Czech POINT Quality&Security24 11.března 2008 Kongresové centrum Praha

Czech POINT Quality&Security24 11.března 2008 Kongresové centrum Praha Czech POINT Quality&Security24 11.března 2008 Kongresové centrum Praha Ing. Jan Ladin Pověřen řízením ORP KIVS Odbor rozvoje a provozu Komunikační infrastruktury veřejné správy Ministerstvo vnitra ČR jan.ladin@mvcr.cz

Více

Informační podpora poskytovatelů zdravotních služeb. Ing. Zdeněk Vitásek, MBA

Informační podpora poskytovatelů zdravotních služeb. Ing. Zdeněk Vitásek, MBA Informační podpora poskytovatelů zdravotních služeb Ing. Zdeněk Vitásek, MBA Osnova příspěvku Portál zdravotních pojišťoven Přehledy preskripce a indukované péče Audit preskripce Portál zdravotních pojišťoven

Více

Vývoj SW pro mobilní zařízení s ios. Petr Hruška, Skymia s.r.o. Teorie a praxe IP telefonie, 6.12.2012

Vývoj SW pro mobilní zařízení s ios. Petr Hruška, Skymia s.r.o. Teorie a praxe IP telefonie, 6.12.2012 Vývoj SW pro mobilní zařízení s ios Petr Hruška, Skymia s.r.o. Teorie a praxe IP telefonie, 6.12.2012 Perspektiva 3 roky zkušeností s vývojem aplikací pro ios 1 rok vývoj pro Android desítky aplikací Obsah

Více

Autorizovaná konverze dokumentů

Autorizovaná konverze dokumentů Autorizovaná konverze dokumentů Autorizovaná konverze Konverze z pohledu občana a úředníka CzechPOINT@office Principy konverze, centrální evidence doložek Poplatky za konverzi, digitální podpis Zkoušky

Více

Od videokonference k telepresenci

Od videokonference k telepresenci Od videokonference k telepresenci Tomáš Tesař Business Development Manager, tesar@atlantis.cz Distributor Polycom technologie v ČR a SK Agenda Přínos videokonferenční komunikace Faktory umožňující rozmach

Více

Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren

Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren Pro jednoduchou centralizovanou správu tiskáren a multifunkčních systémů ŘÍZENÍ PROVOZU SNADNÁ METODA PRO SPRÁVU VAŠICH TISKÁREN A MULTIFUNKČNÍCH SYSTÉMŮ Udržet

Více

Práce s počítačem: 5. ročník

Práce s počítačem: 5. ročník 5.3 Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie 5.3.1 Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 5.3.1.1 Vyučovací předmět: Práce s počítačem Informatika Charakteristika vyučovacího

Více

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o.

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Platnost dokumentu: 14. ledna 2015 Datum vypracování: 8. ledna 2015 Datum schválení: 13. ledna 2015 Vypracoval: Schválil: Bc. Adéla Wosková, Ing. Jaroslav

Více

Česká pošta a Datové schránky

Česká pošta a Datové schránky Česká pošta a Datové schránky e-government 20:10, Mikulov Česká pošta, s.p. 7. 9. 2010 1 Datové schránky - milníky Datové schránky jsou technologickou revolucí a začátkem éry garantovaného elektronického

Více

Zkušební provoz wifi sítě na SPŠ a VOŠ Písek

Zkušební provoz wifi sítě na SPŠ a VOŠ Písek Zkušební provoz wifi sítě na SPŠ a VOŠ Písek 3.1.2011 byl zahájen zkušební provoz wifi sítě, který potrvá cca jeden měsíc, během kterého by měly být odstraněny veškeré chyby, a případně doladěna konfigurace.

Více

Obsah. Úvod 11 Zpětná vazba od čtenářů 13 Errata 14 Poznámka ke kódům 14

Obsah. Úvod 11 Zpětná vazba od čtenářů 13 Errata 14 Poznámka ke kódům 14 Úvod 11 Zpětná vazba od čtenářů 13 Errata 14 Poznámka ke kódům 14 KAPITOLA 1 Nové rysy Windows 8 a 8.1 15 Nové uživatelské rozhraní 15 Rychlý náběh po zapnutí 16 Informace v prvním sledu 16 Nové prezentační

Více

PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI

PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI Cyril Klimeš a) Jan Melzer b) a) Ostravská univerzita, katedra informatiky a počítačů, 30. dubna 22, 701 03 Ostrava, ČR E-mail: cyril.klimes@osu.cz b) DC Concept

Více

QAD CRM. Vladimír Bartoš. konzultant

QAD CRM. Vladimír Bartoš. konzultant QAD CRM Vladimír Bartoš konzultant Integrace QAD CRM QAD EA Artikly Adresy Nabídky Prodejní objednávky Instalovaná báze Servisní volání Servisní kontrakty Servisní nabídky Nabídky volání Měny Uživatelé

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 17 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Příloha č. 12. Systém společného přihlašování, tzv. Single Sign On, ochrana dat

Příloha č. 12. Systém společného přihlašování, tzv. Single Sign On, ochrana dat Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více

Centrum veřejných zakázek e-tržiště České pošty

Centrum veřejných zakázek e-tržiště České pošty Centrum veřejných zakázek e-tržiště České pošty www.centrumvz.cz Konference ISSS 8. dubna 2013 RNDr. Vít Příkaský Česká pošta a egovernment? Informační systém datových schránek (ISDS) Datový trezor (dlouhodobé

Více

Obsah. Úvod do virtuální třídy. Další možnosti. Možnosti virtuální třídy. Technické požadavky na váš počítač

Obsah. Úvod do virtuální třídy. Další možnosti. Možnosti virtuální třídy. Technické požadavky na váš počítač Úvod do virtuální třídy Co je to virtuální třída Výčet funkcí Technické požadavky Pravidla užívání Obsah Úvod do virtuální třídy Rychlý start Zvuk a video Prezentace Tabule Co je to virtuální třída Virtuální

Více

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY Internet World Wide Web FTP, fulltext e-mail, IP adresa webový prohlížeč a vyhledávač CÍLE KAPITOLY Pochopit, co je Internet

Více

Příloha č. 1. Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa. Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP

Příloha č. 1. Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa. Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP Příloha č. 1 Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP 1. Způsob prokázání splnění požadavků minimálního plnění 1.1. Zadavatel požaduje, aby uchazečem

Více

Internetové služby isenzor

Internetové služby isenzor Internetové služby isenzor Aktuální snímek z webové kamery nebo aktuální teplota umístěná na vašich stránkách představují překvapivě účinný a neotřelý způsob, jak na vaše stránky přilákat nové a zejména

Více

Jasné výhody podnikání s Poštovní spořitelnou

Jasné výhody podnikání s Poštovní spořitelnou Jasné výhody podnikání s Poštovní spořitelnou Představení Poštovní spořitelny Součást skupiny ČSOB Samostatná obchodní značka Druhá největší banka v ČR v počtu klientů obsluhuje více jak 2 000 000 klientů

Více

Rozvoj služeb egovernmentu na České poště

Rozvoj služeb egovernmentu na České poště Rozvoj služeb egovernmentu na České poště Česká pošta - kam jdeme a proč Česká pošta - firma s devadesátiletou historií tradiční poskytovatel klasických poštovních služeb i nositel rozvoje moderních komunikačních

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY A JEJICH VYUŽITÍ PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY A JEJICH VYUŽITÍ PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY A JEJICH VYUŽITÍ PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ RNDr. Ing. Tomáš Ludík, Ing. Jiří Barta Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání

Více

CISCO CCNA I. 8. Rizika síťového narušení

CISCO CCNA I. 8. Rizika síťového narušení CISCO CCNA I. 8. Rizika síťového narušení Základní pojmy Rizika Devastace sítě Ztráta dat a důležitých informací Ztráta kontroly nad sítí Následnéčasové ztráty Krádež dat Ztráta identity (bankovní operace

Více

Nejlepší zabezpečení chytrých telefonů

Nejlepší zabezpečení chytrých telefonů Nejlepší zabezpečení chytrých telefonů CHRAŇTE své soukromí; některé kontakty se mají zobrazit výhradně vám ZABEZPEČTE své kontakty, fotografie a soubory pro případ ztráty nebo zcizení telefonu NAJDĚTE

Více

Schůzka informatiků MČ HMP. Datové schránky

Schůzka informatiků MČ HMP. Datové schránky Schůzka informatiků MČ HMP Datové schránky 7.5.2009 Aktuality 6.5.2009 Novela zákona o archivnictví a spisové službě Ve středu 6.5.2009 schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR novelu zákona č. 300/2008

Více

Nastavení telefonu Nokia C2-01

Nastavení telefonu Nokia C2-01 Nastavení telefonu Nokia C2-01 Telefon Nokia C2-01, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

Scénáře a důvody pro nasazení Exchange 2010 a Lync 2010. Martin Panák

Scénáře a důvody pro nasazení Exchange 2010 a Lync 2010. Martin Panák Scénáře a důvody pro nasazení Exchange 2010 a Lync 2010 Martin Panák 1 Agenda Exchange Server 2010 Lync OnLine 2010 Scénáře nasazení Uživatelské rozhraní Vybavení ROI 2 3 Koho oslovit Zákazník provozuje

Více

Co je doma, to se počítá, aneb Jak ušetřit na komunikaci. Petr SOLNAŘ / Liberecká IS, a.s. Michal NOVÁK / SOITRON CZ, s.r.o. 12.6.

Co je doma, to se počítá, aneb Jak ušetřit na komunikaci. Petr SOLNAŘ / Liberecká IS, a.s. Michal NOVÁK / SOITRON CZ, s.r.o. 12.6. Co je doma, to se počítá, aneb Jak ušetřit na komunikaci. Petr SOLNAŘ / Liberecká IS, a.s. Michal NOVÁK / SOITRON CZ, s.r.o. 12.6.2008 VoIP Liberec Proč by se o telefony mělo starat IT? Případová studie

Více

Služby Microsoft Office 365

Služby Microsoft Office 365 Cena: 2000 Kč + DPH Služby Microsoft Office 365 Kurz je určen všem, kteří se chtějí ponořit do tajů Cloud služeb a chtějí naplno využít možnosti Office 365, jako komunikačního nástroje i prostředí pro

Více

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií VY_32_INOVACE_31_19 Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, ročník Anotace Přínos/cílové kompetence Střední

Více

Nástroje IT manažera

Nástroje IT manažera Obsah Nástroje IT manažera Školení uživatelů Ochrana osobních údajů Bezpečnostní politika Software a právo Legální software Management jakosti Výběr a řízení dodavatelů Pracovněprávní minimum manažerů

Více

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Škola: AHOL - Střední odborná škola, s.r.o. Indikátor Počáteční stav k 1.7.2012 Využití ICT hraje významnou roli ve vizi a je plně

Více

České Budějovice. 2. dubna 2014

České Budějovice. 2. dubna 2014 České Budějovice 2. dubna 2014 1 IBM regionální zástupci - Jihočeský kraj Michal Duba phone: +420 737 264 058 e-mail: michal_duba@cz.ibm.com Zdeněk Barlok phone: +420 731 435 534 e-mail: zdenek_barlok@cz.ibm.com

Více

PAVEZA &EVEZA PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

PAVEZA &EVEZA PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PAVEZA & PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PAVEZA / PAVEZA LIGHT Intranetová aplikace PAVEZA (a její odlehčenější verze PAVEZA LIGHT) jako velmi efektivní elektronický

Více

ICT plán školy pro školní rok 2009 / 2010

ICT plán školy pro školní rok 2009 / 2010 ICT plán školy pro školní rok 2009 / 2010 1 Údaje o škole Název školy: Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o.p.s. Ulice: nám. Jana z Dražic 169 Město: Roudnice nad Labem

Více

OFFICE 365 popis služeb

OFFICE 365 popis služeb OFFICE 365 popis služeb Obsah OFFICE 365... 3 Office Professional Plus... 3 Exchange Online... 4 SharePoint Online... 4 Lync Online... 4 Office 365 pro každého... 5 Office 365 pro Small Business a Professional...

Více

Co se realizovalo v přecházejícím roce:

Co se realizovalo v přecházejícím roce: MATEŘSKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ, BRNO, KOCIÁNKA 6 ICT plán školy na období od 2. 9. 2013 do 27. 6. 2014 (dle metodického pokynu MŠMT č.j. 30 799/2005-551) Co se realizovalo v přecházejícím

Více

Obsah. Úroveň I - Přehled. Úroveň II - Principy. Kapitola 1. Kapitola 2

Obsah. Úroveň I - Přehled. Úroveň II - Principy. Kapitola 1. Kapitola 2 Úroveň I - Přehled Úroveň II - Principy Kapitola 1 Kapitola 2 1. Základní pojmy a souvislosti 27 1.1 Zpráva vs. dokument 27 1.2 Písemná, listinná a elektronická podoba dokumentu 27 1.3 Podpis, elektronický

Více

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ ŽIVOTNÍ CYKLUS IS Stejně jako stroje a technologické linky, které jsou pořízeny, provozovány a následně, po opotřebování vyřazeny, má i informační systém svůj

Více

Výzva č. 40 pro předkládání IP 4.1 - Vzdělávání v egon Centrech krajů a obcí s rozšířenou působností. Newsletter

Výzva č. 40 pro předkládání IP 4.1 - Vzdělávání v egon Centrech krajů a obcí s rozšířenou působností. Newsletter Newsletter Obsah Aktualizace kurzů... 3 Informační systém datových schránek v přípravě je kurz Informační systém datových... 3 Word pro začátečníky (egon)... 3 Czech POINT - Autorizovaná konverze dokumentů...

Více

Webináře manuál OBSAH

Webináře manuál OBSAH Webináře manuál OBSAH CO je webinář?...2 PROČ webinář?...2 CO POTŘEBUJETE na webinář?...2 PŘIHLÁŠENÍ na webinář?...3 PRŮBĚH webináře?...3 POPIS učebny pro webinář...6 CO je webinář? Slovo WEBINÁŘ vzniklo

Více

Co je Czech Point? Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu

Co je Czech Point? Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu Czech Point Co je Czech Point? Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan veřejná správa. Czech POINT bude

Více

E-ŘEŠENÍ INTERNETOVÉ APLIKACE NAD SOFT-4-SALE

E-ŘEŠENÍ INTERNETOVÉ APLIKACE NAD SOFT-4-SALE E-ŘEŠENÍ E-řešení je společným názvem pro skupinu internetových nadstaveb. V systému Soft-4-Sale poskytují podporu e-řešením, která Vám pomohou s prodejem a propagací zboží a služeb na internetu. Systém

Více

Zavedení e-learningu

Zavedení e-learningu Zavedení e-learningu Česká pojišťovna snižuje díky e-learningu náklady na školení svých pracovníků Přehled Země: Česká republika Odvětví: Bankovnictví a finance Profil zákazníka Česká pojišťovna a.s. je

Více

Příloha č. 1. Systém webových stránek města Česká Lípa. I. Vymezení předmětu VZ

Příloha č. 1. Systém webových stránek města Česká Lípa. I. Vymezení předmětu VZ Příloha č. 1 Systém webových stránek města Česká Lípa I. Vymezení předmětu VZ 1. Vytvoření grafického návrhu stránek Součástí realizace veřejné zakázky bude vytvoření grafického návrhu vizuálního vzhledu

Více

Poskytněte zákazníkům přístup na Internet přes vlastní internetový Hotspot...

Poskytněte zákazníkům přístup na Internet přes vlastní internetový Hotspot... Poskytněte zákazníkům přístup na Internet přes vlastní internetový Hotspot... V současné době si většina z nás již nedovede představit svět bez Internetu. Nejen v práci, ale i na cestách, dovolené, v lázních

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 1 7 7 U k á z k a k n i h y

Více

Inspirace pro slovenský egovernment?

Inspirace pro slovenský egovernment? Inspirace pro slovenský? 02 úřad úřad úřad úřad 03 úřad úřad úřad úřad 04 Seznamte se egon má stejné vlastnosti jako : je vstřícný, jednoduchý a funkční základní registry veřejné správy jako mozek informační

Více

E-learningovýsystém Moodle

E-learningovýsystém Moodle E-learningovýsystém Moodle Jan Povolný Název projektu: Věda pro život, život pro vědu Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/45.0029 Co je to Moodle? - systém pro tvorbu a správu elektronických výukových kurzů

Více

Pohledem managementu firmy. www.eset.cz

Pohledem managementu firmy. www.eset.cz www.eset.cz Ochrana koncových zařízení FUNKCE Vlastnost popis Antivirus / Antispyware Kontrola výměnných médií HIPS (Host based Intrusion Prevention System) Antispam Odstraňuje všechny typy hrozeb, včetně

Více

PORTÁL STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÉ SPRÁVY VE SLUŽBÁCH

PORTÁL STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÉ SPRÁVY VE SLUŽBÁCH PORTÁL STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÉ SPRÁVY VE SLUŽBÁCH VEŘEJNOSTI I ZAMĚSTNANCŮ O zákazníkovi Státní rostlinolékařská správa (SRS) je úředním orgánem rostlinolékařské péče České republiky. Činnost Státní rostlinolékařské

Více

9. Software: programové vybavení počítače, aplikace

9. Software: programové vybavení počítače, aplikace 9. Software: programové vybavení počítače, aplikace Software (SW) je programové vybavení počítače, které nám umožňuje faktickou práci na počítači tvorbu dokumentů, tabulek, úpravy obrázků, elektronickou

Více

Plán ICT na rok 2007 a 2008

Plán ICT na rok 2007 a 2008 1 Plán ICT na rok 2007 a 2008 Škola: SOŠ stavební, Sabinovo nám. 16, Karlovy Vary, PSČ 360 09 IČO: 00669725 DIČ: CZ 00669725 Počet žáků: předpokládaný stav žáků v letech 2007a 2008-400 Počet žáků: 372

Více

SOFTWARE 5P. Instalace. SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010. Oldřich Florian

SOFTWARE 5P. Instalace. SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010. Oldřich Florian SOFTWARE 5P Instalace SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010 Oldřich Florian 2010 Instalace Stránka 1 z 16 Obsah Instalace Runtime Access 2010... 2 Instalace klienta (programu)... 3 Instalace databáze...

Více

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE / INTERNATIONAL COMPUTER DRIVING LICENCE - Online Collaboration SYLABUS 1.0 (M14)

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE / INTERNATIONAL COMPUTER DRIVING LICENCE - Online Collaboration SYLABUS 1.0 (M14) EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE / INTERNATIONAL COMPUTER DRIVING LICENCE - Online Collaboration SYLABUS 1.0 (M14) Upozornění: Oficiální verze ECDL/ICDL Sylabu Online Collaboration 1.0 je publikovaná

Více

Představení Kerio Control

Představení Kerio Control Představení Kerio Control UTM - Bezpečnostní řešení bez složitostí Prezentující Pavel Trnka Agenda O společnosti Kerio Kerio Control Přehled jednotlivých vlastností Možnosti nasazení Licenční model O společnosti

Více

ESET NOD32 Antivirus. pro Kerio. Instalace

ESET NOD32 Antivirus. pro Kerio. Instalace ESET NOD32 Antivirus pro Kerio Instalace Obsah 1. Úvod...3 2. Podporované verze...3 ESET NOD32 Antivirus pro Kerio Copyright ESET, spol. s r. o. Eset software spol. s r.o. Classic 7 Business Park Jankovcova

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Lékaři léčí, my se staráme

Lékaři léčí, my se staráme Lékaři léčí, my se staráme Informační technologie pro zdravotnictví David Doležal Jan Chroust Kdo jsme? Cílem společnosti MD Access je nabídnout lékařům nejmodernější informační technologie, které zefektivní

Více

mobile device management. Martin Hnízdil Michal Vávra

mobile device management. Martin Hnízdil Michal Vávra . Martin Hnízdil Michal Vávra MDM jako součást produktů rodiny AuditPro. AuditPro TOP nástroj pro efektivní ITAM v rámci EMEA regionu Expresní instalace, výsledky během 10 minut, intuitivní ovládání Instalovaná

Více

Audit ICT. KATALOG služeb. Ing. Jiří Štěrba

Audit ICT. KATALOG služeb. Ing. Jiří Štěrba KATALOG služeb Ing. Jiří Štěrba Obsah Úvod 3 Služby 4 Zaměření 5 Nabídka 7 Poptávka 8 Ke stažení 9 Reference 10 Informace 11 Kontakty 12 2 Úvod Dovolte, abychom Vám poskytli informace, které jsou věnovány

Více

FlowMon novinky. Představení FlowMon verze 5.0. Petr Špringl springl@invea.cz

FlowMon novinky. Představení FlowMon verze 5.0. Petr Špringl springl@invea.cz FlowMon novinky Představení FlowMon verze 5.0 Petr Špringl springl@invea.cz Agenda Historická exkurze kdy a jak řešení FlowMon začínalo kam se řešení FlowMon posunulo FlowMon 4.x novinky z posledních měsíců

Více

POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY

POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY Ing. Juraj Žoldák ve spolupráci s Datum Duben 2014 Místo Hradec Králové, ISSS http://itsolutions.vitkovice.cz Charakteristika trhu Možnost využití

Více

Bezpečnost intranetových aplikací

Bezpečnost intranetových aplikací Bezpečnost intranetových aplikací Karel Miko (miko@dcit.cz) DCIT, s.r.o. (www.dcit.cz) Hlavní body prezentace Obsah příspěvku Fakta: historie a současnost Bezpečnost uvnitř podniku Kde jsou slabá místa

Více

Důvěryhodná výpočetní základna -DVZ

Důvěryhodná výpočetní základna -DVZ Důvěryhodná výpočetní základna -DVZ Petr Krůček, ICZ a. s. 12. 4. 2010, Hradec Králové 1 Důvěryhodná výpočetní základna -DVZ Bezpečná platforma budoucnosti Komplexní řešení zabezpečené výpočetní infrastruktury

Více

Elektronická komunikace

Elektronická komunikace Úvod Internet jsou vlastně propojené počítače, jeho využití k přenosu zpráv se tedy okamžitě nabízí. E-mail vznikl dávno před webem, zasílání zpráv bylo možné téměř od počátku existence počítačových sítí.

Více

Mobilní aplikace ve světě ERP. Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s.

Mobilní aplikace ve světě ERP. Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s. Mobilní aplikace ve světě ERP Michal Hanko Petr Kolda Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s. Skupina Asseco Solutions Asseco Solutions je průkopníkem a vizionářem na poli informačních systémů

Více

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Škola: Vstupní hodnocení Indikátor 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina učitelů. Využití

Více