ZPRAVODAJ KARUNĀ SEVENA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ KARUNĀ SEVENA"

Transkript

1 Vážení přátelé, ZPRAVODAJ KARUNĀ SEVENA otevíráme pro vás nový zpravodaj o aktualitách Karunā Sevena. Přečtete si v něm vždy příspěvek od ct. Visuddhi, článek o použití Dhammy v denním životě, informace o programu KS na příští měsíce a na konci přiložíme pozvánky na akce. Doufáme, že Vás následující texty inspirují k praxi a studiu Dhammy. Hezké dny přeje Karunā Sevena Obsah: Uposatha den Bak poya 2 Jak chránit svoje srdce článek 4 Dasa Kusala Kamma Deset prospěšných činností 5-8 Informace o programu Karunā Sevena 9 Pozvánka na Vesak 10 Pozvánka na metta víkend 11 Program meditačního víkendu metta 12 1

2 Den Uposatha - Bak poya Sachitra Mahendra Bak poyou, která připadá na letošní dubnový den Uposatha, si připomínáme druhou Buddhovu návštěvu Srí Lanky. V tento den se také slaví Srí Lanský Nový rok. Bak je tedy měsícem, který má celostátní význam. Mahiyanganam- Nāgadīpam, Kalyānam - Padalāncanam, Divāguham Dīghavāpi - Cetiyancha Mutiyanganam, Tissa Mahā Vihārancha - Bodhim - Marichavattiyam, Suwarnamāli Mahā Cetiyam Thupārāma, Bhayagirim - Jetavanam - Sela Cetiyam - Tathā Kacharagāmakam. Ete Solassatāni Aham Vandāmi Sabbadā. Výše je uvedeno šestnáct nejdůležitějších buddhistických posvátných míst na Srí Lance. Druhá v seznamu je Nāgadīpa, ostrov na poloostrově Jaffna. Podle velké kroniky Mahāvamsa (což je historická báseň napsaná králem Srí Lanky v jazyce pali), je název Nāgadīpa spojen s návštěvou Buddhy Gautamy na Srí Lance na Bak Pura Pasalosvaka poyu. Důvodem bylo nastolení míru mezi dvěma králi, k jejichž boji se schylovalo právě na ostrově Nāgadīpa. Spor vznikl kvůli trůnu zdobenému drahokamy mezi králem oceánu Nāgou Mahodara a Nāgou Culodara, králem hory Kannavaddhamana. Mahodara byl Culodarův strýc. Oba byli obdařeni zázračnou mocí a náležitě vyzbrojeni. Jejich válka byla ohrožující pro celou zemi. Profesor Wilhelm Geiger vysvětluje konflikt v překladu Mahavamsa: Mahāvamsa "Tentýž Nāga Mahodara byl tehdy králem, obdařený zázračnou mocí a vládl království oceánu, které se rozpínalo na ploše tisíce a půl yojanů ( km). Jeho mladší sestra byla provdána za krále Nāgu hory Kannavaddhamana; její syn byl Culodara. Otec obou sourozenců dal této sestře nádherný trůn zdobený šperky a poté zemřel. Proto nastala válka Culodary se strýcem Mahodarou, která byla ohrožující pro celou zemi. Buddha tehdy již pátým rokem po svém osvícení pobýval v parku Jetavana. Když uviděl spor mezi těmito dvěma Nāgy, vzal časně ráno v den uposatha svou almužní mísu a roucho a rozhodl se navštívit Nāgadīpu. Mahāvamsa zaznamenává, že Buddha na Srí Lanku přišel v doprovodu božstva (deva) Samiddhisumany. Tento deva vzal strom Rajāyatana, svůj vlastní příbytek a drže ho jako slunečník, šel za Buddhou na místo, kde sám jako člověk v minulém 2

3 životě pobýval. V tomto minulém životě uviděl paccekabuddhu pojídat jídlo. Při pohledu na něj bylo jeho srdce potěšeno a nabídl mu tenkrát větve stromu k očištění almužní mísy. Proto byl znovuzrozen v stromu Rajāyatana v nádherné Jetavana zahradě, kde Buddha nyní často pobýval. Vládce bohů (Brahma) v zájmu dobra přivedl devu spolu s jeho stromem z Indie ze zahrady Jetavana na Srí Lanku. Mahāvamsa vypráví o tom, jak Buddha urovnává spor. Vznášející se ve vzduchu nad bitevním polem, mistr zahánějící spirituální temnotu, vyvolal zastrašující a úplnou tmu nad Nāgy. Poté uklidnil ty, kteří byli zastrašení a opět rozšířil světlo po okolí. Když Nāgové uviděli Vznešeného, radostně se mu poklonili k nohám. Poté k nim Vznešený pronesl Kakoluka, Phandana, Latukika a Wattaka jātaky které popisují zlé stránky nesváru a výhody plynoucí z jednoty mírového soužití. Poté se oba Nāgové s radostí vzdali trůnu. Když Buddha mlčením odsouhlasil, že přijde ještě jednou na Srí Lanku, zasadili na místo, kde stál, jako posvátný památník strom Rajayatana. Buddhovy návštěvy Srí Lanky některé sekty považují za nepravdivé a legendární. Jedním z důvodů je, že nejsou obsaženy v Tipitace. Předpokládá se však, že Buddha byl na Srí Lance třikrát: poprvé v Mahiyangana, podruhé v Jaffna která je označována jako Nāgadīpa, a potřetí v Kelaniya. Poučení, které bychom se měli naučit u příležitosti dne Uposatha Bak poyi je, že vítězství přináší nenávist a poražení žijí v bídě. Ten, jehož mysl je klidná a nerušená žije šťastný život. Napsala a přeložila bh.visuddhi "Když Vznešený, sestoupil na zem, posadil se na sedadle trůnu a byl obdarován králi Nāgů nebeským jídlem a pitím. Osmdesát kotis hadích duchů, obyvatelů oceánu a pevnin, přijalo útočiště u Trojího klenotu a 8 etických rozhodnutí. Král Nāgů Maniakkhika bratr Kalyānini matky, který se účastnil bitvy a který po příchodu Buddhy vyslechl jeho rozpravu, přijal u něj útočiště a etická rozhodnutí, vzdal úctu slovy: Velký je soucit, který jste nám prokázal ó Vznešený. Kdybyste se tu neobjevil, lehli bychom všichni popelem. Kéž světlo Vašeho soucitu (karunā) mě prozáří, ó Vy který jste naplněný všeobjímající láskou, (mettā) kéž opět navštívíte mou zemi, ó Blažený! 3

4 Jak chránit svoje srdce Ctihodná říká, že je potřeba být upřímný. Vždy. K sobě a k druhému, nezatlačovat, co mě bolí a nesnažit přecházet to. Také se nenechat manipulovat, když nás něco zraňuje, ale umět hovořit o svých pocitech a o tom, co si myslíme. Ale nejde jen o to, co sdělím druhému, ale i jak volím slova, abychom při tom druhému neublížili. Je v tom síla, že? Pro nás Čechy, i když ne všechny, je vlastně trochu typické, že často neumíme mluvit o svých pocitech. Pokud nám někdo ubližuje, tak se často stáhneme, ignorujeme, necháme s odpuštěním problém smrdět a doufáme, že časem zmizí. Bohužel ale nezmizí. Jako malí jsme se o pocitech a tom co se nám nelíbí od rodičů mluvit nenaučili, vlastně ani ve škole. Takže je to pro nás těžké. Hlavním ukazatelem, alespoň pro mě, je tělo. Například velmi silný tělesný pocit v břiše dostávám, pokud mnou někdo manipuluje, abych udělala něco, co já nechci. Ale děje se mi to už od dětství, takže jsem si na pocit v břiše zvykla a ignoruju ho, je můj. Možná paradoxně mi někdy i chybí, až takhle moc jsem na něj nalepená! Přitom je nejlepší otevřeně druhému člověku říct, jak se cítím a jak na mě jeho jednání či tlak působí. Vlastně mu tím dělám službu, upozorním jej na neprospěšné chování, které jemu i mně škodí a dám podnět k tomu, aby se zamyslel nad důsledky svého jednání. Třeba manipulátoři si vlastně často neuvědomí, jak hodně lidem škodí. Podle ctihodné často jednáme ve vzorcích a pokud jsou neprospěšné, je potřeba je změnit a nemusí to být zrovna o manipulaci, ale o čemkoli. Někdy to je dlouhý proces, ale existuje buddhistické rčení, že tak dlouho přilíváte čistou vodu do špinavé, až se špína (stejně jako nečistota) rozředí. Proto musíme někdy stejnou věc jinému člověku vícekrát zopakovat, či znovu ukázat, říká Bh. Visuddhi. Zkusím vám napsat pár příkladů ze života, jak se s tímto vypořádávám já. Jde to opravdu ztuha. Dříve se mi zdálo, že mi manžel nevěnuje dostatečnou pozornost. Pracuje, sepisuje na počítači, stále spěchá. Říkám mu: Co kdybys nás hele vzal s dětma jednou týdně na večeři, opravdu potřebuju vidět, že ti na nás záleží, že se o nás staráš. Dříve o tom nebyla řeč a teď jsme si vytvořili pěkný sobotní rituál. Někdy je třeba dělat malé krůčky, dělat ty malé věci. Mám velmi dobrou kamarádku, která ale bydlí v jiném městě. A neumí udržovat kontakt. Když zavolám, neodpoví, ani když nechám zprávu v hlasové schránce. Pošlu , odpovědi se nedočkám. Je to pocit frustrující, protože takto se přátelství udržovat nedá. Když si po dlouhé době voláme, slibuje, jak mě má ráda, jak jsem jejímu srdci tolik blízká, jsme obě dojaté, je to intenzivní. Ale mně tato forma komunikace nebaví. Od té doby, co jsem to vyjádřila a požádala jí, aby se mi krátce ozvala jednou týdně třeba i jednou větou přes skype, jak se má, je vše jinak. Jedna z nejtěžších konverzací za poslední dobu proběhla s mojí tchýní a manželem (připravovala jsem si snad den a půl, co řeknu a jak). Vypadá to, že mým dětem nevěnují dostatečnou pozornost, honí se, aby toho stihli co nejvíce. Tak jsem jim řekla, jak jsou pro nás moc důležití a že doufám, že se stanou v budoucnu větší součástí života našich dětí. Hezky a u večeře, 4

5 kterou jsem uvařila. Není nutné být asertivní, ale můžeme být i milí, když sdělujeme, co se nám nelíbí, říká ctihodná. Hned ten den jsem u babičky dědy zaznamenala velké zlepšení. Je spousta metod, které si můžeme osvojit, jako například proces Nenásilné komunikace vyvinutý Marshallem Rosenbergem v šedesátých letech dvacátého století, který je pro mě hodně nápomocný. Dalším tématem je, že abychom mohli být upřímní k ostatním, musíme být nejprve upřímní k sobě a respektovat naše tělo i mysl. Ale o tom někdy příště. Ivona M. DASA KUSALA KAMMA - DESET PROSPĚŠNÝCH ČINNOSTÍ "Dasa" znamená 'deset'. "Kamma" je Pāli slovo, které znamená 'čin'. V sanskrtu je překlad tohoto slova 'Karma'. Kamma zahrnuje jak minulé, tak i přítomné činy. "Kusala" znamená prospěšné, morální nebo dobré. Jinými slovy "Dasa kusala kamma" se rozumí deset prospěšných činností. Existuje dobrá nebo špatná kamma a vztahuje se na všechny druhy úmyslného jednání, ať už se jedná o mentální, slovní či fyzické činy. Dobrá i špatná kamma vytváří znovuzrozování. Dobrá kamma přináší podmínky, které jsou příznivé, zatímco špatná přináší nepříznivé. Osoba, která odstranila všechny dobré i špatné činnosti dosáhne nibbāny a již více se nezrodí. Nazývá se Arahant. Výsledek dobré nebo špatné kammy lze zažít již v tomto životě, v tom dalším, nebo v některém z dalších. Kde je kamma uložena? Kde se nachází? Kammická energie není uložena uvnitř nebo vně těla, stejně jako vítr není uložen na žádném konkrétním místě. Je to jako energie uložena v semenu manga. Správnými podmínkami bude mango vyrážet ze semínka, produkovat listy, květy a dávat vzniknout jiným mangovníkům. 5

6 Kamma je akce a vipāka je ovoce nebo reakce. Stejně jako každý objekt má svůj stín, každá činnost je doprovázena výsledky. Akusala kamma je opakem kusala kammy. Akusala kamma je neprospěšná, nemorální nebo špatná činnost. DESET PROSPĚŠNÝCH ČINNOSTÍ - DASA PU AKIRIYA DASA PU AKIRIYA Pāli Česky Výsledek 1. Dāna Štědrost Bohatství 'Puñña' znamená 'zásluha'. Dasa puññakiriya znamená deset zasloužilých činností. Zásluha může být definována jako činnost mysli, slov a skutků, které očišťují a osvobozují naši mysl. Zásluhy se provádí s oddaností a laskavostí obvykle za účelem získání materiálních výnosů a odměn. Odměna z vykonané činnosti dozrává v okamžiku, kdy zažíváme dobrou zkušenost. To je důvod, proč se laickým stoupencům doporučuje provádět mnoho zásluh, aby mohli být ku prospěchu nejen sami sobě, ale i ostatním bytostem. Ten kdo dělá dobré zásluhy, nemá žádné překážky a je úspěšný v tom, co dělá. Kusala kamma na druhou stranu je provedena bez postranních úmyslů nebo očekávání odměny. Kultivací těchto dobrých skutků se snižuje touha, nenávist, žárlivost, a nevědomost. To se transformuje do zdravého duševního postoje, který konáním dobra napravuje naši mysl. Stane se tak naším duševním návykem, který pokračuje i do dalších životů. Jak je vidět, kusala kamma a puññakiriya jsou dobré činy, rozdíl je však v motivaci činnosti. 2. Sīla Morálka 3. Bhāvana Meditace Narození ve šlechtické rodině a ve stavech štěstí Narození ve formě v beztvarém světě 4. Apācayana Úcta Vznešené rodičovství 5. Veyyavacca Služba druhým Velké společenství 6. Pattidāna Sdílení zásluh 7. Pattanumodana 8. Dhammasavana 9. Dhammadesana 10. Ditthijjukamma Radost ze zásluh druhých Poslech Dhammy Výklad Dhammy Utváření správných názorů Darování hojnosti v příštím zrození Produktivní zásluhy všude tam, kde se člověk narodí Moudrost Moudrost Posiluje důvěru 6

7 1. DĀNA - ŠTĚDROST Štědrost (velkorysost) je základní praxí Dhammy. Je sdílení ve prospěch druhých. Můžeme darovat např. jídlo hladovým, medicínu nemocnému a peníze chudým. Mnichy obdarováváme jejich základními potřebami, jako je roucho, almužní mísa, přístřeší a léky pro nemoc. 2. SĪLA - MORÁLKA Při dodržování pravidel a žitím prospěšného života, který neubližuje druhým, narůstá soucit a moudrost. Buddhisté nedodržují pravidla ze strachu z trestu. Osoba, která dodržuje pravidla má mnohem více požehnání a výhod teď a tady než člověk který je zkažený. 3. BHĀVANA - MEDITACE 6. PATIDĀNA - SDÍLENÍ ZÁSLUH 7. Osoba, která sdílí zásluhy svých dobrých skutků s ostatními bez očekávání, že přínos těchto skutků bude pro její vlastní dobro a pohodlí. PATTANUMODANĀ - RADOST ZE ZÁSLUH DRUHÝCH Ocenění a radost nad štěstím druhých je pozitivní vlastnost, která vymycuje žárlivost. Musíme se naučit, jak chválit a přát druhým namísto výmluv, pomluv a kritizování. Buddhisté obvykle říkají "Sādhu", což znamená skvělé, když někdo odvedl dobrý, ušlechtilý skutek DHAMMASAVANA - POSLECH A VÝUKA DHAMMY Mentální vývoj nebo meditace se zaměřuje na rozvoj vhledu a růst moudrosti. Člověk medituje za účelem potlačení mentálních nečistot a pochopení skutečné podstaty věcí. To vede k osvobození mysli (nibbāna). 4. APĀCAYANA - ÚCTA Ten, kdo praktikuje respekt a úctu vyvíjí a očišťuje svoji mysl tím, že nahradí hrdost a pýchu pokorou. Ten, kdo je pokorný je flexibilní a nikdy není příliš hrdý na to, se učit a zdokonalovat. V buddhistických zemích, děti respektují dospělé, občané respektují krále, laici respektují Buddhu, Dhammu a Sanghu. 5. VEYYAVACCA - SLUŽBA 10. Výuka a poslech Dhammy jde ruku v ruce, protože musí být dárce a musí být ten, kdo přijímá. Výuka Dhammy vede k úlevě něčího utrpení a pomáhá k pochopení skutečné podstaty života. Poslech Dhammy znamená soustředit svou pozornost na výklad a přemýšlet o tom, jak můžeme uplatnit učení ve svém životě. DITTHIJJUKAMMA - UTVÁŘENÍ SPRÁVNÝCH NÁZORŮ Člověk trpí více z vlastní hlouposti, než z jiného důvodu. Prostřednictvím vlastního úsilí získáváme mír a štěstí tím, že máme správné pochopení (názor). To má za následek hlubší pochopení Dhammy. Pomoc druhým je další způsob jak vytvářet zásluhy. Přemýšlení o dobrých a soucitných myšlenkách nestačí. Musíme vyjádřit soucit a skutečně vykonat službu pro blaho ostatních. 7

8 PŘEHLED KUSALA KAMMY Pomluvy Nepomlouvání ztráta přátelství bez dostatečného důvodu AKUSALA Zabíjení KUSALA Nezabíjení NÁSLEDEK AKUSALA KAMMY (a) krátký život (b) nemoci (c) neustálý smutek způsobený odloučením od milované bytosti (d) neustálý strach Hrubá mluva Planá mluva Jemná mluva Neplaná mluva (a) nenáviděn druhými bez důvodu (b) hrubý hlas (a) vadné tělesné orgány (b) neuznaná řeč (c) vystavení kritice SKUTEK Odcizování (krádež) Špatné sexuální chování Neodcizování Dobré sexuální chování SLOVA Lhaní Pravdomluvnost (a) chudoba (b) ubohost (c) nesplněná touha (d) život v závislosti na druhých (e) nečestnost (a) hodně nepřátel (b) nežádoucí manželka (c) narození jako žena nebo eunuch (a) sužování obviňováním (b) vystavení ponižování (c) nikdo mu nebude věřit (d) páchnoucí ústa MYŠLENKY PŘEHLED AKUSALA KAMMY AKUSALA Chamtivost Zlovůle Špatný názor KUSALA Bezžádostivost Dobrá vůle Správný názor NÁSLEDEK AKUSALA KAMMY nesplněná přání (silná touha po něčem co nemůžeme mít) (a) ošklivost (b) spousta onemocnění (c) odporný vzhled (a) připoutanost (b) nedostatek moudrosti (c) špatné vtipy (d) chronická onemocnění (e) obvinění hodné nápady Překlad bh.visuddhi 8

9 Informace o programu Karunā Sevena Vážení přátelé, rádi bychom vás opět obdarovali několika dárky v podobě bohatého Dhamma programu na duben a květen. Zveme vás, abyste se zúčastnili oslavy Vesakha či Mettā kurzu a zapracovali na své meditační praxi, etice či otevírání srdce. V půli května pořádáme brigádu v ārámě, abychom tento prostor očistili po rekonstrukci a připravili na nejdůležitější oslavu roku. V příloze vám zasíláme další příspěvek pro inspiraci praxe Dhammy v každodenním životě. Dhammu musíme kultivovat v srdci, ne jen jako konverzační téma. Ctihodná dává důraz na kultivaci kvalit (pāramī), které nás mohou později ochránit před vzrůstajícími nečistotami, pokud například prožíváme nelehké období. Duben - Chceme vás informovat, že od června zvažujeme zavedení praktikování v ārāmě na uposatha den (poya). Hlavní program by bylo přijetí 8 pravidel, možnost meditace a praxe, tak jak bývá zvykem v buddhistických zemích. V rámci tohoto dne bude možnost si promluvit o své praxi se ctihodnou, nabídneme program i pro děti. Tento měsíc slavíme 14.dubna den Uposatha Bak Poyu, den kdy Buddha podruhé navštívil Srí Lanku. - Od do bude v āramě probíhat rekonstrukce, po tuto dobu zde nebude probíhat žádný program. Květen - Všichni jste srdečně zváni na oslavu Vesaku dne do ārāmy. - Brigáda v āramě po rekonstrukci proběhne od (je potřeba uklidit místnosti, umýt okna, naaranžovat ārāmu pro Vesak). Pokud byste si mohli vzít volno, nebo jste flexibilní studenti, bylo by to nejlepší. Práce budou končit každý den v 7 hodin večer. Hlaste se prosím předem na Karunā Sevena ať víme, s kým a kdy počítat. Děkujeme přijďte do ārāmy na Studium sutt. Je potřeba se hlásit předem, kurz se uskuteční pouze podle počtu přihlášených. Přihlášky posílejte na naši ovou adresu, nejpozději 14 dní před termínem pořádá přednášku se ctihodnou Bodhi Olomouc a 21.5 se bude konat v ārāmě Dhamma škola pro děti. Začátek bude stejný jako minule, tedy v uterý od 16.30h, ve středu od 17.15h. Svůj příchod hlaste předem. - V termínu od připravujeme pravidelný Mettā kurz v Centru Lotus (Dlouhá 2 Praha 1, ). Kurz se uskuteční pouze podle dostatečného počtu přihlášených. Přihlášky posílejte na naši ovou adresu, nejpozději 14 dní před termínem. - V pondělí se proběhne přednáška pro skupinu Buddha Mangala v Centru Lotus na téma "Studiem sutt k dokonalému životu" kde se více dozvíte o důležitosti a významu studia Buddhových rozprav. Přejeme vám hezké dny v Dhammě. Mettā Karunā Sevena 9

10 Karunā Sevena všechny srdečně zve na oslavu Vesakha Všichni jste srdečně zváni - malí i velcí, mladí i staří, buddhisti i nebuddhisti, všichni vy, kteří chcete strávit den s námi v Arāmě a oslavit tak Buddhovo narození, jeho osvícení a odchod do parinibbāny. Datum a místo: v mnišské Ārāmě (Prostějov), začátek 11:00 společný oběd (přijďte dříve, pokud chcete pomoci jej připravit, konec v 18:00. Můžete přijít a odejít kdykoli, dveře jsou pro vás otevřené Program: - společné recitace na oslavu Buddhy a jeho kvalit - dāna (je tradicí obdarovávat na Vesakha mnichy a mnišky) a společný oběd - přednes Dhammy ct.visuddhi - sdílení zásluh (anumodanā) - povídání u čaje, sladkostí a dobrot, které si přinesete. Více informací na 10

11 Učení buddhistické meditace mettā je tradičně předáváno jako dar dhammy (dhamma dāna). Je však také tradicí pro nás laiky podporovat mnichy a mnišky, kteří tento klenot předávají a kteří z našich darů žijí a mají možnost praktikovat mnišský život. Tento akt štědrosti je dobrovolný. Skupina Karunā Sevena Vás zve na další Mettā víkend strávený v rozvíjení mettā, meditace lásky a dobrotivosti, s buddhistickou mniškou bhikkhunī Visuddhi Většina z nás má představu, že v meditaci je nejdůležitější dosahovat stavu klidu. Přitom neméně důležité je rozvíjení dobrých stavů mysli, jakým je právě soucit a láska. Taková, která si nevybírá, neupřednostňuje, nesoudí a nikoho nezavrhuje. Je prokázané, že praktikování meditace mettā chrání, rozvíjí dobré stavy mysli, zlepšuje spánek i zdraví a přináší radost meditujícímu i jeho okolí. Přijďte strávit víkend v míru, laskavosti a otvírání vlastního srdce. Termín konání: května 2014 od 8 hodin Místo: Lotus, Dlouhá ulice 2, Praha Staré město, 4. Patro Přihlášky a jakékoliv dotazy posílejte: 11

12 Neděle Víkend strávený praxí meditace mettā Program meditačního retreatu: 8:00 Ranní recitace 8:15 Dhamma dāna - přednes a instrukce 9:00 Individuální meditace 11:00 Dāna obdarování mnišky 13:00 Individuální meditace 15:45 Závěr - Recitace Karanīya mettā sutty Sobota :00 Ranní recitace 8:15 Dhamma dāna - přednes a instrukce 9:00 Individuální meditace 11:00 Dāna obdarování mnišky 13:00 Individuální meditace 16:00 Čaj, občerstvení 19:00 Otázky k praxi 20:00 Dhamma dāna - přednes 21:30 Recitace Karanīya mettā sutty 12

Okružník jaro - 2013

Okružník jaro - 2013 Okružník jaro - 2013 Milí přátelé meditace, již tradičně se s vámi na přelomu zimy a jara potkáváme na stránkách nového Okružníku, kde najdete pozvání na pravidelné schůzky Buddha Mangaly i na víkendová

Více

Nejvyšší Mistryně Ching Hai

Nejvyšší Mistryně Ching Hai Nejvyšší Mistryně Ching Hai PŘIŠLA JSEM, ABYCH VÁS VZALA DOMŮ Sbírka citátů a duchovního učení Nejvyšší Mistryně Ching Hai Nejvyšší Mistryně Ching Hai Přišla jsem, abych vás vzala Domů 1 Předmluva Tato

Více

Dobré otázky, dobré odpovědi. Shravasti Dhammika

Dobré otázky, dobré odpovědi. Shravasti Dhammika Dobré otázky, dobré odpovědi Shravasti Dhammika Tato kniha vznikla v rámci projektu Dharma zdarma. Více o projektu najdete na dharmazdarma.wz.cz nebo na freedharma.info. Zvláštní poděkování za spolupráci

Více

Jednota v rozmanitosti

Jednota v rozmanitosti DharmaGaia Jednota v rozmanitosti Buddhismus v České republice Jan Honzík, autor projektu a editor Jednota v rozmanitosti Buddhismus v České republice Jan Honzík, autor projektu a editor DharmaGaia 2010

Více

Slovo vydavatele: Láma Ješe STÁT SE SVÝM VLASTNÍM TERAPEUTEM úvod do buddhistického způsobu myšlení

Slovo vydavatele: Láma Ješe STÁT SE SVÝM VLASTNÍM TERAPEUTEM úvod do buddhistického způsobu myšlení Láma Ješe STÁT SE SVÝM VLASTNÍM TERAPEUTEM úvod do buddhistického způsobu myšlení S laskavým svolením Archivu moudrosti lámy Ješe (Lama Yeshe Wisdom Archive) V angličtině kombinovaná edice poprvé v roce

Více

Jak se věnovat buddhismu

Jak se věnovat buddhismu Jak se věnovat buddhismu Ct. K. Sri Dhammananda Vydalo Občanské sdružení SATI Pardubice, 2007 IČO: 26997746 Tato kniha vznikla v rámci projektu Dharma zdarma. Více o projektu na: http://www.dharmazdarma.wz.cz.

Více

Městský jógin. Trvalé uvědomění Boha. www.atmakriya.org 1

Městský jógin. Trvalé uvědomění Boha. www.atmakriya.org 1 Městský jógin Trvalé uvědomění Boha www.atmakriya.org 1 OBSAH Předmluva od Vamadévy... 3 Je tato elektronická kniha pro vás ta správná?... 3 Jak elektronická kniha vznikla... 3 Co se dělo potom?... 4 Úvod

Více

Buddhismus. Historický přehled

Buddhismus. Historický přehled 188 Buddhismus Š E S T Á Č Á S T BUDDHISMUS Historický přehled PAUL WILLIAMS Buddhismus je -ismus pojmenovaný po Buddhovi. Buddha není vlastní jméno. Je to titul označující Toho, kdo se probudil. Člověk

Více

Tichou poštou (Několik dopisů o smyslu skautingu)

Tichou poštou (Několik dopisů o smyslu skautingu) Tichou poštou (Několik dopisů o smyslu skautingu) Tichou poštou / 1 Obsah Smysl skautingu (poslání) 4 Jednotlivec (povinnost vůči sobě) 6 Společenství (povinnost vůči ostatním) 7 Přesažné hodnoty (povinnost

Více

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. č. 99 postní doba 2013.

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. č. 99 postní doba 2013. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J č. 99 postní doba 2013 Nada te turbe, Nada te espante Ničím se nermuť, ničím se neznepokojuj Z

Více

P ipomìnky k vzorov m proslov m

P ipomìnky k vzorov m proslov m VZOROV PROSLOVY 153 154 P ipomìnky k vzorov m proslov m P ipomìnky k vzorov m proslov m Pronést krátký a věcný proslov k určité příležitosti každý neumí. V následujících kapitolách vám chceme nabídnout

Více

1únor. Budoucnost církve. Promluva k římské kurii Benedikt XVI. Integrální pastorace a mládež Benedikt XVI. Dnešní mládež Mons.

1únor. Budoucnost církve. Promluva k římské kurii Benedikt XVI. Integrální pastorace a mládež Benedikt XVI. Dnešní mládež Mons. Budoucnost církve Promluva k římské kurii Benedikt XVI. Integrální pastorace a mládež Benedikt XVI. Dnešní mládež Mons. Domenico Sigalini Jak diskutovat se studenty o homosexualitě Karel D. Skočovský Sociální

Více

Ukaž mi své cesty, Hospodine!

Ukaž mi své cesty, Hospodine! FARNÍ INFORMÁTOR 3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 25. LEDNA 2015 Ukaž mi své cesty, Hospodine! Pustiměřští poutníci u sochy sv. Jana Bosca - na nádvoří svatyně Panny Marie Pomocnice, Valdocco, Torino, pouť k Turínskému

Více

ROK S PAPEŽEM FRANTIŠKEM

ROK S PAPEŽEM FRANTIŠKEM ROK S PAPEŽEM FRANTIŠKEM Texty pro společenství manželů 2014 1 Cesta manželství není jednoduchá, ale je velmi krásná. 1 Na otázku, jakou důležitost dnes má rodina, Svatý otec reagoval: Řekl bych, že je

Více

Osobnost učitele bojových umění. Michael König

Osobnost učitele bojových umění. Michael König Osobnost učitele bojových umění Michael König Diplomová práce 2009 ABSTRAKT Diplomová práce nastiňuje, jaký by vlastně měl být učitel (trenér, cvičitel) bojových umění, jaká je jeho úloha v soudobé

Více

Osnovy k výuce náboženské výchovy římskokatolické církve v 1. 9. ročníku základní školy. Osnovy k výuce náboženské výchovy

Osnovy k výuce náboženské výchovy římskokatolické církve v 1. 9. ročníku základní školy. Osnovy k výuce náboženské výchovy 27 2004 Osnovy k výuce náboženské výchovy římskokatolické církve v 1. 9. ročníku základní školy (pro nepovinný předmět náboženství v základních školách) Osnovy k výuce náboženské výchovy římskokatolické

Více

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.97. James B. Irwin. Umírání a smrt. Misie ve stáří. Výstava o Bibli. Bible, Žalm 19, 1

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.97. James B. Irwin. Umírání a smrt. Misie ve stáří. Výstava o Bibli. Bible, Žalm 19, 1 Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.97 James B. Irwin Umírání a smrt Misie ve stáří Bible, Žalm 19, 1 Výstava o Bibli Na úvod Umění stárnout Záleží na každém člověku, jestli naplní sýpky svého života pšenicí,

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Březen 2007 Číslo 3 Ročník 13 Úvodník P. Paweł Biliński Liturgický kalendář Ještě pár slov k postní době Santo subito! Střípky ze života papeže Jana Pavla II. Škola partnerství

Více

Evoluce duchovního poznání

Evoluce duchovního poznání Evoluce duchovního poznání Učení pěti duchovních mistrů staré Indie Swami B. G. Narasingha Věnováno mým dikša a šikša guruům Gosai Publishers Titul anglického originálu: Evolution of Theism Sri Narasingha

Více

Nejvyšší Mistryně Ching Hai

Nejvyšší Mistryně Ching Hai Nejvyšší Mistryně Ching Hai News 111 Český překlad Duben 2000 Mezinárodní asociace News 111 15. dubna 2000 Český překlad Obsah News 111 Obsah News 111... 2 Vystoupejme do království osvícení společně...

Více

SDĚLENÍ Z DUTÉ ZEMĚ. Poselství z Nitra naší milované planety Země

SDĚLENÍ Z DUTÉ ZEMĚ. Poselství z Nitra naší milované planety Země SDĚLENÍ Z DUTÉ ZEMĚ Poselství z Nitra naší milované planety Země Telepatické rozhovory od bytostí z VNITŘNÍ ZEMĚ naší planety a jejich vnitrozemských měst pod horou Shasta, všem lidem v této době v přechodu

Více

Otvíráme E D I C E. Magazín nejen o českých dětech Vydání IV/2013. Sedm. příběhů, které stojí za osudy dětí

Otvíráme E D I C E. Magazín nejen o českých dětech Vydání IV/2013. Sedm. příběhů, které stojí za osudy dětí Otvíráme E D I C E Magazín nejen o českých dětech Vydání IV/2013 Sedm příběhů, které stojí za osudy dětí Obsah TeNTO časopis je TišTěN Na ekologickém papíře 3 5 Editorial Terezy Maxové 6 Příběh první:

Více

5-2009 ABYSTE DALI PLNĚJŠÍ SMYSL SVÉMU MLÁDÍ, NÁSLEDUJTE ODVÁŽNĚ A ŠTĚDŘE PÁNA JEŽÍŠE

5-2009 ABYSTE DALI PLNĚJŠÍ SMYSL SVÉMU MLÁDÍ, NÁSLEDUJTE ODVÁŽNĚ A ŠTĚDŘE PÁNA JEŽÍŠE BUD UCNOST 5-2009 ABYSTE DALI PLNĚJŠÍ SMYSL SVÉMU MLÁDÍ, NÁSLEDUJTE ODVÁŽNĚ A ŠTĚDŘE PÁNA JEŽÍŠE EDITORIAL Milí čtenáři, dostává se Vám do rukou poslední číslo Budoucnosti církve v tomto roce. Ve dnech

Více

Součást Komunity SOLACE. Modlitby matek. Zpravodaj pro ČR červenec 2013. Dědictví otců zachovej nám, Pane!

Součást Komunity SOLACE. Modlitby matek. Zpravodaj pro ČR červenec 2013. Dědictví otců zachovej nám, Pane! Součást Komunity SOLACE Modlitby matek Zpravodaj pro ČR červenec 2013 Dědictví otců zachovej nám, Pane! 863-2013 66 Zamyšlení Drahé sestry, v minulém zpravodaji jsem se zamýšlela nad naší modlitbou ve

Více

3 / 2012 Společenství. Společenství 3/12. Svatodušní. Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain

3 / 2012 Společenství. Společenství 3/12. Svatodušní. Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain Společenství 3/12 Svatodušní Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain OBSAH: PROGRAM NA NÁSLEDUJÍCÍ TÝDNY.2 SVĚDECTVÍ.4 DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE S OTCEM BISKUPEM.14 DNES V NEDĚLI 27. KVĚTNA

Více

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ROKYCANY

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ROKYCANY GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ROKYCANY BUDDHISMUS V THAJSKU SEMINÁRNÍ PRÁCE Autor práce: Barbora Grossová Konzultant: Mgr. Martin Straka Rokycany 2012 Prohlášení Prohlašuji, že jsem seminární práci

Více

Studijní texty pro 9. ročník ZŠSV

Studijní texty pro 9. ročník ZŠSV 1) Indické národní náboženství Studijní texty pro 9. ročník ZŠSV Posvátný jazyk - sanskrt (zdokonalený, upravený, definitivní) posvátný jazyk hinduismu, árijský původ, staletý vývoj bohatá slovní zásoba

Více

Farn í zpra v o d a j

Farn í zpra v o d a j Farn í zpra v o d a j Římskokatolické farnosti Rožnov p o d Radhoštěm VI. ro čník POST 2012 číslo 2. Starejme se jeden o druhého a pobízejme se k lásce a k dobrým skutkům. (Žid 10, 24) Ú V O D N Í S L

Více

Příručka pro učitele a asistenty pedagogů

Příručka pro učitele a asistenty pedagogů Iveta Pape JAK PRACOVAT S ROMSKÝMI ŽÁKY Příručka pro učitele a asistenty pedagogů Slovo 21 2007 4 Obsah Úvod... 7 Romové a historie... 9 Vzdělání jako hodnota... 13 Dětství... 17 Identita... 21 Jazyková

Více

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Slibuji, že duše, která bude tento obraz uctívat, nezahyne. Slibuji také už zde na zemi vítězství nad nepřáteli a obzvláš v hodině smrti. Já sám ji budu bránit jako svou slávu. /Deníček 48/ 1 2. ROČNÍK

Více