Srpen 2008 Starosta informuje

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Srpen 2008 Starosta informuje"

Transkript

1 Srpen 2008 Ročník XV Cena 4, - Kč Starosta informuje Rekonstrukce silnice II/21 na hraniční přechod Wernitzgrün probíhá podle plánu a bez problémů. Asfaltový povrch je již dodělán a je rovněž hotov zásyp krajnic. Ukončení celé rekonstrukce je naplánováno na Vzhledem k současnému stavu prací lze předpokládat, že termín bude dodržen. V sobotu se od hod. konají již 14. Hraniční slavnosti měst Luby Erlbach. Na těchto slavnostech proběhne slavnostní otevření hraničního přechodu Luby Wernitzgrün pro motorová vozidla do 3,5 t. Slavnostní otevření tohoto přechodu bude za přítomnosti zástupců Karlovarského kraje a Krajské správy a údržby silnic. Hejtman Karlovarského kraje JUDr. Josef Pavel provede otevření přechodu. Vzhledem k tomu, že se jedná o historickou událost, srdečně zvu všechny občany města k hojné účasti tohoto historického okamžiku. V neděli se od hod. koná v kostele sv. Ondřeje v Lubech vystoupení mezinárodního komorního souboru SEBASTIAN TRIO. Vstupné je dobrovolné a bude předáno na podporu rekonstrukce kostela. Předláždění Chebské ulice firma Kanov již dokončila, tuto rekonstrukci jsem od firmy přebral s výhradou, že provedou opravu spár u chodníkových obrubníků. Na toto spárování firma použila dle mého názoru nekvalitní betonovou směs, neboť spáry se vydrolují. Jak jsem Vás již informoval, předláždění chodníků financovalo město. Jistě jste si všimli, že chodník není dodělán až do konce. Toto je z důvodu, že město usiluje o získání dotace na rekonstrukci náměstí před radnicí a u sochy houslaře a pod ním. Při této případné rekonstrukci by pak došlo k opětovnému poškození chodníku a tím k znehodnocení práce a finančních prostředků. Jestliže město dotaci nezíská, bude chodník dodlážděn. Zatím bude provedeno bezpečnostní zasypání zbroušeným recyklátem. Dne se zúčastnili někteří zastupitelé města slavnostního odhalení studny přátelství v městě Erlbach. Tato studna je umístěna na náměstí města a na jejím boku je vytesán znak města Erlbach a znak města Luby. Je to symbol našeho dlouhodobého přátelství mezi městy. V projevu, se kterým jsem zde vystoupil, jsem si dovolil jménem svým i jménem občanů města Luby pozdravit všechny občany Erlbachu a popřát, aby průzračně čistá voda této studny přinesla městu Erlbach klid, pohodu a zdraví všem jejich občanům. Minulý týden byly dokončeny chodníčky kolem kolejí na Růžovém vrchu - kolem hřbitova. Inspekce ČD nás donutila, abychom provedli změnu vyústění těchto chodníčků do našich komunikací a nevedli je po pozemcích ČD a zároveň dodrželi bezpečnou vzdálenost od kolejiště. Nyní závisí na Správě dopravních cest ČD, aby provedla přeznačení přejezdů. Vzhledem k tomu, že město splnilo tento požadavek ČD, požaduji já od nich opravu obou přejezdů, jejichž dřevěné výplně jsou nahnilé a v některých případech vyhnilé úplně. Dále požaduji splnit jejich slib a zbourat zdevastovaný sklad patřící k nádraží města. V tomto objektu se scházejí mladí výtržnici města a je zde podezření z provádění drogových seancí. Také Vás chci informovat, že došlo k vyčištění koryta potoka Lubinky. S prací Povodí Ohře nejsem v žádném případě spokojen. Jednak mi není jasné proč se čistí koryto proti toku, neboť pak se vyčištěná

2 Lubský zpravodaj srpen 2008 strana 2 část opětovně zanese kalem. Pod mostem u školy zůstaly nánosy naplavenin, které až po mém dotazu, co s nimi Povodí Ohře zamýšlí, začalo řešit tím, že najali pracovníky k ručnímu vyčištění. Naivně jsem se domníval, že koryto bude čištěno po celé délce potoka protékající městem, např. za rodinný dům pana Wernera až po ulici Luční. Zároveň že bude udělána prořezávka náletů stromů a křovin kolem břehu. Odpověď je taková, že se vyčistí jen exponovaná místa, a to jsou předmostí. Na prostranství u panelových domů U Pily se zrekonstruovalo dětské hřiště. Jsou zde nové pérové houpačky, klasická houpačka, zrekonstruovaný kolotoč a skluzavka. Chtěli bychom každý rok u jednotlivých panelových bloků obnovit a zrekonstruovat tato dětská hřiště, aby maminky měly možnost zabavit své ratolesti např. při věšení prádla, popovídání si se sousedy atd. Doufám jen, že větší děti tato hřiště nebudou ničit. Karel Kubeš, starosta města Luby u Chebu - Tršnice - Cheb x x x x x Luby Příjezd do Tršnice Odjezd z Tršnice Příjezd do Chebu Cheb - Tršnice - Luby u Chebu x x x x x Cheb Příjezd do Tršnice Odjezd z Tršnice Luby Spoje, označené x, jezdí jen v pracovní dny. Z důvodu zajištění přípoje od rychlíku 758 ze směru Plzeň a na rychlík 765 odjíždějící z důvodu výluky ze stanice Cheb v 17:50 budou posunuty polohy osobních vlaků odjede ze stanice Cheb v 16:20, vlak odjede ze stanice Luby u Chebu již v 17:06 a z technologických důvodů odjede vlak ze stanice Cheb až v 17:38. Od srpna na veřejných prostranstvích bez alkoholu Lubští zastupitelé se inspirovali ostatními českými městy, která v poslední době schválila vyhlášku zakazující pití alkoholu na veřejném prostranství. Radní se návrhem vyhlášky zabývali na červencovém veřejném zasedání zastupitelstva. Cílem této vyhlášky v rámci zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku je vymezit některá místa veřejného prostranství, na kterých se zakazuje konzumovat alkoholické nápoje. Zastupitelé jsou si vědomi, že dodržování zákazu pití alkoholu na vymezených místech bude během na dlouhou trať. Je jasné, že konzumenti krabicových vín a pivního moku se budou přesouvat na jiná místa a rovněž od nich nebude snadné získat případně uložený finanční postih. Doufejme, že si ale po zásazích státní policie, která je bude z míst, jež jsou ve vyhlášce vymezena, vykazovat, budou alespoň vybírat ke svému válení a popíjení alkoholu odlehlejší pozemky a nebudou již tak na očích lubské veřejnosti, a to především dětem. Přesto na základě zkušeností jiných měst věříme, že tato vyhláška bude mít pozitivní dopad a podaří se nám aspoň částečně odstranit negativní jevy spojené s konzumací alkoholu na veřejnosti. Nepůjde o restaurační zahrádky ty samozřejmě patří k životu ve městě, nejde ani o nesmyslné postihování žíznivého turisty, který při procházce městem ochutnává české pivo. Chceme dosáhnout toho, aby především z centra města (nádraží, parky, prostranství před budovami škol a před místními obchody, autobusová zastávka, hřbitov) zmizely skupinky s lahvemi v rukou, které tam dle názoru radních i místních občanů nepatří. Mgr. Miroslava Hrabovská, místostarostka

3 Lubský zpravodaj srpen 2008 strana 3 Město Luby Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 O ZÁKAZU KONZUMACE ALKOHOLICKÝCH NÁPOJŮ NA VYMEZENÝCH VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍCH Zastupitelstvo města Luby se usneslo dne vydat podle 10 písm. a) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku města Luby: Čl. I Účel vyhlášky Tato vyhláška upravuje místní záležitosti veřejného pořádku na veřejných prostranstvích ve správním území města Luby a vymezuje místa veřejných prostranství, kde se zakazuje konzumace alkoholických nápojů, která by mohla narušit veřejný pořádek ve městě. Čl. II Vymezení základních pojmů 1) Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky, pasáže, sportoviště, dětské koutky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. Čl. III Zákaz činností na vymezeném veřejném prostranství 1) Na veřejných prostranstvích ve správním území města Luby, jmenovitě: a) ul. Revoluční - v parku a u základní školy - p.p.č.69/1 k.ú. Luby I b) ul. T.G. Masaryka - u základní školy a základní umělecké školy - p.p.č. 92/1; 2846/1; p.p.č k.ú. Luby I c) ul. Na Nivách - u tělocvičny a sportovního hřiště p.p.č. 2350/3; p.p.č 2350/2; k.ú. Luby I d) ul. Tovární - před mateřskou školou a dětským hřištěm p.p.č. 1575/1 k.ú. Luby I e) ul. Příčná - autobusová zastávka p.p.č. 226/1 k.ú. Luby I f) před prodejnami s potravinami v ul. Chebské p.p.č 151/3; p.p.č k.ú. Luby I, Příčné p.p.č. 2626/3 k.ú. Luby I, Revoluční p.p.č. 490/1 k.ú. Luby I, Tovární p.p.č. 1570/5; 1570/1 k.ú. Luby I g) ul. Hřbitovní hřbitov p.p.č. 705/1; p.p.č. 697; p.p.č. 705/3 k.ú. Luby I h) ul. Revoluční vlakové nádraží p.p.č. 2869/10, p.p.č.479; p.p.č. 2870/1 k.ú. Luby I ch) náměstí 5.května p.p.č. 142/2 k.ú. Luby I i) parčík u sochy houslaře, Revoluční a Masarykova ulice p.p.č k.ú. Luby I j) parčík v Příčné ulici vedle domu č.p. 683 p.p.č. 227 k.ú. Luby I se zakazuje konzumace alkoholických nápojů. 2) Zákaz konzumace alkoholických nápojů se nevztahuje na venkovní části provozoven restaurací, kaváren a vináren umístěných na veřejném prostranství před jejich stálými provozovnami (tzv. předzahrádky) a na konzumaci alkoholických nápojů při stánkovém prodeji při veřejných akcích (např. městské slavnosti, kulturní a sportovní akce, velikonoční a vánoční trhy apod.) a při veřejných akcích ohlášených dle právního předpisu. Čl. IV. Účinnost Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 30. července 2008.

4 Lubský zpravodaj srpen 2008 strana 4 Města Luby a Erlbach si Vás dovolují pozvat na 14. HRANIČNÍ SLAVNOST která se bude konat v sobotu 9. SRPNA OD 14 HODIN v prostoru hraničního přechodu. Připraveny jsou stánky s občerstvením, soutěže o ceny pro děti, soutěž starostů a členů ZM v kopání na brankovou stěnu o putovní pohár. Slavnost jako každý rok hudebně zahájí Schalmeienkapelle z Wernitzgrünu, děti bude průběžně bavit čaroděj Mandragor, připravena jsou 3 představení loutkového divadla, jízda na koni pro děti a tradičně Vás pobaví i Jonny Künzel z Německa. Ve proběhne slavnostní otevření hraničního přechodu pro osobní automobily hejtmanem Karlovarského kraje Josefem Pavlem. Součástí slavnosti bude opět výstava historických traktorů. Na okružní jízdu městem Luby vyjedou v 16 hodin. A O dobrou zábavu se budou střídavě starat dvě hudby, SALDO BAND MARIÁNSKOLÁZEŇSKÁ KÁ PĚTKA Od do hodin bude autobus jezdit v půlhodinových intervalech, pak dle zájmu. NEDĚLE SRPNA: hodin: kostel sv. Ondřeje "SEBASTIAN TRIO" - vystoupení mezinárodního komorního souboru hodin: hřiště kopané - přátelský zápas Luby Erlbach (staré gardy) Pořadatelé 14. Hraniční slavnosti zvou občany k hojné účasti 14. Hraniční slavnost je spolufinancována z prostředků Česko-německého fondu budoucnosti

5 Lubský zpravodaj srpen 2008 strana 5 Potřebujete přešít šaty či kalhoty? Opravy a úpravy oděvů, včetně našívání zipů, šití záclon, závěsů a ubrusů můžete domluvit a objednat na telefonním čísle (u pana Aulického) Zasklívání a opravy oken Truhlářství Kyselák Tel.: Něco pro šikovné ruce Od září zahájí činnost Výtvarná dílna, kterou povede JUDr. Hana Píchová. O co vlastně půjde? Tento kroužek organizujeme především pro ženy, které mají zájem naučit se, popřípadě zdokonalit v různých výtvarných a pracovních technikách. Domluvila jsem se s paní Píchovou, že by uspořádala prozatím tři bloky zaměřené na práci s rounem, s přízí a vlnou a činnosti s papírem. Podrobné informace se dozvíte v zářijovém vydání Lubského zpravodaje. Zatím můžete shromažďovat pracovní materiál (vlnu, ubrousky, sušené lístky z květů ). Prozradím snad jen to, že bude možnost naučit se i příst na kolovratu, tkát na tkalcovském stavu, kolíkovém stávku. Mgr. M. Hrabovská Kritika místních hasičů není na místě Dne došlo ve večerních hodinách na parkovišti U Pily k úniku pohonných hmot z osobního automobilu. Havárii ohlásila Policie ČR na operační středisko do Karlových Varů. Operační důstojník chybně vyslal jednotku z Plesné, místo aby vyslal místní hasiče. Řeči místních občanů, že lubští hasiči zrovna chlastali a proto nevyjeli, se nám opravdu nelíbí. Nebylo to poprvé, kdy jsme byli vysláni k události pozdě nebo vůbec. Petr Ďurčo, starosta SHD Luby Inzerce Raiffeisen stavební spořitelna nabízí - spoření se státní podporou 15 %, úročení vkladů 2 % - širokou nabídku úvěrů na bydlení - možnost využití úvěru již od uzavření smlouvy Dále nabízíme: - penzijní připojištění ČP a ING - pojištění domácností, nemovitostí, staveb - úrazové a životní pojištění - pojištění odpovědnosti za škodu (vzniklou v zaměstnání nebo v běžném životě) Bližší informace Vám poskytneme na adrese: Kaňkovi, Na Louce 96, Luby tel.: mobil: , Pondělí - pátek: hodin Po dohodě i o víkendech. Martin Šíma Kraslická 658, Luby sdružení podnikatelů Nabízíme Vám: - prodej a servis výpočetní techniky - prodej spotřebního materiálu - instalaci počítačových sítí - správu počítačových sítí - bezdrátové připojení k internetu k vlastní síti - WIFILUBY - tvorbu webových stránek - zakázkový vývoj programů V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte na tel: , , nebo na

6 Lubský zpravodaj srpen 2008 strana 6 Vyberte si v knihovně Pro kutily Dřevo v zahradě Dřevěné terasy,ploty a zástěny, výstavba pergoly, výroba zahradních květinových truhlíků - profesionální znalosti pro kutily. Vestavba podkroví Izolace podkroví, vestavba střešního vikýře nebo kompletní půdní vestavba - každý pracovní krok je jasně a srozumitelně popsán a vysvětlen v textu i na obrázcích. Pergoly, ploty a terasa Chystáte se stavět pergolu, plot nebo tyčkový plot, vydláždit terasu betonovými dlaždicemi, kamennými deskami nebo cihelnou dlažbou? Všechny pracovní kroky jsou jednoduše popsány a vysvětleny slovem i obrazem. Květinové truhlíky Návrhy na výrobu dřevěných truhlíků různých tvarů a velikostí. Kamna a krby Publikace vám poskytne informace, jež vám pomohou při výběru či stavbě. Dozvíte se jaké předpisy je třeba dodržet,jak se správně chránit proti požáru a které úřady byste měli o svém záměru informovat. Nejdůležitější témata: kachlová kamna, celokeramická akumulační kamna, teplovzdušná kamna, krby, kamnové krby, grilovací krby, stavba kamen a krbu, protipožární ochrana. Vlhkost v domě Prevence a odstraňování. Stěny, podlahy a stropy ze dřeva Tato kniha vám poskytne odborný návod k následujícím tématům: výběr materiálu, potřebné výpočty, příprava vnitřní konstrukce, technika pokládání. Pro fotografy amatéry 100 praktických návodů digitální fotografie Rozhodně se nemusíte prokousávat nutnou teorií. Více než 100 skvělých postupů je v této knize popsána názorně krok za krokem. Začínáme fotografovat digitálně Rady,tipy,triky a návody jak vzniká nejkrásnější snímek, jak vybíráme fotoaparát, jak vytváříme kompozici, jak pracujeme s bleskem, jak si poradíme se sklem. Fotografujeme digitálně Kniha vám názorně a srozumitelně předvede, jak vzniká digitální fotografie, postupujeme při výběru digitálního fotoaparátu, používáme energetické zdroje a příslušenství, správně exponujeme a co je to kompozice. Nejnovější knihy o fotografování DSLR naučte se fotografovat digitální zrcadlovkou / Velká kniha digitální fotografie Fotografujeme s filtry / Světlo a osvětlení v digitální fotografii Humor Američan a Rus si telefonují... A: Ivane, teď říkali v televizi, že tam u vás jsou děsný mrazy, přes -60 stupňů. R: To je blbina, nejvejš tak -20. A: No ne, teď to říkali na CNN, prej přes -60. R: Ale no tak možná někde třeba -25, ale to spíš výjimečně. A: No ale ty záběry byly děsný, ty omrzlý silnice, baráky... R: Jo ty myslíš venku?!! No tak to jo.

7 Lubský zpravodaj srpen 2008 strana 7 Co bude obnášet přechod na digitální vysílání pro vaši domácnost? Na červencovém zasedání zastupitelé odsouhlasili změnu rozpočtu pro mimořádné opravy bytového fondu schváleného zastupitelstvem pro rok Z mimořádných oprav se nebude hradit zřízení satelitního příjmu pro panelové domy, které by přišlo zhruba na korun. Z rozpočtu mimořádných oprav se ušetří částka Kč, která bude převedena do příštího roku. Na základě informací od pana Oldřicha Holého, jenž se problematice digitálního vysílání věnuje, a který se i zasedání zastupitelů účastnil, postačí, když si každý majitel televize zakoupí tzv. set top box. Cena tohoto zařízení se dnes pohybuje kolem tisícikoruny. Novější televize už ho mají v sobě zabudovaný. Ve většině případů by se mělo jednat o jedinou investici. Pan Holý zastupitele dále upozornil, že po zavedení digitálního vysílání bude nutné provést revizi kabelových rozvodů a televizních zásuvek. Digitálně se začne vysílat na všech stanicích koncem roku, analogové vysílání se vypne v roce Z toho vyplývá, že se po určitý čas budou oba způsoby vysílání překrývat. Po celou tuto dobu budete mít tedy možnost dovybavit domácnost příslušným zařízením. Dle informací, které mám z tisku, se o termínu vypnutí analogové televize diváci dozvědí vždy s několikaměsíčním předstihem z varovného textu přímo v rámci vysílání a také prostřednictvím loga, které bude mít podobu čtyř čtverečků v pravém dolním rohu televizního obrazu. Lidé, kteří sami nezvládnou set top box zapojit, se budou moci přihlásit na městském úřadě. Město zajistí někoho, kdo jim tuto službu udělá. Svou pomoc nabídl i pan Holý. Mgr. M. Hrabovská Zprávy ze zastupitelstva Zastupitelé znovu projednávali prodej pozemku p.č. 17/3 (76m 2 ) se stodolou v kat. území Horní Luby, o který požádali dva zájemci, Myslivecké sdružení Luby II a pan Jan Novotný. Ke vzniku vlastnictví na základě dokladů, které předložilo myslivecké sdružení, pro myslivecké sdružení podle právníka JUDr. Bukovjana nedošlo. Podle jeho názoru by mohlo být rozhodnuto v zájmu mysliveckého sdružení k přechodu vlastnictví ke stodole vydržením (30 let objekt užívaly a staraly se o něj v domnění, že jsou jeho vlastníky). Na základě těchto informací ZM hlasovalo o tom, komu bude zmíněný pozemek se stavbou prodán. Pro prodej Mysliveckému sdružení Luby II hlasovalo 8 členů ZM, 1 se zdržel hl.. Na návrh pana Knapčíka zastupitelé schválili, aby cena za 1 m 2 pozemku byla 1,- Kč (8 pro, 1 se zdržel). Správce bytového fondu města pan Knapčík přednesl na zastupitelstvu návrh na změnu rozpočtu pro mimořádné opravy bytového fondu schváleného ZM pro rok Navrhl, aby se z mimořádných oprav nerealizovala položka digitalizace televizního příjmu za 400 tis. Kč a aby se tyto prostředky použily na opravu střechy a fasády domu č.p. 175 v Masarykově ulici. K tomuto požadavku ho přivedl pan Oldřich Holý, který přišel také zastupitelům vysvětlit, že pořizování satelitního příjmu pro panelové domy je zbytečné. Pro kvalitní příjem digitálního vysílání postačí, když si každý majitel televize zakoupí zařízení v hodnotě do Kč, novější televize již toto zařízení mají. Digitál začne vysílat na všech stanicích koncem roku, analogové vysílání se vypne v roce Pan Holý dále upozornil, že po zavedení digitálního vysílání bude nutná revize svodů. Dále navrhl zajistit někoho, kdo zapojí lidem set top boxy. Zastupitelé změnu rozpočtu oprav bytového fondu pro rok 2008 odsouhlasili (9 pro). Z rozpočtu mimořádných oprav se ušetří částka 400 tis. Kč, která se převede do příštího roku a oprava domu č.p. 175 bude realizována v roce Na základě dokončené stavby Rekonstrukce silnice č. II/212 průtah Luby předložila městu Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje (dále KSÚS) GP č /2007 s přehledem výkazu výměr pro převod pozemkových parcel z vlastnictví města Luby do vlastnictví Karlovarského kraje a dále pro převod z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví města Luby, aby mohlo dojít k majetkoprávnímu vypořádání. Zastupitelstvo města Luby odsouhlasilo dělení pozemků ve vlastnictví města Luby dle předloženého GP č /2007 pro zapsání na Katastrálním úřadě pro Karlovarský kraj (všichni pro). Dále zastupitelé odsouhlasili záměr převodu těchto pozemků dle předloženého GP č /2007 s přehledem výkazu výměr (všichni pro). Zastupitelstvo města projednalo návrh obecně závazné vyhlášky č. 1/2008, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na vymezených veřejných prostranstvích.. ZM schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 1/2008, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na vymezených veřejných prostranstvích (všichni pro). Protože je město Luby jediným společníkem Lubské Kalory, s.r.o., a zastupitelstvo města plní funkci valné hromady této společnosti, ZM vzalo zápis a usnesení z valné hromady Lubské Kalory, s. r. o., konané dne na vědomí. Na programu jednání valné hromady bylo schválení roční účetní závěrky, rozdělení zisku a projednání výše ceny tepla za 1 GJ. Schválené usnesení valné hromady je přílohou tohoto zápisu. Pan Karel Hrabák požádal o nové projednání jeho žádosti o slevu z ceny pozemku, p. č. 210/1 (276 m 2 ) v kat. území Opatov, který kupuje od města (schváleno ZM dne ). Uvedl, že po celé délce této parcely vede stružka a pozemek je proto silně podmáčený. Pozemek znovu prověřil vedoucí SÚŽP pan Vrba a navrhl, aby se uplatnilo snížení ceny na ½ prodávaného pozemku. Pan starosta doporučil, aby se počítala sleva 30 % z ½ pozemku, zastupitelé tento návrh schválili (všichni pro). Zastupitelé byli seznámeni se žádostí pana Františka Záplaty, aby byla řešena situace s nadměrným výskytem koček u panelových domů v Tovární ulici. Uvedl, že od doby, kdy mu bylo přislíbeno řešení této situace, uplynuly již tři roky, a zatím k žádné změně nedošlo. Jako řešení této situace navrhli zastupitelé kočky odchytit a nechat je u veterináře

8 Lubský zpravodaj srpen 2008 strana 8 vykastrovat a pak je vrátit zpátky. Pro tento návrh byli 2 zastupitelé, 7 bylo proti. Jako další možné řešení problému bylo navrženo vydání obecně závazné vyhlášky o zákazu krmení všech volně pobíhajících zvířat. Po delší diskusi, kdy pan starosta vysvětloval, že postihování nedodržování této vyhlášky bude velmi komplikované, zastupitelé o tomto návrhu nehlasovali. Pan starosta navrhl, že si postupně pozve všechny občany bydlící v paneláku, kteří jsou známí tím, že kočky krmí, a pokusí se zjednat nápravu touto cestou. Zastupitelé projednali žádost pana Josefa Housky o poskytnutí slevy z ceny pozemku p.č. 149/1 (445m 2 ) v kat. území Luby I, který od města kupuje. K žádosti se vyjádřil vedoucí stavebního úřadu pan Vrba, který potvrdil, že ½ prodávaného pozemku je ve svažitém terénu, což umožňuje její slevu ve smyslu pravidel pro prodej pozemků. Pan starosta navrhl, aby se při výpočtu ceny pozemku uplatnila sleva dle pravidel na ½ plochy, zastupitelé návrh odsouhlasili (všichni pro). Zastupitelé projednali žádost Sportovního klubu Luby, o změnu použití finančního příspěvku od města, a to z důvodu nutnosti oprav sportovního areálu poničeného v červnu vandaly. ZM žádosti SK Luby vyhovělo (všichni pro). Paní Hrabovská informovala zastupitele o dojednání úprav jízdního řádu vlakového spojení Luby Cheb po dobu výlukového jízdního řádu tak, aby spoje z Lubů do Chebu a z Chebu do Lubů navazovaly na rychlíky dále jedoucí z Chebu a do Chebu přijíždějící. Zastupitelé vzali informaci na vědomí. Pan Hartl, předseda kontrolního výboru, seznámil ZM s výsledkem z provedené kontroly zaměřenou na prodeje nemovitostí a na způsob úhrady kupních cen v roce Při kontrolách nebyly zjištěny závady. ZM vzalo informaci o činnosti kontrolního výboru na vědomí. Dále pan Hartl předložil zastupitelstvu plán činnosti kontrolního výboru na 2. pololetí ZM předložený plán činnosti kontrolního výboru schválilo (všichni pro). Zastupitelstvo města odsouhlasilo bezúplatný převod starého hasičského auta z majetku města Luby do majetku města Bublava (všichni pro). Toto auto město Luby také získalo darováním, proto při zakoupení nové cisternové automobilové stříkačky staré auto daruje jinému městu. Pan starosta pozval zastupitele dne 1. srpna na setkání se zástupci Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, kterým chce poděkovat za velmi dobrou spolupráci při rekonstrukci silnice č. II/212 a následných opravách Chebské ulice jednosměrky. Zastupitelé projednali žádost pana Vladimíra Kulovaného o odpuštění penále z dlužné částky za nájemné bytu v Tovární č.p Pan Kulovaný se zavazuje splácet dluh ve výši ,- Kč a soudní a exekuční poplatky ve výši ,- Kč. Penále z dlužné částky činí k ,-Kč. Pan starosta navrhl, aby mu bylo penále odpuštěno v případě, že bude dluh městu splácet pravidelnými měsíčními splátkami v takové výši, aby došlo k jeho umoření nejdéle za 3 roky. Teprve po splacení dluhu v tomto termínu mu bude penále odpuštěno. Zastupitelé návrh pana starosty odsouhlasili (všichni přítomní pro). Pan starosta informoval o vydání provozního řádu veřejných hřišť a pískovišť, který bude umístěn na dětských hřištích u panelových sídlišť v Lubech. Pro vydání provozního řádu hlasovali všichni zastupitelé. Příští veřejné zasedání Zastupitelstva města se koná v pondělí 8. září od 17 hodin v budově MěÚ, 2. poschodí, místnost č. 13. AUTOOPRAVNA LUIGI - Jaroslav Reňák Kraslice, ul. Palackého, nabízí všem zákazníkům tyto služby: opravy motorů, převodovek, brzd, čepů, výměny rozvodů, spojkových kompletů, seřízení světel, montáž tažného zařízení s platným certifikátem, pneuservis, výměny olejů, výfuků, prodej náhradních dílů, pneumatik - dle zakoupeného množství sleva, kódování autoskel, aj. Provozní doba: PONDĚLÍ - PÁTEK hodin mobil: Lubský zpravodaj: vydává MěÚ Luby, nám. 5. května 164, PSČ , odpovědný redaktor J. Kreuzinger. Registrováno u MK ČR E Tisk: GTS Global Transaction Systém CZ, s.r.o., Plesná, Tovární 40 Redakce neodpovídá za obsah dodaných článků a obsah článků nemusí vyjadřovat názor redakce. Příspěvky v elektronické podobě zasílejte na adresu: Informace o městě Luby na adrese:

Obecně závazná vyhláška č. 3/2011,

Obecně závazná vyhláška č. 3/2011, M Ě S T O J Í L O V É Obecně závazná vyhláška č. 3/2011, o zákazu konzumace a zjevného umožňování konzumace alkoholických nápojů na vymezených veřejných prostranstvích města Jílového Zastupitelstvo města

Více

Město Prostějov Zastupitelstvo města Prostějova

Město Prostějov Zastupitelstvo města Prostějova Město Prostějov Zastupitelstvo města Prostějova ÚPLNÉ ZNĚNÍ Obecně závazná vyhláška města č. 10 /2009 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství ve znění obecně závazné vyhlášky č.

Více

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. Obecně závazná vyhláška č. 10/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. Obecně závazná vyhláška č. 10/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství MĚSTO NOVÝ JIČÍN Obecně závazná vyhláška č. 10/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství Zastupitelstvo města Nový Jičín se na svém zasedání dne 19.9.2011 usneslo vydat na základě

Více

Zápis z 10. zasedání ZM Luby konaného dne 31.08.2015 P R O G R A M

Zápis z 10. zasedání ZM Luby konaného dne 31.08.2015 P R O G R A M Zápis z 10. zasedání ZM Luby konaného dne 31.08.2015 Přítomni: pp. Černíková, Hartl, Skála, Šíma, Vrbová, Plzák, Záplata Omluveni: p. Kubeš, Pavlovský P R O G R A M 1. Určení ověřovatelů zápisu; schválení

Více

Obecně závazná vyhláška č. 5/2015, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na některých veřejných prostranstvích

Obecně závazná vyhláška č. 5/2015, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na některých veřejných prostranstvích Obecně závazná vyhláška č. 5/2015, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na některých veřejných prostranstvích Zastupitelstvo města Uherský Brod se na svém 06. zasedání dne 23.09.2015 pod číslem usnesení

Více

Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství

Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství Zastupitelstvo města Žďáru nad Sázavou se na svém zasedání dne 7.6.2012 usnesením č. 9/2012/MP/2 usneslo

Více

Obec Rozdrojovice. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2013, o veřejném pořádku

Obec Rozdrojovice. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2013, o veřejném pořádku Obec Rozdrojovice OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2013, o veřejném pořádku Zastupitelstvo obce Rozdrojovice se na svém 22. zasedání dne 26.9. 2013 usnesením č. 22/2013 usneslo vydat na základě 10 písm. a)

Více

Obecně závazná vyhláška města Lanškroun č. 2/2015, o zákazu konzumace alkoholických nápojů a kouření na veřejných prostranstvích

Obecně závazná vyhláška města Lanškroun č. 2/2015, o zákazu konzumace alkoholických nápojů a kouření na veřejných prostranstvích Obecně závazná vyhláška města Lanškroun č. 2/2015, o zákazu konzumace alkoholických nápojů a kouření na veřejných prostranstvích Zastupitelstvo města Lanškroun rozhodlo dne 22.04.2015 usnesením č. 20/2015

Více

Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005

Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005 Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005 Místo konání: MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Čas konání: 16. března 2005 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek (dostavil se 16.40), Ing. Pavel Bartoníček,

Více

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z VII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 14. 12. 2011

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z VII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 14. 12. 2011 USNESENÍ (výpis ze zápisu) z VII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 14. 12. 2011 ZASTUPITELSTVO OBCE ZDÍKOV: A. Projednalo: 1. Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise

Více

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011 Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011 Místo konání : Obecní úřad Strážkovice Začátek : 17.05 hod. Zasedání řídil : Hana Halamová Přítomni : Roman Čermák, Jan Dvořák,

Více

(1) Pro účely tohoto nařízení se druhy prodeje a poskytování

(1) Pro účely tohoto nařízení se druhy prodeje a poskytování M Ě S T O P Ř Í B R A M Nařízení města č. 19/2003 ze dne 10.11.2003 Tržní řád Rada města Příbram se na svém zasedání dne 10.11.2003 usnesla v souladu s ustanovením 11 a 102 odst. 2 písmeno d) zákona č.

Více

Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová č. 1/2009

Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová č. 1/2009 Město Moravská Třebová 1 Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová č. 1/2009 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, kterou se zakazuje požívání alkoholických

Více

Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391

Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391 MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391 Číslo 5 ročník 14, červen 2008 Z usnesení zastupitelstva obce ze dne

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis č. 10/2011 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 03. 09. 2011.

Zápis č. 10/2011 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 03. 09. 2011. Zápis č. 10/2011 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 03. 09. 2011. Bod č. 1) Zahájení zasedání zastupitelstva. Zasedání Zastupitelstva obce Libkov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo

Více

MĚSTYS NAČERADEC. Usnesení z 4. jednání ZM dne 16.3.2015

MĚSTYS NAČERADEC. Usnesení z 4. jednání ZM dne 16.3.2015 MĚSTYS NAČERADEC Usnesení z 4. jednání ZM dne 16.3.2015 1. Zahájení Přítomno 13 ZM. Zastupitelstvo městyse Načeradec schvaluje veřejné hlasování. Výsledek hlasování: Pro: 13 Proti: 0 Zdrželi se: 0 Usnesení

Více

Z Á P I S. ze 4. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 7.8.2008

Z Á P I S. ze 4. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 7.8.2008 Z Á P I S ze 4. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 7.8.2008 Přítomno : 6 zastupitelů, dle prezenční listiny Omluven : Ing. Jiří Lesse Dále přítomno: 6 občanů, dle prezenční listiny Oznámení

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Obecně závazná vyhláška č. 5/2011

Obecně závazná vyhláška č. 5/2011 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Obecně závazná vyhláška č. 5/2011 k zabezpečení čistoty a veřejného pořádku na území města Karviné Schváleno: 26.04.2011 Účinnost: 11.05.2011 Zpracovatel: Kancelář tajemníka Zastupitelstvo

Více

Bod č 2 - Schválení programu:

Bod č 2 - Schválení programu: Obec Drásov Zastupitelstvo obce Drásov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Drásov, konaného dne 16.9.2015 od 18:00 hodin v místnosti obecního úřadu. 11/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

ad. 10. Návrh usnesení přednesla p. Drahotová v tomto znění: a) zastupitelstvo obce schvaluje:

ad. 10. Návrh usnesení přednesla p. Drahotová v tomto znění: a) zastupitelstvo obce schvaluje: Zápis č. 4 /2008 ze zasedání zastupitelstva obce Horní Kruty konaného dne 20.11.2008 v zasedací místnosti obecního úřadu. Zahájení: Ukončení: 18.00 hod. 19.40 hod. Přítomni: P. Hošta, J. Šmejkalová, Vl.

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

Město Abertamy, 1) Zahájení, volba pracovních komisí, program jednání. B-1/ -ZMě schválilo ustavení návrhové komise ve složení: Ingrid Cejpková

Město Abertamy, 1) Zahájení, volba pracovních komisí, program jednání. B-1/ -ZMě schválilo ustavení návrhové komise ve složení: Ingrid Cejpková Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 26. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 10.9.2008 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

Zápis a přijatá usnesení z 6. zasedání ZO Slezské Rudoltice, konaného dne v kanceláři OÚ Sl. Rudoltice

Zápis a přijatá usnesení z 6. zasedání ZO Slezské Rudoltice, konaného dne v kanceláři OÚ Sl. Rudoltice Zápis a přijatá usnesení z 6. zasedání ZO Slezské Rudoltice, konaného dne 9.7.2007 v kanceláři OÚ Sl. Rudoltice Přítomni: J. Strýček, M. Glejtek, S. Zemba, R. Rajnochová, B. Kostiha, L. Švehla, P. Pargač,

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19. 11. 2006

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19. 11. 2006 Obec Sviny Čj.9 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19. 11. 2006 Přítomni: Hrušková Věra, Kašparová Anna, Radosta Jan, David František, ing. Havelda Martin, ing. David František,

Více

Program: A 1/ Zahájení starosta města - přivítání členů zastupitelstva. A 2/ Schválení programu zasedání: Hlasování: hlasů pro 7

Program: A 1/ Zahájení starosta města - přivítání členů zastupitelstva. A 2/ Schválení programu zasedání: Hlasování: hlasů pro 7 33. zasedání zastupitelstva města Abertamy konané dne 18.11.2013 v zasedací místnosti MěU Abertamy od 17:00 hod. ukončení v 19,00 hod. ------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Stavba Prodloužení autobusové zastávky Sídliště Zličín návrh Dodatku

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014.

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Jednání se konalo v sále Obecního domu Vily ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 1 č.j. 9/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.12.2014 18:08 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 12.12.2014

Více

Šaroun M., Žilka L., Klepl M., Ing. Končický Milan, Ing. Štefanová Zdena, Havlíčková Hana. ostatní :

Šaroun M., Žilka L., Klepl M., Ing. Končický Milan, Ing. Štefanová Zdena, Havlíčková Hana. ostatní : Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 27.2.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Usnesení. přísp. 2007

Usnesení. přísp. 2007 Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 29.10.2007 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 21 členů

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Program zasedání : ostatní : pan Josef Krátký, p. Josef Futera, p. Jaroslav Ondráček

Program zasedání : ostatní : pan Josef Krátký, p. Josef Futera, p. Jaroslav Ondráček Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 13.3.2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011

Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011 Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011 Přítomni: Omluveni: 10 zastupitelů dle prezenční listiny Ing. Plešinger Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: Ing.

Více

MĚSTYS NAČERADEC USNESENÍ Z 6. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 30. ČERVNA 2015

MĚSTYS NAČERADEC USNESENÍ Z 6. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 30. ČERVNA 2015 MĚSTYS NAČERADEC 1. Zahájení Přítomno 12 ZM. 1 USNESENÍ Z 6. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 30. ČERVNA 2015 Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Načeradec schvaluje veřejné hlasování. Výsledek

Více

O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y. Usnesení

O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y. Usnesení O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Usnesení

Více

MĚSTO IVANČICE. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2010,

MĚSTO IVANČICE. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2010, MĚSTO IVANČICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2010, kterou se stanoví místní poplatek za užívání veřejného prostranství. Zastupitelstvo Města Ivančice se usneslo vydat podle ust. 84, odst.2, písm.h) a ust.

Více

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni Přítomni: Ing. Miroslav Hrubý, Karel Jelínek, Vladimír Holovský, Hana Kailová, Libor

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka 362 72 Kyselka, IČ:00254762 Č. j. : Kyselka/66/15/KY Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015 Čas zahájení: 18:05 Ověřitelé: Oldřich Preisler, Hana Topinková Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku jednání

Více

5/2011. Obecně závazná vyhláška. Statutárního města Karviná

5/2011. Obecně závazná vyhláška. Statutárního města Karviná Systém ASPI - stav k 9.11.2014 do částky 101/2014 Sb. a 31/2014 Sb.m.s. 5/2011 - o čistotě a veřejném pořádku - poslední stav textu Změna: 13/2011 5/2011 Obecně závazná vyhláška Statutárního města Karviná

Více

Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00.

Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00. Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00. Přítomni: 9 Hosté: Mgr. Josef Kozlovský, Kateřina Šabatová Ověřovatelé: Ing. Jaromír Poledňák, Markéta Počekajlová Program:

Více

U S N E S E N Í č. 2. /2014

U S N E S E N Í č. 2. /2014 U S N E S E N Í č. 2. /2014 ze zasedání zastupitelstva Obce Sobětuchy, konaného dne 25. 3. 2014. A. Zastupitelstvo obce projednalo: 1. Kontrola usnesení a činnost rady a zastupitelstva. 2. Rozpočtová změna

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030 Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030 které se konalo dne 24. června 2014 od 18 hodin v kinosále ZŠ Bronzová č.p. 2027, 155 00 Praha 5. Bod 1) programu Prezence členů a kontrola

Více

Zápis z 25. zasedání obecního zastupitelstva Majdalena, konaného dne 25. srpna 2008

Zápis z 25. zasedání obecního zastupitelstva Majdalena, konaného dne 25. srpna 2008 Zápis z 25. zasedání obecního zastupitelstva Majdalena, konaného dne 25. srpna 2008 Přítomno: 8 členů obecního zastupitelstva Karel Fűrst, Jiří Pavelec, František Klestil, Jan Koktavý, Josef Pavelec, Vladimír

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Obec Drásov Zastupitelstvo obce Drásov Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Jindřich Mackowski, Tomáš Kubala

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19.10.2008

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19.10.2008 Obec Sviny Čj.8 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19.10.2008 Přítomni: Hrušková Věra, David František, Kašparová Anna, Ing. Havelda Martin, Ing. David František, Brož Milan,

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodi

Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodi Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

Zápis č. 4/2014. Počet přítomných členů zastupitelstva obce: 8 členů Omluveni: Ing. Vladimír Kohout, Martin Kopecký, Ing.

Zápis č. 4/2014. Počet přítomných členů zastupitelstva obce: 8 členů Omluveni: Ing. Vladimír Kohout, Martin Kopecký, Ing. Zápis č. 4/2014 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 13. 8. 2014 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč,

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč, z 15. schůze Rady města Rumburk, konané dne 9. dubna 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 215/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 15. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y. Usnesení

O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y. Usnesení O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Usnesení

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 2. 6. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 2. 6. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 2. 6. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 8 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Obecně závazná vyhláška obce Lužnice č. 1/2013 o veřejném pořádku a čistotě obce

Obecně závazná vyhláška obce Lužnice č. 1/2013 o veřejném pořádku a čistotě obce Obecně závazná vyhláška obce Lužnice č. 1/2013 o veřejném pořádku a čistotě obce Zastupitelstvo obce Lužnice se na svém zasedání dne 5. 11. 2013 usneslo vydat na základě ustanovení 24 odst. 2 zákona č.

Více

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013 USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013 ZASTUPITELSTVO OBCE ZDÍKOV: A. Projednalo: 1. Zahájení, schválení programu, ověřovatelů zápisu

Více

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 9. 3. 2015 v Těšeticích Starosta obce zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013.

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin a skončeno ve 21:00 hodin. Na

Více

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1.

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1. Zápis č. 4/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů 3. Kontrola usnesení

Více

Zápis č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce Sobkovice konaného dne 30. 7. 2012 v Sobkovicích čp. 1 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce Sobkovice konaného dne 30. 7. 2012 v Sobkovicích čp. 1 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce Sobkovice konaného dne 30. 7. 2012 v Sobkovicích čp. 1 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 30. 7. 2012 v 18,00 hod. Počet přítomných členů dle prezenční

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis z 44. zasedání zastupitelů obce, konaného dne 5.11. 2012 od 19 hod v budově obecního úřadu v Bratčicích 49. Přítomni: Ing.Jiří Uhlíř., Havránek V.,

Více

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice U S N E S E N Í 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 10. září 2009 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 16.OO hod. ukončení : 18.OO hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl, František Jurčák,

Více

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod.

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Přítomni: Kačírková Iva, Sladký Daniel, Chadraba Jan, Haluza Karel, Gahura Jan, Jež Miroslav, Kloubová

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 18.7.2014 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 18.7.2014 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 18.7.2014 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 7 zastupitelů (plný počet), 17 občanů, 3 hosté Veřejné

Více

Zápis č. 5/2014 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 29. 9. 2014 od 17.30 hodi

Zápis č. 5/2014 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 29. 9. 2014 od 17.30 hodi Zápis č. 5/2014 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 29. 9. 2014 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 6.11.2008

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 6.11.2008 1 Č.j. 6/2008 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 6.11.2008 Přítomni dle prezenční listiny 1. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu Návrh: zapisovatel L. Fajmonová ověřovatel Petr Hlouš,

Více

Zápis č. 4/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 25. srpna 2014 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 4/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 25. srpna 2014 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 4/2014 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 25. srpna 2014 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 4. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2014 proběhlo

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 18.11. 2007

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 18.11. 2007 Obec Sviny Čj.9 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 18.11. 2007 Přítomni: Hrušková Věra, David František, Kašparová Anna, Ing. Havelda Martin, Ing. David František, Brož Milan,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva (4/2011) obce Cotkytle konaného dne 16. 9. 2011 v zasedací místnosti Obecního úřadu Cotkytle

Zápis ze zasedání zastupitelstva (4/2011) obce Cotkytle konaného dne 16. 9. 2011 v zasedací místnosti Obecního úřadu Cotkytle Zápis ze zasedání zastupitelstva (4/2011) obce Cotkytle konaného dne 16. 9. 2011 v zasedací místnosti Obecního úřadu Cotkytle Přítomni: Omluven: Ing. Prokop Holý, Vlastimil Jureček, Jiří Filipi, Václav

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 22.6.2012 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 22.6.2012 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 22.6.2012 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 6 zastupitelů ( Roma Svoboda omluven), 2 občané, 1 host

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin.

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Starostka Jaroslava Šalomounová zahájila zasedání Zastupitelstva obce

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 20.3.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 20.3.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov Přítomni: konaného dne 20.3.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulu. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů uvedeno jmenovitě)

Více

69. SCHŮZE. A. Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nejdku na Nejdecký pohár 2013, který se konal dne 25. 5. 2013

69. SCHŮZE. A. Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nejdku na Nejdecký pohár 2013, který se konal dne 25. 5. 2013 ZÁPIS USNESENÍ 4. ČERVNA 2013 R A D A MĚSTA NEJDKU 69. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Cingroš, p. Drobný Omluveni: 0 Hosté: 0 Rada města schvaluje předložený program jednání

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0

HLASOVÁNÍ : PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny: Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík, Jaroslav Čermák,

Více

Usnesení 4Z-2.2/2015: ZMM souhlasí s renovací památníku na nám. Svobody v rozsahu první a druhé etapy.

Usnesení 4Z-2.2/2015: ZMM souhlasí s renovací památníku na nám. Svobody v rozsahu první a druhé etapy. Strana 1 (celkem 6) USNESENÍ Č. 4/2015 z 4. zasedání Zastupitelstva města Modřice (dále jen ZMM ), konaného dne 8. června 2015 v 18 hodin v zasedací síni modřické radnice Starosta Ing. Josef Šiška konstatuje,

Více

U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice

U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 210/2007 ze dne

Více

Z Á P I S č. 10/2015

Z Á P I S č. 10/2015 Z Á P I S č. 10/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 8. 4. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Tajemník:

Více

Čl. 1 Účel vyhlášky. Čl. 2 Rozsah působnosti vyhlášky

Čl. 1 Účel vyhlášky. Čl. 2 Rozsah působnosti vyhlášky Město PETŘVALD č. 3/2006 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a čistoty v oblasti pohybu psů na veřejném prostranství Zastupitelstvo města Petřvald se usneslo dne

Více

Usnesení ze ZM Chrastava dne 2. února 2015

Usnesení ze ZM Chrastava dne 2. února 2015 Usnesení ze ZM Chrastava dne 2. února 2015 Datum konání: 2. 2. 2015 2015/01/I Z M schválilo ověřovatele zápisu: Rozmajzl Petr st., Rozmajzl Petr ml. 2015/01/II Z M schválilo navržený program zasedání:

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. 1/2015 Č.j. 16/2015/1 Přítomni: Daniela Javorčeková, Magda

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření kupní smlouvy na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Ing. Jakub

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 33. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 20. července 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Návrh usnesení zasedání Zastupitelstva města Chrastava dne 22. června 2015

Návrh usnesení zasedání Zastupitelstva města Chrastava dne 22. června 2015 2015/04/I ověřovatele zápisu: Návrh usnesení zasedání Zastupitelstva města Chrastava dne 22. června 2015 2015/04/II navržený program zasedání: 1) Diskuse s občany 2) Majetkoprávní úkony 3) Mimořádná podpora

Více

č.j. 6/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.9. 2012

č.j. 6/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.9. 2012 1 č.j. 6/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.9. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 20.9.2012 18:02 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 20.9.2012 19:50

Více

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12 Z á p i s č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 22.dubna 2013 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p.

Více

Obec Křesetice. Zápis ze zasedání Zastupitelstva 4/2008 obce Křesetice, které se konalo dne 3.6.2008

Obec Křesetice. Zápis ze zasedání Zastupitelstva 4/2008 obce Křesetice, které se konalo dne 3.6.2008 Obec Křesetice Zápis ze zasedání Zastupitelstva 4/2008 obce Křesetice, které se konalo dne 3.6.2008 Přítomni: 7 (p.linhartová, Havránková a Černý se dostavili po schválení ověřovatelů) Omluveni: 1 (p.

Více

Zápis z 9. jednání Zastupitelstva Města Kryry konaného dne

Zápis z 9. jednání Zastupitelstva Města Kryry konaného dne Zápis z 9. jednání Zastupitelstva Města Kryry konaného dne 29.6.2011 Místo konání: zasedací místnost MěÚ Kryry Termín konání: 29.6.2011 Přítomni: Omluveni: Přítomno: p. Brda Miroslav, p. Kolář Pavel, p.

Více