Srpen 2008 Starosta informuje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Srpen 2008 Starosta informuje"

Transkript

1 Srpen 2008 Ročník XV Cena 4, - Kč Starosta informuje Rekonstrukce silnice II/21 na hraniční přechod Wernitzgrün probíhá podle plánu a bez problémů. Asfaltový povrch je již dodělán a je rovněž hotov zásyp krajnic. Ukončení celé rekonstrukce je naplánováno na Vzhledem k současnému stavu prací lze předpokládat, že termín bude dodržen. V sobotu se od hod. konají již 14. Hraniční slavnosti měst Luby Erlbach. Na těchto slavnostech proběhne slavnostní otevření hraničního přechodu Luby Wernitzgrün pro motorová vozidla do 3,5 t. Slavnostní otevření tohoto přechodu bude za přítomnosti zástupců Karlovarského kraje a Krajské správy a údržby silnic. Hejtman Karlovarského kraje JUDr. Josef Pavel provede otevření přechodu. Vzhledem k tomu, že se jedná o historickou událost, srdečně zvu všechny občany města k hojné účasti tohoto historického okamžiku. V neděli se od hod. koná v kostele sv. Ondřeje v Lubech vystoupení mezinárodního komorního souboru SEBASTIAN TRIO. Vstupné je dobrovolné a bude předáno na podporu rekonstrukce kostela. Předláždění Chebské ulice firma Kanov již dokončila, tuto rekonstrukci jsem od firmy přebral s výhradou, že provedou opravu spár u chodníkových obrubníků. Na toto spárování firma použila dle mého názoru nekvalitní betonovou směs, neboť spáry se vydrolují. Jak jsem Vás již informoval, předláždění chodníků financovalo město. Jistě jste si všimli, že chodník není dodělán až do konce. Toto je z důvodu, že město usiluje o získání dotace na rekonstrukci náměstí před radnicí a u sochy houslaře a pod ním. Při této případné rekonstrukci by pak došlo k opětovnému poškození chodníku a tím k znehodnocení práce a finančních prostředků. Jestliže město dotaci nezíská, bude chodník dodlážděn. Zatím bude provedeno bezpečnostní zasypání zbroušeným recyklátem. Dne se zúčastnili někteří zastupitelé města slavnostního odhalení studny přátelství v městě Erlbach. Tato studna je umístěna na náměstí města a na jejím boku je vytesán znak města Erlbach a znak města Luby. Je to symbol našeho dlouhodobého přátelství mezi městy. V projevu, se kterým jsem zde vystoupil, jsem si dovolil jménem svým i jménem občanů města Luby pozdravit všechny občany Erlbachu a popřát, aby průzračně čistá voda této studny přinesla městu Erlbach klid, pohodu a zdraví všem jejich občanům. Minulý týden byly dokončeny chodníčky kolem kolejí na Růžovém vrchu - kolem hřbitova. Inspekce ČD nás donutila, abychom provedli změnu vyústění těchto chodníčků do našich komunikací a nevedli je po pozemcích ČD a zároveň dodrželi bezpečnou vzdálenost od kolejiště. Nyní závisí na Správě dopravních cest ČD, aby provedla přeznačení přejezdů. Vzhledem k tomu, že město splnilo tento požadavek ČD, požaduji já od nich opravu obou přejezdů, jejichž dřevěné výplně jsou nahnilé a v některých případech vyhnilé úplně. Dále požaduji splnit jejich slib a zbourat zdevastovaný sklad patřící k nádraží města. V tomto objektu se scházejí mladí výtržnici města a je zde podezření z provádění drogových seancí. Také Vás chci informovat, že došlo k vyčištění koryta potoka Lubinky. S prací Povodí Ohře nejsem v žádném případě spokojen. Jednak mi není jasné proč se čistí koryto proti toku, neboť pak se vyčištěná

2 Lubský zpravodaj srpen 2008 strana 2 část opětovně zanese kalem. Pod mostem u školy zůstaly nánosy naplavenin, které až po mém dotazu, co s nimi Povodí Ohře zamýšlí, začalo řešit tím, že najali pracovníky k ručnímu vyčištění. Naivně jsem se domníval, že koryto bude čištěno po celé délce potoka protékající městem, např. za rodinný dům pana Wernera až po ulici Luční. Zároveň že bude udělána prořezávka náletů stromů a křovin kolem břehu. Odpověď je taková, že se vyčistí jen exponovaná místa, a to jsou předmostí. Na prostranství u panelových domů U Pily se zrekonstruovalo dětské hřiště. Jsou zde nové pérové houpačky, klasická houpačka, zrekonstruovaný kolotoč a skluzavka. Chtěli bychom každý rok u jednotlivých panelových bloků obnovit a zrekonstruovat tato dětská hřiště, aby maminky měly možnost zabavit své ratolesti např. při věšení prádla, popovídání si se sousedy atd. Doufám jen, že větší děti tato hřiště nebudou ničit. Karel Kubeš, starosta města Luby u Chebu - Tršnice - Cheb x x x x x Luby Příjezd do Tršnice Odjezd z Tršnice Příjezd do Chebu Cheb - Tršnice - Luby u Chebu x x x x x Cheb Příjezd do Tršnice Odjezd z Tršnice Luby Spoje, označené x, jezdí jen v pracovní dny. Z důvodu zajištění přípoje od rychlíku 758 ze směru Plzeň a na rychlík 765 odjíždějící z důvodu výluky ze stanice Cheb v 17:50 budou posunuty polohy osobních vlaků odjede ze stanice Cheb v 16:20, vlak odjede ze stanice Luby u Chebu již v 17:06 a z technologických důvodů odjede vlak ze stanice Cheb až v 17:38. Od srpna na veřejných prostranstvích bez alkoholu Lubští zastupitelé se inspirovali ostatními českými městy, která v poslední době schválila vyhlášku zakazující pití alkoholu na veřejném prostranství. Radní se návrhem vyhlášky zabývali na červencovém veřejném zasedání zastupitelstva. Cílem této vyhlášky v rámci zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku je vymezit některá místa veřejného prostranství, na kterých se zakazuje konzumovat alkoholické nápoje. Zastupitelé jsou si vědomi, že dodržování zákazu pití alkoholu na vymezených místech bude během na dlouhou trať. Je jasné, že konzumenti krabicových vín a pivního moku se budou přesouvat na jiná místa a rovněž od nich nebude snadné získat případně uložený finanční postih. Doufejme, že si ale po zásazích státní policie, která je bude z míst, jež jsou ve vyhlášce vymezena, vykazovat, budou alespoň vybírat ke svému válení a popíjení alkoholu odlehlejší pozemky a nebudou již tak na očích lubské veřejnosti, a to především dětem. Přesto na základě zkušeností jiných měst věříme, že tato vyhláška bude mít pozitivní dopad a podaří se nám aspoň částečně odstranit negativní jevy spojené s konzumací alkoholu na veřejnosti. Nepůjde o restaurační zahrádky ty samozřejmě patří k životu ve městě, nejde ani o nesmyslné postihování žíznivého turisty, který při procházce městem ochutnává české pivo. Chceme dosáhnout toho, aby především z centra města (nádraží, parky, prostranství před budovami škol a před místními obchody, autobusová zastávka, hřbitov) zmizely skupinky s lahvemi v rukou, které tam dle názoru radních i místních občanů nepatří. Mgr. Miroslava Hrabovská, místostarostka

3 Lubský zpravodaj srpen 2008 strana 3 Město Luby Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 O ZÁKAZU KONZUMACE ALKOHOLICKÝCH NÁPOJŮ NA VYMEZENÝCH VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍCH Zastupitelstvo města Luby se usneslo dne vydat podle 10 písm. a) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku města Luby: Čl. I Účel vyhlášky Tato vyhláška upravuje místní záležitosti veřejného pořádku na veřejných prostranstvích ve správním území města Luby a vymezuje místa veřejných prostranství, kde se zakazuje konzumace alkoholických nápojů, která by mohla narušit veřejný pořádek ve městě. Čl. II Vymezení základních pojmů 1) Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky, pasáže, sportoviště, dětské koutky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. Čl. III Zákaz činností na vymezeném veřejném prostranství 1) Na veřejných prostranstvích ve správním území města Luby, jmenovitě: a) ul. Revoluční - v parku a u základní školy - p.p.č.69/1 k.ú. Luby I b) ul. T.G. Masaryka - u základní školy a základní umělecké školy - p.p.č. 92/1; 2846/1; p.p.č k.ú. Luby I c) ul. Na Nivách - u tělocvičny a sportovního hřiště p.p.č. 2350/3; p.p.č 2350/2; k.ú. Luby I d) ul. Tovární - před mateřskou školou a dětským hřištěm p.p.č. 1575/1 k.ú. Luby I e) ul. Příčná - autobusová zastávka p.p.č. 226/1 k.ú. Luby I f) před prodejnami s potravinami v ul. Chebské p.p.č 151/3; p.p.č k.ú. Luby I, Příčné p.p.č. 2626/3 k.ú. Luby I, Revoluční p.p.č. 490/1 k.ú. Luby I, Tovární p.p.č. 1570/5; 1570/1 k.ú. Luby I g) ul. Hřbitovní hřbitov p.p.č. 705/1; p.p.č. 697; p.p.č. 705/3 k.ú. Luby I h) ul. Revoluční vlakové nádraží p.p.č. 2869/10, p.p.č.479; p.p.č. 2870/1 k.ú. Luby I ch) náměstí 5.května p.p.č. 142/2 k.ú. Luby I i) parčík u sochy houslaře, Revoluční a Masarykova ulice p.p.č k.ú. Luby I j) parčík v Příčné ulici vedle domu č.p. 683 p.p.č. 227 k.ú. Luby I se zakazuje konzumace alkoholických nápojů. 2) Zákaz konzumace alkoholických nápojů se nevztahuje na venkovní části provozoven restaurací, kaváren a vináren umístěných na veřejném prostranství před jejich stálými provozovnami (tzv. předzahrádky) a na konzumaci alkoholických nápojů při stánkovém prodeji při veřejných akcích (např. městské slavnosti, kulturní a sportovní akce, velikonoční a vánoční trhy apod.) a při veřejných akcích ohlášených dle právního předpisu. Čl. IV. Účinnost Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 30. července 2008.

4 Lubský zpravodaj srpen 2008 strana 4 Města Luby a Erlbach si Vás dovolují pozvat na 14. HRANIČNÍ SLAVNOST která se bude konat v sobotu 9. SRPNA OD 14 HODIN v prostoru hraničního přechodu. Připraveny jsou stánky s občerstvením, soutěže o ceny pro děti, soutěž starostů a členů ZM v kopání na brankovou stěnu o putovní pohár. Slavnost jako každý rok hudebně zahájí Schalmeienkapelle z Wernitzgrünu, děti bude průběžně bavit čaroděj Mandragor, připravena jsou 3 představení loutkového divadla, jízda na koni pro děti a tradičně Vás pobaví i Jonny Künzel z Německa. Ve proběhne slavnostní otevření hraničního přechodu pro osobní automobily hejtmanem Karlovarského kraje Josefem Pavlem. Součástí slavnosti bude opět výstava historických traktorů. Na okružní jízdu městem Luby vyjedou v 16 hodin. A O dobrou zábavu se budou střídavě starat dvě hudby, SALDO BAND MARIÁNSKOLÁZEŇSKÁ KÁ PĚTKA Od do hodin bude autobus jezdit v půlhodinových intervalech, pak dle zájmu. NEDĚLE SRPNA: hodin: kostel sv. Ondřeje "SEBASTIAN TRIO" - vystoupení mezinárodního komorního souboru hodin: hřiště kopané - přátelský zápas Luby Erlbach (staré gardy) Pořadatelé 14. Hraniční slavnosti zvou občany k hojné účasti 14. Hraniční slavnost je spolufinancována z prostředků Česko-německého fondu budoucnosti

5 Lubský zpravodaj srpen 2008 strana 5 Potřebujete přešít šaty či kalhoty? Opravy a úpravy oděvů, včetně našívání zipů, šití záclon, závěsů a ubrusů můžete domluvit a objednat na telefonním čísle (u pana Aulického) Zasklívání a opravy oken Truhlářství Kyselák Tel.: Něco pro šikovné ruce Od září zahájí činnost Výtvarná dílna, kterou povede JUDr. Hana Píchová. O co vlastně půjde? Tento kroužek organizujeme především pro ženy, které mají zájem naučit se, popřípadě zdokonalit v různých výtvarných a pracovních technikách. Domluvila jsem se s paní Píchovou, že by uspořádala prozatím tři bloky zaměřené na práci s rounem, s přízí a vlnou a činnosti s papírem. Podrobné informace se dozvíte v zářijovém vydání Lubského zpravodaje. Zatím můžete shromažďovat pracovní materiál (vlnu, ubrousky, sušené lístky z květů ). Prozradím snad jen to, že bude možnost naučit se i příst na kolovratu, tkát na tkalcovském stavu, kolíkovém stávku. Mgr. M. Hrabovská Kritika místních hasičů není na místě Dne došlo ve večerních hodinách na parkovišti U Pily k úniku pohonných hmot z osobního automobilu. Havárii ohlásila Policie ČR na operační středisko do Karlových Varů. Operační důstojník chybně vyslal jednotku z Plesné, místo aby vyslal místní hasiče. Řeči místních občanů, že lubští hasiči zrovna chlastali a proto nevyjeli, se nám opravdu nelíbí. Nebylo to poprvé, kdy jsme byli vysláni k události pozdě nebo vůbec. Petr Ďurčo, starosta SHD Luby Inzerce Raiffeisen stavební spořitelna nabízí - spoření se státní podporou 15 %, úročení vkladů 2 % - širokou nabídku úvěrů na bydlení - možnost využití úvěru již od uzavření smlouvy Dále nabízíme: - penzijní připojištění ČP a ING - pojištění domácností, nemovitostí, staveb - úrazové a životní pojištění - pojištění odpovědnosti za škodu (vzniklou v zaměstnání nebo v běžném životě) Bližší informace Vám poskytneme na adrese: Kaňkovi, Na Louce 96, Luby tel.: mobil: , Pondělí - pátek: hodin Po dohodě i o víkendech. Martin Šíma Kraslická 658, Luby sdružení podnikatelů Nabízíme Vám: - prodej a servis výpočetní techniky - prodej spotřebního materiálu - instalaci počítačových sítí - správu počítačových sítí - bezdrátové připojení k internetu k vlastní síti - WIFILUBY - tvorbu webových stránek - zakázkový vývoj programů V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte na tel: , , nebo na

6 Lubský zpravodaj srpen 2008 strana 6 Vyberte si v knihovně Pro kutily Dřevo v zahradě Dřevěné terasy,ploty a zástěny, výstavba pergoly, výroba zahradních květinových truhlíků - profesionální znalosti pro kutily. Vestavba podkroví Izolace podkroví, vestavba střešního vikýře nebo kompletní půdní vestavba - každý pracovní krok je jasně a srozumitelně popsán a vysvětlen v textu i na obrázcích. Pergoly, ploty a terasa Chystáte se stavět pergolu, plot nebo tyčkový plot, vydláždit terasu betonovými dlaždicemi, kamennými deskami nebo cihelnou dlažbou? Všechny pracovní kroky jsou jednoduše popsány a vysvětleny slovem i obrazem. Květinové truhlíky Návrhy na výrobu dřevěných truhlíků různých tvarů a velikostí. Kamna a krby Publikace vám poskytne informace, jež vám pomohou při výběru či stavbě. Dozvíte se jaké předpisy je třeba dodržet,jak se správně chránit proti požáru a které úřady byste měli o svém záměru informovat. Nejdůležitější témata: kachlová kamna, celokeramická akumulační kamna, teplovzdušná kamna, krby, kamnové krby, grilovací krby, stavba kamen a krbu, protipožární ochrana. Vlhkost v domě Prevence a odstraňování. Stěny, podlahy a stropy ze dřeva Tato kniha vám poskytne odborný návod k následujícím tématům: výběr materiálu, potřebné výpočty, příprava vnitřní konstrukce, technika pokládání. Pro fotografy amatéry 100 praktických návodů digitální fotografie Rozhodně se nemusíte prokousávat nutnou teorií. Více než 100 skvělých postupů je v této knize popsána názorně krok za krokem. Začínáme fotografovat digitálně Rady,tipy,triky a návody jak vzniká nejkrásnější snímek, jak vybíráme fotoaparát, jak vytváříme kompozici, jak pracujeme s bleskem, jak si poradíme se sklem. Fotografujeme digitálně Kniha vám názorně a srozumitelně předvede, jak vzniká digitální fotografie, postupujeme při výběru digitálního fotoaparátu, používáme energetické zdroje a příslušenství, správně exponujeme a co je to kompozice. Nejnovější knihy o fotografování DSLR naučte se fotografovat digitální zrcadlovkou / Velká kniha digitální fotografie Fotografujeme s filtry / Světlo a osvětlení v digitální fotografii Humor Američan a Rus si telefonují... A: Ivane, teď říkali v televizi, že tam u vás jsou děsný mrazy, přes -60 stupňů. R: To je blbina, nejvejš tak -20. A: No ne, teď to říkali na CNN, prej přes -60. R: Ale no tak možná někde třeba -25, ale to spíš výjimečně. A: No ale ty záběry byly děsný, ty omrzlý silnice, baráky... R: Jo ty myslíš venku?!! No tak to jo.

7 Lubský zpravodaj srpen 2008 strana 7 Co bude obnášet přechod na digitální vysílání pro vaši domácnost? Na červencovém zasedání zastupitelé odsouhlasili změnu rozpočtu pro mimořádné opravy bytového fondu schváleného zastupitelstvem pro rok Z mimořádných oprav se nebude hradit zřízení satelitního příjmu pro panelové domy, které by přišlo zhruba na korun. Z rozpočtu mimořádných oprav se ušetří částka Kč, která bude převedena do příštího roku. Na základě informací od pana Oldřicha Holého, jenž se problematice digitálního vysílání věnuje, a který se i zasedání zastupitelů účastnil, postačí, když si každý majitel televize zakoupí tzv. set top box. Cena tohoto zařízení se dnes pohybuje kolem tisícikoruny. Novější televize už ho mají v sobě zabudovaný. Ve většině případů by se mělo jednat o jedinou investici. Pan Holý zastupitele dále upozornil, že po zavedení digitálního vysílání bude nutné provést revizi kabelových rozvodů a televizních zásuvek. Digitálně se začne vysílat na všech stanicích koncem roku, analogové vysílání se vypne v roce Z toho vyplývá, že se po určitý čas budou oba způsoby vysílání překrývat. Po celou tuto dobu budete mít tedy možnost dovybavit domácnost příslušným zařízením. Dle informací, které mám z tisku, se o termínu vypnutí analogové televize diváci dozvědí vždy s několikaměsíčním předstihem z varovného textu přímo v rámci vysílání a také prostřednictvím loga, které bude mít podobu čtyř čtverečků v pravém dolním rohu televizního obrazu. Lidé, kteří sami nezvládnou set top box zapojit, se budou moci přihlásit na městském úřadě. Město zajistí někoho, kdo jim tuto službu udělá. Svou pomoc nabídl i pan Holý. Mgr. M. Hrabovská Zprávy ze zastupitelstva Zastupitelé znovu projednávali prodej pozemku p.č. 17/3 (76m 2 ) se stodolou v kat. území Horní Luby, o který požádali dva zájemci, Myslivecké sdružení Luby II a pan Jan Novotný. Ke vzniku vlastnictví na základě dokladů, které předložilo myslivecké sdružení, pro myslivecké sdružení podle právníka JUDr. Bukovjana nedošlo. Podle jeho názoru by mohlo být rozhodnuto v zájmu mysliveckého sdružení k přechodu vlastnictví ke stodole vydržením (30 let objekt užívaly a staraly se o něj v domnění, že jsou jeho vlastníky). Na základě těchto informací ZM hlasovalo o tom, komu bude zmíněný pozemek se stavbou prodán. Pro prodej Mysliveckému sdružení Luby II hlasovalo 8 členů ZM, 1 se zdržel hl.. Na návrh pana Knapčíka zastupitelé schválili, aby cena za 1 m 2 pozemku byla 1,- Kč (8 pro, 1 se zdržel). Správce bytového fondu města pan Knapčík přednesl na zastupitelstvu návrh na změnu rozpočtu pro mimořádné opravy bytového fondu schváleného ZM pro rok Navrhl, aby se z mimořádných oprav nerealizovala položka digitalizace televizního příjmu za 400 tis. Kč a aby se tyto prostředky použily na opravu střechy a fasády domu č.p. 175 v Masarykově ulici. K tomuto požadavku ho přivedl pan Oldřich Holý, který přišel také zastupitelům vysvětlit, že pořizování satelitního příjmu pro panelové domy je zbytečné. Pro kvalitní příjem digitálního vysílání postačí, když si každý majitel televize zakoupí zařízení v hodnotě do Kč, novější televize již toto zařízení mají. Digitál začne vysílat na všech stanicích koncem roku, analogové vysílání se vypne v roce Pan Holý dále upozornil, že po zavedení digitálního vysílání bude nutná revize svodů. Dále navrhl zajistit někoho, kdo zapojí lidem set top boxy. Zastupitelé změnu rozpočtu oprav bytového fondu pro rok 2008 odsouhlasili (9 pro). Z rozpočtu mimořádných oprav se ušetří částka 400 tis. Kč, která se převede do příštího roku a oprava domu č.p. 175 bude realizována v roce Na základě dokončené stavby Rekonstrukce silnice č. II/212 průtah Luby předložila městu Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje (dále KSÚS) GP č /2007 s přehledem výkazu výměr pro převod pozemkových parcel z vlastnictví města Luby do vlastnictví Karlovarského kraje a dále pro převod z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví města Luby, aby mohlo dojít k majetkoprávnímu vypořádání. Zastupitelstvo města Luby odsouhlasilo dělení pozemků ve vlastnictví města Luby dle předloženého GP č /2007 pro zapsání na Katastrálním úřadě pro Karlovarský kraj (všichni pro). Dále zastupitelé odsouhlasili záměr převodu těchto pozemků dle předloženého GP č /2007 s přehledem výkazu výměr (všichni pro). Zastupitelstvo města projednalo návrh obecně závazné vyhlášky č. 1/2008, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na vymezených veřejných prostranstvích.. ZM schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 1/2008, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na vymezených veřejných prostranstvích (všichni pro). Protože je město Luby jediným společníkem Lubské Kalory, s.r.o., a zastupitelstvo města plní funkci valné hromady této společnosti, ZM vzalo zápis a usnesení z valné hromady Lubské Kalory, s. r. o., konané dne na vědomí. Na programu jednání valné hromady bylo schválení roční účetní závěrky, rozdělení zisku a projednání výše ceny tepla za 1 GJ. Schválené usnesení valné hromady je přílohou tohoto zápisu. Pan Karel Hrabák požádal o nové projednání jeho žádosti o slevu z ceny pozemku, p. č. 210/1 (276 m 2 ) v kat. území Opatov, který kupuje od města (schváleno ZM dne ). Uvedl, že po celé délce této parcely vede stružka a pozemek je proto silně podmáčený. Pozemek znovu prověřil vedoucí SÚŽP pan Vrba a navrhl, aby se uplatnilo snížení ceny na ½ prodávaného pozemku. Pan starosta doporučil, aby se počítala sleva 30 % z ½ pozemku, zastupitelé tento návrh schválili (všichni pro). Zastupitelé byli seznámeni se žádostí pana Františka Záplaty, aby byla řešena situace s nadměrným výskytem koček u panelových domů v Tovární ulici. Uvedl, že od doby, kdy mu bylo přislíbeno řešení této situace, uplynuly již tři roky, a zatím k žádné změně nedošlo. Jako řešení této situace navrhli zastupitelé kočky odchytit a nechat je u veterináře

8 Lubský zpravodaj srpen 2008 strana 8 vykastrovat a pak je vrátit zpátky. Pro tento návrh byli 2 zastupitelé, 7 bylo proti. Jako další možné řešení problému bylo navrženo vydání obecně závazné vyhlášky o zákazu krmení všech volně pobíhajících zvířat. Po delší diskusi, kdy pan starosta vysvětloval, že postihování nedodržování této vyhlášky bude velmi komplikované, zastupitelé o tomto návrhu nehlasovali. Pan starosta navrhl, že si postupně pozve všechny občany bydlící v paneláku, kteří jsou známí tím, že kočky krmí, a pokusí se zjednat nápravu touto cestou. Zastupitelé projednali žádost pana Josefa Housky o poskytnutí slevy z ceny pozemku p.č. 149/1 (445m 2 ) v kat. území Luby I, který od města kupuje. K žádosti se vyjádřil vedoucí stavebního úřadu pan Vrba, který potvrdil, že ½ prodávaného pozemku je ve svažitém terénu, což umožňuje její slevu ve smyslu pravidel pro prodej pozemků. Pan starosta navrhl, aby se při výpočtu ceny pozemku uplatnila sleva dle pravidel na ½ plochy, zastupitelé návrh odsouhlasili (všichni pro). Zastupitelé projednali žádost Sportovního klubu Luby, o změnu použití finančního příspěvku od města, a to z důvodu nutnosti oprav sportovního areálu poničeného v červnu vandaly. ZM žádosti SK Luby vyhovělo (všichni pro). Paní Hrabovská informovala zastupitele o dojednání úprav jízdního řádu vlakového spojení Luby Cheb po dobu výlukového jízdního řádu tak, aby spoje z Lubů do Chebu a z Chebu do Lubů navazovaly na rychlíky dále jedoucí z Chebu a do Chebu přijíždějící. Zastupitelé vzali informaci na vědomí. Pan Hartl, předseda kontrolního výboru, seznámil ZM s výsledkem z provedené kontroly zaměřenou na prodeje nemovitostí a na způsob úhrady kupních cen v roce Při kontrolách nebyly zjištěny závady. ZM vzalo informaci o činnosti kontrolního výboru na vědomí. Dále pan Hartl předložil zastupitelstvu plán činnosti kontrolního výboru na 2. pololetí ZM předložený plán činnosti kontrolního výboru schválilo (všichni pro). Zastupitelstvo města odsouhlasilo bezúplatný převod starého hasičského auta z majetku města Luby do majetku města Bublava (všichni pro). Toto auto město Luby také získalo darováním, proto při zakoupení nové cisternové automobilové stříkačky staré auto daruje jinému městu. Pan starosta pozval zastupitele dne 1. srpna na setkání se zástupci Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, kterým chce poděkovat za velmi dobrou spolupráci při rekonstrukci silnice č. II/212 a následných opravách Chebské ulice jednosměrky. Zastupitelé projednali žádost pana Vladimíra Kulovaného o odpuštění penále z dlužné částky za nájemné bytu v Tovární č.p Pan Kulovaný se zavazuje splácet dluh ve výši ,- Kč a soudní a exekuční poplatky ve výši ,- Kč. Penále z dlužné částky činí k ,-Kč. Pan starosta navrhl, aby mu bylo penále odpuštěno v případě, že bude dluh městu splácet pravidelnými měsíčními splátkami v takové výši, aby došlo k jeho umoření nejdéle za 3 roky. Teprve po splacení dluhu v tomto termínu mu bude penále odpuštěno. Zastupitelé návrh pana starosty odsouhlasili (všichni přítomní pro). Pan starosta informoval o vydání provozního řádu veřejných hřišť a pískovišť, který bude umístěn na dětských hřištích u panelových sídlišť v Lubech. Pro vydání provozního řádu hlasovali všichni zastupitelé. Příští veřejné zasedání Zastupitelstva města se koná v pondělí 8. září od 17 hodin v budově MěÚ, 2. poschodí, místnost č. 13. AUTOOPRAVNA LUIGI - Jaroslav Reňák Kraslice, ul. Palackého, nabízí všem zákazníkům tyto služby: opravy motorů, převodovek, brzd, čepů, výměny rozvodů, spojkových kompletů, seřízení světel, montáž tažného zařízení s platným certifikátem, pneuservis, výměny olejů, výfuků, prodej náhradních dílů, pneumatik - dle zakoupeného množství sleva, kódování autoskel, aj. Provozní doba: PONDĚLÍ - PÁTEK hodin mobil: Lubský zpravodaj: vydává MěÚ Luby, nám. 5. května 164, PSČ , odpovědný redaktor J. Kreuzinger. Registrováno u MK ČR E Tisk: GTS Global Transaction Systém CZ, s.r.o., Plesná, Tovární 40 Redakce neodpovídá za obsah dodaných článků a obsah článků nemusí vyjadřovat názor redakce. Příspěvky v elektronické podobě zasílejte na adresu: Informace o městě Luby na adrese:

PŘÍRUČKA K VYHLÁŠCE všechna platná místa zákazu požívání alkoholu. MĚSTO HOŘICE Obecně závazná vyhláška města Hořice č. 5/2009 (změna: OZV č.

PŘÍRUČKA K VYHLÁŠCE všechna platná místa zákazu požívání alkoholu. MĚSTO HOŘICE Obecně závazná vyhláška města Hořice č. 5/2009 (změna: OZV č. PŘÍRUČKA K VYHLÁŠCE všechna platná místa zákazu požívání alkoholu MĚSTO HOŘICE Obecně závazná vyhláška města Hořice č. 5/2009 (změna: OZV č. 2/2015), o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném

Více

o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství

o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství MĚSTO ROŢNOV POD RADHOŠTĚM Obecně závazná vyhláška o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm se na svém zasedání dne 10.12.2013 usneslo

Více

MĚSTO HANUŠOVICE. Článek 1 Cíl a předmět obecně závazné vyhlášky

MĚSTO HANUŠOVICE. Článek 1 Cíl a předmět obecně závazné vyhlášky MĚSTO HANUŠOVICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2014 O ZABEZPEČENÍ MÍSTNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ VEŘEJNÉHO POŘÁDKU, KTEROU SE VYMEZUJÍ VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ, NA NICHŽ SE ZÁKAZUJE KONZUMACE ALKOHOLICKÝCH NÁPOJŮ Zastupitelstvo

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 6/2015, o zákazu konzumace alkoholických nápojů a užívání omamných a psychotropních látek na veřejných prostranstvích Zastupitelstvo

Více

č. 2/2008 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství

č. 2/2008 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství M Ě S T O S E M II L Y OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2008 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství Zastupitelstvo města Semily se na svém zasedání dne 22. května 2008 usnesením č.

Více

Město Hostinné. Obecně závazná vyhláška č. 5/2015,

Město Hostinné. Obecně závazná vyhláška č. 5/2015, Město Hostinné Obecně závazná vyhláška č. 5/2015, o zákazu kouření a konzumace alkoholických nápojů na některých veřejných prostranstvích ve městě Hostinné Zastupitelstvo města Hostinné se na svém zasedání

Více

Obecně závazná vyhláška č. 3/2011,

Obecně závazná vyhláška č. 3/2011, M Ě S T O J Í L O V É Obecně závazná vyhláška č. 3/2011, o zákazu konzumace a zjevného umožňování konzumace alkoholických nápojů na vymezených veřejných prostranstvích města Jílového Zastupitelstvo města

Více

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. Obecně závazná vyhláška č. 10/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. Obecně závazná vyhláška č. 10/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství MĚSTO NOVÝ JIČÍN Obecně závazná vyhláška č. 10/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství Zastupitelstvo města Nový Jičín se na svém zasedání dne 19.9.2011 usneslo vydat na základě

Více

MĚSTO PODBOŘANY. Obecně závazná vyhláška ě. 8/2011, o zákazu požívání alkoholických nápojů na vybraných veřejných prostranstvích

MĚSTO PODBOŘANY. Obecně závazná vyhláška ě. 8/2011, o zákazu požívání alkoholických nápojů na vybraných veřejných prostranstvích MĚSTO PODBOŘANY Obecně závazná vyhláška ě. 8/2011, o zákazu požívání alkoholických nápojů na vybraných veřejných prostranstvích Zastupitelstvo města Podbořany se na svém zasedání dne 14. prosince 2011

Více

Město Prostějov Zastupitelstvo města Prostějova

Město Prostějov Zastupitelstvo města Prostějova Město Prostějov Zastupitelstvo města Prostějova ÚPLNÉ ZNĚNÍ Obecně závazná vyhláška města č. 10 /2009 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství ve znění obecně závazné vyhlášky č.

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2011

Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 O B E C V Ě T Ř N Í Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 O zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství na území obce Větřní Zastupitelstvo obce Větřní se na svém 7. zasedání konaném dne

Více

M ě s t o B a k o v n a d J i z e r o u. Nařízení č. 1/2015

M ě s t o B a k o v n a d J i z e r o u. Nařízení č. 1/2015 M ě s t o B a k o v n a d J i z e r o u Nařízení č. 1/2015 města Bakov nad Jizerou kterým se vydává Tržní řád ve znění nařízení č. 2/2015 Rada města Bakov nad Jizerou se na svém zasedání dne 29. 6. 2015

Více

MĚSTO ČESKÁ TŘEBOVÁ. Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství

MĚSTO ČESKÁ TŘEBOVÁ. Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství MĚSTO ČESKÁ TŘEBOVÁ Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství Zastupitelstvo Města Česká Třebová se na svém zasedání dne 20.06.2011 usnesením č.

Více

Zápis z 10. zasedání ZM Luby konaného dne 31.08.2015 P R O G R A M

Zápis z 10. zasedání ZM Luby konaného dne 31.08.2015 P R O G R A M Zápis z 10. zasedání ZM Luby konaného dne 31.08.2015 Přítomni: pp. Černíková, Hartl, Skála, Šíma, Vrbová, Plzák, Záplata Omluveni: p. Kubeš, Pavlovský P R O G R A M 1. Určení ověřovatelů zápisu; schválení

Více

Město Velký Šenov. Obecně závazná vyhláška č. 1/2008

Město Velký Šenov. Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 Město Velký Šenov Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 o zákazu požívání alkoholických nápojů a návykových látek na veřejném prostranství ve městě Velký Šenov Zastupitelstvo města Velký Šenov podle ustanovení

Více

městě Stráž pod Ralskem. Obecně závazná vyhláška č. 3/2008

městě Stráž pod Ralskem. Obecně závazná vyhláška č. 3/2008 Město Stráž pod Ralskem Obecně závazná vyhláška č. 3/2008 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství Zastupitelstvo města Stráž pod Ralskem podle ustanovení 10 písmo a) a 84 odst.

Více

M Ě S TO SEMILY OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2016

M Ě S TO SEMILY OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2016 M Ě S TO SEMILY OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2016 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství Zastupitelstvo města Semily se na svém zasedání dne 20. června 2016 usnesením č. 160620/ZM/86

Více

Město Valašské Meziříčí. Obecně závazná vyhláška č.3/2015 města Valašské Meziříčí

Město Valašské Meziříčí. Obecně závazná vyhláška č.3/2015 města Valašské Meziříčí Město Valašské Meziříčí Obecně závazná vyhláška č.3/2015 města Valašské Meziříčí o zákazu požívání alkoholických nápojů na vybraných veřejných prostranstvích Zastupitelstvo města Valašské Meziříčí se na

Více

Město TRHOVÉ SVINY OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2016, o omezení konzumace alkoholu na veřejných prostranstvích

Město TRHOVÉ SVINY OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2016, o omezení konzumace alkoholu na veřejných prostranstvích Město TRHOVÉ SVINY OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2016, o omezení konzumace alkoholu na veřejných prostranstvích Zastupitelstvo města Trhové Sviny se na svém zasedání dne 18. 4. 2016 usneslo vydat na základě

Více

Obecně závazná vyhláška č. 5/2015, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na některých veřejných prostranstvích

Obecně závazná vyhláška č. 5/2015, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na některých veřejných prostranstvích Obecně závazná vyhláška č. 5/2015, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na některých veřejných prostranstvích Zastupitelstvo města Uherský Brod se na svém 06. zasedání dne 23.09.2015 pod číslem usnesení

Více

Zápis č. 9/13 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. 9/13 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. 9/13 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 16.09.2013 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 21,30 hod. Přítomni členové

Více

Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005

Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005 Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005 Místo konání: MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Čas konání: 16. března 2005 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek (dostavil se 16.40), Ing. Pavel Bartoníček,

Více

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z VII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 14. 12. 2011

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z VII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 14. 12. 2011 USNESENÍ (výpis ze zápisu) z VII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 14. 12. 2011 ZASTUPITELSTVO OBCE ZDÍKOV: A. Projednalo: 1. Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise

Více

Obec Lány Obecně závazná vyhláška obce Lány č. 2/2008 o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci

Obec Lány Obecně závazná vyhláška obce Lány č. 2/2008 o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci Obec Lány Obecně závazná vyhláška obce Lány č. 2/2008 o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci Zastupitelstvo obce Lány schválilo na svém zasedání dne 16.6.2008 v souladu s ust.

Více

Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství

Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství Zastupitelstvo města Žďáru nad Sázavou se na svém zasedání dne 7.6.2012 usnesením č. 9/2012/MP/2 usneslo

Více

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011 Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011 Místo konání : Obecní úřad Strážkovice Začátek : 17.05 hod. Zasedání řídil : Hana Halamová Přítomni : Roman Čermák, Jan Dvořák,

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ. Obecně závazná vyhláška 5/2008. o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ. Obecně závazná vyhláška 5/2008. o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Obecně závazná vyhláška 5/2008 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství SCHVÁLENO: 3. 6. 2008 ÚČINNOST: 19. 6. 2008 ZPRACOVATEL: Kancelář tajemníka Zastupitelstvo

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA. ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení

MĚSTO ČESKÁ LÍPA. ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 24.02.2016 usnesením č. 282/2016 usneslo

Více

Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. září 2015 od hodin

Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. září 2015 od hodin Obec Staré Hobzí Zastupitelstvo obce Staré Hobzí Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. září 2015 od 18.00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva zasedání zastupitelstva

Více

Obec LÍBEZNICE. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2014. o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci Líbeznice

Obec LÍBEZNICE. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2014. o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci Líbeznice Obec LÍBEZNICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2014 o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci Líbeznice Zastupitelstvo obce Líbeznice se na svém zasedání dne 21.05.2014 usnesením č.

Více

Obecně závazná vyhláška č. 05/2009, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na některých veřejných prostranstvích

Obecně závazná vyhláška č. 05/2009, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na některých veřejných prostranstvích Obecně závazná vyhláška č. 05/2009, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na některých veřejných prostranstvích Zastupitelstvo města Uherský Brod se na svém 25. zasedání dne 01.07.2009 pod číslem usnesení

Více

- Návrh usnesení č.2/17/20 13 ZO schvaluje kontrolu usnesení z minulého zápisu.

- Návrh usnesení č.2/17/20 13 ZO schvaluje kontrolu usnesení z minulého zápisu. Zápis č.17/2010-2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Lahošť, pro volební období 2010-2014, konaného dne 30.1. 2013 v zasedací místnosti obecního úřadu Lahošť. Přítomní: Jan Halko, Ing. Milan Fábera,

Více

Z Á P I S. z 20. zasedání ZM Sedlice konaného dne od 18,00 hodin na MěÚ Sedlice

Z Á P I S. z 20. zasedání ZM Sedlice konaného dne od 18,00 hodin na MěÚ Sedlice Z Á P I S z 20. zasedání ZM Sedlice konaného dne 2.3.2016 od 18,00 hodin na MěÚ Sedlice Přítomno: dle prezenční listiny 9 členů zastupitelstva. Omluveni: p. Jiří Bláha, Bc. Jana Bláhová 1. Zahájení Starosta

Více

Statutární město Pardubice Zastupitelstvo města Pardubic

Statutární město Pardubice Zastupitelstvo města Pardubic Statutární město Pardubice Zastupitelstvo města Pardubic OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 13/2006, O VEŘEJNÉM POŘÁDKU, VE ZNĚNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÝCH VYHLÁŠEK Č. 3/2007, Č. 3/2009, Č. 7/2009, Č. 1/2010, Č. 6/2010,

Více

Z Á P I S. ze 4. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 7.8.2008

Z Á P I S. ze 4. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 7.8.2008 Z Á P I S ze 4. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 7.8.2008 Přítomno : 6 zastupitelů, dle prezenční listiny Omluven : Ing. Jiří Lesse Dále přítomno: 6 občanů, dle prezenční listiny Oznámení

Více

ČI. 1 ČI. 2 ČI. 3 ČI. 4

ČI. 1 ČI. 2 ČI. 3 ČI. 4 Město Rotava Obecně závazná vyhláška Města Rotavy č. 04/2008 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství Zastupitelstvo Města Rotavy podle ustanovení 10 písmo a) a 84 odst. 2 písmo

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Obec Rozdrojovice. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2013, o veřejném pořádku

Obec Rozdrojovice. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2013, o veřejném pořádku Obec Rozdrojovice OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2013, o veřejném pořádku Zastupitelstvo obce Rozdrojovice se na svém 22. zasedání dne 26.9. 2013 usnesením č. 22/2013 usneslo vydat na základě 10 písm. a)

Více

Obecně závazná vyhláška města Lanškroun č. 2/2015, o zákazu konzumace alkoholických nápojů a kouření na veřejných prostranstvích

Obecně závazná vyhláška města Lanškroun č. 2/2015, o zákazu konzumace alkoholických nápojů a kouření na veřejných prostranstvích Obecně závazná vyhláška města Lanškroun č. 2/2015, o zákazu konzumace alkoholických nápojů a kouření na veřejných prostranstvích Zastupitelstvo města Lanškroun rozhodlo dne 22.04.2015 usnesením č. 20/2015

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 1 č.j. 9/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.12.2014 18:08 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 12.12.2014

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Ing. Jakub

Více

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 28 Datum:

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 28 Datum: Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 28 Datum: 29.01.2014 Zápis: Zasedání zastupitelstva obce zahájila a řídila starostka obce Bohumila Pípová od 17.00 hodin dně 29.01.2014 a toto zasedání ukončila dne

Více

Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodi

Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodi Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

ZÁPIS č.6 a PŘEHLED USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA konaného dne

ZÁPIS č.6 a PŘEHLED USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA konaného dne ZÁPIS č.6 a PŘEHLED USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA konaného dne 27. 10. 2015 Přítomni: ing.václav Hamouz, ing.arch. Jaroslav Černý, Miroslav David, Pavel Karmazín, Aleš Kratochvíl, Martin

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Bod č 2 - Schválení programu:

Bod č 2 - Schválení programu: Obec Drásov Zastupitelstvo obce Drásov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Drásov, konaného dne 16.9.2015 od 18:00 hodin v místnosti obecního úřadu. 11/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Město Kralupy nad Vltavou. Obecně závazná vyhláška města Kralupy nad Vltavou. č. 2/2012

Město Kralupy nad Vltavou. Obecně závazná vyhláška města Kralupy nad Vltavou. č. 2/2012 Město Kralupy nad Vltavou Obecně závazná vyhláška města Kralupy nad Vltavou č. 2/2012 o zákazu konzumace alkoholických nápojů a žebrání na veřejném prostranství Zastupitelstvo města Kralupy nad Vltavou

Více

USNESENÍ. 6 členů zastupitelstva (po složení slibu 7 členů zastupitelstva)

USNESENÍ. 6 členů zastupitelstva (po složení slibu 7 členů zastupitelstva) USNESENÍ z 10. jednání Zastupitelstva obce Dolní Nivy, které se uskutečnilo dne 30. června 2016 v době od 17.00 do 18.45 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Dolní Nivy Přítomno: Omluveni: Neomluveni:

Více

Zastupitelstvo města Kraslic. Soupis usnesení

Zastupitelstvo města Kraslic. Soupis usnesení Město Kraslice Náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice Soupis usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Kraslic, které se uskutečnilo dne 26.11.2015 v 16:00 hodin ve velké zasedací síni Městského úřadu

Více

Zápis číslo 8 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne 30. října 2013

Zápis číslo 8 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne 30. října 2013 Obec Libotov 2013 Libotov 80, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 01, E-Mail: obec.libotov@tiscali.cz www.libotov.cz 499694152 zsxa6xn Zápis číslo 8 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne 30. října 2013

Více

(1) Pro účely tohoto nařízení se druhy prodeje a poskytování

(1) Pro účely tohoto nařízení se druhy prodeje a poskytování M Ě S T O P Ř Í B R A M Nařízení města č. 19/2003 ze dne 10.11.2003 Tržní řád Rada města Příbram se na svém zasedání dne 10.11.2003 usnesla v souladu s ustanovením 11 a 102 odst. 2 písmeno d) zákona č.

Více

Zápis z XI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky, konaného dne v Domě spolkových aktivit Rubínek, Poznaňská 10, Brno

Zápis z XI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky, konaného dne v Domě spolkových aktivit Rubínek, Poznaňská 10, Brno Zápis z XI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky, konaného dne 23. 06. 2016 v Domě spolkových aktivit Rubínek, Poznaňská 10, Brno Zahájení: 16:30 hodin Přítomni: viz prezenční listina

Více

Statutární město Pardubice Zastupitelstvo města Pardubic

Statutární město Pardubice Zastupitelstvo města Pardubic Statutární město Pardubice Zastupitelstvo města Pardubic OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 13/2006, O VEŘEJNÉM POŘÁDKU, VE ZNĚNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÝCH VYHLÁŠEK Č. 3/2007, Č. 3/2009, Č. 7/2009, Č. 1/2010, Č. 6/2010,

Více

Město Stříbro. Obecně závazná vyhláška č. 4/2008

Město Stříbro. Obecně závazná vyhláška č. 4/2008 Město Stříbro Obecně závazná vyhláška č. 4/2008 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku ve městě Stříbře a na jeho veřejných prostranstvích, o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Březová-Oleško ze dne

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Březová-Oleško ze dne Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Březová-Oleško předsedají: starosta Místo: Hospoda U Zahrádkářů v Březové Přítomno: 8 členů obecního zastupitelstva z 9 ( listina přítomných v příloze)

Více

ZO ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETRŮKY ZE DNE Místo a čas konání: kancelář Obecního úřadu, hod hod.

ZO ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETRŮKY ZE DNE Místo a čas konání: kancelář Obecního úřadu, hod hod. ZO-27-2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETRŮKY ZE DNE 7.11.2012 Místo a čas konání: kancelář Obecního úřadu, 18.00 hod.-19.30 hod. Přítomni: Hosté: Miloslav Vrlík, Jaroslav Novotný, Jaroslav

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

ad. 10. Návrh usnesení přednesla p. Drahotová v tomto znění: a) zastupitelstvo obce schvaluje:

ad. 10. Návrh usnesení přednesla p. Drahotová v tomto znění: a) zastupitelstvo obce schvaluje: Zápis č. 4 /2008 ze zasedání zastupitelstva obce Horní Kruty konaného dne 20.11.2008 v zasedací místnosti obecního úřadu. Zahájení: Ukončení: 18.00 hod. 19.40 hod. Přítomni: P. Hošta, J. Šmejkalová, Vl.

Více

Zápis č. 4/2016. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne od hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích.

Zápis č. 4/2016. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne od hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích. Program: Zápis č. 4/2016 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 5. 9. 2016 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC Z Á P I S č. 16 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY konaného dne 17. února 2016 v 18,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu PŘÍTOMNI: pan/paní Václav HENZL Pavel KLOBUCKÝ Zdeněk LISEC Radoslava

Více

Zápis č. 10/2011 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 03. 09. 2011.

Zápis č. 10/2011 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 03. 09. 2011. Zápis č. 10/2011 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 03. 09. 2011. Bod č. 1) Zahájení zasedání zastupitelstva. Zasedání Zastupitelstva obce Libkov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo

Více

MĚSTYS NAČERADEC. Usnesení z 4. jednání ZM dne 16.3.2015

MĚSTYS NAČERADEC. Usnesení z 4. jednání ZM dne 16.3.2015 MĚSTYS NAČERADEC Usnesení z 4. jednání ZM dne 16.3.2015 1. Zahájení Přítomno 13 ZM. Zastupitelstvo městyse Načeradec schvaluje veřejné hlasování. Výsledek hlasování: Pro: 13 Proti: 0 Zdrželi se: 0 Usnesení

Více

Obecně závazná vyhláška Města Velké Opatovice. č. 4/2016

Obecně závazná vyhláška Města Velké Opatovice. č. 4/2016 Obecně závazná vyhláška Města Velké Opatovice č. 4/2016 O místním poplatku za zvláštní užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo města Velké Opatovice vydává na svém zasedání konaném dne 24.2.2016

Více

Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Stavba Prodloužení autobusové zastávky Sídliště Zličín návrh Dodatku

Více

Z á p i s. ze schůze Rady města Beroun konané dne v radní místnosti budovy radnice.

Z á p i s. ze schůze Rady města Beroun konané dne v radní místnosti budovy radnice. Č. 42 Z á p i s ze schůze Rady města Beroun konané dne 27. 4. 2016 v radní místnosti budovy radnice. Přítomni: Mgr. Kůs Ivan, starosta města Ing. Mišina Michal, místostarosta města Mgr. Chlumská Eva Ing.

Více

Zápis číslo 2 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne 27. února 2013

Zápis číslo 2 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne 27. února 2013 Obec Libotov 2013 Libotov 80, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 01, E-Mail: obec.libotov@tiscali.cz www.libotov.cz 499694152 zsxa6xn Zápis číslo 2 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne 27. února 2013

Více

Zápis. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se konalo dne v 16:30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava

Zápis. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se konalo dne v 16:30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se konalo dne 15. 02. 2016 v 16:30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava Zahájení v 16:30 hod. Zasedání zahájil a řídil pan starosta

Více

Číslo vyhlášky: 2/2009 Vydání č.: 01 Výtisk č.: 01. Platnost od: Účinnost od : Platnost do:

Číslo vyhlášky: 2/2009 Vydání č.: 01 Výtisk č.: 01. Platnost od: Účinnost od : Platnost do: Obecně závazná vyhláška města Žamberka č. 2/2009, ve znění obecně závazné vyhlášky města Žamberka č. 1/2011, o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství Číslo vyhlášky: 2/2009 Vydání

Více

Zápis č. 4/2014. Počet přítomných členů zastupitelstva obce: 8 členů Omluveni: Ing. Vladimír Kohout, Martin Kopecký, Ing.

Zápis č. 4/2014. Počet přítomných členů zastupitelstva obce: 8 členů Omluveni: Ing. Vladimír Kohout, Martin Kopecký, Ing. Zápis č. 4/2014 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 13. 8. 2014 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

Zápis č. 6/2016. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne od hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích

Zápis č. 6/2016. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne od hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: Zápis č. 6/2016 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 12. 12. 2016 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od 19.30 hod na obecním úřadě Přítomni: Omluvena: H. Růžičková, J. Soukup, Ing. A. Koucký, M. Řípa,

Více

U S N E S E N Í č. 2. /2014

U S N E S E N Í č. 2. /2014 U S N E S E N Í č. 2. /2014 ze zasedání zastupitelstva Obce Sobětuchy, konaného dne 25. 3. 2014. A. Zastupitelstvo obce projednalo: 1. Kontrola usnesení a činnost rady a zastupitelstva. 2. Rozpočtová změna

Více

Obecně závazná vyhláška č. 4/2015

Obecně závazná vyhláška č. 4/2015 Město Hostivice Obecně závazná vyhláška č. 4/2015 ze dne 7. prosince 2015, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na vymezených veřejných prostranstvích Zastupitelstvo města Hostivice schválilo usnesením

Více

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030 Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030 které se konalo dne 24. června 2014 od 18 hodin v kinosále ZŠ Bronzová č.p. 2027, 155 00 Praha 5. Bod 1) programu Prezence členů a kontrola

Více

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1.

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1. Zápis č. 4/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů 3. Kontrola usnesení

Více

Zápis č. 34/10 ze zasedání zastupitelstva obce Kejžlice dne

Zápis č. 34/10 ze zasedání zastupitelstva obce Kejžlice dne Zápis č. 34/10 ze zasedání zastupitelstva obce Kejžlice dne 19.5.2010 Přítomno : 7 členů ZO Zástěra Václav, Kašparová Jana, Vodrážka Miroslav, Vacek Michal, Mgr. Tumová Gabriela, Brož Ladislav, František

Více

Program zasedání : ostatní : pan Josef Krátký, p. Josef Futera, p. Jaroslav Ondráček

Program zasedání : ostatní : pan Josef Krátký, p. Josef Futera, p. Jaroslav Ondráček Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 13.3.2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne Program zasedání zastupitelstva obce:

Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne Program zasedání zastupitelstva obce: Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne 16. 12. 2016 Místo jednání: zasedací místnost Obecního úřadu Sedlice Začátek jednání: 19:00 hodin Konec jednání: 20:30 hodin Přítomni:

Více

Program: A 1/ Zahájení starosta města - přivítání členů zastupitelstva. A 2/ Schválení programu zasedání: Hlasování: hlasů pro 7

Program: A 1/ Zahájení starosta města - přivítání členů zastupitelstva. A 2/ Schválení programu zasedání: Hlasování: hlasů pro 7 33. zasedání zastupitelstva města Abertamy konané dne 18.11.2013 v zasedací místnosti MěU Abertamy od 17:00 hod. ukončení v 19,00 hod. ------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Usnesení. přísp. 2007

Usnesení. přísp. 2007 Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 29.10.2007 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 21 členů

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: Ladislav Tylš, Milena Skalická, Markéta Poláčková, Ondřej

Více

Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011

Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011 Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011 Přítomni: Omluveni: 10 zastupitelů dle prezenční listiny Ing. Plešinger Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: Ing.

Více

Město Chotěboř. Obecně závazná vyhláška č. 3/2015, kterou se na území města Chotěboř reguluje konzumace alkoholu

Město Chotěboř. Obecně závazná vyhláška č. 3/2015, kterou se na území města Chotěboř reguluje konzumace alkoholu Město Chotěboř Obecně závazná vyhláška č. 3/2015, kterou se na území města Chotěboř reguluje konzumace alkoholu Zastupitelstvo města Chotěboř se na svém zasedání dne 24.06.2015 usnesením č. 153 usneslo

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 1 č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 31.5.2012 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 31.5.2012 20:17

Více

Zápis a přijatá usnesení z 6. zasedání ZO Slezské Rudoltice, konaného dne v kanceláři OÚ Sl. Rudoltice

Zápis a přijatá usnesení z 6. zasedání ZO Slezské Rudoltice, konaného dne v kanceláři OÚ Sl. Rudoltice Zápis a přijatá usnesení z 6. zasedání ZO Slezské Rudoltice, konaného dne 9.7.2007 v kanceláři OÚ Sl. Rudoltice Přítomni: J. Strýček, M. Glejtek, S. Zemba, R. Rajnochová, B. Kostiha, L. Švehla, P. Pargač,

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Skryje č. 3/2015, které se konalo od v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skryje

Zápis z jednání zastupitelstva obce Skryje č. 3/2015, které se konalo od v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skryje Zápis z jednání zastupitelstva obce Skryje č. 3/2015, které se konalo 25.6.2015 od 19.00 v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skryje Přítomni: Tomáš Jelínek, Jaroslav Jedlička, Marta Kratinová Hájková,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 19. 5. 2016 Čas zahájení 18:00 Ověřitelé: Ing. Petr Bartoň, Mgr. David Suržin Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku jednání

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

Zápis č.2/12/ zasedání zastupitelstva Obce Volfířov,konaného dne

Zápis č.2/12/ zasedání zastupitelstva Obce Volfířov,konaného dne Zápis č.2/12/2014 2.zasedání zastupitelstva Obce Volfířov,konaného dne 4.12.2014 Místo konání: zasedací místnost OÚ Volfířov Začátek: 18.05 hod. Přítomno: 10 členů zastupitelstva Omluveni: F. Novák Zasedání

Více

Pan Jan Ševčík, starosta obce, přečetl zastupitelstvu zápis č. 4/2015. Členové zastupitelstva neměli k zápisu žádné dotazy ani připomínky.

Pan Jan Ševčík, starosta obce, přečetl zastupitelstvu zápis č. 4/2015. Členové zastupitelstva neměli k zápisu žádné dotazy ani připomínky. Obec Kořenice Zastupitelstvo obce Kořenice Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Kořenice, číslo 5, konaného dne 15. 4. 2015, od 17.00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Kořenice bylo zahájeno v 17.00

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení ze 30. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskuteční ve středu 21.10.2015 v 17:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Zastupitelstvo města Příbora

Zastupitelstvo města Příbora Zastupitelstvo města Příbora U S N E S E N Í z 21. zasedání Zastupitelstva města Příbora konaného v mimořádném termínu dne 4. dubna 2013 v jednacím sále piaristického kláštera v Příboře od 16:00 hod. VARIANTA

Více

Zápis č. 5/2014 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 29. 9. 2014 od 17.30 hodi

Zápis č. 5/2014 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 29. 9. 2014 od 17.30 hodi Zápis č. 5/2014 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 29. 9. 2014 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

Usnesení 29. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne

Usnesení 29. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne - 1 - Usnesení 29. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne 15.3.2010 Zastupitelstvo města : 29/805 Bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Tachova za uplynulé období od veřejného zasedání zastupitelstva

Více

č.j. 6/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.9. 2012

č.j. 6/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.9. 2012 1 č.j. 6/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.9. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 20.9.2012 18:02 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 20.9.2012 19:50

Více

MĚSTO BRUNTÁL O VEŘEJNÉM POŘÁDKU. Zastupitelstvo města Bruntálu se na svém 19. zasedání dne usnesením

MĚSTO BRUNTÁL O VEŘEJNÉM POŘÁDKU. Zastupitelstvo města Bruntálu se na svém 19. zasedání dne usnesením MĚSTO BRUNTÁL OBECNĚ ZÁ V AZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2013 MĚSTA BRUNT ÁLU O VEŘEJNÉM POŘÁDKU Zastupitelstvo města Bruntálu se na svém 19. zasedání dne 5.11.2013 usnesením č. 727/19Z/2013 usneslo vydat na základě

Více

Obecně závazná vyhláška č. 5/2011

Obecně závazná vyhláška č. 5/2011 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Obecně závazná vyhláška č. 5/2011 k zabezpečení čistoty a veřejného pořádku na území města Karviné Schváleno: 26.04.2011 Účinnost: 11.05.2011 Zpracovatel: Kancelář tajemníka Zastupitelstvo

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne 25.11.2015 v Napajedlích Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu 4.

Více