Srpen 2008 Starosta informuje

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Srpen 2008 Starosta informuje"

Transkript

1 Srpen 2008 Ročník XV Cena 4, - Kč Starosta informuje Rekonstrukce silnice II/21 na hraniční přechod Wernitzgrün probíhá podle plánu a bez problémů. Asfaltový povrch je již dodělán a je rovněž hotov zásyp krajnic. Ukončení celé rekonstrukce je naplánováno na Vzhledem k současnému stavu prací lze předpokládat, že termín bude dodržen. V sobotu se od hod. konají již 14. Hraniční slavnosti měst Luby Erlbach. Na těchto slavnostech proběhne slavnostní otevření hraničního přechodu Luby Wernitzgrün pro motorová vozidla do 3,5 t. Slavnostní otevření tohoto přechodu bude za přítomnosti zástupců Karlovarského kraje a Krajské správy a údržby silnic. Hejtman Karlovarského kraje JUDr. Josef Pavel provede otevření přechodu. Vzhledem k tomu, že se jedná o historickou událost, srdečně zvu všechny občany města k hojné účasti tohoto historického okamžiku. V neděli se od hod. koná v kostele sv. Ondřeje v Lubech vystoupení mezinárodního komorního souboru SEBASTIAN TRIO. Vstupné je dobrovolné a bude předáno na podporu rekonstrukce kostela. Předláždění Chebské ulice firma Kanov již dokončila, tuto rekonstrukci jsem od firmy přebral s výhradou, že provedou opravu spár u chodníkových obrubníků. Na toto spárování firma použila dle mého názoru nekvalitní betonovou směs, neboť spáry se vydrolují. Jak jsem Vás již informoval, předláždění chodníků financovalo město. Jistě jste si všimli, že chodník není dodělán až do konce. Toto je z důvodu, že město usiluje o získání dotace na rekonstrukci náměstí před radnicí a u sochy houslaře a pod ním. Při této případné rekonstrukci by pak došlo k opětovnému poškození chodníku a tím k znehodnocení práce a finančních prostředků. Jestliže město dotaci nezíská, bude chodník dodlážděn. Zatím bude provedeno bezpečnostní zasypání zbroušeným recyklátem. Dne se zúčastnili někteří zastupitelé města slavnostního odhalení studny přátelství v městě Erlbach. Tato studna je umístěna na náměstí města a na jejím boku je vytesán znak města Erlbach a znak města Luby. Je to symbol našeho dlouhodobého přátelství mezi městy. V projevu, se kterým jsem zde vystoupil, jsem si dovolil jménem svým i jménem občanů města Luby pozdravit všechny občany Erlbachu a popřát, aby průzračně čistá voda této studny přinesla městu Erlbach klid, pohodu a zdraví všem jejich občanům. Minulý týden byly dokončeny chodníčky kolem kolejí na Růžovém vrchu - kolem hřbitova. Inspekce ČD nás donutila, abychom provedli změnu vyústění těchto chodníčků do našich komunikací a nevedli je po pozemcích ČD a zároveň dodrželi bezpečnou vzdálenost od kolejiště. Nyní závisí na Správě dopravních cest ČD, aby provedla přeznačení přejezdů. Vzhledem k tomu, že město splnilo tento požadavek ČD, požaduji já od nich opravu obou přejezdů, jejichž dřevěné výplně jsou nahnilé a v některých případech vyhnilé úplně. Dále požaduji splnit jejich slib a zbourat zdevastovaný sklad patřící k nádraží města. V tomto objektu se scházejí mladí výtržnici města a je zde podezření z provádění drogových seancí. Také Vás chci informovat, že došlo k vyčištění koryta potoka Lubinky. S prací Povodí Ohře nejsem v žádném případě spokojen. Jednak mi není jasné proč se čistí koryto proti toku, neboť pak se vyčištěná

2 Lubský zpravodaj srpen 2008 strana 2 část opětovně zanese kalem. Pod mostem u školy zůstaly nánosy naplavenin, které až po mém dotazu, co s nimi Povodí Ohře zamýšlí, začalo řešit tím, že najali pracovníky k ručnímu vyčištění. Naivně jsem se domníval, že koryto bude čištěno po celé délce potoka protékající městem, např. za rodinný dům pana Wernera až po ulici Luční. Zároveň že bude udělána prořezávka náletů stromů a křovin kolem břehu. Odpověď je taková, že se vyčistí jen exponovaná místa, a to jsou předmostí. Na prostranství u panelových domů U Pily se zrekonstruovalo dětské hřiště. Jsou zde nové pérové houpačky, klasická houpačka, zrekonstruovaný kolotoč a skluzavka. Chtěli bychom každý rok u jednotlivých panelových bloků obnovit a zrekonstruovat tato dětská hřiště, aby maminky měly možnost zabavit své ratolesti např. při věšení prádla, popovídání si se sousedy atd. Doufám jen, že větší děti tato hřiště nebudou ničit. Karel Kubeš, starosta města Luby u Chebu - Tršnice - Cheb x x x x x Luby Příjezd do Tršnice Odjezd z Tršnice Příjezd do Chebu Cheb - Tršnice - Luby u Chebu x x x x x Cheb Příjezd do Tršnice Odjezd z Tršnice Luby Spoje, označené x, jezdí jen v pracovní dny. Z důvodu zajištění přípoje od rychlíku 758 ze směru Plzeň a na rychlík 765 odjíždějící z důvodu výluky ze stanice Cheb v 17:50 budou posunuty polohy osobních vlaků odjede ze stanice Cheb v 16:20, vlak odjede ze stanice Luby u Chebu již v 17:06 a z technologických důvodů odjede vlak ze stanice Cheb až v 17:38. Od srpna na veřejných prostranstvích bez alkoholu Lubští zastupitelé se inspirovali ostatními českými městy, která v poslední době schválila vyhlášku zakazující pití alkoholu na veřejném prostranství. Radní se návrhem vyhlášky zabývali na červencovém veřejném zasedání zastupitelstva. Cílem této vyhlášky v rámci zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku je vymezit některá místa veřejného prostranství, na kterých se zakazuje konzumovat alkoholické nápoje. Zastupitelé jsou si vědomi, že dodržování zákazu pití alkoholu na vymezených místech bude během na dlouhou trať. Je jasné, že konzumenti krabicových vín a pivního moku se budou přesouvat na jiná místa a rovněž od nich nebude snadné získat případně uložený finanční postih. Doufejme, že si ale po zásazích státní policie, která je bude z míst, jež jsou ve vyhlášce vymezena, vykazovat, budou alespoň vybírat ke svému válení a popíjení alkoholu odlehlejší pozemky a nebudou již tak na očích lubské veřejnosti, a to především dětem. Přesto na základě zkušeností jiných měst věříme, že tato vyhláška bude mít pozitivní dopad a podaří se nám aspoň částečně odstranit negativní jevy spojené s konzumací alkoholu na veřejnosti. Nepůjde o restaurační zahrádky ty samozřejmě patří k životu ve městě, nejde ani o nesmyslné postihování žíznivého turisty, který při procházce městem ochutnává české pivo. Chceme dosáhnout toho, aby především z centra města (nádraží, parky, prostranství před budovami škol a před místními obchody, autobusová zastávka, hřbitov) zmizely skupinky s lahvemi v rukou, které tam dle názoru radních i místních občanů nepatří. Mgr. Miroslava Hrabovská, místostarostka

3 Lubský zpravodaj srpen 2008 strana 3 Město Luby Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 O ZÁKAZU KONZUMACE ALKOHOLICKÝCH NÁPOJŮ NA VYMEZENÝCH VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍCH Zastupitelstvo města Luby se usneslo dne vydat podle 10 písm. a) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku města Luby: Čl. I Účel vyhlášky Tato vyhláška upravuje místní záležitosti veřejného pořádku na veřejných prostranstvích ve správním území města Luby a vymezuje místa veřejných prostranství, kde se zakazuje konzumace alkoholických nápojů, která by mohla narušit veřejný pořádek ve městě. Čl. II Vymezení základních pojmů 1) Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky, pasáže, sportoviště, dětské koutky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. Čl. III Zákaz činností na vymezeném veřejném prostranství 1) Na veřejných prostranstvích ve správním území města Luby, jmenovitě: a) ul. Revoluční - v parku a u základní školy - p.p.č.69/1 k.ú. Luby I b) ul. T.G. Masaryka - u základní školy a základní umělecké školy - p.p.č. 92/1; 2846/1; p.p.č k.ú. Luby I c) ul. Na Nivách - u tělocvičny a sportovního hřiště p.p.č. 2350/3; p.p.č 2350/2; k.ú. Luby I d) ul. Tovární - před mateřskou školou a dětským hřištěm p.p.č. 1575/1 k.ú. Luby I e) ul. Příčná - autobusová zastávka p.p.č. 226/1 k.ú. Luby I f) před prodejnami s potravinami v ul. Chebské p.p.č 151/3; p.p.č k.ú. Luby I, Příčné p.p.č. 2626/3 k.ú. Luby I, Revoluční p.p.č. 490/1 k.ú. Luby I, Tovární p.p.č. 1570/5; 1570/1 k.ú. Luby I g) ul. Hřbitovní hřbitov p.p.č. 705/1; p.p.č. 697; p.p.č. 705/3 k.ú. Luby I h) ul. Revoluční vlakové nádraží p.p.č. 2869/10, p.p.č.479; p.p.č. 2870/1 k.ú. Luby I ch) náměstí 5.května p.p.č. 142/2 k.ú. Luby I i) parčík u sochy houslaře, Revoluční a Masarykova ulice p.p.č k.ú. Luby I j) parčík v Příčné ulici vedle domu č.p. 683 p.p.č. 227 k.ú. Luby I se zakazuje konzumace alkoholických nápojů. 2) Zákaz konzumace alkoholických nápojů se nevztahuje na venkovní části provozoven restaurací, kaváren a vináren umístěných na veřejném prostranství před jejich stálými provozovnami (tzv. předzahrádky) a na konzumaci alkoholických nápojů při stánkovém prodeji při veřejných akcích (např. městské slavnosti, kulturní a sportovní akce, velikonoční a vánoční trhy apod.) a při veřejných akcích ohlášených dle právního předpisu. Čl. IV. Účinnost Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 30. července 2008.

4 Lubský zpravodaj srpen 2008 strana 4 Města Luby a Erlbach si Vás dovolují pozvat na 14. HRANIČNÍ SLAVNOST která se bude konat v sobotu 9. SRPNA OD 14 HODIN v prostoru hraničního přechodu. Připraveny jsou stánky s občerstvením, soutěže o ceny pro děti, soutěž starostů a členů ZM v kopání na brankovou stěnu o putovní pohár. Slavnost jako každý rok hudebně zahájí Schalmeienkapelle z Wernitzgrünu, děti bude průběžně bavit čaroděj Mandragor, připravena jsou 3 představení loutkového divadla, jízda na koni pro děti a tradičně Vás pobaví i Jonny Künzel z Německa. Ve proběhne slavnostní otevření hraničního přechodu pro osobní automobily hejtmanem Karlovarského kraje Josefem Pavlem. Součástí slavnosti bude opět výstava historických traktorů. Na okružní jízdu městem Luby vyjedou v 16 hodin. A O dobrou zábavu se budou střídavě starat dvě hudby, SALDO BAND MARIÁNSKOLÁZEŇSKÁ KÁ PĚTKA Od do hodin bude autobus jezdit v půlhodinových intervalech, pak dle zájmu. NEDĚLE SRPNA: hodin: kostel sv. Ondřeje "SEBASTIAN TRIO" - vystoupení mezinárodního komorního souboru hodin: hřiště kopané - přátelský zápas Luby Erlbach (staré gardy) Pořadatelé 14. Hraniční slavnosti zvou občany k hojné účasti 14. Hraniční slavnost je spolufinancována z prostředků Česko-německého fondu budoucnosti

5 Lubský zpravodaj srpen 2008 strana 5 Potřebujete přešít šaty či kalhoty? Opravy a úpravy oděvů, včetně našívání zipů, šití záclon, závěsů a ubrusů můžete domluvit a objednat na telefonním čísle (u pana Aulického) Zasklívání a opravy oken Truhlářství Kyselák Tel.: Něco pro šikovné ruce Od září zahájí činnost Výtvarná dílna, kterou povede JUDr. Hana Píchová. O co vlastně půjde? Tento kroužek organizujeme především pro ženy, které mají zájem naučit se, popřípadě zdokonalit v různých výtvarných a pracovních technikách. Domluvila jsem se s paní Píchovou, že by uspořádala prozatím tři bloky zaměřené na práci s rounem, s přízí a vlnou a činnosti s papírem. Podrobné informace se dozvíte v zářijovém vydání Lubského zpravodaje. Zatím můžete shromažďovat pracovní materiál (vlnu, ubrousky, sušené lístky z květů ). Prozradím snad jen to, že bude možnost naučit se i příst na kolovratu, tkát na tkalcovském stavu, kolíkovém stávku. Mgr. M. Hrabovská Kritika místních hasičů není na místě Dne došlo ve večerních hodinách na parkovišti U Pily k úniku pohonných hmot z osobního automobilu. Havárii ohlásila Policie ČR na operační středisko do Karlových Varů. Operační důstojník chybně vyslal jednotku z Plesné, místo aby vyslal místní hasiče. Řeči místních občanů, že lubští hasiči zrovna chlastali a proto nevyjeli, se nám opravdu nelíbí. Nebylo to poprvé, kdy jsme byli vysláni k události pozdě nebo vůbec. Petr Ďurčo, starosta SHD Luby Inzerce Raiffeisen stavební spořitelna nabízí - spoření se státní podporou 15 %, úročení vkladů 2 % - širokou nabídku úvěrů na bydlení - možnost využití úvěru již od uzavření smlouvy Dále nabízíme: - penzijní připojištění ČP a ING - pojištění domácností, nemovitostí, staveb - úrazové a životní pojištění - pojištění odpovědnosti za škodu (vzniklou v zaměstnání nebo v běžném životě) Bližší informace Vám poskytneme na adrese: Kaňkovi, Na Louce 96, Luby tel.: mobil: , Pondělí - pátek: hodin Po dohodě i o víkendech. Martin Šíma Kraslická 658, Luby sdružení podnikatelů Nabízíme Vám: - prodej a servis výpočetní techniky - prodej spotřebního materiálu - instalaci počítačových sítí - správu počítačových sítí - bezdrátové připojení k internetu k vlastní síti - WIFILUBY - tvorbu webových stránek - zakázkový vývoj programů V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte na tel: , , nebo na

6 Lubský zpravodaj srpen 2008 strana 6 Vyberte si v knihovně Pro kutily Dřevo v zahradě Dřevěné terasy,ploty a zástěny, výstavba pergoly, výroba zahradních květinových truhlíků - profesionální znalosti pro kutily. Vestavba podkroví Izolace podkroví, vestavba střešního vikýře nebo kompletní půdní vestavba - každý pracovní krok je jasně a srozumitelně popsán a vysvětlen v textu i na obrázcích. Pergoly, ploty a terasa Chystáte se stavět pergolu, plot nebo tyčkový plot, vydláždit terasu betonovými dlaždicemi, kamennými deskami nebo cihelnou dlažbou? Všechny pracovní kroky jsou jednoduše popsány a vysvětleny slovem i obrazem. Květinové truhlíky Návrhy na výrobu dřevěných truhlíků různých tvarů a velikostí. Kamna a krby Publikace vám poskytne informace, jež vám pomohou při výběru či stavbě. Dozvíte se jaké předpisy je třeba dodržet,jak se správně chránit proti požáru a které úřady byste měli o svém záměru informovat. Nejdůležitější témata: kachlová kamna, celokeramická akumulační kamna, teplovzdušná kamna, krby, kamnové krby, grilovací krby, stavba kamen a krbu, protipožární ochrana. Vlhkost v domě Prevence a odstraňování. Stěny, podlahy a stropy ze dřeva Tato kniha vám poskytne odborný návod k následujícím tématům: výběr materiálu, potřebné výpočty, příprava vnitřní konstrukce, technika pokládání. Pro fotografy amatéry 100 praktických návodů digitální fotografie Rozhodně se nemusíte prokousávat nutnou teorií. Více než 100 skvělých postupů je v této knize popsána názorně krok za krokem. Začínáme fotografovat digitálně Rady,tipy,triky a návody jak vzniká nejkrásnější snímek, jak vybíráme fotoaparát, jak vytváříme kompozici, jak pracujeme s bleskem, jak si poradíme se sklem. Fotografujeme digitálně Kniha vám názorně a srozumitelně předvede, jak vzniká digitální fotografie, postupujeme při výběru digitálního fotoaparátu, používáme energetické zdroje a příslušenství, správně exponujeme a co je to kompozice. Nejnovější knihy o fotografování DSLR naučte se fotografovat digitální zrcadlovkou / Velká kniha digitální fotografie Fotografujeme s filtry / Světlo a osvětlení v digitální fotografii Humor Američan a Rus si telefonují... A: Ivane, teď říkali v televizi, že tam u vás jsou děsný mrazy, přes -60 stupňů. R: To je blbina, nejvejš tak -20. A: No ne, teď to říkali na CNN, prej přes -60. R: Ale no tak možná někde třeba -25, ale to spíš výjimečně. A: No ale ty záběry byly děsný, ty omrzlý silnice, baráky... R: Jo ty myslíš venku?!! No tak to jo.

7 Lubský zpravodaj srpen 2008 strana 7 Co bude obnášet přechod na digitální vysílání pro vaši domácnost? Na červencovém zasedání zastupitelé odsouhlasili změnu rozpočtu pro mimořádné opravy bytového fondu schváleného zastupitelstvem pro rok Z mimořádných oprav se nebude hradit zřízení satelitního příjmu pro panelové domy, které by přišlo zhruba na korun. Z rozpočtu mimořádných oprav se ušetří částka Kč, která bude převedena do příštího roku. Na základě informací od pana Oldřicha Holého, jenž se problematice digitálního vysílání věnuje, a který se i zasedání zastupitelů účastnil, postačí, když si každý majitel televize zakoupí tzv. set top box. Cena tohoto zařízení se dnes pohybuje kolem tisícikoruny. Novější televize už ho mají v sobě zabudovaný. Ve většině případů by se mělo jednat o jedinou investici. Pan Holý zastupitele dále upozornil, že po zavedení digitálního vysílání bude nutné provést revizi kabelových rozvodů a televizních zásuvek. Digitálně se začne vysílat na všech stanicích koncem roku, analogové vysílání se vypne v roce Z toho vyplývá, že se po určitý čas budou oba způsoby vysílání překrývat. Po celou tuto dobu budete mít tedy možnost dovybavit domácnost příslušným zařízením. Dle informací, které mám z tisku, se o termínu vypnutí analogové televize diváci dozvědí vždy s několikaměsíčním předstihem z varovného textu přímo v rámci vysílání a také prostřednictvím loga, které bude mít podobu čtyř čtverečků v pravém dolním rohu televizního obrazu. Lidé, kteří sami nezvládnou set top box zapojit, se budou moci přihlásit na městském úřadě. Město zajistí někoho, kdo jim tuto službu udělá. Svou pomoc nabídl i pan Holý. Mgr. M. Hrabovská Zprávy ze zastupitelstva Zastupitelé znovu projednávali prodej pozemku p.č. 17/3 (76m 2 ) se stodolou v kat. území Horní Luby, o který požádali dva zájemci, Myslivecké sdružení Luby II a pan Jan Novotný. Ke vzniku vlastnictví na základě dokladů, které předložilo myslivecké sdružení, pro myslivecké sdružení podle právníka JUDr. Bukovjana nedošlo. Podle jeho názoru by mohlo být rozhodnuto v zájmu mysliveckého sdružení k přechodu vlastnictví ke stodole vydržením (30 let objekt užívaly a staraly se o něj v domnění, že jsou jeho vlastníky). Na základě těchto informací ZM hlasovalo o tom, komu bude zmíněný pozemek se stavbou prodán. Pro prodej Mysliveckému sdružení Luby II hlasovalo 8 členů ZM, 1 se zdržel hl.. Na návrh pana Knapčíka zastupitelé schválili, aby cena za 1 m 2 pozemku byla 1,- Kč (8 pro, 1 se zdržel). Správce bytového fondu města pan Knapčík přednesl na zastupitelstvu návrh na změnu rozpočtu pro mimořádné opravy bytového fondu schváleného ZM pro rok Navrhl, aby se z mimořádných oprav nerealizovala položka digitalizace televizního příjmu za 400 tis. Kč a aby se tyto prostředky použily na opravu střechy a fasády domu č.p. 175 v Masarykově ulici. K tomuto požadavku ho přivedl pan Oldřich Holý, který přišel také zastupitelům vysvětlit, že pořizování satelitního příjmu pro panelové domy je zbytečné. Pro kvalitní příjem digitálního vysílání postačí, když si každý majitel televize zakoupí zařízení v hodnotě do Kč, novější televize již toto zařízení mají. Digitál začne vysílat na všech stanicích koncem roku, analogové vysílání se vypne v roce Pan Holý dále upozornil, že po zavedení digitálního vysílání bude nutná revize svodů. Dále navrhl zajistit někoho, kdo zapojí lidem set top boxy. Zastupitelé změnu rozpočtu oprav bytového fondu pro rok 2008 odsouhlasili (9 pro). Z rozpočtu mimořádných oprav se ušetří částka 400 tis. Kč, která se převede do příštího roku a oprava domu č.p. 175 bude realizována v roce Na základě dokončené stavby Rekonstrukce silnice č. II/212 průtah Luby předložila městu Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje (dále KSÚS) GP č /2007 s přehledem výkazu výměr pro převod pozemkových parcel z vlastnictví města Luby do vlastnictví Karlovarského kraje a dále pro převod z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví města Luby, aby mohlo dojít k majetkoprávnímu vypořádání. Zastupitelstvo města Luby odsouhlasilo dělení pozemků ve vlastnictví města Luby dle předloženého GP č /2007 pro zapsání na Katastrálním úřadě pro Karlovarský kraj (všichni pro). Dále zastupitelé odsouhlasili záměr převodu těchto pozemků dle předloženého GP č /2007 s přehledem výkazu výměr (všichni pro). Zastupitelstvo města projednalo návrh obecně závazné vyhlášky č. 1/2008, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na vymezených veřejných prostranstvích.. ZM schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 1/2008, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na vymezených veřejných prostranstvích (všichni pro). Protože je město Luby jediným společníkem Lubské Kalory, s.r.o., a zastupitelstvo města plní funkci valné hromady této společnosti, ZM vzalo zápis a usnesení z valné hromady Lubské Kalory, s. r. o., konané dne na vědomí. Na programu jednání valné hromady bylo schválení roční účetní závěrky, rozdělení zisku a projednání výše ceny tepla za 1 GJ. Schválené usnesení valné hromady je přílohou tohoto zápisu. Pan Karel Hrabák požádal o nové projednání jeho žádosti o slevu z ceny pozemku, p. č. 210/1 (276 m 2 ) v kat. území Opatov, který kupuje od města (schváleno ZM dne ). Uvedl, že po celé délce této parcely vede stružka a pozemek je proto silně podmáčený. Pozemek znovu prověřil vedoucí SÚŽP pan Vrba a navrhl, aby se uplatnilo snížení ceny na ½ prodávaného pozemku. Pan starosta doporučil, aby se počítala sleva 30 % z ½ pozemku, zastupitelé tento návrh schválili (všichni pro). Zastupitelé byli seznámeni se žádostí pana Františka Záplaty, aby byla řešena situace s nadměrným výskytem koček u panelových domů v Tovární ulici. Uvedl, že od doby, kdy mu bylo přislíbeno řešení této situace, uplynuly již tři roky, a zatím k žádné změně nedošlo. Jako řešení této situace navrhli zastupitelé kočky odchytit a nechat je u veterináře

8 Lubský zpravodaj srpen 2008 strana 8 vykastrovat a pak je vrátit zpátky. Pro tento návrh byli 2 zastupitelé, 7 bylo proti. Jako další možné řešení problému bylo navrženo vydání obecně závazné vyhlášky o zákazu krmení všech volně pobíhajících zvířat. Po delší diskusi, kdy pan starosta vysvětloval, že postihování nedodržování této vyhlášky bude velmi komplikované, zastupitelé o tomto návrhu nehlasovali. Pan starosta navrhl, že si postupně pozve všechny občany bydlící v paneláku, kteří jsou známí tím, že kočky krmí, a pokusí se zjednat nápravu touto cestou. Zastupitelé projednali žádost pana Josefa Housky o poskytnutí slevy z ceny pozemku p.č. 149/1 (445m 2 ) v kat. území Luby I, který od města kupuje. K žádosti se vyjádřil vedoucí stavebního úřadu pan Vrba, který potvrdil, že ½ prodávaného pozemku je ve svažitém terénu, což umožňuje její slevu ve smyslu pravidel pro prodej pozemků. Pan starosta navrhl, aby se při výpočtu ceny pozemku uplatnila sleva dle pravidel na ½ plochy, zastupitelé návrh odsouhlasili (všichni pro). Zastupitelé projednali žádost Sportovního klubu Luby, o změnu použití finančního příspěvku od města, a to z důvodu nutnosti oprav sportovního areálu poničeného v červnu vandaly. ZM žádosti SK Luby vyhovělo (všichni pro). Paní Hrabovská informovala zastupitele o dojednání úprav jízdního řádu vlakového spojení Luby Cheb po dobu výlukového jízdního řádu tak, aby spoje z Lubů do Chebu a z Chebu do Lubů navazovaly na rychlíky dále jedoucí z Chebu a do Chebu přijíždějící. Zastupitelé vzali informaci na vědomí. Pan Hartl, předseda kontrolního výboru, seznámil ZM s výsledkem z provedené kontroly zaměřenou na prodeje nemovitostí a na způsob úhrady kupních cen v roce Při kontrolách nebyly zjištěny závady. ZM vzalo informaci o činnosti kontrolního výboru na vědomí. Dále pan Hartl předložil zastupitelstvu plán činnosti kontrolního výboru na 2. pololetí ZM předložený plán činnosti kontrolního výboru schválilo (všichni pro). Zastupitelstvo města odsouhlasilo bezúplatný převod starého hasičského auta z majetku města Luby do majetku města Bublava (všichni pro). Toto auto město Luby také získalo darováním, proto při zakoupení nové cisternové automobilové stříkačky staré auto daruje jinému městu. Pan starosta pozval zastupitele dne 1. srpna na setkání se zástupci Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, kterým chce poděkovat za velmi dobrou spolupráci při rekonstrukci silnice č. II/212 a následných opravách Chebské ulice jednosměrky. Zastupitelé projednali žádost pana Vladimíra Kulovaného o odpuštění penále z dlužné částky za nájemné bytu v Tovární č.p Pan Kulovaný se zavazuje splácet dluh ve výši ,- Kč a soudní a exekuční poplatky ve výši ,- Kč. Penále z dlužné částky činí k ,-Kč. Pan starosta navrhl, aby mu bylo penále odpuštěno v případě, že bude dluh městu splácet pravidelnými měsíčními splátkami v takové výši, aby došlo k jeho umoření nejdéle za 3 roky. Teprve po splacení dluhu v tomto termínu mu bude penále odpuštěno. Zastupitelé návrh pana starosty odsouhlasili (všichni přítomní pro). Pan starosta informoval o vydání provozního řádu veřejných hřišť a pískovišť, který bude umístěn na dětských hřištích u panelových sídlišť v Lubech. Pro vydání provozního řádu hlasovali všichni zastupitelé. Příští veřejné zasedání Zastupitelstva města se koná v pondělí 8. září od 17 hodin v budově MěÚ, 2. poschodí, místnost č. 13. AUTOOPRAVNA LUIGI - Jaroslav Reňák Kraslice, ul. Palackého, nabízí všem zákazníkům tyto služby: opravy motorů, převodovek, brzd, čepů, výměny rozvodů, spojkových kompletů, seřízení světel, montáž tažného zařízení s platným certifikátem, pneuservis, výměny olejů, výfuků, prodej náhradních dílů, pneumatik - dle zakoupeného množství sleva, kódování autoskel, aj. Provozní doba: PONDĚLÍ - PÁTEK hodin mobil: Lubský zpravodaj: vydává MěÚ Luby, nám. 5. května 164, PSČ , odpovědný redaktor J. Kreuzinger. Registrováno u MK ČR E Tisk: GTS Global Transaction Systém CZ, s.r.o., Plesná, Tovární 40 Redakce neodpovídá za obsah dodaných článků a obsah článků nemusí vyjadřovat názor redakce. Příspěvky v elektronické podobě zasílejte na adresu: Informace o městě Luby na adrese:

Září 2014 Slavnosti plné zážitků

Září 2014 Slavnosti plné zážitků Září 2014 Ročník XXI Cena 5, - Kč Slavnosti plné zážitků Hraničních slavností jsem zažil devatenáct, byl jsem zakladatelem prvních v červenci 1995, byl jsem u všech dalších, ale ty letošní dvacáté pro

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

kdo nás navštívil ZP RAV ODAJ Újezd u Brna

kdo nás navštívil ZP RAV ODAJ Újezd u Brna kdo nás navštívil ZP RAV ODAJ Újezd u Brna ÚVODNÍK Vážení občané, dostává se Vám do rukou nepravidelný zpravodaj obce, který by měl rekapitulovat některé práce, investice či opatření. Věřte, že to není

Více

Slovo starosty města na závěr roku

Slovo starosty města na závěr roku Prosinec 2009 Ročník XVI Cena 5, - Kč Slovo starosty města na závěr roku Vážení občané, zase již uplynul další rok volebního období a já Vás chci informovat o tom, co se podařilo, ale i nepodařilo v období

Více

Únor 2011/číslo 2 Ročník VIII. (Králicko XX.) Cena 12 Kč

Únor 2011/číslo 2 Ročník VIII. (Králicko XX.) Cena 12 Kč Únor 2011/číslo 2 Ročník VIII. (Králicko XX.) Cena 12 Kč Hora Matky Boží klášter ve změnách roku 2010 Vážení občané Králík. Další rok je za námi a v mnoha věcech bilancujeme, což dává také podnět k závazkům

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XX LISTOPAD 2011

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XX LISTOPAD 2011 Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz Podzimní měsíce přinášejí do našeho města dvě dlouhodobě avizované aktivity. Jednou z aktivit je likvidace statku v dolní Stráži a druhou aktivitou je výstavba

Více

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA Novoroční přání foto Klatovský deník Novoroční ohňostroj. Starosta města Klatovy Mgr. Rudolf Salvetr při projevu. Vážení spoluobčané,

Více

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Mgr. Antonín Bělonožník Hlasování pro 11

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Mgr. Antonín Bělonožník Hlasování pro 11 Z Á P I S ze 5. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 4.9.2013 v 17.00hod v Riedlově vile v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Josef Želinský, Zuzana Horčičková, Jana Mojšová,

Více

Leden 2011 Setkání na novém náměstí

Leden 2011 Setkání na novém náměstí Leden 2011 Ročník XVIII Cena 4, - Kč Setkání na novém náměstí Nejen krásné zimní počasí přilákalo velké množství občanů na zrekonstruované náměstí k návštěvě již 11. Vánočního setkání. Po loňské mrazivé

Více

Milé čtenářky, vážení čtenáři,

Milé čtenářky, vážení čtenáři, zdarma www.mestotynec.cz noviny města Týnec nad Sázavou ročník XXII únor 2012 číslo 1 Milé čtenářky, vážení čtenáři, únorové Týnecké listy Vám přináší nové informace: zastupitelstvo schválilo rozpočet

Více

měsíční k města leden 20 06 cena 10 Kč

měsíční k města leden 20 06 cena 10 Kč měsíční k města leden 20 06 cena 10 Kč Zimní idyla (foto: Dušan Vacek) Z obsahu Schůze rady................... str. 2-5 Zasedání zastupitelstva............ str. 5 Kdysi a dnes................... str. 13

Více

Slavnostní shromáždění k 20. výročí listopadových událostí roku 1989

Slavnostní shromáždění k 20. výročí listopadových událostí roku 1989 Prosinec 2009/číslo 12 Ročník VII. (Králicko XIX.) Cena 10 Kč Slavnostní shromáždění k 20. výročí listopadových událostí roku 1989 Dne 16. 11. 2009 ve velkém sále Klubu Na Střelnici proběhla vzpomínková

Více

Vážení spoluobčané, Leden 2009/číslo 1 Ročník VII. (Králicko XIX.) Cena 10 Kč

Vážení spoluobčané, Leden 2009/číslo 1 Ročník VII. (Králicko XIX.) Cena 10 Kč Leden 2009/číslo 1 Ročník VII. (Králicko XIX.) Cena 10 Kč Vážení spoluobčané, opět stojíme na začátku nového roku, hodnotíme rok uplynulý a dáváme si předsevzetí do roku následujícího. Ani v životě města

Více

Z Rozkošného údolí Foto: Jaroslav Vála

Z Rozkošného údolí Foto: Jaroslav Vála březen 2003 SVĚTELSKÝ ZPRAVODAJ strana 1 Z obsahu Z Rozkošného údolí Foto: Jaroslav Vála Zasedání městské rady Ze zasedání zastupitelstva Vyhodnocení ankety Informace z radnice O domově důchodců Kriminalita

Více

OTNICKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH. 12. ročník 12. března 2007. Pohled na ulici Boženy Němcové před léty. ... a dnes.

OTNICKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH. 12. ročník 12. března 2007. Pohled na ulici Boženy Němcové před léty. ... a dnes. OTNICKÝ ZPRAVODAJ 27 ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH 12. ročník 12. března 2007 Pohled na ulici Boženy Němcové před léty... a dnes. 2 Z obsahu: Zpráva o činnosti zastupitelstva 3. strana Výsledky

Více

Záchranná služba, lékařka, lékárna

Záchranná služba, lékařka, lékárna Květen 2015 Ročník XXII Cena 6, - Kč Záchranná služba, lékařka, lékárna Vážení spoluobčané, v našem městečku se poslední dobou množí otázky směřující k průběhu oprav a obnovení provozu v budově zdravotního

Více

SOVA MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO ZAHAJOVACÍ KONCERT JÍLOVSKÉHO KOMORNÍHO SBORU

SOVA MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO ZAHAJOVACÍ KONCERT JÍLOVSKÉHO KOMORNÍHO SBORU Jílovská ZÁŘÍ 2009 Číslo 9 Ročník XVIII Zdarma SOVA MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO 9. Jílovské Slavnosti PÁTEK 18. 9. 2009 wild west show 18. - 20. 9. 200 09 ZAHAJOVACÍ KONCERT JÍLOVSKÉHO KOMORNÍHO

Více

měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz

měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz zpravodaj města Odolena Voda ODOLEN měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz 22015 Fota: Zdeněk Kocur Slavnostní předání titulu Partnerská škola Českého volejbalového svazu na třetím ročníku

Více

Nově propojené cyklotrasy navedou lidi za rekreací

Nově propojené cyklotrasy navedou lidi za rekreací červen 2013 VYDÁVÁ MĚSTO ČESKÁ LÍPA MĚSÍČNÍK DISTRIBUCE ZDARMA DO SCHRÁNEK VYCHÁZÍ 7. června 2013 Nově propojené cyklotrasy navedou lidi za rekreací Mnoho krásných míst, rybníčků, lesíků, kopců a skalek

Více

č. 3/03 Vyšlo dne 28. 3. 2003

č. 3/03 Vyšlo dne 28. 3. 2003 č. 3/03 Vyšlo dne 28. 3. 2003 Slovo starostky Vážení spoluobčané, uběhlo sto dnů od voleb a je tedy čas na krátké bilancování. Jak už jsme informovali, nejtěžším úkolem bylo umístit v Říčanech agendy převedené

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK HASIČSKÝ SILVESTR. Městský zpravodaj. Lužické ozvěny ekofilmu Městské kino Nový Bor str. 14

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK HASIČSKÝ SILVESTR. Městský zpravodaj. Lužické ozvěny ekofilmu Městské kino Nový Bor str. 14 NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Prosinec 2008 cena: 9,-- Kč ADVENTNÍ KONCERTY V NOVÉM BORU str. 2, 15 Když přichází Vánoc čas otevřete svá srdce široce ať štestí pozná každý z Vás přeji Vám krásné

Více

OTNICKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH. 13. ročník 13. října 2008. Pohled na lokalitu Poltňa z roku 1952

OTNICKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH. 13. ročník 13. října 2008. Pohled na lokalitu Poltňa z roku 1952 OTNICKÝ ZPRAVODAJ 33 ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH 13. ročník 13. října 2008 Pohled na lokalitu Poltňa z roku 1952 a současný pohled na nově budovaný rybník v této lokalitě. 2 Z obsahu: Do

Více

Louňovický zpravodaj

Louňovický zpravodaj Vydává Úřad městyse v Louňovicích pod Blaníkem pro městys Louňovice a obce Býkovice, Rejkovice, Světlá, Mrkvová Lhota ČERVEN 2007 Číslo 3 Slovo starostky Vážení spoluobčané, již je tu červen a my můžeme

Více

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 5 2013

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 5 2013 SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 5 2013 Slivenecký burčák 2013 V sobotu 7. 9. se konala na slivenecké návsi tradiční slavnost mladého vína Slivenecký burčák. Na akci se kromě

Více

Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015

Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015 Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015 P ř í t o m n i : Adam Vojtěch MUDr, Blatný Jan Ing., Buček Milan, Fajks Pavel, Feith Erik Ing., MBA, Halouzka Radek,

Více

Vznik a historie strážských radnic

Vznik a historie strážských radnic www.strazpr.cz SLOVO STAROSTKY Máme před sebou pátý měsíc roku 2008. Na úřadě se pilně pracuje na prioritách, které nám určil Akční plán a které jsou také sledovány komisí pro strategický rozvoj. Rozpočet

Více

Zastřešení zimního stadionu probíhá dle harmonogramu

Zastřešení zimního stadionu probíhá dle harmonogramu ČÍSLO 2 DUBEN 2011 www.mujicin.cz Zápisy do mateřských škol a nabídka univerzitního studia Na začátku května proběhnou zápisy dětí do mateřských škol v Jičíně. Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze stále

Více

Je Krásná Lípa nebezpečná? Nad touto otázkou můžete přijít diskutovat ve čtvrtek 4. června do Domu Českého Švýcarska.

Je Krásná Lípa nebezpečná? Nad touto otázkou můžete přijít diskutovat ve čtvrtek 4. června do Domu Českého Švýcarska. 352 Příští číslo Vikýře vyjde ve čtvrtek 11. června krásnolipský půlměsíčník 4,- Kč 28. května 2009 Jeden projekt končí, další začíná Slavnostním odhalením pamětní desky na nově zrekonstruované krásnolipské

Více

CIHELNA 2009 21. - 22. srpna. Město podporuje volnočasové aktivity. Červenec - Srpen 2009/číslo 7-8 Ročník VII. (Králicko XIX.

CIHELNA 2009 21. - 22. srpna. Město podporuje volnočasové aktivity. Červenec - Srpen 2009/číslo 7-8 Ročník VII. (Králicko XIX. Červenec - Srpen 2009/číslo 7-8 Ročník VII. (Králicko XIX.) Cena 10 Kč CIHELNA 2009 21. - 22. srpna Páteční kulturní program letos opět proběhne v armádní režii. Návštěvníkům se představí posádková hudba

Více

7-8. Tanvaldští gymnazisté převzali svá maturitní vysvědčení. Slavnostní předávání maturitních vysvědčení OA Tanvald

7-8. Tanvaldští gymnazisté převzali svá maturitní vysvědčení. Slavnostní předávání maturitních vysvědčení OA Tanvald 7-8 červenec/srpen 2015 Vydává MěÚ Tanvald XXXIII. ROČNÍK Cena: 14 Kč www.tanvald.cz V pondělí 13. července a 10. srpna 2015 proběhnou pravidelné prodejní trhy na centrálním parkovišti. Přes letní měsíce

Více