Stalo se. Koupaliště před lety. Bezplatná příloha Kouřimského zpravodaje. Sluníčko svítí do všech duší

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "28. 7. 2014. Stalo se. Koupaliště před lety. Bezplatná příloha Kouřimského zpravodaje. Sluníčko svítí do všech duší"

Transkript

1 MĚSTO KOUŘIM Bezplatná příloha Kouřimského zpravodaje ČERVENEC Sluníčko svítí do všech duší Stalo se byla firmou ZIPR opravena porucha na hlavním vodovodním řadu v ulici Ouličky byl poslední pátek v měsíci. Děkujeme všem, kteří třídí využitelné složky odpadu!! pro děti, rodiče a učitele skončil školní rok 2013/2014. Žáci 9. tříd se rozloučili se základní školou slavnostním programem ve škole a následně na radnici. Všem přejeme hodně štěstí do dalšího života byla poslední sobota v měsíci, a proto byl otevřen pro odložení hlavně velkoobjemového odpadu a elektroodpadu technický dvůr poděkování všem, kteří zametli před svými domy (smetky byly odvezeny následující den) a odložili před své domy nepotřebné železo začala a v následujících 2 dnech dokončila firma Silmex s.r.o. Kolín předláždění chodníku v dolní části náměstí před čp bylo městu firmou Pekass a.s. dodáno nakoupené příkopové rameno na vysekávání trávy proběhla ve městě celoplošná deratizace proti potkanům. (Letos již druhá > mírná zima, optimální podmínky pro myši) firma Silmex s.r.o. Kolín předláždila část komunikace před farou jsme společně pořádali nyní již tradiční setkání občanů města, kterého se mohou účastnit občané všech věkových kategorií, v kavárničce umístěné v překrásné zahradě našeho domova pro seniory U Pražské brány. Trempské písničky, které se ze zahrady ozývaly, určitě potěšily srdce všech. Pánové hudebníci Tomáš Holoubek a Bořek Kašpar dokázali vykouzlit krásnou atmosféru. Plápolající ohýnek, klobásky a vuřtíky věnované panem Karlem Sojkou (prohřáté přímo v udírně na zahradě) umocnily příjemnou, přátelskou atmosféru. Děkujeme týmu kuchyně domova a paní Heleně Šurinové za výborné zákusky, za klobásy a vuřty panu Karlovi Sojkovi. Koupaliště před lety Prosíme všechny občany, kteří by se chtěli podělit o své vzpomínky na koupaliště a jsou ochotni je sepsat, aby je předali na jednom z míst: Turistické informační centrum, RC Knoflíček sportovní hala, Podatelna na radnici, Městská knihovna; paní Janě Staré nebo elektronicky na

2 Pro někoho harampádí, pro druhého poklad. Vážení spoluobčané, Prosíme o další spolupráci! Najdete-li doma něco, co už nepotřebujete, poskytněte to, prosíme, do pohádkového obchůdku, který bude otevřen ve skále dne Věci můžete nosit do turistického informačního centra v budově muzea, do podatelny radnice, do knihovny, do klubovny rodinného centra Knoflíček nebo předat Janě Staré v rámci pečovatelské služby. Děkujeme! Přibylo odpovědných majitelů pejsků Naše ulice, až na malé výjimky, jsou opět bez psích hromádek. Připojí se k nám, kteří po svém pejskovi uklízejí, ještě několik majitelů, kteří hromádku svého psa, i když u ní stojí, přehlížejí! Pevně věříme, že ano!! Proč se nekoupeme v koupališti? V dřívějších letech, když bylo koupaliště napuštěno, opatřili jsme jej cedulkou KOUPÁNÍ NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ a bylo vyřešeno. I letos je v koupališi zatím průzračná voda. Podle platné legislativy ale toto označení již nechrání vlastníka, tj.město, před zodpovědností. (Plavčík, garantovaná kvalita vody, kterou v současné době nelze zajistit, ) I právě proto se rodí s odborníky za účasti široké veřejnosti projekt Kouřimská plovárna přírodní koupací jezírko. Pevně věříme, že se vize naplní a v roce nás v Kouřimském informačním servisu upoutá titulek Brány kouřimské plovárny otevřeny! Nejen turistům pro poučení a radost V roce 2011 na základě získané dotace v rámci projektu Všechny cesty vedou k nám vydalo město publikaci v průhledném pouzdru s tužkou Kouřim - Průvodce po kulturních památkách. Podmínkou tohoto projektu bylo bezúplatné rozdání publikace. V té době ji dárkem dostaly i všechny kouřimské domácnosti. V červenci 2014 město vydalo další propagační materiál o našem městě. Má krásné dárkové balení a velmi propracované texty. Autorkou je občanka města paní Mgr. Jana Moskalová, Th.D. V anglickém a německém překladu vyjde tento materiál v průběhu letošního srpna. Propagační materiál, který může sloužit i jako krásný dárek, si můžete zakoupit v turistickém informačním centru ve vstupu do budovy, kde má také sídlo naše muzeum. Po desetiletém snažení se Středočeský kraj rozhodl investovat prostředky do města Kouřim V roce 2004 se ve vedení Lonzy v čele s Tomášem Cieslewským zrodila myšlenka ve spojitosti s přibývající dopravou do Lonzy nutnosti rekonstrukce komunikace před Lonzou. Po domluvě s městem a vlastníkem komunikace tj. Středočeským krajem byl vytvořen odbornou firmou CR projekt projekt rekonstrukce komunikace od základní školy (dodatečně prodlouženo až ke sportovní hale) autobusové nádraží. Lonza v rámci podpory města uhradila za vyprojektování firmě ,- Kč. V roce 2005 přislíbil kraj realizaci. a od té doby každoročně kraj příslib potvrdil... V roce 2011 se celá záležitost trochu posunula. Projekt byl upraven pro potřeby podání žádosti o dotaci z ROP Středočeského kraje. Na realizaci byla vybrána výběrovým řízením i firma. Akce se ale nakonec nekonala. Rok 2014 přinesl náhlý obrat. Celkem jsme zatím jednali v této věci 38x na Krajském úřadu Středočeského kraje a na SÚS Kutná Hora. Kraj obdržel na část této akce finanční podporu z ROP Středočeského kraje, upravil projekt a sdružil s městem Kouřim prostředky. Město bude hradit ze svého rozpočtu výměnu kabelů a nové veřejné osvětlení, opravy opěrných zdí a schodiště, část chodníku a částečné náklady na stavební dozor. 2

3 Firma M-Silnice a.s. Pardubice, která vzešla z výběrového řízení organizovaného Středočeským krajem, započne práce v srpnu. Celá akce je rozdělena do 3 etap. 1. etapa Termín: srpen září Část: od sportovní haly ke křižovatce u Santiniho kapličky. Etapa bude realizována při plné uzavírce pro dopravu. Přístup do jednotlivých přilehlých nemovitostí nebude omezen. Dopravní obslužnost školy hromadná i individuální bude z ulice Dlouhé. 2. etapa Termín: říjen listopad Část: od křižovatky u Santiniho kapličky k ulici Dobropolská. Etapa bude realizovaná při plné uzavírce pro veškerou dopravu. Objízdné trasy budou vyznačeny a v předstihu zveřejněny!! Před každou etapou a v jejím průběhu budou pořádány informační schůzky s obyvateli přilehlých nemovitostí, podrobné informace budeme zveřejňovat v Kouřimském informačním servisu, v Kouřimském zpravodaji a na internetových stránkách města 3. etapa Termín: prosinec leden 2015 Část: od křižovatky ul. Okružní x Dobropolská k autobusovému nádraží. Etapa bude realizována s omezením 1 jízdního pruhu (řízení průjezdu semafory) Investorem výstavby komunikace je Středočeský kraj! Přínos akce: zvýšení bezpečnosti chodců (i dětí obou základních škol) zvýšení bezpečnosti automobilové dopravy modernizace dané lokality zvýšení estetického hlediska rekonstrukce veřejného osvětlení (rozhlasu) Prosíme spoluobčany o spolupráci i v podobě přijetí krátkodobých omezení, která realizace této akce přinese. Děkujeme! Na jaře 2015 se celá lokalita představí v plné kráse! Cesty domů Projekt Cesty domů se týká všech příjezdových cest do Kouřimi, které vedou naším katastrálním územím. Má 7 základních krásných myšlenek: 1. Čisté krajnice a škarpy podél cest na našem katastru (o čistotu škarp se staráme dobrovolnickou prací občanů města již 6. rokem). 2. Opravené cesty na našem katastru (Vedeme jednání se SÚS a Středočeským krajem). 3. Pravidelně vysekávané krajnice a škarpy podél cest na našem katastru. (V letošním roce jsme zakoupili k traktoru žací rameno do majetku města, protože ze strany Správy a údržby silnic Středočeského kraje dle standardů Středočeského kraje jsou škarpy sekány pouze 1x ročně, což je více než nedostačující; sekací zařízení využíváme i v rámci údržby zeleně ve městě). 4. Dosázení chybějících stromů podél cest na našem katastru. (Stromy na příjezdových cestách do našeho města byly postupně vykáceny cestáři bez vysazení náhrady.) Při cestách jsou i 20 m dlouhé mezery mezi stávajícími stromy. Finanční a morální podpora výsadby ze strany Nadace ČEZu, která má dotační program na výsadbu stromů, by nám umožnila naplnění projektu. Za pomoci Nadace bychom dokázali v rámci dobrovolnické práce občanů města a jejich přátel chybějící stromy ve stromořadích podél cest vysadit. 5. Vyznačení konců našeho katastru všemi směry pro představu, kde je v širším slova smyslu ještě naše doma. 6. Projektem bychom byli rádi příkladem pro ostatní okolní obce, příkladem toho, že je lepší, než se zlobit na situaci, tam, kde je to možné, přiložit ruku k dílu a ve spolupráci problémy odstranit. 7. Společnou prací posilujeme hezké mezilidské vztahy v našem městě. 3

4 Informace z Katastrálního úřadu Kolín Od roku 2013 probíhá v k.ú. Kouřim obnova operátu katastru = digitalizace bez měření (pouze administrativní podoba). Předpoklad dokončení nejdříve konec roku Způsob předání informace Katastrálním úřadem Kolín vlastníkům pozemků úřední deska a dopisy jednotlivým vlastníkům v případě úprav výměr jejich pozemků nejdříve konec roku Počítačové kurzy pro seniory.. V základní škole Miloše Šolleho budou na podzim letošního roku pořádány další počítačové kurzy pro naše seniory. Zájemci se mohou hlásit v podatelně na radnici, na telefonním čísle paní starostky nebo Mirky Biarincové ! Smysluplná cesta Dovolte, prosím, milí čtenáři, abych Vám předložila důležitá fakta, vycházející z úzké spolupráce města Kouřim (jeho rozsáhlých sociálních aktivit), Policie ČR místního oddělení pod vedením npor. Bc. Milana Nedavašky a Bezpečnostní agentury H1 Security v čele s Vlastimilem Haklem. V roce 2013 nebyl žádným občanem města spáchán v našem městě žádný majetkový trestný čin. ( 3 krádeže, jejichž viníci byli Policií ČR vypátrání, nespáchali místní obyvatelé). Začátkem roku 2014 bylo zaznamenáno několik neobjasněných drobných krádeží, od března 2014 žádná. Město Kouřim se na základě těchto údajů řadí mezi města s téměř nulovou kriminalitou. Ve městě již několik let nemáme žádné vandalské činy, kterými by někdo ničil systematicky veřejný prostor. Několik těchto činů, u kterých jsou známi viníci, je pouze ojedinělých. Drogy z města téměř vymizely, na základě systematické práce z veřejného prostoru zcela jednoznačně! Město Kouřim je městem bezpečným! Bez peněz, naděje, budoucnosti..? Ve městě ale žije několik převážně mladých lidí, kterým se pouze částečně daří překonávat nedostatečnosti (fyzickou, mentální či citovou), které si přivodili sami, přinesli si z rodin nebo měli prostě v životě smůlu. Mají sice problémy sami se sebou, ale městu a jeho obyvatelům jednoznačně neškodí! Našim společným cílem je vrátit jim sebedůvěru, pomoci překonat začarovaný kruh závislosti i na finanční pomoci od státu, protože si uvědomujeme, že lidé žijící na podpoře se stávají závislými na druhých a výzvy a nabádání, aby se vyhrabali ze situace, v níž se ocitli a nalezli si práci jim příliš nepomohou. Situace není ale tak jednoduchá, někteří nemají dostatek vůle, vzdělání pro lepší práci, mají psychické problémy, velké dluhy exekuce, které je strhávají znovu a znovu ke dnu a oni pouze přežívají. Jeden ze sociálních programů města Kouřim usiluje o to, aby člověk v nouzi byl vnímán ve všech jeho rozměrech jako celá bytost, která potřebuje podporu při hledání a udržení si práce, ale i v oblasti začleňování do společnosti, budování vztahů, posilování sebedůvěry, citové rovnováhy., Krédem tohoto programu je cenná myšlenka Pokud chceme být lidmi, nemůžeme se odvracet od jiných. a že tato cesta je cestou správnou, dokládají fakta město Kouřim je bez kriminality, bez vandalských činů, veřejné prostory města Kouřim jsou bez drog. Za spolupracovníky v této oblasti děkuji Vám všem, kteří sociální programy města vnímáte a svým přístupem je podporujete. Děkuji! Mají smysl pro nás pro všechny! starostka 4

5 5 Sociální firma Pomoc spoluobčanům Nabízí tyto služby: údržba zahrad (sekání trávy, údržba záhonů, úprava živých plotů, sušení sena, práce s kompostem, česání ovocných stromů, hrabání listí, úpravy pozemků, péče o domácí zvířata i třeba v době dovolených) drobné natěračské a malířské práce drobné zednické práce, pomoc při svépomocných realizacích drobné instalatérské práce řezání, štípání, skládání dřeva, skládání uhlí, pomoc při manipulaci s těžkými břemeny v zimním období odklízení sněhu ze dvorků,. Cena služby: 100,- Kč/hod., propočet přesně dle odpracovaného času (např. i 30 minut tj. 50,- Kč) Způsob platby přímo poskytovateli služby na základě dokladu. Službu můžete objednávat dle potřeby. Nejlépe alespoň s 1 denním předstihem na telefonu Jirky Jeneše. Telefon (bytem Sadová 612, Kouřim) Pravidelné čaje u starostky pro všechny občany města - projednání všeho, co potřebujete projednat, každé pondělí mezi hodinou v pracovně starostky 2. patro radnice telefon: , , 6

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 2 2011. Slivenecký masopust 2011

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 2 2011. Slivenecký masopust 2011 SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 2 2011 Slivenecký masopust 2011 V sobotu 26. února jsme se ve Slivenci probudili do mrazivého, ale slunečného dne. Již krátce po poledni se u

Více

MĚSÍČNÍK MĚSTA KOUŘIM BŘEZEN 2009 Č.3 CENA 14,- Kč

MĚSÍČNÍK MĚSTA KOUŘIM BŘEZEN 2009 Č.3 CENA 14,- Kč MĚSÍČNÍK MĚSTA KOUŘIM BŘEZEN 2009 Č.3 CENA 14,- Kč Skvělá zpráva! Třídění odpadu ve městě pokračuje!! Po mnohých jednáních se podařilo zajistit odběr vytříděných časopisů a novinového papíru. Poslední

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XX LISTOPAD 2011

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XX LISTOPAD 2011 Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz Podzimní měsíce přinášejí do našeho města dvě dlouhodobě avizované aktivity. Jednou z aktivit je likvidace statku v dolní Stráži a druhou aktivitou je výstavba

Více

časopis městské části Praha Slivenec 6 2009

časopis městské části Praha Slivenec 6 2009 SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 6 2009 Hafík ve Slivenci po sedmé V sobotu 3. října se za slunečného počasí uskutečnila na louce areálu bývalého státního statku ve Slivenci

Více

Život. městě odehrálo v uplynulém. Nejprve si dovoluji Vám popřát vše nejlepší,

Život. městě odehrálo v uplynulém. Nejprve si dovoluji Vám popřát vše nejlepší, Život 1-2/2007 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník XXXXVII OBSAH Slovo starosty 1 Slovo starosty 2 Zpráva o činnosti města 3 Z jednání zastupitelstva 6 Stavební úřad informuje

Více

65 let od konce války

65 let od konce války 65 let od konce války Audit: Stivín bez výhrad 7 U Labutě 49 5 30. dubna 2010 slovo starostky Vážení spoluobčané, jistě už mnozí z vás zaznamenali, že na dubnovém zasedání zastupitelstva města byla schválena

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. vycházejí dějiny nového boru iii. díl. silvestr na nám. míru. úřední hodiny v závěru roku

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. vycházejí dějiny nového boru iii. díl. silvestr na nám. míru. úřední hodiny v závěru roku NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Prosinec 2013 cena: 10 Kč silvestr na nám. míru str. 13 vycházejí dějiny nového boru iii. díl str. 12 úřední hodiny v závěru roku str. 3 Stavba je členěna na čtyři

Více

LUHAČOVICKÉ NOVINY. O z n á m e n í. Podívejte se na náš web. Vážení spoluobčané, Říjen 2014 ročník XXI. www.luhacovice.cz

LUHAČOVICKÉ NOVINY. O z n á m e n í. Podívejte se na náš web. Vážení spoluobčané, Říjen 2014 ročník XXI. www.luhacovice.cz LUHAČOVICKÉ NOVINY Říjen 2014 ročník XXI. Prezident ochutnal luhačovickou gastronomii Programové prohlášení zastupitelstva Kandidáti do komunálních voleb www.luhacovice.cz Podívejte se na náš web O z n

Více

jim nabídnuta možnost umístit jejich děti do mateřských škol s navýšenou

jim nabídnuta možnost umístit jejich děti do mateřských škol s navýšenou ROČNÍK 23 ČÍSLO 6/2014 ZDARMA Žižkovské pivobraní 2014 Degustace piva proběhne 6. a 7. června na Parukářce str. 20 NA 20 MÍSTECH PRAHY 3 PROBĚHLA NOC LITERATURY str. 11 Diváky vážnost v divadle spíše obtěžuje

Více

PAMĚTNICKÝ ŠUTR 2008 SLOVO STAROSTY

PAMĚTNICKÝ ŠUTR 2008 SLOVO STAROSTY FOTOREPORTÁŽ INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU PAMĚTNICKÝ ŠUTR 2008 fotografie k článku na straně 22 - autor Antonín Fibigr SLOVO STAROSTY Vážení čtenáři, toto číslo budou mnozí z vás číst těsně před nástupem

Více

Divadlo za sklem program str. 24. Sklářské slavnosti

Divadlo za sklem program str. 24. Sklářské slavnosti NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Červen 2008 cena: 8,50 Kč Dotace na ekologické vytápění více informací str. 9 Divadlo za sklem program str. 24 ZASTUPITELSTVO MĚSTA dne 18.6.2008 od 17 hod. Sklářské

Více

Město získalo dotaci na revitalizaci centra města: Rekonstrukce kina Jitřenka bude zahájena na podzim

Město získalo dotaci na revitalizaci centra města: Rekonstrukce kina Jitřenka bude zahájena na podzim Ročník XVII. číslo 3 Úterý 31. března 2009 Informační měsíčník občanů Semilska Co najdete v tomto čísle SN: Roubenky z Jílovecké ulice ustoupí průtahu městem... 4 Program Týdne pro Zemi v Semilech... 6

Více

ZPRAVODAJ. Nově vybudovaná komunikace Na Skále. ročník XII. DVOUMĚSÍČNÍK OBCE HELVÍKOVICE. foto P. Šalanský

ZPRAVODAJ. Nově vybudovaná komunikace Na Skále. ročník XII. DVOUMĚSÍČNÍK OBCE HELVÍKOVICE. foto P. Šalanský ročník XII. Helvíkovický ZPRAVODAJ Nově vybudovaná komunikace Na Skále foto P. Šalanský DVOUMĚSÍČNÍK OBCE HELVÍKOVICE Číslo 3/2011 OBECNÍ ÚŘAD Dne 18.5.2011se konalo 5. řádné veřejné zasedání zastupitelstva

Více

Hejtman Libereckého kraje na návštěvě v Semilech

Hejtman Libereckého kraje na návštěvě v Semilech Ročník XVII. číslo 1 Sobota 31. ledna 2009 Informační měsíčník občanů Semilska Co najdete v tomto čísle SN: Čistá Jizera... 2 Informace o odpadech... 8 Bez totálních endoprotéz nemocnice nepadá... 10 Na

Více

roudnické vinobraní navštívilo deset tisíc lidí J

roudnické vinobraní navštívilo deset tisíc lidí J Měsíčník pro Roudnici nad Labem a okolní obce Roudnické noviny říjen 2014 Do poštovních schránek zdarma / v infocentru a v knihovně 15 Kč roudnické vinobraní navštívilo deset tisíc lidí J ako každoročně

Více

Dobrovolnické centrum Ústí nad Labem

Dobrovolnické centrum Ústí nad Labem OBVODNÍ ZPRAVODAJ - INFORMAČNÍ LIST PRO OBYVATELE KVĚTEN 2014 ČÍSLO 7 Krásné Březno Neštěmice Mojžíř Navštivte webové stránky městského obvodu: www.nestemice.eu Pravidelná údržba zeleně v Neštěmicích a

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. Sklářské slavnosti meet czech design. Hurá prázdniny. fotogalerie z akcí

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. Sklářské slavnosti meet czech design. Hurá prázdniny. fotogalerie z akcí NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Červen 2014 cena: 10 Kč Hurá prázdniny 27. června 2014 koupaliště v Novém Boru str. 43 fotogalerie z akcí str. 24-29 Sklářské slavnosti meet czech design 13. - 15.

Více

PROSINEC 2007 ročník 13, číslo 12 zpravodaj@mukolin.cz

PROSINEC 2007 ročník 13, číslo 12 zpravodaj@mukolin.cz měsíčník Městského úřadu v Kolíně PROSINEC 2007 ročník 13, číslo 12 zpravodaj@mukolin.cz V Ko bleskově z města Dne 13. prosince byla slavnostně podepsána Smlouva o úplatném převodu obchodního podílu ve

Více

DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DO DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA ČÍSLO 6 // 2015 ROČNÍK 2 2

DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DO DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA ČÍSLO 6 // 2015 ROČNÍK 2 2 ČÍSLO 6 // 2015 ROČNÍK 2 2 DO DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY Po svých za starými příběhy... str. 9 Přeložka Jamská - Novoměstská... str. 4 Park U

Více

Zpravodaj. Slovo starostky O B E C N E V Ř E Ň. Občasník Číslo 4 Zima 2014/15

Zpravodaj. Slovo starostky O B E C N E V Ř E Ň. Občasník Číslo 4 Zima 2014/15 Zpravodaj Občasník Číslo 4 Zima 2014/15 Informace z obecního úřadu Strana 2 Jubilanti, CCN Strana 3 Voda v krajině nevřeňské a nová tůň Strana 4 Zpráva o vývoji obce v období 2010-2014 Strana 5-8 Z pera

Více

Obnova zeleně v centru města

Obnova zeleně v centru města Z obsahu: Rozpočet na rok 2015 je schválený Oznámení o změně ceny vodného Odpověď na petici občanům 1. únor 2015 / číslo 2 zdarma POLICIE ČR Vratimov str. 2 str. 3 str. 4 604 127 288 Obnova zeleně v centru

Více

Milé čtenářky, vážení čtenáři,

Milé čtenářky, vážení čtenáři, zdarma www.mestotynec.cz noviny města Týnec nad Sázavou ročník XXII únor 2012 číslo 1 Milé čtenářky, vážení čtenáři, únorové Týnecké listy Vám přináší nové informace: zastupitelstvo schválilo rozpočet

Více

www.benesov-city.cz ročník 2012 číslo 3 vydává město Benešov ZDARMA BENEŠOV informační zpravodaj města Nová školka v Benešově více na str.

www.benesov-city.cz ročník 2012 číslo 3 vydává město Benešov ZDARMA BENEŠOV informační zpravodaj města Nová školka v Benešově více na str. www.benesov-city.cz ročník 2012 číslo 3 vydává město Benešov ZDARMA BENEŠOV informační zpravodaj města Nová školka v Benešově více na str. 11 Vyjádření provozovatele krytého plaveckého bazénu v Benešově

Více

Zprávy z Rady a Zastupitelstva

Zprávy z Rady a Zastupitelstva ZDARMA VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE SOKOLNIC Zprávy z Rady a Zastupitelstva LEDEN 2014 Zasedání zastupitelstva. Ve čtvrtek 12. prosince 2013 se v kavárně restaurace U Husara uskutečnilo veřejné zasedání

Více

duben 2010 9içHQt VSROXREĀDQp

duben 2010 9içHQt VSROXREĀDQp do rukou se vám opětovně dostává Občasník Sdružení pro Letohradsko, ve kterém se snažíme zhodnotit uplynulé období od komunálních voleb v roce 2006. Je to připomínka uplynulých téměř 4 let, připomínka

Více

Denní stacionář Olga v Říčanech

Denní stacionář Olga v Říčanech VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY červen / 2014 Hlavní téma: Denní stacionář Olga v Říčanech Výstavba pečovatelského domu pro seniory začala na konci dubna. V září má být hotovo! Slovo úvodem Anna

Více

Únor 2011/číslo 2 Ročník VIII. (Králicko XX.) Cena 12 Kč

Únor 2011/číslo 2 Ročník VIII. (Králicko XX.) Cena 12 Kč Únor 2011/číslo 2 Ročník VIII. (Králicko XX.) Cena 12 Kč Hora Matky Boží klášter ve změnách roku 2010 Vážení občané Králík. Další rok je za námi a v mnoha věcech bilancujeme, což dává také podnět k závazkům

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

hostivický měsíčník Dětský den Dětský den (více na str. 12)

hostivický měsíčník Dětský den Dětský den (více na str. 12) hostivický měsíčník ROČNÍK 36 červenec - srpen 2009 Dětský den (více na str. 12) Z obsahu: Zprávy z radnice Dostavba základní školy Přehled prací dle rozpočtu města na rok 2009 Výsledky voleb do Evropského

Více

Seiferos o.p.s. v Sibřině zážitek na dlouhou dobu

Seiferos o.p.s. v Sibřině zážitek na dlouhou dobu číslo 3 / 2013 Seiferos o.p.s. v Sibřině zážitek na dlouhou dobu 7. září 2013 zažila Sibřina nevšední zážitek. V rámci II. ročníku Sibřinského loučení s létem, které připravilo o. s. Sibrin spolu s dalšími

Více