Artikulátor SAM 3. Artikulátor SAM 3 je přístroj Arcon ve stejné výšce konstrukce jako artikulátor SAM 2.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Artikulátor SAM 3. Artikulátor SAM 3 je přístroj Arcon ve stejné výšce konstrukce jako artikulátor SAM 2."

Transkript

1 Artikulátor SAM 3 Artikulátor SAM 3 je přístroj Arcon ve stejné výšce konstrukce jako artikulátor SAM 2. Artikulátor SAM 3 je vybaven novým druhem blokování centriky a snímatelnými kryty kloubního pouzdra. Jsou tím splněny všechny profesionální nároky. Nově vyvinutý, velmi stabilní axiální kuželový mechanismus blokování centriky drží artikulátor v zajištěné poloze centriky. Transparentní kryty kloubního pouzdra zajišťují artikulátor v odblokovaném stavu a při všech excentrickým pohybech. Artikulátor SAM 3 byl koncipován za použití nejnovějších technologických znalostí a byl vyroben pomocí počítačové technologie CAD/CAM. Všechny hliníkové díly jsou chráněny zvláštní metodou tvrdého eloxování, čímž je trvale zaručena nejvyšší míra přesnosti. Při použití montážních destiček SAM nebo systému magnetových montážních destiček AXIOSPLIT mohou být modely, které byly montovány v artikulátoru SAM 3, přenášeny do jiného SAM 3 nebo SAM 2 P artikulátoru bez klinicky významných chyb.

2 Systém artikulátoru SAM 3 Systém artikulátorů SAM 3 je instrumentální řešení profesionálních požadavků s minimem vybavení. Artikulátory SAM 2 a SAM 3 mají stejné základní funkce, liší se ale v zásadě blokováním centriky a mechnismem protruze. Pomocí systému AXIOSPLIT 3, skládajícího se z normového stojanu a normové incizální tyčinky je dáno přesné vyrovnání artikulátoru až k nástroji centriky REFERENCE. Modely se dají snadno a rychle vyjímat, umístit zpět nebo nasadit do jiného přístroje. Blokování centriky SAM 3 Boční kužel na kloubním pouzdře blokování centriky. Kotouč centriky se dá osově posunovat na kloubním dříku s kuličkou. Blokování centriky v kontaktu s kuželem kloubního pouzdra. Blokování centriky otevřeno, žádný kontakt s kuželem

3 Autentická simulace pohybů spodní čelisti Nastavitelná incizální podložka SAM se upevní na horní díl artikulátoru SAM a leží v ose orbitální roviny. Toto umožňuje autentickou simulaci vedení frontálních zubů. Vyměnitelné zakřivené vložky kloubního pouzdra a zakřivená Bennettova vodítka jsou výsledkem vývoje s AXIOGRAFEM SAM 3. Ve spojení s nastavitelnou incizální podložkou je systém artikulátorů SAM plně justovatelný. Incizální podložka SAM Pro artikulátory SAM jsou k dispozici různé incizální podložky. Plochá incizální podložka je standardní pro artikulátory ART 200/202/ 300/302/500. Žlutá plochá incizální podložka (ART275) je rezistentní vůči monomeru. Zelená plochá incizální podložka (ART272) se spojuje s umělou hmotou (pryskyřicí), aby se mohly kopírovat příslušná vedení frontálních zubů. Individuálně nastavitelná incizální podložka (ART 260) je opční (dle volby), patří u ART550 k základnímu vybavení. Sklon incizální podložky může být nastaven pro protruzi a laterotruzi od 0 do 80, pro laterotruzi může být navíc nastaveno horizontální otáčení od 0 do 60.

4 Nastavitelná incizální podložka (ART 260) 1. Podstavec incizální tyčinky s incizální tyčinkou umístit až na doraz do spodního dílu artikulátoru a lehce upevnit. 2. Incizální tyčinku výškově nastavit na nulovou značku. 3. Incizální podložku nastavit na nejstrmější sklon a rotaci na Incizální tyčinku zasunout do horního dílu artikulátoru tak daleko, až se hrot incizální tyčinky současně dotýká skloněné a horizontální plochy incizální podložky. Pak utáhnout šroub s rýhovanou hlavou. 5. Zkontrolovat správnou polohu incizální podložky, přičemž se při uzavřeném artikulátoru dá incizální podložka přestavit libovolně od 0 do 80. Přitom se nesmí změnit vertikální rozměr. 6. Nastavení incizální podložky závisí na sklonu kloubní dráhy a okluzní roviny. Přepočet pro optimální sklon jakož i pro dodatečné otočení incizální podložky pro laterotruzi a pro vytvoření progresivní skupinové funkce se provádí počítačovými programy SAM AXIOCOMP. Kloubní pouzdro SAM 3 SAM 3 artikulátor má pevně zabudované kloubní pouzdro. Zakřivení jsou vyměnitelná. Pro kloubní dráhu jsou k dispozici tři různě silně zakřivené vložky. Sklon kloubní dráhy může být nastaven od 15 do 65. Je možno obdržet čtyři různá Bennettova vodítka. Přímé, kovové které mohou být nastavena od 0 do 25, a tři zakřivená barevně označená vodítka z umělé hmoty, u kterých je Bennettův úhel nastavitelný od 0 do 10. Zadní zarážka kloubní kuličky se může vyjmout a nahradit protruzním/retruzním šroubem (ART 530), který je možno obdržet opčně dle volby. Během výměny Bennettových vodítek se nemůže ovlivňovat centrální justáž artikulátoru, proto se musí výměna zakřivených vložek (sagitální kloubní dráha) uskutečnit vždy před montáží spodní čelisti.

5 Zakřivení kloubního pouzdra SAM Relativní změna úhlu na každý milimetr pohybu na zakřivené kloubní dráze. Osa oběžné dráhy Sklon kloubní dráhy 30 Kloubní pouzdro se zakřivením 1 Kloubní pouzdro se zakřivením 3 Kloubní pouzdro se zakřivením 2 Efektivní sklon zakřivené kloubní dráhy při 3 mm: =55 Zakřivené vložky kloubního pouzdra SAM 3 (ART 540) 1. Vyjmout kryty kloubního pouzdra (#6) a upevňovací šrouby (#7), pokud jsou použity. 2. Otevřít blokování centriky, spodní díl artikulátoru sejmout, vnější kužel kloubního pouzdra (#2), vnitřní matku kotouče centriky (#18) očistit a namastit přípravkem Molykot (zboží č.192). 3. Bennetův úhel nastavit na Nastavovací šroub zakřivení (#15) uvolnit žlutým zástrčným klíčem a vyjmout. 5. Odstranit zakřivenou vložku (#16). 6. Různé zakřivené vložky mohou být identifikovány značkami umístěnými na horní straně (L2, R2) a otvory nacházejícími se na úzké straně (1, 2 nebo 3 malé otvory). 7. Zvolit zakřivené vložky (#16). Čtvercový zářez vedle kovového závitu vložky musí ukazovat ke středu artikulátoru. 8. Nejdříve nasadit rovnou, plochou stranu, pak vertikální díl (konec s kovovou vložkou a malými otvory k identifikaci). 9. Polohu zakřivených vložek (#16) zkontrolovat lehkým přitlačením. Závit a závitový kolík jsou vzájemně vyrovnány. 10. Opět nasadit stavěcí šroub (#15) a utáhnout žlutým zástrčným klíčem (#52). 11. Postup opakovat na protilehlé straně. 12. Nasadit spodní díl artikulátoru a uzavřít blokování centriky (#18). 13. Blokování centriky (#18) otočit asi o ¼ otáčky dopředu a dozadu, zkontrolovat na volný pohyb. Pokud je toho dosaženo, pak ukončit postup, jinak postupovat dále dle bodu Když je artikulátor vybaven protruzními šrouby (#45), otočit protruzní šrouby (#48) až na doraz ve směru hodinových ručiček. Bod 13 opakovat. Pokud to není uspokojivé, dále dle bodu Mikrojustáž SAM 3: krycí čepičky vložek kloubního pouzdra (#14) sejmout nehty prstů. 16. Pomocí imbusového klíče 2 mm uvolnit imbusový šroub (#13) o cca. 1/6 otáčky, až se dá blokování centriky (#18) volně otáčet. Krycí čepičky vložek kloubního pouzdra (#14) nasadit. Postup opakovat na protilehlé straně.

6 Bennettova vodítka SAM Správná simulace Bennettova pohybu v artikulátorech SAM je realizována použitím zakřivených Bennetových vodítek ve spojení s různými zakřivenými vložkami. Tato kombinace umožňuje správné napodobení pohybů spodní čelisti včetně velmi komplexních pohybů s bočním posunem (Side Shift). K volbě Bennettova vodítka jsou používány údaje axiografického záznamu. Přepočet axiografických údajů se provádí buď manuálním převodem údajů na speciálním datovém listu (AXO 110), přičemž zakřivení nastavení úhlu se zjišťuje pomocí Overlay Bennettova zakřivení (AXO 315) nebo zadáním údajů do počítačového programu AXIOCOMP. Přímá, kovová Bennettova vodítka mají kalený povrch a používají se pro přímé protruzní/retruzní pohyby. Jsou zapotřebí rovněž k justáži artikulátoru SAM 3. Tyrkysové, na vnějším oblouku zploštělé Bennettovy vložky jsou zvláště přesná vodítka a jsou určeny pouze pro artikulátor SAM 3. V průběhu křivky odpovídají zeleným vložkám. Výměna Bennettových vodítek: 1. Sejmout kryty kloubních pouzder (#6) a upevňovacích šroubů (#7), pokud jsou použity. 2. Oddělit spodní a horní díl artikulátoru. 3. Zvolit požadované Bennettovo vodítko (#5). 4. Stavěcí šroub Bennettova úhlu (#4) na horní straně kloubního pouzdra vyšroubovat. 5. Vyjmout Bennettovo vodítko (#5). 6. Při nasazování Bennettova vodítka dbát na to, aby okrouhlá plocha úzkým žebrem zapadla do vnitřní stěny kloubního pouzdra (#2). Závitový kolík Bennetova vodítka (#23) zasunout do otvoru kloubního pouzdra a Bennettova nastavovacího kotouče (#3). 7. Našroubovat stavěcí šroub Bennettova úhlu (#4). 8. Postup opakovat na protilehlé straně. 9. Kryty kloubního pouzdra (#6) opět nasadit tam, kde je to požadováno. Bennettova vodítka (ART 170) Pomocí vzájemného působení zakřivených Bennettových vodítek a zakřivení kloubní dráhy se může provádět simulace pohybu čelistního kloubu. Ve spojení s nastavitelnou incizální podložkou (vedení frontálních zubů) může být simulován trojrozměrný pohyb spodní čelisti. Zelená, modrá nebo červená Bennettova vodítka SAM 3 mají různá zakřivení. Pomocí dodatečného nastavení úhlu může být simulován rovněž silný translační pohyb blízký centrice (IMMEDIATE SIDE SHIFT). Například poskytuje zakřivení při nastavení úhlu 0 pro mediotruzní pohyb úhel šikmého chodu (naklonění) k bodu dráhy: při 0,5 mm zelené 54, červené 78 při 3,0 mm zelené 15, červené 38 při 10 mm zelené 7,5, červené 13 Vedle uvedený náčrtek ukazuje účinek zakřiveného Bennettova vodítka s počátečním úhlem šikmého chodu Křivka dráhy Přestavení úhlu Bennettův úhel při 0,5 mm mediotruzním pohybu a přestavením úhlu 0. při 0,5 mm

7 Protruzní šrouby SAM 3 (ART 530) Protruzní šrouby je možno obdržet v základním vybavení ART 550. U ART 500 je lze obdržet jako opci. Na obrázku je spodní díl artikulátoru SAM 3 v protruzní poloze. Jedno otočení protruzního šroubu se stupnicí (malé rýhované kolečko protruzního šroubu (#48) odpovídá cca. 0,8 mm) Protruze může být provedena se všemi Bennettovými vodítky. Pomocí protruzních šroubů se může provádět také retruzní pohyb. V každém případě musí být k tomuto použita přímá kovová Bennettova vodítka (ART 539). Velké rýhované kolečko protruzního šroubu (#49) se při retruzi otočí proti směru hodinových ručiček. K přesnému uložení modelu slouží mandibulární polohový variátor (MPV). Pomocí tohoto speciálního přístroje může být provedena protruze až 10 mm a retruze až 5 mm. Montáž protruzních šroubů (ART 530) 1. Zástrčným klíčem (#52) vyšroubovat nastavovací jednotka pro kuličkovou zarážku (#20) 2. Oddělit spodní a horní díl artikulátoru. 3. Před montáží protruzních šroubů (#45) nejdříve pevně přidržet velké rýhované kolečko, malé rýhované kolečko protruzního šroubu (#48) otočit ve směru hodinových ručiček až na doraz. 4. Protruzní šroub (#45) zašroubovat na velkém rýhovaném kolečku (#49) do zadní stěny kloubního pouzdra (#2) až na doraz. Stejný postup opakovat na protilehlé straně. 5. Uzavřít blokování centriky (#18), otočit dopředu a dozadu a zkontrolovat na napětí. Když je na obou stranách stejné, je postup ukončen, v opačném případě zkontrolovat vertikální mikrojustáž dle strany Zkontrolovat protruzní šrouby (#48), zda jsou otočeny ve směru hodinových ručiček na doraz.

8 Protruzní šrouby (ART 530) 7. Nastavovací jednotku = retruzní šroub (#49) vyšroubovat o jednu otáčku. 8. V rýhovaném kolečku nastavovací jednotky uvolnit fixační šrouby (#46), ale nevyjímat. 9. Nasadit 0,5 mm zkušební měrku mezi kloubní kuličku (#8) a kuličkovou zarážku protruzního šroubu, aby se zabránilo pozdějšímu přílišnému utažení. 10. Protruzní šroub (#48) otočit ve směru hodinových ručiček, až se kuličková zarážka dotýká kloubní kuličky (#8). 11. Retruzní šroub (#49) zatlačit pevně dozadu proti kloubnímu pouzdru (#2). Oba imbusové šrouby (#46) opět pevně utáhnout na retruzním rýhovaném kolečku. 12. Postup opakovat na protilehlé straně. Odstranit zkušební měrku. Blokování centriky otočit a zkontrolovat na lehkost chodu. Protruzní šroub musí vykazovat lehkou vůli a v žádném případě nesmí být příliš upnutý. Kryt kloubního pouzdra (ART 535) Artikulátor SAM 3 je vybaven odnímatelnými, transparentními kryty kloubního pouzdra. Tím zůstávají horní a spodní díl artikulátoru při pohybech spojeny, i když je blokování centriky otevřeno. Obrázek ukazuje kryt kloubního pouzdra při otevřeném blokování centriky. Obrázek ukazuje sejmuté kryty kloubního pouzdra. Nejdříve se odstraní šrouby s rýhovanou hlavou (#7) a nadzvedne se kryt na kolíku (#6). Při nasazování je kryt veden na kolíku, nejdříve se umístí oko ve tvaru U přes stavěcí šroub zakřivení (#15), pak se lehce utáhne šroub s rýhovanou hlavou (#7).

9 Opěrná tyčinka (ART 525) a sklopné podpěry (ART 526) Opěrná tyčinka se nasadí na šrouby s rýhovanou hlavou incizální podložky (#38). Opěrná tyčinka se může použít u všech nástrojů. Pomocí opěrné tyčinky se horizontálně podepře horní díl přístroje při otevření o 180. Sklopné podpěry (#39) se zasunou do otvorů kloubních sloupků. Pokud se artikulátor překlopí dozadu, budou protruzní šrouby chráněny. Černé O-kroužky na opěrné tyčince se musí mazat. Montážní destička SAM se šroubovým upevněním (ART 120) Žluté montážní destičky nabízí maximální retenci pro montáž modelu s malým množstvím sádry. Jsou nerezavějící a určeny k jednorázovému použití. Nastavení polohy na artikulátoru se provádí velmi přesně pomocí dvou upínacích trnů. Upevnění se provádí jedním šroubem. Síla k tomuto vynaložená musí být velmi malá, aby se zabránilo mechanickému přepětí vůči sádře. ⅛ otáčky po silovém záběru je dostatečné. Smontované modely mohou být bez ztráty přesnosti rozměrů přemísťovány do všech přístrojů SAM. Zvláštním znakem systému SAM je přesazené uspořádání montážních destiček v artikulátoru, které zohledňuje normální poměry čelisti. Díky této poloze montážních destiček přesazených distálně je usnadněna montáž modelů spodní čelisti, a je zapotřebí méně sádry.

10 Magnetické montážní destičky SAM AXIOSPLIT (ASP 420/425) K montáži modelu na artikulátoru se používají matriční magnetické montážní destičky, které jsou vybaveny systémem AXIOSPLIT. Tyto sekundární dělené destičky (split) zhotovené z umělé hmoty zabraňují otěru a poškození hran na podstavci modelu. Montážní destička AXIOSPLIT je k dispozici ve dvou provedeních: oválná destička přizpůsobená tvaru podstavce modelu (ASP420) nebo menší kruhová destička (ASP425). Je třeba dbát na to, aby před nasazením matriční destičky na magnetickou destičku podstavce AXIOSPLIT byla vložena kovová fixační destička. Vysoce kvalitní montážní sádrou (např. WhipMix Mounting Stone) v řídké smetanové konzistenci se musí nejdříve naplnit retenční výklenky, teprve pak se pokryje navlhčené dno modelu. Při dosažení plastické konzistence bude provedeno navrstvení do výšky montáže. Model vyjmout teprve po úplném zatuhnutí na okraji destičky. Systém SAM AXIOSPLIT Systém SAM AXIOSPLIT je přesný systém Splitcast, který je pevně spojen s rámem artikulátoru nebo jinými přístroji SAM. Pomocí magnetických montážních destiček AXIOSPLIT může nejen vyjmutí modelu probíhat rychleji, ale také se zvýší přesnost v důsledku základny Splitcast bez sádry a tím i bez otěru. Pomocí normového podstavce AXIOSPLIT a normové incizální tyčinky se může dosáhnout vysoce přesného sjednocení artikulátorů. Současné použití v ordinaci a laboratoři je zajištěno stálou kontrolou zkušebního podstavce. Montované modely mohou být v zásadě zaslány bez artikulátoru. Toto snižuje počet potřebných přístrojů a brání ztrátě nebo poškození artikulátoru během zaslání.

11 Nástroj centriky REFERENCE (ART 600/650) Nástroj centriky REFERENCE ART 600 je pevně spojen se systémem AXIOSPLIT a má rychlé vyjímání magnetu spojené se šroubem s rýhovanou hlavou. K tomu náleží normová incizální tyčinka a normový justovací blok stejného čísla, které slouží ke sjednocení všech artikulátorů v ordinaci a laboratoři. Tento přístroj se má používat k montáži modelu horní a spodní čelisti, aby se artikulátory udržovaly bez sádry. Nástroj centriky REFERENCE ART 650 je určen pro montáž modelu na montážní destičky se šroubovým závitem. Montážní destičky s modely se pak přemístí do artikulátoru SAM 2 P nebo SAM 3. Pro montáž modelů spodní čelisti je zvláště vhodný montážní stojánek ART 560. Tento přístroj může být dán do tlakové nádoby. Artikulátor ale naproti tomu nesmí být nikdy dán do tlakové nádoby. Montážní držák a montážní pomůcky (MOH 250/MOH 100) Montážní držák MOH 250 uchycuje na bočních trnech ušní olivky přenosného oblouku. K montáži potřebné nastavení kloubní dráhy je pevně přednastaveno na 30. Tato jednotka, přenosný oblouk a montážní držák se upne do montážní pomůcky (MOH 100). Bezpečná a rychlá podpěra skusové vidlice se provede teleskopickou opěrkou skusové vidlice (SMG 215), která je pevně uchycena magnetickým kobercem.

12 Montážní stojánek (ART 560) Pomocí montážního stojánku se při přesné montáži modelů dolní čelisti podpírají artikulátory nebo nástroj centriky REFERENCE. Pomocí držáku modelu a červené elastické tyčinky (MOH 124) se model dolní čelisti upevní v interokluzním registrátu. Přenášení modelu AXIOQUICK Přenosný oblouk s nosičem skusové vidlice typ I (ATB ATB 205) se upevní přímo na spodní díl artikulátoru SAM 3. Pomocí podpěrky skusové vidlice (SMG 115) se podepře nosič skusové vidlice. Pokud se použije nosič skusové vidlice typu II (ATB 220), tak může být také pomocí adaptéru (ATB 230) upevněn na spodní díl artikulátoru. Montážní výška je stejná pro SAM 2 P a SAM 3.

13 Nástroj centriky REFERENCE přenášení modelu AXIOQUICK ART ATB ATB 205 Pokud se montáž modelu provádí s anatomickým přenosným obloukem a nosičem skusové vidlice ATB 205 v nástroji centriky REFERENCE, je v zásadě zapotřebí podepření skusové vidlice. ART ATB ATB 230 Nosič skusové vidlice (ATB 220) může být upevněn rovněž pomocí adaptéru (ATB 230) na nástroj centriky REFERENCE. Montážní přístroj s kloubovým závěsem (SMG 200) Přenos AXIOGRAPH Přenos AXIOMATIC Montážní přístroj s kloubovým závěsem (SMG 200) se upevní na montážní podložku a vyrovná dle přenosného oblouku AXIOGRAPH. Montážní spona (SMG 120) spojuje montážní podložku a montážní přístroj. Skusová vidlice se podepře teleskopickou opěrkou skusové vidlice (SMG 215). AXIOMATIC rámový oblouk se upevní buď pomocí otvorů rámových sponek nebo pomocí otvorů v polohovacím rámu na montážním přístroji s kloubovým závěsem (SMG 200). Skusová vidlice se podepře teleskopickou opěrkou skusové vidlice (SMG 215).

14 Systém SAM - přídavné přístroje Indikátor mandibulární Variátor mandibulární polohy (MPI 300). polohy (MPV 300). Slouží k registraci tří- Slouží k přesnému rozměrné změny uložení přemístění polohy kondyl v závislosti na kondyl při cílené terapii s okluzním vztahu spodní pomocí skusu. čelisti k lebce. Rozsah přestavení + 10 a - 2 mm vertikálně a sagitálně. Nástroj na měření Nástroj na přenastavení referenčního bodu polohy modelu (MRI 200). (RMI 100). Slouží Plánování léčby v k přesnému určení maxilofaciální chirurgii. souřadnic na modelech Polohování segmentů, montovaných dle lebky. příprava okluzních dlah. Měřené body se vztahují na vztažné roviny artikulátoru. Opce a příslušenství ART 380 ART 364 ART 310 Měřící podložka okluzní roviny Měřící podložka okluzní roviny Šroubový adaptér (15 mm) k s plochou vložkou pro ART s kalotou pro ART 300/500 k přemístění montovaných 300/500 (ART 280 pro ART 200) (ART 363 pro ART 200) modelů ART 200 v ART 300/500 ART 361 ART 362 ASP 445K Incizální tyčinka, asymetrická Měřící podložka okluzní roviny AXIOSPLIT adaptér pro ART 300/500 pro asymetrickou incizální tyčinku (15 mm) pro ART 300/500 (ART 360 pro ART 200) s kalotou pro ART 360/361 pro modely ART 200

15 Sada zkušebních stojanů AXIOSPLIT (ASP 471) 1. Pokud máte nový artikulátor, postupujte dále dle bodu 2, jinak nejdříve provést základní justáž. 2. Nasadit přímá Bennettova vodítka a nastavit na Oválnou magnetickou montážní destičku s fixační destičkou (ASP 420) nasadit na destičku AXIOSPLIT do horního dílu artikulátoru. 4. Kruhovou magnetickou montážní destičku s fixační destičkou (ASP 425) nasadit na destičku AXIOSPLIT do spodního dílu artikulátoru. 5. Incizální tyčinku nastavit na nulu, blokování centriky uzavřít. 6. Hliníkovou trubku posunutou o 3 mm dozadu umístit na oválnou montážní destičku do spodního dílu artikulátoru. 7. Spodní oválnou montážní destičku naplnit sádrou typu IV, přitom sádru nejdříve naplnit štětinovým štětcem do všech retenčních prostorů, pak nasadit hliníkovou trubku. 8. Po zatuhnutí sádry artikulátor otočit a hliníkovou trubku spojit s kruhovou magnetickou montážní destičkou se sádrou. Sádrový zkušební stojan se základnou (ASP 395) 1. Pokud máte nový artikulátor, postupujte dle bodu 2, jinak nejdříve provést základní justáž. 2. Nasadit přímá Bennettova vodítka a nastavit na Povrch základny zkušebního stojanu izolovat dělícím prostředkem (MAT 101). 4. Na základnu zkušebního stojanu upevnit bílý pryžový kroužek. 5. Tvrdou sádrou typu IV naplnit pryžový kroužek tak, aby sádra přesahovala asi 5 mm. Přiložit fólii se vzduchovými polštářky, aby se vytvořily retence. 6. Po zatuhnutí sádry našroubovat základnu zkušebního stojanu do spodního dílu artikulátoru. 7. Incizální tyčinku nastavit na nulu, uzavřít blokování centriky. 8. Na horní díl artikulátoru pevně přišroubovat montážní destičku SAM. 9. Tvrdou sádrou spojit Splitcast s montážní destičkou.

16 Péče o artikulátory SAM 3 ÚDRŽBA Systém SAM a SAM artikulátory odpovídají nejvyšším požadavkům na kvalitu profesionálních uživatelů. Kombinace žlutých materiálů ložisek zesílených skleněnými vlákny s leštěnými ocelovými kuličkami poskytují vedení prakticky bez otěru. Jeden z důvodů pro zachování stavu a používání v provozu laboratoře po desetiletí. Sádra může u hliníku vyvolat korozi, proto je třeba zbytky sádry ihned odstranit vodou. K čištění se doporučuje pouze voda, mýdlo a kartáč. Pozor: Šrouby v kloubních sloupcích nesmí být uvolněny. Tyto slouží rovněž k justáži ze závodu ve spojení s justovací měrkou SAM. KONTROLA 1. Sejmout horní díl artikulátoru, kužel bočně u kloubního pouzdra, (#2), kuželový kroužek (kotouč #18) a dřík kuličky vyčistit a namazat trochou přípravku Molykote DX (lze obdržet ve zkušební sadě ART 187K). 2. Přímá kovová Bennettova vodítka nasadit a nastavit na 0. Sklon kloubní dráhy nastavit na Nasadit horní díl artikulátoru a uzavřít blokování centriky (#18). Boční kužel na kloubním pouzdru je spojen s kuželovým kroužkem. Toto je výchozí a vztažná poloha pro všechny justáže. 4. Otočit blokování centriky, je zcela citelný lehký odpor. 5. Zkušební měrkou (0,05 mm) zkontrolovat vzdálenost mezi Bennettovým vodítkem př. zadní zarážkou a kloubní kuličkou (#8). 6. Pokud není justování na zadní zarážce uspokojivé, tak může být justována kovadlina (jak je popsáno pod Montáží protruzního šroubu). Justáž artikulátorů SAM 3 KUŽELOVÝ KROUŽEK Přesný záběr kroužku centriky je výchozím bodem pro všechny justáže. Fixační šrouby v kotouči centriky musí být našroubovány do příslušné roviny, v žádném případě hlouběji, jinak by mohlo dojít k narušení kuličky/ pružinového zámku. ZADNÍ POLOHA KULIČKY Nasadit přímá, kovová Bennettova vodítka. Není-li vzdálenost mezi kloubní kuličkou a zadní zarážkou uspokojivá, tak může být justována vodící tyčinka (#21) na kuličkové zarážce. V kapitole Montáž protruzího šroubu je popsáno, jak je možno justovat kuličkovou zarážku přesunutím nastavovací jednotky. U artikulátorů bez protruzních šroubů může být po uvolnění fixačního šroubu ve šroubové vložce (#22) justována vodící tyčinka (#21) kuličkové zarážky ke kloubní kuličce (#8). Přitom se musí mezi kloubní kuličku (#8) a kloubní zarážku nasadit zkušební měrka 0,05 mm a fixační šroub (#22) nejdříve lehce upevnit. Po několikanásobné kontrole vzdálenosti, která musí být 0,05 mm nebo menší, může být fixační šroub utažen. VERTIKÁLNÍ POLOHA KULIČKY 1. Sejmout krytky (#14) na nastavovacím kotouči pro Bennettův úhel (#3). Imbusový šroub (#13) nacházející se pod ním otočit ještě o trochu doleva. 2. Artikulátor bez protruzních šroubů: Fixační šrouby ve šroubové vložce (#22) uvolnit, až je možno vodící tyčinkou (#21) posunovat. Artikulátor s protruzními šrouby: Šroub s rýhovanou hlavou pro retruzi (#48) otočit o ¼ otáčky proti směru hod. ručiček. 3. Blokování centriky (#18) otočit, kolem musí být stále citelný lehký odpor. Při otáčení doprava fixačního šroubu pro mikrojustáž (#13) bude odpor blokování centriky při otáčení vpřed a vzad citelný. Tento bod je hranicí korektury pro výškové nastavení. Fixační šroub k odlehčení otočit trochu zpět. Krytky opět nasadit.

17 Artikulátor SAM je zabalený v třídílném kartónu osvědčeném pro přepravu. Uchovejte si prosím tento kartón pro přepravu nebo zaslání výrobci. Originální přepravní kartón Balení artikulátoru: 1. Montážní destičky a incizální podložku včetně podstavce vyjmout a dát do kartónu pro příslušenství. 2. Na horní dílu artikulátoru uvolnit svorky kloubního pouzdra, vyjmout incizální podložku a horní díl artikulátoru zasunout do přihrádky krabice. 3. Incizální tyčinku opět připevnit na horní díl artikulátoru. 4. Spodní díl artikulátoru zasunout do přihrádky krabice a přeložit klopné části kolem kloubních nosných sloupů. 5. Přihrádku krabice dát do originálního kartónu a na něj položit přídavný kartón pro příslušenství. 6. Pro přepravu vždy použít přídavný obalový kartón. 7. Pokud není k dispozici originální kartón, tak je bezpodmínečně nutné, horní díl artikulátoru zabalit a vyložit odděleně a od spodního dílu artikulátoru. 8. V hliníkovém přepravním boxu ART 599 je optimálně zajištěno toto oddělené uložení. Popis obrázku artikulátoru SAM 1. Montážní destička 2. Kloubní pouzdro pravé + levé 3. Nastavovací kotouč pro Bennettův úhel 4. Stavěcí šroub pro Bennettovo vodítko 5. Vložka Bennettova vodítka 6. Transparentní kryt kloubního pouzdra 7. Šroub s rýhovanou hlavou pro kryt 8. Kloubní kulička 9. Dřík kloubní kuličky 10. Matka v dříku pro zajištění kuželového kroužku 11. Stavěcí šroub pro dřík kuličky Stavěcí šroub pro dřík kuličky Fixační šroub pro mikrojustáž 14. Krytka 15. Stavěcí šroub pro zakřivenou vložku 16. Zakřivená vložka 17. Upínací kolík pro anat. přenosný oblouk 18. Kuželový kotouč blokování centriky 19. Fixační šrouby v kuželovém kotouči 20. Jednotka šroubové vložky pro kuličkovou zarážku 21. Kuličková zarážka s vodící tyčinkou 22. Fixační šroub s šroubovou vložkou 23. Závitový kolík Bennettova vodítka 24. Stavěcí šroub sklonu kloubní dráhy 25. Konzola stativu 26. Krytka konzoly stativu 27. Šroub s rýhovanou hlavou pro montážní destičku 28. Vodící tyčinka pro montážní destičku 29. Závitový kolík pro montážní destičku 30. Incizální podložka rovná 31. Incizální tyčinka 32. Šroub s rýhovanou hlavou pro incizální tyčinku 33. Podstavec incizální tyčinky 34. Šroub s rýhovanou hlavou pro podstavec incizální tyčinky 35. Spodní díl artikulátoru 36. Horní díl artikulátoru 37. Podpěrná tyčinka spodního dílu artikulátoru 38. Šroub s rýhovanou hlavou pro incizální podložku 39. Sklopná podpěra 40. Opěrná tyčinka pro šroub s rýhovanou hlavou 41. Krytka pro opěrnou tyčinku 42. Krytka pro sklopnou podpěru 43. Univerzálně nastavitelná incizální podložka 44. Šroub s rýhovanou hlavou pro sklon incizální podložky 45. Nastavovací jednotka protruzního šroubu 46. Fixační šroub v retruzním rýhovaném kolečku 47. Fixační šroub v protruzním rýhovaném kolečku 48. Protruzní šroub 49. Retruzní šroub 50. Kuličková zarážka s vodící tyčinkou 51. Fixační šroub pro šroub s rýhovanou hlavou 52. Imbusový klíč žlutý č Imbusový klíč 1,5 mm pro č Nastavovací jednotka O-kroužku 55. Kužel pro blokování centriky 56. Matka v kuželovém kotouči

18 57. Šroub s drážkou v hlavě pro zajištění kuličky 58. Krytka konzoly stativu Zavedené značky zboží SAM Artikulátory SAM 2 a SAM 3 jsou konstruovány tak, aby přístroje mohly stát v převrácené poloze na stole. V této poloze simuluje spodní díl artikulátoru funci spodní čelisti., čímž je poskytován lepší pohled do okluze a anteriore/posteriore vedení. Pohyby spodní čelisti se takto mohou zobrazit vizuálně a artikulátory se mohou kontrolovat.

NÁVOD PRO STUDUJÍCÍ PŘESNÁ TECHNIKA ARTIKULÁTOR 2PX

NÁVOD PRO STUDUJÍCÍ PŘESNÁ TECHNIKA ARTIKULÁTOR 2PX NÁVOD PRO STUDUJÍCÍ PŘESNÁ TECHNIKA ARTIKULÁTOR 2PX Anatomicky správně provedená simulace Montáž centriky Montáž spodní čelisti: Tloušťka registrátu centriky měřena v premolární oblasti. požadováno u incizální

Více

FINESSE. Original FINO Germany

FINESSE. Original FINO Germany Original FINO Germany FINESSE FINESSE A/FINESSE A-RH/FINESSE B-RH Mittelwertartikulator 16640/16660/16661 Average-position Articulator Articulateur à valeur moyenne Articuladores de valor promedio Articolatore

Více

STABILNÍ PARTNER VE VÝROBĚ.

STABILNÍ PARTNER VE VÝROBĚ. STABILNÍ PARTNER VE VÝROBĚ. MARSTAND Nejaktuálnější informace k produktům MARSTAND naleznete na našich webových stránkách: www.tm-technik.cz Měřicí stojany, stoly a zařízení na kontrolu obvodového házení

Více

Univerzální měřidlo 844 T Multimar na měření vnitřních a vnějších rozměrů. Parametry. Technická data

Univerzální měřidlo 844 T Multimar na měření vnitřních a vnějších rozměrů. Parametry. Technická data 10-4 Multimar. Univerzální měřicí přístroje Univerzální měřidlo 844 T Multimar na měření vnitřních a vnějších rozměrů Použití Na měření vnějších a vnitřních rozměrů vnějších a vnitřních závitů středicích

Více

STABILNÍ PARTNER VE VÝROBĚ. MARSTAND

STABILNÍ PARTNER VE VÝROBĚ. MARSTAND - STABILNÍ PARTNER VE VÝROBĚ. MARSTAND Nejaktuálnější informace k produktům MARSTAND naleznete na našich webových stránkách: www.mahr.cz, WebCode 210 Měřicí stojany, stoly a zařízení pro kontrolu obvodového

Více

Malé elektrické kyvné pohony 2SG5

Malé elektrické kyvné pohony 2SG5 Malé elektrické kyvné pohony 2SG5 Dodatek k návodu k použití SIPOS 5 Vydání 05.13 Změny vyhrazeny! Obsah Dodatek k návodu k použití SIPOS 5 Obsah Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Pokyny týkající se provozního návodu...

Více

Katalog 2006 Komponenty pro datové rozvody

Katalog 2006 Komponenty pro datové rozvody www.moeller.cz Katalog 2006 Komponenty pro datové rozvody Rozváděče a pasivní prvky pro datové rozvody. 10 a 19 rozváděče Příslušenství rozváděčů Pasivní prvky Moderní elektroinstalace Obsah Obchodní údaje....................

Více

Servisní příručka Hydromotory typ RW a MLHRW serie 2

Servisní příručka Hydromotory typ RW a MLHRW serie 2 Servisní příručka Hydromotory typ RW a MLHRW serie 2 1 Servisní příručka RW a MLHRW Demontáž Poz. Demontovaný díl Popis 8 Korunová matice Pouze u motorů provedení RW...KB s kuželovým hřídelem. Odšroubujte

Více

UKB-Skříně pro ohraňovací nástroje a UKB-Příslušenství

UKB-Skříně pro ohraňovací nástroje a UKB-Příslušenství UKB-Skříně pro ohraňovací nástroje a UKB-Příslušenství 12 www.ukb-gmbh.cz KVALITNÍ NÁSTROJE VELMI DOBŘE SKLADOVANÉ Skladování, zabezpečení a uspořádání s UKB-skříněmi pro ohraňovací nástroje..........

Více

Použití. Rozsah měření* Rozlišení Mezní chyba Hmotnost Obj. číslo Obj. číslo vnější vnitřní (DIN 862) dřevěné mm mm mm/inch mm g pouzdro

Použití. Rozsah měření* Rozlišení Mezní chyba Hmotnost Obj. číslo Obj. číslo vnější vnitřní (DIN 862) dřevěné mm mm mm/inch mm g pouzdro - 10-2 Digitální univerzální posuvné měřítko 25 ES Varimeter RS232C Použití Obrázek s příslušenstvím Na měření vnějších a vnitřních průměrů středicích okrajů úzkých osazení vnějších a vnitřních kuželů

Více

Kování pro posuvné dveře

Kování pro posuvné dveře Kování pro posuvné dveře Top Line 1200/ 1210/1230 Systém posuvných dveří Top Line 1200, Top Line 1210, Top Line 1230 umožňuje např. rozčlenit místnost nebo uzavřít šatnu, pracovnu, domácí kancelář atd.

Více

Svařování plastových trubek

Svařování plastových trubek Svařování plastových trubek Přístroj na svařování elektrotvarovek 162 Přístroje pro polyfúzní svařování přeplátováním 163 Stroje s topným článkem pro svařování na tupo 164 Přístroje s topným článkem pro

Více

SIKU 3D. Funkční závěsový systém pro plastové domovní dveře

SIKU 3D. Funkční závěsový systém pro plastové domovní dveře SIKU 3D Funkční závěsový systém pro plastové domovní dveře REJSTŘÍK SIKU 3D K 3030 do 120 kg Příložka s noky 4 SIKU 3D K 3035 do 120 kg Zadní záchytný hák 5 SIKU 3D K 4040 do 80 kg Příložka s noky 6 SIKU

Více

MÁTE MNOHOTVÁRNÉ MĚŘICÍ ÚKOLY?

MÁTE MNOHOTVÁRNÉ MĚŘICÍ ÚKOLY? MÁTE MNOHOTVÁRNÉ MĚŘICÍ ÚKOLY? MULTIMAR JE BRAVURNĚ ZVLÁDNE. Nejaktuálnější informace k produktům MULTIMAR naleznete na našich webových stránkách: www.tm-technik.cz Je jedno, zda se jedná o ozubená kola,

Více

Návod na použití. Montážní nástroj pro zásuvky HPF P/N

Návod na použití. Montážní nástroj pro zásuvky HPF P/N Návod na použití Montážní nástroj pro zásuvky HPF P/N 2-1579028-3 411-18583-2 / 1-744017-2 12.02.2015, RG, rev. A cs (Překlad z německého originálu návodu) Page 1 / 13 česká verze Obsah... 3 Výrobce: TE

Více

Zásuvný systém - montážní návod

Zásuvný systém - montážní návod Zásuvný systém montážní návod - rozšíření pro FS Varianta s 2-řadou výstavbou se zásuvnými profily pro rychlou montáž. OBSAH STRANA 1 Obecně 1 2 Nosník modulů - výstavba systému 2/3 3 Montáž nosníkového

Více

Stoupačkový regulační ventil pro měření tlakové diference, šikmý, s měřícími ventilky

Stoupačkový regulační ventil pro měření tlakové diference, šikmý, s měřícími ventilky Stoupačkový regulační ventil pro měření tlakové diference, šikmý, s měřícími ventilky Technický list pro 4117 M Vydání AUT 1203 Vydání CZ 0908 4117 M 1/2, 3/4 U dimenzí 1/2 a 3/4 není pravé spodní vrtání.

Více

Sada Převody Kat. číslo

Sada Převody Kat. číslo Sada Převody Kat. číslo 101.5050 Strana 1 z 24 dynamo převod čelními koly mixér s pohonem převod čelními koly a řemenový převod ruční mixér převod čelními koly soustruh převod čelními koly otočná plošina

Více

Magnetický měřící stojánek (článkový stativ)

Magnetický měřící stojánek (článkový stativ) ß 34002 Univerzální měřící stojánek Měřící a orýsovací nástroje, zkoušečky Ze všech stran jemně broušený podstavec, prizmatická patka pro nasazení na hřídele nebo válcovitá tělesa. Sloupek s velkou ruční

Více

Inovativní výrobce strojů a nářadí pro opracování trubek. 2008 Katalog

Inovativní výrobce strojů a nářadí pro opracování trubek. 2008 Katalog Inovativní výrobce strojů a nářadí pro opracování trubek 2008 Katalog Svařování plastových trubek Přístroj na svařování elektrotvarovek 156 Přístroje pro polyfúzní svařování přeplátováním 157 Stroje s

Více

Přehled příslušenství pro pneumatické upínače

Přehled příslušenství pro pneumatické upínače 81 Příslušenství Příslušenství Přehled příslušenství pro pneumatické upínače Varianty upínacího ramene E1/EF Pro optimální nástavbu upínacích ramen tři délky a tři výšky Hlava konzoly SKAK K dispozici

Více

Montážní návod Modulární stavebnicové řešení nové generace skříní

Montážní návod Modulární stavebnicové řešení nové generace skříní Montážní návod Modulární stavebnicové řešení nové generace skříní MIS 600, MIS 900, SIS 600, SIS 900 Nová generace skříní MIS 600, 900 a SIS 600, 900 vychází ze stavebnicového systému šíře 548 mm a hloubky

Více

Upnutí na pracovním stole stroje

Upnutí na pracovním stole stroje Upnutí na pracovním stole stroje Rychlé, silové a bezpečné upínání do přípravků Mezi výrobky BESSEY se nachází rovněž sortiment praktických upínacích nástrojů pro montáž na pracovní stoly strojů. Takové

Více

Opěrné, polohovací a dorazové prvky

Opěrné, polohovací a dorazové prvky Opěrné, polohovací a dorazové prvky 777 K0282 Výkyvné opěrky L1 ±0,02 Provedení C s vnějším závitem, kulička zploštělá, rovná opěrná plocha 9 D3 L1 ±0,1 9 Provedení F s vnějším závitem, kulička zploštělá,

Více

Rozměry v mm Možnosti uspořádání kolektorových polí pro horizontální instalaci. Rozměry v mm

Rozměry v mm Možnosti uspořádání kolektorových polí pro horizontální instalaci. Rozměry v mm Návod k montáži nosné konstrukce pro solární panely: 1) Montáž nosné konstrukce s výškově nastavitelnými háky (viz str. 3) 2) Montáž nosné konstrukce s kombi šrouby (viz str. 9) 3) Montáž nosné konstrukce

Více

Svěrka pro vertikální přepravu plechů Typ K10

Svěrka pro vertikální přepravu plechů Typ K10 Svěrka pro vertikální přepravu plechů Typ K10 Svěrky s bezpečnostní pojistkou a pružinovými přepjetím. Snadné ovládání otočným excentrem. Otevřená i zavřená poloha je blokována. Otevření kleští při náhodném

Více

NOVÉ VÝROBKY Měřicí stojánek v provedení Mini

NOVÉ VÝROBKY Měřicí stojánek v provedení Mini NOVÉ VÝROBKY Měřicí stojánek v provedení Mini Podrobné informace na straně 272. Ruční měřidla Stojánky pro úchylkoměry Strana 262 265 Měřicí stolky Strana 266 267 Magnetické stojánky Přístroje na kontrolu

Více

Sady čtvercových koncových měrek z oceli

Sady čtvercových koncových měrek z oceli Sady čtvercových koncových měrek z oceli Série 56 Sady koncových měrek Čtvercový tvar koncové měrky nabízí nejlepší stabilitu, zejména pro pracovní plochu desky. Může být proveden široký rozsah aplikací

Více

11. Měření závitů. Profil metrického závitu je určen jmenovitými rozměry:

11. Měření závitů. Profil metrického závitu je určen jmenovitými rozměry: 11. Měření závitů Závit je geometricky určen závitovou plochou. Rozeznáváme závit matice (vnitřní) a závit šroubu (vnější). Závitová plocha vznikne pohybem profilu závitu tak, že každý jeho bod opisuje

Více

Otevírač nadsvětlíků GEZE OL90 N

Otevírač nadsvětlíků GEZE OL90 N - Tisk č.: 0 0 CZ - Otevírač nadsvětlíků GEZE OL0 N - Nahoře uložený otevírač oken a nadsvětlíků pro svisle osazovaná okna pravoúhlého tvaru s šířkou otevření 0 mm - velká šířka otevření 0 mm - plná šířka

Více

Doporučené výměnné intervaly

Doporučené výměnné intervaly 1 8.11.2010 12:34:50 Vozidlo AUDI / A4 2.5 TDI / 08/1997-06/2000 / Limuzína se stupňovitou zádí Země výroby D Zdvih. objem/výkon 2.5 / 110 kw Označení motoru AFB Klíč RB AUD 606 Doporučené výměnné intervaly

Více

Příslušenství k dveřním podlahovým zavíračům DORMA BTS

Příslušenství k dveřním podlahovým zavíračům DORMA BTS Příslušenství k dveřním podlahovým zavíračům DORMA BTS Hliníkové dorazové dveře Dveřní páka z lehkého kovu pro rovinné dorazové dveře různých systémů šířka dveří do 1200 mm, hmotnost dveří do 120 kg pro

Více

AGILE 150. A. Bezpečnostní pokyny B. Montážní návod, péče a údržba

AGILE 150. A. Bezpečnostní pokyny B. Montážní návod, péče a údržba WN 800.52.667.6.32, 12/12 / 006701 A. Bezpečnostní pokyny B. Montážní návod, péče a údržba A. Bezpečnostní pokyny Důležité bezpečnostní pokyny pro montáž a použití kování pro sklo DORMA (je nutné dodržovat

Více

Trubkové pohony řady SOMFY LS 40 Návod k montáži

Trubkové pohony řady SOMFY LS 40 Návod k montáži Přípravné práce na hřídeli Zjištění délky hřídele Délka hřídele B = světlost otvoru (A) - rozměr uložení pohonu (C) rozměr protiložiska (D) Hodnota (C) rozměru uložení pohonu musí zahrnovat i rozměr upevňovací

Více

Zpracování pásoviny. Products Elektrické stroje Čerpadla, pumpy a děrovací stroje Zpracování pásoviny

Zpracování pásoviny. Products Elektrické stroje Čerpadla, pumpy a děrovací stroje Zpracování pásoviny Products Elektrické stroje Čerpadla, pumpy a děrovací stroje Zpracování pásoviny Zpracování pásoviny 1 / 9 Ohýbání a děrování proudové pásoviny 2 / 9 Pro proudovou pásovinu 120 x 12 mm Univerzálním pracovním

Více

Stolové podnože a systémy pro psací stoly

Stolové podnože a systémy pro psací stoly Stolové podnože a systémy pro psací stoly.293 Change Top Nové komunikační technologie trvale změnily pracovní prostředí kanceláří. Počítače již řadu let patří ke standardnímu vybavení moderního pracoviště.

Více

Vertikální a horizontální dělící přístroje typ VT W

Vertikální a horizontální dělící přístroje typ VT W f ß 29001 Základní tělo lakované, RAL 7035 světle šedý, přesuvná matice a upínací páka bkalené na tmavo. Upínací kleštiny nejsou v rozsahu dodávky. K rychlému zafixování obrobků tlakovými upínacími kleštinami.

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Autor: zev materiálu: Číslo projektu: Tematická oblast : Datum tvorby:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Autor: zev materiálu: Číslo projektu: Tematická oblast : Datum tvorby: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: Pavel Kottek je určena k provedení školení žáků z bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro žáky

Více

KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU

KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU Nářadí [1] Tyčka na zajištění setrvačníku (dvojitý setrvačník) : (-).0198.A [2] Přípravek pro vystředění krytu pohonu rozvodu : (-).0198.G [3] Tyčka na zajištění ozub. kola vačkového

Více

Technické pokyny k závěsům

Technické pokyny k závěsům (panty) 451 452 Technické pokyny k závěsům (panty) Na následujících stranách je přehledně uvedeno velké množství závěsů. Mnohem více kombinací lze získat v případě závěsu s vodicím nosem, např. pokud si

Více

RADIuS Mess- und Spanntechnik GmbH & Co. KG Upínací prostředky pro souřadnicovou měřící techniku

RADIuS Mess- und Spanntechnik GmbH & Co. KG Upínací prostředky pro souřadnicovou měřící techniku RADIuS Mess- und Spanntechnik GmbH & Co. KG Upínací prostředky pro souřadnicovou měřící techniku Vydání 01.2013 Obsah Skupiny prvků strana 1. Základní prvky 1.1 1.4 2. Válcové podpory 2.1 2.2 3. Upínky

Více

Domácí posilovač číslo výr: 1164 CZ

Domácí posilovač číslo výr: 1164 CZ Domácí posilovač číslo výr: 1164 CZ 1.Nasuňte nožní kryt (oválný) (40) na konec přední, centrální a zadní stabilizační základny (2). 2.Namontujte stabilizační základnu (2) a protizdvižnú desku (3) do hlavní

Více

N2024/N20230, N3424/N34230 KLAPKOVÉ POHONY 20/34 Nm PRO 2-POLOHONOU A 3-BODOVOU REGULACI

N2024/N20230, N3424/N34230 KLAPKOVÉ POHONY 20/34 Nm PRO 2-POLOHONOU A 3-BODOVOU REGULACI N2024/N20230, N3424/N34230 KLAPKOVÉ POHONY 20/34 Nm PRO 2-POLOHONOU A 3-BODOVOU REGULACI Mechanické omezovače KATALOGOVÝ LIST Možnost dodatečné instalace pomocných spínačů Výběr směru rotace pomocí spínače

Více

Fréza se 2 noži není vhodná k volnému frézování s motorem horní frézy OFE 738 a frézovacím a brusným motorem FME 737. Využitelná délka mm

Fréza se 2 noži není vhodná k volnému frézování s motorem horní frézy OFE 738 a frézovacím a brusným motorem FME 737. Využitelná délka mm Příslušenství pro horní frézy a přímé brusky Kleštiny Pro OFE 738, Of E 1229 Signal, FME 737 a přímé brusky Upínací otvor 3 6.31947* 1/8" (3,18 ) 6.31948* 6 6.31945* 8 6.31946* 1/4" (6,35 ) 6.31949* Pro

Více

Návod k montáži a obsluze okenní kliky ABUS FO 400. Obsah: I. Všeobecné informace. II. Možnosti umístění kliky FO 400. Obsah balení a potřebné nářadí

Návod k montáži a obsluze okenní kliky ABUS FO 400. Obsah: I. Všeobecné informace. II. Možnosti umístění kliky FO 400. Obsah balení a potřebné nářadí Návod k montáži a obsluze okenní kliky ABUS FO 400 Obsah: I. Všeobecné informace II. Možnosti umístění kliky FO 400 III. IV. Obsah balení a potřebné nářadí Návod k montáži V. Obsluha I. Všeobecné informace

Více

AKČNÍ NABÍDKA! 1499,- 7999,- 4199,- 1790,- 8490,- 4490,- KŘÍŽOVÝ LASER CUBIX AL24GVP AUTOMATICKÁ VODOVÁHA

AKČNÍ NABÍDKA! 1499,- 7999,- 4199,- 1790,- 8490,- 4490,- KŘÍŽOVÝ LASER CUBIX AL24GVP AUTOMATICKÁ VODOVÁHA ! KŘÍŽOVÝ LASER CUBIX 4199,- 1790,- Samonivelační laser s pracovním dosahem cca 10 m Rozsah samonivelace +/- 4 ¼ závit pro připevnění na fotografický stativ Kloubový držák a 2x AA baterie součástí balení

Více

Regulační ventil HERZ

Regulační ventil HERZ Regulační ventil HERZ Regulátor průtoku Technický list pro 4001 Vydání CZ 0610 Montážní rozměry v mm DN G L H1 H2 B1 B2 L1 L2 1 4001 21 15 3/4 G 66 59 61,5 49 63 48 81 1 4001 22 20 1 G 76 60 61,5 51 68,5

Více

Návod k montáži. Modulární funkční sloup 1371 00, 1372 00, 1373 00

Návod k montáži. Modulární funkční sloup 1371 00, 1372 00, 1373 00 Návod k montáži Modulární funkční sloup 1371 00, 1372 00, 1373 00 Popis přístroje V modulárním funkčním sloupu je možno instalovat společně na stěnu několik jednotlivých přístrojů s jednotným designem.

Více

Svislé markýzy Markýzolety

Svislé markýzy Markýzolety Výbava Svislé markýzy Typ 101 Typ 107 Typ 108 Typ 109 Typ 150 Pohon a obsluha Motorový pohon (vč. ovládacího spínače) Rádiový motor (vč. 1-kanálového bezdrátového ovladače) O O O O Zásuvná spojka volná

Více

Pokyny pro instalaci Krabice pro zkušební svorku určená pro instalaci do zateplených stěn. www.dehn.cz

Pokyny pro instalaci Krabice pro zkušební svorku určená pro instalaci do zateplených stěn. www.dehn.cz Pokyny pro instalaci Krabice pro zkušební svorku určená pro instalaci do zateplených stěn CZ Publication No. 1878CZ/ UPDATE 05.14 Mat-No. 70449 www.dehn.cz Obsah 1. Použití. 3 2. Montáž...3 2.1 Montáž

Více

MAXIMÁLNÍ PODPORA PRO VAŠE KONTROLNÍ PRACOVIŠTĚ. MARTOOL

MAXIMÁLNÍ PODPORA PRO VAŠE KONTROLNÍ PRACOVIŠTĚ. MARTOOL - MAXIMÁLNÍ PODPORA PRO VAŠE KONTROLNÍ PRACOVIŠTĚ. MARTOOL Nejaktuálnější informace k produktům MARTOOL naleznete na našich webových stránkách: www.mahr.cz, WebCode 10436-5062 Měřidla a příměrné pomůcky

Více

Konzoly. Přehled produktů. Konzola úhelníková WK 100/ / /200. Konzola úhelníková WK 725/ /550. Konzola úhelníková WK 300/ /350

Konzoly. Přehled produktů. Konzola úhelníková WK 100/ / /200. Konzola úhelníková WK 725/ /550. Konzola úhelníková WK 300/ /350 Přehled produktů 3.0 Příklady použití pro konzoly úhelníkové (vytvořené pomocí knihovny Sikla-CAD) 3.1 Konzoly úhelníkové WK 100/100,..., WK 200/200 s výztuhami 3.2 Konzoly úhelníkové WK 300/200,..., WK

Více

Stojanové rozvaděče ECO a TELCO Montážní návod

Stojanové rozvaděče ECO a TELCO Montážní návod Stojanové rozvaděče ECO a TELCO Montážní návod 1. Schéma a pojmenování částí: horní kryt vertikální montážní lišty horizontální montážní úhelníky zámek čelních dveře 2 nosná kolečka rám boční dveře s ručními

Více

Návod k obsluze. Regulátor prostorové teploty 230/5 (2) A~ spřepínacím kontaktem 0396..

Návod k obsluze. Regulátor prostorové teploty 230/5 (2) A~ spřepínacím kontaktem 0396.. Návod k obsluze Regulátor prostorové teploty 230/5 (2) A~ spřepínacím kontaktem 0396.. Obsah Návod k obsluze Regulátor prostorové teploty 230/5 (2) A~ spřepínacím kontaktem 2 Instalace regulátoru prostorové

Více

NÁVOD K INSTALACI pro nerezové vpusti a žlaby

NÁVOD K INSTALACI pro nerezové vpusti a žlaby NÁVOD K INSTALACI pro nerezové vpusti a žlaby 2 Návod k instalaci 3 1. Řešení s pevnou výškou 5 2. Řešení teleskopicky nastavitelné 12 4 Úvod Návod k instalaci pro vpusti s pevnou výškou a teleskopické

Více

Obsah. Str. 2. MN DS1475/CZ/UPDATE / Id. č

Obsah. Str. 2. MN DS1475/CZ/UPDATE / Id. č Obsah 1. Použití, Technické údaje... str. 3 2. Konstrukce... str. 4 3. Varianty montáže podpůrné trubky s upevňovacími prvky... str. 6 3.1 Jednotlivé samostatné jímače... str. 6 3.2 Kombinace několika

Více

Montážní Podstavce Odolné montážní řešení

Montážní Podstavce Odolné montážní řešení Montážní Podstavce Odolné montážní řešení Sady: Nastavitelná ramena Se čtvercovou montážní plochou Zkombinujte kompletní sady se samostatnými díly a vytvořte si své vlastní podstavce. Úhly mezi díly podstavců

Více

ZÁVĚSNÉ SEDAČKY DO VANY

ZÁVĚSNÉ SEDAČKY DO VANY dma_katalog_2012_dma_katalog_2012 4.5.12 17:34 Stránka 19 ZÁVĚSNÉ SEDAČKY DO VANY 534 provedení chrom 530 P 12/0023904 PLNĚ HRAZENO plastové sedátko 534 E 12/0023910 PLNĚ HRAZENO 534 12/0023909 PLNĚ HRAZENO

Více

Návod k instalaci a montáži. Otočný držák TV pro velkou obrazovku. Výr. č.: 970040

Návod k instalaci a montáži. Otočný držák TV pro velkou obrazovku. Výr. č.: 970040 Návod k instalaci a montáži Otočný držák TV pro velkou obrazovku Výr. č.: 970040 Nejprve Vám chceme poděkovat za Váš nákup. Obsah balení Označení Množství Popis 1 1 Nástěnné upevnění 2 2 Upínací rameno

Více

AKČNÍ NABÍDKA! 2199,- 1899,- 1199,- 2799,- 2399,- 1499,- 78DÍLNÁ SADA 1/4 A 1/2 HLAVIC 61DÍLNÁ SADA 1/2 HLAVIC 66DÍLNÁ SADA 1/4 HLAVIC

AKČNÍ NABÍDKA! 2199,- 1899,- 1199,- 2799,- 2399,- 1499,- 78DÍLNÁ SADA 1/4 A 1/2 HLAVIC 61DÍLNÁ SADA 1/2 HLAVIC 66DÍLNÁ SADA 1/4 HLAVIC ! 78DÍLNÁ SADA 1/4 A 1/2 HLAVIC STHT0-72655 Povrchová úprava vysoce odolný černý chrom ¼ 6hranné hlavice 4 14 mm ½ 6hranné hlavice 10 32 mm Sada zástrčných klíčů Sada bitů, nástavce 2399,- 2799,- 61DÍLNÁ

Více

PRŮMYSLOVÉ VIDLICE A ZÁSUVKY 16A A 32A PRO NÍZKÉ NAPĚTÍ PODLE NOREM IEC 309. Přímé zástrčky. Přímé. Přímé zástrčky. 90 zástrčky

PRŮMYSLOVÉ VIDLICE A ZÁSUVKY 16A A 32A PRO NÍZKÉ NAPĚTÍ PODLE NOREM IEC 309. Přímé zástrčky. Přímé. Přímé zástrčky. 90 zástrčky Řada IEC 309 Průmyslové vidlice a podle normy iec 309 PRŮMYSLOVÉ VIDLICE A ZÁSUVKY 16A A 32A PRO NÍZKÉ NAPĚTÍ PODLE NOREM IEC 309 Jmenovitý proud In (A) 16 32 Jmenovité napětí Un (V) - 130 200-250 500

Více

Technické údaje, konstrukční data a ilustrace uvedené v této publikaci nejsou závazné. Vyhrazujeme si právo provádět změny bez předchozího

Technické údaje, konstrukční data a ilustrace uvedené v této publikaci nejsou závazné. Vyhrazujeme si právo provádět změny bez předchozího 2 Technické údaje, konstrukční data a ilustrace uvedené v této publikaci nejsou závazné. Vyhrazujeme si právo provádět změny bez předchozího upozornění. 3 x2 x1 x2 x3 x1 x3 x2 x2 4 Sestavení nosiče jízdního

Více

Pokyny k zabudování. Kombinace chladničky a mrazničky, NoFrost 7082 133-01 ECN 61

Pokyny k zabudování. Kombinace chladničky a mrazničky, NoFrost 7082 133-01 ECN 61 Pokyny k zabudování Kombinace chladničky a mrazničky, NoFrost CZ 7082 133-01 ECN 61 Instalace Spotřebič neinstalujte na místa vystavená přímým slunečním paprskům, vedle sporáku a topení apod. Podlaha na

Více

Vrtání řad otvorů v systému 32 mm

Vrtání řad otvorů v systému 32 mm č. 04 Vrtání řad otvorů v systému 3 mm A Popis Průmysl stanovuje standardy: řady otvorů se vždy vrtají s roztečí otvorů 3 mm a průměrem otvoru 5 mm nebo 3 mm. Pro tuto rozteč otvorů označovanou také jako

Více

Pracovní části. Upínací pouzdro Upínací zařízení Polohovací kolík Fixační páčka Oblouk Brusná hlava Brusný kámen Otáčecí deska Tlačítko start/stop

Pracovní části. Upínací pouzdro Upínací zařízení Polohovací kolík Fixační páčka Oblouk Brusná hlava Brusný kámen Otáčecí deska Tlačítko start/stop Periostar 3000 1 Pracovní části 2 Upínací pouzdro Upínací zařízení Polohovací kolík Fixační páčka Oblouk Brusná hlava Brusný kámen Otáčecí deska Tlačítko start/stop Důležité komponenty 3 Dřík Pracovní

Více

Rolety do střešních oken

Rolety do střešních oken Rolety do střešních oken Sky- light concept obsahuje systémy na stínění většiny typů střešních oken. Můžeme ho rozdělit na dva systémy řady EXCLUSIVE a řady STANDARD. Roleta řady EXCLUSIVE zaručuje dokonalé

Více

MIKROVLNNÝ DATOVÝ SPOJ AL10D ME POUŽITÍ REPASOVANÝCH ANTÉN

MIKROVLNNÝ DATOVÝ SPOJ AL10D ME POUŽITÍ REPASOVANÝCH ANTÉN MIKROVLNNÝ DATOVÝ SPOJ AL10D ME POUŽITÍ REPASOVANÝCH ANTÉN Schválil : Ing. Pavel Moliš ALCOMA, spol. s r.o. Klukovice 313, Praha 5 ver. dok. 1 27.04.2005 1 ÚVOD V mikrovlnném spoji AL10D ME je možné použít

Více

Dustex master/dustex master plus č. 2626-xxxx

Dustex master/dustex master plus č. 2626-xxxx Dustex master/dustex master plus č. 2626-xxxx "Překlad z originálního dokumentu výrobce jako služba firmy DT&SHOP" Návod k obsluze ČESKY Dustex master/dustex master plus č. 2626-xxxx 1. Návod Těší nás,

Více

Pokyny k zabudování strana 14 Kombinace chladničky a mrazničky, NoFrost ECBN 5066

Pokyny k zabudování strana 14 Kombinace chladničky a mrazničky, NoFrost ECBN 5066 Pokyny k zabudování strana 14 Kombinace chladničky a mrazničky, NoFrost 7083 137-00 ECBN 5066 Instalace Spotřebič neinstalujte na místa vystavená přímým slunečním paprskům, vedle sporáku a topení apod.

Více

Servis 5. Dílenská příručka SUPERB 2002. Převodovka 01W/012 Vydání 10.01. Servisní služby. Technické informace DVZ FHN EEN EMV EZG GFY GFZ GFN GFL GGB

Servis 5. Dílenská příručka SUPERB 2002. Převodovka 01W/012 Vydání 10.01. Servisní služby. Technické informace DVZ FHN EEN EMV EZG GFY GFZ GFN GFL GGB Servis 5 Dílenská příručka SUPERB 2002 Převodovka 0W/02 Vydání 0.0 Kód převodovky DVZ FHN EEN EMV EZG GFY GFZ GFN GFL GGB Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic 5 Servis Toto dílo

Více

R Doporučení pro montáž/demontáž

R Doporučení pro montáž/demontáž R157.32 Doporučení pro montáž/demontáž AUDI: SEAT: SKODA: VOLKSWAGEN: A1, A2 Cordoba IV, Ibiza (III, IV, V) Fabia (FL, II), Roomster, Rapid Polo (VII, VIII, IX), Fox Obj. č. UE 6R0407621E IDENTIFIKACE

Více

projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství

projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství Rozváděčové skříně DSR Rozváděčové skříně DSR-EKO Datové

Více

FRÉZAŘSKÉ PŘÍSTROJE MILLING FIXTURES. http://www.zjp.cz, e-mail: zjp@zjp.cz, tel.+420 583 412 057, fax +420 583 450 364 195

FRÉZAŘSKÉ PŘÍSTROJE MILLING FIXTURES. http://www.zjp.cz, e-mail: zjp@zjp.cz, tel.+420 583 412 057, fax +420 583 450 364 195 RÉZŘSKÉ PŘÍSTROJ RÉZŘSKÉ MILLIN IXTURS PŘÍSTROJ MILLIN IXTURS 195 RÉZŘSKÉ PŘÍSTROJ Všechny frézařské přístroje ISON-IL jsou důkladně otestovány, přičemž musí splňovat přísné kontrolní normy ISON-IL Jen

Více

POWXQ53600T Copyright 2010 VARO www.varo.com

POWXQ53600T Copyright 2010 VARO www.varo.com STOJAN PRO STOLNÍ PILU POWXQ53600T POWXQ5360 CS 1 SEZNAM OBSAHU BALENÍ Odstraňte veškeré balicí materiály. Odstraňte zbývající obaly a přepravní přípravky (jsou-li přítomny). Zkontrolujte úplnost obsahu

Více

Alusic hliníkové profily a příslušenství. Edice: Vytvořil: Luboš Fistr

Alusic hliníkové profily a příslušenství. Edice: Vytvořil: Luboš Fistr Edice: 2017 06 Vytvořil: Luboš Fistr Oblast použití vytváření profilových struktur zejména v průmyslu hlavní využití jednoúčelové stroje, výrobní linky, automatizovaná pracoviště 2 Alusic hliníkové profily

Více

Systém domácího videovrátného V57

Systém domácího videovrátného V57 Systém domácího videovrátného V57 Umožňuje audiovizuální spojení s elektrickým videovrátným a ovládání dveřního zámku. Základním přínosem tohoto systému je zvýšení komfortu a bezpečnosti bydlení. Základní

Více

Výkony potřebují kvalitu.

Výkony potřebují kvalitu. ß 9001 Základní tělo lakované, RAL 7035 světle šedý, přesuvná matice a upínací páka kalené na tmavo. Upínací kleštiny nejsou v rozsahu dodávky. K rychlému zafixování obrobků tlakovými upínacími kleštinami.

Více

Popis/Konstrukční mezní hodnoty/rozměry Visuté vnější žaluzie Montáž clon na vodicích lištách, resp. mezi nimi

Popis/Konstrukční mezní hodnoty/rozměry Visuté vnější žaluzie Montáž clon na vodicích lištách, resp. mezi nimi Popis/Konstrukční mezní hodnoty/rozměry Visuté vnější žaluzie Montáž clon na vodicích lištách, resp. mezi nimi Visuté vnější žaluzie ve dvou variantách Při montáži clon mezi vodicími lištami se jednotlivé

Více

Příslušenství pro posuvné stoly drylin

Příslušenství pro posuvné stoly drylin drylin pro posuvné stoly drylin Zcela samomazné Indikátory pozice Ruční kolečka ve více provedeních Ruční aretace Úhlové převodovky 1203 drylin drylin K dispozici je velmi široký sortiment příslušenství

Více

Ruční pohony a příslušenství. pro vnitřní spínací přístroje

Ruční pohony a příslušenství. pro vnitřní spínací přístroje Ruční pohony a příslušenství pro vnitřní spínací přístroje 1 Ruční pohony a příslušenství pro vnitřní spínací přístroje Slouží k ručnímu ovládání vnitřních spínacích přístrojů, především odpojovačů a odpínačů

Více

Lineární vedení LinTrek

Lineární vedení LinTrek Lineární vedení Lineární vedení LinTrek Obsah Popis 93 Příklady montáže 94 Vodící rolny 95 Čepy rolen 96 Vodící kolejnice 97 Montážní rozměry 98 Montáž a provoz 100 Výpočty 101 92 Lineární vedení LinTrek

Více

Průmyslová zapouzdření

Průmyslová zapouzdření Metrické Průchodky kabelové metrické - P68 z polyamidu (RL 7035) Matice pojistné z polyamidu - metrické (RL 7035) Vel. Vrtání Ø Rozsah L L2 L3 Šířka klíče 2 Metr. (mm) svírání Sw (mm) Velikost Šířka Tloušťka

Více

Automatický nivelační přístroj RUNNER 20/24

Automatický nivelační přístroj RUNNER 20/24 Automatický nivelační přístroj RUNNER 20/24 RUNNER 20/24 patří k nové generaci stavebních nivelačních přístrojů. Je vhodný pro všechny aplikace spojené s přenášením výšek, pro měření vzdáleností a pro

Více

KOMÍNOVÁ LÁVKA UNI 100 MONTÁŽNÍ NÁVOD

KOMÍNOVÁ LÁVKA UNI 100 MONTÁŽNÍ NÁVOD KOMÍNOVÁ LÁVKA UNI 100 MONTÁŽNÍ NÁVOD Člen MONIER GROUP POPIS PRODUKTU je určena pro zajištění bezpečného pohybu po střeše. Skládá se ze dvou závěsných háků, dvou držáků, stoupací lávky délky 1,0 m a zábradlí.

Více

S1024-2POS / S POS S2024-2POS / S POS

S1024-2POS / S POS S2024-2POS / S POS OBECNĚ Tyto přímo zpřažené klapkové pohony zajišťují dvoupolohovou regulaci pro: Vzduchotechnické klapky, Jednotky VAV, Vzduchotechnické jednotky, Větrací klapky, Žaluziové mřížky a Spolehlivou regulaci

Více

UPÍNACÍ HROTY ČSN ISO 298 ( ) DIN 806

UPÍNACÍ HROTY ČSN ISO 298 ( ) DIN 806 UPÍNACÍ HROTY ČSN ISO 298 (24 3310) DIN 806 Upínací hroty slouží k upínání obrobků na obráběcích strojích nebo kontrolních přístrojích. Hroty velikosti Mk = 1 5 jsou celé kaleny na tvrdost HRC 58 62. U

Více

Folding scaffold. unit

Folding scaffold. unit Fahrgerüste zum Poklopemn Folding scaffold unit Pojízdná sklapovací lešení rychle připravena k použití, snadno se ovládají a jsou obzvláště bezpečná. Tato verze má výhodu v tom, že spodní patro lešení

Více

NR-AMXCT. Konstantní (stálá hodnota)-regulace přívodní teploty Návod na instalaci a provoz

NR-AMXCT. Konstantní (stálá hodnota)-regulace přívodní teploty Návod na instalaci a provoz NR-AMXCT Konstantní (stálá hodnota)-regulace přívodní teploty Návod na instalaci a provoz NR-AMXCT je elektronická regulace pro konstantní teplotu přívodu pro podlahové topení, zařízení na pevná paliva

Více

RECA DRŽÍ.PŮSOBÍ.HÝBE. RECA regálové řešení. www.reca.cz

RECA DRŽÍ.PŮSOBÍ.HÝBE. RECA regálové řešení. www.reca.cz RECA DRŽÍ.PŮSOBÍ.HÝBE. RECA regálové řešení www.reca.cz Zásuvný systém pro sklad, dílny, provozy jednostranně použitelné, nastavitelné díky příčnému vyztužení Závěsné konzole pro rohové řešení zástrčný

Více

ALUTECH. Rozpěrný zámek sekčních garážových vrat Alutech

ALUTECH. Rozpěrný zámek sekčních garážových vrat Alutech Rozpěrný zámek sekčních garážových vrat Alutech Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. verze.0

Více

VÝ ROBA ROZVÁ DĚČŮ. Rozváděčové skříně DSR-EKO

VÝ ROBA ROZVÁ DĚČŮ. Rozváděčové skříně DSR-EKO VÝ ROBA ROZVÁ DĚČŮ Rozváděčové skříně DSR-EKO Obsah Obsah Obecné informace... 3 Technický popis, ovládací pulty... 3 Provedení... 4 Skladování... 4 Rozváděčové skříně DSR-EKO, jednokřídlé dveře... 5 Rozváděčové

Více

Kování pro posuvné dveře k okamžitému. použití. Slide Line 55. Slide Line 56

Kování pro posuvné dveře k okamžitému. použití. Slide Line 55. Slide Line 56 Kování pro posuvné dveře k okamžitému Slide Line 55 použití Slide Line 56 Kování pro posuvné dveře Slide Line 55/56 jsou univerzálně použitelná, mají jednoduchou konstrukci předpokládající každodenní použití.

Více

Výběr vhodného cylindrického zámku

Výběr vhodného cylindrického zámku Výběr vhodného cylindrického zámku Modulární konstrukce CM-cylindrických zámků umožňuje mnoho kombinací k přizpůsobení na montážní podmínky, druh ochrany, kontrolu vstupu a specifikaci návrhu jednotlivých

Více

SIKU 3D. Funkční závěsový systém pro plastové dveře

SIKU 3D. Funkční závěsový systém pro plastové dveře SIKU 3D Funkční závěsový systém pro plastové dveře Jak je dobré, když vše zapadá dohromady! Závěs společně s dveřní výplní a dveřní klikou přebírá nosnou roli. Technická dokonalost společně s vysokou životností,

Více

PRODUKTOVÉ NOVINKY DÍLENSKÉ POTŘEBY I / Erodování systémem R. Objednejte ihned v našem online katalogu! UPÍNACÍ TECHNIKA

PRODUKTOVÉ NOVINKY DÍLENSKÉ POTŘEBY I / Erodování systémem R. Objednejte ihned v našem online katalogu!  UPÍNACÍ TECHNIKA PRODUKTOVÉ NOVINKY DÍLENSKÉ POTŘEBY I / 2017 Objednejte ihned v našem online katalogu! www.meusburger.com Erodování systémem R UPÍNACÍ TECHNIKA System R Upínací technika k erodování nyní také se systémem

Více

Typ SRP a DAP. Pfeiffer AT otočný čtvrtotáčkový pohon Série 31a

Typ SRP a DAP. Pfeiffer AT otočný čtvrtotáčkový pohon Série 31a Pfeiffer AT otočný čtvrtotáčkový pohon Série 31a Typ SRP a DAP Použití: Jedno- a dvojčinný pístový pohon pro regulační a uzavírací ventily s rotačním regulačním prvkem, zvláště pro vysoké provozní požadavky

Více

Předpis Děl 21-5 7,62mm SAMOPAL vz. 58

Předpis Děl 21-5 7,62mm SAMOPAL vz. 58 Předpis Děl 21-5 7,62mm SAMOPAL vz 58 ČÁST I POPIS KONSTRUKCE 7,62MM SAMOPALU VZ 58 A STŘELIVA HLAVA 1 VŠEOBECNĚ 1 ÚČEL A BOJOVÉ VLASTNOSTI 7,62MM SAMOPALU VZ 58 2 CHARAKTERISTIKA 7,62MM SAMOPALU VZ 58

Více

Spojka se samočinným seřizováním (SAC) Technika Speciální nářadí/návod k obsluze

Spojka se samočinným seřizováním (SAC) Technika Speciální nářadí/návod k obsluze Spojka se samočinným seřizováním (SAC) Technika Speciální nářadí/návod k obsluze Obsah této brožury je právně nezávazný a je určen výhradně k informačním účelům. Pokud je to právně přípustné, tak je vyloučeno

Více

KINAX 2W2 Programovatelný převodník úhlu natočení

KINAX 2W2 Programovatelný převodník úhlu natočení Použití Převodník KINAX 2W2 (obr. 2 a 3) snímá bezkontaktně a téměř bez zpětných účinků úhlovou polohu hřídele a převádí ji na vnucený, měřené hodnotě přímo úměrný stejnosměrný proud. Technicky smysluplně

Více

Stojánky, svěráky, prizmatické podložky, žulové desky, úhloměry, vodováhy, úhelníky, pravítka, pérová kružítka Strana 317

Stojánky, svěráky, prizmatické podložky, žulové desky, úhloměry, vodováhy, úhelníky, pravítka, pérová kružítka Strana 317 Pomocná zařízení a různé Stojánky, svěráky, prizmatické podložky, žulové desky, úhloměry, vodováhy, úhelníky, pravítka, pérová kružítka Strana 317 316 Stojánky pro úchylkoměry z kalené ocele Jemné dostavění

Více