Artikulátor SAM 3. Artikulátor SAM 3 je přístroj Arcon ve stejné výšce konstrukce jako artikulátor SAM 2.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Artikulátor SAM 3. Artikulátor SAM 3 je přístroj Arcon ve stejné výšce konstrukce jako artikulátor SAM 2."

Transkript

1 Artikulátor SAM 3 Artikulátor SAM 3 je přístroj Arcon ve stejné výšce konstrukce jako artikulátor SAM 2. Artikulátor SAM 3 je vybaven novým druhem blokování centriky a snímatelnými kryty kloubního pouzdra. Jsou tím splněny všechny profesionální nároky. Nově vyvinutý, velmi stabilní axiální kuželový mechanismus blokování centriky drží artikulátor v zajištěné poloze centriky. Transparentní kryty kloubního pouzdra zajišťují artikulátor v odblokovaném stavu a při všech excentrickým pohybech. Artikulátor SAM 3 byl koncipován za použití nejnovějších technologických znalostí a byl vyroben pomocí počítačové technologie CAD/CAM. Všechny hliníkové díly jsou chráněny zvláštní metodou tvrdého eloxování, čímž je trvale zaručena nejvyšší míra přesnosti. Při použití montážních destiček SAM nebo systému magnetových montážních destiček AXIOSPLIT mohou být modely, které byly montovány v artikulátoru SAM 3, přenášeny do jiného SAM 3 nebo SAM 2 P artikulátoru bez klinicky významných chyb.

2 Systém artikulátoru SAM 3 Systém artikulátorů SAM 3 je instrumentální řešení profesionálních požadavků s minimem vybavení. Artikulátory SAM 2 a SAM 3 mají stejné základní funkce, liší se ale v zásadě blokováním centriky a mechnismem protruze. Pomocí systému AXIOSPLIT 3, skládajícího se z normového stojanu a normové incizální tyčinky je dáno přesné vyrovnání artikulátoru až k nástroji centriky REFERENCE. Modely se dají snadno a rychle vyjímat, umístit zpět nebo nasadit do jiného přístroje. Blokování centriky SAM 3 Boční kužel na kloubním pouzdře blokování centriky. Kotouč centriky se dá osově posunovat na kloubním dříku s kuličkou. Blokování centriky v kontaktu s kuželem kloubního pouzdra. Blokování centriky otevřeno, žádný kontakt s kuželem

3 Autentická simulace pohybů spodní čelisti Nastavitelná incizální podložka SAM se upevní na horní díl artikulátoru SAM a leží v ose orbitální roviny. Toto umožňuje autentickou simulaci vedení frontálních zubů. Vyměnitelné zakřivené vložky kloubního pouzdra a zakřivená Bennettova vodítka jsou výsledkem vývoje s AXIOGRAFEM SAM 3. Ve spojení s nastavitelnou incizální podložkou je systém artikulátorů SAM plně justovatelný. Incizální podložka SAM Pro artikulátory SAM jsou k dispozici různé incizální podložky. Plochá incizální podložka je standardní pro artikulátory ART 200/202/ 300/302/500. Žlutá plochá incizální podložka (ART275) je rezistentní vůči monomeru. Zelená plochá incizální podložka (ART272) se spojuje s umělou hmotou (pryskyřicí), aby se mohly kopírovat příslušná vedení frontálních zubů. Individuálně nastavitelná incizální podložka (ART 260) je opční (dle volby), patří u ART550 k základnímu vybavení. Sklon incizální podložky může být nastaven pro protruzi a laterotruzi od 0 do 80, pro laterotruzi může být navíc nastaveno horizontální otáčení od 0 do 60.

4 Nastavitelná incizální podložka (ART 260) 1. Podstavec incizální tyčinky s incizální tyčinkou umístit až na doraz do spodního dílu artikulátoru a lehce upevnit. 2. Incizální tyčinku výškově nastavit na nulovou značku. 3. Incizální podložku nastavit na nejstrmější sklon a rotaci na Incizální tyčinku zasunout do horního dílu artikulátoru tak daleko, až se hrot incizální tyčinky současně dotýká skloněné a horizontální plochy incizální podložky. Pak utáhnout šroub s rýhovanou hlavou. 5. Zkontrolovat správnou polohu incizální podložky, přičemž se při uzavřeném artikulátoru dá incizální podložka přestavit libovolně od 0 do 80. Přitom se nesmí změnit vertikální rozměr. 6. Nastavení incizální podložky závisí na sklonu kloubní dráhy a okluzní roviny. Přepočet pro optimální sklon jakož i pro dodatečné otočení incizální podložky pro laterotruzi a pro vytvoření progresivní skupinové funkce se provádí počítačovými programy SAM AXIOCOMP. Kloubní pouzdro SAM 3 SAM 3 artikulátor má pevně zabudované kloubní pouzdro. Zakřivení jsou vyměnitelná. Pro kloubní dráhu jsou k dispozici tři různě silně zakřivené vložky. Sklon kloubní dráhy může být nastaven od 15 do 65. Je možno obdržet čtyři různá Bennettova vodítka. Přímé, kovové které mohou být nastavena od 0 do 25, a tři zakřivená barevně označená vodítka z umělé hmoty, u kterých je Bennettův úhel nastavitelný od 0 do 10. Zadní zarážka kloubní kuličky se může vyjmout a nahradit protruzním/retruzním šroubem (ART 530), který je možno obdržet opčně dle volby. Během výměny Bennettových vodítek se nemůže ovlivňovat centrální justáž artikulátoru, proto se musí výměna zakřivených vložek (sagitální kloubní dráha) uskutečnit vždy před montáží spodní čelisti.

5 Zakřivení kloubního pouzdra SAM Relativní změna úhlu na každý milimetr pohybu na zakřivené kloubní dráze. Osa oběžné dráhy Sklon kloubní dráhy 30 Kloubní pouzdro se zakřivením 1 Kloubní pouzdro se zakřivením 3 Kloubní pouzdro se zakřivením 2 Efektivní sklon zakřivené kloubní dráhy při 3 mm: =55 Zakřivené vložky kloubního pouzdra SAM 3 (ART 540) 1. Vyjmout kryty kloubního pouzdra (#6) a upevňovací šrouby (#7), pokud jsou použity. 2. Otevřít blokování centriky, spodní díl artikulátoru sejmout, vnější kužel kloubního pouzdra (#2), vnitřní matku kotouče centriky (#18) očistit a namastit přípravkem Molykot (zboží č.192). 3. Bennetův úhel nastavit na Nastavovací šroub zakřivení (#15) uvolnit žlutým zástrčným klíčem a vyjmout. 5. Odstranit zakřivenou vložku (#16). 6. Různé zakřivené vložky mohou být identifikovány značkami umístěnými na horní straně (L2, R2) a otvory nacházejícími se na úzké straně (1, 2 nebo 3 malé otvory). 7. Zvolit zakřivené vložky (#16). Čtvercový zářez vedle kovového závitu vložky musí ukazovat ke středu artikulátoru. 8. Nejdříve nasadit rovnou, plochou stranu, pak vertikální díl (konec s kovovou vložkou a malými otvory k identifikaci). 9. Polohu zakřivených vložek (#16) zkontrolovat lehkým přitlačením. Závit a závitový kolík jsou vzájemně vyrovnány. 10. Opět nasadit stavěcí šroub (#15) a utáhnout žlutým zástrčným klíčem (#52). 11. Postup opakovat na protilehlé straně. 12. Nasadit spodní díl artikulátoru a uzavřít blokování centriky (#18). 13. Blokování centriky (#18) otočit asi o ¼ otáčky dopředu a dozadu, zkontrolovat na volný pohyb. Pokud je toho dosaženo, pak ukončit postup, jinak postupovat dále dle bodu Když je artikulátor vybaven protruzními šrouby (#45), otočit protruzní šrouby (#48) až na doraz ve směru hodinových ručiček. Bod 13 opakovat. Pokud to není uspokojivé, dále dle bodu Mikrojustáž SAM 3: krycí čepičky vložek kloubního pouzdra (#14) sejmout nehty prstů. 16. Pomocí imbusového klíče 2 mm uvolnit imbusový šroub (#13) o cca. 1/6 otáčky, až se dá blokování centriky (#18) volně otáčet. Krycí čepičky vložek kloubního pouzdra (#14) nasadit. Postup opakovat na protilehlé straně.

6 Bennettova vodítka SAM Správná simulace Bennettova pohybu v artikulátorech SAM je realizována použitím zakřivených Bennetových vodítek ve spojení s různými zakřivenými vložkami. Tato kombinace umožňuje správné napodobení pohybů spodní čelisti včetně velmi komplexních pohybů s bočním posunem (Side Shift). K volbě Bennettova vodítka jsou používány údaje axiografického záznamu. Přepočet axiografických údajů se provádí buď manuálním převodem údajů na speciálním datovém listu (AXO 110), přičemž zakřivení nastavení úhlu se zjišťuje pomocí Overlay Bennettova zakřivení (AXO 315) nebo zadáním údajů do počítačového programu AXIOCOMP. Přímá, kovová Bennettova vodítka mají kalený povrch a používají se pro přímé protruzní/retruzní pohyby. Jsou zapotřebí rovněž k justáži artikulátoru SAM 3. Tyrkysové, na vnějším oblouku zploštělé Bennettovy vložky jsou zvláště přesná vodítka a jsou určeny pouze pro artikulátor SAM 3. V průběhu křivky odpovídají zeleným vložkám. Výměna Bennettových vodítek: 1. Sejmout kryty kloubních pouzder (#6) a upevňovacích šroubů (#7), pokud jsou použity. 2. Oddělit spodní a horní díl artikulátoru. 3. Zvolit požadované Bennettovo vodítko (#5). 4. Stavěcí šroub Bennettova úhlu (#4) na horní straně kloubního pouzdra vyšroubovat. 5. Vyjmout Bennettovo vodítko (#5). 6. Při nasazování Bennettova vodítka dbát na to, aby okrouhlá plocha úzkým žebrem zapadla do vnitřní stěny kloubního pouzdra (#2). Závitový kolík Bennetova vodítka (#23) zasunout do otvoru kloubního pouzdra a Bennettova nastavovacího kotouče (#3). 7. Našroubovat stavěcí šroub Bennettova úhlu (#4). 8. Postup opakovat na protilehlé straně. 9. Kryty kloubního pouzdra (#6) opět nasadit tam, kde je to požadováno. Bennettova vodítka (ART 170) Pomocí vzájemného působení zakřivených Bennettových vodítek a zakřivení kloubní dráhy se může provádět simulace pohybu čelistního kloubu. Ve spojení s nastavitelnou incizální podložkou (vedení frontálních zubů) může být simulován trojrozměrný pohyb spodní čelisti. Zelená, modrá nebo červená Bennettova vodítka SAM 3 mají různá zakřivení. Pomocí dodatečného nastavení úhlu může být simulován rovněž silný translační pohyb blízký centrice (IMMEDIATE SIDE SHIFT). Například poskytuje zakřivení při nastavení úhlu 0 pro mediotruzní pohyb úhel šikmého chodu (naklonění) k bodu dráhy: při 0,5 mm zelené 54, červené 78 při 3,0 mm zelené 15, červené 38 při 10 mm zelené 7,5, červené 13 Vedle uvedený náčrtek ukazuje účinek zakřiveného Bennettova vodítka s počátečním úhlem šikmého chodu Křivka dráhy Přestavení úhlu Bennettův úhel při 0,5 mm mediotruzním pohybu a přestavením úhlu 0. při 0,5 mm

7 Protruzní šrouby SAM 3 (ART 530) Protruzní šrouby je možno obdržet v základním vybavení ART 550. U ART 500 je lze obdržet jako opci. Na obrázku je spodní díl artikulátoru SAM 3 v protruzní poloze. Jedno otočení protruzního šroubu se stupnicí (malé rýhované kolečko protruzního šroubu (#48) odpovídá cca. 0,8 mm) Protruze může být provedena se všemi Bennettovými vodítky. Pomocí protruzních šroubů se může provádět také retruzní pohyb. V každém případě musí být k tomuto použita přímá kovová Bennettova vodítka (ART 539). Velké rýhované kolečko protruzního šroubu (#49) se při retruzi otočí proti směru hodinových ručiček. K přesnému uložení modelu slouží mandibulární polohový variátor (MPV). Pomocí tohoto speciálního přístroje může být provedena protruze až 10 mm a retruze až 5 mm. Montáž protruzních šroubů (ART 530) 1. Zástrčným klíčem (#52) vyšroubovat nastavovací jednotka pro kuličkovou zarážku (#20) 2. Oddělit spodní a horní díl artikulátoru. 3. Před montáží protruzních šroubů (#45) nejdříve pevně přidržet velké rýhované kolečko, malé rýhované kolečko protruzního šroubu (#48) otočit ve směru hodinových ručiček až na doraz. 4. Protruzní šroub (#45) zašroubovat na velkém rýhovaném kolečku (#49) do zadní stěny kloubního pouzdra (#2) až na doraz. Stejný postup opakovat na protilehlé straně. 5. Uzavřít blokování centriky (#18), otočit dopředu a dozadu a zkontrolovat na napětí. Když je na obou stranách stejné, je postup ukončen, v opačném případě zkontrolovat vertikální mikrojustáž dle strany Zkontrolovat protruzní šrouby (#48), zda jsou otočeny ve směru hodinových ručiček na doraz.

8 Protruzní šrouby (ART 530) 7. Nastavovací jednotku = retruzní šroub (#49) vyšroubovat o jednu otáčku. 8. V rýhovaném kolečku nastavovací jednotky uvolnit fixační šrouby (#46), ale nevyjímat. 9. Nasadit 0,5 mm zkušební měrku mezi kloubní kuličku (#8) a kuličkovou zarážku protruzního šroubu, aby se zabránilo pozdějšímu přílišnému utažení. 10. Protruzní šroub (#48) otočit ve směru hodinových ručiček, až se kuličková zarážka dotýká kloubní kuličky (#8). 11. Retruzní šroub (#49) zatlačit pevně dozadu proti kloubnímu pouzdru (#2). Oba imbusové šrouby (#46) opět pevně utáhnout na retruzním rýhovaném kolečku. 12. Postup opakovat na protilehlé straně. Odstranit zkušební měrku. Blokování centriky otočit a zkontrolovat na lehkost chodu. Protruzní šroub musí vykazovat lehkou vůli a v žádném případě nesmí být příliš upnutý. Kryt kloubního pouzdra (ART 535) Artikulátor SAM 3 je vybaven odnímatelnými, transparentními kryty kloubního pouzdra. Tím zůstávají horní a spodní díl artikulátoru při pohybech spojeny, i když je blokování centriky otevřeno. Obrázek ukazuje kryt kloubního pouzdra při otevřeném blokování centriky. Obrázek ukazuje sejmuté kryty kloubního pouzdra. Nejdříve se odstraní šrouby s rýhovanou hlavou (#7) a nadzvedne se kryt na kolíku (#6). Při nasazování je kryt veden na kolíku, nejdříve se umístí oko ve tvaru U přes stavěcí šroub zakřivení (#15), pak se lehce utáhne šroub s rýhovanou hlavou (#7).

9 Opěrná tyčinka (ART 525) a sklopné podpěry (ART 526) Opěrná tyčinka se nasadí na šrouby s rýhovanou hlavou incizální podložky (#38). Opěrná tyčinka se může použít u všech nástrojů. Pomocí opěrné tyčinky se horizontálně podepře horní díl přístroje při otevření o 180. Sklopné podpěry (#39) se zasunou do otvorů kloubních sloupků. Pokud se artikulátor překlopí dozadu, budou protruzní šrouby chráněny. Černé O-kroužky na opěrné tyčince se musí mazat. Montážní destička SAM se šroubovým upevněním (ART 120) Žluté montážní destičky nabízí maximální retenci pro montáž modelu s malým množstvím sádry. Jsou nerezavějící a určeny k jednorázovému použití. Nastavení polohy na artikulátoru se provádí velmi přesně pomocí dvou upínacích trnů. Upevnění se provádí jedním šroubem. Síla k tomuto vynaložená musí být velmi malá, aby se zabránilo mechanickému přepětí vůči sádře. ⅛ otáčky po silovém záběru je dostatečné. Smontované modely mohou být bez ztráty přesnosti rozměrů přemísťovány do všech přístrojů SAM. Zvláštním znakem systému SAM je přesazené uspořádání montážních destiček v artikulátoru, které zohledňuje normální poměry čelisti. Díky této poloze montážních destiček přesazených distálně je usnadněna montáž modelů spodní čelisti, a je zapotřebí méně sádry.

10 Magnetické montážní destičky SAM AXIOSPLIT (ASP 420/425) K montáži modelu na artikulátoru se používají matriční magnetické montážní destičky, které jsou vybaveny systémem AXIOSPLIT. Tyto sekundární dělené destičky (split) zhotovené z umělé hmoty zabraňují otěru a poškození hran na podstavci modelu. Montážní destička AXIOSPLIT je k dispozici ve dvou provedeních: oválná destička přizpůsobená tvaru podstavce modelu (ASP420) nebo menší kruhová destička (ASP425). Je třeba dbát na to, aby před nasazením matriční destičky na magnetickou destičku podstavce AXIOSPLIT byla vložena kovová fixační destička. Vysoce kvalitní montážní sádrou (např. WhipMix Mounting Stone) v řídké smetanové konzistenci se musí nejdříve naplnit retenční výklenky, teprve pak se pokryje navlhčené dno modelu. Při dosažení plastické konzistence bude provedeno navrstvení do výšky montáže. Model vyjmout teprve po úplném zatuhnutí na okraji destičky. Systém SAM AXIOSPLIT Systém SAM AXIOSPLIT je přesný systém Splitcast, který je pevně spojen s rámem artikulátoru nebo jinými přístroji SAM. Pomocí magnetických montážních destiček AXIOSPLIT může nejen vyjmutí modelu probíhat rychleji, ale také se zvýší přesnost v důsledku základny Splitcast bez sádry a tím i bez otěru. Pomocí normového podstavce AXIOSPLIT a normové incizální tyčinky se může dosáhnout vysoce přesného sjednocení artikulátorů. Současné použití v ordinaci a laboratoři je zajištěno stálou kontrolou zkušebního podstavce. Montované modely mohou být v zásadě zaslány bez artikulátoru. Toto snižuje počet potřebných přístrojů a brání ztrátě nebo poškození artikulátoru během zaslání.

11 Nástroj centriky REFERENCE (ART 600/650) Nástroj centriky REFERENCE ART 600 je pevně spojen se systémem AXIOSPLIT a má rychlé vyjímání magnetu spojené se šroubem s rýhovanou hlavou. K tomu náleží normová incizální tyčinka a normový justovací blok stejného čísla, které slouží ke sjednocení všech artikulátorů v ordinaci a laboratoři. Tento přístroj se má používat k montáži modelu horní a spodní čelisti, aby se artikulátory udržovaly bez sádry. Nástroj centriky REFERENCE ART 650 je určen pro montáž modelu na montážní destičky se šroubovým závitem. Montážní destičky s modely se pak přemístí do artikulátoru SAM 2 P nebo SAM 3. Pro montáž modelů spodní čelisti je zvláště vhodný montážní stojánek ART 560. Tento přístroj může být dán do tlakové nádoby. Artikulátor ale naproti tomu nesmí být nikdy dán do tlakové nádoby. Montážní držák a montážní pomůcky (MOH 250/MOH 100) Montážní držák MOH 250 uchycuje na bočních trnech ušní olivky přenosného oblouku. K montáži potřebné nastavení kloubní dráhy je pevně přednastaveno na 30. Tato jednotka, přenosný oblouk a montážní držák se upne do montážní pomůcky (MOH 100). Bezpečná a rychlá podpěra skusové vidlice se provede teleskopickou opěrkou skusové vidlice (SMG 215), která je pevně uchycena magnetickým kobercem.

12 Montážní stojánek (ART 560) Pomocí montážního stojánku se při přesné montáži modelů dolní čelisti podpírají artikulátory nebo nástroj centriky REFERENCE. Pomocí držáku modelu a červené elastické tyčinky (MOH 124) se model dolní čelisti upevní v interokluzním registrátu. Přenášení modelu AXIOQUICK Přenosný oblouk s nosičem skusové vidlice typ I (ATB ATB 205) se upevní přímo na spodní díl artikulátoru SAM 3. Pomocí podpěrky skusové vidlice (SMG 115) se podepře nosič skusové vidlice. Pokud se použije nosič skusové vidlice typu II (ATB 220), tak může být také pomocí adaptéru (ATB 230) upevněn na spodní díl artikulátoru. Montážní výška je stejná pro SAM 2 P a SAM 3.

13 Nástroj centriky REFERENCE přenášení modelu AXIOQUICK ART ATB ATB 205 Pokud se montáž modelu provádí s anatomickým přenosným obloukem a nosičem skusové vidlice ATB 205 v nástroji centriky REFERENCE, je v zásadě zapotřebí podepření skusové vidlice. ART ATB ATB 230 Nosič skusové vidlice (ATB 220) může být upevněn rovněž pomocí adaptéru (ATB 230) na nástroj centriky REFERENCE. Montážní přístroj s kloubovým závěsem (SMG 200) Přenos AXIOGRAPH Přenos AXIOMATIC Montážní přístroj s kloubovým závěsem (SMG 200) se upevní na montážní podložku a vyrovná dle přenosného oblouku AXIOGRAPH. Montážní spona (SMG 120) spojuje montážní podložku a montážní přístroj. Skusová vidlice se podepře teleskopickou opěrkou skusové vidlice (SMG 215). AXIOMATIC rámový oblouk se upevní buď pomocí otvorů rámových sponek nebo pomocí otvorů v polohovacím rámu na montážním přístroji s kloubovým závěsem (SMG 200). Skusová vidlice se podepře teleskopickou opěrkou skusové vidlice (SMG 215).

14 Systém SAM - přídavné přístroje Indikátor mandibulární Variátor mandibulární polohy (MPI 300). polohy (MPV 300). Slouží k registraci tří- Slouží k přesnému rozměrné změny uložení přemístění polohy kondyl v závislosti na kondyl při cílené terapii s okluzním vztahu spodní pomocí skusu. čelisti k lebce. Rozsah přestavení + 10 a - 2 mm vertikálně a sagitálně. Nástroj na měření Nástroj na přenastavení referenčního bodu polohy modelu (MRI 200). (RMI 100). Slouží Plánování léčby v k přesnému určení maxilofaciální chirurgii. souřadnic na modelech Polohování segmentů, montovaných dle lebky. příprava okluzních dlah. Měřené body se vztahují na vztažné roviny artikulátoru. Opce a příslušenství ART 380 ART 364 ART 310 Měřící podložka okluzní roviny Měřící podložka okluzní roviny Šroubový adaptér (15 mm) k s plochou vložkou pro ART s kalotou pro ART 300/500 k přemístění montovaných 300/500 (ART 280 pro ART 200) (ART 363 pro ART 200) modelů ART 200 v ART 300/500 ART 361 ART 362 ASP 445K Incizální tyčinka, asymetrická Měřící podložka okluzní roviny AXIOSPLIT adaptér pro ART 300/500 pro asymetrickou incizální tyčinku (15 mm) pro ART 300/500 (ART 360 pro ART 200) s kalotou pro ART 360/361 pro modely ART 200

15 Sada zkušebních stojanů AXIOSPLIT (ASP 471) 1. Pokud máte nový artikulátor, postupujte dále dle bodu 2, jinak nejdříve provést základní justáž. 2. Nasadit přímá Bennettova vodítka a nastavit na Oválnou magnetickou montážní destičku s fixační destičkou (ASP 420) nasadit na destičku AXIOSPLIT do horního dílu artikulátoru. 4. Kruhovou magnetickou montážní destičku s fixační destičkou (ASP 425) nasadit na destičku AXIOSPLIT do spodního dílu artikulátoru. 5. Incizální tyčinku nastavit na nulu, blokování centriky uzavřít. 6. Hliníkovou trubku posunutou o 3 mm dozadu umístit na oválnou montážní destičku do spodního dílu artikulátoru. 7. Spodní oválnou montážní destičku naplnit sádrou typu IV, přitom sádru nejdříve naplnit štětinovým štětcem do všech retenčních prostorů, pak nasadit hliníkovou trubku. 8. Po zatuhnutí sádry artikulátor otočit a hliníkovou trubku spojit s kruhovou magnetickou montážní destičkou se sádrou. Sádrový zkušební stojan se základnou (ASP 395) 1. Pokud máte nový artikulátor, postupujte dle bodu 2, jinak nejdříve provést základní justáž. 2. Nasadit přímá Bennettova vodítka a nastavit na Povrch základny zkušebního stojanu izolovat dělícím prostředkem (MAT 101). 4. Na základnu zkušebního stojanu upevnit bílý pryžový kroužek. 5. Tvrdou sádrou typu IV naplnit pryžový kroužek tak, aby sádra přesahovala asi 5 mm. Přiložit fólii se vzduchovými polštářky, aby se vytvořily retence. 6. Po zatuhnutí sádry našroubovat základnu zkušebního stojanu do spodního dílu artikulátoru. 7. Incizální tyčinku nastavit na nulu, uzavřít blokování centriky. 8. Na horní díl artikulátoru pevně přišroubovat montážní destičku SAM. 9. Tvrdou sádrou spojit Splitcast s montážní destičkou.

16 Péče o artikulátory SAM 3 ÚDRŽBA Systém SAM a SAM artikulátory odpovídají nejvyšším požadavkům na kvalitu profesionálních uživatelů. Kombinace žlutých materiálů ložisek zesílených skleněnými vlákny s leštěnými ocelovými kuličkami poskytují vedení prakticky bez otěru. Jeden z důvodů pro zachování stavu a používání v provozu laboratoře po desetiletí. Sádra může u hliníku vyvolat korozi, proto je třeba zbytky sádry ihned odstranit vodou. K čištění se doporučuje pouze voda, mýdlo a kartáč. Pozor: Šrouby v kloubních sloupcích nesmí být uvolněny. Tyto slouží rovněž k justáži ze závodu ve spojení s justovací měrkou SAM. KONTROLA 1. Sejmout horní díl artikulátoru, kužel bočně u kloubního pouzdra, (#2), kuželový kroužek (kotouč #18) a dřík kuličky vyčistit a namazat trochou přípravku Molykote DX (lze obdržet ve zkušební sadě ART 187K). 2. Přímá kovová Bennettova vodítka nasadit a nastavit na 0. Sklon kloubní dráhy nastavit na Nasadit horní díl artikulátoru a uzavřít blokování centriky (#18). Boční kužel na kloubním pouzdru je spojen s kuželovým kroužkem. Toto je výchozí a vztažná poloha pro všechny justáže. 4. Otočit blokování centriky, je zcela citelný lehký odpor. 5. Zkušební měrkou (0,05 mm) zkontrolovat vzdálenost mezi Bennettovým vodítkem př. zadní zarážkou a kloubní kuličkou (#8). 6. Pokud není justování na zadní zarážce uspokojivé, tak může být justována kovadlina (jak je popsáno pod Montáží protruzního šroubu). Justáž artikulátorů SAM 3 KUŽELOVÝ KROUŽEK Přesný záběr kroužku centriky je výchozím bodem pro všechny justáže. Fixační šrouby v kotouči centriky musí být našroubovány do příslušné roviny, v žádném případě hlouběji, jinak by mohlo dojít k narušení kuličky/ pružinového zámku. ZADNÍ POLOHA KULIČKY Nasadit přímá, kovová Bennettova vodítka. Není-li vzdálenost mezi kloubní kuličkou a zadní zarážkou uspokojivá, tak může být justována vodící tyčinka (#21) na kuličkové zarážce. V kapitole Montáž protruzího šroubu je popsáno, jak je možno justovat kuličkovou zarážku přesunutím nastavovací jednotky. U artikulátorů bez protruzních šroubů může být po uvolnění fixačního šroubu ve šroubové vložce (#22) justována vodící tyčinka (#21) kuličkové zarážky ke kloubní kuličce (#8). Přitom se musí mezi kloubní kuličku (#8) a kloubní zarážku nasadit zkušební měrka 0,05 mm a fixační šroub (#22) nejdříve lehce upevnit. Po několikanásobné kontrole vzdálenosti, která musí být 0,05 mm nebo menší, může být fixační šroub utažen. VERTIKÁLNÍ POLOHA KULIČKY 1. Sejmout krytky (#14) na nastavovacím kotouči pro Bennettův úhel (#3). Imbusový šroub (#13) nacházející se pod ním otočit ještě o trochu doleva. 2. Artikulátor bez protruzních šroubů: Fixační šrouby ve šroubové vložce (#22) uvolnit, až je možno vodící tyčinkou (#21) posunovat. Artikulátor s protruzními šrouby: Šroub s rýhovanou hlavou pro retruzi (#48) otočit o ¼ otáčky proti směru hod. ručiček. 3. Blokování centriky (#18) otočit, kolem musí být stále citelný lehký odpor. Při otáčení doprava fixačního šroubu pro mikrojustáž (#13) bude odpor blokování centriky při otáčení vpřed a vzad citelný. Tento bod je hranicí korektury pro výškové nastavení. Fixační šroub k odlehčení otočit trochu zpět. Krytky opět nasadit.

17 Artikulátor SAM je zabalený v třídílném kartónu osvědčeném pro přepravu. Uchovejte si prosím tento kartón pro přepravu nebo zaslání výrobci. Originální přepravní kartón Balení artikulátoru: 1. Montážní destičky a incizální podložku včetně podstavce vyjmout a dát do kartónu pro příslušenství. 2. Na horní dílu artikulátoru uvolnit svorky kloubního pouzdra, vyjmout incizální podložku a horní díl artikulátoru zasunout do přihrádky krabice. 3. Incizální tyčinku opět připevnit na horní díl artikulátoru. 4. Spodní díl artikulátoru zasunout do přihrádky krabice a přeložit klopné části kolem kloubních nosných sloupů. 5. Přihrádku krabice dát do originálního kartónu a na něj položit přídavný kartón pro příslušenství. 6. Pro přepravu vždy použít přídavný obalový kartón. 7. Pokud není k dispozici originální kartón, tak je bezpodmínečně nutné, horní díl artikulátoru zabalit a vyložit odděleně a od spodního dílu artikulátoru. 8. V hliníkovém přepravním boxu ART 599 je optimálně zajištěno toto oddělené uložení. Popis obrázku artikulátoru SAM 1. Montážní destička 2. Kloubní pouzdro pravé + levé 3. Nastavovací kotouč pro Bennettův úhel 4. Stavěcí šroub pro Bennettovo vodítko 5. Vložka Bennettova vodítka 6. Transparentní kryt kloubního pouzdra 7. Šroub s rýhovanou hlavou pro kryt 8. Kloubní kulička 9. Dřík kloubní kuličky 10. Matka v dříku pro zajištění kuželového kroužku 11. Stavěcí šroub pro dřík kuličky Stavěcí šroub pro dřík kuličky Fixační šroub pro mikrojustáž 14. Krytka 15. Stavěcí šroub pro zakřivenou vložku 16. Zakřivená vložka 17. Upínací kolík pro anat. přenosný oblouk 18. Kuželový kotouč blokování centriky 19. Fixační šrouby v kuželovém kotouči 20. Jednotka šroubové vložky pro kuličkovou zarážku 21. Kuličková zarážka s vodící tyčinkou 22. Fixační šroub s šroubovou vložkou 23. Závitový kolík Bennettova vodítka 24. Stavěcí šroub sklonu kloubní dráhy 25. Konzola stativu 26. Krytka konzoly stativu 27. Šroub s rýhovanou hlavou pro montážní destičku 28. Vodící tyčinka pro montážní destičku 29. Závitový kolík pro montážní destičku 30. Incizální podložka rovná 31. Incizální tyčinka 32. Šroub s rýhovanou hlavou pro incizální tyčinku 33. Podstavec incizální tyčinky 34. Šroub s rýhovanou hlavou pro podstavec incizální tyčinky 35. Spodní díl artikulátoru 36. Horní díl artikulátoru 37. Podpěrná tyčinka spodního dílu artikulátoru 38. Šroub s rýhovanou hlavou pro incizální podložku 39. Sklopná podpěra 40. Opěrná tyčinka pro šroub s rýhovanou hlavou 41. Krytka pro opěrnou tyčinku 42. Krytka pro sklopnou podpěru 43. Univerzálně nastavitelná incizální podložka 44. Šroub s rýhovanou hlavou pro sklon incizální podložky 45. Nastavovací jednotka protruzního šroubu 46. Fixační šroub v retruzním rýhovaném kolečku 47. Fixační šroub v protruzním rýhovaném kolečku 48. Protruzní šroub 49. Retruzní šroub 50. Kuličková zarážka s vodící tyčinkou 51. Fixační šroub pro šroub s rýhovanou hlavou 52. Imbusový klíč žlutý č Imbusový klíč 1,5 mm pro č Nastavovací jednotka O-kroužku 55. Kužel pro blokování centriky 56. Matka v kuželovém kotouči

18 57. Šroub s drážkou v hlavě pro zajištění kuličky 58. Krytka konzoly stativu Zavedené značky zboží SAM Artikulátory SAM 2 a SAM 3 jsou konstruovány tak, aby přístroje mohly stát v převrácené poloze na stole. V této poloze simuluje spodní díl artikulátoru funci spodní čelisti., čímž je poskytován lepší pohled do okluze a anteriore/posteriore vedení. Pohyby spodní čelisti se takto mohou zobrazit vizuálně a artikulátory se mohou kontrolovat.

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Motory Energie Automatizace Paints Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu PŘEDMLUVA Elektrický motor je zařízení, které se využívá v průmyslovém

Více

HORSCH Tiger AS LT MT XL

HORSCH Tiger AS LT MT XL 07/2008 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Tiger AS LT MT XL Art.: 80580902 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

Více

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Návod k obsluze Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Popis mikrovah Excellence Plus XP56/XP26 5 8 6 www.mt.com 7 9 XP56 15 14 5 12 F 3 4 10 11 5 METTLER TOLEDO 2 1 3 3 4 F 1 Terminál (podrobnosti

Více

HORSCH Terrano 6-12 FG

HORSCH Terrano 6-12 FG 09/2008 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Terrano 6-12 FG Art.: 80270902 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

Více

Excentrické spojovací kování Rastex 12 s osazením a bez osazení

Excentrické spojovací kování Rastex 12 s osazením a bez osazení Excentrické spojovací kování Rastex 12 s osazením a bez osazení Estetické spojovací kování o průměru 12 mm, zvláště vhodné pro malé korpusy, police a zásuvky. Vysoká bezpečnost díky vnitřnímu a vnějšímu

Více

HORSCH Joker 6-12 RT. Návod k obsluze. Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku

HORSCH Joker 6-12 RT. Návod k obsluze. Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku 07/2008 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Joker 6-12 RT Art.: 80800900 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

Více

Přímá bruska s příslušenstvím

Přímá bruska s příslušenstvím Do tepelně lepicích pistolí je možné použít několik druhů tyčinek podle slepovaného materiálu: Univerzální (nažloutlé) jsou určeny k lepení všech běžných materiálů. Žluté určené k lepení dřeva, papíru

Více

Výrobní program Lineární snímače polohy Měřicí sondy Úhlové snímače Rotační snímače Řídicí systémy Dotykové sondy Indikace polohy

Výrobní program Lineární snímače polohy Měřicí sondy Úhlové snímače Rotační snímače Řídicí systémy Dotykové sondy Indikace polohy Výrobní program Lineární snímače polohy Měřicí sondy Úhlové snímače Rotační snímače Řídicí systémy Dotykové sondy Indikace polohy Leden 2014 Společnost DR.JOHANNES HEIDENHAIN GmbH vyvíjí a vyrábí lineární

Více

h Návod k použití kanalizačních a vodovodních CC-GRP trub

h Návod k použití kanalizačních a vodovodních CC-GRP trub h Návod k použití kanalizačních a vodovodních CC-GRP trub 1 Obsah 1. 1.1 2. 2.1 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.5.1 5.5.2 5.6 5.6.1 5.6.2 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 6. 6.1 6.2

Více

SPIN11 KCE verze SNA1/A

SPIN11 KCE verze SNA1/A SPIN11 KCE verze SNA1/A Elektromechanický pohon pro pro výklopná vrata s horním vedením křídla, výklopná vrata s kloubovým výklopným mechanismem a pro sekční vrata Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze

Více

Terra CL 8-33 HGL/BA(P) (400V)

Terra CL 8-33 HGL/BA(P) (400V) Technické podklady Návod k montáži Terra CL - HGL/BA(P) (00V) S ovládáním Navigátor.0 0 Rev. - Originalanleitung Tepelná čerpadla s technikou čerstvé vody www.idm-energie.com D I E ENERGI EFAMI LI E .

Více

TECHNOLOGIE I TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ 3. část

TECHNOLOGIE I TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ 3. část VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE TECHNOLOGIE I TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ 3. část Interaktivní multimediální text pro bakalářský a magisterský studijní

Více

ACE 3000 typ 100/110

ACE 3000 typ 100/110 ACE 3000 typ 100/110 Návod k obsluze David Šlancar Strana 1 (celkem 51) ACE3000_100_Navod_k_obsluze V2 Obsah: 1. Všeobecný popis elektroměru... 5 1.1. Rozsah elektroměru... 5 1.1.1. Použití... 5 1.1.2.

Více

Myčky nádobí. Návod k instalaci a obsluze MC-19

Myčky nádobí. Návod k instalaci a obsluze MC-19 Myčky nádobí Model: 1LF- 068 IT Návod k instalaci a obsluze MC-19 OBSAH Instalace a montáž.................................... 2 Použití myčky a praktické rady........................... 8 Údržba a čištění

Více

BETONOVÉ MOSTY I VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ING. JOSEF PANÁČEK MODUL M03 SPODNÍ STAVBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ FAKULTA STAVEBNÍ

BETONOVÉ MOSTY I VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ING. JOSEF PANÁČEK MODUL M03 SPODNÍ STAVBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ FAKULTA STAVEBNÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ ING. JOSEF PANÁČEK BETONOVÉ MOSTY I MODUL M03 SPODNÍ STAVBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

Více

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ*

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Příručka pokynů a upozornění CZ VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost

Více

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0 / Perfect Charging / Perfect Welding / Solar Energy Fronius CL 6.0 / 48.0 / 60.0 CS Návod k obsluze Střídač pro fotovoltaická zařízení připojená k síti 4,046,0077,CS 00-005 0 Vážený zákazníku, CS Úvod

Více

katalog Vruty a spojovací materiál pro dřevo a třískové desky pro oblast truhlářství, tesařství, výrobu a konstrukci střech a dřevostaveb.

katalog Vruty a spojovací materiál pro dřevo a třískové desky pro oblast truhlářství, tesařství, výrobu a konstrukci střech a dřevostaveb. katalog ASSY Vruty a spojovací materiál pro dřevo a třískové desky pro oblast truhlářství, tesařství, výrobu a konstrukci střech a dřevostaveb. Obsah Obsah Obsah 2 Certifikáty 3 4 ASSY 5 6 Oblasti použití

Více

KOMPLETNÍ LINKA. Zařízení a konstrukční řešení systémů pro manipulaci se sypkými materiály

KOMPLETNÍ LINKA. Zařízení a konstrukční řešení systémů pro manipulaci se sypkými materiály KOMPLETNÍ LINKA Zařízení a konstrukční řešení systémů pro manipulaci se sypkými materiály OBSAH Přehled... 3 Materiály... 4 Systémy... 5 Dopravníky s flexibilním šnekem...6 Dopravníky BEV-CON... 9 Pneumatické

Více

Dürr Dental VistaCam CL.iX

Dürr Dental VistaCam CL.iX Dürr Dental VistaCam CL.iX Návod k montáži a použití 9000-618-115/32 2009/10 2 2009/10 Obsah Důležité informace 1. Obecné informace 4 1.1 Hodnocení shody 4 1.2 Všeobecné pokyny 4 1.3 Likvidace přístroje

Více

ROTEX Provozní/montážní návod Konstrukční provedení S-H ROTEX. Torzně elastické čelisťové spojky konstrukční provedení S-H a jejich kombinace

ROTEX Provozní/montážní návod Konstrukční provedení S-H ROTEX. Torzně elastické čelisťové spojky konstrukční provedení S-H a jejich kombinace 1 z 20 Torzně elastické čelisťové spojky konstrukční provedení S-H a jejich kombinace podle směrnice 94/9/EG (ATEX 95) pro konečně vyvrtané jakož i předvrtané/nevrtané spojky Kreslil: 17.12.1 Pz/Str Náhrada

Více

TENZOMETRICKÉ OBCHODNÍ VÁHY TYP TOA 15

TENZOMETRICKÉ OBCHODNÍ VÁHY TYP TOA 15 TONAVA, AKCIOVÁ SPOLEČNOST TENZOMETRICKÉ OBCHODNÍ VÁHY TYP TOA 15 TECHNICKÁ PŘÍRUČKA/ C 4-9730.005.00 TOA 15 TP05 7/00 TECHNICKÁ PŘÍRUČKA Vážený zákazníku, děkujeme za projevenou důvěru a věříme, že výrobek

Více

Technické požadavky pro sportovní vozidla Volného poháru

Technické požadavky pro sportovní vozidla Volného poháru Technické požadavky pro sportovní vozidla Volného poháru Jindřichův Hradec 2010 Obsah : Kapitola Obsah Strana 1. Úvod technické požadavky 3 2. Konstrukce vozidla (karosérie/šasi) 4 3. Zasklení vozidel

Více

N720 DECT IP. Multicell System. Pruvodce planovanim a merenim

N720 DECT IP. Multicell System. Pruvodce planovanim a merenim N720 DECT IP Multicell System Pruvodce planovanim a merenim Obsah Obsah Bezpečnostní pokyny.............................................. 2 Úvod..............................................................

Více

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Původní návod k používání Záruční list aktualizace 02/ 2014 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517

Více

m NEBEZPEČÍ V případě neuposlechnutí tohoto pokynu existuje vysoká pravděpodobnost těžkého zranění či smrti.

m NEBEZPEČÍ V případě neuposlechnutí tohoto pokynu existuje vysoká pravděpodobnost těžkého zranění či smrti. BF15D BF20D Děkujeme vám za zakoupení tohoto přívěsného lodního motoru Honda. Tento návod k obsluze platí pro přívěsné motory Honda BF15D/BF20D. Veškeré zde uvedené informace vycházejí z posledních údajů

Více

SUPRASTAR. Plynový stacionární litinový kotel. Dvoustupňový hořák s automatickým zapalováním. Vhodný pro nízkoteplotní provoz.

SUPRASTAR. Plynový stacionární litinový kotel. Dvoustupňový hořák s automatickým zapalováním. Vhodný pro nízkoteplotní provoz. Plynový stacionární litinový kotel SUPRASTAR Dvoustupňový hořák s automatickým zapalováním. Vhodný pro nízkoteplotní provoz. Samostatný kotel: KN 4-9 D/F až KN 117-9 D/F Příklady systémů s více kotli:

Více

Automatický teplovodní kotel

Automatický teplovodní kotel Automatický teplovodní kotel KTP 20 PELLET Původní provozní a montážní návod a Záruční list aktualizace 4/ 2011 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517 50 Častolovice,

Více

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Návod k obsluze a údržbě VARIMATIK VM 20, 25 www.varimatik.cz Typ a výrobní číslo kotle Prodejce Obsah Zákaznické desatero 2 Účel

Více

ROTEX Provozní/montážní návod AFN, BFN, CF, CFN, DF a DFN ROTEX

ROTEX Provozní/montážní návod AFN, BFN, CF, CFN, DF a DFN ROTEX 401 CZ 1 z Torzně pružné spojky čelisťového typu v provedení AFN, BFN, CF, CFN, DF, DFN a jejich kombinace podle směrnice 94/9/EG (ATEX 95) pro konečně vyvrtané jakož i předvrtané/nevrtané spojky Konstrukční

Více