Artikulátor SAM 3. Artikulátor SAM 3 je přístroj Arcon ve stejné výšce konstrukce jako artikulátor SAM 2.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Artikulátor SAM 3. Artikulátor SAM 3 je přístroj Arcon ve stejné výšce konstrukce jako artikulátor SAM 2."

Transkript

1 Artikulátor SAM 3 Artikulátor SAM 3 je přístroj Arcon ve stejné výšce konstrukce jako artikulátor SAM 2. Artikulátor SAM 3 je vybaven novým druhem blokování centriky a snímatelnými kryty kloubního pouzdra. Jsou tím splněny všechny profesionální nároky. Nově vyvinutý, velmi stabilní axiální kuželový mechanismus blokování centriky drží artikulátor v zajištěné poloze centriky. Transparentní kryty kloubního pouzdra zajišťují artikulátor v odblokovaném stavu a při všech excentrickým pohybech. Artikulátor SAM 3 byl koncipován za použití nejnovějších technologických znalostí a byl vyroben pomocí počítačové technologie CAD/CAM. Všechny hliníkové díly jsou chráněny zvláštní metodou tvrdého eloxování, čímž je trvale zaručena nejvyšší míra přesnosti. Při použití montážních destiček SAM nebo systému magnetových montážních destiček AXIOSPLIT mohou být modely, které byly montovány v artikulátoru SAM 3, přenášeny do jiného SAM 3 nebo SAM 2 P artikulátoru bez klinicky významných chyb.

2 Systém artikulátoru SAM 3 Systém artikulátorů SAM 3 je instrumentální řešení profesionálních požadavků s minimem vybavení. Artikulátory SAM 2 a SAM 3 mají stejné základní funkce, liší se ale v zásadě blokováním centriky a mechnismem protruze. Pomocí systému AXIOSPLIT 3, skládajícího se z normového stojanu a normové incizální tyčinky je dáno přesné vyrovnání artikulátoru až k nástroji centriky REFERENCE. Modely se dají snadno a rychle vyjímat, umístit zpět nebo nasadit do jiného přístroje. Blokování centriky SAM 3 Boční kužel na kloubním pouzdře blokování centriky. Kotouč centriky se dá osově posunovat na kloubním dříku s kuličkou. Blokování centriky v kontaktu s kuželem kloubního pouzdra. Blokování centriky otevřeno, žádný kontakt s kuželem

3 Autentická simulace pohybů spodní čelisti Nastavitelná incizální podložka SAM se upevní na horní díl artikulátoru SAM a leží v ose orbitální roviny. Toto umožňuje autentickou simulaci vedení frontálních zubů. Vyměnitelné zakřivené vložky kloubního pouzdra a zakřivená Bennettova vodítka jsou výsledkem vývoje s AXIOGRAFEM SAM 3. Ve spojení s nastavitelnou incizální podložkou je systém artikulátorů SAM plně justovatelný. Incizální podložka SAM Pro artikulátory SAM jsou k dispozici různé incizální podložky. Plochá incizální podložka je standardní pro artikulátory ART 200/202/ 300/302/500. Žlutá plochá incizální podložka (ART275) je rezistentní vůči monomeru. Zelená plochá incizální podložka (ART272) se spojuje s umělou hmotou (pryskyřicí), aby se mohly kopírovat příslušná vedení frontálních zubů. Individuálně nastavitelná incizální podložka (ART 260) je opční (dle volby), patří u ART550 k základnímu vybavení. Sklon incizální podložky může být nastaven pro protruzi a laterotruzi od 0 do 80, pro laterotruzi může být navíc nastaveno horizontální otáčení od 0 do 60.

4 Nastavitelná incizální podložka (ART 260) 1. Podstavec incizální tyčinky s incizální tyčinkou umístit až na doraz do spodního dílu artikulátoru a lehce upevnit. 2. Incizální tyčinku výškově nastavit na nulovou značku. 3. Incizální podložku nastavit na nejstrmější sklon a rotaci na Incizální tyčinku zasunout do horního dílu artikulátoru tak daleko, až se hrot incizální tyčinky současně dotýká skloněné a horizontální plochy incizální podložky. Pak utáhnout šroub s rýhovanou hlavou. 5. Zkontrolovat správnou polohu incizální podložky, přičemž se při uzavřeném artikulátoru dá incizální podložka přestavit libovolně od 0 do 80. Přitom se nesmí změnit vertikální rozměr. 6. Nastavení incizální podložky závisí na sklonu kloubní dráhy a okluzní roviny. Přepočet pro optimální sklon jakož i pro dodatečné otočení incizální podložky pro laterotruzi a pro vytvoření progresivní skupinové funkce se provádí počítačovými programy SAM AXIOCOMP. Kloubní pouzdro SAM 3 SAM 3 artikulátor má pevně zabudované kloubní pouzdro. Zakřivení jsou vyměnitelná. Pro kloubní dráhu jsou k dispozici tři různě silně zakřivené vložky. Sklon kloubní dráhy může být nastaven od 15 do 65. Je možno obdržet čtyři různá Bennettova vodítka. Přímé, kovové které mohou být nastavena od 0 do 25, a tři zakřivená barevně označená vodítka z umělé hmoty, u kterých je Bennettův úhel nastavitelný od 0 do 10. Zadní zarážka kloubní kuličky se může vyjmout a nahradit protruzním/retruzním šroubem (ART 530), který je možno obdržet opčně dle volby. Během výměny Bennettových vodítek se nemůže ovlivňovat centrální justáž artikulátoru, proto se musí výměna zakřivených vložek (sagitální kloubní dráha) uskutečnit vždy před montáží spodní čelisti.

5 Zakřivení kloubního pouzdra SAM Relativní změna úhlu na každý milimetr pohybu na zakřivené kloubní dráze. Osa oběžné dráhy Sklon kloubní dráhy 30 Kloubní pouzdro se zakřivením 1 Kloubní pouzdro se zakřivením 3 Kloubní pouzdro se zakřivením 2 Efektivní sklon zakřivené kloubní dráhy při 3 mm: =55 Zakřivené vložky kloubního pouzdra SAM 3 (ART 540) 1. Vyjmout kryty kloubního pouzdra (#6) a upevňovací šrouby (#7), pokud jsou použity. 2. Otevřít blokování centriky, spodní díl artikulátoru sejmout, vnější kužel kloubního pouzdra (#2), vnitřní matku kotouče centriky (#18) očistit a namastit přípravkem Molykot (zboží č.192). 3. Bennetův úhel nastavit na Nastavovací šroub zakřivení (#15) uvolnit žlutým zástrčným klíčem a vyjmout. 5. Odstranit zakřivenou vložku (#16). 6. Různé zakřivené vložky mohou být identifikovány značkami umístěnými na horní straně (L2, R2) a otvory nacházejícími se na úzké straně (1, 2 nebo 3 malé otvory). 7. Zvolit zakřivené vložky (#16). Čtvercový zářez vedle kovového závitu vložky musí ukazovat ke středu artikulátoru. 8. Nejdříve nasadit rovnou, plochou stranu, pak vertikální díl (konec s kovovou vložkou a malými otvory k identifikaci). 9. Polohu zakřivených vložek (#16) zkontrolovat lehkým přitlačením. Závit a závitový kolík jsou vzájemně vyrovnány. 10. Opět nasadit stavěcí šroub (#15) a utáhnout žlutým zástrčným klíčem (#52). 11. Postup opakovat na protilehlé straně. 12. Nasadit spodní díl artikulátoru a uzavřít blokování centriky (#18). 13. Blokování centriky (#18) otočit asi o ¼ otáčky dopředu a dozadu, zkontrolovat na volný pohyb. Pokud je toho dosaženo, pak ukončit postup, jinak postupovat dále dle bodu Když je artikulátor vybaven protruzními šrouby (#45), otočit protruzní šrouby (#48) až na doraz ve směru hodinových ručiček. Bod 13 opakovat. Pokud to není uspokojivé, dále dle bodu Mikrojustáž SAM 3: krycí čepičky vložek kloubního pouzdra (#14) sejmout nehty prstů. 16. Pomocí imbusového klíče 2 mm uvolnit imbusový šroub (#13) o cca. 1/6 otáčky, až se dá blokování centriky (#18) volně otáčet. Krycí čepičky vložek kloubního pouzdra (#14) nasadit. Postup opakovat na protilehlé straně.

6 Bennettova vodítka SAM Správná simulace Bennettova pohybu v artikulátorech SAM je realizována použitím zakřivených Bennetových vodítek ve spojení s různými zakřivenými vložkami. Tato kombinace umožňuje správné napodobení pohybů spodní čelisti včetně velmi komplexních pohybů s bočním posunem (Side Shift). K volbě Bennettova vodítka jsou používány údaje axiografického záznamu. Přepočet axiografických údajů se provádí buď manuálním převodem údajů na speciálním datovém listu (AXO 110), přičemž zakřivení nastavení úhlu se zjišťuje pomocí Overlay Bennettova zakřivení (AXO 315) nebo zadáním údajů do počítačového programu AXIOCOMP. Přímá, kovová Bennettova vodítka mají kalený povrch a používají se pro přímé protruzní/retruzní pohyby. Jsou zapotřebí rovněž k justáži artikulátoru SAM 3. Tyrkysové, na vnějším oblouku zploštělé Bennettovy vložky jsou zvláště přesná vodítka a jsou určeny pouze pro artikulátor SAM 3. V průběhu křivky odpovídají zeleným vložkám. Výměna Bennettových vodítek: 1. Sejmout kryty kloubních pouzder (#6) a upevňovacích šroubů (#7), pokud jsou použity. 2. Oddělit spodní a horní díl artikulátoru. 3. Zvolit požadované Bennettovo vodítko (#5). 4. Stavěcí šroub Bennettova úhlu (#4) na horní straně kloubního pouzdra vyšroubovat. 5. Vyjmout Bennettovo vodítko (#5). 6. Při nasazování Bennettova vodítka dbát na to, aby okrouhlá plocha úzkým žebrem zapadla do vnitřní stěny kloubního pouzdra (#2). Závitový kolík Bennetova vodítka (#23) zasunout do otvoru kloubního pouzdra a Bennettova nastavovacího kotouče (#3). 7. Našroubovat stavěcí šroub Bennettova úhlu (#4). 8. Postup opakovat na protilehlé straně. 9. Kryty kloubního pouzdra (#6) opět nasadit tam, kde je to požadováno. Bennettova vodítka (ART 170) Pomocí vzájemného působení zakřivených Bennettových vodítek a zakřivení kloubní dráhy se může provádět simulace pohybu čelistního kloubu. Ve spojení s nastavitelnou incizální podložkou (vedení frontálních zubů) může být simulován trojrozměrný pohyb spodní čelisti. Zelená, modrá nebo červená Bennettova vodítka SAM 3 mají různá zakřivení. Pomocí dodatečného nastavení úhlu může být simulován rovněž silný translační pohyb blízký centrice (IMMEDIATE SIDE SHIFT). Například poskytuje zakřivení při nastavení úhlu 0 pro mediotruzní pohyb úhel šikmého chodu (naklonění) k bodu dráhy: při 0,5 mm zelené 54, červené 78 při 3,0 mm zelené 15, červené 38 při 10 mm zelené 7,5, červené 13 Vedle uvedený náčrtek ukazuje účinek zakřiveného Bennettova vodítka s počátečním úhlem šikmého chodu Křivka dráhy Přestavení úhlu Bennettův úhel při 0,5 mm mediotruzním pohybu a přestavením úhlu 0. při 0,5 mm

7 Protruzní šrouby SAM 3 (ART 530) Protruzní šrouby je možno obdržet v základním vybavení ART 550. U ART 500 je lze obdržet jako opci. Na obrázku je spodní díl artikulátoru SAM 3 v protruzní poloze. Jedno otočení protruzního šroubu se stupnicí (malé rýhované kolečko protruzního šroubu (#48) odpovídá cca. 0,8 mm) Protruze může být provedena se všemi Bennettovými vodítky. Pomocí protruzních šroubů se může provádět také retruzní pohyb. V každém případě musí být k tomuto použita přímá kovová Bennettova vodítka (ART 539). Velké rýhované kolečko protruzního šroubu (#49) se při retruzi otočí proti směru hodinových ručiček. K přesnému uložení modelu slouží mandibulární polohový variátor (MPV). Pomocí tohoto speciálního přístroje může být provedena protruze až 10 mm a retruze až 5 mm. Montáž protruzních šroubů (ART 530) 1. Zástrčným klíčem (#52) vyšroubovat nastavovací jednotka pro kuličkovou zarážku (#20) 2. Oddělit spodní a horní díl artikulátoru. 3. Před montáží protruzních šroubů (#45) nejdříve pevně přidržet velké rýhované kolečko, malé rýhované kolečko protruzního šroubu (#48) otočit ve směru hodinových ručiček až na doraz. 4. Protruzní šroub (#45) zašroubovat na velkém rýhovaném kolečku (#49) do zadní stěny kloubního pouzdra (#2) až na doraz. Stejný postup opakovat na protilehlé straně. 5. Uzavřít blokování centriky (#18), otočit dopředu a dozadu a zkontrolovat na napětí. Když je na obou stranách stejné, je postup ukončen, v opačném případě zkontrolovat vertikální mikrojustáž dle strany Zkontrolovat protruzní šrouby (#48), zda jsou otočeny ve směru hodinových ručiček na doraz.

8 Protruzní šrouby (ART 530) 7. Nastavovací jednotku = retruzní šroub (#49) vyšroubovat o jednu otáčku. 8. V rýhovaném kolečku nastavovací jednotky uvolnit fixační šrouby (#46), ale nevyjímat. 9. Nasadit 0,5 mm zkušební měrku mezi kloubní kuličku (#8) a kuličkovou zarážku protruzního šroubu, aby se zabránilo pozdějšímu přílišnému utažení. 10. Protruzní šroub (#48) otočit ve směru hodinových ručiček, až se kuličková zarážka dotýká kloubní kuličky (#8). 11. Retruzní šroub (#49) zatlačit pevně dozadu proti kloubnímu pouzdru (#2). Oba imbusové šrouby (#46) opět pevně utáhnout na retruzním rýhovaném kolečku. 12. Postup opakovat na protilehlé straně. Odstranit zkušební měrku. Blokování centriky otočit a zkontrolovat na lehkost chodu. Protruzní šroub musí vykazovat lehkou vůli a v žádném případě nesmí být příliš upnutý. Kryt kloubního pouzdra (ART 535) Artikulátor SAM 3 je vybaven odnímatelnými, transparentními kryty kloubního pouzdra. Tím zůstávají horní a spodní díl artikulátoru při pohybech spojeny, i když je blokování centriky otevřeno. Obrázek ukazuje kryt kloubního pouzdra při otevřeném blokování centriky. Obrázek ukazuje sejmuté kryty kloubního pouzdra. Nejdříve se odstraní šrouby s rýhovanou hlavou (#7) a nadzvedne se kryt na kolíku (#6). Při nasazování je kryt veden na kolíku, nejdříve se umístí oko ve tvaru U přes stavěcí šroub zakřivení (#15), pak se lehce utáhne šroub s rýhovanou hlavou (#7).

9 Opěrná tyčinka (ART 525) a sklopné podpěry (ART 526) Opěrná tyčinka se nasadí na šrouby s rýhovanou hlavou incizální podložky (#38). Opěrná tyčinka se může použít u všech nástrojů. Pomocí opěrné tyčinky se horizontálně podepře horní díl přístroje při otevření o 180. Sklopné podpěry (#39) se zasunou do otvorů kloubních sloupků. Pokud se artikulátor překlopí dozadu, budou protruzní šrouby chráněny. Černé O-kroužky na opěrné tyčince se musí mazat. Montážní destička SAM se šroubovým upevněním (ART 120) Žluté montážní destičky nabízí maximální retenci pro montáž modelu s malým množstvím sádry. Jsou nerezavějící a určeny k jednorázovému použití. Nastavení polohy na artikulátoru se provádí velmi přesně pomocí dvou upínacích trnů. Upevnění se provádí jedním šroubem. Síla k tomuto vynaložená musí být velmi malá, aby se zabránilo mechanickému přepětí vůči sádře. ⅛ otáčky po silovém záběru je dostatečné. Smontované modely mohou být bez ztráty přesnosti rozměrů přemísťovány do všech přístrojů SAM. Zvláštním znakem systému SAM je přesazené uspořádání montážních destiček v artikulátoru, které zohledňuje normální poměry čelisti. Díky této poloze montážních destiček přesazených distálně je usnadněna montáž modelů spodní čelisti, a je zapotřebí méně sádry.

10 Magnetické montážní destičky SAM AXIOSPLIT (ASP 420/425) K montáži modelu na artikulátoru se používají matriční magnetické montážní destičky, které jsou vybaveny systémem AXIOSPLIT. Tyto sekundární dělené destičky (split) zhotovené z umělé hmoty zabraňují otěru a poškození hran na podstavci modelu. Montážní destička AXIOSPLIT je k dispozici ve dvou provedeních: oválná destička přizpůsobená tvaru podstavce modelu (ASP420) nebo menší kruhová destička (ASP425). Je třeba dbát na to, aby před nasazením matriční destičky na magnetickou destičku podstavce AXIOSPLIT byla vložena kovová fixační destička. Vysoce kvalitní montážní sádrou (např. WhipMix Mounting Stone) v řídké smetanové konzistenci se musí nejdříve naplnit retenční výklenky, teprve pak se pokryje navlhčené dno modelu. Při dosažení plastické konzistence bude provedeno navrstvení do výšky montáže. Model vyjmout teprve po úplném zatuhnutí na okraji destičky. Systém SAM AXIOSPLIT Systém SAM AXIOSPLIT je přesný systém Splitcast, který je pevně spojen s rámem artikulátoru nebo jinými přístroji SAM. Pomocí magnetických montážních destiček AXIOSPLIT může nejen vyjmutí modelu probíhat rychleji, ale také se zvýší přesnost v důsledku základny Splitcast bez sádry a tím i bez otěru. Pomocí normového podstavce AXIOSPLIT a normové incizální tyčinky se může dosáhnout vysoce přesného sjednocení artikulátorů. Současné použití v ordinaci a laboratoři je zajištěno stálou kontrolou zkušebního podstavce. Montované modely mohou být v zásadě zaslány bez artikulátoru. Toto snižuje počet potřebných přístrojů a brání ztrátě nebo poškození artikulátoru během zaslání.

11 Nástroj centriky REFERENCE (ART 600/650) Nástroj centriky REFERENCE ART 600 je pevně spojen se systémem AXIOSPLIT a má rychlé vyjímání magnetu spojené se šroubem s rýhovanou hlavou. K tomu náleží normová incizální tyčinka a normový justovací blok stejného čísla, které slouží ke sjednocení všech artikulátorů v ordinaci a laboratoři. Tento přístroj se má používat k montáži modelu horní a spodní čelisti, aby se artikulátory udržovaly bez sádry. Nástroj centriky REFERENCE ART 650 je určen pro montáž modelu na montážní destičky se šroubovým závitem. Montážní destičky s modely se pak přemístí do artikulátoru SAM 2 P nebo SAM 3. Pro montáž modelů spodní čelisti je zvláště vhodný montážní stojánek ART 560. Tento přístroj může být dán do tlakové nádoby. Artikulátor ale naproti tomu nesmí být nikdy dán do tlakové nádoby. Montážní držák a montážní pomůcky (MOH 250/MOH 100) Montážní držák MOH 250 uchycuje na bočních trnech ušní olivky přenosného oblouku. K montáži potřebné nastavení kloubní dráhy je pevně přednastaveno na 30. Tato jednotka, přenosný oblouk a montážní držák se upne do montážní pomůcky (MOH 100). Bezpečná a rychlá podpěra skusové vidlice se provede teleskopickou opěrkou skusové vidlice (SMG 215), která je pevně uchycena magnetickým kobercem.

12 Montážní stojánek (ART 560) Pomocí montážního stojánku se při přesné montáži modelů dolní čelisti podpírají artikulátory nebo nástroj centriky REFERENCE. Pomocí držáku modelu a červené elastické tyčinky (MOH 124) se model dolní čelisti upevní v interokluzním registrátu. Přenášení modelu AXIOQUICK Přenosný oblouk s nosičem skusové vidlice typ I (ATB ATB 205) se upevní přímo na spodní díl artikulátoru SAM 3. Pomocí podpěrky skusové vidlice (SMG 115) se podepře nosič skusové vidlice. Pokud se použije nosič skusové vidlice typu II (ATB 220), tak může být také pomocí adaptéru (ATB 230) upevněn na spodní díl artikulátoru. Montážní výška je stejná pro SAM 2 P a SAM 3.

13 Nástroj centriky REFERENCE přenášení modelu AXIOQUICK ART ATB ATB 205 Pokud se montáž modelu provádí s anatomickým přenosným obloukem a nosičem skusové vidlice ATB 205 v nástroji centriky REFERENCE, je v zásadě zapotřebí podepření skusové vidlice. ART ATB ATB 230 Nosič skusové vidlice (ATB 220) může být upevněn rovněž pomocí adaptéru (ATB 230) na nástroj centriky REFERENCE. Montážní přístroj s kloubovým závěsem (SMG 200) Přenos AXIOGRAPH Přenos AXIOMATIC Montážní přístroj s kloubovým závěsem (SMG 200) se upevní na montážní podložku a vyrovná dle přenosného oblouku AXIOGRAPH. Montážní spona (SMG 120) spojuje montážní podložku a montážní přístroj. Skusová vidlice se podepře teleskopickou opěrkou skusové vidlice (SMG 215). AXIOMATIC rámový oblouk se upevní buď pomocí otvorů rámových sponek nebo pomocí otvorů v polohovacím rámu na montážním přístroji s kloubovým závěsem (SMG 200). Skusová vidlice se podepře teleskopickou opěrkou skusové vidlice (SMG 215).

14 Systém SAM - přídavné přístroje Indikátor mandibulární Variátor mandibulární polohy (MPI 300). polohy (MPV 300). Slouží k registraci tří- Slouží k přesnému rozměrné změny uložení přemístění polohy kondyl v závislosti na kondyl při cílené terapii s okluzním vztahu spodní pomocí skusu. čelisti k lebce. Rozsah přestavení + 10 a - 2 mm vertikálně a sagitálně. Nástroj na měření Nástroj na přenastavení referenčního bodu polohy modelu (MRI 200). (RMI 100). Slouží Plánování léčby v k přesnému určení maxilofaciální chirurgii. souřadnic na modelech Polohování segmentů, montovaných dle lebky. příprava okluzních dlah. Měřené body se vztahují na vztažné roviny artikulátoru. Opce a příslušenství ART 380 ART 364 ART 310 Měřící podložka okluzní roviny Měřící podložka okluzní roviny Šroubový adaptér (15 mm) k s plochou vložkou pro ART s kalotou pro ART 300/500 k přemístění montovaných 300/500 (ART 280 pro ART 200) (ART 363 pro ART 200) modelů ART 200 v ART 300/500 ART 361 ART 362 ASP 445K Incizální tyčinka, asymetrická Měřící podložka okluzní roviny AXIOSPLIT adaptér pro ART 300/500 pro asymetrickou incizální tyčinku (15 mm) pro ART 300/500 (ART 360 pro ART 200) s kalotou pro ART 360/361 pro modely ART 200

15 Sada zkušebních stojanů AXIOSPLIT (ASP 471) 1. Pokud máte nový artikulátor, postupujte dále dle bodu 2, jinak nejdříve provést základní justáž. 2. Nasadit přímá Bennettova vodítka a nastavit na Oválnou magnetickou montážní destičku s fixační destičkou (ASP 420) nasadit na destičku AXIOSPLIT do horního dílu artikulátoru. 4. Kruhovou magnetickou montážní destičku s fixační destičkou (ASP 425) nasadit na destičku AXIOSPLIT do spodního dílu artikulátoru. 5. Incizální tyčinku nastavit na nulu, blokování centriky uzavřít. 6. Hliníkovou trubku posunutou o 3 mm dozadu umístit na oválnou montážní destičku do spodního dílu artikulátoru. 7. Spodní oválnou montážní destičku naplnit sádrou typu IV, přitom sádru nejdříve naplnit štětinovým štětcem do všech retenčních prostorů, pak nasadit hliníkovou trubku. 8. Po zatuhnutí sádry artikulátor otočit a hliníkovou trubku spojit s kruhovou magnetickou montážní destičkou se sádrou. Sádrový zkušební stojan se základnou (ASP 395) 1. Pokud máte nový artikulátor, postupujte dle bodu 2, jinak nejdříve provést základní justáž. 2. Nasadit přímá Bennettova vodítka a nastavit na Povrch základny zkušebního stojanu izolovat dělícím prostředkem (MAT 101). 4. Na základnu zkušebního stojanu upevnit bílý pryžový kroužek. 5. Tvrdou sádrou typu IV naplnit pryžový kroužek tak, aby sádra přesahovala asi 5 mm. Přiložit fólii se vzduchovými polštářky, aby se vytvořily retence. 6. Po zatuhnutí sádry našroubovat základnu zkušebního stojanu do spodního dílu artikulátoru. 7. Incizální tyčinku nastavit na nulu, uzavřít blokování centriky. 8. Na horní díl artikulátoru pevně přišroubovat montážní destičku SAM. 9. Tvrdou sádrou spojit Splitcast s montážní destičkou.

16 Péče o artikulátory SAM 3 ÚDRŽBA Systém SAM a SAM artikulátory odpovídají nejvyšším požadavkům na kvalitu profesionálních uživatelů. Kombinace žlutých materiálů ložisek zesílených skleněnými vlákny s leštěnými ocelovými kuličkami poskytují vedení prakticky bez otěru. Jeden z důvodů pro zachování stavu a používání v provozu laboratoře po desetiletí. Sádra může u hliníku vyvolat korozi, proto je třeba zbytky sádry ihned odstranit vodou. K čištění se doporučuje pouze voda, mýdlo a kartáč. Pozor: Šrouby v kloubních sloupcích nesmí být uvolněny. Tyto slouží rovněž k justáži ze závodu ve spojení s justovací měrkou SAM. KONTROLA 1. Sejmout horní díl artikulátoru, kužel bočně u kloubního pouzdra, (#2), kuželový kroužek (kotouč #18) a dřík kuličky vyčistit a namazat trochou přípravku Molykote DX (lze obdržet ve zkušební sadě ART 187K). 2. Přímá kovová Bennettova vodítka nasadit a nastavit na 0. Sklon kloubní dráhy nastavit na Nasadit horní díl artikulátoru a uzavřít blokování centriky (#18). Boční kužel na kloubním pouzdru je spojen s kuželovým kroužkem. Toto je výchozí a vztažná poloha pro všechny justáže. 4. Otočit blokování centriky, je zcela citelný lehký odpor. 5. Zkušební měrkou (0,05 mm) zkontrolovat vzdálenost mezi Bennettovým vodítkem př. zadní zarážkou a kloubní kuličkou (#8). 6. Pokud není justování na zadní zarážce uspokojivé, tak může být justována kovadlina (jak je popsáno pod Montáží protruzního šroubu). Justáž artikulátorů SAM 3 KUŽELOVÝ KROUŽEK Přesný záběr kroužku centriky je výchozím bodem pro všechny justáže. Fixační šrouby v kotouči centriky musí být našroubovány do příslušné roviny, v žádném případě hlouběji, jinak by mohlo dojít k narušení kuličky/ pružinového zámku. ZADNÍ POLOHA KULIČKY Nasadit přímá, kovová Bennettova vodítka. Není-li vzdálenost mezi kloubní kuličkou a zadní zarážkou uspokojivá, tak může být justována vodící tyčinka (#21) na kuličkové zarážce. V kapitole Montáž protruzího šroubu je popsáno, jak je možno justovat kuličkovou zarážku přesunutím nastavovací jednotky. U artikulátorů bez protruzních šroubů může být po uvolnění fixačního šroubu ve šroubové vložce (#22) justována vodící tyčinka (#21) kuličkové zarážky ke kloubní kuličce (#8). Přitom se musí mezi kloubní kuličku (#8) a kloubní zarážku nasadit zkušební měrka 0,05 mm a fixační šroub (#22) nejdříve lehce upevnit. Po několikanásobné kontrole vzdálenosti, která musí být 0,05 mm nebo menší, může být fixační šroub utažen. VERTIKÁLNÍ POLOHA KULIČKY 1. Sejmout krytky (#14) na nastavovacím kotouči pro Bennettův úhel (#3). Imbusový šroub (#13) nacházející se pod ním otočit ještě o trochu doleva. 2. Artikulátor bez protruzních šroubů: Fixační šrouby ve šroubové vložce (#22) uvolnit, až je možno vodící tyčinkou (#21) posunovat. Artikulátor s protruzními šrouby: Šroub s rýhovanou hlavou pro retruzi (#48) otočit o ¼ otáčky proti směru hod. ručiček. 3. Blokování centriky (#18) otočit, kolem musí být stále citelný lehký odpor. Při otáčení doprava fixačního šroubu pro mikrojustáž (#13) bude odpor blokování centriky při otáčení vpřed a vzad citelný. Tento bod je hranicí korektury pro výškové nastavení. Fixační šroub k odlehčení otočit trochu zpět. Krytky opět nasadit.

17 Artikulátor SAM je zabalený v třídílném kartónu osvědčeném pro přepravu. Uchovejte si prosím tento kartón pro přepravu nebo zaslání výrobci. Originální přepravní kartón Balení artikulátoru: 1. Montážní destičky a incizální podložku včetně podstavce vyjmout a dát do kartónu pro příslušenství. 2. Na horní dílu artikulátoru uvolnit svorky kloubního pouzdra, vyjmout incizální podložku a horní díl artikulátoru zasunout do přihrádky krabice. 3. Incizální tyčinku opět připevnit na horní díl artikulátoru. 4. Spodní díl artikulátoru zasunout do přihrádky krabice a přeložit klopné části kolem kloubních nosných sloupů. 5. Přihrádku krabice dát do originálního kartónu a na něj položit přídavný kartón pro příslušenství. 6. Pro přepravu vždy použít přídavný obalový kartón. 7. Pokud není k dispozici originální kartón, tak je bezpodmínečně nutné, horní díl artikulátoru zabalit a vyložit odděleně a od spodního dílu artikulátoru. 8. V hliníkovém přepravním boxu ART 599 je optimálně zajištěno toto oddělené uložení. Popis obrázku artikulátoru SAM 1. Montážní destička 2. Kloubní pouzdro pravé + levé 3. Nastavovací kotouč pro Bennettův úhel 4. Stavěcí šroub pro Bennettovo vodítko 5. Vložka Bennettova vodítka 6. Transparentní kryt kloubního pouzdra 7. Šroub s rýhovanou hlavou pro kryt 8. Kloubní kulička 9. Dřík kloubní kuličky 10. Matka v dříku pro zajištění kuželového kroužku 11. Stavěcí šroub pro dřík kuličky Stavěcí šroub pro dřík kuličky Fixační šroub pro mikrojustáž 14. Krytka 15. Stavěcí šroub pro zakřivenou vložku 16. Zakřivená vložka 17. Upínací kolík pro anat. přenosný oblouk 18. Kuželový kotouč blokování centriky 19. Fixační šrouby v kuželovém kotouči 20. Jednotka šroubové vložky pro kuličkovou zarážku 21. Kuličková zarážka s vodící tyčinkou 22. Fixační šroub s šroubovou vložkou 23. Závitový kolík Bennettova vodítka 24. Stavěcí šroub sklonu kloubní dráhy 25. Konzola stativu 26. Krytka konzoly stativu 27. Šroub s rýhovanou hlavou pro montážní destičku 28. Vodící tyčinka pro montážní destičku 29. Závitový kolík pro montážní destičku 30. Incizální podložka rovná 31. Incizální tyčinka 32. Šroub s rýhovanou hlavou pro incizální tyčinku 33. Podstavec incizální tyčinky 34. Šroub s rýhovanou hlavou pro podstavec incizální tyčinky 35. Spodní díl artikulátoru 36. Horní díl artikulátoru 37. Podpěrná tyčinka spodního dílu artikulátoru 38. Šroub s rýhovanou hlavou pro incizální podložku 39. Sklopná podpěra 40. Opěrná tyčinka pro šroub s rýhovanou hlavou 41. Krytka pro opěrnou tyčinku 42. Krytka pro sklopnou podpěru 43. Univerzálně nastavitelná incizální podložka 44. Šroub s rýhovanou hlavou pro sklon incizální podložky 45. Nastavovací jednotka protruzního šroubu 46. Fixační šroub v retruzním rýhovaném kolečku 47. Fixační šroub v protruzním rýhovaném kolečku 48. Protruzní šroub 49. Retruzní šroub 50. Kuličková zarážka s vodící tyčinkou 51. Fixační šroub pro šroub s rýhovanou hlavou 52. Imbusový klíč žlutý č Imbusový klíč 1,5 mm pro č Nastavovací jednotka O-kroužku 55. Kužel pro blokování centriky 56. Matka v kuželovém kotouči

18 57. Šroub s drážkou v hlavě pro zajištění kuličky 58. Krytka konzoly stativu Zavedené značky zboží SAM Artikulátory SAM 2 a SAM 3 jsou konstruovány tak, aby přístroje mohly stát v převrácené poloze na stole. V této poloze simuluje spodní díl artikulátoru funci spodní čelisti., čímž je poskytován lepší pohled do okluze a anteriore/posteriore vedení. Pohyby spodní čelisti se takto mohou zobrazit vizuálně a artikulátory se mohou kontrolovat.

Otevírač nadsvětlíků GEZE OL90 N

Otevírač nadsvětlíků GEZE OL90 N - Tisk č.: 0 0 CZ - Otevírač nadsvětlíků GEZE OL0 N - Nahoře uložený otevírač oken a nadsvětlíků pro svisle osazovaná okna pravoúhlého tvaru s šířkou otevření 0 mm - velká šířka otevření 0 mm - plná šířka

Více

UKB-Skříně pro ohraňovací nástroje a UKB-Příslušenství

UKB-Skříně pro ohraňovací nástroje a UKB-Příslušenství UKB-Skříně pro ohraňovací nástroje a UKB-Příslušenství 12 www.ukb-gmbh.cz KVALITNÍ NÁSTROJE VELMI DOBŘE SKLADOVANÉ Skladování, zabezpečení a uspořádání s UKB-skříněmi pro ohraňovací nástroje..........

Více

KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU

KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU Nářadí [1] Tyčka na zajištění setrvačníku (dvojitý setrvačník) : (-).0198.A [2] Přípravek pro vystředění krytu pohonu rozvodu : (-).0198.G [3] Tyčka na zajištění ozub. kola vačkového

Více

projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství

projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství Rozváděčové skříně DSR Rozváděčové skříně DSR-EKO Datové

Více

Fréza se 2 noži není vhodná k volnému frézování s motorem horní frézy OFE 738 a frézovacím a brusným motorem FME 737. Využitelná délka mm

Fréza se 2 noži není vhodná k volnému frézování s motorem horní frézy OFE 738 a frézovacím a brusným motorem FME 737. Využitelná délka mm Příslušenství pro horní frézy a přímé brusky Kleštiny Pro OFE 738, Of E 1229 Signal, FME 737 a přímé brusky Upínací otvor 3 6.31947* 1/8" (3,18 ) 6.31948* 6 6.31945* 8 6.31946* 1/4" (6,35 ) 6.31949* Pro

Více

RECA DRŽÍ.PŮSOBÍ.HÝBE. RECA regálové řešení. www.reca.cz

RECA DRŽÍ.PŮSOBÍ.HÝBE. RECA regálové řešení. www.reca.cz RECA DRŽÍ.PŮSOBÍ.HÝBE. RECA regálové řešení www.reca.cz Zásuvný systém pro sklad, dílny, provozy jednostranně použitelné, nastavitelné díky příčnému vyztužení Závěsné konzole pro rohové řešení zástrčný

Více

Návod k montáži a obsluze okenní kliky ABUS FO 400. Obsah: I. Všeobecné informace. II. Možnosti umístění kliky FO 400. Obsah balení a potřebné nářadí

Návod k montáži a obsluze okenní kliky ABUS FO 400. Obsah: I. Všeobecné informace. II. Možnosti umístění kliky FO 400. Obsah balení a potřebné nářadí Návod k montáži a obsluze okenní kliky ABUS FO 400 Obsah: I. Všeobecné informace II. Možnosti umístění kliky FO 400 III. IV. Obsah balení a potřebné nářadí Návod k montáži V. Obsluha I. Všeobecné informace

Více

Pro velké výzvy v malém provedení. EMCOMAT 14S/14D 17S/17D 20D

Pro velké výzvy v malém provedení. EMCOMAT 14S/14D 17S/17D 20D [ E[M]CONOMY ] znamená: Pro velké výzvy v malém provedení. EMCOMAT 14S/14D 17S/17D 20D Univerzální soustruhy s nástrojářskou přesností pro průmyslové aplikace EMCOMAT 14S/14D [ Digitální displej] - Barevný

Více

FAG opravárenská řešení ložisek kol pro užitková vozidla

FAG opravárenská řešení ložisek kol pro užitková vozidla FAG opravárenská řešení ložisek kol pro užitková vozidla Mercedes-Benz Sprinter, Viano, Vito a Volkswagen Crafter přední náprava Obsah této brožury je právně nezávazný a je určen výhradně k informačním

Více

Návod k použití. 1. Frézovací šablona od firmy EGGER. frézovací šablony od firmy EGGER. 1.1 Modely pracovních desek. 1.

Návod k použití. 1. Frézovací šablona od firmy EGGER. frézovací šablony od firmy EGGER. 1.1 Modely pracovních desek. 1. Návod k použití frézovací šablony od firmy EGGER Pomocí frézovací šablony od firmy EGGER, jakož i pomocí ručních horních frézek a fréz se stopkou, které jsou běžně v prodeji, mohou být bezproblémově zhotovovány

Více

Artikulace ve snímatelné protetice kaloty nebo práce s počítačovým zubním obloukem

Artikulace ve snímatelné protetice kaloty nebo práce s počítačovým zubním obloukem Artikulace ve snímatelné protetice kaloty nebo práce s počítačovým zubním obloukem MUDr. Prokop Radina*, prof. MUDr. Taťjana Dostálová, DrSc., MBA*, Dagmar Váchová Staticky správné postavení zubů je základem

Více

ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene

ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene Podrobný návod pro Ford Focus C-Max 1,6 l Ti s kódem motoru HXDA, SIDA Při výměně ozubeného řemene se často dělají fatální chyby. Pro zajištění

Více

SCHMIDT PneumaticPress

SCHMIDT PneumaticPress Maximální lisovací síla od 1,6 kn do 60 kn Produktová rodina SCHMIDT PneumaticPress představuje modulární systém, který v rozsahu lisovací síly 1,6 60 kn optimálně splňuje požadavky v oblasti tváření,

Více

Stroj na dělení trubek

Stroj na dělení trubek Stroj na dělení trubek REMS Cento REMS Cento RF for Professionals 5 Patent EP 1 782 904 Superrychle. Pravoúhle. Bez třísek. Bez vnějšího otřepu. Na sucho. 1 Kvalitní německý výrobek 12 3 6 4 9 13 2 14

Více

Top Line 22. Konstrukční svoboda pro velké skříně

Top Line 22. Konstrukční svoboda pro velké skříně Konstrukční svoboda pro velké skříně Konstrukční svoboda pro velké skříně Kování pro posuvné dveře, zejména pro těžká křídla v ložnicových skříních. Speciální vozíky pro křídla s dřevěným nebo hliníkovým

Více

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav:

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav: Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Solární stanice SolaVentec má místo jinak obvyklých zpětných ventilů nastavovací ventil. Ten se otvírá a uzavírá termickým nastavovacím

Více

TAŽENÝ KARTÁČOVÝ SBĚRAČ PROVOZNÍ PŘÍRUČKA

TAŽENÝ KARTÁČOVÝ SBĚRAČ PROVOZNÍ PŘÍRUČKA TAŽENÝ KARTÁČOVÝ SBĚRAČ PROVOZNÍ PŘÍRUČKA BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA Nezapomeňte, že každé silové zařízení může způsobit zranění, pokud je ovládáno nesprávným způsobem nebo pokud uživatel nerozumí tomu, jak

Více

Předmontované šrouby a příslušné fixační body umožňují snadnou a rychlou montáž čela. Držák čela s předmontovanými šrouby... do rámu... zavěsit. 9.

Předmontované šrouby a příslušné fixační body umožňují snadnou a rychlou montáž čela. Držák čela s předmontovanými šrouby... do rámu... zavěsit. 9. Předmontované šrouby a příslušné fixační body umožňují snadnou a rychlou montáž čela. Držák čela s předmontovanými šrouby... nahoře do rámu... zavěsit..12 Dispensa výsuvná spíž - kompaktní, přehledná a

Více

reca dílenské vybavení Máme to, co denně potřebujete!

reca dílenské vybavení Máme to, co denně potřebujete! reca dílenské vybavení Máme to, co denně potřebujete! Obsah KOMBINOVANÉ PRACOVNÍ STOLY 3-4 POJÍZDNÉ SKŘÍŇKY A DÍLENSKÉ VOZÍKY 5 PODSTAVCOVÉ SKŘÍŇKY 6-7 SADY PŘÍSLUŠENSTVÍ K DĚLENÍ ZÁSUVEK PODSTAVCOVÝCH

Více

Přizpůsobivé vnitřní uspořádání

Přizpůsobivé vnitřní uspořádání Dílenské skříně Přizpůsobivé vnitřní uspořádání Pevná ocelová konstrukce Různé provedení pro každé použití Dobrá stabilita dveří díky středovému vyztužení Zvýšené povolené zatížení polic (70 kg).80,- Skříně

Více

Teleskopické lišty 415

Teleskopické lišty 415 Teleskopické lišty 415 416 Přehled výrobků Teleskopické lišty částečné vysunutí, nosnost do 15 kg K0536 částečné vysunutí, nosnost do 35 kg K0537 Strana 419 plné vysunutí, dělitelné, nosnost do 52 kg K0538

Více

OVLÁDÁNÍ PÁSKEM NEBO ŠŇŮROU:

OVLÁDÁNÍ PÁSKEM NEBO ŠŇŮROU: 1. Překontrolujte rozměry rolety a lišt a vyznačte otvory pro uchycení lišt a otvor pro šňůrové ovládání. Pro šrouby které drží lišty předvrtejte otvory. 2. Otvor pro šňůrové ovládání vyvrtejte přes křídlo

Více

Odtoky pro dřezy, výlevky a přístroje. CZ 3/15 Ceník 2015 Změny vyhrazeny. Odvodňovací technika

Odtoky pro dřezy, výlevky a přístroje. CZ 3/15 Ceník 2015 Změny vyhrazeny. Odvodňovací technika Odtoky pro, výlevky a přístroje CZ 3/ Ceník 20 Změny vyhrazeny. Odvodňovací technika Odtoky, zápachové uzávěry a příslušenství pro, výlevky a přístroje, podle DIN EN 274. Vysoce kvalitní technické vybavení

Více

Návod na montáž. pro dřevěná okna

Návod na montáž. pro dřevěná okna pro dřevěná okna Návod na montáž Označení systému: TO hrnkové provedení hluboké frézování DT dvojité hrnkové provedení mělké frézování OBSAH Oblasti použití (velikosti, hmotnosti, bezpečnostní upozornění)

Více

ROZPIS 68 COSMO. Poz. Ks Předmět T6-PLAN OTOPNÉ TĚLESO SE STŘEDOVÝM PŘIPOJENÍM

ROZPIS 68 COSMO. Poz. Ks Předmět T6-PLAN OTOPNÉ TĚLESO SE STŘEDOVÝM PŘIPOJENÍM 68 COSMO T6-PLAN OTOPNÉ TĚLESO SE STŘEDOVÝM PŘIPOJENÍM ze zastudena válcovaného ocelového plechu podle normy EN 442-1, pozinkovaný přední díl tloušťky 1 mm, základní povlak vypalován podle normy DIN 55900

Více

REFERENCE BOHEMIAFLEX CS PROTISLUNEČNÍZAŘ ÍZENÍ KATALOG INTERIÉROVÉHO STÍNĚNÍ

REFERENCE BOHEMIAFLEX CS PROTISLUNEČNÍZAŘ ÍZENÍ KATALOG INTERIÉROVÉHO STÍNĚNÍ PROTISLUNEČNÍZAŘ ÍZENÍ BOHEMIAFLEX CS REFERENCE KATALOG INTERIÉROVÉHO STÍNĚNÍ JAPONSKÁ POSUVNÁ STĚNA INTERIÉROVÉ STÍNĚNÍ Interiérové designové stíněníje inspirováno Orientem. Umožňuje flexibilnístíněnírůznými

Více

Viega Advantix Vario: první sprchový žlábek na míru.

Viega Advantix Vario: první sprchový žlábek na míru. Viega Advantix Vario: první sprchový žlábek na míru. 0 10 20 30 Viega Advantix Vario. Na milimetr přesné zkrácení. Neomezená flexibilita. Na krátké nebo dlouhé úspěchy Viega Advantix Vario je první sprchový

Více

Zarážený profil MSP-HDG-RP

Zarážený profil MSP-HDG-RP Zarážený profil MSP-HDG-RP Ražený nosný sloupek pro konstrukci pozemního solárního parku Dostupný v různých délkách 1500 až 3600 mm Přenos síly a momentů díky tvarovaným spojům. Žárově zinkované provedení

Více

NÁVOD PRO INSTALACI STŘEŠNÍHO OKNA ONDULINE TERMO DO STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

NÁVOD PRO INSTALACI STŘEŠNÍHO OKNA ONDULINE TERMO DO STŘEŠNÍ KONSTRUKCE NÁVOD PRO INSTALACI STŘEŠNÍHO OKNA ONDULINE TERMO DO STŘEŠNÍ KONSTRUKCE 1. Střešní okna je možné instalovat do střech se sklonem v rozmezí od 20 do 90 stupňů. Střešní okno může být umístěno v jakémkoliv

Více

KOVOVÝ NÁBYTEK. Základní barevné provedení : barva šedá RAL 7035. Skříně. Příloha č 2 k RS kovový nábytek č.j. MV-86810-65/VZ-2013 39113600-3

KOVOVÝ NÁBYTEK. Základní barevné provedení : barva šedá RAL 7035. Skříně. Příloha č 2 k RS kovový nábytek č.j. MV-86810-65/VZ-2013 39113600-3 KOVOVÝ NÁBYTEK Příloha č 2 k RS kovový nábytek Základní barevné provedení : barva šedá RAL 7035 NÁZEV POPIS MATERIÁL NIPEZ KÓD Lavice šatní lavička, 150 cm konstrukce nohou z ocelových trubek, sedák -

Více

TECHNICKÝ MANUÁL ROLETA DO STŘEŠNĆH OKEN R-LITE

TECHNICKÝ MANUÁL ROLETA DO STŘEŠNĆH OKEN R-LITE TECHNICKÝ MANUÁL ROLETA DO STŘEŠNĆH OKEN R-LITE INTERIÉROVÉ LÁTKOVÉ ROLETY R-Lite Dokonalé zastínění interiéru Pro různé typy střešních oken Vodící lišty zabraňují průniku světla po stranách okna Profily

Více

Rychlý návod k obsluze

Rychlý návod k obsluze Rychlý návod k obsluze Začínáme VAROVÁNÍ Před instalací a používáním cyklistických pedálů Vector si pozorně přečtěte tento manuál. Nesprávným užíváním pedálů by mohlo dojít k vážnému zranění. Výstrahy

Více

K obrábění součástí malých a středních rozměrů.

K obrábění součástí malých a středních rozměrů. FRÉZKY Podle polohy vřetena rozeznáváme frézky : vodorovné, svislé. Podle účelu a konstrukce rozeznáváme frézky : konzolové, stolové, rovinné, speciální (frézky na ozubeni, kopírovací frézky atd.). Poznámka

Více

STŘEŠNÍ ŽALUZIE V-LITE

STŘEŠNÍ ŽALUZIE V-LITE STŘEŠNÍ ŽALUZIE V-LITE 1. VYMĚŘENÍ OKNA: Vyměření provádějte tak, jak je vyznačeno na obrázku. Měření se provádí na vrcholu rámu okenního křídla, nikoliv u skleněné plochy. Minimální hloubka pro montáž

Více

VYROBENO PŘÍMO NA MÍRU MARGAGE

VYROBENO PŘÍMO NA MÍRU MARGAGE VYROBENO PŘÍMO NA MÍRU MARGAGE Nejaktuálnější informace k produktům MARGAGE naleznete na našich webových stránkách: www.mahr.cz, WebCode 10397 Již roku 1871, při zavedení metrické soustavy v tehdejší Německé

Více

Příloha č. 3 Technická specifikace

Příloha č. 3 Technická specifikace Příloha č. 3 Technická specifikace PŘÍSTROJ Dva creepové stroje pro měření, jeden creepový zkušební stroj pracující v rozmezí teplot od +150 do +1200 C a jeden creepový zkušební stroj pracující v rozmezí

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7242 Posilovač lýtek insportline CLF10

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7242 Posilovač lýtek insportline CLF10 UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7242 Posilovač lýtek insportline CLF10 1 OBSAH SCHÉMA... 3 SEZNAM DÍLŮ... 3 MONTÁŽ... 5 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE... 7 2 SCHÉMA SEZNAM DÍLŮ OZNAČENÍ NÁZEV DÍLU POČET KUSŮ 1 Základna

Více

Velkoobjemové boxy 186

Velkoobjemové boxy 186 Zakladatel firmy Georg Utz 1916 1988 Velkoobjemové boxy 186 GLT Velko- -objemové boxy 187 Varianty KOLOX KOLOX systém skládání Po otevření mechanismu zámků... KOLOX skládací velkoobjemový box KOLOX-GLT

Více

Ceník kancelářského nábytku: Kompakt - Almont - Final - Demont - Manager. Kořan nábytek

Ceník kancelářského nábytku: Kompakt - Almont - Final - Demont - Manager. Kořan nábytek Ceník kancelářského nábytku: Kompakt - Almont - Final - Demont - Manager Kořan nábytek kompakt Stolové prvky KOMPAKT stolová deska - kompaktní deska tl. 12 mm 450 450 podnož Fedra - konstrukce podnože

Více

MEAMAX. Prosvětlení a provětrání sklepních prostor. Mimořádně flexibilní sklepní světlík. Mimořádn. www.ronn.cz

MEAMAX. Prosvětlení a provětrání sklepních prostor. Mimořádně flexibilní sklepní světlík. Mimořádn. www.ronn.cz MEAMAX Prosvětlení a provětrání sklepních prostor Mimořádně flexibilní sklepní světlík www.ronn.cz Mimořádn flexibilní sk Maximální spolehlivost plánování, flexibilita a hospodárnost Vnesení světla a komfortu

Více

KATALOG VYSAVAČE. CLEANFIX, s.r.o., Šumavská 3 602 00 BRNO tel.+fax: 541 235 012, 541 249 445 www.cleanfix.cz cleanfix@cleanfix.cz.

KATALOG VYSAVAČE. CLEANFIX, s.r.o., Šumavská 3 602 00 BRNO tel.+fax: 541 235 012, 541 249 445 www.cleanfix.cz cleanfix@cleanfix.cz. S 10 Kč 4.180,- Silné vysavače pro úklid v domácnostech i komerční využití. Díky umístění na 5 otočných kolečkách mají vysavače vynikající stabilitu a velmi snadno se s nimi manipuluje. Kompaktní robustní

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

TECHNICKÁ SPECIFIKACE Příloha č. 2 c zadávací dokumentace TECHNICKÁ SPECIFIKACE Název veřejné zakázky Dodávka zařízení a vybavení odborných učeben Registrační číslo projektu CZ 1.11/3.3.00/36.01564 Část veřejné zakázky 3 -

Více

Návod k instalaci a montáži. Držák TV pro velkou obrazovku. Výr. č.: 970045

Návod k instalaci a montáži. Držák TV pro velkou obrazovku. Výr. č.: 970045 Návod k instalaci a montáži Držák TV pro velkou obrazovku Výr. č.: 970045 Nejprve Vám chceme poděkovat za Váš nákup. Obsah balení Označení Množství Popis 1 1 Nástěnná upínací deska 2 1 Levé upínací rameno

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

Elektronicky-hydraulické zařízení k zabudování do vysokozdvižných vozíků

Elektronicky-hydraulické zařízení k zabudování do vysokozdvižných vozíků Elektronicky-hydraulické zařízení k zabudování do vysokozdvižných vozíků Typ: KPZ 39-* Elektronicky-hydraulický princip Transportovat a vážit při jednom pracovním chodu 02.10.2012 11:35 1 Elektronicky-hydraulické

Více

Hlavní výhody a funkce systému. Co je nutné dodržet. 1. Montáž a nastavení MSR motoru

Hlavní výhody a funkce systému. Co je nutné dodržet. 1. Montáž a nastavení MSR motoru Hlavní výhody a funkce systému Žádné seřizování koncových dorazů. Automatické vyrovnávání výkonu při změně hmotnosti pancíře ( pokud vyměněný pancíř vyžaduje poněkud větší zdvihací sílu, MSR se automaticky

Více

Osmoz: nepodsvětlené hlavice tlačítek

Osmoz: nepodsvětlené hlavice tlačítek OVLÁDCÍ SIGNLIZČNÍ PRVKY OSMOZ Ovládání a signalizace přesně podle vašich potřeb Inovace hrají klíčovou roli. Posloucháme, co potřebujete, a sledujeme vás při práci. Výsledkem jsou produkty, které splní

Více

Popis Bezpečnostní rolety FR 23/FR 24

Popis Bezpečnostní rolety FR 23/FR 24 Popis rolety / vnější žaluzie FR 23 FR 24 FR 23 vel. 16 FR 23 vel. 18 178 203 rolety V4 1 2 160 ke032023001v1 178 ke032023002v1 rolety V6 6 3 4 5 FR 24 vel. 16 FR 24 vel. 18 185 203 rolety V8 7 obr. 86:

Více

Komponenty pro dřevěné rolety

Komponenty pro dřevěné rolety Komponenty pro dřevěné rolety Materiál Barva Cena za j. Jednotka Nosič čelní kov 105,- 1513 Nosič boční kov 59,- 1514 Hruška dřevo dub 19,- 142 Brzda kov + + 93,- 1519 Dvoukladka kov + + 45,- 1511 Jednokladka

Více

ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA PROFESIONÁLA

ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA PROFESIONÁLA 26 DATEC-CONTROL MOBILNÍ XS S M L XS ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA PROFESIONÁLA PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU Zaoblený tvar hlavy řady zapouzdření DATEC-CONTROL umožňuje vestavbu většího a graficky výkonnějšího displeje.

Více

3 Nosníky, konzoly Nosníky

3 Nosníky, konzoly Nosníky Nosníky 3.1 Nosníky Používají se pro uložení vodorovné trubky v sestavách dvoutáhlových závěsů jako např. RH2, RH4 6, SH4 7, sestavách pružinových podpěr VS2 a kloubových vzpěr RS2. Základní rozdělení

Více

Trubkové pohony HiPro LT 50 / LT 60 Návod k montáži

Trubkové pohony HiPro LT 50 / LT 60 Návod k montáži Návod k montáži Přípravné práce na hřídeli Zjištění délky hřídele (B): Délka hřídele (B) = světlost otvoru (A) - rozměr uložení pohonu (C) - rozměr protiložiska (D) Hodnota (C) rozměru uložení pohonu musí

Více

DAEMONS CZ s.r.o. Hybešova 545 664 42 Modřice tel.: +420 549 212 444 mob.: +420 603 872 470 1 fax: +420 603 874 084 e-mail: daemons@daemons.

DAEMONS CZ s.r.o. Hybešova 545 664 42 Modřice tel.: +420 549 212 444 mob.: +420 603 872 470 1 fax: +420 603 874 084 e-mail: daemons@daemons. firma DAEMONS CZ s.r.o. je český výrobce tradičních rybářských potřeb a doplňků při navrhování veškerých výrobků klade maximální důraz na kvalitu, funkčnost a přijatelnou cenu všech nabízených produktů,

Více

VY_32_INOVACE_FY.03 JEDNODUCHÉ STROJE

VY_32_INOVACE_FY.03 JEDNODUCHÉ STROJE VY_32_INOVACE_FY.03 JEDNODUCHÉ STROJE Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 Jednoduchý stroj je jeden z druhů mechanických

Více

hliníkový PaNEL A PŘÍSLUŠENSTVÍ

hliníkový PaNEL A PŘÍSLUŠENSTVÍ hliníkový PaNEL A PŘÍSLUŠENSTVÍ Díky profesionálnímu a elegantnímu řešení hliníkového panelového systému můžete využít prostor ve Vašem vozidle a vybavit se příslušenstvím. Perforované plechy nabízí široké

Více

3.2 Dávkovače CENTROMATIC

3.2 Dávkovače CENTROMATIC III. KOMPONENTY MAZACÍCH SYSTÉMŮ 3.2 Dávkovače CENTROMATIC Charakteristika Jednopotrubní dávkovače injektory řady SL - jsou použitelné pro všechny běžné minerální oleje a tuky do třídy NLGI 2. Jedná se

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.19 Strojní opracování dřeva Kapitola 15

Více

STARKON Nová Říše s.r.o. Army program - polní vybavení a skříně

STARKON Nová Říše s.r.o. Army program - polní vybavení a skříně STARKON Nová Říše s.r.o. Army program - polní vybavení a skříně Výrobní program naší firmy, která na českém trhu působí již od roku 1994, je zaměřen na výrobu nábytku, stavební truhlářství a komplexní

Více

Bílá magnetická tabule pro popis fixem, povrch tabule dvouvrstvá keramika 810 C,

Bílá magnetická tabule pro popis fixem, povrch tabule dvouvrstvá keramika 810 C, U Břehu 19, Praha 10, Hostivař 102 00 www.projektmedia.cz 274 021 811 S Takto označené položky se snažíme mít trvale skladem. 2 Takto označené položky mají dodací lhůtu 2 týdny. 3 Takto označené položky

Více

ENERGETIKA SERVIS s.r.o.

ENERGETIKA SERVIS s.r.o. ENERGETIKA SERVIS s.r.o. Křižíkova 1690 370 01 České Budějovice Oprava stavebního objektu z typového podkladu koncernu ČEZ Praha č. 1530/87 UNIVERZÁLNÍ VENKOVNÍ STOŽÁROVÁ TRANSFORMOVNA TSB 22 KV, DO 400

Více

Hahn Türband 4. Pro reprezentativní objekty a pro protipožární nebo bezpečnostní dveře. Nové pokrokový

Hahn Türband 4. Pro reprezentativní objekty a pro protipožární nebo bezpečnostní dveře. Nové pokrokový Hahn Türband 4 Pro reprezentativní objekty a pro protipožární nebo bezpečnostní dveře Nové pokrokový způsob upevnění 1 2 3 4 6 7 8 9 J 1 2 3 4 5 6 7 8 9 J 2 Hahn Türband 4 Šroubovací závěs válcového tvaru

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE. NC nebo konvenční horizontální soustruh série HL s délkou až 12000 mm, točným průměrem nad ložem až 3500 mm.

ZÁKLADNÍ INFORMACE. NC nebo konvenční horizontální soustruh série HL s délkou až 12000 mm, točným průměrem nad ložem až 3500 mm. TDZ Turn TDZ TURN S.R.O. HLC SERIE ZÁKLADNÍ INFORMACE Společnost TDZ Turn s.r.o. patří mezi přední dodavatele nových CNC vertikálních soustruhů v České a Slovenské republice, ale také v dalších evropských

Více

TABULE. 3 roky záruka TABULE

TABULE. 3 roky záruka TABULE . 52 59 3 roky záruka Pylonový zvedací systém, hliníkové provedení výška 2900 mm Zvedací systém pro 1 tabuli PYLON1 10 346 Kč Zvedací systém pro 2 tabule PYLON2 20 693 Kč magnetický povrch z certifikované

Více

TECHNICKÝ LIST SERVEROVÝ STOJANOVÝ DATOVÝ ROZVADĚČ DSS IP 54. DSSxxyyzz5 APLIKACE / POUŽITÍ TECHNICKÁ DATA

TECHNICKÝ LIST SERVEROVÝ STOJANOVÝ DATOVÝ ROZVADĚČ DSS IP 54. DSSxxyyzz5 APLIKACE / POUŽITÍ TECHNICKÁ DATA TECHNICKÝ LIST SERVEROVÝ STOJANOVÝ DATOVÝ ROZVADĚČ DSS IP 54 DSSxxyyzz5 APLIKACE / POUŽITÍ Serverové rozvaděče řady DSS mají zesílenou konstrukci, která jej předurčuje pro instalaci prvků s vyšší nosností

Více

SVĚTELNÉ INFORMAČNÍ TABULE

SVĚTELNÉ INFORMAČNÍ TABULE SVĚTELNÉ INFORMAČNÍ TABULE Světelné tabule Securit nabízí možnost výrazné a atraktivní prezentace, která zaujme kolemjdoucí. Jsou vhodné do venkovních prostor, odolné povětrnostním podmínkám. V případě

Více

Ergonomické požadavky na pracovní stoly určen zobrazovacími jednotkami

Ergonomické požadavky na pracovní stoly určen zobrazovacími jednotkami Ergonomické požadavky na pracovní stoly určen ené pro práci se zobrazovacími jednotkami Petr Skřehot Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. Základní legislativa Směrnice Rady 90/270/EHS ze dne 29. května

Více

Univerzální CNC soustruhy řady SU

Univerzální CNC soustruhy řady SU Univerzální CNC soustruhy řady SU Jde o nejnovější produkt s dílny M-MOOS s.r.o. Tato série soustruhů řady heavy duty je kompletně montována v České republice. Jde o skutečně tuhé a těžké CNC soustruhy,

Více

Kola. Konstrukce kola (jen kovové části)

Kola. Konstrukce kola (jen kovové části) Kola Účel: (kolo včetně pneumatiky): Umístění: - nese hmotnost vozidla - kola jsou umístěna na koncích náprav - přenáší síly mezi vozovkou a vozidlem - doplňuje pružící systém vozidla Složení kola: kovové

Více

Frézování. Hlavní řezný pohyb nástroj - rotační pohyb Přísuv obrobek - v podélném, příčném a svislém směru. Nástroje - frézy.

Frézování. Hlavní řezný pohyb nástroj - rotační pohyb Přísuv obrobek - v podélném, příčném a svislém směru. Nástroje - frézy. Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Základní konvenční technologie obrábění FRÉZOVÁNÍ Technická univerzita v Liberci

Více

UTAHOVACÍ POSTUP PRO PŘÍRUBOVÉ SPOJE

UTAHOVACÍ POSTUP PRO PŘÍRUBOVÉ SPOJE Kvalitní těsnění & technická řešení Konzultace Výroba Aplikace Školení M.Gill 12/2013 UTAHOVACÍ POSTUP PRO PŘÍRUBOVÉ SPOJE www.fs.cvut.cz www.techseal.cz Počet listů: 20 1. Úspěšná montáž přírubového spoje

Více

Návod na použití montážního přípravku VZR 6

Návod na použití montážního přípravku VZR 6 Návod na použití montážního přípravku VZR 6 ČZ Řetězy, s.r.o. tel: + 420 383 342 355 Tovární 202 + 420 383 342 060 386 01 Strakonice fax: + 420 383 322 172 Česká republika www.czchains.com Vážený zákazníku,

Více

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-.

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Uživatelská příručka Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání, užití, údržba a servis, demontáž,

Více

Kombinovaná souprava stahováku TMMK 10-35

Kombinovaná souprava stahováku TMMK 10-35 Použití Kombinovaná souprava stahováku SKF TMMK 10 35 je určena k rychlé, přesné a bezpečné montáži ložiska s dírou o průměru od 10 do 35 mm. Souprava je vhodná rovněž k montáži pouzder, těsnění, řemenic

Více

FRÉZOVACÍ NÁSTROJE A VÝSTRUŽNÍKY

FRÉZOVACÍ NÁSTROJE A VÝSTRUŽNÍKY K a t a l o g p r o d u k t ů 2 0 1 4 w w w. k o v y s. c z FRÉZOVACÍ NÁSTROJE A VÝSTRUŽNÍKY 22001 22002 22003 21001 22001 Fréza hlavového složení 1" 22002 Fréza hlavového složení 1 1/8" 22003 Fréza hlavového

Více

U P E V Ň O VA C Í M AT E R I Á L

U P E V Ň O VA C Í M AT E R I Á L UPEVŇOVACÍ MATERIÁL Hmoždinky HM... 101 Hmoždinky HM PE... 101 Hmoždinky HL... 101 Hmoždinky HS... 102 Hmoždinky HN... 102 Příchytky Distanční... 102 Řadové... 102 Oboustranné... 103 Jednostranné... 103

Více

3 590,- 6 990,- 14 900,- 48 900,- 490,-

3 590,- 6 990,- 14 900,- 48 900,- 490,- Soustruhy na dřevo Soustruhy na dřevo jsou určeny pro běžné soustružení rotačních válcových, kuželových a tvarových ploch z měkkého i tvrdého dřeva. Pomocí příslušenství, např. kopírovacího zařízení, je

Více

Přepravníky lodí. 14-20 stop 22-26 stop Přepravníky pro lodě s pevným kýlem Lodní vozíky

Přepravníky lodí. 14-20 stop 22-26 stop Přepravníky pro lodě s pevným kýlem Lodní vozíky Přepravníky lodí 14-20 stop 22-26 stop Přepravníky pro lodě s pevným kýlem Lodní vozíky 14-20 stop... Přepravníky lodí značky Thule zajišťují maxim Voděodolná ložiska za používání přívěs Podpory bez brzd

Více

HEYMAN v technice pro klimatizaci & vytápění

HEYMAN v technice pro klimatizaci & vytápění HEYMAN v technice pro klimatizaci & vytápění Tato prezentace představuje přehled našich praktických příkladů použití z oblasti průmyslu, který se zabývá výrobou zařízení pro vytápění, větrání, klimatizaci

Více

SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ

SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ 1. Prosíme, ověřte přiložené rozměry před instalací vrat. Pokud Vaše garáž rozměry nesplňuje, upravte pomocí stavebních úprav svou garáž dle přiložených rozměrů.

Více

Katalog výrobků 2011 Nastavitelná montáž oken v prostoru tepelné izolace konstrukce stěny: systém JB-D od firmy SFS intec

Katalog výrobků 2011 Nastavitelná montáž oken v prostoru tepelné izolace konstrukce stěny: systém JB-D od firmy SFS intec Katalog výrobků 2011 Nastavitelná montáž oken v prostoru tepelné izolace konstrukce stěny: systém JB-D od firmy SFS intec JB-D je systémová montáž předsazených oken s mnoha + plusovými body Montážní systém

Více

česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď

česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď 90 Minimálně 60 1 3 Před montáží: Najděte nejvýhodnější umístění, co nejvíce na jih.dejte pozor na: stín ze stromů,

Více

REMS Pull-Push. REMS Mini-Cobra. Sací a tlakový čistící přístroj. Osvědčený, spolehlivý sací a tlakový čistící přístroj k rychlému odstranění ucpání.

REMS Pull-Push. REMS Mini-Cobra. Sací a tlakový čistící přístroj. Osvědčený, spolehlivý sací a tlakový čistící přístroj k rychlému odstranění ucpání. REMS Pull-Push Sací a tlakový čistící přístroj Osvědčený, spolehlivý sací a tlakový čistící přístroj k rychlému odstranění ucpání. REMS Pull-Push Rychlé odstranění ucpání. Vysoká přítlačná síla díky přední

Více

5 Mechanismy a příslušenství

5 Mechanismy a příslušenství 5 Mechanismy a příslušenství 51A MECHANISMY BOČNÍCH OTEVÍRATELNÝCH ČÁSTÍ 52A MECHANISMY OTEVÍRATELNÝCH ČÁSTÍ - KROMĚ BOČNÍCH 54A SKLA 55A VNĚJŠÍ OCHRANNÉ PRVKY 56A VNĚJŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ 57A VNITŘNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Více

TECHNICKÝ MANUÁL ROLETOVÉ SYSTÉMY REFLEXOL, VERANDA

TECHNICKÝ MANUÁL ROLETOVÉ SYSTÉMY REFLEXOL, VERANDA TECHNICKÝ MANUÁL ROLETOVÉ SYSTÉMY REFLEXOL, VERANDA Reflexol 76 Základní specifikace produktu Reflexol 76 Řezy KAZETA VEDENÍ A SPODNÍ PROFIL Vedení lanka Spodní profil Ø 42 Spodní profil Ø 35 Spodní profil

Více

Systémy otevíračů oken a nadsvětlíků GEZE GEZE SYSTÉMY OTEVÍRAČŮ OKEN A NADSVĚTLÍKŮ. Otevírače oken a nadsvětlíků OL90 N, OL95 a OL100

Systémy otevíračů oken a nadsvětlíků GEZE GEZE SYSTÉMY OTEVÍRAČŮ OKEN A NADSVĚTLÍKŮ. Otevírače oken a nadsvětlíků OL90 N, OL95 a OL100 GEZE SYSTÉMY OTEVÍRAČŮ OKEN A NADSVĚTLÍKŮ Ústav sociální péče řádu Johanitů, Berlín Systémy otevíračů oken a nadsvětlíků GEZE Otevírače oken a nadsvětlíků OL90 N, OL95 a OL100 BEWEGUNG MIT SYSTEM Přehled

Více

Triple Duty AT5R & AT5G

Triple Duty AT5R & AT5G UŽIVATELSKÝ MANUÁL LASEROVÝ ZAMĚŘOVAČ Triple Duty AT5R & AT5G Česky O firmě Sightmark Sightmark nabízí širokou škálu produktů, včetně puškohledů, kolimátorů, laserů, korekcí nastřelení, noktovizorů, svítilen

Více

IHNED K DODÁNÍ, SKLADEM

IHNED K DODÁNÍ, SKLADEM CENÍK KOVOVÝCH DVEŘÍ SMART dle ČSN V CENĚ: AKUSTICKÁ VOŠTINA Rw=31 db KOVÁNÍ Všechny dveřní jsou opatřeny ochrannou folií (po montáži nutné odstranit) a poté zabaleny. SKLO Standartně jsou dveřní vyráběny

Více

Portoforte 170. Montážní návod

Portoforte 170. Montážní návod Portoforte 170 Montážní návod Stav 03/2012 Montážní návod přístřešku pro - Portoforte 170 Hlavní rozměry: Na vyobrazených nákresech vidíte všechny hlavní rozměry přístřešku. Kromě toho jsou zde nakresleny

Více

ROSTOUCÍ PSACÍ STOLY YOUNG COLLEGE ROSTOUCÍ ŽIDLE ROCKING

ROSTOUCÍ PSACÍ STOLY YOUNG COLLEGE ROSTOUCÍ ŽIDLE ROCKING ROSTOUCÍ PSACÍ STOLY YOUNG COLLEGE ROSTOUCÍ ŽIDLE ROCKING CHCETE-LI MÍT CHYTRÉ DÍTĚ, KUPTE MU HOUPACÍ ŽIDLI! Chcete-li mít chytré a šikovné dítě, kupte mu houpací židli! Pohyb a neklidné aktivní dynamické

Více

KUHN TB KUHN TBE KUHN TBES. Komunální technika / Komunální mulčovače /

KUHN TB KUHN TBE KUHN TBES. Komunální technika / Komunální mulčovače / KUHN TB Stroje obzvlášť přizpůsobené údržbě okrajů pozemků, silničních krajnic a svahů právě tak jako příkopů - otočné zhlaví, plovoucí poloha na drtící a mulčovací jednotce - nárazová pojistka s mechanickým

Více

Návod k používání. Bezmotorový stroj pro zakládání a osev trávníku RS 50 H

Návod k používání. Bezmotorový stroj pro zakládání a osev trávníku RS 50 H Návod k používání Bezmotorový stroj pro zakládání a osev trávníku RS 50 H Výrobce: Sembdner Maschinenbau GmbH Sembdner Strasse 1 82110 Germering Dovozce: BONAS, spol. s r. o., Sepekov Staňkov 425, 398

Více

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4.1 Statické systémy Tab. 4.1 Statické systémy podle namáhání Namáhání hlavního nosného systému Prostorové uspořádání Statický systém Schéma Charakteristické

Více

Návod k instalaci a montáži Roztažitelný držák TV se 3 čepy

Návod k instalaci a montáži Roztažitelný držák TV se 3 čepy Návod k instalaci a montáži Roztažitelný držák TV se 3 čepy Výr. č.: 970032 Nejprve Vám chceme poděkovat za Váš nákup. Obsah balení Upínací šroub Nástěnné upevnění Deska na obrazovku Prodlužovací rameno

Více

ID Název položky Ks 07.0072/004 KOSTKA 34x16x45 3 07.0072/005 PRISMO 24x5x24 10 07.0072/006 KOSTKA 16x27x34 3 07.0072/007 TELESO 32x30.

ID Název položky Ks 07.0072/004 KOSTKA 34x16x45 3 07.0072/005 PRISMO 24x5x24 10 07.0072/006 KOSTKA 16x27x34 3 07.0072/007 TELESO 32x30. ID Název položky Ks 07.0072/004 KOSTKA 34x16x45 3 07.0072/005 PRISMO 24x5x24 10 07.0072/006 KOSTKA 16x27x34 3 07.0072/007 TELESO 32x30.5 3 07.0072/008 DRZAK HODINEK 3 07.0072/009 CEP 2.5x18 3 07.0072/010

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě HOBLOVKA NA ROVNÉ DŘEVO pro opracování dřeva model 117 RT Návod k obsluze a údržbě CЄ Důkaz souhlasu - Evropská směrnice 89/392/CEE 91/368/CE a další nařízení pro bezpečnost práce a kvalitu OBSAH Část

Více

Rozvodnice. RNG Normy ČSN EN 62208 Certifikační značky. Svorkové bloky PE a N. 14 1 14 RNG-1P14 40587 N 5 6 mm 2 N 5 6 mm 2 1,41 28,9

Rozvodnice. RNG Normy ČSN EN 62208 Certifikační značky. Svorkové bloky PE a N. 14 1 14 RNG-1P14 40587 N 5 6 mm 2 N 5 6 mm 2 1,41 28,9 NÁSTĚNNÉ ROZVODNICE RNG (IP40) Pro domovní, bytové a podobné instalace. Pro montáž přístrojů na U lištu dle ČSN EN 60715 šířky 35 mm s výřezem v krycí desce 45 mm. Barva: bílá (RAL 9003). Třída ochrany:

Více

b) P- V3S M2 valník P V3S valník

b) P- V3S M2 valník P V3S valník P - V3S a) P-V3S valník Automobil P-V3S je třínápravový střední nákladní terénní automobil 6 x 4 x 2 s polokapotovou valníkovou karosérií. Je určen pro přepravu materiálu nebo osob po komunikacích i v

Více

Dílenské nářadí. extol premium. Široká nabídka multifunkčních i specializovaných sad nástrčných klíčů zaručí, že si vybere opravdu každý.

Dílenské nářadí. extol premium. Široká nabídka multifunkčních i specializovaných sad nástrčných klíčů zaručí, že si vybere opravdu každý. Dílenské nářadí FORTUM Nářadí Fortum vyrábí renomovaný výrobce nářadí špičkové kvality s dlouholetou zkušeností. Srdcem těchto výrobků pro profesionály jsou prvotřídní materiály zpracované nejmodernějšími

Více

RPEH5-16. Popis konstrukce a funkce HC 4023 9/2014. 4/2, 4/3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním. Nahrazuje HC 4023 6/2012

RPEH5-16. Popis konstrukce a funkce HC 4023 9/2014. 4/2, 4/3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním. Nahrazuje HC 4023 6/2012 /, /3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním RPEH5-16 HC 03 9/01 D n 16 p max 350 bar / 0 bar Q max 300 dm 3 min -1 Nahrazuje HC 03 6/01 Rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním RPEH Rozváděče s hydraulickým

Více

MACO MULTI OTEVÍRAVÉ A OTEVÍRAVĚ-SKLOPNÉ KOVÁNÍ

MACO MULTI OTEVÍRAVÉ A OTEVÍRAVĚ-SKLOPNÉ KOVÁNÍ TECHNIKA V POHYBU MACO OTEVÍRAVÉ A OTEVÍRAVĚ-SKLOPNÉ KOVÁNÍ NÁVOD NA MONTÁŽ PLASTOVÁ OKNA Označení systému: TR TREND provedení 2 OBSAH Oblasti použití (velikosti, hmotnosti, bezpečnostní upozornění) Jednokřídlá

Více