Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky PRŮVODCE STUDIEM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky PRŮVODCE STUDIEM"

Transkript

1 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky PRŮVODCE STUDIEM 5. semestr Bc. studia v kombinované formě studijního programu (zimní semestr) Informační a komunikační technologie (všechny obory) pro akademický rok 2014/15 Ostrava, podzim 2014

2 Sestavila: RNDr. Eliška Ochodková, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava

3 Rozdělení studentů do skupin pro dělené předměty Rozdělení do skupin je třeba respektovat. Pokud jste se nenašli v žádné skupině, musíte se domluvit s vyučujícím. Skupina POS/1 - Rozvrhová skupina LB3IVT01K, LB3IVT02K + studenti bez skupiny! 1. FIL0070 Fila Lukáš 2. IMR011 Imrich Jakub 3. POS0139 Pospíšek Michal 4. SAM0052 Samarska Adelina 5. TRC077 Trčka Tomáš 6. ZEM181 Zeman Radek 7. HED0009 Hedviček Ivo 8. JAR0048 Jaroš Jakub 9. NEV035 Nevrlý Lukáš 10. NEV115 Nevedel Josef 11. PAL0034 Palát Martin 12. RAP025 Rapi Tomáš 13. ROM040 Roman Marek 14. RYC0032 Rýc Stanislav 15. VAL601 Valouch Vladimír Skupina POS/2 - Rozvrhové skupiny LB3IVT03K, LB3MOT01K, LB3TKT01K 1. ADA0126 Adámek Petr 2. BES0029 Beseda Jan 3. DAT0008 Ďatko Juraj 4. KAS0110 Kaštura Jaroslav 5. NEK0018 Nekorancová Silvie, Bc. 6. PRA0071 Prašivka Robin 7. SKY0019 Skýbová Ivana 8. STO0060 Ston Václav 9. STO0084 Štolba Jiří 10. VEV013 Veverka Tomáš, Ing. 11. WEI085 Weidinger Michal 12. JEL144 Jelínek Tomáš 13. MIK0134 Mikuláš Martin 14. JAR0048 Jaroš Jakub Kontakty na tutory Adresa: FEI, 17. listopadu 15, , Ostrava-Poruba Telefon: xxxx... poslední čtyřčíslí je uvedeno u jednotlivých tutorů

4 ZPG - Základy počítačové grafiky Anotace Cílem předmětu je seznámit posluchače se základy počítačové grafiky. Posluchači budou seznámeni se základními algoritmy z oblasti počítačové grafiky (vektorový popis objektů, transformace, viditelnost, osvětlení a stínování, textury, fraktály apod.). Realizace příkladů a zápočtových projektů bude v jazyce C++ a knihovnou OpenGL. Garant předmětu: Ing. Martin Němec, Ph.D (místnost EA436, tel ) Tutor: Ing. Martin Němec, Ph.D Harmonogram pro akademický rok 2014/15 (zimní semestr): 1. tutoriál ( ) povinný. Úvod po PG, rastrový a vektorový popis, generování objektů v rastru (interpolace). Úvod do standardního zobrazovacího řetězce. 2. tutoriál ( ) povinný. Reprezentace 3D objektů (polygonální, CSG, procedurální reprezentace). Vertex buffer object, index buffer object. Topologie. Formáty (OBJ apod.). Transformace v PG, homogenní souřadný systém. 3. tutoriál ( ) povinný. Promítání (perspektiva vs. ortogonální promítání), kamera, ořezání (clipping), rasterizace, z-buffer. Barva, lidské oko, barevné modely (RGB, CMY, atd.), světlo (bodové, reflektor, směrové, plošné). Míchání barev (blending). 4. tutoriál ( ) povinný. Osvětlení, intenzita osvětlení, lokální osvětlovací modely (Lambert, Phong), globální osvětlovací modely, BRDF, radiozita, ray-tracing, ambient occlusion, stínování. Textury v OpenGL, texturovací jednotky, texel. UV mapování. 5. tutoriál ( ) povinný. Řešení viditelnosti (z-buffer, malířův algoritmus). Skybox. Optická iluze nerovnosti (normal mapping). Displacement mapping. 6. tutoriál ( ) povinný. Stíny v počítačové grafice. Shadow mapping. Úvod do křivek a ploch (Bézierova křivka a plocha). Pohyb po křivce. 7. tutoriál ( ) povinný. 3D tisk. Obhajoba zápočtových projektů. Podmínky udělení zápočtu Tvorba a obhájení zápočtového projektu. Projekt by měl být v prostředí 3D s použitím knihovny OpenGL (verze 3 a více), doplněný o vhodné uživatelské rozhraní. Měl by umožňovat editaci, modifikaci scény apod. Příkladem může být znázorňování objektů, jejich stínování, výpočet vržených stínů, osvětlování, řešení viditelnosti, animace apod. Projekt během svého vývoje průběžně konzultujte na cvičeních. Obhájení projektu proběhne na 7. tutoriálu. Bodové hodnocení: Zápočet je hodnocen max. 45 body (min. 20 bodů). Podmínky vykonání zkoušky Podmínkou pro udělení zkoušky je napsání testu na posledním tutoriálu hodnoceno max. 25 body a vykonání ústní zkoušky 30 bodů (dvě otázky za 15 bodů jedna). Studijní materiály Opengl Programming Guide, Dave Shreiner, Graham Sellers, John M. Kessenich, Bill M. Licea-Kane, , ,

5 POS Počítačové sítě Anotace Cílem předmětu je poskytnout základní orientaci v problematice počítačových sítí. Studenti se seznámí s fyzikálními principy přenosu dat, přenosovými médii a metodami jejich sdílení, zabezpečením dat přenosovými protokoly, s nejpoužívanějšími typy sítí a s problematikou propojování sítí. Následuje seznámení s nejběžnějšími protokoly služeb používaných v Internetu, vzdáleným přístupem do počítačových sítí s a problematikou bezpečnosti sítí. Tutoriály budou vedeny formou laboratorních cvičení, pro která jsme vybrali nejdůležitější témata, jejichž praktické procvičení považujeme za nejpodstatnější pro dobré pochopení probírané problematiky a jejího úspěšného použití v praktických aplikacích. Poznatky nabyté během tutoriálů studenti také přímo využijí pro postupné vypracovávání částí projektu. Garant předmětu: Ing. Pavel Moravec, Ph.D. Tutoři: Ing. Pavel Moravec, Ph.D., kat. 460, tel , místnost EA-409, Mgr. Ing. Michal Krumnikl, Ph.D., kat. 460, tel , místnost EA-409, Harmonogram pro akademický rok 2014/15 (zimní semestr): Práce v laboratoři bude probíhat na OS Linux a síťových prvcích s Cisco IOS. Znalost základní filosofie a uživatelské práce s OS Linux je předpokládána, příkazy nutné pro vypracování konkrétní laboratorní úlohy však budou vždy na tutoriálu do potřebné míry vysvětleny. Před zahájením každého tutoriálu (mimo prvního) studenti nastudují návod k příslušné laboratorní práci. Návody k laboratorním pracem jsou umístěny na WWW stránky předmětu v systému Moodle. Na každý tutoriál je rovněž naplánována konzultace k několika teoretickým tématům, z nichž část vyznačená tučně přímo souvisí s předmětem laboratorní práce. Před tutoriálem si vždy studenti prostudují doporučené texty, pokusí zodpovědět na kontrolní otázky a připraví si konkrétní dotazy k nejasnostem. 1. tutoriál ( ) nepovinný Informace o organizaci předmětu, studijních materiálech a požadavcích k zápočtu, bezpečnost práce v laboratoři. Komentář k projektu. Přiřazení individuálních zadání úloh dvojicím studentů nebo individuálně Adresování v Internetu, VLSM podsíťování (subnetting) - praktické výpočty. Seznámení s laboratoří popis strukturované kabeláže. Základní příkazy pro laboratorní práce OS Linux (ifconfig, arp, route, tcpdump,...). Wireshark. 2. tutoriál ( ) nepovinný Základní konfigurace sítě s přepínači - CAM tabulka, Spanning Tree. Virtuální sítě. Témata k prostudování před tutoriálem a ke konzultaci

6 1. Základní principy přenosu dat. 2. Topologie sítí, Přenosová média, Metody sdílení přenosového média. 3. Referenční model ISO-OSI. Propojování sítí, aktivní prvky a jejich principy. 4. Standardy IEEE 802, Ethernet, Přepínané sítě, Virtuální sítě 3. tutoriál ( ) povinný Test na podsíťování. Konfigurace NAT/PAT a port forwardingu. Témata k prostudování před tutoriálem a ke konzultaci Metody sdílení přenosového kanálu. Zabezpečení dat při přenosech, Linkové protokoly Přenosové protokoly Internetu - protokolová rodina TCP/IP. IPv6. 4. tutoriál ( ) nepovinný Statické a dynamické směrování. Statické směrování, RIP, OSPF. Témata k prostudování před tutoriálem a ke konzultaci Směrování a směrovací algoritmy. Domain Name System. Protokoly služeb Internetu. 6. tutoriál ( ) nepovinný Paketové filtry - syntaxe Access Control Lists (ACL), ukázka na Cisco IOS. Praktické testování na směrovačích Cisco - předkonfigurovaná topologie. Odevzdání části projektu: Adresní plán a konfigurace VLAN, Směrování a NAT. Témata k prostudování před tutoriálem a ke konzultaci Bezpečnost sítí Systémové síťové služby Sítě IEEE (WiFi) Druhá povinná a nepovinné části projektu budou odevzdány stejně jako všechny ostatní úlohy (analýza provozu, volitelné úlohy) nejpozději do pátku prostřednictvím systému Moodle. Diskuse k probíraným tématům, zodpovídání konkrétních dotazů k teorii i úlohám a odevzdávání úloh bude probíhat veřejně pomocí systému Moodle (http://moodle.cs.vsb.cz/, kurz Počítačové sítě). Dotazy budou zodpovídány převážně v pátek. Podmínky udělení zápočtu Pro získání zápočtu je nutno úspěšně absolvovat Test na podsíťování (3 ze 6 bodů), odevzdat v termínu obě části projektu s minimálním hodnocením 10 bodů ze 17, získat alespoň 5 bodů z 10 z úkolu Analýza provozu. Zbývající body do maxima 45 bodů lze získat vypracováním jedné či více volitelných úloh. Podmínky vykonání zkoušky Studenti se mohou přihlásit na kterýkoli vypsaný termín zkoušky prostřednictvím systému Edison. Předtím musí mít splněny všechny podmínky zápočtu (s výjimkou případného opakování testu na podsíťování, kterou je možno jednorázově vykonat v den zkoušky).

7 Zkouška je úspěšně absolvována při získání 30 a více bodů z 55 při splnění celkového minima. V pásmu bodů je možnost ústního přezkoušení, které rozhodne o výsledku zkoušky. Studijní materiály Aktuální informace budou zveřejňovány na webových stránkách k předmětu Počítačové sítě v systému Moodle na adrese

8 VIS - Vývoj informačních systémů Anotace Předmět je zaměřen na získání základních teoretických znalostí a praktických dovedností souvisejících s vývojem informačních systémů. Z kontextu úloh řešených v této oblasti budou vybrány a detailně rozebrány zejména úlohy spojené s návrhem architektury informačního systému a v menší míře s fázemi životního cyklu informačního systému a používanými metodikami řízení. Posluchačům bude poskytnuta návaznost na ostatní znalosti z předmětů, které vybrané partie z problematiky vývoje IS probírají v hlubším rozsahu. Po absolvování se bude student orientovat v existujících standardech a přístupech v oblasti vývoje informačních systémů. Dále bude schopen v omezené míře aplikovat své znalosti a použít vybrané nástroje, techniky a technologie. Garant předmětu: Mgr. Miloš Kudělka, Ph.D. (A1010, klapka 3032) Tutor: Mgr. Miloš Kudělka, Ph.D. (EA439, klapka 5877) Harmonogram pro akademický rok 2014/15 (zimní semestr): 1. tutoriál Definice pojmu IS, klasifikace, standardy. Úlohy řešené v kontextu vývoje informačních systémů. 2. tutoriál Fáze životního cyklu informačního systému. Principy analýzy a návrhu informačních systémů. Architektury informačních systémů. Rozložení aplikační architektury do více vrstev. 3. tutoriál Doménově specifické jazyky. Návrh doménové logiky. Návrhové vzory I. 4. tutoriál Návrh přístupu k datovým zdrojům. Návrhové vzory II. Základní principy propojení doménové logiky a relačních dat. Návrhové vzory III. 5. tutoriál Základní principy propojení doménové logiky a relačních dat. Návrhové vzory III. Podmínky udělení zápočtu Vytvoření prototypu jednoduchého informačního systému na vybrané architektuře (clientserver, 3-vrstvá architektura či SOA) a vybrané platformě (JAVA,.NET Framework). Projekt bude obsahovat jednak dokumentaci zaměřenou zejména na analýzu a návrh, jednak jednoduchou implementaci odpovídající zdokumentovanému návrhu. Do celkového hodnocení projektu se promítne kvalita návrhu i implementace. Podmínky vykonání zkoušky Absolvování průřezového testu a zisku alespoň minimálního počtu bodů. Studijní materiály AVISON, D. AND FITZGERALD, G. Information Systems Development: Methodologies, Techniques and Tools. McGraw-Hill Higher Education, ISBN

9 3. FOWLER, M. Patterns of Enterprise Application Architecture. Addison-Wesley Professional, ISBN FOWLER, M. Domain-Specific Languages. Addison-Wesley Signature Series, ISBN TROWBRIDGE, D. Enterprise Solution Patterns Using Microsoft.NET [online].http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ff aspx. 6. O'ROURKE, C., FISHMAN, N. AND SELKOW, W. Enterprise Architecture Using the Zachman Framework. Course Technology, ISBN ZACHMAN, J. The Zachman Framework for Enterprise Architecture [online]. 8. FOWLER, M. Refaktoring -- Zlepšení existujícího kódu GRADA, ISBN

10 VIA Vývoj internetových aplikací Anotace Téměř každá nově vznikající aplikace předpokládá nejen možnost komunikace prostřednictvím Internetu, ale stále více se setkáváme s aplikacemi, které ke svému běhu přímo internet potřebují. Takovéto aplikace pak můžeme označovat za internetové aplikace, a to především z pohledu jejich nasazení na klientské části. Předmět Vývoj internetových aplikací se tak zabývá především souhrnem možností, specifik a postupů při vývoji aplikací, které jsou určeny pro běh "v internetu", a to především z pohledu klientské části těchto aplikací. Na jednu stranu je náplň tohoto předmětu průřezová a obecná, na stranu druhou se zde studenti setkají s konkrétními ukázkami implementace daných problémů v různých technologií a z různých pohledů. Celý předmět je směrován k reálnému a technickému použití daných technologií. Vyšší úroveň analýzy, použití, zhodnocení příp. rozšíření daných technologií je možné dále studovat v předmětu Internetové technologie v rámci navazujícího magisterského studia. Garant předmětu: Ing. Michal Radecký, Ph.D. (EA438, 5876) Tutoři: Ing. Michal Radecký, Ph.D. (EA438, 5876) Harmonogram pro akademický rok 2014/15 (zimní semestr):: 1. tutoriál ( ) nepovinný. Typy internetových aplikací, základní technologie a terminologie. Studijní materiály: viz webové stránky předmětu 2. tutoriál ( ) nepovinný. WWW stránky a jejich tvorba, HTML, CSS, atd. Studijní materiály: HTML, XHTML a CSS názorný průvodce, ISBN: tutoriál ( ) nepovinný. JavaScript, AJAX a jquery Studijní materiály: JavaScript krok za krokem, ISBN: tutoriál ( ) nepovinný. HTML5, API Studijní materiály: 5. tutoriál ( ) nepovinný. Webdesign Studijní materiály: viz webové stránky předmětu Podmínky udělení zápočtu Pro udělení zápočtu musí student odevzdat projekt (HTML5 aplikaci). Téma projektu musí být upřesněno s vyučujícím a může korespondovat s tématy projektů jiných předmětů.

11 Rozsah projektu musí odpovídat náročnosti semestrálního projektu a nesmí se jednat o pouhou kompilaci ukázek. Podstatné je využití zmíněných internetových technologií při vývoji projektu. Podmínky vykonání zkoušky Absolvování průřezového testu a zisku alespoň minimálního počtu bodů. Studijní materiály Materiály budou zveřejňovány na webové stránce předmětu

12 Správa Windows systémů (SWS) Anotace Předmět je zaměřen na získání základních znalostí o principech správy jednotlivých prvků počítačových systémů a současných standardů a doporučení (např. Výuka předmětu bude zajišťována ve spolupráci s pracovníky společnosti Tieto Czech a Tele Data System. Garant předmětu: Ing. Lumír Návrat, kat. 460, Tutor: Jan Žák, Dis. (Tieto), Ing. Richard Biječek (Tieto), Ing. Lumír Návrat (TDS) Harmonogram pro akademický rok 2014/15 (zimní semestr) 1. setkání: Operační systém Windows 2008, verze, instalace, nástroje pro lokální správu samostatného serveru, Powershell 2. setkání: Instalace doménového řadiče, Domény, Správa uživatelů a skupin. 3. setkání: Politiky zásad, souborový systém, zálohování. Odevzdání elektronicky před tutoriálem 1. korespondenčního úkolu. 4. setkání: Služby OS. Procvičení látky před závěrečným bodovaným cvičením. Odevzdání elektronicky před tutoriálem 2. korespondenčního úkolu. 5. setkání: Závěrečný test. Kurz bude probíhat formou praktických cvičení na počítačové učebně. Během roku se proberou základy správy OS Windows 2008 v rámci domény. Pro domácí práci si budete moci stáhnout verzi serveru v rámci licence MSDN AA. Jazykovou verzi doporučujeme anglickou, ve které poběží rovněž cvičení. Předpokladem je orientace v klientských OS na platformě Windows. Podmínky udělení zápočtu a vykonání zkoušky Podmínkou k udělení zápočtu je vykonání dvou průběžných korespondenčních úkolů ověřující nabyté znalosti a dále závěrečného testu na učebně. Zadání a termíny odevzdání budou zveřejněny na stránkách předmětu a zaslány na Váš , jakmile to bude aktuální. U praktického testu je možné používat veškeré materiály. Druhá část se bude skládat z písemné části shrnující teoretické informace nastudované samostudiem. Test pokrývá látku z prezentací přednášek a zahrnuje i otázky na oblast procesu administrace a všeobecný přehled v bezpečnosti administrace. Studijní materiály Následující knihy a internetové zdroje pokrývají probíranou látku nutnou ke zvládnutí předmětu a v mnohém ji i rozšiřují. Knihy jsou si podobné a vzájemně téměř zaměnitelné. 1. Nápověda přímo v operačním systému. 2. William R. Stanek, Mistrovství v Microsoft Windows Server 2008, EAN: ; Cpress 3. William R. Stanek, Microsoft Windows Kapesní rádce administrátora, EAN: ; CPress 4. Charlie Russel, Sharon Crawford; Microsoft Windows Server 2008, Velký průvodce administrátora; EAN: ; CPress 5. Internet Google, Microsoft Technet, - slidy z prezenčních přednášek a v sekci Texty a odkazy další materiály v angličtině.

13 JAT Java technologie Anotace Předmět je zaměřen na technologie obsažené v platformách JavaSE, JavaEE a další moderní technologie pro jazyk JAVA. Tyto technologie jsou dnes využívány při tvorbě moderních aplikací a informačních systémů, především webových aplikací a jiných aplikací s architekturou klient/server. Garant předmětu: David Ježek, (EA406, tel.:5874) Tutoři: David Ježek, (EA406, tel.:5874) Harmonogram pro akademický rok 2014/15 (zimní semestr): 1. tutoriál ( ) nepovinný. Úvod. Obsah předmětu, požadavky k zápočtu. Témata projektů, požadované řešení. Literatura a další zdroje informací. JavaBeans. Java GUI. 2. tutoriál ( ) nepovinný. Nezávislý přístup k datům JDBC. Jmenné a adresářové služby JNDI. Protokol HTTP. Architektury informačních systémů. Vícevrstvé architektury. Aplikační servery GlassFish, TOMCAT, JBOSS. 3. tutoriál ( ) nepovinný. JavaEE - aplikační mode. Struktura webové aplikace. Java Servlet, JavaServer Pages. Uživatelské značky. Standardní knihovny značek. 4. tutoriál ( ) nepovinný. JavaServer Faces. Enterprise JavaBeans. 5. tutoriál ( ) nepovinný. Perzistence objektů. Java Persistence API a dotazovací jazyk QL. Návrhové vzory JavaEE. Java API pro Jazyk XML. Webové služby, protokol SOAP, vyhledávání webových služeb - WSDL, UDDI. Realizace webových služeb v prostředí Java. Transakce v jazyce JAVA (Java Transaction). 6. tutoriál ( ) nepovinný. Aplikační MVC rámce (Struts2). 7. tutoriál ( ) nepovinný. JMS předávání zpráv. Message-Driven Bean. Vzdálené vyvolávaní metod RMI. CORBA distribuované objekty, jazyk IDL. Portál a Portlety. Podmínky udělení zápočtu Pro udělení klasifikovaného zápočtu je nutno vytvořit semestrální projekt. Podmínky vykonání zkoušky Předmět je ukončen klasifikovaným zápočtem. Podmínky viz výše. Studijní materiály budou zveřejňovány na

14 ISEP Informační systémy pro elektronické podnikání ISEP Anotace: Cílem tohoto kurzu je seznámit studenty s principy elektronické komerce a obchodování. Předmět je technicky orientován se zaměřením na praktickou implementaci předkládané problematiky. Student získá znalosti o základních pojmech a směrech obchodování, marketingu a návrhu marketingové strategie v prostředí internetu, péče o zákazníky, skladové evidenci, logistice, vedení účetnictví, elektronických platebních kanálech a bankovnictví (elektronické, přímé), legislativě a souvisejících zákonech, podnikatelských formách a právní subjektivitě. Po absolvování předmětu bude student schopen sestavit podnikatelský záměr, provést jeho implementaci a uvedení do chodu, bude schopen navrhnout marketingové a reklamní kampaně, materializovat jejich výnosnost a uvědomit si nezbytné kroky k úspěšnému završení podnikatelského záměru v oblasti prodeje a služeb na internetu. Garant předmětu: Ing. Radoslav Fasuga, Ph.D. (EA 436, kl. 5892) Tutoři: viz garant předmětu Harmonogram pro akademický rok 2014/15 (zimní semestr): tutoriál POVINNÝ Úvod do problematiky elektronického podnikání. Vymezení podnikatelského záměru, Zadání semestrálního projektu tutoriál POVINNÝ Určení ceny produktu, služby, ziskovost, odhad nákladů tutoriál POVINNÝ Sestavení marketingové a reklamní strategie, Určení vhodné právní formy pro podnikatelský záměr tutoriál POVINNÝ Vizuální prezentace produktu či služby tutoriál POVINNÝ Skladová evidence a distribuce, Platební kanály Prezentace semestrálního projektu Všechny tutoriály jsou povinné, v případě nemožnosti realizování tutoriálu v uvedeném termínu, bude náhradní termín. V případě zájmu lze rozvrh doplnit o další setkání. Podmínky udělení zápočtu Viz přiložená tabulka 45 bodů, minimum pro absolvování 25 bodů. Podmínky vykonání zkoušky Viz přiložená tabulka 55, minimum pro absolvování 28 bodů. Název úlohy Typ úlohy body Min. počet bodů Zápočet a zkouška Zápočet a 100 zkouška (100) 51 Zápočet Zápočet 45 (45) 25 Sestavení a obhájení podnikatelského záměru Projekt Model financování, analýza udržitelnosti projektu Projekt 10 5 Návrh technické realizace projektu, časový harmonogram Projekt 10 5 Oponování konkurenčních projektů Jiný typ úlohy 5 0 Referát na vybrané téma Jiný typ úlohy 5 0 Zkouška Zkouška 55 28

15 Název úlohy Typ úlohy body Psaná zkouška Písemná zkouška (55) Informační zdroje Web předmětu: (prezentace přednášek v sekci Vzdělávání) Doporučená literatura Min. počet bodů E-komerce internetový a mobilní marketing od A do Z, Jiří Sedláček, nakladatelství BEN, ISBN (číslo u nás v knihovně regál 65) Image a firemní identita, Jitka Vysekalová, Jiří Mikeš, nakladatelství GRADA ISBN (číslo u nás v knihovně regál 65) Informační systémy a elektronické podnikání, Jan Pour a kolektiv, Skripta VŠE, ISBN (259820) DONÁT, J. E-business pro manažery Praha Grada Elektronické podnikání, Jan Chromý, Vysoká škola hotelová Praha, ISBN Další vzdělávací zdroje V rámci kurzu bude k nahlédnutí několik elektronických vzdělávacích programů formou videí nebo elektronických knih. Dále pak literatura nakladatelství CPress, Grada, orientováno na marketing, SEO, Copywriting, webový design

16 TAMZ2 Tvorba aplikací pro mobilní zařízení II Anotace Cílem předmětu je seznámit studenty s pokročilejšími technikami vývoje aplikací pro mobilní zařízení, zejména pro mobilní telefony Android. Jde o pokračování předmětu "Tvorba aplikací pro mobilní zařízení I." Předmět se soustřeďuje na programovací techniky, které dovolují tvorbu aplikací mnohem náročnějších na technické prostředky mobilních zařízení. Jedná se zejména o aplikace intenzivně využívající multimédií a síťových rozhraní, jakými jsou například hry a synchronizační aplikace. Garant předmětu: Mgr. Ing. Michal Krumnikl, katedra 460, místnost EA409, telefon , Tutoři Mgr. Ing. Michal Krumnikl, katedra 460, místnost EA409, telefon , Ing. Pavel Moravec, Ph.D., katedra 460, místnost EA409, telefon , Harmonogram pro akademický rok 2014/15 (zimní semestr): 1. tutoriál ( ) povinný Podmínky absolvování předmětu, porovnání platforem Android, Java ME,.NET Compact Frameworku a Symbian S60 z pohledu bajtkódu, správy paměti, přenositelnosti, bezpečnostního modelu a přístupu k dalším zdrojům (databáze, Web Services, SMS a další funkce telefonu). Architektura OS Android, Dalvik VM, vývojové nástroje 2. tutoriál ( ) povinný Android aplikace - Actions, Intents, Android Manifest Tvorba GUI - Základní prvky a rozložení (Widgets, Layouts) Vykreslování grafiky, tvorba her (Canvas, Surface) 3. tutoriál ( ) - nepovinný Podpora multimédií - Audio, Video, přehrávání a zachytávání Ukládání dat (File, SQLite, Preferences), přístupová práva a bezpečnost Asynchronní zpracování událostí. Registrace, aktivace, čekání a detekce události. Porovnání implementace v Java ME a.net Compact Frameworku. 4. tutoriál ( ) - povinný Souběžné zpracování úloh. Proces, vlákno, synchronizace. Zámky, mutexy, monitory v prostředí Java Práce se zvukem a multimédii. Vytváření tónu, pořizování a přehrávání zvukového záznamu, práce s obrazovou a video informaci. 5. tutoriál ( ) - nepovinný Synchronizace dat s okolními zařízeními, síťová komunikace. SyncML, Sockets, XML. Bezpečnost, šifrování, javax.crypto, Cipher, Key management NFC (Near field communication) 6. tutoriál ( ) - povinný Dokončení předchozích přednášek a cvičení. Prezentace semestrálních projektů.

17 Podmínky udělení zápočtu Vytvoření jedné rozsáhlejší aplikace pro mobilní platformu Android společně s WWW stránkou, na které bude krátký popis aplikace, ilustrační snímky obrazovek a instalační balík s odkazem v QR kódu (případně umístění aplikace na Google Play). Podmínky vykonání zkoušky Udělený zápočet Úspěšné absolvování písemné zkoušky, zaměřené na teoretické a praktické znalosti programování aplikací pro mobilní zařízení. Studijní materiály budou zveřejňovány na

18 PřS - Přístupové sítě Anotace Student bude seznámen se strukturou telekomunikačních sítí, jejichž nedílnou součástí jsou sítě přístupové. Ty se dají rozdělit mimo jiné i podle přenosových médií na metalické, optické a rádiové. Z každé z těchto oblastí se student dozví o základních vlastnostech, principech a rozhraních. Bude umět charakterizovat již používané technologie přístupových sítí, ale také vývojové trendy. Garant předmětu: Ing. Přemysl Mer, Ph.D Tutor: Ing. Přemysl Mer, Ph.D., kat. 440, tel. 5844, místnost EA239, Harmonogram pro akademický rok 2014/15 (zimní semestr): Tutoriál učebna EB211 Ing. Přemysl Mer, Ph.D. Úvodní informace, zadání samostatné práce, přihlašovací údaje, přednáškový blok 1. Tutoriál učebna EB211 Ing. Přemysl Mer, Ph.D. Přednáškový blok 2. Tutoriál učebna EB211 Ing. Přemysl Mer, Ph.D. Laboratorní měření 1, konzultace. Tutoriál učebna EB211 Ing. Přemysl Mer, Ph.D. Laboratorní měření 2, konzultace. Tutoriál učebna EB211 Ing. Přemysl Mer, Ph.D. Test, odevzdání samostatné práce. Podmínky udělení zápočtu V průběhu semestru studenti vypracují jednu samostatnou práci a dva protokoly z laboratorních měření. Zadání samostatné práce obdrží student na 1. tutoriálu, termín odevzdání samostatné práce a protokolů z měření je na 5. tutoriálu. Další podmínky, informace a studijní materiály budou k dispozici ve výukovém systému Moodle (http://moodle.kat440.vsb.cz ), do kterého studenti obdrží přihlašovací údaje na 1. tutoriálu, na www stránkách katedry (http://kat440.vsb.cz ) popřípadě u vyučujícího (viz. tutoři). Zápočet bude udělen na základě bodového hodnocení testu, samostatné práce a protokolů dle následujících pravidel: BODOVANÉ ÚKOLY CELKEM TEST C1 30 SAMOSTATNÁ PRÁCE C2 5 PROTOKOL 1 C3 5 PROTOKOL 2 C4 5 Celkový počet bodů se stanoví ze vzorce: C = C1 + C2 + C3+C4 Maximální počet bodů, které student může v průběhu semestru získat je 45. Zápočet bude udělen na závěrečném tutoriálu, jestliže student získá alespoň 15 bodů.

19 Podmínky vykonání zkoušky Zkouška bude mít dvě části písemnou a ústní. Bude bodována dle následujícího: ČÁST CELKEM 1. PÍSEMNÁ P1 TEST ÚSTNÍ 1. OTÁZKA 2. OTÁZKA 3. OTÁZKA P Celkový počet bodů závěrečné zkoušky se stanoví ze vzorce: P = P1 + P2. Platí však podmínka, že minimum bodů pro písemnou část je 20 a ústní část musí být nenulová! Maximální počet bodů, které student může za zkoušku získat je 55. Výsledná klasifikace Výsledná klasifikace bude vytvořena součtem bodů ze zápočtu a zkoušky. Termín závěrečné zkoušky Konkrétní termín zkoušek bude uveden v informačním systému Edison, přihlašování posluchačů na zkoušku proběhne rovněž přes Edison. Studijní materiály Studijní matriály jsou k dispozici v systému moodle (http://moodle.kat440.vsb.cz) a na stránkách katedry Průvodce předmětem Přístupové sítě sestavil Ing. Přemysl Mer, Ph.D.

20 SPR Seminář z programování Anotace: Předmět je věnován návrhu, analýze a implementaci algoritmů s důrazem na hledání co nejefektivnějších algoritmů z hlediska výpočetní složitosti. Cílem kurzu je seznámit studenty s různými technikami, které jsou standardně používány při návrhu algoritmů, jako například dynamické programování, greedy algoritmy nebo různé metody prohledávání stavového prostoru, přičemž použití těchto technik je ilustrováno na řadě problémů z různých oblastí informatiky. Garant předmětu: doc. Ing. Zdeněk Sawa, Ph.D., kancelář EA413, tel. 5968, Tutor: doc. Ing. Zdeněk Sawa, Ph.D., kancelář EA413, tel. 5968, Harmonogram pro akademický rok 2014/15 (zimní semestr): tutoriál ( ) povinný. Úvod. Informace o organizaci předmětu a požadavcích na absolvování. Výpočetní složitost algoritmů. Poznámky k implementaci algoritmů. Datové struktrury. tutoriál ( ) nepovinný. Rekurzivní algoritmy. Prohledávání stavového prostoru. tutoriál ( ) nepovinný. Dynamické programování. Greedy algoritmy. tutoriál ( ) nepovinný. Grafové algoritmy (prohledávání grafu, toky v sítích,...). tutoriál ( ) nepovinný. Algoritmy pro řešení kombinatorických problémů a problémů z teorie čísel. Výpočetní geometrie. Podmínky udělení zápočtu V průběhu semestru budou na webových stránkách předmětu zveřejňovány problémy. Studenti získávají body za vyřešení těchto problémů. Studenti průběžně během semestru posílají řešení tutorovi a na konci semestru pak ve stanoveném termínu souhrnně o svých řešeních poreferují. (Pozn.: Bez tohoto porefererování nebudou body za vyřešené problémy uznány!) Kromě bodů za problémy řešené v průběhu semestru je možné získat další body za problémy vyřešené v rámci soutěže v programování CTU Open Pro získání zápočtu je třeba získat celkem alespoň 51 bodů. Podmínky vykonání zkoušky Předmět je ukončen klasifikovaným zápočtem. Studijní materiály Sawa Z.: Seminář z programování - prezentace k předmětu, dostupná na adrese Další literatura: - Cormen, T. H., Leiserson, R. L., Rivest, R. L., Stein, C.: Introduction to Algorithms, MIT Press, Dasgupta, S., Papadimitriou, C., Vazirani, U.: Algorithms, McGraw-Hill, Skiena, S. S.: The Algorithm Design Manual, Springer, Skiena, S. S., Revilla, M. A.: Programming Challenges: The Programming Contest Training Manual, Springer, 2003.

Institut informatiky Vyšší odborná škola

Institut informatiky Vyšší odborná škola Institut informatiky Vyšší odborná škola 1.1 Učební plán Dálková forma studia Učební plán vymezuje strukturu vyučovacích předmětů, časové dotace a zařazení předmětů do ročníků a jednotlivých období. V

Více

krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014

krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014 krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014 2 Obsah Studijní program: Aplikovaná informatika 5 Bakalářský studijní obor: Informatika

Více

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. Institut celoživotního vzdělávání

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. Institut celoživotního vzdělávání Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Využití e learningových systémů pro řízení výuky (LMS) na střední škole se zaměřením na aplikační prostředí Moodle. Závěrečná

Více

Projekt dalšího vzdělávání středoškolských učitelů a jejich žáků v informatice

Projekt dalšího vzdělávání středoškolských učitelů a jejich žáků v informatice Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta Projekt dalšího vzdělávání středoškolských učitelů a jejich žáků v informatice Závěrečná týmová práce v programu celoživotního vzdělávání

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY 1

INFORMAČNÍ SYSTÉMY 1 INFORMAČNÍ SYSTÉMY 1 JAROSLAV PROCHÁZKA JAROSLAV ŽÁČEK ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ.1.07 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: OP VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST TVORBA DISTANČNÍCH VZDĚLÁVACÍCH MODULŮ PRO CELOŽIVOTNÍ

Více

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Studijní program pro rok 2004/2005 (IV. vydání březen 2004)

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Studijní program pro rok 2004/2005 (IV. vydání březen 2004) Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Studijní program pro rok 2004/2005 (IV. vydání březen 2004) Obsah Obsah: Obsah... 2 Úvodní slovo rektora... 3 Organizace VŠMIE... 5 Harmonogram akademického

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Výběrové řízení na vzdělávání zaměstnanců společnosti NetDirect, s.r.o.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Výběrové řízení na vzdělávání zaměstnanců společnosti NetDirect, s.r.o. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Výběrové řízení na vzdělávání zaměstnanců společnosti NetDirect, s.r.o. Číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00924 Název projektu: Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá vysoká škola na Moravě Kunovice POČÍTAČOVÉ SÍTĚ

Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá vysoká škola na Moravě Kunovice POČÍTAČOVÉ SÍTĚ Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá vysoká škola na Moravě Kunovice POČÍTAČOVÉ SÍTĚ Prof. Ing. Imrich Rukovanský, CSc. Ing. Marek Horváth 2011 Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1.

Více

S B O R N Í K KO N F E R E N C E

S B O R N Í K KO N F E R E N C E SBORNÍK KONFERENCE KPM CONSULT, a.s., člen SDT a Network of National ITS Associations, pořádá 2. ročník odborné konference TELEMATIKA PRO REGIONÁLNÍ DOPRAVU 2007 motto: Propojení vědy a praxe Plzeň, reprezentační

Více

Zahraničně obchodní politika

Zahraničně obchodní politika Zahraničně obchodní politika Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem projektu Posílení konkurenceschopnosti

Více

Identifikační údaje Vyšší odborné školy

Identifikační údaje Vyšší odborné školy Identifikační údaje Vyšší odborné školy Název školy: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň Adresa: Koterovská 85, 326 00 Plzeň Právní forma: Příspěvková organizace Zřizovatel

Více

#1 Výukové objekty. http://www.jtie.upol.cz/clanky_3_2009/sehnalova.pdf. 1 Výukové objekty a jejich zdroje na Internetu.

#1 Výukové objekty. http://www.jtie.upol.cz/clanky_3_2009/sehnalova.pdf. 1 Výukové objekty a jejich zdroje na Internetu. Průvodka dokumentem Výukový software 2: - nadpisy tří úrovní (pomocí stylů Nadpis 1-3), před nimi je znak # - na začátku dokumentu je automatický obsah (#Obsah) - obrázky vynechány, zůstávají pouze původní

Více

Návrhy webových internetových aplikací

Návrhy webových internetových aplikací Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického obchodování Návrhy webových internetových aplikací Bakalářská práce Autor: Jiří Nachtigall Informační technologie,

Více

ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělávání: 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

E-learningové řešení pro výuku rekvalifikačních kurzů

E-learningové řešení pro výuku rekvalifikačních kurzů MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY E-learningové řešení pro výuku rekvalifikačních kurzů BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Radek Maleček Brno, jaro 2013 Prohlášení Prohlašuji, že tato bakalářská práce je mým původním

Více

PRŮVODCE STUDENTA PRVNÍHO ROČNÍKU 2014/2015

PRŮVODCE STUDENTA PRVNÍHO ROČNÍKU 2014/2015 PRŮVODCE STUDENTA PRVNÍHO ROČNÍKU 2014/2015 1 OBSAH 1 ÚVODNÍ SLOVO PROREKTORKY PRO STUDIJNÍ A PEDAGOGICKÉ ZÁLEŽITOSTI... 3 2 O MVŠO... 4 STUDIJNÍ OBORY... 5 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MVŠO... 9 VEDENÍ MVŠO...

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Úvodní informace Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): VŘ na dodavatele vzdělávání pro KELOC PC spol. s r.o. Služba Datum vyhlášení zakázky: 21.4. 2010

Více

Tvorba internetových prezentací a portálů

Tvorba internetových prezentací a portálů Rozšíření výuky informačních technologií na Gymnáziu Pacov Reg. Číslo: CZ.1.07/1.1.01/02.0008 GYMNÁZIUM PACOV Tvorba internetových prezentací a portálů Osnova výuky Bc. Patrik Jíra 27. 12. 2009 Projekt

Více

PUBLIKOVÁNÍ NA WWW. Osnova volitelného modulu školení P podle metodiky sekce SIPVZ MŠMT ČR včetně dalších doplňkových materiálů

PUBLIKOVÁNÍ NA WWW. Osnova volitelného modulu školení P podle metodiky sekce SIPVZ MŠMT ČR včetně dalších doplňkových materiálů PUBLIKOVÁNÍ NA WWW Osnova volitelného modulu školení P podle metodiky sekce SIPVZ MŠMT ČR včetně dalších doplňkových materiálů V Praze dne 23. ledna 2004 Ondřej Neumajer Jednota školských informatiků Partyzánská

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006 Návrh k akreditaci vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělávání : Název

Více

CCNA Exploration Základy sítí

CCNA Exploration Základy sítí Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.12/01.0004 Studijní materiál CCNA Exploration Základy sítí (Semestr

Více

Informační systémy Teorie. Ivana Rábová Ústav informatiky MZLU PEF Tel: 545132224 E-mail: rabova@mendelu.cz

Informační systémy Teorie. Ivana Rábová Ústav informatiky MZLU PEF Tel: 545132224 E-mail: rabova@mendelu.cz Informační systémy Teorie Ivana Rábová Ústav informatiky MZLU PEF Tel: 545132224 E-mail: rabova@mendelu.cz Informační systém (IS) je komplex informací, lidí, použitých informačních technologií, organizace

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky. Systém pro online testování s podporou mobilních

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky. Systém pro online testování s podporou mobilních Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky Bakalářská práce Systém pro online testování s podporou mobilních zařízení Plzeň 2012 Kamil Praum Západočeská

Více

Realizace on-line virtuálních skladů pro podniky v rámci EU

Realizace on-line virtuálních skladů pro podniky v rámci EU Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky Diplomová práce Realizace on-line virtuálních skladů pro podniky v rámci EU Plzeň, 2014 Ondřej Trhoň Prohlášení

Více

NÁVRH A REALIZACE INZERTNÍHO SERVERU CONCEPT AND REALISATION OF PUBLICITY SERVER

NÁVRH A REALIZACE INZERTNÍHO SERVERU CONCEPT AND REALISATION OF PUBLICITY SERVER VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS NÁVRH A REALIZACE INZERTNÍHO SERVERU CONCEPT

Více

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe řízení organizace Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe tato publikace je spolufinancována evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky 1 Sada vzdělávacích programů a příkladů

Více

INFORMÁTOR. č e r v e n 2 0 1 5

INFORMÁTOR. č e r v e n 2 0 1 5 INFORMÁTOR č e r v e n 2 0 1 5 region Nový Jičín Štefánikova 7/826, 741 11 Nový Jičín e-mail: dvpp@nj.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 014, fax: 595 538 001 1. Výzva MŠMT č. 56 Rozvoj čtenářské

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2011/2012 INFORMATIKA VYŠŠÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Zpracoval: Schválil: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo

Více

ÚVOD DO POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ I.

ÚVOD DO POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ I. UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Katedra informatiky Ústavu př írodních vě d ÚVOD DO POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ I. Jindřich Jelínek Ústí nad Labem 2005 Recenzovali: Ing. Jiří Plachý Mgr. Jiří

Více

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ II. Studijní opora

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ II. Studijní opora Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ II Studijní opora Název projektu: Zkvalitňujeme cestu k poznání Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.02/01.0143 DATOVÉ

Více