Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery. Barevný tisk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery. Barevný tisk"

Transkript

1 Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery Barevný tisk

2 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 27 srpna * *

3 Obsah 3 Obsah Úvod...5 Terminologie a způsoby zápisu...5 Klíčové funkce modulu ColorWise...6 Funkce barev v aplikaci Command WorkStation...6 Možnosti tisku ColorWise...8 Správa barev v produktu EX/i Print Server...8 Automatický trapping...9 Přetisk černé...9 Kompenzace černého bodu...10 Černý text a grafika...10 Metoda zpracování CMYK/stupně šedé...12 Zdroj CMYK/stupňů šedé a Zdroj RGB/Lab...12 Propojení zařízení CMYK/stupně šedé a Propojení zařízení RGB/Lab...14 Sloučit separace...14 Kompozitní přetisk...14 Šedá a černá (CMYK a RGB)...15 Optimalizovat průhlednost RGB...15 Výstupní profil...16 Simulace papíru...16 Záměr výstupu PDF/X...17 Záměr reprodukce RGB/Lab...18 Separovat RGB/Lab do zdrojového CMYK...19 Shoda přímých barev...19 Nahradit barvy...19 Použít vložený profil, je-li k dispozici (CMYK a RGB)...20 Xerox GCR...20 Kde určit možnosti tisku ColorWise...21 Tisk z aplikace...22 Tisk s nastavením barev v systému Mac OS...23 Barevné profily...24 Profily ICC na disku DVD User Software...24 Přidání profilů ICC z disku DVD User Software...26

4 Obsah 4 Instalace profilů ICC v systému Windows...27 Instalace profilů ICC v systému Mac OS...27 Instalace profilů ICC do počítače se systémem Windows prostřednictvím sítě...27 Instalace profilů ColorSync do počítače se systémem Mac OS prostřednictvím sítě...28 Složka Color Bars...28 Kalibrace...29 Kontrola stavu kalibrace...29 Kontrola stavu kalibrace úlohy...29 Kontrola stavu konkrétní kalibrace...29 Kalibrátor v aplikaci Command WorkStation...29 Kalibrace produktu EX/i Print Server pomocí aplikace Command WorkStation...30 Kalibrace pomocí ovládacího panelu tiskárny...30 Kalibrace produktu EX/i Print Server pomocí ovládacího panelu tiskárny...31 Správa nastavení kalibrace...31 Výstupní profily a nastavení kalibrace...32 Doporučený papír a nastavení tisku...32 Vlastní nastavení kalibrace...33 Vlastní nastavení kalibrace a výstupní profily...33 Seznámení s kalibrací...33 Jak kalibrace funguje...34 Kdy je třeba kalibrovat...34 Spot-On...36 Přímé barvy v aplikaci Command WorkStation...36 Jak funguje modul Spot-On...36 Nastavení monitoru...37 Image Enhance Visual Editor...38 Přístup k editoru IEVE v aplikaci Command WorkStation...38 IEVE a možnost tisku Vylepšení obrazu...38 Rejstřík...39

5 Úvod 5 Úvod Tento dokument vysvětluje správu barevného výstupu v produktu Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery a poskytuje informace o převodu barev a dalších operacích s barvami. Tento dokument je součástí sady zahrnující dokumentaci pro uživatele a správce systému. Úplný popis produktu Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery naleznete v dalších dokumentech, které jsou k dispozici na vašem pracovišti. Další informace o podporovaných operačních systémech a požadavcích na systém naleznete v dokumentu Konfigurace a nastavení. Terminologie a způsoby zápisu Termíny a způsoby zápisu použité v tomto dokumentu odkazují na produkt Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery, tiskárnu, sadu uživatelské dokumentace a podporované operační systémy. Termín nebo způsob zápisu Aero Tiskárna EX/i Print Server Sada uživatelské dokumentace (názvy uvedeny kurzívou) Další referenční materiály (názvy jsou psány kurzívou) Vztahuje se k produktu EX/i Print Server (na obrázcích a v příkladech) Xerox Color C60/C70 Printer Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery Dokumenty obsažené v této sadě: Barevný tisk, Konfigurace a nastavení, Fiery Graphic Arts Package, Tisk, Obslužné programy Viz následující místa: Referenční příručka k barevnému tisku v systému Fiery colorref/cs-cz/index.html Tisk proměnných dat Ukázky pracovního procesu Mac OS Windows Varování: Upozornění: Všechny podporované operační systémy Mac. Úplný seznam naleznete v části věnované požadavkům na systém v dokumentu Konfigurace a nastavení. Všechny podporované operační systémy Windows. Úplný seznam naleznete v části věnované požadavkům na systém v dokumentu Konfigurace a nastavení. Varování týkající se kroků, při jejichž nesprávném provedení může dojít k úmrtí nebo úrazu osob. Chcete-li zařízení používat bezpečně, věnujte těmto varováním pozornost. Upozornění týkající se kroků, při jejichž nesprávném provedení může dojít k úrazu osob. Chcete-li zařízení používat bezpečně, věnujte těmto upozorněním pozornost.

6 Úvod 6 Termín nebo způsob zápisu Důležité: Vztahuje se k produktu Provozní požadavky a omezení. Tyto informace si pečlivě prostudujte, abyste věděli, jak zařízení správně ovládat, a předešli škodám na zařízení nebo majetku. Klíčové funkce modulu ColorWise ColorWise je systém správy barev (CMS, Color Management System) integrovaný do tiskového serveru EX/i Print Server a navržený tak, aby poskytoval běžným i zkušeným uživatelům optimální barevný výstup pro nejrůznější účely. Výchozí nastavení modulu ColorWise poskytuje vysoce kvalitní barvy pro celou řadu různých použití. Výchozí nastavení systému ColorWise umožňují běžným uživatelům zajistit vysoce kvalitní výstup, aniž by museli znát nebo měnit nastavení barev produktu EX/i Print Server. Systém ColorWise rovněž poskytuje ovládací prvky, které zkušeným uživatelům umožní zajistit nejlepší možný barevný výstup. V závislosti na vašich potřebách můžete: Nastavit chování tisku CMYK pro emulaci standardů ofsetového tisku. Optimálně simulovat barvy PANTONE a další přímé barvy při tisku s využitím čtyřbarevné tiskárny nebo tiskových strojů s přídavnými barvami. Vybrat záměr reprodukce pro tisk RGB. Záměry reprodukce umožňují tisk bohatých a sytých barev prezentační grafiky, hladký a přesný tisk fotografií a relativní nebo absolutní kolorimetrický záměr reprodukce pro specializovaná použití. Definovat zdroj příchozích dat barev RGB pro lepší převod barev dat RGB bez informací o zdroji. Určit, zda data RGB jsou převedena na plný rozsah barev tiskárny nebo zda jsou nejprve převedena na rozsah barev jiného zařízení, jako je tiskařský standard. Tato funkce je užitečná k zajištění, aby se jedno zařízení chovalo s ohledem na data RGB jako jiné zařízení. Umožňuje rovněž vyhodnotit vzhled souboru RGB v jiných tiskových podmínkách, aniž by bylo nejprve nutné převést soubor RGB na CMYK. Systém správy barev ColorWise nabízí otevřenou architekturu barev, která uživatelům umožňuje přizpůsobit produkt EX/i Print Server, aby vyhovoval novým tiskovým potřebám, které průběžně vyvstávají. ColorWise podporuje profily ICC, což jsou standardní profily barev popisující způsob reprodukce barev zařízením. Poznámka: Jsou podporovány profily ICC verze 4 (verze profilu ) a také verze 2. Stažení profilů ICC do produktu EX/i Print Server umožňuje produktu EX/i Print Server simulovat vlastní tiskový stroj (nebo jinou tiskárnu) a také přesně tisknout barvy z konkrétního monitoru nebo skeneru. Pro produkt EX/i Print Server je rovněž možné vytvořit vlastní profily ICC.

7 Úvod 7 Funkce barev v aplikaci Command WorkStation Aplikace Command WorkStation nabízí nástroje pro správu barev a funkce související s barvami. Správa barev Aplikace Command WorkStation umožňuje určit výchozí nastavení možností tisku ColorWise pro produkt EX/i Print Server. Tato výchozí nastavení se použijí pro všechny tiskové úlohy odeslané do produktu EX/i Print Server, pokud je uživatel v rámci jednotlivé úlohy nepotlačí změnou nastavení v ovladači tiskárny nebo okně Vlastnosti úlohy. Profily Aplikace Command WorkStation umožňuje spravovat všechny profily ICC používané v pracovních postupech produktu EX/i Print Server. Můžete rovněž vytvořit vlastní profily, a to tak, že upravíte stávající výstupní profily nebo profily zdroje CMYK a uložíte je jako nové profily. Funkce Automatická šedá umožňuje upravit vyvážení šedé ve výstupních profilech. Kalibrátor K zajištění konzistentních barev je třeba produkt EX/i Print Server pravidelně kalibrovat. Aplikace Command WorkStation zahrnuje kalibrátor se snadným ovládáním, který umožňuje provádět kalibraci s využitím měřicího přístroje. Command WorkStation rovněž umožňuje použít libovolný denzitometr typu Status T, a to importem dat ve standardním formátu. V tomto případě je třeba poznamenat, že kvalita použitého přístroje určuje kvalitu kalibrace. Spot-On (přímé barvy) Spot-On je správce přímých barev (pojmenovaných barev). Umožňuje upravovat a spravovat seznamy přímých barev a jejich ekvivalentů CMYK. Odpovídající seznamy přímých barev a hodnot CMYK jsou označovány termínem slovníky přímých barev. Modul Spot-On umožňuje upravovat definice přímých barev v produktu EX/i Print Server a vytvářet vlastní slovníky a definice přímých barev. Image Enhance Visual Editor (IEVE) Poznámka: Tato funkce je podporována pouze na serveru EX Print Server. IEVE je aplikace pro úpravu obrázků, uživatelům poskytuje vizuální pracovní prostor k úpravám jednotlivých obrázků v úlohách. Editor IEVE umožňuje prohlížet výsledky úprav a vyladit vzhled obrázků. Simulace polotónů Poznámka: Tato funkce je podporována pouze na serveru EX Print Server. Funkce Simulace polotónů umožňuje konfigurovat vlastní polotónové rastry a využívat je v úlohách. Další informace viz Fiery Graphic Arts Package. Instalace a spuštění aplikace Command WorkStation v počítači se systémem Windows nebo Mac OS je popsáno v příručce Obslužné programy. Aplikaci Command WorkStation můžete nainstalovat z disku DVD User Software. Pro EX Print Server: Aplikaci Command WorkStation lze rovněž nainstalovat z produktu EX Print Server prostřednictvím sítě.

8 Možnosti tisku ColorWise 8 Možnosti tisku ColorWise EX/i Print Server nabízí možnosti nastavení tisku, které ovlivňují výstup barevných objektů v různých barevných prostorech. Konfigurací příslušných nastavení můžete dosáhnout požadovaných výsledků pro každou tiskovou úlohu. Správa barev určuje způsob převodu barev dokumentu na hodnoty odesílané na tiskárnu. Některé možnosti nastavení barev ovlivňují správu barev, použitou pro úlohu. Další možnosti barev se správy barev netýkají. Správa barev v produktu EX/i Print Server Systém správy barev ColorWise v produktu EX/i Print Server určuje, jakým způsobem jsou zdrojové barevné hodnoty v dokumentu převedeny na výstup. Aplikace umožňují vytvářet data v různých barevných prostorech. Nejběžnějším typem dat barev vytvářených kancelářskými aplikacemi je RGB, zatímco předtiskové aplikace obvykle generují data CMYK. Grafické aplikace rovněž generují přímé barvy, například barvy PANTONE. Jedna stránka dokumentu může obsahovat libovolnou kombinaci barev RGB, barev CMYK a přímých barev. Prostřednictvím možností tisku, které se vztahují specificky k barvám RGB, barvám CMYK nebo přímým barvám, je možné definovat správu barev úlohy. Možnosti tisku, které ovlivňují data CMYK Možnosti tisku, které ovlivňují data RGB Možnosti tisku, které ovlivňují data přímých barev Zdroj CMYK/stupně šedé Zdroj RGB Shoda přímých barev Metoda zpracování CMYK/stupně šedé Záměr reprodukce RGB/Lab Separovat RGB/Lab do zdroje CMYK Černý text a grafika Černý text a grafika Šedá (CMYK) Šedá (RGB) Sloučit separace Výstupní profil Výstupní profil Možnost Zdroj RGB se vztahuje výhradně na barevné hodnoty RGB. Ostatní možnosti, které ovlivňují barvy RGB, rovněž ovlivňují barevné prostory Lab, XYZ a další, které jsou používány jen zřídka.

9 Možnosti tisku ColorWise 9 Pokud úloha obsahuje kalibrovaná data CMYK (nebo CIEBasedDEFG), možnosti zpracování CMYK se nepoužívají. Místo toho se pro zpracování kalibrovaných dat CMYK použije možnost Záměr reprodukce RGB/Lab, která obvykle ovlivňuje pouze data RGB. Automatický trapping Trapping je metoda zabraňující vzniku bílých obrysů na rozhraní různobarevných ploch při nepřesném soutisku tím, že mírně zvětšuje velikost jednotlivých objektů, které se proto trochu překrývají. Tyto bílé obrysy mohou být způsobeny nejen nepřesným soutiskem, ale také fyzickými vlastnostmi toneru a tuhostí média. Obrázek 1: Automatický trapping vypnut Obrázek 2: Automatický trapping zapnut Zapnete-li možnost Automatický trapping, bude tato metoda použita na všechny objekty v úloze. Výchozí hodnoty trappingu produktu EX/i Print Server jsou optimalizované pro běžný papír a tiskové zařízení obsluhované systémem Fiery. Pro EX Print Server: Pokud výchozí hodnoty nepřinášejí na použitém médiu uspokojivé výsledky, můžete určit vlastní nastavení trappingu v aplikaci Command WorkStation, máte-li k dispozici balíček Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition. Další informace viz Fiery Graphic Arts Package. Přetisk černé Možnost Přetisk černé určuje, zda se černý text, nebo černý text a vektorová grafika (kde černá je definována jako RGB = 0, 0, 0 nebo jako CMYK = 0 %, 0 %, 0 %, 100 %) vytiskne přes barevné pozadí. Pokud tuto možnost vypnete, černý text, nebo černý text a vektorová grafika vykrojí barevné pozadí. Vykrojením může kolem objektů vzniknout při nepřesném soutisku bílý obrys. Možnost Přetisk černé nabízí tato nastavení: Text Černý text přetiskne barevné pozadí, eliminují se bílé mezery a redukuje efekt bílých obrysů způsobený nepřesným soutiskem. Toto nastavení lze vybrat pouze v případě, že možnost Černý text a grafika je nastavena na hodnotu Čistá černá zapnuta. Text/grafika Černý text a grafika přetisknou barevné pozadí, eliminují se bílé mezery a redukuje efekt bílých obrysů způsobený nepřesným soutiskem. Toto nastavení lze vybrat pouze v případě, že možnost Černý text a grafika je nastavena na hodnotu Čistá černá zapnuta. Vypnuto Černý text a grafika vykrojí barevné pozadí.

10 Možnosti tisku ColorWise 10 Poznámka: Postscriptové aplikace mohou před tiskem provádět vlastní ošetření přetisku černé. Příkladem, jak lze tato nastavení použít, je stránka obsahující černý text na světle modrém pozadí. Modrá na pozadí má hodnotu CMYK = 40 %, 30 %, 0 %, 0 %. Černý text má hodnotu CMYK = 0 %, 0 %, 0 %, 100 %. Bude-li možnost Přetisk černé nastavena na hodnotu Text nebo Text/grafika, konečný text nebo grafické části stránky se přetisknou, neboli sloučí s barvou podkladu. Černé barvy generované aplikací (například RGB = 0, 0, 0 nebo CMYK = 0 %, 0 %, 0 %, 100 %) se vytisknou pomocí pouze černého toneru. To znamená, že černý text a pérovky nevykazují rušivé polotónové efekty (je-li tiskárna správně kalibrována). Nedochází k přechodu azurové a purpurové barvy a zlepší se kvalita výstupu, protože se u okraje textu neobjevují rušivé efekty. Je-li možnost Přetisk černé nastavena na hodnotu Vypnuto, bude hranice textu či grafiky mít z jedné strany azurovou a purpurovou barvu (vně objektu) a z druhé strany černou (uvnitř objektu). Vzhledem k reálným omezením tiskárny může tento přechod způsobit viditelné rušivé efekty. Poznámka: Na reprodukci objektů CMYK má vliv nastavení Zdroj CMYK/stupně šedé a kalibrace v případě, že hodnota CMYK není 0 %, 0 %, 0 %, 100 %. Kompenzace černého bodu Možnost Kompenzace černého bodu umožňuje řídit kvalitu výstupu oblastí stínu pro zdrojové barvy CMYK. Možnost Kompenzace černého bodu použijte ke zvýraznění detailů v oblasti stínu, je-li zdrojový prostor CMYK menší než gamut tiskárny. Je-li zdrojový prostor CMYK menší než gamut tiskárny, nepoužívejte tuto možnost u nátisků. Poznámka: V případě zdrojových barev RGB je kompenzace černého bodu použita vždy. Kompenzace černého bodu využívá škálování zdrojových barev nejtmavší bod v profilu zdroje se mapuje na nejtmavší bod výstupního profilu. Černý text a grafika Možnost Černý text a grafika ovlivňuje tisk černého textu a vektorové grafiky. Když tuto možnost nastavíte na hodnotu Čistá černá zapnuta, bude černá barva generovaná aplikacemi (RGB=0, 0, 0 nebo CMYK=0%, 0%, 0%, 100%) tištěna pouze s použitím černého inkoustu. Je-li možnost Černý text a grafika nastavena na hodnotu Čistá černá zapnuta, nedojde ke snížení kvality ani v případě chybného soutisku, protože je použito pouze jedno barvivo. Toto nastavení také eliminuje nežádoucí rozmazání, k němuž dochází, když nadměrné množství toneru ve spojení s určitými typy papíru způsobuje rozpití objektů za vymezené hranice. Pro některé úlohy doporučujeme nastavit možnost Černý text a grafika na hodnotu Normální. Pokud například úloha obsahuje barevné přechody obsahující černou, poskytuje hodnota Normální nejlepší výsledek. Nastavíte-li možnost Přetisk černé na hodnotu Text nebo Text/grafika, možnost Černý text a grafika musí být nastavena na Čistá černá zapnuta. Důležité: Možnost Černý text a grafika použijte pouze při kompozitním tisku, nikoli při tisku separací. Následující tabulka popisuje chování funkce Černý text a grafika pro černou barvu definovanou v různých barevných prostorech.

11 Možnosti tisku ColorWise 11 Barva Černý text a grafika = Normální Černý text a grafika = Čistá černá zapnuta nebo Sytá černá zapnuta RGB=0,0,0 (žádné jiné barvy RGB funkce Černý text a grafika neovlivňuje) Vytiskne se podle definice pro RGB = 0,0,0 ve výstupním profilu. Může jít o sytou černou (používající i barevné inkousty), pokud výstupní profil specifikuje vícebarevnou černou, nebo čistou černou, tištěnou pouze pomocí černého inkoustu, pokud výstupní profil specifikuje barvu RGB=0,0,0. Výstup je ovlivněn kalibrací. Tiskne se jako 100 % černého inkoustu (Čistá černá zapnuta) nebo 100 % černého plus 50 % azurového inkoustu (Sytá černá zapnuta), tj. s použitím černého a azurového barviva. CMYK=0%,0%,0%,100% (žádné jiné barvy CMYK funkce Černý text a grafika neovlivňuje) Tiskne se pouze černým inkoustem, nebo jako sytá černá s použitím všech barviv, v závislosti na nastavení Zdroj CMYK/stupně šedé a Metoda zpracování CMYK/stupně šedé. Je-li možnost Metoda zpracování CMYK/ stupně šedé nastavena na hodnotu Čisté primární barvy nebo je-li možnost Zdroj CMYK/stupně šedé nastavena na hodnotu Vynechat převod, barva CMYK=0%,0%,0%, 100% se tiskne jako 100 % černé a množství černého barviva je omezeno profilem Zdroj CMYK/stupně šedé a kalibrací. Je-li možnost Metoda zpracování CMYK/ stupně šedé nastavena na hodnotu Úplné (výstupní GCR), barva CMYK=0%,0%,0%, 100% se tiskne jako sytá černá s použitím všech barviv podle výstupního profilu. Výstup je ovlivněn kalibrací. Je-li možnost Metoda zpracování CMYK/ stupně šedé nastavena na hodnotu Úplné (zdrojové GCR), barva CMYK=0%,0%,0%, 100% se tiskne jako sytá černá s použitím všech barviv podle profilu Zdroj CMYK/ stupně šedé. Výstup je ovlivněn kalibrací. Poznámka: Nastavíte-li Zdroj CMYK/stupně šedé na hodnotu ColorWise vypnuto, vypne se zdrojový profil CMYK i kalibrace. V tomto případě není černá omezena kalibrací. Tiskne se jako 100 % černého barviva (Čistá černá zapnuta) nebo 100 % černého plus 50 % azurového barviva (Sytá černá zapnuta), bez ohledu na nastavení Zdroj CMYK a Metoda zpracování CMYK. Přímé barvy (nejsou ovlivněny nastavením Černý text a grafika) Standardní zpracování přímých barev Standardní zpracování přímých barev

12 Možnosti tisku ColorWise 12 Poznámka: Postscriptové aplikace, například QuarkXPress, mohou převádět prvky definované jako RGB=0, 0, 0 na čtyřbarevnou černou CMYK ještě před odesláním úlohy produktu EX/i Print Server. Tyto prvky pak nebudou nastavením Černý text a grafika ovlivněny. Metoda zpracování CMYK/stupně šedé Možnost Metoda zpracování CMYK umožňuje definovat metodu převodu CMYK CMYK pro data CMYK v tiskové úloze. Čisté primární barvy Pokud EX/i Print Server podporuje toto nastavení, reprodukuje primární barvy v úloze (pouze azurová, pouze purpurová nebo pouze žlutá) jako primární barvy, pomocí jednoho barviva. Výsledkem jsou čistě vypadající primární barvy s minimem pruhů v přechodech. Možnost Čisté primární barvy snižuje celkovou přesnost barev. Možnost Čisté primární barvy proto nepoužívejte, pokud je důležitá přesnost barev, například při tisku nátisků. Plná (zdrojové GCR) Zajišťuje kompletní a přesnou simulaci na základě kolorimetrických transformací. Jsou zachovány odstíny, a to včetně primárních barev. Přibližuje se úrovni GCR (nahrazení šedé složky) zadané v původním (zdrojovém) dokumentu. V některých případech, pokud černé barvivo samo o sobě není dostatečně tmavé k reprodukci nejtmavších tónů ve zdrojovém barevném prostoru, se však pro lepší přesnost barev přidávají k výstupní černé barvě barvy CMY. Výtažková černá barva vyjádřená v hodnotách CMY se reprodukuje pomocí barviv CMY. Touto metodou lze zachovat čistě černé objekty bez převodu na hodnoty CMYK. K zachování čistě černé však častěji slouží možnost Šedá (CMYK). Plná (výstupní GCR) Zajišťuje kompletní a přesnou simulaci na základě kolorimetrických transformací. Jsou zachovány odstíny, a to včetně primárních barev. Při této metodě není zachována úroveň GCR (nahrazení šedé složky) zadaná v původním dokumentu. Namísto toho se veškerá data CMYK znovu oddělí pomocí úrovně GCR vymezené výstupním profilem. Tato simulační technika se podobá tradičním metodám shody barev ICC a je pro celobarevný tisk určený pro tradiční tiskařské stroje, ale reprodukovaný na tiskárně, vhodnější než možnost Plná (zdrojové GCR). Poznámka: Pokud pro možnost Černý text a grafika vyberete hodnotu Čistá černá zapnuta a pro možnost Metoda zpracování CMYK hodnotu Plná (výstupní GCR) nebo Plná (zdrojové GCR), černý text a grafika v dokumentu se vytiskne pomocí 100% černé. Zdroj CMYK/stupňů šedé a Zdroj RGB/Lab Tiskové možnosti Zdroj CMYK/stupňů šedé a Zdroj RGB slouží k definování barevného prostoru dat CMYK a RGB v dokumentu tak, aby na serveru EX/i Print Server proběhl odpovídající převod barev. Na serveru EX/i Print Server jsou k dispozici běžně používané barevné prostory. V případě jiných prostorů lze na server EX/i Print Server importovat vlastní profily. Zdroj CMYK/stupňů šedé Aby správa barev ve vytištěném obrázku separovaném pomocí profilu ICC proběhla správně, je nutné zadat stejný profil pro tisk obrázku.

13 Možnosti tisku ColorWise 13 Nastavení profilu Zdroj CMYK/stupňů šedé, které je třeba zadat, závisí na profilu CMYK nebo na tiskařském standardu, pro který byla data CMYK separována. Tato možnost má vliv pouze na data CMYK. V případě obrázků separovaných pomocí vlastní separace (například separace dosažené pomocí profilu ICC) vyberte odpovídající profil na serveru EX/i Print Server pomocí nastavení Zdroj CMYK/stupňů šedé. V případě obrázků separovaných pro tiskařský standard vyberte daný tiskařský standard v nastavení Zdroj CMYK/ stupňů šedé. Možnost Zdroj CMYK/stupně šedé lze nastavit na jakýkoli profil zdroje CMYK uložený na serveru EX/i Print Server. Pokud nechcete data CMYK úlohy převádět do barevného prostoru zdroje CMYK, můžete vybrat některé z těchto nastavení: Žádná nebo Vynechat převod Při použití těchto nastavení se původní data CMYK v úloze odešlou do tiskárny bez převodu, ale s použitím kalibrace. Nastavení Žádná nebo Vynechat převod se doporučuje v případě, že používáte jiný systém správy barev než ColorWise (například ColorSync nebo Photoshop). Pokud dokument zahrnuje vložený profil CMYK, vyberte možnost Žádná nebo Použít vložený profil, je-li k dispozici (CMYK). Vložený profil se aplikuje na data CMYK. Poznámka: U některých starších modelů serveru EX/i Print Server se vložený profil aplikuje na data CMYK bez ohledu na nastavení Zdroj CMYK/stupně šedé. U všech modelů serveru EX/i Print Server se v případě výběru nastavení Žádná nebo Použít vložený profil, je-li k dispozici (CMYK) použije vložený profil. ColorWise vypnuto Při použití tohoto nastavení se původní data CMYK v úloze odešlou na tiskárnu bez použití kalibrace a bez převodu dat CMYK. Na data CMYK se však přesto vztahují omezení maximální hodnoty denzity. Nastavení ColorWise vypnuto je dostupné pro konkrétní úlohu, ale nemůže být výchozím nastavením na serveru EX/i Print Server. Toto nastavení vybíráte pro konkrétní úlohu. Poznámka: Tisknete-li s nastavením ColorWise vypnuto, ověřte, zda možnosti vybrané v aplikaci nezpůsobí změnu dat CMYK v dané aplikaci. Tisknete-li s nastavením ColorWise vypnuto, musíte v aplikaci zadat možnost Žádná správa barev. Zdroj RGB/Lab Zadáte-li profil pro možnost Zdroj RGB, EX/i Print Server přepíše profily či definice zdrojového barevného prostoru, které mohou být zadané v jiných systémech správy barev. Pokud například dokument obsahuje vložený profil RGB, nastavení Zdroj RGB jej přepíše. Zadáte-li profil zdroje RGB, bude výstup ze serveru EX/i Print Server konzistentní na různých platformách. Nastavení Zdroj RGB zahrnuje tyto možnosti: EFIRGB Určuje barevný prostor definovaný společností EFI, doporučený pro uživatele, kteří nemají podrobné informace o datech RGB. srgb (PC) Barevný prostor doporučený společnostmi Microsoft a Hewlett-Packard a navržený pro běžné aplikace používané v domácnosti a kanceláři. Standard Apple Určuje barevný prostor staršího monitoru počítače se systémem Mac OS. Adobe RGB (1998) Barevný prostor definovaný společností Adobe, používaný v některých pracovních postupech před produkčním tiskem jako výchozí pracovní prostor aplikace Adobe Photoshop. ECI-RGB Prostor doporučený organizací ECI (The European Color Initiative) jako pracovní barevný prostor RGB a formát výměny barevných dat pro reklamní agentury, vydavatele, reprodukční a tiskařské firmy. Fiery RGB Barevný prostor definovaný společností EFI a doporučený pro uživatele kancelářských aplikací. Tento barevný prostor je podobný prostoru EFIRGB, je však rozsáhlejší a může zajistit kvalitnější výstup modré.

14 Možnosti tisku ColorWise 14 Pokud nechcete, aby nastavení Zdroj RGB potlačilo jiný zadaný zdrojový barevný prostor, vyberte buď možnost Žádná, nebo možnost Použít vložený profil, je-li k dispozici (RGB), podle toho, kterou EX/i Print Server podporuje. Je-li možnost Zdroj RGB nastavena na hodnotu Žádná, případně je-li povolena možnost Použít vložený profil, je-li k dispozici (RGB), EX/i Print Server ignoruje nastavení Zdroj RGB a jako profil zdroje RGB používá profil RGB vložený v tiskové úloze (je-li k dispozici). Propojení zařízení CMYK/stupně šedé a Propojení zařízení RGB/Lab Možnost Propojení zařízení CMYK/stupně šedé nebo Propojení zařízení RGB/Lab spolu s možností Výstupní profil slouží k výběru profilu propojení zařízení CMYK CMYK nebo profilu propojení zařízení RGB CMYK. Aby bylo možné profil propojení zařízení vybrat pro tiskovou úlohu, musí být tento profil umístěn na serveru EX/i Print Server a být přidružen k určitému profilu zdroje (Propojení zařízení CMYK/stupně šedé v případě profilu propojení zařízení CMYK CMYK nebo Propojení zařízení RGB/Lab v případě profilu propojení zařízení RGB CMYK) a výstupnímu profilu (nastavení Výstupní profil). Když vyberete nastavení profilu zdroje a výstupního profilu přiřazená k některému profilu propojení zařízení, EX/i Print Server obchází obvyklou správu barev a pro data barev v úloze použije daný převod propojení zařízení. Profil zdroje a výstupní profil se nepoužijí. Profily, které nejsou umístěné na serveru EX/i Print Server, se nezobrazí jako nastavení. Profil propojení zařízení, který není přidružen k nastavení profilu zdroje a nastavení výstupního profilu, nelze pro úlohu vybrat. Ačkoli se tedy profil zdroje ani výstupní profil přidružený k profilu propojení zařízení nepoužijí k výpočtu převodu barev, musí být umístěny na serveru EX/i Print Server. Sloučit separace Možnost Sloučit separace určuje, jakým způsobem se vytisknou separovaná data CMYK. Je možné sloučit separace azurové, purpurové, žluté a černé. Pro EX Print Server: Je rovněž možné sloučit jednu nebo více přímých barev. Vypnuto Jednotlivé separace se vytisknou samostatně. Zapnuto Separace budou sloučeny do jednoho dokumentu s kompozitními barvami a automaticky se nastaví následující možnosti tisku: Režim barev (CMYK) a Přetisk černé (vypnuto). Výsledky sloučení několika výtažků jsou předvídatelné a přesné, bez ohledu na původní aplikaci. Tato funkce rovněž plně podporuje formáty souborů DCS 2.0, jsou-li zahrnuty do tiskové úlohy PostScript z aplikace pro úpravu rozložení stránek. U následujících aplikací byla v systému Mac OS a Windows testována kompatibilita s možností Sloučit separace: Adobe Illustrator Adobe InDesign Adobe PageMaker QuarkXPress Poznámka: Možnost Sloučit separace nelze používat současně s následujícími funkcemi: Nahradit barvy, Kompozitní přetisk, Postflight nebo Přetisk černé. Omezení pro tyto funkce jsou nastavena v ovladači tiskárny a v okně Vlastnosti úlohy.

15 Možnosti tisku ColorWise 15 Kompozitní přetisk Možnost tisku Kompozitní přetisk umožňuje tisknout přetištěné objekty podle specifikace ve zdrojovém souboru. Při tisku překrývajících se objektů může objekt na popředí přetisknout nebo vykrojit objekt na pozadí. Při přetištění se barva objektu na pozadí v místech, kde se objekty překrývají, zobrazuje skrz objekt na popředí a výsledná barva je kombinací barev těchto dvou objektů. Při vykrojení je v místech, kde se objekty překrývají, objekt na pozadí plně skryt za objektem na popředí. Vypnuto Přetištěný objekt vykrojí objekt na pozadí. Zapnuto Oblast překrytí dvou přetištěných objektů je prolnutím příslušných dvou barev. Poznámka: Možnost Kompozitní přetisk nezpůsobí přetisk objektu na popředí, jedná-li se o objekt RGB. Možnost tisku Kompozitní přetisk je podporována u úloh PostScript a PDF vytvořených následujícími aplikacemi: Adobe Acrobat Adobe Illustrator Adobe InDesign QuarkXPress CorelDRAW Je-li zapnuta možnost Kompozitní přetisk, je možnost Mapování dvoubarevného tisku ignorována. Možnost Kompozitní přetisk nelze používat současně s možností Sloučit separace. Omezení pro tyto funkce jsou nastavena v ovladači tiskárny a v okně Vlastnosti úlohy. Šedá a černá (CMYK a RGB) Je-li zapnuta možnost Šedá (RGB), barva RGB se stejnými hodnotami R, G a B se vytiskne jen s použitím černého inkoustu, namísto černé složené z barev CMYK. Podobně v případě, že je zapnuta možnost Šedá (CMYK), se barva CMYK s nulovými hodnotami C, M a Y a jakoukoli hodnotou K vytiskne jen s použitím černého inkoustu, namísto černé složené z barev CMYK. Možnost Šedá (RGB) nebo Šedá (CMYK) lze zapnout pro text a grafiku, nebo pro text, grafiku a obrázky. Grafika znamená vektorovou grafiku. Obrázky znamenají rastrové obrázky. Platí následující omezení: Možnosti Šedá (RGB) a Šedá (CMYK) nemají vliv na úlohu zaslanou ve formě separací. Je-li možnost Metoda zpracování CMYK nastavena na hodnotu Čisté primární barvy, možnost Šedá (CMYK) nemá na výstup vliv. Je-li zapnuta možnost Separovat RGB/Lab do zdrojového CMYK, možnost Šedá (RGB) se vypne. Podobně platí, že je-li zapnuta možnost Šedá (RGB), nelze zapnout možnost Separovat RGB/Lab do zdrojového CMYK. Nastavení možnosti Černý text a grafika na hodnotu Čistá černá zapnuta nebo Sytá černá zapnuta má přednost před nastavením Šedá (RGB) a Šedá (CMYK) pro 100% černý text a grafiku. Je-li šedá zadána jako přímá barva, možnosti Šedá (RGB) a Šedá (CMYK) nemají na tuto šedou vliv.

16 Možnosti tisku ColorWise 16 Optimalizovat průhlednost RGB Možnost Optimalizovat průhlednost RGB opravuje chyby barev, k nimž dochází v úlohách obsahujících průhledné objekty RGB nebo Lab. Možnost Optimalizovat průhlednost RGB ovlivňuje úlohy s následujícími charakteristikami: Úloha je ve formátu PDF (byla odeslána do produktu EX/i Print Server jako soubor PDF a nebyla odeslána z aplikace pomocí ovladače tiskárny). Úloha obsahuje průhledné objekty RGB nebo Lab. Může se jednat o objekty, které jste zadali jako průhledné pomocí aplikace podporující tuto možnost, nebo o objekty se speciálními efekty, jako je například vržený stín, které k dosažení tohoto efektu používají průhlednost. Průhledné objekty se překrývají a vytvářejí oblast smíšených barev. Pokud zapnete možnost Optimalizovat průhlednost RGB, produkt EX/i Print Server při převodu překrývajících se barev RGB na CMYK během převodu PDF na PostScript využije správný profil zdroje RGB a záměr reprodukce. Pokud možnost Optimalizovat průhlednost RGB vypnete, oblast překrývajících se barev se může vytisknout s nesprávnými barvami nebo nežádoucími rušivými efekty. Pro EX Print Server: Je-li zapnuta možnost Upřednostňován modul PDF Print Engine, produkt EX Print Server při zpracování úlohy neprovede převod PDF na PostScript. V takovém případě je cílem nastavení Optimalizovat průhlednost RGB rozpoznat prolínající se barevné prostory v dané úloze, což může u některých režimů prolnutí vylepšit výstup, jsou-li použity prolínající se barevné prostory RGB. Použití možnosti Optimalizovat průhlednost RGB může způsobit delší dobu zpracování, zejména v případě úloh VDP, které obsahují několik jednotlivých stránek PDF. Doporučujeme zapnout možnost Optimalizovat průhlednost RGB pouze v případě, kdy je to nezbytné k zajištění správného výstupu barev. Možnost Optimalizovat průhlednost RGB je možné zadat v okně Vlastnosti úlohy v aplikaci Command WorkStation, v aplikaci Hot Folders nebo na virtuální tiskárně, ale nikoli v případě, že tisknete z ovladače tiskárny. Možnost Optimalizovat průhlednost RGB se v ovladači tiskárny nezobrazuje, protože úlohy odeslané z ovladače tiskárny jsou vždy do produktu EX/i Print Server odeslány jako úlohy PostScript, které nejsou nastavením Optimalizovat průhlednost RGB ovlivněny. Výstupní profil Možnost tisku Výstupní profil určuje výstupní profil použitý ke zpracování úlohy. Data barev v tiskové úloze se převedou do barevného prostoru tiskárny, který je definován výstupním profilem. Před tiskem se pro úlohu také použije kalibrace, která je přidružena k danému výstupnímu profilu. Server EX/i Print Server zahrnuje jeden nebo více výchozích výstupních profilů; každý z nich je vytvořen pro konkrétní typ média. Do serveru EX/i Print Server lze také importovat vlastní výstupní profily. Nastavení Použít profily definované médii, jsou-li k dispozici automaticky vybere výstupní profil přidružený k typu média použitému v tiskové úloze (namísto konkrétního výstupního profilu). Pokud tisková úloha používá média z modulu Paper Catalog, použije se výstupní profil zadaný pro dané médium v modulu Paper Catalog. Možnost Propojení zařízení CMYK/stupně šedé nebo Propojení zařízení RGB Když vyberete konkrétní výstupní profil v kombinaci s jednou z těchto možností, daná kombinace určuje profil propojení zařízení CMYK CMYK nebo RGB CMYK. Nastavení profilu Propojení zařízení CMYK/stupně šedé nebo Propojení zařízení RGB a nastavení Výstupní profily se používají společně k aktivaci profilu propojení zařízení. Profil propojení zařízení musí již být přidružen ke konkrétnímu nastavení Výstupní profil a Propojení zařízení CMYK/stupně šedé nebo Propojení zařízení RGB. V tomto případě se vybraný výstupní profil nepoužívá pro správu barev, protože se použije profil propojení zařízení.

17 Možnosti tisku ColorWise 17 Simulace papíru Možnost Simulace papíru vykreslí bílou barvu papíru ve zdrojovém dokumentu jako skutečnou barvu v tištěném výstupu (místo toho, aby bílé oblasti byly ponechány nepotištěné). Poznámka: Informace v tomto tématu se vztahují pouze k serveru EX Print Server. Pokud výchozí hodnoty bílého bodu neposkytují požadované výsledky, můžete simulaci papíru přizpůsobit úpravou hodnot bílého bodu pomocí aplikace Command WorkStation, a to prostřednictvím funkce úpravy bílého bodu simulace papíru. Další informace viz Fiery Graphic Arts Package. Úlohu však můžete s nastavením Simulace papíru vytisknout, aniž byste upravovali bílý bod. Celá řada úloh může být s výchozím nastavením bílého bodu vytištěna uspokojivě. Možnost Simulace papíru nabízí tato nastavení: Vybráno Provede se absolutní kolorimetrické vykreslení. Papír je vykreslen jako viditelná barva. Nevybráno (výchozí nastavení) Provede se relativní kolorimetrické vykreslení. Bílá papíru se netiskne. Záměr výstupu PDF/X Je-li možnost Záměr výstupu PDF/X zapnuta pro úlohu PDF/X, určuje, že se použije záměr výstupu PDF/X vložený v dokumentu PDF/X. Použití této možnosti zpravidla závisí na tom, zda tisknete nátisk nebo finální výstup (produkční tisk). Poznámka: Informace v tomto tématu se vztahují pouze k serveru EX Print Server. PDF/X je dílčí sada specifikace PDF. Soubory PDF mohou obsahovat prvky různého typu (text, grafiku a dokonce i animace) a není vždy zřejmé, jakým způsobem by tyto prvky měly být vytištěny nebo zobrazeny. Formát PDF/X byl navržen se zaměřením na tisk ve vysoké kvalitě. Vylučuje použití funkcí PDF, které nejsou vhodné pro uměleckou grafiku, a doplňuje funkce, které v souvislosti s tiskem zabraňují nejednoznačnostem. Dokument kompatibilní s PDF/X obsahuje vložené informace o zamýšlených tiskových podmínkách pro daný dokument. Předpokládá se, že nátisky by měly vypadat přesně stejně jako výstup finálního tiskového zařízení, a to bez ohledu na možnosti tiskárny. Například u nátisků Novinový tisk chcete, aby rozsah barev tiskárny byl vzhledem k jejím možnostem velmi omezený. Při produkčním tisku obvykle chcete maximálně využít gamut tiskárny využitím specifických funkcí správy barev. I při produkčním tisku však můžete zvolit omezení rozsahu barev s cílem zajistit konzistenci barev produkovaných různými zařízeními. Možnost Záměr výstupu PDF/X ovlivňuje pouze soubory PDF/X (vyhovující standardu PDF/X3 nebo PDF/X-1a). Nemá žádný vliv na soubory, které nejsou typu PDF, ani na soubory PDF, které nejsou kompatibilní s formátem PDF/X. Profily určené soubory PDF/X musí být v těchto souborech vloženy, nelze na ně pouze odkazovat v externím umístění. Poznámka: Se sadou Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition, můžete použít filtr aplikace Hot Folders k určení, zda konkrétní soubor PDF je kompatibilní se standardem PDF/X. Další informace o tomto filtru aplikace Hot Folders naleznete v nápovědě k aplikaci Hot Folders. Je-li možnost Záměr výstupu PDF/X zapnuta a ostatní nastavení nejsou v konfliktu, produkt EX Print Server při zpracování souboru kompatibilního s formátem PDF/X produkuje výsledky definované záměry a zdrojovými barevnými prostory vloženými v daném souboru. EX Print Server ignoruje možnosti Metoda zpracování CMYK/ stupně šedé a Zdroj CMYK/stupně šedé. Použijí se záměry reprodukce v souboru PDF/X a vytištěný výstup je omezen na rozsah barev určený výstupním profilem, který je v souboru vložen. Je-li možnost Záměr výstupu PDF/X vypnuta, je záměr výstupu PDF/X ignorován.

18 Možnosti tisku ColorWise 18 Možnost Záměr výstupu PDF/X je možné zadat v okně Vlastnosti úlohy v aplikaci Command WorkStation, ale nikoli v případě, že tisknete z ovladače tiskárny. Soubory PDF/X lze importovat přímo na server pomocí aplikace Command WorkStation nebo Hot Folders, ale ovladače tiskárny před odesláním úlohy vždy soubor PDF nejprve převedou do formátu Postscript. Možnost Záměr výstupu PDF/X se v ovladači tiskárny nezobrazuje. Pokud zapnete možnost Záměr výstupu PDF/X, musíte rovněž vybrat možnost Použít vložený profil, je-li k dispozici (RGB), jinak by nebyl použit záměr reprodukce vložený v souboru PDF/X. Možnosti Záměr výstupu PDF/X a Použít vložený profil, je-li k dispozici (RGB) jsou k dispozici v části Expertní nastavení na kartě Barva okna Vlastnosti úlohy. Záměr reprodukce RGB/Lab Možnost Záměr reprodukce RGB/Lab určuje záměr reprodukce pro převod barev RGB/Lab-CMYK. Tento převod lze optimalizovat podle typu tištěného barevného obrázku. K zajištění správného vzhledu obrázku, například výtisků z kancelářských aplikací nebo fotografií RGB z aplikace Adobe Photoshop, je třeba vybrat odpovídající záměr reprodukce. Server EX/i Print Server umožňuje vybrat jeden ze čtyř záměrů reprodukce, které jsou k dispozici ve standardních profilech ICC. Poznámka: Máte-li potíže s reprodukcí tónů, použijte nastavení Fotografický. Záměr reprodukce Nejvhodnější pro Ekvivalentní záměr reprodukce ICC Fotografický Výsledkem je zpravidla méně saturovaný výstup než u záměru reprodukce Prezentace při tisku barev ležících mimo gamut. Tento styl zachová tonální vztahy v obrázcích. Fotografie, včetně skenovaných, a obrázky z fotobank a digitálních fotoaparátů. Obrázek, Kontrast a Perceptuální Prezentace Dosahuje při tisku sytých barev, které však nemusí přesně odpovídat barvám na obrazovce. Barvy v rámci gamutu, například pleťové tóny, se vykreslí správně. Tento styl je obdobou fotografického záměru reprodukce. Umělecká díla a grafy v prezentacích. Tento styl lze použít pro smíšené stránky obsahující prezentační grafiku a fotografie. Sytost, Grafika Relativní kolorimetrický Poskytuje transformaci mezi zdrojovými a cílovými body bílé. Například namodralá bílá (šedá) barva monitoru bude nahrazena bílou barvou papíru. Tento styl eliminuje viditelné přechody mezi prázdnými místy a bílými objekty. Pokročilé použití v případě, že je důležitá shoda barev, ale dáváte přednost tomu, aby se bílé barvy v dokumentu vytiskly jako bílá barva papíru. Tento styl lze rovněž použít se správou barev PostScript k ovlivnění dat CMYK pro účely simulace. Relativní kolorimetrický

19 Možnosti tisku ColorWise 19 Záměr reprodukce Nejvhodnější pro Ekvivalentní záměr reprodukce ICC Absolutní kolorimetrický Neprovádí transformaci mezi zdrojovými a cílovými body bílé. Například namodralá bílá (šedá) barva nebude nahrazena bílou barvou papíru. Situace, kdy jsou vyžadovány přesné barvy a viditelné přechody nevadí. Tento styl lze rovněž použít se správou barev PostScript k ovlivnění dat CMYK pro účely simulace. Absolutní kolorimetrický Separovat RGB/Lab do zdrojového CMYK Možnost Separovat RGB/Lab do zdrojového CMYK určuje způsob převodu barev RGB (a barev Lab a XYZ) na CMYK. Tato možnost definuje barevné prostory, které server EX/i Print Server používá k separaci dat RGB do hodnot CMYK. Je-li možnost Separovat RGB/Lab do zdrojového CMYK zapnuta, všechny barvy RGB se nejprve převedou na barevný prostor CMYK definovaný možností tisku Zdroj CMYK/stupně šedé a až poté budou převedeny na barevný prostor CMYK tiskárny (definovaný možností tisku Výstupní profil). Výsledkem je simulace barev RGB, které by byly výstupem z tiskárny s charakteristikami definovanými profilem Zdroj CMYK/stupně šedé. Pokud je například v případě zapnuté možnosti Separovat RGB/Lab do zdrojového CMYK pro jinou tiskárnu k dispozici vysoce kvalitní profil ICC, vaše tiskárna může simulovat chování této jiné tiskárny. Je-li možnost Separovat RGB/Lab do zdrojového CMYK vypnuta, všechny barvy RGB se převedou přímo na barevný prostor CMYK tiskárny (definovaný možností tisku Výstupní profil). Shoda přímých barev Možnost Shoda přímých barev poskytuje automatickou shodu přímých barev s jejich nejlepšími ekvivalenty CMYK. Zapnuto Produkt EX/i Print Server využívá integrovanou tabulku pro vygenerování nejbližších shod CMYK přímých barev, které tiskárna dokáže vyprodukovat. (Při přidání nových výstupních profilů se generují nové tabulky.) Při použití modulu Spot-On produkt EX/i Print Server využívá shody CMYK určené prostřednictvím modulu Spot-On. Vypnuto Produkt EX/i Print Server zpracuje přímé barvy jako data CMYK a využije ekvivalenty CMYK definované výrobcem přímých barev, například PANTONE. Toto jsou stejné ekvivalenty CMYK, které používají aplikace zahrnující knihovny přímých barev. Poznámka: Přímé barvy, které nejsou zahrnuté v integrované tabulce, jsou zpracovány jako CMYK. U úloh, které zahrnují přímé barvy, zapněte funkci Shoda přímých barev, pokud netisknete simulace tisku. V takovém případě funkci Shoda přímých barev vypněte a vyberte příslušné nastavení Zdroj CMYK/stupně šedé. U úloh PDF zahrnujících přímé barvy, které nejsou zahrnuty v integrované tabulce, způsobí zapnutí možnosti Shoda přímých barev zachování původních přímých barev. EX/i Print Server využívá integrovanou tabulku k vygenerování nejbližších shod CMYK pro původní přímé barvy. Poznámka: Možnost Shoda přímých barev použijte pouze při kompozitním tisku, nikoli při tisku separací.

20 Možnosti tisku ColorWise 20 Nahradit barvy Nahradit barvy jsou barvy, které pokud jsou vyžádány v dokumentu svými hodnotami RGB nebo CMYK, jsou nahrazeny jinou barvou definovanou ve slovníku barev Spot-On. To umožňuje přímé ovládání barev a přepisuje jednotlivé barvy RGB a CMYK. Modul Spot-On umožňuje vytvořit seznam náhradních barev. Chcete-li povolit použití náhradních barev v úloze, zapněte možnost Nahradit barvy. Poznámka: Možnost Nahradit barvy nelze používat současně s možnostmi Sloučit separace a Postflight. Omezení pro tyto funkce jsou nastavena v ovladači tiskárny a v okně Vlastnosti úlohy. Použijete-li možnost Nahradit barvy současně s možností Shoda přímých barev, dbejte na to, aby barva CMYK, kterou chcete nahradit náhradní barvou, nebyla rovněž definována jako přímá barva. V opačném případě může být přímá barva nahrazena náhradní barvou, což nemusí být požadovaný výsledek. Další informace o vytvoření a použití náhradních barev naleznete v nápovědě k aplikaci Command WorkStation. Použít vložený profil, je-li k dispozici (CMYK a RGB) Lze zadat, zda server EX/i Print Server využívá profil zdroje (buď CMYK, nebo RGB), který je vložen do tiskové úlohy, spíše než profil zdroje zadaný v nastavení tisku. CMYK Pokud zapnete možnost Použít vložený profil, je-li k dispozici (CMYK), EX/i Print Server bude ignorovat možnost Zdroj CMYK/stupně šedé a používat profil CMYK vložený do případné tiskové úlohy jako profil zdroje CMYK. Pokud tuto možnost vypnete, server EX/i Print Server bude používat profil zadaný v možnosti Zdroj CMYK/stupně šedé. Je-li profil CMYK vložen do úlohy a možnost Použít vložené profily, jsou-li k dispozici (CMYK) je pro danou úlohu povolena, nebo je-li úloha zaslána se správou barev PostScript, úloha obsahuje kalibrovaná data CMYK (nebo CIEBasedDEFG). Pro úlohy obsahující kalibrované CMYK se možnosti zpracování CMYK nepoužívají. Místo toho se pro zpracování kalibrovaných dat CMYK použije možnost Záměr reprodukce RGB/Lab, která obvykle ovlivňuje pouze data RGB nebo Lab. Nastavení Zdroj RGB neovlivňuje kalibrovaná data CMYK. RGB Pokud zapnete možnost Použít vložený profil, je-li k dispozici (RGB), server EX/i Print Server bude ignorovat možnost Zdroj RGB a používat profil RGB vložený případně do tiskové úlohy jako profil zdroje RGB. Pokud tuto možnost vypnete, server EX/i Print Server bude používat profil zadaný v možnosti Zdroj RGB. Xerox GCR Možnost tisku Xerox GCR poskytuje alternativní správu barev, která nahrazuje černou CMY ekvivalentní černou vytištěnou jen s použitím černého inkoustu. Pro tento proces se používá označení nahrazení šedé složky (GCR, Gray Component Replacement). Výsledkem použití možnosti Xerox GCR může být nižší využití toneru a následně úspora nákladů. Možnost Xerox GCR může ovlivnit přesnost barev a nedoporučuje se pro operace výrazně zaměřené na kvalitu barev, jako je například nátisk. Pokud se ve vytištěném výstupu objevují rušivé efekty, například pruhy v přechodech, nestejnoměrnost v šedých nebo barevných oblastech, hrubé okraje nebo prostě jen nečekaný výstup barev, funkci Xerox GCR vypněte. Ve výchozím nastavení je funkce Xerox GCR zapnuta. Výchozí nastavení je možné změnit v nástroji Configure.

Barevný tisk CES. Obsahuje software Fiery

Barevný tisk CES. Obsahuje software Fiery Obsahuje software Fiery Před spuštěním zařízení si přečtěte tuto příručku. Po přečtení příručku uložte na bezpečném místě, abyste ji měli v budoucnu k dispozici. CES 2014 Electronics For Imaging. Informace

Více

Referenční příručka barevného tisku v systému Fiery

Referenční příručka barevného tisku v systému Fiery Referenční příručka barevného tisku v systému Fiery 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 11 června 2014 Obsah 3 Obsah

Více

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt.

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 23 června 2014 Obsah 3 Obsah...5 Přístup k programu...5 Poštovní schránky...5 Připojování

Více

Průvodce kvalitou barvy

Průvodce kvalitou barvy Stránka 1 z 6 Průvodce kvalitou barvy Průvodce kvalitou barvy se snaží uživatelům vysvětlit operace, které jsou na tiskárně k dispozici a mohou být užity pro úpravu a přizpůsobení barevného výstupu. Nabídka

Více

Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS

Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 18 listopadu 2014 Obsah 3 Obsah...5 Nastavení možností nainstalovaných v tiskárně

Více

Poznámky k verzi pro zákazníky

Poznámky k verzi pro zákazníky Poznámky k verzi pro zákazníky Fiery Color Profiler Suite, verze 4.7.1 Tento dokument obsahuje důležité informace o této verzi produktu. Než budete pokračovat v instalaci, nezapomeňte tyto informace poskytnout

Více

Uživatelská příručka programu CEWE fotosvět profi

Uživatelská příručka programu CEWE fotosvět profi Uživatelská příručka programu CEWE fotosvět profi Program CEWE fotosvět profi Vám umožní pomocí Adobe InDesign objednat CEWE FOTOKNIHU. Abyste vše zvládli správně na první pokus, přečtěte si prosím níže

Více

Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery. Tisk

Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery. Tisk Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery Tisk 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění

Více

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt.

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 11 června 2014 Obsah 3 Obsah Přehled tisku proměnných dat (VDP)...5 Způsoby určování

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Předmluva. Předmluva > 2

Předmluva. Předmluva > 2 Předmluva Vynaložili jsme maximální úsilí, aby informace v tomto dokumentu byly kompletní, přesné a platné. Společnost Oki nenese žádnou zodpovědnost za následky chyb, které jsou mimo její kontrolu. Společnost

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

OBSAH. Kontrola aktualizací... 18

OBSAH. Kontrola aktualizací... 18 2013 Albatros Media a. s. Toto CD je součástí knihy Adobe InDesign CS6, Oficiální výukový kurz a je samostatně neprodejné. Všechna práva vyhrazena. Nelegální kopie tohoto disku jsou zakázány. K2059_potisk.indd

Více

Vaše uživatelský manuál OKI C9600 http://cs.yourpdfguides.com/dref/5633798

Vaše uživatelský manuál OKI C9600 http://cs.yourpdfguides.com/dref/5633798 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro OKI C9600. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se OKI C9600 v uživatelské příručce

Více

Tisk CES. Obsahuje software Fiery

Tisk CES. Obsahuje software Fiery Obsahuje software Fiery Před spuštěním zařízení si přečtěte tuto příručku. Po přečtení příručku uložte na bezpečném místě, abyste ji měli v budoucnu k dispozici. CES 2014 Electronics For Imaging. Informace

Více

Nastavení tiskárny pro tisk štítků Geis Str. 1/16

Nastavení tiskárny pro tisk štítků Geis Str. 1/16 Str. 1/16 Obsah 1. Instalace tiskárny štítků... 2 Instalace tiskárny s rozhraním USB:... 2 Instalace tiskárny se síťovým rozhraním:... 4 2. Přímý tisk na tiskárnu... 9 3. Dump mode... 10 Pro tiskárnu Zebra

Více

PREPRESS: Vytvoření digitálních dat

PREPRESS: Vytvoření digitálních dat PREPRESS: Vytvoření digitálních dat Proč PDF/X? PS přes PDF export a PDF přes PDF export pomocí QuarkXPress 8.x/9.x PostScript + přímý export PDF pomocí Adobe InDesign CS5/CS6 Acrobat Distiller nastavení

Více

Tisk CES. Obsahuje software Fiery

Tisk CES. Obsahuje software Fiery Obsahuje software Fiery Před spuštěním zařízení si přečtěte tuto příručku. Po přečtení příručku uložte na bezpečném místě, abyste ji měli v budoucnu k dispozici. CES 2014 Electronics For Imaging. Informace

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

FAX 1190L Příručka uživatele programů

FAX 1190L Příručka uživatele programů FAX 1190L Příručka uživatele programů Před používáním přístroje si důkladně pročtěte tento manuál a uchovejte jej pro případné pozdější dotazy. Pro zajištění bezpečného a správného používání si pročtěte

Více

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs Software Capture Pro Začínáme A-61640_cs Začínáme se softwarem Kodak Capture Pro Software a Capture Pro Limited Edition Instalace softwaru: Kodak Capture Pro Software a Network Edition... 1 Instalace softwaru:

Více

5210n / 5310n Stručná příručka

5210n / 5310n Stručná příručka 5210n / 5310n Stručná příručka 1 2 3 4 VÝSTRAHA: Před instalací a spuštěním tiskárny Dell je třeba se seznámit s bezpečnostními pokyny v Příručce majitele a řídit se jimi. 5 6 7 8 1 Volitelný výstupní

Více

2015 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt.

2015 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 2015 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 5. února 2015 Obsah 3 Obsah...5 Konzola Fiery Hot Folders...5 Vytvoření sledované

Více

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah Cyclope Print Management Software- uživatelská příručka... 1 1. Přehled produktu... 2 2. Stručný popis produtku CPMS... 2 2.1. Stažení CPMS...

Více

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů.

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů. Úvodní příručka Microsoft Excel 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Přidání příkazů na panel nástrojů Rychlý přístup

Více

OBSAH ÚVOD 11 NEŽ ZAČNEME ANEB DŮLEŽITÉ SOUVISLOSTI 13 KAPITOLA 1 VÝROBNÍ PROCES TISKOVINY 13 PŘEDTISKOVÁ PŘÍPRAVA PŘÍPRAVA PRO TISK 17

OBSAH ÚVOD 11 NEŽ ZAČNEME ANEB DŮLEŽITÉ SOUVISLOSTI 13 KAPITOLA 1 VÝROBNÍ PROCES TISKOVINY 13 PŘEDTISKOVÁ PŘÍPRAVA PŘÍPRAVA PRO TISK 17 ÚVOD 11 KAPITOLA 1 NEŽ ZAČNEME ANEB DŮLEŽITÉ SOUVISLOSTI 13 VÝROBNÍ PROCES TISKOVINY 13 Kdo dělá co aneb jak to chodí 14 PŘEDTISKOVÁ PŘÍPRAVA PŘÍPRAVA PRO TISK 17 Tiskový rastr princip reprodukce tónového

Více

Tisk do souboru se provádí podobně jako tisk na papír, směřování tisku do souboru je dáno nastavením v ovladači tiskárny:

Tisk do souboru se provádí podobně jako tisk na papír, směřování tisku do souboru je dáno nastavením v ovladači tiskárny: Tisk do souboru Tisk do souboru tiskárny Tisk do souboru se provádí podobně jako tisk na papír, směřování tisku do souboru je dáno nastavením v ovladači tiskárny: Vytištěný soubor potom můžete předat k

Více

Optimalizace spotřeby tiskových barev. ApogeeX 4.0 OptiInk & IntelliTune

Optimalizace spotřeby tiskových barev. ApogeeX 4.0 OptiInk & IntelliTune Optimalizace spotřeby tiskových barev ApogeeX 4.0 OptiInk & IntelliTune Úvodem Optimalizace spotřeby barev - diskutované téma Důvody pro obecně vyšší spotřebu barev SW pro optimalizaci připomenutí základních

Více

2015 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt.

2015 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 2015 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 9. března 2015 Obsah 3 Obsah...5 Aktivace licence...5 Ruční deaktivace licence...6

Více

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení OBSAH 1. Pro všechny uživatele Úvod... 3 Jak číst tuto příručku... 3 Ochranné známky...4 Co je to RICOH Smart Device Connector?...

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

Téma 8: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 IV

Téma 8: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 IV Téma 8: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 IV 1 Teoretické znalosti V tomto cvičení budete pracovat se správou vlastností systému, postupně projdete všechny karty tohoto nastavení a vyzkoušíte

Více

PREPRESS: Vytvoření digitálních dat

PREPRESS: Vytvoření digitálních dat PREPRESS: Vytvoření digitálních dat 2013 Aktuální PDF informace jsou ke stažení na našich webových stránkách: www.leykamletsprint.com Proč PDF/X? PS přes PDF export a PDF přes PDF export pomocí QuarkXPress

Více

InsideBusiness Payments CEE

InsideBusiness Payments CEE InsideBusiness Payments CEE Referenční příručka k novému vzhledu Přístupová cesta do střední a východní Evropy InsideBusiness Payments CEE Potřebujete pohodlný a bezproblémový přístup k úplné nabídce služeb

Více

Gama monitoru. Michael v.ostheim

Gama monitoru. Michael v.ostheim Michael v.ostheim Překlad: Lukáš Vlček 2 Obsah 1 Úvod 4 2 Použití testovacích obrázků 4 2.1 Testovací obrázek: Stupnice šedi............................. 4 2.2 Testovací obrázek: RGB stupnice.............................

Více

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Autorská práva a licence 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného

Více

Zobrazování bannerů podporují pouze nově vytvořené šablony motivů vzhledu.

Zobrazování bannerů podporují pouze nově vytvořené šablony motivů vzhledu. Bannerový systém ProEshop od verze 1.13 umožňuje zobrazování bannerů na popředí e-shopu. Bannerový systém je přístupný v administraci e-shopu v nabídce Vzhled, texty Bannerový systém v případě, že aktivní

Více

Poznámky k verzi pro zákazníky pro Color Controller E-83A/E-43A, verze 1.0

Poznámky k verzi pro zákazníky pro Color Controller E-83A/E-43A, verze 1.0 Poznámky k verzi pro zákazníky pro Color Controller E-83A/E-43A, verze 1.0 Tento dokument obsahuje důležité informace o tomto vydání. Než budete pokračovat v instalaci, nezapomeňte tyto informace poskytnout

Více

Co je nového v aplikaci QuarkXPress 2015

Co je nového v aplikaci QuarkXPress 2015 Co je nového v aplikaci QuarkXPress 2015 OBSAH Obsah Co je nového v aplikaci QuarkXPress 2015...3 Nové funkce...4 64bitová aplikace...4 Proměnné obsahu...4 Tabulky v řádku...5 Poznámky pod čarou a Poznámky

Více

L A TEX Barevné profily tiskových zařízení (tiskárny, plotry)

L A TEX Barevné profily tiskových zařízení (tiskárny, plotry) Semestrální práce z předmětu Kartografická polygrafie a reprografie L A TEX Barevné profily tiskových zařízení (tiskárny, plotry) Autor: Petr Douša, Jan Antropius Editor: Ivana Řezníková Praha, duben 2011

Více

Kalibrace monitoru pomocí Adobe Gamma

Kalibrace monitoru pomocí Adobe Gamma Kalibrace monitoru pomocí Adobe Gamma (Color Management) Zpracoval: Emerich Slabý (2007) Obsah: Kalibrace monitoru 3 Kalibrace monitoru pomocí Adobe Gamma 3 Krok 1 volba postupu kalibrace 4 Krok 2 pojmenování

Více

PŘEDVOLBY K TISKU. pro předávání digitálních dat k výrobě tiskovin. Nabízíme Vám úpravu dokumentů pro tisk přímo u nás na firmě.

PŘEDVOLBY K TISKU. pro předávání digitálních dat k výrobě tiskovin. Nabízíme Vám úpravu dokumentů pro tisk přímo u nás na firmě. PŘEDVOLBY K TISKU pro předávání digitálních dat k výrobě tiskovin Nabízíme Vám úpravu dokumentů pro tisk přímo u nás na firmě. Nedoržení jednotlivých postupů může znamenat nekorektní zpracování zakázky.

Více

Děkujeme, že jste si vybrali ONYX.

Děkujeme, že jste si vybrali ONYX. Děkujeme, že jste si vybrali ONYX. Pro zajištění správné instalace a nastavení si prostudujte tuto příručku a uschovejte si ji na bezpečném místě pro budoucí použití. Tento dokument a software v něm popisovaný

Více

Barevná shoda zákazníkovy představy a ofsetového tisku

Barevná shoda zákazníkovy představy a ofsetového tisku Barevná shoda zákazníkovy představy a ofsetového tisku ing. Jan Smékal UGRA PSO Expert KomuniKace zadavatel/zhotovitel barevné problémy barvy různé CMYK: 0/80/20/0 CMYK: 0/80/20/0 % stejné nerozumí si

Více

Jak spustit program P-touch Editor

Jak spustit program P-touch Editor Jak spustit program P-touch Editor Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry tohoto produktu se mohou bez upozornění změnit. Společnost Brother si vyhrazuje právo

Více

Příručka nastavení funkcí snímání

Příručka nastavení funkcí snímání Příručka nastavení funkcí snímání WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_CS 2004. Všechna práva vyhrazena. Uplatňovaná ochrana autorských práv se vztahuje na všechny formy a záležitosti

Více

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ Uložení protokolu tisku na síť Verze 0 CZE Definice poznámek V celé Příručce uživatele používáme následující ikony: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat,

Více

Fiery Command WorkStation

Fiery Command WorkStation 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 24 června 2014 Obsah 3 Obsah Přehled...13 Command WorkStation...13 Pracovní prostor

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 1 Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Operační systém a textový editor,

Více

Xerox EX 2100/EX-P 2100 Print Server Powered by Fiery. Konfigurace a nastavení

Xerox EX 2100/EX-P 2100 Print Server Powered by Fiery. Konfigurace a nastavení Xerox EX 2100/EX-P 2100 Print Server Powered by Fiery Konfigurace a nastavení 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 23

Více

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost Osnovy kurzů pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Systém dalšího vzdělávání veřejnosti počítačová gramotnost Začínáme s počítačem Úvod...5 Co je to počítač, informace, použití...10 Hlavní

Více

GMAIL. Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi.

GMAIL. Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi. GMAIL VERZE NÁVODU A NÁSTOJI Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi. VYUŽITÍ PRO e-mail s emailovou schránkou

Více

Zálohování a obnova. Uživatelská příručka

Zálohování a obnova. Uživatelská příručka Zálohování a obnova Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této

Více

Možnost skla pro předlohy

Možnost skla pro předlohy Xerox WorkCentre 8/8/8/8/890 Vytvoření kopie Domovská stránka služeb Stav úloh Doteková obrazovka Start Vymazat vše Stop. Vložte předlohy do vstupní přihrádky podavače předloh lícem nahoru. Nastavte vodítka

Více

WORD. (zobecněno pro verzi 2007)

WORD. (zobecněno pro verzi 2007) WORD (zobecněno pro verzi 2007) Program MS Word patří softwarově do skupiny uživatelských aplikací, které se nazývají textové editory. Slouží především k editacím či-li úpravám textů vč. vkládání grafických

Více

Barvy v počítačové grafice

Barvy v počítačové grafice Barvy v počítačové grafice KAPITOLA 4 V této kapitole: Reprezentace barev v počítači Barevné prostory Barvy na periferiích počítače Barvy a design webových stránek Počítačová grafika je velmi široký pojem

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze: 1.0.0 2 Obsah 0 Část I Předmluva 1 Vítejte 3... 3 Část II Instalace 4 Část III Aktivace programu 8 Část IV Obsluha programu 9 1 Menu... 9 Soubor... 9 Otevřít test... 9 Zobrazit

Více

Nestandardní režimy tisku

Nestandardní režimy tisku Nestandardní režimy tisku 2013 LANIKO Morava s.r.o. Obsah 1 Přehled nestandardních režimů tisku... 3 2 Volba režimu tisku v ovladači tiskárny na PC... 4 2.1 Normální tisk... 6 2.2 Zkušební tisk... 6 2.3

Více

Tiskový manažer - Printman

Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer je program, který je součástí programu Praktik. Používá se v případě, pokud máte připojenou tiskárnu přes USB port (nebo vaše tiskárna není v seznamu podporovaných

Více

Úvod...9 Historie počítačů...9 Digitální fotoaparát...10 Co čekat od počítače...10 Historie od verze 5 po verzi 8...10

Úvod...9 Historie počítačů...9 Digitální fotoaparát...10 Co čekat od počítače...10 Historie od verze 5 po verzi 8...10 Obsah Úvod...................................................9 Historie počítačů...................................9 Digitální fotoaparát.................................10 Co čekat od počítače...............................10

Více

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix.

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix. Instalace aplikace easyeldp Aplikaci easyeldp je třeba instalovat na počítač, který splňuje příslušné systémové požadavky. Při instalaci postupujte následovně: 1) Spusťte instalaci aplikace easyeldp z

Více

Základní škola a mateřská škola Lázně Kynžvart Autor: David Holubec NÁZEV: VY_32_INOVACE_19_INF Vzdělávací oblast: informatika Ročník: 7.

Základní škola a mateřská škola Lázně Kynžvart Autor: David Holubec NÁZEV: VY_32_INOVACE_19_INF Vzdělávací oblast: informatika Ročník: 7. Základní škola a mateřská škola Lázně Kynžvart Autor: David Holubec NÁZEV: VY_32_INOVACE_19_INF Vzdělávací oblast: informatika Ročník: 7. 2 Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2181 Datum vytvoření: únor

Více

Tiskové sestavy. Zdroj záznamu pro tiskovou sestavu. Průvodce sestavou. Použití databází

Tiskové sestavy. Zdroj záznamu pro tiskovou sestavu. Průvodce sestavou. Použití databází Tiskové sestavy Tiskové sestavy se v aplikaci Access používají na finální tisk informací z databáze. Tisknout se dají všechny objekty, které jsme si vytvořili, ale tiskové sestavy slouží k tisku záznamů

Více

Modul Periodická fakturace

Modul Periodická fakturace Modul Periodická fakturace účetnictví pro živnostníky a malé společnosti O I P... 1 On-line...1 Off-line...1 M P... 3 Přínos pro uživatele... 3 P... 3 Karta nastavení vzoru periodického dokladu... 4 Záložka

Více

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy.

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy. Úvodní příručka Microsoft Access 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Změna velikosti obrazovky nebo zavření databáze

Více

PowerPoint 2010. Kurz 1. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221

PowerPoint 2010. Kurz 1. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221 PowerPoint 2010 Kurz 1 Představení Program PowerPoint 2010 je nástroj pro tvorbu prezentací. Tyto prezentace jsou pak určeny především k promítání na plátno pomocí dataprojektoru. Prezentace je formát

Více

Obsah. Začínáme. 1 Úvod do Adobe Acrobatu. 2 Zkoumáme pracovní plochu

Obsah. Začínáme. 1 Úvod do Adobe Acrobatu. 2 Zkoumáme pracovní plochu Obsah Začínáme 1 Úvod do Adobe Acrobatu 2 Zkoumáme pracovní plochu O knize Oficiální výukový kurz.....................14 Acrobat Professional a Acrobat Standard...........14 Předpoklady.....................................15

Více

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka Modem a síť LAN Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU ARIADNE 3 Strana 1 1 Úvod Systém Ariadne3 je systém pro správu obsahu (CMS - "Content Management System"). Umožňuje pomocí jednoduchého a intuitivního uživatelského rozhraní

Více

ColorNavigator 6. Whitepaper. EIZO ColorNavigator 6 Základní charakteristika a stručný popis funkcí

ColorNavigator 6. Whitepaper. EIZO ColorNavigator 6 Základní charakteristika a stručný popis funkcí Whitepaper ColorNavigator 6 EIZO ColorNavigator 6 Základní charakteristika a stručný popis funkcí EIZO kalibrační software ColorNavigator byl vyvinutý společností EIZO a slouží k jednoduché a přesné kalibraci

Více

MX-FR42U SADA OCHRANY DAT PRŮVODCE OVLÁDÁNÍM. Obsah

MX-FR42U SADA OCHRANY DAT PRŮVODCE OVLÁDÁNÍM. Obsah MX-FR42U SADA OCHRANY DAT PRŮVODCE OVLÁDÁNÍM Obsah Úvod...2 Sada ochrany dat je nainstalována...4 Bezpečnostní nastavení modulu zabezpečení dat...4 Funkce řízení dokumentu...4 Ukládání dokumentů...4 Obrazovka

Více

Úvod do počítačové grafiky

Úvod do počítačové grafiky Úvod do počítačové grafiky elmag. záření s určitou vlnovou délkou dopadající na sítnici našeho oka vnímáme jako barvu v rámci viditelné části spektra je člověk schopen rozlišit přibližně 10 milionů barev

Více

Mýty a omyly v systému správy barev aneb dodržováním několika principů se správy barev nemusím bát

Mýty a omyly v systému správy barev aneb dodržováním několika principů se správy barev nemusím bát Mýty a omyly v systému správy barev aneb dodržováním několika principů se správy barev nemusím bát Jan Kaiser Fomei a.s., Hradec Králové Kaiser@fomei.com, +420 603 587 898 červen 2012 Který obraz je správný?

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 4.1.30 10/2014 Obsah Zóny... 2 Omezení modulu Zóny a pravidla... 2 Vstup do modulu Zóny a pravidla... 3 Karta zóny... 3 Vytvoření nové zóny... 3 Editace zóny...

Více

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor )

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 tel.: +420225308111, fax: +420225308110 www.datasys.cz Obsah

Více

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL TUV

Více

Počítačová grafika. OBSAH Grafické formy: Vektorová grafika Bitmapová (rastrová grafika) Barevné modely

Počítačová grafika. OBSAH Grafické formy: Vektorová grafika Bitmapová (rastrová grafika) Barevné modely Počítačová grafika OBSAH Grafické formy: Vektorová grafika Bitmapová (rastrová grafika) Barevné modely Vektorová grafika Vektorová grafika Příklad vektorové grafiky Zpět na Obsah Vektorová grafika Vektorový

Více

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat)

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 62 Databáze a systémy pro uchování

Více

Reprodukce obrazových předloh

Reprodukce obrazových předloh fialar@kma.zcu.cz Podpořeno z projektu FRVŠ 584/2011 Historie Reprodukční fotografie V reprodukční fotografii se používají různé postupy pro reprodukci pérovek (pouze černá a bílá) jednoduché (viz přednáška

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Share online 3.1. 1. vydání

Share online 3.1. 1. vydání Share online 3.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren

Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren Pro jednoduchou centralizovanou správu tiskáren a multifunkčních systémů ŘÍZENÍ PROVOZU SNADNÁ METODA PRO SPRÁVU VAŠICH TISKÁREN A MULTIFUNKČNÍCH SYSTÉMŮ Udržet

Více

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni PREZENTACE Vladimír Bureš Tereza Otčenášková Alena Šandová Cíle kurzu Po ukončení tohoto kurzu budete schopni promítnout prezentaci, nastavit vlastnosti prezentace, vytvářet a upravovat snímky, volit různá

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

Nastavení elektronického výpisu v Internet Bance

Nastavení elektronického výpisu v Internet Bance Nastavení elektronického výpisu v Internet Bance Obsah Elektronický výpis... 3 Jak si nastavíte elektronický výpis... 3 Jak si prohlédnete elektronický výpis... 5 Jak si nastavíte upozornění na nový elektronický

Více

O čem si něco povíme

O čem si něco povíme 1 O čem si něco povíme co to vlastně je předtisková příprava (prepress) různé způsoby tisku (offset, flexo, digital printing,...) správa barev inkousty, barevné prostory, profily RIP (raster image processor),

Více

Směrnice pro přípravu a předávání tiskových podkladů

Směrnice pro přípravu a předávání tiskových podkladů Směrnice pro přípravu a předávání tiskových podkladů 11. 11. 2005 Vážený zákazníku, naše tiskárna poskytuje reprografické služby na profesionální úrovni. Děláme maximum pro to, abychom mohli být hrdi na

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě VY_32_INOVACE_INF_BU_20 Sada: Digitální fotografie Téma: DVD promítání a tisk fotografií Autor: Mgr. Miloš Bukáček Předmět: Informatika Ročník: 3. ročník osmiletého gymnázia, třída 3.A Využití: Prezentace

Více

OKEŠ/MISYS. TISKY v systému KOKE. příprava tisku nastavení programu postupy při tisku problémy WKOKEŠ - TISKY. www.gepro.cz

OKEŠ/MISYS. TISKY v systému KOKE. příprava tisku nastavení programu postupy při tisku problémy WKOKEŠ - TISKY. www.gepro.cz TISKY v systému KOKE OKEŠ/MISYS příprava tisku nastavení programu postupy při tisku problémy Obsah Obecná pravidla: 1. technologie tvorby výkresu a zobrazovací tabulky 2. vektorová kresba, rastry a jejich

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

Rastrové počítačové obrazy (poněkud sporně často označované jako bitmapové) jsou pravděpodobně nejběžnější variantou obrazů v počítači.

Rastrové počítačové obrazy (poněkud sporně často označované jako bitmapové) jsou pravděpodobně nejběžnější variantou obrazů v počítači. Ot 2. Rastrová počítačová grafika 1.1.1 Rastrové obrazy Rastrové počítačové obrazy (poněkud sporně často označované jako bitmapové) jsou pravděpodobně nejběžnější variantou obrazů v počítači. Rastrový

Více

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL Při instalaci nové verze systému SUSE Linux Enterprise 11 postupujte podle následujících pokynů. Tento dokument obsahuje

Více

JRV.CZ s.r.o. Bulharská 4 612 00 Brno www.rosadata.cz. RosaData. Pohledávky

JRV.CZ s.r.o. Bulharská 4 612 00 Brno www.rosadata.cz. RosaData. Pohledávky RosaData Pohledávky OBSAH Úvod... 3 Popis procesu... 3 Přehled pohledávek a závazků... 5 Nové vymáhání... 6 Akce vymáhání... 9 Přehled vymáhání... 10 Nastavení... 12 Procesy vymáhání... 12 Typ vymáhání...

Více

Příručka Univerzálního tiskového ovladače

Příručka Univerzálního tiskového ovladače Příručka Univerzálního tiskového ovladače Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Verze B CZE 1 Souhrn 1 Brother

Více

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2.

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Popisy uvedené v této příručce jsou založeny na operačních systémech Windows 7 a Mac OS X Mountain Lion. Přečtěte

Více

Webové stránky. 6. Grafické formáty pro web. Datum vytvoření: 11. 10. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.cz

Webové stránky. 6. Grafické formáty pro web. Datum vytvoření: 11. 10. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.cz Webové stránky 6. Vytvořil: Petr Lerch www.isspolygr.cz Datum vytvoření: 11. 10. 2012 Webové Strana: 1/6 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tématická oblast Název DUM

Více

Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku.

Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku. Maskování obrázků Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku. Co se naučíte V tomto kurzu se naučíte vytvořit

Více

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka Modem a síť LAN Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více