Virtuální mapová sbírka Chartae-Antiquae.cz důležitý výsledek projektu Kartografické zdroje jako kulturní dědictví.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Virtuální mapová sbírka Chartae-Antiquae.cz důležitý výsledek projektu Kartografické zdroje jako kulturní dědictví."

Transkript

1 Virtuální mapová sbírka Chartae-Antiquae.cz důležitý výsledek projektu Kartografické zdroje jako kulturní dědictví. Ing. Filip Antoš, Ing. Milan Talich, Ph.D., Ing. Ondřej Böhm, Ing. Jan Havrlant, Ph.D., Ing. Klára Ambrožová, Dr. Ing. Lubomír Soukup INFORUM 2014, května 2014, Praha

2 Mapové sbírky v ČR Ústřední archiv zeměměřictví a katastru přes map. listů, hotovo 30%, vše do roku 2020, archivnimapy.cuzk.cz Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad gen. Josefa Churavého map. listů, leteckých snímků, izgard.cenia.cz/ceniaizgard/ Mapová sbírka Přírodovědecké fakulty UK v Praze map, atlasů a 80 glóbů, zdigitalizováno dokumentů, Mapová sbírka Geografického ústavu MU v Brně map, postupná digitalizace, mapy.geogr.muni.cz Mollova mapová sbírka Moravské zemské knihovny v Brně map, zdigitalizováno, mapy.mzk.cz Národní technické muzeum, Státní oblastní archivy, MS Historického ústavu AV ČR, Archiv hl. města Prahy, Národní knihovna ČR, Národní archiv v Praze, městské archivy, muzea, vědecké a zámecké knihovny, památkové ústavy, 2

3 Projekt Kartografické zdroje jako kulturní dědictví Kartografické zdroje jako kulturní dědictví. Výzkum nových metodik a technologií digitalizace, zpřístupnění a využití starých map, plánů, atlasů a glóbů. V rámci programu NAKI MK Historický ústav AV ČR, v.v.i. Výstupy: - metodiky a technologie pro zpřístupnění starých map na internetu, - volně dostupné webové aplikace pro práci se starými mapami, - chartae-antiquae.cz nebo - vedlejší produkt databáze zdigitalizovaných starých map, atlasů a glóbů, Web projektu: naki.vugtk.cz 3

4 Na projektu spolupracující instituce Městské muzeum v Jaroměři Městské muzeum v Hořicích Strahovský klášter Klaudian Praha, s.r.o. 4

5 a) náčrty, skici, pohledové mapy Mapy Zdroj: SOA Třeboň 5

6 Mapy b) mapy a plány na základě geodetických měření - geodetické základy a geodetická měření, - kartografické vlastnosti, - mapa charakterizovaná polohovou přesností objektů v mapě vzdálenosti, směry, plochy, - při respektování výše uvedeného lze získat další přidanou hodnotu digitálních kopií starých map. Zdroj: FŽP UJEP Zdroj: SOA Zámrsk 6

7 Digitalizace map Digitalizace na přesném kartometrickém skeneru - nedochází ke geometrické deformaci obrazu, - zachování kartografických vlastností mapy, - vysoké rozlišení (až 800dpi), - velké formáty předloh (až A0+), - možnost skenovat i větší formáty, - bezkontaktní skenování, - digitalizace poničených a zkroucených map, - mapy podlepené kartónem, kovovou deskou, v dřevěných lištách. 7

8 Digitalizace map a atlasů Kartometrický skener ScannTech formát A0+, - maximální optické rozlišení 800 dpi, - barevná hloubka 24-bit, - atest od ČÚZK pro kartometrické skenování s maximální odchylkou v poloze 0,2 mm, - ICC profil, - kolébka pro digitalizaci atlasů až do A1. 8

9 - glóbus věrný 3D model Digitalizace glóbů Zdroj: 9

10 - glóbus věrný 3D model - tvar hladké koule Digitalizace glóbů Zdroj: 10

11 - glóbus věrný 3D model - tvar hladké koule - rovnoměrně barevný Digitalizace glóbů Zdroj: 11

12 - glóbus věrný 3D model - tvar hladké koule - rovnoměrně barevný - čitelný ve všech detailech Digitalizace glóbů W. J. Blaeu W. J. Blaeu W. J. Blaeu Zdroj: Zdroj:

13 Digitalizace glóbů Digitalizační zařízení - 5cm do 120 cm průměru, - bezpečná manipulace s glóbem, - rovnoměrné otáčení glóbu, - focení z krátké vzdálenosti, - cílení do středu glóbu, - rovnoměrné nasvícení fotografickými světly, - mobilní zařízení. 13

14 Digitalizace glóbů Vytvoření modelu - z fotografií vytvořit 3D model glóbů, - transformace a georeference snímků, - spojení snímků do modelu, - vytvoření vrstvy pro Google Earth. Prezentace modelu v aplikaci Google Earth + snadná implementace do webových stránek + rozšířená mezi uživateli + jednoduché ovládání a zprůhledňování modelu + kombinace více vrstev - glóbů 14

15 Modely glóbů 15

16 Modely glóbů 16

17 Modely glóbů 17

18 Zpřístupnění starých map na chartae-antiquae.cz - vedlejší produkt projektu, - nyní je dostupných přibližně mapových listů, - v maximálním dostupném rozlišení (převážně 600dpi), - prohlížení ve webové aplikaci Zoomify s vodoznakem, - georeferencovaná mapová díla zpřístupněna webovou mapovou službou (WMS), - webové aplikace pro práci se starými mapami geografické vyhledávání, mapová prohlížečka, MapComparer, - na konci projektu map = bohatý informační zdroj starých kartografických děl. 18

19 Zpřístupnění starých map na chartae-antiquae.cz Geografické vyhledávání 19

20 Zpřístupnění starých map na chartae-antiquae.cz Prohlížení map 20

21 Zpřístupnění starých map na chartae-antiquae.cz Prohlížení map 21

22 Zpřístupnění starých map na chartae-antiquae.cz Georeferencované mapy formou webové mapové služby 22

23 Zpřístupnění starých map na chartae-antiquae.cz Georeferencované mapy formou webové mapové služby 23

24 Zpřístupnění starých map na chartae-antiquae.cz MapComparer webová aplikace k porovnávání starých map 24

25 mapová sbírka.cz - nový webový portál věnovaný starým kartografickým produktům chartae-antiquae.cz nebo - přibližně map z různých mapových sbírek v ČR, z nichž velká většina nemá a v blízké budoucnosti ani nebude mít prostředky na jejich digitalizaci, - do konce projektu v roce 2015 až map, desítky atlasů a glóbů, - mapy lesní, stabilního katastru, plány měst; mapy okresů, krajů, pohoří, turistické; mapy států, kontinentů, světa včetně stručných informací o vystavených mapách, - zpřístupnění map v mapovém serveru pomocí WMS + nové nástroje pro analýzu starých map - uživatelé = historici, kartografové, geodeti, krajináři, ekologové, vodohospodáři, urbanisti, architekti, studenti, badatelé, laická veřejnost, milovníci starých map, 25

26 Děkuji za pozornost chartae-antiquae.cz Příspěvek vznikl v rámci řešení projektu programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity č. DF11P01OVV021 Kartografické zdroje jako kulturní dědictví. Výzkum nových metodik a technologií digitalizace, zpřístupnění a využití starých map, plánů, atlasů a glóbů. 26

Virtuální mapová sbírka Chartae-Antiquae.cz - první výsledek spolupráce VÚGTK a paměťových institucí

Virtuální mapová sbírka Chartae-Antiquae.cz - první výsledek spolupráce VÚGTK a paměťových institucí Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. Research Institute of Geodesy, Topography and Cartography Virtuální mapová sbírka Chartae-Antiquae.cz - první výsledek spolupráce VÚGTK a

Více

Kartografické zdroje jako kulturní dědictví a formy jejich zpřístupňování

Kartografické zdroje jako kulturní dědictví a formy jejich zpřístupňování Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. Historický ústav Akademie věd České republiky, v.v.i. Kartografické zdroje jako kulturní dědictví a formy jejich zpřístupňování Eva Semotanová

Více

Konference GIS Esri v ČR 22. 23. října 2014. Internetové. aplikace

Konference GIS Esri v ČR 22. 23. října 2014. Internetové. aplikace Konference GIS Esri v ČR 22. 23. října 2014 Internetové aplikace Komponenty pro ArcGIS API for JavaScript www.praha8.cz/mapovy-portal-mestske-casti-praha-8.html Komponenty pro ArcGIS API for JavaScript

Více

Blok Infobox. Středa 9. 9. 2015, 9:00 17:00

Blok Infobox. Středa 9. 9. 2015, 9:00 17:00 Blok Infobox Středa 9. 9. 2015, 9:00 17:00 Anotace: V sekci zazní přednášky věnované online katalogům (katalogy 3.0 a zapojování uživatelů do jejich obsahu), problematika analytického zpracování článků

Více

historických dokumentů

historických dokumentů MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY } w!"#$%&'()+,-./012345

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEOINFORMATIKA

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEOINFORMATIKA ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEOINFORMATIKA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE KŘIVOKLÁTSKO - SLEDOVÁNÍ VÝVOJE KRAJINY NA STARÝCH MAPÁCH DEVELOPMENT OF LANDSCAPE ON OLD MAPS (REGION OF KŘIVOKLÁT)

Více

Projekt záchranné digitalizace Ad fontes v Archivu hlavního města Prahy

Projekt záchranné digitalizace Ad fontes v Archivu hlavního města Prahy Projekt záchranné digitalizace Ad fontes v Archivu hlavního města Prahy Projekt komplexní digitální ochrany, záchrany a obecného zpřístupnění nejvzácnějších historických dokumentů hlavního města Prahy

Více

ANALÝZA KLAUDYÁNOVY MAPY V PROSTŘEDÍ GIS Analysis of Klaudyan s map in GIS

ANALÝZA KLAUDYÁNOVY MAPY V PROSTŘEDÍ GIS Analysis of Klaudyan s map in GIS ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Studijní obor: Geodézie a kartografie ANALÝZA KLAUDYÁNOVY MAPY V PROSTŘEDÍ GIS Analysis of Klaudyan s map in GIS Bakalářská práce Vedoucí bakalářské

Více

Koncepce výzkumu, vývoje a inovací na období 2010 2015 Moravská zemská knihovna v Brně

Koncepce výzkumu, vývoje a inovací na období 2010 2015 Moravská zemská knihovna v Brně Koncepce výzkumu, vývoje a inovací na období 2010 2015 Moravská zemská knihovna v Brně 1. Význam a postavení instituce 1.1. Základní údaje Název organizace: Moravská zemská knihovna v Brně Sídlo organizace:

Více

PROGRAM. konference. Archivy školám, archiváři učitelům. se koná

PROGRAM. konference. Archivy školám, archiváři učitelům. se koná PROGRAM konference Archivy školám, archiváři učitelům. se koná ve dnech 4. a 5. listopadu 2014 v sídle Národního archivu, Archivní 4, 140 00 Praha 4 u příležitosti 60-tého výročí vzniku jednotné archivní

Více

JAK GEOREFERENCOVAT STARÉ MAPY?

JAK GEOREFERENCOVAT STARÉ MAPY? Kartografické listy / Cartographic Letters, 2013, 21 (2), 3-10 JAK GEOREFERENCOVAT STARÉ MAPY? Jiří CAJTHAML How to georeference old maps? Abstract: The article is focused on basic principles of old map

Více

Rekonstrukce reliéfu ze starých map... 43 Vizualizace budov a stromů ve 3D... 44 Zdroje... 46 Virtuální realita... 48 Úvod... 49 Historie...

Rekonstrukce reliéfu ze starých map... 43 Vizualizace budov a stromů ve 3D... 44 Zdroje... 46 Virtuální realita... 48 Úvod... 49 Historie... Publikace byla financována z projektu CZ.1.07.2.2.00/07.0053 Inovace geograficky orientovaných studijních oborů s cílem zvýšit míru uplatnění absolventů na trhu práce (řešitel T. Oršulák). Autoři tímto

Více

Praha. Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy

Praha. Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy Praha Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy Vážení zástupci městských částí Právě otevíráte šanon, který Vám ulehčí práci při plánování rozvoje Vaší městské části ve spolupráci s Institutem

Více

informace pro uživatele software ESRI INSPIRE Ohlédnutí za Dnem GIS

informace pro uživatele software ESRI INSPIRE Ohlédnutí za Dnem GIS informace pro uživatele software ESRI INSPIRE Ohlédnutí za Dnem GIS 1 20 08 o b s a h úvod INSPIRE 2 téma INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe Evropská infrastruktura prostorových

Více

Příloha č. 13 k výzkumné zprávě projektu VE20072009004. Prezentace uskutečněné v rámci projektu. v letech 2007-2009

Příloha č. 13 k výzkumné zprávě projektu VE20072009004. Prezentace uskutečněné v rámci projektu. v letech 2007-2009 Příloha č. 13 k výzkumné zprávě projektu VE20072009004 Prezentace uskutečněné v rámci projektu v letech 2007-2009 č. Obsah 1 Kunt, Miroslav: Elektronické archivní pomůcky a digitalizace v archivech České

Více

V OJENSKÝ G EOGRAFICKÝ O BZOR

V OJENSKÝ G EOGRAFICKÝ O BZOR V OJENSKÝ G EOGRAFICKÝ O BZOR 2/2013 Sborník geografické služby AČR Obsah Úvodník 3 Z praxe 4 Projekt tvorby e-learningových kurzů pro vojenskogeografickou a topografickou přípravu Ing. Libor Laža 4 Aplikace

Více

METODY SBĚRU A POŘIZOVÁNÍ DAT PRO MODELY TERÉNU

METODY SBĚRU A POŘIZOVÁNÍ DAT PRO MODELY TERÉNU Vojenská akademie v Brně Fakulta vojensko technická druhů vojsk katedra vojenských informací o území METODY SBĚRU A POŘIZOVÁNÍ DAT PRO MODELY TERÉNU Václav Talhofer Brno 2000 1 Obsah 1. Sběr a pořizování

Více

KNIHOVNY SOUČASNOSTI

KNIHOVNY SOUČASNOSTI SDRUŽENÍ KNIHOVEN ČR ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNICKÁ RADA KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2010 Sborník z 18. konference, konané ve dnech 14. 16. září 2010 v Seči u Chrudimi Září 2010 Sdružení knihoven ČR, Ostrava 2010 ISBN

Více

Struktura kartografie

Struktura kartografie Struktura kartografie V této kapitole je popsáno několik možných členění kartografie. Je uvedena stručná charakteristika těchto členění, jejich disciplíny a popis těchto odvětví. Jako téměř u všech vědních

Více

VYUŽITÍ STARÝCH MAP PRO VÝZKUM KRAJINY. Jiří Cajthaml 1, Jiří Krejčí 2

VYUŽITÍ STARÝCH MAP PRO VÝZKUM KRAJINY. Jiří Cajthaml 1, Jiří Krejčí 2 VYUŽITÍ STARÝCH MAP PRO VÝZKUM KRAJINY Jiří Cajthaml 1, Jiří Krejčí 2 1 Katedra mapování a kartografie, Fakulta stavební, ČVUT v Praze, Thákurova 7, 166 29, Praha 6, ČR jiri.cajthaml@fsv.cvut.cz 2 Katedra

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra mapování a kartografie DIPLOMOVÁ PRÁCE. Filip Antoš

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra mapování a kartografie DIPLOMOVÁ PRÁCE. Filip Antoš České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra mapování a kartografie DIPLOMOVÁ PRÁCE Filip Antoš Problematika skenování historických map a jejich následné prezentace na internetu Problematics

Více

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR INFORMATIKY ÚTVAR ROZVOJE HL. M. M. PRAHY. Geografický informační systém hl. m. Prahy (GIS)

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR INFORMATIKY ÚTVAR ROZVOJE HL. M. M. PRAHY. Geografický informační systém hl. m. Prahy (GIS) ÚTVAR ROZVOJE HL. M. M. PRAHY Geografický informační systém hl. m. Prahy (GIS) GIS v Praze Mapy, plány a informace Internet Mapový portál hl. m. Prahy, Sdílení geodat, Integrovaný IS Správa dat DMP, ISKN,

Více

Komentář k prezentaci Koncepce rozvoje oborů zeměměřictví a katastru nemovitostí v podmínkách České republiky pro období 2012-16

Komentář k prezentaci Koncepce rozvoje oborů zeměměřictví a katastru nemovitostí v podmínkách České republiky pro období 2012-16 Komentář k prezentaci Koncepce rozvoje oborů zeměměřictví a katastru nemovitostí v podmínkách České republiky pro období 2012-16 Vážení přítomní, dámy a pánové, dovolte mně, jako jednomu ze spoluautorů

Více

Ministerstvo životního prostředí POVODŇOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM METODIKA PRO TVORBU DIGITÁLNÍCH POVODŇOVÝCH PLÁNŮ

Ministerstvo životního prostředí POVODŇOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM METODIKA PRO TVORBU DIGITÁLNÍCH POVODŇOVÝCH PLÁNŮ Ministerstvo životního prostředí POVODŇOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM METODIKA PRO TVORBU DIGITÁLNÍCH POVODŇOVÝCH PLÁNŮ, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 AQUATEST a.s., Geologická 4, 152 00 Praha 5 www.aquatest.cz

Více

Státní mapová díla (1)

Státní mapová díla (1) Státní mapová díla (1) Státní mapová díla Přednáška pro úředníky státní správy a samosprávy Dne 25.11.2014, 9:00-9:45 Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí

Více

7/2014. a KARTOGRAFICKÝ GEODETICKÝ. Český úřad zeměměřický a katastrální Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

7/2014. a KARTOGRAFICKÝ GEODETICKÝ. Český úřad zeměměřický a katastrální Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky GEODETICKÝ a KARTOGRAFICKÝ obzor obzor Český úřad zeměměřický a katastrální Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 7/ Praha, červenec Roč. 6 () o Číslo 7 o str. 7 9 www.geoportal.sk

Více

ROZŠIŘOVÁNÍ MOŽNOSTÍ PUBLIKACE DAT ZEMĚMĚŘICKÉHO ÚŘADU

ROZŠIŘOVÁNÍ MOŽNOSTÍ PUBLIKACE DAT ZEMĚMĚŘICKÉHO ÚŘADU ROZŠIŘOVÁNÍ MOŽNOSTÍ PUBLIKACE DAT ZEMĚMĚŘICKÉHO ÚŘADU Ing. Bohumil Vlček Zeměměřický úřad Odbor správy a rozvoje IS zeměměřictví 4. 5. 2015 Zeměměřický úřad - formy publikace produktů Tištěné mapy Data

Více

informace pro uživatele software Esri

informace pro uživatele software Esri informace pro uživatele software Esri Business Intelligence a GIS Sdílení geodat 2 20 11 GIS pro město Námi dodávané aplikace zajišťují vše potřebné pro účelné využití geografických dat v důležitých agendách

Více

Nápověda k používání mapových služeb Nahlížení

Nápověda k používání mapových služeb Nahlížení Nápověda k používání mapových služeb Nahlížení Obsah Práce s mapou... 2 Zobrazení mapy... 2 Mapové okno... 3 Přehledka... 4 Změna měřítka... 4 Posun mapy... 6 Druhy map... 6 Doplňkové vrstvy... 7 Definiční

Více

STÁTNÍ MAPOVÉ DÍLO. Tomáš Bayer bayertom@natur.cuni cz. Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie. Přírodovědecká fakulta UK.

STÁTNÍ MAPOVÉ DÍLO. Tomáš Bayer bayertom@natur.cuni cz. Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie. Přírodovědecká fakulta UK. STÁTNÍ MAPOVÉ DÍLO Tomáš Bayer bayertom@natur.cuni cz Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie. Přírodovědecká fakulta UK. MAPOVÉ DÍLO, STÁTNÍ MAPOVÉ DÍLO Mapové dílo: Představováno mapami jednotného

Více