Virtuální mapová sbírka Chartae-Antiquae.cz - první výsledek spolupráce VÚGTK a paměťových institucí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Virtuální mapová sbírka Chartae-Antiquae.cz - první výsledek spolupráce VÚGTK a paměťových institucí"

Transkript

1 Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. Research Institute of Geodesy, Topography and Cartography Virtuální mapová sbírka Chartae-Antiquae.cz - první výsledek spolupráce VÚGTK a paměťových institucí Milan Talich, Filip Antoš, Ondřej Böhm, Jan Havrlant, Klára Ambrožová, Lubomír Soukup 14. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2013, , Národní archiv, Praha

2 MOTIVACE Technologie digitalizace kartografických děl umožňuje: ochranu a zachování kulturního dědictví, zpřístupnění sbírek a jejich studium přes internet, ochranu kartografických děl proti poškození a jejich virtuální obnovu provede-li se digitalizace správně tak umožňuje i využití kartografických vlastností původních děl. Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. Research Institute of Geodesy, Topography and Cartography 2

3 Virtuální mapová sbírka Chartae-Antiquae.cz vzniká jako vedlejší produkt v průběhu řešení projektu "Kartografické zdroje jako kulturní dědictví. Výzkum nových metodik a technologií digitalizace, zpřístupnění a využití starých map, plánů, atlasů a glóbů." v rámci NAKI MK ČR mapy pocházejí z různých spolupracujících paměťových institucí a VÚGTK je zdarma zdigitalizoval pro účely projektu na základě smluv či dohod o spolupráci digitalizace na atestovaném plošném kartometrickém skeneru A0+, dpi, 24bit, ICC barvový profil, nyní obsahuje cca starých map, do konce projektu (2015) jich může být odhadem 40 až jedná se především o cenné mapy roztroušené po jednotlivých institucích, které je nemají jako prioritu při digitalizaci svých sbírek, mnohdy nejsou ani katalogizovány 3

4 Spolupracující instituce Národní archiv Národní knihovna Národní technické muzeum Státní oblastní archiv v Třeboni Státní oblastní archiv v Plzni Státní oblastní archiv v Zámrsku Státní oblastní archiv v Litoměřicích Městská knihovna v Praze Muzeum Brněnska Moravská zemská knihovna klášter Rajhrad Městské muzeum v Jaroměři Městské muzeum v Hořicích Laboratoř Geoinformatiky, FŽP UJEP Strahovský klášter Připravují se dohody s: Slovenská agentúra životného prostredia Archiv hlavního města Prahy 4

5 Chartae-Antiquae.cz = základ expertního systému pro práci se starými mapami umožňuje geografické vyhledávání starých map zpřístupněných v digitalizované podobě a jejich zobrazení v Zoomify (celé mapové listy včetně rámových údajů) zpřístupňuje a bude zpřístupňovat i velká (mnohalistová) mapová díla formou WMS (georeferencovaná) umožňuje snadné porovnávání různých map mezi sebou nebo se současným stavem aplikací MapComparer součástí sbírky budou i virtuální modely starých glóbů bude obsahovat i aplikaci pro vyhledávání mapových značek na starých mapách 5

6 Geografické vyhledávání map na Chartae-Antiquae.cz 6

7 Zobrazení nalezené mapy 7

8 Mnohalistová mapová díla formou WMS 8

9 Geografické vyhledávání map na Chartae-Antiquae.cz 9

10 Vyvinuto nové speciální mobilní zařízení Digitalizace starých glóbů umožňuje šetrnou a bezpečnou manipulaci s glóby, fixována pozice fotoaparátu a glóbu, přičemž glóbus může rotovat kolem svislé a vodorovné osy, vhodné světelné podmínky zajištěny speciálními osvětlovacími lampami a zatemňovacím stanem. pro glóby o průměru od 5 cm do 120 cm. Mobilní zařízení pro digitalizaci glóbů 10

11 Pořízení digitálních dat Po umístění glóbu do zařízení provedeno nasnímání jeho povrchu. Snímky pořízeny kalibrovaným digitálním fotoaparátem. Pořízený snímek 11

12 Zpracování digitálních dat Pro proces georeference je důležité definovat kartografické zobrazení snímků a určit identické body. Zobrazení je Vertical Near-Side Perspective Identické body mohou být voleny v průsečících zeměpisné sítě nebo jimi mohou být jakékoliv jiné body o známých zeměpisných souřadnicích. Schéma transformace 12

13 Proces transformace rastrových dat 1. Výpočet pravoúhlých souřadnic identických bodů v rovině projekce z jejich zeměpisných souřadnic pomocí rovnic projekce. 2. Výpočet transformačních parametrů Helmertovy podobnostní transformace ze získaných souřadnic identických bodů v rovině snímku a vypočtených souřadnic týchž identických bodů v rovině projekce. 3. Podobnostní transformace pravoúhlých souřadnic všech obrazových bodů (pixelů) z roviny snímku do roviny projekce. 4. Výpočet zeměpisných souřadnic všech obrazových bodů (pixelů) pomocí inverzních rovnic projekce. Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. Research Institute of Geodesy, Topography and Cartography 13

14 Výsledek prvotní transformace rastrových dat = georeferencovaný snímek v rovině projekce Georeferencovaný snímek v rovině projekce 14

15 Volba software Google Earth pro výsledný 3D model Transformace snímku do ekvidistantního válcového zobrazení. Výsledný transformovaný snímek 15

16 Výsledné transformované snímky jsou vhodně ořezány na požadované oblasti. Ořezaný snímek Z takto zpracovaných snímků je vytvořena vrstva v datovém formátu KML, kterou je možné otevřít v aplikaci Google Earth. 16

17 Digitální model Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. Research Institute of Geodesy, Topography and Cartography 17

18 Výhody a nevýhody tohoto postupu digitalizace glóbů Digitalizační zařízení: + umožňuje velmi šetrnou, bezpečnou a přesnou digitalizaci, + snadná přestavitelnost a rozložitelnost, přináší možnost rizika poškození během vyjímání glóbu ze stojanu toto provádí restaurátoři příslušné instituce. Vizualizace v Google Earth: + umožňuje práci s velkým množstvím dat s vysokým rozlišením, + vytváření KML vrstev je velmi jednoduché, + KML vrstvy je možné kombinovat a porovnávat s ostatními daty programu, jedná se o georeferencované vrstvy (!!!) problémy v polárních oblastech, kde dochází ke zkreslení na snímcích ale tam je obvykle otvor pro šroub glóbu. Obecně: + je možné glóby zpřístupnit i ve formě WMS a porovnávat s jakýmikoliv georeferencovanými mapovými daty (!!!) 18

19 Děkuji za pozornost. Tento příspěvek byl podpořen projektem č. DF11P01OVV021 "Kartografické zdroje jako kulturní dědictví. Výzkum nových metodik a technologií digitalizace, zpřístupnění a využití starých map, plánů, atlasů a glóbů. v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) Ministerstva kultury České republiky. Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. Research Institute of Geodesy, Topography and Cartography 19

Kartografické zdroje jako kulturní dědictví a formy jejich zpřístupňování

Kartografické zdroje jako kulturní dědictví a formy jejich zpřístupňování Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. Historický ústav Akademie věd České republiky, v.v.i. Kartografické zdroje jako kulturní dědictví a formy jejich zpřístupňování Eva Semotanová

Více

historických dokumentů

historických dokumentů MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY } w!"#$%&'()+,-./012345

Více

JAK GEOREFERENCOVAT STARÉ MAPY?

JAK GEOREFERENCOVAT STARÉ MAPY? Kartografické listy / Cartographic Letters, 2013, 21 (2), 3-10 JAK GEOREFERENCOVAT STARÉ MAPY? Jiří CAJTHAML How to georeference old maps? Abstract: The article is focused on basic principles of old map

Více

Konference GIS Esri v ČR 22. 23. října 2014. Internetové. aplikace

Konference GIS Esri v ČR 22. 23. října 2014. Internetové. aplikace Konference GIS Esri v ČR 22. 23. října 2014 Internetové aplikace Komponenty pro ArcGIS API for JavaScript www.praha8.cz/mapovy-portal-mestske-casti-praha-8.html Komponenty pro ArcGIS API for JavaScript

Více

METODY SBĚRU A POŘIZOVÁNÍ DAT PRO MODELY TERÉNU

METODY SBĚRU A POŘIZOVÁNÍ DAT PRO MODELY TERÉNU Vojenská akademie v Brně Fakulta vojensko technická druhů vojsk katedra vojenských informací o území METODY SBĚRU A POŘIZOVÁNÍ DAT PRO MODELY TERÉNU Václav Talhofer Brno 2000 1 Obsah 1. Sběr a pořizování

Více

Rekonstrukce reliéfu ze starých map... 43 Vizualizace budov a stromů ve 3D... 44 Zdroje... 46 Virtuální realita... 48 Úvod... 49 Historie...

Rekonstrukce reliéfu ze starých map... 43 Vizualizace budov a stromů ve 3D... 44 Zdroje... 46 Virtuální realita... 48 Úvod... 49 Historie... Publikace byla financována z projektu CZ.1.07.2.2.00/07.0053 Inovace geograficky orientovaných studijních oborů s cílem zvýšit míru uplatnění absolventů na trhu práce (řešitel T. Oršulák). Autoři tímto

Více

VYUŽITÍ STARÝCH MAP PRO VÝZKUM KRAJINY. Jiří Cajthaml 1, Jiří Krejčí 2

VYUŽITÍ STARÝCH MAP PRO VÝZKUM KRAJINY. Jiří Cajthaml 1, Jiří Krejčí 2 VYUŽITÍ STARÝCH MAP PRO VÝZKUM KRAJINY Jiří Cajthaml 1, Jiří Krejčí 2 1 Katedra mapování a kartografie, Fakulta stavební, ČVUT v Praze, Thákurova 7, 166 29, Praha 6, ČR jiri.cajthaml@fsv.cvut.cz 2 Katedra

Více

SOFTWARE MATKART SOUČASNÝ STAV A VÝVOJOVÉ TRENDY

SOFTWARE MATKART SOUČASNÝ STAV A VÝVOJOVÉ TRENDY Kartografické listy, 2007, 15. Monika ČECHUROVÁ, Bohuslav VEVERKA SOFTWARE MATKART SOUČASNÝ STAV A VÝVOJOVÉ TRENDY Čechurová, M., Veverka, B.: Software MATKART present stay and future development. Kartografické

Více

Struktura kartografie

Struktura kartografie Struktura kartografie V této kapitole je popsáno několik možných členění kartografie. Je uvedena stručná charakteristika těchto členění, jejich disciplíny a popis těchto odvětví. Jako téměř u všech vědních

Více

Koncepce výzkumu, vývoje a inovací na období 2010 2015 Moravská zemská knihovna v Brně

Koncepce výzkumu, vývoje a inovací na období 2010 2015 Moravská zemská knihovna v Brně Koncepce výzkumu, vývoje a inovací na období 2010 2015 Moravská zemská knihovna v Brně 1. Význam a postavení instituce 1.1. Základní údaje Název organizace: Moravská zemská knihovna v Brně Sídlo organizace:

Více

Přehled vhodných metod georeferencování starých map

Přehled vhodných metod georeferencování starých map Přehled vhodných metod georeferencování starých map ČVUT v Praze, katedra geomatiky 12. 3. 2015 Praha Georeferencování historická mapa vs. stará mapa georeferencování umístění obrazu mapy do referenčního

Více

TESTOVÁNÍ SÍTĚ CZEPOS

TESTOVÁNÍ SÍTĚ CZEPOS ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Obor Geodézie a kartografie TESTOVÁNÍ SÍTĚ CZEPOS Diplomová práce autor: Miluše Vilímková vedoucí práce: prof. Ing. J. Kostelecký, Dr.Sc. konzultant:

Více

Příloha č. 13 k výzkumné zprávě projektu VE20072009004. Prezentace uskutečněné v rámci projektu. v letech 2007-2009

Příloha č. 13 k výzkumné zprávě projektu VE20072009004. Prezentace uskutečněné v rámci projektu. v letech 2007-2009 Příloha č. 13 k výzkumné zprávě projektu VE20072009004 Prezentace uskutečněné v rámci projektu v letech 2007-2009 č. Obsah 1 Kunt, Miroslav: Elektronické archivní pomůcky a digitalizace v archivech České

Více

Státní mapová díla (1)

Státní mapová díla (1) Státní mapová díla (1) Státní mapová díla Přednáška pro úředníky státní správy a samosprávy Dne 25.11.2014, 9:00-9:45 Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra matematiky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra matematiky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra matematiky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Návrh postupu tvorby modelů budov pevnosti Terezín s několika úrovněmi detailu Autor: Jiří Petrš Vedoucí bakalářské

Více

ODBORNÁ ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ

ODBORNÁ ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ ODBORNÁ ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU INFORMAČNÍ ZDROJE V CESTOVNÍM RUCHU PRO VEŘEJNOU SPRÁVU www.vzdelavanivcr.cz INFORMAČNÍ ZDROJE V CESTOVNÍM RUCHU

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEOINFORMATIKA

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEOINFORMATIKA ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEOINFORMATIKA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE KŘIVOKLÁTSKO - SLEDOVÁNÍ VÝVOJE KRAJINY NA STARÝCH MAPÁCH DEVELOPMENT OF LANDSCAPE ON OLD MAPS (REGION OF KŘIVOKLÁT)

Více

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava. Kartografie

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava. Kartografie Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava Kartografie Doc. Ing. Miroslav Tyrner, CSc. Ing. Hana Štěpánková Učební texty pro posluchače 1 a 2 ročníku oboru

Více

V OJENSKÝ G EOGRAFICKÝ O BZOR

V OJENSKÝ G EOGRAFICKÝ O BZOR V OJENSKÝ G EOGRAFICKÝ O BZOR 2/2013 Sborník geografické služby AČR Obsah Úvodník 3 Z praxe 4 Projekt tvorby e-learningových kurzů pro vojenskogeografickou a topografickou přípravu Ing. Libor Laža 4 Aplikace

Více

7/2014. a KARTOGRAFICKÝ GEODETICKÝ. Český úřad zeměměřický a katastrální Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

7/2014. a KARTOGRAFICKÝ GEODETICKÝ. Český úřad zeměměřický a katastrální Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky GEODETICKÝ a KARTOGRAFICKÝ obzor obzor Český úřad zeměměřický a katastrální Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 7/ Praha, červenec Roč. 6 () o Číslo 7 o str. 7 9 www.geoportal.sk

Více

Mapování potřeb - knihovny

Mapování potřeb - knihovny Mapování potřeb - knihovny PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ, DOVEDNOSTÍ A CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Pro realizaci kvalitních služeb v oblasti knihovnictví je nezbytné vytvářet podmínky pro rozvoj a zvyšování profesionality

Více

Komentář k prezentaci Koncepce rozvoje oborů zeměměřictví a katastru nemovitostí v podmínkách České republiky pro období 2012-16

Komentář k prezentaci Koncepce rozvoje oborů zeměměřictví a katastru nemovitostí v podmínkách České republiky pro období 2012-16 Komentář k prezentaci Koncepce rozvoje oborů zeměměřictví a katastru nemovitostí v podmínkách České republiky pro období 2012-16 Vážení přítomní, dámy a pánové, dovolte mně, jako jednomu ze spoluautorů

Více

S T U D I E P R O V E D I T E L N O S T I P R O P R O J E K T N A R O Z V O J S L U Ž E B E G O V E R N M E N T U V K R A J Í C H. Příloha žádosti č.

S T U D I E P R O V E D I T E L N O S T I P R O P R O J E K T N A R O Z V O J S L U Ž E B E G O V E R N M E N T U V K R A J Í C H. Příloha žádosti č. S T U D I E P R O V E D I T E L N O S T I P R O P R O J E K T N A R O Z V O J S L U Ž E B E G O V E R N M E N T U V K R A J Í C H Část výzvy III. Digitalizace a ukládání dat Příloha žádosti č.1 Zpracovatel:

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven. Knihovny pro EVROPU 2020. Úvod III.

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven. Knihovny pro EVROPU 2020. Úvod III. Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven III. Knihovny pro EVROPU 2020 Úvod V České republice slouží nejširší veřejnosti systém více než 6 000 knihoven, jejichž služby

Více

HARMONIZACE DAT PRO VIZUALIZACI ÚZEMNĚ

HARMONIZACE DAT PRO VIZUALIZACI ÚZEMNĚ Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Katedra geoinformatiky Lukáš PAVELEC HARMONIZACE DAT PRO VIZUALIZACI ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ KRAJE V PROSTŘEDÍ ARCGIS Diplomová práce Vedoucí

Více

Datové infrastruktury pro prostorově informační společnost. Milan Konečný, Petr Kubíček a kolektiv

Datové infrastruktury pro prostorově informační společnost. Milan Konečný, Petr Kubíček a kolektiv Datové infrastruktury pro prostorově informační společnost Milan Konečný, Petr Kubíček a kolektiv Masarykova univerzita Brno 2012 Publikace byla vytvořena v rámci projektu Lidský potenciál pro informační

Více

Projekt záchranné digitalizace Ad fontes v Archivu hlavního města Prahy

Projekt záchranné digitalizace Ad fontes v Archivu hlavního města Prahy Projekt záchranné digitalizace Ad fontes v Archivu hlavního města Prahy Projekt komplexní digitální ochrany, záchrany a obecného zpřístupnění nejvzácnějších historických dokumentů hlavního města Prahy

Více

APLIKACE PRO STANOVOVÁNÍ EMISNÍCH LIMITŮ KOMBINOVANÝM ZPŮSOBEM (VSTOOLS.KOMJAK)

APLIKACE PRO STANOVOVÁNÍ EMISNÍCH LIMITŮ KOMBINOVANÝM ZPŮSOBEM (VSTOOLS.KOMJAK) Aplikace pro stanovování emisních limitů kombinovaným způsobem (VSTOOLS.KOMJAK) červen 2010 APLIKACE PRO STANOVOVÁNÍ EMISNÍCH LIMITŮ KOMBINOVANÝM ZPŮSOBEM (VSTOOLS.KOMJAK) Dokumentace nástrojů a uživatelská

Více

G R O M A. v e r z e 1 1. Uživatelská příručka

G R O M A. v e r z e 1 1. Uživatelská příručka G R O M A v e r z e 1 1 Uživatelská příručka i Obsah I. Uživatelská příručka... 16 1. Úvod... 17 Požadavky programu... 17 Ochrana programu... 17 2. Instalace programu... 18 Instalace... 18 Spuštění programu...

Více

K metodám převodu souřadnic mezi ETRS 89 a S-JTSK na území ČR

K metodám převodu souřadnic mezi ETRS 89 a S-JTSK na území ČR K metodám převodu souřadnic mezi ETRS 89 a S-JTSK na území ČR Vlastimil Kratochvíl * Příspěvek obsahuje popis vlastností některých postupů, využitelných pro transformaci souřadnic mezi geodetickými systémy

Více