JukeboxPlus SETUP. 1 Setup

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JukeboxPlus SETUP. 1 Setup"

Transkript

1 1 Setup 2 Přehrávání skladeb 3 Nastavení kreditů 4 Vizualizace, Ovládání 5 Mixer 6 Různé 7 Vzhled 8 Konfigurace přehrávání reklam JukeboxPlus SETUP 1 Setup POZOR: Po provedení veškerých změn v nastavení je doporučeno program JukeboxPlus restartovat. Zmáčknutí tlačítka setup se spustí samostatný program sestávající z několika záložek. Tento dialog lze spustit i z menu Start ve Windows. Nastavení se ukládá do registru Windows. Toto nastavení se načítá vždy při startu. Tlačítkem Ulož default si můžeme uložit aktuální nastavení do záložního souboru BackupJukeboxPlus.reg. V případě poškození nastavení je možná obnova z tohoto souboru. Obnovení výchozího nastavení je možno provést spuštěním souboru dflt.reg a jeho přidáním do registru. IR ON zapíná příjem DO v SETUPu pro účely přiřazení IR kódu ovládací klávese. POZOR nemůže současně přijímat povely program JukeboxPlus a SETUP Zapnutí obrazovkové klávesnice ve Win XP Zavřít ukončuje SETUP bez uložení hodnot

2 2 Přehrávání skladeb Cesty ke složkám s alby: Program umožňuje pracovat až s osmi složkami, ve kterých mohou být nahrány jednotlivé disky se skladbami. Názvy složek vytvoří seznam, který je dostupný v okně MENU. Složky musí být zadány postupně od prvního řádku a bez mezery. Složka s disky může být na libovolném pevném disku počítače a může být libovolně vnořena do jiných složek (max. délka kompletní cesty včetně názvu souboru-skladby je 225 znaků). Všechny názvy vnořených složek jsou načteny jako názvy alb. Obsah každé vnořené složky je zobrazen jako seznam skladeb vybraného disku (pokud odpovídá nastaveným filtrům). V každé vnořené složce by měl existovat soubor s obrázkem bookletu alba. Existují dva vyhrazené názvy pro složku s disky: a) "TopXX", kde XX je číslo od 01 do 99. (např. Top30). Pokud je zadán tento název do složky alb, pak program vytvoří automaticky pseudo složku, ve které bude udržovat seznam top xx skladeb. Tento seznam se počítá při startu progranu a počítá se pro zadaný počet dní zpětně. b) New Disks vybere automaticky z první složky (typ. SONGS) všechny disky, jejíchž datum vytvoření je novější než hodnota momentální datum počet dní zadaný v New Disks. Takto vybrané složky přesune do samostatné položky v Menu. Následně se pak denně kontroluje, jak dlouho jsou již disky ve složce New Disks a případně jsou vráceny do první složky Přidávání a ubírání složek klik pravým tl. myši na řádek, nebo na symbol

3 Pro každou složku lze nastavit: Omezení hrací doby skladby [Sekundy] maximální doba hraní. Hodnota větší než 3599 bez omezení hrací doby Pro složku lze nastavit: Násobek kreditu násobek kreditu, který se spotřebuje při volbě skladby z daného adresáře (např. dražší skladby ve složce Novinky ). Pozor vždy platí dvojnásobek kreditu při přednostním zařazení skladby. Dobu platnosti složky [Dny] Kontroluje se při startu programu. Pokud uplyne nastavený počet dnů od založení příslušné složky (disk s písničkami), pak bude její obsah přesunut do první zadané složky. Poslední složka Lze pro ni zadat dobu, kdy v rámci jednoho dne bude Zakázaná. Např. 4:00 22:00 znamená, že skladby (klipy) z této složky budou dostupné pouze v době od 22:00 do 4:00. Pro tuto složku lze nastavit přehrávání bez zvuku. Vždy dopředu skladby z této složky (položky v menu) vždy předběhnou ostatní skladby ve frontě Neřadit do Top skladby z této složky (položky v menu) nebudou zahrnuty do výpočtu TopXX Report LineIN MUTE Zobrazit délky skladeb Zap/vyp reportování do adresáře JukeboxPlus\Report Vypisuje se: Výnos každou hodinu Přehled nejhranějších skladeb v programu JukeboxPlus (počítáno při startu programu). Vypíná Line IN na zvukové kartě č. 0 při přehrávání jakékoli skladby Zap/vyp zobrazení délky skladeb okně skladeb. Zobrazuje délky skladeb u souborů, u kterých to umí Windows media player při zařazení skladby do přehrávaného seznamu. Problémy mohou s některými video formáty, např. MPEG1.

4 Počítadlo u playlisty Log.txt Demo Zap/vyp zobrazení počtu skladeb aktuálně navolených k přehrávání. Zap/vyp Výpis interních chyb programu Zap/vyp demo režim do Jukeboxu není nutno vhazovat mince Typy souborů pro: Náhodné skladby Zobrazované skladby Obrázky bookletů Seznam přípon souborů, které budou použity pro generování náhodných skladeb. Např.: *.mp3;*.mpg jako náhodné skladby budou generovány jak písničky, tak i videa. Pokud zadáte příponu, která se v seznamu skladeb nevyskytuje, nebo nezadáte žádnou, nebudou se náhodné skladby generovat. Pole je nedostupné a nepoužívá se, pokud používáte vlastní seznam pro generování náhodných skladeb Omezuje zobrazování skladeb v okně seznam skladeb, např.: *.mp3 pokud budou v adresáři videa (*.mpg) nebude zobrazena žádná skladba. A nelze tudíž skladby tohoto typu volit jako placené k přehrávání. určuje příponu obrázků použitých pro booklet. Možné formáty jsou BMP, JPG, GIF a WMF. Pokud je ve složce více obrázků, bude použit první dle abecedy. Rozměry obrázku jsou libovolné, ale u větších se prodlužuje doba nahrávání z disku.

5 3 Nastavení kreditů Běžný kredit hodnota kreditu počet jednotek měny tvořící jeden kredit. hodnota zvýhodnění jednotlivá zvýhodnění, poměry mezi měnou a kredity. Zvýhodněný kredit hodnota kreditu počet jednotek tvořící jeden zvýhodněný kredit. doba zvýhodnění doba, ve které je platný zvýhodněný kredit. hodnota zvýhodnění jednotlivá zvýhodnění, poměry mezi měnou a kredity. Hodnota mincí na jednotlivých kanálech Test dle naladění mincovníku. Pokud umístíte kurzor myši do tohoto pole a prohodíte minci, můžete zkontrolovat zapojení vašeho mincovníku

6 4 Vizualizace, Ovládání Vizualizace Zobrazování vizualizací v programu je možno povolit, nebo zakázat přímo ve Windows Media Playeru. Lze to provést v menu Zobrazit/Vizualizace volbou Žádná vizualizace, nebo navolením libovolné vizualizace. Toto nastavení ovlivňuje chování programu i v následujících volbách. Volba vizualizace Bez vizualizace Nebude zobrazována žádná vizualizace během přehrávání audio souborů ani video. Vizualizace během Během přehrávání audio souborů bude zobrazována náhodně vybraná vizualizace ze seznamu v okně Seznam vizualizací. Druh vizualizace se vybere při startu programu a zůstává po celou dobu běhu stejný. Seznam vizualizací Seznam vizualizací, které jsou vybrány pro program JukeboxPlus. Tyto vizualizace musí být nainstalovány ve Vašem WMP9. Seznam obsahuje název vizualizace a za středníkem počet variant. Dostupné vizualizace a počet jejich variant si můžete prohlédnout ve WMP9 v menu položka view/visualizations Režim ovládání 1 samostatné klávesy pro listování v okně disků a skladeb 2 specíální klávesa pro přepínání ovládání mezi okny

7 3 1, nebo 2 plus aktivace ovládání dotykovou obrazovkou (myší) Ovládací klávesy Auto Repeat Demo skladby Menu do seznamu disků Zde je možno přiřadit jednotlivým povelům požadovanou klávesu. Označíme myší v tabulce příslušné políčko a zmáčkneme klávesu, kterou chceme povelu přiřadit. Obdobně přiřadíme i povel IR ovládání. Musí být iniciován příjem IR. Umožňuje opakovaný příjem stejného povelu z DO pokud DO na zmáčknutí opakovaně vysílá. Mezi příjmem jednotlivých povelů je nastavena časová prodleva 300 ms. Pokud jsou v počítači dvě zvukové karty, pak lze zde zvolenou klávesou kdykoli zvolit skladbu a ta bude přehrána na druhé zvukovce. Pokud není klávesa aktivní, lze demo skladby spustit krátkým stlačení klávesy pro vyvolání menu. Delším stiskem se vyvolá menu. Délka přehrávaného dema je v sekundách. Hlavní přehrávač hraje vždy na první zvuk. kartě(0), DEMO skladeb hraje vždy na druhé zvuk. kartě (1). Pořadí karet lze ve Windows nastavit (ovládací panely/zvuky a zvuková zařízení) Pokud není samostatná klávesa pro vyvolání menu, pak zde lze zapnout generování textu "--- MENU ---" do seznamu disků. Pokud je na takovémto záznamu stisknut ENTER provede se vyvolání menu, pokud jsou v něm alespoň dva záznamy. Klávesu TAB zadáte současným stisknutím CTRL+TAB. 5 Mixer

8 Ovládání MIXERU Min, Max Ext. Swap LineInID PC Mixer Auto Repeat ON Smazat ovládání Zde je možnost navolit řídící klávesy pro ovládání až pěti zařízení vaší zvukové karty. Pro ovládání vlastního JukeboxuPlus se načte prvních pět plně obsazených pozic. Označíme myší v tabulce příslušné políčko a zmáčkneme klávesu, kterou chceme povelu přiřadit. Obdobně přiřadíme i povel IR ovládání. Musí být iniciován příjem IR. Výčet zařízení závisí na možnostech vaší zvukové karty. Nastavení minimální a maximální hlasitosti pro každé ovládané zařízení. Označení linkového vstupu vaší zvukové karty. Používá se pro přehrávání externího zvuku přes JukeboxPlus Vyvolá mixer z Widows. Umožňuje opakovaný příjem stejného povelu z DO pokud DO na zmáčknutí opakovaně vysílá. Mezi příjmem jednotlivých povelů je nastavena časová prodleva 300 ms. klik pravým tl. myši na řádek Nastavení hlasitosti Windows Media Playeru rozsahu 0 až 100 (100 = max. hlasitost) Snižování hlasitosti Windows Media Playeru Snížená hlasitost Pro tři časové rozsahy v rámci dne lze nastavit další snížení hlasitosti o nastavenou hodnotu (0 100). Hodnota představuje % snížení hlasitosti, o které se sníží aktuální hlasitost

9 přehrávače v daném časovém rozsahu. Při překryvu času mezi časovými rozsahy platí níže uvedený časový rozsah. 6 Různé Ovládání LPT portu Bit 2 se zapíná z programu JukeboxPlus vždy při přehrávání videa. Zapnuto Zapíná obsluhu paralelního portu. Adresa portu Hex. adresa paralelního portu na Vašem počítači TEST možnost zkušebního nastavování jednotlivých datových bitu pro zvolený paralelní port Omezení času přehrávání [Sekunda] přehraje se pouze zadaný počet sekund od začátku skladby. Náhodné skladby jsou generovány ze všech aktuálně dostupných záložek, nebo z definovaného seznamu.

10 Doba klidu pro spuštění náhodné skladby Doba nečinnosti přehrávače, po které bude spuštěná náhodně vygenerovaná skladba. V sekundách (min. 10s.). Výběr disků pro gen. náhodných skladeb - Pokud zde není vybrán žádný disk, generují se náhodné skladby ze všech pro JukeboxPlus dostupných adresářů. Jinak pouze ze zde vybraných. Max. počet opakování skladby - max. počet opakování skladby za sebou. (kontrola pouze při nezdvojeném kreditu) Doba od poslední odehrané skladby, pro výmaz playlistu - doba od poslední odehrané skladby, po které bude při startu programu vymazána playlista (tzn. nedohrané skladby po minulém běhu programu). (HH:MM) Max. 23:59 h. Prodleva uvolnění klávesy ENTER pro volbu dvou kreditů - prodleva uvolnění klávesy ENTER (START) pro volbu dvou kreditů a zařazení skladby na top playlistu (cca 2 3s.). Např. 1,5. Definuje dobu, po kterou je potřeba klávesu držet, aby došlo k předřazení skladby. Zap. vyp. příjem DO v programu JukeboxPlus (ne pro Setup) Nastavení sériové linky, na kterou mate přijímač DO připojen. Program spolupracuje pouze s přijímači IRman použijte externí program.. Pro jiné typy přijímačů Periodický restart V danou hodinu a den (dny) provede program JukeboxPlus restart

11 Animované postavy Umožňuje zapnutí a volbu postavy při dané akci JukeboxuPlus. Jednotlivé postavy je možno z programu vypnout tak, že se vymaže jejich název z výběrového okna. Do okna pod postavu je možno zadat různé texty, které budou náhodně prostřídávány (pro zpestření). 7 Vzhled Seznam disků Seznam skladeb Nastavení písma a barev pro okno seznam disků Nastavení písma a barev pro okno seznam skladeb

12 Doba klidu kláves pro zvětšení přehrávače a listování skladbami - pokud nebude po zde definovanou dobu zmáčknuta žádná klávesa uživatelského ovládání, zvětší se přehrávač pří přehrávání videa téměř na celou obrazovku a nastaví se automatické listování v okně disků. V sekundách. Hodnota -1 tuto možnost vylučuje. Start velkého videa ihned po volbě placeného videa dojde ke zvětšení přehrávače na primární displeji asi na 80% velikosti obrazovky Zvětšování videa po uplynutí nastavené doby klidu kláves dojde ke zvětšení přehrávače na primární displeji asi na 80% velikosti obrazovky Listování skladbami Doba zobrazení bookletu disku určuje rychlost listování Listování ve velkém okně Ano/Ne Obrázek na pozadí Cesta k souboru (obrázku), který bude zobrazen jako pozadí v progranu. Obrázek na pozadí v době zvýhodněného kreditu Cesta k souboru (obrázku), který bude zobrazen jako pozadí Rolující texty Menu Top 10 Rychlost rolování textu Písmo Barva pozadí Text Set kredit kliknutí pravým tlačítkem myši na příslušném řádku Určuje, ve kterém pruhu bude rotovat seznam Top10 skladeb. Může i ve všech. Seznam Top se vytváří při spuštění programu a ukládá se do registru. Pokud při spuštění programu JukeboxPlus neuběhlo od poslední aktualizace tohoto záznamu alespoň 12 hodin, Top10 se nepočítá, ale načte se z registru (zkrácení startu programu). Aktualizaci záznamu v registru lze provést i ručně volbou Top10 v Ovládacím panelu JukeboxPlus. 0 - min. rychlost, 4 max. rychlost Výběr fontu a barvy textu Výběr barvy pozadí pro rolující text Zadání (modifikace) textu Přednastavení textu z aktuálně nastavených kreditů Pole rolujícího textu bez zaškrtnutí Top10 a bez textu způsobí, že toto pole nebude vůbec zobrazeno.

13 Lng nastavení jazyka pro JukeboxPlus a Setup. Většina textů používaných oběma programy jsou uložena v registru Windows a je možno je libovolně upravit HCU\Software\VB and VBA Program Settings\JukeboxPlus\CZlng HCU\Software\VB and VBA Program Settings\JukeboxPlus\DElng HCU\Software\VB and VBA Program Settings\JukeboxPlus\ENlng Barva ukazatele počtu disků (posuvnému) 8 Konfigurace přehrávání reklam Program JukeboxPlus umožňuje dva druhy přehrávání reklam: 1) reklamy přehrávané v přesně definovaných časových úsecích a s přesně definovaným (garantovaným) počtem přehrání. 2) Pravidelně opakované reklamy, u kterých není garantováno přehrání placené skladby mají přednost

14 Přesně definované reklamy Úplná cesta k souborům s reklamami ve složce může být jeden, nebo více souborů Délka reklam [sekundy] Přibližná délka reklamního klipu Datum platnosti reklamy [dny] časový rozsah, ve kterém budou reklamy z dané složky přehrávány Čas 1, Čas 2 [HH:MM] časová období v rámci jednoho dne, ve kterém budou reklamy z dané složky přehrávány Počet opakování v čase 1, 2 kolikrát se reklamy v daném časovém období přehrají. Pokud je ve složce jen jedna reklama, přehraje se tolikrát, kolik je zde uvedeno. Pokud je ve složce reklam např. 5 a počet opakování např. 100 pak bude každá reklama přehrána 20krát. O přehrávání těchto reklam je veden záznam v souboru NázevReklamy.Reklama např. CarWash.mpg.Reklama. spuštění. Zde můžete také stav přehrávání jednotlivých reklam vynulovat. Počet přehrání těchto reklam je garantován, pokud je to vzhledem k zadanému počtu opakování, délce reklamy, velikosti Času 1(2) a běžnému provozu placených skladeb časově možné. Stav přehrávání jednotlivých reklam si můžete prohlédnout na záložce Statistika reklam

15 Pravidelně opakované reklamy a trvale přehrávané video pro sekundární monitor 1) Reklamní klipy uvedené ve složce v poli "Pravidelně opakované reklamy" budou pravidelně přehrávány v periodě dané hodnotou v poli Doba klidu pro spuštění náhodné skladby [Sekundy]. Tato reklama(y) se střídají s náhodně generovanou skladbou. Tyto reklamy se přehrávají se stejnou hlasitostí jako náhodně generované skladby. Placené skladby mají při přehrávání před těmito reklamami přednost a mohou je přerušit (přehrání reklamy není garantováno). 2) Videoklipy uvedené ve složce v poli "trvale přehrávané video pro sekundární monitor" budou trvale přehrávány, pokud hlavní přehrávač nepřehrává jakékoli video. Toto video je zároveň zobrazeno v malém okně pod hlavním přehrávačem. Tento přehrávač může přehrávat i statické obrázky (BMP, JPG). Obrázky by měly být velikostně omezené (cca do 200KB). Přehrávání obrázků je bez záruky a nemusí fungovat vždy korektně.

16 Poměr generováni náhodné skladby a pravidelně opakované reklamy např 3:1 vygeneruje třikrát náhodnou skladbu a potom jednu opakovanou reklamu a tak stále dokola. TopXX Počet dní, ze kterých se počítá Top30

JukeboxPlus v6 SETUP

JukeboxPlus v6 SETUP 1 Setup 2 P ehrávání skladeb 3 Nastavení kredit 4 Vizualizace, Ovládání 5 R zné 6 Vzhled 7 Staristika reklam JukeboxPlus v6 SETUP 1 Setup POZOR: Po provedení ve kerých zm n v nastavení je doporu eno program

Více

JukeboxPlus verze 4.5

JukeboxPlus verze 4.5 1 JukeboxPlus 2 Ovládání JukeboxPlus uživatelem 3 Instalace programu 4 Ovládací panel (pro provozovatele) 4.1 Ovládací panel JukeboxPlus 4.1.1 Výnos 4.1.2 Top10 JukeboxPlus verze 4.5 1. JukeboxPlus Jedná

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky Kapitola 1: Úvod 1.1 Obsah balení Po obdržení televizního adaptéru TVGo A03 zkontrolujte, zda balení USB TV Super Mini obsahuje následující položky. Adaptér TVGo A03 Disk CD s ovladači Dálkový ovladač

Více

Návod k nastavení software DIGIBOX pro mp3 jukeboxy

Návod k nastavení software DIGIBOX pro mp3 jukeboxy Návod k nastavení software DIGIBOX pro mp3 jukeboxy Info Informace o počtu skladeb a verzi sw Přidat kredit v přípravě Ceny Volný kredit v přípravě Cena za skladbu Nastavení ceny jedné skladby + - + 0-50

Více

Archive Player Divar Series. Návod k obsluze

Archive Player Divar Series. Návod k obsluze Archive Player Divar Series cs Návod k obsluze Archive Player Obsah cs 3 Obsah 1 Úvod 4 2 Použití 5 2.1 Spuštění programu 5 2.2 Popis hlavního okna 6 2.3 Tlačítko Otevřít 6 2.4 Pohledy kamery 6 2.5 Tlačítko

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 1 Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Operační systém a textový editor,

Více

Návod na použití portálu 802

Návod na použití portálu 802 Návod na použití portálu 802 Použití nápovědy Nápovědu aktivujete stiskem zeleného tlačítka v dolní části ovladače (Aplikace) a zeleného tlačítka (Help). Rolování v textu provedete pomocí rolovacích tlačítek.

Více

Možnosti programu. KAPITOLA 5 Možnosti

Možnosti programu. KAPITOLA 5 Možnosti KAPITOLA 5 Možnosti Nastavení v možnostech programu a uživatelského rozhraní určují, jak se ZoomText spouští, ukončuje a indikuje na ploše systému. Můžete si také aktivovat automatickou aktualizaci, kdy

Více

Stručný obsah. Úvod 15. KAPITOLA 1 První kroky v systému Windows 8 19. KAPITOLA 2 Hlavní panel a jeho možnosti 41. KAPITOLA 3 Soubory a složky 51

Stručný obsah. Úvod 15. KAPITOLA 1 První kroky v systému Windows 8 19. KAPITOLA 2 Hlavní panel a jeho možnosti 41. KAPITOLA 3 Soubory a složky 51 Stručný obsah Úvod 15 KAPITOLA 1 První kroky v systému Windows 8 19 KAPITOLA 2 Hlavní panel a jeho možnosti 41 KAPITOLA 3 Soubory a složky 51 KAPITOLA 4 Práce se schránkou 85 KAPITOLA 5 Osobní přizpůsobení

Více

Popis programu EnicomD

Popis programu EnicomD Popis programu EnicomD Pomocí programu ENICOM D lze konfigurovat výstup RS 232 přijímačů Rx1 DIN/DATA a Rx1 DATA (přidělovat textové řetězce k jednotlivým vysílačům resp. tlačítkům a nastavovat parametry

Více

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Rejstřík Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Úvod Správcovská aplikace slouží k vytvoření vstupního a zašifrovaného souboru pro odečtovou

Více

Windows 10 (5. třída)

Windows 10 (5. třída) Windows 10 (5. třída) Pracovní plocha: takto vypadá Pracovní plocha u nás ve škole - pozadí Pracovní plochy - ikony na Pracovní ploše ikona Student 17 (se jménem přihlášeného uživatele) ikona Tento počítač

Více

Uživatelský manuál. Format Convert V3.1

Uživatelský manuál. Format Convert V3.1 Uživatelský manuál Format Convert V3.1 Obsah Obsah 1 Kapitola 1 - Popis softwaru Systémové požadavky 2 Podporovaná zařízení a formáty 2 Odinstalace 3 Kapitola 2 - Ovládání Výběr formátu souboru 4 Výběr

Více

Operační systém MS Windows XP Professional

Operační systém MS Windows XP Professional Operační systém MS Windows XP Professional Operační systém základní programové vybavení počítače zprostředkovává komunikaci uživatele s počítačem s technickým vybavením počítače s aplikačním programovým

Více

Pokyny pro obsluhu programu. EZZ01 File reader 1.3

Pokyny pro obsluhu programu. EZZ01 File reader 1.3 www. první-saz.cz Pokyny pro obsluhu programu EZZ01 File reader 1.3 příloha k TP SaZ 3/01 1. Instalace programu EZZ01 File reader 1.3 do počítače Program EZZ01 File reader 1.2 pracuje s operačními systémy

Více

AGE MONITOR Manuál OBSAH:

AGE MONITOR Manuál OBSAH: AGE s.r.o. České Meziříčí 51771 tel: 494661237 AGE MONITOR Manuál OBSAH: 1. Informační panel... 2 2. Systémová nastavení... 3 3. Správa uživatelů... 4 4. Globální náhled jednotek a kamer... 5 5. Správa

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka WATCH ME Uživatelská příručka DIGITÁLNÍ PŘEHRÁVAČ MÉDIÍ Přehled funkcí Watch me je hodinkový Bluetooth přehrávač formátu MP3 s kapacitním dotykovým displejem, uživatel se může prsty dotknout ikony na obrazovce

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation. Informace

Více

Ignijet_2007 Externí monitor

Ignijet_2007 Externí monitor Ignijet_2007 Externí monitor ver 2010-06-17 Úvod Externí monitor dokáže monitorovat vybrané parametry zapalování a zobrazovat je dle modifikovatelného nastavení a to jak hodnoty parametrů, tak jednoduché

Více

Zálohování v MS Windows 10

Zálohování v MS Windows 10 Zálohování v MS Windows 10 Historie souborů Způsob zálohování jako v MS Windows 8.1 Nastavení Aktualizace a zabezpečení Zálohování nebo Ovládací panely Systém a zabezpečení - Historie souborů Přidat jednotku

Více

Windows 8.1 (5. třída)

Windows 8.1 (5. třída) Windows 8.1 (5. třída) Pracovní plocha: takto vypadá Pracovní plocha u nás ve škole - pozadí Pracovní plochy - ikony na pracovní ploše - Hlavní panel - ikony na Hlavním panelu (zvýrazněná ikona spuštěné

Více

Návod k ovladači ke sportovnímu panelu

Návod k ovladači ke sportovnímu panelu Návod k ovladači ke sportovnímu panelu 1. Start palmu (po zapnutí) Ikonka programu sportovního panelu Sport.prc Domeček tlačítko na vrácení do plochy ikonek Stylus zastrčené ovládací pero Zapínací tlačítko

Více

X10 Uživatelský manuál na webové rozhraní (ver0.9)

X10 Uživatelský manuál na webové rozhraní (ver0.9) X10 Uživatelský manuál na webové rozhraní (ver0.9) UPOZORNĚNÍ: Prosím přesvěčte se, že k použití webového rozhraní máte na Vašem X10 nainstalovaný upgrade R1644 nebo vyšší. 1. Jak provést nastavení k možnosti

Více

FortiaViewer verze 5.0

FortiaViewer verze 5.0 FortiaViewer verze 5.0 Prohlížeč obrázků formátu BMP a JPG ve složce, který je malý, nevyžaduje instalaci a můžete si jej vypálit do každé složky s fotografiemi na CD nebo DVD Příručka uživatele FORTIA

Více

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 1. Systémové požadavky... 3 2. Připojení do sítě... 4 3. Přístup pomocí webového

Více

Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA

Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA V Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA Obsah 1 Začínáme... 1 1.1 Vzhled... 1 1.2 Nabíjení tabletu a klávesnice... 3 1.3 Vložení karet microsd a SIM... 4 1.4 Připojení k přístupovému

Více

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1 IPFW Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu verze 1.1 Popis aplikace Aplikace IPFW (IP Firewall) je určen k řízení placeného připojení k Internetu ve spojení s elektronickým mincovníkem

Více

Multimediální 8 LCD TV s DVB-T tunerem. Relax. Uživatelský manuál

Multimediální 8 LCD TV s DVB-T tunerem. Relax. Uživatelský manuál Multimediální 8 LCD TV s DVB-T tunerem Relax Uživatelský manuál 1 Dálkové ovládání Popis symbolů Zapnutí/vypnutí TV/RADIO Přepínání mezi TV/rádiem INFO Zobrazení informací Ztišit 1-9, 0 Volba kanálů Přetáčení

Více

Windows - základy. Hlavním vypínačem na základní jednotce. K datům uloženým do výchozí složky.

Windows - základy. Hlavním vypínačem na základní jednotce. K datům uloženým do výchozí složky. Práce se soubory a složkami Windows - základy Otázka Jakým způsobem se zapíná počítač? Jaká vstupní pole musí být vyplněna v přihlašovacím panelu Windows? K čemu slouží postup "Nabídka Start" - "Vypnout"

Více

Soubory s reklamami musí mít stejný název jako ta výše uvedené. Stávající soubory reklam budou přepsány.

Soubory s reklamami musí mít stejný název jako ta výše uvedené. Stávající soubory reklam budou přepsány. Příloha 5 Výroba a zadávání reklamních obrázků Program umožňuje zobrazovat až 10 reklamních obrázků na monitorech. Obrázky musí splňovat následující parametry: velikost 640 x 480 pixelů formát BMP s 16

Více

Konfigurace Windows 7

Konfigurace Windows 7 Konfigurace Windows 7 Klíčové pojmy: Uživatelská a systémová konfigurace, UAC, Rodičovská kontrola. Uživatelská konfigurace Vzhled Grafické rozhraní Aero Nabízí průhlednost, 3D efekty Zvyšuje nároky na

Více

Zpravodaj. Uživatelská příručka. Verze

Zpravodaj. Uživatelská příručka. Verze Zpravodaj Uživatelská příručka Verze 02.01.02 1. Úvod... 3 2. Jak číst tuto příručku... 4 3. Funkčnost... 5 3.1. Seznam zpráv... 5 4. Ovládání programu... 6 4.1. Hlavní okno serveru... 6 4.2. Seznam zpráv...

Více

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1 UniLog-D v1.01 návod k obsluze software Strana 1 UniLog-D je PC program, který slouží k přípravě karty pro záznam událostí aplikací přístroje M-BOX, dále pak k prohlížení, vyhodnocení a exportům zaznamenaných

Více

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro verze pro operační systém Symbian 1 1. Popis Aplikace je určena pro mobilní telefony NOKIA s operačním Symbian a vybavené technologií NFC. Slouží pro správu identifikačních

Více

F-FREEQALL SKYPE. Brána pro Skype a telefonní linku

F-FREEQALL SKYPE. Brána pro Skype a telefonní linku F-FREEQALL SKYPE Brána pro Skype a telefonní linku Nainstalujte si software Skype verze 1.3 nebo vyšší pro IBM kompatibilní PC s Windows. (viz obr. v originálním návodu str. 2-4) Stáhněte si Skype ze stránek

Více

Základy práce na PC. Ing. Jan Roubíček

Základy práce na PC. Ing. Jan Roubíček Základy práce na PC Ing. Jan Roubíček Operační systém Windows VY_32_INOVACE_10_1_01_AP Operační systém Základní prostředí pro práci na počítači Spouštíme z něj další programy (aplikace) kancelářské aplikace

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

Tiskový manažer Printman (Tiskový manažer verze 1.58 a novější)

Tiskový manažer Printman (Tiskový manažer verze 1.58 a novější) Tiskový manažer Printman (Tiskový manažer verze 1.58 a novější) Tiskový manažer je program, který je součástí programu Praktik. Používá se pokud máte připojenou tiskárnu přes USB port. (Pokud je tiskárna

Více

4 Microsoft Windows XP Jednoduše

4 Microsoft Windows XP Jednoduše Obsah ÚVOD Nové zkušenosti s novými Windows XP 11 Vaším cílem je: 11 A. Hraní her, využívání encyklopedií a výukových programů, účetnictví 11 B. Procházení WWW stránek Internetu, využívání elektronické

Více

Návod ke službě IPTV

Návod ke službě IPTV Návod ke službě IPTV Služba 4NET.TV vám prostřednictvím technologie IPTV zprostředkuje jedinečný zážitek ze sledování televizních pořadů ve vaší domácnosti. Díky připojení k internetu můžete využívat služby

Více

[APLIKACE PRO PŘEHRÁVÁNÍ VIDEA - PROJEKT MIAMI - SERVEROVÁ ČÁST]

[APLIKACE PRO PŘEHRÁVÁNÍ VIDEA - PROJEKT MIAMI - SERVEROVÁ ČÁST] [APLIKACE PRO PŘEHRÁVÁNÍ VIDEA - PROJEKT MIAMI - SERVEROVÁ ČÁST] [Aktualizace dokumentu: 27.8.2011 3:02:37 Verze dokumentu: 1.0 Obsah Obsah... 2 1. Struktura databáze a souborů... 3 2. Soubor registerdevice.php...

Více

Vizualizace a evidence výroby a prostojů

Vizualizace a evidence výroby a prostojů Vizualizace a evidence výroby a prostojů v1.00 Aplikace informuje o aktuálním počtu a historii vyrobených kusů jednotlivých výrobků jednotlivých linek, eviduje prostoje a pracovníky kteří linku obsluhovali

Více

Divar - Archive Player. Návod k obsluze

Divar - Archive Player. Návod k obsluze Divar - Archive Player CZ Návod k obsluze Divar Archive Player Návod k obsluze CZ 1 Česky Divar Digital Versatile Recorder Divar Archive Player Návod k obsluze Obsah Začínáme...............................................2

Více

BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM

BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 2.3 2007 OBSAH 1. ÚVOD... 5 2. HLAVNÍ OKNO... 6 3. MENU... 7 3.1 Soubor... 7 3.2 Měření...11 3.3 Zařízení...16 3.4 Graf...17 3.5 Pohled...17 1. ÚVOD

Více

EvMO postup při instalaci

EvMO postup při instalaci EvMO2017 - postup při instalaci 1 Program EvMO2017 je distribuován v přenosné verzi. Obsahuje datové a systémové soubory. Pro jeho komfortní zprovoznění byl vytvořen jednoduchý instalační program. Ten

Více

Ovládání MZK Terminalu je jednoduché a intuitivní. Terminal se ovládá pěti tlačítky.

Ovládání MZK Terminalu je jednoduché a intuitivní. Terminal se ovládá pěti tlačítky. MZK terminal MZK terminal byl vyvinut nejen jako terminál k online zobrazování a ukládání telemetrických dat z modulu Twin k pozdější analýze, ale především jako víceúčelové zařízení, jehož funkce a možnosti

Více

8. OKNA 73. obr. 1 Roletové menu "Okna"

8. OKNA 73. obr. 1 Roletové menu Okna 8. OKNA Obsah 8. OKNA 73 OBSAH 73 8.1 UKLÁDÁNÍ UŽIVATELSKÝCH OKEN 76 8.2 NAČÍTÁNÍ UŽIVATELSKÝCH OKEN 77 8.3 VLASTNOSTI OKEN 77 8.3.1 VLASTNOSTI ZÁLOŽKOVÉHO OKNA 78 8.4 VOLBA OKNA 78 8.5 ZRUŠENÍ OKNA 79

Více

Digitální (počítačová) kamera s mikrofonem AIPTEK PENCAM VOICE II

Digitální (počítačová) kamera s mikrofonem AIPTEK PENCAM VOICE II NÁVOD K OBSLUZE Digitální (počítačová) kamera s mikrofonem AIPTEK PENCAM VOICE II Obj. č.: 99 48 75 Digitální kamera (fotoaparát), videokamera a počítačová kamera (WebCam) v jednom! Do zabudované paměti

Více

PC Rozhlasová ústředna

PC Rozhlasová ústředna PC Rozhlasová ústředna UŽIVATELSKÝ MANUÁL 1. Úvod Zařízení ORKAN SARGAS slouží jako běžná rozhlasová ústředna, kterou je možno využívat pro každodenní komunikaci s občany měst a obcí formou verbální informace.

Více

CommonTestsAndGames03

CommonTestsAndGames03 CommonTestsAndGames03 Petr Novák (Ing. Ph.D.), novakpe@labe.felk.cvut.cz V1.02.000.000 / 24-06-2014 Obecné poznámky: - WEB verze: Pouze demonstrační verze se zablokovanou schopností vytvářet si vlastní

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 25 Název materiálu: Ovládací prvky formuláře a makra Ročník: 2. ročník Identifikace materiálu:

Více

1Úvod...2. 2Popis programu...3. 3Ovládání programu...5

1Úvod...2. 2Popis programu...3. 3Ovládání programu...5 1Úvod...2 1.1Co je AudioSpot-Player... 2 1.2Jak funguje...2 1.3Technické řešení... 2 1.4Požadavky na techniku... 2 1.5Instalace...3 1.5.1Adresářová struktura programu... 3 1.6Odinstalace...3 2Popis programu...3

Více

Novinky v programu Miraf SongBook 7

Novinky v programu Miraf SongBook 7 Novinky v programu Miraf SongBook 7 Nový modul Ladění nástrojů Kytara, Basa, Housle, Viola, Violoncello, Mandolína, Banjo, Ukulele Speciální ladění kytar Open D, Open G, Drop D a další. Nové efekty pro

Více

Dotyková obrázovká v prográmu TRIFID

Dotyková obrázovká v prográmu TRIFID Dotyková obrázovká v prográmu TRIFID V současné verzi je možné ovládat pouze klasický prodej, funkce pro variantu GASTRO (účtování na jednotlivé stoly, tisk do kuchyně) jsou zatím ve vývoji. Nastavení

Více

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka Popis funkce Softwarový nástroj INISOFT Update je univerzálním nástrojem pro stahování, údržbu a distribuci programových aktualizací

Více

BeoSound Příručka

BeoSound Příručka BeoSound 9000 Příručka BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Obsah příručky 3 Pro tento produkt Bang & Olufsen jsou k dispozici dvě příručky. Základy používání systému BeoSound 9000 4 Koncept

Více

IP kamera. Uživatelský manuál

IP kamera. Uživatelský manuál IP kamera Uživatelský manuál Upozornění: Tento manuál nemusí zcela přesně popisovat některé technické detaily nebo může obsahovat tiskařské chyby. Pokud byste nemohli vyřešit některé problémy pomocí tohoto

Více

Návod ke službě IPTV

Návod ke službě IPTV Návod ke službě IPTV Služba Dragon TV vám prostřednictvím technologie IPTV zprostředkuje jedinečný zážitek ze sledování televizních pořadů ve vaší domácnosti. Díky připojení k internetu můžete využívat

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

Návod k využívání interaktivních funkcí

Návod k využívání interaktivních funkcí Návod k využívání interaktivních funkcí Vážení zákazníci, těší nás, že jste se rozhodli využívat výhody Interaktivní TV. Svoji Interaktivní TV budete ovládat přes velmi jednoduchou a intuitivní aplikaci.

Více

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler Popis a ovládání Aplikace 602XML Filler Základní okno aplikace 602XML Filler Nástrojová lišta Otevřený formulář Pracovní panel Stavový řádek Kontextová nápověda k formulářovému poli Nástrojová lišta Otevře

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Aplikace GoGEN Smart Center

Aplikace GoGEN Smart Center Aplikace GoGEN Smart Center Návod na použití aplikace Úvod Aplikace GoGEN Smart Center pro maximální využití Smart TV GoGEN, spojuje vyspělou technologii a zábavu v pohodlí domova. SMART ovládání ovládání

Více

Uživatelský Manuál HyperMedia Center Obsah V1.5

Uživatelský Manuál HyperMedia Center Obsah V1.5 Uživatelský Manuál HyperMedia Center Obsah V1.5 ÚVOD...1 OVLÁDÁNÍ PŘEHRÁVAČE...1 NAVIGAČNÍ PŘEHLED...2 TV...3 VSTUPNÍ ZDROJ...3 SEZNAM KANÁLŮ...3 PLÁN...4 NASTAVENÍ...5 EPG...7 PŘEHLED OVLADAČŮ TV...7

Více

JukeboxPlus verze 6.x

JukeboxPlus verze 6.x JukeboxPlus verze 6.x 1 JukeboxPlus 2 Ovládání JukeboxPlus u ivatelem 3 Instalace programu 4 Ovládací panel (pro provozovatele) 4.1 Ovládací panel JukeboxPlus 4.1.1 Výnos 4.1.2 Top10 1. JukeboxPlus Jedná

Více

Dotykova obrazovka v programu TRIFID

Dotykova obrazovka v programu TRIFID Dotykova obrazovka v programu TRIFID V současném provedení je ve fázi testování, předpokládá se tedy její spouštění z hlavní nabídky programu TRIFID. K nastavení a spuštění je tedy nutné mít připojenou

Více

FTC08 instalační manuál k dotykovému panelu systému Foxys

FTC08 instalační manuál k dotykovému panelu systému Foxys FTC08 instalační manuál k dotykovému panelu systému Foxys Foxtron spol. s r.o. Jeseniova 1522/53 130 00 Praha 3 tel/fax: +420 274 772 527 E-mail: info@foxtron.cz www: http://www.foxtron.cz Verze dokumentu

Více

T.Sonic 820. Uživatelský manuál

T.Sonic 820. Uživatelský manuál T.Sonic 820 Uživatelský manuál Představení produktu A B C D E F G H I J K L M N O P Q Mikrofon Zdířka na sluchátka Otvor na provlečení šňůrky na krk Line-In port audio vstup Vysokorychlostní mini USB2.0

Více

Návod k obsluze. GeoVision ViewLog SW verze 8.12. Návod k obsluze GV-ViewLog Stránka 1

Návod k obsluze. GeoVision ViewLog SW verze 8.12. Návod k obsluze GV-ViewLog Stránka 1 Návod k obsluze GeoVision ViewLog SW verze 8.12 Návod k obsluze GV-ViewLog Stránka 1 Obsah : Přehrávání videosouborů úvod strana 3 Přehrávání v hlavním systému (ViewLog) strana 4 1. Základní obrazovka

Více

Recognoil RRW Manager rychlý návod k obsluze

Recognoil RRW Manager rychlý návod k obsluze Recognoil RRW Manager rychlý návod k obsluze Obsah: 1) Úvod charakteristika funkcí 2) Instalace 3) První spuštění - menu 4) Selektivní vyhodnocení plochy + uložení 5) Práce s projektem a exporty 6) Poznámky

Více

Meeting Asistent. Manuál pro instalaci a ovládání aplikace. Nokia + Sony Ericsson telefony s OS Symbian

Meeting Asistent. Manuál pro instalaci a ovládání aplikace. Nokia + Sony Ericsson telefony s OS Symbian Meeting Asistent Manuál pro instalaci a ovládání aplikace Nokia + Sony Ericsson telefony s OS Symbian 1 Úvodem 2 Podporované přístroje 3 Start 3.1 Potřebné vybavení 3.2 Instalace aplikace do telefonu 4

Více

Uživatelská příručka pro program

Uživatelská příručka pro program NEWARE Uživatelský manuál Uživatelská příručka pro program ve spojení se zabezpečovacím systémem strana 1 Uživatelský manuál NEWARE strana 2 NEWARE Uživatelský manuál Vaše zabezpečovací ústředna DIGIPLEX

Více

Reliance. Komunikační driver Johnson Controls verze 1.5.4

Reliance. Komunikační driver Johnson Controls verze 1.5.4 Reliance Komunikační driver Johnson Controls verze 1.5.4 OBSAH 1.1. Základní pojmy... 3 2. Komunikační driver Johnson Controls... 4 2.1 Základní Vlastnosti... 4 Start driveru... 4 Připojení stanice N2

Více

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV. RETE tv

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV. RETE tv Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV RETE tv Obsah: 1. Úvod... 2 2. Pojmy... 2 3. Registrace zařízení... 3 3.1. Generování párovacího kódu pro Set-Top box... 3 3.2. Autorizace webového prohlížeče...

Více

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. Instalační manuál. Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. Instalační manuál. Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů P D S - 5 P Psychologický diagnostický systém Instalační manuál Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů GETA Centrum s.r.o. 04 / 2012 GETA Centrum s.r.o. Nad Spádem 9/206, 147

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Podporovaná zařízení 04 Požadavky na HW a SW 05 Instalace SW a nastavení přístupu 05 Hlavní okno 06 SMS 06 Nastavení 07 Přidání

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Excel 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

Herní klávesnice-návod k použití

Herní klávesnice-návod k použití Herní klávesnice-návod k použití Systémové požadavky: Windows XP/Windows Vista/Windows 7 PC s vestavěným USB Portem (1.1/2.0) jednotka CD-ROM 50 mb volného místa na pevném disku Instalace: Nejprve připojte

Více

NASTAVENÍ PROGRAMU EVIDENCE AUTOBAZARU PRO OS VISTA, WIN7 a WIN8 LOKÁLNÍ INSTALACE (PRO 1 POČÍTAČ)

NASTAVENÍ PROGRAMU EVIDENCE AUTOBAZARU PRO OS VISTA, WIN7 a WIN8 LOKÁLNÍ INSTALACE (PRO 1 POČÍTAČ) NASTAVENÍ PROGRAMU EVIDENCE AUTOBAZARU PRO OS VISTA, WIN7 a WIN8 LOKÁLNÍ INSTALACE (PRO 1 POČÍTAČ) Pro správný provoz programu na OS MS VISTA a WIN7 je po nainstalování programu nutno provést, případně

Více

Návod k obsluze DivX / MPEG 4 přehrávače. Technosonic MP-107

Návod k obsluze DivX / MPEG 4 přehrávače. Technosonic MP-107 Technosonic MP-107 1. Váš nový DivX/MPEG 4 přehrávač 2. Bezpečnostní upozornění 3. Zapojení 3.1 VIDEO zapojení 3.2 AUDIO zapojení 4. Nastavení 4.1 Nastavení audia 4.2 Nastavení videa 4.3 Počáteční nastavení

Více

2N NetSpeaker. Obsah. IP Audio Systém. Uživatelské manuály 1.5

2N NetSpeaker. Obsah. IP Audio Systém. Uživatelské manuály 1.5 2N NetSpeaker IP Audio Systém Uživatelské manuály Verze 1.5 www.2n.cz Obsah Obsah Uživatelské manuály.................................. 3 Aplikace Console...................................................

Více

Postup instalace síťové verze Mount Blue

Postup instalace síťové verze Mount Blue Postup instalace síťové verze Mount Blue Instalace na serveru 1. Stáhněte si instalační balíček pro server ze stránek Mount Blue na adrese: http://www.mountblue.cz/download/mountblue-server-setup.exe 2.

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

Základní informace: vysoce komfortnímu prostředí je možné se systémem CP Recorder efektivně pracovat prakticky okamžitě po krátké zaškolení.

Základní informace: vysoce komfortnímu prostředí je možné se systémem CP Recorder efektivně pracovat prakticky okamžitě po krátké zaškolení. Základní informace: CP Recorder je v Čechách vyvíjený systém pro sofistikované zaznamenávání telefonních hovorů. V prvé řadě je určen pro optimalizaci služeb, které poskytují u nás stále více populární

Více

8.3 Popis dialogových oken

8.3 Popis dialogových oken 8.3 Popis dialogových oken Pro přehled jsou na následující ilustraci 8.1 vyobrazena všechna dialogová okna. Jedná se o nemodální dialogy, proto je lze mít otevřené současně. Pouze dále popisovaný dialog

Více

Interaktivní funkce Selfnet TV

Interaktivní funkce Selfnet TV Interaktivní funkce Selfnet TV Uživatelská příručka Vážení zákazníci, těší nás, že jste se rozhodli využívat výhody interaktivní televize Selfnet TV. Svoji Selfnet TV budete ovládat přes velmi jednoduchou

Více

Profesis on-line 20.1.2015. Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace.

Profesis on-line 20.1.2015. Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace. Profesis on-line 20.1.2015 Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace. Adresa systému: www.profesis.cz Údaje nutné pro přihlášení: - přihlašovací jméno: sedmimístné číslo autorizace (včetně

Více

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Rejstřík Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Úvod Správcovská aplikace slouží k vytvoření vstupního a zašifrovaného souboru pro odečtovou

Více

Inteligentní řešení kamerového systému

Inteligentní řešení kamerového systému Inteligentní řešení kamerového systému Uživatelský manuál Přehrávání a zálohování záznamů Přehrávání Přehrávání pořízených videozáznamů, zobrazení a vyhledávání neobvyklých událostí a informací o systému

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563

Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563 Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563 Vlastnosti: Plug-in-Play - Prohlížení digitálních fotografií, sledování filmů a přehrávání hudebních

Více

NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV

NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV Obsah: 1. Úvod... 3 2. Pojmy... 3 3. Registrace zařízení... 4 3.1. Generování párovacího kódu pro Set-Top box... 4 3.2. Autorizace webového prohlížeče... 6 3.3. Instalace a autorizace

Více

NA2750. Automobilový přehrávač DVD a CD disků a souborů MP3

NA2750. Automobilový přehrávač DVD a CD disků a souborů MP3 NA2750 Automobilový přehrávač DVD a CD disků a souborů MP3 Dotykový displej 6,8 USB konektor Vstup pro SD kartu Vstup pro externí zařízení Uživatelská příručka 1 Obsah Ukázka základního ovládání Demo...

Více

POZOR!!! INSTALACE POD WINDOWS 200 / XP / VISTA PROBÍHÁ VE DVOU ETAPÁCH A JE NUTNÉ DOKON

POZOR!!! INSTALACE POD WINDOWS 200 / XP / VISTA PROBÍHÁ VE DVOU ETAPÁCH A JE NUTNÉ DOKON Program SK2 Připojení adaptérusk2 k počítači Propojte svůj počítač pomocí přiloženého propojovacího USB kabelu s adaptérem SK2. SK2 v prostředí Windows 2000 - XP - Vista - po propojení počítače s adaptérem

Více

.NET Framework verze 3.5... 4 Program pro připojení ke vzdálené ploše (RDC) verze 7.1... 5

.NET Framework verze 3.5... 4 Program pro připojení ke vzdálené ploše (RDC) verze 7.1... 5 Obsah Přístup k serveru ČMIS Kancelář Online... 2 Úvod... 2 Uživatelé s operačním systémem Windows XP musí nainstalovat:... 2 Uživatelé s operačním systémem Windows Vista musí nainstalovat:... 4.NET Framework

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

Reliance 3 design OBSAH

Reliance 3 design OBSAH Reliance 3 design Obsah OBSAH 1. První kroky... 3 1.1 Úvod... 3 1.2 Založení nového projektu... 4 1.3 Tvorba projektu... 6 1.3.1 Správce stanic definice stanic, proměnných, stavových hlášení a komunikačních

Více

Ovládání mapového prohlížeče a aplikace. Šumperk : Mapa města

Ovládání mapového prohlížeče a aplikace. Šumperk : Mapa města Ovládání mapového prohlížeče a aplikace Šumperk : Mapa města Úvod Aplikace má pouze informativní charakter a data z ní zobrazená nejsou právně závazná. Aplikace je zpracována tak, aby zobrazovala jednu

Více