JukeboxPlus SETUP. 1 Setup

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JukeboxPlus SETUP. 1 Setup"

Transkript

1 1 Setup 2 Přehrávání skladeb 3 Nastavení kreditů 4 Vizualizace, Ovládání 5 Mixer 6 Různé 7 Vzhled 8 Konfigurace přehrávání reklam JukeboxPlus SETUP 1 Setup POZOR: Po provedení veškerých změn v nastavení je doporučeno program JukeboxPlus restartovat. Zmáčknutí tlačítka setup se spustí samostatný program sestávající z několika záložek. Tento dialog lze spustit i z menu Start ve Windows. Nastavení se ukládá do registru Windows. Toto nastavení se načítá vždy při startu. Tlačítkem Ulož default si můžeme uložit aktuální nastavení do záložního souboru BackupJukeboxPlus.reg. V případě poškození nastavení je možná obnova z tohoto souboru. Obnovení výchozího nastavení je možno provést spuštěním souboru dflt.reg a jeho přidáním do registru. IR ON zapíná příjem DO v SETUPu pro účely přiřazení IR kódu ovládací klávese. POZOR nemůže současně přijímat povely program JukeboxPlus a SETUP Zapnutí obrazovkové klávesnice ve Win XP Zavřít ukončuje SETUP bez uložení hodnot

2 2 Přehrávání skladeb Cesty ke složkám s alby: Program umožňuje pracovat až s osmi složkami, ve kterých mohou být nahrány jednotlivé disky se skladbami. Názvy složek vytvoří seznam, který je dostupný v okně MENU. Složky musí být zadány postupně od prvního řádku a bez mezery. Složka s disky může být na libovolném pevném disku počítače a může být libovolně vnořena do jiných složek (max. délka kompletní cesty včetně názvu souboru-skladby je 225 znaků). Všechny názvy vnořených složek jsou načteny jako názvy alb. Obsah každé vnořené složky je zobrazen jako seznam skladeb vybraného disku (pokud odpovídá nastaveným filtrům). V každé vnořené složce by měl existovat soubor s obrázkem bookletu alba. Existují dva vyhrazené názvy pro složku s disky: a) "TopXX", kde XX je číslo od 01 do 99. (např. Top30). Pokud je zadán tento název do složky alb, pak program vytvoří automaticky pseudo složku, ve které bude udržovat seznam top xx skladeb. Tento seznam se počítá při startu progranu a počítá se pro zadaný počet dní zpětně. b) New Disks vybere automaticky z první složky (typ. SONGS) všechny disky, jejíchž datum vytvoření je novější než hodnota momentální datum počet dní zadaný v New Disks. Takto vybrané složky přesune do samostatné položky v Menu. Následně se pak denně kontroluje, jak dlouho jsou již disky ve složce New Disks a případně jsou vráceny do první složky Přidávání a ubírání složek klik pravým tl. myši na řádek, nebo na symbol

3 Pro každou složku lze nastavit: Omezení hrací doby skladby [Sekundy] maximální doba hraní. Hodnota větší než 3599 bez omezení hrací doby Pro složku lze nastavit: Násobek kreditu násobek kreditu, který se spotřebuje při volbě skladby z daného adresáře (např. dražší skladby ve složce Novinky ). Pozor vždy platí dvojnásobek kreditu při přednostním zařazení skladby. Dobu platnosti složky [Dny] Kontroluje se při startu programu. Pokud uplyne nastavený počet dnů od založení příslušné složky (disk s písničkami), pak bude její obsah přesunut do první zadané složky. Poslední složka Lze pro ni zadat dobu, kdy v rámci jednoho dne bude Zakázaná. Např. 4:00 22:00 znamená, že skladby (klipy) z této složky budou dostupné pouze v době od 22:00 do 4:00. Pro tuto složku lze nastavit přehrávání bez zvuku. Vždy dopředu skladby z této složky (položky v menu) vždy předběhnou ostatní skladby ve frontě Neřadit do Top skladby z této složky (položky v menu) nebudou zahrnuty do výpočtu TopXX Report LineIN MUTE Zobrazit délky skladeb Zap/vyp reportování do adresáře JukeboxPlus\Report Vypisuje se: Výnos každou hodinu Přehled nejhranějších skladeb v programu JukeboxPlus (počítáno při startu programu). Vypíná Line IN na zvukové kartě č. 0 při přehrávání jakékoli skladby Zap/vyp zobrazení délky skladeb okně skladeb. Zobrazuje délky skladeb u souborů, u kterých to umí Windows media player při zařazení skladby do přehrávaného seznamu. Problémy mohou s některými video formáty, např. MPEG1.

4 Počítadlo u playlisty Log.txt Demo Zap/vyp zobrazení počtu skladeb aktuálně navolených k přehrávání. Zap/vyp Výpis interních chyb programu Zap/vyp demo režim do Jukeboxu není nutno vhazovat mince Typy souborů pro: Náhodné skladby Zobrazované skladby Obrázky bookletů Seznam přípon souborů, které budou použity pro generování náhodných skladeb. Např.: *.mp3;*.mpg jako náhodné skladby budou generovány jak písničky, tak i videa. Pokud zadáte příponu, která se v seznamu skladeb nevyskytuje, nebo nezadáte žádnou, nebudou se náhodné skladby generovat. Pole je nedostupné a nepoužívá se, pokud používáte vlastní seznam pro generování náhodných skladeb Omezuje zobrazování skladeb v okně seznam skladeb, např.: *.mp3 pokud budou v adresáři videa (*.mpg) nebude zobrazena žádná skladba. A nelze tudíž skladby tohoto typu volit jako placené k přehrávání. určuje příponu obrázků použitých pro booklet. Možné formáty jsou BMP, JPG, GIF a WMF. Pokud je ve složce více obrázků, bude použit první dle abecedy. Rozměry obrázku jsou libovolné, ale u větších se prodlužuje doba nahrávání z disku.

5 3 Nastavení kreditů Běžný kredit hodnota kreditu počet jednotek měny tvořící jeden kredit. hodnota zvýhodnění jednotlivá zvýhodnění, poměry mezi měnou a kredity. Zvýhodněný kredit hodnota kreditu počet jednotek tvořící jeden zvýhodněný kredit. doba zvýhodnění doba, ve které je platný zvýhodněný kredit. hodnota zvýhodnění jednotlivá zvýhodnění, poměry mezi měnou a kredity. Hodnota mincí na jednotlivých kanálech Test dle naladění mincovníku. Pokud umístíte kurzor myši do tohoto pole a prohodíte minci, můžete zkontrolovat zapojení vašeho mincovníku

6 4 Vizualizace, Ovládání Vizualizace Zobrazování vizualizací v programu je možno povolit, nebo zakázat přímo ve Windows Media Playeru. Lze to provést v menu Zobrazit/Vizualizace volbou Žádná vizualizace, nebo navolením libovolné vizualizace. Toto nastavení ovlivňuje chování programu i v následujících volbách. Volba vizualizace Bez vizualizace Nebude zobrazována žádná vizualizace během přehrávání audio souborů ani video. Vizualizace během Během přehrávání audio souborů bude zobrazována náhodně vybraná vizualizace ze seznamu v okně Seznam vizualizací. Druh vizualizace se vybere při startu programu a zůstává po celou dobu běhu stejný. Seznam vizualizací Seznam vizualizací, které jsou vybrány pro program JukeboxPlus. Tyto vizualizace musí být nainstalovány ve Vašem WMP9. Seznam obsahuje název vizualizace a za středníkem počet variant. Dostupné vizualizace a počet jejich variant si můžete prohlédnout ve WMP9 v menu položka view/visualizations Režim ovládání 1 samostatné klávesy pro listování v okně disků a skladeb 2 specíální klávesa pro přepínání ovládání mezi okny

7 3 1, nebo 2 plus aktivace ovládání dotykovou obrazovkou (myší) Ovládací klávesy Auto Repeat Demo skladby Menu do seznamu disků Zde je možno přiřadit jednotlivým povelům požadovanou klávesu. Označíme myší v tabulce příslušné políčko a zmáčkneme klávesu, kterou chceme povelu přiřadit. Obdobně přiřadíme i povel IR ovládání. Musí být iniciován příjem IR. Umožňuje opakovaný příjem stejného povelu z DO pokud DO na zmáčknutí opakovaně vysílá. Mezi příjmem jednotlivých povelů je nastavena časová prodleva 300 ms. Pokud jsou v počítači dvě zvukové karty, pak lze zde zvolenou klávesou kdykoli zvolit skladbu a ta bude přehrána na druhé zvukovce. Pokud není klávesa aktivní, lze demo skladby spustit krátkým stlačení klávesy pro vyvolání menu. Delším stiskem se vyvolá menu. Délka přehrávaného dema je v sekundách. Hlavní přehrávač hraje vždy na první zvuk. kartě(0), DEMO skladeb hraje vždy na druhé zvuk. kartě (1). Pořadí karet lze ve Windows nastavit (ovládací panely/zvuky a zvuková zařízení) Pokud není samostatná klávesa pro vyvolání menu, pak zde lze zapnout generování textu "--- MENU ---" do seznamu disků. Pokud je na takovémto záznamu stisknut ENTER provede se vyvolání menu, pokud jsou v něm alespoň dva záznamy. Klávesu TAB zadáte současným stisknutím CTRL+TAB. 5 Mixer

8 Ovládání MIXERU Min, Max Ext. Swap LineInID PC Mixer Auto Repeat ON Smazat ovládání Zde je možnost navolit řídící klávesy pro ovládání až pěti zařízení vaší zvukové karty. Pro ovládání vlastního JukeboxuPlus se načte prvních pět plně obsazených pozic. Označíme myší v tabulce příslušné políčko a zmáčkneme klávesu, kterou chceme povelu přiřadit. Obdobně přiřadíme i povel IR ovládání. Musí být iniciován příjem IR. Výčet zařízení závisí na možnostech vaší zvukové karty. Nastavení minimální a maximální hlasitosti pro každé ovládané zařízení. Označení linkového vstupu vaší zvukové karty. Používá se pro přehrávání externího zvuku přes JukeboxPlus Vyvolá mixer z Widows. Umožňuje opakovaný příjem stejného povelu z DO pokud DO na zmáčknutí opakovaně vysílá. Mezi příjmem jednotlivých povelů je nastavena časová prodleva 300 ms. klik pravým tl. myši na řádek Nastavení hlasitosti Windows Media Playeru rozsahu 0 až 100 (100 = max. hlasitost) Snižování hlasitosti Windows Media Playeru Snížená hlasitost Pro tři časové rozsahy v rámci dne lze nastavit další snížení hlasitosti o nastavenou hodnotu (0 100). Hodnota představuje % snížení hlasitosti, o které se sníží aktuální hlasitost

9 přehrávače v daném časovém rozsahu. Při překryvu času mezi časovými rozsahy platí níže uvedený časový rozsah. 6 Různé Ovládání LPT portu Bit 2 se zapíná z programu JukeboxPlus vždy při přehrávání videa. Zapnuto Zapíná obsluhu paralelního portu. Adresa portu Hex. adresa paralelního portu na Vašem počítači TEST možnost zkušebního nastavování jednotlivých datových bitu pro zvolený paralelní port Omezení času přehrávání [Sekunda] přehraje se pouze zadaný počet sekund od začátku skladby. Náhodné skladby jsou generovány ze všech aktuálně dostupných záložek, nebo z definovaného seznamu.

10 Doba klidu pro spuštění náhodné skladby Doba nečinnosti přehrávače, po které bude spuštěná náhodně vygenerovaná skladba. V sekundách (min. 10s.). Výběr disků pro gen. náhodných skladeb - Pokud zde není vybrán žádný disk, generují se náhodné skladby ze všech pro JukeboxPlus dostupných adresářů. Jinak pouze ze zde vybraných. Max. počet opakování skladby - max. počet opakování skladby za sebou. (kontrola pouze při nezdvojeném kreditu) Doba od poslední odehrané skladby, pro výmaz playlistu - doba od poslední odehrané skladby, po které bude při startu programu vymazána playlista (tzn. nedohrané skladby po minulém běhu programu). (HH:MM) Max. 23:59 h. Prodleva uvolnění klávesy ENTER pro volbu dvou kreditů - prodleva uvolnění klávesy ENTER (START) pro volbu dvou kreditů a zařazení skladby na top playlistu (cca 2 3s.). Např. 1,5. Definuje dobu, po kterou je potřeba klávesu držet, aby došlo k předřazení skladby. Zap. vyp. příjem DO v programu JukeboxPlus (ne pro Setup) Nastavení sériové linky, na kterou mate přijímač DO připojen. Program spolupracuje pouze s přijímači IRman použijte externí program.. Pro jiné typy přijímačů Periodický restart V danou hodinu a den (dny) provede program JukeboxPlus restart

11 Animované postavy Umožňuje zapnutí a volbu postavy při dané akci JukeboxuPlus. Jednotlivé postavy je možno z programu vypnout tak, že se vymaže jejich název z výběrového okna. Do okna pod postavu je možno zadat různé texty, které budou náhodně prostřídávány (pro zpestření). 7 Vzhled Seznam disků Seznam skladeb Nastavení písma a barev pro okno seznam disků Nastavení písma a barev pro okno seznam skladeb

12 Doba klidu kláves pro zvětšení přehrávače a listování skladbami - pokud nebude po zde definovanou dobu zmáčknuta žádná klávesa uživatelského ovládání, zvětší se přehrávač pří přehrávání videa téměř na celou obrazovku a nastaví se automatické listování v okně disků. V sekundách. Hodnota -1 tuto možnost vylučuje. Start velkého videa ihned po volbě placeného videa dojde ke zvětšení přehrávače na primární displeji asi na 80% velikosti obrazovky Zvětšování videa po uplynutí nastavené doby klidu kláves dojde ke zvětšení přehrávače na primární displeji asi na 80% velikosti obrazovky Listování skladbami Doba zobrazení bookletu disku určuje rychlost listování Listování ve velkém okně Ano/Ne Obrázek na pozadí Cesta k souboru (obrázku), který bude zobrazen jako pozadí v progranu. Obrázek na pozadí v době zvýhodněného kreditu Cesta k souboru (obrázku), který bude zobrazen jako pozadí Rolující texty Menu Top 10 Rychlost rolování textu Písmo Barva pozadí Text Set kredit kliknutí pravým tlačítkem myši na příslušném řádku Určuje, ve kterém pruhu bude rotovat seznam Top10 skladeb. Může i ve všech. Seznam Top se vytváří při spuštění programu a ukládá se do registru. Pokud při spuštění programu JukeboxPlus neuběhlo od poslední aktualizace tohoto záznamu alespoň 12 hodin, Top10 se nepočítá, ale načte se z registru (zkrácení startu programu). Aktualizaci záznamu v registru lze provést i ručně volbou Top10 v Ovládacím panelu JukeboxPlus. 0 - min. rychlost, 4 max. rychlost Výběr fontu a barvy textu Výběr barvy pozadí pro rolující text Zadání (modifikace) textu Přednastavení textu z aktuálně nastavených kreditů Pole rolujícího textu bez zaškrtnutí Top10 a bez textu způsobí, že toto pole nebude vůbec zobrazeno.

13 Lng nastavení jazyka pro JukeboxPlus a Setup. Většina textů používaných oběma programy jsou uložena v registru Windows a je možno je libovolně upravit HCU\Software\VB and VBA Program Settings\JukeboxPlus\CZlng HCU\Software\VB and VBA Program Settings\JukeboxPlus\DElng HCU\Software\VB and VBA Program Settings\JukeboxPlus\ENlng Barva ukazatele počtu disků (posuvnému) 8 Konfigurace přehrávání reklam Program JukeboxPlus umožňuje dva druhy přehrávání reklam: 1) reklamy přehrávané v přesně definovaných časových úsecích a s přesně definovaným (garantovaným) počtem přehrání. 2) Pravidelně opakované reklamy, u kterých není garantováno přehrání placené skladby mají přednost

14 Přesně definované reklamy Úplná cesta k souborům s reklamami ve složce může být jeden, nebo více souborů Délka reklam [sekundy] Přibližná délka reklamního klipu Datum platnosti reklamy [dny] časový rozsah, ve kterém budou reklamy z dané složky přehrávány Čas 1, Čas 2 [HH:MM] časová období v rámci jednoho dne, ve kterém budou reklamy z dané složky přehrávány Počet opakování v čase 1, 2 kolikrát se reklamy v daném časovém období přehrají. Pokud je ve složce jen jedna reklama, přehraje se tolikrát, kolik je zde uvedeno. Pokud je ve složce reklam např. 5 a počet opakování např. 100 pak bude každá reklama přehrána 20krát. O přehrávání těchto reklam je veden záznam v souboru NázevReklamy.Reklama např. CarWash.mpg.Reklama. spuštění. Zde můžete také stav přehrávání jednotlivých reklam vynulovat. Počet přehrání těchto reklam je garantován, pokud je to vzhledem k zadanému počtu opakování, délce reklamy, velikosti Času 1(2) a běžnému provozu placených skladeb časově možné. Stav přehrávání jednotlivých reklam si můžete prohlédnout na záložce Statistika reklam

15 Pravidelně opakované reklamy a trvale přehrávané video pro sekundární monitor 1) Reklamní klipy uvedené ve složce v poli "Pravidelně opakované reklamy" budou pravidelně přehrávány v periodě dané hodnotou v poli Doba klidu pro spuštění náhodné skladby [Sekundy]. Tato reklama(y) se střídají s náhodně generovanou skladbou. Tyto reklamy se přehrávají se stejnou hlasitostí jako náhodně generované skladby. Placené skladby mají při přehrávání před těmito reklamami přednost a mohou je přerušit (přehrání reklamy není garantováno). 2) Videoklipy uvedené ve složce v poli "trvale přehrávané video pro sekundární monitor" budou trvale přehrávány, pokud hlavní přehrávač nepřehrává jakékoli video. Toto video je zároveň zobrazeno v malém okně pod hlavním přehrávačem. Tento přehrávač může přehrávat i statické obrázky (BMP, JPG). Obrázky by měly být velikostně omezené (cca do 200KB). Přehrávání obrázků je bez záruky a nemusí fungovat vždy korektně.

16 Poměr generováni náhodné skladby a pravidelně opakované reklamy např 3:1 vygeneruje třikrát náhodnou skladbu a potom jednu opakovanou reklamu a tak stále dokola. TopXX Počet dní, ze kterých se počítá Top30

Nástroj PanelMaker a PanelSIM

Nástroj PanelMaker a PanelSIM Obsah Nástroj PanelMaker a PanelSIM 4. vydání - leden 2008 OBSAH 1.Úvod...2 2.Spuštění PanelMakeru...3 3.Popis prostředí a ovládání...6 3.1Základní obrazovka...6 3.2Popis Menu...7 3.3Nástrojová lišta...8

Více

Jazz Restaurant Lite Příručka uživatele JAZZ RESTAURANT LITE. Příručka uživatele 1 / 52 WWW.JAZZWARE.CZ

Jazz Restaurant Lite Příručka uživatele JAZZ RESTAURANT LITE. Příručka uživatele 1 / 52 WWW.JAZZWARE.CZ JAZZ RESTAURANT LITE Příručka uživatele 1 / 52 JAZZ RESTAURANT LITE Příručka uživatele 2008-2011 Václav Petřík JAZZWARE.CZ Příručka k programu Jazz Restaurant Lite pro Windows ve verzi 5.17 Příručka popisuje

Více

Nástroj WebMaker TXV 003 28.01 desáté vydání březen 2013 změny vyhrazeny

Nástroj WebMaker TXV 003 28.01 desáté vydání březen 2013 změny vyhrazeny Nástroj WebMaker TXV 003 28.01 desáté vydání březen 2013 změny vyhrazeny 1 TXV 003 28.01 Historie změn Datum Vydání Popis změn Únor 2009 1 První verze (odpovídá stavu nástroje ve verzi 1.6.2) Srpen 2009

Více

Program ProVIS pro Windows

Program ProVIS pro Windows Veřejná informační služba, spol. s r.o. Farského 14, 326 00 Plzeň Program ProVIS pro Windows verze 1.61 Příručka pro ovládání Ing. Ivo Křepinský Plzeň, červen 2014 ProVIS příručka pro ovládání 1 Obsah

Více

Digitální videorekordéry Movitec

Digitální videorekordéry Movitec Digitální videorekordéry Movitec Verze 2014.04-04 Veškerá práva vyhrazena. Publikování, šíření nebo kopírování jakékoli části této příručky bez předchozího souhlasu MOVIBIO s.r.o. je zakázáno. 1. Bezpečnostní

Více

PROCESS MONITOR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

PROCESS MONITOR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA VIZUALIZAČNÍ SYSTÉM PROCOP 2.1 PROCESS MONITOR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA R ALFA MIKROSYSTÉMY SPOL. S R. O. OSTRAVA 2003 HELLO Process Monitor 2.1 Uživatelská příručka Copyright 2003 ALFA Mikrosystémy s.r.o.

Více

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. popis technických částí popis ovládání programu. GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. popis technických částí popis ovládání programu. GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013 P D S - 5 P Psychologický diagnostický systém Instrukční manuál popis technických částí popis ovládání programu GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013 GETA Centrum s.r.o. Nad Spádem 9/206, 147 00 Praha 4 - Podolí

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UPOZORNĚNÍ. Tato příručka je univerzální pro všechny PCTV karty a zařízení. Tzn. některé části programu se mohou lišit.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UPOZORNĚNÍ. Tato příručka je univerzální pro všechny PCTV karty a zařízení. Tzn. některé části programu se mohou lišit. PCTV UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UPOZORNĚNÍ Tato příručka je univerzální pro všechny PCTV karty a zařízení. Tzn. některé části programu se mohou lišit. Například: PCTV Stereo tato karta nemá FM tuner, takže pro

Více

Mul$kanálový audio přehrávač SCENEFLOW

Mul$kanálový audio přehrávač SCENEFLOW áudified Mul$kanálový audio přehrávač SCENEFLOW Uživatelský manuál Poznámka: Do verze 2.1 byly názvy součástí SCENEFLOW SCENE Audio Server verze Express verze Classic Colosseum Audio Console Server Basic

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Verze 4.0.0 Uživatelská příručka I N C O M E, spol. s r.o. Mukařovského 1985/8 155 00 Praha 5 Prodej: +420 251 116 000, +420 602 204 802 Servis: +420 251 116 000, +420 602 573 478 Fax: +420 251 116 020

Více

CZ doplněk k anglickému originálu

CZ doplněk k anglickému originálu CHATEAU V-GUARD Důležitá upozornění úvodem: CZ doplněk k anglickému originálu - tento manuál, resp. tento je český doplněk, byl vytvořen k hardwarovým verzím VG4C-XP, VG4C-XP-V, VG8C-XP-TV, VG4C-RT4 a

Více

Uživatelský návod Duben 2014 Rev. 2.5

Uživatelský návod Duben 2014 Rev. 2.5 Duben 2014 Rev. 2.5 Uživatelský návod Obsah 1. Představení 2. Vlastnosti produktu 3. Příklady použití 4. Obsah balení 5. Popis produktu (hardware) 6. Dálkové ovládání 7. Použití a ovládání i-frame 7.1.

Více

Software pro sledování vozidel

Software pro sledování vozidel Software pro sledování vozidel Příručka administrátora systému Fleetware 6.x SERVER Instalace a nastavení systému Fleetware Aktualizováno: 31.10.2012 OBSAH: 1 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI... 4 2 POKYNY PRO UPGRADE

Více

ZK SKLAD MINI. Úvod. Základní vlastnosti programu. verze 2.45. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit

ZK SKLAD MINI. Úvod. Základní vlastnosti programu. verze 2.45. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit sq ZK SKLAD MINI verze 2.45 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování. Vzhledem

Více

SPUŠTĚNÍ PROGRAMU PO PRVNÍM SPUŠTĚNÍ

SPUŠTĚNÍ PROGRAMU PO PRVNÍM SPUŠTĚNÍ POUŽITÍ SW EduArt OBSAH: OBSAH: TECHNICKÉ POŽADAVKY PRO POUŽÍVÁNÍ SW EDUART PRO INSTALACI SW PRO ZÁZNAM VIDEA PRO ZÁZNAM AUDIA (ZVUKU) PRO ZÁZNAM OBRÁZKŮ JAZYKOVÉ MUTACE JAK PROGRAM EDUART NAINSTALUJETE

Více

1 Celkový přehled obsluhy a Ovládání zařízení

1 Celkový přehled obsluhy a Ovládání zařízení 1 Celkový přehled obsluhy a Ovládání zařízení Existují drobné rozdíly mezi jednotlivými řadami DVR. Všechna rozhraní (výstupy) popsané níže jsou aktivní u DVR série LE-A. Produkty Série LE-AS nepodporují

Více

software pro řízení provozu digitálního kolejiště dle ZTP-JOP uživatelská příručka

software pro řízení provozu digitálního kolejiště dle ZTP-JOP uživatelská příručka software pro řízení provozu digitálního kolejiště dle ZTP-JOP uživatelská příručka - 1 - Úvodní informace Aplikace modeljop přináší mezi naše železniční modeláře novinku v ovládání a řízení digitálních

Více

CCS MONITOR SYSTÉM PRO SPRÁVU A SLEDOVÁNÍ VOZIDEL

CCS MONITOR SYSTÉM PRO SPRÁVU A SLEDOVÁNÍ VOZIDEL CCS MONITOR SYSTÉM PRO SPRÁVU A SLEDOVÁNÍ VOZIDEL strana 1 / 77 Obsah: Stručný popis produktu...3 Hlavní výhody systému CCS Monitor...3 Základní informace o programu...4 Hlavní vlastnosti programu...4

Více

WinQbase. Evidence měřidel. Uživatelská příručka

WinQbase. Evidence měřidel. Uživatelská příručka WinQbase Evidence měřidel Uživatelská příručka MEATEST WinQbase 1. ÚVOD 4 1.1 INSTALACE A AKTIVACE SYSTÉMU 4 1.2 POPIS SYMBOLŮ UŽÍVANÝCH V PROGRAMU 9 1.3 VYUŽITÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ 11 2. HLAVNÍ NABÍDKA 12

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Obsah : GRAFICKÉ UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ WINDOWS... 2 1. Význam využití Windows... 2 2. Verze Windows není Windows jako Windosws... 3 3. Technické požadavky na provozování

Více

Uživatelská dokumentace. Watt. verze 1.0 2003 Cominfo a.s.

Uživatelská dokumentace. Watt. verze 1.0 2003 Cominfo a.s. Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace Watt verze 1.0 2003 Cominfo a.s. Obsah OBSAH: 1. CO JE TO WATT?...3 1.1. ZÁKLADNÍ POJMY...3 2. SPUŠTĚNÍ APLIKACE...5 2.1. VOLBA JAZYKA...5 2.2. PŘIHLÁŠENÍ

Více

Videorekordéry SICURIT VDGPRS4, VDGPRS8. Příručka pro instalaci & programování

Videorekordéry SICURIT VDGPRS4, VDGPRS8. Příručka pro instalaci & programování Videorekordéry SICURIT VDGPRS4, VDGPRS8 Příručka pro instalaci & programování Verze 1.1 Copyright 2005, SICURIT CS, spol. s r.o. Právo na změnu technické specifikace a tiskové chyby vyhrazeno. Obsah tohoto

Více

Softwarová aplikace služba a silný klient, verze 1.5 VIEW

Softwarová aplikace služba a silný klient, verze 1.5 VIEW INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Softwarová aplikace služba a silný klient, verze 1.5 VIEW 2 Softwarová aplikace, verze 1.5 - VIEW Informace v tomto dokumentu, včetně URL a dalších internetových zdrojů

Více

created by Miroslav Suchý USER S GUIDE CZ BG DE EN FR HU PL RO RU

created by Miroslav Suchý USER S GUIDE CZ BG DE EN FR HU PL RO RU created by Miroslav Suchý USER S GUIDE 2013 CZ BG DE EN FR HU PL RO RU OBSAH WRYKRYS 2013 1. ÚVOD 11 1.1. HW a SW požadavky programu WRYKRYS 11 1.2. Instalace programu WRYKRYS 11 1.3. Obsah podsložek

Více

Softwarové řešení pro návrh a tisk karet

Softwarové řešení pro návrh a tisk karet CARDPRESS Softwarové řešení pro návrh a tisk karet Uživatelská příručka Obsah web: www.cardhouse.cz mail : sales@cardhouse.cz tel.: +420 475 214 754 1) Úvodní informace... 1 Požadavky na konfiguraci počítače...1

Více

I. Obsah příručky. I. OBSAH PŘÍRUČKY... 2 II. ÚVODNÍ INFORMACE... 5 A. Stručná charakteristika systému...5 B. Technické požadavky...

I. Obsah příručky. I. OBSAH PŘÍRUČKY... 2 II. ÚVODNÍ INFORMACE... 5 A. Stručná charakteristika systému...5 B. Technické požadavky... I. Obsah příručky I. OBSAH PŘÍRUČKY... 2 II. ÚVODNÍ INFORMACE... 5 A. Stručná charakteristika systému...5 B. Technické požadavky...5 III. VÝKLAD ZÁKLADNÍCH POJMŮ... 7 IV. POPIS VSTUPU DAT OBECNĚ... 9 A.

Více

1. Licenční podmínky :

1. Licenční podmínky : ÚVOD UPOZORNĚNÍ Před autorizací programu se ve vlastním zájmu podrobně seznamte s přiloženým licenčním ujednáním. Otevřením přiložené obálky s Dokladem pravosti obsahujícím ID kód produktu vyjadřujete

Více

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas.

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas. S B N Správa bytů a nemovitostí verze 2.2 Začínáme s programem VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh tel: 724 919 877 http://www.vydas.cz software@vydas.cz Obsah Obsah...I Úvodem... 1 Technická

Více

1. Licenční podmínky :

1. Licenční podmínky : ÚVOD ÚVOD UPOZORNĚNÍ Před autorizací programu se ve vlastním zájmu podrobně seznamte s licenčním ujednáním. Otevřením přiložené obálky s Dokladem pravosti obsahujícím ID kód produktu vyjadřujete souhlas

Více

FULL HD 2tunerový digitální přijímač Digital Innovation Life. Uživatelský manuál SkyTec HD BlackBox

FULL HD 2tunerový digitální přijímač Digital Innovation Life. Uživatelský manuál SkyTec HD BlackBox FULL HD 2tunerový digitální přijímač Digital Innovation Life Uživatelský manuál SkyTec HD BlackBox 2 OBSAH OBSAH...3 Důležitá upozornění...5 1. Důležité informace týkající se bezpečnosti...5 2. Upozornění...5

Více