[APLIKACE PRO PŘEHRÁVÁNÍ VIDEA - PROJEKT MIAMI - SERVEROVÁ ČÁST]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "[APLIKACE PRO PŘEHRÁVÁNÍ VIDEA - PROJEKT MIAMI - SERVEROVÁ ČÁST]"

Transkript

1 [APLIKACE PRO PŘEHRÁVÁNÍ VIDEA - PROJEKT MIAMI - SERVEROVÁ ČÁST] [Aktualizace dokumentu: :02:37 Verze dokumentu: 1.0

2 Obsah Obsah Struktura databáze a souborů Soubor registerdevice.php Tabulka registered_devices updatedevice.php Tabulka devices_update_files Tabulka devices_update_time Tabulka devices_update_play report.php Tabulka files_in_device Struktura XML pro potvrzení akce Struktura XML pro aktualizaci Registrované zařízení v redakčním systému Detail zařízení v redakčním systému Soubory na serveru v redakčním systému Seznam skladem a souborů v redakčním systému Hromadná aktualizace v redakčním systému Historie dokumentu... 17

3 1. Struktura databáze a souborů

4 2. Soubor registerdevice.php Tento soubor registruje zařízení do redakčního systému. Parametry: type označuje typ zařízení, zpravidla se bude jednat o text v délce maximálně 20 znaků ui - označuje unikátní identifikační číslo zařízení, není předem známo kolik znaků muže nebo bude řetězec obsahovat. Zařízení se registruje do tabulky registered_devices viz.: Tabulka registered_devices. Soubor vrací XML viz.: Aplikace bude reportovat na server stav aktualizace. Reportování může probíhat najednou nebo i postupně. Reportování probíhá pomocí reportovacího linku, příklade je zde: report.php?ui=0102osaas23231iw&playlist=done&download=all Povinný parametr je UI, který obsahuje unikátní číslo přístroje. Volitelné parametry: playlist hodnota true v případě, že vše proběhlo v pořádku, jinak false. filefordownload - v případě, že stažení souboru proběhlo v pořádku true, jinak false. o downloadedfile doplňkový parametr, umožnuje reportovat jméno souboru. filefordelete v případě, že soubor byl smazán true, jinak false. o deletedfile doplňkový parametr, umožnuje reportovat jméno souboru. timeforupdate hodnota true v případě, že vše proběhlo v pořádku, jinak false. timeforstart hodnota true v případě, že vše proběhlo v pořádku, jinak false. startdelay hodnota true v případě, že vše proběhlo v pořádku, jinak false. playnow - hodnota true v případě, že vše proběhlo v pořádku, jinak false. stopnow hodnota true v případě, že vše proběhlo v pořádku, jinak false. PHP soubor musí být schopen zpracovávat všechny povinné i volitelné parametry ať budou zadávány postupně nebo všechny najednou. Výsledek aktualizace bude nahráván podle do příslušných tabulek do sloupce ReportResult viz.: Tabulka devices_update_files, Tabulka devices_update_time a Tabulka devices_update_play. V případě, že filefordownload bude mít true, tak bude přidán záznam do tabulky files_in_device viz.: Tabulka files_in_device.

5 V případě, že filefordelete bude mít true, tak bude smazán příslušný záznam (dle názvu souboru) z tabulky files_in_device viz.: Tabulka files_in_device. V případě, že playlist bude true, tak bude příslušný obsah z tabulky update_files překopírován do tabulky files_in_device viz.: Tabulka files_in_device. Aktualizuje se last_update a report_result v tabulce registered_devices, viz.: Tabulka registered_devices. Report_result bude true jen v případě, že vše proběhlo v pořádku. 3. Tabulka files_in_device Obsahuje aktuální soubory v zařízení a informaci o tom, zda jsou v playlistu či ne. Struktura: File_ID typ integer, délka 11. Jedná se o primární klíč s AI. Device_ID ID zařízení viz.: Tabulka registered_devices Filename typ varchar, délka 100. Název souboru včetně přípony, příklad: movie.mov. Name typ text. Název souboru, který se zobrazuje uživatelům. InPlaylist typ boolean, délka 1. Pokud je soubor v playlistu, tak je tu true. Jinak false. PlaylistOrder typ integer, délka 11. Určuje pořadí souboru v playlistu. Podle tohoto pořadí bude playlist vygenerován a seřazen. StartDelay typ integer, délka 7. Obsahuje zpoždění přehrávání od StartTime v sekundách. Výchozí hodnota je 0. Hodnota se zapíše pouze do položky, která má PlaylistOrder = 1.

6 Struktura XML pro potvrzení akce. 4. Tabulka registered_devices Tabulka obsahuje informace o registrovaném zařízení. Struktura tabulky: Device_ID typ integer, délka 11. Jedná se o primární klíč s AI. UI typ text. Jedná se o unikátní číslo zařízení. Type typ varchar, délka 20. Je zde uložen typ zařízení, typ zařízení je definován až při registraci, nikde nemáme seznam známých typů. Name typ varchar, délka 100. Je zde uložen název zařízení, tento název je definován skrze redakční systém, výchozí hodnota je device spolu s ID, příklad je device 1. Registered typ datetime. Jedná se o čas, kdy bylo zařízení registrováno. LastUpdate typ datetime. Jedná se o čas, kdy bylo zařízení naposledy aktualizováno. Report result typ boolean, délka 1. True je v případě, že aktualizace proběhla v pořádku a false je v případě, že aktualizace někde selhala. 5. updatedevice.php Tento soubor zajišťuje aktualizaci zařízení. Vrací XML viz.: Struktura XML pro aktualizaci. Soubor je generovaný z tabulek viz.: Tabulka devices_update_files, Tabulka devices_update_time a Tabulka devices_update_play. Soubor si najde nejdříve patřičné Device_ID v tabulce viz.: Tabulka registered_devices podle UI. A pak si podle Device_ID a prázdného hodnoty sloupce ReportResult najde data k aktualizaci. Parametry: ui - označuje unikátní identifikační číslo zařízení, není předem známo kolik znaků muže nebo bude řetězec obsahovat. 6. Tabulka devices_update_files Obsahuje data ke generování XML souboru pro aktualizaci souborů a playlistu. Tabulka bude před každou novou aktualizací vyprázdněna (data budou vymazána). V databázi se tak budou nacházet pouze informace o současném stavu a ne o minulosti. Struktura: Update_FID typ integer, délka 11. Jedná se o primární klíč s AI. Device_ID ID zařízení viz.: Tabulka registered_devices

7 Filename typ varchar, délka 100. Název souboru včetně přípony, příklad: movie.mov. Filesize typ text. Velikost souboru v kilobajtech. Name typ text. Název souboru, který se zobrazuje uživatelům. InPlaylist typ boolean, délka 1. Pokud je soubor v playlistu, tak je tu true. Jinak false. PlaylistOrder typ integer, délka 11. Určuje pořadí souboru v playlistu. Podle tohoto pořadí bude playlist vygenerován a seřazen v XML souboru do playlist tagu. DownloadAction typ boolean, délka 1. Pokud je soubor určený pro stažení do zařízení, tak tu bude true. Jinak false. Soubor se bude vyskytovat ve filesfordownload tagu v XML. DeleteAction typ boolean, délka 1. Pokud je soubor určený pro smazání v zařízení, tak tu bude true. Jinak false. Soubor se bude vyskytovat ve filesfordelete tagu v XML. ReportResult typ integer, délka 1. Pokud aktualizace proběhla úspěšně, tak tu bude 1. Při neúspěchu 0. Výchozí hodnota tu bude prázdný znak prázdný znak znamená, že soubor ještě nebyl aktualizován. 7. Tabulka devices_update_time Obsahuje data ke generování XML souboru pro aktualizaci časů. Tabulka bude před každou novou aktualizací vyprázdněna (data budou vymazána). V databázi se tak budou nacházet pouze informace o současném stavu a ne o minulosti. Struktura: Update_TID typ integer, délka 11. Jedná se o primární klíč s AI. Device_ID ID zařízení viz.: Tabulka registered_devices. StartUpdateTime typ time. Obsahuje začátek časového úseku pro aktualizaci. Údaj bude v timeforupdate tagu v XML. StopUpdateTime typ time. Obsahuje konec časového úseku pro aktualizaci. Údaj bude v timeforupdate tagu v XML. StartTime typ time. Obsahuje začátek přehrávání. Údaj bude v timeforstart tagu. StartDelay typ integer, délka 7. Obsahuje zpoždění přehrávání od StartTime v sekundách. Údaj bude v startdelay tagu v XML. ReportResult typ integer, délka 1. Pokud aktualizace proběhla úspěšně, tak tu bude 1. Při neúspěchu 0. Výchozí hodnota tu bude prázdný znak prázdný znak znamená, že soubor ještě nebyl aktualizován.

8 8. Tabulka devices_update_play Obsahuje data ke generování XML souboru pro spuštění/zastavení přehrávání. Tabulka bude před každou novou aktualizací vyprázdněna (data budou vymazána). V databázi se tak budou nacházet pouze informace o současném stavu a ne o minulosti. Struktura: Update_PID typ integer, délka 11. Jedná se o primární klíč s AI. Device_ID ID zařízení viz.: Tabulka registered_devices. PlayNow typ boolean, délka 1. Pokud má zařízení začít s přehráváním, tak tu bude true. Jinak false. Hodnota se bude vyskytovat v playnow tagu v XML. StopNow typ boolean, délka 1. Pokud má zařízení zastavit přehrávání, tak tu bude true. Jinak false. Soubor se bude vyskytovat v stopnow tagu v XML. ReportResult typ integer, délka 1. Pokud aktualizace proběhla úspěšně, tak tu bude 1. Při neúspěchu 0. Výchozí hodnota tu bude prázdný znak prázdný znak znamená, že soubor ještě nebyl aktualizován. 9. report.php Aplikace bude reportovat na server stav aktualizace. Reportování může probíhat najednou nebo i postupně. Reportování probíhá pomocí reportovacího linku, příklade je zde: report.php?ui=0102osaas23231iw&playlist=done&download=all Povinný parametr je UI, který obsahuje unikátní číslo přístroje. Volitelné parametry: playlist hodnota true v případě, že vše proběhlo v pořádku, jinak false. filefordownload - v případě, že stažení souboru proběhlo v pořádku true, jinak false. o downloadedfile doplňkový parametr, umožnuje reportovat jméno souboru. filefordelete v případě, že soubor byl smazán true, jinak false. o deletedfile doplňkový parametr, umožnuje reportovat jméno souboru. timeforupdate hodnota true v případě, že vše proběhlo v pořádku, jinak false. timeforstart hodnota true v případě, že vše proběhlo v pořádku, jinak false. startdelay hodnota true v případě, že vše proběhlo v pořádku, jinak false. playnow - hodnota true v případě, že vše proběhlo v pořádku, jinak false.

9 stopnow hodnota true v případě, že vše proběhlo v pořádku, jinak false. PHP soubor musí být schopen zpracovávat všechny povinné i volitelné parametry ať budou zadávány postupně nebo všechny najednou. Výsledek aktualizace bude nahráván podle do příslušných tabulek do sloupce ReportResult viz.: Tabulka devices_update_files, Tabulka devices_update_time a Tabulka devices_update_play. V případě, že filefordownload bude mít true, tak bude přidán záznam do tabulky files_in_device viz.: Tabulka files_in_device. V případě, že filefordelete bude mít true, tak bude smazán příslušný záznam (dle názvu souboru) z tabulky files_in_device viz.: Tabulka files_in_device. V případě, že playlist bude true, tak bude příslušný obsah z tabulky update_files překopírován do tabulky files_in_device viz.: Tabulka files_in_device. Aktualizuje se last_update a report_result v tabulce registered_devices, viz.: Tabulka registered_devices. Report_result bude true jen v případě, že vše proběhlo v pořádku. 10. Tabulka files_in_device Obsahuje aktuální soubory v zařízení a informaci o tom, zda jsou v playlistu či ne. Struktura: File_ID typ integer, délka 11. Jedná se o primární klíč s AI. Device_ID ID zařízení viz.: Tabulka registered_devices Filename typ varchar, délka 100. Název souboru včetně přípony, příklad: movie.mov. Name typ text. Název souboru, který se zobrazuje uživatelům. InPlaylist typ boolean, délka 1. Pokud je soubor v playlistu, tak je tu true. Jinak false. PlaylistOrder typ integer, délka 11. Určuje pořadí souboru v playlistu. Podle tohoto pořadí bude playlist vygenerován a seřazen. StartDelay typ integer, délka 7. Obsahuje zpoždění přehrávání od StartTime v sekundách. Výchozí hodnota je 0. Hodnota se zapíše pouze do položky, která má PlaylistOrder = 1.

10 11. Struktura XML pro potvrzení akce. <xml> <actionresult> true </actionresult> </xml> hodnoty actionresult: true dotaz dopadne dobře false dotaz nedopadne dobře 12. Struktura XML pro aktualizaci. <xml> <playlist> <value> <filename> animace.mp4 </filename> <name> animace </name> </value> <value> <filename> animace.mp4 </filename> <name> animace </name>

11 </value> </playlist> <filesfordownload> <file> <filename> animace.mp4 </filename> <filesize> </filesize> </file> <file> <filename> animace.mp4 </filename> <filesize> </filesize> </file> </filesfordownload> <filesfordelete> <filename> animace.mp4 </filename> <filename> animace.mp4 </filename>

12 </filesfordelete> <timeforupdate> <start> 12:15:12 </start> <stop> 18:15:18 </stop> </timeforupdate> <timeforstart> 08:01:01 </timeforstart> <startdelay> 3600 </startdelay> <playnow> true </playnow> <stopnow> false </stopnow> </xml> přehled kořenových tagů: playlist seznam videi pro přehrávání. o value filename - jméno souboru name - jméno, které bude zobrazeno

13 filesfordownload - seznam souboru ke stažení. o file filename - jméno souboru filesize - velikost v kilobajtech filesfordelete seznam souborů ke smazání. o filename - jméno souboru timeforupdate obsahuje čas začátku a konce povoleného dotazování na server ohledně aktualizace. Je to z důvodů, že chceme ať se aplikace aktualizuje mimo provozní dobu restaurace. Od toho času začíná 5 minutová perioda pro aktualizaci (na straně zařízení). timeforstart čas od kdy se mají začít přehrávat videa, je to třeba čas otevření restaurace atd. startdelay zpoždění v sekundách od timeforstart, tato hodnota tam je pro případ, že budeme chtít spustit nějaké video třeba o 5 vteřin později než předchozí. playnow - true v případě, že chceme pustit video teď hned, false v opačném případě. stopnow true v případě, že chceme zastavit video teď hned, false v opačném případě. XML soubor může obsahovat všechny tagy nebo jen některé (Kořenové tagy můžou být prázdné v případě, že neobsahuji nic k aktualizaci.).

14 13. Registrované zařízení v redakčním systému. Obrázek je pouze ilustrační. Přibude nová sekce v redakčním systému a to "vzdálená správa zařízení". Na úvodní stránce jsou zobrazena všechna registrovaná zařízení, zobrazená je tedy kategorie "registrované zařízení". Akce "upravit" zobrazuje detail zařízení a tak ve finální implementaci bude tato akce přejmenována na "zobraz detail". Po kliku na tuto akci se zobrazí nové okno s detailem zařízení viz.: Detail zařízení v redakčním systému. Sloupec "název" obsahuje hodnotu ze sloupce name z tabulky registered_devices, viz.: Tabulka registered_devices. Sloupec "#" obsahuje hodnotu ze sloupce Device_ID z tabulky registered_devices, viz.: Tabulka registered_devices. Akce budou tyto: smazat - zařízení bude smazáno (odregistrováno). zobraz detail - zobrazí se detail zařízení viz.: Detail zařízení v redakčním systému.

15 14. Detail zařízení v redakčním systému. Obrázek je pouze ilustrační. Obrazovka bude obsahovat tyto karty: obecné - obsahuje upravovatelné informace o názvu a typu zařízení. Neupravovatelné informace o DeviceID a UI. seznam skladem a souborů - obsahuje řaditelný seznam souborů, který je sezařen podle PlaylistOrder (část aktivního playlistu). Informace pocházejí z tabulky files_in_device, viz.: Tabulka files_in_device. Soubory, které nemají PlaylistOrder jsou řazeny abecedně a nacházejí se pod soubory sezařenými podle PlaylistOrder (část souborů). Mezi oběma skupinami je mezera, aby se zvýraznilo, které soubory jsou součástí aktuálního playlistu a které ne. Soubory lze mezi skupinami libovolně přetahovat a libovolně je řadit. Lze označit soubory ke smazání ze zařízení, ale jen ty, které se nacházejí mimo část aktivního playlistu. Jako inspirace pro design okna může sloužit design okna z kapitoly: Hromadná aktualizace v redakčním systému. V horní části se nachází možnost nastavení zpoždění od základního času spuštění a také možnost nastavení základního času spuštění. výsledek aktualizace - obsahuje seznam položek z tabulek: devices_update_files, devices_update_time a devices_update_play - viz.: Tabulka devices_update_files, Tabulka devices_update_time a Tabulka devices_update_play. V případě, že seznam bude obsahovat nějakou položku z hodnotou false, tak bude u této položky v akcích tlačítko "přidat do nové aktualizace". Stránka bude obsahovat i datum poslední aktualizace z tabulky registered_devices. viz.:tabulka registered_devices. Spodní tlačítka budou tyto: aktualizovat a zavřít - provede se aktualizace zařízení, uloží se všechny změny a zároveň se zavře okno.

16 zavřít - neprovede se aktualizace zařízení, uloží se všechny změny (mimo změn v aktualizaci) a zároveň se zavře okno. zrušit - neprovede se aktualizace zařízení, neuloží se změny a zároveň se zavře okno. 15. Soubory na serveru v redakčním systému. Obrázek je pouze ilustrační. V knihovně přibude další kategorie a to video. Současný princip knihovny zůstane zachován. Náhled u videa nebude generován, místo náhledu se bude zobrazovat výchozí ikonka typu souboru. Grafik musí dodat výchozí ikonky pro jednotlivé typy video souborů.

17 16. Seznam skladem a souborů v redakčním systému. Obrázek je pouze ilustrační. Tato obrazovka slouží k lehčímu porovnávání seznamů skladeb v jednotlivých zařízeních. Obrazovka obsahuje rozbalitelný seznam všech seznamů skladeb. Seznam je řazen nejdříve podle typu a pak podle zpoždění startu. Lze tak díky tomu snadno získat obrázek jak budou videa přehrávána. Jako název seznamu byl použit název zařízení ve kterém se daný seznam nachází. Seznam nelze editovat, lze ho jen prohlížet. Akce jsou zobrazeny jen v řádcích, kde je zobrazen název seznamu skladem. Po rozbalení seznamu se změní ikonka z plusu na mínus a zobrazí se příslušný seznam. Akce bude pouze jedna a to tato: upravit - zobrazí se záložka seznam skladem a souborů z Detail zařízení v redakčním systému. a to pro dané zařízení k níž náleží daný seznam skladeb.

18 17. Hromadná aktualizace v redakčním systému. Obrázek je pouze ilustrační. Tato obrazovka slouží k hromadné aktualizaci zařízení podle typu zařízení. Načítá se vždy poslední verze playlistu pro zvolený typ zařízení. Potřebné údaje se berou z tabulek registered_devices a files_in_device. Typ zařízení se volí pomocí rozbalovacího menu v levém horním rohu. Údaje do toho menu jsou automaticky načítána a filtrována z tabulky registered_devices. V horní časti je načtená poslední verze playlistu (část aktivního playlistu) a ve spodní části jsou ostatní soubory (část souborů), které se nenacházejí v playlistu, ale jsou uloženy v knihovně ve složce video. Pokud bude soubor přetažen z vrchní časti (část aktivního playlistu) do spodní části (část souborů), tak bude automaticky označen jako soubor ke smazání v zařízeních, kde se vyskytuje. Tlačítko aktualizovat se nachází v pravé horní části, po jeho zmáčknutí dojde k vygenerování aktualizačních seznamů pro jednotlivá zařízení pod zvoleným typem. Možnost nastavení základního času spuštění se nachází v levém horním rohu pod rozbalovacím seznamem s typem zařízení a je realizována skrze rozbalovací nabídky. Možnost nastavení zpoždění od základního času spuštění není na této obrazovce dostupná. Lze to ručně dostavit v nastaveních pro jednotlivá zařízení.

19 18. Historie dokumentu původní zadání.

[APLIKACE PRO PŘEHRÁVÁNÍ VIDEA - PROJEKT MIAMI]

[APLIKACE PRO PŘEHRÁVÁNÍ VIDEA - PROJEKT MIAMI] [APLIKACE PRO PŘEHRÁVÁNÍ VIDEA - PROJEKT MIAMI] [Aktualizace dokumentu: 3.9.2011 9:49:00 Verze dokumentu: 2.2 Obsah Obsah... 2 1. Struktura aplikace... 3 2. Registrace aplikace na serveru a první start

Více

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Rejstřík Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Úvod Správcovská aplikace slouží k vytvoření vstupního a zašifrovaného souboru pro odečtovou

Více

Uživatelský manuál. Aplikace GraphViewer. Vytvořil: Viktor Dlouhý

Uživatelský manuál. Aplikace GraphViewer. Vytvořil: Viktor Dlouhý Uživatelský manuál Aplikace GraphViewer Vytvořil: Viktor Dlouhý Obsah 1. Obecně... 3 2. Co aplikace umí... 3 3. Struktura aplikace... 4 4. Mobilní verze aplikace... 5 5. Vytvoření projektu... 6 6. Části

Více

EQAS Online. DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012

EQAS Online. DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012 EQAS Online DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012 Co je program EQAS Online Nový program od Bio-Radu pro odesílání výsledků externího hodnocení kvality Přístupný je prostřednictvím

Více

MONITORING OBCHODNÍCH PARTNERŮ

MONITORING OBCHODNÍCH PARTNERŮ MONITORING OBCHODNÍCH PARTNERŮ NÁVOD PRO APLIKACI 1 Obsah: 1. Prvotní spuštění aplikace Část monitoring insolvenčního rejstříku 2. Hlavní okno 3. Monitorované subjekty 3.1 Skupiny monitorovaných subjektů

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro verze pro operační systém Symbian 1 1. Popis Aplikace je určena pro mobilní telefony NOKIA s operačním Symbian a vybavené technologií NFC. Slouží pro správu identifikačních

Více

Nápověda aplikace Patron-Pro

Nápověda aplikace Patron-Pro Nápověda aplikace Patron-Pro 1. Popis aplikace Aplikace Patron-Pro slouží k zobrazení souboru zálohy mobilní aplikace Patron-Pro se záznamy o povolených kartách. Dále umožňuje tyto záznamy editovat, vytvářet

Více

Uživatelský manuál. Format Convert V3.1

Uživatelský manuál. Format Convert V3.1 Uživatelský manuál Format Convert V3.1 Obsah Obsah 1 Kapitola 1 - Popis softwaru Systémové požadavky 2 Podporovaná zařízení a formáty 2 Odinstalace 3 Kapitola 2 - Ovládání Výběr formátu souboru 4 Výběr

Více

Manuál k produktu. fajny shop. FajnyWEB.cz 2008 (6.11.2008)

Manuál k produktu. fajny shop. FajnyWEB.cz 2008 (6.11.2008) Manuál k produktu fajny shop FajnyWEB.cz 2008 (6.11.2008) Obsah Obsah... 2 1 Popis administrace... 4 1.1 Objednávky... 4 1.1.1 Přehled... 4 1.1.1.1 Filtry a vyhledávání... 4 1.1.1.2 Seznam objednávek a

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Rejstřík Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Úvod Správcovská aplikace slouží k vytvoření vstupního a zašifrovaného souboru pro odečtovou

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Access. Tabulky. Vytvoření tabulky

Access. Tabulky. Vytvoření tabulky Access správa databáze (tabulky, relace, omezující podmínky, data...) uživatelské prostředí pro práci s databází (formuláře, sestavy, datové stránky, makra...) ukázková aplikace Northwind hlavní okno databáze

Více

Pravidla a plánování

Pravidla a plánování Administrátorský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 7. května 2013

Více

17. července 2005 15:51 z moravec@yahoo.com http://www.z-moravec.net/

17. července 2005 15:51 z moravec@yahoo.com http://www.z-moravec.net/ 17. července 2005 15:51 z moravec@yahoo.com http://www.z-moravec.net/ Úvod 1 Úvod Nedávno jsem zveřejnil návod na vytvoření návštěvní knihy bez nutnosti použít databázi. To je výhodné tehdy, kdy na serveru

Více

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1 Elektronické zpracování dotazníků AGEL Verze 2.0.0.1 1 Obsah 2 Přihlášení do systému... 1 3 Zápis hodnot dotazníků... 2 3.1 Výběr formuláře pro vyplnění dotazníku... 2 3.2 Vyplnění formuláře dotazníku...

Více

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz Uživatelský manuál Verze 1.0.3 ICT Br@ins s.r.o., Fryčovice č. p. 105, 739 45 IČ: 28650891, DIČ: CZ28650891-1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz 1. Spuštění systému 4 2. Přihlášení

Více

Zahraniční cesty. 1. Spuštění modulu Zahraniční cesty. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Zahraniční cesty

Zahraniční cesty. 1. Spuštění modulu Zahraniční cesty. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Zahraniční cesty Zahraniční cesty 1. Spuštění modulu Zahraniční cesty 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Zahraniční cesty 2.1. Rozbalovací seznamy 2.2. Rychlé filtry 2.3. Hlavní záložky 2.3.1 Záložka "Seznam

Více

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace.

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace. Popis ovládání 1. Úvod Tento popis má za úkol seznámit uživatele se základními principy ovládání aplikace. Ovládání je možné pomocí myši, ale všechny činnosti jsou dosažitelné také pomocí klávesnice. 2.

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ Reda e-nabídka představuje mocný nástroj, díky kterému mohou naši registrovaní klienti přímo z prostředí e-shopu partner.reda.cz vytvářet vlastní produktové nabídky pro své zákazníky.

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010 TÉMA: Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Pro společnost Naše zahrada je třeba vytvořit databázi pro evidenci objednávek o konkrétní struktuře tabulek. Do databáze je potřeba ještě přidat tabulku Platby,

Více

Návod k použití programu Business Plan

Návod k použití programu Business Plan Návod k použití programu Business Plan Osnova Po spuštění programu... 3 Otevření existujícího projektu... 4 Prostředí programu... 5 Váš obchodní plán... 6 Náhled a tisk... 6 Uložení... 6 Vážený uživateli,

Více

PowerPoint 2010 Kurz 5, 6

PowerPoint 2010 Kurz 5, 6 PowerPoint 2010 Kurz 5, 6 Obsah Kurz 5... 1 1. Časování prezentace 1 2. Audiozáznamy 2 3. Záhlaví a zápatí 3 Kurz 6... 4 4. Tvorba fotoalba 4 5. Komprese obrázků 5 6. Příprava výstupů 5 7. Tisk prezentace

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Moje Cisco Nejčastější dotazy

Moje Cisco Nejčastější dotazy 1. Co je Moje Cisco? Moje Cisco umožňuje mobilní, přizpůsobitelné zobrazení vašich oblíbených informací na webu Cisco.com. 2. Jak otevřít stránku Moje Cisco? Moje Cisco lze otevřít dvěma způsoby: Rozbalovací

Více

X10 Uživatelský manuál na webové rozhraní (ver0.9)

X10 Uživatelský manuál na webové rozhraní (ver0.9) X10 Uživatelský manuál na webové rozhraní (ver0.9) UPOZORNĚNÍ: Prosím přesvěčte se, že k použití webového rozhraní máte na Vašem X10 nainstalovaný upgrade R1644 nebo vyšší. 1. Jak provést nastavení k možnosti

Více

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2015

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2015 CUZAK Uživatelská příručka Verze 2.0 2015 Copyright 2015 Altair CUZAK s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

Návod k aplikaci DPH Kontrol

Návod k aplikaci DPH Kontrol Návod k aplikaci DPH Kontrol Obsah I. O aplikaci... 2 II. Jak používat DPH Kontrol... 3 1. Kontrola spolehlivosti plátců DPH... 3 2. Kontrola zveřejněných účtů... 5 III. Další práce s databází záznamů...

Více

MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress

MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress www.webdevel.cz Webdevel s.r.o. IČ 285 97 192 DIČ CZ28597192 W www.webdevel.cz E info@webdevel.cz Ostrava Obránců míru 863/7 703 00 Ostrava Vítkovice M 603

Více

WNC::WebNucleatCreator

WNC::WebNucleatCreator Tomáš Dlouhý WNC::WebNucleatCreator Verze: 5.1 1 Obsah Obsah...2 Úvod...3 Novinky...3 Požadavky...4 Instalace...4 Přihlášení se do WNC...6 Moduly...7 Modul Blog...7 Modul Categories...8 Modul News...8

Více

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná. Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace,

Více

Manuál pro mobilní aplikaci. Patron-Pro

Manuál pro mobilní aplikaci. Patron-Pro Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro 1 Obsah 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Popis...3 Slovník pojmů...3 Ovládání aplikace...3 Volby v aplikaci...3 4.1. Menu...3 4.2. Zpět na seznam karet...4 Úvodní obrazovka...4

Více

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků.

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 1 Popis aplikace Pracovní výkazy návod k použití Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 2 Technické požadavky klienta Internetový

Více

45 Plánovací kalendář

45 Plánovací kalendář 45 Plánovací kalendář Modul Správa majetku slouží ke tvorbě obecných ročních plánů činností organizace. V rámci plánu je třeba definovat oblasti činností, tj. oblasti, ve kterých je možné plánovat. Každá

Více

Uživatelský manuál. Verze 1.0.4 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz

Uživatelský manuál. Verze 1.0.4 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz Uživatelský manuál Verze 1.0.4 ICT Br@ins s.r.o., Fryčovice č. p. 105, 739 45 IČ: 28650891, DIČ: CZ28650891-1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz 1. Spuštění systému 4 2. Přihlášení

Více

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1 UniLog-D v1.01 návod k obsluze software Strana 1 UniLog-D je PC program, který slouží k přípravě karty pro záznam událostí aplikací přístroje M-BOX, dále pak k prohlížení, vyhodnocení a exportům zaznamenaných

Více

47 Mapování přístupnosti

47 Mapování přístupnosti 47 Mapování přístupnosti Modul Mapování přístupnosti slouží ke správě výsledků mapování architektonických objektů z hlediska přístupnosti a především k evidenci zjištěných skutečností o mapovaných objektech.

Více

Obrázek 1: Struktura programu z hlediska zapojení

Obrázek 1: Struktura programu z hlediska zapojení MANUÁL K PROGRAMU DBADVOKÁT Program byl vytořený za účelem třídění a uchovávání jednotlivých spisů (elektronické dokumenty [doc, xls, odt, pdf, xml,...], emaily a další důležité soubory) v centralním počítači

Více

Nemocnice. Prvotní analýza a plán projektu

Nemocnice. Prvotní analýza a plán projektu Nemocnice Projekt do předmětu AIS Prvotní analýza a plán projektu Lukáš Pohl, xpohll00, xkosti03 Jan Novák, xnovak79 2009/2010 1 Neformální specifikace FN potřebuje informační systém, který bude obsahovat

Více

Android Elizabeth. Verze: 1.1

Android Elizabeth. Verze: 1.1 Android Elizabeth Program pro měření mezičasů na zařízeních s OS Android Verze: 1.1 Naposledy upraveno: 15. února 2013 Aleš Razým Historie verzí Verze Datum Popis 1.0 7.1.2013 Původní verze pro OS Android

Více

Microsoft Access. Úterý 26. února. Úterý 5. března. Typy objektů databáze: Vytvoření a návrh nové tabulky

Microsoft Access. Úterý 26. února. Úterý 5. března. Typy objektů databáze: Vytvoření a návrh nové tabulky Úterý 26. února Microsoft Access Databáze je seskupení většího množství údajů, které mají určitou logiku a lze je určitým způsobem vyhodnocovat, zpracovávat a analyzovat Access je jedním z programů určených

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2014

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2014 CUZAK Uživatelská příručka Verze 2.0 2014 Copyright 2014 Altair Software s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

Návod k použití aplikace Reliview

Návod k použití aplikace Reliview Návod k použití aplikace Reliview 1. Představení funkcí aplikace Tato aplikace je určena k připojení mobilních telefonů Android a Iphone na kamery a rekordéry Relicam. 1. Zajišťuje příjem obrazu z kamer

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

KLIENTSKÝ PORTÁL PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE

KLIENTSKÝ PORTÁL PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE KLIENTSKÝ PORTÁL PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE BŘEZEN 2015 Obsah 1. Úvod... 3 1.1. Dostupnost a historie dat... 3 2. Než začneme... 4 2.1. Registrace... 4 2.2. Přihlášení... 6 3. Domovská stránka... 7 4. Orientace

Více

Uživatelská příručka administrativního rozhraní Vědecké knihovny v Olomouci

Uživatelská příručka administrativního rozhraní Vědecké knihovny v Olomouci Držitel certifikátu jakosti ISO 9001:2001 Uživatelská příručka administrativního rozhraní Vědecké knihovny v Olomouci Stránka 1/44 Obsah 1.Redakční systém...4 1.1. Povolené jazykové mutace...4 5.2.1 Překlad

Více

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Autor: Stanislav Chromý Verze dokumentu: 1.2 Poslední aktualizace: 14. února 2013 Obsah 1. Začínáme 3 1.1 Co je to KONTROLA INSOLVENCE 3 1.2 Po prvním spuštění 3 1.3 Založení účtu

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

NAS 232 Aplikace AiFoto pro mobilní zařízení. Správa fotografií na vašem NAS z mobilního zařízení

NAS 232 Aplikace AiFoto pro mobilní zařízení. Správa fotografií na vašem NAS z mobilního zařízení NAS 232 Aplikace AiFoto pro mobilní zařízení Správa fotografií na vašem NAS z mobilního zařízení A S U S T O R C O L L E G E CÍLE KURZU V tomto kurzu se naučíte: 1. Používat AiFoto pro správu fotografií

Více

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu 2013 Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu Czechiatour.eu 1.2.2013 Vážení zákazníci portálu Czechiatour.eu. Abychom Vám co nejvíce usnadnili orientaci v administraci

Více

Základní ovládání aplikace

Základní ovládání aplikace Základní ovládání aplikace Základem ovládání aplikace je jednoduchý toolbar (panel nástrojů) ve spodní části obrazovky, který umožňuje přepínání mezi jednotlivými obrazovkami aplikace. Jsou zde zobrazeny

Více

APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky. Příručka uživatele verze 2.2.0.6

APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky. Příručka uživatele verze 2.2.0.6 APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky Příručka uživatele verze 2.2.0.6 APS mini.ed Příručka uživatele Obsah Obsah... 2 Instalace a konfigurace programu... 3 Popis programu...

Více

Personální evidence zaměstnanců

Personální evidence zaměstnanců Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Personální evidence zaměstnanců Uživatelská dokumentace Bc. Petr Koucký Bc. Lukáš Maňas Bc. Anna Marková Brno 2015 1 Popis funkcionality Námi řešená

Více

Dokumentace k mobilní aplikaci GoodCall

Dokumentace k mobilní aplikaci GoodCall Dokumentace k mobilní aplikaci GoodCall Pro společnost GoodCall s.r.o. Tel.: +420 602 797 530 Email: info@goodcall.eu Václavské náměstí 1 110 00 Praha1 Vypracovala Quanti s.r.o, Miroslav Voda Tel.: +420

Více

TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE

TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE S případnými dotazy se obracejte e-mailem na ucebnistyly@scio.cz nebo na tel. číslo 234 705 021. Testování administrativně zajišťuje škola, ale žáci si test a dotazník mohou

Více

Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů. imr. On-line systém evidence mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů

Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů. imr. On-line systém evidence mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů imr On-line systém evidence mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje Brno, 2006 OBSAH Úvod

Více

CERTIFIKOVANÉ TESTOVÁNÍ (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014

CERTIFIKOVANÉ TESTOVÁNÍ (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014 (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014 Průběh - uživatelská příručka Verze 1 Obsah 1 ÚVOD... 3 1.1 Kde hledat další informace... 3 1.2 Posloupnost kroků... 3 2 KROK 1 STAŽENÍ HESEL K TESTŮM... 4 2.1

Více

Návod pro sledování NETBOX TV na PC

Návod pro sledování NETBOX TV na PC Návod pro sledování NETBOX TV na PC 1. Příprava na instalaci stáhněte si aktuální verzi programu VLC Media Player na domovských stránkách http://www.videolan.org/vlc/ a) pokud si chcete ověřit, zda služba

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE. Manuál. Uživatele aplikace informačního systému pro

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE. Manuál. Uživatele aplikace informačního systému pro Manuál Uživatele aplikace informačního systému pro zjišťování údajů a vypracování Přehledu o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území Karlovarského

Více

Obsah. 1.1 Práce se záznamy... 3 1.2 Stránka Dnes... 4. 2.1 Kontakt se zákazníkem... 5

Obsah. 1.1 Práce se záznamy... 3 1.2 Stránka Dnes... 4. 2.1 Kontakt se zákazníkem... 5 CRM SYSTÉM KORMORÁN UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah 1 Základní práce se systémem 3 1.1 Práce se záznamy................................. 3 1.2 Stránka Dnes.................................... 4 1.3 Kalendář......................................

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Tel.: 558 646 913 Fax: 558 6626 500 Webové stránky města Kolín Uživatelská příručka Vypracovala Kateřina Klichová 28. 4. 2011 Obsah 1 Přílohy... 1 1.1 Vložení přílohy... 1 1.2 Smazání přílohy... 2 1.3

Více

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU)

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Přihlášení do aplikace Pro vstup do aplikace zadejte přihlašovací jméno a heslo, které jste obdrželi. Pokud

Více

PORTÁL KAM NA ŠKOLU VE ZLÍNSKÉM KRAJI (stručný návod pro ředitele a administrátory škol)

PORTÁL KAM NA ŠKOLU VE ZLÍNSKÉM KRAJI (stručný návod pro ředitele a administrátory škol) 1. PŘÍSTUP K PORTÁLU REGISTRACE - PŘIHLÁŠENÍ Adresa úvodní stránky: www.burzaskol.cz (přechodně: www.sofiazk.cz/burzaskol) Vytvoření uživatelského účtu registrace Pro portál jsou platné přihlašovací údaje

Více

Tvorba dávek. Uživatelská příručka

Tvorba dávek. Uživatelská příručka Tvorba dávek Uživatelská příručka Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 27.9.2013 Tento návod slouží jako ucelený pohled pro vytvoření dávek pro pojišťovny. Neklade si za cíl detailně popsat jednotlivá

Více

Windows Live Movie Maker

Windows Live Movie Maker Windows Live Movie Maker Tento program slouží k vytváření vlastních filmů, která se mohou skládat z fotografií, videí, titulků a zvuku. Movie Maker je součástí instalace operačního systému Windows 7 a

Více

Manuál pro žadatele OBSAH

Manuál pro žadatele OBSAH Manuál pro žadatele OBSAH 1. Úvod... 2 2. Registrace žadatele do systému... 3 3. Přihlášení... 5 4. Změna hesla... 6 5. Obnova zapomenutého hesla... 7 6. Vyplňování formuláře žádosti o dotaci... 8 6.1.

Více

TAXexpert5 modul Kartotéka II.

TAXexpert5 modul Kartotéka II. TAXexpert5 modul Kartotéka II. Strana 1 (celkem 11) Základní obrazovka kartotéky Aplikace Kartotéka nahrazuje od verze 5.4.1 stávající modul CRM. Data byla převedena. Základní obrazovka se kromě společných

Více

Návod k obsluze systému fakturace.no

Návod k obsluze systému fakturace.no Tým fakturace.no představuje: Návod k obsluze systému fakturace.no Vydáno: 25.06.2014 Registrace do systému Za účelem registrace do systému vyberte po vstupu na hlavní stranu zaregistrujte se. Zobrazí

Více

Nastavení a ovládání aplikace ifoxtrot

Nastavení a ovládání aplikace ifoxtrot Nastavení a ovládání aplikace ifoxtrot A - obrazovka po spuštění a/nebo při neaktivním připojení Úvodní obrazovka s nakonfigurovaným a vybraným připojením s názvem Chata. Při prvním spuštění je v seznamu

Více

SPC Měřicí stanice Nastavení driverů

SPC Měřicí stanice Nastavení driverů Základní nastavení v SPC Měřicí plán Z nabídky Soubor vyberte volbu Stanice. Otevře se okno pro nastavení Měřicích stanic a plánů. V tomto okně přepněte na záložku Měřicí plány Vyberte měřicí plán, který

Více

Helios RED a Internetový obchod

Helios RED a Internetový obchod (pracovní verze!) Helios RED a Internetový obchod Obsah dokumetace: 1. Úvod 2. Evidované údaje na skladové kartě 3. Přenos skladových karet z Helios RED do e-shopu 4. Přenos objednávek z e-shopu do Helios

Více

Pro definici pracovní doby nejdříve zvolíme, zda chceme použít pouze informační

Pro definici pracovní doby nejdříve zvolíme, zda chceme použít pouze informační 1. 1 V programu Medicus Komfort a Medicus Profesionál je možné objednávat pacienty v nově přepracovaném objednávacím kalendáři. Volba Objednávky zpřístupňuje možnosti objednávání pacientů, nastavení pracovní

Více

O 2 TV. jediná televize, která se vám přizpůsobí

O 2 TV. jediná televize, která se vám přizpůsobí O 2 TV jediná televize, která se vám přizpůsobí Vítejte ve světě O 2 TV Vítejte ve světě zábavy a odpočinku! Ve světě, kde se nemusíte nikomu a ničemu přizpůsobovat. Díky svým unikátním funkcím je O 2

Více

Racionální hnojení Zpráva o výsledcích AZZP

Racionální hnojení Zpráva o výsledcích AZZP Racionální hnojení Zpráva o výsledcích AZZP Sitewell s.r.o. Tomáš Marek Zákazník: Ministerstvo zemědělství České republiky Řešitel: SITEWELL s.r.o. www.sitewell.cz Táborská 31, 140 00 Praha 4 tel. +420

Více

2HCS Fakturace 3 - modul Banka -

2HCS Fakturace 3 - modul Banka - 2HCS Fakturace 3 - modul Banka - Autor: Tomáš Halász 2H C.S. s.r.o. Dukelská 691/5, 742 21 Kopřivnice Email: info@faktury.cz Web: www.faktury.cz pro verzi: dne: 3.7.23 a novější 01.09.2010 1/16 Obsah Úvod...3

Více

1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu. 2. Stránky

1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu. 2. Stránky Redakční systém manuál 1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu Hlavní menu Menu v horní světlemodré liště obsahující 7 základních položek: Publikovat, Správa, Vzhled, Komentáře, Nastavení, Pluginy,

Více

Návod pro instalaci a ovládání aplikace Evidence kaktusů a jiných sukulentů verze 0.85

Návod pro instalaci a ovládání aplikace Evidence kaktusů a jiných sukulentů verze 0.85 Návod pro instalaci a ovládání aplikace Evidence kaktusů a jiných sukulentů verze 0.85 Autor: Ing. Jiří Mikolášek, www.kaktusyunas.cz, e-mail: kaktusy@kaktusyunas.cz (Všechny návody byly vytvářeny v operačním

Více

BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM

BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 2.3 2007 OBSAH 1. ÚVOD... 5 2. HLAVNÍ OKNO... 6 3. MENU... 7 3.1 Soubor... 7 3.2 Měření...11 3.3 Zařízení...16 3.4 Graf...17 3.5 Pohled...17 1. ÚVOD

Více

1. Umístěte kurzor do sloupce Datový typ na řádek s polem, ve kterém vytvořit chcete seznam.

1. Umístěte kurzor do sloupce Datový typ na řádek s polem, ve kterém vytvořit chcete seznam. 10.6.7 POSTUP TVORBY KOMBINOVANÉHO SEZNAMU 1. Umístěte kurzor do sloupce Datový typ na řádek s polem, ve kterém vytvořit chcete seznam. 2. V rozbalovací nabídce se seznamem datových typů vyberte volbu

Více

TACHOTel manuál 2015 AURIS CZ

TACHOTel manuál 2015 AURIS CZ TACHOTel manuál 2 TACHOTel Obsah Foreword I Úvod 0 3 1 Popis systému... 3 2 Systémové... požadavky 4 3 Přihlášení... do aplikace 5 II Nastavení aplikace 6 1 Instalace... a konfigurace služby ATR 6 2 Vytvoření...

Více

43 HTML šablony. Záložka Šablony v systému

43 HTML šablony. Záložka Šablony v systému 43 HTML šablony Modul HTML šablony slouží ke správě šablon pro výstupy z informačního systému modularis ve formátu HTML. Modul umožňuje k šablonám doplňovat patičku, dokumentaci a vázat šablony na konkrétní

Více

METODICKÝ POKYN PŘIDÁNÍ A PŘEHRÁNÍ VIDEA V PREZENTACI

METODICKÝ POKYN PŘIDÁNÍ A PŘEHRÁNÍ VIDEA V PREZENTACI METODICKÝ POKYN PŘIDÁNÍ A PŘEHRÁNÍ VIDEA V PREZENTACI Základní informace o videu a animovaných souborech ve formátu GIF Videa jsou videosoubory ve formátech AVI nebo MPEG s příponami souborů AVI, MOV,

Více

Aplikace Grafická prezentace polohy (GRAPP)

Aplikace Grafická prezentace polohy (GRAPP) Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Aplikace Grafická prezentace polohy (GRAPP) Semestrální práce z předmětu APG1K 6. 12. 2014 Marek BINKO, TŘD Obsah Obsah...2 Úvod...3 1 Přístup do aplikace...4

Více

Návod na práci s katalogem konstrukcí a materiálů Obsah

Návod na práci s katalogem konstrukcí a materiálů Obsah Návod na práci s katalogem konstrukcí a materiálů Obsah Vyhledávání údajů o materiálu... 2 Porovnávání materiálů... 4 Tvorba a editace... 5 Vytvoření materiálu... 5 Vytvořit nový materiál... 6 Vytvoř z

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

HP-2000E UŽIVATELSKÝ MANUÁL

HP-2000E UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP-2000E UŽIVATELSKÝ MANUÁL Strana 1 / 7 Úvod AirLive konfigurační utilita pro OS Windows umožňuje uživatelům identifikovat HomePlug zařízení (HP1000E Sérii & HP2000E Sérii) v elektrické síti. Dále zobrazuje

Více

Popis programu EnicomD

Popis programu EnicomD Popis programu EnicomD Pomocí programu ENICOM D lze konfigurovat výstup RS 232 přijímačů Rx1 DIN/DATA a Rx1 DATA (přidělovat textové řetězce k jednotlivým vysílačům resp. tlačítkům a nastavovat parametry

Více

1 Hodnocení Creditcheck v BYZNYS ERP návod k nastavení

1 Hodnocení Creditcheck v BYZNYS ERP návod k nastavení 1 Hodnocení Creditcheck v BYZNYS ERP návod k nastavení 1.1 Popis funkcionality V systémech třídy BYZNYS je od kompilace 3.23 zapracováno nové vyhodnocování partnerů z hlediska projektu CreditCheck jako

Více

Obsah Přehled existujících a evidence nových klientů... 3 Přehled foto-záznamů... 4 Nahrávání foto-záznamů... 6 Analýza foto-záznamů...

Obsah Přehled existujících a evidence nových klientů... 3 Přehled foto-záznamů... 4 Nahrávání foto-záznamů... 6 Analýza foto-záznamů... 1 Obsah 1. Přehled existujících a evidence nových klientů... 3 1.1. Filtrování, vyhledávání údajů... 4 2. Přehled foto-záznamů... 4 3. Nahrávání foto-záznamů... 6 3.1. Změna velikosti foto-záznamu... 7

Více

Recognoil RRW Manager rychlý návod k obsluze

Recognoil RRW Manager rychlý návod k obsluze Recognoil RRW Manager rychlý návod k obsluze Obsah: 1) Úvod charakteristika funkcí 2) Instalace 3) První spuštění - menu 4) Selektivní vyhodnocení plochy + uložení 5) Práce s projektem a exporty 6) Poznámky

Více

Nápověda Mobile ikup (www.ikup.cz)

Nápověda Mobile ikup (www.ikup.cz) Nápověda Mobile ikup (www.ikup.cz) Mobile ikup je další aplikací TEAMu PhoneSoft, vyvinutou na zakázku tentokrát pro ikup s.r.o., která vyhledává aukce na serveru www.ikup.cz. Můžete díky ní zjistit všechny

Více

Manuál aplikace Inkaso pohledávek

Manuál aplikace Inkaso pohledávek Manuál aplikace Inkaso pohledávek Obsah Manuál aplikace Inkaso pohledávek... 1 Obsah... 1 Úvod... 4 Podpora... 4 Moduly aplikace... 5 Nastavení Internet Exploreru IE 8 a IE 9... 5 Volby na přihlašovací

Více

Uživatelská příručka RYANT OtWIin RYANT, s.r.o.

Uživatelská příručka RYANT OtWIin RYANT, s.r.o. Uživatelská příručka RYANT OtWIin RYANT, s.r.o. Provozní oddělení: Slovenská 19, 669 02 Znojmo Tel: +420 515 221 861 Fax: +420 515 223 750 e-mail: info@ryant.cz web: http://www.ryant.cz, http://www.inchange.cz

Více