OCELOVÝ MUŽ/ŽENA/TÝM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OCELOVÝ MUŽ/ŽENA/TÝM"

Transkript

1 P RAVIDL A TESTU FYZIC K É K O N DICE OCELOVÝ MUŽ/ŽENA/TÝM Pravidla pro rok 2016 I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Sportovní akce Ocelový muž/žena/tým (dále jen Ocelák) je seriál veřejných testů fyzické kondice, jejichž smyslem je dát všem zájemcům možnost si formou soutěže otestovat stav své fyzické kondice prostřednictvím 5 všeobecně známých disciplín (2 převážně silového charakteru benchpress a shyby (případně výdrž ve shybu), 1 silově-vytrvalostní sed-leh, 1rychlostněvytrvalostní běh a 1 vytrvalostního charakteru kolo). Akci lze absolvovat individuálně nebo se případně i o disciplíny podělit v týmu. Při individuálním absolvování splněním limitů na akci v každé disciplíně (viz. dále) získává účastník/-ce titul Ocelový muž (OM) či Ocelová žena (OŽ). Úspěšnou účastí na minimálně 2 těchto akcích v kalendářním roce (splněním limitů na každé z nich) jsou výsledky soutěžícího započítány do Mistrovství ČR ve fyzické kondici. V případě výkonu pro tým není požadováno splnění žádného limitu a při minimálně 2 účastech týmu v ročníku je jeho výsledek rovněž započítán do Mistrovství ČR ve fyzické kondici. II. DISCIPLÍNY A PRAVIDLA PRO JEJICH ABSOLVOVÁNÍ 1. BENCHPRESS (tlak velké činky vleže na lavici): stručně: technicky správný soupažný tlak činky vleže na rovné lavici zákaz mostování (odpoutání pánve od lavice) a aktivního zvedání hlavy úchop v šíři maximálně 81 cm v dolní úvrati nutný dotyk osy činky trupu v horní úvrati propnuté lokty a po pokynu rozhodčího okamžité pokračování pohybu zpět dolů nutný krátký rukáv povoleno: opasek, rukavice, molitany, magnézium, bandáže na zápěstí podrobně: Při prezentaci soutěžící nahlásí, jakou váhu činky bude zvedat. Muž volí mezi 50 kg a 70 kg, žena mezi 25 kg a 35 kg. Oblečení závodníka nesmí zakrývat lokty. Je povoleno použít opasek, rukavice, molitany, magnézium a bandáž na zápěstí. Není povoleno použít elastický dres určený speciálně pro benchpress. Rozhodčí vyzve závodníka ke cvičení. Soutěžící zaujme na rovné posilovací lavici polohu vleže na zádech. Má možnost připravit si úchop, jehož maximální šíře je 81 cm (měřeno při úchopu nadhmatem mezi ukazováčky, při úchopu podhmatem mezi malíčky), který nesmí měnit (evidentní rozšíření úchopu znamená konec počítání opakování). Soutěžící si může nechat od rozhodčího podat činku do napnutých paží. Při provádění cviku (po celou dobu jeho vykonávání) se nesmí pánev ani hlava zvedat z lavičky. Soutěžící provádí soupažný tlak činky (obě paže tlačí činku zároveň), kdy musí dojít v dolní pozici k dotyku osy činky s trupem a v horní pozici k propnutí loktů ve spojení se zastavením činky do povelu rozhodčího teď, který následuje ihned po správném dosažení horní pozice, a po kterém musí ihned následovat provádění dalšího opakování. V průběhu provádění jednotlivých opakování cviku pak není možno pohyb činky v žádné jiné fázi zastavit. Cvičení končí buď na pokyn soutěžícího, nebo při jakémkoliv nepovoleném přerušení vykonávání opakování (i časové prodlevě po pokynu rozhodčího v horní fázi). Do výsledku soutěžícího se započítají se jen úplná a správně vykonaná opakování. Na špatné nebo neúplné opakování je soutěžící rozhodčím ihned upozorněn. Takové opakování není počítáno. 2a. ZDVIH NA HRAZDĚ (SHYBY): stručně: technicky čistý tah zády a bicepsy - žádný švih! úchop v šíři maximálně 75 cm svisle dolů natažené nohy v horní pozici kontakt čela s míčkem v dolní pozici propnuté lokty a krátká pauza minimálně do výzvy rozhodčího k dalšímu opakování zákaz dotyku žebřin nohami při vykonávání opakování nutný krátký rukáv povoleno: nadhmat, podhmat, rukavice, molitany, magnézium, bandáže na zápěstí podrobně: Soutěžící provádějí shyby podhmatem nebo nadhmatem na doskočné pevné (nepružné) hrazdě, která je nainstalována na žebřinách ve vzdálenosti 55 cm kolmo od nich. Oblečení soutěžícího nesmí zakrývat lokty. Není povoleno používat jakékoliv pomůcky k zavěšení (háky, pásky apod.). Rukavice, molitany, magnézium a bandáže jen na zápěstí jsou povoleny. Rozhodčí 1

2 Pravidla pro rok 2016 vyzve soutěžícího ke cvičení. Ten má možnost připravit si úchop, jehož maximální šíře je 75 cm (dáno šířkou hrazdy mezi jejími úchyty), zavěsí se do propnutých paží a začne cvičit plynule přecházet z visu o napnutých pažích do visu se skrčenými pažemi. V horní pozici shybu musí dojít k dotyku čela soutěžícího s míčkem, který je pro kontrolu dosažení horní úvrati nad hrazdou nainstalován. V dolní pozici je vždy třeba propnout lokty a vyčkat minimálně do pokynu rozhodčího ( dvaadvacet, teď ) k provedení dalšího opakování, který odpočítává minimálně sekundovou pauzu soutěžícího v dolní úvrati shybu. Délka odpočinku v dolní fázi cviku není časově omezena, nedodrží-li však soutěžící alespoň minimální pauzu stanovenu pokynem rozhodčího, následné opakování mu není počítáno. V průběhu provádění cviku není dovoleno měnit úchop ani uvolňovat kteroukoliv ruku. Po celou dobu vykonávání musí soutěžící mít svisle dolů natažené nohy (bez přitahování nohou k žebřinám či trupu). Není absolutně povolen švih nohami či pánví. Rozhodnout o tom, co byl švih nohami či pánví, je plně v kompetenci rozhodčích. Soutěžící se nesmí během provádění jednotlivých opakování nohama dotknout žebřin. Dojde-li k rozhoupání soutěžícího, rozhodčí ho zbrzdí. Soutěžící kvůli tomu nemusí přerušovat provádění cviku. Rozhodčí kontroluje správné provedení jednotlivých opakování cviku a na špatné nebo neúplné opakování ihned upozorní. Takové opakování pak není do výsledku soutěžícího započítáno. Počítají se jen úplná a správně vykonaná opakování. 2b. VÝDRŽ VE SHYBU jen ženy a muži kategorie D: Soutěžící uchopí hrazdu nadhmatem či podhmatem a zaujme horní pozici shybu, kdy se jeho hlava čelem dotýká nad hrazdou nainstalovaného míčku. Čelo musí být po celou dobu vykonávání cviku v kontaktu s míčkem a nohy natažené dolů. Je měřen čas výdrže v horní úvrati shybu v sekundách do doby, než čelo ztratí s míčkem kontakt. 3a. LEH-SED na 2 minuty s nezapřenými špičkami chodidel (možnost volit 3b): stručně: nohy před podložkou v kontaktu patami se vzdálenější částí 20-kg olympijského kotouče (průměr 45 cm) zákaz zvedání pánve z podložky a pat nad okraj kotouče ruce sepnuté za hlavou pomocí provazového kroužku v horní pozici překrytí rysek na vrcholu kolen oběma lokty v dolní pozici dotyk oběma pažemi podložky podrobně: Soutěžící si zvolí, zda bude cvičit bez bot nebo s botami. Oblečení soutěžícího nesmí nezakrývat kolena. Rukavice a molitany jsou povoleny. Soutěžící se položí na podložku tak, že na ní leží od spodku pánve celou horní polovinou těla, pokrčí nohy v kolenou a chodidla umístí na podlahu před podložku libovolně tak, že se patami dotýká spodní (vzdálenější) části 20-kg olympijského kotouče, který se dotýká spodního okraje podložky. Kromě zapření pat o kotouč jsou chodidla volná (nesmí být nikým a ničím přidržována). Rozhodčí soutěžícímu nakreslí uprostřed ohnutého kolene (nahoře) rysku. Ruce jsou spojené za hlavou pomocí provazového kroužku o průměru provazu cca 8 mm (švihadlový provaz) a obvodu 30 cm, který musí soutěžící v průběhu provádění jednotlivých opakování držet pevně v dlaních (ruce v pěst) za hlavou. Dojde-li k upuštění či smeknutí kroužku na hlavu či přes hlavu, je dané opakování neplatné. Rozhodčí vyzve soutěžícího ke cvičení, a poté kontroluje v průběhu 2 minut správné provádění jednotlivých opakování. Soutěžící musí v horní pozici překrýt svými lokty na vrcholku kolen nakreslené rysky. Pravým loktem se dotkne pravého kolene, levým loktem levého kolene, a to současně. V dolní pozici se musí dotknout oběma pažemi (jakoukoliv jejich částí od kloubů prstů po lokty) podložky. Dotyk musí být zřetelný, jinak se dané opakování nepočítá. V průběhu provádění cviku není povoleno zvedat pánev z podložky a paty se nesmí dostat nad úroveň okraje kotouče (jejich necílené smeknutí po podlaze před kotoučem bez jejich zvedání není považováno za chybu). Je zcela v kompetenci rozhodčích rozhodnout o porušení jakéhokoliv z výše uvedených pravidel. Na špatné opakování je soutěžící ihned upozorněn. Do výsledku se započítají jen úplná a správně vykonaná opakování. V průběhu 2 minut cvičení může soutěžící libovolně odpočívat. 3b. LEH-SED na 2 minuty s nezapřenými chodidly (možnost volit 3a): Soutěžící se položí na podložku tak, že na ní leží od spodku pánve celou horní polovinou těla. Pokrčí nohy v kolenou a chodidla umístí na podlahu před podložku tak, že se chodidla vzájemně dotýkají a patami se dotýkají okraje podložky (zde se nenachází kotouč jako případě 3a). Kromě zapření chodidel o sebe jsou chodidla volná (nesmí být nikým a ničím přidržována). Rozhodčí vyzve soutěžícího ke cvičení. Ten provádí v průběhu 2 minut cvik tak, že se musí v dolní pozici dotknout prsty či hřbety rukou podložky kdekoliv v prostoru nad rameny, a v horní pozici se musí dotknout rukami buď podlahy vně chodidel či jimi překrýt špičky chodidel, přičemž horní končetiny procházejí v prostoru mezi koleny. Dotyk musí být zřetelný, jinak se dané opakování nepočítá. V průběhu provádění cviku není povoleno zvedat pánev z podložky. Rozhodčí kontroluje v průběhu 2 minut správné provádění jednotlivých opakování. Je zcela v kompetenci rozhodčích rozhodnout o porušení jakéhokoliv z výše uvedených pravidel. Na špatné opakování je soutěžící ihned upozorněn. Započítají se jen úplná a správně vykonaná opakování. V průběhu 2 minut cvičení může soutěžící libovolně odpočívat. 4. BĚH o délce 5 km (+/- 0,5 km dle možností pořadatele): Běží se na vzdálenost 4,5 5,5 km. Pořadatel rozhodne dle místních podmínek o konkrétní délce trati a uveřejní ji spolu s profilem s předstihem v propozicích. Soutěžící si umístí viditelně na přední část těla startovní číslo. Startuje se hromadně. Pořadatel může podle počtu soutěžících rozhodnout o startu v několika vlnách. Soutěžícímu se měří čas, za který zvládne absolvovat trať, který je přepočítán na body. 2

3 Pravidla pro rok SILNIČNÍ CYKLISTIKA o délce 40 km (+/- 8 km dle možností pořadatele): Probíhá formou individuální časovky na vzdálenost km. Pořadatel rozhodne dle místních podmínek a profilové náročnosti o konkrétní délce trati a uveřejní ji spolu s profilem s předstihem v propozicích. Soutěžící si umístí viditelně v prostoru nad zadkem startovní číslo a startují v časových intervalech určených pořadatelem v pořadí určeném náhodným výběrem. Pořadí startu soutěžících je oznámeno v průběhu závodu. Pořadatel může z organizačních důvodů odložit start soutěžícího nebo prodloužit časový interval mezi soutěžícími, nedostaví-li se však soutěžící bez závažných důvodů na start v jemu určené době, běží mu čas od oné doby, aniž by odstartoval. Povinná je cyklistická přilba. K jízdě je možno využít jakékoliv jízdní kolo bez přídavného pohonu (silniční, trekkingové, horské apod.). Soutěžícímu je měřen čas, za který zvládne absolvovat trať, který je přepočítán na body. Není povolena jízda soutěžících v háku (při souběžné jízdě je nutný přední odstup minimálně 10 m, při předjíždění boční odstup 2 m). Časovka se jede za plného silničního provozu, čemuž musí soutěžící podřídit svou jízdu a musí plně dodržovat pravidla silničního provozu. Kontrola dodržování pravidel i odstupu může být vykonávána rozhodčími nebo jejich pomocníky kdekoliv na trati závodu. Soutěžící musí dbát pokynů těchto osob. Z důvodu bezpečnosti může být porušování pravidel silničního provozu či závodu nebo jakékoliv jiné ohrožování bezpečnosti své i dalších závodníků potrestáno i vyloučením takového soutěžícího ze závodu. Soutěžící jedou cyklistickou část na vlastní odpovědnost. III. KATEGORIE A LIMITY Rozlišují se níže uvedené mužské a ženské věkové kategorie a týmová kategorie, pro které platí následující limity: Kategorie Disciplíny a limity v nich název věkové rozmezí benchpress shyby výdrž sed-leh běh kolo Jc junioři do 19 let A muži let ,25 26 B muži let ,5 23 C muži 50-59let D muži od 60 let (240/váha.záv.)x ,5 17 Jf juniorky do 19 let 3 53 (53/váha.záv.)x ,5 17 E ženy let (106/váha.záv.)x ,75 21 F ženy od 40 let 3 53 (53/váha.záv.)x ,5 17 T týmy jednotky: opakování nazvedané kg své váhy sekund opakování min/km km/h Zařazení účastníka do kategorie se děje podle ročníku jeho narození (tj. podle věku, kterého závodník dosáhne do konce kalendářního roku, ve kterém se akce koná). Otevření a vyhlášení konkrétní kategorie na konkrétní akci je podmíněno naplněním minimálního počtu účastníků v ní, který je stanoven na 5, kdy v případě nenaplnění alespoň tohoto počtu organizátor závodu kategorii nemusí otevřít. Kategorie se pak sloučí s výkonnostně nejbližší jinou kategorií (např. Jc s C či Jf s F). U kategorie T (Týmy) se jedná o sestavu 3-5 soutěžících (mužů, žen i smíšených sestav), kteří se na konkrétní akci podělí o disciplíny tak, že do celkového výsledku týmu se mohou členovi počítat maximálně 2 jeho výkony z předem nahlášených disciplín. Členy týmu mohou být i jedinci, kteří se v předchozí sezóně umístili v TOP10 mužů a TOP3 žen, ale s omezením, že se jim do výsledku týmu může započíst výkon pouze z 1 disciplíny a v týmu může být jen 1 zástupce z tohoto uskupení. Výsledkem týmu v závodě je součet bodových zisků členů týmu z jednotlivých nahlášených disciplín. Účastník týmové soutěže může absolvovat buď pouze jemu do této soutěže započítané disciplíny, nebo i (v případě přihlášení do individuální soutěže) celý test kondice, ale před provedením výkonu musí dvojité započítávání disciplíny nahlásit rozhodčímu, jinak by musel výkon pro zápočet do týmové soutěže opakovat. Do pohárové soutěže se sčítají bodové zisky týmů stejným způsobem jako u jednotlivců (3 nejlepší výsledky v ročníku). Pro započtení bodů týmu do pohárové soutěže musí tým soutěžit se stejným názvem. Jestliže soutěžící reprezentuje v sezóně některý tým, nemůže již nastoupit za tým jiný, a zároveň v již jednou naplněné soupisce týmu (všech 5 osob) nelze provést obměnu člena za jiného! Limity pro běh platí pro rovnou trať délky 4,5 km, kdy v závislosti na zvyšující se délce a obtížnějším profilu se limit adekvátně k tomu snižuje. Limity pro kolo jsou uvedeny průměrně a přizpůsobují se adekvátně profilu trati. Přesné časové limity běhu a kola jsou uvedeny v propozicích konkrétního závodu (údaje v případě užití standardních tratí na obvyklých akcích jsou uvedeny v tabulce u bodu IV). Délka výdrže se obdobně jako u shybů odvíjí od váhy jedince (těžšímu stačí méně). 3

4 IV. BODOVÁNÍ Pravidla pro rok 2016 Bodování je stejné pro všechny mužské a pro všechny ženské kategorie (nemá na něj vliv rozdílnost limitů u jednotlivých kategorií). Obecně jeho princip vychází z atletického desetiboje, kdy rekordní výkon v každé disciplíně je hodnocen 1000 body a ohodnocení ostatních výkonů je od něj procentuálně odvozeno. Aby bylo možné porovnat bodové zisky při stejných výkonech na různých akcích, je jednou stanovený rekordní výkon v disciplíně hodnocen 1000 body i po jeho překonání. Lepší výkon je ohodnocen adekvátně více než 1000 body. V případě nových tratí běhu či kola je, aby byla možnost porovnávání výsledků mezi akcemi, hodnota 1000 bodů stanovena adekvátně k rekordům na jiných tratích. Za účelem objektivity bodování v souladu s akcentací na princip všestrannosti jsou pro dosažení srovnatelného bodového hodnocení jednotlivých disciplín (aby nebyla některá nadhodnocena a jiná naopak podhodnocena) hodnoty pro 1000 bodů vypočteny, a to následujícím způsobem: - u mužů došlo ke zprůměrování 5 nejlepších výkonů různých účastníků v jednotlivých disciplínách v roce 2012, kdy výpočet je považován za 88 % rekordu (+/- drobné korekce), - u žen byly zprůměrovány 3 nejlepší výkony různých účastnic (jen 3 oproti mužům, protože ženy jsou v soutěži zastoupeny méně) v jednotlivých disciplínách v roce 2012, kdy výsledek je (adekvátně k počtu 3) považován za 94 % rekordu (+/- drobné korekce), - u běhu došlo po sezóně 2013 ke zmírnění časů pro 1000 bodů (viz. následující tabulka) za účelem korekce bodů k ostatním disciplínám. Výkony ohodnocené 1000 body a další principy bodování pak vypadají: 1. disciplína - hodnoceno jako počet v jedné sérii dosažených správných opakování s váhou 70/50 či 35/25 kg muži: Benchpress s 70 kg: 1000 bodů = 41 opakování Benchpress s 50 kg je ku benchpressu s 70 kg činkou znevýhodněn v poměru 1:3 ženy: Benchpress s 35 kg: 1000 bodů = 46 opakování Benchpress s 25 kg je ku benchpressu s 35 kg činkou znevýhodněn v poměru 1:3 Výkon je násoben Reshel koeficientem úrovně 0,75 zohledňujícím tělesnou váhu účastníka/účastnice (viz. příloha 1 pravidel). 2. disciplína - hodnoceno jako počet v jedné sérii dosažených správných opakování/vydržených sekund vynásobených tělesnou vahou účastníka/účastnice (= tzv. Nazvedaná váha ) muži: Shyb na hrazdě: 1000 bodů = Nazvedaná váha 2720 kg ženy: Shyb na hrazdě: 1000 bodů = Nazvedaná váha 1007 kg ženy a muži kategorie D: Výdrž ve shybu: platí přepočet, že 12 sekund ve výdrži = 1 shyb 3. disciplína - hodnoceno jako počet správných opakování dosažených za 2 minuty muži: 1000 bodů = 125 opakování ženy: 1000 bodů = 111 opakování 4. a 5. disciplína - hodnoceno jako čas dosažený mezi limitem kategorie A či E a korigovaným 1000 bodovým výkonem na konkrétní trati z roku 2015 U výpočtu bodů je brán zřetel na délku a převýšení konkrétní trati. 0 bodů = limitní čas kategorie A a E v konkrétním místě (viz. následující tabulka), za horší čas záporné body až do bodů = nedokončení či neabsolvování disciplíny 1000 bodů = při standardních tratích jednotlivých akcí jako v roce 2015 se jedná o časový údaj v následující tabulce: běh kolo 0 b. M 1000 b. M 0 b. Ž 1000 b. Ž 0 b. M 1000 b. M 0 b. Ž 1000 b. Ž místo délka A limit rekord M E limit rekord Ž délka A limit rekord M E limit rekord Ž Jičín 4,72 0:27:11 16:50 0:29:47 19:54 35,3 1:21:09 0:59:39 1:40:22 1:14:44 Tišnov 4,63 0:25:45 15:57 0:28:13 18:55 36,3 1:26:46 1:05:25 1:48:21 1:17:17 Žebrák 5,27 0:30:37 18:57 0:33:32 22:27 39,8 1:31:51 1:08:18 1:53:43 1:21:01 Klimkovice 4,55 0:26:15 16:15 0:28:45 19:15 47,7 1:47:11 1:16:36 2:11:53 1:29:19 Ostrava - Landek 4,54 0:26:13 16:14 0:28:43 19: :25:43 1:03:23 1:44:56 1:15:05 Bartošovice 4,52 0:24:41 15:17 0:27:02 18:06 43,7 1:32:58 1:08:08 1:53:01 1:19:09 Bodový zisk soutěžícího v závodě je součtem získaných bodů z jednotlivých disciplín. Tento součet je pro pohárovou soutěž od 35 let věku soutěžícího násoben věkovým koeficientem vycházejícím z atletických tabulek (viz. příloha 2 pravidel). 4

5 V. PODMÍNKY PRO ÚČAST A PŘÍHLÁŠENÍ Pravidla pro rok 2016 Na Oceláka se může přihlásit kdokoliv, kdo má zájem otestovat stav své fyzické kondice (není třeba vlastnit žádnou speciální licenci ani absolvovat žádnou kvalifikaci), a jemuž to jeho zdravotní stav dovolí. Pro účast je nutné zaplatit startovné, jehož výši určuje organizátor konkrétní akce a uvede ji s předstihem v propozicích. Podle včasnosti platby může být výše startovného odstupňována. O výši startovného pak rozhoduje datum jeho zaplacení. Pro využití nižšího startovného je třeba organizátorovi konkrétní akce do předem daného termínu poslat vyplněnou přihlášku, a zároveň požadovanou výši startovného prokazatelně uhradit. Bez včasného zaplacení je i dopředu poslaná přihláška neplatná a soutěžící zaplatí startovné ve výši platné pro dobu platby. Každý zájemce o účast na konkrétní akci se v den jejího konání, před začátkem, v čase určeném organizátorem, zaregistruje. Každý soutěžící startuje na vlastní nebezpečí, což stvrdí svým podpisem pod prohlášením na přihlášce při prezentaci. Osoby mladší 18-ti let startují výhradně s písemným souhlasem svého zákonného zástupce a lékaře. VI. ČASOVÝ PRŮBĚH ZÁVODU Všichni soutěžící se v den konání akce v čase určeném pořadatelem zaregistrují. Při registraci se rozhodnou, jakou použijí váhu činky na benchpress, a kategorie D, E a F, zda budou provádět shyby či výdrž ve shybu, a kterou variantu sed-lehu využijí. Tým nahlásí, které disciplíny bude provádět ten který člen týmu, kdy zde platí ustanovení z bodu III těchto pravidel. Pořadí startu soutěžících určí pořadatel. Ohledně pořadí disciplín organizátor konkrétní akce volí z 2 variant: varianta 1: benchpress, shyby, sed-leh, běh a kolo, varianta 2: běh, benchpress, shyby, sed-leh a kolo, kdy s předstihem v propozicích uvede, která varianta bude na akci použita. Pro disciplíny benchpress a shyby platí, že muži kategorií A, B provádějí disciplínou benchpress před shyby, u ostatních mužských kategorií a u žen je sled těchto 2 disciplín opačný. Bezprostředně před vykonáním výkonu v disciplíně shyby či výdrž ve shybu proběhne zvážení účastníka. Zvážen je v takovém stavu (oblečení, obutí), v jakém bude disciplínu vykonávat. Každý soutěžící absolvuje každou z disciplín 1x. Pouze výjimečně, po dohodě s organizátorem či hlavním rozhodčím, může soutěžící disciplínu opakovat, ale jen v době, pokud tato ještě probíhá. Může za to být účtován poplatek. 1x provádí disciplínu i jedinec, který soutěží jak individuálně, tak i za tým, ale dvojitý zápočet výkonu musí před jeho provedením nahlásit, jinak by musel výkon pro tým opakovat. U týmů je ve výjimečných případech (typicky objektivní technický problém) možné zpravidla za poplatek vyměnit výkon původně nahlášeného na kolo s jiným členem týmu výměnou za jeho výkon v jiné disciplíně. Soutěžící má nárok mezi absolvováním jednotlivých disciplín na minimálně 15-minutovou pauzu (po běhu se jedná o pauzu po doběhu posledního běžce). Po dojezdu posledního cyklisty oznámí pořadatel čas pro vyhlášení výsledků závodu. VII. URČENÍ UMÍSTĚNÍ SOUTĚŽÍCÍCH V ZÁVODĚ O konečném pořadí jednotlivých účastníků rozhoduje nejprve to, zda splnili ve všech disciplínách předepsané limity, a poté výše bodového zisku. Při rovnosti bodů jednotlivých účastníků rozhoduje o jejich pořadí vzájemný poměr vítězství mezi nimi v jednotlivých disciplínách. Pokud ani toto nerozhodne, je lepší umístění v pořadí přiznáno staršímu z nich. VIII. CENY Ceny pro nejlepší závodníky jsou čistě v kompetenci jednotlivých pořadatelů, věcné ani finanční odměny tak nejsou zaručeny. Zaručeny jsou však odměny ve formě uznání dobrého sportovního výkonu a dobrého pocitu z něj. Ti, kteří splní podmínky pro udělení titulu OM či OŽ, obdrží diplom či předmět potvrzující udělení tohoto titulu. Je-li to ve finančních možnostech pořadatelů, obdrží v závodě ocenění první 3 nejlépe bodující v každé kategorii. V rámci vyhodnocení pohárové soutěže (Mistrovství ČR) jsou oceňována umístění v TOP 10 celkově nejlepších mužů, TOP 3 celkově nejlepších žen a v TOP 3 týmů. Absolutní vítěz a vítězka Mistrovství ČR obdrží Karlosův putovní pohár. IX. ROZHODČÍ, STÍŽNOSTI ZÁVODNÍKŮ A JINÁ OBECNÁ ORGANIZAČNÍ USTANOVENÍ Na regulérnost průběhu závodu dohlíží u každé disciplíny rozhodčí, z nichž 1 je pro daný závod jmenován jako hlavní. Dále se o dodržování pravidel starají pomocníci rozhodčích, jejichž počet určuje dle potřeb pořadatel konkrétního závodu. Rozhodčí i jejich pomocníci jsou v závodě viditelně označeni. Pokud se soutěžící přihlásí na Oceláka, musí plně respektovat pravidla závodu a rozhodnutí rozhodčích (zejména v záležitostech, které výslovně neupravují pravidla). Veškeré případné nesrovnalosti k závodu je oprávněn řešit soutěžící (pouze řádně přihlášený soutěžící, ne jeho doprovod) pouze s rozhodčím, a to jen pokud tento zrovna nekontroluje provádění cviku jiného soutěžícího. Rozhodčí záležitost vyřídí ihned, jakmile to bude možné. V případě trvajících nesrovnalostí je možné proti průběhu či výsledkům závodu podat stížnost či protest k hlavnímu rozhodčímu či organizátorovi, a to vždy písemnou formou se zálohou ve výši 100,- Kč (peněžní vklad bude při uznání oprávněnosti protestu vrácen, v opačném případě propadne ve prospěch pořadatele závodu), nejpozději do 15 minut od konce vyhlášení výsledků. Hlavní rozhodčí stížnost ihned posoudí a ve věci rozhodne. V případě nerespektování rozhodnutí hlavního rozhodčího, protestů 5

6 Pravidla pro rok 2016 proti pravidlům, napadání rozhodčích či organizátorů nebo nečestného a nesportovního chování udělí rozhodčí takovému závodníkovi napomenutí v podobě žluté karty. Když ani poté nedojde k nápravě chování onoho jedince nebo lze jeho chování ihned hodnotit jako naprosto nepřípustné, má hlavní rozhodčí právo takového soutěžícího udělením červené karty bez náhrady ze závodu vyloučit. Podnět k udělení karty či k vyloučení soutěžícího může hlavnímu rozhodčímu podat kdokoliv, ale vždy s řádně prokázaným odůvodněním. Vyloučení soutěžícího pak oznámí hlavní rozhodčí veřejně. Veřejně jsou po závodě vyhlášeni také držitelé žlutých karet. X. MISTROVSTVÍ ČR VE FYZICKÉ KONDICI O KARLOSŮV POHÁR A HISTORICKÝ ŽEBŘÍČEK PRESTIŽE Na začátku každé sezóny je oznámeno kde, kdy a kolik testů fyzické kondice s názvem Ocelový muž/žena/tým se bude v daném roce konat, případně výsledky kterých se započítávají do mistrovství ČR ve fyzické kondici s tím, že poslední pohárová akce v ročníku je hodnocena bonusem 100 bodů. Pokud chce být účastník započítáván do Mistrovství ČR ve fyzické kondici, je nutné, aby se zúčastnil alespoň 2 pohárových (započítávaných do Mistrovství ČR) akcí Oceláka v kalendářním roce, na kterých splní podmínky pro udělení titulu OM či OŽ. Do výsledků Mistrovství ČR se soutěžícímu započítávají jeho 3 nejlepší bodové zisky z jednotlivých splněných závodů, které jsou u jedinců starších 35 let násobeny věkovým koeficientem vycházejícím z atletických tabulek (viz. příloha 2 pravidel), přičemž soutěžící s nejvyšším součtem bodových zisků je na konci sezóny vyhlášen Mistrem ČR ve fyzické kondici (týká se zvlášť mužů, žen a týmů). V rámci Mistrovství ČR je vyhlášeno pořadové umístění soutěžících s tím, že prestižně je vyhlášeno TOP 10 celkově nejlepších MUŽŮ, TOP 3 celkově nejlepších ŽEN a TOP 3 celkově nejlepších TÝMŮ. Při rovnosti bodů jednotlivých účastníků v ročníku o jejich pořadí rozhoduje vzájemný poměr vítězství mezi nimi na jednotlivých závodech v průběhu ročníku (neúčast na akci je považována za prohru se soupeřem). Pokud ani toto nerozhodne, je lepší umístění v pořadí přiznáno staršímu z nich. Podle umístění závodníka v rámci Mistrovství ČR jsou mu za každý absolvovaný ročník přiřazeny body, a to podle počtu účastníků v poháru v onom roce sestupně až do hodnoty 1. Součet získaných bodů za jednotlivé ročníky určuje pořadí závodníka v historickém žebříčku prestiže. Při rovnosti bodů účastníků v tomto žebříčku je lepší umístění přiznáno staršímu z nich. XI. PLATNOST PRAVIDEL Tato pravidla jsou platná na všech akcích Oceláka, které jsou pro rok 2016 prezentovány jako oficiální Ocelácké akce na webových stránkách a jsou závazná pro pořadatele i účastníky těchto akcí. Přílohy: 1) Váhové Reshel koeficienty úrovně 0,75 2) Věkové atletické koeficienty použije se jen pro pohárovou soutěž 6

7 Příloha 1) Váhové Reshel koeficienty úrovně 0,75: Muži Ženy Váha 0.75 Váha R R , ,415 1, , ,379 1, , ,346 1, , ,316 1, , ,29 1, , ,265 1, , ,241 1, , ,221 1, , ,204 1, , ,187 1, , ,169 1, , ,152 1, , ,135 1, , ,121 1, , ,109 1, , ,066 1, , ,084 1, , ,072 1, , ,059 1, , ,047 1, , ,037 1, , ,027 1, , ,018 1, , ,009 1, , , , ,991 1, , ,982 1, , ,974 1, , ,965 1, , ,956 1, , ,948 1, , ,941 1, , ,935 1, , ,929 1, , ,923 1, ,916 1, , ,91 1, , ,905 1, , ,899 1, , ,893 1, , ,887 1, , ,881 1, , ,876 1, , ,871 1, , ,865 1, , ,86 1, , ,857 1, , ,853 1, , ,849 1, , ,846 1, , ,842 1, , ,839 1, , ,835 1, , ,832 1, , ,828 1, , ,824 1, , , , , , , , , , , , , , , ,862 Pravidla pro rok

8 Pravidla pro rok 2016 Příloha 2) Věkové atletické koeficienty WAVA průměr sestavený ze 4 analogicky nejbližších disciplín (běh na 5000 m, hod balvanem/míčem s poutkem (za benchpress a shyby), 200 m překážek (za sed-lehy) a hodinovka (jako cyklistická časovka): Muži Ženy Muži Ženy věk průměr 4 průměr 4 věk průměr 4 průměr ,0250 1, ,4469 1, ,0322 1, ,4612 1, ,0410 1, ,4754 1, ,0499 1, ,4897 1, ,0588 1, ,5040 1, ,0677 1, ,5182 1, ,0769 1, ,5380 1, ,0862 1, ,5578 1, ,0954 1, ,5775 1, ,1046 1, ,5973 1, ,1138 1, ,6170 2, ,1234 1, ,6470 2, ,1330 1, ,6770 2, ,1425 1, ,7071 2, ,1521 1, ,7371 2, ,1617 1, ,7671 2, ,1717 1, ,8137 2, ,1817 1, ,8602 2, ,1918 1, ,9068 2, ,2018 1, ,9534 2, ,2118 1, ,0000 2, ,2223 1, ,0769 2, ,2329 1, ,1538 2, ,2434 1, ,2307 2, ,2540 1, ,2626 2, ,2645 1, ,3845 2, ,2758 1, ,2870 1, ,2983 1, ,3095 1, ,3208 1, ,3329 1, ,3451 1, ,3572 1, ,3693 1, ,3814 1, ,3945 1, ,4076 1, ,4207 1, ,4338 1,6999 8

OCELOVÝ MUŽ OCELOVÁ ŽENA

OCELOVÝ MUŽ OCELOVÁ ŽENA Pravidla pro rok 2010 PRAVIDLA TESTU FYZICKÉ KONDICE OCELOVÝ MUŽ OCELOVÁ ŽENA I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Sportovní akce Ocelový muž Ocelová žena (dále jen OM-OŽ) je seriál veřejných všeobecných fyzických testů

Více

P R O P O Z I C E. krajského kola Poháru AŠSK ČR V SILOVÉM VÍCEBOJI SŠ. chlapci. Mladá Boleslav 3.dubna 2012

P R O P O Z I C E. krajského kola Poháru AŠSK ČR V SILOVÉM VÍCEBOJI SŠ. chlapci. Mladá Boleslav 3.dubna 2012 Asociace školních sportovních klubů České republiky P R O P O Z I C E krajského kola Poháru AŠSK ČR V SILOVÉM VÍCEBOJI SŠ chlapci Mladá Boleslav 3.dubna 2012 Pohár AŠSK ČR Silový víceboj SŠ chlapci strana

Více

OCELOVÝ MUŽ OCELOVÁ ŽENA

OCELOVÝ MUŽ OCELOVÁ ŽENA PRAVIDLA TESTU FYZICKÉ KONDICE OCELOVÝ MUŽ OCELOVÁ ŽENA I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ - 1 - Sportovní akce Ocelový muž Ocelová žena (dále jen OM-OŽ) je seriál veřejných všeobecných testů fyzické kondice, jejichž

Více

PRAVIDLA SILOVÉHO ČTYŘBOJE

PRAVIDLA SILOVÉHO ČTYŘBOJE PRAVIDLA SILOVÉHO ČTYŘBOJE Pro soutěže AŠSK ČR I. PRAVIDLA SILOVÉHO ČTYŘBOJE KATEGORIE V. CHLAPCI SŠ příloha č.1 příloha č.2 příloha č.3 příloha č.4 soutěžní protokol tabulka pro výpočet hmotnosti činky

Více

1. Sprint na 60 m (jeden pokus v jednom dni) 2. Skok do dálky z rozběhu (tři pokusy v jednom dni)

1. Sprint na 60 m (jeden pokus v jednom dni) 2. Skok do dálky z rozběhu (tři pokusy v jednom dni) 1. Sprint na 60 m Z nízkého startu, podle pravidel atletiky platných od 1. 1. 2010, startování jako ve vícebojích, tj. po prvním chybném startu musí být varováni všichni závodníci v daném běhu. Kdo zaviní

Více

The Strong Student. Úvodní informace. Disciplíny a pravidla jejích absolvování

The Strong Student. Úvodní informace. Disciplíny a pravidla jejích absolvování The Strong Student Úvodní informace Sportovní událost pod záštitou Mezinárodního studentského klubu Mendelovy univerzity za podpory Google plus poslouží zejména pro prohloubení vztahů poboček Erasmus Student

Více

Mimosezónní tréninkový plán 2012. Nadhazovači a poziční hráči 16-21

Mimosezónní tréninkový plán 2012. Nadhazovači a poziční hráči 16-21 Mimosezónní tréninkový plán 2012 Nadhazovači a poziční hráči 16-21 1. 2. týden 1. týden tempo 1:0:1 sec odpočinek 1 min mezi okruhy počet opakování : 2 Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle

Více

METODIKA TESTŮ. Organizace testů: Testy se doporučuje rozdělit do dvou dnů.

METODIKA TESTŮ. Organizace testů: Testy se doporučuje rozdělit do dvou dnů. METODIKA TESTŮ Organizace testů: Testy se doporučuje rozdělit do dvou dnů. Pořadí testů: SCM: 1. den: 1. Klidová srdeční frekvence 2. V předklon 3. Dotyk prstů za zády 4. Člunkový běh 4x10m 5. Kliky 6.

Více

E-mail: petra.schneiderova@kraj-lbc.cz fax: 485 226 272 tel: 485 226 598. ROZSAH A OBSAH KRAJSKÉHO KOLA DSmC

E-mail: petra.schneiderova@kraj-lbc.cz fax: 485 226 272 tel: 485 226 598. ROZSAH A OBSAH KRAJSKÉHO KOLA DSmC Doporučuje se, aby družstva měla jednotný sportovní úbor s označením školy, reprezentují. města, které Nominaci ch, včetně pedagogického doprovodu, zašlete prosím nejpozději do 20. května 2008 na adresu:

Více

Strečink- adduktory vnitřní stehno - 1. - vsedě I. Strečink- adduktory vnitřní stehno - 2. - vsedě II.

Strečink- adduktory vnitřní stehno - 1. - vsedě I. Strečink- adduktory vnitřní stehno - 2. - vsedě II. stehno - 1. - vsedě I. Posadíme se zády ke stěně, hýžděmi se opíráme o stěnu. Roznožíme a pokrčíme kolena tal, aby se chodidla navzájem dotýkala. Chodidla nebo kotníky uchopíme rukama a přitáhneme si je

Více

ROZPIS OBLASTNÍ KVALIFIKACE (OSSH) V HÁZENKÁŘSKÉM DESETIBOJI V KATEGORII MLADŠÍHO ŽACTVA

ROZPIS OBLASTNÍ KVALIFIKACE (OSSH) V HÁZENKÁŘSKÉM DESETIBOJI V KATEGORII MLADŠÍHO ŽACTVA ROZPIS OBLASTNÍ KVALIFIKACE (OSSH) V HÁZENKÁŘSKÉM DESETIBOJI V KATEGORII MLADŠÍHO ŽACTVA 1. Systém soutěže Házenkářský desetiboj je jednorázová soutěž všestrannosti družstev organizovaná komisí mládeže

Více

Sportovní a technická pravidla 2016

Sportovní a technická pravidla 2016 h Sportovní a technická pravidla 2016 01 SYSTÉM ZÁVODŮ Seriál je otevřen všem jezdcům s licencí i bez licence. Každý podnik sestává ze dvou samostatných jízd. Body obdrží všichni jezdci na bodovaných místech,

Více

Propozice. Krajského kola. motto: Pro život na silnici. Dopravní soutìže mladých cyklistù. Èeská Lípa 7. - 8. èervna 2007

Propozice. Krajského kola. motto: Pro život na silnici. Dopravní soutìže mladých cyklistù. Èeská Lípa 7. - 8. èervna 2007 Propozice Krajského kola Dopravní soutìže mladých cyklistù 2007 motto: Pro život na silnici Èeská Lípa 7. - 8. èervna 2007 www.deti.bezpecne-na-silnicich.cz Vážení pøátelé, dovolte mi, abych Vás pozdravil

Více

ØÁDY ZÁVODNÍHO VESLOVÁNÍ

ØÁDY ZÁVODNÍHO VESLOVÁNÍ ØÁDY ZÁVODNÍHO VESLOVÁNÍ Èeského veslaøského svazu Schválila VH ÈVS dne 17. bøezna 2007. 1 Èeský veslaøský svaz Atletická 100/2 160 17 Praha 6 www.veslo.cz ISBN 978-80-7376-045-8 2 Øády závodního veslování

Více

Adresa: U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 Web: doprava.kraj-lbc.cz Tel: 485 226 277 PRO ŽIVOT NA SILNICI P R O P O Z I C E

Adresa: U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 Web: doprava.kraj-lbc.cz Tel: 485 226 277 PRO ŽIVOT NA SILNICI P R O P O Z I C E PRO ŽIVOT NA SILNICI P R O P O Z I C E krajského kola DOPRAVNÍ SOUTĚŽE MLADÝCH CYKLISTŮ LIBERECKÝ KRAJ FRÝDLANT 1. 2. června 2006 Přeji Vám všem co nejvíce úspěchů. Vážení přátelé, dovolte mi, abych Vás

Více

OKRESNÍ KOLA 2014. Sprint na 60 m (jeden pokus)

OKRESNÍ KOLA 2014. Sprint na 60 m (jeden pokus) PRAVIDLA DISCIPLÍN PRAVIDLA DISCIPLÍN OKRESNÍ KOLA 2014 Sprint na 60 m Z nízkého startu, podle pravidel atletiky platných od 1.1.2010, startování jako ve vícebojích, tj. po prvním chybném startu musí být

Více

Všeobecná část 1. Systém soutěže 2. Termín a místo konání 3. Účastnící soutěže, kvalifikace 31. 3. 2014 4. Úhrada nákladů, licenční poplatek 1500 Kč

Všeobecná část 1. Systém soutěže 2. Termín a místo konání 3. Účastnící soutěže, kvalifikace 31. 3. 2014 4. Úhrada nákladů, licenční poplatek 1500 Kč Všeobecná část 1. Systém soutěže Házenkářský desetiboj je jednorázová soutěž všestrannosti družstev organizovaná Komisí mládeže Českého svazu házené jako souhrn týmových disciplín a disciplín jednotlivců.

Více

krajské kolo 12. června 2013 ČESKÉ BUDĚJOVICE

krajské kolo 12. června 2013 ČESKÉ BUDĚJOVICE krajské kolo 12. června 2013 ČESKÉ BUDĚJOVICE 2 Vyhlašovatel soutěže: Ministerstvo dopravy- BESIP, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Policejní prezidium PČR, Český červený kříž, a další orgány

Více

PRAVIDLA POŘÁDÁNÍ SOUTĚŽE MISTROVSTVÍ ČR V ALLKAMPF-JITSU

PRAVIDLA POŘÁDÁNÍ SOUTĚŽE MISTROVSTVÍ ČR V ALLKAMPF-JITSU Strana: 1 / 12 1 Úvod 1.1 Tato pravidla pro pořádání soutěže slouží k zajištění organizačně bezchybného průběhu národní soutěže. 1.2 Soutěžní pravidla soutěže Mistrovství ČR v AKJ se mohou přizpůsobovat

Více

PROPOZICE. krajského kola DOPRAVNÍ SOUTÌŽE MLADÝCH CYKLISTÙ. Motto: PRO ŽIVOT NA SILNICI

PROPOZICE. krajského kola DOPRAVNÍ SOUTÌŽE MLADÝCH CYKLISTÙ. Motto: PRO ŽIVOT NA SILNICI PROPOZICE krajského kola DOPRAVNÍ SOUTÌŽE MLADÝCH CYKLISTÙ Motto: PRO ŽIVOT NA SILNICI LIBERECKÝ KRAJ Liberec 4. - 5. èervna 2009 Vážení přátelé, dovolte mi, abych Vás pozdravil při příležitosti konání

Více

FIGHTING pravidla v. 10/2015

FIGHTING pravidla v. 10/2015 FIGHTING pravidla v. 10/2015 DÉLKA ZÁPASU Do 14 let - 2 minuty čistého času Od 15 let - 3 minuty čistého času Pořadatel si vyhrazuje právo změnit délku zápasů s ohledem na počet přihlášených závodníků

Více

Mimosezónní tréninkový plán 2016. Nadhazovači 16-21

Mimosezónní tréninkový plán 2016. Nadhazovači 16-21 Mimosezónní tréninkový plán 2016 Nadhazovači 16-21 1. 2. týden Mimosezóní tréninkový kalendář pro nadhazovače 7. týden tempo : 2:2 odpočinek 1 min Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle Posilovna

Více

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE SOUTĚŽNÍ A KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE SOUTĚŽNÍ A KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE SOUTĚŽNÍ A KLASIFIKAČNÍ ŘÁD 1.1.2014 Stránka 1 z 50 SOUTĚŽNÍ A KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ČASQ SOUTĚŽNÍ ŘÁD I. ŘÍDÍCÍ ORGÁNY SOUTĚŽÍ Čl.1-2 soutěžní komise a komise vrcholového sportu Čl.1

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0767 Šablona: III/2 3. č. materiálu: VY_ 32_INOVACE_168 Jméno autora: Mgr. Josef Kuttner Třída/ročník:

Více

Liga pardubického okresu v požárním útoku

Liga pardubického okresu v požárním útoku Liga pardubického okresu v požárním útoku 2015 V y h l a š o v a t e l Odborná rada velitelů Schválené dne: 15.1.2015 Nejvyšším orgánem ligy Pardubického okresu (dále jen LPO) v požárním sportu je štáb

Více

= R O Z P I S = ligové soutěže seniorů. v zápase ve volném stylu. ročník 2015. Svaz zápasu České republiky. v y d á v á

= R O Z P I S = ligové soutěže seniorů. v zápase ve volném stylu. ročník 2015. Svaz zápasu České republiky. v y d á v á Svaz zápasu České republiky v y d á v á = R O Z P I S = ligové soutěže seniorů v zápase ve volném stylu ročník 2015 Liga družstev seniorů ve volném stylu 1 1. Pořadatel: ligovou soutěž družstev seniorů

Více

Pravidla. schválená výborem sekce vodní turistiky ČSK na schůzi dne 22. ledna 2013.

Pravidla. schválená výborem sekce vodní turistiky ČSK na schůzi dne 22. ledna 2013. Pravidla schválená výborem sekce vodní turistiky ČSK na schůzi dne 22. ledna 2013. 1. Základní ustanovení 1.1. Tato pravidla jsou závazná pro závody vodáků Pyranha cup - Český pohár vodáků (dále jen PC

Více

Pravidla pohárových soutěží,,o pohár hasičů okresu Písek

Pravidla pohárových soutěží,,o pohár hasičů okresu Písek Pravidla pohárových soutěží,,o pohár hasičů okresu Písek 1. ÚČAST 1.1. Soutěže se mohou zúčastnit všechna hasičská družstva z okresu Písek vždy na základě přihlášky k jednotlivým soutěžím v kategoriích

Více

Obsah - 1 - WWW.STOLNIHOKEJ-SHOP.CZ

Obsah - 1 - WWW.STOLNIHOKEJ-SHOP.CZ Obsah I. HRACÍ PLOCHA A ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ II. SLOŽENÍ MUŽSTEV III. HRACÍ DOBA IV. ZÁKLADNÍ ROZESTAVENÍ V. ROZEHRÁVKA VI. SCHÉMA UTKÁNÍ VII. REGULÉRNÍ A NEREGULÉRNÍ TAHY VIII. FAULY IX. ZAHRÁVÁNÍ VÝHODY

Více

ěžní pravidla mistrovství České republiky v práci s motorovou pilou

ěžní pravidla mistrovství České republiky v práci s motorovou pilou ěžní pravidla mistrovství České republiky v práci s motorovou pilou ZÁKLADNÍ INFORMACE Dovednostní soutěž s motorovou pilou Soutěžní pravidla jsou upravena pro potřeby jednotek PO. Pila, kterou soutěžící

Více

SPORTOVNĚ TECHNICKÉ SMĚRNICE SILNICE - DRÁHA CYKLOKROS

SPORTOVNĚ TECHNICKÉ SMĚRNICE SILNICE - DRÁHA CYKLOKROS 1 SPORTOVNĚ TECHNICKÉ SMĚRNICE SILNICE - DRÁHA CYKLOKROS 2 OBSAH: SPORTOVNĚ TECHNICKÉ SMĚRNICE I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 3 II. ORGANIZAČNÍ PŘEDPISY... 3 1. KALENDÁŘ ZÁVODŮ...3 2. VYPISOVÁNÍ ZÁVODŮ.....4

Více

Soutěžní pravidla XV. mistrovství České republiky v práci s motorovou pilou

Soutěžní pravidla XV. mistrovství České republiky v práci s motorovou pilou XV. mistrovství České republiky v práci s motorovou pilou - Pohár VLS 2016 POHÁR VLS 2016 17. 18. června 2016 Skelná Huť Soutěžní pravidla XV. mistrovství České republiky v práci s motorovou pilou OBSAH

Více

P R O P O Z I C E. Okresního finále Dopravní soutěže mladých cyklistů okresu Žďár nad Sázavou

P R O P O Z I C E. Okresního finále Dopravní soutěže mladých cyklistů okresu Žďár nad Sázavou Město Odbor školství, kultury a sportu, a odbor dopravy Ministerstvo dopravy BESIP při MěÚ Žďár n. S. P R O P O Z I C E Okresního finále Dopravní soutěže mladých cyklistů okresu Místo konání: Areál dětského

Více

Mimosezónní tréninkový plán 2012. Poziční hráči 16-21

Mimosezónní tréninkový plán 2012. Poziční hráči 16-21 Mimosezónní tréninkový plán 2012 Poziční hráči 16-21 9. 10. týden Mimosezóní tréninkový kalendář pro poziční hráče 9. týden tempo : 2:2 odpočinek 75 s Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle Posilovna

Více

Provedení požárního útoku

Provedení požárního útoku Provedení požárního útoku (Pravidla pro Jindřichohradeckou hasičskou ligu) Odsouhlasena výkonnou radou JHHL dne 9.1.2015. Platná pro sezónu 2015 Použitý materiál: 1 ks přenosná motorová stříkačka PS12

Více

Běhám, běháš, běháme

Běhám, běháš, běháme metodická PŘÍLOha ČaSOPISU ČaSPV POhyB Je život 1/2008 Příloha č. 43 Běhám, běháš, běháme Bc. Antonín Morávek Grafická úprava Olga Pokorná pohyb_2_08_priloha.indd 1 19.5.2008 13:59:42 Pohyb je život www.caspv.cz

Více

část 8 sálová cyklistika krasojízda na kole

část 8 sálová cyklistika krasojízda na kole část 8 sálová cyklistika krasojízda na kole Verze 01.01.2016/Update/AC_2016-CZ TABULKA POUŽITÝCH ZKRATEK: 3 ČÁST 8 SÁLOVÁ CYKLISTIKA KRASOJÍZDA NA KOLE 4 KAPITOLA I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ 4 1 Uspořádání akcí

Více

51. ročník etapového cyklistického závodu s mezinárodní účastí LIDICE 2016. 27. května - 29. května 2016 ROZPIS ZÁVODU. www.mcezlidice.

51. ročník etapového cyklistického závodu s mezinárodní účastí LIDICE 2016. 27. května - 29. května 2016 ROZPIS ZÁVODU. www.mcezlidice. 51. ročník etapového cyklistického závodu s mezinárodní účastí LIDICE 2016 27. května - 29. května 2016 ROZPIS ZÁVODU www.mcezlidice.cz P R O G R A M 51. ročníku etapového cyklistického závodu s mezinárodní

Více

spolek MORAVSKOSLEZSKÁ LIGA v požárním útoku"

spolek MORAVSKOSLEZSKÁ LIGA v požárním útoku www.msliga.info spolek v požárním útoku" 2015 PRAVIDLA Vydáno: 23.4.2015 Změna pravidel je v textu vyznačena červenou barvou. Obsah 1 SYSTÉM A ORGANIZACE MSL... 3 1.1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 3 1.2 ÚČAST

Více

12. ročník mistrovské soutěže České republiky o nejzdatnější mládež a střední školu (kvalifikační internetové kolo) PROPOZICE

12. ročník mistrovské soutěže České republiky o nejzdatnější mládež a střední školu (kvalifikační internetové kolo) PROPOZICE 12. ročník mistrovské soutěže České republiky o nejzdatnější mládež a střední školu (kvalifikační internetové kolo) PROPOZICE 1. Základní údaje o soutěži (internetové kolo) Datum konání: od 20. ledna 2015

Více

I. PRAVIDLA SILOVÉHO ČTYŘBOJE

I. PRAVIDLA SILOVÉHO ČTYŘBOJE Pravidla, soutěžní a disciplinární řád pro školní soutěže v silovém čtyřboji KATEGORIE V. CHLAPCI SŠ I. PRAVIDLA SILOVÉHO ČTYŘBOJE DEFINICE Silový čtyřboj je zaměřen na rozvoj všestranně silových schopností

Více

SPORTOVNĚ TECHNICKÉ SMĚRNICE

SPORTOVNĚ TECHNICKÉ SMĚRNICE ČESKÝ SVAZ CYKLISTIKY SPORTOVNĚ TECHNICKÉ SMĚRNICE SÁLOVÉ CYKLISTIKY KOLOVÁ Platnost od: 1.1.2013 O B S A H: DISCIPLÍNY SÁLOVÉ CYKLISTIKY KOLOVÉ... 3 1. KOLOVÁ ELITE... 4 ELITE MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY...

Více

Soutěžní řád. Westerners International-CZ, Rodeo Corral, o.s. Platnost: 18. 03. 2014. Strana 1 (celkem 9)

Soutěžní řád. Westerners International-CZ, Rodeo Corral, o.s. Platnost: 18. 03. 2014. Strana 1 (celkem 9) Soutěžní řád Westerners International-CZ, Rodeo Corral, o.s. Platnost: 18. 03. 2014 Strana 1 (celkem 9) Preambule Rodea organizovaná Westerners International-CZ, Rodeo Corralem, p.s. (dále jen RC) jsou

Více

Kritéria pro 2. kolo přijímacího řízení

Kritéria pro 2. kolo přijímacího řízení Kritéria pro 2. kolo přijímacího řízení Obor: 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost 1) Jednotné testy z českého jazyka a matematiky - maximálně 20 bodů Jedná se o zkušební státní zkoušky, které zabezpečuje

Více

Soutěžní řád Šachového svazu České republiky

Soutěžní řád Šachového svazu České republiky Soutěžní řád Šachového svazu České republiky Článek 1. - Základní ustanovení 1.1. Soutěžní řád Šachového svazu České republiky (dále jen SŘ) stanoví základní podmínky organizace a řízení šachových soutěží

Více

PRAVIDLA "PODORLICKÉ LIGY"

PRAVIDLA PODORLICKÉ LIGY Propozice IX. ročníku soutěže o putovní pohár "Podorlické ligy" v požárním útoku v kategoriích mužů a žen 2008. ******************************************************************************** Po zkušenostech

Více

Propozice. 1. Orientační časový harmonogram závodů

Propozice. 1. Orientační časový harmonogram závodů Propozice 1. Orientační časový harmonogram závodů 07:30 08:30 registrace čtyřkolky 08:30 09:00 předdepo 09:00 09:45 závod kategorie hobby čtyřkolky 09:15 09:45 předdepo 10:15 11:15 registrace motorky (dle

Více

O pohár hlavního města Prahy

O pohár hlavního města Prahy FK METEOR PRAHA VIII pořádá dne 14. 11. 2015 II.ročník mezinárodního fotbalového turnaje mladších žáků - U13 O pohár hlavního města Prahy Propozice a organizační pokyny I. Základní informace: 1.1 Datum:

Více

ČESKOMORAVSKÁ SÁŇKAŘSKÁ ASOCIACE

ČESKOMORAVSKÁ SÁŇKAŘSKÁ ASOCIACE ČESKOMORAVSKÁ SÁŇKAŘSKÁ ASOCIACE PRAVIDLA SÁŇKAŘSKÉHO SPORTU VYDÁNÍ 2014 Schváleno na VH 24. 5. 2014 Obsah: 1 Základní ustanovení... 4 2 Sportovní soutěže... 4 2.2 Věkové kategorie:... 4 2.3 Disciplíny

Více

XIII. 2012. ********************************************************************************. V

XIII. 2012. ********************************************************************************. V Propozice XIII. ročníku soutěže o putovní pohár "Podorlické ligy" v požárním útoku v kategoriích mužů a žen 2012. ******************************************************************************** Po zkušenostech

Více

Atletika. Sprint na 60m a na 100 m

Atletika. Sprint na 60m a na 100 m Atletika Sprint na 60m a na 100 m http://www.flickriver.com/photos/tags/spri nters/interesting/ Běh na krátké vzdálenosti (též sprint) je lehkoatletická disciplína. Běhá se na 50, 60, 100, 200 a 400 m.

Více

fitness...tradiční značka sportovního vybavení průvodce cvičením

fitness...tradiční značka sportovního vybavení průvodce cvičením fitness...tradiční značka sportovního vybavení průvodce cvičením průvodce cvičením Závěsný systém ARTIS fitness X-trainer představuje kompletní cvičební pomůcku pro trénink celého těla za méně než 30 minut.

Více

POHÁR V JÓGOVÝCH ÁSANÁCH ÁSANA 2009

POHÁR V JÓGOVÝCH ÁSANÁCH ÁSANA 2009 POHÁR V JÓGOVÝCH ÁSANÁCH ÁSANA 2009 který organizuje Klub kondiční gymnastiky jógy PADMA pod záštitou města Benešova a Českého svazu jógy dne 18.4.2009 od 10:00 hod. ve sportovní hale v benešovské ZŠ Dukelská

Více

Pražský svaz orientačních sportů SOUTĚŽNÍ ŘÁD. soutěží Pražské oblasti ČSOS v orientačním běhu. platí od 1. 3. 2013 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Pražský svaz orientačních sportů SOUTĚŽNÍ ŘÁD. soutěží Pražské oblasti ČSOS v orientačním běhu. platí od 1. 3. 2013 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Pražský svaz orientačních sportů SOUTĚŽNÍ ŘÁD soutěží Pražské oblasti ČSOS v orientačním běhu platí od 1. 3. 2013 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Soutěžní řád Pražské oblasti ČSOS (dále jen PSŘ) navazuje svým

Více

Pravidla volejbalu upravená pro soutěže AVL *

Pravidla volejbalu upravená pro soutěže AVL * Pravidla volejbalu upravená pro soutěže AVL * * Pravidla AVL vycházejí z oficiálních mezinárodních pravidel platných od 1.1.2015 UPOZORNĚNÍ: Tento výklad slouží pouze pro potřeby soutěží AVL a není možné

Více

Pravidla soutěţe Mistrovství České republiky ţatstva a dorostu v záchranném sportu VZS ČČK.

Pravidla soutěţe Mistrovství České republiky ţatstva a dorostu v záchranném sportu VZS ČČK. Pravidla soutěţe Mistrovství České republiky ţatstva a dorostu v záchranném sportu VZS ČČK. Námět soutěţe : Srovnání fyzické výkonnosti a dovednosti se zaměřením na zvyšování dovednosti v záchranářské

Více

9. ročník mistrovské soutěže České republiky o nejzdatnější mládež a střední školu PROPOZICE

9. ročník mistrovské soutěže České republiky o nejzdatnější mládež a střední školu PROPOZICE 9. ročník mistrovské soutěže České republiky o nejzdatnější mládež a střední školu PROPOZICE 1. Základní údaje o soutěži Datum konání: středa 13. červen 2012 Místo konání: Čelákovice, budova Základní školy,

Více

7. klání S.E.B.U. v bojové a lovecké lukostřelbě

7. klání S.E.B.U. v bojové a lovecké lukostřelbě 7. klání S.E.B.U. v bojové a lovecké lukostřelbě hrad Zvíkov 15. června 2013 ORGANIZACE Spolek Evropských Bojových Umění (S.E.B.U.) SLOVO K SOUŤĚŽI Podporovatelé Státní hrad Zvíkov Hotel Zvíkov COOP obec

Více

Propozice The Most Challenge 2016

Propozice The Most Challenge 2016 Propozice The Most Challenge 2016 Obsah: 1. Představení 2. Organizace 2.1 Název a adresa pořadatele 2.2 Složení organizačního výboru 2.3 Permanentní činovníci 3. Předpisy a právní základ 3.1 Oficiální

Více

www.skokovypohar.cz 1

www.skokovypohar.cz 1 Pravidla ČSP pro rok 2014 Český skokový pohár je společným projektem ČJF a pořadatelů významných parkurových závodů v České republice. Cílem tohoto seriálu kvalifikačních kol a jednoho finále je zvýšení

Více

ROZPIS XXII. ROČNÍKU MEZINÁRODNÍHO ETAPOVÉHO CYKLICKÉHO ZÁVODU ŽEN. TOUR de FEMININ - O CENU ČESKÉHO ŠVÝCARSKA. Bod 1.

ROZPIS XXII. ROČNÍKU MEZINÁRODNÍHO ETAPOVÉHO CYKLICKÉHO ZÁVODU ŽEN. TOUR de FEMININ - O CENU ČESKÉHO ŠVÝCARSKA. Bod 1. ROZPIS XXII. ROČNÍKU MEZINÁRODNÍHO ETAPOVÉHO CYKLICKÉHO ZÁVODU ŽEN TOUR de FEMININ - O CENU ČESKÉHO ŠVÝCARSKA Bod 1. Pořadatel závodu Sekretariát závodu Klub cyklistiky Krásná Lípa Česká republika Městský

Více

Mimosezónní tréninkový plán 2015. Nadhazovači a poziční hráči 16-21

Mimosezónní tréninkový plán 2015. Nadhazovači a poziční hráči 16-21 Mimosezónní tréninkový plán 2015 Nadhazovači a poziční hráči 16-21 1. 2. týden 1. týden tempo 1:0:1 sec odpočinek 1 min mezi okruhy počet opakování : 2 Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle

Více

TFA Cup Mrač 2012. Úvod: Prezentace závodníků: Čas a místo konání: Startovné:

TFA Cup Mrač 2012. Úvod: Prezentace závodníků: Čas a místo konání: Startovné: Úvod: TFA Cup Mrač 2012 SDH Mrač pořádá 5.ročník silového víceboje TFA Cup Mrač 2012. Soutěž je určená pro jednotlivce, kteří se nebojí sáhnout si až na dno svých sil. Skládá se z několika disciplín T.F.A.,

Více

l Soutěžní řád ČMBS sekce pool

l Soutěžní řád ČMBS sekce pool ČMBS, SEKCE POOL SOUTĚŽNÍ ŘÁD STRANA 1 Z 14 Sportovně technické předpisy ČMBS - sekce pool l Soutěžní řád ČMBS sekce pool l 1. Základní ustanovení Soutěžní řád stanoví organizaci a řízení sportovních soutěží

Více

Pravidla Pelhřimovské ligy v požárním útoku

Pravidla Pelhřimovské ligy v požárním útoku Pravidla Pelhřimovské ligy v požárním útoku Nejvyšším orgánem Pelhřimovské ligy v požárním útoku je rada LIGY. Pořadatelem soutěže se může stát každé SDH, které v řádném termínu tj. do 31. ledna roku,

Více

P R O P O Z I C E 18. ročníku volejbalového Mistrovství ČR superveteránů v roce 2016

P R O P O Z I C E 18. ročníku volejbalového Mistrovství ČR superveteránů v roce 2016 P R O P O Z I C E 18. ročníku volejbalového Mistrovství ČR superveteránů v roce 2016 M e m o r i á l V l a d i m í r a V y o r a l a A. Všeobecná ustanovení: 1. Vyhlašovatel a organizátor soutěže: Vyhlašovatel

Více

Kliky podceňovaný pomocník při posilování

Kliky podceňovaný pomocník při posilování 1 Kliky podceňovaný pomocník při posilování Jakkoli se může zdát tento cvik jednoduchý, patří mezi cviky nejúčinnější, které rozvíjejí svalstvo horní části trupu.můžeme jej cvičit jen tak bez potřeby činek

Více

ROZPIS XXVIII ROČNÍKU MEZINÁRODNÍHO ETAPOVÉHO CYKLICKÉHO ZÁVODU ŽEN. TOUR de FEMININ - O CENU ČESKÉHO ŠVÝCARSKA

ROZPIS XXVIII ROČNÍKU MEZINÁRODNÍHO ETAPOVÉHO CYKLICKÉHO ZÁVODU ŽEN. TOUR de FEMININ - O CENU ČESKÉHO ŠVÝCARSKA ROZPIS XXVIII ROČNÍKU MEZINÁRODNÍHO ETAPOVÉHO CYKLICKÉHO ZÁVODU ŽEN TOUR de FEMININ - O CENU ČESKÉHO ŠVÝCARSKA Bod 1. Pořadatel závodu: Sekretariát závodu: Datum a místo konání závodu: Ředitel závodu:

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD SVAZ MALÉHO FOTBALU BLANENSKO, z.s.

SOUTĚŽNÍ ŘÁD SVAZ MALÉHO FOTBALU BLANENSKO, z.s. SOUTĚŽNÍ ŘÁD SVAZ MALÉHO FOTBALU BLANENSKO, z.s. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. ŘÍZENÍ SOUTĚŽÍ SMFBL:

Více

Pravidla VC okresu Vyškov v požárním útoku pro rok 2012

Pravidla VC okresu Vyškov v požárním útoku pro rok 2012 Pravidla VC okresu Vyškov v požárním útoku pro rok 2012 Platná od: 17. dubna 2012, schváleno VV OSH Vyškov 17.dubna 2012 Účast: Soutěž je organizovaná pro všechna družstva mužů a žen SDH, patřící pod OSH

Více

Pravidla Extraligy České republiky v požárním útoku pro XX. ročník v roce 2015

Pravidla Extraligy České republiky v požárním útoku pro XX. ročník v roce 2015 Pravidla Extraligy České republiky v požárním útoku pro XX. ročník v roce 2015 1. Úvodní ustanovení Extraliga ČR v požárním útoku, sdružení právnických osob se sídlem ve Vacenovicích 130, vyhlašuje v roce

Více

Oficiální pravidla Východočeské hasičské ligy pro rok 2008 ( VČHL 2008 )

Oficiální pravidla Východočeské hasičské ligy pro rok 2008 ( VČHL 2008 ) Oficiální pravidla Východočeské hasičské ligy pro rok 2008 ( VČHL 2008 ) I. NEJVYŠŠÍ ORGÁN SOUTĚŽÍ (Východočeské hasičské ligy) - rada ligy se skládá z jmenovaných zástupců pořádajících soutěže zařazených

Více

Mikulášský orientační závod Prahou 45. ročník

Mikulášský orientační závod Prahou 45. ročník ŘEKA - klub pro vodní sporty, Císařská louka 27,150 00 Praha 5 IČ: 709 865 17 Mikulášský orientační závod Prahou 45. ročník Sraz: Sobota 7. prosince 2013 v 9:00 hodin - Malostranské gymnázium, Josefská

Více

Standardní propozice (Česká Kamenice) (23.05.2015)

Standardní propozice (Česká Kamenice) (23.05.2015) Standardní propozice (Česká Kamenice) (23.05.2015) Propozice závodu (Česká Kamenice, 23.05.2015) Seriál/podnik je otevřen všem jezdcům bez ohledu na držení licencí. Každý podnik sestává ze dvou jízd. Body

Více

3. Vedení BL Vedení BL se skládá z 2 částí:

3. Vedení BL Vedení BL se skládá z 2 částí: 1. Co je BL Beskydská liga hasičských pohárových soutěží představuje sdružení SDH, které jsou hodnoceny na vybraných pohárových soutěžích (jednotlivých kolech ligy). Do ligy budou hodnoceny tradiční, v

Více

Tato brožura, byla vypracována jako součást bakalářské práce na téma Pohybová aktivita dětí v období dospívání. Je určená mladým dospívajícím lidem,

Tato brožura, byla vypracována jako součást bakalářské práce na téma Pohybová aktivita dětí v období dospívání. Je určená mladým dospívajícím lidem, 1 2 Tato brožura, byla vypracována jako součást bakalářské práce na téma Pohybová aktivita dětí v období dospívání. Je určená mladým dospívajícím lidem, kterým zdraví jejich pohybového aparátu není lhostejné.

Více

S_12_SMĚRNICE K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY, MATEŘSKÉ ŠKOLY, ŠKOLNÍ DRUŽINY A VE ŠKOLNÍCH JÍDELNÁCH.

S_12_SMĚRNICE K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY, MATEŘSKÉ ŠKOLY, ŠKOLNÍ DRUŽINY A VE ŠKOLNÍCH JÍDELNÁCH. Základní škola a mateřská škola Staré Město, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace S_12_SMĚRNICE K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY, MATEŘSKÉ ŠKOLY, ŠKOLNÍ DRUŽINY A VE

Více

Edice 2013/2014. Pravidla RFL

Edice 2013/2014. Pravidla RFL Edice 2013/2014 Pravidla RFL Pravidla RFL (zkrácená a zjednodušená verze)... 4 1 Herní specifikace... 4 1.1 Hrací plocha... 4 1.1.1 Rozměry hřiště... 4 1.1.2 Brány... 4 1.1.3 Prostor pro střídání... 4

Více

PRAVIDLA IBU 2010. Obsah

PRAVIDLA IBU 2010. Obsah Obsah 1 Všeobecná ustanovení 1 2 Organizační orgány a jmenování 15 3 Prostor závodiště a jeho vybavení 18 4 Výzbroj a oblečení pro závod 26 5 Trénink a nástřel 28 6 Ustanovení pro start 30 7 Ustanovení

Více

STREČINK. Sestava základních cviků pro kanoistiku. Zpracoval : Pavel Navrátil

STREČINK. Sestava základních cviků pro kanoistiku. Zpracoval : Pavel Navrátil STREČINK Sestava základních cviků pro kanoistiku Zpracoval : Pavel Navrátil 1 Co je strečink? STREČINK je účinná metoda, která umí přirozeně a šetrně připravit svaly na zvýšenou zátěž (sport) anebo také

Více

CHINA BOXING - Lightcontact

CHINA BOXING - Lightcontact CHINA BOXING - Lightcontact Hlavním principem této disciplíny je povzbudit závodění mezi mladými sportovci a běžnými členy klubů bez vystavování se zvýšenému nebezpečí zranění. Je určená pro většinu sportovců,

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MALÉ KOPANÉ BLANSKO o.s.

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MALÉ KOPANÉ BLANSKO o.s. SOUTĚŽNÍ ŘÁD MALÉ KOPANÉ BLANSKO o.s. 1. ŘÍZENÍ SOUTĚŽÍ MK BLANSKO: 1.1 Řízením soutěží je pověřen výkonný výbor občanského sdružení Malá kopaná Blansko,o.s. (dále jen VV MKB). VV MKB nominuje a řídí veškeré

Více

Změny pravidel UCI Všeobecná ustanovení 1.5.2014 (VÝPIS - ZMĚNY UVEDENY ČERVENĚ)

Změny pravidel UCI Všeobecná ustanovení 1.5.2014 (VÝPIS - ZMĚNY UVEDENY ČERVENĚ) Změny pravidel UCI Všeobecná ustanovení 1.5.2014 (VÝPIS - ZMĚNY UVEDENY ČERVENĚ) Kalendář 1.2.006 Každoročně musí organizátoři závodů podat u své příslušné národní federace žádost o zapsání jejich závodu

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD CELOSTÁTNÍCH SOUTĚŽÍ MLÁDEŽE

SOUTĚŽNÍ ŘÁD CELOSTÁTNÍCH SOUTĚŽÍ MLÁDEŽE SOUTĚŽNÍ ŘÁD CELOSTÁTNÍCH SOUTĚŽÍ MLÁDEŽE Kapitola 1 - Základní pojmy 1.1 Celostátní soutěže mládeže Celostátními soutěžemi mládeže jsou jednak Mistrovství republiky (dále jen MR) jednotlivých kategorií

Více

POKYNY PRO INTERPETACI ISSF PRAVIDEL 2013

POKYNY PRO INTERPETACI ISSF PRAVIDEL 2013 POKYNY PRO INTERPETACI ISSF PRAVIDEL 2013 Bezpečnostní praporky (čl. 6.2.2.2) V r. 2013 je povoleno používat libovolný typ bezpečnostních praporků, který odpovídá následujícím podmínkám: Barva. Bezpečnostní

Více

P R O P O Z I C E. krajského kola Poháru AŠSK ČR V SILOVÉM VÍCEBOJI SŠ. chlapci. Mladá Boleslav 24. března 2010

P R O P O Z I C E. krajského kola Poháru AŠSK ČR V SILOVÉM VÍCEBOJI SŠ. chlapci. Mladá Boleslav 24. března 2010 P R O P O Z I C E krajského kola Poháru AŠSK ČR V SILOVÉM VÍCEBOJI SŠ chlapci Mladá Boleslav 24. března 2010 1 A.Všeobecná ustanovení 1.Pořadatel: SPŠ Mladá Boleslav, OR AŠSK Mladá Boleslav 2.Datum konání:

Více

Vnitřní řád České Federace Kendó. Soutěžní řád ČFK

Vnitřní řád České Federace Kendó. Soutěžní řád ČFK Vnitřní řád České Federace Kendó sekce VIII. Soutěžní řád ČFK (rev. 7 ze dne 28.1.2016) Obsah 1. Všeobecná ustanovení a zásady 2. Disciplíny a kategorie 3. Druhy soutěží 4. Pravidla soutěží 5. Soutěžní

Více

PROPOZICE SOUTĚŽÍ. ČESKÁ ASOCIACE INLINE HOKEJE 2015 info@inlinehokej.cz www.inlinehokej.cz. Vydané 25.11.2014

PROPOZICE SOUTĚŽÍ. ČESKÁ ASOCIACE INLINE HOKEJE 2015 info@inlinehokej.cz www.inlinehokej.cz. Vydané 25.11.2014 2015 PROPOZICE SOUTĚŽÍ 2015 ČESKÁ ASOCIACE INLINE HOKEJE 2015 info@inlinehokej.cz www.inlinehokej.cz Vydané 25.11.2014 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Česká Asociace Inline hokeje je řídícím orgánem všech mistrovských

Více

Soutěžní řád «OBEDIENCE» v České republice

Soutěžní řád «OBEDIENCE» v České republice Soutěžní řád «OBEDIENCE» v České republice Únor 2015 Pro komunikaci s klubem Obedience CZ používejte e-mail: info@obedience.cz č. ú. 2100215622/2010. Všechny potřebné formuláře jsou ke stažení na http://www.obedience.cz.

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0767 Šablona: III/2 3. č. materiálu: VY_ 32_INOVACE_167 Jméno autora: Mgr. Josef Kuttner Třída/ročník:

Více

Pravidla atletických soutěží ČASPV

Pravidla atletických soutěží ČASPV Pravidla atletických soutěží ČASPV Atletika je všeobecně považována za základní sportovní odvětví. Přirozené pohyby chůze, běh, skok a hod jsou jejím pohybovým základem. Ostatním sportům přináší množství

Více

ČESKÝ SVAZ TAEKWON-DO ITF

ČESKÝ SVAZ TAEKWON-DO ITF ČESKÝ SVAZ TAEKWON-DO ITF Zátopkova 100/2, PS 40, Praha 6, 160 17, tel/fax: 257224209, mob.: 604258109 internet : www.taekwondo.cz e-mail : itf@taekwondo.cz Směrnice č. 10 Národní soutěže schváleno dne

Více

R O Z P I S mistrovských soutěží dospělých 2008 2009 pro krajský přebor I.třídy mužů a žen a krajský přebor II.třídy mužů a žen PARDUBICKÝ KRAJ

R O Z P I S mistrovských soutěží dospělých 2008 2009 pro krajský přebor I.třídy mužů a žen a krajský přebor II.třídy mužů a žen PARDUBICKÝ KRAJ R O Z P I S mistrovských soutěží dospělých 2008 2009 pro krajský přebor I.třídy mužů a žen a krajský přebor II.třídy mužů a žen PARDUBICKÝ KRAJ V Š E O B E C N Á U S T A N O V E N Í 1. Řízení soutěží Soutěže

Více

ŘÍZENÍ SOUTĚŽÍ PRAVIDLA POKUTY A PŘÍKLADOVÝ SAZEBNÍK TRESTŮ

ŘÍZENÍ SOUTĚŽÍ PRAVIDLA POKUTY A PŘÍKLADOVÝ SAZEBNÍK TRESTŮ ŘÍZENÍ SOUTĚŽÍ Soutěž řídí městský štáb Asociace plzeňského futsalu (APF). email: info@futsalpm.cz url: www.futsalpm.cz Kontaktní emaily: veškeré organizační informace by měly být na portálu www.futsalpm.cz,

Více

PRAVIDLA A SOUTĚŽNÍ ŘÁD

PRAVIDLA A SOUTĚŽNÍ ŘÁD Jihočeská amatérská liga - cyklistika Pražského povstání 2303, 390 03 Tábor. registrace u MV ČR pod čj. IIs-OS/1-23106/94-R, IČO: 60073993, DIČ: CZ60073993 PRAVIDLA A SOUTĚŽNÍ ŘÁD A) Platnost pravidel

Více

Zkracovačky (Crunches)

Zkracovačky (Crunches) Pěkně rozvinuté břicho je snad nejpůsobivější částí těla (a pro ženy údajně i nejpřitažlivější???). Nejen proto bychom mu měli věnovat alespoň "trochu" pozornosti. Bolesti v zádech např. poměrně často

Více

Soutěžní řád Šachového svazu České republiky

Soutěžní řád Šachového svazu České republiky Soutěžní řád Šachového svazu České republiky Článek 1. - Základní ustanovení 1.1. Soutěžní řád Šachového svazu České republiky (dále jen SŘ) stanoví základní podmínky organizace a řízení šachových soutěží

Více

Propozice okrskove soute z e hasic ský ch druz stev z okrsku Dolní Bousov

Propozice okrskove soute z e hasic ský ch druz stev z okrsku Dolní Bousov Propozice okrskove soute z e hasic ský ch druz stev z okrsku Dolní Bousov Pořadatel: Sbor dobrovolných hasičů Bechov Termín konání soutěže: 14. května 2016 Místo konání soutěže: Bechov Vedení soutěže Velitel

Více

JIHOČESKÁ HASIČSKÁ LIGA

JIHOČESKÁ HASIČSKÁ LIGA JIHOČESKÁ HASIČSKÁ LIGA 11. ROČNÍK - ROK 2010 Změny jsou označeny červeně. TERMÍNY SOUTĚŽÍ poř.č. datum zač. místo soutěže okr. terče 1. 15.5. 13:00 Markvarec JH sklopné 2. 22.5. 13:00 Lišov CB sklopné

Více

Pravidla Soutěžního aerobic master class, FISAF.cz + Individual Trophy

Pravidla Soutěžního aerobic master class, FISAF.cz + Individual Trophy Pravidla Soutěžního aerobic master class, FISAF.cz + Individual Trophy Obsah 1 ÚVOD... 3 2 VŠEOBECNÉ INFORMACE... 3 2. 1 Kategorie závodníků... 3 2. 2 Výkonnostní třídy... 3 2. 3 Soutěžní kategorie...

Více