Skripta. Teorie první pomoci

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Skripta. Teorie první pomoci"

Transkript

1 Skripta Teorie první pomoci MUDr Jaroslav Gutvirth OBSAH: poslední úprava: srpen 2009 text cc MUDr Jaroslav Gutvirth: text může být šířen poze jako celek, ne pro komerční užití: pokud cítíte nutnost změny kontaktujte autora: MUDr Jaroslav Gutvirth, Obsah Úvod...2 Etické problémy první pomoci...2 Zahájení a ukončení neodkladné resuscitace...3 ŽIVOT V OHROŽENÍ...4 ŠOK...5 Onemocnění způsobená cytokiny: septický šok, akutní pankreatitis, popáleninový šok, úpal...7 Vědomí...9 Neodkladná resuscitace...9 Éra raperfúze: akutní infarkt myokardu...11 Mozková mrtvice...11 Přednemocniční péče o poraněného A B C...11 Třídění obětí...14 Vysokoenergetické poranění...15 Popáleninové trauma...16 Závažné popálení - orientačně -definice...16 Úpal:...18 Podchlazení (<35.0 C)...20 Omrzliny...21 Vysokohorská nemoc - nízký obsah kyslíku ve vdechovaném vzduchu...22 Příhody u vody...23 Další příhody na cestách tromboembolická nemoc...24 Neurologické příhody...24 Epileptický záchvat:...24 Komplikace cukrovky (cukrovka = diabetes mellitus)...25 Otravy...25 Otrava z potravin (food poisoning)...26 Získaná imunita...27 TSST 1 a jiné superantigeny...28 Vysvětlivky a poznámky...29 Obsah lékárničky na akcích, podmínky pro kurz zdravotníka

2 Pár poznámek o některých rizicích a vybavení - co také ssebou - kromě řádného očkování...30 Výborné informace pro cestovatele na Licence CC - creative commons...30 Úvod Předlékařská pomoc = první pomoc při náhlých příhodách ohrožujících zdraví, život nebo způsobujících značné utrpení. Poskytovat první pomoc lze jen za předpokladu, že není ohrožen sám zachránce. Za zákona vyplývá povinnost při ohrožení spoluobčana poskytnout první pomoc vždy (pokud by při tom nebyl ohrožen sám zachránce). Zvlášť naléhavě tato povinnost platí pro taková povolání, kde je poskytování pomoci náplní vzdělání a profese. Název "předlékařská" má zdůraznit určité omezení...ve vybavení a dovednostech toho, kdo pomoc poskytuje. Během přednášek bychom se měli zamýšlet nejen nad tím JAK? ale také KDY? a PROČ? Název (myšlený) první pomoc znamená, že budou následovat další akce - při vážných poruchách zdraví v našem státě zejména práce záchranné služby, kterou je také nutno včas a správně "aktivovat". Aktivace záchranné služby: tísňová linka 155 (nebo 112) může nastat jako první akce v pořadí pokud není nutno před tím vyřešit naléhvější problémy (opuštění nebezpečného prostředí, vyproštění postiženého z téhož, přivolání kolemjdoucího ku pomoci, první vdechy umělého dýchání a podobně podle situace. Co se děje? Kde přesně jste? budete dle situace možná vyzváni, abytste podle telefonických instrukcí poskytovali první pomoc do příjezdu záchranné služby zejména nutné při náhlých poruchách vědomí případně krvácení. Volající nemá sám ukončovat hovor. Etické problémy první pomoci Vždy je nutno v prvé řadě dbát na to, aby nebyli ohroženi zachraňující (poskytovatelé první pomoci). Následuje zhodnocení situace a postup ABC viz níže při čemž se snažime vytvořit co nejkomfortnější podmínky jak pro zachraňovaného tak pro pomáhající. "Když můžeš, tak musíš" by mohlo být originelní heslo první pomoci, přičemž je jisté, že schopnost je hodně individuální vlastnost a v nepřehledné "špatné" situaci bude racionálně a správně reagovat jen část přítomných, někteří pak budou vyloženě překážet (kopání do záchranářů jsme byli svědky snad všichni v TV). Někteří lidé budou situací jen paralyzováni do neschopnosti. Výcvik a předvídání podobných situací zvyšuje pravděpodobnost správné reakce. Je předpokládáno, že postižený souhlasí s tím, aby mu bylo zachráněno zdraví a/nebo život, s tímto předpokladem mohou kolidovat některé chronické nemoci způsobující nevyhnutelné ponižující utrpení. Za dítě se nemohou rozhodovat rodiče ve smyslu odmítnutí léčby nebo pomoci. Zodpovědnost je na zdravotnících, případně je soudně určen zákonný zástupce. Je nutno v míře možné dodržovat kodex práv pacienta zejména si získat 2

3 souhlas s postupem léčby, která mu má být přiměřeným způsobem vysvětlena ("aby pochopil"). Rovněž zákroky, zejména ty invazivní a více zatížené vedlejšími účinky a projevy, musí být s pacientem projednány tak, aby se mohl rozhodnout sám o dalším postupu včetně alternativ. Bezvědomí nebo jinak narušená schopnost hodnotit situaci souhlas je přepokládán viz výše. Mlčenlivost: Dozví - li se zdravotník (zaměstnanec zdravotnického zařízení) cokoli v souvislosti s ošetřováním a bude-li kecat, může očekávat právní nepříjemnosti. Na informace o svém zdravotním stavu má právo jen pacient nebo osoba blízká (= ta, která újmu pacienta pociťuje stejně, jako svou vlastní). Pokud pacient projeví přání nespolupracovat se zdravotníky, je mu vysvětleno, jak tím poškozuje své zdraví a je o tom sepsán záznam (pacient je požádán, aby jej podepsal). Pokud pacient neprojeví předem jiné přání a dojde ke smrti mozku, která byla předepsaným způsobem prokázána, mohou být jeho orgány použity k transplantaci. TRIAGE - TŘÍDĚNÍ: v situaci, kdy je překročena počtem postižených silně kapacita zasahujících (zejména katastrofy a hromadná neštěstí), je nutné třídit postižené podle priorit jejich zdravotního stavu a podle kapacit odsunu a možnosti jejich (vy)léčení. Cílem je racionálně zajistit přežití co největšího množství postižených. Paliativní léčba je zaměřena na zmírnění utrpení pacienta s jinak neléčitelným postižením. Zahájení a ukončení neodkladné resuscitace (Odborná společnost UM a MK ČLSJEP, březen 2004) Metodický pokyn NR Část II: Zásady zahájení a ukončení NR NR zahájíme vždy: NR nezahájíme: NR ukončíme: 1. U akutního stavu, je-li zástava krevního oběhu zastižena včas a nejedná se o terminální stav nevyléčitelně nemocného. 2. Nejsou přítomny jisté známky smrti, není jistota o době trvání zástavy oběhu nebo chybí informace o základním onemocnění. 1. Prokazatelně uplynul od zástavy krevního oběhu časový interval delší než 15 minut u dospělých a delší 20 minut u dětí za podmínek normotermie. (Při hypotermii se interval prodlužuje až na 40 minut.) 2. Nevyléčitelně nemocný je v terminálním stavu. 3. Jsou přítomny jisté známky smrti. 1. Došlo k úspěšnému obnovení základních životních funkcí. 3

4 2. NR trvající nejméně 30 minut při rytmu jiném než KF nevedla k obnově základních životních funkcí. V případě KF se doporučená doba NR prodlužuje na 60 minut. 3. Během NR nedošlo nejméně 20 minut k známkám okysličení organizmu (těmito známkami jsou například zúžení zornic, obnovení laryngeálních reflexů, měřitelná SaO2). 4. Naprosté vyčerpání zachránců v průběhu NR. Ukončit rozšířenou NR může pouze lékař. Objektivními a doložitelnými vodítky stavu NR jsou EKG a monitorování tenze CO2. Komentář: limitem pro úspěšnost NR je obnova hemodynamicky významné akce srdeční, neboť tuto funkci neumíme dlouhodobě nahradit. I při kvalitně prováděné NR je organizmus a zejména i mozek oxygenován pouze bazálně. V drtivé většině případů je pacient po resuscitaci v bezvědomí, v respirační insuficienci a s nestabilním krevním oběhem, vyžaduje umělou plicní ventilaci a podporu oběhu inotropiky. Časová vodítka jsou pouze orientační. Vždy doporučujeme zaznamenat křivku EKG při zahájení NR a při ukončení neúspěšné NR ŽIVOT V OHROŽENÍ Náhlou odvratitelnou smrtí umírají lidé rychle zejména takto: Syndrom náhlého úmrtí novorozence a kojence. Dítě nalezeno po určité (i krátké době) bez známek života. Úsilí o oživení (resuscitace) nebývá úspěšné. Pitva příčinu smrti neodhalí. Malé děti ještě nemají tak dobře vyvinuté dechové centrum (takže při lehkém dušení přestanou dýchat), mohou mít těžko odhalitelnou metabolickou vadu. Naštěstí se jedná o situaci vzácnou. Dušení - příklady: z obstrukce dýchacích cest horních (inspirační stridor = obtížný chrčivý NÁDECH), to bývá velmi nebezpečné. dtto dolních (exspirium prodlouženo = prodloužený chrčivý VÝDECH), to bývá relativně méně nebezpečné. poruchy kontroly průchodnosti dýchacích cest (vymizí kašlací reflex při bezvědomí, otravě alkoholem), poruchy dýchacího centra v prodloužené míše (hluboké bezvědomí), poruchy mechaniky dýchání zejména při úrazech hrudníku, ochrnutí dýchacích svalů, jedovatý plyn například ve vysoké koncentraci CO 2. některé jedy. PRVNÍ POMOC: vždy příhoda s velkým nebezpečím pro pacientův život, první pomoc dle příčiny, postup ABC. K vypuzení cizího tělesa z dýchacích cest používáme údery mezi lopatky a komprese hrudníku či břicha (Heimlichův hmat) vždy jen pokud je vlastní úsilí o vypuzení nedostatečné (neschopen kašle, nedostatečné dýchání). Při neúspěchu a zástavě dýchání zahájíme resuscitaci umělé dýchání z úst do úst a nepřímou srdeční masáž. 4

5 Náhlá zástava krevního oběhu - příklady chaotický pohyb svaloviny srdečních komor (fibrilace komor), zástava srdeční, srdeční tamponáda (náhlé naplnění perikardu tekutinou), embolie - vmetek - do plicních arterií krevní sraženinou, náhlá ztráta funkce srdeční svaloviny při poruše jejího zásobení krví (infarkt) vniknutí cizího materiálu do oběhu (plyn, tuk, plodová voda), náhlé zvýšení nitrohrudního tlaku. PRVNÍ POMOC při zástavě oběhu, ztrátě dýchácích pohybů resuscitace (oběhu a dýchaní). Náhlá krevní ztráta - příklady úrazové i neúrazové porušení cév, poruchy krevní srážlivosti (vrozené a získané) chybně probíhající děje (například porod), s porušením krevního řečiště. PRVNÍ POMOC: zastavit krvácení tlakový obvaz poloha vždy vleže, rychlý transport (záchranná služba). Alergické reakce zvlášť rychle probíhající (- anafylaktický šok) s postižením krevního oběhu a/nebo dušením. Náhlé zhoršení či vymizení fuknce CNS - ustane dýchání Septický šok zvlášť rychle probíhající například perakutní meningokoková sepse - odkaz <- Děje často přecházejí jeden v druhý (například dušení přejde v komorovou fibrilaci), takže situace "na bojišti" bývá velmi proměnlivá. Pojmy: Náhlá smrt: bez předchozích rozpoznaných varovných příznaků. Rychlé zhoršení stavu, rozhodují většinou minuty maximálně desítky minut. Nečekané úmrtí: do té doby zdravý jedinec zemře na rychle probíhající nemoc během 24 hodin. Metabolická vada: genetická porucha, často chybná funkce bílkoviny, některé složky organizmu proto mohou pracovat na samém pokraji vyčerpání, což nemusí být včas odhaleno. Některé znemožní normální nitroděložní vývoj, takže výsledkem těhotenství není porod živého dítěte, jiné poruchy se projeví chronickou nemocí nebo právě až náhlým úmrtím. ŠOK ŠOK je stav, kdy je vážně oslaben krevní oběh a v důsledku toho dojde k druhotnému poškození tkání. Toto poškození v době moderní intenzivní léčby (kdy pacientovi 5

6 poskytujeme podporu, která umožňuje přežití) přechází v multiorgánové selhání, jehož prognóza je tím horší, čím těžší a komplexnější postižení orgánů je. Porucha je zpočátku nejtěžší na úrovni mikrocirkulace (prekapiláry, kapiláry...). Polytrauma je též moderně alternativně definováno jako "Těžké poranění v jehož důsledku jsou poškozeny i orgány původně nepostižené - vysvětlení toho proč hledej v kapitole o systémovém = celotělovém zánětu - SIRS /systemic inflammatory response/. Zdá se, že nejlepší představu dává sled událostí, které se v kruhu ženou vpřed: porušená mikrocirkulace --- porušená střevní těsnost --- endotoxemie --- stimulace buněk makroorganizmu --- cytokiny --- porušená mikrocirkulace... Pojmy: SIRS: - celková odpověď organizmu zánětem na celkově působící podnět. Dochází k aktivaci nespecifické obranné odpovědi, vyplavení cytokinů (někde synonymum interleukinů). Jejich přítomnost pak ovlivňuje klinický obraz, dochází k poškození výstelky cév - endotelu a multiorgánové dysfunkci: MODS: (multiple organ dysfunction syndrome), Poškození orgánů měřitelná poruchou jejich funkce, vyplavením enzymů z poškozených buněk apod. Při pokračování stavu, který poruchu vyvolal, vede k MOF (multiple organ failure) - selhání a smrti. Volumotherapie: doplnění krevního řečiště roztoky krystaloidů nebo koloidů. V iniciálních fázích šoku nerozhoduje o osudu pacienta to, pro kterému typu roztoku dáme přednost. Existují i speciální roztoky k volumotherapii, mají velmi rychlý účinek, protože mobilizují i tekutinu z tkání pacienta (hypertonický roztok NaCl s rheodextranem). Kromě odstranění příčiny (na prvním místě) nutná volumoterapie (a místě druhém) plus podpůrná léčba. Podle mechanizmu vzniku a tudíž možnosti léčení se rozeznávají "šoky" různé. 6

7 Hemorrhagický šok: došlo k podstatné ztrátě krve, takže organizmus musel předistribuovat krev od méně důležitých orgánů - jako kůže, svaly, splanchnické orgány (jsou v břiše) - k mozku, srdci, plícím. Postižený bude bledý, zpocený (aktivace sympatiku). Pokud již je omezen průtok krve mozkem (kompenzační mechanizmy nestačí), dochází ke zmatenosti, ztátě vědomí. Postižený může mít pocit zimy, depersonalizace a klidně - pokud je ponechán osudu - umírá. V postižených orgánech - není li ztráta krve tak velká - dochází k poškozování i odumírání buněk projeví se jako poškození funkce orgánu (jater, ledvin, střeva...), a k poškození výstelky cév - endotelu. To má za následek 1. ztátu nepřilnavosti a tudíž srážení krve v krevním oběhu se současným vypotřebováním srážecích faktorů a destiček, takže dojde současně ke krvácivé poruše (známé jako DIC = disseminovaná intravaskulární koagulopathie) a 2. vyplavení působků vyvolávajících zánět (--> SIRS) s následným poškozením dalších orgánů (jmenovitě například plic, srdce...) Léčba: zástava krvácení + volumotherapie. Traumatický: Kromě ztáty krve se uplatňují další faktory jako bolest, zhmoždění tkání, případně kontuze myokardu...silný aditivní vliv má podchlazení Popáleninový: při popálenině se uvolňují do oběhu substance způsobující aktivaci zánětlivých procesů. Při rozsáhlé popálenině půjde o SIRS. Generalizované postižení cév, deprese srdeční funkce. Léčba: lokální chlazení max. 5% povrchu těla bez podchlazení pacienta, chladit zejména obličej, ruce, plosky, perineum. Volumotherapie. Podobný stav nastává při těžkém akutním zánětu slinivky břišní, rovněž dojde k uvolnění zánět působících mediátorů do oběhu. Odstranění příčiny zde prakticky nemožné. Léčba: agresivní volumotherapie. Kardiogenní: došlo k takové (náhlé) poruše srdeční funkce, že je oběh těžce postižen. Léčba: odstrěnění příčiny (akutní ischemie myokardu, tamponáda srdeční, náhlá porucha funkce srdeční chlopně...), podpůrná opatření. Obstruktivní: obstrukce cévního řečiště překážkou většinou náhle vzniklou (masivní embolie plicnice). Léčba: odstranění příčiny, podpůrná opatření. Septický: porucha endotelu způsobená zánětlivou reakcí na "toxiny" bakteriálního původu. Léčba: odstranění příčiny, volumotherapie. Jde o nemoc způsobenou "cytokiny" podobně jako šok popáleninový a šok při akutní pankreatitidě. Alergický: vlivem uvolnění histaminu a dalších vasoaktivních mediátorů dojde k vazodilataci a/nebo bronchokonstrikci (+ případně vyprázdnění zažívacího traktu, kožní projevy...). Stav provázen úzkostí pravděpodobně pro rychlé zhoršování pocitů postiženého. Léčba: Adrenalin (+ volumotherapie a doplňková opatření - antihistaminika, kortikoidy...). Upozornění: kdo bude od teď říkat, že má někdo, kdo se lekl, šok, dostane pětku. Onemocnění způsobená cytokiny: septický šok, akutní pankreatitis, popáleninový šok, úpal. Konečné stadium všech "šoků". "Požár, který není vidět, a který jste proto zapomněli hasit." Pokud má tělo fungovat jako celek, musí mít k tomu regulační nástroje a informační 7

8 kanály. Regulačními nástroji jsou negativní i pozitivní zpětné vazby na nejrůznějších úrovních od udržování hladiny glukózy, iontů v krvi na co možná konstatní úrovní, k signálním drahám v buňkách samotných. Naladění všech těchto drah je neobyčejně komplexně provázáno a pokud jsou ty desetitisíce procesů v harmonii, je nálada na palubě dobrá. Jednotliví hráči orchestru (buňky těla) ovšem nejen poslouchají dirigenty, ale sami (majíce v paměti eóny historie, kdy bývaly samostatnými buňkami) vydávají zprávy - nejvíce pomocí změn struktur na svém povrchu i signálními molekulami vylučovanými do okolí. Vydání důležité zprávy ovšem vyžaduje zapojení mnoha účastníků a poslů v samotné buňce, většinou se neobejde bez změn transkripce a translace DNA, syntézy nových bílkovin (např. cytokinů), aby zpráva byla kompletní a okolní buňky jí porozuměly. To ovšem vyžaduje - zejména u zpráv významně složitých - energii a čas - což má velmi závažné klinické důsledky. Podání zprávy o vetřelci: V evoluci bylo pro makroorganizmy důležité, aby se nestaly obětí žravých bakterií, které nic jiného než žrát a množit se nedovedou (a právě proto jsou nejúspěšnější). Proto reagují na molekuly na bakteriálních površích typicky přítomné jako na poplašnou zprávu a zahájí (neobyčejně energeticky náročnou) válku proti vetřelci. Některé buňky těla jsou přímo "vysazené" na vyhledávání takových molekul, většinou jim to ještě usnadňují bílkoviny kolující v krvi a spojující se o oněmi bakteriálními produkty v neobyčejně potentní stimul. Takže buňka dostane zprávu :"Ha, vetřelec je v krvi" - což je zpráva na kterou se asi těšila i se jí obávala. Okamžitě po zachycení takové zprávy na svém povrchu je tato zpráva modulována (zde silně zesílena) v plazmě té "strážní buňky" (monocytomakrofágový systém), předána do jádra a tam je zahájen přepis a překlad příslušných úseků DNA. Na ribozomech je pak zahájena sekrece prozánětlivých cytokinů - (TNF, il 1)- a ty předají zprávu o vyhlášení války nejbližším buňkám, ale také vzdálenějšímu okolí a nakonec celému organizmu ( bude - li probíhat drobný zánět po řezné ráně na palci bude mít zánět spíše ohraničenou povahu - il 1 nezpůsobí horečku, ale bude - li zánět postupovat dále a bude méně ohraničený - il 1 bude dostatek k vyvolání horečky.) Na místním průběhu zánětu je dobře vidět, co všechno cytokiny (je jich desítky) způsobí: RUBOR, CALOR, TUMOR, DOLOR, FUNCTIO LAESA - staré to (již z antiky) definiční příznaky zánětu. K velmi vážným komplikacím dojde je - li velká hladina cytokinů v celém organizmu, ke smrti MUSÍ dojít je li příliš mnoho cytokinů ve hře.zde text o perakutní meningokokové sepsi pro zájemce. A teď ta klinická záludnost: po to dobu, která uplynula od kontaktu citlivých buněk do produkce cytokinů je nemocný bez (těžkých) příznaků, to má za následek málo energický postup zachránců (kdyby se dusil, to by asi intuitivně jednali mnohem energičtěji), takže nemoci je případně dovoleno plně se rozvíjet až ke stavu, kdy je "příliš mnoho cytokinů ve hře" a nevyhnutelně následuje smrt - dříve či později. Akutní zánět slinivky břišní: velmi nebezpečná nemoc. Bolesti břicha, Již středně těžká akutní pankreatitida je šokujícím onemocněním. Příčina: z odumírající tkáně slinivky břišní se do krevního oběhu uvolňují enzymy (normálně určené k trávení bílkovin ve střevě), v krvi rozkládají prekurzory signálních molekul zánětu na tyto signální molekuly. Tím vznikne jistá obdoba septického šoku. Zhoršování zásobování splanchnické oblasti krví (pro všechny 8

9 šoky typické) vede dále k horšení zánětu slinivky břišní - bludný kruh (= circulus vitiosus). Popáleninový šok: Produkty uvolňující se z poškozené kůže působí jako signál poplachu a spustí produkci cytokinů. Proto osud postiženého závisí především na ploše popálené kůže. (K poškození se dále připojí šokem zhoršené prokrvení kůže to dále zvětší ztrátu kožní tkáně, zhoršené prokrvení střeva s poruchou jeho bariérové funkce - v závislosti na poruše mikrocirkulace. Pak přistupuje i bakteriální infekce nechráněného povrchu...popáleninová nemoc vzniká souhrnem všech těchto faktorů). Bolest a podchlazení zásadně zhoršuje stav i prognózu pacienta v šoku. Při horečce děti nesmí dostat acylpyrin protože koexistence určitého viru s určitým cytokinem může u disponovaných vyvolat smrtelné selhání mitochondrií Reyův syndrom - selhání jater a otok mozku. Vědomí Patří mezi základní životní funkce. Zjednodušené skórování: úrovně bdělosti: AVPU : Alert = bdělý, Voice response = odpověď na oslovení, Pain response = odpověď na bolest Unresponsive = nereaguje na podněty. Při komunikaci laika s odborníkem by to mělo zcela postačovat mluvte však česky. Standardem v posuzování vědomí je Glasgow Coma Scale - GCS. Při tom se zjišťuje: otevření očí, řeč, schopnost pohybu, přidělují se body: Oči Slovní odpověď Motorická (pohyb) odp. Otevřené 4 Plně orientovaný 5 Uposlechne příkaz 6 Na oslovení 3 Zmatený 4 Cílený pohyb na bolest 5 Na bolest 2 Nepřiměřená 3 Úhyb na bolest 4 Nereaguje 1 Nesrozumitelná 2 Flexe necílená 3 Nic 1 Extenze na bolest 2 Nic 1 GCS pod 6 je nutno považovat za stav kritického ohrožení. Při první pomoci je nejvhodnější zajištěná poloha na boku do příjezdu ZZS pokud ovšem pacient dýchá! Při zjevném krácení nutno toto zastavit! Při ošetřování poaněných nutno brát ohled na možné poškození krční páteře! Neodkladná resuscitace Musí být zahájena do minuty od kolapsu! = Udržení oběhu okysličené krve mozkem do doby obnovení oběhu a dýchání. 9

10 Svědkové události: přítomní na místě náhlé zástavy oběhu. Klinické projevy: kolaps následovaný bezdeším (případně po epizodě lapavého dýchání - gasping.). Pacient nemá ŽÁDNOU vlastní aktivitu, je zcela bez pohybu tonus svalů nulový. Postup při náhlém kolapsu, jehož jsme svědky je v tomto pořadí: 1. oslovení: Je vám něco? (alebo pod.) 2. nereaguje li : volat dalšího okolostojícího na pomoc a dále - 3. důrazný případně i bolestivý podnět (štípnutí). 4. Nereaguje li: záklon hlavy ( = uvolnění dýchacích cest) 5. Nedýchá li: nyní zahájit stlačování hrudníku (uprostřed hrudní kosti) frekvence 100/minutu. 6. Nejpozději za 3 minuty přidat umělé vdechy z úst do úst poměr 30 stlačení : 2 umělé vdechy. 7. U dětí vždy začínáme umělými vdechy až pěti a pak je poměr 15:2 alternativně může být postup jako u dospělých s tím, že vdechy jsou absolutně nutné již od počátku. 8. Pokud nelze provádět u dospělých umělé vdechy je nutno alespoň stlačovat hrudník 100 x za minutu. 9. Stlačování hrudníku (kromě vdechů) nepřerušovat Hloubka stlačení u dospělých cca 5 cm, u dětí cca 1/3 předozadního rozměru hrudníku. Vdechy: celkem mělké, každý vdech trvá asi 1 sec. Záchrannou službu volejte nejpozději při bodu 4. Ta mimo jiné přiveze defibrilátor. Jak funguje tento elektrický přístroj? Při chaotické nebo i příliš rychlé rytmické srdeční činnosti není krev vypuzována o oběhu. Vybitím všech buněk srdeční svaloviny najednou dojde k jejich synchronizaci...a tím je dána možnost, že se pravidelná srdeční aktivita obnoví! Mozek, pokud již před tím nebyl nenávatně zástavou oběhu poškozen, se zotaví. Laickou resuscitací je nutno překlenout interval mezi zástavou oběhu a jeho obnovou. Otřes srdce Při krátkém úderu (sporty!) doprostřed hrudníku v určitém úseku srdečního cyklu spíše hubení teenageři dojde ke kolapsu a vymizení dechové aktivity následkem fibrilace srdečních komor. Bez neodkladné resuscitace vždy smrt. Velmi podobně se náhlou smrtí mohou projevit některé vrozené odchylky v mikrostavbě srdce i bez vyvolávajícího úderu postup a následky identické. Utonutí Příčinou zástavy oběhu je zde většinou udušení. Proto umělé dýchání od počátku nutné. Podchlazení hlavy ve studené vodě je pro postiženého výhodou větší šance na uzdravení. 10

11 Éra raperfúze: akutní infarkt myokardu Náhlý uzávěr koronární tepny způsobí nedokrevnost srdeční svaloviny, který tepna zásobovala. Hrozí zničení svalových buněk a jejich nahrazení jizvou, dříve normální průběh nemoci. Ztráta funkce postižené části je rychlá ale reversibilní. AIM se projevuje většinou náhlou bolestí na hrudi. Bolest často vyzařuje do paží, dolní čelisti, může být lokalizována v nadbříšku a být provázena nucením na zvracení a pocením. Schvácený vzhled pacienta diagnózu silně podporuje. Diagnóza skoro nepřichází v úvahu u žen před menopauzou. Typické potíže je však nutno vyšetřit vždy. Zrádné jsou průběhy bez typických bolestí. Výsledky léčby silně závisí na tom, kdy se podaří zprůchodnit koronární tepnu, jejíž náhlý uzávěr infarkt způsobil. Pokud se podaří obnovit průtok krve do 2 hodin, hojení proběhne mnohem lépe, po 24 hodinách již prognóza není zdaleka tak dobře reperfúzí ovlivněna (došlo k nenávratné ztrátě srdeční svaloviny, ta bude nahrazena méněcennou tkání). Osud pacienta v prvních hodinách ohrožují především poruchy srdečního rytmu - komorová fibrilace -. V dalším průběhu závisí jeho osud na tom, kolik srdeční svaloviny se podařilo včasným zásahem zachránit. Při podezření nutno volat záchrannou službu. Acylpyrin je hlavním lékem pro první pomoc. Mozková mrtvice Příznaky: ochrnutí, ztráta citlivosti, poruchy rovnováhy, výpadky zrakového pole. Náhlé poruchy cévního zásobení mozku mají mnohou etiologii, která má vliv na prognózu onemocnění i způsob léčby. Ischemické příhody: většinou méně dramatické, původ je buď trombóza arterie (podobně jako AIM), nebo embolus (vmetek). Zde je na místě do 3 hodin podat lék rozpouštějící krevní sraženiny, do 6 hodin je ještě možný zásah přímo v postižené tepně. Krvácivé příhody: na rozdíl od ischemických se stav rychle vyvíjí k horšímu. Nejčastěji následek hypertenzní nemoci + plíživě se vyvíjejícího poškození cév. Náhle dojde k ruptuře tepny a vytrysklá krev tříští mozkovou tkáň. Kromě poškození mozkové tkáně v místě nehody dojde k vzestupu nitrolebního tlaku. Tím se poškodí i další mozkové funkce. Tomu musí odpovídat i léčba a bohužel i prognóza onemocnění. Další závažnou krvácivou cévní mozkovou příhodou je tzv. subarachnoidální krvácení (arachnoidea - pavoučnice - jedna z blan kryjících mozek). Vrozeně oslabená část arteriální stěny se tlakem krve vydouvá, stěna výdutě se stále oslabuje až dojde - typicky při zvýšení tlaku například při kašli, defekaci - k protržení výdutě. Příznaky: je náhlá bolest hlavy zvracení ---podle tíže až bezvědomí...nitrolební hypertenze je provázena více či méně vyjádřenou ztrátou mozkových funkcí. Prognóza vážná, léčení často neurochirurgické. Přednemocniční péče o poraněného A B C V této kapitole jako v celé koncepci první pomoci se budeme zabývat tím, jak zabránit odvratitelným škodám. Primární prevence je nejdůležitějším celospolečenským úkolem, mírnění odvratitelných škod je náplní našeho kurzu. Jaký je mechanizmus smrti po úrazech? A nejdříve jaké je správné pořadí první pomoci? O co je třeba zajímat se nejdříve? Jak zabránit odvratitelnému neštěstí? 11

12 I. Postarej se o svou bezpečnost. II. Vyprosti postiženého z nebezpečného prostředí, nejlépe ulož jej na rovnou podložku. III. A B C (vysvětlení níže) IV. Zabraň přístupu chladu + tísňová linka 155. A - airways = dýchací cesty jsou volné? (odpoví li postižený na otázku řekne to hodně o jeho dýchání i oběhu). B breathing = dýchání = dýchá postižený normálně nebo jsou potřebná nějaká opatření? C - circulation = oběh: zastav krvácení! Skryté krvácení předpokládej zejména při vysokoenergetickém poranění tím rychleji je nutná rychlá odborná pomoc. Na pacienta od počátku mluvíme. Aby byl pacient schopen rozumně komunikovat musí mít průchodné dýchací cesty, vdechovat přiměřený objem vzduchu pro mluvení a mít přiměřeně prokrvený mozek. Úmrtí přicházejí ve třech hlavních vlnách: 1. Okamžitá úmrtí - během (zlomků) sekund až minut. Jedná se o poranění mozku, srdce, velkých cév. Pro tuto skupinu zraněných se nedá nic dělat. 2. Časná úmrtí se objevují během prvních minut až hodin, tato skupina pacientů vyžaduje účelně vynaloženou pomoc, která silně ovlivňuje přežití. Jedná se o pacienty s poruchou dýchání, s pokračujícím krvácením včetně krvácení do dutiny lební. 3. Další skupinou jsou úmrtí pozdní, kde v oblasti přednemocniční péče jde hlavně o jejich prevenci mírněním šokových stavů a podchlazení, které v konečném důsledku dříve nebo později vedou k multiorgánovému selhání. U těchto pacientů prognóza silně závisí i na předchozích chorobách. Cílem je dopravit pacienta do cílového zařízení, kde poskytnuta přiměřená péče živého a s životními funkcemi co nejméně alterovanými. Podstatnou roli hraje čas. V přístupu k raněnému bezprostředně po úraze rozeznáváme několik fází, pro přednemocniční fázi jsou důležité tyto: a) identifikace události. V našich podmínkách je identifikace události laiky i operačním střediskem záchranné služby na dobré úrovni, záludnosti je třeba vidět v některých vysokoenergetických poraněních a v případech ovlivnění zdravotního stavu látkou zastírající příznaky - nejčastěji alkoholem - to může 12

13 fatálně ztížit rozpoznání vážnosti problému (opilost většinou ustoupí ale krev nahromaděná v lebeční dutině mozek zabije). b) Ve fázi, kdy je operačním střediskem řízena laická první pomoc, hodně závisí na připravenosti občanů takovou pomoc poskytovat. Pro informaci zde postup odborný: o Fáze prvotního vyšetření (dle potřeby včetně resuscitace): i. dýchání. Pokud postižený nemůže dýchat nebo nedýchá - okamžitě: uvolnění dýchacích cest a zahájíme umělé dýchání. Jsou li známky poranění v oblasti nad klíční kostí, dbáme při tom ve zvýšené míře na ochranu krční páteře, rozumné je předpokládat její poranění! ii. Dýchá-li postižený zaměříme se na to, zda krční žíly nejsou přeplněné, pacient nemá při dýchání bolesti, průdušnice není vytlačena do strany. Rozepíná se hrudník dostatečně? pokud není dýchání dostatečné, uvažujeme o příčině a odstraňujeme ji. iii. Dalším úkonem v prvotním ošetření je kontrola oběhu. Nejčastější příčinou poúrazové poruchy oběhu je hypovolemie způsobená ztrátou krve z krevního řečiště. Krvácení nutno zastavit (při nemožnosti zastavit krvácení v přednemocniční péči je nutno maximálně urychlit transport!) a ztrátu objemu vzniklou otoky a krvácením racionálně doplnit. iv. Dále hodnotíme stav vědomí. I když tento příznak je nejnápadnější, předchozí úkony mají vždy přednost. Důvodem je především ireversibilita poškození organizmu dušením a zhroucením oběhu. Bezvědomí může mít více příčin, vedle přímého úrazu centrální nervové soustavy může být bezvědomí v důsledku poklesu krevního tlaku (při hypovolemii), nízkého obsahu kyslíku v krvi (dušení), intoxikace a z dalších příčin. Orientační vyšetření hodnotí zda pacient je normálně komunikující, zda je schopen odpovědět na oslovení, reaguje li na bolest a nebo nereaguje na žádný podnět. Přijatelnější je zhodnotit GCS. o Fáze přiměřené stabilizace před transportem: Je nutno mít na paměti pokračující negativní působení zevních vlivů a následků inzultu. To je více či méně přítomno u všech úrazů, z nichž v terénu nelze zásadně omezit vliv pokračujícího krvácení do parenchymových orgánů a mozku, chladu, rozsáhlé popáleniny. Vliv nepříznivého zevního prostředí je nutno zkrátit na nejmenší možnou míru. Jakmile to stav zraněného dovolí, je nutné prohlédnout kůži hlavy, klenbu lební, zaznamenat výtok ze zvukovodu, nosu, prohlédnout povrch co největší části těla (zejména stěžuje-li si pacient). Orientačně vyšetřit hrudník, břicho, páteř a pánev, končetiny. Orientačně neurologický stav. Příprava na transport zahrnuje kladné zodpovězení následujících otázek - bude nutno vzít v úvahu okolnosti zásahu i vzdálenost cílového zařízení. a) Je zajištěna pacientova krční páteř proti nežádoucím posunům (máme-li podezření na možné poranění C páteře)? b) Jsou odstraněny pacientovy bolesti a úzkost? c) Má pacient dostatečné množství IV vstupů a je dodávka tekutin dostatečná? Je nutná ještě jiná podpora oběhu? d) Není vzhledem k povaze nebo rozsahu poranění na místě zahájit umělou plicní ventilaci před transportem? e) Byly alespoň provizorně stabilizovány pacientovy zlomeniny? f) Je monitorace vitálních funkcí dostatečná tak, aby bylo možno okamžitě zaznamenat nestability pacientova stavu? Standardně bychom měli být schopni dospět až do této fáze do 20 minut od příjezdu na místo zásahu. Transport není možno zahájit (absolutní kontraindikace: neprůchodné dýchací cesty, pacient nedostatečně dýchá (nedýchá), je život ohrožující zevní krvácení, velká bolest. 13

14 Třídění obětí Stanovení ošetřovatelských priorit v situaci nedostatečné relativní kapacity záchranného systému má za cíl odstranit ztráty a poškození, kterým by bylo možné se vyhnout (nejsou nevyhnutelné).. Odklad při tom snesou postižení, kteří chodí (vyžadují časově nenáročné zákroky a sledování).postižení, u kterých je nepatrná naděje na zotavení z úrazu - těm má být poskytnuta paliativní péče. Ta má za cíl odstranit utrpení - bez zhoršení vyhlídky na vyléčení. Další kategorií jsou pacienti vyžadující okamžitou péči. Jsou to a) pacienti s problémy v oblasti dýchání b) pacienti s kritickými problémy v oblasti oběhu. c) pacienti s poruchou vědomí. d) pacienti ohrožení šokem (mimo oběhové příčiny). Další kategorií jsou pacienti, kteří snesou mírný odklad: relativně nezávažné tržné rány, zlomeniny jsou typickými představiteli takových postižení. Prakticky je možno takto pacienty roztřídit rychlým postupem START. Velmi obezřetní jsme při tom u obětí vysokoenergetických dějů, kde je pravděpodobné nečekané zhoršení stavu. Úkoly zdravotnické záchranné služby v péči orientované na pacienta při hromadném neštěstí: 1. Identifikace obětí (podle systému START) 2. Léčba: obnova a stabilizace životních funkcí. 3. Příprava na transport. 4. Transport. Ohrožení jednotlivých systémů: Dýchací cesty: obstrukce včetně obstrukce maxilofaciálním poraněním. Nedostatečná kontrola dýchacích reflexů v bezvědomí. Nedostatečná funkce dýchacích center při hypoxémii, poškození center v prodloužené míše. Dýchání: tensní pneumothorax. Pronikající poranění hrudníku. Vlající hrudník. Zhmoždění plic. Oběh: velké krvácení: vnitřní nebo vnější. Rozsáhlé zhmo6dění tkání. Mnohočetné zlomeniny. Zlomeniny velkých kostí (pánve). Závažné popáleniny. vizzzzz. Mozkolebeční poranění s pokračujícím zhoršováním stavu, se známkami nitrolební hypertenze a útlaku struktur CNS (ložiskové neurologické příznaky, mydriáza, křeče...). Zabezpečení dýchacích cest a dýchání Jakékoliv poranění horních a dolních dýchacích cest jakož i poškození center zajišťujících dýchací reflexy může ohrozit plicní ventilaci a tím ohrozit mozek hypoxií je nutno v prvé 14

15 řadě zjišťovat a problémy s dýcháním neprodleně řešit. Zbytečná úmrtí způsobená hypoventilací mohou být způsobena: velký počet rozličných dramatických příznaků, nedostatečný důraz na prioritu. Zanedbání zabezpečení dýchacích cest před transportem. Omezené dovednosti. Respekt před neobvyklými postupy. Nejčastějším důvodem pro zabezpečení dýchacích cest po úraze je bezvědomí (bylo prokázána prospěšnost pro pacienta s úrazem hlavy = nebo pod 10 GCS). Prevence hypoxemie a hyperkapnie je prevencí dalšího zhoršování poškození mozku. Hypovolemie (nízký obje krve a z toho plynoucí nízké prokrvení mozku) dále ohrožuje (poškozený) mozek dalším zhoršením jeho metabolizmu. Vysokoenergetické poranění Ne Co mu je? ale: Co se stalo Poranění vysokou energií jsou nejčastější příčinou smrti ve věkové skupině let. Typická vysokoenergetická poranění jsou způsobena dopravní nehodou, zejména pokud jsou v kolizi nechránění účastníci dopravy: cyklisté, motocyklisté, chodci. Dalším indikátorem toho, že došlo k přenosu velké energie je značná deformace vozidla s nutností postiženého vyprostit. Jiné druhy událostí jsou pády z výšky (3 4 metry), zavalení, střelná poranění. K přenosu velké energie dojde i při zasažení elektrickým proudem zejména vyššího napětí. Takto způsobená poranění jsou charakteristická tím, že 1. jsou často mnohočetná. 15

16 2. jednotlivé poranění je těžší. 3. je větší riziko komplikací. 4. je větší riziko smrti. 5. Zpočátku se poranění mohou jevit lehčí, než ve skutečnosti jsou. Záludná je možnost skrytého krvácení zejména do dutiny břišní při tupém poranění břicha. Zvlášť kombinace poranění mozu a hemorrhagického šoku je kriticky nebezpečná. Mechanizmy úrazů: Komprese působí tlakem proti pevné překážce (například páteři). To způsobí trhliny nebo subkapsulární poranění břišních orgánů. Náhlé zvýšení tlaku způsobí rupturu orgánů dutých. Decelerační síly způsobí poranění v místech přechodu fixovaných a relativně volných částí orgánů: trhliny podél ligamentum teres hepatis, poškození aorty: utržení srdce - tady vam ani airbagy nepomohou fyzika prostě platí. Pohybem střev může být roztrženo okruží (=mezenterium) a cévy zde probíhající. Zlomeniny dolních žeber jsou silným indikátorem možného poranění pod nimi uložených orgánů sleziny a jater. Také poranění obratlů může být zastřeno jiným přidruženým poraněním. Identifikace příhody: Při zjištění, že oběť nehody byla vystavena velkému násilí, je předpoklad, že se v krátké době rozvine vážný stav ( například hemorrhagický šok), který laik referující o nehodě není schopen rozpoznat. Popáleninové trauma Zde probráno trauma kůže, sliznic, případně dýchacích cest, způsobené teplotou. Bez poškození vydrží kůže delší dobu asi 42 O C., Teplota 43 O C působící 60 minut může již způsobit ztrátu kůže v celém rozsahu. Podle způsobu a prognózy léčby rozdělíme popáleniny na povrchní - nedošlo ke ztrátě kůže v celém rozsahu a je možno očekávat regeneraci z ostrůvků tkáně, které zůstaly vitální. Popáleniny hluboké: ztráta v celém rozsahu - nutné je odstranění popálené kůže a následná transplantace. O osudu poraněného rozhoduje hlavně rozsah popáleniny, pro další léčbu je důležitá také hloubka. Závažné popálení - orientačně -definice do 1 roku věku 5%, do 2 let 10% do 15 let 15% dospělí 20%, nad 60 let 10%. Další rozdělení popálenin - možno též používat - uvedeno pro informaci: Stupně popálenin: I - zarudnutí IIa - puchýř s jemným krytem IIb - puchýř se silným krytem 16

17 III - ztráta kůže v celém rozsahu Prevence: výchova (nelezte na vagóny!), požární hlásiče, střežit batolata... Hoření v uzavřené místnosti způsobí popálení i v dýchacích cestách, to násobí závažnost úrazu. V uzavřené místnosti vznikne dále otrava CO a dalšími jedy. Při popálenině poškozená kůže produkuje látky, které způsobí generalizovanou zánětlivou odpověď,(viz nemoci způsobené cytokiny) pokud je těch látek "dostatečné množství"- osud postiženého proto závisí hlavně na rozsahu popáleniny ( 1 ruka je přibližně 1% plochy kůže) a na rychlosti, s jakou se mu dostane ošetření. (při vážných popáleninách preferujeme specializovanou péči v popáleninovém centru. Vážná popálenina Nad 20% let Nad 10% 5-15 let Nad 5% do 2let Hluboké nad 5% všechny věkové kategorie. Hloubka popáleniny není zřejmá a definitivní hned po úraze. První pomoc může některé škody odvrátit, při těžkém celkovém stavu lze očekávat prohlubování poranění - povrchní popálenina přejde v hlubokou. Působí zde místní otok blokující přívod krve, sraženiny v poraněných cévách, oběhový šok (viz níže). Ohrožen je tedy pacient: působením tepla - nutno přerušit! bolestí (nutno tlumit). Strikturami pokud jsou popáleniny cirkulární a hluboké (krk - návrat krve z mozku, hrudník - dýchací pohyby). Nutné ošetření chirurgické. Popáleninovým šokem. Nutná dodávka tekutin i.v. a další protišoková opatření jako například umělá plicní ventilace. Popáleninovou nemocí (nutná specializovaná péče). První pomoc: Hořícího je zásadně třeba povalit a pak teprve hasit (jinak dále vdechuje horké produkty hoření). odstranit další působení tepla, například šaty polité horkou vodou. Sejmout prsteny a podobné předměty. Chladit jen malé plochy: obličej, ruce, nohy (ne celé dolní končetiny!), hráz. Při tom pacient nesmí ztratit tělesnou teplotu!!! Vhodná teplota chladicího media je kolem +8 O C. Jakákoliv popálenina rozsahu nad cca 3% vyžaduje zásah záchranné služby. Doprava do specializovaného centra je časově omezená, časový odstup od úrazu má být do 3 hodin u dětí a 6 hodin nad 10 let věku. Je to dáno postupným zhoršováním tolerance transportu se zhoršováním celkového stavu po úrazu (popáleninová nemoc). Při součtu procent popáleninové plochy s věkem nad 100 je prognóza krajně nepříznivá - na to se hledí hlavně při třídění pro odsun při hromadných neštěstích. Přednemocniční neodkladná péče u závažného popáleninového traumatu 1. Sebekontrola + sebeochrana 17

18 2. Immobilizace pacienta se zabráněním fyzické aktivity 3. Analgosedace (například rektálně diazepam, im. ketamin) 4. Žilní vstup, počátek náhrady tekutin. 5. Zhodnocení závažnosti traumatu, rozhodnutí o směrování pacienta. 6. Chlazení : obličej, krk, ruce. 7. Zabránit prohlazení. 8. "Sterilní" krytí popálených ploch. 9. Plicní ventilace případně umělá - při rozsáhlých úrazech, při popálení dýchacích cest. 10. Při cirkulárním popálení krku uvolňující nářezy ped transportem! 11. Močový katetr. Transport na specializované pracoviště do 3 hodin u dětí a do 6 hodin u dospělých. Před transportem cílové pracoviště uvědomit. Několik poznámek k popáleninovému šoku: Jedná se typického zástupce nemocí způsobených cytokiny, jejich spouštění se děje z popálené tkáně. Pokud se jedná o hlubokou popáleninu, je nutné co nejrychleji organizmus tohoto spouštěče zbavit. Sekundárně, při stressové a šokové reakci viscerálního prokrvení na trauma dojde k poruše těsnosti střeva, kde od této chvíle další spouštěč produkce cytokinů (cestou endotoxin Kupferovy buňky v játrech...). Tím je nastartována SIRS (systémová zánětová reakce). Ta postihuje mimo jiné v kombinaci s hypovolemií endotel, takže dojde k dalším ztrátám tekutiny a zhoršování oběhu. V prvé fázi je únik tekutin z oběhu zejména místní - do postižených tkání - kde uniká tekutina bohatá na bílkoviny. V odstupu několika desítek minut až hodin se již dostaví generalizovaná porucha endotelu s únikem tekutiny i do nepostižených tkání - ta obsahuje málo bílkovin. Objemová náhrada tak je od počátku popáleninového traumatu zásadně důležitá - spolu s monitorací této náhrady. Vzoreček pro náhradu tekutin zní : 4 x %popálené plochy x hmotnost - toto by měl pacient dostat během prvních 24 hodin, polovinu této dávky během prvních 8 hodin. Úpal: Těžká, bezprostředně život ohrožující příhoda charakterizovaná vzestupem (centrální) tělesné teploty nad 40 C, a vážnou poruchou funkce CNS: deliriem, křečemi nebo komatem. Kůže je při tom suchá. Stav je výsledkem pobytu v horku (klasický úpal), nebo extrémní fyzické zátěže bez adekvátního odvodu tepla z organizmu (interní, metabolické příčiny, shazování váhy u boxerů před zápasem, intoxikace anticholinergiky, budivými drogami - například MDMA, COCAIN, přerušení dodávky některých drog - například Baclofen..). Je - li "vlna veder" (viz níže) a je vysoká vlhkost vzduchu je možný masový výskyt s mnoha fatálními průběhy. Člověk je při tom tvor mimořádně dobře vybavený k tomu, aby se v případě potřeby dobře ochlazoval. potní žlázy extenzivně na relativně velkém povrchu těla. Rozšíření a zrychlení průtoku krve kůží (až 20 litrů krve za minutu to klane na oběhový systém mimořádné nároky!) sem odnáší teplo z nitra těla. Ohroženi jsou tey zejména lidé s menšími rezervami kardiovaskulární 18

19 výkonnosti. Z těla se ztrácí voda, soli. S hemokoncentrací a z ní plynoucích příhod cévních (mozkové i srdeční infarkty, srdeční selhání...) bude spojeno další množství zdravotních škod v populaci při vysokých teplotách. Patofyziologie: nadměrná zátěž oběhu při nutnosti zvýšit prokrvení kůže vede k odklonu cirkulace od splanchnických orgánů s dopady na "těsnost" střevní stěny. Vede to k stimulaci makrofágů v játrech (Kupferovy b.), produkci cytokinů - jeden z nich - (Interleukin 1b = Il-1b) způsobuje nastavení hypothalamického termoregulačního centra na vysokou teplotu - následuje vzestup teploty, zástava pocení...porucha se dále prohlubuje v bludném kruhu - viz schéma níže. Příliš mnoho cytokinů ve hře znamená fatální průběh. Klinické projevy dalších "nemocí z horka": Tepelný stress: dyskomfort a fyziologické reakce při vystavení horkému prostředí, zejména během fyzické práce. Vyčerpání z horka: lehké až středně těžké onemocnění způsobené ztrátou vody a minerálů v důsledku maximálního termoregulačního úsilí v horku nebo při fyzické aktivitě. Jsou vůlí překonatelné (sportovci shazující váhu!) příznaky jako intenzivní žízeň, slabost, úzkost, bolest hlavy, závratě, sklon ke kolapsu. Teplota tělesného jádra může být normální i zvýšená, nedosahuje ale 40 C. První pomoc spočívá v obezřetném chlazení (lázeň 36 C). Pojmy vztahující se k tématu přehřátí Vlna veder: Teplota v určité oblasti je vyšší, než průměrná teplota v dané oblasti asi o 10 C, například u nás by v několika následujících dnech ani v noci neklesla pod 33 C. Zároveň s tím bývá vysoká vlhkost vzduchu. Ve skutečnosti je důležitá souhra teploty i vlhkosti vzduchu a dalších podmínek, které mají na odvod tepla s organizmu (sáláním, vypařováním, vedením a předáním) vliv. Viz tepelný index. V Laponsku tedy bude mít vlna veder podstatně jinou teplotu, než v Řecku. V Laponsku například byl prý zaznamenán úpal již při 17 O C (Je to možné??) - zdroj: Lomborg, Skeptický ekolog (tuhle knihu si přečtěte i tak!) Tepelný index: meteorologicko klinický termín, který vyjadřuje na kolik stupňů se cítíme. v podmínkách horka silně závisí na rychlosti proudění vzduchu, nasycenosti vzduchu vodní párou, na tělo dopadajícím zářením (sluneční, z rozpálených budov, asfaltového povrchu apod.). Apoptóza: programovaná buněčná smrt bez nekrózy a bez zánětu. Endotoxemie: přítomnost komplexu lipopolysacharidu z gram negativních bakterií s lipopolysacharid vážícím proteinem plasmy. Tento komplex po navázání na receptor buněk organizmu (Toll-like receptor 4) je mohutným 19

20 spouštěčem produkce cytokinů. MODS: člověk je při přehřátí ohrožen multiorgánovým selháním s komatem : porušenou funkcí jater, ledvin, rhabdomyolýzou (rozpad svalových vláken u postižených po námaze), ARDS (akutní selhání plic), DIC (disseminovaná intravaskulární koagulopathie). V přednemocniční péči tedy ohrožuje hlavně koma a s tím spojená porucha ventilace, opatření budou symptomatická a zaměřená na doplnění objemu v cirkulaci. Jaké lze očekávat zdravotní škody při hromadném vyskytu hypertermie? Vážné případy mají multiorgánovou dysfunkci s neurologickým postižením. Ledvinovou nedostatečnost v 53%, DIC ve 45% a ARDS v 10%. Přes 50% pacientů při přijetí do nemocnice mělo známky infekce. Hospitalizace měla 21% úmrtnost (mortalitu). Střední nebo těžké funkční postižení bylo i při propuštění u 33% pacientů. Během 1 roku sledování se pacienti nijak nezlepšovali a ještě jich 28% zemřelo. CITACE:Ann Intern Med Aug 1;129(3): *)Zdá se, že způsob lovu, kdy je velký býložravec uštván vytrvalostním během, využíval právě této lidské výhody a že tento způsob získávání hodnotné potravy se výrazně podepsal na dnešní konstrukci našich těl. Podchlazení (<35.0 C) Hypotermie - nechtěný pokles teploty tělesného jádra. Příčiny: tělesná nebo duševní neschopnost. Hypotermie je často nerozpoznána (!), takže není správně diagnostikována jako příčina stavu nemoci či komplikace i když je situace dosti zjevná. Nutné je proto teplotu více měřit - v přenemocniční péči nejlépe na bubínku. Je-li příčinou stavu samotná hypotermie vzniklá dějem blízkým úrazu - ponoření do studené vody, zbloudění batolete ve vánici - jest očekávat po důsledné reanimaci spojené s intenzivním zahříváním pozoruhodný úspěch. Nejintenzivnějšího zahřívání lze dosáhnout pomocí mimotělního oběhu případně peritoneální laváží (= proplach břišní dutiny) teplým roztokem (42 C). Zdraví turisté mohou snadno podcenit ztráty tepla během výpravy nebo závodu, pokud tyto překonají schopnost organizmu je doplnit...při poklesu teploty svaly začínají být voskovaté, stoupá únavnost, při teplotě kolem 33 C již postižený necítí zimu, usedá, příjemně vzdálen realitě. PREVENCE: neponechávejte osamocené vyčerpané svému osudu! PRVNÍ POMOC: Jako první laickou pomoc možno doporučit odstranění studených a mokrých šatů a aplikovat Hiblerův zábal: asi 2 litry horké vody namočené prostěradlo=cca 40 C (vyzkoušet rukou!) na nahý hrudník a břicho a celého zabalit těsně do několika dek. Opakovat po vychlazení zábalu. V podmínkách bivakování lze doporučit totéž nebo zahřívání nahým tělem 20

Zdravotnická první pomoc. Z.Rozkydal

Zdravotnická první pomoc. Z.Rozkydal Zdravotnická první pomoc Z.Rozkydal První pomoc Soubor jednoduchých opatření, které udržují člověka při životě a omezují důsledky náhlého ohrožení zdraví Technická první pomoc -vytvoří základní technické

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK K čemu slouží zdravotnická záchranná služba: Zdravotnická záchranná služba poskytuje odbornou přednemocniční neodkladnou

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM13160NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Náhlé zhoršení zdravotního stavu

Náhlé zhoršení zdravotního stavu Náhlé zhoršení zdravotního stavu MUDr Jaroslav Gutvirth Licence creative commons uveďte autora, nepoužívejte dílo komerčně Nepropadejte panice Dá se s postiženým komunikovat? o Ano: má slušně prokrvený

Více

První pomoc a primární péče u termického úrazu

První pomoc a primární péče u termického úrazu První pomoc a primární péče u termického úrazu MUDr. L. Brož Klinika popáleninové medicíny 3.LF UK a FNKV Praha PATOFYZIOLOGIE POPÁLENINOVÉHO ŠOKU JEDNÁ SE O KOMPLEXNÍ PROCES OBĚHOVÉ A MIKROCIRKULAČNÍ

Více

Poškození chladem z materiálů MUDr. Jany Kubalové upravili: Mgr. Zdeňka Kubíková, Ph.D. MUDr. et Bc. Barbora Zuchová Mgr. Milan Mojžíš a kol.

Poškození chladem z materiálů MUDr. Jany Kubalové upravili: Mgr. Zdeňka Kubíková, Ph.D. MUDr. et Bc. Barbora Zuchová Mgr. Milan Mojžíš a kol. PRVNÍ POMOC Poškození chladem z materiálů MUDr. Jany Kubalové upravili: Mgr. Zdeňka Kubíková, Ph.D. MUDr. et Bc. Barbora Zuchová Mgr. Milan Mojžíš a kol. Poškození Lokální omrzliny Celkové podchlazení

Více

Resuscitace dospělého a dítěte

Resuscitace dospělého a dítěte Resuscitace dospělého a dítěte První pomoc šance pro život První pomoc šance pro život Výuka je financována z grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.07 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Více

První pomoc při úrazu (nejen elektrických) proudem

První pomoc při úrazu (nejen elektrických) proudem BOZP První pomoc První pomoc při úrazu (nejen elektrických) proudem Školení bezpečnosti práce (BOZP) České vysoké učení technické v Praze, Katedra kybernetiky BOZP První pomoc (1/7) Působení el. proudu

Více

VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318)

VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) První pomoc I Cíl první pomoci, třídění zraněných,

Více

KPR. Slezská univerzita v Opavě

KPR. Slezská univerzita v Opavě KPR Slezská univerzita v Opavě Kardiopulmonální resuscitace soubor úkonů vedoucích k obnovení průtoku okysličené krve mozkem u osoby postižené náhlým selháním jedné nebo více životních funkcí ( vědomí,

Více

Tepelná poranění. Mgr. Zdeňka Kubíková, Ph.D. MUDr. et Bc. Barbora Zuchová Mgr. Milan Mojžíš a kol.

Tepelná poranění. Mgr. Zdeňka Kubíková, Ph.D. MUDr. et Bc. Barbora Zuchová Mgr. Milan Mojžíš a kol. PRVNÍ POMOC Tepelná poranění Mgr. Zdeňka Kubíková, Ph.D. MUDr. et Bc. Barbora Zuchová Mgr. Milan Mojžíš a kol. Prevence Zdroj: www.urazydeti.cz Zdroj: www.zachranny-kruh.cz Poškození výsledek působení

Více

ŽIVOT OHROŽUJÍCÍ KRVÁCENÍ V PNP.

ŽIVOT OHROŽUJÍCÍ KRVÁCENÍ V PNP. ŽIVOT OHROŽUJÍCÍ KRVÁCENÍ V PNP. Sviták R., Bosman R., Vrbová M., Tupá M. Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje Krvácení Úrazové Neúrazové GIT, aneurysmata velkých tepen, komplikace těhotenství

Více

TVORBA TEPLA. -vedlejší produkt metabolismu. hormony štítné žlázy, růstový hormon, progesteron - tvorbu tepla. vnitřní orgány svaly ostatní 22% 26%

TVORBA TEPLA. -vedlejší produkt metabolismu. hormony štítné žlázy, růstový hormon, progesteron - tvorbu tepla. vnitřní orgány svaly ostatní 22% 26% Termoregulace Člověk je tvor homoiotermní Stálá teplota vnitřního prostředí Větší výkyvy teploty ovlivňují enzymatické pochody Teplota těla je závislá na tvorbě a výdeji tepla Teplota těla je závislá na

Více

PŘEDLÉKAŘSKÁ POMOC. Úvod do problematiky předlékařské pomoci. Klíčová slova první pomoc laická pomoc odborná pomoc technická pomoc- řetězec přežití

PŘEDLÉKAŘSKÁ POMOC. Úvod do problematiky předlékařské pomoci. Klíčová slova první pomoc laická pomoc odborná pomoc technická pomoc- řetězec přežití PŘEDLÉKAŘSKÁ POMOC Klíčová slova první pomoc laická pomoc odborná pomoc technická pomoc- řetězec přežití Úvod do problematiky předlékařské pomoci Předlékařská první pomoc v sobě zahrnuje soubor jednoduchých

Více

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje CPS Hradec Králové. Kardiopulmonální resuscitace (KPR)

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje CPS Hradec Králové. Kardiopulmonální resuscitace (KPR) Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje CPS Hradec Králové Kardiopulmonální resuscitace (KPR) Co je to KPR? Kardiopulmonální resuscitace je soubor úkonů, kterými se snažíme obnovit základní životní

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM15460NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

PRVNÍ POMOC ZÁSADY PRVNÍ POMOCI STAVY OHROŽUJÍCÍ ŽIVOT

PRVNÍ POMOC ZÁSADY PRVNÍ POMOCI STAVY OHROŽUJÍCÍ ŽIVOT PRVNÍ POMOC ZÁSADY PRVNÍ POMOCI STAVY OHROŽUJÍCÍ ŽIVOT Bc. Blanka Roháčková info@bianca-agency.cz ZÁSADY PRVNÍ POMOCI 1. Co je první pomoc? První pomoc je péče nebo léčba poskytnutá zraněné osobě před

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Vliv prostředí na výkonnost II

Vliv prostředí na výkonnost II Vliv prostředí na výkonnost II MUDr.Kateřina Kapounková Inovace studijního oboru Regenerace a výživa ve sportu (CZ.107/2.2.00/15.0209) 1 Termoregulace Člověk teplokrevný teplota jádra u člověka bez horečky

Více

Nekomunikuje, nedýchá, nebo má pouze lapavé dechy? Přivolej pomoc (RES tým) Poresuscitační péče: Kontrola rytmu a stavu (a dále každé 2 minuty)

Nekomunikuje, nedýchá, nebo má pouze lapavé dechy? Přivolej pomoc (RES tým) Poresuscitační péče: Kontrola rytmu a stavu (a dále každé 2 minuty) Rozšířená neodkladná resuscitace dětí Podle doporučení European Resuscitation Council a American Heart Association 2010 Nekomunikuje, nedýchá, nebo má pouze lapavé dechy? Přivolej pomoc (RES tým) Uvolni

Více

ZŠ Brno, Řehořova 3 Zdraví a JÁ. Výchova ke zdraví 6-9. ročník III

ZŠ Brno, Řehořova 3 Zdraví a JÁ. Výchova ke zdraví 6-9. ročník III ZŠ Brno, Řehořova 3 Zdraví a JÁ Výchova ke zdraví 6-9. ročník III2-11-04 První pomoc První pomoc Základní test Mgr. Vilém Nejezchleb 155, 112 Obecné informace 1. Nejúčinnější prevence poranění hlavy při

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

www.zlinskedumy.cz Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace

www.zlinskedumy.cz Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Název školy Název projektu Číslo projektu Název šablony Stupeň a typ vzdělání VY_32_INOVACE_11_ZDV2_20 Zdravověda PP Poranění

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM14760NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno. Vzdělávací oblast: První pomoc 1 Název školy: Bezpečnostně právní akademie Brno. s.r.o.

Bezpečnostně právní akademie Brno. Vzdělávací oblast: První pomoc 1 Název školy: Bezpečnostně právní akademie Brno. s.r.o. Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Šok. Protišoková opatření Označení materiálu:

Více

DEFINICE: CÍL PRVNÍ POMOCI: STRUKTURA PRVNÍ POMOCI

DEFINICE: CÍL PRVNÍ POMOCI: STRUKTURA PRVNÍ POMOCI PRVNÍ POMOC DEFINICE: Soubor jednoduchých a účelných opatření, která mohou být poskytnuta kdekoli a kdykoli, která slouží k bezprostřední pomoci při náhlém postižení zdraví. CÍL PRVNÍ POMOCI: Provádět

Více

Hemodynamický efekt komorové tachykardie

Hemodynamický efekt komorové tachykardie Hemodynamický efekt komorové tachykardie Autor: Kristýna Michalčíková Výskyt Lidé s vadami srdce, kteří během svého života prodělali srdeční infarkt, trpí zúženými věnčitými tepnami zásobujícími srdce

Více

Urgentní medicína Okruh A

Urgentní medicína Okruh A Urgentní medicína Okruh A 1. Akutní dechová nedostatečnost 2. Tíseň plodu, akutní porodní komplikace 3. Akutní astma 4. Diferenciální diagnostika a klasifikace bezvědomí 5. Multiorgánové postižení diagnóza

Více

Předlékařská první pomoc (podpora pro kombinovanou formu studia)

Předlékařská první pomoc (podpora pro kombinovanou formu studia) JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta Předlékařská první pomoc (podpora pro kombinovanou formu studia) Mgr. Renata Gerhartová Cíle předmětu: Poskytnout studentům základní

Více

MUDr. Martin Čermák ARO, Nemocnice MSKB

MUDr. Martin Čermák ARO, Nemocnice MSKB MUDr. Martin Čermák ARO, Nemocnice MSKB Guidelines for Resuscitation Říjen 2010 Pravidelné revize po 5 letech , zdroj: Guidelines ERC Pohled, poslech, hmat Maximálně 10 s Gasping (terminální lapavé dýchání)

Více

KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE

KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE I. Neodkladná resuscitace Soubor postupů sloužících k obnovení a udržení oběhu okysličené krve organizmem (zejm. mozkem a myokardem) Indikována u osob postižených náhlým selháním

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz NEODKLADNÁ RESUSCITACE

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz NEODKLADNÁ RESUSCITACE Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz NEODKLADNÁ RESUSCITACE Škola Autor SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Jaroslava Neumannová Název Téma Datum tvorby

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Urgentní medicína otázky pro zkoušku oborové rady VR ČLK Okruh A

Urgentní medicína otázky pro zkoušku oborové rady VR ČLK Okruh A Urgentní medicína otázky pro zkoušku oborové rady VR ČLK Okruh A 1. Akutní dechová nedostatečnost 2. Tíseň plodu, akutní porodní komplikace 3. Akutní astma 4. Diferenciální diagnostika a klasifikace bezvědomí

Více

ZÁSADY PRVNÍ POMOCI. Základní první pomoc (dále jen PRP) je pomoc, kterou poskytujeme holýma rukama bez zdravotnického vybavení.

ZÁSADY PRVNÍ POMOCI. Základní první pomoc (dále jen PRP) je pomoc, kterou poskytujeme holýma rukama bez zdravotnického vybavení. ZÁSADY PRVNÍ POMOCI Laická první pomoc je soubor základních odborných a technických opatření, která lze provést bez specializovaného vybavení. Do ní spadá zavolání odborné zdravotnické pomoci, péče o postiženého

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno

Bezpečnostně právní akademie Brno Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: Název projektu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Inovace a individualizace výuky Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Poškození chladem. Omrzliny. Podchlazení.

Více

SSOS_1.11 První pomoc, kvíz

SSOS_1.11 První pomoc, kvíz Číslo a název projektu Číslo a název aktivity DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_1.11

Více

KLASICKÁ MASÁŽ. regenerační, relaxační, sportovní. cca 30 min. - záda, šíje 250,-

KLASICKÁ MASÁŽ. regenerační, relaxační, sportovní. cca 30 min. - záda, šíje 250,- KLASICKÁ MASÁŽ regenerační, relaxační, sportovní cca 30 min. - záda, šíje 250,- cca 60 min. - záda, šíje + nohy, ruce nebo hlava (dle přání) 500,- cca 90 min. - záda, šíje, nohy + ruce nebo hlava (dle

Více

Neodkladná resuscitace (NR )

Neodkladná resuscitace (NR ) 1 Česká lékařská společnost J.E. Purkyně Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof Neodkladná resuscitace (NR) metodický pokyn aktualizace: květen 2006 Tento materiál vznikl na základě potřeby

Více

INTENZIVNÍ PÉČE V GE ÚVOD DO PROBLEMATIKY

INTENZIVNÍ PÉČE V GE ÚVOD DO PROBLEMATIKY IPGE 1 INTENZIVNÍ PÉČE V GE ÚVOD DO PROBLEMATIKY Prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. IV. interní klinika 1. LF UK a VFN PŘEDMĚT NEODKLADNÉ (A INTENZIVNÍ) PÉČE stavy, které vyvolávají ohrožení života a zdraví postiženého

Více

Šok, krvácení. J. Mannová

Šok, krvácení. J. Mannová Šok, krvácení J. Mannová ŠOK Definice: Závažný stav organismu, jehož příčinou je především nepoměr mezi velikostí cévního řečiště a množství obíhající tekutiny Dynamický stav organismu, kdy nabídka kyslíku

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_07_BI2 TĚLESNÁ TEPLOTA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_07_BI2 TĚLESNÁ TEPLOTA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_07_BI2 TĚLESNÁ TEPLOTA TĚLESNÁ TEPLOTA člověk (stejně jako ptáci a ostatní savci) je živočich teplokrevný= endotermní, homoiotermní:

Více

Základy první pomoci

Základy první pomoci Základy první pomoci CZ.1.07/1.3.44/02.0009 CZ.1.07/1.3.44/02.0009 www.kapa-ops.cz První pomoc Kdo zachránil jeden život, jakoby zachránil celý svět. (Talmud) Poskytnutí první pomoci je základní občanskou

Více

Telefonicky asistovaná první pomoc. Telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace. Romana Pochylá ZZS Jmk, p.o.

Telefonicky asistovaná první pomoc. Telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace. Romana Pochylá ZZS Jmk, p.o. Telefonicky asistovaná první pomoc Telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace Romana Pochylá ZZS Jmk, p.o. TAPP Základní úloha KZOS Konkrétní postupy jsou součástí protokolů konkrétního KZOS TAPP Situace

Více

vědomostí, dovedností a schopností vždy

vědomostí, dovedností a schopností vždy ZDRAVOVĚDA MYŠÍK PRVNÍ POMOC Soubor opatření prováděných podle svých vědomostí, dovedností a schopností, ale vždy tak, aby Zachránily život Zabránily zhoršení stavu postiženého Zajistily bezpečnost poraněnému,

Více

Otomar Kušička. Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje

Otomar Kušička. Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje Autor: Otomar Kušička Pracoviště: Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje Definice: Vícečetná poranění orgánových systému, tělních oblastí a dutin, která buď jednotlivě nebo v kombinaci ohrožují

Více

Třídění raněných a postižených při hromadných neštěstích a katastrofách

Třídění raněných a postižených při hromadných neštěstích a katastrofách Obsah Třídění raněných a postižených při hromadných neštěstích a katastrofách... 2 Třídění zraněných START... 2 Přetřídění START... 2 Postup při určení priorit metodou START... 3 Odsunové třídění... 6

Více

ZÁKLADY FUNKČNÍ ANATOMIE

ZÁKLADY FUNKČNÍ ANATOMIE OBSAH Úvod do studia 11 1 Základní jednotky živé hmoty 13 1.1 Lékařské vědy 13 1.2 Buňka - buněčné organely 18 1.2.1 Biomembrány 20 1.2.2 Vláknité a hrudkovité struktury 21 1.2.3 Buněčná membrána 22 1.2.4

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM13560NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Poranění hlavy, páteře, hrudníku, končetin

Poranění hlavy, páteře, hrudníku, končetin Poranění hlavy, páteře, hrudníku, končetin První pomoc šance pro život První pomoc šance pro život Výuka je financována z grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.07 Zvyšování kvality

Více

Týká se i mě srdeční selhání?

Týká se i mě srdeční selhání? Týká se i mě srdeční selhání? Tato brožura vám může pomoci si uvědomit některé časné příznaky srdečního selhání. Co je to srdeční selhání? Srdeční selhání sice může znít hrozivě, ale vlastně to znamená,

Více

Kardiopulmonální resuscitace

Kardiopulmonální resuscitace Kardiopulmonální resuscitace CZ.1.07/1.3.44/02.0009 CZ.1.07/1.3.44/02.0009 www.kapa-ops.cz Kardiopulmonální resuscitace KPR K Kardio = srdce nahrazení srdeční funkce krevní oběh - nepřímá srdeční masáž

Více

Metabolismus kyslíku v organismu

Metabolismus kyslíku v organismu Metabolismus kyslíku v organismu Účinná respirace/oxygenace tkání záleží na dostatečném po 2 ve vdechovaném vzduchu ventilaci / perfuzi výměně plynů v plicích vazbě kyslíku na hemoglobin srdečním výdeji

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

Porušení zdraví změnou teploty

Porušení zdraví změnou teploty Porušení zdraví změnou teploty 1 Základní rozlišení Zvýšená teplota zevního prostředí Snížená teplota zevního prostředí Účinek místní (lokální) pouze na část těla Účinek celkový na celé tělo 2 Zvýšená

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz PORUCHY VĚDOMÍ

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz PORUCHY VĚDOMÍ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz PORUCHY VĚDOMÍ Škola Autor SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Jaroslava Neumannová Název Téma VY_32_INOVACE_07_B_06_ZDR

Více

Hypoglykemické koma DEFINICE PŘÍČINY PŘÍZNAKY

Hypoglykemické koma DEFINICE PŘÍČINY PŘÍZNAKY Hypoglykemické koma DEFINICE Diabetes mellitus je chronické onemocnění metabolizmu glukózy charakterizované zvýšenou hladinou cukru v krvi, tj. hyperglykemií. Při nadměrném množství inzulinu a nízké hladině

Více

Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek

Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek Zlomenina vzniká v důsledku přímého působení hrubé síly (tlaku, tahu nebo krutu) nebo přenosu síly z kloubů na kost u luxačních zlomenin. Příčinami

Více

Zlomeniny Poranění hlavy Intrakraniální krvácení Poranění hrudníku Poranění pateře a míchy Poranění břicha

Zlomeniny Poranění hlavy Intrakraniální krvácení Poranění hrudníku Poranění pateře a míchy Poranění břicha Zlomeniny Poranění hlavy Intrakraniální krvácení Poranění hrudníku Poranění pateře a míchy Poranění břicha Zlomeniny otevřené zavřené nedislokované dislokované ad latus, ad longitudinem dislokované nenapravovat

Více

ZŠ Brno, Řehořova 3 Zdraví a JÁ. Výchova ke zdraví 6-9. ročník III

ZŠ Brno, Řehořova 3 Zdraví a JÁ. Výchova ke zdraví 6-9. ročník III ZŠ Brno, Řehořova 3 Zdraví a JÁ Výchova ke zdraví 6-9. ročník III2-11-07 První pomoc Poranění chladem Mgr. Vilém Nejezchleb www. ioutdoor.cz Poranění chladem Podchlazení celkové Omrzliny lokální Omrzliny

Více

*MVCRX01ZFDDE* MVCRX01ZFDDE prvotní identifikátor

*MVCRX01ZFDDE* MVCRX01ZFDDE prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR Č.j.: MV-83112-1/PO-IZS-2014 *MVCRX01ZFDDE* MVCRX01ZFDDE prvotní identifikátor Kódové označení: ZZZ JSDH Praha 17. června 2014

Více

Polohování provádíme za účelem:

Polohování provádíme za účelem: Název předmětu NEODKLADNÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC 27.2.--9.3.2012 BRNO 27.2. Polohování provádíme za účelem: doplnění léčby zlepšení stavu postiženého předcházení komplikací úlevy a pohodlí postiženého Je důležité

Více

Chronická pankreatitis

Chronická pankreatitis Chronická pankreatitis Jaroslav Veselý Ústav patologické fyziologie LF UP Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na LF UP a FZV UP Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0313

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM12160NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Výuková jednotka z pohledu koordinátorky teoretické sekce. Prof. MUDr. Anna Vašků, CSc.

Výuková jednotka z pohledu koordinátorky teoretické sekce. Prof. MUDr. Anna Vašků, CSc. Výuková jednotka z pohledu koordinátorky teoretické sekce Prof. MUDr. Anna Vašků, CSc. Kurzy v sekcích Teoretické vědy; 33 Diagnostické obory a neurovědy; 16 Chirurgické vědy; 17 Interní lékařství; 35

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno

Bezpečnostně právní akademie Brno Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: Název projektu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Inovace a individualizace výuky Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Poranění páteře. Mechanismus úrazu. Manipulace

Více

Část B 9. Plán zdravotnického zabezpečení

Část B 9. Plán zdravotnického zabezpečení Část B 9 Plán zdravotnického zabezpečení 1 Plán zdravotnického zabezpečení Obsah: Úvod 3 1. Zdroje a služby pro zdravotnické zabezpečení činnosti Městského úřadu Ostrov a krizového štábu města při řešení

Více

Monitorace v anestezii

Monitorace v anestezii Monitorace v anestezii Význam monitorování - Anestezie i operace významně ovlivní vnitřní prostředí, rozkolísají hemodynamiku i dýchání a mohou vést i ke smrti pacienta. - Sledování zahrnuje pozorování,

Více

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce Kapitola III Poruchy mechanizmů imunity buňka imunitního systému a infekce Imunitní systém Zásadně nutný pro přežití Nezastupitelná úloha v obraně proti infekcím Poruchy imunitního systému při rozvoji

Více

Co je KPR? vitálních funkcí

Co je KPR? vitálních funkcí KPR Co je KPR? Soubor výkonů k neprodlenému obnovení průtoku okysličené krve mozkem u osoby postižené selháním jedné či více základních vitálních funkcí Vědomí, oběh, dýchání, vnitřní prostředí Rozdělení

Více

Mechanismy tupých poranění. doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc.

Mechanismy tupých poranění. doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc. Mechanismy tupých poranění doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc. Pád z výše Pádem z výše rozumíme pohyb těla z vyšší na nižší úroveň, přičemž mohou nastat dvě situace: volný pád: tělo překoná určitou dráhu

Více

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)?

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 2. Epidemiologie 3. Jak se mozková příhoda projevuje? 4. Co dělat při podezření na mozkovou mrtvici? 5. Jak CMP diagnostikujeme? 6. Léčba 7. Následky

Více

c) barva krve záleží politickém statutu (urozený člověk ji má modrou, normální člověk červenou)

c) barva krve záleží politickém statutu (urozený člověk ji má modrou, normální člověk červenou) Řešení testu z webových stránek www.mlady-zdravotnik.wbs.cz 1. Při bodné ráně nožem? a) nůž vytáhneme b) necháme ho v ráně c) necháme ho v ráně a fixujeme 2. Jakou barvu má okysličená krev (př.: tepenné

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

KONTROLNÍ A ŘÍDÍCÍ SOUSTAVY. kontrolu a řízení organismu zajišťují 2 soustavy: o nervová soustava o hormonální soustava

KONTROLNÍ A ŘÍDÍCÍ SOUSTAVY. kontrolu a řízení organismu zajišťují 2 soustavy: o nervová soustava o hormonální soustava KONTROLNÍ A ŘÍDÍCÍ SOUSTAVY kontrolu a řízení organismu zajišťují 2 soustavy: o nervová soustava o hormonální soustava NERVOVÁ SOUSTAVA základní stavební jednotkou je. neuron Funkce.. řídí a koordinuje

Více

Příloha č. 1 - Obrázky. Kardiopulmonální resuscitace. Zdroj: Koster, Obrázek 1: Kontrola základních životních funkcí

Příloha č. 1 - Obrázky. Kardiopulmonální resuscitace. Zdroj: Koster, Obrázek 1: Kontrola základních životních funkcí Příloha č. 1 - Obrázky Kardiopulmonální resuscitace Obrázek 1: Kontrola základních životních funkcí Obrázek 2: Uvolnění dýchacích cest Obrázek 3: Kontrola dýchání Obrázek 4: Umístění rukou při nepřímé

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek

Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek postižení kůže a sliznic poleptáním některými chemikáliemi charakteru: 1. suché nekrózy: způsobené kyselinou 2. rozbředlé nekrózy: způsobené louhem

Více

měli vědět, i když nejsme potápěči

měli vědět, i když nejsme potápěči Dekompresní stavy - co bychom měli vědět, i když nejsme potápěči Štěpán Novotný Hana Pácová Oddělení hyperbarické a potápěčské medicíny, Kűbeck s.r.o., Kladno Oddělení kardiostimulace, Oblastní nemocnice

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM12760NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

Atestační otázky z oboru anesteziologie a intenzivní medicína

Atestační otázky z oboru anesteziologie a intenzivní medicína Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze ( https://www.lf2.cuni.cz) Atestační otázky z oboru anesteziologie a intenzivní medicína 1. a. Mechanismy anestezie a nervové blokády b. Anestezie

Více

PP PŘI NEPRŮCHODNOSTI DÝCHACÍCH CEST

PP PŘI NEPRŮCHODNOSTI DÝCHACÍCH CEST PP PŘI NEPRŮCHODNOSTI DÝCHACÍCH CEST Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 28. 10. 2009 - Bc. Eva Pazderová DÝCHACÍ CESTY použité zkratky:

Více

PRVNÍ POMOC - SKRIPTA výukový materiál pro kurzy první pomoci LK ČHS verze 11/2011. P. Neumann - Úrazy

PRVNÍ POMOC - SKRIPTA výukový materiál pro kurzy první pomoci LK ČHS verze 11/2011. P. Neumann - Úrazy ÚRAZY PRVNÍ POMOC - SKRIPTA Strategie při ošetřování úrazů 1. bezpečnost zachránců? 2. mechanismus úrazu? 3. základní životní funkce? 4. příznaky? na co si zraněný sám stěžuje? co jsme na zraněném našli

Více

Familiární středomořská (Mediterranean) horečka (Fever)

Familiární středomořská (Mediterranean) horečka (Fever) www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Familiární středomořská (Mediterranean) horečka (Fever) Verze č 2016 2. DIAGNÓZA A LÉČBA 2.1 Jak se nemoc diagnostikuje? Obecně se uplatňuje následující postup:

Více

Ú vodem...11. 3 P říru č n í lé k árn a... 33 3.1 D oporučený obsah příruční lékárny... 34

Ú vodem...11. 3 P říru č n í lé k árn a... 33 3.1 D oporučený obsah příruční lékárny... 34 O b sa h Ú vodem...11 1 Je d n o tn ý p o stu p p ři poskytování p rv n í pom oci...13 1.1 Předlékařská první pom oc...13 1.2 Záchranné složky... 14 1.3 Povinnosti jednotlivých složek záchranného s y s

Více

SAMOSTATNÁ PRÁCE 2012 jmeno a prijmeni

SAMOSTATNÁ PRÁCE 2012 jmeno a prijmeni ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI SAMOSTATNÁ PRÁCE 2012 jmeno a prijmeni ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Příušnice Samostatná práce Informatika a výpočetní technika KIV/IFYER jmeno a prijmeni Obsah 1 Příušnice

Více

Neodkladná resuscitace dětí. Paediatric Basic Life Support. Guidelines 2010

Neodkladná resuscitace dětí. Paediatric Basic Life Support. Guidelines 2010 Neodkladná resuscitace dětí Paediatric Basic Life Support Guidelines 2010 Peter J. Safar 1924 2003 The European Resuscitation Council (ERC): Paediatric Life Support (PLS) 1994, 1998, 2000, 2005 International

Více

VĚDOMÍ tří základních životních funkcí

VĚDOMÍ tří základních životních funkcí VĚDOMÍ Vědomí je vedle spontánního dýchání a krevního oběhu jedou ze tří základních životních funkcí Stav mysli, který je výsledkem komplexních funkcí mozku Nejčastějšími příčinami poruch vědomí jsou alkohol,

Více

RNDr. Ivana Fellnerová, Ph.D. Katedra zoologie PřF UP Olomouc

RNDr. Ivana Fellnerová, Ph.D. Katedra zoologie PřF UP Olomouc RNDr. Ivana Fellnerová, Ph.D. Katedra zoologie PřF UP Olomouc Obecné příčiny onemocnění FYZIKÁLNÍ TLAK (O 2, N 2 ) TEPLOTA ZÁŘENÍ Vysoký tlak Nízký tlak Vysoká tep. (úžeh, úpal, spáleniny) Nízká tep. (omrzliny)

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: MIROSLAV MAJCHER Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: MIROSLAV MAJCHER Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: MIROSLAV MAJCHER Název materiálu: VY_32_INOVACE_20_ÚČINKY VÝBOJE A BLESKU_E2-3 Číslo projektu: CZ

Více

Křížová Lenka 19.10.2013

Křížová Lenka 19.10.2013 Křížová Lenka 19.10.2013 První pomoc Postupy, které provádíme,abychom zabránili dalšímu poškození či zhoršení zdravotního stavu postiženého možným trvalým následkům postupy,přímo vedoucí k záchraně lidského

Více

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY ALKOHOL A JEHO ÚČINKY CO JE TO ALKOHOL? Alkohol je bezbarvá tekutina, která vzniká kvašením cukrů Chemicky se jedná o etanol Používá se v různých oblastech lidské činnosti např. v lékařství, v potravinářském

Více

Úvod do preklinické medicíny PATOFYZIOLOGIE. Kateryna Nohejlová a kol.

Úvod do preklinické medicíny PATOFYZIOLOGIE. Kateryna Nohejlová a kol. Úvod do preklinické medicíny PATOFYZIOLOGIE Kateryna Nohejlová a kol. Praha Univerzita Karlova v Praze 3. lékařská fakulta 2013 Úvod do preklinické medicíny: Patofyziologie Vedoucí autorského kolektivu

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň Nemocní Předmět Zdravověda Téma / kapitola

Více

Bc. Marie Bartoszová FN Brno - KARIM

Bc. Marie Bartoszová FN Brno - KARIM Bc. Marie Bartoszová FN Brno - KARIM Umělá plicní ventilace slouží k podpoře dýchání - korekci respirační insuficience 1. typu porucha transportu plynů na alveokapilárním rozhraní, způsobena postižením

Více

Deficit antagonisty IL-1 receptoru (DIRA)

Deficit antagonisty IL-1 receptoru (DIRA) www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Deficit antagonisty IL-1 receptoru (DIRA) Verze č 2016 1. CO JE DIRA? 1.1 O co se jedná? Deficit antagonisty IL-1Receptoru (DIRA) je vzácné vrozené onemocnění.

Více