NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE, A. S.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE, A. S."

Transkript

1

2 Motto: Lékařské úkony budu konat v zájmu a ve prospěch nemocného, dle svých schopností a svého úsudku. Vystříhám se všeho, co by bylo ke škodě a co by nebylo správné. Hippokrates (asi př. n. l.) NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE, A. S.

3 DOLNÍ AREÁL HORNÍ AREÁL

4 Vážení přátelé, po pěti letech opět píši úvodník do publikace, která má reprezentovat Nemocnici České Budějovice, a.s. Za minulých pět let se udělal veliký kus práce pro zlepšení péče o naše pacienty po stránce medicínské, a soudě podle ohlasů od pacientů, i po stránce lidské. Nemocnice dál obnovovala přístrojovou techniku na všech odděleních, a to v hodnotách stovek miliónů korun. Právě tak nemocnice investovala další stamiliónové částky do staveb. Chloubou uplynulých pěti let je určitě otevření nového moderního dětského oddělení postaveného na zelené louce. Každým rokem docházelo k navyšování mezd, díky čemuž se průměrné mzdy u všech kategorií pracovníků nemocnice i nadále drží na předních místech v žebříčku srovnatelných nemocnic České republiky. Co plánujeme? Víte, že nemocnice je pavilónového typu, navíc rozdělená na dolní a horní areál. Provoz při takovém uspořádání je nesrovnatelně dražší než u nemocnice, která je v monobloku. Našim cílem je zrekonstruovat pavilóny tak, aby vznikl monoblok se společnými operačními sály, společnými jednotkami intenzivní péče, někde i se společnou lůžkovou kapacitou. Tento systém umožňuje daleko efektivněji využívat pracovní prostor, zařízení, přístroje i personál a má řadu výhod i pro pacienty. Práce na vytvoření monobloku již započaly, a to spojením infekčního a dětského oddělení chodbami s pavilonem, kde jsou umístěny některé stěžejní obory nemocnice, jako je traumatologie, chirurgie, neurochirurgie a ARO, a radiologická a další vyšetřovací technika. Uskutečnit všechny tyto naše plány si vyžádá významné finanční investice. Vzhledem k tomu, že v současné době hledá vláda kvůli obrovské zadluženosti státu rezervy všude, kde je to možné, a snaha o snižování výdajů se bude týkat s největší pravděpodobností i zdravotnictví, nedovedeme říci, kdy se nám podaří v těchto rozsáhlých akcích pokračovat a s jakým tempem. Na druhou stranu je třeba konstatovat, že i současný blokový systém je natolik funkční, že ve všech odbornostech jsme schopni provádět medicínu na vysoké, a ve většině případů na evropské úrovni. Na základě ohlasů pacientů, které dostávám cestou trvalé dotazníkové akce ze všech odděleních a krásných děkovných dopisů, jsem přesvědčen, že se každým rokem zlepšuje i citlivý lidský přístup personálu k našim pacientům. Jménem vedení společnosti všem našim pracovníkům děkuji a přeji všem pacientům, kteří v naší nemocnici budou v dalších letech léčeni, aby byli spokojeni s medicínskou i lidskou péčí odvedenou našimi pracovníky. MUDr. Břetislav Shon předseda představenstva Nemocnice České Budějovice, a. s.

5 VALNÁ HROMADA DOZORČÍ RADA PŘEDSTAVENSTVO SEKRETARIÁT PRACOVNÍ SKUPINA EPIDEMIOLOGIE PRACOVNÍ SKUPINA KLINICKÉ FARMAKOLOGIE NÁMĚSTEK PRO ŘÍZENÍ KVALITY A BEZPEČÍ POSKYTOVANÉ PÉČE NÁMĚSTEK PRO OŠETŘOVATELSKOU PÉČI PRACOVNÍ TÝMY, KOMISE ÚSEK PRACOVNĚ PRÁVNÍ ODDĚLENÍ ZAMĚSTNANECKÉ ODDĚLENÍ INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ REFERÁT KRIZOVÉHO MANAGEMENTU REFERÁT PRÁVNÍ ÚSEK OBCHODNĚ EKONOMICKÝ ODDĚLENÍ OBCHODNÍ ODDĚLENÍ ZPRACOVÁNÍ EKONOM. INFORMACÍ ODDĚLENÍ INVESTIC ÚSEK PROVOZNĚ TECHNICKÝ ODDĚLENÍ OBSLUŽNÝCH ČINNOSTÍ REFERÁT ODPADŮ REFERÁT SPRÁVA BUDOV A PLOCH ODDĚLENÍ PROVOZNÍ ADMINISTRATIVY REFERÁT BOZP, PO ÚSEK INTERNÍCH OBORŮ ODDĚLENÍ GASTROENTEROLOGICKÉ INFEKČNÍ ÚSEK CHIRURGICKÝCH OBORŮ ANESTEZIOLOGICKO RESUSCITAČNÍ ÚSEK KARDIOCENTRA A VYBRANÝCH ZDRAVOTNICKÝCH OBORŮ ÚSEK OSTATNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH OBORŮ ÚSEK CENTRÁLNÍCH LABORATOŘÍ ODDĚLENÍ ODDĚLENÍ ODDĚLENÍ ODDĚLENÍ ŽENSKÉ KARDIOLOGICKÉ DĚTSKÉ KLINICKÁ CHEMIE KARDIOCHIRURGICKÉ KOŽNÍ HEMATOLOGIE INTERNÍ CHIRURGICKÉ ONKOLOGICKÉ NEONATOLOGICKÉ IMUNOLOGIE KLINICKÉ HEMATOLOGIE NEUROCHIRURGICKÉ RADIOLOGICKÉ NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE A GENETIKA NÁSLEDNÉ PÉČE 1 OČNÍ SOUDNĚLÉKAŘSKÉ BAKTERIOLOGIE NÁSLEDNÉ PÉČE 2 ORTOPEDICKÉ PATOLOGICKÉ PARAZITOLOGIE A MYKOLOGIE NERVOVÉ STOMATOCHIRURGICKÉ PSYCHIATRICKÉ VIROLOGIE PLICNÍ A TBC PLICNÍ LÉČEBNA ÚRAZOVÉ CHIRURGIE PLASTICKÉ CHIRURGIE LÉKÁRNA ÚSTAVNÍ LÉKÁRNA PRO VEŘEJNOST OBOR LÉKAŘSKÉ GENETIKY TÝM ODBORNÝCH GARANTŮ PRACOVNÍHO LÉKAŘSTVÍ UŠNÍ, NOSNÍ, KRČNÍ REHABILITAČNÍ UROLOGICKÉ TRANSFÚZNÍ

6 PŘEDSTAVENSTVO NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE, A. S. MUDr. Břetislav Shon předseda představenstva MUDr. Jaroslav Novák, MBA 1. místopředseda představenstva Ing. Jan Švejda, MBA místopředseda představenstva Ing. Martin Bláha člen představenstva Ing. Michal Čarvaš člen představenstva Ing. Ivo Houška, MBA člen představenstva

7 DOZORČÍ RADA NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE, A. S. Mgr. Jiří Zimola předseda dozorčí rady, hejtman Jihočeského kraje (ČSSD) Mgr. Vlasta Bohdalová Poslanecká sněmovna ČR (poslankyně ČSSD) RSDr. Petr Braný Poslanecká sněmovna ČR (poslanec KSČM) Ing. Miroslav Dvořák předseda představenstva MOTOR JIKOV GROUP, a.s. Zdeňka Jaukerová staniční sestra - neonatologické odd. Nemocnice České Budějovice, a.s. (OSZSP) MUDr. Martin Kuba vicehejtman Jihočeského kraje (ODS) MUDr. Petr Pták lékař - chirurgické odd. Nemocnice České Budějovice, a.s., (LOK - SČL) Bc. Jana Štěpánová vrchní sestra - ARO odd. Nemocnice České Budějovice, a.s., (OSZSP) RNDr. Jan Zahradník zastupitel Jihočeského kraje (ODS)

8 VEDENÍ NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE, A. S. MUDr. Jaroslav Novák, MBA ředitel úseku ostatních zdravotnických a chirurgických oborů MUDr. Ivan Vonke, MBA ředitel úseku interních oborů MUDr. Ladislav Pešl ředitel Kardiocentra a vybraných zdravotnických oborů MUDr. Miroslav Verner ředitel úseku Centrálních laboratoří Ing. Jan Švejda, MBA ředitel obchodně ekonomického úseku Ing. Milan Voldřich ředitel pracovně právního úseku MUDr. Jozef Filka, CSc. náměstek pro řízení kvality a bezpečí poskytované péče Mgr. Jiřina Otásková, MBA náměstkyně pro ošetřovatelskou péči, hlavní sestra

9 OHLÉDNUTÍ ZA DĚJINAMI Původní nemocnice na Senovážném náměstí ( ). [Archiv Jihočeského muzea v Českých Budějovicích.] Nová nemocnice v ul. Boženy Němcové (1914 současnost). [Archiv Jihočeského muzea v Českých Budějovicích.] Prvopočátky zdravotní péče na území města České Budějovice se datují do 14. století, kdy se péči o nemocné a nemohoucí věnoval špitál s kostelem svatého Václava, zrušený roku Jeho úkoly zčásti převzal nový městský chudobinec, založený roku 1781 na rohu Krajinské a Hradební ulice. V roce 1812 byl předložen budějovické městské radě návrh na založení samostatné městské nemocnice. Přestože stavba byla v roce 1820 odsouhlasena, plány stavitele Josefa Bednaříka vznikly teprve čtyři roky poté a stavět se začalo až v roce Objekt nemocnice stál v sousedství Mlýnské stoky a Svinenské brány, přibližně v místech nynější Hlavní pošty na Senovážném náměstí. Kolaudace Bürgerliches Armen - Kranken und Arbeitshaus proběhla Dvoupatrová budova měla pět místností pro nemocné, v přístavku márnici a zahradu. Náklad zlatých uhradilo zčásti město a zčásti odkaz prvního budějovického biskupa Johanna Prokopa Reischgrassen von Schaafgotsche. Nemocnici řídili zástupci města, církve a lékařů. Od roku 1850, kdy se ústav stal všeobecnou veřejnou nemocnicí, převzala její vnitřní správu Kongregace Milosrdných sester svatého Karla Boromejského. K pěti postupným přístavbám objektu a ke zvýšení počtu lůžek došlo v letech 1864 a Počátkem 20. století bylo k dispozici 80 lůžek a šest lékařů. Přestože v roce 1886 byla zřízena v tzv. Šmídovně na Pražské třídě pomocná infekční nemocnice, prostory už nestačily. Roku 1906 se městské a okresní zastupitelstvo usneslo na vybudování nové nemocnice o 150 lůžkách. Projekt stavitele J. Kneissla vycházel ze vzoru nemocnice v Chebu. Plán hlavní nemocniční budovy, hospodářského stavení i pavilonu infekčního, dezinfekčního a umrlčího byl schválen v červnu Vlastní výstavbu realizovala na Lineckém předměstí v dnešní ulici Boženy Němcové čp. 54 firma Josef Hauptvogel od jara 1912 do podzimu Dne proběhla kolaudace. Celkové náklady ve výši téměř 1,5 milionu korun byly uhrazeny okresním zastupitelstvem, městskou obcí a zčásti odkazem zesnulého stavitele a starosty J. Kneissla. Dne byl nemocniční ústav s názvem Kaiser Franz Josef - Jubiläumskrankenhaus (Jubilejní nemocnice císaře Františka Josefa) slavnostně otevřen. Dominovala mu nádherná dvoupatrová budova s rozsáhlými sklepními prostory a věžními hodinami. Dnes nese označení A. Stará nemocnice na Senovážném náměstí byla stržena. Nemocnice byla ve svých počátcích monoprimariátní. Už v roce 1915 získala souhlas s rozdělením na primariáty interní a chirurgicko-gynekologický. Název se změnil na Všeobecnou veřejnou nemocnici. Po 1. světové válce vznikly další samostatné primariáty: chirurgický, gynekologický a infekční. K osamostatnění ostatních nemocničních oborů došlo až po 2. světové válce, kdy nemocnice změnila název na Státní oblastní nemocnice České Budějovice (později se opět vrátilo označení Všeobecná veřejná nemocnice České Budějovice). Od se stala Krajskou nemocnicí s poliklinikou a byla začleněna pod nově vzniklý Krajský ústav národního zdraví. Po jeho zániku zněl od roku 1991 oficiální název Nemocnice s poliklinikou III. typu. Nemocnice byla řízena Ministerstvem zdravotnictví. Od došlo k registraci Nemocnice České Budějovice. Ta využívá od začátku roku 1998 také objekty bývalé Vojenské nemocnice v ulici Ludvíka Svobody. K se Nemocnice České Budějovice, příspěvková organizace, stala nestátním zdravotnickým zařízením a došlo k její transformaci na akciovou společnost, jejímž jediným akcionářem je Jihočeský kraj.

10 Z historie Vojenské nemocnice (nynější Dolní areál Nemocnice České Budějovice, a. s.) Zeměbranecká kasárna byla v roce 1920 upravena na Vojenskou nemocnici. [Archiv Jihočeského muzea v Českých Budějovicích.] Vojenský lazaret z 2. světové války. [Archiv Jihočeského muzea v Českých Budějovicích.] Původně byla nemocnice pro posádku českobudějovických dělostřelců umístěna v ulici Dr. Stejskala č. 15. Ve 20. letech 19. století se posádková nemocnice přemístila do objektu někdejšího hostince na Lidické třídě č. 20, kde působila téměř sto let. Kromě toho existovala ještě c. k. záložní nemocnice v budově kasáren na Žižkově třídě. Roku 1912 byl v areálu nových zeměbraneckých kasáren v ulici Boženy Němcové uvolněn objekt pro umístění nemocných vojáků, zvaný Marodenhaus. Po roce 1920 byl pak celý upraven na divizní nemocnici. Za 2. světové války zde byl umístěn lazaret. Po válce dostal areál název Okruhová vojenská nemocnice a rozšířil se o bývalý městský chudobinec v sousedství. Od byla Vojenská nemocnice změněna na civilní Okresní nemocnici ve správě Okresního úřadu České Budějovice a dva roky poté byla sloučena s historickou civilní nemocnicí. Pro komplex budov se začal používat název Dolní areál a přesídlila sem řada oddělení z tzv. Horního areálu. V roce 2005 se sem přestěhovala z Vyššího Brodu Plicní léčebna Hrudkov. Historickou budovu dávného chudobince uvolnila Nemocnice České Budějovice, a. s. od pro potřeby Jihočeského kraje.

11 SOUČASNOST V DATECH Nemocnice České Budějovice, a. s. patří mezi největší zdravotnická zařízení v České republice s lůžkovou kapacitou cca lůžek. Nemocnice poskytuje akutní péči na lůžkách, následnou péči na 260 lůžkách. Kapacita Plicní léčebny se pohybuje kolem 50 lůžek. Nemocnice má 40 zdravotních oddělení s řadou specializací a podoborů. Některá oddělení nebo odborníci z různých oborů se sdružují do center specializované péče, např. Traumatologického centra, Onkologického centra, Diabetologického centra, Komplexního kardiovaskulárního centra, Komplexního cerebrovaskulárního centra a Centrálních laboratoří. Nemocnice má cca zaměstnanců a je jedním z největších zaměstnavatelů v Jihočeském kraji. Z toho je téměř 400 lékařů a nelékařských zdravotnických pracovníků. V nemocnici je ročně hospitalizováno přes pacientů, provedeno přes operací a přes ambulantních výkonů. Za rok se zde narodí přes dětí. Nemocnice České Budějovice, a. s. je nositelkou titulu Baby Friendly Hospital. V roce 2010 získala certifikát potvrzující aplikaci a trvalý rozvoj Systému řízení informační bezpečnosti splňujícího požadavky mezinárodního standardu ISO/IEC 27001:2005. V českobudějovické nemocnici se připravují v rámci praxe na své budoucí povolání studentky a studenti Střední zdravotnické školy České Budějovice, soukromé zdravotnické školy Bílá vločka, Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity, lékařských fakult a dalších vysokých škol. V roce 2003 byla obnovena tradice komplexní výuky mediků 6. ročníku Lékařské fakulty UK v Plzni, kteří zde stážují dva semestry a pod dohledem lékařů Nemocnice České Budějovice, a. s. se připravují na státní závěrečné zkoušky ze základních oborů - pediatrie, chirurgie, gynekologie, interny aj. Nemocnice je držitelkou akreditace Ministerstva zdravotnictví České republiky pro systém specializačního vzdělávání pro velkou většinu oborů. Spektrum akreditovaných oborů průběžně narůstá a aktuální stav je zveřejněn na webu nemocnice. Dále je nemocnice držitelkou akreditace České lékařské komory pro systém kontinuálního vzdělávání. Kontinuálnímu vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků nemocnice věnuje maximální pozornost. Svědčí o tom i udělené akreditace pro výuku a praxi. Jednou z nich je akreditace k uskutečňování praktického vyučování porodních asistentek bakalářek. Další je akreditace k uskutečňování praktické části specializačního vzdělávacího programu v oboru Ošetřovatelská péče v pediatrii. Zde nemocnice zajišťuje specializace: Dětská sestra, včetně odborného modulu Intenzivní péče v neonatologii, Intenzivní péče v pediatrii s moduly zabývajícími se dětmi s onkologickým onemocněním a úrazy. Rozhodnutí o akreditaci praktické části vzdělávacího programu Zdravotně sociální pracovník má nemocnice již od roku Absolventi tohoto kvalifikačního kurzu získávají kvalifikaci pro výkon povolání ve zdravotnických zařízeních. Nemocnice je rovněž držitelkou akreditace vzdělávacího programu v oboru Všeobecný sanitář. Od roku 2010 má nemocnice akreditaci na specializační vzdělávání v oboru klinická psychologie, a to jak pro část praktickou, tak teoreticko-praktickou (supervize). Nemocnice se podílí na řadě vědecko-výzkumných projektů a jednotlivá oddělení jsou řešiteli různých grantů. Zdejší lékaři významně spolupracují s doškolovacími centry praktických lékařů v celých jižních Čechách a připravují pro ně komplexně zaměřené přednášky. Nemocnice organizuje řadu konferencí a seminářů pro zvyšování kvalifikace zdravotních sester z celého regionu. Každý rok nemocnice pořádá ve spolupráci s odbornými lékařskými společnostmi několik celostátních kongresů a sympozií. Dlouhou tradici mají Jihočeské onkologické dny, Jihočeské ORL dny, oftalmologický kongres Timrovy dny, Setkání traumatologů v Českých Budějovicích, Celostátní konference ošetřovatelských profesí pracujících v péči o novorozence a Jihočeská konference nelékařských zdravotnických pracovníků. Kromě toho některá oddělení pořádají workshopy, během nichž mají tuzemští i zahraniční lékaři možnost osvojit si některé praktické dovednosti. Jde například o neurochirurgii, traumatologii a ortopedii. Lékaři přednášejí často na celostátních i mezinárodních kongresech. Výsledky jejich klinické i vědecké práce přijímá odborná veřejnost s velkým uznáním. V Nemocnici České Budějovice, a. s. probíhá řada klinických studií léčiv. V letech se uskutečnilo 158 studií, tedy cca 30 studií ročně. Jejich zadavateli byli opakovaně takové farmaceutické firmy jako F. Hoffmann - La Roche AG, GlaxoSmithKline, Janssen Cilag, s. r. o., Amgen, s. r. o., AstraZeneca Czech Republic, s. r. o., Merck spol. s r. o., Pfizer, spol. s r. o., Novartis, s. r. o., Sanofi - Aventis, s. r. o. a další. Nemocnice České Budějovice, a. s. provádí od roku 1999 klinická hodnocení zdravotnických prostředků potřebná pro uvedení výrobku na trh. Soustřeďuje se zejména na spolupráci s významnými regionálními výrobci, jako jsou Gama Group, a. s., Alfamedic, s. r. o., Resi Třeboň, spol. s r. o. apod., spolupracuje však i s velkými mezinárodními

12 firmami, jako je např. Roche s. r. o., Merck spol. s r. o., Grifols, s. r. o. a další. Nemocnice je držitelkou oprávnění provádět klinická hodnocení kompletního spektra zdravotnických prostředků. Provádí klinická hodnocení od nejjednodušších zdravotnických prostředků typu obvazů až po složité diagnostické a terapeutické přístroje, jakými jsou inkubátory, lithotriptor apod. V rámci nemocnice pracuje Etická komise. Jde o nezávislý orgán, jehož zřizovatelem je Nemocnice České Budějovice, a. s. Členy jmenuje předseda představenstva. Etická komise pracuje podle platných právních předpisů České republiky i Evropské unie. Etická komise posuzuje předložené projekty klinických studií jak z hlediska etického, tak vědeckého i lékařského. Jejím cílem je ochránit zdraví, práva a důstojnost všech osob zařazených do klinických studií.

13 Oddělení anesteziologicko-resuscitační HORNÍ AREÁL - BUDOVA CH Primář: MUDr. Bohuslav Kuta, MBA tel Vrchní sestra: Bc. Jana Štěpánová tel Sekretariát oddělení: tel Ambulance bolesti: tel Anesteziologické ambulance: tel Počet lůžek: 14 Průměrný počet hospitalizovaných/1 rok: 570 Anesteziologicko-resuscitační oddělení je jedním z největších oddělení nemocnice. Zajišťuje podávání anestezií na operačních sálech v Dolním i Horním areálu nemocnice. Pečuje o životní funkce pacientů v kritickém stavu na lůžkové části. Dále poskytuje ambulantní péči o nemocné s chronickými a neztišitelnými bolestmi. Mimoto se pracovníci ARO podílejí na ambulantní přípravě nemocných, a to u plánovaných operačních výkonů formou anesteziologické ambulance a u neplánovaných formou konziliární činnosti. Zajišťují dále konziliární službu u nemocných v akutním a kritickém stavu, hospitalizovaných na jednotkách intenzivní péče ostatních oborů. Anesteziologicko-resuscitační oddělení úzce spolupracuje se Zdravotnickou záchrannou službou Jihočeského kraje jednak formou přímé návaznosti na přednemocniční péči, jednak externí účastí lékařů ARO na službách Zdravotnické záchranné služby. Pracovníci oddělení se podílejí na teoretické a praktické výuce Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity a Vyšší odborné školy zdravotnické. ARO jako akreditované pracoviště v oboru ARIM (Anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicína) zajišťuje oborovou výuku všech lékařů včetně přípravy anesteziologů k atestacím. Českobudějovické anesteziologické a resuscitační oddělení patří k největším v České republice. Na lůžkové části, která je členěna na dvě stanice RES 1 a RES 2, je na 14 lůžkách celkem hospitalizováno do 600 pacientů ročně. Anesteziologicko-resuscitační oddělení poskytuje ročně přibližně anestezií, čímž překonává srovnatelné nemocnice v České republice. Anestezie jsou poskytovány na všech operačních a diagnostických oborech včetně Komplexního kardiovaskulárního centra. Ambulance pro léčbu bolesti, která sídlí v budově G v Dolním areálu, ošetří ročně pacientů, při čemž využívá veškerého spektra léčby včetně invazivních metod. Anesteziologická ambulance ročně poskytuje poradenskou a konziliární činnost průměrně u 850 klientů ročně. Oddělení úzce spolupracuje s ARO okresních nemocnic, a to zejména při koordinovaném využívání lůžkové kapacity. Vývoj anesteziologicko-resuscitačního oddělení Nemocnice České Budějovice, a. s. směřuje ke zvýšení kvality a efektivity poskytované péče, a to zejména zaváděním dalších nových technik a nabídkou širšího sortimentu služeb, jako je např. porodní analgezie. Anesteziologicko-resuscitační oddělení zavádí nové poznatky do péče na lůžkové i ambulantní části. Rozšiřuje činnost v oblasti léčby chronických a neztišitelných bolestí. Koncepčně usiluje o lepší koordinaci a spolupráci při poskytováním intenzivní medicíny na specializovaných oborech a při péči o chronicky kriticky nemocné. Cílem do budoucna bude vytvoření lůžkové kapacity pro ventilované chronicky nemocné. Úsek ostatních zdravotnických a chirurgických oborů MUDr. Jaroslav Novák, MBA tel Anestezilog je při operacích nenahraditelným členem týmu. RES 2 - kombinace boxového a sálového uspořádání. 12

14 Oddělení dětské HORNÍ AREÁL - BUDOVA D Počet lůžek: 89 Počet hospitalizovaných: Dětské oddělení poskytuje veškerou zdravotní péči dětem od jednoho měsíce věku do osmnácti let v nové budově otevřené v květnu Na 89 lůžkách se léčí veškerá onemocnění dětského věku kromě infekčních chorob. Rovněž ambulantní péči zajišťuje oddělení pro veškerá dětská onemocnění ve svých jedenácti specializovaných ordinacích (např. revmatologie, endokrinologie, pneumologie, hematologie, gastroenterologie, alergologie atd.), a to i ve spolupráci s ostatními pracovišti nemocnice. Mimo standardní zdravotní péči o děti je součástí oddělení několik specializovaných úseků. Jednotka intenzivní a resuscitační péče ošetřuje nejtěžší pacienty ve vážném stavu nebo s poruchami životních funkcí. Hematoonkologická stanice se stará o děti s nádorovými onemocněními a poruchami krvetvorby, součástí stanice je i stacionář pro ambulantní léčbu se 3 lůžky. Dále je na oddělení Diabetologické centrum, které dětským diabetikům zajišťuje komplexní péči např. i zavádění inzulínových pump. V dalších specializovaných centrech probíhá léčba růstovým hormonem a biologická léčba v gastroenterologii a hematoonkologii. Nejmodernější přístrojové vybavení poskytuje např. možnost endoskopických vyšetření v gastroenterologii a pneumologii u všech dětských věkových kategorií. Oddělení je také součástí dětského traumacentra a hospitalizuje všechny dětské pacienty s úrazy. Součástí oddělení jsou i lůžka pro doprovod dětí a ubytovna pro doprovod pacientů starších šesti let. Funguje zde škola, družina s hernami, k dispozici jsou hry, hračky a dostatek knih. Primář: MUDr. Vladislav Smrčka tel Vrchní sestra: Bc. Zuzana Šimková tel Sekretariát oddělení: tel fax: Hlavní recepce: tel Příjmová ambulance: tel Stanice v jednotlivých patrech mají recepci se stálou přítomností zdravotních sester. Čekárna v hematoonkologické stanici. Standardní pokoj pro malé děti a jejich doprovod se sklápěcím přebalovacím pultem (vlevo) je pod stálým dozorem personálu. Intimitu zajišťují v případě potřeby žaluzie. Jednotka intenzivní a resuscitační péče má 8 lůžek. Úsek ostatních zdravotnických a chirurgických oborů MUDr. Jaroslav Novák, MBA tel

15 Oddělení gastroenterologické HORNÍ AREÁL - BUDOVA C Primářka: MUDr. Olga Shonová tel Vrchní sestra: Mgr. Lenka Klímová tel Sekretariát oddělení: tel Počet lůžek: 32 Průměrný počet hospitalizovaných/1 rok: Gastroenterologické oddělení je interním oddělením se zaměřením na onemocnění trávicího ústrojí, jater, slinivky břišní a klinickou imunologii. Vnitřním členěním oddělení na část lůžkovou a část ambulantní lze poskytovat nemocným standardní i specializované služby 24 hodin denně. Lůžková stanice má 32 lůžek, z toho je osm umístěno na moderně vybavené jednotce intenzivní péče, 18 standardních lůžek je osazeno moderním monitorovacím systémem. Gastroenterologické oddělení poskytuje jednak standardní interní a endoskopickou péči pro spádovou oblast českobudějovického regionu a zajišťuje superkonziliární činnost občanům celého Jihočeského kraje, kteří jsou vyšetřováni a léčeni vysoce specializovanými metodami před případnými chirurgickými operacemi. Ambulantní trakt sestává z řady endoskopických sálků, pracoviště funkční laboratoře, ordinace specialistů, ordinace ambulantního lékaře a sestry a ze specializovaného pracoviště na radiologickém oddělení. Endoskopická vyšetření dutiny břišní (tzv. digestivní endoskopie) jsou spolu s ultrazvukem dutiny břišní (sonografie) páteří ambulantního provozu. Oddělení provádí diagnostické i léčebné výkony horní (esofagoskopie, gastroskopie, duodenoskopie) a dolní (rektoskopie, koloskopie) trávicí trubice a tenkého střeva, žlučového a slinivkového systému (ERCP), ultrazvukovou endoskopii horního a dolního traktu (endosonografie). Zajišťuje 24 hodinovou službu urgentní endoskopie. Další techniky jsou ph metrie a manometrie jícnu, punkční techniky jater, gastrostomie, kapslová enteroskopie. V současné době moderní endoskopické přístroje, kterými je oddělení vybaveno, dovolují prohlédnout a ošetřit celou trávicí trubici. Tým lékařů s celým zdravotnickým personálem řeší a následně léčí ve specializovaných poradnách onemocnění imunologické, interní, jaterní, nespecifické střevní záněty, nádory tlustého střeva, konečníku, slinivky břišní a žlučového ústrojí a celiakální sprue (nesnášenlivost lepku). Gastroenterologické oddělení je zapojeno do celostátního programu vyhledávání skryté rakoviny tračníku a konečníku, tzv. depistáže kolorektálního karcinomu. Je Centrem pro onemocnění nespecifickými střevními záněty a vede registr těchto nemocných. Dále zde působí Centrum pro celiakální sprue. Jednotka intenzivní péče. Endoskopie - double balloon. Úsek interních oborů MUDr. Ivan Vonke, MBA tel Koloskopický sálek (endoskopické vyšetření tlustého střeva). Endoskopie - ERCP (vyšetření žlučového systému a slinivky břišní). 14

16 Oddělení chirurgické HORNÍ AREÁL - BUDOVA CH Počet lůžek: 121 Průměrný počet hospitalizovaných/1 rok: Průměrný počet operací/1 rok: Oddělení pečuje o pacienty s chirurgickým onemocněním ve své složce ambulantní a lůžkové. V rámci ambulantní péče provádí kromě konziliární činnosti pro ostatní oddělení, běžných chirurgických vyšetření a zákroků, vyšetření echografická, a to včetně intervenčních zákroků pod echografickou kontrolou, a vyšetření ultrazvuková při onemocnění konečníku. Scházejí se zde rovněž onkologické týmy zabývající se problematikou diagnostiky a léčby onemocnění mléčné žlázy a zažívajícího ústrojí. Probíhá zde také cévní poradna řešící choroby žil a tepen a poradna dětské chirurgie. Proktologické a endoskopické pracoviště se věnují diagnostice a léčbě chorob tlustého střeva a konečníku. Hlavní náplní práce chirurgického oddělení jsou operační zákroky v dutině břišní, a to jak klasickým způsobem, tak laparoskopicky. Týká se to např. operací žlučníku, gastroesofageálního refluxu při bráničních kýlách, operací tlustého i tenkého střeva a cévních operací. Tradici má chirurgie štítné žlázy, hrudní chirurgie, která zaznamenává množství zákroků miniinvazivně torakoskopicky a chirurgie dětská. Jako součást Traumatologického centra se oddělení účastní péče o pacienty s úrazy dutiny břišní, hrudní a s poraněním cév. Zejména pro onkologické pacienty zajišťuje dlouhodobý žilní přístup port katetrů. Pro nemocné s ledvinným selháním jsou prováděny arteriovenózní zkraty pro dialýzu. Chirurgické oddělení plní také vzdělávací funkci při přípravě lékařů k atestacím, výuce mediků, studentů Jihočeské univerzity a středních zdravotních škol. Primář: MUDr. Vojtěch Louda tel Vrchní sestra: Bc. Hana Vovesná tel Sekretariát oddělení: tel Chirurgická jednotka intenzivní péče s 10 lůžky. Ošetřovatelská péče na stanici C, která má na 27 lůžkách nejvíce imobilních pacientů. Laparoskopická operace s využitím nejnovější HD laparoskopické věže. Cévně rekonstrukční výkon. Úsek ostatních zdravotnických a chirurgických oborů MUDr. Jaroslav Novák, MBA tel

17 Oddělení infekční HORNÍ AREÁL - BUDOVA E Primář: MUDr. Václav Chmelík tel. tel Vrchní sestra: Bc. Vladimíra Přitasilová tel Počet lůžek: 84 Průměrný počet hospitalizovaných/1 rok: Infekční oddělení jako krajské centrum oboru poskytuje léčbu nemocným s infekčními chorobami všech věkových skupin. Standardní péče o pacienty všech věkových skupin je poskytována na dvou lůžkových stanicích. Pacienti jsou umístěni na pokojích tak, aby nemohlo dojít k vzájemnému přenosu nemoci. Při péči o malé děti je umožněna hospitalizace i matky nebo otce. Oddělení má zvláštní režim péče, který brání přenosu původců nemocí. Pro infekce s vysokou přenosností jsou dva pokoje oddělení vybaveny zvláštním klimatizačním systémem s filtrací vzduchu a zvláštním režimem péče. Jednotka intenzivní péče se šesti lůžky slouží nemocným s vážnými průběhy infekčních nemocí, které ohrožují základní životní funkce nemocného. Na oddělení jsou hospitalizováni mj. lidé, kteří si přivezli exotickou nemoc z jiných částí světa. Oddělení nabízí vyšetření před cestou do tropů a subtropů, očkování a profylaxi malárie ve své specializované poradně. Po prodělané infekční nemoci jsou nemocní sledováni v odborných poradnách pro stavy po infekčních nemocech nervového systému, žloutenkách a dalších onemocněních. V rámci oddělení je zřízeno AIDS centrum, poskytující jako jedno ze sedmi obdobných pracovišť v České republice péči infikovaným virem HIV a nemocným AIDS z celého Jihočeského kraje. Sekretariát oddělení: tel Vstup na infekční oddělení - recepce. Ambulance infekčního oddělení. Úsek interních oborů MUDr. Ivan Vonke, MBA tel Pokoj jednotky intenzivní péče. Observační část jednotky intenzivní péče. 16

18 Oddělení interní HORNÍ AREÁL - BUDOVA I Počet lůžek: 90 Průměrný počet hospitalizovaných/1 rok: Interní oddělení funguje jako klasické oddělení vnitřního lékařství s nediferencovaným příjmem nemocných. Součástí jsou četné odborné ambulance. Na jeho lůžkách jsou ošetřováni nemocní s interními chorobami, vyjma akutních koronárních příhod a stavů vyžadujících invazivní kardiologické vyšetření a ošetření. Totéž platí pro nemoci dutiny břišní. Specializované služby naopak oddělení poskytuje nemocným s chorobami ledvin, včetně ošetření hemodialýzou a peritoneální dialýzou. K dispozici je také jednotka metabolické a intenzivní péče. Součástí oddělení je metabolické a diabetologické centrum, které poskytuje nemocniční i ambulantní péči o pacienty s poruchami výživy, obezitou, poruchami metabolizmu kostí a s cukrovkou. Zajišťuje také kompletní domácí nutriční podporu, sondovou enterální výživu, v případě potřeby i výživu parenterální. Diabetikům oddělení zajišťuje nejširší komplexní péči, zavedení intenzifikovaných inzulínových režimů včetně terapie inzulínovou pumpou. Stále větší význam má podiatrická ambulance, zajišťující komplexní péči o diabetickou nohu. Osteologická ambulance disponuje možností kvalitního denzitometrického vyšetření. Péče je věnována také pacientům s komplikovanými revmatickými onemocněními a chorobami pojiv postihujícími celý organizmus. Oddělení slouží rovněž jako lůžková základna pro léčbu krevních chorob včetně zhoubných onemocnění krvetvorných orgánů. Součástí oddělení je ultrazvukové pracoviště, kde se provádí vyšetření srdce, dutiny břišní, duplexní sonografická vyšetření cév a komplexní diagnostika chorob tepen a žil. Na vyšetření navazuje stále se rozšiřující ambulantní angiologická péče. Interní oddělení jako jedno z prvních pracovišť v republice zavedlo monitorovanou ambulantní léčbu žilních trombóz. Primář: MUDr. Pavel Havránek tel Vrchní sestra: Bc. Pavla Havlišová tel Sekretariát oddělení: tel Pohled do sálu hemodialyzační stanice. Sestry u lůžka na metabolické jednotce intenzivní péče. Vyšetření nemocného na denzitometrii. Vyšetření cév v ultrazvukové laboratoři. Úsek interních oborů MUDr. Ivan Vonke, MBA tel

19 Oddělení kardiochirurgické HORNÍ AREÁL - BUDOVA C Primář: MUDr. Aleš Mokráček, CSc. tel Vrchní sestra: Bc. Anna Kultová tel Sekretariát oddělení: tel Počet lůžek: 43 Průměrný počet hospitalizovaných/1 rok: 900 Průměrný počet operací/1 rok: 700 Kardiochirurgické oddělení Komplexního kardiovaskulárního centra Nemocnice České Budějovice, a. s. poskytuje péči v celém spektru operací srdce s výjimkou transplantačního programu. Provádí veškeré operace pro ischemickou chorobu srdeční (výkony s využitím mimotělního oběhu i bez něj, kompletní tepenné revaskularizace, korekce mechanických komplikací infarktu myokardu atp.) i pro chlopenní onemocnění (záchovné operace na chlopních, jejich náhrady s využitím jak mechanických, tak standardních biologických protéz i lidských štěpů). Rovněž provádí operace na hrudní aortě a velkých cévách, stejně jako operace kvůli srdečním arytmiím. Vedle klasických přístupů nabízí operace miniinvazivní včetně operací video asistovaných. Ve spolupráci s kardiologickým oddělením provádí katetrizační výkony na srdečních chlopních (náhrady, plastiky) a hybridní výkony na cévním systému včetně implantací výztuh (stentgraftů) do hrudní aorty. Pooperační část kardiochirurgického oddělení poskytuje komplexní péči jak pro nemocné po operaci, tak pro neoperované nemocné z celého jihočeského regionu. Komplexní kardiovaskulární centrum Nemocnice České Budějovice, a. s., jehož je kardiochirurgické oddělení součástí, má nejvyšší možný status v rámci České republiky pro tuto péči. Je pracovištěm s kardiochirurgickou akreditací Ministerstva zdravotnictví České republiky. Vedle standardních přístrojů pro kardiochirurgickou praxi disponuje nejmodernějšími přístroji pro léčbu srdečních arytmií, monitorovací technikou, videoskopickým zařízením. Dále jsou zde nejmodernější přístroje pro podporu srdeční činnosti (ECMO, VAD). Zaměstnanci oddělení se aktivně podílejí na výuce mediků Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni a II. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze i studentů Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity. V rámci grantových i institucionálních projektů řeší některé vědecké úkoly. Výsledky své práce prezentují na českých i světových kongresech. Lékaři oddělení jsou členy řady domácích a zahraničních odborných společností. Recepce kardiochirurgického oddělení. Průběh operace na sále. Úsek kardiocentra a vybraných zdravotnických oborů MUDr. Ladislav Pešl tel Přístroj pro mimotělní krevní oběh. Pooperační část oddělení. 18

20 Oddělení kardiologické HORNÍ AREÁL - BUDOVA C Počet lůžek: 62 Průměrný počet hospitalizovaných/1 rok: Kardiologie tvoří spolu s kardiochirurgií, cévní chirurgií, angiologií a intervenční radiologií jedno z jedenácti Komplexních kardiovaskulárních center v České republice. Má regionální působnost a poskytuje diagnostickou, léčebnou i preventivní péči nemocným s kardiovaskulárními chorobami. Kardiologické oddělení zaměřuje svou činnost především na péči o nemocné s ischemickou chorobou srdeční, chlopňovými vadami srdce, poruchami srdečního rytmu, hypertenzní chorobou, kardiomyopatiemi, onemocněním periferních cév a dále na péči o nemocné s těžkými formami srdečního selhání. Provádějí se zde léčebné zásahy jak konzervativní povahy (medikamentózní a injekční či infuzní léčba), tak operační zákroky (intervence na koronárních tepnách, nekoronární intervence, implantace všech typů kardiostimulátorů, kardioverter - defibrilátorů, katetrizační ablace poruch srdečního rytmu, perkutánní angioplastiky tepenného systému v různých lokalizacích a mnoho dalších). V řadě výše uvedených zákroků přesahuje činnost hranice Jihočeského kraje. Ve spolupráci s interními odděleními ostatních nemocnic v regionu a s územními středisky záchranné služby jsou zde ošetřováni nemocní s akutním infarktem myokardu z celého Jihočeského kraje přímou koronární angioplastikou, což je v současné době nejmodernější způsob ošetření srdečního infarktu. Odborné ordinace pro ambulantní péči pokrývají celé spektrum činnosti v oboru kardiologie a angiologie. Pro ambulantní pacienty se zde provádí veškerá echokardiografická vyšetření, duplexní ultrazvuková vyšetření cév, zátěžová funkční vyšetření (ergometrie, spiroergometrie), monitoring poruch srdečního rytmu nebo tlaku (Holterovské monitorování) a mnoho dalších vyšetření. U části nemocných s implantovanými přístroji je jejich srdeční činnost trvale sledována pomocí signálů přenášených přes družici - tzv. Home monitoring. Kardiologické oddělení dále zajišťuje vyšetření před operací srdce. Ve spolupráci s kardiochirurgy stanovuje definitivní indikaci ke kardiochirurgickým operacím. Kardiologický program je jedním z hlavních programů nemocnice, přičemž počtem a kvalitou výkonů se Komplexní kardiovaskulární centrum řadí mezi přední pracoviště v České republice. Primář: MUDr. František Toušek, FESC tel Vrchní sestra: Anna Vítová tel Sekretariát oddělení: tel Příjmová ambulance Komplexního kardiovaskulárního centra. Právě probíhá radiofrekvenční ablace na arytmologickém sále. Arytmologický sál. Ovladovna katetrizačního sálu. Úsek kardiocentra a vybraných zdravotnických oborů MUDr. Ladislav Pešl tel

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM Městské nemocnice v Litoměřicích telefonní číslo z veřejné telefonní sítě je nutné volit ve tvaru 416 723 +níže uvedená linka název pracoviště linka Důležitá vnitřní telefonní čísla

Více

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE Zdravotnická péče, diagnostika a léčba je na interním oddělení poskytována ve třech úrovních, tzv. diferencovaná péče: na lůžkách jednotky intenzívní péče pro interní a neurologické pacienty na lůžkách

Více

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL 25100xxxxx INTENZIVNÍ MEDICÍNA 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 2510002101 Centrální chirurgický JIP 2510003001A 2510003001B 2510003001C 2510003001D 2510003001E 2510003001F 2510003001G

Více

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 TELEFONNÍ SEZNAM IČO: 27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál II (AII) Podbrdská 269,

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00 Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00 Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Program 14.00 Zahájení 14.05 Proslovy hostů a prezentace projektu

Více

Ukázka práce Pouze obsah

Ukázka práce Pouze obsah Koncepce nemocnic Jihočeského kraje léčebná péče Yale Medical Consulting, a.s. 2010 Yale Medical Consulting, a.s. Martinská 360/2 110 00 Praha 1 Staré Město Zdravotní koncepce nemocnic Jihočeského kraje

Více

NEMOCNICE SEDLČANY. Široké spektrum moderní zdravotní péče

NEMOCNICE SEDLČANY. Široké spektrum moderní zdravotní péče NEMOCNICE SEDLČANY Široké spektrum moderní zdravotní péče Rodinná atmosféra Kvalifikovaní odborníci Široké spektrum zdravotní péče Vícestupňová následná péče O nás Nemocnice Sedlčany je zdravotnické zařízení

Více

C h l a m y d i e o. s. :

C h l a m y d i e o. s. : C h l a m y d i e o. s. : 1 ) STRAN AKUTNÍCH STAVŮ- DOJEZDY SANITEK: VEŠKERÉ PRODLOUŽENÉ DOBY U AKUTNÍCH STAVŮ POVEDOU KE ZHORŠENÍ PÉČE O PACIENTA, KOMPLIKACÍM, AŤ JE PACIENT TRANSPORTOVÁN Z DOMU, ULICE

Více

Dobrovolnický program VFN

Dobrovolnický program VFN Dobrovolnický program VFN Konference I slova léčí Ing. Gabriela Jičínská, 27.2.2013 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Příspěvková organizace v přímé řídící působnosti MZ ČR Poskytuje základní, specializovanou

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 1 3.6.2003 Síť zdravotnických zařízení v Jihočeském kraji v roce 2002 Touto aktuální

Více

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení ARO 4510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 4510003001 Anesteziolog.-resusc.odd.-léčba bolesti 4510003002 Anesteziolog.-resusc.odd. - anestezie 4510003003 Anest.-resusc.odd.-jednotka pro zotavení

Více

KLINIKA BUDOVA PORADNA KONTAKT

KLINIKA BUDOVA PORADNA KONTAKT I. chirurgická klinika A pro onemocnění jícnu a horního zažívacího traktu 588 443 308 A pro onemocnění plic 588 443 308 A pro onemocnění žlučových cest a slinivky břišní 588 443 308 H pro nemoci prsu 588

Více

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková Projekt Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Projekt financován z ESF a rozpočtu

Více

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK Pro účely preventivní sportovně-kardiologické prohlídky ve zdravotnickém zařízení ProCorde s.r.o. v Chomutově. Příjmení, jméno:............................... Rodné číslo:.....................

Více

w w w.nemocnicenachod.cz Ambulantní pracoviště

w w w.nemocnicenachod.cz Ambulantní pracoviště w w w.nemocnicenachod.cz Ambulantní pracoviště -2- ÚVOD Tímto seznamem ambulancí Vás chceme seznámit s rozsahem a typem poskytované ambulantní péče v Oblastní nemocnici Náchod a.s.. Doufáme, že pro Vás

Více

MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ R o č n í k 2001 V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 5 Vydáno: Kč OBSAH METODICKÁ OPATŘENÍ 6. Spádovost lůžkových zdravotnických zařízení v hlavním městě Praze (akutní lůžková

Více

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 OBSAH 1. Úvod 11 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 3. Prenatální a postnatální růst 18 3.1. Prenatální období 18 3.2. Postnatální

Více

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová Specializovaná nemocnice a knihovna Daniela Tumpachová Nemocnice Na Homolce státní příspěvková organizace v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR akreditovaná nemocnice od r. 2005 červen

Více

Vzdělávání sester v elektrodiagnostice nervového systému. Bc.. Miluše Vacušková Katedra ošetřovatelství NCO NZO Brno

Vzdělávání sester v elektrodiagnostice nervového systému. Bc.. Miluše Vacušková Katedra ošetřovatelství NCO NZO Brno Vzdělávání sester v elektrodiagnostice nervového systému Bc.. Miluše Vacušková Katedra ošetřovatelství NCO NZO Brno Historie 1973 speciální příprava v úsecích EEG, EMG dlouhodobá příprava v úsecích EEG,

Více

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru intervenční radiologie je získání specializované způsobilosti osvojením teoretických

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu Pomoc lidem s leukémií při Interní hematoonkologické klinice FN Brno za rok 2014

Výroční zpráva Nadačního fondu Pomoc lidem s leukémií při Interní hematoonkologické klinice FN Brno za rok 2014 Výroční zpráva Nadačního fondu Pomoc lidem s leukémií při Interní hematoonkologické klinice FN Brno za rok 2014 I.Úvod Sídlo: Jihlavská 20, 625 00, Brno Registrace: zapsaný od 2. března 1999 v nadačním

Více

PROHLUBOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ. 25.8. 2011 Brno 26.8. 2011 Pelhřimov

PROHLUBOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ. 25.8. 2011 Brno 26.8. 2011 Pelhřimov PROHLUBOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 25.8. 2011 Brno 26.8. 2011 Pelhřimov Aktivity projektu Certifikované kurzy lékařů (nástavbové obory) 400 Ekonomika zdravotnictví (management) 125 ATLS (neodkladná přednemocniční

Více

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ o.p.s Se sídlem v Praze 5, Duškova 7, 150 00. Otázky ke státní bakalářské zkoušce v akademickém roce 2007/2008

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ o.p.s Se sídlem v Praze 5, Duškova 7, 150 00. Otázky ke státní bakalářské zkoušce v akademickém roce 2007/2008 VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ o.p.s Se sídlem v Praze 5, Duškova 7, 150 00 Otázky ke státní bakalářské zkoušce v akademickém roce 2007/2008 Studijní obor: v š e o b e c n á s e s t r a Studijní program: o

Více

ABC Zdravotnictví ČR. Otázky ke zkouškám:

ABC Zdravotnictví ČR. Otázky ke zkouškám: ABC Zdravotnictví ČR Otázky ke zkouškám: 1. Vysvětlete pojem Zdravotní péče, co jím rozumíme, jaké druhy znáte Co rozumíme pod pojmy péče: dispenzární diagnostická léčebná ošetřovatelská lékárenská posudková

Více

2 Antisepse, asepse, způsoby sterilizace, dezinfekce... 23. 3 Etiologie ran a proces hojení... 24

2 Antisepse, asepse, způsoby sterilizace, dezinfekce... 23. 3 Etiologie ran a proces hojení... 24 Obsah Předmluva... 13 OBECNÁ CHIRURGIE 1 Vyšetření chirurgického pacienta... 16 1.1 Anamnéza... 16 1.2 Fyzikální vyšetření..................................... 18 1.3 Paraklinická vyšetření... 20 1.4 Předoperační

Více

Největší informační zdroj pro lékaře Mediakit 2014

Největší informační zdroj pro lékaře Mediakit 2014 Největší informační zdroj pro lékaře Mediakit 2014 PŘEDSTAVENÍ www.prolekare.cz prolékaře.cz je jediný odborný portál pro lékaře v ČR a SR Umožňuje efektivní oslovení lékařů podle specializací Spolupráce

Více

Zdravotnictví a sociální péče

Zdravotnictví a sociální péče Zdravotnictví a sociální péče I. Nestátní zdravotnická zařízení poskytující lůžkovou péči Zřízená Magistrátem hl. m. Prahy Městská nemocnice následné péče, 160 následná péče ošetřovatelsko rehabilitační

Více

Organizační formy péče, systém diferencované péče, multidisciplinární tým. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Organizační formy péče, systém diferencované péče, multidisciplinární tým. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Organizační formy péče, systém diferencované péče, multidisciplinární tým Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Organizační formy péče Jsou různé Musí zajistit plynulý a bezproblémový chod ošetřovací

Více

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Ošetřovatelský proces u nemocných s akutním onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský proces u nemocných s chronickým onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský

Více

Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Historie: Onkologické oddělení bylo otevřeno v nemocnici Na Královských Vinohradech již v roce 1949 a později se stalo součástí Radiologické kliniky

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ GASTROENTEROLOGIE A HEPATOLOGIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ GASTROENTEROLOGIE A HEPATOLOGIE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ GASTROENTEROLOGIE A HEPATOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je získat znalosti a praktické dovednosti umožňující poskytovat komplexní

Více

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková Vzdělávání sester v České republice Jaroslava Jedličková 1999 OŠETŘOVATELSTVÍ V ČR Nová koncepce ošetřovatelství Cíl Vhodnými metodami systematicky, všestranně uspokojovat potřeby člověka ve vztahu k udržení

Více

Aktualizace koncepce oboru úrazové chirurgie

Aktualizace koncepce oboru úrazové chirurgie Aktualizace koncepce oboru úrazové chirurgie 1. NÁZEV OBORU: Úrazová chirurgie 1.1. Číslo odbornosti dle vyhl. MZ č. 134/1998 Sb. - 503 2. CHARAKTERISTIKA OBORU 2.1. Úrazová chirurgie zajišťuje komplexní

Více

[ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.]

[ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.] 2013 RK-02-2013-35, př. 3 Počet stran: 6 Nemocnice Jihlava p. o. Lukáš Velev [ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.] Dokument obsahuje

Více

Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc

Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc pořádají 11. multidisciplinární kurz (podporovaný D.E.S.G.) na téma: Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu Ošetřovatelská péče a edukace pacienta akreditovaný

Více

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Management porodní asistence v České republice Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Mezinárodn rodní definice porodní asistentky Porodní asistentka je osoba, která byla řádně

Více

185/2009 Sb. VYHLÁŠKA. Strana 1 / 17. ze dne 17. června 2009

185/2009 Sb. VYHLÁŠKA. Strana 1 / 17. ze dne 17. června 2009 185/2009 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 17. června 2009 o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů Změna: 361/2010 Sb. Změna: 286/2013 Sb. Ministerstvo

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

Krajská zdravotní, a.s. nemocnice Ústeckého kraje. Ing. Jaroslav Peldřimovský

Krajská zdravotní, a.s. nemocnice Ústeckého kraje. Ing. Jaroslav Peldřimovský Krajská zdravotní, a.s. nemocnice Ústeckého kraje Ing. Jaroslav Peldřimovský Krajská zdravotní, a.s. Nemocnice Děčín, o. z. 308 lůžek / 646 zaměstnanců / 12 klin. oddělení / 89 pracovních míst lékařů Masarykova

Více

VYHLÁŠKA. 185/2009 Sb. ze dne 17. června 2009

VYHLÁŠKA. 185/2009 Sb. ze dne 17. června 2009 Úplné znění vyhlášky č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů, ve znění vyhlášky č. 361/2010 Sb. VYHLÁŠKA 185/2009 Sb. ze

Více

Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak

Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak Při vytváření koncepce našeho nového nestátního zdravotnického zařízení jsme vycházeli ze zkušeností vyspělých zdravotních systémů, kde kooperace lékařů

Více

Spektrum poskytované péče v MěN Hořice

Spektrum poskytované péče v MěN Hořice Spektrum poskytované péče v MěN Hořice Tento dokument obsahuje informace o spektru poskytované péče dle jednotlivých oddělení Městské nemocnice Hořice. Slouží jako podklad pro poskytnutí informací pacientům

Více

Podmínky získávání a uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta v České republice

Podmínky získávání a uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta v České republice Podmínky získávání a uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta v České republice Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti

Více

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Epidemiologie srdečního selhání v ČR 250 000 pacientů s CHSS 125 000 pacientů se systolickou

Více

SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ

SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ 1. PROČ SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ Každý sportovec by měl už od mládežnických kategorií absolvovat jednou ročně sportovní prohlídku. Sportovní činnosti

Více

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady ul. Ruská Fakultní nemocnice Královské Vinohrady vjezd vchod pro pû í ul. Ruská vchod pro pû í dolní vjezd (zásobování) vjezd ul. robárova HLAVNÍ VJEZD Seznam klinik a oddělení FNKV Interní obory I. interní

Více

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert)

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) Obsah OBECNÁ ČÁST 1. Úvod (Bohumil Seifert) 2. Primární péče 2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) 2.2. Historie a perspektivy primární péče v České republice (Svatopluk

Více

Zdravotnické povolání - souhrn činností při poskytování zdravotní péče podle tohoto zákona.

Zdravotnické povolání - souhrn činností při poskytování zdravotní péče podle tohoto zákona. Zákon č.96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících

Více

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Ukončení příjmů projektů: 30. 6. 2015 Délka trvání řešení projektů: 45 měsíců Místo realizace: Celá ČR Oblast působení: Výzkum a

Více

Koncepce ná vázne pe c e

Koncepce ná vázne pe c e Koncepce ná vázne pe c e Obsah 1. Účel dokumentu... 1 2. Východisko resortní priority období 2014 2020... 1 3. Dotčené strany a jejich zapojení při tvorbě a implementaci koncepce... 3 4. Definice návazné

Více

Ordinační hodiny Masarykova městská nemocnice v Jilemnici

Ordinační hodiny Masarykova městská nemocnice v Jilemnici Ordinační hodiny Masarykova městská nemocnice v Jilemnici Alergologická a imunologická ambulance MUDr. V. Vrba Alergologická a imunologická ambulance 08.00-15.00 08.00-15.00 08.00-15.00 08.00-15.00 07.00-14.00

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému Citace: 116/2012 Sb. Částka: 44/2012 Sb. Na straně

Více

99/2012 Sb. - o požadavcích na minimální personální zabezpeč. zdravotních služeb - poslední stav textu. 99/2012 Sb. VYHLÁŠKA

99/2012 Sb. - o požadavcích na minimální personální zabezpeč. zdravotních služeb - poslední stav textu. 99/2012 Sb. VYHLÁŠKA Změna: 287/2013 Sb. 99/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb.,

Více

Alergologická a imunologická ambulance MUDr. V. Vrba. Dětské a novorozenecké oddělení prim. MUDr. M. Jiřičková

Alergologická a imunologická ambulance MUDr. V. Vrba. Dětské a novorozenecké oddělení prim. MUDr. M. Jiřičková Doporučujeme přítomnost lékaře vždy ověřit telefonicky. tel. č. 481 551 111 - recepce nemocnice. Alergologická a imunologická ambulance MUDr. V. Vrba Dětské a novorozenecké oddělení prim. MUDr. M. Jiřičková

Více

Témata pro profilovou maturitní zkoušku

Témata pro profilovou maturitní zkoušku CÍRKEVNÍ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JANA PAVLA II. Témata pro profilovou maturitní zkoušku Předmět: OŠETŘOVÁNÍ NEMOCNÝCH Praktická maturitní zkouška povinná Interní a chirurgické oddělení: 1. Ošetřovatelská

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ 37 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ Adresa: Šimkova 870, poštovní p ihrádka 38, 500 38 Hradec Králové 1 Telefon: +420 495 816 111 Fax: +420 495 513 597 Internet: http://www.lfhk.cuni.cz

Více

Metody nukleární medicíny. Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojová technika

Metody nukleární medicíny. Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojová technika Metody nukleární medicíny Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojová technika Nukleární medicína Zobrazení metodami nukleární medicíny (rovněž označované jako skenování) patří mezi diagnostické

Více

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH Tomáš Čechák 1, Pavel Dvořák 1, Lubomír Frencl 2, Ladislav Musílek 1, Libor Judas 3, Ivan Kuželka

Více

Zdravotnictví. I. Nestátní zdravotnická zařízení poskytující lůžkovou péči. Zřízená hlavním městem Prahou. Zřízená městskou částí

Zdravotnictví. I. Nestátní zdravotnická zařízení poskytující lůžkovou péči. Zřízená hlavním městem Prahou. Zřízená městskou částí Zdravotnictví I. Nestátní zdravotnická zařízení poskytující lůžkovou péči Zřízená hlavním městem Prahou název počet lůžek obor Městská nemocnice následné péče, Praha 9 Vysočany 160 LDN následná péče Zřízená

Více

prodlouženém intervalu do 4,5 hod od vzniku příhody

prodlouženém intervalu do 4,5 hod od vzniku příhody MUDr. Jan Bartoník Historie medikamentosní terapie ischemických CMP Přes veškerou snahu byly do r. 1995 ischemické CMP považovány za více méně terapeuticky neovlivnitelné. Za jedinou účinnou látku v terapii

Více

Služby v oblasti veřejného zdraví FN Plzeň

Služby v oblasti veřejného zdraví FN Plzeň www.fnplzen.cz Služby v oblasti veřejného zdraví FN Plzeň Ing. Viktor Wendler 10.10.2013 Základní údaje samostatná příspěvková organizace přímo řízená MZ ČR provázanost s Lékařskou fakultou UK v Plzni

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 17. května 2012 Mladá Boleslav Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou

Více

Vzdělávací program oboru ANESTEZIOLOGIE A INTENZIVNÍ MEDICÍNA

Vzdělávací program oboru ANESTEZIOLOGIE A INTENZIVNÍ MEDICÍNA Vzdělávací program oboru ANESTEZIOLOGIE A INTENZIVNÍ MEDICÍNA Cíl specializačního vzdělávání... 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2. Základní anesteziologický kmen v délce minimálně

Více

Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2011

Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2011 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2011 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2011 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (dále jen VZP ) připravila pro laickou

Více

PŘEHLED NOVÝCH A NOVELIZOVANÝCH VÝKONŮ DLE ODBORNOSTÍ

PŘEHLED NOVÝCH A NOVELIZOVANÝCH VÝKONŮ DLE ODBORNOSTÍ PŘEHLED NOVÝCH A NOVELIZOVANÝCH VÝKONŮ DLE ODBORNOSTÍ celkový počet: 99 výkonů 85 nových výkonů včetně 10 nových výkonů ve veřejném zájmu 14 novelizovaných výkonů 101 vnitřní lékařství - interna 11112

Více

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP I. Proč je v současné onkologii tak potřebná výuka S čím dnes musí počítat řízení

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

Prevence. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Prevence. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Prevence Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Prevence (1) Zaměření se proti nemocem a snaha jim předcházet Opírá se o nejnovější poznatky v etiopatogenezi, výsledky epidemiologických studií Je zaměřena

Více

OBSAH. Lékařství Nemocnice Chirurgie Oční lékařství Pediatrie Kardiologie ORL Psychiatrie Stomatologie Infekce Nemoc

OBSAH. Lékařství Nemocnice Chirurgie Oční lékařství Pediatrie Kardiologie ORL Psychiatrie Stomatologie Infekce Nemoc Toto téma jsem si vybrala, protože chci po ukončení základní školy studovat na střední zdravotnické škole. Potom si chci udělat třeba i vysokou školu a dále pracovat v nemocničním personálu. OBSAH Lékařství

Více

XXII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE OŠETŘOVATELSKÝCH PROFESÍ PRACUJÍCÍCH V PÉČI O NOVOROZENCE

XXII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE OŠETŘOVATELSKÝCH PROFESÍ PRACUJÍCÍCH V PÉČI O NOVOROZENCE XXII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE OŠETŘOVATELSKÝCH PROFESÍ PRACUJÍCÍCH V PÉČI O NOVOROZENCE ČESKÉ BUDĚJOVICE ART IGY Pražská 24, České Budějovice (Společenský sál 3. patro) 23. 24. 5. 2013 1 NEONATOLOGICKÉ ODDĚLENÍ

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2007. Částka 4 Vydáno: ČERVEN 2007 Cena: 126 Kč OBSAH

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2007. Částka 4 Vydáno: ČERVEN 2007 Cena: 126 Kč OBSAH Ročník 2007 Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 4 Vydáno: ČERVEN 2007 Cena: 126 Kč OBSAH ZPRÁVY A SDĚLENÍ 1. Rámcové vzdělávací programy pro specializační vzdělávání nelékařských

Více

Lékařská péče o závažné úrazy v ČR

Lékařská péče o závažné úrazy v ČR Lékařská péče o závažné úrazy v ČR prof. MUDr. Ladislav Plánka, Ph.D. Fakultní nemocnice Brno Ponehodová péče TK, Poslanecká sněmovna ČR Praha, 22. 6. 2015 Lékařská péče o závažné úrazy v ČR Centralizace

Více

Příručka pacienta. Motto nemocnice: Nabízíme kvalitní zdravotní péči a vstřícný přístup zdravotnického personálu.

Příručka pacienta. Motto nemocnice: Nabízíme kvalitní zdravotní péči a vstřícný přístup zdravotnického personálu. DĚKUJEME SPONZORŮM, KTEŘÍ PŘISPĚLI NA REALIZACI PŘÍRUČKY PACIENTA Příručka pacienta Společnost zaměřená na rozvoj a distribuci léků pro vzácná onemocnění Motto nemocnice: Nabízíme kvalitní zdravotní péči

Více

Stabilizace sester ve zdravotnických zařízeních ČR

Stabilizace sester ve zdravotnických zařízeních ČR Stabilizace sester ve zdravotnických zařízeních ČR Tisková konference ČAS dne 10.9.2010 Analýza ČAS identifikace zásadních problémů 4/2009 Špatné finanční ohodnocení; Chybné zařazení v platových třídách;

Více

Na co nejvíce umíráme? MUDr. Radan Gocal

Na co nejvíce umíráme? MUDr. Radan Gocal Na co nejvíce umíráme? MUDr. Radan Gocal Na co nejvíce umíráme? 1.místo: nemoci srdce a cév A co náhlá smrt - nečekané úmrtí z plného zdraví? Bez předchozích příznaků-velmi často Co ji způsobuje: Závažné

Více

kvalitním - Tomáš Zima Praha 2. 11. 2007 l STŘEDNÍVZDĚLÁLÁNÍ l POSTGRADUÁLNÍVZDLÁVÁNÍ

kvalitním - Tomáš Zima Praha 2. 11. 2007 l STŘEDNÍVZDĚLÁLÁNÍ l POSTGRADUÁLNÍVZDLÁVÁNÍ Zabráníme nedostatku lékařů kvalitním vzděláváním m? - omáš Zima Praha.. Vzdělávání l ŘDNÍVZDĚÁÁNÍ lpříjací ŘÍZNÍ ludiu l PGRADUÁNÍVZDÁVÁNÍ lpciaizačnípříprava tředo edoškolské vzdělávání lrůznáúroveň

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU ZPPSNP SDBR-A 1.1 účinnost od 1. dubna 2015 Kód: Group 800 ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (ČÍM

Více

- 2 - Organizační členění zařízení. Budova na ul.mládeže:

- 2 - Organizační členění zařízení. Budova na ul.mládeže: V ý r o č n í z p r á v a Název organizace: Sídlo organizace: Statutární orgán: Zástupce statut.orgánu: Odborný zástupce: Náměstek pro HTS : Vrchní sestra zařízení: Dětské centrum Znojmo, příspěvková organizace

Více

Akreditační standard Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Akreditační standard Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Akreditační standard Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Strava Zadání standardů dle SAK číslo definice cíle 18 18.1 Nemocnice má vypracován standard podávání stravy pacientům. Strava pro pacienty se

Více

Kvalita Očima Pacientů 2009 Měření kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů

Kvalita Očima Pacientů 2009 Měření kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů Kvalita Očima Pacientů 2009 Měření kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů DOBRO PACIENTA JE NEJVYŠŠÍ ZÁKON Důvody měření spokojenosti pacientů ve vyspělých zdravotních systémech:

Více

Péče na úseku stomatologie I.

Péče na úseku stomatologie I. Péče na úseku stomatologie I. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2011 Bc. Zouharová Klára Stomatologie lékařský obor, zabývající se

Více

Modul obecné onkochirurgie

Modul obecné onkochirurgie Modul obecné onkochirurgie 1. Principy kancerogeneze, genetické a epigenetické faktory 2. Onkogeny, antionkogeny, reparační geny, instabilita nádorového genomu 3. Nádorová proliferace a apoptóza, důsledky

Více

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: CHIRURGIE Zpracoval prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. Garant oboru Schválil prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Více

Jelen S. Urgentní příjem Traumacentra FNO po deseti letech

Jelen S. Urgentní příjem Traumacentra FNO po deseti letech Jelen S. Urgentní příjem Traumacentra FNO po deseti letech Rozhodující faktory pro přežití u polytraumat Rozsah poranění Doba od primárního inzultu k PNP a NP Výchozí stav pacienta (zdraví, věk) Kvalita

Více

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií Klinické sledování Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy u pacientů s nejasnou polyneuropatií Informace pro pacienta Vážená paní, vážený pane, Na základě dosud provedených

Více

MUDr. Zdeněk Hejduk Bc. Iveta Pfeilerová. Místo konání: ILF, Praha Datum: 22.4. 2013

MUDr. Zdeněk Hejduk Bc. Iveta Pfeilerová. Místo konání: ILF, Praha Datum: 22.4. 2013 Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí lékařů, zubních lékařů a farmaceutů se zaměřením na profesní medicínské vzdělávání a vzdělávání v manažerských dovednostech. Projekt číslo: CZ.1.04/1.1.00/46.00002.

Více

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ OD 1.1.2008 DO 31.12.2008 vyhotovená podle ustanovení 21 Zákona o účetnictví,

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Civilizační choroby (nemoci srdce) Anotace Pracovní list stručně shrnuje problematiku civilizačních chorob,

Více

RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI. v oboru KLINICKÁ TECHNIKA SE ZAMĚŘENÍM NA LABORATORNÍ ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE.

RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI. v oboru KLINICKÁ TECHNIKA SE ZAMĚŘENÍM NA LABORATORNÍ ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE. RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI v oboru KLINICKÁ TECHNIKA SE ZAMĚŘENÍM NA LABORATORNÍ ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE pro BIOMEDICÍNSKÉ TECHNIKY 1. Cíl specializačního vzdělávání

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 18. dubna 2012 Havlíčkův Brod Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

08.00-10.00 - zápis neobjednaných pacientů, ambulance 8.00-12.00 13.00-15,00 - pouze objednaní pacienti

08.00-10.00 - zápis neobjednaných pacientů, ambulance 8.00-12.00 13.00-15,00 - pouze objednaní pacienti Dermatoonkologická ambulance Centrum pro diagnostiku a léčbu kožních nádorů Ošetření bez lékařského doporučení: NE Ošetření bez objednání: ANO zápis neobjednaných pacientů k vyšetření pouze v určených

Více

AMBULANTNÍ PRACOVIŠTĚ

AMBULANTNÍ PRACOVIŠTĚ AMBULANTNÍ PRACOVIŠTĚ Úvod Aktualizovaný seznam ambulancí navazuje na jeho první verzi z roku 2004. Tentokrát jsme jej rozšířili o nové ambulance v připojených nemocnicích Broumov a Opočno, samostatně

Více

Moderní,, dostupné cné zdravotnictví. Praha, 4. května 2010

Moderní,, dostupné cné zdravotnictví. Praha, 4. května 2010 Moderní,, dostupné a vstřícn cné zdravotnictví Co jsme udělali... Moderní specializovaná péče bez protekce a korupce Ochranné limity pro nejvážněji nemocné Nové národní preventivní a screeningové programy

Více

Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804. Směrnice ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804. Směrnice ORGANIZAČNÍ ŘÁD Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Označení dokumentu: 41 / 2013 Počet stran: 12 Počet příloh: 1 Verze: 5 Platnost od: 1.4. 2013 Směrnice ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Více

Zdravotnická zařízení v roce 2004. Health establishments in 2004

Zdravotnická zařízení v roce 2004. Health establishments in 2004 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 27.4.2005 12 Zdravotnická zařízení v roce 2004 Health establishments in 2004 Souhrn Tato aktuální informace charakterizuje

Více

NABÍDKA KURZŮ 2.pol. 2015 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání

NABÍDKA KURZŮ 2.pol. 2015 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání NABÍDKA KURZŮ 2.pol. 2015 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání Kurz kanylace periferní žíly a péče o žilní vstup všeobecným sestrám (popř. porodním asistentkám, zdravotnickým záchranářům, radiologickým

Více