NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE, A. S.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE, A. S."

Transkript

1

2 Motto: Lékařské úkony budu konat v zájmu a ve prospěch nemocného, dle svých schopností a svého úsudku. Vystříhám se všeho, co by bylo ke škodě a co by nebylo správné. Hippokrates (asi př. n. l.) NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE, A. S.

3 DOLNÍ AREÁL HORNÍ AREÁL

4 Vážení přátelé, po pěti letech opět píši úvodník do publikace, která má reprezentovat Nemocnici České Budějovice, a.s. Za minulých pět let se udělal veliký kus práce pro zlepšení péče o naše pacienty po stránce medicínské, a soudě podle ohlasů od pacientů, i po stránce lidské. Nemocnice dál obnovovala přístrojovou techniku na všech odděleních, a to v hodnotách stovek miliónů korun. Právě tak nemocnice investovala další stamiliónové částky do staveb. Chloubou uplynulých pěti let je určitě otevření nového moderního dětského oddělení postaveného na zelené louce. Každým rokem docházelo k navyšování mezd, díky čemuž se průměrné mzdy u všech kategorií pracovníků nemocnice i nadále drží na předních místech v žebříčku srovnatelných nemocnic České republiky. Co plánujeme? Víte, že nemocnice je pavilónového typu, navíc rozdělená na dolní a horní areál. Provoz při takovém uspořádání je nesrovnatelně dražší než u nemocnice, která je v monobloku. Našim cílem je zrekonstruovat pavilóny tak, aby vznikl monoblok se společnými operačními sály, společnými jednotkami intenzivní péče, někde i se společnou lůžkovou kapacitou. Tento systém umožňuje daleko efektivněji využívat pracovní prostor, zařízení, přístroje i personál a má řadu výhod i pro pacienty. Práce na vytvoření monobloku již započaly, a to spojením infekčního a dětského oddělení chodbami s pavilonem, kde jsou umístěny některé stěžejní obory nemocnice, jako je traumatologie, chirurgie, neurochirurgie a ARO, a radiologická a další vyšetřovací technika. Uskutečnit všechny tyto naše plány si vyžádá významné finanční investice. Vzhledem k tomu, že v současné době hledá vláda kvůli obrovské zadluženosti státu rezervy všude, kde je to možné, a snaha o snižování výdajů se bude týkat s největší pravděpodobností i zdravotnictví, nedovedeme říci, kdy se nám podaří v těchto rozsáhlých akcích pokračovat a s jakým tempem. Na druhou stranu je třeba konstatovat, že i současný blokový systém je natolik funkční, že ve všech odbornostech jsme schopni provádět medicínu na vysoké, a ve většině případů na evropské úrovni. Na základě ohlasů pacientů, které dostávám cestou trvalé dotazníkové akce ze všech odděleních a krásných děkovných dopisů, jsem přesvědčen, že se každým rokem zlepšuje i citlivý lidský přístup personálu k našim pacientům. Jménem vedení společnosti všem našim pracovníkům děkuji a přeji všem pacientům, kteří v naší nemocnici budou v dalších letech léčeni, aby byli spokojeni s medicínskou i lidskou péčí odvedenou našimi pracovníky. MUDr. Břetislav Shon předseda představenstva Nemocnice České Budějovice, a. s.

5 VALNÁ HROMADA DOZORČÍ RADA PŘEDSTAVENSTVO SEKRETARIÁT PRACOVNÍ SKUPINA EPIDEMIOLOGIE PRACOVNÍ SKUPINA KLINICKÉ FARMAKOLOGIE NÁMĚSTEK PRO ŘÍZENÍ KVALITY A BEZPEČÍ POSKYTOVANÉ PÉČE NÁMĚSTEK PRO OŠETŘOVATELSKOU PÉČI PRACOVNÍ TÝMY, KOMISE ÚSEK PRACOVNĚ PRÁVNÍ ODDĚLENÍ ZAMĚSTNANECKÉ ODDĚLENÍ INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ REFERÁT KRIZOVÉHO MANAGEMENTU REFERÁT PRÁVNÍ ÚSEK OBCHODNĚ EKONOMICKÝ ODDĚLENÍ OBCHODNÍ ODDĚLENÍ ZPRACOVÁNÍ EKONOM. INFORMACÍ ODDĚLENÍ INVESTIC ÚSEK PROVOZNĚ TECHNICKÝ ODDĚLENÍ OBSLUŽNÝCH ČINNOSTÍ REFERÁT ODPADŮ REFERÁT SPRÁVA BUDOV A PLOCH ODDĚLENÍ PROVOZNÍ ADMINISTRATIVY REFERÁT BOZP, PO ÚSEK INTERNÍCH OBORŮ ODDĚLENÍ GASTROENTEROLOGICKÉ INFEKČNÍ ÚSEK CHIRURGICKÝCH OBORŮ ANESTEZIOLOGICKO RESUSCITAČNÍ ÚSEK KARDIOCENTRA A VYBRANÝCH ZDRAVOTNICKÝCH OBORŮ ÚSEK OSTATNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH OBORŮ ÚSEK CENTRÁLNÍCH LABORATOŘÍ ODDĚLENÍ ODDĚLENÍ ODDĚLENÍ ODDĚLENÍ ŽENSKÉ KARDIOLOGICKÉ DĚTSKÉ KLINICKÁ CHEMIE KARDIOCHIRURGICKÉ KOŽNÍ HEMATOLOGIE INTERNÍ CHIRURGICKÉ ONKOLOGICKÉ NEONATOLOGICKÉ IMUNOLOGIE KLINICKÉ HEMATOLOGIE NEUROCHIRURGICKÉ RADIOLOGICKÉ NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE A GENETIKA NÁSLEDNÉ PÉČE 1 OČNÍ SOUDNĚLÉKAŘSKÉ BAKTERIOLOGIE NÁSLEDNÉ PÉČE 2 ORTOPEDICKÉ PATOLOGICKÉ PARAZITOLOGIE A MYKOLOGIE NERVOVÉ STOMATOCHIRURGICKÉ PSYCHIATRICKÉ VIROLOGIE PLICNÍ A TBC PLICNÍ LÉČEBNA ÚRAZOVÉ CHIRURGIE PLASTICKÉ CHIRURGIE LÉKÁRNA ÚSTAVNÍ LÉKÁRNA PRO VEŘEJNOST OBOR LÉKAŘSKÉ GENETIKY TÝM ODBORNÝCH GARANTŮ PRACOVNÍHO LÉKAŘSTVÍ UŠNÍ, NOSNÍ, KRČNÍ REHABILITAČNÍ UROLOGICKÉ TRANSFÚZNÍ

6 PŘEDSTAVENSTVO NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE, A. S. MUDr. Břetislav Shon předseda představenstva MUDr. Jaroslav Novák, MBA 1. místopředseda představenstva Ing. Jan Švejda, MBA místopředseda představenstva Ing. Martin Bláha člen představenstva Ing. Michal Čarvaš člen představenstva Ing. Ivo Houška, MBA člen představenstva

7 DOZORČÍ RADA NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE, A. S. Mgr. Jiří Zimola předseda dozorčí rady, hejtman Jihočeského kraje (ČSSD) Mgr. Vlasta Bohdalová Poslanecká sněmovna ČR (poslankyně ČSSD) RSDr. Petr Braný Poslanecká sněmovna ČR (poslanec KSČM) Ing. Miroslav Dvořák předseda představenstva MOTOR JIKOV GROUP, a.s. Zdeňka Jaukerová staniční sestra - neonatologické odd. Nemocnice České Budějovice, a.s. (OSZSP) MUDr. Martin Kuba vicehejtman Jihočeského kraje (ODS) MUDr. Petr Pták lékař - chirurgické odd. Nemocnice České Budějovice, a.s., (LOK - SČL) Bc. Jana Štěpánová vrchní sestra - ARO odd. Nemocnice České Budějovice, a.s., (OSZSP) RNDr. Jan Zahradník zastupitel Jihočeského kraje (ODS)

8 VEDENÍ NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE, A. S. MUDr. Jaroslav Novák, MBA ředitel úseku ostatních zdravotnických a chirurgických oborů MUDr. Ivan Vonke, MBA ředitel úseku interních oborů MUDr. Ladislav Pešl ředitel Kardiocentra a vybraných zdravotnických oborů MUDr. Miroslav Verner ředitel úseku Centrálních laboratoří Ing. Jan Švejda, MBA ředitel obchodně ekonomického úseku Ing. Milan Voldřich ředitel pracovně právního úseku MUDr. Jozef Filka, CSc. náměstek pro řízení kvality a bezpečí poskytované péče Mgr. Jiřina Otásková, MBA náměstkyně pro ošetřovatelskou péči, hlavní sestra

9 OHLÉDNUTÍ ZA DĚJINAMI Původní nemocnice na Senovážném náměstí ( ). [Archiv Jihočeského muzea v Českých Budějovicích.] Nová nemocnice v ul. Boženy Němcové (1914 současnost). [Archiv Jihočeského muzea v Českých Budějovicích.] Prvopočátky zdravotní péče na území města České Budějovice se datují do 14. století, kdy se péči o nemocné a nemohoucí věnoval špitál s kostelem svatého Václava, zrušený roku Jeho úkoly zčásti převzal nový městský chudobinec, založený roku 1781 na rohu Krajinské a Hradební ulice. V roce 1812 byl předložen budějovické městské radě návrh na založení samostatné městské nemocnice. Přestože stavba byla v roce 1820 odsouhlasena, plány stavitele Josefa Bednaříka vznikly teprve čtyři roky poté a stavět se začalo až v roce Objekt nemocnice stál v sousedství Mlýnské stoky a Svinenské brány, přibližně v místech nynější Hlavní pošty na Senovážném náměstí. Kolaudace Bürgerliches Armen - Kranken und Arbeitshaus proběhla Dvoupatrová budova měla pět místností pro nemocné, v přístavku márnici a zahradu. Náklad zlatých uhradilo zčásti město a zčásti odkaz prvního budějovického biskupa Johanna Prokopa Reischgrassen von Schaafgotsche. Nemocnici řídili zástupci města, církve a lékařů. Od roku 1850, kdy se ústav stal všeobecnou veřejnou nemocnicí, převzala její vnitřní správu Kongregace Milosrdných sester svatého Karla Boromejského. K pěti postupným přístavbám objektu a ke zvýšení počtu lůžek došlo v letech 1864 a Počátkem 20. století bylo k dispozici 80 lůžek a šest lékařů. Přestože v roce 1886 byla zřízena v tzv. Šmídovně na Pražské třídě pomocná infekční nemocnice, prostory už nestačily. Roku 1906 se městské a okresní zastupitelstvo usneslo na vybudování nové nemocnice o 150 lůžkách. Projekt stavitele J. Kneissla vycházel ze vzoru nemocnice v Chebu. Plán hlavní nemocniční budovy, hospodářského stavení i pavilonu infekčního, dezinfekčního a umrlčího byl schválen v červnu Vlastní výstavbu realizovala na Lineckém předměstí v dnešní ulici Boženy Němcové čp. 54 firma Josef Hauptvogel od jara 1912 do podzimu Dne proběhla kolaudace. Celkové náklady ve výši téměř 1,5 milionu korun byly uhrazeny okresním zastupitelstvem, městskou obcí a zčásti odkazem zesnulého stavitele a starosty J. Kneissla. Dne byl nemocniční ústav s názvem Kaiser Franz Josef - Jubiläumskrankenhaus (Jubilejní nemocnice císaře Františka Josefa) slavnostně otevřen. Dominovala mu nádherná dvoupatrová budova s rozsáhlými sklepními prostory a věžními hodinami. Dnes nese označení A. Stará nemocnice na Senovážném náměstí byla stržena. Nemocnice byla ve svých počátcích monoprimariátní. Už v roce 1915 získala souhlas s rozdělením na primariáty interní a chirurgicko-gynekologický. Název se změnil na Všeobecnou veřejnou nemocnici. Po 1. světové válce vznikly další samostatné primariáty: chirurgický, gynekologický a infekční. K osamostatnění ostatních nemocničních oborů došlo až po 2. světové válce, kdy nemocnice změnila název na Státní oblastní nemocnice České Budějovice (později se opět vrátilo označení Všeobecná veřejná nemocnice České Budějovice). Od se stala Krajskou nemocnicí s poliklinikou a byla začleněna pod nově vzniklý Krajský ústav národního zdraví. Po jeho zániku zněl od roku 1991 oficiální název Nemocnice s poliklinikou III. typu. Nemocnice byla řízena Ministerstvem zdravotnictví. Od došlo k registraci Nemocnice České Budějovice. Ta využívá od začátku roku 1998 také objekty bývalé Vojenské nemocnice v ulici Ludvíka Svobody. K se Nemocnice České Budějovice, příspěvková organizace, stala nestátním zdravotnickým zařízením a došlo k její transformaci na akciovou společnost, jejímž jediným akcionářem je Jihočeský kraj.

10 Z historie Vojenské nemocnice (nynější Dolní areál Nemocnice České Budějovice, a. s.) Zeměbranecká kasárna byla v roce 1920 upravena na Vojenskou nemocnici. [Archiv Jihočeského muzea v Českých Budějovicích.] Vojenský lazaret z 2. světové války. [Archiv Jihočeského muzea v Českých Budějovicích.] Původně byla nemocnice pro posádku českobudějovických dělostřelců umístěna v ulici Dr. Stejskala č. 15. Ve 20. letech 19. století se posádková nemocnice přemístila do objektu někdejšího hostince na Lidické třídě č. 20, kde působila téměř sto let. Kromě toho existovala ještě c. k. záložní nemocnice v budově kasáren na Žižkově třídě. Roku 1912 byl v areálu nových zeměbraneckých kasáren v ulici Boženy Němcové uvolněn objekt pro umístění nemocných vojáků, zvaný Marodenhaus. Po roce 1920 byl pak celý upraven na divizní nemocnici. Za 2. světové války zde byl umístěn lazaret. Po válce dostal areál název Okruhová vojenská nemocnice a rozšířil se o bývalý městský chudobinec v sousedství. Od byla Vojenská nemocnice změněna na civilní Okresní nemocnici ve správě Okresního úřadu České Budějovice a dva roky poté byla sloučena s historickou civilní nemocnicí. Pro komplex budov se začal používat název Dolní areál a přesídlila sem řada oddělení z tzv. Horního areálu. V roce 2005 se sem přestěhovala z Vyššího Brodu Plicní léčebna Hrudkov. Historickou budovu dávného chudobince uvolnila Nemocnice České Budějovice, a. s. od pro potřeby Jihočeského kraje.

11 SOUČASNOST V DATECH Nemocnice České Budějovice, a. s. patří mezi největší zdravotnická zařízení v České republice s lůžkovou kapacitou cca lůžek. Nemocnice poskytuje akutní péči na lůžkách, následnou péči na 260 lůžkách. Kapacita Plicní léčebny se pohybuje kolem 50 lůžek. Nemocnice má 40 zdravotních oddělení s řadou specializací a podoborů. Některá oddělení nebo odborníci z různých oborů se sdružují do center specializované péče, např. Traumatologického centra, Onkologického centra, Diabetologického centra, Komplexního kardiovaskulárního centra, Komplexního cerebrovaskulárního centra a Centrálních laboratoří. Nemocnice má cca zaměstnanců a je jedním z největších zaměstnavatelů v Jihočeském kraji. Z toho je téměř 400 lékařů a nelékařských zdravotnických pracovníků. V nemocnici je ročně hospitalizováno přes pacientů, provedeno přes operací a přes ambulantních výkonů. Za rok se zde narodí přes dětí. Nemocnice České Budějovice, a. s. je nositelkou titulu Baby Friendly Hospital. V roce 2010 získala certifikát potvrzující aplikaci a trvalý rozvoj Systému řízení informační bezpečnosti splňujícího požadavky mezinárodního standardu ISO/IEC 27001:2005. V českobudějovické nemocnici se připravují v rámci praxe na své budoucí povolání studentky a studenti Střední zdravotnické školy České Budějovice, soukromé zdravotnické školy Bílá vločka, Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity, lékařských fakult a dalších vysokých škol. V roce 2003 byla obnovena tradice komplexní výuky mediků 6. ročníku Lékařské fakulty UK v Plzni, kteří zde stážují dva semestry a pod dohledem lékařů Nemocnice České Budějovice, a. s. se připravují na státní závěrečné zkoušky ze základních oborů - pediatrie, chirurgie, gynekologie, interny aj. Nemocnice je držitelkou akreditace Ministerstva zdravotnictví České republiky pro systém specializačního vzdělávání pro velkou většinu oborů. Spektrum akreditovaných oborů průběžně narůstá a aktuální stav je zveřejněn na webu nemocnice. Dále je nemocnice držitelkou akreditace České lékařské komory pro systém kontinuálního vzdělávání. Kontinuálnímu vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků nemocnice věnuje maximální pozornost. Svědčí o tom i udělené akreditace pro výuku a praxi. Jednou z nich je akreditace k uskutečňování praktického vyučování porodních asistentek bakalářek. Další je akreditace k uskutečňování praktické části specializačního vzdělávacího programu v oboru Ošetřovatelská péče v pediatrii. Zde nemocnice zajišťuje specializace: Dětská sestra, včetně odborného modulu Intenzivní péče v neonatologii, Intenzivní péče v pediatrii s moduly zabývajícími se dětmi s onkologickým onemocněním a úrazy. Rozhodnutí o akreditaci praktické části vzdělávacího programu Zdravotně sociální pracovník má nemocnice již od roku Absolventi tohoto kvalifikačního kurzu získávají kvalifikaci pro výkon povolání ve zdravotnických zařízeních. Nemocnice je rovněž držitelkou akreditace vzdělávacího programu v oboru Všeobecný sanitář. Od roku 2010 má nemocnice akreditaci na specializační vzdělávání v oboru klinická psychologie, a to jak pro část praktickou, tak teoreticko-praktickou (supervize). Nemocnice se podílí na řadě vědecko-výzkumných projektů a jednotlivá oddělení jsou řešiteli různých grantů. Zdejší lékaři významně spolupracují s doškolovacími centry praktických lékařů v celých jižních Čechách a připravují pro ně komplexně zaměřené přednášky. Nemocnice organizuje řadu konferencí a seminářů pro zvyšování kvalifikace zdravotních sester z celého regionu. Každý rok nemocnice pořádá ve spolupráci s odbornými lékařskými společnostmi několik celostátních kongresů a sympozií. Dlouhou tradici mají Jihočeské onkologické dny, Jihočeské ORL dny, oftalmologický kongres Timrovy dny, Setkání traumatologů v Českých Budějovicích, Celostátní konference ošetřovatelských profesí pracujících v péči o novorozence a Jihočeská konference nelékařských zdravotnických pracovníků. Kromě toho některá oddělení pořádají workshopy, během nichž mají tuzemští i zahraniční lékaři možnost osvojit si některé praktické dovednosti. Jde například o neurochirurgii, traumatologii a ortopedii. Lékaři přednášejí často na celostátních i mezinárodních kongresech. Výsledky jejich klinické i vědecké práce přijímá odborná veřejnost s velkým uznáním. V Nemocnici České Budějovice, a. s. probíhá řada klinických studií léčiv. V letech se uskutečnilo 158 studií, tedy cca 30 studií ročně. Jejich zadavateli byli opakovaně takové farmaceutické firmy jako F. Hoffmann - La Roche AG, GlaxoSmithKline, Janssen Cilag, s. r. o., Amgen, s. r. o., AstraZeneca Czech Republic, s. r. o., Merck spol. s r. o., Pfizer, spol. s r. o., Novartis, s. r. o., Sanofi - Aventis, s. r. o. a další. Nemocnice České Budějovice, a. s. provádí od roku 1999 klinická hodnocení zdravotnických prostředků potřebná pro uvedení výrobku na trh. Soustřeďuje se zejména na spolupráci s významnými regionálními výrobci, jako jsou Gama Group, a. s., Alfamedic, s. r. o., Resi Třeboň, spol. s r. o. apod., spolupracuje však i s velkými mezinárodními

12 firmami, jako je např. Roche s. r. o., Merck spol. s r. o., Grifols, s. r. o. a další. Nemocnice je držitelkou oprávnění provádět klinická hodnocení kompletního spektra zdravotnických prostředků. Provádí klinická hodnocení od nejjednodušších zdravotnických prostředků typu obvazů až po složité diagnostické a terapeutické přístroje, jakými jsou inkubátory, lithotriptor apod. V rámci nemocnice pracuje Etická komise. Jde o nezávislý orgán, jehož zřizovatelem je Nemocnice České Budějovice, a. s. Členy jmenuje předseda představenstva. Etická komise pracuje podle platných právních předpisů České republiky i Evropské unie. Etická komise posuzuje předložené projekty klinických studií jak z hlediska etického, tak vědeckého i lékařského. Jejím cílem je ochránit zdraví, práva a důstojnost všech osob zařazených do klinických studií.

13 Oddělení anesteziologicko-resuscitační HORNÍ AREÁL - BUDOVA CH Primář: MUDr. Bohuslav Kuta, MBA tel Vrchní sestra: Bc. Jana Štěpánová tel Sekretariát oddělení: tel Ambulance bolesti: tel Anesteziologické ambulance: tel Počet lůžek: 14 Průměrný počet hospitalizovaných/1 rok: 570 Anesteziologicko-resuscitační oddělení je jedním z největších oddělení nemocnice. Zajišťuje podávání anestezií na operačních sálech v Dolním i Horním areálu nemocnice. Pečuje o životní funkce pacientů v kritickém stavu na lůžkové části. Dále poskytuje ambulantní péči o nemocné s chronickými a neztišitelnými bolestmi. Mimoto se pracovníci ARO podílejí na ambulantní přípravě nemocných, a to u plánovaných operačních výkonů formou anesteziologické ambulance a u neplánovaných formou konziliární činnosti. Zajišťují dále konziliární službu u nemocných v akutním a kritickém stavu, hospitalizovaných na jednotkách intenzivní péče ostatních oborů. Anesteziologicko-resuscitační oddělení úzce spolupracuje se Zdravotnickou záchrannou službou Jihočeského kraje jednak formou přímé návaznosti na přednemocniční péči, jednak externí účastí lékařů ARO na službách Zdravotnické záchranné služby. Pracovníci oddělení se podílejí na teoretické a praktické výuce Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity a Vyšší odborné školy zdravotnické. ARO jako akreditované pracoviště v oboru ARIM (Anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicína) zajišťuje oborovou výuku všech lékařů včetně přípravy anesteziologů k atestacím. Českobudějovické anesteziologické a resuscitační oddělení patří k největším v České republice. Na lůžkové části, která je členěna na dvě stanice RES 1 a RES 2, je na 14 lůžkách celkem hospitalizováno do 600 pacientů ročně. Anesteziologicko-resuscitační oddělení poskytuje ročně přibližně anestezií, čímž překonává srovnatelné nemocnice v České republice. Anestezie jsou poskytovány na všech operačních a diagnostických oborech včetně Komplexního kardiovaskulárního centra. Ambulance pro léčbu bolesti, která sídlí v budově G v Dolním areálu, ošetří ročně pacientů, při čemž využívá veškerého spektra léčby včetně invazivních metod. Anesteziologická ambulance ročně poskytuje poradenskou a konziliární činnost průměrně u 850 klientů ročně. Oddělení úzce spolupracuje s ARO okresních nemocnic, a to zejména při koordinovaném využívání lůžkové kapacity. Vývoj anesteziologicko-resuscitačního oddělení Nemocnice České Budějovice, a. s. směřuje ke zvýšení kvality a efektivity poskytované péče, a to zejména zaváděním dalších nových technik a nabídkou širšího sortimentu služeb, jako je např. porodní analgezie. Anesteziologicko-resuscitační oddělení zavádí nové poznatky do péče na lůžkové i ambulantní části. Rozšiřuje činnost v oblasti léčby chronických a neztišitelných bolestí. Koncepčně usiluje o lepší koordinaci a spolupráci při poskytováním intenzivní medicíny na specializovaných oborech a při péči o chronicky kriticky nemocné. Cílem do budoucna bude vytvoření lůžkové kapacity pro ventilované chronicky nemocné. Úsek ostatních zdravotnických a chirurgických oborů MUDr. Jaroslav Novák, MBA tel Anestezilog je při operacích nenahraditelným členem týmu. RES 2 - kombinace boxového a sálového uspořádání. 12

14 Oddělení dětské HORNÍ AREÁL - BUDOVA D Počet lůžek: 89 Počet hospitalizovaných: Dětské oddělení poskytuje veškerou zdravotní péči dětem od jednoho měsíce věku do osmnácti let v nové budově otevřené v květnu Na 89 lůžkách se léčí veškerá onemocnění dětského věku kromě infekčních chorob. Rovněž ambulantní péči zajišťuje oddělení pro veškerá dětská onemocnění ve svých jedenácti specializovaných ordinacích (např. revmatologie, endokrinologie, pneumologie, hematologie, gastroenterologie, alergologie atd.), a to i ve spolupráci s ostatními pracovišti nemocnice. Mimo standardní zdravotní péči o děti je součástí oddělení několik specializovaných úseků. Jednotka intenzivní a resuscitační péče ošetřuje nejtěžší pacienty ve vážném stavu nebo s poruchami životních funkcí. Hematoonkologická stanice se stará o děti s nádorovými onemocněními a poruchami krvetvorby, součástí stanice je i stacionář pro ambulantní léčbu se 3 lůžky. Dále je na oddělení Diabetologické centrum, které dětským diabetikům zajišťuje komplexní péči např. i zavádění inzulínových pump. V dalších specializovaných centrech probíhá léčba růstovým hormonem a biologická léčba v gastroenterologii a hematoonkologii. Nejmodernější přístrojové vybavení poskytuje např. možnost endoskopických vyšetření v gastroenterologii a pneumologii u všech dětských věkových kategorií. Oddělení je také součástí dětského traumacentra a hospitalizuje všechny dětské pacienty s úrazy. Součástí oddělení jsou i lůžka pro doprovod dětí a ubytovna pro doprovod pacientů starších šesti let. Funguje zde škola, družina s hernami, k dispozici jsou hry, hračky a dostatek knih. Primář: MUDr. Vladislav Smrčka tel Vrchní sestra: Bc. Zuzana Šimková tel Sekretariát oddělení: tel fax: Hlavní recepce: tel Příjmová ambulance: tel Stanice v jednotlivých patrech mají recepci se stálou přítomností zdravotních sester. Čekárna v hematoonkologické stanici. Standardní pokoj pro malé děti a jejich doprovod se sklápěcím přebalovacím pultem (vlevo) je pod stálým dozorem personálu. Intimitu zajišťují v případě potřeby žaluzie. Jednotka intenzivní a resuscitační péče má 8 lůžek. Úsek ostatních zdravotnických a chirurgických oborů MUDr. Jaroslav Novák, MBA tel

15 Oddělení gastroenterologické HORNÍ AREÁL - BUDOVA C Primářka: MUDr. Olga Shonová tel Vrchní sestra: Mgr. Lenka Klímová tel Sekretariát oddělení: tel Počet lůžek: 32 Průměrný počet hospitalizovaných/1 rok: Gastroenterologické oddělení je interním oddělením se zaměřením na onemocnění trávicího ústrojí, jater, slinivky břišní a klinickou imunologii. Vnitřním členěním oddělení na část lůžkovou a část ambulantní lze poskytovat nemocným standardní i specializované služby 24 hodin denně. Lůžková stanice má 32 lůžek, z toho je osm umístěno na moderně vybavené jednotce intenzivní péče, 18 standardních lůžek je osazeno moderním monitorovacím systémem. Gastroenterologické oddělení poskytuje jednak standardní interní a endoskopickou péči pro spádovou oblast českobudějovického regionu a zajišťuje superkonziliární činnost občanům celého Jihočeského kraje, kteří jsou vyšetřováni a léčeni vysoce specializovanými metodami před případnými chirurgickými operacemi. Ambulantní trakt sestává z řady endoskopických sálků, pracoviště funkční laboratoře, ordinace specialistů, ordinace ambulantního lékaře a sestry a ze specializovaného pracoviště na radiologickém oddělení. Endoskopická vyšetření dutiny břišní (tzv. digestivní endoskopie) jsou spolu s ultrazvukem dutiny břišní (sonografie) páteří ambulantního provozu. Oddělení provádí diagnostické i léčebné výkony horní (esofagoskopie, gastroskopie, duodenoskopie) a dolní (rektoskopie, koloskopie) trávicí trubice a tenkého střeva, žlučového a slinivkového systému (ERCP), ultrazvukovou endoskopii horního a dolního traktu (endosonografie). Zajišťuje 24 hodinovou službu urgentní endoskopie. Další techniky jsou ph metrie a manometrie jícnu, punkční techniky jater, gastrostomie, kapslová enteroskopie. V současné době moderní endoskopické přístroje, kterými je oddělení vybaveno, dovolují prohlédnout a ošetřit celou trávicí trubici. Tým lékařů s celým zdravotnickým personálem řeší a následně léčí ve specializovaných poradnách onemocnění imunologické, interní, jaterní, nespecifické střevní záněty, nádory tlustého střeva, konečníku, slinivky břišní a žlučového ústrojí a celiakální sprue (nesnášenlivost lepku). Gastroenterologické oddělení je zapojeno do celostátního programu vyhledávání skryté rakoviny tračníku a konečníku, tzv. depistáže kolorektálního karcinomu. Je Centrem pro onemocnění nespecifickými střevními záněty a vede registr těchto nemocných. Dále zde působí Centrum pro celiakální sprue. Jednotka intenzivní péče. Endoskopie - double balloon. Úsek interních oborů MUDr. Ivan Vonke, MBA tel Koloskopický sálek (endoskopické vyšetření tlustého střeva). Endoskopie - ERCP (vyšetření žlučového systému a slinivky břišní). 14

16 Oddělení chirurgické HORNÍ AREÁL - BUDOVA CH Počet lůžek: 121 Průměrný počet hospitalizovaných/1 rok: Průměrný počet operací/1 rok: Oddělení pečuje o pacienty s chirurgickým onemocněním ve své složce ambulantní a lůžkové. V rámci ambulantní péče provádí kromě konziliární činnosti pro ostatní oddělení, běžných chirurgických vyšetření a zákroků, vyšetření echografická, a to včetně intervenčních zákroků pod echografickou kontrolou, a vyšetření ultrazvuková při onemocnění konečníku. Scházejí se zde rovněž onkologické týmy zabývající se problematikou diagnostiky a léčby onemocnění mléčné žlázy a zažívajícího ústrojí. Probíhá zde také cévní poradna řešící choroby žil a tepen a poradna dětské chirurgie. Proktologické a endoskopické pracoviště se věnují diagnostice a léčbě chorob tlustého střeva a konečníku. Hlavní náplní práce chirurgického oddělení jsou operační zákroky v dutině břišní, a to jak klasickým způsobem, tak laparoskopicky. Týká se to např. operací žlučníku, gastroesofageálního refluxu při bráničních kýlách, operací tlustého i tenkého střeva a cévních operací. Tradici má chirurgie štítné žlázy, hrudní chirurgie, která zaznamenává množství zákroků miniinvazivně torakoskopicky a chirurgie dětská. Jako součást Traumatologického centra se oddělení účastní péče o pacienty s úrazy dutiny břišní, hrudní a s poraněním cév. Zejména pro onkologické pacienty zajišťuje dlouhodobý žilní přístup port katetrů. Pro nemocné s ledvinným selháním jsou prováděny arteriovenózní zkraty pro dialýzu. Chirurgické oddělení plní také vzdělávací funkci při přípravě lékařů k atestacím, výuce mediků, studentů Jihočeské univerzity a středních zdravotních škol. Primář: MUDr. Vojtěch Louda tel Vrchní sestra: Bc. Hana Vovesná tel Sekretariát oddělení: tel Chirurgická jednotka intenzivní péče s 10 lůžky. Ošetřovatelská péče na stanici C, která má na 27 lůžkách nejvíce imobilních pacientů. Laparoskopická operace s využitím nejnovější HD laparoskopické věže. Cévně rekonstrukční výkon. Úsek ostatních zdravotnických a chirurgických oborů MUDr. Jaroslav Novák, MBA tel

17 Oddělení infekční HORNÍ AREÁL - BUDOVA E Primář: MUDr. Václav Chmelík tel. tel Vrchní sestra: Bc. Vladimíra Přitasilová tel Počet lůžek: 84 Průměrný počet hospitalizovaných/1 rok: Infekční oddělení jako krajské centrum oboru poskytuje léčbu nemocným s infekčními chorobami všech věkových skupin. Standardní péče o pacienty všech věkových skupin je poskytována na dvou lůžkových stanicích. Pacienti jsou umístěni na pokojích tak, aby nemohlo dojít k vzájemnému přenosu nemoci. Při péči o malé děti je umožněna hospitalizace i matky nebo otce. Oddělení má zvláštní režim péče, který brání přenosu původců nemocí. Pro infekce s vysokou přenosností jsou dva pokoje oddělení vybaveny zvláštním klimatizačním systémem s filtrací vzduchu a zvláštním režimem péče. Jednotka intenzivní péče se šesti lůžky slouží nemocným s vážnými průběhy infekčních nemocí, které ohrožují základní životní funkce nemocného. Na oddělení jsou hospitalizováni mj. lidé, kteří si přivezli exotickou nemoc z jiných částí světa. Oddělení nabízí vyšetření před cestou do tropů a subtropů, očkování a profylaxi malárie ve své specializované poradně. Po prodělané infekční nemoci jsou nemocní sledováni v odborných poradnách pro stavy po infekčních nemocech nervového systému, žloutenkách a dalších onemocněních. V rámci oddělení je zřízeno AIDS centrum, poskytující jako jedno ze sedmi obdobných pracovišť v České republice péči infikovaným virem HIV a nemocným AIDS z celého Jihočeského kraje. Sekretariát oddělení: tel Vstup na infekční oddělení - recepce. Ambulance infekčního oddělení. Úsek interních oborů MUDr. Ivan Vonke, MBA tel Pokoj jednotky intenzivní péče. Observační část jednotky intenzivní péče. 16

18 Oddělení interní HORNÍ AREÁL - BUDOVA I Počet lůžek: 90 Průměrný počet hospitalizovaných/1 rok: Interní oddělení funguje jako klasické oddělení vnitřního lékařství s nediferencovaným příjmem nemocných. Součástí jsou četné odborné ambulance. Na jeho lůžkách jsou ošetřováni nemocní s interními chorobami, vyjma akutních koronárních příhod a stavů vyžadujících invazivní kardiologické vyšetření a ošetření. Totéž platí pro nemoci dutiny břišní. Specializované služby naopak oddělení poskytuje nemocným s chorobami ledvin, včetně ošetření hemodialýzou a peritoneální dialýzou. K dispozici je také jednotka metabolické a intenzivní péče. Součástí oddělení je metabolické a diabetologické centrum, které poskytuje nemocniční i ambulantní péči o pacienty s poruchami výživy, obezitou, poruchami metabolizmu kostí a s cukrovkou. Zajišťuje také kompletní domácí nutriční podporu, sondovou enterální výživu, v případě potřeby i výživu parenterální. Diabetikům oddělení zajišťuje nejširší komplexní péči, zavedení intenzifikovaných inzulínových režimů včetně terapie inzulínovou pumpou. Stále větší význam má podiatrická ambulance, zajišťující komplexní péči o diabetickou nohu. Osteologická ambulance disponuje možností kvalitního denzitometrického vyšetření. Péče je věnována také pacientům s komplikovanými revmatickými onemocněními a chorobami pojiv postihujícími celý organizmus. Oddělení slouží rovněž jako lůžková základna pro léčbu krevních chorob včetně zhoubných onemocnění krvetvorných orgánů. Součástí oddělení je ultrazvukové pracoviště, kde se provádí vyšetření srdce, dutiny břišní, duplexní sonografická vyšetření cév a komplexní diagnostika chorob tepen a žil. Na vyšetření navazuje stále se rozšiřující ambulantní angiologická péče. Interní oddělení jako jedno z prvních pracovišť v republice zavedlo monitorovanou ambulantní léčbu žilních trombóz. Primář: MUDr. Pavel Havránek tel Vrchní sestra: Bc. Pavla Havlišová tel Sekretariát oddělení: tel Pohled do sálu hemodialyzační stanice. Sestry u lůžka na metabolické jednotce intenzivní péče. Vyšetření nemocného na denzitometrii. Vyšetření cév v ultrazvukové laboratoři. Úsek interních oborů MUDr. Ivan Vonke, MBA tel

19 Oddělení kardiochirurgické HORNÍ AREÁL - BUDOVA C Primář: MUDr. Aleš Mokráček, CSc. tel Vrchní sestra: Bc. Anna Kultová tel Sekretariát oddělení: tel Počet lůžek: 43 Průměrný počet hospitalizovaných/1 rok: 900 Průměrný počet operací/1 rok: 700 Kardiochirurgické oddělení Komplexního kardiovaskulárního centra Nemocnice České Budějovice, a. s. poskytuje péči v celém spektru operací srdce s výjimkou transplantačního programu. Provádí veškeré operace pro ischemickou chorobu srdeční (výkony s využitím mimotělního oběhu i bez něj, kompletní tepenné revaskularizace, korekce mechanických komplikací infarktu myokardu atp.) i pro chlopenní onemocnění (záchovné operace na chlopních, jejich náhrady s využitím jak mechanických, tak standardních biologických protéz i lidských štěpů). Rovněž provádí operace na hrudní aortě a velkých cévách, stejně jako operace kvůli srdečním arytmiím. Vedle klasických přístupů nabízí operace miniinvazivní včetně operací video asistovaných. Ve spolupráci s kardiologickým oddělením provádí katetrizační výkony na srdečních chlopních (náhrady, plastiky) a hybridní výkony na cévním systému včetně implantací výztuh (stentgraftů) do hrudní aorty. Pooperační část kardiochirurgického oddělení poskytuje komplexní péči jak pro nemocné po operaci, tak pro neoperované nemocné z celého jihočeského regionu. Komplexní kardiovaskulární centrum Nemocnice České Budějovice, a. s., jehož je kardiochirurgické oddělení součástí, má nejvyšší možný status v rámci České republiky pro tuto péči. Je pracovištěm s kardiochirurgickou akreditací Ministerstva zdravotnictví České republiky. Vedle standardních přístrojů pro kardiochirurgickou praxi disponuje nejmodernějšími přístroji pro léčbu srdečních arytmií, monitorovací technikou, videoskopickým zařízením. Dále jsou zde nejmodernější přístroje pro podporu srdeční činnosti (ECMO, VAD). Zaměstnanci oddělení se aktivně podílejí na výuce mediků Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni a II. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze i studentů Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity. V rámci grantových i institucionálních projektů řeší některé vědecké úkoly. Výsledky své práce prezentují na českých i světových kongresech. Lékaři oddělení jsou členy řady domácích a zahraničních odborných společností. Recepce kardiochirurgického oddělení. Průběh operace na sále. Úsek kardiocentra a vybraných zdravotnických oborů MUDr. Ladislav Pešl tel Přístroj pro mimotělní krevní oběh. Pooperační část oddělení. 18

20 Oddělení kardiologické HORNÍ AREÁL - BUDOVA C Počet lůžek: 62 Průměrný počet hospitalizovaných/1 rok: Kardiologie tvoří spolu s kardiochirurgií, cévní chirurgií, angiologií a intervenční radiologií jedno z jedenácti Komplexních kardiovaskulárních center v České republice. Má regionální působnost a poskytuje diagnostickou, léčebnou i preventivní péči nemocným s kardiovaskulárními chorobami. Kardiologické oddělení zaměřuje svou činnost především na péči o nemocné s ischemickou chorobou srdeční, chlopňovými vadami srdce, poruchami srdečního rytmu, hypertenzní chorobou, kardiomyopatiemi, onemocněním periferních cév a dále na péči o nemocné s těžkými formami srdečního selhání. Provádějí se zde léčebné zásahy jak konzervativní povahy (medikamentózní a injekční či infuzní léčba), tak operační zákroky (intervence na koronárních tepnách, nekoronární intervence, implantace všech typů kardiostimulátorů, kardioverter - defibrilátorů, katetrizační ablace poruch srdečního rytmu, perkutánní angioplastiky tepenného systému v různých lokalizacích a mnoho dalších). V řadě výše uvedených zákroků přesahuje činnost hranice Jihočeského kraje. Ve spolupráci s interními odděleními ostatních nemocnic v regionu a s územními středisky záchranné služby jsou zde ošetřováni nemocní s akutním infarktem myokardu z celého Jihočeského kraje přímou koronární angioplastikou, což je v současné době nejmodernější způsob ošetření srdečního infarktu. Odborné ordinace pro ambulantní péči pokrývají celé spektrum činnosti v oboru kardiologie a angiologie. Pro ambulantní pacienty se zde provádí veškerá echokardiografická vyšetření, duplexní ultrazvuková vyšetření cév, zátěžová funkční vyšetření (ergometrie, spiroergometrie), monitoring poruch srdečního rytmu nebo tlaku (Holterovské monitorování) a mnoho dalších vyšetření. U části nemocných s implantovanými přístroji je jejich srdeční činnost trvale sledována pomocí signálů přenášených přes družici - tzv. Home monitoring. Kardiologické oddělení dále zajišťuje vyšetření před operací srdce. Ve spolupráci s kardiochirurgy stanovuje definitivní indikaci ke kardiochirurgickým operacím. Kardiologický program je jedním z hlavních programů nemocnice, přičemž počtem a kvalitou výkonů se Komplexní kardiovaskulární centrum řadí mezi přední pracoviště v České republice. Primář: MUDr. František Toušek, FESC tel Vrchní sestra: Anna Vítová tel Sekretariát oddělení: tel Příjmová ambulance Komplexního kardiovaskulárního centra. Právě probíhá radiofrekvenční ablace na arytmologickém sále. Arytmologický sál. Ovladovna katetrizačního sálu. Úsek kardiocentra a vybraných zdravotnických oborů MUDr. Ladislav Pešl tel

FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ

FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Vážené dámy a pánové, drazí spolupracovníci, přátelé a příznivci Fakultní nemocnice Hradec Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové je špičkovým

Více

Fakultní Nemocnice Hradec Králové

Fakultní Nemocnice Hradec Králové Fakultní Nemocnice Hradec Králové Projekty, financované prostřednictvím fondů EU, realizované v letech 2006 až 2010 CZ.1.06/3.2.01/01.00082 Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumatologického

Více

NEMOCNICE PELHŘIMOV 2 0 0 4 2 0 1 0

NEMOCNICE PELHŘIMOV 2 0 0 4 2 0 1 0 NEMOCNICE PELHŘIMOV 2 0 0 4 2 0 1 0 NEMOCNICE PELHŘIMOV 2 0 0 4 2 0 1 0 Tento almanach je vydán u příležitosti dokončení projektu Hlavní lůžková budova v Nemocnici Pelhřimov. Projekt byl realizován za

Více

V ROâNÍ ZPRÁVA. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Brno 2006

V ROâNÍ ZPRÁVA. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Brno 2006 V ROâNÍ ZPRÁVA 2005 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Brno 2006 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně IČ: 00159816 právní forma: státní příspěvková organizace poštovní adresa: Fakultní nemocnice u sv.

Více

6.2 Ošetřovatelská péče... 22. 1. Úvodní slovo ředitele... 2. 6.3 Personální oblast... 23. 2. Představení nového loga a motta FNOL...

6.2 Ošetřovatelská péče... 22. 1. Úvodní slovo ředitele... 2. 6.3 Personální oblast... 23. 2. Představení nového loga a motta FNOL... v ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 8 p r o f e s i o n a l i t a a l i d s k ý p ř í s t u p O b s a h 1. Úvodní slovo ředitele... 2 2. Představení nového loga a motta FNOL... 3 3. Řídící orgány FNOL... 4

Více

Život je krátký, ale vždycky je dost času na dobré skutky.

Život je krátký, ale vždycky je dost času na dobré skutky. Život je krátký, ale vždycky je dost času na dobré skutky. Vážení spoluobčané, dámy a pánové, předkládám Vám publikaci, kterou jsme vydali u příležitosti 100 let pelhřimovské nemocnice. Naším záměrem bylo

Více

ročník 21 č. 2/2011 ZIMA 2011 /2012

ročník 21 č. 2/2011 ZIMA 2011 /2012 ročník 21 č. 2/2011 ZIMA 2011 /2012 EDITORIAL Milé čtenářky a také milí čtenáři, člověka, který by si stýskal, jak se čas vleče, aby mezi vámi jeden pohledal. Ale kvapík, který nás donesl už zase na konec

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 1 ÚVODNÍ SLOVO 2 OBSAH O nemocnici.. 4 Management... 7 Organizační schéma.. 10 Lékárna..11 Jednotlivá oddělení.13 Počet porodů. 52 Ekonomika ÚPMD v roce

Více

VOJENSKÁ NEMOCNICE BRNO

VOJENSKÁ NEMOCNICE BRNO VOJENSKÁ NEMOCNICE BRNO HISTORICKÝ ÚVOD Vojenská nemocnice Brno slouží svému účelu ve stávajícím objektu již od roku 1784. Historie tohoto objektu je však mnohem delší. Nemocnice se totiž nachází v areálu

Více

OBSAH. 01 Úvodní slovo ředitele 3. 02 Řídící orgány FNOL 4. 03 Vyhodnocení činnosti FNOL 10. 04 Stížnosti, podněty a poděkování 53

OBSAH. 01 Úvodní slovo ředitele 3. 02 Řídící orgány FNOL 4. 03 Vyhodnocení činnosti FNOL 10. 04 Stížnosti, podněty a poděkování 53 OBSAH 01 Úvodní slovo ředitele 3 02 Řídící orgány FNOL 4 2.1 Vedení FNOL 4 2.2 Poradní orgány ředitele 4 2.3 Vedení zdravotnických pracovišť 5 03 Vyhodnocení činnosti FNOL 10 3.1 Lékařská péče 10 3.2 Nelékařská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 NEMOCNICE NA HOMOLCE

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 NEMOCNICE NA HOMOLCE ,, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 NEMOCNICE NA HOMOLCE Nemocnice Na Homolce Výroční zpráva 2008 03 OBSAH,, O NÁS 8 Úvodní slovo ředitele 10 Vedení a orgány nemocnice 12 Organizační struktura 14 Profil Nemocnice

Více

časopis Krajská zdravotní, a. s. nemocnice Ústeckého kraje Děčín Ústí nad Labem Teplice Most Chomutov ISSN 1802-4297 číslo 3 / 2015 www.kzcr.

časopis Krajská zdravotní, a. s. nemocnice Ústeckého kraje Děčín Ústí nad Labem Teplice Most Chomutov ISSN 1802-4297 číslo 3 / 2015 www.kzcr. časopis Krajská zdravotní, a. s. nemocnice Ústeckého kraje číslo 3 / 2015 Děčín Ústí nad Labem Teplice Most Chomutov ISSN 1802-4297 Lékárny KZ, a. s. Teplice čtěte na str. 6 Jednání radiologů s představiteli

Více

ročník 19 č. 2/2009 LÉTO 2009

ročník 19 č. 2/2009 LÉTO 2009 ročník 19 č. 2/2009 LÉTO 2009 EDITORIAL Milé čtenářky, vážení čtenáři, asi už máte po dovolené. Všechny knížky, vršené celý rok na noční stolek, už jste jistě někde na dece u vody přečetli, křížovky vyluštili

Více

Výroční zpráva Litomyšlská nemocnice, a.s.

Výroční zpráva Litomyšlská nemocnice, a.s. 1 Výroční zpráva Litomyšlská nemocnice, a.s. 2007 Obsah Politika jakosti na období do roku 2010 Vedení Litomyšlské nemocnice, a. s. se otevřeně hlásí ke zlepšování systému řízení jakosti na svých pracovištích.

Více

Vážení přátelé, Mohu-li shrnout nejdůležitější události loňského roku, tak jsou to pro mne jako pro ředitele následující tři:

Vážení přátelé, Mohu-li shrnout nejdůležitější události loňského roku, tak jsou to pro mne jako pro ředitele následující tři: V yroční zpráva 2009 O B S A H Úvodní slovo 3 Vedení FN Motol 4 Vědecká rada FN Motol 5 Poradní sbor ředitele 7 Organizační struktura 8 Základní údaje 9 Seznam zdravotnických pracovišť 10 Léčebně preventivní

Více

Úvodní slovo 4. Vedení FN Motol 5. Vědecká rada FN Motol 5. Poradní sbor ředitele 6. Základní údaje 6. Organizační struktura 7

Úvodní slovo 4. Vedení FN Motol 5. Vědecká rada FN Motol 5. Poradní sbor ředitele 6. Základní údaje 6. Organizační struktura 7 1 Obsah Úvodní slovo 4 Vedení FN Motol 5 Vědecká rada FN Motol 5 Poradní sbor ředitele 6 Základní údaje 6 Organizační struktura 7 Seznam zdravotnických pracoviš 8 Léčebně preventivní péče 10 Ošetřovatelská

Více

2. Základní identifi kační údaje 4. 3. Řídicí orgány a struktura 4. 3.1. Vedení nemocnice k 31. 12. 2012 4

2. Základní identifi kační údaje 4. 3. Řídicí orgány a struktura 4. 3.1. Vedení nemocnice k 31. 12. 2012 4 Výroční zpráva 2012 obsah 1. Úvodní slovo ředitele 3 2. Základní identifi kační údaje 4 3. Řídicí orgány a struktura 4 3.1. Vedení nemocnice k 31. 12. 2012 4 3.2. Poradní orgány a komise k 31. 12. 2012

Více

Vážené dámy a pánové, Vážení akcionáři, Vážení pacienti,

Vážené dámy a pánové, Vážení akcionáři, Vážení pacienti, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBLASTNÍ NEMOCNICE KLADNO, a.s., nemocniice Středočeského kraje stránka 1 z 58, Výroční zpráva 2012 Vážené dámy a pánové, Vážení akcionáři, Vážení pacienti, jako každý rok při uzavírání

Více

za rok Zřizovatel: Město Jilemnice Předkládá: MUDr. Jiří Kalenský ředitel

za rok Zřizovatel: Město Jilemnice Předkládá: MUDr. Jiří Kalenský ředitel Výroční zpráva Masarykovy městské nemocnice v Jilemnici za rok 2006 Zřizovatel: Město Jilemnice Předkládá: MUDr. Jiří Kalenský ředitel Obsah výroční zprávy roku 2006 Informace o nemocnici...2 Organizace

Více

Výroční zpráva 2002 3. Vážení přátelé,

Výroční zpráva 2002 3. Vážení přátelé, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 Vážení přátelé, předkládáme vám výroční zprávu o činnosti Fakultní nemocnice Brno za rok 2002. Navazujeme na tradici výročních zpráv, které od roku 1993 vydávala Fakultní porodnice

Více

ročník 19 č. 1/2009 JARO 2009

ročník 19 č. 1/2009 JARO 2009 ročník 19 č. 1/2009 JARO 2009 EDITORIAL Milé dámy, vážení pánové, je pátek dvacátého února 2009 po poledni a já mám psát editorial pro jarní vydání Nemocničního zpravodaje. Do rukou ho dostanete někdy

Více

KNTB se specializovanou péčí často plní funkci fakultní nemocnice 2 / 2012. z obsahu

KNTB se specializovanou péčí často plní funkci fakultní nemocnice 2 / 2012. z obsahu 2 / 2012 KNTB informuje KNTB se specializovanou péčí často plní funkci fakultní nemocnice Vážení pacienti, občané a spolupracovníci, Krajská nemocnice T. Bati, a. s., má 31 primariátů. Jsou to především

Více

Máme pro vás špičkové oční oddělení

Máme pro vás špičkové oční oddělení Č íslo 4 / květen 04 / zdarma // www.nemocnicepribram.cz Máme pro vás špičkové oční oddělení Naše oční lékařství je jedním z oborů, které se dlouhé roky pyšní vysoce odborným personálem často přednášejícím

Více

STRUKTURA KAPITOL VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE

STRUKTURA KAPITOL VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE VÝROČNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZPRÁVA ZPRÁVA VFN 2013 2013 2013 STRUKTURA KAPITOL 1 Úvod slovo ředitelky VFN... 4 2 Představení VFN (o Všeobecné fakultní nemocnici v Praze)... 6 3 Úsek léčebné péče LP VFN... 18

Více

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 Obsah výroční zprávy pro rok 2013 Úvod (slovo ředitele) 3 1. Přehled oddělení... 6 2. Všeobecné informace. 7 3. Personální politika

Více

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Výroční zpráva 2011

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Výroční zpráva 2011 Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Výroční zpráva 2011 obsah úvodní slovo ředitele 1. 1. Úvodní slovo ředitele 3 2. Základní identifikační údaje 4 3. Řídicí orgány a struktura 4 3.1. Vedení nemocnice

Více

Svatoanenské listy 3/11

Svatoanenské listy 3/11 Svatoanenské listy MK ČR E 19677 3/11 II. interní klinika patří k největším klinickým pracovištím ČR Jednobalónková enteroskopie Odborné kurzy výukového centra Oddělení vzdělávání Svatá Anna slaví 225

Více

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Výroční zpráva 2010 obsah 1. Úvodní slovo ředitele 3 2. Personální oblast 4 2.1. Zaměstnanci 4 2.2. Průměrný počet zaměstnanců v roce 2010 4 a jejich průměrný věk

Více

naše nemocnice Špičková Životní Přednosta I. interní kliniky Kapslová diagnostika čtěte na straně 4 a 5 příběh čtěte na straně 6 a 7

naše nemocnice Špičková Životní Přednosta I. interní kliniky Kapslová diagnostika čtěte na straně 4 a 5 příběh čtěte na straně 6 a 7 naše nemocnice 1 / 2006 / ročník I Časopis Fakultní nemocnice Plzeň Špičková diagnostika čtěte na straně 4 a 5 Životní příběh čtěte na straně 6 a 7 Kapslová enteroskopie čtěte na straně 9 Přednosta I.

Více

Otevřeli jsme centrum pro léčbu amyloidóz, jediné svého druhu v republice

Otevřeli jsme centrum pro léčbu amyloidóz, jediné svého druhu v republice 4 duben 2013 Otevřeli jsme centrum pro léčbu amyloidóz, jediné svého druhu v republice V úterý 19. března zahájilo ve Fakultní nemocnici Ostrava, Klinice hematoonkologie FNO, svůj Světový den hlasu provoz

Více