NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE, A. S.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE, A. S."

Transkript

1

2 Motto: Lékařské úkony budu konat v zájmu a ve prospěch nemocného, dle svých schopností a svého úsudku. Vystříhám se všeho, co by bylo ke škodě a co by nebylo správné. Hippokrates (asi př. n. l.) NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE, A. S.

3 DOLNÍ AREÁL HORNÍ AREÁL

4 Vážení přátelé, po pěti letech opět píši úvodník do publikace, která má reprezentovat Nemocnici České Budějovice, a.s. Za minulých pět let se udělal veliký kus práce pro zlepšení péče o naše pacienty po stránce medicínské, a soudě podle ohlasů od pacientů, i po stránce lidské. Nemocnice dál obnovovala přístrojovou techniku na všech odděleních, a to v hodnotách stovek miliónů korun. Právě tak nemocnice investovala další stamiliónové částky do staveb. Chloubou uplynulých pěti let je určitě otevření nového moderního dětského oddělení postaveného na zelené louce. Každým rokem docházelo k navyšování mezd, díky čemuž se průměrné mzdy u všech kategorií pracovníků nemocnice i nadále drží na předních místech v žebříčku srovnatelných nemocnic České republiky. Co plánujeme? Víte, že nemocnice je pavilónového typu, navíc rozdělená na dolní a horní areál. Provoz při takovém uspořádání je nesrovnatelně dražší než u nemocnice, která je v monobloku. Našim cílem je zrekonstruovat pavilóny tak, aby vznikl monoblok se společnými operačními sály, společnými jednotkami intenzivní péče, někde i se společnou lůžkovou kapacitou. Tento systém umožňuje daleko efektivněji využívat pracovní prostor, zařízení, přístroje i personál a má řadu výhod i pro pacienty. Práce na vytvoření monobloku již započaly, a to spojením infekčního a dětského oddělení chodbami s pavilonem, kde jsou umístěny některé stěžejní obory nemocnice, jako je traumatologie, chirurgie, neurochirurgie a ARO, a radiologická a další vyšetřovací technika. Uskutečnit všechny tyto naše plány si vyžádá významné finanční investice. Vzhledem k tomu, že v současné době hledá vláda kvůli obrovské zadluženosti státu rezervy všude, kde je to možné, a snaha o snižování výdajů se bude týkat s největší pravděpodobností i zdravotnictví, nedovedeme říci, kdy se nám podaří v těchto rozsáhlých akcích pokračovat a s jakým tempem. Na druhou stranu je třeba konstatovat, že i současný blokový systém je natolik funkční, že ve všech odbornostech jsme schopni provádět medicínu na vysoké, a ve většině případů na evropské úrovni. Na základě ohlasů pacientů, které dostávám cestou trvalé dotazníkové akce ze všech odděleních a krásných děkovných dopisů, jsem přesvědčen, že se každým rokem zlepšuje i citlivý lidský přístup personálu k našim pacientům. Jménem vedení společnosti všem našim pracovníkům děkuji a přeji všem pacientům, kteří v naší nemocnici budou v dalších letech léčeni, aby byli spokojeni s medicínskou i lidskou péčí odvedenou našimi pracovníky. MUDr. Břetislav Shon předseda představenstva Nemocnice České Budějovice, a. s.

5 VALNÁ HROMADA DOZORČÍ RADA PŘEDSTAVENSTVO SEKRETARIÁT PRACOVNÍ SKUPINA EPIDEMIOLOGIE PRACOVNÍ SKUPINA KLINICKÉ FARMAKOLOGIE NÁMĚSTEK PRO ŘÍZENÍ KVALITY A BEZPEČÍ POSKYTOVANÉ PÉČE NÁMĚSTEK PRO OŠETŘOVATELSKOU PÉČI PRACOVNÍ TÝMY, KOMISE ÚSEK PRACOVNĚ PRÁVNÍ ODDĚLENÍ ZAMĚSTNANECKÉ ODDĚLENÍ INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ REFERÁT KRIZOVÉHO MANAGEMENTU REFERÁT PRÁVNÍ ÚSEK OBCHODNĚ EKONOMICKÝ ODDĚLENÍ OBCHODNÍ ODDĚLENÍ ZPRACOVÁNÍ EKONOM. INFORMACÍ ODDĚLENÍ INVESTIC ÚSEK PROVOZNĚ TECHNICKÝ ODDĚLENÍ OBSLUŽNÝCH ČINNOSTÍ REFERÁT ODPADŮ REFERÁT SPRÁVA BUDOV A PLOCH ODDĚLENÍ PROVOZNÍ ADMINISTRATIVY REFERÁT BOZP, PO ÚSEK INTERNÍCH OBORŮ ODDĚLENÍ GASTROENTEROLOGICKÉ INFEKČNÍ ÚSEK CHIRURGICKÝCH OBORŮ ANESTEZIOLOGICKO RESUSCITAČNÍ ÚSEK KARDIOCENTRA A VYBRANÝCH ZDRAVOTNICKÝCH OBORŮ ÚSEK OSTATNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH OBORŮ ÚSEK CENTRÁLNÍCH LABORATOŘÍ ODDĚLENÍ ODDĚLENÍ ODDĚLENÍ ODDĚLENÍ ŽENSKÉ KARDIOLOGICKÉ DĚTSKÉ KLINICKÁ CHEMIE KARDIOCHIRURGICKÉ KOŽNÍ HEMATOLOGIE INTERNÍ CHIRURGICKÉ ONKOLOGICKÉ NEONATOLOGICKÉ IMUNOLOGIE KLINICKÉ HEMATOLOGIE NEUROCHIRURGICKÉ RADIOLOGICKÉ NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE A GENETIKA NÁSLEDNÉ PÉČE 1 OČNÍ SOUDNĚLÉKAŘSKÉ BAKTERIOLOGIE NÁSLEDNÉ PÉČE 2 ORTOPEDICKÉ PATOLOGICKÉ PARAZITOLOGIE A MYKOLOGIE NERVOVÉ STOMATOCHIRURGICKÉ PSYCHIATRICKÉ VIROLOGIE PLICNÍ A TBC PLICNÍ LÉČEBNA ÚRAZOVÉ CHIRURGIE PLASTICKÉ CHIRURGIE LÉKÁRNA ÚSTAVNÍ LÉKÁRNA PRO VEŘEJNOST OBOR LÉKAŘSKÉ GENETIKY TÝM ODBORNÝCH GARANTŮ PRACOVNÍHO LÉKAŘSTVÍ UŠNÍ, NOSNÍ, KRČNÍ REHABILITAČNÍ UROLOGICKÉ TRANSFÚZNÍ

6 PŘEDSTAVENSTVO NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE, A. S. MUDr. Břetislav Shon předseda představenstva MUDr. Jaroslav Novák, MBA 1. místopředseda představenstva Ing. Jan Švejda, MBA místopředseda představenstva Ing. Martin Bláha člen představenstva Ing. Michal Čarvaš člen představenstva Ing. Ivo Houška, MBA člen představenstva

7 DOZORČÍ RADA NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE, A. S. Mgr. Jiří Zimola předseda dozorčí rady, hejtman Jihočeského kraje (ČSSD) Mgr. Vlasta Bohdalová Poslanecká sněmovna ČR (poslankyně ČSSD) RSDr. Petr Braný Poslanecká sněmovna ČR (poslanec KSČM) Ing. Miroslav Dvořák předseda představenstva MOTOR JIKOV GROUP, a.s. Zdeňka Jaukerová staniční sestra - neonatologické odd. Nemocnice České Budějovice, a.s. (OSZSP) MUDr. Martin Kuba vicehejtman Jihočeského kraje (ODS) MUDr. Petr Pták lékař - chirurgické odd. Nemocnice České Budějovice, a.s., (LOK - SČL) Bc. Jana Štěpánová vrchní sestra - ARO odd. Nemocnice České Budějovice, a.s., (OSZSP) RNDr. Jan Zahradník zastupitel Jihočeského kraje (ODS)

8 VEDENÍ NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE, A. S. MUDr. Jaroslav Novák, MBA ředitel úseku ostatních zdravotnických a chirurgických oborů MUDr. Ivan Vonke, MBA ředitel úseku interních oborů MUDr. Ladislav Pešl ředitel Kardiocentra a vybraných zdravotnických oborů MUDr. Miroslav Verner ředitel úseku Centrálních laboratoří Ing. Jan Švejda, MBA ředitel obchodně ekonomického úseku Ing. Milan Voldřich ředitel pracovně právního úseku MUDr. Jozef Filka, CSc. náměstek pro řízení kvality a bezpečí poskytované péče Mgr. Jiřina Otásková, MBA náměstkyně pro ošetřovatelskou péči, hlavní sestra

9 OHLÉDNUTÍ ZA DĚJINAMI Původní nemocnice na Senovážném náměstí ( ). [Archiv Jihočeského muzea v Českých Budějovicích.] Nová nemocnice v ul. Boženy Němcové (1914 současnost). [Archiv Jihočeského muzea v Českých Budějovicích.] Prvopočátky zdravotní péče na území města České Budějovice se datují do 14. století, kdy se péči o nemocné a nemohoucí věnoval špitál s kostelem svatého Václava, zrušený roku Jeho úkoly zčásti převzal nový městský chudobinec, založený roku 1781 na rohu Krajinské a Hradební ulice. V roce 1812 byl předložen budějovické městské radě návrh na založení samostatné městské nemocnice. Přestože stavba byla v roce 1820 odsouhlasena, plány stavitele Josefa Bednaříka vznikly teprve čtyři roky poté a stavět se začalo až v roce Objekt nemocnice stál v sousedství Mlýnské stoky a Svinenské brány, přibližně v místech nynější Hlavní pošty na Senovážném náměstí. Kolaudace Bürgerliches Armen - Kranken und Arbeitshaus proběhla Dvoupatrová budova měla pět místností pro nemocné, v přístavku márnici a zahradu. Náklad zlatých uhradilo zčásti město a zčásti odkaz prvního budějovického biskupa Johanna Prokopa Reischgrassen von Schaafgotsche. Nemocnici řídili zástupci města, církve a lékařů. Od roku 1850, kdy se ústav stal všeobecnou veřejnou nemocnicí, převzala její vnitřní správu Kongregace Milosrdných sester svatého Karla Boromejského. K pěti postupným přístavbám objektu a ke zvýšení počtu lůžek došlo v letech 1864 a Počátkem 20. století bylo k dispozici 80 lůžek a šest lékařů. Přestože v roce 1886 byla zřízena v tzv. Šmídovně na Pražské třídě pomocná infekční nemocnice, prostory už nestačily. Roku 1906 se městské a okresní zastupitelstvo usneslo na vybudování nové nemocnice o 150 lůžkách. Projekt stavitele J. Kneissla vycházel ze vzoru nemocnice v Chebu. Plán hlavní nemocniční budovy, hospodářského stavení i pavilonu infekčního, dezinfekčního a umrlčího byl schválen v červnu Vlastní výstavbu realizovala na Lineckém předměstí v dnešní ulici Boženy Němcové čp. 54 firma Josef Hauptvogel od jara 1912 do podzimu Dne proběhla kolaudace. Celkové náklady ve výši téměř 1,5 milionu korun byly uhrazeny okresním zastupitelstvem, městskou obcí a zčásti odkazem zesnulého stavitele a starosty J. Kneissla. Dne byl nemocniční ústav s názvem Kaiser Franz Josef - Jubiläumskrankenhaus (Jubilejní nemocnice císaře Františka Josefa) slavnostně otevřen. Dominovala mu nádherná dvoupatrová budova s rozsáhlými sklepními prostory a věžními hodinami. Dnes nese označení A. Stará nemocnice na Senovážném náměstí byla stržena. Nemocnice byla ve svých počátcích monoprimariátní. Už v roce 1915 získala souhlas s rozdělením na primariáty interní a chirurgicko-gynekologický. Název se změnil na Všeobecnou veřejnou nemocnici. Po 1. světové válce vznikly další samostatné primariáty: chirurgický, gynekologický a infekční. K osamostatnění ostatních nemocničních oborů došlo až po 2. světové válce, kdy nemocnice změnila název na Státní oblastní nemocnice České Budějovice (později se opět vrátilo označení Všeobecná veřejná nemocnice České Budějovice). Od se stala Krajskou nemocnicí s poliklinikou a byla začleněna pod nově vzniklý Krajský ústav národního zdraví. Po jeho zániku zněl od roku 1991 oficiální název Nemocnice s poliklinikou III. typu. Nemocnice byla řízena Ministerstvem zdravotnictví. Od došlo k registraci Nemocnice České Budějovice. Ta využívá od začátku roku 1998 také objekty bývalé Vojenské nemocnice v ulici Ludvíka Svobody. K se Nemocnice České Budějovice, příspěvková organizace, stala nestátním zdravotnickým zařízením a došlo k její transformaci na akciovou společnost, jejímž jediným akcionářem je Jihočeský kraj.

10 Z historie Vojenské nemocnice (nynější Dolní areál Nemocnice České Budějovice, a. s.) Zeměbranecká kasárna byla v roce 1920 upravena na Vojenskou nemocnici. [Archiv Jihočeského muzea v Českých Budějovicích.] Vojenský lazaret z 2. světové války. [Archiv Jihočeského muzea v Českých Budějovicích.] Původně byla nemocnice pro posádku českobudějovických dělostřelců umístěna v ulici Dr. Stejskala č. 15. Ve 20. letech 19. století se posádková nemocnice přemístila do objektu někdejšího hostince na Lidické třídě č. 20, kde působila téměř sto let. Kromě toho existovala ještě c. k. záložní nemocnice v budově kasáren na Žižkově třídě. Roku 1912 byl v areálu nových zeměbraneckých kasáren v ulici Boženy Němcové uvolněn objekt pro umístění nemocných vojáků, zvaný Marodenhaus. Po roce 1920 byl pak celý upraven na divizní nemocnici. Za 2. světové války zde byl umístěn lazaret. Po válce dostal areál název Okruhová vojenská nemocnice a rozšířil se o bývalý městský chudobinec v sousedství. Od byla Vojenská nemocnice změněna na civilní Okresní nemocnici ve správě Okresního úřadu České Budějovice a dva roky poté byla sloučena s historickou civilní nemocnicí. Pro komplex budov se začal používat název Dolní areál a přesídlila sem řada oddělení z tzv. Horního areálu. V roce 2005 se sem přestěhovala z Vyššího Brodu Plicní léčebna Hrudkov. Historickou budovu dávného chudobince uvolnila Nemocnice České Budějovice, a. s. od pro potřeby Jihočeského kraje.

11 SOUČASNOST V DATECH Nemocnice České Budějovice, a. s. patří mezi největší zdravotnická zařízení v České republice s lůžkovou kapacitou cca lůžek. Nemocnice poskytuje akutní péči na lůžkách, následnou péči na 260 lůžkách. Kapacita Plicní léčebny se pohybuje kolem 50 lůžek. Nemocnice má 40 zdravotních oddělení s řadou specializací a podoborů. Některá oddělení nebo odborníci z různých oborů se sdružují do center specializované péče, např. Traumatologického centra, Onkologického centra, Diabetologického centra, Komplexního kardiovaskulárního centra, Komplexního cerebrovaskulárního centra a Centrálních laboratoří. Nemocnice má cca zaměstnanců a je jedním z největších zaměstnavatelů v Jihočeském kraji. Z toho je téměř 400 lékařů a nelékařských zdravotnických pracovníků. V nemocnici je ročně hospitalizováno přes pacientů, provedeno přes operací a přes ambulantních výkonů. Za rok se zde narodí přes dětí. Nemocnice České Budějovice, a. s. je nositelkou titulu Baby Friendly Hospital. V roce 2010 získala certifikát potvrzující aplikaci a trvalý rozvoj Systému řízení informační bezpečnosti splňujícího požadavky mezinárodního standardu ISO/IEC 27001:2005. V českobudějovické nemocnici se připravují v rámci praxe na své budoucí povolání studentky a studenti Střední zdravotnické školy České Budějovice, soukromé zdravotnické školy Bílá vločka, Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity, lékařských fakult a dalších vysokých škol. V roce 2003 byla obnovena tradice komplexní výuky mediků 6. ročníku Lékařské fakulty UK v Plzni, kteří zde stážují dva semestry a pod dohledem lékařů Nemocnice České Budějovice, a. s. se připravují na státní závěrečné zkoušky ze základních oborů - pediatrie, chirurgie, gynekologie, interny aj. Nemocnice je držitelkou akreditace Ministerstva zdravotnictví České republiky pro systém specializačního vzdělávání pro velkou většinu oborů. Spektrum akreditovaných oborů průběžně narůstá a aktuální stav je zveřejněn na webu nemocnice. Dále je nemocnice držitelkou akreditace České lékařské komory pro systém kontinuálního vzdělávání. Kontinuálnímu vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků nemocnice věnuje maximální pozornost. Svědčí o tom i udělené akreditace pro výuku a praxi. Jednou z nich je akreditace k uskutečňování praktického vyučování porodních asistentek bakalářek. Další je akreditace k uskutečňování praktické části specializačního vzdělávacího programu v oboru Ošetřovatelská péče v pediatrii. Zde nemocnice zajišťuje specializace: Dětská sestra, včetně odborného modulu Intenzivní péče v neonatologii, Intenzivní péče v pediatrii s moduly zabývajícími se dětmi s onkologickým onemocněním a úrazy. Rozhodnutí o akreditaci praktické části vzdělávacího programu Zdravotně sociální pracovník má nemocnice již od roku Absolventi tohoto kvalifikačního kurzu získávají kvalifikaci pro výkon povolání ve zdravotnických zařízeních. Nemocnice je rovněž držitelkou akreditace vzdělávacího programu v oboru Všeobecný sanitář. Od roku 2010 má nemocnice akreditaci na specializační vzdělávání v oboru klinická psychologie, a to jak pro část praktickou, tak teoreticko-praktickou (supervize). Nemocnice se podílí na řadě vědecko-výzkumných projektů a jednotlivá oddělení jsou řešiteli různých grantů. Zdejší lékaři významně spolupracují s doškolovacími centry praktických lékařů v celých jižních Čechách a připravují pro ně komplexně zaměřené přednášky. Nemocnice organizuje řadu konferencí a seminářů pro zvyšování kvalifikace zdravotních sester z celého regionu. Každý rok nemocnice pořádá ve spolupráci s odbornými lékařskými společnostmi několik celostátních kongresů a sympozií. Dlouhou tradici mají Jihočeské onkologické dny, Jihočeské ORL dny, oftalmologický kongres Timrovy dny, Setkání traumatologů v Českých Budějovicích, Celostátní konference ošetřovatelských profesí pracujících v péči o novorozence a Jihočeská konference nelékařských zdravotnických pracovníků. Kromě toho některá oddělení pořádají workshopy, během nichž mají tuzemští i zahraniční lékaři možnost osvojit si některé praktické dovednosti. Jde například o neurochirurgii, traumatologii a ortopedii. Lékaři přednášejí často na celostátních i mezinárodních kongresech. Výsledky jejich klinické i vědecké práce přijímá odborná veřejnost s velkým uznáním. V Nemocnici České Budějovice, a. s. probíhá řada klinických studií léčiv. V letech se uskutečnilo 158 studií, tedy cca 30 studií ročně. Jejich zadavateli byli opakovaně takové farmaceutické firmy jako F. Hoffmann - La Roche AG, GlaxoSmithKline, Janssen Cilag, s. r. o., Amgen, s. r. o., AstraZeneca Czech Republic, s. r. o., Merck spol. s r. o., Pfizer, spol. s r. o., Novartis, s. r. o., Sanofi - Aventis, s. r. o. a další. Nemocnice České Budějovice, a. s. provádí od roku 1999 klinická hodnocení zdravotnických prostředků potřebná pro uvedení výrobku na trh. Soustřeďuje se zejména na spolupráci s významnými regionálními výrobci, jako jsou Gama Group, a. s., Alfamedic, s. r. o., Resi Třeboň, spol. s r. o. apod., spolupracuje však i s velkými mezinárodními

12 firmami, jako je např. Roche s. r. o., Merck spol. s r. o., Grifols, s. r. o. a další. Nemocnice je držitelkou oprávnění provádět klinická hodnocení kompletního spektra zdravotnických prostředků. Provádí klinická hodnocení od nejjednodušších zdravotnických prostředků typu obvazů až po složité diagnostické a terapeutické přístroje, jakými jsou inkubátory, lithotriptor apod. V rámci nemocnice pracuje Etická komise. Jde o nezávislý orgán, jehož zřizovatelem je Nemocnice České Budějovice, a. s. Členy jmenuje předseda představenstva. Etická komise pracuje podle platných právních předpisů České republiky i Evropské unie. Etická komise posuzuje předložené projekty klinických studií jak z hlediska etického, tak vědeckého i lékařského. Jejím cílem je ochránit zdraví, práva a důstojnost všech osob zařazených do klinických studií.

13 Oddělení anesteziologicko-resuscitační HORNÍ AREÁL - BUDOVA CH Primář: MUDr. Bohuslav Kuta, MBA tel Vrchní sestra: Bc. Jana Štěpánová tel Sekretariát oddělení: tel Ambulance bolesti: tel Anesteziologické ambulance: tel Počet lůžek: 14 Průměrný počet hospitalizovaných/1 rok: 570 Anesteziologicko-resuscitační oddělení je jedním z největších oddělení nemocnice. Zajišťuje podávání anestezií na operačních sálech v Dolním i Horním areálu nemocnice. Pečuje o životní funkce pacientů v kritickém stavu na lůžkové části. Dále poskytuje ambulantní péči o nemocné s chronickými a neztišitelnými bolestmi. Mimoto se pracovníci ARO podílejí na ambulantní přípravě nemocných, a to u plánovaných operačních výkonů formou anesteziologické ambulance a u neplánovaných formou konziliární činnosti. Zajišťují dále konziliární službu u nemocných v akutním a kritickém stavu, hospitalizovaných na jednotkách intenzivní péče ostatních oborů. Anesteziologicko-resuscitační oddělení úzce spolupracuje se Zdravotnickou záchrannou službou Jihočeského kraje jednak formou přímé návaznosti na přednemocniční péči, jednak externí účastí lékařů ARO na službách Zdravotnické záchranné služby. Pracovníci oddělení se podílejí na teoretické a praktické výuce Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity a Vyšší odborné školy zdravotnické. ARO jako akreditované pracoviště v oboru ARIM (Anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicína) zajišťuje oborovou výuku všech lékařů včetně přípravy anesteziologů k atestacím. Českobudějovické anesteziologické a resuscitační oddělení patří k největším v České republice. Na lůžkové části, která je členěna na dvě stanice RES 1 a RES 2, je na 14 lůžkách celkem hospitalizováno do 600 pacientů ročně. Anesteziologicko-resuscitační oddělení poskytuje ročně přibližně anestezií, čímž překonává srovnatelné nemocnice v České republice. Anestezie jsou poskytovány na všech operačních a diagnostických oborech včetně Komplexního kardiovaskulárního centra. Ambulance pro léčbu bolesti, která sídlí v budově G v Dolním areálu, ošetří ročně pacientů, při čemž využívá veškerého spektra léčby včetně invazivních metod. Anesteziologická ambulance ročně poskytuje poradenskou a konziliární činnost průměrně u 850 klientů ročně. Oddělení úzce spolupracuje s ARO okresních nemocnic, a to zejména při koordinovaném využívání lůžkové kapacity. Vývoj anesteziologicko-resuscitačního oddělení Nemocnice České Budějovice, a. s. směřuje ke zvýšení kvality a efektivity poskytované péče, a to zejména zaváděním dalších nových technik a nabídkou širšího sortimentu služeb, jako je např. porodní analgezie. Anesteziologicko-resuscitační oddělení zavádí nové poznatky do péče na lůžkové i ambulantní části. Rozšiřuje činnost v oblasti léčby chronických a neztišitelných bolestí. Koncepčně usiluje o lepší koordinaci a spolupráci při poskytováním intenzivní medicíny na specializovaných oborech a při péči o chronicky kriticky nemocné. Cílem do budoucna bude vytvoření lůžkové kapacity pro ventilované chronicky nemocné. Úsek ostatních zdravotnických a chirurgických oborů MUDr. Jaroslav Novák, MBA tel Anestezilog je při operacích nenahraditelným členem týmu. RES 2 - kombinace boxového a sálového uspořádání. 12

14 Oddělení dětské HORNÍ AREÁL - BUDOVA D Počet lůžek: 89 Počet hospitalizovaných: Dětské oddělení poskytuje veškerou zdravotní péči dětem od jednoho měsíce věku do osmnácti let v nové budově otevřené v květnu Na 89 lůžkách se léčí veškerá onemocnění dětského věku kromě infekčních chorob. Rovněž ambulantní péči zajišťuje oddělení pro veškerá dětská onemocnění ve svých jedenácti specializovaných ordinacích (např. revmatologie, endokrinologie, pneumologie, hematologie, gastroenterologie, alergologie atd.), a to i ve spolupráci s ostatními pracovišti nemocnice. Mimo standardní zdravotní péči o děti je součástí oddělení několik specializovaných úseků. Jednotka intenzivní a resuscitační péče ošetřuje nejtěžší pacienty ve vážném stavu nebo s poruchami životních funkcí. Hematoonkologická stanice se stará o děti s nádorovými onemocněními a poruchami krvetvorby, součástí stanice je i stacionář pro ambulantní léčbu se 3 lůžky. Dále je na oddělení Diabetologické centrum, které dětským diabetikům zajišťuje komplexní péči např. i zavádění inzulínových pump. V dalších specializovaných centrech probíhá léčba růstovým hormonem a biologická léčba v gastroenterologii a hematoonkologii. Nejmodernější přístrojové vybavení poskytuje např. možnost endoskopických vyšetření v gastroenterologii a pneumologii u všech dětských věkových kategorií. Oddělení je také součástí dětského traumacentra a hospitalizuje všechny dětské pacienty s úrazy. Součástí oddělení jsou i lůžka pro doprovod dětí a ubytovna pro doprovod pacientů starších šesti let. Funguje zde škola, družina s hernami, k dispozici jsou hry, hračky a dostatek knih. Primář: MUDr. Vladislav Smrčka tel Vrchní sestra: Bc. Zuzana Šimková tel Sekretariát oddělení: tel fax: Hlavní recepce: tel Příjmová ambulance: tel Stanice v jednotlivých patrech mají recepci se stálou přítomností zdravotních sester. Čekárna v hematoonkologické stanici. Standardní pokoj pro malé děti a jejich doprovod se sklápěcím přebalovacím pultem (vlevo) je pod stálým dozorem personálu. Intimitu zajišťují v případě potřeby žaluzie. Jednotka intenzivní a resuscitační péče má 8 lůžek. Úsek ostatních zdravotnických a chirurgických oborů MUDr. Jaroslav Novák, MBA tel

15 Oddělení gastroenterologické HORNÍ AREÁL - BUDOVA C Primářka: MUDr. Olga Shonová tel Vrchní sestra: Mgr. Lenka Klímová tel Sekretariát oddělení: tel Počet lůžek: 32 Průměrný počet hospitalizovaných/1 rok: Gastroenterologické oddělení je interním oddělením se zaměřením na onemocnění trávicího ústrojí, jater, slinivky břišní a klinickou imunologii. Vnitřním členěním oddělení na část lůžkovou a část ambulantní lze poskytovat nemocným standardní i specializované služby 24 hodin denně. Lůžková stanice má 32 lůžek, z toho je osm umístěno na moderně vybavené jednotce intenzivní péče, 18 standardních lůžek je osazeno moderním monitorovacím systémem. Gastroenterologické oddělení poskytuje jednak standardní interní a endoskopickou péči pro spádovou oblast českobudějovického regionu a zajišťuje superkonziliární činnost občanům celého Jihočeského kraje, kteří jsou vyšetřováni a léčeni vysoce specializovanými metodami před případnými chirurgickými operacemi. Ambulantní trakt sestává z řady endoskopických sálků, pracoviště funkční laboratoře, ordinace specialistů, ordinace ambulantního lékaře a sestry a ze specializovaného pracoviště na radiologickém oddělení. Endoskopická vyšetření dutiny břišní (tzv. digestivní endoskopie) jsou spolu s ultrazvukem dutiny břišní (sonografie) páteří ambulantního provozu. Oddělení provádí diagnostické i léčebné výkony horní (esofagoskopie, gastroskopie, duodenoskopie) a dolní (rektoskopie, koloskopie) trávicí trubice a tenkého střeva, žlučového a slinivkového systému (ERCP), ultrazvukovou endoskopii horního a dolního traktu (endosonografie). Zajišťuje 24 hodinovou službu urgentní endoskopie. Další techniky jsou ph metrie a manometrie jícnu, punkční techniky jater, gastrostomie, kapslová enteroskopie. V současné době moderní endoskopické přístroje, kterými je oddělení vybaveno, dovolují prohlédnout a ošetřit celou trávicí trubici. Tým lékařů s celým zdravotnickým personálem řeší a následně léčí ve specializovaných poradnách onemocnění imunologické, interní, jaterní, nespecifické střevní záněty, nádory tlustého střeva, konečníku, slinivky břišní a žlučového ústrojí a celiakální sprue (nesnášenlivost lepku). Gastroenterologické oddělení je zapojeno do celostátního programu vyhledávání skryté rakoviny tračníku a konečníku, tzv. depistáže kolorektálního karcinomu. Je Centrem pro onemocnění nespecifickými střevními záněty a vede registr těchto nemocných. Dále zde působí Centrum pro celiakální sprue. Jednotka intenzivní péče. Endoskopie - double balloon. Úsek interních oborů MUDr. Ivan Vonke, MBA tel Koloskopický sálek (endoskopické vyšetření tlustého střeva). Endoskopie - ERCP (vyšetření žlučového systému a slinivky břišní). 14

16 Oddělení chirurgické HORNÍ AREÁL - BUDOVA CH Počet lůžek: 121 Průměrný počet hospitalizovaných/1 rok: Průměrný počet operací/1 rok: Oddělení pečuje o pacienty s chirurgickým onemocněním ve své složce ambulantní a lůžkové. V rámci ambulantní péče provádí kromě konziliární činnosti pro ostatní oddělení, běžných chirurgických vyšetření a zákroků, vyšetření echografická, a to včetně intervenčních zákroků pod echografickou kontrolou, a vyšetření ultrazvuková při onemocnění konečníku. Scházejí se zde rovněž onkologické týmy zabývající se problematikou diagnostiky a léčby onemocnění mléčné žlázy a zažívajícího ústrojí. Probíhá zde také cévní poradna řešící choroby žil a tepen a poradna dětské chirurgie. Proktologické a endoskopické pracoviště se věnují diagnostice a léčbě chorob tlustého střeva a konečníku. Hlavní náplní práce chirurgického oddělení jsou operační zákroky v dutině břišní, a to jak klasickým způsobem, tak laparoskopicky. Týká se to např. operací žlučníku, gastroesofageálního refluxu při bráničních kýlách, operací tlustého i tenkého střeva a cévních operací. Tradici má chirurgie štítné žlázy, hrudní chirurgie, která zaznamenává množství zákroků miniinvazivně torakoskopicky a chirurgie dětská. Jako součást Traumatologického centra se oddělení účastní péče o pacienty s úrazy dutiny břišní, hrudní a s poraněním cév. Zejména pro onkologické pacienty zajišťuje dlouhodobý žilní přístup port katetrů. Pro nemocné s ledvinným selháním jsou prováděny arteriovenózní zkraty pro dialýzu. Chirurgické oddělení plní také vzdělávací funkci při přípravě lékařů k atestacím, výuce mediků, studentů Jihočeské univerzity a středních zdravotních škol. Primář: MUDr. Vojtěch Louda tel Vrchní sestra: Bc. Hana Vovesná tel Sekretariát oddělení: tel Chirurgická jednotka intenzivní péče s 10 lůžky. Ošetřovatelská péče na stanici C, která má na 27 lůžkách nejvíce imobilních pacientů. Laparoskopická operace s využitím nejnovější HD laparoskopické věže. Cévně rekonstrukční výkon. Úsek ostatních zdravotnických a chirurgických oborů MUDr. Jaroslav Novák, MBA tel

17 Oddělení infekční HORNÍ AREÁL - BUDOVA E Primář: MUDr. Václav Chmelík tel. tel Vrchní sestra: Bc. Vladimíra Přitasilová tel Počet lůžek: 84 Průměrný počet hospitalizovaných/1 rok: Infekční oddělení jako krajské centrum oboru poskytuje léčbu nemocným s infekčními chorobami všech věkových skupin. Standardní péče o pacienty všech věkových skupin je poskytována na dvou lůžkových stanicích. Pacienti jsou umístěni na pokojích tak, aby nemohlo dojít k vzájemnému přenosu nemoci. Při péči o malé děti je umožněna hospitalizace i matky nebo otce. Oddělení má zvláštní režim péče, který brání přenosu původců nemocí. Pro infekce s vysokou přenosností jsou dva pokoje oddělení vybaveny zvláštním klimatizačním systémem s filtrací vzduchu a zvláštním režimem péče. Jednotka intenzivní péče se šesti lůžky slouží nemocným s vážnými průběhy infekčních nemocí, které ohrožují základní životní funkce nemocného. Na oddělení jsou hospitalizováni mj. lidé, kteří si přivezli exotickou nemoc z jiných částí světa. Oddělení nabízí vyšetření před cestou do tropů a subtropů, očkování a profylaxi malárie ve své specializované poradně. Po prodělané infekční nemoci jsou nemocní sledováni v odborných poradnách pro stavy po infekčních nemocech nervového systému, žloutenkách a dalších onemocněních. V rámci oddělení je zřízeno AIDS centrum, poskytující jako jedno ze sedmi obdobných pracovišť v České republice péči infikovaným virem HIV a nemocným AIDS z celého Jihočeského kraje. Sekretariát oddělení: tel Vstup na infekční oddělení - recepce. Ambulance infekčního oddělení. Úsek interních oborů MUDr. Ivan Vonke, MBA tel Pokoj jednotky intenzivní péče. Observační část jednotky intenzivní péče. 16

18 Oddělení interní HORNÍ AREÁL - BUDOVA I Počet lůžek: 90 Průměrný počet hospitalizovaných/1 rok: Interní oddělení funguje jako klasické oddělení vnitřního lékařství s nediferencovaným příjmem nemocných. Součástí jsou četné odborné ambulance. Na jeho lůžkách jsou ošetřováni nemocní s interními chorobami, vyjma akutních koronárních příhod a stavů vyžadujících invazivní kardiologické vyšetření a ošetření. Totéž platí pro nemoci dutiny břišní. Specializované služby naopak oddělení poskytuje nemocným s chorobami ledvin, včetně ošetření hemodialýzou a peritoneální dialýzou. K dispozici je také jednotka metabolické a intenzivní péče. Součástí oddělení je metabolické a diabetologické centrum, které poskytuje nemocniční i ambulantní péči o pacienty s poruchami výživy, obezitou, poruchami metabolizmu kostí a s cukrovkou. Zajišťuje také kompletní domácí nutriční podporu, sondovou enterální výživu, v případě potřeby i výživu parenterální. Diabetikům oddělení zajišťuje nejširší komplexní péči, zavedení intenzifikovaných inzulínových režimů včetně terapie inzulínovou pumpou. Stále větší význam má podiatrická ambulance, zajišťující komplexní péči o diabetickou nohu. Osteologická ambulance disponuje možností kvalitního denzitometrického vyšetření. Péče je věnována také pacientům s komplikovanými revmatickými onemocněními a chorobami pojiv postihujícími celý organizmus. Oddělení slouží rovněž jako lůžková základna pro léčbu krevních chorob včetně zhoubných onemocnění krvetvorných orgánů. Součástí oddělení je ultrazvukové pracoviště, kde se provádí vyšetření srdce, dutiny břišní, duplexní sonografická vyšetření cév a komplexní diagnostika chorob tepen a žil. Na vyšetření navazuje stále se rozšiřující ambulantní angiologická péče. Interní oddělení jako jedno z prvních pracovišť v republice zavedlo monitorovanou ambulantní léčbu žilních trombóz. Primář: MUDr. Pavel Havránek tel Vrchní sestra: Bc. Pavla Havlišová tel Sekretariát oddělení: tel Pohled do sálu hemodialyzační stanice. Sestry u lůžka na metabolické jednotce intenzivní péče. Vyšetření nemocného na denzitometrii. Vyšetření cév v ultrazvukové laboratoři. Úsek interních oborů MUDr. Ivan Vonke, MBA tel

19 Oddělení kardiochirurgické HORNÍ AREÁL - BUDOVA C Primář: MUDr. Aleš Mokráček, CSc. tel Vrchní sestra: Bc. Anna Kultová tel Sekretariát oddělení: tel Počet lůžek: 43 Průměrný počet hospitalizovaných/1 rok: 900 Průměrný počet operací/1 rok: 700 Kardiochirurgické oddělení Komplexního kardiovaskulárního centra Nemocnice České Budějovice, a. s. poskytuje péči v celém spektru operací srdce s výjimkou transplantačního programu. Provádí veškeré operace pro ischemickou chorobu srdeční (výkony s využitím mimotělního oběhu i bez něj, kompletní tepenné revaskularizace, korekce mechanických komplikací infarktu myokardu atp.) i pro chlopenní onemocnění (záchovné operace na chlopních, jejich náhrady s využitím jak mechanických, tak standardních biologických protéz i lidských štěpů). Rovněž provádí operace na hrudní aortě a velkých cévách, stejně jako operace kvůli srdečním arytmiím. Vedle klasických přístupů nabízí operace miniinvazivní včetně operací video asistovaných. Ve spolupráci s kardiologickým oddělením provádí katetrizační výkony na srdečních chlopních (náhrady, plastiky) a hybridní výkony na cévním systému včetně implantací výztuh (stentgraftů) do hrudní aorty. Pooperační část kardiochirurgického oddělení poskytuje komplexní péči jak pro nemocné po operaci, tak pro neoperované nemocné z celého jihočeského regionu. Komplexní kardiovaskulární centrum Nemocnice České Budějovice, a. s., jehož je kardiochirurgické oddělení součástí, má nejvyšší možný status v rámci České republiky pro tuto péči. Je pracovištěm s kardiochirurgickou akreditací Ministerstva zdravotnictví České republiky. Vedle standardních přístrojů pro kardiochirurgickou praxi disponuje nejmodernějšími přístroji pro léčbu srdečních arytmií, monitorovací technikou, videoskopickým zařízením. Dále jsou zde nejmodernější přístroje pro podporu srdeční činnosti (ECMO, VAD). Zaměstnanci oddělení se aktivně podílejí na výuce mediků Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni a II. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze i studentů Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity. V rámci grantových i institucionálních projektů řeší některé vědecké úkoly. Výsledky své práce prezentují na českých i světových kongresech. Lékaři oddělení jsou členy řady domácích a zahraničních odborných společností. Recepce kardiochirurgického oddělení. Průběh operace na sále. Úsek kardiocentra a vybraných zdravotnických oborů MUDr. Ladislav Pešl tel Přístroj pro mimotělní krevní oběh. Pooperační část oddělení. 18

20 Oddělení kardiologické HORNÍ AREÁL - BUDOVA C Počet lůžek: 62 Průměrný počet hospitalizovaných/1 rok: Kardiologie tvoří spolu s kardiochirurgií, cévní chirurgií, angiologií a intervenční radiologií jedno z jedenácti Komplexních kardiovaskulárních center v České republice. Má regionální působnost a poskytuje diagnostickou, léčebnou i preventivní péči nemocným s kardiovaskulárními chorobami. Kardiologické oddělení zaměřuje svou činnost především na péči o nemocné s ischemickou chorobou srdeční, chlopňovými vadami srdce, poruchami srdečního rytmu, hypertenzní chorobou, kardiomyopatiemi, onemocněním periferních cév a dále na péči o nemocné s těžkými formami srdečního selhání. Provádějí se zde léčebné zásahy jak konzervativní povahy (medikamentózní a injekční či infuzní léčba), tak operační zákroky (intervence na koronárních tepnách, nekoronární intervence, implantace všech typů kardiostimulátorů, kardioverter - defibrilátorů, katetrizační ablace poruch srdečního rytmu, perkutánní angioplastiky tepenného systému v různých lokalizacích a mnoho dalších). V řadě výše uvedených zákroků přesahuje činnost hranice Jihočeského kraje. Ve spolupráci s interními odděleními ostatních nemocnic v regionu a s územními středisky záchranné služby jsou zde ošetřováni nemocní s akutním infarktem myokardu z celého Jihočeského kraje přímou koronární angioplastikou, což je v současné době nejmodernější způsob ošetření srdečního infarktu. Odborné ordinace pro ambulantní péči pokrývají celé spektrum činnosti v oboru kardiologie a angiologie. Pro ambulantní pacienty se zde provádí veškerá echokardiografická vyšetření, duplexní ultrazvuková vyšetření cév, zátěžová funkční vyšetření (ergometrie, spiroergometrie), monitoring poruch srdečního rytmu nebo tlaku (Holterovské monitorování) a mnoho dalších vyšetření. U části nemocných s implantovanými přístroji je jejich srdeční činnost trvale sledována pomocí signálů přenášených přes družici - tzv. Home monitoring. Kardiologické oddělení dále zajišťuje vyšetření před operací srdce. Ve spolupráci s kardiochirurgy stanovuje definitivní indikaci ke kardiochirurgickým operacím. Kardiologický program je jedním z hlavních programů nemocnice, přičemž počtem a kvalitou výkonů se Komplexní kardiovaskulární centrum řadí mezi přední pracoviště v České republice. Primář: MUDr. František Toušek, FESC tel Vrchní sestra: Anna Vítová tel Sekretariát oddělení: tel Příjmová ambulance Komplexního kardiovaskulárního centra. Právě probíhá radiofrekvenční ablace na arytmologickém sále. Arytmologický sál. Ovladovna katetrizačního sálu. Úsek kardiocentra a vybraných zdravotnických oborů MUDr. Ladislav Pešl tel

Obory specializačního vzdělávání lékařů

Obory specializačního vzdělávání lékařů Obory specializačního vzdělávání lékařů 1. Anesteziologie a resuscitace Garant oboru: prim. MUDr. Bohuslav Kuta, MBA, Oddělení anesteziologicko resuscitační Tel.: 38 787 4000, e-mail: kuta@nemcb.cz Akreditace

Více

Platnost akreditace. hodin a kreditů. viz specializační vzděl. program min. 45 kreditů za praktickou část. od do 31.7.

Platnost akreditace. hodin a kreditů. viz specializační vzděl. program min. 45 kreditů za praktickou část. od do 31.7. Obor 1. Intenzivní péče v pediatrii OM 1, 2 a vzdělávacího od 1.8.2012 do 1.7.2017 min. 4 kreditů za ( 8 vyhlášky č. /2011 Sb.) 2. Ošetřovatelská péče v pediatrii OM 1 vzdělávacího od 1..2012 do 0.4.2017,

Více

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM Městské nemocnice v Litoměřicích telefonní číslo z veřejné telefonní sítě je nutné volit ve tvaru 416 723 +níže uvedená linka název pracoviště linka Důležitá vnitřní telefonní čísla

Více

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň Fakultní nemocnice Plzeň Ing. Jaroslava Kunová Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální

Více

Tisková konference k realizaci projektu. vybavení komplexního. Olomouc, 9. listopadu 2012

Tisková konference k realizaci projektu. vybavení komplexního. Olomouc, 9. listopadu 2012 Tisková konference k realizaci projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního kardiovaskulárního k centra FN Olomouc Olomouc, 9. listopadu 2012 Fakultní nemocnice Olomouc je součástí

Více

Orlickoústecká nemocnice, a.s.

Orlickoústecká nemocnice, a.s. Orlickoústecká nemocnice, a.s. Čs. armády 1076, 562 18 Ústí nad Orlicí IČO: 275 20 528 Statutární zástupce: MUDr. Jiří Řezníček nestátní zdravotnické zařízení akciová společnost Důležité kontakty Orlickoústecká

Více

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN. Mgr Marta Želízková Vrchní sestra

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN. Mgr Marta Želízková Vrchní sestra Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN Mgr Marta Želízková Vrchní sestra Historie kliniky Neurochirurgická klinika ÚVN Praha vznikla 29. října 1959. Zakladatelem kliniky byl generálmajor

Více

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE Zdravotnická péče, diagnostika a léčba je na interním oddělení poskytována ve třech úrovních, tzv. diferencovaná péče: na lůžkách jednotky intenzívní péče pro interní a neurologické pacienty na lůžkách

Více

Platnost akreditace (čj.rozhodnutí) od 15.3.2010 do 14.3.2016 60153/2009/VZV. od 1.5.2011 do 30.4.2017 30621/2011/VZV

Platnost akreditace (čj.rozhodnutí) od 15.3.2010 do 14.3.2016 60153/2009/VZV. od 1.5.2011 do 30.4.2017 30621/2011/VZV Obor Aplikovaná fyzioterapie 1. (praktická část specializačního vzdělávacího programu), odborná praxe v rámci speciální části programu, odborná praxe na: odd. násl. péče nebo oš. lůžek / odd. neurologie

Více

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL 25100xxxxx INTENZIVNÍ MEDICÍNA 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 2510002101 Centrální chirurgický JIP 2510003001A 2510003001B 2510003001C 2510003001D 2510003001E 2510003001F 2510003001G

Více

NEMOCNICE NERATOVICE. Nejlepší volba pro léčbu v nemocnici s úsměvem

NEMOCNICE NERATOVICE. Nejlepší volba pro léčbu v nemocnici s úsměvem NEMOCNICE NERATOVICE Nejlepší volba pro léčbu v nemocnici s úsměvem Nejlepší specialisté Příjemné prostředí Rodinná a přátelská atmosféra Individuální přístup O nás Městská nemocnice v Neratovicích disponuje

Více

233/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 23. června 2008. o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů

233/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 23. června 2008. o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů 233/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. června 2008 o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 37 odst. 1 písm. a) zákona č. 95/2004 Sb.,

Více

Ing. Helena Rögnerová ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním, MZ ČR Senát Parlamentu České republiky 19. září 2017

Ing. Helena Rögnerová ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním, MZ ČR Senát Parlamentu České republiky 19. září 2017 Nedostatek lékařů a personálu ve zdravotnictví a role státu Ing. Helena Rögnerová ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním, MZ ČR Senát Parlamentu České republiky 19. září 2017 Nedostatek lékařů

Více

Ing. Jan Mlčák, MBA. Nemocnice Pelhřimov p.o.

Ing. Jan Mlčák, MBA. Nemocnice Pelhřimov p.o. Ing. Jan Mlčák, MBA Nemocnice Pelhřimov p.o. Motto Pacient je ten, kdo posuzuje kvalitu naší péče a služeb. Chceme být zdravotnické zařízení, které je pacienty žádané a uspokojuje jejich potřeby a očekávání.

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 12.4.2011 14:00

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 12.4.2011 14:00 Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 12.4.2011 14:00 Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Program 14.00 Zahájení 14.05 Proslovy hostů a prezentace projektu

Více

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze U Nemocnice 2, Praha 2

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze U Nemocnice 2, Praha 2 Poslední aktualizace 24. října 2016. Klinika Oční klinika Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Radiodiagnostická klinika Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky Vyšetření,

Více

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze U Nemocnice 2, Praha 2

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze U Nemocnice 2, Praha 2 Poslední aktualizace 6. května 2016. Klinika Oční klinika Vyšetření, výkon Vyšetření dětského pacienta Vyšetření v makulární poradně Neurooftalmologické vyšetření Oftalmodiabetologické vyšetření Vyšetření

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

NEMOCNICE SEDLČANY. Široké spektrum moderní zdravotní péče

NEMOCNICE SEDLČANY. Široké spektrum moderní zdravotní péče NEMOCNICE SEDLČANY Široké spektrum moderní zdravotní péče Rodinná atmosféra Kvalifikovaní odborníci Široké spektrum zdravotní péče Vícestupňová následná péče O nás Nemocnice Sedlčany je zdravotnické zařízení

Více

Modernizace a obnova přístrojového vybavení

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Projekt CZ.1.06/3.2.01/08.07653 Modernizace a obnova přístrojového vybavení iktového centra KZ v Chomutově byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Více

C h l a m y d i e o. s. :

C h l a m y d i e o. s. : C h l a m y d i e o. s. : 1 ) STRAN AKUTNÍCH STAVŮ- DOJEZDY SANITEK: VEŠKERÉ PRODLOUŽENÉ DOBY U AKUTNÍCH STAVŮ POVEDOU KE ZHORŠENÍ PÉČE O PACIENTA, KOMPLIKACÍM, AŤ JE PACIENT TRANSPORTOVÁN Z DOMU, ULICE

Více

Typologie zdravotnických pracovišť Pracovní workshop. Ing. Petr Mašek

Typologie zdravotnických pracovišť Pracovní workshop. Ing. Petr Mašek Typologie zdravotnických pracovišť Pracovní workshop Ing. Petr Mašek 21.10.2015 Zdravotnická pracoviště Typy připomínek Typologie Připomínky k členění a výčtu definovaných pracovišť Nové pracoviště Sdružených

Více

Návrh typologie zdravotnických pracovišť 3. setkání Expertní skupiny. Ing. Petr Mašek

Návrh typologie zdravotnických pracovišť 3. setkání Expertní skupiny. Ing. Petr Mašek Návrh typologie zdravotnických pracovišť 3. setkání Expertní skupiny Ing. Petr Mašek Zdravotnická pracoviště Návrh typologie Cíl Cílem je navrhnout parametrickou typologii zdravotnických pracovišť se snahou

Více

LÉKAŘSKÉ OBORY A JEJICH NÁPLŇ

LÉKAŘSKÉ OBORY A JEJICH NÁPLŇ LÉKAŘSKÉ OBORY A JEJICH NÁPLŇ LÉKAŘSTVÍ (MEDICÍNA) jedná se o vědu, která se zaobírá zdravím člověka, chorobnými stavy a procesy, které v lidském těle probíhají. Zabývá se možnostmi jejich předcházení,

Více

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení ARO 4510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 4510003001 Anesteziolog.-resusc.odd.-léčba bolesti 4510003002 Anesteziolog.-resusc.odd. - anestezie 4510003003 Anest.-resusc.odd.-jednotka pro zotavení

Více

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00 Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00 Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Program 14.00 Zahájení 14.05 Proslovy hostů a prezentace projektu

Více

Ceník poplatků odborných stáží a praxí v MNO

Ceník poplatků odborných stáží a praxí v MNO Ceník poplatků odborných stáží a praxí v MNO Typ stáže/kurzu Garant Délka stáže/kurzu Cena vč. DPH 1. Odborné stáže na pracovištích akreditovaných pro výuku programu specializačního vzdělávání v základních

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 1 3.6.2003 Síť zdravotnických zařízení v Jihočeském kraji v roce 2002 Touto aktuální

Více

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 TELEFONNÍ SEZNAM IČO: 27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál II (AII) Podbrdská 269,

Více

KARIM VFN PRAHA. M. Gregorovičová. strana 1

KARIM VFN PRAHA. M. Gregorovičová. strana 1 KARIM VFN PRAHA M. Gregorovičová strana 1 KARIM KARIM AMB - Centrum pro léčbu bolesti - Kanylační centrum - Anesteziologické ambulance Lůžková část KARIM - Resuscitační péče 16 lůžek - Pooperační péče

Více

Základní modul - povinný

Základní modul - povinný Název akreditovaného pracoviště Forma studia Název vzdělávacího programu Základní modul - povinný Odborné moduly nebo speciální moduly povinné + Speciální moduly povinně volitelné nebo nepovinné (doporučené)

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ RADIOLOGIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ RADIOLOGIE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ RADIOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru dětská radiologie je získání specializované způsobilosti osvojením potřebných teoretických

Více

Analýza připravenosti nemocnic III. brněnský DRG den. Ing. Petr Mašek

Analýza připravenosti nemocnic III. brněnský DRG den. Ing. Petr Mašek Analýza připravenosti nemocnic III. brněnský DRG den Ing. Petr Mašek Analýza připravenosti nemocnic Dotazník Cíl Cílem dotazníku bylo získat přehled o vybraných procesech jednotlivých referenčních nemocnic

Více

Pondělí Prezence, zahájení kurzu. Úterý Choroby periferních tepen a žil. Počet hodin.

Pondělí Prezence, zahájení kurzu. Úterý Choroby periferních tepen a žil. Počet hodin. Program předatestačního kurzu VNITŘNÍ LÉKAŘSTVÍ, včetně atestačního testu pro lékaře před atestační zkouškou z vnitřního lékařství, pořádaný LF MU Brno 13.4. 24.4.2015 Posluchárna č. 333, pavilon A 15,

Více

Nemocnice České Budějovice, a.s. v roce 100. výročí

Nemocnice České Budějovice, a.s. v roce 100. výročí Nemocnice České Budějovice, a.s. v roce 100. výročí 2014 PŘEDSTAVENSTVO NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE, A.S. MUDr. Břetislav Shon předseda představenstva MUDr. Jaroslav Novák, MBA místopředseda představenstva

Více

kterým se stanoví obory specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí

kterým se stanoví obory specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí 463/2004 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 28. července 2004, kterým se stanoví obory specializačního a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí Vláda nařizuje podle 90 odst.

Více

Ukázka práce Pouze obsah

Ukázka práce Pouze obsah Koncepce nemocnic Jihočeského kraje léčebná péče Yale Medical Consulting, a.s. 2010 Yale Medical Consulting, a.s. Martinská 360/2 110 00 Praha 1 Staré Město Zdravotní koncepce nemocnic Jihočeského kraje

Více

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017 KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017 1 2 Obor specializace Základní obory alergologie a klinická imunologie anesteziologie a intenzivní medicína 3 angiologie Název kurzu Termín kurzu Místo konání

Více

Eva Dostálová: Početní stav a věková struktura lékařů v českém zdravotnictví 99. Přílohy

Eva Dostálová: Početní stav a věková struktura lékařů v českém zdravotnictví 99. Přílohy Eva Dostálová: Početní stav a věková struktura lékařů v českém zdravotnictví 99 Přílohy Příloha 1: Seznam oborů činnosti lékařů, zubních lékařů a farmaceutů, ČR, 2 a 21... 1 Příloha 2: Početní stav podle

Více

Obsah. Úvodní slovo ředitele 4. Dozorčí rada, představenstvo nemocnice 5. Oddělení nemocnice 6. Základní údaje, lůžkový fond 7

Obsah. Úvodní slovo ředitele 4. Dozorčí rada, představenstvo nemocnice 5. Oddělení nemocnice 6. Základní údaje, lůžkový fond 7 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 4 Obsah Úvodní slovo ředitele 4 Dozorčí rada, představenstvo nemocnice 5 Oddělení nemocnice 6 Základní údaje, lůžkový fond 7 Rozvaha, výsledek hospodaření 9 Výrok auditora

Více

Dobrovolnický program VFN

Dobrovolnický program VFN Dobrovolnický program VFN Konference I slova léčí Ing. Gabriela Jičínská, 27.2.2013 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Příspěvková organizace v přímé řídící působnosti MZ ČR Poskytuje základní, specializovanou

Více

Spokojenost s lékaři

Spokojenost s lékaři Spokojenost s lékaři Nadprůměrná spokojenost s lékaři je na těchto oborech: Hematoonkologie; Nukleární medicína; Popáleniny; Rehabilitace; Hematologie; Chirurgie plastická, Onkologie-radiologie, Oftalmologie,

Více

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017 KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017 1 2 Obor specializace Základní obory alergologie a klinická imunologie anesteziologie a intenzivní medicína 3 angiologie Název kurzu Termín kurzu Místo konání

Více

Omezení provozu v období letních prázdnin 2016 Oblastní nemocnice Jičín, a.s.

Omezení provozu v období letních prázdnin 2016 Oblastní nemocnice Jičín, a.s. Omezení provozu v období letních prázdnin 2016 Oblastní nemocnice Jičín, a.s. Nemocnice Jičín Oddělení Části oddělení Termín Omezení provozu Interní ambulance Kardiologická poradna 4. 7. - 2. 9. 2016 poradna

Více

Chirurgie. (podpora pro kombinovanou formu studia)

Chirurgie. (podpora pro kombinovanou formu studia) JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta Chirurgie (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr. Petr Pták Cíle předmětu: Seznámit posluchače s problematikou chirurgického

Více

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah 1. Preambule... 2 1.1 Cílová skupina... 2 1.2 Dostupnost akutní péče... 2 2. Služby poskytované akutním psychiatrickým oddělením... 3 2.1 Obecné požadavky...

Více

Přínos ICRC pro pacienty. Ivo Rovný

Přínos ICRC pro pacienty. Ivo Rovný Přínos ICRC pro pacienty Ivo Rovný Přelom roku 2006/7 Plánované investice: Dostavba vysokoprahového příjmu neřeší odlehlost UP a ARK Rekonstrukce operačního traktu Kliniky plastické a estetické chirurgie

Více

Vzdělávání sester v elektrodiagnostice nervového systému. Bc.. Miluše Vacušková Katedra ošetřovatelství NCO NZO Brno

Vzdělávání sester v elektrodiagnostice nervového systému. Bc.. Miluše Vacušková Katedra ošetřovatelství NCO NZO Brno Vzdělávání sester v elektrodiagnostice nervového systému Bc.. Miluše Vacušková Katedra ošetřovatelství NCO NZO Brno Historie 1973 speciální příprava v úsecích EEG, EMG dlouhodobá příprava v úsecích EEG,

Více

Pololetní výkaz o lůžkovém fondu poskytovatele lůžkové péče a jeho využití

Pololetní výkaz o lůžkovém fondu poskytovatele lůžkové péče a jeho využití Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 132/14 ze dne 30.10.2013 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2014. Vyplněný výkaz předložte pracovišti státní statistické

Více

w w w.nemocnicenachod.cz Ambulantní pracoviště

w w w.nemocnicenachod.cz Ambulantní pracoviště w w w.nemocnicenachod.cz Ambulantní pracoviště -2- ÚVOD Tímto seznamem ambulancí Vás chceme seznámit s rozsahem a typem poskytované ambulantní péče v Oblastní nemocnici Náchod a.s.. Doufáme, že pro Vás

Více

Název IČO Fakultní nemocnice Brno. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Fakultní nemocnice Brno. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 6 5 2 6 9 7 0 5 IČZ smluvního ZZ 7 2 1 0 0 0 0 0 Číslo smlouvy 2 B 7 2 M 0 0 4 Název IČO Fakultní nemocnice Brno PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

Nemocnice Český Krumlov, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Nemocnice Český Krumlov, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 6 9 5 1 4 9 IČZ smluvního ZZ 3 3 1 Číslo smlouvy 2 C 3 3 N 3 Název IČO Nemocnice Český Krumlov, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-1 / 7.7.7 / 4_5 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Více

Otázky k absolutoriu odborný blok

Otázky k absolutoriu odborný blok Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno Havířská 1141, 272 01, KLADNO Tel/fax: 312 243 123 E-mail:svzs@svzskladno.cz www.svzskladno.cz Otázky k absolutoriu odborný blok Třída:

Více

Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí.

Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí. Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí. Letos v červenci uplynulo 20 let od zahájení činnosti dialyzačního střediska v Nemocnici Blansko. Jeho hlavním úkolem je provádět pravidelné očišťování krve tzv.

Více

Název IČO Fakultní nemocnice Plzeň. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Fakultní nemocnice Plzeň. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 9 8 0 6 IČZ smluvního ZZ 4 4 1 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 P 4 4 M 0 0 1 Název IČO Fakultní nemocnice Plzeň PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

Nemocnice v České republice v roce 2002

Nemocnice v České republice v roce 2002 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 26.2.2003 9 Nemocnice v České republice v roce 2002 Rezorty celkem (zdravotnictví, doprava, obrana, spravedlnost) Koncem

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 18 25.8.2004 Síť zdravotnických zařízení v Královéhradeckém kraji k 31.12.2003

Více

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK Pro účely preventivní sportovně-kardiologické prohlídky ve zdravotnickém zařízení ProCorde s.r.o. v Chomutově. Příjmení, jméno:............................... Rodné číslo:.....................

Více

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2006

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2006 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 11. 2. 2008 3 Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2006 Physicians, dentists and pharmacists 2006 Souhrn V České

Více

LOGBOOK. Specializační vzdělávání v oboru. (všeobecná sestra)

LOGBOOK. Specializační vzdělávání v oboru. (všeobecná sestra) LOGBOOK Specializační vzdělávání v oboru OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V INTERNÍCH OBORECH (všeobecná sestra) Ministerstvo zdravotnictví České republiky Palackého náměstí 4, 8 0 Praha tel.: + 40 4 97, e-mail: onp@mzcr.cz,

Více

KLINIKA BUDOVA PORADNA KONTAKT

KLINIKA BUDOVA PORADNA KONTAKT I. chirurgická klinika A pro onemocnění jícnu a horního zažívacího traktu 588 443 308 A pro onemocnění plic 588 443 308 A pro onemocnění žlučových cest a slinivky břišní 588 443 308 H pro nemoci prsu 588

Více

XIV. SETKÁNÍ JIHOČESKÝCH ANESTEZIOLOGŮ A SESTER. České Budějovice 21. dubna Program

XIV. SETKÁNÍ JIHOČESKÝCH ANESTEZIOLOGŮ A SESTER. České Budějovice 21. dubna Program XIV. SETKÁNÍ JIHOČESKÝCH ANESTEZIOLOGŮ A SESTER České Budějovice 21. dubna 2017 Program ODBORNÝ PROGRAM LÉKAŘSKÁ SEKCE 21. 4. 2017 / 9.00 17.00 hodin Clarion Congress Hotel České Budějovice Konferenční

Více

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková Projekt Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Projekt financován z ESF a rozpočtu

Více

Názvy pracovišť. Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze ( https://www.lf2.cuni.cz)

Názvy pracovišť. Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze ( https://www.lf2.cuni.cz) Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity v Praze ( https://www.lf2.cuni.cz) Názvy pracovišť název pracoviště plný / zkrácený Anatomický ústav Centrum bioinformatiky Děkanát Děkanát správa budov Dermatovenerologická

Více

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2007

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2007 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 12. 2008 51 Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2007 Physicians, dentists and pharmacists 2007 Souhrn V České

Více

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková Vzdělávání sester v České republice Jaroslava Jedličková 1999 OŠETŘOVATELSTVÍ V ČR Nová koncepce ošetřovatelství Cíl Vhodnými metodami systematicky, všestranně uspokojovat potřeby člověka ve vztahu k udržení

Více

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru intervenční radiologie je získání specializované způsobilosti osvojením teoretických

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru ANESTEZIOLOGIE A RESUSCITACE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru ANESTEZIOLOGIE A RESUSCITACE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru ANESTEZIOLOGIE A RESUSCITACE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem vzdělávání ve specializačním oboru anesteziologie a resuscitace je získání specializované způsobilosti osvojením

Více

Prohlubování vzdělávání nelékařů. Podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků z fondů Evropské unie IPVZ 23. 9. 2010

Prohlubování vzdělávání nelékařů. Podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků z fondů Evropské unie IPVZ 23. 9. 2010 Prohlubování vzdělávání nelékařů Podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků z fondů Evropské unie IPVZ 23. 9. 2010 1. Cíl projektu Cílem projektu je zavedení systému prohlubování znalostí a zvyšování

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2010. Physicians, dentists and pharmacists 2010

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2010. Physicians, dentists and pharmacists 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 11. 2011 57 Souhrn Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2010 Physicians, dentists and pharmacists 2010 V České

Více

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová Specializovaná nemocnice a knihovna Daniela Tumpachová Nemocnice Na Homolce státní příspěvková organizace v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR akreditovaná nemocnice od r. 2005 červen

Více

Zdravotnictví a sociální péče

Zdravotnictví a sociální péče Zdravotnictví a sociální péče I. Nestátní zdravotnická zařízení poskytující lůžkovou péči Zřízená Magistrátem hl. m. Prahy Městská nemocnice následné péče, 160 následná péče ošetřovatelsko rehabilitační

Více

Novinky v postgraduálním vzdělávání. PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D. IPVZ

Novinky v postgraduálním vzdělávání. PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D. IPVZ Novinky v postgraduálním vzdělávání PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D. IPVZ Praha, říjen 2009 Novelizace legislativy ve zdravotnickém vzdělávání Euronovela zákonů implementace směrnice č.2005/36/es Zákon č.

Více

Výroční zpráva. Nemocnice Rudolfa a Stefanie, a. s. nemocnice Středočeského kraje

Výroční zpráva. Nemocnice Rudolfa a Stefanie, a. s. nemocnice Středočeského kraje Výroční zpráva Nemocnice Rudolfa a Stefanie, a. s. nemocnice Středočeského kraje ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 1. 1. 2008 31. 12. 2008 Obsah Slovo ředitele... 3 Vedení společnosti... 4 Statut společnosti... 5 Statistické

Více

Kardio IKEM na evropské špičce

Kardio IKEM na evropské špičce Kardio IKEM na evropské špičce Obnova a rozšíření přístrojového a softwarového vybavení Kardiocentra IKEM (IOP) Tisková konference 10. 7. 2012 FOTO: ČPZP Kardiocentrum IKEM kdo jsme? Kardiocentrum IKEM

Více

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 STUDIJNÍ PROGRAM: STUDIJNÍ OBOR: FORMA STUDIA: PŘEDMĚT: Ošetřovatelství 53-41-B Všeobecná sestra R009 Kombinovaná SPECIÁLNÍ INTERNÍ

Více

Organizační formy péče, systém diferencované péče, multidisciplinární tým. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Organizační formy péče, systém diferencované péče, multidisciplinární tým. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Organizační formy péče, systém diferencované péče, multidisciplinární tým Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Organizační formy péče Jsou různé Musí zajistit plynulý a bezproblémový chod ošetřovací

Více

Biomedicínské inženýrství-nedílná součást poskytování kvalitní zdravotní péče. Ing. Martin Mayer Nemocnice Na Homolce, SAK

Biomedicínské inženýrství-nedílná součást poskytování kvalitní zdravotní péče. Ing. Martin Mayer Nemocnice Na Homolce, SAK Biomedicínské inženýrství-nedílná součást poskytování kvalitní zdravotní péče Ing. Martin Mayer Nemocnice Na Homolce, SAK Nemocnice Na Homolce Akreditace JCI 2005, 2008 1 763 zaměstnanců 357 lůžek 14 420

Více

STUDIJNÍ TEXTY PRO SANITÁŘE

STUDIJNÍ TEXTY PRO SANITÁŘE Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů STUDIJNÍ TEXTY PRO SANITÁŘE 2. díl Lenka ŠOLCOVÁ a kolektiv autorů Obsah I. SPECIFIKA JEDNOTLIVÝCH PRACOVIŠŤ (Mgr. Lenka Šolcová)...

Více

Hospitals in the Czech Republic in the 1 st half of 2013

Hospitals in the Czech Republic in the 1 st half of 2013 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 14. 11. 2013 53 Nemocnice v České republice v 1. pololetí 2013 Hospitals in the Czech Republic in the 1 st half of

Více

Nemocnice v České republice v 1. pololetí Hospitals in the Czech Republic in the 1 st half of 2011

Nemocnice v České republice v 1. pololetí Hospitals in the Czech Republic in the 1 st half of 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3. 11. 2011 56 Nemocnice v České republice v 1. pololetí 2011 Hospitals in the Czech Republic in the 1 st half of 2011

Více

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj:

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: PLATNÉ ZN NÍ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZM N 21 Atestační zkouška (1) Specializační vzdělávání se ukončuje atestační zkouškou před oborovou atestační komisí podle zkušebního řádu stanoveného prováděcím

Více

Název IČO Fakultní nemocnice v Motole. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Fakultní nemocnice v Motole. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 6 4 2 3 IČZ smluvního ZZ 5 2 Číslo smlouvy 2 A 5 M 3 Název IČO Fakultní nemocnice v Motole PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-1 / 7.7.7 / 4_5 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE Platnost smlouvy

Více

V OBLASTNÍ NEMOCNICI PŘÍBRAM, a. s., JE PRO PACIENTY K DISPOZICI NOVÝ PŘÍSTROJ MAGNETICKÉ REZONANCE

V OBLASTNÍ NEMOCNICI PŘÍBRAM, a. s., JE PRO PACIENTY K DISPOZICI NOVÝ PŘÍSTROJ MAGNETICKÉ REZONANCE V OBLASTNÍ NEMOCNICI PŘÍBRAM, a. s., JE PRO PACIENTY K DISPOZICI NOVÝ PŘÍSTROJ MAGNETICKÉ REZONANCE Příbramská nemocnice zahajuje provoz nového přístroje magnetické rezonance na oddělení zobrazovacích

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2003 IV. volební období. Návrh. poslanců Tomáše Kvapila, Vladimíra Říhy, Radko Martínka a dalších

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2003 IV. volební období. Návrh. poslanců Tomáše Kvapila, Vladimíra Říhy, Radko Martínka a dalších PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2003 IV. volební období 419 Návrh poslanců Tomáše Kvapila, Vladimíra Říhy, Radko Martínka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb.,

Více

typ pracoviště 185/2009 Sb.) do: diabetologie II. typ endokrinologie II. typ není programen určeno

typ pracoviště 185/2009 Sb.) do: diabetologie II. typ endokrinologie II. typ není programen určeno Akreditace k uskutečňování vzdělávacích programů Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně získala akreditaci k uskutečňování vzdělávacích programů : A. Vzdělávání lékařů ZÁKLADNÍ OBORY MZ - potvrzení souladu

Více

MZ ČR. Vzdělávací program oboru NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA

MZ ČR. Vzdělávací program oboru NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA Vzdělávací program oboru NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA Cíl specializačního vzdělávání... Minimální požadavky na specializační vzdělávání.... Základní interní nebo radiologický kmen v délce minimálně 4 měsíců....

Více

Nařízení vlády č. 31/2010 Sb.

Nařízení vlády č. 31/2010 Sb. Nařízení vlády č. 31/2010 Sb. Nařízení vlády o specializačního a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2010-31 Částka 10/2010 Platnost

Více

SPECIALIZAČNÍ OBOROVÉ RADY PRO SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

SPECIALIZAČNÍ OBOROVÉ RADY PRO SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STATUT A JEDNACÍ ŘÁD SPECIALIZAČNÍ OBOROVÉ RADY PRO SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STATUT SPECIALIZAČNÍ OBOROVÉ RADY PRO SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Článek 1 (1) Specializační oborová rada pro specializační vzdělávání

Více

Největší informační zdroj pro lékaře Mediakit 2014

Největší informační zdroj pro lékaře Mediakit 2014 Největší informační zdroj pro lékaře Mediakit 2014 PŘEDSTAVENÍ www.prolekare.cz prolékaře.cz je jediný odborný portál pro lékaře v ČR a SR Umožňuje efektivní oslovení lékařů podle specializací Spolupráce

Více

SEKCE Q ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE

SEKCE Q ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE SEKCE Q ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE 86 Zdravotní péče 86.1 Ústavní zdravotní péče 86.10 Ústavní zdravotní péče 86.10.1 Ústavní zdravotní péče - krátkodobou nebo dlouhodobou ústavní zdravotní péči, tj. lékařskou

Více

Nemocnice Havlíčkův Brod,p.o.

Nemocnice Havlíčkův Brod,p.o. RK-04-2013-35, př. 1 počet stran: 10 OSOBNÍ ÚKOL PRO ŘEDITELE NEMOCNIC Provozní zajištění projektu: Restrukturalizace lůžkové péče v nemocnicích zřizovaných Krajem Vysočina včetně podpisu Rámcových smluv

Více

Název IČO Thomayerova nemocnice. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Thomayerova nemocnice. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 0 6 4 1 9 0 IČZ smluvního ZZ 0 4 0 0 5 0 0 0 Číslo smlouvy 2 A 0 4 N 0 0 6 Název IČO Thomayerova nemocnice PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ R o č n í k 2001 V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 5 Vydáno: Kč OBSAH METODICKÁ OPATŘENÍ 6. Spádovost lůžkových zdravotnických zařízení v hlavním městě Praze (akutní lůžková

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO VYSOKÁ ODBORNOST NAŠICH LÉKAŘŮ A KOMPLEXNÍ MEDICÍNSKÁ PÉČE JE NAŠÍ PŘEDNOSTÍ Slovo ředitele Historie Fakultní nemocnice Brno (FN Brno) sahá do třicátých let 20. století, kdy se

Více

SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ

SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ 1. PROČ SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ Každý sportovec by měl už od mládežnických kategorií absolvovat jednou ročně sportovní prohlídku. Sportovní činnosti

Více

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Management porodní asistence v České republice Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Mezinárodn rodní definice porodní asistentky Porodní asistentka je osoba, která byla řádně

Více