Základní modul - povinný

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní modul - povinný"

Transkript

1 Název akreditovaného pracoviště Forma studia Název vzdělávacího programu Základní modul - povinný Odborné moduly nebo speciální moduly povinné + Speciální moduly povinně volitelné nebo nepovinné (doporučené) + Doba akreditace od Role sestry Intenzivní péče v Specifická oš.péče o NCO NZO teorie Oš. péče v pediatrii se intenzivní oš.péči v neonatologii specialistky neonatologii rány a stomie u dětí D Specifická oš.péče při Specifická oš.péče při 7 transportu 6 tišení a léčbě bolesti u dětí novorozence D Intenzivní péče v Specifická oš.péče o FN Plzeň praxe Oš. péče v pediatrii se intenzivní oš.péči v neonatologii neonatologii rány a stomie u dětí D Specifická oš.péče při Specifická oš.péče při 3 transportu 4 tišení a léčbě bolesti u dětí novorozence D Intenzivní péče v Specifická oš.péče o FN Motol praxe Oš. péče v pediatrii se intenzivní oš.péči v neonatologii neonatologii rány a stomie D Specifická oš.péče při Specifická oš.péče při 3 transportu 4 tišení a léčbě bolesti u dětí novorozence D FN Ostrava praxe Oš. péče v pediatrii se intenzivní oš.péči v neonatologii Intenzivní péče v neonatologii Specifická oš.péče o rány a stomie u dětí D Specifická oš.péče při Specifická oš.péče při 3 transportu 4 tišení a léčbě bolesti u dětí novorozence D Specifická oš. péče o NCO NZO teorie Ošetřovatelská péče v pediatrii Role setry specialistky 20 Role dětské sestry 45 děti a dorost v rámci praktického lékařství D Stránka 1

2 Název akreditovaného pracoviště Forma studia Název vzdělávacího programu Základní modul - povinný Odborné moduly nebo speciální moduly povinné + Speciální moduly povinně volitelné nebo nepovinné (doporučené) + Doba akreditace od Zvláštnosti oš.péče o fyziologického novorozence Zdravotní výchova dětí 15 a adolescentů k péči o 15 jejich zdraví D Intenzivní péče o děti s NCO NZO teorie Oš. péče v pediatrii se intenzivní péči v pediatrii Role setry specialistky 20 Role dětské sestry 30 onkologickým onemocněním Role dětské sestry se intenzivní péči v pediatrii Specifická oš.péče v 14 anesteziologii u dětí a 8 dorostu Intenzivní péče o traumatizované dítě 4 FTNsP Praha Krč Teorie i praxe Ošetřovatelská péče v pediatrii Role sestry specialistky Specifická oš. péče o 20 Role dětské sestry 45 děti a dorost v rámci praktického lékařství Odborná praxe Zvláštnosti oš. péče o Zdravotní výchova dětí 10 fyziologického 15 a adolescentů k péči a 15 novorozence jejich zdraví FTNsP Praha Krč Teorie i praxe Oš. péče v pediatrii se intenzivní péči v pediatrii Role sestry specialistky Role dětské sestry - teorie 30, Specifická oš.péče o celkem 240 hod. praxe 15 rány a stomie u dětí Role dětské sestry se intenzivní péči v pediatrii teorie 15, praxe 10 Specifická oš. péče v anesteziologii u dětí a adolescentů 15 Intenzivní péče o traumatizované dítě 8 Stránka 2

3 Název akreditovaného pracoviště Forma studia Název vzdělávacího programu Základní modul - povinný Odborné moduly nebo speciální moduly povinné + Speciální moduly povinně volitelné nebo nepovinné (doporučené) + Doba akreditace od FTNsP Praha Krč Teorie i praxe Ošetřovatelská péče v pediatrii se ošetřovatelskou péči ve vybraných klinických oborech Role sestry specialistky Specifická oš. péče o 20 Role dětské sestry 45 děti a adolescenty s alergií a imunodeficitem Role sestry se zaměřením na oš. péči v klinických oborech Zvláštnosti oš. péče a výchovné péče o děti a 24 7 adolescenty s příznaky poruch chování Specifická péče o děti a adolescenty s infekčním onemocněním 7 Specifická péče o děti a dorost a adolescenty s autoimunitním onemocněním 9 FTNsP Praha Krč Teorie i praxe Oš. péče v pediatrii se intenzivní oš.péči v neonatologii Role sestry specialistky Specifická oš.péče o 20 Role dětské sestry rány a stomie u dětí Role dětské sestry se intenzivní péči v neonatologii teorie 30, praxe 5 Specifická oš. péče při transportu novorozence a kojence 6 Specifická oš.péče při tišení a léčbě bolesti u dětí 7 Role dětské sestry se Specifická oš.péče o Ošetřovatelská péče v pediatrii se ošetřovatelskou péči ve Role sestry oš.péči ve děti a adolescenty s NCO NZO teorie vybraných klinických oborech specialistky vybraných klinických alergií a oborech imunodeficitem D Stránka 3

4 Název akreditovaného pracoviště Forma studia Název vzdělávacího programu Základní modul - povinný Odborné moduly nebo speciální moduly povinné + Speciální moduly povinně volitelné nebo nepovinné (doporučené) + Doba akreditace od Specifická oš.péče o děti a adolescenty s autoimunitním onemocněním Specifická oš.péče o 9 děti a adolescenty s 7 diabetem melllitem D Specifická oš.péče o děti a adolescenty s infekčním onemocněním D 7 IPVZ Praha teorie Výchova a vzdělávání ve zdravotnictví Specializační stáž Kurz Neodkladná první pomoc 4 Seminář Základy zdravotnické legislativy 2 IPVZ Praha teorie Přístrojová technika ve zdravotnictví Specializační kurz Specializační stáž 10 Kurz Neodkladná první pomoc 4 Seminář Základy zdravotnické legislativy 2 Stránka 4

5 Název akreditovaného pracoviště Forma studia Název vzdělávacího programu Základní modul - povinný Odborné moduly nebo speciální moduly povinné + Speciální moduly povinně volitelné nebo nepovinné (doporučené) + Doba akreditace od IPVZ Praha teorie Perfuziologie Role sestry specialistky Příprava mimotělního oběhu Vedení perfuze a perfuzní techniky 15 Podpůrné systémy 15 Vedení perfuze, perfuzní techniky a podpůrné systémy u dětí 15 Organizace a provoz Zubní lékařství a zubní NCO NZO teorie Fixní a snímatelné náhrady zubní laboratoře protetika Náhrady z dentálních keramik 18 Kombinované náhrady kotvené attachmenty 24 Snímatelné náhrady 18 NZZ Tomáš Skoupý zubní laboratoř praxe Fixní a snímatelné náhrady Náhrady z dentálních keramik Stránka 5

6 Název akreditovaného pracoviště Forma studia Název vzdělávacího programu Základní modul - povinný Odborné moduly nebo speciální moduly povinné + Speciální moduly povinně volitelné nebo nepovinné (doporučené) + Doba akreditace od Kombinované náhrady kotvené attachmenty 4 Snímatelné náhrady 3 Organizace a provoz Ortodoncie a ortodontické NCO NZO teorie Ortodoncie zubní laboratoře pomůcky Snímatelné deskové přístroje 18 Funkční přístroje 24 Léčebné pomůcky 18 Klíčové kompetence a NCO NZO teorie Organizace a řízení Role manažera 20 Organizace a řízení 45 osobní rozvoj vedoucího pracovníka PV Leadership umění vést a ovlivňovat druhé Management kvality 15 ve zdravotnických 15 organizacích PV Vypracování a obhajoba závěrečné práce Strategický management PV Stránka 6

7 Název akreditovaného pracoviště Forma studia Název vzdělávacího programu Základní modul - povinný Odborné moduly nebo speciální moduly povinné + Speciální moduly povinně volitelné nebo nepovinné (doporučené) + Doba akreditace od Projektové řízení PV 15 Hodnocení nástroj personálního řízení PV 5 Efektivní vedení porad a řešení konfliktů PV 5 FN Brno praxe Organizace a řízení Organizace a řízení 40 hod VFN Praha 2 praxe Organizace a řízení Organizace a řízení 40 hod FN Hradec Králové praxe Organizace a řízení Organizace a řízení 40 hod FN u sv. Anny v Brně praxe Organizace a řízení Organizace a řízení 40 hod FN Motol praxe Oš. péče v pediatrii se intenzivní péči v pediatrii Intenzivní péče v pediatrii Intenzivní péče o děti s 10 onkologickým onemocněním D Intenzivní péče o traumatizované dítě Specifická oš. péče v 4 anesteziologii u dětí a 7 adolescentů D Stránka 7

8 Název akreditovaného pracoviště Forma studia Název vzdělávacího programu Základní modul - povinný Odborné moduly nebo speciální moduly povinné + Speciální moduly povinně volitelné nebo nepovinné (doporučené) + Doba akreditace od FN Ostrava praxe Oš. péče v pediatrii se intenzivní péči v pediatrii Role dětské sestry pro intenzivní péči v pediatrii 80 hod. / 10 Intenzivní péče o děti s 32hod. / 4 onkologickým onemocněním D Intenzivní péče o traumatizované dítě 32 hod./ 4 Specifická oš. péče v anesteziologii u dětí a adolescentů D 56 hod. / 7 NCO NZO teorie Ošetřovatelská péče v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči Role sestry intenzivní specialistky péči neodkladnou péči D anesteziologii D 10 dlouhodobou umělou plicní ventilaci D 10 Role sestry v očišťovací metody krve D 10 Intenzivní péče v kardiologii PV 10 Operační řízení přednemocniční neodkladné péče D 10 Stránka 8

9 Název akreditovaného pracoviště Forma studia Název vzdělávacího programu Základní modul - povinný Odborné moduly nebo speciální moduly povinné + Speciální moduly povinně volitelné nebo nepovinné (doporučené) + Doba akreditace od FN u sv. Anny v Brně praxe Ošetřovatelská péče v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči intenzivní péči 40 hod / 5 anesteziologii D Role sestry se dlouhodobou umělou plicní ventilaci D 40 hod. / 5 Role sestry se očišťovací metody krve D 40 hod../ 5 Role sestry v kardiologii PV 40 hod. / 5 FTNsP Praha Krč Teorie i praxe Ošetřovatelská péče v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči Role sestry specialistky Role sestry v 20 intenzivní teorie 30, teorie 10, péči praxe 15 praxe anesteziologii D dlouhodobou umělou plicní ventilaci D teorie 10, praxe 5 očišťovací metody krve D teorie 10, praxe 5 Stránka 9

10 Název akreditovaného pracoviště Forma studia Název vzdělávacího programu Základní modul - povinný Odborné moduly nebo speciální moduly povinné + Speciální moduly povinně volitelné nebo nepovinné (doporučené) + Doba akreditace od kardiologii PV 15 FN Motol Teorie i praxe Ošetřovatelská péče v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči Role sestry specialistky 80 hod./ 20 intenzivní péči 120 hod./ 30 anesteziologii D teorie 40 hod./ 10, praxe 40 hod./ Odborná praxe v 1.ročníku P 120 hod./ 15 dlouhodobou plicní ventilaci D teorie 40 hod./ 10, praxe 40 hod./ 5 Odborná praxe ve 2. ročníku 80 hod./ 10 očišťovací metody krve D teorie 40 hod./ 10, praxe 40 hod./ 5 ZZS Brno praxe Ošetřovatelská péče v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči Sestra pro intenzivní péči se neodkladnou péči FNKV Praha 10 praxe Aplikovaná fyzioterapie Praktická výuka na stanovených pracovištích 400 hod./ FN Plzeň Oš. péče v pediatrii se intenzivní péči v pediatrii Intenzivní péče v pediatrii Intenzivní péče o děti s Intenzivní péče o 10 4 onkologickým traumatizované dítě onemocněním Stránka 10

11 Název akreditovaného pracoviště Forma studia Název vzdělávacího programu Základní modul - povinný Odborné moduly nebo speciální moduly povinné + Speciální moduly povinně volitelné nebo nepovinné (doporučené) + Doba akreditace od Specifická oš. péče v anesteziologii u dětí a adolescentů 7 Specifická oš. péče u Role sestry v oš. péči o Ošetřovatelská péče o pacienty ve vybraných klinických oborech se zaměřením Role sestry pacienta se NCO NZO teorie 20 pacienty s diabetem na oš. péči o pacienty s diabetem mellitem specialistky syndromem diabetické mellitem nohy Specifika přípravy plánovaného těhotenství u žen s diabetem mellitem 15 Ošetřovatelský výzkum 15 FN u sv. Anny v Brně praxe Ošetřovatelská péče o pacienty ve vybraných klinických oborech se zaměřením na oš. péči o pacienty s diabetem mellitem Role sestry v oš. péči o pacienty s diabetem mellitem Specifická oš. péče u 10 pacienta se 5 syndromem diabetické nohy Specifika přípravy plánovaného těhotenství u žen s diabetem mellitem 5 Ošetřovatelský výzkum 5 Specifická Role sestry v oš. péči o Oš. péče ve vybraných klinických oborech se oš. péči o pacienty s Role sestry ošetřovatelská péče o NCO NZO teorie 20 pacienty s onemocněním onemocněním pohybového aparátu specialistky pacienty s úrazy pohybového aparátu pohybového aparátu Specifická oš. péče o pacienty s vrozeným a získaným onemocněním pohybového aparátu 15 Stránka 11

12 Název akreditovaného pracoviště Forma studia Název vzdělávacího programu Základní modul - povinný Odborné moduly nebo speciální moduly povinné + Speciální moduly povinně volitelné nebo nepovinné (doporučené) + Doba akreditace od Specifická oš. péče o pacienty s úrazy a onemocněním páteře 15 Ošetřovatelský výzkum 15 FN u sv. Anny v Brně praxe Oš. péče ve vybraných klinických oborech se oš. péči o pacienty s onemocněním pohybového aparátu Role sestry specialistky v oš. péči o pacienty s onemocněním pohybového aparátu Ošetřovatelský výzkum Specifická oš. péče o pacienty s vrozeným a získaným onemocněním pohybového aparátu 40 hod. Úrazová nemocnice Brno praxe Oš. péče ve vybraných klinických oborech se oš. péči o pacienty s onemocněním pohybového aparátu Ošetřovatelská péče o pacienty s úrazy a onemocněním pohybového aparátu 40 hod Úrazová nemocnice Brno praxe Oš. péče ve vybraných klinických oborech se oš. péči o pacienty s onemocněním pohybového aparátu Specifická oš. péče o pacienty s úrazy a onemocněním páteře FN Brno praxe Oš. péče ve vybraných klinických oborech se oš. péči o pacienty s onemocněním pohybového aparátu Role sestry specialistky v oš. péči o pacienty s 80 hod./ 10 onemocněním pohybového aparátu Ošetřovatelský výzkum Specifická oš. péče o pacienty s vrozeným a získaným onemocněním pohybového aparátu Stránka 12

13 Název akreditovaného pracoviště Forma studia Název vzdělávacího programu Základní modul - povinný Odborné moduly nebo speciální moduly povinné + Speciální moduly povinně volitelné nebo nepovinné (doporučené) + Doba akreditace od FN u sv. Anny v Brně praxe Oš. péče ve vybraných klinických oborech se oš. péči o pacienty s onkologickým onemocněním Role setry v oš. péči o pacienty s onkologickým onemocněním Ošetřovatelský výzkum Specifická oš. péče u pacientů se atoniemi 40 hod. FN Brno praxe Oš. péče ve vybraných klinických oborech se oš. péči o pacienty s onkologickým onemocněním Oš.péče v onkologii 20h Ošetřovatelský výzkum 20h Oš.péče o nemocné se stomiemi 20h Oš.péče o pacienty po transplantaci kostní dřeně 20h. FN Motol Teorie i praxe Perioperační péče Role sestry specialistky 20 ( 80 hod.) Role sestry v perioperační péči, role porodní asistentky v perioperační péči Praxe na akreditovaném zařízení 45 po 15 kreditech pacienta: ve všeobecné chirurgii, v hrudní chirurgii, v traumatologii, v ortopedii, v urologii, v gynekologii a 10 porodnictví, v ORL Stránka 13

14 Název akreditovaného pracoviště Forma studia Název vzdělávacího programu Základní modul - povinný Odborné moduly nebo speciální moduly povinné + Speciální moduly povinně volitelné nebo nepovinné (doporučené) + Doba akreditace od Předsterilizační příprava a sterilizace zdravotnických prostředků základními a specifickými způsoby a metodami 15 Role sestry v oš. péči o Oš. péče ve vybraných klinických oborech se oš. péči o pacienty Role sestry NCO NZO teorie 20 pacienty s onkologickým 45 Paliativní péče s onkologickým onemocněním specialistky onemocněním Specifická oš. péče u pacienta s transplantací 15 kostní dřeně Specifická oš. péče u pacientů se stomiemi 15 Ošetřovatelský výzkum 15 FN Olomouc praxe Ošetřovatelská péče v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči Odborná praxe na akreditovaném pracovišti 2 týdny/ 10 kardiologii PV algeziologii PV 5 Role sestry se neodkladnou péči D 5 Role sestry se anesteziologii D 5 Stránka 14

15 Název akreditovaného pracoviště Forma studia Název vzdělávacího programu Základní modul - povinný Odborné moduly nebo speciální moduly povinné + Speciální moduly povinně volitelné nebo nepovinné (doporučené) + Doba akreditace od Role sestry se dlouhodobou plicní ventilaci D 5 Role sestry se očišťovací metody krve D 5 Role sestry se operační 5 středisko D FN Motol praxe Oš. péče v pediatrii se intenzivní oš.péči v neonatologii Odborná praxe 4 týdny / 20 Specifická oš. péče o rány a stomie u dětí D 24 hod./ Role dětské sestry se intenzivní péče v neonatologii 80 hod./ 10 Specifická péče při transportu novorozence D 32 hod./ 4 Specifická oš. péče při 24 hod./ 3 tišení a léčbě bolesti u dětí Organizační a provozní 1 týden/10 Biochemie a klinická 1 týden/10 Písemná práce na 2 týdny/ 10 NCO NZO teorie Klinická biochemie pro zdravotní laboranty problematika biochemie zadané téma PV klinických laboratoří Laboratorní a přístrojová technika 1 týden/ 10 Biochemické vyšetřovací metody 1 týden/ 10 Stránka 15

16 Název akreditovaného pracoviště Forma studia Název vzdělávacího programu Základní modul - povinný Odborné moduly nebo speciální moduly povinné + Speciální moduly povinně volitelné nebo nepovinné (doporučené) + Doba akreditace od FN u sv. Anny v Brně praxe Klinická biochemie pro zdravotní laboranty Odborná praxe na akreditovaném pracovišti 2 týdny FN Motol praxe Klinická biochemie pro zdravotní laboranty Odborná praxe na akreditovaném pracovišti 2 týdny FN Ostrava praxe Klinická biochemie pro zdravotní laboranty Odborná praxe na akreditovaném pracovišti 2 týdny FN Olomouc praxe Klinická biochemie pro zdravotní laboranty Odborná praxe na akreditovaném pracovišti 2 týdny/ VFN Praha 2 praxe Klinická biochemie pro zdravotní laboranty Odborná praxe na akreditovaném pracovišti 2 týdny/ FN Plzeň praxe Klinická biochemie pro zdravotní laboranty Odborná praxe na akreditovaném pracovišti 2 týdny/ 20 Elektronová mikroskopie 1 týden/ Organizačně 1 týden/ 10 2 týdny/ 20 Laboratorní metody v 1 týden/ 10 NCO NZO teorie Lékařská mikrobiologie pro zdravotní laboranty provozní problematika Lékařská mikrobiologie bakteriologii PV klinických laboratoří Laboratorní metody v mykologii PV 1 týden/10 Laboratorní metody v parazitologii PV 1 týden/ 10 Stránka 16

17 Název akreditovaného pracoviště Forma studia Název vzdělávacího programu Základní modul - povinný Odborné moduly nebo speciální moduly povinné + Speciální moduly povinně volitelné nebo nepovinné (doporučené) + Doba akreditace od Laboratorní metody ve virologii PV 1 týden / 10 FN u sv. Anny v Brně praxe Lékařská mikrobiologie pro zdravotní laboranty Odborná praxe 2 týdny/ FN Olomouc praxe Oš. péče v pediatrii se intenzivní oš.péči v neonatologii Intenzivní péče v neonatologii 80 hod./ 10 Specifická oš.péče o rány a stomie u dětí 24 hod./ Specifická oš.péče při 24 hod./ 3 tišení a léčbě bolesti u dětí Specifická oš.péče při transportu novorozence D 32 hod./ 4 FN Olomouc praxe Oš. péče v pediatrii se intenzivní péči v pediatrii Intenzivní péče v pediatrii 80 hod./ 10 Intenzivní péče o děti s 35 hod./ 4 onkologickým onemocněním Intenzivní péče o traumatizované dítě 32 hod./ 4 Specifická oš.péče v anesteziologii u dětí a adolescentů 56 hod./ 7 FN Plzeň Teorie i praxe Ošetřovatelská péče v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči Role sestry specialistky 1 týden / 10 3 týdny / intenzivní teorie teorie, 1 péči 3 týdny / praxe anesteziologii týden / 5 praxe dlouhodobou umělou plicní ventilaci 1 týden / 10 teorie, 1 týden / 5 praxe Stránka 17

18 Název akreditovaného pracoviště Forma studia Název vzdělávacího programu Základní modul - povinný Odborné moduly nebo speciální moduly povinné + Speciální moduly povinně volitelné nebo nepovinné (doporučené) + Doba akreditace od očišťovací metody krve 1 týden / 10 teorie, 1 týden / 5 praxe kardiologii 1 týden / 10 teorie, 1 týden / 5 praxe algeziologii 1 týden/ 10 teorie, 1 týden / 5 praxe Ošetřovatelská péče o pacienty ve vybraných klinických oborech se zaměřením Role sestry 80 hod./ 20 Role sestry v oš.péči o 120 hod./ hod./ 10 NCO NZO teorie Paliativní péče na ošetřovatelskou péči o pacienty v gerontologii specialistky pacienty v gerontologii Specifická oš.péče o pacienty se strukturálním a funkčním postižením CNS, PNS, svalů a nervosvalového přenosu 40 hod./ 10 Specifická oš.péče o chronické rány a defekty 40 hod./ 10 Ošetřovatelský proces 40 hod./ 10 Stránka 18

19 Název akreditovaného pracoviště Forma studia Název vzdělávacího programu Základní modul - povinný Odborné moduly nebo speciální moduly povinné + Speciální moduly povinně volitelné nebo nepovinné (doporučené) + Doba akreditace od 40 hod./ hod. teorie / 30 Role sestry 80 hod. / 20 Role sestry v perioperační teorie, 40 FTNsP Praha Krč Teorie i praxe Perioperační péče, 120 pacienta ve všeobecné specialistky teorie péči hod./ 5 hod. / 15 chirurgii praxe praxe pacienta v traumatologii pacienta v urologii pacienta v ORL pacientku v gynekologii a porodnictví pacienta v hrudní chirurgii 40 hod./ 10 teorie, 40 hod./ 5 praxe 40 hod./ 10 teorie, 40 hod./ 5 praxe 40 hod./ 10 teorie, 40 hod./ 5 praxe 40 hod./ 10 teorie, 40 hod./ 5 praxe 40 hod./ 10 teorie, 40 hod./ 5 praxe 40 hod./ 10, 40 pacienta v hod./ 5 transplantační chirurgii za praxi Stránka 19

20 Název akreditovaného pracoviště Forma studia Název vzdělávacího programu Základní modul - povinný Odborné moduly nebo speciální moduly povinné + Speciální moduly povinně volitelné nebo nepovinné (doporučené) + Doba akreditace od Předsterilizační příprava a sterilizace zdravotnických prostředků základními a specifickými způsoby a metodami 40 hod./ 10 teorie, 40 hod./ 5 praxe Role sestry 2 týdny/ 20 3 týdny/ 30 Ostravská univerzita v Ostravě teorie Ošetřovatelská péče v pediatrii Role dětské sestry specialistky Zvláštnosti oš.péče o fyziologického novorozence 1 týden/ 10 Specifická oš.péče o dítě a adolescenta v rámci praktického lékařství 1 týden/ 10 Zdravotní výchova dětí a 1 týden / 10 adolescentů k péči o jejich zdraví 2 týdny / 10 Městská nemocnice Ostrava praxe Ošetřovatelská péče v pediatrii Role dětské sestry Zvláštnosti oš.péče o fyziologického novorozence 1 týden / 5 Zdravotní výchova dětí a 1 týden / 5 adolescentů k péči o jejich zdraví Stránka 20

21 Název akreditovaného pracoviště Forma studia Název vzdělávacího programu Základní modul - povinný Odborné moduly nebo speciální moduly povinné + Speciální moduly povinně volitelné nebo nepovinné (doporučené) + Doba akreditace od Specifická oš.péče o děti a 1 týden / 5 NZZ MUDr. Norbert Semenďák v Ostravě praxe Ošetřovatelská péče v pediatrii dorost v rámci praktického lékařství Specifická oš.péče o děti a 1 týden/ 5 MUDr. Barbora Branná v Ostravě praxe Ošetřovatelská péče v pediatrii dorost v rámci praktického lékařství Role sestry v oš. péči o NCO NZO teorie Ošetřovatelská péče o pacienty ve vybraných klinických oborech se zaměřením Role sestry 80 hod./ 20 pacienty s 120 hod./ 45 Specifická oš. péče při 40 hod./ 15 na ošetřovatelskou péči o pacienty s dermatovenerologickým onemocněním specialistky dermatovenerologickým lymfodrenážích D onemocněním Specifická oš.péče u pacientů se sexuálně přenosnými chorobami 40 hod./ 10 Specifická oš. péče o chronické rány a defekty D 40 hod./ 15 Ošetřovatelský výzkum D 40 hod./ 15 Role sestry v oš. péči o FN u sv. Anny v Brně praxe Ošetřovatelská péče o pacienty ve vybraných klinických oborech se zaměřením pacienty s 80 hod./ 10 Specifická oš. péče při na ošetřovatelskou péči o pacienty s dermatovenerologickým onemocněním dermatovenerologickým lymfodrenážích D onemocněním Specifická oš.péče u pacientů se sexuálně přenosnými chorobami Specifická oš. péče o chronické rány a defekty D Ošetřovatelský výzkum D Role sestry v oš. péči o FN Brno praxe Ošetřovatelská péče o pacienty ve vybraných klinických oborech se zaměřením pacienty s 80 hod./ 10 Specifická oš. péče při na ošetřovatelskou péči o pacienty s dermatovenerologickým onemocněním dermatovenerologickým lymfodrenážích D onemocněním Stránka 21

22 Název akreditovaného pracoviště Forma studia Název vzdělávacího programu Základní modul - povinný Odborné moduly nebo speciální moduly povinné + Speciální moduly povinně volitelné nebo nepovinné (doporučené) + Doba akreditace od Specifická oš.péče u pacientů se sexuálně přenosnými chorobami Specifická oš. péče o chronické rány a defekty D Ošetřovatelský výzkum D Role sestry v oš. péči o Ošetřovatelská péče o pacienty ve vybraných klinických oborech se zaměřením Role sestry 80 hod./ hod./ 45 Specifická oš. péče při 40 hod./ 15 NCO NZO teorie pacienty s neurologickým na ošetřovatelskou péči o pacienty s neurologickým onemocněním specialistky EEG, EP D onemocněním Specifická oš.péče o pacienty se strukturálním a 40 hod./ 15 funkčním postižením CNS, PNS, svalů a nervosvalového přenosu Specifická oš.péče při EMG, EP D 40 hodin./ 15 Ošetřovatelský výzkum D 40 hod./ 15 Role sestry v oš. péči o Ošetřovatelská péče o pacienty ve vybraných klinických oborech se zaměřením 80 hod./ 10 Specifická oš. péče při FN u sv. Anny v Brně praxe pacienty s neurologickým na ošetřovatelskou péči o pacienty s neurologickým onemocněním EEG, EP onemocněním Specifická oš.péče o pacienty se strukturálním a funkčním postižením CNS, PNS, svalů a nervosvalového přenosu Specifická oš.péče při EMG, EP Ošetřovatelský výzkum 40 hod./ 15 Stránka 22

23 Název akreditovaného pracoviště Forma studia Název vzdělávacího programu Základní modul - povinný Odborné moduly nebo speciální moduly povinné + Speciální moduly povinně volitelné nebo nepovinné (doporučené) + Doba akreditace od Role sestry v oš. péči o Ošetřovatelská péče o pacienty ve vybraných klinických oborech se zaměřením 80 hod./ 10 Specifická oš. péče při FN Brno praxe pacienty s neurologickým na ošetřovatelskou péči o pacienty s neurologickým onemocněním EEG, EP onemocněním Specifická oš.péče o pacienty se strukturálním a funkčním postižením CNS, PNS, svalů a nervosvalového přenosu Specifická oš.péče při EMG, EP Ošetřovatelský výzkum 40 hod./ 15 Specifická oš.péče o Role sestry v oš.péči o Ošetřovatelská péče o pacienty ve vybraných klinických oborech se zaměřením Role sestry 80 hod./ hod./ 45 pacienty s 40 hod./ 15 NCO NZO teorie pacienty v chirurgických na ošetřovatelskou péči v chirurgických oborech specialistky onemocněním hlavy a D oborech krku Specifická oč.péče o pacienty s onemocněním oka D 40 hod./ 15 Specifická oš.péče o pacienty s onemocněním urogenitálního traktu D 40 hod./ 15 Role sestry v oš.péči o Specifická oš. péče ve Ošetřovatelská péče o pacienty ve vybraných klinických oborech se zaměřením Role sestry 80 hod./ 20 pacienty s 120 hod./ 45 vyšetřování 40 hod./ 15 NCO NZO teorie na oš. péči o pacienty s kardiovaskulárním onemocněním specialistky kardiovaskulárním kardiovaskulárních onemocněním funkcí PV Specifická oš.péče u pacientů s invazivními 40 hod./ 15 zákroky na kardiovaskulárním systému D Stránka 23

24 Název akreditovaného pracoviště Forma studia Název vzdělávacího programu Základní modul - povinný Odborné moduly nebo speciální moduly povinné + Speciální moduly povinně volitelné nebo nepovinné (doporučené) + Doba akreditace od Ošetřovatelský výzkum D 40 hod./ 15 Role sestry v Specifická oš. péče v Ošetřovatelská péče o pacienty ve vybraných klinických oborech se zaměřením Role sestry 80 hod./ 20 ošetřovatelské péči o 120 hod./ hod./ 15 NCO NZO teorie prevenci na ošetřovatelskou péči o pacienty s infekčním onemocněním specialistky pacienty s infekčním nozokomiálních nákaz onemocněním Specifická oš.péče u imunodeficitních stavů 40 hod./ 15 Ošetřovatelský výzkum 40 hod./ 15 Role sestry v Specifická oš. péče v Ošetřovatelská péče o pacienty ve vybraných klinických oborech se zaměřením ošetřovatelské péči o 80 hod./ 10 FN Brno praxe prevenci na ošetřovatelskou péči o pacienty s infekčním onemocněním pacienty s infekčním nozokomiálních nákaz onemocněním Specifická oš.péče u imunodeficitních stavů Ošetřovatelský výzkum Role sestry v oš.péči o Specifická oš.péče ve Ošetřovatelská péče o pacienty ve vybraných klinických oborech se zaměřením pacienty s 80 hod./ 10 vyšetřování FN u sv. Anny v Brně praxe na oš. péči o pacienty s kardiovaskulárním onemocněním kardiovaskulárním kardiovaskulárních onemocněním funkcí Specifická oš.péče u pacientů s invazivními zákroky na kardiovaskulárním systému Ošetřovatelský výzkum Zdravotní výchova dětí a Dětský domov pro děti do tří let Ostrava praxe Ošetřovatelská péče v pediatrii adolescentů k péči o jejich zdraví Stránka 24

25 Název akreditovaného pracoviště Forma studia Název vzdělávacího programu Základní modul - povinný Odborné moduly nebo speciální moduly povinné + Speciální moduly povinně volitelné nebo nepovinné (doporučené) + Doba akreditace od Zvláštnosti oš.péče o FN Ostrava praxe Ošetřovatelská péče v pediatrii fyziologického novorozence Organizačně provozní 1 týden/ 10 2 týdny/ 20 Imunologická 1 týden/ 10 NCO NZO teorie Lékařská imunologie - pro zdravotní laboranty problematika Lékařská imunologie vyšetření první volby klinických laboratoří Imunologická vyšetření specializovaná 1 týden/ 10 Laboratorní diagnostika v antiinfekční imunitě 1 týden/ 10 Laboratorní diagnostika HLA 1 týden/ 10 Laboratorní diagnostika v alergologii 1 týden/ 10 Odborná praxe na 2 týdny/ 20 FN Motol praxe Lékařská imunologie - pro zdravotní laboranty akreditovaném pracovišti Odborná praxe na 4 týdny/ 20 Imunologická FN u sv. Anny v Brně praxe Lékařská imunologie - pro zdravotní laboranty akreditovaném pracovišti vyšetření první volby Imunologická vyšetření specializovaná Stránka 25

26 Název akreditovaného pracoviště Forma studia Název vzdělávacího programu Základní modul - povinný Odborné moduly nebo speciální moduly povinné + Speciální moduly povinně volitelné nebo nepovinné (doporučené) + Doba akreditace od Laboratorní diagnostika v antiinfekční imunitě Laboratorní diagnostika v alergologii Odborná praxe na 6 týdnů/ 40 Zdravotní ústav Ostrava praxe Lékařská imunologie - pro zdravotní laboranty akreditovaném pracovišti Role sestry v Specifická oš.péče o Ošetřovatelská péče o pacienty ve vybraných klinických oborech se zaměřením ošetřovatelské péči o 2 týdny/ 10 1 týden/ 5 FN u sv. Anny v Brně praxe pacienty s na ošetřovatelskou péči v chirurgických oborech pacienty v chirurgických onemocněním oka oborech Specifická oš.péče o pacienty s onemocněním hlavy a krku 1 týden/ 5 Specifická oš.péče o pacienty s onemocněním urogenitálního traktu 1 týden/ 5 Role sestry 80 hod./ 20 Role sestry v perioperační 120 hod./ hod./ 10 NCO NZO teorie Perioperační péče pacienta ve všeobecné specialistky péči chirurgii pacienta v traumatologii 40 hod./ 10 pacienta v ortopedii 40 hod./ 10 Stránka 26

27 Název akreditovaného pracoviště Forma studia Název vzdělávacího programu Základní modul - povinný Odborné moduly nebo speciální moduly povinné + Speciální moduly povinně volitelné nebo nepovinné (doporučené) + Doba akreditace od pacienta v neurochirurgii 40 hod./ 10 pacienta v ORL 40 hod./ 10 pacienta v oční chirurgii 40 hod./ 10 pacienta v gyn. a por. 40 hod./ 10 pacienta v cévní chirurgii 40 hod./ 10 pacienta v hrudní chirurgii 40 hod./ 10 pacienta ve stomatochirurgii 40 hod./ 10 pacienta v plastické a 40 hod./ 10 rekonstrukční chirurgii pacienta v radiologii 40 hod./ 10 Stránka 27

28 Název akreditovaného pracoviště Forma studia Název vzdělávacího programu Základní modul - povinný Odborné moduly nebo speciální moduly povinné + Speciální moduly povinně volitelné nebo nepovinné (doporučené) + Doba akreditace od Předsterilizační příprava a sterilizace zdravotnických 40 hod./ 10 prostředků základními a specifickými způsoby a metodami Role dětské sestry se Specifická oš.péče o Ošetřovatelská péče v pediatrii se ošetřovatelskou péči ve Role sestry 80 hod./ 20 oš.péči ve 56 hod./ 14 děti a adolescenty s 16 hod./ 4 NCO NZO teorie vybraných klinických oborech specialistky vybraných klinických alergií a oborech imunodeficitem Specifická oš.péče o děti a adolescenty s autoimunitním onemocněním 16 hod./ 4 Specifická oš.péče o děti a adolescenty s diabetem mellitem 16 hod./ 4 Specifická oš.péče o děti a adolescenty s infekčním onemocněním 16 hod./ 4 Ošetřovatelská péče o pacienty ve vybraných klinických oborech se zaměřením Hospic sv. Alžběty v Brně praxe Paliativní péče na ošetřovatelskou péči o pacienty v gerontologii Role sestry v perioperační 80 hod./10 Středomoravská nemocniční a. s. praxe Perioperační péče pacienta ve všeobecné péči chirurgii pacienta v traumatologii pacienta v ortopedii Stránka 28

29 Název akreditovaného pracoviště Forma studia Název vzdělávacího programu Základní modul - povinný Odborné moduly nebo speciální moduly povinné + Speciální moduly povinně volitelné nebo nepovinné (doporučené) + Doba akreditace od pacientku v gynekologii a porodnictví Předsterilizační příprava a sterilizace zdravotnických prostředků základními a specifickými způsoby a metodami 80 hod./ 10 Ústřední vojenská nemocnice Praha praxe Perioperační péče Role sestry specialistky pacienta ve všeobecné chirurgii pacienta v traumatologii pacienta v ortopedii pacienta v neurochirurgii pacienta v ORL pacienta v oční chirurgii pacientku v gynekologii porodnictví Stránka 29

30 Název akreditovaného pracoviště Forma studia Název vzdělávacího programu Základní modul - povinný Odborné moduly nebo speciální moduly povinné + Speciální moduly povinně volitelné nebo nepovinné (doporučené) + Doba akreditace od pacienta ve stomatochirurgii pacienta v plastické a rekonstrukční chirurgii pacienta v radiologii Předsterilizační příprava a sterilizace zdravotnických prostředků základními a specifickými způsoby a metodami Nemocnice Na Homolce praxe Ošetřovatelská péče v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči intenzivní péči anesteziologii dlouhodobou umělou plicní ventilaci kardiologii FN Hradec Králové praxe Ošetřovatelská péče v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči intenzivní péči anesteziologii Stránka 30

31 Název akreditovaného pracoviště Forma studia Název vzdělávacího programu Základní modul - povinný Odborné moduly nebo speciální moduly povinné + Speciální moduly povinně volitelné nebo nepovinné (doporučené) + Doba akreditace od očišťovací metody krve kardiologii FN Ostrava praxe Ošetřovatelská péče v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči intenzivní péči anesteziologii dlouhodobou umělou plicní ventilaci očišťovací metody krve kardiologii Nemocnice Milosrdných bratří v Brně praxe Ošetřovatelská péče v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči intenzivní péči anesteziologii Stránka 31

32 Název akreditovaného pracoviště Forma studia Název vzdělávacího programu Základní modul - povinný Odborné moduly nebo speciální moduly povinné + Speciální moduly povinně volitelné nebo nepovinné (doporučené) + Doba akreditace od dlouhodobou umělou plicní ventilaci Speciální a 4 týdny/ 20 1 týden/ 5 FN u sv. Anny v Brně praxe Histologie - pro zdravotní laboranty Histologie impregnační barvící metody Imunohistologie 1 týden/ 5 Elektronová mikroskopie 1 týden/ 5 Organizačně Speciální a 1 týden/ 10 2 týdny/ 20 1 týden/ 10 NCO NZO teorie Histologie - pro zdravotní laboranty provozní problematika Histologie impregnační barvící klinických laboratoří metody Imunohistologie 1 týden/ 10 Elektronová mikroskopie 1 týden/ 10 Role sestry v perioperační 80 hod./ 10 Úrazová nemocnice Brno praxe Perioperační péče pacienta v péči traumatologii pacienty v ortopedii Stránka 32

33 Název akreditovaného pracoviště Forma studia Název vzdělávacího programu Základní modul - povinný Odborné moduly nebo speciální moduly povinné + Speciální moduly povinně volitelné nebo nepovinné (doporučené) + Doba akreditace od Předsterilizační příprava a sterilizace zdravotnických prostředků základními a specifickými způsoby a metodami Role sestry v perioperační 120 hod./ 15 FN u sv. Anny v Brně praxe Perioperační péče pacienta ve všeobecné péči chirurgii pacienta v traumatologii pacienta v ortopedii pacienta v ORL pacienta v cévní chirurgii pacienta v hrudní chirurgii pacienta v plastické a rekonstrukční chirurgii Role sestry v perioperační 80 hod./ hod./ FN Ostrava praxe Perioperační péče pacienta ve všeobecné péči 5 chirurgii Stránka 33

34 Název akreditovaného pracoviště Forma studia Název vzdělávacího programu Základní modul - povinný Odborné moduly nebo speciální moduly povinné + Speciální moduly povinně volitelné nebo nepovinné (doporučené) + Doba akreditace od pacienta v traumatologii pacienta v ortopedii pacienta v neurochirurgii pacienta v ORL pacienta v oční chirurgii pacientku v gynekologii a porodnictví kerditů pacienta v cévní chirurgii pacienta v hrudní chirurgii pacienta ve stomatochirurgii Stránka 34

35 Název akreditovaného pracoviště Forma studia Název vzdělávacího programu Základní modul - povinný Odborné moduly nebo speciální moduly povinné + Speciální moduly povinně volitelné nebo nepovinné (doporučené) + Doba akreditace od 40 hod./ pacienta v plastické a 5 rekonstrukční chirurgii pacienta v radiologii Předsterilizační příprava a sterilizace zdravotnických prostředků základními a specifickými metodami Všeobecná část 40hod/ 10 Odborná část preklinické 40 hod./ 10 NCO NZO teorie Aplikovaná fyzioterapie (1.ročník) obory (2.ročník) Speciální část (2.ročník) 80 hod./ hod./ 10 Odborná část preklinické 40 hod./ 10 IPVZ Praha teorie Aplikovaná fyzioterapie Všeobecná část obory Speciální část 80 hod./ 20 Laboratorní metody v Organizačně provozní 1týden/ 10 Hematologie a transfuzní 2 týdny/ 20 hematologii se 1 týden/ 10 NCO NZO teorie Hematologie a transfuzní služba - pro zdravotní laboranty problematika služba klinických laboratoří cytomorfologii PV Laboratorní metody v hemokoalugaci PV 1 týden/ 10 Stránka 35

36 Název akreditovaného pracoviště Forma studia Název vzdělávacího programu Základní modul - povinný Odborné moduly nebo speciální moduly povinné + Speciální moduly povinně volitelné nebo nepovinné (doporučené) + Doba akreditace od Laboratorní metody v 1 týden/ 10 imunohematologii PV Laboratorní metody v 2 týdny/ 20 FN Motol praxe Hematologie a transfuzní služba - pro zdravotní laboranty imunohematologii PV Role sestry v oš.péči o Specifická oš.péče ve Ošetřovatelská péče o pacienty ve vybraných klinických oborech se zaměřením Role sestry pacienta s alergickým a 3 týdny/30 1 týden/ 10 NCO NZO teorie 20 vyšetřování plicních na oš.péči o pacienty s alergickým a imunodeficitním onemocněním specialistky imunodedficitním funkcí onemocněním Specifická oš.péče u imunodefictních stavů 1 týden/ 10 Ošetřovatelský výzkum 1 týden/ FN Motol Teorie i praxe Oš. péče v pediatrii se intenzivní péči v pediatrii hod.teorie/14 Intenzivní péče o děti s 16 Role sestry 2 týdny teorie/ + 80 Intenzivní péče v pediatrii onkologickým hod.teorie/ specialistky 20 hod. onemocněním praxe/10 Intenzivní péče o traumatizované dítě 16 hod.teorie/ hod. praxe/ 4 Specifická oš.péče v anesteziologii u dětí a adolescentů 32 hod.teorie/ hod.praxe/ 7 Praktická výuka na 240 hod/ 30 Nemocnice Milosrdných bratří v Brně praxe Aplikovaná fyzioterapie stanovených pracovištích Praktická výuka na 480 hod/ 60 Nemocnice České Budějovice, a.s. praxe Aplikovaná fyzioterapie stanovených pracovištích Nemocnice následné péče LDN Horažďovice, s.r.o. Praktická výuka na 80 hod/ 10 praxe Aplikovaná fyzioterapie stanovených pracovištích Stránka 36

37 Název akreditovaného pracoviště Forma studia Název vzdělávacího programu Základní modul - povinný Odborné moduly nebo speciální moduly povinné + Speciální moduly povinně volitelné nebo nepovinné (doporučené) + Doba akreditace od Role sestry v oš.péči o AKI spol. s.r.o. praxe Ošetřovatelská péče o pacienty ve vybraných klinických oborech se zaměřením pacienta s alergickým a na oš.péči o pacienty s alergickým a imunodeficitním onemocněním imunodedficitním onemocněním Specifická oš.péče u imunodefictních stavů 5 Role sestry v oš. péči o NCO NZO teorie Oš. péče o duševní zdraví Role sestry pacienty s duševní Oš. péče v dětské a specialistky poruchou a mentálně dorostové psychiatrii retardované Oš. péče na jednotkách intenzivní psychiatrické péče P Oš. péče o závislé v 10 ústavní a komunitní 10 péči D Oš. péče o mentálně retardované PV 10 Oš. péče o pacienty s poruchou osobnosti PV 10 Role sestry v oš. péči o Oš. péče o závislé v pacienty s duševní Psychiatrická léčebna Brno praxe Oš. péče o duševní zdraví 10 ústavní a komunitní poruchou a mentálně péči D retardované Oš. péče na jednotkách intenzivní psychiatrické péče P Oš. péče o mentálně 5 5 retardované PV Oš. péče o pacienty s poruchou osobnosti PV 5 Stránka 37

38 Název akreditovaného pracoviště Forma studia Název vzdělávacího programu Základní modul - povinný Odborné moduly nebo speciální moduly povinné + Speciální moduly povinně volitelné nebo nepovinné (doporučené) + Doba akreditace od Role sestry v oš. péči o Oš. péče o závislé v Role sestry pacienty s duševní SZŠ a VOŠZ Havlíčkův Brod teorie Oš. péče o duševní zdraví ústavní a komunitní specialistky poruchou a mentálně péči D retardované Oš. péče na jednotkách intenzivní psychiatrické péče P Oš. péče o mentálně retardované PV Oš. péče v dětské a dorostové psychiatrii 10 Oš. péče o pacienty s poruchou osobnosti PV 10 Role sestry v oš. péči o Oš. péče o závislé v pacienty s duševní Psychiatrická léčebna Havlíčkův Brod praxe Oš. péče o duševní zdraví 15 ústavní a komunitní poruchou a mentálně péči D retardované Oš. péče na jednotkách intenzivní psychiatrické péče P Oš. péče o mentálně 5 5 retardované PV Oš. péče o pacienty s poruchou osobnosti PV 5 Oš. péče v dětské a dorostové psychiatrii 5 Zvláštnosti oš. péče a NCO NZO teorie Oš. péče v pediatrii se oš. péči v dětské a dorostové psychiatrii Role sestry výchovné péče o děti a 20 Role dětské sestry 45 6 specialistky adolescenty s příznaky poruch chování D Role dětské sestry se oš. péči v dětské a dorostové psychiatrii Zvláštnosti oš. péče a výchovné péče o děti a 35 adolescenty s poruchami příjmu 7 potravy v rámci pedopsychiatrie D Stránka 38

39 Název akreditovaného pracoviště Forma studia Název vzdělávacího programu Základní modul - povinný Odborné moduly nebo speciální moduly povinné + Speciální moduly povinně volitelné nebo nepovinné (doporučené) + Doba akreditace od Zvláštnosti poskytování ošetřovatelské a výchovné péče dětem a adolescentům s mentálním postižením 7 Role dětské sestry se Zvláštnosti oš. péče a oš. péči v výchovné péče o děti a Dětská psychiatrická léčebna Opařany praxe Oš. péče v pediatrii se oš. péči v dětské a dorostové psychiatrii dětské a dorostové adolescenty s příznaky psychiatrii poruch chování D Zvláštnosti poskytování ošetřovatelské a výchovné péče dětem a adolescentům s mentálním postižením Zvláštnosti oš. péče a výchovné péče o děti a 3 adolescenty s 3 poruchami příjmu potravy v rámci pedopsychiatrie D IPVZ Praha teorie Dětská klinická psychologie IPVZ Praha teorie Klinická psychologie FTNsP Praha Krč praxe Klinická psychologie FTNsP Praha Krč praxe Dětská klinická psychologie Dětská psychiatrická léčebna Opařany praxe Dětská klinická psychologie Psychiatrická léčebna Dobřany praxe Dětská klinická psychologie Psychiatrická léčebna Dobřany praxe Klinická psychologie Speciální a 4 týdny/ 20 1 týden/ 10 FN Motol praxe Histologie - pro zdravotní laboranty Histologie impregnační barvící metody Stránka 39

40 Název akreditovaného pracoviště Forma studia Název vzdělávacího programu Základní modul - povinný Odborné moduly nebo speciální moduly povinné + Speciální moduly povinně volitelné nebo nepovinné (doporučené) + Doba akreditace od Imunohistologie 1 týden/ 10 Odborná praxe na 2 týdny/ 20 FN Hradec Králové praxe Klinická biochemie pro zdravotní laboranty akreditovaném pracovišti Odborná praxe na 2 týdny/ 20 Krajská zdravotní a.s. praxe Klinická biochemie pro zdravotní laboranty akreditovaném pracovišti Organizačně provozní Laboratorní metody v NCO NZO teorie Lékařská genetika - pro zdravotní laboranty problematika 10 Lékařská genetika cytodiagnostice klinických laboratoří Laboratorní metody v molekulární cytodiagnostice 10 Laboratorní metody v molekulární genetice / 10 DNA/RNA diagnostika Specifická oš. péče o SZŠ a VOŠZ Zlín teorie Ošetřovatelská péče v pediatrii Role sestry děti a dorost v rámci 20 Role dětské sestry 45 specialistky praktického lékařství D Zvláštnosti oš. péče o fyziologického novorozence Zdravotní výchova dětí 10 a adolescentů k péči o 10 jejich zdraví D Krajská nemocnice T. Bati, a.s., Zlín praxe Ošetřovatelská péče v pediatrii Role dětské sestry Zvláštnosti oš. péče o fyziologického novorozence 5 Zdravotní výchova dětí Dětské centrum Zlín praxe Ošetřovatelská péče v pediatrii a adolescentů k péči o jejich zdraví D Stránka 40

41 Název akreditovaného pracoviště Forma studia Název vzdělávacího programu Základní modul - povinný Odborné moduly nebo speciální moduly povinné + Speciální moduly povinně volitelné nebo nepovinné (doporučené) + Doba akreditace od Specifická oš. péče o MUDr. Červenková Hana, NZZ Otrokovice praxe Ošetřovatelská péče v pediatrii Role dětské sestry 15 děti a dorost v rámci praktického lékařství Centrum dětských odborných zdravotnických služeb Brno praxe Ošetřovatelská péče v pediatrii Role dětské sestry Domov pro osoby se zdravotním postižením Zámeček Střelice Zvláštnosti poskytování ošetřovatelské a výchovné praxe Oš. péče v pediatrii se oš. péči v dětské a dorostové psychiatrii péče dětem a adolescentům s mentálním postižením Role sestry v oš.péči o Specifická oš. péče ve Ošetřovatelská péče o pacienty ve vybraných klinických oborech se zaměřením pacienty s vyšetřování FN Brno praxe na oš. péči o pacienty s kardiovaskulárním onemocněním kardiovaskulárním kardiovaskulárních onemocněním funkcí PV Specifická oš. péče o pacienty se FN Brno praxe strukturálním a Ošetřovatelská péče o pacienty ve vybraných klinických oborech se zaměřením Role sestry v oš.péči o 10 funkčním postižením na ošetřovatelskou péči o pacienty v gerontologii pacienty v gerontologii CNS, PNS, svalů a nervosvalového přenosu Specifická oš. péče o chronické rány a defekty D Ošetřovatelský výzkum 5 5 Role sestry v oš.péči o Specifická oš. péče u Ošetřovatelská péče o pacienty ve vybraných klinických oborech se zaměřením FN Brno praxe pacienty s diabetem 10 pacienta s diabetickou na oš. péči o pacienty s diabetem mellitem mellitem nohou Stránka 41

42 Název akreditovaného pracoviště Forma studia Název vzdělávacího programu Základní modul - povinný Odborné moduly nebo speciální moduly povinné + Speciální moduly povinně volitelné nebo nepovinné (doporučené) + Doba akreditace od Specifika přípravy plánovaného těhotenství u žen s diabetem mellitem 5 Ošetřovatelský výzkum 5 Role sestry v oš.péči o Specifická oš. péče u Ošetřovatelská péče o pacienty ve vybraných klinických oborech se zaměřením FN Hradec Králové praxe pacienty s diabetem 10 pacienta s diabetickou na oš. péči o pacienty s diabetem mellitem mellitem nohou Ošetřovatelský výzkum 5 Role sestry v oš.péči o Specifická oš.péče při Ošetřovatelská péče o pacienty ve vybraných klinických oborech se zaměřením Role sestry NCO NZO teorie 20 pacienty s onemocněním 30 metabolických na oš. péči o pacienty s onemocněním zažívacího traktu specialistky zažívacího traktu poruchách Specifická oš.péče při endoskopiích zažívacího traktu Specifická oš.péče při 10 onkologických onemocněních 10 zažívacího traktu Ošetřovatelský výzkum 10 Role sestry v oš.péči o Specifická oš.péče při Ošetřovatelská péče o pacienty ve vybraných klinických oborech se zaměřením FN u sv. Anny v Brně praxe pacienty s onemocněním 10 metabolických na oš. péči o pacienty s onemocněním zažívacího traktu zažívacího traktu poruchách Specifická oš.péče při endoskopiích zažívacího traktu Specifická oš.péče při 5 onkologických onemocněních 5 zažívacího traktu Specifická oš.péče u pacientů se stomiemi 5 Stránka 42

43 Název akreditovaného pracoviště Forma studia Název vzdělávacího programu Základní modul - povinný Odborné moduly nebo speciální moduly povinné + Speciální moduly povinně volitelné nebo nepovinné (doporučené) + Doba akreditace od Ošetřovatelský výzkum 5 Role sestry v oš.péči o Specifická oš.péče ve Ošetřovatelská péče o pacienty ve vybraných klinických oborech se zaměřením Role sestry NCO NZO teorie 20 pacienty s chronickým 30 vyšetřování plicních na oš. péči o pacienty s chronickým plicním onemocněním specialistky plicním onemocněním funkcí Specifická oš.péče v prevenci tuberkulózy Specifická oš.péče při 10 endoskopiích 10 dýchacích cest Ošetřovatelský výzkum 10 Role sestry v oš.péči o Specifická oš.péče ve Ošetřovatelská péče o pacienty ve vybraných klinických oborech se zaměřením FN Brno praxe pacienty s chronickým 10 vyšetřování plicních na oš. péči o pacienty s chronickým plicním onemocněním plicním onemocněním funkcí Specifická oš.péče v prevenci tuberkulózy Specifická oš.péče při 5 endoskopiích 5 dýchacích cest Ošetřovatelský výzkum 5 Role sestry v perioperační Krajská zdravotní a.s. praxe Perioperační péče 15 pacienta ve všeobecné péči chirurgii Ústí nad Labem pacienta v 5 traumatologii pacienta v ortopedii 5 pacienta v neurochirurgii 5 Stránka 43

44 Název akreditovaného pracoviště Forma studia Název vzdělávacího programu Základní modul - povinný Odborné moduly nebo speciální moduly povinné + Speciální moduly povinně volitelné nebo nepovinné (doporučené) + Doba akreditace od pacienta v ORL 5 pacienta v oční chirurgii 5 pacientky v gynekologii a porodnictví 5 pacienta v hrudní chirurgii 5 pacienta ve stomatochirurgii 5 Předsterilizační příprava a sterilizace zdravotnických prostředků základními a specifickými způsoby a metodami 5 VFN Praha 2 Teorie i praxe Ošetřovatelská péče v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči Role sestry intenzivní specialistky péči neodkladnou péči D anesteziologii D 15 dlouhodobou umělou plicní ventilaci D 15 Stránka 44

kterým se stanoví obory specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí

kterým se stanoví obory specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí 463/2004 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 28. července 2004, kterým se stanoví obory specializačního a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí Vláda nařizuje podle 90 odst.

Více

Platnost akreditace (čj.rozhodnutí) od 15.3.2010 do 14.3.2016 60153/2009/VZV. od 1.5.2011 do 30.4.2017 30621/2011/VZV

Platnost akreditace (čj.rozhodnutí) od 15.3.2010 do 14.3.2016 60153/2009/VZV. od 1.5.2011 do 30.4.2017 30621/2011/VZV Obor Aplikovaná fyzioterapie 1. (praktická část specializačního vzdělávacího programu), odborná praxe v rámci speciální části programu, odborná praxe na: odd. násl. péče nebo oš. lůžek / odd. neurologie

Více

233/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 23. června 2008. o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů

233/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 23. června 2008. o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů 233/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. června 2008 o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 37 odst. 1 písm. a) zákona č. 95/2004 Sb.,

Více

Zkušenosti s novou koncepcí vzdělávání nelékařských zdrav. oborů

Zkušenosti s novou koncepcí vzdělávání nelékařských zdrav. oborů Zkušenosti s novou koncepcí vzdělávání nelékařských zdrav. oborů Mgr. Věra Sukopová Oddělení vzdělávání a péče o zaměstnance Fakultní nemocnice Olomouc Metodický pokyn MZ ČR k zákonu č. 96/2004 Sb. - Věstník

Více

Roční výkaz o zaměstnavatelích, evidenčním počtu zaměstnanců, smluvních pracovnících a odměňování Rok 2015

Roční výkaz o zaměstnavatelích, evidenčním počtu zaměstnanců, smluvních pracovnících a odměňování Rok 2015 Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 173/15 ze dne 17.9.2015 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2015. Vyplněný výkaz předložte pracovišti státní statistické

Více

Povinné předměty Podmiňující zápisem b) Podmiňující absolvováním c) Vylučující d) Individuální ošetřovatelská praxe 1

Povinné předměty Podmiňující zápisem b) Podmiňující absolvováním c) Vylučující d) Individuální ošetřovatelská praxe 1 Ošetřovatelství B5341 Všeobecná sestra - kombinované bakalářské studium 5341R009 1. ročník Povinné předměty Podmiňující zápisem b) Podmiňující absolvováním c) Vylučující d) praxe 1 Histologie (ZS) (LS)

Více

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková Vzdělávání sester v České republice Jaroslava Jedličková 1999 OŠETŘOVATELSTVÍ V ČR Nová koncepce ošetřovatelství Cíl Vhodnými metodami systematicky, všestranně uspokojovat potřeby člověka ve vztahu k udržení

Více

Vylučující d) c) Fyziologie --- --- --- Latina a lékařská terminologie --- --- --- --- --- Ošetřovatelské problémy a

Vylučující d) c) Fyziologie --- --- --- Latina a lékařská terminologie --- --- --- --- --- Ošetřovatelské problémy a Ošetřovatelství B5341 Všeobecná sestra - prezenční bakalářské studium 5341R009 1. ročník Povinné předměty Podmiňující zápisem b) Podmiňující absolvováním Vylučující d) c) Latina a lékařská terminologie

Více

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM Městské nemocnice v Litoměřicích telefonní číslo z veřejné telefonní sítě je nutné volit ve tvaru 416 723 +níže uvedená linka název pracoviště linka Důležitá vnitřní telefonní čísla

Více

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL 25100xxxxx INTENZIVNÍ MEDICÍNA 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 2510002101 Centrální chirurgický JIP 2510003001A 2510003001B 2510003001C 2510003001D 2510003001E 2510003001F 2510003001G

Více

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení ARO 4510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 4510003001 Anesteziolog.-resusc.odd.-léčba bolesti 4510003002 Anesteziolog.-resusc.odd. - anestezie 4510003003 Anest.-resusc.odd.-jednotka pro zotavení

Více

Nabídka celoživotního vzdělávání

Nabídka celoživotního vzdělávání Nabídka celoživotního vzdělávání Lékařská fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Vaše cesta ke vzdělání! Nabídka CŽV v rámci akreditovaných studijních programů/oborů dle 60 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb

Více

UČEBNÍ PLÁN. Počet kreditů. Latinské základy medicínské 2(2) Z 2 terminologie

UČEBNÍ PLÁN. Počet kreditů. Latinské základy medicínské 2(2) Z 2 terminologie UČEBNÍ PLÁN Obor vzdělání: 53 41 N/2. Diplomovaný zdravotnický záchranář Vzdělávací program: 53 41 N/21 Diplomovaný zdravotnický záchranář Vyšší odborné studium, denní, tříleté Název Týdenní počet vyučovacích

Více

Spokojenost s lékaři

Spokojenost s lékaři Spokojenost s lékaři Nadprůměrná spokojenost s lékaři je na těchto oborech: Hematoonkologie; Nukleární medicína; Popáleniny; Rehabilitace; Hematologie; Chirurgie plastická, Onkologie-radiologie, Oftalmologie,

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 1 3.6.2003 Síť zdravotnických zařízení v Jihočeském kraji v roce 2002 Touto aktuální

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 18 25.8.2004 Síť zdravotnických zařízení v Královéhradeckém kraji k 31.12.2003

Více

B. HODNOCENÍ LÉKAŘSKÝCH OBORŮ

B. HODNOCENÍ LÉKAŘSKÝCH OBORŮ B. HODNOCENÍ LÉKAŘSKÝCH OBORŮ Spokojenost podle lékařských oborů Tato kapitola se věnuje spokojenosti v jednotlivých lékařských oborech. Názvy jednotlivých zdravotnických zařízeních, ve kterých probíhal

Více

Aktuální otázky ve specializačním vzdělávání v lékařské mikrobiologii. PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D. 1. LF UK v Praze 15.

Aktuální otázky ve specializačním vzdělávání v lékařské mikrobiologii. PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D. 1. LF UK v Praze 15. Aktuální otázky ve specializačním vzdělávání v lékařské mikrobiologii PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D. 1. LF UK v Praze 15. února 2013 Specializační vzdělávání nově na LF od r. 2011 27.9.2011 podpis veřejnoprávní

Více

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2010. Physicians, dentists and pharmacists 2010

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2010. Physicians, dentists and pharmacists 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 11. 2011 57 Souhrn Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2010 Physicians, dentists and pharmacists 2010 V České

Více

C h l a m y d i e o. s. :

C h l a m y d i e o. s. : C h l a m y d i e o. s. : 1 ) STRAN AKUTNÍCH STAVŮ- DOJEZDY SANITEK: VEŠKERÉ PRODLOUŽENÉ DOBY U AKUTNÍCH STAVŮ POVEDOU KE ZHORŠENÍ PÉČE O PACIENTA, KOMPLIKACÍM, AŤ JE PACIENT TRANSPORTOVÁN Z DOMU, ULICE

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání ze dne 11. ledna 2005, jak vyplývá

Více

Novinky v postgraduálním vzdělávání. PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D. IPVZ

Novinky v postgraduálním vzdělávání. PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D. IPVZ Novinky v postgraduálním vzdělávání PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D. IPVZ Praha, říjen 2009 Novelizace legislativy ve zdravotnickém vzdělávání Euronovela zákonů implementace směrnice č.2005/36/es Zákon č.

Více

Vysoká škola polytechnická Jihlava, Ústav zdravotnických studií Studijní program Obor Forma studia Způsobilost v oboru Vydané dne

Vysoká škola polytechnická Jihlava, Ústav zdravotnických studií Studijní program Obor Forma studia Způsobilost v oboru Vydané dne Přehled akreditovaných zdravotnických magisterských a ch studijních oborů, jejichž absolvováním se získává způsobilost k výkonu zdravotnického povolání na základě souhlasného stanoviska Ministerstva (ke

Více

Zdravotnické povolání - souhrn činností při poskytování zdravotní péče podle tohoto zákona.

Zdravotnické povolání - souhrn činností při poskytování zdravotní péče podle tohoto zákona. Zákon č.96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících

Více

Rámcový vzděl. program uveřejněn ve Věstníku MZ (částka / rok) Pořadové číslo v seznamu. Počet specializací v oboru

Rámcový vzděl. program uveřejněn ve Věstníku MZ (částka / rok) Pořadové číslo v seznamu. Počet specializací v oboru Seznam oborů specializačního vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků včetně přehledu uveřejněných "Rámcových 1. 1 1 Všeobecná sestra Ošetřovatelská péče v anesteziologii, Sestra pro intenzivní

Více

Největší informační zdroj pro lékaře Mediakit 2014

Největší informační zdroj pro lékaře Mediakit 2014 Největší informační zdroj pro lékaře Mediakit 2014 PŘEDSTAVENÍ www.prolekare.cz prolékaře.cz je jediný odborný portál pro lékaře v ČR a SR Umožňuje efektivní oslovení lékařů podle specializací Spolupráce

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

185/2009 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví

185/2009 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví 185/2009 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 17. června 2009 o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů ve znění vyhlášek č. 361/2010

Více

Specializační vzdělávací program zdravotní laborant pro klinickou biochemii podle zákona 96/2004 Sb. Iva Sedláčková

Specializační vzdělávací program zdravotní laborant pro klinickou biochemii podle zákona 96/2004 Sb. Iva Sedláčková Specializační vzdělávací program zdravotní laborant pro klinickou biochemii podle zákona 96/2004 Sb. Iva Sedláčková NCO NZO NCO NZO 2010 cíl specializačního vzdělávání připravit absolventa k atestační

Více

STUDIJNÍ TEXTY PRO SANITÁŘE

STUDIJNÍ TEXTY PRO SANITÁŘE Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů STUDIJNÍ TEXTY PRO SANITÁŘE 2. díl Lenka ŠOLCOVÁ a kolektiv autorů Obsah I. SPECIFIKA JEDNOTLIVÝCH PRACOVIŠŤ (Mgr. Lenka Šolcová)...

Více

AKREDITOVANÁ ZAŘÍZENÍ - certifikované kurzy

AKREDITOVANÁ ZAŘÍZENÍ - certifikované kurzy AKREDITOVANÁ ZAŘÍZENÍ - certifikované kurzy Certifikované kurzy jsou rozděleny (pouze orientačně) na 7 oblastí: AKTUALIZACE - 10.3.16 OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE, MANAGEMENT, KVALITA A KOMUNIKACE, MENTOŘI, PSYCHOLOGIE,

Více

Ukázka práce Pouze obsah

Ukázka práce Pouze obsah Koncepce nemocnic Jihočeského kraje léčebná péče Yale Medical Consulting, a.s. 2010 Yale Medical Consulting, a.s. Martinská 360/2 110 00 Praha 1 Staré Město Zdravotní koncepce nemocnic Jihočeského kraje

Více

Lékařská fakulta. Ostravské university v Ostravě

Lékařská fakulta. Ostravské university v Ostravě Lékařská fakulta Ostravské Ostravská universita v Ostravě Založena 28. září 1991. Základy pro její vznik byly položeny již v roce 1953. Tehdy byla v Opavě otevřena Vyšší pedagogická škola. Její náplní

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2007. Částka 4 Vydáno: ČERVEN 2007 Cena: 126 Kč OBSAH

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2007. Částka 4 Vydáno: ČERVEN 2007 Cena: 126 Kč OBSAH Ročník 2007 Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 4 Vydáno: ČERVEN 2007 Cena: 126 Kč OBSAH ZPRÁVY A SDĚLENÍ 1. Rámcové vzdělávací programy pro specializační vzdělávání nelékařských

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

1. V příloze v Kapitole 1 položce 3 se za slovem hrazené čárka nahrazuje spojkou a a slova a nehrazené z veřejného zdravotního pojištění se zrušují.

1. V příloze v Kapitole 1 položce 3 se za slovem hrazené čárka nahrazuje spojkou a a slova a nehrazené z veřejného zdravotního pojištění se zrušují. Strana 7086 Sbírka zákonů č. 421 / 2013 Částka 164 421 VYHLÁŠKA ze dne 13. prosince 2013, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů

Více

SEZNAM AKREDITOVANÝCH PRACOVIŠŤ NA TEORETICKOU ČÁST LÉKAŘI

SEZNAM AKREDITOVANÝCH PRACOVIŠŤ NA TEORETICKOU ČÁST LÉKAŘI SEZNAM AKREDITOVANÝCH PRACOVIŠŤ NA TEORETICKOU ČÁST Podle 17 odst. 10 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického

Více

Zdravotnictví a sociální péče

Zdravotnictví a sociální péče Zdravotnictví a sociální péče I. Nestátní zdravotnická zařízení poskytující lůžkovou péči Zřízená Magistrátem hl. m. Prahy Městská nemocnice následné péče, 160 následná péče ošetřovatelsko rehabilitační

Více

Postgraduální studium v oboru jaké jsou možnosti? Pavel Michálek, KARIM 1.LF a VFN Praha. University of East Anglia, Norwich, UK

Postgraduální studium v oboru jaké jsou možnosti? Pavel Michálek, KARIM 1.LF a VFN Praha. University of East Anglia, Norwich, UK Postgraduální studium v oboru jaké jsou možnosti? Pavel Michálek, KARIM 1.LF a VFN Praha. University of East Anglia, Norwich, UK Ph.D. studium Kapesní průvodce inteligentního mladého lékaře vlastním osudem

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru ANESTEZIOLOGIE A RESUSCITACE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru ANESTEZIOLOGIE A RESUSCITACE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru ANESTEZIOLOGIE A RESUSCITACE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem vzdělávání ve specializačním oboru anesteziologie a resuscitace je získání specializované způsobilosti osvojením

Více

185/2009 Sb. VYHLÁŠKA. Strana 1 / 17. ze dne 17. června 2009

185/2009 Sb. VYHLÁŠKA. Strana 1 / 17. ze dne 17. června 2009 185/2009 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 17. června 2009 o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů Změna: 361/2010 Sb. Změna: 286/2013 Sb. Ministerstvo

Více

N á v r h. Nařízení vlády ze dne

N á v r h. Nařízení vlády ze dne N á v r h Nařízení vlády ze dne kterým se stanoví obory specializačního vzdělávání zdravotnických pracovníků a označení jejich odbornosti Vláda nařizuje podle 89 odst. 1 zákona č. /2002 Sb., o podmínkách

Více

Vzdělávání nelékařů - zhodnocení vzdělávacích aktivit

Vzdělávání nelékařů - zhodnocení vzdělávacích aktivit Vzdělávání nelékařů - zhodnocení vzdělávacích aktivit 22.4. 2013 IPVZ Mgr. Jana Mikulková ředitelka NCO NZO Vzdělávací akce v rámci projektu Zahájení listopad 2010, ukončení březen 2013 Akreditované kvalifikační

Více

VYHLÁŠKA. 185/2009 Sb. ze dne 17. června 2009

VYHLÁŠKA. 185/2009 Sb. ze dne 17. června 2009 Úplné znění vyhlášky č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů, ve znění vyhlášky č. 361/2010 Sb. VYHLÁŠKA 185/2009 Sb. ze

Více

Kulatý stůl. Návrh změn ve vzdělávání nelékařských zdravotnických povolání v návrhu zákona, který má nahradit zákon č. 96/2004 Sb. 8. 12.

Kulatý stůl. Návrh změn ve vzdělávání nelékařských zdravotnických povolání v návrhu zákona, který má nahradit zákon č. 96/2004 Sb. 8. 12. Kulatý stůl Návrh změn ve vzdělávání nelékařských zdravotnických povolání v návrhu zákona, který má nahradit zákon č. 96/2004 Sb. 8. 12. 2014 Přehled oborů dle zákona č. 96/2004 Sb. Základní škola/kvalifikační

Více

zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů..

zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.. Strana 5382 Sbírka zákonů č. 411 / 2011 Částka 144 411 VYHLÁŠKA ze dne 14. prosince 2011, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů

Více

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 TELEFONNÍ SEZNAM IČO: 27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál II (AII) Podbrdská 269,

Více

Vzdělávání sester v elektrodiagnostice nervového systému. Bc.. Miluše Vacušková Katedra ošetřovatelství NCO NZO Brno

Vzdělávání sester v elektrodiagnostice nervového systému. Bc.. Miluše Vacušková Katedra ošetřovatelství NCO NZO Brno Vzdělávání sester v elektrodiagnostice nervového systému Bc.. Miluše Vacušková Katedra ošetřovatelství NCO NZO Brno Historie 1973 speciální příprava v úsecích EEG, EMG dlouhodobá příprava v úsecích EEG,

Více

PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII

PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII Milan Kolář Lékařská fakulta UP v Olomouci ZÁVĚRY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH SETKÁNÍ Výuka lékařské mikrobiologie patří k nezbytným předpokladům pro výuku klinických

Více

LÉKAŘSKÉ OBORY A JEJICH NÁPLŇ

LÉKAŘSKÉ OBORY A JEJICH NÁPLŇ LÉKAŘSKÉ OBORY A JEJICH NÁPLŇ LÉKAŘSTVÍ (MEDICÍNA) jedná se o vědu, která se zaobírá zdravím člověka, chorobnými stavy a procesy, které v lidském těle probíhají. Zabývá se možnostmi jejich předcházení,

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ 37 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ Adresa: Šimkova 870, poštovní p ihrádka 38, 500 38 Hradec Králové 1 Telefon: +420 495 816 111 Fax: +420 495 513 597 Internet: http://www.lfhk.cuni.cz

Více

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Management porodní asistence v České republice Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Mezinárodn rodní definice porodní asistentky Porodní asistentka je osoba, která byla řádně

Více

Mgr. Vendula Pírková. ředitelka odboru vzdělávání a vědy (VZV)

Mgr. Vendula Pírková. ředitelka odboru vzdělávání a vědy (VZV) Mgr. Vendula Pírková ředitelka odboru vzdělávání a vědy (VZV) Předání specializačního vzdělávání na lékařské fakulty Předání na fakulty Cíl převodu: využít stávající funkční systém na lékařských fakultách,

Více

Závěrečná konference 22. 4. 2013 Hotel ILF, Kongresové centrum

Závěrečná konference 22. 4. 2013 Hotel ILF, Kongresové centrum Závěrečná konference 22. 4. 2013 Hotel ILF, Kongresové centrum Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí nelékařských zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků ve zdravotnictví se

Více

2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání

2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání Vzdělávací program oboru REHABILITAČNÍ A FYZIKÁLNÍ MEDICÍNA Cíl specializačního vzdělávání... Minimální požadavky na specializační vzdělávání.... Základní interní, chirurgický nebo pediatrický kmen v délce

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 22. března 2012. o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb

VYHLÁŠKA. ze dne 22. března 2012. o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb 99/2012 Sb. znění účinné od 1. 4. 2012 99 VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA STŘEDNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ŠKOLÁCH

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA STŘEDNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ŠKOLÁCH VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA STŘEDNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ŠKOLÁCH STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ vytvořila a od září 2014 připravila k realizaci šest odborných a jeden manažerský

Více

Kvalita Očima Pacientů 2009 Měření kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů

Kvalita Očima Pacientů 2009 Měření kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů Kvalita Očima Pacientů 2009 Měření kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů DOBRO PACIENTA JE NEJVYŠŠÍ ZÁKON Důvody měření spokojenosti pacientů ve vyspělých zdravotních systémech:

Více

Prohlubování vzdělávání nelékařů. Podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků z fondů Evropské unie IPVZ 23. 9. 2010

Prohlubování vzdělávání nelékařů. Podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků z fondů Evropské unie IPVZ 23. 9. 2010 Prohlubování vzdělávání nelékařů Podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků z fondů Evropské unie IPVZ 23. 9. 2010 1. Cíl projektu Cílem projektu je zavedení systému prohlubování znalostí a zvyšování

Více

Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc

Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc pořádají 11. multidisciplinární kurz (podporovaný D.E.S.G.) na téma: Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu Ošetřovatelská péče a edukace pacienta akreditovaný

Více

Podmínky získávání a uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta v České republice

Podmínky získávání a uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta v České republice Podmínky získávání a uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta v České republice Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti

Více

PROHLUBOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ. 25.8. 2011 Brno 26.8. 2011 Pelhřimov

PROHLUBOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ. 25.8. 2011 Brno 26.8. 2011 Pelhřimov PROHLUBOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 25.8. 2011 Brno 26.8. 2011 Pelhřimov Aktivity projektu Certifikované kurzy lékařů (nástavbové obory) 400 Ekonomika zdravotnictví (management) 125 ATLS (neodkladná přednemocniční

Více

Okruh otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Ošetřovatelská péče v pediatrii Dětská sestra

Okruh otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Ošetřovatelská péče v pediatrii Dětská sestra Okruh otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Ošetřovatelská péče v pediatrii Dětská sestra I.. Výchova a vzdělávání v péči o děti a jejich význam 1. Význam výchovného působení dětské

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč. Žižkova 505, 674 23 Třebíč. nabízí

Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč. Žižkova 505, 674 23 Třebíč. nabízí Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč Žižkova 0, 67 Třebíč nabízí vyšší odborné studium pro absolventy středních škol obor --N/. Diplomovaná všeobecná sestra

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ RADIOLOGIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ RADIOLOGIE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ RADIOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru dětská radiologie je získání specializované způsobilosti osvojením potřebných teoretických

Více

99/2012 Sb. - o požadavcích na minimální personální zabezpeč. zdravotních služeb - poslední stav textu. 99/2012 Sb. VYHLÁŠKA

99/2012 Sb. - o požadavcích na minimální personální zabezpeč. zdravotních služeb - poslední stav textu. 99/2012 Sb. VYHLÁŠKA Změna: 287/2013 Sb. 99/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb.,

Více

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň Fakultní nemocnice Plzeň Ing. Jaroslava Kunová Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI RNDr. Marie Karlíková, PhD. Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. Univerzita Karlova - Lékařská

Více

kvalitním - Tomáš Zima Praha 2. 11. 2007 l STŘEDNÍVZDĚLÁLÁNÍ l POSTGRADUÁLNÍVZDLÁVÁNÍ

kvalitním - Tomáš Zima Praha 2. 11. 2007 l STŘEDNÍVZDĚLÁLÁNÍ l POSTGRADUÁLNÍVZDLÁVÁNÍ Zabráníme nedostatku lékařů kvalitním vzděláváním m? - omáš Zima Praha.. Vzdělávání l ŘDNÍVZDĚÁÁNÍ lpříjací ŘÍZNÍ ludiu l PGRADUÁNÍVZDÁVÁNÍ lpciaizačnípříprava tředo edoškolské vzdělávání lrůznáúroveň

Více

prodlouženém intervalu do 4,5 hod od vzniku příhody

prodlouženém intervalu do 4,5 hod od vzniku příhody MUDr. Jan Bartoník Historie medikamentosní terapie ischemických CMP Přes veškerou snahu byly do r. 1995 ischemické CMP považovány za více méně terapeuticky neovlivnitelné. Za jedinou účinnou látku v terapii

Více

BENEŠOV Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. Oddělení klinické mikrobiologie Máchova 400 256 30 Benešov tel.: 317 756 550

BENEŠOV Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. Oddělení klinické mikrobiologie Máchova 400 256 30 Benešov tel.: 317 756 550 BENEŠOV Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. Máchova 400 256 30 Benešov tel.: 317 756 550 BRNO Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 20 625 00 Brno tel.: 532 232 392, 602 729 849 BRNO IFCOR-99, s.r.o.

Více

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP I. Proč je v současné onkologii tak potřebná výuka S čím dnes musí počítat řízení

Více

Vzdělávací program oboru KLINICKÁ BIOCHEMIE

Vzdělávací program oboru KLINICKÁ BIOCHEMIE Vzdělávací program oboru KLINICKÁ BIOCHEMIE 1 Cíl specializačního vzdělávání... 1 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1 Základní interní nebo pediatrický kmen... 2 2.2 Vlastní specializovaný

Více

99/2012 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 22. března 2012 o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb

99/2012 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 22. března 2012 o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb 99/2012 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 22. března 2012 o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011

Více

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Odbor vzdělávání, Na Bojišti 1, 120 00 Praha 2. Nabídka vzdělávacích akcí

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Odbor vzdělávání, Na Bojišti 1, 120 00 Praha 2. Nabídka vzdělávacích akcí Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Nabídka vzdělávacích akcí 2016 Obsah Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Obsah 1 Vzdělávací akce dle zákona č. 96/2004 Sb...3 1.1 Specializační vzdělávání...3 1.1.1

Více

MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ R o č n í k 2001 V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 5 Vydáno: Kč OBSAH METODICKÁ OPATŘENÍ 6. Spádovost lůžkových zdravotnických zařízení v hlavním městě Praze (akutní lůžková

Více

Vzdělávací program oboru DĚTSKÁ NEUROLOGIE

Vzdělávací program oboru DĚTSKÁ NEUROLOGIE ČÁSTKA 5 l VĚSTNÍK Vzdělávací program oboru Dětská neurologie 57 Vzdělávací program oboru DĚTSKÁ NEUROLOGIE 1 Cíl specializačního vzdělávání... 57 1 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání...

Více

MZ ČR. Vzdělávací program oboru NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA

MZ ČR. Vzdělávací program oboru NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA Vzdělávací program oboru NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA Cíl specializačního vzdělávání... Minimální požadavky na specializační vzdělávání.... Základní interní nebo radiologický kmen v délce minimálně 4 měsíců....

Více

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM Městské nemocnice v Litoměřicích telefonní číslo z veřejné telefonní sítě je nutné volit ve tvaru 416 723 +níže uvedená linka název pracoviště linka Důležitá vnitřní telefonní čísla

Více

Krajská zdravotní, a.s. nemocnice Ústeckého kraje. Ing. Jaroslav Peldřimovský

Krajská zdravotní, a.s. nemocnice Ústeckého kraje. Ing. Jaroslav Peldřimovský Krajská zdravotní, a.s. nemocnice Ústeckého kraje Ing. Jaroslav Peldřimovský Krajská zdravotní, a.s. Nemocnice Děčín, o. z. 308 lůžek / 646 zaměstnanců / 12 klin. oddělení / 89 pracovních míst lékařů Masarykova

Více

Dodatečné informace (#2) k zadávacím podmínkám veřejné zakázky Pojištění majetku a pojištění odpovědnosti za škodu Pardubického kraje

Dodatečné informace (#2) k zadávacím podmínkám veřejné zakázky Pojištění majetku a pojištění odpovědnosti za škodu Pardubického kraje zájemce: všem zájemcům o veřejnou zakázku Věc: Dodatečné informace (#2) k zadávacím podmínkám veřejné zakázky Pojištění majetku a pojištění odpovědnosti za škodu Pardubického kraje Z pověření zadavatele

Více

s Jedničkou Na Bojišti Výchova lékařů v Čechách

s Jedničkou Na Bojišti Výchova lékařů v Čechách s Jedničkou Na Bojišti Výchova lékařů v Čechách 3. června 2014 Hosté: prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. MUDr. Jana Mašková Moderují: Lenka Petrášová Lucie Vopálenská Proč MEDialogy? Jsme fakulta, která ročně

Více

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert)

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) Obsah OBECNÁ ČÁST 1. Úvod (Bohumil Seifert) 2. Primární péče 2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) 2.2. Historie a perspektivy primární péče v České republice (Svatopluk

Více

Zdravotnictví. I. Nestátní zdravotnická zařízení poskytující lůžkovou péči. Zřízená hlavním městem Prahou. Zřízená městskou částí

Zdravotnictví. I. Nestátní zdravotnická zařízení poskytující lůžkovou péči. Zřízená hlavním městem Prahou. Zřízená městskou částí Zdravotnictví I. Nestátní zdravotnická zařízení poskytující lůžkovou péči Zřízená hlavním městem Prahou název počet lůžek obor Městská nemocnice následné péče, Praha 9 Vysočany 160 LDN následná péče Zřízená

Více

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová Specializovaná nemocnice a knihovna Daniela Tumpachová Nemocnice Na Homolce státní příspěvková organizace v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR akreditovaná nemocnice od r. 2005 červen

Více

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková Projekt Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Projekt financován z ESF a rozpočtu

Více

ČESKÁ SPOLEČNOST KLINICKÉ BIOCHEMIE

ČESKÁ SPOLEČNOST KLINICKÉ BIOCHEMIE předseda: Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN U Nemocnice 2 128 08 Praha 2 tel: 224 962 841 fax: 224 962 848 e-mail: zimatom@cesnet.cz místopředseda,

Více

Čl. I. 2. Přílohy č. 1 až 3 znějí: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 185/2009 Sb.

Čl. I. 2. Přílohy č. 1 až 3 znějí: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 185/2009 Sb. 361 VYHLÁŠKA ze dne 1. prosince 2010, kterou se mění vyhláška č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů Ministerstvo zdravotnictví

Více

Spokojenost se sestrami

Spokojenost se sestrami Spokojenost se sestrami Nadprůměrná spokojenost se sestrami je na těchto oborech: Oftalmologie, Chirurgie plastická, Nukleární medicína, Rehabilitace a Onkologie, radiologie Podprůměrná spokojenost se

Více

Paliativní medicína a léčba bolesti jako atestační obor Co by měl specialista v tomto oboru umět a jaké je jeho

Paliativní medicína a léčba bolesti jako atestační obor Co by měl specialista v tomto oboru umět a jaké je jeho Paliativní medicína a léčba bolesti jako atestační obor Co by měl specialista v tomto oboru umět a jaké je jeho uplatnění v systému českého zdravotnictví Ondřej Sláma, MOU Brno Subkatedra paliativní medicíny

Více

Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví ČR. Výkazy pro roky 2015

Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví ČR. Výkazy pro roky 2015 Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví ČR Výkazy pro roky 2015 Program statistického zjišťování Ministerstvo zdravotnictví vykonává státní statistickou službu za podmínek a v rozsahu

Více

Studijní program : Bakalář ošetřovatelství - prezenční forma

Studijní program : Bakalář ošetřovatelství - prezenční forma Studijní program : Bakalář ošetřovatelství - prezenční forma Zařazení výuky : 2. ročník, 3. semestr Rozvrh výuky : 24 hodin seminářů Způsob ukončení : Zkouška po ukončení praktické části výuky v letním

Více

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2013. Physicians, dentists and pharmacists 2013

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2013. Physicians, dentists and pharmacists 2013 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2. 2. 2015 1 Souhrn Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2013 Physicians, dentists and pharmacists 2013 V České

Více

Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu Terapeutická edukace pacienta a ošetřovatelská péče

Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu Terapeutická edukace pacienta a ošetřovatelská péče podporováno DESG Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Ústav ošetřovatelství a porodní asistence Ústav fyziologie a Fakultní nemocnice Olomouc Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu Terapeutická

Více

Koncepce ná vázne pe c e

Koncepce ná vázne pe c e Koncepce ná vázne pe c e Obsah 1. Účel dokumentu... 1 2. Východisko resortní priority období 2014 2020... 1 3. Dotčené strany a jejich zapojení při tvorbě a implementaci koncepce... 3 4. Definice návazné

Více

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 6.11.2007 Ministerstvo zdravotnictví

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 6.11.2007 Ministerstvo zdravotnictví Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 6.11.2007 Ministerstvo zdravotnictví Přítomni: abecedně, prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., doc. MUDr. Alena Černá, CSc.,

Více

Výroční zpráva. Nemocnice Rudolfa a Stefanie, a. s. nemocnice Středočeského kraje

Výroční zpráva. Nemocnice Rudolfa a Stefanie, a. s. nemocnice Středočeského kraje Výroční zpráva Nemocnice Rudolfa a Stefanie, a. s. nemocnice Středočeského kraje ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 1. 1. 2008 31. 12. 2008 Obsah Slovo ředitele... 3 Vedení společnosti... 4 Statut společnosti... 5 Statistické

Více

Nemocnice Havlíčkův Brod,p.o.

Nemocnice Havlíčkův Brod,p.o. RK-04-2013-35, př. 1 počet stran: 10 OSOBNÍ ÚKOL PRO ŘEDITELE NEMOCNIC Provozní zajištění projektu: Restrukturalizace lůžkové péče v nemocnicích zřizovaných Krajem Vysočina včetně podpisu Rámcových smluv

Více

Vaše jistota na trhu IT. epacs. přenos obrazové dokumentace mezi zdravotnickými zařízeními v České republice. Michal Schmidt, ICZ a.s. www.i.

Vaše jistota na trhu IT. epacs. přenos obrazové dokumentace mezi zdravotnickými zařízeními v České republice. Michal Schmidt, ICZ a.s. www.i. epacs přenos obrazové dokumentace mezi zdravotnickými zařízeními v České republice Michal Schmidt, ICZ a.s. epacs - přenos obrazové dokumentace mezi zdravotnickými zařízeními v České republice Úvod do

Více