stromem Srážka se Základní statistické ukazatele doplněné o mapové podklady a Hloubkovou analýzu dopravních nehod

Save this PDF as:
Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "stromem Srážka se Základní statistické ukazatele doplněné o mapové podklady a Hloubkovou analýzu dopravních nehod"

Transkript

1 Srážka se stromem Základní statistické ukazatele doplněné o mapové podklady a Hloubkovou analýzu dopravních nehod DOKUMENT ANALYZUJE NÁSLEDKY NEHOD PŘI SRÁŽKÁCH SE STROMEM

2 Obsah 1. Úvod Národní databáze Hloubková analýza dopravních nehod Základní fakta Dlouhodobý vývoj Dopravní nehody Usmrcení Absolutní vývoj Relativní vývoj Podíl na všech usmrcených Závažnost nehod Těžce zranění Absolutní vývoj Relativní vývoj Podíl na všech těžce zraněných Závažnost nehod Věk a praxe v řízení Věk Viníci Poškození Praxe v řízení Absolutní srovnání Relativní srovnání Kategorie Viníci Poškození Usmrcení Těžce zranění Alkohol a jiné návykové látky Infrastruktura Druh komunikace

3 6.1.1 Usmrcení Těžce zranění Směrové poměry komunikace Usmrcení Těžce zranění Časové srovnání usmrcených a těžce zraněných Měsíční srovnání Usmrcení Těžce zranění Denní a hodinové srovnání Dny a hodiny Denní srovnání Hodinové srovnání Hlavní příčiny závažných následků nehod Usmrcení Těžce zranění Intravilán a extravilán Usmrcení Těžce zranění Krajské srovnání roku Usmrcení Těžce zranění Mapové podklady závažných následků při srážkách se stromem v roce Hloubková analýza dopravních nehod Závažnost zranění posádky v závislosti na rychlosti a průměru stromu Vliv dopravní infrastruktury na volbu rychlosti Použité zdroje

4 1. Úvod Dokument má za cíl vytvořit základní materiál oddělení BESIP týkající se nehod s účastí při srážkách se stromem a jejich následků, především z oblasti osob usmrcených a těžce zraněných osob. 1.1 Národní databáze Pro potřeby tohoto dokumentu byly použity jako zdroj dat statistiky dopravní nehodovosti a jejich následků Ředitelství služby dopravní policie Policejního prezídia České republiky (ŘSDP PP ČR). 1.2 Hloubková analýza dopravních nehod Hloubková analýza dopravních nehod v silničním provozu [2] (dále jen HADN ) je moderním nástrojem sloužícím k detailnímu poznání mechanizmu vzniku nehod i celého jejího průběhu a následků. Podrobná analýza dat, získaná při šetření dopravních nehod, probíhá nezávisle na údajích o nehodách shromažďovaných Policií ČR a jejich statistických výstupech. Podstatou činnosti HADN je zjišťování příčin dopravních nehod a jejich prevence, nikoliv stanovení sankcí či viníka nehody. HADN tak poskytuje nový pohled na příčiny vzniku nehody a může sloužit jako velmi důležité doplnění policejních statistik, které posuzuje příčiny nehod pouze na základě právního zhodnocení jejich zavinění. Data z HADN přináší komplexní pohled na veškeré faktory, které s konkrétní nehodou souvisejí. Rovněž slouží ke zjištění a následné analýze charakteristik vedoucích k jejímu vzniku, ovlivňujících její průběh a následky. Analýza je zaměřena na výzkum z hlediska dopravní infrastruktury, automobilové techniky i psychologického a zdravotního stavu účastníků. V každém grafu je uvedena informace o zdroji vstupních dat. 4

5 2. Základní fakta Z pohledu následků dopravní nehodovosti je tento dokument zaměřen primárně na usmrcené a těžce zraněné při srážkách se stromem. Základní poznatky statistických ukazatelů: - v roce 218 bylo evidováno nehod při srážkách se stromem, meziročně o 182 méně - nejméně osob bylo usmrceno v roce 218 (73), meziročně o 2 méně, tj. -2,7 %; jedná se o historicky nejnižší počet usmrcených osob při srážkách se stromem - na celkovém počtu usmrcených osob v období činil podíl usmrcených při srážkách se stromem 15,3 %, což znamená, že přibližně každá 7. usmrcená osoba byla usmrcena při srážce se stromem; v roce 218 evidován historicky nejnižší podíl (12,9 %) - v roce 218 bylo evidováno 28,4 usmrcených při srážkách se stromem na 1 nehod, nehody při srážkách se stromem vykazují každoročně vysokou závažnost oproti všem evidovaným nehodám v daných letech (pozn. např. v roce 218 evidovaná 5,3x vyšší závažnost) - nejvíce osob bylo při srážkách se stromem usmrceno (24) viníky ve věkové kategorii let, těžce zraněno (54) pak viníky ve věkové kategorii let - nejvíce závažných nehod (19 usmrcených a 73 těžce zraněných) při srážkách se stromem zavinili řidiči s praxí v řízení do 5 let od udělení řidičského oprávnění - při srážkách se stromem bylo v roce 219 usmrceno 73 osob, z toho 67 vinou řidičů osobních vozidel (92 %), 5 vinou řidičů motocyklů (7 %) a 1 osoba vinou řidiče nákladního vozidla. - v případě těžce zraněných pak byla vina v 78 % na řidičích osobních vozidel, 12 % na řidičích motocyklů a v 6 % případů na řidičích nákladních vozidel - zatímco alkohol nebo návykové látky se na všech nehodách při srážkách se stromem v roce 218 podílel 7 %, na usmrcených 29 %!, na těžce zraněných 12 % a na lehce zraněných osobách 9 % - meziročně bylo usmrceno v důsledku vlivu alkoholu nebo návykových látek při srážkách se stromem evidováno o 57 % usmrcených více (celkem usmrceno 22 osob, meziročně + 8)! - viníci nehod při srážkách se stromem se zjištěnou hladinou alkoholu do,5 usmrtili 4 osoby, meziročně + 3! - nejvíce osob při srážkách se stromem (25) bylo usmrceno na silnicích II. třídy, na silnicích III. tříd se usmrcení při srážkách se stromem podíleli 28 % na všech těžce zraněných na daném druhu komunikací - nejčastější příčinou usmrcení při srážkách se stromem bylo nepřizpůsobení rychlosti dopravně technickému stavu vozovky (zatáčka, klesání, stoupání, šířka apod.), v důsledku uvedené příčiny bylo usmrceno 36 osob, tj. 14 %; 1 osob bylo usmrceno (14 %) při srážkách se stromem v důsledku nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky (náledí, výtluky, bláto, mokrý povrch apod.) - nejvíce osob bylo usmrceno při srážkách se stromem (14) ve Středočeském kraji 5 Detailní informace jsou rozpracovány v dokumentu dále.

6 Nehod Dlouhodobý vývoj 3.1 Dopravní nehody Vývoj počtu nehod při srážkách se stromem v ČR je zřejmý z grafu. Nejvíce (5 95) nehod bylo evidováno v roce 23, naopak nejméně (2 465) v roce 21. V roce 218 bylo evidováno nehod při srážkách se stromem, meziročně o 182 méně (-6,6 %). Vývoj počtu nehod při srážkách se stromem v ČR Rok Počet nehod Rozdíl nehod 6

7 Usmrceno Usmrcení Absolutní vývoj Vývoj počtu usmrcených při srážkách se stromem v ČR je zřejmý z grafu. Nejtragičtější byl rok 23, kdy bylo usmrceno 222 osob, naopak nejméně osob bylo usmrceno v roce 218 (73), meziročně o 2 méně, tj. -2,7 %! Jedná se o historicky nejnižší počet usmrcených osob při srážkách se stromem. Vývoj počtu usmrcených při srážkách se stromem v ČR Rok Počet usmrcených Rozdíl usmrcených 7

8 INDEX: rok 1995 = % Relativní vývoj Z relativního vývoje je zřejmá sestupná tendence. Nejméně usmrcených při srážkách se stromem bylo evidováno v roce 218 (o 6 % méně oproti roku 1995), nejvíce pak v roce 23. V celém období byl zaznamenán průměrný pokles usmrcených při srážkách se stromem o 17 %. Průměrný pokles všech usmrcených osob pak činil 28 %. Relativní vývoj usmrcených při srážkách se stromem v ČR 3% 2% 1% % -1% -2% -3% -4% -5% -6% -7% % 6% 9% -3% 2% 9% -3% 13% 22% 3% -4% -18% 9% -3% -27% -37% -42% -38% -53% -38% -44% -17% -28% -59%-59%-6% Rok Relativní vývoj 8

9 Podíl usmrcených Podíl na všech usmrcených Na celkovém počtu usmrcených osob v období činil podíl usmrcených při srážkách se stromem 15,3 %, což znamená, že přibližně každá 7. usmrcená osoba byla usmrcena při srážce se stromem. V roce 28, resp. 214 byl podíl usmrcených při srážkách se stromem nejvyšší (17,8 %), naopak v roce 218 historicky nejnižší (12,9 %). 19,% Podíl usmrcených při srážkách se stromem ke všem usmrceným v ČR 18,% 17,7% 17,8% 17,8% 17,% 16,% 15,% 14,% 13,% 13,2% 13,9% 14,1% 14,6% 16,5% 14,9% 14,4% 15,6% 16,8% 15,4% 15,5% 15,6% 15,9% 15,3% 14,9% 16,6% 14,8% 15,5% 15,3% 14,9% 13,8% 12,9% 12,% Rok Absolutní Průměrný 9

10 Usmrceno na 1 nehod Závažnost nehod Závažnost nehod je v daném případě daná počtem usmrcených osob na 1 nehod. V roce 21 bylo evidováno 46,7 usmrcených při srážkách se stromem na 1 nehod s jejich účastí, historicky se tak jednalo o nejvyšší hodnotu, naopak nejnižší závažnost (27,3 usmrcených při srážkách se stromem na 1 nehod) byla evidovaná v roce 217. V roce 218 bylo evidováno 28,4 usmrcených při srážkách se stromem na 1 nehod, nehody při srážkách se stromem vykazují každoročně vysokou závažnost oproti všem evidovaným nehodám v daných letech (pozn. např. v roce 218 evidovaná 5,3x vyšší závažnost). Vývoj závažnosti nehod při srážkách se stromem v ČR 5, 45, 4, 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5,, 46,7 45,4 43,9 39,2 39,6 41,24,7 37,5 38,4 39,439,9 39,3 37,3 36,435,8 33,1 32,9 31,3 31,83,8 33, 27,827,3 28,5 7,9 6,9 7,1 5,7 5,9 6,3 6,6 6,9 6,7 6,2 5,7 5,1 6,1 6,2 11,1 1, 9,4 8,4 6,9 7,3 7,1 5,5 4,8 5,4 Rok Srážky se stromem Celkem 1

11 Těžce zraněno Těžce zranění Absolutní vývoj Vývoj počtu těžce zraněných při srážkách se stromem v ČR je zřejmý z grafu. Nejtragičtější, byl rok 1998, kdy bylo těžce zraněno 742 osob, naopak nejméně osob bylo těžce zraněno v roce 218 (191), meziročně o 13 méně, tj. -6,4 %. Vývoj počtu těžce zraněných při srážkách se stromem v ČR Rok Počet těžce zraněných Rozdíl těžce zraněných 11

12 INDEX: rok 1995 = % Relativní vývoj Z relativního vývoje je zřejmá sestupná tendence. Nejméně těžce zraněných při srážkách se stromem bylo evidováno v roce 218 (o 73 % méně oproti roku 1995), nejvíce pak v roce V celém období byl zaznamenán průměrný pokles těžce zraněných při srážkách se stromem o 36 %. Průměrný pokles všech těžce zraněných osob pak činil 32 %. Relativní vývoj těžce zraněných při srážkách se stromem v ČR 1% % -1% -2% -3% % 3% 2% 4% 1% -12% -2% -17% -5% -2% -26% -32% -4% -5% -6% -7% -43% -39%-37% -36% -47% -54%-53% -62% -65%-66% -69% -69% -71%-73% -8% Rok Relativní vývoj 12

13 Podíl těžce zraněných Podíl na všech těžce zraněných Na celkovém počtu těžce zraněných osob v období činil podíl při srážkách se stromem 1,6 %, což znamená, že přibližně každá 9. osoba byla těžce zraněna při srážkách se stromem. V roce 218 byl podíl těžce zraněných při srážkách se stromem nejnižší (7,7 %), nejvyšší (12,8 %) naopak v roce ,% Podíl těžce zraněných při srážkách se stromem ke všem těžce zraněným v ČR 13,% 12,% 11,% 1,% 11,3% 11,1%11,% 12,1% 11,8% 11,4% 12,8% 1,8% 12,8% 12,1% 11,6% 1,3% 1,9% 11,7% 1,7% 9,5% 1,5% 11,1% 1,6% 9,% 8,% 9,% 8,7% 8,8% 8,4% 8,7% 7,7% 7,% Rok Absolutní Průměrný 13

14 Těžce zraněno na 1 nehod Závažnost nehod Závažnost nehod je v daném případě daná počtem těžce zraněných osob na 1 nehod. V roce 218 bylo evidováno 74 těžce zraněných při srážkách se stromem na 1 nehod s jejich účastí, oproti všem nehodám se tak jedná o 3x vyšší závažnost viz graf. Nejvyšší závažnost (143 těžce zraněných při srážkách se stromem na 1 nehod) byla evidovaná v roce 1997, naopak nejnižší (74) v roce 218, resp Vývoj závažnosti nehod při srážkách se stromem v ČR Rok Srážky se stromem Celkem 14

15 Počet usmrcených Počet těžce zraněných 4. Věk a praxe v řízení Obsahem následujících podkapitol jsou závažné následky nehod při srážkách se stromem z pohledu věku a praxe v řízení. 4.1 Věk Věkové srovnání je dále rozděleno na viníky a poškozené Viníci Nejvíce osob bylo při srážkách se stromem usmrceno (24) viníky ve věkové kategorii let, těžce zraněno (54) pak viníky ve věkové kategorii let. Počet usmrcených a těžce zraněných při srážkách se stromem v roce 218 dle věku viníka let let let let let let let 65 a více let Věk 2 1 Usmrceno Těžce zraněno 15

16 Podíl usmrcených Podíl těžce zraněných Relativní srovnání uvádí jak staří, resp. mladí byli viníci závažných nehod při srážkách se stromem. Nejvyšší podíl v oblasti usmrcených při srážkách se stromem byly evidovány ve věkové kategorii let, nejvyšší podíl v oblasti těžce zraněných při srážkách se stromem byly evidovány ve věkové kategorii let. Podíl usmrcených a těžce zraněných při srážkách se stromem v roce 218 dle věku viníka 25% 2% 15% 16% 14% 22% 9% 13% 16% 14% 12% 1% 1% 8% 8% 9% 1% 8% 6% 5% % 5% 3% 3% 5% 4% % % -14 let let let let let let let 65 a více let Věk 4% 2% % Usmrceno Těžce zraněno 16

17 Počet usmrcených Počet těžce zraněných Poškození Nejvíce osob bylo při srážkách se stromem usmrceno (24) ve věkové kategorii let, těžce zraněno (47) pak ve věkové kategorii let. Počet usmrcených a těžce zraněných při srážkách se stromem v roce 218 dle věku poškozených let let let let let let let 65 a více let Věk Usmrceno Těžce zraněno 17

18 Podíl usmrcených Podíl těžce zraněných Zarážející je počet usmrcených dětí při srážkách se stromem: 5 z 18 usmrcených dětí bylo usmrceno právě při srážkách se stromem, tzn. 28% podíl. U těžce zraněných dominuje kategorie s mladými účastníky silničního provozu: 16% podíl u věkové kategorie let. Podíl usmrcených a těžce zraněných při srážkách se stromem v roce 218 dle věku poškozených 3% 25% 28% 15% 21% 16% 26% 18% 16% 14% 2% 12% 15% 1% 5% 6% 14% 1% 13% 8% 5% 7% 6% 4% 3% 3% 1% 8% 6% 4% 2% % -14 let let let let let let let 65 a více let Věk % Usmrceno Těžce zraněno 18

19 4.2 Praxe v řízení Nejvíce závažných nehod (7 usmrcených a 25 těžce zraněných) při srážkách se stromem zavinili řidiči s 1 letou praxí v řízení! Vysoký počet vážných následků nehod (11 usmrcených a 17 těžce zraněných) byl evidován u řidičů s 1 letou praxí v řízení. V tabulce je mimo absolutních počtů uvedeno také relativní srovnání, tzn. podíl na všech usmrcených vinou řidičů s uvedenou délkou praxe v řízení. Srážky se stromem 218; dle praxe v řízení viníků DN Počet Podíl na všech usmrcených usmrceno těžce zraněno usmrceno těžce zraněno do 1 roku 2 9 2% 23% 1 rok % 14% 2 roky % 9% 3 roky 8 % 1% 4 roky % 19% 5 let % 12% 6 let 3 2 3% 5% 7 let 1 % 3% 8 let % 3% 9 let 2 3 2% 1% 1 let % 11% 11 let % 6% 12 let 8 % 24% 13 let % 6% 14 let % 11% 15 let % 2% 16 let % 19% 17 let 1 % 5% 18 let % 4% 19 let % 14% 2 let 1 8 5% 6% 21 let % % 22 let 2 2 5% 9% 23 let 1 % 4% 24 let 1 2 2% 14% 25 let 3 % 5% 26 let % % 27 let % % 28 let % % 29 let % 17% 3 let 2 3 9% 4% 19

20 Počet usmrcených Počet těžce zraněných Absolutní srovnání Nejvíce závažných nehod (19 usmrcených a 73 těžce zraněných) při srážkách se stromem zavinili řidiči s praxí v řízení do 5 let od udělení řidičského oprávnění. Počet usmrcených a těžce zraněných při srážkách se stromem v roce 218 dle praxe v řízení viníka nehody do 5 let 6-1 let let 16-2 let let 26-3 let nad 3 let Praxe v řízení Usmrceno Těžce zraněno 2

21 Podíl usmrcených Podíl těžce zraněných Relativní srovnání U řidičů s praxí v řízení od 11 do 15 let od udělení řidičského oprávnění byly evidovány nejvyšší podíly usmrcených (26 %) i těžce zraněných osob (17 %) při srážkách se stromem., nejvyšší podíl na usmrcených osobách byl pak evidován u viníků s 16-2 letou praxí v řízení. Podíl usmrcených a těžce zraněných při srážkách se stromem v roce 218 dle praxe v řízení viníka nehody 3% 25% 2% 13% 22% 26% 17% 18% 16% 14% 12% 15% 1% 5% 14% 8% 1% 7% 8% 5% 8% 3% 12% 6% 1% 8% 6% 4% 2% % do 5 let 6-1 let let 16-2 let let 26-3 let nad 3 let Praxe v řízení % Usmrceno Těžce zraněno 21

22 5. Kategorie 5.1 Viníci Při srážkách se stromem bylo v roce 219 usmrceno 73 osob, z toho 67 vinou řidičů osobních vozidel (92 %), 5 vinou řidičů motocyklů (7 %) a 1 osoba vinou řidiče nákladního vozidla. V případě těžce zraněných pak byla vina v 78 % na řidičích osobních vozidel, 12 % na řidičích motocyklů a v 6 % případů na řidičích nákladních vozidel. Detailní informace, včetně genderových rozdílů, jsou k dispozici v níže uvedené tabulce. Srážky se stromem; 218 Viníci nehod Počet Celkem z toho muži z toho ženy Celkem Usmrceno Těžce zraněno Usmrceno Těžce zraněno Usmrceno Těžce zraněno Usmrceno Těžce zraněno Podíl z toho muži z toho ženy Těžce Usmrceno zraněno Usmrceno Těžce zraněno řidič osobního vozidla % 78% 91% 76% 1% 85% řidič nákladního vozidla % 6% 1% 6% řidič motocyklu % 12% 7% 13% 7% cyklista % 1% % 1% 2% ostatní 7 7 % 4% % 5% Celkem % 1% 1% 1% 1% 1% 22

23 5.2 Poškození Usmrcení V důsledku nehod při srážkách se stromem bylo v roce 218 usmrceno 46 řidičů osobních vozidel (63 %), 21 spolujezdců v osobních vozidlech (29 %), 5 řidičů motocyklů (7 %) a 1 řidič nákladního vozidla. Podíl usmrcených při srážkách se stromem v ČR v roce 218 z pohledu kategorie osob řidič motocyklu; 5; 7% řidič nákladního vozidla; 1; 1% spolujezdec v osobním vozidle; 21; 29% řidič osobního vozidla; 46; 63% 23

24 5.2.2 Těžce zranění V důsledku nehod při srážkách se stromem bylo v roce 218 těžce zraněno 97 řidičů osobních vozidel (51 %), 5 spolujezdců v osobních vozidlech (26 %), 21 řidičů motocyklů (11 %), 9 řidičů nákladních vozidel (5 %). Detailní informace jsou obsahem níže uvedeného grafu. Podíl těžce zraněných při srážkách se stromem v ČR v roce 218 dle kategorie osob řidič nákladního vozidla; 9; 5% řidič motocyklu; 21; 11% cyklista; 2; 1% cestující v autobusu; 3; 2% spolujezdec v nákladním vozidle; 3; 2% řidič autobusu; 2; 1% řidič jiného motorového vozidla; 2; 1% spolujezdec na motocyklu; 1; % řidič osobního vozidla; 97; 51% spolujezdec v osobním vozidle; 5; 26% 24

25 5.3 Alkohol a jiné návykové látky Spojitost alkoholu a fatálních nehod při srážkách se stromem jednoznačně deklaruje níže uvedená tabulka. Zatímco alkohol nebo návykové látky se na všech nehodách při srážkách se stromem v roce 218 podílel 7 %, na usmrcených 29 %!, na těžce zraněných 12 % a na lehce zraněných osobách 9 %. Meziročně bylo usmrceno v důsledku vlivu alkoholu nebo návykových látek při srážkách se stromem evidováno o 57 % usmrcených více (celkem usmrceno 22 osob, meziročně + 8)! Viníci nehod při srážkách se stromem se zjištěnou hladinou alkoholu do,5 usmrtili 4 osoby, meziročně + 3! Detailní informace jsou k dispozici v uvedené tabulce. Nehody zaviněné pod vlivem alkoholu nebo návykových látek; srážky se stromem; rok 218 pod vlivem alkoholu do, % 2 1 1% 2 1 1% % pod vlivem alkoholu od,24 do, % % pod vlivem alkoholu od,51 do, % % % pod vlivem alkoholu od,81 do 1, % -2-1% % % pod vlivem alkoholu od 1,1 do 1, % 4 % % % pod vlivem alkoholu od 1,51 a více % % % % pod vlivem alkoholu a drog 5 4 4% pod vlivem drog % 1 % -5-1% % Celkem % % % % Podíl alkoholu a návykových látek na všech nehodách/následcích při srážkách se stromem Nehod Usmrceno Těžce zraněno Lehce zraněno Počet Meziročně Počet Meziročně Počet Meziročně Počet Meziročně 7% 29% 12% 9% 25

26 Z pohledu dopravních nehod zaviněných pod vlivem alkoholu a návykových látek při srážkách se stromem je velmi NEGATIVNÍ, že 57 % těchto nehod zavinili řidiči pod vlivem alkoholu 1,5 a vyšší!!! Podíl míry vlivu alkoholu a jiných návykových látek u nehod při srážkách se stromem v roce 218 pod vlivem drog; 14; 4% pod vlivem alkoholu a drog; 5; 2% pod vlivem alkoholu do,24 ; 8; 2% pod vlivem alkoholu od,24 do,5 ; 21; 7% pod vlivem alkoholu od,51 do,8 ; 19; 6% pod vlivem alkoholu od 1,51 a více; 181; 57% pod vlivem alkoholu od,81 do 1, ; 14; 4% pod vlivem alkoholu od 1,1 do 1,5 ; 58; 18% 26

27 Počet Výše uvedené zpracováno ještě v grafické podobě. Dopravní nehody a jejich následky zaviněné pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek při srážkách se stromem v roce Alkohol a návykové látky Usmrceno Těžce zraněno Lehce zraněno Nehod 27

28 Počet usmrcených Podíl na všech usmrcených 6. Infrastruktura 6.1 Druh komunikace Detailní srovnání nehod při srážkách se stromem se závažnými následky z pohledu druhu komunikací obsahuje níže uvedená tabulka a následující podkapitoly. 218 Počet Podíl Celkem Druh komunikace Usmrceno Těžce zraněno Podíl na všech usmrcených Podíl na všech těžce zraněných Usmrceno Těžce zraněno dálnice 1 2 3% 3% silnice I. třídy % 3% silnice II. třídy % 13% silnice III. třídy % 18% sledovaná křižovatka % % 7 69 sledovaná komunikace 2 % 1% místní komunikace % 4% účelová - polní, lesní cesty apod. 1 5% % 2 12 účelová - ostatní (parkoviště, ) 2 % 5% 6 38 Celkem % 8% Usmrcení Nejvíce osob při srážkách se stromem (25) bylo usmrceno na silnicích II. třídy, na silnicích III. tříd se usmrcení při srážkách se stromem podíleli 28 % na všech těžce zraněných na daném druhu komunikací. Z grafu je zřejmé, na kterých druzích komunikací bylo usmrceno při srážkách se stromem kolik osob, resp. také kolika % se na všech usmrcených podíleli. Počet a podíl usmrcených při srážkách se stromem v roce 218 dle druhu komunikací % 6% 5% 4% % 8% 19% 28% % % 4 8% 1 3% 2% 1% % % Druh komunikace 28 Usmrceno Podíl na všech usmrcených

29 Počet těžce zraněných Podíl na všech těžce zraněných Těžce zranění Nejvíce osob při srážkách se stromem (74) bylo těžce zraněno na silnicích II. třídy, na silnicích III. tříd se těžce zranění při srážkách se stromem podíleli 18 % na všech těžce zraněných na daném druhu komunikací. Z grafu je zřejmé, na kterých druzích komunikací bylo těžce zraněno při srážkách se stromem kolik osob, resp. také kolika % se na všech těžce zraněných podíleli Počet a podíl těžce zraněných při srážkách se stromem v roce 218 dle druhu komunikací 2 3% 22 3% % 13% 2 1% % 17 4% 5% 2 % 2% 18% 16% 14% 12% 1% 8% 6% 4% 2% % Druh komunikace Těžce zraněno Podíl na všech těžce zraněných 29

30 Počet usmrcených Podíl na všech usmrcených 6.2 Směrové poměry komunikace Detailní srovnání závažných nehod při srážkách se stromem z pohledu směrových poměrů komunikací obsahuje níže uvedená tabulka a následující podkapitoly. 218 Počet Podíl Celkem Směrové poměry komunikace Usmrceno Těžce zraněno Podíl na všech usmrcených Podíl na všech těžce zraněných Usmrceno Těžce zraněno přímý úsek % 5% přímý úsek po projetí zatáčky % 24% zatáčka % 15% křižovatka 4 ramenná % % křižovatka 3 ramenná 4 2 7% 1% křižovatka 5 a více ramenná % % 1 5 okružní křižovatka % % 1 24 Celkem % 8% Usmrcení Nejvíce osob bylo usmrceno při srážkách se stromem z pohledu směrových poměrů v zatáčkách (28 usmrcených), nejvyšší podíl (31 %) byl pak evidován v přímých úsecích po projetí zatáčky. Z grafu je zřejmé, na kterých úsecích bylo usmrceno kolik osob při srážkách se stromem, resp. také kolika % se na všech usmrcených podíleli. Počet a podíl usmrcených při srážkách se stromem v roce 218 dle směrových poměrů % 28 35% 3% % přímý úsek přímý úsek po projetí zatáčky 21% % zatáčka křižovatka 4 ramenná 4 7% křižovatka 3 ramenná Směrové poměry komunikace křižovatka 5 a více ramenná 25% 2% 15% 1% 5% % % % okružní křižovatka Usmrceno Podíl na všech usmrcených 3

31 Počet těžce zraněných Podíl na všech těžce zraněných Těžce zranění Nejvíce osob bylo těžce zraněno při srážkách se stromem z pohledu směrových poměrů v zatáčkách (7 těžce zraněných), nejvyšší podíl (24 %) byl pak evidován v přímých úsecích po projetí zatáčky. Z grafu je zřejmé, na kterých úsecích bylo těžce zraněno kolik osob při srážkách se stromem, resp. také kolika % se na všech těžce zraněných podíleli. Počet a podíl těžce zraněných při srážkách se stromem v roce 218 dle směrových poměrů % 7 3% 25% 2% 4 15% 15% % přímý úsek přímý úsek po projetí zatáčky 1% 5% 2 % 1% % % % zatáčka křižovatka 4 křižovatka 3 křižovatka 5 a okružní ramenná ramenná více ramenná křižovatka Směrové poměry komunikace Těžce zraněno Podíl na všech těžce zraněných 31

32 Počet usmrcených Podíl na všech usmrcených 7. Časové srovnání usmrcených a těžce zraněných 7.1 Měsíční srovnání Detailní srovnání závažných nehod při srážkách se stromem z pohledu jednotlivých měsíců obsahuje níže uvedená tabulka a následující podkapitoly. ; 218 Měsíc Usmrceno Těžce zraněno Počet Podíl Celkem Podíl na všech usmrcených Podíl na všech těžce zraněných Usmrceno Těžce zraněno leden % 1% únor % 13% březen % 16% duben 15 % 6% květen % 7% červen % 9% červenec 5 2 1% 7% srpen % 4% září % 8% říjen % 6% listopad % 4% prosinec % 12% Celkem % 8% Usmrcení Nejvíce osob bylo usmrceno při srážkách se stromem (1) v prosinci, naopak nikdo v dubnu. Nejvyšší podíl při srážkách se stromem na všech usmrcených osobách byl evidován také v prosinci (19 %). Počet a podíl usmrcených motocyklistů v roce 218 v jednotlivých měsících 12 25% 1 2% 19% % 14% % % 13% % 5 16% 14% 14% 1% % 1 15% 1% 5% % Měsíc 32 Usmrceno Podíl na všech usmrcených

33 Počet těžce zraněných Podíl na všech těžce zraněných Těžce zranění Nejvíce osob bylo těžce zraněno při srážkách se stromem (23) v červnu, naopak nejméně (6) v listopadu. Nejvyšší podíl těžce zraněných při srážkách se stromem na všech těžce zraněných osobách byl evidován v březnu (16 %). Počet a podíl těžce zraněných motocyklistů v roce 218 v jednotlivých měsících % 13% 1% 21 7% 6% % 2 7% 11 4% 8% 2 6% % 18% 16% 14% 12% 12% 1% 8% 16 6% 4% 2% % Měsíc Těžce zraněno Podíl na všech těžce zraněných 33

34 7.2 Denní a hodinové srovnání Detailní srovnání závažných nehod při srážkách se stromem z pohledu dnů a hodin obsahují níže uvedené tabulky a následující podkapitoly Dny a hodiny Usmrcení Nejvíce osob při srážkách se stromem bylo usmrceno mezi 15. a 16. hodinou, za rizikové lze z tohoto pohledu označit období od pátku do neděle. Usmrceno Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle CELKEM - 1 h h h h h 5-6 h h h h h h h h h h h h h h h h h h h nezjištěno CELKEM

35 Těžce zranění Nejvíce osob při srážkách se stromem (7) bylo těžce zraněno v pátek mezi 14. a 15. hodinou, následovala sobota mezi 16. a 17. hodinou, resp. neděle mezi 15. a 16. hodinou (shodně 6 usmrcených). Těžce zraněno Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle CELKEM - 1 h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h 1 1 nezjištěno CELKEM

36 Počet usmrcených Podíl na všech usmrcených Denní srovnání Usmrcení Nejvíce osob při srážkách se stromem bylo usmrceno v sobotu (16; 16% podíl na všech usmrcených), naopak nejméně v úterý a ve středu (6). Počet a podíl usmrcených při srážkách se stromem v roce 218 v jednotlivých dnech % 2% 18% % 7% 6 6 8% 9 15% 14% % 15 16% 14% 12% 1% 8% 6% 4% 2% Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle Den % Usmrceno Podíl na všech usmrcených 36

37 Počet těžce zraněných Podíl na všech těžce zraněných Těžce zranění Nejvíce osob při srážkách se stromem bylo těžce zraněno v neděli (38; 11% podíl na všech těžce zraněných). Nejméně osob při srážkách se stromem bylo těžce zraněno ve středu (19). Počet a podíl těžce zraněných při srážkách se stromem v roce 218 v jednotlivých dnech % 11% 12% 1% % 8% 8% % % % % 4% 2% Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle Den % Těžce zraněno Podíl na všech těžce zraněných 37

38 - 1 h 1-2 h 2-3 h 3-4 h 4-5 h 5-6 h 6-7 h 7-8 h 8-9 h 9-1 h 1-11 h h h h h h h h h 19-2 h 2-21 h h h h Usmrceno Těžce zraněno Hodinové srovnání Nejvíce osob při srážkách se stromem (8) bylo usmrceno mezi 15. a 16. hodinou. Za rizikový z pohledu počtu těžce zraněných osob při srážkách se stromem lze označit časový interval mezi 14. a 17 hodinou, kdy bylo těžce zraněno 54 osob. Detailní informace jsou obsahem následujícího grafu. Počet usmrcených a těžce zraněných při srážkách se stromem v roce 218 v jednotlivých hodinách Hodina Usmrceno Těžce zraněno 38

39 8. Hlavní příčiny závažných následků nehod Hlavní příčiny závažných následků nehod při srážkách se stromem jsou uvedeny v následujících podkapitolách. 8.1 Usmrcení Nejčastější příčinou usmrcení při srážkách se stromem bylo nepřizpůsobení rychlosti dopravně technickému stavu vozovky (zatáčka, klesání, stoupání, šířka apod.), v důsledku uvedené příčiny bylo usmrceno 36 osob, tj. 14 %; 1 osob bylo usmrceno (14 %) při srážkách se stromem v důsledku nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky (náledí, výtluky, bláto, mokrý povrch apod.). Detailní informace jsou obsahem následujícího grafu. Podíl usmrcených při srážkách se stromem v ČR v roce 218 z pohledu příčiny ostatní; 1; 14% řidič se plně nevěnoval řízení vozidla; 3; 4% jízda po nesprávné straně, vjetí do protisměru; 4; 5% nepřizpůsobení rychlosti vlastnostem vozidla a nákladu; 4; 6% nezvládnutí řízení vozidla; 6; 8% nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky (náledí, výtluky, bláto, mokrý povrch apod.); 1; 14% nepřizpůsobení rychlosti dopravně technickému stavu vozovky (zatáčka, klesání, stoupání, šířka apod.); 36; 49% 39

40 8.2 Těžce zranění Nejčastější příčinou těžkých zranění při srážkách se stromem bylo nepřizpůsobení rychlosti dopravně technickému stavu vozovky (zatáčka, klesání, stoupání, šířka apod.), v důsledku uvedené příčiny bylo těžce zraněno 75 osob, tj. 39 %; 39 osob bylo těžce zraněno (2 %) při srážkách se stromem v důsledku nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky (náledí, výtluky, bláto, mokrý povrch apod.). Detailní informace jsou obsahem následujícího grafu. Podíl těžce zraněných při srážkách se stromem v ČR v roce 218 z pohledu příčiny jízda po nesprávné straně, vjetí do protisměru; 6; 3% nepřizpůsobení rychlosti vlastnostem vozidla a nákladu; 7; 4% vjetí na nezpevněnou krajnici; 11; 6% nezvládnutí řízení vozidla; 13; 7% jiný druh nesprávného způsobu jízdy; 5; 3% jiný druh nepřiměřené rychlosti; 5; 2% řidič se plně nevěnoval řízení vozidla; 23; 12% ostatní; 7; 4% nepřizpůsobení rychlosti dopravně technickému stavu vozovky (zatáčka, klesání, stoupání, šířka apod.); 75; 39% nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky (náledí, výtluky, bláto, mokrý povrch apod.); 39; 2% 4

41 8.3 Intravilán a extravilán Usmrcení V obci bylo při srážkách se stromem usmrceno 9 osob (12 %), mimo obec pak 64 osob (88 %). Detailní informace jsou obsahem následujícího grafu. Počet usmrcených při srážkách se stromem v ČR roce 218 (intravilán/extravilán) CELKEM 9 64 ostatní 2 8 řidič se plně nevěnoval řízení vozidla 3 jízda po nesprávné straně, vjetí do protisměru 13 nepřizpůsobení rychlosti vlastnostem vozidla a nákladu 4 nezvládnutí řízení vozidla nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky (náledí, výtluky, bláto, mokrý povrch apod.) nepřizpůsobení rychlosti dopravně technickému stavu vozovky (zatáčka, klesání, stoupání, šířka apod.) intravilán extravilán 41

42 8.3.2 Těžce zranění V obci bylo při srážkách se stromem těžce zraněno 26 osob (14 %), mimo obec pak 165 osob (86 %). Detailní informace jsou obsahem následujícího grafu. Počet těžce zraněných při srážkách se stromem v ČR roce 218 (intravilán/extravilán) CELKEM 26 ostatní 16 jiný druh nesprávného způsobu jízdy 5 jiný druh nepřiměřené rychlosti 14 jízda po nesprávné straně, vjetí do protisměru 24 nepřizpůsobení rychlosti vlastnostem vozidla a nákladu 34 vjetí na nezpevněnou krajnici 11 nezvládnutí řízení vozidla 211 řidič se plně nevěnoval řízení vozidla 2 21 nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky (náledí, výtluky, 2 37 nepřizpůsobení rychlosti dopravně technickému stavu intravilán extravilán 42

43 Počet usmrcených Podíl na všech usmrcených 9. Krajské srovnání roku 218 Detailní srovnání závažných nehod při srážkách se stromem z pohledu jednotlivých krajů obsahuje níže uvedená tabulka a následující podkapitoly. ; 218 Kraj Usmrceno Těžce zraněno Počet Podíl Celkem Podíl na všech usmrcených Podíl na všech těžce zraněných Usmrceno Těžce zraněno Hl. m. Praha 2 % 1% Středočeský % 1% Jihočeský % 9% Plzeňský % 5% Ústecký % 9% Královéhradecký % 9% Jihomoravský % 4% Moravskoslezský % 8% Olomoucký 3 9 9% 1% Zlínský 2 7 9% 6% Vysočina % 12% Pardubický % 9% Liberecký % 13% Karlovarský % 7% 21 6 Celkem % 8% Usmrcení Nejvíce osob bylo usmrceno při srážkách se stromem (14) ve Středočeském kraji, naopak nikdo v hl. m. Praze. Nejvyšší podíl při srážkách se stromem na všech usmrcených osobách byl evidován v Královéhradeckém kraji (28 %). Počet a podíl usmrcených při srážkách se stromem v roce 218 v jednotlivých krajích % 28% 23% 21% 3% 25% 2% 19% % 4 % 1 7% 4 11% 5 4 8% 5 9% 9% 9% % 4 15% 1% 5% % Kraj 43 Usmrceno Podíl na všech usmrcených

44 Počet těžce zraněných Podíl na všech těžce zraněných 9.2 Těžce zranění Nejvíce osob bylo těžce zraněno při srážkách se stromem (39) ve Středočeském kraji, naopak nejméně (2) v hl. m. Praze. Nejvyšší podíl těžce zraněných při srážkách se stromem na všech těžce zraněných osobách byl evidován v Libereckém kraji (13 %). Počet a podíl těžce zraněných při srážkách se stromem v roce 218 v jednotlivých krajích % 9% % 5 5% 1% 9% 9% 8% 4% % 12% 9% 6% % 12% 1% 8% 7% 6% 4% 2% % Kraj Těžce zraněno Podíl na všech těžce zraněných 44

45 1. Mapové podklady závažných následků při srážkách se stromem v roce 218 Závažné následky nehod při srážkách se stromem v roce 218, tzn. usmrcení a těžce zranění, jsou uvedeny mapové podklady z aplikace DOPRAVNÍ NEHODY V ČR. Předdefinovány byly příslušné filtry tak, aby bylo na první pohled zřetelné, kde došlo v uplynulém roce k usmrcení, resp. těžkým zraněním. Součástí detailů nehod jsou desítky důležitých informací (viz screen z aplikace). Změnou územní jednotky lze zobrazit detailněji uvedené nehody např. v rámci konkrétního kraje. Pozn. pro otevření interaktivní mapy v prohlížeči klikněte na obrázek výše, příp. zde. 45

46 11. Hloubková analýza dopravních nehod Při nárazu vozidla do pevné překážky dochází k intenzivnímu zpomalení vozidla, při němž je posádka vozidla vystavena značnému přetížení, jehož důsledkem je často vznik vážných zranění. Střety se stromem jsou nejčetnějšími střety s pevnou překážkou. Vliv na závažnost zranění vzniklých při střetu se stromem má celá řada faktorů zejména střetová rychlost, průměr stromu, stáří vozidla, vzdálenost stromu od hrany pozemní komunikace, střetová konfigurace, apod Závažnost zranění posádky v závislosti na rychlosti a průměru stromu Se vzrůstající střetovou rychlostí a zvyšujícím se průměrem stromu se zvyšuje pravděpodobnost vzniku vážných zranění Vliv dopravní infrastruktury na volbu rychlosti Okolí pozemní komunikace je také jedním z faktorů, který ovlivňuje volbu rychlosti řidiče. Jako statisticky významné proměnné, které mají vliv na volbu rychlosti účastníků nehod, byly identifikovány místo nehody, typ pozemní komunikace a její okolí, maximální dovolená rychlost a šířka silnice. Z analyzovaných pevných překážek v okolí pozemních komunikací byl nejvyšší rozdíl vůči referenční kategorii (B = 21,) v případě keřů lze tedy říci, že v okolí keřů jedou řidiči účastníci dopravních nehod nejvyšší rychlostí. Důvodem je zřejmě skutečnost, že keře, zejména díky malému průměru kmene (ve srovnání se stromy) neevokují v řidiči takové nebezpečí. Rychlost před střetem byla také ve srovnání s referenční kategorií vyšší v případě jednotlivých stromů v okolí pozemní komunikace (B = 9,9). Střety se stromem mají díky značnému přetížení v důsledku intenzivního zpomalení při nárazu fatální dopady na lidský život. Zejména stromové aleje 46

47 tak rovněž ovlivňují rychlost řidiče, kteří v nich např. v porovnání se situacemi, kdy je v okolí pouze jednotlivý strom, volí nižší rychlosti. Stromové aleje mohou evokovat nutnost kompenzačního chování v souvislosti se střídáním kontrastu při jízdě alejí. Jak uvádí Martens, přítomnost stromových alejí může ke zvýšení periferního vizuálního toku, což vede ke zvýšení vnímání vlastní rychlosti řidiče, a tudíž ke snížení rychlosti vozidla. Přestože z hlediska vnímání mohou stromové aleje vést ke snížení rychlosti účastníků silničního provozu, jedná se o nebezpečnou pevnou překážku v okolí pozemních komunikací. 47

48 Použité zdroje [1] ŘSDP PP ČR [2] CDV: Hloubková analýza dopravních nehod v silničním provozu 48

49 Copyright 219 I Všechna práva vyhrazena Oddělení BESIP Ministerstvo dopravy nábřeží Ludvíka Svobody 1222/ Praha 1 Zpracoval: Ing. Lukáš Kadula Oblast hodnocení bezpečnosti a strategií Divize dopravního inženýrství, bezpečnosti a strategií Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Líšeňská 33a 636 Brno 49

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden - říjen 2018

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden - říjen 2018 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 7. listopadu 2018 Počet listů: 12 Přílohy: 1/15 INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období

Více

Dopravní nehody

Dopravní nehody 1 Statistika nehodovosti rok 218 Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro srovnání vývoje některých ukazatelů nehodovosti a následků uvádíme

Více

Statistika nehodovosti 3. čtvrtletí 2017

Statistika nehodovosti 3. čtvrtletí 2017 Statistika nehodovosti 3. čtvrtletí 2017 Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro srovnání vývoje některých ukazatelů nehodovosti a následků

Více

Národní strategie bezpečnosti silničního provozu

Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 16.7.2019 Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 MĚSÍČNÍ INFORMACE O PLNĚNÍ STRATEGICKÝCH A DÍLČÍCH CÍLŮ Obsah 1. Úvod... 4 1.1 Národní databáze... 4 2. Strategické cíle... 5 2.1 Celostátní

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden říjen 2016

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden říjen 2016 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 7. listopadu Počet stran: 8 INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden říjen Policie

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden - květen 2018

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden - květen 2018 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 6. června 2018 Počet listů: 12 Přílohy: 1/15 INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období

Více

Statistika nehodovosti 1. pololetí 2017

Statistika nehodovosti 1. pololetí 2017 Statistika nehodovosti 1. pololetí 2017 Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro srovnání vývoje některých ukazatelů nehodovosti a následků

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden - srpen 2018

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden - srpen 2018 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 6. září 2018 Počet listů: 12 Přílohy: 1/15 INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden listopad 2016

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden listopad 2016 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 8. prosince Počet stran: 8 INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden listopad Policie

Více

Statistika nehodovosti první pololetí 2018

Statistika nehodovosti první pololetí 2018 1 Statistika nehodovosti první pololetí 218 Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro srovnání vývoje některých ukazatelů nehodovosti a následků

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v lednu 2018

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v lednu 2018 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 7. února 2018 Počet listů: 13 Přílohy: 1/15 INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v lednu 2018

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden září 2016

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden září 2016 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 7. října Počet stran: 8 INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden září Policie České

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden - únor 2018

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden - únor 2018 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 8. března 2018 Počet listů: 13 Přílohy: 1/15 INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden - červenec 2018

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden - červenec 2018 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 7. srpna 2018 Počet listů: 12 Přílohy: 1/15 INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden

Více

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. v roce 2016

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. v roce 2016 S T A T I S T I K A ovosti na pozemních komunikacích v ČR v roce 2016 Leden až prosinec 2016 rozdíl stejné období roku 2015 POČET NEHOD 98.864 zvýšení o 5.797 = 6,2 % USMRCENO 545 snížení o 115 osob =

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden červen 2016

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden červen 2016 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 13. července Počet stran: 8 INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden červen Policie

Více

Statistika nehodovosti třetí čtvrtletí 2018

Statistika nehodovosti třetí čtvrtletí 2018 1 Statistika nehodovosti třetí čtvrtletí 218 Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro srovnání vývoje některých ukazatelů nehodovosti a následků

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden - duben 2018

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden - duben 2018 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 7. května 2018 Počet listů: 13 Přílohy: 1/15 INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden listopad 2017

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden listopad 2017 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 8. prosince 2017 Počet listů: 12 Přílohy: 1/15 INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden - březen 2018

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden - březen 2018 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 10. dubna 2018 Počet listů: 13 Přílohy: 1/15 INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden srpen 2016

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden srpen 2016 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 6. září Počet stran: 13 INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden srpen Od počátku

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden září 2017

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden září 2017 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 9. října 2017 Počet listů: 12 Přílohy: 1/15 INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden

Více

Celkový počet evidovaných nehod za 1. pololetí v letech

Celkový počet evidovaných nehod za 1. pololetí v letech Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro srovnání vývoje některých ukazatelů nehodovosti a následků uvádíme také údaje za minulé roky. Statistické

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden říjen 2017

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden říjen 2017 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 9. listopadu 2017 Počet listů: 12 Přílohy: 1/15 INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období

Více

Cyklisté. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody cyklistů a jejich následky

Cyklisté. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody cyklistů a jejich následky Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Dokument mapuje dopravní nehody cyklistů a jejich následky 16.2.2018 Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Národní databáze... 3 1.2 Evropská databáze... 3

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden - červen 2019

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden - červen 2019 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 10. července 2019 Počet listů: 12 Přílohy: 1/15 INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období

Více

Statistika nehodovosti první čtvrtletí 2018

Statistika nehodovosti první čtvrtletí 2018 1 Statistika nehodovosti první čtvrtletí 2018 Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro srovnání vývoje některých ukazatelů nehodovosti a

Více

Údaje jsou převzaty z http://www.policie.cz/clanek/statistika-nehodovosti-178464.aspx

Údaje jsou převzaty z http://www.policie.cz/clanek/statistika-nehodovosti-178464.aspx Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro srovnání vývoje některých ukazatelů nehodovosti a následků uvádíme také údaje za minulé roky. Údaje

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden červenec 2017

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden červenec 2017 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 4. srpna 2017 Počet listů: 12 Přílohy: 1/15 INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden srpen 2017

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden srpen 2017 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 6. září 2017 Počet listů: 32 Přílohy: 1/15 INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden

Více

o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v období leden až srpen 2012

o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v období leden až srpen 2012 o ovosti na pozemních komunikacích v České republice v období leden až srpen 2012 Policie ČR za prvních 8 měsíců letošního roku šetřila celkem 52 566, při kterých bylo 452 osob usmrceno, 2 002 osob těžce

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden - březen 2017

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden - březen 2017 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 7. dubna 2017 Počet listů vč. příloh: 26 INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden

Více

Statistika nehodovosti 1. čtvrtletí 2016

Statistika nehodovosti 1. čtvrtletí 2016 Statistika nehodovosti 1. čtvrtletí 2016 Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro srovnání vývoje některých ukazatelů nehodovosti a následků

Více

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období leden až listopad 2013.

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období leden až listopad 2013. S T A T I S T I K A ovosti na pozemních komunikacích v ČR za období leden až listopad 2013. Leden až listopad 2013 rozdíl stejné období roku 2012 POČET NEHOD 77.318 zvýšení o 3.228 = 4,4 % USMRCENO 529

Více

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období leden až listopad 2016

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období leden až listopad 2016 S T A T I S T I K A ovosti na pozemních komunikacích v ČR za období leden až listopad 2016 Leden až listopad 2016 rozdíl stejné období roku 2015 POČET NEHOD 90.502 zvýšení o 5.446 = 6,4 % USMRCENO 504

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za leden 2016

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za leden 2016 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 9. února 2016 Počet listů: 6 INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za Policie České republiky

Více

Alkohol, léky a narkotika. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů

Alkohol, léky a narkotika. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Alkohol, léky a narkotika Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Dokument mapuje dopravní nehody pod vlivem alkoholu, omamných látek, léků a narkotik a jejich následky 20.7.2016 Obsah

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden - duben 2017

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden - duben 2017 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 9. května 2017 Počet listů vč. příloh: 26 INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden

Více

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období leden až říjen 2016

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období leden až říjen 2016 S T A T I S T I K A ovosti na pozemních komunikacích v ČR za období leden až říjen 2016 Leden až říjen 2016 rozdíl stejné období roku 2015 POČET NEHOD 81.995 zvýšení o 5.261 = 6,9 % USMRCENO 472 snížení

Více

o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice, období leden až únor 2012

o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice, období leden až únor 2012 o ovosti na pozemních komunikacích v České republice, období leden až únor 2012 Policie České republiky v období leden až únor letošního roku šetřila 12 479 na pozemních komunikacích. Při těchto ách bylo

Více

Statistika nehodovosti 3. čtvrtletí 2016

Statistika nehodovosti 3. čtvrtletí 2016 Statistika nehodovosti 3. čtvrtletí 2016 Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro srovnání vývoje některých ukazatelů nehodovosti a následků

Více

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období leden až srpen 2016

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období leden až srpen 2016 S T A T I S T I K A ovosti na pozemních komunikacích v ČR za období leden až srpen 2016 Leden až srpen 2016 rozdíl stejné období roku 2015 POČET NEHOD 63.937 zvýšení o 3.939 = 6,6 % USMRCENO 353 snížení

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden - květen 2017

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden - květen 2017 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 7. června 2017 Počet listů: 12 Přílohy: 1/15 INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období

Více

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období leden až září 2016

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období leden až září 2016 S T A T I S T I K A ovosti na pozemních komunikacích v ČR za období leden až září 216 Leden až září 216 rozdíl stejné období roku 215 POČET NEHOD 72.65 zvýšení o 4.734 = 7, % USMRCENO 46 snížení o 84 osob

Více

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za 1.pololetí 2012 (leden až červen).

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za 1.pololetí 2012 (leden až červen). S T A T I S T I K A ovosti na pozemních komunikacích v ČR za 1.pololetí 212 (leden až červen). Leden až červen 212 rozdíl stejné období roku 211 POČET NEHOD 38.923 zvýšení o 4.55 = 11,6 % USMRCENO 31 snížení

Více

Dopravní nehodovost 2017

Dopravní nehodovost 2017 Dopravní nehodovost 217 1 z 2 Dopravní nehodovost 217 Statistika nehodovosti leden až prosinec 217 Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro

Více

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za 1.pololetí 2016 (leden až červen).

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za 1.pololetí 2016 (leden až červen). S T A T I S T I K A ovosti na pozemních komunikacích v ČR za 1.pololetí 216 (leden až červen). Leden až červen 216 rozdíl stejné období roku 215 POČET NEHOD 47.236 zvýšení o 3.54 = 8,1 % USMRCENO 23 snížení

Více

o nehodovosti na pozemních komunikacích České republiky v období leden až říjen 2011

o nehodovosti na pozemních komunikacích České republiky v období leden až říjen 2011 o ovosti na pozemních komunikacích České republiky v Policie ČR za 10 měsíců letošního roku šetřila celkem 61 387, při kterých bylo 588 osob usmrceno, 2 588 osob těžce zraněno a 18 917 osob zraněno lehce.

Více

Informace. o nehodovosti na pozemních komunikacích České republiky za období leden-listopad 2010

Informace. o nehodovosti na pozemních komunikacích České republiky za období leden-listopad 2010 Informace o ovosti na pozemních komunikacích České republiky za období leden-listopad 2010 Policie ČR za prvních jedenáct měsíců letošního roku šetřila 68 747, při kterých bylo 711 osob usmrceno, 2 655

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden - únor 2017

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden - únor 2017 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 8. března Počet listů: INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden - únor Policie České

Více

Nárůst zaznamenáváme v kategorii: počet nehod o 2 293, tj. o 3,8% odhad hmotné škody o 82,61 mil. Kč, tj. o 2,3%.

Nárůst zaznamenáváme v kategorii: počet nehod o 2 293, tj. o 3,8% odhad hmotné škody o 82,61 mil. Kč, tj. o 2,3%. o ovosti na pozemních komunikacích České republiky za 9 měsíců roku 2013 Policie ČR za 9 měsíců roku 2013 šetřila 61 924 y, při kterých bylo 436 osob usmrceno, těžce zraněno bylo 2 081 osoba a 17 102 osoby

Více

o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v období leden až červenec 2011

o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v období leden až červenec 2011 o ovosti na pozemních komunikacích v České republice v Policie ČR za prvních 7 měsíců letošního roku šetřila celkem 40 897, při kterých bylo 385 osob usmrceno, 1 680 osob těžce zraněno a 12 111 osob zraněno

Více

Ujetí viníka z místa nehody. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů

Ujetí viníka z místa nehody. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Ujetí viníka z místa nehody Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Dokument mapuje dopravní nehody a jejich následky, kdy viník z místa nehody ujel 29.11.2016 Obsah 1. Úvod... 3 1.1

Více

Nárůst zaznamenáváme v kategorii: počet nehod o 372, tj. o 2,9%.

Nárůst zaznamenáváme v kategorii: počet nehod o 372, tj. o 2,9%. o ovosti na pozemních komunikacích v České republice, Policie České republiky v období leden až únor letošního roku šetřila 13 064 na pozemních komunikacích. Při těchto ách bylo 72 osob usmrceno, 284 osob

Více

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období leden až březen I. čtvrtletí

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období leden až březen I. čtvrtletí S T A T I S T I K A ovosti na pozemních komunikacích v ČR za období leden až březen 217. I. čtvrtletí Leden až březen 217 rozdíl stejné období roku POČET NEHOD 23.69 zvýšení o 1.17 = 4,6 % USMRCENO 88

Více

Národní strategie bezpečnosti silničního provozu leden - červen Informace o plnění základních strategických a dílčích cílů

Národní strategie bezpečnosti silničního provozu leden - červen Informace o plnění základních strategických a dílčích cílů Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 Informace o plnění základních strategických a dílčích cílů 12.7.2018 Obsah 1. Úvod... 5 1.1 Národní databáze... 5 2. Strategické cíle... 6 2.1

Více

Ujetí viníka z místa nehody. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů

Ujetí viníka z místa nehody. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Ujetí viníka z místa nehody Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Dokument mapuje dopravní nehody a jejich následky, kdy viník z místa nehody ujel 17.8.2018 Obsah 1. Úvod... 3 1.1

Více

Děti. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody dětí a jejich následky

Děti. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody dětí a jejich následky Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Dokument mapuje dopravní nehody dětí a jejich následky 29.5.2016 Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Národní databáze... 3 1.2 Evropská databáze IRTAD...

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za leden 2017

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za leden 2017 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 10. února 2017 Počet listů: 6 INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za leden 2017 V prvním měsíci

Více

Statistika nehodovosti první čtvrtletí 2019

Statistika nehodovosti první čtvrtletí 2019 1 Statistika nehodovosti první čtvrtletí 219 Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro srovnání vývoje některých ukazatelů nehodovosti a následků

Více

o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za 9 měsíců 2012

o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za 9 měsíců 2012 o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za 9 měsíců 2012 Policie ČR za prvních devět měsíců letošního roku šetřila 59 440 nehod, při kterých bylo 505 osob usmrceno, 2 275 osob těžce zraněno

Více

Cyklisté. Dílčí cíl Národní strategie bezpečnosti silničního provozu

Cyklisté. Dílčí cíl Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 21.3.219 Dílčí cíl Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 211-22 DOKUMENT ANALYZUJE FATÁLNÍ NÁSLEDKY NEHOD S ÚČASTÍ CYKLISTŮ Obsah 1. Úvod... 5 1.1 Národní databáze... 5 1.2 IRTAD... 5 1.3 Hloubková

Více

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období leden až listopad 2014.

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období leden až listopad 2014. S T A T I S T I K A ovosti na pozemních komunikacích v ČR za období leden až listopad 2014. Leden až listopad 2014 rozdíl stejné období roku 2013 POČET NEHOD 78.090 zvýšení o 651 = 0,84 % USMRCENO 577

Více

o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v lednu 2010

o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v lednu 2010 o ovosti na pozemních komunikacích v České republice v lednu 2010 Policie České republiky v lednu letošního roku šetřila 5 828 na pozemních komunikacích. Při těchto ách bylo 36 osob usmrceno, 117 osob

Více

Alkohol, léky a narkotika. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů

Alkohol, léky a narkotika. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Alkohol, léky a narkotika Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Dokument mapuje dopravní nehody pod vlivem alkoholu, omamných látek, léků a narkotik a jejich následky 22.5.2018 Obsah

Více

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období leden až srpen 2013.

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období leden až srpen 2013. S T A T I S T I K A ovosti na pozemních komunikacích v ČR za období leden až srpen 2013. Leden až srpen 2013 rozdíl stejné období roku 2012 POČET NEHOD 54.526 zvýšení o 1.774 = 3,4 % USMRCENO 377 snížení

Více

Pokles zaznamenáváme v kategorii: počet usmrcených o 18 osob, tj. o 3,4% počet těžce zraněných o 94 osob, tj. o 4,0%

Pokles zaznamenáváme v kategorii: počet usmrcených o 18 osob, tj. o 3,4% počet těžce zraněných o 94 osob, tj. o 4,0% o ovosti na pozemních komunikacích v České republice za 9 měsíců 2012 Policie ČR za prvních devět měsíců letošního roku šetřila 59 440, při kterých bylo 505 osob usmrceno, 2 275 osob těžce zraněno a 17

Více

Cyklisté. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody cyklistů a jejich následky

Cyklisté. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody cyklistů a jejich následky Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Dokument mapuje dopravní nehody cyklistů a jejich následky 29.9.2017 Obsah 1. Úvod... 4 1.1 Národní databáze... 4 1.2 Evropská databáze... 4

Více

Děti. Dílčí cíl Národní strategie bezpečnosti silničního provozu

Děti. Dílčí cíl Národní strategie bezpečnosti silničního provozu Dílčí cíl Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 Dokument mapuje dopravní nehody a jejich následky osob ve věkové kategorii 0-14 let 23.1.2019 Obsah 1. Úvod... 4 1.1 Národní databáze...

Více

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období roku 2014.

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období roku 2014. S T A T I S T I K A ovosti na pozemních komunikacích v ČR za období roku 2014. Rok 2014 rozdíl stejné období - rok 2013 POČET NEHOD 85.859 zvýšení o 1.461 = 1,73 % USMRCENO 629 zvýšení o 46 osob = 7,89

Více

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období leden aţ červenec 2012.

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období leden aţ červenec 2012. S T A T I S T I K A ovosti na pozemních komunikacích v ČR za období leden aţ červenec 2012. Leden aţ červenec 2012 rozdíl stejné období roku 2011 POČET NEHOD 45.574 zvýšení o 4.473 = 10,9 % USMRCENO 376

Více

Národní strategie bezpečnosti silničního provozu leden prosinec Informace o plnění základních strategických a dílčích cílů

Národní strategie bezpečnosti silničního provozu leden prosinec Informace o plnění základních strategických a dílčích cílů Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 Informace o plnění základních strategických a dílčích cílů 16.1.2016 Obsah 1. Úvod... 4 1.1 Národní databáze... 4 2. Strategické cíle... 5 2.1

Více

Senioři. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody seniorů a jejich následky

Senioři. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody seniorů a jejich následky Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Dokument mapuje dopravní nehody seniorů a jejich následky 24.4.2016 Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Národní databáze... 3 1.2 Evropská databáze IRTAD...

Více

o nehodovosti na pozemních komunikacích České republiky za rok 2014

o nehodovosti na pozemních komunikacích České republiky za rok 2014 o ovosti na pozemních komunikacích České republiky za Policie ČR v roce 2014 šetřila 85 859, při kterých bylo 629 osob usmrceno, těžce zraněno bylo 2 762 osob a 23 655 osob bylo lehce zraněno. Odhadnutá

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v roce 2017

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v roce 2017 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 5. ledna 2018 Počet listů: 16 Přílohy: 1/15 INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v roce 2017

Více

Statistiky motocyklistů. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody motocyklistů a jejich následky

Statistiky motocyklistů. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody motocyklistů a jejich následky Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Dokument mapuje dopravní nehody motocyklistů a jejich následky 5.3.2013 Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Národní databáze... 3 2. Základní fakta... 4 2.1

Více

Národní strategie bezpečnosti silničního provozu leden - září Informace o plnění základních strategických a dílčích cílů

Národní strategie bezpečnosti silničního provozu leden - září Informace o plnění základních strategických a dílčích cílů Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 Informace o plnění základních strategických a dílčích cílů 9.10.2016 Obsah 1. Úvod... 4 1.1 Národní databáze... 4 2. Strategické cíle... 5 2.1

Více

o nehodovosti na pozemních komunikacích České republiky v období leden až listopad 2009

o nehodovosti na pozemních komunikacích České republiky v období leden až listopad 2009 o ovosti na pozemních komunikacích České republiky v období leden až listopad 2009 Policie ČR za 11 měsíců letošního roku šetřila celkem 67 870, při kterých bylo 763 osob usmrceno, 3 225 osob těžce zraněno

Více

Statistika nehodovosti rok 2016

Statistika nehodovosti rok 2016 Statistika nehodovosti rok 2016 Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro srovnání vývoje některých ukazatelů nehodovosti a následků uvádíme

Více

o nehodovosti na pozemních komunikacích České republiky za rok 2013

o nehodovosti na pozemních komunikacích České republiky za rok 2013 o ovosti na pozemních komunikacích České republiky za rok 2013 Policie ČR v roce 2013 šetřila 84 398, při kterých bylo 583 osob usmrceno, těžce zraněno bylo 2 782 osob a 22 577 osob bylo lehce zraněno.

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v roce 2016

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v roce 2016 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 9. ledna 2017 Počet stran: 12 INFORMACE o ovosti na pozemních komunikacích v České republice v roce V roce Policie České republiky

Více

Železniční přejezdy. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů

Železniční přejezdy. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Dokument mapuje dopravní nehody a jejich následky na železničních přejezdech 15.9.2013 Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Národní databáze... 3 2. Základní

Více

o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v období leden až březen 2009

o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v období leden až březen 2009 o ovosti na pozemních komunikacích v České republice v období leden až březen 2009 Policie České republiky v období I. čtvrtletí letošního roku šetřila 17 493 na pozemních komunikacích, při kterých bylo

Více

Nejčastějším druhem nehody byla srážka jedoucích vozidel a srážka s pevnou překážkou. Celkový počet evidovaných nehod za I. Q v letech

Nejčastějším druhem nehody byla srážka jedoucích vozidel a srážka s pevnou překážkou. Celkový počet evidovaných nehod za I. Q v letech Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro srovnání vývoje některých ukazatelů nehodovosti a následků uvádíme také údaje za minulé roky. Statistické

Více

Nákladní automobily. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů

Nákladní automobily. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Dokument mapuje dopravní nehody nákladních automobilů a jejich následky 17.5.2016 Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Národní databáze... 3 1.2 Evropské databáze...

Více

Statistika nehodovosti na území hl. m. Prahy v roce Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy Odbor služby dopravní policie

Statistika nehodovosti na území hl. m. Prahy v roce Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy Odbor služby dopravní policie Statistika nehodovosti na území hl. m. Prahy v roce 214 Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy Odbor služby dopravní policie Základní ukazatele nehodovosti V roce 214 šetřili policisté na území hlavního

Více

Dopravní nehodovost v roce 2012

Dopravní nehodovost v roce 2012 Dopravní nehodovost v roce 2012 Dopravní nehodovost v roce 2012 plk. Mgr. Martin Červíček policejní prezident Dopravní nehodovost v roce 2012 plk. Mgr. Tomáš Kužel náměstek policejního prezidenta pro vnější

Více

Národní strategie bezpečnosti silničního provozu leden Informace o plnění základních strategických a dílčích cílů

Národní strategie bezpečnosti silničního provozu leden Informace o plnění základních strategických a dílčích cílů Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 Informace o plnění základních strategických a dílčích cílů 19.2.2015 Obsah 1. Úvod... 4 1.1 Národní databáze... 4 2. Strategické cíle... 5 2.1

Více

Děti. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody dětí a jejich následky

Děti. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody dětí a jejich následky Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Dokument mapuje dopravní nehody dětí a jejich následky 25.8.2014 Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Národní databáze... 3 1.2 Evropská databáze IRTAD...

Více

o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v lednu 2005

o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v lednu 2005 o ovosti na pozemních komunikacích v České republice v lednu 2005 Policii České republiky bylo v lednu letošního roku nahlášeno celkem 16 658 na pozemních komunikacích, při kterých bylo 78 osob usmrceno,

Více

Děti. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody dětí a jejich následky

Děti. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody dětí a jejich následky Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Dokument mapuje dopravní nehody dětí a jejich následky 22.8.2013 Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Národní databáze... 3 1.2 Evropská databáze IRTAD...

Více

Počet usmrcených osob v tomto období (prvních šest měsíců) je od roku 1990 nejnižší. Nejvíce usmrcených bylo v roce osob.

Počet usmrcených osob v tomto období (prvních šest měsíců) je od roku 1990 nejnižší. Nejvíce usmrcených bylo v roce osob. o nehodovosti na pozemních komunikacích České republiky za I. pololetí 2010 Policie ČR za prvních šest měsíců letošního roku šetřila 35 898 nehod, při kterých bylo 294 osob usmrceno, 1 252 osob těžce zraněno

Více

DOPRAVNÍ NEHODOVOST NA ÚZEMÍ KRAJSKÉHO ŘEDITELSTVÍ POLICIE ÚSTECKÉHO KRAJE Za období leden až červenec 2017

DOPRAVNÍ NEHODOVOST NA ÚZEMÍ KRAJSKÉHO ŘEDITELSTVÍ POLICIE ÚSTECKÉHO KRAJE Za období leden až červenec 2017 DOPRAVNÍ NEHODOVOST NA ÚZEMÍ KRAJSKÉHO ŘEDITELSTVÍ POLICIE ÚSTECKÉHO KRAJE Za období leden až červenec 217 ZÁKLADNÍ UKAZATELE A NÁSLEDKY DI ÚO PČR CELKEM DN Usmrceno osob Těžce zraněno Lehce zraněno Hmotná

Více

Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy Odbor služby dopravní policie. Vývoj dopravní nehodovosti za rok 2016

Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy Odbor služby dopravní policie. Vývoj dopravní nehodovosti za rok 2016 Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy Odbor služby dopravní policie Vývoj dopravní nehodovosti za rok 2016 kpt. Bc. Jan HEMR Vývoj dopravní nehodovosti za rok 2016 Základní čísla celkem nehod 22 876

Více

Pardubický , ,67. Liberecký , Karlovarský , ,27

Pardubický , ,67. Liberecký , Karlovarský , ,27 II. NEHODY V KRAJÍCH Pardubický 3 622-104 -2,79 35-7 -16,67 V této kapitole jsou uvedeny údaje o ách v silničním provozu na území jednotlivých krajů České republiky. Liberecký 3 788-71 -1,84 20-5 -20 Karlovarský

Více

o nehodovosti na pozemních komunikacích České republiky v období leden až listopad 2008

o nehodovosti na pozemních komunikacích České republiky v období leden až listopad 2008 o ovosti na pozemních komunikacích České republiky v období leden až listopad 2008 Policie ČR za 11 měsíců letošního roku šetřila celkem 147 229, při kte - rých bylo 910 osob usmrceno, 3 504 osob těžce

Více

PŘEHLED O NEHODOVOSTI

PŘEHLED O NEHODOVOSTI PŘEHLED O NEHODOVOSTI NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH V ČESKÉ REPUBLICE za rok 2015 PUBLIKACI VYDALO ŘEDITELSTVÍ SLUŽBY DOPRAVNÍ POLICIE POLICEJNÍHO PREZIDIA ČESKÉ REPUBLIKY Text a grafy připravil: Ing. Josef

Více

Vývoj dopravní nehodovosti

Vývoj dopravní nehodovosti Vývoj dopravní nehodovosti v roce 217 plk. Ing. Tomáš LERCH Policejní prezidium ČR Ředitelství služby dopravní policie Vývoj dopravní nehodovosti v roce 217 2 Vývoj dopravní nehodovosti v roce 217 3 Usmrcené

Více

Vývoj dopravní nehodovosti

Vývoj dopravní nehodovosti Vývoj dopravní nehodovosti v roce 2017 plk. Ing. Tomáš LERCH Policejní prezidium ČR Ředitelství služby dopravní policie Vývoj dopravní nehodovosti v roce 2017 2 Vývoj dopravní nehodovosti v roce 2017 3

Více

Statistiky seniorů. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody seniorů a jejich následky

Statistiky seniorů. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody seniorů a jejich následky Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Dokument mapuje dopravní nehody seniorů a jejich následky 20.2.2013 Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Národní databáze... 3 1.2 Evropská databáze IRTAD...

Více