JAK PSÁT OBECNÍ ZPRAVODAJ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JAK PSÁT OBECNÍ ZPRAVODAJ"

Transkript

1 JAK PSÁT OBECNÍ ZPRAVODAJ Martina Šaradínová, Marie Šuláková 1. Proč vydávat obecní zpravodaj? Způsob jak informovat Informovat obyvatele o dění v obci, provedených i plánovaných investicích, budoucích záměrech, zajímavostech i o kulturních a společenských akcích je hlavním úkolem obecních zpravodajů. Obecní zpravodaj do jisté míry odráží i politickou situaci v obci či městě. Pokud je otevřenější starosta i obecní či městská rada, obecní zpravodaj poskytuje více prostoru i opozici a občanům. Samosprávy vydáváním zpravodaje naplňují jeden ze svých důležitých úkolů, kterým je komunikace s obyvateli. Ti sice mohou informace vyhledat například na úřední desce či webových stránkách, obecní zpravodaj je však díky svému širokému spektru témat i způsobu jejich podání přitažlivější variantou. Oproti místnímu popřípadě regionálnímu tisku obsahuje zpravodaj o obci mnohem více informací, čtenáři jsou navíc spříznění znalostí lokality i popisovaných problémů. Zpravodaj nesmí být jen hlásnou troubou radnice. Důležité je dát prostor i oponentním názorům. Toto stanovisko koneckonců podpořili i poslanci. Poslaneckou sněmovnou ve třetím čtení prošel na počátku srpna vládní návrh novely tiskového zákona, kterou se poprvé v historii stanovují mantinely pro tzv. radniční periodika. Mimo jiné ukládá povinnost poskytovat objektivní a vyvážené informace o územně samosprávném celku a poskytnout přiměřený prostor pro zastupitele. 1

2 Způsob jak zapojit obyvatele do dění v obci Zpravodaj lze považovat za určitý tmelící prvek obyvatel žijících v dané lokalitě.získávají informace o dění v obci, mohou posoudit kroky a rozhodnutí volených zástupců a sledovat, nakolik plní svá programová prohlášení. Pokud se do přípravy sami aktivně zapojí, snáze se s obcí, v níž žijí, ztotožní. Spolupráce může spočívat v psaní článků, poskytování fotografií, ale i podávání informací o konkrétních akcích. Lidé také mohou redakci přinášet tipy na zajímavá témata, o nichž by se chtěli dočíst. Způsob jak získávat od lidí zpětnou vazbu Komunikace občanů s představiteli obce je stále složitější. Česká společnost je pasivní a získat názor na politická rozhodnutí je obtížné. Platí, že v menších obcích je sounáležitost s obývaným prostorem silnější než ve městech, kde vládne do jisté míry apatie. Nejrychlejší odezvou na zpravodaj je skutečnost, že o přinesených zprávách lidé veřejně mluví a diskutují. Dodané informace je mohou motivovat například k návštěvě obecního úřadu či obecního zastupitele s konkrétním problémem či k účasti na jednáních obecního zastupitelstva. Reakce na články mohou zasílat i písemně, případně se mohou objevit například v rubrice k tomu určené (často nazvané Listárna). Obecní zpravodaj nejen pro místní 2

3 Obecní zpravodaj je prostředek nejen pro komunikaci s obyvateli území, ale také s vnějším světem. Může sloužit jako takzvaný propagační materiál, je vizitkou dané obce a čtenáře z jiných regionů informuje a současně láká k návštěvě zajímavých akcí či míst. Archiv zpravodajů je navíc obrazem určitého vývoje a díky mapování důležitých událostí poslouží podobně jako kronika. Z tohoto důvodu je nutné, aby byl archiv umístěn na webu obce. Co by měl nebo mohl mít zpravodaj? Zpravodaj by měl mít pro každé číslo graficky jednotnou hlavičku, která obsahuje název, časový údaj (podle periodicity), číslo zpravodaje, informaci o ceně (případně informaci, že periodikum je zdarma), nesmí chybět adresa redakce, evidenční číslo, které přiděluje ministerstvo kultury. Zpravodaj by měl mít své rubriky, jakými jsou například úvodník, jenž je stručným souhrnem nejzajímavějších informací v daném čísle (optimálně dlouhý). Další obsah zpravodaje závisí na množství a obsahu shromážděných článků. Kromě zpravodajských článků (informace o nejdůležitějších záměrech, dotacích, žádostech, projektech a plánech do budoucna) oživí zpravodaj rozhovor se zajímavou osobností, kulturní rubriky, recenze, kalendář akcí, úryvky z kronik či jiný pohled do historie. Velmi oblíbené jsou fotografie z konkrétních akcí, jichž se zúčastnili obyvatelé obce. Lidé rádi vidí na fotografiích své děti, příbuzné. Zvyšují jejich zájem o periodikum a tím i jeho čtenost. Monitoring tisku 3

4 Pokud informace o dění v obci pronikne i do regionálních či celostátních médií, je vhodné na to občany upozornit. K tomu může sloužit samostatná rubrika ve zpravodaji například Napsali o nás, Výběr z tisku apod. Zprávy lze přetisknout buď celé s odkazem na zdroj, nebo udělat jen krátkou rešerši s odkazem, kde lze najít celé znění. Nezapomeňte ani na elektronická média, v nichž mohou mít obce vysokou publicitu. Monitoring tisku si může redaktor či redakce pořídit sama, pokud bude tisk pravidelně sledovat, případně s využitím internetu. Službu nabízejí i některé placené agentury. Příklady ze sousedních obcí Pokud máte zájem, aby obyvatelé pociťovali sounáležitost i s okolními obcemi (mohou být členy jednoho mikroregionu či MAS), nabídněte svým čtenářům i zajímavosti odjinud. Příklady ze sousedních obcí mohou sloužit jako inspirace, zdroj informací i zábavy. Mohou informovat o problémech, které trápí řadu obcí, či dokonce přispět k jejich řešení. Celostátní témata, která se týkají činnosti v obci Žádná obec nežije v izolaci, ale dopadají na ně i mnohé regionální či celostátní problémy. V posledních letech se jednalo například o velmi diskutovanou otázku rozpočtového určení daní, rušení pošt, poboček státních úřadů, omezování dopravní obslužnosti a podobně. Čtenářům lze přinést rozhodnutí státní správy či krajské samosprávy v dané problematice spolu s informacemi o tom, jak danou 4

5 věc pocítí obyvatelé obce. Případně jaké kroky hodlá učinit vedení obce (společný postup obcí při jednání s kraji, jednání s poslancem zastupujícím region atd.). Akce školy, organizací a spolků v obci Školy, organizace a spolky jsou nedílnou součástí obce a přispívají k její pospolitosti. Proto neváhejte informovat o aktivitách, které pořádají. Pokud to periodicita zpravodaje umožní, lze nabídnout pozvánku (upoutávku) na akci a pak o ní zpětně informovat například formou reportáže. Rozhovor se zajímavou osobností (?) Tento žánr je pro autora/redaktora rozhodně náročnější, obdobné příspěvky jsou ale velmi čtivé a čtenáři je vyhledávají. Často lidé ani netuší, jaká zajímavá či výjimečná osobnost žije v jejich bezprostřední blízkosti a rozhovor může tento nedostatek napravit, navíc zajímavou formou. Samozřejmě nemusí jít pouze o občana obce, ale i o rodáka, významného návštěvníka atd. Rozhovoru by měla předcházet příprava, seznámení s danou osobností či oblastí, jíž se věnuje. Interview je vhodné nahrát na diktafon a následně přepsat. Otázky si lze připravit zčásti předem, řada z nich ale může vyplynout až přímo na místě. Proto je v případě možnosti vhodnější osobní schůzka s dotazovaným, lze popsat i atmosféru a místo, kde rozhovor vznikal. Další možností je korespondenční rozhovor například prostřednictvím elektronické pošty. Takto pořízený text je snazší pro úpravu, odpadá ale možnost ihned reagovat na pronesená sdělení. Kdo by měl (mohl) tvořit zpravodaj 5

6 Redakční tým s několika členy je zejména pro menší obce pouze nereálným snem. V řadě obcí si vzal zpravodaj za své starosta, který většinou ale není (nebyl) novinář a má řadu jiných povinností. S tím pak většinou souvisí i periodicita a kvalita zpravodaje. Vedení obcí by nicméně nemělo rezignovat na snahu zapojit do přípravy periodika širší spektrum lidí. Práce se mohou ujmout studenti, knihovnice, učitelé, kronikář a podobně. Je škoda nevyužít znalostí a zkušeností starousedlíků, místních písmáků. Jednou z možností je také obrátit se na profesionální agentury či organizace, což jsou však další náklady. Propojení zpravodaje s webem Propojení zpravodaje s webovými stránkami obcí je výhodné zejména pro okamžitou dostupnost i průběžnou aktuálnost. A to především v případě, že jsou webové stránky přehledné a rubriky snadno dohledatelné. Sem lze umístit aktuální zprávy k okamžitému přečtení, diskuse, reakce na články, fotogalerie a pozvánky. Z vybraných článků lze navíc snadněji sestavit tištěný zpravodaj. Webové stránky budou mít vyšší návštěvnost a mohou se stát komunikačním centrem. Grafika, fotografie, tiskárna? 6

7 Dobrý grafik dá zpravodaji pěkný vzhled, přitom nemusí být nutně drahý. Grafická jednotnost (druh a velikost písma, nadpisy, sloupce) zajistí zpravodaji přinejmenším kvalitní podobu a přehlednost. Stejně tak dobrá fotografie může obecnímu zpravodaji dodat na přitažlivosti. Pokud je text opatřen zajímavým snímkem, zvyšuje zájem čtenářů. Zvláště v menších obcích jsou například fotografie z akcí velmi vítány, protože obyvatelé na nich najdou sebe či své příbuzné a známé a se zpravodajem se tak více ztotožní. Na rozdíl od jiných periodik není u zpravodajů nutné za každou cenu požadovat profesionální pořízení a zpracování snímků. Digitální technika dnes umožňuje i amatérovi nafotit takřka cokoliv a jak jsme již předeslali výše, zapojení co nejvíce místních obyvatel do přípravy zpravodaje je pozitivním prvkem. Redakce zpravodaje by nicméně měla stanovit určitý standard snímků a snažit se jej dodržovat. A to v případě témat, kompozice či technického zpracování. Fotografie se dodávají v elektronické podobě. 2. Co a jak psát Nejčastěji užívaným zpravodajským žánrem je ZPRÁVA. Objevuje se v denním tisku, na zpravodajských serverech i časopisech. Využití má samozřejmě i v obecních a městských zpravodajích. Jedná se o nezkreslené, přesné a nestranné podání informací o vybrané události, jevu či tématu. Zpráva musí odpovídat na základní otázky Kdo? Co? Kdy? Kde? Důležitým hlediskem je zajímavé a tvůrčí zpracování. Již z úvodní části zprávy musí být jasné jádro sdělení. Spektrum témat, jimž se zprávy věnují, je velmi široké. Záleží na nápaditosti redaktora (redaktorů). Kromě zpráv o již uskutečněných akcích (obecní hody, 7

8 ples, investice, rozhodnutí zastupitelstva), se lze zabývat i vlastními tématy a přibližovat dosud neznámá fakta například z historie. Lze se zaměřit i na dopady celostátních událostí a témat na život v konkrétní obci (například rušení pošt, rozpočtové určení daní, obecně závazné vyhlášky atd.). Odlehčením mohou být zprávy o volnočasových aktivitách, zajímavých koníčcích obyvatel, místních řemeslnících, zajímavém nápadu některého ze spolků a podobně. Co obsahuje zpráva: Titulek: Musí být poutavý, úderný a srozumitelný. Musí vystihnout jádro sdělení, tedy to, o čem píšete. Více rozšíření jsou krátké titulky obsahující sloveso (tedy ne Výstavba kapličky, ale Výstavba kapličky začala). Příliš vhodné nejsou titulky bez známé podmětu ( tedy nikoliv Předvedou historickou techniku, ale Hasiči předvedou historickou techniku). Právě titulek může rozhodovat o tom, zda si čtenář danou zprávu přečte celou. Perex: Obsahuje nejdůležitější informace, tedy odpovědi na otázky Kdo? Co? Kdy? Kde? Obvykle se jedná o dvě až tři věty, které obsahují jádro sdělení. Perex není pokračováním titulku, naopak jádro sdělení se může v titulku i zde opakovat. Perex je obvykle tučně zvýrazněný. Tělo zprávy: Obsahuje další informace, odpovídá na otázky Jak? Proč? Součástí jsou vyjádření (citace) osob, která text oživí. Citace by neměla opakovat již uvedené informace, ale přinášet nové, nosné sdělení. Citace se v textu označuje uvozovkami, někdy je psaná kurzívou. Pokud je tělo zprávy příliš dlouhé, můžete je proložit mezititulky. Background: Závěrečná část, která zarámuje celou zprávu a jádro sdělení uvede do kontextu. Například píšete-li o dokončené opravě obecní silnice, lze zmínit, zda již v minulosti obec v oblasti dopravy investovala, co plánuje do budoucna apod. 8

9 Podpis: Pod každou zprávou by mělo být jméno autora či jeho zkratka. Pravidla pro psaní zpráv - Používejte jednoduché a krátké věty, vyhýbejte se dlouhým a složitým souvětím. Určitě platí pravidlo: V jednoduchosti je krása. - Nepoužívejte formu my. Tedy nikoliv my jsme rozhodli, ale například zastupitelé obce rozhodli. - Co nejméně používejte trpný slovesný rod. Tedy nikoliv například výstava byla zahájena, ale výstava začala. - Vyhýbejte se klišé a floskulím (například finanční prostředky, vysílat signál, politika je o tom, lidské zdroje atd.) - Vyhýbejte se cizím slovům a odborným výrazům. Je totiž potřeba dbát na srozumitelnost textu u všech čtenářů, tedy i u laiků, kteří nejsou s problematikou seznámeni. Cizí slova a odborná terminologie čtenáře spíše odradí. - Vyhněte se zkratkám. Pokud je použijete, musíte je nejprve vysvětlit, tedy rozepsat v závorce. Pak už lze tutéž zkratku používat v textu dále. Toto pravidlo nemusí striktně platit u obecně známé zkratky (například Akademie věd ČR nikoliv Akademie věd České republiky, EU, USA atd.) - Upusťte od přehnané sebechvály, je spíše kontraproduktivní. Nechte na čtenáři, ať si udělá sám úsudek. - Věnujte pozornost stylistice a gramatice, nezapomínejte na jazykové korektury. - Snažte se o stručnost. Dobře napsanou zprávu na zajímavé téma lze uplatnit i jako tiskovou zprávu, kterou doručíte médiím. Abyste redakce celostátních či místních periodik zaujali, je třeba nabízet neotřelá, výjimečná či nadregionální témata, které mohu sloužit například jako inspirace pro jiné obce. Vyhledávané jsou různé kuriozity 9

10 (jmenování obecního psa, obec kupuje skulptury na zrušených hřbitovech a ozdobí jimi centrum vesnice, ve zvonici se našla schránka se vzkazy našich předků ). Vedle zprávy existují i další zpravodajské žánry, které se mohou ve zpravodaji objevit. Jedná se o zpravodajský rozhovor (kladení subjektivně nezabarvených otázek, slouží pro získání nezkreslených informací) či referát (výklad dokumentu či jeho části s hlavními tezemi). Nedílnou součástí zpravodaje jsou i publicistické žánry. Na rozdíl od zpravodajských žánrů nemusí být neutrální, počítá se se subjektivním názorem autora. Reportáž autor na základě osobní účasti líčí konkrétní událost. Rozhovor interview Komentář autor informuje o určité problematice, vysvětluji ji, zobecňuje, uvádí do souvislostí. Předkládá vlastní názor. Recenze informuje o uměleckém díle (výstavě, vydané knize, filmu.) Medailon, portrét je věnován pozoruhodné, výjimečné osobnosti. Fejeton autor kriticky hodnotí negativní věci ve společnosti, hledá nápravu. Glosa, poznámka - ironická reakce na aktuální děj. 10

JAK DOSTAT MASKY MEZI LIDI

JAK DOSTAT MASKY MEZI LIDI JAK DOSTAT MASKY MEZI LIDI PROPAGACE A PUBLICITA MAS ZHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU, NÁMĚTY KE ZVIDITELNĚNÍ METODY LEADER A PRÁCE MAS SMĚREM K LIDEM (ANEB JAK DOBŘE PSÁT ZPRÁVY O ČINNOSTI A PROJEKTECH MAS

Více

Vydalo: NESEHNUTÍ Brno tř. Kpt. Jaroše 31 602 00 Brno tel/fax.: 543 245 342 e-mail: brno@nesehnuti.cz web: www.nesehnuti.cz

Vydalo: NESEHNUTÍ Brno tř. Kpt. Jaroše 31 602 00 Brno tel/fax.: 543 245 342 e-mail: brno@nesehnuti.cz web: www.nesehnuti.cz Praktický manuál Jak na nákupní centra kde získat informace občanská sdružení právní nástroje veřejné kampaně pozemky a jejich vlastnictví případové studie kam se obrátit o pomoc Vydání této publikace

Více

Práva občanů obce. (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE

Práva občanů obce. (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE Práva občanů obce (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE ISBN 978-80-904579-0-4 / Práva občanů obce (obecná část) 2010 OBSAH 1 / PROČ A JAK PUBLIKACE VZNIKLA 6 2 / ZÁKLADNÍ POJMY NA ÚVOD 8 2.1 / Krátce

Více

Jak se dělá školní časopis. aneb. Školní časopisy pod lupou

Jak se dělá školní časopis. aneb. Školní časopisy pod lupou Jak se dělá školní časopis aneb Školní časopisy pod lupou Návodný a prakticky zaměřený text Jak se dělá školní časopis aneb Školní časopisy pod lupou vydala Základní škola, Mendelova v Karviné - Hranicích

Více

Jak psát. vysokoškolské závěrečné práce

Jak psát. vysokoškolské závěrečné práce ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Jak psát vysokoškolské závěrečné práce Zpracovaly: PhDr. Ludmila Tichá, Mgr. Zdeňka Civínová, Mgr. Michaela Morysková, Mgr. Ilona Trtíková, Mgr. Lenka Němečková ÚSTŘEDNÍ

Více

Jak na partnerské projekty? www.esfcr.cz

Jak na partnerské projekty? www.esfcr.cz Jak na partnerské projekty? P ODPORUJEME V AŠ I B U D OUCNOST www.esfcr.cz Příručka je jedním z výstupů ze zakázky Hodnocení implementace principu partnerství v OP LZZ financované z projektu technické

Více

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Průvodce projektem Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Člověk v tísni, o. p. s., Praha 2012 Všechna práva vyhrazena. Editoři: Petra Skalická, Eva Vernerová Spolupracovali: Martina Benedikovičová,

Více

Jak se zapojit do územního plánování

Jak se zapojit do územního plánování Jak se zapojit do územního plánování 1 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 1.1. Politika územního rozvoje, zásady a územní plány - co je co... 4 1.2. Proč se zapojit?... 6 2. POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE... 7 2.1. Co je

Více

3. PŘEDPOKLADY PRO PREZENTACI SOCIÁLNÍ SLUŽEB

3. PŘEDPOKLADY PRO PREZENTACI SOCIÁLNÍ SLUŽEB Královéhradecký kraj METODIKA PREZENTACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zpracovatel: GI projekt o.p.s. Název projektu: Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji II Registrační číslo projektu:

Více

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011 Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu Obsah Úvod I. Návrh učebního plánu pro základní školu Úvodní slovo k učebnímu plánu... I. 1 Učební plán pro 1. stupeň základní školy...

Více

NÁVRH KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL V PROBLEMATICE PRVNÍ POMOCI

NÁVRH KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL V PROBLEMATICE PRVNÍ POMOCI NÁVRH KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL V PROBLEMATICE PRVNÍ POMOCI Mgr. Pavla Trčková, MUDr. Ondřej Franěk a kol. Projekt: CZ.1.07/1.3.40/02.0022 První pomoc prožitkem PAMATUJ POSKYTNI PŘEDÁVEJ Realizátor

Více

Obsah: Je připravena smlouva o financování 21

Obsah: Je připravena smlouva o financování 21 Obsah: PŘÍPRAVA PROJEKTU 2 Nápad na papíře - Projektový záměr/fiche 3 Jak zaplatit realizaci? Vytipování finančních zdrojů 6 Kde a jak zažádat o peníze? Příprava žádosti o grant/dotaci/úvěr 10 Žádost,

Více

Vytvoření standardů propagace cestovního ruchu Valašska

Vytvoření standardů propagace cestovního ruchu Valašska Realizace tohoto materiálu byla podpořena dotací od Ministerstva pro místní rozvoj. Vytvoření standardů propagace cestovního ruchu Valašska Návrhová část - strategie Zadavatel: Sdružení obcí Mikroregionu

Více

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

18 20 M/01 Informační technologie

18 20 M/01 Informační technologie MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 18 20 M/01 Informační technologie 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání

Více

základních veřejné služby leden 2015

základních veřejné služby leden 2015 Odborné posouzení základních hodnot média veřejné služby leden 2015 Odborné posouzení základních hodnot média veřejné služby 3 Odborné posouzení základních hodnot média veřejné služby Posouzení provedli:

Více

Shrnutí Koncepce komunikace a prezentace předsednictví České republiky v Radě EU

Shrnutí Koncepce komunikace a prezentace předsednictví České republiky v Radě EU Shrnutí Koncepce komunikace a prezentace předsednictví České republiky v Radě EU Sekce pro předsednictví ČR v Radě EU, Úřad vlády ČR červenec 2007 V první polovině roku 2009 bude Česká republika předsedat

Více

DO JAKÉ MÍRY LZE VYUŽÍT INTERNETOVOU PREZENTACI ŠKOLY JAKO ZRCADLO SOCIÁLNÍHO KLIMATU ŠKOLY?

DO JAKÉ MÍRY LZE VYUŽÍT INTERNETOVOU PREZENTACI ŠKOLY JAKO ZRCADLO SOCIÁLNÍHO KLIMATU ŠKOLY? DO JAKÉ MÍRY LZE VYUŽÍT INTERNETOVOU PREZENTACI ŠKOLY JAKO ZRCADLO SOCIÁLNÍHO KLIMATU ŠKOLY? Jan Mareš, Josef Lukas, Stanislav Ježek, Adam Chalupníček Fakulta sociálních studií Masarykova Univerzity Při

Více

Žákovské projekty cesta ke kompetencím

Žákovské projekty cesta ke kompetencím Žákovské projekty cesta ke kompetencím Příručka pro učitele středních odborných škol 1 Žákovské projekty cesta ke kompetencím Příručka pro učitele středních odborných škol 1 Publikace vznikla v rámci národního

Více

Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci

Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci Vydává: Dům zahraniční spolupráce, 2014 Editace textu: Tereza Krbcová, Vendula Venclíková a kol.

Více

Vědecké prezentace. Obsah

Vědecké prezentace. Obsah Obsah Vědecké prezentace Obsah...1 Vědecká komunikace - úvod...2 Písemný projev...3 Proces tvorby odborného vědeckého písemného dokumentu...3 Prerekvizita (fáze 0) sběr materiálu...3 První fáze cílený

Více

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY Publikace k projektu NAPSI spolu! organizací IQ Roma servis, Člověk v tísni, SKOK, Socioklub a EAPN Česká republika EVROPSKÁ KOMISE Generální ředitelství

Více

JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE

JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE Ve spolupráci zpracovaly AXIAL PERSONNEL AGENCY, s. r. o. & Fond dalšího vzdělávání, p. o. MPSV 2 OBSAH 1. ÚVOD...4 2. ZPŮSOBY HLEDÁNÍ

Více

Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy

Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy Michal Miovský a kol. m o n o g r a f i e Návrh doporučené struktury minimálního preventivního

Více

Ministerstvo vnitra ČR

Ministerstvo vnitra ČR Ministerstvo vnitra ČR Odbor bezpečnostní politiky Analýza možného zefektivnění systému ochrany veřejného pořádku a bezpečnosti na místní úrovni a vzájemného vztahu Policie ČR a místní samosprávy 2011

Více

Analýza stavu dětských práv v České republice

Analýza stavu dětských práv v České republice Analýza stavu dětských práv v České republice Děti v náhradní péči a děti ohrožené ztrátou rodičovské péče Autoři: Mgr. Jan Folda (editor, Sdružení SOS dětských vesniček) Mgr. Alena Svobodová (Poradna

Více

všichni za Hlučínsko

všichni za Hlučínsko Jeden za všechny, všichni za Hlučínsko Jedeme v tom spolu... CESTOVNÍ RUCH: POZNEJTE KRÁSY HLUČÍNSKA- NEJSPECIFIČTĚJŠÍHO REGIONU REPUBLIKY MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE: V JEDNOTĚ JE SÍLA, SHODUJÍ SE MÍSTNÍ STAROSTOVÉ

Více

STRATEGIE PRO KULTURU, UMĚNÍ, SPORT A VOLNÝ ČAS NA PRAZE 14 pro léta 2014-2024

STRATEGIE PRO KULTURU, UMĚNÍ, SPORT A VOLNÝ ČAS NA PRAZE 14 pro léta 2014-2024 STRATEGIE PRO KULTURU, UMĚNÍ, SPORT A VOLNÝ ČAS NA PRAZE 14 pro léta 2014-2024 Zadavatel: Praha 14 kulturní pro ÚMČ Praha 14 Zpracovatel: Kvas o. s., MgA. Olga Škochová a MgA. Jakub Deml Spolupráce na

Více

Tento dokument byl vytvořen z finanční podpory Evropské unie a České republiky. Obsah tohoto dokumentu je plně v zodpovědnosti příjemce grantu a

Tento dokument byl vytvořen z finanční podpory Evropské unie a České republiky. Obsah tohoto dokumentu je plně v zodpovědnosti příjemce grantu a Tento dokument byl vytvořen z finanční podpory Evropské unie a České republiky. Obsah tohoto dokumentu je plně v zodpovědnosti příjemce grantu a nelze jej v žádném případě považovat za oficiální stanovisko

Více