Technická podpora. Obsah balení. Instalační příručka CENTRIA WNDR4700/WNDR4720

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Technická podpora. Obsah balení. Instalační příručka CENTRIA WNDR4700/WNDR4720"

Transkript

1 Technická podpora Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým číslem a s jeho pomocí zaregistrujte svůj výrobek na webu https://my.netgear.com. Bez registrace svého výrobku nebudete moci využít telefonickou podporu společnosti NETGEAR. Společnost NETGEAR doporučuje zaregistrovat výrobek na webu společnosti NETGEAR. Na webu naleznete aktualizace a internetovou podporu. Instalační příručka CENTRIA WNDR4700/WNDR4720 Obsah balení Balení obsahuje následující položky. Pokud je některá z položek vadná, poškozená či schází, obraťte se na prodejce společnosti NETGEAR. CENTRIA Pevný disk (HDD) je dodáván pouze s modelem WNDR4720 Přihrádka pouze pro 0,75 palcový pevný disk Ethernetový kabel NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134, USA Napájecí adaptér Poznámka: Pevný disk se dodává odděleně od zařízení CENTRIA, aby nedošlo k jeho náhodnému poškození. Při posílání zařízení CENTRIA vždy vyjměte pevný disk z přihrádky. K zobrazení videa s postupem instalace zařízení CENTRIA použijte tento QR kód. Říjen 2012

2 Chcete-li zapojit router, postupujte podle tohoto schématu nebo podle podrobných pokynů v této příručce. 1. Připravte modem. Odpojte modem od napájení. Je-li napájen i z baterie, vyjměte baterii. 2. Připojte modem. Zapojte modem do napájení. Vložte zpět baterii. Pak připojte modem do internetového portu routeru. 3. Nainstalujte pevný disk (volitelné). Jakmile router zapnete, nainstalujte pevný disk podle postupu v části Instalace pevného disku (volitelné) na straně 8. Slučitelnost Prohlášení o shodě Úplné prohlášení o shodě najdete na stránce NETGEAR EU Declarations of Conformity na adrese Tento symbol je použit v souladu s požadavky směrnice Evropské unie 2002/96 o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (směrnice WEEE). Pokud je výrobek likvidován v rámci Evropské unie, mělo by se s ním zacházet a měl by být recyklován v souladu se zákony se zavedenou směrnicí WEEE. Pouze pro použití uvnitř zemí EU a Švýcarska. DSL nebo kabel 4. Zapněte router. Počkejte, dokud se kontrolka LED napájení nerozsvítí zeleně. Internet Power On/Off (Napájení vyp./zap.) Router Power On/Off (Napájení vyp./zap.) 5. Připojte počítač. Je možné použít ethernetový kabel (není součástí balení) nebo vytvořit bezdrátové připojení. Modem 6. Spusťte prohlížeč. Aplikace NETGEAR genie zobrazuje jednotlivé kroky instalace. Pokud aplikaci nevidíte, zadejte

3 Obsah Základní informace o routeru Instalace routeru Připravte modem Připojte modem Nainstalujte pevný disk (volitelné) Zapněte router Připojte počítač Spusťte prohlížeč Instalace pevného disku (volitelné) Formátování pevného disku Zálohování počítače Zálohování systému Windows pomocí aplikace ReadySHARE Vault Zálohování pomocí aplikace Time Machine Odebrání pevného disku Předem nastavené zabezpečení bezdrátové sítě Nastavení bezdrátové sítě Připojení k bezdrátové síti Metoda WPS Připojení ručně Provedení dalších změn v routeru Změna hesla Obnovení hesla Formátování HDD z nabídky routeru

4 Řešení potíží Restore Factory Settings (Obnovit tovární nastavení) Přístup ke službě ReadySHARE ReadySHARE Printer ReadySHARE Cloud Aplikace NETGEAR genie Mobilní aplikace NETGEAR genie

5 Základní informace o routeru Většina konektorů se nachází na zadním panelu. USB Porty LAN 1-4 Síťový konektor Power On/Off (Napájení vyp./zap.) Port WAN (Internet) Restore Factory Settings (Obnovit tovární nastavení) Na následujícím obrázku vidíte přední a zadní panel. Kontrolky LED Na boku routeru jsou tlačítka, vepředu kontrolky LED. WPS. WPS použijte k přidání bezdrátového počítače nebo zařízení do sítě. WiFi zap./vyp. Zapíná a vypíná bezdrátové sítě. Záloha. Stisknutím na 2 sekundy zálohujete soubory na kartu vloženou do čtečky karet nebo na pevný disk uvnitř routeru. USB 3.0. Připojení zařízení USB. WPS WiFi On/Off (WiFi zap./vyp.) Backup (Záloha) Port USB Čtečka SD karet Čtečka karet. Připojení karet typu SD, MMC, MS nebo MS Pro. 3

6 Tabulka 1. Kontrolky LED Kontrolka LED Popis Napájení Svítí žlutě. Router se spouští. Bliká žlutě. Firmware se upgraduje nebo jste stiskli tlačítko Restore Factory Settings (Obnovit tovární nastavení). Svítí zeleně. Router je připraven. Bliká zeleně. Firmware je poškozen. Další informace najdete na webu Nesvítí. Router není napájen. Internet Svítí zeleně. Internetové připojení je připraveno. Svítí žlutě. Bylo zjištěno připojení kabelu sítě Ethernet k modemu. Nesvítí. K modemu není připojen žádný ethernetový kabel. Bezdrátová síť Svítí modře. Bezdrátové rádio funguje buď v režimu 2,4 GHz nebo 5 GHz. Bliká. Router je v režimu WPS. Nesvítí. Bezdrátová rádia jsou vypnutá jak v režimu 2,4 GHz, tak 5 GHz. USB Svítí modře: Zařízení router přijalo zařízení USB. Zařízení USB je připraveno k použití. Bliká modře. Zasunutý pevný disk USB se pokouší o připojení. Nesvítí: Není připojeno žádné zařízení USB, někdo kliknul na tlačítko Safely Remove Hardware (Bezpečně odebrat hardware), takže nyní můžete bezpečně odebrat zařízení USB. HDD Svítí zeleně: Interní pevný disk funguje; Svítí zeleně a červeně: Pevný disk je z 85 % plný. Bliká zeleně: Někdo stisknul tlačítko Backup (Záloha); data karty SD se kopírují na interní pevný disk. Bliká zeleně a červeně: Pevný disk je z 95 % plný. Svítí červeně: Pevný disk není naformátovaný, pevný disk není správně připojený nebo jde o upozornění na selhání. Nesvítí: Není připojený žádný interní pevný disk. 4

7 Instalace routeru Před instalací routeru se přesvědčte, že je internetová služba aktivní. Pokračujte podle bodů 1 až Připravte modem. a. Odpojte zdroj napájení vašeho modemu. b. Je-li modem napájen z baterie, vyjměte všechny baterie. c. Jestliže je modem již připojen k jinému routeru, odpojte kabel mezi modemem a tímto routerem. Nyní je modem odpojen, kromě kabelu vedoucího do zásuvky internetové služby. 2. Připojte modem. 2 DSL nebo kabel Internet Router 1 Modem a b Modem a. Připojte modem a poté ho zapněte. (Vraťte zpět baterie, pokud jste je předtím vyňali.) b. Žlutým kabelem sítě Ethernet, dodaným spolu s routerem, propojte modem a internetový port routeru. 5

8 3. Nainstalujte pevný disk (volitelné). 3 Další informace viz Instalace pevného disku (volitelné) na straně Zapněte router. Zap./Vyp. Router 4 Modem a. Připojte napájecí adaptér k routeru a do zásuvky rozvodu elektřiny. b. Než přejdete ke kroku 5, počkejte, dokud se barva kontrolky LED napájení na předním panelu routeru nezmění ze žluté na zelenou. Pokud žádná z kontrolek na předním panelu nesvítí, stiskněte tlačítko Vypínač napájení na zadním panelu routeru. 6

9 5. Připojte počítač. Router Modem 5 Je možné použít kabel Ethernet (není součástí balení) nebo vytvořit bezdrátové připojení. Pro připojení počítače k portu Ethernet na routeru se používá žlutý ethernetový kabel. Nebo vytvořte bezdrátové připojení pomocí předem nastavených hodnot bezdrátového zabezpečení zapsaných na spodní straně routeru. 6. Spusťte prohlížeč. Pokud se webová stránka 6 neotevře, zavřete a znovu otevřete prohlížeč a do adresního řádku zadejte adresu nebo se podívejte do kapitoly Řešení potíží na straně 18. Pokud jste nainstalovali pevný disk, můžete jej nyní po výzvě naformátovat, případně jej můžete naformátovat později. Při instalaci můžete stáhnout a nainstalovat aplikaci ReadySHARE Vault, případně ji můžete stáhnout později. Aplikace ReadySHARE Vault umožňuje spravovat zálohy z počítače. Další informace viz Zálohování systému Windows pomocí aplikace ReadySHARE Vault na straně 10. 7

10 Instalace pevného disku (volitelné) Do routeru můžete nainstalovat pevný disk. Zařízení podporuje 3,5palcové pevné disky SATA (široké jak 0,75 palce, tak 1 palec). Seznam kompatibilních pevných disků najdete na webu Pozor: Chraňte router a před instalací či odinstalací pevného disku (HDD) jej raději vypínejte. Instalace pevného disku: 1. Zkontrolujte, zda je router vypnutý. 2. Otevřete dvířka na boku routeru (a) a posuňte západu dolů (b), jak je vidět na obrázku (c). Tímto způsobem budete moci vložit pevný disk. a b c 3. Pokud instalujete 0,75palcový pevný disk (není běžné), vložte přihrádku do zařízení. Přihrádku vložte ve správném směru přesně podle pokynů na přihrádce THIS SIDE UP (Touto stranou nahoru) a BACK OF PRODUCT (Zadní strana produktu). 8

11 4. Vložte pevný disk. 5. Zavřením západky zabezpečte pevný disk. 6. Zavřete dvířka na boční straně routeru. Poznámka: Pokud není západka ve správné poloze nebo pokud je pevný disk vložen v nesprávném směru, dvířka routeru nebude možné zavřít. Při zapíná routeru kontrolka pevného disku LED ukazuje jeho stav. Svítí zeleně: Interní pevný disk funguje. Svítí zeleně a červeně: Pevný disk je z 85 % plný. Svítí červeně: Pevný disk není naformátovaný, pevný disk není správně připojený nebo jde o upozornění na selhání. Nesvítí: Není připojený žádný interní pevný disk. Formátování pevného disku Konektor směřuje vzhůru. Pokud instalujete pevný disk během první konfigurace routeru, router jej zjistí. Naformátovaný pevný disk není třeba znovu formátovat. Pokud pevný disk není zformátovaný, budete vyzváni k jeho zformátování. Pozor: Formátování pevného disku vymaže všechna data, která jsou na něm uložena. Pokud jej chcete naformátovat, můžete postupovat podle pokynů, nebo jej naformátovat později po přihlášení k routeru z jeho nabídky. Další informace viz Formátování HDD z nabídky routeru na straně 18. 9

12 Zálohování počítače Počítače lze zálohovat na interní pevný disk SATA zařízení CENTRIA nebo do připojeného externího úložiště USB. Můžete použít zformátovaný pevný disk, nebo jej naformátovat z nabídky routeru (viz část Formátování pevného disku na straně 9). 1.Nainstalujte zařízení CENTRIA pomocí počítače PC, Mac, tabletu nebo smartphonu 2.Chcete-li zálohovat počítače se systémem Windows, nainstalujte na každý počítač aplikaci ReadySHARE Vault. 3.Chcete-li zálohovat počítač Mac, použijte aplikaci Apple Time Machine. Pozor: Společnost NETGEAR nepřebírá žádnou odpovědnost za ztrátu dat a v případě, že bude disk nefunkční, nenabízí žádnou službu obnovení dat. Zálohování systému Windows pomocí aplikace ReadySHARE Vault Aplikace ReadySHARE Vault umožňuje zálohovat soubory z počítače s Windows. Zálohování počítače s Windows na pevný disk v routeru: 1. Nainstalujte aplikaci genie na každý počítač stažením softwaru z webu 2. Nainstalujte aplikaci ReadySHARE Vault na každý počítače stažením softwaru z webu 3. Spusťte aplikaci ReadySHARE Vault. Použijte řídicí panel nebo záložku Backup (Zálohovat) a nastavte a spusťte zálohování. 10

13 Zálohování pomocí aplikace Time Machine Aplikace Time Machine funguje pouze v počítačích Mac a automaticky zálohuje počítač Zálohování počítače Mac na pevný disk v routeru: 1. Z plochy počítače Mac otevřete Macintosh HD nebo Finder. 2. Ze seznamu SDÍLENÉ v nabídce nalevo vyberte WNDR Klikněte na tlačítko Připojit jako. 4. V okně místní nabídky vyberte Registrovaný uživatel a zadejte admin jako uživatelské jméno a password jako heslo. 5. Klepněte na možnost Připojit. Po připojení lze zobrazit seznam připojených zařízení. Kdykoli se přihlásíte jako správce, zobrazí se zařízení navíc nazvané admin. 6. Z nabídky Apple vyberte Předvolby systému a pak otevřete Time Machine. 7. Klikněte na Vybrat disk a vyberte záložní disk. 8. Výběr potvrďte kliknutím na tlačítko Použít pro zálohování. Pokud se pevný disk nezobrazuje, vyhledejte jej pomocí Mac Finderu a pak jej vyberte v aplikaci Time Machine. 9. Zadejte heslo (password) a spusťte zálohování. 11

14 Odebrání pevného disku Pozor: Chraňte router a před instalací či odinstalací pevného disku (HDD) jej raději vypínejte. Odebrání pevného disku (HDD): 1. Vypněte zařízení stisknutím tlačítka napájení. 2. Otevřete dvířka na boční straně routeru a podle schématu uvolněte západku uvnitř. 3. Prsty uchopte horní a dolní stranu pevného disku a vyjměte jej. 12

15 4. Pokud odebíráte 0,75palcový pevný disk, vyjměte přihrádku z routeru. 5. Nezapomeňte vrátit západku zpět doleva (a), jinak nebude možné zavřít dvířka routeru (b). b a Předem nastavené zabezpečení bezdrátové sítě Tento výrobek má jedinečný název bezdrátové sítě (SSID) a síťový klíč (heslo). Výchozí název SSID a síťový klíč (heslo) jsou generovány jedinečným způsobem pro každé zařízení (obdobně jako sériové číslo), aby chránily a maximalizovaly vaši bezpečnost v bezdrátové síti. Tyto informace jsou umístěny na štítku připevněném na spodní části výrobku. Společnost NETGEAR doporučuje, abyste předem nastavený název bezdrátové sítě (SSID) a síťový klíč (heslo) neměnili. Pokud tyto 13

16 údaje změníte, nelze již název SSID a heslo zabezpečení na spodní straně produktu použít. Nastavení bezdrátové sítě Poznamenejte si výchozí předem nastavené hodnoty bezdrátového připojení vytištěné na štítku ve spodním prostoru. Název bezdrátové sítě (SSID): Síťový klíč (heslo): Pokud změníte výchozí nastavení, poznamenejte si je zde a potom tuto příručku uložte na bezpečném místě: Název bezdrátové sítě (SSID): Síťový klíč (heslo): Pokud chcete načíst nebo aktualizovat heslo bezdrátového připojení, zadejte v internetovém prohlížeči adresu a přihlaste se pomocí výchozího uživatelského jména (admin) a hesla (password). Na stránce Nastavení bezdrátového připojení (Wireless Settings) vyhledejte své heslo bezdrátové sítě. 14

17 Připojení k bezdrátové síti K připojení k bezdrátové síti lze použít buď metodu WPS (Wi-Fi Protected Setup), nebo ruční připojení. Metoda WPS WPS umožňuje připojení k WiFi síti bez zadávání hesla. Pokud bezdrátové zařízení podporuje WPS, když se poprvé připojíte k síti, pravděpodobně se zobrazí výzva, abyste stiskli tlačítko WPS na routeru. Připojení k síti pomocí WPS: 1. Stiskněte tlačítko WPS na routeru. 2. Do dvou minut stiskněte tlačítko WPS na počítači nebo bezdrátovém zařízení, které chcete připojit k síti. Postupujte podle pokynů WPS v počítači či bezdrátovém zařízení, které chcete připojit k síti. Poznámka: Některé starší bezdrátové počítače nebo zařízení metodu WPS nepoužívají. Připojení ručně Ruční připojení k síti: 1. V počítači nebo bezdrátovém zařízení otevřete software pro správu bezdrátových připojení. Tento software vyhledá všechny dostupné bezdrátové sítě v okolí. 2. V seznamu vyberte název bezdrátové sítě (SSID). Název SSID je umístěn na štítku připevněném na spodní části routeru. Změníte-li název sítě během procesu úvodního nastavení, najděte tento síťový název. 3. Zapište předem nastavené heslo (nebo vlastní heslo, pokud jste předem nastavené heslo změnili), a klepněte na Connect (Připojit). 15

18 Provedení dalších změn v routeru Jakmile pomocí softwaru NETGEAR genie nastavíte router, přihlaste se k routeru a prohlédněte si jeho nastavení a případně ho upravte. Postup pro přihlášení k routeru: 1. Spusťte prohlížeč v počítači nebo v bezdrátovém zařízení, které je připojeno k routeru. 2. Do adresního řádku prohlížeče zapište adresu nebo Zobrazí se výzva k přihlášení: admin ******** 3. Zadejte uživatelské jméno admin a heslo password. Zobrazí se domovská obrazovka routeru ZÁKLADNÍ: Další údaje o obrazovkách routeru najdete v Uživatelské příručce. 16

19 Změna hesla Postup změny hesla pro uživatele routeru: 1. Přihlaste se k routeru. 2. Výběrem příkazu Maintenance (Údržba) > Set Password (Nastavit heslo) zobrazíte obrazovku Nastavit heslo: 3. Zadejte staré heslo a poté dvakrát zadejte nové heslo. Společnost NETGEAR doporučuje použít funkci obnovení hesla, pokud jste změnili heslo. 4. Zaškrtněte políčko Povolit obnovení hesla. 5. Budete vyzváni k výběru bezpečnostní otázky a typu odpovědí, které se uloží. 6. Klikněte na Použít. Obnovení hesla Použití funkce obnovy hesla pro získání zapomenutého hesla: Pro použití této funkce je nutné povolit obnovení hesla dle předchozího popisu. 1. Spusťte prohlížeč v počítači nebo v bezdrátovém zařízení, které je připojeno k routeru. 2. Do adresního řádku prohlížeče zapište adresu nebo 3. Po zobrazení přihlašovací obrazovky klepněte na Zrušit. Budete vyzváni k zadání uložených odpovědí, abyste se mohli přihlásit k routeru. 17

20 Formátování HDD z nabídky routeru Při použití tohoto způsobu formátování pevného disku nelze rozdělit souborový systém do oddílů ani změnit jeho typ. Pozor: Formátování pevného disku vymaže všechny soubory, které jsou na něm uložené. Formátování pevného disku: 1. Vyberte ADVANCED > Storage > Advanced Settings (Upřesnit > Úložiště > Rozšířené nastavení). 2. Klikněte na tlačítko Format Internal Hard Drive (Formátovat interní pevný disk). Řešení potíží Pokud vypnete router s nainstalovaným pevným diskem, než jej znovu zapnete, počkejte 2 sekundy, během kterých bude mít pevný disk dostatek času se resetovat. Pokud svítí kontrolka LED pevného disku červeně, přestože dříve svítila zeleně, mohlo se uvolnit připojení pevného disku. Vypněte router. Odpojte pevný disk a znovu jej zapojte. Zapněte router a počkejte na rozsvícení kontrolky LED pevného disku. Pokud se v prohlížeči nezobrazí webová stránka: Zkontrolujte, zda je počítač připojen k jednomu ze čtyř ethernetových portů sítě LAN nebo bezdrátově k routeru. 18

21 Zkontrolujte, zda je router napájen a zda je rozsvícena kontrolka LED sítě WiFi. Zavřete a znovu spusťte prohlížeč, abyste zajistili, že si prohlížeč nepodrží předchozí stránku v dočasné paměti. Zapište Pokud má počítač nastavenu statickou nebo pevnou adresu IP (což není běžný případ), změňte nastavení tak, aby adresu IP získával počítač z routeru. Restore Factory Settings (Obnovit tovární nastavení) Obnovení továrního nastavení routeru: 1. Pomocí ostrého předmětu, například hrotu pera nebo kancelářské sponky, stiskněte a podržte tlačítko Restore Factory Settings (Obnovit tovární nastavení) na zadní straně routeru na dobu déle než pět sekund, dokud nezačne kontrolka LED napájení blikat žlutě. 2. Uvolněte tlačítko a počkejte, dokud se router nerestartuje. Tovární nastavení bylo obnoveno. Přístup ke službě ReadySHARE ReadySHARE poskytuje přístup k pevnému disku uvnitř routeru nebo jednotce USB připojené přes port USB routeru a nabízí možnost jejich sdílení. (Zařízení USB se speciálními disky není kompatibilní.) Jakmile připojíte zařízení USB, jeho příprava na sdílení může trvat až dvě minuty. Poznámka: Pokud má zařízení USB vlastní zdroj napájení, je potřeba jej použít při připojení zařízení USB k routeru. Přístup k internímu pevnému disku nebo zařízení USB ze systému Windows: Soubor readyshareconnect.exe je možné stáhnout na adrese: Použijte kteroukoli z následujících metod: 19

22 Vyberte Start > Spustit. Do dialogového okna zadejte \\readyshare a klikněte na OK. Otevřete prohlížeč a do adresního řádku zadejte \\readyshare. Otevřete Místa v síti a zadejte \\readyshare. Přístup k internímu pevnému disku nebo zařízení USB z počítače Mac: 1. Vyberte možnost Go > Connect to Server (Přejít > Připojit k serveru). 2. U položky Adresa serveru zadejte smb://readyshare. 3. Klepněte na možnost Connect (Připojit). ReadySHARE Printer Funkce ReadySHARE Printer umožňuje připojení USB tiskárny k portu USB routeru a bezdrátovou komunikaci s routerem. Chcete-li nastavit funkci ReadySHARE Printer: 1. Připojte USB tiskárnu k portu USB routeru pomocí kabelu USB tiskárny. 2. Na každém počítači, který bude tiskárnu sdílet: a. Nainstalujte aktuální software ovladače tiskárny USB (od výrobce tiskárny). b. Stáhněte a nainstalujte nástroj NETGEAR USB Control Center (k dispozici v části pro tiskárnu ReadySHARE Printer na webu (www.netgear.com/readyshare). c. Zvolte jazyk. 3. V případě zobrazení výzvy vyberte tiskárnu a na každém počítači klikněte na tlačítko Connect (Připojit). Jakmile bude navázáno připojení na prvním počítači, změní se stav na Manually connected by xxx (Ručně připojeno počítačem xxx). 20

23 Tiskovou frontu spravuje na každém počítači nástroj USB Control Center. Po dokončení kroku 3 u všech počítačů by měl být stav tiskárny na každém počítači jako Available (Dostupná). Aby bylo možné tisknout pomocí USB tiskárny připojené k routeru, musí být v počítači, ze kterého chcete tisk provést, spuštěn nástroj USB Control Center. Pokud nástroj vypnete, tisk nebude možný. Některé druhy firewallu, jako například Comodo, blokují přístup nástroje ReadySHARE Print k USB tiskárně. Pokud tiskárnu v nástroji nevidíte, můžete bránu firewall dočasně zakázat a poté bude nástroj fungovat. Informace o funkci ReadySHARE Printer naleznete v uživatelské příručce kliknutím na odkaz Dokumentace v rozhraní pro správu routeru nebo na webu (http://support.netgear.com). ReadySHARE Cloud ReadySHARE Cloud nabízí vzdálený přístup k pevnému disku uvnitř routeru nebo úložišti USB, které je k routeru připojeno přes port USB, a to prostřednictvím internetu. Přístup jednotlivců ke každé položce uložené na interním pevném disku nebo zařízení USB lze kontrolovat. Vytvořte si na webu účet a získejte přístup ke svým souborům a složkám kdykoli a odkudkoli. Povolení služby ReadySHARE Cloud: 1. Přihlaste se k routeru a vyberte ReadySHARE. 2. Podle pokynů zaregistrujte svůj router na serveru služby ReadySHARE Cloud. 3. Pozvěte ostatní k prohlížení sdíleného obsahu na zařízení USB. Pokud vámi pozvaní uživatelé nemají účet u služby ReadySHARE Cloud, budou vyzváni k jeho vytvoření, aby měli ke sdílenému obsahu přístup. 21

24 Aplikace NETGEAR genie Aplikace genie slouží jako řídicí panel vaší domácí sítě. Umožňuje snadno zobrazovat, spravovat a kontrolovat celou domácí síť a pomáhá řešit běžné potíže se sítí. Použít můžete aplikaci genie nebo mobilní aplikaci genie. Internet STATUS GOOD WiFi Connection STATUS Connected Router Settings Click here Aplikace genie Network Map Parental Controls ReadySHARE Number of devices 16 Click here Click here Navštivte web aplikace NETGEAR genie na adrese Aplikace genie má tyto funkce: Internet. Sledovat a opravit potíže s připojení k Internetu pro pevné i bezdrátové sítě. Připojení WiFi. Zobrazit nebo měnit nastavení routeru pro připojení k bezdrátové síti. Nastavení routeru. Přihlásit se k routeru a zobrazit nebo změnit jeho nastavení. Mapa sítě. Zobrazit síťová zařízení připojená k síti. Rodičovská kontrola. Spravovat ovládací prvky rodičovské kontroly na ochranu zařízení v síti před nevhodným obsahem. ReadySHARE. Přístup k připojenému zařízení nebo tiskárně USB. Z této obrazovky lze rovněž stáhnout aplikaci ReadySHARE Vault. Podpora. Nejčastější dotazy pro podporu jsou k dispozici v počítači i bez internetového připojení. Zde si můžete přečíst odpovědi na běžné potíže s routerem. K dispozici jsou rovněž některé jednoduché síťové nástroje na pomoc s laděním sítě. 22

25 Mobilní aplikace NETGEAR genie Postup instalace mobilní aplikace genie: 1. Pomocí mobilního zařízení přejděte do obchodu Apple AppStore nebo Google Play pro Android a vyhledejte aplikaci NETGEAR genie. K urychlení můžete použít následující QR kódy: Aplikace pro ipad Aplikace pro iphone 2. Nainstalujte aplikaci do svého ipadu nebo telefonu. Aplikace pro Android 3. Spusťte aplikaci a zobrazí se obrazovka řídicího panelu. K používání této aplikace je nutné připojení k síti WiFi z telefonu nebo ipadu do domácí sítě NETGEAR. Správa nastavení připojení WiFi a přístupu hostitelských zařízení do domácí sítě. Zobrazení mapy sítě. Nastavení nebo správa rodičovské kontroly. Používání nástroje Traffic Meter pro kontrolu využívání Internetu. Přehrávání medií na zařízeních v síti pomocí nástroje My Media. 23

26 2012 NETGEAR, Inc. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být kopírována, přenášena, přepisována, ukládána na systémech pro vyhledávání informací ani překládána do libovolného jazyka v jakékoli formě nebo pomocí jakýchkoli prostředků bez písemného souhlasu společnosti NETGEAR, Inc. Zařízení NEPOKLÁDEJTE navzájem na sebe ani do těsných prostorů či do zásuvek. Zkontrolujte, zda je kolem zařízení nejméně 5 cm volného místa. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být bez oznámení změněny. Ostatní názvy značek a výrobků jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky příslušných vlastníků. Prohlášení o podmínkách V zájmu zlepšování vnitřního provedení, funkčnosti a spolehlivosti výrobků popsaných v tomto dokumentu si společnost NETGEAR vyhrazuje právo provádět na něm změny bez předchozího upozornění. Společnost NETGEAR nepřebírá žádnou odpovědnost, která by mohla vyvstat v souvislosti s použitím nebo nasazením výrobku(ů) a obvodů, zde popsaných. 24

Bezdrátový router AC1600 Smart

Bezdrátový router AC1600 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Instalační příručka pro sadu Powerline Nano500 XAVB5101

Instalační příručka pro sadu Powerline Nano500 XAVB5101 Instalační příručka pro sadu Powerline Nano500 XAVB5101 2012 NETGEAR, Inc. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána na systémech pro

Více

FreeAgent GoFlex Home Uživatelská příručka

FreeAgent GoFlex Home Uživatelská příručka FreeAgent GoFlex Home Uživatelská příručka Uživatelská příručka k systému FreeAgent GoFlex?Home 2011 Seagate Technology LLC. Všechna práva vyhrazena. Seagate, Seagate Technology, logo Wave a FreeAgent

Více

My Passport Wireless. Přenosný pevný disk. Uživatelská příručka

My Passport Wireless. Přenosný pevný disk. Uživatelská příručka My Passport Wireless Přenosný pevný disk Uživatelská příručka Servis a podpora společnosti WD Pokud narazíte na jakýkoli problém, obraťte se na nás dříve, než výrobek vrátíte. Většinu dotazů technické

Více

Wireless. My Passport. Přenosný pevný disk. Uživatelská příručka

Wireless. My Passport. Přenosný pevný disk. Uživatelská příručka My Passport Přenosný pevný disk Uživatelská příručka Wireless i Servis a podpora společnosti WD Pokud narazíte na jakýkoli problém, obraťte se na nás dříve, než výrobek vrátíte. Většinu dotazů technické

Více

IP kamery DIGITUS Plug&View

IP kamery DIGITUS Plug&View IP kamery DIGITUS Plug&View Stručný průvodce instalací Obsah balení 1 IP kamera Plug&View 1 napájecí zdroj s kabelem 1 kabel s ethernetem 1 stručný průvodce instalací 1 disk CD s nástroji 1 odnímatelná

Více

Uživatelská příručka programu SmartSolutions

Uživatelská příručka programu SmartSolutions Uživatelská příručka programu SmartSolutions 2011 www.lexmark.com Obsah O programu SmartSolutions...4 Co je to SmartSolutions?...4 Doporučené systémové požadavky...5 Popis Střediska řešení...7 Popis Střediska

Více

Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41

Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41 Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41 Autorská práva Copyright 2007 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána

Více

Externí jednotka. My Book. Essential Uživatelská příručka. My Book Essential Příručka uživatele

Externí jednotka. My Book. Essential Uživatelská příručka. My Book Essential Příručka uživatele My Book Essential Uživatelská příručka My Book Essential Příručka uživatele Externí jednotka Servis a podpora společnosti WD Pokud narazíte na jakýkoli problém, obraťte se před reklamací nejprve na nás.

Více

Průvodce nastavením bezdrátového připojení

Průvodce nastavením bezdrátového připojení Průvodce nastavením bezdrátového připojení 2008 Lexmark International, Inc. Všechna práva vyhrazena. Upozornění ohledně vydání Červen 2008 Následující odstavec neplatí pro země, kde taková nařízení odporují

Více

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Uživatelská příručka

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Uživatelská příručka LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 Uživatelská příručka Multifunkční zařízení LaserJet Pro 100 color M175 Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Více

Uživatelská příručka. RT-AC87U dvoupásmový. 4x4 bezdrátový-ac 2400 gigabitový směrovač

Uživatelská příručka. RT-AC87U dvoupásmový. 4x4 bezdrátový-ac 2400 gigabitový směrovač Uživatelská příručka RT-AC87U dvoupásmový 4x4 bezdrátový-ac 2400 gigabitový směrovač CZ8971 Květen 2014 Copyright 2014 ASUSTeK Computer Inc. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky, včetně popsaných

Více

Lexmark E460dn a E460dw

Lexmark E460dn a E460dw Lexmark E460dn a E460dw Návod k použití Květen 2008 www.lexmark.cz Lexmark a logo Lexmark s diamantem jsou obchodní značky společnosti Lexmark International, Inc., registrované v USA a/nebo jiných zemích.

Více

BlackArmor NAS 440/420 Uživatelská příručka

BlackArmor NAS 440/420 Uživatelská příručka BlackArmor NAS 440/420 Uživatelská příručka Uživatelská příručka BlackArmor NAS 440/420 2009 Seagate Technology LLC. Všechna práva vyhrazena. Seagate, Seagate Technology, logo Wave a FreeAgent jsou obchodní

Více

Ubee EVW3226 Advanced Wireless Voice Gateway

Ubee EVW3226 Advanced Wireless Voice Gateway Ubee EVW3226 Advanced Wireless Voice Gateway Příručka pro uživatele www.ubeeinteractive.com Ubee Interactive Europe Beech Avenue 54-80 1119 PW Schiphol Rijk The Netherlands Prodej (e-mail): eusales@ubeeinteractive.com

Více

Uživatelská příručka zařízení 9500 Series All-In-One

Uživatelská příručka zařízení 9500 Series All-In-One Uživatelská příručka zařízení 9500 Series All-In-One 2007 www.lexmark.com Obsah Vyhledání informací o tiskárně...15 Vyhledání informací o tiskárně...15 Poznámka k operačnímu systému...19 Poznámka k operačnímu

Více

Lenovo. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách.

Lenovo. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Lenovo Uživatelská příručka Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Poznámky Před používáním výrobku si přečtěte Příručka s bezpečnostními a

Více

LabelManager Wireless PnP

LabelManager Wireless PnP LabelManager Wireless PnP UŽIVATELSKÝ MANUÁL dymo.com Copyright 2013 Newell Rubbermaid Europe, LLC. Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto dokumentu ani software nesmí být reprodukovány nebo přenášeny

Více

HP Deskjet 3520 e-all-in-one series

HP Deskjet 3520 e-all-in-one series HP Deskjet 3520 e-all-in-one series Obsah 1 Postup...3 2 Poznejte HP e-all-in-one Části tiskárny...5 Funkce ovládacího panelu...6 Nastavení bezdrátového připojení...6 Stavové kontrolky...7 Automatické

Více

Xerox WorkCentre 6025 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation

Xerox WorkCentre 6025 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Xerox WorkCentre 6025 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía del usuario Português

Více

My Book Uživatelská příručka

My Book Uživatelská příručka My Book Uživatelská příručka Uživatelská příručka k disku My Book Externí stolní disk Servis a podpora společnosti WD Pokud narazíte na jakýkoli problém, obraťte se na nás dříve, než výrobek vrátíte. Většinu

Více

Uživatelská příručka. Uživatelská příručka 2013. 5 A63N-9560-01J - 1 -

Uživatelská příručka. Uživatelská příručka 2013. 5 A63N-9560-01J - 1 - Uživatelská příručka 2013. 5 A63N-9560-01J - 1 - Obsah 1 Informace o bezpečnosti... 10 2 Informace o tiskárně... 14 Vyhledání informací o tiskárně... 14 Výběr umístění tiskárny... 15 3 Dodatečná příprava

Více

Uživatelská příručka. Xperia E4 E2104/E2105

Uživatelská příručka. Xperia E4 E2104/E2105 Uživatelská příručka Xperia E4 E2104/E2105 Obsah Začínáme...6 Informace o této uživatelské příručce...6 Přehled...6 Uvedení do provozu...7 První zapnutí zařízení...9 K čemu potřebuji účet Google?...10

Více

Uživatelská příručka. HP Officejet Pro 8100

Uživatelská příručka. HP Officejet Pro 8100 Uživatelská příručka HP Officejet Pro 8100 Tiskárna HP Officejet Pro 8100 eprinter Návod k obsluze Informace o autorských právech 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2. vydání, 1/2014

Více

Referenční p íručka. ada p enosných počítač společnosti HP. Číslo dokumentace: 370697-221

Referenční p íručka. ada p enosných počítač společnosti HP. Číslo dokumentace: 370697-221 Referenční p íručka ada p enosných počítač společnosti HP Číslo dokumentace: 370697-221 Červen 2004 Tato příručka obsahuje popis instalace, provozu, údržby notebooku a řešení problémů. Obsahuje také informace

Více

Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele

Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele Regulační model: T06G Regulační typ: T06G001 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které pomáhají lepšímu využití počítače.

Více

TravelMate řady 2410. Uživatelská Příručka

TravelMate řady 2410. Uživatelská Příručka TravelMate řady 2410 Uživatelská Příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna Práva Vyhrazena. Uživatelská příručka k notebooku TravelMate řady 2410 Původní Vydání: červenec 2005 Pravidelné úpravy

Více

TravelMate řady 4010. Uživatelská Příručka

TravelMate řady 4010. Uživatelská Příručka TravelMate řady 4010 Uživatelská Příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna Práva Vyhrazena Uživatelská příručka k notebooku TravelMate řady 4010 Původní Vydání: červen 2005 Pravidelné úpravy a

Více

Lenovo G400/G500 G405/G505 G410/G510

Lenovo G400/G500 G405/G505 G410/G510 Lenovo G400/G500 G405/G505 G410/G510 Uživatelská příručka Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Poznámky Před používáním tohoto produktu si

Více

My Book. World Edition. Uživatelská příručka. Systémy pro ukládání dat se vzdáleným přístupem s jednou či dvěma jednotkami

My Book. World Edition. Uživatelská příručka. Systémy pro ukládání dat se vzdáleným přístupem s jednou či dvěma jednotkami My Book World Edition Uživatelská příručka Systémy pro ukládání dat se vzdáleným přístupem s jednou či dvěma jednotkami Obsah 1 Úvod....................................... 1 My Book World Edition v síti

Více