Stručný přehled. AirCard 785. Mobilní hotspot

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stručný přehled. AirCard 785. Mobilní hotspot"

Transkript

1 Stručný přehled AirCard 785 Mobilní hotspot

2 Seznámení s hotspotem Před připojením hotspotu se seznamte s jeho displejem LCD, ikonami, tlačítky a konektory. Tlačítka a konektory Stavová kontrolka LED Port micro USB Anténní konektor Stavová kontrolka LED Stavová kontrolka LED signalizuje stav datového připojení: Modrá, pomalé blikání. Připraveno. Modrá, dvojité blikání. Probíhá přenos dat. Žlutá, pomalé blikání. Hotspot není připojen k síti. Další informace viz část Proč se hotspot nemůže připojit k internetu? na straně 13. 2

3 Navigační tlačítko Navigační tlačítko Stisknutím navigačního tlačítka lze procházet obrazovky displeje LCD. Tlačítko napájení Stisknutím a podržením tlačítka napájení na dvě sekundy lze hotspot zapnout, na pět sekund vypnout. Displej LCD Tlačítko napájení Displej LCD zobrazuje ikony, využití dat a název a heslo sítě WiFi. 3

4 Ikona Popis 1 čárka. Hotspot má slabý signál. 5 čárek. Hotspot má silný signál. Dostupná síťová technologie, liší se podle pokrytí poskytovatele služby. Modrá/bílá. Při připojení k síti WiFi je aktivováno snížení zatížení sítě WiFi. Šedá. Snížení zatížení sítě WiFi je aktivováno, když není hotspot připojen k síti WiFi. Plné šipky se zobrazují při probíhajícím přenosu dat z hotspotu. Existují upozornění systému vyžadující pozornost uživatele. Máte nové zprávy SMS. Zbývající nabití baterie. Baterie je nabitá z méně než 5 %. Fialová. Síť WiFi je aktivní. Šedá. Síť WiFi není aktivní. Číslice udává počet připojených zařízení. 4

5 Nastavení hotspotu Před připojením k hotspotu je třeba vložit kartu micro-sim, zapnout hotspot, nabít baterii a vybrat jazyk. Poznámka: Ve věci získání karty micro-sim se obraťte na poskytovatele služeb internetu. ¾ Vložení karty micro-sim: 1. Sejměte zadní kryt pomocí drážky na rohu hotspotu. 2. Vyjměte baterii. 3. Vložte kartu micro-sim. 5

6 4. Zkontrolujte, zda je karta micro-sim pevně usazena. 5. Vložte zpět baterii. Pokud nelze baterii snadno vložit, zkontrolujte její orientaci. 6. Nasaďte zpět kryt. ¾ Zapnutí hotspotu: Stiskněte a podržte tlačítko napájení, dokud se nerozsvítí displej LCD. Zobrazí se obrazovka volby jazyka. ¾ Volba jazyka: 1. Stisknutím navigačního tlačítka procházejte možnosti jazyka, dokud se nezvýrazní požadovaný jazyk. 2. Stisknutím tlačítka napájení jazyk vyberte. Jazyk lze později znovu změnit z webové stránky hotspotu. ¾ Nabíjení baterie: 1. Připojte kabel micro USB k hotspotu. 2. Připojte druhý konec kabelu k portu USB na počítači nebo jiném zařízení. Poznámka: Baterie se dodává částečně nabitá. 6

7 ¾ Připojení k mobilnímu hotspotu: 1. Zkontrolujte, zda je v počítači nebo jiném zařízení aktivována síť WiFi. 2. Vyhledejte v počítači nebo jiném zařízení bezdrátové sítě: U zařízení s operačním systémem Windows klikněte na ikonu Přístup k internetu. U zařízení s operačním systémem Mac vyberte síť z nabídky WiFi. U tabletů vyhledejte možnost nastavení. 3. Vyberte název sítě WiFi zobrazený na displeji LCD. 4. Zadejte heslo sítě WiFi přesně tak, jak se zobrazuje na displeji LCD. Hesla rozlišují malá a velká písmena. Po připojení počítače nebo mobilního zařízení k hotspotu se vedle ikony sítě WiFi na displeji LCD zobrazí číslice 1. Poznámka: Aby bylo možné připojit se k mobilní širokopásmové síti, musí být aktivní účet karty SIM. Pokud používáte předplacenou kartu micro-sim nebo kartu s účtováním podle spotřebovaných jednotek, musí být na účtu kladný zůstatek. 5. Spusťte prohlížeč a podle potřeby navštivte stránku pro vlastní úpravu nastavení. Hotspot je plně zabezpečen s použitím výchozích nastavení zabezpečení. Poznámka: Pokud se zobrazí zpráva uvádějící, že nemáte mobilní připojení, bude zřejmě třeba přidat název přístupového bodu (APN). Informace o přidání APN viz uživatelská příručka. 7

8 Aplikace NETGEAR AirCard Stáhněte si mobilní aplikaci zdarma ze stránky Pomocí této aplikace lze zobrazit nastavení a informace o připojení a využití dat ve smartphonu nebo tabletu. Pro správu všech nastavení hotspotu navštivte stránku Webová stránka hotspotu Na webové stránce hotspotu lze provést následující akce: změnit identifikátor SSID sítě WiFi, heslo sítě WiFi, heslo správce a šifrování sítě WiFi, nastavit možnosti automatického připojení, zobrazit využití dat, číst zprávy SMS, zobrazit upozornění, zobrazit a změnit další nastavení, zkontrolovat stav zařízení. ¾ Přístup na webovou stránku hotspotu: 1. V počítači nebo bezdrátovém zařízení připojeném k síti spusťte internetový prohlížeč. 2. Zadejte adresu 3. Zadejte přihlašovací heslo správce. Výchozím heslem je password. Zobrazí se webová stránka hotspotu. 8

9 Změna nastavení zabezpečení Zabezpečení zajišťuje název sítě WiFi a heslo správce. Mobilní hotspot se dodává s nahodile generovaným a zabezpečeným názvem sítě WiFi (SSID) a heslem, které lze používat ve stavu, v jakém je. V této části jsou uvedeny informace o změně nastavení zabezpečení. ¾ Změna názvu sítě WiFi: 1. V počítači nebo bezdrátovém zařízení připojeném k hotspotu spusťte internetový prohlížeč. 2. Zadejte adresu 3. Zadejte přihlašovací heslo správce. Výchozím heslem je password. Zobrazí se webová stránka hotspotu. 4. Vyberte možnost WiFi > Options (Možnosti). 5. Zadejte nový název sítě WiFi. 6. Klikněte na tlačítko Submit (Odeslat). ¾ Změna hesla sítě WiFi: 1. V počítači nebo bezdrátovém zařízení připojeném k hotspotu spusťte internetový prohlížeč. 2. Zadejte adresu Zobrazí se webová stránka hotspotu. 3. Zadejte přihlašovací heslo správce. Výchozím heslem je password. Zobrazí se webová stránka hotspotu. 4. Vyberte možnost WiFi > Options (Možnosti). Zobrazí se obrazovka možností sítě WiFi. 9

10 5. Zadejte nové heslo sítě WiFi. Při změně hesla si heslo poznamenejte a uložte na bezpečném místě. 6. Klikněte na tlačítko Submit (Odeslat). Připojení zařízení Zařízení lze do sítě přidávat pomocí správce sítě WiFi nebo standardu WPS, pokud zařízení standard WPS podporuje. Poznámka: Standard WPS umožňuje připojit k síti WiFi bez použití klávesnice zařízení, která jej podporují. ¾ Připojení dalších zařízení podporujících síť WiFi: 1. Spusťte správce sítě WiFi v počítači nebo jiném zařízení podporujícím síť WiFi (smartphony, tablety, přehrávače médií, fotoaparáty atd.). 2. Vyberte název sítě WiFi zobrazený na displeji LCD. 3. Zadejte heslo sítě WiFi zobrazené na displeji LCD. 4. Spusťte prohlížeč. 10

11 ¾ Připojení k zařízení pomocí standardu WPS: 1. Stisknutím tlačítka napájení nebo navigačního tlačítka zapněte displej LCD. 2. Tiskněte navigační tlačítko, dokud se nezobrazí obrazovka nastavení standardu WPS. 3. Pro aktivaci standardu WPS stiskněte tlačítko napájení. 4. Do uplynutí dvou minut stiskněte tlačítko standardu WPS na zařízení, které chcete připojit k síti WiFi. Hotspot a bezdrátové zařízení budou automaticky komunikovat a vytvoří připojení. Sledování využití dat Využití dat lze sledovat buď pomocí displeje LCD, nebo pomocí webové stránky. Pro konfiguraci měsíčního využití dat navštivte webovou stránku hotspotu. ¾ Zobrazení využití dat na displeji LCD: Aktivujte displej LCD stisknutím tlačítka napájení nebo navigačního tlačítka. ¾ Konfigurace měsíčního využití dat: 1. V počítači nebo bezdrátovém zařízení připojeném k síti spusťte internetový prohlížeč. 2. Zadejte adresu 11

12 3. Zadejte přihlašovací heslo správce. Výchozím heslem je password. 4. V možnosti Billing Cycle (Účetní období) zadejte měsíční počáteční datum, ke kterému se bude automaticky nulovat využití dat. Často kladené otázky Mám změnit název přístupového bodu (APN)? Pokud služba mobilního širokopásmového připojení pracuje, není třeba APN měnit ani nastavovat. APN je třeba změnit v případě, kdy se na displeji LCD zobrazí upozornění s výzvou k provedení této akce nebo s žádostí o nastavení APN pomocí přístupu na webovou stránku hotspotu. Poznámka: Informace o APN viz uživatelská příručka. Jak se lze vrátit na webovou stránku hotspotu? Spusťte v počítači nebo bezdrátovém zařízení připojeném k síti internetový prohlížeč a zadejte adresu nebo Jaké je heslo správce? Výchozí přihlašovací heslo správce je password. Co mám dělat, pokud jsem změnil/a heslo sítě WiFi nebo přihlašovací heslo správce a pak jej zapomněl/a? Resetujte hotspot na výchozí nastavení z výroby. Pro resetování hotspotu stiskněte a podržte navigační tlačítko a tlačítko napájení po dobu pěti sekund. 12

13 Proč se hotspot nemůže připojit k internetu? Zkontrolujte, zda se zařízení může připojit k hotspotu: Zkontrolujte, zda se připojujete se správným názvem SSID a heslem sítě WiFi. Zkontrolujte stabilitu karty WiFi vypnutím a zapnutím sítě WiFi v počítači nebo bezdrátovém zařízení. Restartujte počítač a všechna bezdrátová zařízení připojená k hotspotu. Připojte se k jinému počítači nebo zařízení v síti WiFi. Vypněte hotspot, vyjměte baterii, počkejte 10 sekund, vraťte baterii zpět a zapněte hotspot. Zkontrolujte, zda je hotspot připojen k internetu. Poznámka: Pokud se nezobrazuje ikona aktivity dat, není hotspot připojen k internetu. Zkontrolujte obrazovku upozornění a vyřešte všechny nevyřešené problémy. Pokud používáte poprvé novou kartu micro-sim, zkontrolujte, zda je správně konfigurováno APN karty micro-sim a přihlašovací údaje. Navštivte stránku a zkontrolujte nastavení. 13

14 Mohla vypršet platnost dobitého kreditu. Zkontrolujte podrobnosti účtu u poskytovatele služeb internetu. Může být nutné přidat APN. Další informace naleznete v uživatelské příručce. Proč nelze zapnout hotspot? Zkontrolujte, zda je v hotspotu vložena baterie a zda je zcela nabitá nebo se nabíjí. Příslušenství Dostupnost následujícího příslušenství se liší v závislosti na trhu: Nabíječka s portem sítě Ethernet a anténou. Nabíječka zajišťuje po vložení hotspotu jeho nabíjení a obsahuje port standardu Ethernet. Může zlepšit výkon v sítích 3G/4G v oblastech s nekvalitním pokrytím. Baterie s vyšší kapacitou. Baterie s vyšší kapacitou je nabíjecí a vydrží až 16 hodin při aktivním použití. Extender sítě WiFi. Extender rozšiřuje pokrytí sítě, takže budete připojeni kdekoli ve vašem domě či kanceláři. Antény. Antény zlepšují intenzitu signálu a dosah ve vnitřních prostorách nebo v oblastech s hraničním pokrytím sítí. Pro další informace navštivte stránku 14

15 Technická data Technická data Síť a frekvence pásma Připojení k síti WiFi Rozměry (Š V H) Hmotnost Porty externí antény Doba provozu v pohotovostní režimu Operační systémy LTE kat. 4. Bez agregace nosného signálu FDD. 800/900/1800/2100/2600 MHz TDD MHz 3G. 850/900/2100 MHz 2G. 900/1800 MHz Až 15 uživatelů 110 x 69 x 14,6 mm 4,3 x 2,7 x 5,75 palce 127 g TS9 Až 300 hodin Windows 8.1, 8, Windows 7, Vista SP2 a XP SP3 Mac OS a novější 15

16 Technická podpora Děkujeme vám, že jste zakoupili produkt společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým číslem produktu a použijte jej při registraci výrobku na adrese https://my.netgear.com. Chcete-li využívat telefonickou podporu společnosti NETGEAR, musíte svůj produkt nejprve zaregistrovat. Společnost NETGEAR doporučuje zaregistrovat produkt na jejím webu. Na adrese naleznete aktualizace a webovou podporu. Společnost NETGEAR doporučuje používat pouze její oficiální zdroje podpory. Uživatelskou příručku najdete online na adrese nebo pomocí odkazu v uživatelském rozhraní produktu. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám bez upozornění. NETGEAR, Inc. Všechna práva vyhrazena. Prohlášení o shodě Aktuální Prohlášení o shodě pro EU najdete na webové stránce: Prohlášení o shodě s příslušnými zákony a předpisy najdete na adrese: Před připojením zdroje napájení si přečtěte prohlášení o shodě s příslušnými předpisy. únor 2015 NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134, USA

Bezdrátový router AC1600 Smart

Bezdrátový router AC1600 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Technická podpora Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým

Více

Technická podpora. Obsah balení. Instalační příručka CENTRIA WNDR4700/WNDR4720

Technická podpora. Obsah balení. Instalační příručka CENTRIA WNDR4700/WNDR4720 Technická podpora Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým číslem a s jeho pomocí zaregistrujte svůj výrobek na webu https://my.netgear.com. Bez registrace svého výrobku nebudete moci

Více

My Passport Wireless. Přenosný pevný disk. Uživatelská příručka

My Passport Wireless. Přenosný pevný disk. Uživatelská příručka My Passport Wireless Přenosný pevný disk Uživatelská příručka Servis a podpora společnosti WD Pokud narazíte na jakýkoli problém, obraťte se na nás dříve, než výrobek vrátíte. Většinu dotazů technické

Více

Wireless. My Passport. Přenosný pevný disk. Uživatelská příručka

Wireless. My Passport. Přenosný pevný disk. Uživatelská příručka My Passport Přenosný pevný disk Uživatelská příručka Wireless i Servis a podpora společnosti WD Pokud narazíte na jakýkoli problém, obraťte se na nás dříve, než výrobek vrátíte. Většinu dotazů technické

Více

Uživatelská příručka. Xperia Z1 Compact D5503

Uživatelská příručka. Xperia Z1 Compact D5503 Uživatelská příručka Xperia Z1 Compact D5503 Obsah Začínáme...6 Přehled...6 Uvedení do provozu...7 První zapnutí zařízení...8 K čemu potřebuji účet Google?...9 Nabíjení zařízení...10 Základy práce...11

Více

Nokia 6700 classic - Uživatelská příručka

Nokia 6700 classic - Uživatelská příručka Nokia 6700 classic - Uživatelská příručka 3.2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 4 Obecné informace 5 O vašem přístroji 5 Síťové služby 5 Přístupové kódy 6 Služba nastavení konfigurace 6 My Nokia 6 Stažení

Více

Uživatelská příručka. Xperia T2 Ultra D5303/D5306

Uživatelská příručka. Xperia T2 Ultra D5303/D5306 Uživatelská příručka Xperia T2 Ultra D5303/D5306 Obsah Začínáme...6 O uživatelské příručce...6 Přehled...6 Uvedení do provozu...7 První zapnutí zařízení...9 K čemu potřebuji účet Google?...9 Nabíjení zařízení...10

Více

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý S chytrými zařízeními je svět jednoduchý Děkujeme, že jste si vybrali produkt HUAWEI Mobile WiFi Podporované funkce a skutečný vzhled závisí na konkrétním zakoupeném modelu. Obrázky mají pouze informativní

Více

Uživatelská příručka. Xperia E4 E2104/E2105

Uživatelská příručka. Xperia E4 E2104/E2105 Uživatelská příručka Xperia E4 E2104/E2105 Obsah Začínáme...6 Informace o této uživatelské příručce...6 Přehled...6 Uvedení do provozu...7 První zapnutí zařízení...9 K čemu potřebuji účet Google?...10

Více

Sony Ericsson Spiro. Uživatelská příručka. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Sony Ericsson Spiro. Uživatelská příručka. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Sony Ericsson Spiro Uživatelská příručka Důležité informace Před použitím mobilního telefonu si přečtěte část Důležité informace. Zažijte více. Zjistěte jak. Naplňte svůj život popem a rockem. Sdílejte

Více

FreeAgent GoFlex Home Uživatelská příručka

FreeAgent GoFlex Home Uživatelská příručka FreeAgent GoFlex Home Uživatelská příručka Uživatelská příručka k systému FreeAgent GoFlex?Home 2011 Seagate Technology LLC. Všechna práva vyhrazena. Seagate, Seagate Technology, logo Wave a FreeAgent

Více

Uživatelská příručka programu SmartSolutions

Uživatelská příručka programu SmartSolutions Uživatelská příručka programu SmartSolutions 2011 www.lexmark.com Obsah O programu SmartSolutions...4 Co je to SmartSolutions?...4 Doporučené systémové požadavky...5 Popis Střediska řešení...7 Popis Střediska

Více

Obecné pokyny pro užívání zařízení... 2 Doplňující informace... 2 Obsah balení... 2

Obecné pokyny pro užívání zařízení... 2 Doplňující informace... 2 Obsah balení... 2 Obsah Obecné pokyny pro užívání zařízení... 2 Doplňující informace... 2 Obsah balení... 2 1.0 Základní informace... 3 1.1 Tlačítka a konektory... 3 1.2 Zapnutí a vypnutí... 3 2.0 Představení Google Android

Více

Návod k Vašemu mobilnímu telefonu. www.prodejnamobilu.cz

Návod k Vašemu mobilnímu telefonu. www.prodejnamobilu.cz Návod k Vašemu mobilnímu telefonu www.prodejnamobilu.cz Uživatelská příručka Xperia T LT30p Obsah Důležité informace...7 Android popis systému...8 Aplikace...8 Začínáme...9 Uvedení do provozu...9 Zapnutí

Více

Uživatelská příručka. Xperia Z C6603/C6602

Uživatelská příručka. Xperia Z C6603/C6602 Uživatelská příručka Xperia Z C6603/C6602 Obsah Xperia Z Uživatelská příručka...6 Začínáme...7 Co je platforma Android?...7 Přehled zařízení...7 Uvedení do provozu...8 Zapnutí a vypnutí zařízení...10 Zámek

Více

SM-G925F. Uživatelská příručka. Czech. 04/2015. Rev.1.1. www.samsung.com

SM-G925F. Uživatelská příručka. Czech. 04/2015. Rev.1.1. www.samsung.com SM-G925F Uživatelská příručka Czech. 04/2015. Rev.1.1 www.samsung.com Obsah Základy 4 Nejdříve si přečtěte 5 Obsah balení 6 Rozvržení zařízení 8 Karta SIM nebo USIM 10 Baterie 15 Zapínání a vypínání zařízení

Více

Uživatelská příručka. Xperia J. ST26i/ST26a

Uživatelská příručka. Xperia J. ST26i/ST26a Uživatelská příručka Xperia J ST26i/ST26a Obsah Xperia J Uživatelská příručka...6 Začínáme...7 Co je platforma Android?...7 Přehled telefonu...7 Uvedení do provozu...9 Zapnutí a vypnutí telefonu...11 Zámek

Více

Nokia 6303i classic - Uživatelská příručka

Nokia 6303i classic - Uživatelská příručka Nokia 6303i classic - Uživatelská příručka 1. vydání 2 Obsah Obsah Provádění hlasového volání 20 Ovládání hlasových hovorů 20 Volání pomocí zkratek 21 Bezpečnost 4 Hlasová volba 21 Možnosti v průběhu hovoru

Více

Rozbalení. Obsah balení. Přehled telefonu. Obsah balení Přehled telefonu Tlačítka

Rozbalení. Obsah balení. Přehled telefonu. Obsah balení Přehled telefonu Tlačítka MultiPhone 8400 DUO Na zařízení Prestigio MultiPhone 8400 DUO se vztahuje dvouletá záruka. Podrobné informace o záruce naleznete na adrese: /support/warranty-terms. Copyright 2014 Prestigio. Všechna práva

Více

Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele

Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele Regulační model: T06G Regulační typ: T06G001 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které pomáhají lepšímu využití počítače.

Více

Xperia S Uživatelská příručka

Xperia S Uživatelská příručka Xperia S Uživatelská příručka Obsah Důležité informace...7 Android popis systému...8 Aplikace...8 Začínáme...9 Uvedení do provozu...9 Zapnutí a vypnutí telefonu...10 Zámek obrazovky...10 Průvodce nastavením...11

Více

IP kamery DIGITUS Plug&View

IP kamery DIGITUS Plug&View IP kamery DIGITUS Plug&View Stručný průvodce instalací Obsah balení 1 IP kamera Plug&View 1 napájecí zdroj s kabelem 1 kabel s ethernetem 1 stručný průvodce instalací 1 disk CD s nástroji 1 odnímatelná

Více

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Uživatelská příručka W205 Děkujeme vám za zakoupení telefonu Sony Ericsson W205 Walkman. Další obsah pro telefon naleznete na webové stránce www.sonyericsson.com/fun. Pokud se zaregistrujete na webové

Více

BlackBerry Torch Series

BlackBerry Torch Series BlackBerry Torch Series BlackBerry Torch 9850/9860 Smartphones Uživatelská příručka Verze: 7.0 SWD-1735726-0614093521-010 Obsah Rychlá nápověda... 6 Začínáme: Váš smartphone... 6 Jak na to: 10 nejdůležitějších

Více

MultiReader 3664. Prestigio MultiReader. uživatelská příručka PER3664BC. Version 1.0. www.prestigio.com

MultiReader 3664. Prestigio MultiReader. uživatelská příručka PER3664BC. Version 1.0. www.prestigio.com MultiReader 3664 PER3664BC Prestigio MultiReader Version 1.0 www.prestigio.com O této uživatelské příručce Tato je speciálně navržena, aby podrobně probrala funkce a možnosti zařízení. Před použitím zařízení

Více

Volání...13 Uskutečňování a přijímání hovorů...13 Kontakty...14 Rychlé vytáčení...17 Další funkce volání...17

Volání...13 Uskutečňování a přijímání hovorů...13 Kontakty...14 Rychlé vytáčení...17 Další funkce volání...17 Obsah Začínáme...3 Sestavení...3 Zapnutí telefonu...4 Nápověda...4 Nabíjení baterie...5 Přehled telefonu...6 Ikony na obrazovce...7 Přehled nabídek...8 Procházení nabídek...9 Paměť...10 Jazyk telefonu...11

Více

NETGEAR Trek Cestovní router N300 a extender. Instalační příručka PR2000 NETGEAR. WiFi LAN USB USB. Reset. Power. Internet.

NETGEAR Trek Cestovní router N300 a extender. Instalační příručka PR2000 NETGEAR. WiFi LAN USB USB. Reset. Power. Internet. NETGEAR Trek Cestovní router N300 a extender PR2000 Instalační příručka NETGEAR Reset /LAN LAN USB WiFi Power USB Obsah Začínáme............................................. 3 Připojení na cestách.................................

Více

Uživatelská příručka Vodafone Smart III

Uživatelská příručka Vodafone Smart III Některé služby a aplikace nemusí být dostupné ve všech zemích. Podrobnosti vám poskytne místní prodejce. Facebook je ochranná známka společnosti Facebook, Inc. Google, Android, YouTube a jiné známky jsou

Více

Nokia N86 8MP - Uživatelská příručka. 3. vydání

Nokia N86 8MP - Uživatelská příručka. 3. vydání Nokia N86 8MP - Uživatelská příručka 3. vydání Obsah 2 Obsah Bezpečnost 7 O vašem přístroji 7 Síťové služby 8 Sdílená paměť 9 ActiveSync 9 Magnety a magnetická pole 9 Začínáme 10 Tlačítka a části (zepředu

Více