Informace z činnosti Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informace z činnosti Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s."

Transkript

1 Informace z činnosti Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s. Uskutečnilo se: jednání prezidenta a ředitele Sdružení s náměstkem hejtmana MSK p. Sikorou. Projednání klíčových akcí a aktivit Sdružení pro r a vzájemné spolupráce při jejich realizaci. Zhodnocení Memoranda o spolupráci mezi MSK, KHK MSK a Sdružením z pracovní workshop k projektu Partnerstvím ke zvýšení zaměstnanosti. Prezentace jednotlivých kapitol a aktivit projektu, ve kterém Sdružení hraje roli klíčového partnera MSK (projekt probíhá od do ) jednání prezidenta a ředitele Sdružení s náměstkem hejtmana MSK p. Havlíkem. Projednání hlavních plánovaných akcí Sdružení pro r s důrazem na připravované konference Ovzduší bez hranic, Odpady 21 a TRANSPORT jednání prezidenta a ředitele Sdružení s náměstkyní hejtmana MSK p. Palkovou. Projednání klíčových akcí a aktivit Sdružení pro r a vzájemné spolupráce při jejich realizaci se zřetelem na projekty Paktu zaměstnanosti a tématiku technického vzdělávání jednání s náměstkem hejtmana MSK p. Sikorou a ředitelkou ESÚS TRITIA Mgr. Slávikovou o možnosti spolupráci na konkrétních projektech v rámci ESÚS TRITIA jednání prezidenta a ředitele Sdružení s ředitelem kanceláře hejtmana MSK p. Kuchařem. Projednání klíčových akcí a aktivit Sdružení pro r a vzájemné spolupráce s MSK při jejich přípravě a realizaci. Zhodnocení Memoranda o spolupráci mezi MSK, KHK MSK a Sdružením z jednání ředitele Sdružení s primátorem statutárního města Frýdek-Místek p. Radimem Vrbatou. Konzultace o možnostech pomoci při prosazování vybraných priorit města F-M ze strany Sdružení. Projednání možnosti jeho vstupu mezi členy Sdružení a aktivního zapojení do Dopravní sekce Sdružení jednání ředitele Sdružení s vedením společnosti Veolia Energie ČR, a.s. (dříve Dalkia Česká republika, a.s.). Předběžné projednání zapojení Veolie do vybraných plánovaných akcí Sdružení v r (konference Ovzduší bez hranic, Perspektiva MSK do r. 2030, Region pro sebe 2015) jednání ředitele Sdružení se starostou města Kopřivnice p. Kopečným. Zhodnocení spolupráce v r. 2014, informace o aktivitách Sdružení pro r. 2015, dohoda o aktivní pomoci města při přípravě Kongresu starostů a primátorů jednání vedení Sdružení s partnery plánovaného projektu Oderské fórum (vodní cesta Kozle Ostrava) jednání ředitele Sdružení s Mgr. Herbertem Paverou, předsedou Sdružení obcí Hlučínska o zapojení do přípravy Kongresu starostů a primátorů MSK 2015.

2 jednání Dopravní sekce Sdružení. Sekce se zabývala: - Schváleným rozpočtem SFDI na rok 2015 a SDV na léta 2016 a 2017 Poslaneckou sněmovnou. - Odstraněním ekologické zátěže Skatulův hliník v rámci stavby obchvatu Frýdku-Místku - stav projednávání zakázky ve vládě. - Stanovením priorit dopravní sekce na rok Dalším postupem při prosazovaní zařazení silničního a železničního koridoru Ostrava- Opava- Krnov - Bartultovice do globální sítě TEN-T ve spolupráci s Moravskoslezským krajem jednání ředitele Sdružení s 1. náměstkem hejtmana MSK JUDr. Babkou. Projednání klíčových akcí a aktivit Sdružení pro r a vzájemné spolupráce při jejich realizaci jednání k přípravě konference OVZDUŠI BEZ HRANIC (p. Bílek, Ing. Mácha, Ing. Santarius) jednání na Technoprojektu porada s předsedou sekce o termínu a náplni prvního letošního jednání sekce pro podporu investic v MS kraji účast ředitele Sdružení na jednání Rady statutárního města Havířov. Projednání dosavadní spolupráce, seznámení s akcemi r a dohoda o spolupráci při přípravě Kongresu starostů a primátorů MSK seminář ZPRÁVA O VZTAZÍCH A VÝKLADOVÉ PROBLÉMY v rámci cyklu REKODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA ve spolupráci s členskou organizací advokátní kanceláří Kocián Šolc Balaštík, s.r.o. Seminář KŠB za účasti více než čtyřicítky posluchačů vysvětloval a komentoval prof. Dědič dopady nového Občanského zákoníku jednání k projektu ANALÝZA TRANSPORTU NA ÚZEMÍ EZÚS TRITIA v Cieszyně, iniciovalo Sdružení po dohodě s EZÚS TRITIA a na základě závěrů TRANSPORT jednání ředitele Sdružení se starostou města Studénka p. Šobichem. Projednání dosavadní spolupráce, seznámení s akcemi r a dohoda o spolupráci při přípravě Kongresu starostů a primátorů MSK jednání ředitele Sdružení s ředitelkou KHK MSK p. Habrmanovou. Zhodnocení spolupráce v r. 2014, rekapitulace klíčových aktivit pro r. 2015, podpora společného postupu při naplňování společné strategie na období Příprava společného jednání za účasti prezidenta Sdružení a předsedy představenstva KHK MSK jednání ředitele Sdružení s ředitelkou ARR, a.s. p. Chovaniokovou. Zhodnocení spolupráce v r. 2014, seznámení se s klíčovými akcemi pro r. 2015, potvrzení vzájemné spolupráce a koordinace při aktivitách obou institucí jednání k založení nadnárodního spolku, sdružení k prosazování vodní cesty Koźle-Ostrava (Ing. arch Milata, Ing. Menšík - Ateliér Simona, Ing. Bartoš + Ing. Santarius).

3 jednání ředitele Sdružení s GŘ agentury pro podporu exportu Czech Trade p. Doležalem. Projednání možností pomoci agentury cílové skupině exportních podniků MSK. Sdružení bude takto zaměřené aktivity úzce koordinovat s KHK MSK a Národním strojírenským klastrem jednání ředitele Sdružení s náměstkem hejtmana MSK p. Strachoněm. Projednání klíčových akcí a aktivit Sdružení pro r a vzájemné spolupráce při jejich realizaci jednání ředitele Sdružení se starostkou města Krnova p. Koukolovou Petrovou a místostarostou p. Krkoškou. Projednání směrů vzájemné spolupráce s novým vedením města jednání ředitele Sdružení s ředitelem společnosti Krnovské opravny a strojírny, s.r.o. p. Šarmanem a finančním ředitelem p. Bezručem. Informace o práci Dopravní sekce Sdružení a o možnostech pomoci s kontakty na V-trhy jednání ředitele Sdružení se starostkou města Fulnek p. Krištofovou. Projednání směrů vzájemné spolupráce s novým vedením města jednání ředitele Sdružení s členskou organizací Porsche Inter Auto CZ spol.s r.o. (dříve Auto Heller). Informace o nové struktuře společnosti, projednání možností spolupráce se Sdružením v nových podmínkách jednání s Radou Kapitánů (Ing. Mácha, Ing. Bezděk, Ing. Santarius) k výměně informaci o aktivitách ke splavnění Odry do Ostravy v Polsku a přípravě projektového záměru Studie proveditelnosti jednání ředitele Sdružení s primátorem statutárního města Opava p. Vítečkem. Projednání dosavadní spolupráce, seznámení s akcemi r a dohoda o spolupráci při přípravě Kongresu starostů a primátorů MSK Potvrzení rozvoje vzájemné spolupráce s novým vedením statutárního města společná schůzka Sdružení a KHK MSK ve formátu ředitelů obou institucí, předsedy představenstva KHK MSK a prezidenta Sdružení. Projednání společného Memoranda MSK, Sdružení a KHK MSK, změny v Regionální stálé konferenci, společného návrhu primátorovi města Ostravy ve vazbě na ITI, dohoda o společné koordinaci klíčových akcí 2015, potvrzení aktuálnosti společného dokumentu na období přijatému nejvyššími orgány Sdružení a KHK MSK jednání s předsedou Mikroregionu Osoblažsko p. Kociánem - tématem jednání byla : a) příprava 21. ročníku Kongresu starostů a primátorů MS kraje b) možná podpora mikroregionu z pozice sekce pro podporu investic v MS kraji setkání ředitele Sdružení s předsedkyní představenstva KHK Zlín p. Huňkovou a ředitelkou Kontaktního centra pro východní trhy p. Konečnou. Posouzení možností vzájemné spolupráce na akcích pro cílovou skupinu podnikatelských subjektů. (BUSINESS DEN ÁZERBÁJDŽÁN února viz příloha) jednání s místostarostkou města Bílovce p. Kováčikovou tématem jednání byla diskuse o programové náplni 21. ročníku Kongresu starostů a primátorů MS kraje.

4 jednání prezidenta a ředitele Sdružení s ředitelkou kabinetu ministra dopravy p. Voplatkovou a ředitelem odboru strategie MD p. Sosnou. Projednání konkrétních spolupráce Sdružení, MSK a MD, příprava TRANPORT 2015, příprava jednání ministra dopravy p. Ťoka se zástupci Sdružení a MSK jednání prezidenta a ředitele Sdružení s prezidentem Akademie věd ČR p. Drahošem. Projednání účasti AV na diskusním panelu Podíl AV na restrukturalizaci průmyslu MSK a Quo vadis Perspektiva MSK do r jednání ředitele Sdružení s personálním ředitelem společnosti BROSE CZ Kopřivnice. Projednání spolupráce v tématu technické vzdělávání, tvorba nových pracovních míst pro aktivity s vysokou přidanou hodnotou, možnosti marketingového partnerství vybraných akcí Sdružení jednání ředitele Sdružení se starostkou městského obvodu Ostrava- Mariánské Hory p. Janáčkovou (je rovněž krajskou zastupitelkou a předsedkyní Sboru starostů městských obvodů statutárního města Ostrava). Projednána spolupráce na přípravě Kongresu starostů a primátorů MSK 2015 a účasti ředitele Sdružení na pracovním jednání starostů městských obvodů Ostravy dne jednání ředitele Sdružení s vedením Národního strojírenského klastru. Informace o klíčových aktivitách obou institucí a vzájemné pomoci při přípravě vybraných akcí jednání prezidenta a ředitele Sdružení s primátorem statutárního města Karviná p. Hanzlem a členem Rady města p. Raszykem. Zhodnocení dosavadní spolupráce, informace o aktivitách Sdružení v r. 2015, směry vzájemné spolupráce, témata pro projednání na Kongresu starostů a primátorů MSK jednání prezidenta a ředitele Sdružení s hejtmanem MSK p. Novákem. Zhodnocení spolupráce v r. 2014, informace o výsledcích projednání plánovaných aktivit Sdružení pro r na úrovni náměstků hejtmana, ARR, KHK MSK. Potvrzení, že Sdružení bude krajskou vládou nadále vnímáno jako partner při naplňování vyváženého rozvoje MS kraje registrace připravené projektové žádosti s názvem "Oderské fórum Forum Odrzańskie" do Fondu Mikroprojektů v rámci Prioritní osy III Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-Polsko , rozhodnutí o přijetí projektu k realizaci bude známo koncem února workshop společnosti AHRA na závěr projektu Akademie knowledge managementu strojírenských firem MS kraje byl připraven sumarizující a hodnotící workshop za účasti absolventů, vrcholových představitelů Národního strojírenského klastru i personálních a obchodních oddělení společnosti Vítkovice a. s zasedání Sekce pro podporu investic v MS kraji při Sdružení. Na programu jednání sekce byly: a) aktuální informace k některým sledovaným střednědobým projektům a příprava dalších podpůrných kroků b) diskuse o programovém zaměření konference Investment & Business Forum jednání ředitele Sdružení s náměstkyni primátora statutárního města Ostrava p. Šebestovou. Rekapitulace klíčových aktivit Sdružení pro r. 2015, projednání konkrétních forem spolupráce při přípravě a realizaci konferencí Ovzduší bez hranic 2015 a Odpady 2015.

5 jednání ředitele Sdružení s ředitelem pro personální a vnější vztahy společnosti ArcellorMittal Ostrava p. Rafajem. Projednání spolupráce Sdružení s ArcellorMittal Ostrava přípravě konference Ovzduší bez hranic (duben 2015); Příprava jednání Rady Sdružení dne v ArcellorMittal Ostrava a.s.. Projednání součinnosti Sdružení se Svazem průmyslu a dopravy ČR na akcích v rámci projektu 2015 rok průmyslu a technického vzdělávání Dále Vás informujeme: 1) Realizace projektu Partnerstvím ke zvýšení zaměstnanosti (v období ) Sdružení se jako partner podílí na realizaci tohoto projektu, který reaguje na dlouhodobý nedostatek technicky vzdělané a dostatečně kvalifikované pracovní síly pro průmyslové obory v kraji, zvláště zpracovatelský průmysl. Cílem projektu je zvýšit uplatnitelnost absolventů SŠ v technických a řemeslných profesích na trhu práce v MSK. Jednou z aktivit projektu je zprostředkování zaměstnání pro min. 30 účastníků z cílových skupin projektu na nově vytvořená pracovní místa, a to konkrétně pro: 10 zájemců o zaměstnání žáci posledních ročníků SŠ v MSK, kteří absolvují v roce 2015 a vstoupí na trh práce (nepokračují ve studiu na VŠ) 20 uchazečů o zaměstnání nezaměstnaní absolventi SŠ do 20 let věku evidovaní na ÚP V souvislosti s tvorbou nově vytvořených pracovních míst pro výše uvedené osoby, nabízí Sdružení svým členům, působícím ve zpracovatelském průmyslu, možnost využít příspěvek na úhradu jejich mezd (platů) a jejich náhrad. Mzdový příspěvek je možné zaměstnavatelům poskytnout až do výše 100 % mzdových nákladů, avšak max. do výše ,- Kč za měsíc (což se rovná měsíční hrubé mzdě v max. výši ,- Kč + odvody). Příspěvek lze zaměstnavateli poskytovat na vytvoření nových pracovních míst (nad rámec evidenčního počtu zaměstnanců) pro výše uvedené cílové skupiny projektu do října 2015, max. však po dobu 6 měsíců (celkově lze tedy nárokovat proplacení 6 x = ,- Kč/1 účastník projektu). Bližší informace k poskytování mzdových příspěvků zaměstnavatelům v rámci tohoto projektu - viz leták v příloze. 2) Workshopy pracovních skupin MSPaktu za účelem aktualizace současného Integrovaného programu rozvoje zaměstnanosti a vzdělávání MSPaktu a jeho strategických projektů. V průběhu pěti workshopů, které se realizují od ledna do února 2015, chceme ve spolupráci s klíčovými regionálními aktéry projednat, rozpracovat a také koordinovat tyto klíčové projekty, které povedou k naplňování strategických priorit MSPaktu. Workshopy jsou zaměřeny na tato témata: Zlepšování nabídky technicky a řemeslně kvalifikovaných lidí Zlepšování nabídky kompetentních lidí pro kvalitní služby (strategické, volnočasové, sociální, zdravotní) Rozvoj podnikavosti a podnikání, včetně sociálního podnikání Zaměstnanost pro všechny, kdo chtějí aneb zaměstnáním k sociální inkluzi.

REGIONÁLNÍ SEKTOROVÁ DOHODA

REGIONÁLNÍ SEKTOROVÁ DOHODA REGIONÁLNÍ SEKTOROVÁ DOHODA pro Moravskoslezský kraj v oblasti zpracovatelského průmyslu Regionální sektorová dohoda vznikla v rámci projektu Sektorové dohody jako nástroj sociálního dialogu při řešení

Více

ZPRAVODAJ. Regionální. Podnikatelský. Bezpečnost je jedním z témat konference Investment & Business Forum - str. 8 až 12

ZPRAVODAJ. Regionální. Podnikatelský. Bezpečnost je jedním z témat konference Investment & Business Forum - str. 8 až 12 Čtvrtletník Sdružení pro rozvoj MSK a Krajské hospodářské komory MSK ročník 11 Regionální září 2011 Podnikatelský ZPRAVODAJ 3 Konference TRANSPORT - str. 13 až 15 Z obsahu: Sdružení svůj program plní str.

Více

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 aktualizace 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 Definice a účel zpracování... 3 1.2 Struktura strategie... 4 1.3 Organizace a postup zpracování strategie...

Více

Centrum mezinárodního obchodu - str. 6

Centrum mezinárodního obchodu - str. 6 ročník 12 září 2012 Čtvrtletník Sdružení pro rozvoj MSK a Krajské hospodářské komory MSK 3 Centrum mezinárodního obchodu - str. 6 Strany 12 až 15 Mezinárodní konference TRANSPORT opět v listopadu - více

Více

Regionální rešerše Jihočeský kraj

Regionální rešerše Jihočeský kraj Regionální rešerše Jihočeský kraj Zpracováno ke dni 20. 6. 2014 Lenka Vohradníková, Zuzana Pavlasová, Dana Feferlová 1 Obsah Regionální rešerše Jihočeský kraj... 1 1 Úvod... 3 2 Současná situace Jihočeského

Více

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti Moravskoslezský pakt zaměstnanosti Konference Zaměstnanost 2014 Cheb, 2. října 2014 Jan Beneš Pakt zaměstnanosti v MS kraji PROČ? Lidské zdroje v dostatečném počtu a s požadovanou strukturou dovedností

Více

ITI ostravské aglomerace

ITI ostravské aglomerace ÚVOD DO STRATEGIE ITI ostravské aglomerace Integrovaná teritoriální investice Investiční plán pro udržitelný rozvoj měst v území ostravské aglomerace na období 2014 2020 Ostrava, srpen 2014 1 ÚVOD DO STRATEGIE

Více

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti příprava, realizace, vize

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti příprava, realizace, vize Moravskoslezský pakt zaměstnanosti příprava, realizace, vize Pakty zaměstnanosti a místní partnerství Hranice, 2. října 2013 Jan Beneš, Jan Kelar Pakt zaměstnanosti v MS kraji PROČ? Viz FILMOVÁ UKÁZKA

Více

Výroční zpráva Rady vlády pro udržitelný rozvoj za rok 2013

Výroční zpráva Rady vlády pro udržitelný rozvoj za rok 2013 II. Výroční zpráva Rady vlády pro udržitelný rozvoj za rok 2013 Vznik Rady: Rada byla zřízena usnesením vlády č. 778 ze dne 30. července 2003. Statut Rady byl schválen usnesením vlády č. 1111 ze dne 27.

Více

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti Moravskoslezský pakt zaměstnanosti 5. září 2012 Setkání Tajemníků měst a obcí Lotyšska Petr Rachunek Pakt zaměstnanosti PROČ? Lidské zdroje v dostatečném počtu a s požadovanou strukturou dovedností důležitý

Více

Regionální inovační strategie Libereckého kraje

Regionální inovační strategie Libereckého kraje Regionální inovační strategie Libereckého kraje Objednatel: Liberecký kraj Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Zpracovatel: ARR- Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Liberec, květen

Více

Možnosti financování projektových záměrů obcí a měst ze zdrojů EU 2014-2020

Možnosti financování projektových záměrů obcí a měst ze zdrojů EU 2014-2020 Možnosti financování projektových záměrů obcí a měst ze zdrojů EU a KHK v novém programovém období 2014-2020 PROGRAM Úvodní slovo Představení hostitelské obce Dotace z fondů Evropské unie 2014 2020 MAS

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Spolupráce škol a zaměstnavatelů 2.10.2014 Ing. Petra Vacková

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Spolupráce škol a zaměstnavatelů 2.10.2014 Ing. Petra Vacková Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Spolupráce škol a zaměstnavatelů 2.10.2014 Ing. Petra Vacková Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím

Více

Ing. Filip Uhlík, ředitel. strana 2. Výroční zpráva 2013

Ing. Filip Uhlík, ředitel. strana 2. Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva 2013 Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje působí v oblasti služeb regionálního rozvoje více než 14 let. Posláním agentury je poskytovat odbornou poradenskou podporu především územním

Více

Obsah. 1. Krajská samospráva... 6. 2. Krajský úřad...14. 3. Významné události... 30. 4. Hospodaření kraje... 36. 5. Hospodaření s majetkem...

Obsah. 1. Krajská samospráva... 6. 2. Krajský úřad...14. 3. Významné události... 30. 4. Hospodaření kraje... 36. 5. Hospodaření s majetkem... Výroční zpráva 2012 Obsah Úvodní slovo hejtmana 2 Základní informace o kraji 4 1. Krajská samospráva.............................. 6 Orgány Moravskoslezského kraje 8 2. Krajský úřad..................................14

Více

ØIXHUPØØØ1 I. Souhrnné informace o projektu

ØIXHUPØØØ1 I. Souhrnné informace o projektu Unikátní kód žádosti: ØIXHUPØØØ1 I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo prioritní osy: Název prioritní osy: Číslo oblasti podpory: Název oblasti podpory:

Více

TERITORIÁLNÍ PAKTY ZAMĚSTNANOSTI (TPZ) V KRAJÍCH ČESKÉ REPUBLIKY

TERITORIÁLNÍ PAKTY ZAMĚSTNANOSTI (TPZ) V KRAJÍCH ČESKÉ REPUBLIKY Dokument je určen k metodické podpoře zakládání a rozvoje paktů zaměstnanosti v ČR Projednáno na celostátní konferenci k teritoriálním paktům zaměstnanosti 4. 12. 2014 v Praze TERITORIÁLNÍ PAKTY ZAMĚSTNANOSTI

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011)

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) AKČNÍ PLÁN (2010 2011) Zpracovatel: Centrum EP - regionální rozvojová agentura Soukenická 54 500 03 Hradec Králové Web: www.cep-rra.cz

Více

Regionální inovační strategie Libereckého kraje

Regionální inovační strategie Libereckého kraje Regionální inovační strategie Libereckého kraje Objednatel: Liberecký kraj Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Zpracovatel: ARR- Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Liberec, květen

Více

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE Závěrečná zpráva 30. listopadu 2010 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy

Více

1. Úvod. Mapa č. 1 Administrativní členění správního obvodu ORP Lipník nad Bečvou

1. Úvod. Mapa č. 1 Administrativní členění správního obvodu ORP Lipník nad Bečvou Zpráva o postupu realizace projektu Podpora meziobecní spolupráce za období od 1. oficiálního setkání představitelů obcí do 2. oficiálního setkání představitelů obcí 1. Úvod Správní obvod ORP Lipník nad

Více

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Registrační číslo Unikátní kód žádosti CZ.4.1.3/3.1.15.2 VHLP1D Název žadatele Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Bruntál, příspěvková Název projektu

Více

SHRNUTÍ INFORMACÍ Z POSOUZENÍ STAVU SEKTORU

SHRNUTÍ INFORMACÍ Z POSOUZENÍ STAVU SEKTORU ÚVOD SHRNUTÍ INFORMACÍ Z POSOUZENÍ STAVU SEKTORU Doprava a dopravní obslužnost je jednou ze základních podmínek ekonomického rozvoje. Bez rozvoje dopravy není možný ekonomický růst, obchodní činnosti a

Více

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 1. Přehled projektů Prioritní oblast A Inovační infrastruktura a transfer technologií Specifický cíl A1 Zřízení kontaktních míst

Více

III. Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko 2007-13. Verze 2.3

III. Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko 2007-13. Verze 2.3 III. Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko 2007-13 Verze 2.3 Ostrava 21. 6. 2006 OBSAH OBSAH Seznam tabulek Seznam grafů Seznam zkratek Úvod 9 1 Sociálně-ekonomická analýza 10 1.1 Výchozí

Více

Část II. Programové dokumenty z oblasti rozvoje lidských zdrojů pro Moravskoslezsko

Část II. Programové dokumenty z oblasti rozvoje lidských zdrojů pro Moravskoslezsko II Část II. Programové dokumenty z oblasti rozvoje lidských zdrojů pro Moravskoslezsko 32 4. Regionální a programový kontext 4.1 Programové dokumenty v oblasti rozvoje lidských zdrojů Jedním z klíčových

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2015 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Shrnutí...1 1. Úvod...2 2. Aktuální makroekonomická predikce ČR...3 3. Pokrok v implementaci doporučení Rady z roku 2014...5

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2015 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Shrnutí... 1 1. Úvod... 2 2. Aktuální makroekonomická predikce ČR... 3 3. Pokrok v implementaci doporučení Rady z roku 2014...

Více

Regionální operační program regionu soudržnosti Moravskoslezsko 2007-2013

Regionální operační program regionu soudržnosti Moravskoslezsko 2007-2013 Regionální operační program regionu soudržnosti Moravskoslezsko 2007-2013 Ostrava 3. 12. 2007 Obsah SEZNAM ZKRATEK... 6 ÚVOD... 9 1 SOCIÁLNĚ-EKONOMICKÁ ANALÝZA... 11 1.1 VÝCHOZÍ DOKUMENTY A LEGISLATIVA

Více

ZPRÁVA VLÁDNÍHO ZMOCNĚNCE O SITUACI V MORAVSKOSLEZSKÉM A ÚSTECKÉM KRAJI. Listopad 2014

ZPRÁVA VLÁDNÍHO ZMOCNĚNCE O SITUACI V MORAVSKOSLEZSKÉM A ÚSTECKÉM KRAJI. Listopad 2014 ZPRÁVA VLÁDNÍHO ZMOCNĚNCE O SITUACI V MORAVSKOSLEZSKÉM A ÚSTECKÉM KRAJI Listopad 2014 Zpracoval: Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc., Ing. Jana Dronská, Gabriela Nekolová, Dis., Ing. Radka Šplíchalová 0 Obsah:

Více