ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT"

Transkript

1 ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT PROJEKTY REALIZOVANÉ V ROCE 2006 Generální partner programu: PROJEKT BĚŽÍ POD ZÁŠTITOU ČESKÉ KOMISE UNESCO

2 ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT Společný grantový a asistenční program Nadace Partnerství a Střediska ekologické výchovy SEVER Posláním programu je vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje a zapojení veřejnosti do konkrétních akcí směřujících ke zlepšení životního prostředí. Program je realizován prostřednictvím škol fungujících jako iniciační centrum a prostřednictvím praktických malých místních projektů. Přihlásit se mohou všechny školy v Královéhradeckém a Pardubickém kraji a ve východní části Středočeského kraje (okresy Nymburk, Kolín a Kutná Hora), které chtějí spolupracovat s obcí, aktivními občany, místními iniciativami a dalšími partnery na realizaci společných projektů zlepšujících stav životního prostředí, vztahy mezi učiteli a žáky i mezi obcí, školou a veřejností. ČESKO POLSKÁ SPOLUPRÁCE V RÁMCI PROJEKTU Škola pro udržitelný život je mezinárodní program realizovaný ve spolupráci s organizací Fundacija Partnerstvo dla Środowiska z Polska. Přeshraniční spolupráce českých a polských škol byla v minulém roce podpořena v rámci programu EU INTERREG IIIA Česká republika Polsko. V r byla vypsána nabídka finanční podpory pro české školy, které uspořádají společnou mezinárodní akci s polskou školou zapojenou také do stejného programu Škola pro udržitelný život. Této nabídky využila např.mateřská škola Suchovršice k jednodenní exkurzi dětí a přátel školy

3 do Polska a k jednodenní návštěvě polských hostů z Mateřské školy v Lubawce v ČR, ZŠ a MŠ Lukavice uspořádala dvoudenní setkání Putování z pohádky do pohádky s prezentací výsledků svého projektu pro žáky a učitele z Walbrzychu. Z programu Interreg IIIA budou přeshraniční česko-polské aktivity podporovány i v dalším ročníku projektu. Podporu mezinárodních akcí pořádaných českými školami v r.2007, ať již na území ČR nebo jako výjezd do Polska, již SEVER nabídl a záleží jen na školách, nakolik ji využijí. V květnu 2007 se uskuteční velké česko-polské setkání škol k prezentaci a prohlídce nejzdařilejších školních projektů na české a polské straně. ROK 2006 V ČÍSLECH Celkem se do projektu přihlásilo 77 škol, konkrétně 30 z Královéhradeckého kraje, 18 ze Středočeského (okr. Kolín, Nymburk a Kutná hora) a 29 z Pardubického. Do projektu se zapojilo celkem 2535 žáků, 257 učitelů a dalších pracovníků školy a 795 rodičů a přátel školy. Školám přispělo celkem 336 sponzorů. Bylo vydáno nebo zveřejněno propagačních materiálů, včetně příspěvků v novinách a rozhlase Bylo upraveno m 2 prostranství a 2270 m cest. Bylo nainstalováno 102 herních prvků a laviček. Bylo nainstalováno 51 informačních a naučných tabulí. Byly opraveny a nově nainstalovány 3 památkové a umělecké objekty. Školy získaly celkem ,6 Kč, včetně vyčíslené dobrovolné práce (původní částka získaná z grantu byla Kč).

4 MAPA PROJEKTŮ PARDUBICKÝ KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ 1. Broumov...str Hořice...str Hradec Králové...str Jičín...str Machov...str Náchod... str Nechanice... str Pecka... str Damníkov... str Helvíkovice... str Chroustovice... str Nekoř... str Pardubice... str Sopotnice... str. 18 STŘEDOČESKÝ KRAJ 15. Kolín... str Nymburk... str Plaňany... str. 21

5 BROUMOV Školní zahrada Realizátor projektu Základní škola, Broumov, Kladská 164, Ing. Aleš Bezděk, , Výše grantu ,- Kč Školu trápilo nedostatečné zařízení pro pracovní vyučování a výuku přímo v přírodě, proto se rozhodla vybudovat ve svém areálu lepší zavlažovací systém a kompost pro zbytky ze zahrady. Součástí projektu bylo také osázení vyhrazeného prostoru původními druhy stromů a keřů a následně vznikla dendrologická interaktivní naučná stezka, kterou mohou využít i okolní školy. Zajímavostí školního areálu jsou i dvoje různé sluneční hodiny. Jedny jsou umístěny přímo v areálu na zemi, kde si je návštěvníci mohou osahat a druhé na budově školy. KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ 5

6 HOŘICE Daliborka - vstupní brána Smetanových sadů II KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Realizátor projektu Základní škola Na Daliborce, Hořice, Mgr. Lada Štěpánková, , Výše grantu ,- Kč 6 Škola tímto projektem navázala na loňský projekt úpravy veřejného prostranství v okolí školy. Cílem letošního projektu bylo pokračovat ve zkrášlení nevhodného, nekulturního a neupraveného okolí školy a jeho propojení se zrekonstruovanými Smetanovými sady. Školu trápil pozemek, který byl zanedbaný a nevyužitý. Proto došlo především k úpravám terénu, ošetření a dosetí travnaté plochy, výraznému omlazení starých vzrostlých stromů, které provedla odborná firma a k dosazení okrasných dřevin. Na vzniklé travnaté ploše pak byly umístěny lavičky, kterými přispělo město Hořice a doplnilo i odpadkové koše. Největší událostí bude nainstalování pískovcových skulptur v jarních měsících, které k Hořicím, jako městu kamenné krásy neodmyslitelně patří.

7 HRADEC KRÁLOVÉ Hurá do zahrady Realizátor projektu Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Mgr. Hana Kujalová, , Výše grantu ,- Kč KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Cílem projektu bylo vylepšení chátrající a nevyužívané zahrady u domova mládeže. Studentky školy pod vedením svých vychovatelek a za pomoci firmy upravily celý pozemek, vyvozily několik desítek koleček stavební navážky z místa, kde nakonec vzniklo hřiště na petangue. Z již vzrostlých stromů studentky vytvořily naučnou stezku s vodící linkou a popisky doplnily Braillovým písmem, aby zahradu mohly využívat i nevidomí občané. V areálu byly také umístěny lavice, stoly a houpací lavice, aby se zde dalo nejen učit, ale i relaxovat. Původně naplánovaný projekt musel být rozšířen i o úpravu dlažby poškozené dlouhou zimou. 7

8 JIČÍN Rozšíření ekoareálu Čtyřlístek s úpravami v okolí školy II KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Realizátor projektu Základní škola, Železnická, Jičín, Mgr. František Kynčl, , Výše grantu ,- Kč 8 Projekt navazuje na předchozí úspěšný projekt uskutečněný v loňském roce. Pokračovala výsadba rostlin v okolí školy, aby byl dokončen záměr představit co největší počet i méně známých rostlin jak žákům, tak i veřejnosti. Dále v rámci úprav proběhla instalace laviček a dle nápadu žáků městský architekt navrhl i pítko pro kolemjdoucí. Z původního záměru využít betonová rabata sešlo, protože byla rozpadlá. Bylo třeba je odstranit a vzniklé místo bylo využito na osázení další zeleně. Pro zavlažování celého areálu škola využívá užitkovou vodu z původních obnovených jezuitských studní. V areálu školy byly realizovány i drobné herní aktivity (Člověče, nezlob se, panák, kuželky, šachovnice).

9 MACHOV Z náměstí k pomníku padlých v 1. světové válce Realizátor projektu Základní škola a Mateřská škola, Machov, okres Náchod, Mgr. Helena Martincová, , Výše grantu ,- Kč KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Obec Machov má mnoho historicky zajímavých míst. Jedno z nich, pomník padlých v 1. světové válce, je umístěn nedaleko od náměstí, na cestě ke katolickému kostelu. Protože pomník nebyl již dlouho upravován, rozhodla se škola po dohodě s obecním úřadem a místními spolky, že se společně do generální opravy pustí. Žáci hledali v místních kronikách i mezi pamětníky nejrůznější historické informace a zajímavosti o 1. světové válce a výstavbě pomníku. Ty následně zpracovávali ve výuce a ze získaných materiálů vytvořili brožuru. Žáci se podíleli na výsadbě dubů i na úpravě a úklidu okolí pomníku. Okolo Lípy svobody, která se tyčí nad pomníkem, byla umístěna kruhová lavička. Na ní si může každý odpočinout, nabrat sílu a třeba si i zavzpomínat. 9

10 NÁCHOD Cesta plastové láhve KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Realizátor projektu Základní škola T.G.Masaryka, Náchod, Mgr. Roman Odvářka, , Výše grantu ,- Kč 10 Školu trápilo, že žáci ani návštěvníci školy toho moc nevědí o třídění odpadů, proto se rozhodla seznámit žáky, jejich rodiče i širší veřejnost s tříděním nejběžnějších druhů odpadů, jejich využitím a recyklací. Učitelé společně s žáky rozmístili po škole kontejnery na tříděný odpad a starší žáci seznamovali s problematikou třídění ty mladší. Několik informačních tabulí rozmístili ke vchodu do školy a před školou pro návštěvníky školy a kolemjdoucí. Společně s technickými službami zakreslili do mapy města místa, kde se nachází kontejnery na tříděný odpad. Mapa se pak dostala do všech domácností jako příloha městského časopisu.

11 NECHANICE Nechanická pěšinková sezóna 2006 Realizátor projektu Základní škola a Mateřská škola, Nechanice, Mgr. Lucie Munzarová, , Výše grantu ,- Kč KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ I tento projekt částečně navazoval na projekt loňský, kdy žáci proměňovali prostranství mezi školou a školkou. Škola chtěla svou činností zvýšit počet relaxačních míst v obci a proto se v letošním roce rozhodla ve spolupráci s historickým spolkem a obcí upravit Štrosovy sady. Obec provedla průřez stromů a keřů, čímž se odhalily původní vstupní cesty a žáci udělali generální úklid parku. Škola zajistila umístění laviček a po několika dnech provozu bylo třeba k lavičkám umístit i odpadkové koše. V horní i spodní části parku byly za pomoci historického spolku umístěny informační tabule a upraveny pomníky v zadní části parku. 11

12 PECKA Mluvící stromy a oživená studna KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Realizátor projektu Základní škola a Mateřská škola, Pecka, Mgr. Alena Müllerová, , Výše grantu ,- Kč 12 Škola v rámci projektu chtěla nechat odborně ošetřit staré ovocné stromy, ale zjistilo se, že jsou natolik napadené, že je není možno zachránit. Proto se škola rozhodla, že zasadí nové, původní druhy ovocných dřevin. Žáci se rozešli po obci a od starších občanů zjišťovali, jaké odrůdy ovocných stromů se v jejich obci a okolí dříve pěstovaly, nebylo to úplně jednoduché, ale nakonec se podařilo. Žáci také pod dozorem učitelů připravili pracovní listy o ovocných dřevinách pro děti z mateřské školy. Druhou částí projektu bylo obnovení staré nepoužívané studny. Bylo třeba ji vyčistit a okolí upravit tak, aby bylo bezpečné pro všechny návštěvníky. Studna bude používána jako zdroj užitkové vody.

13 DAMNÍKOV Zahrada splněných přání Realizátor projektu Základní škola a mateřská škola, Damníkov, Mgr. Dagmar Habrmanová, , PARDUBICKÝ KRAJ Výše grantu ,- Kč Škola potřebovala vyřešit problém absence herních prvků a místa pro odpočinek v klidné části obce a zároveň chtěla umožnit setkávání všech generací v přírodním prostředí. Proto se rozhodla společně s obcí, místními spolky a jednotlivci vytvořit areál, který by vyhovoval co nejširší veřejnosti a do budoucna by bylo možné ho i nadále rozšiřovat. Společným úsilím žáků, učitelů, zaměstnanců, rodičů a veřejnosti se to podařilo a na zahradě vzniklo místo s herními prvky pro aktivní odpočinek dětí i maminek. Jsou tam také umístěny dřevěné palisády, vzniklo i posezení v přírodě kolem ohniště nebo pod altánem pro starší děti i pro veřejnost. V budoucnu se bude zahrada dosazovat stromy. 13

14 HELVÍKOVICE Bezpečná zahrada, klidová zóna pro maminky s dětmi a seniory PARDUBICKÝ KRAJ Realizátor projektu Základní a Mateřská škola, Helvíkovice, Anna Janebová, , Výše grantu ,- Kč V obci chyběl prostor pro hry a výuku dětí a relaxační zóna pro matky s dětmi a pro odpočinek seniorů. Cílem projektu bylo takový prostor vytvořit a rozšířit jej o přírodní učebnu. Pozemek byl upraven, urovnán, byly vytvořeny dopadové plochy a na ně nainstalovány skluzavky, koník a auto na pružině. Dále pak vzniklo pískoviště, přírodní učebna s tabulí, stolky s lavičkami a duhovým domečkem. Založením bylinkového záhonku se děti učí bylinky poznávat, pečovat o ně a využívat je. Po závěrečném osetí trávníku a zasazení keřů již nic nebrání společnému setkávání lidí. 14

15 CHROUSTOVICE Zámecká zastavení u řeky Realizátor projektu Odborné učiliště a Praktická škola, Chroustovice, Miloslava Šilarová, , PARDUBICKÝ KRAJ Výše grantu ,- Kč Velkým problémem byla narušená ekologická stabilita řeky, zapříčiněná vykácením přestárlé topolové aleje. Studenti školy pod vedením svých pedagogů proto vyčistili břehy od nežádoucího porostu a pod dozorem obecního úřadu vykáceli napadené a nebezpečné stromy. Do uvolněných prostor vysadili mladé dřeviny. Tím vytvořili biokoridor pro živočichy a rostliny a vhodnou pastvu také pro včely. Podél řeky byly nainstalovány dvě naučné tabule s lavičkami a přírodní ohniště s posezením, čímž vznikla nejen přirozená učební pomůcka pro výuku ekologie, ale i příjemné místo k procházkám i odpočinku. 15

16 NEKOŘ Školní přírodní divadelní amfiteátr jako kulturní centrum pro každého PARDUBICKÝ KRAJ Realizátor projektu Základní škola, Nekoř, PaedDr.. Petr Bouška, , Výše grantu ,- Kč 16 Z několika návrhů na využití školního pozemku vybrala škola návrh na vybudování školního amfiteátru, který by sloužil nejen jejím potřebám, ale i široké veřejnosti, protože místo se nachází v centru obce. Bylo třeba upravit stávající prostor tak, aby byl bezpečný, byla upravena plocha pro hlediště a vybudovány základy pro jeviště. Také byla vyrobena nová vrátka, která vedou z ulice přímo k amfiteátru. Prozatím budou na zahradě umístěny zapůjčené lavice, ale do budoucna se počítá s vybudováním stálého posezení. Amfiteátr bude sloužit ke koncertům a divadelním představením, k nejrůznějším oslavám a dalším akcím školy i obce.

17 PARDUBICE Naučná stezka okolím slepých ramen Labe Realizátor projektu Dům dětí a mládeže ALFA Pardubice, Kateřina Kadlečková, , PARDUBICKÝ KRAJ Výše grantu ,- Kč V centru Pardubic, v části Polabiny, se nachází velmi pěkná přírodní lokalita. Jedná se o slepá ramena nedaleké řeky Labe. Na březích ramen jsou porosty keřů, starých stromů a vlhkomilných rostlin. Přesto, že je to velice příjemné místo, nikdo se o něj nestaral. Proto se DDM společně se svými klienty rozhodlo, že se o tuto krásnou lokalitu bude starat. V místě plánované naučné stezky bylo třeba odklidit hromady odpadků a za pomoci technických služeb vyčistit od odpadků i vodu. Nakonec zbývalo stezku vybavit naučnými tabulemi s popisem lokality a nejrůznějších zajímavostí a informací o tomto ekosystému. 17

18 SOPOTNICE Pavilon klidu, odpočinku a poznání PARDUBICKÝ KRAJ Realizátor projektu Základní škola, Sopotnice, Mgr. František Zeman, , Výše grantu ,- Kč 18 V obci Sopotnice se nevyskytovalo žádné uspokojivé odpočinkové místo pro obyvatele či návštěvníky obce. Žáci také neměli možnost, kde by trávili čas a často se zdržovali v okolí hlavní komunikace. Po vytipování příjemného místa, které si i samo o sobě zasloužilo úpravy, bylo třeba navézt hlínu, upravit prostor. Poté byly nainstalovány herní prvky a zajímavě řešené lavičky. Cesta byla zpevněna zábranami a vysypána štěrkem. Pro zpříjemnění prostředí žáci školy také zapustili velké kameny do země a vytvořili tak skalku, kterou osadili nejrůznějšími rostlinkami.

19 KOLÍN Areál zdraví - zdravý areál Realizátor projektu Střední zdravotnická škola Kolín, RNDr. Eva Svítilová, , STŘ EDOČ ESKÝ KRAJ Výše grantu ,- Kč Studentky a studenti školy se s pomocí některých učitelů, ostatních zaměstnanců školy, rodičů a odborníků pustili do úprav na školní zahradě v centru města. Na upraveném pozemku vysadili asi 500 okrasných keřů, 2 stromy a vytvořili základ bylinkového záhonu. Pro sportovní aktivity byly vybudovány menší zatravněné plochy a pískové doskočiště. Umístěním laviček uprostřed zeleně vznikla příjemná zákoutí pro relaxaci. V areálu již byly úspěšně realizovány různé akce koncert, soutěž první pomoci a výchovně vzdělávací programy se zdravotnickou a ekologickou tématikou pro žáky mateřských a základních škol regionu. Následnou péči o areál i další rozvoj projektu budou zajišťovat dobrovolníci z řad studentů. 19

20 NYMBURK Školní naučná stezka CHOTUC STŘ EDOČ ESKÝ KRAJ Realizátor projektu Gymnázium Nymburk, Mgr. Zdeněk Kučera, , Výše grantu ,- Kč 20 Vybudováním školní naučné stezky škola představila veřejnosti unikátní přírodní památku Nymburska. Sami studenti se pod vedením svého učitele podíleli nejen na návrzích a zpracování naučných tabulí z hlediska geografie, historické kartografie, biologie, ekologie, ale zapojili se i do jednání s obecními úřady, spolky a sponzory. Připravovali a realizovali propagaci, brožuru o naučné stezce a pracovní listy. Jejich úkolem bude i nadále pečovat a udržovat naučnou stezku i tabule a poskytovat průvodcovské služby po školní naučné stezce zájemcům z řad škol i veřejnosti.

21 PLAŇANY Dětské hřiště v areálu Základní školy Plaňany, okres Kolín Realizátor projektu Základní škola Plaňany, okres Kolín, Mgr. Martin Charvát, Mgr. Martin Šmahel, , STŘ EDOČ ESKÝ KRAJ Výše grantu ,- Kč Cílem projektu bylo vybudování dětského hřiště na neupraveném místě v areálu školy. Bylo třeba odstranit staré betonové kvádry, vyrovnat pozemek a připravit dopadové plochy. Na ty bylo umístěno několik herních prvků pro mladší děti od 3 do 14 let a v okolí byly rozmístěny lavičky pro rodiče a starší děti. Nakonec se škola rozhodla pozemek z bezpečnostních důvodů (sousedí se silnicí) i oplotit. Touto společnou prací vzniklo místo pro aktivní využití volného času a hlavně místo pro každodenní setkávání lidí, škola chce toto místo využívat i pro nejrůznější akce pro veřejnost. 21

22 DALŠÍ INFORMACE LZE ZÍSKAT NA ADRESÁCH: Ing. Michal Veselý, Nadace Partnerství Údolní 33, Brno , Bc. Karin Richterová, SEVER Úpická 146/18, Trutnov , RNDr. Jiří Kulich, SEVER Horní Maršov 127, REGIONÁLNÍ KOORDINÁTOŘI: Královéhradecký kraj Bc. Karin Richterová, SEVER Úpická 146/18, Trutnov , Pardubický kraj Ing. Jiří Bureš, Mgr. Lada Pecharová, Ekocentrum PALETA Štolbova 2665, Pardubice

23 Regionální koordinátoři projektu: Generální sponzor: Další partneři:

24

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT PŘEHLED REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT PŘEHLED REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT PŘEHLED REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT PŘEHLED REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ Krtkova zahrada Mateřská škola Bělá nad Svitavou 8 Koutek splněných přání Základní škola

Více

Škola pro udržitelný život. Příručka dobré praxe

Škola pro udržitelný život. Příručka dobré praxe Škola pro udržitelný život Příručka dobré praxe Našim žákům umožnil projekt pracovat na něčem, co přesahuje výuku a dokonce i školu jako instituci. Ukázal jim, že i obyčejný člověk může ve své komunitě

Více

ČSOB a Era pro podporu regionů

ČSOB a Era pro podporu regionů Vítězné projekty Menších komunitních grantů ČSOB : JIHOČESKÝ KRAJ Krajina Mikuláše Rutharda Obnova starých krajinných struktur na Chlumecku a jejich hospodářské využití aneb Přiveď ovečku na pastvu a vysaď

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. moravskoslezská kulturně ekologická nadace. Tištěno na recyklovaném papíru.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. moravskoslezská kulturně ekologická nadace. Tištěno na recyklovaném papíru. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 moravskoslezská kulturně ekologická nadace Tištěno na recyklovaném papíru. VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE VERONICA ZA ROK 2007 Referenční období 1.1.2007 31.12. 2007 Okamžik sestavení výroční

Více

Co se chystá v říjnu 2010 na SEVERu (Středisku ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER) s výhledem na další měsíce (přehled aktualit)

Co se chystá v říjnu 2010 na SEVERu (Středisku ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER) s výhledem na další měsíce (přehled aktualit) Co se chystá v říjnu 2010 na SEVERu (Středisku ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER) s výhledem na další měsíce (přehled aktualit) Česká republika: Hlavní aktualita: Pobytové středisko SEVERu v Horním

Více

Okrašlovací spolek Smidarska, o.s.

Okrašlovací spolek Smidarska, o.s. Výroční zpráva občanského sdružení za rok 2013 Okrašlovací spolek Smidarska, o.s. IČ: 28553527 č.ú. 7045600001/5500 okraslovaci.spolek@seznam.cz Základní údaje o občanském sdružení Občanské sdružení Se

Více

O Místní akční skupině Sdružení Růže

O Místní akční skupině Sdružení Růže Druhé číslo Regionálního zpravodaje, které právě držíte v ruce, mapuje ve zkratce některé aktivity a události na území mikroregionu Sdružení Růže v období 2004-2006. V minulém čísle jste si mohli přečíst

Více

Tedy VÍTEJTE I VY v našem Železnohorském regionu. Bohumil Starý, předseda

Tedy VÍTEJTE I VY v našem Železnohorském regionu. Bohumil Starý, předseda ŽELEZNOHORSKÝ REGION ZPRAVODAJ ročník II. / 2011 Občanské sdružení Rok 2010 byl pro rozvoj a činnost občanského sdružení zajímavý a pestrý. Vzniklo mnoho zajímavých aktivit na základě dobrovolné iniciace

Více

OSA IV LEADER V JIHOČESKÉM KRAJI

OSA IV LEADER V JIHOČESKÉM KRAJI OSA IV LEADER V JIHOČESKÉM KRAJI Příklady Z praxe OSA IV LEADER V JIHOČESKÉM KRAJI Příklady z praxe EVROPSKÝ ZEMĚDĚLSKÝ FOND PRO ROZVOJ VENKOVA: EVROPA INVESTUJE DO VENKOVSKÝCH OBLASTÍ Slovo ředitele

Více

Regionální fond rozvoje Poštovní spořitelny sousedíme si

Regionální fond rozvoje Poštovní spořitelny sousedíme si Regionální fond rozvoje Poštovní spořitelny sousedíme si Projekty podpořené v jarním kole 2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Zahrada vodárny v Nebušicích místo setkávání Organizace: Občanské sdružení pro Nebušice

Více

Dobrovolný svazek obcí Broumovsko. Obsah: - 0 -

Dobrovolný svazek obcí Broumovsko. Obsah: - 0 - PROGRAM ROZVOJE BROUMOVSKA Obsah: SWOT analýza Broumovska Návrhová část PRB 2004-0 - SWOT ANALÝZA Silné stránky 1. Kvalitní životní prostředí 2. Přitažlivá jedinečná příroda a krajina s vysokým stupněm

Více

Zpravodaj. číslo 2, ročník 2009 SLOVO ÚVODEM. Z našich aktivit MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY PODRALSKO

Zpravodaj. číslo 2, ročník 2009 SLOVO ÚVODEM. Z našich aktivit MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY PODRALSKO číslo 2, ročník 2009 Zpravodaj MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY PODRALSKO SLOVO ÚVODEM Blíží se nám konec roku 2009 a nabízí se možnost bilancovat, shrnout, co se nám v letošním roce povedlo a naopak, kde máme ještě

Více

Analýza a návrh dotvoření systému EVVO (ekologické/environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty) v Královéhradeckém kraji

Analýza a návrh dotvoření systému EVVO (ekologické/environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty) v Královéhradeckém kraji Analýza a návrh dotvoření systému EVVO (ekologické/environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty) v Královéhradeckém kraji Pro Královéhradecký kraj zpracovalo Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory

Více

Zpráva ze studijní cesty do Norska, 29.8. 3.9.2011 Obsah

Zpráva ze studijní cesty do Norska, 29.8. 3.9.2011 Obsah Zpráva ze studijní cesty do Norska, 29.8. 3.9.2011 Obsah Úvod... 1 Program a příklady dobré praxe ze studijní cesty... 2 Pondělí, 29. srpna 2011... 2 Úterý, 30. srpna 2011... 2 Lundsvågen naturskole...

Více

NADACE ČEZ V ROCE 2010

NADACE ČEZ V ROCE 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 2 1 NADACE ČEZ V ROCE 2010 OBSAH Nadace ČEZ v roce 2010 3 Základní údaje 4 Orgány Nadace ČEZ k 24. 6. 2011 5 Úvodní slovo předsedy správní rady 6 Projekty Oranžové hřiště 8 Projekty

Více

Místo herny bude multimediální nahrávací studio, z nevyužitých prostor je posilovna místní komunita mění tvář centra Brna

Místo herny bude multimediální nahrávací studio, z nevyužitých prostor je posilovna místní komunita mění tvář centra Brna Zpravodaj městské části Brno-střed Číslo 3 Březen 2015 Ročník XXIV městská část zpravodaj osobnost měsíce Rozhovor s Petrem Horkým na str. 24 26 Březen je podle gregoriánského kalendáře třetí měsíc v roce.

Více

Spojením silnější. O nadaci

Spojením silnější. O nadaci Nadace ČEZ Výroční zpráva 2006 Obsah 1 O nadaci 3 Úvodní slovo generálního ředitele ČEZ, a. s. 4 Úvodní slovo místopředsedkyně správní rady Nadace ČEZ 6 Orgány společnosti k 30. 4. 2007 7 Základní údaje

Více

bude nesmírně důležitá pro určení finanční alokace a účast v programech napříč více sektory v následujícím

bude nesmírně důležitá pro určení finanční alokace a účast v programech napříč více sektory v následujícím číslo 2, ročník 2012 Zpravodaj MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY PODRALSKO slovo úvodem Přiblížil se poslední rok plánovacího období 2007 2013 a tím i naše poslední výzva. Nastal opět čas bilancovat uplynulé období

Více

Ochrana přírody a krajiny Moravskoslezského kraje ZPRAVODAJ Regionálního centra ČSOP pro Moravskoslezský kraj

Ochrana přírody a krajiny Moravskoslezského kraje ZPRAVODAJ Regionálního centra ČSOP pro Moravskoslezský kraj ZPRAVODAJ Regionálního centra ČSOP pro Moravskoslezský kraj Komunitní centrum Klášter Blahutovice (kresba Petr Lelek). Obsah ZPRAVODAJE Novinky a zajímavosti...3 Financování ochrany přírody a krajiny v

Více

roãník 23, ãíslo kvûten 2014 cena 12 Kã

roãník 23, ãíslo kvûten 2014 cena 12 Kã roãník 23, ãíslo kvûten 2014 cena 12 Kã 5 V květnovém čísle: Příspěvkový program Oprava Podstávkového domu Běh Císařským údolím Společnou Cestou Ostrov Života Volejbalové přátelství Příloha: Toulání časem

Více

SLOVO STAROSTKY. (pokračování na straně č. 3)

SLOVO STAROSTKY. (pokračování na straně č. 3) www.svinov.ostrava.cz SLOVO STAROSTKY Vážení spoluobčané, v říjnu 2014 proběhly volby do obecního zastupitelstva a vy už myslím po půl roce máte právo hodnotit, zda jste volili, či nevolili správně. Nová

Více

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Řevnice

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Řevnice Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Řevnice Zpracovala: Mgr. Petra Flemrová Charakteristika školy: úplná základní škola s devíti postupujícími ročníky Počet žáků: 353 Počet

Více

1/2014 Místní akční skupiny Posázaví

1/2014 Místní akční skupiny Posázaví spolupráce projekty lidé dotace granty peníze Zpravodaj 1/2014 Místní akční skupiny Posázaví Hledáte poctivé potraviny? Zajděte do Farmářského dvorku U Kešnerů. Život s Františkem Ferdinandem d Este. Špulka

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSEČ, OKRES CHRUDIM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSEČ, OKRES CHRUDIM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSEČ, OKRES CHRUDIM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY, MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY, VZDĚLÁVACÍ PROGRAM.. 4 SPORT, ZDRAVÝ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DAMNÍKOV, DAMNÍKOV čp. 25

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DAMNÍKOV, DAMNÍKOV čp. 25 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DAMNÍKOV, DAMNÍKOV čp. 25 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy: Základní škola a mateřská škola Damníkov

Více

hlavní téma: ROZVOJOVÁ POMOC Č ASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST

hlavní téma: ROZVOJOVÁ POMOC Č ASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST Č ASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST Č ÍSLO 5 ROČ NÍK 5 LISTOPAD 2007 hlavní téma: ROZVOJOVÁ POMOC ROZVOJOVÉ CÍLE TISÍCILETÍ ORGANIZACE JAKO ADOPTIVNÍ RODIČ ČESKO PROTI CHUDOBĚ ŠANCE NA ODSTRANĚNÍ EXTRÉMNÍ BÍDY

Více

HEJ ROP. Výroční DOSTUPNOST CENTER INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU JIHOZÁPAD

HEJ ROP. Výroční DOSTUPNOST CENTER INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU JIHOZÁPAD Výroční HEJ ROP INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU JIHOZÁPAD 2009 Vážení čtenáři, držíte v ruce výroční vydání bulletinu Regionálního operačního programu Jihozápad. ROP Jihozápad působí

Více

a 2009 Výroční zpráv

a 2009 Výroční zpráv Výroční zpráva 2009 Úvodní slovo 4 Členové správní rady 5 Ředitel NF 5 Základní data 5 Účel NF 6 Hodnoty NF 6 Mapa nadačních projektů 7 Projekty NF 2009 8 MiNiGRANTY VEOLIA 2009 9 Podpořené projekty NF

Více

Nadace Partnerství Program Strom života

Nadace Partnerství Program Strom života Závěrečná zpráva 2011 Nadace Partnerství Program Strom života Prostřednictvím stromů pomáháme lidem nalézt cestu k přírodě i k sobě navzájem Nadace Partnerství pomáhá lidem, aby chránili a zlepšovali svoje

Více

NADACE ČEZ V ROCE 2008

NADACE ČEZ V ROCE 2008 výroční zpráva 2008 NADACE ČEZ V ROCE 2008 OBSAH Nadace ČEZ v roce 2008 3 Úvodní slovo předsedy správní rady 4 Základní údaje 6 Orgány Nadace ČEZ k 9. 6. 2009 7 Oranžová hřiště 10 Oranžové kolo 18 Podpora

Více