ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT"

Transkript

1 ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT PROJEKTY REALIZOVANÉ V ROCE 2006 Generální partner programu: PROJEKT BĚŽÍ POD ZÁŠTITOU ČESKÉ KOMISE UNESCO

2 ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT Společný grantový a asistenční program Nadace Partnerství a Střediska ekologické výchovy SEVER Posláním programu je vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje a zapojení veřejnosti do konkrétních akcí směřujících ke zlepšení životního prostředí. Program je realizován prostřednictvím škol fungujících jako iniciační centrum a prostřednictvím praktických malých místních projektů. Přihlásit se mohou všechny školy v Královéhradeckém a Pardubickém kraji a ve východní části Středočeského kraje (okresy Nymburk, Kolín a Kutná Hora), které chtějí spolupracovat s obcí, aktivními občany, místními iniciativami a dalšími partnery na realizaci společných projektů zlepšujících stav životního prostředí, vztahy mezi učiteli a žáky i mezi obcí, školou a veřejností. ČESKO POLSKÁ SPOLUPRÁCE V RÁMCI PROJEKTU Škola pro udržitelný život je mezinárodní program realizovaný ve spolupráci s organizací Fundacija Partnerstvo dla Środowiska z Polska. Přeshraniční spolupráce českých a polských škol byla v minulém roce podpořena v rámci programu EU INTERREG IIIA Česká republika Polsko. V r byla vypsána nabídka finanční podpory pro české školy, které uspořádají společnou mezinárodní akci s polskou školou zapojenou také do stejného programu Škola pro udržitelný život. Této nabídky využila např.mateřská škola Suchovršice k jednodenní exkurzi dětí a přátel školy

3 do Polska a k jednodenní návštěvě polských hostů z Mateřské školy v Lubawce v ČR, ZŠ a MŠ Lukavice uspořádala dvoudenní setkání Putování z pohádky do pohádky s prezentací výsledků svého projektu pro žáky a učitele z Walbrzychu. Z programu Interreg IIIA budou přeshraniční česko-polské aktivity podporovány i v dalším ročníku projektu. Podporu mezinárodních akcí pořádaných českými školami v r.2007, ať již na území ČR nebo jako výjezd do Polska, již SEVER nabídl a záleží jen na školách, nakolik ji využijí. V květnu 2007 se uskuteční velké česko-polské setkání škol k prezentaci a prohlídce nejzdařilejších školních projektů na české a polské straně. ROK 2006 V ČÍSLECH Celkem se do projektu přihlásilo 77 škol, konkrétně 30 z Královéhradeckého kraje, 18 ze Středočeského (okr. Kolín, Nymburk a Kutná hora) a 29 z Pardubického. Do projektu se zapojilo celkem 2535 žáků, 257 učitelů a dalších pracovníků školy a 795 rodičů a přátel školy. Školám přispělo celkem 336 sponzorů. Bylo vydáno nebo zveřejněno propagačních materiálů, včetně příspěvků v novinách a rozhlase Bylo upraveno m 2 prostranství a 2270 m cest. Bylo nainstalováno 102 herních prvků a laviček. Bylo nainstalováno 51 informačních a naučných tabulí. Byly opraveny a nově nainstalovány 3 památkové a umělecké objekty. Školy získaly celkem ,6 Kč, včetně vyčíslené dobrovolné práce (původní částka získaná z grantu byla Kč).

4 MAPA PROJEKTŮ PARDUBICKÝ KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ 1. Broumov...str Hořice...str Hradec Králové...str Jičín...str Machov...str Náchod... str Nechanice... str Pecka... str Damníkov... str Helvíkovice... str Chroustovice... str Nekoř... str Pardubice... str Sopotnice... str. 18 STŘEDOČESKÝ KRAJ 15. Kolín... str Nymburk... str Plaňany... str. 21

5 BROUMOV Školní zahrada Realizátor projektu Základní škola, Broumov, Kladská 164, Ing. Aleš Bezděk, , Výše grantu ,- Kč Školu trápilo nedostatečné zařízení pro pracovní vyučování a výuku přímo v přírodě, proto se rozhodla vybudovat ve svém areálu lepší zavlažovací systém a kompost pro zbytky ze zahrady. Součástí projektu bylo také osázení vyhrazeného prostoru původními druhy stromů a keřů a následně vznikla dendrologická interaktivní naučná stezka, kterou mohou využít i okolní školy. Zajímavostí školního areálu jsou i dvoje různé sluneční hodiny. Jedny jsou umístěny přímo v areálu na zemi, kde si je návštěvníci mohou osahat a druhé na budově školy. KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ 5

6 HOŘICE Daliborka - vstupní brána Smetanových sadů II KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Realizátor projektu Základní škola Na Daliborce, Hořice, Mgr. Lada Štěpánková, , Výše grantu ,- Kč 6 Škola tímto projektem navázala na loňský projekt úpravy veřejného prostranství v okolí školy. Cílem letošního projektu bylo pokračovat ve zkrášlení nevhodného, nekulturního a neupraveného okolí školy a jeho propojení se zrekonstruovanými Smetanovými sady. Školu trápil pozemek, který byl zanedbaný a nevyužitý. Proto došlo především k úpravám terénu, ošetření a dosetí travnaté plochy, výraznému omlazení starých vzrostlých stromů, které provedla odborná firma a k dosazení okrasných dřevin. Na vzniklé travnaté ploše pak byly umístěny lavičky, kterými přispělo město Hořice a doplnilo i odpadkové koše. Největší událostí bude nainstalování pískovcových skulptur v jarních měsících, které k Hořicím, jako městu kamenné krásy neodmyslitelně patří.

7 HRADEC KRÁLOVÉ Hurá do zahrady Realizátor projektu Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Mgr. Hana Kujalová, , Výše grantu ,- Kč KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Cílem projektu bylo vylepšení chátrající a nevyužívané zahrady u domova mládeže. Studentky školy pod vedením svých vychovatelek a za pomoci firmy upravily celý pozemek, vyvozily několik desítek koleček stavební navážky z místa, kde nakonec vzniklo hřiště na petangue. Z již vzrostlých stromů studentky vytvořily naučnou stezku s vodící linkou a popisky doplnily Braillovým písmem, aby zahradu mohly využívat i nevidomí občané. V areálu byly také umístěny lavice, stoly a houpací lavice, aby se zde dalo nejen učit, ale i relaxovat. Původně naplánovaný projekt musel být rozšířen i o úpravu dlažby poškozené dlouhou zimou. 7

8 JIČÍN Rozšíření ekoareálu Čtyřlístek s úpravami v okolí školy II KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Realizátor projektu Základní škola, Železnická, Jičín, Mgr. František Kynčl, , Výše grantu ,- Kč 8 Projekt navazuje na předchozí úspěšný projekt uskutečněný v loňském roce. Pokračovala výsadba rostlin v okolí školy, aby byl dokončen záměr představit co největší počet i méně známých rostlin jak žákům, tak i veřejnosti. Dále v rámci úprav proběhla instalace laviček a dle nápadu žáků městský architekt navrhl i pítko pro kolemjdoucí. Z původního záměru využít betonová rabata sešlo, protože byla rozpadlá. Bylo třeba je odstranit a vzniklé místo bylo využito na osázení další zeleně. Pro zavlažování celého areálu škola využívá užitkovou vodu z původních obnovených jezuitských studní. V areálu školy byly realizovány i drobné herní aktivity (Člověče, nezlob se, panák, kuželky, šachovnice).

9 MACHOV Z náměstí k pomníku padlých v 1. světové válce Realizátor projektu Základní škola a Mateřská škola, Machov, okres Náchod, Mgr. Helena Martincová, , Výše grantu ,- Kč KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Obec Machov má mnoho historicky zajímavých míst. Jedno z nich, pomník padlých v 1. světové válce, je umístěn nedaleko od náměstí, na cestě ke katolickému kostelu. Protože pomník nebyl již dlouho upravován, rozhodla se škola po dohodě s obecním úřadem a místními spolky, že se společně do generální opravy pustí. Žáci hledali v místních kronikách i mezi pamětníky nejrůznější historické informace a zajímavosti o 1. světové válce a výstavbě pomníku. Ty následně zpracovávali ve výuce a ze získaných materiálů vytvořili brožuru. Žáci se podíleli na výsadbě dubů i na úpravě a úklidu okolí pomníku. Okolo Lípy svobody, která se tyčí nad pomníkem, byla umístěna kruhová lavička. Na ní si může každý odpočinout, nabrat sílu a třeba si i zavzpomínat. 9

10 NÁCHOD Cesta plastové láhve KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Realizátor projektu Základní škola T.G.Masaryka, Náchod, Mgr. Roman Odvářka, , Výše grantu ,- Kč 10 Školu trápilo, že žáci ani návštěvníci školy toho moc nevědí o třídění odpadů, proto se rozhodla seznámit žáky, jejich rodiče i širší veřejnost s tříděním nejběžnějších druhů odpadů, jejich využitím a recyklací. Učitelé společně s žáky rozmístili po škole kontejnery na tříděný odpad a starší žáci seznamovali s problematikou třídění ty mladší. Několik informačních tabulí rozmístili ke vchodu do školy a před školou pro návštěvníky školy a kolemjdoucí. Společně s technickými službami zakreslili do mapy města místa, kde se nachází kontejnery na tříděný odpad. Mapa se pak dostala do všech domácností jako příloha městského časopisu.

11 NECHANICE Nechanická pěšinková sezóna 2006 Realizátor projektu Základní škola a Mateřská škola, Nechanice, Mgr. Lucie Munzarová, , Výše grantu ,- Kč KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ I tento projekt částečně navazoval na projekt loňský, kdy žáci proměňovali prostranství mezi školou a školkou. Škola chtěla svou činností zvýšit počet relaxačních míst v obci a proto se v letošním roce rozhodla ve spolupráci s historickým spolkem a obcí upravit Štrosovy sady. Obec provedla průřez stromů a keřů, čímž se odhalily původní vstupní cesty a žáci udělali generální úklid parku. Škola zajistila umístění laviček a po několika dnech provozu bylo třeba k lavičkám umístit i odpadkové koše. V horní i spodní části parku byly za pomoci historického spolku umístěny informační tabule a upraveny pomníky v zadní části parku. 11

12 PECKA Mluvící stromy a oživená studna KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Realizátor projektu Základní škola a Mateřská škola, Pecka, Mgr. Alena Müllerová, , Výše grantu ,- Kč 12 Škola v rámci projektu chtěla nechat odborně ošetřit staré ovocné stromy, ale zjistilo se, že jsou natolik napadené, že je není možno zachránit. Proto se škola rozhodla, že zasadí nové, původní druhy ovocných dřevin. Žáci se rozešli po obci a od starších občanů zjišťovali, jaké odrůdy ovocných stromů se v jejich obci a okolí dříve pěstovaly, nebylo to úplně jednoduché, ale nakonec se podařilo. Žáci také pod dozorem učitelů připravili pracovní listy o ovocných dřevinách pro děti z mateřské školy. Druhou částí projektu bylo obnovení staré nepoužívané studny. Bylo třeba ji vyčistit a okolí upravit tak, aby bylo bezpečné pro všechny návštěvníky. Studna bude používána jako zdroj užitkové vody.

13 DAMNÍKOV Zahrada splněných přání Realizátor projektu Základní škola a mateřská škola, Damníkov, Mgr. Dagmar Habrmanová, , PARDUBICKÝ KRAJ Výše grantu ,- Kč Škola potřebovala vyřešit problém absence herních prvků a místa pro odpočinek v klidné části obce a zároveň chtěla umožnit setkávání všech generací v přírodním prostředí. Proto se rozhodla společně s obcí, místními spolky a jednotlivci vytvořit areál, který by vyhovoval co nejširší veřejnosti a do budoucna by bylo možné ho i nadále rozšiřovat. Společným úsilím žáků, učitelů, zaměstnanců, rodičů a veřejnosti se to podařilo a na zahradě vzniklo místo s herními prvky pro aktivní odpočinek dětí i maminek. Jsou tam také umístěny dřevěné palisády, vzniklo i posezení v přírodě kolem ohniště nebo pod altánem pro starší děti i pro veřejnost. V budoucnu se bude zahrada dosazovat stromy. 13

14 HELVÍKOVICE Bezpečná zahrada, klidová zóna pro maminky s dětmi a seniory PARDUBICKÝ KRAJ Realizátor projektu Základní a Mateřská škola, Helvíkovice, Anna Janebová, , Výše grantu ,- Kč V obci chyběl prostor pro hry a výuku dětí a relaxační zóna pro matky s dětmi a pro odpočinek seniorů. Cílem projektu bylo takový prostor vytvořit a rozšířit jej o přírodní učebnu. Pozemek byl upraven, urovnán, byly vytvořeny dopadové plochy a na ně nainstalovány skluzavky, koník a auto na pružině. Dále pak vzniklo pískoviště, přírodní učebna s tabulí, stolky s lavičkami a duhovým domečkem. Založením bylinkového záhonku se děti učí bylinky poznávat, pečovat o ně a využívat je. Po závěrečném osetí trávníku a zasazení keřů již nic nebrání společnému setkávání lidí. 14

15 CHROUSTOVICE Zámecká zastavení u řeky Realizátor projektu Odborné učiliště a Praktická škola, Chroustovice, Miloslava Šilarová, , PARDUBICKÝ KRAJ Výše grantu ,- Kč Velkým problémem byla narušená ekologická stabilita řeky, zapříčiněná vykácením přestárlé topolové aleje. Studenti školy pod vedením svých pedagogů proto vyčistili břehy od nežádoucího porostu a pod dozorem obecního úřadu vykáceli napadené a nebezpečné stromy. Do uvolněných prostor vysadili mladé dřeviny. Tím vytvořili biokoridor pro živočichy a rostliny a vhodnou pastvu také pro včely. Podél řeky byly nainstalovány dvě naučné tabule s lavičkami a přírodní ohniště s posezením, čímž vznikla nejen přirozená učební pomůcka pro výuku ekologie, ale i příjemné místo k procházkám i odpočinku. 15

16 NEKOŘ Školní přírodní divadelní amfiteátr jako kulturní centrum pro každého PARDUBICKÝ KRAJ Realizátor projektu Základní škola, Nekoř, PaedDr.. Petr Bouška, , Výše grantu ,- Kč 16 Z několika návrhů na využití školního pozemku vybrala škola návrh na vybudování školního amfiteátru, který by sloužil nejen jejím potřebám, ale i široké veřejnosti, protože místo se nachází v centru obce. Bylo třeba upravit stávající prostor tak, aby byl bezpečný, byla upravena plocha pro hlediště a vybudovány základy pro jeviště. Také byla vyrobena nová vrátka, která vedou z ulice přímo k amfiteátru. Prozatím budou na zahradě umístěny zapůjčené lavice, ale do budoucna se počítá s vybudováním stálého posezení. Amfiteátr bude sloužit ke koncertům a divadelním představením, k nejrůznějším oslavám a dalším akcím školy i obce.

17 PARDUBICE Naučná stezka okolím slepých ramen Labe Realizátor projektu Dům dětí a mládeže ALFA Pardubice, Kateřina Kadlečková, , PARDUBICKÝ KRAJ Výše grantu ,- Kč V centru Pardubic, v části Polabiny, se nachází velmi pěkná přírodní lokalita. Jedná se o slepá ramena nedaleké řeky Labe. Na březích ramen jsou porosty keřů, starých stromů a vlhkomilných rostlin. Přesto, že je to velice příjemné místo, nikdo se o něj nestaral. Proto se DDM společně se svými klienty rozhodlo, že se o tuto krásnou lokalitu bude starat. V místě plánované naučné stezky bylo třeba odklidit hromady odpadků a za pomoci technických služeb vyčistit od odpadků i vodu. Nakonec zbývalo stezku vybavit naučnými tabulemi s popisem lokality a nejrůznějších zajímavostí a informací o tomto ekosystému. 17

18 SOPOTNICE Pavilon klidu, odpočinku a poznání PARDUBICKÝ KRAJ Realizátor projektu Základní škola, Sopotnice, Mgr. František Zeman, , Výše grantu ,- Kč 18 V obci Sopotnice se nevyskytovalo žádné uspokojivé odpočinkové místo pro obyvatele či návštěvníky obce. Žáci také neměli možnost, kde by trávili čas a často se zdržovali v okolí hlavní komunikace. Po vytipování příjemného místa, které si i samo o sobě zasloužilo úpravy, bylo třeba navézt hlínu, upravit prostor. Poté byly nainstalovány herní prvky a zajímavě řešené lavičky. Cesta byla zpevněna zábranami a vysypána štěrkem. Pro zpříjemnění prostředí žáci školy také zapustili velké kameny do země a vytvořili tak skalku, kterou osadili nejrůznějšími rostlinkami.

19 KOLÍN Areál zdraví - zdravý areál Realizátor projektu Střední zdravotnická škola Kolín, RNDr. Eva Svítilová, , STŘ EDOČ ESKÝ KRAJ Výše grantu ,- Kč Studentky a studenti školy se s pomocí některých učitelů, ostatních zaměstnanců školy, rodičů a odborníků pustili do úprav na školní zahradě v centru města. Na upraveném pozemku vysadili asi 500 okrasných keřů, 2 stromy a vytvořili základ bylinkového záhonu. Pro sportovní aktivity byly vybudovány menší zatravněné plochy a pískové doskočiště. Umístěním laviček uprostřed zeleně vznikla příjemná zákoutí pro relaxaci. V areálu již byly úspěšně realizovány různé akce koncert, soutěž první pomoci a výchovně vzdělávací programy se zdravotnickou a ekologickou tématikou pro žáky mateřských a základních škol regionu. Následnou péči o areál i další rozvoj projektu budou zajišťovat dobrovolníci z řad studentů. 19

20 NYMBURK Školní naučná stezka CHOTUC STŘ EDOČ ESKÝ KRAJ Realizátor projektu Gymnázium Nymburk, Mgr. Zdeněk Kučera, , Výše grantu ,- Kč 20 Vybudováním školní naučné stezky škola představila veřejnosti unikátní přírodní památku Nymburska. Sami studenti se pod vedením svého učitele podíleli nejen na návrzích a zpracování naučných tabulí z hlediska geografie, historické kartografie, biologie, ekologie, ale zapojili se i do jednání s obecními úřady, spolky a sponzory. Připravovali a realizovali propagaci, brožuru o naučné stezce a pracovní listy. Jejich úkolem bude i nadále pečovat a udržovat naučnou stezku i tabule a poskytovat průvodcovské služby po školní naučné stezce zájemcům z řad škol i veřejnosti.

21 PLAŇANY Dětské hřiště v areálu Základní školy Plaňany, okres Kolín Realizátor projektu Základní škola Plaňany, okres Kolín, Mgr. Martin Charvát, Mgr. Martin Šmahel, , STŘ EDOČ ESKÝ KRAJ Výše grantu ,- Kč Cílem projektu bylo vybudování dětského hřiště na neupraveném místě v areálu školy. Bylo třeba odstranit staré betonové kvádry, vyrovnat pozemek a připravit dopadové plochy. Na ty bylo umístěno několik herních prvků pro mladší děti od 3 do 14 let a v okolí byly rozmístěny lavičky pro rodiče a starší děti. Nakonec se škola rozhodla pozemek z bezpečnostních důvodů (sousedí se silnicí) i oplotit. Touto společnou prací vzniklo místo pro aktivní využití volného času a hlavně místo pro každodenní setkávání lidí, škola chce toto místo využívat i pro nejrůznější akce pro veřejnost. 21

22 DALŠÍ INFORMACE LZE ZÍSKAT NA ADRESÁCH: Ing. Michal Veselý, Nadace Partnerství Údolní 33, Brno , Bc. Karin Richterová, SEVER Úpická 146/18, Trutnov , RNDr. Jiří Kulich, SEVER Horní Maršov 127, REGIONÁLNÍ KOORDINÁTOŘI: Královéhradecký kraj Bc. Karin Richterová, SEVER Úpická 146/18, Trutnov , Pardubický kraj Ing. Jiří Bureš, Mgr. Lada Pecharová, Ekocentrum PALETA Štolbova 2665, Pardubice

23 Regionální koordinátoři projektu: Generální sponzor: Další partneři:

24

Ruku v ruce s přírodou. Hřiště v přírodním stylu MŠ Kobylí

Ruku v ruce s přírodou. Hřiště v přírodním stylu MŠ Kobylí Ruku v ruce s přírodou Hřiště v přírodním stylu MŠ Kobylí Název díla: Ruku v ruce s přírodou Stupeň: STUDIE Místo. Školní 722, 691 10 Kobylí Investor: obec Kobylí Projektant: Ing. et Ing. Barbora Májková

Více

Návrh prostranství v centru obce Těškovice. Ing. arch. Ing. Marcel Kupka, 6/2014

Návrh prostranství v centru obce Těškovice. Ing. arch. Ing. Marcel Kupka, 6/2014 Návrh prostranství v centru obce Těškovice Ing. arch. Ing. Marcel Kupka, 6/2014 Klady, zápory a současný stav Letecký pohled rok 2009 Řešené území - Nejednotné, částečně separované zahrady Mš, Zš a zahrada

Více

Zpracovala : Vendula Němcová a Sabina Valová

Zpracovala : Vendula Němcová a Sabina Valová Zpracovala : Vendula Němcová a Sabina Valová Program prezentace: 1. Charakteristika školy a projektu 2. Přípravná fáze 3. Informace o projektu 4. Realizace a stavba hřiště 5. Zapojení žáků do projektu

Více

Zpravodaj. duben 2013- duben 2014 Projekt Malé školní arboretum. REVOLVINGOVÝ FOND Ministerstva životního prostředí

Zpravodaj. duben 2013- duben 2014 Projekt Malé školní arboretum. REVOLVINGOVÝ FOND Ministerstva životního prostředí Zpravodaj duben 2013- duben 2014 Projekt Malé školní arboretum Původní školní zahrada se skládala z téměř 1 ha vinohradu, věkovitého sadu (asi 50 ovocných dřevin) a k tomu připojených políček pro účely

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ACADEMIA MERCURII SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA, S.R.O. 547 01 NÁCHOD, SMIŘICKÝCH 740 ASPnet UNESCO VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Tel./fax: +420 426 893 E-mail: info@academiamercurii.cz, ptackova@academiamercurii.cz

Více

Jana Valerová, ředitelka Střediska pro volný čas dětí. Zařazení projektu k příslušné oblasti: Ochrana životního prostředí, trvale udržitelný rozvoj

Jana Valerová, ředitelka Střediska pro volný čas dětí. Zařazení projektu k příslušné oblasti: Ochrana životního prostředí, trvale udržitelný rozvoj Projekt - Zahrada SVČ ŠIPKA Kroměříž Název aktivity: Botanická zahrada Šipky Předkladatel: Jana Valerová, ředitelka Střediska pro volný čas dětí a mládeže ŠIPKA v Kroměříži, Úprkova 3268 Zařazení projektu

Více

Hans Christian Andersen

Hans Christian Andersen ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, ŽELEZNICKÁ 460 ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO NA ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 Motto: Všechny knihy zežloutnou, ale kniha přírody má každý rok nové, nádherné vydání. Hans Christian Andersen Roční

Více

VIZUALIZACE NÁDVOŘÍ A ZAHRADA ZA MUZEEM ATELIER K2 09/2013

VIZUALIZACE NÁDVOŘÍ A ZAHRADA ZA MUZEEM ATELIER K2 09/2013 VIZUALIZACE NÁDVOŘÍ A ZAHRADA ZA MUZEEM ATELIER K2 09/2013 NAUČNÉ STEZKY Edukativní místo jako východzí bod všech naučných stezek v Chrudimi HISTORIE MĚSTA Edukativní místo s info tabulí o historii města

Více

Závěrečná zpráva o projektu

Závěrečná zpráva o projektu KVK14EV_BZ_ZZ_01106_2014-00-www.doc str. 1 Závěrečná zpráva o projektu Grantový program Karlovarského kraje Údaje o projektu název projektu: Vybavení botanické zahrady pro ekologickou výchovu Evidenční

Více

č. Z ze dne u k l á d á 2.1. Radě MČ Praha zajistit realizaci bodu 1. tohoto usnesení Termín: 31.8.

č. Z ze dne u k l á d á 2.1. Radě MČ Praha zajistit realizaci bodu 1. tohoto usnesení Termín: 31.8. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. Z-24-005-13 ze dne 18.6.2013 Granty z rozpočtu městské části Praha 12 na realizaci projektů v oblasti životního prostředí na rok 2013 - II.

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje. 2. Úvod

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje. 2. Úvod TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje 1.1 Stavba : Karlovy Vary - Tašovice, - úprava tašovické návsi kraj : Karlovarský obec : Karlovy Vary - Tašovice Katastrální území : Tašovice 631060 Parcelní čísla

Více

Podle zprávy předané dne 10. srpna 2009 připravila dne 29. ledna 2010 Eva Křístková.

Podle zprávy předané dne 10. srpna 2009 připravila dne 29. ledna 2010 Eva Křístková. Zpráva o projektu "Botanická zahrada Univerzity Palackého v Olomouci pro rozvoj vzdělávání předškolní a školní mládeže, studentů a veřejnosti" realizovaného z prostředků Olomouckého kraje v roce 2008 Příspěvek,

Více

Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK

Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK Od dubna až do ledna roku 2015 se na vybraných základních školách v Plzeňském kraji začne realizovat vzdělávací projekt s environmentální

Více

Projekt Živázahrada. Grant z revolvingového fondu MŽP na podporu udržitelného rozvoje. 9. výzva Délka trvání projektu: 1. 2. 2013 31. 12.

Projekt Živázahrada. Grant z revolvingového fondu MŽP na podporu udržitelného rozvoje. 9. výzva Délka trvání projektu: 1. 2. 2013 31. 12. Projekt Živázahrada 9. výzva Délka trvání projektu: 1. 2. 2013 31. 12. 2013 Grant z revolvingového fondu MŽP na podporu udržitelného rozvoje Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, 2. května 500, okres

Více

DENÍK ŠKOLNÍ ZAHRADY ZŠ ŠRÁMKOVA OPAVA

DENÍK ŠKOLNÍ ZAHRADY ZŠ ŠRÁMKOVA OPAVA DENÍK ŠKOLNÍ ZAHRADY ZŠ ŠRÁMKOVA OPAVA PROJEKT S NÁZVEM: PŘÍRODA VE ŠKOLE, ŠKOLA V PŘÍRODĚ ANEB MALÉ ŠKOLNÍ ARBORETUM za finanční podpory REVOLVINGOVÉHO FONDU MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR 1 Příroda

Více

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ZŠ a MŠ Křižanov 2014 2015 Koordinátor EVVO: Mgr. Ivana Hejtmánková ZŠ a MŠ Křižanov

Více

henkai architekti i d e o v á u r b a n i s t i c k á s t u d i e s t ř e d u o b c e p r o s t ř e d n í

henkai architekti i d e o v á u r b a n i s t i c k á s t u d i e s t ř e d u o b c e p r o s t ř e d n í H henkai architekti i d e o v á u r b a n i s t i c k á s t u d i e s t ř e d u o b c e p r o s t ř e d n í b e č v a ing.arch. daniel baroš, ing.arch. michal nejezchleb 0 8 2 0 1 3 poloha obce v kontextu

Více

NABÍDKA SEMINÁŘŮ PRO PEDAGOGY S AKREDITACÍ DVPP pro školní rok 2012 2013, I. pololetí, pobočka Kutná Hora

NABÍDKA SEMINÁŘŮ PRO PEDAGOGY S AKREDITACÍ DVPP pro školní rok 2012 2013, I. pololetí, pobočka Kutná Hora o. s. EKODOMOV, V Podbabě 29 b, 160 00 Praha 6, tel. 234 697 402, fax. 910 256 154 www. ekodomov.cz, e: infokh@ekodomov.cz NABÍDKA SEMINÁŘŮ PRO PEDAGOGY S AKREDITACÍ DVPP pro školní rok 2012 2013, I. pololetí,

Více

Základní školy Lanškrounska

Základní školy Lanškrounska www.survio.com 24. 03. 2014 13:18:47 Základní údaje Název výzkumu Základní školy Lanškrounska Autor Antonín Fiala Jazyk dotazníku Čeština Veřejná adresa dotazníku http://www.survio.com/survey/d/u4g2v8b4v7p4l5j4d

Více

Life from Soil module template. Učitelé, lektoři, studenti a rodiče, zástupci samosprávy, členové nevládních organizací atd.

Life from Soil module template. Učitelé, lektoři, studenti a rodiče, zástupci samosprávy, členové nevládních organizací atd. Určeno lektorům pro plánování vlastního kurzu. Abstrakt a obsah modulu Název a popis modulu Tvorba přírodních školních zahrad Přírodní školní zahrady poskytují vynikající prostředí a příležitost ke zvýšení

Více

Střednědobý plán práce školy 2009-2013

Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Mgr. Krasulová Anna 1 Oblast ekonomicko a materiálně technická Budova: - zajistit výměnu oken a zateplení

Více

Co to je environmentální výchova?

Co to je environmentální výchova? Co to je environmentální výchova? Vytváří příležitosti pro získávání vědomostí, hodnotových orientací postojů a dovedností, které jsou potřebné pro ochranu a zachování zdravého životního prostředí. Vytváří

Více

Revitalizace sídlištních vnitrobloků

Revitalizace sídlištních vnitrobloků Revitalizace sídlištních vnitrobloků Chalabalova Heranova Bronzová V Hůrkách Bellušova Amforová Dana Céová, odbor životního prostředí, MČ Praha 13 Nová tvář sídliště v Praze 13 Revitalizace sídlištních

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

3) Vybudování cyklostezky 4) Naučná stezka Dolní Počernice

3) Vybudování cyklostezky 4) Naučná stezka Dolní Počernice 3) Vybudování cyklostezky Nová cyklostezka v délce cca 3km propojila ul. Národních hrdinů s objektem hájovny v Xaverovském háji. Je vedena v klidném přírodním prostředí. Náklady na tuto cyklostezku činily

Více

Nadace Partnerství. Příklady úspěšných řešení

Nadace Partnerství. Příklady úspěšných řešení Nadace Partnerství Sídlo nadace Údolní 33 602 00 Brno Tel.: 515 903 111 Fax 515 903 110 Podpora opatření pro snížení nehodovosti v obcích Příklady úspěšných řešení Kancelář v Praze Krátká 26 100 00 Praha

Více

Zpestřit výuku vyučováním v přírodě Vylepšení prestiže školy. 2 3 dlouhé lavice, k nim odpovídající stoly a zastřešení (zahradní altán)

Zpestřit výuku vyučováním v přírodě Vylepšení prestiže školy. 2 3 dlouhé lavice, k nim odpovídající stoly a zastřešení (zahradní altán) Název projektu UČÍME SE V PŘÍRODĚ Třída 2.A Místo nebo problém, Využití prostoru před školní budovou (směrem ke který chceme zlepšit školnímu hřišti) travnatá plocha, stromy jsou místem, kde mohou žáci

Více

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT SPOLEČNÝ GRANTOVÝ A ASISTENČNÍ PROGRAM NADACE PARTNERSTVÍ A STŘEDISKA EKOLOGICKÉ VÝCHOVY SEVER STRUČ NÝ NÁVOD, JAK NAPSAT PROJEKT Generální partner programu: PROJEKT BĚŽÍ POD

Více

Rodinné centrum MOZAIKA o.s.

Rodinné centrum MOZAIKA o.s. Rodinné centrum MOZAIKA o.s. nezisková organizace Mgr. Alena Ptáčková Ing. Bc. Jana Kovaříková Co naše skupina chtěla? rodinné bezbariérové centrum pro místní obyvatele místo setkávání pro aktivity, vzdělání,

Více

HADÍ STEZKA FRYČOVICKÁ Letňanské lentilky. návrh veřejného parteru

HADÍ STEZKA FRYČOVICKÁ Letňanské lentilky. návrh veřejného parteru HADÍ STEZKA FRYČOVICKÁ Letňanské lentilky návrh veřejného parteru AUTORSKÁ ZPRÁVA Území Renovovaný veřejný prostor je vymezen ze západní strany vysokým panelovým domem a ze strany východní prostory základní

Více

Cena zdraví a bezpečného životního prostředí 2008

Cena zdraví a bezpečného životního prostředí 2008 Přihláška do soutěže 18. ročníku Cena zdraví a bezpečného životního prostředí 2008 (Rok čtyř splněných přání) ZELENÉ KOLO, s. r. o. IČ: 25476793 400 02 Trmice Koštov 112 Společnost ZELENÉ KOLO se zabývá

Více

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s.

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s. Zpráva o společenské odpovědnosti 2012 Sberbank CZ, a.s. Rostoucí význam společensky odpovědného jednání si uvědomuje i naše banka, a proto v roce 2012 představila dlouhodobou strategii společenské odpovědnosti

Více

VYÚČTOVÁNÍ PROJEKTU - Zelená škola podpora ekologických aktivit na GFK

VYÚČTOVÁNÍ PROJEKTU - Zelená škola podpora ekologických aktivit na GFK VYÚČTOVÁNÍ PROJEKTU - Zelená škola podpora ekologických aktivit na GFK Gymnázium Františka Křižíka získalo v roce 2015 finanční příspěvek 99 500,- Kč na projekt EKOLOGICKÉ AKTIVITY NA GFK. Škola se dlouhodobě

Více

Podpora zklidňování dopravy ve městech a obcích

Podpora zklidňování dopravy ve městech a obcích Nadace Partnerství Podpora zklidňování dopravy ve městech a obcích Sídlo nadace Údolní 33 602 00 Brno Tel.: 515 903 111 Fax 515 903 110 Kancelář v Praze Krátká 26 100 00 Praha 10 Tel./Fax: 274 816 727

Více

Regenerace nevyužívaných objektů v obci Nová Lhota

Regenerace nevyužívaných objektů v obci Nová Lhota Regenerace nevyužívaných objektů v obci Nová Lhota Konference: Regenerace brownfieldů v Jihomoravském kraji 2014+ Antonín Okénka, Obec Nová Lhota 1 Obsah: Rekonstrukce budovy fary na ubytovací zařízení

Více

Sluníčková zahrada místo k životu

Sluníčková zahrada místo k životu Sluníčková zahrada místo k životu -podpora enviromentálního vzdělávání a osvěty -péče o přírodní prostředí a ochrana -potřeby občanů města i městské části ve smyslu zlepšení kvality životního prostředí

Více

Plán činnosti rozvoje EVVO rok Strana 1

Plán činnosti rozvoje EVVO rok Strana 1 Plán činnosti rozvoje EVVO rok 2016 1 Strana 1 2 1. Výsadba ovocných stromů pokračování aleje Na Vetlu -již vysazená ovocná alej bude pokračovat ve své délce, akce proběhne jako veřejná aktivita rodin

Více

Vidoule areál sportu, volného času a bydlení

Vidoule areál sportu, volného času a bydlení Vidoule areál sportu, volného času a bydlení Obsah prezentace SKUTEČNÝ STAV PARKU VIDOULE RODINNÉ BYDLENÍ VOLNOČASOVÝ PARK VIDOULE Obecné informace Bruslařská dráha Naučná stezka Dětská hřiště Multifunkční

Více

6. Přílohy. Seznam příloh: Příloha I: Seznam vybraných základních škol okresu Louny, Rakovník, Kladno...II

6. Přílohy. Seznam příloh: Příloha I: Seznam vybraných základních škol okresu Louny, Rakovník, Kladno...II 6. Přílohy Seznam příloh: Příloha I: Seznam vybraných základních škol okresu Louny, Rakovník, Kladno...II Příloha II: Seznam vybraných základních škol z projektu Toulavý autobus...iii Příloha III: Vzor

Více

Program regenerace panelových sídlišť PARDUBICE sídliště DUBINA

Program regenerace panelových sídlišť PARDUBICE sídliště DUBINA Statutární město Pardubice - Městský obvod Pardubice III Úřad městského obvodu Pardubice III Program regenerace panelových sídlišť PARDUBICE sídliště DUBINA Dodatek č. 2 Datum zpracování: leden 2011 Dodatek

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012 Plán EVVO Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice na školní rok 2011/2012 Zpracovala Mgr. Nina Dyčenková, školní koordinátorka environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Počet žáků:

Více

Alej do Velké Kraše Průvodní zpráva a návrh řešení

Alej do Velké Kraše Průvodní zpráva a návrh řešení Alej do Velké Kraše Alej do Velké Kraše Průvodní zpráva a návrh řešení Cesta mezi městem Vidnava a obcí Velká Kraš, která vede podél říčky Vidnávky je oblíbeným místem procházek občanů a z důvodů minimálního

Více

Hodnotící zpráva Evropa hrou 2015. Základní informace

Hodnotící zpráva Evropa hrou 2015. Základní informace Hodnotící zpráva Evropa hrou 2015 Základní informace Dům zahraniční spolupráce (DZS) vyhlásil v roce 2015 třetí ročník Evropských projektových dnů. Oslovil nejen mateřské, základní a střední školy, ale

Více

Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008

Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008 Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008 Jakub Smolík, manažer Greenways Praha-Vídeň Co jsou Greenways? Zelené stezky Greenways jsou multifunkční stezky a zelené

Více

NAŠE NAUČNÁ STEZKA. Naučná stezka Vratimov. Napsal uživatel Míša Bělohlavá Pondělí, 10 Říjen :45 - Aktualizováno Čtvrtek, 31 Květen :28

NAŠE NAUČNÁ STEZKA. Naučná stezka Vratimov. Napsal uživatel Míša Bělohlavá Pondělí, 10 Říjen :45 - Aktualizováno Čtvrtek, 31 Květen :28 NAŠE NAUČNÁ STEZKA 1 / 20 2 / 20 Hurá! Budeme mít naučnou stezku! A uděláme si ji sami! Nadace OKD podpořila další projekt Domu dětí a mládeže - tentokrát se jedná o projekt naučné stezky ve Vratimově

Více

Seminář a exkurze pro poskytovatele služeb podél Labské stezky v Ústeckém kraji v rámci projektu Partnerství o.p.s Labská stezka bez hranic

Seminář a exkurze pro poskytovatele služeb podél Labské stezky v Ústeckém kraji v rámci projektu Partnerství o.p.s Labská stezka bez hranic Seminář a exkurze pro poskytovatele služeb podél Labské stezky v Ústeckém kraji v rámci projektu Partnerství o.p.s Labská stezka bez hranic Nadace Partnerství Vás srdečně zve na jednodenní seminář spojený

Více

Dřevo v zahradě a krajině

Dřevo v zahradě a krajině www.taxus.eu Dřevo v zahradě a krajině Reference firmy TAXUS, s.r.o. výběr: práce v chráněných a lesních lokalitách TAXUS, s.r.o. reference, práce v chráněných a lesních lokalitách 1 www.taxus.eu Dřevo

Více

Poznáváme náš kraj využití naučných stezek pro přírodovědné exkurze

Poznáváme náš kraj využití naučných stezek pro přírodovědné exkurze 1 Poznáváme náš kraj využití naučných stezek pro přírodovědné exkurze Kurz DVPP sakreditací MŠMT vrámci projektu ESF Moderní učitel pedagogické kurzy pro učitele základních a středních škol Libereckého

Více

Projekt ARBORETUM na ZŠ Deblín

Projekt ARBORETUM na ZŠ Deblín Přihláška do soutěţe: ŠKOLA PLNÁ OVOCE Škola: Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace IČ: 75 003 082 Tel.: +420 549 430 171 e-mail: reditel@zs.deblin.cz www: www.zs.deblin.cz

Více

Nadace Partnerství Podpora a propagace šetrné mobility ve městech a obcích v ČR The Czech Environmental Partnership Foundation Sídlo nadace

Nadace Partnerství Podpora a propagace šetrné mobility ve městech a obcích v ČR The Czech Environmental Partnership Foundation Sídlo nadace Nadace Partnerství Sídlo nadace Údolní 33 602 00 Brno Tel.: 515 903 111 Fax 515 903 110 Kancelář v Praze Krátká 26 100 00 Praha 10 Tel./Fax: 274 816 727 Podpora a propagace šetrné mobility ve městech a

Více

Průvodce k zamyšlení nad svou zahradou

Průvodce k zamyšlení nad svou zahradou Dříve než začneme plánovat změny na své zahradě je důležité si uvědomit - čeho chceme na své zahradě dosáhnout. Zda budeme mít v sezónu stále kvetoucí zahradu, relaxační zahradu, místo určené k dětským

Více

ZÁPIS Z AKCE. Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky

ZÁPIS Z AKCE. Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky Obec Křižánky Moravské Křižánky 116, 592 02 Svratka 561 202 238, obec.krizanky@wordonline.cz www.obeckrizanky.cz ZÁPIS Z AKCE Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky 10.září 2014 Základní údaje

Více

Hans Christian Andersen

Hans Christian Andersen ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, ŽELEZNICKÁ 460 ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO NA ŠKOLNÍ ROK 2016-2017 Motto: Všechny knihy zežloutnou, ale kniha přírody má každý rok nové, nádherné vydání. Hans Christian Andersen Roční

Více

Úspěšné projekty Prahy 10

Úspěšné projekty Prahy 10 Úspěšné projekty Prahy 10 Praha 10 Město stromů 2012/2013 Městská část Praha 10 se v roce 2012 stala vítězem celorepublikové soutěže, kterou každoročně pořádá Nadace Partnerství ve spolupráci s městem

Více

ZÁVĚREČNÁ HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU ŽIVÁ ZAHRADA PRO VŠECHNY

ZÁVĚREČNÁ HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU ŽIVÁ ZAHRADA PRO VŠECHNY ZÁVĚREČNÁ HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU ŽIVÁ ZAHRADA PRO VŠECHNY Název žadatele: ZŠ Pěnčín 22 - příspěvková organizace, Pěnčín 22, 468 21 Bratříkov Právní forma: příspěvková organizace IČ: 43257151

Více

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice 1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice Základní škola Votice, tel 317813322, e-mail: zsvotice@centrum.cz Vedoucí programu: Mgr.Simona Korešová Datum vzniku

Více

ARBORETUM při Domově pod hradem Žampach

ARBORETUM při Domově pod hradem Žampach ARBORETUM při Domově pod hradem Žampach Výroční zpráva o činnosti v r. 2008 Název: Arboretum Žampach, Domov pod hradem Žampach IČ: 00854271 Adresa: Domov pod hradem Žampach, č.p.1, Žampach, 564 01 Žamberk

Více

Suchdolské náměstí. Zápis z plánovacího setkání s veřejností konaného dne

Suchdolské náměstí. Zápis z plánovacího setkání s veřejností konaného dne Suchdolské náměstí Zápis z plánovacího setkání s veřejností konaného dne 9.6.2008 Účastníci: Prvního veřejného setkání se zúčastnilo asi 25 obyvatel z lokalit nejbližších i trochu vzdálenějších vzhledem

Více

Co se skrývá pod MASkou? Tvář naší MAS

Co se skrývá pod MASkou? Tvář naší MAS Co se skrývá pod MASkou? Tvář naší MAS 6 1 2 Z programů LEADER podpořila MAS 250 projektů celkovou částkou 82 599 742 Kč Celkově přinesla MAS svou činností do regionu více než 100 000 000,- Kč Projekty

Více

Multifunkční školní zahrada. aneb. Možný návod, jak tvořit školní zahradu společně s dětmi

Multifunkční školní zahrada. aneb. Možný návod, jak tvořit školní zahradu společně s dětmi Multifunkční školní zahrada aneb Možný návod, jak tvořit školní zahradu společně s dětmi Úvod Vytvořit v areálu základní školy T. G. Masaryka v Písku multifunkční školní zahradu, která bude sloužit jako

Více

Putování po historických městech Čech, Moravy a Slezska

Putování po historických městech Čech, Moravy a Slezska Projekt z integrovaného operačního programu, Prioritní osa 6.4. a, b. Národní podpora cestovní ruchu Putování po historických městech Čech, Moravy a Slezska ÚVOD uvedení do projektu ČR je významnou destinací

Více

Hořovické maminky o.s.

Hořovické maminky o.s. Hořovické maminky o.s. Občanské sdružení Hořovické maminky je zájmové, nevládní a neziskové občanské sdružení, které bylo vybudováno za účelem rozšíření nabídky péče a zkvalitnění prevence pro rodiny s

Více

Analýza potenciálních cílových skupin a zájmové oblasti vzhledem k využívání a vytížení prožitkových a vzdělávacích hřišť

Analýza potenciálních cílových skupin a zájmové oblasti vzhledem k využívání a vytížení prožitkových a vzdělávacích hřišť Analýza potenciálních cílových skupin a zájmové oblasti vzhledem k využívání a vytížení prožitkových a vzdělávacích hřišť Ing. Jindřich Lechovský 0764.01/030912/CZ.4/2/07, Koncepce k tématické ekologické

Více

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. císlo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. císlo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. císlo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 EXKURZE Č. 8 HARRACHOV 16. 6. 2014 Realizační tým v rámci projektu ŽVP PaedDr.

Více

130 let školy v Nové Vsi u Světlé

130 let školy v Nové Vsi u Světlé 130 let školy v Nové Vsi u Světlé 1. období 1885-1976 Škola Nová školní budova nahradila školu postavenou v roce 1837 na místě č. p. 58 (dnes Bohemia Machine). O stavbě nové budovy pro dvoutřídní školu

Více

Mateřská škola Dukelská DĚTSKÉ HŘIŠTĚ / ZAHRADA. Technická zpráva

Mateřská škola Dukelská DĚTSKÉ HŘIŠTĚ / ZAHRADA. Technická zpráva Mateřská škola Dukelská DĚTSKÉ HŘIŠTĚ / ZAHRADA Technická zpráva Technická zpráva, Mateřská škola Dukelská 1 OBSAH: AGE project, s.r.o. a) Účel objektu... 3 b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního

Více

STAVBA: MODERNIZACE ZAHARADY A DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ MATEŘSKÉ ŠKOLY ZADAVATEL: Základní škola a mateřská škola Dolní Bečva okres Vsetín, Dolní Bečva 578,

STAVBA: MODERNIZACE ZAHARADY A DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ MATEŘSKÉ ŠKOLY ZADAVATEL: Základní škola a mateřská škola Dolní Bečva okres Vsetín, Dolní Bečva 578, STAVBA: MODERNIZACE ZAHARADY A DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ MATEŘSKÉ ŠKOLY ZADAVATEL: Základní škola a mateřská škola Dolní Bečva okres Vsetín, Dolní Bečva 578, 756 55 OBSAH: Architektonická studie LOKALITA/POZEMEK:

Více

Jaké chcete nábřeží v Blansku?

Jaké chcete nábřeží v Blansku? Hlavní výstupy ze setkání Jaké chcete nábřeží v Blansku? Setkání proběhlo 8. března 2012 Ekologický institut Veronica Představujeme Vám hlavní výstupy ze setkání s názvem Jaké chcete nábřeží v Blansku?,

Více

Závěrečná konference projektu - Vytváření podmínek pro realizaci. vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách Pardubického kraje

Závěrečná konference projektu - Vytváření podmínek pro realizaci. vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách Pardubického kraje Závěrečná konference projektu - Vytváření podmínek pro realizaci vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách Pardubického kraje Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun Aktivity na škole spojené

Více

Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 )

Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) Stránka 1 z 6 Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) A. VEŘEJNÁ SPRÁVA, INFORMOVANOST, STRATEGICKÝ ROZVOJ B. ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SOCIÁLNÍ

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

,, REVITALIZACE CENTRA OBCE ŽÁDOVICE,,

,, REVITALIZACE CENTRA OBCE ŽÁDOVICE,, PRŮVODNÍ ZPRÁVA Záměrem návrhu je vybudování reprezentačního centra obce s náměstím a funkčním veřejným prostorem. Předkládaný návrh přesahuje rámec požadovaného vymezeného území z důvodu potřeby reagovat

Více

Plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) ZŠ Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, přís. org. školní rok

Plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) ZŠ Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, přís. org. školní rok Plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) ZŠ Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, přís. org. školní rok 2016-2017 Základní škola Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, příspěvková

Více

Vznik zahrady v přírodním stylu MŠ Revoluční hurá zpátky k přírodě

Vznik zahrady v přírodním stylu MŠ Revoluční hurá zpátky k přírodě 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: STAVBA: Vznik zahrady v přírodním stylu MŠ Revoluční hurá zpátky k přírodě STUPEŇ PD: KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Dokumentace pro provedení stavby (DPS) Rýmařov PARCELA Č.: část pozemku parc.

Více

Rekonstrukce sportoviště při 11.ZŠ, ul. Obránců míru v Mostě

Rekonstrukce sportoviště při 11.ZŠ, ul. Obránců míru v Mostě Rekonstrukce sportoviště při 11.ZŠ, ul. Obránců míru v Mostě Informace Projektová dokumentace řeší rekonstrukci sportovních ploch a venkovního sezení v areálu 11. ZŠ v ul. Obránců míru v Mostě na pozemku

Více

ŠKOLY PRO REGION - modernizace ŠVP ZV v českorakouském příhraničí Novohradska

ŠKOLY PRO REGION - modernizace ŠVP ZV v českorakouském příhraničí Novohradska ŠKOLY PRO REGION - modernizace ŠVP ZV v českorakouském příhraničí Novohradska registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/02.0037 Datum zahájení projektu: 1. 1. 2010 Datum ukončení projektu: 30. 6. 2012

Více

REVITALIZACE NÁVSI V DOLNÍ KRUPÉ

REVITALIZACE NÁVSI V DOLNÍ KRUPÉ REVITALIZACE NÁVSI V DOLNÍ KRUPÉ JANA ROTREKLOVÁ 2.ROČNÍK MSP FA ČVUT V PRAZE ATU ATELIÉR GIRSA ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE VEDOUCÍ PRÁCE: PROF. ING. ARCH. AKAD. ARCH. VÁCLAV GIRSA ASISTENTI: ING, ARCH. TOMÁŠ

Více

ZLATOBÝL občanské sdružení

ZLATOBÝL občanské sdružení ZLATOBÝL občanské sdružení Výroční zpráva 2012 Milí čtenáři, ve druhé výroční zprávě sdružení Zlatobýl se můžete seznámit s našimi dalšími kroky, které jsme v roce 2012 učinili. Jsou zatím skromné, neboť

Více

Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim

Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim Členství v NSZM ČR a jeho přínosy pro město Zastřešení mezinárodními institucemi WHO Strategický rozvoj podle standardů EU a OSN postup podle metodiky

Více

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta v Olomouckém kraji v roce 2016 vyhodnocení dotačního titulu 1

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta v Olomouckém kraji v roce 2016 vyhodnocení dotačního titulu 1 1 2 2 3 Základní škola a mateřská škola Lipník nad Bečvou, ulice Hranická Kdo tady s námi žije, co tady kolem roste? 511, příspěvková organizace Projekt zahrnuje účast žáků na výukovém programu lesní pedagogiky,

Více

HŘIŠTĚ V PŘÍRODĚ MŠ JABLŮNKA

HŘIŠTĚ V PŘÍRODĚ MŠ JABLŮNKA HŘIŠTĚ V PŘÍRODĚ MŠ JABLŮNKA Název díla: HŘIŠTĚ V PŘÍRODĚ MŠ JABLŮNKA Stupeň: STUDIE Místo. NA LÁNI 503, 75623 JABLŮNKA Investor: MATEŘSKÁ ŠKOLA JABLŮNKA Zpracovatel: BC. MAGDALÉNA BENÍČKOVÁ Datum: 14.

Více

Programy Nadace Partnerství pro obce a regiony

Programy Nadace Partnerství pro obce a regiony Programy Nadace Partnerství pro obce a regiony Stezky Greenways Soutěže cesty Městy a Město stromů Granty, asistence Daniel Mourek Ondřej Fábera Nadace Partnerství Pomáháme pečovat o životní prostředí,

Více

Anotace území, Urbanisticko architektonické odůvodnění

Anotace území, Urbanisticko architektonické odůvodnění Anotace Návrh se věnuje zátopové oblasti, proto ho z větší části tvoří stavby dočasného charakteru seskládané z nákladních kontejnerů. Odkazujeme tím k Labi jako důležité dopravní cestě. Návrh se zabývá

Více

A. Průvodní zpráva. Název stavby: NOVÁ ŠKOLNÍ ZAHRADA

A. Průvodní zpráva. Název stavby: NOVÁ ŠKOLNÍ ZAHRADA Název stavby: NOVÁ ŠKOLNÍ ZAHRADA Místo stavby: pozemky parc. č. 449/14, katastrální území Loučany Investor: Obec Loučany Loučany 749, 783 44 Náměšť na Hané Stupeň dokumentace: Územní souhlas 1. Identifikace

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura 3. Klienti a věková struktura 4. Poskytované služby 5. Přehled příjmů a výdajů

Více

Školka blízká přírodě, školka blízká rodičům

Školka blízká přírodě, školka blízká rodičům Školka blízká přírodě, školka blízká rodičům Mateřská škola, Praha 13, Husníkova 2076 Husníkova 2076 158 00 Praha 5 Vypracovaly: Lucie Chalupová Pavla Jirglová Naše mateřská škola je školou sídlištní.

Více

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO. Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO. Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD Zpracovala : Mgr. Hana Sladovníková, koordinátor EVVO ZŠ Milín, Školní 247, Milín,

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

DRAHANSKÁ VRCHOVINA. Svazek obcí Drahanská vrchovina. leží mezi Brnem a Vyškovem na okraji Drahanské vrchoviny ZAPOJOVÁNÍ VEŘEJNOSTI A AKTIVITY

DRAHANSKÁ VRCHOVINA. Svazek obcí Drahanská vrchovina. leží mezi Brnem a Vyškovem na okraji Drahanské vrchoviny ZAPOJOVÁNÍ VEŘEJNOSTI A AKTIVITY ZAPOJOVÁNÍ VEŘEJNOSTI A AKTIVITY V OBCÍCH ZDRAVÉHO MIKROREGIONU DRAHANSKÁ VRCHOVINA Olšany Habrovany Nemojany Luleč Drnovice Rač.-Píst. Ježkovice Ruprechtov Podomí Krásensko Studnice Nové Sady Svazek obcí

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ a MŠ Vacov, Miřetice 38, Vacov, 384 86 2015/2016 Obsah: 1. Charakteristika školy... 3 2. Charakteristika EVVO... 4 3. Akce EVVO ve školním

Více

ROZÁRKA KAVÁRNA S VYHLÍDKOU

ROZÁRKA KAVÁRNA S VYHLÍDKOU STŘEDOŠKOLSKÁ TECHNIKA 2016 - STRETECH 2016 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT ve středu dne 8. června 2016 ROZÁRKA KAVÁRNA S VYHLÍDKOU Michaela Andrlová SPŠ stavební Hradec Králové,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Dětská hřiště ve Šluknově

Dětská hřiště ve Šluknově Dětská hřiště ve Šluknově Jak jistě víte, má město Šluknov několik dětských hřišť, tak bych rád sdělil, kde je nalezneme, jak jsou stará a co město Šluknov plánuje v nejbližším období. 1) dětské hřiště

Více

PŘEDŠKOLÍ 21. ZŠ PLZEŇ. Textová část

PŘEDŠKOLÍ 21. ZŠ PLZEŇ. Textová část Textová část Průvodní zpráva 1 Analýza současného stavu Předprostor základní školy ve Slovanské aleji v Plzni vznikl souběžně s výstavbou školní budovy. Ta se poprvé otevřela žákům v září 1960. Kompozice

Více

Čtenářská a informační gramotnost, zeměpis Téma: Královéhradecký kraj samostatná práce č.2 ( práce s atlasem )

Čtenářská a informační gramotnost, zeměpis Téma: Královéhradecký kraj samostatná práce č.2 ( práce s atlasem ) Název: Škola: Autor: VY_32_INOVACE_Z_9A_2CH Základní škola Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres Náchod Mgr. Adéla Nosková Ročník: 9. Tematický okruh, předmět: Čtenářská a informační gramotnost, zeměpis

Více

ÚZEMNÍ STUDIE VALCHOV. KT architekti, Kroftova 35, 616 00 Brno Tel: 605 944 569 E-mail: ktal@iol.cz www.kt-arch.eu

ÚZEMNÍ STUDIE VALCHOV. KT architekti, Kroftova 35, 616 00 Brno Tel: 605 944 569 E-mail: ktal@iol.cz www.kt-arch.eu ÚZEMNÍ STUDIE VALCHOV Ú P R A V A C E N T R A O B C E P O D É L T O K U V A L C H O V K A Objednatel: Zpracovatel: Obec Valchov KT architekti, Kroftova 35, 616 00 Brno Tel: 605 944 569 E-mail: ktal@iol.cz

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PROJEKT REGENERACE SÍDLIŠTĚ POD LIPOU HOŘICE

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PROJEKT REGENERACE SÍDLIŠTĚ POD LIPOU HOŘICE VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PROJEKT REGENERACE SÍDLIŠTĚ POD LIPOU HOŘICE 1 Do projektu byly zapojeny obyvatele bytových domů z ulic: Hankovo náměstí Janderova Pod Lipou Přemyslova Purkyňova Riegrova Škroupova

Více

Zpráva o činnosti v oblasti EVVO ve školním roce 2009/2010 na SOŠ SOU Šumperk, Gen. Krátkého 30

Zpráva o činnosti v oblasti EVVO ve školním roce 2009/2010 na SOŠ SOU Šumperk, Gen. Krátkého 30 Zpráva o činnosti v oblasti EVVO ve školním roce 2009/2010 na SOŠ SOU Šumperk, Gen. Krátkého 30 Ve školním roce 2009/2010 se konaly tyto akce související s problematikou EVVO. Září: - Příprava plánu EVVO

Více