Vaše uživatelský manuál NIKON COOLPIX P80

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vaše uživatelský manuál NIKON COOLPIX P80 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3239532"

Transkript

1 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace, bezpečnostní poradenství, velikost, příslušenství, atd.). Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce. Návod k použití Návod k obsluze Uživatelská příručka Příručka pro uživatele Návod na použití

2 Abstrakt manuálu: Fotoaparáty série COOLPIX se vyznacují unikátní osobitostí, integritou a vsestranností výrobk Nikon, B u t e v z d y,, c o o l " které jsou nabízeny ve tech výrazných adách pístroj Performance (Výkon), Style (Styl) a Life (Zivot). S plochým designem, intuitivním ovládáním a inteligentní odezvou pi provozu vám fotoaparáty Nikon COOLPIX pomohou stylov zachytit vsechny inspirativní okamziky. 3 COOLPIX pro kazdou váse Bez ohledu na to, jakou kombinaci pokrocilé výkonnosti, stylové elegance a snadnosti dosazení vynikajících výsledk pozadujete, vzdy vás bude ocekávat perfektn vytvoený model fotoaparátu COOLPIX, který vám pomze povznést vasi váse k fotografování do nových výsin. * Mezi kompaktními digitálními fotoaparáty s objektivem zacínajícím ohniskovou vzdáleností 28 mm (ekvivalent u kinofilmu) a optickou redukcí vibrací k 1. lednu 2008 (podle przkumu provádného spolecností NIKON CORPORATION). *2 Citlivosti ISO 3200 a ISO 6400 jsou k dispozici pouze v kombinaci s velikostí obrazu 3M (2048 x 1536) nebo mensí. 4 8,1 milionu pixel 5 zoom Elektronický hledácek 2,5" LCD monitor Optická redukce vibrací Citlivost ISO 2000 Kompatibilita s bateriemi AA Expozicní rezimy (P/M) *1 Mezi konkurencními modely vybavenými objektivem s 18x zoomem k 4. beznu 2008 (podle przkumu provádného spolecností NIKON CORPORATION). 10,1 milionu pixel Nejmensí fotoaparát na svt*1 s 18x zoomem Elektronický hledácek 2,7" LCD monitor s vysokým rozlisením Optická redukce vibrací Citlivost ISO 6400*2 Expozicní rezimy (P, S, A, M) Nejkompaktnjsí design na svt* Nejrychlejsí spustní na svt* 10 milion pixel Sirokoúhlý objektiv s 4x zoomem od ohniskové vzdálenosti 28 mm 2,7" LCD monitor s vysokým rozlisením Otická redukce vibrací Citlivost ISO milion pixel 3x zoom 2,5" LCD monitor Optická redukce vibrací Citlivost ISO milion pixel 3x zoom 3" LCD monitor s vysokým rozlisením Optická redukce vibrací Funkce my Picturetown pro bezdrátový penos snímk pomocí internetu a u Citlivost ISO 3200 Prezentace Pictmotion * Mezi konkurencními modely s min. 10 miliony efektivních pixel vybavenými zasouvacím objektivem s 5x zoomem k 1. lednu 2008 (podle przkumu provedeného spolecností NIKON CORPORATION). 9 milion pixel 3x zoom 3" LCD monitor s vysokým rozlisením Optická redukce vibrací Citlivost ISO 3200 Prezentace Pictmotion 5 8 milion pixel 3x zoom 2,5" LCD monitor s vysokým rozlisením Elektronická redukce vibrací Citlivost ISO 2000 Nejkompaktnjsí design na svt* 10 milion pixel 5 zoom 2,5" LCD monitor s vysokým rozlisením Elektronická redukce vibrací Citlivost ISO milion pixel 3x zoom 3" LCD monitor s vysokým rozlisením Rezim stabilizace obrazu AE Kompatibilita s bateriemi AA Snadný auto rezim Citlivost ISO ,1 milionu pixel 3x zoom 2,8" LCD monitor s vysokým rozlisením Rezim stabilizace obrazu AE Kompatibilita s bateriemi AA Snadný auto rezim Citlivost ISO 1600 Redukce vibrací (VR) UNIKÁTNÍ FUNKCE Technologie zabudované ve fotoaparátech COOLPIX vám umozní snáze a zábavnji poizovat vynikající snímky. Fotoaparáty jsou vybaveny inovativními funkcemi zvysujícími fotografické moznosti v sirokém spektru situací, slouzícími k optimalizaci snímk a zprostedkovávajícími novou úrove zábavy pi sdílení výsledk. Kvalitnjsí snímky za nízké hladiny osvtlení Kvalitnjsí portrétní snímky Vestavné ozvucené prezentace Svoboda bezdrátového penosu snímk 6 Redukce vibrací (VR) Fotoaparáty Nikon COOLPIX nabízejí rzné technologie redukce vibrací produkující ostré a nerozhýbané snímky v nestabilních podmínkách a pi pouzití dlouhých cas závrky. Vybrané modely fotoaparát COOLPIX jsou vybaveny jedním ze dvou typ optické redukce vibrací: Optickou redukcí vibrací poskytující ostré a stabilní snímky pro efektivní fotografování a rychlejsí urcení výezu snímku na LCD monitoru, nebo redukcí vibrací pohybem obrazového snímace, která vyuzívá k potlacení chvní fotoaparátu pohyby obrazového snímace. Ostatní modely nabízejí elektronickou redukci vibrací aplikující data o pohybu fotoaparátu pi zpracování snímk na rozhýbané snímky, které zmní v pekrásn ostré snímky. Redukce vibrací za nízké hladiny osvtlení Redukce vibrací pi pouzití dlouhých cas závrky Bez redukce vibrací S redukcí vibrací Bez redukce vibrací S redukcí vibrací Kvalitnjsí snímky za nízké hladiny osvtlení Vybrané fotoaparáty COOLPIX nabízejí vyssí rozsah citlivostí ISO nez bzné digitální kompaktní fotoaparáty. je odpálena série pedblesk slouzících ke stazení ocních zornic. Poté fotoaparát analyzuje, zda zaznamenaný snímek nevykazuje eventuální zbývající projevy efektu cervených ocí, a v pípad poteby provádí automatickou korekci bhem záznamu snímku na pamové médium.

3 Bez funkce D-Lighting S funkcí D-Lighting Pictmotion - vestavné ozvucené prezentace Pictmotion nabízí mnohem více mozností nez obycejná prezentace a umozuje sdílet snímky dynamictjsím, zábavnjsím zpsobem. Uzivatel si pouze vybere oblíbené snímky a videosekvence, zvolí vizuální styl a jeden z pti pedinstalovaných zvukových doprovod (resp. technologie poskytuje pístup ke sluzbám Nikon my Picturetown, webovému serveru pro ukládání a sdílení snímk integrujícímu funkce ukládání, zobrazování a penosu snímk. * Pouzití se mní v závislosti na zemi resp. regionu. Bezdrátová sí LAN Server my Picturetown 7 Komplexní koncepce digitálního zpracování obrazu Nikon EXPEED vyuzívá zkusenosti a technologie získané bhem dlouhých let vývoje fotografických a digitálních obrazových technologií. Speciáln upravené systémy zpracování obrazu vsech fotoaparát COOLPIX vyuzívají optimalizované technologie zalozen&eaacute;cí, jasný 2,7" LCD monitor s vysokým rozlisením a sirokým pozorovacím úhlem Elektronický hledácek s ostrým a stabilním obrazem Optimalizace snímk (moznost záznamu monochromatických snímk) Korekce zkreslení obrazu Funkce Face-priority AF detekce a zaostení lidských tváí pro konzistentn ostré portrétní snímky Redukce cervených ocí ve fotoaparátu korekcní funkce pro pirozenji psobící snímky s bleskem Funkce D-Lighting optimalizace expozice a vyjasnní detail ve stínech u podexponovaných snímk Black Vysoký výkon a spolehlivost v tle tradicního designu. 8,1 milionu pixel a 5x zoom Úchvatný pocet pixel produkuje snímky s vrnými barvami a pekrásnými detaily. To krom jiného znamená, ze lze poízené snímky výrazn zvtsovat s naprosto perfektními výsledky. A kvalitní objektiv Zoom-NIKKOR s 5x zoomem o rozsahu mm (ekvivalent u kinofilmu) poskytuje maximální kompozicní svobodu a spickovou kvalitu obrazu. Praktické expozicní rezimy Programová automatika [P] a manuální expozicní rezim [M] poskytují vyssí míru kontroly nad cinností fotoaparátu a jsou dostupné pomocí volice expozicních rezim, vcetn 15 optimalizovaných motivových program a cty rzných rezim záznamu videosekvencí. Citlivost ISO 2000 Citlivost fotoaparátu je nastavitelná manuáln do hodnoty ISO 2000 nebo automaticky do hodnoty ISO 800 a vytváí nové pílezitosti pro poízení ostejsích a pirozenji psobících snímk za nízké hladiny osvtlení, resp. umozuje oste a brilantn zachytit rychle se pohybující objekty. Dalsí vlastnosti Redukce vibrací VR Redukce vibrací pohybem obrazového snímace kompenzuje chvní fotoaparátu pro eliminaci rozmazání snímk a produkci ostrých a brilantních výsledk za nízké hladiny osvtlení a v nestabilních podmínkách. Cinnost systému redukce vibrací rovnz zarucuje daleko snazsí a jistjsí fotografování. Kompatibilita s bateriemi AA pro snadnou dostupnost zdroje energie Kompatibilita s tuzkovými bateriemi pokrocilými funkcemi v nejmensím tle mezi konkurencními kompaktními digitálními fotoaparáty* padne COOLPIX S550 komfortn do rukou a nabízí jednoduché ovládání. *Mezi konkurencními modely s min. 10 miliony efektivních pixel vybavenými zasouvacím objektivem s 5x zoomem k 1. lednu 2008 (podle przkumu provedeného spolecností NIKON CORPORATION). Objektiv Zoom-NIKKOR s 5 zoomem Mezi význacné vlastnosti objektivu 5x Zoom-NIKKOR fotoaparátu COOLPIX S550 patí výjimecná kvalita obrazu a vysoká míra tvrcí svobody. Objektiv obsahuje ctyi asférické optické cleny, jeho maximální ohnisková vzdálenost je 180 mm (ekvivalent u kinofilmu) a rovnz umozuje poizovat makrosnímky jiz ze vzdálenosti 10 cm. Rezim Úsmv a varovná indikace mrknutí Rezim Úsmv a varovná indikace mrknutí pomáhají kvalitn zaznamenat letmé úsmvy na tváích osob v okamziku, kdy se objeví. Rezim Úsmv automaticky spustí závrku v okamziku, kdy se vybraný objekt usmje, a pomáhá tak zachytit úsmvy na tváích vasich milých. Indikace rezimu Úsmv, který lze aktivovat pomocí motivového programu Portrét, zobrazí znacku, která se zmní v okamziku detekce úsmvu. rozhraní Wi-Fi umozuje bezdrátový pístup k internetovým sluzbám Nikon my Picturetown bez nutnosti propojení s pocítacem. Snímky lze automaticky a bezpecn ukládat s mozností okamzitého pístupu pomocí sluzby Picture Bank, nebo je lze pímo kopírovat do on-line deník (blog) a na webové stránky. Sluzba Picture Mail umozuje bez nutnosti propojení fotoaparátu s pocítacem vybírat píjemce ze seznamu adres ve fotoaparátu a odesílat y s upozornním pro pátele v pípad dostupnosti nových snímk ke stazení a prohlízení. Sluzbu my Picturetown poskytuje pouze Nikon a tato sluzba vám usnadní sdílení výjimecných okamzik s rodinou a páteli na celém svt. Design tvaru,,vlny" Stylové fotoaparáty COOLPIX S52c a S52 vám nejen zachytí pekrásné snímky, ale je i skutecnou radostí je vlastnit. Jejich poutavý design tvaru vlny naznacuje vysoce kvalitní vybavení, jejich ladné kivky a perfektní povrchová úprava spojují snadné ovládání s elegantní sofistikovaností.

4 Bezdrátová sí LAN Server my Picturetown 16 Gloss Silver Purplish Black Stylová zábava nabízející nové zpsoby fotografického potsení. Optická redukce vibrací S tímto vybavením jsou rozhýbané snímky minulostí. Vestavné ozvucené prezentace Automatická regulace citlivosti ISO Fotoaparáty COOLPIX mohou automaticky upravovat nastavení citlivosti ISO pro dosazení optimáln exponovaných a zaostených snímk a moznost bezstarostného fotografování i za nízké hladiny osvtlení. Ozvucené videosekvence Moznost zaznamenávat ozvucené videosekvence dovolí zachytit maximum z probíhajícího dje, pidat tváím hlas nebo zaznamenat hluk na pozadí pro dokreslení zobrazené scény. 35 mm (ekvivalent u kinofilmu) 123 mm (ekvivalent u kinofilmu) Digitální zoom 492 mm (ekvivalent u kinofilmu) Pevná pedvolba citlivosti ISO Manuální nastavení citlivosti ISO umozuje efektivn fotografovat za nízké hladiny osvtlení nebo poizovat brilantní snímky rychle se pohybujících objekt. P80 Miliony efektivních pixel Celkový pocet milion pixel Objektivy NIKKOR Redukce vibrací (VR) Optický zoom Aktivní zoom Korekce zkreslení Pomr stran obrazu 1:1 Cerný okraj a bílý okraj Optimalizace snímk Volic expozicních rezim Vysoká citlivost ISO Automatická regulace citlivosti ISO 10,1 10,7 P60 8,1 8,5 S600 10,0 10,34 S550 10,0 10,34 S520 8,0 8,29 S210 8,0 8,28 S52c 9,0 9,3 S52 9,0 9,3 L18 8,0 8, x L16 7,1 7, x P80 Pevná pedvolba citlivosti ISO Antireflexní vrstva (LCD) Siroký pozorovací úhel (LCD) Zobrazení histogramu Otocný multifunkcní volic Interní pam Bezdrátové propojení LAN Pímý tisk (PictBridge) Pictmotion od spolecnosti muvee Ozvucené videosekvence Casosbrné snímání TV video/malá velikost Funkce BSS (volba nejlepsího snímku) /-- 18x 5x x x x -- 3x x x MB obr./s P60 -- S MB obr./s S MB MB fps S MB fps S MB fps S52c MB S MB -- L MB L MB / obr./s obr./s 30/15 obr. /s 30/15 obr./s 30/15 obr./s 30/15 obr./s 30/15 obr./s 30/15 obr./s 30/15 obr./s 22 Casosbrné snímání Funkce casosbrného snímání umozuje vytváet videosekvence ze statických snímk zaznamenaných funkcí intervalového snímání v intervalech specifikovaných uzivatelem. Tato funkce je ideální pro zachycení dlouhodobých pomalých dj, jako je napíklad otevírání kvtu nebo pohyb mrak na obloze a vytvoení videosekvencí z poízených snímk. Indikace mrknutí Varovná indikace mrknutí vás upozorní v okamziku, kdy detekuje mrknutí objektu bhem expozice, a umozní vám okamzit opakovat snímek. Rezim Pastel Pi aktivaci ped zahájením fotografování vytváí rezim Pastel snímky s mkkým, impresionistickým vzhledem obdobným malb akvarelovými barvami. Zvtsení obliceje Zvtsí bhem pehrávání snímek na tvá fotografovaného objektu a umozní libovoln pepínat pomocí multifunkcního volice na tváe dalsích osob na stejném snímku. Sériové snímání sportu Vysoce rychlé sériové snímání napomáhá zachycení vtsiny akcních scén, které budete mít moznost fotografovat. TV video/malá velikost Videosekvence velikosti TV video jsou zaznamenávány s velikostí obrazu VGA (640 x 480 pixel), k terá je ideální pro pehrávání na televizní obrazovce. Videosekvence velikosti Malá velikost jsou zaznamenávány s velikostí obrazu QVGA (320 x 240 pixel). Rezim Úsmv Rezim Úsmv automaticky spustí závrku v okamziku, kdy se vybraný objekt usmje, a pomáhá tak zachytit úsmvy na tváích vasich milých. Indikace rezimu Úsmv, který lze aktivovat pomocí motivového programu Portrét, zobrazí znacku, která se zmní v okamziku detekce úsmvu. Oblíbené programy Pokud vyberete vase ti nejoblíbenjsí motivové programy a registrujete je, budou se zobrazovat v hlavním menu pro snazsí pístup. Funkce BSS (volba nejlepsího snímku) Funkce BSS automaticky vybírá nejostejsí snímek ze série zhotovených snímk.

5 Oblíbené snímky Tato funkce umozuje organizovat snímky a ukládat je do alb vytvoených ve fotoaparátu. Rezim stabilizace obrazu AE Rezim stabilizace obrazu AE napomáhá kompenzovat úcinky chvní fotoaparátu a pohybu objektu. Mzete se tak soustedit na poízení vynikajících snímk namísto zabývání se nastavením casu závrky nebo citlivosti ISO. Funkce Face-priority AF (Informace naleznete na str. 7.) Redukce cervených ocí ve fotoaparátu (Informace naleznete na str. 7.) Kvalitnjsí portrétní snímky Vkopírování data Funkce vkopírování data automaticky pidává datovací údaje do obrazových dat snímk a umozuje tak jejich snadnou pozdjsí organizaci. Rezim vysoké citlivosti ISO Pro maximální vyuzití vysoké citlivosti ISO vybraných fotoaparát je k dispozici Rezim vysoké citlivosti ISO nastavující optimální hodnotu ISO pro fotografování rychle se pohybujících objekt nebo pro získání brilantnjsích výsledk za nízké hladiny osvtlení. Funkce D-Lighting (Informace naleznete na str. 7.) Sériové snímání Rezim sériového snímání umozuje poizovat série snímk rychle za sebou, coz je výhodné pro zachycení dynamických akcí. Malý snímek Funkce Malý snímek automaticky redukuje velikost obrazových dat u zvolených snímk pro moznost jejich snadného zasílání pomocí u. Rezim Makro Rezim Makro umozuje vyplnit zábr objekty malých rozmr díky zkrácení zaostitelné vzdálenosti a vyssímu zaclonní pro získání maximální hloubky ostrosti. Vyvázení bílé barvy Funkce vyvázení bílé barvy automaticky zajisuje pesné a optimální barevné podání snímk v sirokém spektru svtelných podmínek pi zachování vrn psobících barev. Casová automatika Casová automatika zvysuje tvrcí svobodu mozností manuální pedvolby hodnoty clony, ke které fotoaparát automaticky zvolí optimální cas závrky pro dosazení správné expozice. Motivové programy Motivové programy usnadují dosazení optimálních výsledk v sirokém spektru bzných snímacích podmínek. Stací vybrat symbol nejlépe odpovídající fotografovanému motivu a fotoaparát provede automaticky vsechna potebná nastavení. Informace naleznete na str. (ekvivalent u kinofilmu: 420 mm) 3 Zoom- NIKKOR; 6,3-18,9 mm (ekvivalent u kinofilmu: mm); f/3,1-5,9; 6 cocek/5 clen; Digitální zoom: max. 4x (ekvivalent u kinofilmu: 456 mm) 3 Zoom- NIKKOR; 6,3-18,9 mm (ekvivalent u kinofilmu: mm); f/3,3-4,2; 12 cocek/9 clen; Digitální zoom: max. 4x (ekvivalent u kinofilmu: 456 mm) 3 Zoom- NIKKOR; 6,3-18,9 mm (ekvivalent u kinofilmu: mm); f/3,3-4,2; 12 cocek/9 clen; Digitální zoom: max. 4x (ekvivalent u kinofilmu: 456 mm) 3x Zoom-NIKKOR; 5,7-17,1 mm (ekvivalent u kinofilmu: mm); f/2,8-4,7; 5 cocek/5 clen; Digitální zoom: max. 4x (ekvivalent u kinofilmu: 420 mm) 3x Zoom-NIKKOR; 5,7-17,1 mm (ekvivalent u kinofilmu: mm); f/2,8-4,7; 5 cocek/5 clen; Digitální zoom: max. 4x (ekvivalent u kinofilmu: 420 mm) 50 cm az nekonecno (); rezim Makro: 15 cm az nekonecno () 60 cm az nekonecno (), rezim Makro: 10 cm az nekonecno () 30 cm az nekonecno (); rezim Makro: 4 cm az nekonecno () 30 cm az nekonecno (); rezim Makro: 4 cm az nekonecno () 30 cm az nekonecno (); rezim Makro: 4 cm az nekonecno () 50 cm az nekonecno (); rezim Makro: 15 cm az nekonecno () 2,5" TFT LCD monitor s antireflexní vrstvou; cca pixel 2,5" TFT LCD monitor s antireflexní vrstvou a sirokým pozorovacím úhlem; cca pixel 3" TFT LCD monitor s antireflexní vrstvou a sirokým pozorovacím úhlem; cca pixel 3" TFT LCD monitor s antireflexní vrstvou a sirokým pozorovacím úhlem; cca pixel 3" TFT LCD monitor; cca pixel 2,8" TFT LCD monitor; cca pixel Interní pam (cca 23 MB), pamové karty SD Interní pam (cca 52 MB), pamové karty SD Interní pam (cca 38 MB), pamové karty SD Interní pam (cca 38 MB), pamové karty SD Interní pam (cca 38 MB), pamové karty SD Interní pam (cca 21 MB), pamové karty SD ISO 64, 100, 200, 400, 800, 1600, 2000, Auto (automatická regulace citlivosti v rozmezí ISO ) ISO 64, 100, 200, 400, 800, 1600, 2000, Auto (automatická regulace citlivosti v rozmezí ISO ), rezim vysoké citlivosti ISO (ISO ) ISO 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, Auto (automatická regulace citlivosti v rozmezí ISO ), rezim vysoké citlivosti ISO (ISO ) ISO 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, Auto (automatická regulace citlivosti v rozmezí ISO ), rezim vysoké citlivosti ISO (ISO ) Dobíjecí lithium-iontová baterie EN-EL8 (soucást dodávky), síový zdroj EH-63 (volitelné píslusenství) Auto (automatická regulace citlivosti v rozmezí ISO ) Auto (automatická regulace citlivosti v rozmezí ISO ) Dobíjecí lithium-iontová baterie EN-EL10 (soucást dodávky), síový zdroj EH-62D (volitelné píslusenství) Dobíjecí lithium-iontová baterie EN-EL10 (soucást dodávky), síový zdroj EH-62D (volitelné píslusenství) Dobíjecí lithium-iontová baterie EN-EL8 (soucást dodávky), síový zdroj EH-63 (soucást dodávky) Dv alkalické (soucást dodávky), lithiové nebo OxyrideTM tuzkové baterie AA, dv dobíjecí NiMH baterie EN-MH1 (volitelné píslusenství), síový zdroj EH-65A (volitelné píslusenství) Cca 180 snímk s alkalickými bateriemi, 650 snímk s lithiovými bateriemi a 300 snímk s bateriemi EN-MH1 Dv alkalické (soucást dodávky), lithiové nebo OxyrideTM tuzkové baterie AA, dv dobíjecí NiMH baterie EN-MH1 (volitelné píslusenství), síový zdroj EH-65A (volitelné píslusenství) Cca 180 snímk s alkalickými bateriemi, 650 snímk s lithiovými bateriemi a 300 snímk s bateriemi EN-MH1 Cca 180 snímk s baterií EN-EL10 Cca 220 snímk s baterií EN-EL10 Cca 200 snímk s baterií EN-EL8 Cca 200 snímk s baterií EN-EL8 Cca 94 x 53 x 22,5 mm (bez výstupk) Cca 90 x 55,5 x 18 mm (bez výstupk) Cca 97, mm (bez výstupk) Cca mm (bez výstupk) Cca 95 x 61 x 29,5 mm (bez výstupk) Cca 95 x 61 x 29,5 mm (bez výstupk) Cca 115 g bez baterie a pamové karty SD Cca 100 g bez baterie a pamové karty SD Cca 125 g bez baterie a pamové karty SD Cca 125 g bez baterie a pamové karty SD Cca 125 g bez baterie a pamové karty SD Cca 125 g bez baterie a pamové karty SD 25 P Í S LU S E N S T V Í CO O L P I X Dodávané píslusenství Volitelné píslusenství Nabíjecky baterií Baterie Software Nabíjecka baterií MH-61 Nabíjecka baterií MH-62 Nabíjecka baterií MH-63 Nabíjecka baterií MH-64 Nabíjecka baterií MH-71 Dobíjecí lithiumiontová baterie EN-EL5 Dobíjecí lithiumiontová baterie EN-EL8 Dobíjecí lithiumiontová baterie EN-EL10 Dobíjecí lithiumiontová baterie EN-EL11 Dobíjecí Ni-MH baterie EN-MH1 Software Suite COOLPIX P80 COOLPIX P60 COOLPIX S600 COOLPIX S550 COOLPIX S520 COOLPIX S210 COOLPIX S52c COOLPIX S52 COOLPIX L18 COOLPIX L16 Dodávané píslusenství Volitelné píslusenství Síové zdroje A/V/USB kabely Síový zdroj EH-62A Síový zdroj EH-63 Síový zdroj EH-62D Síový zdroj EH-62E Síový zdroj EH-65A USB kabel UC-E6 USB kabel UC-E13 AV/USB kabel UC-E12 A/V kabel EG-CP14 A/V kabel EG-CP15 COOLPIX P80 COOLPIX P60 COOLPIX S600 COOLPIX S550 COOLPIX S520 COOLPIX S210 COOLPIX S52c COOLPIX S52 COOLPIX L18 COOLPIX L16 Software Suite*1 OS Macintosh: Mac OS X verze 10.

6 3.9, x W i n d ows: Pedinstalované verze operacních systém Windows Vista (32bitové verze), Windows XP Professional/Home Edition, Windows 2000 Professional*2 Poznámka: K instalaci je vyzadována jednotka CD-ROM. Podporovány jsou jen pocítace se zabudovanými porty USB. *1 Platí pro program Nikon Transfer na disku CD-ROM Software Suite *2 Fotoaparáty COOLPIX nepodporují operacní systém Windows 2000 Professional 26 Digitální jednooké zrcadlovky Nikon Vyssí kvalita, rychlejsí odezva, spickový potenciál Objevte nové teritorium Originální obrazový snímac CMOS formátu Nikon FX o rozmrech 36 (H) 23,9 (V) mm; 12,1 milionu Posílí Vasi kreativitu efektivních pixel Plná kompatibilita se temi formáty obrazových snímac -- formátem FX (36 x 24), formátem 5:4 (30 x 24) a formátem DX (24 x 16) Standardní rozsah citlivostí ISO 200 az 6400 pi extrémn vysoké kvalit obrazu; moznost pouzití citlivosti az ISO Vestavný originální systém zpracování digitálního obrazu Nikon EXPEED Systém detekce motivu Nikon vyuzívající 1005pixelový RGB snímac pro vynikající vylepsení cinnosti autofokusu, mení expozice a automatického vyvázení bílé barvy Nový AF systém s 51 zaostovacími poli obsahující 15 kízových snímac pro maximální vyuzití potenciálu objektiv se svtelností f/5,6 a vyssí Vysoce rychlé sériové snímání frekvencí cca 9 obr./s [formát FX (36 x 24)/5:4 (30 x 24)]/cca 11 obr. /s [formát DX (24 x 16)] *1 Nov vyvinutý systém optimalizace snímk pro tvorbu snímk s preferovanou tonalitou Pesný AF systém s detekcí kontrastu v obrazové rovin*2, dostupný v rezimu zivého náhledu Dva sloty pro pamové karty umozující soucasné pouzití dvou pamových karet CF Rychlá reakce se startem za 0,12 s a zpozdním závrky 37 s Hledácek zobrazující 100% obrazového pole; zvtsení hledácku cca 0,7x pi pouzití formátu FX 3" LCD monitor s vysokým rozlisením VGA ( pixel), pozorovacím úhlem 170 a tvrzeným krycím sklem Funkce Active D-Lighting pro optimalizaci tonální reprodukce ve svtlech a stínech Obrazový snímac CMOS formátu Nikon DX s 12,3 milionu efektivních pixel Nová koncepce digitálního zpracování obrazu EXPEED Volitelná 12- nebo 14bitová A/D konverze s plným 16bitovým zpracováním dat Nový exkluzivní systém detekce motivu Nikon Nový 51bodový AF systém s pokrocilými zaostovacími rezimy a systémem 3D Focus Tracking Rozmrný a jasný hledácek s pentagonálním hranolem zobrazující 100% obrazového pole Rychlá snímací frekvence 6 obr./s* pro az 100 snímk JPEG v jediné sérii* Maximální snímací frekvence 8 obr./s* pro az 100 snímk v jediné sérii* pi pouzití multifunkcního 1 2,3 4 2,3 Nová nastavení pro optimalizaci snímk slouzící k jemnému doladní vzhledu snímk Zivý náhled vybavený dvma rezimy pro práci z ruky a ze stativu Nová jednotka automatického cistní obrazového snímace pro efektivní redukci výskytu prachu Nový 3" LCD monitor s vysokým rozlisením a pixely, sirokým pozorovacím úhlem 170 a Okamzitý start za 0,13 s a minimální zpozdní závrky 45 ms* Tlo z hocíkové slitiny pro vysokou pevnost a odolnost pi zachování nízké hmotnosti Funkce Active D-Lighting pro moznost automatické optimalizace tonální reprodukce ve svtlech a 5 Battery packu MB-D10 odolným krytem z tvrzeného skla stínech pi expozici snímku *1 Pi pouzití zaostovacího rezimu Continuous-servo AF (C), clonové automatiky [S] nebo manuálního expozicního rezimu [M], casu závrky 1/250 s nebo kratsího a výchozích nastavení ostatních funkcí. *2 V rezimu zivého náhledu,,tripod". *1 Pi pouzití dobíjecí lithium-iontové baterie EN-EL3e. *2 Pi nastavení velikosti obrazu NORMAL LARGE a pouzití 1 GB pamové karty CF SanDisk Extreme IV. alkalických baterií AA R6 a/nebo 2) síový zdroj EH-5a/EH-5 (volitelné píslusenství). *5 Pi pouzití formátu soubor JPEG, TIFF nebo 12bitového formátu NEF (RAW). Precizní provedení, vysoký výkon a bezkonkurencní ovládání Obrazový snímac CCD formátu Nikon DX s 10,2 milionu pixel Bezkonkurencní zpracování obrazu pro výjimecnou kvalitu barev Nový AF systém s 11 standardními nebo 7 velkoplosnými zaostovacími poli Sériové snímání s frekvencí 5 obr./s Rychlá reakce digitální jednooké zrcadlovky Rozmrný 2,5" LCD monitor s sirokým pozorovacím úhlem 170 Velký hledácek se zvtsením 0,94x Odolné kryty a tlo z hocíkové slitiny Dobíjecí lithium-iontová baterie EN-EL3e s mením a indikací stavu v reálném case Vynikající výkon pro kazdého seriozního fotografa Obrazový snímac CCD formátu Nikon DX s 10,2 milionu pixel Exkluzivní obvod pro zpracování obrazu Nikon Okamzitý start za 0,18 s a zpozdní závrky pouhých 80 ms Sériové snímání frekvencí 3 obr.

7 Powered by TCPDF ( /s pro sérii az 100 snímk JPEG Dmyslné mení expozice Nikon 3D Color Matrix II Vestavné editacní funkce 11bodový AF systém s novým rezimem Autoarea AF a velkoplosným centrálním zaostovacím polem Az 2700 snímk na jedno nabití baterie Úchvatné fotografování na dosah ruky Vynikající kvalita obrazu ve snadno ovladatelném pístroji Obrazový snímac CCD formátu Nikon DX s 10,2 milionu pixel Nová koncepce digitálního zpracování obrazu EXPEED Snadné a intuitivní ovládání Kompaktní a lehká konstrukce Zabudovaný systém redukce prachu s jednotkou cistní obrazového snímace a systémem ízení toku 8 automatizovaných digitálních motivových program Funkce Active D-Lighting pro moznost automatické optimalizace tonální reprodukce ve svtlech a stínech pi expozici snímku Vestavné editacní funkce vzduchu v zrcadlovém boxu Nejmensí a nejlehcí digitální jednooká zrcadlovka Nikon Obrazový snímac formátu Nikon DX s 6,1 milionu efektivních pixel Intuitivní a snadné ovládání i pro zacátecníky v oblasti jednookých zrcadlovek Osm digitálních motivových program pro snadné fotografování bzných scén Vestavné kreativní efekty a editacní funkce v menu retusování Rychlé sériové snímání frekvencí 2,5 obr./s pro az 100 po sob jdoucích snímk JPEG Rozmrný a jasný hledácek se zvtsením 0,8x pro brilantní zobrazení scény umozující pesné nastavení výezu snímk Poznámka: Pocty snímk se mohou lisit v závislosti na pouzitém pamovém médiu. (velikost obrazu FINE L nebo mensí) 27 Prospekty pro jednotlivé produkty Nikon Tyto prospekty jsou k dispozici pro vsechny produkty Nikon v oblasti digitální práce s obrazem. Pro dalsí informace kontaktujte nejblizsího autorizovaného prodejce nebo vyzkousejte webovou stránku místního zastoupení spolecnosti Nikon: D3 D300 D200 D80 D60 D40 Total Digital Imaging System NIKKOR Lenses Prospekty si mzete stáhnout na adrese: VAROVÁNÍ CHCETE-LI ZARUCIT SPRÁVNÉ POUZITÍ, PECTTE SI PED POUZITÍM VASEHO VYBAVENÍ PECLIV DODÁVANÉ NÁVODY K OBSLUZE. USA a dalsích zemích. Logo SDHC je obchodní znacka. PictBridge je obchodní znacka. Technologii D-Lighting poskytuje spolecnost Apical Limited. Logo FotoConnect je obchodní znacka. Logo FotoNation je obchodní znacka. Technologii FSE (Face Sensing Engine) poskytuje spolecnost OKI. produkt a znacek jsou obchodní znacky nebo registrované obchodní znacky píslusných vlastník. Obrázky na LCD monitorech vyobrazených v tomto prospektu jsou simulované. Specifikace a vybavení se mohou zmnit bez pedchozího oznámení ci závazku ze strany výrobce. Duben NIKON CORPORATION Navstivte webovou stránku spolecnosti Nikon Europe na adrese: com Nikon S.R.O. Kodanská 46, , Praha 10, Czech Republic NIKON CORPORATION Fuji Bldg., 2-3, Marunouchi 3-chome, Chiyoda-ku Tokyo , Japan Tistno v Nizozemsku, kód c. 6CC80020 (0804A) Ad Cz.

Vaše uživatelský manuál NIKON COOLPIX P90 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3239538

Vaše uživatelský manuál NIKON COOLPIX P90 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3239538 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Kompaktní digitální fotoaparáty. Podzim/Zima 2008

Kompaktní digitální fotoaparáty. Podzim/Zima 2008 Kompaktní digitální fotoaparáty Podzim/Zima 2008 Důvtip skrytý za každým snímkem. Každý snímek pořízený kompaktním digitálním fotoaparátem Nikon COOLPIX v sobě skrývá zkušenost více než 60 let produkce

Více

Jednotka čištění obrazového snímače, referenční data pro funkci Image Dust Off (vyžaduje volitelný program Capture NX 2)

Jednotka čištění obrazového snímače, referenční data pro funkci Image Dust Off (vyžaduje volitelný program Capture NX 2) Specifikace digitální jednooké zrcadlovky Nikon D90 Typ Typ Upevňovací bajonet Efektivní obrazový úhel Digitální jednooká zrcadlovka Bajonet Nikon F (s AF propojením a AF kontakty) Ekvivalentní objektivu

Více

Nikon uvádí D300, profesionální jednookou zrcadlovku nové třídy

Nikon uvádí D300, profesionální jednookou zrcadlovku nové třídy Nikon uvádí D300, profesionální jednookou zrcadlovku nové třídy 12,3 MPix - CMOS Hledáček 100% Automatické čištění Živý náhled - 3 Až 8 snímků/s Vážení přátelé, společnost Nikon Europe dnes uvedla digitální

Více

Oboustranná přitažlivost.

Oboustranná přitažlivost. Oboustranná přitažlivost. Pohlédněte na svou vášeň z nové perspektivy. EXPEED znamená kulminaci dlouholetého vývoje společnosti Nikon s cílem vytvořit převratnou koncepci digitálního zpracování obrazu.

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Specifikace digitálního fotoaparátu Nikon COOLPIX S1. NIKON spol. s r.o. Kodaňská 46 Praha 10 www.nikon.cz

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Specifikace digitálního fotoaparátu Nikon COOLPIX S1. NIKON spol. s r.o. Kodaňská 46 Praha 10 www.nikon.cz Specifikace digitálního fotoaparátu Nikon COOLPIX S1 Typ: Digitální fotoaparát S1 Počet efektivních pixelů: 5,1 miliónu Snímač CCD: 1/2,5 palce (celkem 5,36 miliónů pixelů) Obrazové režimy: High (2592*),

Více

Vaše uživatelský manuál NIKON D70 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3695499

Vaše uživatelský manuál NIKON D70 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3695499 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

D I G I T Á L N Í F O T O A PA R Á T

D I G I T Á L N Í F O T O A PA R Á T DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT 2 8 pro stimulaci... vašich smyslů Vítejte ve skupině digitálních fotoaparátů nové generace. Přístroj COOLPIX 8700 kombinuje ve svém odolném, kompaktním hořčíkovém těle 8 milionů efektivních

Více

6.0 10X 2.5. zoom. Megapixels

6.0 10X 2.5. zoom. Megapixels 10X zoom 6.0 Megapixels 2.5 L C D Svoboda volného pohybu s pokrytím všech úhlů 2 Nový digitální fotoaparát Nikon COOLPIX S4 představuje stylové řešení pro aktivní lidi s citem pro design, potřebou volného

Více

product_details1 - Digitální fotoaparáty - Digitální zrcadlovky - Amatérské - D7000

product_details1 - Digitální fotoaparáty - Digitální zrcadlovky - Amatérské - D7000 Stránka č. 1 z 6 Nikon global Fotoaparát D7000 kombinující špičkové nejmodernější technologie v těle překvapivě malých rozměrů znamená novou éru všestranných tvůrčích fotografických nástrojů. Přístroj

Více

Užijte si každý okamžik DIGITÁLNÍ JEDNOOKÁ ZRCADLOVKA

Užijte si každý okamžik DIGITÁLNÍ JEDNOOKÁ ZRCADLOVKA Užijte si každý okamžik DIGITÁLNÍ JEDNOOKÁ ZRCADLOVKA Není právě teď ten správný okamžik pro přechod od obyčejných momentek k opravdové fotografii? Pokud ano, pak se seznamte se zábavným a jednoduchým

Více

DIGITÁLNÍ JEDNOOKÁ ZRCADLOVKA. Váš život je jedine ný 10,2. milionu efektivních pixel

DIGITÁLNÍ JEDNOOKÁ ZRCADLOVKA. Váš život je jedine ný 10,2. milionu efektivních pixel DIGITÁLNÍ JEDNOOKÁ ZRCADLOVKA Váš život je jedine ný 10,2 milionu efektivních pixel 2 Objektiv: AF-S DX Zoom-Nikkor 17-55 mm f/2,8g IF-ED Expoziční režim: [A] 1/160 s, f/2,8 Vyvážení bílé barvy: Auto Citlivost:

Více

Samsung ST90 - Digitální fotoaparáty. Elegantní a stylový fotoaparát s nádychem důmyslnosti. Video v kvalitě HD nyní v kompaktním fotoaparátu

Samsung ST90 - Digitální fotoaparáty. Elegantní a stylový fotoaparát s nádychem důmyslnosti. Video v kvalitě HD nyní v kompaktním fotoaparátu Samsung ST90 - Digitální fotoaparáty Elegantní a stylový fotoaparát s nádychem důmyslnosti Nejnovější model ST90 soustředí obrovský výkon v mimořádně tenkém provedení. S tloušťkou jen něco přes 16,5 mm

Více

EOS-1D Mark III DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT OBRAZOVÝ SNÍMAČ. Typ Efektivní pixely Celkem pixelů. Přibližně 10,1 milionů Přibližně 10,7 milionů

EOS-1D Mark III DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT OBRAZOVÝ SNÍMAČ. Typ Efektivní pixely Celkem pixelů. Přibližně 10,1 milionů Přibližně 10,7 milionů DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT OBRAZOVÝ SNÍMAČ OBRAZOVÝ PROCESOR OBJEKTIV ZAOSTŘOVÁNÍ Efektivní pixely Celkem pixelů EOS-1D Mark III Poměr stran obrazu 03:02 Nízkopásmový filtr Vestavěný/fixní se samočisticí jednotkou

Více

Výjimečný výkon. Vysoká mobilita.

Výjimečný výkon. Vysoká mobilita. Výjimečný výkon. Vysoká mobilita. První fotoaparát Nikon formátu FX, přístroj D3, představoval obrovský skok v oblasti digitální fotografie, který natrvalo změnil styl práce profesionálních fotografů.

Více

Výjimečně hbitý. Neporovnatelně tvořivý.

Výjimečně hbitý. Neporovnatelně tvořivý. Výjimečně hbitý. Neporovnatelně tvořivý. Uvádíme D300S, výjimečně tvořivou digitální jednookou zrcadlovku, která je vlajkovou lodí přístrojů Nikon formátu DX. Fotoaparát je určen pro profesionální fotografy

Více

TG 870. Vyspělý outdoorový hrdina. Specifikace. Monitor. Obrazový senzor. Objektiv. Digitální zoom

TG 870. Vyspělý outdoorový hrdina. Specifikace. Monitor. Obrazový senzor. Objektiv. Digitální zoom TG 870 Vodotěsný do 15m**, nárazuvzdorný ze 2.1m***, tlakuvzdorný do 100kg**** a mrazuvzdorný do -10 C 16 Megapixelů backlit CMOS Výklopný 3" LCD displej s 920.000 obrazovými body Hybridní (posun objektivu

Více

COOLPIX 4500 COOLPIX 5700 COOLPIX 2000. www.nikon.cz DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁTY

COOLPIX 4500 COOLPIX 5700 COOLPIX 2000. www.nikon.cz DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁTY COOLPIX 4500 COOLPIX 5700 COOLPIX 2000 www.nikon.cz DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁTY Digitální fotoaparát COOLPIX 2000 3x Zoom Nikkor 2 miliony efektivních pixelû 5 motivov ch programû ZachyÈte digitálnû Èastné okamïiky

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Vysoký výkon bez přívlastků Přímý tisk Přímý tisk na jakékoli tiskárně kompatibilní se standardem PictBridge je rychlým a praktickým způsobem tvorby vynikajících fotografií bez nutnosti

Více

Az Ön kézikönyve NIKON D200 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3239653

Az Ön kézikönyve NIKON D200 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3239653 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Více

Kurz digitální fotografie. blok 2 fototechnika/nikon D3000

Kurz digitální fotografie. blok 2 fototechnika/nikon D3000 Kurz digitální fotografie blok 2 fototechnika/nikon D3000 Fototechnika (Ne)důležitost technického zázemí Poučka říká: Fotografii tvoří z 50 % světlo, z 40 % fotograf a z 10 % technické vybavení Dodatek:

Více

Specifikace položek nabídky k veřejné zakázce: Dodávka multimediální techniky OPVK

Specifikace položek nabídky k veřejné zakázce: Dodávka multimediální techniky OPVK Příloha č.3 k Výzvě k podání nabídky Specifikace položek nabídky k veřejné zakázce: Dodávka multimediální techniky OPVK - Multimediální technika projektu CZ.1.07/1.1.00/08.0036 REGION - Program environmentální

Více

E P1 14-42 mm Sada. Olympus Pen: návrat legendy. Specifikace. Typ. Filtr. Obrazový senzor. Živý náhled. Procesor

E P1 14-42 mm Sada. Olympus Pen: návrat legendy. Specifikace. Typ. Filtr. Obrazový senzor. Živý náhled. Procesor E P1 14-42 mm Sada Umělecké Filtry, Vícenásobná expozice, Více formátů s různými poměry stran pro větší kreativitu Vysoce výkonný vestavěný stabilizátor obrazu Monitorování efektů v reálném čase Funkce

Více

Vaše uživatelský manuál NIKON COOLPIX S1000PJ http://cs.yourpdfguides.com/dref/3239550

Vaše uživatelský manuál NIKON COOLPIX S1000PJ http://cs.yourpdfguides.com/dref/3239550 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

http://www.olympus.cz/consumer/29_digital-camera_xz-1_-_specifications_24023.htm

http://www.olympus.cz/consumer/29_digital-camera_xz-1_-_specifications_24023.htm Stránka č. 1 z 6 XZ-1 - Specifikace Zpět Detaily Specifikace Obsah balení Příslušenství Ocenění Aktualizace firmwaru Vytisknout XZ-1 Materiál těla Hliník / Plastický Ke stažení Kde nakoupit Online pomoc

Více

E-450 14-42 mm Sada. Specifikace. Typ. Hledáček. Obrazový senzor. Procesor. Filtr. bezdrátové řízení blesků. MOS senzor Výjimečně snadné ovládání

E-450 14-42 mm Sada. Specifikace. Typ. Hledáček. Obrazový senzor. Procesor. Filtr. bezdrátové řízení blesků. MOS senzor Výjimečně snadné ovládání E-450 14-42 mm Sada Umělecké filtry 100% D-SLR kvalita TruePic III procesor pro ideální reprodukci barev a nízkou hladinu šumu Komfortní LV díky vysoce rychlému AF senzoru Vestavěný blesk a bezdrátové

Více

http://www.sony.cz/product/dsc-w-series/dsc-w530

http://www.sony.cz/product/dsc-w-series/dsc-w530 Stránka č. 1 z 5 W530 Digitální kompaktní fotoaparát Lehký, kompaktní fotoaparát Cybershot s jednoduchým ovládáním 14,1 megapixelu, 4x optický zoom / ohnisková vzdálenost od 26 mm, 6,7cm displej LCD, panoramatický

Více

Technické údajedsc-hx200v

Technické údajedsc-hx200v Technické údajedsc-hx200v Příslušenství je určené pro konkrétní modely. Specifikace se mohou v různých zemích lišit. Objektiv Optický zoom Zoom s čistým obrazem Digitální zoom F Ohnisková vzdálenost (f=

Více

Série digitálních fotoaparátů Jaro 2008

Série digitálních fotoaparátů Jaro 2008 Série digitálních fotoaparátů Jaro 2008 elegantní a lákavý 2 Pokračujíc v tradici více než devadesáti let výroby fotoaparátů a objektivů nejvyšší kvality, rozvíjí Nikon sérii špičkových, extrémně kompaktních

Více

Technické specifikace

Technické specifikace Technické specifikace Typ Digitální jednooká zrcadlovka Upevňovací Bajonet Nikon F (s AF propojením a AF kontakty) bajonet Efektivní obrazový Formát Nikon FX úhel Obrazový snímač Snímač CMOS o rozměrech

Více

A) Notebook + dockstation + operační systém

A) Notebook + dockstation + operační systém PŘÍLOHA č. 2 A) Notebook + dockstation + operační systém 2 ks v max. ceně s DPH za oba kusy: 2 727 EUR - 66 293, Kč Technické parametry a specifikace: Procesor: 3 MB L3 Cache 2 jádra, 4 thready s frekvencí

Více

JSEM ADRENALIN. iamnikon.cz

JSEM ADRENALIN. iamnikon.cz JSEM ADRENALIN iamnikon.cz VÝKON A RYCHLOST NEJVYŠŠÍ ÚROVNĚ Využijte výhod formátu Nikon DX, který nabízí vyšší mobilitu celého fotografického systému včetně objektivů. Kompaktní a lehký fotoaparát D7100

Více

PŘEDNOSTI. 96.5mm. 129 mm. 70cm. PenTec s.r.o., Veleslavínská 19/30, 162 00 Praha 6, tel.: 220610753, 235364664, www.pentax.cz

PŘEDNOSTI. 96.5mm. 129 mm. 70cm. PenTec s.r.o., Veleslavínská 19/30, 162 00 Praha 6, tel.: 220610753, 235364664, www.pentax.cz Rozměry 129 x 96.5 x 70mm Hmotnost (tělo) 590g DIGITÁLNÍ SLR 129 mm 70cm 96.5mm model obj. č. čárový kód K-50 black tělo 10882 0027075233102 K-50 Black + DAL 18-55WR 10893 0027075233218 K-50 Black + DAL

Více

Digitální fotoaparáty, základy digitální fotografie

Digitální fotoaparáty, základy digitální fotografie Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Digitální fotoaparáty, základy digitální fotografie Obsah Obsah...1 Digitální fotoaparáty...3 Základní rozdělení...3

Více

Vaše uživatelský manuál CANON POWERSHOT SX10 IS http://cs.yourpdfguides.com/dref/2382173

Vaše uživatelský manuál CANON POWERSHOT SX10 IS http://cs.yourpdfguides.com/dref/2382173 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro CANON POWERSHOT SX10 IS. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Nikon 1 Plnou rychlostí vpřed

Nikon 1 Plnou rychlostí vpřed JSEM NIKON 1 Nikon 1 Plnou rychlostí vpřed Stále se rozšiřující systém Nikon 1 není jen novým typem fotoaparátů, ale nabízí také zcela nový způsob zachycování rychle ubíhajících životních událostí. Náš

Více

Vaše uživatelský manuál NIKON 16MM F2.8D AF FISHEYE-NIKKOR http://cs.yourpdfguides.com/dref/3239328

Vaše uživatelský manuál NIKON 16MM F2.8D AF FISHEYE-NIKKOR http://cs.yourpdfguides.com/dref/3239328 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NIKON 16MM F2.8D AF FISHEYE-NIKKOR. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál NIKON COOLPIX P7000 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3668138

Vaše uživatelský manuál NIKON COOLPIX P7000 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3668138 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Série digitálních fotoaparátů Jaro 2008

Série digitálních fotoaparátů Jaro 2008 elegantní a lákavý Série digitálních fotoaparátů Jaro 2008 2 Stavíc na tradici výroby fotoaparátů a objektivů nejvyšší kvality, rozvíjí Nikon své zaujetí fotografií v sérii špičkových, extrémně kompaktních

Více

6,0 milionů pixelů 3x Zoom 2,5 LCD monitor. 6,0 milionů pixelů 3x Zoom 3,0 LCD monitor

6,0 milionů pixelů 3x Zoom 2,5 LCD monitor. 6,0 milionů pixelů 3x Zoom 3,0 LCD monitor 6,0 milionů pixelů 3x Zoom 2,5 LCD monitor 6,0 milionů pixelů 3x Zoom 3,0 LCD monitor Tlačítko portrétního režimu Funkce D-Lighting Bez funkce D-Lighting Vylepšuje podexponované snímky a snímky v silném

Více

Digitální jednooká zrcadlovka. Bajonet Nikon F (s AF kontakty)

Digitální jednooká zrcadlovka. Bajonet Nikon F (s AF kontakty) TECHNICKÁ SPECIFIKACE NIKON D3500 Typ Digitální jednooká zrcadlovka Upevňovací bajonet Bajonet Nikon F (s AF kontakty) Efektivní obrazový úhel Formát Nikon DX, obrazový úhel je ekvivalentní objektivům

Více

Vaše uživatelský manuál SONY AC-VQ900AM http://cs.yourpdfguides.com/dref/3997701

Vaše uživatelský manuál SONY AC-VQ900AM http://cs.yourpdfguides.com/dref/3997701 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál ASUS VK222H http://cs.yourpdfguides.com/dref/2359503

Vaše uživatelský manuál ASUS VK222H http://cs.yourpdfguides.com/dref/2359503 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

JSEM TVÉ OKO. iamnikon.cz

JSEM TVÉ OKO. iamnikon.cz JSEM TVÉ OKO iamnikon.cz Dívejte se jinýma očima Osobnost každého fotografa je jedinečná. Ať již jsou však vaše nápady, zkušenosti nebo tvůrčí vize jakékoli, vždy naleznete vhodný objektiv NIKKOR pro podporu

Více

BEZDOTYKOVÉ MĚŘENÍ TEPLOTY

BEZDOTYKOVÉ MĚŘENÍ TEPLOTY BEZDOTYKOVÉ MĚŘENÍ TEPLOTY Termovize je procesem spočívajícím v přeměně infračerveného záření, čili tepla vydávaného objekty, na viditelný objekt, což umožňuje ohodnotit rozložení teploty na povrchu pozorovaného

Více

Nikon F-80. Michal Kupsa

Nikon F-80. Michal Kupsa Michal Kupsa Nikon F-80 je klasická kino-filmová AF zrcadlovka, určená zejména pro náročnější amatéry. Na našem trhu se začala prodávat v roce 2000. Částečně vychází z modelu F-100, ze kterého přebírá

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5731 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3463065

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5731 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3463065 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SHARP AR-5731. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se SHARP AR-5731 v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál PANASONIC DMC-FZ72EP http://cs.yourpdfguides.com/dref/5330497

Vaše uživatelský manuál PANASONIC DMC-FZ72EP http://cs.yourpdfguides.com/dref/5330497 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PANASONIC DMC- FZ72EP. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

SLR Digital Camera. Návod k použití. Proètìte si nejprve tento návod k použití, abyste využili nejvyššího výkonu Vašeho fotoaparátu.

SLR Digital Camera. Návod k použití. Proètìte si nejprve tento návod k použití, abyste využili nejvyššího výkonu Vašeho fotoaparátu. SLR Digital Camera Návod k použití Proètìte si nejprve tento návod k použití, abyste využili nejvyššího výkonu Vašeho fotoaparátu. Dìkujeme Vám, že jste si vybrali digitální fotoaparát PENTAX x. Prosíme

Více

KOMPLETNÍ SPECIFIKACE SMART CAMERA NX2000

KOMPLETNÍ SPECIFIKACE SMART CAMERA NX2000 KOMPLETNÍ SPECIFIKACE SMART CAMERA NX2000 Obrazový snímač spec view Obrazový snímač data snímače CMOS Velikost snímače 23,5 x 15,7 mm Počet efektivních pixelů Cca 20,3 Mpix Celkový počet pixelů Cca 21,6

Více

Sony představuje první 35mm plnoformátovou. videokameru Handycam

Sony představuje první 35mm plnoformátovou. videokameru Handycam Tisková zpráva 12. září 2012 Sony představuje první 35mm plnoformátovou videokameru Handycam Full HD videokamera NEX-VG900E s vyměnitelným objektivem Plnoformátový snímač CMOS Exmor s rozlišením 24,3 efektivních

Více

Prezentace firmy NIKON Nikon s.r.o.

Prezentace firmy NIKON Nikon s.r.o. Prezentace firmy NIKON Prezentace firmy NIKON Dobrý den Tomáš Vašulka Obchodní zástupce Struktura partnerů Nikon Partner Prodejce, registrovaný dealer obchodním zástupcem NIKONu, registrovaný na www.nikon.cz

Více

SAMSUNG Dokonalé zobrazení tištěných předloh, fólií a trojrozměrných předmětů na TV, PC monitoru či video/data projektoru.

SAMSUNG Dokonalé zobrazení tištěných předloh, fólií a trojrozměrných předmětů na TV, PC monitoru či video/data projektoru. vizualizéry SAMSUNG vizualizéry SAMSUNG Dokonalé zobrazení tištěných předloh, fólií a trojrozměrných předmětů na TV, PC monitoru či video/data projektoru. Vizualizéry Samsung jsou ideálním doplňkem k prezentačním

Více

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ EVO W4000 CONVERTIBLE MINITOWER http://cs.yourpdfguides.com/dref/888219

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ EVO W4000 CONVERTIBLE MINITOWER http://cs.yourpdfguides.com/dref/888219 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COMPAQ EVO W4000 CONVERTIBLE MINITOWER. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se

Více

H-Série. www.abbas.cz. Termovizní kamery pro bezpečnostní a dohledové aplikace. Přenosné termovizní kamery pro bezpečnostní aplikace

H-Série. www.abbas.cz. Termovizní kamery pro bezpečnostní a dohledové aplikace. Přenosné termovizní kamery pro bezpečnostní aplikace Termovizní kamery pro bezpečnostní a dohledové aplikace H-Série Přenosné termovizní kamery pro bezpečnostní aplikace HS-324 s 2X extenderem HS-324 Přenosné termovizní kamery pro bezpečnostní aplikace Termovizní

Více

DSLR-A580L (DSLRA580L) : Technické údaje : Fotoaparáty a videokamery : So...

DSLR-A580L (DSLRA580L) : Technické údaje : Fotoaparáty a videokamery : So... Stránka č. 1 z 5 Model: DSLR-A580L A580 Digitální zrcadlovka s vyměnitelnými objektivy Špičková kvalita obrazu, videozáznam Full HD a rozšířené tvůrčí možnosti U místního prodejce Dostupné v obchodech

Více

Kompaktní digitální fotoaparáty Podzim 2009

Kompaktní digitální fotoaparáty Podzim 2009 Kompaktní digitální fotoaparáty Podzim 2009 ZÁBAVA VE ZNAMENÍ PŘÍSTROJŮ COOLPIX Nabízíme vám skvělé kompaktní fotoaparáty COOLPIX, prostřednictvím kterých můžete sdílet s ostatními veškeré nevšední okamžiky

Více

Vaše uživatelský manuál NIKON COOLPIX L110 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2907822

Vaše uživatelský manuál NIKON COOLPIX L110 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2907822 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NIKON COOLPIX L110. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se NIKON COOLPIX L110 v uživatelské

Více

Technické údaje DSC-WX7

Technické údaje DSC-WX7 Technické údaje DSC-WX7 Optický zoom 5x Objektiv Přesný digitální zoom Funkce Smart Zoom Přibl. 20x (celkem) až 36x (ve standardu VGA) F 2,6 6,3 Ohnisková vzdálenost (f= mm) 4,5 22,5 Ohnisková vzdálenost

Více

Vaše uživatelský manuál NIKON SB-600 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1849638

Vaše uživatelský manuál NIKON SB-600 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1849638 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

WDV5270 HD "Lagoon" Uživatelský manuál

WDV5270 HD Lagoon Uživatelský manuál WDV5270 HD "Lagoon" Uživatelský manuál 1 Části videokamery: 1. LCD obrazovka 2. Voba režimu / posun vlevo 3. Přehrávání / Posun nahoru 4. Samospoušť / posun vpravo 5. MENU/potvrzeni volby (OK) 6. volba

Více

Příloha č. 1. Požadavek. 5 let. 3 roky (3 roky) max. 79 000,- Kč max. 94 800,- Kč

Příloha č. 1. Požadavek. 5 let. 3 roky (3 roky) max. 79 000,- Kč max. 94 800,- Kč Příloha č. 1 softwarem pro rok 2011 na SPŠD Plzeň a na odloučeném pracovišti SPŠD v Plzni Křimicích. Vymezení předmětu zakázky Projekt Nauč se a vytvoř!, reg. číslo: CZ.1.07/1.1.12 / 03.0011 Projekt Podpora

Více

Fotografování v jednoduchém režimu

Fotografování v jednoduchém režimu Fotografování v jednoduchém režimu V tomto režimu dokáže snadno fotografovat i začátečník. V menu se objevují pouze základní funkce, takže obsluha fotoaparátu se zjednoduší. Základní nastavení menu 1 Stiskněte

Více

Digitální fotoaparáty vycházejí z principu klasického fotoaparátu na kinofilm. Hlavní rozdíl je ve snímacím prvku. U klasického fotoaparátu světlo

Digitální fotoaparáty vycházejí z principu klasického fotoaparátu na kinofilm. Hlavní rozdíl je ve snímacím prvku. U klasického fotoaparátu světlo Digitální fotoaparáty vycházejí z principu klasického fotoaparátu na kinofilm. Hlavní rozdíl je ve snímacím prvku. U klasického fotoaparátu světlo dopadá na světlocitlivý film. Světlocitlivý film je proužek

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.10 /04.0023 Název projektu: Název zakázky: Předmět zakázky (služba/dodávka/stavební

Více

JSEM RYZÍ FOTOGRAFIE. www.nikon.cz

JSEM RYZÍ FOTOGRAFIE. www.nikon.cz JSEM RYZÍ FOTOGRAFIE www.nikon.cz Jen tak se zvolna procházet Po několika hodinách strávených v údolí vítr a horský vzduch odnesou mé každodenní starosti. Zhluboka dýchám a stoupám horskou cestou. Mé každodenní

Více

JSEM PRŮVODCE SVĚTEM OBJEKTIVŮ 1 NIKKOR

JSEM PRŮVODCE SVĚTEM OBJEKTIVŮ 1 NIKKOR JSEM PRŮVODCE SVĚTEM OBJEKTIVŮ JSEM VIZUÁLNÍ DOKONALOST Fotoaparáty systému Nikon 1 představují vynikající nástroje pro zachycování rychle ubíhajících životních událostí. Tyto přístroje s výměnnými objektivy

Více

Skvělé fotografie při každém počasí: Přináší je superštíhlý fotoaparát Cyber-shot TX5, který je prvním vodovzdorným digitálem značky Sony

Skvělé fotografie při každém počasí: Přináší je superštíhlý fotoaparát Cyber-shot TX5, který je prvním vodovzdorným digitálem značky Sony Tisková zpráva 18. února 2010 Skvělé fotografie při každém počasí: Přináší je superštíhlý fotoaparát Cyber-shot TX5, který je prvním vodovzdorným digitálem značky Sony Je odolný proti vodě, prachu, nárazu

Více

Velký snímač a objektiv s vysokou světelností. pro dokonalejší snímky. ve fotoaparátu kapesních rozměrů:

Velký snímač a objektiv s vysokou světelností. pro dokonalejší snímky. ve fotoaparátu kapesních rozměrů: osokuna Tisková zpráva Velká Británie, 6. června 2012 Velký snímač a objektiv s vysokou světelností pro dokonalejší snímky ve fotoaparátu kapesních rozměrů: Cyber-shot RX100 od Sony je prvním fotoaparátem

Více

Vaše uživatelský manuál SONY NWZ-X1060 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2803770

Vaše uživatelský manuál SONY NWZ-X1060 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2803770 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Užívejte si své vzpomínky s novými fotorámečky a fototiskárnami Sony

Užívejte si své vzpomínky s novými fotorámečky a fototiskárnami Sony Tisková zpráva Praha, 31. ledna 2008 Užívejte si své vzpomínky s novými fotorámečky a fototiskárnami Sony DIGITÁLNÍ FOTORÁMEČKY DPF-V900/V700 a DPF-D70 S-Frame Fotorealistický LCD panel se skvělými barvami

Více

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku výpočetní a kancelářské techniky

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku výpočetní a kancelářské techniky Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku výpočetní a kancelářské techniky Obecné zadání: o.s. IQ Roma servis vypisuje zadání na dodávku výpočetní a kancelářské techniky určené pro realizaci

Více

Technické specifikace

Technické specifikace Technické specifikace Typ Digitální jednooká zrcadlovka Upevňovací Bajonet Nikon F (s AF propojením a AF kontakty) bajonet Efektivní obrazový Formát Nikon FX úhel Počet efektivních 24,3 milionu pixelů

Více

Stručný návod k obsluze. Úvod První kroky Fotografování Další funkce Instalace programu Nikon Transfer Přenos snímků do počítače

Stručný návod k obsluze. Úvod První kroky Fotografování Další funkce Instalace programu Nikon Transfer Přenos snímků do počítače Stručný návod k obsluze Úvod První kroky Fotografování Další funkce Instalace programu Nikon Transfer Přenos snímků do počítače Cz Úvod Obsah balení Vyjměte fotoaparát a příslušenství z obalu a zkontrolujte,

Více

Základní operace Návod k obsluze Digitální fotoaparát

Základní operace Návod k obsluze Digitální fotoaparát Základní operace Návod k obsluze Digitální fotoaparát Model è. DMC-F2 Pøed pøipojením, obsluhou nebo nastavením výrobku si pøeètìte celý návod. V situacích tohoto druhu vycházejte z Návodu k použití (ve

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Počet: 30

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Počet: 30 Příloha č. 1 - Technické podmínky I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Technické zadání zakázky na dodávku výpočetní techniky pro Střední odbornou školu a Střední odborné učiliště, Moravské

Více

Videotelefon VERIA 7076B + 2x kamera VERIA IR2448

Videotelefon VERIA 7076B + 2x kamera VERIA IR2448 Videotelefon VERIA 7076B + 2x kamera VERIA IR2448 veria-7076b-s kamerou Veria IR2448 Unikátní ultra tenký videotelefon v elegantním designu se 7" displejem, který na rozdíl od vyšší?ady (modelu VERIA 7077)

Více

JSEM NIKON COOLPIX ŘADA DIGITÁLNÍCH KOMPAKTNÍCH FOTOAPARÁTŮ NIKON COOLPIX

JSEM NIKON COOLPIX ŘADA DIGITÁLNÍCH KOMPAKTNÍCH FOTOAPARÁTŮ NIKON COOLPIX JSEM NIKON COOLPIX ŘADA DIGITÁLNÍCH KOMPAKTNÍCH FOTOAPARÁTŮ NIKON COOLPIX JARO 2011 iamnikon.cz JSEM ZTĚLESNĚNÁ KRÁSA Připravte se překročit hranice všednosti. Stylový přístroj s 18 em. Novinka Kvalitní

Více

GPRS / MMS / SMS DIGITÁLNÍ INFRAČERVENÁ FOTOPAST WCM-3004 / HSM3004 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

GPRS / MMS / SMS DIGITÁLNÍ INFRAČERVENÁ FOTOPAST WCM-3004 / HSM3004 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA GPRS / MMS / SMS DIGITÁLNÍ INFRAČERVENÁ FOTOPAST WCM-3004 / HSM3004 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 1 OBSAH 1. Návod k použití... 2 1.1 Obecný popis... 2 1.2 Rozhraní... 2 1.3 Komponenty a funkce fotopasti... 3 1.4

Více

Společnost Sony představuje fotoaparát α7r: nejmenší a nejlehčí Full-frame fotoaparát s výměnnými objektivy na světě i

Společnost Sony představuje fotoaparát α7r: nejmenší a nejlehčí Full-frame fotoaparát s výměnnými objektivy na světě i Light, asdasdasdosokuna Tisková zpráva 18. října 2013 Společnost Sony představuje fotoaparát α7r: nejmenší a nejlehčí Full-frame fotoaparát s výměnnými objektivy na světě i Přichází profesionálními fotografy

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k použití Cz Informace o obchodních značkách Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA

Více

Základní operace Návod k obsluze Digitální fotoaparát

Základní operace Návod k obsluze Digitální fotoaparát Základní operace Návod k obsluze Digitální fotoaparát Model è. DMC-FS33 Pøed použitím si pøeètìte celý návod k obsluze. V situacích tohoto druhu vycházejte z Návodu k použití (ve formátu PDF) zaznamenaném

Více

Vaše dobrodružství s fotoaparáty EOS začíná zde. you can

Vaše dobrodružství s fotoaparáty EOS začíná zde. you can Vaše dobrodružství s fotoaparáty EOS začíná zde you can Pozoruhodná kvalita obrazu Fotoaparát EOS 600D poskytuje snímky a filmy, které jsou plné detailů a bohaté na barvy a tóny, zásluhou 18megapixelového

Více

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG ST-500 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2599817

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG ST-500 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2599817 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SAMSUNG ST-500. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se SAMSUNG ST-500 v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál 3M MPRO110 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2356310

Vaše uživatelský manuál 3M MPRO110 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2356310 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9000 CTO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172252

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9000 CTO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172252 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PAVILION DV9000 CTO. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PAVILION DV9000

Více

Nejvýkonnější zoom na světě mezi kompaktními fotoaparáty. Foťte a sdílejte své snímky s Olympus SP-800 UZ a SP-600 UZ

Nejvýkonnější zoom na světě mezi kompaktními fotoaparáty. Foťte a sdílejte své snímky s Olympus SP-800 UZ a SP-600 UZ TISKOVÁ INFORMACE Nejvýkonnější zoom na světě mezi kompaktními fotoaparáty Foťte a sdílejte své snímky s Olympus SP-800 UZ a SP-600 UZ Hamburk, 2. února 2010 Společnost Olympus s hrdostí představuje nejnovější

Více

Asociace EISA udělila značce Sony 5 titulů Nejlepší produkt roku

Asociace EISA udělila značce Sony 5 titulů Nejlepší produkt roku osokuna Tisková zpráva Londýn, 15. srpna 2012 Asociace EISA udělila značce Sony 5 titulů Nejlepší produkt roku Evropská zrcadlovka roku 2012-2013: α SLT-A57 Evropský pokročilý kompaktní fotoaparát roku

Více

Vaše uživatelský manuál SONY MRW62E-T2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2804400

Vaše uživatelský manuál SONY MRW62E-T2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2804400 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Nákup Foto a video techniky pro Celní správu

Nákup Foto a video techniky pro Celní správu Nákup Foto a video techniky pro Celní správu Dodavatel: IČ: Obchodní firma nebo název: Sídlo: bank.spojení: zastoupený Jméno, příjmení, pozice ve firmě: telefon: mail: Technická specifikace Parametr počet

Více

LEICA X2. Leica X à la carte. Luxusní příslušenství. Varianty barvy a struktury kůže. Program à la carte Leica X2. Varianty těla fotoaparátu

LEICA X2. Leica X à la carte. Luxusní příslušenství. Varianty barvy a struktury kůže. Program à la carte Leica X2. Varianty těla fotoaparátu À LA CARTE LEICA X2 Varianty barvy a struktury kůže Leica X à la carte Leica je značka, která má duši a bohatou historii datující se už od roku 1913, kdy Oskar Barnack vyrobil první 35 mm fotoaparát. Leica

Více

Technické údajedsc-hx20v

Technické údajedsc-hx20v Technické údajedsc-hx20v Příslušenství je určené pro konkrétní modely. Specifikace se mohou v různých zemích lišit. Objektiv Optický zoom Zoom s čistým obrazem Digitální zoom F Ohnisková vzdálenost (f=

Více

Stručný návod k obsluze. Úvod První kroky Fotografování Další funkce Instalace programu Nikon Transfer Přenos snímků do počítače

Stručný návod k obsluze. Úvod První kroky Fotografování Další funkce Instalace programu Nikon Transfer Přenos snímků do počítače Stručný návod k obsluze Úvod První kroky Fotografování Další funkce Instalace programu Nikon Transfer Přenos snímků do počítače Cz Úvod Obsah balení Vyjměte fotoaparát a příslušenství z obalu a zkontrolujte,

Více

Zachyťte vše v těch nejlepších detailech novými DSLR fotoaparáty Sony!

Zachyťte vše v těch nejlepších detailech novými DSLR fotoaparáty Sony! Tisková zpráva Praha, 27. srpna 2009 Zachyťte vše v těch nejlepších detailech novými DSLR fotoaparáty Sony! Digitální zdrcadlovky α 500 a α 550 se snadno používají, nabízejí funkci Live View a samozřejmě

Více

Tisková zpráva Edinburgh, 9. září 2008

Tisková zpráva Edinburgh, 9. září 2008 Tisková zpráva Edinburgh, 9. září 2008 Sony představuje α900 První full-frame digitální zrcadlovku na světě s rozlišením 24,6 megapixelů: α900 nabízí nepřekonatelnou obrazovou kvalitu, kreativní možnosti

Více

Série digitálních kompaktních fotoaparátů Jaro 2009

Série digitálních kompaktních fotoaparátů Jaro 2009 Inovace pro excelentní fotografování Objektivy NIKKOR dlouhá léta splňují standardy špičkových profesionálních fotografů. A nadále budou potvrzovat maximální úsilí společnosti Nikon o vynikající řemeslné

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k použití Cz Úvod i Obsah x Jednotlivé části fotoaparátu 1 Příprava na fotografování 6 Základní operace při fotografování a přehrávání 11 Funkce pro fotografování 19 Funkce pro

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k obsluze

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k obsluze Cz Informace o ochranných známkách Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA

Více

Zhotovení a úprava fotografií. 01 Digitální fotografie

Zhotovení a úprava fotografií. 01 Digitální fotografie Zhotovení a úprava fotografií 01 Digitální fotografie Michal Kačmařík Institut geoinformatiky, VŠB-TUO Obsah prezentace 1. Úvod 2. Princip digitální fotografie 3. Fotografická technika co vybrat? 4. Základní

Více

Příručka pro práci v síti

Příručka pro práci v síti Příručka pro práci v síti Cz Možnosti při práci v síti Tento návod popisuje připojení k síti, vzdálený přístup k fotoaparátu a přenos snímků do počítačů a serverů ftp prostřednictvím připojení Ethernet.

Více