Fotografování v jednoduchém režimu

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Fotografování v jednoduchém režimu"

Transkript

1 Fotografování v jednoduchém režimu V tomto režimu dokáže snadno fotografovat i začátečník. V menu se objevují pouze základní funkce, takže obsluha fotoaparátu se zjednoduší. Základní nastavení menu 1 Stiskněte [MENU/SET] (Menu/Nastavit). 2 Stisknutím tlačítka / vyberte požadovanou položku menu a pak stiskněte tlačítko. 3 Stisknutím tlačítka / vyberte požadované nastavení a pak stiskněte tlačítko [MENU/SET] (Menu/Nastavit). 4 Stisknutím [MENU/SET] (Menu/Nastavit) zavřete menu. Menu můžete zavřít také namáčknutím tlačítka spouště. Kroky 2 až 4 můžete také provést joystickem. Nastavení v jednoduchém režimu [REŽ.SNÍMKU] [ZVĚTŠIT] [4 x 6 / 10 x 15cm] [ ] [AUT. NÁHLED] Vhodné pro zvětšování snímků pro tisk do velikosti 20 x 25 cm, velikost dopisu apod. Vhodné pro tisk v běžném rozměru. Vhodné pro připojení snímků k ové zprávě nebo přidání na webovou stránku. [OFF] [ON] [PÍPNUTÍ] [OFF] [ON] [VYS.] Právě pořízený snímek se automaticky nezobrazí. Právě pořízený snímek se automaticky zobrazí na přibližně 1 sekundu. Beze zvuku Tichý zvuk Hlasitý zvuk Základní [NAST. HODIN] Změňte datum a čas. (str. 20) Pokud je v režimu [REŽ.SNÍMKU] nastaveno [ 4 x 6 /10 x 15cm] nebo [ ], aktivuje se rozšířený optický zoom. (str. 34) Nastavení položek [PÍPNUTÍ] a [NAST. HODIN] v jednoduchém režimu platí i v ostatních režimech záznamu. Nastavení položek [SVĚTOVÝ ČAS] (str. 24), [MONITOR/HLEDÁČEK] (str. 24), [DATUM CESTY] (str. 24), [NÁVRAT ZOOMU] (str. 24), [PÍPNUTÍ] (str. 25), [PÍPNUTÍ AF] (str. 25), [ZÁVĚRKA] (str. 25), [VYNULOVAT Č.] (str. 25), [ZOBRAZIT OVLADAČ] (str. 26) a [JAZYK] (str. 26) v menu [NAST.] platí pro jednoduchý režim. Další nastavení v jednoduchém režimu V jednoduchém režimu jsou další nastavení pevně nastavena následovně. Více informací o každém nastavení najdete na uvedené stránce. [AUT. NÁHLED] (str. 23): [1SEC.] [ŠETŘENÍ ENERGIÍ] (str. 24): [5MIN.] Samospoušť (str. 48): 10 sekund Optický stabilizátor obrazu (str. 51): [REŽIM1] Rychlost sekvenční expozice (str. 52): Nízká rychlost (2 snímky/s) [VYV. BÍLÉ] (str. 77): [AWB] VQT1B38 31

2 Základní [CITLIVOST] (str. 79): Toto nastavení je stejné, jako když je nevyšší citlivost ISO nastavena na [ISO800] v inteligentním režimu citlivosti ISO [ ]. (str. 53) [FORMÁT OBRAZU]/[ROZL. SNÍMKU]/[KVALITA] (str. 80): [ ZVĚTŠIT]: : (7M)/ [ 4 x 6 /10 x 15cm]: : (2,5M EZ)/ [ ]: : (0,3M EZ)/ [REŽIM OSTŘENÍ] (str. 83): [ ] [AF PŘISVĚTLENÍ] (str. 85): [ON] [REŽIM MĚŘENÍ] (str. 82): [ ] Nemůžete použít následující funkce. Režim vysokého úhlu Jemné doladění vyvážení bílé Kompenzace expozice Regulace intenzity záblesku Expoziční vějíř [ZVUK. ZÁZNAM] [DIG. ZOOM] [BAREV. EFEKT] [NAST. SNÍMKU] [KONT. OSTŘENÍ] [PŘEHRÁT NA LCD] Zobrazení vně rámce [NÁPOVĚDA] Nemůžete nastavit následující položky. [NÁVRAT ZOOMU] [DATUM CESTY] [SVĚTOVÝ ČAS] [KONVERZE] Rozsah ostření v Jednoduchém režimu Při využití rozšířeného optického zoomu se změní hodnoty přiblížení. Informace o režimu tele-makro najdete na str. 55. Kompenzace protisvětla Výraz Protisvětlo vyjadřuje stav, kdy světlo přichází zpoza objektu. V takovém případě objekt, například osoba, ztmavne, takže tato funkce kompenzuje protisvětlo zjasněním celého snímku. Stiskněte tlačítko. Když je aktivována funkce kompenzace protisvětla, objeví se [ ] (kontrolka zapnuté kompenzace protisvětla A). Dalším stisknutím tlačítka tuto funkci zrušíte. Při použití kompenzace protisvětla doporučujeme použít blesk. (Blesk je nastaven do režimu Vždy zapnut [ ]). Při nastavení funkce kompenzace protisvětla na [OFF] je nastavení blesku pevně nastaveno na AUTO/Redukce červených očí [ ]. 32 VQT1B38

3 Fotografování se zoomem Použití optického zoomu Základní Změna rychlosti zoomu V závislosti na úhlu otočení páčky zoomu můžete zoom použít ve 2 rychlostech. Rychlost zoomu se zpomalí, když je úhel otočení malý, a naopak se zrychlí, když je úhel otočení velký. Pomocí 12-násobného optického zoomu si můžete přiblížit osoby nebo objekty a zaznamenávat krajiny širokoúhle. (přepočet na kinofi lm: 36 mm až 432 mm) Pro přiblížení objektů použijte režim Tele Otočte páčkou zoomu směrem k Tele. Pro oddálení objektů použijte Wide Otočte páčkou zoomu směrem k Wide. A: Rychle B: Pomalu C: Páčka zoomu Uložení pozice zoomu (Obnovení zoomu) Pokud je režim [NÁVRAT ZOOMU] (str. 24) v menu [NAST.] nastaven na [ON], je pozice zoomu při vypnutí přístroje uložena. Když je přístroj opět zapnut, vrátí se zoom automaticky na pozici, ve které byl před vypnutím přístroje. Zaostřovací poloha není uložena. Pokud zaostříte a pak změníte zoom, zaostřete znovu. Udávané zvětšení zoomu je přibližné. Tělo objektivu (str. 11) se vysouvá nebo zasouvá podle pozice zoomu. Dejte pozor, abyste nenarušili pohyb těla objektivu při otáčení páčky zoomu. V režimu videosekvence [ ] je zvětšení zoomu pevné na hodnotě nastavené při začátku záznamu. Při otáčení páčky zoomu může být z fotoaparátu slyšet zvuk nebo fotoaparát může vibrovat. Nejedná se o závadu. VQT1B38 33

4 Základní Použití rozšířeného optického zoomu (EZ) Tento fotoaparát má 12-násobný optický zoom. Pokud však u jednotlivých poměrů stran [ / / ] není nastavena nejvyšší velikost snímku, lze dosáhnout až 18-násobného optického zoomu bez zhoršení kvality snímku. Mechanismus rozšířeného optického zoomu Když nastavíte velikost snímku na [ ] (3M EZ) (3 milióny pixelů), je plocha CCD o velikosti 7M (7 miliónů pixelů) oříznuta na centrální část o velikosti 3M (3 miliónů pixelů), což umožňuje vytvořit snímek s větším efektem zoomu. EZ je zkratka pro Extra optical Zoom (rozšířený optický zoom). Nastavíte-li velikost snímku, při které se aktivuje rozšířený optický zoom, objeví se při použití funkce zoom na displeji ikona rozšířeného optického zoomu [ ]. Udávané zvětšení zoomu je přibližné. Pokud používáte rozšířený optický zoom, nemusí se kontrolka zoomu na displeji při otočení páčky zoomu do polohy blízko Tele následně změnit. Nejedná se o závadu. V režimu videosekvence [ ] a [VYS. CITLIVOST] ve scénickém režimu rozšířený optický zoom nefunguje. Velikost snímku a maximální zvětšení zoomu (O: Dostupné, : Není k dispozici) Poměr stran (str. 80) Velikost snímku (str. 32, 80) Maximální zvětšení zoomu (Tele) Rozšířený optický zoom 34 VQT1B38

5 Použití digitálního zoomu Další zvětšení zoomu Dosažitelné maximum zoomu je 48x při kombinaci 12x optického zoomu a 4x digitálního zoomu, pokud v menu [ZÁZN.] nastavíte položku [DIG. ZOOM] na [ON]. Pokud však je zvolena velikost snímku umožňující použití rozšířeného optického zoomu, lze dosáhnout maxima 72x zoomu s rozšířeným optickým zoomem 18x a digitálním zoomem 4x. Zadání rozsahu digitálního zoomu Při otočení páčky zoomu do krajní polohy Tele se kontrolka zoomu na displeji může na chvilku zastavit. Rozsah digitálního zoomu můžete zadat plynulým otáčením páčky zoomu směrem k Tele, nebo jejím uvolněním a následným otočením směrem k Tele. [OFF]: [ON]: Základní Použití menu 1 Stiskněte [MENU/SET] (Menu/Nastavit). Když je volený scénický režim, zvolte v menu [ZÁZN.] položku [ ] a stiskněte. 2 Stisknutím tlačítka / vyberte položku [DIG. ZOOM] a pak stiskněte tlačítko. (Při současném použití digitálního zoomu a rozšířeného optického zoomu [ ] (3M EZ).) 1 Optický zoom 2 Digitální zoom 3 Rozšířený optický zoom 3 Stisknutím tlačítka vyberte [ON] a pak stiskněte tlačítko [MENU/SET] (Menu/ Nastavit). 4 Stisknutím [MENU/SET] (Menu/Nastavit) zavřete menu. Skončit můžete také namáčknutím spouště nebo stisknutím středu joysticku. Při použití digitálního zoomu se zobrazí velká oblast automatického ostření (str. 83). Také nemusí účinkovat funkce stabilizace obrazu. Při použití digitálního zoomu se kvalita snímku s jeho velikostí snižuje. Při použití digitálního zoomu doporučujeme využít při fotografování stativ a samospoušť (str. 48). Udávané zvětšení zoomu je přibližné. Digitální zoom se v následujících případech dočasně nastaví na [OFF]. Při nastavení kvality na [RAW] (str. 80) Při nastavení položky [KONVERZE] v menu [ZÁZN.] na [ ] (str. 88) Digitální zoom nefunguje v následujících případech: V jednoduchém režimu [ ] V režimu inteligentní citlivosti ISO [ ]. V režimech [SPORT], [DÍTĚ1]/[DÍTĚ2] a [VYS. CITLIVOST] ve scénickém režimu. VQT1B38 35

6 Základní Kontrola pořízeného snímku (zpětné prohlížení) Zaznamenané snímky si můžete prohlédnout bez opuštění režimu [ZÁZN.]. 1 Stiskněte [REV]. Zvětšení obrazu 1 Otočte páčkou zoomu směrem k [ ] (T). Otočte páčku zoomu k [ ] [T] pro 4-násobné zvětšení, a pak dále pro zvětšení 8-násobné. Pokud po zvětšení snímku páčku zoomu otočíte směrem k [ ] [W], zvětšení se sníží. 2 Zvětšenou oblast posunete pomocí / / /. Poslední zaznamenaný snímek se objeví asi na 10 sekund. Při namáčknutí tlačítka spouště nebo opakovaném stisku tlačítka [REV] se režim prohlížení snímků zruší. 2 Stisknutím tlačítka / vyberte snímek. Při změně zvětšení nebo zobrazené části se na přibližně 1 sekundu objeví indikátor polohy zoomu A. Smazání zaznamenaného snímku během prohlížení (rychlé mazání) Během prohlížení lze smazat jeden snímek, více snímků nebo všechny snímky. Informace o mazání snímků najdete na str. 37 až 38. : Zobrazí předchozí snímek. : Zobrazí další snímek. Při nastavení [OTOČIT DISP.] (str. 99) na [ON] se snímky zaznamenané při držení fotoaparátu svisle přehrají svisle (otočené). 36 VQT1B38

7 Přehrávání/Mazání snímků Pokud není vložena paměťová karta, zobrazují se nebo mažou snímky z vestavěné paměti. Pokud je vložena karta, zobrazují se nebo mažou snímky z karty. (str. 19) Smazané snímky nelze obnovit. Zkontrolujte snímky jeden po druhém a smažte nežádoucí snímky. Přehrávání snímků Stisknutím tlačítka / vyberte snímek. : Zobrazí předchozí snímek. : Zobrazí další snímek. Rychlý přesun dopředu/dozadu Během přehrávání přidržte stisknuté / Základní Při zpětném prohlížení v režimu záznamu a při vícenásobném přehrávání (str. 91) lze provádět rychlý přesun vpřed/vzad pouze po jednom snímku. Tento fotoaparát splňuje standard DCF Design rule for Camera File system vytvořený sdružením JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association). LCD displej nemusí být schopen zobrazovat detaily zaznamenaných snímků. V takovém případě si můžete detaily snímku prohlédnout pomocí funkce zoom (str.937). Při zobrazení snímků pořízených na jiném zařízení se může zhoršit kvalita obrazu. (Snímky jsou na displeji zobrazeny jako miniatury [JE ZOBRAZENA MINIATURA.].) Pokud změníte název složky nebo název souboru pomocí počítače, nemusí se snímek na fotoaparátu přehrát. Při přehrávání nestandardních souborů se číslo souboru zobrazí jako [ ] a obrazovka může zčernat. V závislosti na objektu se může na displeji objevit interferenční porušení kontur. Tento jev nazýváme moaré. Nejedná se o závadu. Smazání jednoho snímku 1 Stiskněte [ ] během přehrávání snímku. 2 Stisknutím vyberte [ANO] a pak stiskněte [MENU/SET] (Menu/Nastavit). : Rychlý přesun dozadu : Rychlý přesun dopředu Soubor s číslem A a snímek s číslem B se mění pouze po jednom. Když se zobrazí číslo požadovaného snímku, můžete jej přehrát uvolněním /. Pokud budete dále držet stisknuté /, zvýší se počet snímků v rámci rychlého přesunu vpřed/vzad. Při mazání snímku se na displeji objeví [ ]. VQT1B38 37

8 Základní Smazání více snímků/všech snímků najednou [VÍCENÁS. VYMAZÁNÍ]/[VYMAZAT VŠE] 1 Stiskněte dvakrát [ ]. 2 Stisknutím tlačítka / vyberte položku [VÍCENÁS. VYMAZÁNÍ] nebo [VYMAZAT VŠE] a pak stiskněte tlačítko [MENU/ SET] (Menu/Nastavit). 5 Stisknutím tlačítka vyberte volbu [ANO], a pak potvrďte stisknutím tlačítka [MENU/SET] (Menu/Nastavit). (Obrazovka při výběru [VÍCENÁS. VYMAZÁNÍ]) [VÍCENÁS. VYMAZÁNÍ] krok 3. [VYMAZAT VŠE] krok 5. [VYMAZAT VŠE KROMĚ ] (Pouze při nastavení [MÉ NEJOBL.] (str. 99)) krok 5. (Toto však nelze zvolit, pokud u žádného snímku není zobrazeno [ ].) 3 Stisknutím tlačítka / vyberte požadovaný snímek a potvrďte stisknutím tlačítka. (Pouze při výběru [VÍCENÁS. VYMAZÁNÍ]) Opakujte výše uvedený postup. U vybraných snímků se objeví [ ]. Dalším stisknutím tlačítka se nastavení zruší. Pokud je vybraný snímek chráněný a nelze jej smazat, bliká červeně ikona [ ]. Zrušte nastavenou ochranu, a pak snímek smažte (str. 104) 4 Stiskněte [ ]. Při mazání snímků lze mazat pouze snímky ve vestavěné paměti, nebo na paměťové kartě. (Nelze najednou smazat snímky ve vestavěné paměti i na paměťové kartě.) Při výběru [VYMAZAT VŠE] se zobrazí [VYMAZAT VŠECHNY SNÍMKY VE VNITŘNÍ PAMĚTI?] a při výběru [VYMAZAT VŠE KROMĚ ] se zobrazí [VYMAZAT VŠE S VÝJIMKOU?]. Stisknutím [MENU/SET] (Menu/Nastavit) během mazání [VYMAZAT VŠE] nebo [VYMAZAT VŠE KROMĚ ] můžete mazání přerušit. Během mazání snímků nevypínejte fotoaparát. Při mazání snímků použijte dostatečně nabitou baterii (str. 27) nebo síťový adaptér (DMW-AC7E; volitelné příslušenství) V režimu [VÍCENÁS.VYMAZÁNÍ] lze najednou smazat až 50 snímků. Čím větší je počet mazaných snímků, tím déle jejich mazání trvá. Chráněné snímky [ ] (str. 104), snímky, které neodpovídají normě DCF (str. 37) nebo snímky uložené na kartě, jejíž přepínač ochrany proti zápisu je v poloze [LOCK] (str. 19), nejsou smazány ani při výběru volby [VYMAZAT VŠE] nebo [VYMAZAT VŠE KROMĚ ]. 38 VQT1B38

9 LCD displej/hledáček V jednoduchém režimu [ ] Pokročilé (Záznam snímků) Změna zobrazovaných údajů C Normální zobrazení D Bez zobrazení V režimu záznamu 1 Přepnutí LCD displeje/hledáčku Stisknutím tlačítka [EVF/LCD] přepněte zobrazení. A LCD displej (LCD) B Hledáček (EVF) Při zapnutí LCD displeje se vypne hledáček (a naopak). 2 Výběr obrazovky, kterou chcete používat Stisknutím tlačítka [DISPLEJ] přepněte zobrazení. Po zobrazení menu není tlačítko [DISPLEJ] aktivní. Při použití zoomu při přehrávání (str. 93), při přehrávání videosekvencí (str. 94) a prezentaci snímků (str. 97) lze vybrat jen volby Normální zobrazení J nebo Bez zobrazení L. E Normální zobrazení F Zobrazení s histogramem G Zobrazení vně rámce H Bez zobrazení (vodicí čáry)*3 I Bez zobrazení *1 Histogram *2 Pokud zbývá více než 1000 snímků nebo v režimu videosekvence více než 1000 sekund, zobrazí se [ ]. *3 Zobrazené údaje se liší v závislosti na tom, co bylo nastaveno pomocí položky [NÁPOVĚDA] (str. 24) v menu [NAST.]. (str. 41) VQT1B38 39

10 Pokročilé (Záznam snímků) V režimu přehrávání Zobrazení vně rámce Informace o podmínkách záznamu jsou zobrazeny na dolním a levém okraji displeje. Tak se při fotografování můžete soustředit na záběr, aniž byste byli rušeni údaji zobrazovanými na displeji. Korekce dioptrií Nastavte optiku hledáčku tak, abyste v něm měli ostrý obraz. Stisknutím tlačítka [EVF/LCD] aktivujte hledáček. Sledujte obraz v hledáčku a otáčením kolečka korekce dioptrií nastavte nejostřejší obraz. J Normální zobrazení K Zobrazení s informacemi o záznamu a histogramem L Bez zobrazení *4 Zobrazí se, pokud byly před pořízením snímků nastaveny volby [NAST. DNE NAROZENÍ] a [S VĚKEM] ve scénickém režimu [DÍTĚ1]/ [DÍTĚ2] (str. 66) a [DOMÁCÍ ZVÍŘE] (str. 67). *5 Pokud byla nastavena volba [DATUM CESTY] (str. 72), zobrazuje se počet dnů uplynulých od data odjezdu. Ve scénických režimech [NOČNÍ PORTRÉT] (str. 64), [NOČNÍ KRAJINA] (str. 65), [HVĚZD. OBLOHA] (str. 67) a [OHŇOSTROJ] (str. 68) jsou čáry šedé. 40 VQT1B38

11 Priorita displeje Pokud je volba [PŘEHRÁT NA LCD] v menu [NAST.] (str. 24) nastavena na [ON], zapne se v níže uvedených případech LCD displej. Tím můžete ušetřit čas jinak potřebný k zapnutí LCD displeje, i pokud při záznamu používáte hledáček. Při přepnutí z režimu záznamu do režimu přehrávání. Při prohlížení pořízených snímků. (str. 36) Při zapnutí fotoaparátu v režimu přehrávání. Vodicí čáry pro záznam Lepší kompozice snímků dosáhnete, pokud snímaný objekt vyrovnáte s vodorovnými a svislými pomocnými čárami nebo s jejich průsečíkem, protože tak snáze posoudíte velikost, sklon a vyváženost fotografovaného objektu. Pokročilé (Záznam snímků) Histogram Histogram je graf znázorňující jas na vodorovné ose (od černé k bílé) a počet pixelů každé úrovně jasu na svislé ose. Umožňuje vám jednoduše zkontrolovat expozici snímku. Jde o velmi užitečnou pomůcku při ručním nastavení clony a času závěrky (je-li k dispozici), speciálně v případech, kdy automatické nastavení expozice může být při nerovnoměrném osvětlení problematické. Využití histogramu vám umožní dosáhnout maximální výkonnosti fotoaparátu. A Pokud je většina hodnot vlevo, je snímek podexponovaný. B Pokud jsou hodnoty rovnoměrně rozloženy, je expozice správná a snímek má vyvážený jas. C Pokud je většina hodnot vpravo, je snímek přeexponovaný. Příklad histogramu A [ B [ ]: Obraz je rozdělen na 3 x 3 pole, což pomáhá správně vyvážit kompozici záběru. ]: Používá se, když chcete umístit objekt přesně ve středu obrazu. A Podexponovaný B Správně exponovaný C Přeexponovaný * Histogram VQT1B38 41

12 Pokročilé (Záznam snímků) Pokud si histogram a pořízený snímek za níže uvedených podmínek neodpovídají, je histogram zobrazen oranžově. Pokud je hodnota pomůcky pro manuální expozici během kompenzace expozice nebo v režimu manuální expozice jiná než [±0EV] Pokud bude odpálen blesk. Ve scénickém režimu [HVĚZD. OBLOHA] (str. 67) nebo [OHŇOSTROJ] (str. 68) Pokud je blesk zavřen. 1 Pokud není jas displeje při slabém osvětlení správný 2 Pokud není správně nastavena expozice. Histogram v režimu záznamu je přibližný. Histogram snímku se nemusí v režimu záznamu a přehrávání shodovat. Histogram zobrazený ve fotoaparátu neodpovídá histogramům, zobrazeným při úpravě snímku editovacím softwarem na počítači apod. Histogram se nezobrazuje v následující případech. V jednoduchém režimu [ ] V režimu videosekvence [ ] Přehrávání více snímků najednou Zvětšení při přehrávání V kalendářovém přehrávání Zjasnění LCD displeje (Power LCD/ režim vysokého úhlu) 1 Na 1 sekundu stiskněte [LCD REŽIM] A. 2 Stisknutím tlačítka / vyberte režim. 42 VQT1B38

13 Pokročilé (Záznam snímků) [ ]: [POWER LCD] [ ]: [VYSOKÝ ÚHEL] [OFF] Zvýší se jas LCD displeje, který je tak čitelnější i při fotografování venku. Obraz na LCD displeji je čitelnější při držení fotoaparátu vysoko nad hlavou. To se hodí, pokud před vámi někdo stojí a brání vám v přístupu k fotografovanému objektu. (Při kolmém pohledu je však displej hůře čitelný.) Obnovení normálního jasu LCD displeje. 3 Stiskněte [MENU/SET] (Menu/Nastavit). Zrušení režimu Power LCD nebo Vysoký úhel Když znovu stisknete a podržíte na déle než 1 sekundu [LCD REŽIM], objeví se obraz jako v kroku 2. Volbou [OFF] zrušíte režim Power LCD nebo Vysoký úhel. Režim vysokého úhlu se také zruší, když fotoaparát vypnete nebo se aktivuje úsporný režim. Jas snímku zobrazeného na LCD displeji při aktivaci režimu Power LCD nebo Vysoký úhel se upraví. Některé objekty proto na LCD displeji mohou vypadat jinak. To ale neovlivní pořízené snímky. LCD displej se po 30 sekundách od pořízení záznamu v režimu se Power LCD automaticky vrátí na normální jas. stisknutím kteréhokoliv tlačítka se LCD displej opět rozjasní. Je-li LCD displej špatně viditelný kvůli slunečnímu svitu, doporučujeme rukou nebo jiným předmětem světlo při používání zaclonit. Režim Vysoký úhel nelze aktivovat v následujících případech: v jednoduchém režimu [ ], v režimu přehrávání [ ], v režimu tisku [ ], při zobrazení menu, při zobrazení obrazovky prohlížení. Objeví se ikona [POWER LCD] B nebo [VYSOKÝ ÚHEL] C. VQT1B38 43

14 Pokročilé (Záznam snímků) Fotografování s vestavěným bleskem A Otevření blesku Stiskněte tlačítko [ OPEN]. B Zavření blesku Zamáčkněte blesk, až zacvakne. Pokud blesk nepoužíváte, zavřete jej. Po zavření blesku je režim blesku nastaven na Vždy vypnut [ ]. Přepnutí do vhodného nastavení blesku Nastavte blesk do režimu odpovídajícímu pořizovanému záběru. 1 Stiskněte [ ]. 2 Stisknutím tlačítka / vyberte režim. Výběr můžete také provést stisknutím [ ]. Informace o možnostech nastavení blesku naleznete v sekci Nastavení blesku dostupná v jednotlivých režimech záznamu. (str. 45). 3 Stiskněte [MENU/SET] (Menu/Nastavit). Skončit můžete také namáčknutím spouště nebo stisknutím středu joysticku. Obrazovka menu zmizí asi za 5 sekund. V tom okamžiku je zvolená položka automaticky nastavena. : AUTO Blesk se automaticky aktivuje, pokud to podmínky při záznamu vyžadují. : AUTO/Redukce červených očí *1 Blesk se automaticky aktivuje, pokud to podmínky při záznamu vyžadují. Při redukci červených očí (jev, při kterém se oči fotografované osoby zbarví ve snímku červeně) se blesk aktivuje jednou před vlastním záznamem a pak znovu při vlastním záznamu. To se hodí při fotografování osob při slabém osvětlení. : Vždy zapnut Blesk je odpálen vždy, bez ohledu na podmínky při fotografování. Tuto volbu využijte při fotografování v protisvětle nebo se zářivkovým osvětlením. : Vždy zapnut/redukce červených očí *1 Blesk se nastaví do režimu Vždy zapnut/ Redukce červených očí, jen pokud nastavíte scénický režim [OSLAVA] (str. 65) nebo [SVĚTLO SVÍČKY] (str. 65). : Pomalá synchr./redukce červených očí *1 Když pořizujete snímek s tmavým pozadím scény, pak se tímto nastavením zpomalí při aktivaci blesku rychlost závěrky (prodlouží expoziční doba) a tím dojde k projasnění tmavého pozadí scény. Současně je omezen jev červených očí. Tuto volbu využijte při fotografování osob na slabě osvětleném nebo tmavém pozadí. : Vždy vypnut Blesk se neodpálí bez ohledu na podmínky při fotografování. Tuto možnost používejte na místech, kde není povoleno fotografování s bleskem. *1 Blesk je odpálen dvakrát.fotografovaný objekt by se neměl pohnout až do odpálení druhého blesku. 44 VQT1B38

15 Nastavení blesku dostupná v jednotlivých režimech záznamu V každém režimu záznamu jsou dostupná jiná nastavení blesku. ( :Dostupné, : Není k dispozici, : Počáteční nastavení) Pokročilé (Záznam snímků) Nastavení blesku se může změnit, jestliže se změní podmínky fotografování. V případě potřeby blesk znovu nastavte. Nastavená hodnota je uložena a platí i po vypnutí fotoaparátu. Pokud se však změní scénický režim, je nastavení blesku pro scénický režim obnoveno na počáteční nastavení. Dostupný dosah blesku pro fotografování Citlivost ISO (str. 79) [AUTO] [ISO100] [ISO200] [ISO400] [ISO800] [ISO1250] Dostupný dosah blesku Wide 30 cm až 6 m Tele 1 m až 5,4 m Wide 30 cm až 3 m Tele 1 m až 2,7 m Wide 40 cm až 4,2 m Tele 1 m až 3,8 m Wide 60 cm až 6 m Tele 1 m až 5,4 m Wide 80 cm až 8,5 m Tele 1 m až 7,7 m Wide 1 m až 8,5 m Tele 1 m až 7,7 m *2 Při aktivované funkci kompenzace protisvětla přechází nastavení blesku do režimu Vždy zapnuto [ ]. VQT1B38 45

16 Pokročilé (Záznam snímků) Dosah blesku uvedený v tabulce je jen přibližný. Dostupný rozsah zaostřování závisí na režimu záznamu. (str. 134) Jestliže je citlivost ISO nastavena na [AUTO] nebo [ ], když použijete blesk, automaticky se zvýší na maximum [ISO400]. V režimu videosekvence [ ] a [KRAJINA] (str. 63), [NOČNÍ KRAJINA] (str. 65), [ZÁPAD SLUNCE] (str. 67), [VYS. CITLIVOST.] (str. 67), [HVĚZD. OBLOHA] (str. 67), [OHŇOSTROJ] (str. 68) nebo [LETECKÉ FOTKY] (str. 69) je nastavení blesku pevně nastaveno na Vždy vypnut [ ], i když je blesk otevřený. Čas závěrky v jednotlivých režimech blesku Nastavení blesku : AUTO : AUTO/ Redukce červených očí : Vždy zapnut : Vždy zapnut/ Redukce červených očí : Pomalá synchr./ Redukce červených očí : Vždy vypnut Čas závěrky (s) 1/30 až 1/ až 1/2000 1/8 až 1/2000* 1 až 1/2000 (v režimu Programové AE) * ve scénickém režimu [OSLAVA] (str. 65) Informace o režimech AE s prioritou clony, AE s prioritou závěrky a Manuální expozice najdete na str. 58. Výše uvedené časy závěrky se ve scénickém režimu mohou lišit. [NOČNÍ KRAJINA] (str. 65): 8 sekund až 1/2000 sekundy [HVĚZD. OBLOHA] (str. 67): 15, 30 a 60 sekund. [OHŇOSTROJ] (str. 68): 1/4t sekundy, 2 sekundy 46 VQT1B38

17 Regulace intenzity záblesku Pokud je fotografovaný objekt malý nebo pokud má velkou nebo malou světelnou odrazivost, využijte regulaci intenzity záblesku. 1 Několika stisky tlačítka ( ) vyvolejte položku [BLESK], a pak nastavte intenzitu záblesku tlačítky /. Volbou [0] obnovíte výchozí intenzitu blesku. 2 Stiskněte [MENU/SET] (Menu/Nastavit) pro ukončení. K dispozici je rozsah [-2 EV] až [+2 EV] v krocích po [1/3 EV]. Při regulaci intenzity záblesku se v levém horním rohu displeje zobrazuje aktuální nastavení. Nastavená hodnota je uložena a platí i po vypnutí fotoaparátu. Intenzitu blesku nelze regulovat v následujících případech: V jednoduchém režimu [ ] V režimu videosekvence [ ] Ve scénických režimech [KRAJINA] (str. 63), [NOČNÍ KRAJINA] (str. 65), [ZÁPAD SLUNCE] (str. 67), [VYS. CITLIVOST] (str. 67), [HVĚZD. OBLOHA] (str. 67), [OHŇOSTROJ] (str. 68) nebo [LETECKÉ FOTKY] (str. 69) Pokročilé (Záznam snímků) Nedívejte se přímo do světla aktivovaného blesku z krátké vzdálenosti. Blesk nepřibližujte k okolním objektům a nezavírejte, pokud je aktivován. Hrozí změna barvy objektů teplem a světlem záblesku. Jestliže namáčknete spoušť při aktivaci blesku, ikona blesku zčervená. Když fotografujete mimo dostupný rozsah blesku, expozice nemusí být správně nastavena a snímek může být jasný nebo tmavý. Vyvážení bílé barvy se nemusí nastavit správně, pokud je úroveň blesku pro objekt nedostatečná. (str. 77). Při krátkých časech závěrky nemusí být působení blesku dostačující. Pokud opakujete pořizování snímku, může chvíli trvat, než se blesk znovu nabije. Snímek pořiďte až poté, co zhasne kontrolka přístupu k paměti. Během nabíjení blesku ikona blesku červeně bliká a nelze pořídit snímek, ani pokud domáčknete tlačítko spouště. Při fotografování s bleskem doporučujeme sejmout clonu objektivu.. Jinak hrozí zastínění části záběru. Před fotografováním s nastavením AUTO/ Redukce červených očí apod. nezavírejte blesk těsně po aktivaci. Způsobuje to nesprávnou funkčnost. Efekt potlačení červených očí se může u různých lidí lišit. Také v případě, že je fotografovaná osoba daleko od blesku nebo když se osoba nedívala do prvního záblesku, nemusí být tento efekt patrný. Při použití konverzní předsádky (volitelné příslušenství) nebo makro předsádky (volitelné příslušenství) je nastavení vestavěného blesku pevně nastaveno na Vždy vypnut [ ]. Pokud nastavíte režim sekvenční expozice nebo expozičního vějíře, je při každém odpálení blesku pořízen jen jeden snímek. VQT1B38 47

18 Pokročilé (Záznam snímků) Fotografování se samospouští 1 Stiskněte [ ]. 2 Stisknutím tlačítka / vyberte režim. ZVOL. SAMOSPOUŠŤ VYP. 2SEK. 10SEK. 10S / 3SÍNMKY NAST. MENU nebo Výběr můžete také provést stisknutím [ ]. Pokud nastavíte [10S/3SNÍMKY], zaznamená fotoaparát po 10 sekundách 3 snímky v intervalech asi 2 sekund. 3 Stiskněte [MENU/SET] (Menu/Nastavit). Skončit můžete také namáčknutím spouště nebo stisknutím středu joysticku. Obrazovka menu zmizí asi za 5 sekund. V tom okamžiku je zvolená položka automaticky nastavena. 4 Namáčknutím spouště zaostřete a domáčknutím pořiďte snímek. Kontrolka samospouště C zabliká a závěrka se po 10 (nebo 2) sekundách aktivuje. Stisknete-li [MENU/SET] (Menu/Nastavit) při nastavené samospoušti, nastavení samospouště se zruší. Při použití stativu je nastavení samospouště na 2 sekundy výhodné pro vyloučení chvění způsobeného stlačením spouště. Když stisknete spoušť najednou, objekt je automaticky zaostřen těsně před záznamem. Při slabém osvětlení bliká kontrolka samospouště a také se může krátce rozsvítit jako pomocné světlo AF (str.85), aby mohl fotoaparát zaostřit na objekt. V jednoduchém režimu [ ] je čas samospouště pevně nastavený na 10 sekund. Když samospoušť nastavíte na [2SEK.] nebo [10SEK.] v režimu sekvenční expozice, začne fotoaparát pořizovat snímky 2 nebo 10 sekund po zmáčknutí spouště. Počet za sebou pořízených snímků je napevno nastaven na 3. Při použití samospouště doporučujeme použít stativ. V závislosti na podmínkách při záznamu může být interval záznamu při volbě [10S/3SNÍMKY] delší než 2 sekundy. Výkon blesku nemusí být při volbě [10S/3SNÍMKY] konstantní. Pokud je nastaven expoziční vějíř, nemůžete nastavit [10S/3SNÍMKY]. Pokud je nastaveno [10S/3SNÍMKY], nemůžete použít následující funkce. Sekvenční expozice [ZVUK. ZÁZNAM] A: Namáčknutím tlačítka spouště zaostřete. B: Domáčknutím tohoto tlačítka spusťte odpočítávání času samospouště. Když zvolíte [10S/3SNÍMKY], zabliká kontrolka samospouště znovu po pořízení prvního a druhého snímku a závěrka se aktivuje 2 sekundy po zablikání. 48 VQT1B38

19 Kompenzace expozice Tuto funkci používejte v případě, že nemůžete dosáhnout správné expozice kvůli velkému rozdílu mezi jasem objektu a pozadí. Podívejte se na následující příklady. Podexponováno Kompenzujte expozici směrem ke kladným hodnotám. Použití joysticku Pokročilé (Záznam snímků) 1 Zvolte [ ] pomocí na joysticku, a potom kompenzujte expozici pomocí /. Můžete kompenzovat od [-2 EV] do [+2 EV] po krocích [1/3 EV]. Pokud zvolíte pouze [ ], vrátíte se na původní expozici (0 EV). Použití kurzorových tlačítek 1 Stiskněte [ ], dokud se neobjeví [EXPO- ZICE], upravte expozici pomocí /. Správná expozice Můžete kompenzovat od [-2 EV] do [+2 EV] po krocích [1/3 EV]. Původní expozici můžete obnovit volbou [0 EV]. Přeexponováno 2 Stiskněte [MENU/SET] (Menu/Nastavit) pro ukončení. Dokončit můžete také namáčknutím tlačítka spouště. Kompenzujte expozici směrem k záporným hodnotám. EV je zkratka pro Exposure Value (hodnota expozice). Je to jednotka množství světla dopadajícího na CCD snímač, která závisí na hodnotě clony a času závěrky. Hodnota kompenzace expozice je zobrazena v levém dolním rohu monitoru. Nastavená hodnota expozice je v paměti i po vypnutí fotoaparátu. Rozsah kompenzace expozice je omezen podle jasu objektu. Expozici nelze upravovat ve scénickém režimu s nastavením [HVĚZD. OBLOHA]. VQT1B38 49

20 Pokročilé (Záznam snímků) Fotografování v režimu Expoziční vějíř V tomto režimu se při každém stisknutí spouště automaticky pořídí 3 snímky ve zvoleném rozsahu kompenzace expozice. Poté si ze 3 snímků pořízených při různém nastavení expozice můžete vybrat snímek s nejlepší expozicí. 1 Několikrát stiskněte [ ], až se objeví [AUT. SEKVENCE], a pomocí / nastavte kompenzační rozsah expozice. ZVOL. AUT.SEKVENCE UKONČ. MENU Můžete zvolit [OFF] (0), [±1/3 EV], [±2/3 EV] nebo [±1 EV]. Pokud expoziční vějíř nechcete použít, nastavte volbu [OFF] (0). Nastavení expozičního vějíře se zruší vypnutím fotoaparátu nebo aktivací úsporného režimu. Při využití režimu expozičního vějíře současně se sekvenční expozicí se provede jen expoziční vějíř. Když nastavíte expoziční vějíř, aktivuje se funkce automatického zpětného prohlížení bez ohledu na její nastavení. (Snímek není zvětšen.) V menu [NAST.] nemůžete nastavení automatického prohlížení změnit. Po aktivaci automatického expozičního vějíře nelze použít funkci [ZVUK. ZÁZNAM]. Při využití režimu expozičního vějíře nemusí být expozice kompenzována, záleží na jasu objektu. Při nastavení kvality snímku [RAW] nelze pořizovat snímky v režimu expoziční vějíř. Při nastavení času závěrky delšího než 1 s v režimech AE s prioritou závěrky a manuální expozice je expoziční vějíř deaktivován. Je-li aktivován blesk nebo zbývá-li prostor pro 2 nebo méně snímků, můžete pořídit pouze 1 snímek. Ve scénickém režimu [HVĚZD. OBLOHA] nelze expoziční vějíř nastavit. 2 Stiskněte [MENU/SET] (Menu/Nastavit) pro ukončení. Skončit můžete také namáčknutím tlačítka spouště. Při nastavování režimu expozičního vějíře se v levém dolním rohu displeje objeví ikona expozičního vějíře [ ]. Při záznamu snímků pomocí expozičního vějíře po nastavení rozmezí kompenzace expozice jsou pořízené snímky založené na zvoleném rozmezí kompenzace expozice. Při využití kompenzace expozice je v levém dolním rohu displeje zobrazena hodnota kompenzované expozice. 50 VQT1B38

21 Optický stabilizátor obrazu Tento režim detekuje a kompenzuje chvění. 1 Podržte stisknuté tlačítko optického stabilizátoru obrazu, dokud se neobjeví [STABILIZÁTOR]. Pokročilé (Záznam snímků) Demonstrační obrazovka detekce chvění/ pohybu Stisknutím na obrazovce uvedené v kroku 2 vyvoláte demonstrační obrazovku detekce chvění/pohybu. (Během zobrazení demonstrační obrazovky nelze fotografovat.) Stisknutím tlačítka demonstrační obrazovku zrušíte. 2 Stisknutím tlačítka / vyberte režim funkce stabilizátoru a stiskněte tlačítko [MENU/SET] (Menu/Nastavit). A: Demonstrace detekce chvění B: Demonstrace detekce pohybu Fotoaparát automaticky detekuje chvění a pohyb objektu, což zobrazí na indikátoru. Pro demonstraci pohybu objektu doporučujeme použít světlý objekt s vysokým kontrastem. Demonstrační obrazovka detekce chvění/pohybu udává jen přibližné hodnoty. Fotoaparát také detekuje pohyb objektu při automatickém nastavení citlivosti ISO v inteligentním režimu citlivosti ISO [ ] (str. 53) a ve scénických režimech [SPORT] (str. 63), [DÍTĚ1]/[DÍTĚ2] (str. 66) a [DOMÁCÍ ZVÍŘE] (str. 67). Výběr můžete provést také joystickem. [REŽIM1] ( ) [REŽIM2] ( ) [OFF] ( ) Stabilizátor pracuje trvale a může pomáhat při fotokompozici. Roztřesení je kompenzováno při stisknutí tlačítka spouště. Efekt stabilizace je silnější. Pokud stabilizátor nepotřebujete. Stabilizační funkce nemusí fungovat v následujících případech. Při silném chvění. Příliš vysoké přiblížení zoomem. V rozsahu digitálního zoomu. Při fotografování se sledováním pohybujícího se objektu. Když se čas závěrky prodlouží při fotografování v místnosti nebo na tmavých místech. Pozor na roztřesení fotoaparátu při stisku tlačítka spouště. V jednoduchém režimu [ ] je nastavení pevně nastaveno na [REŽIM1] a ve scénickém režimu [HVĚZD.OBLOHA] (str. 67) je pevně nastaveno na [OFF]. Menu výběru režimu funkce stabilizace se neobjeví. V režimu záznamu videosekvencí [ ] a ve scénickém režimu [PANORÁMOVÁNÍ] nelze vybrat [REŽIM2]. VQT1B38 51

22 Pokročilé (Záznam snímků) Fotografování v režimu sekvenční expozice 1 Stiskněte a držte tlačítko režimu sekvenční expozice. 2 Stisknutím tlačítka / vyberte režim. Výběr můžete provést také tlačítkem jednoduchého režimu nebo režimu sekvenční expozice. 3 Stiskněte [MENU/SET] (Menu/Nastavit). Skončit můžete také namáčknutím spouště nebo stisknutím středu joysticku. Obrazovka menu zmizí asi za 5 sekund. V tom okamžiku je zvolená položka automaticky nastavena. 4 Pořiďte snímek. Režim sekvenční expozice aktivujete domáčknutím spouště. Počet snímků, které lze zaznamenat v režimu sekvenční expozice Rychlost sekvenční expozice (snímků za sekundu) 3* 2* asi 2 Počet snímků, které lze zaznamenat (snímky) max. 5 max. 7 Závisí na zbývající volné kapacitě vestavěné paměti/paměťové karty. * Rychlost sekvenční expozice je konstantní bez ohledu na přenosové rychlosti karty. Uvedený počet snímků platí při času závěrky kratším než 1/60 a vypnutém blesku. Rychlost sekvenční expozice (snímky/sekundu) se může snížit v závislosti na podmínkách záznamu, například na tmavých místech nebo při vysoké citlivosti ISO. Pokud fotografujete v režimu sekvenční expozice s vestavěnou pamětí, bude chvíli trvat zápis dat. V jednoduchém režimu [ ] jsou nastavení následující. Na levé straně obrazovky se objeví [ ] (str. 120) [ ZVĚTŠIT]: /Max. 5 snímků [ 4 x 6 /10 x 15cm]/[ ]: /Max. 7 snímků Pokud je aktivován blesk, pořídí se jen jeden snímek. Při nastavení režimu sekvence na Bez omezení Rychlost sekvenční expozice se v průběhu sníží. Přesná doba, kdy se tak stane, závisí na typu karty, velikosti snímků a kvalitě. Fotografovat můžete až do zaplnění volného místa ve vestavěné paměti nebo na paměťové kartě. Zaostření proběhne při pořízení prvního snímku. 52 VQT1B38

23 Expozice a vyvážení bílé se liší v závislosti na nastavení režimu sekvence. Pokud je režim sekvenční expozice nastaven na [ ], jsou hodnoty napevno nastaveny při pořízení prvního snímku. Pokud je nastavena rychlost sekvenční expozice [ ] nebo [ ], jsou parametry upraveny při pořízení jednotlivých snímků. Pokud sledujete pohybující se objekt při fotografování na místě, kde je velký rozdíl mezi světlem a stínem, může chvíli trvat, než se expozice ustálí. Pokud v tuto chvíli použijete sekvenční expozici, nemusí být expozice optimální. Při použití samospouště se v režimu sekvenční expozice pořídí jen 3 snímky. Režim sekvenční expozice se nezruší vypnutím fotoaparátu. Při využití režimu expozičního vějíře současně se sekvenční expozicí se provede jen expoziční vějíř. V režimu sekvenční expozice se aktivuje funkce automatického prohlížení snímků bez ohledu na její nastavení. (Snímek není zvětšen.) V menu [NAST.] nemůžete nastavení automatického prohlížení změnit. Pokud je aktivován režim sekvenční expozice, nelze využít funkci [ZVUK. ZÁZNAM]. Fotografovat v režimu sekvenční expozice nemůžete, pokud je kvalita nastavena na [RAW] nebo ve scénickém režimu [HVĚZD. OBLOHA]. Pokročilé (Záznam snímků) Změna citlivosti podle pohybu zaznamenávaného objektu Fotoaparát detekuje pohyb objektu poblíž středu záběru, a pak nastaví optimální citlivost ISO a rychlost závěrky podle jeho pohybu a jasu. 1 Stiskněte [MENU/SET] (Menu/Nastavit). 2 Stisknutím tlačítka / vyberte položku [MEZNÍ HODN. ISO] a stiskněte tlačítko. 3 Stisknutím tlačítka / vyberte položku, a pak stiskněte tlačítko [MENU/SET] (Menu/Nastavit). Položka Nastavení 400 Citlivost ISO se automaticky zvýší na nastavenou hodnotu podle pohybu a jasu objektu. Čím vyšší je nastavená hodnota citlivosti ISO, tím účinněji bude omezeno chvění. Zvýší se však šum snímku. VQT1B38 53

24 Pokročilé (Záznam snímků) Chvění při fotografování pohybujícího se objektu v místnosti se zabrání zvýšením citlivosti ISO a zkrácením času závěrky. Šumu při fotografování nehybného objektu v místnosti se zabrání snížením citlivosti ISO. Při aktivovaném blesku je citlivost ISO automaticky zvýšena na maximálně [ISO400]. V závislosti na jasu a rychlosti pohybu objektu se nemusí podařit omezení chvění. Fotoaparát nemusí být schopen detekovat pohyb objektu v následujících případech. Při malém pohybu objektu Při pohybu objektu na okraji záběru Když se objekt začne pohybovat v okamžiku domáčknutí spouště V zájmu omezení obrazového šumu doporučujeme snížit nejvyšší citlivost ISO nebo nastavit [POTL. ŠUMU] pod [NAST. SNÍMKU] na [VYS.] nebo všechny položky kromě [POTL. ŠUMU] nastavit na [NÍZ.]. (str. 86) Digitální zoom nelze použít. Když namáčknete spoušť, objeví se [ ] A. Když spoušť domáčknete, objeví se na chvíli čas závěrky a citlivost ISO. 54 VQT1B38

25 Fotografování zblízka Rozsah ostření Pokročilé (Záznam snímků) V tomto režimu můžete objekt fotografovat z velké blízkosti, např. při fotografování květin. Když otočíte páčku zoomu co nejvíce do polohy Wide (1x), můžete fotografovat objekty již od 5 cm od objektivu. Při otáčení páčky zoomu směrem k Tele se minimální vzdálenost objektu, který můžete v tomto režimu fotografovat, postupně zvyšuje až na 2 m. (11x) 1 Stiskněte a držte tlačítko přepínání zaostření, dokud se neobjeví obrazovka výběru přepnutí zaostření. Při využití rozšířeného optického zoomu se změní hodnoty přiblížení. Funkce Tele makro 2 Stisknutím / zvolte [AF MAKRO]. Výběr můžete provést stisknutím tlačítka přepínání zaostření. Pokud páčku zoomu otočíte na doraz do polohy Tele, můžete v tomto režimu fotografovat objekt vzdálený až 1 m od objektivu. (Objeví se ikona režimu Tele-makro [ ].) Tento režim se hodí pro fotografování květin kvetoucích u země, když stojíte, nebo při fotografování hmyzu z větší vzdálenosti. 3 Stiskněte [MENU/SET] (Menu/Nastavit). Skončit můžete také namáčknutím spouště nebo stisknutím středu joysticku. Obrazovka menu zmizí asi za 5 sekund. V tom okamžiku je zvolená položka automaticky nastavena. VQT1B38 55

26 Pokročilé (Záznam snímků) V makro režimu doporučujeme využít stativ a samospoušť (str. 48). Pokud je objekt blízko fotoaparátu, efektivní rozsah ostření (hloubka ostrosti) je značně omezen. Proto když se po zaostření na objekt změní vzdálenost mezi fotoaparátem a objektem, může být obtížné znovu na něj zaostřit. V režimu tele-makro klesne hloubka ostrosti a snáze dojde k roztřesení snímku. Pokud nemůžete použít stativ, doporučujeme fotografovat při osvětlení, které umožní nastavení hodnoty clony F4.0 nebo vyšší a času závěrky 1/125 s nebo kratšího, aby byla zachována jistá hloubka ostrosti a aby fungoval stabilizátor obrazu. Pokud je vzdálenost mezi fotoaparátem mimo rozsah zaostření, nemusí být snímek správně zaostřen, i když se rozsvítí kontrolka zaostření. Režim makro s automatickým ostřením dává přednost objektu blízko fotoaparátu. Pokud je proto vzdálenost fotografovaného objektu od fotoaparátu větší než 1 m, trvá ostření déle než v režimu Programové AE [ ]. Dosah blesku je přibližně 30 cm - 6 m. (režim Wide) (Pokud je citlivost ISO nastavena na [AUTO].) Při fotografování zblízka doporučujeme nastavit blesk do režimu Vždy vypnut [ ]. Pokud v režimu Tele-makro zaostříte na objekt ve vzdálenosti 2 m a menší při nastavení optického zoomu 12x, a pak otočením páčky optického zoomu nastavíte zoom 11x nebo menší, objekt přestane být zaostřený. Při snímání v režimu makro se může rozlišení na okrajích snímku mírně snížit. Nejedná se o závadu. AE s prioritou clony Pokud chcete mít na snímku zaostřené i pozadí, nastavte vyšší hodnotu clony. Pokud chcete mít na snímku pozadí rozostřené, nastavte nižší hodnotu clony. 1 Hodnotu clony nastavte nakloněním joysticku směrem k /. 2 Pořiďte snímek. Dostupné hodnoty clony a časy závěrky najdete na str. 58. Pokud je fotografovaný objekt příliš jasný, nastavte vyšší hodnotu clony. Pokud je fotografovaný objekt příliš tmavý, nastavte nižší hodnotu clony. Jas na displeji nemusí odpovídat jasu pořízených snímků. Po pořízení snímky zkontrolujte funkcí prohlížení nebo v režimu přehrávání. Pokud není nastavena správná expozice, údaj hodnoty clony a času závěrky na displeji zčervená. 56 VQT1B38

27 AE s prioritou času závěrky Manuální expozice Pokročilé (Záznam snímků) Pokud chcete ostře zachytit rychle se pohybující subjekt, nastavte kratší čas závěrky. Pokud chcete vytvořit efekt rozmazaných stop pohybujících se objektů, nastavte delší čas závěrky. 1 Čas závěrky nastavte nakloněním joysticku směrem k /. Hodnotu clony a času závěrky nastavujete manuálně. 1 Hodnotu clony a času závěrky nastavte nakloněním joysticku směrem k / / /. 2 Pořiďte snímek. Nastavení hodnoty clony a času závěrky. Přepnutí mezi nastavením clony a času závěrky. 2 Namáčkněte spoušť. Dostupné hodnoty clony a časy závěrky najdete na str. 58. Jas na displeji nemusí odpovídat jasu pořízených snímků. Po pořízení snímky zkontrolujte funkcí prohlížení nebo v režimu přehrávání. V režimu AE s prioritou času závěrky nemůžete nastavit níže uvedené položky. Pomalá synchr./redukce červených očí [ ] (str. 44) Pokud není nastavena správná expozice, údaj hodnoty clony a času závěrky na displeji zčervená. Pokud je nastaven dlouhý čas závěrky, doporučujeme použít stativ. Po dobu přibližně 10 sekund se zobrazuje pomůcka pro manuální určení expozice A. Pokud není nastavena správná expozice, nastavte hodnotu clony a čas závěrky znovu. VQT1B38 57

28 Pokročilé (Záznam snímků) 3 Pořiďte snímek. Pomůcka pro manuální určení expozice Je nastavena správná expozice. Nastavte kratší čas závěrky nebo větší hodnotu clony. Nastavte delší čas závěrky nebo menší hodnotu clony. Pomůcka pro manuální expozici nabízí přibližný odhad. Doporučujeme pořízené snímky překontrolovat pomocí funkce Přehrávání. Dostupné hodnoty clony a časy závěrky najdete na str. 58. Jas na displeji nemusí odpovídat jasu pořízených snímků. Po pořízení snímky zkontrolujte funkcí prohlížení nebo v režimu přehrávání. Pokud při namáčknutí spouště není nastavena správná expozice, údaj hodnoty clony a času závěrky zčervená. V režimu manuální expozice nemůžete nastavit níže uvedené položky. Pomalá synchr./redukce červených očí [ ] (str. 44) Citlivost ISO na [AUTO] (str. 79) (Při přepnutí režimu záznamu na manuální expozici se citlivost ISO automaticky nastaví na [ISO100].) Kompenzace expozice (str. 49) Hodnota clony a času závěrky AE s prioritou clony Využitelná hodnota clony (po 1/3 EV) Čas závěrky (s) F8.0 8 až 1/2000 F7.1 F6.3 F5.6 8 až 1/1600 F5.0 F4.5 F4.0 8 až 1/1300 F3.6 F3.2 F2.8 8 až 1/1000 AE s prioritou času závěrky Využitelná hodnota času závěrky (po 1/3 EV) Hodnota clony /1.3 1/1.6 1/2 1/2.5 1/3.2 1/4 1/5 1/6 1/8 1/10 F2.8 až F8.0 1/13 1/15 1/20 1/25 1/30 1/40 1/50 1/60 1/80 1/100 1/125 1/160 1/200 1/250 1/320 1/400 1/500 1/640 1/800 1/1000 1/1300 F4.0 až F8.0 1/1600 F5.6 až F8.0 1/2000 F VQT1B38

29 Manuální expozice Dostupná hodnota clony (po 1/3 EV) Dostupná hodnota času závěrky (po 1/3 EV) F2.8 až F až 1/1000 F4.0 až F až 1/1300 F5.6 až F až 1/1600 F až 1/2000 Pokročilé (Záznam snímků) Fotografování s manuálním ostřením Tuto funkci využijte, pokud chcete ostření nastavit napevno, nebo pokud je vzdálenost subjektu od objektivu známa a nechcete aktivovat automatické ostření. Hodnoty clony uvedené v předchozí tabulce platí při otočení páčky zoomu do polohy Wide. Některé hodnoty clony nelze využít v závislosti na nastaveném zvětšení zoomu. 1 Stiskněte a držte tlačítko přepínání zaostření, dokud se neobjeví obrazovka výběru přepnutí zaostření. 2 Stiskněte / a zvolte [MF]. Výběr můžete provést stisknutím tlačítka přepínání zaostření. 3 Stiskněte [MENU/SET] (Menu/Nastavit). Skončit můžete také namáčknutím spouště nebo stisknutím středu joysticku. Obrazovka menu zmizí asi za 5 sekund. V tom okamžiku je zvolená položka automaticky nastavena. VQT1B38 59

30 Pokročilé (Záznam snímků) 4 Zaostření na objekt proveďte nakloněním joysticku směrem k /. 2 Stisknutím vyberte ikonu menu [NAST.] [ ] a stiskněte. B: Pomůcka MF C: Rozsah ostření Poté, co přestanete ovládat joystick, pomůcka pro manuální ostření po přibližně 2 sekundách zmizí. Poté, co přestanete ovládat joystick, zobrazená hloubka ostrosti po přibližně 5 sekundách zmizí. 5 Pořiďte snímek. 3 Stisknutím / vyberte [MAN OSTŘ./ POM.], a pak stiskněte tlačítko. 4 Stisknutím tlačítka / vyberte [MF1] nebo [MF2], a pak stiskněte tlačítko [MENU/SET] (Menu/Nastavit). NAST. 2/ 5 Pomůcka pro manuální ostření Pokud nakloníte / joystick v době, kdy je volba [MAN.OSTŘ./POM.] nastavena na [MF1] nebo [MF2], zobrazí se pomůcka MF a obraz na displeji se zvětší. Tak lze snáze objekt zaostřit. 1 Stiskněte [MENU/SET] (Menu/Nastavit), a pak stiskněte. PŘEHRÁT NA LCD AUT. NÁHLED ŠETŘENÍ ENERGIÍ NÁVRAT ZOOMU MAN.OSTŘ./POM. MENU ZVOL. NAST. OFF 1SEK. 5MIN. OFF MF1 OFF MF2 MF1 MENU SET [MF1]: Střed záběru je zvětšen. Můžete ostřit a současně celkově kontrolovat vytvářený záběr. [MF2]: Celý záběr je zvětšen. To se hodí při ostření s objektivem nastaveným na Wide. [OFF]: Záběr není zvětšen. 5 Stisknutím [MENU/SET] (Menu/Nastavit) zavřete menu. Menu můžete také zavřít namáčknutím spouště. Kroky 2 až 5 můžete také provést joystickem. 60 VQT1B38

Digitální fotoaparát Acer CP-8660. Uživatelská příručka

Digitální fotoaparát Acer CP-8660. Uživatelská příručka Digitální fotoaparát Acer CP-8660 Uživatelská příručka OBSAH 2 ÚVOD 2 Přehled 3 Obsah balení 4 SEZNÁMENÍ S FOTOAPARÁTEM 4 Pohled zepředu 5 Pohled zezadu 8 Stavová LED kontrolka 9 Ikony na LCD monitoru

Více

Digitální HD videokamera s vyměnitelným objektivem

Digitální HD videokamera s vyměnitelným objektivem 4-257-862-92(1) Digitální HD videokamera s vyměnitelným objektivem Příručka k produktu Handycam Obsah Ukázkové Nabídka Rejstřík 2010 Sony Corporation CZ NEX-VG10/VG10E Poznámky k používání videokamery

Více

Fotografování v jednoduchém režimu

Fotografování v jednoduchém režimu Fotografování v jednoduchém režimu V tomto režimu dokáže snadno fotografovat i začátečník. V menu se objevují pouze základní funkce, takže obsluha fotoaparátu se zjednoduší. Základní nastavení menu 1 Stiskněte

Více

Návod k použití funkcí pro pokročilé uživatele. Digitální fotoaparát. Model č. DMC-F3 DMC-F4. Před použitím si, prosíme, přečtěte celý návod.

Návod k použití funkcí pro pokročilé uživatele. Digitální fotoaparát. Model č. DMC-F3 DMC-F4. Před použitím si, prosíme, přečtěte celý návod. Návod k použití funkcí pro pokročilé uživatele Digitální fotoaparát Model č. DMC-F3 DMC-F4 Před použitím si, prosíme, přečtěte celý návod. VQT2S14 Obsah Před použitím Stručný návod...4 Standardní příslušenství...6

Více

Návod k použití funkcí pro pokročilé uživatele Digitální fotoaparát. Model č. DMC-FP2

Návod k použití funkcí pro pokročilé uživatele Digitální fotoaparát. Model č. DMC-FP2 Návod k použití funkcí pro pokročilé uživatele Digitální fotoaparát Model č. DMC-FP2 DMC-FP1 Před připojením, používáním nebo nastavováním tohoto produktu si přečtěte celý návod. VQT2N14 Průvodce pro rychlé

Více

DMC-SZ1 DMC-FS45. Návod k použití funkcí pro pokročilé uživatele. Digitální fotoaparát. Před použitím si, prosíme, přečtěte celý návod.

DMC-SZ1 DMC-FS45. Návod k použití funkcí pro pokročilé uživatele. Digitální fotoaparát. Před použitím si, prosíme, přečtěte celý návod. Návod k použití funkcí pro pokročilé uživatele Digitální fotoaparát Model č. DMC-SZ1 DMC-FS45 DMC-SZ1 DMC-FS45 Před použitím si, prosíme, přečtěte celý návod. VQT3Z68 F1211WT0 Obsah Před použitím Péče

Více

Návod k obsluze. Příprava. První kroky. Základní fotografování a přehrávání snímků

Návod k obsluze. Příprava. První kroky. Základní fotografování a přehrávání snímků BL00881-M00 CZ Příprava První kroky Návod k obsluze Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Tento návod k obsluze popisuje použití digitálního fotoaparátu FUJIFILM FinePix J27/J28/J29/J30/J32/J37 včetně

Více

Návod k použití funkcí pro pokročilé uživatele

Návod k použití funkcí pro pokročilé uživatele Návod k použití funkcí pro pokročilé uživatele Digitální fotoaparát Model č. DMC-SZ7 Před použitím si, prosíme, přečtěte celý návod. VQT3Z17 F1211MR0 Obsah Před použitím Péče o fotoaparát...4 Standardní

Více

Vaše uživatelský manuál PANASONIC DMC-TZ35EF http://cs.yourpdfguides.com/dref/4729809

Vaše uživatelský manuál PANASONIC DMC-TZ35EF http://cs.yourpdfguides.com/dref/4729809 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PANASONIC DMC- TZ35EF. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se PANASONIC DMC-TZ35EF

Více

Příručka k produktu Cybershot

Příručka k produktu Cybershot VKLEPNĚTE! Obsah Základní postupy Použití nabídky Digitální fotoaparát Příručka k produktu Cybershot DSC-S730 Před použitím jednotky si, prosím, podrobně přečtěte tuto příručku a pro další použití také

Více

Digitální fotoaparát. Před připojováním, používáním nebo seřizováním tohoto produktu si přečtěte celý návod.

Digitální fotoaparát. Před připojováním, používáním nebo seřizováním tohoto produktu si přečtěte celý návod. Digitální fotoaparát Před připojováním, používáním nebo seřizováním tohoto produktu si přečtěte celý návod. Před použitím Vážený zákazníku, chtěli bychom využít této příležitosti a poděkovat vám za zakoupení

Více

Návod k použití. PIXPRO Remote Viewer

Návod k použití. PIXPRO Remote Viewer Návod k použití PIXPRO Remote Viewer Pro Digitální Fotoaparáty KODAK PIXPRO a Fotoaparáty KODAK PIXPRO SMART LENS Modely: S-1/SL10/SL25/AZ651/AZ526/AZ525/SL5 Ver. 2.1 Než začnete Prohlášení o shodě Strana

Více

User Manual PL210/PL211. Klepněte na téma. Základní řešení potíží. Náhled. Obsah. Základní funkce. Rozšířené funkce.

User Manual PL210/PL211. Klepněte na téma. Základní řešení potíží. Náhled. Obsah. Základní funkce. Rozšířené funkce. Tento návod k použití obsahuje podrobné instrukce k použití fotoaparátu. Přečtěte si jej, prosíme, pozorně. Klepněte na téma User Manual PL210/PL211 Základní řešení potíží Náhled Obsah Základní funkce

Více

Návod k použití. Klepněte na téma ES95/ES96/ES99/ST71T. Časté otázky Náhled Obsah. Základní funkce Rozšířené funkce Možnosti snímání

Návod k použití. Klepněte na téma ES95/ES96/ES99/ST71T. Časté otázky Náhled Obsah. Základní funkce Rozšířené funkce Možnosti snímání Návod k použití ES95/ES96/ES99/ST71T Klepněte na téma Tento návod k použití obsahuje podrobné instrukce k použití fotoaparátu. Přečtěte si jej pozorně. Časté otázky Náhled Obsah Základní funkce Rozšířené

Více

Digitální fotoaparát s výměnnými objektivy

Digitální fotoaparát s výměnnými objektivy 4-297-560-61(1) Digitální fotoaparát s výměnnými objektivy Příručka k produktu α Obsah Ukázková Nabídka Rejstřík 2011 Sony Corporation CZ NEX-7 Poznámky k používání fotoaparátu Použití této příručky Klepnutím

Více

Návod k použití funkcí pro pokročilé uživatele

Návod k použití funkcí pro pokročilé uživatele Návod k použití funkcí pro pokročilé uživatele Digitální fotoaparát Model č. DMC-FS30 DMC-FS11 DMC-FS10 DMC-FS9 Před použitím si, prosíme, přečtěte celý návod. VQT2P11 Obsah Před použitím Stručný návod...4

Více

DMC-LZ6. Návod k obsluze Digitální fotoaparát. Před použitím fotoaparátu si prosím přečtěte celý návod. VQT1C52. Model č. DMC-LZ7

DMC-LZ6. Návod k obsluze Digitální fotoaparát. Před použitím fotoaparátu si prosím přečtěte celý návod. VQT1C52. Model č. DMC-LZ7 Návod k obsluze Digitální fotoaparát Model č. DMC-LZ7 DMC-LZ6 PC Před použitím fotoaparátu si prosím přečtěte celý návod. Internet: http://www.panasonic-europe.com Před použitím Vážený zákazníku, chtěli

Více

Digitální fotoaparát DC C1000 Uživatelská příručka. Vítejte

Digitální fotoaparát DC C1000 Uživatelská příručka. Vítejte Digitální fotoaparát DC C1000 Uživatelská příručka Vítejte Autorská práva Copyright 2006 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být kopírována, přenášena, přepisována

Více

Česky. 1.2 Součásti fotoaparátu. 1.2.1 Pohled zepředu. 1.2.2 Pohled zezadu. Seznámení se s fotoaparátem

Česky. 1.2 Součásti fotoaparátu. 1.2.1 Pohled zepředu. 1.2.2 Pohled zezadu. Seznámení se s fotoaparátem 1.2 Součásti fotoaparátu 1.2.1 Pohled zepředu 1. Tlačítko spouště 2. Vestavěný blesk 3. Hlavní vypínač 4. Reproduktor 5. Zásuvky PC (USB)/AV výstup 6. Objektiv 7. Mikrofon 8. Kontrolka samospouště Zůstane-li

Více

DSC-W210/W215/W220. Příručka k produktu Cyber-shot. Obsah. Rejstřík. Základní činnosti. Používání funkcí pro snímání. Používání funkcí pro prohlížení

DSC-W210/W215/W220. Příručka k produktu Cyber-shot. Obsah. Rejstřík. Základní činnosti. Používání funkcí pro snímání. Používání funkcí pro prohlížení Obsah Základní činnosti Používání funkcí pro snímání Používání funkcí pro prohlížení Přizpůsobení nastavení Prohlížení snímků na televizoru Používání počítače Tisk statických snímků Odstranění problémů

Více

User Manual ES30. Klepněte na téma. Časté otázky. Náhled. Obsah. Základní funkce. Rozšířené funkce. Možnosti snímání. Přehrávání/Úpravy.

User Manual ES30. Klepněte na téma. Časté otázky. Náhled. Obsah. Základní funkce. Rozšířené funkce. Možnosti snímání. Přehrávání/Úpravy. Tento návod k použití obsahuje podrobné instrukce k použití fotoaparátu. Přečtěte si jej, prosíme, pozorně. Klepněte na téma User Manual ES30 Časté otázky Náhled Obsah Základní funkce Rozšířené funkce

Více

Česky CEL-ST6CA2H0 NÁVOD K POUŽITÍ

Česky CEL-ST6CA2H0 NÁVOD K POUŽITÍ Česky CEL-ST6CA2H0 NÁVOD K POUŽITÍ Děkujeme za zakoupení výrobku společnosti Canon. Canon Speedlite 90EX je kompaktní blesk určený pro fotoaparáty Canon EOS, který pracuje s automatickými zábleskovými

Více

Příručka k produktu Cyber-shot

Příručka k produktu Cyber-shot MENU/ Příručka k produktu Cyber-shot DSC-W270/W275/W290 2009 Sony Corporation 4-130-213-62(1) CZ Jak používat tuto příručku Klepnutím na tlačítko v pravém horním rohu se dostanete na odpovídající stránku.

Více

Návod k použití. Digitální fotoaparát. Před použitím si, prosíme, přečtěte celý návod.

Návod k použití. Digitální fotoaparát. Před použitím si, prosíme, přečtěte celý návod. Návod k použití Digitální fotoaparát Model č. DMC-FX55 Před použitím si, prosíme, přečtěte celý návod. QuickTime a logo QuickTime jsou obchodní značky nebo zaregistrované obchodní značky Apple Inc., používané

Více

Návod k použití. Digitální fotoaparát

Návod k použití. Digitální fotoaparát Digitální fotoaparát Cz Návod k použití Děkujeme vám za zakoupení tohoto produktu CASIO. Před jeho použitím se nezapomeňte seznámit se všemi bezpečnostními pokyny tohoto návodu k použití. Návod k použití

Více

User Manual WB210. Klepněte na téma. Časté otázky. Náhled. Obsah. Základní funkce. Rozšířené funkce. Možnosti snímání. Přehrávání/Úpravy.

User Manual WB210. Klepněte na téma. Časté otázky. Náhled. Obsah. Základní funkce. Rozšířené funkce. Možnosti snímání. Přehrávání/Úpravy. Tento návod k použití obsahuje podrobné instrukce k použití fotoaparátu. Přečtěte si jej, pozorně. Klepněte na téma User Manual WB210 Časté otázky Náhled Obsah Základní funkce Rozšířené funkce Možnosti

Více

ST75/ST76/ST77/ST78/ST79

ST75/ST76/ST77/ST78/ST79 Tento návod k použití obsahuje podrobné instrukce k použití fotoaparátu. Přečtěte si jej pozorně. Klepněte na téma Časté otázky Náhled Obsah Základní funkce Rozšířené funkce Možnosti snímání ST75/ST76/ST77/ST78/ST79

Více

Klepněte na téma WB150/WB150F/WB151/WB152/WB152F. Časté otázky. Náhled. Obsah. Základní funkce. Rozšířené funkce. Možnosti snímání.

Klepněte na téma WB150/WB150F/WB151/WB152/WB152F. Časté otázky. Náhled. Obsah. Základní funkce. Rozšířené funkce. Možnosti snímání. Tento návod k použití obsahuje podrobné instrukce k použití fotoaparátu. Přečtěte si jej pozorně. Klepněte na téma Časté otázky Náhled Obsah Základní funkce Rozšířené funkce Možnosti snímání Přehrávání/Úpravy

Více

EF 24-70 mm f/4l IS USM

EF 24-70 mm f/4l IS USM EF 24-70 mm f/4l IS USM ČESKY Návod pro použití Děkujeme za zakoupení výrobku společnosti Canon. Objektiv EF 24-70 mm f/4l IS USM od společnosti Canon je vysoce výkonný standardní objektiv se zoomem určený

Více

Vaše uživatelský manuál OLYMPUS C-5060WZ http://cs.yourpdfguides.com/dref/5461023

Vaše uživatelský manuál OLYMPUS C-5060WZ http://cs.yourpdfguides.com/dref/5461023 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

DMC-TZ30 DMC-TZ31 DMC-TZ27

DMC-TZ30 DMC-TZ31 DMC-TZ27 Návod k použití funkcí pro pokročilé uživatele Digitální fotoaparát Model č. DMC-TZ30 DMC-TZ31 DMC-TZ27 Před použitím si důkladně přečtěte tyto pokyny. VQT4C10 M0212KZ0 Obsah Před použitím Před použitím...

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA.

Více

PRO POUŽITÍ DOMA NEBO V KANCELÁŘI

PRO POUŽITÍ DOMA NEBO V KANCELÁŘI Návod k použití NEŽ ZAČNETE Prohlášení o shodě Strana odpovědná za zaručení shody: JK Imaging Ltd. Adresa: JK Imaging Ltd., 17239 South Main Street, Gardena, CA 90248, USA JK Imaging Europe, 71 Clarendon

Více

Příručka k produktu Cyber-shot

Příručka k produktu Cyber-shot VKLEPNĚTE! Obsah Základní postupy Použití funkcí pro fotografování Digitální fotoaparát Příručka k produktu Cyber-shot DSC-H7/H9 Než začnete přístroj používat, přečtěte si pečlivě tuto Příručku k produktu

Více

Návod k použití. Digitální fotoaparát. Model DMC-FX01

Návod k použití. Digitální fotoaparát. Model DMC-FX01 23582_DMC_FX01_CZ.qxd 30.3.2006 14:46 Str. 1 Návod k použití Digitální fotoaparát Model DMC-FX01 PP Před připojením, užíváním a ovládáním tohoto přístroje si nejdříve přečtěte celý tento návod k obsluze.

Více

Příručka k produktu Cyber-shot

Příručka k produktu Cyber-shot VKlepněte! Obsah Základní činnosti Používání funkcí pro fotografování Digitální fotoaparát Příručka k produktu Cyber-shot DSC-T2 Než začnete přístroj používat, prostudujte si tuto příručku, Návod k obsluze

Více

DMC-FZ4PP. Návod k použití. Digitální fotoaparát. Č. modelu DMC-FZ5PP. For USA assistance, please call:

DMC-FZ4PP. Návod k použití. Digitální fotoaparát. Č. modelu DMC-FZ5PP. For USA assistance, please call: Návod k použití Digitální fotoaparát Č. modelu DMC-FZ5PP DMC-FZ4PP For USA assistance, please call: For Canadian assistance, please call: Před připojováním, používáním nebo seřizováním tohoto produktu

Více

D-595 ZOOM C-500 ZOOM

D-595 ZOOM C-500 ZOOM DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT D-595 ZOOM C-500 ZOOM Úplný návod k použití Podrobný popis všech funkcí, umožňující plné využití přístroje. Základní obsluha Fotografování Přehrávání Tisk Obrázky Online Nastavení

Více

WDV5270 HD "Lagoon" Uživatelský manuál

WDV5270 HD Lagoon Uživatelský manuál WDV5270 HD "Lagoon" Uživatelský manuál 1 Části videokamery: 1. LCD obrazovka 2. Voba režimu / posun vlevo 3. Přehrávání / Posun nahoru 4. Samospoušť / posun vpravo 5. MENU/potvrzeni volby (OK) 6. volba

Více

Příručka k produktu Cyber-shot

Příručka k produktu Cyber-shot VKLEPNĚTE ZDE! Obsah Základní postupy Použití nabídky Digitální fotoaparát Příručka k produktu Cyber-shot DSC-S950 Před použitím zařízení si, prosím, pečlivě přečtěte tuto příručku včetně Návod k obsluze

Více

C.A.T3+ a Genny3 NÁVOD K OBSLUZE. C.A.T³ přijímač - popis

C.A.T3+ a Genny3 NÁVOD K OBSLUZE. C.A.T³ přijímač - popis NÁVOD K OBSLUZE C.A.T3 a Genny3 C.A.T3 a Genny3 C.A.T3V a Genny3 C.A.T3+ a Genny3 Tato uživatelská příručka zahrnuje použití řady lokátorů C.A.T 3 a Genny3, které jsou k dispozici ve třech verzích. C.A.T3

Více

User Manual IT100. Klepněte na téma. Náhled. Obsah. Základní funkce. Rozšířené funkce. Možnosti snímání. Přehrávání/Úpravy. Přílohy.

User Manual IT100. Klepněte na téma. Náhled. Obsah. Základní funkce. Rozšířené funkce. Možnosti snímání. Přehrávání/Úpravy. Přílohy. Tento návod k použití obsahuje podrobné instrukce k použití fotoaparátu. Přečtěte si jej, prosíme, pozorně. Klepněte na téma User Manual IT100 Náhled Obsah Základní funkce Rozšířené funkce Možnosti snímání

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT STYLUS TG-870

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT STYLUS TG-870 DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT STYLUS TG-870 Návod k použití Děkujeme vám za zakoupení digitálního fotoaparátu Olympus. Před prvním použitím fotoaparátu si prosím pozorně přečtěte tento návod, umožní vám přístroj

Více

BDVR 05 Kamera do auta. Uživatelský návod

BDVR 05 Kamera do auta. Uživatelský návod BDVR 05 Kamera do auta Uživatelský návod Popis a funkce 1. Zapnutí Stisknutím tlačítka a podržením asi 3 sekundy kameru zapnete (nebo vypnete pokud je již zapnuta). Pokud při zapnuté kameře stisknete tlačítko

Více

Vaše uživatelský manuál PANASONIC DMC-FZ72EP http://cs.yourpdfguides.com/dref/5330497

Vaše uživatelský manuál PANASONIC DMC-FZ72EP http://cs.yourpdfguides.com/dref/5330497 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PANASONIC DMC- FZ72EP. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Nikon F-80. Michal Kupsa

Nikon F-80. Michal Kupsa Michal Kupsa Nikon F-80 je klasická kino-filmová AF zrcadlovka, určená zejména pro náročnější amatéry. Na našem trhu se začala prodávat v roce 2000. Částečně vychází z modelu F-100, ze kterého přebírá

Více

Návod k použití WB350F/WB351F/WB352F. Klepněte na téma. Časté otázky Náhled Obsah. Základní funkce Rozšířené funkce Možnosti snímání

Návod k použití WB350F/WB351F/WB352F. Klepněte na téma. Časté otázky Náhled Obsah. Základní funkce Rozšířené funkce Možnosti snímání Návod k použití WB350F/WB351F/WB352F Klepněte na téma Tento návod k použití obsahuje podrobné instrukce k použití fotoaparátu. Přečtěte si jej pozorně. Časté otázky Náhled Obsah Základní funkce Rozšířené

Více

DEFA SmartStart UŽIVATELSKÁ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA. www.defa.com

DEFA SmartStart UŽIVATELSKÁ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA. www.defa.com DEFA SmartStart UŽIVATELSKÁ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA CZ SMARTSTART OBSAH SMARTSTART 3 O TÉTO PŘÍRUČCE 3 FUNKCE 4 DISPLEJ 4 SYMBOLY 5 DISPLEJ 6 HLAVNÍ OBRAZOVKA 6 NASTAVENÍ 7 HODINY 7 DATUM 7 TOVÁRNÍ NASTAVENÍ

Více

ISO 400 1/250 sekundy f/2,8 ohnisko 70 mm. 82 CANON EOS 550D: Od momentek k nádherným snímkům

ISO 400 1/250 sekundy f/2,8 ohnisko 70 mm. 82 CANON EOS 550D: Od momentek k nádherným snímkům 4 ISO 400 1/250 sekundy f/2,8 ohnisko 70 mm 82 CANON EOS 550D: Od momentek k nádherným snímkům Kreativní zóna DOSTAŇTE SE NA VYŠŠÍ ÚROVEŇ Kreativní zóna je název, který Canon vybral pro pokročilejší fotografické

Více

NEŽ ZAČNETE. Označuje informace, které je dobré znát. Označuje upozornění, která při používání fotoaparátu musíte respektovat.

NEŽ ZAČNETE. Označuje informace, které je dobré znát. Označuje upozornění, která při používání fotoaparátu musíte respektovat. Návod k použití NEŽ ZAČNETE Prohlášení o shodě Strana odpovědná za zaručení shody: JK Imaging Ltd. Adresa: JK Imaging Ltd., 17239 South Main Street, Gardena, CA 90248, USA JK Imaging Europe, 71 Clarendon

Více

Informace k bezpečnosti a ochraně zdraví

Informace k bezpečnosti a ochraně zdraví Tento návod k použití obsahuje podrobné instrukce k použití fotoaparátu. Přečtěte si jej, prosíme, pozorně. Klepněte na téma User Manual PL150/PL151 Časté otázky Náhled Obsah Základní funkce Rozšířené

Více

Vaše uživatelský manuál PANASONIC HCV160EP http://cs.yourpdfguides.com/dref/5779199

Vaše uživatelský manuál PANASONIC HCV160EP http://cs.yourpdfguides.com/dref/5779199 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Úvodem. Obsah. Čeština. Připojení jiných přístrojů Videorekordér...9 Další přístroje...9 Pobočná připojení...9 Volba připojeného přístroje...

Úvodem. Obsah. Čeština. Připojení jiných přístrojů Videorekordér...9 Další přístroje...9 Pobočná připojení...9 Volba připojeného přístroje... Úvodem Děkujeme vám, že jste si koupili náš televizor. Tento návod k použití vám má pomoci televizní přijímač nainstalovat a ovládat. Doporučujeme vám, abyste si jej nejprve důkladně pročetli. Věříme,

Více

Actioncam Gimball. Uživatelská příručka (Česky)

Actioncam Gimball. Uživatelská příručka (Česky) Actioncam Gimball Uživatelská příručka (Česky) www.rollei.cz Popis produktu Instalace software Stáhněte a nainstalujte aplikaci Rollei nazvanou "Rollei AC Gimbal" na svůj telefon. Aplikace podporuje ios

Více

DVRB23 Videokamera k záznamu jízdy vozidla S GPS modulem (černá skříňka)

DVRB23 Videokamera k záznamu jízdy vozidla S GPS modulem (černá skříňka) DVRB23 Videokamera k záznamu jízdy vozidla S GPS modulem (černá skříňka) Uživatelská příručka Obsah Obsah... 1 Popis kamery... 2 Vložení SD karty... 2 Hlavní nabídka... 3 Nabídka nastavení... 3 Nahrávání

Více

SLR Digital Camera. Návod k použití. Proètìte si nejprve tento návod k použití, abyste využili nejvyššího výkonu Vašeho fotoaparátu.

SLR Digital Camera. Návod k použití. Proètìte si nejprve tento návod k použití, abyste využili nejvyššího výkonu Vašeho fotoaparátu. SLR Digital Camera Návod k použití Proètìte si nejprve tento návod k použití, abyste využili nejvyššího výkonu Vašeho fotoaparátu. Dìkujeme Vám, že jste si vybrali digitální fotoaparát PENTAX x. Prosíme

Více

DV300/DV300F/DV305/DV305F

DV300/DV300F/DV305/DV305F Tento návod k použití obsahuje podrobné instrukce k použití fotoaparátu. Přečtěte si jej pozorně. Klepněte na téma Časté otázky Náhled Obsah Základní funkce Rozšířené funkce Možnosti snímání Přehrávání/Úpravy

Více

DMC-TZ7 DMC-TZ6 DMC-TZ65

DMC-TZ7 DMC-TZ6 DMC-TZ65 Základní Návod k použití Digitální fotoaparát Model č. DMC-TZ7 DMC-TZ6 DMC-TZ65 Před připojením, používáním nebo nastavováním tohoto produktu si přečtěte celý návod. Všechny popisy a loga vztahující se

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

www.kovopolotovary.cz

www.kovopolotovary.cz GotU+ 5140 CHYTRÉ DIGITÁLNÍ DVEŘNÍ KUKÁTKO NÁVOD K POUŽITÍ Všechna práva vyhrazena, včetně jakýchkoliv změn vzhledu, technické funkce a použití produktu bez předchozího oznámení uživatelům. Jiné používání

Více

Digitální fotoaparát FinePix Real 3D W1

Digitální fotoaparát FinePix Real 3D W1 Digitální fotoaparát FinePix Real 3D W1 Příslušenství v balení: Návod k použití Baterie NP-95 Síťový zdroj AC-5VC Software FinePix Viewer USB kabel Řemínek ten přichytíte k fotoaparátu dle obrázku na str.

Více

POPIS ZAŘÍZENÍ. Zadní pohled. 1. Napájení 2. Menu 3. Mode 4. Nahoru 5. OK 6. Dolů 7. Displej. Přední pohled. 12. Čočka 13. LED světlo 14.

POPIS ZAŘÍZENÍ. Zadní pohled. 1. Napájení 2. Menu 3. Mode 4. Nahoru 5. OK 6. Dolů 7. Displej. Přední pohled. 12. Čočka 13. LED světlo 14. v1.7(12/14) POPIS ZAŘÍZENÍ Zadní pohled 1. Napájení 2. Menu 3. Mode 4. Nahoru 5. OK 6. Dolů 7. Displej Přední pohled 12. Čočka 13. LED světlo 14. Reproduktor w w w. c e l - t e c. c z Strana 1 Pravý pohled

Více

Příručka k produktu Cyber-shot

Příručka k produktu Cyber-shot MENU/ Příručka k produktu Cyber-shot DSC-T110/T110D 2011 Sony Corporation 4-269-982-61(1) CZ Jak používat tuto příručku Klepnutím na tlačítko v pravém horním rohu se dostanete na odpovídající stránku.

Více

DMC-TZ60 DMC-TZ61. Návod k použití funkcí pro pokročilé uživatele. Digitální fotoaparát

DMC-TZ60 DMC-TZ61. Návod k použití funkcí pro pokročilé uživatele. Digitální fotoaparát Návod k použití funkcí pro pokročilé uživatele Digitální fotoaparát Model č. DMC-TZ60 DMC-TZ61 Před použitím tohoto produktu si pečlivě přečtěte tyto pokyny a celý návod si uložte pro pozdější použití.

Více

User Manual ST5000. Klepněte na téma. Časté otázky. Náhled. Obsah. Základní funkce. Rozšířené funkce. Možnosti snímání. Přehrávání/Úpravy.

User Manual ST5000. Klepněte na téma. Časté otázky. Náhled. Obsah. Základní funkce. Rozšířené funkce. Možnosti snímání. Přehrávání/Úpravy. Tento návod k použití obsahuje podrobné instrukce k použití fotoaparátu. Přečtěte si jej, prosíme, pozorně. Klepněte na téma Časté otázky User Manual ST5000 Náhled Obsah Základní funkce Rozšířené funkce

Více

NiceWay. Návod k montáži a důležitá upozornění. Vysílač WM080G, WM240C - 1 -

NiceWay. Návod k montáži a důležitá upozornění. Vysílač WM080G, WM240C - 1 - Litvínovská 609/3, 190 21 Praha 9 Prosek, IČO: 25351851, DIČ: CZ25351851 tel.: 284 810 498, fax: 284 818 196, e-mail: obchod@olymps-door.cz, www.olymps-door.cz NiceWay Návod k montáži a důležitá upozornění

Více

Příručka k produktu Cyber-shot

Příručka k produktu Cyber-shot MENU/ Příručka k produktu Cyber-shot DSC-W320/W330 2010 Sony Corporation 4-166-050-62(1) CZ Použití této příručky Klepněte na tlačítko vpravo nahoře, chcete-li přeskočit na odpovídající stránku. Je to

Více

Inteligentní dokovací stanice s funkcí otáčení a naklánění

Inteligentní dokovací stanice s funkcí otáčení a naklánění 4-155-492-01 (2) Inteligentní dokovací stanice s funkcí otáčení a naklánění Návod k obsluze IPT-DS1 2009 Sony Corporation 2-CZ IPT-DS1 Před použitím tohoto zařízení se ujistěte, že je nasazen správný horní

Více

Digitální fotoaparát Kodak EasyShare DX7590 Zoom Návod k obsluze

Digitální fotoaparát Kodak EasyShare DX7590 Zoom Návod k obsluze Digitální fotoaparát Kodak EasyShare DX7590 Zoom Návod k obsluze www.kodak.com Interaktivní výukové programy jsou k dispozici na webových stránkách www.kodak.com/go/howto Nápověda k fotoaparátu je k dispozici

Více

Návod k obsluze. Blesk VQT1B11. Model DMW-FL360. Před použitím si, prosím, důkladně přečtěte tento návod.

Návod k obsluze. Blesk VQT1B11. Model DMW-FL360. Před použitím si, prosím, důkladně přečtěte tento návod. Návod k obsluze Blesk Model DMW-FL360 Před použitím si, prosím, důkladně přečtěte tento návod. VQT1B11 Obsah Informace pro vaši bezpečnost.................................. 3 Bezpečnostní opatření......................................

Více

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 450f. VRC 450f

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 450f. VRC 450f Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze calormatic 450f VRC 450f CZ Impressum Typ dokumentu: Výrobek: Cílová skupina: Jazyk: Návod k obsluze calormatic 450f Venkovní čidlo VRC 693 Provozovatel

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL pro aplikaci ihc-mirf

INSTALAČNÍ MANUÁL pro aplikaci ihc-mirf INSTALAČNÍ MANUÁL pro aplikaci ihc-mirf /apps Obsah Úvod 3 Instalace aplikace do mobilního telefonu s IOS 3 Nastavení 4 Ovládání 10 Úvod Aplikace ihc-mirf (pro mobilní telefony s IOS) jsou určeny k pohodlnému

Více

Napájení. Uživatelská příručka

Napájení. Uživatelská příručka Napájení Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth je ochranná

Více

Technické údajedsc-hx200v

Technické údajedsc-hx200v Technické údajedsc-hx200v Příslušenství je určené pro konkrétní modely. Specifikace se mohou v různých zemích lišit. Objektiv Optický zoom Zoom s čistým obrazem Digitální zoom F Ohnisková vzdálenost (f=

Více

U-DRIVE LITE Car DVR Device

U-DRIVE LITE Car DVR Device U-DRIVE LITE Car DVR Device MT4037 Uživatelský manuál Index Index...2 Popis zařízení...2 Příprava před použitím...3 Vložení paměťové karty...3 Používání zařízení...4 Možnosti menu v režimu nahrávání...5

Více

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006 Napájení Číslo dokumentu: 396855-221 B ezen 2006 V této příručce je popsán způsob napájení počítače. Obsah 1 Umíst ní ovládacích prvk a indikátor napájení 2 Zdroje napájení Připojení adaptéru střídavého

Více

HC-V180. Návod k použití. HD videokamera s vysokým rozlišením SQW0500. Model č.

HC-V180. Návod k použití. HD videokamera s vysokým rozlišením SQW0500. Model č. Návod k použití HD videokamera s vysokým rozlišením Model č. HC-V180 Před použitím tohoto produktu si pečlivě přečtěte tyto pokyny a celý návod si uložte pro pozdější použití. SQW0500 Především si přečtěte

Více

Manuál TESCAM010 FULL HD kamera. Bezpečnostní pokyny

Manuál TESCAM010 FULL HD kamera. Bezpečnostní pokyny Manuál TESCAM010 FULL HD kamera Bezpečnostní pokyny Dodržujte prosím bezpečnostní pokyny. Aby se předešlo nebezpečí požáru, nebo elektrických výbojů, prosím dodržujte pozorně následující instrukce. Pokud

Více

Microcom PM 4800, PM 4900 (all in one package) Přenosná kapesní vysílačka (PMR) Uživatelský manuál

Microcom PM 4800, PM 4900 (all in one package) Přenosná kapesní vysílačka (PMR) Uživatelský manuál Microcom PM 4800, PM 4900 (all in one package) Přenosná kapesní vysílačka (PMR) Uživatelský manuál Popis displeje 3 Číslo kanálu (od 1 do 8) 32 Číslo podkanálu (od 1 do 32) Stav baterie. Při snižujícím

Více

Návod k obsluze video záznamníku Defender Car vision 5015 FullHD

Návod k obsluze video záznamníku Defender Car vision 5015 FullHD Návod k obsluze video záznamníku Defender Car vision 5015 FullHD 1 Děkujeme Vám, že jste si zakoupili video záznamník Defender Car vision 5015 FullHD! Než začnete zařízení používat, pozorně si přečtěte

Více

JK Imaging Ltd., 17239 South Main Street, Gardena, CA 90248, USA JK Imaging Europe, 71 Clarendon road, Watford, WD17 1DS, UK

JK Imaging Ltd., 17239 South Main Street, Gardena, CA 90248, USA JK Imaging Europe, 71 Clarendon road, Watford, WD17 1DS, UK Návod k použití NEŽ ZAČNETE Prohlášení o shodě Strana odpovědná za zaručení shody: JK Imaging Ltd. Adresa: Webové stránky společnosti : Pro zákazníky v USA Testováno na shodu s normami FCC PRO POUŽITÍ

Více

Obsah. O této příručce... 3 Prohlášení o OEEZ... 3 Prohlášení o CE certifikaci... 3 Poznámky k instalaci... 3 Varování... 4

Obsah. O této příručce... 3 Prohlášení o OEEZ... 3 Prohlášení o CE certifikaci... 3 Poznámky k instalaci... 3 Varování... 4 Obsah O této příručce... 3 Prohlášení o OEEZ... 3 Prohlášení o CE certifikaci... 3 Poznámky k instalaci... 3 Varování... 4 1 Úvod... 5 1.1 Přednosti výrobku... 5 1.2 Obsah balení... 5 1.3 Souhrnný popis

Více

Uživatelská příručka digitálního fotoaparátu HP C618 2 www.hp.com/photosmart/

Uživatelská příručka digitálního fotoaparátu HP C618 2 www.hp.com/photosmart/ digitální fotoaparát hp photosmart 618 uživatelská příručka Copyright 2000 Hewlett Packard Company. Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost HP není

Více

Ovládací PTZ klávesnice SC-3100 Uživatelský a instalační manuál

Ovládací PTZ klávesnice SC-3100 Uživatelský a instalační manuál Ovládací PTZ klávesnice SC-3100 Uživatelský a instalační manuál Ovládací klávesnice SC-3100 je určena pro ovládání PTZ zařízení, obsahuje 28 funkčních kláves, 3D joystick a LCD display. Vlastnosti : Jedna

Více

Správná technika manuálního ostření

Správná technika manuálního ostření Správná technika manuálního ostření 1 Zaostřovací vzdálenost nastavte nakloněním joysticku směrem k /. 2 Nakloňte ještě o kousek. 3 Doostřete nakloněním joysticku o kousek na opačnou stranu. Předběžné

Více

Bezpečnostní instrukce

Bezpečnostní instrukce Bezpečnostní instrukce P O Z O R! NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. PROUDEM NEOTEVÍREJTE! Symbol vykřičníku uvnitř rovnostranného trojúhelníku upozorňuje uživatele na existenci důležitých provozních a bezpečnostních

Více

Smartphone Gimball. Uživatelská příručka (Česky)

Smartphone Gimball. Uživatelská příručka (Česky) Smartphone Gimball Uživatelská příručka (Česky) www.rollei.cz Popis produktu Instalace software Stáhněte a nainstalujte aplikaci Rollei nazvanou "Rollei Smart Gimbal" na svůj telefon. Aplikace podporuje

Více

Uživatelská příručka. Česky

Uživatelská příručka. Česky Uživatelská příručka Česky Děkujeme, že jste se rozhodli pro výrobek Canon. Blesk Canon Speedlite 430EX je víceúčelová záblesková jednotka určená pro fotoaparáty Canon EOS. Automaticky pracuje s automatickými

Více

Digitální fotoaparát DC E610 uživatelská příručka. Vítejte

Digitální fotoaparát DC E610 uživatelská příručka. Vítejte Digitální fotoaparát DC E610 uživatelská příručka Vítejte Autorská práva Copyright 2006 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být kopírována, přenášena, přepisována

Více

E P1 14-42 mm Sada. Olympus Pen: návrat legendy. Specifikace. Typ. Filtr. Obrazový senzor. Živý náhled. Procesor

E P1 14-42 mm Sada. Olympus Pen: návrat legendy. Specifikace. Typ. Filtr. Obrazový senzor. Živý náhled. Procesor E P1 14-42 mm Sada Umělecké Filtry, Vícenásobná expozice, Více formátů s různými poměry stran pro větší kreativitu Vysoce výkonný vestavěný stabilizátor obrazu Monitorování efektů v reálném čase Funkce

Více

Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2

Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2 Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2 Pohled zepředu: Pohled seshora: 1. stop tlačítko - stisknutím zastavíte přehrávání souborů, podržením 1sekundy vypnete přístroj 2. přehrávání a pauza - stisknutím

Více

DMC-LS70 DMC-LS60. Návod k obsluze Digitální fotoaparát. Před použitím fotoaparátu si prosím přečtěte celý návod. VQT1C76. Model č.

DMC-LS70 DMC-LS60. Návod k obsluze Digitální fotoaparát. Před použitím fotoaparátu si prosím přečtěte celý návod. VQT1C76. Model č. Na obrázku je DMC-LS75. Návod k obsluze Digitální fotoaparát Model č. DMC-LS75 DMC-LS70 DMC-LS60 Před použitím fotoaparátu si prosím přečtěte celý návod. Internet: http://www.panasonic-europe.com Před

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k použití Cz Úvod i Obsah x Jednotlivé části fotoaparátu 1 Příprava na fotografování 6 Základní operace při fotografování a přehrávání 11 Funkce pro fotografování 19 Funkce pro

Více

Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích

Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích Tento symbol označuje, že tento výrobek je třeba zlikvidovat jako tříděný odpad. Pro uživatele v evropských zemích platí následující zásady: Tento výrobek

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL pro aplikaci ihc-mirf

INSTALAČNÍ MANUÁL pro aplikaci ihc-mirf INSTALAČNÍ MANUÁL pro aplikaci ihc-mirf /apps Obsah Úvod 3 Instalace aplikace do mobilního telefonu s IOS 3 Nastavení 4 Ovládání 12 Úvod Aplikace ihc-mirf (pro mobilní telefony s IOS) jsou určeny k pohodlnému

Více

SP-320. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Podrobné vysvětlení všech funkcí pro nejlepší využití fotoaparátu. Základní obsluha

SP-320. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Podrobné vysvětlení všech funkcí pro nejlepší využití fotoaparátu. Základní obsluha DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT SP-0 CZ Návod k použití Podrobné vysvětlení všech funkcí pro nejlepší využití fotoaparátu. Základní obsluha Základní fotografování Pokročilé fotografování Přehrávání Tisk Obrázky on-line

Více

Chraňte zrak objektu. S akumulátory a nabíječkou zacházejte správně. Bezpečnostní varování

Chraňte zrak objektu. S akumulátory a nabíječkou zacházejte správně. Bezpečnostní varování Tento návod k použití obsahuje podrobné instrukce k použití fotoaparátu. Přečtěte si jej, prosíme, pozorně. Klepněte na téma User Manual ST550/ST560 Časté otázky Náhled Obsah Základní funkce Rozšířené

Více

Pokyny pro obsluhu souhrnný přehled platí pro standardní jednotku dálkového ovládání a pro ovládací panel na kotli

Pokyny pro obsluhu souhrnný přehled platí pro standardní jednotku dálkového ovládání a pro ovládací panel na kotli Pokyny pro obsluhu souhrnný přehled platí pro standardní jednotku dálkového ovládání a pro ovládací panel na kotli Ovládací prvky na standardní jednotce dálkového ovládání 1. Hlavní ovládací kolečko -

Více

Compact 4 HD. Uživatelská příručka kamerové lupy. Verze 1.1 2012 Optelec, Nizozemsko Všechna práva vyhrazena

Compact 4 HD. Uživatelská příručka kamerové lupy. Verze 1.1 2012 Optelec, Nizozemsko Všechna práva vyhrazena Uživatelská příručka kamerové lupy Verze 1.1 2012 Optelec, Nizozemsko Všechna práva vyhrazena Optelec P.O. Box 399 2990 AJ Barendrecht The Netherlands Phone: +31 (0)88 678 34 44 E-mail: info@optelec.nl

Více

Akční kamera EAGLE EYE CUBICAM. Obj. č.: 40 51 74. Vlastnosti a funkce. Popis a ovládací prvky

Akční kamera EAGLE EYE CUBICAM. Obj. č.: 40 51 74. Vlastnosti a funkce. Popis a ovládací prvky Akční kamera EAGLE EYE CUBICAM Obj. č.: 40 51 74 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup akční kamery Eagle Eye Cubicam. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny

Více