HISTORIE ŠKOLSTVÍ V DOKSECH

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HISTORIE ŠKOLSTVÍ V DOKSECH"

Transkript

1 9 HISTORIE ŠKOLSTVÍ V DOKSECH připomínka první školy v Doksech v domě čp. 40 vedle tehdejší fary naproti kostelu. Při požáru v r shořela i budova čp. 40, nová budova školy byla postavena už na náměstí (čp. 44) a byla jednopatrová. Shořela během velkého požáru. Během výstavby nové budovy školy se děti střídavě učily v Kostelní ul. v čp. 227 a v panském špitále v Panské (Goethově) ul. Jednopatrová škola byla dostavěna v r a slavnostně v ní bylo zahájeno vyučování V této škole se vyučovalo německy. bylo přistavěno 2. patro. školní knihovnu založil páter Franz Müller, který knihovně odkázal svých 55 děl v 88 svazcích. Podle F. Bernaua ( Der politische Bezirk Dauba, 1888 ) měla knihovna v r svazků. ke škole na náměstí patřila i lesní školka založená v blízkosti školy (na louce pod školou). Česká menšinová škola otevřena na základě zákona č. 189 Sb. ze dne , měla velice svízelné podmínky, kronikář školy v roce 1932 píše: špatně se reprezentujeme českou školou. Ta je tu umístěna v ošumělém jednopatrovém malém domku na hlavní třídě a její zařízení je výsměchem požadavkům té nejnutnější hygieny. Česká jednotřídka obecné školy (dnešní GE Money Bank) postaví se v Doksech nová česká škola? Zatím se platí vysoké nájemné za místnosti v cizích domech. Nová škola by byla nejlepší oslavou dvacetiletí naše-

2 červen únor ho státu. (Kronika, první kniha, s. 61) zřízena česká měšťanská škola v domku č. 403 v Jiráskově čtvrti. celý dům, vilka Zdeny Krausové, pronajat škole. po Mnichově evakuace školy, v 17,30 hod. odjížděl poslední vlak do vnitrozemí, Doksy obsazeny německým vojskem. Budova školy byla za okupace obsazena německou pracovní službou, na podzim 1944 byla vypálena. německou školu na náměstí převzal první český učitel Jaroslav Rýdl, zastupující ředitel školy, který protokolárně převzal od německého ředitele Emila Kirpala školní budovy č. 46 a 47, zařízení bylo ubohé, dle slov kronikáře, poslední rok války se už nevyučovalo. do Doks se vrátil ředitel obecné a měšťanské školy Josef Dušátko. zahájeno s velkými obtížemi vyučování. Josef Dušátko odvolán z funkce ředitele a na jeho místo dosazen František Rejzek. přijat zákon o jednotné škole, v němž byla stanovena nová soustava škol: národní, střední odborné, vysoké. Měšťanské školy se mění na střední, a tak Doksy měly od roku 1948 střední školu, se jejím ředitelem stal Jaroslav Bejček. Ve školním roce 1950/51 se poprvé konaly závěrečné zkoušky žáků IV. tříd střední školy. v Komenského ulici č. 57 je umístěna jedna třída české národní1 školy. střední škola v budově na náměstí 46 a 47. Národní škola 5 tříd a 3 pobočky.

3 prvně se konaly závěrečné zkoušky na střední škole. vyučovalo se v 6 budovách, stále více se stává aktuální požadavek vybudovat novou moderní budovu školy. v Doksech byla zřízena jedenáctiletá střední škola ředitel Josef Hrdina, zástupce Jan Bejček a Josef Hnátek, tímto byla zrušena osmiletá střední škola. vydán nový školský zákon o povinné devítileté školní docházce. Na základě tohoto zákona se z jedenáctiletky stala základní devítiletá škola a střední všeobecně vzdělávací škola. započata výstavba nové budovy základní školy, projektoval architekt J. Gavlas, rozpočet na stavbu byl 6 milionů 800 tisíc Kč. poprvé se na jedenáctileté střední škole konaly maturitní zkoušky (6. a písemné, 10. a ústní), z 20 maturantů úspěšně odmaturovalo 17. byla předána nová budova školy jedenáctiletce, výstavba stála Kč. Slavnostní otevření školy za účasti představitelů města a okresu, občanů a dalších hostů (např. stavitel Gavlas, spisovatelka Marie Majerová). začíná školní rok v nové budově školy. Škole dále patřily tyto objekty: čp. 46 na náměstí, 47 v Komenského ulici, 251 školní družina. v domě čp. 47 v Komenského ulici založena zvláštní škola, spádová oblast 13 obcí, vzniká jednotřídka r. s 13 žáky (zahájení výuky 16.2.). přemístění zvláštní školy do budovy čp. 46, budova čp. 47 byla v havarijním stavu.

4 od r ve zvláštní škole čp. 47 se začíná učit v přízemí, v I.patře probíhá rekonstrukce. byl škole propůjčen čestný titul Škola Karla Hynka Máchy a před školou odhalen pomník Karlu Hynku Máchovi, jehož autorem je sochař Vladimír Janoušek, slavnostního odhalení pomníku se zúčastnila delegace československých spisovatelů (Marie Majerová, František Hrubín, Jiří Havel, Jaroslav Bednář, Vlastimil Školaudy aj.). nový název školy Střední všeobecně vzdělávací škola K. H. Máchy Základní devítiletá škola K. H. Máchy v Doksech. dokončení školního hřiště, návštěva delegace studentů z NDR. rekonstrukce tělocvičny zvláštní školy, přístavba vchodu do tělocvičny; v té době jediná zvl.škola s tělocvičnou. škola umístěna ve čtyřech budovách: čp. 46 s 8 učebnami, čp. 251 se třemi pracovnami školní družiny, čp. 253 se 16 třídami a odbornými pracovnami. končí v Doksech Střední všeobecně vzdělávací škola. už se dojíždí do českolipského gymnázia. odešel ze školy Josef Hrdina, byl zvolen vedoucím tajemníkem OV KSČ v České Lípě. ředitelem František Jalovecký, zástupce Vladimír Černý. 50. výročí vzniku ČSR v areálu školy zasazen Strom republiky. do školy se vrátil opět Josef Hrdina jako ředitel školy. Josef Hrdina přeložen z politických důvodů do základní školy v Zahrádkách, ředitelem se stal opět František Jalovecký.

5 ředitelem se stal František Rejzek a jeho zástupci Vladimír Černý a J. Janouch. Fr. Rejzek přeložen na zvláštní školu, ředitelkou se stala Jaroslava Filipová, učitel Josef Weber přeložen do Velenic, zástupcem ředitele se stal Jaroslav Janouch. učí se ve 3 budovách, zrušení venkovských ménětřídních škol. zrušena jednotřídka ve Skalce a 15 žáků přešlo do Doks. rozšířena školní jídelna z 80 na 120 míst. dokončena generální oprava budovy školy na nám. Republiky včetně ústředního topení; otevřena zrekonstruovaná budova školy na nám. Republiky. u ZŠ K. H. Máchy bylo vybudováno zábradlí na hlavní komunikaci za 10 tis. Kč. začátek spolupráce s Oberschule ve Frankenbergu v NDR. rekonstrukce topení (výměna 7 násypných kamen za ústřední topení), nárůst počtu žáků - škola je čtyřtřídní. Škole přidělen pozemek na vybudování školní zahrady. generální oprava školní družiny čp na zvláštní škole působí pěvecký sbor Máj. setkání k 50. výročí založení České měšťanské školy v Doksech. školu navštěvují první žáci z bývalé Jugoslávie. ve zvláštní škole probíhá experimentální ověřování nových učebních osnov pro VÚP Praha. spolupráce školy s Václavem Neckářem.

6 získání právní subjektivity školy, škola se stává příspěvkovou organizací města. na zvláštní škole se učí první žáci se smyslovým a tělesným postižením. spolupráce školy s Plus Discount při úklidu v okolí Máchova jezera. příprava projektové dokumentace k celkové rekonstrukci školy 143 mil. Kč. I. etapa rekonstrukce školy za 6,75 mil. Kč (kanalizace školy napojena na hl. řád města), oprava balkonu na vstupní hale a fresky, výměna oken na hl. budově), dotace byla získána z MF. II. etapa rekonstrukce školy za 15 mil. Kč (nová střecha, půdní prostory přebudovány na odborné učebny 2x jazyková učebna, cvičná kuchyň, 2x PC učebna, příprava výtahové šachty) finance získány z MF. III. etapa rekonstrukce školy za 10 mil. Kč (výtah a 3 pojízdné plošiny, rozvody teplé a studené vody do tříd, odborné učebny F, Ch, tři kabinety, sociální zařízení ve III. patře. Škola je přístupna bezbariérově dotace z KÚ LK. zvláštní škola mění název na školu základní. škola začala učit v 1. a 6. ročníku podle Školního vzdělávacího programu ŠKOLA ŠKOLOU. sloučení ZŠ Komenského se ZŠ K. H. Máchy, speciální třída se 12 žáky je přemístěna do budovy Valdštejnská 253. v přízemí bývalé zvláštní školy se otvírá školní družina.

Dějiny českého školství v Horní Suché

Dějiny českého školství v Horní Suché Dějiny českého školství v Horní Suché V Horní Suché byla první škola založena v roce 1810. Školní budovou byla podezděná dřevěná chalupa na tak zvaném starém dvoře. Dnes již tato budova neexistuje. Prvním

Více

Čteníčko. o historii rousínovského školství. (též několik perliček navíc)

Čteníčko. o historii rousínovského školství. (též několik perliček navíc) Čteníčko o historii rousínovského školství (též několik perliček navíc) Co všechno dokázalo zaujmout, viďte? Jak zmizelo vodnické povolání (1975) OBECNÉ A MĚŠŤANSKÉ ŠKOLY V ROUSÍNOVĚ Škola v Novém Rousínově

Více

Stručná historie Masarykovy ZŠ a MŠ v Klenčí pod Čerchovem

Stručná historie Masarykovy ZŠ a MŠ v Klenčí pod Čerchovem Stručná historie Masarykovy ZŠ a MŠ v Klenčí pod Čerchovem 1925-1935 Dne 13. září 1925 byla v Klenčí pod Čerchovem slavnostně otevřena nová budova o b e c n é a m ě š ť a n s k é školy. K poctě prezidenta

Více

Anna Uhlířová 100 let od založení školy na Pavlovské ulici v Mikulově

Anna Uhlířová 100 let od založení školy na Pavlovské ulici v Mikulově Anna Uhlířová 100 let od založení školy na Pavlovské ulici v Mikulově Budova školy na Pavlovské ulici v Mikulově (foto školní archiv) Z dochovaných písemných materiálů je zřejmé, že rodiče dětí z horního

Více

Z kroniky školy. Školní rok 1928/29. Školní rok 1929/30. Školní rok 1930/31. Obecná škola smíšená v Roztylech. zatímní řídící ředitel: Jaroslav Blum

Z kroniky školy. Školní rok 1928/29. Školní rok 1929/30. Školní rok 1930/31. Obecná škola smíšená v Roztylech. zatímní řídící ředitel: Jaroslav Blum Z kroniky školy Školní rok 1928/29 Obecná škola smíšená v Roztylech zatímní řídící ředitel: Jaroslav Blum Počátkem školního roku otevřela zemská školní rada prozatím první tři třídy postupné. Žáci 4. a

Více

JAN ÁMOS KOMENSKÝ: Jest v pravdě čas, abychom po všech minulých stoletích doufali ve věci větší a o věci větší se pokoušeli.

JAN ÁMOS KOMENSKÝ: Jest v pravdě čas, abychom po všech minulých stoletích doufali ve věci větší a o věci větší se pokoušeli. JAN ÁMOS KOMENSKÝ: Jest v pravdě čas, abychom po všech minulých stoletích doufali ve věci větší a o věci větší se pokoušeli. OBSAH Předmluva... 1 Začátky školství ve Smiřicích... 2 Zahájení pravidelného

Více

Školství ve Vnorovech

Školství ve Vnorovech Školství ve Vnorovech Vystopovat počátky školství v naší obci je dnes již velmi obtížné. V minulosti patřily školy pod správu církve a existovaly vždy v sídlech farností. Byly to vlastně jakési církevní

Více

Historie školní budovy. ZŠ Jungmannovy sady. Mělník

Historie školní budovy. ZŠ Jungmannovy sady. Mělník Historie školní budovy ZŠ Jungmannovy sady Mělník Autorka: Alena Horňáková a žáci 9. ročníku ve šk. roce 2008/2009 (Blažková Karolína, Gibalová Klára, Horáková Jana, Kulhánek Filip, Kutáčová Linda, Pospíchalová

Více

Stručná historie gymnaziálního vzdělávání na Mladoboleslavsku

Stručná historie gymnaziálního vzdělávání na Mladoboleslavsku Stručná historie gymnaziálního vzdělávání na Mladoboleslavsku Kosmonoská éra 1688 až 1784 Mladoboleslavsko se ještě dlouho po bělohorské katastrofě nemohlo vzpamatovat z utrpěných ran. Úpadek v oblasti

Více

Strana 1 z 104. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013

Strana 1 z 104. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 Strana 1 z 104 OBSAH 1. Základní údaje o škole 03 2. Management školy 04 3. Naše škola 05 4. Filozofie školy 05 5. Charakteristika školy 06 6. Historie školy 09 7. Přehled nejznámějších absolventů školy

Více

STRUČNÁ HISTORIE ČELADENSKÝCH ŠKOL

STRUČNÁ HISTORIE ČELADENSKÝCH ŠKOL STRUČNÁ HISTORIE ČELADENSKÝCH ŠKOL Čeladná 2013 Mgr. Zdenka PŘADKOVÁ Dnes už jen zažloutlé stránky několika dochovaných školních kronik vypovídají o existenci několika škol ve zdejší rozlehlé obci, o každodenních

Více

Zdeněk Zeman. Čtvrttisíciletí (1736-1986) plus dvacetiletí (1987-2006) kunratického školství

Zdeněk Zeman. Čtvrttisíciletí (1736-1986) plus dvacetiletí (1987-2006) kunratického školství Zdeněk Zeman Čtvrttisíciletí (1736-1986) plus dvacetiletí (1987-2006) kunratického školství Městská část Praha-Kunratice Praha 2006 1 Zdeněk Zeman Čtvrttisíciletí (1736-1986) plus dvacetiletí (1987-2006)

Více

Základní škola. T. G. Masaryka. Vimperk

Základní škola. T. G. Masaryka. Vimperk Základní škola T. G. Masaryka Vimperk Obsah: I. Údaje o škole 1) Budovy školy a investiční akce str. 4,5,6 2) Školská rada str. 6 3) Charakteristika školy a) Historie školy str. 7,8 b) Velikost školy str.

Více

Data z historie Gymnázia Jana Nerudy

Data z historie Gymnázia Jana Nerudy Data z historie Gymnázia Jana Nerudy 1. květen 1863 Sto třináct usedlých měšťanů a vážených občanů Malé Strany a Hradčan sepsalo žádost o založení české střední školy na Malé Straně. Pražský purkmistr

Více

Data z historie Gymnázia Jana Nerudy

Data z historie Gymnázia Jana Nerudy Data z historie Gymnázia Jana Nerudy 1. květen 1863 Sto třináct usedlých měšťanů a vážených občanů Malé Strany a Hradčan sepsalo žádost o založení české střední školy na Malé Straně. Pražský purkmistr

Více

Univerzita Hradec Králové Filozofická fakulta Katedra pomocných věd historických a archivnictví

Univerzita Hradec Králové Filozofická fakulta Katedra pomocných věd historických a archivnictví Univerzita Hradec Králové Filozofická fakulta Katedra pomocných věd historických a archivnictví Základní škola Dolní Újezd v letech 1945 1989 Bakalářská práce Autor: Studijní program: Studijní obor: Vedoucí

Více

Z historie budovy gymnázia v České 64, České Budějovice Antonín Sekyrka

Z historie budovy gymnázia v České 64, České Budějovice Antonín Sekyrka Z historie budovy gymnázia v České 64, České Budějovice Antonín Sekyrka Projekt oslav výročí školy je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Investice do vaší budoucnosti.

Více

ISBN 978-80-87387-27-6

ISBN 978-80-87387-27-6 ISBN 978-80-87387-27-6 Slovo úvodem Ve školním roce 2014/2015 si Základní škola Morkovice připomíná 90 let od dokončení stavby budovy současné školy. Toto výročí je velmi významné a zaslouží si důstojné

Více

Kronika obce Bělá pod Bezdězem. Bělá pod Bezdězem. Kronika r. 2005

Kronika obce Bělá pod Bezdězem. Bělá pod Bezdězem. Kronika r. 2005 Bělá pod Bezdězem Kronika r. 2005 Obsah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Úvod Současné události Každodenní život Zajímavosti Volný čas Spolky - Tělovýchova a sport Korfbalový oddíl Oddíl házené Spolek amatérských cyklistů,

Více

Obsah zápisu za rok 2004.

Obsah zápisu za rok 2004. Rok 2004 Na prvém místě z letošních událostí nutno uvést vstup našeho státu do Evropské unie s platností od 1.5.2004, dále pak volby do Evropského parlamentu a volby do krajského zastupitelstva kraje Vysočina.

Více

Město Šluknov. Strategický plán rozvoje města Šluknov

Město Šluknov. Strategický plán rozvoje města Šluknov Město Šluknov Strategický plán rozvoje města Šluknov 2007 2015 Zpracovatelé: Ing. Kučera Ladislav, tel. 774032601 Srbská Kamenice 12 407 15 Srbská Kamenice Ing. Petrášek Jiří, tel.774032600 Duben červenec

Více

Historie a součastnost školy ve Hvozdě

Historie a součastnost školy ve Hvozdě Masarykova univerzita Pedagogická fakulta KATEDRA HISTORIE Historie a součastnost školy ve Hvozdě Závěrečná práce rozšiřující studium dějepisu pro ZŠ Vedoucí práce: Doc. PhDr. František Čapka, CSc. Vypracoval:

Více

75 let nové školy. Nový Hradec Králové

75 let nové školy. Nový Hradec Králové 75 let nové školy Nový Hradec Králové 1930-2005 Motto: Napodobujeme tedy nebeské slunce, které osvětluje, zahřívá a oživuje celou zemi, aby vše, cokoli může žíti, zelenati se, kvést a nésti ovoce žilo,

Více

KRONIKA MĚSTA ÚVALY. Od 1. ledna do 31. prosince 2006 STŘEDOČESKÝ KRAJ. Razítko města a podpis starosty. Podpis kronikáře

KRONIKA MĚSTA ÚVALY. Od 1. ledna do 31. prosince 2006 STŘEDOČESKÝ KRAJ. Razítko města a podpis starosty. Podpis kronikáře KRONIKA MĚSTA ÚVALY STŘEDOČESKÝ KRAJ Od 1. ledna do 31. prosince 2006 Razítko města a podpis starosty Podpis kronikáře Kronikářský záznam za rok 2006 obsahuje 66 stran, slovy: šedesátšest stran, od č.

Více

KRONIKA města Dvůr Králové nad Labem za rok 1994

KRONIKA města Dvůr Králové nad Labem za rok 1994 KRONIKA města Dvůr Králové nad Labem za rok 1994 Autorka kroniky: Hana Orálková 17. února: Co se musí umět. Hudebně výchovný pořad Pavla Nováka pro žáky II. Stupně základních škol 18. února: Ples firmy

Více

Městský úřad Klimkovice září 2013

Městský úřad Klimkovice září 2013 lázní a města Klimkovic Městský úřad Klimkovice září 2013 Slovo starosty Vážení spoluobčané, vážení lázeňští hosté Věřím, že jste se vrátili odpočatí a plní dojmů ze svých dovolených, a že jste zvědaví,

Více

T L U M A Č O V S K Á K R O N I K A R O K 1 9 9 5

T L U M A Č O V S K Á K R O N I K A R O K 1 9 9 5 T L U M A Č O V S K Á K R O N I K A R O K 1 9 9 5 Životopis kronikáře: Bohumil Janečka psal kroniku od roku 1980 po předchůdcích Bohumil Juráň, Inocenc Pospíšil. Narodil jsem se 12. března 1914 v Tlumačově,

Více

Výroční zpráva. školní rok 2009/2010. Gymnázium Oty Pavla, Praha 5, Loučanská 520

Výroční zpráva. školní rok 2009/2010. Gymnázium Oty Pavla, Praha 5, Loučanská 520 Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Gymnázium Oty Pavla, Praha 5, Loučanská 520 Obsah I. Základní údaje o škole, školském zařízení... 3 1. Přesný název právnické osoby... 3 2. Ředitel a statutární zástupce

Více

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2008-2009

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2008-2009 Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2008-2009 23. října 2009 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 (zřizovací listina

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Katedra společenských věd. Bakalářská práce. Veronika Kozlová

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Katedra společenských věd. Bakalářská práce. Veronika Kozlová UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra společenských věd Bakalářská práce Veronika Kozlová Dějiny školství na Hlučínsku v historickém kontextu regionu Olomouc 2013 vedoucí práce: PhDr.

Více